You are on page 1of 84

design atractiv

www.I!f~nil.ro

slte-ul tau d legatura cu lumea tehnologiei informatiilor ,i comunicatlel

navigare facila

? t: o

-

m

.c

CD tJ

CD

I-

.e: u ~

E

CD a.

Ploaiade.f",~.c.re I_ar face mAn dru pe In,",, Noe cu orca lui zool"~ic.1 m~ determi,,~ "I m,1 "'trag Tn 'palii ""0- pe"te lred,c!i", de pildAI ~i. in eel" din ufm~.s.isc'iu unooi!ori.1 peoore,I (I!i!i,po;!te.dndafa'~"""''''''inViulie in toat;i regula. Oe-acumevac.n!~.gri. jiles-au m~ldi~olval (noroccuploHe din iunie. fir·.,ele,~ fieL S-au dilual (hi"r ,j ~'ijile core m,l fr~m~nl"u 1" e(Htorialul din nllm~",1 de iunie. in fond.chi.racumsede5r.1>oarilunuldin celemajpulerniC<l~SIJ,p'i",;jI""'" campionatemondialedefotb"ldin lOa'ecele 17 edilii de p;\n;j arnm. (v;· d""tc~ prim. ideeca"'~i r.'!""ein minteldel. 0I~1;l umeze.I" oid l1u-ide miror€)ec~.Uile,.vemfotbal,il" lelevilOr"ipemonitnr."NoroccuFlfA, oserie. c~,ei Iooge<ivitateo vom con· fun<iain cu,~nd cuee. a campOonOlului propriu.,i,.Oa,.iciintervinejiproblerna(alrielsc,i,rndesp,e.ltce,·a),,,, 'ega"'lteb.lonlJlde!"'ecranultelevizorului(nliceldepeM"ZOnulprop,iLJ_ zi,. pentru c~ ~icl.ici nu avern cchiv._ "'nt~ l-l);n im.gine'£avi~ual~de pe monitor1S-.p,odu.eumvao""",,lut>e dec.,,"nu ... ntempedeplincon~iernil Cu hoUrate 5pUn NU,i v~ lfim~ I. ch.troom_uldin.ceastllunil.)o<ul r~m;;nej<x, merge pearcade pe<ltru gamepl.y, pentru fun, pentrug.mcr ]ucotoruldeflFAWoridCup2002nu este ~i nu va fl niciodat~ jucowr de fotbal.Vafog.mer.Cee;!cenetrimitela notiuneade •• irnJlatorspotliv"":e,imu l.tordef<>lbaldoarpentrucldaigol1 Pentru eli p.sezl1 Pentru cA se inv~~e pe ee,on o,hestiea"'mi!n~toare ,u 0 bil.cuprelcntiideminge?NU_UnNU

C<l'e"'r€g.1~telnmai\oalevocile car" decl.r~ cu l.\,ie c~ FIFA 99.1 fo>l celmJibun.AjJda"re>'cluliaaFOST Acum ,unlem [X>st,ev"lujiona,iin domeniu_Sidinnoonein'''''rcemla !"oblemadi"'k"~ta"'ejocu'iIOl: 2. 3, 200x_V.'i.tiunipe"" ..... lit"""'-'.care incepe s.'I <lea """''''' v~dite de obo>eal~ E,'dev~rald;nFIFt\Wo'ldCup2002 ju(AIOrii""',lmai.c'lnrealitale"~" niciodata,D,,,fotbalnuin,,,.mn'e,_ p""iif,ci,l~comple,e, nici bile de fo<:, ci iarh;j,f~ullU,idu""oa<e, J>io;;ie,c.1Idura insuportabil~ penlru dane" Ii suedezif""",,,.uplilnnir;ers.'l:joace. I, '~coare). P~n~ I, hol"'paliu '"U ceva

~i:~~:t~a:::~~~r~i~~c~:~:";~"~,il do

sensalcu,·.'mtului. niciSjlO~iv". nicide .bo,,, denid unaltfel,$i,'ince"nu ~iucillivo, ... fe<iprofunddin.=' motiv.in ford ,iI. unnaurmei,vialae vial.,fotbalulefotbal,joculejoc_Pa'cl ecev.m.icomodS.l •• lerg.lm"cudeBetel. petast"lur,1 d"c~t 5,1 nu rune", fizicullnmi5Cor"p" lOOde mm,i de lerenobooilOldevcr<le.simlindcumne intr~crampoa""lclnt.lI~.Siasa"afiJi de acum incolo: <pOf1ul pec""l"Jl'" este,ingurulc .. ",cont,a.zicetoaleopi_ niileret'erit""re I •• ",menea aClivi'~li ,i ducel,<llrof1cre,mu<culalurii,l,imo_ bililale,10 palo,1rc,idu,eride,p.1'C.Dar m.lca,juc~mfOlb.'II. """"ride b.<chet. Cred(~dejil vorbim despre un rOl""1 al minlii,(ubalonullnmud>iipoiigooale, irumoste.tu,"!e.lnc,,,,,,,,,,,,mt.'li"'"

l$ide-.'t'nujoac~s..hahfotb.l~ c.lcuiolor. Noi,~eil'lli,jucAm,J

i~ci,avagiiprinlreentlnid,pistoalede MclileC~libre,c,plo.ivipenlrumul!i. plcinl,,,(,uinWric.s,,ice,l.n,,'IO,lr.cie f.)chelep"nlruceiclJourozulgfos,i, m,lnuil,mui r3nd. Un ha'pon penlftJ.,. 1'.P<OP'.du~n".Mi$C;lrilepeca,,, dh.mpirul!efac"<unlfo.u\e,,xl"""ve. sexulfrumos,varKIceinva(adelde .. , ia,se,ulfrumo"ipUlCmicl.lceseuitd M;lIIi, 0 foSi il1>pir.,iapentn,ielul In

Luco<ArI<<untpepunc\ulde. sco",ep" pi'I' u~ R~G cU 0 idee de

• ,10 m.lIi, .Gladiu'·~"cun iocincMc doieroi"Picilrebuies.!f>UnalapuncIO $C().lI~degladi.ltori.S.!oridicepecul. mil<.>glo<i<>i,s.!i",'n~IUpl~toriiinv'al~ ,ir.llinvelec~tm.,imulle.kill·u,i,i 'pel'."r',judlorule"cf"J,'atinpaTru

.Jocuripabiot:lc ..

it>Sl.'~mn~ d., p.Jn~ I, 1Jrm.'i, "0' putea .. ' .vem l.ggedAlliance3 .. ,uWi,.,d,y9

Dup.lceAntldlaAmeriC<ln.\.,""u .... !.:JIc.lkJae.>z.'lla...,pcceVilfidstriJui Waruil ori<:~ru, a,.".".i<:.n ,,,,,Iinal '~u de tOl>p"'~I'jOl'!m.i"aclocaS.!depr{)oduqiedinSi,j"Si."I.ns.aIJl<OllfiulfPS,

,wm>-<lupl:""degraJuIJedi(icullole mullpreoridiC.:lt C.mcainvi,l"re,1.1

producJ'oriIOf,esleloortesi1en!ioa<.l, t.ard<lisk_ulf.kkdun~de2_6 tk-.;ibdi . .-><licJrl)ilipvlrndcdi,om"",a Moddcl~USt'ri ... Xdispunde"n,in~"r~JI)(I~ci,;,.,r>crie",. iunqklOJnd 10 VilCl~d"54()()J~rol"lii ""minu!. Se p.,,~c.1 .'orl; In,~e ielline, '0,"<1",,_ "nxb',\n" St',ulln.a,lel'relulex"tt.

WWl;F"""li.-.eCornmdnJt'Steun acliOl' RTSces"'prindeu.-.eledin cele

Liou •• c~'''~um.iiov~t.tc;;telOe\r.) tocmai(ielaceim;Jilarihackerl

AI·"I gen<'lal.1 jocului, ~i co bonus <uporlper1truveniune ..... 'ope;lr>O

"",u'$i "",01 io 1001. T ..... H.millQrl med.,li.,'~de<bJ.'ioricuaurIdX.c.trO!S. CobcMikacich.delioat"'dltuturo'titiu ,ilorllO'ibileninl991 <1ecJoo a ap.lrut joclil. Fi«:",c(lio're.c.,;ti. f>OIfirecu 'lQSCuj,dup.'lstilullordife,it.prin""ri'li' trick,"rilorpCCJfCiel.ceiieca,e.lrick.u,i ceau'jul;I,I.,""oILlji""a",,,aceSlui 'tx""l'co",uceicc"",liuceeaeeI.1uo w,kC'!XM,ding. p~i 101 CCI,,,oui.,.lle 'pun c";le C~ d,c~ iei pl.e. de (,)Ie." m.lInci,ol"SiClJlnv.depici",re,i<i>i 5OOkllel"ipeujumata"'<1eor~ I. ma'e per1lru.,lr.c:hiriaunjel.,ki,corOOi"'lid ""ull"~e<lew"keboanling,.,

Shaun Murray's Pro Wakeboarder

NOKIA !
3410 I
;
!
Descopera-ti it
i!
Faria !I
"
E_tll!lnonbiL Distipli .. t !.., h
... ,lor. Tu t$tilV...,Y·I ... i pt fj
lJ>i·_lCftObiln!UzboiuIStdd", II
Epi>odul IL Loci ..... tog .. r. I.
~1!J-lll.I<f .. ul .. lnt .. T.tollnm Ii
ptwww.,oki • .ro.
A<olovti.illdospt.~kl.34'o. Ii
I!
;1
I'
i!
II
!I
jl
II
,I
"
Ii
P
!i
II
Ii
'1
!I
B""",,!Ii: B·dul ~"Ion "I '-4,,,",,8
.. " .... [<111,.,01",2,2,.80]
l'ji:B-,ullnckp,od"t,IB,-5,
101:032.222.930,1,,:032.222.543
NOKIA
CONNECTING PEOPt..E Lara Croft Tomb Raider:

The Angel of Darkness

J

Na~1

lnpritnulrJnd,Kurtisnuc>ledoM un lip de c,re ne vom ciocni in joc. EI "'teun per",n.j CU '~'cvom pUle~ ju. ca,l.fel""j;cul.r,.5i,lcwoa,e mi~rilclui.~'mele$il""ilurilepec,'" le~iem.ibi"...

Pe'son.julla'anu .... "uool .. alic.

AvIOMinl,odu"",,,lemenlederole-play. i"ll. AceaSl, v. """lualnfuJ'lClleo:iemodullnc.revomj", •. VomprimipI,II'ICle dup.l.rezolvArwpunle-urilor$idup.l explo.-a,,,,,.numlior lone pen'''' A ne Imbun~I~li s.lfiIUI •• cufIO)Iinlele. put ... lBOp.l.rJii de su. a <orpului (Iucru cJre "v.vWe3cu'igu"nl~silnd;'""",. ,iunil,renlrup'im.d'I~ln~ie, La ..

v~ I'l'lea disculacu l""'O"ajelc pe care leint.'llne$le.lthpun"'rilepec~rele vomda1nconvef"S,1liiV<)rinfluerIl3de$. f~sur.re. jooJlui in con1inuare.

Din ""no devedere.1 realiz~rii ("hnic", jo<ul PO'e s.l pfO<"'I~ loarte rnult."'idinsJ,-orpule.ca,ipl,ldle

Asheron's Call 2

Lupta pentru neatarnarea

>

SimCity4 e

menlddloJlnjllridenu""'III~l1~ld deIOC1.lilori.i~ualicarenulliuce(mJi exact ur.deJ ebine,.cum.e, putCJ oJ tr,lie,'ie!ecti.in,<l,lemu'u,ile'reCJre le_.1i .",.njJt·cu Jt~I.1g'il~' Moi exacl, de I" un "eu vinu,,1 C"'t rnodele.z~ le'Cf1UI (0 <lit. "d.ugirec"'" va re,milC !icre.,e.rnediuluinJ,u,.,lll"'cateapoi COOSltui~le,jnl""i"",mod<.'fI1i'",za. Initumusete""~etc .. judl(IIUlv.pule' _JlO'<.'<Ia·unSimdintr.,liacafumicile, ca",..,plrnba,m1Inc~.dorm.""'i luueJ".dJ,mai Ii p'OIe51e<lZ~, eu <;on· dilioc.ace"as,jliedel"ol~iel'timJ" 1>oli)Ji '"" ]>Ompi"f. Oe~,c'nl'lli. dJc~ I" Uzin, 2 vi~u.I~.., isc.\ 0 revolt~ Ii lucr3lorii I"" ogrev~, IU.l<lul care, p,inlte allele, a creat (I. beli<l,de<igutl !i a<:eaUzin.l 2.va inlfa in pielea primarului,ca,e<evaducela(OIa Iocului >.lva<iaca,e-i 1"' ..... 5ou v~in troinpiele.unuij><>lili>l,eas.:tii.coo_ .in~',..p'otest.nticl.defJpt .• inu """,la,iimaim.lfi.S."V.,intr.inpieIe. lInui poml,iereilrc .. , "<lCe,lli el

~~~~~:~~ ~:~a~:. ,~",5ne in pi~I~., lUi, Cd

.,.nc.ii ...

Totin~ideedea.gll!>ld·"';iI1a c"',ll~de jUC~IOlin'Uli.SimCily4 va l",rmileurm.:;'i,eaunui5imOdf<lC""'in traiulluidezicuzi,!)e']"I"JCe'lla. Sim·ul nu v<l putea filnl~ (on',ol" c" 0 ,narionela.civ. pule, r."lec,cml,lu, OOOfconcedi" sau 'ilit,~ se mu'~, d.c~ .iorumurilc "",..,iaare' con5idet~ c.l ~$illrroule. Nou.Of'I'u"" nu nu",ai c~ ",v~ronaeti",.dupilumil."""p.'I_. lnlt .... nmini-jocinjoc.civ.r.!iloa~e Ulil~, doJp.lnu(~iara$il umllJ p.l"" .. a produ(ltorilor,,..nlru 33naceebine ,i ce nu in of",ul re<pe<:liv, A.C~ IClam ~i'"O'ilWI·."ce<t"nuv.,m"ir.oregi"n. ind"I",r>d"nt~ ,i de sin~ >I~tllo.,e. EI v. inler.C)ion" eu ora,.le/reBiur\ll~ din

_ie<e,~l~'djnp"naoove:lereeconomic Ir.chin-b de t."" ... ~ produ..,. de cxemplul. ell ~i di~ puna de ,'t'dere .ociall,"n.llllopic,da,eee.cevreau 'l,pun.,.tcc~un5imsepoatemula SJuducein.izil.ll.,rudeledin"lto,a,) hiJent,aceolt.lpo,ibilil"tesev"pute. dovedi 0 (I.ne bun~ 'u""" de ""nitu,i

Cevam.iaducenoodCea>lavii· 1O.regener.lled",a~Iot'irrMJlate!PJi. cic~dedalaa.:caSI" dezJ,trele n,w'Jle v(I,fi mull mai re.lle, incontrol.bile,i hOtie",a~cum'U"I,iinre"lit"e.dar,i inpozele ,,1."u'"IC. D.1c~ v •• "".Iocun CUI,emur, .-."p"te • .:I •• i>le,i oreplic~

~i::~~t~i~~]=:~':!:::e

rec.reJe.am'·~lulp.ln.larum,con. SlruCIi;lenuvormai'pli"",din""Jnl. pusea.:oIoOO~n.cerea",~aiuc.l[(). rului. L.elese •• luc,o, .dic~..,vor str5ngein k,cul cu pricin. 0 ,um~ de Sim_,i ~a," vo' inee,..", con"r"i"r.c~ ("w5i! <1emol",e.)I'cazul in cafe e"e nevoiel.M.1in,ull,zonelerelidenliale, pemJ",'~ce see.lioo. i~i vo, conSirui 'ingure drumurile din inle,ior. ,CL~dirile minu",,- _ det~,""ina ~i ele 0 anumiLli ,_-h''tIba <' 1~ ,,,w:;r,,t.:Imenl generJI in

iml""iu,;mi. Joc~lorul v~ benefIC;;' ~i 00 rapoanesi .r'!uri mull mal comple><e ~ .... 1 promflle. de f....-dback ime<ii., in eazulunordeza.<lreJ"'nlrur.ecJretll. dire. Siinc~ 0 cheSlie: p,oduc~lorii ,~n ,.\"mi:;Q'eainSimCily4ya(i,~i!i no"ple, r.O;I-J"',,,,,n. I"'netic~, p"lp.'bil~ Ii imp",vizibil~' Acum", poJte(~ede vin~ .... ma, dareunu.m preJinle"'ce VOI>.'ilic.!.Cen_c~, .... dellOilple i>un.l ..... i!pJflc.lm- .... lkutcu'ioas.!. cu'ioa<.1,curioa.<.a~iadel.EA'i Ma'i$.Totu$i.m.lvad"'-"lOi~Mfa.:o ded.r~IJeru,inoas.l:amiucatdellul.dJ' nieiOO.l1.\ nu m-.m dJlin v~nldup.l $im City. D1lr de d.,. ",tJ, d.c~ prod"C~lorii nUli-"u'upril"preei"l,isuprol.ludill

~~:~:i:;;: :a:: :~:~:~~~. me,,;),

Ti!lu SimCily4

Mul!lplayer N/A O"a"l'<'rilioi 2001 ON-tiNE N/A

CIA Operative Solo Misions

"Tl"el pollgcane, un bitmap ~I CtA

un u"""apart. ~ca", nu~m rum s.lI ~ copiez~<-3rr.poIrivitdemi""""""". trujocul""fata ... Oardilc:; .... us.lI~ g~roe.c bille. poilte ca nu. Probobil c~ i."rfip[lcutpre"mu[tjocul ... Sivreau ,~,pun PREll multi I.Locke VIe. s~ I,i Caslreze mOlanul ~i eu Ii d.w ,a ,erie review_ullaGTAJ",lngenulastadePREA muh!l_MaibineIISCriu eu! Pe mine nu ~inlereSe .. 3rno.aniL.Ce.m-aliva·

Pede 0 p;u!eimi vine s.lI scriu o;iespre GTA3intr-unrnOOC)lsepoillede.., gub.l~;arpede.ll.l""rlelm,adJ<:aminr;e de un amiccu nume de papuc IFila) de pe [orumul LEVEL, Amicul ~'t", peeare l·amint~lni( la F.ns Camp anul (recutsi. ~on""rea"",.,p.lreaUf\b~i.tlini!tit sidetreab.l..mi-;ospus(dup.lce~cith ""'iew .... ldeGTA3.variantapePS2)ca

dacAs1la"",iew-ullavariantapePCa joculuio,~~p''''teK,os.ll.ib.l.grija s-3 vin~ CU lractorlJl p~n~ In Bra$ov, s.iI Inr,.cuel in ,ed;lclie$i s-3m~ b,,~cu ,o.raderezervL.Cinezice.c:ijocurile

nu-; ~:~~g~~ violenl~ ~tir>erii de azi1!

Av'ndinyederec~'m(OSlcumam lost CU "",iew·ul pre<:eden' laGTA3~i i·am urn J_, in ce.>t~ pe Ce< u'" h.1b.1r " .. "".udespreCt:d'escts.uce ... ..A>t. eLEVEl1!H.!'ICredeamc~dtescln- 1'.<1""'.' Roz!")vre.us.! m~ "",.nsez f'l~ de yoi.

Seria Grand Tf1e~ AUlo a lncepul In urm;! CU ani buni <~r.d primul joe din serie{rie<lumi\ 'implu Grar.d Thefi Auto, depon;.!producatoriinujliaudedo.:rr incepu1uluneilungise<iidc>u<cesela lo.itpial.,ipegame,ii.fl.>tiintrecere peacolo.GTAse!x>zopeuncon<ept simplu, juc~torului i se pun •• la di,ftO zilieunora,plindevef1icule<ietfanv ftO~, un SP"radu, mull IUpeu ji incA pe at~te;r.mi.iun;' Trebuias-lducilainde. plini", div""" ai.et:ri murd.",. dela fu,.tul.dr><ilaJ<iuridewbochiit)ol bal;{lnurm.trotamenruluicuPumnoid Exlra)ata.imct'i,tilora{e,enlipfin~ Iii eocorrilreaseluluimaileiloc.lejiaf'Oi di'lriJge",aadye'''''ilor~i

l'jXJ!intimpdup.llan",,,,ajocu. lui.produdtoriiauarun<;alsprejud toriidej~~htialidup.l GrAun add-on. Gr.nd Thefi Auto: london 1969c.'e pune" ju<~torul in millocul Lor.drei ani lor 6O.70{cutotcuMini·urilede ,ig""re iilun,orile.I,o)

G,ar.dThefiAulo2avenilcuo 8r.ror;.lmult'mbu~IAlit~$iOlungame. playu",sedi"ingeaprinin'RXluo;e",.

Storyline 15/20 Impfesie 10/10

Cyb~!:2hot

Calitatea imaginii digitale va fi intotdeauna remercata CipuISonySuperHAOCDDreduc"zO<1~.d8granlP.dintraplx .. ll,permi!Andfi .. dirui"""zoral capt ... " rna; mullA luminA. Rezultalul: lotografll de lna~1 cal~ale f;irii di.tors;unil" """date foIografiilordigitala. In plu.,proceaorui dlg~al"xllna(Dxp) de 14b~irealizeaz!cQmt",,"a

... mn"ulul aneloglcln ... mnal digital, fW r"erdel1. Impr&UM produc un contrast ...... istic $1 redau culoril .. fid ... ,chl .... tll.dlmenslunlm8l'i.Cuolehnofogl .. deultimAorll,intr-und&si9"slllat~1 comp..ct, .p$r'1ltul de lotogranal Cybet-III1ot est" des~nat .. ~ dig~al. Dri<:um 1_"; prlv!.

go create SONY

(es-aimp",prinlil)e~'le.deaqiune .proape 100al~ pe ca"''' ol"",a.

Oadali>.pueal<.idrunc.>.lioprivire a<uprainlfe!lului review. prob.1bil c~ali fosls.urprin:;i<lenum.Jrulm.",depa gini,wrd.t<>:fS(u,joc.EMeunlucru fo.rtenormal, va "'igur~m. pentru c~ Morrowind ",Ie un joe .l~l de complex Incltneestein1p()'ibil'~ner"'Mngem lamaipulinepagini{lichiOl,ia,.nu amr""$'I<.iacoperimlo.lec;ornponen. teiejoeului).Ma.imui1.va.'enlionlmde I. ""nincep<l1dacesta nueste un reviewob,~ujl.in ........ linc.,..nu''eli vede.o idee care"", .. delvoltat.l de I. lncepurull'llna la sf3<$llul 3rt,colului (~i ca"'<.id"c~ .gr""l· ""·'ew.ului)penlru 'implulf,pldinc,;luldef.l~avemnu LJn,. nu dou~, oi un "um~f impre;ionant de i<lei.In",hi1nb .• mprefer.,o.bor do",pe module a jocului. de log.me playpan~laS'afid

LairKepulul jocului level ""-"<le~ aruncal de pe () n."~ de So<I~.i direclill

bmlele(p,imitoorede.ltfelr.l.afid.li. 1~lilo,d'n5eydilNeeo.primulorasdin """"mwindpecareo<.inculreieri.Ca urma",~inlrl';;talein.andul.oarrH'nl. Ior""veifinevoil, prinmE'lOdemai muh dedl<ubo:ile,s.li!icr,,",ziunper_Jj cucarcs~i~irlin lume·, Procesulde ere.",. perwn~jului .,.te, in nemerni· ci,llui.lltlllldimrecelem.iimpon"nIC lion.icomplexecomponenTe"'"jo. cului.Nudealla,dardeceeacevei alr>geinaGelernornenle<!epinoolOI cu.wl iStoriei P"f'OIliIie ,i loc~le A$i>da.,dup.'lceainavig3Icusur:Ces prin puzderi~de"PIiu"i disponibilevei fipr~"I~nlru.d.piep1cui,,,t •• lica lume " Morrowind-ului. incepiind din .cellmomenldetinevadepindec ...... ce wei $.'I f"ci ... POI; sJ ,e al~lu,i unci. dinlreghildele,auca<eledi,poniblle, sJ urmeli quest·ul principol .. u,~ te .venlu",ziin lumeol.'g.l. Sil""leasle~ asot10IPCU5Ule,I""',emiidemisiunisi ,uh-mi.iun;,rn<»lri .• rme,magieetc

In;li.l,nu ...... am a..t ",ama dad",;le ....,.!)a de$jJreo ,im· pl~ g.\$elnil~ 5.1U 0 .dev~,al.l """,h,Ij'e Pe m.lsu'~ Ce juum lnsJ,amojun,cu pl~ce<e 10 conduzia c~ adoua v.riant~ eae cea m.; apropiat.l dead""~r. E5Ie voro. ,Ie'pre cii .... lee.teexp'im~ el1- CadIOleO(;..:Jruielemenldearmu,l

Sunlomobi,nuilidelaalreRPG.u'i ,.cnC"Cil.lleauneiarmuris.fieda[.ide

o valoare ab'olul~ ,.u de un in'erval de

~:::I!~ ;~~:i:~ :i:·d~~~~

age-ul produs de 0 lovit"'~.Ide&<e.c"_ lo!nt.l.C ...... loriIOlMorrowioo.IOSI acee.de. ""'unl. lav.loriJeabsolute

~n:~~~:~~:"treb.Jintarea

AdicJ,SI'n'exemplu.ocuiras3de olellcein"J;nc.regori •• rmurilorg .... le) areun •• rmorranng"c.,.cre>«.pem •• su'~ceinwli sJfolo""I; armuri grele Cum., v~ni, In urma expe,ienjei ap~ 1,'lep'i"lupl~,C'W"skill.ul"heavyar mor",Od'l3cu"C .. l'k;ll,c~le.>ia'.

.plic~ino.!, Iu<:ru loarle important, ,i la .Igofilmuldem~rire.nivelului f"'rsDn"jului. Prn<:tic, nivelul per,,;m.jului nu mnicre,lep,invalori.b,olutelaiikut cul~re ~Cllune, Ii se d.u 1000 de puncledee'pcriCnlM,cinumaiind;. ,ect,pflncr~lereav.lorilo"kill-urilo, Adid, nu conl"'~ c~ l-ai omorlil pc mon."uldinlochN ... dupAob.lllilie impreoionanLl,dlnutiseda"cacbJ p"nclede~.in<ehi"-t,,dac.l.in limpulb.'lLilieili-iKJoescuIskill-urilede Iongblade.de~nT<Irl, dedesnuction $,a.m.d.,;KesteC~",ise",umuleozii Ii due la un moment d.t I. m.lri",a de niwl

Cum .<-ar'pune. pe m~'u,~ ce per. .cm.jut C"I>ltJexf"',lenl~ ",al~, prinprac. tic","a.kill.u,;iorproptii,eidevinem.i UIOt de folo'il In <coplJl ducerii lac.f"'ll amiliunllo,.E:,pre,i"aces1eiu,urin)e

inlare.acestui.

P~fJ""", ''''''''''''",diredede p"nc· ta",.e"pe<>enleipe""",juluiprin acordareadesumeinv.loare.hoolulli nisepa,eunadince!em.:lide!;lepoeidei "",u",ln I1PC de Morrowioo_ l1e!a,ivi •• _ ",aluc",luicudf'ele~"mplif"atmult gest;on;ueadiie"telo'p"nct.jewunate deperson.j.c ..... cepooteder.njape f.niiRPC.uluigenWi,,,,<i,y.obi,nuili ~u •• Ii.f.niilecOnl"b;leofe'itedec~le. v" p"gi~ipli"edeei('e,Morrowind In'~, prin inlmduce,ea v,lo,ii deinl,'" buinla'e,a,du,RPC·uim.iaproapede realitale.Ceeaeeedebir.e, •• upo.te dede,J"

Morrowind nu dir ... ~derestuJ RPGufilar de pe pi.!~ numai prin introducerea.ceoleiv.IOIi<ielnlrei>uin"'re,(i,i prinmcdd1hUlreesteroncepulJ$i pri'it~ lumea. TheElder'<:mll''''teun uniwr5fantaS'ic.c.mait<>ateRPG·urile cumon,trl,l"ptMorijimagii,d;!roled Tn .celaji limfJ 0 PO"f'CCliv~ "himb." Mup,.cI.,iCuluidCCortolkien-<!sc

Cellll.isin1pluexemplupecorevi-l>

.... ",""""""i. p.:Iginilor "'-'Sfar,;it<>de cilre,i$l.t'<!i<:i,h.i<.lalxtldamunpic ,ialt~componentlimportanUajocului ,i.numelupt.

Principill. critk~ .du" dup.'i I""",· re" joeului Ie ",f", ... I. ,i,"""ul de lupl~ in'ui'iv,c~reole, •• mllltp<e.pUlina inlorm"lie illc,\torullli,Aici.cajiin '0' i(l("'Ll'roduc~l",ii"" decispemru0 soluliopcmuchiedeculil,undeliniade Jem"'C"lied'''',eceinse'mn~unjoe proslfiunule.cclen'e>legreudef"'r. """"l, PIln~ndu·!i spe,,,njele in <>pin ... subiec1iv~ • ',edt",i juc,!,o' in I"'''e. P,i· vindcuochii'muiillCepl1orinaleMor. rowind.ului.pr;m.oimpresie<lespm,i>'ernul de I"",~ I'SI<> una pro.t>I~. Adiel. cum.a ~;u""c~' m.oi trebuie<.lIm-'-"iC inrospectivul i,,"mi<:d.c.! rl<J ."'~iel un he.lth b";'I(;olo, umJe"., [leunde sa 'liueuc~td.m.gefacecu .devar.l ,.bi.rr1<?!icumtreb"ies.lc.stezo vlOj5 r>en'r,,~i""'ul ",onto'? Ei bine, pc m~,ur.l cein"inlezi in joe ,i ca>ligi e,p" ricnl~ln l"l~l, ,ei ""lilO c~ poti opred.

ji,ingtJ'PI"ere •• rrnelor,iain.'lmicilor_ Vei~i e~dur:'ldou~ !ovi,u,ide",bie>i unfireb.1I relj)eCt"ul i""",ic va fi nim,d,.""ijl'C~ldelarelepo;o"'loviel >icums.:!'C'<~~Ii.Produc~'()(ii.u mizJlpe(,p'ulc~. OOJllcueliminarea orielrui ind'Ctilorgr~(icinlirnpuiluplei, juc~lor,,1 se va p<Jlca ."(unda· rnai U,Cf inalmo,(eraMorrowilld·ului,i,dupa p~rer".1 n""s\,~, au 'cu~i, ex.Cl cee. ce ,i-.,u P'''''''!, Singurul b.i ""e urm~IOrul: ",I",~m deci~i.lu.'~dcproduc.llori. da'rl<Jinlelegem,M,ce>-auopri,undeva f"'iamijioc.Adk.l. p.lnAsi in Wi,,,,dry 8(ca,enuejl~oc.podapeo-a gra',eA] puI""is.\ in\uie$liSl..diulincare"'all~ in.:omi<:uldup.)c~t~,g:;neturi"''eilpeel. f"' clnd in MOomwind. once in.:omi<; ,., elmontlo3lile!aU~lre,ilar.'~I. i'"decura!.uKatSiIJ,ldegriji

EoftiNber.a ...

IE-ai .~I"pla. Sj.>Ur>CJm ,''''; .u,e,l dege.baleb"!;cumul11""'u",elo"ii~i inving~lor. p.enlrll C~ icc,,1 "" o,~ Iii oie'epuncle,I,,""~,;enl,1~nlrll"SI" S;'tel11ul de '~'I'I~I;r~ ",Ie ull,,1 in(I;'''''1 S~ spunem c~ e,li ',;I11;,I1\,r·o mi$iune Int,.urI ora~indcp,\~al. Pedwm vel In· 1;'lnidiv~,,' inami'i~i 'c; ",""CC"liasli Ijifol~iJl,;bulelcp'inGip.lle.Qu~'i!·ul cupridn.iliv.C<!I'c, I. '~n,lullui, 5~ doplrio.numitJ.Clivitotcr;l('I"" U'm;:I c~'ei~ te v~i al"g~ Ii CU u,c.,e.ln nrvel aaltOfdt""",.tributel"incip;rle.A<:um, in momenlui in (.re ai I~'mino' qut'S1.ul ...,;obsetvac~~ifi'~SJlI~lldecel(a,.. !i.ainlrebo.ri"1"' mi$iune.1p<in u,~ficJl. 00'''''''' do bine)ih.>u 0 rec""'I"",s,lin bilni",uobie<:'e. NU1U pun<:1e<ieexi""'" ,'""~.nu'uni""lnou ... oar,,eiob<erv3 cur'\ndc~.indirecl.q~·ulrespecliv

I .... a aiu1at ..:I ",Iii dou~, 1"" nivelu'; IOC·

inlr-unnr.,><>us.lre.pucideqUO:SI·ul principal. libu"Jrea de .elillne of"rll~ juc~lOruh'i ... Ie ins.l ° ",bie CU dou~ Uij.lJri ... peooul"neaif'OSihHitJrpa5.l f.cioricev'~itu$i""af'udoricedrum iii iese in cale, DAR,...oo all~ !>One rOC m.i.L"""Jlil>e~,'e .. a,pulc"',lti in hibepeunii.f"pluldpoli'~IC.b"li 00 I. drum Si s.l intriinp'i,,,a,uin~pe c~",ovezi l.oriZOrl"ev. punein cele dinurrn:;pe~nOO,;___.d.:.c.lv~lrcbui s.lm;l(n(ort"idflKtir;;",iupo!ntruun que'I'"iincclulcuincCIUI!c""i'imji din ce in ce 111;,i i"d,ept~lit'~ 'u ['limci dindrum.Si!r~""'ie;a"mi,,'es.cJicide f.pr:uldjumalul(pm<lg.!.rod,!,oo.llfel) ~Ju .. ioone"",,,lll.cr<$l""'.acesteiin. hibilii. p""'ruca ... rpu!roL3 I, un momen! dot, 0,1n,1 h~l~dui'*ti liber printr_o ruin~ uit"'~ du I,"ne>li ~i ;l~"r~ un .jOl"nal update· du~~ ce ai .rezolv,'l" un in.micsaudoi. Ceea ce'''''''''''n~c.l tocmaiai!lo:uICEVAdintr-unqu.e<tir>dl

TiiroonuIIii<peciirnpl ....... _ce dear 44-45 _ 9'"_71

Cu"guron!aC:;una~nene.'ub.

:Uc::a~::.::~:al~;a::'~~~·

ceal~ u'mal~ d<>oop<ire.pfOilpctOlal~ "proce .. lor riz;ce in favo."'~>clrpin". lullliil1oapcug.!.ndull".ceollVtlll ljti.'~lid,miWnuv~e"eproprie nUm>ivoul_Unadinttebolileoelemai graveOOu,edaudovad~loruilorii{t'" eiNpc·uri""uanim3Iepojnice)Morrowind_ul"iesWlocmai.ceoS!o,pie<derea intr_ol,1mp,Jconleml)!,1I~"I)ei"'j,,lui.i dedic"f<'a("p,,,,,,,,,I,'intr~guluitimr dispooibilacesluiOObi>ypliCl"ilo<.Ei bine.d'3I>ii"-.,i,ace;adinlrevoicare",, lua!joculdeourecne,JUar.M.,rum.lfl. driein di,e<;li'GoIhic-ului~i.poi I_au tr~"li'I)I.) jo, IjocuL MO"owind_._ nu u,,,d"'a ..... u alt«O\',)au.vUI mare d'"",",~. DacA a, ij >.Icompaf~m/l.'<>rrow'f"d.vlru Gothic-ul ""mai din pt"><Iul de "l'd"'E.1 hao<ului soc,al din joc,cel din unn.' Or i",i c;.l$lig.'lto'prin K.O

l11,lin'"c.jn<;ul,lr.elon,at,una din!retel11cl.dedi>culiecelcm.1ifier. binlidopeiorumulofodalaljocului.., ",fen;alocmailaGolh'c~lamodul>.l" 00 aoo,d.rea.ie!ii >ocioie. Dac~ ali jucal Colhic i<au Outca>l),>li obser;m e.celehl.,,,punereinsceh,I'oogi!a!iei spe<;ificcoric.",icomunit~I'_O.menii se s.culau<ledimineal~, sesp.ll~u pe fa!~.j$'P~l&Iuoom,\"'.'e.i~i"""u. leau."""le, OOrmeou, d,scu!.u, >cui pau ... minleelc.Si."adJloritlunui

maisu,,,minlit' .• ,lnW'latpcnlnJI"""" OiIrl c:; Mor,owind NU 0>.1 1 .... ~, 1>10- duc~lo<i; prelt>r3rod do...- sli schileze 'i.!~social~3 NPC-u,ikHin lavoa,,,,, uno< ",.ctii mai complexe $i rnai urn""" ce vo'.p~'eildo", <~nd judlorul ir"'~ In conlact~u , ••••. .'Clivul NPC D.,.i~u' .1mf"'la'igur.,ic~ .Niciogrij,l,al'i\e maibine!· ... Mfom..,,''''i!l~ro,...,Epc c~mp,da'atlll! Nu,,",ui!.! dup.l gdze. nu or~ p.'im~ntul, nu udiTlorile ... >I~ i"'p,,,ibil,ii,i"$lC,lpl.lm:ind,"

D.cOmailinelib,neminle,u""le tJi"trec"lem.:Jideslolosi,eslog.>nu,i propag.oo,stice ~Ie produ<:.ItorikH de pl.kig"11ccool"itlCepu!ulnebumci 3DaccenltMU rolul pe c.'" 0':; il aib~ ,eo;l>oc;tivelepllciif1,w"",uljocu,ilor. CumIPrinprelu"eJc,lculelorcell. neaudegrafidOOj>Cumerii~ rului TOCMAI pentru ~ l,!sa mai mult locpentrup'ogr.>mo,e.AI-ului_Eibine, I",fin ochi p.'in~ ,}clIm! ~i Morrowin,1 "'!~ un exem~I" "UHl"' bun ... Jo~,,1 I,,· 10se,le din greu pl.c. video, I~",nd 'e(e proce<orul: M3,iu$a demon"'.! (~ procC>orUl':;u'J~nela44-45do Wade c5rod ruledl~ Mormwirod. asia In conle.rul in Cilre,lo<:~ proceso,ul ''''po!C_ liv{o,""dock-olil1l',""lilbille"ofolosilliJ 80%selnc.lI,,,,,ep.~,,ala4&-49gm!le .. CJec,1",,~cu,,'ucrucafl'orirum .eob.e,,,aruochiulliberirljoc.si "numcC:;AJ-ulsimoi"1esp.1thftrodi"S·ul din MOrrowind >llnl niw> conceple sublime,core nuc~ liliSl'<s.cCU des.lv.l.~i", dar ramIDin Sl,l<iiuldeconc"P'

V""irodln>.l In ajulOfuljocului. Ii. ncm.a"""'liorumcl, desi .... pobil~ ne..gr~ penl,u Mor'owirKl, ace'>I~ lips:l nuder"njeaz~ chiJ'O'.tmuit, liinddo.,

om,c3. mi<:.l ""rtedinceeaceseinthmpllpee<:r.n.E';!elns.loreaCliEroor. "",I~. cri,icadem.isu,.pe<lIruc.'l.lullCi c~rod un jor;: d~ do,'ad~ de .ra'ea calil'!li caMorrowirld .... egr"" .. nu teener_ "Cli P" oric~ component~ care nu '" rklte.' i><'''~un nivel mediude callt.lIc

Si.~a{I .. "M"tl,<:Icriticie"emllll m;oiu~dL<:ll,j>coliine"iden(lp~r_ lilobUr>CoICLJnuijOC_Pe<llruc.'lne .• u tr~buil "'~tC" randuri f>e"Ir" a trage de urechepeproducl1oriidclalle'he!ida ,iOs.Jne,ezu<n:;mlamultmaip",ine dnd vine voro. de laude. Pemru c.'i, 'redndJlE"le.nemi.""te<ioor~a NI'CUliior,modul in care interactioneziru perwn.jeleestelo.lrlebi""fJUSkrpuOO. Fie<:a",NPCvaaYBOoanumitaatitudi· rwfa(.ldctiI>C,pornonddeladisp"" p.ln~I."dmi"'lier>edi,imul" •• i.faCeSl lueru li",,<1"'''~tdemulteva''.bilelde I;,,.i,'ima"t"'nlinlltpj.nllafelulinc,l[" c~liimbr~cot1inc"tesleloartegrelJ'~11 con"ol~~iin totalilate(cam c",,,vi"l" rcal~).I.rmodulin c.lIereu:;e,ti<:lte succcrr 'UbSUn~1"lom"'ui lal NI'C·ului Ca s.l inl~tur~i11 orice conliJ~iel te va ojula I. obIin~rea unor pr"",ri moi buI>C.I •• O.re.maimultO<5eCfl'Ie .. u chi., I. ",,,,Iv.,,,. moi rdpi<Ll dUnot' q""'..,ri.Sic.'llolV<'fli,<orbadespre ",himb;!re. de.'iludi"" " f""'O'hljelor <iinjoclalldeli""v"""s.l,·afacem alenlilarr(X!ullnc.reseschimb.lrepli. cilevorbile!celepccoreleauzilntrea C~I <Ie Ii! NPC-lI';)i~timpcea"Jnsezjin nivel.l,\imJjipUlere

Se pilre t~ .unl des1ule punc'e de all:.eliein joe.c.p.biles.l--\idi';!rag~ ~l""lja de I •• dev~fata .. col""n3 vene brall:textuI.Deaceeaamoo.er..tc.'l

uniinu1id.>um.:rre.'''''Iie.A\ergalura prin g .. r.c~~i fJUzderiade misiuni nu m-3u.fu,al·;ns)~ipemine.'.'de mUll, ir>C~!sJnu ..,.ize~c.'iclemenl,,1 c"",.d"ceceo..cel'p"'.i.rm""ului logiciiji .,f~,icit~tii" Morrowindcajoc ",relocm"ilexluI.Sinuacel<1carecon "',I"OC"1.1I<lri,uialoguriiordinl"'pcrSo, ''''jO.cilcXlul conli"ulindi~ile,idocu. '~"I~lc Cc [.101 Ii g~;ile in Morrowinri

Izix'jIC.inprimulr.\nd,·'''''li.acor dat~ co"'u,~ri; ,ic(ii Ii <;{N1cep!elor reli gioo",ln Morrowind_De ladocumenle ,'pocr;je~ canoniU'.I. scripluri,icomenl."i'eolugale.vedemcumse""", .llru~e,;!lOJCIur3uneireligi;

Eib,,"'.periec1oglinditadocurroenlar,ln/vlolrowind..,!eseolnl"",gauI_ ~ .... IJdc iclarhiili inSlilutiireligioa..,. pre<:um~ide.Faptcielivielilc'finlilor'", CU pUlemoc izde p"tri';!ic~cr,#jn~ ~i de

:r'~~i :'i~i:~'~n:~~~riu~~'~,~;:i"~

chiM leXleC<li.cd,}V"u" ;n~erc'filor "Milllulls.,umaifJUlinreu,ileale'eologilorde.,.,;mil.,ln religi. Dunrner_.l &:tual~., e"""",,'elorde cul'.nteri""rc, princn!a,e~unei conlinuit.)li. chi." unei",la)ii<iirecte.de5Uborodor>area _hilo<"'~31ilal~d<>U'lenoi.l.r\lechilcduhu,i .. Ie';!rJ~lorcer>uau ~'to~semeneasupunereau<levenil un fel de Soton;. The Hou.., ofTrou· bles,celnce.rdIlriacredinleiDun rner.ilorpr;n tot ooiul de i'Pi'e

Inle ...... ml"'tef"ptlllc~.JnMorrowin,!, "c"'lclncerc~ri de potrivire"cu 111,\n," " "'"" r~l;gii I10i pc lin lunda· l1l~nl d~ cr'_'<iint~!i idei once,lr.le gene. re'l~ In joe, <iup~ cum 0 m~~u,;sesc l""lele. 0 inlrc.g:! .gila'ie 'eologic~. cu diverwcurenl".cua'llumcnte~"qi"ni ce,lep.l~Yl1<'Ofi'P.('ulpolemkii. inlrlndlnU'lalacl;uniifi~ic",pcc~i

polilicc"ociale)ichiarmilitJre.intoc ma; preeum in i"mi. Omenirii ...

Inlere>anl~ec~m.gia,ireligi. coe~I"a, bachi'" preo!ii T'ioon.lului

~~~ ~ :S:':~.=7:'~~i~

nilorcomo.onealecelordou.feluride viat'$iactiv~~le~ililu.la.ce..,poten· I~""~ desoori reciproc_ 8;""lnle"" •• ""' ~i iTiCi,yni. aprigoglirldile in tc><teie de c~"8"z! l""I"!lic~ p,ezente In joe

Ni""p"wd~ildeinte,e5antl asern~n""'acu ,ituali,cr",t;ni5mului:;; rn,lg;clIn E:,ulMediu$iRena;tere.TrA· g~ndu'$i !''V"'(~ don filosofiile Anlichilj· lii.H5nOirC<1 crc"in~ ,i m,'giaau COEX;';'

'al ""recum p.~nic p.ln~ I. un punc" m'rcaldc.l"',ilia Reformei ,ifinalul Ren'lV~'fii, dincolo de care.u lnce-put J>Cf"""UI,iledinpan".anumito<iorJecu)

> i'lad~religioa~.[k{.pl,chiar,iinMOr. rowiod""re~e.i>leunh>CCfJ'J'dein. com""tbiln."'int"'wledou.\~ .rea<1iv;I~!jj~"'itudle.marc.tdeintol ... 'Jnla jal~ do pr"elic" necromantiei. ",~. I"IJ depreo(im~, (ineltie, d.c~jocula, mai conlinua vrc,{) lOOde ani, peate c~ de.ici •. .,puneb.nel.uneiv.n~t"'i devr.ljilo.:r",}iaunerde<;~ia"iinle· iorocuhe~i a ideir de magie_

(ene>'e~~to;)tete'\elc~idrxu·

~:;~;~~ :1'.; ~~i::c~ ~~!~'dl;

IO'lllauda:cre,'larii.,ce'iuijoe'Llnl e,pertiin;'tor;.,p"ilu.I~.Evului~. diu ~i Ren31lerii, b.l:;<:a i>lori. credin· Iclor~ideilornoligio.loeinll""""al_int~ gulcdifldureligOosliocukalMorrowrod estecor6uullpebillamecanismeiorli >tructurilorce,'U{utIClionJlaie,.e"in "emurilelOcm"ip<>tnellite.B<lchiar mai mult, produC~IO'ii Morrowind,unl c.pabili,idefinetu'i,imiljndinunele texteslilulscola>liC.lrornern.,iului;i polemkiirdig .... s.e.d.1r,im."ier,rcnplk~ ,i""hi""'~dee.pI'iITlolre. """""ri. 10' magici""i.Apo;.I~XleJe religio.'sc sunldeogr~mJd,1 defelu'i, llee.reor iehllic.l specillC~ d" <criere, de I" pre· dici)ic.nlate, I'vcrsuri populare, pro· fe!ii,ire,,,,r.\ii~inUlein,,ande""ta. misticc;tUzatede(OI"'ire~",,\>sIanjeior haludnogene.D,lmootaIOcufelkn3fo geniilorc,'re.u(mtr"'tarer.lrocon 't,uiascl un Ev ""'-'<Iill ~i 0 Rena,lere al· termHive, perfe<:lcrcciibile, c()nturJte p,in;uperbeirniJlnlridcidei,icoh' <;ePlii.extracrrdir""."iculateprinlexte i"Ir-{)noIigie)icltev'''iinjeow~e,lo.:rte v;rruale. A<;c""'u~m. lnr.l'........-.iI"~re. esre un. de iorm:l. de rnec-""i'iffi, de "",. nie,",,;nuun"<lekrodrnoral,Obun~

jCo.I~. tehnici!orde rnanipula,e. acest iVIorrowioo. pe<>m,cei ca""bili r.l vad.I ... incepem;'\credemdorkeRPG cares.erE'>jl<"CU.ao!e<idearurnincolo ~i un Religion and Beliefs (onstrudion Kil,nud""runkitdcf~'UIMOO.uri Neinlreb'm,pedndvom"vcad;..-urii degenul'.(<JceenSi"""'islke>lc f.\cutjocuIX"",xVt/".

Ghiciminlft'bare.,a"'..,na$l~fi. ,escpebuzelevo.1We:.D,lIcelegatu,.1 a,e.<;estmonumenlaledifidudetext, docu"""'l~ ide<ocu joc1.rl in sirre? Sc rna

~:':!'"!~~:==~";".

Surjllinl;Uor.~I:I(eluluiprincare t".lulaclio""azlp.lp.bilinjoeocon. ,tiluielo<:mai. __ ncg'''e.1Ie'tului.ba,"l~ pec()nlradiclia, opoziji.dintre dive<>ele documente_lIsriel,majoritate.mi"uni lor c ... IcJlui<>sc que>t.ul pl'incipai ~I jocuilli. QuE><.ta in or"". isi au origi""" ~i ,notivatiainfJoltl,lecusuteruat.!alhllin "",;erileoficiale.lerclrgieiDunmer.il", La fieearea,lfel de documen' exi,l.! a "II~ vari"nt~ '."re Vre" s.'l expun~ lucru· rile.,.cum,.,o"lnt,ltnpl.tel~derJPt, inlimp<Jrilevechi_demistillc~'i pecare lirnpYl,iirustra"'.I .... utl:ln'foonalln milolog .. ah"""'tiv~alril:rurik:rrnom.tde. Ashlander<, rnargi""Ii~.tede f'Ulemic~le (a..,rrobiliare,co,xk,cJtoa",letrioori. lor>edent.1Ied.O"nme,·i.Hoh .• in" pOI s;1 v~ 'pun ne,p'" documentele ,ecrete.le Ir>ehilitieidin Morrow;od.

PanAlaunnl.l.oricedrxumenl ..., inf""""iie .nal~ In Mormwioo pare s,le><isleundocuments.ournformalie aiternaliv.!,uneori conl,i!<lrCI",ie, cerle-

1rnpr-esiaCt'~ rna; pl'egn:tnl.!despre s,.fita din "lOr-rowin(i po.1te ~ r •• uma~ f(r;Jrte,impiu;"""(OJrteuf<)rwivImowind s.1 obli;, prin.impl"cor,,""d~ Print Scr""",untablouf.ntilSycepa,epictat Oeun.......rou.lgenului.SUnt!oarte 1t>.>~Ioruri1nMonowiodincareaproa. peclfoecarpl1amepoalefiJoiosilcade;k. top b.:rckgrouod, """ Tnc~n1.rea ochjlor iubitoru!uidefru~jidef.n'a5ljc

Pe I5ng~ bnl"'iic~lc locotiiprincar~wv"plimbaMOff()Wind·ul,veiol:rse, v. $i o'I""lie ex!rem~ (,i in'Piratil) acor· daUamiloouriidrnjoc.Prac1ic.f"""ft' ""tie,kib",uc~notr;li",~dinMorJ-o. windestedel'nitl,iprin3milecbJrae. Icrioar.!/ar;lsele),iinterje'"rllinleriw rcledadirilorl,arhii~tur,\cedifer~del" 1"1UI1.r'mn,dela",li~'cl.r~ligies .• ,,,,.d.

M.iedementional.kiddulz(l noapte.di,.,,-..,lcconditiimeteoro!ogice. l""turilegeniale)irestulde~ (o(e'ildinplinde!.tJjletb.rlenginegraik N",lmmerSe)ca", Va punein genunchi

p.ln.l$iunGefOKc4.Singuraprob~ ~gr~r",ii .... ",cerinleleoo.i"'"",n!r"'" de ridicdte(glndi!i.v~ la Ulti"", tX)care ;acdir",il..:cesuljuClitCM"ilorcu,i".""", JT«!iilaminll"",numit.l"""',owind

PepMeade wnel.MorrowinduIUI,.,lr.gclnprimulr.1r.dal""liamuzi ca. SUf>Ori>.l. al11pl~ ,i ge""""'s;l, coIoan. IHlIlic.11~. jacului Iii in,pi'~ inall€ av~n lurijilllmulluo.1Seel,nu,i ~PG_,'ice. r~c.1I do",.c~ ""e p,ea pulin~. nllmai Vloo J.4 pi"", ce '" repet~ continll,", darcaresunt.t.ltrlef,um""",indrtnu .jung~teplicti",.",.!,nicidup.lzileln li,clejoc_ocalll"tc,.r.lacoloanelor

In_.$UroeIuljoculuiesteio;ulebun,

: ~~~~'::"'::I~ =~:z:,: ..

Deaceea •• ,fl.tinmijloculnaturii,.io acul.1",nlal,ede,e,li""dndallzirloi. l,eibullnetch-ih.i'jonindu''''f'''Cefin SI~ng~, in d,eapla un cliff racer (iP<! de "" mai jX>.1Ie. 0 lu"n~ deguar_i ,upe i.ltl>~ fO,1rle <gomoto, ,n limpee pa)le P<' im,lj, i,,, r~ul ,",urlio ,p.teletau fo."teconving.1tor.O,ingurlp,oblem.l e~isl~, i" dee,,,la e,le r""unoscllt~ de produC.llorin ",..dme_ul ~e inSOleote ",r$IU"" • .>C11.J~1~ de Mom:>wind. Sunl probI<'memJ,i,mari<k>lOl.cupl.ICilede ""net dOIide ClJ fJIOC""",,,,ery,ta1 ~i ESS. .... ""w • .rieoe •• adimctfr."", r;rre.ul si pot duccchiarlabloc.reajoeu!ui .• sI. D.r~. maivorbiooert>filellagr.nte<:le po~ilion",e lridimensi"""l~ • ",,,,,,elor Cu un Philip, din seri.1 PSCs.;u cu un Live!nu.""avul,in~,nkiunfeldepfOblerne. 1',1calcAMorrowindnuo{e,~ '"fIOri EAX, m.ore p~C"t.

The Elder Sc'oll,lIl: MOfrowind esleun joe imens, ing,~m.idilf"'doar doI.>.lCD-uri. Su'P'iZ3 vinein.a "'und c.lndreali.ezidcelde-.ldoiIeaCD eslcocup,uexc!usivdeeditoruljocului, TESConstruclionSe!,ca"'''5ICilCda$i program pecare I .... u {olosit prOOud· ""iiMQrrowino_uluiindezvoll.re.jo-cului. PraC1ic, ell edi'orul.~"'t. poIi 111odi~'. "osolullOIul in Morrowino NlIOi~in"Jmlndel.liipenlrudlin IUlori,1 p.,nLru a~es\editor"ro<;up" celia In;>i mlilldedou~ reliisteLEVEL pusec'\P I" c.p_Cee, ce este in,. im, portantde'OIinulC<lecaroi!Oru1f"'rmi. te modific~,i rclalivminoreipenlru i""er-ltorj)C~ISimodiikarimajo"'(p<'fItru ~van"'li),cade""""'Plu ad.l.ug.re.

unuinoulinUI,aunorno1,.",ClC.Mo-dificlrilerespeC1i.e""ntfol""leea plug·in.uri In joe. Ai v:!.>ulun p!ug-in c.remodiiic~pul",eauneivr.iji!Nimic m.i.implul inainle de a rul. jocul..,. lecluiplu~'in.ulrespec.tjvpenlruafi .,,,,,arc.l" in joc ~i gal.

C",," ee face~. un joc s.l .ibl co adev,\,m ",eoe,e'le longevilatea '., i., cc'Ca,eau .'~'ldeveloperiiTnultimul limpcsle,~ f'Oli p",lungi arliii~ial ~idul d" vi"l~ ~I unui joe prin ofe,irea unO' "u,,,,ltc" penl'u c",ore rle MOO_uri (ui· tali.v~numai l.ttalf-Liie).Singurul impedimenleslelocmaiwportuldinp'" I"ajuc.l«>nIor,d:rr,dinc.Me.mvilzul ~3Cum.b;o .. de(aniaiMorrowinduluice .. auapur;a,deplug-in-urieste de;' imens.l. foa"e lini>1itCM"est .. ~~ aP'oa""CM"ke bug 00 gameplayintMnil injoc j>O"'efi "'I'.r.tcuajutorul edilorulul_Amintwm;n."ieoldelip'" deaelivil.",,;>NPC.urilor,eibif1<C,dej. eSlelnluCfUUnMODcafesllrnodiiice compM,\rnCnllJll",,,onajelordinjoc. Li", de po'ibilil.~li poole conlinu" I" nesf3f$il, de 1.1 plug_in.u'i ~re"lef"'nlru a ",~olva oug·u,i din ioe pana I. modWdril0",le.noiquest-u,",,"uchiar "''''''ke-uri ale unor j<xuri "",ivechi loIosind engine-ul din I>1orrOWlnd (p.\r>33Cumam.n.tdoa,ded<:rW~>tIeI oop<Oiecteceseorup.lde""""ke--u1 unorjOOlricaUllimaljiFalloul).

......d:r'.din.ee51punctdevedere. numaideoine.AW'p1.!ms.l"edemce plug>in'lI,i 0 s.l i"~ pe pi.l~ in viitorul

lacap.'llulnce;'uireviewoa"'ClIm mo"" ne inlreb~m u:;or obo'ili da~~ ""' ped,I"lrnaimultpeaspecteleneg.live ale jocul~i Solu pe eele pozllive_ De ~e, .vlnd In vedere c~ joeul este eomideral de noi 0 c~podoper~" gcnului, in ""Ie din urm31 Ei bine. am mai 'f'U""a un· dev"ln."kol ..... emaiu~s.lcnlici dec.llSo1I.u.i~.mdecisdelemenlele po.ilivealejoculuiori~um Ie veti <k>s copeficupl~ce,e,ingu'i_Maimultdec.ll .I~t, ~ee. ce car'Cle,izeaz~ joeul ""e d,nhrv.olenl"_",orepane acomf'O' nenlelor,nlcpolfilu"lec.unminu, sau ca un pili', dupl cUm wei,~ p,i velli jocul. Oae~am ",osin€vident~ unclep,lnipma>tee;telocm'if"'nlru c.lioi!..l11!ine,oilis;llelualiincoo,i dt~~r,,$i peceleoone

Conclu~iooiInd, Motrowind e<.te

unul ,linlr~ pulinele jocll,i neea",TRE· BUll' .ll" I.li cu~erit penl'u oa_linl"" Icgesia!lieurn,.'l.labGrde,j_Numai i1,uncivei"""'operiade,j,at.s.;Va Ioare. cecre>tccoo,""nlcu fieca", pluginlan",ldeproduc.ltor5audefani.O.r, penlru c~Iotuldepindede.'iludi ...... vo.><I,l.os.llnci>e'.em""'el:nuspu nemcJ""",rowindesteun joeexcep-!1"""I""uunulmediOCIll.ddoorcane pl,c~ 1.1 n"h"nie~ il juc~m

.MI ....... M .... u._' .......

-Cr.lk.- ~,,~,,~" --Su~-C.mepl.y 17/10 F.;~/05--~,y"r N-I'--~ --storylin~ Impr.,i" 09/10

The Sum of All Fears

leri pr-eview, azi review

>Lun.l~lVlP""""laminpaginjle "",,~elptt_'Vicw·ullaTheSumoiAiI f"'f$. L~r.ndlul.flicoluluispu"""rnC!i

;OCuIY;lr.lan .. ,intO.:Jmnalui2002 Proo.bil in eli!", ""c~>l. v~ u;t",i mirali .1f",~, vedt!li "".,ele Otbitor ,i.imlili c~1 O(J""e 30 ,i CIl'Vdd" g",de, a>1"plali ,,1 plut,),; 1n .;leI" urrnJloarel .. mare,; v~ ,pw1eli c~ CO; de I. LEVEL au innd>unit inc:,'nu,'v~nitto"mna,A,"e'le! Nici u"~mndCIO.lI"n.lind,dariat'diio, cula;'I'-\ruI.Def'pl.joculaiosllan>a' do,1r;n Slalei<lUnile, in!O.mn~ urmand

T""'; .. iinu_lid>u pK< nk; ... pioo;'

afolan .. I!,inEurop.1_[1"rumlEVEl..,1 areprietenipesi:elOl,indusivpeste

::~:::~~~~=~s::;;:"'

CUpicloaroolo!_P8rniint. ..

Accall.1eSleSCIl<"liape""ream aVUI-<l()"p~ ce om pu, mona I'" joc Nin,;cdinfJ'lul.,uperacliunoo,wm plexilale;>~'feer"upromir.e, De ceiArn s.'I inc1!tC5.l i,u I'" 'lnd, ii«:.", element, li .. l v~ J'~I Col'" ee;t~ b.iul

inprrmulrand,jocul",'emuitprea 'implu. O~c~ Gho>l Recon ..,. impus princompl<!lCi'.'<!il1<>C!idi,ilCe.".mnd eIemo:nlul I"iocipal cd!'e-I di"inll"" 00 un FPSdeduzinl,locmai""""r""'01 1i1~I~lnT""5umofAIiFearS.5.Jnu c.agCfcI,I(l!u$i. T.~lica=i;t~$i3ici Dod, c~ e<:hip~ I'" ca'e 0 CO<1duei este ionnall(iinnllm,"Jindivi,;'Po(iintr' in l'iele.1 (j<>(:~'''i"~i pOli ,~-I "~zi ill oricc 10.:, lInde 'Jm~l1eooc.pullui. in aoel"jiliml',~)lis;l.icaripeloliJuf"i line, 1.lr~lns3'.lifidepre. ma",ajulo, NUIX>!is,llcl)a>.e,idedtpepet<onajul pe~are-I control,.;;;' Sun! <Iou. oomenz; peca,epouwledioi.P,imaorfirew-

noa"l'<e~. ",~rIou •• ,jj..-.h...,l. cWmai 51 !t~IIdup."1 i""",ieii pe <;Me-i z;lreS<:.PtOblemoesrecJf>J5UntinS(.", ':;-idepi$le:oodoc.\l.tu.-.:;,und~imort ~i '''u.-.:;i nu f""" ai ""'''' ",-",""'deei.

In.'ldoile''r~nd,jocul,,,'emult p,eaSCUrl.SUnlllumo' II mi,iuniin campal1ic''''"nil pul<.'1 du,"'emai mull de a ore Ibo chi",m,i pu(in) pen Iruu"illC,\lorc.p."imc11lot_Singic_mis

:ii~:,::~e~~n ~~,~Ii~,~~~~~;~~~~rl~:'::'

wolf(,ingu'illl~,i""'Uluror)"'lJfi",. 11ghl_e)liimp,,,.m3cuinlre'gaechip' >i,rebuics.'lcliminil~ii""micii_in""", paniepolisetamaimul'eeiememede aju""(depa,c~ .. ~iost nevoie):"",i mul'"echipedearnil""OIi~ica",':;por. ne~",~ ln~C"'d>imi'iunepe<llru a Ie .jula. un.1YI<litim~,re"afi""'in'" inlOl· deauoapeinJmi,.d.c3,cesI.este greude gllil prin"cpix~lii moni'orulLJi

~.~,:~::" ~~:,~~:c~e~~~~i~ ~~~~oh~~~

,e'rcL>LJi"I"'''"lI'ezolvo'eilu,mlIOruiui ohicCilv.,lmi,illrlli.Culoote"Ce>lep,e_ g~li", IlU v~i aw" ""voi~deeled"", ,"""terorijlii. ch,., Si penivelul mediu, au ,!>sol"il CU sigUf.nl~ Sm.l. Celo' M.iPlD$liTerori$1iDinLume.Singu,.

p,ublemapecare0P'J""AI.uldincilr.d in("r.dapareinmom""tul;nc:"~in Ir~m inl'"" indpe,e, At,,"ei murim ruar· Ie rcpede dac, nu aV€m nome,,1 ,~·i g~.iminto'}icu'p"elc_Un IUefUciudat ""ntampll:s.l.icernr.~"m,.lvat,am me""'''idepane,id(Jp.''cee.",n'em "">'Oili s.l ioc~n:~m.ln momemwl dr.d Ire<"", din nou p<in zonele in care "'" .,anj.ld!i""tero<i~i.vomob;e",ac.l nu""vafil.feldeu~.E(alicum.in momcntulrelu;;rii .• c';:;li'dude,'enit o"rocumcon,'ien\ioelo<:ulprinc.re YOm veni ,i de cc",' ce I~ w~g~tim

ArmelepecJrc I~"rel;l di'p"lilic lrup.noa",~de~.untPlJline:un pi<!ol,un5MGcuamonizOlliOa>h-uri inlr.iningne<unlp<e>""lalcm:limulte

• nne (ioclu,iv un 3ruOC~10I de 8""'" de). pec.rcins.inu levom pule. folosi dec;'tinmu~iplayer(n(Jm.i.icivom """" la di5pOzilie ~i ."iptr.u!).

E.xi"acilev.elemenleC"ref.(~a jowls.lp;<,ac.'ilciedlre.l.inprimul r3od.miscareal"'fSO'\"jelorestc .. ca <latA. Acesria g,\iiiiein morno-ntul in r;.,:rre .learg.l.Nma.",unicldczoomc.", ,"or P'Jlea <lalora coocent,~,H CU Ca'" pri"",lemilitarul!inta. Edrtlpl c~ nu P'''' v~dcumpo\is.l ""~im.lide"proap" inclipJil1c",calergid.",I"",,",,U" mei,l",nlruun,old.lantrenminc:on. di\iivitr.-gelotul",'e.po>iOrl.Al'oi,per. KIfI·iulnu.rencvoieo:lep'~.mulle gloanlep<-ntruamuri. Ck-pino:leli de

I'robirbilc.l ;ingura .. l"a"'~"""""'i jOCp<><ltellCflidelarnulliplay",",Ace;i. fl'h'te fo lin joe de echip~, cooper.live il'.mtru,ezolva",ami,iLJniiorvorcoo· IlI'r. 10li juc~toriiJ ,"u ,ingle Iprill\ul ju C~lor C.re va ucide un opr:>nent V;l fi v~ "",de <eilal!i, Io<:ulluifiinn lu"t dec~1 Care. reu~ils.l.1 ucid.1).CeledouAt •• bc<e .. ujvr;.ltoriicareo;evo<coofrunt3 .u!adispoziJieuna""",lmult""'ibo-gat, H~l'Ii"'",nibiner""li2",e~i"'nl echitJbile,Cuto.'cace<lea.nujliuin ce m~'lUr.\ mullipl.y",-ul arpu'eJ s"lv. unjoccareestem"ltp",.,f.dinCO!1li- ",,'ul ,~u

1n c~le din u~,,~, jud"c,ltorii finoli vetifivoi.Mull;ucces'

lillu TheSumoIAllf""" --~.--

P",duc.ito, RedStormEnl Oist,ihui!o, Ubi5,,~

~~~

~_lINE ",mof.llfe~ ... ubi.com

erafie-. 15/20

~

G""'epl.y 20/30 ~/05 Muhiplayer 09/10

SI0ryli""~ Imp"";" %/10

N01~:70~

Battlecruiser Millenium

Aten1;=ie! Nebunl in hbertate!

'.

T'cdndpe'temult~lueruri,ln ,cestjOCVC\iJ>U'e.dl,lIoriin'p'liu, din SPJI'U pepl~nete,depepl.netel~ diferite boze cu "",~in., tano.ol. .viDa"". 'elepon"''''.Mv.mam.l,firsi-person, e1e,lnopilliu.d.ic~ve1forommi,,><ler. veironlruldn3"""",ml(T'"""",e<, Crui"".'Ie.),io'ic.",dint",foghte<-<lle li,hutlle.urilepecarele.ilndol.re penll\Jsilu.tiideurgenl~plusf.plutd ...... iputCoic,iinfirst_personinsp.liu DO',Cds.J nuv~ "meteoc,Qs:iin<ep dc'SC,iil1d cnrie'o dec~pitan "I unui I>.11U.,. crui""rrniliIJr,Ceamoigreadinlreto,lte "",,,,riile, D~pe,;tJlia orbitallde boz.1 "'Ii r. l,nS'li In spaliu. Aiei. dup~ ceYeli roIiunpicdejoy'tid,sevaauzic"", degenul_Urge<1trnes>agerecie, .. oo·.in a.:eSl m()mC<II. v~"ebuis:id"!idicpe un.numil OOIOMlrlinst.'inll". TCO,ji opol pe un allul numil Commlink_ Aid .e!' afl,c''''<''!emi,iunea. Acumincepenebunia.Casicommander .• "",i In ,ui>o<dine ° mul!i"'" de oamen;' de IJ ofoleriidedepart.mentepanii laMa· rines,mooici,ingineri,piIOliipenlru ~ghle,-eledinrlotilrcetc_To!i"o~iaau di(erili(,)Clori,reprezenlandexperienl', AI·ul, r.)ctorul de obo,eall ~i Factol\Jl de(o""'e.Aj3da,,ac~i.lrebuie odihnili, hr~nih.lrimiji s.l de,f1i$OO'"

diicrtle aCli.ilJ\i penlru a c~Sliga experic"l~ {ve.i pilohi) sau pentru 3 repara nava,pcntru'pregllin.veteledel,n_ sa",{.eliins"'erii)saul"""ru,c.\uto in'ru"idcpen.v~ (veziMari"",,) e1c Toate~lepul.,.."""""""in""",,,;"'1 T~Clic.VCI\'W. Oinseri~demeni",irlin Care lace pil"" Tactical.~ ocupilli pract'cdcadminiSl,"",.,icoo,<iooare.lu· turor.ctivitllilor\<'galedendvl,dela I.)"sarc, ",,"c4elo, ~Jn~ I. im~a~ir.a enc'8ieiin"~dif<:rilelesegmefltefunc. lion")e.lcn.lVci.Toldeai<ieieou.lli,i conler",1 a",nci (~nd doc",i peo5lalie orl>il"l~

DtJp.lC\Jm<p<Jne.m,jOClJI""oper~ oI3rg.lg.>mlde8efluri.Parte.ce~m.i irnpo<l''''~ cstc acee. de Role PI.ying deoarecelCMulse~r~in;urvlper _.I't~lii"""SI'e,Ve!idSli!l"expe<i enl~ Cd'" Vd fi jolosit~ I. av.nsa", in griKIJil.ercstereasaIMiului,DacA cicctUJli.cliuni "ebune-Sli.",i f,deco,ali dup~ un ~I.n fo"le ;lriel pe core 11 g.1$ililnm.'nu"l.inaLel",ilim~,velipi. 10\ii ".1VC1~lor de I"rl~_ A<'*ti<l trob<Jie lolusi'i nc"p~r"l, chi.r ,i f"'ntru p.tru IMe, deo.r..ce (~jlig,\ ""perienl~ care .,.le ioone "'''' .... ,J in lupl~, La iel ~i cu

lrebuis.Jcoordooaliunatacterestru I""'lroCUCerire3uneipla.-.ete.sp<e ""","plu. Pe I~ngll""ibililat'" unui OOm!.>a,d'mEntorbit,l.valreb<Jis.l lnd'ealipen~veleledetronspo<tni~e Il\Jpeli penlru ~_i coboripe planela {ex~mplup'OClicrlclucrucumeniurilel DinT"Clic.l!Cr<M',etise'eclac~livoMa rinc,c~'ora I. veli do ord;n,~ mc.rg~ sprcSC.uri{,hulilecontrol,).Acum. d>c~ dor;li;.l ~3~<:ipali ~ .01. v~ veli da $ivoo~aeeI3,iordin.DinMainBridge inlraliinTCO.sclecl.lipl,net.C3rev~ va'P-\reaeaundrcprunghicudiferile cvadr;onle V regiunL Seleclaji ",,,,e!. do,ill >i ""Ii-i ordin s.) """'rg~ undedorili D~lt~pos'bilitaleartl.alrimitelit1Upelil sp<elr.trnponor,is.)-ileiepona!iiiesir>guri.ftelmp""mlruvoipepjanetl,Pe aced<l.1 planerl vl veti lr~li In poslu'~ de FPS--i<l(ieu,>develicoordun3re5tulacti. vil"Hi,AVC!igrij~IMoorte'e<1eirevocabi. I~. I,>dile",n, de po,tur.l, dad.lller egoulvO>lrurno.'re, alunci e mort peste lot

In.'nu,nitemisiunivCliprimiun

."'ni ...... nldegenul.Weh.""in'run- >

"Wlic~liv.'M"rine'oetalipeSea,ching penlrua.is·l,ipeintru,i,ia.i.nihil. Pep.rcu,"ulac"'loroperotiuniseLali,i C~liv3 medK:i pe Searching pen'ru a·i g~si pe r~nili Si a·i vindec._ R.!nilii c.re n~ wnl (lej. in Medibay~~ ,,,,,,,,,,,,nd s,J.il,imile1imanu.l.A_apmpo(lein tru$i, v~ rewmand Cd alunci c.lnd v~ trezitiCUeipen.va.at.liali,-",,-,,&iapen. Iru,hunleboypenlruc.laV<1isansa.a 'Jm~n~, f~,~ Mvele - se lurl, domnilorl D.c~visespunec~.velipe=n.lcu Incl,cede oboseall mare, liveli g~,i noI.lli cu gol!)en, Totcet,ehuies;lf.celi

~-

Cu'nspune.>m,par!e.:t"""",,,nant:i. ce. maigu.l.ta ,i m.i hi"" realizat.l a .'eslui joc ",le.lceea de.imula!OL Pri· vindecronul,vl!\iobse",aomullimede )er~5Ir~· ji de butoaneca,enu conlin moimulldelreiliTerepepo<ldecxpli_

principale. un~1 de!"ensiv ~i ur>l>1 ofen.<v kI.l~~a~~ ... ). eel defensiv esw .ICiUui, din!t·un Shield ~i un Cloak Sislem_ Ambele.u"""';"dec,Ueunelememmine,al """,ific I~radecare nu luocjione.lz~ Spree.emplu,Shield.ulfol~ePluIOnium.A' .... eminer.levlrecomand'l 1"'.""li!O! limpuldin bel~uS' Trebuies.l .pun C~. penlfU. ,.Iv.e"",&ie, oii-tom i].11,pulali,llduceinlcn,ilatea<;culului,i a allor ,i'i"m. de care nu aveli nevoie 1" atllltnil~,ilualii, Tractor Beam-ul fXI. tefifolo.il,ic •• i"emdefeo'iv_imobi. lizare'inamicului

Sistemul ofensiv, cas.l~ic.:;a, pen_ IfU c~ J)O.lte r. con"doe'oto<>'ocum ~i def..,.iv,esle.katuit~ dimr-un""voiumi- 000 doe ,ochete(deplndedoetipul de ROV3). tunul prineipol Si dou~ tu.ete core io( po~edin PTA SY'lem.Ace<tea dinurm;l !rebuie ~ctiv.le (!eo3recelrag in lot ce inlr~ in r,Z' 10' f~f~' newsi!. conlrol Tunul principal .. I~ r..comandat In 'pe-dal e'pe"ilor, deoarece nec ... il~ogr~ m"dJ d~~"~rcillu

E,i'l~ un 'iSlem deghidare, dar eSie exlrem de r~I'li", TOIu1line<ie p"lerea de'preciere~di>lanlei, vitczei,i direcliein3vei.d"""".ideexperien\' L.capilOlul'.c)lete"'jlOI'puoemulle, av~ndlnvederemullimeaC3legoriik"

DeC<! ""buni in libe~ate/ln .ce,1 cadru e,iSl~ dou~ nfJ'Jri de nebuni: eei maima,i.acei.e.",.uc"'",jocul.ire pre<"""'li cu m.lnd<iede (~treacesl DerekSman~i~maimici.rep<ez""liJjide noi.ceica,ejucAm.ideeadejocesie foanel>.Jn~. insll joctJlin ";ne esle mull prea mare $i <:ornplical """" ceciuce la unbilg>iim"".debug,ufi.Apoi,reieri. lor I~ COnCeplie, p.~ea FPS ~i Ce;l de,.,1 de lar>e sunll""ne pro'l feolizate din lo.1tepur>eleledewdere ...... iplqinpoilte "cel" le~al de complexitate. O"C~ am 1.,ce,'''''l!acliedeg,aiic~ am putea spu no c~ libeMale3 oletilll in .ce,t giganlal

jocurilorp"c.lculuIQtpoilledadepen denl~ ,i poal~ e",. obse>ii, Acum, 'in cer.c .... aee.licitilmaisu'nupoilte dedts.1v~bilge1nc"'IA.Penli\lmine lu"",," "'pt."ern.t~ de joe. clpalat un lnlelesloa~eprolund$i ..,de<i3$011fl de I. 'i"".de.c ...... n\lpolvorbidin p<"!'!geCIiv3celuicare':;i.runcaop,i. ,ire ruga,~ pesleet Rel.liile(~reexi"~ inl,edileritele, • ..,dinjoc,mod.litate. <lecomet!,lup!ele,totul a devenit un iel de'efle" "nlellucrua~'iori, 1mi eo;te lo.nc ~mu s.1 e'plic unele.'fl"Cte care miemiSliporJI.' deevidente, C.o p."lel~, or flc. ,icumarlrebui s' "<plie deceobie;;leleocup~ un volum

in'p.liu,Adidpu"i,impluilocup.!:, cumdece1ESle ... del •• inein)eleo;,Da· c~ il veji juca. veti lnlelege"" vreau >Ii >plln.$i.haide\i,nupol5llocuploal!i revir.Llcuun.ingufjoc:.nu!

prim.!va,aunseqt.>el.S.nle<;rui..". Millenium:Cene'.tion.co",se.nUnl~ m.i"",,,,.moicomplicol,icuog,al1cl nel ,up"rioar~. De ."""""eo ""i,1ll ~nsec.lnviito<.Ad""in~on.li""

Di'lribuilor N/A

Ml'IOOri.RMt i'>4MB A<...,;"r~,"JD minim 8MB

G"fic;o 13/20 Sunei 13/15 C"lnC'l'L1Y 2(./30 F~"lin~ OJ/05 Muhil'lay~r N/A SI"r~lin,' 13/20 Impfesl~ 0'.1/10

NOIa:n~~2

> :::::~~':~!:::~::~~a~k;se~

lapufule1i(lnaioletre< .... "wup.'ide copi'lnexcuBil'deioformaret ~ueI!ense apropie$imailndep.JrIA.,;elru,achela

.. <lelenisHeadDoobleEx1ffiSioo Triple Powe' ,""u,ile ,~mase de la picoicul oomenilorde serviciu. Cu d<>lJ~

-"""""

o mioge de 0 <;lJloare g.Iben.l. poa'eulOIg:llbuie.prOlejat.ldeunpui murdo'<leun ",ri.ru""riou..a lu" p~'.d,umulg"",al.fi,m:;rii""te<eoU'i!e<lellmi,dinc.mpioo.tuldela R"landCar",",mndl<wil.ldeuniidin

dinlrec~le"ci ~,~s.I'uTi ",mnificative ale trecei mai d~ r~nume teni,meni ai lim·

lelei sale .dun.te ;nl'-<> gfimas~ ad,..,..,~ p!JluL printre Care '" num~f~ Gu<t."o

a,bi""luiJe,eollo,dealtfelotcntlami. Kuerten,Seb;t,lionGro'jean,Kieler,i

Dernentie_J,mingeanoa,',aestedes!ul de$il"n.1t~mai.le,ddiieriteleterenufi

z~~d.,dviliz"i,Ain"Alalji limbiW3i"" .. ,fieca,ecampionaleste come<>lallnlimbal.llii"-"'Jl"Cli"".I-.l pl.kulmul~",,"

Da, a "",li~31 $i cA ju<~torul conlrolaldecakulalo<es'efoarte,l.b.Dac3 nuf<>cedubl~g~al~.,,'und'igu'nici

~u~,~~::i,~::,~~~~;.~~~~:;~;~~~:

1"'.lsic"'neneMtI~

)acull.duL>ludeasemeneaesteo hib~, PMenerul e;le un b.l.1~1~\J care, dac~ lace un p~s, "". ""olru di I·ai rug"'uu~,cu'.che'a",,'tecap,in s<:himb, advers.Jfii se mis<:~ de F"'rc:; vi.,"Ior.,doopindedemedul~I •. Nu ~;u<lece,Ca ou depinde

Ming .... loc"".~semaiinl ..... b.lde ce <>are ou poaleniciCllm s.'l ias.'l din jocfnli""",lmeciului.NormaldexiSi.l fJOSibililateaunuiAIt+F4,da,nua,vrea s.'li.s.'lchiarp~n~inWindow'.ul ""ca_ reoricumnu·linlelegoeapreabine.5i m,i a,eo necla,ilatc, Cine Qa,e,..a gan. dilla.islem"ldecDftlrol.lmingiilNu "iucumseface,dorceledou,lt.sre ""nlrul"vi,eamingii,untEme"iE,.. ca"" .. ,DUHlt!Siimagin.'i-"Aceimb~rligarededesle",'epe,""atur~ .. , Partea !imal p'<>aSlAestednicimaca, nuIe "",ischimba

Qricun,CUl<>aIeace;lep.1J1ijllU1l'te, jOClllmi..,pl.lcu!.AfD51cev.diferil:;i mi •• I.I<:ulpl.k .... s.'lilj<x_l'enlruun "mpdeslul<lesc\)rt.d.lr~.mju",,'_Un mod ,el" •• nlde.lrece<le I.cev. I.

lillu NGT_RolandGo"o, 2002

Cion 5imulalor'f'Orti" Producllor C .. ap.;ce Oi."ibullor Wanadoo Proc"". PII400MHz Memorie RAM 64 MB

Accel ..... "'JD minim8MB

Sun,,'13/15 Gamepl.y 20/50 Feeling 04/05 Muhiplayer N/A Sioryline N/A Imp.,.,i" 07/10

Nota:S'~,,2

>Bru5C.U$ilsed.ldeperele_Toal~lumea incremene$lepe>C;.1u"".AIIC""",le

C ...... serichc~v'JlO'ide.IOX>ldin P'" .... n;1 pe Care til; .... sub "'" ~i tOl\J,i nu i,ipoolelu.ochiidelawlinulcea ;nlr.l~nb""iii linepetoli '"","pea pnnlimpl.",prezenJ;1.Ceilreibodi K.rll se ridic~ de pe scaunele lor de lan_ g~ ul~ II seindin3cu ,e,pect. Alice~re () bru5C~ !cn~"lic pl~cutl de coldu,' in p~nlecele~u_Ochiiih,uUmez;ljicu omi,c"rec.lcul"l~i>iume.e'lebuz.le <u limba, n..oo.p,inzandu-,i priv;rea dinochiired:;1l1E"p.!>.ltoriaib.l!!: .. wlui

micdeln.lllime~lOO.tj.i~dei~_

o pe<Wl\illilale din lumea I-Iolly-

wood luise'i<Ik~del.()ma5lidin

seq;u VIP. baNlul ~i. <u 0 privire

cenu~~enimicbun.se i.-.dreapl~.p,euSdinddominat.l.de ,iluet"P«'"pUlinde<lulitlpriniumul {rabucu,ilo,debun~ ".llt.1e "prinse I. fiecaremas~

Alicese","z~ ma; binepescaun '"."'~ndu·si c~.oa <eva nu Inerit~ picr_ duLDemullnu .. am"i'imli(~ade!.\.n,lr~ ,i de emojiOl1al~, .Nici c~nd Jimmie m- •• (in.can;m""'alt~ir>evaln"'3ra balululdeabsolvire,num •• mpierdut a)ac~inla!a;Kes(u; b.lrbatGlfenicim~· ca,oom·ain"rronic~cuoprivi",_.·

cands!rainul'l"rsetkereacuo excl ..... tiede ... 'p<il~,AlkeS!iuc~c""~ nu.,.(einresuIA.Ce;doi",cu~(e.u. .vm •. Bru<cVili'iTu'-'$!i, m;l/' e.te.te_ •• rnooxul 'l teoota.., Ti.au d.( ~j(ia drumul de I~ r.lmlri a~ de1iremel" Cem~Arno.lde, ere,i c~ IOjjiac

ce vor CU rr1in~ (I"p~ cum Ii ,e int"mpl~ lie?·

Alke'lup~ .cea,\Ain!i!mpl.re <chimbloorul

Cum, ced, loal~ lume~ ~ v~.u( lilmul Die H.rd2.S!i!ic~(ov.r~sul Bruc:"Wiliisaluatp<><e~I"",;ilnm;linile proprii" irICearc~ s.'I 0 !;n~ cal rMi ronfo~abil l'O'ibii. C3m a~el.~i lucru '" ~~z:pl~ ~Iln jrx:ul DI~ H"d; N.blomi

DuplceJohnMcdJne~ifaceimr"re" laiJ"I'<.'Cefe.l dcC,~ciunlntr-un mod triuml.I-lirnuz,,,,~curor.,rl.sc.r;',,C05lUm lopalru.ce,il"'''lof,delaccusirete_ esle nollOil 0.11 .. bat~ ~U leron!,!i detalie imemalion.I~, lerori~i ce au"_" mana PI' o"""""suMldeb:>ni,diI,,malaies,au PJ<~peSOllalui_Ma",~I.l._De parc.leinujliuc.1~i"",nevilSl.l~ teIec(ll1;)n(l.)nuiea1ingenimen; ..

Ti'*'<lexoaiIC~lin"ca~mrnul. jocYlirICeafC~s.'Ic"""e""""~isenz"ie OeaejiUneno'HIOp, da''''Ie<lepa~ede aCOSllll(:ru. C~nd, lotuSi, '" pare di'-'$!i (inu(,ul>t~rt5iunCde'.m"IuIMP5_ulu; d;ndot;'e,se)'c~~lcdomnul""reji" irnprumut"i\lOCe<lllliJohl1.:i,eo.l.lo m;>,iml pe un IOn de G"y p.,ade

Lar.api~ul,unel.jocuISildesiulde prostVocilcP"fSlll'l'ljelorrMJ5Unlnicipe dep<lnece.rfiirebui!.lf"'johnMcCI...., ~depan:Atoonai.,ii"'"lizatc.li_ ...

:.=~~ c~~~,,;::~~:~nde I.

grkjinitapotwe_celrnaipWivitll""tru 'linewbC(lf1troiSOdeo<laleci.iarHam Gnbera.ec""mai!t\<lrec.mtit3tede pn.o'lece poore imaingu .. unui om de 2 merrisi 10si 120dekileinsdlom, ~><Oa5ede"""""'n1veridH; "",Iilille, r.ia1il "'rklc.oraia1:l.,... .... lul

u .... iglonll<l'StelUier.rulu .... iglonte.i.r unrico$<_'lJr1YamoMJtocazias.l.ooc.!<;i .... ~curn,RicOj<'lrriprobabilinN. k,'lornIPla>::lSeint".rce

'rlgine·ulpec,reaioSlcon'lruil loculestelilhlcch.cellolo,i!,i1nNo. One Lives Forever~i in Alien vs Pred,· lor2,CUlO'le oce>tea nu ""vOOe. Gr.· ~c. e>lerepo<'liliva, pliCli'ito.re, rmnot""~' D",~ te~irnbi prinbiroori .. u prin ca""le Ie love:<li lot de acele.~i culori,ace~it>Oligoa""puli""lanu rn.lr, acelea$i nu.nl~degrisp.ll.tcit, Per· sonajeleWfllc.ms.lracrealiz,,~.dup.l cums.puneam"",isus,puli""poiig"""" s-au foJositpentru cre .. e.loL Doc~ avetiocazi.,merit.ls.lvAuitaJilam5inile lor, SYnt giganlice. pline de pete ~i "u lin "'peel boln~"ic"", (red ca Ie-or fimlm"I,m.ibineu1'lOrorcimuncito,i inmin~cu • ..,meneam'ini

Fillllu~loledinlimpuljocului,unl destuldeconiuze.I\)"""ajelefiindprosl r~alizaledin punctde vcde<egraflc, nu ~ip"" poIi da .... "'" care din ei vorbeoc.Gurileiorul'l1'lol""'CUfl",,,,,.riu

gen.cv.riu.undetrebuiedOilr,.de, chi'i}i .~lnchizi gural.timp, In timpul acestorfoJmenu.iposibiliiatedemir care,nulipoliUiamacaroonaunuileroriOlca"'perorea>al"sreuini3(;Jta,ci trebuies.il ~$lep!i p.in~ lermin'.1n lim. pulluplelor,contr.tcar-.:lida!iitlii~i;uurd j"faIJdiferiterep1id 1.IIra'einlr-<>engle~J germani •• IolC.rel~f<>Ces.llrogicu~imai muIIJ5<lIelnfej(!lelor~t.ledepistrui

Cr.'ICJamomor~I'Cel.>ilipde vr<>otrei,ecideori.Cumterori,tii,unl cu ,uI~le, i"modele ,untvreocinci norm.1 C~ d~de'm nos in no, Cam tot CU acel'$i pr~p,\dil. ErJ unul mai gri,un Silla.~r"cuJ.cr.tottimpull"i""in"re CredcAeracaluldcbiit.:lie.I~lorJloro de<1aJionalilali,Penlru lncepul a lost """"nl,d.rapui <hIbia.,teptam s.l-i

~i~ =:!!:.i::nd~rdl~:

fntlifnitdctreiorilndcee.sl<ocapere, demurealnu.uncoit$ilr.!geadinaltul

$-. v~'ut in jo<:ca licenjaa lost desluldElimi"'l~,inlo..lefiJmufeJeles-. evil;lIs.l"'"atcfaJa lui BruceWilli,,",u a lui AII.n Rick,,",n, M.if~U_ TOilreoglin

~:I::C~ ~;:i'C~~~ ~' ~:~~~,~' :;~,~~e:U

li.ot p<!"onoiull~U

,~n~I~Jii, Nu ... Ie obi,nuitul health bar, d.i lrei indicato.re, Unul ,ub forrnJ de pl~m~ni ce indic~ 'Iamina. un creier penlrumoralJioinimApenlrustarea fi'icJlncareteam.Slamina",modit1cA ;nruncliedee),der.pidtemiSli,de ",hurilepecare~faci~ide'impulpe careitpo<'lrecialer~nd_CutOil'~Gj .cestlucrunumodiflc~nimicinlimpul unei luple, el'e afec\e",~ c,,,,d ,rebule ,:lscopir.pededinlr-unlocpericulo" MorilluJ",~ded.c~t.afl; inlr-o,ituotie ten,lon,lI~, dc",,,mplu c~ndesti inconju,.1 d. 0 Bro.z~ deenemic;. (u toole"leonu,'mv~.ulniciunielde diierenIJingall1eplayciinde)'icu n>;Irolullap.lmant .. ucuellamaxim

Normalc~~n~l.urrnJ1U101"s.l-i b.1!ipen""e.~iar~i,'''''~is.lprore je.iOlr.luldeOlon~is.l~idup-.ial. ogogoapl.doYJpoieruOOamna «tIia 1., Dar 1o>leMtea Ie facecu senlaliacAjocularfipululmaimult,mai ale< cu engi""'_ul de GI",a avulpa~e,

Unlucrunouintrodu,lnacestjoc aiO$l$i$lemuldelinVievidenl""'pra

Di,trihuitor W.n.ciao

Qf.rtan! ~1~nO~'~~~Oo2n~;rx

Proce,ur PII400MHz Memmie RAM 64 MB Accelera",3D minim 16MB ON·lINE _w,k.li,lO,COO"I

Gr.fica 16/20 Sun.' 14/15 Gameploy 25/30 Feeling 04/05 Multiplayer 14/20 Slorylin~ !'I/A Impre5ie 07/10

,itepecalegorii

la-ti oriee abonament RDS Link ~i primesti gratis eel rna! nou ~i

mai puternie anti-virus: BitDefender.

lat!,d.c~inc~ nu Ol'ii, li" •• Oon.mon'elor RDS Link

·MA"LINK/con'dee-m,iI:3i/lun! ·WYUNK/150redenavigare:4$/lun~

• NIGHTlINK/,raficnolimit.,intr.orele19.00·ij7.00:Sl/luna

• POW •• lINK/Ir.ficnelimil.,non-Itop, lO$/lun~ ·c,,8LELINK/nouaconexiunepormanenl.llainlernelpnnc.bluTV

Cee8itDelender]' e£~!~~~

6IorWindowo.,teunpachelunic, imbunl'!\it,,,-,reimbinaputereamotoarelor .ntiviru.cut.hnologii,uperioaredefiltrar • In,.rnet.Dotatcuunmoduldeactuali""re .utomat!Live!,BitD.fender,.actualizeaz! d.fie"-,r.datlc;!ndutifiz.torule,,.on·lin. Mai mult deca\ un anti·viru"BitDefender .".un,d""lratfir""'.I'pe"on.f

acesiconlract.Penlruc.'lnu ..... ud .. d. ~deacubanu'''''''lruadesc:''''''''ic.re eSlem.ipu'emid,corp<)<<lliileauince. ~Ul sa so j",oc~de-. razboiul re MarIe. i.r(Nc.rev •• VI!.,.n .. ~.Ic.lVige," ob!ine~conlraclul ,i"",,"rea de.-i di .... lrugereextrateresl,i cu a"".

in conclu'ie, juc~torul vn putea ,leS" Inl"'celedou~ factiuni c.re.., .flA in conmct:RedSo:arRobotic<sauTerraflux. c.reauunitalidife,ile.t.ctic3asem<l· n~to.re ji ,unl rn~n".e de 0 rncredibila ur~ una jal~ de .113, Nu exi"a seenarii sau,ingk>-missions.doarcamp<tn;"in c.",trebuie s.\ alegem una din cele 00.. u~ p~rti, ~ie(:are p"rte va coniine 15 mi.iuni.urmOlcdeur\.bonu,.la,f;;'1'i. 'ul fled",i misiuni vom a,e' posibWla_ Ie;> de ... "",ace..tafiindsingu'"moditlil.'ede.",luomi,iune.del.cop.\.1 AM. numoi d.c~ nu aveli in'.n!i.,J reluali \OIul de lalnceput.)or:ul oferAji rno<Ll ...... llipl.ye<.cup.'lnaI.a4juQ·

~::~=~e~::i~~~.CU .i8uran~ un mie

--

Spr.deosll'birede;tralegi;(eclasice

:I~;; !u;:;,:=~~~/;~~ui~

C~n strategie3D P,odudtor Me\rQpolisSottw"'" Hoo.

Distribuilor luxx~, Enl, AG

jocresu!Wurelrebuieeolectale.l. ineepululc.mp"nieijuc~IQlUlvaprimi osum~ de bani pec.re <>v. pu.e. fo. l05ipcl11ruuneleupgr"d ... uri,D"p,l .ceea.l.lneepululurm~loareimi.iuni. v;rprimi031l!isum.ldeb.anipentru ",esleupgr.de-uriin,ilu'li3inca"la rcalizol~numi", recorduri 1~~ea pre<:e· d""".E,i,taunfooodisponibilinfie· caremi.iune,Din.C6Ie.ne"""'''''le~ conSirui I. bilbi (cevA e.re ..,.rn:;n~ CU

o poa",' de leleport"rel robojli prin "P~ .. rea t.>lci SPACE. Fil!C~re unitaTe C"'I~ o.numit.'lsum.l,Sumdi""""ibile!i.nu. mileelemenlepenlruimbun~1;)lire. ,1(e,IOra, c~re, bineintcl"" In..,amnJ 0 .II~ ,um~ de b,lni

~nu'rale!iQ'elipule.construi foortemufleunitatj_ ~onduriledeCAre dispur>e!i.unl des'ul de mid. o v""" bun~ e,W foplul c~, in mo,.nentul di'trugeriiuneiadinlreunit.lli.1ondurile chelltJilepenlruerNrn.eiI<'reimOfCin conI Si V(1i pulea ",.liz.onooAunil~le. CidulaceSla,epDJlernpel,p.inlTn mom""lul(3ndunadinlreb""eeste ~$ire>pectiv~1;)b,'Ir~var.1rmne oo.r cu unil~!ile de pe han.):

Creare. unei unil~li d"rca,~ un limp deslul de mare penlru ,.,igUr" pMiicarearama,cuelepehil"~o .numn~"'periorit.tepeoperioad.lde limp. A<:esla e<lemomentul In care judIO(ulpoale"lacab","inomic~ii1i poale di$lruge nivelurile de .an~13le.

B .... di$pUnede3ni~urides.lln.ltale Lad'Siruge",. Ofic~ruiadinlreel"va des_ja 0 .ner~ie pUlernic~ cor. V,l dis· lrugeunilAlileinamicepeodist.nla de<tuldem.re.Victoriaeste.,igurAlll~ celedinurmademodulinc.revomJli s.\necon$lruimroboj,i,piesele,icom. bin'liile pe cor. Ie vOm face din acellia, .",zarea pe care "'-<>vorndain spatiile

locul "reogrofi(~d"'tul de iluna penlruperioadaincare~f051 rAcul. Da, ul sunleliSUOlinUli de un~CC<'ler'IOf grafic atunel v~ veli bucur. CU sigur.nt' de cfccle de lot f.lul, Trebuie'~ linem conI de faptul c~ este un. dinlre primele stralegii 3D care au {ostlan .. lepepi.(;i Carner. se va putea rOliTnoricedirl!C1ie. exi'l~ po,ibilitalea de ,oon1, Interfa!. in sehimb nu e<le lOMe prietenoasa 10 1" ceput Dup.l cev~ veti obi,."ui fMAcu t.stele, car"sunl pre,entale Tn prima misillnecahin'·urilab.zoecr.lnului, luc",rilevordevenimullm,iu!o."e

c~ ,1!recul m.ipulin deun numar de I. nun'~rul pre<:edenl de LEVEL, ~i r.venim;n ~CI!O.~i form"iepentn; ,1 m.iocup,1ul1picde,p.jiu(ulextelc l1lel.p,.f"rate,Tr",,5nare"erjrlulde W."el"nd"pIlrcl","li,",ir'p1ul(~HL nuvinedelahitlor,hcloo,halva .. u h"lt~ h~<elnill, ci de la Hali-Life. Rev ...

P~id"!Ed.ri"ptulcltnanumile c<",Jiliiimlplacpo,~tile,A$.dlui(e Inc~ una, n'! Plo.ia c.!de. in rable acide p"mc1~luI3COpllfi,urilurCMUrilurde 'omPilnic"lecelo,IOOdechinezj_Cru_ ce.rO$ie.m.i"".dcrucile"'l'iideru gin~ .Ie (elor 1.799_799.900 de Iocalnicioblicizatiocul..-pelondi.>Ciiolg.llbui, erau ur~te. Ghi U I~i '-~c"" itl(~ socot""I.I3IJmbr.uneieliceB51,cum<e inl~mpla", de mai r~ma_~ 100 din 31~lia. V~~u<eelc<Na I,'n!eme!despre ubomb.loblicacu3numile.finit:itif.jl d.golbenp;!l~idemetrucindzeci. in£ crede. C~ 0 s.\ pioe in Tail,1od., c~ dOilr ei irlCepu><!r~ cu .nne chimice {referinle ,"pli"'~I"'C' "ol,,",ul istorie post halo· c.u>!.A"..,,,inIJre real~-SIDA)i Rulel. T"il"ndel~ de 100 Chim), Ecl3rclau d.'lilgr~mad~. PrlntregAn<luri, i",slreCu,lCC1IJinurech<',darnumaiavu limp~"'g.lndo.scldeoa,e<;eiij~i p'in (elall~$i Iovizgomorosinpaoza 0.'00. Mu 1u sc""",capul "incoo~i din apro"i""'l;vacelc".i moti"", ii r~· ma ... amlop'''''ndp.'lmanlul...lO!mai de.apr<);lj)e cA era moale. Re<tul de 98 ii puleli vedea I" sr~d,03 chinezoologicldinMelropoli'Chichirau_l.rcon ""trI{)o(!esleicol1"ibuliidedoiarabi1i jllm~I,,'e"~ pUleli 1i jue" cu ei de-a Chi. ,,~w v,. Ore7.u, un all MOD de Hali· Lif~(e"" mai recen!. Jns~, reven;rld, G"'uc~ $peleJ~~ i$i m~ng.li" unul din· Irec~i cinci bi«eplicuceilalli palru_Ero uobieITrIOJI,$inuuoMadMax,Wao derer,MCLe.o.6rST""y,Die<er,ld.t-.o

Mulo'ov!iminibombeOlomic",i, bineinfcfe!;,munitierenlru'o.l'ec.1,lliel IeliidebibelooJri.I'u,I""-omM~dil,,,n~, Crcuce al"", T "nul de BUllJna, ~i cw, bombe.ln\r~lnul1"din"e.mne!i rAma<e 'rl,nil din dou~ motive: designul de nivel I",,~e lrumos Ii oine f~CUI Chi., d.;c~ e bela ~ din c.uU d ,i·. ~p'ins ligaradel~unM,*""".Curespawn$i OJ kill_ .. "il~_l. 5Opre""'l~d;n """ Tn ;w;eIa~iloc.Seminu..ac.\\debi""ef.ku1 t01U1 ~i5O g!lndi cA In viii"" dnd MOO· ulvao(e,imaimulteposibilil~li.o!Jli """ite.Fericj(oiJp.llncaolidemuncl, pIec.l ac;.:tS.l uncle iii g.lsi Chine~ul mo<l. I""'lru<auil_s.l·;de.ldem.lnc~re_5i u"e_~u"",ir~"""doar97.

Acliu""adinidiOjeniieOemai,u; sef"'lre<:epeslec;ev,limpintr-olume postnokH:<tu.tid.Tri,\ulever>imenta 1000ded.n~tdef.pluldtOimaimulli a"""ic~ni mu,i<e'~, "";dem. MOIi",1 a foslg ....... atin'P""ialdefoktsireaOe dllreo parte combatanl.l a celeb.-elor .bombe1ail"ndeze",annechimirebac:. teriologice <Ieo>ebi. Oeeficien",~i..,(oIosibile_ 51",,~ Qomnului, un mi< 001"" tivdecercet.loori~udescoperil_l>Jfflii. _t>omb.loblidlcug.olben"cucareviitorula......,ildin"""Uniros$i .... o.ange. Ac5Ilocruadu,inevitabilliintnOO pl.kutI3!C;kk,rea:;omajuluirnor.:lial (u.",unmiliardjum;rn,>ic~....,a"x_ Iraordinarlr"ze"'elOfnalion,l,,de,.a pun_De«eeea.<estrazooi.fostdcnu_ mil Holo-C.u .. ullsod. c."stic~ se lolo~teIJlabric",e.!Jpunliluibiolo~ic ... tnulluhah.hah.h~)

AceSl.lrtiwIJI",tsc;ri"ub"monin iMc •• ,meibiologice.o!"CJnimicdin

~:e:':~~'a~~::.l~~;~I~:~rl::~'iva

dintr~ chinezi <e!Coall Ofezul precum d, .• ,potri.icure.litaleadin.ce,t arti<ol,.ces\aesleprublemalui,care operlm<;l",v.rezol.acur.ind{muuho_ fl;oh.h~fl;o)_ 5i ori<um au r.lrna, 97

Ac ... larticolnupo.tefifok.,itin !Copurim.leflCedegenul-ceidee 001\.l;!J lac~ "bomba oblidlcu g.tlben"_sau _ avem ~i no; annele noo!lrebiologice;§;}lelolosim. tOV3rJji!Dea""""""alin..aarnintesc c~esleunbela._dlnimH:nuesre def;nitiv_ln<ee;t <eprive$"gheisele. nu v.\ddecenu ~rpule~ pona """"". nn !J.mintescdel.plulclceidnd bk<'P!'icd~iGreucesunt~"" 'el.tivFocti""li nlJ au ~ic;'~d;nnH:i in mlInecAcuviziuneameaasypralumii. Apoi,chi.rd.dnup.re.articolulare leg~tur~ <u io<;ul, S<Dp penlru care • .I rccom.r>d!J_linsl.I.li,isav.l

~::~~n:i~ic~:g~;; ~r~: ;o~:~~~~r.\nd,

e.i"~. E"e door 0 iluziesublimin.l~ .enil~ din ",bincon,tientul natural ji Imvoc,iJil,m.leficaldtitoruluide pr,-1ulindenijideniclieri

Sierra Horne \NebStudio

locuri'JI"Ciala""""'jalc.C.ml.inlra rro in "eeare insul~.I.'ing.ldoculinca", am IJsol ,",va. "'vag.l'ic~le un p<Jncl clesalvarE

Pe01oro.,ilualiaelle.lli •. K"I,"va imborc.peWindDanc",.on,wJr. I'id~cc v. pule. II upgr,l(l,l1,\ in (onurile

~~:~~e::"~n~;::iU~K~: ;,Uc::·

"" ..... i.Ac"'II.sevapulearel.cejHin consumarea ",zervelor de lemn ""ca", lecolecl~mde I. n ...... ledislruse$iprin CQn,u""",,,a p.melor de rtlervJ. Nava e'leechip.l~ CU dou~ lunuri. dor, in 010- menwl cflnd ii iacern uPS"""'. nUI11~rlll nCe-;lOr"poale~crc".d.o!l,lIJcu Capacil,leade,loc"revacfe.le",ll ""i,lenla no ..... i c~l!i vile .. acesleia. f>ulemechip.1nav3Culunuri'JI"Ciale c."'~lrag~cuga.>i~rivaechi. p;ojulu.advers.bileculan1Uri~lru

~~~~u:,~~e~o;c~~~'~~~~n::;,ce :~~~:.~~I!7~:I~e' c:~ ~,~~~~~'"~~ I~'~:"~J

tiinPirates,oar,if'€nlrU,luplO<;una. veledepiralirivale

COn1mlul,inambelemoduri,""e (oaneul'Of_Ca"""apoalefimUlal~ln

.Jetway VVonder BOOO/GeForce4 MX440

Dindragoslel""',rudelaliilegr.f",e int..llnite in .nuon~e joc\Jfi desprinse p',. c~d,nfWIh .. '~fac",,~prc~are celeic~,emi .• oieritdelidi,o.nu"",,, rNac~gr.r"'lc",~.princa,dCteriSlicile ei,imiP<"eaf,foartebir>eechilibr",.in cee.ceprivClIe,afXlrtulprellcalil'w

lt~wayNVNI'W&:OJ e>leunac(clc<"OJ8'3!ic cearecapHXCSOfgr.fic nicimai"...hnicimai I"'lin dec~. un (hi""" c,.,Force4MX44U AI~'urid"ce.&-IMBDDR memori~yi<leo,P<'rfor m.-m,c'''alins,,'~ ""cl"se.\l,~ OU m>r" leje,ita'e peoccie.1 Jlc.,I,orcomr>e1il<.>ricu, ,'o,ba"ia. pretel1!ii inJccclcr>r~a 3D, CaJOIl,i oplion"e, .1CC."l ~I.,C' vid""dispune ,ideoie$iteTV·Ou,de'ipS.VHS AlllUri ric un CD cu dri"ereji un manu,'l,incuti .. ,..m.ig~_ejiun

~:~~;:::,~~Si>«rumnecwe

---

rr"duc~to' letway

Ole,IO", Ult,aPROCompute"

Tel 01·21170'90

P'~I l00,4USO(flraTVA)

'ipRAtDsauSCSt.i~ceidoiconectori

~~~:~:'~~ilt.=:~~ ~APt

1""ste,.1 J.t"'o, "'''''p'''lesum PIO ModeJ,4,i UATA l00/6&/JJIDE ConeCloriipcnlrUllniIOlle.detloppy, <ele2 f>Orluriscri~lc. 1 p,lIolel ,icele 2 dcUS~,i ~512,ulllllclip,il"_ in ,ituaji,l lncaredc1"',-,\irnairnulleechipamenle ceiol~ponu'ileUSB,exil~uoC. blu .di!ion.1 ce m.!,,,,,en"m~rul ponu rilorUSB,ace.1<i""ajungandlaunnu. m.!rde6.SloIu,ilepenlruplaciPClsunt innum.l,de5,"ure"""",iad.ug.lun slot AGP Pro (2X14X),rN'" un slol CNR AC'97.curolderodec."dio .... e,evi· r:ie.1I, indu~(in bun, lradilieSollek).

rlocaC!-lelnSOliIJd~m.nu"'ulde in".I"e, CD·ul cu drivere ~i de n<'"Cesa· relec.blurilDE

Ole,!."! OcpozituTde Calcul.t.,.,e

T~I 01·2217377

P'~I 106,13 USD (firii TVA)

IlICru se da'orea~J in """,i.1 b<>leriilor noipecarenule-.maifok>l.i1nimeni p,'in.l in ace! "..,.,.."". AI~luri de scroll· wheel.pemou ...... maig.l"""inca dou.loolOiOne.penlrufuncliileda,ice Revenind I" IJllalur~. acea". este un modelmllllll~di".c"da,i<;elebuto"nc dereglaj.11V{)lumullli,opcl1/cjcO.' unitalii CD·~OM ,i n"vigore pe brow ser.uldelnte"'el.ModulcomI"Clin

cdre""eronslruil <ug""""Ac.l. a<est proo:Lsafostproiedalpe<11ruunbirou foanc~glomer.t.Alvo<lrul

Prududlor Geniu, --O'fer,",nl~'"" ToI01·2225041

r'~1 39 USD Illra TVA)

Logitech Internet Navigator Keyboard

Microsoft Office Keyboar

Cuundes;gndeosebil.a<CitSt.lla .. laturl)abrical.'i" deMi<rosoh f;>eilitCiL<.l opoLiliemult"",jconf""abil~ a ""I"..,. lor in momenrul in ur" nea",z.lm in (.1. monitorului ji inccpem s.11~htlOred.1Ct~mca ... deh ....• ~puc"lii" div€rse documenle,mail·uri,proieclCoodiplu. In~ ... aiei ml inellld,i pe "'inc .... ,i ." ",.'iJepa~e. Fiiooun produ,Microsofi, ac~aindude.evidenl, 'iuneleiacili. Illi care, din pole,'e. nu pot ~ Uliliz.,e dedtimp"",n.!:cupa<:he<uIQifOCl'Xf' f'relCO\.ooIOilnelormuhirnedi .... ,ede

''''gurscop:un lucrudlrna,

aplka1iilede lennoredaCl.re

Therrnattake P4 Cragon A125SS

D.><::~ y~ .mlnti!i de «Iebrul cooler Therrn.lltakeinform.ldefurn.aIJlE'f'llru p<OCeso.o ...... de.ocke! A. ac~m a venit ~i landvl procesoiI",l", """,urn de 3 pY~.a~cev.de·"'lXaIOl'. Dimensiunil"""nlilanoruluiw

ioc.d, ••• lunriev.injurulv.lorilo<de 70x7Qx25mm.iornum.lrul'plO,im,'liv de 'u'alii e,le de GOOO RPM,SpeciHc

." .... or COOI~H,esIC ni""lul fo.~e ,idie.lde 'gomolullll, Din ",e"I~ C"Ul~. produc~IO'ii au incills ,I u" ,witch "e~Ooler.selOlln c"'~""i po~ilii {lu,Mid~iHiJ.">tfeljndl""l'o'''c'csla IU"ji.vonl.I.lurului.p<'nlrudimin"Jr<',' g~l~gicj_ In,.\, c(J,""'i(e,w'"""i

rece!

Thermaltake Chipset Blue Orb

SJ pre,upunem c~ ,unleli in posesi. unei pl~d .i,leu. nu chi., fc.rte ,ecenl~.~idorijilotu,i~"o.",eli,i 01 lim.f~,.mldel)Uleredine •. inmod "",,,,,,I.~f'<uelimltadele,min"t.lde <~"",."x<esiY~.lempCr"",ii chil""l-ului.peca,e.;tfel,isc.jis,lil .p<Ajili·.Adu"I<lesluldemul"imp penlruC.c"ideldThe''''''llake~ sc""tlpepi.t.\unp,oduH.",~ii ·iurepe""";adintrevoica,,,wocuj>.' 01 ",,,,,,,locking pe pl~Ci "ideo. Themr.llakeChlp!oel6lueOrl!nuesIC nimic altceva dedI unminicOOIer cese

'la,.,az~ pe supraiat. chipset-ulu; g,,,r'c.Eie,re'n<O!itdetotceeacee<te _e<a,,,,,,,I,u atJ$1l,e.Aici rnAreie, I. dip>u,ile'P""i • .,dinpI3<1ic.ia,in unelec.,u,iI. ",Iutiile tCfmoconduoo.",_BI""Orbse .Iimente.t~ normal. ca orice cool ..... direel pepl.c~de 1:ra2~. ",iel a,ig"'.rrdui-<enec"",rul...-gelic.Oimensiuni~ "ceo<1u'"",nlSJ.20mm.Num.lrulde roraliieo<1"de 5SOO RPM 01 0 ",",ialie de+/·10%.Esteconfeclionatdi".liaj de.tuminiU,ceeaceiacedinBI""om unventilalor ... u~ca""rul

Of~rtdnt E~oflKt,onia T~1. 031.S14116. 01·))13091

Safeway PowerMaster PM-2D2D

De.ce"$l~d.>,~votbimdeunprodu!;m.'.SjleCi.l· cuun rol de prOleClie

:: V~~8::~I~:~'::~~~=; ~~"::

del 'lep"'lun~itorcuc",," pretenlii de Uf'$.Mo(Iulliaritit<'CWr.cootroqiei ac<'<tui(ii!pO>ili'p"ronititHroduC<l"'"" numarp'.ljI"tle5tm"urnJ!ori.AI1s.1Inhlul dcprOI~c!iee<!e rela!iv<implu. 01 Ild5c~ndnitlli,allc;ev"decal ,ltJi€ v3rfufil~ d~ supr"!cn,iu~e Ispike.uri) P" c"relein!~I"'imcdmaiadese,p"o v"'mem.ipl()i(}Js.)~icu mul,efulgere ~i1fa",t.~c. Oi;po1.iUvulcstcprevazur ru

o sigufarlj~ (",ibit.! a"tom.t.l. frune pretenlioosA.c.",;nfnomenwlullUi

~elcclf","'3u!od<.>c"'nw.,~.l'efitru drepomiint"'83nSdmblul.<'SIesu,1 cienlsA,Ipo'slImdill."Clpebutooul.re... 1-.1 ~igurJnl"i. Penlru a p.l$lr. Ii inlegritate. componcnlelordinl,.un c.lculalor;lCCStS,,;"wayProI<'C,ionare 1n dOl",~ ,i un fillru (>Cnlru .j •. Lio;.; priz~ de Iclcfon. Penl'" "",u,i de LJr~el1l,l. fol,""ili switch·ul de On/Off ~i

priz~ .mo.:rre". De mention., <'SIP f"plul caodJ!J3tins.'lvaf"..rea.v.ltiufui·de 6OOV,3C<'SIdrljlOzillve"oIfduly" V.IOd"'. rn;l,im~. 'en,iunii ,uportOle f'Od'" dep~si )3OV

P,odu~,H'" Saleway

O(.",ln' Uf"aPROComp"'"'" T.I01·2117090

Microsoft Wireless Wheel Mouse PS/2

Cu un (Ie;igr> dro<eb~ "I~turi de mobilil~lthl~Xlrdordin"rl. olC<'SI mouse.., po.ll"m~ndr;cl fXJ"r1J 'igl.celebfi~11ii Microsofl. Dlii"lle~ue"elinmouse <Ie lirOI)lit, "CC!'l'roriu, relOlvl muite dinp(oolcmcleofi<;.lruiadintrenoi.Tolu,;'pe""udCOmpc"S<lo"e""aiispu. nem,""~"ju"s".m.r"fi.oenu>"'acef'" ce I·." cr~.'" iu",in c.lcul ,i idee. de ~ da ulflfZ.'oruiui fr~u liber .. u ceeo ce numesceutibett"'edemisc~r ... COfl$lfUC!ia~i modulde ampf"""e. ceior4 buroanc,prrnlteCl"'j.ibutoruldescroll. permitOm;lnevr.blil.ale~i unc""foo spotil ;nulilil~"'. Mou_utin ';""1''''' )egJlur.· CU bd'~ f><'inllaodislan!, maxim.1 d" 5·6 m!!lri. B~zo comunioa e" PC.ull>rtntr.urt c"hfu "t"lOrm~1" IJ ,11

clruicap.ll ... gA~~ur>cot"o<'(l",de lip PS/2. S~ IrJ dou un e"""'pflf de comu"icar~pccarel .• mauzilintimp(e

B"~a: Aloo >or;Col. .. e,'i pe pozilie?

SOficcl"l: D •... I rcci~ve"b.1d 'ignal Roger ~og~r. MlIll cursarul pc rozilia IHcu436. Ba,.: Rogef,o,icoI.A,tepI~meot,finn,,,e.cuundid.(dec.reo 1i ••• >t!I"gasaud,e"pt'). Soticel: Deja am "art<mis.Conflnn:".Bar>",Buff3l1af~$ .. Pte~lerepeal your message ... BaL •• oul 5i.", mai r;iepanc

Ofe,lanl f!.:t.mingoCompulerf

Tef01·2225041 PreI35USO(fl,lTVA)

Tombola EL ~i 'liIi1§kl$liH

Sperarn Sa va placa noul prerniu pe care II oferim fmpreuna cu Thrustmaster:

Thrustmaster· Firestorm Dual Analog 2 Gamepad,

Ce eete produsul Safeway PowerMaster PM-2020?

1 a) prelungi\or b) de~te c) seil

..... _. . _ _._._._~~~.~_~~~~~~~.~.1~.~~.:~I~~~_:~~r_:!.h!~~~~~~~~_?~~_~:~~~~~~::····_X··

Tombola LEVIEL ~i _I ""m •• _""m., I

e~~~r~~r~~o~~~~:~~:R;n~es~~~sa t~::~' ~=:=:3~~=~h'=":' jU

OP2CP4.2200Bra~ov. 7/02 1,__j Ln,-", .

HarchNare Freaks

Dinciclul.Unii nu'ucc I1,.IIlCO, "I· Iii I~ie frunz; la Lain;", CO"lin"~I115eri" ciud,ltenilor legate de obiectele in i'l' carer. SI~m 12 >au rna; mulleorepezi

~:i~~~~::~ c:~~e:·d..Sa=~ (~

anirrkllulelordecompanielilncep;.ll dead"1'ldese~ ...• _"ilep'oa<eP4" Ci""stie,.me<eri~I·,~pe<:livfieore I"'n; de 11 d.u .faf~ din c.,;,l, fie ore un

Nokia Cornrnul i ~o 92'10i

Troubleshooting

Pln .... kL,l @iUXcOOOOOOOS!@oX00412I3Cre"ding

fi",:::~t,:~::~j,:di'€~rcd V" MF~;:~m.ldjU"'Ii!K:-{JJmeue51e

T -bird, 156 /(AA,I, r!.Jcd de bazd K7\0\ PMlium!.> /J66 MHz, 1&.1 OM

,U chip<el VIA 4inl (11) .. ,$' un CDWLC 128RAM, nVidia Geforr:e lMX Imoo.

1]-<J.32.Arlloprobkrn,lcuCDWr;lerui penrrucJll1II;z~s.l~peCD-<.iri_JO.m i""""'~1 ~ Ct, progr""",, du nimk_lmj .>plJnec,lewriteprorec",dsavefull,d"r nueflici,m ••. Mellliol>ezC.lamWindows Mesi""-"ll"s.lciIN5CJ.Mi ... met>/1l WinOOwsXP.Mu~ume:sc$ispetcJnu v"lrebuis.lcumpJrunfl(lUCD-RW.

~Al":;,~:-o"p~"':::'ra5ecjti

d,/ern.l}:cugreu""'gJ';'parol.JpenIm QJA .... "dpenlru.-(iar.j'aFf'S.1l1.in limpuljoculuilexacrprimuln;vel)FPS.ul ~ ia>linr",20,i 10. Vreaus.! jriuwcJe b;""penrrusi51emu/metI/lUIsJ.Jbu/. Pff>cizez: MID Duron 800 MHz, 6-1 M8SDRAM, Vodouo3200016MIJ Sdr.m,cuM5IK7TProl·AcuVIA AC'91(wu/lime/erJr;"", ... ).

2_Am rumpJ'dl><'P"r"" ",,"_ Ceni",NelS<;rol/+PS2(se".".l)cuJ bu'''''''. ~iSCIOII, fresh Di"Jjn<JSe 1m! $pUne r~ ~m cind burc"'>e,i~, v"'~ s.l J!llIlIndepotgJ.illf>oo_btm.

R:Am ,ieuomic~,ugesriut~. in. ce.rt:30 ",illSl,tr~deWirxlow<;. Sep;r.r~ c~""I~ca",jl.i!uin.c.stmomenl "'tepulincam •• puitm".CD.ulafo,t teslill,ir~"est.{.f>em.imulr.calcu· lal""",.cudi""""';'lemedeopo-r."'. Aoo.,. We haw 110 probJem>

R, Eu ~i IIlComand >l",nun!i I.

Windows Me. d.ca nuili fu"",ionea'3 To!U,i.da<:3Ieinr:;~~I~nrlZis.lllfolo,e-,;{i 111 conli'lUare, f~ roS! de .lle nriver" pentru ploc. debaz~ ,i wrific~-li ve,· ""' .... d,Werdor4 in 1. Poalenu ieiofo$e$lipec~emainoi.",uie3iinmfale pecelepenlru•,II;1ver<iunedeWin. dows. De obiei .ce.<ll ~ro,,,. '" In,~I·

@

Amomic.lpro/>lemJpeca,en . .Jm pu"".-orezolv_AmOI.15r.1W,J$enorg m,,'{inl{'(/i~ .. in'emel,!'roblem3ed '*'CdOO mi-am ill>l.lar Windows Me"" "",;fuflClione.JZJc:ore<pIInzJ'",;,*, <,~empluburoouldedJrnJaiinct'f'w maifu"Clione.JZA.

R: 1.Acestef,,,me-u~""'ldisculObilc Dinf>"l<;aleoo'imenlionatunluou ... sau <b.l.\. __ :lRezoU;"~.dar-.:""""de euloorel.c."'.i!elOtjocuf_~oiIerii po1infiucn)"re.ull"l~eio"rtemullel. v.riinddela"f'I!lolul"'I •• I,ol

2.Aiei.m~ieu"in1rebio", ... E>!i

::~'~~A"::IC:~~::! ~,:~u'I~~:

Irei bUloane, insJ d,dj tu ziei C~ Ie are,. no<o<;UflaU.TQ{u,i,vorblndlngeneral. unsctdeastfelded,-M,resunlcetede--

~~~":i~=~H~~~~:~~. :e4:~lhcom.

piltibile $1 eu aile modele 00 moose-uri (n.f.r~decelepenl",careau fO<! ""il"_incB1,eAs.'Ileeauli!>elntem'"

ne>(edin p"cinadriyerelorplkiide

b.lz~ ,i rna; .1 ... seqiunea care se R: Problema ,. e legal.l. dedriverele

ocu~rlel"'ne"deASPI "uS<lir"lcein"'I~lela.t.!u"'tamulli.

modio,Window,Moprobabilelleo

Am Q m;C.l_mare~l~utJ~nCfJ ~E~ £~;~~~:=~;~:~

cump.l,orrcvj,r.,iunje2OQ2carecD". i~eve"'u"lilaiealnc"re"{e'l,,opu,l.

line>ijoculf~ll5eplerrilCoro_Amin!l;l. di'p"lili3ciienlilor,ivers;uni"ledrive

Iarjoclllci..,eJnd"",ausJ·ljocimidl refor per1rru Window!; Me.

e"""e,vl.2p,lnic ACCfSS_VIOIATION

Tombola LEVEL InterCom Film

Va oferim in acest numar 0 bluza "Men in Black II".

Realitatea Virtuala in Romania

'_,(fr.4il1vIfC~drr:'rC ......... - ~

> ~~~'~~l:l:~;a~:n ~=~ <-JIe

'nspllal~ dinewnimente .... le_ln coroduz .. folmulnunumaiUesle inspirJldin ..... enimentereale,ciesle chiarocop,e' realitJlii. Un 'ir>gur lucru arfi trebuil ,..nlrucafilmul'~ nUT]eo copie, cl S~ Tie re"liT,teJ in nudilillea ei pet'$Onojui p'incip"I;~ fie chi" eel c~ruiJ i 1-<1" inl~mpl'lloole.ceSlea si re'f>e'Cli'ul .. \"iMoc.mer~deluat v",I.,-ilnlocul"nuiochi.D.,.,uncin.am moidiICU10des.,reace&1film,cideo p,oduclie SF cu cybor~i. in COr>Cluzie, aftrebui s.'I nemullumimcuceavem~i r.\r>umaice,ema$amultedelilvi.l~

()esp«:'ce-i vom.l tohn Klein IRichardCe-rel,unjumali<lrenumitdela Walhin81Or1I'os1,a<l,';n,de<!u;bani ,..ru",a-sipe,m;tes.\me.rg.lcu<O!i. $a, M~rylDeb<.Mcssingtinc,jul.re. u""ic.sedevi •. jn,t;;rjito~sesc Feridli porn"'" 'pre ve<hea re,.,dinl~ d"'pe,lr",n au un accidenl_ Ncv"'I" "p~,,\ bru," pe f,~,,€ in momentul in

"_AlIOCal.CI,,,,eKubik(AshleyJudd)are .. cam 101 Ce $;_.r put"" do,i: ° ,iujM ex_ celcnl,lh,ofirm,\dcpre"igiu,()c.',j i",mo"s~lnS"n Fr"ncisco Boy, un "'leu e.renuli "'lerus;n~,; un copil pia n;ne.t. P"c~ nirnie nu'r pute, s.'!_iinlu nece'iala.D",,~,.<umselnt;;mpl.l lnrco.deaun.,luc""ilcnuporsl,lmiina f" ... multaS1feI.Sel"'rec.\SO!UleiOim C.v".el) r>u. foS1 .. """, inc ..... ce,.-i veS1etrecutuI5olu.Ac'-"5l.1'-'S1eacuzotde

o crimlcom1s.'lcu muh ~""'"' uoml, de>precoreClai,er>ujl;.ma;muILAceaS1a "'Ie nevoil~ s.'I-li ,pere "'lui In proce< EI"f~lsolcl.;linm.rinaSt'Iek>,Un;Ie,;,

r~nil~ W.v$i mOil'. I" ,pilal. lui John nu putea" ,~_i io,~ d,,, Cilp "Ilimeleei cuvint~: ,.YO" dl<l"'t',-", it, did you?" A'uneiri""'''I""Ju"de,encutotiellli deche,riiciu<iJlepeelcarenu-imaiie, dinc"p

P.,.,tecAliva ani john a devenit un om_autom'l.Melgelamuoc.lnfiecare zi,sesp.1l~ pedinl;lnfie<;aredimi"""!~> d3,'(lICee.>cef.><:eeste;af~u-.gerede ;nim.l.CU1001t~'><:eolC~,l"'rc~,imtea'0I 'iml'-'Ioprezenl~ In Ju",1 r.\u_ jn\,-<>

;nocen!i.AdndinvOOerec.\ ... ~milit., in.><:eaperio.>dl,jX'f'iOOo1julvdfijode<at

~~~:C;.~a~~~~; ~::~.~~~~~tru

f>5nJIn prezen1. P~nlru 'oajuta,Clai,e "n~aje.~~ un res ~,,)<"1 m;lit .. _ Charl;e (,rimesIMO'B<;n Fra<monl. c.reesle

:::il~;~; ,::!~~~;ee~a~~1~~~~,7ililJre

filmul va lnc~nt"cu 'i~ur""IJ peee; dorilOri,~ v"dl culisele ju't;ti€i ,me,;cancjilupt,indi"iduluiimpolr;,a ';>remului,i'prejudeditilorsociel.l!;i

.................. ~Cen ........ ""'x

>

>

LEVEL FANS CAMP - ceva istorie ~i 0 provocare

.,..,.,.,--------,

In """''lUIUi 2000nuafoslioa~ecald, innidunc •• I"Timi!,d.r!olu~i i"oru_ rilenu "u.t.lfoilrle rlu, inciud. almo."'r"ic.mlnnorat~, pentruce; 18pani cipanrl la p,im"ediliede Level fan. Camp. Ei,'uro't.lhe~ioneers'·,cum j~ii,,"l1jnu$i."umaiflculat~t,,,,probleme ~i au venil s~ <e intiil"".scl cu reviSla,live,incame,oa<e,lrimuri$i $eIlCi,Pevreme •• c ...... K'shu,Claude, O,-Pepper,W1IdSnake,isubsemn.lul forma.ured.C1iooalullEVEl_Eraacea vremedeba"".mhic~,illotempore. pi~ulacuminnegu"limpului.dind Miualndb.lr""dromlJrik>nalionale, kilomeirilnlregi.O!'e;ntregi,<<xiacOlcu Konie<;penlru" ni .. allil"," laTimi~ D<,>h,reialii red "" •• tunci,ca"".aumai incMZil, c~ dOdr au Irecul dou~ veri. [)ou,lverilnc" .... u;chimbalmulte, ,i in C~e" ce prive,tc revi,ta. ,i in Lee' ceprive,tclev.IFan,(amp

~.~a ... ~deaior,) a iosI compemal.! ru desrul de mu~ sue

e .. de alln:;lS(ern """",",,'oc.lilzitAdin.lu ntruilabere;.AiosIpentJUJ>limadatA dlnd,sub.obl.klui"",p.lrinle.:I5C;l-. ~iS!f!i,g.>meridinloat~!ara.din.b<oi'" !(I,;ledire<liileH.~infiinl"rue.lJei.ru 1"."<eJ.'nl'lillai:>e,,,i.domicis.linst.le~. s.l <or>eure.~ $i .... nw mai p<JO~ gIlan" Ifing~se,'n~limpd.c~leva2ilebune.Si c<lm'l""io,t.S-aaiun,lnceledinurma ji I" 101001 de <:ll~. lotbol de al.ra, baschet, dar, In primul rand. C;Or>eursuri_ FIFA>au. dad nu m~ in",I, Euro 2000~i P"""he

;:~;f~:;;'~R"!~';~~~::

lit~eipe-acolo.bad.1ndoleqiel.Slar-

mos.dal!Q11Jllnvitez3.penlrueJmai erauconcursuridedi$ligalloup"'miiru IOlili"""inlregiciepelrec;ulinlanl"'rty inpar.I~I,s·od"zvoll"tungrupuleLcu ler,dinledeg,upusorm"imo""!>,,ionat l.ma.imdeM"gic:lheWtr..ring,Cilre. pri",foa~.bi".in I"'neade vesI. p<>triei

l.fin.lul'"i:>e,ei.lume.'plec.', zkern noi, deoIul de mullumil.!. e"". ce ..... vazuleuptisosl ...

Ei,acumH."hirrbiot.ituaji._Nua maiIos1Timi$,.

fOSlP,ede.l,nu

p"~idp"nIL"u lost JO leu C:~IC un red"ctorpeici,pc

:1:;~~~;;,i:,~Jtia Cu no",culllFC 2001) ron'ider-.bil,daIJfiindde<1,ilateil-deju c.!lorimaima",~, maiales, I.ns.l.ndu-", un anum~ MOO de Hali-lil<> care lac<> loc3mil"'nededegetes.lfream.lte.Cred c,l.-i.iceCounter·smke.i'IoJ;1iii-rlJegiH.

jucalCOtrtIer.striOeeu<ilperore fTlI'f.]fi.

• ic.l.SeajIJnseself11r ..... _~stadiu inc.\tlumo!i>"'dlS!"CU5Chi~r;idio;!te de n~me dti gIlnul "Omul (u ~~. ,i .Cul"llFlori" I<"r~" j; '~''''''nick-<Jllui Mit>,1tnCoonll'f·Slrikei. Delapl, alurlCi, au 1"" b"mlc ~1",1Ului ,ed,qi~i L£VEL IvorlJavl,""clan:d"fapl,ogrup"rede derbedeidercdactoriLEIiElca,.vor<.l .. c!1ernerumva in Counle<-Slrilcel. Dar, """"ind laDmp,c.ldesp<eel .... "0!Ua, lumMH.simlilblne(cniarei.Ulis--o)~

s-au"!lilnuma;.salut.lri~pelaanu'-, dejiamaiJoslJidlteocritic.Ldoua, acolo. .. ahem ... d.lfnimicgr.ov,nu,baieJi?

!i"oepeleavJ,5i,lnaimedeada detalii ,uplimentore,,~ provoc pe IOji, polen)iolip"nicip,;nlil,LEIiELfANS CAMP2002,1,,,,,,<:iulimpoiriva,edac. tiei LEIIEL_clanul v~ .jleapl~cumulte gu,; de foe. Deci, '''ep1~m r~,pun, I. prQYOC.1re! Con~'C'lul va a""" loe in Poi.nA BrA5OII,CeollUldeEcni"'lie. Pe,ioado: 19·23 aU8U>t 200l.lIa""'m;· nirn.l: 15ani.(penuuceicuv~l'SI~cu. p<in..,inue 15~ 18aniesleno;voi"de aco,dul",;salp.lfinlilorp"nlruap"' • tidpa I. ",b~r.tJ

5i asIiI nu "a~ WI: p"lilng:ll.n pony, vo<moi~ c3tevasu'pril~ptinca",v"'m <.lne.,igur,1mCanu..,vaplieli,inimeni, "iei m~c",o5eCu"dJ, i\jaddr,l'~ajtei>t.1ln,cub'''ld.desch;5<', s;1v~pup.!lm P" obr~jori,i~I""lrimilemproiedilelOrid", sai"""mocursJIpecinot.$is.\ mai~i d$tigJmc~!eceva, m~ca'J>lietenie

Inaintedeaefectuaplatav;\ : rugamdtelefonalilaredactie:

pentruav.§asiguracimai :

exist! !:~~~t~::.Vistele : (02681415158,418728) Of

NuexpediemrevisleramburSI~ Taloanelecarenus~nti~dedovada~iIll :

NUVORFlLUATE!NCOtlSlOERARE1 :

Platasepoateelectuaprinmandat: poi1a1peadresalo"naBl;descu, :

OP2CP42200Bra""vsauprin :

~~~~~~:~~~~:.t~~~~;~aOU;7d6a:

deschislaABNAMROBankBra;ov,:

[J VA, dorescRevis!a Pre Buclii Total

CHIP SPECIAL Aparate Foto Dig,l.le 75_OOOloiibuc

HIP SPEGIAL H<>m"l"'!1<1 75.00Qleilbuc· ·

se ee

Jud.t

AmpJiltiI ..

ClJ ::-lmandat"lpo~lnr.

Tombola LEVEL§i iii

Tombala din acest numar va ctera ca premiu joeul Suzuki Aistare Extreme Racing 2.

1 care pagi~c~~I~el~i~~~u~~~i~I~~ The Elder

8)2 b) 10 c) 8 R;\spunsulseglise';lteinarticolutdedicatjocului din acest numar,

R"'pund.11I. Inlreb.r ••• lllu .... I., d«upalllalonul,lexp&dlaIHpe ed ...... redacll.I:O.P.2.C.P.4 2200 Bra,oy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tombola LEVEL ~i

-I

1~~:~:======~=~j~~~~~

7/2002 To'~."

"'M ffl' .\lUI '1(1

&THECOMPUTER\IIILLBl.OW'UPII!

?

Y"",areaOOJ:to,nl,r,fnlowo$. DOjlOl.l ..... toP"'!.'enotheI'garne?

Credc~nNmjuca'deslulde-.'95-ul.Ar'<ebuis.l mai incerc~m ~i alle""a: '98, Me, XP .. U, cine ~ie, po;l'echiarlinu.

lmoginepoim~~ dela Petru lulianAIe.andru.

r.==:l ~

singurul lip pe care p<X s.l vi_I dau eSle c~ nu prea.., g~"""

li~.uri. S·au golil Im"Bineprimil~ clcl.28ad ..

~r

- _ .. ---

=l~~

~ NT~ Neanderth.1 Technology

--"-""'''---''-~---

Acum pol Sol spun ru miin3 pe inim~ cA Micrnsoh ore <""a e.perienJ~ in 'P"'e. ImoSine Irimis.l de fuli,ms..

Nuvamoipurt.1li.n.l'decrudru.i .. ...".,levoa .. "'penlrucAsieleau orlani; lor. 'moSine ",imi~ de la Lucian MogO$anU.

.._.., .... -~==---- -- -~-

mPi : ....

~:~ ~~:,_~-~;. _.;j .~

)ur c~ locomo1iva merge door pe ~ine. lur c~ Iocomotiv;r merge cu ''''''e fOIilepe P~mnL 5i IOlu$i1lmosine p<imi~ de 10 2 ~.

InconciulIe,laf>e<;'roI2Iunlvel,arun"" computerullagu""'$iYl""'icum~"'''ltuj_S-il inlele<tlmaginef>limiladelal'elcululianAte.i1ndru

§ ¥!!!if,iilii ' k

, '''riM

Tombola LEVEL §i ~'a.~

I Tambala din acest nurnar va of era ca prerruu Neverwinter Nights

1m ce ores se destasoara acnunea din GTA 3? 1 a) The City of Townsville b) Liberty City c) New York RaspunsulJlgasllnartlcoluldedcalJoculu dnacestnumar

........................................ : ················································X·

Tombola LEVEL §i ~.~~ I ""m •.• ' •• "m.· I

e~~~r~~r~~o2~~~:;::~:~ii~ln~e ~~r~sa ~~::~< ~~~~~~~~~~

LP2CP4,2200Bra~ov 7102 1l_j LTe'efon, _

LEVEL Tombola ~i Sony

Sunt oferite ca premii 10 jocuri PlayStation ..

MONOSIT CONIMPEX

Continuarn concursul organizat Tn colaborare cu Monosit Conimpex. Premiul este GP 500.

Din intuneric .••

SOldi .... of Fortune e Norocosul.."dalinparleaa2-a

Con'inuarea.u"egiei!Maimultsauduara'JH

Legion

O.trategiedin Roma antica.

tntrainarmaU1ilupUpent.ucaUla.

Computer & Communications

obiectivitate

ITSolar RADEON VE

Procesor grafic: Radeon VE Memorie: 64MB; Inteliala: AGP 4X RAMDAC: 300 MHz

Motion compensation ~i iOCT le~jri: vtdec s! VGA

~g ... tk::"TlR"""""15OD """",,"-: 64MB OOR; IntMfajlo: AGP4X RAMDAC:351lt.lHz; lehnologll:Ch.ansmIEnglne,Pixel Tapestry,HVI"',Z,Vldeolmmorsion

1 ... lrI:vldoo,DVI,IVGA

II'FLAM(NGO

,. COMPUTERS

www.flamingo.ro 0800-22.55.72 (0800-CALLPC) eFlamingo@flamingo.ro