You are on page 1of 42

Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Ομάδα ΕΛ/ΛΑΚ Π.Κ.


www.ellak.tuc.gr
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;

Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι το


προιόν, ενός νέου τρόπου
παραγωγής και διανομής αγαθών
που βασίζεται σε μια παγκόσμια
διαδικτυακή κοινότητα, δημιουργών
και χρηστών λογισμικού.

Κύριος στόχος αυτής της κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελευθερίας


χρήσης, διανομής και ανάπτυξης του λογισμικού προς όφελος
ολόκληρης της κοινότητας.
Ελεύθερο Λογισμικό στην
Εκπαίδευση

● FSF – Free software foundation


http://www.fsf.org/
●Ο όρος ελεύθερο δεν
αναφέρεται σε μηδενική
χρηματική αξία(όχι δωρεάν
μπύρα δηλαδή), αλλά με την
καθολική του έννοια(πχ
ελευθερία της έκφρασης).
●FSF definition:
Ελεύθερο/ανοικτού κώδικα είναι
το λογισμικό όπου οι χρήστες
του έχουν τις ακόλουθες
ελευθερίες:
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

✔ 0) Ελεύθερη εκτέλεση του προγράμματος για


οποιοδήποτε σκοπό
✔ 1) Ελεύθερη μελέτη λειτουργίας/τρόπου-
κατασκευής, και ενδεχόμενη τροποποίηση αυτού.
Προφανώς η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι
προαπαιτούμενο
✔ 2) Ελευθερία διανομής αντιγράφων του λογισμικού
✔ 3) Ελευθερία διανομής προσωπικών
τροποποιημένων εκδόσεων πίσω στην κοινότητα,
ώστε να μπορεί να ωφεληθεί η κοινότητα από τις
αλλαγές που έγιναν. Προαπαιτούμενο η πρόσβαση
στον πηγαίο κώδικα
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Κύρια Χαρακτηριστικά
Κύριο χαρακτηριστικό του ελεύθερου λογισμικού είναι συνεπώς η
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΑ ΚΑΙ η αξιοποίηση στο έπακρο της τεχνολογίας και της
δημιουργικότητας.

Όλα τα παραπάνω
επιτυγχάνονται μέσω των
αδειών χρήσης της
κοινότητας με κύρια την
άδεια χρήσης GPL του
Free Software Foundation.

Το Ελ. Λογισμικό θέλει τον άνθρωπο δημιουργό , ΟΧΙ καταναλωτή.


Ε λ ε ύ θ ε ρ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό σ τ η ν ε κπ α ί δ ε υ σ η

Θεματικές:
● Freedom is the freedom of choose? - No...
● Εσωτερικά vs Εξωτερικά κίνητρα
● Πνευματική ιδιοκτησία ?
● Πατέντες - patents
● Ο κίνδυνος της πατεντοποίησης της
επιστήμης και της γνώσης
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Εκστρατεία κατά του ΕΛ/ΛΑΚ

– Πρωταρχικά νομικές διώξεις σε μέλη του κινήματος


– Έπειτα διάφορες επιχειρούμενες πρακτικές στο
πεδίο της τεχνικής πλέον:
– DRM, AACS
– Μονοπωλιακά Standards (doc αντί odf κλπ)
– Μονοπωλιακές πρακτικές (βλ. Microsoft)
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Ελεύθερο Λογισμικό στα σχολεία, ΓΙΑ:

– Μια παιδαγωγική προσέγγιση πανανθρώπινης


συνεργασίας, ΟΧΙ της καταστολής χρήσης της
τεχνολογίας και της ανταγωνιστικότητας.
– Για την διαθεσιμότητα του λογισμικού, την ευκολία
χρήσης και ανάπτυξής του.
– Για την αντιμετώπιση της υποχρηματοδότησης και
την απεξάρτηση από τις εταιρίες λογισμικού.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Ελεύθερο Λογισμικό στα σχολεία, ΓΙΑ:

– Για μια δημιουργική και όχι καταναλωτική σχέση της


προσωπικότητας με το αντικείμενο των
υπολογιστών.
– Για την προσαρμογή των εργαλείων στις
παιδαγωγικές ανάγκες, όχι την προσαρμογή της
παιδαγωγικής στα εταιριακά εργαλεία.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Διαχείριση
Synaptic

Εύκολη και γρήγορη


εγκατάσταση
προγραμμάτων
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Γραφείο
OpenOffice.org

συλλογή εφαρμογών
γραφείου κατά
αντιστοιχία με το Office
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση
Τι είναι το Linux ?
To Linux ή πιο σωστά το GNU/Linux είναι το κύριο Λειτουργικό Σύστημα
που αναπτύσσει η κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού.

– Πολλοί επιφανείς επιστήμονες έχουν


αναδειχθεί μέσα από την συνεισφορά τους
στην κοινότητα και το GNU/Linux:

– Richard Stallman(gcc,
emacs)
– Linus Torvalds(linux)
– Guido van
Rossum(python)
– Don Knuth(literate
programming)
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Γνωστό Ελεύθερο Λογισμικό:


– Linux
– Firefox
– OpenOffice.org
– πλέον και η Java
Γνωστές Εφαρμογές με Ελεύθερο Λογισμικό:
– Google
– Bittorent
– edopolytexneio.org
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Ubuntu Linux
– Ισχυρή διανομή βασισμένη στο debian
– Πλήθος εφαρμογών
– Μεγάλη βάση χρηστών στην Eλλάδα και παγκόσμια
– Παραμετροποιημένες εκδόσεις για μηχανήματα
χαμηλών επιδόσεων και για σχολεία
– Πάντα θα διανέμεται δωρεάν
– www.ubuntu.com
– www.ubuntu-gr.org
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Πολυμέσα
• Totem
• VLC, Mplayer
• Amarok
• DamnVid, Tribler
• Audacity, Avidemux
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Διαδίκτυο
Firefox

εφαρμογή
πλοήγησης στο
διαδίκτυο κατά
αντιστοιχία με το Internet Explorer
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Διαδίκτυο
Evolution

Διαχειριση
επαφών, ραντεβού
και ηλ. ταχυδρομείου
κατά αντιστοιχία με το Outlook
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Πλήθως εφαρμογών και


παιχνιδιών που απευθύνονται στα παιδιά με
στόχο την εξοικείωση με τον υπολογιστή, την
αύξηση της παρατηρητικότητας, την γνωριμία με
τον κόσμο κ.α.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Προγραμματισμός
Anjuta

Περιβάλλον
ανάπτυξης εφαρμογών
κατά αντιστοιχία με το Visual Studio
Ήχος και βίντεο:
● Με το Kino μπορείτε
να δημιουργήσετε τα
Δικά σας βίντεο με
Ηλεκτρονική
επεξεργασία.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Το GNU Denemo
είναι μια
εφαρμογή που
μπορείτε να
γράψετε μουσική
σε πεντάγραμμο.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Γραφικά
GIMP

Επεξεργασία
εικόνας κατά
αντιστοιχία με το
Photoshop
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Γραφικά
Inkscape

Διανυσματικά
γραφικά κατά
αντιστοιχία με το
Corel Draw
● Παρουσίαση του Edubuntu
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

GCompris
Το Gcompris είναι
μια σουίτα που
περιέχει πάνω από
80 εκπαιδευτικά
παιχνίδια και
δραστηριότητες για παιδιά από 4 μέχρι 10
χρονών.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Kalzium
Το Kalzium είναι
ένα πακέτο για να
ανακαλύψετε και
να ερευνήσετε
πληροφορίες για
τον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Είναι πολύ
χρήσιμο για το μάθημα της Χημείας
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Kanagram*
To Kanagram είναι μια
εφαρμογή που δίνει
αναγραμματισμένες
λέξεις και ο μαθητής
προσπαθεί να βρεί
την σωστή.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

KBruch
Το πρόγραμμα
KBruch βοηθάει
τους μαθητές να
εξασκηθούν στους
υπολογισμούς που
περιλαμβάνουν κλάσματα.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

KHangMan
Πρόκειται για ένα
κλασικό παιχνίδι
κρεμάλας, όπου
Οι μαθητές
προσπαθούν
να μαντέψουν μια
λέξη γράμμα, γράμμα. Υπάρχει μετάφραση στα
Ελληνικά, αλλά οι λέξεις είναι στα Αγγλικά.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

KEduca
Η εφαρμογή Keduca
Είναι ένα πακέτο, που
επιτρέπει στους εκπαι-
δευτικούς να δημιουργή-
σουν ηλεκτρονικά δια-
γωνίσματα για τους
μαθητές. Στις ερωτήσεις μπορούν και να
περιλαμβάνονται εικόνες, ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής με διαφορετικά βάρη και χρονικά όρια.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Kig
Το πρόγραμμα Kig
επιτρέπει στους
εκπαιδευτικούς
και στους μαθητές
να δημιουργήσουν
γεωμετρικές κατα-
σκευές υψηλής ακρίβειας.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

KmPlot
Η εφαρμογή KmPlot
είναι ένα σχεδιαστικό
πακέτο και ένα
πακέτο σχεδιασμού
μαθηματικών συνα-
ρτήσεων. Υποστη-
ρίζει συναρτήσεις,
με παραμέτρους και με πολικές συντεταγμένες. Τα σχέδια
μπορούν επίσης να εκτυπωθούν με υψηλή ακρίβεια.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

KPercentage
Το KPercentage είναι
μια μαθηματική
εφαρμογή που βοηθάει
τους μαθητές να
βελτιώσουν τις ικανότητες
τους στον υπολογισμό ποσοστών.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

KStars
Το KStars είναι ένα
πλανητάριο που
προσφέρει μια
ακριβή γραφική
προσομοίωση του
νυχτερινού ουρανού.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για 130.000
άστρα, 13.000 ουράνια σώματα και όλους τους
πλανήτες.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Το KTouch
Βοηθάει τους
Μαθητές να
Μάθουν γρήγορα
Και σωστά
Τυφλό σύστημα
πληκτρολόγησης.
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση
Ακόμα:
Το KTurtle είναι ένας διερμηνευτής της γλώσσας
προγραμματισμού Logo, η οποία είναι μια γλώσσα
πολύ εύκολη στην εκμάθηση, άρα μπορεί να
χρησιμοποιείται εύκολα από μικρά παιδιά.
Με την εφαρμογή KVerbos μπορείτε να εξασκηθείτε
στην κλίση ισπανικών ρημάτων.
Το KvocTrain είναι μια εφαρμογή για να εξασκήσετε
το λεξιλόγιο σας. εργασίας με διασκεδαστικά
ηχητικά εφέ.
Ελεύθερο λογισμικό στην
ε κπ α ί δ ε υ σ η

Με το KwordQuiz μπορείτε να δημιουργήσετε


διάφορα quiz.

Η εφαρμογή Tux Paint είναι ένα ελεύθερο


πρόγραμμα σχεδιασμένο για μικρά παιδιά. Το
πρόγραμμα παρέχει ένα εύκολο περιβάλλον
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Αναφορές στο διαδίκτυο


– www.gnu.org
– www.fsf.org
– www.ubuntu.com
– www.ubuntu-gr.org
– www.ubuntuguide.org
– www.freshmeat.net
– www.tldp.org
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Ομάδα ΕΛ/ΛΑΚ Π.Κ.


Από τον Απρίλιο του 2005 γίνεται μία προσπάθεια από φοιτητές,
μεταπτυχιακούς και υπαλλήλους του Πολυτεχνείου Κρήτης για
συντονισμένη δράση με το ΕΛ/ΛΑΚ μέσω μιας ανοιχτής προς κάθε
ενδιαφερόμενο ομάδας.
Η ομάδα ασχολείται με:
– την διάδοση του Ελεύθερου Λογισμικού - Λογισμικού Ανοιχτού
Κώδικα στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα και στην κοινωνία των
Χανίων
– την διερεύνηση φιλοσοφικών ζητημάτων σε σχέση με το Ελεύθερο
Λογισμικό - Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
– την προσφορά στην Παγκόσμια Κοινότητα ανάπτυξης Ελεύθερου
Λογισμικού - Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση
καμπάνια

“Ένα εργαστήριο για το Ελεύθερο Λογισμικό”


Στόχος της καμπάνιας “Ένα εργαστήριο για το Ελεύθερο Λογισμικό” είναι
η δημιουργία ενός χώρου με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό,
μερικούς υπολογιστές, έναν εκτυπωτή, βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική αποθήκη
λογισμικού και σύνδεση στο διαδίκτυο για τη μελέτη, τη διάδοση και τη
συνεισφορά στο ελεύθερο λογισμικό.
Το εργαστήριο θα γίνει ένας χώρος
ανοιχτός στον κάθε μαθητή, φοιτητή,
εργαζόμενο, ένας χώρος συλλογικής
μελέτης, ανταλλαγής απόψεων για
την τεχνολογία και τις κοινωνικές
προεκτάσεις αυτής.

Μπορείτε να βοηθήσετε προσφέροντας υπολογιστές και χρήματα


Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Η ομορφιά της εκπαίδευσης και της επιστήμης


είναι η ομορφιά του κινήματος, που
διεκδικεί την εξυπηρέτηση των πραγματικών
αναγκών της κοινωνίας

Ευχαριστούμε,
η ομάδα ΕΛ/ΛΑΚ Π.Κ.