Napredne dediteke Ogled gradiva

Pomoč za uporabo sintakse
V gradivu so opisani gradniki sintakse za izdelavo scenarija in njihovi parametri. Ogled gradiva

Ekosistemi celinskih voda
Učiteljica/učitelj ekološke koncepte predstavi na osnovi primerov iz konkretnih ekosistemov. Kjer je mogoče, učiteljica/učitelj uporablja primere organizmov in ekosistemov z območja Slovenije. Ogled gradiva

Nagradni kviz DEDI
Spoznavanje digitalne enciklopedije DEDI preko kviznih vprašanj. Ogled gradiva

Kraški pojavi
Spoznavanje značilnosti kraškega polja, kraške jame in druge značilnosti kraškega sveta. več naprednih deditek » Uredi po: datumu vnosa | datumu posodobitve | oceni Vsi objekti dediščine Pogoste ključne besede:
ledeniška dolina jezero rudnik redke rastlineslovenska književnost Bela krajinadomačija Ljubljansko

barje ŠkocjanLahinjaKrajinski park LahinjamuzejRegijski park

Škocjanske jameLjubljana kamnolom kras dvopomenska dediščinaKamniško-Savinjske Alpe Savska ravancerkev Karavanke Idrija barok opečni zidoviIdrijsko
hribovjeTriglavski narodni parkkraški izvir lipaDobrave udornica knjiga Posavsko hribovje regijski parkdrevo redke živali Julijske Alpe Slovenska Istravisokogorski krasljudsko stavbarstvoreka

KrasslapmokriščeNotranjsko podolje gradKrajinski park Ljubljansko barjegotikaFrance Prešerenkraška jama krajinski park

vse ključne besede »

Velika karta Barja
Povprečna ocena 0.0. Podroben zemljevid Ljubljanskega barja je bil izdelan v času izsuševalnih del okrog leta 1828. Premična kulturna dediščina Ljubljansko barje zemljevid melioracija

Kostanjevica
Povprečna ocena 0.0. Kostanjevica je osamelec na Ljubljanskem barju severno od Bevk. Naravna dediščina Ljubljansko barje barje ugrezanje zastajanje kamninskih blokov

Cerkev sv. Duha v Ribčevem Lazu
Povprečna ocena 5.0. S skodlami krita baročna cerkvica na jasi pod gozdom ob Bohinjskem jezeru je bila zgrajena po zaobljubi leta 1743.

Nepremična kulturna dediščina sv. Duh barok cerkev Ribčev Laz

Novo Celje – dvorec
Povprečna ocena 0.0. Dvorec Novo Celje je baročna zgradba, ki je postavljena v sredino parka z drevoredom in razkošnim kamnitim portalom na vhodu v park. Nepremična kulturna dediščina Žalec Dobriša vas baročni dvorec svečana dvorana konglomerat marmor

Kraški ovčar
Povprečna ocena 4.65. Kraški ovčar je slovenska avtohtona pasma pastirskih psov in naša edina pasma psov, ki jo priznava mednarodna kinološka zveza. Ostala dediščina kraševec kraški ovčar avtohtone pasme slovenske pasme Slovenska Istra Pivško podolje pes Kras

Manganovi gomolji na Mangrtu
Povprečna ocena 0.0. Nahajališče spodnjejurskih manganovih gomoljev je v bližini Mangartskega sedla pod Mangartom. Naravna dediščina Južne Alpe Mangrt manganovi gomolji jura Mangart Julijske Alpe

Kosmačeva domačija
Povprečna ocena 5.0. Na levem bregu Idrijce stoji skromna domačija, dom pisatelja Cirila Kosmača. S slamo krita hiša škofjeloško-cerkljanskega tipa je postavljena pravokotno na brežino, ob njej je tudi hlev. Nepremična kulturna dediščina domačija Slap ob Idrijci Ciril Kosmač pisatelj Zgornje Posočje dolina Idrijce

Triglavski ledenik
Povprečna ocena 0.0. Triglavski ledenik je okrog hektar velika ledeniška zaplata, ostanek nekdaj obsežnejšega poledenelega sveta severovzhodno pod Triglavom (2864 m) v Julijskih Alpah. Naravna dediščina Zeleni sneg podnebne spremembe meteorološka postaja Kredarica ledenik snežišče Triglav Triglavski podi Julijske Alpe

Japonske češnje pred bodočim botaničnem vrtom
Povprečna ocena 4.0. Vstop v bodoči botanični vrt v Ljubljani krasi 300 japonskih češnjevih dreves. Naravna dediščina japonska češnja drevo botanični vrt Ljubljana Japonska protokolarno darilo

Otlica – nahajališče fosilov
Povprečna ocena 0.0. Nahajališče jurskih koral je na Otlici na Trnovskem gozdu. Naravna dediščina barierni greben zgornja jura korale fosili Otlica Trnovski gozd

Cerkev Marijinega obiskanja v Špitaliču pri Slovenskih Konjicah
Povprečna ocena 0.0. Cerkev stoji sredi pokopališča in je ostanek spodnjega samostana Žičke kartuzije. Stavba, zgrajena v prehodnem obdobju med romaniko in gotiko okrog leta 1190, je bila v baroku na novo opremljena in v 19. stoletju delno prezidana . Nepremična kulturna dediščina Spodnja hiša kartuzija samostan zgodnjegotska arhitektura prehodni slog

Emonski vodovod
Povprečna ocena 0.0.

Poleg vodnjakov sta rimsko Emono z vodo oskrbovala še vsaj dva vodovoda. Nepremična kulturna dediščina Emona rimska doba komunalna infrastruktura vodovod voda Ljubljana

Izdelovanje lesenih cevi
Povprečna ocena 0.0. Vrtanje borovih debel in izdelovanje lesenih cevovodov iz njih je del že skoraj pozabljenega tehniškega znanja, ki se je ohranilo na območju Trebuše; na prelomu iz 19. v 20. stoletje je bilo tam postavljenih med 15 in 20 lesenih cevovodov. Živa kulturna dediščina oskrba z vodo vodovodna napeljava Gorenja Trebuša Idrijsko hribovje

Rastišče avriklja na Donački gori
Povprečna ocena 0.0. Rastišče avriklja (Primula auricula) na peščenjakovih skalah Donačke gore je najvzhodnejše nahajališče te zavarovane rastline pri nas. Naravna dediščina Primula auricula Donačka gora Natura 2000 Posebno ohranitveno območje SAC ekološko pomembno območje EPO rastišče avriklja

Pišečki grad
Povprečna ocena 0.0. Srednjeveška trdnjava z grajskim obzidjem in kapelo ter prvinami slogov od romanike do barokana stoji na griču na Bizeljskem . Nepremična kulturna dediščina Bizeljsko Pišece grad radarske meritve zvočni testi

Mestna vodovodna zajemalnica v Klečah
Povprečna ocena 4.0. Pritlično opečno poslopje s strojnico in kotlarno je bilo nad vodnjakoma na črpališču pitne vode v Klečah po načrtu inženirja Smrekarja zgrajeno leta 1890. Nepremična kulturna dediščina voda vodnjak vodarna črpališče vodohran Ljubljana Kleče Ljubljansko polje Savska ravan

Uršulinska cerkev v Ljubljani
Povprečna ocena 0. Visokobaročna samostanska cerkev ima palladijansko strogo notranjščino in borrominijevsko plastično pročelje. Nepremična kulturna dediščina barok cerkev sv. Trojica Carlo Martinuzzi Francesco Robba Jakob pl. Schellenburg Ljubljana

Park dvorca Dornava
Povprečna ocena 0. Baročno osno zasnovani parkovni kompleks dvorca Dornava ima bogato kiparsko okrasje. Nepremična kulturna dediščina barok park Sauer Attems Jožef Hueber Dornava Dravska ravan Ptujsko polje

Dvorec Dornava
Povprečna ocena 0. Dvorec Dornava s parkovnim kompleksom in iluzionistično poslikavo viteške dvorane je največji baročni dvorec v Sloveniji. Nepremična kulturna dediščina barok dvorec park Sauer Attems Jožef Hueber Johann Caspar Waginger Dornava Dravska ravan Ptujsko polje

Cerkev sv. Ane v Tunjicah
Povprečna ocena 0. Visokobaročna župnijska romarska cerkev centralnega tlorisa je zgrajena po dunajskih vzorih. Nepremična kulturna dediščina cerkev sv. Ana barok Peter Pavel Glavar Lovrenc Prager Anton Stampfel Valentin Vrbnik Tunjice Tunjiško gričevje Savska ravan

Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 21 22 Naprej

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful