RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Mata pelajaran Hari Tarikh Masa Kelas Bilangan Mata pelajaran Tajuk / Subtajuk

: Kemahiran Hidup Bersepadu : Isnin : 6 Oktober 2008 : 9.00 ± 11.00 pagi : 4 Gemilang : 36 Orang : Kemahiran Hidup Bersepadu : 1.7 Tanaman Hiasan 1.7.b Pemilihan Biji Benih

Pengetahuan Sedia Ada Objektif Eksplisit

: Pelajar pernah melihat pokok-pokok bunga dan biji benih. : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat ; i. Menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik dan berkualiti setelah mendengar penerangan daripada guru; ii. Menyatakan 3 daripada 5 cara pemilihan dan

menentukan biji benih yang baik dan berkualiti dengan cara yang betul; iii. Memilih dan mengenalpasti biji benih yang baik selepas mendengar penerangan daripada guru (berdasarkan contoh-contoh biji benih yang ditunjukkan) Kemahiran Berfikir BBM Nilai Murni Strategi / Kaedah : Membanding beza, mengkategori, menyelesaikan masalah : Beberapa jenis biji benih, Gambar : Teliti, Tekun, Menghargai keindahan alam semulajadi : Strategi mediatif, deduktif, induktif, konstektual, konstruktif

iii. Guru menghubungkaitkan dan melihat Catatan / Nilai gambar-gambar pokok bunga dan biji benih dengan topic pengajaran dan pembelajaran. Murid diberi peluang untuk memegang dengan sendiri.ABM : gambar pokok bunga dan biji Gambar-gambar benih yang sebenar. ii. y Tidak y Tiada tanda diserang penyakit. Guru menerangkan ciri-ciri biji KBKK : benih yang baik dan berkualiti. y Berisi. Murid bersoal jawab dengan guru tentang biji benih yang Strategi : baik dan berkualiti. perosak. Guru menunjukkan gambar. tanda. y Saiz normal. . Guru meminta pelajar untuk baka menyatakan ciri-ciri biji benih Nilai : yang baik.dan komunikatif Pelaksanaan P & P : Langkah / Masa Set Induksi (5 minit) Menunjukkan gambar-gambar pokok bunga dan biji benih Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran i. Langkah 1 (25 minit) Penerangan tentang biji benih yang baik i.Penilaian : serangan Murid-murid dapat menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik dan yang berkualiti. Ketekunan Soal Jawab berkualiti : y Bernas. y Daripada yang baik. Selesaikan masalah dan ii. iii.

Murid dapat menyatakan sekurangnya 3 daripada 5 cara pemilihan dan menentukan cara pemilihan biji benih yang baik dan berkualiti. y Tiada tandatanda serangan perosak. Murid menyaksikan gambar. Guru memberikan gambar.ABM : gambar untuk memahami cara Gambar cara pemilihan biji benih yang baik dan berkualiti mengenalpasti KBKK : bijih Banding Mengkategori lagi Nilai : Beza. Murid berkualiti benih yang elok dan rosak dengan cara yang iii. kerjasama. untuk Tekun dan Strategi : biji Kontestual membuat mengasingkan & . Murid bekerjasama pemilihan antara kumpulan. Murid berada dalam kumpulan. y Saiz yang normal. baik ii.Langkah 2 (25 minit) Penerangan tentang pemilihan menentukan benih dan yang cara dan biji i. Tekun baik dan berkualiti. y Daripada baka yang baik. y Tidak diserang penyakit. ABM : seramai 4 orang satu Gambar KBKK : ii. mengenalpasti biji benih yang baik dan berkualiti. & Nilai Murni : Teliti. Penilaian : menerangkan sekali tentang ciri-ciri biji benih yang Teliti.Banding Beza gambar dan juga biji benih Mengkategori (terdapat biji benih yang elok dan rosak) iii. Langkah 3 (40 minit) Memilih dan i. y Berisi. Guru secara tidak langsung betul : y Bernas.

Guru meminta murid merumuskan pelajaran pada  Ciri-ciri biji benih yang baik dan berkualiti  Cara pemilihan Aktiviti susulan : biji benih  Memilih biji benih Murid-murid diminta mencari dan dan seterusnya mengkategorikan biji benih yang elok dan rosak. Murid diberi lembaran kerja KBKK : berkaitan dengan ciri-ciri dan Mengkategori. cara pemilihan bijih benih. Guru menyoal murid secara rambang mengenai ciri-ciri dan pemilihan biji benih yang baik.masalah soalan yang diberikan. Penilaian : Murid dapat memilih da Perbincangan mengasingkan antara biji benih yang baik dan rosak. Penutup (5 minit) Rumusan pelajaran : Tanaman Hiasan isi i. Langkah 4 (20 minit) Penilaian pengukuhan (Rujuk Lampiran) / i. Murid menjawab menyelesaikan soalan.benih yang baik dan rosak. ii. mengenalpasti . hari ini. ii.

Sebelum P & P : «««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««« ii. Selepas P & P : «««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««« Rumusan Penyelia : ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« .Refleksi Guru : i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful