3 Subprograme recursive

Recursivitatea este tehnica de programare în care un subprogram se autoapelează. Limbajul C face parte din clasa limbajelor de programare care admit scrierea de funcţii recursive. În continuare sunt prezentate câteva exemple simple de subprograme C prin intermediul cărora sunt calculate recursiv valorile k n! , C n , f ο g ο f , unde n , k ∈ N şi f, g funcţii, f , g : R → R. De asemenea, este ilustrată maniera în care sunt efectuate apelurile recursive şi tratarea condiţiilor terminale.

3.1 Calcul recursiv
Calculul valorii n! pentru n dat poate fi efectuat pe baza formulei recursive

Fie fact(n) funcţia C care calculează n!. Dacă n ≥ 1, evaluarea lui fact(n) rezultă prin multiplicarea cu n a valorii calculate de apelul fact(n-1), cu fact(0)=1. Cu alte cuvinte, apelul funcţiei fact(n) realizează calculul „imediat” dacă n=0, altfel presupune un nou apel al aceleiaşi funcţii pentru valoarea argumentului decrementată. Cazurile în care este posibilă evaluarea „imediată” se numesc condiţii terminale. În limbajul C, funcţia fact este
long fact(unsigned n) { if (!n) return 1; return n*fact(n-1); }

⎧1, n = 0 n! = ⎨ . ⎩n(n − 1)! , n > 0

Utilizarea formulei

k Cn =

n! k ! (n − k )!

pentru calculul combinărilor

( n , k ∈ N date) este ineficientă şi uneori imposibilă deoarece n!, pentru n ≥ 13 nu

unde n . în caz contrar este iniţiat calculul pentru noile valori ale parametrilor. fact(1)=1*fact(0)=1. În cazul subprogramelor recursive.b. Pe baza k k k −1 k relaţiei de recurenţă C n = C n −1 + C n −1 . a adresei de revenire şi a variabilelor locale. return comb(n-1. calcul care presupune unul sau mai multe apeluri recursive. Fie k comb(n. C n . apelurile sunt executate în ordinea inversă celei în care au fost generate. Mecanismul prin care este efectuat apelul unui subprogram se bazează pe utilizarea stivei memoriei calculatorului. fact(2)=2*fact(1)=2.k) funcţia care calculează C n . La momentul execuţiei.k) şi comb(n-1. Apelurile recursive ale unui subprogram S1 pot fi şi indirecte. Conform relaţiei de recurenţă.k) şi comb(n-1. k-1). atunci evaluarea corespunzătoare apelului comb(n.Subprograme recursive k poate fi reprezentat în calculator ca dată de un tip întreg. În continuare execuţia determină fact(0)=1. iar operaţia de inserare în stivă poate produce depăşirea spaţiul de memorie rezervat.k)+comb(n-1. mecanismul funcţionează astfel: este generat un număr de apeluri succesive cu ocuparea spaţiului din stivă necesar efectuării apelurilor până la îndeplinirea unei condiţii terminale. până când este îndeplinită una din condiţiile terminale comb(n. De . Schema unui apel recursiv poate fi descrisă astfel: se verifică dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile terminale. secvenţa de apeluri recursive este: fact(2). unde comb(n.k-1). atunci calculul este încheiat şi controlul este returnat unităţii apelante.k) va determina o secvenţă de apeluri ale aceleiaşi funcţii pentru valori ale argumentelor din ce în ce mai mici.0)=1. fact(1). rezultă că apelul comb(n. De exemplu. dacă este îndeplinită o condiţie terminală. unsigned k) { if (k>n) return 0.a şi 3.k)=1. eliberându-se spaţiul ocupat. fact(3)=3*fact(2)=6. if ((k==0)||(k=n)) return1. valoarea C n poate fi calculată astfel. fact(0). n ≥ 0. k-1) sunt realizate în acelaşi mod. } k Funcţiile C recursive pentru calculul n! . în cazul apelului fact(3). unde (○) reprezintă adresa de revenire în punctul de unde a fost efectuat apelul fact(3). dacă n ≥ k ≥ 1. Evoluţia determinată de apelul fact(3) în stivă este ilustrată în figurile 3. în sensul că este efectuat un apel al unui alt subprogram S2 şi S2 iniţiază un apel al lui S1. Dacă evaluările comb(n-1. aceste informaţii sunt extrase cu eliminare din stivă. comb(k.1.k) revine la însumarea rezultatelor obţinute prin apelurile comb(n-1. k ∈ N realizează apeluri recursive directe. chiar dacă numărul C n este relativ mic şi poate fi reprezentat prin intermediul unui tip întreg. k Soluţia recursivă a evaluării C n este: long comb(unsigned n. Fiecare apel determină introducerea în stivă a valorilor parametrilor formali.1.0)=1.

a Evoluţia în stivă până la verificarea condiţiei terminale n=0 .1. g definite prin: 3 Fact=3*Fact(2) 2 Fact=2*Fact(1) 3 (o) Fact=3*Fact(2) (o) 1 Fact=1*Fact(0) 2 Fact=2*Fact(1) 0 Fact=1 1 Fact=1*Fact(0) 2 Fact=2*Fact(1) 3 Fact=3*Fact(2) 3 (o) Fact=3*Fact(2) (o) Figura 3. Pentru funcţiile f. unde f.g:R→R sunt funcţii date poate fi descris astfel.Programarea calculatoarelor exemplu. calculul valorilor funcţiei h=f◦g◦f .

5 ≤ x < 8 . } .1. return pow(x. float f(float x) { if (x<5) return 2*pow(x. } float h(float x) { return f(g(f(x))).b Eliberarea stivei după execuţia determinată de condiţia terminală ⎧2 x 3 + 1.3)-x+5. x < 5 ⎧ 2 ⎪ ⎪5 x − 3 x + 2 . x > 8 ⎩ ⎩ funcţiile C pentru calculul h=f◦g◦f pot fi descrise astfel.3)+1. x ≤ 1 f (x ) = ⎨ x 4 + 2 . return 3. x > 1 ⎪3 . } float g(float x) { if (x<=1) return 5*x*x-3*x+2. g (x ) = ⎨ 3 ⎪x − x + 5.Subprograme recursive 1 Fact=1 2 Fact=2*Fact(1) 2 Fact=2 3 Fact=3*Fact(2) 3 Fact=3*Fact(2) (o) 3 Fact=6 (o) Figura 3.4)+2. if (x<8) return pow(x.

} .b) este.1). n parametri naturali daţi. …..1).Programarea calculatoarelor 3.n numere naturale prin ⎧n + 1.cuvant). Funcţia Ackermann este definită pentru argumentele m.“#“)) { Scrie. altfel ⎩ Funcţia C Ackermann calculează valoarea funcţiei a pentru m. a (m . long Ackermann(unsigned m.. conform definiţiei următoare.b-a). printf( “%s\n“.2 Aplicaţii cu subprograme recursive 1. return Ackermann(m-1. m = 0 ⎪ a (m . Să se scrie o funcţie C care citeşte o secvenţă oarecare de cuvinte a1. if (strcmp(cuvant. } } 2. n ) = ⎨a (m − 1. a2.Ackermann(m.n-1)).b ). n − 1)). void Scrie() { char cuvant[100]. n = 0 ⎪a (m − 1.b ) = ⎪( a − b . long cmmdc(long a. an terminată cu simbolul # şi afişează anan-1…a1. if (!n) return Ackermann(m-1. a > b ⎨ ⎪( a .b). a = b (a .b − a ). b > a ⎩ Funcţia C cmmdc(a. if (a>b) return cmmdc(a-b. long b) { if (a==b) return a. Pentru rezolvarea problemei se utilizează funcţia recursivă Scrie. Calculul valorii funcţiei Ackermann. unsigned n) { if (!m) return n+1. } 3.&cuvant). ⎧a . scanf(“%s“. return cmmdc(a. Problema calculului celui mai mare divizor comun dintre două numere naturale a şi b poate fi rezolvată recursiv.

pentru rezolvarea ei putem raţiona în modul următor. Problema turnurilor din Hanoi ilustrează foarte bine avantajele recursivităţii. • tija b poate fi folosită pentru deplasări intermediare. Exemplu Presupunând că discurile sunt numerotate în ordinea crescătoare a diametrelor cu etichetele 1. pe tija a fiind plasate n discuri de diametre diferite în ordinea descrescătoare a acestora. b. Se cere ca cele n discuri de pe tija a să fie deplasate pe tija c astfel încât să fie îndeplinite condiţiile: • la fiecare mutare este deplasat unul dintre discurile aflate pe poziţia superioară pe una din tije. Notând cu P(n.unsigned a. • oricare din discuri poate fi aşezat numai pe un disc de diametru mai mare.c). Dacă s-a rezolvat problema P(n-1. c.h> void Hanoi(unsigned n.unsigned c) { . o soluţie a problemei pentru n=3 poate fi descrisă astfel.b). 2. Problema poate fi enunţată astfel: se presupune că există trei tije a.a.a. unsigned b.b.h> #include <conio.Subprograme recursive 4. atunci discul de diametru maxim care se află încă pe tija a este deplasat pe tija c şi în continuare se rezolvă problema P(n-1. 3.c) problema transferului celor n discuri de pe tija a pe tija c. Soluţia recursivă este prezentată în funcţia Hanoi. Tija a 1 2 3 2 3 3 3 Tija b Tija c Mutarea efectuată a⇒c a⇒b c⇒b a⇒c b⇒a b⇒c a⇒c 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 2 3 1 2 3 1 1 #include <stdio.

a. printf("Dimensiunea vectorului:").v[n-1]. int n. printf("Elementele vectorului\n"). getch().&k).scanf("%u". scanf("%i".b). float v[100].h> int cauta_binar(float *. scanf("%f".3). } } void main() { unsigned n. printf("Cheia de cautare:"). int mij=(li+ls)/2.&n).a). astfel încât v[poz]=k.b. Căutarea în vectori sortaţi (căutarea binară) Fie v este un vector de numere reale sortat crescător şi k este un număr real dat.c. else printf("Cheia pe pozitia:%i".k). altfel cu cel format din componentele v[m+1].float k) { if(li>ls) return -1. void main() { clrscr(). Hanoi(n-1. Rezolvarea ei porneşte cu luarea în considerare a întregului vector v şi determinarea poziţiei mijlocului m = ⎢ ⎥ .c).int. } int cauta_binar(float *v. Hanoi(n. float k.2.h> #include <conio.0. #include <stdio.b).b. atunci se procedează în acelaşi mod cu vectorul format din primele m componente din v. atunci poz:=m.n-1.int li. Problema este de a identifica (dacă există) o valoare poz.a.&n). } 5.c.int ls. if(v[mij]==k) ⎡n⎤ .a.&v[i]).float).i++) scanf("%f". printf("n=").1.i<n. int c=cauta_binar(v. Dacă ⎣2⎦ v[m]>k. if(c==-1) printf("Cheia nu a fost gasita"). Dacă v[m]=k.c. printf("Transfer disc de pe tija %u pe tija %u\n".getch(). clrscr(). for(unsigned i=0.int.….Programarea calculatoarelor if(n>0) { Hanoi(n-1. Se generează astfel subvectori din ce în ce mai mici până când valoarea k este găsită sau până când nu mai poate fi generat un nou subvector.

(i<*n)&&(x>v[i]). realizări. i ≥ 0. } } 7. atunci: H1 rezultă din patru exemple (cópii. .Subprograme recursive return mij.. if(v[mij]>k) return cauta_binar(v.mij+1.v[n-1]). o curbă Hn rezultă din patru cópii ale unei curbe Hn-1.float x) { for(int i=0. return cauta_binar(v. Astfel. for(int j=*n.&m.a. insera(v. } void inssort(float *v. H2 rezultă din 16 exemple din H0 unite prin 15 segmente de lungime h/2 ş. dacă mulţimea de primitive H0 constă dintr-un punct şi pentru compunere este considerat un segment de lungime h. } 6. Compunerea constă în repetarea primitivelor considerate şi a rezultatelor obţinute prin rotirea lor într-un sens sau celălalt. punctele izolate fiind unite prin segmente de lungime hn=h/2n..int m=n-1. clone) de primitive din H0 unite prin segmente de lungime h. Fiecare problemă intermediară P(k). De asemenea.n-1). instanţe. Pot fi realizate desene prin compunerea într-o manieră recursivă a unor figuri geometrice primitive.m.. Funcţia insera realizează inserarea valorii x în vectorul v în poziţia „corectă”. n este rezolvată aplicând aceeaşi metodă P(1) fiind o problemă „gata rezolvată” (condiţie terminală). void insera(float *v. atunci soluţia problemei P(n) rezultă din soluţia problemei P(n-1) prin inserarea lui an în soluţia problemei P(n-1). Generalizând. Curbele rezultate se numesc curbele Hilbert Hi..j>=i+1.j--)v[j]=v[j-1].int *n.k).i++). H2 se poate obţine prin interconectarea a patru cópii ale lui H1 rotite cu unghiuri drepte şi prin interconectarea punctelor izolate prin segmente de aceeaşi lungime.li.ls. v[i]=x.int n) { if(n) { inssort(v. k = 2 . a2. Sortarea crescătoare prin inserare Pentru sortarea crescătoare a unei secvenţe de numere reale se poate raţiona astfel: dacă P(n) este problema sortării crescătoare a secvenţei a1.mij-1.…. Funcţia recursivă inssort realizează sortarea vectorului cu n componente prin inserţie.d.(*n)++.an şi P(n-1) este problema sortării primelor n-1 componente.k).

} . x=x0. C.y=y0. C(int).y0+=h/2. x. A: D ← A↓ A→ B B: C↑B→B↓ A A: D ← A↓ A→ B C: B→C ↑C ←D D: A↓ D← D↑C Prin executarea următoarei surse C sunt obţinute curbele Hilbert H4.&gm.moveto(x.gm.h> <graphics. B. const h0=480. gd=DETECT.y0=x0=h/2."D:\BC\BGI").x0. setbkcolor(0). A(i). D(int). D şi se reprezintă prin săgeţi rutinele care desenează segmentele care le interconectează. setcolor(4). A(int).y0. h=h0. B(int). int int int int void void void void i=0.h/=2. void main() { clrscr(). h. x0+=h/2.Programarea calculatoarelor H1 H2 H3 Dacă cele patru părţi ale unei curbe Hilbert Hk sunt notate A.y.h> <stdlib.y).h> const n=5. initgraph(&gd. #include #include #include #include <stdio. do{ i++.h> <conio. atunci rezultă următoarele scheme recursive.

y). C(i-1).lineto(x.x+=h.lineto(x.y-=h.y). D(i-1).y). B(i-1).y).y).y).y).x+=h.lineto(x. D(i-1). closegraph(). A(i-1). } void A(int i) { if (i>0) { D(i-1). A(i-1). } } .lineto(x.x-=h.y-=h.y).lineto(x.y). B(i-1).x-=h.lineto(x.y).y).lineto(x. D(i-1). } } void B(int i) { if (i>0) { C(i-1).Subprograme recursive while(i<n).x-=h. B(i-1).lineto(x.lineto(x.x+=h.y-=h. C(i-1). } } void C(int i) { if (i>0) { B(i-1).y+=h. } } void D(int i) { if (i>0) { A(i-1).lineto(x.y+=h.lineto(x. C(i-1). A(i-1).y+=h.y).lineto(x. getch().

Dacă se consideră ca valori pentru măsurile unghiurilor determinate de aceste segmente 450. 900. S: A A: A B C B⇒D D A . Curba Sierpinski S2 este. 1350. Recursia pentru obţinerea curbelor Sierpinski poate fi descrisă astfel. În cazul curbelor Hilbert. n ≥ 1.Programarea calculatoarelor Curba Hilbert obţinută este 8. rezultă curbele Sierpinski Sn. toate unghiurile determinate de segmentele care unesc punctele sunt de măsură 900.

h> const n=4. int gd=DETECT.x0. h=h0/4. void B(int).h> <stdlib. const h0=412.h> <graphics. do{ i++.y)."d:\bc\bgi"). moveto(x. int i=0.gm. lineto(x.lineto(x. lineto(x. D(i). void C(int). void main() { clrscr().y).y0+=h.y).y-=h.} while(i!=n). .y).x+=h. getch(). #include #include #include #include <stdio.lineto(x.y-=h.y=y0. x0=2*h. B(i-1).x-=h.x+=h.y0. x=x0. void D(int). A(i). initgraph(&gd. C(i).y).x-=h.lineto(x. int x.h/=2. Următorul program desenează curbele Sierpinski S4.lineto(x.y. B(i).y). y0=3*h.x+=h.x+=2*h.y-=h. setbkcolor(15).y+=h.h> <conio.Subprograme recursive B: B C: C D: D C⇓ A D⇐B A⇑ C B C D unde săgeţile duble indică segmente de lungime 2h. closegraph(). } void A(int i) { if (i>0) { A(i-1).&gm. int h.y). x0-=h. setcolor(8). void A(int).y+=h.

.y). A(i-1).y+=h.y). D(i-1).x-=h. lineto(x.y-=h. C(i-1). } } Rezultatul execuţiei programului este prezentat în următoarea figură. lineto(x.y+=2*h.y).y+=h. } } void B(int i) { if (i>0) { B(i-1).y). lineto(x.x-=h.y). D(i-1).x-=2*h. lineto(x.x+=h.y).y).y-=h.y). B(i-1).x-=h. } } void C(int i) { if (i>0) { C(i-1). lineto(x. lineto(x.y+=h.C(i-1).x+=h.y+=h. y-=2*h. lineto(x.y).Programarea calculatoarelor D(i-1). lineto(x. } } void D(int i) { if (i>0) { D(i-1).x+=h. lineto(x. A(i-1).y-=h. lineto(x. C(i-1).x-=h. B(i-1).y). A(i-1).

Subprograme recursive .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful