Studiu de fezabilitate privind infiintarea unei firme prestatoare de servicii de consultanta in domeniul ecologic

1 PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC Denumirea firmei: SC ECONSULT SRL Numarul de inregistrare : 554863 Statut Juridic: Societate cu raspundere limitata Actiomariat: Dragomir Bogdan Obiectivul si domeniul de activitate: Firma presteaza servicii de consultant in domeniul ecologic, mai precis servicii de consultant de mediu, oferind solutii complete pentru protectia mediului. Adresa : Cluj Jude ul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, zona Ultracentrala, cartier Centru Telefon 0729 26 30 25 Piata egentului economic: Piata este constituita in principal din majoritatea societatiilor comerciale cu domeniu industrial din zona Transilvaniei, in conformitate cu legile U.E. 2. PIATA PRODUSULUI Serviciile oferite - Acces permanent la expertiza de specialitate; - Servicii incluse precum evidenta deseurilor, monitorizarea emisiilor etc; - Interventie operativa in situatii de poluari accidentale; - Asigurarea interfetei cu autoritatile de protectia mediului; - Reduceri substantiale pentru lucrarile complexe; - Elaborare studii de impact, bilanturi de mediu, studii de risc; - Reprezentarea clientilor in relatia cu Agentia de Protectia Mediului. Potentialii Clienti Avand in vedere nivelul critic la care a ajuns poluarea si cantitatea de deseuri, cea mai mare parte a posibililor client o reprezinta societatiile comerciale cu domeniu de activitate industrial din zona Transilvaniei, cat si primariile oraselor Nr. Institutia Activitatea principala 1 S.C Alumina S.A. produc ie de alumin 2 Alfa Mobila S.A produc ie de mobilier 3 Romeur Group S.R.L. produc ie de mobilier, textile si distribu ie 4 Ardealul Oradea S.A. produc ie de ulei alimentar 5 Stimin Industries S.A. produc ie de aparate industriale 6 Primaria orasului Cluj Concurenta EPC Consultanta de mediu Wessling Romania SRL Acta Consulting

Promovare: Mijloacele de promovare sunt: -Site de promovare ± 600 RON Pretul Etape Servicii Observatii Identificarea problemelor si necesitatilor Durata: 1 zi Audit initial pentru conformarea cu legislatia de protectia Cost fix mediului Relatia cu autoritatile de protectia Valoare lunara Consultanta operativa mediului; a serviciilor se Identificarea operativa a solutiilor stabileste in privind protectia mediului (poluari functie de accidentale, gestiunea deseurilor, specificul si alimentarea cu apa si gospodarirea apelor complexitatea uzate, gestiunea substantelor periculoase); Identificarea surselor de finantare activitatilor desfasurate. pentru investitii in protectia mediului*;
Intocmirea evidentei deseurilor; Elaborarea si evidenta programului de monitorizare a calitatii mediului **; Elaborarea planului de interventie in caz de poluari accidentale; Elaborarea regulamentului pentru intretinerea retelei de canalizare; Reduceri semnificative pentru elaborarea documentatiilor complexe***; Alte servicii (functie de specificul activitatii).

Servicii suplimentare (Servicii care nu sunt incluse in costurile consultantei operative)

* Pentru scrierea aplicatiilor si managementul proiectelor solicitam un comision de 7% din valoarea finantarii; ** Costul masuratorilor si analizelor pentru aer, apa sol (costurile cu laboratoarele); *** Elaborarea documentatiilor complexe (Bilanturi de mediu, Documentatii tehnice pentru Autorizatia de Gospodarirea Apelor, Accept de Evacuare ape uzate etc) la solicitarea institutiilor cu competente in domeniul protectiei mediului.

Costurile se stabilesc in functie de complexitatea activitatilor si cerintele autoritatilor de reglementare

Mentiuni: 1. Preturile serviciilor nu includ taxele si tarifele care se platesc Autoritatilor cu competente in domeniul protectiei mediului. 2. Oferta este valabila pentru contracte incheiate pe o perioada de minimum 1 an.

3. PREZENTAREA PRODUSULUI Descriere Scopul proiectului: infiintarea unei firme prestatoare de servicii de consultant de mediu Obiectul principal de investitie: spatiul sediului, mobilier, aparatura electronic. Implementare: Studii de amplasament: Locatia pentru sediul firmei este situate in orasul Cluj Jude ul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, zona Ultracentrala, cartier Centru. Costul lunar al chirieieste de 350 Euro. Costul chiriei a fost transformat din Euro in RON, cu o rata de !euro=4.2. Deci costul chiriei este de 1470 RON/luna. Spatiul este reprezentat de un apartament cu 4 camere, destinate pentru birouri., situat la parterul blocului. Spatiul va necesita mobilier. Engeneering Utilitati: Deoarece serviciile prestate se vor efectua la sediul firmei, costul total al utilitatilor vor fi incluse in calculul pretului serviciilor. Costul utilitatilor aferente sediului: Energie Electrica Apa consum cost counsum cost Lunar 200 kWh 72 RON 5 mc 27 RON Annual 2400 kWh 864 RON 60mc 324 RON Total 1188 RON Pentru calcularea costului energiei electrice, am considerat ca pret unitar 0,36 RON/kWh cu TVA. Pentru calcularea costului apei folosite, am considerat un pret unitary de 5.4 RON/mc de apa potabila cu TVA. Lucrari civile: Mobilier si aparatura electronic necesara pentru amenanjarea celor 4 birouri Nr. 1 2 3 4 5 6 Total Articol Birou multifunctional pentru birou Scaune directoriale Calculatoare Imprimante multifunctionale Dulapuri pentru birouri Scaune Pret 300 RON 400 RON 1200 RON 400 RON 1000 RON 200 RON Necesar 6 6 6 4 4 12 Cost 1800 RON 2400 RON 7200 RON 1600 RON 4000 RON 2400 RON 19400 RON

Licente software Nr. Articol 1 Windows 7 Professional, Single 2 Microsoft Office Small Business 2007 Win32 in limba engleza 3 AntivirusBitDefender Client Security Total

Pret 1450 RON 720 RON 900 RON

Necesar 6 6 6

Cost 8700 RON 4320 RON 5400 RON 18420 RON

Etapele realizarii procesului investitional Ideea de investitie Evaluare proiectului de investitie si luare deciziei de investire Pregatirea pentru executie daca evaluarea este pozitiva Executia investitiei Punerea in functiune Exploatarea

Graficul de executie a investitiei

4 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA Costul total al investitiei Nr. Tipul investitie 1 Achizitionare modilier si aparatura electronica 2 Achizitionare licente Windows, Microsoft Office 3 Promovare 4 Certificate de atestare Total Finantarea este de forma capital mixt: Capital propriu ± 25% - 9980 RON Imprumutat ± 75% - 29940 RON Costul total 19400 RON 18420 RON 600 RON 1500 RON 39920 RON

Planul de finantare al proiectului: Creditul bancar pe termen mediu, 2-7 ami, joaca un rol important in finantarea firmelor, find destinat acoperirii cheltuielilor de investitii in echipamente de productie, amenanjari, constructii usoare, cercetare sau operatiuni de export. Bancile acorda in mod obisnuit credite bancare pentru investitii pe termen mediu. Toate conditiile creditului se negociaza intre banca si debitori: Rata dobanzii; Termenele de rambursare; Penalizarile pentru nerespectarea clauzelor

Pentru efectuarea creditarii au fost contractate mai multe banci: BCR S, BRD Groupe Societe Generale, Banca Transilvaniei. Dupa studiul ofertelor de creditarte, a conditiilor de rambursare si a negocierilor cu reprezentantii bancilor, a fost aleasa BCR S, filiala Cluj, cu care s-au negociat urmatoarele

Nr . 1 2 3 4

Conditi de creditare si rambursare Suma de creditare Perioada de rambursare Dobanda anuala Perioada de gratie

Valoare 29940 RON 5 ani 14.5% 1 an

Rambursarea creditului: Anul de exploatare 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Valoare credit RON 29940 29940 23952 17964 11976 5988 Dobanda la imprumut 14.5% RON 4341.3 4341.3 3473.04 2604.78 1736.52 868.26 Rata de rambursare RON 0 5988 5988 5988 5988 5988 Rest de plata RON 29940 23952 17964 11976 5988 0 Suma rambursata RON 4341.3 10329.3 9761.04 8592.78 7724.52 6856.26

Capacitatea de productie Nr. Zile/saptamana ± 5 Nr. Ore lucratoare/zi ± 10 Zile lucratoare prevazute ± 21 zile/luna Estimarea veniturilor Nr. Firma 1 Alumina S.A. 2 3 4 5 6 Alfa Mobila S.A Romeur Group S.R.L. Ardealul Oradea S.A Stimin Industries S.A. Primaria Orasului Cluj Tipul serviciului Audit initial Consultanta operativa Servicii suplimentare Audit initial Consultanta operativa Servicii suplimentare Audit initial Consultanta operativa Servicii suplimentare Audit initial Consultanta operativa Servicii suplimentare Audit initial Consultanta operativa Servicii suplimentare Audit initial Consultanta operativa Servicii suplimentare Venit total /serviciu lunar 500 RON 2000 RON (minim) 200 RON (minim) 500 RON 2000 RON (minim) 200 RON (minim) 500 RON 2000 RON (minim) 200 RON (minim) 500 RON 2000 RON (minim) 200 RON (minim) 500 RON 1500 RON (minim) 200 RON (minim) 500 RON 2000 RON (minim) 200 RON (minim) 16200 RON

Total (minim)

Primul an este de 16800 x 12 = 194400 RON Se estimeaza ca veniturile vor creste anual cu un procent de 1.8% datorita cresterii numarului firmelor care ne vor conmtracta. Estimarea veniturilor pe urmatorii 6 ani este : Nr. 1 2 3 4 5 6 Personalul Nr. 1 2 3 4 5 Functie Manager General Director Executiv Responsabil de proiecte Asistent manager Responsabil Administrativ 1 1 2 1 1 Nr. Persoane An 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Venituri
194400.0 197899.2 201461.4 205087.7 208779.3 212537.3

Cheltuielile cu personalul La calcularea costurilor cu personalul am tinut cont de costurile angajatorului pentru fiecare salariat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. CAS 19.75% Sanatate 7% FAAMBP (tariful de risc) codul CAEN 7470- 0.77% Somaj 2.5% FNUASS 0.75% Comision carti de munca 0.25%

Acestea se adauga la venitul net al fiecarui angajat si sunt cheltuieli suportate de catre angajator(firma).

Functie Cost firma Venit net CAS Sanatate FAAMBP Somaj FNUASS
Comision carte de munca

Manager General 2000 RON 395 RON 140 RON 15.4 RON 50 RON 15 RON 5 RON 620.4 RON 2620.4 RON

Director Executiv 2200 RON 434.5 RON 154 RON 16.9 RON 55 RON 16.5 RON 5.5 RON 682.4 RON 2882.4 RON

Responsabil de proiecte 1800 RON 355.5 RON 126 RON 13.8 RON 45 RON 13.5 RON 4.5 RON 558.3 RON 2358.3 RON

Asistent manager 1200 RON 237 RON 84 RON 9.2 RON 30 RON 9 RON 3 RON 372.2 RON 1572.2 RON

Responsabil Administrativ 1500 RON 296.25 RON 105 RON 11.55 RON 37.5 RON 11.25 RON 3.75 RON 465.3 RON 1965.3 RON

Total Salariu Brut

Functia
Manager General Director Executiv Responsabil de proiecte Asistent manager Responsabil Administrativ Total

Nr. angajati 1 1 2 1 1 6

Salariu brut/luna 2620.4 RON 2882.4 RON 4716.6 RON 1572.2 RON 1965.3 RON

Total costuri salarii/an 31444.8 RON 34588.8 RON 56599.2 RON 18866.4 RON 23583.6 RON
165082.8RON

Organigrama

Amortizarea Nr Componenta Valoare 19400 RON 18420 RON 37820 RON Amortizarea anuala RON 5624 5624 5624 5624 5624 1940 1940 1940 1940 1940 Perioada de amortizare 10 ani 5 ani Amortizarea anuala 1940 RON 3684 RON 5624 RON Valoarea ramasa RON 32196 26572 20948 15324 9700 7760 5820 3880 1940 0

1 Mobilier si aparatura electronica 2 Licente software Total Anul de exploatare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Compunerea amortizarii RON 1940+3684 1940+3684 1940+3684 1940+3684 1940+3684 1940 1940 1940 1940 1940

Amortizarea cumulata RON 5624 11248 16872 22496 28120 30060 32000 33940 35880 37820

Centralizarea costurilor Cheltuieli anuale de operare Nr Cost lunar Cost anual 1 Chiria pentru sediu 1470 RON 17640 RON 2 Utilitati 99 RON 1188 RON 3 Costuri cu personalul 13756.9 RON 165082.8RON Total costuri anuale 183910.8 RON Asa cum am estimat o crestere a veniturilor, va trebui sa estimam si o crestere a cheltuielilor anuale de exploatare. Aceasta crestere pe care o vem previziona la 1% anual, include costurile cu marirea salarilor (eventual cresterea numarului de angajati), de asemenea trebuie sa tinem cont si de faptul valoarea utilitatilor va creste. Previzionarea costuri Anul de exploatare 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cost anual de exploatare 183910.8 RON 185749.9 RON 187607.4 RON 189483.5 RON 191378.3 RON 193292.1 RON

Proiectia bugetului de venituri si cheltuieli

Pasul

Executie Ron an 0 20 zile an 1 2011 194400.0 183910.8 5624.0 4865.2 4341.3 523.9 83.8 440.1 5624.0 an 2 2012 197899.2 185749.9 5624.0 6525.3 4341.3 2184.0 349.4 1834.6 5624.0 an 3 2013 201461.4 187607.4 5624.0 8230.0 3473.0 4757.0 761.1 3995.9 5624.0 an 4 2014 205087.7 189483.5 5624.0 9980.2 2604.8 7375.4 1180.1 6195.3 5624.0 an 5 2015 208779.3 191378.3 5624.0 11777.0 1736.5 10040.5 1606.5 8434.0 5624.0 an 6 2016 212537.3 193292.1 1940.0 17305.2 868.3 16436.9 2629.9 13807.0 1940.0

Venituri Cheltuieli din exploatare Amortizare Profit din exploatare Doba pe credit Profit inaintea impozitarii Impozit pe profit 16% Profit net Amortizare Flux de numerar din exploatare Alte surse CTM Total flux de numerar brut Iesiri Cheltuieli de investiti Rambursare credit Flux de numerar net 29940 29940 29940 39920 39920 0 -9980

6064.1

7458.6

9619.9

11819.3

14058.0

15747.0

6064.1 0.0

7458.6 5988.0

9619.9 5988.0

11819.3 5988.0

14058.0 5988.0

15747.0 5988.0

0.0 6064.1

5988.0 1470.6

5988.0 3631.9

5988.0 5831.3

5988.0 8070.0

5988.0 9759.0

15000 10000 5000 0 an 0 -5000 -10000 -15000 an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6

Calculul indicilor de analiza Pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli intocmite si prezentate anterior, se vor calcula urmatorii indicatori:

-

Rata de acrualizare a Valoarea actualizata neta VAN Rata interna de rentabilitate RIR Indicele de profitabilitate Ip Termenul de recuperare T

Rata de actualizare Aceasta reprezinta eficenta anuala a sumei investite in proiectul de investitii descris. Valoarea ratei de actualizare depinde de rata dobanzii fara risc (i) dar si de marimea riscurilor (r) astfel: a= CCI + ™riscuri; CCI=xCCP+yCCÎ unde: x=25% ; y=75% CCI = costul capitalului investit CCP = costul capitalului propriu CCÎ = costul capitalului imprumutat x,y = proportia de finantare a investitiei (proportia de capital propriu si imprumutat din capitalul investit) CCI=0.25 · 8%+0.75 · 14.5% ·(1-0.16)= 2 + 9.13 = 11.13 CCI = 11.13%

Riscurile: Riscul taliei firmei = 2% Riscul pierderii angajatiilor cheie = 1 % Riscul Financiar = 1% Riscul aferent previziunilor = 2% Riscul de tara = 2.5 ™riscuri = 8.5% a= CCI + ™riscuri = 11.13%+ 8.5% = 19.63% a=19.63% Calculare VAN VAN constitue un indicator fundamental pentru evaluarea economica si financiara a proiectelor de investitii. Momentul de referinta pentru calculul VAN este momentul inceperii lucrarilor de investitii. VAN pune in evidenta surpluul de Cash-Flow in raport cu costul investitiei, totale exprimate in valori actualizate, fiind un indicator integral de eficienta a investitiei. Flux de numerar RON 0 1 2 3 4 5 6 -9980 6064.1 1470.6 3631.9 5831.3 8070.0 9759.0 a=19.63% Factor de actualizare 1/(1+a)h 1 0.84 0.70 0.58 0.49 0.41 0.34 Flux de numerar actualizar RON -9980.00 5069.03 1027.54 2121.33 2847.14 3293.61 3329.39 7708.04

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAN

Calculul RIR Rata interna de rentabilitate reprezinta aceea rata a dobanzii compuse care atunci cand se foloseste ca rata de actualizare pentru calculul valorilor actualizate ale fluxului de numerar si de investitii, face ca suma valorilor actualizate ale Cash-Flow sa fie egala cu suma volorilor actualizate a costurilor de investitii si deci valoarea neta actualizata sa fie nula. Flux de numerar RON 0 1 2 3 4 5 6 -9980 12112.1 6421.3 7453.7 8492.2 9537.0 9998.5 a=45% Factor de actualizare 1/(1+a)h 1 0.51 0.26 0.13 0.07 0.03 0.02 Flux de numerar actualizar RON -9980.00 6148.26 1654.58 974.94 563.84 321.42 171.06 -145.90

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAN

RIR= amin + (amax - amin) ·  

RIR = 0.2463 + 0.7237 · 0.98 = 0.1963+0.2486=0.449 RIR = 44.9% Indicele de profitabilitate Ip se determina ca raport in VAN si fondurile investite, exprimat in procente. Ip=(7708.04/39920) · 100 Ip = 19.3%

Analizand indicatorii calculati se pot observa urmatoarele: 1. Pentru o rata de actualizare considerata de 19.63% VAN are o valoare pozitiva. Astfel proiectul caracterizat prin VAN pozitiv este acceptat ± in plan economic si financiar ± acesta semnificand faptul ca acest proiect in capacitatea de a rambursa pe perioada duratei de viata economica investitia de capital, respectiv ca are o rentabilitate globala si are capacitatea de a produce Cash-Flow. Cu alte cuvinte cu cat VAN este mai mare cu arat rentabilitatea investitiei este mai mare. 2. RIR esprima avantajul econoic ce se obtine pe un orizont de timp la fiecare unitate monetara. Ca o concluzie la valoare obtinute de RIR= 44.9% proiectul prezinta o rentablitate la limita de acceptare, in raport cu riscurile previzionate, se impune o analiza de senzitivitate. 3. Indicele de profitabilitate calculat Ip= 19.3%. Ip este un indicator relevant deoarece exprima castigul net obtinut pentru o unitate monetara invstita si reprezinta raportul dintre Cash-Flow-urile disponibile actualizate si valoarea investitiei.

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA FAC. DE INGINERIE HERMANN OBERTH

Studiu de fezabilitate privind infiintarea unei firme prestatoare de servicii de consultanta in domeniul ecologic

Profesor indrumator Prof. dr. ing. Ioan BÂRSAN Student Dragomir Bogdan IE 442/1 Am 4 -Sibiu 2010-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful