AKTIVITI PRATULISAN DAN TULISAN MEKANIS PERINGKAT PRATULISAN Peringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga iaitu peringkat

pratulisan, peringkat mekanis dan peringkat untuk pelahiran. Peringkat pertama iaitu pratulisan adalah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh masa ini latihan otot-otot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi kepada murid-murid dari awalawal lagi. Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambanglambang yang kemas dan jelas, pelajaran tulisan yang dirancangkan haruslah sistematik, bertitik-tolak daripada aktiviti-aktiviti pratulisan yang berbentuk bebas. Latihan-latihan pratulisan menitikberatkan beberapa perkara seperti melakukan latihan-latihan pergerakan tangan terebih dahulu seperti mengerakkan jari diatas garisan atau corak yang dilakarkan di atas kertas supaya murid-murid dapat menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna. Latihan seperti membentuk bulatan di udara, di meja, di lantai, di atas pasir, di atas rumput tanpa mengunakan alat tulis seperti melukis bulatan besar dan kecil juga boleh dilakukan. Di samping itu murid-murid boleh melakukan latihan pergerakan jari dengan memainkan jari, menekan jari, mengoyangkan tangan, meramas-ramas jari dan sebagainya. Setelah mahir aktiviti tersebut murid-murid boleh melakukan latihan-latihan pergerakan mata dan seterusnya melakukan latihan-latihan yang melibatkan koordinasi tangan dan mata. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan, latihan membentuk garisan lurus, latihan mewarnakan rajah berbentuk mudah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dan seterusnya membentuk corak-corak gabungan antara bulatan dan garis lurus secara bebas.

latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu dan latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman cara menulis bagi menghasilkan tulisan yang seragam. Semasa menyampaikan kemahiran tersebut guru haruslah memberi perhatian kepada beberapa perkara iaitu kanak-kanak harus diperkenalkan kepada lambanglambang huruf dengan menggunakan gambar. Setelah didapati memuaskan barulah dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris. Ia harus bermula daripada garisan lebar hingga kepada lembaran satu garis. Seterusnya menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. Latihan juga dilakukan dengan menggunakan kertas yang dimulakan dengan tidak bergaris dan selepas itu barulah menggunakan buku yang bergaris. faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul. Di bawah latihan menulis terkawal dari mula hingga ke lembaran satu garis itu. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah seperti latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. Latihan ini diteruskan dengan menyalin perkataan yang mudah dan menyalin ayat-ayat yang mudah dan sebagainya. baruah dilatih menggunakan buku dan alat-alat lain yang sesuai. mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan.PERINGKAT TULISAN MEKANIS Setelah murid-murid menjalankan latihan pratulisan. Seterusnya apabila kanak-kanak dapat menggunakan alat-alat dengan baik . dicadangkan murid membentuk huruf di atas kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. baik juga diberi latihan bebas untuk membetulkan urat-urat daging kanak-kanak. kawalan tulisan perlu dilakukan. Sebelum melatih menulis. latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua. . Apabila murid mula membentuk huruf-huruf pada kertas bergaris. Pada peringkat awal. Kemudian murid-murid disuruh memadan dan menyalin dua suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna. Selain itu guru haruslah memberi perhatian kepada kanak untuk menulis dengan mengeja dan menyebut nama-nama huruf. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti menekap dan barulah menulis mengikut urutan yang ditetapkan.

mereka akan mula diajar untuk mengenal lambang-lambang tulisan dan mula melakukan aktiviti menulis. Mereka seharusnya dapat kuasai gerak tangan bebas sebelum melakukan aktiviti melibatkan pergerakan mata dan tangan. pada peringkat ini. Kedua-dua kaedah ini penting untuk pelajar kuasai sebelum mereka diajar ke peringkat seterusnya dalam penulisan supaya mereka dapat menghasilkan lambang huruf yang kemas dan jelas. Pada peringkat pratulisan pelajar akan didedahkan tentang asas-asas penulisan sebelum mereka diajar untuk menulis abjad dengan betul. Peringkat ini penting sebagai pengenalan pelajar kepada cara penulisan supaya mereka dapat menghasilkan lamban-lambang tulisan yang kemas dan jelas pada peringkat seterusnya. Motor halus mereka serta koordinasi mata dan tangan mereka akan dilatih sebagai persediaan untuk mereka memegang pensel untuk menulis dan membentuk huruf. Pelbagai kaedah boleh dilakukan kepada pelajar seperti yang telah diterangkan dan kaedah-kaedah ini seharusnya dilakukan kepada pelajar sebelum mereka diajar untuk menulis abjad supaya mereka dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan jelas. Pelajar juga akan diajar untuk menyebut abjab yang ditulis untuk membiasakan mereka untuk mengenal huruf yang ditulis bagi mengelakkan kekeliruan kepada pelajar sekaligus mereka dapat membiasakan diri dengan abjad.Analisis pratulisan dan tulisan mekanis Kedua-dua peringkat pratulisan dan tulisan mekanis merupakan peringkat persediaan kepada pelajar sebelum mereka diperkenalkan dengan penulisan abjad yang betul. Aktiviti yang dijalankan kepada pelajar haruslah berperingkat. Peringkat tulisan mekanis seharusnya dilakukan setelah kita ketahui bahawa pelajar telah bersedia dan tahu untuk memegang pensel dengan betul. .

Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagai contoh. Bahan: Lembaran kerja. dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. model tiang bendera. Bahan: Kaedah: plastisin. Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. benda maujud (dulang berpasir. Gambar rajah: Contoh doh mainan yang boleh disunakan dan bentuk yang boleh dihasilkan. 1. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau model yang disukainya. Kaedah: 1. model pokok.Lampiran: AKTIVITI PERGERAKAN TANGAN DAN MATA Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada plastisin. tanah liat atau bubur kertas dan lain-lain. Murid menggolekkan bola dia atas dulang berpasir dengan jari dari kiri . dan bubur kertas. 2. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. 3. tanah liat. manik. cawan air) kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putus-putus. bola.

PRATULISAN / PRAMENULIS Peringkat Pramenulis i. Menyambungkan titik-titik di atas kertas. Mengenal huruf-huruf dan dapat membezakan keserupaan dan perbezaan bentuk huruf-huruf tersebut. Melukis garis condong. kiri ke kanan dan depan ke belakang. garis melengkung dan bulatan arah jarum jam. vii. Contoh aktivi pramenulis seperti berikut: i. Murid memegang cawan plastic yang penuh dengan air menggunakan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya.ke kanan dan sebaliknya. Melukis bulatan arah lawan jam. vi. Murid membilang manik yang digantung dengan menggunakan jari dari atas ke bawah dan sebaliknya. melukis garis tegak dari atas ke bawah dan bawah ke atas. 2. . ii. Menekap atau menyurih bentuk-bentuk geometri dan garisan putus. Menyalin corak mudah dan bentuk-bentuk. Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera. 3. iv. iii. v. Teknik memegang cawan dipelbagaikan. 4. Melakukan pergerakan tangan atas ke bawah. viii. Melukis garis lintang dari kiri ke kanan. Latihan menulis dari kiri ke kanan.

pasir. Di atas meja. Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. iii.ii. Latihan membentuk bulatan di udara. lantai tanpa menggunakan alat tulis. Latihan membentuk garis lurus. iv. .

vi.v. Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. Latihan membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. .

vi. . Melengkapkan tempat kosong mengikut urutan songsang abjad z-a. v. ix. iii.PENULISAN MEKANIS Peringkat Mendirikan Asas i. ii. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua / tiga. viii. Membina ayat tunggal. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul. iv. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaanyang terkawal. vii. Membina satu suku kata KV dan KVK Menggabungkan suku kata menjadi perkataan. Melengkapkan tempat kosong mengikut urutan yang betul abjad a-z.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful