LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII

CNFPA, ianuarie 2011

(A) Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură
1. Frezor 2. Galvanizator 3. Montator aparatură opto-electronică 4. Operator la maşini unelte cu comandă numerică 5. Optician 6. Rectificator 7. Strungar 8. Mecanic de întreţinere utilaje tipografice 9. Lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii 10. Mecanic reparaţii 11. Vopsitor industrial 12. Presator metale la rece 13. Sudor 14. Confecţioner cablaje auto 15. Şlefuitor metale 16. Găuritor filetator 17. Montator de aparataj electric 18. Debitator semifabricate 19. Lăcătuş construcţii metalice şi navale 20. Mecanic vulcanizator 21. Curăţitor-sablator 22. Preparator ferodouri 23. Finisor universal ferodouri 24. Preparator plăci etanşare comprimate 25. Operator control nedistructiv 26. Tehnician prelucrări mecanice 27. Cazangiu 28. Tehnician mecatronist 29. Lăcătuş mecanic 30. Forjor în matriţă 31. Tinichigiu industrial 32. Sculer matriţer 33. Mecanic maşini agricole 34. Operator montaj linii automate 35. Sudor electric 36. Confecţioner produse pirotehnice 37. Tinichigiu structurist de aviaţie 38. Mecanic aviaţie 39. Maistru mecanic auto 40. Montator subansamble 41. Electromecanic staţii pompare apă-canal

automatizări 3. Tehnician electronist 4. Electrician de întreţinere utilaje tipografice 5. Tehnician exploatare şi întreţinere echipamente de televiziune 6. Automatist de întreţinere 7. Automatist de reparaţii 8. Bobinator motoare electrice 9. Electrician de întreţinere 10. Metrolog 11. Montator, reglor şi depanator de ascensoare
(B16)

12. Bobinator transformatoare (B19)

(C) Tehnologia informaţiei, comunicaţii, poştă
Casier poştă Diriginte poştă Factor poştal Oficiant poştă Automatist posturi publice inteligente Electromecanic de reţea Electromecanic electro - alimentare şi climatizare 8. Electronist echipamente digitale de comutaţie 9. Electronist echipamente digitale de transmisiuni 10.Jonctor 11.Oficiant comercial 12.Telefonist 13.Telegrafist 14.Electrician baterist - motorist 15.Pilonist - antenist 16.Radioelectronist staţii emisie radio - TV 17.Radioelectronist staţii radioreleu şi satelit 18.Tehnician staţii emisie radio - TV 19.Tehnician staţii radioreleu şi satelit 20.Tehnician instalator CATV 21.Administrator de aplicaţie (F1, B11) 22.Administrator de reţea de calculatoare (F2, B12) 23.Operator calculator electronic şi reţele (F3, B13) 24.Operator introducere, validare şi prelucrare date (F4, B14) 25.Operator procesare texte, imagini (F5, B15) 26.Designer pagini web (studii medii) (F6, B17) 27.Programator ajutor (B18) 28.Inginer de sistem software (B20) 29.Programator de sistem informatic (B21) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pag. 1 din 8

(B) Electrotehnică, automatică, electronică
1. Depanator - reglor aparatură electronică şi de automatizare 2. Electronist aparate şi echipamente de

Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale, numai la cazurile la care acestea au fost modificate.

celuloză şi hârtie 1. Inginer proiectant de structuri 19. Dulgher – tâmplar – parchetar (G20) 24. 7. 5. Tehnician peisagist 16. Montator pereţi şi plafoane din ghips carton (G22) (D) Metalurgie feroasă şi neferoasă. U4) 34. Fierar betonist 6. 9. Motorist la motoagregate şi maşini în 26. industrie extractivă. 7. Tehnician căi de comunicaţii şi transport 14. numai la cazurile la care acestea au fost modificate. 2. 8. produse refractare 1. Montator schele şi eşafodaje Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale. Constructor structuri monolit 34. Faianţar 5. 2 din 8 . Tehnician în reconstrucţie ecologică (G) Construcţii 1. automatizări şi măsurători electrice (U7) Electrician reţele electrice (U8) Operator turbine abur şi gaz (U9) Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate Electrician echipamente electrice şi energetice (F) Silvicultură. 6. Primitor . Operator la colectarea şi manipularea lemnului 12. Dulgher 3.Administrator baze de date 36. Maistru în industrializarea lemnului (J1) Operator cherestea (J2) Operator fabricarea plăcilor fibro-lemnoase (J3) Tâmplar (J4) Tapiţer (J5) Fasonator mecanic Tâmplar manual (J15) Paznic de vânătoare Operator la maşini – unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului 10. Instalator apă. 3. Mozaicar faianţar (G23) 27. Zidar tencuitor 11. 5. Cocsar Laminator Oţelar Pregătitor materiale şarjă (E) Geologie. Specialist în sănătate şi securitate în muncă 35. exploatarea şi prelucrarea lemnului.Consultant în informatică (B22) 31. ianuarie 2011 30. Tehnician lucrări edilitare 15. 3.Analist 37. Macaragiu (G21) 25.preparator produse fluide Sondor la intervenţii de sonde Operator hidraulic în alimentări cu apă (U5) Electrician centrale electrice (U6) Electrician protecţie relee. Izolator (înlocuieşte G44) 10.Grafician PC (DTP designer) (M7.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA. Zugrav vopsitor 12. Maistru tehnician restaurator de clădiri 13. ipsosar. 3. Operator la producerea semifabricatelor din lemn 14. pag. Betonist 2. 4. Miner în subteran pentru construcţii 31. pietrar. Zidar. Confecţioner geam termoizolator 32. Instalator ventilare şi condiţionare aer 9. tencuitor (G25) 29. Asfaltator 30. 2. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă 36. Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri 13. Maşinist la maşini pentru terasamente 33. 9.Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice silvicultură 11. Operator circuite reţea alimentări cu apă (U4) 22.Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator 35. Tehnician urbanism şi amenajarea teritoriului 18. Zugrav. Tehnician topo-cadastru 17. Instalator încălzire centrală şi gaze 8. tapetar. vopsitor (G24) 28. 6. energetică 1. canal 7. Electrician în construcţii 4. 2. 4.Director departament/divizie informatică (B24) 33.Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator (B23) 32. 4. 8.Proiectant sisteme informatice 38. Maşinist instalaţii alimentări cu apă (U3) 21. Instalator alimentări cu apă (U1) 20. Operator sudare ţevi şi fitinguri PEHD (G19) 23.

Măcelar 13.Patiser 23. Pavator 26. Consilier pentru siguranţa rutieră pag. 3.Trăgător feţe pe calapod 16. Operator cazane (J6) Operator chimist piroliză (J7) Operator la tratarea apei tehnologice (J8) Ambalator produse farmaceutice (J9) Operator condiţionare produse farmaceutice (J10) (H) Protecţia mediului 1.Tranşator 11.Pregătitor piese încălţăminte 15. Vulcanizator piese din cauciuc la prese 11. Lăcătuş în construcţii 38. Instalator tehnico-sanitar şi gaze 42. 4.Operator centru de răcire lapte 24.Preparator conserve 16.Morar 14.Pasteurizator produse lactate 27. Comisionar în vamă 3. Operator preparator produse farmaceutice (J12) 8.Finisor încălţăminte 12. . Operator la fabricarea uleiurilor vegetale 9. Electrician de întreţinere în construcţii 46. Operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă (J13) (I) Industria alimentară. Maistru în industria textilă .Sterilizator conserve 17. Preparator rachiuri industriale şi lichioruri 5. Operator la fabricarea produselor făinoase 10.Operator fabricare produse din carne 22. Operator la prelucrarea maselor plastice 12. Lucrător foraje orizontale 40. ianuarie 2011 37. Tehnician în industria textilă 6. Vulcanizator de produse industriale din cauciuc 10. Tricotor 4.Frigotehnist 12. 5. 2.Operator ambalare produse de panificaţie şi produse făinoase 20.Operator la fabricarea mezelurilor 15. Deservent utilaje în construcţii 43. Preparator băuturi răcoritoare 2. Lenjer – confecţioner lenjerie după comandă 10.Tălpuitor industrial 14. Operator confecţioner industrial 9. numai la cazurile la care acestea au fost modificate. Injectorist în construcţii 45. Operator extracţie pentru produse farmaceutice (J11) 7.Operator la prepararea brânzeturilor 9. 3. Laborant în construcţii 39. Operator la prepararea produselor zaharoase 3.Normator în industria textilă (L) Transporturi 1. Brutar 6. pielărie.Croitor-ştanţator piese încălţăminte 13. Operator la fabricarea berii 4. Finisor textil 3. Constructor structuri din beton armat 44.Operator la fabricarea produselor de patiserie şi panificaţie congelate 19.Smântânitor 28. Şofer transport marfă şi persoane 2.Auditor în domeniul siguranţei alimentare 30. încălţăminte 1. Coordonator formaţie de lucru 41. Preparator produse lactate 8. a băuturilor şi a tutunului 1. 5. 2.pielărie 5.Preparator semiconserve peşte 18. confecţii. Preparator îngheţată 7.Manager în domeniul siguranţei alimentare (J) Chimie. petrochimie 1. Confecţioner textil 2. 6. 4. Distilator la prelucrarea ţiţeiului 13. 3 din 8 Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA. Tehnolog confecţii din tricotaje şi ţesături 7.Cusător piese din piele şi înlocuitori 11.Preparator produse din carne 29. Presator mase plastice (K) Industria textilă. Manager sistem de mediu (T7) Auditor de mediu (T12) Laborant analize apă (U2) Lucrător pentru salubrizare Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare Coşar 6. Confecţioner asamblor articole textile 8.Operator fabricare conserve 21.Operator la fabricarea untului 25.

Lucrător în gospodăria agroturistică 31. Manager de inovare 4. Agent vânzări 4. M7) 5.Muncitor floricultor 22. furaje 21.Designer instrucţional 16. Consultant în agribusiness 2. Funicularist 7.Sericicultor 15.Muncitor piscicol 12.Şofer de taxi profesionist (O36) 11.Marinar 13.Crescător bovine 20. sport 1. Stivuitorist 6.Interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare) (M25) 13. Inspector şcolar de specialitate (M14.Pomicultor 11. cercetare-proiectare. M10) 8.Şef fermă agrozootehnică 27. Mecanic agricol 6. Fermier în producţia animală 3. Medic veterinar oncologie comparată (O) Comerţ 1.Instructor de fitness (M24) 12. 4 din 8 (N) Agricultură. Mentor (M17.Muncitor peisagist 23.Consultant cameral pentru promovare şi informare de afaceri (O33) 15. Profesor gimnaziu – liceu (M18. laptelui şi produselor din carne şi lapte 25. Învăţător (M16. Lucrător comercial (O15) 2.Agent de vânzări comerţ exterior (O18) 11.Combainier 13. . Agent de navă 10.Director de societate comercială agricolă 32. Fermier în producţia horticolă 4.Mecanic de exploatare în cultură mare Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.Consultant tehnic în producţia de cereale. Liftier 9.Crescător porci 18. Clasificator carcase 35. Fermier în producţia vegetală 5.Derulator (O19) 12.Şef laborator în industria cărnii.Referent comerţ exterior (O20) 13.Analist informaţii de firmă (O34) 16. Agent comercial (O17) 10.Agricultor pentru culturi de câmp ecologice 30.Motorist nave (M) Educaţie şi formare profesională.Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale 26.Dezvoltator de e-learning 17.Operator vânzări prin telefon 19. M16) 11. Viticultor 10. Inspector şcolar general (M15. Director de magazin (O14) 3. M5) 3.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA. piscicultură. Piscicultor 8.Psiholog şcolar 16. M8) 6.Consilier şcolar 15.Legumicultor 14.Muncitor pepinierist 24.Florar – decorator (X25) 33.Apicultor 28. Evaluator de competenţe profesionale (M32. M11) 9.Formator (M33.Mercantizor 18.Consultant cameral pentru reprezentare pe plan intern şi internaţional (O32) 14.Operator dană 12. Expeditor transport rutier 5. ianuarie 2011 4. Pescar în ape interioare şi de coastă 7. M9) 7.Şef departament de mărfuri alimentare/nealimentare pag. Educator (M12. Manager vânzări 6.Referent Registrul Comerţului (O35) 17. plante tehnice. pescuit 1. Docher 8. Tehnician merceolog (O16) 9.Mecanic de exploatare în zootehnie 17.Crescător păsări 19. Lucrător comercial McDonald's 7. Administrator bunuri agricole 34. M15) 10. Tractorist agricol 36.Ciupercar 29. Agricultor 9. Director unitate de învăţământ (M11. numai la cazurile la care acestea au fost modificate. M4) 2.Mediator şcolar 14. Manager restaurant McDonald's 8. Inspector vânzări 5.

Expert fiscal 20. Agent valori mobiliare 2. însoţire şi gardare persoane fizice şi valori 3.Contabil şef administraţie publică 22.Lichidator de întreprinderi (T10) 43.Administrator reorganizarea întreprinderii (T9) 42.Consultant bugetar 31.Agent poliţie rutieră 15.Consultant bancar 30.Ignifugator 11.Contabil de determinare a veniturilor în pag.Verificator bani 14.Analist piaţa muncii 29.Inspector resurse umane (T3) 37.Dealer 33.Inspector autoritate tutelară 23.Auditor intern 21.Agent imobiliar 22.Tehnician bugetar 33.Consilier juridic 27.Operator ghişeu bancă 37.Ofiţer bancar 35. ordine şi intervenţie 2.Subofiţer operativ control trecere frontieră 17.Broker asigurări 19.Inspector trezorier 25.Şef serviciu urbanism 19. Supraveghetor pe piaţa de valori mobiliare 5. Anchetator pe piaţa de valori mobiliare 4.Consultant asigurări de viaţă 21.Manager al sistemului calităţii (T6) 40.Consultant bursier 18.Consultant imobiliar 23.Specialist în sistemul calităţii (T8) 41.Referent de stare civilă 25.Manager de proiect (T5) 39. Tehnician pentru sistemele de detecţie. .Subofiţer pază 18.Agent de bursă 16. Agent de pază.Agent agricol 20. Şef serviciu pompieri civili 9.Şef de ring 15. Inspector fiscal 7.Servant pompier 12. Operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control 5.Expert evaluator de bunuri mobile 27. control acces şi comunicaţii 6. Detectiv particular 4.Economist valută 11.Consultant în domeniul forţei de muncă 32.Agent ocupare 28.Subofiţer administrativ 16. Administrator cont 6.Agent vamal 13.Ofiţer conformitate 36.Controlor datorie vamală 34.Expert evaluator de proprietăţi imobiliare 24. Director unitate bancară 9. 5 din 8 Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale. Analist piaţa de capital 3.Manager de condominiu (T4) 38. control acces.Secretar unitate administrativ teritorială 24. ianuarie 2011 20. salvare şi prim ajutor 8.Administrator credite (P28) 12. supraveghere video şi de monitorizare.Analist resurse umane (T1) 35. de asigurări 1.Şef raion/adjunct şef raion de mărfuri alimentare/nealimentare (P) Activităţi financiare.Consilier de orientare profesională 30.Analist credite 32.Inspector salarii (R) Administraţie şi servicii publice 1. Economist coordonare trezorerie 10.Manager de operaţiuni/ produs 34. Şef formaţie intervenţie. Operator ghişeu bancă (P36) 7.Administrator de risc 31.Referent operaţii între sedii 13.Controlor financiar 26. Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 10.Broker de ring 17.Consultant fiscal 29.Evaluator de risc incendiu 14.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA.Proiectant produse bancare 38. Agent de protecţie.Manager resurse umane (T2) 36.Expert evaluator de întreprinderi 26. bancare. Contabil şef unitate bancară 8. numai la cazurile la care acestea au fost modificate.Intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) 28.Auditor al calităţii (T11) 44.

Ghid montan 20.Inginer sisteme de securitate 68.Sef de recepţie hotel 17.Manager îmbunătăţire procese 61.Director de program 59.Specialist poligraf (X4.Lucrător pensiune turistică 31.patiser 6.Ghid de animaţie 28. 6 din 8 .Director de club hotelier 30. Concierge 4. Recepţioner 5.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA.Director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat de vacanţă/popas turistic 26.Operator în verificarea. Barman 9. restaurante 1. Cofetar . detailistă/sucursală 25.Ghid de turism ecvestru 16.Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene 70.Operator termoprotecţie 77.Şef de sală restaurant (maitre d’hotel) 19.Director de exploatare-întreţinere unităţi hoteliere 39. ianuarie 2011 transport aerian (T13) 45. alarmare şi alertare în caz de incendiu (S) Turism.Manager de securitate la incendiu 54.Inspector de protecţie civilă 56. Ghid turism intern 2.Pizzar 33.Director unităţi hoteliere mici 35.Contabil (T17) 49.Animator centre de vacanţă 15.Contabil de vânzări în transport aerian (T14) 46.Administrator pensiune turistică 14.Agent rezervări 12. Referent outgoing 8. hoteluri.Manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă 74.Specialist îmbunătăţire procese 64.Expert aplicare legislaţie armonizată în industrie şi comerţ 53.Director de agenţie de turism. reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu 76.Expert achiziţii publice 57. pag.Consultant sistem calitate 65.Barman preparator 21.Agent de transport turistic intern şi internaţional 37.Tehnolog alimentaţie publică 32. numai la cazurile la care acestea au fost modificate. Agent turism 7.Director vânzări servicii hoteliere 38.Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 67.Inspector calitate producţie culinară 34. Bucătar specialist/vegetarian/dietetician Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.Şef obiectiv servicii de securitate 75.Director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/ berărie/grădină de vară/bar/bar de noapte/bar de zi/cafe bar – cafenea/disco-bar (discotecă videotecă)/bufet bar/ unităţi tip fastfood/cofetărie/ patiserie 27. Cameristă hotel 3.Guvernantă de hotel/etaj 18.Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare.Bucătar şef 22.Asistent manager comerţ exterior (T15) 47. Bucătar 10.Asistent relaţii publice şi comunicare (T18) 50. Ghid naţional de turism (touroperator) 40.Secretar stenodactilograf operator birotică (T16) 48.Consilier de probaţiune (V5) 58.Metodist 62.Agent ticketing 13.Expert local pe problemele romilor 66. X25) 51.Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională 69.Somelier 24.Manager în activitatea de turism 23.Responsabil proces 63.Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor 78.Inspector protecţia muncii 52. touroperatoare.Director de centru de informare turistică 29.Specialist coordonator de securitate la incendiu 55.Operator instalaţii apă şi canalizare 72.Expert poligraf 71.Auditor intern în sectorul public 73.Director departament catering 36.Expert prevenire şi combatere a corupţiei 60.Chelner 11.

Infirmieră 30. M13) 8. edituri şi tipografie Cercetător marketing şi sondaje (M4) Coordonator operaţii de teren (M5) Operator de interviu (M6) Fotograf (U18) Manager de client (account manager) (M8) Organizator producţie publicitară (traffic manager) (M9) 7. (W) Materiale de construcţii.Operator imagine (M26) 16.Asistent medical anestezie. 4.Asistent medical radiologie 21.Tipăritor offset (M22) 12.Reporter TV (M28) 18.Lucrător social 11.Asistent medical obstetrică . Bibliotecar (M2) 5. Butafor (M29. neglijare. Cântăreţ 3.Maestru de ceremonii (M37.Asistent medical neonatologie 19. 2.Asistent maternal 29. lemn şi textile 19. M17) 10.Operator radio (M23) 13.Tipograf flexograf (V) Sănătate. 9. ianuarie 2011 (T) Cultură. Tehnician dentar Asistent medico . Bibliograf (M1) 4. 5. servicii sociale 1. 3.Restaurator bunuri culturale (M23) 16.fizioterapie 13.social Îngrijitor bătrâni şi copii la domiciliu Maseur Tehnician protezist-ortezist Asistent social abuz.Muzeograf (M26) 17. Legător (M20) 10.Asistent medical balneo . industria cimentului.Editor imagine (M25) 15.Asistent medical farmacie 16. Împletitor nuiele 22.Disc jockey (M35. 6.Confecţioner obiecte artizanale din lemn 24.Brancardier 14. M14) 9.Asistent personal profesionist 34. industria sticlei şi a ceramicii fine 1.Tehnician acustician audioprotezist 31. terapie intensivă 12. artizanat şi meşteşuguri tradiţionale 1.Reporter radio (M24) 14. copiat.Conservator opere de artă şi monumente istorice (M21) 17. 2. M18) 11.Asistent medical laborator 18.Animator socio-educativ 28. 7.Gestionar custode sală 20. rele tratamente Asistent social adopţie Asistent social în penitenciar Asistent social prevenirea abandonului şi reintegrare 10. M12) 7. 8. Textier publicitate (copywriter) (M10) 8.Cioplitor în piatră şi marmură 23. pag. 5.Conservator bunuri culturale (M27) 18. Peruchier (M31.Asistent personal al persoanei cu handicap grav 25. 7 din 8 .Asistent medical chirurgie 14. M20) 13.Referent de specialitate aşezământ cultural (M22) 15. 4. M19) 12.ginecologie 20.Pedagog de recuperare 27. Maestru sunet lumini (M30.Asistent social nivel mediu 23.Mediator sanitar 32.Tâmplar manual/artizanal 26. 3.Operator montaj. tipar de probă (M21) 11. numai la cazurile la care acestea au fost modificate.Modelator ceramică 25.nutriţie 15.Regizor montaj – emisie (M27) 1.Organizator spectacole 21.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA.Imprimatori pe mătase.Asistent medical dietetică .Asistent medical generalist 17.Lucrător prin arte combinate 33. Fotoreproducător retuşor (M19) 9.Confecţioner proteze ortopedice 35.Pedagog social 24. Instrumentist muzicant 2. Dansator (M34. igienă.Impresar artistic (M36. 6.Traforator manual lemn (U) Mass-media. Turnător produse ceramice (T27) Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.Mediator social 26.Nursă 22. Documentarist (M3) 6.

Fochist (U10) 28.Cizmar-confecţioner încălţăminte după comandă (O22) 13. 3.Cosmetician (O24) 15. numai la cazurile la care acestea au fost modificate.Îmbuteliator fluide sub presiune 31. 8 din 8 .Astrolog 40.Bijutier metale preţioase (Bijutier O21) 12.pedichiurist (O29) 20.Şlefuitor diamante naturale 34. Delegat sindical de întreprindere Delegat sindical Organizator târguri şi expoziţii (O1) Electromecanic reparaţii frigidere şi aparate de uz casnic (O2) 5.Operator umplere recipiente de GPL 33.Scafandru autonom 26. dezinsecţie 29. ianuarie 2011 (X) Alte industrii şi servicii 1.Manechin 36.Machior (O38) 24. Vopsitor auto (O11) 9. Mecanic auto (O9) 7. 2.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA.Amanetar Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.Operator transport şi distribuire butelii de GPL 32. deratizare.Manichiurist . 4. Operator curăţitor chimic (O12) 10.Mediator (X3) 25.video (O27) 18.Coafor (O23) 14.Creator proiectant îmbrăcăminte (O25) 16.Optician medical (O30) 21.Ţesător manual 38.Frizer (O28) 19. pag.Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comandă (O26) 17.Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport (O37) 23.Electronist depanator aparate radio. Electrician auto (O8) 6.Ambalator manual (X5) 27. TV şi aparatură audio .Alpinist utilitar 30.Agent dezinfecţie. Tinichigiu auto (O10) 8.Operator spălător textile (O13) 11.Imprimator serigraf 37.Stilist protezist de unghii 39.Tehnician optometrist (O31) 22.Decorator interioare 35.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful