In caseta metalica, gasita recent pe mosia lui Nostradamus se aIlau manuscrise inedite.

Potrivit
acestora, sIarsitul lumii va veni in 2436, economia mondiala se va prabusi, oamenii se vor muta
in alte sisteme solare si numarul homosexualilor va creste de patru ori.
Cu cateva luni in urma, dr. Edmond Fourier, unul dintre cei mai importanti cercetatori ai operei
lui Nostradamus, Iaimosul vizionar Irancez din secolul al XVI-lea, a Iacut o descoperire
senzationala.
Sub un bloc de piatra, in apropiere de Paris, el a gasit o cutie cu manuscrise ce cuprindeau o serie
de proIetii ale lui Nostradamus, necunoscute pana acum. Ele au Iost Iacute publice intr-o lucrare,
intitulata: ~Descifrarea profetiilor lui Nostradamus¨.
Potrivit lui Fourier, Nostradamus era convins ca prezicerile lui nu vor Ii intelese de
contemporanii lui, de aceea a lasat o serie de indicii pentru a Ii gasite atunci cand ar Ii dorit el,
respectiv la cumpana mileniului. ProIetiile lui Nostradamus sunt exprimate in versuri, denumite
catrene. Multe din cele prezise de el, ca de pilda aparitia lui AdolI Hitler si cel de-al doilea razboi
mondial, s-au dovedit a Ii adevarate. Dar una dintre cele mai cunoscute proIetii care arata ca un
meteor va lovi Pamantul in toamna lui 1999, parea ca nu s-a indeplinit. Catrenul 69 descrie
obiectul drept 'un mare munte rotund care se va rostogoli, Iacand sa se scuIunde tari mari¨.
Cand acest Ienomen nu a avut loc, dr. Fourier si colegii lui au ramas descumpaniti. 'Pana la
urma mi-am dat seama ca Nostradamus ne-a oIerit spre desciIrare unul din celebrele sale iocuri
de cuvinte¨, aIirma cercetatorul. Ne indica un anumit loc. Prin 'munte¨ el a subinteles 'o stanca
imensa si daca aceasta va Ii rostogolita, ceea ce se va gasi acolo va avea o inIluenta uriasa asupra
statelor lumii¨.
Dr. Fourier si-a dat imediat seama unde trebuie sa caute si s-a dus direct la o piatra neagra, mare,
rotunda, situata in apropiere de Paris, pe proprietatea in care a trait Nostradamus. Impreuna cu
echipa sa, a inceput sa sape si a gasit o cutiuta metalica, pe capacul careia era gravata litera 'N¨.
'Cand am deschis cutia si am zarit un teanc de pergamente ingalbenite, cu scrisul inimitabil al lui
Michel de Nostradamus, inima mea pur si simplu s-a oprit pentru o clipa¨, a povestit
cercetatorul.
Scrierile contin sute de proIetii, necunoscute pana acum, unele datatoare de sperante, altele
ingrozitoare. Iata cateva dintre ele, considerate de Fourier, drept cele mai semniIicative:
DiIerentele intre limbi vor dispareaPotrivit lui Nostradamus, ca urmare a unei inventii pe care o
denumeste 'un nou aparat¨, lumea va Ii 'asa cum a Iost inainte de Turnul Babel¨. Explicatia
cercetatorului este ca Nostradamus s-a gandit la un Iel de masina de tradus universala, poate un
calculator. ProIetul spune ca aceasta descoperire va duce curand la disparitia natiunilor.
Economia mondiala se va prabusi odata cu disparitia averilor lor, 'bogatii vor muri de mai multe
ori¨, spune proIetul.
Soarele va Iurniza intreaga energie. Actualele surse de energie vor Ii inlocuite de o putere ieItina,
care se gaseste din belsug, provenind din ceea ce Nostradamus denumeste 'Regele Cerului¨.
Potrivit cercetatorului, este vorba de o descriere a unui satelit care capteaza energie solara si o
transmite spre Pamant.
amenii vor trai 200 de ani. Progresele medicinii vor prelungi durata de viata medie a omului la
200 de ani. persoana de 80 de ani va arata ca una de 50, spune proIetul. Numarul
homosexualilor va creste de patru ori. Din motive inexplicabile, numarul 'barbatilor care ii
iubesc pe barbati va Ii de patru ori mai mare', prezice Nostradamus. Vechile metode chineze de
vindecare vor inlocui medicina moderna¨. Insanatosirea va veni din Est¨, scrie Nostradamus. Pe
baza bioenergiei transmise prin maini, metoda va permite si celor care nu au pregatire medicala
sa vindece boli, de la constipatie la cancer.
Toate impozitele vor Ii desIiintate. revolta de masa va duce la desIiintarea deIinitiva a
impozitelor. 'amenii vor reIuza sa plateasca impozite regelui¨, scrie prezicatorul. Nuditatea va
deveni un lucru comun odata cu imbunatatirea conditiilor de sanatate datorita unor gene mai
bune, oamenii vor Ii multumiti de trupurile lor si treptat publicul va accepta goliciunea.
Radiatiile vor usca Pamantul. 'Regele va Iura padurile, cerul se va deschide, campurile vor arde
din cauza caldurii¨, scrie Nostradamus. Este un avertisment ce arata ca distrugerea padurilor
tropicale va duce la subtierea stratului de ozon, expunand Pamantul radiatiilor ultraviolete
nocive.
Urmatorul Papa va Ii asasinat. Un papa carismatic va Ii omorat in timp ce viziteaza o tara straina,
declansand tulburari planetare. Dr. Fourier aIirma ca este vorba de succesorul lui Ioan Paul al II-
lea, deoarece Nostradumus il descrie 'tanar¨. Religiile oIiciale vor disparea. Asasinarea Papei va
declansa un razboi sIant si, drept rezultat, bisericile sub Iorma actuala nu vor mai exista, spune
Nostradamus, adaugand insa ca oamenii vor continua sa se roage si-si vor mentine credinta in
Dumnezeu.
Cei mai multi oameni vor parasi Pamantul si vor trai aiurea. In urmatorii 300 de ani, omul va
coloniza alte sisteme stelare. Pentru maioritatea oamenilor Pamantul 'va deveni un mit¨, prezice
Nostradamus. SIarsitul lumii va avea loc in 2436. Nostradamus declara cu certitudine ca istoria
umanitatii se va sIarsi la 1 octombrie 2436. El nu indica miiloacele prin care omenirea va Ii
distrusa, dar sugereaza ca Iiinte pe care le denumeste 'dusmanii nostri vechi¨ vor incepe un
razboi.
iulie 7, 2009 Scris de 2012en ' ProIetii ' 2012, 2012en, apocalipsa, apocalipsa dupa nostradamus,
catrene, catrenele lui nostradamus, codul lui nostrdamus, enigme, mistere, Nostradamus,
prezicerile lui nostradamus, ProIetii, proIetiile lui nostradamus ' 4 Comentarii
egenda lui Nostradamus
NSTRADAMUS LEGENDA
Legenda spune ca în mai mult e nopt i î nai nt e de nast erea l ui Nost radamus act i vi t atea cereasca a Iost
ext rem de i mport ant a. î n arhi vel e di n Sal on, orasul unde marel e proIet si -a petrecut ul ti mel e zi l e, î nca se
mai past reaza consemnari al e unor rel at ari despre exi st ent a pe cer a unor obi ect e rot unde si st ral uci t oare
deasupra orasul ui Sai nt -Remy de Provence.
Nast erea l ui Nost radamus a Iost ea î nsasi remarcabi la, deoarece Bl anche Nost redam (adevarat ul nume al
Iami l i ei) darui sot ul ui ei un nou-nascut perIect , î n secol ul al XVI-l ea nou-nascut i i perIect i erau ext rem de
rari. Rat a mort ali t at ii era Ioart e ri di cat a, nou-nascut i i se nast eau subal i ment at i, . deoarece si mamel e l or
erau subal i ment ate. î n cazul l ui Nost radamus avem mot i ve sa credem ca a Iost 'prot ei at ¨ l a o vârst a
precoce si poate chi ar cal auzi t de o 'putere¨ invi zi bi l a în mod normal .
St i m cu si gurant a ca prezi ceri l e sal e sunt cel e mai exacte di n cât e s-au î nregi st rat vreodat a.
Ni mi c nu ne spune ca s-ar Ii î nsel at vreodat a când î ncerca sa vada î n vi it or. Al ti i , Ii e ca erau medi umuri
sau ghi ci t ori î n cart i, au moment ele l or de sensi bil it ate ext rema, dar Nost radamus vedea î nt ot deauna
exact . î ntr-un Iel , era ca si cum ar Ii t rait vi it orul si ar Ii povest i t pur si si mpl u ce vazuse.
Cu t oat e acest ea put i n sti u sau puti ni vor sa-i st ri ce reput ati a prea cel ebrul ui Nost radamus de aceea nu
prea se preci zeaza ca el Iacuse prezi ceri i n l egat ura cu vi zi t a l ui si a Iami li ei l ui ( nevast a si copi l ) i nt r-
un oras ci umat .
At unci Nost radamus a prezi s ci ti nd i n horoscoape si astri i ca nevast a, copi l ul l ui si el nu vor pat i ni mi c
i nsa ci uma nu a t i nut cont de prezi ceri l e l ui si at at nevast a cat si copi l ul au murit i n cat eva zi le.
Numeroase mot i ve ne Iac sa credem ca era di Ierit de t ot i oameni i care traisera pâna l a el si dupa el . De
exempl u:
Marel e proIet era i ncredi bi l de i nt eli gent ; pe când era î nca Ioart e t ânar a învat at mai mul t e li mbi si
mat emat i cil e superi oare.
La 23 de ani a deveni t medi c li cent iat si mai t ârzi u si -a obt i nut doct orat ul aproape Iara eIort .
Luni de zi l e a umbl at pri nt re vi ct i mel e ci umei Iara sa se mol i pseasca de cumpl it a boal a. Ca si cum de
acol o de unde venea Iusese vacci nat pent ru a nu i se î ntâmpl a ni mi c rau.
Cu un amest ec mist eri os de ierburi si i ngredi ent e necunoscut e l a noi put ea sa vi ndece un mare numar de
napastuit i . A Iost recunoscut î n Frant a si î n rest ul Europei ca un vi ndecat or mi st eri os.
PE CE SE BAZAU PRFETIILE LUI NSTRADAMUS ? IPTEZE
Sunt mai mult e i pot eze despre ori gi nea si Iel ul în care Nost radamus î si Iol osea darul de vi zi onar.
Pact ul cu Di avol ul ?
Dat ori t at a preci zi ei proIet i il or sal e precum si a put eri l or mi racul oase de vi ndecare sau a tehni ci l or
mi racul oase de vi ndecare ( era si Iarmaci st ) Unii spun ca i nvoca demoni i cu o baghet a speci al a. Tot usi ,
est e i mposi bil ca Nost radamus sa Ii Iacut un pact cu di avol ul . Si ast a pent ru ca era o persoana Ioart e
reli gi oasa. Nascut evreu, s-a convert i t mai t ârzi u l a rel igi a cat ol i ca si î n pract i ca sa rel i gi oasa a past rat
put i n din cel e doua credi nt e
Vrai i t or ?
Nu exist a ni ci o dovada ca Nost radamus ar Ii Iost vraii tor sau ca ar Ii practi cat magi a neagra. N-a
î ncercat sa i nvoce mort i i sau spi ri t el e pent ru a l e cere sIat ui cu t oat e ca, Iara î ndoi al a, t rebui e sa Ii crezut
cu t arie î ntr-o vi at a de dupa moart e.
Aceast a nu ne l asa decât doua al te posi bi li t at i :
A Iost adus pe pamânt de Ii i nte st rai ne ?.
Se st i e cu cert it udi ne ca Nost radamus era ast rol og st udia stel el e î nt r-un Iel excepti onal si anali za i n
amanunt Horoscoapel e. Le st udi a ca si cum Iusese î n cer cu el e. Aparat ul pe care-l Iol osea n-a Iost
reprodus ni ci odat a cu succes. Era Iormat di nt r-o baghet a, un trepied de cul oarea Il acarii si un bol cu apa.
bi snuia sa st ropeasca cu apa t repi edul si baghet a, apoi pe el î nsusi . At unci , at i ngea t repi edul cu
baghet a, ceea ce decl ansa o proIet i e în creierul sau. Este mai probabi l sa Ii obti nut acest aparat dint r-un
al t ti mp sau al t l oc. Daca ar Ii Iost un cal at or î n t i mp veni t di n vi i t or, est e evi dent ca ar Ii st iut ce urma
sa se înt âmpl e st ca ar Ii vrut sa ne avert i zeze dinai nt e sau, cel put i n, sa ne Iaca sa presi mti ri i ceea ce ne
rezerva vi i t orul .
Dar expl i cati a cea mai puterni c i mbrat i sat a despre ceea ce put ea real i za este aceea ca venea de undeva,
'de acol o¨, Ii e ca Iusese l asat acol o pe când era bebel us, Ii e ca Nost radamus era ceea ce e desemnat
deseori sub numel e de 'substi t ui t ¨. S-ai put ea, pe baza a ceea ce st i m pâna acum despre acest subi ect, ca
un suIl et st rai n sa Ii veni t sa ocupe un corp t erest ru cu învoi rea compl et a a ocupant ul ui ori gi nal pent ru a
î mpartasi cunost i nt e i mportant e care ne-ar Ii ai ut at î n dezvol t area noastra Nost radamus avea t oat e
semnel e unei Iii nt e numit e 'copi l ul st el el or¨ si t ot i ce care l -au cunoscut au i urat ca era deasupra si
di ncol o de muri t orii obi snui ti .
Int r-un t i mp rel at i v scurt ( ci rca de 3 ani ) , Nost radamus a scri s pest e 900 de catrene si cent uri i despre
prezi cerea vi it orul ui. În acest e l ucrári , Nost radamus prevest est e despre vi i t orul l umi i, 70 ° di n el e Ii i nd
î mpl i ni t e pâná î n prezent. Prevesteste despre domni a l ui Napol eon, despre Al doi l ea rázboi mondi al ,
despre ascesi unea l ui Hi tl er, despre asasi narea Presedi ntel ui ameri can John F. Kennedy, asel eni zarea
omul ui pe Luná. Înt r-un cat ren Nost radamus ne vorbest e despre 'cerul î n Il ácári ¨, 'new ci t y¨, 'tráznet
uri as¨ si 'doi Irati rápusi ¨. Mult i care au anali zat acest cat ren au concl uzi onat cá ar Ii vorba chi ar despre
at ent at el e di n 11 sept embri e 2001 , sol dat e cu dist rugerea t urnuri l or Worl d Trade Cent er
El mai rel at eazá cá va Ii si cel de-al Trei lea Rázboi Mondi al, care va dura 27 de ani , menti onând si
veni rea Ant i christ ul ui di n ri entul Mi i l oci u. Se crede ca al 3-l ea Rázboi Mondi al va î ncepe dupá moart ea
ul ti mul ui Papá (cel ce va urmá dupá moart ea Papei Benedi ct al XVI) care va Ii asasi nat de anti cri st
Un cat ren demn de l uat in seama est e:
Best i i i nset at e de sange vor t rece rauri l e.
Maiori t at ea campul ui de batal i e va f i i mpot ri va l ui Hi st er.
Int r-o cusca de f i er va f i maret ul at ras.
In t i mp ce copi l ul Germani ei nu vede ni mi c.
Sust i nat orii l ui Nost radamus aIi rma ca numele 'Hi ster¨ est e o reIerint a direct a l a Hi tl er. Un al t catren se
reIera l a un l i der Iara mil a nascut i n vest ul Europei, di n pari nt i saraci (cum a Iost Hi tl er), si un alt ul se
reIera l a conIl i ct ul l ui Hi st l er cu Asi a si AIri ca. Dupa atacul de l a Worl d Trade Cent er rastal maci t de
al t Iel pri n unul di n cat renele lui Nost radamus popul ari tat ea acest uia a acrescut di n nou carti l e cu t eme
l egat e de acest a sau dedi cate i n i ntregi me Ienomenul ui Nost radamus s-au vandut i nt r-un ri t m ameti t or , se
pare ca l umea doreste sa cunoasca vi i t orul pentru a preveni i nIl uent a acest uia asupra prezent ul ui.
nul 1999 sapt e l uni
Di n cer va veni marel e Rege al Terori i .
Ca sa rei nvi e marel e rege al Mongol il or.
Inai nt e si dupa. Mart e domnest e pri n noroc.
La 45 de grade cerul va arde.
Focul sa se apropi e de marel e oras.
Int r-o cl i pa o f l acara mare va crest e.
Cand unul va cere dovada de l a Normanzi .
Mult i adept i ai l ui Nost radamus urmeaza credi nta ca ambel e cat rene se reIera l a at acul de l a Worl d Trade
Cent er. ReIeri ntel e la Ioc si t eroare di n cer se pot ri vesc cu at acul aerian, argument eaza ei, si New York
est e l a aproxi mat i v 40° 5' N l ati t udi ne (rel at i v aproape de 45 grade). Dat a este de asemenea apropi at a.
In pl us, al t e cat rene se reIera l a o Ii gura ant i cri st numi t 'Mabus¨, care spune el va porni un razboi
mondi al . Li t erele di n Mabus pot Ii rearani at e ca sa Iormeze Usam B, convi ngandu-i pe unii sa creada ca
Nost radamus a prezi s apari ti a l ui sama bi n Laden.
Indi Ierent daca reali t at ea prezentul ui de ast azi ,( vi it orul l ui Nost radamus ) a Iost sau nu prezi sa cu succes
di ncol o de zeci l e de specul ati i si mani pulari un l ucru est e cert :Nost radamus est e proIet ul de care au
auzi t t oti si a carui proIet ii sunt cel e mai asemanat oare sau asemanat e cu real i tat ea eveni ment el or t recut e
sau i n curs de desIasurare.
iulie 7, 2009 Scris de 2012en ' ProIetii ' 2012, 2012en, catrene, CATRENELE, CDUL -
APCALIPSA, codul lui nostradamus, legenda lui nostradamus, Nostradamus, preziceri,
PREZICERILE, ProIetii, PRFETIILE ' Niciun comentariu pâná acum.
odul lui Nostradamus.
Uluitoarele proIetii ale lui Nostradamus au Iost lásate posteritátii în lucrarea de 4.680 de versete,
.Centuriile'. carte încá enigmaticá în care sînt înscrise cu o precizie aproape matematicá,
destinele unor conducátori si popoare, calamitáti naturale si rázboaie. concentrare a celor mai
diverse evenimente prin care oamenii si istoria celor peste 400 de ani aveau sá treacá asa cum le
prevázuse Michel de Nostre-Dame, medic Irancez si astrolog. În urmá cu doi ani, la Biblioteca
Nationalá din Roma a Iost descoperit un nou manuscris scris de Nostradamus. În cartea sa,
.Codul Nostradamus, al treilea rázboi mondial', Dr. Michael RathIord pretinde cá a desciIrat
noile scrieri si astIel a aIlat cá anul acesta se va declansa o mare conIlagratie mondialá care se va
sIîrsi abia în 2012.
Profetii împlinite
Nostradamus s-a bucurat de recunoasterea talentului sáu iesit din comun încá din timpul vietii.
Previziunile pe termen scurt au Iost, în marea lor maioritate, corecte. Se apreciazá cá 70° din
proIetiile lui s-au adeverit. Chiar si momentul propriei morti l-a apreciat corect. Pîná în prezent
au Iost identiIicate mai multe evenimente care ar Ii Iost prevázute de Nostradamus în centuriile
sale. Arthur Crockett le enumerá în .ProIetiile inedite ale lui Nostradamus': dominatia maritimá
a Marii Britanii vreme de aproape trei secole, moartea lui Giordano Bruno, revolta anti-
comunistá din Ungaria, moartea lui J. F. Kennedy, cáderea zidului Berlinului, rázboiul din Iosta
Iugoslavie, atacul de la 11 septembrie 2001.
Documentul secret
În 21 de ani de studiu al Centuriilor, americanul Michael RathIord n-a reusit sá descopere o cheie
originalá de interpretare a proIetiilor lui Nostradamus. În schimb, cînd a dat peste documentul
îngropat vreme de 400 de ani în arhivele Libráriei Nationale din Roma, a avut o revelatie.
nouá viziune asupra perioadei actuale si viitoare a prins contur în urma decriptárii manuscrisului.
Acesta a Iost dáruit de Nostradamus Iiului sáu care, la rîndul sáu, l-a donat Papei Urban VIII.
Papa l-a ascuns, de teama persecutiilor Inchizitiei Spaniole, asigurîndu-se cá umanitatea nu îl va
descoperi pîná nu va Ii suIicient de evoluatá pentru a-l desciIra. Acest timp, se pare cá a sosit.
RathIord a combinat metodele de analizá traditionale cu altele mai soIisticate si a aiuns la
concluzia cá tráim .Era Necazurilor'. Cea mai detaliatá perioadá este cea dintre 2006 si 2012,
ani plini de rázboaie, disperare, dar si sperantá. Dar acesta nu va Ii sIîrsitul lumii.
earta marilor puteri
.Codul lui Nostradamus' vorbeste de viitor. AstIel, se anticipeazá cá al treilea rázboi mondial va
izbucni anul acesta si va dura pîná în 2012. RathIord spune cá, în Centuria II, Catrenele 35 si 48,
Nostradamus prezice cá, din cauza greselii unui lider politic important va avea loc un incident
international. Se vor ráci relatiile dintre douá mari state, unul din ele Iiind SUA. Presedintele
respectiv va regreta si va încerca sá-si repare greseala. Dar va Ii înláturat de cei care vor sá-i ia
locul. Va aiunge în pragul sinuciderii, Iiind eliminat din politicá, economie, viata socialá.
Ambele state vor avea de pierdut, dar un al treilea va avea de cîstigat. Situatia va lua amploare
atunci cînd va interveni al treilea stat, un inamic al SUA, si astIel întreaga planetá va aiunge sá
stea pe un butoi de pulbere.
Vremea dezastrelor
În Centuria IV, catrenul 67, se spune cá o cometá Ioarte luminoasá, necunoscutá pîná atunci, va
apárea pe cer. Acest eveniment va coincide cu importante schimbári geologice, cutremure si
eruptii de vulcani care vor bloca accesul populatiei la apá. Calamitátile vor aduce Ioamete,
secetá, shimbári sociale. Tárile prospere si puternice, în special cele din vestul Europei, vor
cunoaste decáderea. Vor Ii dezbinate de lupte civile si tulburári sociale, cînd oamenii vor migra
spre zonele cu apá, prielnice culturilor agricole. Cutremure si inundatii serioase vor genera
conIlicte între state. SUA va Ii ruinatá în încercarea de a Iace Iatá dezastrelor. Trei alte mari
natiuni vor trimite aiutoare supravietuitorilor din SUA în încercarea de a-i aiuta, dar actiunile
umanitare vor Ii de Iapt tentative de ocupatie.
Musulmanii aruncà arma nuclearà
Mai ales Europa Centralá si de Sud, rientul Apropiat si partea esticá a Mediteranei vor Ii
aIectate de inundatii, se spune în Centuria VIII, catrenul 29. Guvernele locale nu vor putea Iace
Iatá, populatia înspáimîntatá va Ii vulnerabilá si usor de manipulat. În multe zone, pentru a opri
tulburárile si iaIurile, va Ii instauratá legea martialá. rientul Miilociu va Ii Ierit de dezastre si va
sári în aiutorul tárilor sinistrate, dar de Iapt, va implementa spioni si va înrobi aceste popoare.
Centuria 11, catrenele 3 si 4 prevestesc cá, în timpul tulburárilor permanente din rientul
Miilociu, unul dintre lideri va intra în posesia armei nucleare si nu va ezita sá o Ioloseascá.
Riposta va Ii, la rîndul ei, tot cu arme nucleare, din partea unei tári care are iesire pe coasta
mediteraneeaná. Una din bombe va cádea în apa Mediteranei, ucigînd toti pestii. Cáile de acces
vor Ii întrerupte. Popoarele care depind de comertul cu acel stat, vor aiunge sá consume pestii
otráviti. Aceste nenorociri se vor petrece în apropierea coastei mediteraneene, într-o zoná cu
stînci închise la culoare.
ranta si Italia. distruse
Arma nucleará aruncatá într-una din tárile rientului Miilociu va reaprinde rázboiul. Tárile
europene vor încerca sá interviná, interesate mai mult de aprovizionarea cu petrol. Amestecul
europenilor îl va enerva pe cel care a aruncat bomba nucleará si îl va determina sá Iacá uz si de
restul arsenalului sáu, lovind partea sudicá a continentului. Coasta europeaná a Mediteranei, în
zona Italiei, Frantei, va Ii aproape de nelocuit. Centuria II, catrenul 62 spune cá moartea
conducátorului unui mare stat va coincide cu aparitia unei comete, care va Ii vizibilá Ioarte clar
în acele vremuri. Tara acelui conducátor se aIlá în rientul Miilociu. Moartea lui si ráspîndirea
Ioametei vor provoca declansarea a numeroase revolte. Ele vor coincide cu aparitia cometei si
vor continua timp de 500 de zile.
Ràzboiul submarinelor
Centuria II, catrenul 48 descrie detalii de rázboi. Rachetele vor cádea în partea sudicá a
ceanului Atlantic, în apropierea unui submarin rusesc. Comandantul submarinului va deschide
Iocul asupra unui vas de supraIatá american. Centuria III, catrenul 60 prevesteste cá un tînár
bárbat de culoare va deveni liderul tárilor lumii a treia. Principalul lui scop este unirea mai
multor tári pentru a putea lupta contra superputerilor. Teatrul de conIlict va Ii în Estul Europei si
în rientul Miilociu, în zona Márilor Adriatice si Caspice si în estul Mediteranei. Israelul va Ii si
el implicat. Nu va învinge niciuna din tabere, dar lupta va aiuta la pregátirea terenului pentru
Antichrist.
Albii si albastrii
Centuria II, catrenul 95 aratá cá zonele agricole importante vor îngheta. amenii vor Iugi spre
locuri prielnice vietii, dar pline de disensiuni si lupte. Drept urmare a panicii populatiei si
deciziilor incompetente ale guvernelor se va acumula un stres considerabil în rîndul populatiei.
Deciziile gresite vor conduce la dezastre maiore. Statele Unite si Anglia vor Ii cele mai aIectate.
Într-o simulare a stárii de rázboi, între Marea Britanie si alte tári europene, va apárea o eroare
care va transIorma totul într-o situatie realá de rázboi. Se vor arunca bombe.
Echipele vor Ii denumite albii si albastrii, se spune în Centuria II, catrenul 2.
Antichristul în Iran
Presedintii SUA vor încerca sá extindá granitele tárii se spune în Centuria VII, Catrenul 41.
Populatia va Ii nemultumitá si se va revolta înaintea alegerilor. Va porni un Iel de rázboi civil,
dar se vor organiza noi alegeri si la Casa Albá se va instala un candidat acceptabil. .Antichristul
se va muta în Iran, printr-un siretlic asupra seicului, cu aiutorul oamenilor de la curtea lui.
Antichristul îl va distruge declansînd un rázboi civil. Se va Iolosi de un lider iranian loial
seicului. Acesta va Ii asasinat odatá cu atacarea Iranului. amenii seicului vor trece de partea
Antichristului', traduce americanul din Centuria II, Catrenele 23 si 81. Antichristul va obtine
puterea în rientul Miilociu. Apoi, se va orienta cátre zona Mediteranei, dupá ce îi va aduce pe
aIricanii din Nord, simpatizanti ai culturii lui, de partea blocului din Asia. Noul document nu
contrazice scrierile anterioare ale lui Nostradamus. Aduce doar detalii inedite. Catrenele acoperá
evenimentele pîná în 7 iulie 2993, datá posibilá a sIîrsitului lumii.
Alchimist si astrolog
· Pe mormîntul lui Michel de Nostre-dame scrie: .A murit la Salon în anul 1556. Posteritate, nu-i
tulbura dulcea odihná!'. Se pare cá dorinta nu i-a Iost respectatá, de atunci si pîná astázi Iiind
necontenit pomenit. Náscut la 14 decembrie 1503, în Franta, Nostradamus a Iost cunoscut si cînd
tráia si azi ca .prezicátor'. Provenea dintr-o Iamilie de negustori bogati. A studiat matematicile
si medicina. Ca medic, s-a oIerit voluntar sá îngriieascá victimele ciumei, boala care avea sá-i
rápuná mai tîrziu prima sotie si cei doi copii. Multá vreme a Iost un medic oarecare, pîná cînd a
experimentat cu succes noi medicamente pe bazá de plante. Nostradamus a rámas în istorie
datoritá Centuriilor sale, prima editie Iiind datatá 3 mai 1555. Însá debutul a Iost cu trei ani mai
devreme cu un .Tratat despre práiituri si Iarduri'. Pasionat de alchimie, el a pus la punct o serie
de retete pentru .práiituri medicamentoase'. Dar Nostradamus a Iost interesat si de studiul
astrelor, pasiune mostenitá de la strábunicul sáu. Tot prevestind starea meteo la curtea Cahterinei
de Medicis, i-a venit ideea sá Iacá predictii si pentru viitorul îndepártat. Centuriile sînt scrise
într-un limbai codat. Acesta este motivul pentru care decriptarea lor dá nastere a zeci de variante.
Invadatori din Asia
· Românul Vlaicu Ionescu, un interpret celebru al scrierilor lui Nostradamus, conIirmá iminenta
unui al treilea rázboi mondial. Decriptînd catrenele prezicátorului, Ionescu spune cá .Europa va
Ii invadatá de o coalitie arabo-chinezá, iar rázboiul va începe la nordul si la sudul Márii Negre,
ceea ce va aIecta si România, însá nu Ioarte grav, pentru cá tara noastrá, asa cum Nostradamus a
spus-o în repetate rînduri, este proteiatá de vointa diviná'. Rázboiul va Ii devastator, dar nu va
duce la sIîrsitul lumii. Jean-Claude Bernard conIirmá Iaptul cá Nostradamus a prezis în catrenul
8-99 cá trei lideri .vor prelua puterea la Roma'. Unul va Ii rus, celálalt asiatic si al treilea
musulman. Salvarea omenirii va Ii un rege náscut la eclipsa din 1999. Vlaicu Ionescu crede cá va
domni în Franta, în iurul anului 2022 si va deveni spaima invadatorilor asiatici.
Trei antichristi
· Cele mai vehiculate proIetii ale lui Nostradamus se reIerá la dictatorii lumii. Primul dintre ei ar
Ii Napoleon Bonaparte. .Náscut lîngá Italia', acesta va deveni, dintr-un simplu soldat, împárat.
Îsi va trimite armata în Rusia, va lása în ruiná un oras (Moscova), iar în timpul retragerii multi
dintre soldatii lui .vor muri în teritoriul alb'. Predictiile vorbesc despre .printul învins trimis în
Elba', dupá înIrîngerea .prin marele eIort al Iortelor stráine' (Waterloo). Al doilea antichrist ar
Ii Hitler (Hister): .un om pátat de crime', .cel mai mare dusman al rasei umane'. Dupá ce va
cîstiga de partea lui multi oameni, acest .cápitan al Germaniei', care nu va respecta nici o lege,
va oIeri omenirii doar .lacrimi, Ioc, sînge si rázboi'. Moartea dictatorului, .lîngá Rhin', va
rámîne sub semnul incertitudinii. Al treilea antichrist va Ii un credincios al lui Mohammed, din
rientul Apropiat, care se va rázboi cu Europa. Invazia va declansa al treilea rázboi mondial.
menirea va Ii amenintatá cu distrugerea totalá. Rázboiul se va sIîrsi cînd liderii a douá mari
puteri de la Polul Nord (Rusia si SUA) vor deveni prieteni.
septembrie 27, 2008 Scris de 2012en ' ProIetii ' alchimie, antihrist, apocalipsa, asia, astrologie,
catolici, catrene, centuria, cod, Codul Nostradamus, enigme, europa, Iranta, mistere, musulmani,
napoleon, Nostradamus, papa, ProIetii, razboi, roma, sua ' 29 Comentarii
Prezicerile lui Nostradamus pentru Romania.
In 100 de catrene, Nostradamus a prezis evenimentele care aveau sa se intample pana in anul
3797. Pentru ca proIanii sa nu le poata intelege, el si-a redactat oracolele Iolosind modalitatile
sintaxei latine, cu inversiuni, antiteze, anagrame (Rapis pentru Paris, NersaI pentru Franta,
Norlaris pentru Loreni etc.), calambururi (Dort-ls pentru rls), metaIore, cuvinte celtice,
romane, spaniole, latine, grecesti si ebraice.

Interpretarile enturiilor

Unul dintre cei mai importanti interpreti ai proIetiilor lui Nostradamus a Iost Vlaicu Ionescu, un
roman emigrat in anii 1960 in SUA. Acesta a incercat sa demonstreze ca Nostradamus ar Ii
prevazut, printre altele, caderea regimului comunist, dezmembrarea Uniunii Sovietice, precum si
puciul de la Moscova in 1991. Aceste interpretari au Iost publicate in mai multe carti cu mult
inainte de a se intampla, Iapt ce i-a sporit lui Vlaicu Ionescu credibilitatea. S-a sustinut ca
Nostradamus a prezis masacrul din noaptea SIantului Bartolomeu a anului 1572, incendiul
Londrei din 1667, instituirea Premiului Nobel, criza economica din 1929-1933, o intalnire Hitler-
Franco-Mussolini, revolutia din Ungaria din 1956, asasinarea Iratilor Kennedy, razboiul din
GolIul Persic, caderea comunismului si sIarsitul lumii, atentie, in anul 3755, dupa altii, 3797. Nu
este data explicita a pariolirii planetei, ci doar presupusa data a incheierii previziunilor sale.

Nostradamus si-a prezis propria moarte

Deosebit de limpede este prezicerea de catre Nostradamus a propriei sale morti regasita in mai
multe catrene. De obicei, exprimarea sa este impersonala, dar intr-unul din catrene, el trece
dramatic la persoana intai:
,,Intors din misiune, dar al regelui, tinut in loc, nu va mai Iace nimic. Se va intoarce la
Dumnezeu. Prietenii mei apropiati si cei din sangele meu. Ma vor gasi mort intre pat si masa de
lucru.¨
Nostradamus a Iost gasit exact in locul indicat de el unde, incercand pesemne sa se ridice din pat,
a cazut in noaptea de 1 spre 2 iulie 1566.

Romania. limita a frontului estic

Norneigre, Dacia si Insula Britanica vor Ii atacate de Iratii cei uniti.
Un cap la Roma nascut din sange Galic.
Si armatele lor vor Ii respinse pana la paduri.
Aici este vorba de operatia numita 'metaplasma¨: din doua nume se ia cate o parte, se pun
laolalta si se Iormeaza un nou termen, care exprima sinteza primelor doua.
Intelesul catrenului se deseneaza cu claritate limitele pana la care au aiuns Puterile Centrale, in
Primul Razboi Mondial, pe cele trei Ironturi: la apus Anglia, la sud Italia si regiunea nordica a
Iugoslaviei, iar la rasarit Romania.

Marile raiduri din 1944

Patruzeci si cinci de grade cerul va arde
Focul se va apropia de marea cetate noua:
Intr-o clipa, Ilacari mari vor izbucni si se vor intinde,
Atunci cand se va planui sa Iie pusi la incercare cei din Normandia.
rasul Ploiesti e indicat aici prin paralela 45, care trece, intr- adevar, cu o mare precizie pe langa
aceasta localitate. Nici un alt oras de o anumita insemnatate din Europa nu se aIla pe aceasta
paralela.
Al doilea vers ne spune ca Iocul bombardamentelor se va apropia de 'marea cetate noua¨.
Expresia se potriveste bine cu cetatea lui Bucur, care e una din cele mai recente capitale din
Europa. Ea devine capitala doar dupa ce, la 1600 (un secol dupa moartea lui Nostradamus),
Targoviste e distrus de turci.
Sa remarcam acum exactitatea datelor acestui catren. Avioanele anglo-americane au bombardat,
intr-adevar, mai intai Ploiesti, pentru a cobori apoi spre Bucuresti, unde au bombardat Gara de
Nord: 'Focul se va apropia de marea cetate noua¨.
Al treilea vers arata cum incendiul a izbucnit deodata (instant) si cum s-a intins subit pe o mare
intindere (Ilamme esparse sautera).
In sIarsit, pentru a nu ramane nici o indoiala asupra circumstantelor istorice ale acestor atacuri,
ultimul vers ne spune ca acestea se vor Iace cand se va planui tentativa din Normandia. Si intr-
adevar, dupa cum am aratat, suprimarea sursei de petrol romanesc a Iost printre principalele
masuri strategice care trebuiau sa preceada invazia din Normandia.

Invazia sovietica din august 1944

Insula Iranca va Ii poluata de Arnani,
Banda nesIarsita prin muntele Adrian:
Raul va Ii trecut Hutin prin pod de plute,
Vor intra Bayonne toti strigand 'Bichoro¨.
Romania, aceasta insula latina izolata in oceanul slav (isle Iranque), va Ii intinata si proIanata
(tholoser) de sovietici (Arnani÷Nanari), acesti descedenti ai prostitutiei revolutionare comuniste.
Hoardele nesIarsite (bande inIinite) vor trece muntii Transilvaniei, tintind catre Germania de
rasarit si Austria, regiunea muntilor unde s-a nascut Hitler (par le mont Adrian).
Ele vor trece Nistrul (passer rivi) pe la Hotin (Hutin) printr-un pod de barci si scanduri (par
pont la planque) si vor intra ca intr-o tara inamica, cu baionetele trase (bayonn #ntrer) si cu
strigatul de lupta: 'catre Bucuresti!¨ (tous Bichoro criant).

Romania Mare si drama Regelui Mihai

In anul cand Iratii crinului vor Ii in varsta,
Unul dintre ei va detine Romania Mare:
Muntii sai se vor cutremura, trecerea Latina Iiind deschisa,
Mahnit va Ii pentru a Ii admis marsul contra puternicului din Armenia.
Se stie ca intre dinastiile din Europa se stabilisera legaturi de rudenie in cursul secolelor. AstIel,
Casa de Hohenzollern poate Ii privita ca sora a Capetienilor, ea insasi de origine germanica si
indicata in catren prin semnul ei heraldic: crinul.
Iata cum conIirmarea acestei interpretari data printr-o enigma pe cat de ingenioasa, pe atat de
neasteptata. Ea e continuta in expresia 'ouvers Latin passage¨.
Ceea ce ne-a sugerat ca e vorba de un ioc de cuvinte este schimbarea lui 't¨ Iinal din 'ouvert¨ in
's¨ si, de asemenea, Iaptul ca 'latin¨ e scris cu litera mare, sugerand un nume propriu. Se vede
astIel ca e vorba de o scurta anagrama: -s LATIN÷STALIN.
Dar iata ca o noua conIirmare ni se prezinta in ultimul vers. Aici Stalin e numit 'Iort d?Arm%
e¨, e o varianta a expresiei 'le grand duc d?Arm%e¨, cum e numit in extraordinarul catren V-
94, a carui solutie in extenso se aIla in paginile 504-510 din prima noastra lucrare (1976) si la
paginile 303-310 ale celeilalte (1987).
In sIarsit, ni se spune ca regele Mihai va Ii 'Iach ๫uot; (suparat), ceea ce in limbaiul
nostradamian implica o grea lovitura sau o nenorocire. Mihai a Iost obligat, dupa cum se stie, sa
abdice, de catre Stalin in 1947, dupa ce el este cel care, impotriva planului lui Antonescu, rupe
alianta cu Germania si lasa libera trecerea Iortelor sovietice prin tara. Faptul de a Ii participat la
agresiunea lui Hitler impotriva Uniunii Sovietice nu i s-a iertat totusi. Faptul de a Ii 'marcher
contre Iort d?Arm%e¨ a Iost, dupa proIet, cauza caderii sale.

$talin si teroarea PR

Toti aderentii care vor Ii sustinut partidul
In Iavoarea celui al carui nume va Ii dur si taios,
vor Ii condamnati la moarte, striviti si distrusi.
Bunurile le vor Ii luate prin conIiscari publice,
pauperizare generala,
Niciodata poporul roman nu va Ii Iost atat de ultragiat.
Maioritatea aderentilor care vor Ii sustinut 'Partidul¨: aservit lui Stalin (qui auront tenu party
pour Rude en lres) vor Ii condamnati la moarte (mis mort) si exterminati in inchisori si lagare
de munca (saccag ༀ.
Mai toate valorile vor Ii distruse (grand neanty) si toate posesiile vor Ii conIiscate si
'nationalizate¨ (biens publipar Iisc).
Niciodata in trecutul sau poporul roman nu va Ii Iost atat de umilit si urgisit (onc Romain peuple
ne Iut tant outrag

olapsul blocului socialist dupa 1989

Inainte de conIlict marele zid va cadea,
Un cap de stat va Ii dat mortii, o moarte prea saubita si deplansa.
Noul nascut semi-perIect: caci maioritatea va inota:
Aproape de Iluviu, pamantul va Ii patat de sange.
Inaintea conIlictului dintre seIul reIormator din Moscova si Ceausescu, ramas Iidel
totalitarismului stalinian (avant conIlict), Zidul din Berlin va cadea.
Marele (tiran) roman va Ii executat (le grand ort). Moartea sa, dupa doar trei zile de la arestare
(mort trop subite), va Ii mult regretata (plainte).
Noul guvern (nay) va Ii doar iumatate din ceea ce revolutia populara va Ii voit (miparIaict), caci
maioritatea activistilor de partid se vor mentine la putere (la plupart nagera).
La Timisoara si la Bucuresti, doua orase apropiate de Dunare (aupr du Ileuve), va Ii pamantul
patat de sangele revolutionarilor romani (de sang la terre teinte).
septembrie 19, 2008 Scris de 2012en ' ProIetii ' 1989, bucuresti, ceausescu, comunism, enigme,
isorie, istorie, mister, mistere, Misterele Istoriei, MIT, Nostradamus, pcr, preziceri, romania,
stalin, timisoara, urss ' 135 Comentarii
Nostradamus.Profetii.No.2
Nostradamus si profetiile lui
Cel mai cunoscut proIet al lumii este, Iárá îndoialá, Nostradamus. Al optulea Iiu al unui evreu,
negustor de grâne, Nostradamus a Iost doctor, astrolog, scriitor si unul dintre marii mistici ai
lumii. Încá de mic, Nostradamus a demonstrat aptitudini deosebite pentru studiul matematicii si
al astronomiei, reusind sá-si supere proIesorii pentru ardoarea cu care a luat apárarea astrologiei.
Singurul proIet al lumii, cu adevárat interesant, a Iost Michel de Nostredame, zis Nostradamus.
S-a náscut la Saint-Remy-de-Provence (Franta), în 1503, într-o Iamilie evreiascá obligatá de
autoritátile vremii sá treacá la religia catolicá. A studiat medicina la Universitatea din
Montpellier unde si-a sustinut examenele Iinale în 1525.
Viata unui prezicátor

Izbucnirea unei epidemii de ciumá a Iácut ca Nostradamus sá-si întrerupá studiile si sá
cálátoreascá prin toatá Franta pentru a-i aiuta pe bolnavii loviti de Ilagel. În timpul cálátoriilor, a
schimbat idei cu numerosi medici mai putin cunoscuti din Renastere, cu alchimisti, kabalisti si
mistici, practicá pe care a continuat-o în cea mai mare parte a vietii sale. În 1529 s-a întors la
Montpellier pentru a-si lua doctoratul. Julius-Cesar Scaliger, considerat un protagonist al
Renasterii, l-a invitat în 1534 la Agen. Acolo s-a cásátorit cu o Iemeie al cárei nume a rámas
necunoscut, dar despre care se stie cá i-a Iácut lui Nostradamus doi copii. În 1537, sotia si cei doi
copii ai lui Nostradamus au murit, probabil de ciumá. Într-o încercare de a se regási dupá
tragedia pierderii Iamiliei, Nostradamus a Iácut mai multe cálátorii în Italia si Franta. În timpul
acestor cálátorii, si-a descoperit puterea de a Iace proIetii. vreme a practicat medicina la
Toulouse înainte de a Ii chemat de Parlamentul din Aix, în timpul ciumei din 1546, ca sá-si
exercite meseria timp de 3 ani, pe spezele municipalitátii. Apoi s-a instalat în orasul Salon-de-
Craux unde s-a cásátorit a doua oará cu o váduvá bogatá, Anne Ponsarde Gemelle. În 1550, a
scris un almanah, dupá care a demarat proiectul de a scrie 1000 de catrene despre viitorul
probabil. Fárá sá aibá nimic spectaculos în ea, moartea lui Nostradamus s-a produs în 2 iulie
1566. A Iost înmormântat în zidul Bisericii Cordelierilor din Salon. În 1791, mormântul lui a Iost
deschis si osemintele reîngropate în Biserica SI.Laurent din Salon. Se zice cá pe sicriul sáu era
gravatá data exactá a deschiderii mormântului.
ProIetiile sibilinice

A studiat astrologia din niste cárti pe care mai apoi le-a ars si si-a început Centuriile, catrene
proIetice repartizate în serii de câte o sutá. Multá vreme a ezitat sá le publice. Prima editie,
intitulatá Les Propheties de Me Michel Nostradamus, a apárut în editura Mace Bonhomme din
Lyon, în 1555; ea cuprindea trei Centurii si 53 de catrene din cea de a patra, toate dedicate Iiului
sáu nou-náscut, Cesar. Succesul lui Nostradamus a Iost atât de mare încât, în 1556, regele Henric
al II-lea l-a chemat la Curte, de unde a plecat încárcat cu daruri. Caterina de Medici, Francisc al
II-lea, ducele si ducesa de Savoia s-au dus la Salon sá-l consulte; Carol al IX-lea l-a numit
consilier si medic personal. Editia princeps completá a celor 10 Centurii a Iost Iácutá de Pierre
Rigoud în douá volume (în 1558 si 1566); dupá moartea lui Nostradamus. Benoit Rigoud a
reeditat-o, în 1568, cu variante extrase din manuscrise. În 1000 de catrene, Nostradamus a prezis
evenimentele care aveau sá se întâmple pâná în anul 3797. Pentru ca proIanii sá nu le poatá
întelege, el si-a redactat oracolele Iolosind modalitátile sintaxei latine, cu inversiuni, antiteze,
anagrame (Rapis pentru Paris, NersaI pentru Franta, Norlaris pentru Loreni etc), calambururi
(Dort-leans pentru rleans), metaIore, cuvinte celtice, romane, spaniole, latine, grecesti si
ebraice. Faptul cá Nostradamus si-a redactat proIetiile într-un mod greu de decriptat a Iost si din
cauza presiunilor Inchizitiei. Era perioada în care multi dintre cei care vorbeau sau scriau despre
lucruri pe care Biserica nu le accepta erau torturati sau arsi pe rug. Nostradamus ne avertizeazá
cá opera lui nu este amIibiologicá, adicá nu are mai multe sensuri, ci unul singur, ascuns cu griiá.
AstIel, Iaptul cá s-au dat atâtea interpretári diIerite dovedeste cá toti comentatorii sái se însealá:
ei ar trebui sá Iie de acord, cu mici diIerente, asupra esentialului. Lucrarea sa, despre care se
spunea cá a venit, prin divina inspiratie supranaturalá, versurile sale sibilinice pe care le numea
'nocturnele si proIeticele mele aprecieri, compuse mai degrabá dintr-un instinct natural însotit de
o Iurie poeticá decât datoritá regulii poetice¨, sunt tot atâtea dovezi ale unui sistem crono-
cosmograIic atât de savant încât calculele sale tin seama de planetele Neptun si Uranus,
nedescoperite la acea vreme.
Interpretárile Centuriilor

multime de comentatori au încercat sá pátrundá în enigmele Centuriilor. Fiecare le-a
interpretat dupá dorintele sale si s-a Iolosit de ele în pamIletele împotriva lui Mazarin sau a altor
oameni politici; doi autori ce tráiau în timpul lui Ludovic al XIV-lea, Guynaud, seIul paiilor de la
Versailles, si Jean de Roux, preot la Lovicamp, au gásit în ele indicatii privind acest rege.
DUNGA Sustinátorii lui Nostradamus îl crediteazá cu predictia unui numár impresionant de
evenimente din istoria lumii: moartea regelui Henric al II-lea al Frantei, Revolutia Irancezá,
asasinarea lui Abraham Lincoln, explozia primei bombe atomice, ascensiunea lui AdolI Hitler,
presedintia lui Charles de Gaulle dar si un rázboi al Rusiei si Statelor Unite împotriva Chinei etc.
DUNGA În secolul al XIX-lea, Torne-Chavigny (preot în Clotte, lângá orasul La Rocchelle) a
Iost preocupat (într-o lucrare în trei volume) de anuntarea evenimentelor viitoare conIorm
Centuriilor: astIel a vázut cá Napoleon al III-lea va restaura regalitatea în Franta. Dar sub cea de-
a doua Republicá, acest preot tumultuos a spus cá Nostradamus prezicea urcarea la tron a lui
Napoleon al IV-lea si a scris ziarului 'Le National¨, la 8 aprilie 1878, o scrisoare prin care
propunea o recompensá de o mie de Iranci celui care va dovedi cá Nostradamus nu avea dreptate.
În 1938, doctorul de Fontbrune a descoperit cá Nostradamus vorbea de Hitler în versurile
urmátoare:
'Nouá ani cel slab o va tine-n pace
Apoi cádea-va în sete atât de sângeroasá
Pentru el poporul Iárá crez si lege va muri
Ucis de un altul cu mult mai omenos.¨
'Al treilea vers din acest catren este suIicient ca sá-l desemneze pe Hitler¨ spune Fontbrune. Dar
de ce este supranumit 'cel slab¨? Foarte simplu: pentru cá este vegetarian, nu bea decât apá si nu
Iumeazá. Nostradamus prevázuse pâná si acest lucru, sau cel putin asa credea Fontbrune.
Cataclismul inexistent

Având în vedere cá doctorul Fontbrune desciIrase în Centurii sIârsitul celei de-a III-a Republici
si înIrângerea totalá a lui Hitler si Mussolini (adicá tot ce inspira lumii teamá si tot ceea ce spera
ea în 1938) el si-a reluat interpretárile dupá cel de-al doilea rázboi mondial, pentru a demonstra
cá Nostradamus prevázuse cá rázboiul va începe în 1939. Spriiinindu-se pe aceastá demonstratie,
doctorul de Fontbrune a dedus din alte catrene prezicerile urmátoare: a IV-a Republicá va Ii
desIiintatá la sIârsitul lunii septembrie 1951, contele de Paris va Ii proclamat rege (cáci el este
'marele Chiren¨ despre care Nostradamus a spus 'Un seI al lumii marele Chiren va Ii¨). Acesta
va Iace din Avignon capitala Frantei, dar va avea de înIruntat al treilea rázboi mondial în cursul
cáruia se va produce invadarea Elvetiei. Apoi secolul se va termina cu un cataclism.
'În anul o mie nouá sute nouázeci si nouá si sapt luni
Din cer veni-va un mare rege de spaimá
Învia-va el pe marele Rege de Angoumois
Înainte, dupá, Marte domni-va cu bucurie.¨
Traducerea doctorului de Fontbrune: 'în iulie 1999 va veni pe calea aerului un Rege mare,
înspáimântátor, care-l va învia pe seIul Hunilor. Înainte, ca si dupá aceea, marele zeu al
rázboiului va pedepsi lumea cum n-a mai Iácut-o niciodatá¨. În iulie 1999, John F.Kennedy ir. a
murit într-un accident de avion, dar evenimentul nu reprezintá un dezastru semniIicativ pentru
istoria omenirii.
Despre moartea Papei

Moartea misterioasá a papei Ioan Paul I reprezintá un subiect controversat al catrenelor lui
Nostradamus. În seara dinaintea mortii sale, papa Ioan Paul I i-a dat cardinalului Villot o listá ce
cuprindea mai multe nume a unor prelati ce urmau sá Iie demisi si o reorganizare a structurii de
putere a Vaticanului. A doua zi dimineata, papa a Iost gásit mort. Lângá el se aIla o sticlá de
EIIortil. Cardinalul Villot a tinut secretá lista si testamentul papei si nu s-a eIectuat nici o
autopsie, versiunea oIicialá rámânînd aceea a sinuciderii. Nostradamus vorbeste însá de o
eliminare a papei, sustinând teoria celor care aIirmá cá papa a Iost asasinat. Apropierea
sIârsitului mileniului II a determinat un interes crescând Iatá de proIetiile lui Nostradamus. Multi
dintre cei care au studiat Centuriile considerá cá Nostradamus a prevázut atacul din 11
septembrie 2001 într-un catren în care vorbeste despre 'cerul în Ilácári¨, 'new city¨, 'tráznet
urias¨ si 'doi Irati rápusi¨. În acelasi catren se vorbeste însá si despre Iaptul cá 'un mare lider va
muri¨.
Fulgerári de extraluciditate

Un magistrat din regiunea Gâtinois, care lupta împotriva 'exceselor prezicátorilor¨, remarca în
1560: 'Dacá în acelasi an patru IilozoIi vin sá prezicá lucruri contrare si unul prezice pacea, ea
va domni Iárá îndoialá, în multe zone. Altul va prezice rázboiul care, de asemenea , va izbucni pe
alte meleaguri. Si asa, adevár si minciuná se vor aIla întotdeauna în armonie.¨ AstIel, ne limitám
sá-l Iacem pe acest om extraordinar sá spuná ce vrem noi sá spuná în loc sá cáutám sá vedem ce
gândea el eIectiv. Nostradamus a avut o serie de viziuni despre viitor în stare de autohipnozá, dar
el le-a conceput dupá ideile timpului sáu si nu dupá ideile timpului nostru! În aceasta constá
originalitatea operei sale, în Iaptul cá ea contine suIiciente generalitáti, ciIre, nume ambigue
pentru a da Iiecárui secol iluzia cá el este cel vizat de ea. Dar un om de litere, un istoric serios îsi
dá seama cá el vorbeste despre tot cea ce-i hártuia pe contemporanii sái: rázboaiele religioase,
Antihristul, Marele Monarh, viitorul potop, toate aceste evenimente Iiind precedate de comete,
de eclipse, de nasteri monstruoase, semne cárora nu li se mai conIerá acum acelasi sens. Este
aberant sá crezi cá un om, în plin secol al XIV-lea, ar Ii putut prevedea schimbári politice precise
din secolele urmátoare si trásáturi caracteristice ale unor seIi de state. 'Sá admirám la
Nostradamus o ingeniozitate uimitoare, Iulgerári de extraluciditate care duc la niste coincidente,
dar nu daruri pe care nici un om nu le poate avea, cáci altIel omenirea n-ar Ii ceea ce este. Dupá
Nostradamus n-a mai existat nici un alt proIet atât de subtil ca el: iatá de ce el este si astázi
comentat, iar ceilalti, în schimb, au Iost dati uitárii¨, aIirmá Alexandrian în Istoria IilozoIiei
oculte.
Delirul proIetic antic

Prezicerea, arta de a anunta evenimentele care vor veni într-o perioadá limitatá (se Iácea în
general pentru anul urmátor sau pentru o perioadá de zece ani) si proIetia, anuntarea
evenimentelor Iericite si a catastroIelor care asteaptá omenirea pâná la sIârsitul veacurilor, au
Iost în antichitate specialitatea sibilelor, preotese care ráspundeau prin oracole, enigme în versuri
sau în prozá, la întrebárile celor care le consultau. Kaspar Peucer a demonstrat cá oracolele
sibilelor erau inspirate de Diavol si cá teomantia sau delirul proIetic comunicate de zeu unei
persoane era ceva ce numai posedatii sau bolnavii puteau s-o Iacá.
Alti proIeti

Dintre proIetii Evului Mediu si ai Renasterii, Johann Lichtenberg, în a sa Pronostication, apárutá
în 1488, la Strassbourg, si-a desIásurat previziunile pe o perioadá de 83 de ani. 'A vázut tot ceea
ce trebuia sá se întâmple între 1484 si 1567, ciumele, rázboaiele, perioadele de Ioamete (.)
numai realitatea n-a vázut-o, n-a vázut marele eveniment al epocii, nasterea protestantismului¨,
aIirma abatele Lecanu. Cálugárul Savonarola a prezis aparitia ReIormei, cu doi ani înainte de a Ii
executat, iar Gerard Busch a revelat proIetia lui Regiomontanus, proIesor de astronomie si
episcop la Regensburg, mort în 1476, dupá care sIârsitul lumii urma sá se producá în 1588. Un
ilustru proIesor de drept din Toulouse, Blaise d`Auriol, îsi asezase lângá casá o barcá mare
prevázutá cu cele necesare pentru a se reIugia în ea cu Iamilia când apele vor creste.
2012 sIârsitul lumii!

SIântul Malaka, náscut în 1097 la Armagh, în Irlanda, si mort în 1148 la abatia din Clairvaux
unde-l vizita pe sIântul Bernard, i s-a atribuit o proIetie privindu-i pe papii care se vor succeda la
SIântul Scaun pâná la Judecata de Apoi. El avea o întreagá listá de 111 papi, începând cu
Celestin al II-lea (ales în 1143), Iiecare dintre ei Iiind desemnat cu o Iormulá în latiná; un scurt
comentariu vorbea de al o sutá doisprezecelea si ultimul. Papa Ioasn Paul al II-lea, numit papá
'al eclipsei de soare¨ este antepenultimul din aceastá listá. Dupá el va veni un papá 'al gloriei
máslinului¨, apoi ultimul papá, Petrus romanus, sub pontiIicatul cáruia se va produce distrugerea
Romei si iudecarea lumii de un Judex tremendus, Un Judecátor Iárá milá. Un teolog din Namur,
Rene Thibeau, a Iácut în 1950 o demonstratie uluitoare de aritmologie, calculând cá acest sIârsit
al omenirii este prevázut pentru anul 2012.
septembrie 15, 2008 Scris de 2012en ' ProIetii ' 2012, 2012en, apocalipsa, catolic, catrene,
enigme, Iranta, hitler, masoni, Michel de Nostredame, midtere, mistere, Nostradamus, papa,
ProIetii, ProIetiile sibilinice ' Niciun comentariu pâná acum.
Nostradamus.Profetii.No.1

Legenda spune ca în mai multe nopti înainte de nasterea lui Nostradamus activitatea cereasca a
Iost extrem de importanta. în arhivele din Salon, orasul unde marele proIet si-a petrecut ultimele
zile, înca se mai pastreaza consemnari ale unor relatari despre existenta pe cer a unor obiecte
rotunde si stralucitoare deasupra orasului Saint-Remy de Provence.
Nasterea lui Nostradamus a Iost ea însasi remarcabila, deoarece Blanche Nostredam (adevaratul
nume al Iamiliei) darui sotului ei un nou-nascut perIect, în secolul al XVI-lea nou-nascutii
perIecti erau extrem de rari. Rata mortalitatii era Ioarte ridicata, nou-nascutii se nasteau
subalimentati,.deoarece si mamele lor erau subalimentate. în cazul lui Nostradamus avem motive
sa credem ca a Iost 'proteiat¨ la o vârsta precoce si poate chiar calauzit de o 'putere¨ invizibila
în mod normal.
Stim cu siguranta ca prezicerile sale sunt cele mai exacte din câte s-au înregistrat vreodata.
Nimic nu ne spune ca s-ar Ii înselat vreodata când încerca sa vada în viitor. Altii, Iie ca erau
mediumuri sau ghicitori în carti, au momentele lor de sensibilitate extrema, dar Nostradamus
vedea întotdeauna exact. într-un Iel, era ca si cum ar Ii trait viitorul si ar Ii povestit pur si simplu
ce vazuse.

Cu toate acestea putin stiu sau putini vor sa-i strice reputatia prea celebrului Nostradamus de
aceea nu prea se precizeaza ca el Iacuse preziceri in legatura cu vizita lui si a Iamiliei lui (
nevasta si copil ) intr-un oras ciumat.
Atunci Nostradamus a prezis citind in horoscoape si astrii ca nevasta,copilul lui si el nu vor pati
nimic insa ciuma nu a tinut cont de prezicerile lui si atat nevasta cat si copilul au murit in cateva
zile.
Numeroase motive ne Iac sa credem ca era diIerit de toti oamenii care traisera pâna la el si dupa
el. De exemplu:
Marele proIet era incredibil de inteligent; pe când era înca Ioarte tânar a învatat mai multe limbi
si matematicile superioare.
La 23 de ani a devenit medic licentiat si mai târziu si-a obtinut doctoratul aproape Iara eIort.
Luni de zile a umblat printre victimele ciumei Iara sa se molipseasca de cumplita boala. Ca si
cum de acolo de unde venea Iusese vaccinat pentru a nu i se întâmpla nimic rau.
Cu un amestec misterios de ierburi si ingrediente necunoscute la noi putea sa vindece un mare
numar de napastuiti. A Iost recunoscut în Franta si în restul Europei ca un vindecator misterios.

PE CE SE BAZAU PRFETIILE LUI NSTRADAMUS ? IPTEZE
Sunt mai multe ipoteze despre originea si Ielul în care Nostradamus îsi Iolosea darul de vizionar.
Pactul cu Diavolul ?
Datoritata preciziei proIetiilor sale precum si a puterilor miraculoase de vindecare sau a
tehnicilor miraculoase de vindecare ( era si Iarmacist ) Unii spun ca invoca demonii cu o bagheta
speciala. Totusi, este imposibil ca Nostradamus sa Ii Iacut un pact cu diavolul. Si asta pentru ca
era o persoana Ioarte religioasa. Nascut evreu, s-a convertit mai târziu la religia catolica si în
practica sa religioasa a pastrat putin din cele doua credinte
Vrajitor ?
Nu exista nici o dovada ca Nostradamus ar Ii Iost vraiitor sau ca ar Ii practicat magia neagra. N-a
încercat sa invoce mortii sau spiritele pentru a le cere sIatui cu toate ca, Iara îndoiala, trebuie sa
Ii crezut cu tarie într-o viata de dupa moarte.
Aceasta nu ne lasa decât doua alte posibilitati:
A fost adus pe pamânt de fiinte straine ?.
Se stie cu certitudine ca Nostradamus era astrolog studia stelele într-un Iel exceptional si analiza
in amanunt Horoscoapele. Le studia ca si cum Iusese în cer cu ele. Aparatul pe care-l Iolosea n-a
Iost reprodus niciodata cu succes. Era Iormat dintr-o bagheta, un trepied de culoarea Ilacarii si un
bol cu apa. bisnuia sa stropeasca cu apa trepiedul si bagheta, apoi pe el însusi. Atunci, atingea
trepiedul cu bagheta, ceea ce declansa o proIetie în creierul sau. Este mai probabil sa Ii obtinut
acest aparat dintr-un alt timp sau alt loc. Daca ar Ii Iost un calator în timp venit din viitor, este
evident ca ar Ii stiut ce urma sa se întâmple st ca ar Ii vrut sa ne avertizeze dinainte sau, cel putin,
sa ne Iaca sa presimtirii ceea ce ne rezerva viitorul.
Dar explicatia cea mai puternic imbratisata despre ceea ce putea realiza este aceea ca venea de
undeva, 'de acolo¨, Iie ca Iusese lasat acolo pe când era bebelus, Iie ca Nostradamus era ceea ce
e desemnat deseori sub numele de 'substituit¨. S-ai putea, pe baza a ceea ce stim pâna acum
despre acest subiect, ca un suIlet strain sa Ii venit sa ocupe un corp terestru cu învoirea completa
a ocupantului original pentru a împartasi cunostinte importante care ne-ar Ii aiutat în dezvoltarea
noastra Nostradamus avea toate semnele unei Iiinte numite 'copilul stelelor¨ si toti ce care l-au
cunoscut au iurat ca era deasupra si dincolo de muritorii obisnuiti.
Intr-un timp relativ scurt ( circa de 3 ani ) , Nostradamus a scris peste 900 de catrene si centurii
despre prezicerea viitorului. În aceste lucrári, Nostradamus prevesteste despre viitorul lumii, 70
° din ele Iiind împlinite pâná în prezent.Prevesteste despre domnia lui Napoleon, despre Al
doilea rázboi mondial, despre ascesiunea lui Hitler, despre asasinarea Presedintelui american
John F. Kennedy, aselenizarea omului pe Luná. Într-un catren Nostradamus ne vorbeste despre
'cerul în Ilácári¨, 'new city¨, 'tráznet urias¨ si 'doi Irati rápusi¨. Multi care au analizat acest
catren au concluzionat cá ar Ii vorba chiar despre atentatele din 11 septembrie 2001 , soldate cu
distrugerea turnurilor World Trade Center
El mai relateazá cá va Ii si cel de-al Treilea Rázboi Mondial, care va dura 27 de ani, mentionând
si venirea Antichristului din rientul Miilociu. Se crede ca al 3-lea Rázboi Mondial va începe
dupá moartea ultimului Papá (cel ce va urmá dupá moartea Papei Benedict al XVI) care va Ii
asasinat de anticrist
Un catren demn de luat in seama este:
Bestii insetate de sange vor trece raurile.
Maioritatea campului de batalie va fi impotriva lui Hister.
Intr-o cusca de fier va fi maretul atras.
In timp ce copilul Germaniei nu vede nimic.
Sustinatorii lui Nostradamus aIirma ca numele 'Hister¨ este o reIerinta directa la Hitler. Un alt
catren se reIera la un lider Iara mila nascut in vestul Europei, din parinti saraci (cum a Iost
Hitler), si un altul se reIera la conIlictul lui Histler cu Asia si AIrica.
Dupa atacul de la World Trade Center rastalmacit de altIel prin unul din catrenele lui
Nostradamus popularitatea acestuia a acrescut din nou cartile cu teme legate de acesta sau
dedicate in intregime Ienomenului Nostradamus s-au vandut intr-un ritm ametitor , se pare ca
lumea doreste sa cunoasca viitorul pentru a preveni inIluenta acestuia asupra prezentului.
nul 1999 sapte luni
Din cer va veni marele Rege al Terorii.
Ca sa reinvie marele rege al Mongolilor.
Inainte si dupa. Marte domneste prin noroc.
La 45 de grade cerul va arde.
Focul sa se apropie de marele oras.
Intr-o clipa o flacara mare va creste.
Cand unul va cere dovada de la Normanzi.
Multi adepti ai lui Nostradamus urmeaza credinta ca ambele catrene se reIera la atacul de la
World Trade Center. ReIerintele la Ioc si teroare din cer se potrivesc cu atacul aerian,
argumenteaza ei, si New York este la aproximativ 40° 5' N latitudine (relativ aproape de 45
grade). Data este de asemenea apropiata.
In plus, alte catrene se reIera la o Iigura anticrist numit 'Mabus¨, care spune el va porni un
razboi mondial. Literele din Mabus pot Ii rearaniate ca sa Iormeze Usam B, convingandu-i pe
unii sa creada ca Nostradamus a prezis aparitia lui sama bin Laden.
IndiIerent daca realitatea prezentului de astazi,( viitorul lui Nostradamus ) a Iost sau nu prezisa
cu succes dincolo de zecile de speculatii si manipulari un lucru este cert :Nostradamus este
proIetul de care au auzit toti si a carui proIetii sunt cele mai asemanatoare sau asemanate cu
realitatea evenimentelor trecute sau in curs de desIasurare.septembrie 15, 2008 Scris de 2012en ' ProIetii ' enigme, istorie, Michel de Nostredame, mistere,
Misterele Istoriei, Nostradamus, ProIetii ' 1 comentariu
Profetiile lui Edgar ayce
Dupá ce am trecut de perioada în care Nostradamus má mai speria cu previziunile sale
apocaliptice, tárâmul proIetiilor nu m-a mai interesat deloc. De aceea numele lui Edgar Cayce nu
mi-a spus nimic si nici nu má asteptam sá regásesc în aceastá carte un Nostradamus modern:
probabil la Iel de celebru, probabil la Iel de creativ, probabil ceva mai lipsit de inspiratie.
Am Iolosit cuvântul 'probabil¨ din motive stilistice si stiintiIice: este cuvântul cheie al oricárei
proIetii, cel care permite interpretári bogate din partea sustinátorilor, calea de scápare a
proIetului ratat si motivul de discordie între cei care cred si sceptici.
Edgar Cayce (1877 1945) s-a náscut într-o Iamilie sáracá din Kentucky. A Iost retras de la
scoalá dupá ce a absolvit 8 clase, pentru cá Iamilia nu îsi permitea sá pláteascá taxele si educatia
primitá pâná atunci era consideratá suIicientá. Pierderea nu a Iost prea mare pentru cá Edgar
Cayce a Iost un elev mediocru care avea diIicultáti în a memora orice, chiar si alIabetul.

Párásind scoala Cayce porneste în cáutarea unui loc de muncá. Angaiat ca si comis-voiaior, el se
îmbolnáveste de o laringitá severá în 1900 care îi provoacá pierderea totalá a vocii. Doctorii care
l-au consultat au constatat cá problema sa este de naturá psihologicá o reactie istericá la
despártirea de logodnica sa.
Pentru a se vindeca apeleazá la hipnozá, iar chiar din timpul primei sedinte încep 'lecturile¨ sau
proIetiile sale.
Edgar Cayce, considerat unul dintre cei mai mari proIeti americani, are si meritul de a Ii devenit
un veritabil Ienomen mediatic. Probabil ca nu ar Ii atras atentia asupra sa dacá nu ar Ii creat
controverse prin proIetii în care vorbea de Atlantida, cutremure, piramide sau reîncarnare.
ProIetiile sale atrag multora atentia mai ales prin volumul lor urias 14.256 'lecturi¨ adunate la
Association Ior Research and Enlightment (A.R.E), unde sunt studiate si analizate de cátre
sustinátorii sái.
Renumele 'proIetului adormit¨ (pentru cá proIetiile le Iácea dintr-o stare de transá, asemánátoare
cu somnul) a Iost consacrat chiar de cátre New York Times, care într-un articol publicat la data
de 9 octombrie 1910 vorbea despre Illiterate Man Becomes a Doctor When Hvpnotized`.
Într-adevar, proIetiile de început ale lui Cayce s-au concentrat pe cele de naturá medicalá si de
oIerire a unor tratamente neortodoxe si neconventionale. Unul dintre meritele sale este cá, în
urma indicatiilor sale, doctorii au realizat prima operatie a unui membru în care au Iolosit o
bucatá de metal pentru a-i salva articulatiile. Bineînteles cá a dat si solutii cel putin ciudate: de
exmplu recomandá bolnavilor de cancer sá aplice pe partea aIectatá pielea însângeratá a unui
iepure proaspát iupuit.
Desi în epocá i s-a dus Iaima de vindecátor, cercetátorii rámân sceptici din cauza lipsei de probe.
La A.R.E. se gásesc doar copii ale lecturilor sale: în ele nu se spune ce stia Cayce despre starea
pacientului înainte de a intra în transá si nici care au Iost urmárile 'lecturii¨ sale (dacá persoana
s-a vindecat sau nu).
Previziunile sale legate de viitorul si trecutul omenirii cuprind o gamá destul de variatá si de
complexá de teme si temeri:
· CaliIornia va dispárea în mare pe la 1936;
· New York-ul va dispárea în urma unui cataclism;
· În anul 1958 America va descoperi raza/cristalul care dádea putere locuitorilor Atlantidei;
· A prezis moartea unui presedinte american interpretii sái îl identiIicá cu Kennedy;
· În iurul anului 1968 China se va converti la crestinism;
· În 1933 lumea se va redresa din punct de vedere economic (iesirea din Marea Crizá
Economicá);
· SuIletele care tráiau pe Atlantida se reîncarneazá periodic când se întâmplá asta izbucnesc
rázboaie pe pámânt;
· Atlantida este plasatá undeva în zona Triunghiului Bermudelor;
· Atlantida este locul de unde a pornit cultura Egipteaná si cea sud-americaná; dovada se gáseste
sub laba dreaptá a SIinxului unii cercetátori considerá, în urma unor teste, cá ar exista acolo o
încápere.
Dar dupá cum se poate observa cu usurintá, nu toate proIetiile sale s-au îndeplinit. Cum
interpreteazá sustinátorii sái acest Iapt?
Autoarea romanului de Iatá are douá teorii:
1. Cayce nu a indicat mileniul sau s-a amânat un cataclism programat. AstIel se spune despre
cutremurul devastator anuntat în CaliIornia: r. in 1936. nu s-a intamplat nimic asemànàtor.
Existà mai multe ipoteze. ri e vorba de anul 2036 (deoarece Cavce nu a indicat mileniul) caz
in care ar trebui sà se astepte aceastà datà ca sà se verifice profetia, ori (lucru greu de inteles
pentru niste pàmanteni lipsiti de credintà) a fost prevàzut un cataclism. care a fost indepàrtat de
rugàciuni.`
2. Greseli de tipar: n fine. pentru cei care sunt cu adevàrat dezolati cà nu au vàzut in 1936
marele dezastru anuntat. mai existà o explicatie posibilà. secretara lui Cavce. frumoasà. tanàrà
si indràgostità de seful` ei (care era incantàtor'). era putin cu capul in nori.`
Personal, am vázut în autoarea romanului un sustinátor Iervent (chiar habotnic) a lui Cayce.
Deseori mi s-a párut cá Iace eIorturi uriase pentru a-i argumenta proIetiile desi de multe ori alte
comentarii nu erau necesare si nu o datá mi-a creat imaginea unei persoane atât de subiugate de
imaginea lui Cayce încât pierde simtul proportiei.
De exemplu, întrebat dacá Statele Unite pot aiuta alte tári din punct de vedere economic, Cayce
ráspunde: Nu numai ca asta va fi posibil. dar trebuie s-o faceti dacà vreti o pace durabilà.`
(Lectura 3976-28, 20 iunie 1843). Autoarea considerá cá pornind de la aceastá .proIetie¨ s-a
realizat planul Marshall: De data aceasta. Cavce a fost ascultat. n ziua de 5 iunie 1947.
generalul George Marshall l-a convins pe presedintele Truman cà Europa trebuia aiutatà sà se
ridice economic.`
Profetiile lui Edgar ayce este o carte pentru cei pasionati de acest domeniu, pentru cá autoarea
oIerá numeroase citate din alti proIeti moderni celebrii care sá le sustiná pe cele ale lui Cayce. În
acelasi timp cartea trateazá teme precum astrologia sau nemurirea suIletului, toate sustinute de o
puternicá credintá în Dumnezeu
august 4, 2008 Scris de 2012en ' ProIetii ' asteroizi, Baalbek, centura van hallen, Coloana
Ashoka, cranii de cristal, crestinism, cristal skull, desenele rupestre, divinitate, Drumurile incase,
dumnezeu, Edgar Cayce, egipt, enigme, et, evrei, extraterestri, Iaraon, giganti, hristos, incasi,
inIern, Insula Pastelui, iscarioteanul, istorie, iuda, iupiter, keops, luna, marte, mayasi, mercur,
mister, mistery, MIT, Mitologie, mumie, neptun, nostradanus, paradis, paranormal, peru,
piramide, piramide martiene, planete, pluto, Poarta Soarelui, ProIetii, ra, rai, Religie, saturn,
sIinxul martian, soare, terra, tradare, univers, venus, zei, zeus ' 3 Comentarii
artea pierduta a lui Nostradamus
carte misterioasa care contine proIetii criptice a Iost descoperita recent la Biblioteca Nationala
din Roma si exista dovezi ca aceasta ar reprezenta munca Iinala a Iaimosului si controversatului
Nostradamus, cel mai renumit clarvazator al lumii. Mai interesant decat descoperirea cartii insasi
este continutul ei care, conIorm specialistilor, era atat de inspaimantator si blasIemiator incat, in
acele vremuri, s-a dorit ascunderea ei. Volumul a Iost intitulat 'Cartea Pierduta¨.

Manuscrisul apartinuse initial Iiului lui Nostradamus, care l-a donat lui Papa Urban al VIII-lea.
'Cartea pierduta¨ a lui Nostradamus exploreaza unele din proIetiile acestuia care l-au Iacut
celebru, iar volumul contine de asemenea si o serie de schite si desene care vorbesc despre
lucruri inspaimantatoare pentru generatiile actuale.
Printre Iile se pot astIel vedea, conIorm cercetatorilor, imagini care indica un viitor plin de
probleme pentru Biserica Catolica, iar una dintre schite reprezinta chiar asasinarea unuia dintre
cei mai iubiti Papi ai erei moderne.
Exista si desene care ilustreaza cele doua Razboaie Mondiale sau miscari politice precum
comunismul si Iascismul. Exista si indicii, de asemenea, despre curentele conIlicte globale,
inclusiv ascensiunea Iundamentalismului.
Unele voci care se intreaba daca nu cumva titlurile ziarelor din intreaga lume, care vorbesc
despre terorism, incalzirea globala, epidemii si pandemii sau catastroIe naturale nu duc cumva la
aceleasi concluzii ca cele ale lui Nostradamus. Mai mult decat atat, unii oameni de stiinta sustin
ca Nostradamus a vorbit Ioarte clar si despre cel de-al Treilea Razboi Mondial.
Insa evident ca exista si sceptici care sunt de parere ca aceste inIormatii nu sunt decat speculatii
si zvonuri neintemeiate. Aceiasi sceptici sustin ca acele catrene ale lui Nostradamus sunt atat de
criptice incat pot Ii interpretate in zeci de Ieluri, insa cercetatorii care au studiat in amanunt
lucrarile sale aIirma cu tarie ca acesta si-a exprimat Ioarte clar opiniile si proIetiile.
Multi oameni de stiinta au declarat in 2001 ca cel de-al Treilea Razboi Mondial va incepe anul
urmator, adica 2002, insa Nostradamus nu s-a reIerit niciodata la o data precisa.
In 'Cartea Pierduta¨ se vorbeste despre un conIlict in Statele Unite ale Americii si Iran, un nou
atentat terorist de proportii asupra SUA, despre sama bin Laden, si chiar despre un atac nuclear
asupra Romei, care il determina pe Papa sa paraseasca Vaticanul si sa se reIugieze intr-o alta
locatie. ConIorm altor teorii, orasul vizat nu ar Ii capitala italiana, ci Parisul.
Nostradamus mai vorbea despre aparitia unor noi arme de ucidere in masa, despre un 'al treilea
Antichrist¨, o 'Noua ordine mondiala¨, precum si despre catastroIe naturale provocate insa de
'masinariile¨ oamenilor.
Se pare ca Statele Unite ale Americii vor Ii cele mai aIectate de catastroIe naturale, in special
cutremure si indundatii, care vor provoca adevarate razboaie civile si saracie lucie.
SUA vor Ii Ialimentate incercand sa Iaca Iata catastroIelor. In acea perioada, trei mari natiuni vor
sari in aiutorul americanilor.
Nostradamus mai sustine ca un lider din Estul Miilociu va putea obtine arma nucleara pe care nu
va ezita sa o Ioloseasca pentru a-si atinge ambitiile.
ConIorm vizionarului Irancez, cel de-al Treilea Razboi Mondial va Ii declansat de asasinarea
unui lider controversat pe care l-a numit 'Mabus¨. Acesta ar putea Ii chiar liderul palestinian
Mahmoud Abbas, presdintele Iranului Mahmoud Ahmadineiad, vicepremierul sarb, Miroliub
Labus, sau chiar George Bush.
In aIara conIlictelor politice se mai pomeneste si despre un corp ceresc Ioarte periculos, care
poate reprezenta o amenintare impotriva omenirii, in perioada mai 2008 noiembrie 2009.
Aceasta previziune se potriveste cu alte proIetii antice.
Atat Nostradamus cat si Edgar Cayce, sau SIantul Ioan au vorbit despre vremuri care vor aduce
cutremure de proportii si catastroIe geologice.
CarLea plerduLa a lul nosLradamus
carte misterioasa care contine proIetii criptice a Iost descoperita recent la Biblioteca Nationala
din Roma si exista dovezi ca aceasta ar reprezenta munca Iinala a Iaimosului si controversatului
Nostradamus, cel mai renumit clarvazator al lumii. Mai interesant decat descoperirea cartii insasi
este continutul ei care, conIorm specialistilor, era atat de inspaimantator si blasIemiator incat, in
acele vremuri, s-a dorit ascunderea ei. Volumul a Iost intitulat 'Cartea Pierduta¨.

Manuscrisul apartinuse initial Iiului lui Nostradamus, care l-a donat lui Papa Urban al VIII-lea.
'Cartea pierduta¨ a lui Nostradamus exploreaza unele din proIetiile acestuia care l-au Iacut
celebru, iar volumul contine de asemenea si o serie de schite si desene care vorbesc despre
lucruri inspaimantatoare pentru generatiile actuale.
Printre Iile se pot astIel vedea, conIorm cercetatorilor, imagini care indica un viitor plin de
probleme pentru Biserica Catolica, iar una dintre schite reprezinta chiar asasinarea unuia dintre
cei mai iubiti Papi ai erei moderne.
Exista si desene care ilustreaza cele doua Razboaie Mondiale sau miscari politice precum
comunismul si Iascismul. Exista si indicii, de asemenea, despre curentele conIlicte globale,
inclusiv ascensiunea Iundamentalismului.
Unele voci care se intreaba daca nu cumva titlurile ziarelor din intreaga lume, care vorbesc
despre terorism, incalzirea globala, epidemii si pandemii sau catastroIe naturale nu duc cumva la
aceleasi concluzii ca cele ale lui Nostradamus. Mai mult decat atat, unii oameni de stiinta sustin
ca Nostradamus a vorbit Ioarte clar si despre cel de-al Treilea Razboi Mondial.
Insa evident ca exista si sceptici care sunt de parere ca aceste inIormatii nu sunt decat speculatii
si zvonuri neintemeiate. Aceiasi sceptici sustin ca acele catrene ale lui Nostradamus sunt atat de
criptice incat pot Ii interpretate in zeci de Ieluri, insa cercetatorii care au studiat in amanunt
lucrarile sale aIirma cu tarie ca acesta si-a exprimat Ioarte clar opiniile si proIetiile.
Multi oameni de stiinta au declarat in 2001 ca cel de-al Treilea Razboi Mondial va incepe anul
urmator, adica 2002, insa Nostradamus nu s-a reIerit niciodata la o data precisa.
In 'Cartea Pierduta¨ se vorbeste despre un conIlict in Statele Unite ale Americii si Iran, un nou
atentat terorist de proportii asupra SUA, despre sama bin Laden, si chiar despre un atac nuclear
asupra Romei, care il determina pe Papa sa paraseasca Vaticanul si sa se reIugieze intr-o alta
locatie. ConIorm altor teorii, orasul vizat nu ar Ii capitala italiana, ci Parisul.
Nostradamus mai vorbea despre aparitia unor noi arme de ucidere in masa, despre un 'al treilea
Antichrist¨, o 'Noua ordine mondiala¨, precum si despre catastroIe naturale provocate insa de
'masinariile¨ oamenilor.
Se pare ca Statele Unite ale Americii vor Ii cele mai aIectate de catastroIe naturale, in special
cutremure si indundatii, care vor provoca adevarate razboaie civile si saracie lucie.
SUA vor Ii Ialimentate incercand sa Iaca Iata catastroIelor. In acea perioada, trei mari natiuni vor
sari in aiutorul americanilor.
Nostradamus mai sustine ca un lider din Estul Miilociu va putea obtine arma nucleara pe care nu
va ezita sa o Ioloseasca pentru a-si atinge ambitiile.
ConIorm vizionarului Irancez, cel de-al Treilea Razboi Mondial va Ii declansat de asasinarea
unui lider controversat pe care l-a numit 'Mabus¨. Acesta ar putea Ii chiar liderul palestinian
Mahmoud Abbas, presdintele Iranului Mahmoud Ahmadineiad, vicepremierul sarb, Miroliub
Labus, sau chiar George Bush.
In aIara conIlictelor politice se mai pomeneste si despre un corp ceresc Ioarte periculos, care
poate reprezenta o amenintare impotriva omenirii, in perioada mai 2008 noiembrie 2009.
Aceasta previziune se potriveste cu alte proIetii antice.
Atat Nostradamus cat si Edgar Cayce, sau SIantul Ioan au vorbit despre vremuri care vor aduce
cutremure de proportii si catastroIe geologice.