You are on page 1of 19

c c


Ê 
 

Ê
Ê Ê ÊÊ Ê 
Ê Ê 
Ê 

Ê Ê Ê 
Ê 
Ê Ê Ê
 

Ê ÊÊ
ÊÊ Ê Ê
ÊÊ Ê Ê
Ê
Ê
Ê ÊÊ Ê
Ê Ê 
Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê  Ê Ê
  
ÊÊÊÊ ÊÊÊÊ

Ê
ÊÊ
 Ê ÊÊ ÊÊ

 Ê Ê Ê Ê  Ê Ê Ê !Ê Ê 
Ê Ê 
Ê Ê "Ê Ê
# Ê ÊÊ Ê  
ÊÊÊÊÊ ÊÊ$ Ê Ê
Ê% &ÊÊ

Ê
Ê 
Ê

Ê 
!ÊÊ
Ê Ê&''Ê ÊÊ Ê ÊÊ
% 
(ÊÊ
Ê$ Ê! Ê
ÊÊ &Ê&ÊÊÊ 
Ê

Ê$ Ê) &Ê
ÊÊ &Ê
ÊÊ !Ê&Ê
ÊÊ Ê ÊÊ 
"Ê
Ê
ÊÊÊ ÊÊ% Ê 
ÊÊ Ê#ÊÊ #Ê ÊÊ Ê Ê
* Ê
+Ê
Ê$ ÊÊÊÊ$ 
ÊÊ ÊÊ )$ÊÊ ÊÊ Ê
Ê
,
ÊÊ ÊÊ Ê
Ê
&Ê Ê Ê-&Ê 
ÊÊÊ Ê
!Ê Ê 

Ê 
Ê Ê Ê 
&Ê Ê Ê Ê !Ê Ê 
Ê 
Ê '-Ê

Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê
Ê 
&Ê 
Ê 'Ê Ê 
 Ê
Ê Ê 
Ê Ê 
Ê 
 Ê
Ê Ê Ê &Ê Ê 

Ê
Ê $ Ê Ê
ÊÊÊÊ

Ê g 
 

Ê
ÊÊÊ
Ê
Ê! Ê$ ÊÊ Ê Ê Ê )
ÊÊ
Ê ÊÊÊÊÊ

Ê(Ê$) Ê ÊÊ.'/
Ê


0Ê Ê Ê Ê Ê $ Ê Ê Ê Ê Ê .Ê 
Ê Ê 
Ê Ê Ê /Ê Ê
 Ê Ê Ê
 Ê 
Ê ÊÊ
Ê
ÊÊ
 Ê.1/1.ÊÊÊÊÊ Ê2345Ê Ê

Ê Ê Ê 
 Ê !Ê Ê )
Ê Ê Ê 
Ê Ê $6Ê Ê Ê
 
Ê Ê Ê
 Ê
Ê Ê Ê !Ê Ê Ê Ê Ê 
!Ê 
Ê 
Ê Ê Ê
Ê Ê

7 Ê Ê 
Ê !Ê Ê 
 &Ê 
Ê 
Ê  )
Ê  Ê Ê Ê
 
&Ê Ê !Ê Ê 
 Ê 
Ê 
Ê Ê &Ê  Ê Ê 
Ê Ê


Ê 
Ê 
 Ê Ê Ê
 &Ê 
Ê !Ê Ê
7 Ê Ê )

! 
ÊÊ  
Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê 
$ 
&Ê Ê 
&Ê 


 Ê Ê Ê Ê

8Ê Ê Ê 


Ê
 
Ê 1 Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê &Ê
$ 
Ê
 ÊÊ
Ê Ê )
&ÊÊ Ê Ê
 Ê Ê
Ê Ê

Ê Ê# Ê )
Ê ÊÊÊ Ê Ê Ê ÊÊ
 Ê Ê )
Ê ÊÊ Ê 
Ê


!Ê 
Ê 

Ê &Ê Ê Ê Ê !Ê  Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê


Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê 
Ê Ê )
Ê Ê !Ê Ê
$ Ê
ÊÊÊ! ÊÊ) Ê
Ê Ê Ê Ê &Ê
Ê
Ê
Ê
Ê Ê Ê  
Ê 
) Ê Ê Ê Ê   Ê Ê Ê  Ê
$ ! Ê

Ê u
 

ÊÊ Ê
ÊÊ% Ê
ÊÊ 9Ê) Ê &Ê
 &Ê! ÊÊÊÊ Ê
 Ê/ 
&Ê&Ê
ÊÊ Ê
Ê
Ê 

Ê  9ÊÊÊ ÊÊ$ Ê
Ê &Ê Ê Ê Ê Ê
Ê  &Ê Ê Ê Ê $ Ê Ê Ê &Ê Ê (
Ê
 &Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê 
Ê
Ê  Ê 0Ê  )
Ê Ê

 )
Ê ÊÊ
ÊÊ% ÊÊ Ê Ê ) &ÊÊ Ê ÊÊ

  
u
Ê
* 

Ê
Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê 
Ê Ê &Ê 
Ê 

 )
Ê 

Ê 
Ê Ê
  Ê Ê Ê !Ê Ê Ê Ê 

Ê Ê Ê Ê  Ê Ê Ê
 
Ê Ê $

 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê 
Ê )$Ê ÊÊ Ê
Ê Ê Ê Ê6Ê ÊÊ!Ê 
ÊÊÊ 

 ÊÊ
$ ÊÊ )
ÊÊ
 ÊÊ Ê
0Ê
Ê Ê  Ê
ÊÊ Ê ÊÊ

XÊ g
 9Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê $ Ê 
&Ê Ê Ê $ Ê
Ê Ê  
Ê Ê Ê 
 &Ê 
Ê Ê $
) 
Ê Ê Ê 
 )
Ê 
Ê

Ê Ê  )
Ê 
Ê 
Ê 0Ê Ê &Ê  
Ê Ê 
&Ê

 
Ê 
Ê 
Ê 2Ê Ê Ê !Ê Ê
Ê Ê Ê )$Ê
Ê Ê Ê
Ê Ê ÊÊ )
&Ê 
  
Ê Ê Ê 
&Ê!Ê
 Ê
ÊÊ$ Ê Ê ÊÊ ÊÊÊ
! Ê
XÊ u 
 9Ê ÊÊ
Ê$ Ê ÊÊÊÊÊ 

Ê$ 
ÊÊ
Ê
XÊ ü

 9Ê Ê 
ÊÊÊ Ê 
 Ê 
Ê ÊÊ Ê Ê 
Ê $ Ê
Ê 
6&Ê Ê Ê Ê #
Ê 
Ê Ê &Ê 
Ê Ê $ Ê 
Ê Ê Ê 0Ê
 )$Ê ÊÊÊ 

 )
Ê ÊÊ ÊÊ )
Ê
Ê
Ê
Ê  Ê !Ê 
Ê 7
Ê Ê Ê Ê 
&Ê Ê Ê $ Ê Ê Ê Ê Ê
Ê
! Ê
ÊÊ Ê ÊÊ &ÊÊ
ÊÊÊ
6Ê 
ÊÊÊ ÊÊ Ê
Ê ÊÊ 

Ê 
Ê Ê ÊÊ Ê 
ÊÊ :Ê 
Ê !Ê 
Ê Ê
 Ê Ê Ê  Ê Ê  Ê Ê Ê Ê  Ê  
Ê Ê Ê
$ Ê!Ê 

XÊ  
 9Ê / Ê 
Ê Ê Ê !Ê 
6Ê Ê &Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê 0Ê )
Ê Ê Ê !Ê Ê
$ Ê Ê Ê !Ê
 Ê
Ê$ Ê 
 Ê 
Ê ÊÊ  Ê Ê&Ê ÊÊ


Ê !Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 8Ê Ê Ê
$ Ê
Ê Ê Ê )$Ê Ê )
Ê &Ê Ê 7
&Ê Ê Ê 
 )
Ê Ê Ê

&Ê!ÊÊ
Ê 
Ê Ê ÊÊ 
Ê
ÊÊ$
Ê/ÊÊÊ

Ê ÊÊ $&Ê
Ê !Ê 
 

ÊÊ
 ÊÊ 
Ê8Ê
Ê Ê 
Ê 
6Ê Ê $ Ê Ê 
Ê Ê $&Ê Ê Ê
 

Ê$ &Ê
 
ÊÊ$ Ê Ê
Ê
XÊ g
 9Ê Ê 
Ê Ê $ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê !Ê Ê Ê
! Ê Ê 6Ê Ê #Ê Ê Ê $ Ê Ê 
Ê
Ê Ê Ê

 
 
Ê &Ê
 Ê Ê Ê Ê Ê  Ê &Ê Ê
 
ÊÊÊ
Ê
Ê) Ê Ê )
ÊÊ
Ê
XÊ u

  
9Ê (Ê  Ê Ê $Ê Ê Ê  &Ê Ê Ê 
Ê
$ &Ê Ê Ê !Ê Ê Ê 
 Ê 
Ê )
Ê (Ê 
Ê 
Ê Ê
  9Ê 8 &Ê Ê !Ê Ê Ê 
Ê Ê 6
Ê &Ê  
Ê 
Ê Ê
; $ &Ê Ê 
Ê Ê 
 Ê Ê 6&Ê Ê Ê Ê 
Ê  )
Ê  Ê
Ê#Ê(
&ÊÊ!Ê Ê
ÊÊ $Ê
Ê$ Ê ÊÊ
 Ê
!Ê 
Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê &Ê Ê Ê Ê Ê
Ê 
Ê Ê
$
) 
Ê
ÊÊ!Ê
 

ÊÊ )
ÊÊÊ  Ê
XÊ Ë
 9Ê Ê ÊÊ Ê 
ÊÊÊ ÊÊ$ ÊÊÊ
ÊÊÊ
$ Ê
Ê
Ê
XÊ * 9Ê Ê  Ê Ê Ê Ê  Ê 
Ê Ê
Ê Ê Ê Ê ! Ê

ÊÊ ÊÊ Ê
XÊ ^

 9ÊÊ 
 ÊÊ Ê
ÊÊ
 Ê Ê

ÊÊÊ ÊÊ
Ê 
&Ê 
Ê
Ê$ Ê Ê
ÊÊ
6Ê
0ÊÊ Ê ÊÊ ÊÊ
Ê
Ê 
 
 ü 

Ê
Ê 87Ê 
Ê 
Ê  )
Ê Ê 
Ê Ê 2&-'Ê &Ê 
Ê  Ê !Ê
 

Ê !Ê Ê-<Ê ÊÊ Ê ÊÊ ÊÊÊ 


Ê
ÊÊ 
Ê
Ê
 &Ê2<Ê
ÊÊ Ê8 $ ÊÊÊ
ÊÊ 
Ê Ê%  Ê0Ê$ Ê
Ê ÊÊ Ê2='<&'2Ê> '&ÊÊÊ Ê
Ê 
Ê
Ê $
ÊÊ
Ê* Ê ÊÊ
&Ê 
ÊÊ 
  ÊÊ ÊÊ
ÊÊÊÊ 
Ê
Ê
'=3?Ê. ?Ê Ê

Ê Ê 


Ê!Ê 
 Ê 
ÊÊÊ ÊÊ ÊÊ Ê Ê 
&ÊÊ
 Ê 
Ê 2Ê 
Ê $ &Ê 2'&'2Ê 
Ê Ê Ê Ê 2&Ê Ê
@Ê
 1Ê * 
Ê 
Ê Ê / 
Ê 8 $ Ê Ê Ê  
Ê Ê Ê Ê
 
Ê ÊÊ
&Ê 
Ê Ê Ê ÊÊÊ'&Ê 
 ÊÊ
Ê
Ê Ê
Ê 2Ê > Ê / Ê 232&??Ê >Ê 'Ê 22Ê Ê  Ê
 
 Ê Ê Ê Ê Ê ?Ê
&Ê!Ê
 
Ê
ÊÊ
Ê8 
Ê Ê )
Ê ÊAB AÊ 
Ê!ÊÊ'?ÊÊ
ÊÊ 
Ê )
Ê Ê23'Ê 
Ê Ê 
&ÊÊ ÊÊ Ê 
Ê
  
Ê Ê
$ Ê Ê 
Ê
Ê Ê Ê 

 Ê Ê
  Ê  Ê
 Ê Ê  &Ê Ê Ê 
Ê  Ê Ê Ê
@Ê^1Ê
ÊÊ  
Ê 
ÊÊ 
Ê ÊÊ
Ê/ Ê??3&2Ê> 'Ê
'Ê Ê  Ê
 
 &Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê ?&Ê 
 Ê
8 
Ê Ê )
Ê ÊAB AÊ 
Ê!ÊÊ'?ÊÊ ÊÊ
Ê )
Ê
Ê -2'Ê 
Ê Ê 
&Ê Ê Ê Ê Ê Ê  Ê Ê Ê Ê 
Ê
  
Ê &Ê!Ê 
Ê
ÊÊ Ê ÊÊ 6&Ê Ê
Ê
?Ê Ê 
Ê 
Ê Ê Ê Ê -Ê Ê 
Ê 
Ê Ê
Ê 8 

Ê 
Ê Ê !"Ê
Ê


&Ê Ê  Ê Ê Ê !"Ê Ê 
Ê :Ê Ê 
Ê
  Ê 
) Ê ÊÊ )
ÊÊÊ
Ê
^1Ê Ê Ê Ê  
Ê 
Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê '&Ê 
 Ê
ÊÊ
Ê 6)
Ê<Ê 
 &Ê 
Ê 
Ê!Ê $

ÊÊ(ÊÊÊC#Ê
*Ê <-&<Ê > 'Ê !Ê 

Ê Ê ?Ê Ê Ê $ Ê Ê Ê
8 
Ê Ê )
Ê ÊAB AÊ 
Ê!ÊÊ'?ÊÊÊÊ
Ê )
Ê
Ê?<Ê 
Ê Ê 
&ÊÊ ÊÊ ÊÊÊ  )
Ê
ÊÊ
Ê
?&Ê Ê 3&Ê Ê 0Ê )
Ê Ê Ê Ê  Ê Ê 
Ê Ê 

Ê Ê
  Ê  Ê

Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê 
Ê Ê Ê &Ê 
Ê Ê
 Ê Ê 
  Ê Ê Ê  Ê Ê  Ê Ê 
 Ê Ê Ê #Ê
 ÊÊ
  Ê
Ê
Ê ü 

ü 
 

Ê
Ê g 
 Ê) &Ê ! ÊÊÊ
Ê u Ê
Ê
Ê ^ Ê
 Ê
Ê Ñ Ê
 Ê
Ê 9Ê Ê 35Ê *Ê ! Ê Ê Ê 
 &Ê !Ê Ê 
 Ê 
Ê Ê Ê 2Ê
D Ê Ê Ê Ê Ê 
 Ê ( Ê Ê Ê #Ê Ê Ê Ê 35Ê *Ê Ê

 ÊÊ&ÊÊÊ  Ê  Ê
 
Ê 
ÊÊ 
 :ÊÊÊ
Ê6)
ÊÊÊ!ÊÊ Ê$&ÊÊ Ê Ê 
ÊÊ
Ê
Ê ü 
 
 (Ê $ ÊÊ5Ê*Ê
Ê$ Ê Ê ÊÊ
Ê ü  
 ÊÊ25Ê*ÊÊ Ê Ê )
Ê
Ê 

Ê
 Ê Ê
 )
ÊÊ &ÊÊ
Ê Ê ÊÊÊ Ê Ê. Ê
Ê ü 

 Ê'2&Ê )$Ê
Ê 

 Ê?3E*Ê
Ê Ê 
Ê Ê 
Ê Ê  Ê $ &Ê Ê &Ê ! Ê Ê Ê
ÊÊÊ ÊÊ
Ê Ê Ê 
Ê 
Ê Ê 
:Ê Ê Ê &Ê Ê Ê
 Ê
) ÊÊ! ÊÊ 
Ê
ÊÊÊ
Ê
Ê Ê! 
Ê&ÊÊ Ê 
 Ê Ê ÊÊÊ  ÊÊ
Ê (Ê 
 Ê Ê $ 6Ê 
Ê !Ê Ê 
Ê 
&Ê Ê Ê  
 Ê 
Ê
&ÊÊ Ê
ÊÊ Ê ÊÊÊ Ê
Ê Ê

 ü 
 


Ê 0Ê
 ÊÊ) Ê Ê 

Ê 
ÊÊÊÊ$ 
Ê Ê Ê
Ê 0Ê ) Ê Ê Ê Ê Ê ) Ê Ê 

Ê 
Ê Ê Ê Ê $ Ê
 ) ÊÊF Ê) Ê
ÊÊ 
Ê
ÊÊ&ÊÊÊ) Ê ÊÊ Ê
 ÊÊ 

Ê 
Ê
Ê$  Ê
Ê 
Ê Ê  

Ê Ê Ê 
Ê $Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê
 Ê
Ê Ê Ê 
Ê 
Ê Ê
Ê &Ê Ê Ê 
Ê Ê )
&Ê 
Ê Ê
 
Ê 9Ê
Ê . 
ÊÊ )
Ê Ê#ÊÊ ÊÊÊ  
ÊÊÊ$ Ê
Ê 6 Ê
Ê 
) Ê Ê 
ÊÊ )
ÊÊ Ê 9Ê
Ê Ê Ê $ Ê 
 
Ê #Ê 
Ê 
Ê &Ê 


Ê &Ê
 Ê

Ê
Ê
Ê ÊÊ Ê 
ÊÊ Ê  6 )
Ê  
Ê Ê &ÊÊ
Ê Ê !Ê 
Ê $ 
&Ê Ê Ê  Ê Ê $Ê 7 &Ê !Ê 
Ê Ê
 Ê Ê Ê Ê 6&Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
$ Ê 
Ê $Ê
7 Ê
 Ê Ê Ê
Ê
Ê (Ê  
ÊÊ  Ê Ê )
ÊÊ 
Ê

 ü  

ÊÊ
ÊÊ 
Ê  Ê$ 1! 9

MÊ Ê )
Ê 
9Ê Ê Ê Ê Ê ! Ê !Ê Ê 
Ê Ê 
Ê

 &Ê Ê  Ê Ê Ê Ê Ê  Ê Ê $ Ê 
Ê Ê
 )
Ê 
ÊÊ
&ÊÊ!ÊÊÊ 
Ê 

 

Ê 
Ê
Ê ÊÊ ÊÊ
Ê

Ê  Ê  


Ê Ê Ê 
 Ê Ê Ê 

Ê 
Ê Ê Ê
          
Ê 9Ê Ê Ê  Ê
Ê Ê

Ê Ê  Ê Ê Ê 
Ê Ê
   
  &Ê Ê Ê Ê Ê
 
Ê Ê Ê 
 
Ê Ê Ê Ê 6
Ê Ê
     
Ê Ê  Ê Ê
Ê ÊÊ

   "  %  & ' "  " 


MÊ M ÊG 6 Ê Ê  !Ê ! Ê Ê #$ $ 9Ê Ê ! Ê Ê  ( ! Ê # ! ! !Ê Ê
 %  ) " "  )   " "  ' " * 
$ Ê # $ $ Ê # ! Ê ! &Ê # ! Ê ! Ê  Ê # Ê Ê $ Ê
 + "  ,*  ' 
!  Ê !Ê !Ê $ Ê Ê ! # MÊ

./ 0
MÊ Ê -Ê 6ÊÊ
9ÊHÊ Ê Ê  ÊÊ
 ÊÊ Ê Ê Ê
 M &Ê Ê M Ê Ê  Ê Ê Ê 1 Ê &Ê Ê Ê
2
 M&Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê 

&Ê Ê Ê Ê M&Ê Ê &Ê Ê
 
ÊÊÊ M
ÊM Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê
Ê

3 5
MÊ Ê Ê Ê 
9Ê4Ê ÊM MÊ Ê 
 ÊÊ Ê Ê 

6Ê Ê
Ê Ê  ÊÊ
 Ê 6 Ê Ê
 Ê Ê Ê ÊÊ
5
Ê Ê 
 Ê Ê 
Ê Ê Ê 
M Ê Ê Ê 
 Ê 4 Ê 
Ê

Ê Ê
 Ê  Ê 
Ê Ê 
Ê Ê Ê  Ê 
 Ê Ê
 Ê M
 ÊM ÊÊ ÊÊ
: ;< >:
MÊ Ê 7Ê ÊÊ
6
9Ê 8Ê 9 Ê Ê
 Ê = Ê ÊÊÊ Ê
Ê Ê &Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê  
Ê Ê Ê Ê  Ê Ê

 Ê M
 Ê Ê Ê ÊÊ Ê
Ê&Ê 
 &ÊÊ
Ê Ê  Ê  Ê Ê Ê Ê

Ê 

 Ê Ê M Ê Ê Ê

ÊÊ ÊÊ ÊÊÊÊ
MÊ Ê ?Ê  Ê 
 
9Ê8Ê Ê Ê
 &ÊÊ Ê Ê Ê Ê

Ê
 ÊÊ  Ê

 &Ê Ê Ê Ê
 &ÊÊÊ  Ê
 Ê Ê Ê Ê
 Ê

Ê
@
 Ê ÊÊ &ÊÊ Ê &Ê Ê 
 ÊÊ Ê Ê Ê Ê
Ê &Ê Ê Ê MÊ Ê  Ê

 Ê Ê 
 Ê Ê 
 &Ê Ê
 Ê Ê Ê Ê  Ê Ê Ê ? Ê  Ê Ê Ê
 
Ê


ÊÊ

Ê
C
MÊ Ê AÊ Ê Ê

6
9Ê HÊ Ê B DÊ Ê  Ê Ê &Ê Ê Ê Ê
 Ê

6Ê
º Ê ºÊʺÊ

F
E Ê 
Ê ÊÊ  
Ê Ê
 Ê

Ê º Ê ÊÊ Ê
 Ê

Ê
F  
º Ê Ê ÊMÊHÊ ÊM Ê
 Êʺ ÊÊʺ &Ê
ÊÊ Ê ÊÊÊ
Ê
ÊÊ ÊM &Ê Ê Ê Ê Ê 
&Ê Ê
 Ê ÊM Ê

H I
* 
G  J 
Ê
KÊH
Ê9ÊÊ EÊ Ê
Ê 
 Ê EÊ L6 ÊÊÊ ÊÊ
Ê M
 
9Ê EÊ Ê
Ê 
 Ê ÊÊ Ê
N
EIÊ Ê 
Ê
Ê Ê
 Ê
ÊÊÊÊÊÊI Ê 
 ÊJÊ
 Ê
F
ÊÊÊÊÊÊÊÊ  Ê
O O
Ê 9Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê
P
Ê E  9Ê EÊ ÊÊÊÊ Ê  Ê
O
QÊ 9Ê EÊ Ê Ê Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê
F R

 Ê Ê Ê 

S F N
Ê L
 9Ê 

Ê 

Ê Ê Ê Ê Ê M


Ê
 

 Ê ÊÊÊ MÊÊ ÊÊÊ

H H I
 G 
J  T
Ê
U  GH9Ê VÊ Ê Ê
Ê
 Ê
&ÊÊ
 Ê
 Ê ÊÊ Ê


 &Ê Ê Ê
 Ê Ê
 Ê ÊÊ 
Ê Ê Ê
Ê

Ê
G
 Ê9Ê L Ê8ÊK
Ê
G 9Ê E

ÊÊ ÊÊÊ 

Ê Ê
Ê
Ê
U  G WG9Ê VÊ Ê Ê 
 Ê
 
 Ê Ê 
Ê  Ê Ê  Ê
 
Ê
Ê
Ê
X Ê8Ê 

 Ê
Ê
Ê
Z
c 
 Y 9Ê
Ê
3Ê HMÊ Ê 
MÊ Ê 
 Ê 
 Ê Ê Ê 
 Ê  Ê Ê Ê

 ÊÊÊ Ê Ê
 ÊÊ ÊÊ

ÊÊ M ÊÊ
3Ê 8 Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
 Ê Ê M Ê
 Ê
3Ê Ê Ê Ê Ê Ê ÊÊ
 Ê
 Ê
3Ê 8Ê Ê Ê Ê ÊÊ
 Ê Ê
3Ê ^ÊÊ6
 ÊÊ

c  [
[ \Ê
Ê
]
 Ê  
 Ê

 ÊÊ ÊMÊ
^ÊMÊ Ê 
 Ê ÊÊ Ê  Ê
Ê
c [ [ ^ \
Ê
3Ê è Ê Ê Ê Ê ÊÊM
ÊÊ Ê
3Ê  
Ê 
6Ê
3Ê  
Ê 
Ê
3Ê  
ÊÊ Ê
3Ê  
ÊÊ Ê
 Ê
3Ê  
ÊÊ Ê
3Ê  
Ê
Ê
3Ê ^

 ÊM
 Ê

Ê
Ê
Ê
Ê
JÊ c
 
  


Ê % 
Ê ÊÊÊ 
ÊÊ Ê 6Ê ÊÊÊ Ê

$ ÊÊÊ Ê
Ê
 Ê $ Ê

 

3Ê    
  

 Ê * Ê Ê 
&Ê
 6Ê &Ê 
 &Ê&Ê&ÊÊ Ê
Ê
Ê
3Ê   Ê Ê 
&Ê $&Ê Ê Ê &Ê

 ÊÊ Ê8!"Ê 
 Ê Ê &Ê7
Ê
Ê
3Ê Ñ 
  Ê * Ê &Ê 

&Ê $&Ê
&Ê &Ê
Ê
&ÊÊÊ$ Ê 

 Ê 
ÊÊ LÊ ÊÊ
ÊÊ
Ê Ê
 Ê
Ê
3Ê   9Ê * Ê 
&Ê
)
&Ê ) Ê Ê 
&Ê $Ê Ê
 )
ÊÊ 
ÊÊÊ 

Ê ^ 
 (Ê Ê 
Ê 
!Ê Ê 
 )
Ê Ê Ê Ê 
!&Ê Ê
 Ê ÊÊ
Ê ÊÊÊ
ÊÊ Ê 

Ê u
 8Ê $ Ê Ê $ Ê Ê 
" 
Ê 
Ê Ê
$ Ê
Ê!ÊÊ7

ÊÊ 6&ÊÊ ÊÊÊ Ê

0Ê 
Ê 
Ê Ê $Ê Ê 
&Ê $Ê $&Ê $Ê $ Ê Ê

Ê) Ê
 Ê Ê )
Ê
Ê Ê
Ê 6 ÊÊ Ê  Ê
0Ê$) ÊÊ

ÊÊ 
 )
ÊÊÊ$ )
ÊÊ
Ê
Ê *
 8Ê Ê Ê Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê 

$
&Ê
Ê$ Ê
ÊÊÊÊ 

Ê u
 8 Ê Ê 
$ )
Ê Ê &Ê Ê $ Ê 
Ê Ê Ê
$ )
Ê )
ÊÊÊ ÊÊÊ$ )


Ê g 
     (Ê 
Ê Ê Ê $ Ê Ê Ê Ê Ê
Ê ÊÊ
Ê Ê
6Ê
&ÊÊ!Ê Ê Ê 
ÊÊ )
Ê 
Ê
Ê 
 Ê Ê Ê Ê " 
Ê )
Ê  Ê 
Ê Ê

 
ÊÊ$ Ê Ê )
Ê 

Ê g 
   0Ê 6Ê ÊÊÊ
Ê Ê  Ê Ê
 Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
 &Ê Ê 
Ê 
Ê )
Ê Ê Ê &Ê Ê

ÊÊÊ ÊÊ
Ê 0Ê!ÊÊ ÊÊÊ 
ÊÊ 
Ê Ê ÊÊ 
 ÊÊ 


6Ê ÊÊ Ê
ÊÊ )
&Ê!ÊÊ Ê Ê 6ÊÊ
ÊÊ
Ê 0Ê 6Ê ÊÊ 
 Ê Ê 6Ê
Ê )
ÊÊ 

Ê0ÊÊ
!Ê 
Ê Ê 6Ê 
Ê 
Ê " 
Ê 
Ê Ê Ê Ê &Ê Ê
$ 
Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê $ Ê !Ê 
Ê Ê 
Ê
 Ê!Ê 
ÊÊ 6&ÊÊ 
Ê 
Ê Ê
ÊÊÊ0Ê 
Ê

 

Ê Ê
Ê Ê!Ê
 
ÊÊ
Ê 
Ê ÊÊ
6Ê ÊÊ


 

0Ê Ê Ê 6ÊÊ Ê  Ê ÊÊ


uuÑ ÊÊuuÑÊÊ
F  Ê Ê 
Ê Ê**/? Ê
Ê
Ê Ê Ê:ÊÊÊ! 
ÊÊ
 Ê Ê**/?ÊÊ

 _ Ê.M&ÊE . ÊÊ
! ÊÊ2&-Ê Ê**/ ?DÊ ÊÊÊ

 ÊÊ
! ÊÊ2&'Ê Ê**/ ?DÊ ÊÊÊ

 !"ÊÊ
! ÊÊ2&Ê Ê**/ ?DÊ ÊÊÊ
  !"ÊÊu ÊÊ
a b

ÊÊ ` &ÊÊ ÊÊ ÊÊ
Ê
 cÊÊ Ê # dÊ *Ê Ê Ê
f
e ÊM Ê
`Ê `Ê Ê `Ê
gf g a
e Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
g
e Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

e Ê Ê
 Ê Ê  Ê Ê
e Ê Ê Ê N Ê N Ê N Ê N Ê
e Ê Ê Ê NÊ NÊ NÊ NÊ
Ê
Ê

ÊÊÊ Ê
Ê
* hÊ


ÊHÊèÊH 6Ê
i j
* hÊ ÊÊ8  ÊO 
 ÊÊ Ê e 
Ê
Ê
Ê k
 Êè Ê 
 Ê
 Ê Ê

 ÊÊ
 Ê Ê
 M
Ê


Ê Ê ÊÊ 
Ê
Ê
( º 3 ) 2 š( º 3 ) 2
 
 4 2  2 2 4
   
2 2

Calcio Bicarbonato Intercambiador Intercambiador š


 
 
y/o Sulfato cationico cationico 
 
Magnesio 
 Cloruro de Sodio de Calcio y/o  

Magnesio
(solubles) (insolubles) ( insolubles) ( solubles)

0Ê 
Ê Ê Ê 

Ê Ê 
Ê 
Ê
  Ê )
Ê 
Ê Ê
$ Ê) Ê
Ê
º 2 4 2 4  º ( 4 )2 4 2 º 2 
( so lu b les ) ( in so lu b les ) ( in so lu b les ) ( so lu b les)


R E G E N E R A C IO N :
( 4 )2 4 2  º 2 4  º  2 
( in so lu b les ) ( so lu b les ) ( in so lu b les ) ( so lu b les)

Ê  
 0Ê )
Ê7 ÊÊÊ Ê Ê 6 ÊÊ

6ÊÊÊ ÊÊ Ê ÊÊ 
ÊÊ ÊÊ ÊÊ
Ê
!Ê Ê
#Ê )
&Ê 
ÊÊÊ 
ÊÊ 

 )
ÊÊÊ ÊÊÊ


ÊÊÊÊ ÊÊÊ Ê ÊÊ Ê Ê Ê!ÊÊ

ÊÊ Ê Ê! Ê
&Ê Ê &Ê 
 
Ê
Ê
Ê

 Ê Ê&ÊÊÊ 
 ÊÊÊÊÊ ÊÊ
Ê
Ê
/Ê!ÊÊÊ Ê Ê!Ê
ÊÊ 6ÊÊ
$ ÊÊ 

 Ê
Ê Ê Ê Ê "Ê 
ÊÊ
Ê!ÊÊ Ê ÊÊ


ÊÊÊÊ 6ÊÊ 
ÊÊ 
Ê
 Ê ÊÊ Ê Ê

Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

$Ê ü 
 

*
#
Ê Ê 
ÊÊ &Ê$ ÊDÊ! Ê!ÊÊ 
ÊÊÊÊ
$
Ê Ê #ÊÊ  ÊÊ ÊÊÊÊÊ 
 Ê 
Ê
Ê
ü
 
 

"Ê u
 0Ê )
Ê Ê Ê $ Ê Ê 6Ê Ê Ê Ê Ê
ÊÊ!ÊÊ 
Ê
ÊÊ&Ê !ÊÊÊ  
 
Ê Ê 

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
 )
Ê Ê Ê Ê

 Ê ! 
Ê 
Ê Ê Ê #Ê Ê Ê 
Ê 0Ê
  &Ê Ê 


Ê Ê Ê Ê Ê 

 )
Ê 
Ê 7
Ê Ê
 Ê Ê"Ê
0Ê )
Ê ÊÊ
ÊÊ$ 7ÊÊ Ê Ê6Ê Ê Ê)Ê
$ 
Ê
Ê
"Ê u 

 p ÊÊ Ê ÊÊ ÊÊÊÊ 


 &ÊÊÊ
Ê 
 Ê Ê Ê Ê !Ê Ê ) 
Ê &Ê )Ê  
Ê
"
Ê
"Ê ^ 
 Ê Ê 
 
Ê Ê  Ê Ê Ê Ê ) Ê


Ê
ÊÊÊ(Ê 6Ê
Ê ) Ê
ÊÊ Ê Ê$
 Ê0Ê
 
 )
Ê ÊÊ ÊÊ 
 Ê0Ê ÊÊ ÊÊ
Ê
Ê ) Ê Ê Ê 
Ê
  Ê Ê 
Ê Ê 
Ê Ê
Ê Ê  Ê Ê &Ê Ê Ê Ê 
 
Ê Ê 
 
 
Ê Ê
  ÊÊ 
Ê 
ÊÊÊ Ê

Ê ÊÊ
 Ê

Ê 
Ê ÊÊ #ÊÊ  Ê ÊÊ ÊÊÊ )
Ê Ê ÊÊ
Ê Ê :Ê #Ê Ê Ê Ê &Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê 
Ê

Ê
0Ê 
 Ê Ê Ê Ê ! Ê !Ê Ê !Ê
Ê Ê 
Ê
Ê

Ê 
Ê Ê 
 &Ê Ê !Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê  Ê
Ê Ê
&Ê Ê 
Ê Ê Ê )
Ê 
Ê 
Ê Ê Ê &Ê #Ê
 )
Ê 6 Ê
Ê
"Ê *
 (Ê ÊÊ
Ê 
Ê Ê $ )
Ê Ê
 
Ê(Ê
 Ê Ê Ê Ê 
 )
Ê .Ê Ê Ê Ê $ Ê 
Ê
 Ê!Ê
Ê Ê Ê 
ÊÊ Ê
0Ê $ )
Ê Ê Ê Ê 6Ê 
Ê 
Ê Ê 
Ê Ê 
Ê 2Ê Ê Ê
Ê Ê ?Ê 
 Ê Ê $
 Ê
Ê Ê Ê 7
Ê  Ê

$
 Ê !Ê  

Ê Ê Ê 
Ê 
Ê 
Ê Ê Ê 
Ê

Ê

Ê
 Ê 8Ê Ê  Ê 
Ê 
Ê Ê  Ê

 Ê $ 
Ê !"9Ê 
Ê 
 Ê 
Ê  Ê Ê
 6
Ê *
Ê Ê ! Ê 7
Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê
 Ê !Ê Ê $
)
Ê 
Ê Ê 
Ê $ Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê 
Ê

 )
:Ê 
Ê
Ê Ê &Ê! Ê &ÊÊÊ ÊÊ


 6
ÊÊ  Ê ÊÊ8ÊÊÊ7 Ê 
Ê
&Ê Ê
Ê$ Ê7
Ê  Ê Ê  6 )
Ê 0Ê$ Ê Ê7 Ê 
Ê Ê Ê
Ê
ÊÊ!ÊÊ 

Ê 
ÊÊÊ
Ê
Ê
"Ê c
 (Ê $ 7Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê  Ê Ê

 
Ê Ê )
Ê Ê 
Ê Ê 
Ê Ê Ê (Ê  Ê Ê Ê
 ÊÊ 

Ê Ê ) Ê Ê 
ÊÊ
ÊÊÊ #ÊÊ $ )
Ê

Ê Ê) Ê
Ê
K l K B*AÊ P8K (p/Ê*/F/Ê Q0/KÊR Ê

 
 Ê BÊ 2&Ê

Ê Ê &Ê
C Ê CÊ 2&Ê
* Ê * Ê &2Ê
* 
Ê *B1Ê &'Ê
6
Ê S
Ê 2&Ê
1
*Ê * Ê '&Ê
*Ê *Ê 2&Ê
*Ê *ÊÊ ÊT
Ê Ê8Ê1Ê*Ê
* Ê
l
Ê &'Ê
l
) Ê
* Ê *UÊ &Ê
p $
Ê8 Ê *

 )
Ê Ê
Ê Ê BÊ Ê
F Ê .Ê &'Ê
B Ê BÊ 2&Ê
B Ê BÊ 2&Ê
.Ê T
 Ê &Ê1Ê-&Ê
8Ê Ê &Ê
8 Ê 8Ê &Ê
(
Ê (Ê &2Ê
($Ê (/3mÊ 3&Ê
(
Ê ÊÊ6Ê Ê
%
 Ê &Ê
 

'Ê D2Ê
* $ Ê%Ê BF8Ê

'Ê D2Ê
* $ Ê l Ê BF8Ê

Ê

 
 
p Ê 
Ê !Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê  6 )
Ê Ê Ê !Ê
Ê Ê

Ê 
ÊÊ
 Ê Ê
Ê
Ê
* p ÊpÊ% 
ÊpÊÊ
Ê
 Ê 
Ê Ê Ê$ ÊÊ! ÊÊ 
$ ÊÊÊ
Ê
" * 
 

Ê *
  Ê Ê 
Ê  &Ê Ê Ê Ê &Ê
Ê Ê 
 6Ê Ê
  Ê ÊÊ
Ê
Ê g 
 F Ê 
ÊÊ ÊÊ 
 Ê)
Ê!Ê
Ê


Ê 
Ê Ê9Ê &Ê! ÊÊÊ8Ê !ÊÊ $ &Ê ÊÊ

Ê Ê 

Ê Ê#ÊÊ ÊÊ 
$
Ê 
ÊÊ )
Ê ÊÊ Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê  
Ê 
Ê !Ê Ê Ê 
$ Ê Ê
 
Ê 
ÊÊ  
ÊÊÊ) Ê
Ê
Ê Ú Ê0Ê Ê ÊÊÊ Ê
Ê " ÊÊ

Ê )
Ê 
ÊÊ6
Ê Ê Ê !Ê Ê "Ê
ÊÊ Ê
 Ê
ÊÊ 
 ÊÊ6&ÊÊ Ê
 ÊÊ )
Ê ÊÊ
 Ê
(Ê Ê Ê Ê  &Ê Ê !Ê Ê
 Ê Ê 
Ê Ê Ê !Ê ! Ê

Ê  Ê Ê Ê $

 
Ê (Ê $  Ê Ê Ê  Ê 
Ê Ê
 Ê
Ê
Ê
Ê
"gÑÑ^%&uÑ^ 
Ê 
Ê Ê ! Ê Ê $ Ê Ê Ê )
Ê Ê .Ê Ê &Ê Ê Ê
 )
Ê ÊÊ 6&ÊÊÊ
 )
Ê ÊÊ 
Ê
 Ê)ÊÊ Ê Ê Ê
 Ê! &Ê 
Ê Ê #ÊÊ  Ê ÊÊ
Ê
Ê 


  Ê 8 Ê Ê 


Ê Ê Ê 
Ê Ê &Ê 
Ê Ê
Ê Ê Ê $ )
Ê 0Ê  )
Ê Ê Ê 6&Ê Ê Ê Ê Ê
 Ê &Ê &Ê S Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê Ê 1 :Ê Ê 6 &Ê
1
Ê
Ê
Ê Ñ Ê
Ê 
Ê ÊBÊ #ÊÊÊÊ&Ê
!Ê
Ê Ê
Ê $ ÊÊÊ )
ÊBÊ 
Ê )
Ê Ê
Ê
Ê Œ FÊ 
Ê 
$ 
&Ê
 Ê 
Ê  Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê Ê
Ê ÊÊ Ê
Ê 
Ê7 Ê
Ê
Ê ü
Ê $ Ê Ê Ê )
Ê Ê 
Ê $ :Ê
Ê Ê Ê
Ê Ê Ê &Ê
 
Ê
Ê )
Ê Ê Ê 


Ê(Ê$  Ê 
Ê 
ÊÊ

Ê Ê 
&Ê Ê &Ê !Ê (Ê 


Ê Ê Ê 
Ê Ê 
Ê Ê
Ê
Ê
Ê u Ê Ê Ê $  
Ê Ê 
Ê Ê 
Ê !Ê Ê Ê Ê

$ )
Ê ÊÊ(ÊÊÊ
Ê
Ê Ê Ê&2Ê!Ê Ê ÊÊ
 Ê
Ê Ê
ÊÊ
 ÊÊÊ9Ê
2Ê 
ÊÊÊÊ
'Êp Ê
?Ê ÊÊ ÊÊ$ )
Ê ÊÊ
3Ê ÊÊ! ÊÊ ÊÊ 

Ê
Ê ÊÊÊ )
Ê Ê Ê
Ê
Ê

'Ê     
 


 0 Ê Ê
ucÚcugڝ^ucÊ &gügڝ^gÊ
/
 Ê $ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê
Ê 'ÊBF8D2Ê Ê
Ê 'ÊT n*D2Ê Ê
/
 Ê $ Ê$ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê
Ê BÊ ÊBF8D2Ê Ê
Ê *ÊT n*D2Ê Ê


BF8D2Ê Ê
7 Ê Ê ÊÊ2Ê &Ê ÊÊ  6ÊÊ
Ê Ê
7 Ê
Ê Ê Ê T n*D2Ê Ê 
 Ê $ Ê Ê 
Ê Ê 2Ê &Ê Ê Ê
 6ÊÊ
Ê Ê$ )
ÊÊ 
ÊÊu
 
 
 
    Ê$ Ê
 
ucÚcugڝ^ucÊ &gügڝ^gÊ
*ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê 'Ê
 Ê Ê ÊÊ
 Ê
1 Ê
/ÊÊÊ Ê
%  Ê Ê 
 Ê Ê  Ê

$ ÊTB% Ê(  Ñ^" 

 B Ê ÊÊ8
uÑ(^Œg(g  
 " ü  g
 

 
 Ê 1Ê 1Ê 1Ê

Ê 1Ê 1Ê 'Ê
* Ê 1Ê 1Ê 1Ê
* Ê Ê 'Ê 1Ê
*Ê 'Ê Ê 1Ê
* Ê 1Ê 1Ê Ê
*Ê 2Ê 2Ê 1Ê
* 
Ê 1Ê 1Ê 2Ê
oÊ 1Ê 1Ê 1Ê
. Ê ?Ê 2Ê 1Ê
8 Ê 1Ê 1Ê 2Ê
F
 Ê Ê 2Ê 1Ê
F

Ê 2Ê Ê 1Ê
B Ê 1Ê 1Ê 1Ê
/ 
Ê 1Ê 1Ê 1Ê
o
Ê 2Ê 'Ê 1Ê
(
Ê 1Ê 1Ê Ê
($Ê 'Ê 3Ê 1Ê
() ÊÊ Ê 2Ê 1Ê
S
Ê Ê 2Ê 1Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê