FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA CATEDRA DE INFORMATICA SI METODE NUMERICE

LISTA TEMELOR PENTRU LUCRARI DE LICENTA Sesiunea iunie 2011
Prof. dr. Constantin Popa 1. Metode iterative de tip proiectiv 2. Polinoame de interpolare si aproximare 3. Motorul de cautare GOOGLE – aspecte legate de rangul unei pagini web 4. Un istoric al motoarelor de cautare 5. Descompunerea in valori singulare si aplicatii 6. Pseudoinversa Moore-Penrose – proprietati si aplicatii 7. Studiu comparativ al unor clase de metode iterative Prof. dr. Alexei Leahu 1. Estimatori de interval şi aplicaţii 2. Repartitia Poisson: extinderi, conexiuni si aplicatii 3. Funcţia de repartiţie şi rolul ei în teoria probabilităţilor 4. Diverse definitii ale probabilitatii si legaturile dintre ele. 5. Repartiţii probabiliste legate de cea normală Conf.dr. Mircea Popovici 1. Modelarea/simularea caracteristicilor de material ptr obiecte 3D (non)deformabile 2. Modelarea si simularea fluidelor 3. Generarea si animarea vegetatiei 4. Utilizarea scenariilor in modelarea comportamentala globala (LUA, FCM) 5. Modelarea (emotionala) orientata spre agent a unui animal patruped 6. Interactiunea asupra obiectelor virtuale utilizand dispozitive haptice 7. Urmarirea haptica a curbelor 3D 8. Manevrarea obiectelor virtuale supuse constrangerilor fizice 9. Recunoasterea gesturilor utilizatorului si interpretarea lor intr-un context virtual 10. Simularea si animarea in timp real a materialelor textile 11. Tehnici de generare a sunetelor 3D 12. Deformarea obiectelor 3D. Metode de deformare. 13. Detectia coliziunilor in aglomerari de obiecte. 14. Tehnici procedurale de mip-mapping si anti-alias. Conf.dr. Elena Popescu 1. Modele de optimizare fracţionară şi aplicaţii 2. Modele de tip de transport şi aplicaţii. 3. Metode de corectare şi rezolvare a sistemelor de inecuaţii liniare inconsistente 4. Dualitatea în programarea neliniară. Conf. dr. Eugen Petac (Info+MI) 1. Conectivitate Bluetooth. Aplicatii Java 2. Solutii bazate pe tehnologia Squawk 2. GPS – Aplicatii Java 3. Protocolul Diameter. Aplicatii AAA (Authentication, Authorization and Accounting) 4. Solutii de securitate Wireless – Aplicatii J2ME

Retele Ad-Hoc. Intermedierea on-line a licitatiilor si a tranzactiilor particulare libere bazata pe tehnologiile Web 10. Aplicatie web-based pentru o sala de fitness.5. Evaluarea probabilităţii de ruină 6.dr. Integrarea informatiilor geografice din bazele de date in hartile digitale interactive Conf. Aplicatie web-based pentru evidenta activitatilor stiintifice in mediul academic . 2. Simulare NS-3 11. Generarea hartilor interactive animate pentru un sistem de navigatie 3. Tehnologia Java Card. Retele Petri: modelarea si evaluarea retelelor LAN/WAN Conf. Retele senzoriale: modelare si simulare 10. Analiza statistică a datelor provenite dintr-o anchetă pe bază de chestionar 2. Variabile aleatoare bidimensionale Lect. Sistem hypermedia de testare si evaluare on-line a cunostintelor managerilor de proiect 16. Raluca Vernic 1. Modele de supravietuire 3. Generarea ontologiilor hypermedia folosind agentii de cautare Google (recommended) 2. Retea de socializare pentru web designeri. Administrarea stocurilor unui site de comert electronic dedicat vanzarilor en-gros 13. Aplicatie web-based de gestiune a autovehiculelor. Servicii de localizare geografica 7. Strategii de organizare a clusterelor de magazine virtuale bazate pe AJAX 7. Administrarea arhivei multimedia pentru posturi Internet Radio si Live TV 12. Aplicatie web-based de gestiune a taxelor de scolarizare 8. Descoperirea serviciilor in retelele mobile 6.dr. Simulare OMNET++ 9. Metode de estimarea parametrilor: metoda momentelor si metoda verosimilitatii maxime 4. Proiectarea Website-urilor de comert electronic cu Joomla! 14. Aplicatii 12. Motoare de căutare bazate pe Google AJAX Search API şi Google AJAX Maps API 5. Solutii de rutare in retelele mobile. Prelucrarea informatiilor geografice din hartile digitale Google Earth 6. Intermedierea tranzactiilor imobiliare bazata pe noile tehnologii Web 8. Servicii Web ale laboratoarelor Google 4. Ozten Chelai 1. 5. Eugen Zaharescu 1. 4. Securitatea tranzactiilor bancare intr-o aplicatie PHP de Internet Banking 9. Framework PHP pentru dezvoltarea aplicatiilor web 3. 6. Aplicatie web-based pentru o marochinarie. Comunicatii VoIP bazate pe SIP (SessionInitiationProtocol) 8.dr. 7. Christian Mancaş MI Info Conf. Modele actuariale. Testarea ipotezelor statistice 5.dr. Controlul si prelucrarea on-line a fluxurilor de informatii RSS pentru un ziar electronic 11. Utilizarea agentilor de cautare Google pentru localizarea POI pe hartile digitale 15. Utilizarea limbajului de asamblare in aplicatii software.

Functii de matrice. Modelarea deformarii 3D cu elemente plastice 5. Aurelian Nicola 1. 7. Tehnici de preconditionare pentru matrice rare de mari dimensiuni Lect. Andrei Rusu 1. 6. Descompuneri incomplete.dr. Metode numerice pentru calculul valorilor proprii pentru matrice rare 7. 7. Modelarea deformarii 3D folosind metoda NFFD Lect. Modelarea deformarii 3D folosind metoda FFD 7. 4. Aspecte computationale 5. Lect. Aplicatii 3. Greasemonkey şi programarea web pe partea de client. Aplicatii 5. Implementarea unui sistem software pentru gestiunea candidatilor unui concurs de admitere 2. Modelarea deformarii 3D cu elemente vascoase 4. Functii de tip spline si aplicatiile lor in grafica computerizata 3. 6. Introducere in algoritmica sistemelor distribuite. Demonstrarea automată a teoremelor. 5. Generarea grilelor de calcul. Analiza şi proiectarea softului pentru asistarea deciziei referitor la problemele de completitudine functională a sistemelor.dr. Elena Pelican 1.dr. Algoritmi numerici paraleli. . 2. Introducere in STL. Demonstrarea precompletitudinii unor sisteme de formule în logici neclasice. Matrice complet pozitive 4. Dragos Sburlan Lect. Aplicatii 2. Modelarea deformarii 3D folosind metoda LEM 6. Crearea aplicațiilor pentru iOS. Modelarea deformarii 3D cu elemente elastice 3. 3. Scheme cu diferente finite pentru ecuatii cu derivate partiale hiperbolice 4. Factorizari pentru matrice rare 6. Crenguţa Bogdan 1. Elemente de grafica in Matlab. dr. dr. Implementarea algoritmilor paraleli pentru grafuri.Lect. Aplicații C++ portabile folosind librăria Qt. Metode spectrale cu aplicatii in reconstructia de imagini 2.

Tehnici de optimizare bazate pe inteligența colectivă a furnicilor. Adrian Alexandrescu 1. 10. 3. . 7. Dezvoltarea de sabloane pentru interfetele-utilizator ale aplicatiilor cu baze de date. Dezvoltarea de aplicatii de tip Data Warehouse. Realizarea unui editor grafic pentru diagrame conceptuale pentru baze de date. Dezvoltarea de software dirijata de modele. 4. Dezvoltarea de aplicatii de tip Business Intelligence. Lect. Tehnici de optimizare bazate pe inteligența colectivă a albinelor. 5. 6.drd. 2. Programare paralelă folosind ATI Stream Technology. Proiectarea si implementarea unui limbaj pentru descrierea si incarcarea datelor de test intr-o baza de date. Exemple. 9.8. Dezvoltarea de sabloane pentru interfetele-utilizator ale aplicatiilor WEB.

dr. Solutii bazate pe tehnologia Squawk (Java micro edition virtual machine for embedded system and small devices) 4. Simularea firelor de aşteptare. Tehnici de generare a sunetelor 3D 12.LISTA TEMELOR PENTRU LUCRARI DE DISERTATIE Sesiunea iunie 2011 Prof. Aplicatii Java 3. Metode de deformare 13. Recunoasterea gesturilor utilizatorului si interpretarea lor intr-un context virtual 10.Aplicatii Java 2. Modelarea (emotionala) orientata spre agent a unui animal patruped 6. Protocolul Diameter. Algoritmi hibrizi pentru reconstructia de imagini 2. Modelarea şi simularea stocurilor cu cerere aleatoare. 4. dr. Metode directe de tip proiectiv 5. Alexei Leahu MASTER MTI 1. Manevrarea obiectelor virtuale supuse constrangerilor fizice 9. Deformarea obiectelor 3D. Tehnici procedurale de mip-mapping si anti-alias. Algoritmi proiectivi cu constrangeri 4. Detectia coliziunilor in aglomerari de obiecte. Modelarea si simularea fluidelor 3. Conf. Tehnici de preconditionare Prof. Probleme de probabilitate geometrica abordate prin metoda Monte Carlo. Utilizarea scenariilor in modelarea comportamentala globala (LUA. Aplicatii AAA (Authentication. FCM) 5. dr. Mircea Popovici 1. dr. Conectivitate Bluetooth.dr. Interactiunea asupra obiectelor virtuale utilizand dispozitive haptice 7. Elena Popescu 1. Simularea si animarea in timp real a materialelor textile 11. 4. Generarea si animarea vegetatiei 4. Authorization and Accounting) 6. Solutii de securitate Wireless – Aplicatii J2ME . 2. GPS – Aplicatii Java 5. Urmarirea haptica a curbelor 3D 8. Tehnici de simulare statistica a proceselor de nastere si moarte. Conf. Kerberos . Validarea experimentala a Legii Numerelor Mari prin metoda Monte Carlo MASTER ID 5. Aplicatii. Algoritmi de punct interior pentru optimizarea de dimensiuni mari. Eugen Petac 1. 3. Probleme de optimizare fără restricţii reformulate ca ecuații diferențiale ordinare. 14. Constantin Popa 1. Modelarea/simularea caracteristicilor de material ptr obiecte 3D (non)deformabile 2. Probleme de probabilitate clasică din Matematica Scolara: soluţii analitice versus soluţii bazate pe Metoda Monte Carlo Conf. Studiu privind caracterul aleator si independenta zecimalelor numerelor "e". "pi" si √2 2. 3. Metode de rezolvare numerica a ecuatiilor integrale 3.

Aplicatii. Semantic web in E-learning. Conf. Indexarea si clasificarea morfologica a imaginilor medicale 2.7. Folosirea modelelor EAI in implementarea serviciilor web 2. Tehnologii pentru aplicatii de timp real.dr.dr. Aplicatii Conf.T. Tehnologia Java Card. Lanţuri Markov. Translator de cunostinte exprimate in limbaj natural in limbaj OWL 5. dr. Evaluarea probabilităţii de ruină 5. 5. Solutii de rutare in retelele mobile. Metode de tip Galerkin discontinue. Christian Mancaş I. . Prototip software de implementare a unui protocol de preparare a unui bont dentar 3. Eugen Zaharescu 1. Aplicatii pervasive. 4. Utilizarea serviciilor web in realizarea aplicatiilor web. Comunicatii VoIP bazate pe SIP (SessionInitiationProtocol) 10. Decizii financiare in conditii de risc 3. Raluca Vernic 1. Tehnologia Java Card.dr. Modele actuariale. Retele Petri: modelarea si evaluarea retelelor LAN/WAN 15. 3.dr. Strategii privind managementul proiectelor de sisteme informatice Conf. Ozten Chelai 1. Crenguţa Bogdan 1. Aplicatii. Strategii locale de pivotare pentru matrici rare. Gestionarea bazelor de date in contextul noilor tehnologii ale Web-ului semantic 5. M. Sistem pentru analiza tendinţelor din piaţă Lect. Preconditionari eficiente pentru matrici nesimetrice 4.dr. Implementarea framework-urilor de proiectare folosind programarea orientata spre aspecte 4. Administrarea on-line a arhivelor hypermedia bazata pe servicii Google 3. Solutii de anonimitate in Internet 9. 2. Metoda Monte Carlo 4. Simulare NS-3 13. 3.I. Metode de tip multigrid. Retele Ad-Hoc. 5. Aurelian Nicola 1.D. Retele senzoriale: modelare si simulare 12. 2. Aplicatii 14. Obligatiuni si actiuni. Sistem E-learning si E-testing pentru managementul proiectelor bazat pe tehnologii hypermedia 4. Lect. Modele matematice 2. Metoda elementului finit pentru ecuatia Helmholtz. Simulare OMNET++ 11. Servicii de localizare geografica 8. Sisteme de gestiune a fluxurilor de executie (workflow). Modelarea haptica a deformarii 3D Lect.

dr. Retele neuronale cu aplicatii in probleme de clasificare si predictie 4.dr. Ajax şi Ruby on Rails în aplicaţiile web. Exemple. Tehnici de tip wavelets si retele neuronale cu aplicatii in climatologie si in domeniul financiar 5. Aplicatii ale teoriei grafurilor in recunoasterea formelor si in computer vision 2. Andrei Rusu 1. Fractali cu aplicatii in compresie de imagini 3. 3. Liste simplu si dublu inlantuite. Agenți inteligenți pe platforme mobile. Algoritmul ACO în soluţionarea problemelor de optimizare. Algoritmul BCO în soluţionarea problemelor de optimizare. 6. Programare paralelă folosind CUDA. Alocare dinamica Lect.dr. 2. 7. Dragos Sburlan . 5. Lect. Metode spectrale cu aplicatii in calculul frecventelor proprii pentru curbe fractale 6. Aplicații pe SO Android.Lect. 4. Aplicaţii web bazate pe Google Maps. Elena Pelican 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful