DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID (SK SRI PETALING, PETALING JAYA

)

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 2011
Minggu 1-2 Topik Dunia Saya Yang Indah Standard Kandungan Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara 1.1 Mengetahui keunikan alam Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

K 1.1.1 Menyatakan keadaan alam di kawasan tempat tinggal K 1.1.2 Menceritakan kepelbagaian ciptaan Tuhan A 1.1.3 Menghargai alam ciptaan Tuhan P 1.1.4 Melibatkan diri dalam menjaga keindahan alam P 1.1.5 Mengamalkan sikap Menghargai alam ciptaan Tuhan

• Melukis kawasan tempat tinggal • Bercerita tentang keadaan kawasan tempat tinggal • Mengumpul gambar yang bertemakan kebersihan di kawasan tempat tinggal • Mengumpul gambar yang menunjukkan keindahan ciptaan Tuhan • Lawatan ke persekitaran kawasan sekolah • Perbincangan tentang cara menjaga alam sekitar • Menanam pokok bunga dan menghias kelas • Menonton klip video tentang aktiviti membersihkan dan menceriakan persekitaran rumah

3-4

Saya Baik Hati Baik Hati Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas 2.1 Membantu keluarga

K 2.1.1 Menceritakan sifat baik hati yang ada pada diri K 2.1.2 Menyenaraikan cara membantu keluarga A 2.1.3 Menyedari perasaan ahli keluarga yang memerlukan bantuan P 2.1.4 Menghulurkan bantuan kepada ahli keluarga P 2.1.5 Menunjukkan cara membantu keluarga

• Bercerita tentang bantuan yang pernah diberikan kepada anggota keluarga • Menyanyi lagu bertemakan membantu keluarga • Mengumpul gambar yang menunjukkan aktiviti membantu keluarga di rumah • Melakonkan cara membantu keluarga di rumah • Mewarnakan gambar yang berkaitan dengan aktiviti menolong keluarga • Membuat buku skrap "Saya Suka Membantu Keluarga"

5 6-7 Saya Bertanggungjawab Bertanggung- Kesanggupan untuk memikul jawab dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna 3.1 Melaksanakan tanggungjawab diri

SAMBUTAN TAHUN BARU CINA

K 3.1.1 Menyenaraikan tanggungjawab diri A 3.1.2 Menyatakan kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri P 3.1.3 melaksanakan tanggungjawab diri

• Memadankan gambar dengan aktiviti seharian • Membincangkan faedah hadir ke sekolah • Membanding beza perlakuan bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab

NOTA : K = Kognitif A = Afektif P = Psikomotor Setiap rancangan mengajar perlu ada 3 standard pembelajaran (K, A, P)

http://syazalina83.blogspot.com

DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID (SK SRI PETALING, PETALING JAYA)

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 2011
Minggu 8-9 Topik Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

Saya BerterimaBerterima Kasih Kasih Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap suatu jasa, sumbangan atau pemberian 4.1 Mengamalkan sikap berterima kasih

K 4.1.1 Mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa K 4.1.2 Mengenali pelbagai cara memberi penghargaan A 4.1.3 Menyatakan perasaan penghargaan atas pemberian yang diterima P 4.1.4 Memberi penghargaan melalui pelbagai cara P 4.1.5 Menunjukkan cara memberi penghargaan

• Mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa • Menyanyi lagu bertemakan ucapan terima kasih • Bercerita tentang kisah haiwan yang mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan • Melakonkan cara mengucapkan terima kasih • Menghasilkan kad ucapan terima kasih Membuat penanda buku bertajuk "Terima Kasih"

10 - 11 Saya Sentiasa Hemah Tinggi Bersopan Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 5.1

K 5.1.1 Mengenal pasti tutur kata dan tingkah laku yang bersopan A 5.1.2 Menyedari kesan tutur kata Menunjukkan adab dalam dan tingkah laku yang tutur kata dan tingkah bersopan laku P 5.1.3 Mengamalkan tutur kata dan tingkah laku yang bersopan P 5.1.4 Menunjukkan cara berkomunikasi dengan beradab sopan dalam tutur kata dan tingkah laku

• Melakonkan tutur kata yang bersopan • Melakonkan tingkah laku yang bersopan • Menghasilkan piring kesopanan • Menghasilkan poster secara berkumpulan

12 - 13 Hormati Diri Kita

Hormat Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan 6.1 Menghormati Diri

K 6.1.1 Menyatakan cara menjaga kehormatan diri A 6.1.2 Menghormati diri sendiri A 6.1.3 Menghormati setiap individu seperti menghormati diri sendiri P 5.1.4 Menghormati peraturan dalam aktiviti seharian

• Menyanyi lagu bertemakan kehormatan diri • Membanding beza cara menjaga maruah diri • Bermain kotak beracun • Melawat persekitaran sekolah untuk melihat papan tanda yang perlu dipatuhi • Menghasilkan poster peraturan yang telah dipelajari

14 - 15 Saya Sayang Kasih Sayang Diri Saya Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas 7.1 Menyayangi Diri

K 7.1.1 Menyatakan cara menjaga kebersihan diri A 7.1.3 Menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri P 7.1.5 Menjaga kebersihan diri

• Bercerita tentang kepentingan anggota badan • Menyanyi lagu bertemakan kebersihan diri • Tunjuk cara menjaga kebersihan diri • Pertandingan murid bersih • Permainan teka-teki

16 17

ULANGKAJI UNTUK PKSR 2 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PKSR 2 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

NOTA : K = Kognitif A = Afektif P = Psikomotor Setiap rancangan mengajar perlu ada 3 standard pembelajaran (K, A, P)

http://syazalina83.blogspot.com

DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID (SK SRI PETALING, PETALING JAYA)

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 2011
Minggu 18 Topik Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

Saya Sayang Kasih Sayang Diri Saya Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas 7.1 Menyayangi Diri

K 7.1.2 Menyatakan cara menjaga keselamatan diri A 7.1.4 Menghargai diri dengan menjaga keselamatan diri P 7.1.6 Menjaga keselamatan diri

• Membanding beza perlakuan yang selamat dan tidak selamat • Menyanyi lagu bertemakan keselamatan diri • Permainan teka silang kata

19 - 20 Saya Bersikap Keadilan Adil Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah 8.1 Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian

K 8.1.1 Menyatakan contoh keadilan dalam perlakuan seharian K 8.1.2 Menceritakan sebab perlu adil dalam perlakuan seharian A 8.1.3 Menyedari kesan ketidakadilan dalam perlakuan seharian P 8.1.4 Bertindak adil dalam perlakuan seharian

• Melakonkan kisah arnab yang adil • Bercerita tentang perlakuan adil dengan rakan dan adik-beradik • Membahagikan tugas dalam kerja kumpulan • Menyediakan jadual tugas kelas

21 - 22 Saya Seorang Keberanian Yang Berani Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah 9.1 Mengamalkan sikap berani mempertahankan maruah diri

K 9.1.1 Menceritakan perlakuan berani mempertahankan maruah diri A 9.1.2 Menyatakan kepentingan berani mempertahankan maruah diri P 9.1.3 Mengamalkan sikap berani dalam aktiviti seharian

• Membanding beza sikap berani • Bercerita tentang sifat berani dalam kehidupan seharian • Main peranan situasi berani • Mewarna poster

23 24 Saya Yang Jujur Kejujuran Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan

SUKANTARA DAN RAPTAI SUKAN TAHUNAN

K 10.1.1 Menceritakan perlakuan jujur A 10.1.3 Menyedari kelebihan bercakap benar kepada 10.1 Mengamalkan sikap jujur diri dan orang lain dalam diri P 10.1.4 Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan harian MINGGU PUSAT SUMBER

• Main peranan situasi bercakap benar • Membuat ikrar kejujuran

25

NOTA : K = Kognitif A = Afektif P = Psikomotor Setiap rancangan mengajar perlu ada 3 standard pembelajaran (K, A, P)

http://syazalina83.blogspot.com

DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID (SK SRI PETALING, PETALING JAYA)

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 2011
Minggu 26 Topik Saya Yang Jujur Standard Kandungan Kejujuran Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

K 10.1.2 Menyatakan sebab perlunya becakap benar A 10.1.3 Menyedari kelebihan bercakap benar kepada 10.1 Mengamalkan sikap jujur diri dan orang lain dalam diri P 10.1.4 Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan harian

• Menghasilkan kipas kejujuran • Bermain kerusi berirama

27 - 28 Rajin Membawa Jaya

Kerajinan Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara 11.1 Mengamalkan sikap rajin

K 11.1.1 Menyatakan ciri-ciri kerajinan dalam diri A 11.1.2 Menyedari kebaikan mengamalkan kerajinan P 11.1.3 Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian

• Menyanyi lagu bertemakan kerajinan • Membincang dan menghayati maksud seni kata lagu • Bercerita kisah bertemakan kerajinan • Menghasilkan anyaman • Melengkapkan jadual waktu belajar

29 - 31 Ayuh Kerjasama Bekerjasama ! Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama 12.1 Bersedia memberi kerjasama kepada individu yang memerlukan

K 12.1.1 Menyatakan kebaikan bekerjasama K 12.1.2 Menyenaraikan aktiviti yang boleh dilakukan bersamasama A 12.1.3 Menceritakan perasaan setelah melaksanakan aktiviti bersama-sama P 12.1.4 Menjalankan aktiviti bersama-sama

• Bergotong-royong mebersihkan kelas • Main peranan situasi bekerjasama • Menceriakan kelas • Permainan puzzle • Membina model menggunakan bahan kitar semula

32

Saya Bersikap Kesederhanaan Sederhana Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain 13.1 Mengamalkan sikap sederhana dalam diri

K 13.1.1 Menyatakan perlakuan sederhana dalam diri A 13.1.2 Menceritakan kepentingan bersikap sederhana P 13.1.3 Mengamalkan perlakuan sederhana dalam aktiviti seharian

• Menonton klip video tentang akibat bercakap keterlaluan • Melakonkan adab bertutur yang bersesuaian • Menghasilkan tabung

33 34 - 35 Saya Bertolak- Toleransi Ansur Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup 14.1 Mengamalkan sikap toleransi dalam diri

PEPERIKSAAN UPSR 2011

K 14.1.1 Menyatakan cara bertolak ansur A 14.1.2 Menyedari kebaikan bersikap toleransi P 14.1.3 Mengamalkan sikap toleransi dalam aktiviti seharian

• Membanding beza situasi bertolak ansur • Dikir barat • Menghasilkan bunga tolak ansur

NOTA : K = Kognitif A = Afektif P = Psikomotor Setiap rancangan mengajar perlu ada 3 standard pembelajaran (K, A, P)

http://syazalina83.blogspot.com

DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID (SK SRI PETALING, PETALING JAYA)

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 2011
Minggu 36 37 38 Topik Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti ULANGKAJI UNTUK PKSR 4 / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PKSR 4 / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Catatan

Saya Bertolak- Toleransi Ansur Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup 14.1 Mengamalkan sikap toleransi dalam diri

K 14.1.1 Menyatakan cara bertolak ansur A 14.1.2 Menyedari kebaikan bersikap toleransi P 14.1.3 Mengamalkan sikap toleransi dalam aktiviti seharian

• Membanding beza situasi bertolak ansur • Dikir barat • Menghasilkan bunga tolak ansur

39 40 41 42

SAMBUTAN DEEPAVALI PERSIAPAN UNTUK MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN DAN KONVOKESYEN PRA SEKOLAH MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN DAN KONVOKESYEN PRA SEKOLAH 2011 PENDEDAHAN KEPADA SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN TAHUN 2012 SEBAGAI PERSEDIAAN AWAL

NOTA : K = Kognitif A = Afektif P = Psikomotor Setiap rancangan mengajar perlu ada 3 standard pembelajaran (K, A, P)

http://syazalina83.blogspot.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.