MEMORIU TEHNIC PENTRU PUNCTUL DE VEDERE AL A.P.M.

NEAMT “AMENAJARE IAZ PISCICOL CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT”

Extravilan,Com.Horea,Jud.Neamt

Beneficiar :

S.C.DANLIN XXL S.R.L.SECUIENI

-

CUPRINS –

Memoriu tehnic conf.Ord.135/2010 al M.M.P.
CAPITOLUL 1 – DATE GENERALE 1.1. Denumire obiectivului de investitii 1.2.Amplasamentul si adresa 1.3. Proiectantul investitiei 1.4. Beneficiarul lucrarilor 1.5.Valoarea estimata a lucrarilor 1.6.Perioada de executie CAPITOLUL 2 – DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI 2.1.Oportunitatea investitiei - scopul si importanta obiectivului de investitii - utilitatea obiectivului de investitii - date privind terenul obiectivului de investitii 2.2.Descrierea proiectului 2.2.1. Regimul economic 2.2.2. Regimul tehnic 2.2.3. Modul de asigurare cantitativa si calitativa a utilitatilor 2.2.4.Efectele semnificative probabile ale proiectului asupra factorilor de mediu rezultand din utilizarea resurselor naturale. CAPITOLUL 3-SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU 3.1. Protectia calitatii apelor 3.2.Protectia aerului 3.3. Protectia impotriva zgomotului 3.4. Protectia solului si subsolului 3.5. Protectia impotriva radiatiilor 3.6.Protectia fondului forestier 3.7.Protectia ecosistemelor acvatice si terestre; 3.8.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 3.9.Protectia biodiversitatii si ocrotirea naturii 3.10.Protectia peisajului si a zonelor de intres traditional 311.Gestionarea deseurilor 3.12.Gestionarea ambalajelor 3.13.Incadrarea in planurile de urbanism CAPITOLUL 4 – LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI CAPITOLUL 5 – PREVEDERI PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI CAPITOLUL 6 – CONCLUZII 1

Neamt.C.000mp.ON Moldova –Sector Roman.Secuieni.24755732.P.Jud.C.. – PIATRA NEAMŢ.Jud.SECUIENI. strada Ana Ipătescu. Prezenta documentatie se refera la obtinerea avizului pentru amplasamentul obiectivului.S.Carpinean Ioan 0742/048598.L. ) CAPITOLUL 1 – DATE GENERALE 1.R. apartament 80.L. Titularul proiectului şi al activitaţii: .MEMORIU TEHNIC PENTRU PUNCTUL DE VEDERE AL A.3. tel.L. Denumirea obiectivului de investitii: “AMENAJARE IAZ PISCICOL CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT“ Obiectivul de investitii propus nu necesita racordarea la retelele E.inregistrat la ORC NEAMT suB nr.J27/1705/17.6.avand CUI – 17159196.05.cu sediul social in Com.apartine domeniului privat al comunei Horea .C. Proiectantul investiţiei: .5.M.DANLIN XXL S.NEAMT “AMENAJARE IAZ PISCICOL CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT” Extravilan. 1.L. CAPITOLUL 2 – DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI DE INVESTITII 2.Neamt pe un teren ce apartine domeniului privat al comunei Valeni la poz.proprietatea beneficiarului. nr.administratorul firmei este d-ul 1.6.1.000 lei 1. 1.SECUIENI MEMORIU TEHNIC Necesar emiterii punctului de vedere al A.Neamt. figureaza ca teren neproductiv si a fost concesionat pe 49 de ani de societatea S.Horea.1. Amplasamentul si adresa: Obiectivul de investitii este amplasat in extravilanul satului Munteni.R.avand CUI./fax0233/220710.alimentarea cu energie electrica se va realiza cu un grup electrogen avad P=75KVA. Perioada de executie propusa: Iulie – Noiembrie 2010. Terenul in suprafata totala S=70.J27/156/2005.R.11.NEAMT ( Întocmit conform Ordin 135 / 2010. bloc A14.comuna Valeni.P.Jud. 1.2.Neamt Beneficiar : S.SC DANLIN XXL S.4.inregistrat la ORC NEAMT sub nr.2010 Intreaga zona a obiectivului este situata pe malul drept ala raului Moldova.cu sediul social in Municipiul Piatra Neamt. P-334.M.TOP PROIECT S.DANLIN XXL S. OPORTUNITATEA INVESTITIEI a) Scopul si importanta obiectivului de investitii 2 .jud.R.2008. .2.SECUIENI .conform Contract de concesiune nr.557/11.administratorul firmei este ing.Com. Valoarea estimativa a lucrarilor – este de 5.

este situată la contactul dintre districtul de soluri din Podişul de Est al Sucevei şi districtul de Vest al Bîrladului. Învelişul natural de soluri a fost supus. unde frecvent au loc depuneri necontrolate de deşeuri.Jud. inclusiv planul de gestiune a deseurilor. se încadrează în clasa solurilor argiloiluviale (soluri cenuşii) şi clasa solurilor molice (cernoziomuri levigate.C.Com. este de-a amenaja in zona.Horea. gălbui-închise.intr-o zona in care recesiunea economica s-a resimtit pregnant . fasc. ambele încadrându-se în Provincia Moldavică.000mp.. cambice). Bucureşti. datorita existentei fronturilor de captare a apei pentru potabilizare. Neamt si nici programele speciale intocmite pentru zona amintita. cara fost concesionat de beneficiarul lucrarilor.DANLIN XXL S. Structura geologica a zonei . Investitia propusa se va realiza pe un teren din domeniul public al comuneiHorea. Horeai.NEAMT “AMENAJARE IAZ PISCICOL CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT” Extravilan.MEMORIU TEHNIC PENTRU PUNCTUL DE VEDERE AL A. Urmează un orizont cu nisipuri. Lucrarile propuse nu vor afecta planurile de urbanism si amenajarea teritoriului din com. un iaz piscicol cu S=70.intr-o zona in care preponderent era cresterea animalelor si pasunatul. pentru beneficiari dar si pentru localnicii comunei Horea. VI . 1978). În lunca inundabilă a Moldovei şi Siretului. regiunea Est-Europeană. mult mai accentuat în intravilanul localitatii Horea. cu concreţiuni calcaroase în reţea spre partea superioară. c) Date privind terenul obiectivului de investitii Terenul în cauza face parte din fondul de teren administrat de Primaria Comunei Horea avand statut juridic de teren apartinand domeniului public. România. A. solurile sunt neevoluate şi sunt reprezentate prin soluri aluviale şi aluviuni (Atlas R.Depozitele ce apar la zi aparţin cuaternarului şi sunt reprezentate prioritar prin depozite de terasă de vârstă holocen superioară. balastul extras din lucrarile de excavare a iazului mentionat se vor procesa intr-o statie de sortare-spalare din vecinatate(proprietate a beneficiarului) Importanta obiectivului de investitii consta in dezvoltarea uneiaz piscicol.R. pietrişuri şi bolovănişuri gros de 3-7 m. Structura terenului. gros de 6-9 m. sfărâmicioase.acestiaz va fi utilizat ca zona de crestere a pestilor si pentru pesciuit sportiv pentru recreere intimpul liber. tratamentele cu pesticide şi îngrăşăminte chimice si naturale (gunoi de grajd) sunt interzise. alcătuite din nisipuri fine prăfoase macroporice. Academia R. în timp.SECUIENI Scopul lucrarilor de investitii propuse. de Geografie. situat peste marne nisipoase sarmaţiene. Tipurile de soluri menţionate ocupă podurile teraselor inferioare şi mijlocii din afara vetrelor localităţilor.20 m aparţine teraselor inferioare a albiei majore a raului Moldova şi este formată. Solul Învelişul de soluri din zona Roman-Horea.R.L.P.care va genera si cateva locuri de munca . sub solul vegetal.S. mai ales pe malul drept al raului Moldova. mai ales de provenienţă casnică şi industriala.1.M. b) Utilitatea obiectivului de investitii Utilitatea lucrarilor se va releva la finalul investitiei prin revigorarea activitatii de dezvoltarea a fondului piscicol. Aici se întâlnesc solurile de natură antropică (soluri intens afectate de excavaţii. unui intens proces de antropizare. În context regional. S. dintr-un strat de depozite loessoide. 3 . jud. Inst. Terenul figureaza in prezent ca teren neproductiv acoperit cu smocuri de vegetatie sub care exista un strat gros de balast. Astfel de soluri pot fi expuse oricând unei poluări generate de activitatea desfăşurată în intravilan şi la limitele lui. Din punct de vedere genetic depozitele sunt predominant de natură aluvionară.Neamt Beneficiar : S. zona Horea. În această situaţie caracteristicile iniţiale ale solurilor dobândite în urma unor procese naturale s-au modificat substanţial. Terasa de 8 .

C.realizarea acestui obiectiv se va face prin saparea terenului cu mijloace mecanice(excavator.000mc agregate minerale sortate . doreste sa execute o lucrare de investitii numita: “Iaz piscicol cu utilizarea materialului excavat “ Se propune amenajarea unui iaz piscicol cu S=70.1.CUT = SD/ ST = 1.1.care se vor valorifica ca materiale de constructie.2.deoarece nu sunt prevazute realizarea unor constructii.acesta se va realiza prin excavarea solului existent.V=175. Accesul la balastiera se face din DN-15 Roman-Piatra Neamt.L.000mp.S.0m de la cota normala a terenului. Indicatorii de teren vor fi: 1.000mp Volumul total de terasamente este V=175..incarcator cu cupa.Horea.se vor obtine cca.DANLIN XXL S.Procentul de ocupare al terenului .care ar necesita.000mp.face parte din domeniul public al comunei si figureaza in prezent ca teren neproductiv.POT = (SC / ST x 100 = 100 % 2. Volumul total de nisip si pietris ce se va procesa este de cca. DESCRIEREA PROIECTULUI 2. se va prelucra in statia de sortare spalare a beneficiarului aflata in vecinatatea obiectivului propus.debite si volume de apa necesare pentru amplasarea si dimensionarea lucrarilor B.160.Coeficientul de utilizare al terenului. .1.Suprafata totala teren: ST= 75.L.5m . ci numai amenajarea iazului piscicol . Regimul tehnic Pe terenul concesionat de la Consiliul Local al comunei Horea .pana la adancimea de 3.materialul granular obtinut prin excavare directa in terenul obiectivului se va prelucra in statia de sortare –spalare agregate minerale aflata in proprietatea beneficiarului..000mp. Amenajarea iazului piscicol.R.adancimea de sapare pentru asigurarea unui luciu de apa(iaz piscicol) va fi de 3..P.C DANLIN XXL S.apa va fi asigurata prin infiltrare din albia raului Moldova.prin procesarea acestui material vor rezulta agregate minerale sortate care vor fi valorificate de beneficiar catre unitati de constructii.in zona neinundabila .. este de S=75. 2.suprafetele de teren sunt: .pe conturul mentionat .5m. Amplasamentul propus se afla .iazul este destinat cresterii pestilor .pana la albia raului Moldova.2.000mc.0 2.R.care va asigura nivelul necesar de apa dorit .adancimea apei de la nivelul apei este de h=1.Jud. Suprafeta de teren aferente iazului piscicol este S=70.Regimul economic Conform PUGHorea .Com.M. In cadrul acestei investitii se vor executa urmatoarele lucrari: 1.Suprafata iaz piscicol SIAZ=70.pe un drum de exploatare existent .Amenajarea iazului piscicol care va ocupa o suprafata la cota actuala a terenului de S=70.NEAMT “AMENAJARE IAZ PISCICOL CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT” Extravilan.Neamt Beneficiar : S.SECUIENI Suprafaţa totală a terenului pe care se va realiza iazul piscicol.terenul obiectivului este amplasat in extravilanul comunei Horea .si adancimea medie a apei H=1. materialul rezultat din saparea terenului(nisip si pietris).volumele de agregate excavate se pot procesa in statia de sortare a beneficiarului . Indicatorii terenului Avand în vedere natura si profilul proiectului indicatorii referitori la teren nu sunt relevanti.000mp.Nr..din vecinatate.000mp.000mp. .MEMORIU TEHNIC PENTRU PUNCTUL DE VEDERE AL A. Conform cotelor indicate in planul de situatie terenul ce urmeaza a fi amenajat . 4 ..Personal =5 persoane.5m de la nivelul apei.nu presupune realizarea de lucrari de constructie.

in zona neinundabila.C. Pentru amenajarea luciului de apa sunt necesare urmatorele lucrari: a.apa necesara spalarii pe maini inainte de servirea mesei de pranz si la terminarea lucrului in fiecare zi.dezvoltarea acestui fond piscicol va permite si practicarea pescuitului sportiv pe iazul amenajat . Lucrarile de sapatura se vor executa cu ajutorul excavatorului cu cupa de 1.)vor colectate intr-o pubela ecologica din dotarea statiei.NEAMT “AMENAJARE IAZ PISCICOL CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT” Extravilan.consolidarea malului iazului prin plantarea de salcii si materil silvic compus din arbusti cu radacini ramificate de fixare. modul de asigurare a utilitatilor va fi : .hartii etc.MEMORIU TEHNIC PENTRU PUNCTUL DE VEDERE AL A. fixate pe panta taluzului cu tarusi din lemn .2.Horea.din sursa existenta(subteran).0mc.50.peste cleionajele din nuiele se va imprastia pamant vegetal .fiind apoi evacuate odata cu celelalte deseuri de natura solida. .asigurandu-se o adancime medie a luciului de apa de 1. . Amplasamentul obiectivului se afla in terasa Raului Moldova .DANLIN XXL S.sondajele efectuate pe suprafata obiectivului indica ca materialul excavat va fi in proportie de 98% pietris si nisip .energie electrica se va utiliza din reteaua electrica a statiei de sortare spalare.5. In perioada de exploatare modul deasigurare a utilitatilor va fi: .Neamt Beneficiar : S.la baza superioara a taluzului se vor planta salcii plangatoare cxare prin dezvoltare vor crea un cadru natural placut .taluzarea malurilor iazului cu panta de 1:1.P. 5 . asigurand stabilitate lucrarii . Accesul la obiectiv se realizeaza din DN-15 Roman –Piatra Neamt printr-un drum comunal balastat si compactat . Modul de asigurare a utilitatilor In perioada executarii lucrarilor preconizate. 2.transportarea materialului rezultat din sapatura la statia de sortare –spalare din apropierein vederea procesarii .apa potabila necesara muncitorilor este asigurata de firma de constructii..5m.este asigurata de beneficiar sau amatorii de agrement .000mc.pentru nevoile muncitorilor se va utiliza W.-uscat realizat peterenul statiei . d. .amenajarea taluzului pe tot perimetrul iazului cu cleionaje vegetale din nuiele.avand capacitatea de 20to. c.suficienta pentru dezvoltarea fondului piscicol .L.apa potabila pentru baut .SECUIENI Accesul de la obiectiv la statia de sortare se va realiza pe drumul de exploatare existent.60.Jud.Com.apa curenta sau alte utilitati Executia acestor lucrari se va face in baza unui proiect de catre constructori cu experienta in domeniu .M..2.fiecare.sapatura deschisa in terenul obiectivului la adancimea medie de H=3.care prin procesare vor realiza un volum total de ageregate minereale sortate de cca.000mc.50m.sau cu puiet de peste din crescatorii. in butelii de plastic din comert.aceste lucrari vor consolida malul viitorului luciu de apa pe intrg perimetrul.nivelul apei va incepe de la 2.0m de la cota naturala a terenului .50m de la cota terenului natural. b. in butelii de plastic din comert.volumul totala al acestor agregate va fi V=70.iar transporul materialuluyi excavat se va face cu autobasculanele beneficiarului –2buc.care apoi se va insamanta cu iarba..aceasta adancime va asigura o adancime medie a luciului de apa de h=1. este asigurata din incinta Statiei de sortare –spalare .deseurile de natura menajera (resturi de mancare.aceasta adancime medie va permite popularea luciului de apa cu peste autohton (prelevat din raul Moldova ).R.taluzarea incepe de la cota naturala a terenului actual pana la adancimea de 3. e. Prin natura lucrarilor prevazute în proiect nu este necesara racordarea la energie electrica.C.

care s-ar putea intampla datorita realizarii pe amplasamentul mentionat. .in baza unui contract al beneficiarului.ca urmare a sapaturii realizate prin excavarea terenului cuprins in perimetrul obiectivului. Pentru realizarea obiectivului nu se realizeaza constructii sau instalatii necesare alimentarii cu apa in scop piscicol sau potabil.NEAMT “AMENAJARE IAZ PISCICOL CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT” Extravilan.scurgeri accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele terasiere care lucreaza la realizarea luciului de apa.iar exploatarea va tine cont de asemeni de acest lucru.R.Protecţia calităţii apelor: Amenajarea iazului se va face in panza freatica dschisa la zi . .Com.)se vor colectate in pubele ecologice din PVC. Atat in perioada realizarii obiectivului cat si apoi in perioada de exploatare obiectivul va fi dotat cu un W.nu este cazul c) Masuri pentru protectia calitatii apelor 6 .asupra zacamantului de balast. deseurile de natura menajera (resturi de mancare si vegetale. este asigurata din incinta Statiei de sortare –spalare .sau de la autobasculantele de transport.SECUIENI .P.resturi vegetale rezultate din excavari si care plutesc pe suprafata luciului de apa realizat.-uscat realizat pe terenul statiei. .C. Amenajarea spatiilor de agrement se face prin nivelarea terenului ramas pana la limita de proprietate si mobilarea acestuia cu dotari de agrement:mese.energie electrica se va utiliza din reteaua electrica a statiei de sortare.M.C. Alte utilitati nu sunt necesare pentru realizarea lucrarilor propuse.a lucrarilor propuse.ambalaje etc.apa necesara in scopuri menajere (pentru spalat ).amplasate intr-un spatiu amenajat in acest sens si care vor fi evacuate de o unitate de resort .umbrele etc.DANLIN XXL S.Neamt Beneficiar : S.3.dotat cu bazin colector vidanjabil. tip uscat dotat cu bazin vidanjabil. a)Surse de poluanti pentru ape Sursele de poluare pentru apele de infiltrare din raul Moldova si care vor constitui viitorul luciu de apa sunt : .).Jud.spalare existente.pentru realizarea luciului de apa . nu a scos in evidenta existenta in viitor a unor efecte semnificative asupra factorilor de mediu.L.0mc.lucrarile de sapatura in perimetrul amplasamentului .MEMORIU TEHNIC PENTRU PUNCTUL DE VEDERE AL A. b)Staţii şi instalaţii de preepurare .toate lucrarile propuse se vor realiza cu protejarea factorilor de mediu din zona obiectivului. Efectelor semnificative probabile ale proiectului propus asupra factorilor de mediu rezultand din utilizarea resurselor naturale. care duc la incarcarea apelor de infiltrare cu materiale in suspensii rezultate din actiunea directa a utilajului de sapat(excavator 1.C.din sursa existenta(subteran). .1.obiectivul nu produce si nu evacueaza ape uzate de nici un fel.Horea.banci. .pentru colectarea apelor menajere se va utiliza W. Studiul proiectului propus..2. 2. CAPITOLUL 3– SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU 3.toate lucrarile aferente amenajarii luciului de apa sunt numai lucrari de sapatura si taluzare a sapaturii realizate .pentru prevenirea incendiilor se va amenaja un pichet PSI dotat corespunzator si o motopompa PSI ce se va alimenta din apa luciului de apa.

aceste emisii sunt instantanee cu o disipare rapida in atmosfera zonei.functionarea motoarelor cu care sunt dotate utilajele si mijloacele de transport numai in perioadele de lucru efectiv sau in perioadele de deplasare catre alt punct de lucru din perimetrul de lucru. .pentru a evita degradarea acestuia. . pe fâsii orientate paralel cu firul apei.Gazele de esapament de la utilaje si mijloace de transport se incadreaza in limitele admise si nu afecteaza semnificativ atmosfera zonei.principalele surse de poluare ale atmosferei sunt: .atmosfera va fi afectata .pulberi fine de praf datorate activitatii de sapare .C.nu se vor practica canale de legatura cu raul Moldova accesul apei in viitorul luciu de apa facandu-se prin infiltrare. Datorita spatiilor largi din zonele de lucru.activitatea de sapare se va realiza respectând tehnologia de extracţie aprobată. . 3.Neamt Beneficiar : S.aceste emisii se produc instantaneu in timpul lucrului utilajelor terasiere.datorita procesului umed de lucru emisiile de praf in atmosfera sunt nesemnificative. .datorate manevrelor executate de utilajele terasiere in timpul lucrului.vapori de apa datorati evaporarii apei din zona de lucru.emisiile gazelor de ardere de la motoarele cu ardere interna de antrenare a utilajelor terasiere si a mijloacelor de transport agregate.Horea. . in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale poluante de carburanti sau lubrefianti se vor lua măsuri urgente de îndepărtatrea acestora.intraga cantitate de sapatura realizata intr-o zi se va evacua.R.dispersia acestor poluanti este mare si nu se pun probleme de afectare a aerului de pe amplasamentul balastierei.incarcare si transport balast in mijloacele de transport. 7 . b)Masuri pentru asigurarea protectiei aerului Pentru protectia aerului din zona de exploatare a balastului se preconizeaza urmatoarele masuri: . .pe toata perioada de executie si apoi in perioada de exploatare va exista un W.C.Protecţia aerului Activitatea de sapare cu excavatorul pentru realizarea investitiei se face intr-o zona izolata din apropierea raului Moldova. .P.particule de apa aflate in suspensie in atmosfera zonei de extractie .udarea periodica drumului de exploatare pe care se face transportul balastului extras in special in perioadele de seceta.L. a)Surse de poluanti pentru aer In zona de executie a sapaturilor pentru luciul de apa. .langa care se va realiza obiectivul. ordinea de extracţie fiind din aval in amonte tinand cont de curgerea raului Moldova .acest lucru este perfect realizabil deoarece balastul rezultat din sapatura va fi procesat in statia de sortare-spalare din vecinatatea obiectivului.NEAMT “AMENAJARE IAZ PISCICOL CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT” Extravilan.tip uscat dotat cu bazin vidanjabil care va colecta apele uzate menajere.pentru evitarea poluarii cu praf a zonei de lucru si a accesului mijloacelor de transport.2.nu se admit pentru sapaturi utilaje terasiere si mijloace de transport cu defectiuni care produc scurgeri accidentale de carburanti si lubrefianti.drumurile de acces se vor întreţine şi amenaja în permanenţă fiind interzisă circulaţia pe malul viitorului luciu de apa .Jud.DANLIN XXL S.Com.dar nu semnificativ.SECUIENI În zona de lucru pentru amenajarea luciului de apa se vor lua măsuri suplimentare pentru protejarea apelor deinfiltratie astfel: .MEMORIU TEHNIC PENTRU PUNCTUL DE VEDERE AL A.nepermitandu-se creare de depozite de sapatura in perimentrul obiectivului.M. .

zgomotele fiind produse de utilaje specifice acestor activităţi. 3.Protecţia fondului forestier: nu este cazul.Com. 8 .SECUIENI 3.Drumul de exploatare existent.subsolului si a apelor de suprafata si subterane.deci la distante apreciabile fata de locuinte sau constructii de interes social.R.Neamt Beneficiar : S. se va înteţine periodic prin balastări. 3. Ocrotirea naturii înconjuratoare se face prin respectarea de către beneficiarul obiectivului a normativului de funcţionare a unei astfel de activităţi ce sunt prevazute atât în legislaţia de protecţia mediului (Legea 107/96). Protecţia biodiveristăţii ecosistemelor şi ocrotirea naturii: Nu este cazul. 3.distanţele de propagare şi direcţiile spre zonele locuite sunt mari (cca.9.Nu se permite din aceasta cauza accesul in perimetrul de exploatare a utilajelor si mijloacelor de transport care au defectiuni ce produc scurgeri accidentale de carburanti si lubrefianti.Zona de executie a sapaturii .Protecţia împotriva zgomotului: Amplasamentul obiectivului este in extravilanul localitatii Horea i. Nu se va permite depozitarea pe terenul obiectivului a deseurilor de natura solida de orice fel care vor fi colectate in pubele din PVC. Se face precizarea ca lucrarile propuse nu vor afecta solul si subsolul statiei. Un factor de poluarea solului si subsolului sunt scurgerile accidentale de uleiuri sau lubrefianţi de la mijloacele auto care vin sau pleacă în şi din incinta obiectivului.NEAMT “AMENAJARE IAZ PISCICOL CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT” Extravilan. b. 3. compactări.sursele principale de poluare sunt scurgerile acidentale de de combustibili si lubrefianti de la utilajele de sapat si de la mijloacele de transport.8.. Principalele surse de zgomot si vibratii sunt: utilajele terasiere de sapat şi mijloacele de transport(autobasculantele) Toate sursele de zgomot se înscriu în limitele admisibile (90 dB) pentru zgomote de tip industrial.4.M.DANLIN XXL S. Majoritatea acestor zgomote se produc în exterior . nivelări.C.3. 3.MEMORIU TEHNIC PENTRU PUNCTUL DE VEDERE AL A.6.Protecţia ecosistemelor acvatice si terestre: nu este cazul.Protecţia asezarilor umane si a altor obective de interes public: Nu este cazul . 3.7.Horea.astfel incat zgomotele ajung mult mai atenuate şi nu produc efecte neplăcute vecinătăţilor.L. 3. Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional: În zona obiectivului nu există parcuri naţionale.lucrarile propuse nu afecteaza asezarile umane si vor contribui la protejarea solului .in cazul unor scurgeri locale se va asigura colectarea urgenta a materialului afectat dupa presararea cu material absorbant-nisip sau rumegus.5.Protecţia solului şi subsolului: Din descrierea activităţii în obiectiv se pot identifica principalele zone cu risc de poluare ale solului: a.Jud.10. rezervaţii naturale sau monumente ale naturii care trebuiesc protejate de activitatea desfăşurată în obiectiv.Protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.in aceste conditii impactul realizarii obiectivului asupra vecinatatilor este mic.materialul colectat se va stoca temporar in recipienti metaliciin vederea evacuarii din obiectiv.400m fata satul Horea). Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor protejat este in jurul valorii de “0”.P.

/luna . intreaga activitate a obiectivului se va face cu protejarea factorilor de mediu. 9 .rossal s. Inspectoratul de Protecţie şi Igienă a Muncii Neamt şi Direcţia de Sanatate Publica .P. CAPITOLUL 5 – MONITORIZAREA MEDIULUI Nu este cazul întrucât obiectivul este controlat şi îndrumat periodic de specialişti de la Agentia de Protecţia Mediului Neamţ.C.Com.Jud.MEMORIU TEHNIC PENTRU PUNCTUL DE VEDERE AL A.deseuri menajere si ambalaje ale produselor alimentare – cca. Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ.R. Pentru perioada de exploatare beneficiarul va colecta selectiv deseurile produse in pubele ecologice evacuindu-le din obiectiv cu o firma de resort(s.Neamţ.viitorul obiectiv nu va avea loc un impact semnificativ asupra factorilor de mediu din zona.R.50kg.13.Neamt Beneficiar : 3. SECUIENI . În perioada în care se vor realiza lucrarile propuse si apoi dupa ce vor intra in functiune.sunt menite sa realizeze o investitie noua prin amenajarea unui iaz . CAPITOLUL 6– CONCLUZII Lucrarea de investitii preconizate. Gestionarea ambalajelor: Nu este cazul 3.Pentru perioada de executie a obiectivului constructorul se va organiza pentru colectarea deseurilor produse . de aceea nu vor fi necesare lucrări de refacere a amplasamentului.ulei uzat –cca 50l/luna .DANLIN XXL S. Incadrarea in planurile de urbanism – Nu este cazul.deseuri feroase –cca. Lucrarile propuse se vor realiza de catre beneficiar S.NEAMT “AMENAJARE IAZ PISCICOL CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT” Extravilan./luna 3.M.cca.12.deseuri de natura feroasa diferite.L.investitia va servi pentru cresterea pestilor si pentru recreere prin practicarea pescuitului sportiv pe luciul de apa .in special deseuri menajere si materiale de constructie uzate. Gestionarea deşeurilor: S.11.100kg/luna.depozitarea controlata a acestora si evacuarea lor catre locatii de procesare.obiectivul de investitii neafectand planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aferent com.Horea.a. nu se vor produce schimbări esenţiale ale amplasamentului.50kg. .L.DANLIN XXL S.realizeze o investitie noua .C. Horea.c.) Se apreciaza ca lunar se vor produce urmatoarele cantitati de deseuri: .SECUIENI . CAPITOLUL 4 . Grupul de Pompieri “Petrodava” Piatra Neamţ.LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA Nu este cazul.avand ca scop “AMENAJAREA IAZ PISCICOL CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT” Beneficiarul va asigura colectarea selectiva a deseurilor produse in obiectiv.

DANLIN XXL S. este situat în extravilanul satului Horea .pe care se amplasează lucrările.Horea.A.NEAMT “AMENAJARE IAZ PISCICOL CU UTILIZAREA MATERIALULUI EXCAVAT” Extravilan.9/N/1993 emis de M. În conformitate cu Legea 50/91 trecerea efectivă la executarea lucrărilor se va face numai după ce beneficiarul va obţine Autorizaţia de Construire de la organele abilitate.P.care l-a concesionat pe 49 ani firmei S.Carpinean Ioan 10 .Neamt Beneficiar : S. beneficiarul este obligat să respecte prevederile Legii nr.L. Atât pe timpul execuţiei lucrărilor cât şi în exploatarea ei.Horea.DANLIN XXL SECUIENI Prezentul memoriu tehnic .Com.aferent lucrarilor propuse in conformitate cu prevederile in vigoare pentru lucrarile de investitii.Jud. 2010 .TOP PROIECT S. Proiectant S. 10/95 privind calitatea în construcţii.C. 12/95. Se vor respecta toate normele de protecţie a muncii specificate în ’’Regulamentul de igienă şi protecţie a muncii pentru lucrările de construire’’ editat de INCERC – Bucureşti şi aprobate prin Ordinul nr.C.104/09.L.com.T.SECUIENI Terenul in suprafata totale de S=75.MEMORIU TEHNIC PENTRU PUNCTUL DE VEDERE AL A. pe malul drept al raului Moldova si apartine Consiliului Local al comunei Horea.prezintă lucrarile solicitate de beneficiar pentru obtinerea punctului de vedere al AGENTIEI DE PROTECTIE A MEDIULUI NEAMT.06.L.solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.000mp.R.C.R. ing.P.M. Lege publicată în Monitorul Oficial al României nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful