Microsoft Excel

Prezentarea ferestrei Excel:
Fereastra Excel are numeroase elemente comune cu ferestrele Windows, inclusiv o bara de meniuri de unde se pot selecta comenzi, o bara de stare care indica starea activitatii curente si bare cu instrumente care contin butoane si liste derulante prin care obtinem un acces rapid la comenzile si facilitatile utilizate frecvent. In plus fereastra contine citeva elemente unice in Excel printre care: bara de formule, in cazul in care este introdusa o formula intr-o celula tot ceea ce utilizatorul scrie apare si pe bara de formule. Tot pe aceasta bara este indicata pozitia celulei. Fereastra registrului de calcul. Orice fisier creat cu Excel este un registru de calcul care contine una sau mai multe foi de calcul. Putem deschide concomitent mai multe fisiere, registre de calcul fiecare avind propria fereastra. Capetele de coloana Literele din partea superioara a foii de calcul, prin care sunt identificate coloanele foii de calcul. Row headings. Numerele din stinga foii de calcul, prin care sunt identificate rindurile foii de calcul. Selector. Conturul care indica celula activa sau cea in care se afla la un moment dat utilizatorul.

Operatii in Microsft Excel:
1. Help (F1) View ->Toolbars(Standard/Formatting/Drawing) 2. Save As ->Type: -htm/html (Web Page) -xlt (Template=sablon) -txt 3. Moduri de vizualizare: 50%, 100% etc (buton sau View -> Zoom) 4. File -> Page Setup  Page: -Portrait/ Landscape -Paper size: A4  Margins: - Top/Bottom/Left/Right - Center on page( Horizontally and/or Vertically)  Header / Footer  Sheet: - Print Area (click pe butonul rosu, selectie, click pe butonul rosu) - Rows to repet at top randuri sau coloane care se repeta la fiecare pagina Columns to repet at left - Print: Gridlines Row and column headings (A, B, C +1, 2, 3, … )

1

   6.Date (modul e afisare al datei) Obs: 23-02-2006 .culoare / textura umplere 7. Formatarea celulelor : Format -> Cells  Number: . Selectare -celula -> click . View -> Header and Footer (Nu se vad decat la previzualizare) .rand -> click pe numarul randului .Time (modul de afisare al orei+tara) .: Mai multe randuri/coloane -> click pe numere/litere ( cu CTRL daca nu sunt adiacente) 1 .coloana -> click pe litera coloanei .Style stilul liniei .Color Paterns.5.Orientation – inclinarea textului ( Degrees: nr.Percentage ( afisare ca procent % => numarul e inmultit cu 100) .Custom Footer Butoane: - formateaza textul selectat insereaza numere de pagina insereaza numarul total de pagini insereaza data curenta insereaza ora curenta numele fisierului cu cale numele fisierului (registrului) numele foii de calcul inserare imagine formatare imagine dupa selectarea codului ei ( atentie la dimensiuni) Obs.Number (nr.Text -> numarul e comvertit in text (scris la fel) Alignment . zecimale / separator de mii / reprezentarea numerelor negative) . Dupa inserarea unei imagini se poate mari zona Header/ Footer prin tragere cu mouse-ul de la Print Preview -> Margins.Custom Header cu 3 sectiuni (left / center / right) .General (fara format) .toata foaia de calcul -> click pe celua goala de deasupra celulei A1 Obs.Currency (simbol cu moneda curenta dupa numar) .grade) Font –formatare caractere ( font/ B /I / size / underline / superscript/ subscript ) Border -None / Outline / Inside + .Text Alignment Horizontal Vertical( Top / Center / Bottom) Wrap text incadrarea unui text lung intr-o celula ( pe mai multe linii) Merge text centrare si unificare celule (la titlu scris in mai multe celule) .

8.) . Lucrul cu foi de calcul (implicit 3) Meniul click dreapta ( al unei foi-sheet)  Insert-Worksheet -> Insereaza o noua foaie de calcul inaintea celei curente  Delete -> Sterge foaia de calcul selectata  Rename sau dublu click -> redenumire (se tasteaza noul nume apoi click in afara sau Enter)  Move or Copy -> mutare sau copiere (se poate face si prin tragere cu mouse-ul) . Copy / Cut apoi Paste ( mutare / copiere text ) Copiere format –selectia textului de la care se copiaza formatul / click pe pensula (butonul Format Painter) / click pe textul la care se aplica formatul Stergere randuri / coloane -> selectie + Delete din meniul click dreapta Inserare randuri coloane -> selectie + Insert din click dreapta ( inserarea se face deasupra randului selectat.Autoformat ( se selecteaza anterior ) 12. apoi Window -> Freeze Panes Obs.: Autofit (la ambele) 11. Dezghetare: Window-Unfreeze Panes 14. apoi Window -> Freeze Panes  se selecteaza coloana din dreapta coloanelor care vor fi inghetate. Format predefinit tabel : Format. Acesta trebuie sa fie deschis. Dimensiuni  randuri -> Format -> Row -> Height  coloane -> Format -> Column -> Width Obs.se potriveste cursorul in coloana respectiva apoi A sau Z Z A Crescator descrescator b)dupa mai multe criterii – se potriveste cursorul intr-o celula din tabel -> Data-Sort My list has Header Row 13. Sortarea datelor : a) dupa un criteriu.To book (se seclecteaza registrul in care se face mutarea sau copierea. respectiv la stanga coloanei selectate) 9. Cautare / inlocuire automata a continutului unei celule Edit -> Find ( rubrica Replace) 10. Inghetare randuri si coloane pe ecran (randurile/ coloanele inghetate raman afisate pe ecran in timpul defilarii injos sau la dreapta)  se selecteaza randul de sub randurile care vor fi inghetate.Before sheet (inainte de care foaie se muta / copiaza) Create a copy (pentru a face copiere nu mutare) 15. Introducerea unei formule simple intr-o celula si copierea ei =formula 1 .

Exemplu: 1 2 + Oservatii: 1. Daca se trage cu mouse-ul in stanga sau in sus seria este descrescatoare. Se aplica si la luni sau zile 2. . Exemplu: = B4. count. Referirea unei celule cu ajutorul numelui -selecteaza celula -Insert Name Define Tastam numele Add Observatie: Sterge nume: Insert Name Define Selectie Delete (apoi Close) 17. apoi tasta F4. apoi Enter => $B$4 c). sum. click pe A1.Exemplu: in C1: in C3: =(A1+A2)/B2 =(C1+C2)/2-100 Obs: . se selecteaza ambele si se trage cu mouseul in directia dorita (de coltul dreapta jos cand mouse-ul are forma „+”).Daca se schimba valoarea din celulele utilizate in formula se reactualizeaza rezultatul automat. Utilizarea functiilor min. . Completarea automata a unei serii de date aflate in progresie aritmetica (proprietatea Autofill) Se introduc primele doua valori ale seriei. Referintele celulelor a)  celula: indicele coloanei urmat de indicele liniei la intersectia carora se afla Exemplu: D4  Domeniu de celule se specifica prin : adresa celulei din coltul stang sus : adresa celulei din coltul dreapta jos (al dreptunghiului) Exemple: A1: B4 B2: D7 A2: A7 (coloana) C3: H3 (linie) b)  relative:  absolute:  mixte: = B4 = $B$4 = $B4 (relativ la linie) sau = B$4 (relativ la coloana) Observatie: Pentru a tasta o referinta absoluta tastam referinta relativa apoi tasta F4. apoi Enter. tastez +. average 1 . click pe A3 etc.O formula se poate introduce astfel: tastez = .Copierea unei formule se face tragand cu mouse-ul de coltul din dreapta jos (+) al celulei cu formula (ea se copiaza relativ la randuri si coloane) 16. 18. max.

Number2.D2=0). „ABSENT”. 2. max) dupa care dam Enter. Click pe butonul Σ apoi Enter face suma numerelor din stanga sau deasupra celulei curente. domenii) asupra carora va actiona functia. adrese de celule. (C2+D2)/2. average(B1:B5)) Exemplul 2: Coloana C mediile la romana D medii mate  Pozitionam cursorul in celula E2  Click pe fx  Category = Logical  IF  Apoi : -Logical Test: OR (C2=0. -se alege functia. sum(B1:B5). D2=0) -Value_if_true: ABSENT -Value_if _false: (C2+D2)/2 IF (OR ( C2=0.. 3.Functia IF Sintaxa: IF (logical test. in rubricile Number1. . 19. -in caseta de dialog care apare. „ABSENT”) 20..value_if_false) Exemplul 1: daca A2=100 SUM (B1:B5) Altfel -> AVERAGE (B1:B5) IF (A2=100. value_if_true.Sintaxa de utilizare: =nume_functie (domeniu) Exemplu: =sum (B4: B10) =average (A2: D4) Observatii: 1. count. D2<>0). (C2+D2)/2) sau  in celula D7 -Logical_test: AND(C2<>0. D2<>0) -Value_if_true: (C2+D2)/2 -Value_if_false: ABSENT IF (AND ( C2<>0. Click pe sageata de la Σ => putem alege alta functie (average. Alte functii sau calcule care utilizeaza mai multe domenii (argumente) se pot face utilizand butonul fx -se alege categoria. se pot introduce valorile (numere. min.Imprimarea fisierului File Print  Print range:  Print what: All Page(s) From To 1 .

o Selection o Active sheet o Entire Workbook Print to file (se introduce Output File Name) Grafice si diagrame Pasi -creare 1) Se selecteaza datele din tabel care vor fi reprezentate grafic 2) Insert  Chart sau click pe butonul Chart Wizard 3) Se aleg: .Data labels (afisarea valorii corespunzatoare fiecarei coloane: Show Value) .Legend (afisarea sau nu a legendei si pozitiei ei in diagrama) .Titles ( titluri diagrama / axa OX / axaOY) .Chart options  Next .tipul si subtipul diagramei (Chart Type)  Next .Axes (afisarea gradatiilor pe axe) .Modul in care va fi memorata diagrama (Location) As object in (ca obiect in fisierul existent) As new sheet (in alta foaie de calcul) . Observatii: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Moficarea datelor din tabel (seriile reprezentate) modificarea automata a graficului Mutare ( ) + dimensionare (tragere de punctele de selectie) Stergere: selectie (click) + Delete Adaugarea unei noi serii de date in diagrama = selectie + tragere cu mouse-ul in diagrama Stergerea unei serii de date : click dreapta pe coloana corespunzatoare + Clear Modificarea culorii unei serii de date: click dreapta pe bara + Format Data Series ( Fill effects efecte de umplere) 7) Modificarea unei diagrame  click dreapta Format Chart Area --> culoare de umplere (Fill effects) Chart type Source Data  de la creare 1 .Data tabel (afisarea tabelului de date in diagrama) (nu completam)  Next .Finish.Gridlines (modificarea densitatii gridurilor) .Source Data Data Range Series .

Filtre Data  Filter  Auto Filter  la fiecare camp apare cate un filtru dupa care se pot extrage (afisa) anumite inregistrari restul ramanand ascunse (Customisecu conditie ) Oservatii: 1) Toate   All 2) Dezactivare filtru  la fel ca la activare: Data  Filter  Auto Filter 1 .Chart Options Location 22.Meniul Insert Meniul Insert  Picture  ClipArt (inserare intr-o celula!)  From File  Organization Chart  WordArt 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful