Liviu Mihăescu

SISTEME INFORMAŢIONALE ŞI APLICAŢII INFORMATICE ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR

Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009

1

Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu este acreditată CNCSIS Cod 177

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MIHĂESCU, LIVIU Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor / Mihăescu Liviu. – Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009 212 p. Bibliogr. ISBN 978-973-739-778-2 004:336

2

CUPRINS

Capitolul 1 SISTEM, SISTEM ECONOMIC, SISTEM INFORMAŢIONAL ...................................... 7 1.1 SISTEMUL. TIPOLOGIE ŞI CARACTERISTICI.................................................. 7 1.2 FIRMA SISTEM CIBERNETICO-ECONOMIC .................................................. 10 1.3 CORELAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CU MEDIUL DE AFACERI ...... 17 Capitolul 2 SISTEMUL INFORMAŢIONAL ................................................................................... 23 2.1 SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERII ...................................... 23 2. 2 FUNCŢIILE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL.................................................. 29 2.2 COMPONENTELE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ....................................... 34

2.2.1 Datele şi informaţiile .................................................................... 36 2.2.2 Circuitele şi fluxurile informaţionale .......................................... 42 2.2.3 Procedurile informaţionale ......................................................... 43 2.2.4 Mijloacele de tratare a informaţiilor........................................... 44
2.3 RELAŢIA SISTEM INFORMATIC - SISTEM INFORMAŢIONAL ...................... 45 2.4 TIPURI DE SISTEME INFORMAŢIONALE ....................................................... 51

2.4.1 Sistemul informaţional de procesare a tranzacţiilor ............... 52 2.4.2 Sisteme pentru automatizarea muncii de birou ...................... 53 2.4.3 Sisteme informaţionale de management (SIM) ...................... 54 2.4.4 Sisteme de fundamentare a deciziilor (SFD) .......................... 54 2.4.5 Sisteme suport ale managementului superior (SSMS) ......... 55
2.5 CARENŢE ALE SISITEMULUI INFORMAŢIONAL ........................................... 55 Capitolul 3 SISTEMUL INFORMATIC. INFRASTRUCTURA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL 58 3.1 SISTEMUL INFORMATIC ................................................................................. 58 3.2 ETAPELE DE EVOLUŢIE A SISTEMELOR INFORMATICE ............................ 60 3.3 TIPOLOGIA SISTEMELOR INFORMATICE ..................................................... 62 3.4 FUNCŢIILE SISTEMULUI INFORMATIC .......................................................... 66

3.4.1 Funcţia de preluare a informaţiei .............................................. 66 3.4.2 Funcţia de memorare şi regăsire a informaţiei ...................... 66 3.4.3 Funcţia de comunicare ............................................................... 67 3.4.4 Funcţia de prelucrare .................................................................. 67 3.4.5 Funcţia de ieşire a informaţiei.................................................... 69
3.5 STRUCTURA GENERALĂ A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL UTILIZAT ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR ........................................................................... 70

3.5.1 Componenta hardware a sistemului ......................................... 71 3.5.2 Unităţile de intrare-ieşire ale sistemului ................................... 71 3.5.3 Componenta software ................................................................. 74 3.5.4 Componenta informaţională....................................................... 75 3

Capitolul 4 INFORMAŢIA - OBIECT AL PRELUCRĂRII ............................................................. 76 4.1PRODUCŢIA DE INFORMAŢII ECONOMICE - CALITATEA ACESTORA – .... 76 4.2 CATEGORII DE INFORMAŢII SUPORT PENTRU VALOAREA INFORMAŢIONALĂ ................................................................................................. 79 4.3 PROCESE INFORMAŢIONALE ........................................................................ 82 4.4 FLUXUL VALORIC INFORMAŢIONAL ............................................................. 87

4.4.1 Generarea, culegerea şi transmiterea datelor ........................ 87 4.4.2 Gestiunea datelor ........................................................................ 88 4.4.3 Analiza şi interpretarea datelor.................................................. 88 4.4.4 Modelarea şi sistemele de asistare a deciziei ........................ 89
Capitolul 5 FUNDAMENTELE SISTEMELOR DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE ŞI DE COMUNICAŢIE ........................................................................................................... 90 5.1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE BAZĂ DE DATE ........................................... 90 5.2 SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE ........................................... 96 5.3 FUNCŢIILE UNUI SISTEM DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE .............. 103 Capitolul 6 DEZVOLTAREA AFACERILOR ELECTRONICE.................................................... 107 6.1. IMPACTUL TEHNOLOGIILOR ŞI COMUNICAŢIILOR ASUPRA NOII ECONOMII- ........................................................................................................... 107 6.2. PRINCIPALELE TENDINŢE ÎN CONCEPEREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR ............... 109

6.2.1. Dematerializarea şi dezintermedierea informaţiilor............. 109 6.2.2. Informatizarea sarcinilor de muncă şi a pregătirii personalului .......................................................................................... 111 6.2.3. Externalizarea sau outsourcingul informaţional................... 111 6.2.4. Proliferarea sistemelor de comunicaţii bazate pe Internet şi Intranet .................................................................................................. 112 6.2.5. Expansiunea comerţului electronic ........................................ 113 6.2.6. Scrutarea informaţională ......................................................... 114 6.2.7. Conturarea întreprinderii virtuale ........................................... 115 6.2.8. Cristalizarea managementului informaţional ........................ 116
6.3 TEHNOLOGIILE INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII ŞI AVANTAJUL COMPETITIV ......................................................................................................... 120 Capitolul 7 VULNERABILITĂŢI ALE ECONOMIEI DIGITALE .................................................. 123 7.1 RISCURI DIGITALE ALE NOII ECONOMII ..................................................... 123 7.2 RISCURILE AFACERILOR ELECTRONICE................................................... 126

7.2.1 Vulnerabilitatea digitală ............................................................ 131 7.2.2 Lipsa sau întârzierea constituirii conţinutului digital ............. 132 7.2.3 Folosirea adversă a informaţiei şi violarea intimităţii ........... 132 7.2.4 Lărgirea prăpăstiei digitale ....................................................... 133 7.2.5 Evoluţia insuficientă spre societatea informaţiei................... 134 4

........ 138 7......................1 UTILIZAREA CODULUI DE BARE ................................ Analiza critică a sistemului informaţional .... 185 8.........3.....................3 Utilizarea codului de bare în domeniul distribuţiei ......................................3............................. 135 7... Reproiectarea sistemului informaţional......................4 Identificarea informaţiilor ce trebuie protejate ...........................................2 PRINCIPII DE CONCEPERE ŞI RAŢIONALIZARE A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL .................2 Mediul securităţii informaţiilor .......3.3.......1 Ipostaze în utilizarea tehnologiilor informaţionale ......2 SISTEMUL QM .................6................1 RAŢIONALIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ......3 Utilizarea etapelor de dezvoltare IT pentru obţinerea avantajelor competitive ........ 157 8....1..............3.......... Implementarea perfecţionărilor informaţionale .. 135 7.......... 162 8. 210 BIBLIOGRAFIE.............3 NECESITATEA PROTEJĂRII INFORMAŢIILOR ................................1 Utilizarea codului de bare în domeniul producţiei ......3 Rolul securităţii informaţiilor .......6 UTILIZAREA STRATEGICĂ A TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ......................................... 152 8...................8 TENDINŢE ÎN ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ...........6....3 ETAPELE REPROIECTĂRII SISTEMULUI INFORMAŢIONAL-MANAGERIAL .................................3............................... 198 9....................................1 Importanţa economică a securităţii informaţiilor ........1..... 148 8............ Prezentarea generală a pachetului QM ............2 Utilizarea codului de bare în transportul de mărfuri .1..3......... Evaluarea funcţionării sistemului informaţional ........................ 198 9.........................................9 ÎMBUNĂTĂŢIREA ADMINISTRĂRII SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ..... 145 8........... 162 8...... 145 8.......utilizarea QM .............. Identificarea elementelor informaţionale ale domeniului investigat ..6.3.. 213 5 .5 IDENTIFICAREA PUNCTELOR CHEIE ALE TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ..................2 Etapele dezvoltării tehnologiilor informaţionale ................... 171 8............. 163 8.......3.............. 136 7....... Studiu de caz ..............2.... 152 8... 140 Capitolul 8 CREŞTEREA EFICIENŢEI ADMINISTRĂRII AFACERII .........................................................7........................ 199 9...................................... 195 Capitolul 9 APLICAŢII FOLOSITE ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR ...1.............................................7 TENDINŢE ALE SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ................................SISTEM AUTOMAT DE ANALIZĂ A DATELOR .... 159 8............................................7....5................................................................. Declanşarea studiului de reproiectare ......................... 200 9.. 180 8................................4 INTEGRAREA SISTEMELOR .............2. 174 8..........3....................................................2....... Consideraţii preliminare....... 202 9........................ 177 8...............3........ 204 9.... 152 8............................. 203 9........6............4..................1. 158 8..............1.....3................ 189 8..4 Utilizarea codului de bare în domeniul schimbului electronic de informaţii .......2.. 179 8............ 199 9.........

6 .

cu atât mai evident.1 SISTEMUL. sistemele se întrepătrund foarte mult. Dar. În pofida numeroaselor caracteristici generale. un element nu aparţine unui singur sistem.m. liniare sau neliniare etc. cu cât sistemul este mai complex. 1977). SISTEM ECONOMIC. în funcţie de mulţimea elementelor. diferitele sisteme se deosebesc foarte mult între ele. format în general din echipamente. de coeficientul de complexitate şi de natura relaţiilor dintre mărimile de intrare şi cele de ieşire. sistemele nu sunt identice între ele. împreună cu celelalte sisteme. Oricât de independent ar fi un sistem. de relaţiile cu mediul. statice sau dinamice. deoarece el este integrat. procedee. toate se comportă unitar şi integral în relaţiile lor cu mediul. îl putem recunoaşte ca simplu sau complex. dar întotdeauna va rămâne ceva care nu poate fi formalizat şi care reprezintă tocmai particularitatea şi individualitatea sistemului respectiv . metode. tehnici. În acest sens. determinate sau probabilistice. cu care se află în interacţiune. sistemele pot fi finite sau infinite. Astfel.a. în realitate nu poate fi vorba decât de o independenţă relativă. închise sau deschise. (Grunberg. determinist sau probabilist.d. graniţele dintre ele se estompează 7 . într-un sistem mai mare.. TIPOLOGIE ŞI CARACTERISTICI Sistemul este un ansamblu de elemente interdependente formând un tot organizat care interacţionează pentru realizarea unui scop determinat. Deşi sunt formate dintr-o mulţime de elemente aflate în interacţiune. Sistemul este un ansamblu de elemente materiale sau nemateriale. până la un nivel dincolo de care precizia şi relevanţa se exclud reciproc. ci mai multor sisteme. SISTEM INFORMAŢIONAL 1. Prin intermediul teoriei sistemelor se poate distinge un sistem de altele. Zadeh (1973) evidenţiază faptul că posibilitatea descrierii exacte a unui sistem scade odată cu creşterea complexităţii.A. modele şi personal utilizate interdependent prin intermediul unor procese ce asigură transformarea unor elemente de intrare în elemente de ieşire prin intermediul unui mecanism specific şi al unui sistem de control. L.Capitolul 1 SISTEM. organizarea şi complexitatea. se pot studia ordinea. de factorul timp. liniar sau neliniar ş. În teoria sistemelor se afirmă că. simple sau complexe.

m IEŞIRI Figura nr. Organizarea sistemelor a dus la generarea altor sisteme. structură şi stare (Fig. ci de modul cum sunt organizate. concomitent cu asigurarea integrităţii şi identităţii sistemului. de energie sau de informaţie cu mediul în care se află. Orice sistem organizat se caracterizează prin: intrări. iar în cazul sistemelor vagi. Notând cu l apartenenţa şi cu 0 non-apartenenţa elementului x la mulţimea X.R. atunci devine necesară o abordare mult mai largă. ieşiri. diversitatea nefiind provocată de substanţa şi energia din care sunt constituite. adică de 0 sau l. f: X→(0. o flexibilitate a structurilor sale. deoarece între apartenenţa şi neapartenenţa unui element la un sistem apar o serie de situaţii intermediare. Prin autoorganizare se realizează o anumită interacţiune cu mediul. 1. În realitate. j=1. în cazul mulţimilor clasice. Dacă însă fiecare sistem este un subsistem şi fiecare subsistem poate face parte din mai multe sisteme. L.1). Problema organizării şi autoorganizării a fost pusă de W. tot aşa nu există decât sisteme vagi ale căror elemente aparţin în acelaşi timp mai multor sisteme. aşa cum nu există decât sisteme deschise. care întreţin un anumit schimb de substanţă. 1. generatoare de îmbunătăţiri ale sistemului. Organizarea este cea care conduce la diversitatea lumii în care trăim.A. interdisciplinară. xi . din ce în ce mai complicate şi mai diverse. Ashby (1947). Teoria sistemelor studiază elementele în cadrul sistemului din care fac parte.n INTRĂRI SISTEM CONDUS yj.şi devin mai vagi. 8 . adică între 0 şi 1 apare o infinitate de stări posibile.1 Reprezentarea unui sistem).i=1.1 Reprezentarea unui sistem Intrările (xi) în sistem reprezintă influenţa pe care mediul o exercită asupra unei componente (un subsistem) de sistemul de dimensiuni mai mari. atunci. care sunt formate din elemente ce nu le aparţin în totalitate. numite grade de apartenenţă. Ieşirile (yj) din sistem reprezintă influenţa pe care sistemul respectiv o exercită asupra mediului în care există ca subsistem. Zadeh (1965) vorbeşte despre sisteme vagi. funcţia de apartenenţă f este f: X→(0-1).

existenţa unor legături funcţionale interioare. Orice întreprindere economică. sistemul informatic. Din punct de vedere al structurii şi al complexităţii funcţiilor pe care le realizează. se comportă ca sisteme complexe (macrosisteme). Dacă însă aceeaşi entitate este privită în raport cu nivelul ierarhic superior ca fiind componentă a acestuia. într-o structură ierarhică.Structura sistemului reprezintă modul cum sistemul respectiv este organizat şi cum funcţionează pentru realizarea scopului determinat y=f(x1. …. dar subordonate scopului întregului sistem. din care face parte. prin care se asigură funcţionarea sistemului. atunci ea este definită ca subsistem. Sistemul economic ca noţiune concretă de sistem. Un sistem economic complex reuneşte. sistem de calcul etc. prin intermediul cărora se realizează obiectul de activitate al unei entităţi economice. a maşinilor şi a mediului înconjurător. atunci i se conferă atributul de sistem. specifice. 9 . orice ramură a economiei naţionale sunt sisteme economice. energetice etc. xn). Prin particularizarea acestor caracteristici din definiţia generală şi abstractă de sistem se desprind diferite sensuri concrete. Un sistem economic complex se caracterizează prin: existenţa unor componente separabile pentru care se pot stabili scopuri funcţionale distincte. Sistemul economic defineşte componente şi ansambluri economice. Noţiunea de sistem economic desemnează un ansamblu de elemente independente. Starea şi dinamica unui sistem pot fi studiate şi cunoscute în orice moment prin intermediul legăturilor informaţionale din interiorul şi exteriorul sistemului respectiv. sistemul informaţional. precum şi a unor legături cu exteriorul (cu alte sisteme).). sistemele economice pot fi grupate în sisteme simple şi sisteme complexe sau macrosisteme. un ansamblu de elemente considerate subsisteme cu legături reciproce. Însăşi economia naţională sau economia mondială. informaţionale. Starea sistemului reprezintă gradul de organizare a sistemului respectiv la un moment dat. Dacă o entitate economică este privită şi analizată independent de structurile ierarhice superioare. care se întâlnesc în toate domeniile de activitate (ca de exemplu: sistemul economic. prezenţa în sistemul economic a oamenilor. reprezintă o componentă (un subsistem) a unui sistem mai mare (macrosistem) cum este considerat sistemul economico-social.) între diferite componente ale sistemului. tehnico-economice (materiale. văzute la nivel global.

2 FIRMA SISTEM CIBERNETICO-ECONOMIC Organismul asupra căruia se răsfrâng atribuţiile sistemelor economice. În acest caz molecula devine instituţia. Prezentăm în continuare atomii. Organizaţia este o formaţie constituită din oamenii unităţii în vederea îndeplinirii anumitor funcţii social-economice determinate. Bucla de feedback asigură realizarea funcţiilor de autoreglare şi de comportament dinamic al sistemelor. 1. agent economic. adoptă măsuri de reglare sau autoreglare în baza legii conexiunii inverse. Ed. Rezultă că noţiunea de sistem este relativă. iar în condiţiile în care apar abateri. iar utilizarea ei în analizele economice este contextuală. modificându-şi în timp starea internă. Instituţia este o formaţie specială economică complexă. organul de decizie verifică modul în care sunt realizate obiectivele şi sarcinile stabilit.. Raţiu-Suciu C. Funcţionarea sistemului cibernetico-economic constă în faptul că în fiecare perioadă primeşte un input şi emite un output. economia unei ţări etc. ca exemplu: o mare firmă sau un minister. Orzan Gh. Unitatea reprezintă un element al sistemului economic ce nu se mai poate descompune. pot să fie de orice dimensiune. “ Modelarea cibernetico-matematică a cererii de mărfuri a populaţiei” în volumul „Cibernetica Aplicată”. Prin structura unui sistem cu buclă se au în vedere: 1 Cătoiu I. Pe baza analizei fluxului de ieşire. Dinamica acestui tip de sistem este determinată tocmai de încercarea sa de a se autocontrola în faţa perturbaţiilor externe. Inputuri-le şi outputuri-le pot fi numite fluxuri.. 1988 10 . Această buclă constă în fluxuri fizice de produse asociate cu fluxuri de informaţie. Atunci.iar structura ierarhică din care face parte este definită ca un macrosistem. comportându-se cu regularitate determinată şi răspunde conform unor reguli la impulsurile primite. iar în interiorul ei atomul este organizaţia.feedback1-. Un sistem cibernetic îşi autoreglează intrările în funcţie de scopul şi obiectivele pentru care a fost conceput să funcţioneze prin intermediul unei bucle de control . societatea trebuie privită ca şi materia în fizică. Academiei..

informaţional.2 şi asigură transformarea unor fluxuri de intrare în fluxuri de ieşire prin raportarea la obiectivele programate şi o eventuală corectare a diferenţelor înregistrate pe buclă. Sistemul de management al firmei este un ansamblu de elemente cu caracter decizional. ce trebuie îndeplinite prin interacţiunea dintre sistemul de conducere şi cel executiv.n INTRĂRI SISTEM CONDUS yj. o buclă feedback presupune existenţa a 2 factori: înregistrarea unei diferenţe între o valoare dorită şi una reală. Pentru a funcţiona.1. 11 .2 Reprezentarea unui sistem cu buclă feedback Un sistem poate fi controlat printr-un alt sistem de nivel superior. reguli de decizie încorporate în buclele feedback. Practic orice sistem economic este un sistem cibernetic cu buclă. între care există relaţii de cauzalitate şi care acţionează interdependent în scopul asigurării proceselor şi relaţiilor de conducere la nivelul unei organizaţii. Rezultă că sunt fixate obiective clare şi directe pentru procesul de decizie. Sistem de conducere xi .i=1. o politică / o strategie care specifică acţiunile necesare pentru a corecta aceste diferenţe.modul în care fluxurile sale de materiale şi/sau informaţionale sunt interconectate. modul în care aceste fluxuri sunt modificate sau transformate în factori de întârziere. numit sistem de conducere care are la bază anumite obiective determinate de specificul domeniului.j=1. Sistemul cibernetico-economic este un sistem complex care poate fi reprezentat ca în Figura 1. cadrul legislativ în materie şi cerinţele strategice ale entităţii economice. operaţional şi metodologic.m IEŞIRI Figura nr.

complex. prime şi materialele utilizate se creeaz anumite conexiuni. 4. cât şi la cerinţele generate rile i de dinamica elementelor încorporate.Acesta se constituie ca un ansamblu de componente care faciliteaz exercitarea facilitează proceselor manageriale.3 Firma. deoarece firma se afl în interacţiune permanent cu . are mai multe caracteristici şi anume: sistem foarte complex deoarece reuneşte resurse umane. 7. dispune de capital etc. Sistemul de management al firmei 1. 3. 6. află iune permanentă celelalte elemente ale sistemului c căruia îi aparţine. are un sediu. deoarece între mijloacele de muncă materiile material. sistem deschis. reprezintă unitate organizată. 1. 2. ca sistem. sistem dinamic. să. 5. sistem socio-economic. deoarece aici are loc combinarea factorilor de economic. materiale. precum şi ături. muncă. oferită de autonomia autoreglabil. ie sistem tehnico-material. ă sa funcţională. capătă o denumire. producţie în cadrul unor procese generatoare de bunuri materiale. . sistem autoreglabil deoarece firma are capacitatea. pe baza informaţiilor culese. ă schimbările macrosistemelor din care face parte. deoarece întreprinderea reprezint o . organic adaptiv deoarece se adaptează permanent la adaptiv. i creează sistem organizatoric organizatoric-administrativ. Firma ca sistem este format din următoarele subsisteme: formată 12 1. care la înfiin înfiinţare capătă statut de persoana juridic juridică. te financiare. eficientizării Figura nr. între care se stabilesc multiple şi profunde legături. în scopul eficientiz rii muncii factorilor de decizie. care prelucrate adecvat se transforma în decizii ulterioare.. -şi atea. particularităţi specifice proceselor de produc i producţie.autoregleze activitatea.

care conectează subsistemul condus şi conducător şi asigură informaţii despre nivelul sistemului.4 Subsistemele întreprinderii 13 MEDIUL EXTERIOR Subsistemul de conducere . 1. subsistemul conducător. Subsistemul de conducere (decizional) este format din ansamblul de specialişti care. reglabil.4 Subsistemele întreprinderii): 1. subsistemul informaţional. 2. nivel şi o anumită stare. se disting trei subsisteme (Fig. Întreprinderea ca sistem Flux informaţional Decizii Informaţii Subsistemul informaţional Fluxuri materiale şi financiare Decizii Subsistemul operaţional Date Figura nr. 1. Rolul managerului este de a sesiza legăturile dintre elementele componente. a cărui stare de funcţionare variază în timp. 3. cu ajutorul unor metode şi tehnici specifice.subsistemul condus. În analiza structurii organizatorice şi funcţionale a unui sistem economic complex. care se caracterizează printr-o anumită capacitate de producţie. subsistemul operativ sau operaţional. urmăresc şi controlează funcţionarea sistemului executiv. subsistemul informaţional. subsistemul de conducere. factorii perturbatori care îl influenţează şi să ia decizii pentru creşterea eficienţei funcţionării sistemului. a întregului sistem complex în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. reprezentat de manager a cărui activitate are la bază informaţiile. Rezultă că firma este un sistem economic complex.

care apoi sunt transmise subsistemului informaţional (flux ascendent) în vederea stocării şi prelucrării datelor necesare obţinerii informaţiilor utile în vederea fundamentării deciziilor la nivelul subsistemului decizional (de conducere). Ed. deoarece deciziile formulate de subsistemul de conducere sunt transmise factorilor de execuţie prin subsistemul informaţional (flux descendent). tehnici”.Subsistemul de conducere reprezintă ansamblul intercorelat al deciziilor adoptate şi aplicate într-o organizaţie. în scopul desfăşurării proceselor de management Subsistemul operativ sau operaţional reprezintă ansamblul de resurse umane. prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind starea şi dinamica sistemului condus. combinarea. New York Russu C. structurate corespunzător sistemului de obiective şi configuraţiei ierarhiei manageriale. metode. Astfel. precum şi totalitatea mijloacelor sistemului de conducere şi decizie2. care asigură realizarea efectivă a obiectivelor stabilite prin deciziile transmise de sistemul de conducere. pentru a asigura cadrul. iar pe de altă parte asigură căile de comunicare între celelalte subsisteme. necesare realizării obiectivelor stabilite de către organizaţie. Expert. materiale şi financiare precum şi întregul ansamblu organizatoric. vor lucra mai eficient dacă vor cunoaşte ce trebuie să facă. 1990. Subsistemul operativ sau operaţional reprezintă ansamblul de elemente care acţionează intercorelat. ce activităţi le revin şi care este rolul lor în raport cu ceilalţi. “Management. Subsistemul informaţional joacă un dublu rol: pe de o parte asigură toate informaţiile necesare luării deciziilor pe toate nivelele de responsabilitate. Essentials of management. conducere şi control."1 La nivelul subsistemului operaţional (în cadrul căruia se desfăşoară procesele economice specifice domeniului de activitate a agentului economic) are loc operaţiunea de culegere a datelor. de la acesta către sistemul de conducere. fluxurilor şi circuitelor informaţionale. “cei care vor să coopereze. divizarea şi funcţionalitatea proceselor de muncă. Bucureşti 1995. prin înregistrarea. McGraw-Hill. 1 2 Harold Koontz:. Subsistemul informaţional cuprinde ansamblul informaţiilor.. 14 . tehnic şi funcţional. concepte. Prin sistemul informaţional se asigură legătura permanentă şi necesară între sistemul de conducere şi sistemul condus în dublu sens: prin prelucrarea şi transmiterea deciziilor de la sistemul de conducere către sistemul condus.

modificându-se şi starea internă a sistemului. constituită din date şi informaţii organizate şi structurate. Un sistem economic este un sistem viabil. Procesele reale sunt procese materiale şi fizice. unităţile economice (firmele) se pot încadra în două categorii: unităţi reale în care au loc exclusiv procesul real intern. circulaţia şi consumul. implicând. anume: procese reale interne. ca: producţia şi consumul. în vederea culegerii. prelucrarea acesteia. 15 . compun un sistem. sunt descrise prin două sisteme de funcţii de reacţie. din evenimente care au un efect asupra acestora şi din actori care acţionează în baza lor. necesare la nivel decizional şi operaţional. pe de o parte.Subsistemul informaţional reprezintă un ansamblu de componente. procese de reglare interne. Toate fluxurile de resurse (materiale sau informaţionale) dintr-un sistem economic. în scopul atingerii unor obiective. Procesul intern este acela ce are loc în interiorul unităţii şi care transformă input-ul în output. pregătirea deciziei şi decizia. El este considerat acea parte a realităţii. conducând la generarea permanentă de noi informaţii şi fluxuri informaţionale. Starea unităţii poate fi caracterizată de stocul din depozit. au la bază desfăşurarea unor activităţi umane. anume: sisteme funcţie de reacţie a sferei de reglare. sisteme funcţie de reacţie a sferei reale. În baza celor prezentate se poate vorbi de două subcategorii de procese. legate între ele. care acţionează în baza unor relaţii de cauzalitate. intrând: producţia. Procesele unui sistem economic sunt de două tipuri: reale şi de reglare. prelucrării şi transmiterii datelor şi a informaţiilor. Procesele de reglare sunt procese intelectuale. aici intrând: observarea. Unităţile fiind legate între ele prin fluxuri de input şi output. transmiterea informaţiei. Pe baza celor enunţate mai sus. iar pe de altă parte. dar şi de informaţiile acumulate în birouri şi servicii. unităţi de reglare în care au loc exclusiv procesul de reglare internă. o succesiune de procese şi fluxuri informaţionale. sau pornind de la ele – utilizând tehnologia informaţiei. ca: prelucrarea informaţiei. pregătirea deciziei şi decizia. Transformările ce au loc în sistemul economic şi ansamblul funcţiilor de reacţie ale unităţilor.

ci ca element de legătură al mediului intern al întreprinderii cu cel exterior acesteia (economic. stabilirea modalităţilor de achiziţionare a datelor necesare sistemelor de resurse. El nu trebuie văzut doar ca o interfaţă între subsistemul operaţional şi subsistemul de conducere. toate informaţiile necesare. el fiind abordat mai degrabă în 16 . sistemul informaţional (economic) este mijlocul de comandă şi control prin care sistemul de conducere îşi exercită funcţiile asupra sistemului executiv. inclusiv a sistemului informaţional însuşi. pot viza perioade de timp mai lungi (decizii strategice) sau mai scurte (decizii tactice). astfel că informaţiile constituie un adevărat „liant” informaţional. Datorită dificultăţii identificării complete a acestor cerinţe informaţionale şi datorită necesităţii anticipării unor cerinţe informaţionale având un orizont de timp mai îndepărtata.Astfel. în funcţie de responsabilităţile şi atribuţiile sale. Deciziile. financiar. generează informaţiile de ieşire prin reflectarea funcţionării tuturor sistemelor de resurse. care întreţine aceste fluxuri şi circuite informaţionale şi permite celorlalte sisteme ale resurselor să funcţioneze ca un sistem integrat. În cadrul sistemului economic. având drept scop asigurarea informaţiilor necesare stafului managerial. centralizate. Scopul principal al sistemului informaţional este de a furniza fiecărui utilizator. la rândul lor. Aspectul organizaţional al întreprinderii rămâne pe un plan secund. Subsistemul informaţional se interpune între subsistemul decizional şi cel operaţional. fluxurile şi circuitele informaţionale se integrează organic cu celelalte fluxuri şi circuite ale resurselor. De aici putem concluziona faptul că subsistemul decizional necesită informaţii specifice necesare fundamentării pe de o parte a deciziilor strategice iar pe de altă parte a deciziilor tactice. reprezentând în acelaşi timp un mijloc de comunicare între celelalte două subsisteme. menţinerea colecţiilor (fişierele şi bazele de date). la nivelul cerinţelor impuse de luarea deciziilor în sistemele de resurse. Sistemul informaţional îşi îndeplineşte acest rol prin: asigurarea informaţiilor necesare fiecăruia dintre sistemele de resurse precum şi a sistemului integrat al resurselor. se optează pentru culegerea. Majoritatea metodelor de concepere a sistemelor informatice pornesc de la definirea nevoilor informaţionale ale viitorilor utilizatori. stocarea şi prelucrarea ansamblului datelor reflectând starea şi evoluţia sistemului condus. bancar).

ca şi 17 .3 CORELAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CU MEDIUL DE AFACERI Mediul de afaceri se află într-o continuă schimbare. informaţia pune în mişcare atât tehnologiile pentru transformările fizice necesare societăţii. companiile trebuie să facă faţă unor noi provocări. edificând locuinţe şi cultivând pământul. în acest caz. Cel de-al treilea val este marcat de impunerea informaţiei ca resursă fundamentală de viaţă a omului şi se petrece în zilele noastre. Desfăşurarea şi controlul operaţiunilor în formă multinaţională necesită comunicarea cu furnizorii şi distribuitorii 24 de ore din 24. 1. Al doilea val s-a datorat trecerii de la agricultură şi meşteşuguri la industriile mecanice. implicit. Felul de viaţă al omului s-a schimbat radical o dată cu această mutaţie. Astăzi. defineşte „valurile" ca fiind marile transformări sociale care au direcţionat evoluţia omenirii până în prezent. Alvin Toffler în „Al treilea val". Primul val a fost cel ce a caracterizat trecerea de la viaţa nomadă a omului primitiv la agricultură. cerinţele culturale au sporit şi s-a atins un nivel superior de productivitate şi. In acest nou cadru. firmele nu mai sunt avantajate de existenţa pieţelor protejate. Dezvoltarea socială şi diviziunea muncii se află într-o relaţie nemijlocită. în cazul acestei mutaţii. datorită opririi din peregrinare. Succesul lor depinde de abilitatea de a opera la nivel global. Acest aspect rezidă din amplificarea în volum şi structură a schimburilor comerciale. ci trebuie să facă faţă concurenţei deschise. Vitezele de lucru. Condiţiile de muncă s-au îmbunătăţit. cât şi managementul. de viaţă.procesul definirii prelucrărilor decât în procesul identificării şi structurării datelor. Informaţia. Globalizarea economiei şi tehnologia informaţiilor au determinat o intensificare a competiţiei pe pieţele internaţionale. Sistemele informaţionale furnizează potenţialul analitic şi cel de comunicare de care au nevoie firmele pentru a-şi administra afacerile la scară globală. joacă un rol strategic pentru succesul afacerilor. spre finele secolului al XVIII-lea. între diferite localităţi de pe glob. şi-a putut organiza superior viaţa. când. Trecerea societăţii dintr-o etapă în alta este asociată cu perfecţionarea diviziunii muncii.

Abordarea tehnică se bazează pe următoarele discipline: management ştiinţific. se impune o perfecţionare a calităţii şi productivităţii managementului. ştiinţa calculatoarelor şi cercetări operaţionale. inclusiv managementul acesteia. Managementul ştiinţific pune accentul pe dezvoltarea de modele pentru adoptarea deciziilor manageriale şi pe alte practici specifice managementului organizaţiei. Abordarea comportamentală se bazează pe psihologie. în varianta clasică. Pregătirea omului pentru a face faţă impetuozităţii informaţionale. Cel mai mult este influenţată de către al 3-lea val activitatea de conducere. precursorii ştiinţei managementului au intuit cerinţele evoluţiei şi au făcut primele demersuri comunicaţionale pe care trebuie să le cunoaştem şi. prin descentralizare şi creşterea flexibilităţii organizaţiei de a se adapta la schimbările care apar în mediul de afaceri.calitatea lucrărilor cresc considerabil. Aceasta poate să-l afecteze mult mai profund decât în cadrul celui de-al 2-lea val. Ştiinţa calculatoarelor se concentrează asupra teoriei calculatoarelor. pe de o parte. prin tehnicile matematice destinate optimizării parametrilor selectaţi de organizaţie. Productivitatea managementului trebuie să fie compatibilă cu cea a tehnologiilor de transformare fizică. asupra metodelor de calcul şi a metodelor de stocare şi de accesare a datelor. şi folosesc un set de proceduri de operare standard pentru a realiza o producţie de masă. firmele de afaceri dispun de o structură ierarhică. Noua abordare a organizării şi conducerii firmelor de afaceri se caracterizează prin aplatizarea ierarhiei sistemului de conducere. 18 . Comportamentul individului este supralicitat. cu un grad ridicat de centralizare. este necesar să se utilizeze pe scară largă tehnologia informaţiilor. cum sunt controlul stocurilor. O altă influentă majoră vizează mediul intern al organizaţiei. Simbolurile şi modelele devin esenţiale la acest stadiu al dezvoltării. Relaţia dintre productivitate şi calitate. Cercetările operaţionale atribuie. Cerinţele intelectuale sunt acum cele mai pregnante. a căror evoluţie trebuie întreţinută în continuare. Pentru a putea implementa într-o organizaţie această nouă abordare.una tehnică şi una comportamentală. pe de altă parte. în acest sens. şi diviziunea muncii. Studiul sistemelor informaţionale are un caracter multidisciplinar şi cuprinde două modalităţi de abordare . sociologie şi ştiinţele politice. Exerciţiile de responsabilitate accentuată sunt cantonate în cea mai mare parte în această zonă a activităţii umane. fiind evidentă. precum şi răspunderile sale se acutizează. mai ales. Totul porneşte de la om şi se propagă printr-o tehnologie rapidă spre el însuşi. Informaţia este „materia primă" a managementului.

în care firmele încearcă să se redescopere. De asemenea. industrie şi infrastructurile publice. managerii trebuie să conştientizeze modul în care infrastructura informaţională a firmei se intersectează cu infrastructurile publice şi cu infrastructura noii industrii care apare . În secolul XXI. telecomunicaţiilor. Totodată. atât în desfăşurarea afacerilor pe 19 . Personalul angajat va reprezenta în continuare investiţia cea mai importantă a unei firme. precum şi extinderea universală a Internetului şi a altor componente ale comerţului electronic prezintă avantaje strategice şi ameninţări pentru orice firmă. abundă oportunităţile şi ameninţările.cea a Internetului şi comerţului electronic. În această nouă eră a competiţiei economice. odată cu creşterea importanţei noii infrastructuri electronice se va observa şi o scădere a importanţei bunurilor fizice şi a amplasării acestora. Oportunităţile oferite de noile infrastructuri electronice vor face posibilă verificarea multor procese de luare a deciziilor organizaţionale. Specialiştii în domeniul ştiinţelor politice investighează impactul politic al utilizării sistemelor informaţionale. Totuşi. Deja. publicisticii şi divertismentului. deciziile pe termen lung privind investiţiile în infrastructura informaţională vor diferenţia capacităţile competitive ale firmelor. astăzi acestea sunt mult mai multe. firmă. încercând să aleagă varianta optimă din multitudinea de variante tehnice şi economice şi căutând să realizeze un echilibru optim al posibilităţilor la nivelurile firmei şi unităţii de afaceri. multe firme fac eforturi financiare mari în vederea investirii în tehnologia informaţională. Sociologii se concentrează asupra impactului sistemelor informaţionale asupra grupurilor.optimizarea cheltuielilor de transport şi costul tranzacţiilor. o valoare adăugată organizaţiei. prin utilizarea cât mai eficientă a resurselor disponibile. se observă că tehnologia informaţională este de importanţă majoră pentru toate organizaţiile moderne. când cash-flow-ul firmelor este din ce în ce mai des prezent online. Psihologii sunt preocupaţi de reacţia individuală a personalului angajat faţă de sistemul informaţional şi de modelele cognitive ale raţionamentului uman. Managerii firmelor sunt nerăbdători să utilizeze cât mai rapid această puternică combinaţie dintre unitatea de afaceri. Fuziunea dintre domeniile informaticii. însă infrastructura cu care aceasta va opera va fi electronică. organizaţiilor şi societăţii în ansamblu. Dacă în trecut existau doar câteva infrastructuri limitate care furnizau căi de acces spre clienţi. Majoritatea problemelor comportamentale dintr-o organizaţie nu poate fi exprimată folosind modele normative.

Împreună. punând în balanţă riscurile şi câştigurile pentru alegerea variantei optime. care să concorde cu obiectivele şi cu strategia firmei în ceea ce priveşte clienţii şi acţionarii. sistemele de rezervare la liniile aeriene) şi cu (b) infrastructurile publice (cum ar fi furnizorii de servicii Internet şi telecomunicaţii). În multe firme moderne o mare proporţie din capital se regăseşte chiar în tehnologia informaţională. 20 . aceasta generând profit la nivelul întregii economii. respectiv hardware. ajutându-le să contacteze clienţii şi furnizorii. constituie portofoliul tehnologiei informaţionale. infrastructură care se află în strânsă legătură cu: (a) infrastructurile diferitelor ramuri industriale (cum ar fi sistemele de plăţi ale băncilor. împreună cu tehnologia informaţională. Portofoliul tehnologiei informaţionale este determinat de infrastructura tehnologiei informaţionale existentă în firmă. Noua infrastructură. cât şi în cel tehnic. şi oferă guvernelor căi eficiente din punct de vedere al costurilor de a furniza servicii populaţiei. În multe organizaţii. Aceste tehnologii constituie baza pentru noi forme organizaţionale. comunicaţii. telecomunicaţii. aceste infrastructuri permit firmelor să-şi desfăşoare activitatea. cu furnizorii. financiare şi organizaţionale. cea mai mare pondere o deţin cheltuielile cu tehnologia informaţională. pentru a putea trata cu încredere şi competenţă probleme legate de tehnologia informaţională. tehnice. suporturile de stocare a datelor. noi produse.cale electronică (comerţ electronic). necesară pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor firmei. Ea include investiţiile în tehnologie informaţională implementată atât de personalul de specialitate din interiorul firmei. specialişti în domeniu. Valoarea totală a acestor investiţii reprezintă portofoliul tehnologiei informaţionale. software. sau cu partenerii strategici. cât şi în ceea ce priveşte contactul cu clienţii. care trebuie coordonat la fel ca un portofoliu financiar. cât şi în personalul care furnizează aceste servicii. cât şi de alţi furnizori de servicii din exteriorul firmei. Tehnologia informaţională reprezintă investiţia totală a unei firme în tehnică de calcul. noi pieţe şi pentru diverse schimbări în cadrul profesiilor. în aşa fel încât alegerile făcute să ţină seama de aspectele strategice. este clar că managerii nu-şi pot permite să renunţe la personalul cu pregătire tehnică. Analizând această situaţie. Toţi managerii trebuie să deţină cunoştinţe bine dezvoltate. Întregul portofoliu al tehnologiei informaţionale trebuie coordonat de un management format din specialişti atât în domeniul economic. Combinarea infrastructurii tehnologiei informaţionale interne a unei firme cu infrastructurile publice externe determină apariţia noii infrastructuri. competitive.

informaţii pe care să le transmită furnizorilor în vederea obţinerii produselor pentru distribuirea în centrele de vânzare. fiind urmate de cele din sectorul productiv. pentru a rămâne competitivi pe piaţa de desfacere a produselor. manipularea şi transmiterea datelor în timp util şi în forma corespunzătoare pentru a putea fi utilizate cu uşurinţă de cumpărători şi furnizori. care să furnizeze informaţiile necesare coordonării procesului de vânzare cu amănuntul.Majorarea în fiecare an a investiţiilor în tehnologia informaţională poate explica creşterea continuă a resurselor firmei. firmele de vânzare cu amănuntul investesc în tehnologia informaţională. În acest sector al serviciilor. achiziţionarea de tehnologie informaţională se realizează pe baza unor decizii luate de persoane necalificate. Aceste investiţii sunt realizate în vederea obţinerii unor rezultate pozitive în ceea ce priveşte relaţia firmei cu clienţii. această creştere este însoţită şi de reducerea costurilor cu forţa de muncă. Având în vedere faptul că noua infrastructură. Managerii unităţilor de vânzare cu amănuntul au nevoie de informaţii exacte. furnizorii săi şi. Interesant este că rata de creştere înregistrată în sectorul vânzărilor cu amănuntul în această perioadă a fost cea mai mare. Însă. tehnologia informaţională reprezintă tehnologia de producţie. fapt pentru care nu întotdeauna aceste investiţii au efectul scontat. legate de “ce” se vinde şi “unde” se vinde. au realizat investiţii importante în tehnologia informaţională. atât cele mari. vânzătorii cu amănuntul au fost nevoiţi să crească investiţiile în tehnologia informaţională. De aceea. fapt pentru care investiţiile în tehnologia informaţională atrag atenţia tuturor managerilor de întreprinderi. în principal. Instituţiile din sectorul financiar şi al serviciilor depind cel mai mult de tehnologia informaţională. care acţionează după propria inspiraţie. uneori. care procesează rapid toate comenzile clienţilor. În ramura serviciilor. a procesului de urmărire a stocurilor şi de refacere a acestora. în computere. În multe firme. întreaga ramură industrială. echivalentul utilajelor şi al liniilor de producţie din sectorul productiv. Obiectivele acestor firme constau în determinarea exactă şi în orice moment a nivelului stocului şi a necesarului de produse ce trebuie aprovizionate. Toate firmele de vânzare cu amănuntul. 21 . care include firma. Fiecare etapă a vânzării cu amănuntul depinde de intrarea. Realizarea acestor obiective necesită o infrastructură informaţională. adesea. cât şi cele mici. influenţează fiecare etapă a procesului de vânzare. tehnologia informaţională stă la baza desfăşurării în condiţii optime a miilor de tranzacţii realizate zilnic.

5 miliarde $. În firmele mari se adoptă zilnic unele decizii care nu sunt foarte importante. dar sunt greu de urmărit. managerii trebuie să înţeleagă nu numai nevoile proprii ale firmei. Bucureşti. Astăzi.Un succes spectaculos în utilizarea tehnologiei informaţionale l-a avut sistemul SABRE1 de rezervare a locurilor pentru transporturile aeriene efectuate de firma American Airlines.a. Pentru a adopta cele mai corecte decizii strategice în selectarea clienţilor sau în dezvoltarea sistemelor informaţionale. Colecţia Naţionala. 10-12 1 22 . în loc să fie un factor care să înlesnească desfăşurarea acesteia. 2000. tehnologia informaţională poate deveni o piedică în buna desfăşurare a activităţii. sistemul SABRE utilizează infrastructura publică a Internetului. Folosirea acestui sistem a determinat o creştere a încasărilor firmei între anii 1977-1986 cu 1.“Management informaţional”. pentru a menţine un contact direct cu clienţii. ci şi aspectele de importanţă majoră legate de ramura lor de activitate şi de furnizorii lor de tehnologie informaţională. Dacă aceste decizii nu sunt bine coordonate. pg. . Dan Anghel Constantinescu ş.

cât şi între organizaţie şi mediul exogen. un sistem care este servit (oamenii ce desfăşoară acţiuni). o organizaţie reprezintă un sistem ce are în componenţa sa mai multe subsisteme. indiferent de nivelul ierarhic pe care se află. Holwell S. pot fi privite ca şi sisteme – conducătoare sau conduse. Holwell1 susţin că „orice şi fiecare sistem informaţional poate fi întotdeauna gândit ca înglobând o pereche de sisteme. organiza. Chichester. În figura nr. au nevoie de informaţii. 1 Checkland P. controla şi adopta decizii. Cunoaşterea exactă şi oportună a tot ceea ce se întâmplă în organizaţie. la rândul lor. El stabileşte legătura permanentă şi feed-back-ul între toate componentele organizaţiei. fenomenele şi evenimentele ce au loc la nivelul subsistemului operaţional. Din perspectivă sistemică. presupune cunoaşterea permanentă şi în detaliu a mediului său exogen şi endogen. care. atât în ansamblul ei. Checkland şi S. John Wiley and Sons. Astfel din literatura străină am selectat definiţiile formulate de următorii autori: P.1 SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERII Conducerea oricărei organizaţii. din ţară şi străinătate. şi un sistem care serveşte (care procesează date)”. Pentru a putea gestiona toate activităţile dintr-o organizaţie. se vehiculează un număr impresionant de definiţii referitoare la sistemul informaţional. coordona. dar şi în afara acesteia (respectiv în macromediu şi micromediu) reprezintă o necesitate pentru organizaţiile care vor să supravieţuiască în condiţiile concurenţei acerbe cu care se confruntă pe piaţă. cât şi la nivelul diferitelor unităţi organizatorice. 110-111. 1.Capitolul 2 SISTEMUL INFORMAŢIONAL 2. 23 . p.5 este reprezentată grafic definiţia formulată de cei doi autori străini. Systems. – Information. and Information Systems: Making Sense of the Field.. subsistemul conducător solicită subsistemului informaţional anumite informaţii care să descrie procesele. 1998. Pentru a planifica. managerii. În literatura de specialitate.

G. California. Wadsworth Publishing Company.” Davis G. 1985. . 1 24 . p. McGraw-Hill.Is an information theory enough?. 211-215. New York. 2 Land F. Land2 consideră că sistemul informaţional trebuie să includă totdeauna oameni utilizând şi interacţionând cu lucrurile (obiectele fizice) – realizate tot de către om – şi să conţină deopotrivă procesare formală şi informală. J. atenua sau deforma mesajele – şi ca urmare. structure and development (2nd Edition). Sistemul care serveşte Procesarea datelor selectate şi relevante pentru acţiunile oamenilor Sistemul servit Furnizează oamenilor sprijin pentru realizarea acţiunilor Acţiuni cu scopuri precise ale căror realizare necesită informaţii Figura nr. p. B. Land consideră că acţiunile sunt determinate de asocierea mesajelor primite – din sistemul informaţional formal. 1987. 2. 3. Belmont.Information System in Management (3rd Edition). 28 (3)..A. 3 Seen J. care poate „selecta. Accentul pus pe noţiunea de sistem evidenţiază faptul că diferitele componente au un obiectiv comun – de-a susţine activităţile organizaţiei. 22. . chiar şi mesajele cele mai simple pot fi interpretate diferit de către oameni diferiţi. 1985. mai mult decât o ştiinţă a computerelor. A. informal sau din însăşi lumea reală – cu valorile şi cunoştinţele stocate în memoria persoanei.1 Corelarea sistemelor Utilizatorul de informaţie – având memorie. Davis1 remarcă faptul că „sistemul informaţional este mai mult decât o disciplină academică. cunoştinţe şi un sistem de valori – percepe lumea exterioară printr-un filtru cognitiv.Management Information Systems: conceptual foundations. mai mult decât o extensie a comportamentului şi managementului organizaţional. ..” F. amplifica. p. B. Seen3 consideră că „sistemul informaţional este un set de persoane şi proceduri care lucrează împreună….. The Computer Journal.

informaţiilor. 2 1 25 .Management. 40. Corespunzător domeniului funcţional din structura organismului economic în care se utilizează. procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor menite să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor organizaţiei. sistemul informaţional al întreprinderii nu este o construcţie uniformă.241. 2. dar ele pot fi utilizate alternativ deoarece se consideră că sistemul informaţional dintr-un mediu de afaceri este conectat. p.Management. care este ansamblul integrat al operaţiilor de culegere. 1999.. Bucureşti. mai mult sau mai puţin. Bucureşti.” O. procedurilor şi mijloacelor folosite în procesul informaţional. cu managementul. investite într-o unitate economică. Editura Polirom. . ci este format din diferite subsisteme între care există anumite relaţii. Russu1 defineşte sistemul informaţional ca fiind „totalitatea metodelor. ei considerând că între noţiunile de sistem informaţional şi sistem informaţional-managerial există diferenţe. în vederea colectării şi prelucrării datelor necesare producerii informaţiilor. fluxurilor şi circuitelor informaţionale.. p. analiză. Oprea D.Analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale economice. Editura Economică. p. 1996. sistemele informaţionale pot fi utilizate pentru o multitudine de activităţi specifice fimei (fig. .. 127. Russu C.” D. Oprea2 defineşte sistemul informaţional ca fiind „un ansamblu de resurse umane şi de capital.” Remarcăm faptul că cei doi autori folosesc noţiunea de sistem informaţional-managerial. Verboncu I. Editura Expert. 1999. transmitere şi prelucrare a datelor. . 3 Nicolescu O. În general. Bucureşti. care vor fi folosite la toate nivelurile decizionale ale conducerii şi controlului activităţilor organizaţiei. păstrare şi valorificare a informaţiilor.2). sistematizare.Din literatura de specialitate românească am selectat definiţiile date de următorii autori: C. Verboncu3 consideră că sistemul informaţionalmanagerial „poate fi definit ca ansamblul datelor.. Nicolescu şi I.

453 2 American Accounting Association . financiar. Montreal. Cea mai mare parte a informaţiilor acoperă două sau mai multe compartimente ale întreprinderii. poate constitui exemplul celui mai vechi şi mai răspândit subsistem informaţional al întreprinderii. producţie şi chiar proiectare. Sistemele informatice clasice au avut în vedere mai ales operaţiile repetitive. Un exemplu clasic este cel al gestiunii vânzărilor. 1995. DeBoeck Université. gen pregătire şi preluare date.2 Structurarea funcţională a sistemelor informaţionale1 Principala dificultate a abordării sistemului informaţional în funcţie de compartimentele funcţionale ale întreprinderii ţine de imposibilitatea trasării unei graniţe. măsurare şi comunicare a informaţiei economice pentru a permite judecăţi şi decizii documentate din partea utilizatorilor informaţiei”2. 64 26 . Evanston. Contabilitatea. Les systèmes d’information de gestion. J. contabilitate. bine structurate. fie şi aproximative. în care aceleaşi date interesează compartimentele vânzare-marketing. p. p.Sistemul informaţional al întreprinderii Producţie şi exploatare Proiectare asistată de calculator Fabricaţie asistată de calculator Gestiunea stocurilor Planificarea necesarului de materiale Automate industriale Aprovizionare şi recepţie Robotică Marketing Finanţe Contabilitate Managementul resurselor umane Analiza salarizării Ccomponente personal Analiza forţei de lucru Gestiunea datelor despre anagajaţi Prognoza necesarului de personal Analiza necesarului de formare şi perfecţionare a personalului Publicitate şi promovare Managementul marketingului Studii de piaţă Managementul de produs Previziunea vânzărilor Direcţionarea vânzărilor Prelucrarea comenzilor Bugetarea investiţiilor Gestiunea trezoreriei Gestiunea creditelor Prognoze financiare Analiza rentabilităţii Analiza nesarului de finanţare Gestiunea portofoliilor Conturi ale furnizorilor Verificare operaţiuni Facturare şi conturi de clienţi Bugetare Contabilitate analitică Cartea Mare Plăţi Contabilitate fiscală Figura. nr. 1966. Illinois. revin componentelor manuale sau sistemelor expert. Sarcinile mai puţin structurate.A statement of Basic Accounting Theory. personal-salarizare. între informaţiile aferente fiecărui compartiment. “procesul de identificare. respectiv 1 O'Brien. 2..

2. prin intermediul programelor software. în mod efectiv.26-27. Nicolescu1 pornind de la ideea că adesea. treptat calculatoarele s-au transformat în dispozitive pentru gestionarea şi administrarea bazelor de date. Acestea s-au integrat şi se integrează din ce în ce mai mult în viaţa şi activitatea fiecăruia. Ulterior. pun semnul egalităţii între cele două sisteme „susţine că sistemul informatic este acea parte a sistemului informaţional care se rezumă la culegerea. alături de cele menţionate mai sus. prin sisteme suport pentru decizii şi. 2001. p. luarea deciziilor a făcut obiectul integrării în sistemele informatice. Modul în care informaţiile pot fi accesate a cunoscut o adevărată revoluţie în mai puţin de 50 de ani. de ceea ce facem în mod curent este absolut imposibil să nu fim influenţaţi de calculatoare. calculatorul a devenit o unealtă de mare preţ în viaţa de zi cu zi. Fie că se apelează la date care pot fi accesate în câteva secunde.Sistemul Informaţional Managerial al Organizaţiei. Bucureşti. au servit iniţial cercetătorilor pentru efectuarea mai rapidă a unor calcule anevoioase. Acestea. au permis firmelor să-şi structureze şi să-şi organizeze mai eficient activitatea la preţuri accesibile. O caracteristică a secolului XXI este influenţa majoră a calculatoarelor electronice. Scopul îndeplinit de sistemele de calcul s-a schimbat de la deceniu la deceniu.prelucrarea datelor. prin sistemele expert interpretarea rezultatelor obţinute şi. (coord. stocarea şi gestionarea acestora pentru a furniza informaţii pertinente. nr. Dacă sistemele de calcul. În literatura de specialitate din ţară şi străinătate există un număr impresionant de definiţii referitoare la diferenţa care există între sistemul informaţional şi cel informatic. transmiterea şi prelucrarea cu mijloace automatizate a informaţiilor.3). Indiferent de locul unde trăim. este de a fi principalul mijloc de informare şi comunicare interplanetară. 27 . Creşterea eficienţei întreprinderilor a fost posibilă în special prin utilizarea la scară tot mai mare a sistemelor de calcul.) . informaticienii. Editura Economică. 1 Nicolescu O. O. mai apoi. În prezent aproape toate activităţile (în mod special cele economice) se desfăşoară cu ajutorul calculatorului. În final. scopul utilizării calculatorului.” (fig. fie că se fac calcule complexe. îmbogăţindu-se.

) . la noi. McGrawHill. structura Russu C. În literatura de specialitate americană3 sistemele informaţionale care includ calculatoarele sunt denumite sisteme informaţionale bazate pe computere – computer based informations systems. Bucureşti. construit din echipamente. . p. Editura Economică. nu se evidenţiază faptul că resursele umane au o importanţă vitală în dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a sistemelor informatice. 3 Raportul Sistem informaţional – Sistem informatic 2 În literatura de specialitate românească se face delimitarea clară între cele două sisteme însă spre deosebire de literatura de specialitate străină..26-27 3 Parker C. 1989. dar. programe şi fişiere care trebuie să satisfacă cerinţe riguros precizate”. cit. Russu1 susţine că un sistem informatic este un „sistem de tratare mecanizată sau automatizată a informaţiei.C. S. În prezent o organizaţie bazată pe informaţie poate fi întemeiată şi fără o tehnologie avansată de procesare a datelor. Nicolescu O. pe măsură ce organizaţia se implică în procesul de creare şi utilizare computerizată a informaţiei. 2. majoritatea organizaţilor au utilizat noua tehnologie informaţională doar pentru a rezolva mai rapid operaţiile pe care leau efectuat din totdeauna manual. New York.127.Sistemul Informaţional Managerial al Organizaţiei.. . (coord. Până acum câţiva ani.op. 2001. 12. p. p.. 2 1 28 . SISTEMUL INFORMAŢIONAL Sistem informatic Automatizat Mecanizat Manual PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR VEHICULAREA INFORMAŢIILOR CULEGEREA INFORMAŢIILOR Figura nr.Management Informatin System – Strategy and Action.

materiale şi tehnice stabilite de specialişti. o sarcină datorită complexităţii acesteia sau a interdependenţei cu alte activităţi. p. ci pentru combinarea optimă a acestora este necesară cunoaşterea permanentă a cerinţelor mediului extern al firmei. sprijini. 29 . .Sistemul Informaţional Managerial. funcţia operaţională. spre deosebire de tendinţa actuală de restrângere a mijloacelor manuale şi mecanizate şi extinderea masivă a ponderi sistemului informatic în cadrul celui informaţional. care nu pot fi informatizate. Editura Universităţii „Lucian Blaga”. a) Funcţia decizională – exprimă menirea sistemului informaţional de a asigura elementele informaţionale necesare fundamentării şi adoptării deciziilor. Resursele umane au un rol foarte important în cadrul sistemului informaţional ele fiind deţinătoare de informaţii. 2003. iar pe de altă parte pot calculatoarele pot completa.organizatorică. stricte de natură umană. b) Funcţia operaţională – se referă la scopul sistemului informaţional de a declanşa multitudinea de acţiuni necesare realizării obiectivelor organizaţiei. 2 FUNCŢIILE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL În vederea realizării obiectivelor fundamentale ale organizaţiei nu sunt suficiente doar resursele umane. făcându-i mai productivi şi mai eficienţi. Sibiu. 2. activitatea umană. starea resurselor proprii precum şi a cerinţelor consumatorilor. realizarea unor activităţi periculoase pentru om. 1 Gorski H. De asemenea calculatoarele pot pe de o parte să preia integral sau parţial. 97. Astfel sistemul informaţional al societăţii comerciale este necesar să îndeplinească cumulativ următoarele funcţii1: funcţia decizională. funcţia de documentare şi funcţia educaţională. Sistemul informaţional nu este în mod obligatoriu bazat pe computere. şi atunci utilizarea calculatoarelor este absolut necesară. procesele decizionale şi modul de realizare a activităţilor se îmbunătăţesc vizibil.. asigurând astfel operaţionalizarea deciziilor. însă pot exista situaţii când sistemul manual nu mai poate realiza eficient şi fără eroare. metodelor şi tehnicilor manageriale.

Informaţiile au o dimensiune organizaţională. drepturilor şi responsabilit i responsabilităţilor salariaţilor din cadrul organiza l organizaţie în calitate de cetăţeni. ce decurge din rolul lor în exercitarea socială. condiţionează într-o proporţie apreciabil potenţialul şi realizarea aspiraţiilor personale ie apreciabilă ţiilor ale salariaţilor. În realizarea acestor func sistemul informaţional este confruntat cu funcţii. 2. atât în plan individual cât şi în plan organizaţional. iile informaţional fig. Informaţiile au o dimensiune individual în sensul că ele condi individuală. 2 4 Funcţiile sistemului informaţional 2. Funcţiile sistemului informa ional sunt reprezentate grafic în fig nr.4. socială. dat fiind tripla dimensiune a informa dată informaţiilor. ăţeni. cu scopul de a îmbogăţi cunoştinţele utilizate în ţele procesele manageriale sau de execu execuţie. d) Funcţia educaţional – are ca rol asigurarea informaţiilor cu caracter ională iilor formativ şi tratarea acestora astfel încât s se obţină creşterea efectelor i să şterea educaţionale. ionale. ional probleme foarte complexe. ional. Funcţia de documentar e Funcţia decizională Funcţiile sistemului informaţional Funcţia operaţională Funcţia educaţională Figura nr.c) Funcţia de documentare – exprimă menirea sistemului informaţ ia informaţional. şi anume dimensiunea individual dimensiunea organizaţională şi dimensiunea individuală. Informaţiile au o dimensiune social . în sensul că reprez iile ă reprezintă o premisă indispensabil pentru stabilirea şi finalizarea obiectivelor indispensabilă i organizaţiei de către ac ătre acţionari şi manageri. de a înregistra informaţ informaţiile. 30 .

p. ad-hoc. 1995. neprogramate şi previzionale. Spre exemplu.5. De Boeck Univesity. Informaţiile necesare conducerii sunt în funcţie de nivelul conducerii (fig 2.Astfel.2. actuale sau istorice pentru susţinerea controlului structurat al operaţiilor cotidiene.5) şi de posibilitatea de structurare a situaţiilor decizionale la care managerii trebuie să facă faţă. sistemul informaţional devine din ce în ce mai important şi condiţionant pentru supravieţuirea şi performanţele organizaţiilor în toate domeniile. Les systemes d'information de gestion. ca şi date externe pentru susţinerea planificării nestructurate şi a responsabilităţilor de conducere generală a activităţii. Montreal. Nivelul operaţional necesită rapoarte interne regulate. În concluzie sistemul informaţional constituie un subsistem de bază al managementului organizaţiei. ce conţin date detaliate. nivelul strategic cere rapoarte mai sumare. 368 31 . Structura deciziei Nestructurată Caracteristicile informaţiei Ad hoc Excepţională Recapitulativă Frecvenţă neregulată Previzională Externă Anvergură mare Conducerea strategică c iz ii De In f orm a ţi i Semistructurată Conducerea tactică Conducerea operaţională Structurată Prestabilită Periodică Detaliată Frecventă Istorică Internă Anvergură mică Figura nr. Caracteristicile informaţiei pe nivele de conducere1 1 Sursa: O'Brien. în condiţiile trecerii la economia bazată pe cunoştinţe şi ale schimbărilor revoluţionare în domeniul informaticii.

La nivel tactic sunt elaborate planuri. Informaţiile previzionale ajută conducerea să definească tendinţele viitoare şi impactul acestora asupra deciziilor care trebuie adoptate. care se ocupă cu transformările pentru care a fost creată organizaţia. bugete pe termen scurt şi mediu. politicile şi obiectivele de ansamblu ale întreprinderii cu ajutorul unei planificări strategice pe termen lung.6 Sistemul informaţional al conducerii (SIC) în interacţiune cu sistemul operaţional (SO) şi sistemul decizional (SD) 32 . randamentul strategic al întreprinderii şi evoluţia sa globală. de multe ori sunt foarte relevante şi indispensabile informaţiile externe. ca în fig. acestea se pot reprezenta separat. sistemul decizional (SD). SO A E SIC B C SD Figura nr . procedurile şi obiectivele subunităţilor întreprinderii. cerinţele informaţionale ale conducerii depind în mod esenţial de nivelul de conducere. Astfel. care gestionează informaţiile externe şi interne necesare conlucrării părţilor organizaţiei. La nivel operaţional sunt elaborate planurile pe termen scurt. La nivel strategic sunt definite strategiile. sunt stabilite modul de achiziţionare şi alocare a resurselor. Managerii supraveghează. se definesc politicile. nivelul tactic şi nivelul operaţional. 2. Totuşi. Deşi între cele trei sisteme există interferenţe. şi sistemul informaţional al conducerii (SIC). Managerii utilizează resursele şi execută sarcinile după procedurile elaborate cu ajutorul bugetelor şi a programelor de producţie stabilite echipelor de lucru ale întreprinderii. cât şi a celor de previziune. conducerea trebuie să primească nu numai informaţii interne. În sfârşit.5.În procesul decizional este necesară atât gestionarea informaţiilor istorice. Orice organizaţie constă din trei sisteme principale. aflate în interacţiune: sistemul operaţional (SO). pentru simplificarea înţelegerii. activităţile de conducere pot fi subdivizate pe trei niveluri principale: nivelul strategic. de asemenea. în timp ce informaţiile istorice permit analiza performanţelor trecute ale întreprinderii şi evaluarea acestora. care orientează şi dirijează organizaţia.2.

grafice de lucru. rapoarte. sistemul informaţional al unei organizaţii este ansamblul de mijloace. instrucţiuni. Automatizarea sa poate fi totală sau parţială. metode. Sistemul informaţional al conducerii poate fi un sistem care procesează informaţiile manual. Companiile pot utiliza tehnologia informaţiilor la proiectarea şi conducerea afacerilor la nivel global. în procesul de analiză a acelor activităţi economice care se desfăşoară în mai multe compartimente. cum ar fi: a) Criteriul compartimentului care presupune definirea subsistemului informaţional la nivel de compartiment. planuri. Atunci când SIC este automatizat se numeşte sistem informatic pentru conducere.a. Dezavantajul acesteia este neluarea în considerare. legături comunicaţionale (circuite şi fluxuri). modele şi programe de calcul. mecanizat sau automatizat. precum şi pentru noi moduri de distribuire a cunoaşterii. care implică definirea subsistemului informaţional la nivel de activitate economică. b) Criteriul activităţii. Prin definiţie. comenzi. reclamaţii de la clienţi. bonuri de materiale. funcţiunea în servicii). hotărâri. instrucţiuni pentru controlul calităţii. funcţiunea comercială. prin utilizarea legăturilor între unităţile de producţie. c) Criteriul funcţiunii care presupune abordarea subsistemelor informaţionale la nivelul activităţilor de bază din cadrul fiecărei funcţiuni a societăţii (funcţiunea de personal. funcţiunea financiar-contabilă. bonuri de lucru. tehnici şi proceduri destinate colectării. rapoarte prelucrate. semnale. a interdependenţelor existente între activităţile entităţii cercetate. 33 . prelucrării. dări de seamă. situaţiile prezenţei la servici. transmiterii. decât parţial.Conexiunile dintre sisteme (circuite şi fluxuri informaţionale) se referă la: informaţiile de la proces şi de la piaţă. date numerice. Acesta prezintă dezavantajul abordării parţiale. Internetul furnizează infrastructura necesară pentru noi modele de afaceri sau noi procese de realizare a afacerilor. birourilor şi forţei de vânzare. funcţiunea de producţie. teste pentru verificarea profesională a operatorilor ş. funcţiunea de cercetare-dezvoltare. procedee. La nivelul entităţilor economice se pot defini o serie de subsisteme informaţionale folosindu-se diverse criterii. stocării şi securităţii datelor şi tuturor informaţiilor externe şi interne necesare bunei desfăşurări a activităţii organizaţiei. tehnologii.

mijloacele de tratare a informaţiilor. 34 . 2. 39. 242-250.. formale sau informale. .. Ed. Verboncu I. p. stocarea şi procesarea lor. platforma hardware necesară prelucrărilor datelor şi disipării informaţiilor.2 COMPONENTELE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL Pe plan mondial nu există în prezent o terminologie unanim acceptată referitoare la conţinutul sistemelor informaţionale şi nici o definiţie care să întrunească sufragiile specialiştilor. cit. Verboncu I. procedurile informaţionale.. într-o concepţie sistemică. Nicolescu O. drept un ansamblu interconectat de date. deoarece majoritatea organizaţiilor au nevoie de sisteme informatice performante pentru a supravieţui şi a prospera. În accepţiunea majorităţii specialiştilor sistemul informaţional este definit. utilizate în cadrul firmei precum şi datele care au sta la baza obţinerii lor. pag. transmiterea. stocarea şi prelucrarea datelor.op. În plus.. fluxuri informaţionale. cu scopul de a-i ajuta la realizarea obiectivelor organizaţionale. sistemul informaţional al organizaţiilor este alcătuit din mai multe componente interdependente. Aceştia sunt interesaţi în a construi sisteme informatice pentru colectarea informaţiilor. Aceste sunt2: datele şi informaţiile. “Management”.O percepţie clară a sistemelor informatice este esenţială pentru managerii de azi. Economică. Sistemul informaţional cuprinde1: ansamblul informaţiilor interne şi externe. înregistrarea.. gestiunea informaţiilor a devenit o responsabilitate foarte importantă pentru manageri. informaţii. procedurile şi tehnicile de obţinere (pe baza datelor primare) şi de difuzare a informaţiilor. personalul specializat în culegerea. circuitele şi fluxurile informaţionale. proceduri informaţionale şi mijloace de 1 2 Nicolescu O. 1995. De asemenea.

c) Fluxuri informaţionale oblice .prelucrare. în timp. de evoluţia performanţelor sistemelor de calcul. Din definiţia dată se pot evidenţia următoarele componente ale sistemului: 1. frecvenţă. folosind toate metodele şi procedeele de care dispune. 5. 1996. suport). 15. b) Fluxuri informaţionale orizontale . 35 . care se individualizează prin următoarele 1 Radu I. Circuitele informaţionale .. 3. Informaţiile sunt generate şi înregistrate în cadrul sistemului economic la nivelul unor verigi organizatorice şi funcţionale care se mai numesc posturi de lucru. “Informatică managerială”. formă. 6.totalitatea informaţiilor care circulă între două nivele ierarhice aflate în relaţie de subordonare. Informaţiile reprezintă acele date care aduc un spor de cunoaştere receptorului (uman sau maşină).ansamblul legăturilor existente între diferite verigi organizatorice.ansamblul echipamentelor constructive (hardware) şi a suporturilor logice (software) ce asigură prelucrarea informaţiilor şi obţinerea rezultatelor finale. necesare desfăşurării unei anumite activităţi sau operaţii şi care se transmit între două posturi de lucru.informaţiile care circulă între subdiviziuni organizatorice aflate pe acelaşi nivel ierarhic. Procedurile informaţionale . calitate. transmitere şi stocare a datelor care acţionează în vederea realizării obiectivelor fundamentale ale unei firme. Flux informaţional reprezintă totalitatea informaţiilor care parcurg circuitele informaţionale existente. Evoluţia procedurilor este strâns legată. 2.totalitatea metodelor şi tehnicilor de prezentare a informaţiilor primare pentru asigurarea interfeţei om-calculator. Mijloace de tratare a informaţiilor . 4. dar nu în relaţie de subordonare. pag. Sistemul informaţional economic asigură gestiunea tuturor informaţiilor din cadrul unui sistem economic. Datele care reprezintă ansamblul de informaţii prelucrate despre un fenomen sau proces.se nasc aleatoriu şi reprezintă totalitatea datelor vehiculate între subdiviziuni organizatorice aflate pe nivele ierarhice diferite. Fluxurile informaţionale se împart în trei categorii1: a) Fluxuri informaţionale ascendente . Fluxurile informaţionale reprezintă ansamblul informaţiilor şi deciziilor (caracterizate prin conţinut. volum.

cât şi pentru evoluţia vieţii şi societăţii. potrivit majorităţii specialiştilor „data reprezintă descrierea cifrică sau letrică a unor acţiuni.” Datele sunt fapte. Trebuie subliniat faptul că există posibilitatea ca persoane diferite să atribuie înţelesuri diferite aceloraşi date şi de asemenea trebuie făcută distincţie între cantitatea mare de date care se poate afla la dispoziţia unei societăţi. 2. opinii sau predicţii clasificate pe o anumită bază pentru a fi stocate. care în urma procesului de „interpretare”. „puncte de plecare”. şi volumul mult mai mic care este de fapt selectat şi transformat în informaţii. atât pentru dezvoltarea personalităţii umane. operaţii de prelucrare. în schimb. fapte. Astfel la început ele sunt considerate „fapte brute”. Din multitudinea de definiţii atribuite atât datelor cât şi informaţiilor. specialiştii disting între cele două noţiuni o mare diferenţă. „procesare” sau „rezumare” primesc o anumită „valoare”. sunt date care au relevanţă pentru nevoile celor care administrează şi contribuie la exercitarea funcţiilor manageriale. „relevanţă”. Nici societatea şi nici indivizii ei nu pot progresa satisfăcător în lipsă de informaţii. procesate sau regăsite atunci când este necesar. fenomene referitoare la firmă sau la procese din afara sa care interesează managementul acesteia. Deşi adesea se foloseşte termenul de dată şi informaţie cu acelaşi sens. date de ieşire. sens.” Informaţiile sunt definite ca fiind „acele date care aduc adresantului un spor de cunoaştere privind direct sau indirect întreprinderea respectivă. termenii de dată şi informaţie sunt utilizaţi cu acelaşi înţeles însă între ele există o anumită diferenţă. procese. Datele reprezintă fapte şi cifre neanalizate. utilizabile în realizarea sarcinilor ce-i revin în cadrul respectivei firme.2. „materii prime”.elemente: date de intrare. Informaţiile şi cunoştinţele au o mare importanţă. timp de staţionare. „transformare”. Informaţiile. de către specialişti în domeniu. ce îi furnizează elemente noi. putem observa faptul că datele se transformă în informaţii în momentul în care li se atribuie înţeles. statistici. Astfel. „semnificaţie”. 36 .1 Datele şi informaţiile În vorbirea curentă.

Conceptul de informaţie reprezintă o noţiune de maximă generalitate care semnifică o comunicare. precum ziare. Oamenii ajung la informaţii direct.. În secolul XXI revoluţia cunoştinţelor se va intensifica2. Oxford University Press. un semnal etc. imagini. iar rezultatul acesteia va fi constituirea unor economii bazate pe cunoştinţe care se vor extinde rapid în zonele dezvoltate ale omenirii. 1999. în termodinamică. o mărime exprimabilă matematic a neordonării. Fireşte la baza revoluţiei cunoştinţelor se află corelaţia cunoştinţelor cu data şi informaţia. televizor. Audio-vizuale – se adresează concomitent văzului şi auzului. care este.VI. După modul de exprimare informaţiile pot fi: Orale – expuse prin viu grai. B. se asigură accesul la cele mai avansate realizări ale omenirii. CDROM-uri. 37 . termen care a luat naştere prin analogie cu entropia. prin intermediul altor oameni. casete video. Oxford. O măsură a ordonării este entropia negativă. informaţia se percepe ca o anumită măsură a ordinii întrucât ea anihilează incertitudinea şi nedeterminarea. informaţia este puternic condensabilă. obiecte. discuri sau echipamente de comunicaţie (radio. sau prin purtători de informaţie. o ştire. informaţia nu se învecheşte şi se poate combina aproape nelimitat. Scrise – consemnate de regulă pe hârtie. Informaţiile vehiculate într-o organizaţie pot fi grupate pe mai multe categorii după următoarele criterii: 1. fapte. Work and Learning in the New Economy. informaţia prezintă caracteristici distincte: ea nu cunoaşte ideea de original. 1999. Ed. şi materia sunt cei mai importanţi factori ai economiei moderne pe lângă pământ. despre evenimente. Ciber-marketing. capital şi forţa de muncă. fax. se poate copia ori de câte ori se doreşte şi este independentă de loc. ALL.Prin intermediul informaţiilor se asigură transferul cunoştinţelor de la o generaţie la alta. telefon sau calculator). despre forme de manifestare a realităţii care ne înconjoară. Informaţia. Informaţia reprezintă cantitatea de noutate adusă de un mesaj din lumea reală şi furnizată de cineva. un mesaj. o veste. 51 2 Jones A. Calitatea unei informaţii constă în gradul de probabilitate cu care utilizatorul creează certitudinea unei afirmaţii1. – Knowledge Capitalism-Business. pag. Faţă de materie sau energie. cărţi. energia. stări. p. 1 Rohner K.

De evidenţă contabilă – se referă în special la aspectele economice ale activităţilor firmei. Externe – beneficiarii de informaţii sunt clienţii. Ascendente – se transmit de la eşaloanele ierarhice inferioare la cele superioare de management. 5.). 8. Endogene – sunt generate în cadrul firmei. se pot clasifica astfel pentru: Cercetare-dezvoltare. Nonimperative – emise de executanţi şi manageri fiind destinate preponderent colegilor sau superiorilor. dezinformarea etc. După destinaţie informaţiile se împart în: Interne – beneficiarii de informaţii sunt managerii şi executanţii din întreprindere. furnizorii sau suprasistemele din care face parte firma. După gradul de obligativitate pentru adresant informaţiile pot fi: Imperative – emise de conducători fiind destinate nivelurilor ierarhice inferioare. Statistice – reflectă sintetic principalele activităţi ale firmei corespunzător unor standarde prestabilite. Financiar-contabile. După direcţia vehiculării informaţiile pot fi: Descendente – se transmit de la nivelurile ierarhice superioare la cele inferioare ale managementului. După natura proceselor informaţiile. 7. Opinia reprezintă exprimarea unor păreri. abaterea atenţiei de la problemele reale ale vieţii. Ştirea întruneşte caracteristicile de informaţie în sensul că reflectă realităţi obiective. Finale – au trecut prin întregul şir de prelucrări informaţionale prevăzute. Trebuie făcută distincţia între ştire ca informaţie despre ceva şi opinia despre acel ceva. fie distructive (denaturarea realităţii. 6. Complexe.2. După modul de organizare a înregistrării şi prelucrării informaţiile se clasifică în: Tehnico-operative – localizează în timp şi spaţiu procesele din cadrul firmei. Comerciale. Opinia este deci subiectivă sau prea puţin obiectivă. bazate pe funcţiunile firmei. urmărind scopuri fie constructive (educaţionale. mobilizatoare etc. Opinia fiind subiectivă are un 38 . 4. 3. putând fi uneori promovată pe baza unor interese dinainte stabilite. După gradul de prelucrare informaţiile se împart în: Primare – anterior nu au suferit un proces de prelucrare informaţională. Producţie.). Orizontale – se transmit între titularii de posturi situati pe acelaşi nivel ierarhic. a unor gânduri proprii sau de grup. stări de fapt existente. După mediul de provenienţă informaţiile pot fi: Exogene – provin din suprasistemele din care face parte firma. Intermediare – se află în diferite faze de prelucrare informaţională. Personal.

Informaţiile dobândite în urma unui proces de informare într-un anumit domeniu. Cunoştinţele reprezintă deci o însumare a tuturor informaţiilor dobândite într-un anumit domeniu. în măsura în care 1 Surcel T. comunicare). înţelegere şi însuşire a informaţiilor dintr-un anumit domeniu reprezintă un proces de informare. Procesul de sesizare. Ed.grad redus de generalitate chiar atunci când priveşte unele evenimente concrete1. Simbol şi dată astfel că. 1999. Calipso 2000. Forma de exprimare şi transmitere a informaţiilor. De exemplu.. Putem spune deci că informaţia este un mesaj. ca şi opinia falsă. o ştire neîntemeiată şi neverificată. pag. opiniilor şi comentariilor o reprezintă comunicarea. Putem considera că datele prelucrate. sau care se referă la un anumit obiect. Dacă mesajul nu transmite nici o noutate şi nu are suport real. Din punct de vedere conceptual informaţia reprezintă o reflectare în planul gândirii umane a legăturilor de cauzalitate. Informaţia primeşte întotdeauna atributul domeniului pe care îl reflectă. Ea reprezintă suportul formal al informaţiei care se concretizează în cifre. în practică. litere. Sofronie Gh. termenul de informaţie este utilizat pentru a desemna date. atunci acesta nu prezintă interes pentru receptor şi deci nu are caracter de informaţie. foarte adesea. realităţile din domeniul economic se reflectă în informaţiile economice. dar cu precizarea că nu orice mesaj este o informaţie.. 39 . Baron C. însuşite şi/sau dobândite. iar mulţimea acestora reprezintă baza de cunoştinţe. privind aspecte din realitatea ce ne înconjoară. Informaţia este o comunicare despre un anumit aspect al realităţii obiective. informaţia nu trebuie să se confunde cu zvonul care reprezintă. De asemenea. iar expresia „prelucrarea informaţiilor” înlocuieşte expresia „prelucrarea datelor”. Informatica economică. Există o corespondenţă determinată între informaţie. Informaţia are sens de noutate pentru cel căruia i se adresează. Simboluri. În sinteză cunoştinţele sunt elemente abstracte şi individuale despre obiectele şi domeniile lumii reale. 9. formează cunoştinţele despre acel domeniu. coduri şi alte însemne. Data este forma de reprezentare accesibilă a informaţiei prelucrate. semnal. indiferent de forma pe care o ia (ştire.

ci şi deosebirea dintre informaţie şi dată. când se urmăreşte aspectul admisibil al acestora. Considerând situaţia la un moment dat. Sub aspect semantic. adică de la nivelul sintactic la cel semantic prin procesul de comunicare influenţat de context. şi obiectul real sau situaţia pe care o reprezintă. în sensul că informaţiile trebuie să capete anumite forme de reprezentare respectând riguros anumite reguli. problemele de conducere. ca deosebire dintre obiect şi modelul său. b) din punct de vedere semantic. Abordarea pragmatică impune utilizarea noţiunii de cunoştinţă. pe de o parte. de necesar de informaţii şi de eficienţă a sistemelor informaţionale. urmărindu-se utilitatea pentru receptori. concept central în informatică. adică o modalitate simbolică de exprimare şi un sistem de reguli de transformare a acestuia prin care se pot obţine date noi. Nivelul sintactic se referă la sistemul de semne şi la regulile de reunire a acestora în construcţii sintactice utilizate pentru reprezentarea informaţiilor în procesul culegerii. urmărindu-se semnificaţia. acestea sunt privite din patru puncte de vedere: a) din punct de vedere sintactic. Sensul informaţiei la nivel semantic este corespondenţa dintre o dată. au calitatea de informaţii. informaţia poate fi caracterizată ca semnificaţie a datelor. În procesul prelucrării şi utilizării informaţiilor. pe de altă parte. singurul care raportează informaţia la scopurile observatorului. transmiterii şi prelucrării acestora. În raport cu necesităţile observatorului se definesc caracteristici ca importanţa sau utilitatea informaţiei. Este nivelul cel mai concret de considerare a informaţiei este însă cel pragmatic. exprimat prin formulă BNF (Backus-Naur Form) astfel: <data>: = <identificator><atribute><valoare> Noţiunea de dată în informatică cuprinde şi noţiunea de valoare. c) din punct de vedere pragmatic. cunoştinţele reprezintă totalitatea informaţiilor dobândite anterior cu 40 . deci. Finalitatea procesului de informare presupune trecerea de la structură la sens. dar presupune în plus şi elementul de reprezentare şi manipulare. Obiectul pragmaticii include. Acestui nivel îi corespunde conceptul de dată. efectul asupra acestora (măsura în care acestea satisfac cerinţele utilizatorului). într-o anumită măsură.afectează în sens pozitiv comportamentul receptorilor (oameni sau maşini). înţelesul informaţiei (conţinutul real al informaţiei) ce derivă din datele prelucrate. Apare astfel clară nu numai distincţia dintre dată şi valoare.

în cadrul nivelelor operaţionale şi de conducere şi se transmit. se transmit. Informaţiile apar şi sunt utilizate într-o entitate organizaţională. sub formă de rezultate ale deciziilor luate. la nivel de informare se consumă informaţia sub forma unor elemente pentru perfecţionarea comportării. se stochează şi se înţeleg. Producătorii de informaţii sau sursele de informaţii. la nivel de management informaţiile sunt generate şi parţial consumate pe acest nivel şi parţial îndrumate.privire la obiectul considerat. în cadrul unei activităţi sau în raport cu mediul înconjurător. În cazul unei transmiteri bidirecţionale a informaţiei. Informaţiile se produc. vorbim despre informare. În cazul în care are loc o transmitere unilaterală de informaţii. Pentru a desemna mulţimea acestor cunoştinţe se foloseşte termenul de tezaur. se procesează. putându-se vorbi despre cunoştinţe obiective. în sens dublu. informaţiile sunt generate şi parţial consumate pe acest nivel. în cadrul unei forme de activitate. spre nivelele operaţionale pentru informarea lor în vederea unei optimizări a comportării în respectiva activitate de execuţie. Pictogramele pentru indicarea cabinelor telefonice. la care trebuie raportat rezultatul oricărui proces de informare. d) din punct de vedere sigmatic. precum şi parţial îndrumate spre nivele de conducere. zonele de fumători. se culeg. În concluzie orice informaţie: 41 . Consumatorii de informaţii se pot afla la nivele de decizie şi/sau nivele de informare: la nivel de decizie se consumă informaţiile sub forma unor elemente de fundamentare a deciziilor. se tratează raportul dintre semne şi obiecte. de nivel de decizie şi de nivel de informare. între planurile acestor activităţi: la nivel operaţional. pentru a constitui pentru acestea elemente de fundamentare a deciziilor. se regăsesc atât la nivelul conducerii cât şi la nivel operaţional sau de execuţie. se poate vorbi de comunicare. În locuri publice semnalizarea şi direcţionarea cu ajutorul indicatoarelor trebuie să fie atât sugestivă şi compactă cât şi independentă de limbă sau cultură. Un consumator poate lua în mod succesiv sau simultan cele două forme. ghişeelor de informaţii sau puncte medicale reprezintă cunoştinţe obiective.

fiabilitate. care poate fi o persoană ca atare.. ataşate pe diferiţi suporţi şi sunt supuse unor modificări şi transformări. aşa cum rezultă şi din clasificarea realizată de specialişti în domeniu. pregătiri şi prelucrări. pentru a servi cât mai bine unor scopuri predefinite de consumatori. • Orizontale – se stabileşte între posturi şi compartimente situate pe acelaşi nivel ierarhic.. În funcţie de direcţia de vehiculare şi caracteristicile organizatorice ale extremităţilor. O. este produsă (de cineva. iar fluxul informaţional ca reprezentând „cantitatea de informaţii care este vehiculată între emiţător şi beneficiar pe circuitul informaţional. sunt transmise. cit. cost etc.” Caracteristic întreprinderii moderne este marea varietate de circuite şi fluxuri informaţionale. 42 . După frecvenţa producerii fluxurile informaţionale se împart în: • Periodice – se repetă la anumite intervale trimestru. dacă este ataşată unui consumator.se poate considera ca atare dacă este utilă unui receptor. Nicolescu şi I. lună etc. sau de ceva) deci are o sursă care o generează. ele circulă între sursa de informaţii şi consumatorul de informaţii.. Verboncu I. Acestea la rândul lor pot vehicula informaţii ascendente sau descendente. caracterizat prin anumite caracteristici – lungime. în funcţie de principalele criterii considerate. acestea parcurg un anumit traseu de la emiţător la beneficiar denumit circuit informaţional.2 Circuitele şi fluxurile informaţionale În procesul de transmitere a informaţiilor necesare în desfăşurarea activităţilor manageriale sau de execuţie. • Oblic – se stabileşte între posturi sau compartimente situate pe niveluri ierarhice diferite între care nu există relaţii de subordonare nemijlocită. 2. un mijloc tehnic sau de realitatea înconjurătoare. care poate fi un nivel de decizie sau un nivel de informare. informaţie circulă prin canale specifice. 246. astfel: 1.2. 1 Nicolescu O. Verboncu1 definesc circuitul informaţional ca fiind „traiectul pe care îl parcurge o informaţie sau o categorie de informaţii între emiţător şi destinatar”. sau la ceva. fluxurile informaţionale pot fi: • Verticale – se stabileşte între posturi sau compartimente situate pe niveluri ierarhice diferite între care există relaţii de subordonare nemijlocită. viteză de deplasare.. p..op. 2.

• Ocazionale – se stabilesc cu o frecvenţă aleatorie. cu alte organizaţii. fără însă a i se schimba calitatea fundamentală. pe cât posibil prelungirea acestora în aval şi/sau amonte de beneficiarii informaţiilor. determinată de predominarea procedurilor manuale. 2. Între circuitul informaţional şi fluxul informaţional există o strânsă dependenţă în sensul că circuitul informaţional reflectă traseul (drumul) şi mijlocul care asigură circulaţia unei informaţii de la generarea ei şi până la arhivare. evitându-se. sistemul informaţional al diferitelor entităţi s-a dezvoltat şi perfecţionat în mod continuu. procedurile informaţionale.3 Procedurile informaţionale În organizaţiile moderne. De asemenea circuitele informaţionale trebuie să fie cât mai scurte. directe. Datorită manifestării unui caracter tot mai evident de deschidere şi transparenţă al organizaţiilor şi în condiţiile unei dinamici accentuate a mediului exogen. Orice sistem informaţional trebuie să asigure entităţii căruia îi aparţine informaţii complete. corecte şi la nivelul de operativitate cerut de nivelele consumatoare. cu furnizorii. 43 . tind să dobândească un rol tot mai important deoarece prin ele se reflectă progresele înregistrate în conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional al firmei. Elementul revoluţionar al mutaţiilor care au determinat saltul calitativ al sistemului informaţional este axat pe dezvoltarea şi perfecţionarea mijloacelor tehnice şi a procedurilor de tratare a informaţiilor în scopul automatizării prelucrării datelor. în cantităţi suficiente. Vehicularea acestora se realizează pe traseele definite de circuitele informaţionale. societatea trebuie să fie în permanenţă conectată la macromediu şi micromediu. bazate pe telecomunicaţii şi calculatoare care asigură realizarea unor legături directe atât în interiorul cât şi cu exteriorul organizaţiei. în vederea reducerii la minim a punctelor de trecere. iar fluxul informaţional reflectă ansamblul informaţiilor vehiculate. În prezent foarte eficiente sunt circuitele informaţionale electronice. Apare astfel necesitatea intensificării fluxurilor informaţionale cu exteriorul – cu clienţi. În timp. necesare unei anumite activităţi.2.

. a suporţilor. înregistrare. 3. Mijloace utilizate în culegerea . Verboncu I.” Procedurile informaţionale au un caracter foarte detaliat. B5 etc. În contextul pătrunderii noii tehnologii informaţionale. Operaţiile care se aplică informaţiilor. transmitere şi prelucrare ale informaţiilor. – op. prelucrarea şi transmiterea informaţiilor. 44 .4 Mijloacele de tratare a informaţiilor Performanţele în cadrul sistemului informaţional sunt influenţate în măsură apreciabilă de mijloacele de culegere. înregistrare. CD-ROM-uri. şi de asemenea se pune accent deosebit pe formalizare a procedurilor în special pe tipizare. reprezentând suportul tehnic al sistemului. 4. codificare şi standardizare. Suporţii informaţionali utilizaţi . documente contabile şi documente statistice) prezentaţi pe formulare de hârtie de diferite dimensiuni: A4. operaţii de pregătire. se remarcă o tendinţă de informatizare a procedurilor informaţionale prin utilizarea tot mai frecventă a programelor computerizate.2. care. stocarea. prezentarea datelor precum şi operaţii administrative. formulelor. Suporţii utilizaţi pot fi clasici (documente ale evidenţei tehnico-operative. modelelor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor folosite. memorii etc.. 2. transmitere şi prelucrare a unei categorii de informaţii cu prezicerea operaţiilor de efectuat şi succesiunea lor. cit. transformare şi verificare a datelor. în funcţie de performanţele tehnice şi de gradul de intervenţie al omului. sau suporţi moderni folosiţi în sistemul de prelucrare automată a datelor: discuri optice. şi prin ele se stabilesc: 1. Operaţiile care se aplică datelor pot fi: operaţii de culegere a datelor. modelele şi formulele de calcul utilizate. Succesiunea tratării informaţiilor. astfel: 1 Nicolecu O. p. DVD-uri. operaţii de transmitere. 2. se împart în trei categorii.Prin proceduri informaţionale sunt desemnate1 „ansamblul elementelor prin care se stabilesc modalităţile de culegere.se referă la materialele folosite pentru consemnarea informaţiilor şi a caracteristicilor acestora. Caracteristică întreprinderilor contemporane este utilizarea unei game largi de mijloace de tratare a informaţiilor. prelucrare. 248.

instrumente clasice (stilou. analiza problemelor şi realizarea de produse sau servicii noi. securitate şi etică ( păstrarea secretului de serviciu. Mijloace automatizate – calculatoare. pe baza cunoaşterii cât mai precise a realităţii.SISTEM INFORMAŢIONAL Dezvoltarea rapidă şi complexă a societăţii a dus inevitabil şi la o sporire impresionantă a volumului de informaţii ce trebuiesc cunoscute şi prelucrate. Informaţiile produse sunt folosite pentru adoptarea deciziilor. controlul operaţiilor. maşina de contabilizat şi facturat.). maşina de calcul manual. 2. echipamente periferice: imprimante. între care există un raport de la întreg la parte (fig. Mijloace manuale – cuprinde maşina de dactilografiat. Pe de altă parte. ceea ce nu se poate realiza decât prin cunoaşterea şi stăpânirea unui volum cât mai mare de informaţii. Sistemul informaţional al firmelor moderne are în componenţă sistemul informatic.1. protejarea împotriva hacker-ilor). ea prezintă avantajul creşterii competitivităţii societăţilor care îşi pot permite achiziţionarea şi implementarea noilor tehnologii informaţionale. 2. 2. de procesare şi de ieşire a rezultatelor. 3. evoluţia societăţii impune luarea unor decizii la diferite niveluri.7).3 RELAŢIA SISTEM INFORMATIC . scannere. creion etc. Mijloace mecanizate – echipamente mecanografice: maşina cu perforate. Referitor la cea de a treia categorie de mijloace. Într-o organizaţie există trei categorii de activităţi care produc informaţii necesare acesteia: activităţile de intrare a datelor/informaţiilor. Culegerea şi înregistrarea informaţiilor Vehicularea informaţiilor Prelucrarea informaţiilor 45 . dar şi dezavantaje legate de protecţie.

necesare luării deciziilor. a apărut şi s-a conturat noţiunea de management al informaţiei. sistemul informatic ocupa o pondere foarte însemnată. In tarile dezvoltate. Cu cât această activitate este mai complexă şi mai accelerată. apropiindu-se de 90% din totalul sistemului informaţional. cu atât volumul de informaţii creşte şi se diversifică tinzând să frâneze sau chiar să blocheze procesul decizional Apare astfel un conflict între tendinţa de creştere a volumului de informaţii generat de dinamica activităţii umane. şi cerinţa tot mai acută de informaţii cât mai complete. prelucrării şi distribuirii informaţiei într-un mod cât mat eficient. importanta elementelor informaţionale care ţin strict de natura umana. Activitatea umană. în firmele competitive.Mijloace manuale Mijloace mecanizate Mijloace automatizate (Sistemul informatic) Figura nr. Datorita acestor elemente.7 Sistemul informaţional Sistemul informatic se rezumă la culegerea. transmiterea şi prelucrarea cu mijloace automatizate a informaţiilor în timp ce sistemul informaţional este mult mai cuprinzător. este deosebita. mai mult sau mai puţin complete. având un rol major în calitatea sistemului informaţional şi a celui managerial. este generatoare de informaţii. În literatura de specialitate există însă şi alte definiţii1 sau încercări de a defini informatica. a creşterii complexităţii activităţilor. tendinţa actuală este de creştere a ponderii utilizării acesteia precum şi de amplificate a rolului sistemului informatic în ansamblul sistemului informaţional. Cu toate acestea. în deblocarea şi fluidizarea sistemelor informaţionale şi de decizie. În aceste condiţii rolul informaticii este decisiv. 2. prin asigurarea gestiunii. Informatica tratează 1 Cuvântul INFORMATICĂ provine de la prescurtarea şi preluarea în româneşte a cuvintelor franţuzeşti: INFORmation autOMATIQUE. Denumirea acestei noi ramuri a fost introdusă de Academia Franceză. indiferent sub ce formă se desfăşoară. definind-o ca: „Ştiinţa 46 . proceselor de munca şi numărul şi complexitatea informaţiilor necesare. a crescut şi implicit importanta sistemului informaţional. Datorită creşterii într-un ritm accelerat a performanţelor tehnicii de calcul automatizate. în anul l967. Pe măsura dezvoltării societăţii.

discuri. Ca activitate practică. În accepţiunea actuală. La acest moment datele se numesc date primare. c) Transmiterea datelor asigură vehicularea atât a datelor primare de la sursele generatoare către sistemele de prelucrare automată cât şi a rezultatelor prelucrării către utilizatori. considerată ca suport al cunoştinţelor umane şi al comunicărilor în domeniile tehnice. iar pe de altă parte. Din acest punct de vedere informatica este definită ca ştiinţa care se ocupă cu studiul şi elaborarea metodelor de prelucrare a informaţiei cu ajutorul sistemelor automate de calcul. a informaţiei. aceea de a rezolva problemele complexe privind prelucrarea datelor. studii şi sisteme pentru prelucrarea eficientă a informaţiei. îndeosebi prin maşini automate. concepte. metode. fără a ţine seama de sensul ei semantic. aşa cum se procedează în cazul preluării manuale. tot mai des termenul de informatică este substituit cu Tehnologia Informaţiei (IT1). În stadiul actual de maturizare a informaticii. prelucrării raţionale. în scopul unor consultări sau prelucrări ulterioare. pe suporturi de memorie specifice. Ca domeniu distinct de activitate. economice şi sociale” 1 (eng. d) Stocarea datelor constă în memorarea şi păstrarea (arhivarea) acestora. în cadrul unui sistem informatic sunt: a) Culegerea datelor constă în identificarea acestora la locurile unde sunt generate.). CD-uri etc. să asigure utilizarea eficientă a tuturor resurselor sistemelor de calcul. informatica preia treptat toate sarcinile dintr-un sistem economico-social privind elaborarea de modele. informatica are o existenţă dinamică. sisteme informatice performante prin care să asigure accesul larg la informaţie. b) Prelucrarea datelor constă în transformarea acestora din date primare în date finale. aceasta trebuie să urmărească două obiective majore: pe de o parte. prin metodele şi tehnicile sale. să realizeze. cartele.informaţia în sensul ei formal.) Information Technology = Tehnologia informaţiei 47 . tehnici. şi transpunerea lor pe suporturi adecvate prelucrării automate (benzi. ea apare şi se dezvoltă dintr-o necesitate obiectivă. Datele se transmit sau se memorează în sistemele informatice în formă digitală după ce au fost supuse unor procese de conversie şi codificare. Operaţiile specifice procesului de prelucrare automată a datelor. în urma parcurgerii unei succesiuni de operaţii impuse de cerinţele utilizatorilor şi specificul echipamentelor de calcul şi a tehnologiei de prelucrare. în diverse domenii.

cost corespunzător în raport cu valoare acesteia. inclusiv dispunerea acestora din urmă în spaţiu şi timp. Datele sunt informaţii reprezentate în format digital. Mesajele privesc o secvenţă de semnale. concizie şi consistenţă:: informaţia trebuie să ofere plusul de cunoaştere la obiect. să ofere cantitatea de detalii necesare pentru adoptarea unei decizii corecte. ea trebuie să fie disponibilă atunci când este necesară. relevanţă: informaţia trebuie să ofere acele elemente de cunoaştere de care decidentul are nevoie pentru soluţionarea unei probleme. Informaţiile trebuie să fie centralizate. lipsită de elemente needificatoare pentru problema studiată. precum şi cazuri când datele sunt prea puţine şi nu permit descrierea satisfăcătoare a fenomenelor. Informatica utilizează pentru reprezentarea informaţiilor semnale. prin utilizarea reprezentărilor grafice şi coroboraţi astfel încât relevanţa informaţiei oferite să fie maximă. printr-o evaluare corectă. un element de imagine. precum un sunet.Pe suportul tehnic informaţia în formă digitală se prezintă sub forma unei succesiuni de valori binare (zero şi unu). date şi mesaje. formă de prezentare adecvată: informaţia trebuie oferită utilizatorului într-o manieră relevantă. ducând la birocraţie. Informaţia furnizată de către sistemul informaţional trebuie să se caracterizeze prin: acurateţe şi realitate: informaţia trebuie să fie suficient de precise pentru a constitui baza adoptării deciziilor informaţia furnizată trebuie să reflecte cât mai fidel realitatea. Indicatorii pot fi prezentaţi în mărimi absolute sau relative. componentele unui sistem informaţional computerizat (sistem informatic) se împart în două mari categorii: hardware şi 48 . evitându-se elementele nerelevante. succint. astfel încât acesta să o recepteze rapid şi corect. informaţia trebuie să fie densă. o mişcare sau un impuls electric. completitudinea:informaţia trebuie să parvină din toate sursele necesare şi să acopere toate zonele solicitate de persoana care ia decizia. în dinamică. 2. deoarece pot exista cazuri în care datele achiziţionate să depăşească necesarul. oportunitate: informaţia trebuie să parvină utilizatorului în timp util pentru a-i servi la fundamentarea decizie sale.8. Aşa cum se arată în fig. ea trebuie să fie legată direct de decizia proximă. Asigurarea acestei condiţii impune o anumită cumpănire. Semnalele sunt înţelese ca modificări elementare şi observabile. ordonate după un sistem de reguli (cod).

dispozitive de recunoaştere a vocii etc. 2.software. structura este numită procesare directă (on-line). Hardware. dispozitive optice de exploatare. permit accesul la o cantitate mai mare de date aproape instantaneu. Prin hardware se înţelege echipamentul. documente şi alte rezultate Stocare date Feedback Figura nr.8 Componentele de bază ale unui sistem informatic Există şi dispozitive secundare de stocare. cum ar fi unităţile de discuri magnetice. INTRĂRI TRANSFORMARE Procesare IEŞIRI HARDWARE Date SOFTWARE Sisteme Sisteme Sisteme de introducere de procesare de ieşire Sisteme secundare de stocare a datelor Rapoarte. scannerul optic cu cod de bare. Vom analiza fiecare categorie înainte de clasificarea principalelor tipuri de computere. Există mai multe tipuri de dispozitive: tastatura. atunci când nu sunt 49 . Aceste dispozitive permit introducerea datelor într-o formă care poate fi citită în unitatea centrală de procesare (UCP). Pe de altă parte. Unele dintre acestea. incluzând computerul şi dispozitivele conexe. Atunci când datele pot fi accesate şi procesate imediat.

Figura 2. Majoritatea computerelor sunt echipamente destinate satisfacerii necesităţilor generale. documente. în plus.9Sistemul informaţional al organizaţiei 50 . astfel încât managerii adesea sunt inundaţi cu date. proceduri şi rutine asociate operării sistemului informatic. Un astfel de sistem utilizează unităţile de stocare pe discuri magnetice sau pe alte sisteme de stocare secundară (benzi sau cartele magnetice). este mai eficientă utilizarea procesării în loturi. Aceste sisteme includ: imprimante. adică setul de programe. prin care datele sunt acumulate şi procesate. deoarece competiţia fără o analiză rapidă şi corectă a necesităţilor informatice din propria organizaţie nu este posibilă. Ele pot îndeplini diferite sarcini. urmărirea debitelor clienţilor sau evaluarea nivelurilor curente ale stocurilor. plotere etc. monitoare. managerii se orientează atunci când achiziţionează calculatoare după cum procedează omologii lor din alte companii.necesare tranzacţii imediate. cum ar fi calcularea sumei corespunzătoare de plată pentru o persoană. Sistemele de redare a rezultatelor permit computerelor să producă informaţii într-o formă utilă managerilor. Software. în grup. Există numeroase tipuri de pachete de programe. Ceea ce-i dă posibilitatea hardware-ului să realizeze aceste activităţi este software-ul. Dar ei au nevoie de cele mai bune informaţii şi nu de volume din ce în ce mai mari de date. Tehnologia calculatoarelor a mărit viteza de procesare a datelor. ulterior. a crescut capacitatea de stocare şi a îmbunătăţit metodele de printare. Software-ul furnizează instrucţiunile care permit computerului să realizeze comenzile.

la rândul lor.şi sisteme care se bazează pe prelucrări manuale folosind tehnologii bazate pe hârtie şi creion sistemele manuale.sisteme informatice . în vederea susţinerii proceselor de adoptare a deciziilor. clasificate în sisteme care se bazează pe utilizarea calculatoarelor . în schimb. dar nu constituie un subiect al acestei lucrări. Sistemele informaţionale formale se bazează pe definirea şi acceptarea datelor şi a procedurilor pentru colectarea. care lucrează împreună. care se apropie mai mult de informatică. sistemul informaţional de management. iar modificările nu se pot realiza uşor. analiză şi monitorizare a activităţilor organizaţionale. Sistemele informaţionale pot fi. dar nu constituie un subiect al cârtii de faţă. în cel mai bun caz. lucrarea de faţă va trata sistemele informaţionale care se bazează pe utilizarea tehnologiei calculatoarelor. stocarea şi diseminarea informaţiilor. folosind tehnici şi proceduri specifice pentru colectarea. structurate. deoarece reprezintă.4 TIPURI DE SISTEME INFORMAŢIONALE Pentru satisfacerea diferitelor nevoi ale nivelurilor organizaţionale există 5 tipuri principale de sisteme informaţionale (SI) pentru: procesarea tranzacţiilor. sistemul de fundamentare a deciziilor şi sistemul suport al 51 . în principiu.Management Information System). control. În concluzie. şi anume: (1) sisteme informaţionale formale şi (2) sisteme informaţionale neformale. se foloseşte pe scară largă noţiunea de tehnologia informaţiei (IT-Information Technology). 2. procesarea. Terminologia americană nu foloseşte denumirea de sistem informatic ci pe cea de sistem informaţional pentru conducere (/W/S. în cazul acestor sisteme nu există nici un acord cu privire la informaţiile ce trebuie procesate sau stocate. stocarea. Sistemele informaţionale neformale se bazează pe acorduri implicite şi reguli de comportament care nu sunt predefinite. care rămân mult timp neschimbate. diseminarea şi utilizarea acestor date.O analiză completă a sistemului informaţional al unei organizaţii conduce la identificarea a două tipuri de sisteme informaţionale. acestea se numesc sisteme informatice şi reprezintă ansamblul de echipamente conectate între ele. astfel că operează în conformitate cu anumite reguli predefinite. procesarea. coordonare. un capitol de istorie. Astfel de sisteme sunt importante pentru viaţa unei organizaţii. în terminologia europeană. Sistemele formale sunt. automatizarea muncii de birou. Sistemele manuale servesc rezolvării unor nevoi importante pentru organizaţie.

2. Aceste tipuri de sisteme. neechivoce. profesionişti SI de fundamentare a deciziilor SI de management SI de automatizare a muncii de birou Manageri de nivel mediu. supervizori Manageri. care permit computerului să manevreze şi să 52 Finanţe Resurse umane .10 Tipologia sistemelor informaţionale 2. Natura structurală a situaţiilor face posibilă elaborarea unor instrucţiuni detaliate. necesare conducerii unei firme. în care sarcinile şi normele impuse sunt foarte precise. precum şi membrii firmei pe care îi deservesc sunt prezentate în figura 2. profesionişti. supervizori SI de procesare a tranzacţiilor Supervizori personal operativ şi Contabilitate Comercial Producţie Fig.10. de rutină. El este utilizat în situaţiile cu o structură complexă şi repetitivă.1 Sistemul informaţional de procesare a tranzacţiilor Este un SI computerizat care execută şi înregistrează activităţile zilnice. nivelul ierarhic la care fiecare acţionează.managementului superior. tehnicieni. Tipuri de sisteme informaţionalei Membrii firmei deserviţi SI de suport al managementului superior Manageri de nivel superior Manageri.4.

(înregistrează mesajele telefonice şi le stochează în memoria secundară a unui computer. este sistemul de procesare a textelor (Word Processing System). Prin intermediul schimbului electronic de date (SED) pot fi trimise direct din computerul unei firme către computerul altei firme documente standardizate. Un sistem de procesare a tranzacţiilor oferă asistenţă directă nivelurilor operaţionale ale unei firme. a devenit tot mai popular sistemul de poştă electronică (Electronic Mail) care permite schimbul rapid de mesaje scrise prin intermediul procesării textelor şi reţelelor de comunicaţii. care permite crearea.2 Sisteme pentru automatizarea muncii de birou Acesta reprezintă un sistem informatic destinat facilitării comunicaţiei şi creşterii productivităţii managerilor şi personalului din birouri prin procesarea documentelor şi mesajelor. facturi etc În al doilea rând. teleconferinţa (mijloc de comunicare între localităţi diferite prin utilizarea facilităţilor electronice şi/sau de generare a imaginii). întâlnirilor etc). 2. de unde pot fi apelate ulterior de către destinatari). grafică (mijloc de realizare a graficelor şi diagramelor). un sistem de procesare a tranzacţiilor poate fi de o importanţă vitală pentru extinderea firmei. Iniţial. Un sistem pentru automatizarea muncii de birou poate include următoarele aplicaţii: mesagerie vocală . groupware (software destinat facilitării întâlnirilor prin coordonarea simultană a mesajelor aparţinând membrilor unui grup). sistemul de procesare a tranzacţiilor este principala sursă de date utilizată de alte sisteme informatice din firmă. calendar electronic (metodă de păstrarea a evidenţei programelor. recuperarea documentelor (utilizarea unuia sau mai multor sisteme de stocare a documentelor pe microfilm sau pe alte suporturi. aceste sisteme erau percepute ca mijloace de creştere a productivităţii funcţionarilor 53 .4.înregistreze în mod corespunzător tranzacţiile. pentru localizarea şi copierea ulterioară a acestora).voice mail . deoarece sistemul în sine reprezintă o parte din interacţiunile firmei cu furnizorii şi clienţii. Două aspecte ale sistemului de procesare a tranzacţiilor prezintă o importanţă deosebită. În primul rând. Există două tipuri de opinii cu privire la sistemele SAM. şi de altfel cel mai utilizat sistem de automatizare a muncii de birou. precum comenzi-tip. În ultima vreme. Printre primele. pentru interacţiunea cu elementele mediului. transmisie prin fax (mijloc de trasmitere telefonică a documentelor). editarea şi imprimarea cu uşurinţă a textelor.

şi secretariatului. 2. Pe de altă parte. în dezvoltarea acestor sisteme. Mai nou. În comparaţie cu un SIM.4 Sisteme de fundamentare a deciziilor (SFD) Un SFD este un sistem informatic care participă la procesul managerial de adoptare a deciziilor în situaţii care nu sunt bine structurate. Există câteva diferenţe între SFD şi SIM. SAM sunt percepute ca mijloace suport. nu numai pentru funcţionari şi secretariat. de care au nevoie managerii de la nivelurile medii şi inferioare. aceste sisteme nu oferă răspunsuri cu privire la deciziile optime. În plus. un SFD este mai interactiv decât un SIM. ele produc rapoarte pentru managerii de nivel mediu şi inferior. Acest lucru le oferă managerilor posibilitatea de a comunica direct cu programele computerelor care controlează sistemul şi de a obţine aproape instantaneu rezultatele analizelor. Ele centralizează informaţii din sistemul de procesare a tranzacţiilor pentru a realiza rapoartele de rutină şi rapoartele complexe pentru manageri şi supervizori. Acestea încearcă să îmbunătăţească procesul de adoptare a deciziilor prin punerea la dispoziţia managementului a instrumentelor de analiză a unei situaţii date. 2. un SFD clasic oferă analize mai profunde şi un acces mai mare la modelele pe care managerii le pot utiliza în examinarea complexă a unei situaţii. adică acel sistem computerizat care foloseşte cunoştinţele de specialitate ale unui expert pentru soluţionarea problemelor. Un tip specializat de SFD este sistemul expert. Inteligenţa artificială este 54 . De fapt. referitoare la costuri. proiectanţii lucrează cu experţii pentru a stabili informaţiile sau regulile de adoptare a deciziilor utilizate de experţi atunci când se confruntă cu tipuri particulare de probleme. SIM-urile au în vedere în principal obiective tactice şi operaţionale şi prezintă o importanţă deosebită pentru planificare. actuale şi mai vechi.4.3 Sisteme informaţionale de management (SIM) SIM-ul este un sistem informatic care produce rapoarte zilnice şi permite accesul direct la diferite informaţii. În general. un domeniu al tehnologiei informatice destinat implementării unor caracteristici umane (precum văzul. raţionamentul) computerelor. calitate şi activitatea furnizorilor. auzul.4. cât şi pentru manageri şi tehnicieni. Sistemele expert au la bază inteligenţa artificială. adoptarea deciziilor şi control.

1 Nicolescu O. cum este sistemul expert. redundanţa şi supraîncărcarea circuitelor informaţionale. Spre deosebire de un SFD. oferă informaţii la cerere dintr-o varietate de surse şi permite rezolvarea interactivă a problemelor. Pentru realizarea computerelor capabile să emită raţionamente. 2. Verboncu I. cit. – op.5 Sisteme suport ale managementului superior (SSMS) Acestea sunt sisteme informatice care participă la adoptarea deciziilor şi la funcţionarea eficientă a nivelurilor superioare ale unei firme.. SSMS tinde să utilizeze mai puţine modele analitice decât SFD. dar programele finale au cuprins atât de multe alternative încât nici supercomputerele de astăzi nu le pot evalua într-o perioadă rezonabilă de timp. care se pot manifesta sub următoarele forme: distorsiunea.o zonă a cercetării ştiinţifice şi nu un produs finit. p. implică telecomunicaţiile şi operarea cu grafice şi tabele specifice fiecărui tip de problemă. unor factori obiectivi sau subiectivi. cercetătorii au dezvoltat maşini capabile să joace şah. în anii ‘60. apar o serie de disfuncţionalităţi care au un impact negativ atât asupra procesului managerial cât şi asupra celui de execuţie. Ele se pot adapta modului de lucru al fiecărui manager. Specialişti1 în domeniu au identificat mai multe deficienţe ale sistemului informaţional. 55 . 252-253. datorită acţiunii. În esenţă. sistemul SSMS presupune capacităţi de calcul mai generale. De atunci s-au parcus etape importante în dezvoltarea unor sisteme decizionale multi-nivel (arbori) care să anticipeze evoluţiile posibile.. SSMS este un sistem informaţional astfel conceput încât să se adapteze necesităţilor managerilor în situaţii specifice. filtrajul.5 CARENŢE ALE SISITEMULUI INFORMAŢIONAL În funcţionarea sistemului informaţional. 2.4.

concomitent cu deteriorarea într-o anumită măsură a climatului de muncă. efectele imediate se resimt pe planul realizării proceselor cu caracter operaţional. care au interesul ca beneficiarul informaţiei să primească un mesaj schimbat. pe parcursul culegerii. prelucrarea şi/sau transmiterea repetată a unor informaţii. stocarea. neintenţionată a conţinutului mesajului unei informaţii. Manipularea neglijentă a suporţilor de informaţii în procesul transmiterii lor beneficiarilor. pe parcursul culegerii. Cauza majoră a acestei disfuncţionalităţi informaţionale o reprezintă absenţa coordonării sau coordonarea defectuoasă a anumitor segmente ale sistemului managerial. Utilizarea de mijloace necorespunzătoare pentru înregistrarea şi transmiterea informaţiilor. Cauza filtrajului este una singură. iar când se produce la nivelul executanţilor. stocării şi transmiterii acestora de la emiţător la receptor.1. stocării. a relaţiilor dintre personalul implicat. intenţionată. Supraîncărcarea canalelor de informaţii. Distorsiunea constă în modificarea parţială.. Filtrajul constă în modificarea parţială sau totală. Redundanţa se produce în special când nu se respectă principiul unităţii de decizie şi acţiune şi se manifestă sub forma cererii aceloraşi informaţii de către diferiţi beneficiari. 4. un volum prea mare de informaţii a căror 56 . În ambele situaţii efectele pe termen lung sunt scăderea eficienţei. Redundanţa constă în colectarea. prelucrării. înregistrarea. 3. Efectele redundanţei constau într-o serioasă risipă de timp şi mijloace materiale din partea celor implicaţi. Când dezinformarea se produce la nivelul managerilor. Dintre cauzele care generează distorsiunea cele mai frecvente sunt: Diferenţele în pregătirea persoanelor implicate în vehicularea informaţiei. Acest fenomen. este fenomenul prin care se transmite la diverse nivele ierarhice. în condiţiile implementării unor subsisteme informatice de tip „baze de date” poate duce la prelucrare defectuoasă a informaţiilor. înainte ca acestea să ajungă la destinaţie. Folosirea de suporţi informaţionali necorespunzători pentru înregistrarea informaţiilor. a mesajului sau conţinutului informaţiilor. prelucrării şi/sau transmiterii acesteia de la emiţător la receptor (beneficiar). aceasta se reflectă în diminuarea calităţii deciziilor. şi anume intervenţia pe parcursul înregistrării. transmiterii şi prelucrării informaţiilor a unor persoane. 2.

. cu efecte. Nerespectarea acestui caracter. poate provoca disfuncţii. funcţie de obiectivele. asupra proceselor manageriale şi de execuţie. fie de tendinţa unor manageri şi executanţi de a-şi expune excesiv acţiunile şi rezultatele. prin circuitele informaţionale a unei cantităţi de informaţii care depăşeşte capacitatea de transport.analiză nu intră în totalitate în componenţa nivelului respectiv. la diminuarea eficacităţii şi eficienţei sistemului informaţional. 57 . Supraîncărcarea constă în vehicularea. competenţele şi responsabilităţile circumscrise subdiviziunilor organizatorice respective. Toate aceste deficienţe conduc. directe sau indirecte. într-o măsură mai mică sau mai mare. generate fie de proiectarea defectuoasă a sistemului managerial. ceea ce duce la blocarea şi/sau întârzierea ajungerii unei părţi din informaţii la adresant. Caracterul piramidal al sistemului informaţional se referă la agregarea şi transmiterea selectivă a informaţiilor pe verticala sistemului de management.

2 Orzan Gh. utilizate în cadrul sistemului pentru a-i determina mărimile prestabilite şi legile care operează cu aceste mărimi1. prelucrarea şi stocarea datelor2. proceduri şi mijloace (în primul rând calculatoare electronice) care permit aplicarea de metode organismului respectiv pentru a realiza scopul şi obiectivele predefinite. sistemul de programe (SOFTWARE). sistemul informatic cuprinde ansamblul tuturor resurselor. structurat şi corelat de reguli. Cu alte cuvinte. procedurilor. sistemului de operare şi programele de aplicaţii.) se înţelege un ansamblu. prin care se asigură prelucrarea automată a datelor. (a) Aceste resurse sunt: ansamblul de echipamente (HARDWARE). Sistemul informatic este o componentă a sistemului informaţional şi anume acea parte a acestuia care preia şi rezolvă sarcinile de culegere. 1985. cu precădere automate. metodelor şi tehnicilor. măsurabile între anumite limite. mijloacelor. ca o colecţie organizată de părţi legate prin interacţiuni determinate.. regulilor. Tehnică.Capitolul 3 SISTEMUL INFORMATIC. Elaborarea şi introducerea sistemelor informatice. Sistemul informatic al aprovizionării populaţiei —SIAP. care cuprinde programele. procedurile.. Toma C. social cultural etc. 1 Pisău Gh. prelucrare. pag. 1975. INFRASTRUCTURA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL 3. cu precădere automate. BNP-ICI. pag. Ed. 7 58 . 23. Mihăilescu I. transmitere şi stocare a datelor cu ajutorul sistemelor de calcul. ştiinţific. Pentru a-şi îndeplini rolul în cadrul sistemului informaţional. folosite pentru culegerea. prin sistem informatic al unei entităţi sub formă de organism (economic. Sistemul informatic poate fi definit ca un ansamblu de reguli. a defini un sistem informatic al unui organism înseamnă a-i preciza în mod concret regulile. proceduri mijloace şi metode.1 SISTEMUL INFORMATIC Concretizând definiţia generală de sistem.. mijloacele şi metodele. transmiterea.

pentru a atinge obiectivele predeterminate. programarea liniară. magnetic sau optic. maşini şi oameni. (c) Prin reguli se exprimă modalităţile de aplicare la un organism a metodelor. pregătire. (e) Prin mijloacele unui sistem informatic se înţelege totalitatea uneltelor şi instrumentelor manuale. metode de previziuni etc. (b) Prin metode se înţeleg căile de determinare şi punere în funcţiune. analiza stocurilor. transmis prin semnale şi pachete. programarea dinamică. inclusiv software utilizate pentru efectuarea de operaţiuni asupra informaţiei: captare. sub formă de date şi informaţii acumulate de oameni în procesul muncii. concentrare. teoria jocurilor. Printre metodele utilizate se pot enumera: calculul probabilităţii. Se întâlnesc următoarele tipuri de suporţi: Materiali. transmitere. Câmp electric. (d) Prin proceduri se înţelege totalitatea operaţiunilor necesare pentru tratarea informaţiilor şi regulilor prin mijloacele sistemului. În această ordine de idei putem enumera: 59 . metode de simulare. (a) Se consideră suport tot ceea ce are ataşat informaţii şi serveşte la transportarea şi/sau stocarea ei în timp şi spaţiu. stocare. Acestea sunt definite şi formulate concis sub forma unor ansambluri de operaţii logice şi/sau matematice. analiză şi interpretare etc. teoria deciziei. pentru care se lansează o comandă şi care utilizează procedurile de calcul. Mijloacele cuprind: suporţi. teoria utilităţii. sub formă de suporturi tehnice (magnetice sau optice) sau grafice (opace sau transparente). (b) Prin maşini în cadrul mijloacelor unui sistem informatic se înţelege totalitatea echipamentelor şi dispozitivelor utilizate (ca echipamente hardware şi instrumente software) pentru a efectua operaţiunile enumerate mai sus. metode ale statisticii economice. automate. culegere. control. transformare. prelucrare prin calcul aritmetic şi logic. se poate arăta metoda gestiunii stocurilor. în care se găseşte regula de calcul a nivelului de stoc. introducere şi extragere. metode de proiectare a experimentelor. de perfecţionare şi optimizare a funcţiunilor organismului. metode de analiză multivariantă. metode de culegere. ansamblul de personal şi cadrul organizatoric. Ca exemplu. de măsurare şi scalare. Experienţa umană. teoria grafurilor.baza de date.

pentru a-l cuprinde în ansamblul său şi astfel să se ajungă într-un timp imprevizibil la echivalenţa dintre sistemul informaţional şi sistemul informatic. ingineri sistem. cel puţin. operatori) sau ca utilizatori ai sistemului în regim off-line sau online (cyber-nvigatori sau internauţi. culegere. Deşi această viziune a fost propagată puternic de producătorii de echipamente de calcul şi de informaticieni în proiectele de sisteme informatice nu s-au putut obţine rezultate spectaculoase. 60 . Sistemul informatic se poate prezenta sub forma unei „cutii negre” bazată pe intrări. de redare.). (c) Oamenii în cadrul unui sistem informatic intervin sub forma de experienţă umană la nivelul suporţilor. cu proceduri manuale pentru acele părţi ale sistemului informaţional care nu se pretau a fi automatizate prin utilizarea calculatorului. realizându-se versiuni îmbunătăţite ale sistemului informatic. În urma modelării sistemului informaţional. adică prin apropierea sistemului informatic de realitatea prin adaptări şi ajustări individuale. echipamentele de captare. proceduri. motivele fiind următoarele: Unele activităţi pot fi optimizate cu anumite arhitecturi de sistem informatic dar multe devin în timp incompatibile cu aceste arhitecturi. analişti. Tensiunile dintre entitatea reală şi modelul reprodus de către software poate fi corectat prin simulare şi instruire. reguli. 3. transmitere. Există o neconcordanţă între reprezentarea informatică implementată prin soft şi cea real existentă. În a doua etapă. prin sistemul informatic. de prelucrare. de diferite generaţii şi configuraţii.sisteme de calcul. ieşiri. stocare. s-a remarcat tendinţa automatizării progresive a sistemului informaţional. utilizarea şi exploatarea sistemului (administratori. pregătire. se reproduce realitatea în diversitatea sa de manifestare. cyber-cumpărători. mijloace şi metode ca şi sistemul economic.2 ETAPELE DE EVOLUŢIE A SISTEMELOR INFORMATICE În prima etapă în cadrul unui sistem informaţional coexistau proceduri manuale de tratare a informaţiilor cu proceduri automatizate de calcul. ca specialişti pentru elaborarea. programatori. Cu alte cuvinte. analişti digitali etc. în intrările şi ieşirile sale. de analiză şi interpretare etc. sistemul informatic al unei entităţi era completat.

aplicabilă ulterior în mod consecvent. Acest lucru permite înnoirea pe componente. Să pună accent pe utilizarea sistemelor informatice deschise la care funcţiile sistemelor informatice să poată fi distribuite pe platforme eterogene iar anumite componente ale sistemului. precum sistemele de operare sau bazele de date. 61 .Sistemul informatic este adesea static în raport cu dezvoltarea mediului real. Sistemele de informatice trebuiesc structurate în module informatice distincte. module. subsisteme sau în bloc a întregului sistem. Această realitate virtuală poate fi asemănătoare realităţii fizice sau poate confrunta lumea gândurilor noastre cu imagini complet noi. ci modelează o nouă realitate virtuală pe care o proiectează şi o transmite utilizatorului de informaţii. Un exemplu de software în mare măsură neutru în raport cu întreprinderile îl constituie prelucrarea de text. Dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi de comunicaţii este atât de rapidă. cu performanţe şi funcţionalităţi sporite. devin capabile să modeleze. Pentru realizarea şi exploatarea sistemelor informatice modern se pot formula următoarele reguli: Întreprinderea trebuie să cunoască perspectivele utilizării sistemelor informatice şi să formuleze pe baza acestora o politică de informatizare adecvată. în cyber-spaţiu. trebuie să fie compatibile între diferitele platforme hardware. Atunci când realitatea funcţionării unei întreprinderi este caracterizată prin schimbări puternice. În etapa actuală sistemele informatice. reprezentarea în sistemul informatic nu poate fi adaptată suficient de repede. Reprezentarea funcţiilor software trebuie să fie neutră în raport cu întreprinderea. Ele nu mai redau doar modelul realităţii exterioare. dă naştere unei revoluţii enorme. încât generaţii întregi de produse software existente sunt înlocuite de altele noi. care să poată comunica între ele. Acest fapt şi posibilitatea de a comunica global cu cyber-lumea. de a participa la ea. care nu va modifica lumea de afaceri şi societatea în anii ce vin.

(c) După gradul de structurare al colecţiilor de date: sisteme informatice care folosesc fişiere independente. enumerăm: (a) După funcţiile la nivelul unităţii economice: subsistemul de urmărire şi programare a producţiei. sisteme informatice suport de asistare a deciziei. armată. subsistemul resurselor umane. pentru anumite activităţi din economie (sănătate.3 TIPOLOGIA SISTEMELOR INFORMATICE În cadrul unui sistem economic. subsistemul de servicii. subsistemul financiar-contabil. sisteme informatice cu baze de date orientate pe obiecte. (e) După modul de tratare a informaţiei în calculator: 62 . sisteme informatice-expert cu baze de cunoştinţe. sisteme informatice cu baze de date. sisteme informatice de ramură. subsistemul de cercetare-dezvoltare.3. sistemele informatice sunt structurate în funcţie de organizarea şi structura sistemului informaţional. (b) După domeniul activităţilor şi nivelul de abordare: sisteme informatice microeconomice (la nivelul agenţilor economici). sisteme informatice metropolitane (unităţi administrativ-teritoriale). sistemul informatic general al economiei naţionale. sisteme informatice de conducere a proceselor tehnologice (de automatizări). Din varietatea de criterii utilizate în clasificarea sistemelor informatice. sisteme informatice integrate. sisteme informatice distribuite. subsistemul comercial. de obiectivele urmărite în strategia generală a domeniului supus informatizării cât şi de caracteristicile şi performanţele echipamentelor de calcul şi de comunicaţie din structura sistemelor informatice. statistică). (d) După gradul de concentrare/dispersie a capacităţilor de prelucrare şi memorare a datelor: sisteme informatice centralizate.

prelucrare a datelor şi difuzare a informaţiilor astfel obţinute prin utilizarea mijloacelor tehnologiei informaţiei (IT). stocare. personalul implicat în procesul cercetării ştiinţifice şi proiectării de noi produse şi tehnologii de fabricaţie. (f) După modul de utilizare a sistemelor de prelucrare şi comunicaţie: sisteme informatice off-line. subsistemul de gestiune a cunoaşterii (specific activităţilor de cercetare şi proiectare). Se definesc astfel în cadrul sistemului informatic al firmei următoarele subsisteme: subsistemul conducerii strategice. sisteme informatice online. subsisteme ale conducerii curente. sisteme informatice cu prelucrare şi răspuns în timp real. Analiza unui sistem informatic se realizează în raport cu: factori de conducere la nivelul conducerii strategice. personalul implicat în procesul culegerii şi prelucrării datelor. sisteme informatice cu regim multiprelucrare (lucrarea se execută în paralel pe mai multe calculatoare care operează coordonat în sistem). Sistemul informatic reprezintă o parte a sistemului informaţional care permite realizarea operaţiilor de culegere. (h) În funcţie de simultaneitate/nesimultaneitatea lucrărilor în sistemul informatic: sisteme informatice cu prelucrări monoprograme.sisteme informatice cu tratarea în regim batch (pe loturi).monoprelucrare sisteme informatice cu prelucrări în regim de multiprogramare (se execută mai multe lucrări la un singur calculator local). sisteme informatice cu acces interactiv (conversaţional). la limită. transmitere. tactice şi operative. iar uneori sistemul informaţional poate să coincidă cu cel informatic. sisteme informatice cu acces combinat. Sistemul informatic al firmei este astfel structurat încât să corespundă cerinţelor diferitelor grupuri de utilizatori. sisteme informatice în regim de teleprelucrare (cu deosebirea că reţeaua de calculatoare care procesează lucrările sunt distribuite geografic). (g) După regimul de acces la resursele hardware a sistemului de calcul: sisteme informatice cu acces secvenţial. 63 .

încasat. ele sunt mai puţin pregătite să ofere informaţii urgente ca urmare a unor situaţii neprevăzute.asigură derularea activităţilor de control şi conducere pe termen scurt. consumuri de materii prime. de rutină. atât componentele definite după criterii funcţionale. livrate. cât şi pe cele rezultate din luarea în considerare a nivelelor de decizie şi operaţionale din cadrul firmei. a căror structură este prestabilită. Structura sistemului informatic al firmei cuprinde deci.subsisteme operaţionale. Fiind gândite mai mult ca sisteme de raportare periodică. plăţi efectuate către furnizori etc. sistemul informatic privind evidenţa vânzărilor. stocarea şi prelucrarea datelor referitoare la tranzacţiile şi procesele economice derulate (aprovizionări cu materii prime. sistemul informatic al contabilităţii financiare. spre exemplu.permit echipei manageriale “la vârf” să realizeze planificarea activităţii firmei pe termen lung în vederea atingerii obiectivelor strategice fixate. sistemul informatic privind gestiunea stocurilor etc. Chiar dacă ele reprezintă componente ale sistemului informatic al firmei.permit promovarea noilor tehnologii şi cunoştinţe în cadrul firmei (de exemplu produsele software destinate proiectării asistate de calculator AutoCAD) precum şi asigurarea automatizării şi controlului fluxului de documente în cadrul firmei.). Se caracterizează prin gradul lor mare de repetabilitate şi prin volumul mare de date procesat şi servesc nivelul operaţional. Sistemele informatice destinate conducerii curente . produse finite obţinute. le vom numi în continuare sisteme deoarece le vom prezenta pe fiecare din ele. aceste sisteme generează rapoarte periodice. stocarea şi prelucrarea datelor privitoare la tranzacţiile zilnice. oferind informaţia necesară decidentului în conformitate cu domeniul său de responsabilitate. individual. Sisteme informatice la nivel operaţional (Operational Level Systems) . Susţinând de regulă decizii de rutină. Putem realiza o clasificare a sistemelor informatice întâlnite în cadrul firmei pornind de la criteriul naturii prelucrărilor realizate prin intermediul lor: Sisteme pentru prelucrarea tranzacţiilor (TPS . sistemul informatic privind gestiunea producţiei.permit culegerea. Sistemele de gestiune a cunoaşterii în cadrul firmei (Knowledge Systems) . 64 .Transaction Precessing Systems) sunt specializate în preluarea. În această categorie cuprindem. Sistemele informatice destinate conducerii strategice .

În vederea oferirii unei informări relevante. Utilizatorii acestor sisteme sunt inginerii.). controlului şi planificării pe termen scurt.Sisteme destinate activităţii de birotică .Office Automatic Systems) destinate mai ales personalului implicat în procesul prelucrării informaţiei (contabili. Oferă utilizatorilor flexibilitate deosebită la cerinţele formulate returnând rapid răspunsurile solicitate. În această categorie putem cuprinde: procesoare de texte.Decision Support Systems) oferă managerilor modele complexe şi aprofundate de analiză în vederea fundamentării deciziilor. preţul produselor fabricate de firmele concurente.Management Information Systems) destinate asigurării rapoartelor sintetice de rutină necesare în procesul fundamentării deciziilor curente. în elaborarea deciziei băncii de acordare a creditelor pentru clienţii săi etc. Sisteme suport de decizie (DSS . secretari). sub formă de fapte şi reguli. Ele valorifică informaţii interne oferite de TPS şi MIS alături de informaţii provenite din mediul economic exterior (curs valutar. altele decât cele de rutină. În această categorie putem include sistemele expert caracterizate prin stocarea cunoştinţelor unui expert uman. Sisteme destinate cercetării-dezvoltării (KWS . proiectanţii şi ceilalţi specialişti angrenaţi în activitatea de cercetare-dezvoltare. funcţionari. procesoare de tabele.Executive Support Systems) reprezintă sisteme informatice destinate conducerii strategice şi permit luarea unor decizii nestructurate.Knowledge Work Systems) destinate creării şi integrării noilor tehnologii în cadrul firmei. dar şi managerilor. Sisteme informatice destinate conducerii (MIS . într-o bază de cunoştinţe utilizată în deducerea de concluzii prin derularea de raţionamente automate. date sintetizate oferite de MIS şi DSS precum şi cele mai avansate produse software grafice. preţul pe piaţă al materiilor prime etc. ele permit şi generarea de rapoarte privind abaterile înregistrate precum şi consultarea online a informaţiilor referitoare la perioadele anterioare de gestiune (în vederea determinării trendului indicatorilor). ci să ofere facilităţi generalizate de calcul şi comunicaţii. Utilizează date privind mediul exterior al firmei.(OAS . 65 . Sisteme suport ale executivului (ESS . sisteme de poştă electronică etc. Ele nu au fost gândite să servească la soluţionarea unei anumite probleme. Sistemele expert pot fi utilizate cu succes în diagnosticarea financiară a firmei.

indiferent de conţinutul concret al activităţii pe care o serveşte. a vocii şi sunetului. 3. în timp real. preluarea informaţiei provenite din reţele locale de date. funcţia de comandă-control a sistemului. Capacitatea de stocare a informaţiei şi viteza de acces la date constituie criterii fundamentale de apreciere a performanţelor unui sistem informatic în raport de durata şi volumul informaţiei memorate. Informaţia odată introdusă în sistem. funcţia de memorare şi regăsire a informaţiei. a imaginilor video sau film. Un sistem informatic. Informaţia se poate păstra în: 66 . fie se memorează pentru prelucrări ulterioare.4 FUNCŢIILE SISTEMULUI INFORMATIC Funcţiile unui sistem informatic decurg atât din obiectivele entităţii organizaţionale cât şi din mijloacele pe care tehnologia informaţiei şi comunicaţiile i le oferă în vederea realizării acestor obiective.1 Funcţia de preluare a informaţiei Funcţia de preluare a informaţiei în sistem se exercită într-o varietate mare de modalităţi cum sunt: preluarea informaţiei provenite din reţelele de comunicaţie.2 Funcţia de memorare şi regăsire a informaţiei Funcţia de memorare şi regăsire a informaţiei joacă un rol important în funcţionarea unui sistem informatic. 3. introducerea manuală a datelor şi textelor. îndeplineşte următoarele funcţii generale: funcţia de preluare a informaţie.4. la ieşire. fie se prelucrează imediat. captarea cu echipament adecvat a informaţiilor numerice. alfanumerice. grafice. fără a fi memorată sau prelucrată.4. nefiind exclusă posibilitatea transferării ei.3. funcţia de comunicare a informaţiei. funcţia de ieşire a informaţiei. funcţia de prelucrare a informaţiei.

3.4.memoria internă. asigură conectarea directă a echipamentelor digitale utilizând echipamente NTE (network termination equipment). comunicaţia la distantă pe linii de comunicaţie digitală.3 Funcţia de comunicare Funcţia de comunicare a sistemului informatic asigură transferul informaţiilor între reţelele de calculatoare şi/sau între calculatoare şi reţelele de comunicaţie prin: comunicaţia între componentele entităţii organizaţionale. depozite şi arhive electronice. conectate fizico-funcţional într-o reţea omogenă de calculatoare de tip local (LAN Local Area Network). pentru informaţii cu caracter de istorie sau care se consultă foarte rar. comunicaţia prin World Wide Web (WEB) . pentru datele în curs de prelucrare. Informaţia aflată în memoria unui sistem informatic poate servi în procesul de prelucrare sau poate fi valorificată prin consultare locală ori poate fi comunicată utilizatorilor prin intermediul reţelelor de comunicaţie. cum sunt: 67 .o infrastructură informaţională în care informaţia este transmisă prin reţele eterogene. O reţea ISDN (integrated services digital network). Aceste linii de comunicaţie utilizează modemul pentru conversie din/în format digital în/din format analogic. Internetul fiind utilizat pentru transmiterea datelor în întreaga lume şi reprezintă un mod de conectare în care calculatoarele pot comunica utilizând un protocol de adresare comună (TCP/IP).PSTN) asigură conectarea calculatoarelor utilizând comutarea circuitelor (circuit switching). pentru datele care se consultă periodic. memoria externă. Reţeaua publică de telecomunicaţii (public switched telecommunications network .4 Funcţia de prelucrare Funcţia de prelucrare se referă la o mare varietate de operaţii şi procese. 3.4. comunicaţia la distanţă realizată printr-o linie analogică pe reţeaua publică de telecomunicaţii.

ori la distanţă. de tabele (BT). afişării la terminal sau a comunicării locale. pentru a o face compatibilă cu echipamentele electronice de tip analogic pentru redarea. punerea în formă a informaţiei solicitate la ieşire. de Ia terminale de culegere. forma şi conţinutul informaţiilor. depozitele şi arhivele electronice stocate pe suporturi de memoria externă. preluate din reţelele de comunicaţie sau introduse manual. Consultarea bazei de informaţii nu afectează conţinutul acesteia. prin intermediul sistemelor de comunicaţie. înregistrarea sau transferul de informaţie audio şi vizuală. necesară memorării şi procesării ei cu mijloace informatice. ce presupune operaţii diferite în raport de natura informaţiei solicitate. conversie de suport prin transferul informaţiei de pe un tip de suport (magnetic. introducerea de informaţii noi. şi/sau cunoştinţe (BC) presupune un ansamblu de proceduri prin care se generează structura şi modul de organizare a informaţiei pe suportul tehnic. crearea şi încărcarea bazelor de date (BD). modificarea valorilor celor existente pentru a Ie pune în acord cu realitatea pe care trebuie să o reflecte sau cu nevoile utilizatorului de informaţii. bazele de tabele (BT).) pe altul. constă în efectuarea celor mai variate operaţii care privesc. Au loc operaţii pentru obţinerea de rapoarte şi situaţii complexe care vor fi transferate la dispozitivele de ieşire în vederea imprimării lor. electronic. ordonări) sau semantice. selectarea şi transmiterea informaţiei solicitate. Au loc o multitudine de operaţii logice (comparaţii. 68 . precum şi operaţia inversă de conversie din digital în analogic. grafic etc. tratarea propriu-zisă a informaţiei. la un dispozitiv periferic de ieşire (monitor.conversia informaţiei din forma analogică în formă digitală. de recunoaştere a formelor sau semnificaţiei acestora. reproducerea informaţiei şi documentelor prin copierea informaţiei pe acelaşi tip de suport din bazele de date (BD).). consultarea interactivă a informaţiei. Încărcarea bazelor se face cu informaţii provenite din bazele. echipament de comunicaţie în reţea etc. actualizarea bazelor de date. optic. de tabele şi de cunoştinţe presupune ştergerea informaţiilor devenite inutile. se realizează cu ajutorul unor programe care permit căutarea. îndeosebi în cazul prelucrării datelor şi cunoştinţelor. şi/sau bazele de cunoştinţe (BC). imprimantă.

organisme publice. film. a informaţiei transmise. teleconferinţe. plotter sau prin imprimare pe dispozitive de fotocopiere. voce. texte. de proceduri şi baza informaţională. alocarea optimă a resurselor sistemului referitoare la echipamente. prin listarea documentelor obţinute la imprimantă. prin consultarea realizată Ia terminale video şi audio ale reţelei locale. depozite şi arhive electronice ale sistemului informatic sau comunicarea informaţiilor. digitală sau analogică. controlul proceselor de intrare. videoconferinţe etc. conţinutul efectiv al informaţiilor solicitate la ieşire. se realizează prin transmiterea digitală de date. telefon. Comunicarea în interiorul sistemului se face prin consultare directă la terminal. de destinaţia şi modul de transmitere a rezultatelor.5 Funcţia de ieşire a informaţiei Funcţia de ieşire a informaţiei din sistem trebuie să satisfacă mai multe cerinţe în funcţie de: natura informaţiei transferate la ieşire: date. memoria internă. de specificul operaţiilor care se execută. transmiteri de date şi imagini prin telex. telefax. documente grafice.. baza de programe. transferul de date pentru stocare la distanţă pe suporturile de memorie externă. clienţi. secvenţe video sau audio sau combinaţii ale acestora.4. 69 . natura suportului tehnic sau grafic.3. consumatori etc. către partenerii de afaceri. Comunicarea cu exteriorul se face prin transmiterea de informaţii multimedia la distanţă. acţionari. texte. pe care urmează a fi transferată informaţia la ieşire. destinatarul şi mijlocul de comunicare adecvat. 6) Funcţia de comandă şi control a sistemului informatic deţine toate atributele necesare pentru dirijarea şi reglarea funcţionării întregului sistem. informaţie vizuală şi sonoră cu ajutorul reţelelor publice sau private de comunicaţii. forma. a tuturor funcţiilor sale. prelucrare şi ieşire a informaţiei în funcţie de natura lor.

programele (componenta software). modele şi instrumente având ca obiectiv procesarea informaţiei şi care îşi exercită funcţiile sale în interdependenţă.1 Structura sistemului informaţional 70 . programele şi informaţiile. organizarea şi funcţionarea acestuia. între care se creează un ansamblu de legături comunicaţionale. Acestea au roluri diferite în economia sistemului. Din definiţie rezultă existenţa a trei componente.3. suficiente pentru a putea explica structura şi funcţiile sistemului informatic. constituie instrumentul fizic al activităţii sistemului informatic. tehnici.3. Aceste elemente fundamentale sunt echipamentele.5 STRUCTURA GENERALĂ A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL UTILIZAT ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR Sistemul informatic în sectorul terţiar este un ansamblu interconectat de echipamente hardware şi programe software. Componenta informaţională INFORMAŢIA Subsistemul de informaţii SOFTWARE Subsistemul de programe HARDWARE Subsistemul de echipamente Componenta logică Componenta fizică UNITATEA CENTRALĂ PERIFERICE DE INTRARE ŞI/SAU IEŞIRE ECHIPAMENTE PENTRU COMUNICAŢII Locale La distanţă Figura nr. atât cu sistemele informatice profesionale. în timp ce baza de informaţii oferă obiectul supus procesării cu ajutorul mijloacelor amintite. de metode. cât şi cu sistemele de comunicaţii. dacă echipamentele (componenta hardware). Astfel. reprezintă instrumentul logic al acesteia.

constituie perifericul de introducere a sunetului captat direct din realitate: dispoziţii şi mesaje. a) Dintre perifericele de intrare necesare unui sistem informatic amintim: tastatura utilizată pentru introducerea manuală a informaţiei date. tratative.. de la un alt VCR pentru imagini de la un videocasetofon sau de la un Tuner TV pentru a prelua imaginile din reţelele TV.2 Unităţile de intrare-ieşire ale sistemului Unităţile de intrare-ieşire ale sistemului conţin. microfonul şi interfaţa pentru sunet adecvată. 3. conferinţe etc. texte şi comenzi. Mouse-ul este folosit pentru manipularea mai 71 .3. echipamente interactive de introducere din categoria mouse-lui. de tip „citeşte-numai” care permite doar citirea fără a fi modificată. în sensul că informaţia se pierde la închiderea sesiunii de lucru. numită şi memorie vie. a mesajelor sonore. aparatul telefonic şi interfaţa telefonică pentru receptarea şi înregistrarea digitală a comunicaţiilor analogice sau digitale. memorie ROM. Memoria operativă este de două tipuri: memorie RAM. joystick etc. interfaţa audio şi video pentru recepţia imaginilor şi sunetelor prin intermediul plăcii de captură video ce preia imagini de la o cameră video.5. atât periferice comune de intrare-ieşire cât şi echipamente dedicate. scanner-ul pentru înregistrarea digitală a imaginilor grafice aflate pe documente. numită şi memorie moartă. care reprezintă memoria operativă la nivelul căreia se execută toate calculele aritmetice şi logice. trackball. comentarii şi rapoarte. interviuri. care permite atât scrierea cât şi citirea şi este o memorie de tip volatilă. aparatul telefax şi/sau interfaţa telefax pentru înregistrarea digitală a documentelor grafice recepţionate sau pentru scrierea lor directă la imprimantă fax.5.1 Componenta hardware a sistemului Componenta hardware a sistemului este reprezentată de ansamblul de echipamente format din: a) Unitatea centrală a sistemului informatic numită generic procesor b) Memoria internă.

numit şi „maneta de joc” este utilizat în special în jocurile electronice. monitorul serveşte. amplificatoare de sunet etc. imprimanta pentru microfilm şi interfaţa sa. de fapt un creion cu o tabletă pe care se înscriu informaţii ce sunt transmise la calculator etc. textelor.. pentru transmiterea Ia distanţă a documentelor tip fax direct din document. planuri. un mouse aşezat cu sfera în sus şi care este manevrată cu mâna fiind ataşat fie extern la calculator.uşoară a imaginilor pe ecran şi introducerea comenzilor în calculator. pentru afişarea pe ecran a informaţiei solicitate. fie local către un copiator. aici sunt incluse dispozitivele de afişare audiovizuală locală: monitoare. pentru transmiterea analogică şi digitală de mesaje direct sau înregistrate digital sub forma fişierelor acustice. aparatul telefonic şi interfaţa sa cu sistemul informatic. fie la distanţă prin reţelele pentru comunicaţii de date. desene de specialitate în alb-negru sau color. mesaje şi alte informaţii sonore. fie inclus în tastatura calculatoarelor portabile (laptop-uri. incinte acustice. interfaţa audio.. notebook-uri etc. realizează transferul documentelor din memoria internă a sistemului informatic în memoria sa externă. pentru transpunerea pe hârtie a datelor. pentru trasarea de schiţe tehnice. interfaţa de ieşire telecopiator.). interfaţa video pentru transmiterea de imagine şi sunet prin reţelele de televiziune cu circuit închis sau prin sisteme de televiziune la distanţă. plotter-ul. pentru transmiterea documentelor memorate digital. Joystick-ul. De asemenea. în reţele pentru transmiterea la distanţă a sunetului şi vocii sau pentru consultare locală a informaţiei sonore (memorate sau în curs de recepţie) cu 72 . tableta grafică (digitizor) şi interfaţa de pointare. documentelor sau desenelor. cu avantajul înregistrării unui volum mare de informaţii pe unitatea de suport. sau în regim memorat. Terminalul dispune de un difuzor încorporat pentru emiterea de sunete. ecrane electronice. către un copiator. b) Perifericele de ieşire ale unui sistem informatic sunt: imprimanta. pentru transmiterea de sunet în reţele locale. Imprimarea se poate realiza în alb-negru sau color. aparatul telefax şi interfaţa sa specifică. prin lectura documentului aflat în memoria internă sau externă a calculatorului electronic. sub forma de arhivă pe microfilm. Trackball.

camere de luat vederi. a datelor. imagini) în format digital1. digitale (CD. sunet şi imagine. telefoane mobile) şi interfeţele video şi acustice de cuplare la reţea de bandă largă. difuzorul calculatorului etc. folosind programe diferite. a informaţiei utilizate în sistemele informatice. film etc. tipul de comunicaţii practicate (locale sau la distanţă). Aici sunt incluse totalitatea dispozitivelor tehnice de conectare. c) Perifericele de intrare-ieşire întâlnite în configuraţia unui sistem informatic sunt. sunete. incinte acustice. indiferent de 1 digital bit pipe = conductă digitală pentru biţi 73 . documente grafice. manipularea ei sub forma unor fişiere cu diferite extensii. lectura şi prelucrarea diferenţiată a informaţiei din aceste fişiere. d) Echipamente pentru comunicaţii. Discurile magnetice şi/sau optice. difuzoare. asistenţi personali digitali de tipul PDA (dispozitiv portabil miniaturizat cu ecran şi tastatură asemănător cu „palmtop-ul”) sau PCom (Personal Communicator . codificare. locală sau la distantă. transmitere recepţie. Blue-Ray). Memorii flash etc. natura informaţiei prelucrate. a documentelor grafice. în principal. procesoare de texte şi documente. boxe. texte. DVD. pager) care comunică într-o reţea GSM utilizând servicii vocale şi „nevocale” (transmisii de date. în funcţie de natura informaţiei conţinute în aceste fişiere: procesoare de tabele. panouri electronice. decodificare. videotelefon şi sistemul de videoconferinţe (televizoare. imagini video şi audio. echipamente GSM pentru comunicaţii mobile (telefon GSM. a sunetelor şi filmelor cu ajutorul reţelelor de telefonie.dispozitive electronice de tipul amplificatoarelor de sunet. natura reţelelor de telecomunicaţii utilizate şi cuprind: echipamentele de fax-modem care asigură transmiterea documentelor de tip facsimil. procesoare de grafică. DVD. facsimile. a imaginilor video şi audio.mijloc de comunicare portabil) şi interfeţele mai elaborate cu utilizatorul care introduc informaţia folosind un creion fotosensibil şi dispune de soft specializat pentru procesarea şi transmiterea informaţiei utilizând de regulă reţeaua de telefonie mobilă. Structura şi funcţionalitatea acestuia depinde de mai mulţi factori: echipamentul informatic utilizat. discuri flexibile) permit memorarea digitală a informaţiei de orice natură (date. CD-ROM. următoarele: Unităţile digitale de disc magnetic şi optic (discuri fixe.).

conectate conform unor tehnologii specifice. accesorii pentru desen. bloc-notes. cabluri. MAN. procesoare pentru sisteme de gestiune de baze de date/cunoştinţe. procesoare utilitare şi de întreţinere. procesoare DTP (Desk Top Publishing). procesoare pentru accesare şi dezvoltări în sisteme de reţele Internet şi Intranet. fax). procesoare pentru desen şi reprezentări grafice:. 74 .. procesoare de calcul tabelar. accesorii pentru sunet şi imagine . un fax digital.3 Componenta software Componenta software a unui sistem informatic.5. INTERNET) sunt reprezentate de un ansamblu de calculatoare eterogene (staţii şi servere) şi alte echipamente şi dispozitive de comunicaţie. conectori. este formată din subsistemul de programe care constituie componenta logică a sistemului informaţional.natura sursei sau receptorului (un telefon digital. indiferent de gradul de complexitate a configuraţiei fizice. calculator. procesoare de proiectare asistată. tip document grafic. un calculator prin modem. procesoare de text şi imagine fixă. procesoare pentru limbaje de programare şi asamblare. procesoare integrate. 3. calendar şi agendă. procesoare pentru medii integrate de dezvoltare etc. Pentru conectare se utilizează plăcile de reţea. o reţea). WAN. accesoriile pentru sistemele informatice de lucru reprezintă un set de programe folosite uzual ca: ceas. concentratoare) pentru tehnologiile de tip stea sau inel. porturi etc. procesoare pentru comunicaţii şi reţele de date. reţelele de calculatoare (LAN. hub-uri (receptoare. procesare text. Software-ul este format din următoarele grupe mari de programe: programele sistemului de operare . comutatoare (switch-uri). accesorii pentru comunicaţii (telefon.

documente). păstrarea temporară în memoria internă sau externă în vederea unor prelucrări imediate. desenare la plotter (desene. schiţe. a) Informaţiile de intrare pot proveni din mai multe surse: captate direct din realitate. grafice. prin sistemele de comunicaţii locale şi telecomunicaţii de date. rezultate intermediare ale unor prelucrări anterioare sau în curs de desfăşurare. texte) preluate prin scanare (documente. texte. sistem de televiziune) sau înregistrate pe microfilm. texte. locale sau la distanţă. prin arhivare pe suport magnetic. stocate în memoria externă. înregistrări audio (microfon) sau video (camera de luat vederi) şi sunt: preluate din reţelele de date şi comunicaţii. pentru consultări ulterioare. 75 . păstrarea pe termen mediu în memoria externă (disc magnetic. programele şi informaţiile. panouri electronice.3. transmitere locală sau la distanţă. planuri). faxuri).5. De cele mai sus se poate concluziona că funcţionarea unui sistem informatic este posibilă numai prin funcţionarea sincronă şi intercorelată a celor trei subsisteme ale acestuia: echipamentele. păstrarea pe termen îndelungat. optic sau grafic (microfilm). redare video (monitor. depozite şi arhive electronice sau înregistrate pe microfilm. introduse prin tastare (date.4 Componenta informaţională Componenta informaţională a sistemului oferă obiectul supus prelucrării şi în acelaşi timp. conţine multitudinea de rezultate intermediare şi rezultatele finale ale activităţii de prelucrare. sunet şi imagine. redare audio (speaker). listarea la imprimantă. optic). b) Informaţiile de ieşire ale sistemului informatic au mai multe destinaţii: pentru consultare interactivă la monitoarele calculatorului (date.

care formează sursa de date necesare gestiunii firmei. producerea.1PRODUCŢIA DE INFORMAŢII ECONOMICE .Capitolul 4 INFORMAŢIA .OBIECT AL PRELUCRĂRII 4. între sistemul de conducere şi cel condus. Locul unde ia naştere informaţia se numeşte sursă. de la indicatorii cantitativi sau valorici analitici până la indicatorii de sinteză. integrator. Ţinând cont de principiile generale ale funcţionării sistemelor şi de rolul informaţiilor în asigurarea conexiunilor informaţionale în procesul de conducere a firmei. transmiterea şi utilizarea de informaţii. de sistemul condus. informaţia trebuie definită în legătură strânsă cu aceste trei noţiuni. determinist sau aleator. informaţia circulă prin ceea ce se numeşte canal de comunicaţie. forma lor este determinată de sistemul de conducere. iar locul unde ajunge se numeşte receptor. Forma informaţiilor se poate modifica în raport cu mijloacele şi procedeele folosite la producerea lor. În sfera activităţilor economico-sociale. dirijat. Alături de indicatori sunt codurile şi nomenclatoarele de coduri care asigură o clasificare şi o structurare omogenă a informaţiilor după criterii bine definite. exprimaţi de obicei sub formă valorică. Producerea. a unor conexiuni între subsisteme şi sistemul global. în care legile specifice procesului informaţional pot fi prestabilite şi modificate după cerinţele cunoaşterii şi conducerii activităţilor economice. reprezintă condiţii indispensabile pentru gestiunea proceselor de creare a bunurilor materiale şi spirituale. Funcţionarea stabilă a unui sistem şi dezvoltarea sa sunt condiţionate de existenţa unor conexiuni informaţionale între elementele sale. în principal.CALITATEA ACESTORA – Informaţiile economice iau naştere în mod obiectiv. în activitatea ecomomico-socială. în timp ce conţinutul 76 . se poate afirma că în timp ce conţinutul informaţiilor este determinat. Informaţiile emise în acest cadru poartă numele de informaţii economice. Informaţia economică este exprimată printr-un sistem de indicatori. Indicatorii sunt agregaţi piramidal. Prin urmare. circulaţia şi utilizarea informaţiilor reprezintă un proces conştient. De la sursă la receptor.

trebuie să întrunească următoarele calităţi: acurateţea determină valoarea informaţiei şi se referă la reflectarea exactă a realităţii. informaţii de execuţie (care sunt utilizate în procesele informaţionale pentru execuţia lucrărilor informaţionale şi care conţin atât informaţiile menţionate cât şi alte informaţii operative pentru conducerea şi funcţionarea sistemului. informaţiile economice furnizate şi vehiculate de sistemul informaţional al firmei se împart în şase grupe mari. informaţiile trebuie să fie recepţionate de sistemul conducător. informaţii de cooperare (ce caracterizează cantitativ şi calitativ relaţiile şi legăturile operaţionale cu sistemele exterioare). informaţii de pregătirelansare. informaţiile economice se clasifică astfel: informaţii de stare (care caracterizează cantitativ şi calitativ potenţialul tehnic. fiind independent de structura sistemului condus şi conducător. pe activităţile şi entităţile sale funcţionale. În raport cu această calitate. Din punct de vedere funcţional. Pentru a avea semnificaţie şi utilitate. informaţii de control şi reglare. se evidenţiază procesul de îmbătrânire a informaţiei. informaţii de intrare (care caracterizează cantitativ şi calitativ nivelul obiectivelor propuse spre realizare şi al resurselor alocate pe activităţi şi entităţi funcţionale. cantitativ şi calitativ. folosite pentru elaborarea unor prognoze. Pentru 77 . valutar etc. informaţii de evaluare şi raportare. şi anume: informaţii de prognozare pe termen lung. informaţii de planificare de perspectivă medie şi lungă. al sistemului economic firmă. informaţii de ieşire (care caracterizează cantitativ şi calitativ nivelul rezultatelor şi al consumului de resurse. a activităţilor şi entităţilor sale funcţionale). precum şi la diferite momente intermediare). economic. informaţii de programare sau planificare operativă. informaţiile pot fi considerate ca o proprietate obiectivă a fenomenelor şi proceselor economice. financiar. în formularea şi fundamentarea deciziei. Sub aspectul utilităţii lor. la începutul perioadelor de gestiune şi la diferite momente imtermediare până la sfârşitul acestor perioade). uman. pe ansamblul sistemului. al activităţilor şi entităţilor sale funcţionale la începutul şi sfârşitul perioadelor de gestiune. Din acest motiv. Pentru ca informaţia să-şi poată îndeplini rolul în conducerea şi previzionarea macroeconomică. de producţie. Informaţiile utilizate în gestiunea firmei sunt clasificate atât din punct de vedere funcţional cât şi sub aspectul utilităţii lor. oportunitatea reprezintă calitatea informaţiei de a fi disponibilă în momentul la care este solicitată şi se măsoară prin parametrul timp. la sfârşitul perioadelor de gestiune sau în diferite momente ale perioadelor respective).acestora rămâne neschimbat.

în perioada t. probabilitatea luării unei decizii corecte pe baza informaţiei Un calcul de eficienţă privind utilizarea informaţiei trebuie să ţină seama şi de costurile implicate în producerea.1) Vi = E ∑ f(C. utilizând informaţia. valoarea trebuie privită prin prisma conţinutului informaţional. efectele economice asociate tipului de decizie. t n=1 [ ] unde: Vi efectele E t C A T respectivă. 78 . prelucrarea. N) . n N p date. A. reprezintă valoarea informaţiei furnizate. timpul de răspuns al sistemului care produce informaţia numărul de sub-perioade ale lui t. adică adoptarea deciziei.a se reduce la minimum acest proces şi efectele sale este necesară scurtarea ciclului producere-prelucrare-transmitere-stocare şi utilizare a informaţiei. numărul deciziilor luate. Valoarea informaţiei economice poate fi comensurată cu ajutorul unei expresii matematice de forma următoare: 1 t (4. n) . N. cantitatea de informaţie.T.g(p. a utilităţii informaţiei şi prin prisma efectelor sale asupra sistemului economic condus. acurateţea informaţiei.t. exprimată prin economice. transmiterea şi recepţionarea informaţiei în procesul de gestiune a activităţii firmelor. perioada în care informaţia este utilă.

această categorie poate ajunge la un volum foarte mare de date. arhivele sau suporturile digitale (magnetice. la un sistem de calcul PC aceasta are loc prin indicarea tipului de microprocesor. Luate în sens strict. De exemplu. Conform naturii sale.). persoanele de contact etc.furnizează date despre valori numerice. În comerţ. ea oferă relaţii despre data comenzii. un obiect este specificat mai direct şi devine identificabil. relaţie.). A le genera sau obţine pe celelalte a fost posibil de-abia în ultimii ani datorită evoluţiilor spectaculoase a tehnicilor de prelucrare a informaţiilor. vânzări. planurile de construcţie. dimensiunea sau greutatea unui produs. când şi unde s-a depozitat un articol sau când un anume client a făcut o comandă. În acest sens. Până în anii ‘80.2 CATEGORII DE INFORMAŢII SUPORT PENTRU VALOAREA INFORMAŢIONALĂ Atunci când se discută rolul şi puterea informaţiilor. formă. informaţia de conţinut este de cele mai multe ori istorică. a monitorului etc. nu oferă ele singure relaţii despre valoarea unui produs. dosarele. Prin intermediul informaţiilor de atribut. ele fiind foarte diferite. este important să se specifice şi tipul acestora. optice. evidenţa salariilor sau date personale ale angajaţilor. Aceasta înseamnă că informaţiile de conţinut. locuri şi alte mărimi cantitative. documente de elaborare şi execuţie constituie informaţii atribut. comportament.4. Informaţiile de atribut sunt deosebit de importante pentru a se ajunge de la afirmaţii generale la informaţii specifice. stocuri. timp. a) Informaţii de conţinut . Datele cuprind adrese. acţiune şi comunicare. a mărimii hard-discului. ca obiect distinct. a frecvenţei. informaţiile-obiect tipice sunt preţul. Informaţiile relevante se clasifică în şase categorii după: conţinut. informaţii despre clienţi (situaţii detaliate ale comenzilor şi solvabilităţii. De asemenea omul dispune de astfel de informaţii în structura ADN-ului. Până în prezent în economie a fost utilizată în special categoria referitoare la conţinut şi aceasta în mod sistematic şi simplu. a tipului şi mărimii memoriei interne. a livrării. iar a lucra cu ele reprezintă însă cheia viitorului. în individualitatea sa. eforturile erau îndreptate spre prelucrarea acestor informaţii disponibile în cantităţi uriaşe. electronice etc. Aceste informaţii se găsesc de obicei în actele. Spre deosebire de informaţiile de conţinut. informaţii despre livrări. este 79 . b) Informaţii de atribut descriu forma şi structura unui obiect.

Informaţiile de comportament. e) Informaţii de acţiune. în timp ce informaţiile de atribut descriu prezentul. Se pot face afirmaţii şi se obţin estimări privind evoluţiile viitoare. cel mai economicos şi cel mai sigur avion comercial.necesar să se cunoască datele de individualizare şi care luate în compoziţia corectă. Avionul a fost proiectat şi testat în această lume virtuală. timpul de dublare a capacităţii de stocare. este de aproximativ 6 luni. sunt foarte utile în ceea ce priveşte strategiile şi politicile viitoare. Va fi posibilă nu numai extragerea informaţiilor din date ci şi generarea de acţiuni pornind de la 1 Având la bază această idee. în condiţiile menţinerii costurilor cip-urilor şi mediilor de stocare. dar odată cu introducerea prelucrării de imagini. În decursul scurtei istorii a tehnologiei informaţionale. generează o informaţie specifică. psihologic şi economic a comportamentului obiectelor investigate. Aceste tehnologii au devenit posibile datorită faptului că au fost inventate medii care permit stocarea a miliarde de biţi şi sunt disponibile procesoare care permit prelucrarea într-un timp acceptabil a acestor cantităţi de date. Aceste date au fost multă vreme stocate prin intermediul semnelor. mai întâi pe calculator. a legăturilor cauzale dintre obiecte. c) Informaţia de relaţie descrie relaţia dintre obiecte şi este esenţială pentru a putea reprezenta dependenţa şi interdependenţa. Toate simulările au loc pe acest obiectiv virtual. ci numai virtual1. firma Boeing a construit cel mai mare. 80 . Folosind simulări cât mai realiste este adesea posibil să se construiască dintr-o dată o instalaţie perfectă sau aproape sigură. cu mult înainte să se fi „consumat” o singură bucată de material pentru realizarea sa. sociologic. Revoluţia informaţională nu urmăreşte numai crearea lumii virtuale ci şi interacţiunile între „lumea virtuală” şi lumea reală pentru ca aceasta să se poată transpune în practică. modelul Boeing 777. sunet şi film. de măsurare a gradului de asociere sub aspectul intensităţii. Informaţiile de comportament se bazează pe informaţiile de conţinut iar pentru înţelegerea mecanismelor şi principiilor de comportament se simulează prin modelare. comportamentul obiectelor fizice într-o realitate virtuală sau tridimensională. sau chiar mai redus. Prototipul nu mai există în mod real. Informaţiile de conţinut descriu trecutul. informaţiile de atribut au fost disponibile într-o măsură din ce în ce mai mare în formă multimedia. d) Informaţii de comportament presupun tratarea din punct de vedere antropologic. direcţiei şi semnificaţiei.

f) Informaţia comunicată. în industria de divertisment dar şi în simulatoare super-sofisticate. fiecare mişcare trebuie programată minuţios dinainte. Tehnologia informaţională transmite astăzi numai conţinuturi informaţionale. în special. într-un mediu creat în mod artificial. care pot fi ulterior imitate şi utilizate de maşinile inteligente1. în cazul roboţilor. Comunicarea în cyber-spaţiu face un pas uriaş înainte. În publicitate. care modelează comunicarea în calitate de context. întrucât conţinutul poate fi ambiguu sau neclar. ci pătrunde în sistem şi. comunicarea în activitatea economică cu ajutorul tehnologiei online se bazează pe conţinuturi. pentru utilizator.informaţii. schimb de informaţii. îl constituie propria imaginaţie sau realitatea individuală. ceea ce face ca să fie folosit. prin urmare. Contextul comunicării. joacă un rol foarte important. ci se creează şi contextul. alături de conţinut. ambiguităţile joacă un rol din ce în ce mai mare. întrucât prin combinarea iscusită a conţinutului şi a contextului se poate obţine efectul de nou şi. De exemplu. 81 . Contextul joacă un rol secundar. Se apreciază că software-ul pentru crearea în mod rapid şi realist de cyber-spaţii va fi disponibil mai devreme decât capacitatea întreprinderilor de a se folosi din plin de posibilităţile oferite de cyber-spaţiu. Prin intermediul noilor tehnici de prelucrări virtuale. Astăzi există posibilitatea de a modela acest cyber-spaţiu într-un mod atât de realist încât nu mai poate fi deosebită de realitate. în sensul că se acceptă anumite premise tacite. Utilizatorul nu mai este izolat în propriul său context. prin aceasta. Rapiditatea dezvoltării funcţionalităţii software-ului pentru crearea unor cyber-spaţii realiste este uimitoare. Contextul. o atenţie sporită a celor spre care este îndreptată informaţia. Din acest motiv. În cyber-spaţiu nu se comunică numai conţinutul. de exemplu. 1 Vezi “Toy Story” primul film de lung metraj de animaţie tridimensională realizat şi proiectat doar pe calculator. Situaţia specifică în care are loc o comunicare constituie adesea premisa interpretării corecte a acesteia. mişcările unei fiinţe umane vor fi înregistrate şi stocate cu ajutorul tehnicii senzorilor. Comunicarea în sens tehnic desemnează transferul bidirecţional de date şi. Comunicarea este un termen cu mai multe sensuri de înţelegere. într-un sens mai larg.

operaţiile sunt componentele elementare ale sub-activităţilor şi sunt caracterizate prin evenimente de intrare specifice. activităţile care sunt elementele constitutive ale funcţiilor. Procesarea electronică a datelor (PED) reprezintă transformarea datelor în informaţii prin intermediul mijloacelor electronice. deoarece pentru obţinerea informaţiilor necesare diferitelor scopuri. procesele informaţionale reprezintă succesiunea de operaţii. În cadrul sistemului informaţional al unei entităţi economice din punct de vedere al modului de organizare şi structurare a sistemului distingem următoarele nivelele: subsisteme informaţionale care sunt subordonate ierarhic macrosistemului din care fac parte şi care pot funcţiona de sine stătător. sub-activităţile sunt elementele constitutive pentru fiecare activitate. fie proceselor de conducere aferente. în sub-activităţi şi menite să asigure detalierea concretă a funcţiilor. divizibile. structurate la rândul lor în procese şi operaţii. Uneori. Pentru a înţelege aceste sisteme se recomandă diferenţierea datelor de informaţii şi utilizarea unui sistem de vizualizare a procesării informaţiei. Noţiunea de sistem informaţional este strâns legată de 82 . la rândul lor. funcţii care reprezintă modele de gestiune asociate fie sistemelor şi/sau subsistemelor. conceptele care stau la baza sistemelor informaţionale sunt simple şi într-un fel familiare. aceste activităţi au fost numite sisteme informaţionale. diverse activităţi desfăşurate cu ajutorul computerului sunt atribuite acestui departament (PED). Pentru a fi utile gestiunii firmei datele trebuie să fie transformate în informaţii.3 PROCESE INFORMAŢIONALE Majoritatea specialiştilor au fost de acord în privinţa faptului că tehnologia informaţională conduce la modificări ample. Diferenţa dintre cele două concepte (date şi informaţii) are o importanţă majoră atât în gestiunea firmei cât şi în folosirea lor de către computere. Deşi folosesc tehnologii complexe. reguli de funcţionare şi evenimente de ieşire proprii. adică analizate şi procesate în aşa fel încât acestea să capete o anumită semnificaţie pentru persoanele care iau decizii. Procesele şi operaţiile au un caracter specific. în sensul manipulării şi utilizării informaţiei. firmele îşi dezvoltă sisteme informaţionale. Procesarea informaţiilor are o abordare sistemică. de stări şi evenimente care constituie activităţile şi sub-activităţile descrise. Mai nou.4.

Ea nu constituie în sine un proces activ şi nici nu este sursă a schimbării. Sistemul de procesare a datelor foloseşte memoria de date.1. Controlul. 4. care furnizează informaţiile necesare pentru adoptarea deciziilor. consecinţa modificării tehnologiei în scopul soluţionării unei probleme comerciale 83 . Aceste date sunt transformate sau procesate. documente şi alte rezultate ale sistemului. constă în măsuri de protecţie pentru asigurarea faptului că rezultatele sunt corespunzătoare şi servesc scopurilor propuse.Structura sistemului informaţional Tehnologia este utilizată ca mecanism ce oferă mijloacele de atingere a obiectivelor şi de rezolvare a problemelor din întreprindere. centralizare) cu scopul de a le transforma în informaţii. intrările sunt reprezentate de date. Modificările observate în întreprinderile din domeniul serviciilor sunt. reprezentat în figură prin bucla feedback. prin urmare. INTRĂRI TRANSFORMARE IEŞIRI Date Procesare Rapoarte.1 . Astfel de precauţii constau în verificări ale acurateţei datelor procesate precum şi ale paşilor pentru determinarea utilităţii rezultatelor pentru utilizatori. Elementele de bază ale unui sistem de procesare a informaţiei sunt prezentate în fig. sortare. un sistem de stocare a datelor (pe diverşi suporţi informaţionali) în scopul utilizării lor ulterioare (de exemplu. Ieşirile sunt reprezentate de rapoarte. Într-un sistem informaţional. nivelurile predeterminate ale stocurilor).abordarea sistemică a firmei. calculare. deoarece un sistem informaţional poate fi interpretat ca un proces complex în care sunt introduse date care sunt transformate pentru obţinerea informaţiilor. 4. documente Memoria datelor Feedback Fig. Procesarea presupune numeroase manipulări şi analize ale datelor (clasificare.

stocării şi distribuirii informaţiilor care vor sta la baza conceperii planurilor. fie folosind funcţiile de prelucrare a tabelelor din cadrul pachetelor cu posibilităţi integrate de tratare a informaţiei (texte. fraze şi cuvinte. identificându-se următoarele tipuri de procese informaţionale: a) Procesarea datelor se caracterizează prin tratarea informaţiei numerice. şi este larg răspândită în activităţile care solicită un mare volum de calcule. Textul este supus unor operaţii 84 . care joacă un rol foarte important în gestiunea firmei. cercetare. paragrafe. astfel: datele organizate sub forma fişierelor de date se prelucrează cu ajutorul unor programe. structură. sistemul informaţional reprezintă un set de metode şi proceduri destinate colectării. Prin natura sa. pagini.specifice (business pull). structurat în documente. denumite interpretoare sau compilatoare şi care diferă în funcţie de limbajul de programare pentru care acestea sunt elaborate. schimbarea este rar impusă de tehnologie în sine (technology push). procesării. Utilizarea pe scară largă a informaţiei şi a tehnologiei informaţiei a condus la existenţa unei largi game de prelucrări automate a informaţiei generând chiar o tipologie a acestor procese informaţionale. În raport cu natura lor specifică. grafică etc. Nu este obligatoriu ca sistemele informaţionale să fie computerizate. Obiectul prelucrării este textul. tabele.). baze de date. Prelucrarea datelor se realizează în mod diferit în funcţie de modul de organizare a datelor în colecţiile de date (nivel de organizare. proiectare etc. tip şi operaţiile efectuate asupra structurii).). Interesează totuşi sistemele informaţionale computerizate (SIC). statistică. fie folosind softuri specializate cum sunt procesoarele de tabele. datorită uşurinţei cu care pot fi utilizate procesoarele de tabele. a coordonării şi a controlului. situaţii şi rapoarte (economie. Din punct de vedere informatic prelucrarea datelor organizate sub forma foilor de calcul tabelar prezintă un interes deosebit. a prezentării sub formă grafică a datelor din tabele cât şi a simplităţii integrării prelucrării datelor cu prelucrarea de text în cadrul foii de calcul sau a lucrului cu baza de date. b) Procesarea textelor reprezintă un ansamblu de operaţii specifice lucrului cu texte. datele organizate sub forma bazelor de date sunt exploatate cu ajutorul sistemelor de gestiune a bazelor de date (SGBD). informaţiile se prelucrează diferit. după reguli matematice şi logice. date organizate sub forma foilor de calcul tabelar (spreadsheet) se prelucrează. a adoptării deciziilor. management.

captarea şi prelucrarea imaginilor şi obiectelor. schiţe şi desene tehnice. pentru a putea fi apoi uşor regăsite. operaţii lingvistice. de asemenea. d) Procesarea sunetului îmbracă forme foarte variate. Se asigură generarea de hipertext şi hiper-legături. documente obţinute în urma prelucrării textelor. gestiunea documentelor etc. imprimat pe hârtie sau microfilm în vederea arhivării. Documentele astfel prelucrate se memorează pe suporturi tehnice de date având o anumită organizare. sau editoarele de texte ale procesoarelor de tabele şi ale sistemelor integrate. procesarea ecuaţiilor. cuplate la orice calculator personal. comunicate la distanţă sau introduse într-un nou proces de prelucrare grafică. convorbiri telefonice. şi reprezentărilor grafice realizate cu un procesor de tabele. simboluri grafice la alegerea utilizatorului. forma şi mărimea paginii. Aceste multiple izvoare de informaţie sonoră sau auditivă. fie cu componente pentru tratare text ale unor sisteme de programe având altă destinaţie principală. Prelucrarea textelor se realizează. Se realizează în acest mod o interfaţă acustică a sistemului 85 . imprimate pe hârtie sau microfilm. c) Procesarea documentelor grafice reprezintă un mod de utilizare modern şi eficient a tehnologiei informaţiei în vederea receptării. despărţirea automată a cuvintelor în silabe. modul de aşezare a textului în pagină. cum sunt. desene alb-negru sau color. Procesarea informaţiei organizată sub forma documentelor grafice se realizează de către programe specializate de tip editoare grafice sau Desktop Publisher sau de către funcţii specializate ale procesoarelor de texte sau tabele. a desenelor grafice. conferinţe) la sunete obţinute prin sinteză electronică. generarea şi prelucrarea tabelelor. întâlniri. tabelelor. În urma acestor operaţii rezultă un document de tip text care poate fi consultat prin afişare pe ecran. Un document grafic poate conţine informaţii provenite din surse diverse: situaţii şi rapoarte rezultate din prelucrarea datelor. percepută analogic şi convertită în formă digitală cu ajutorul unor echipamente şi programe specializate în tratarea informaţiei sonore (placa de sunet). grafică bidimensională sau tridimensională realizată cu ajutorul unor programe speciale de grafică. de la vocea umană (mesaje. sunete naturale sau sunete muzicale.vizând forma caracterelor şi mărimea acestora. Prelucrarea textelor presupune. lexical şi ortografic al textului analizat. spre exemplu editorul de texte al sistemului grafic de operare. consultate la terminal. memorării şi prelucrării grafice a imaginilor conţinute în documente. fie cu programe specializate. controlul gramatical. imagini şi fotografii scanate etc.

e) Procesarea de imagini video (imagini în mişcare) completează gama de posibilităţi media utilizate pe scară din ce în ce mai largă în tehnologiile TIME1. filme de specialitate) realizate pe calculator eu ajutorul unor dispozitive fizice şi logice. interfon. player etc. magnetofon. Informatică Media şi Divertisment) 86 . după cum imaginea este însoţită de sunet sau voce umană. Informaţia vizuală dinamică este rezultatul captării. imagini transmise (analogic sau digital) prin sistemele de comunicaţii video de natură profesională precum şi imagini (animaţie profesională. surprinsă cu tehnică de filmat (cameră de luat vederi). compact-disc. Pentru captarea emisiunilor diverselor reţele de televiziune se utilizează placa TV (Tuner TV). Sursele de informaţie video (imagini în mişcare) sunt diverse: realitatea.) precum şi cu dispozitivele de comunicaţie acustică de genul: telefon.informatic cu sistemele audio analogice uzuale (casetofon. 1 Telecomunications Informatics Media Entertainment = Telecomunicaţii. În mod curent prelucrarea informaţiei vizuale este însoţită şi de prelucrarea informaţiei sonore. afişării şi perceperii cu ajutorul plăcii de captură video a unui număr de imagini succesive pe unitatea de timp (minimum 25 de imagini pe secundă) generând privitorului uman senzaţia vizuală de mişcare.

în cadrul procesului de transformare a datelor în informaţii. analiza şi interpretarea datelor. Ei trebuie să ştie care sunt opţiunile posibile. regăsirii şi transmiterii datelor brute. Informaţia poate fi privită din două perspective economice: cost şi valoare: reprezentarea din punct de vedere al costurilor are loc datorită faptului că culegerea. culegerea şi transmiterea de date. de a produce valoare şi profit în totalitatea dimensiunii sale sociale şi economice. modelarea şi sistemele de asistare a deciziei. Factorii de conducere nu pot să aştepte ca deciziile să se poată lua numai pe baza informaţiilor disponibile. în vederea ajungerii de la date la informaţii. culegerea şi transmiterea datelor Primul element al fluxului valoric informaţional îl constituie generarea datelor prin culegerea şi transmiterea lor.4 FLUXUL VALORIC INFORMAŢIONAL Fluxul valoric informaţional este un model de organizare şi fructificare prin valoare.1 Generarea. Punctul de plecare pentru revoluţia informaţională l-a constituit utilizarea tehnologiei în scopul culegerii. stocării. 87 . gestiunea datelor. date care însemnau practic. Obiectivele prelucrării informaţiei trebuie să provină dintr-un nivel superior. în îmbogăţirea cunoştinţelor şi. fluxul valoric informaţional joacă un rol important. Fluxul valoric informaţional presupune parcurgerea a patru faze: generarea. cifre.4.4. stocarea şi prelucrarea informaţiei costă bani şi implică costuri. dar şi natura cunoştinţelor necesare înainte ca datele să fie reunite şi să înceapă prelucrarea lor. Conform naturii sale. Tehnologia multimedia oferă azi posibilităţi nebănuite în procesarea şi generarea informaţiilor pornind de la formele pe care le poate lua datele. subordonate scopurilor majore ale întreprinderii. scopul urmărit trebuie să fie conştientizat şi formulat încă de la început. reprezentarea prin valoare presupune capacitatea de a crea avantaje sporite utilizatorului prin intermediul informaţiei. 4. în cele din urmă în capacitatea de a lua decizii. Atunci când se modelează un lanţ informaţional. Acestea sunt reprezinte de activităţile de management şi marketing.

În limbajul firmelor se vorbeşte despre date generice1. noţiunea de „informaţie” semnifică datele brute. interpretate într-o formă care le conferă un oarecare sens. eşantionării.2 Gestiunea datelor Creşterea cantităţii datelor brute a luat o amploare care în prezent ameninţă să-l copleşească pe utilizator. Cei mai mulţi dintre utilizatori recunosc că depun un efort considerabil în gestionarea datelor. grupării şi identificării acestora. primul plan al lanţului valoric ar fi inutil. Datele culese sunt păstrate un timp foarte scurt într-o formă care să permită apelarea lor rapidă. deoarece nu sunt capabile să le transforme în informaţii precise şi utile. Prin intermediul sistemelor POS (point of sale .Culegerea datelor brute se deosebeşte astăzi fundamental de perioadele anterioare. 4. utilizarea în continuare a datelor nu este încă în măsură să asigure dobândirea de valoare pentru utilizator. transformarea datelor într-o formă comprimată. Din acest motiv. unde se generează în mod regulat cantităţi mari de date POS dar foarte puţine firme folosesc cu adevărat datele culese. nevoile şi particularităţile locale. Informaţia sub forma datelor interpretate este a treia componentă a fluxului valoric informaţional.4. Calculatoarele şi tehnologia au redus masiv costurile culegerii şi circulaţiei datelor.3 Analiza şi interpretarea datelor Pentru majoritatea utilizatorilor.4. este foarte importantă.puncte de vânzare). cât şi viteza de culegere a acestora. când se numărau produsele în rafturile şi se consemnau cu ajutorul unui creion şi a unui bloc de hârtie. capabilă să genereze concluzii. dacă nu chiar în timp real. În cadrul acestui proces. 88 . Fără mijloace eficiente de gestiune a datelor în scopul ordonării. se apelează la instrumente 1 Un exemplu îl constituie comerţul cu amănuntul. Acest lucru se constată atât în ceea ce priveşte cantitatea datelor ce trebuie culese. În multe cazuri. ca urmare a costurilor şi a complexităţii activităţii de gestiune într-o stare „online”. se culeg date privind vânzările în cadrul magazinelor şi se transmit zilnic. 4. Următorii paşi ai prelucrării informaţiei permit obţinerea de informaţii privind comportamentul consumatorilor. sortării. Sistemele videotext pot furniza statistici la cumpărările online (online-shopping).

Informaţiile şi datele dobândesc valoare numai atunci când îmbunătăţesc procesul de luare a deciziilor sau.4. proiectându-se şi realizându-se baze de fapte şi cunoştinţe. Valoarea datelor se bazează pe capacitatea de interpretare a acestora.specifice gestiunii bazelor de date. 4. generându-se astfel sinteze din cifrele de afaceri şi vânzări. Astăzi. s-au pus la punct mai multe tehnici. atunci când sporesc capacitatea de a genera valoare. în ultimii ani ramura inteligenţei artificiale s-a ocupat de problematica învăţării din date. a capacităţii de extragere a informaţiilor din acestea. Pentru a se ajunge de la datele brute la informaţii relevante pentru utilizator. informaţiile obţinute în urma aplicării modelelor statistice sunt transpuse în modele de simulare şi permit factorilor de decizie o cunoaştere mult mai amplă a afacerii şi a mediului extern. mai general.4 Modelarea şi sistemele de asistare a deciziei Cu ajutorul metodelor statistice datele se reduc cantitativ. Astăzi există perspectiva ca prin abordările de tip data mining să se dezvolte o cale care să permită extragerea de informaţii relevante din cantităţi mari de date. Obiectivul fiecărei verigi a fluxului informaţional îl reprezintă sporirea valorii datelor. 89 . Pe lângă sistemele convenţionale de interpretare a datelor. Avantajul acestora îl reprezintă exactitatea şi deci posibilitatea obţinerii de marje de profit mai mari decât în cazul în care diferiţi responsabili s-ar baza numai pe propria lor intuiţie.

Sistemul de conducere al bazei de date este software-ul care permite unei firme să construiască. care conduc la un anumit mod de identificare şi de selectare a componentelor. BD constituie deci un ansamblu intercorelat de colecţii de date. copierea şi sintetizarea etc. prin care se realizează reprezentarea unui univers real împreună cu descrierea datelor şi a relaţiilor între ele. Diferitele obiecte din cadrul entităţii organizaţionale ce reprezintă interes sunt denumite clase sau entităţi. el pune la dispoziţia gestiunii firmei numeroase rapoarte. Structura de date constituie o colecţie de date între care s-a stabilit o serie de legături. indexarea). Deşi crearea acestor tipuri de programe este destul de scumpă. să conducă şi să acceseze datele stocate. consultarea. Multe firme. actualizarea.Capitolul 5 FUNDAMENTELE SISTEMELOR DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE ŞI DE COMUNICAŢIE 5. pot avea un număr de baze de date diferit orientate. ele oferă avantajul de a se adapta mult mai bine la realităţile specifice firmei şi pot fi mult mai dificil de copiat. Baza de date este o serie de date organizate eficient într-o locaţie centrală. contabilitate şi resurse umane). Eforturile sunt din ce în ce mai mult canalizate spre crearea sistemelor care pot distribui informaţii din mai multe baze de date.1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE BAZĂ DE DATE O bază de date (BD) poate fi considerată drept un model al unor aspecte ale realităţii unei entităţii organizaţionale şi modelată prin intermediul datelor. selecţia. fuzionarea. ordonarea (sortarea. astfel încât să poată deservi un număr de aplicaţii ale sistemului informaţional. filtrarea. Firmele care deţin specialişti în domeniul informatic dezvoltă adesea software pentru aplicaţii unice. În plus. în special cele mari şi diversificate. Operaţiile asupra unui structuri de date sunt: crearea. interclasarea. pentru a răspunde diferitelor necesităţi (de exemplu. 90 .

realizarea protecţiei datelor împotriva incidentelor). Datele se cer a fi memorate şi. Integritatea BD este asigurată exclusiv prin restricţii de integritate. Restricţiile de integritate pot fi statice şi de tranziţie. utilizată şi întreţinută una sau mai multe BD. software şi alte resurse. BD denotă integritate atunci când reflectă cu acurateţe universul real. O restricţie statică este un invariant al stării. ce determină trecerea BD printr-un număr de stări. altele nu.Tipurile de structuri logice de date sunt: punctuală. BD trebuie să asigure posibilitatea accesului concomitent (concurent) a mai multor utilizatori la date. în timp util. Datele se schimbă în timp datorită producerii unor evenimente externe sau interne. coerent (prin asigurarea respectării restricţiilor de integritate. liniară. Astfel. Colecţiile de date din cadrul unei BD posedă următoarele proprietăţi: datele din BD sunt persistente adică sunt păstrate pentru o anumită perioadă de timp. accesibil mai multor utilizatori. eventual. organizarea datelor în BD trebuie să fie transparentă pentru utilizatori. reţea. Unele stări posibile ale BD pot fi valide. starea unei BD reprezintă întregul ansamblu de date la un anumit moment. orientată pe obiecte. prin care este creată. în timp ce restricţiile de tranziţie vizează trecerile de la o stare a BD la alta. Conservarea integrităţii datelor este procesul prin care se sigură tranziţia BD prin stări valide. relaţională. Arhitectura sistemului de baze de date este formată din următoarele componente: 91 . arborescentă. exactă a universului de discurs. structurat (datele şi legăturile dintre acestea sunt definite şi descrise conform unui model de date) cu o redundanţă minimă şi controlată. în sensul că modificările în organizarea datelor nu trebuie să afecteze programele de aplicaţie. care reprezintă reguli ce stabilesc cum BD poate rămâne o reflectare corectă. transportate de la sursă la locul de stocare sau de la stocare la cel de utilizare. ca un ansamblu de colecţii de date are caracter: organizat (pe niveluri de organizare a datelor). inclusiv date. Aceste schimbări pot fi gândite ca fenomene discrete. care poate fi mai mare sau mai mică. o BD. Un sistem BD (cunoscut şi sub numele de bancă de date) reprezintă un ansamblu de elemente hardware. indiferent de drepturile de acces pe care le deţin aceştia. Pentru fiecare dintre aceştia se stabilesc tipurile de operaţii asupra datelor la care au de acces.

audio. 92 . documentaţii (componenta de structură). prin care se realizează o descriere a tuturor datelor într-un mod independent de aplicaţii. animaţie. Utilizarea mai multor tipuri de date în cadrul sistemelor bază de date. sistemul de gestiune al bazei/bazelor de date. precum: proceduri manuale şi automate. texte. Datele stocate într-o bază de date pot fi de mai multe tipuri precum: date numerice. care exprimă viziunea programatorului de aplicaţie asupra datelor. alte componente. statistici. care exprimă viziunea inginerului de sistem asupra datelor. care reprezintă componenta de tip date a sistemului. în scopul realizării de sisteme bază de date multimedia. sunete etc. destinate bunei funcţionări a sistemului (componenta de proceduri). prin care se realizează o descriere a datelor corespunzătoare unui anumit program de aplicaţie. operatori (componenta de personal). dicţionarul bazei de date ce conţine informaţii despre date. Datele dintr-o bază de date pot fi structurate pe trei niveluri de organizare a datelor. în domeniul bazelor de date. Aceste date pot fi generate de calculator sau captate din realitate şi convertite în formă digitală. utilizate în cadrul sistemelor de bază de date geografice. inclusiv reglementări administrative.). Un tip special de date sunt datele spaţiale. care exprimă viziunea administratorului BD asupra datelor. care constituie ansamblul de programe prin care se sigură gestionarea şi prelucrarea complexă a datelor şi care reprezintă componenta software a sistemului de baze de date. grafice. La acest nivel se vorbeşte de schema externă sau subschema BD. elemente de descriere a semanticii. structura acestora. imagini dinamice (video.baza/bazele de date. 2) nivelul logic. ingineri de sistem analişti. echipamentele şi sistemele hardware utilizate (componenta hardware) precum şi personalul implicat. imagini statice. Corespunde schemei interne a BD. a tehnologiilor multimedia. organizarea în fişiere prezintă numai nivelurile logic şi fizic. în raport de categoria de personal implicată: 1) nivelul conceptual (global). reprezentat de diferite categorii de utilizatori finali şi personal de specialitate: administrator. ce face posibilă administrarea datelor. în special a celor audio şi video s-a reflectat în utilizarea pe scară din ce în ce mai mare. prin care se realizează o descriere a datelor pe suportul fizic de memorare Spre deosebire de organizarea datelor într-o BD. programatori. 3) nivelul fizic. Acestui nivel îi corespunde structura conceptuală (schema) BD.

Caracteristicile modelelor logice pot fi prezentate sintetic. modele clasice (ierarhic. Un subordonat nu poate avea decât un singur superior direct şi nu se poate ajunge la el decât pe o singură cale. Aceste modele sunt axate pe reprezentarea semnificaţiei (semanticii) datelor. b) Modelul reţea. dar nici un subordonat nu poate exista fără superiorul lui (legături unul la mulţi). Totalitatea datelor dintr-o BD constituie extensia bazei de date iar setul de definiţii prin care este descrisă structura unei BD poartă şi numele de schema BD.Organizarea datelor în baze de date se asigură prin utilizarea unor modele logice şi a modelelor fizice. Legăturile sunt fizice şi implementate prin pointeri. Aceste din urmă modele ale datelor din BD sunt cunoscute şi sub numele de subscheme ale BD. În aceste modele structura de bază este înregistrarea. relaţional). ultimele două tipuri sunt specifice bazelor de date. manipularea şi asigurarea integrităţii datelor. 1) Modelele logice ale datelor în BD asigură gestionarea. de expediţie a mărfii etc. Pot fi puse în evidenţă trei tipuri de modele logice ale datelor. fişiere cu legături etc. Dintre acestea. Aceste modele menţin o orientare pe înregistrare. a unui arbore. respectiv definirea (structurarea) datelor. unde datele sunt reprezentate ca într-o mulţime de ierarhii în care un membru al ei poate avea oricâţi superiori (legături mulţi la mulţi). Structura de bază este reprezentată prin „tipul înregistrare” (atributele entităţii) şi „tipul set” 93 . în timp ce în al doilea caz sunt reflectate cerinţele asupra datelor ale anumitor aplicaţii (de exemplu modelul datelor pentru prelucrarea comenzilor. iar orice acces se face prin vârful ierarhiei (rădăcină). este vorba de arhitectura datelor. În general. modele semantice (orientate pe obiecte). şi anume: modele primitive (fişiere). unde datele sunt reprezentate după structura unei ierarhii. În primul caz. Un model al datelor poate viza totalitatea datelor din cadrul BD sau o parte a acestora. dar adaugă şi orientarea pe ansamblu. mai multe înregistrări fiind grupate în structuri de tip fişier. Legăturile dintre date vor fi ordonate unic. astfel: a) Modelul ierarhic (arborescent). Structura de bază este „tip înregistrare” care grupează toate atributele unei entităţi. pot fi oricâte niveluri de subordonare şi pe fiecare nivel pot fi oricâţi dependenţi. La un subordonat se poate ajunge pe mai multe căi. reţea.). fără să reflecte modul de reprezentare a acestor date pe suportul de memorare.

Aici există entităţi simple şi clase de entităţi care se reprezintă prin obiecte simple sau clase de obiecte. c) Modelul relaţional. dar şi mulţi la mulţi. a căror implementare este complexă. întrucât este uşor de înţeles şi de utilizat. ordinea liniilor şi a coloanelor din cadrul tabelei de date nu trebuie să prezinte nici o importanţă. Cererile adresate unui obiect pentru a returna o valoare sau pentru a schimba o stare se numesc mesaje. Legăturile sunt fizice şi implementate prin pointeri. 94 . Pentru a diferenţia coloanele care conţin valori ale aceluiaşi câmp şi a se elimina astfel dependenţa de poziţie în cadrul tabelei se asociază fiecărei coloane un nume distinct şi se precizează proprietăţile pe care le au valorile de pe coloana respectivă ceea ce duce la apariţia noţiunii de atribut. Reprezentarea tabelară este preferată adesea altor forme de reprezentare a relaţiilor. o implementare (care este privată) şi o interfaţă publică. unul la mulţi. Într-o organizare eficientă. în care liniile reprezintă înregistrări (articole sau tupluri). chiar dacă la construirea relaţiilor se admit domenii infinite. În cadrul modelului relaţional nu interesează decât relaţiile finite. flexibilă. un identificator unic. d) Modelul orientat pe obiecte unde structura de bază folosită este cea de clasă de obiecte. Proprietăţile descriu structura de date a obiectului. iar coloanele corespund câmpurilor (caracteristicilor sau atributelor). Conexiunile în modul reţea sunt de regulă liniare. unde conceptul de bază este cel de relaţie (tabelă). prin care este referit. adică acele operaţii care modifică comportamentul obiectului. Metoda defineşte operaţiile permise asupra obiectului. Numele coloanei (atributului) exprimă de obicei semnificaţia valorilor din cadrul coloanei respective. metode. ordonate în ierarhii de clase şi subclase. Un obiect are un nume. O reprezentare comodă a relaţiei este tabelul bidimensional (tabela de date). fişiere de legături etc. Modelul orientat pe obiect conferă obiectelor următoarele caracteristici mai importante: încapsularea ce presupune ca descrierea obiectelor să se facă astfel încât să există acces din afara obiectului la datele sale. Clasele de obiecte reprezintă un tip abstract de date care defineşte structura şi proprietăţile obiectelor din acea clasă şi mulţimea de metode operaţionale asupra obiectelor respective.(legăturile între entităţi). definită prin abstractizare din entitatea fizică pe care o regăsim în lumea reală.

Asocierea poate ti: unu la unu (tip liniar). care reprezintă restricţiile ce asigură menţinerea corectitudinii datelor. text şi numere). 2) Modele fizice ale datelor BD sunt utilizate pentru reprezentarea modului de organizare a datelor pe suportul fizic de memorare. animaţie.polimorfismul în sensul că diferitele obiecte răspund diferit la aceleaşi mesaje. succesiunea (moştenirea) ce reprezintă capacitatea unui obiect de a-şi genera datele şi funcţionalitatea din alt obiect. după ce au fost digitizate (sunet. precum şi definirea legăturilor între entităţi (asocierea). film. pentru manipularea datelor. modul de prelucrare a obiectelor este specificat prin operatorii modelului. imagini statice sau dinamice. 95 . Definirea structurii datelor presupune definirea entităţilor şi caracteristicilor asociate. mulţi la mulţi (tip reţea) sau neprecizat în totalitate. care acţionează asupra structurilor de date. Un model logic de date este definit prin trei dimensiuni şi anume: structura datelor. Pe acelaşi mediu fizic se pot memora mai multe tipuri de date. Datele în formă digitală pot fi memorate pe mai multe tipuri de medii fizice. La baza operaţiilor dintr-un astfel de model stau mesajele. operatorii modelului. video sau audio. unu la mulţi (tip arborescent). restricţiile de integritate. documente grafice. care ajută obiectele să comunice între ele.

convertoare etc. Activitatea se referă la asigurarea confidenţialităţii datelor prin autorizarea şi controlul accesului la date. consultare. Datorită rolului pe care îl îndeplineşte. încărcarea datelor se realizează prin comenzi din limbajul de manipulare propriu sau prin componente proprii specifice. dar nu avem de-a face cu o bază de date. conform unui anumit model de organizare a datelor. modificarea şi ştergerea de înregistrări din colecţiile de date. prin intermediul unor programe (scrise în diferite limbaje de programare) sau sisteme de gestiune de fişiere (ca produse software). care nu are un SGBD asociat. SGBD este componenta software a unui sistem de bază de date care interacţionează cu toate celelalte componente ale acestuia. Accesul la date se efectuează prin interogare şi actualizare. refacerea fişierelor bazei de date în caz de incidente. criptarea datelor etc.. editare situaţii de ieşire (rapoarte. shell-uri. Această activitate presupune alocarea spaţiului în memoria externă. nu conduce la o bază de date. întretinerea bazei de date se realizează prin utilitare proprii SGBD-ului: editoare. Cu alte cuvinte. orice organizare a datelor în colecţii de date. ca produs software.2 SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE Sistemul de gestiune a bazei de date (SGBD) este un ansamblu complex de programe care asigură interfaţa între o bază de date şi utilizatorii acesteia. securitatea datelor se realizează prin instrumente puse la dispoziţia administratorului bazei de date. Actualizarea presupune cele trei operaţiuni: adăugarea. alte operaţii. Această activitate trebuie să asigure coerenţa datelor prin respectarea restricţiilor de integritate impuse de modelul de date. Activităţile asigurate de SGBD. Pentru întreţinerea bazei de date SGBD are implementat algoritmi de optimizare a timpului şi spaţiului de memorie ocupate. În aceste situaţii se poate lucra cu fişiere sau sisteme de fişiere. 96 . liste. sunt: definirea şi descrierea structurii bazei de date ce se realizează printr-un limbaj propriu specific. Interogarea este complexă şi presupune: vizualizare.5. regăsiri punctuale). activităţi efectuate de administratorul bazei de date. realizarea unor proceduri speciale. o bază de date nu este de conceput fără un SGBD. reorganizarea bazei de date se realizează prin actualizarea structurii de date şi modificarea strategiei de acces. asigurând legătura şi interdependenţa între ele.

care însă nu schimbă fundamentele conceptului. funcţiile şi componentele. caracterizate prin simplitate. de modelul logic de date pe care-l implementează astfel: iniţial datele erau organizate în fişiere. urmate de modelul reţea de organizare a datelor şi SGBD-urile reţea ce implementau acest model a apărut în anii ‘90 (exemple: IDMS. Informix. Au fost urmate în evoluţie de modelul orientat pe obiect de organizare a datelor şi SGBD-urile orientate obiect ce implementau acest model. generaţia a treia de SGBD-uri care este în plină dezvoltare. operatorii de prelucrare şi restricţiile de integritate. asigurarea unor limbaje de regăsire neprocedurale (ex. optimizarea accesului. SQLserver). 97 .Evoluţia SGBD-urilor este legată. interactivitate şi neproceduralitate fiind foarte mult utilizate. îmbunătăţirea accesului la date prin acces după mai multe chei. Fortran etc. SOCRATE). Este generaţia a doua de SGBD-uri. Progress. IMS). acces concurent. Access. îmbunătăţirea organizării datelor în memoria externă prin implementarea unui model mai performant.: SQL). La trecerea de la o generaţie la alta de SGBD s-a urmărit: păstrarea aspectelor fundamentale specifice conceptului de SGBD: obiectivele.). apoi a apărut modelul arborescent de organizare a datelor şi primele SGBD-uri ierarhice ce implementau acest model (exemplu: SCF. SGBD-urile arborescente şi reţea fac parte din prima generaţie şi constituie pionieratul în domeniu. asigurarea unor limbaje de manipulare a datelor (LMD) puternice. de nuanţă. încadrarea unui SGBD într-o generaţie se face în funcţie de modelul logic de date implementat prin luarea în considerare a celor trei elemente care caracterizează modelul de date: structura modelului (entităţile şi legăturile dintre ele). Desigur. o foarte mică parte cu SGBD-uri de generaţia întâi şi câştigă tot mai mult teren cele realizate cu SGBD-uri orientate obiect. Oracle. asigurarea unor limbaje de descriere a datelor (LDD) cât mai performante şi automatizate. la fiecare generaţie apar o serie de elemente specifice. reducerea şi controlul redundanţei. Se urmăreşte creşterea independenţei logice şi fizice a datelor. gestionate de programe scrise în diferite limbaje de programare universale (exemplu: Cobol. în principal. creşterea protecţiei şi securităţii datelor. DB2. La începutul anilor ‘80 a apărut modelul relaţional de organizare a datelor şi ulterior s-au realizat SGBD-uri relaţionale ce implementau acest model (exemple: Foxpro. În acest moment cea mai mare parte a bazelor de date sunt realizate cu SGBD-uri relaţionale.

Sistemul de gestiune a bazelor de date are rolul de a furniza suportul software complet pentru dezvoltarea de aplicaţii informatice cu baze de date. interfeţe cu alte limbaje de programare. dacă modificarea structurii de memorare a datelor sau a strategiei de acces la date afectează şi aplicaţia. 2. administrarea şi controlul datelor. asigurarea securităţii datelor. asigurarea coerenţei şi integrităţii datelor. diversificarea tipurilor de date ce pot fi utilizate. care însă satisface cerinţele sale. SGBD satisface cerinţele informaţionale ale utilizatorului într-un mod optim. care au la dispoziţie un volum mare de date. Astfel. tendinţa de fundamentare teoretică şi de standardizare a conceptelor din fiecare nouă generaţie de SGBD apărută. unui utilizator să vadă doar o parte din baza de date şi anume numai acele date care îl interesează. Obiectivele unui SGBD sunt: 1. SGBD trebuie să-i permită la un moment dat. O bază de date este realizată pentru o gamă largă de utilizatori. 9. precum şi a tipurilor de aplicaţii ce pot fi dezvoltate. utilizatorul manipulând o cantitate redusă de date. oferă protecţie ridicată a datelor. utilizarea unor SGBD-uri din generaţii precedente în paralel cu dezvoltarea unei noi generaţii. asigurarea segmentării datelor. 8. 3. asigurarea facilităţilor de utilizare a datelor. creşterea performanţelor globale ale aplicaţiei. care să le permită adaptarea la nou. 5. Independenţa datelor faţă de aplicaţie este necesară din următoarele motive: diferite aplicaţii au nevoie de viziuni diferite ale utilizatorului asupra aceloraşi date. el asigură minimizarea costului de prelucrare a datelor. 4. 6. reduce timpul de răspuns. asigurarea legăturilor între date. asigurarea independenţei datelor. 7. a modului de lucru (local sau reţea). Acest lucru înseamnă că SGBD-urile se doresc a avea o extensibilitate cât mai mare. interactivitatea. 1) Asigurarea independenţei datelor. 98 . Prin acest lucru se optimizează consumul de resurse calculator (timpul şi spaţiul). Fiind un mediu specializat. asigurarea redundanţei minime şi controlate a datelor. asigură flexibilitate şi portabilitate aplicaţiei. Se spune că o aplicaţie informatică depinde de date.oferirea unor facilităţi de utilizare tot mai performante: generatoare specia1izate.

stocarea informaţiilor în bazele de date se face astfel încât datele să nu fie multiplicate. Pentru acest lucru structura este păstrată în memoria externă şi nu în program ca în sistemele cu fişiere clasice. După darea în exploatare a unei baze de date pot apare schimbări de standarde sau norme. Cheltuielile pentru realizarea unei baze de date sunt mari. SGBD va permite dezvoltarea unor aplicaţii deschise. reprezintă o investiţie majoră la care nu trebuie să se renunţe prea uşor. SGBD va permite aplicaţiei informatice să funcţioneze cu programele existente şi să convertească datele. fără ca aceasta să impună rescrierea programelor existente. se pot modifica unităţile şi modul de memorare ale datelor etc. 3) Asigurarea facilităţilor de utilizare a datelor ce presupune ca SGBD să dispună de componente specializate pentru diferite operaţii de utilizare pentru: 99 . Exemplul tipic de redundanţă controlată acceptată este cea apărută la proiectarea bazelor de date relaţionale prin normalizare precum şi la proiectarea bazelor de date distribuite prin replicare. Cu alte cuvinte dinamica lumii reale va genera modificări în baza de date. se pot modifica priorităţile aplicaţiei. baza de date existentă la un moment dat. Cu toate acestea.administratorul bazei de date trebuie să aibă libertatea de a schimba structura de memorare sau strategia de acces. ca răspuns la cerinţele noi apărute fără a modifica aplicaţiile existente. Administratorul bazei de date va avea la dispoziţie din partea SGBD-ului. Independenţa datelor trebuie privită din două puncte de vedere: a) Independenţa fizică a datelor face ca memorarea datelor şi tehnicile fizice de memorare să poată fi modificate fără a determina rescrierea programelor de aplicaţie. în ceea ce priveşte timpul de răspuns se acceptă o numită redundanţă a datelor. 2) Asigurarea redundanţei minime şi controlate a datelor Spre deosebire de sistemele clasice (cu fişiere) de prelucrare automată a datelor. pentru a realiza performanţe sporite. uneori. precum şi programele de aplicaţie care au fost folosite o perioadă de timp. care să preia din mers şi cu un efort minim noile cerinţe care apar în timpul exploatării. iar ele trebuie recuperate integral. Aceasta va ft însă controlată pentru a asigura coerenţa bazei de date. o serie de instrumente care să-i permită să modifice structura de date fără a modifica programele de aplicaţie. b) Independenţa logică a datelor se referă la posibilitatea adăugării de noi tipuri de înregistrări de date sau extinderea structurii conceptuale (globale).

o bază de date nu este realizată izolat. cu posibilitatea de acces la baza de date în regim interactiv. spre deosebire de sistemul clasic de prelucrare pe fişiere. Pentru diferite moduri de adresare SGBD creează dinamic. Mai ales în cazul realizării unor aplicaţii informatice cu baze de date care fac parte dintr-un sistem integrat. SGBD stochează datele în entităţile bazei de date şi permite mai multe căi de acces. unde există un singur criteriu de adresare (cel care a stat la baza organizării fişierului) în cazul bazelor de date. Acestea au atins performanţe ridicate în sistemele relaţionale. sistemul de gestiune trebuie să ofere posibilitatea unui acces multicriterial. Din acest motiv SGBD-urile sunt puternice în ceea ce privesc facilităţile de regăsire. Aceasta ar oferi posibilitatea unui acces uşor la baza de date şi a utilizatorilor neinformaticieni. fără ca ei să fie nevoiţi să cunoască structura întregii baze de date. Paşi importanţi în acest sens s-au făcut în generaţia a doua de SGBD-un. SGBD trebuie să îmbine puterea unui limbaj procedural cu cel al unui limbaj neprocedural (descriptiv)-apropiat de limbajul natural. datele de la o aplicaţie trebuie să poată fi utilizate în alte aplicaţii. De cele mai multe ori. la momentul execuţiei. care să dirijeze şi să ajute beneficiarul în utilizarea bazei de date. o dată cu apariţia 100 . regăsirea datelor este una din operaţiile cele mai intens folosite într-o bază de date. ci numai o utilizare cât mai uşoară. regăsirea datelor este realizată la cererea tuturor tipurilor de utilizatori ai bazei de date. În timp ce modificarea criteriului la fişierele clasice implică reorganizarea lor. Pentru acest lucru SGBD trebuie să ofere instrumente specializate pentru dezvoltarea de programe de aplicaţie cât mai prietenoase. Fie că este folosită pentru actualizare sau pentru consultare. de regulă. Utilizatorul final care este beneficiarul aplicaţiei. De aceea pe el nu îl interesează structura bazei de date. accesul cât mai natural al utilizatorului la date. Acest lucru reduce spaţiul de memorare necesar şi efortul de încărcare/validare a datelor. are puţine noţiuni de informatică. existenţa unor limbaje performante de regăsire a datelor care permit exprimarea interactivă a unor cereri de regăsire a datelor şi indicarea unor nereguli pentru editarea informaţiilor solicitate. la bazele de date schimbarea criteriului nu afectează cu nimic datele. o serie de fişiere anexe (de index etc. multe din facilităţile de regăsire de aici fiind preluate în generaţia a treia de SGBD-uri. utilizarea unui limbaj cât mai apropiat de cel natural.folosirea datelor de către mai mulţi utilizatori în diferite scopuri (aplicaţii).) care lasă neschimbate entităţile bazei de date.

Criptarea şi decriptarea se realizează după algoritmi specifici. cu anumite drepturi de acces. realizarea unor proceduri speciale de acces asupra datelor scrise în limbajul de manipulare a datelor (LMD) şi care se păstrează în formă precompilată. SGBD gestionează privilegiile utilizatorilor în sensul că un utilizator poate realiza anumite acţiuni. criptarea datelor.limbajului de regăsire SQL (Structured Query Language). Autorizarea şi controlul accesului la date este rea1izat de SGBD prin intermediul parolelor. 5) Asigurarea coerenţei şi integrităţii datelor împotriva unor ştergeri intenţionate sau neintenţionate care se realizează prin intermediul unor proceduri de validare. în raport cu cerinţele acestora de acces la date. a unor protocoale de control concurent şi a unor proceduri de refacere a bazei de date după incidente. În acest sens SGBD permite: autorizarea şi controlul accesului la date. utilizarea viziunilor. cu o cheie (parolă) de acces la rutină. conform anumitor restricţii. utilizarea viziunilor este asigurată de SGBD pentru reprezentarea schemelor externe ale bazei de date. număr nivel de acces. nume clasă (grup). SGBD pune la dispoziţia administratorului bazei de date o serie de instrumente specifice pentru asigurarea securităţii datelor. Profilul unui utilizator este definit cu ajutorul SGBD prin: nume. 101 . criptarea este asigurată de SGBD prin oferirea de rutine de criptare (codificare) a datelor apelate automat sau la cerere şi prin existenţa unor instrumente care permit utilizatorului să realizeze propriile rutine de criptare. parolă. Securitatea datelor este asigurată de SGBD prin definirea tuturor drepturilor necesare unui utilizator pentru o previzualizare şi revocarea drepturilor pentru alte previzualizări sau obiecte. Administratorul bazei de date poate prevedea ca accesul la date să se facă numai printr-o autorizare corespunzătoare şi poate verifica autorizarea oricând se încearcă accesul la anumite date. definite pentru diferiţi utilizatori. asupra anumitor obiecte. realizarea unor proceduri speciale. care este şi singurul limbaj standardizat din domeniul bazelor de date. Cu ajutorul previzualizărilor (view) SGBD permite să se definească partiţii logice ale bazei de date. la anumite date. Anumitor utilizatori li se va acorda dreptul de execuţie şi li se va interzice accesul direct la obiectele bazei de date. 4) Asigurarea securităţii datelor împotriva accesului neautorizat. Acestea identifică clasele de utilizatori.

Componentele SGBD asigură coerenţa şi integritatea tratând separat cauzele care pot altera baza de date: integritatea semantică, controlul accesului concurent, salvarea/restaurarea; integritatea semantică este asigurată prin operaţii efectuate de SGBD asupra datelor şi a prelucrărilor. Aceste operaţii alcătuiesc un set de reguli numit restricţii de integritate. SGBD asigură astfel de restricţii implicite (rezultă din modelul de date implementat) şi explicite (proceduri incluse în programele de aplicaţie); controlul accesului concurent asigură coerenţa datelor şi este un obiectiv al SGBD urmărit mai ales la baze de date distribuite. În acest sens SGBD are o unitate distinctă de prelucrare a datelor numită tranzacţie, care este constituită dintr-o secvenţă de operaţii marcată de puncte de început şi sfârşit. Tranzacţia poate fi controlată implicit, când punctele de început şi de sfârşit sunt automat definite, sau explicit, când punctele de început şi de sfârşit sunt definite prin comenzi specifice. La execuţia concurentă a tranzacţiilor, SGBD asigură blocarea accesului la datele utilizate la un moment dat. Aceasta înseamnă că se interzice accesul celorlalte tranzacţii concurente la aceleaşi date, până se termină tranzacţia curentă. Tehnica de blocare utilizată de SGBD se poate aplica la nivelul întregii baze de date, a unui fişier, a unei înregistrări sau chiar a unui câmp. Ea poate fi aplicată pentru citire (partajabilă) sau pentru scriere (exclusivă); salvarea datelor este un proces de stocare prin realizarea de copii de siguranţă şi prin jurnalizarea tranzacţiilor şi a imaginilor. SGBD poate asigura salvarea automat sau la cererea administratorului bazei de date. Restaurarea porneşte de la colecţiile de date stocate prin salvare şi refacere consistenţa bazei de date, minimizând prelucrările pierdute. Restaurarea este asigurată automat de SGBD, dar se poate realiza şi manual. 6) Asigurarea segmentării datelor se referă nu numai la aspectul asigurării accesului mai multor utilizatori la aceleaşi date, ci şi la posibilitatea dezvoltării unor aplicaţii fără a se modifica structura bazei de date. Problema segmentării se pune la un nivel superior pentru SGBD-urile ce permit lucrul în reţea. 7) Asigurarea legăturilor între date corespund asocierilor care se pot realiza între obiectele structurii de date, precum şi a legăturilor dintre acestea, conform unui model de date. Fiecare tip de model de date permite anumite legături între date. Un SGBD, care implementează un anumit model 102

de date, va trebui să asigure şi realizarea legăturilor dintre datele corespunzătoare în conformitate cu schema conceptuală. 8) Creşterea performanţelor globale ale aplicaţiei sunt influenţate de SGBD. Acesta trebuie să gestioneze un volum mare de date de o complexitate ridicată, într-un anumit timp de acces rezonabil pentru diferiţi utilizatori. Pentru toate aceste lucruri SGBD foloseşte diferite metode de acces, tehnici de optimizare, tipuri de date. implementarea lor se face în componente specializate ale SGBD. 9) Administrarea şi controlul datelor sunt asigurate de SGBD, în sensul că datele pot fi folosite de mai mulţi utilizatori în acelaşi timp, iar utilizatori pot avea cerinţe diferite care pot fi şi incompatibile. SGBD trebuie să rezolve probleme de concurenţă la date, probleme ce apar mai intens la lucrul în reţele de calculatoare.

5.3 FUNCŢIILE UNUI SISTEM DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

Realizarea obiectivelor prezentate anterior este asigurată de sistemele de gestiune a bazelor de date printr-o serie de componente ce permit efectuarea unor operaţii specifice. În funcţie de natura şi scopul urmărit, operaţiile pot fi grupate pe activităţi. Activităţile acceptă şi ele o grupare pe funcţii astfel încât una sau mai multe activităţi relativ omogene vor realiza o anumită funcţie. Ţinând seama de complexitatea sistemului de gestiune, de facilităţile oferite de acestea, de limbajele utilizate şi de modul de implementare al modelului de date, gruparea activităţilor pe funcţii are un anumit caracter omogen. Există câteva funcţii general valabile pentru toate tipurile de SGBD, dar se pot întâlni şi funcţii specifice diferitelor SGBD-uri datorat unor particularităţi identificate prin operaţii şi activităţi specifice. Acestea sunt funcţii de bază, pe care orice sistem software, dacă nu le are în totalitate, nu poate fi considerat SGBD. 1) Funcţia de descriere a datelor permite definirea structurii bazei de date cu ajutorul limbajului de definire a datelor (LDD). Definirea datelor poate fi realizată la nivel logic, conceptual şi fizic. Se descriu atributele (câmpurile) 103

din cadrul structurii bazei de date, legăturile dintre entităţile bazei de date sau dintre atributele aceleiaşi entităţi, se definesc eventualele criterii de validare a datelor, metodele de acces la date, aspectele referitoare la asigurarea integrităţii datelor. Concretizarea acestei funcţii este schema bazei de date, memorată într-un fişier, ceea ce permite afişarea şi actualizarea structurii bazei de date, în orice moment. Această funcţie a fost mult automatizată în timp, LDD având acum puţine comenzi. LDD este specific fiecărui SGBD, dar întotdeauna realizează descrierea datelor conform elementelor modelului de date pe care îl implementează SGBD respectiv. Într-un SGBD după realizarea funcţiei de descriere, entităţile bazei de date sunt deja create ca fişiere vide, care conţine numai structura bazei de date (schema bazei de date) dar care nu conţin datele propriu-zise; 2) Funcţia de manipulare a datelor este cea mai complexă şi realizează încărcarea, actualizarea şi regăsirea datelor din baza de date, cu ajutorul limbajului de manipulare a datelor (LMD), astfel: a) încărcarea datelor în baza de date se realizează prin operaţii automatizate sau programate ce asigură şi criteriile de validare necesare; b) actualizarea bazei de date constă în operaţii de adăugare, modificare şi ştergere de înregistrări. La operaţiile de adăugare şi de modificare se păstrează aceleaşi criterii de validare care s-au folosit şi la activitatea de încărcare a datelor. Actualizarea se realizează numai autorizat, prin asigurarea unei protecţii corespunzătoare a datelor, pentru a se păstra coerenţa bazei de date; c) prelucrarea datelor se realizează prin operaţii de selecţie, ordonare, interclasare (compunere) şi ventilare (descompunere) efectuate asupra entităţilor bazei de date. Acestea sunt, de obicei, operaţii premergătoare activităţii de regăsire a datelor. Multe din operaţiile de prelucrare sunt realizate cu ajutorul operatorilor din modelul de date pe care îl implementează SGBD; d) regăsirea (interogarea) datelor constă în operaţii de vizualizare (afişare pe ecran, imprimare pe hârtie), răsfoire sau de editare a unor situaţii de ieşire. Situaţiile de ieşire pot fi intermediare sau finale şi se pot obţine pe diferiţi suporţi tehnici de informaţie (ecran, hârtie, mediu magnetic, optic etc.). Ele pot avea cele mai diferite forme (punctuale, liste, rapoarte, grafice, imagini, sunet, video) şi se pot obţine după diferite criterii de regăsire. Funcţia de manipulare a datelor este cea mai intens folosită în bazele de date şi este cea mai bine suportată de SGBD faţă de orice sistem de gestionare a datelor, care există până acum. 104

SGBD manipulează datele într-un mod eficient, utilizând în acest scop o serie de metode şi tehnici de optimizare a accesului şi a alocării spaţiului de memorie în calculator. Fiecare SGBD, de la o generaţie la alta şi chiar de la o versiune la alta, a căutat să îmbunătăţească acest aspect. Limbajul de manipulare de date (LMD) poate fi cu limbaj gazdă sau cu limbaj propriu. Cele cu limbaj gazdă sunt dezvoltate prin adoptarea unor limbaje universale de programare (Cobol, Pascal, C etc.) la cerinţele de regăsire ale SGBD-ului. Se îmbină astfel puterea unui limbaj universal cu necesităţile de regăsire a datelor (ex. SGBD: Oracle). Cele cu limbaj propriu sunt dezvoltate printr-un limbaj specific capabil să unească puterea procesorului software cu cerinţele de regăsire dintr-un anumit tip de bază de date (ex. SGBD: Foxpro). Pentru activarea de regăsire există limbaje de interogare specializate care pot fi incluse în LMD sau pot exista ca atare. Ele au apărut datorită lărgirii gamei de utilizatori ai bazelor de date, care îi include tot mai mult şi pe neinformaticieni. Pentru aceştia au fost necesare facilităţi de regăsire simple şi prietenoase, apropiate de modul de lucru şi de gândire uman. În acest sens, limbajele de tipul SQL au cele mai bune performanţe; 3) Funcţia de utilizare asigură mulţimea interfeţelor necesare pentru comunicarea tuturor utilizatorilor cu baza de date. Pentru realiza această funcţie SGBD trebuie să asigure facilităţi pentru mai multe categorii de utilizatori ai bazei de date: beneficiari, specialişti, administratorul bazei de date. a) Beneficiarii reprezintă categoria utilizatorilor finali şi intensivi ai unei baze de date. SGBD le oferă acestora limbaje neprocedurale şi alte facilităţi de interogare (generatoare, utilitare etc.) a bazei de date într-o formă simplistă şi interactivă. Aceşti utilizatori nu trebuie să cunoască structura bazei de date şi nu trebuie să ştie să programeze, SGBD ajutându-i interactiv în utilizarea bazei de date. În acest sens SGBD oferă: meniuri cu opţiuni sugestive, ferestre, şabloane pentru diferite forme, autodocumentarea (help-uri, mesaje, ferestre explicative etc.); b) Analiştii programatori creează structura bazei de date şi realizează proceduri automate de exploatare a bazei de date. SGBD oferă acestor utilizatori limbajul de descriere şi limbajul de manipulare a datelor precum şi interfeţe cu limbaje universale. Acestea sunt de putere şi complexitate diferită, de la un SGBD la a1tul, oferind atât elemente neprocedurale cât şi procedurale specialistului în informatică. Cu aceste elemente el descrie schema externă (logică) a bazei de date şi asigură manipularea complexă a datelor; 105

proiectare şi programare. număr de actualizări etc. în acest caz. datele sunt distribuite pe calculatoarele din nodurile reţelei. Securitatea (confidenţialitatea) datelor înseamnă interzicerea accesului la date pentru utilizatorii neautorizaţi. SGBD asigură protecţia bazei de date.). de a utiliza eficient spaţiul de memorie internă şi externă (prin organizare şi lansarea unor programe de optimizare). Astfel el organizează baza de date conform unei anumite metodologii. de mare complexitate. Pentru fiecare din aceste activităţi SGBD oferă instrumente şi tehnici de lucru. Integritatea datelor se referă la corectitudinea datelor încărcate şi manipulate astfel încât să se respecte restricţiile de integritate ale modelului implementat de SGBD.c) Administratorul bazei de date este un utilizator special şi are un rol hotărâtor în ceea ce priveşte funcţionarea optimă a întregului sistem. iar utilizatorii sunt de toate tipurile şi în număr mult mai mare. dar parţial şi pentru celelalte funcţii. de a realiza o serie de analize statistice din baza de date (număr şi tip de utilizatori. Datorită importanţei acestei categorii de utilizatori. 4) Funcţia de administrare este complexă şi dependentă de competenţa administratorului bazei de date. Măsurile necesare sunt asigurate. parole etc. SGBD a dezvoltat foarte mult componentele software destinate administratorului. Administratorul care are o bogată experienţă de analiză. Protecţia bazei de date este un ansamblu de măsuri necesare pentru asigurarea integrităţii şi securităţii datelor. În etapa de exploatare a bazei de date. în mare parte.). realizează schema conceptuală a bazei de date. de a reface baza de date în caz de incidente (prin jurnalizare. număr de accese. administratorul are rolul de a autoriza accesul la date (acordă conturi. În principal pentru funcţia de administrare. de facilităţile oferite de SGBD dar şi prin alte instrumente construite de proiectantul bazei de date. Acest lucru este determinat de faptul că baza de date este. coordonează proiectarea bazei de date. 106 . organizează şi administrează baza de date în toate etapele de realizare a acesteia. Pentru toate aceste lucruri SGBD oferă o serie de instrumente şi utilitare specializate. În cazul lucrului în reţea de calculatoare cu baze de date distribuite. SOBD are o funcţie distinctă în acest sens. copii de siguranţă).

Un al treilea risc major poate fi considerat ca fiind generat de folosirea adversă a informaţiei şi violarea intimităţii. lărgirea prăpăstiei digitale. Riscul este comun tuturor ţărilor.1. Pe de altă parte au apărut noi elemente de vulnerabilitate. Volumul de informaţie în Internet creşte continuu. Toate acestea ne conduc spre un prim risc major în contextul Noii Economii. dar pentru ţări emergente cu infrastructură în formare poate fi considerat mai mare în prezenţa problemelor de lipsă de educare a utilizatorilor în folosirea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. Impactul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor este mare. adică utilizarea potenţială a informaţiei stocate în sistemele informatice împotriva persoanelor. a apărut un nou tip de lucrător. evoluţia insuficient de rapidă spre societatea informaţiei. ele determină avantaj competitiv şi accelerează globalizarea. Trecerea de la Era industrială la Era informaţiei a schimbat organizaţiile şi societatea. Este important să menţionăm de asemenea câteva dintre riscurile majore care sunt generate în contextul Noii Economii: vulnerabilitatea digitală. colectivităţilor sau organizaţiilor. vulnerabilitatea indusă de Internet şi reţelele intranet şi interacţiunea umană în Internet ca factor nou de vulnerabilitate. vulnerabilitatea digitală. lucrătorul cu informaţia. folosirea adversă a informaţiei şi violarea intimităţii. Lipsa sau întârzierea constituirii conţinutului digital poate fi considerată un al doilea risc major. acumularea de informaţie în Internet şi alte reţele informatice generează teama de ameninţare la adresa democraţiei.Capitolul 6 DEZVOLTAREA AFACERILOR ELECTRONICE 6. valoarea adăugată se bazează pe informaţie şi cunoştinţe. Sunt proliferate noile tehnologii în domeniile informaţiei şi comunicaţiilor. lipsa sau întârzierea constituirii conţinutului digital. IMPACTUL TEHNOLOGIILOR ŞI COMUNICAŢIILOR ASUPRA NOII ECONOMIINoua Economie a devenit o realitate a lumii la acest început de secol XXI. Evoluţia spre Noua Economie se realizează prin trecerea de la Era industrială la Era informaţiei. 107 . Pe un plan mai general.

capital şi informaţie. tehnologii. punând la dispoziţie pe scară largă oamenilor şi organizaţiilor resursele informaţionale. Schimbarea produsă de folosirea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) afectează toate domeniile şi toate întreprinderile. A fost construită o nouă infrastructură tehnică. Se produce un efect de transformare a resurselor informaţionale asupra industriei şi o dispariţie gradată a graniţelor între produse şi servicii. Vincent(1989) subliniază că timp de 3 secole (1700-1950) în SUA ponderea acestuia a fost apreciată la 5% pentru ca odată cu răspândirea TIC acest procent să crească la peste 67% la sfârşitul secolului XX. O nouă economie s-a născut şi transformă economia existentă: noua economie a informaţiei. între straturi diferite ale societăţii. Personalul ocupat cu informaţia devine din ce în ce mai numeros. Managementul informaţiei şi cunoştinţelor se dezvoltă ca funcţie a afacerilor şi ca o nouă funcţie în organizaţie. Informaţia se constituie astfel ca o resursă nouă. creează un nou standard de viaţă şi democratizează societatea. reţelele Internet şi intranet sunt astăzi folosite de aproape un miliard de oameni şi aplicaţiile bazate pe ele se răspândesc rapid. tehnologii şi capital. Dacă electricităţii i-a trebuit un secol pentru a pătrunde în întreaga lume. Un al cincilea risc major poate fi de aceea evoluţia insuficientă spre societatea informaţiei. apar oportunităţi noi de afaceri bazate pe TIC. la nivelul ţării faţă de alte ţări. Industriile legate de TIC creează locuri de muncă într-un ritm de două ori mai rapid decât celelalte industrii. 108 . Impactul TIC asupra afacerilor conduce la schimbarea percepţiei asupra informaţiei ca factor de producţie. în noua economie vorbim de oameni. Dac înainte o afacere era echivalentă cu oameni. adică decalajul care există în folosirea tehnologiei informaţiilor şi Comunicării (TIC) în organizaţii. În timp ce cheltuielile de resurse fizice pe unitatea de produs fabricat au scăzut constant în ultima sută de ani. Societatea informaţiei şi în perspectivă societatea cunoaşterii propulsează societatea pe o nouă treaptă de dezvoltare în care informaţia şi cunoştinţele devin resurse primare care adaugă valoare activităţilor economice. Lărgirea prăpăstiei digitale poate fi considerată un al patrulea risc major generat de TIC.România ca şi alte ţări emergente este confruntată cu fenomenul cunoscut sub numele de prăpastie digitală sau Digital Divide. Fenomenul Internet amplifică transformarea. un adevărat capital al economiei moderne. volumul de informaţie şi cunoştinţe înglobate în produse a crescut în aceiaşi perioadă cu acelaşi ritm.

elementelor la care se refereau: materii prime. ramură economică. Dematerializarea informaţiei este un proces care a început cu mult timp în urmă. Cheltuielile TIC la nivel de organizaţie. ci spre clienţii acestora. dar care abia în ultimele decenii ia amploare.2.Dimensiunea acestei industrii se reflectă şi în alte sectoare economice. acestea pot fi relevate sub formă de tendinţe (vezi figura nr. ţară. în cea mai mare parte nu spre companiile informatice. 6). cu impact substanţial asupra sistemului informaţional managerial al organizaţiei. Dematerializarea şi dezintermedierea informaţiilor Tradiţional. se punctează o serie de mutaţii majore. piese. Mai mult decât atât. PRINCIPALELE TENDINŢE ÎN CONCEPEREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR Dinamismul şi complexitatea ridicată a evoluţiilor tehnice. inclusiv fizic. marcând substanţial 109 . informaţionale şi manageriale contemporane se reflectă în înnoirea accelerată şi pe multiple planuri a sistemului informaţional al organizaţiei. echipamente. În mod firesc. puternic integrate în societate şi economie. sunt sisteme deschise. Sintetic. Se estimează cheltuielile globale pentru TIC care ating circa 2. la scară planetară. 6. Industria TIC este azi cea mai importantă industrie din SUA. clădiri. de natură informaţională. Întrucât organizaţiile ce funcţionează în perioada actuală.6% din produsul brut al întregii planete.2. economice. Industria TIC atrage cel mai mare nivel al investiţiilor. produse etc. informaţiile erau organic asociate. în ultimele decenii se constată manifestarea unei puternice tendinţe de dematerializare şi dezintermediere a informaţiilor1.400 miliarde dolari SUA. regiune geografică au ajuns să fie considerate ca relevante pentru comportamentul economic al entităţii respective. adică 7. evidenţierea şi prezentarea tendinţelor informaţionale din cadrul lor se realizează într-o manieră contextuală.1. materiale. 6. inclusiv întreprinderile.

Dematerializarea şi dezintermedierea informaţiilor sunt componente ale evoluţiei spre economia bazată pe cunoştinţe. precum şi dintre agenţi economici. 110 . robotizarea. realizarea schimbului de informaţii şi a interacţiunii dintre salariaţi şi ceilalţi stakeholderi ai organizaţiei. Internetul şi Intranetul. uneori chiar mai multe decât sunt posibile. în primul rând computerele. La baza masivei dematerializări a informaţiilor se află o serie de procese şi mijloace. era focalizată în sfera sarcinilor cu caracter operaţional. a acumulărilor de cunoştinţe informatice şi manageriale. în dobândirea de către o mare parte a lor a statutului de cunoştinţe. Un exemplu binecunoscut este şi plata salariilor în cont personal. ci apelează direct fabricantul de produs. accesat apoi prin cărţi de credit. abordările informaţional-manageriale din întreprinderile de vârf se concentrează în alte zone: constituirea de reţele cuprinzând diferite posturi de muncă. manageriale şi economice ale întreprinderii. ceea ce elimină multiple operaţii şi informaţii intermediare.evoluţiile informaţionale. concepţia managerială. care se află abia la început. constituirea şi utilizarea bazelor de date. Expresiile dematerializării şi dezintermedierii informaţiilor sunt multiple. Fără îndoială că la baza dematerializării informaţiilor se află şi multe alte elemente care ţin de pregătirea informaticienilor. inclusiv a celei informatice. prelucrarea textelor. este posibilă datorită aceloraşi progrese tehnice şi tehnologice menţionate. În prezent. Între acestea menţionăm: tehnica modernă de calcul şi. ca urmare a progreselor de natură tehnologică. structura şi funcţionalitatea proceselor economice etc. potenţialul cumpărător al unui produs nu mai are nevoie să contacteze comerciantul cu ridicata sau amănuntul. Ele marchează paşi înainte în creşterea aplicativităţii informaţiilor. Până în deceniul al IX-lea. fără a avea o pondere semnificativă. Fabricaţia asistată de calculator. Dezintermedierea. constituirea de baze de date. ce îi transmite toate informaţiile solicitate. modalitate majoră de manifestare a economiei bazate pe cunoştinţe. Dematerializarea informaţiilor este o expresie majoră a dematerializării economiei. transferul datelor reprezentau domeniile de vârf ale utilizării informaţiei. în accepţiunea pe care o au în contextul noii economii sau a economiei bazate pe cunoştinţe. prin contactul direct. Spre exemplu. inclusiv vizualizarea acestuia în multiple ipostaze. cultura organizaţională. care înainte nu existau sau numai sporadic. Dematerializarea informaţiilor este frecvent asociată cu dezintermedierea. tehnologiile informaţionale moderne. codificarea informaţiilor. introducerea tehnologiei de vârf. fireşte.

În nu puţine ţări. 6. cunoştinţe şi abilităţi apreciabile despre computere se dobândesc încă din şcoala elementară. personalul din firme este capabil să utilizeze tehnicile informaţionale de vârf. Se conturează o nouă cultură organizaţională în firme. Sfera outsourcingului informaţional se lărgeşte treptat. crearea de noi servicii pentru întreprinderi şi a unor noi forme ale muncii. în 1997 outsourcingul informaţional reprezenta în SUA 26 miliarde dolari. Informatizarea sarcinilor de muncă şi a pregătirii personalului Concomitent. Externalizarea sau outsourcingul informaţional Una din tendinţele organizaţionale conturate în ultimele două decenii o reprezintă extinderea outsourcingului şi externalizării. cuprinzând proiectarea sistemului informaţional. adică a acelora de care depinde în mod nemijlocit asigurarea avantajului competitiv al 111 . metode şi tehnici în activitatea lor.3. Problema esenţială care trebuie soluţionată când se apelează la outsourcing informaţional – ca de altfel la orice sursă de outsourcing – este evitarea includerii în sfera sa a activităţilor decisive pentru firmă. service-ul pentru computere etc. cu pronunţate dimensiuni informaţionale şi manageriale. să-şi asume noi sarcini de muncă. managementul relaţiilor informaţionale. se produc modificări în pregătirea personalului care lucrează în firme. Salariaţii mai în vârstă. 6. contribuie substanţial la “informatizarea” pregătirii şi muncii salariaţilor din organizaţie. şi-o completează frecvent. Spre exemplu. care nu au beneficiat de pregătire informatică în şcoală. Proliferarea în ultimii ani a abordărilor informatice “prietenoase”.2. Ca urmare a acestor schimbări în conţinutul şi modalităţile de realizare a proceselor de formare şi perfecţionare.2.coordonarea sarcinilor şi facilitarea muncii simultane la acelaşi proiect. să operaţionalizeze noi abordări. Această modalitate de atragere de resurse şi activităţi exogene firmei se utilizează pe scară sporită şi în domeniul informaţional. elaborarea de aplicaţii informatice. Însuşirea unui minim de cunoştinţe şi deprinderi informatice reprezintă o componentă majoră a proceselor de formare şi perfecţionare. operarea şi întreţinerea sistemului informaţional. uşor de asimilat şi utilizat.2.

în realizarea outsourcingului informaţional se recomandă să se respecte un set de cerinţe: • definirea precisă a tuturor aspectelor implicate de outsourcingul informaţional • fiecare angajament de outsourcing diferă de celălalt şi necesită un contract cu un conţinut specific • apelează la opiniile a cel puţin doi experţi informaţionali înainte de a recurge la outsourcing informaţional şi pe parcursul negocierii acestuia • include în contractul de outsourcing informaţional o clauză de renegociere a sa. primul pas spre outsourcing informaţional constă în identificarea acelor activităţi informaţionale ce nu fac parte din categoria activităţilor decisive. pot fi externalizate. întrucât aproape întotdeauna. sunt reprezentate de dependenţa din ce în ce mai mare a strategiilor şi operaţiilor comerciale de informaţiile furnizate din exterior prin 112 . pe parcursul concretizării lui. în ciuda a nu puţine incertitudini implicate. în eventualitatea realizării lor la costuri mai reduse în afara organizaţiei. Operaţional. Din ce în ce mai frecvent firmele de vârf şi-au conturat un nou model de comunicaţii bazat pe Internet şi pe Intranet. Practica din ţările dezvoltate evidenţiază utilizarea a trei forme de outsourcing (vezi figura nr.2. 8). concomitent cu spectaculoasele şi rapidele progrese ale tehnologiei informaţiilor se reflectă în conturarea a noi modele de comunicaţii în cadrul firmelor.organizaţiei. Potrivit unor specialişti. 6. care.4. Motivaţiile iniţiale principale. outsourcingul informaţional se amplifică rapid. apar aspecte imprevizibile • stabileşte cu furnizorul de servicii informaţionale o relaţie bazată pe partajarea profitului rezultat pentru a-l motiva la maximum în furnizarea de servicii cât mai eficace organizaţiei • abordează outsourcingul informaţional într-o viziune sistemică şi nu ca o simplă relaţie de cumpărare. situând pe primul plan creşterea competitivităţii firmei şi luarea în considerare echilibrată a principalelor aspecte implicate. care au facilitat în mod determinant cristalizarea noilor moduri de comunicaţii. Experienţa ultimilor ani relevă că. Proliferarea sistemelor de comunicaţii bazate pe Internet şi Intranet Transformarea informaţiilor într-o sursă principală a dezvoltării economice.

Intranetul. implică. paralel cu dezvoltarea reţelei Internet de comunicaţii. realizare de funcţii mai variate şi eficace. folosirea a cel puţin trei categorii de abordări informaţionale: curierul electronic. Fireşte că.5. publicitate. 6.Internet şi de condiţionarea crescândă a conţinutului şi performanţelor specialiştilor organizaţiei de contactele cu noii furnizori exogeni de informaţii. selecţie personal etc. Noul model de comunicaţii care se conturează în firmele de vârf. Internetul asigură. stocate de servere. bazat pe utilizarea şi integrarea Internetului şi Intranetului. în aplicarea sistemului Internet şi a protocoalelor sale la nivelul componentelor firmei.2. uşurinţă în folosire de către informaticieni şi neinformaticieni şi costuri mai reduse. fireşte. asigură mai multe avantaje – rapiditate de intrare în funcţiune a sistemului şi de funcţionare. costuri şi – adesea calitate – net superioare condiţiilor tradiţionale. comerţul electronic constituie una dintre cele mai decisive mutaţii care se produc în economia şi întreprinderea contemporană. în esenţă. Expansiunea comerţului electronic Fără nici o îndoială. conectarea operativă a firmelor la numeroşi furnizori de informaţii profesioniste. încasări. de volumul şi viteza accesării şi folosirea informaţiilor de specialitate. continuu actualizate. Sistemele de comunicaţii din firmele moderne se bazează pe îmbinarea Internetului cu Intranetul. furnizori. prin intermediul magistralelor informaţionale. Intranetul implică şi construirea de bariere de protecţie pentru a asigura securitatea informaţiilor şi a derulării proceselor comunicaţionale şi implicit manageriale.. supleţe în utilizarea şi conectarea aplicaţiilor informatice. accesul partajat şi. 113 . consultanţă şi cumpărarea de produse etc. bănci etc. Folosind www se asigură accesul firmei la informaţii. Comparativ cu sistemele informaţionale clasice. ca norme comunicaţionale. fişierele permanente de clienţi. Internetul are o pondere majoră în derularea a numeroase activităţi pentru firme: plăţi. de producţie şi economice în cadrul organizaţiei. mai ales în ceea ce priveşte conectarea la distanţă şi fluxurile externe ale organizaţiei. ca de altfel şi Internetul. precum şi conexiuni informaţionale. personal etc. selectat al personalului firmei la documentele firmei. în condiţii de timp. manageriale şi economice cu alte firme – clienţi. furnizori. promovare şi vânzări produse. Intranetul constă.

cantitatea şi varietatea informaţiilor exogene firmei. radical deosebit de precedentele. pe fondul transformării informaţiilor în resursă principală a acestora şi al spectaculoaselor progrese ale comunicaţiilor şi informaticii. Ca urmare. există opţiuni diferite. calitatea şi viteza informaţiilor procesate se amplifică substanţial şi va creşte flexibilitatea forţei de muncă. se amplifică continuu. prelucrarea şi analizarea sistematică a informaţiilor contextuale firmei. Comerţul electronic se deosebeşte de precedentele tipuri de tranzacţii economice prin cinci elemente (vezi figura nr. nu punctează suficient faptul că acesta reprezintă un nou mod. deşi exactă. Scrutarea informaţională implică – pe lângă investigaţii deliberate asupra mediului – şi observări indirecte realizate în contextul ansamblului interfeţei dintre firmă şi mediul său ambiant. Se dezvoltă modalităţi orizontale de organizare a activităţilor. 9): Ca urmare. ce identifică şase zone 114 .. relevante pentru activităţile şi performanţele sale. determină schimbarea structurii informaţiilor necesare managerilor.6. funcţionării şi performanţelor organizaţiei devine covârşitor. derulare şi finalizare a tranzacţiilor economice. În opinia noastră. 6.2. Scrutarea informaţională În firma clasică. circa 90% din informaţiile necesare unui management competent erau endogene. de concepere. definiţia comerţului electronic. Una dintre modalităţile prin care se răspunde acestei necesităţi este scrutarea informaţională. necesare funcţionării sale eficiente. Privitor la principalele domenii exogene organizaţiei asupra cărora este recomandabil să se exercite scrutarea informaţională. Accentuarea caracterului de sistem deschis al organizaţiilor.cu multiple şi intense consecinţe economice şi sociale. Funcţia principală a scrutării informaţionale este deci monitorizarea evoluţiilor mediului exogen firmei. structura şi dimensiunea unei părţi apreciabile dintre activităţile firmelor se schimbă. FAIR (Forecast and Assensment of the Socio-Economic and Policy Impact of Advanced Communications and Recommendation). încă prea puţin cunoscute. Impactul informaţiilor asupra managementului.E. care au un impact semnificativ asupra sa. Prin scrutarea informaţională se asigură colectarea. Dintre acestea o enunţăm pe cea a lui Daft şi Parks. Potrivit specialiştilor care au elaborat cunoscutul proiect al U.

aşa cum este prezentată. În final. 6. În viitorii ani. situaţia economică de ansamblu a ţării şi mediul socio-cultural. Organizaţia virtuală. mai ales ale celor de dimensiuni medii şi mari. 115 . prezenţa activităţilor şi rezultatelor fizice ale activităţilor este înlocuită de prezentări de informaţii vizualizate. cea care constituie componenta de bază a noului tip de economie spre care evoluează în prezent economia bazată pe cunoştinţe. cât şi de execuţie încorporează numeroase elemente informatice şi informaţionale deosebit de performante ca soft şi hard. cât şi în cel al managementului curent. abordată şi percepută în prezent. Consecinţele pozitive se resimt atât în planul elaborării strategiilor şi politicilor de dezvoltare. capabile să îndeplinească aceleaşi funcţii. se asigură premise superioare de utilizare a scrutării informaţionale. creşterii mijloacelor şi capacităţii de analiză informaţională ale firmelor. Al doilea aspect se referă la faptul că organizaţia virtuală. sunt subliniate două aspecte. extinderii rapide a Internetului. Deşi un număr apreciabil de specialişti în domeniile informaţional şi managerial fac referiri la întreprinderea virtuală.2. o formă tranzitorie spre firma bazată pe cunoştinţe. În condiţiile actuale. constituie. scrutarea informaţională va lua amploare. datorită impactului crescând pe care informaţiile externe semnificative îl au asupra activităţilor şi performanţelor firmelor. concurenţii. Frecvent. în fapt. atât la nivel managerial. definirea sa de către aceştia diferă între limite apreciabile. Magazinele şi expoziţiile virtuale. Conturarea întreprinderii virtuale Una dintre cele mai spectaculoase evoluţii către economia bazată pe cunoştinţe şi către societatea informaţională o constituie apariţia germenilor întreprinderii virtuale. uneori chiar în condiţii superioare de accesibilitate şi valorificare. legislaţia şi celelalte reglementări. care au cunoscut o adevărată explozie în ultimii ani. tehnologiile.7. sunt dovezi de necontestat pe acest plan.prioritare de exercitare a scrutării informaţionale: clienţii. ale proliferării informaticii.

Este obligatorie participarea intensă a tuturor managerilor şi implicarea tuturor executanţilor. Cercetările efectuate au relevat că realizarea unui management informaţional funcţional şi eficace în cadrul organizaţiilor este un proces laborios. ce necesită o puternică implicare din partea managerilor şi salariaţilor. a ansamblului proceselor informaţionale ca un domeniu de sine stătător. În firmele mici. pentru care există două accepţiuni. foarte numeroşi. Numeroşi specialişti înţeleg prin management informaţional acel management al organizaţiei care prezintă o puternică dimensiune informaţională. reflectată în atenţia acordată informaţiilor în conceperea şi derularea proceselor şi relaţiilor manageriale. Partea cea mai dificilă se referă la 116 . informaţia este o prezenţă quasi-permanentă. sunt. aparte. ele fiind complementare. în special. de regulă. ambele accepţiuni sunt raţionale. Elaborarea de politici informaţionale reprezintă numai baza de declanşare a realizării managementului informaţional. Pentru aceasta este necesar mult efort şi timp. Două sunt cerinţele majore de respectat. Promotorii acestei abordări. Evoluţiile ultimelor două decenii. În opinia noastră. Practica demonstrează că achiziţionarea de către firmă de noi tehnologii şi noi manageri nu este suficientă. care trebuie condus în mod unitar pentru a valorifica la maximum multiplele sale valenţe. cu pronunţate particularităţi. de sine stătător. cel mai adesea este suficientă imprimarea unei puternice dimensiuni informaţionale managementului. Prima se referă la efectuarea de schimbări profunde în cultura organizaţiei.6. A doua cerinţă se referă la abordarea implementării managementului informaţional de o manieră foarte pragmatică. tot mai intensă şi influentă. mai ales în organizaţiile de dimensiuni mari şi mijlocii.2. informaticienii sau cei cu o pregătire de bază informatică. nu necesită un demers informaţional global. mai reduse. Cristalizarea managementului informaţional Precedentele tendinţe se reflectă în planul global al organizaţiei în conturarea aşa numitului management informaţional. întrucât volumul şi complexitatea informaţiilor. în exercitarea managementului la toate nivelurile organizaţiei. O a doua accepţiune rezidă în considerarea şi tratarea informaţiei.8. într-adevăr. evidenţiază că.

se datorează. Odată cu dezvoltarea unei societăţi în care comerţul electronic predomină. într-un interval relativ scurt. astfel. care au ca fundament o anumită mentalitate bazată pe o receptivitate ridicată faţă de noile tehnologii şi pe disponibilitatea de a-şi asuma riscuri. în trei etape: prima etapă a fost utilizarea Internetului pentru accesul la informaţii. importanţa deciziilor privind tehnologia informaţională a unei firme va creşte din ce în ce mai mult. spre exemplu. schimbând. Nu trebuie neglijaţi nici indivizii care. şi asigură accesul ieftin. în bună măsură. magazinele virtuale de pe Internet. pentru furnizarea de informaţii prin site-uri Web etc. la o colecţie de documente. construirea de coaliţii şi – uneori – declanşarea de conflicte şi chiar “războaie”. Internetul a fost recunoscut drept elementul care va schimba complet modalităţile în care întreprinderile îşi vor conduce afacerile şi vor putea comunica cu utilizatorii şi clienţii.. sunt prezentate proiecte curente ale organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale. Internetul creează un client universal. respectării acestor cerinţe. este utilizarea Internetului ca un nucleu de valori adăugate (core value added). Operaţiunile bancare electronice. Un rol extrem de important în creşterea gradului de accesibilitate a tehnologiilor de vârf îl joacă reţeaua Internet. serviciilor educaţionale. licitaţiile online de automobile şi revista presei online sunt deja o realitate. negocierea electronică a acţiunilor. modificări de înţelegeri. de obicei. enciclopediile online. multe site-uri cum ar fi amazon. sport. a doua etapă a fost utilizarea Internetului pentru comenzi şi achiziţii online şi livrarea pe cale electronică a acestora. În această lume electronică. design. artă. Evoluţia utilizării Internetului s-a realizat. a treia etapă. Este atât de multă informaţie pe Web. încât deja se pune problema filtrării ei şi evitării acelor lucruri nesemnificative 117 .com constituie exemple în acest sens. peisajul competitiv şi creând noi oportunităţi de afaceri. cum sunt. Studii de management comparat relevă că avansul pe care îl au firmele nord-americane şi – în general – întreaga societate din SUA. întreţin pagini pentru ei înşişi şi nu neapărat site-uri. comparativ cu cele din alte ţări dezvoltate. camere virtuale pentru discuţii. modă etc. denumită Internet. servicii financiare.multiplele şi intensele negocieri. cu o platformă comună. în principal. învăţământul la distanţă online. agenţiilor de ştiri. jocuri. altele vor avea un larg succes. către care se tinde în prezent. Deşi unele dintre aceste iniţiative ar putea eşua. acţiuni de influenţare.

ceea ce înseamnă că timpul aferent achiziţionării de produse este redus. însă multe alte sectoare o urmează îndeaproape. Într-o lume în care clientul pasiv s-a transformat într-o persoană activă. Această reacţie nu trebuie să ne surprindă. spam-mail). În acest sens. fără a mai fi nevoie de deplasarea la faţa locului a agenţilor de vânzare. Până acum. Pe măsură ce problemele de securitate sunt rezolvate. cât şi oferte ale altor firme. De exemplu. temându-se că datele pot fi furate. comerţul electronic determină scăderea costurilor de efectuare a tranzacţiilor. în schimbul unor comisioane corespunzătoare. Sistemele “punct de vânzare” ale marilor firme de vânzare cu amănuntul sunt în atenţia multor 118 . Prin intermediul Internetului. afectând modul în care asigurătorii. trebuie avut în vedere faptul că omul modern este din ce în ce mai “ocupat”. inclusiv produse non-competitive sau competitive. Se apreciază comparativ că 1 lună timp Internet înseamnă 3 ani timp real. deoarece chiar au fost reclamate astfel de cazuri. trebuie să avem în vedere faptul că.(junk-stuff. clienţii sunt precauţi în privinţa introducerii numărului lor de card pe Internet. care îţi pot sta în cale atunci când cauţi ceva important. Se vorbeşte despre „timpul Internet”. Afacerile pe Internet au apărut din ce în ce mai des în noua infrastructură. care are la dispoziţie un volum mai mare de cunoştinţe. Internetul este cea mai mare sursă de informaţii atât în ceea ce priveşte volumul informaţiilor furnizate prin această reţea. În ceea ce priveşte vânzarea produselor prin Internet. În general. De asemenea. o firmă poate face cunoscute clienţilor atât oferte proprii. se creează o mare confuzie. Se poate spune că Internetul este o reţea de telecomunicaţii mare şi eterogenă. Problema securităţii a fost rezolvată prin utilizarea exclusivă a cardurilor emise de consorţii puternice (Master Card şi Visa). în general. în primul rând. Internetul diminuează timpul pe care o firmă sau o persoană sunt obligate să-l consume pentru adoptarea deciziilor. principala preocupare a celor care furnizează servicii constă în satisfacerea necesităţilor clienţilor lor. abordează piaţa şi determină care sunt informaţiile despre clienţi pe care trebuie să le deţină. cât şi pentru firme. cât şi în ceea ce priveşte viteza cu care se pot obţine aceste informaţii. Industria serviciilor este considerată lider în comerţul electronic. Prin intermediul unui canal electronic. cei care operau pe Internet (firme şi clienţi) au fost preocupaţi de securitatea operaţiilor efectuate prin Internet. clienţii sunt contactaţi direct şi întrebaţi în legătură cu informaţiile dorite. tranzacţiile financiare prin Internet vor deveni obişnuite atât pentru persoanele fizice.

care trebuie finanţată centralizat şi concepută înainte de a fi cunoscute necesităţile concrete ale afacerii. efectuarea de împrumuturi. Infrastructura informaţională permite creşterea performanţelor înregistrate în activităţile unei firme. împrumuturi pentru maşini. îşi analizează capacităţile proprii privind investiţiile în tehnologia informaţională pentru a dispune de o infrastructură a tehnologiei informaţionale care să le permită să fie competitivi. conducerii informaţiile necesare. Firmele devin în acest mod tort mai integrate în această lume a comerţului electronic. în prezent. oferind. şcolilor. Aceste reţele oferă o gamă largă de servicii. Aceste sisteme permit clienţilor să folosească o varietate de metode de plată şi să-şi retragă cu uşurinţă bani din conturi. în timp ce firmele mult mai inovative. Mărimea investiţiilor în tehnologia informaţională. firma a trebuit să depoziteze bani lichizi în magazinele sale. în acelaşi timp.bănci. Liderii în comerţul cu amănuntul îşi desfăşoară deja operaţiunile de vânzare online. spitalelor. În general. în general. de Crăciun. În primul rând. imposibilitatea opririi tranziţiei către comerţul electronic fac ca deciziile pe termen lung privind investiţiile în tehnologia informaţională să fie foarte importante pentru noua infrastructură. oportunităţile strategice pe care aceasta le oferă. Această infrastructură are multe în comun cu infrastructura publică a drumurilor şi a podurilor. reţelele bancare pe Internet sunt independente din punct de vedere operaţional şi geografic. Liderii bancari răspund noilor competitori electronici în mai multe moduri. efectuarea de plăţi şi multe altele. aceştia furnizează experimental servicii bancare tradiţionale (depozite bancare. folosind canale electronice şi. firmele care obţin profit mare pe termen scurt deţin infrastructuri limitate la nivelul firmei. care obţin venituri mari din noile produse. deţin infrastructuri extensive. securitatea comerţului electronic. Directorul general al unui lanţ de supermarketuri a declarat recent că mai mult de 50% din venituri se obţin online şi că. case) în cadrul supermarketurilor. îşi formează reţele de baraj fire-wall care să asigure securitatea tranzacţiilor electronice ale acestora şi. 119 . printre care verificarea contului. În al doilea rând. pentru a obişnui clienţii să folosească punctul de vânzare şi pentru retragere de cash din conturile bancare. În prezent.

Totalitatea proceselor formează lanţul de afaceri.3 TEHNOLOGIILE INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII ŞI AVANTAJUL COMPETITIV De la bine cunoscuta teză a lui Porter conform căreia în orice industrie competiţia este structurată de cele 4 forţe de bază: ameninţarea noilor intraţi pe piaţă ameninţarea substituţiei. La fel şi alte procese.6. informaţia devine disponibilă în timp real. Globalizarea conduce la o tot mai accentuată concurenţă dar şi la o calitate mai bună a vieţii prin accesul la informaţiile disponibile în format electronic indiferent de locaţia geografică şi la noi oportunităţi într-un mediu de afaceri caracterizat de reducerea ciclurilor economice. Lupta pentru avantaj competitiv este din start pierdută în faţa unui competitor care foloseşte mai amplu şi mai eficient noile tehnologii. Schimbările de abordare a obiectivelor organizaţiei în era informaţiei (o nouă formă de a prezenta Noua Economie) comparativ cu era industrială sunt şi ele numeroase: producţia de masă devine adaptare a producţiei de masă la cerinţe individuale ale clienţilor. Un al factor care este caracteristici Noii Economii este fenomenul globalizării. Procesul de achiziţii va fi considerat unic pe organizaţie şi va fi eficientizat indiferent de ce anume se cumpără. 120 . Se produc schimbări în organizaţie: organizaţiile devin mai flexibile şi adaptabile. marketingul de masă este înlocuit cu marketing individual. Folosirea TIC devine sursă de avantaj competitiv. puterea de negociere a clienţilor şi puterea de negociere a furnizorilor se ajunge la revoluţia produsă de TIC care este fundamentală şi schimbă modul de derulare a afacerilor. managerii nu mai sunt numai relee de informaţie. Dacă în prezent ne orientăm mai mult pe sectoare funcţionale şi departamente. viitorul managementului bazat pe TIC va fi al orientării pe procese. determinarea costurilor aferente diferitelor activităţi se face eficient. ei sunt mai mult ca un dirijor decât ca un comandant de oşti. de la prognoză la obţinerea de lichidităţi. Tehnologiile IC oferă o oportunitate de a schimba modul în care lucrăm în organizaţie. organizaţiile se aplatizează . echipele şi nu ierarhia devin importante.

din care 40% local şi 10% la distanţă în reţelele de arie largă. Din această informaţie circa 50% este în mişcare. tehnic şi comercial evoluţia societăţii umane la sfârşitul secolului XX. După anumite estimări1 acesta ar putea fi estimat la 1016 . Se poate deci vorbi fără îndoială de Internet şi în context de intranet ca despre un fenomen global şi care accentuează globalizarea. şi un nou tip de muncitor: lucrătorul cu informaţia. începutul secolului XXI. deşi desigur este vorba numai de tendinţe. Ansamblul Internet fiind un sistem de sisteme care creşte rapid şi cu o infrastructură destul de puţin fiabilă există numeroase elemente de vulnerabilitate care au generat preocupări pentru studierea acestora. Volumul de informaţie stocată şi accesibilă pe Internet creşte cu repeziciune. Un sistem de tip Internet este vulnerabil. 1 Vulnerabilitatea si riscuri in contextul noii economii-Vasile BALTAC. Dacă lucrătorul cu informaţia produce.racai. un lucrător cu cunoştinţele va proiecta informaţie care produce valoare. aceea cu informaţia. globalizarea virtuală este mai importantă decât locaţia fizică.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. un fenomen care reflectă în plan ştiinţific. Se prefigurează transformarea lucrătorului cu informaţia în lucrător cu cunoştinţele. Unii chiar vorbesc de dispariţia bibliotecilor sau a documentelor tipărite. Reţelele Internet/intranet au devenit cel mai mare sistem creat de om. ClickStats 2004). etc. transmite şi compară informaţia. Este de remarcat că în sistemul de telecomunicaţii mondial s-a ajuns la o densitate de linii telefonice de17% după peste 160 ani de evoluţie. în timp ce numai după 25 ani densitatea globală a utilizatorilor Internet este de 10%aşa cum o arată principalele statistici internaţionale (C-I-A 2004. personalitate şi motivare diferite de muncitorul erei industriale. înmagazinează. procesează. deci cunoştinţe.optimizarea lanţului informaţiei şi colaborare informaţională cu furnizorii iau locul optimizării lanţului fizic şi colaborării fizice cu furnizorii.pdf 121 . rapid şi la costuri scăzute aşa cum nu a existat în istorie. Tehnologiile moderne de data mining şi de arhivare sau management management al documentelor permit un acces la informaţie complex. Noua economie a generat un nou tip muncă. disponibil la adresa de internet : http://www. Acesta se caracterizează prin capacitatea de a raţiona şi cunoaşte la un nivel ridicat. educaţie.1017 bytes. experienţă.ro/RISC1/VasileBaltac.

După cum se poate observa în Fig. 6.1 s volumul pieţei IT din România creşte continuu, toate segmentele de piaţa IT au avut o creştere rapidă în perioada anterioară.

Figura 6.1-Volumul Pieţei IT din Romania1 Conform studiului Digital Planet în 2009, în România va continua creşterea consumului de IT&C. Mai puţin în hardware, care va stagna oarecum (10% creştere 2007-2005), dar cu cele mai mari creşteri în software (31,5%) si servicii IT (21,5 în aceeaşi perioadă).Cu acestea, putem spune că România este un sector IT&C dinamic ceea ce duce la ideea că dezvoltarea internetului are efecte pozitive asupra economiei digitale.

1

122

Capitolul 7 VULNERABILITĂŢI ALE ECONOMIEI DIGITALE

7.1 RISCURI DIGITALE ALE NOII ECONOMII

Vulnerabilitatea sistemelor Internet este mai mare decât cea a sistemelor care le-au precedat. Afirmaţia se justifică în primul rând deoarece volumul informaţiei este mult mai mare decât la celelalte sisteme. În al doilea rând creşterea Internet a fost rapidă şi fără a fi însoţită de preocupări deosebite pentru asigurarea unei limitări a vulnerabilităţii. Important părea la un moment dat să fi prezent în Internet şi mai puţin să te asiguri. În afara vulnerabilităţii clasice în Internet a apărut atacul informatic ca element provocat sau declanşat întâmplător. Este cunoscut că informaţia poate fi pierdută, furată, modificată, folosită necorespunzător şi decriptată ilegal. Este posibilă pierderea integrităţii, confidenţialităţii şi disponibilităţii datelor. Vulnerabilitatea Internet este de 100%, nefiind posibil se conceapă un sistem total nevulnerabil. Elementele de vulnerabilitate pot fi evidenţiate la nivel micro- şi macrosistem. Complexitatea fiind suficient de mică, vulnerabilitatea este controlabilă la nivel de microsistem. Sursele de risc sunt echipamentele, software-ul şi bazele de date. În cazul echipamentelor principalii factori de vulnerabilitate, în afara problemelor normale generate de fiabilitatea intrinsecă a componentelor sistemului, sunt dezastrele naturale(furtuni, inundaţii, cutremure, etc.), căderile sau întreruperile de alimentare cu energie şi actele de vandalism. În software, aplicaţii şi date putem evidenţia factorii furt, alterare / distrugere de date, viruşii informatici şi accidentele neintenţionate. Diminuarea vulnerabilităţii la nivel microsistem se poate face prin măsuri de control al accesului şi creşterea robusteţii programelor. Toate acestea se fac cu un anumit cost care este cu atât mai mic cu cât măsurile sunt luate mai din timp în fazele de proiectare şi realizare a sistemului. Există numeroase metode de reducere a vulnerabilităţii microsistemelor prin proiectare cu elemente de securitate, separarea funcţiilor, controale de reţea, 123

criptare şi creare de firewall-uri. În bună măsură folosirea acestor metode contribuie la creşterea rezistenţei la perturbaţii şi atacuri a sistemelor. Problemele de vulnerabilitate fiind imposibil de eliminat, apare ca necesară adoptarea de planuri de recuperare a daunelor. Aceste planuri se pot dovedi extrem de eficace atunci când din motive diverse au loc căderi sau atacuri asupra sistemelor. Din păcate, asemenea planuri se întocmesc foarte rar. Costul măsurilor de securitate apare, de regulă, mare pentru beneficiarii sistemelor şi chiar este mare în funcţie de nivelul de securitate dorit. Costul daunelor potenţiale descreşte însă funcţie de nivelul de securitate. Un optim economic poate fi găsit prin calcularea costului combinat al asigurării securităţii microsistemului. Vulnerabilitatea Internet la nivel macro este o consecinţă a arhitecturii sale ca reţea de elemente vulnerabile la nivel microsistem şi a perturbărilor prin incidente. Sursele de incidente sunt atacuri involuntare sau provocate. Sunt cunoscute tipurile clasice de incidente: încercări, scanare, compromitere cont utilizator, compromitere rădăcină , captura de date din pachete, blocarea serviciului, înşelăciune, folosirea de coduri maligne, atacuri asupra infrastructurii. Creşterea incidentelor este exponenţială. Este adevărat că sistemele se caracterizează intrinsec prin robusteţe. În multe situaţii funcţionarea parţială reduce vulnerabilitatea. Principalul element actual de vulnerabilitate au devenit atacurile. Anual sunt cheltuite sute de milioane de dolari pentru repararea daunelor produse de atacuri. Factorii favorizanţi ai acestui tip de vulnerabilitate sunt nodurile nesigure şi folosirea sunt nodurile nesigure şi folosirea comunicaţiei necriptate. Este adevărat că în fazele primare ale dezvoltării Internet nu au existat aplicaţii majore care să ceară măsuri de securitate deosebite. Creşterea a fost rapidă, fără măsuri de securitate deosebite. Personalul de exploatare era şi el insuficient instruit. Dezvoltarea afacerilor electronice de tip eBusiness a condus la un nou nivel necesar de securitate, mult maximizat. Internet a devenit instrumentul folosit de sute de milioane de utilizatori faţă de un număr restrâns în era preInternet. Din punct de vedere tehnic viteza de creştere şi mai ales timpul scurt nu au permis contracararea eficientă a influenţei factorului uman în sporirea vulnerabilităţii Internet. 124

Sisteme fără oameni se comportă diferit faţă de sistemele cu interacţiune umană puternică. În Internet sunt zeci de milioane servere şi aproape un miliard de oameni. Acţiunea umană devine astfel factorul principal de vulnerabilitate. Dimensiunea Internet devine comparabilă din punct de vedere al complexităţii interacţiunilor cu colectivităţile umane. Se pune justificat întrebarea dacă studiul organizării societăţii umane nu este o sursă de soluţii pentru scăderea vulnerabilităţii ? Vulnerabilitatea societăţii umane este şi ea foarte mare. Societatea reprezentată ca sistem are în noduri oamenii care sunt extrem de nefiabili. Sistemele din Internet şi societatea umană au multe asemănări şi anume multă redundanţă, comunicare, vulnerabilitate a informaţiei stocate în creştere în timp. Globalizarea intensifică forţa atacurilor şi asupra societăţii, la fel cum în mod pregnant se manifestă şi în Internet. Este un fenomen necontestat că vulnerabilitatea sistemelor în contextul Internet este mare şi în creştere. Soluţii tehnice există , sunt însă scumpe, greu de generalizat şi vor avea succes limitat. Soluţii pot fi însă găsite prin analogia cu societatea umană. Societatea a fost confruntată încă din fazele incipiente cu problema vulnerabilităţii ei. Soluţii găsite au fost diverse, de la construcţii şi comunităţi fortificate la folosirea de sisteme de alarmare eficiente. Nu este o dilemă să decizi dacă se pun uşi blindate la toate casele dintro comunitate sau se folosesc forţe de ordine eficiente. Societatea umană a optat de timpuriu pentru o organizare prin legi şi reguli şi instituţii de aplicarea acestora. Lumea Internet va trebui să evolueze de la absenţa reglementării la reglementări naţionale şi globale. Reglementările pot reduce vulnerabilitatea cu costuri mai mici decât măsurile tehnice. Lumea Internet poate deveni globală, democratică şi sigură şi prin măsuri tehnice şi prin reglementări internaţionale. Opozanţii unei asemenea abordări pot invoca spiritul de liberă iniţiativă (free enterprise) care a contribuit mult la creşterea Internet şi piedicile pe care reglementările le-ar putea pune dezvoltării în continuare. Trecerea la utilizarea Internet în ample aplicaţii economice, de învăţământ, culturale, de administraţie publică face ca ignorarea problematicii vulnerabilităţii să devină un factor de frânare chiar mai mare decât acela al unor reglementări insuficient fundamentate. Prin caracterul său global fenomenul Internet cere reglementări globale transfrontaliere. După, ziua de 11 septembrie 2001 s-a schimbat major percepţia generală asupra vulnerabilităţii şi măsurilor necesare de reducere a ei. Sofisticatele sisteme de monitorizare electronică a comunicaţiilor nu au putut 125

preveni tragicele evenimente din acea zi si altele similare. Ulterior s-a investit enorm, în special în sisteme de identificare şi protecţie electronică, dar în paralel reglementările naţionale şi internaţionale au fost adaptate mai bine la noua situaţie în care a devenit clar că tehnologiile noi sunt folosite şi pentru protecţia oamenilor, dar şi de către terorişti, noua ameninţare a secolului XXI.

7.2 RISCURILE AFACERILOR ELECTRONICE

Dezvoltarea fără precedent a tehnologiei a determinat schimbarea mediului de afaceri. Acesta reprezintă primul pas către trecerea la revoluţia post-industrială, care va fi în mod fundamental o revoluţie a informaţiei. Deschiderea infrastructurilor IP (Internet Provider) a înlesnit apariţia noilor modele de afaceri şi a creat mari oportunităţi. Totul este fundamental schimbat, diferit total de ceea ce a fost cunoscut până acum, însă, concomitent, apar şi riscurile. Web-ul a fost acceptat mult mai rapid decât orice altă tehnologie anterioară. Acest lucru schimbă complet modul de desfăşurare a activităţilor anterioare, indiferent dacă este practicat de oameni de afaceri, sau de persoane private. Odată cu începerea activităţii pe Internet apar şi problemele legate de verificarea veridicităţii tuturor informaţiilor din reţea precum şi de acces al persoanelor nedorite în reţea, acum, când aceasta este o reţea deschisă de informaţii. Afacerile electronice creează medii de lucru nesigure. În acest sens, trebuie evaluate riscurile şi beneficiile pe care o societate le are în urma unei astfel de activităţi şi, în funcţie de acestea, trebuie reorganizată activitatea pe care ea o desfăşoară. Atunci când o firmă intră în domeniul afacerilor electronice, iar activitatea sa se bazează complet pe modul în care utilizatorii folosesc informaţiile legate de clienţii firmei, mediul în care acea firmă acţionează devine unul foarte nesigur. În cazul în care firma nu dispune de un sistem de securitate care să monitorizeze activitatea electronică, există tot timpul pericolul producerii de accidente. De asemenea, trebuie să se solicite persoanelor care au acces la reţeaua firmei să utilizeze sisteme care sunt compatibile cu sistemul acesteia. 126

Utilizatorii interni sunt la fel de periculoşi ca şi cei externi firmei. cum ar fi cunoaşterea clienţilor. pentru a garanta securitatea site-urilor lor. accentul nu se pune pe creşterea vânzărilor pe Internet. multe firme utilizează certificate digitale (digital certificates) pe lângă sistemele tradiţionale de autentificare. a partenerilor de afaceri etc. fiind afectată şi reputaţia firmei. la afaceri pe Internet. 127 . Afacerile electronice reprezintă o activitate relativ nouă şi majoritatea firmelor prezente pe Internet nu sunt pregătite pentru asigurarea securităţii activităţii lor. În prezent se tranzacţionează lunar pe Internet miliarde de dolari. În lumea afacerilor prin Internet. prin conectare la întregul mapamond. care este un mediu prin excelenţă anonim. pierderile nu sunt numai de ordin financiar. pentru a o putea păstra cât mai mult. Ele au fost create atât pentru o mai mare siguranţă a tranzacţiilor. deoarece persoanele care au acces la sistemul informatic al firmei respective nu trebuie „să spargă codurile” pentru a intra în sistem. adică de fiecare dată când se permite accesul unei persoane din exterior în reţeaua firmei. Riscurile aferente activităţii pe Internet cresc de fiecare dată când se deschide o poartă în reţea. Există nenumărate moduri de asigurare a securităţii: soluţii hardware. când banii şi informaţiile erau schimbate personal. Acestea sunt asemănătoare cărţilor de credit şi sunt folosite pentru a identifica clienţii atunci când consultă un site. ci pe calitatea serviciilor oferite. În prezent se estimează că există peste 800 milioane de utilizatori ai Internetului. soluţii ce vizează informaţiile. Certificatele digitale sunt personalizate prin intermediul unor inscripţii personale şi al unor coduri de acces. De aici rezultă necesitatea crescândă a asigurării securităţii operaţiilor efectuate pe Internet. Astfel. Printre nevoile principale ale acestora se numără existenţa unui mediu stabil. Acesta este un lucru foarte important. Trecerea la comerţul electronic presupune trecerea de la sistemul tradiţional. Utilizarea acestor certificate digitale s-a extins în prezent. De exemplu. firma este responsabilă în faţa întregii lumi. necunoscându-se în realitate persoana de la celălalt capăt al firului. fapt care arată amploarea pe care o iau afacerile ce se desfăşoară prin intermediul Internetului. cât şi datorită necesităţii de a personaliza relaţia cu clienţii. În acest caz. care să inspire încredere. pentru informaţiile pe care le furnizează.

elaborarea unui plan de reacţie în caz de urgenţă. O protecţie eficientă va duce la minimizarea pătrunderilor ilegale. compatibilitatea sistemelor. o firmă trebuie să aibă garanţia responsabilităţii sale pentru absolut orice decizie adoptată: de la modul în care alege furnizorii. la modul de alegere a tipului de activitate. În viitor. este de aşteptat ca fraudele să apară în zonele cel mai puţin riscante şi neadecvat protejate. atunci când o firmă transmite un mesaj e-mail fără a avea nici un soft pentru detectarea viruşilor. putem spune că elementele fundamentale ale prevenirii riscurilor în domeniul afacerilor pe Internet se are în vedere: confidenţialitatea informaţiilor. trebuie să se stabilească foarte clar cine sunt persoanele şi care sunt competenţele persoanelor implicate în managementul riscului aferent activităţii pe Internet. controalele tehnice (verificare a compatibilităţii sistemelor utilizate). În concluzie. care aduc câştiguri mari. managementul riscului pentru activităţile prin Internet implică: evaluarea riscurilor. În esenţă. la modul de acces în reţea etc. pentru prevenirea riscurilor aferente activităţii pe Internet sunt eficiente: controalele organizaţionale (numirea unei persoane care să fie responsabilă de securitatea sistemului informaţional). verificarea personalului (verificarea activităţilor desfăşurate de angajaţi). la reţeaua pe care o va utiliza. Oricând. controale fizice on-site. Astfel. De asemenea. de-a lungul etapelor ciclului de viaţă. De asemenea.Un alt tip de riscuri ce apar ca urmare a prezenţei pe Internet a unei firme îl constituie riscurile poştei electronice. Managementul riscului în domeniul afacerilor pe Internet presupune dezvoltarea continuă a ciclului de viaţă al produselor. integritatea informaţiilor. dezvoltarea controlului daunelor. există posibilitatea transmiterii unui mesaj e-mail infectat către toţi clienţii sau potenţialii clienţi. în timp ce lipsa ei nu numai că va 128 . instruirea adecvată a personalului (stabilirea unui set de cerinţe şi reguli pentru persoanele care au acces în reţea). creşterea gradului de instruire al personalului pentru reacţia rapidă în situaţii neprevăzute. disponibilitatea informaţiilor precum şi detectarea riscurilor potenţiale.

Există o modalitate de a proteja documentele prin “criptarea” lor. o constituie fraudele ce au ca obiect mesajele email. Aceste legi vizează. Prin astfel de reglementări se evidenţiază diferenţele între desfăşurarea comerţului electronic în Statele Unite. care încearcă realizarea unei alianţe cu Japonia. cu care se confruntă orice persoană conectată la reţea. de fiecare dată când se trimit informaţii referitoare la clienţi în afara Uniunii Europene trebuie ca respectivul client să îşi dea acceptul pentru realizarea acestei operaţii. în graniţele acesteia. având ca scop protejarea clienţilor. Astfel. Se încearcă găsirea unei soluţii pentru armonizarea concepţiilor americane cu cele japoneze. acest lucru reprezintă o problemă importantă. În principiu. de la cel care încearcă să spargă sistemul. de aceea. Uniunea Europeană a adoptat o nouă metodă de protecţie a confidenţialităţii informaţiilor puse la dispoziţia cetăţenilor străini. pe lângă aspectele legate de securitatea datelor. care va trebui rezolvată.permite intruziunea. şi Europa. ce reglementează modul în care se pot trimite informaţii din SUA în Uniunea Europeană şi viceversa. Acest domeniu nu este suficient reglementat şi. pe de o parte. Reglementările ce privesc buna cunoaştere a clienţilor se aplică în mediul bancar şi în întreaga comunitate financiară şi a ofertanţilor de servicii. există două modalităţi de criptare: codificarea şi decodificarea cu aceeaşi cheie şi utilizarea cheilor publice şi private. urmărindu-se mai multe obiective. printre care: 129 . stabilirea unor reguli în ceea ce priveşte confidenţialitatea datelor. Un exemplu în acest sens îl constituie “Economic Union Data Protection Act”. Motivul pentru care Uniunea Europeană a impus o astfel de reglementare îl constituie faptul că se doreşte menţinerea persoanelor interesate să facă afaceri în Europa. prin supravegherea firmelor cu care aceştia colaborează. Altă categorie de fraude prin reţeaua Internet. acest lucru nu îl împiedică pe oricare intrus. deoarece aceasta reprezintă un element deosebit de important în desfăşurarea activităţii într-un mediu anonim cum este Internetul. Deşi singura persoană care primeşte mesajul este destinatarul. să îl vizioneze. Aceste reglementări au deci şi o latură economică. în principal. până la persoana care administrează serverul. Trebuie realizată o evaluare a sistemelor interne şi a structurii interdepartamentale. dar faptul că există posibilitatea de a penetra sistemul va deveni cunoscut şi va creşte numărul incidentelor de acest tip. În prezent numai ţările dezvoltate au adoptat unele legi cu privire la utilizarea Internetului şi la comerţul electronic. şi cu cele europene pe de altă parte.

com uşor de confundat de către utilizatori cu numele siteului Casei Albe. comentarii tendenţioase. sau de firme concurente. Există însă cazuri în care ele sunt realizate chiar de către angajaţii firmei respective. monitorizarea informaţiilor. Pentru o societate de asigurări este foarte dificil să răspundă unor astfel de atacuri. O altă problemă cu care firmele se confruntă în ceea ce priveşte activitatea acestora pe Internet sunt “attack-site-urile”. având ca membri cele mai importante organizaţii. impunând o serie de standarde în ceea ce priveşte dezvoltarea de soft şi dezvoltarea modului de utilizare a datelor individuale într-un mediu. De asemenea. existenţa unor pagini de Web. attack-siteurile reprezintă o colecţie de plângeri şi nemulţumiri din partea clienţilor la adresa serviciilor slabe oferite pe Internet de către diferite firme. şi care îşi desfăşoară în prezent activitatea pe Internet. urmând săşi schimbe apoi adresa şi denumirea site-ului). asupra persoanelor cu care firmele colaborează pe căi electronice. În general. Este posibil ca să se ceară în curând să se realizeze investigaţii independente. o firmă apelează la anumite programe guvernamentale pentru a afla toate numele site-urilor calomnioase. o astfel de confuzie poate determina pierderea De exemplu.gov. în care să se înregistreze reclamaţiile clienţilor. o firmă care difuzează filme interzise tinerilor sub 18 ani a folosit ilegal numele whitehouse. au apărut grupuri private ce acţionează ca reglementatori în domeniu. cât şi în afara acesteia. actualizarea informaţiilor de pe paginile Web. sau a unor adrese.uniformizarea sistemelor de securitate atât în UE. înregistrarea numelor site-urilor firmelor “pirat”. Scopul acestora este să atace firmele răspândind informaţii compromiţătoare. Cele mai eficiente metode de apărare împotriva unor astfel de atacuri sunt: înregistrarea numelor site-urilor firmelor care au desfăşurat activităţi de publicitate negativă (de exemplu. care se aplică deja în domeniul bancar şi al valorilor mobiliare. zvonuri nefondate. cu modificarea extensiei1. 1 130 . Pentru o firmă. whitehouse. în conformitate cu legile “Know Your Customer” (Cunoaşte-ţi clientul). Se aşteaptă apariţia unor reglementări pentru urmărirea datelor referitoare la clienţi.

generalizarea prea rapidă a folosirii lui care nu permite dezvoltarea de metode eficiente de securizare a aplicaţiilor. 7. implementarea de soluţii robuste şi fiabile şi instruirea participanţilor în probleme de risc. Aceasta presupune evaluarea sistemelor şi a proceselor interne. Riscul este comun tuturor ţărilor. şi. Riscul este amplificat şi de apariţia de noi forme de atacuri şi război digital care de cele mai multe ori nu pot fi prevenite. a reputaţiei. O cădere a infrastructurii TIC opreşte în prezent activitatea economică şi colateral celelalte activităţi la acelaşi nivel de distructivitate cu o cădere a sistemului energetic Generalizarea aplicaţiilor cu infrastructură Internet conduce ca fenomen social la pătrunderea în rândul utilizatorilor a infractorilor informatici. o firmă trebuie să includă printre metodele sale de distribuţie şi comerţul electronic. o categorie nouă dar nu mai puţin periculoasă decât cea clasică. fiind greu de anticipat care va fi forma lui în etapa actuală de dezvoltare a TIC în multe ţări ale lumii.2. dar pentru ţări emergente cu infrastructură în formare poate fi considerat mai mare în contextul problemelor de lipsă de educare a utilizatorilor în folosirea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. dar şi a vulnerabilităţii firmelor care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul Internetului.multor oportunităţi de afaceri. adică trebuie să înceapă să vândă “via Internet”. Fragilitatea sau lipsa de consistenţă a sistemului de protecţie împotriva riscurilor generate de vulnerabilitatea sistemelor informatice amplifică riscul major definit ca vulnerabilitate digitală. accentuat de factori de risc printre care viteza de creştere a Internet. Pentru a fi competitivă. Comerţul electronic va duce la creşterea volumului de activitate.1 Vulnerabilitatea digitală Un prim risc major este determinat de vulnerabilitatea digitală. Se poate detecta ca un prim risc major creşterea continuă a vulnerabilităţii sistemelor informatice la scară naţională şi globală . de asemenea. 131 . asigurarea protecţiei şi stabilirea unor scenarii de acţiune. împreună cu profiturile asociate acestora.

2.2. ale comerţului electronic.7. Pe un plan mai general. acumularea de informaţie în Internet şi alte reţele informatice generează teama de ameninţare la adresa democraţiei. colectivităţilor sau organizaţiilor. Şi în ţara noastră există legi ale protecţiei datelor personale. Lipsa efortului de constituire a conţinutului digital1 sau întârzieri în crearea lui reprezintă un alt risc major. ale semnăturii electronice. 1 2 Digital Content Data Warehouse 3 Preşedinte IBM 132 . Este evidentă tendinţa de creare a conţinutului digital care oferă o largă accesibilitate a informaţiei în toată societatea. Lou Gerstner3 consideră. care prevăd sancţiuni aspre pentru infracţiunile de acces neautorizat la informaţie şi folosirea ei neadecvată. riscul aferent fiind acela că i se poate acorda o prioritate scăzută justificată prin costurile ridicate. pot fi aduse prejudicii prin folosirea potenţială a informaţiei stocate în sistemele informatice împotriva persoanelor.3 Folosirea adversă a informaţiei şi violarea intimităţii Un al treilea risc major – folosirea adversă a informaţiei şi violarea intimităţii. Legislaţia statelor democratice încearcă să reducă acest risc. în care accesul la dosarele medicale poate fi nesecurizat ca să dăm un exemplu dintre alte multe alte aspecte. Tot în categoria riscului generat de conţinutul digital se poate include întârzierea constituirii depozitelor de date2 care pot produce în condiţiile competiţiei internaţionale rămâneri în urmă la nivelul organizaţiilor sau macroeconomic. Arhivarea electronică a documentelor este o cerinţă care nu poate fi ignorată. etc. 7.2 Lipsa sau întârzierea constituirii conţinutului digital Al doilea risc major– lipsa sau întârzierea constituirii conţinutului digital. Astfel. Modul de implementare a legislaţiei poate fi însă considerat un risc secundar asociat. că problema cea mai importantă a eBusiness este intimitatea şi respectarea dreptului la intimitate într-o lume în care se monitorizează orice şi oricând.

.7. Riscul excluziunii digitale este real. Eforturile de răspândire a utilizării TIC pot reduce prăpastia digitală. cu o creştere a pieţei calculatoarelor personale de 22% anual. în fapt ea se adânceşte. dotarea cu calculatoare este încă redusă . Cu toate acestea numai circa 23% din populaţie are acces la Internet. Un risc major asociat este însă fenomenul de ţintă mobilă . 2002).2. inclusiv cele cu facilităţi de comerţ electronic. numai 30-40 % din firme sunt dotate cu PC-uri şi chiar mai puţine sunt conectate la Internet (MCTI. acesta este ridicat şi în rândul managerilor. între tineri şi vârstnici. Există fără îndoială şi la noi semne încurajatoare privind impactul noii economii: dinamica ieşită din comun a pătrunderii telefoniei mobile cu un ritm apreciat ca fiind printre cele cel mai mari din Europa. Prăpastia digitală adânceşte inegalităţile nu numai între ţări sau regiuni geografice. Un răspuns la această provocare este programul ECDL European Computer Driving License. 2004). Disponibilitatea tehnologiilor informatice şi accesul la Internet rămân deci factori principali ai reducerii acestui decalaj. dar şi în interiorul aceleiaşi ţări între populaţia urbană şi cea rurală. ţările din prima linie avansând şi ele rapid spre conexiunea de bandă largă generalizată şi creare şi disponibilizare de conţinut complex. mai ales prin investiţii în infrastructură . analfabetismul informatic poate fi evaluat la 75-80% şi din păcate. Dacă analfabetismul clasic este în România undeva pe la 1% conform statisticilor. adică decalajul care există în folosirea TIC în organizaţii şi la nivelul ţării. între bogaţi şi săraci. urmând a diferenţia ţări şi straturi sociale încă mai multe decenii şi chiar a exacerba inegalităţile şi a se constitui 133 . Pentru o firmă din România un calculator de tip PC echivalează ca preţ cu 970 de ore de manoperă calculat pe bază de costuri salariale. cu o spectaculoasă creştere a numărului de hosturi Internet. între zonele dezvoltate şi cele defavorizate. dar penetrarea lui este încă insuficientă. Dar nu sunt singurii. Creşte rapid şi numărul de carduri bancare şi numărul de situri web.4 Lărgirea prăpăstiei digitale România ca şi alte ţări emergente este confruntată cu fenomenul cunoscut sub numele de prăpastie digitală sau Digital Divide. în timp ce în Uniunea Europeană numai cu 64 ore (Baltac. etc. Deşi există senzaţia că prăpastia digitală se îngustează.

2003) Riscul întârzierilor în această evoluţie este mare: necompetitivitatea întreprinderilor şi economiei naţionale.ca o ameninţare viitoare. Societatea informaţiei şi în perspectivă societatea cunoaşterii propulsează societatea pe o nouă treaptă de dezvoltare în care informaţia şi cunoştinţele devin resurse primare care adaugă valoare activităţilor economice. Uniunea Europeană lansând programul eEurope 2005 adaugă acest principiu chiar ca subtitlu (Council of the EU. ci pentru toţi.5 Evoluţia insuficientă spre societatea informaţiei Un al cincilea risc major – evoluţia insuficientă spre societatea informaţiei. William Clinton1 chiar avertiza la un eveniment internaţional în anul 2002 că beneficiile dezvoltării economice cu referire la TIC trebuie să treacă de la cei bogaţi şi la cei săraci. Societatea informaţiei şi în perspectivă a cunoaşterii nu se construieşte pentru elite. but if not they have to put barbed wire to separate themselves from the others situated on the wrong side of the divide because the poorness generates terrorism” 134 . 1 Al 42lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii: "our children will live in the most interesting and peaceful era of the mankind history. 7. aprecia că prăpastia digitală devine ireversibilă. absenţa facilităţilor oferite cetăţenilor pentru a trăi într-o nouă societate a cunoaşterii.2. Mai mult. creează un nou standard de viaţă şi democratizează societatea.

să-şi demonstreze utilitatea. Problema securităţii informaţiilor are astfel trei dimensiuni: urmăreşte furnizarea informaţiilor şi asigurarea disponibilităţii proceselor de prelucrare a datelor în momentul în care sunt necesare. Iată câteva din explicaţiile acestei probleme: managementul firmei nu conştientizează exact necesitatea asigurării securităţii informaţiilor până în momentul în care se produce un incident. respectiv necesitatea postului pe care îl ocupă. Prin accentuarea atacului împotriva lor se urmăreşte ca responsabilitatea implementării şi a managementului să fie transferată utilizatorilor sistemului informatic. Se cunoaşte că o securitate bună trebuie să fie invizibilă. modul în care trebuie organizată şi condusă activitatea de asigurare a securităţii informaţiilor într-un mediu tot mai expansiv al procesării datelor şi modalităţile de restaurare a sistemului. în urma producerii unui dezastru sugerează că securitatea informaţiilor trebuie corelată cu nevoile economice. Problema necesităţii unei funcţiuni care să asigure securitatea informaţiilor izvorăşte din faptul că prin această activitate nu se aduce nici un plus de valoare economică informaţiilor. Impactul pe care tehnologiile emergente îl au asupra securităţii informaţiilor.7.3 NECESITATEA PROTEJĂRII INFORMAŢIILOR În capitolele anterioare au fost abordate probleme privind managementul şi unele aspecte economice ale procesului de implementare a tehnologiei informatice.3. sau producerea unui dezastru major care să afecteze considerabil posibilitatea firmei de a-şi continua activitatea. cum ar fi pătrunderea unui hacker în sistem. Toate aceste eforturi ar fi inutile dacă nu am şti cum să protejăm sistemul informaţional care sprijină activitatea economică a firmei. 135 .1 Importanţa economică a securităţii informaţiilor Responsabilii cu securitatea datelor unei firme sunt nevoiţi mereu să-şi justifice poziţia. caută ca informaţiile să nu mai poată fi modificate de către persoane neautorizate. 7. asigură securitatea. din perspectivă economică. confidenţialitatea informaţiilor vitale ale firmei.

informaţia necesită protecţie şi atunci când se află pe alte suporturi. de cele mai multe ori se consideră că securitatea informaţiilor presupune doar securitatea calculatoarelor şi a reţelei şi se uită că. responsabilii cu securitatea informaţiilor au un acces relativ la managementul firmei. ei întâmpină dificultăţi în realizarea unei justificări economice a funcţiei securităţii informaţiilor. între compartimentul de audit intern şi între echipa de management al sistemului informaţional. Accentul se va pune. prin intermediul unei reţele. responsabilii cu securitatea datelor. pe diferite suporturi (hârtie. De cele mai multe ori nu erau disponibile instrumente pentru distribuirea controalelor de siguranţă.2 Mediul securităţii informaţiilor Cei care lucrează în domeniul protejării informaţiilor. puteau pătrunde în mainframe-ul lor. nu înţeleg activitatea economică a firmei în ansamblul său. au puţine ocazii de a-i convinge pe manageri de necesitatea asigurării securităţii informaţiilor.managementul conştientizează necesitatea securităţii informaţiilor.3. Acestea îşi pot disputa “proprietatea” asupra problemei privind securitatea grupului de informaţii. care. în general. dischete. care. constatată că informaţiile sunt răspândite în întreaga firmă. acest război este câştigat de către echipa de management al sistemului informaţional. În consecinţă. Astfel. 136 . pe modul în care se justifică importanţa securităţii informaţiilor din punct de vedere economic. o luptă între departamentul ce se ocupă cu siguranţa firmei în ansamblu. în cadrul unor firme. desene etc. sau când are alte forme. în principal. iar firmele opuneau o rezistenţă destul de mare angajării unui personal suplimentar care să dirijeze această activitate. profesioniştii din domeniul securităţii datelor s-au confruntat cu existenţa unor computere. opreşte anumite grupuri de informaţii la niveluri inferioare ale firmei. de fapt. Această constatare poate determina. 7. Puţini sunt cei care înţeleg că securitatea informaţiilor mai presupune şi asigurarea disponibilităţii şi integrităţii informaţiilor. tinde să pună accentul pe protejarea confidenţialităţii informaţiilor. planificarea unor metode de recuperare după producerea unui dezastru. De cele mai multe ori. de cele mai multe ori. Această viziune centralizată este afectată de distribuirea datelor pe scară tot mai largă.). În consecinţă.

Viteza rapidă cu care părţile firmei acţionau a creat reale probleme managementului sistemului informaţional şi provocări aproape imposibile celor care se ocupau de securitatea informaţiilor. pentru că dacă furnizoarea îşi va pierde datele. uneori. poate permite oricărui hacker inteligent să pătrundă în sistemul unei firme. sau altul. a constat în faptul că relaţiile dintre furnizori şi clienţi au devenit tot mai strânse în încercarea lor de a îmbunătăţi eficienţa şi de a face faţă operaţiunilor concurenţei. controlul resurselor sistemului informaţional revenind fiecărei subunităţi organizatorice. care se pare că a avut un impact mai important pe termen lung. funcţia de securitate a informaţiilor fie a fost atribuită unei firme furnizoare de astfel de servicii. cât şi către clienţi. Alte două aspecte ale acestei probleme s-au cristalizat la sfârşitul anilor ‘80. 137 . într-un fel. conectarea neînsoţită de măsuri de protecţie. În consecinţă. În al doilea rând. În practică. vulnerabilitatea sistemului informaţional al firmei a fost accentuată şi de evoluţiile considerabile ale tehnologiilor şi marketingului. sau cel puţin controlul lor. activitatea unei firme ar putea depinde de calitatea sistemului de securitate a informaţiilor. Mai întâi a fost varietatea de computere portabile. competitivităţii. dacă firma care este furnizoarea ei nu are un asemenea sistem. trebuie să se găsească modalităţi de a convinge conducerea superioară a firmelor că. Una dintre aceste tendinţe a reprezentat-o faptul că tot mai multe firme cedau gestionarea sistemului lor informaţional altor firme. loc unde se produce schimbul liber de date (atât tehnice.Un şoc l-a constituit descentralizarea departamentului de management al sistemului informaţional. atât către furnizori. majoritatea firmelor vor fi/sunt conectate la Internet. aceasta a constat în deschiderea reţelelor. fie a rămas în cadrul firmei ca o componentă a funcţiunii de management a sistemului informaţional. Apoi s-a intensificat achiziţia de computere şi s-a diversificat activitatea mai multor firme. O altă tendinţă. cât şi de natură economică). Întrucât Internetul este o reţea la care poate avea acces oricine. dar acesta nu-i ajută la nimic. Într-un mediu caracterizat de schimbări rapide. atunci şi firma va avea de suferit). în această manieră reducându-se costurile. ale căror procedee de asigurare a securităţii informaţiilor nu puteau fi stabilite şi controlate de către firma în cauză (să presupunem că o firmă are un sistem bun de asigurare a informaţiilor. care treceau printrun proces de restructurare. care au făcut posibilă transportarea informaţiilor firmei în toată lumea şi a miniaturizării memoriilor de tip flash. Ca şi cum nu ar fi fost de ajuns.

să asigure/protejeze “intimitatea” utilizatorilor. să asigure capacitatea firmei de a-şi continua activitatea în caz de dezastru.3. acordă asistenţă utilizatorilor şi celor care lucrează la perfecţionarea / implementarea controlului unor aplicaţii delicate. sarcina funcţiunii de protejare a informaţiilor este de a contribui la protejarea activelor informaţionale ale firmei împotriva tuturor ameninţărilor potenţiale. Pe scurt. planifică recuperarea şi continuarea activităţii firmei. se asigură că managerii şi ceilalţi angajaţi sunt conştienţi de responsabilitatea pe care o presupune asigurarea securităţii activelor informaţionale ale firmei. profesioniştii în domeniu pot iniţia şi conduce revizii periodice pentru a se asigura dacă procedurile utilizate sunt cele corecte şi dacă echipamentele sunt în stare bună.7. Pentru a-şi îndeplini sarcinile. să protejeze confidenţialitatea unor informaţii mai importante ale firmei. acordă asistenţă în probleme de securitatea informaţiilor (cum ar fi contaminarea cu viruşi sau pătrunderea hackerilor). În plus. dezvoltă posibilităţi de acţiune şi control care să corespundă politicilor firmei. De asemenea pot participa la acţiunile de audit ale acestor echipamente. sarcinile lor sunt: să asigure disponibilitatea informaţiilor corecte când utilizatorii au nevoie de ele. În concluzie. 138 . realizează următoarele activităţi: sfătuiesc conducerea cu privire la tipul activităţilor şi al procedurilor necesare asigurării siguranţei activelor informaţionale ale firmei. să împiedice modificarea neautorizată a activelor informaţionale. în cazul producerii unor dezastre.3 Rolul securităţii informaţiilor Majoritatea responsabililor cu securitatea informaţiilor trebuie să înţeleagă destul de clar care este rolul lor într-o firmă. responsabilii cu securitatea informaţiilor şi personalul din subordinea lor.

Care ar putea fi rolul unui profesionist în domeniul securităţii informaţiilor în această situaţie? Să considerăm următoarele variante şi să stabilim care are valoare: specialistul în probleme de securitate a informaţiilor nu este necesar să se afle în interiorul firmei. de inginerul de întreţinere. dacă echipele de salvare. Nu era practic posibil să găseşti un raport privind producerea unui anumit tip de incident. precum şi celor de la departamentul de audit intern. sau potenţiale anumitor. toate rapoartele. sau tuturor superiorilor. sau de pompieri ar fi solicitat aceste informaţii (de exemplu localizarea valvelor). de către departamentul de protecţie a muncii. Mai mult. aici vorbim despre informaţii critice pentru continuarea activităţii. într-un timp relativ scurt. sau pentru refacerea după producerea unui dezastru. nu le-ar f putut obţine. de asemenea. câteva aspecte rămân nelămurite. de departamentul pentru protecţia mediului. În cazul producerii unei defecţiuni. Inginerului i se atribuise această sarcină de aproximativ un an. 139 . cu problema potenţialei siguranţe în anumite condiţii de mediu. Întreprinderea era mai veche de 35 de ani şi fusese întreţinută de un şir întreg de ingineri care întocmiseră rapoarte detaliate privind fiecare incident produs şi fiecare reparaţie efectuată.1 În mod evident. informaţiile nu pot fi salvate şi utilizate în cazul unui dezastru. Astfel. Informaţiile din exemplu se aflau doar pe suport de hârtie şi nu erau disponibile. Ne confruntăm. De asemenea. sau chiar distrus. înlăuntrul căruia erau depozitate toate rapoartele şi planurile fabricii. specialistul în probleme de securitate a informaţiilor ar trebui să raporteze pericolele existente. în cazul unei catastrofe. se afla plasat la 30 de metri în incinta întreprinderii. deşi bine întocmite şi arhivate. 1 Exemplu de speţă. Întrucât inginerul nu ar fi avut timpul disponibil pentru a căuta raportul privind producerea unui eveniment similar. el ar fi trebuit să acţioneze ca şi când defecţiunea se întâmpla pentru prima oară.Explicitarea ameninţărilor formează o idee clară despre importanţa majoră a acestei munci invizibile. Cu toate acestea. Deciziile privind modul de stocare şi utilizare a informaţiilor importante pentru firmă ar putea fi luate de manager. respectiv a securităţii informaţiilor. biroul inginerului de întreţinere. într-o rafinărie petrochimică. sau de către un analist de sistem care ar putea fi desemnat de managerul fabricii să proiecteze un sistem de salvare a informaţiilor. se dovedeau inutile. specialistul în securitatea informaţiilor 1-a întrebat pe un inginer ce se ocupa de întreţinere. astfel încât ocupau aproape întregul spaţiu din biroul actualului inginer. cine din cadrul secţiei de distilare a fracţiilor de petrol era responsabil. Toate aceste rapoarte erau îndosariate şi aşezate în ordine cronologică. în cazul în care se produce o defecţiune. întrucât biroul însuşi ar fi putut fi afectat. când erau necesare.

Astfel. Există şi alte exemple de similitudini între asigurarea calităţii şi asigurarea securităţii informaţiilor. procesate. aceea că protejarea activelor informaţionale. Cu toate acestea. controlul exercitat şi protejarea informaţiilor (inclusiv costurile acestor controale) ar trebui să varieze în funcţie de valoarea şi importanţa informaţiilor. precum şi de costurile implicate de gestionarea sistemului de securitate. sarcina departamentului de asigurare a securităţii informaţiilor. indiferent unde se află şi indiferent de forma sub care se prezintă. sau nu. Prima şi ultima variantă nu sunt atât de importante. În consecinţă. securitatea informaţiilor se dovedeşte a f cel puţin la fel de necesară ca orice altă organizaţie. iar stabilirea similitudinii între aceste două tipuri de activităţi reprezintă un pas important în direcţia recunoaşterii importanţei securităţii informaţiilor. datoria sa faţă de întreprindere este de a raporta potenţialul pericol. vreun lucrător descoperă un pericol potenţial. dar să şi propună modalităţi de corectare a situaţiei.3. multe sisteme sunt în aşa fel structurate astfel încât toate informaţiile prelucrate. Pe de altă parte. dacă pe parcursul desfăşurării activităţii sale obişnuite. funcţiune. departamentul de protecţie a mediului şi departamentul de siguranţă (pază) a firmei şi de a informa întreaga firmă cu privire la aceste relaţii. prima situaţie subliniază problema centrală. 7. sau pur şi simplu conţinute să fie. ci include şi costurile aferente timpului utilizatorului. de a coordona anumite activităţi din cadrul altor departamente. în general. este sarcina celui care asigură securitatea informaţiilor. Aceste costuri sunt. totodată. estimat în funcţie de uşurinţa cu care datele sunt accesate. departament. incluse în costurile ce apar pe întreaga durată de viaţă a sistemului. cum ar f: departamentul de protecţia muncii.4 Identificarea informaţiilor ce trebuie protejate Nu toate informaţiile au aceeaşi valoare şi nu toate joacă un rol important în desfăşurarea cu succes a activităţii întreprinderii. Costurile privind siguranţa unui computer nu se rezumă doar la costurile instrumentelor de securitate şi Ia costul aferent timpului de procesare. Specialistul în probleme de securitate a informaţiilor ar trebui să ignore problemele care nu intră în responsabilitatea lui. Dacă însă aceste 140 . Aceste exemple subliniază. în siguranţă. dar.specialiştii în probleme de securitate a informaţiilor ar trebui nu numai să raporteze pericolele.

tot mai mulţi furnizori au acces direct la fişierele ce cuprind situaţia stocurilor diferitelor lanţuri de magazine endetail. Va fi necesar. Sarcinile de bază pentru acest instrument sunt: să identifice necesitatea şi importanţa asigurării confidenţialităţii.un subiect de obicei ignorat până în momentul în care o aplicaţie ajunge în punctul de a fi implementată. dacă aplicaţiile privind stocurile. să cuprindă şi definirea necesităţilor de securitate . afecta structura sistemului. în funcţie de nevoia firmei de a-şi proteja informaţiile. dar trebuie să şi ofere politici. 141 . Astfel. De exemplu. de cele mai multe ori. sau incluse în costurile de operare. plăţile ce trebuie efectuate şi planificarea strategică a lanţurilor de magazine se află pe acelaşi computer.costuri vor fi identificate separat şi considerate. dacă informaţiile şi aplicaţiile nu sunt protejate corespunzător. ceea ce le permite să completeze adecvat stocurile. tehnologiile client-server oferă posibilitatea utilizării unor sisteme de aplicaţii şi a unor reţele care să permită distribuirea aplicaţiilor şi informaţiilor pe computere separate. Accentuarea rolului securităţii informaţiilor impune ca definirea iniţială a aplicaţiilor. Structurile client-server combinate cu tehnicile de identificare a utilizatorului oferă o posibilitate unică de procesare a datelor importante pe computere separate. respectiv în funcţie de nevoia lor de a fi protejate. personalul responsabil cu securitatea informaţiilor nu trebuie numai să-i facă pe ceilalţi conştienţi de această necesitate. Acest sistem favorizează atât eficienţa furnizorilor. accesarea lor de către persoane neautorizate este greu de protejat. Cum costurile şi tehnologia nu mai constituie o barieră în calea segmentării aplicaţiilor. Necesitatea unei asemenea separări şi/sau distribuiri a aplicaţiilor şi informaţiilor este evidentă. un instrument cu ajutorul căruia să se poată stabili o ierarhie a informaţiilor şi a aplicaţiilor în funcţie de importanţa lor. Acelaşi risc îl întâlnim la nivelul întregii reţele. ele ar putea influenţa. instrumente şi instruire pentru a face acest lucru posibil. Pentru aceasta. securitatea informaţiilor ar trebuie să joace un rol din ce în ce mai important în proiectarea structurii tuturor sistemelor şi în determinarea căilor de protejare a informaţiilor importante. în primul rând. cât şi pe cea a detailiştilor. De exemplu. în condiţiile unor costuri mai mici decât cele necesitate de gruparea mai multor aplicaţii pe un singur mainfiame (faptul că se pot obţine economii de scară prin utilizarea mainframe-urilor nu mai este adevărat).

în linii generale. şi pe măsură ce utilizatorii îşi dezvoltă aplicaţii proprii. stabilesc în primul rând măsura în care trebuie controlate anumite aplicaţii şi apoi comunică managementului firmei natura problemelor şi obiectivele care se urmăresc. vulnerabilitatea aplicaţiilor creşte. Problemele privind sensibilitatea şi confidenţialitatea informaţiilor se evaluează chiar din momentul proiectării unei aplicaţii noi. Dacă asemenea reevaluări se desfăşoară în maniera auditurilor. costurile pe care le-ar genera indisponibilitatea unei aplicaţii pe o perioadă de o zi. de două. Un manager ar trebui. să fie capabil să aprecieze şi să aproximeze pagubele ce s-ar produce dacă un concurent ar avea acces la informaţiile privind proiectul unui produs. de asemenea. Reevaluările oferă o ocazie excelentă de a demonstra managerilor executivi importanţa securităţii informaţiilor. sau consecinţele utilizării unor informaţii distorsionate care ar genera în continuare rezultate aberante. sau mai îndelungată (de exemplu. informaţiile sensibile se vor plasa în afara unui mediu care poate fi controlat. În condiţiile schimbării continue a mediului iniţial de operare al sistemului. Pe de altă parte. o bancă ar putea da faliment. aceste reevaluări oferă managerilor posibilitatea de a-şi fundamenta deciziile privind modul de conducere a activităţii. Aceste estimări au scopul principal de redefinire a necesităţii controlului în condiţiile unui mediu în continuă schimbare. sau modul de recuperare şi refacere în situaţii de urgenţă. Pentru menţinerea unei securităţi adecvate a informaţiilor este necesară o reevaluare periodică a necesităţii de control şi a importanţei pe care o prezintă anumite aplicaţii pentru activitatea firmei. Mai mult. dacă nu ar putea utiliza sistemul de procesare a tranzacţiilor timp de câteva zile). Aceste reevaluări. să identifice informaţiile şi resursele necesare procesării acestora. cei care le realizează vor întâmpina ostilitatea managementului în domeniu. Toate aceste sarcini nu sunt abstracte. Managerul unei firme ar trebui să poată aproxima. cunoscute şi ca identificări ale riscurilor. să identifice necesitatea integrităţii şi autenticităţii informaţiilor pentru activitatea firmei. Problemele privind reevaluările sunt binecunoscute specialiştilor în domeniul securităţii informaţiilor şi presupun: 142 . pe măsură ce se înmulţesc sistemele personale.să identifice cele mai importante informaţii de care depinde activitatea firmei. iar valoarea informaţiilor în desfăşurarea operaţiilor se poate schimba.

fără care componente ar putea o firmă să lucreze temporar. sau planurile strategice. trebuie estimate cele care sunt vitale pentru desfăşurarea activităţii.identificarea riscurilor şi a ameninţărilor. cum ar fi o listă de adrese. puţin probabil. determinarea valorii maxime a activelor informaţionale pe care o firmă le-ar putea pierde. ci exprimate prin cuvinte ca frecvent. Dintre toate informaţiile firmei. care consideră că expunerea la risc se poate determina prin multiplicarea costurilor pierderii cu probabilitatea producerii evenimentului. 143 . valoarea comercială. sau eliminat controlul? Sunt managerii de acord să-şi asume aceste riscuri? Există trei modalităţi de apreciere a valorii informaţiilor de care se ţine cont la gestionarea şi procesarea datelor: valoarea pe care o au pentru proprietar. sau de referinţe publicate. fără să îi fie afectată negativ activitatea. stabilirea responsabilităţii asigurării protecţiei activelor informaţionale. precum şi catastrofele naturale. pentru utilizatorii autorizaţi şi pentru utilizatorii neautorizaţi. Determinarea probabilităţii de producere a unui asemenea risc. stabilirea obiectivelor. În domeniul „spionajului” industrial sau economic se urmăresc în principal informaţiile de marketing. fără a da însă faliment. date privind proiectele unor produse. costul de achiziţie. sau sistemul informaţional şi care sunt consecinţele unor astfel de evenimente. În domeniul protecţiei datelor există susţinători ai analizei cantitative a riscurilor. Aceasta se poate face răspunzând la următoarele întrebări: Pentru care dintre activele informaţionale firma îşi poate asuma riscul pierderii şi pentru care active nu merită să fie cheltuiţi bani pentru protejare? Oare pentru ce aplicaţii este practic şi recomandabil să fie redus. fapt ce presupune determinarea modului în care pot fi afectate informaţiile. cât şi cei din afara ei. aprecierea valorii informaţiilor deţinute de firmă. probabil. şi susţinători ai unei analize subiective a riscurilor. presupune stabilirea a ceea ce şi-ar putea permite firma să piardă temporar. atât de către angajaţii firmei. pentru a nu fi expuse atât de mult distrugerii şi evaluarea costurilor estimative ale acestei protecţii. în care probabilităţile nu sunt cuantificate. de dezvoltare şi de întreţinere a informaţiilor. determinarea mijloacelor de protecţie care ar putea fi utilizate: specificarea modului optim în care pot fi protejate informaţiile.

prin această analiză se poate evalua starea generală a cerinţelor de protecţie a informaţiilor şi locurile în care trebuie să se efectueze controlul. O abordare de sus în jos a reevaluării sistemului informaţional serveşte câtorva scopuri. uneori. Întrucât de cele mai multe ori producerea unor asemenea evenimente este tăinuită. În final. Prin această analiză. 144 . pentru a feri firmele de publicitate negativă. Arată cum pot fi economisiţi bani prin asumarea unor riscuri. În condiţiile imposibilităţii stabilirii unor valori ale probabilităţii. sau prin schimbarea structurii sistemului. prin această analiză se stabileşte poziţia pe care o ocupă securitatea datelor în nevoile economice ale firmei. nu există date statistice sigure pe baza cărora să se poată stabili probabilitatea producerii anumitor evenimente. prin această analiză se intensifică cooperarea dintre managerii din acest domeniu şi se oferă posibilitatea de a ridica aceste probleme şi celor mai înalte niveluri ale conducerii. specialiştii în domeniul securităţii informaţiilor obţin o imagine strategică asupra cerinţelor firmei. prin aceasta reuşind să facă propuneri care să se suprapună cu cerinţele managementului. mulţi profesionişti în domeniu preferă aplicarea analizei subiective. De asemenea. De asemenea. nefavorabilă.Ambele metode pot fi adecvate dacă managementul acordă atenţie suficientă acestor probleme şi dacă se practică măsuri corecte de protecţie.

reflectare a eterogenităţii activităţilor economice şi a diversităţii experienţei şi concepţiilor specialiştilor. Conducerea fiecărei firme adoptă decizii în funcţie de contextul strategic al firmei respective. proces deosebit de laborios şi decisiv datorită multiplelor elemente implicate atât de natură strict informaţională. Unele firme care desfăşoară permanent o activitate de cumpărare şi de vânzare. determinând variaţia înregistrată în randamentul infrastructurii. cât şi managerială. Firmele au puncte de vedere diferite în ceea ce priveşte infrastructura în tehnologia informaţională. Identificarea beneficiului ce poate fi obţinut din noua infrastructură este o provocare pentru managerii societăţilor. iar o parte din întreprinderile private înfiinţate după 1990 trec la faza de consolidare economică şi managerială. tehnică şi juridică. De aici necesitatea unei abordări riguroase a sistemului informaţional pentru a depăşi complexitatea şi dificultatea problemelor de soluţionat.Capitolul 8 CREŞTEREA EFICIENŢEI ADMINISTRĂRII AFACERII 8.1 RAŢIONALIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL Asigurarea unui sistem informaţional funcţional eficace şi eficient pentru fiecare organizaţie este esenţială întrucât condiţionează decisiv performanţele sale. nu doresc să fie constrânse de o 145 . ce încearcă să integreze acele elemente prezente în literatura de specialitate care apreciem că au aplicabilitate şi eficienţă în condiţiile în care societăţile comerciale şi regiile se restructurează şi/sau privatizează corespunzător cerinţelor economiei de piaţă. care poartă responsabilitatea pentru aceste decizii pe termen lung privind tehnologia informaţională. În literatura de specialitate se prezintă numeroase şi variate modalităţi de raţionalizare a sistemului informaţional al organizaţiei. Modalitatea de realizare o reprezintă reproiectarea sistemului informaţional. În continuare prezentăm o variantă de raţionalizare concepută pe baza unei îndelungate experienţe proprii de consultanţă managerialinformaţională. economică.

şi mai rău. Puţini dintre ei şi-au asumat responsabilitatea investiţiilor în tehnologia informaţională necesare zonelor pe care le conduc (cum ar fi marketing. Scopul acestor firme constă în facilitarea agilităţii de mişcare pe piaţa internaţională şi a răspunsului rapid la schimbările înregistrate în piaţa mondială. care sunt datorate acţiunii combinate a factorilor sociali. care în cadrul operaţiunilor internaţionale au o cerere locală puternică. producţie. Dotarea cu tehnologia informaţională este responsabilitatea managementului de vârf. de persoane din afara firmei. sistemul informaţional este supus unor schimbări majore. managerii deleagă luarea deciziilor privind tehnologia informaţională specialiştilor în domeniu. Specialiştii în tehnologie au orientări diferite în funcţie de domeniul fiecăruia. nu asupra 146 . pentru a fi luată de persoane care au doar pregătire tehnică. Bineînţeles că persoanele cu pregătire tehnică decid implementarea capacităţii unei anumite tehnologii informaţionale care poate fi achiziţionată de la un furnizor extern. Cel mai adesea atenţia este concentrată asupra factorului uman şi a desfăşurării afacerii. adoptă decizii pornind de la latura tehnică a afacerii. Câteva dintre cele mai evidente schimbări sunt prezentate în continuare: Accentuarea importanţei factorului uman. unele firme consideră noua infrastructură ca fiind o infrastructură care permite o flexibilitate strategică coordonată la nivel central. Unii dintre aceştia îşi fundamentează deciziile tehnice pornind de la latura economică a afacerii. fie că nu. Posibilitatea proiectanţilor din locaţii diferite de a comunica şi de a face schimb de proiecte este hotărâtoare pentru reducerea ciclului de producţie al noilor producători de automobile.infrastructură tehnologică informaţională care să integreze unităţile de afaceri. accentul se pune pe maximizarea puterii de decizie locală. mult mai tehnici. tehnologici şi economici. managerii din conducerea executivă nu sunt pregătiţi pentru schimbările ce apar în tehnologia informaţională. Altele. alţii. În cele mai multe afaceri. Pentru alte firme. Fie că managerii vor. s-au orientat către investiţii în acele infrastructuri care permit scăderea costurilor. De obicei. sau. decizia privind dotarea cu tehnologia informaţională este mult prea importantă. finanţe). Aceasta poate rezulta în decizia de a limita infrastructura la nivelul firmei în vederea creşterii randamentului local. Doar mărimea investiţiilor face ca tehnologia informaţională să fie importantă pentru managerii din conducerea executivă. De obicei. care au obiective proprii afacerilor lor şi pentru care trebuie să obţină profit. În ultimul rând.

corelarea sistemului informaţional cu structura organizatorica. Alinierea acestor costuri la strategia de afaceri a firmei rămâne un scop greu de atins având în vedere că o astfel de aliniere poate fi realizată doar la nivelul unităţii de afaceri sau la nivelurile proceselor de producţie. inovatoare continuă şi este stimulată prin reproiectarea sau retehnologizarea proceselor de prelucrare. corelarea sistemului informaţional cu sistemul decizional. direcţionate în sensul distribuirii tehnologiei informaţionale în unităţile de afaceri care utilizează informaţia.tehnologiei. Sistemele informaţionale centralizate la nivel de firmă devin rapid sisteme mamut în multe domenii. s-au observat multe deficiente majore care afectează eficacitatea acestuia. Administratorii de reţea care încearcă să păstreze controlul sunt nevoiţi să transfere funcţiunile sistemului informaţional managerilor de produs (sau daţi afară din firmă). Firmele continuă să caute metode care să dovedească eficienţa costurilor pentru tehnologia informaţională şi astfel să ofere credibilitate economică costurilor presupuse de sistemul informaţional. Reproiectarea proceselor de prelucrare. 147 . concentrarea informaţiilor asupra domeniilor cheie si asupra factorilor critici. Pentru prevenirea lor este necesara perfecţionarea sistemului informaţional. în timp ce politicile sistemului informaţional au fost dezvoltate la nivelul firmei. corelarea sistemului informaţional cu funcţiunile organizaţiei. alinierea şi eficienţa costurilor sunt uşor de demonstrat. Tendinţele în achiziţionarea de tehnologie sunt. Cererea pentru aplicaţii noi. dacă sunt subordonate unităţilor de afaceri. In decursul funcţionarii sistemului informaţional. decât dacă ar fi subordonate conducerii la nivelul întregii firme a sistemului informaţional. Eficientizarea costurilor. Unităţile sistemului informaţional sunt considerate mult mai eficiente. Distribuirea informaţiei. Relaţiile de subordonare. Costul nu este singura problemă. concentrarea asupra abaterilor esenţiale. Atunci când sistemul informaţional este o parte din unitatea de afaceri. Pentru raţionalizarea sistemului informaţional trebuie sa se tina seama de o serie de principii: principiul corelării sistemului informaţional cu obiectivul organizaţiei. Satisfacerea cerinţelor utilizatorilor continuă să fie o problemă pentru administratorii de reţea ai unei firme. în principal.

specifice şi individuale ale firmei. analiza critica a sistemului informaţional existent. derivate. conceperea şi implementarea acestuia trebuie să se realizeze respectând principiile1 prezentate în fig. Sistemul informaţional constituie.. fiind o componentă a acestuia. 1 Gorski H.1. principiul eficacităţii si eficienţei.2 PRINCIPII DE CONCEPERE ŞI RAŢIONALIZARE A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL Pentru ca sistemul informaţional să-şi îndeplinească cu maximum de eficienţă funcţiile sale specifice. Acest principiu exprimă necesitatea armonizării structurale şi funcţionale a sistemului informaţional cu celelalte componente majore ale sistemului de management. cit. Aceasta implică atât studierea strategiei.. Procesul de perfecţionare cuprinde: declanşarea studiului de raţionalizare. 1. 8. Toate acestea trebuie utilizate concomitent. Astfel. p. 148 . Subordonarea conceperii şi funcţionării sistemului informaţional cerinţelor managementului firmei. în raport cu sistemul managerial un subsistem. cât şi discuţii şi analize comune cu managerii.op. perfecţionarea sistemului informaţional existent. politicilor şi documentelor organizaţionale ale firmei. 100-103. în conceperea sau raţionalizarea sistemului informaţional obiectivele şi cerinţele sale specifice trebuie să reflecte obiectivele fundamentale.principiul flexibilităţii.. ţinând seama de interdependentele dintre ele. . 8. implementarea sistemului informaţional perfecţionat. Corelarea strânsă a sistemului informaţional cu sistemul decizional şi cu organizarea structurală a societăţii comerciale şi regiei autonome. 2.

8. astfel încât conţinutul 149 .8 Asigurarea eficacităţii şi eficienţei informaţionale şi 1 Subordonarea conceperii şi funcţionării sistemului informaţional cerinţelor managementului 2 Corelarea strânsă a sistemului informaţional cu sistemul decizional şi cu organizarea structurală 7 Asigurarea flexibilităţii informaţionalmanageriale Principii 3 Realizarea unităţii metodologice a tratării informaţiilor 6 Asigurarea de maximum de informaţii primare din fondul de informaţii primare 5 Asigurarea unui timp corespunzător de reacţie componentelor şi ansamblului sistemului managerial 4 Concentrarea asupra abaterilor esenţiale Figura nr. transmiterea şi prelucrarea informaţiilor.1 Principiile de concepere şi raţionalizare a sistemului informaţional Pe plan constructiv sistemul informaţional trebuie corelat în special cu structura organizatorică. înregistrarea. pentru culegerea. ale firmei. sistemul informaţional este necesar să se armonizeze îndeosebi cu sistemul decizional. Din punct de vedere funcţional. avându-se în vedere mai ales utilizarea subdiviziunilor organizatorice.

se fac economii cu suporţii materiali. sunt folosite pentru evidenţa şi controlul proceselor. Acest principiu susţine faptul că informaţiile nu sunt transmise global pe verticala sistemului de management. Principiul concentrării asupra abaterilor esenţiale. 4. informaţiile care ajung cu întârziere. norme. este necesară aplicare unor proceduri informaţionale cât 150 . atât pentru manageri cât şi pentru executanţi datorită reducerii numărului. Însă cale mai importante decizii şi acţiuni ale managementului se fundamentează pe informaţii finale. Principiul asigurării de maximum de informaţii finale din fondul de informaţii primare. viteza de culegere. 3. dimensiunii şi frecvenţei situaţilor informaţionale întocmite. transmise şi analizate. a creării premiselor integrării depline a informaţiilor pe verticala şi orizontala sistemului de management este necesar ca modul de culegere şi prelucrare a informaţiilor să fie unitar din punct de vedere metodologic. 6. Sistemul informaţional trebuie să asigure informaţiile atunci când sunt necesare. Principiul asigurării unui timp corespunzător de reacţie componentelor şi ansamblului sistemului managerial. Pentru trecerea de la prelucrarea manuală a datelor şi informaţiilor la cea automatizată este vitală respectarea acestui principiu. mijloace. criterii. Informaţiile primare al căror volum este de regulă limitat. ci selectiv – numai cele care reflectă abateri semnificative de la obiective. Datorită faptului că procesele manageriale şi de execuţie prezintă caracteristici temporale diferite. reguli.informaţiilor şi caracteristicile dimensionale ale fluxurilor informaţionale să reflecte necesităţile specifice adoptării de decizii raţionale de către fiecare manager. prelucrare şi transmitere a informaţiilor trebuie să fie şi ea diferită. experienţele au dovedit că rolul noii tehnologii informaţionale este vital. Aplicarea acestui principiu determină economie de timp. se determină o simplificare şi fluidizare a sistemului informaţional. În vederea obţinerii unor informaţii finale valoroase. Pentru obţinerea informaţiilor în timp real. În vederea asigurării compatibilităţii între toate componentele sistemului informaţional. Principiul unităţii metodologice a tratării informaţiilor. dar şi pentru luarea unor decizii cu caracter local. Ca urmare se diminuează intensitatea fluxurilor informaţionale. 5. din fondul de informaţii primare. sunt considerate ca fiind inexistente.

Prin urmare. Să fie sintetică şi concisă – se referă la surprinderea cu prioritate a elementelor esenţiale de noutate şi prezentarea lor cu economie de mesaje. acesta înseamnă pe de o parte. 7. Pentru a putea supravieţui. Informaţia constituie materia de bază atât a sistemului informaţional cât şi a sistemului de management al organizaţiei.). Această construcţie modulară permite operaţionalizarea rapidă a schimbărilor. corecte şi în timp util a tuturor salariaţilor organizaţiei. (coord. tehnică. Să fie multilaterală – această cerinţă se referă la asigurare perceperii proceselor în care este implicată întreprinderea din multiple unghiuri. stabilite şi selectate în funcţie de cerinţele proceselor manageriale. Sistemele informaţionale automatizate moderne aplică sistemul modular de dezvoltare. etc. Să fie dinamică – exprimă necesitatea informaţiilor de a oglindii procesele de muncă şi problematica întreprinderii în evoluţia sa. organizaţiile vor trebui să-şi îmbunătăţească agilitatea şi flexibilitatea să fie capabile să inoveze continuu astfel încât să facă faţă schimbării. p. umană. dar bine delimitate.. implică şi surprinderea acestora în mod exact. fără a schimba concepţia de ansamblu. Să fie precisă şi sigură – această calitate se referă la faptul că încorporarea în informaţie cu prioritate a elementelor esenţiale noi. asigurarea informării complete. Principiul flexibilităţii. cit. cu autonomie funcţională. Aceste cerinţe sunt: Să fie realistă – adică să reflecte procesele aşa cum se derulează ele în organizaţie şi în contextul socioeconomic în care îşi desfăşoară activitatea. 151 . Aplicat la specificul sistemului informaţional. astfel încât să fie evidenţiate elementele semnificative de natură economică. o evaluare şi comparare a efectelor cantitative şi calitative ale unui sistem informaţional cu costurile necesare realizării şi funcţionării lui.. iar omiterea unor detalii semnificative pot lipsi beneficiarul de siguranţă în utilizarea respectivei informaţii. Acest principiu este cu valabilitate generală în managementul organizaţiei. 80-81.mai rafinate. specialiştii1 în domeniu au formulat principalele cerinţe cărora trebuie să le facă faţă informaţia. acesta permiţând obţinerea unui sistem informaţional alcătuit din componente integrate armonios. iar pe de altă parte. 1 Nicolescu O. Managerii trebuie să ia decizii într-o lume în care ritmul şi complexitatea schimbărilor au devenit copleşitoare. Principiul eficacităţii şi eficienţei. ştiinţifică. – op. 8.

analiza critică a sistemului informaţional-managerial. 2): declanşarea studiului de raţionalizare.3. care poate facilita activitatea de previziune în cadrul organizaţiei.3. Consideraţii preliminare Reproiectarea sistemului informaţional al firmei este structurată în mai multe etape (vezi figura nr.2.) pe care este necesar să-i folosească în structurarea şi formularea mesajului. 8. În societăţile comerciale şi regiile din România cele mai frecvente evenimente generatoare de studii şi acţiuni de raţionalizare informaţională sunt: scăderea vânzărilor şi/sau a producţiei 152 . identificarea componentelor informaţionale ale domeniului investigat. evaluarea funcţionării sistemului informaţional managerial. perfecţionarea sistemului informaţional-managerial. Declanşarea studiului de reproiectare Managementul organizaţiei iniţiază realizarea unei proiectări sau raţionalizări a sistemului informaţional în ansamblu sau la nivelul unor componente ale sale atunci când se confruntă cu anumite probleme sau când anticipează posibilitatea apariţiei unor dificultăţi şi printr-o abordare anticipativă încearcă să le evite. implementarea perfecţionărilor informaţionale.Să asigure parvenirea în timp util la beneficiar – adică perioada optimă pentru luarea deciziei sau declanşarea acţiunii vizate Să fie prospectivă – se referă la forţa anticipativă a informaţiilor.3 ETAPELE REPROIECTĂRII SISTEMULUI INFORMAŢIONALMANAGERIAL 8. timpul de care dispune.1. Să poată fi adaptată la specificul personalului implicat – emiţătorul de informaţii trebuie să cunoască o serie de factori (nivelul de pregătire al beneficiarului. 8. etc.

La înţelegerea rolului şi locului proiectării şi implementării sistemului informaţional în ansamblul reengineeringului managerial o contribuţie majoră are cunoaşterea categoriilor de obiective avute în vedere. evitând atât supradimensionarea studiului. organizatorilor şi informaticienilor implicaţi se stabileşte sfera de cuprindere a studiului informaţional care poate fi globală. parţială când se referă doar la anumite activităţi ale acesteia. cauzator de cheltuieli şi eforturi inutile.privatizarea întreprinderii restructurarea firmei elaborarea strategiei şi/sau politicii pentru următorii ani blocajul financiar dificultăţi majore în realizarea unor activităţi importante cum ar fi: aprovizionare. producţie sau vânzări schimbarea managerilor la nivel de firmă sau compartimente introducerea unor echipamente moderne de tratare a informaţiilor aplicarea unor noi metode manageriale economice schimbări în legislaţia privind reglementarea desfăşurării activităţilor firmei efectuarea unor diagnosticări ale firmei în ansamblul său ori la nivel de subdiviziuni organizatorice frecventarea de către manageri. Ori de câte ori se produc este firesc să se reflecte în acţiuni de perfecţionare informaţională a firmei. a unor programe de pregătire managerială. Obiectivele proiectării/reproiectării sistemului informaţionalmanagerial sunt: 153 . Esenţial este ca domeniul analizat să fie judicios delimitat. atunci când se referă la ansamblul activităţilor organizaţiei. ceea ce nu oferă posibilitatea conturării unor soluţii eficace. îndeosebi de nivel superior. Aceste evenimente reprezintă principalele cauze generatoare de raţionalizări informaţionale. cât şi subdimensionarea sa. Două sunt aspectele esenţiale care se recomandă să fie avute în vedere: cuprinderea în cadrul său a ansamblului aspectelor vizate de cauza care a provocat studiul. Aşa cum este firesc cele mai frecvente sunt raţionalizările informaţionale parţiale. dimensionarea judicioasă a problematicii abordate. altminteri soluţiile rezultate în final nu vor rezolva adecvat problemele implicate. În funcţie de cauză şi de concepţia managerilor.

c. Obiectivele informaţionale specifice. dezvoltării şi motivării resurselor umane ale organizaţiei realizarea unei funcţionalităţi superioare de ansamblu a sistemului managerial al organizaţiei. concretizate în: creşterea operativităţii şi gradului de informare a managerilor raţionalizarea (scurtarea) unor fluxuri şi circuite informaţionale economii şi raţionalizări de documente informaţionale îmbunătăţirea calităţii informaţionale în condiţiile informatizării proceselor de muncă (de execuţie şi management) conectarea sistemului informaţional al organizaţiei la anumite bănci de informaţii. Obiectivele economice vizează: amplificarea profitului scăderea relativă a costurilor în venituri creşterea productivităţii muncii creşterea rentabilităţii (măsurabilă prin sporurile relative ale ratelor rentabilităţii). d. a. magistrale informaţionale etc. administrator de reţea) 154 . externe amplificarea vitezei de vehiculare a informaţiilor modernizarea bazei tehnice (hardului) sistemului informaţional creşterea funcţionalităţii sistemului informaţional de ansamblu sau la nivelul anumitor componente. prin informatizarea crescândă a proceselor de muncă (operatori calculator. b.obiective economice obiective informaţionale specifice obiective manageriale de ansamblu obiective sociale. analişti. metode şi sisteme manageriale creşterea operativităţii şi gradului de fundamentare şi adoptare a deciziilor intensificarea formării. analişti-programatori ajutor. Obiectivele manageriale ale demersului informaţional se axează pe: asigurarea unui fundament informaţional superior pentru elaborarea şi implementarea strategiilor şi politicilor organizaţiei facilitarea introducerii şi utilizării anumitor tehnici. Obiectivele sociale se referă în special la: crearea unor noi locuri de muncă.

Pentru o mai deplină edificare asupra a ceea ce înseamnă tabloul de relaţii cauză-efect redat în figura nr. numărul şi componenţa echipei care realizează raţionalizarea informaţională.amplificarea veniturilor salariale ca urmare a promovării acestor noi categorii de posturi promovarea climatului de muncă prin promovarea informatizării ca nouă „stare de spirit”. ecrane de proiecţie. În strânsă corelaţie cu delimitarea tematicii informaţionale se determină alte trei elemente pregătitoare majore: . cablaj. imprimante. imprimante. cu exemplificări. reţele Internet etc.).) gradul actual de informatizare a proceselor de management şi execuţie (aplicaţiile informatice existente. mobilier. proces în care trebuie să se ţină cont de: obiectivele studiului sfera de cuprindere complexitatea studiului numărul şi calitatea specialiştilor din interiorul firmei sau din afara sa termenele de realizare gradul de dotare cu echipamente electronice (calculatoare. servere. Un mare ajutor în delimitarea sferei de cuprindere a activităţilor şi tematicii abordate îl prezintă folosirea tabloului relaţiilor cauză-efect. care şi ele pot constitui cauze pentru alte probleme. prize electrice. amenajare încăperi (laboratoare informatice) 155 .resursele financiare şi tehnico-materiale alocate pentru studiu. scanere. la rândul lor. perioada de executare a acţiunii. 3 prezentăm. Resursele necesare proiectării/reproiectării sistemului informaţional se divid în patru categorii: resurse materiale – consumabile. configuraţia sa în situaţia apariţiei unor disfuncţionalităţi informaţionale şi economice în domeniul aprovizionării.a. toner. calculatoare. gradul de acoperire a proceselor de muncă ş. provoacă anumite efecte. În întocmirea sa se porneşte de la axioma că orice problemă este expresia anumitor cauze care. Folosind acest instrument se asigură identificarea proceselor ce generează dificultăţile sesizate şi care în mod obligatoriu trebuie supuse raţionalizării. Un aspect major îl constituie dimensionarea resurselor necesare pentru proiectarea/ reproiectarea sistemului informaţional-managerial.

Aceste resurse pot fi asigurate în principal din credite sau din surse proprii. De regulă. organizatorică). perioada de realizare a proiectării/reproiectării informaţionale a managementului trebuie corelată cu sfera de cuprindere şi cu celelalte decizii şi acţiuni economice. informaticienii. modificarea/raţionalizarea conţinutului unor documente informaţionale ş. resurse financiare – necesare plăţii onorariilor realizatorilor studiului. eficienţei şi eficacităţii organizaţiei şi managementului său sunt deosebit de complexe şi profunde. studii. prestatorii de servicii specializate. ce pot fi concepute şi derulate de sine stătător. consultanţii în management. trainerii resurse informaţionale – metodologii. cu un pronunţat caracter inovaţional şi cu multe implicaţii directe şi indirecte în cadrul organizaţiei. De pildă. pot fi considerate demersuri mult simplificate. documentaţii tehnice etc.resurse umane – personalul de conducere şi execuţie implicat în proiectare/reproiectare. achiziţionării de echipamente electronice şi consumabile etc. demers complex. de natură strategicotactică. ale cărei consecinţe asupra funcţionalităţii. cărţi. Concomitent. autonomă?” Răspunsul trebuie formulat nuanţat: da. 156 . De regulă. manageriale şi sociale implicate. Aceste aspecte preliminare conduc la o inevitabilă întrebare cu mari implicaţii pragmatice: “Proiectarea/reproiectarea sistemului informaţional managerial este o acţiune singulară.a. în situaţia în care sunt solicitate modificări de mai mică anvergură şi cu o mai redusă influenţă asupra caracteristicilor dimensionale şi funcţionale ale sistemului de management şi ale componentelor sale majore (decizională. instrucţiuni. atunci când proiectarea/reproiectarea sistemului informaţional managerial este o “zonă” distinctă a proiectării/reproiectării manageriale. introducerea de noi proceduri informaţionale în tratarea unei anumite categorii de informaţii. durata realizării studiului este de nivelul lunilor. iar aplicarea efectivă a acestuia poată să se “întindă” pe parcursul a 1-2 ani. în această a doua ipostază se află (sau ar trebui să se afle) proiectarea/reproiectarea sistemului informaţional managerial. nu. raţionalizarea circuitului informaţional al unor documente.

specialiştii din cadrul firmei participă intens la culegerea şi înregistrarea de date şi informaţii referitoare la configuraţia şi funcţionarea sistemului informaţional. De regulă. iar gradul de sistematizare a informaţiilor lasă de dorit. în proiectarea/reproiectarea sistemului informaţional este implicată o echipă de specialişti care provin: din interiorul organizaţiei investigate din punct de vedere al sistemului informaţional – economişti. din afara organizaţiei.3. 8. Cei din afara organizaţiei pun la dispoziţie elemente metodologice de culegere.3. Practica majorităţii specialiştilor demonstrează că înaintea începerii analizei informaţionale propriu-zise este recomandabilă reunirea principalelor informaţii privind respectivului domeniu. concomitent cu competenţa şi know-how-ul informaţional managerial. informaticieni şi traineri. nominalizaţi de compartimentul de organizare managerială. în principal consultanţi manageriali. responsabil în domeniu. de regulă. În plus. Identificarea elementelor informaţionale ale domeniului investigat Delimitarea precisă a ariei informaţionale asigură premisa pentru a declanşa investigaţiile propriu-zise. Cu toate că. relevând principalii săi parametri în strânsă corelaţie cu funcţionalitatea şi performanţele economice obţinute. precum şi la analiza şi interpretarea acestora. nu rareori unele aspecte mai recente nu sunt suficient cunoscute. în realizarea cărora este esenţială obţinerea colaborării principalilor emiţători şi beneficiari de informaţii. a sistemului informaţional. în realitate se manifestă şi unele perceperi trunchiate. Aceste faze sunt: caracterizarea succintă. care lucrează pe cont propriu sau în cadrul unor firme specializate. 157 . În cadrul echipei rolurile sunt bine determinate. Derularea acestei etape incumbă parcurgerea mai multor faze. de ansamblu. din diverse compartimente funcţionale şi operaţionale. majoritatea managerilor şi specialiştilor au impresia că ei cunosc aprofundat activităţile implicate. şi analiză a informaţiilor. ingineri. informaticieni etc. incomplete şi superficiale.Dată fiind complexitatea unui astfel de demers.

se recomandă şi evidenţierea aspectelor de esenţă. cât şi la funcţionarea organizaţiei. Pentru a asigura identificarea celor mai frecvente şi păgubitoare deficienţe informaţionale cronice se recomandă consultarea tuturor 158 . economice şi umane – atât la nivel de domeniu. Parcurgerea cu rigurozitatea necesară a acestei faze asigură întocmirea dosarului informaţional complet al domeniului analizat. să releve principalele disfuncţionalităţi informaţionale şi consecinţele acestora – manageriale. Pentru întocmirea lor se folosesc seturi de simboluri cum ar fi cele prezentate în figura nr. cele mai semnificative proceduri informaţionale formalizate se anexează. pozitive. Întrucât asupra funcţionalităţii şi eficienţei sistemului informaţional un mare impact negativ îl au deficienţele informaţionale cronice. mai ales a celor informatice. 2. Concomitent.întocmirea listei cu documentele informaţionale utilizate. atât a celor codificate şi standardizate. are în vedere conţinutul. cu precizarea principalilor parametri constructivi.4. Analiza critică a sistemului informaţional Complexitatea şi multidimensionalitatea sistemului informaţional impun efectuarea unor analize din multiple puncte de vedere care. O primă parte a analizei. baza indispensabilă pentru analiza sa detaliată şi profesionistă. descrierea principalelor tipuri de proceduri utilizate. inventarierea mijloacelor automatizate de tratare a informaţiilor. reprezentarea grafică a circuitului documentelor informaţionale cu folosinţă periodică. utilitatea şi costurile documentelor informaţionale. cât şi de componentele informaţionale. Printre cele mai frecvent folosite şi cu mare impact pe plan decizional şi acţional asupra activităţilor societăţii comerciale sau regiei se recomandă modalităţile reflectate în tabelele următoare. în cadrul celor mai importante situaţii şi fluxuri informaţionale. în acest scop se pot folosi diagrame ordonate de la stânga la dreapta sau de sus în jos. 8. preluarea de machete pentru principalele documente informaţionale. deosebit de laborioasă. ce se referă atât la construcţia. În acest scop se recomandă utilizarea tabelului nr. cât şi a celor ocazionale. o atenţie majoră se acordă depistării lor. în final.3. funcţionali şi economici. 4.

strategia şi politicile organizaţiei. Definirea acestor cerinţe are la bază: rezultatele analizei informaţionale critice a domeniului respectiv. a cerinţelor informaţionale. Nu de puţine ori sunt necesare discuţii îndelungate.3. cât şi la nivelul componentelor sale. Prima fază în cadrul acestei etape o constituie stabilirea configuraţiei de ansamblu a sistemului informaţional îmbunătăţit. viziunea managerilor şi specialiştilor privind funcţionalitatea actuală şi viitoare a sistemului informaţional. Concret. pornind. fireşte. Statuarea exactă. deosebit de importantă. pe activităţi şi compartimente. de comun acord. de către personalul managerial şi de specialitate a cerinţelor în ceea ce priveşte soluţiile informaţionale are un rol esenţial.managerilor implicaţi. În realizarea sa – la fel ca la identificarea deficienţelor informaţionale cronice – un rol decisiv îl au consultarea şi obţinerea colaborării de facto a managerilor de nivel superior şi mediu.5. Examinarea aprofundată a sistemului informaţional prin prisma elementelor menţionate oferă suportul informaţional pentru a trece la perfecţionarea sa sub aspect constructiv şi funcţional. folosindu-se tabelul următor: În sfârşit. o ultimă parte a analizei. 8. Procedura de analiză este în bună măsură similară cu precedenta. manageriale şi economice faţă de soluţiile preconizate. împreună cu managerii implicaţi. Pentru calitatea sistemului informaţional atât de ansamblu al organizaţiei. o importanţă decisivă o are respectarea cerinţelor de raţionalizare în ceea ce priveşte informaţiile. care trebuie să ducă în final la un consens asupra modalităţilor de lucru. întrucât aceştia sunt cei mai în măsură să le cunoască. se au în 159 . de la obiectivele stabilite în prima etapă. Reproiectarea sistemului informaţional Începerea reproiectării propriu-zise a domeniului informaţional abordat este precedată de stabilirea de către echipa care lucrează. în special în ceea ce priveşte modul de interconectare a componentelor domeniului informaţional analizat şi funcţionalitatea sa. între care nu trebuie să lipsească conducătorul de nivel superior ce coordonează domeniul investigat. are în vedere principiile de concepere şi funcţionare ale sistemului informaţional al firmei. utilităţii şi consensului sistemului perfecţionat. cel puţin în ceea ce priveşte efectele negative pe care le provoacă.

Rezultatul acestei faze îl reprezintă o succintă prezentare a configuraţiei sistemului informaţional cu precizarea principalelor schimbări preconizate – reflectate şi într-o schemă de ansamblu. costurile etc. cât şi necuantificabilă. În esenţă.1 160 . după caz. echipamentele de tratare electronică a informaţiilor ce vor fi achiziţionate. Cea de-a doua fază rezidă în proiectarea în detaliu a componentelor informaţionale la care intervin schimbările. de timp. fluxuri. concentrarea asupra abaterilor semnificative. felul şi mărimea bazelor de date şi interconectarea lor. se vor stabili economiile nete sau. proceduri informaţionale. acestea se centralizează într-un tabel sinoptic (vezi tabelul nr. Eficienţa cuantificabilă va stabili sintetic.). de salarii şi cheltuieli aferente salariilor. principalele module şi aplicaţii informaţionale de realizat. În continuare pe aceleaşi categorii se vor indica resursele necesare. În final. în ore calculator. comasarea sau schimbarea parţială a conţinutului unor componente informaţionale. echipamente informatice. După precizarea tuturor schimbărilor. eliminarea unor documente inutile. Etapa de proiectare informaţională se termină prin stabilirea eficienţei aplicării măsurilor preconizate. proceduri şi mijloace informaţionale. de timp. documente. pentru ansamblul perfecţionărilor prevăzute. dacă se modifică un document informaţional. sunt posibile trei categorii de modificări: introducerea de elemente noi (documente. Aceste schimbări se stabilesc la nivelul fiecărei componente informaţionale din cadrul domeniului investigat: informaţii. De reţinut că este esenţială o determinare a tuturor acestor schimbări. care va servi ca bază pentru a trece la operaţionalizarea acestora. în ore muncă şi respectiv de personal. economiile de: suporţi informaţionali. atunci se indică noua machetă. Spre exemplu. 5). atât cuantificabilă. echipamente etc.vedere aspecte cum ar fi: fundamentarea sistemului pe noi principii şi cerinţe (de exemplu sistemul de codificare a datelor). resursele necesare suplimentare. circuite. evidenţiindu-se schimbarea.

Aceste creşteri de cheltuieli sunt compensate de amplificarea calităţii parametrilor constructivi şi funcţionali ai sistemului informaţional. a adoptării lor în perioada optimă şi a operativităţii aplicării lor efectele asupra structurii organizatorice. sunt toate marcate major de sfera. datorită introducerii de noi echipamente de tratare a informaţiilor. 161 . funcţionale. Numai după acceptarea sa – eventual cu efectuarea de corecturi şi îmbunătăţiri – se poate trece la aplicarea soluţiilor informaţionale. cooperare. gradul de implicare în muncă. după caz. este deosebit de importantă – frecvent mai mult chiar decât cea cuantificabilă – pentru funcţionalitatea şi performanţele viitoare ale organizaţiei. diagnosticării. frecvent resursele necesare sunt superioare economiilor brute. în special în ceea ce priveşte asigurarea de informaţii corecte.De subliniat că. cât şi de execuţie. ceea ce au ca urmare costuri suplimentare curente şi/sau finalizate în investiţii. control) etc. deschiderea spre nou şi schimbare. O influenţă deosebită are sistemul informaţional asupra calităţii analizelor SWOT. consecinţele asupra gamei de metode şi tehnici manageriale şi îndeosebi asupra folosirii lor. ritmul şi direcţiile dezvoltării personalităţii salariaţilor etc. Pentru aceste elemente de esenţă. Aşteptările. exercitării relaţiilor organizatorice (ierarhice. complete şi la timp titularilor posturilor atât manageriale. întreprinzătorului proprietar. de care depinde competitivitatea firmei – şi a altora – se recomandă identificarea principalelor consecinţe ale raţionalizării informaţiilor proiectate. conţinutului şi operativităţii tabloului de bord. intensitatea şi eficacitatea colaborării în muncă. eficacităţii şedinţelor şi delegării. aspiraţiile. rapiditatea informaţiilor. Toate aceste elemente elaborate în această etapă se reunesc într-un proiect care este supus aprobării managementului participativ al organizaţiei sau. circuitelor informaţionale etc. deşi aparent invizibilă. procedurilor. culturii organizaţionale a firmei şi a climatului de muncă din cadrul său. Eficienţa necuantificabilă. natura şi amploarea situaţiilor conflictuale. stat major. Aspectele principale care se recomandă să fie avute în vedere sunt următoarele: impactul asupra calităţii fundamentării deciziilor strategice şi tactice. natura.

la unele componente ale sale sau la ambele. începând cu managerii. De reţinut că acest aspect. acest program poate să se refere la firmă în ansamblul său.3. vizând ambele aspecte. prezintă o însemnătate deosebită. 8. prezentând obiectivele urmărite. Evaluarea funcţionării sistemului informaţional 162 . angajării unor specialişti. Ansamblul măsurilor de pregătire stabilite. adeseori neglijat în favoarea comandării de echipamente.8. elaborării de programe. desigur. De aceea implementarea propriu-zisă are la bază un program de pregătire şi operaţionalizare a noilor soluţii informaţionale. se efectuează retuşurile care se impun. Important este să se aplice integral toate schimbările preconizate. Atunci când se sesizează omiterea unor variabile sau cunoaşterea lor insuficientă. informaţionale.) pregătirea climatului din cadrul organizaţiei în vederea minimizării rezistenţei la schimbări – inevitabile din partea personalului – şi a obţinerii unei implicări cât mai mari a sa.6. Supervizarea continuă a procesului de implementare de către managerul care răspunde de domeniul implicat. În funcţie de sfera de cuprindere a raţionalizării. având însă grijă ca acestea să se armonizeze cu celelalte elemente ale soluţiei noi preconizate. Pentru aceasta se recomandă organizarea de întâlniri cu întreg personalul implicat.3. are o implicaţie majoră asupra performanţelor informaţionale şi a efectelor economice obţinute. suporţi informaţionali etc. Implementarea perfecţionărilor informaţionale Date fiind multitudinea şi adeseori dificultatea schimbărilor preconizate. modificării de situaţii informaţionale. umane. financiare necesare (mijloace de tratare a informaţiilor. efectuând periodic controale şi analize asupra operaţionalizării perfecţionărilor. se înscriu într-un tabel de forma următoare: După operaţionalizarea măsurilor de pregătire a raţionalizării informaţionale se trece la introducerea efectivă a schimbărilor respective.7. concomitent cu asigurarea premiselor şi condiţiilor necesare. Două sunt aspectele majore care este necesar să fie avute în vedere: asigurarea premiselor tehnico-materiale. se recomandă o pregătire temeinică a introducerii soluţiilor informaţionale proiectate. avantajele ce vor rezulta pentru firmă şi salariaţii săi.

Utilizarea sa reprezintă o necesitate pentru quasitotalitatea firmelor româneşti 8. se recomandă parcurgerea integrală a filierei metodologice recomandate. mai ales în cazul implicării masive a informaticienilor. astfel încât sistemele sunt capabile să facă interschimb de informaţie şi să asigure o funcţionare a proceselor în timp real . aportul şi rezultatele personalului respectiv. Ţinând cont de ceea ce se constată. Tot în aceste faze se aplică recompense şi sancţiuni în funcţie de gradul de implicare. atât a celor cuantificabile. Un element de pondere decisivă asupra eficacităţii raţionalizărilor informaţionale îl reprezintă intensitatea şi modalitatea de conlucrare dintre echipa de specialişti şi manageri. cu o sferă de cuprindere limitată. la nivel de informaţii şi servicii. Integrarea aplicaţiilor software în cadrul unei întreprinderi sau între mai multe întreprinderi care colaborează este un subiect de mare actualitate. consumurile sporite de timp şi alte resurse reflectându-se de obicei în plusuri calitative în planul activităţii managerilor şi al executanţilor. Există o dinamică specifică a evoluţiei gradului de implicare şi responsabilitate a acestora – aşa cum rezultă şi din figura nr. unele dintre elementele prezentate în cadrul etapelor pot fi comprimate sau mai rar implicate.4 INTEGRAREA SISTEMELOR Integrarea este o activitate ce reuneşte oameni. fireşte. programe.După finalizarea implementării soluţiilor informaţionale este necesară o evaluare a stării de fapt şi a performanţelor. se adoptă decizii corective – pentru eliminarea cauzelor generatoare de abateri negative – şi integratoare pentru asimilarea factorilor ce provoacă abateri justificate. cât şi necuantificabile. 163 . De reţinut că elementele metodologice prezentate au în vedere un studiu relativ amplu de reproiectare sau raţionalizare informaţională din cadrul societăţii comerciale sau regiei. dar şi practici manageriale. Integrarea aplicaţiilor este o abordare strategică de a lega mai multe sisteme informatice. Metodologia prezentată este concepută în viziunea reengineering-ului managerial care se bazează pe o abordare holistică. În cazul unor situaţii mai puţin complexe. echipamente. 5 – care. însă. se prelungeşte şi în perioada de exploatare sau utilizare curentă a soluţiei informaţionale perfecţionate. Ca regulă.

sistemelor integrate. formată din module (secţii. În contextul actual în care informaţia este privită ca o resursă strategică a întreprinderii. Denumită în limbajul de specialitate EAI (Enterprise Application Integration). prin subsisteme ce realizează integrarea funcţională. dar sunt insuficiente.B2B). Integrarea poate fi după rolul său.Integrarea aplicaţiilor software de întreprindere permite coordonarea şi sincronizarea mai multor aplicaţii eterogene atât în interiorul (integrarea aplicaţiilor la nivel de companie). Complexitatea problemelor legate de infrastructura informatică creşte şi mai mult în cazul unei întreprinderi virtuale. a. noul stil de lucru în domeniul software. între elementele sistemului apar şi relaţii de subordonare. cât şi în afara întreprinderilor (integrarea aplicaţiilor Business-to-Business . La nivelul anului 1999 s-a estimat că peste o treime din bugetul din industria IT a avut ca destinaţie proiectarea. Integrarea funcţională se realizează în trei feluri. depinzând în mare măsură atât de specificul domeniului de activitate. Entitatea ce trebuie integrată nu mai este un obiect sau o componentă software. Granularitatea modulelor se poate situa pe o scară foarte cuprinzătoare. astfel: prin subsisteme ce realizează integrarea structurală. energetică şi informaţională. cât şi de posibilităţile de organizare ale întreprinderii respective. birouri etc. ci este o aplicaţie software. deci trebuie să se supună problemelor integrării. dependenţa lor devin tot mai mare. motiv pentru care trebuie să colaboreze între ele. Pe lângă relaţiile de coordonare. a crescut foarte mult importanţa integrării sistemelor informatice care să faciliteze utilizarea în comun a datelor şi mişcarea lor în cadrul întreprinderii. Dar. realizarea şi întreţinerea unor soluţii de integrare a sistemelor informatice. anume: substanţială. Integrarea structurală duce la relaţii de vecinătate. Prin EAI. integrarea aplicaţiilor la nivel de companie reprezintă.) cu funcţionalitate extrem de diversă şi grad de dispersie geografică oricât de mare. b. În sistemul integrat elementele trebuie să fie într-o strânsă interdependenţă şi cu cât se specializează mai mult în îndeplinirea unor funcţii. Întreprinderile au din ce în ce mai puţini informaticieni care concep şi scriu aplicaţii şi din ce în ce mai mulţi care integrează aplicaţii. cele mai multe dintre aceste 164 . departamente. sistemele informatice ale întreprinderilor se mulează din ce în ce mai bine pe structura procesului de afaceri. de fapt.

Această lege încă este surprinzător de adevărată şi acum. care a reunit alte descoperiri cum ar fi: tranzistorii. Complexitatea acestei probleme rezidă în principal din faptul că cele mai multe dintre aplicaţii au fost dezvoltate fără a se urmări o arhitectură a sistemelor informatice sau o strategie de dezvoltare a acestora. Începutul integrării în domeniul IT poate fi considerat momentul apariţiei circuitului integrat în 1959. Principiile managementului complexităţii sunt: descompunea în părţi mai mici şi mai uşor de manipulat. 165 . Middleware-ul a evoluat într-un set de reguli şi capabilităţi. De exemplu. Dacă organizarea duce la integrare şi integrarea duce la complexitate. integrarea este efectul evoluţiei ciclice şi progresive a unui mix de tehnologii şi este sprijinită de performanţele şi de expertiza profesioniştilor. Acesta poate fi motivul pentru care avem nevoie de integrare: pentru a ne descurca în condiţiile unei complexităţi crescute. Din punct de vedere al diversităţii. care facilitau construirea de aplicaţii distribuite. unul din fondatorii Intel prezicea că numărul de tranzistori pe un microchip se va dubla la fiecare 18 luni. Prin integrare creşte precum am arătat complexitatea. dar a fost larg folosit începând cu 1995. incluzând integrarea internă a aplicaţiilor: integrarea aplicaţiilor la nivel de companie sau integrarea externă a aplicaţiilor: integrarea aplicaţiilor Business-to-Business. aceasta din urmă determină la rândul ei diversificarea. pentru că reuniunea sistemelor presupune adăugarea de componente evolutive şi emergente. Informatizarea. Acest termen a fost legat de bazele de date relaţionale şi desemna o integrare bazată pe mesaje. Cele două tipuri de integrări au multe elemente comune. In 1965 Gordon Moore. Termenul de middleware a apărut la sfârşitul anilor 80 pentru a descrie un software de management al reţelelor. dezvoltarea economică globală. la peste 40 de ani de la formularea ei. specifice începutului de secol XXI au accentuat tendinţa de organizare a sistemelor informaţionale în modele din ce în ce mai complexe. şi s-au dovedit a fi mari consumatoare de resurse. Integrarea aplicaţiilor poate lua mai multe forme.soluţii au optat pentru varianta de integrare “punct la punct”. Dezvoltarea unei strategii eficiente de integrare a sistemelor informatice la nivelul întreprinderii este una dintre cele mai complexe probleme întâmpinate de managerii IT. dar şi calitatea. rezistenţele şi capacitorii pe un singur chip de silicon. construirea unei interfeţe standard pentru ca aceste părţi să comunice şi apoi dezvoltarea unei structuri ierarhice unde informaţia este din ce în ce mai abstractizată odată ce urcăm în ierarhie.

prin încercarea de a integra soluţii ulterioare. cu procese de afaceri. interfeţele externe etc. Cu toate că. Trebuie stabilite problemele proprietăţii pentru aplicaţii. poate reprezenta o soluţie bună pentru moment. de informaţie şi de procese. Trebuie stabilită o perspectivă comună internă şi externă a nucleului economic. nu 166 . Producătorii de software care oferă aplicaţii ce rulează pe multiple surse de date sau care nu acoperă toate sectoarele fluxurilor de afaceri. Strategia IT necesită a fi conştientă de toţi factorii care influenţează deciziile de integrare a proceselor economice cum ar fi configurarea proceselor economice. Sistemele informatice integrate desemnează sisteme complete. dar care poate genera mari probleme legate de fragmentarea informaţiei şi dezvoltarea ulterioară a sistemelor. frontierele acestora şi locul în care schimbarea este cel mai probabil a se produce. integrarea bazată pe servicii oferă mai multă valoare pe termen lung. tehnologia de ruter prin care se va asigura că informaţia ajunge la destinaţia corectă şi reguli de procesare pentru a defini comportamentul de integrare. Integrarea bazată pe informaţii oferă un mecanism ieftin de a integra aplicaţii deoarece. nu este nevoie ca aplicaţia să fie modificată. apare ca o cheie fundamentală. componente.întotdeauna vor exista: o transformare de tehnologie care va face diferenţa între semantica aplicaţiilor. sau a partenerilor comerciali. Secvenţierea activităţilor trebuie să identifice serviciile care trebuie enunţate primele. indiferent dacă acesta automatizează procesele interne din cadrul organizaţiei. pentru a înţelege relaţiile şi interfeţele între unităţile economice. Înţelegerea scopurilor economice. relaţiile cu clienţii sau pe cele cu furnizorii şi partenerii. cum ar fi strategiile de fuzionare şi de achiziţie sau cost şi creşterea eficienţei. infrastructura integratoare. transformări structurale şi management al cunoştinţelor Un sistem de aplicaţii integrat trebuie să reprezinte soluţia pentru orice instituţie care necesită un sistem informatic modern. şi care servicii (nu neapărat aceleaşi) trebuie utilizate consistent cu restul organizaţiei şi când. O tendinţă în evoluţia integrării sistemelor este trecerea de la integrarea bazată pe informaţie la integrarea bazată pe servicii. Şi aceasta poate fi una dintre cele mai dificile sarcini şi acesta poate traversa actualele frontiere organizaţionale şi responsabilitatea. interacţiuni organizaţionale. în cele mai multe cazuri. acest tip de integrare oferă o soluţie funcţională pentru multe domenii ale problematicii de integrare a aplicaţiilor. practici manageriale. Adoptarea unor aplicaţii disparate pentru diferite activităţi ale fluxului de afaceri.

această zonă se caracterizează prin: importanţa fundamentală a bazei de date. Principalele avantaje pe care o suită de aplicaţii integrate trebuie să le ofere beneficiarilor sunt: reducerea costurilor pe termen lung. servicii sau a unora din sectorul financiar-bancar. care rareori se îmbină. tratarea “în bloc” a tuturor tranzacţiilor unei zile de lucru). În aceste condiţii. corespunzător majorităţii întreprinderilor de producţie. Principala problemă a falselor pachete de aplicaţii este fragmentarea informaţiei. managerul instituţiei nu are la dispoziţie decât piese dintr-un puzzle. ci mai degrabă colecţii separate de aplicaţii. migrarea mai rapidă la modele de e-business. Zona Back Office Din punct de vedere informatic. dar care nu reuşesc să funcţioneze împreună. creşterea eficienţei operaţionale. Conform acestui model. care să se adapteze strategiilor de distribuţie şi care să includă şi funcţionalităţi de suport decizional. generată de sisteme disparate. rezultând sisteme discontinue. returnarea rapidă a investiţiilor în IT.furnizează pachete de soluţii integrate. O altă mare problemă este automatizarea incompletă. care poate fi situată centralizat pe un singur server sau poate fi repartizată fizic pe mai multe servere particularităţile aplicaţiilor utilizate: o parte importantă dintre acestea reprezintă programe pentru tratarea “în bloc” a datelor (de exemplu. organizaţiile trebuie să adopte soluţii integrate şi colaborative. Consolidarea informaţiilor venite de la un mare număr de surse este laborioasă şi costisitoare. este necesar să se pornească de la modelul general de organizare a unei afaceri. bune să rezolve problemele cerute de sisteme disparate. care nu acoperă toate procesele afacerii. ce oferă funcţiuni analitice doar la nivel departamental. O altă parte a aplicaţiilor realizează gestiunea tranzacţiilor şi au ca scop tratarea simultană a unor cereri din partea unui număr mare de utilizatori. Un adevărat pachet integrat are aplicaţiile proiectate de la început pentru a lucra împreună: acestea partajează acelaşi model de informaţii şi informatizează procesele de business la nivelul întregii organizaţii. 167 . orice întreprindere este constituită din două zone: a. incapabile să asigure o viziune unitară asupra organizaţiei. comerţ. Pentru a înţelege rolul jucat de un sistem informatic integrat în funcţionarea unei întreprinderi. Pentru a face saltul calitativ de la acţiuni punctuale la procese de afacere.

gestiunea clienţilor – face parte din aplicaţiile Front Office puse la dispoziţia centrelor de asistenţă din teritoriu şi utilizează tehnologii de integrare cu reţeaua telefonică. b. pentru acordarea unui credit). variantele de ofertă cele mai adecvate la cererile exprimate de client. gestiunea agenţilor de vânzări – are ca scop gestiunea agenţilor de vânzări sub mai multe aspecte: cota din vânzările totale. centralizarea pe un număr redus de servere pe care rulează sisteme de operare dedicate. CRM) – cuprinde instrumente de administrare a clienţilor (consultarea dosarelor clienţilor. cât şi la nivelul drepturilor de acces. precum şi instrumente de asistare a clienţilor (evaluarea în funcţie de o serie de criterii. de aceea se impune existenţa unui sistem de înaltă securitate a datelor. De asemenea. obţinerea rezultatelor consolidate etc. realizarea cifrei de afaceri individuale şi colective. În cazul întreprinderilor moderne. aplicaţiile Back Office garantează însăşi funcţionarea întreprinderii. Zona Front Office Aplicaţiile Front Office sunt acele produse pe care întreprinderea le oferă clienţilor astfel încât să asigure servicii rapide. pe baza catalogului furnizorului şi a răspunsurilor la un set de întrebări.importanţa critică a prelucrărilor realizate. Principalele cerinţe la care trebuie să răspundă o aplicaţie Front Office sunt: gestiunea relaţiilor cu clienţii (Customer Relationship Management. instrumente de asistare a deciziei – reprezintă o consecinţă a prezenţei celorlalte tipuri de aplicaţii menţionate la nivelul fiecărei agenţii sau centru 168 . Cea mai apreciată calitate a unui sistem de Back Office o reprezintă coerenţa şi integritatea datelor. performanţele. asistenţă în configurarea cererii şi alte forme de asistare interactivă a clienţilor). disponibilitatea continuă a sistemului şi continuitatea serviciilor (chiar şi în caz de căderi sau defecţiuni) sunt caracteristici esenţiale ale oricărei aplicaţii Back Office. de care depinde întreaga activitate a întreprinderii. Aplicaţiile de asistenţă în configurarea cererii au ca scop propunerea. culegerea de informaţii referitoare la operaţiile efectuate de clienţi pentru a le trimite spre procesare aplicaţiilor Back Office). Evaluarea clienţilor după o serie de criterii (“scoring”) permite stabilirea gradului în care un client sau un proiect poate satisface sau nu condiţiile prevăzute (de exemplu. atât la nivel fizic.

videoconferinţă. cât şi pe serverul central. tehnologia World Wide Web a introdus o nouă dimensiune a întreprinderii. În prezent. Se folosesc tehnologii Intranet care presupun utilizarea tehnologiilor 169 . Zona Middle Office Este o zonă greu de definit la nivel fizic . În ultima vreme. numită generic Web Office. Această reţea poate cuprinde sucursale proprii. mai ales multinaţionale. pentru gestiunea reţelei şi transmiterea datelor către aplicaţiile centrale (aflate în Back Office). componentele Middle Office ale sistemelor informatice se pot găsi atât pe serverele de agenţie. care a primit în timp două accepţiuni diferite: într-o primă accepţiune. În condiţiile dezvoltării unei arhitecturi client-server pe trei nivele (server central. dar îndeplineşte funcţii de Back Office. agendă de grup. aceasta reprezintă zona de Back Office prezentă în cadrul fiecărei agenţii sau centru de vânzări. concesionari sau alţi agenţi comerciali. servere agenţie şi staţii de lucru). Din punct de vedere informatic. care completează Front Office şi Back Office şi dă posibilitatea conectării la sistemul informatic al întreprinderii din orice punct de pe glob. aceasta reprezintă componentele intermediare ale întreprinderii. accesul din afară fiind oprit în general prin aplicaţii de tip firewall. diverse tipuri de urmărire la distanţă a activităţii. Prin Web Office se integrează mai multe tipuri de aplicaţii: aplicaţii interne ale întreprinderii – destinate exclusiv personalului din întreprindere. zona situată fizic în Fron Office. d. etc. Sunt avute în vedere instrumente de căutare şi extragere de date. Zona Web Office Procesarea tranzacţiilor generate de serviciile la distanţă s-a realizat multă vreme separat de restul sistemului informatic. Aceste aplicaţii pot furniza servicii multiple: coordonarea şi gestiunea proiectelor.de vânzări. cu rol de interfaţă între Front Office şi Back Office. mesagerie internă. acestor două zone ale întreprinderii li s-au mai adăugat altele două: c. Gestiunea reţelei de agenţii – este un complement al aplicaţiilor Back Office apărut datorită numărului mare de agenţii şi centre de vânzări ale întreprinderilor mari. aplicaţiile de tip Middle Office sunt cele care alimentează componentele menţionate anterior. în a doua accepţiune. precum şi aplicaţii SIAD (Sistem Interactiv de Asistare a Deciziei).

În principal. clienţi. plăţilor securizate prin carte de credit sau portofel electronic etc. dar nu trebuie neglijat pentru nici una dintre aceste trei zone. Problemele informaţionale sunt datorate inconsistenţei datelor şi duc la apariţia unei discontinuităţi semantice şi structurale între sistemele informaţionale.) utilizează servere Extranet şi oferă servicii echivalente cu aplicaţiile interne. Extranet şi Intranet este diferit.Internet împreună cu produse de securitate care să protejeze domeniul şi să blocheze accesul neautorizat din interior sau din afară. Inconsistenţa datelor este rezultatul modului în care au fost dezvoltate aplicaţiile informatice. Pentru rezolvarea acestei probleme. La realizarea acestor aplicaţii s-a ignorat că ar putea exista alte aplicaţii care să necesite acces la datele create sau întreţinute de aplicaţia respectivă. Alte cauze ale inconsistenţei datelor sunt lipsa unei terminologii standard la nivelul întreprinderii de definire a conceptelor şi proceselor de afaceri şi faptul că sistemele care utilizează o tehnologii învechite (sistemele moştenite) nu au implementate mecanisme riguroase 170 . integrarea sistemelor informatice conduce la apariţia a două mari tipuri de probleme: tehnice şi informaţionale. acestea fiind direct interesate de succesul integrării propriilor produse cu produsele altor companii. a. Problemele tehnice generează o discontinuitate de comunicaţie între sistemele informatice. dar destinate utilizatorilor externi ai întreprinderii. companiile furnizoare de soluţii hardware şi software au un aport important. b. Problema integrării sistemelor informatice existente în cadrul unei întreprinderi este greu de formalizat deoarece pleacă de la situaţii foarte diferite. reseller-i. aplicaţii accesibile publicului larg – asigură accesul public la serviciile întreprinderii. Nivelul de securitate al componentelor Intranet. Problemele tehnice sunt datorate eterogenităţii soluţiilor hardware şi software şi diversităţii tehnologiilor utilizate de diversele sisteme informatice din cadrul întreprinderii. abonamente care pot fi gratuite sau nu. aplicaţii accesibile partenerilor – destinate partenerilor în sens larg (furnizori. serverele Internet realizând o extindere a activităţii întreprinderii spre staţiile de lucru ale partenerilor prin intermediul cataloagelor on-line cu imagini ale produselor. Este de dorit să se asigure protecţia datelor de consultat şi să se identifice în orice moment persoanele care navighează. în funcţie de serviciile oferite. consultanţi etc. Acest lucru poate fi realizat prin oferta de abonamente pentru accesul la informaţii.

Identificarea discrepanţelor şi conflictelor posibile care apar datorită reprezentării în mod diferit a unor date similare în sisteme diferite. pe baza evaluării gradului de încredere al datelor din diferite aplicaţii. de natură şi dimensiune.5 IDENTIFICAREA PUNCTELOR CHEIE ALE TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE Punctele cheie ale tehnologiilor informaţionale reprezintă formulări care stabilesc modul de conectare. distribuire şi structurare a informaţiilor şi desfăşurare a tehnologiilor informaţionale în cadrul firmei.declararea şi constrângerea respectării regulilor de afaceri. utilizarea unei mărimi agregate pe baza valorilor inconsistente (medie aritmetică. De exemplu. pe baza unei mărci de timp care indică momentul actualizării informaţiei utilizarea informaţiei din sistemul cel mai de încredere. utilizarea celei mai recente valori. de domeniu sau diferenţe structurale. indicând sursa informaţiilor şi lăsând la latitudinea utilizatorului soluţionarea problemei. precum şi mecanisme de implementare a politicilor de soluţionare a inconsistenţei datelor . minim. 2. maxim etc). O alternativă ar fi includerea în logica de acces la datele unei aplicaţii de alte aplicaţii. Diferenţele pot fi: de nume. Punctele cheie ale tehnologiilor informaţionale exprimă scopul strategic al tehnologiilor informaţionale şi identifică modurile prin care firma trebuie: 171 . Soluţionarea inconsistenţei datelor presupune: 1. a mecanismelor de tratare a conflictelor. respectiv în logica de migrare a datelor dintr-o aplicaţie în alta. prezentarea tuturor valorilor inconsistente utilizatorului. pot fi utilizate tabele de corespondenţă sau formule de conversie. lucru care poate conduce la conflicte. Aceste puncte cheie sunt rezultatul considerării informaţiilor şi tehnologiilor ca implicaţii ale contextului strategic al firmei. pentru 8. Stabilirea de norme pentru soluţionarea inconsistenţelor prin: utilizarea uneia din valorile inconsistente fără avertizarea utilizatorului.

De exemplu. să conecteze şi să împartă surse şi sisteme de informaţii într-un mediu extins (clienţi. Acestea sunt: tehnologiile informaţionale sunt utilizate pentru reducerea costurilor. b) accesarea şi utilizarea informaţiilor. unei bănci îi este necesară o arhitectură logică pentru hardware. a) Rezultate aşteptate din investiţiile în tehnologii informaţionale în cadrul firmei. c) resursele hardware şi software. să utilizeze şi să standardizeze diferitele tipuri de informaţii (financiare. 172 . despre clienţi).să conducă sau să urmărească dezvoltarea tehnologiilor informaţionale în domeniul său de activitate (de exemplu. punctele de legătură a clienţilor cu firma (reprezentanţe. serviciile şi produsele depind în mod continuu de investiţiile în tehnologiile de vârf. furnizori. să efectueze procese electronice de tranzacţionare. cât şi personalului. d) capacităţile şi serviciile legate de comunicaţii. e) arhitectura şi standardele tehnologiilor informaţionale. Sunt identificate puncte cheie pentru fiecare dintre cele cinci aspecte majore ale importanţei investiţiilor pe termen lung: a) rezultatele dorite din investiţiile firmei în tehnologii1e informaţionale. să conecteze şi să împartă surse şi sisteme de informaţii în cadrul diferitelor compartimente ale sale. aliaţi strategici). printre care: informaţiile despre clienţi trebuie păstrate într-o formă logică şi accesibilă atât clienţilor. tehnologiile informaţionale trebuie să îmbunătăţească nivelul serviciilor furnizate clienţilor. în orice moment şi în orice loc. servicii telefonice. să acceseze. despre produse. reţeaua firmei trebuie să asigure clienţilor accesul la o serie de aplicaţii esenţiale. ca bază pentru infrastructura şi serviciile cu aceeaşi capacitate pentru oricare client. comunicaţii şi informaţii. atenţia firmei asupra relaţiilor cu clienţii şi asupra experienţei acestora conduce la o serie de puncte cheie ale tehnologiilor informaţionale. să identifice măsurile necesare pentru evaluarea cifrei de afaceri cu ajutorul tehnologiilor informaţionale. tehnologiile informaţionale sunt privite ca un furnizor de servicii concentrat asupra satisfacerii nevoilor utilizatorilor finali. accesul la calculator) trebuie să asigure o interfaţă puternică cu lumea exterioară. software. rolul tehnologiilor informaţionale şi nivelul necesar al investiţiilor în cazul concurenţilor direcţi). să păstreze arhitectura curentă a tehnologiilor informaţionale în interiorul său.

acestea trebuie stocate pentru a nu se pierde. 173 . noile sisteme care vor trebui să creeze baza prin care să se poată efectua schimbări majore asupra noilor servicii. realizarea unei centralizări a principalilor producători. în afaceri. care poate determina schimbări globale în cadrul firmei. e) Arhitectura şi standardele tehnologiilor informaţionale trebuie la rândul lor să vizeze: o anumită formă a tehnologiilor informaţionale. reţeaua firmei să permită organizarea de videoconferinţe. stabilirea de standarde pentru hardware şi software pentru a reduce incompatibilităţile şi costurile suplimentare. b) Accesarea şi utilizarea informaţiilor urmăreşte ca: utilitatea informaţiilor trebuie recunoscută şi imediat ce se obţin informaţiile. software-ul şi echipamentele de legătură. tranzacţiile curente se realizează prin procese electronice: forma tehnologiilor informaţionale care trebuie să aducă managerilor şi personalului care lucrează în mod direct cu aceste aplicaţii capacitatea de a rezolva rapid orice sarcina complexă. utilizatorii. trebuie să fie posibilă oricând şi oriunde. să existe un punct de vedere comun al tuturor clienţilor firmei. comunicarea cu exteriorul. o standardizare a datelor financiare şi comerciale. mai ales cu clienţii.trebuie urmărită dezvoltarea activităţilor inovatoare şi a aplicaţiilor de marketing privind tehnologiile de vârf. să fie permis accesul la Internet prin reţeaua de comunicaţii. pentru asigurarea unei consistenţe şi pentru organizarea unui control riguros. cupnnzând doar hardware-ul. c) Resursele hardware şi software vor viza: transferul între resursele hardware şi software. d) Capacităţile şi serviciile legate de comunicaţii urmăresc ca: reţeaua întregii firme să permită accesul la aplicaţiile esenţiale privind furnizarea de servicii clienţilor. menţinerea unei liste scurte a produselor şi producătorilor pentru fiecare categorie de tehnologie în parte. principalii clienţi ai serviciilor oferite de către firmă trebuie să aibă acces la informaţii complete privind relaţiile firmei cu toţi clienţii săi. diversele procese şi sisteme trebuie să asigure culegerea şi păstrarea informaţiilor financiare şi comerciale. în activitatea de teren trebuie să aibă acces la aceleaşi date ca şi atunci când sunt la birou. în special privind comerţul electronic şi prestarea de servicii. pentru minimizarea costurilor.

Informaţiile sumare privind producţia. Totuşi. De exemplu. De exemplu.. o firmă internaţională. depinzând de limitele activităţii desfăşurate. Tehnologiile informaţionale influenţează atât operaţiunile interne din cadrul unei firme. chiar dacă investiţiile sunt mari. cât şi produsele sau serviciile oferite de aceasta. În majoritatea cazurilor. o firmă puternic concentrată pe produse inovatoare. marketingul. Informativ. să urmărim câteva exemple ale punctelor cheie privind tehnologiile informaţionale de la firme din diverse domenii industriale: o firmă în curs de dezvoltare în domeniul băuturilor producţiei de bunuri. în multe cazuri. Pe de altă parte. furnizorilor. de la micii comercianţi la marile firme prestatoare de servicii. de cele mai multe ori. Reţeaua firmei trebuie să permită organizarea de videoconferinţe. din cauza concurenţei în domeniu. pentru a uşura accesul la ele. avantajele potenţiale ce se pot obţine conduc la diferenţe enorme pe piaţă. deci un management financiar adecvat. asemenea investiţii în sisteme informaţionale există de câţiva ani buni. unde banca are deschise filiale. Informaţiile relevante trebuie să fie prezentate într-o formă logică. o bancă aflată într-o etapă de expansiune pe pieţe externe. Aceste informaţii vor face posibil un mai bun management al clienţilor.6 UTILIZAREA STRATEGICĂ A TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE Tehnologiile informaţionale reprezintă elementul comun al dezvoltării şi al competiţiei între toate tipurile de afaceri. Operaţiunile interne pot include procesarea tradiţională de date şi funcţiile de 174 . vânzările. materiilor prime etc. Multe firme au realizat investiţii masive în tehnologiile informaţionale şi au devenit dependente de acestea. jocurile pe calculator se menţin în actualitate doar 3-6 luni. avantajele ce se pot obţine dintr-o investiţie în tehnologii informaţionale pot avea o durată scurtă de viaţă. acest lucru fiind valabil mai ales pentru produsele de bază ale tehnologiilor informaţionale. Analiza contextului strategic diferit al acestor mari firme poate conduce la opinii diferite privind infrastructura tehnologiilor informaţionale şi calitatea acestora. 8. Procesele legate de tranzacţii şi interfaţă vor fi folosite pe teritoriul a mai multe ţări. distribuţia şi managementul financiar pot fi accesibile managerilor într-un timp foarte scurt (nu mai mult de 2 ore) şi pot fi uşor de utilizat în luarea deciziilor. sistemul privind rezervările de bilete la o firmă de linii aeriene are un program de bază ce a fost realizat la mijlocul anilor ‘60.Numărul punctelor cheie privind tehnologiile informaţionale variază în cadrul firmei.

accentul se pune pe sistemele implementate. În al doilea rând. nu numai prin înţelegerea dependenţei de aceasta. 175 . sistemele de aprindere la automobile sunt acum controlate de microcalculatoare. Utilizarea tehnologiilor informaţionale ca metodă de obţinere a unor avantaje competitive se situa pe primul loc în anii ”90. prin intermediul cărora se derulează efectiv tranzacţii economice. transferuri electronice de fonduri. La începutul anilor 50. pentru programarea şi optimizarea rutelor. care presupune folosirea calculatorului şi a tehnologiilor comunicaţionale pentru a asigura noi categorii de servicii pentru investitori şi. sau ca pe o sursă de date pentru luarea deciziilor. de asemenea.comunicare. perioadă suficientă pentru ca Merrill Lynch să devină lider pe piaţă. iar corelarea sistemelor informaţionale cu obiectivele firmei ocupa locul al doilea. operaţii de schimb valutar. Există anumite activităţi total dependente de sistemele informaţionale. au acaparat cea mai mare parte a activităţii de investiţii a clienţilor lor. Exemple privind aplicarea strategică a tehnologiilor informaţionale sunt prezentate în continuare: în anul 1977. SRI International şi Merrill Lynch au dezvoltat împreună conceptul de “management al lichidităţilor”. Produsele şi serviciile oferite pot varia de la tehnologii informaţionale pentru echipamentele de producţie până la servicii software de bază. pentru facturări. decât pe sisteme care se limitează la observarea şi măsurarea rezultatelor acestor tranzacţii. dar şi prin recunoaşterea ameninţărilor concurenţei şi a oportunităţilor pe care le oferă. Le-au trebuit aproape 7 ani concurenţilor acestora pentru a oferi servicii asemănătoare. pentru antrenamente de zbor. utilizează de multă vreme tehnologiile informaţionale. în care calculatoarele devin o parte a produselor tradiţionale. Sistemele informaţionale au devenit adevărate instrumente de luptă concurenţială în arsenalul firmei. De multă vreme. De exemplu. metoda de imprimare a cecurilor cu cerneală magnetică pentru recunoaşterea caracterelor a constituit un precursor al funcţiilor tehnologiei informaţionale electronice. astfel. funcţii ce includ acum roboţi telefonici. pentru controlul traficului aerian etc. pe măsură ce noile produse şi noul mediu de afaceri creează noi oportunităţi. Organizaţii precum American Express sau General Motors au fost impulsionate să-şi stabilească strategiile. Liniile aeriene se bazează pe tehnologii informaţionale avansate necesare pentru rezervări. Băncile. Interesul în planificarea strategică a utilizării tehnologiei informaţionale continuă să crească. Astăzi. managerii privesc tehnologiile informaţionale ca pe un instrument contabil. operaţii extinse cu carduri de credit. pentru a dezvolta tehnologia informaţională. accentul se pune mai degrabă pe “sistemele operaţionale”.

Modelele grafice sunt utilizate de proiectanţii avioanelor. pentru a dezvolta pe calculator noi configuraţii şi pentru a scurta perioada de testare a caracteristicilor de operare la numai câteva zile. având în vedere aspecte legate de dependenţa clienţilor de produsele proprii şi de cele ale concurenţei. de fapt. în anul 1992. interschimburile de date electronice revoluţionează procesul distribuirii bunurilor către consumatori. în conformitate cu schimbările de stil sau cu preferinţele specifice ale comercianţilor. Aceste sisteme furnizează informaţii detaliate şi la timp despre produsele şi acţiunile ce contribuie cel mai mult la obţinerea profitului. cu o puternică activitate de marketing. distribuitorilor şi comercianţilor. în loc de luni sau ani. a folosit sistemele informaţionale pentru a-şi perfecţiona analizele de marketing. iar apoi alte firme din domeniu au aplicat această metodă. a luat o decizie strategică de a investi într-un sistem de producere integrat. în anul 1983. firmele de cercetare pe baze ştiinţifice a pieţei folosesc în mod curent calculatoare. industria producătorilor de confecţii s-a orientat spre modele de calculatoare ce oferă sprijin pentru îmbunătăţirea vitezei cu care se modifică produsele. de pe fiecare piaţă locală. Jaguar P. mai mult. în contextul unor probleme economice şi al unor sisteme depăşite.C. automobilelor şi navelor. De exemplu.şi comunicaţiilor -pentru optimizarea vitezei cu care sunt distribuite mărfurile pe pieţele de desfacere. Aceeaşi firmă a fost printre primele care au folosit calculatoare bazate pe sisteme expert pentru a stabili turele angajaţilor în regim part-time în aşa fel încât să se asigure o acoperire totală a programului de lucru.L. aceşti producători se bazează pe controlul efectuat de calculatoare asupra aparaturii specifice. prin unirea furnizorilor. a fost în măsură să realizeze modele precise ale dinamicii pieţei. Firmele cele mai competitive utilizează pe scară largă sisteme de distribuire a produselor cu ajutorul calculatoarelor . pentru a susţine un volum redus de producţie a maşinilor de lux. Campbell a adunat date despre eficienţa vânzărilor.Conceptul tehnologiilor informaţionale privind inter-schimbul de date electronice a îmbunătăţit considerabil eficienţa metodei “just in time”. un lanţ de fast-food-uri din Statele Unite s-a numărat printre primele firme care au instalat un sistem de comunicaţie pentru a creşte abilitatea de aşi controla operaţiile desfăşurate pe o arie extinsă. pentru fiecare produs în parte. firma Soup Campbell. Astfel. producătorii din industria chimică şi farmaceutică folosesc tehnici de modelare pe calculator a noilor preparate chimice şi a medicamentelor. În loc să abordeze vânzările la scară naţională. Toyota a fost în măsură să distribuie automobile cu accesoriile şi culorile preferate de clienţi după numai cinci zile de la preluarea comenzii. De asemenea. Sistemul include 176 . poate corela aceste modele cu acţiunile promoţionale corespunzătoare de pe pieţele locale specifice. cât dura cu modelele fizice. producătorilor. proiectate pentru producţii de volum mare.

comportamentul cumpărătorilor care s-a modificat. orice firmă îşi poate creşte avantajele prin aplicaţii adecvate ale produselor tehnologiilor informaţionale. de transmitere a informaţiilor către producători etc.6. 8. Asemenea firme pot fi întâlnite în ramurile stagnante ale industriei. iar consumatorii sunt mult mai pretenţioşi. doar în câteva ţări existau familii în care ambii soţi lucrau. La acest nivel.1 Ipostaze în utilizarea tehnologiilor informaţionale Experienţa multor firme multinaţionale arată că. din partea managementului a schimbărilor competitive ce pot fi aduse de obţinerea unui avantaj tehnologic. iar acum acestea. o firmă poate să achiziţioneze pachete de aplicaţii software. Competiţia online devine simbolul viitorului. o organizaţie poate să ajungă într-o astfel de poziţie doar printr-un management deficitar. Sunt tot mai multe exemplele privind vânzarea cu amănuntul a unor produse şi servicii. În trecut. sau doar de a-i ajunge pe concurenţi. să folosească un birou de serviciu sau să angajeze temporar un personal calificat. Totuşi. din punctul de vedere al utilizării competitive a tehnologiilor informaţionale. larg răspândite determină abordări noi. În acelaşi timp. De obicei. Toate aceste considerente şi evoluţii au determinat dezvoltarea modalităţilor de evaluare a preferinţelor consumatorilor şi de satisfacere imediată a nevoilor familiilor. Comerţul electronic. Ei sunt simpli cumpărători şi nu experimentează decât aplicaţiile de rutină ale sistemelor achiziţionate. soluţia o poate constitui o conştientizare crescută. a) Firmele aflate în ipostaza de adoptare sunt doar utilizatori ai tehnologiilor informaţionale.distribuirea “just in time” a componentelor de la furnizori şi un sistem închis ce permitea tuturor operaţiilor sale să retransmită informaţiile în cadrul procesului. Toate alternativele de afaceri pot include fuziunea cu un competitor. Pentru a achiziţiona resurse IT cu costuri minime. a cărui utilizare este în continuă creştere. consumatorii. firmele se află în una din cele trei ipostaze fundamentale: de adoptare. vinderea firmei unei firme avansate din punct de vedere tehnologic (sau uneia cu mari resurse financiare). în economiile aflate în recesiune sau pot fi firme cu resurse de capital insuficiente. de înregistrare a preferinţelor acestora. este o metodă tehnologică completă de prezentare a informaţiilor şi a produselor către clienţi. diferite privind piaţa. Jaguar creditează acest sistem sprijinind poziţia sa competitivă şi succesul său financiar şi îmbunătăţind calitatea produselor. care nu recunoaşte valoarea competitivă a tehnologiilor informaţionale. În astfel de cazuri. dar majoritatea acestor firme trebuie să-şi creeze un fundament tehnologic de bază. obiectivul lor este de a supravieţui pe termen scurt. are loc distribuirea fizică de bunuri către consumatori şi se înregistrează informaţii detaliate de marketing. sau 177 . de adaptare sau de invenţie.

Succesul lor provine din abilitatea de a depăşi competiţia şi de a câştiga avantaje semnificative sau din capacitatea de a crea noi pieţe. Formal şi informal. al creării unor firme secundare care să se ocupe de produsele şi serviciile noi şi în sensul asocierii cu liderii în tehnologii pentru dezvoltarea noilor produse. Firmele aflate în această situaţie se găsesc pe pieţele în expansiune şi se confruntă cu o concurenţă puternică din partea firmelor cu schimbări dinamice ale produselor şi serviciilor. Firmele îşi menţin avantajele prin intermediul cercetării şi dezvoltării prin participarea la descoperirea şi utilizarea de instrumente. Totuşi. de software etc. Pe lângă cheltuielile cu cercetarea. firmele utilizează ultimele tehnologii apărute. Este necesară abilitatea de a interpreta cerinţele pieţei şi de a aduce produsele şi/sau serviciile pe piaţă în timp util şi la costuri competitive. adesea păstrând consultanţii externi pentru a asigura o părere obiectivă asupra poziţiei lor. De obicei profitabile. Frecvent. în general. Managementul superior în cadrul unor astfel de firme recunoaşte valorile competitive ale tehnologiilor informaţionale şi se implică el însuşi în procesul de planificare. ceea ce le permite obţinerea unui avantaj în care sincronizarea este decisivă. dar mai avansată din punct de vedere al tehnologiilor informaţionale utilizate. aceste firme caută achiziţii care să le aducă noi pieţe de desfacere. a fi inventiv sau inovator nu este suficient. Deşi investesc semnificativ în menţinerea şi dezvoltarea aplicaţiilor curente. care presupun îndepărtarea semnificativă de la practicile curente sau folosirea tehnologiilor informaţionale de ultimă oră.achiziţionarea unei firme mai mici.). strategiile lor includ încurajarea managementului în sensul utilizării noilor tehnologii. c) Firmele aflate în ipostaza de invenţie sunt creatoare de tehnologii. care experimentează produse volatile. Aceste firme au relaţii apropiate cu producătorii. b) Firmele aflate în ipostaza de adaptare sunt acelea care au făcut deja din tehnologiile informaţionale un element esenţial al activităţii lor de planificare. aceste firme investesc în cercetarea aplicată pentru inovarea produselor sau proceselor tehnologice. tehnologiile informaţionale la un nivel apropiat de cel al concurenţilor. tehnici şi produse ale tehnologiilor informaţionale avansate. Asemenea firme caută oportunităţi unice. sau pentru a introduce noi concepte. Ele au pregătirea. 178 . Aceste firme se întâlnesc în sectoare diverse ale industriei tehnologiilor informaţionale (producătorii de calculatoare. Ele nu se tem să se abată de la practicile curente sau să urmărească o transformare fundamentală a produselor sau proceselor tehnologice. Asemenea firme sunt lideri agresivi în ramuri dinamice. se concentrează şi asupra adaptării unor tehnologii noi prin expansiune şi inovare. cu o putere financiară competiţională. capacitatea şi fondurile necesare pentru a dezvolta proiecte proprii. Firmele aflate în ipostaza de adaptare folosesc.

d) estimarea factorilor de mediu ce reflectă schimbările în structura industriei. Investirea eficientă resurselor firmei este necesară pentru obţinerea unei poziţii mai avantajoase. 2.O firmă individuală se poate încadra în oricare dintre cele trei ipostaze. pentru a obţine avantaje competitive. dezvoltarea utilizarea tehnologiilor şi condiţiile economice globale. b) dezvoltarea unei strategii privind tehnologiile informaţional pentru a obţine avantaje competiţionale. f) evaluarea rezultatelor obţinute din investiţiile în domeniu. c) dezvoltarea unei infrastructuri de implementare. d) elaborarea detaliilor planificării şi implementării.6. de adaptare şi de invenţie. a abilităţii sale de a utiliza tehnologiile informaţionale reprezintă chei pentru a face faţă pericolelor ce pot apărea din partea concurenţilor. Evaluarea obiectivă a poziţiei firmei vis-a-vis de concurenţă. Obiectivul este de a efectua aplicaţiile conform cu nevoile firmei. după cum urmează: 1. O strategie de succes privind tehnologiile este integrată în strategia globală de afaceri a firmei. Etapa de evaluare constă în: a) evaluarea poziţiei adoptată şi a metodei folosite de concurenţi. să fie pregătiţi să-şi definească beneficiile aşteptate din investiţi şi să se asigure că acestea vor fi într-adevăr obţinute. Etapa planificării/dezvoltării/implementării presupune: a) identificarea principalelor pericole şi oportunităţi. investitorii trebuie. firma trebuie să repete aceste două etape în mod continuu. Pentru o utilizare cu succes a tehnologiilor informaţionale în vedere obţinerii de avantaje competitive. de asemenea. 8. de adoptare. Majoritatea firmelor experimentează unul sau mai mulţi paşi enumeraţi anterior. în acord cu liniile de produse şi corespunzător aplicaţiilor tehnologiei informaţionale în aceste domenii. b) evaluarea poziţiei firmei privind tehnologiile informaţionale curente. După cum se va arăta în continuare. preferinţele consumatorilor. dar cu diferenţe considerabile în modul de aplicare. e) Instalarea de aplicaţii strategice sau introducerea produselor p piaţă. 179 . Fiecare pas al etapelor de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale asigură o capacitate vitală de a lua deciziile de management şi o utilizare perfecţionată a tehnologiilor. căutând să dezvolte resursele. c) înţelegerea modurilor în care tehnologiile informaţionale pot fa aplicate la realizarea sau îmbunătăţirea strategiei de afaceri a firmei.2 Etapele dezvoltării tehnologiilor informaţionale Firmele îşi pot maximiza beneficiile obţinute din tehnologiile informaţionale parcurgând două etape de dezvoltare a tehnologiilor.

ei pot să înţeleagă. Mai întâi este necesară înţelegerea domeniului în care firma îşi desfăşoară activitatea şi a mediului competitiv al acestui domeniu. Este posibil să se afle despre utilizarea tehnologiilor informaţionale de către concurenţi prin observări externe. sau pentru a detecta utilizări noi ale tehnologiilor deja existente. a) Evaluarea poziţiei şi a metodei utilizate de concurenţi. Aceste informaţii trebuie actualizate cel puţin o dată pe an şi aduse la cunoştinţa conducerii. analiza 180 . sunt necesare: identificarea şi descrierea punctelor slabe sau tari ale produselor sau serviciilor principalilor concurenţi. c) înţelegerea modului de aplicare a tehnologiilor informaţionale. astfel încât să nu fie nevoie de un spionaj în acest sens. 1 Paşii etapei de evaluare Pentru a obţine avantaje pe piaţă prin alicarea tehnologiilor informaţionale. Clienţii.3 Utilizarea etapelor de dezvoltare IT pentru obţinerea avantajelor competitive Indiferent dacă managerii de la nivelele ierarhice superioare înţeleg sau nu tehnologiile informaţionale. Noii angajaţi pot fi chestionaţi la angajarea într-o firmă. pentru a asigura acesteia suportul necesar procesului de luare a deciziilor. Din acest motiv. b) evaluarea poziţiei curente a firmei faţă de tehnologiile informaţionale. Articolele de specialitate din domeniul comercial descriu utilizarea inovativă a tehnologiilor informaţionale de către anumite firme. producătorii şi distribuitorii află rapid despre noile aplicaţii. d) evaluarea factorilor de influenţă. Ameninţările concurenţei asupra produselor şi serviciilor firmei. pot proveni din câteva surse primare şi secundare. în general. Produsele sau serviciile noi pot fi analizate pentru a se identifica eventualele tehnologii nou introduse. corelate cu tehnologiile informaţionale. identificarea puterii tehnice şi financiare şi a abilităţii principalilor concurenţi de a investi în tehnologii informaţionale. o analiză a acestor pericole este o bună cale de a atrage atenţia conducerii asupra rezultatelor şi nevoilor. Pot fi adunate suficiente date publice despre poziţia concurenţilor.6.8. identificarea şi caracterizarea aplicaţiilor majore ale tehnologiilor informaţionale. Astfel. trebuie parcurşi următorii paşi care concură la realizarea strategiei de dezvoltare şi implementare a tehnologiilor: a) evaluarea poziţiei şi a metodei utilizate de concurenţi. aspectele economice ale domeniului lor de activitate şi eventualele pericole din partea concurenţei. Pe scurt. iar studierea acestora poate dezvălui modul în care sunt utilizate noile tehnologii.

Evaluatorii trebuie să fie la curent cu proiectele de dezvoltare. Apoi. evaluatorii trebuie să creeze o imagine a poziţiei firmei faţă de tehnologiile informaţionale şi să realizeze o comparaţie estimativă a acestei poziţii faţă de cea a concurenţilor. serviciilor. 181 . Evaluarea poziţiei faţă de tehnologiile informaţionale necesită un punct de vedere obiectiv privind utilizarea de către firmă a acestor tehnologii şi capacitatea firmei de a devansa competiţia. Mai întâi. analiza unor modificări anticipate în tehnologiile informaţionale sau a unor noi dezvoltări ale acestora. generate de cererea de pe piaţă sau de dezvoltarea tehnologiilor. identificarea potenţialelor schimbări în aplicaţiile curente. c) Înţelegerea modului de aplicare a tehnologiilor informaţionale. b) Evaluarea poziţiei curente a firmei faţă de tehnologiile informaţionale. identificarea potenţialelor aplicaţii ale tehnologiilor curente sau viitoare şi modul în care aceste aplicaţii pot afecta concurenţa. precum şi instrumentele tehnologiilor informaţionale. Din acest motiv. hardware-ul calculatoarelor. fie a unui consultant cu o bună pregătire în domeniu. a produselor. a specificului de activitate etc. care pot fi utilizate pentru obţinerea de avantaje competitive peste trei sau cinci ani. evaluatorii trebuie să schematizeze proiectul de implementare a tehnologiilor sau produselor informaţionale. pentru a putea determina aptitudinile programatorilor de a realiza proiecte de management şi capacitatea acestora de a înţelege nevoile utilizatorilor. Principalele sarcini sunt: analiza tehnologiilor informaţionale existente care pot fi utilizate pentru obţinerea unui avantaj competitiv în prezent. vârsta aplicaţiei software şi mentenanţa şi flexibilitatea acesteia. performanţele sale în satisfacerea nevoilor existente sau potenţiale. Trebuie evaluate cunoştinţele personalului privind funcţiile fiecărei aplicaţii. care vor fi folosite. În final. nivelul tehnologiei.acestor surse poate asigura o înţelegere solidă a modurilor în care concurenţa utilizează tehnologiile informaţionale. evidenţiind problemele care pot afecta capacitatea aplicaţiei de a-şi îndeplini obiectivele. evaluatorii trebuie să determine aptitudinile şi experienţa programatorilor şi metodele şi instrumentele folosite pentru proiectarea şi implementarea aplicaţiilor. La fel de importantă este şi obţinerea unei perspective clare asupra produselor şi serviciilor firmei şi asupra evoluţiilor majore de pe piaţă. telecomunicaţiile. personalul şi alte resurse utilizate în cadrul acestei aplicaţii. Acest pas necesită cunoaşterea activităţilor desfăşurate de firmă. evaluarea ar trebui să fie responsabilitatea fie a unui grup independent din cadrul firmei. Acest proiect de implementare a tehnologiilor trebuie să includă funcţiile aplicaţiei. responsabile de dezvoltarea aplicaţiilor din domeniul tehnologiei informaţionale. Evaluarea trebuie să depăşească eventualele atitudini defensive ale departamentelor din cadrul firmei.

Porter din anul 1985. Mediul de operare prezintă o serie de pericole şi oportunităţi. Utilizând aceste rezultate. Estimarea schimbărilor de tehnologie se va face atât pe termen scurt. Alte elemente importante pentru urmărirea mediului extern sunt climatul legislativ şi politic. e) testarea pieţei. Firmele implicate în activităţi privind tehnologiile informaţionale vor avea nevoie de serviciile unor cercetători ştiinţifici şi specialişti de marketing.Pentru firmele ce nu sunt implicate în afaceri cu calculatoare sau telecomunicaţii. datorită faptului că ciclul de producţie în aceste domenii se întinde pe o perioadă mult mai lungă. firma poate identifica domeniile în care folosirea îmbunătăţită a tehnologiilor informaţionale conduce la cele mai bune rezultate. Elementele principale de analizat aici sunt: tehnologia. producătorilor. De aceea. g) reluarea periodică acestor paşi de la a) la g). asupra investiţiilor etc. d) Evaluarea factorilor de influenţă. a) Identificarea principalelor pericole şi oportunităţi. structura domeniului şi factorii externi economici şi politici. Asemenea factori extern pot influenţa abilitatea organizaţiilor de a finaliza planurile de investiţii sau necesitatea de a investi într-un mediu concurenţial în schimbare. Managementul are nevoie de această capacitate pentru a evalua alternativele de investiţii. care sunt capabili să conceapă noi utilizări pentru tehnologiile informaţionale. f) evaluarea rezultatelor obţinute din investiţii. Eventualele utilizări de tehnologii informaţionale pot fi estimate pentru treicinci ani. Acest pas constă în sintetizarea rezultatelor din etapa de evaluare. 2 Paşii etapei de planificare/dezvoltare/implementare Această etapă de planificare/dezvoltare/implementare presupune parcurgerea următorilor paşi: a) identificarea principalelor pericole şi oportunităţi. şedinţele informative trebuie să aibă loc periodic pentru a se putea lua rapid decizii când apar opţiuni noi. d) elaborarea unei planificări şi implementări detaliate. produselor substituente şi noile apariţii pentru a evalua impactul lor asupra lanţului valoric şi asupra caracteristicilor produselor şi serviciilor. furnizorilor. cât şi pe termen lung. aceste sarcini necesită asistenţa unor analişti şi ingineri specializaţi în sisteme informaţionale. Această investigaţie trebuie corelată direct cu obiectivele activităţii desfăşurate. iar dacă firma are mai mult 182 . c) dezvoltarea unei infrastructuri de implementare a proiectelor. b) dezvoltarea unei strategii privind tehnologiile informaţionale. perioadă suficientă pentru a dezvolta aplicaţiile. care examinează modificările în rândul cumpărătorilor. Schimbările în structura industriei pot fi analizate conform modelului lui Michael E. Producătorii şi vânzătorii de calculatoare şi telecomunicaţii au nevoie chiar de mai mulţi ani pentru a face estimări. efectele economiei globale asupra balanţei comerciale.

securitatea împotriva pericolelor din partea concurenţei. cash flow-ul. oportunităţile care trebuie evaluate având în vedere profitul estimat. Apoi. Trebuie descrise modalităţile prin care competitorii folosesc la maxim tehnologiile informaţionale în aceste domenii şi. de asemenea. Cunoaşterea pericolelor şi oportunităţilor trebuie folosită. sau linie producţie . trebuie identificate şi analizate noile utilizări ale tehnologiilor informaţionale avansate. ar trebui estimate şi comparate costurile şi beneficiile probabile aferente fiecărui pericol. altele pot fi supuse direct implementării. sau care dezvolte tehnologii specifice produselor sau serviciilor. sau chiar o analiză înainte ca implementarea finală să fie aprobată. de adoptare sau de inventator necesită niveluri diferite de analiză. Această îmbunătăţire sau dezvoltare poate fi făcută prin achiziţionarea de hardware şi instrumente software. cota de piaţă. Pericolele ar trebui estimate în funcţie de probabilitatea lor de producere şi de impactul potenţial asupra situaţiei financiare a firmei sau asupra poziţiei acesteia pe piaţă. intrările pe piaţă. Aceste opţiuni trebuie evaluate din punctul de vedere al strategiei întregii firme. la identificarea acelor domenii care necesită o atenţie sporită. sau prin dezvoltare internă. Anumite elemente necesită cercetare. trebuie specificat criteriul de măsurare a performanţelor. b) Dezvoltarea unei strategii privind tehnologiile informaţionale.decât un domeniu de activitate. trebuie identificate noile oportunităţi şi eventualele căi de diversificare. profiturile. poate fi creat un plan care îmbunătăţească infrastructura tehnologiilor informaţionale. dezvoltare iniţială. Ameninţările importante din partea altor surse trebuie tratate într-o manieră similară. să stabilească priorităţile şi să aloce fonduri pentru tehno1ogii informaţionale mai avansate şi pentru dezvoltarea de aplicaţii într-un context economic marcat de constrângeri şi perspective. în primul rând. Managementul firmei trebuie să revizuiască rezultatele investigaţiilor. pentru produse şi servicii. Urmează stabilirea unei liste finale a elementelor necesare pentru dezvoltarea şi implementarea tehnologiei informaţionale. Ca pas final al acestui proces. Pe baza priorităţilor şi a nivelului fondurilor stabilite iniţial. Exemple în acest sens sunt indicatorii specifici cantitativi sau calitativi privind economiile. În sfârşit. c) Dezvoltarea unei infrastructuri de implementare a proiectelor. trebuie identificate îmbunătăţirile infrastructurii necesare pentru a înlătura pericolele sau pentru a profita de oportunităţi apărute.aflate în postura de adaptare. Fiecare tip de firmă. investiţiile ce trebuie realizate şi impactul asupra produselor existente. Un plan general de implementare trebuie să determine atingerea obiectivelor 183 . informaţiile trebuie separate şi trebuie efectuată o analiză pentru fiecare domeniu principal de activitate. În cele din urmă. trebuie detaliată abilitatea firmei de a face faţă concurenţei. De asemenea.

iar efortul total poate avea şi anumite deficienţe. e) Testarea pieţei poate fi în atenţia conducerii firmei dacă se doreşte dezvoltarea produselor. înainte ca implementarea să fie permisă. interpretările. rezultatele aşteptate. punctele critice. pentru a se ajunge la rezultatele dorite. o operaţie pilot este adesea folosită pentru a determina dacă aplicaţia satisface nevoile utilizatorilor. implicarea resurselor non-tehnice. resursele necesare. În timp ce multe firme trec prin toate etapele fundamentale ale planificării. Decizia de implementare a proiectelor care vor conduce firma sau unele departamente ale acesteia la niveluri tehnologice mai înalte trebuie să vizeze: resursele de personal şi aptitudinile acestuia. Evaluarea rezultatelor obţinute ca urmare a 184 . departamentele din cadrul unei firme au interese şi funcţii diferite în procesul de implementare. sau să coreleze tehnologia de investiţii cu rezultatele obţinute. strategia. pentru acomodarea noilor tehnologii şi pentru obţinerea rezultatelor dorite. Acest lucru necesită mulţi ani de eforturi. este necesară modificarea sistemelor informatice de dezvoltare a infrastructurii. Totuşi. în caz contrar se menţine legătura cu furnizorul de tehnologie informaţională o perioadă îndelungată de timp. resursele managementului proiectat. După alocarea fondurilor se poate trece la îmbunătăţirea infrastructurii tehnologiilor informaţionale şi la planificarea detaliată a aplicaţiilor. f) Evaluarea rezultatelor obţinute din investiţii. În asemenea cazuri. Eforturile de dezvoltare în cadrul unei firme extinse pot fi împărţite între câteva departamente de bază. metodele şi instrumentele de dezvoltare a aplicaţiilor. migrarea către noile aplicaţii poate dura câteva luni. câteva firme importante aplică şi unele dintre conceptele prezentate. metodele şi instrumentele de planificare a controlului. Dacă aplicaţia este internă.firmei în domeniul tehnologiilor informaţionale. tactice şi strategice. din mai multe puncte de vedere. d) Elaborarea unei planificări şi implementări detaliate. structura organizatorică necesară pentru a susţine îmbunătăţirile. Problemele neidentificate sau necorectate în cadrul procesului de testare vor apărea de această dată. Firma contează pe programele sale strategice multianuale pentru a obţine profituri însemnate din investiţiile în tehnologii informaţionale. câteva încearcă să aplice o anumită strategie. fiecare cu misiuni şi obiective diferite. calculatoarele şi mijloacele de telecomunicaţii. Dacă dezvoltarea a rezultat dintr-o aplicaţie internă a sistemului informaţional. Prin creşterea abilităţilor sale de a utiliza tehnologiile informaţionale firma acoperă o multitudine de obiective. Trebuie specificate obiectivele. Adesea. Investiţiile în tehnologii informaţionale cuprind următoarele categorii: de bază. software-ul disponibil pentru suportul aplicaţiilor.

O parte din aceşti factori externi pot avea influenţe importante. Dacă s-a realizat şi o modificare a profilului activităţii. O estimare iniţială a succesului sau a eşecului produsului sau serviciului nou poate determina schimbări în structura bunului sau serviciului sau chiar retragerea acestuia de pe piaţă. Firmele trebuie să actualizeze permanent estimările asupra rezultatelor obţinute ca urmare a investiţiilor în tehnologii.7 TENDINŢE ALE SISTEMELOR INFORMAŢIONALE Una dintre problemele cele mai atent studiate este tendinţa de a reflecta sistemul informaţional printr-o analiză din interiorul acestuia. 8. Dacă dezvoltarea a avut ca rezultat un serviciu sau produs nou sau îmbunătăţit. g) Reluarea periodică a acestor paşi sau cicluri este necesară pentru a păstra o poziţie competitivă. testul de piaţă poate precede apariţia pe piaţă a produsului sau serviciului respectiv. în trecut. Rezultatele investigaţiilor şi fazelor planificării descrise anterior reprezintă un plan strategic pentru utilizarea competitivă a tehnologiilor informaţionale la un moment dat. Multe firme în care. este necesară o perioadă şi mai mare de timp. astăzi încearcă să scape de părţile care nu sunt suficient de valoroase şi achiziţionează în schimb componente de producţie. în loc să se evidenţieze şi influenţele externe care schimbă atât managementul firmei cât şi pe cel al sistemului informaţional. Astfel. ceea ce reprezintă un alt element de importanţă pentru firmă. Este la fel de important ca estimările competitive să fie continuate şi îmbunătăţite. integrarea se făcea pe verticală. Astfel de firme se numesc “firme modulare” şi se caracterizează prin investiţii minime în aparatură şi dispozitive. prin cumpărarea şi asamblarea componentelor în 185 . “Criteriul succesului” trebuie identificat în momentul în care proiectul este aprobat şi trebuie aplicat utilizând una dintre numeroasele metodologii existente pentru evaluarea beneficiilor obţinute prin implementarea tehnologiei. Structurile firmelor se schimbă. Evenimentele externe pot necesita schimbări în tactică sau în produse. se evidenţiază doar ceea ce există. pe măsură ce firmele îşi reîndreaptă atenţia asupra activităţilor de bază. O evaluare finală nu este posibilă decât după câteva luni de la lansarea pe piaţă. astfel ca informaţiile să fie folosite pentru îmbunătăţirea metodologiei de planificare.acestei aplicaţii nu este posibilă decât după trei sau poate şase luni.

Astfel. chiar şi o meserie poate deveni adesea “meserie virtuală”. cât şi clienţii ca parte a activităţii firmei. Metoda de management Just In Time (JIT) presupune ca furnizorii să aibă acces direct la informaţii privind nivelul stocurilor. din punct de vedere al competiţiei şi al achiziţiei. Această eră a fost numită şi „era computerelor omniprezente”. distribuitori etc. care se reflectă în activităţile desfăşurate şi în sistemele informaţionale utilizate. în care cunoştinţele în domeniul calculatoarelor sunt din ce în ce 186 . prin furnizarea la timp a materialelor. Înseamnă că o societate. pentru a putea programa livrările. În categoria acestor firme intră atât noile firme care s-au format pe baza acestor principii. Compania virtuală este descrisă ca o firmă care-şi extinde influenţa ascendent prin furnizori şi descendent prin canale de distribuţie până la utilizatorul final sau până la consumator. interdependenţe cu colaboratorii şi partenerii. la buna desfăşurare a procesului de vânzare. Având în vedere rapiditatea ritmului de dezvoltare a serviciilor şi a produselor. Întreprinderile extinse sunt o realitate începând cu anii ‘90. firmele tradiţionale devenind învechite. ceea ce presupune existenţa unor relaţii bazate pe încredere. Furnizorii supermaketurilor şi ai magazinelor de vânzare cu amănuntul au acces direct la informaţii privind nivelul stocurilor şi al vânzărilor realizate de clienţii lor. De asemenea.aşa fel încât resursele să se concentreze asupra proiectării produselor. s-a intrat într-o eră a colaborării. asupra cercetării-dezvoltării şi asupra marketingului. legături electronice strânse cu partenerii de afaceri (furnizori.). parteneriate oportune. cât şi vechile firme care s-au restructurat. Firmele din toate domeniile măresc gradul de utilizare a furnizorilor externi de componente de producţie. alianţe în schimbare. Începând cu această perioadă. pentru a putea contribui. clienţii şi chiar cu concurenţii de peste graniţă. ne confruntăm şi cu schimbări majore ale modului în care oamenii lucrează şi trăiesc folosind calculatoarele şi comunicaţiile. Computere omniprezente înseamnă mai mult decât aşteptările ca sistemele de calcul să susţină toate funcţiunile economice şi că toate computerele portabile şi comunicaţiile să susţină aplicaţiile economice. sociale şi recreative. Alt nume dat acestei abordări economice este cel de “firmă virtuală”. cooperarea cu furnizorii. Atributele unei firme virtuale sunt: cea mai avantajoasă dintre toate. pe măsură ce consumatorii şi furnizorii devin participanţi importanţi în luarea deciziilor privind serviciile şi produsele oferite de firmă. angajaţii devin indispensabili în mecanismul funcţionării firmei. Aceste noi abordări ale arhitecturii afacerii apar din nevoia de a vedea firma şi unităţile de afaceri ca pe nişte “întreprinderi extinse care includ atât furnizorii.

Reacţii faţă de factorii care conturează noul model. nu este suficientă doar această “potrivire”. s-a observat că toate firmele trebuie să abandoneze modelul vechii structuri ierarhice a organizaţiei şi să adopte modelul organizării pe produs. b) apariţia serviciilor publice de informaţii. apartenenţa şi responsabilitatea care derivă din aceasta a devenit atât de difuză. se poate aştepta de la computere să execute comenzile cerute în modul dorit de aceasta. De asemenea. apartenenţa era incertă. este faptul că strategia sistemului informaţional trebuie să urmeze aceeaşi linie cu strategia firmei. e) schimbarea responsabilităţilor pentru planificarea şi controlul sistemului informaţional. din reproiectarea proceselor de producţie. Ceea ce trebuie înţeles. d) o nouă dezvoltare a serviciilor.mai extinse. încât nici o entitate nu putea să-şi declare proprietatea. când aplicaţiile integrate au fost realizate pentru a cuprinde întreaga firmă cu o singură unitate de sistem. a fost de multe ori lăsată în grija utilizatorilor. Reacţiile la elementele deja descrise au condus la conturarea unui nou model de sistem informaţional. 187 . c) creşterea surselor externe de informaţii. Aplicaţiile aveau atât de mulţi proprietari (organizaţii separate în cadrul aceleiaşi firme). astfel încât avantajul competitiv al eventualelor aplicaţii ale tehnologiei informaţionale să poată influenţa strategia unităţii de afaceri. încât funcţionarea sistemului informaţional. Totuşi. care cuprinde următoarele elemente: a) schimbarea apartenenţei aplicaţiilor. Rezultatul s-a concretizat într-un răspuns slab la necesităţile individuale ale utilizatorilor şi. 1 Obiectele reprezintă unităţi discrete ale sistemelor informaţionale care conţin proceduri şi date şi care pot fi refolosite în mai multe aplicaţii. strategia sistemului informaţional trebuie să se potrivească cu strategia unităţilor de afaceri. deseori utilizând obiecte1 realizate de specialiştii în domeniul tehnologiei informaţionale. Este din ce în ce mai clar că. în crearea unui sistem care nu era bine optimizat pentru a răspunde tuturor cerinţelor utilizatorilor din diferite unităţi de afaceri. înseamnă că utilizatorii vor dori să creeze sau să proceseze propriile aplicaţii. care optimizează procesele de producţie. Administratorii sistemului informaţional trebuie să devină parte integrantă a echipei manageriale. în special întreţinerea acestuia. Ca rezultat. De asemenea. pentru a fi cu adevărat eficientă. În trecut. a) Schimbarea apartenenţei aplicaţiilor. Din tehnici precum managementul calităţii şi managementul securităţii informaţiilor s-a tras concluzia că responsabilitatea nu poate fi alocată fără autoritatea dată de proprietate. în acelaşi timp..

combinată cu variaţia cerinţelor de dezvoltare ale sistemelor de prelucrare. Utilizarea surselor externe de informaţii determină o tendinţă de creştere a utilizării serviciilor comune. care pot fi clasificate ca “utilităţi” în acelaşi sens în care telefonul este o utilitate. distribuţia extinsă a accesului la informaţii este necesară pentru succesul activităţii participanţilor şi este dificil sau imposibil de realizat de unul singur. serviciile informaţionale pentru a rula aplicaţii pentru care nu au suficientă capacitate locală. apartenenţa trebuie să se regăsească într-o entitate comună. stimulează. conform căruia un echipament de calcul satisface diversele nevoi de informatizare ale departamentelor unei firme în plus faţă de aplicaţiile comune prezentate anterior. Serviciile comune şi utilizarea serviciilor specializate este atractivă pentru că: se oferă posibilitatea de a furniza servicii cu costuri substanţial mai mici decât dacă ar fi utilizate resurse interne.b) Apariţia serviciilor publice de informaţii. accesul la reţeaua internă. d) O nouă dezvoltare a serviciilor . Mai multe firme au adoptat conceptul de “servicii de calcul”. administrarea reţelelor cu arie largă de răspândire şi alte astfel de facilităţi. dezvoltare de aplicaţii. costul dezvoltării independente a productivităţii este mare pentru o singură firmă. Unele resurse sau aplicaţii depăşesc unităţile de afaceri sau procesele de producţie. încurajează utilizarea substanţială a consilierilor şi a specialiştilor în dezvoltarea/implernentarea de sisteme cu contract de colaborare. utilizarea consilierilor. Sursele externe de informaţii pot fi definite ca incluzând consultanţă. c) Creşterea surselor externe de informaţii. de asemenea. fie serviciile sunt în domenii necompetitive. operaţiuni computerizate. transfer al datelor în reţea şi administrarea reţelelor de comunicaţii prin voce (voice communication network) etc. Administratorii reţelelor informaţionale din marile 188 . de asemenea. fie diminuarea costurilor depăşeşte avantajele competitive ale operaţiunilor realizate în cadrul firmei. Rezultatul tendinţei de creştere a utilizării serviciilor comune constă în faptul că din ce în ce mai multe firme sau unităţi de afaceri vor căuta să opereze cu un număr redus de personal angajat cu carte de muncă pentru dezvoltarea sistemelor şi că adesea se poate întâmpla ca acestea să nu dispună de mainframe-uri sau de aplicaţii proprii. întreţinerea şi actualizarea aplicaţiilor. cum ar fi poşta electronică. în condiţiile în care cererea scade. dificultatea reducerii personalului (datorată legilor de protecţie socială). e) Schimbarea responsabilităţilor pentru planificarea şi controlul sistemului informaţional. Această entitate poate fi reprezentată de “sisteme informaţionale comune” sau „telecomunicaţii comune”. lipsa acută de personal specializat şi foarte bine pregătit. Departamentele folosesc. În majoritatea ţărilor europene. În multe alte ţări. În cazul câtorva dintre aceste aplicaţii.

g) securitatea informaţiilor. h) standardele şi 189 . Totuşi. a fost adoptat acelaşi model de conducere. c) managementul informaţional. acest model reflectă fie o mentalitate de “mainframe”. însă. e) suportul tehnic. ele vor varia proporţional cu veniturile. Pentru aceasta trebuie regândite: a) dezvoltarea sistemelor. dacă nu pot fi corelate costurile sistemelor informaţionale cu profitabilitatea. Planificarea şi controlul resurselor informaţionale trebuie realizate de persoane care sunt direct responsabile de profitabilitatea utilizării lor. fie tendinţa sistemului informaţional de a copia modelul de organizare al firmei părinte. al dezvoltării aplicaţiilor şi al nivelului resurselor disponibile utilizatorilor. dacă dispunerea strategică a sistemului informaţional variază în funcţie de necesităţi. sau pentru schimbarea acestora. Când costurile sistemelor informaţionale devin părţi controlabile direct la nivelul fiecărei unităţi de afaceri. De fapt. organizarea şi coordonarea sistemului informaţional trebuie la rândul lor schimbate. Un astfel de control nu va determina creşterea valorii sistemului informaţional şi nici nu va justifica realizarea unui sistem informaţional mai performant. b) operaţiunile computerizate. accentul punându-se pe planificarea detaliată şi pe alocarea de resurse. realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi controlul utilizării tehnologiei. Pe măsură ce aceste modele de organizare se schimbă. însă la nivelul unităţii de afaceri. f) comunicaţiile. d) suportul informaţional. simplul control al costurilor nu este semnificativ.firme sunt obişnuiţi să coordoneze planificarea tactică şi strategică a sistemului informaţional. Controlul total al costurilor sistemelor informaţionale rămâne în continuare o preocupare.8 TENDINŢE ÎN ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL Ca urmare a descentralizării firmelor şi a dezvoltării unităţilor de producţie. 8. va exista tendinţa de a dezvolta birocraţie a sistemului informaţional. Odată cu descentralizarea unităţilor de afaceri. pe acoperirea costurilor de la utilizatori şi pe detalierea justificărilor pentru modificarea aplicaţiilor. Atâta timp cât sistemul informaţional este văzut de manageri doar ca un cost de afaceri. sistemul informaţional trebuie să le urmeze. un control strict al costurilor poate fi un factor negativ pentru succesul afacerii.

creşterea fluxurilor de informaţii interne şi externe este prea mare pentru utilizatorii individuali. Aproape fiecare opţiune organizaţională. multe oportunităţi de consolidare a centrelor de date există. analiza şi programarea descentralizată etc. cum ar fi analiza şi programarea centralizată. cei care lucrează cu tehnologie au dificultăţi în accesarea informaţiilor. Aceste schimbări privesc managementul tehnologic. ataşamentul acestor unităţi faţă de organizaţia mamă. 190 . a) Dezvoltarea sistemelor. care dispun de mainframe-uri mari. analiza descentralizată şi programarea centralizată. necunoscând toate metodele sau toate sursele de obţinere a informaţiilor. a menţinerii standardelor cu cele de la nivelul firmei. Dezavantajele cele mai importante constau în dificultatea introducerii de noi tehnologii şi metode. constă în reducerea costurilor şi creşterea eficienţei.care sunt în realitate părţi ale aceluiaşi fenomen de restrângere. În realitate. a acumulării de noi cunoştinţe de specialitate. Analiştii şi programatorii se familiarizează cu personalul. Nevoile utilizatorilor de a avea acces la informaţii vor conduce la crearea de noi funcţiuni şi la introducerea de noi specialişti care să sprijine procesele informaţionale din cadrul firmelor. reproiectarea aplicaţiilor existente şi dezvoltarea de software se îndreaptă spre medii client-server. de multe ori.i) planificarea strategică. coordonare şi suport tehnic comune. reducând astfel eforturile suplimentare datorate multiplelor centre de date c) Managementul informaţional. managementul sistemului informaţional va trebui să aibă în vedere necesităţi ignorate timp îndelungat. Se observă manifestarea a două tendinţe aparent contradictorii . managementul calităţii. Raţiunea pentru consolidarea centrelor de date. fără îndoială. Mai mult. au apărut un nou concept şi o nouă funcţie: director al managementului informaţional. a creării cadrului necesar personalului angajat de a-şi realiza o carieră pe termen lung. deoarece activităţile care implică noi aplicaţii. sau necesităţi care vor apărea prin implementarea noului model de management al sistemului informaţional.către sistemele distribuite client-server şt către consolidarea centrelor de date . b) Operaţiunile computerizate. Se preconizează că dezvoltarea viitoare a sistemelor va fi descentralizată şi transferată în sarcina unităţilor de afaceri. managementul informaţional. problemele şi cerinţele utilizatorilor.. fiecare dintre aceste opţiuni având avantaje şi dezavantaje care au fost explorate în literatură. a fost încercată la un moment dat de o firmă sau alta. La baza acestei funcţii stau următoarele aspecte: pentru firmele puternic tehnologizate. Fiecare dintre aceste dezavantaje pot fi atenuate prin planificare. Din nevoia firmelor de a transfera informaţiile importante între manageri şi specialişti interesaţi. Avantajul cel mai important ai dezvoltării descentralizate a sistemelor este.

Suportul tehnic poate. d) Suportul informaţional oferit utilizatorilor. care să-i ajute pe utilizatori să devină mult mai eficienţi. pentru că sistemul informaţional devine mult mai folositor. indexarea şi stocarea informaţiilor. e) Suportul tehnic. îmbunătăţirea standardelor. complex şi eterogen poate fi organizat şi regăsit în diferite locuri. indexare şi stocarea informaţiilor. Noile responsabilităţi pot include coordonarea distribuţiei softului de bază al calculatoarelor personale în reţeaua existentă în firmă. consilierea tehnică a conducerii. Realizarea acestui lucru are două mari avantaje pentru sistemele informaţionale: creşte satisfacţia utilizatorilor. să asigure sprijinul şi pregătirea utilizatorilor din diferite departamente. ei devin utilizatori mult mai bine pregătiţi ai serviciilor oferite de sistemul informaţional. nevoii de distribuţie a unor activităţi şi centralizării altora. Suportul tehnic presupune de obicei instalarea şi întreţinerea sistemelor de operare sau a software-ului altor sisteme. Printre atribuţii se numără: definirea pentru furnizorii de sistem informaţional a cerinţelor de regăsire şi stocare a informaţiilor venite din partea clienţilor. Suportul tehnic are rol de interpretor între vânzătorii de echipament şi/sau de soft şi utilizatorii acestora. astfel: La nivel de unităţi de afaceri. clasificarea. Suportul tehnic utilizat în viitor într-un mediu larg.Această funcţie trebuie înfiinţată la nivelul grupurilor funcţionale sau al proceselor care necesită accesul şi stocarea de informaţii. Multe organizaţii cu sisteme organizaţionale centralizate au realizat deja importanţa utilizării unui suport informaţional propriu. pentru a se asigura utilizarea de versiuni compatibile în toată firma. rolul suportului tehnic se schimbă dramatic. Astfel. În noua organizare. identificarea surselor interne şi externe de informaţii şi luarea măsurilor necesare accesării informaţiilor. de asemenea. de divizii sau de întreprinderi: furnizarea suportului tehnic care să depăşească cunoştinţele tehnice ale utilizatorilor. utilizatorii devin mult mai capabili să definească cerinţele sistemului. instalarea de noi echipamente şi reconfigurarea echipamentelor. 191 . iar acum încearcă să-şi asiste utilizatorii prin furnizarea unor servicii hot-line. evaluarea noi lor tehnologii sau produse. pe măsură ce învaţă mai multe despre capacităţile şi constrângerile sistemului informaţional. stabilirea standardelor şi a procedurilor pentru clasificarea. rezolvarea problemelor datorate căderilor de sistem. înfiinţarea unui ”serviciu de urgenţă” prin care clienţii să semnaleze apariţia unor probleme de ordin tehnic. instruirea şi consilierea analiştilor de sistem. datorită noilor responsabilităţi.

evaluarea noilor tehnologii sau produse. în acelaşi timp. Unele firme au descoperit că. consilierea tehnică a conducerii. 192 . instruirea personalului care trebuie să acorde consultanţă tehnică personalului din departamente. coordonarea distribuţiei softului de bază al calculatoarelor personale. din momentul în care şi-au centralizat managementul reţelei de comunicaţii şi au înţeles scopul şt utilitatea reţelei. managerii vor trebui să evalueze furnizorii. f) Comunicaţiile. Cererea privind posibilităţi suplimentare de comunicare este determinată de câteva tendinţe şi aşteptări.instalarea sau reconfigurarea hardware-ului şi a reţelelor locale (LAN). şi mai mulţi bani. să estimeze cererea viitoare. Deoarece comunicaţiile prin voce şi transferurile de date sunt foarte importante pentru utilizatori. Numărul participanţilor în telecomunicaţii. funcţiunile managementului şi performanţele personalului angajat variază. este absolut obligatorie centralizarea acestor funcţii. La nivel de firmă: coordonarea distribuţiei softului de bază al calculatoarelor personale.a. iar centralizarea cere câţiva astfel de specialişti. De fapt. s-au aflat într-o poziţie mai bună folosind surse externe de administrare a reţelelor. utilizare mai mare a transferurilor electronice de date. printre care se numără: creşterea volumului de informaţii schimbate. al reţelelor de telecomunicaţii şi al administratorilor reţelelor de telecomunicaţii este foarte mic. eficienţa şi costurile scăzute sunt adesea rezultatul utilizării aceloraşi reţele pentru combinaţii între transmisia de date şi voce. îmbunătăţirea standardelor sistemelor informaţionale ale firmei. Atunci când managementul telecomunicaţiilor utilizează sursele externe. să stabilească criteriile de evaluare a performanţelor şi să monitorizeze performanţele furnizorilor. Tehnologiile de comunicare şi mijloacele de comunicare stimulate de creşterea cererii utilizatorilor vor fi din ce în ce mai performante. instalarea şi întreţinerea sistemelor de operare sau a software-ului altor sisteme. Managerii nu se vor mai implica în planificarea activităţii angajaţilor. rezolvarea problemelor create de căderea aplicaţiilor software. să încheie contracte. folosirea telecomunicaţiilor în cadrul muncii. pentru a permite clienţilor o cât mai bună conectare. creşterea utilizării video-conferinţelor. Folosind sursele externe. economisind. această combinaţie este foarte importantă pentru adoptarea viitoare a tehnologiilor şi instrumentelor multimedia. Managementul centralizat al comunicaţiilor permite încheierea mai multor contracte prin intermediari. în evaluarea şi selectarea echipamentelor şi a instrumentelor ş. În aceste aplicaţii.

Astfel. Având în vedere toţi aceşti factori. În viitor. cât şi coordonatorii sistemelor informaţionale să caute alternative printre potenţialii furnizori şi să creeze sau să adopte noi metode pentru dezvoltarea aplicaţiilor. Noile aplicaţii folosesc tehnologii avansate. cât şi specialiştii în sisteme informaţionale vor trebui să-şi asume responsabilitatea pentru asigurarea securităţii informaţiilor. Pe de altă parte. Raţionamentul standardelor constă în faptul că ele tind să reducă diversitatea rezultatelor. asigurarea integrităţii informaţiilor în timpul procesării. pe de o parte. asigurarea operativităţii răspunsurilor faţă de nevoile societăţii. fac mai uşoară întreţinerea tehnică.g) Securitatea informaţiilor. atât utilizatorii. 193 . stocării şi transmiterii acestora. Într-un nou mediu al managementului sistemelor informaţionale. software şi metodele de dezvoltare sunt o preocupare pentru administratorii sistemelor informatice. nu este surprinzător că standardele au devenit un aspect important de discuţie în majoritatea firmelor. asigurarea confidenţialităţii informaţiilor în cadrul firmei. determinând atât utilizatorii. standardele stabilite corect reduc complexitatea operaţiunilor. prelucrarea imaginilor. Standardele pentru hardware. a celor care trebuie dispersate şi a celor care nu ţin de securitatea informaţiilor. Datorită creşterii distribuirii resurselor de prelucrare a informaţiilor se înregistrează o necesitate crescândă de stabilire a funcţiilor ce trebuie centralizate. Această schimbare va avea în vedere o nouă filozofie pentru standardele privind tehnologia informaţională ale firmelor. standardele stabilite greşit pot paraliza activitatea unei organizaţii printro mai mare birocraţie. cum ar fi inteligenţa artificială. promulgarea şi aplicarea standardelor va trebui schimbată radical. Standardele sunt folositoare pentru: asigurarea abilităţii de a distribui informaţiile între membrii unui grup care au cerinţe comune de accesare a informaţiilor. unităţile de afaceri consideră că standardele firmei le limitează posibilitatea de a răspunde cererii de competitivitate şi schimbărilor pieţei. h) Standardele. determinând reducerea costurilor. reduc numărul de specialişti necesari pentru suportul tehnic. filozofie care poate fi definită ca “standarde prin excepţii” şi ca “standarde impuse de bună voie Regândirea standardelor necesită restabilirea premiselor pe care acestea se bazează. În firmele cu profil de activitate diversificat. Securitatea informaţiilor din cadrul sistemului informaţional presupune: păstrarea disponibilităţii informaţiilor. responsabilitatea pentru dezvoltarea. care acţionează conjugat cu descentralizarea resurselor sistemelor informaţionale. reducerea complexităţii (şi în cele din urmă a costului) asigurării interconectivităţii mai multor utilizatori care trebuie să comuniceîntre ei.

sarcinile administratorului sistemului informatic sunt mai de grabă orientate asupra politicii şi strategiei.asigurarea pertinenţei. avizarea planurilor strategice privind sistemul informaţional al unităţilor de afaceri. primul argument în stabilirea standardelor devine identificarea comunităţilor de utilizatori. pentru menţinerea avantajului competitiv al firmei. Se poate vedea că standardele pot fi aplicate acelor funcţiuni. majoritatea firmelor mari se confruntă cu greutăţi în standardizarea poştei electronice şi a transferului electronic de date. Problema există datorită faptului că nu se adoptă standarde comun atât firmei. planificarea se realizează ţinând seama de cerinţele necesare desfăşurării proceselor de producţie relevate de sistemul informaţional. aplicaţii sau resurse care fie sunt suport pentru întreaga firmă văzută ca o “comunitate”. Dacă funcţiunile firmei. în contextul în care sistemul informaţional susţine planificarea strategică pentru unităţile de afaceri şi pentru firmă ca întreg. 194 . După ce au permis adoptarea şi dezvoltarea unor sisteme diferite la nivelul unităţilor de afaceri. La nivelul firmei. cât şi unităţilor de afaceri. procese sau funcţiuni din cadrul firmei se cer standarde diferite. La acest nivel. fie sunt necesare pentru operaţiunile unei firme văzută ca o entitate coerentă. acurateţei şi calităţii noilor aplicaţii dezvoltate sau achiziţionate de firmă. iar al treilea devine minimizarea costurilor pe termen lung. Aceste consideraţii arată că pentru diferite unităţi de afaceri. influenţarea strategiei firmei în vederea achiziţionării unei tehnologii informaţionale performante. sau cea juridică. al doilea devine maximizarea abilităţilor unităţii de afaceri de a răspunde la cerinţele de schimbare a activităţii. În noul model. decât asupra activităţilor operaţionale. Planificarea strategică a tehnologiei informaţionale se va realiza în principal la nivelul unităţilor de afaceri. planificarea strategică ia o formă nouă. sunt considerate ca alte tipuri de unităţi de afaceri. planificarea politicii globale privind tehnologia informaţională a firmei. cum ar fi cea contabilă. cea financiară. i) Planificarea strategică. administratorul reţelei informatice poate acţiona în moduri diferite. administratorul reţelei informatice este responsabil de planificarea strategică a sistemului informaţional pentru acestea. Dacă premisele prezentate sunt adoptate. Cea mai importantă planificare strategică se realizează la nivelul unităţilor de afaceri. Planificarea strategică a sistemului informaţional în firmele mari trebuie să se realizeze la două niveluri. Aceasta înseamnă că activităţile administratorului sistemului informatic privind planificarea strategică vor fi concretizate în: planificarea pentru susţinerea funcţiunilor centralizate ale sistemului informatic. Totuşi.

stabilirea şi coordonarea cercetării şi dezvoltării privind tehnologia informaţională a firmei. Puterea noilor administratori ai sistemelor informatice va veni din cunoştinţele tehnice şi economice şi din abilitatea de a le combina şi de a influenţa direcţiile strategice ale firmei şi ale unităţilor de afaceri. 195 . Managerii trebuie să fie conştienţi de realitatea procesului de descentralizare. conducerea sistemului informaţional pe baza principiilor managementului calităţii. În viitor. care a invadat toate organizaţiile. managementul sistemului informaţional va evolua atât la nivelul întregii firme. trebuie să realizeze că tehnologizarea puternică şi autorizarea pe termen lung a utilizatorilor finali sunt mai puternice decât orice dorinţă de control a managementului sistemului informaţional. Având în vedere aceste evoluţii. care intenţionează să supravieţuiască schimbărilor de modele. în mod curent. asigurarea capacităţii sistemului de a comunica efectiv informaţiile. nu numai tehnologia conduce organizarea sistemelor informaţionale către descentralizare.9 ÎMBUNĂTĂŢIREA ADMINISTRĂRII SISTEMELOR INFORMAŢIONALE Viitorii şi actualii administratori ai sistemelor informatice. Firmele care. trebuie să se dezbare de concepţiile învechite. maximizarea eficienţei utilizării resurselor rare. asigurarea capacităţii sistemului de a evita întreruperile şi de a reveni în urma acestora. ci şi utilizatorii sistemelor informaţionale. care se străduiesc să găsească cele mai bune căi de satisfacere a cerinţelor privind suportul informaţional şi al proceselor de producţie.8. se confruntă cu problema “centralizare versus descentralizare”. administratorii sistemelor informatice vor trebui să se concentreze asupra următoarelor obiective principale: creşterea abilităţii firmei de a câştiga avantaj competitiv din tehnologia informaţională. Funcţiile şi responsabilităţile administratorului sistemului informatic în ceea ce priveşte atingerea acestor obiective includ: participarea la conturarea şi dezvoltarea strategiei firmei. coordonarea dezvoltării şi promulgării standardelor privind tehnologia informaţională la nivelul firmei. Totuşi. cât şi la nivelul utilizatorului final al proceselor de afaceri şi al unităţilor de afaceri. asigurarea unor căi de dezvoltare a carierei personalului din sistemul informaţional.

Managementul calităţii va trebui adoptat începând cu conducerea organizaţiei. supravegherea proceselor informaţionale ale firmei. Managementul calităţii este des asociat atât cu standardele. Complexitatea gestionării aplicaţiilor informatice şi avantajele reutilizării software-urilor îi va forţa pe administratorii sistemelor informatice să inventarieze soft-urile într-o nouă manieră. pentru a-şi delimita clar rolurile şi responsabilităţile. supravegherea securităţii informaţiilor la nivelul firmei. Din perspectiva dezvoltării sistemelor. un sistem de control al stocurilor de materiale creat de o unitate de afaceri poate corespunde. cerinţelor altei unităţi de afaceri. Din perspectivă operaţională. cât şi cu securitatea informaţiilor. Managementul calităţii presupune ca serviciile sistemului informaţional să se caracterizeze prin relevanţă. oportunitate şi acurateţe. urmărirea minimizării riscurilor de ordin tehnic şi economic. atât în sectorul producţiei. aceasta înseamnă că trebuie stabilite dinainte criteriile de apreciere a serviciilor şi procedurile de raportare a rezultatelor.sprijinirea managementului IT. ci şi în ceea ce priveşte modalitatea în care acestea sunt livrate clienţilor externi şi interni. însă va fi nevoie ca acest management să fie implementat până la nivelurile direct productive. sistemele informaţionale sunt nevoite să adopte aceste tehnici. Noii administratori de reţea vor trebui să urmărească realizarea unui management al calităţii în sistemele informaţionale. Tehnicile managementului calităţii au fost aplicate cu succes în multe firme nu numai în ceea ce priveşte creşterea calităţii produselor obţinute. coordonarea printr-o funcţie a managementului aplicaţiilor informatice este necesară pentru 1 Software License Management 196 . Altă funcţie aliniată la standarde este gestionarea aplicaţiilor informatice. în restructurarea proceselor de producţie etc. a unor metode de învăţare şi de monitorizare a rezultatelor. în definirea cerinţelor aplicaţiilor. Implementarea şi coordonarea tehnicilor managementului calităţii vor necesita dezvoltarea unor proceduri. În aceste condiţii. astfel încât obiectivele să fie atinse în mod constant. care conţine trei elemente: posibilitatea ca aplicaţiile informatice dezvoltate de un proprietar să poată fi utilizate şi de alţi proprietari. sau aşa cum este. pentru operaţiunile informaţionale şi cele de comunicare şi pentru dezvoltarea şi menţinerea aplicaţiilor. Aceasta va cere ca furnizorii şi consumatorii de servicii să lucreze împreună. se cere în plus ca utilizatorii să fie pregătiţi pentru a juca un rol important în planificarea strategică a sistemelor informaţionale. cât şi în cel al serviciilor. Managementul aplicaţiilor informatice (SLM1). cu mici modificări. de exemplu.

ca şi analiştii şi programatorii. Ca urmare. În plus. pe lângă facilităţile telecomunicaţiilor. Managementul aplicaţiilor informatice poate fi stabilit atât la nivelul firmei. Managementul tehnologiei. în plus. care trebuie să fie standard în întreaga firmă. Obiectele. departamentele informaţionale sunt insuficient pregătite pentru a putea realiza în întregime obiectivul de a introduce noile tehnologii în firmă. capacităţi specializate ale aplicaţiilor. Noile tehnologii sunt atractive pentru administratorii sistemelor informatice. modele de dezvoltare a aplicaţiilor mai rapide. Mediul concurenţial îi va determina pe manageri să conştientizeze faptul că managementul tehnologiei este important atât pentru sistemul informaţional. SLM poate distribui noi versiuni de software pentru a asigura întreţinerea compatibilităţii acestora şi utilizarea celor mai recente versiuni aprobate.a se cunoaşte gradul de disponibilitate al unei aplicaţii şi capacitatea de reutilizare a acesteia. prin utilizarea tehnologiilor informaţionale avansate. Sistemele bazate pe mainframe-uri vor avea o importanţă majoră încă mulţi ani de acum încolo. flexibilitate crescută în proiectare etc. pentru că asigură la un preţ mai redus performanţe mai ridicate. managementul aplicaţiilor informatice poate coordona achiziţionarea celor mai populare pachete de aplicaţii soft. coordonatorii sistemelor informaţionale sunt presaţi să ajute la îndeplinirea aceloraşi obiective prin eficienţă. 197 . trebuie anticipat că utilizatorii finali. în multe cazuri. însă. cât şi pentru producţie. Multe firme au dedicat ani de zile dezvoltării şi implementării unor sisteme de prelucrare a datelor cu ajutorul mainframe-urilor. deoarece utilizarea programării orientate pe obiect câştigă teren. eforturile multor firme de a-şi restructura procesele de producţie au ca rezultat creşterea interesului pentru noile tehnologii informaţionale. vor fi coordonate şi controlate la nivelul acesteia. asigurarea versiunilor controlului celor mai populare pachete de aplicaţii soft. reducerea costurilor şi responsabilitate. investind sute de milioane de dolari în tehnică de calcul şi în biblioteci uriaşe de aplicaţii informatice. Cerinţele economice au determinat adoptarea noilor tehnologii informaţionale. cât şi la nivelul unităţilor de afaceri. Personalul din departamentul informatic trebuie să înveţe cum să introducă cu succes în firmă noile tehnologii informaţionale şi cum să restructureze avantajos procesele de afaceri. în funcţie de mărimea unităţilor de afaceri şi de nevoile lor. vor reutiliza obiectele pentru a reduce durata şi costurile necesare dezvoltării aplicaţiilor. pentru a obţine cel mai bun preţ.

Capitolul 9 APLICAŢII FOLOSITE ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR

9.1 UTILIZAREA CODULUI DE BARE

Aplicarea unui sistem unitar de evidenţă a distribuţiei mărfurilor, cu avantajele pe care acesta îl aduce, implică asigurarea unor condiţii minime specifice, de la producţie până la consumatorul final. Factorii de care depinde succesul introducerii sistemului de evidenţă prin utilizarea codului de bare sunt, legaţi şi de gradul de dezvoltare, de dotare şi de utilizare a verigilor care compun circuitul distribuţiei mărfurilor: 1. în domeniul producţiei bunurilor de consum, asigurarea utilajelor necesare porţionării, ambalării, împachetării şi/sau paletizării. 2. în domeniul transportului, asigurarea unui transport specializat, pe categorii de produse, care să permită mişcarea rapidă a mărfurilor, însoţite de documentele necesare. 3. în domeniul distribuţiei: nivelul de dezvoltare a reţelei comerciale de gros şi de detail, care să permită stocarea şi etalarea corespunzătoare a mărfurilor, precum şi introducerea sistemelor electronice de evidenţă a lor şi de încasare a contravalorii mărfurilor la casele de marcat din magazine; gradul de dotare a magazinelor şi a depozitelor de gros sau de tranzit, cu echipamente electronice care să permită citirea informaţiilor cuprinse pe un cod de bare, preluarea şi stocarea lor, precum şi obţinerea unor date necesare în procesul informaţional pentru management societăţii comerciale. 4. în domeniul schimbului electronic de informaţii, dotarea cu echipamente electronice de citire, stocare, prelucrare şi prezentare a tuturor informaţiilor privitoare la mărfuri.

198

9.1.1 Utilizarea codului de bare în domeniul producţiei
Având în vedere că, în majoritatea cazurilor, codul de bare este inscripţionat pe ambalajul mărfii (sau pe eticheta acestuia), problemele care apar sunt mai mult de natură opţională a conducerii societăţii (de a introduce şi utiliza codul de bare). O dată depăşit acest impediment, după ce respectiva societate comercială a devenit membru EAN România şi i s-a alocat un cod, ea poate să treacă la tipărirea pe ambalajele produselor sale sau pe etichete a codului de bare corespunzător produselor pe care le fabrică.

9.1.2 Utilizarea codului de bare în transportul de mărfuri
Asigurarea unui transport de mărfuri specializat pe categorii de produse (şi mijloace de transport utilizate) permite ca mărfurile să ajungă în cel mai scurt timp (şi în cele mai bune condiţii) la destinaţie. După cum este cunoscut, managementul în lanţul de aprovizionare îşi concentrează efortul către scăderea imobilizărilor în stocuri şi asigurarea termenelor de livrare. Asigurarea numerotării cu cod de bare a articolelor (unităţi de consum) şi a unităţilor de expediţie creează premizele îndeplinirii obiectivelor evidenţiate mai sus. Ele presupun însă un flux de informaţii mai bine controlat atât în cadrul societăţilor sau al organizaţiilor cu caracter asociativ (patronate), cât şi în relaţiile dintre ele, în cadrul distribuţiei mărfurilor. Fluxurile informaţionale pot fi eficientizate prin identificarea mărfurilor aflate în lanţul distribuţiei. În prezent, când tot mai multe societăţi comerciale din producţia şi distribuţia mărfurilor şi-au rezolvat problema identificării produselor prin numerotarea articolelor, se poate vorbi şi de posibilitatea introducerii şi utilizării unui sistem de etichetare coerent tehnologic şi din punct de vedere conceptual. Afilierea acestor societăţi comerciale la EAN România, posibilitatea de a utiliza un sistem de simbolizare standardizat în lanţul de aprovizionare de la producător la transportator, distribuitor şi detailist, oferă avantajul de a urmări marfa pe tot parcursul ei. De exemplu, în practica internaţională se utilizează un standard pentru identificarea unică a containerelor de transport, cunoscut sub denumirea de "Serial Shipping Container Code (SSCC).

199

9.1.3 Utilizarea codului de bare în domeniul distribuţiei
Distribuţia propriu-zisă, presupune mişcarea fizică a mărfurilor de la producător până la consumatorul final, aceasta constând în cel puţin două posibilităţi: transportul mărfurilor de la producător la un centru de distribuţie de gros; transportul mărfurilor de la producător sau de la distribuitorul de gros, direct la magazine. Acest proces al distribuţiei este îngreunat (dacă nu chiar de neconceput), fără utilizarea codului de bare. Numerotarea articolelor prin utilizarea codului de bare oferă o serie de avantaje: a. în comerţul de gros: cunoaşterea instantanee a ofertei de mărfuri (structură, cantitate, preţ,); posibilităţile de livrare oferite; rapiditatea, ritmicitatea şi promptitudinea cu care sunt aprovizionaţi beneficiarii (magazinele cu amănuntul); îmbunătăţirea gestiunii depozitului; posibilitatea efectuării unor marcaje suplimentare, care oferă şi alte informaţii cu privire la produsele comercializate: data fabricaţiei şi data până la care poate fi consumat produsul; numărul lotului fabricat; numărul de bucăţi ce compun unitatea de consum, expediţie sau de transport; Aceste informaţii sunt înscrise de producător pe o etichetă ce se aplică pe paleta cu care produsul pleacă.
Datele conţinute pe etichetele EAN (Tabelul nr. 8.1) sunt1: informaţii despre unitate (identificarea unităţii, a articolului, informaţii suplimentare despre fabricaţie şi termenul de valabilitate a produsului); informaţii despre transport (numărul de consignaţie, informaţii despre traseu, informaţii în text clar); informaţii privitoare la client (conţine date specifice clientului şi/sau comenzii).

1

Standard profesional 5/1997 "Eticheta EAN".

200

Tabelul nr. 91 Informaţii EAN
UCC/EAN 128 Furnizorul 35012345 EAN Nr. 5012345678900 Termen de valabilitate 31.12.97 Denumirea mărfii 123456789 4 Cantitatea 96 Lotul Nr. 4512XA

Destinatarul Locul de livrare Societatea de consultantă Furnizorul Greutate Greutate neta Nu (kg) bruta (kg) măr 100 120 22 Produsul nr. 1-501011-59 Cantitatea 150 Pcs Descrierea produsului Furnizorul 990031 Număr lot marfă. Furnizorul P 501 Data producerii Comanda D050307 008113701 Numărul de serie al lotului de marfă Lotul/Modelul/Seria 10019038 265918121

• • • •

b. în comerţul de detail: diminuarea costurilor de marcaj; accelerarea trecerii cumpărătorilor pe la casele de marcat; afişarea imediată, pe un ecran, a denumirii articolului; imprimarea pe bon a numărului de articole, a preţului unitar şi a valorii totale;

Procesul de aprovizionare a unităţilor comerciale presupune ţinerea unei evidenţe stricte a stocului de produse existent, a rulajului care are loc, pe categorii de produse şi chiar pe produse, pentru a acţiona cu promptitudine la eventualele rupturi de stoc sau supraaglomerări cu marfă. Totodată, informaţiile între partenerii lanţului de distribuţie trebuie să circule cu rapiditate, astfel încât să se poată acţiona, într-un sens sau altul, (de 201

a unui volum mare de informaţii la nivelul societăţilor comerciale. cataloagele de produse existente în magazin şi/sau cele oferite clienţilor. dotate cu echipamente adecvate specificului unităţii în cauză. indiferent de mărime sau profil: cash & carry. Pornind de la faptul că informaţiile pot precede.suplimentare sau de refuz de marfă) şi să se obţină date în timp real privind vânzările. fie că apoi partenerul. în vederea unei noi aplicaţii care-l interesează. se pot puncta câteva concluzii privind echiparea unităţilor comerciale cu tehnică de calcul capabilă să citească codurile de bare şi de aici. stocurile ş. Procesul este lent. De aceea.1. Avem în vedere comenzile emise.a. precum şi prelucrării. a fost nevoie de conceperea unui nou sistem 1 EDI sau Electronic Data Inter-change = Schimb Electronic de Date) 202 . însoţi sau urma fluxul fizic al mărfurilor. aplicaţiile necesare fiecăreia dintre ele au la bază copierea unor date de pe documente pe suport de hârtie.4 Utilizarea codului de bare în domeniul schimbului electronic de informaţii1 Distribuţia mărfurilor generează şi prelucrează un volum foarte mare de informaţii. schimbul electronic de informaţii (EDI) oferă cel mai eficient mijloc de adaptare la noile condiţii. În relaţiile stabilite între două societăţi comerciale. pentru obţinerea unor situaţii. magazine mijlocii sau mici. şi aceasta.exprimată în mp ce revine unei unităţi). pe această bază. Pornind de la gradul lor de specializare şi/sau de despecializare (care este în funcţie de mărimea unităţii . al căror suport de prezentare este hârtia. 9. să asigure toate celelalte avantaje. le reintroduce în calculator. Actuala reţea comercială de gros şi de detail din România permite introducerea şi utilizarea echipamentelor necesare aplicării codului de bare şi citirii lui. supermarket. chiar dacă acestea sunt dotate cu calculatoare performante. facturile care însoţesc marfa. fie că este vorba de datele primare de pe documentele comerciale şi oferirea de rezultate finale unui partener. librării şi chiar buticuri. o dată ce a primit prin poştă rezultatele. rapoartele de vânzări pe baza cărora se iau deciziile principale la nivelul conducerii societăţilor. costisitor şi nefiabil. Informaţiile comerciale obţinute sunt necesare oricărui tip de magazin.

Implementarea cu succes a EDI oferă beneficii majore pentru întreprinderi şi partenerii săi comerciali: reducerea costurilor legate de eliminarea hârtiei pentru imprimante şi pentru comunicarea situaţiilor finale. 266. standarde în care datele pot fi comunicate rapid. pag.pentru transmiterea automată a datelor comerciale de la un calculator la altul. indiferent de hardware-ul intern al utilizatorului şi software-ul echipamentului. precum şi a documentelor de însoţire a mărfurilor. Universitatea de stat . . diminuarea personalului antrenat în procesul de facturare şi evidenţă şi redistribuirea lui la alte activităţi productive. 1 Raţiu-Suciu C. precizie superioară: EDI elimină erorile inevitabile ce rezultă din introducerea manuală a datelor. Lee . Este un software specializat pentru rezolvarea a 17 clase de modele economico-matematice. EDI este o componentă-cheie a fabricaţiei "la timp" (just-in-time) şi a răspunsurilor rapide pe legătura client-furnizor. În cadrul acestui sistem s-au creat o serie de standarde de comunicare EDI (între care şi EANCOM). Bucureşti. şi Jung P. 2 Pachetul de programe Quantitative Analysis for Management 3 Realizatorii pachetului de programe QM sunt: Sang M.Mississippi. 203 . aprovizionarea şi necesităţile de livrare. rezultând o reducere semnificativă a nivelurilor stocurilor. Universitatea Nebraska Lincoln.SISTEM AUTOMAT DE ANALIZĂ A DATELOR QM2 a fost realizat în SUA3 şi rulează sub MS-DOS sau Windows. Ed. practic o legătură instantanee. eficient şi precis. Shin. sistem cunoscut sub numele de EDI.Modelarea şi simularea proceselor economice. permiţând un răspuns mai rapid. creşterea vitezei de comunicare a datelor informative.2 SISTEMUL QM1 . mai buna gestiune a logisticii şi o productivitate mai mare: EDI permite întreprinderilor să conducă mai bine şi să controleze producţia. Didactică şi Pedagogică. 9. cele mai des întâlnite în domeniul economic fiind un instrument valoros pentru fundamentarea deciziilor manageriale şi de marketing. 1997.

de regulă având numele de folder/QM.com. Dublu clic pe numele programului QM. Se recomandă utilizarea unui director distinct.1. Prezentarea generală a pachetului QM Pachetul de programe QM se instalează pe calculator folosind chitul său de pe un floppy-disc prin procedura de Copy/Paste. Figura nr. Sistemul QM se lansează în execuţie prin: Dublu clic pe iconul QM de pe Desktop. Sistemul QM permite culegerea şi memorarea datelor în fişiere. analiza şi interpretarea acestor rezultate. 9.1) conţine modulele pachetului de programe QM şi anume (tab.2.2). 9.1 Modulele principale ale sistemului QM Selectarea unui modul se face: prin deplasarea pe ecran a semnului „→→" cu ajutorul tastelor de cursor până în dreptul modulului dorit şi apoi <Enter>. obţinerea rezultatelor şi soluţiilor la problemele formalizate. Meniul principal QM (fig.com din folderul QM. 9. salvarea şi/sau imprimarea datelor din fereastra de ieşire. Modulele QM. Selecţie Start->Run->C:\QM\QM. eventual sub Windows Explorer. selecţia modelelor de analiză economico-matematică specifice proceselor şi fenomenelor cercetate. 204 . Lansarea în execuţie. sau se apăsă tasta cu litera ataşată modulului ales.9.

3 Prezentarea submodulelor QM cu meniurile aferente Simbol asociat în meniul QM H Denumire modul Decision Theory A. Minimum Spanning Tree C. Tabelul nr. Decizii pe baza teoriei lui Bayes Modele de reţea A. Decizii în condiţii de risc B. 1) Programare liniară cu mai multe funcţii obiectiv Probleme de transport Probleme de afectare Model de analiză a planului de rentabilitate Teoria deciziei Modele de reţea Modele de alocare şi nivelare a resurselor Modele de stocuri Teoria firelor de aşteptare Programarea dinamică Modele de simulare Modele de previziuni Analiză pe baza lanţurilor Markov Teoria jocurilor Terminare sesiune de lucru Unele module din meniul principal sunt urmate de submeniuri care sunt afişate după selectarea modulului principal (tab. Drumuri de arborescentă minimă C.). Bayes' Decision Rule Network Models A.9. Decizii în condiţii de incertitudine C. Maximum Flow Simbol şi Suport decizional pentru: Teoria Deciziei A. Decision Makingunder Risk B. Drumuri minime B. Decision Tree D. Flux maxim I 205 .3.2 Prezentarea modulelor QM Simbol asociat în meniul QM A B C D E F G H I J K L M N O P Q Esc Denumire modul Linear Programming All Integer Programming Zero One Programming Goal Programming Transportation Assignement Break-Even Analysis Decision Theory Network Models CPM/PERT Inventory Models Queuing Theory Dynamic Programming Simulation Forecasting Markov Analysis Game Theory Exit to Dos Suport decisional pentru: Programare liniară Programare liniară în numere întregi Programare cu variabile dihotomice (0. 9. Shortest Route B. 9. Decision Making under Uncertainty C. Decizii arborescente D.Tabelul nr.

CPM C. Metoda drumului critic (CPM) C. Model EOQ de comandă optimă cu costuri minime de stocare C. Alocarea şi nivelarea resurselor (PERT) B. Drumuri de lungime/cost minim (stagecoach) B. Simulare numerică Monte Carlo B. Inventory Simulation N Forecasting A. M/M/1: Model cu o staţie cu sosiri dintr-o populaţie finită Programarea dinamică A. CPM with Crashing Inventory Models A. Metoda de analiză ABC B. PERT J B. Exponenţial Smoothing C. Regresia simplă E. CPM cu costuri minime Modele de stocuri A. Media mobilă simplă şi ponderată B.CPM/PERT A. M/M/1: Model cu o staţie B. servirea urmând o repartiţie Erlang D. MM/S: Model cu staţii multiple C. Simularea stocurilor Previziuni A. Metoda celor mai mici pătrate (MCMMP) D. Non-Network Simulation A. EOQ C. M/M/1: Standard Single Server B. Model ELS de producţie în loturi economice D. Simple&Weighted Moving Average B. M/D/1: Model cu o staţie. Flux optim de încărcare (knapsack) Simulare A. Economic Lot Size D. Simple Regression E. Planned Shortage E. M/M/S: Multiple Server C. Model EOQ cu discount pentru comenzi mari Teoria firelor de aşteptare A. Monte Carlo Simulation B. M/D/1: Constant Server D. LeastSquares Method D. Multiple Regression O 206 . M/M/1: Limited Population Dynamic Programming A. ABCAnalysis B. Nivelarea exponenţială C. Regresia multiplă K L Queueing Theory A. Model EOQ cu lipsă de stoc E. Network M B. Quantity Discount Analiza drumului critic A.

Datele sunt stocate într-un fişier cu extensia specifică modulului. Edit sau Run în fereastra inferioară vor fi afişate tastele funcţionale care pot fi utilizate pentru deplasarea pe ecran sau pentru efectuarea unor modificări (Backspace. Afişarea fişierelor din directorul de lucru care au extensia corespunzătoare modulului în curs de execuţie. Deasupra lor. End). Del. fereastra de comenzi este poziţionată în partea inferioară a primului ecran de lucru şi conţine comenzi care pot fi lansate folosind tasta subliniată (tab.Prezentarea ferestrelor principale După selectarea unui model (din meniul principal sau dintr-un meniu secundar) este afişat ecranul de lucru iniţial. încărcarea de pe disc în memoria internă a datelor de intrare. PgDn. 9. în lipsă. ←. New. 9. în prima linie a ecranului este afişat numele modulului care este în execuţie. dimensiunile problemei care poate fi rezolvată. iar primele două ferestre sunt iniţial libere. Introducerea datelor de intrare specifice fiecărui modul curent. F8. Tabelul nr. Pentru toate modulele QM. Editarea datelor de pe ecran. F7. Specificarea directorului în care se află sau se vor depune fişierele de date. În timpul execuţiei comenzilor Help. F9. Editarea la imprimantă şi/sau pe disc a datelor de intrare şi a rezultatelor obţinute. conţinutul datelor de intrare). Ieşirea din sesiunea de lucru curentă N L New Load S E R P I Save Edit Run Print Install D Directory Esc Exit 207 . PgUp. F10.4). ↑. Salvarea într-un fişier pe disc a datelor de intrare în vederea reutilizării lor prin comanda „Load". →. ↓. se consideră directorul în care se află pachetul QM. Modulul de utilizare a acestora poate fi consultat apăsând litera H care va lansa comanda Help. Home. format în general din trei ferestre.4 Comenzile de lucru ale sistemului QM Tasta H Comanda Help Descrierea comenzii Afişarea unor informaţii despre modulul de lucru curent (scopul. Execuţia programului şi obţinerea soluţiei problemei pentru care s-au introdus datele.

Ferestre de titlu Ferestre de date Ferestre de comenzi Figura nr 9. Selectarea din meniul principal a modului adecvat pentru rezolvarea problemei. 208 .În alte situaţii.2 Ferestre de lucru QM Etapele ce trebuie parcurse pentru rezolvarea unei probleme Formularea modelului matematic şi stabilirea datelor de intrare. Fereastra de date corespunde ferestrei de mijloc şi conţine macheta de preluare a datelor de intrare în funcţie de modulul curent apelat şi parametrii de setare incluşi în prima fereastră. Salvarea rezultatelor sau imprimarea lor. Asupra informaţiilor din primele două ferestre se pot executa comenzile Help. În fereastra de titlu ce se deschide în partea superioară a ecranului se preiau informaţii privind titlul problemei ce urmează a fi rezolvată. New şi Run din fereastra de comenzi. După analiza rezultatelor se revine în lista comenzilor din fereastra de jos a ecranului de lucru cu tasta Esc. Se pot modifica unele date de intrare reluând procesul de la etapa de editare. numărul variabilelor şi valorile parametrilor de intrare. Lansarea în execuţie (comanda Run). Lansarea în execuţie a programului QM. în fereastra inferioară sunt afişate mesaje de eroare sau cereri de introducere a unor informaţii: domeniul de variaţie al unor parametrii de intrare. Introducerea datelor de intrare (comanda New) sau încărcarea lor de pe disc (comanda Load). Analiza şi interpretarea rezultatelor. numele fişierului care se va salva. Editarea datelor pentru corecţie sau modificare (comanda Edit). numele fişierului care se încarcă etc.

80 la produsul B şi 0.90 la produsul C. Fereastra de preluare a datelor de intrare Datele de intrare sunt prezentate în figura nr. cota de piaţă a fiecăreia dintre cele 3 produse . Studiu de caz . 9. B şi C .3. 209 . la un moment dat. Terminarea normală a sesiunii de lucru cu QM se obţine apăsând tasta Esc de câte ori este necesar pentru a se ajunge în sistemul Windows. Sondaje anterioare au stabilit un coeficient de fidelitate constant pe lună. 9. trei produse concurente . Se urmăreşte previziunea cotelor pe care le vor deţine în cadrul pieţei după o perioadă de 10 luni utilizând modelul probabilistic bazat pe teoria lanţurilor Markov.2.în totalul pieţei era de 60%.A. Să presupunem că la momentul analizei considerat momentul O. 8. 30% şi respectiv 10%. Cei 30% de cumpărători care în intervalul considerat părăsesc produsul A se îndreaptă în proporţie de 12% către produsul B.2. şi anume de 0. B şi C.3 Fereastra rezultatelor de ieşire este redată în figura nr. în ordinea apariţiei lor pe piaţă. 0. 8. şi de 18% spre produsul C. de la produsul B 10% se îndreaptă spre produsul A şi 10% spre produsul C.70 la produsul A.Ieşirea din QM.4. cei 10% care părăsesc produsul C se orientează în proporţie de 5% spre produsul A şi de 5% spre produsul B. în sfârşit.notate cu A. Figura nr.utilizarea QM Pe o piaţă oarecare sunt prezentate.

210 . Astfel cota de piaţă a produsului A scade de la 60% la 18% iar cota de piaţă a produsului C creşte de la 10% la 57%.Figura nr.4. Fereastra rezultatelor de ieşire Se constată că după cele 10 luni cotele de piaţă ale produselor A şi C se modifică semnificativ datorită fidelităţii mai mari a cumpărătorilor prodului C faţă de produsul A. Produsul B are o scădere a cotei de piaţă nesemnificativă de la 30% la 25%. 9.

211 .

212 .

Increasing I. Information Technology and Changes in Industry. in Information Strategy: The Executive’s Journal. Cluj-Napoca. Bucureşti 1991 2.. Pescaru V. Information Technology. Productivity: A Holistic Approach. in Information System. Modelarea şi optimizarea deciziilor manageriale.. Nicolescu O. Organization Design and Organizational Theory. I. Academic Press. 1990 15. Mastenbroeck. Managementul modern al organizaţiei. 1. Informantion Systems and Information Management: Definition and Development. 1997 8. Bush J. 2001 9.. 1999 12. Jih W. An Introduction to Digital Media. Tehunen H. nr. nr.. 3. 1995 14. Lockett G. in European Management Journal.. Biţă V. Negruţă A. nr. 1. vol... in Information Strategy: The Executive’s Journal.BIBLIOGRAFIE 1. Jaakola H. Sisteme informatice în comerţ. Tribuna Economică. Sisteme informatice de marketing. Editura Uranus.. 1991 13. Greenberg S.. 1. Sisteme informatice în economie.Gh. Feldman T.. 1. Information Strategy: The Executive’s Journal. nr.. Ed. nr. 1991 3.. nr. 4.S. I. Gronski Săndel. Cazan E. New Jersey. Nicolescu L. Ed. Bucureşti. Database Marketing. Prentice Hall. McGraw-Hill Inc. vol.. 1996 7. in Organizational Dinamics. 1995 5. Marinescu V. Latvala L. 1998 6. 2001 213 . Computer Support Cooperative Work and Groupware.L. Frahman A.. Boaden R. in. Koff W. Ionescu Gh. Turning Information Management into an Effective Business Enabler. Edward L. Information Management. Dacis... in Information Systems. 1990 4. English L.. Editura Tehnică. Editura Expert 11.. 1. Gheorghe Orzan. The Ultimate Marketing Tool. Bucureşti... J.. 1991 10. Owings P. From „In Search of Excellence” to Business Process Reengineering: The Role of Information Technology. nr. Dampsey J. Communication in a Network Organization.

. 1999 20. Iaşi. The Role of Information Systems Strategy in Making Market Leaders in Information Strategy: The Executive’s Journal. Ioniţă C. Nicolescu O. Bucureşti.. Ed. Information Resources and Corporate Strategy Development. Ursăcescu M.. Analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale economice. Modelarea şi simularea proceselor economice... Petrion. Editura Universitară. Verboncu I. 1992 29.16. Ed.. 1996 23. 2. Vlădeanu D.. Raţiu-Suciu C. Ioniţă F. Radu I. in Information Strategy: The Executive’s Journal. in The Journal of Business Communications. Polirom. Velicanu M. 29. Ed. Pollatis Y... Editura Economică. Grantt J. Oxford. Useem M. Burlacu S.. Oprea D. Tribuna Ecopnomică. Bucureşti. Tabloul de bord. 2. Bucureşti. Nicolescu O. Editura Economică. Radu I. Bucureşti. 2000 32. Editura ALMI. Ed. Iaşi.. Informatică pentru managementul firmei.. Verboncu I. Management comparat. nr.Ghidul managerului eficient. Manageri şi management. 2000 24. (coord. 1998 18.. Schein E. Sisteme de gestiune a bazelor de date. 2005 26. Bodea C.1999 22. . o cale spre performanţă.CISON.. Ed. Editura Tehnică. Reck V. in the Kochan.. Verboncu I.. Bucureşti. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii. 2. Bucureşti. – Transforming Organizations. Editura Economică.. Editura Tehnică. Bucureşti. Editura Economică. 2000 30. Oxford University Press..). 2001 19. Sisteme informaţionale pentru afaceri. vol. I – II. Informatică managerială. 1993-1994 17. Nicolescu O. Bucureşti. Diagonal Communication Links Within Organization.. Reck R. Bucureşti. vol... Nicolescu O. Ursăcescu M. Cioc M. 1999 31. Bucureşti. nr. 2001 25. Informatică şi management. 2002 21. Didactică şi Pedagogică. Lungu I. 1999 27.. Bucureşti.. Stanciu V.. The Role of CEO in The Management of Change: The Case of Information Technology.. Fotache M. Airinei D. Willson D.. Ed. Radu I. nr. 2001 33. Oprea D.. Polirom... Management.. Sisteme informatice de Gestiune. 1996 28. 1992 214 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful