UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK

RUMUSAN PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA SAINS MATLAMAT STRATEGI OBJEKTIF STRATEGI
1. Membina

AKTIVITI
1. Kursus

OPERASI 1. Menyediakan kertas kerja 2. Mensyuarat jawatankuasa tertinggi 3. Memberi notis kepada pengetua untuk makluman kursus 4. Menyediakan surat penggilan kursus 5. Menyediakan bahan kursus 6. Pelaksanaan kursus 7. Penilaian dan pelaporan 1. Menyediakan kertas kerja 2. Mensyuarat jawatankuasa tertinggi 3. Memberi notis kepada pengetua untuk makluman kursus 4. Menyediakan surat penggilan kursus 5. Menyediakan bahan kursus 6. Pelaksanaan kursus 7. Penilaian dan pelaporan 1. Menyediakan kertas kerja 2. Mensyuarat jawatankuasa tertinggi 3. Memberi notis kepada pengetua untuk makluman kursus 4. Menyediakan surat penggilan kursus 5. Menyediakan bahan kursus

Matlamat 1 1. Meningkatkan (KRA 2) budaya kerja Mempunyai cemerlang guru – guru selaras dengan Sains yang profession berkualiti dari keguruan segi keilmuan, menjelang tahun kemahiran 2012. dan sahsiah. 2.Meningkatkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pada tahap 100% menjelang tahun 2012.

budaya kerja cemerlang

budaya kerja cemerlang (KPI 1)

1. Latihan

pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran Sains

1. Bengkel Pemantapan P&P Berkesan (KPI 2)
2. Bengkel

Membina dan analisis item (KPI 3)
1

UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK

MATLAMAT STRATEGI

OBJEKTIF

STRATEGI

AKTIVITI

OPERASI 6. Pelaksanaan kursus 7. Penilaian dan pelaporan

3. Bengkel pasti ‘A’ (KPI 4)

1. Menyediakan kertas kerja 2. Mensyuarat jawatankuasa tertinggi 3. Memberi notis kepada pengetua untuk makluman kursus 4. Menyediakan surat penggilan kursus 5. Menyediakan bahan kursus 6. Pelaksanaan kursus 7. Penilaian dan pelaporan 1. Menyediakan kertas kerja 2. Mensyuarat jawatankuasa tertinggi 3. Mesyuarat pra Minggu Sains dan Teknologi 4. Memberi notis kepada pengetua untuk makluman Minggu Sains dan Teknologi 5. Menyediakan bahan pelaksanaan Minggu Sains dan Teknologi 6. Pelaksanaan Minggu Sains dan Teknologi 7. Pemantauan 8. Penilaian dan pelaporan

Matlamat 2 (KRA 3) Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

1. Menanam minat pelajar terhadap bidang sains dan teknologi serta mengaplikasi pengetahuan di bilik darjah dalam kehidupan seharian

1. Memperkasa

bidang sains dan teknologi

1. Minggu Sains dan Teknologi (KPI 1)

2. Ceramah kerjaya
2

1. Menyediakan kertas kerja 2. Mensyuarat jawatankuasa tertinggi

UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK

MATLAMAT STRATEGI

OBJEKTIF

STRATEGI

AKTIVITI (KPI 2)

OPERASI 3. Memberi notis kepada pengetua untuk makluman 4. Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/pelajar 5. Menyediakan bahan 6. Pelaksanaan 7. Penilaian dan pelaporan

Matlamat 3 (KRA 4) Mencapai prestasi cemerlang dalam penilaian dan pentaksiran

1. Meningkatka

n pencapaian 100% dalam Sains PMR & SPM menjelang 2012.

1. Meningkatkan

1. Modul OPSME (KPI 1)

penguasaan konsep Sains

1. 2. 3. 4.

Mengenalpasti pelajar Menyediakan modul Pelaksanaan Penilaian dan penambahbaikan

2. Modul (KPI 2)

2. Mengenalpasti pelajar 3. Menyediakan modul. 4. Pelaksanaan 5. Pelaporan 6. Penilaian dan penambahbaikan

3. Himpunan soalan 7 & 8
3

1. Mengenalpasti pelajar 2. Menyediakan bahan

Penilaian dan penambahbaikan 1. Kursus budaya 4 mengaplikasi 1. 1. Mesyuarat panitia daerah 2. Pelaporan 1. Mensyuarat jawatankuasa tertinggi . Meningkatkan pelaksanaan 1. Menetapkan masa 4. Pelaksanaan Program 6. Ujian Pengesanan 6. Mencetak dan mengedarkan bahan 5.Program Cemerlang. Penilaian dan penambahbaikan 7. Menguasai dan Lulus Sains (KPI 2) Matlamat 4 (KRA5) Mempunyai 1. Memberi notis kepada pengetua 2.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK MATLAMAT STRATEGI OBJEKTIF STRATEGI AKTIVITI Kertas 2 (KPI 3) OPERASI 3. Memperkasa 1. Menyediakan kertas kerja 2. Menyediakan bahan 4. Meningkatkan pencapaian ‘A’ Sains PMR dan SPM kepada 95% menjelang tahun2012. Penilaian dan pelaporan 2. Menyediakan surat makluman kepada ibubapa 3. Memberi notis kepada pengetua 3. Program program kecemerlangan Bengkel Menjawab Kertas 1 & 2 (KPI 1) 2. Membina 1. Pelaksanaan 5. Pelaksanaan 5. Menyediakan surat makluman kepada ibubapa 4.

6. 5. Mencapai tahap Standard Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti STRATEGI penggunaan ICT dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. 7. Memberi notis kepada pengetua untuk makluman kursus 4. Bengkel pemurnian dan pelestarian SPSK (KPI 1) OPERASI 3. 1. (KPI 1) 1. Pelaksanaan kursus 7. kemahiran 5 . Penilaian dan pelaporan Matlamat 5 (KRA 6) Mempunyai pengurusan yang cekap dan berkesan 1. Membudayakan dan memperkasakan audit kurikulum SPSK 1. Menyediakan surat penggilan kursusl 5. AKTIVITI perisian / program ICT dalam pengajaran dan pembelajaran . 4. Menyediakan kertas kerja Mensyuarat jawatankuasa tertinggi Memberi notis kepada pengetua Menyediakan surat penggilan bengkel Menyediakan bahan bengkel Pelaksanaan bengkel Penilaian dan pelaporan PANITIA ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 1 : PANITIA SAINS : Guru Sains kurang kompetetif : Mempunyai guru – guru Sains yang berkualiti dari segi keilmuan. Menyediakan bahan kursus 6.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK MATLAMAT STRATEGI kemudahan Pendidikan Yang BerKualiti OBJEKTIF pengajaran dan pengajaran melalui pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi. 3. 2.

Meningkatkan budaya kerja cemerlang selaras dengan profession keguruan menjelang tahun 2012. 100% guru yang menghadiri kursus 100% guru Sains yang menghadiri kursus 95% 2010 100% 2011 100% 2012 100% (INISIATIF) STRATEGIK Membina budaya kerja cemerlang 2. SASARAN BIL OBJEKTIF KPI TOV 1. Meningkatkan pelaksanaan Pengajaran dan pembelajaran pada tahap 100% menjelang tahun 2012. 90% 100% 100% 100% Latihan pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran Sains PELAN TINDAKAN ( M1 ) OBJEKTIF 1 STRATEGI : Meningkatkan budaya kerja cemerlang selaras dengan profession keguruan menjelang tahun 2012. : Membina budaya kerja cemerlang 6 .UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK dan sahsiah.

UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK BIL AKTIVITI PEGAWAI KOS/SUMBER BERTANGGUNGJAWAB Ketua Panitia/ AJK LDP sekolah RM50.Kursus budaya kerja cemerlang : Pemahaman tentang budaya kerja cemerlang masih pada tahap sederhana : Menyediakan panduan budaya kerja cemerlang : KRA 2/ KPI 1 7 .00 TEMPOH MASA TARIKH JANGKA Jan 2010 TARIKH LAKSANA KPI OUTPUT CATATAN 1. Kursus budaya kerja cemerlang Bilangan peserta Guru yang mengamalkan budaya kerja cemerlang PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD KRA /KPI :M1:1:1 : Akt. 1 .

00 RM10. HURAIAN AKTIVITI Menyediakan kertas kerja Mensyuarat jawatankuasa tertinggi Mensyuarat jawatankuasa tertinggi Memberi notis kepada pengetua untuk makluman kursus Menyediakan surat penggilan kursus Menyediakan bahan kursus Pelaksanaan kursus TARIKH DAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN PELAKSANAAN Januari 2010 Januari 2010 Januari 2010 Januari 2010 Januari 2010 Januari 2010 September 2010 RM25. 2. 3. 7. : Latihan Pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran Sains BIL AKTIVITI PEGAWAI KOS/SUMBER TEMPOH MASA KPI OUTPUT CATATAN 8 . 4.00 RM25.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK BIL 1.00 PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Kertas kerja Minit mesyuarat Surat kebenaran kursus Surat Panggilan kursus Bahan edaran Bahan edaran Laporan Penilaian dan pelaporan akhir tahun PELAN TINDAKAN M1 OBJEKTIF 2 STRATEGI : Meningkatkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pada tahap 100% menjelang tahun 2012.00 RM5. 6. 5.

: Guru Sains kurang pendedahan Teknik Pengajaran & Pembelajaran : Memastikan guru Sains mendapat bimbingan melaksanakan P&P : KRA 2/KPI 2 9 . RM50.1.00 Mac 2010 Bilangan peserta 3. Bengkel Ketua Panitia/ Membina dan Panitia daerah analisis item RM50. 2.00 TARIKH JANGKA Februari 2010 TARIKH LAKSANA Bilangan peserta Guru yang mengamalkan budaya kerja cemerlang Guru mahir membina item ujian mengikut standard JSI.00 Mac 2010 Bilangan peserta PELAN OPERASI : M1:2:1 PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD KRA/KPI : Akt. Bengkel Pemantapan P&P berkesan Ketua Panitia/ AJK LDP sekolah RM50. Guru berkemahiran menjawab soalanPMR & SPM. Bengkel “Pasti A” Ketua Panitia/ Panitia daerah.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK BERTANGGUNGJAWAB 1. Bengkel Pemantapan P&P Berkesan.

Bengkel Membina dan analisis item RASIONAL :Guru Sains Kurang pendedahan membina soalan Sains mengikut standard yang telah ditetapkan OBJEKTIF :Memastikan guru Sains dapat menghasilkan soalan Sains mengikut spesifikasi yang standard KOD KRA/KPI :KRA2/KPI 3 10 .00 RM50. 4.00 RM5. 2 . 5. 3. 2.00 RM20. 6. 7. HURAIAN AKTIVITI Menyediakan kertas kerja Mensyuarat jawatankuasa tertinggi Mensyuarat jawatankuasa tertinggi Memberi notis kepada pengetua untuk makluman kursus Menyediakan surat penggilan kursus Menyediakan bahan kursus Pelaksanaan kursus TARIKH DAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN PELAKSANAAN Jan 2010 Jan 2010 Jan 2010 Jan 2010 Feb 2010 Feb 2010 September 2010 RM100.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK BIL 1.00 PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Kertas kerja Minit mesyuarat Surat kebenaran Notis panggilan Penilaian dan pelaporan akhir tahun PELAN OPERASI : M1:2:1 Pelaporan PROGRAM : Akt.

3. 5.00 RM50. 7.00 RM20. 4. HURAIAN AKTIVITI Menyediakan kertas kerja Mensyuarat jawatankuasa tertinggi Mensyuarat jawatankuasa tertinggi Memberi notis kepada pengetua untuk makluman kursus Menyediakan surat penggilan kursus Menyediakan bahan kursus Pelaksanaan kursus TARIKH DAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN PELAKSANAAN Januari 2010 Januari 2010 Februari 2010 Mac 2010 Februari 2010 Mac 2010 September 2010 RM20. 3.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK BIL 1. 6.00 RM5. 2.00 PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Kertas kerja Minit mesyuarat Surat kebenaran kursus Surat Panggilan kursus Bahan edaran Bahan edaran Laporan Penilaian dan pelaporan akhir tahun PELAN OPERASI : M1:2:1 PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KRA/KPI BIL : Akt. Bengkel ‘Pasti A’ :Guru Sains kurang pendedahan teknik menjawab dan menanda peperiksaan :Dapat melatih guru Sains dengan kaedah menjawab dan menanda peperiksaan secara berkesan :KRA2/KPI 4 HURAIAN AKTIVITI TARIKH DAN TEMPOH KOS 11 PENILAIAN TINDAKAN LAMPIRAN .

6. MATLAMAT STRATEGIK 2: Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global BIL 1. 7.00 RM50. 2.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK PELAKSANAAN PELAKSANAAN 1. % pelajar 40% yang terlibat dengan aktiviti yang 12 . 3. OBJEKTIF Meningkatkan pengamalan nilai – nilai murni dalam kehidupan pelajar KPI SASARAN TOV 2010 50% 2011 85% 2012 100% (INISIATIF) STRATEGIK Memperkasakan bidang sains. 4. 5. Menyediakan kertas kerja Mensyuarat jawatankuasa tertinggi Mensyuarat jawatankuasa tertinggi Memberi notis kepada pengetua untuk makluman kursus Menyediakan surat penggilan kursus Menyediakan bahan kursus Pelaksanaan kursus Januari 2010 Januari 2010 Mac 2010 Mac 2010 Mac 2010 April 2010 RM30.00 PROGRAM SUSULAN BERKENAAN Kertas kerja Minit mesyuarat Surat kebenaran kursus Surat Panggilan kursus Bahan edaran Bahan edaran Laporan Penilaian dan pelaporan September 2010 akhir tahun PANITIA : PANITIA SAINS ISU STRATEGIK : Pelajar kurang berminat dalam Sains dan tidak mengetahui bidang kerjaya dalam bidang ini.00 RM20.00 RM 5.

00 Bilangan pelajar yang Pelajar aktif melibatkan Setahun sekali . Minggu Sains dan Teknologi RM50.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK Sains berkaitan dengan Sains dan teknologi PELAN TINDAKAN M2 OBJEKTIF 1 : Menanam minat pelajar terhadap bidang pertanian dan mengaplikasi pengetahuan di bilik darjah dalam kehidupan seharian STRATEGI 1 : Memperkasakan bidang sains PEGAWAI KOS/SUMBER BERTANGGUNGJAWAB Ketua Panitia / Guru mata pelajaran 13 TEMPOH MASA TARIKH JANGKA Jun 2010 TARIKH LAKSANA KPI OUTPUT CATATAN BIL AKTIVITI 1.

2.00 Jan 2010 Bilangan pelajar tingkatan 4 diri dalam Minggu Sains dan Teknologi Bilangan pelajar celik Sains meningkat Sekali setahun PELAN OPERASI :M2:1:1 PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD KRA/KPI BIL 1. 1 Minggu Sains dan Teknologi :Pemahaman dan penglibatan pelajar dalam bidang Sains masih di tahap sederhana :Memastikan pelajar mempunyai kesedaran yang tinggi dalam memahami kepentingan Sains dan teknologi :KRA 3/KPI 1 TARIKH DAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN PELAKSANAAN Mei 2010 Mei 2010 14 HURAIAN AKTIVITI Menyediakan kertas kerja Mesyuarat jawatankuasa tertinggi PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Kertas kerja Minit mesyuarat RM5.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK terlibat dalam Minggu Sains dan Teknologi 2.00 . :Akt. Ceramah kerjaya Ketua panitia/ Guru mata pelajaran RM100.

00 RM20. Mei 2010 Jun 2010 September 2010 PELAN OPERASI :M2:1:2 PROGRAM/AKTIVTI RASIONAL OBJEKTIF KOD KRA/KPI BIL 1. 7.00 Bahan edaran Bahan edaran Laporan 5.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK 3.00 RM50. Mesyuarat pra Minggu Sain dan teknologi Memberi notis kepada pengetua untuk makluman Minggu Sains dan Teknologi Menyediakan bahan pelaksanaan Minggu Sains dan Teknologi Pelaksanaan Minggu Sains dan Teknologi Penilaian dan pelaporan Mei 2010 Mei 2010 Surat kebenaran kursus Surat Panggilan kursus RM100. : Ceramah kerjaya : Pemahaman dan penglibatan pelajar dalam bidang Sains masih di tahap sederhana : Meningkatkan minat dan memberi pendedahan peluang kerjaya dalam bidang sains :KRA3/KPI 2 TARIKH DAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN PELAKSANAAN Januari 2010 Januari 2010 RM5. 2.00 PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Kertas kerja Minit mesyuarat HURAIAN AKTIVITI Mensyuarat jawatankuasa tertinggi Menyediakan kertas kerja 15 . 6. 4.

UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK 3. 4. OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian 100% dalam Sains PMR & SPM menjelang 2012.00 Surat kebenaran kursus Surat Panggilan kursus Bahan edaran Bahan edaran Laporan PANITIA ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 3 : PANITIA SAINS : Pencapaian prestasi pelajar Sains pada tahap sederhana : Mencapai prestasi cemerlang dalam penilaian dan pentaksiran BIL 1. 7. Memberi notis kepada pengetua untuk makluman kursus Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/ penjaga Menyediakan bahan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan Januari 2010 Januari 2010 Januari 2010 Januari 2010 September 2010 RM20. KPI % Peningkatan kuantiti kelulusan Sains 68% SASARAN TOV 2010 100% 2011 100% 2012 100% (INISIATIF) STRATEGIK Meningkatkan penguasaan konsep Sains 16 . 6.00 RM50. 5.00 RM20.

Modul OPSME RM 6.00/pelajar Modul berjaya diselesaikan mengikut tahap Meningkat kan kemahiran pelajar menjawab soalan Modul telah disediakan oleh JU negeri 17 . : Meningkatkan penguasaan konsep Sains PEGAWAI BERTANGGUNGJAW AB JU Sains Ketua Panitia / Guru mata pelajaran TEMPOH MASA KOS/SUMBE R TARIKH JANGKA Jan 2010 TARIKH LAKSAN A Jan-Okt KPI OUTPUT CATATAN BIL AKTIVITI 1. Meningkatkan pencapaian ‘A’ Sains PMR & SPM kepada 50% menjelang tahun 2012.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK 2. % Peningkatan kualiti kelulusan Sains 5% 15% 30% 50% Memperkasa program kecemerlangan PELAN TINDAKAN M3 OBJEKTIF 1 STRATEGI 1 : Meningkatkan pencapaian 100% dalam Sains SPM menjelang 2012.

UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK 2. Modul Guru mata pelajaran Himpunan Soalan 7 & 8 kertas 2 PMR RM 50.Okt Membimbin g dan membantu semua calon PMR & SPM Sains Meningkat kan kualiti dan kuantiti pencapaian PMR & SPM Menggunak an kaedah peta minda 3. 18 .00 Jan 2010 Jan.Okt Membimbin g dan membantu calon PMR Sains yang lemah Meningkat kan kualiti dan kuantiti pencapaian PMR Di akhir bab. Modul Ketua panitia/ Guru mata pelajaran Jan 2010 Jan.

UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK PELAN OPERASI : M3:1:1 PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD KRA/KPI BIL 1. 3. : Akt 1. 2. Modul OPSME : Pelajar kurang mahir nenjawab soalan : Dapat melatih pelajar mejawab soalan mengikut aras kesukaran : KRA 4/KPI 1 TARIKH DAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN PELAKSANAAN Jan 2010 Jan 2010 Mac 2010-Julai 19 HURAIAN AKTIVITI Mengenalpasti pelajar Menyediakan modul Pelaksanaan PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN RM 200 Modul mengikut aras Bahan edaran .

Okt 2010 RM 50.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK 2010 4. 2.00 Set soalan Bahan edaran PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN HURAIAN AKTIVITI Mengenalpasti pelajar Menyediakan bahan Pelaksanaan 20 . : Akt 2 Modul :Pelajar kurang mengingat fakta : Memastikan pelajar Sainsl dapat menjawab soalan peperiksaan mengikut skema : KRA 4/ KRI 2 TARIKH DAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN PELAKSANAAN Jan 2010 April 2010 April. 3. Penilaian dan penambahbaikan Ogos 2010 Pelapuran PELAN OPERASI : M3:1:1 PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD KRA/KPI BIL 1.

Pelaporan Nov 2010 Laporan PELAN OPERASI : M3:1:1 PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD KRA/KPI BIL : Akt 3 : Pelajar mendapat markah dibawah 39/100 :Memastikan pelajar Sains mendapat markah sekurang-kurangnya 40/100 : KRA 4/KPI 3 : TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Dis 2009 Jan 2010 Jan – Nov 2010(sekurangkurangnya 2 kali 21 HURAIAN AKTIVITI KOS PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN 1. 3. 2.00 .UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK 4. Mengenalpasti pelajar Menyediakan bahan Menetapkan masa RM 50.

6. : Memperkasa program kecemerlangan BI L AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWA B JUSPT Pengerusi JKD Ketua Panitia / Guru mata pelajaran TEMPOH MASA KOS/SUMBE R TARIKH JANGK A JulaiOgos 2010 TARIKH LAKSAN A JulaiOgos 2010 KPI OUTPUT CATATAN 1. Program ROADSHO W RM 10.00/pelajar Pendedaha n teknik menjawab kepada semua calon Pelajar boleh menjawab mengikut format penandaan Disampaika n oleh JUSPT 22 .UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK sebulan) 4. Pelaksanaan Ujian Pengesanan Sepanjang tahun Sepanjang tahun Nov 2010 Laporan Bahan edaran Penilaian dan penambahbaikan PELAN TINDAKAN M3 OBJEKTIF 2 STRATEGI 1 : Meningkatkan pencapaian ‘A’ Sains SPM kepada 50% menjelang tahun 2012. 5.

OBJEKTIF KOD PIPP BIL : Memastikan pelajar Sains mendapat markah sekurang – kurangnya 40/100 : KRA 4/KPI 1 TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Feb 2010 Feb 2010 Julai 2010 Julai 2010 KOS PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Minit mesyuarat Surat kebenaran kursus Surat Panggilan kursus Surat makluman HURAIAN AKTIVITI 1.hari yang tiada peperiksaan PELAN OPERASI : M3:2: 1 PROGRAM : Road show RASIONAL : Pelajar kurang mahir menjawab soalan berbentuk struktur dan eksperimen. Mensyuarat panitia daerah Memberi notis kepada pengetua untuk makluman kursus Menyediakan surat panggilan kepada penceramah Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa 23 .UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK 2. 2. 3. Program 3 hari Ketua panitia/ Guru mata pelajaran Nov-Dis 2010 Nov-Dis 2010 Semua pelajar sasaran dapat bimbingan Meningkatka n kualiti dan kuantiti pencapaian SPM Dilakukan semasa peperiksaan SPM. 4.

00 Bahan edaran Bahan edaran Laporan PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP BIL :Pelajar kurang mengingat fakta dengan berkesan :Memastikan pelajar Sains menguasai fakta dan huraian bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti pencapaian SPM :KRA 4/ KPI 2 TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Sept 2010 Sept 2010 Sept. 3.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK 5.00 Surat makluman Bahan edaran Bahan edaran . 7.00 RM 30.00 RM 50.Okt 2010 Dis 2010 ( 3 hari sebelum 24 HURAIAN AKTIVITI KOS PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Surat kebenaran kursus 1. 6. 2. 4. Menyediakan bahan kursus Pelaksanaan kursus Penilaian dan pelaporan akhir tahun M3:2:1 : Program 3 hari Ogos 2010 Ogos 2010 Nov 2010 RM 50. Memberi notis kepada pengetua untuk makluman Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa Menyediakan bahan Pelaksanaan RM 10.00 RM 250.

1.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK peperiksaan sebenar) 5. KPI TOV SASARAN 2010 60% 2011 80% 2012 100% (INISIATIF) STRATEGIK 1. 2. Membina budaya penggunaan ICT dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran melalui pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi. Penilaian dan pelaporan akhir tahun Dis 2010 Laporan PANITIA ISU STRATEGIK : PANITIA SAINS : Kekurangan kemudahan pendidikan subjek Sains untuk tujuan Pengajaran dan pembelajaran. Pembinaan bahan bantu mengajar. MATLAMAT STRATEGIK 4 BIL OBJEKTIF :Mempunyai kemudahan pendidikan yang berkualiti. Bilangan Bahan Bantu Mengajar yang berkualiti 40% 25 .

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWA B Ketua Panitia / AJK LDP sekolah KOS/SUMBER TEMPOH MASA TARIKH JANGKA RM50.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Meningkatkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran melalui pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi. 26 . Kursus mengaplikasi perisisan / program ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. STRATEGI 1 BIL AKTIVITI : Membina budaya penggunaan ICT dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.00 Mac 2010 TARIKH LAKSANA % Bilangan guru yang hadir kursus Guru menguas ai kemahira n ICT KPI OUTPUT CATATAN 1.

2. :KRA5/KPI TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Januari 2010 Januari 2010 Februari 2010 Februari 2010 Februari 2010 Mac 2010 April 2010 KOS PELAKSANAAN RM20. 6. 7. Menyediakan kertas kerja Mesyuarat jawatankuasa tertinggi Memberi notis kepada pengetua untuk makluman kursus Menyediakan surat panggilan kursus Menyediakan bahan kursus Pelaksanaan kursus Penilaian dan pelaporan . 5.00 27 PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Kertas kerja Minit mesyuarat Surat makluman Surat panggilan kursus Bahan edaran Borang penilaian Laporan 1. :Guru menguasai kemahiran mengajar berbantukan perisisan komputer / ICT.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD KRA/KPI BIL HURAIAN AKTIVITI :M4:1:1 :Kursus mengaplikasi perisian / program ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. :Penguasaan kemahiran ICT guru – guru masih di tahap sederhana. 4. 3.00 RM30.

1. Tiada NCR semasa Audit SPSK. Membudaya dan memperkasakan audit kurikulum SPSK. Mencapai tahap standard sistem pengurusan sekolah kualiti (SPSK). KPI TOV SASARAN 2010 90% 2011 100% 2012 100% (INISIATIF) STRATEGIK 1.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK PANITIA ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 5 BIL OBJEKTIF : PANITIA SAINS :Tahap standard sistem pengurusan sekolah (SPSK) masih di tahap sederhana. :Mempunyai sistem pengurusan yang cekap dan berkesan. 80% 28 .

UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGI 1 BIL AKTIVITI : Mencapai tahap standard sistem pengurusan sekolah kualiti (SPSK). : Membudaya dan memperkasakan audit kurikulum SPSK. PEGAWAI BERTANGGUNGJAWA B Ketua Panitia / AJK LDP sekolah KOS/SUMBER TEMPOH MASA TARIKH JANGKA RM50.00 April 2010 TARIKH LAKSANA % Bilangan guru yang hadir kursus Guru menguas ai audit kurikulum SPSK. Bengkel Pemurnian dan Pelestarian SPSK. 29 . KPI OUTPUT CATATAN 1.

7.UNIT KURIKULUM – BIDANG SAINS DAN MATEMATIK PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD KRA/KPI BIL HURAIAN AKTIVITI :M4:1:2 : Bengkel Pemurnian dan Pelestarian SPSK. 3. :Guru menguasai kemahiran audit kurikulum.00 RM30. :KRA6/KPI TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Januari 2010 Januari 2010 Mac 2010 Mac 2010 Mac 2010 April 2010 Mei 2010 KOS PELAKSANAAN RM20. Menyediakan kertas kerja Mesyuarat jawatankuasa tertinggi Memberi notis kepada pengetua untuk makluman bengkel Menyediakan surat panggilan bengkel Menyediakan bahan bengkel Pelaksanaan bengkel Penilaian dan pelaporan 30 . 4.00 PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN Kertas kerja Minit mesyuarat Surat makluman Surat panggilan bengkel Bahan edaran Borang penilaian Laporan 1. 6. 5. :Penguasaan audit kurikulum SPSK guru – guru masih di tahap sederhana. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful