CIRI-CIRI GURU BERKUALITI

1. Amalan Mengajar Guru menggunakan pengetahuan mengenai kurikulum dan kaedah pengajaran yang menarik agar murid / pelajar dapat menerima pelajaran dengan berkesan. 1.1 Berpengetahuan dalam bidang mata pelajaran yang diajar 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 Program pengajaran dirancang dengan berkualiti. Persembahan kandungan mata pelajaran yang cemerlang. Tindak balas terhadap pertanyaan murid / pelajar yang positif. Berterusan berusaha meningkatkan pengetahuan kurikulum.

Mendorong murid / pelajar berusaha mencapai yang terbaik bagi diri mereka. 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Menyediakan pelajaran yang mencabar murid / pelajar. Menggalakkan murid / pelajar menilai diri, berfikir dan menetapkan sasaran. Mengambil kira kepelbagaian kebolehan murid / pelajar. Menimbulkan minat belajar dan keyakinan diri murid / pelajar. Menimbulkan motivasi murid / pelajar.

1.3

Menyusun kandungan pelajaran agar mudah difahami. 1.3.1 1.3.2 Konsep utama dan kemahiran dipersembahkan secara urutan. Mengambil kira aspek-aspek yang biasanya menjadi masalah kepada murid / pelajar.

1.4

Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. 1.4.1 Guru memilih kaedah mengajar yang sesuai dengan keperluan pembelajaran individu atau kumpulan. Guru memberi penegasan kepada kaedah pengajaran yang melibatkan murid / pelajar mengambil bahagian dengan cergas dalam proses pembelajaran. Guru memilih kaedah mengajar yang sesuai dengan hasil yang dijangkakan. Gerakerja yang dijalankan berhubungkait dengan hasil pembelajaran yang dirancang.

1.4.2

1.4.3 1.4.4

1.5 1. Murid / pelajar digalakkan mengemukakan soalan.4 1.5.5. Daya usaha murid / pelajar diberi galakan dan diperkukuhkan.3 1.6 1. Guru membantu murid / pelajar jika perlu. mengumpul dan menganalisis maklumat.7.2 1.8. 1. Respon murid / pelajar diterima. membuat rumusan dan memikirkan hasil.1 1.4 1.2 1. Penyertaan murid / pelajar yang menyeluruh digalakkan dan diperkukuhkan.1 Berkebolehan mengguna pakai isu-isu yang dibangkitkan oleh murid / pelajar untuk dijadikan asas tindakan pembelajaran seterusnya.8. bahasa. Dengan penuh kesedaran dan keperihatinan. Sentiasa menggunakan alat bantuan mengajar. Memiliki suara.7. 1. Guru menyediakan sumber-sumber yang menggalakkan pencetusan. dan gerak badan yang sesuai. diperbetulkan atau diperkembangkan. Pemahaman murid / pelajar dinilai berterusan.1 1. 1.7 Mengamalkan secara berkesan kemahiran-kemahiran penyampaian.8 Mengamalkan secara berkesan kemahiran-kemahiran menyoal. membina hipotesis dan rancangan.8. Memberi masa untuk berfikir. Mempunyai kesedaran kuantiti. kesukaran dan ketepatan kandungan bersesuaian dengan kebolehan murid / pelajar. .2 1.7.8.6 Menunjukkan ciri-ciri keanjalan dan keupayaan bertindak balas.6.5 Berkeupayaan mengemukakan soalan yang pelbagai.3 1. segala tugasan dijalankan dan diubahsuai jika timbul keperluan.5.8.2 Gerakerja dan tugasan disesuaikan dengan kesediaan murid / pelajar.4 1.5. 1.1.7. penjanaan fikiran kritis dan kreatif dalam bilik darjah.5 Menggalakkan pembelajaran kendiri 1. 1.6.1 Mengguna amal pelbagai teknik untuk merangsang dan mengekalkan perhatian murid / pelajar. Sentiasa Berjaya menonjolkan isi-isi penting.7.3 1.7.

2 2.5 1.1 Bertindak untuk menentukan semua murid / pelajar sama ada secara individu atau kumpulan mempunyai peluang menggunakan alat mengajar dan mendapat layanan yang saksama daripada guru. 1. 2.2 1. 1. 1. Berkeyakinan mengembangkan sumbangan murid / pelajar. 1.9.9. 2. Berbincang dengan murid / pelajar mengenai tugasan yang diberi. kebolehan budaya bahasa dan sosio-ekonomi dalam menegakkan prinsip kesaksamaan dan peluang pendidikan.1.3 Arahan adalah jelas dan mengikut urutan yang sesuai.9 Murid / pelajar digalakkan menyoal.8. Memenuhi Keperluan Berbeza Guru memberi perhatian kepada keperluan dan sumbangan semua murid / pelajar dengan mengambil kira jantina.10.9.9.1 Dapat mengekalkan perhatian murid / pelajar. 2.10.5 Menghargai perhatian yang diberi oleh murid / pelajar.4 1.10.6 1. Menentukan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan keperluan murid / pelajar. Menggalakkan serta mengukuhkan penyertaan murid / pelajar.9.4 Memastikan murid / pelajar memahami arahan. Berkeupayaan membimbing murid / pelajar mendengar secara aktif.1. 2.3 .10 Mengamalkan secara berkesan kemahiran-kemahiran memberi arahan. Mengamalkan secara berkesan kemahiran-kemahiran berbincang.10.1. 1.1.1 Berusaha untuk memastikan penyertaan semua murid / pelajar dalam proses pembelajaran. Memberi peluang yang sama kepada individu dan kumpulan untuk menyertai perbincangan serta mengekalkannya. 1.1 Mengguna pakai pelbagai teknik untuk merancang dan mengekalkan minat murid / pelajar.10.3 1. 1.2 Suara jelas dan meyakinkan.

5.2 2.2.4 Bertindak untuk menghapuskan diskriminasi terhadap murid / pelajar dan di antara murid / pelajar lain. 2.2. keturunan. 2. 3. Menggunakan sepenuhnya perkhidmatan sokongan yang ada demi kepentingan kebolehan murid / pelajar yang berbeza-beza.3. Memperbaiki sifat negative murid / pelajar. 2.5.3.1 Merangka tugasan untuk mempertingkatkan tahap pencapaian semua murid / pelajar yang sedia ada. 3.2 Kebolehan dan bakat murid / pelajar digalakkan tanpa prasangka. mengikut kesesuaian.2 Mengiktiraf pengalaman dan kemahiran tanpa mengira jantina atau kaum.3 Menghormati murid / pelajar tanpa mengambil kira jantina.5. 2.1 Mencegah atau menyelesaikan perlakuan murid / pelajar yang menjatuhkan maruah murid / pelajar lain. latar belakang budaya dan bahasa. 2.1 Memberi perhatian kepada perbezaan fizikal dan intelektual murid / pelajar dalam pengurusan bilik darjah dan pengajaran. 2.1. Menggunakan pelbagai khidmat sokongan dari dalam dan luar sekolah.5 Mengambil kira pengaruh kebolehan fizikal dan intelektual ke atas proses pengajaran. .2. Perhubungan Guru sentiasa memupuk dan menjaga perhubungan baik yang mendorong sikap kerjasama di bilik darjah dan sekolah.3 2.1 2.3 3. Berbudi bahasa. kebolehan dan minat mereka dalam bidang-bidang tertentu.3. Mengiktiraf pelajar yang positif dan mempunyai keyakinan dan semangat yang gigih.1 3.4. 2.3 2.1. Memberi peluang kepada murid / pelajar untuk mengembangkan bakat.2 2.1 Memupuk perhubungan positif dengan murid / pelajar.2 Mudah didampingi.2. Mengenalpasti factor-faktor yang mungkin menghalang pembelajaran dan bersedia menghadapinya. 2.

8 .4.2.2.2.3.2. 3.7 3.1 3.3. Nasihat dan pandangan daripada ibu bapa / penjaga murid / pelajar diberi perhatian. Sabar dan bertimbang rasa.5 Menimbulkan minat belajar di kalangan murid / pelajar.5 3. Memaklumkan program-program sekolah kepada ibu bapa / penjaga murid / pelajar. Sentiasa menepati masa menghadiri mesyuarat dan aktiviti sekolah.3 3. 3.4 Guru berhubung dan berinteraksi dengan ibu bapa / penjaga dengan baik. Mengelakkan daripada menyusahkan.4 3. Amanah.1.4.2 Mengekalkan perhubungan positif di antara murid / pelajar.3 Menjaga perhubungan baik dengan rakan-rakan sejawat. Memaklumkan kepada ibu bapa / penjaga mengenai kegiatan anak-anak mereka di sekolah.4. Mengelakkan daripada mengkritik dan member komen yang negative.4.4. Dapat menyelesaikan perselisihan dengan ibu bapa / penjaga murid / pelajar.5 3. 3.3 Peka dan prihatin terhadap murid / pelajar dan sanggup membantu mereka dalam pelajaran.2.2 3.4.2 3.4. 3. Bersedia membuat perubahan demi kelicinan pelaksanaan program sekolah.3. Menggalakkan semangat pemuafakatan.1. 3.1 3.3 Menghormati ibu bapa / penjaga murid / pelajar.4 Menghormati dan bersopan santun terhadap anggota staf yang lain.3.1. 3. Menghargai tingkahlaku yang sopan. 3.6 3.4.3.4 3.2 3.4 3. Menggalakkan ibu bapa / penjaga membantu sekolah. Memberi peluang kepada murid / pelajar membuat keputusan. Peka kepada pola komunikasi yang ada dalam masyarakat.1 3.3 3. Memberi penghargaan kepada murid / pelajar.

sistematik dan menyeluruh.1.1 Menyampaikan maklumat yang terperinci. Menghormati hak-hak peribadi murid / pelajar.3.4. Pelaporan penilaian sejajar dengan kaedah penilaian yang digunakan dan memberi makna kepada murid / pelajar. Murid / pelajar digalakkan menilai pembelajaran sendiri dan bertindak ke atas hasil penilaian berkesan.4 Memulangkan kerja-kerja yang telah diperiksa dengan segera.3. Penilaian dan Pelaporan Guru sentiasa menilai.1. 4.4.3. 4.2.1 Mengemaskini rekod murid / pelajar sejajar dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan dan tahap persekolahan. 4.3. 4.6 4. Merancang pembelajaran seterusnya berasaskan penilaian yang telah dibuat. Menggunakan pelbagai kaedah penilaian yang sesuai bagi sesuatu kegiatan pembelajaran.4 4.3 Menyampaikan laporan penilaian yang berguna kepada murid / pelajar. serta perhubungan sesama murid / pelajar. tepat dan senang difahami.1.3 4. 4.1 4.1 Menilai kejayaan dan prestasi murid / pelajar secara berterusan.2 4. merekod dan melapor pencapaian dan prestasi murid / pelajar untuk merancang dan membantu pembelajaran. 4.2 4. 4. Memberi maklumbalas yang positif dan bersifat membina.2. .3.5 4.3 4.2 Menyelenggara rekod prestasi murid / pelajar secara menyeluruh dan tepat.4 Memberi laporan bermakna kepada ibu bapa dan pihak luar mengenai murid/pelajar. Prosedur penilaian menyokong dan meningkatkan perhubungan antara guru dan murid / pelajar. 4.1 4. Menyampaikan maklumbalas kemajuan murid / pelajar secara lisan dan bertulis.1.2 Menggunakan prosedur menilai ke atas semua murid / pelajar.3. Merekod markah penilaian bersesuaian dengan kaedah penilaian yang digunakan.

5. 5.2. 5.2.2. Dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai bagi meningkatkan mutu pembelajaran.1. Berusaha mewujudkan aktiviti pembelajaran yang dapat mencapai objektif.3.2.1 Dapat mengenalpasti maklumat-maklumat yang relevan bagi melaksanakan sesuatu program.1.1.5 Mematuhi kehendak sistem dan keperluan penilaian sekolah. 4.3 Dasar kurikulum sekolah 5. Program-program yang disediakan mengambil kira:5.2 Dapat membentuk program pembelajaran yang memberangsangkan.3 5.1 5. Perancangan Guru sentiasa berusaha menyediakan perancangan keperluan-keperluan pembelajaran yang seimbang dan mencabar sejajar dengan sistem persekolahan di Malaysia.2 Perancangan kemajuan sekolah 5.2.1. mengkaji dan bertindak bagi memastikan sesuatu program pembelajaran dapat dilaksanakan dengan sempurna.3 Sentiasa berusaha untuk mengesan.1 Keperluan murid/pelajar 5.1.2 5.5.2. 5.1 Adanya kesesuaian keselarasan antara prosedur dan kaedah penilaian dengan cita-cita sekolah dan tujuan.4 Pekeliling-pekeliling ikhtisas 5.4. Sentiasa dapat menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang sesuai.2.5.2 5.1 Dapat menyediakan program pembelajaran sejajar dengan matlamat KBSR/ KBSM dan Falsafah Pendidikan Negara. Menyediakan pernyataan sijil berhenti sekolah dengan setepat-tepatnya. 4.2 5. Dapat mengubahsuai segala aspek program yang dirancang dengan tepat dan teratur.3.2.2 . 5.1. 5.4 Dapat merangsang murid/pelajar dalam pembelajaran.1 Dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kehendak-kehendak sukatan pelajaran.

1 Mewujudkan dan memelihara suasana pembelajaran yang berorientasikan tugasan. 6. Memulakan pengajaran dengan segera dan dengan persediaan yang lengkap.1. Menetapkan mutu bagi hasil tugasan/kerja murid/pelajar.1 Menetapkan dan mengekalkan jangkaan-jangkaan (expectation) dalam penggunaan dan penjagaan alat.2 6.4. Ada peraturan bagi tugas membersih kawasan kerja dan menyimpan alat-alat.6 6. 6.1. 6.4 6.3 6.1 Mengekalkan tumpuan murid/pelajar terhadap aktiviti pembelajaran yang bermakna. Memastikan peralatan dan bahan sumber senang didapati apabila diperlukan.3 Menyediakan prosedur perkara-perkara rutin bagi mengurus aktiviti yang berulang dengan berkesan.2.1. Memaklumkan pihak pentadbiran sekolah tentang keperluan membaiki atau mengganti peralatan. 6. Mempamerkan hasil kerja murid/pelajar dan bahan pengajaran.2 6.5.4 6.2 6. Mengekalkan mutu hasil kerja murid/pelajar yang kemas dan teratur.4.3 . Menyempurnakan dengan segera tugas-tugas lain selain daripada mengajar. 6. 6.1. Memastikan murid/pelajar menyiapkan tugasan yang diberikan.1.2.3 Menyusun perabot bersesuaian dengan aktiviti pembelajaran.6. Mengelakkan gangguan yang tidak diingini. Menyediakan kemudahan dan sumber. 6. Pengurusan Kelas Guru sentiasa mewujudkan struktur dan proses untuk mencapai suasana pembelajaran yang produktif.1 6.5 Menggalakkan sifat bertanggungjawab dalam menggunakan dan menjaga peralatan dan sumber.5 6. 6.5.2 6.1.2 Mewujudkan dan memelihara suasana pembelajaran yang kondusif dan berfungsi.1 Menyediakan kemudahan dan peralatan yang bersesuaian dengan aktiviti yang dirancang.5. 6.2.

6. 7. 7.1 Bertanggungjawab terhadap disiplin murid. Memberi maklumbalas positif yang mengambil kira keperluan individu dan kumpulan yang berbeza.2.1 7.1 Membentuk peraturan disiplin murid/pelajar selaras dengan dasar sekolah dan Kementerian. Guru sentiasa menggunakan strategi pengurusan tingkahlaku yang berkesan bagi menentukan suasana pembelajaran yang berorientasikan kejayaan.2 7. Mendapatkan bantuan dari dalam dan luar sekolah untuk memelihara tahap disiplin yang tinggi di kalangan murid/pelajar. Mengenalpasti bantuan dari dalam dan luar sekolah untuk memelihara tahap disiplin yang tinggi di kalangan murid/pelajar.4. 7.4 7. Peraturan mengenai tingkahlaku difahami oleh murid/pelajar.1 Menyediakan pernyataan yang jelas mengenai tingkahlaku yang diharapkan dan tanggungjawab murid/pelajar.4. 7.1.3.2.2 Mengamalkan pendekatan yang mengukuhkan tingkahlaku yang baik. 7.5 7.4 Bertindakbalas dengan wajar terhadap tingkahlaku yang baik/tidak baik.1. Mengambil tindakan serta-merta untuk mengelakkan atau mengurangkan salahlaku murid/pelajar 7. Menggalakkan disiplin kendiri di kalangan murid/pelajar.1.2 Mengesan tingkahlaku murid/pelajar secara berterusan.1.2 7.5. 7. 7.1. Mengambil langkah yang sesuai untuk mengurus tingkahlaku murid/pelajar secara berkesan.3 Sentiasa mengekalkan perlakuan murid/pelajar yang diharapkan. 7.1 7. .3.4 7.3 7. Disiplin Bertanggungjawab dalam mengguna dan menjaga peralatan sumber dan bahan.5 Mengenakan hukuman yang berkesan terhadap murid/pelajar yang salah laku.2 Membentuk panduan yang jelas mengenai tingkahlaku yang diharapkan dan tanggungjawab murid/pelajar.

5.1. Melibatkan diri dalam perancangan dan penyediaan program-program sekolah. adil dan tekal terhadap murid/pelajar yang salah laku. 8. Menyumbang secara positif dalam mesyuarat sekolah dan dalam menentukan keputusan.1.2 8. 8.3 7.4 7. 8.1 7.2. Melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang rutin. program dan amalanamalan sekolah.1 Dasar sekolah dilaksanakan dalam amalan bilik darjah dan juga di sekolah.2.2 8. 8. Menyelesaikan tugas-tugas dan pentadbiran dengan tepat dan cepat. Menentukan matlamat-matlamat yang berkaitan dengan keutamaan sekolah dan diri sendiri serta berusaha mencapainya. Menjalankan program-program yang dirancang.3 Menilai kelemahan-kelemahan diri sendiri.2 8.1 8.5.6.2.6.4 8.2 Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif setiap masa. Mewujudkan suasana mesra. 8. hormat-menghormati dan interaksi positif di kalangan murid/pelajar setiap masa.2 7.6 Memelihara secara tekal (konsisten) tahap tingkah laku yang baik di kalangan murid/pelajar.3.1 Melibatkan diri dalam penyemakan dan penyediaan polisi. .3 8.2.2 Berusaha melaksanakan penentuan dan polisi dalam kelas dan di sekolah.3 Berusaha mempertingkatkan prestasi dan kemahiran. 7.7. Mengenakan hukuman yang tidak bercanggah dengan peraturan.3.5. Menjatuhkan hukuman yang setimpal secara tenang dan tegas ke atas sesuatu salah laku murid/pelajar. Berupaya mengawal perasaan dalam mengenakan hukuman.5. 7.1 Mengambil tindakan cepat. 8. Mengkaji semula prestasi kendiri.1 8.3. Dimensi Perkembangan Profesional dan Tanggungjawab Sekolah Guru sentiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab bukan mengajar.

1.4 9. 9.2 9.4. 9. 9.3 9.4 Menyumbang kepada murid/pelajar. usaha-usaha pembinaan sahsiah dan perlindungan 8.2 9.8.1. Berusaha memperkembangkan profesionalisme diri melalui kursus dan membaca. 9. 8. Kegiatan kelab/persatuan. 8. Berupaya merancang dan melaksanakan dengan baik kegiatan kokurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan.2. daerah atau negeri.1 Faham dengan jelas mengenai objektif-objektif aktiviti kokurikulum. . jurulatih dan lain-lain.2.2 9.1 Bertindak menghalang perlakuan murid/pelajar yang tidak bertanggungjawab yang dilihat berlaku di dalam / di luar bilik darjah.2.2 Sentiasa melibatkan diri dalam program/aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah. Mengamalkan sifat penyayang dengan memberi bantuan yang sesuai kepada murid/pelajar yang mengalami kecederaan.3.3 9.5 8.1.4. Kokurikulum Guru sentiasa mengambil bahagian cergas dalam gerakerja kokurikulum sekolah ke arah menghasilkan individu yang seimbang sejajar dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara. 9. Kegiatan badan beruniform.1 Faham dengan jelas mengenai kegiatan kokurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan.2. Bersedia mempertingkatkan ilmu pengetahuan dengan menghadiri kursus atau melalui usaha sendiri. Khidmat masyarakat dalam bidang kokurikulum seperti pengadil.1 9. Berupaya memainkan peranan sebagai jurulatih/penasihat. sakit atau tekanan-tekanan lain.4 Kegiatan sukan sekolah.4 Berusaha mendapatkan maklumbalas tentang prestasi kendiri dan berusaha memperbaikinya.3.1.3 Mempunyai daya kepimpinan yang tinggi dalam melaksanakan sesuatu kegiatan kokurikulum.

3. 9.4. Sentiasa menggalak dan mendorong pelajar/murid untuk menyertai secara aktif aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah.4 Berupaya mempertingkatkan prestasi sekolah dalam bidang kokurikulum.4.2 Berjaya mempertingkatkan prestasi sekolah dalam bidang kokurikulum. daerah. 9.1 9. Berupaya untuk memimpin dan bekerjasama dengan orang lain. termasuk masyarakat setempat.2 Berupaya menyelaraskan segala aktiviti kokurikulum dengan baik.9.3. mutu dan tahap pencapaian murid/pelajar.1 9. . negeri dan kebangsaan. Dapat meningkatkan penyertaan.3 9.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful