RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Masa Kelas Bilangan pelajar Matapelajaran Tajuk Subtajuk : 8 Disember 2010 : 7.45 – 8.

45 pagi : 2 IBNU SINA : 30 : SAINS : Asid dan Alkali : Asid

Hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran pembelajaran, pelajar dapat : • menyatakan maksud asid dengan tepat • menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 sifat fizik dan 2 sifat kimia asid dengan betul • menyatakan sekurang-kurangnya tiga kegunaan asid dalam kehidupan harian Pengetahuan sedia ada : Para pelajar telah mengetahui serba sedikit mengenai asid di peringkat menengah rendah Kemahiran saintifk ( proses sains ) : memerhati, mengelas dan meramal Sikap saintifik dan nilai murni : Para pelajar dapat menghargai dan mensyukuri kepentingan asid , menilai kebaikan dan keburukan asid serta berhati-hati menggunakan asid dalam kehidupan harian Sumber pengajaran dan pembelajaran i) Buah epal ii) Transparensi dan OHP iii) Kad tugasan iv) Nota edaran :

Para pelajar dikehendaki membentangkan jawapan mereka CATATAN Kemahiran saintifik ( proses sains ) : memerhati meramal ABM: Kad tugasan Transparensi OHP Penstrukturan semula idea ( 20 minit ) • Menganalisis konsep. sifat dan • Guru mengedarkan helaian nota kepada setiap ABM : kegunaan asid dalam kumpulan kehidupan harian • Mereka dikehendaki mencari isi-isi penting yang Nota edaran berkaitan dengan : i) Definisi asid ii) Sifat fizik dan sifat kimia asid iii) Kegunaan asid dalam a) pertanian b) perindustrian . sifat dan • kegunaan asid dalam kehidupan harian • AKTIVITI P & P Setiap pelajar diberikan sepotong epal hijau Mereka diminta untuk merasa buah tersebut Guru menyoal beberapa soalan kepada pelajar : i) Apakah rasa buah itu ? ii) Kenapa ia berasa masam? iii) Apakah nama asid yang terkandung dalam buah itu ? iv) Apakah contoh-contoh asid lain yang kamu tahu? Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan dan setiap kumpulan diberikan kad tugasan yang mengandungi soalan-soalan berikut : i) Apakah yang kamu faham mengenai asid ? ii) Apakah sifat-sifat asid yang kamu tahu? iii) Nyatakan kegunaan asid dalam kehidupan harian yang kamu tahu.FASA Orientasi ( 5 minit ) ISI KANDUNGAN • Pengenalan konsep asid • • • Pencetusan idea ( 30 minit ) • Menganalisis konsep.

c) perubatan d) penyediaan makanan • Guru menyoal beberapa pelajar berkaitan dengan hasil perbincangan mereka i) Apakah definisi asid ? ii) Nyatakan sifat fizik dan sifat kimia bagi asid iii) Berikan kegunaan asid dalam pertanian.perubatan dan penyediaan makanan • Guru membetulkan kesilapan pelajar sekiranya ada Aplikasi idea ( 3 minit ) Refleksi ( 2 minit ) • Pelajar diminta membuat buku skrap berkenaan kesan penggunaan asid terhadap alam sekitar • Rumusan mengenai tajuk yang • Dua orang pelajar diminta merumuskan apa yang dipelajari dipelajarinya pada hari ini Refleksi Kendiri: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___ Ulasan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ . perindustrian.

___________________________________________________________________________________________________________ ____ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful