Capitolul 14 Functia Publica 1.

Notiuni Specifice Notiunea de functie publica reprezinta o notiune fundamentala a dreptului public in general si a acelui administrativ in special. Notiunea de functie publica trebuie intotdeauna analizata in corelatie cu notiunea de admnistratie publica. Ne reamintim ca am definit sub aspect functional administratia publica ca fiind activitatea de organizare a executarii si de executare in concret a legilor urmarindu-se buna satisfacere a interesului public prin asigurare bunei functionari a serviciilor publice si prin executarea unor prestatii catre terti. In acest context consideram ca functia publica poate fi definita ca fiind ansamblul de competente si mijloace materiale si financiare cat si personalul angrenat in scopul implinirii activitatii de organizare a executarii si de executare in concret a legii. Sub aspectul competentei acestea sunt intotdeauna consacrate prin norme legale. Mijloacele materiale se achizitioneaza in baza unor reglementari ce sunt de stricta aplicabilitate iar mijloacele financiare sunt alocate prin bugete adoptate in baza unor legislatii sau a unor hotarari ale autoritatilor publice locale. In privinta resurselor umane in general titlul unei functii publice este de regula dar nu intotdeauna un functionar public. Cadrul natural ce consacra norma de conduita al functionarului public poarta numele de statul al functionarului public. Statutul functiei publice este drept comun an functiei publice. Acest statut putand fi regasit in majoritatea statelor europene. 2. Constitutionalitatea si legalitatea functiei publice Bazele constitutionalitatii functiei publice in Romania se regasesc in principal in continutul Art 16(3) si Art 73(3) din Constitutie. Conform Art 16(3) “Functiile si demnitatile publice civice sau militare pot fi ocupate in conditiile legii de persoane care au cetatea Romania si domiciliul in tara. Statul Roman garanteaza egalitatea de sanse intre femei si barbati pt ocuparea acestor functii si demnitati.” O alta dispozitie implicata este cea din Art 73(3j) care enumara domeniile prin care se reglementeaza prin lege organizarea incluzand si statutul functiei publice, iar la litera p se mentioneaza ca in materia legilor organiza intra si reglementarile generale privind raporturile de munca rezultat ca legiuitorul constitutionalitatii au dorit sa consacre un reglementate statutar pt functia publica si un reglementarea constractual pt restul functionrilor. Legislatia functiei publice rezulta din statutul functiei publice in continutul in Legea 188/99. Obiectul de reglemetare il reprezinta regimul general al raportului juridic dintre functia publica si stat sau administratia publica locala prin autoritatile adminisrativ autonome si prin autoritatea si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, denumite raporturi de serviciu. Scopul legii in constititutie este asigurarea unui serviciului public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial. Calitatea de functie publica izvoraste din actul de numire in functie ce este un act adminisrativ de autoritate si nu unul de dreptul muncii. De aici si concluzia autoriatilor de administratie ca raportul de serviciul al functiei publice este unul contractual de dreptul administrativ si nu de dreptul muncii pt ca aceste raporturi se nasc si se explica pe baza actului administratiei de numire emis in conditiile legii prin urmare natura juridica a functiei publice se manifesta sub imperiul teoriei statutului legal pt ca actul de instituire este un act de autoritate si nu prin teoria situatiei contractule care ar duce functia publica sub imperiul normei dreptului civil sau in materia dreptului muncii.

.. . 4. Stabilitate in exercitarea functiei g. care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice. de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie. In doctrina procedura de selectie mai poarta denumirea de recrutare. g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice. Persoane numite sau alege in functie de demintate publica. h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii.. care impiedica infaptuirea justitiei. f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica. scris si vorbit. Corpului magistratilor D.Principiile care stau la baza exercitarii functiei sunt: a. i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani. Totalitatea publica din cadrul autoritatii publice autonome centrale si locale formeaza corpul functiei publice. Cadrelor didactice sau medicale E. Persoana contractuala din cadrul autoritatii publice B. Orientarea catre cetatean f. c) are varsta de minimum 18 ani impliniti. d) are capacitate deplina de exercitiu. de serviciu sau in legatura cu serviciul. Legea prevede expresia categoriei de personal carora nu li se aplica dispozitile referitoare la functiile publice: A. In cadrul corpului functiei publice exista functii publice cu statut special (cei din Politie sau Vama).. b) cunoaste limba romana. Definirea functiei publice Functia publica este persoana fizica …. e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza. cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. in mod legal prin actul de vointa unilateral al unei autoritati publice sau al cetatenilor cu sarcina indeplinirii pt un timp limitat sau nelimitat a unei functii publice pt realizarea competentei organului din structura caruia face parte functia respectiva.. Legalitate impartialitate si obiectivitate b. Personalului incadrat la cabinetul demnitarului C. Eficienta d. contra statului sau contra autoritatii. Selectia functiei publice se realizeaza ca regula prin concurs organizat pe baza dispozitiiilor legale in materie cu acordul agentiei nationale a functiei publice. 3. atestata pe baza de examen medical de specialitate. Numirea functionarilor publici Potrivit legii 188/99 privind statutul functiei publice poate ocupa o functie puclica persoana care indeplineste urmatoarele conditii cumulativ: a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania. Responsabilitatea conform dispozitiei legale e. Drepturile si obligatiile sunt reglementate prin legi speciale.Subordonarea ierarhica Stabilitatea functiei publice este garantata in legislatia actuala prin legea 188/99 cat si prin alte reglementari ulterioare.. Transparenta c.

Detasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public. daca functionarul public indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitatea studiilor si daca nu exista in cadrul autoritatii sau institutiei publice functionari publici care sa exercite cu caracter temporar functia publica. Functionarii publici pot fi avansati pe baza unei evaluari a activitatii avute in functiile publice in anii anteriori ca exceptie iar ca regula avansarea are loc prin concurs sau examen.Transferul se poate face intr-o functie publica pentru care sunt . Conducatorul central de Sanatate) 3. C. functionar public de executie. 5. D. redistribuire sau alte modalitati prevazute de lege. c) starea sanatatii.j) nu a desfasurat activitate de politie politica. (2). Cei definitivi ocupa functii publice clasificate pe clase si grade. clasei si gradului profesional al functionarului public. 92 alin. Mobilitatea in cadrul corpului functionarilor publici se realizeaza prin modificarea raporturilor de serviciu. Conform legii functionarilor publici sunt debutanti sau definitivi. cu respectarea categoriei. Functiile publice mai pot fi ocupate pe langa recrutare prin promovarea. transfer. Detasarea se poate dispune si pe o functie publica de conducere. astfel: a) pentru eficientizarea activitatii autoritatilor si institutiilor publice. Delegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul public. b) in interes public. b) isi creste singur copilul minor. Evaluarea performantelor individuale se realizeaza anual prin calificative date functionarilor publici de seful ierarhic superior sau de conducatorul institutiei. dovedita cu certificat medical. functionari publici de conducere (seful unui birou. cazarii si al indemnizatiei de delegare. Pe timpul delegarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul. In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris. Modificarea si incetarea raportului de serviciu Raportul de serviciu poate fi modificat unilateral prin act de vointa a oragnului ierarhic prin aplicare unei din urmatoarele institutii: A. Detasarea se poate dispune daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice. inalti functionari publici 2. Functionarul public poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) graviditate. c) in interesul functionarului public. Gestiunea functiilor ublice in Romania este realizata centralizata de catre Agesntia Nationala a Functiilor Publice. Exista trei categorii de functionari publici: 1. numai cu acordul sau scris. pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an. Functionarul public poate fi detasat pe o functie publica inferioara. iar autoritatea sau institutia publica care il deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportului. pentru dezvoltarea carierei in functia publica. face contraindicata delegarea. Transferul poate avea loc dupa cum urmeaza: a) in interesul serviciului. pentru o perioada de cel mult 6 luni. astfel cum este definita prin lege. b) la cererea functionarului public. cu aplicarea dispozitiilor art. B.

Exista state unde dreptul la greva e interzis functionarilor publici (Belgia. Drepturile si Obligatiile funtionarilor publici Existenta sistemului de stat depinde de realizarea functiei publice. Drepturile decurgand din functia se exercita in limitele competentei legale ale autoritatii din care face parte functia publica. – Obligatia de a-si indeplini atributiile prevazute in fisa postului – Obligatia de a se abtine de la orice fapta ce ar putea aduce prejudicii p. c) prin eliberare din functia publica. Drepturile decurg din functia au un caracter obiectiv pt ca deriva din ac si nu sunt stabilite. la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile. – Dreptul la sigurari sociale si la pensie – dreptul la concediu – Dreptul la protectia legii in exercitiul atributiei – dreptul la opinie – dreptul la asociere sindicala – dreptul la asociere la organizatii sindicale. functionarii publici au dreptul la greva cu conditia asigurarii unei treimi din activitatea curenta. Germania. Functia publica se implineste prin actiunea functiei publice. Drepturi si obligatii specifice functiei publice detinute indiferent de titular. Portugalia) In ansamblul lor drepturile si obligatiile constituie suportul legal al autoritatilor si prestigiul functionarilor publice fiind asigurate si garantate de stat prin mijloace juridice materiae. protectia sociala) 2.contratestatia activitatii desfasurate de functionarul public) Salariul se compune: salariul de baza. Danemarca.j ori prestigiului . Obligatiile sau indatoririle functionarilor publici sunt corelative drepturilor pe care le exercita functionarii publici. Sau p. b) prin acordul partilor. Drepturi si obligatii care privesc situatia personala a functiei (salarizarea. functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera.indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului. Drepturile privitoare la situatia personala a functionarilor publici se refera la: – dreptul la salariu (salariu. suplimetul corespunzator treptei de salarizare. avandu-se in considerare persoana functiei publice.f. 6. – Dreptul la durata normala de munca a timpului de lucru de 5-8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana. functionarilor publici le sunt garantate o serie de drepturi ca element de comparare aratam ca in Romania. Din acesta perspectiva. suplimentul postului. Transferul in interesul servicului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat. consemnat in scris. administrative sau chiar penale. d) prin destituire din functia publica. Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica si are loc in urmatoarele conditii: a) de drept. Drepturile si obligatiile functionarilor publici se clasifica in: 1. sporul de vechime. e) prin demisie. In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate.

incompatibilitati. 7. Raspunderea civila 4.. Obligatia de a nu accepta in considerarea functiei publice ….. informatii. c) absente nemotivate de la serviciu. documente de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice cu exceptia informatiilor de interes public. Raspunderea disciplinara apare atunci cand functionarul public incalca normele de conduita profesionale si civile. Raspunderea contraventionala 3. Raspunderea penala 1. i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu. Obligatia de a pastra secretul de sf. Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte: a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor. Raspunderea functionarilor publice pt incalcarea cu vinovatie a indatoririlor de serviciu poate fi: 1. b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor. Raspunderea disciplinara 2. j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri. Raspunderera functionarilor publici Regimul juridic al respunderii functionarului public vizeaza necesitatea reprimarii greselilor comise de acestia cat si necesitatea realizarii scopului preventiv al instituirii respunderii. e) destituirea din functia publica. Obligatia de a urma forme de perfectionare profesionala. c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau. dupa caz. de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani. k) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei publice si functionarilor publici. g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea. conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici. b) diminuarea drepturilor salariale cu 5–20% pe o perioada de pana la 3 luni. d) retrogradarea in treptele de salarizare sau retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an.– – – – – functiei publice. d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru. h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic. sau alte avantaje. Obligatia de a-si declara averea prin completarea formularului prevazut de lege. Sanctiunile se aplica dupa efectuarea unei anchete administrative disciplinare la propunerea comisiei de disciplina constituita conform legii. 2. Sanctiunile disciplinare sunt: a) mustrare scrisa. e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal. Raspunderea contraventionala se angajeaza cand functionarul public a savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu. secret de serviciu si confidentialitatea in legatura cu fapte. Ogligatia pt inaltii functionari publici de a nu face parte din partide politice. f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter. .

. .................................. Raspunderea penala intervine pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale....... in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.. 4...................... unor terte persoane....................... c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica... Daca functionarul public e trimis in judecata persoana care are competenta de comisie din functi …....3.................. b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit........ in calitate de comitent................. Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza: a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza..........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful