You are on page 1of 3

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (1 OCAK - 31 ARALIK 2005)

FAALİYET RAPORU

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’nın (TOG) 31 Aralık 2005 itibariyle gerçekleştirmiş olduğu amaca
yönelik çalışmaları, projeleri, etkinlikleri ve 12 aylık mali tablolarını içeren rapordur.

 2005 yılında, üniversitelerde öğrenci topluluğu, kulübü, grubu olarak kurulmuş Toplum
Gönüllüleri örgütlenmesi sayısı 60’a ulaştı. Bu örgütlenmeler gönüllü sosyal sorumluluk
projelerini sürdürmekteler.

 2005 yılında 8.500 Toplum Gönüllüsü gence ulaşıldı.

 Toplum Gönüllüsü gençler tarafından 140 yerel ve ulusal sosyal sorumluluk projesi hayata
geçirildi. Bu projelerde 52.500’ün üzerinde insana hizmet götürüldü.

 Projelerde toplam 611.456 saat gönüllü hizmet yapılarak, 1.433.100 YTL. değerinde katma
değer üretildi.

Asgari Ücret
Hizmet Alan Gönüllü Üzerinden
Gönüllü Sayısı Kişi Sayısı Hizmet saati Katma Değer
TOG
(YTL)
(2005)
8.500 52.500 611.456 1.433.100

 TOG’un hizmet alanı eğitim, dezavantajlı okulları yenileme, engellilere yardım, sağlık eğitim
programları, gençler için girişimcilik eğitimleri, demokrasi ve insan hakları eğitimleri, çevre
projeleri, staj, burs, rehberlik gibi geniş bir zemine yayılmıştır.

 İstanbul Pembe Ev ve Samsun Atakum Gençlik Hizmet Merkezleri’ne (GEM) ilave olarak
Van’da ve Samsun’un 19 Mayıs Beldesi’nde açılan yeni merkezler ile GEM sayısı 4’e ulaştı.
Bu merkezlerde 638 gönüllü tarafından verilen 108.936 saat gönüllü hizmet ile 2.688 kişiye
hizmet götürüldü. Bu projelerde 255.318 YTL. değerinde katma değer üretildi.

Asgari Ücret
Hizmet Alan Gönüllü Üzerinden
TOG Gönüllü Sayısı Kişi Sayısı Hizmet saati Katma Değer
GEM (YTL)
638 2.688 108.936 255.318
 Ankara ve Diyarbakır’da faaliyetlerini sürdüren Yerel Koordinasyon Merkezleri (YKM)
tarafından yetişkin gönüllülerle birlikte gençlere destek verilmekte.

 2005 yılında, Toplum Gönüllüsü gençlerin parlamentosu niteliğindeki Gençlik Konseyleri’ nin
5.’si Edirne’de, 6.’sı Sivas’ta gerçekleştirildi. Konseylerde Toplum Gönüllüleri’nin genç
yönetim kurulu adayları belirlendi; gençler birbirlerine tecrübe aktarımında bulunurken,
TOG’un geleceği üzerine fikirlerini paylaştılar.

 2005 yılı içerisinde, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversitelerden bir araya gelen gençler
10 ayrı yerde TOG ATAK projesi gerçekleştirdiler. Bu projelerde sahil temizliği, okul onarımı,
sivil toplum ve gönüllük üzerine çeşitli atölye çalışmaları hayata geçirildi.

 Toplum Gönüllüsü gençler Doğubeyazıt, Samsun, Van, İstanbul ve Bursa Gölyazı’da Yaz
Projeleri hayata geçirdiler. Bu projelerde dezavantajlı çocuklar için eğitime destek
çalışmalarının yanı sıra, yetişkinlere el becerilerini geliştirici kurslar da verildi. Ayrıca Gölyazı
Projesi’nde, bu beldedeki tarihi evlerin dış görünümlerinin yenilenmesi yapıldı.

 Rehberlik Projesi sayısını 55 rehber ve 126 rehbiye (rehberlik hizmeti alan) çıkararak
sürmekte. Bu projede yetişkin gönüllüler, gençlerle bire bir eşleşerek gençlere her konuda
rehberlik etmektedir. Proje ile farklı yaş gruplarından insanlar arasında etkileşim
sağlanmaktadır.

 2005 yılında 500 üniversite öğrencisine staj olanağı sağlandı.

 Türkiye genelinde 264 üniversite öğrencisine burs verilmektedir.

 Gerçekleştirilen 7 eğitmen eğitimi ile 129 genç eğitmen oldu. Böylece 56 gönüllüden oluşan
eğitmen havuzumuz 185 eğitmene ulaştı. Bu eğitmenler tarafından gerçekleştirilen 269
eğitim ile 4.979 kişiye eğitim verildi.

 5 adet ulusal proje sürdürülmektedir.


o Demokrasi ve Haklarımız Projesi
o Pfizer Sağlık Okuryazarlığı Projesi
o Lafarge Şimdi Okullu Olduk Projesi
o Kültür Bakanlığı Benim Kütüphanem Projesi
o MEB Projesi

 2005 yılında Almanya, Bangladeş, İtalya, Fransa, Avusturya, Finlandiya ve Lüksemburg’dan


çeşitli kuruluşlarla yapılan ortaklıklar sonucu uluslararası açılım sağlandı. Ayrıca dünyanın en
büyük sivil toplum kuruluşu BRAC ve Alman sivil toplum örgütü İNEA ile yapılan çalışmalar
sonucunda Toplum Gönüllüleri’nin örgütlenme modeli, bu örgütlerin bünyesinde
uygulanacak.

 İstanbul Üsküdar’da, toplanan ikinci el bağışların satıldığı İyi Kalpler Dükkanı açıldı. Bu
dükkanda yapılan ikinci el bağışların satışları ile sosyal duyarlılık projelerine kaynak
yaratılmaktadır.

Toplum Gönüllüleri Vakfı 2006 yılında, Türkiye’de bulunan 70 üniversitedeki gençlere


ulaşıp, onlara sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmeleri ve kişisel gelişimleri için
destek olacaktır.
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
2005 GELİR-GİDER (YTL)

GELİRLER
DÖNEM GELİRLERİ 2.099.643
KURUCU TAAHHUTLERİ 82.469
SERBEST BAĞIŞLAR 726.290
ŞARTLI PROJE BAĞIŞLARI 620.643
TOG DÜKKAN BAĞIŞI 29.558
2004 DEVİR 230.105
BURS BAĞIŞLARI 218.448
FAİZ GELİRLERİ 192.130
ŞARTLI FON BAĞIŞLARI 325.086
TOPLAM GELİRLER 2.424.729

GİDERLER
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 222.055
AMACA YÖNELİK GİDERLER 1.601.494
PROJELER 637.876
EĞİTİMLER 165.085
SAHA KOOR.TEŞKİLATLANMA 401.369
KAYNAK-İLETİŞİM 128.346
BİLİŞİM 41.133
BURS GİDERLERİ 217.412
TOG DÜKKAN 10.273
TOPLAM GİDERLER 1.823.549
DÖNEM GELİR FAZLASI 601.180
DEVREDEN ŞARTLI FONLAR 325.086
2006.YA DEVREDEN PROJE VE BURS BAĞIŞLARI 276.094
TOPLAM GİDERLER 2.424.729

Denetim: Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın hesapları uluslararası denetim kuruluşu Mazars-Denge


tarafından denetlenmektedir.