Programul de Vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006, Phare CBC 2006 Proiectul “ADEPT (Antreprenoriat Dezvoltare Economică

şi Personală a Tinerilor)” RO 2006/018-447.01.01.22

Manualul tânărului întreprinzător

ADEPT
(Antreprenoriat Dezvoltare Economică şi Personală a Tinerilor)
Proiect implementat de Împreună cu Partenerii

Fundația Pro WOMEN Iași

Centrul de Consultanță în Afaceri Chișinău

Asociația Studenților Europeni Iași

Cuprins Cap.1 Marketingul premisa succesului în afaceri ..........................................................................6 1.1 Ce trebuie să ştim despre marketing? ......................................................................................6 1.2 Cine sunt consumatorii noştrii ? ....................................................................................................8 1.3 Metodele de cercetare ........................................................................................................... 13 1.4 Cum să cucerim piaţa? ................................................................................................................ 17 1.5 Cum să ne vindem produsele? .....................................................................................................19 1.6 Cum stabilim preţul produselor noastre? .................................................................................... 20 1.6 Promovarea produselor noastre ...................................................................................................20 Exerciţii ............................................................................................................................................. 22 Cap. 2 Managementul deciziei în afaceri ...................................................................................... 28 2.1 Managementul afacerilor: principii şi etape ................................................................................ 28 2.1.1 Etapele managementului afacerilor ..................................................................................... 28 2.1.2 Eficienţa şi eficacitatea managementului în afaceri ............................................................ 28 2.1.3 Managementul afacerilor şi principiile sale .........................................................................30 2.2 Faza pre-decizională .................................................................................................................... 32 2.2.1 Formularea problemei prin diagnoză ...................................................................................32 2.2.3 Prognoza .............................................................................................................................. 32 2.3 Modalităţi de luare a deciziilor. Principii ................................................................................33 2.3.1 Factori decizionali ................................................................................................................34 2.3.2 Pregătirea şi adoptarea deciziei ............................................................................................34 2.4 Faza postdecizională ....................................................................................................................35 2.4.1 Organizarea ..........................................................................................................................35 2.4.2. Motivarea ............................................................................................................................ 36 2.4.3 Controlul .............................................................................................................................. 37 2.5 Tipuri de conducere ......................................................................................... .......................... 37 2.5.1 Manager sau lider ................................................................................................................ 38 2.5.2 Comunicarea managerială şi tipurile de conducere ............................................................ 39 2.5.3 Eficienţa şi tipul de conducere ............................................................................................ 40 2.6 Baza managementului afacerilor ................................................................................................. 40 2.6.1 Managementul resurselor materiale şi tehnologice ............................................................. 41 2.6.2 Managementul resurselor informaţionale ............................................................................ 41 2.6.3 Managementul grupului de lucru ......................................................................................... 43 2.6.4 Managementul timpului .......................................................................................................44 2.6.5 Managementul imaginii ....................................................................................................... 46 Exerciţii ............................................................................................................................................. 47 Cap. 3 Oamenii şi gestiunea resurselor umane ............................................................................. 51 3.1 Omul cea mai importantă resursă a unei organizaţii ................................................................... 51 3.1.1 Cum se defineşte şi se clasifică puterea? ............................................................................. 51 3.1.2 Felurile de a conduce oamenii ............................................................................................. 53

3.1.3 Ivirea şi evitarea conflictelor ................................................................................................55 3.2 Procese de resurse umane ............................................................................................................56 3.2.1 Rolul managerului de resurse umane într-o organizaţie ...................................................... 56 3.3 Recrutarea şi selecţia ................................................................................................................... 59 3.3.1 Elaborarea planului de recrutare 59 3.3.2 Alcătuirea planului 60 3.3.3 Alegerea surselor de oameni 61 3.3.4 Selectarea oamenilor 64 3.4 Instruirea ................................................................................................................................... 66 3.5 Stabilirea pachetului de salarizare ...............................................................................................67 3.6 Relaţia cu angajaţii ...................................................................................................................... 69 Exerciţii .............................................................................................................................................72 Cap.4 Tehnici de promovare a afacerii .........................................................................................74 4.1 Importanţa promovării pentru o organizaţie ................................................................................74 4.2 Obiectivele promovării ........................................................................................................... 78 4.3 Publicitatea .................................................................................................................................. 79 4.4 Relaţii publice ..............................................................................................................................83 4.5 Marca ...........................................................................................................................................85 4.6 Strategii de promovare .................................................................................................................88 4.7 Bugetul promoţional ............................................................................................................... .....91 4.8 Evaluarea promovării .................................................................................................................. 92 Exerciţii .............................................................................................................................................93 Cap.5 Imagine şi comunicare în afaceri .......................................................................................95 5.1 Identitatea şi afacerile ..................................................................................................................95 5.1.1 Imaginea firmei şi relaţiile publice ...................................................................................... 95 5.1.2 Cum gestionăm marca? ........................................................................................................97 5.1.3 Gestionarea imaginii şi procesul de comunicare ................................................................. 99 5.2 Campania de relaţii publice .......................................................................................................102 5.2.1 Stabilirea obiectivelor şi definirea problemelor .................................................................103 5.2.2 Stabilirea publicurilor şi identificarea publicurilor ............................................................104 5.2.3 Stabilirea bugetului şi fixarea calendarului ........................................................................106 5.2.4 Tehnici de comunicare în relaţiile publice ......................................................................... 107 5.3 Omul de afaceri şi imaginea sa ................................................................................................. 110 5.3.1 Omul de afaceri şi comportamentul său verbal şi nonverbal .............................................111 5.3.2 Omul de afaceri şi comportamentul său scris .................................................................... 113 Exerciţii ........................................................................................................................................... 114 Cap. 6 Legislaţie start-up şi finanţarea afacerilor ................................................................... 117

6.1. Legislaţie start-up: etapele ce trebuie parcurse pentru înfiinţarea unei firme ...........................117 6.2. Finanţarea afacerilor .................................................................................................................122 Cap. 7 Tehnologia informaţiei şi cercetarea de piaţă ..............................................................147 7.1 Ce presupune cercetarea de piaţă? .............................................................................................147 7.2 Etapele cercetării de piaţă ..........................................................................................................147 7.3 Metode şi tehnici de cercetare de piaţă ......................................................................................149 7.3.1 Cercetarea cantitativă ........................................................................................................149 7.3.2 Cercetarea calitativă ..........................................................................................................157 Cap.8 Medii şi idei de afaceri în România şi în Republica Moldova ........................................... 164 8.1 Caracteristicile mediului de afaceri în România ........................................................................164 8.2 Adiminstraţia publică şi birocraţia în România .........................................................................164 8.3 Influenţa sistemului juridic din România asupra mediului de afaceri ....................................... 165 8.4 Achiziţiile publice în România şi transparenţa mediului de afaceri .......................................... 167 8.5 Mediul de afaceri din România şi Serviciile financiare .............................................................168 8.6 Mediul de afaceri din România şi Serviciile bancare ................................................................ 171 8.7 Facilităţile investiţiilor directe din România ............................................................................. 172 8.8 Facilităţile acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea I.M.M.-urilor ......................................... 174 8.9 Facilităţile de ordin fiscal acordate investitorilor ...................................................................... 176 8.10 Îmbunătăţirea mediului de afaceri în România ........................................................................177 8.11 Medii şi idei de afaceri în Republica Moldova ........................................................................178 Exerciţii ........................................................................................................................................... 186 Bibliografie .................................................................................................................................... 188

În consecinţă firma ar trebui să se concentreze asupra îmbunătăţirii permanente a produsului. Astfel principalele abordări de marketing prezentate de Kotler et al. 2. astfel încât să scadă costurile şi să poată oferi produsele pe piaţă la un preţ mai mic. poziţia pe care o are firma vis-a-vis de competitorii săi are un rol în creştere în stabilirea strategiilor firmei. atât firmele producătoare cât şi firmele care desfac produse. La ce duce acest lucru pentru firmele producătoare şi comerciante ale acestor produse? Înseamnă că:1) pentru a câştiga piaţa trebuie să satisfacă într-o mai mare măsură consumatorul şi 2) în condiţiile unei puteri de cumpărare scăzute ale consumatorului. Abordarea orientată către produs. firma ar trebui să se concentreze asupra îmbunătăţirii eficienţei proceselor de producţie şi de distribuţie. Abordarea orientată către producţie. Aşadar marketingul este definit ca: ”Procesul de planificare şi şi executare a conceptelor de produs. 7 . bunuri şi servicii în vederea creării de schimburi care să satisfacă obiectivele indivizilor şi ale organizaţiilor. Pe măsură ce oferta de bunuri şi servicii creşte pe piaţa românească. Ceva care să fie schimbat De-a lungul timpului ideea de marketing (conceptul) a parcurs mai multe etape de dezvoltare în funcţie de elementele pe care s-a pus accentul în etapa respectivă. În acest scop am ales definiţia dată marketingului de Asociaţia Americană de Marketing. pe piaţă vor fi preferate produsele care au preţurile cele mai scăzute şi de aceea conform acestei filozofii. Astfel marketingul joacă un rol din ce în ce mai mare în obţinerea succesului la nivel de firmă şi de aceea pe parcursul acestei lucrări vom încerca să aflăm împreună cum pot firmele marketingul şi instrumentele sale pentru a-şi asigura succesul pe piaţă. Această orientare generează o obsesie faţă de tehnologie. deoarece managerii în multe cazuri cred că superioritatea tehnică este cheia succesului. Firma Ford s-a bazat pe această filozofie când a creat modelul T. ţări unde practic a luat naştere marketingul ca ştiinţă. Nu putem continua prezentarea noastră despre marketing fără a lua în discuţie modul în care marketingul este definit de specialişti. Firmele care funcţionează pe baza acestei filozofii consideră că vor fi preferate pe piaţă (de către consumatori) produsele cele mai perfecţionate. O modalitate prin care părţile să comunice 4.” (AMA Board Approves New Marketing Definition”. Firmele care se ghidează după acest concept consideră că. ce reprezintă profesioniştii în marketing din SUA şi Canada.( Kotler Philip. Spre exemplu. produse care au cele mai multe carateristici de calitate. Dorinţa şi abilitatea de a satisface aceste nevoi 3. Existenţa a două sau mai multe părţi a căror nevoi să nu fie satisfăcute 2. Armstrong Gary.1 Marketingul premisa succesului în afaceri 1. Principiile Marketingului) sunt: 1. performanţă şi noutate.1 Ce trebuie să ştim despre marketing? Marketingul este arta de a satisface în cea mai mare măsură consumatorul şi acesta devine o necesitate şi în România . MarketinNews) Pentru ca procesul de marketing să aibă loc trebuie este necesară întrunirea a 4 factori: 1. conducerea căilor ferate a considerat că utilizatorii doresc trenuri cât mai bune din punct de vedere calitativ şi s-a concentrat pe realizarea unei călătorii cu trenul cât mai plăcute pentru călători. astfel încât costul acestuia să poată fi redus şi în consecinţă şi preţul. Această abordare poate duce la „miopia de marketing”. a preţului.Cap. a promovării şi a distribuţiei de idei. întâlnesc pe piaţă consumatori tot mai pretenţioşi al căror comportament a evoluat de la situaţia în care cumpărau orice la începutul anilor 1990. Saunders John şi Wong Veronica. şi mai multe persoane să şi-l poată permită.

primeau de la firmă un calculator pentru şcoală.. şi nu asupra avantajelor financiare şi de piaţă pe termen lung. este necesară luarea în considerare la stabilirea politicilor de marketing a 3 aspecte: profiturile firmei. ei nu au sesizat concurenţa ce li se făcea de către companiile aeriene şi firmele de transport auto. putem observa că cea de vânzare reprezintă o perspectivă dinspre interior spre exterior (promovez şi vând pe piaţă ceea ce produc). Programul de lucru este acesta. Într-o zi un câine intră într-un bar. Această abordare îşi găseşte aplicabilitate în cazul produselor fără căutare. bineînţeles în condiţiile obţinerii de profit pentru firmă. Dacă facem o paralelă între concepţia de vânzare şi cea de marketing. 8 9 . Răspunsul la întrebări se găseşte de multe ori în subconştient. În condiţiile în care în prezent la nivel mondial există probleme legate de mediu. Pepsi-Cola sponsorizează baletul şi opera în Argentina. pe care consumatorii nu se gândesc în mod normal să le cumpere. Scopul acestei lucrări este de a determina factorii de decizie din firme să se orienteze către marketing. Sunt firme care îşi bazează activitatea pe concepţia de marketing. la care se adaugă şi satisfacerea necesităţilor societăţii respective. Ascultaţi. Acestea sunt toate lucruri temporare. acolo unde nu pare să existe vreuna. 2. Este practic imposibil din punct de vedere fizic să vorbiţi şi să ascultaţi în acelaşi timp. asupra profiturilor imediate. 3. De aceea. 10. Căutaţi încontinuu modalităţi de îmbunătăţire a produselor firmei! Porniţi tot timpul de la ideea că produsul ideal nu a fost încă descoperit şi încercaţi să găsiţi soluţii pen¬tru îmbunătăţirea produsului. Faceţi acest lucru fără nici un fel de remuşcări. Abordarea orientată către vânzare. Este foarte uşor să vă vedeţi ca fiind o victimă pen¬tru că produsul vostru nu e ideal şi competiţia este puternică. îşi satisfăcea propriile interese crescând veniturile sale şi satisfăcea şi o necesitate a societăţii româneşti în care şcolile sunt slab dotate cu calculatoare. Spre exemplu. Întotdeauna vor exista lucruri negative. Cea mai mare parte a persoanelor pot vinde un produs odată. dar creierul când gandeşte nu ţine cont de acest program. 5. Nu vă autocompătimiţi niciodată. Firmele care se bazează pe această concepţie consideră că orice firmă dacă face efortul de vânzare şi promovare corespunzător va avea succes pe piaţă. Acest concept a pornit de la faptul că ideea pură de marketing ignoră posibilele contradicţii între dorinţele consumatorilor pe o perioadă scurtă de timp şi bunăstarea lor pe o perioadă îndelungată de timp (necesităţile societăţii). ci răspunzând unei probleme a consumatorului. Rezolvaţi probleme consumatorilor. ele trebuie căutate. Pentru a avea succes în marketing vă recomandăm să urmaţi următoarele 10 sfaturi: 1. Vor apărea întotdeauna probleme la care nu v-aţi gândit când aţi conceput o strategie. 3. Abordarea orientată către marketing. Lucrurile nu se desfăşoară în ordine în afaceri. pe baza dorinţelor consumatorilor a mărit conţinutul în parfum a săpunurilor produse local pentru piaţa românească. dorinţele consumatorilor şi interesele societăţii. aş vrea să te intreb……Nu prea vin câini vorbitori pe aici. În acest fel firma răspundea nevoilor consumatorilor vânzând produse pe placul acestora (altfel nu s-ar fi cumpărat). de criza materiilor prime. Trăiţi şi respiraţi marketing! Căutaţi şi urmăriţi oportunităţi 24 de ore din 24. Se urcă pe un scaun la bar şi i se adresează barmanului: Câinele: Doresc o bere. 5. Barmanul (după o pauză): Uau. A şti să asculţi este o artă. firma. 7. firma Colgate Palmolive când a intrat pe piaţa românească şi a cercetat gusturile consumatorilor. dacă ştiţi să-i întrebaţi şi să-i ascultaţi. Soluţiile pot veni de la mici detalii ce par a fi neînsemnate. Un bun operator de marketing va găsi o regulă după care evoluează vânzările. Propunerile de marketing de succes nu încep de la un produs. Operatorii de marketing buni sunt cei ce pun întrebări şi ştiu când să tacă. Coca-Cola sponsorizează învăţământul superior în România. Gândiţi în termeni de beneficii şi nu de trăsături. Deveniţi cel mai bun prieten şi client al competitorului vostru până îi cunoaşteţi produsele la fel de bine ca şi el. Gândiţi proactiv în permanenţă. Firmele care îşi bazează activitatea pe această filozofie sunt cele care pun în centrul activităţii lor nevoile şi dorinţele consumatorilor şi satisfacerea lor. utilizatorii erau interesaţi în obţinerea unui serviciu de transport cât mai bun şi nu a unui tren cât mai bun. 4.Conducerea firmei a trecut cu vederea faptul că. foarte multe firme se bazează încă pe abordarea orientată către producţie sau cel mult pe abordarea orinetată către vânzare şi foarte puţine dintre firmele 100% româneşti au adoptat o abordare orientată către marketing. Operatorii de marketing de succes pun întrebări şi ascultă! Cea de-a doua parte (ascultarea) este momentul în care cea mai mare parte a oamenilor greşesc. în timp ce concepţia de marketing reprezintă o perspectivă dinspre exterior spre interiorul firmei (pornesc de la ceea ce doreşte consumatorul şi produc ceea ce doreşte consumtorul). mai bine decât concurenţa. preferă ca săpunurile să aibă un miros mai puternic. a constatat că aceştia spre deosebire de consumatorii din alte ţări. Reţineţi tot felul de detalii ce par a fi neimportante. Învăţaţi să stăpâniţi haosul şi să conduceţi în condiţii de haos. dar le veţi face faţă prin transformarea lor în atuuri în activitatea de vânzare. Consumatorii vă vor spune tot ce aveţi nevoie să ştiţi despre cum să-i faceţi să vă cumpere produsul. Oportunităţile nu lucrează între 8-16. cedând o parte din veniturile firmei în acest scop. 6. Abordarea de marketing societal. care este utilizat în ultimii ani de multe firme multinaţionale în ţările unde pătrund. aşteptând să iasă la suprafaţă la momentul potrivit. nici chiar atunci când totul este planificat foarte bine.. Dar creearea relaţiilor este cea care asigură vânzările viitoare. Acum câţiva ani Procter&Gamble a organizat în România o campanie promoţională prin care şcolile ce reuşeau să strângă un anumit număr de puncte.2 Cine sunt consumatorii noştrii ? Putem să începem discuţia noastră despre consumatori şi ceea ce dorim să cunoaştem despre ei cu o glumă. Identificaţi problemele înainte ca ele să aibă loc şi în¬cercaţi să găsiţi posibile soluţii. aflaţi care sunt punctele forte şi care sunt punctele slabe ale produselor competitoare. Opor¬tunităţile nu vin după voi să vă bată pe umăr. probleme economice la scară mondială. probleme de o neglijare a serviciilor sociale. O firmă care se ghidează după această concepţie se concentrează de fapt asupra efectelor pe termen scurt. Spre exemplu. Barmanul (în timp ce turna): Costă 50 lei. No¬taţi repede ideile şi aprofundaţi-le ulterior. Astfel. nu mă miră. cum ar fi locurile de veci. ideile vă pot veni în timp ce faceţi alte lucruri. Un operator de marketing slab va petrece mai mult timp vorbind decât ascultând. 4. Aflaţi cum va reacţiona competiţia la strategiile firmei voastre. Dezvoltaţi relaţii odată cu realizarea vânzărilor. Aspectele reţinute nu trebuie să fie legate direct de problema avută în vedere. Câinele: La preţurile pe care le aveţi. Acesta este un concept mai nou. În România. deci pe ideea de a satisface consumatorul şi nevoile şi dorinţele acestuia mai bine decât concurenţa. 8. aşa cum au procedat multe firme multinaţionale ce operează pe piaţa românească. Împrumutaţi idei de la competitori. Consumatorii vă vor aferi atâtea informaţii câte aveti nevoie dacă ştiţi să-i ascultaţi. nu fabricarea unor trenuri mai mari şi mai bune ar fi răspuns cererii consumatorilor pentru acest serviciu (de transport) ci crearea unor alte forme de transport şi dezvoltarea unor posibilităţi de alegere ale consumatorului. 9. 1. dat de achiziţionarea de către elevi şi familiile lor a unei cantităţi de produse cosmetice şi de întreţinere a locuinţei. De fapt.

Operatorii de marketing trebuie să identifice stimulii care determină interesul consumatorului pentru un anumit produs şi să întocmească programe de marketing care să ia în considerare aceşti stimuli. vecini. Exemplu 1: În cazul laptelui. El poate de asemenea folosi surse externe de informaţii: surse personale (familie. De obicei consumatorul va lua în considerare mai multe criterii pe baza cărora va evalua produsul: preţul.Această glumă ne arată un adevăr pe care mulţi îl considerăm prea neplăcut pentru a-1 admite. consumatorul începe să caute informaţii pentru a-şi satisface acea nevoie. colegi). consumatorul vede o reclamă pentru petrecerea vacanţei la Costineşti şi doreşte şi el). Exemplu 1: Când cumpără laptele. Exemplu 2: Când cumpără un aspirator. distribuitori) şi terminând cu sursele personale (prieteni. Ce trebuie să facă firma este să afle ce doresc cei mai mulţi dintre consumatorii săi şi să ofere acel produs sau să ofere produse diferenţiate în funcţie de nevoile şi dorinţele diferite ale consumatorilor. Vânzătorul şi cumpărătorul au întotdeauna puncte de vedere diferite. • să spele covoare. Cu cât mai negativă este atitudinea persoanelor din jur şi cu cât mai apropiată este relaţia lor cu cumpărătorul. distribuitori. După ce îşi dă seama că are o nevoie nesatisfăcută. • să fie cu termen de valabilitate prelungit. • să nu se altereze uşor. 10 Sursele comerciale îl informează pe consumator. dar ea există. Prin studierea comportamentului consumatorului firma este poate să afle cum alege consumatorul produsul şi care sunt factorii care influenţează comportamentul consumatorului. Recunoaşterea existenţei unei nevoi este prima etapă în procesul luării deciziei de cumpărare. prieteni. • să aibă volum mic. În primul rând consumatorul încearcă să. cu atât influenţa lor asupra deciziei cumpărătorului este mai mare. Consumatorii acordă grade de importanţă diferite atributelor produsului şi fiecare compară diferite mărci pentru a alege marca ce îi oferă cât mai multe dintre avantajele (beneficiile) dorite sau/şi pe cele mai importante dintre ele. Nevoia poate fi generată de stimuli interni (foamea. Fiecare consumator va dori altceva de la produsul respectiv. TV. afişe) sau surse publice (documentare TV. ambalaje. • să aibă dispozitiv de spălare. care sunt firme şi alte organizaţii ce cumpără şi utilizează un produs sau un serviciu şi consumatori guvernamentali. Etapa de căutare a informaţiilor se întrepătrunde cu această a treia etapă de evaluare a alternativelor. Evaluarea alternativelor. Măsura în care o altă persoană poate influenţa decizia cumpărătorului depinde de intensitatea atitudinii negative a acesteia şi de relaţia pe care o are cumpărătorul cu persoana respectivă. care sunt de fapt o categorie aparte a consumato¬rilor organizaţionali datorită trăsăturilor specifice pe care le au: birocraţie. Luarea deciziei de cumpărare. Astfel. Operatorii de marke¬ting trebuie să identifice sursele de informare ale consumatorului şi să afle impor¬tanţa fiecăreia dintre ele pentru consumator.i amintească ce a folosit în trecut şi a fost mulţumit (surse interne de informaţii). Un medic poate afla despre un nou medicament de la TV. Procesul de cumpărare începe când consumatorul recunoaşte că are o nevoie nesatisfăcută (diferenţa dintre o stare prezentă şi o stare dorită). Marketingul este cel care doreşte să micşoreze această diferen¬ţă. În etapele de căutare a informaţiilor şi de evaluare a alternativelor consumatorul îşi formează anumite preferinţe şi chiar intenţia de a cumpăra un anumit produs. reviste de specialitate). • să fie uşor de preparat şi mânuit. serviciile post vânzare. articole de ziare. acest consumator doreşte să obţină următoarele avantaje: • să fie gras pentru că este destinat copiilor. Exemplu 1: Când consumatorul doreşte să bea o cană cu lapte şi constată că nu mai este lapte în frigider are loc identificarea unei nevoi. În mod similar pentru mulţi consumatori singurul lucru care contează despre un produs este preţul. Exemplu 2: Tinerii vor căuta informaţii despre tipurile de aspiratoare existente înce¬pând cu sursele comerciale (reclame. să aibă roţile. dar va discuta cu alţi medici pentru a evalua noul produs. consumatoarea admiră pantofii pe care şi i-a luat colega şi doreşte şi ea. Pentru a obţine aceste avantaje produsele trebuie să aibă următoarele atribute (caracteristici) pe care le va compara consumatorul între diferite mărci: • să aibă putere peste 1000W. Operatorul de marketing trebuie să ştie cum prelucrea¬ză consumatorul informaţiile culese pentru a ajunge la alegerea unui produs. surse comerciale (reclame radio. ei doresc să-şi uşureze munca de a curăţa casa şi să cumpere un aspirator. 11 . Pe măsură ce consumatorul adună infor¬maţiile el începe să stabilească criteriile pe baza cărora va face alegerea unui pro¬dus sau a altuia. De aceea înţelegerea consumatorului şi a comportamentului său este esenţială pentru a avea un marketing de succes. • să fie ambalat la Tetra Pak. pentru multe firme consumatorii lor sunt la fel de ciudaţi şi necunoscuţi ca şi „câinele vorbitor”. aceşti consumatori doresc să obţină urmă¬toarele avantaje: • să aspire bine. 4. Adevărul este că majoritatea avem punc¬te de vedere diferite unii faţă de ceilalţi. Este cel care doreşte să depăşească punctul de vedere al firmei pentru a-1 putea înţelege pe cel al consumatorului. au fost identificate un număr de etape prin care consumatorul trece în luarea deciziei de cumpărare: 1. Exemplu 2: Când o familie de tineri se mută la casă nouă. Cu alte cuvinte cum ia el decizia de cumpărare şi care dintre caracteris¬ticile sale şi ale mediului îi influenţează această decizie? Există un număr de întrebări cheie la care firma trebuie să răspundă pentru a putea caracteriza comportamentul consumatorului: • Cine sunt consumatorii noştri? • Din cine este formată piaţa noastră? • Ce cumpără consumatorul? • De ce cumpără consumatorul? • Cine participă la decizia de cumpărare? • Când cumpără consumatorul? • Unde cumpără consumatorul? Există 3 mari categorii de consumatori pe orice piaţă: consumatorii individuali. Atitudinea persoanelor din jurul său îi pot opri trans¬formarea intenţiei de a cumpăra în decizie de cumpărare. Pentru a obţine aceste avantaje produsele trebuie să aibă următoarele atribute (caracteristici): • să aibă grăsime 3%. Numai un produs care este relevant din punct de vedere al consumatorului este un produs ce se deosebeşte de alte produse concurente şi va fi cumpărat de consumatori. Căutarea informaţiilor este următoare etapă în procesul de cumpărare. procese deci¬zionale greoaie şi încete. 2. În cazul consumatorului individual. cunoştinţe). dar sursele personale legitimează şi evaluează produsele. favorizarea furnizorilor interni. • să fie uşor de mânuit. caracteristicile tehnice. consumatorul îşi va aminti ce lapte a consumat în trecut şi i-a plăcut şi va cumpăra aceeaşi marcă. etc. consumatorii organizaţionali. Ce face consumatorul când evaluează alternativele? El caută anumite avantaje. Con¬sumatorul vede produsul ca o sumă de atribute ce îi poate oferi avantajele dorite. 3. setea) sau de stimuli externi (consu¬matorul trece pe lângă un grătar cu mititei şi i se face poftă. Diferenţa poate fi mai mică sau mai mare. numiţi şi consumatori finali care sunt formaţi din indivizi. să i se tragă firul automat. din populaţie atunci când cumpără şi utilizează un bun sau un serviciu. Vom presupune însă că laptele este achiziţio¬nat pentru prima oară şi utilizatorul va căuta informaţii despre acest produs înainte de a-1 achiziţiona. numiţi şi consumatori industriali. În etapa de evaluare a alternativelor consumatorul va căuta informa¬ţii la toate sursele posibile.

În cazul consumatorului organizaţional etapele prin care se va lua decizia de achiziţionare a unui produs pot fi sintetizate în felul următor: 1. cumpărător şi paznic sau portar. 6. • decident. Data viitoare când am nevoie de un săpun voi merge direct şi voi cumpăra acest săpun. În cazul cumpărătorilor organizaţionali. influenţatorii pot fi numeroşi de la sursele personale (bunici care se pot opune ideii sau prieteni care vor susţine ideea) la surse comerciale (distribuitorii pot influenţa modelul ce va fi achiziţionat). 2. Aşa cum am văzut multe decizii de cumpărare se iau de mai mult de o persoană. Calitate 3. Livrare 4. Cazul B: birouri. Este cazul produselor mai complexe. Specific proceselor decizionale de achiziţie în organizaţii este faptul că deciziile sunt luate de aşa numitele centre de cumpărare (sau comitete de cumpărare). deci¬dent. El poate fi mulţumit sau ne¬mulţumit de performanţele produsului. cel ce ia efectiv decizia. decidentul va fi un părinte sau ambii părinţi (ei vor hotărî asupra modelului şi performanţelor produsului). aceştia pot reveni asupra intenţiei ¬lor de a cumpăra aspiratorul respectiv. Garanţii 5. Spre exemplu. conform modelului lui Kotler(Kotler Philip. În timpul acestui proces de luare a deciziei de cumpărare diferite persoane joacă diferite roluri la cumpărare. care sunt în general managerii. Livrare 4. 3. ea nu mai ajunge la managerul care poate iniţia procesul de achiziţie. mărimea şi culoarea televizorului). el mai cumpără în continuare produsul respectiv şi mai spune şi altora. Cererea de ofertă. cel ce foloseşte produsul dupa achiziţionare Exemplu: La achiziţionarea unui televizor nou. • utilizator. Descrierea generală a nevoii şi formularea specificaţiilor produsului. 5.Exemplu 1: Dacă o prietenă cu copil mic spune despre un anume lapte că s-a alterat foarte repede după achiziţionare. persoanele ce pot participa la decizia de cumpărare pot juca următoarele roluri: iniţiator. utilizator. cel ce vine cu ideea achiziţionării unui anumit produs sau serviciu. În această situaţie sunt impli¬caţi în procesul de luare a deciziei de cumpărare în special persoane tehnice. În cazul consumatorilor individuali. cum¬părătorul va fi unul sau ambii părinţi (şi vor influenţa locul de unde va fi cumpărat produsul. 5. care au cunoştinţe despre modificările tehnice ce se doresc aduse produsului. Comportamentul post-cumpărare. 12 13 . fără să mai treacă prin toate etapele procesului de achiziţionare. Garanţii 3. iar 2% iau întamplarea avută cu produ¬sul/serviciul respectiv ca pe o ofensă personală comunicând nemulţumirile lor la un număr astronomic de persoane (cu oricine vor avea ocazia să stea de vorbă). 2. 4. Spre exemplu. Dintre cei nemulţumiţi 13% comunică la cel puţin 20 de persoane. Este situaţia în care cumpărătorul revine şi achiziţionează un produs pe care 1-a mai achiziţionat anterior de multe ori din acelaşi loc. • cumpărător. cel ce cumpără efectiv produsul. În acest caz apar două roluri în plus. În cazul în care este nemulţumit. Politica universităţii este de a mobila toate încăperile cu birouri de metal. spre exemplu pro¬duse industriale pentru care se cer anumite adaptări. Criteriile de achiziţie joacă un rol foarte important şi în acest caz. Performanţe în trecut Observăm că abilitatea de a respecta standardele de calitate şi abilitatea de a livra produsul la timp s-au regăsit printre primele 3 criterii în cazul ambelor produse. Este situaţia în care se doresc anumite schimbări la produ¬sul achiziţionat anterior. Un studiu asupra comportamentului postcumpărare a consumatorului. aprobator. influenţator. Preţ 2. Recunoaşterea existenţei unei nevoi/probleme. şi anume aprobatorii. chiar dacă ele sunt diferite. cel ce influenţează decizia finală de cumpărare. Încercaţi să numiţi şi să ordonaţi primele 5 criterii pe care le consideraţi cele mai importante în achiziţionarea produselor menţionate. Au fost identificate 3 situaţii de cumpărare în care practic comportamentul consuma¬torului va diferi: 1. care pot cu¬prinde între 1 pană la 50 de membrii. Toate suprafeţele care vor fi vopsite sunt din ciment şi sunt expuse la fum chimic care deteriorează vopseaua. 7. Exemplu: Presupunem că reprezinţi un consumator organizaţional care doreşte să achiziţioneze următoarele produse: Cazul A: vopsea. Alegerea furnizorului. • influenţator. Analiza rezultatelor după folosirea produsului. dar ţinând cont de specificitatea procesului de aprovizionare în organizaţii. Armstrong Gary. iniţiatorul poate fi copilul care doreşte un televizor şi în camera lui. O mare universitate are nevoie de 200 de birouri pentru a dota un nou departament recent construit în universitate. Performanţe în trecut 5. Prezentarea acestei întrebări către 170 de manageri responsabili cu aprovizionarea din firme a generat ca fiind considerate cele mai importante 5 criterii următoarele: Produsul : vopsea 1. Căutarea furnizorilor. consumatorul se poate răzgândi în achiziţionarea pro¬dusului respectiv. am cumpărat un săpun Palmolive şi mi-a plăcut. Recumpărare directă. ce trebuie să aprobe o achiziţie. secretara uită într-un sertar oferta firmei noastre. Aceste etape presupun acţiuni similare ca şi în cazul consumatorului individual. consumatorul nu va mai cumpăra în viitor produsul respectiv şi va comunica nemulţumirile sale şi altora. Efectuarea comenzii. chiar dacă nu ei decid în final ce se va cumpăra. Preţ Produsul: birouri 1. Cantitatea estimată a fi necesară este de 10 butoaie de vopsea. Saunders John Si Wong Veronica) posibilele roluri la cumpărare sunt: • iniţiator. Un producător de substanţe chimice industriale doreşte să vopseas¬că pereţii interiori ai fabricii. După achiziţionarea produsului consumatorul compără performanţele produsului cu aşteptările sale. un consumator nemulţu¬mit critică produsul mai departe la cel puţin 10 persoane. Exemplu 2: Dacă fraţii tinerilor menţionează că au un aspirator similar cu cel pe care ei s-au hotărât să-1 cumpere şi nu sunt mulţumiţi de el. În cazul în care este mulţumit. Calitate 2. Recumpărare modificată. şi portarii/paznicii care sunt persoane ce pot împiedica fluxul informaţional către cei ce sunt interesaţi de achiziţie. Mărimea acestui centru de cumpărare va fi cu atât mai mare cu cât complexitatea şi valoarea achiziţiei sunt mai mari. a arătat cum comunică consumatorii mulţumiţi altora şi cum comunică consumatorii nemulţumiţi: dacă un consumator este mul¬ţumit laudă produsul mai departe la cel mult 5 persoane.

Dacă subiectul simte că este observat. Rolul cercetărilor de marketing este de a-i ajuta pe manageri să ia deciziile cele mai potrivite. monitori¬zarea vânzărilor la casa de marcat). Observarea indirectă se referă la examinarea rezultatelor şi consecinţelor comportamentului consumatorului (spre exemplu. Definirea problemei şi stabilirea obiectivelor. Riscul de achiziţie este mult mai mare. Surse de date secundare sunt: a) alte documente interne ale firmei cum ar fi balanţe. b) publicaţii guvernamentale (Anuarul Statistic). Multe dintre focus grupuri nu merg bine pentru că mediatorii doresc. Flexibilitatea şi deschiderea reprezintă cheia succesului în folosirea focus grupului. Anchetele mai pot fi directe. Ea poate avea loc sub forma interviului individual sau a interviului de grup. prin care pot fi culese datele primare. alte studii de cercetare. Problema este că de foarte multe ori focus gru¬purile nu sunt folosite corect deoarece. iar ceea ce dorim de la consumatori într-un fo¬cus grup este doar să reacţioneze aşa cum ar reacţiona în realitate. Prima etapă a cercetării este ca managerul de marketing şi cercetătorul să definească problema ce a apărut la nivel de firmă. adevarăte. asociaţii pro¬fesionale). facturi. vă veţi pu¬tea satisface nevoile mai bine decât competitorii voştri asigurându-vă succesul pe piaţă. Cercetarea cauzală (experimente. 2. Datele secundare sunt acele date care există deja. să audă consuma¬torii exprimând în termeni de marketing ceea ce simt despre produs. Observarea directă are loc când comportamentul consumatorului este fenomenul în care suntem interesaţi şi care este studiat (spre exemplu. Sursele de date. O noua întrebare care se pune este: cum putem afla toate aceste informaţii despre consumatorii noştrii? Răspunsul va fi dat în subcapitolul următor prin discutarea modului în care firmele pot cerceta piaţa şi consumatorii pentru a-i putea cunoaşte. Planificarea cercetării este a doua etapă a cercetării în care trebuie identificate cele mai eficiente şi eficace căi de culegere a informaţiilor dorite. etc. Interviul individual sau interviul detaliat are loc între cercetător şi un sin¬gur consumator. eşantionare şi metode de contactare a respondenţilor. înţelegerea unor fenomene. cunoştinţelor. Intervievarea este o altă metoda de cercetare. În ultimii ani există o cantitate foarte mare de date vehiculate în toate domeniile. Există patru căi generale. Observarea se poate face în mod structurat sau în mod nestructurat. încercând să îi provoace pe ceilalţi respondenţi la discuţii despre subiectele de in¬teres. când cercetătorul participă şi el la discuţii1e ce au loc. situaţii ale stocurilor. regresii) urmăreşte caracteriza¬rea cantitativă a unor tendinţe generale ale atitudinii şi comportamentelor segmentelor de piaţă vizate. mai ales în cazul produselor de valori mai mari şi va urma toate etapele procesului decizional de cumpărare. când cercetătorul pune întrebări directe referitoare la comportamentul consumatorului (Spre exemplu: . a unor motivaţii. Un bun studiu de marketing este cel care transformă datele în informaţii. ce mai poartă denumirea de grup de discuţii sau focus grup. Cercetarea descriptivă (anchete.De ce nu cumpăraţi încălţăminte de la Leonardo?”) sau indirecte când cercetătorul pune întrebări de genul „Ce fel de oameni cumpără încălţăminte de la Leonardo?”.3. ce au ace¬eaşi formă pentru toţi respondenţii. de aceea decizia de cumpărare va fi în general documentată. Observarea se poate face direct sau indirect. cand se folosesc liste cu întrebări prestabilite. intervievarea. Cunoscând toate aceste aspecte despre consumatorii produselor firmei dumneavoastră. iar observaţiile făcute nu vor fi bazate pe reacţii sincere. teste de gust simulate. 14 15 . care au fost culese în alte scopuri. situaţii ale vânzărilor. el se va comporta altfel. dar care pot fi folosite şi pentru cercetarea în curs. ele oferă firmelor materia primă a punctelor de vedere a consumatorilor pe baza cărora se poate construi un produs sau o reclamă de succes. sau neparticipativă când observatorul doar observă şi notează ceea ce se petrece. în timp ce focus grupul este un interviu. se vor stabili scopul şi obiectivele cercetă¬rii. Problema care se pune în cazul observării ascunse este de etică. să o transforme într-o problemă ce trebuie rezolvată prin acest studiu de cercetare şi să stabilească obiectivele cercetării. Observarea este structurată atunci când datele ce se doresc adunate sunt prestabilite şi pot fi clar şi concis definite pe diferite categorii. dar nu a unor detalii numerice care să poată fi extrapolate la nivelul întregii populaţii. Procesul cercetării de marketing parcurge mai multe etape. Ancheta este metoda de cercetare prin care un număr ridicat de persoane este inter¬vievat în vederea aflării preferinţelor. teste de senzitivi¬tate la preţ) are în vedere identificarea relaţiei cauză-efect atunci când managerul intervine în mediul de consum şi măsoară reacţiile ulterioare. Anchetele pot fi structurate. Observarea poate fi participativă. Cel mai adesea cercetările de marketing progresează de la metode exploratorii la cele descriptive şi la cele cauzale. Cercetarea exploratorie se poate realiza prin focus grupuri. noi vom lua în discuţie în continuare aspectele ce trebuie avute în vedere în fiecare etapă. Observatorul va putea observa anumi¬te reacţii ale indivizilor ce ţin de viaţa lor privată.1. Observarea este o metodă de cercetare ce constă în simpla trecere în revistă a persoa¬nelor şi zonelor relevante. Observarea se poate face în mod ascuns (când subiecţii obser¬vaţi nu ştiu că sunt observaţi) sau în mod deschis (când subiecţii observaţi ştiu că sunt observaţi). Observarea structurată este mai uşor de înregistrat şi analizat decât cea nestructurată.3 Metodele de cercetare Dacă unul dintre obiectivele principale ale oricărei firme este de a fi profitabilă atunci studierea pieţei şi a consumatorilor este absolut necesară. reviste şi alte publicaţii specia¬lizate pe tematica cercetării şi d) informaţii comerciale (camere de comerţ. 2. instrumentele de cercetare. c) cărţi. 1. urmărirea procesului de vânzare). o discuţie între mediator (cer¬cetător) şi un grup de persoane. le pot avertiza să nu facă anumite greşeli şi le pot arăta ce lucruri trebuie evitate. Pe baza definirii exacte a problemei. Când consumatorul cumpără un produs sau un serviciu pentru prima oară. ancheta şi experimentul. înţelege şi satisface. metodele de cerce¬tare. Ideile care vin de la consumatori pot arăta firmelor posibilele capcane ce pot apărea pe piaţă legat de produsul lor. prin oferirea de informaţii. punând accent pe metodele de cercetare ce pot fi folosite. pe care acesta nu le-ar fi dezvaluit şi nu ar fi vrut să se dezvăluie observatorului. Metodele de cercetare reprezintă căile ce pot fi folosite pentru colectarea datelor primare. şi anchete nestructurate când operatorul de interviu va conduce discuţia cu fiecare respondent în funcţie de răspunsurile acestuia. Întrebări cum ar fi: Ce vrem să aflăm? De ce? Cum aflăm? Ce informaţii sunt necesare? necesită un răspuns aprofundat. Ele sunt mult mai costisitoare dar sunt relevante pentru problema ce se doreşte rezolvată. şi anume: observarea. satisfacţiei lor în legătură cu anu¬mite produse. 2. atunci când sunt folosite în mod corect. dar au dezavantajul că de cele mai multe ori nu oferă un răspuns complet la problema ce se doreşte rezolvată.2. Este metoda pe baza cărora se fac generalizări la nivelul întregii populaţii cu acele caracteristici. Stabilirea metodelor de cercetare reprezintă o altă decizie ce trebuie luată în planificarea studiului de cercetare. interviuri şi întrebări deschise incluse în chestionarele folosite în anchete. Focus grupurile pot da rezultate foarte exacte. Principalul avantaj al observării ascunse este faptul că permite urmărirea reacţiilor reale ale indivizilor. dar este mai limitată din punct de vedere al profunzimii şi conţinutului datelor ce se pot colecta. Orice cercetare trebuie să înceapă cu colectarea de date secundare şi să continue cu colectarea de date primare. Acestea au avantajul unui cost redus şi a accesului rapid la ele. 1.. Planificarea cercetării de marketing implică luarea anumitor decizii privind sursele de date. Datele primare sunt date ce se culeg în mod special pentru a atinge obiectivele cercetării în curs. E complet greşit! Mediatorul este expertul de marketing.Cumpărare nouă. există dorinţa de a controla ceea ce fac şi spun consumatorii. Aceasta urmăreşte obţinerea unor informaţii bogate şi detaliate.

tahitoscopul (instrument prin care o anumită recla¬mă este prezentată în mod repetat. Acest lucru este valabil şi pentru produse în marketing. audiometrul (aparat electronic ataşat la televizoarele celor ce participă la cercetare. Întrebările cu răspunsuri libere permit respondenţilor să foloseas¬că propriile lor cuvinte când dau răspunsuri. prezentate respondenţilor. Vorbiţi cu ei! Este mult mai ieftin decât să cereţi unui cercetător să o facă. Metodele de cercetare specifice folosite în acest scop sunt: observarea participativă. Nu este foarte dificil. Contactarea personală asigură o acurateţe a datelor maximă. Analiza datelor constă în extragerea informaţiilor relevante dintre datele obţinute. Cercetează înainte de a cheltui! Nu creaţi prototipuri prea curând şi nu vă creaţi idei preconcepute prea repede. dar are şi rata răspunsului cea mai scăzută. Scopul cercetării pe bază de experiment este de a afla relaţia cauză-efect. corelaţii. Aratăţi respondenţilor produsul şi observaţi cum reacţionează ei. 2. alţi respondenţi vor furniza răspunsuri părtinitoare sau false.5. este forma de cercetare care a luat o mai mare amploare în ultimii ani. Colectarea informatiilor este etapa cea mai costisitoare şi cea expusă celor mai multor erori. managerilor de marketing sau altor manageri din cadrul firmei. 2. de a-1 întreba şi de a afla dacă există interesul de a achiziţiona acel produs. Întrebările cu răspunsuri li¬mitate prespecifică toate variantele de răspuns posibile.3. varianta potrivită.” Spre exemplu. cum ia el decizia de a cumpăra un produs sau altul. Astfel cerce¬tătorii trebuie să. când cercetătorul doreşte mai degrabă să afle cum gân¬desc oamenii. personal şi poşta şi în ultimii ani internetul. prin experiment se poate analiza: impactul creşterii preţului unui pro¬dus (cauză) asupra profitabilităţii sale (efect). Metode de contactare a respondenţilor sunt cele ce răspund la întrebarea: cum vor fi respondenţii contactaţi? Avem cele 3 variante clasice: telefon. Cercetarea contextuală încearcă să identifice cum comportamentul consumatorului se propagă în mod progresiv mai departe la nivel de familie. În general un chestionar constă într-un set de întrebări. o atenţie sporită se acordă în ultimul timp studierii contextului în care fenomenul are loc şi în care se amplifică. Principalele probleme ce pot apărea în desfăşurarea unei anchete sunt ca respon¬denţii să nu fie acasă şi să fie necesar să fie recontactaţi sau înlocuiţi. Dacă nu vă permiteţi un focus grup tradiţional. Sunt instrumente mai puţin folosite în cercetările de marketing. Încercaţi să aflaţi cum vorbesc ei despre produsul firmei.4. iar respondentul alege prin bifa¬re. are un număr de caracteristici pe care vom încerca să le prezentăm succint în continuare: Observarea naturalistă. Fiecare metodă are avantajele şi dezavantajele ei. unei persoane pe durate de la câteva miimi de secundă pană la câteva secunde. care este utilizată în cercetările exploratorii şi nu numai. Respondenţii au început să fie priviţi şi trataţi ca şi colaboratori sau consultanţi în procesul cercetării. care înregistrează cât de des şi pe ce durată este televizorul fo¬losit cât şi canalele ce sunt apelate). pe care le poate efectua oricine. sistematizată. Prezentarea rezultatelor. iar după fiecare expunere individului i se cere să des¬crie tot ce îşi aminteşte). Întrebările ce pot fi incluse în chestionar se împart în două mari categorii: întrebări cu răspunsuri libere şi întrebări cu răspunsuri limitate. etc). Cercetarea calitativă din ultimii ani. Aceasta a devenit una dintre cele mai comune practici de cercetare. Acest tip de întrebări este foarte potrivit pentru cercetările de explorare. Pentru a putea ordona modelele de comportament ale consumatorilor. dacă aveţi un produs pentru copii. firme. Alegerea metodei de contactare se realizează în funcţie de gradul de acurateţe dorit şi de constrângerile de timp. Aceasta presupune în multe cazuri efectuare de calcule statistice ca medii. Cercetătorul va prezenta rezultatele cercetării decidenţilor. influenţa creşterii numărului de vizite ale cumpărătorilor în magazinele din lanţul de distribuţie a produsului (cauză) asupra vânzărilor (efect) sau influenţa schimbării locului pe raft a produsului (cauză) asupra vânzărilor (efect). 3. Organizaţi propriile focus grupuri! Dacă nu vă permiteţi angajarea unui moderator. Experimentul a fost definit de Parasura¬man ca fiind : ”Acea procedură prin care una sau mai multe variabile cauzale sunt manipulate (mo¬dificate) în mod sistematic. urmărindu-se în acest fel capturarea fenomenelor în complexitatea lor. 4. De aceea prezentarea trebuie să fie succintă. 16 5. interviurile şi metodele proiective. în timp ce alţi factori ce pot influenţa variabileleefect sunt ţinuţi sub control (la un nivel constant).i dezvolte intuiţia pentru a afla cât mai multe despre consumatori. Mijloacele me¬canice cuprind camera video. moderaţi chiar voi focus grupul. mergeţi la o gradiniţă. ei participând la partea de creaţie a procesului de cercetare prin abordarea unor subiecte delicate. Ancheta realizata prin poştă este cea mai ieftină. Chestionarele sunt de departe cel mai uzitat instrument de colectare a datelor primare în cercetările de marketing. Abordarea unor subiecte delicate. Internetul este foarte ieftin. În acest fel ei vor putea identifica similarităţi şi diferenţe între fenomene şi în consecinţă pot furniza informaţii pentru luarea unor decizii de marketing variate în funcţie de caracteristicile fiecărui grup. Observarea şi intervievarea se folosesc în special în cercetări exploratorii. fiţi creativi. Aflaţi cât mai multe despre consumatorii firmei vorbind cu ei. Există două mari categorii de instrumente ce pot fi folosite pentru colectarea datelor primare: chestionarele şi mijloacele mecanice. la o şcoală şi organizaţi-le acolo. dar mai ales ce răspunsuri dau ei despre produsul firmei. unii respondenţi vor refuza să coopereze. fiind tipul de cercetare ce ajută cel mai mult la înţelegerea comportamentului consumatorului. dar este şi cea mai costisitoare. Firmele şi întreprinzătorii cheltuiesc milioane de lei pentru a crea ambalaje. frecvenţe. dispersii. Instrumente de cercetare. Realizarea de studii de marketing poate fi foarte costisitoare. care se mai regăseşte în literatura de specialitate sub denumirile de cercetare interpretativă sau cercetare post modernistă. Cercetătorii sunt interesaţi în experienţele reale ale consumatorilor şi doresc ca aceştia să le povestească în mod autentic. Dacă nu vă permiteţi grupuri abordaţi persoane individuale şi staţi de 17 . fiind adunate date despre variabilele-efect. anchetele în cele descriptive şi experimentele în cele cauzale. sugestivă şi adaptată audienţei (în funcţie de ce este de interes pentru fiecare grup de audienţă în parte). dar nu poate include decât anumite categorii de respondenţi. Cercetarea con¬sumatorului trebuie să vă servească ca ghid în dezvoltarea şi vânzarea de produse. la nivel de comunitate şi la nivel de societate. Există însă modalităţi prin care chiar şi cele mai mici firme pot obţine aceleaşi rezultate ca şi marile firme: Organizaţi singuri cercetarea! Mergeţi în magazinul local şi priviţi cum citeşte consumatorul instrucţiunile de pe produse. cercetătorii trebuie să facă în permanenţă comparaţii. de la con¬sumator de ce nu cumpără el de la Leonardo şi ce îi atrage pe alţii la magazinele respec¬tive. Mediile şi frecvenţele sunt cele mai simple calcule. Contextualizarea progresivă este o altă strategie de cercetare utilizată din ce în ce mai mult în ultimul timp. Eşantionarea sau stabilirea eşantionului presupune luarea următoarelor decizii: Cine va fi inclus în eşantion? Ce mărime va avea eşantionul? Ce procedură de eşan¬tionare se va folosi? 2. Experimentul este cea mai riguroasă metoda de cercetare. Este într-adevăr mult mai uşor să construieşti o casă de la zero aşa cum o doresc ocupanţii decât să dărâmi pereţii şi să renovezi o casă veche pentru a o face aşa cum doresc ocupanţii. Spre exemplu.În acest fel putem afla spre exemplu. Deoarece faptele au întotdeauna loc într-un anumit context. Cercetarea calitativă. la care aceştia trebuie să răspundă. Ancheta este cea mai obişnuită metodă de culegere a datelor primare şi ea foloseşte ca principal instrument chestionarul. Se pot afla astfel motive de care nici consumatorul nu este conştient. echipa¬mente şi ingrediente la produsele lor înainte de a arăta produsul consumatorului. Observatorul va fi imersat în contextul în care se desfăşoară evenimentele şi are contacte prelungite cu informatorii (consumatori. parte din care necesită apelarea la persoane cu cunoştinţe de statis¬tică. decăt câţi oameni gândesc într-un anumit fel. la obiect. Maximizarea comparaţiilor. cost şi personal ale firmei.

se va face de către firmă pe baza mai multor considerente: 19 18 . fastuozitate) decât cel ce cumpără în mod obişnuit (care doreşte o varietate mare a produselor). ornare. Alegerea uneia sau alteia dintre aceste strategii de servire a segmentului ales. deoarece diferenţiază alegerile pe care le fac consumatorii. Acest criteriu este folosit de agenţii de publicitate care identifică segmente de consumatori generale în funcţie de stilul de viaţă. de aceea firmele trebuie să ofere produse adaptate diferitelor vârste. preţ. utilizare şi întreţinere a produsului.. Variabilele individuale cum ar fi caracteristicile personale şi structura puterii ne arată practic faptul că şi atunci când este vorba de organizaţii. În primul rând procesul de segmentare grupează consumatorii pe baza nevoilor comune după care. Dacă ştiu că nu încerci să le vinzi ce¬va. Marketingul diferenţiat are loc când firma serveşte mai multe segmente de piaţă şi cre¬ează oferte separate pentru fiecare segment. are loc când firma serveşte un segment mic de piaţă. diferite de ale bărbaţilor deoarece femeile au o constituţie mai mică decât a bărbaţilor. Rata de utilizare arată cât de des utilizează consumatorul produsul firmei. cu o strategie de marketing unică sau cu strategii de marketing diferenţiate. Criteriile de achiziţie vor diferi de la o organizaţie la alta. Aşa cum am menţionat firma. tot indivizii sunt cei ce iau de¬cizii. se poate adresa unui segment de piaţă sau mai multor segmente de piaţă. Ei fie că vor încerca să fie politicoşi şi să vă spună că este o idee bună chiar dacă nu cred aşa. Cei din clasa de mijloc. din partea de jos a gamelor de produse. în mod curent. dar diferite de la un grup la altul. săptămânal şi consumatori ce cumpără torturi în mod ocazional (la zile de naştere. de aceea strategii care să pună accentul pe sentimentele consumatorului de individualitate vor avea succes în cazul acestor consumatori. sunt persoanele cele mai ne¬potrivite pentru a sta de vorbă. Ei vor avea cunoştinţe despre consumatori. Criteriile în funcţie de care pot fi segmentate pieţele. distribuţie şi promovare. Sexul. staţi de vorbă cu persoane din industria respectivă. deoarece cererea acestora ar depaşi capacităţile de producţie ale firmei mici. cosmeticele. De asemenea. cu caracteristici similare în cadrul grupului. Criteriile de performanţă sunt cele ce evaluează măsura în care produsul obţine performanţă maximă în situaţia de utilizare prevăzută pentru acesta.” Cu alte cuvinte segmentarea pieţei constă în gruparea consumatorilor în grupuri omogene. astfel. Clasa socială este importantă şi este folosită ca un criteriu de segmentare a pieţelor deoarece consumatorii răspund în mod diferit la diferite strategii de marketing în funcţie de clasa socială din care fac parte. cantitatea de produs consumată într-o perioadă de timp dată. În acest fel sunt ignorate diferenţele între seg¬mentele de piaţă intrându-se pe piaţă cu aceeaşi ofertă. Aşa cum am văzut. medical.Este cea mai proastă idee pe care am auzit-o vreodată!” Nu cercetaţi produsul vostru cu oamenii pe care-i cunoaşteţi. În acest fel firma speră să-i formeze o cli¬entelă fidelă deoarece oferta ei se potriveşte mai bine dorinţelor clientului. Spre exemplu. Mărimea firmei client este un criteriu important de segmentare care diferenţiază comportamentul clienţilor organizaţionali. Femeile reprezintă un segment separat pe piaţa automobilelor cu nevoi şi cerinţe specifice. Cei din clasa muncitoare sunt cei ce preferă produse şi servicii populare. În funcţie de tipul de produs ce se achiziţionează primează unele sau altele dintre aceste criterii. Ei sunt de asemenea persoane foarte ocupate. Oamenilor le place să dea sfaturi şi să joace rolul de experţi. deci în funcţie de care pot fi grupaţi consumatorii sunt următoarele: Vârsta. pentru pastă de dinţi au fost identificate 4 segmente de piaţă în funcţie de avanta¬jele căutate :economic. Grupurile ce rezultă din acest proces sunt segmentele de piaţă. În acest fel firma speră să-i formeze o cli¬entelă fidelă deoarece oferta ei se potriveşte mai bine dorinţelor clientului. competitori şi tendinţe în industria respectivă. E lesne de închipuit faptul că un consumator ce cumpără în mod ocazional va dori de la acest produs alte lucruri (aspect.4 Cum să cucerim piaţa? O firma segmentează pieţele pentru a răspunde mai bine dorinţelor diferitelor grupuri de consumatori şi în acest fel îşi măreşte vânzările şi profiturile. sunt mai preocupate de probleme de siguranţă decât sunt bărbaţii. Încercaţi să profitaţi de ce există gratis! Cercetarea este într-adevăr scumpă. sunt consumatori ce cumpără torturi în mod obişnuit. Procesul de segmentare leagă de fapt nevoile consumatorului cu acţiunile concrete de marketing. Este de preferat ca producătorii de mărimi mari să evite firmele clienţi de mărime mică. deoarece el ne ajută să oferim consumatorilor ceea ce caută. 1.vorbă cu ele Creaţi legături de afaceri! Când produsul vostru este un produs industrial sau se adresează unui consumator organizaţional. Marketingul concentrat sau marketingul de nişă. marketing diferenţiat şi marketing concentrat. Cei mai mulţi între¬prinzători nu cred că oamenii de afaceri ocupaţi le vor oferi din timpul lor pe gratis. mulţi vor fi încântaţi să stea de vorbă despre produsul vostru. Marketingul nediferenţiat constă în servirea mai multor segmente de piaţă cu acelaşi produs şi aceeaşi strategie de marketing. deoarece volumul mic de vânzare către aceşti clienţi nu asigură de cele mai multe ori pragul de profitabilitate. O serie de produse (îmbrăcămintea. chiar dacă ar fi mult mai uşor pentru firme dacă nu ar fi aşa. care să implice mixul de marketing cu elementele lui: produs. Aceştia sunt un grup de persoane care vă pot in¬fluenţa succesul. Există 3 mari strategii de servire a segmentului de piaţă ales: marketing nediferenţiat. Stilul de viaţă este un criteriu de segmentare folosit. producă¬torii de mărime mică ar trebui să evite firmele client mari. revistele şi chiar automobi¬lele) sunt pretabile segmentări pe criteriul sex. Marketingul diferenţiat are loc când firma serveşte mai multe segmente de piaţă şi cre¬ează oferte separate pentru fiecare segment. săr¬bători). de aceea trebuie să vă fie clar ce doriţi să aflaţi şi să fiţi succinţi. stocare. aceste nevoi şi beneficii dorite de consumator trebuie legate de acţiuni concrete de marketing. Avantajele (beneficiile) căutate reprezintă un alt criteriu foarte important de grupare a consumatorilor. Ei sunt editorii de la revistele de specialitate şi ei vor avea interesul să vă ofere informaţii deoarece vor dori să-si umple buzunarele din viitoarea reclamă pe care voi o veţi cumpăra. decizia de achiziţionare a unei firme este influenţată tot de oameni şi de legăturile existente între ei. cosmetic şi pe bază de gust. Cei din clasa superioară vor pune valoare pe unicitate şi individualitate. Oamenii de afaceri pot fi uşor de abordat. Greşesc. Ei sunt cei ce apreciază funcţionalitatea produselor şi vor cumpăra produse ale mărcilor cunoscute. Nu cereţi părerea prietenilor sau colegilor! Nu e bine să vă întrebaţi prietenii sau colegii ce cred despre produsul vostru. contactaţi media. Nevoile şi dorinţele consumatorului se schimbă odată cu vârsta. segmente de piaţă. ”Segmentarea pieţei constă în agregarea cumpărătorilor potenţiali în grupuri ce au nevoi comune şi care vor răspunde în mod similar la o acţiune de marketing. au o putere mai mică în braţe. Pentru a obţine informaţii gratis înainte de a întreprinde orice fel de acţiune. Spre exem¬plu. oamenii au nevoi şi dorinţe diferite. Dar există un grup de persoane care vă pot da informaţii importante gratis. Ocazia de cumpărare este un alt criteriu de segmentare care împarte consumatorii în cei ce cumpără în mod obişnuit produsul şi cei ce cumpără în mod ocazional produsul. sau vă vor spune în mod brutal . Criteriile economice sunt cele ce evaluează costul anticipat de cumpărare. sunt cei ce pun accentul pe ordine şi organizare.

După ce aţi stabilit ce produs să introduceţi pe piaţă. Când competiţia este puternică într-o anumită in¬dustrie.”(Berkovitz Eric. Cu cât designul unui produs este mai diferit (un calculator). La nivelul produsului de bază avem în vedere produsul cu caracteristicile sale tehnice. • Variabilitatea pieţei. Faptul că veţi comunica despre marca produsului vostru prin mijloacele de mass media arată interesul arătat de firmă mărcii respective. 20 Managerii creează produse şi speră că le va cumpăra cineva pe piaţă. instalarea. este recomandată o strategie de marketing nediferenţiată pentru a ajunge cu produsul la cât mai mulţi consumatori. De aceea.• Stadiul din ciclul de viaţă al produsului. trebuie să ţină cont de următoarele aspecte: • Preţul trebuie să reflecte obiectivele strategice ale firmei (profitabilitate. Ceea ce trebuie făcut este să aflaţi ce vor con¬sumatorii şi să construiţi produsul pe baza acestor rezultate. Principala sar¬cină ce vă revine prin promovare este să faceţi produsul firmei cunoscut pe piaţă într-o lumină cât mai favorabilă în comparaţie cu produsele competitoare. Introducerea de noi produse pe piaţă prin adăugarea de produse noi la portofoliul de produse al firmei se poate realiza prin mai multe modalităţi: • crearea de produse noi pe baza consultării pieţei şi a consumatorilor. Dacă firma are resurse mai mari poate practica un marketing diferenţiat. vânzări. Principalele caracteristici ale reclamei sunt: • Legitimează o marcă. • crearea unor produse similare cu ale competitorilor (strategia . mai ales pentru firme¬le mici. Dar ce este preţul? ”Preţul reprezintă o sumă de bani sau alte lucruri (ca bunuri şi servicii) ce se dau în schimbul obţinerii dreptului de proprietate sau dreptului de folosinţă asupra unui bun sau serviciu. Când firma are în vedere stabilirea preţului la care să vândă produsele sale. supravieţuire. garanţii. dar are şi un efect mai mic decât vânzarea personală sau promovarea vânzărilor. responsabilitate socială) • Preţul trebuie să reflecte dorinţele consumatorilor ţintă (Cine va cumpăra şi plăti?) • Preţul trebuie să reflecte poziţionarea produsului (Cum va fi vândut produsul?) • Preţul trebuie să reflecte poziţia competitivă (Este firma lider de piaţă? Este o firmă dominantă pe piaţă? Este o firma cu o poziţie slabă pe piaţă?) • Preţul trebuie să ia costul în considerare ţinând cont că.” (Berkovitz Eric. un serviciu sau o idee ce constă într-un grup de atribute tangibile şi intangibile ce satisfac consumatorii şi sunt primite în schimbul unei sume de bani sau a unei alte valori. calitatea. Reclama pe termen lung poate fi cea mai eficientă cale de a construi personalitatea unei mărci. În etapa de introducere a produsului pe piaţă. prin intermediul cărora se va satisface o nevoie de bază. cu atât se cere un marketing mai diferenţiat. • Structura şi intensitatea competiţiei. cotă de piaţă. ţineţi minte: consumatorul nu greşeşte niciodată! 1. Firmele mari pot opta şi pentru marketing nediferenţiat. nu vor avea loc vânzări dacă.5 Cum să ne vindem produsele? ”Un produs este un bun. Principalul motiv al eşecului este faptul că cea mai mare parte a produselor sunt concepute printr-un proces invers. Reclama poate avea un cost relativ mic pe persoană. Kerin Roger si Rudelius William) Preţul este cel pe care consumatorii trebuie să-l plătească pentru a obţine produsul firmei noastre. Cu cât este mai uniform un produs (exemplu: porumb) cu atât mai nediferenţiat trebuie să fie marketingul.6 Promovarea produselor noastre Promovarea este al patrulea element al mixului de marketing. Reclama prin utilizarea imaginilor. o strategie de marketing diferenţiată este recomandabilă. următoarea etapă ar fi să stabiliţi modalităţile de promovare. La nivelul produsului propriu-zis avem în vedere produsul incluzând aspecte precum marcarea. un marketing unic este recomandabil. la nivel de produs propriu-zis oferind beneficii fizice ale produsului şi la nivel de produs lărgit oferind beneficii suplimentare consumatorului prin intermediul serviciilor. cu atât este necesară o diferenţiere mai mare. culorilor şi a limbajului permite o prezentare creativă a beneficiilor funcţionale şi emoţionale ale mărcii. stabilirea preţului era văzută ca o funcţie a departamentelor de contabilitate şi finanţe. la ce preţ şi prin ce canale de distribuţie. Tacticile de reclamă şi publicitate sunt necesare întotdeauna. cumpărătorul potenţial nu a auzit niciodată de el. dacă are resurse mai mici. servicii post-vânzare. De ce? Deoarece indiferent cât de bun este un produs.me too”). 1. stilul. • Resursele firmei. costurile variabile sunt limita inferioară şi valoarea ce o dă consumatorul produsului este limita superioară) • Preţul trebuie să ţină cont de canalele de marketing (distribuţie) (Cum stimulez membrii canalului de distribuţie? Cum voi stabili preţul astfel încât să asigur o coordonare a canalului?) • Preţul trebuie să ţină cont de ciclul de viaţă al produsului. Se ştie că rata a eşecului în cazul introducerii de produse noi pe piaţă este de 90%. ambalarea. 21 . • Gradul de variabilitate al produsului. Pe măsură ce produsul ajunge la maturitate şi nevoile consumatorilor se vor diferenţia. • Construieşte o imagine. stabilirea preţului depinde tot mai mult de marketing. La nivelul produsului lărgit avem în vedere şi serviciile asociate produsului precum livrarea. Crearea de produse noi pe baza consultării pieţei şi a consumatorilor. 1. când nu există alte produse de substituţie ale produsului firmei.. În prezent. este foarte important cum stabilim preţurile produselor noas¬tre astfel încât să mulţumească consumatorul şi în acelaşi timp să aducă venituri şi profituri firmei. despre un bun. este strategia care are şansele cele mai mari de succes. Cu cât gusturile consumatorilor sunt mai diferite. • extinderea liniei de produse existente. • Poziţia firmei pe piaţă. Reclama este orice formă platită de comunicare nonpersonală despre organizaţie. Iniţial. creditarea. oferind mai multa încredere consumatorilor. Firmele care au o poziţie slabă pe piaţă îşi pot întări poziţia găsind un segment de piaţă unde pot obţine un avantaj competitiv prin practicarea marketingului concentrat. servicii ce pot oferi bene¬ficii suplimentare consumatorilor.6 Cum stabilim preţul produselor noastre? Preţul este un alt element de bază în marketing. Kerin Roger si Rudelius William) Produsul poate fi privit la trei niveluri: la nivel de produs de bază oferind beneficii de bază. este recomandabilă o strategie diferenţiată. elemente considerate tangibile pe baza cărora produsul poate oferi beneficii fizice. • Economică. • crearea de produse noi de către departamentul de cercetare-dezvoltare. un serviciu sau o idee pe care o realizează firma. • Exprimarea creativă.

concursuri. mai ales în cazul produselor a căror achizi¬ţie necesită o implicare redusă a consumatorului. promovarea vânzărilor este o metodă atractivă. Principalele caracteristici ale promovării vânzărilor: • Au impact ridicat. atunci reclama prin mass media este indicată. reclama are un rol important în a reaminti consumatorilor de existenţa produsului. • Au un cost mai mic. În etapa de creştere. bunului sau serviciului firmei. lapte. atunci vânzarea directă este o metodă potrivită. cum aţi consumat produsul. etc. Acestea includ: cupoane. • Determină încercarea. Prin vânzarea personală se pune o presiune mai mare asupra consumatorului să încheie afacerea şi să cumpere produsul. • Permite crearea de relaţii pe termen lung cu consumatorii. Obiectivele firmei. publicitate înainte de lansarea produsului pe piaţă. Este mult mai dificil să controlăm mesajul care va fi transmis. De asemenea este mai dificil să ne adresăm unui anumit segment de piaţă prin această formă de comunicare în comparaţie cu celelalte forme de comunicare. cum aţi decis. eşantioane gratuite. În etapa de declin. Principalul dezavantaj este faptul că nu există controlul firmei asupra a ceea ce va fi difuzat. Elementele mixului de promovare în cele 4 etape ale ciclului de viaţă vor diferi. se poate ajunge la un cost mediu al unei vizite de vânzare de 200$. principalul obiectiv este de a informa despre produsul firmei. principalul obiectiv este de a convinge consumatorul să cumpere produsul. De aceea. audienţa ţintă şi caracteristicile pieţei.). Astfel. acesta neacordând importanţă recla¬mei făcute unui astfel de produs (spre exemplu pâine. • Erodează imaginea produsului. Strategiile canalului de distribuţie. iar în acest scop se pot folosi toate mijloacele de promovare în funcţie de natura produsului: reclame TV. Dacă piaţa este formată dintr-un număr relativ mic de consumatori. în sensul că transmiterea mesajului de către cele mai populare mijloace de media depinde de importanţa percepută a ştirii şi de cât de interesant este mesajul. Etapa 2: Alegeţi unul dintre produsele importante şi unul dintre produsele mai puţin importante din lista alcătuită. consumatorul percepând produsul ca fiind de o calitate mai redusă datorită acestor oferte continue Există un număr de factori pe care este bine să-i luaţi în considerare când decideţi asupra căror elemente ale mixului de promovare le veţi folosi. Producătorul va trebui să ia o decizie legată de modul cum va promova produsul prin canalele de distribuţie. deoarece este obişnuit cu preţurile reduse. în scris. formarea de prietenii care încurajează şi de multe ori asigură continuitatea afacerilor. Promovarea vânzărilor include stimulente pe termen scurt prin care se ridică interesul cumpărătorului să cumpere un bun sau un serviciu. Strategia de tragere constă în îndreptarea atenţiei către consumatorul final şi convingerea acestuia să cumpere produsul. în timp ce o reclamă costă doar câţiva cenţi pentru o persoană ce a vizualizat reclama. Folosirea excesivă a promovării vânzărilor poate deteriora imaginea mărcii produsului. Studierea modului în care gândim şi ne comportăm not înşine în calitate de consumatori ne poate oferi o idee despre cum gândesc şi cum se comportă clienţii firmei noastre vis-a-vis de produsele noastre. • Sunt scumpe. eşantioane gratuite. Faptul că există o comunicare în două sensuri face mesajul mai persuasiv. ce criterii aţi folosit. de aceea acesta trebuie să fie disponibil în cât mai multe puncte de distribuţie şi de aceea consolidarea lanţului de distribuţie prin promovarea vânzărilor către detailişti joacă un rol important. cum aţi adunat informaţii. • Se termină cu o vânzare. Aceşti factori sunt: obiectivele firmei. Ciclul de viaţă al produsului. Principalele instrumente ale publicităţii sunt relaţiile cu presa (comunicatele de presă şi conferinţele de presă). Dacă pe de altă parte firma doreşte să stimuleze încercarea unui nou produs. Principalele caracteristici ale relaţiilor publice sunt: • Credibilitatea. deoarece agentul de vânzare poate modifica şi adapta mesajul imediat în funcţie de reacţiile consumatorului interlocutor. Promovarea vânzărilor poate fi un mijloc foarte eficace în a determina consumatorii să încerce produsul. 23 22 . sponsorizările. Acest lucru presupune folosirea promovării vânzărilor către intermediari. Complexitatea produsului (gradul de sofisticare tehnică) şi riscul perceput la achiziţionarea lui (financiar. amintiţi-vă şi descrieţi în mod detaliat. Caracteristicile şi natura produsului influenţează modalităţile de promovare a fi folosite. tombole. Strategia de împingere a produsului prin canalele de distribuţie constă în stimularea intermediarilor să sprijine produsul să se vândă. cine v-a influenţat decizia. consumatorul nemai-achiziţionând produsul. dacă va folosi o strategie de împingere sau de tragere.Vânzarea personală reprezintă orice formă platită de prezentare interpersonală a bunurilor şi serviciilor. Principalele caracteristici ale vânzării personale sunt: • Are loc în două sensuri. În etapa de maturitate principalul obiectiv este de a menţine cumpărătorii existenţi. dar încearcă să convingă mass media să difuzeze o poveste favorabilă despre firma sau produsul ei. nu este recomandabil a cheltui cu promovarea deoarece produsul iese de pe piaţă. pot fi foarte scumpe. • Sunt imprecise. • Sunt dificil de utilizat. Promoţiile. pachete de bunuri. Pentru fiecare dintre ele. ciclul de viaţă al produsului. • Este scumpă. iar dacă piaţa este formată din milioane de persoane. iar promovarea vânzărilor contribuie la menţinerea consumatorilor loiali. Aceasta se realizează de obicei faţă-în-faţă între vânzător (agent de vânzare) şi cumpărător. Relaţiile publice reprezintă orice formă de prezentare indirect platită a organizaţiei. cum aţi ales. Oferirea de stimulente poate avea un efect mare şi rapid în creşterea vânzărilor. Dacă obiectivul firmei este de a ridica gradul de cunoaştere despre produs atunci reclama este metoda cea mai potrivită. modul în care aţi luat decizia de cumpărare (cum v-a venit ideea. Spre exemplu. De aceea vă propunem următorul exerciţiu: Etapa 1: Enumeraţi 5 produse (inclusiv mărcile lor) pe care le-aţi achiziţionat în ultimele 3 săptămâni şi care NU au avut pentru voi o importanţă deosebită la cumpărare şi enumeraţi de asemenea alte 3 produse pe care le-aţi achiziţionat în ultimele 3 luni şi care au avut o importanţă mare pentru voi la cumpărare. Vânzarea personală este o formă de comunicare mult mai scumpă decât alte forme de comunicare. Audienţa ţintă şi caracteristicile pieţei. Exerciţii Exerciţiul 1: Dacă toţi consumatorii ar fi ca tine. Informaţiile prezentate ca poveşti la ştiri sunt mult mai credibile decât o reclamă. Prin relaţii publice firma nu plăteşte pentru spaţiul din mass media. social sau fizic) sunt două aspecte ce trebuie luate în seamă la stabilirea mixului de promovare. cum aţi reacţionat după consumarea produsului). reduceri de preţ. caracteristicile produsului şi strategiile canalului de distribuţie. Desfăşurarea unor relaţii publice eficace pot asigura o expunere foarte mare prin media. Pot determina de asemenea reducerea veniturilor în perioadele în care nu mai sunt promoţii. în etapa de introducere. mai ales când implică reduceri de preţ. ce strategii de marketing ai adopta? Noi toţi în viaţa de zi cu zi acţionăm în calitate de consumatori.

Ceilalţi competitori ofereau servicii similare Având în vedere că ceilalţi concurenţi ofereau servicii similare consumatorilor directorul băncii d-nul Aurel Popescu. informaţii despre conturile personale). proprietarul a mutat intrarea spre strada principală. ce doriţi să obtineţi de la produsele respective în calitate de consumatori. având în vedere că firma alege o strategie de distribuţie exten¬sivă. Firma este proprietatea unui întreprinzător (cu vârsta în jur de 55 de ani) care a beneficiat de o poziţie privilegiată în societate înainte de 1990. ce recomăndări aţi face firmei în ceea ce priveşte activitatea sa de marketing (produsul firmei. Oferă firma toate aceste lucruri consumatorilor săi? Exerciţiul 4: Crearea unei reţele de distribuţie adecvate Sunteţi un producător de gumă de mestecat american care doriţi să intraţi pe piaţa din România. Serviciile unei agenţii de turism Alegeţi 3 dintre cele 3 produse şi încercaţi să definiţi la fiecare dintre cele 3 niveluri. Pentru care serviciu apelează cel mai adesea clienţii noştri la unul dintre compe¬titorii băncii? 3. împrumuturi pentru cumpărarea de case. Cât de importante sunt trăsăturile respective pentru voi? Care sunt cele mai importante? De ce? Luaţi în discuţie unul dintre produsele firmei la care lucraţi şi încercaţi să-l definiţi la cele 3 nivele prin prisma ochilor consumatorului. 4. vârsta. alături de un alt spaţiu comercial. Cum faceţi acest lucru? Alcătuiţi strategia de distribuţie a acestui produs pe piaţa românească şi planificaţi procesul creării unei reţele de distribuţie. Un aparat de bărbierit 2. Exerciţiul 5: Cum îmi aleg distribuitorii? Aţi fost angajat consultant la o firmă care produce şi doreşte să distribuie produse cosmetice (săpunuri şi deodorante). dar în 1996 considerând că nu are suficientă vizibilitate. Spaţiul aflat la parterul scării 1 a blocului XXI. are drept competitori alte două bănci: Banca Ramura şi Banca de Economii. să se vadă dacă se obţin aceleaşi rezultate. O mobilă de bucătărie 6. Dacă ancheta va evidenţia aspecte semnificative. Vi se solicită stabilirea modalităţii de identificare şi alegere a distribuitorilor. spaţiu destinat de la bun început activităţilor comerciale. pe colţ. Cele două magazine sunt foarte aproape unul de celălalt fiind practic despărţite de un simplu gang între cele două scări ale blocului. etc. preţul produsului. după care în anul 1993 s-a transformat într-un magazin alimentar. are o suprafaţă de 100 de metri2. Banca Română este de mărime apropiată (din punct de vedere al activelor totale) cu cele două bănci competitoare. conturi de economii. În ce proporţie clienţii băncii noastre folosesc şi serviciile unuia sau mai multor competitori? 2. Diferă percepţiile şi evaluările consumatorilor în legătură cu aspectele menţionate la punctul 5. Trebuie să vă creaţi un sistem de distribuţie a produsului. Exerciţiul 3: Produsul şi cele 3 niveluri ale sale Ne amintim că am discutat în acest manual faptul că un produs poate fi privit la 3 niveluri: produs de bază. la cele două scări ale parterului blocului XXI se află două magazine alimentare: SC Vipa SRL şi SC Mini Market SRL. Prin acest exercitiu dorim să concretizăm aspectele pe care le poate avea consumatorul în vedere la fiecare dintre aceste 3 niveluri. SC Vipa SRL a fost înfiinţată în 1990. Domnul Popescu a subliniat câteva tipuri de informaţii care 1-ar fi interesat a le obţine în urma analizării datelor colectate prin anchetă: 1. produs propriu-zis şi produs lărgit. Lupta între două magazine alimentare mici SC Mini Market SRL §i SC Vipa SRL Într-un mare oraş reşedinţă de judeţ cu o populaţie de 300. Cât de importantă este fiecare dintre dimensiunile mai sus menţionate pentru consumatori? 7. timpul acordat căutării produsului şi tipurile de magazine en-detail vizitate. eventual să şi produceţi local. conturile personale. venitul şi numărul de ani de când foloseşte serviciile băncii noastre. La început firma a avut ieşirea din magazin către o stradă lăturalnică. în funcţie de sexul.) şi comparaţi cele două procese. ale consumatorilor? Alcătuiţi un chestionar adecvat pentru a colecta informaţiile cerute de d-nul Popescu. Studiu de caz 1. 24 25 . Un parfum de damă 3. Alcatuiţi o listă de criterii cât mai specifice pentru a fi folosite pentru alegerea distribuitorilor. Produsul său principal pentru populaţie. Acesta a fost deţinut cu chirie iniţial şi ulterior a devenit proprietate a întreprinzătorului. pe una dintre străzile principale ale oraşului.000 de locuitori. Printre serviciile oferite de Banca Română se numără: deschiderea de operaţiuni cu conturi curente. Într-o primă etapă doriţi doar să vindeţi produsul pe această piaţă şi ulterior dacă vânzările merg bine. distribuţia produsului. Un costum de haine 5.000 locuitori din România. iniţial ca o consignaţie. rapiditatea luării deciziei de cumpărare. promo¬varea produsului)? Exerciţiul 2: Cum să concep un chestionar care să colecteze informaţiile de care am nevoie ? Banca Română Banca Română este situată într-un oraş de 90. obţinând cu uşurinţă spaţiul unde operează firma în prezent. De aceea firma s-a hotărât să efectueze o anchetă cu 500 dintre clienţii prezenţi ai băncii. Haideţi să luăm în discuţie câteva produse: 1. Care este numărul mediu de instituţii financiare ale căror servicii le foloseşte un consumator? 5. caracterizaţi comportamentul vostru pentru fiecare produs în parte (frecvenţa utilizării produsului.Etapa 3: Recitind descrierea propriului comportament la cumpărare pentru cele două produse. Cum este percepută banca noastră prin comparaţie cu competitorii ei în legătură cu următoarele aspecte: • Convenienţa poziţiei • Convenienţa orelor de funcţionare • Atitudinea personalului cu care au contact clienţii (de la ghişee) • Promptitudinea cu care se efectuează tranzacţiile • Acurateţea tranzacţiilor • Gama de produse oferite • Gradul de tehnologizare • Reputaţie 6. educaţia. ea va fi urmată de o anchetă similară în rândul non-consumatorilor serviciilor băncii. împrumuturi personale. automate bancare pentru tranzacţii standard (scoatere de bani lichizi. era interesat să afle în ce măsură clienţii băncii erau loiali unei anumite instituţii financiare şi cum percepeau ei cele 3 principale instituţii furnizoare de servicii financiare din oraş. Care dintre competitori băncii noastre deţine ponderea cea mai mare a clienţilor noştri? 4. Un aspirator. Ce observaţi? Etapa 4: Presupunând că o mare parte dintre consumatorii produsului ar da răspun¬suri similare cu ale voastre.

Pentru produsele de dincolo am niste semne de întrebare”. patronul firmei SC Vipa SRL a dat în judecată asociaţia de locatari a scării nr. fiind unul dintre magazinele la care apelează locuitorii din zonă la ore foarte târzii din noapte sau foarte devreme de dimineaţă. . Eu sunt mulţumită de el. Procesul a durat câteva luni. iar duminică este închis. este un magazin amenajat în stil modern cu vitrinele.Nu prea intru în acest magazin. Oricum s-a deschis alături un magazin care are produse bune. cobor în papuci. Întrebând câţiva consumatori despre cele două magazine s-au obţinut următoarele comentarii: Despre magazinul Vipa: „Magazinul Vipa funcţionează de foarte multă vreme aici. În iarna anului 2002. sau . gamă de produse comercializate fiind atât produse alimentare. Noi cumpărăm de la supermarket de obicei. A blocat aici tot trotuarul pe care noi locatarii din bloc îl foloseam ca parcare. Vin tot felul de persoane dubioase şi ne deranjează “. un spaţiu care tocmai se eliberase. În toamna anului 2002 patronii SC Mini Market SRL au închiriat un spaţiu de depozitare aflat în incinta scării nr. rafturile şi tavanul luminate cu spoturi luminoase.E adevărat că la ora aceea varietatea de pâine e redusă şi de multe ori nu mai găseşti ce doreşti. de aici numai câteodată câte un produs pentru care nu are rost să facem un drum până la supermarket.. unde nu locuieşte. Care sunt imaginile pe care şi le-au format cele două magazine în ochii Consumatorilor? Faceţi o paralelă din acest punct de vedere între cele două magazine. De ce credeţi că a reacţionat aşa patronul de la firma SC Vipa SRL? 2. Magazinul are program non-stop... monopolizând spaţiul de jur împrejurul magazinului. sau . este deschis tot timpul şi sunt şi vânzători amabili”. Părerile consumatorilor despre cele două magazine sunt diferite. Inclusiv pungi pentru cadouri”. Numai de aici cumpăr brânză“. Mie mi s-ar părea normal ca şi atunci când vânzătoarea de la raionul mezeluri serveşte un alt cumpărător.E un magazin bun. Teme pentru dezbatere: 1. era înverzit. De atunci nu mai intru în acest magazin”.1 a blocului XXI pe motiv că au închiriat spaţiul din incinta scării. proprietarul a instalat stâlpi.Nu intru în acest magazin deoarece nu-mi place proprietarul. Este aproape”.Da. Ce mi-a plăcut însă a fost că au reacţionat imediat când le-am spus că aş dori pâine graham. În faţa magazinului se afla 3 vitrine frigorifice a 3 firme de băuturi răcoritoare. Ce sugestii faceţi celor doi patron de magazine? 26 27 . cumpăr de aici în mod ocazional”. Te simţi bine când intri în magazin. au adus şi acest tip de marfă în magazin pe care înainte nu îl aveau”. sâmbătă de la 9-13. iar în interiorul magazinului alte 3 ale unor producători de apă minerală şi produse lactate.. sau . 3. o specialitate şi când am ajuns acasă. cu toate că uneori nu-mi place că nu sunt servit imediat şi trebuie să aştept până mă întreabă cineva ce doresc. Şi au toate mărunţişurile de care aş putea avea nevoie. Despre magazinul Mini Market: „Este foarte convenabil că este aproape.. Aceea este practic casă de rendez-vous. Magazinul are ieşire în strada principală. sau . Dar presupun că plătim tocmai pentru convenienţa poziţiei”. Acest spaţiu deşi mic era foarte util pentru ei. Magazinul are program de la 9-17 de luni până vineri. cât şi produse nealimentare de strictă necesitate. spaţiu care de drept aparţinea locatarilor blocului cu 7 etaje de deasupra magazinului. De ce nu cumpăr de la Vipa? Aici au o gamă variată de produse şi sunt proaspete tot timpul. sau „Eu stau la câteva străzi. spaţiu cu o suprafaţă de 50 de metri2 pe care 1-a oferit spre închiriere asociaţia de locatari a scării 2 din blocul XXI. dar vin aici pentru că au o brânză foarte bună.Pentru a-i asigura mai mult spaţiu în jurul magazinului. sau .. 1 a blocului XXI.Este un magazin alimentar obişnuit. dar mă întreb cum de mai supravieţuieşte pentru că rar vezi pe cineva intrând în acest magazin”. După ce că spaţiul este restrâns ni 1-a mai micşorat şi mai mult. sau „Îmi place pentru că arată bine. deoarece nu aveau suficient spaţiu să depoziteze marfa în propriul lor magazin şi marfa rulată era voluminoasă şi multă. Eu locuiesc în blocul de vis-a-vis. sau „Acum câţiva ani am cumpărat un pateu de gâscă care era un produs scump.. Eu locuiesc la scara alăturată şi când am de cumpărat câte ceva. cealaltă vânzătoare de la raionul dulciuri să ne întrebe ce dorim dată nu are clienţi”.E deschis non-stop şi poţi veni şi în mijlocul nopţii să cumperi pâine dacă rămâi fără. iar el în calitate de proprietar al unei garsoniere în bloc nu este de acord cu închirierea spaţiului. pe care în final 1-a câştigat deoarece cu excepţia a două apartamente. SC Mini Market SRL este un magazin înfiinţat în anul 2001 de către doi întreprinzători tineri care au închiriat spaţiul de la baza unei scări de bloc. sau . în ciuda faptului că acel spaţiu a fost mereu închiriat şi a mai redus de-a lungul anilor cheltuielile comune ale scării şi chiar din întreţinerea pe care o plăteau locatarii. Am intrat de câteva ori şi nu am găsit ceea ce doream.Au preţurile puţin cam mari. o închiriază. Vin aici să cumpăr pâine în special. asociaţia de locatari a pierdut timp şi bani în acest proces. sau „Îmi place pâinea pe care o aduc chiar dacă e mai scumpă”. Amenajarea magazinului este clasică cu vitrine şi rafturi curate. toate celelalte au fost de acord şi şi-au dat acordul în scris pentru închirierea spaţiului din incinta scării. În plus are şi el în proprietate o garsonieră în bloc.

Eficienţa semnifică măsura rezultatelor unei activităţi prin raportare la eforturile făcu¬te în timpul desfăşurării activităţii respective. eficacitatea unei şcoli este dată de gradul în care profesorii reuşesc să transmită cunoştinţele necesare elevilor. felul în care înţelege să o conducă. de exemplu) sau negativă (prin activitatea respectivă se obţin efecte contrare celor urmărite). evaluarea soluţiilor alternative şi ierarhizarea lor  adoptarea uneia dintre soluţiile alternative. poate exista tentaţia de a obţine beneficiu maxim în cel mai scurt timp posibil. realizează un obiectiv. 2. a fi eficient înseamnă a face un lucru cât mai bine cu costuri cât mai reduse. În concluzie. vom prezenta recomandări privind conducerea unei afaceri. prin prognoză • un moment esenţial este cel al formulării şi adoptării deciziei referitoare la soluţionarea unei probleme sau la viaţa întregii organizaţii • organizarea activităţilor. a funcţiilor conducerii). principiile şi valorile pe care le alege şi care se reflectă în practică. 2 Managementul deciziei în afaceri 2. etapă cu etapă.1. sunt comparate cu costurile şi se stabilesc măsurile de corectare corespunzătoare pentru noul ciclu de activitate În funcţie de luarea deciziilor.1 Mangementul afacerilor: principii şi etape Proiectarea corectă a unei afaceri este o premiă esenţială pentru succesul acesteia. Eficacitatea reprezintă măsura în care o activitate satisface o necesitate. conducerea în ansamblu poate fi ordonată în trei faze: 1.2 Eficienţa şi eficacitatea managementului în afaceri Ideea centrală a managementului afacerilor constă în realizarea eficientă a activităţilor. a soluţiei considerată optimă (decizia propriuzisă) 3. Spre exemplu.Cap. îndeplineşte o funcţie.1. a problemelor cu care se confruntă organizaţia. a acestora. măsurat prin efecte. prin care rezultatele sunt măsurate.1 Etapele managementului afacerilor Etapele pe care trebuie să le urmeze conducerea unei afaceri deja constituite sunt următoarele: • cunoaşterea domeniului condus. Important este modul în care managerul abordează afacerea. 29 . faza post-decizională: aplicarea deciziei (din punct de vedere tehnic şi uman) evaluarea soluţiei prin prisma rezultatelor obţinute (controlul) 2. Experienţa arată că viziunea pe termen scurt este o opţiune în înşelătoare: de multe ori succesul imediat poate înşela. indicând gradul de realizare. În conti¬nuare. nulă (o activitate de propagandă nu convinge pe nimeni. prin diagnoză • construirea unui proiect de evoluţie a organizaţiei pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă. faza pre-decizională: formularea problemei prognozarea evoluţiilor posibile şi a unor soluţii alternative 2. faza decizională: analiza. Eficacitatea unei activităţi poate fi pozitivă (activitatea avută în vedere e realizată într-o oarecare măsură). eficacitatea este o caracteristică a funcţiilor organizaţiei (şi. pentru punerea în practică a deciziei • motivarea angajaţilor pentru a se obţine acţiunea eficientă a acestora • controlul. în particular. În sens general. O astfel de afacere nu are însă şanse de succes pe termen lung.

tehnică" mai costisitoare.direcţia" în lumea de azi. Gândirea câştig/câştig. mai mai ales. A înţelege mai întâi şi apoi a fi înţeles. să aibă capacitatea de a vedea oarecum în avans crizele care se pot declanşa. pentru că înseamnă timp pierdut şi scăderea eficienţei. nu o carieră • Au o atitudine optimistă. După un cunoscut autor american. în gradul de realizare a obiec¬tivului stabilit) şi costuri (cheltuielile de resurse şi efectele negative ale activităţii). analiza efi¬cienţei este mai dificilă în economie. Acest ultim principiu înseamnă că ceea ce este important pentru un manager este să păstreze o busolă morală. 7.deci sunt persoane receptive care învaţă mereu şi. Pentru nivelul managerial. Deprinderile se pot dobândi printr-o educare conştientă a unor trăsături de personalitate. negocierile se bazează pe o mentalitate câştig/pierdere (. cu costuri aproape nule în plan financiar. 6. nu vor mereu totul sau nimic • Consideră că viaţa le aduce mereu ceva nou • Îmbunătăţesc toate situaţiile în care intră printr-o atitudine lipsită de preconcepţii. pe care se clădeşte succesul în relaţiile între oameni. Aceasta înseamnă o viaţă disciplinată. ca să le poată soluţiona în faza mai puţin gravă. Altfel spus. construirea echipelor.. De obicei interlocutorii au în minte nişte idei sau atitudini pe care vor să le impună indiferent de părerile celuilalt. Influenţa lor asupra eficienţei nu se vede decât în timp. cele . mulţi oameni caută să-şi transfere responsabilităţile dând vina pe alţii. ci va obţine rezultate printr-o schimbare de viziune. 2. slăbiciunilor omenşti. managerii de succes sunt cei care: •Urmează mereu şcoala experienţei lor ..este atitudinea inversă atitudini reactive pe care o au majoritatea oamenilor. învaţă din propriile greşeli • Consideră că viaţa este o misiune de îndeplinit. pe o mentalitate pierdere/pierdere (. construirea echipelor. A acţiona creativ. trebuie să piardă) sau şi mai greşit. 5. Majoritatea interacţiunilor interpersonale nu înseamnă şi o ascultare atentă a celuilalt. (3) nivelul managerial răspunderea de a duce un lucru la îndeplinire împreună cu ceilalţi angajaţi. Drept urmare.adversarul" trebuie păcălit. în primul rând datorită dificultăţilor de a compara intrările (resursele de orice fel) şi ieşirile (produsele de orice fel). Gândirea câştig/câştig presupune că fiecare parte care negociază trebuie să aibă un avantaj şi să fie mulţumită în urma tranzacţiei.3 Managementul afacerilor şi principiile sale Conducerea bazată pe principii este un model de management care oferă soluţii la unele din dilemele celor care conduc afaceri într-o societate complexă precum cea contemporană: Cum se poate păstra echilibrul între muncă şi familie. (3) nivelul managerial . Altfel spus. în care schimbările apar pe neaşteptate şi au au cele mai variate efecte? Cum se poate crea o echipă de lucru ai cărei membri se completează unul pe altul şi care se se bazează pe respect reciproc? Cum se poate încuraja dorinţa de schimbare şi de modernizare fără a aduce mai multe pagube pagube decât avantaje? Conducerea bazată pe principii se practică pe patru niveluri: (1) nivelul personal . cum arătăm. o asemenea atitudine e dăunătoare. A fi proactiv înseamnă a căuta în primul rând o soluţie.direcţia" în lumea de azi. rezolvarea problemelor. Cele mai multe negocieri sunt târguieli fără părăsirea poziţii1or iniţiale ajungându-se cel mult la compromisuri.să moară şi capra vecinului").organizarea angajaţilor. “şapte deprinderi” pe care un manager modern trebuie să şi le formeze sunt: 1. managerul va avea timp pentru a se ocupa de strategia generală (proiectarea. (2) nivelul interpersonal . 2. acestea având unităţi de măsură diferite. ambiţii profesionale şi per¬sonale? Cum se poate păstra .relaţia managerului cu el însuşi. eficienţa este raportul dintre eficacitate (care constă. şi să le ofere angajaţilor săi toate condiţiile pentru auto-control şi aplicarea deciziilor la nivelul lor. încă de la începutul acţiunii. Continua înnoire de sine în vederea depăşirii dezordinii . Cel mai adesea.1. în teoria organizaţiilor şi în management. sunt productivi într-un mod creator • Exersează permanent în vederea înnoirii de sine (şi antrenează mintea prin citit). • Duc o viaţă echilibrată şi se feresc de păreri extreme. 3. principiul de bază este încrederea. Existenţa scopului. Pentru primele două niveluri. se înţeleg nevoile şi interesele fundamentale ale ambelor părţi şi se găşeşte o soluţie mai bună chiar decât cele pe care le-ar fi găsit fiecare parte. o rezolvare a problemelor.răspunderea de a duce un lucru la îndeplinire împreună cu ceilalţi angajaţi. Prioritatea priorităţilor. Printr-o comunicare creativă însă. În felul acesta. Avantajul este că managerul va obţine rezultate nu pe o cale .relaţia managerului cu ceilalţi.. nu împart totul în bine şi rău.. comportamentelor negative. eficienţa înseam¬nă maximizarea rezultatelor şi diminuarea costurilor. în care schimbările apar pe neaşteptate şi au cele mai variate efecte? • Cum se poate crea o echipă de lucru ai cărei membri se completează unul pe altul şi care se bazează pe respect reciproc? • Cum se poate încuraja dorinţa de schimbare şi de modernizare fare a aduce mai multe pagube pagube decât avantaje? Conducerea bazată pe principii se practică pe patru niveluri: (1) nivelul personal . dezvoltarea afacerii pe termen lung). eficienţa este raportul dintre câştigul economic şi cheltuieli (eficienţa find ridicată atunci când câştigurile sunt mai mari cu cheltuieli cât mai reduse).relaţia managerului cu el însuşi. principiul de bază este încrederea. (4) nivelul organizaţional . Atitudinea proactivă .Sunt foarte cunoscute sensurile eficienţei în fizică şi în economie: a) în economie. (2) nivelul interpersonal – relaţia managerului cu ceilalţi.. mai mult. La baza managementului eficient stă conştiinţa activă atât a scopurilor cât şi a capacităţilor de a le aduce la îndeplinire cu ajutorul imaginaţiei. iar pentru nivelul organizaţional. Pentru primele două niveluri. principiul cheie este alinierea. 4. b) în societate. (4) nivelul organizaţional . pozitivă. 31 30 .este de fapt continua antrenare a managerului pe toate planurile. rezolvarea problemelor. un manager trebuie să preîntâmpine problemele. o concentrare pe acele activităţi care sunt cele mai importante şi nu neapărat cele mai urgente (deprinderea presupune voinţă şi discernământ).organizarea angajaţilor. astfel că ascultă superficial sau selectiv argumentele care le sunt aduse. Principii ale managementului eficient Conducerea bazată pe principii este un model de management care oferă soluţii la unele din dilemele celor care conduc afaceri într-o societate complexă precum cea contemporană: • Cum se poate păstra echilibrul între muncă şi familie. La un manager. principiul de bază este delegarea autorităţii. văd în permanenţă partea bună a lucrurilor şi sunt conştienţi de propria valoare • Nu reacţionează exagerat în faţa criticilor. pe care se clădeşte succesul în relaţiile între oameni. pe întâmplări sau pe mediul înconjurător. în sociologie. ambiţii profesionale şi personale? • Cum se poate păstra . Din această perspectivă.

Cele mai multe negocieri sunt târguieli fără părăsirea poziţii1or iniţiale ajungându-se cel mult la compromisuri.. procese) care se cer a fi modificate.deci sunt persoane receptive care învaţă mereu şi. Cel mai adesea. înca de la începutul acţiunii. A acţiona creativ. slăbiciunilor omenşti. şi să le ofere angajaţilor săi toate condiţiile pentru autocontrol şi aplicarea deciziilor la nivelul lor. Prioritatea priorităţilor. Se poate spune că o problemă a organizaţiei are două sensuri: a) are loc o situaţie de criză sau de schimbare. Gândirea câştig/câştig.adversarul" trebuie păcălit. cele . prin care scopul de ansamblu al afacerii este realimentat cu sarcini noi (dar nu total diferite de sarcinile anterioare). principiul de bază este delegarea autorităţii. a tuturor componentelor sale şi a legăturilor dintre ele.şapte deprinderi" pe care un manager modern trebuie să şi le formeze sunt(Stephen Covey -Etica liderului eficient sau Conducerea bazata pe principii): 1. cât şi a potenţialului pe care organizaţia îl are pentru realizarea obiectivelor În concluzie. un manager trebuie să preîntâmpine problemele. Cu ajutorul acestei faze. comportamente¬lor negative • Duc o viaţă echilibrată şi se feresc de păreri extreme. managerul va avea timp pentru a se ocupa de strategia generală (proiectarea. Din această perspectivă. mai ales.este de fapt continua antrenare a managerului pe toate planurile. ca să le poată soluţiona în faza mai puţin gravă. indivizi. la care afacerea trebuie să se adapteze Aceasta este o „problemă de stare" pentru organizaţia respectivă. Deprinderile se pot dobândi printr-o educare conştientă a unor trăsături de persona¬litate. pe întâmplări sau pe mediul înconjurător. constă în identificarea direcţiilor de schimbare şi a componentelor organizaţiei (structuri. Prognoza poate fi orientată fie spre obiective clare (previziune normativă).. schimbate b) cele mai frecvente sunt însă . cu costuri aproape nule în plan financiar. pentru că înseamnă timp pierdut şi scăderea efi¬cienţei. Avantajul este că managerul va obţine rezultate nu pe o cale . să aibă capa¬citatea de a vedea oarecum în avans crizele care se pot declanşa.2 Faza pre-decizională Faza predecizională cuprinde etapele premergătoare luării deciziilor. conducerea şi dezvoltarea afacerii devine una planificată. nu o carieră • Au o atitudine optimistă. învaţă din propriile greşeli • Consideră că viaţa este o misiune de îndeplinit.. principiul cheie este alinierea. prognoza constă în determinarea ştiinţifică a probabilităţii evoluţiei unor procese sau domenii de activitate. În felul acesta. Altfel spus. de regulă interdisciplinară. pe o mentalitate pierdere/pierdere (. Atitudinea proactivă . Influenţa lor asupra eficienţei nu se vede decât în timp. pe termen lung: peste 15 ani) printr-o analiză complexă. De obicei interlocutorii au în minte nişte idei sau atitudini pe care vor să le impună indiferent de părerile celuilalt. Majoritatea interacţiunilor interpersonale nu înseamnă şi o ascultare atentă a celuilalt. dezvoltarea afacerii pe termen lung). 2. Aceasta înseamnă o viaţă disciplinată. La un manager. pe termen mediu: între 6-15 ani. constând în identificarea: a) cauzelor problemei respective b) factorilor care ar putea influenţa pozitiv sau negativ soluţionarea problemei avute în vedere Scopul fundamental al diagnozei constă în formularea problemei de rezolvat. 2. de fundamen¬tare şi pregătire a acestora. nu vor mereu totul sau nimic • Consideră că viaţa le aduce mereu ceva nou • Îmbunătăţesc toate situaţiile în care intră printr-o atitudine lipsită de preconcepţii. diagnoza reprezintă cunoaşterea organizaţiei de către conducător. ci va obţine rezultate printr-o schimbare de viziune. diagnoza.. o rezolvare a pro¬blemelor. cât şi înţelegerea solicitărilor cu care se confruntă afacerea. negocierile se bazează pe o mentalitate câştig/pierdere (. în acest caz.tehnică" mai costisitoare. prognoza este folositoare pentru orice organizaţie sau afacere. A fi proactiv înseamnă a căuta în primul rând o soluţie. diagnoza cuprinde atât întelegerea noii sarcini.este atitudinea inversă atitudinii reactive pe care o au majori¬tatea oamenilor. greşite sau nepotrivite cu fondul problemelor reale. o asemenea atitudine e dăunătoare.. sunt productivi într-un mod creator • Exersează permanent în vederea înnoirii de sine (îşi antrenează mintea prin citit). văd în permanenţă partea bună a lucrurilor şi sunt conştienti de propria valoare • Nu reacţionează exagerat în faţa criticilor. Se evită în acest mod luarea unor hotărâri subiective. Sunt frecvente şi bine cunoscute prognozele economice şi tehnologice prin care sunt evaluate tendinţele şi valorile (parametrii) probabile (de pildă. 2. Chiar dacă nu se realizează pe baze strict ştiinţifice şi riguroase. 5. fie spre analiza tendinţelor posibile în viitor plecând de la starea prezentă a sistemului (previziune explorativă). Continua înnoire de sine în vederea depăşirii dezordinii . transformate.să moară şi capra vecinului").2.1 Formularea problemei prin diagnoză În general. prognozele privind produsul intern brut. sau prognozele privind evoluţia economiei româneşti în vederea integrării). Faza pre-decizională cuprinde formularea problemelor şi realizarea unor previziuni privind evoluţia afacerii. pozitivă. Prognozele se elaborează pentru un anumit orizont de timp (pe termen scurt: până la 6 ani. în acest caz. După un cunoscut autor american. managerii de succes sunt cei care: • Urmează mereu şcoala experienţei lor .Pentru nivelul managerial. Cu cât formularea acesteia este mai adecvată şi mai clară cu atât probabilitatea de a identifica soluţia cea mai bună este mai ridicată. A înţelege mai întâi şi apoi a fi înţeles.2. mai mult. 4. se înţeleg nevoile şi interesele fundamentale ale ambelor părţi şi se găseşte o soluţie mai bună chiar decât cele pe care le-ar fi găsit fiecare parte. o concentrare pe acele activităţi care sunt cele mai importante şi nu neapărat cele mai urgente (deprin¬derea presupune voinţă şi discernământ). 7. La baza managementului eficient stă conştiinţa activă atât a scopurilor cât şi a capacităţilor de a le aduce la îndeplinire cu ajutorul imaginaţiei. 6. 3. nu împart totul în bine şi rău. 2.3 Prognoza În general. Existenţa scopului. trebuie să piardă) sau şi mai greşit. Acest ultim principiu înseamnă că ceea ce este important pentru un manager este să păstreze o busolă morală. iar pentru nivelul organizaţional. diagnoza este o operaţie premergătoare adoptării unei soluţii la o pro¬blemă. Printr-o comunicare creativă însă. Gândirea câştig/câştig presupune că fiecare parte care negociază trebuie să aibă un avantaj şi să fie mulţumită în urma tranzacţiei. astfel că ascultă superficial sau selectiv argumentele care le sunt aduse. mulţi oameni caută să-i transfere responsabilităţile dând vina pe alţii.problemele de scop". Ea reprezintă punerea în legătură a două categorii de caracteristici ale organizaţiei: 33 32 .

pe termen me¬diu se repară greu consecinţele unei decizii grăbite. Aceasta presupune preluarea soluţiilor care s-au formulat din etapa anterioară (prognoza). neutru (se conferă pondere egală). pe de o parte. decizia este echivalentă. mai mult sau mai puţin evidente. Deciziile reprezintă momente curente ale vieţii. 2. prin care este descrisă starea internă a organizaţiei (structură. acestea fiind rezultatul final al tuturor proceselor din interior.. ma¬nagerii suportă consecinţele unor astfel de hotărâri pripite şi greşite. Pentru un scenariu se realizează paşii următori: • se începe prin a se scrie ce . Scenariul pesimist este mai puţin recomandat.3. fie prin acceptarea delegării autorităţii către o persoană anume. B. uităm instantaneu mecanismul după care s-a desfăşurat. decizia reprezintă o provocare.socoteala de acasă" nu se potriveşte cu starea de fapt. b) În strânsă legatură cu problema cunoştinţelor necesare deciziei (a deciziei în con¬diţii de certitudine/incertitudine) este problema consensului. pe de altă parte. Grupurile din orice organi¬zaţie par a fi caracterizate. 35 34 .. dezvoltată după un model potrivit. a cumpărăturilor pe care le facem. mai ales prin dezacord. Deci.deci adeseori participarea la decizie trebuie stimulată. ea derivând din calitatea deciziei de a fi momentul esenţial. cu procesul de ansamblu al conducerii. fără a le mai putea rezolva la fel de repede cum au lansat soluţia greşită. cointeresată.1 Factori decizionali Există două „probleme ale deciziei".. au surprize în momentul confruntării cu situaţiile reale. a familiei. membrii şi procese interioare). acestea semnificând gradul de încredere/neîncredere în cunoştinţele deţinute. Strategia aceasta comodă are însă evident şi reversul ei: de cele mai multe ori.3. plecând de la tendinţele identificate în prezent în interior. La fel.trăiască" şi să aibă succes. dificultatea fundamentală provine din nesiguranţă. dacă nu chiar confundată.dorinţe" se leagă de afacere în viitor. s-ar putea adăuga). fiind prezente practic în toate organizaţiile şi în toate situaţiile supuse soluţionării. a) Sub primul aspect. Folosirea acestora are efecte bune câtă vreme se caută totuşi variante alternative de soluţii şi se compară între ele..graba strică treaba" este cel mai potrivit pentru un astfel de comportament. în scopul realizării unui flux care să meargă spre decizia colectivă. trebuie să existe planuri pentru dezvoltarea ei. este important să se cunoască: factorii care influenţează hotărârile pe care le ia un manager şi modul în care poate lua aceste hotărâri. iar aceste planuri trebuie să aibă în vedere toţi factorii care pot interveni. chiar managerii prudenţi. întrucât constituie o bază . dar foarte des aplicată. de funcţiile şi scopul organizaţiei. Proverbul . De zeci de ori pe zi uneori. sub pretextul contribuţiei nesemnificative pe care ar putea să o aibă în raport cu contribuţia tuturor celorlalţi angajaţi. De cele mai multe ori. şi reuşita unei afaceri depinde de capacitatea managerului de a lua decizii corecte şi la timp. . la dezavantajele soluţiei alese. • se definesc variabilele externe (ambele etape conform exemplului de mai sus). faza deciziei începe cu un exerciţiu de inventivitate şi imaginaţie în care orice idee nouă este binevenită. Principii Adesea. Deci. • se formulează căi şi metode prin care se pot atinge scopurile pe termen scurt. şansa atribuită cunoştinţelor de a descrie corect realitatea. a programului din ziua respectivă. ca şi de la investigarea influenţelor mediului extern.• Variabile dependente (interne). pentru ca o afacere să . şi pesimist (se conferă pondere mai mare factorilor externi şi se consideră că evoluţia viitoare a societăţii este una negativă). În viaţa cotidiană procesul a devenit atât de automatizat din cauza lipsei de timp încât nici nu mai sesizăm că are loc un astfel de proces sau. Nici un lider nu poate afirma că deţine toate informaţiile necesare luării unei hotărâri. Elaborarea şi scrierea unui scenariu reprezintă un exerciţiu de imaginaţie care poate să pară pierdere de timp la prima vedere. cel care hotărăşte trebuie să afle simultan răspunsul la două între¬bări: prin ce metode se poate decide în condiţii de nesiguranţă? cum să se facă faţă consecinţelor negative ale nesiguranţei? De regulă sunt folosite . sau a viitorului. Aşadar. Pregătirea corectă a deciziei presupune în primul rând trecerea în revistă a tuturor variantelor alternative. • Variabile independente (externe). acest tip de variabile nu pot fi controlate de către organizaţie şi provin din exterior. scenariul poate fi optimist (se conferă pondere mai mare factorilor şi resurselor interne).negativă" pentru adoptarea deciziilor. variabile dependente sunt şi produsele/ rezultatele. în sensul că sunt determinate de natura internă a organizaţiei. Dificultăţile apar din cel puţin două direcţii: 1. dar este foarte util pentru bunul mers al afacerii. 2. Cu alte cuvinte. Cu alte cuvinte . ele sunt dependente. O strategie incorectă. Obţinerea acordului se poate face fie pe calea deciziei democratice. actionează paradoxul participării: mulţi angajaţi evită participarea la luarea deciziilor. Modul cel mai simplu prin care se pot lega variabilele interne de variabilele externe este metoda scenariilor. • se redactează scenariul după tipul şi perioada de timp aleasă. fără să se gândească la alternative. prin care este construit un model probabilistic de evoluţie a afacerii.probabilităţi subiective". 2. de multe ori. luăm deci¬zii mai mult sau mai puţin importante. în starea lor iniţială şi în raport cu o decizie dată. În mare măsură reuşita în viaţă depinde de formarea capacităţii de a lua hotărâri corecte şi în timp util. Aşa cum în viaţa personală se fac planuri şi se formulează obiective de atins. este aceea în care managerii adoptă prima soluţie pe care reuşesc să o formuleze. şi completarea lor eventual cu alte variante care se formu¬lează din mers. punctulcheie al conducerii. să fie cunoscuţi şi formulaţi clar. Cunoştinţele sunt incomplete şi nesigure. • se elaborează modelul propriu-zis de evoluţie în timp. Una din căile care pot fi urmate este cea prezentată aici: faza pre-decizională (diagnoza şi prognoza) pregătesc terenul pentru ca toţi factorii care intervin în momentul hotărârii (şi principiile. care au căutat să aibă o viziune strategică sau să-şi facă o plani¬ficare mai strictă a obiectivelor şi conduitei.2 Pregătirea şi adoptarea deciziei A. 2. ceea ce poate răsturna întreaga planificare şi perspectivă asupra obiectivelor.. La alegere. • se definesc în continuare variabilele interne. Tendinţa nu este întâmplătoare. În această situaţie. De cele mai multe ori. capacitatea de a lua decizii trebuie educată în mod conştient. dacă-l sesizăm. prin care sunt descrise influenţele actuale şi cele posibile (viitoare) asupra afacerii. Definiţia cea mai simplă pe care o putem da este: decizia reprezintă soluţia adoptată de un sistem (persoană.. Este vorba despre problema cunoştinţelor (informaţiilor) necesare şi despre problema consensului. grup. mediu sau lung. organizaţie) pentru rezolvarea unei probleme. trebuie să se întocmească un „clasament" prin care acţiunile individuale sunt ordonate în raport cu scopul urmărit şi cu resursele existente. în privinţa vieţii personale. Ei procedează astfel de regulă pentru că e o strategie sim¬plificată şi pentru că fac economie de timp şi evită stresul inevitabil la luarea unei hotă¬râri.3 Modalităţi de luare a deciziilor.

distribuirea sarcinilor specifice angajaţilor. 5. ceea ce înseamnă că de primă importanţă sunt activităţile ce trebuie realizate şi apoi persoanele ce urmează să le îndeplinească. gândesc rapid. eficien¬ţa este în descreştere. Este bine ca în eta¬pele care urmează (organizarea. independenţi. motivaţia extrinsecă este fie pozitivă (atunci când se urmăresc recompensele). Stilul autonom: sunt indivizi orientaţi concret spre activitate. În consecinţă. iar angajaţii pot dezvolta. din observaţiile asupra mersului activităţii se pot corecta unele lucruri din mers. motivarea semnifică tocmai stimularea oamenilor (angajaţi cu structuri de personalitate diferite. în compensaţie. Au un stil de lucru susţinut şi agreează schimbările dar nu le place să fie supravegheaţi. 2. cu trebuinţe şi interese diverse) astfel încât aceştia să-şi îndeplinească sarcinile în mod mulţumitor. cât şi negative (reacţii de aversiune). responsabilitate. responsabilitatea şi răspunderea O problemă esenţială a organizării constă în stabilirea relaţiilor de autoritate. strategii de . motivatorii intrinseci au efecte complementare celor descrise mai sus şi sunt consideraţi ca fiind cei mai indicaţi. nerăbdători. 4. Deosebirea dintre cele două tipuri de factori motivatori se regăseşte în planul efecte¬lor acestora. fie se ating obiectivele într-un timp mai scurt. hotărâţi. se realizează o primă selecţie: se elimină ideile/soluţiile care s-ar pune în aplicare cu costuri mari şi beneficii mici. În acest caz. Sunt: pragmatici. impunânduse prin diverse mijloace coercitive. materiale. pe termen scurt (nu pe termen lung). responsabilitate şi răspundere. tehnologii. în care fiecare să-i exprime ideile. informaţii. Puterea se poate deci lipsi de consimţă¬mântul subordonaţilor. a condiţiilor de muncă. În genere. în mod eficient. Puterea reprezintă capacitatea unui conducător de a controla şi influenţa comportamentul altora fără consimţământul acestora. Autoritatea. atât pentru el însuşi cât şi angajaţii lui. răspundere şi responsabilitate. Motivaţia se manifestă subiectiv prin trăiri emoţionale care pot fi atât pozitive (reacţii de satisfacţie). În schimb. ceea ce ar fi total greşit.. urmând să fie dezvoltate şi precizate cu ajutorul grupului. în situaţiile de stres nu sunt eficienţi. Cea mai cunoscută clasificare a motivelor este elaborată în funcţie de raporturile lor cu activitatea la care se referă: A. Mai mult. După notarea pe hârtie (eventual) a tuturor acestor idei. În sens restrâns.1 Organizarea Organizarea înseamnă (în sens larg) integrarea şi coordonarea tuturor resurselor (umane.2 Motivarea Din perspectiva conducerii organizaţiei. a obiectivelor organizaţiei. le place confruntarea în planul ideilor şi atitudinilor.4 Faza postdecizională După ce s-a luat efectiv decizia. eficienţă. o valoare care mobilizează potenţialul uman. angajaţi) şi dacă mai poate schimba în bine unul sau altul dintre aspecte.În cazul în care echipa de conducere este formată din cel puţin trei persoane.sabotare" a conducătorului. provocare. conform cu calificările şi competenţa fiecăruia. Răspunderea se referă la relaţia dintre angajat şi manager/şef de departament. motivarea şi controlul) managerul să-şi pună perma¬nent întrebarea dacă a luat în considerare toate laturile realităţii din organizaţie (resurse materiale. Motivaţia intrinsecă a muncii. urmează aplicarea ei în practică. Altfel spus. dorinţa de câştig sau de laudă. În această fază a managementului scopul este ca din toţi aceşti factori (care în faza predecizională erau mai mult . organizaţia ar fi total dependentă de oamenii ce o alcătuiesc. a comenzii în execuţie. Principiul de bază al organizării este cel al asigurării desfăşurării activităţii. aceasta semnificând măsura (variabilă) în care o persoană (un grup) acceptă să fie condusă şi influenţată comportamental prin decizii luate de către conducător. • autocontrolul conştient şi permanent al persoanei are un rol important în producerea şi menţinerea unei stări optime a motivaţiei.. motivatorii extrinseci au efecte cantitative (nu calitative). cu personalitate puternică.a. putere. putere. informaţionale) în vederea îndeplinirii. şi sunt mai eficienţi într-o societate săracă decât într-o societate dezvoltată. Atunci când sunt lideri adoptă un stil de conducere autoritar.4. 2. Discută despre: rezultate. 2. Orice motiv se constituie la graniţa dintre subiectivitatea individuală (internă) şi lu¬mea obiectivă (externă). 36 Responsabilitatea se referă la datoria sau obligaţia oricărui angajat de a-şi îndeplini sarcinile sau activităţile ce i-au fost încredinţate. prin care munca nu mai este doar un mijloc de dobândire a unor beneficii şi devine un scop al existenţei omului. oricât de sumare ar fi. ş. precizarea tipurilor de activităţi necesare pentru realizarea diferitelor obiective. Reversul funcţional a autorităţii formale este legitimitatea. 3. se poate organiza o şedinţă de brainstorming. prin utilizarea strictă a recompenselor şi sancţiunilor. stabilirea cadrului de desfăşurare a activităţii. scopuri. tehnologice. de transformare a deciziei în acţiune. gruparea activităţilor într-o succesiune logică de operaţiuni.4.). sau care ar avea şi alte efecte dăunătoare evidente asupra altor aspecte ale afacerii. Stiluri de performanţă 1. 37 . 2. se consideră că o organizaţie este descentralizată atunci când angajaţii pot decide asupra unor probleme din sfera lor de activitate (deci numărul deciziilor adoptate de angajaţi e mai mare decât cele luate la vârf. Astfel. direcţi. Autoritatea înseamnă dreptul unui conducător de a lua hotărâri şi de a solicita subordo¬naţilor să se supună acestora în vederea realizării scopurilor organizaţiei. În schimb. Delegarea puterii şi autorităţii în interiorul organizaţiei implică şi problema centralizării şi descentralizării. Nu trebuie uitat că într-o organizaţie poate exista o mobilitate ridicată a oamenilor şi că este puţin probabil ca nou-veniţii să se comporte întru totul asemănător predecesorilor lor. fie negativă (atunci când se evită sancţiunile). Organizarea implică: 1. organizarea semnifică procesul de implementare a deciziei. stabilirea canalelor de comunicare şi a reţelelor de relaţii dintre angajaţi. B. • motivaţia extrinsecă pozitivă este mai eficientă decât cea extrinsecă negativă. consecinţele pot fi negative. fie îndeplinirea scopurilor e sigură. fiecare membru al organizaţiei fiind obligat să arate superiorului sau modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile. Motivaţia extrinsecă e generată de factori sau stimuli exteriori activităţii (recompense sau sancţiuni) cum ar fi competiţia. evitarea mustrării sau a pedepselor etc.variabile în ecuaţie") să rezulte un întreg armonios şi funcţional. decizie. organizarea constă în stabilirea mijloacelor (instrumente şi strategii de acţiune) pentru atingerea scopurilor propuse. este produsul interacţiunii dintre o stare psihologică internă şi modul de manifestare sau de percepere a activităţii în exterior. mai ales într-o societate mai puţin dezvoltată din punct de vedere economic. În caz contrar. Se aleg două sau trei soluţii mai atrăgătoare (fie au costuri materiale şi psihologice mici. program. astfel încât rezultatele afacerii să se îmbunătăţească. Una dintre cele mai importante probleme ale unui manager este aceea de a realiza un echilibru acceptabil între autoritate. Corelaţia dintre tipurile de motivaţie şi performanţă se realizează astfel: • motivaţia intrinsecă duce la performanţe mai mari şi mai stabile în timp decât motivaţia extrinsecă.

Aici se pot înregistra mai multe pozi¬ţii posibile. logici. Stilul social: sunt indivizi prietenoşi şi înţelegători. Defecte: sunt neatenţi la detalii şi inconsecvenţi.2. b) Control global Spre deosebire de controlul sectorial.tehnice" decât de angajaţi.omul potrivit la locul potrivit"). analiză.au rolul esenţial de influenţare umană directă. contiincioşi şi perseverenţi. ca efect al autorităţii şi poziţiei sale în organizaţie. •. ins¬piraţi. Defecte: au nevoie de planuri concepute de alţii în prealabil şi pierd prea multă energie în relaţiii. 4. În general.5 Tipuri de conducere Dacă se defineşte stilul de conducere ca fiind mecanismul de luare a deciziilor în cadrul unei organizaţii.. rezultatele finale ale acţiunii.4. Discută despre: fapte. de la liderul intransigent (care cere angajaţilor să-şi lase problemele personale la poarta întreprinderii) până la liderul paternalist (care foloseşte interesul faţă de oameni ca pe o monedă de schimb. În suficiente situaţii şi posturile manageriale pot avea titulatura de director. posibilităţi. Sunt: spontani. proces. Dacă totuşi îi consultă pe angajaţi. • calităţile personale ale conducătorului. sensibili. cooperare. Stilul expresiv: sunt indivizi plini de energie şi atractivi. poate face şedinţe în care li se cere angajaţilor părerea despre deciziile importante. de a preveni şi rezolva conflictele de muncă. 5. 2. nerealişti. precum semnarea documentelor. • Competenţa social-umană .. noul ciclu de activitate este corectat pe baza informaţiilor suplimentare care au rezultat din comparaţia realizată. Strategiile de motivare. convieţuire. meticuloşi. sensibilitate. Ei îşi dedică mult timp pentru a-i face pe colegii lor să se simtă bine.angajatul conştiincios") .şi cenzureze tendinţa critică excesivă. de aceea îşi supraveghează şi reacţiile neplăcute. putând influenţa intervalul de control. Atât intervalele mici cât şi cele mari au avantaje şi dezavantaje (intervalele mici facilitează controlul. metode noi. 39 . repetitive şi mai puţin complicate pot fi asociate cu un număr mare de angajaţi pentru un conducător.se referă la calităţile managerului (liderului) în privinţa formării de echipe adecvate (selectarea şi motivarea angajaţilor. provocatori. 3. El se realizează în dublu seas. nevoi. El are în vedere ansam¬blul activităţii. sectorial şi global. Intervalul optim de con¬trol variază între 5 şi 10 persoane aflate în subordinea unui şef de departament. intrinseci.) Rolurile interpersonale reprezintă relaţiile managerului cu ceilalţi. capacităţi. . În practică. (Termenul .3 Controlul Rolul controlului este de a preveni situaţiile critice din viaţa organizaţiei. Modul în care se ia decizia.roluri" se referă aici la atribuţiile managerului şi nu se este folosit aici în sensul din capitolul anterior când era vorba despre managementul timpului. Sunt căutaţi de cei din jur pentru că sunt liniştiti şi receptivi (buni ascultători). Controlul global implică raportarea produ¬selor la resurse şi evaluarea comparativă a rezultatelor unui întreg proces cu proiectul iniţial. participarea la diferite acţiuni ca necesitate socială. în cadrul grupurilor de activitate (liderul este strâns asociat cu activitatea grupului). Au un stil de lucru dinamic şi susţinut. Una din cele mai importante probleme este aceea a intervalului de control (numărul de persoane sau activităţi pe care le poate controla şi coordona eficient un şef de departament). Discută despre: idei. după cum poate să le ceară părerea şi prin sugestii scrise sau prin minisondaje de opine. Discută despre: oameni. Rolul de reprezentare este cel mai de bază şi simplu dintre rolurile manageriale. situaţii care ameninţă întreruperea functionării normale. concepţie. valori.Conducătorul" este cel care are în vedere scopul general al organizaţiei. Pe baza studiilor efectuate asupra a cinci directori generali ai unor organizaţii. el este cel care trebuie să-i găsească timp şi pentru persoanele străine care au probleme de discutat cu conducerea. testare. subiectivi. instituind un pact între .capacitatea liderului de a întreţine o atmosferă colegială. dovezi. • Competenţa organizatorică .care poate fi abordată în mai multe sensuri: • Competenţa profesională . •„Managerii" sunt prezenţi la nivelul intermediar. a) Control sectorial. 4. • gradul de instruire şi experienţă al angajaţilor – angajaţii cu experienţă şi calificare mai ridicate nu au nevoie de control permanent. Competenţa . dar complică ierarhia organizaţională şi invers pentru cele mari). Uneori.1 Manager sau lider •. şi de etapă Se referă la menţinerea condiţiilor de activitate optimă. sau poate avea un grup restrâns de consilieri. pentru care ambiţia nu este importantă. Felul în care liderul priveşte obiectivele grupului. se implică putemic în situaţii instabile. în condiţiile în care activităţile de rutină. până la liderul centrat necondiţionat pe om. Ca urmare a controlului realizat. prevăzători. lasă celorlalţi iniţiativa pentru că sunt preocupaţi de cooperare şi de relaţiile interumane. sau se pot realiza diverse combinaţii între cele două tipuri de factori. valoare. şeful înţelegător" şi . emoţionabili. capacitatea acestuia de a realiza controlul în chip neobişnuit sau printr-un efort sporit.. Inside Our Strange World of Organisations) va clasifica activităţile esenţiale ale managerilor de vârf. Stilul analitic: sunt indivizi interiorizaţi de regulă. Atitudinea faţă de angajat se poate înscrie într-o gamă diversă de posibilităţi. par aroganţi. Mintz¬berg(Henry Mintzberg. este de nivel strategic.. 2. deci numărul trebuie adaptat pentru fiecare situaţie în parte. 2. adesea conducătorul este vizibil drept preşedinte sau director general într-o organizaţie. proceduri. greu de înteles. de la liderul care se identifică total cu scopurile organizaţiei până la cel care foloseşte organizaţia şi resursele sale ca pe un vehicul pentru realizarea inte¬reselor proprii. formarea unei structuri în care să fie plasat . După cum s-a văzut în capitolele anterioare. 2. şi trebuie sş fie stabilit ţinând cont de: • tipul de activitate. se poate spune că stilul de conducere are următoarele dimensiuni : 38 1..se referă strict la competenţa managerului (liderului) în domeniul de specialitate. El este implicat în situaţiile cu caracter ceremonial. 1. din cauza seriozităţii excesive şi a lipsei de umor. motivaţie. Managerul este un simbol şi reprezintă organizaţia la nivel oficial.gândesc cu voce tare". acestea pot fi extrinseci. egocentrici. Liderul poate să ia deciziile de unul singur.Liderii" . plini de idei.5. precum şi legăturile cu exteriorul.. înnoiri. 3. Munca managerului poate fi corect prezentată în termeni de roluri variate asociate postului. raţionali.şi în fine.. Sunt: sistematici. Recomandări: să. ei se ocupă mai mult de gestionarea structurilor organizaţiei şi de amănuntele .. dar ezitanţi în relaţii şi circumspecţi. Sunt: inventivi.

liderul poate avea o competenţă profesională scăzută în domeniul respectiv. specifice 2. Liderul e mai curând un mediator-organizator al grupului de muncă şi al procesului de discuţie/decizie. 3. 2. se va dezvolta comunicarea neoficială Între angajaţi. în baza autorităţii.managerul transmite informaţii către exterior (prin rolul de legătură) şi spre interior (în baza rolului de lider). deşi nu de puţine ori unii dintre ei au interese opuse colegilor lor. timp. a) Stilul autoritar este cel în care angajaţii nu sunt consultaţi aproape în nici o privinţă la luarea hotărârilor. 2.managerul planifică schimbarea atunci când e cazul prin exploatarea ocaziilor sau prin rezolvarea problemelor şi acţionează în sensul amelio¬rării situaţiei deja existente. în baza autorităţii. pentru a împăca părţile adverse. Rolul de negociator . Este un lider raţional. Acest stil de conducere poate funcţiona pe o organigramă clară cu poziţii. stilul de conducere democratic şi stilul de conducere permisiv(Adrian Neculau.fiecare membru al echipei. 4. Se folosesc motivatorii intrinseci. 2. Se situează la o oarecare distanţă de colectiv. Liderul are rol de reprezentare în exterior a organizaţiei şi de simbol al organizaţiei pe plan intern. Rolul antreprenorial . iar cei care greşesc sunt ajutaţi de ceilalţi angajaţi să se corecteze.6 Baza managementului afacerilor Conducerea este un proces dificil. El se mărginşte în a furniza materialele informative angajaţilor şi a anunţa momentulde început şi de sfârşit al unei sarcini(ciclu productiv).. El decide asupra programului de lucru şi autorizează hotărârile subordonaţilor înainte de aplicare. echipa este cea care ia decizia. Stilul autoritar-opresiv este cel în care cuvântul cheie este supunerea. coord. guvern. 2. angajaţii fiind mai prietenoşi şi mai orientaţi spre grup. atunci când liderul autoritar părăseşte locul de muncă.merg de la sine". Sunt folosiţi motivatorii de ambele categorii (extrinseci şi intrinseci). fie că are de-a face cu publicul larg (furnizori. presă). În schimb. Pierre de Visscher. modalităţi de reali¬zare a sarcinilor. În domeniile în 41 . Foloseşte motivatorii extrinseci. • satisfacţia angajaţilor este mai ridicată în cazul stilului democratic. • eficienţa stilului autoritar se menţine numai dacă e completată cu un control sever. 1. este inflexibil în legătură cu programul şi cu alte detalii. Pentru a fi mai operantă. 3. Comunicarea managerială se desfăşoară tot de sus în jos. În virtutea autorităţii pe care o are. sistem de sancţiuni şi recompense foarte clar. Liderul e înconju¬rat de un cerc de şefi de departament obedienţi. poziţiei şi accesului la informaţii al managerului. deşi au legătură cu aceasta. tip şedinţă).presupune participarea la activităţile de negociere cu alţi indivizi sau organizaţii. 2. iar între angajaţi nu poate fi stabilit un profil clar al comunicării (depinde exclusiv de sociabilitatea acestora). care însă nu pune accentul pe coeziunea grupului de angajaţi.2. c) Stilul permisiv este cel în care predomină rutina. Rolul de îndepărtare a tensiunilor .managerul caută şi primeşte informaţii (oficiale sau neoficiale.. 3. Este stilul de comunicare managerială cel mai gene¬ros. de fapt. iar activităţile . În acest caz. Rolul de monitorizare . din surse externe sau interne) în baza cărora el apreciază modul de funcţionare a organizaţiei şi starea mediului în care îşi desfăşoară activitatea. liderii care au avut un stil de conducere democratic sau autoritar au obţinut o productivitate bună de la angajaţi. se înregistrează conflicte în colectivul de lucru şi un stres mai pronunţat (agresivitate ascunsă). 4. pe când liderii cu stil permisiv au obţinut o productivitate slabă. Informaţia poate să fie obiectivă sau să se refere la judecăţi de valoare. Comunicarea managerială are loc numai pe verticală. Rolul de diseminator . Rolul de lider se numără printre cele mai importante şi se regăseşte la toate nive¬lurile activităţilor manageriale. oameni). lucrul încetează. consultările cu membrii grupului de muncă sunt periodice 40 (deşi sunt numai consultări oficiale. 3. ceea ce nu s-a întamplat cu grupurile experimentale conduse democratic sau laissez-faire. iar în cazul în care li se dă o sarcină nu sunt întrebaţi cu cine ar dori să lucreze. Fluxul comunicării manageriale are şi sensul de jos în sus iar angajaţii participă parţial la decizie. iar dacă li se dă o sarcină li se permite să-şi aleagă colaboratorii.managerul reacţionează dacă apar situaţii nedorite sau evenimente neprevăzute. . managerul este responsabil pentru selecţionarea angajaţilor. funcţia de conducere se îmbină cu funcţia de execuţie. pentru motivarea şi îndrumarea lor. Rolurile decizionale presupun adoptarea unor hotărâri strategice pentru organizaţie. New Patterns of Management): 1. clienţi. nu într-un mod clar. deci se vor stabili relaţii separate conducător . de sus în jos. iar autoritatea se deleagă într-un mod cunoscut de către angajaţi. Stilul democrat-consultativ are ca termen cheie relaţiile umane. angajaţii nu sunt consultaţi dar nici nu se iau hotărâri importante. Stilul permisiv (laissez faire). accesului la informaţii şi responsabilităţii alocării resurselor. Acest tip de lider se implică extrem de mult în activitate şi de aceea nu deleagă autoritatea. această caracteristică se completează cu faptul că îi priveşte pe angajaţi ca pe nişte instrumente. Stilul democrat-participativ are ca termen cheie ataşamentul faţă de organizaţie. Managerului îi revine sarcina delicată de a face ca angajaţii să dea tot ce au mai bun în activitatea lor.2 Comunicarea managerială şi tipurile de conducere O clasificare cu patru componente a fost realizată de Rensis Likert(Rensis Likert. şi aplică sancţiuni dure (cum ar fi concedierea). • pe termen scurt. Predomină relaţiile şi comunicarea neoficială. O parte importantă din acti¬vitatea managerului este stabilirea de legături între organizaţie şi exterior. materiale.5. Stilul autoritar-obiectiv este cel în care cuvântul-cheie este competenţa.managerul hotărăşte unde este nevoie de efort suplimentar şi în ce mod vor fi distribuite resursele (bani. fie că este vorba despre consiliul de directori sau alţi superiori. 1. liderul intervine când apar conflicte.3 Eficienţa şi tipul de conducere Cea mai simplă clasificare a stilurilor de conducere are trei componente: stilul de conducere autoritar. Rolul de legătură presupune relaţiile managerului cu indivizi sau grupuri care nu fac parte din organizaţie.Dinamica grupurilor-texte de bază).managerul este persoana recunoscută în cazul transmiterii de informaţii către exterior. ce are ca termen cheie structura prestabilită. b) Stilul democratic este cel în care angajaţii sunt consultaţi în luarea hotărârilor. în problemele care o pri¬vesc. în mod arbitrar. Autoritatea se deleagă adesea. dar nu mai există atmosfera de ostilitate din cazul anterior. tipologia lui Likert ar putea fi completată şi cu: 5. Rolul de alocare a resurselor . credibilităţii. cu rolul de .sabotare" a şefului autoritar. însă comunicarea în acest caz se poate transforma în handicap pentru colectiv (pierderea de timp în discuţii inutile). Rolul de purtător de cuvânt . Rolurile informaţionale sunt legate de rolurile interpersonale ale managerului.. Liderul nu are disponibilitate pentru relaţii personale. Comunicarea managerială este predominant de jos în sus şi intermitentă. mai ales atunci când intervine şi problema angajaţilor sau a grupurilor de angajaţi. Un experiment sociologic a realizat o evaluare a celor trei tipuri de stiluri. • în cazul stilului de conducere autoritar. el priveşte rezultatele în mod obiectiv şi organizează cu precizie procesul de producţie.5.

a. Una din resursele materiale importante este spaţiul în care se desfăşoară activitatea. • Existenţa tehnologiilor avansate de informare (calculatoare cu Internet sau reţea de Intranet) în acest fel comunicarea între angajaţi se desfăşoară mai mult în scris (informaţia nu va mai fi denaturată). şi există un director admenistrativ care se ocupă de această parte a afacerii. „Liderul înnăscut".reţetă unică" e greşită.într-adevăr. dar totuşi nu depinde totul de el: mai intervine şi personalitatea angajaţilor sau factorii exteriori. Totuşi. În concluzie. cu cele mai diverse surse (angajaţi care nu sunt factori de decizie). sursă suplimentară de stres. birourile celor care colaborează în mod constant să fie alăturate). . Prin urmare. Această problemă se elimină prin scurtarea timpului de rezolvare a sarcinilor (dacă se constată că este prea lung).Accesul angajaţilor la informaţiile de care au nevoie ca să-şi rezolve sarcinile (de exemplu cei care au o activitate . Managerul trebuie să înţeleagă şi să creeze condiţii (de exemplu. zvonurile se propagă în mod infor¬mal. Pentru aceste cazuri trebuie să se gasească strategii eficiente de motivare astfel încât sarcina de lucru să nu mai fie privită ca o obligaţie. momentele de anemozitate apar destul de des. Cu cele mai diverse subiecte (salarizarea. 43 .2 Managementul resurselor informaţionale Informaţia este o resursă foarte importantă pentru organizaţie.a ) 3. la fel cu talentul de artist plastic sau de solist de operă. Ele pot dăuna atât activităţii din interior (creşte stresul angajaţilor atunci când circulă multe zvonuri) cât şi activităţii din exterior în măsura în care se propagă în exte¬rior unele zvonuri care pot afecta imaginea produselor sau organezaţiei însăşi).de birou" să aibă conexiune la Internet).6. Prin urmare. cursuri pentru permisul european de conducere a compu¬terului). când s-a discutat despre centralizare/descentralizare. Reuşita afacerii depinde mult de condiţiile şi organizarea acestui spaţiu. cum sunt(Donelson Forsith.talentul de a conduce" este obţinut prin învăţare.Accesul angajaţilor la informaţie într-un sens mai profund: aspectele din toate pro¬fesiile se schimbă în ritm alert. tot vor interveni unele blocaje. Soluţia de mijloc este ad¬ministrarea compartimentului respectiv de către o persoană bine pregatită. Oricât de bine ar fi proiectate canalele de co¬municare şi de performante tehnologiile. şefului direct). Deşi nu pot fi eliminate total.Group Dynamics): 1. De asemenea. liderii care urmează acest model fie sunt înlăturaţi. Spaţiul de lucru trebuie: • să fie suficient pentru mărimea organizaţiei (să nu existe angajat fără un spaţiu propriu în care să lucreze) • să ofere condiţii de comfort şi igienă pentru activitate • să permită comunicarea şi lucrul în echipă • să încurajeze menţinerea personalului şi perfecţionarea profesională • să reflecte valorile promovate de organizaţie 2. depinde de capacitatea managerului şi a şefilor de departamente. idei greşite. pericolul distribuirii greşite a resurselor din cauza subiectivităţii.. 4. O astfel de atitudine va contribui la creşterea eficienţei atât prin faptul că angajaţii vor fi mai bine pregătiţi.de birou" pot fi tentaţi de Internet şi recurg la subterfugii pentru a consulta informaţii de interes personal. cercetările arată că de fapt .. pentru că nu este vorba de aspecte materiale. în acest ultim caz angajaţii cunosc regulile şi modul de distribuire a resurse¬lor şi au o mai mare independenţă în această privinţă.formulă ideală a conducerii".1 Managementul resurselor material şi tehnologice Administrarea resurselor materiale are două extreme: una în care managerul general controlează aproape în totalitate modul şi persoanele către care se împart resursele ma¬teriale ale organezaţiei..care activitatea are un ritm intens. Se poate pierde timp datorită discuţiilor informale ale angajaţilor . un orar de lucru modificat sau flexibil) pentru că angajaţii să urmeze anumite cursuri de perfecţionare (de exemplu. astfel încât să nu existe suprapuneri de doi angajaţi la un calculator.6. avantajele şi dezavantajele sunt aceleaşi cu cele prezentate în capitolul anterior. Există o . Problemele care apar în privinţa informaţiei sunt inevitabile aproape. fax ş.o altă idee este aceea că există un „talent" de conducător. sau prin stabilirea clară a responsabilităţilor pentru fiecare.. este bine ca angajaţii să aibă orice alte materiale scrise de care ar avea ne¬voie pentru a lucra repede şi bine (în acest fel. sarcinile de serviciu vor fi îndeplinite superficial şi în grabă.. În legătură cu aceste două extreme. zvonurile pot fi reduse prin: • Informarea promptă şi corectă a angajaţilor asupra hotărârilor luate şi a modului de îndeplinire fie prin şedinte. deci este nevoie de perfecţionare profesională conti¬nuă. onestă.conducerea este un proces reciproc prin care indivizilor li se permite să influenţeze şi să motiveze pe ceilalţi pentru promovarea scopurilor individuale şi de grup" (Donelson Forsyth). determinarea angajaţilor la supunere indiferent prin ce mijloace. deci credinţă că există o . Cele mai frecvente aspecte negative sunt: 1. Unii angajaţi cu sarcini . În privinţa conducerii s-au acumulat în timp.). 2. se elimină „timpii morţi" de căutare a informaţiilor la alţi colegi sau întrebările puse şefului direct).Proiectarea canalelor de comunicare în interiorul organizaţiei în aşa fel încât tim¬pul pierdut pentru stabilirea legăturilor între angajaţi să fie cât mai scurt (de exemplu. decizii în curs de adoptare. 2. 3. politica viitoare a organizaţiei. Pentru organizaţiile de mărime medie şi mare stabilirea unei reţele Intranet rezolvă multe din¬tre problemele de comunicare. Atunci când managerul are control absolut şi arbitrar asupra resurselor câştigă siguran¬ţa că ele nu se vor pierde şi vor merge spre persoanele cele mai indicate să le folosească. 3. este bine ca fiecare angajat să ştie precis cu ce se ocupă fiecare dintre colegii lui (să ştie cu cine lucrează atunci când e vorba de sarcini colective) şi cui pune întrebări dacă are neclarităţi (de obicei. De ase¬menea.acest fenomen se înregistrează mai mult în organizaţiile mici şi mai puţin dotate cu tehnica informaţională modernă despre care s-a discutat mai sus. risipă sau chiar furt). problemele concrete pe care managerul trebuie să le rezolve sunt: 42 1. însă.A conduce înseamnă a controla".Dotarea birourilor cu tehnologia de care este nevoie pentru a receptiona şi transmite informaţia (de exemplu. „Conducerea este răspunsul" universal în orice situaţie . Dezavantajele sunt: încărcarea programului managerului general. obligarea. Depinde de intuiţia şi prezenta de spirit a managerului general şi a managerilor de nivel mediu să le rezolve. de multe ore un lider capabil poate schimba în bine soarta unui grup. telefoane. palpabile. fie prin circulare (împărţirea unor materiale scrise cu rol de informare despre hotărârile luate).. ş.unii lideri cred că a conduce presupune neapărat manipularea. La cealaltă extremă. 2. care să prezinte rapoarte periodice managerului general... Situaţiile şi afacerile diferă mult între ele. 4. De asemenea. iar cealaltă este cea în care managerul nu doreşte să controleze modul de distribuire al resurselor. fiind amplificate şi îmbogăţite cu amănunte false pe măsura ce circulă. Dacă totuşi colectivul rămâne unul funcţio¬nal. cât şi prin faptul că ei vor fi mai motivaţi să lucreze bine. fie au pierderi financiare şi organizaţia nu se dezvoltă. Acestea se distribuie prin compartimente speciali¬zate. 2. calculatoare în număr suficient. lipsa de control poate să ducă la apariţia de situaţii problemă (neaproviziona¬rea la timp a anumitor compartimente.Zvonurile care se propagă în organizaţie.

dar e prea serios şi uneori e depresiv. Roluri în echipă 1. funcţia lui este de a fi o persoană de le¬gătură între grup şi exterior. . pentru ca ei să trateze sarcinile primite cu mai multă răspundere.. cu psihologia managerului. timpul angajaţilor va avea de suferit). cu permanentă teamă că lucrurile vor sfârşi rău.4 Managementul timpului Timpul devine în ultima perioadă una din cele mai importante resurse pentru angajaţi şi mai ales pentru manageri. 4. un perfecţionist care analizează fiecare detaliu. dacă va cumpăra pentru secretare calculatoare second-hand care merg încet sau se defectează. care simte modul în care fluctuează emoţiile în interiorul grupului. • Să existe o comunicare autentică cu angajaţii pentru ca managerul să fie înţeles. după cum se vede.. . Este liantul grupului dar nu este cel mai incisiv dintre membri. după cum se va vedea în continuare). Ia deciziile după ce ascultă toate punctele de vedere. şi să asigure şi întreţinerea lor (de exemplu.. • Managerul trebuie să arate că ţine la relaţia cu angajaţii şi că doreşte să rezolve diferenţele de de vederi. Una din metode în această privinţă este să li se ceară să completeze un tabel cu trei rubrici cu titlul: . atunci când ei participă la stabilirea cerinţelor şi criteriilor după care se masoară ceea ce au lucrat. Una din condiţii1e delegării o reprezintă realizarea acordului câştig/câştig cu angajaţii(Stephen Covey. se simt responsabili şi „obligaţi" pentru atingerea rezultatelor dorite.de continuat". Organizatorul: reuneşte toate scopurile (spirit de sinteză). Este un bun negociator. E ferm şi demn de încredere dar dur şi lipsit de subtilitate. În consecinţă. 5. • Managerul trebuie să fie deschis la nou şi să fie dispus să-şi schimbe părerea dacă i se aduc argumente. o latură pozitivă şi o latură negativă. 8.6.. e) Se arată consecinţele: cele pozitive (motivatori extrinseci pozitivi) şi negative (motivatori extrinseci negativi). Inspiratorul: este cel care lansează idei originale. în ce puncte pot să-şi manifeste iniţiativa. unelte. colaboratori. de aceea gestionarea lui devine un punct important pentru dezvoltarea unei afaceri profitabile. Are nevoie de structuri stabile şi uneori e inflexibil. Finalizatorul: este un individ echilibrat şi cu sensul ordinii.de iniţiat". eficient şi sistematic.de eliminat". Se stabileşte ce nu au voie să facă.pe când. 3. d) Se arată responsabilităţile fiecăruia. c) Se indică materialele disponibile: bani. . Pentru a avea siguranţa că timpul angajaţilor e folosit aşa cum e mai bine. 44 . Un alt defect: critică prea mult pe ceilalţi.. b) Se stabileşte calea pe care se merge: principiile. • Dialogul cu angajaţii să înceapă de la un punct comun de referinţă asupra căruia ambele părţi sunt în dezacord. şi în cadrul echipei de lucru există anumite roluri între care este bine să existe un echilibru. discuţiile informale nu pot fi eliminate complet şi nici nu ar fi folositor pentru organizaţie (căci toate discuţiile informale constituie un factor de motivare şi de eliminare a stresului. E emoţional. scoate grupul din impas atunci când e nevoie de soluţii creative. şi să aibă aceleaşi scopuri pe termen lung ca şi organizaţia.6. Împarte sarcinile şi le coordonează. Evaluatorul: este spiritul cel mai obiectiv din echipă (judecata sa e rareori greşită). maşini. dar din cauza numărului mare de relaţii este inconsecvent. E ocupat cu probleme esenţiale şi în consecinţă neglijent în detalii. E ultrasensibil şi impulsiv. Este disciplinat şi consecvent. şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor la termen şi în standardul prevăzut. O problemă constantă a managementului afacerilor o reprezintă delegarea autorităţii. Pentru a scoate în evidenţă partea pozitivă trebuie ca managerul să dea dovadă de tact şi de simţul echilibrului. funcţia lui principală e de a forma îndemânarea celorlalţi (de a fi instructor neoficial). altfel iniţiativa şi interesul oamenilor vor scă¬dea din comoditate .Resurse umane" se referă doar la capacităţile şi competenţele profesionale ale angaja¬ţilor. Etica liderului eficient sau conducerea bazata pe principii): a) Se precizează rezultatele aşteptate: se precizează cantitatea şi calitatea. Comportamente • Argumentele şi punctele de vedere ale angajaţilor să fie ascultate efectiv. este bine să se solicite un feed-back. impulsiv şi nerăbdător. angajaţii nu trebuie să fie supraaglomeraţi cu sarcini numai pentru a evita ca ei să nu-şi consulte prea des casuţa poştală electronică. Defecte: uneori e .. dar foarte competitiv. Defecte: este agresiv în comunicare (îi place să provoace pe alţii) şi este excesiv de suspicios. Are calităţi de mediator în cazul unor divergenţe sau conflicte. Are un comportament necompetitiv dar promovează armonia şi unitatea.pisălog" şi afectează moralul grupului.Toate aspectele care privesc informaţia au. Pregătirea împuternicirii trebuie să înceapă. materii prime. Este creativ şi inteligent. trebuie ca managerii să respecte următoarele reguli: • să asigure angajaţilor instrumentele şi tehnologiile de care au nevoie. cu cel mai mare număr de prieteni în interior şi în exteriorul grupului. De asemenea. Proiectantul: iese în evidenţă prin energie. Se explică legăturile între ele şi modul în care pot fi la dispoziţia angaja¬ţilor. Are o inteligenţă medie şi nu excelează în nici un domeniu. În grup. 45 . 2. acestea din urmă trebuie să fie suficient de flexibile pentru ca angajaţii să fie în pas cu realitatea. cu un coeficient ridicat de inteligenţă. 7. Reprezintă un contrabalans faţă de impulsivitatea proiectantului şi inspiratorului dar şi faţă de răceala organizato¬rului.3 Managementul grupului de lucru Anumite atitudini şi comportamente sunt indispensabile pentru îmbunătăţirea comunicării cu angajaţii: Atitudini • Angajaţii trebuie să fie trataţi ca persoane echilibrate şi demne de încredere. echili¬brat. precum şi la organizarea lor într-o structură de autoritate clară. care stimulează idei şi perspective noi. modul de acţiune pe care trebuie să le adopte angajaţii. 2. Colegul: e cel mai sensibil membru al echipei. 2. datelelimită. De exemplu.Grupul de lucru" se referă însă la relaţiile interumane ale angajaţilor. Starea ideală de lucruri este aceea în care angajaţii îşi pot întreţine corespondenţa personală fără să neglijeze totuşi ceea ce au de făcut. după cum se vede din cele de mai jos. Conducătorul: este un lider capabil dar nu în mod necesar liderul echipei. Aceasta nu trebuie făcută fără a pregăti condiţiile în care angajaţii să poată avea rezultatele aşteptate. 6. ce procedee ar fi bine să nu adopte pentru că experienţa altora a demonstrat că nu sunt bune. date etc. Informatorul: este cel mai agreat din grup. Principiile trebuie să fie mai importante decât pro¬cedeele. Odată stabilită o comunicare reală cu angajaţii. care să reacţioneze la unison în cazul situaţiilor dificile. Este mai mult critic decât creator. sesizează toate punctele de discontinuitate în activitatea grupului. bugetul şi orarul. Are capaci¬tatea de a asimila şi interpreta literatura folositoare pentru grup. Individ disciplinat. atât la cele oficiale cât şi la cele neo¬ficiale. Este un spirit negativist. Angajaţii trebuie să se constituie într-o echipă sudată. E un analist rece şi lipsit de entuziasm.

urgenţe" este mare. Managerul este veriga de legătura între organizaţie şi mediul extern şi are rolul de simbol al organizaţiei. 2... Comunicarea spre exterior are aşadar o amprentă strategică mai pronunţată.patru cadrane" care poate fi folosit cu succes(Stephen Covey . . Menţinerea priorităţilor: activităţile stabilite trebuie realizate chiar dacă presiunea exercitată de .a. produsele/serviciile vor fi puţine la număr şi profitul afacerii va fi scăzut). • dezvoltare personală. care construită în mod inteligent. aproape toate organizaţiile recurg la construirea unei politici de comunicare care să contribuie la menţinerea bunei reputaţii.întărirea legăturilor informale cu angajaţii ş.• atunci când împart sarcini angajaţilor. • să evite timpii morţi între ciclurile de producţie (există multe afaceri în care între două contracte angajaţii . În capitolul doi s-a vorbit despre variabilele externe şi despre faptul că organizaţia nu le poate influenţa în nici un fel. Impactul consecinţelor negative ale fenomenelor din exterior poate fi mult redus printr-o comunicare eficientă şi printr-un capital de imagine pozitivă. Un departa¬ment de relaţii publice este neapărat necesar pentru organizaţiile mari. întrebare pe care unii manageri contemporani încă o mai pun. 4. şi este important ca valorile transmise prin comunicarea în interior să fie aceleaşi cu cele promovate în exte¬rior. să le acorde şi un timp rezonabil pentru îndeplinirea lor (dacă timpul e prea scurt. poate aduce multe foloase în plan practic. Iată un model al timpului cu . Organizarea timpului angajaţilor se poate rezolva cu succes cu condiţia ca managerul să aibă putere de observaţie şi să aibă şi flexibilitate ca să poată adapta din mers timpul la competenţa şi posibilităţile angajaţilor.se va umple" cu activităţi din sectoarele I şi III şi din nou sectorul II va fi neglijat.. altfel agenda . constituită la intersecţia dintre organizaţie şi mediu. Există trei tipuri de comunicare spre exterior (Annie Bartoli): • Operaţională..vegetează" sau pur şi simplu nu mai vin la serviciu). iar dacă timpul e prea lung.a. care constă în construirea sau extinderea unei reţele de comunicare • De promovare (publicitate. de criză.) 2. Construirea imaginii începe cu comunicarea cu proprii angajaţi. realizată între membrii organizaţiei cu interlocutori din exteriorul organizaţiei • Strategică. el trebuie să comunice eficient şi să găsească un numitor comun. O altă problemă. • soţ/tată. iar pentru afacerile de mici dimensiuni este necesară consultanţa periodică oferită de o firmă de relaţii publice cu experienţă. Este folositoare în acest sens revederea activită¬ţilor la începutul zilei (cu identificarea activităţilor pe sectoare.. Cu aceste argumente se răspunde la întrebarea . fie să aibă un director de comunicare/ imagine care să-l consilieze în privinţa apariţiilor publice.Imaginea" este deja o componentă care se află la graniţa dintre interior şi exterior. • manager-producţie. După cum se va vedea mai jos.declaraţii de principii" personale (care poate să se refere la lucrurile cele mai importante din viaţă.La ce este bun un departament de relaţii publice?". • preşedinte în consiliul de administraţie.. Managerii au de rezolvat mai multe sarcini care par urgente şi mulţi acţionează. recomandabile sunt agendele de tip . astfel încât să nu se piardă timp în sectoarele neimportante) 6. la realizările care se doresc în plan personal şi de afaceri ş. în sensul că trebuie plasate mai întâi activităţile de sector II pe care managerul şi le propune. angajaţii sunt şi ei purtători de mesaje şi de imagine pentru organizaţie. mai grea..o singură voce".Managementul timpului sau cum ne stabilim prioritatile) : I Importante Urgent • crize • probleme presante • proiecte cu scadenţe apropiate • întâlniri • pregătiri de evenimente II Mai puţin urgent 3.presaţi de timp" fără a se întreba cum 1-ar putea organza mai bine.).Identificarea „rolurilor" (se recomandă să nu fie mai mult de şapte roluri): de exemplu.Stabilirea unei viziuni şi a unei . care se ridică în faţa managerilor este organizarea propriului timp.. principalul purtător de imagine al organizaţiei este managerul. dar care pot promova valori diferite. • manager-personal. Este o resursă strategică a organizaţiei. relaţii publice) • pregătire • prevenire • evaluări • planificare • cunoaştere (studiu) • crearea unor relaţii • stimulare pentru angajaţi • delegare de autoritate • recreere autentică IV • unele apeluri telefonice • convorbiri prea lungi • persoane străine care solicită atenţia managerului în mod exagerat. pentru un director de producţie rolurile ar putea fi: • manager-produse noi. El are un rol deosebit în cazul relaţiilor cu organizaţii similare. Însă pentru publicul din exterior de care depinde supravieţuirea afacerii într-un mediu cu concurenţă intensă. În cazul comunicării în interior. Alegerea unor obiective de sector II pentru fiecare rol (de exemplu. creşte stresul şi scade randamentul. În legătură cu agendele folosite.evadare" III Lipsite de importanţă • întreruperi (telefoane) • corespondenţă fără importanţă • rapoarte de amănunt • unele şedinte • oaspeţi ocazionali • activităţi mărunte de rutină Algoritm pentru un management eficient al timpului 1. pentru rolul de manager personal . Managerul poate alege fie să studieze şi să deprindă singur aspectele de comunicare şi de comportament.T" care au în stânga planificarea orară şi în dreapta un sumar de activităţi care trebuie respectat. În interior şi în exterior.5 Managementul imaginii Subcapitolele anterioare s-au referit la componentele „interne" ale afacerii.. aceste intervale între contracte pot fi folosite pentru (de exemplu) a trimite angajaţii la cursuri de perfecţionare profesională şi a rezolva unele probleme auxiliare ale organizaţiei. 5. dimensiunea spontană e mai pronunţată. • activităţi de . şi pentru un efect concertat este important să fie respectat principiul . Crearea unui cadru de decizie pentru săptămâna în curs: aici agenda are rolul cel mai important. să se antreneze pentru acest rol de reprezentare şi pentru situaţiile neobişnuite. de aceea trebuie să aplice o politică de comunicare stabilită în prealabil. Evaluarea: experienţa unei săptămâni trebuie transformată în fundamentul efi¬cienţei sporite a săptămânii care urmează.. 46 47 ..6.

Acest lucru presupune însă. eficienţa este: a) randamentul utilizării energiei b) măsura în care o activitate satisface o funcţie c) raportul dintre rezultate şi costuri 2. . evoluţiei situaţiei locurilor de muncă. Pentru luarea unei hotărâri corecte trebuie: a) formulate soluţiile alternative b) folosită subiectivitatea managerului c) completat tabelul avantaje-dezavantaje d) aplicată prima soluţie care apare 8.. în general cu persoanele care sunt considerate a fi influente....i amelioreze imaginea de ansamblu sau pur şi simplu vrea să se facă cunoscută şi să. contractanţi. să creadă (este vorba despre coerenţa dintre discursul pe care îl afişează şi acţiunile sale concrete) şi să vrea (adică să simtă nevoia să vorbească despre organizaţie....... cu partenerii externi ai acesteia: clienţi. dinspre organizaţie către mediul exterior al acesteia. ci organizaţia însăşi. Ea da informaţii despre produsele sau serviciile pe care le oferă. directori ai altor organizaţii.. cel mai adesea ig¬norată. evoluţiei suporturilor tehnice.Comunicarea operaţională se referă la faptul că mare parte dintre salariaţi întreţin relaţii profesionale cu persoane din afara organizaţiei. autorităţi publice. Identificaţi într-o organizaţie oarecare: a) doi factori motivatori extrinseci b) doi factori motivatori intrinseci 49 . Organizaţia încearcă să reziste în mediul extern. ...luarea 4. Asociaţi corect perechile de termeni cu mentalitatea corespunzătoare: a)câştig/pierdere A. adversarul pierde" 48 După diagnoză (formularea problemei) urmează. organizatie) pentru rezolvarea unei probleme d) nici un manager nu poate afirma ca detine toate informatiile necesare luarii unei hotarari 9. Comunicarea strategică îmbracă două forme de bază: dezvoltarea de relaţii de comunicare cu exteriorul şi previzionarea evoluţiei şi schimbărilor care se pot produce în exterior şi care pot afecta activitatea acesteia.. Ce este prognoza? a) formularea problemei b) luarea deciziei c) organizarea condiţiilor de lucru d) proiectarea evoluţiei probabile în viitor 5... Exerciţii 1.. Aceste schimburi sunt vitale pentru activitatea pe termen scurt a organizaţiei... Cea mai eficientă şi cea mai ieftină formă de promovare este însă. în condiţii de concurenţă... prin construirea de relaţii bune cu actorii cheie ai acestuia: autorităţile locale.. Luarea hotărârii face parte din faza: a) decizională b) predecizională c) postdecizională 7. . fiecare vehiculează o anumită imagine şi anumite mesaje din partea organizaţiei şi primeşte informaţii pe care le retransmite în interiorul organizaţiei.. Ideea este că fiecare angajat îşi poate asuma fără probleme rolul de comunicator extern. mesajul sau fiind centrat pe seriozitatea.. cu ocazia tuturor contactelor cu mediul extern. ele sunt create în ideea că se pot dovedi utile în cazul unei crize sau a altui eveniment neaşteptat.. încearcă să.. acestea nu sunt cu adevărat indispensabile.şi . Într-o organizaţie. Ce înseamnă . a fi proactiv"? a) a da vina pe alţii b) a fi exagerat de activ c) a căuta soluţii de rezolvare înainte să apară probleme grave 3.... În această situaţie.. Fiecare dintre aceşti angajaţi este deci. O atenţie deosebită este acordată activităţilor concurenţei. ceea ce trimite la ideea de motivaţie)... obligat să comunice. fie acestea personale sau profesionale.. ca salariatul să ştie (ceea ce ţine de eficienţa comunicării interne). nu mai sunt membrii organizaţiei cei care întreţin legătura cu exteriorul. grup. Cu toate acestea. Comunicarea cu rol de promovare se desfăşoară unilateral. La momentul iniţierii acestor reţele de comunicare... Observarea atentă a mediului extern şi previzionarea evoluţiei acestuia se realizează prin intermediul unor anumiţi membri ai organizaţiei care captează toate informaţiile considerate strategice. Selectionaţi operaţiunile pe care le implică organizarea ca funcţie a conducerii organizaţiilor: a) specificarea tipurilor de activităţi necesare pentru realizarea obiectivelor b) realizarea unui algoritm al activităţilor c) distribuirea sarcinilor către angajaţi d) stabilirea sarcinilor de lucru 11.... Adevărat sau fals? a) deciziile reprezinta momente curente ale vietii b) decizia este precedata de motivare §i de control c) decizia reprezinta solutia adoptata de un sistem (persoana....să moară şi capra vecinului" b)pierdere/pierdere B.... în calitate de reprezentant neoficial.i promoveze valorile. Responsabilitatea în organizaţii semnifică: a) natura relaţiei dintre subordonat şi conducător b) datoria îndeplinirii sarcinilor c) procedura delegării autorităţii Indicaţi singurul răspuns corect 10...... eficienţa şi calitatea de care dă dovadă organizaţia.. eventuale¬lor mişcări sociale etc....... furnizori. eventuali concurenţi... Ea se află la îndemana tuturor salariaţilor şi constă în sublinierea permanentă a aspectelor pozitive ale organizaţiei din care fac parte. Aceste informaţii sunt foarte utile în luarea de decizii.. Între cele de mai jos identificaţi trei probleme cu care s-ar putea confrunta o organizaţie oarecare: a) viziunea şi valorile nu sunt împărtăşite de toţi angajaţii b) concediul medical al unuia din angajaţi c) stilul managerial greşit d) slabele capacităţi ale angajaţilor e) cooperarea între angajaţi e foarte bună f) potrivirea între valorile adoptate şi obiceiurile din organizaţie 6..... Astfel.. în alegerea strategiilor şi în opţiunea pentru o anume politică.şi eu şi cel cu care negociez câştigă ceva" c)câştig/câştig C.. noilor norme şi reglementări legislative care pot afecta organizaţia şi transformă mediul său extern.eu câştig.

angajatii nu sunt consultati dar nici nu se iau hotarari importante.Asociaţi fiecare stil de performanţă cu vocabularul caracteristic: A. Completaţi cu termenii corespunzători: a) stilul……………… este cel în care angajaţii nu sunt consultaţi aproape în nici o privinţă la luarea hotărârilor. Cele mai frecvente probleme în circulaţia informaţiei sunt:…………………………… care se propagă în organizaţie. 16. valori 12. Stilul social D. discuţii ale angajaţilor şi . iar activitatile . 17.Stilul autonom B. capacităţi. managerul este: a) şeful organizaţiei b) persoana însărcinată cu recrutarea şi selecţia noilor angajaţi c) persoana care gestionează structurile şi domeniile esenţiale ale organizaţii¬lor. Dintre termenii de mai jos identificaţi câteva din . spaţiul de lucru trebuie să: a) să nu existe angajat fără un spaţiu propriu în care să lucreze b) să existe loc pentru fumători c) să ofere condiţii pentru controlul angajaţilor d) să permită comunicarea şi lucrul în echipă 15. Ce este un zvon? a) un canal de comunicare formală b) o informaţie nefondată şi transmisă din angajat în angajat c) o circulară oficială semnată de manager 14. posibilităţi. proces. metode noi.este cel in care predomina rutina. motivaţie. concepţie. nevoi. eficienţă. responsabilitate. Într-o organizaţie. scopuri. Într-o organizaţie. cooperare.merg de la sine" 50 .evadarea" pe Internet. Indicaţi singurul răspuns corect 18. provocare.. analiză... program. dovezi b) rezultate. Stilul expresiv a) fapte. valoare d) oameni. testare. decizie c) idei.rolurile" pe care le poate avea un angajat în grupul de lucru: organizator bricoleur rocker evaluator inspirator informator 13. iar în cazul în care li se dă o sarcină nu sunt întrebaţi cu cine ar dori să lucreze b) stilul……………… este cel în care angajaţii sunt consultaţi la luarea hotărârilor. Ca să fie adecvat. liderul este: a) persoana aflată în fruntea structurii sindicale b) persoana însărcinată cu relaţiile cu mass-media c) persoana cu cea mai mare influenţă în cadrul grupurilor de muncă Indicaţi singurul răspuns corect. înnoiri. proceduri. sensibilitate. convieţuire. iar dacă li se dă o sarcina li se permite să-şi aleagă colaboratorii c) stilul………………. Stilul analitic C.

în mare măsură. remarcă Toffler. Consecinţele: se păstrează ideea de ierarhie şi autoritate în organizaţie. omul? Conform definiţiei de dicţionar. În comunitatea sa de fiinţe superioare. Să cunoaşteţi pe cei care utilizează aceste mecanisme înseamnă să ştiţi să le captaţi energia în favoarea acţiunilor pe care le veţi întreprinde sau. Practica existenţei într-o companie ne face să observăm că foarte rar facem uz de putere în beneficiul organizaţiei.omul" este o . ca şi educaţia care ne îndeamnă să ne exteriorizăm mai mult sau. dar şi felul în care se comportă în relaţiile cu ceilalţi. Ce diferenţiază un individ uman de semenii lui? Ce vă face să preferaţi o persoană în locul alteia? Felul în care arăta. negăsindu-se.Cap. dar şi sancţiona. Într-o organizaţie. omul rămâne înainte de toate un animal... chiar şi din poziţie subalternă. însă ambivalentă.putere de calitate inferioara”.fie negociere.) Cunoaşterea mai serveşte ca multiplicator al averii şi forţei. nu întotdeauna cei chemaţi să utilizeze puterea o exercită cu bună credinţă.. rezervorul nostru de valori morale. înfăţişarea contează! Şansele cele mai mari de succes le au „frumoşii". Chiar dacă felul determinant în care avuţia şi forţa au ajuns să depindă de cunoaştere este în aparenţă în favoarea oamenilor din organizaţii. în continuă schimbare. Poziţiile. în sensul că poate recompensa. iar generarea ei depinde de contextul în care comunicarea se realizează. pentru a-i calibra pe feluriţii participanţi într-un conflict de putere .1 Omul cea mai importantă resursă a unei organizaţii Ce este. puterea reprezintă capacitatea de a-ţi exercita şi impune voinţa în faţa altor indivizi pentru a obţine rezultatele urmărite. valorizaţi prin efortul pe care îl fac. realitatea dovedeşte că un veritabil agent al schimbării. Angajaţii sunt încurajaţi să exprime deschis căile pe care cred că acestea se pot atinge. Pare a fi înscrisă în natura umană înclinaţia de a ne folosi de acest atu în avantajul personal sau pentru simpla plăcere a jocului cu un astfel de dificil instrument. intensitatea şi durata lor. apărarea.fiinţă superioară. 1995). căci ..a influenţa înseamnă a manipula contextul pentru a crea sensul dorit. Conducătorul sau echipa de conducere comunică obiectivele întâlnirii. fie război . Când trecem de biologie şi intrăm în dificilul câmp al interacţiunii cu un mediu necunoscut.. Adesea vânzătorii aplică această tehnică În relaţie cu clienţii care vin să-şi manifeste zgomotos nemulţumirile. opiniile pe care le are. Influenţa este intrinsecă oricărei comunicări. .. puterea poate veni din mai multe surse: a) poziţia ierarhică. atitudinile. pentru a intra în armonie cu lumea înconjurătoare. de vreme ce dorinţele omeneşti sunt infinit de variate. de a-i determina pe alţii să facă exact ce vrei tu. dar devin extrem de semnificative în momentul în care firma se află în situaţia de a traversa o schimbare importantă. relaţiile dintre cei implicaţi într-o anume situaţie. Temperamental depinde. atâta vreme cât criteriile sunt pur biologice . credinţele.. dimpotrivă. angajaţii sunt motivaţi să-şi aducă aportul la viaţa organizaţională. de unde ar trebui să începem pentru a înţelege . referinţele culturale.Cunoaşterea poate fi adesea folosită pentru a face ca părţii celeilalte să-i placă agenda ta de acţiune. orice lucru care poate îndeplini dorinţa altcuiva reprezintă o potenţială sursă de putere” (Toffler. să îi eliminaţi din organizaţie comunicând deschis motivul pentru care o faceţi. normele şi identitatea sunt tot atâtea domenii de exercitare a influenţei. Pentru a creşte sentimental de apartenenţă a oamenilor la firmă.. deşi ei s-ar putea să prefere contrariul". limbaj articulat şi prin capacitatea de a făuri unelte cu ajutorul cărora transformă realitatea înconjurătoare". tot ce ţine de personalitatea ei. . e) legăturile cu diferite grupuri de interese sau persoane semnificative. anumite forme de influenţă pot fi asociate manifestărilor puterii şi sunt în general utilizate de persoane lipsite de autoritate formală în cadrul firmei.. reciproca dorinţei şi. înainte de cea de membrii ai unui grup departamental/echipă de proiect. .1 Cum se defineşte şi se clasifică puterea? Cu o definiţie de sinteză (Giddens). care se caracterizează prin gândire. de unde să impună demersurile de transformare. relaţiile. adică cei care au abilitatea de a se modifica." Manipulatorii. Puterea . dimpotrivă. să ne stăpânim pornirile pot modifica dispoziţiile înnăscute. şanse mai mari de împerechere.nu reprezintă doar capacitatea de atinge a-ţi scopurile.pur şi simplu sunt înscrise în codul genetic care ne defineşte. (. Angajaţii sunt încurajaţi să exprime deschis căile pe care cred că acestea se pot atinge. fiind.. Care e situaţia temperamentului? El este acea componentă a personalităţii răspunzătoare de reacţiile noastre emoţionale. iar bogăţia este mai versatilă. creează situaţii noi în care normele. Se convoacă în afara organizaţiei o sesiune de lucru la care participă toţi angajaţii. a) Manipularea poziţiilor se referă la abilitatea de a modifica posturile sociale adoptate de interlocutori în decursul procesului de comunicare. A). valorile. d) accesul discreţionar la resurse. 3 Oamenii şi gestiunea resurselor umane 3. întotdeauna într-o poziţie care conferă putere.flatarea e cea mai puternică vitamină verbală ". temperament. identităţile dau greutate îndemnurilor transmise de ei. De ce merită să studiem mecanismele de influenţare? Implicaţiile lor pot fi numeroase. deşi o seamă de teoreticieni înfierează asemenea practică drept imorală şi reprobabilă. Cercetările au arătat că. Ea apelează la stima de sine a interlocutorului şi îi conferă deschidere faţă de cel care „îl perie". astfel încât transformarea să genereze un sens pozitiv pentru cel la care se referă. descoperim că supravieţuiesc cei mai adaptabili. indiferent de nivelul ierarhic. Cu esenţa acestor elemente ne naştem .putere de înaltă calitate” .. Cercetătorii care au optat pentru o asemenea abordare a structurii de personalitate au început prin a afirma că acela pe care îl putem modifica prin educaţie este doar caracterul. Apoi. Adesea.omul"? Probabil.. pentru crearea unui profil al companiei în acord cu opţiunile tuturor angajaţilor săi.putere de calitate medie”. socială.ne este de folos să discernem cine comandă accesul şi la care dintre instrumentele fundamentale ale puterii”. de datele de construcţie înnăscute ale sistemului nervos. care ne ghidează comportamentele sociale şi care poate fi modelat prin educaţie. Firmele folosesc din plin aceste tehnici. (.este virtualmente o dimensiune a tuturor relaţiilor interumane... trebuie să fie un maestru al utilizării influenţei.anume. angajaţii sunt motivaţi să-şi aducă aportul la viaţa 53 . mai puţin supus modificărilor. acestora li se dă prilejul exprimării opiniei în cadrul unor workshopuri. Personalitatea umană e alcătuită din interacţiunea mai multor elemente: inteligenţă. caracter. lăudându-le la repezeală nişte calităţi aparenţe pentru a le veşteji furia. Violenţa. Pericolul în relaţia cu puterea vine din caracterul său subtil.1. Prin urmare.) Prin urmare. avuţia şi cunoaşterea sunt cele trei surse ale puterii. 3.nu poate fi folosită decât pentru a pedepsi”. de la calitatea lui de individ aparţinând unei specii din regnul animal. poate. Consecinţele: se păstrează ideea de ierarhie şi autoritate în organizaţie. în fond.. în toate componentele lor. ci "implică eficienţă". în sens constructiv.. într-adevăr.li se încurajează poziţionarea ca membrii ai organizaţiei. reproducerea. cu aceleaşi instincte de bază: hrana. Cunoaşterea singură este . Cu toate acestea.. acţionând. Dale Carnegie ne roagă să reţinem că . primele interacţiuni cu lumea înconjurătoare. deci. b) capacitatea profesională. Sunt alcătuite grupe din reprezentanţi ai diferitelor funcţiuni . desigur. fiind 52 . de fapt. După expresia unui reputat exeget al acestor tehnici (Muchielli. c) personalitatea. Este. dar mai ales felul în care gândeşte şi simte. doar că forţa brută (şi uzul ei) reprezintă .

când . în condiţiile în care aveţi oameni pregătiţi şi dedicaţi activităţii în firmă. b) Necesităţile şi calitatea celor asupra cărora se exercită conducerea (atitudini. sunteţi cel mai democrat dintre conducători. Ţineţi seama de faptul că. prin limpezimea şi complexitatea lui. se maturizează şi moare". pentru a avea exact ce doriţi va trebui să faceţi efortul de adaptare la standardele şi nevoile lor.programul" nostru de viaţă este în linii mari scris. ceea ce am numit cultura sau personalitatea ei este o componentă esenţială a modului în care se exercită conducerea. Chiar dacă. Diferenţa esenţială este aceea că echipa se concentrează în jurul îndeplinii unei sarcini concrete. cel care exercită influenţa acţionează asupra grilei utilizate de interlocutor pentru decodificarea realităţii. creşte. c) Cerinţele şi obiectivele sarcinii. 2. Pe termen scurt e un răspuns valabil. un organism care se naşte.. 54 55 . valorizaţi prin efortul pe care îl fac. umorul şi dezinvoltura pot deveni arme redutabile. sistemul trebuie condus de asemenea manieră încât. din monitorizarea continuă şi analiza rapidă a acestor elemente. d) Contextul organizaţiei (structurile de suprafaţă şi de profunzime). Cum definim grupul? Grupul e un organism viu. influenţarea poate avea ca obiectiv crearea unei situaţii negative. Aşa cum am văzut. Exemplul clasic este amantul instalator. chiar şi din poziţie subalternă. se poate face! E suficient să ştiţi ce preocupă o persoană. opulenţă). Publicitatea şi propaganda utilizează frecvent acest instrument. A refuza participarea la o asemenea activitate înseamnă a te plasa în afara coeziunii grupului şi normelor firmei. Manipularea lor intervine în cadrul ritualurilor sociale legate de situaţiile de comunicare. Totuşi. Atmosfera generală din firmă. Punctele comune între grupuri şi echipe sunt mult mai numeroase decât diferenţele. spunând că atâta vreme cât îi conduceţi spre performanţă. părăsind stilul consultativ. modernitate. La 5 ani. Mai ştiintific. într-o activitate care are anumite obiective şi în urma căreia se aşteaptă rezultate specifice. literatura este generoasă. Tuckman. Cercetătorii identifică patru elemente în funcţie de care se modelează stilul unui manager: a) Personalitatea managerului şi stilul de conducere preferat Preferaţi să daţi ordine? Vi se pare că dumneavoastră stiţi cel mai bine ce şi cum trebuie făcut în firmă? Vedeţi direcţia de dezvoltare a firmei şi doriţi să o discutaţi cu angajaţii? Oricare ar fi situaţia. care arată cât de important este contextul în care se exercită autoritatea managerială şi se iau deciziile. cunoştinţe. Într-un proces organizaţional. Aderenţa la un grup se face pe baza identificării cu normele şi valorile acestuia. Normarea (Norming). Amintiţi-vă că pentru a-şi păstra întreagă capacitatea de supravieţuire. modelul de clasificare a stilurilor manageriale propus de Tannenbaum & Schmidt (1958). ce opinii are şi care e interesul său principal în acel moment al existenţei. care este stilul de adoptat într-o anume conjunctură. Maslow arată că nevoia umană de apartenenţă la un grup este una de care nu putem face abstracţie. cel mai important rămâne rezultatul. apartenenţă. În acest fel. În viaţa cotidiană din firmă veţi întâmpina două mari provocări: (a) controlul asupra etapelor parcurse de un grup în formare şi (b) apărarea împotriva efectelor dăunătoare ale gândirii de grup. vestimentaţia sau limbajul (verbal şi non-verbal) norme care nu există şi a căror respectare conferă un avantaj celui care doreşte să influenţeze cursul evenimentelor în favoarea lui. Zâmbetul. individul parcurge un proces continuu de modificare a credinţelor şi comportamentelor. continua perfecţionare individuală trebuie să fie una din preocupările dumneavoastră. citat în Bibliografie. în virtutea poziţiei de putere oficială pe care o aveţi în firmă. cu reguli proprii de funcţionare. Acestea determină modul de a gândi şi a acţiona al grupului. b) Există situaţii în care comunicării verbale îi sunt asociate adoptarea de atitudini. conferindu-ne nouă sau obiectului pe care ni-1 prezintă valori pozitive (dinamism. pentru a se adapta. 3 . cheia succesului este să le daţi posibilitatea de a-şi aduce contribuţia în soluţionarea sarcinilor. Să vorbim pe scurt despre fiecare. Calitatea cea mai mare a unui conducător este să ştie să discearnă. puteţi observa din model că personalitatea conducătorului este un element într-un sistem de relaţii. Acestea vor fi momentele în care e esenţială încrederea pe care oamenii o au în dumneavoastră. Pentru a va păstra această calitate. dar pe termen lung firma poate avea de suferit. încă din primii ani de viaţă umană. influenţa poate avea un sens pozitiv ca şi unul negativ de acţiune. A participa. comportamente) Acesta este un element la care să meditaţi atât în interacţiunile cu indivizii ca şi cu grupurile din interiorul organizaţiei şi care vă poate fi util în egală măsură în relaţiile cu un contractor extern (firma de instruire. Puteţi obiecta la o astfel de prezentare. o mică societate. 3. utilizând postura. menite să invoce interlocutorului relaţia de apropiere şi să-i creeze sentimentul de destindere şi proximitate. Performanţa (Performing). veţi dobândi un mai grad de ataşament şi încredere din partea lor. Astfel. Ambele se nasc pe baza stabilirii unor ţinte comune şi a relaţiilor dintre membri. adesea pentru a-i direcţiona atitudinea negativă împotriva unor terţi (atragem atenţia că situaţiile de confuzie şi criză sunt momentele propice pentru ”manevrele politice”). responsabilitate.organizaţională. conştientizarea cadrului în care interacţionăm cu oamenii şi a felului în care o facem e un pas important. Cum exercităm puterea este o temă cu un impact vast la nivelul întregului sistem. (Saint-Arnaud). avem deja o imagine de sine. 4. În esenţă. nu are importanţă cum. Aşa se poate descrie sumar manipularea relaţiilor. iar în cursul interacţiunilor care au loc la nivelul grupului.2 Felurile de a conduce oamenii În privinţa tipologiei celor care conduc. La fel ca şi în situaţiile anterioare. de consultanţă. manipu¬latorul utilizează informaţii obiective şi pârghii care acţionează asupra psihicului celui influ¬enţat. În aceeaşi măsură.1. de servicii). prin structură şi procesele de schimb de energie cu exteriorul să rămână organizat şi foarte flexibil. arată că există 4 etape pe care un grup le parcurge până să atingă nivelul optim de performanţă: 1. De la oricare dintre cei menţionaţi aţi vrea să obţineţi rezultate. înseamnă împartăşirea sentimentului de satisfacţie. Rămâne încă valabilă. Coeziunea lor depinde de felul în care conducătorul şi membrii administrează energiile şi rezolvă conflictele. posturi sau expresii faciale şi corporale. Confruntarea (Storming). iar marea artă constă în a face să apară. Formarea (Forming). vor fi momente în care va trebui să decideţi sub presiunea evenimentelor. mai mult decât un rezultat imediat. c) Normele sunt reguli sociale inconştiente şi general acceptate de membrii unui grup. „grupul e o realitate psihosocială autonomă. d) Manipularea identităţii unei persoane pare o chestiune dificilă.

chiar dacă asta înseamnă o orientare greşită. atitudini şi valori este esenţială. 2. Profesionalizarea vizează integrarea funcţiunii de resurse umane cu celelalte procese.gândire de grup. cum sunt serviciile de tehnologia informaţiei. În absenţa unui conducător obiectiv şi neimplicat în licitaţia de interese. capătă forme complexe şi dăunătoare de manifestare. 3 . Cel mai înţelept este să înţelegem miza şi principiile jocului. reveniri sterile la probleme care par a nu avea soluţii. Blocarea informaţiilor discordante. De câte ori un membru susţine un punct de vedere neconform cu viziunea grupului său care lezează imaginea de sine sau stima de sine a grupului. acesta se dezvăluie în conflicte. indiscutabil. Înainte să ne ocupăm de tratarea constructivă a conflictelor. (e) rolurile îndeplinite defectuos. raportarea la specialiştii acestor departamente altfel decât la nişte administratori preocupaţi doar să „pună beţe în roate” maşinăriei afacerii. bine înrădăcinată. specifică firmelor mari. criteriile de operare ale grupurilor.3 Ivirea şi evitarea conflictelor Avem o imagine eronată despre conflicte . Am menţionat deja că. conflictul are valenţe pozitive. beneficiind de atmosfera de comunicare deschisă. Tendinţa aceasta este. să înfrângem pe rând aceste bariere puse în calea armoniei organizaţionale. Căutarea informaţiilor este limitată. de la adoptarea de comportamente defensive. acestea . ducând la evoluţia calitativă a numeroase idei şi situaţii. În general.Cercetările în acest domeniu sugerează că acest proces se reia ori de câte ori în grup apare un nou individ. prin ascunderea sau reprimarea lui. c. normele.în nici un caz să nu vă număraţi printre ei! Orice conflict nerezolvat. e. în care se confruntă diferitele puncte de vedere. pentru noi. acceptat şi bine condus. a unei culturi care să arate clar valorile dominante şi comportamentele acceptabile. (f) disfuncţia sistemului de recompense/sancţiuni. Ceea ce aveţi de făcut este să identificaţi sursa de conflict. În timp. 3. f. Există şi situaţii în care ne exprimăm într-un mod inadecvat nemulţumirea. Sunt refuzate informaţiile care contrazic opinia generală. 2 Procese de resurse umane 3. cu politicile şi grija lor pentru detaliu. tăceri penibile în şedinţe. Optimism excesiv cu privire la calităţile morale şi intelectuale ale grupului. a stins în fiecare dintre noi respectul de sine şi de ceilalţi.1. de profunzime. Chiar dacă toate acestea se petrec din pricina fundalului social care a hrănit timp de generaţi comportamentele discreţionare şi pe cele servile. iar rezultatul analizei distorsionat în direcţia interesului de grup. cu un grad ridicat de coeziune şi care elaborează un mecanism de apărare împotriva oricăror sugestii venite din exterior sau a atitudinilor unor membri care nu sunt de acord cu măsurile adoptate şi acţiunile desfăşurate de grup. până la recursul sistematic la reguli şi proceduri.au dezvoltat procese de dependenţă interdepartamentală. În ceea ce priveşte tendinţele de astăzi. asigurând un schimb şi o armonizare a organelor între ele ca şi între ansamblul sistemului şi mediul său. la nivelul întregii organizaţii. consecinţele pot fi de ordinul demisiilor în top şi al dizolvării organizaţiei. b.” Aceasta este o manifestare a grupurilor mici. nu este aşa. Interesul este real şi paralel cu presiunea unor transformări externe fără precedent.le considerăm situaţii distractive şi ne ferim de ele. gândirea de grup poate genera manifestări absolut patologice. Gândirea de grup poate apărea mai ales în condiţii de presiune şi sub influenţa unui lider autoritar. alocăm resursele şi realizăm comunicarea internă. e momentul să schimbăm câte ceva. Mai mult decât orice. educaţie şi experienţă).anume acelea care nu fac parte din obiectul principal de activitate al firmei. Pierderea libertăţii de gândire a membrilor. Brooks & Mullins enumeră sursele de conflict interpersonal în firme: (a) diferenţele în percepţiile individuale (generate de zestrea genetică. etichetări şi frustrarea creşte. generate de importanţa tot mai mare pe care oamenii o căpăta în firme. Există manageri care evită conflictul cu orice preţ . (g) schimbările mediului extern. până la felul în care modelăm procesele. iar apoi să adoptaţi strategia corectă de soluţionare. grupul ajunge să preţuiască unanimitatea. Evitarea dezbaterii. Corolarul acestor activităţi reprezintă crearea în firmă a unui climat deschis colaborării. în general. în firmele care au (încă) un astfel de departament. Felul în care am arătat că trebuie utilizat feed-back-ul porneşte tocmai de la principiul că nemulţumirile neexprimate şi acumulate pot duce la izbucnirea conflictelor. etapa (2). financiare sau de resurse umane. Dintre toate. de câte ori rotiţi posturile sau promovaţi pe cineva. integrând şi aşa-numitele funcţiuni de suport . asiguraţi-vă că ţineţi aceste etape sub control. Analiza informaţiilor existente este superficială. Etapele diferă ca durată şi conţinut şi rezolvarea lor în direcţia atingerii performanţei depinde de felul în care grupul e condus. tensiunea se acumulează şi izbucneşte cu violenţă în momente neaşteptate. ca tentative de a ne găsi locul şi rolul. oameni ai organizaţiilor.1 Rolul managerului de resurse umane într-o organizaţie Procesele dintr-o organizaţie pot fi asimilate celor care se petrec în interiorul organismului uman. Înţeles şi condus ca un proces firesc şi pozitiv. poate avea consecinţe ulterioare catastrofale. ori de câte ori chemaţi un consultant sau angajaţi temporar pe cineva. începând poate cu înţelegerea conflictelor ca ocazii de rezolvare pozitivă a unor situaţii de dezacord. (b) resursele limitate. (h) diferenţe între valorile. d. (d) natura interdependentă a activităţilor asociată cu degradarea calităţii informaţii1or puse în circulaţie. foarte bine sudate. fie vor adânci agendele ascunse. Care sunt simptomele clasice ale gândirii de grup? (Oberle) a. în timpul recrutării. asociat cu iluzia de perfecţiune şi invulnerabilitate. Conflictele sunt jocuri ale adaptării.. să ne referim o clipă la ceea ce specialiştii au numit . Acesta este momentul când. Orice individ sau organism aflat într-un mediu ostil încearcă să-şi dezvolte un instrumentar care să-i sprijine supravieţuirea. (c)specializarea excesivă a compartimentelor organizaţiei. Ce putem face pentru preîntâmpinarea situaţiilor conflictuale? Desigur. 57 56 . dar sprijină procesele principale de transformare a materiilor prime în produse. membrii grupului fie vor face cunoscute punctele de vedere. De câte ori aduceţi în organizaţie un nou angajat. Conflictul cronicizat. amestecând faptele care ne-au generat-o cu aprecieri asupra persoanelor. începând de la atenţia pe care o dăm oamenilor încă înainte de a deveni angajaţii noştri. asociată cu frica oamenilor de a nu pierde locul de muncă şi cu teamă de conflict. conflictul poate avea rezultate din care toţi factorii implicaţi să căştige. absenteism sau manevre ascunse de discreditare a colegilor. refuzul comunicării. În organizaţiile mici. g. în lumea cu care dorim să ne armonizam există două tendinţe: a) Reducerea şi în acelaşi timp profesionalizarea personalului din departamentele de specialitate. Conflictele devin distractive datorită comportamentelor noastre agresive sau de evitare: nu ne exprimăm deschis nemulţumirea dacă nu ne convine ceva. asupra acestuia se exercită presiuni până când este redus la tăcere sau eliminat.în special organizaţiile centrate pe producţia de bunuri .

Daca. consecvenţa (elementele de măsurare a performanţei. de . Orice disfuncţie în vreunul dintre aceste domenii rezonează în satisfacţia clienţilor şi performanţa financiară.managementul cunoaşterii”. compensaţii şi beneficii. eventual.resurse umane”. concedieri. aşteptând returul rapid la investiţie şi performanţa financiară. Contribuţia inestimabilă a resurselor umane poate veni tocmai din perspectiva generală asupra proceselor organizaţionale pe care un astfel de specialist este obligat să o dobândească. iar angajaţii vor spera să li se împlinească aşteptarile. pentru că nu vă puteţi gândi să suportaţi costurile impuse de firme care deja există pe piaţă.cenuşăreasă " a companiilor. El subliniază că acum mai mult decât oricând este necesară profesionalizarea în acest domeniu. în paralel cu observarea mai atentă şi mai subtilă a oamenilor. relaţiile angajaţi-patronat. mai ales firmelor mijlocii şi mici. comunicarea. Intră în competenţa funcţiunii de resurse umane chiar şi redefinirea proprie. serviciul personal al organizaţiilor epocii industriale pe acest gen de activitate se concentra. pentru a gestiona eficient procese văzute până acum ca neesenţiale pentru organizaţie. instruire sau comunicare internă. specificarea posturilor. Resursele umane sunt chemate să creeze şi să asigure funcţionarea unui întreg sistem de procese care afectează performanţele angajaţilor: conducerea. Activitatea resurselor umane are un impact dramatic în toate domeniile menţionate. În funcţie de concentrarea activităţilor pe termen scurt (operaţional) sau de perspectivă (strategic) şi de conţinutul activităţilor (referitoare la procese sau la persoane) Ulrich sintetizează patru roluri ale managerului de resurse umane: partener strategic. completarea dosarelor). crescând de fapt în interiorul aceleia a întreprinderilor mici şi mijlocii. sisteme de comunicare. campion al angajaţilor şi agent al schimbării. Rolul de campion al angajaţilor se leagă tocmai de aceste elemente. Întregul set al operaţiunilor din serviciul personal includea administrarea personalului (planificare numerică. iar specialiştii cu adevărat puţini. apoi la „capital uman". remodelarea fiecărei activităţi dintr-o organizaţie are potenţialul de a adăuga valoare la nivelul întregului.anumite sarcini din sfera resurselor umane.. conceptele în sine au evoluat de la „personal" la . b) Externalizarea serviciilor pe care departamentul de resurse umane le oferă organizaţiei şi clienţilor săi interni..Concepte precum . perfecţionarea .. Dave Ulrich. relaţiile cu angajaţii (rezolvarea litigiilor de muncă. foarte multă vreme s-au limitat la a ţine evidenţe şi a face calcule de salarii.capital uman” se înghesuie în orizontul unor persoane care. El arată că există un control fizic asupra activităţii desfăşurate de angajaţi.. d) Managementul schimbării vizează sarcina de a asigura pertinenţa la schimbare. menită realmente să adauge valoare şi sincronizată cu ritmul de evoluţie al companiei şi al pieţei. sistem de îmbunătăţire a performanţei).. dar în relaţie cu o activitate radical reformulată. cu un specific dramatic diferit. transferuri interne. având drept finalitate punerea strategiei în realitate. salarizarea şi. aplicarea sancţiunilor. delegarea. . Sechele importante mai sunt detectabile şi astăzi. clienţii vor dori excelenţa produselor şi serviciilor. pensionări). felului în care un management legat de mentalităţile. în cazul unui număr de peste 100 de angajaţi vă gândiţi să aveţi în preajmă un manager de resurse umane. dar şi pentru că expertiza acestora se referă la marile companii. traducând nevoile şi perspectiva occidentală. Michel Foucault remarcă la un moment dat că există un element omniprezent în organizaţii. ierarhiile şi sistemele epocii industriale a înţeles să utilizeze aceste servicii. 59 . Aşa cum remarca Drucker. cu consultanţi care conduc şi organizează procesele de planificare şi dezvoltare organizaţională. lipsa de contact a angajaţilor acestor departamente cu dinamica pieţei şi cerinţele consumatorilor are un cuvânt greu de spus în lentoarea cu care evoluează mentalităţile şi modalităţile de acţiune ale angajaţilor acestei funcţiuni. funcţiunea managerului de resurse umane în firmele de azi. capacitatea organizaţiei de a se transforma şi se soldează cu crearea unei companii înnoite. A fi expert în administrare nu mai pare a avea astăzi gradul de seducţie exercitat odinioară. unor intervenţii bine temperate şi atent proiectate. Pe de altă parte. Postura de partener strategic implică mai întâi înţelegerea celor trei mari domenii în care se aşteaptă de la o organizaţie valoarea adăugată. 58 Iată cum vede un practician de valoare mondială. În mare măsură. pe de o parte. c) Managementul contribuţiei angajaţilor vizează comunicarea cu aceştia şi asigurarea resurselor care le sunt necesare pentru atingerea standardelor de performanţă dorite şi se finalizează cu creşterea calităţii profesionale şi a ataşamentului oamenilor faţă de companie. acest set de elemente este vital pentru asigurarea supravieţuirii organizaţiei şi vizează: valorile comune (cultură). specialistul în resurse umane trebuie să se transforme astăzi într-un manager al capitalului uman. recompensele. coordonarea (structură. Ar fi înţelept să le ţinem hangul şi să ne gândim la profiluri moderne de profesionişti ai afacerilor pe care îi aducem în asemenea funcţii. munca de echipă. Între timp. Mai mult. conform normelor legale în vigoare. pe termen lung. Practic. Fiecăruia dintre aceste roluri i se asociază sarcini şi provocări pe care le vom trece în revistă pe scurt. angajare. acestea preferă să lucreze cu firme pe fiecare domeniu de activitate în resurse umane sau. recrutare.personalului" ca funcţiune organizaţională. Statutul actual al . compensaţiile). fără de care activitatea lor pare imposibil de desfăşurat: supravegherea. facilitat de vizibilitatea lor în spaţiile deschise ale birourilor sau în marile hale industriale. este interesantă perspectiva a ceea ce v-ar putea el oferi. Într-o firmă mică. preferându-i hârţogarilor scrupuloşi din perioada ciumei roşii. Această tendinţă este specifică firmelor care doresc eficientizarea activităţilor. Care ar fi în cazul firmelor medii şi mici opţiunea cea mai eficientă? Aceea care răspunde cel mai bine nevoilor şi strategiei dumneavoastră. b) Managementul infrastructurii companiei este centrat pe îmbunătăţirea/eficientizarea proceselor organizaţionale. cu urmărirea faptelor şi evoluţiei lor şi alcătuirea dosarelor. chiar dacă activităţile curente sunt aparent conectate doar cu unul dintre acestea. se datorează. puteţi apela la consultanţi. Structurarea acestor procese se finalizează cu alcătuirea arhitecturii organizaţionale. Noţiunile pe care le aveţi prezentate aici vor sprijini un studiu extensiv pe care va trebui să îl desfăşuraţi pentru a exercita . împuternicirea pe baza unor valori comune împărtăşite. atributele forţei de muncă pe care o gestionăm azi nu au rămas în urma marilor schimbări.. totuşi. deşi nevoia este uriaşă. pentru nevoile celor până în 49 de angajaţi şi ale dumneavoastră personal. precum şi de poziţia pe care şi-o asumă în ierarhie. Există un set de elemente de care trebuie ţinut seama în momentul proiectării unei organizaţii. Blocajele vin din specializarea excesivă a activităţilor. Dintr-un administrator de dosare. supus unui audit permanent. Pentru a nu creşte costurile cu salariile dar şi pentru a beneficia de profesionişti de calitate. Acţionariatul va adopta punctul de vedere economic.destul de limitat şi parţial . disponibilizări. cu o contribuţie vizibilă la profitul organizaţiei. expert administrativ. competenţa (cunoşţinte funcţionale. Aceasta este o piaţă în curs de constituire la noi. împreună cu supervizorii sau conducerea superioară a companiei.managementul informaţiei” sau . a) Managementul strategic al resurselor umane vizează diagnosticul organizaţional şi alinierea strategiei specifice funcţiunii cu direcţia generală a companiei. abilităţi şi deprinderi). devine enormă presiunea pentru cei care se ocupă de resursele umane de a câştiga cunoştinţe în domeniul psihologiei individuale şi organizaţionale. politici) şi abilitatea transformaţională (capacitate de învăţare. elaborarea de politici care reglementează. menţinându-le în aria administrării şi controlului. însă.

o expertiză atât de înaltă şi o dedicare atât de profundă încât nimeni nu s-a gândit să le normeze cumva activitatea. întrucât aceasta afectează recrutarea. a obţine dedicarea angajaţilor pentru companie este cu adevărat de importanţă critică. Compensaţiile şi beneficiile d. managerul de resurse umane are şi dificila funcţie de agent al schimbării în direcţia creşterii profitabilităţii firmei. În aceste condiţii.Costurile cu anunţurile . tratamentul echitabil şi merit să conserve stima de sine a fiecăruia.una din cele mai controversate practici într-o organizaţie. Dar controlul nu este singurul cu care putem opera. când personalul era constituit dintr-o mână de programatori dedicate activităţii lor.Costurile cu urmărirea aplicanţilor . descriem procesele care intră în responsabilitatea acestuia: a. oricare ar fi responsabilitatea sa în cadrul firmei sau gradul în care conştientizează presiunile cărora trebuie să le răspundă. compensarea muncii de echipă. diversitatea activităţii. aşa cum am văzut.3. numiri pe proiecte. de care.Costurile cu deplasarea şi cazarea candidaţilor • Schiţa contractului de angajare • Schiţa scrisorii de ofertă • Nevoia de angajaţi temporari • Reglementări ale legislaţiei muncii care vă pot influenţa procesul • Momentul cel mai potrivit pentru lansarea anunţurilor de angajare în presă În realizarea planului este foarte importantă şi specificarea exactă a postului. comunicarea. Se spunea despre ei că sunt angajaţii în pijamale şi papuci. 61 .beneficiile pe care le aduce acesta sunt numeroase: • Structura organizaţiei va fi clar înţeleasă de către toţi cei implicaţi. În continuare. mai exact al controlului programului de lucru. al extinderii la nivel global al competiţiei. Resursele umane pot furniza unui angajat viziunea şi sensul căruia să-şi dedice eforturile. comunicarea frecventă şi deschisă a problemelor cu care se confruntă şi a deciziilor pe care le ia managementul.Costurile cu amenajarea încăperilor destinate interviurilor . eventualele puncte slabe pot constitui indicaţii ale nevoilor de instruire sau. Va fi extrem de uşor să comparaţi cerinţele acestuia cu ceea ce oferă candidatul. perfecţionare în alte departamente). dacă sunt în relaţie cu trăsături esenţiale ale postului. astfel încât se vor evita conflictele şi confuziile • Participanţii la procesul de recrutare vor rezerva timp pentru acesta • Toată lumea va fi informată în legătură cu obiectivele şi amploarea procesului şi vor şti cum să-l abordeze 60 • Dacă aveţi de instruit persoane participante la recrutare (de pildă. Rămân proverbial modul de funcţionare al companiei Microsoft la începuturile sale. Relaţiile cu angajaţii 3. practici şi acţiuni din cadrul organizaţiei. care adaugă muncii componenta de învăţare continuă (posturi noi. motive serioase să respingeţi candidatul. bucurie şi deschidere şi prilejuieşte sărbători. Este greşit să considerăm că alocarea resurselor este în exclusivitate apanajul top-managementului.1 Elaborarea planului de recrutare Înainte de a începe procesul propriu-zis de recrutare e bine să vă faceţi un plan de perspectivă . pentru simplul motiv că există resurse la fel de importante ca şi cele materiale a căror existenţă stă în responsabilitatea departamentului şi managerilor de resurse umane. Recrutarea şi selecţia b. iar relaţiile de raportare vor fi definite de la bun început • Se va stabili bugetul disponibil pentru procesul de recrutare • Definiţi mult mai uşor în ce treaptă a grilei de salarizare se va încadra persoana pe care o aduceţi în organizaţie • Veţi şti clar în ce moment va fi adus în organizaţie noul angajat. clasificarea şi planificarea pe termen lung a dezvoltării organizaţiei. fie că se referă la remodelări de procese sau doreşte recrearea culturii în organizaţie. depinde supravieţuirea. intervievatori care nu fac aceasta în mod curent).2 Alcătuirea planului Iată care sunt datele pe care trebuie să le luaţi în considerare pentru un bun plan de recrutare : • Planul general al afacerii • Reperele esenţiale în momentul în care porniţi afacerea • Principiile generale ale demersului de recrutare de personal • Sursele de oameni • Structura organizaţiei • Ierarhia • Specificaţiile şi rolurile posturilor • Profilele candidaţilor • Programul de angajări şi priorităţile • Instruirea intervievatorilor • Costurile asociate procesului de recrutare şi selecţie unde puteţi include: . evaluarea posturilor. compararea cu piaţa.Plata agenţiei . Fie că intervine la nivel superficial. În fişa de profil a candidatului va trebui să specificăm: • Nivelul de instruire şi de cunoştinţe la care vă aşteptaţi • Cantitatea de experienţă cerută • Aptitudinile şi calităţile candidatului (profil comportamental) E indicat să adoptaţi pentru realizarea descrierii o formă similară celei de specificare a postului. trebuie făcută cu mare atenţie. ele se referă la valori. foarte important este stabilirea unui profil al candidatului pe care îl dorim. al globalizării pieţei muncii şi al aplatizării structurilor. un climat de lucru care oferă emoţie. munca de echipă..Costurile cu instruirea intervievatorilor .Costurile pe care le presupune analiza aplicaţiilor . Dezvoltarea organizaţiei şi a oamenilor săi c. recunoaşterea realizărilor individuale. a sarcinilor şi a ariei lor de impact.3 Recrutarea şi selecţia 3. descrierea responsabilităţilor. Consecinţele abaterilor de la plan vor fi uşor de observat şi lesne de corectat 3. Soft-urile pe care le aveau în lucru presupunea o asemenea durată şi intensitate a activităţii. Să luăm exemplul controlului . resimte impactul reducerilor de personal. El asigură capacitatea firmei de a asimila în mod constant cunoştinţe şi abilităţi noi. oricât de interesant vi s-ar părea. vizând introducerea unor noi proceduri sau derularea unor proiecte. Fiecare angajat. Totuşi.3. veţi putea planifica eficient acest proces • Veţi avea certitudinea că demersul de recrutare e sincronizat cu felul în care evoluţia organizaţiei a fost planificată • Veţi putea compara planul de retribuire a noului venit cu bugetul deja existent şi veţi evita conflictele care s-ar putea ivi • Costurile sunt controlate dacă noul angajat vine exact la timp • Puteţi schimba planul şi puteţi urmări cum s-a executat fiecare etapă.

puneţi-vă în locul celui care caută slujba . menţinându-vă costurile scăzute.e recomandabil să aveţi o imagine despre felul în care evoluează piaţa muncii.de sus" • Cum se împart responsabilităţile (cine face şi plasează anunţul.trataţi-1 ca pe un pas în strategia dumneavoastră generală de a vă poziţiona ca angajator preferat pe piaţa muncii. frecvenţa şi numărul de cititori • Profilul cititorilor . la care pot adăuga informaţii preţioase despre piaţa muncii posturile cele mai solicitate. Dacă bugetul va permite şi aveţi şi criteriile necesare pentru a selecta o agenţie. Anunţurile în media sunt cele mai eficiente dacă doriţi să vă adresaţi unui număr maxim de 62 potenţiali candidaţi.va scădea dacă veţi decide o frecvenţă sau o dată de apariţie mai mare.3 Alegerea surselor de oameni Este posibil ca. Dacă nu vă puteţi permite. Un anunţ printre multe altele. Nu excludeţi posibilitatea de a invita pe unii din angajaţii lor să lucreze la sediul dumneavoastră în perioada cea mai aglomerată a procesului de recrutare .În caz că: • aveţi un post foarte dificil de ocupat (ca responsabilitate sau grad de specializare) . Armonizaţi întotdeauna conţinutul anunţului cu publicaţia şi locul pe care îl alegeţi pentru apariţia acesteia. 4.3. e probabil că va atrage candidaţi competitivi. cu un anume ton şi informaţia completă. e bine să publicaţi: • Denumirea şi descrierea exactă a postului • Cerinţele privind nivelul de şcolarizare. experienţă.la preţuri foarte semnificative . • Data limita • Calitatea grafică a tiparului şi disponibilitatea publicaţiei de a vă rezerva mereu acelaşi spaţiu (în cazul unor publicări repetate) Când va formulaţi anunţul: . abilităţile şi standardele de comportament • Date generale despre pachetul complet de remunerare. elaborat din punct de vedere grafic. O bună relaţie de lucru cu agenţia va aduce avantaje importante. 1.veţi descoperi tonul şi ritmul potrivit.e bine să aveţi idee şi despre felul în care celelalte companii din domeniul în care operaţi fac acest lucru . dacă ştiţi că oamenii buni pentru un anume post se găsesc greu. la început fiind. dacă tot plătiţi. cine compune şi trimite scrisorile de respingere celor care nu au fost acceptaţi pentru o fază ulterioară) 2. E bine să alegeţi pentru fiecare post sursa adecvată din cele descrise în continuare. deschişi.. puteţi plasa anunţul în reviste sau alte publicaţii profesionale. Când scrieţi textul anunţului. cei pe care îi preferaţi) Când pregătiţi anunţul pentru publicare. Dacă doriţi candidaţi dintr-o anume specialitate. să lucreze peste program pentru a vă ajuta să vă menţineţi în parametrii de timp ai planului? Se poate comunica uşor cu ei? Ce imagine despre firma dumneavoastră vă transmite asocierea cu acest partener? Este agenţia dispusă să vă ofere un discount substanţial pentru o recrutare cu un volum important? E orientate către menţinerea taxei la un nivel mare sau se bazează pe o relaţie pe termen lung? Lucrul cel mai important este felul în care comunicaţi cu agenţia. • trebuie să căutaţi îndelung şi aveţi nevoie de sprijin în preselectarea candidaţilor. încercaţi să daţi răspunsuri cât mai cuprinzătoare la următoarele tipuri de întrebări: Care e reputaţia agenţiei? Luaţi referinţe de la alte companii pe care agenţia i-a indicat că şi clienţi. Asiguraţi-vă că au înţeles care sunt cerinţele. Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au marele avantaj al unor baze de date generoase cu persoane care caută de lucru. e bine să folosiţi anunţul de recrutare ca pe o formă complexă de publicitate. o sumedenie de anunţuri pentru aceleaşi tipuri de posturi sau oferte salariale foarte mari pentru poziţii aparent neimportante sau apariţia unui anunţ de acelaşi fel mai multe săptămâni la rând vă pot indica o solicitare foarte mare pe respectiva arie de activitate . iar pe ei îi veţi ajuta să înţeleagă cultura companiei şi să vă scutească (sau măcar să vă prevină) de candidaţi complet nepotriviţi cu aceasta. deplasări) • Ce să facă în cazul în care candidaţii vin cu intervenţii . 3. Daţi cu generozitate detalii despre: •Cultura şi filozofia afacerii dumneavoastră • Care sunt normele de comportament agreate de firmă (valabile pentru ei şi pentru viitorii angajaţi) • Poziţia în cadrul firmei a postului pentru care fac recrutarea • Descrierea postului • Profilul candidatului • Pachetul total de remunerare • Cerinţele speciale ale postului (de pildă. aveţi în vedere: . pentru un anume segment de candidaţi (desigur. Cum vă împăcaţi cu persoana care răspunde de firma dumneavoastră? Are agenţia resursele necesare pentru a procesa numărul dorit de aplicaţii? Are agenţia experienţa pe care o doriţi pentru a vă da satisfacţie deplină? Sistemul de lucru pe care ei îl au e suficient de flexibil pentru ca.este publicaţia accesibilă unui număr relevant dintre cei pe care doriţi să îi atrageţi? • Costal . înainte de plasarea anunţului să vă consultaţi cu un specialist în planificarea de media.să fie corect gramatical .3. ea vă poate fi realmente utilă în administrarea procesului. daţi detalii concrete despre beneficiile non-financiare pe care le oferiţi şi care pot face din dumneavoastră un angajator râvnit • Procedura şi intervalul de timp în care se fac aplicaţiile Ideal ar fi ca. de pildă. care ţintesc anume un public de profesionişti. creativi. să fie nevoie să apelaţi simultan la mai multe surse care vă pot furniza oamenii de care aveţi nevoie. promovându-vă imaginea companiei sau a mărcilor . 63 . Când luaţi decizia dacă şi cu ce agenţie veţi lucra. scris cu litere de-o şchioapa se va adresa celor care sunt atât de presaţi de nevoia de a-şi găsi un loc de muncă încât alocă foarte mult timp acestei activităţi.Agenţiile de recrutare se dovedesc utile atunci când managerul de resurse umane poate fi împiedicat să desfăşoare alte activităţi importante din pricina volumului foarte mare de angajări care trebuie făcute. stres. eventual. prezentată inovativ. cine e responsabil de organizarea aplicaţiilor trimise. niveluri de salarizare etc). cine face prima selecţie a formelor depuse. • aveţi timp limitat. ore suplimentare sistematic.informaţiile de contact să fie cele corecte . Vânătorii de capete sunt o categorie de furnizori care vă pot oferi asistenţă . în funcţie de publicul la care doriţi să ajungeţi. de pildă.să fie grafic adecvat scopurilor pe care le aveţi Un anunţ de ziar cu format mediu sau mare. Ca informaţie.ţineţi seama de faptul că. standardele şi nevoile dumneavoastră şi că au dorinţa de a va sprijini să vă atingeţi la timp şi cu bine obiectivele. data apariţiei. iată câţiva parametri care vă vor ajuta în luarea deciziei corecte: • Tirajul. dincolo de elementele de conţinut pe care deja le-am precizat. în cazul în care aţi decis că veţi recruta direct.veţi economisi timp.

Lăsaţi consultantul să vă facă recomandări. care fie şi-au manifestat dorinţa de a-şi părăsi angajatorul curent. Testarea Sunt extrem de numeroase testele pe care le puteţi utiliza în recrutare . vreţi să vă asumaţi în totalitate greutatea procesului de selecţie. • Recomandările sunt şi ele un bun mijloc de a atrage candidaţi. vă pot aduce candidaţi valoroşi. E bine ca de la bun început să vă creaţi o reţea de relaţii în domeniul dumneavoastră de activitate. fie din interior. în general. Marea majoritate a angajatorilor fac greşeala de a se concentra pe prima parte a obiectivului. Puteţi merge în instituţii de învăţământ superior sau în şcoli de specialitate pentru a face o prezentare a firmei şi condiţiilor de lucru pe care le oferă. • Instituţiile de învăţământ pot oferi şi ele recomandări în privinţa unor tineri care promit cariere solide. broşuri sau simpli fluturaşi pentru a vă descrie în detaliu firma şi posturile pentru care aveţi nevoie de candidaţi. Convorbirea telefonică Dacă în urma aplicaţiei nu vă sunt clare anumite aspecte. Este de reţinut că testele au o valoare consultativă. inventată de dumneavoastră) e bine să plece de la stadiul în care se află afacerea şi perspectiva ei de creştere. Alte surse se dovedesc de obicei extrem de eficiente . capacitatea sa analitică şi de sinteză. Tonul este şi el relevant. Primul şi cel mai important obiectiv al demersului complicat şi destul de costisitor pe care îl faceţi este să aduceţi omul potrivit pe postul potrivit. Consultanţii au la dispoziţie un portofoliu foarte larg de teste bazate. veţi da oamenilor dumneavoastră prilejul de a face opţiuni de carieră sau de a vă recomanda oameni pe care să vă bazaţi. Firma pe care o reprezentaţi are aici două importante beneficii: dobândeşte o privire aprofundată asupra pieţei locale a muncii. b. dar nu sunteţi obligat să plătiţi decât dacă angajaţi vreunul din candidaţii recomandaţi de ei • Oferiţi un onorariu pentru că firma a reuşit să vă recomande candidaţi. ci doar vă veţi crea o imensă bază de date. fie au o calitate profesională recunoscută. însă. dar şi în compararea datelor angajatului cu activitatea presupusă de post. angajaţii altor companii. Menţionaţi datele de contact. Puteţi scuti astfel preţiosul timp pe care 1-aţi pierde la interviu cu un candidat nepotrivit. cu mare băgare de seamă: de cele mai multe ori visele studenţiei sunt altceva decât realitatea muncii şi în cazul în care nu clarificaţi de la bun început cât de compatibili sunteţi cu cel pe care 1-aţi ales aventura aceasta vă poate costa mai mult decât aţi planificat. mobilitatea intelectuală.în momentul în care recrutaţi pentru poziţii importante. Instrumente de selecţie Optaţi pentru instrumente de selecţie eficiente în raport cu obiectivele pe care le aveţi. El poate fi administrat de un consultant sau puteţi oferi o specializare în plus managerului de resurse umane. în eventualitatea în care îi veţi considera potriviţi pentru post. în principal. în posturi cu importante responsabilităţi. directorii diferitelor departamente sau chiar proprietarii altor companii se pot dovedi surse extrem de bune . care măsoară deopotrivă capacitatea candidatului de a lucra eficient sub stres. de ce nu. evaluarea eficienţei echipelor. sensibilizaţi de presiunea selecţiei. Sunt şi teste complexe. dar nu veţi angaja pe nimeni. Aici pericolul este de a elimina indivizi care. Ei fac abstracţie de două elemente esenţiale pe care e bine să le exploraţi în cursul selecţiei: a. Despre inteligenţa sau personalitatea candidatului ele vă pot oferi informaţii suplimentare.este vorba despre Praedictive Index. experienţei. apoi puneţi întrebări care să ajute să vă lămuriţi. O scrisoare rece şi standardizată vă semnalează o persoană lipsită de flexibilitate. 64 3. fără să ofere un tablou complet pe baza căruia să reţineţi sau să eliminaţi o persoană. puteţi face apel la un instrument de evaluare pe cât de simplu pe atât de uşor de utilizat şi eficient . de a nu face propuneri oamenilor-cheie pentru posturi în alte firme. În funcţie de nevoile şi resursele pe care le aveţi e bine să propuneţi acestor firme una din cele două modalităţi de plată care urmează: • Firma vă sprijină în găsirea candidaţilor. Specialiştii în resurse umane care lucrează pentru alte firme. cunoştintelor. astfel încât un test de personalitate de tipul Myers-Briggs. Totuşi. fie că îi angajaţi sau nu 5.3. • Cunoştinţele din domeniul afacerilor. dar şi eficienţa pe termen lung . • Utilizaţi chiar în vecinătatea exterioară a firmei panouri publicitare sau bannere pe care treceţi posturile pentru care recrutaţi şi modalitatea în care eventualii candidaţi pot lua informaţii şi depune aplicaţii.4 Selectarea oamenilor Paşii pe care i-aţi făcut v-au adus în punctul fierbinte al selecţiei oamenilor. motivaţia pe termen lung a angajatului de a îndeplini sarcinile şi de a-şi asuma responsabilităţile impuse de post. fie pot redirecţiona candidatul pentru a aplica direct pe site-ul firmei dumneavoastră sau pot da informaţiile de contact electronic. tiparului comportamental pe care vi-1 oferă un candidat cu necesităţile organizaţiei. Ce presupune asta mai exact? Eficienţa pe termen scurt . 65 . nu ezitaţi să telefonaţi candidatului.să menţineţi persoana în organizaţie.Persoanele pe care aceştia le vizează sunt. cu şeful direct şi cultura organizaţiei. pe termen lung veţi pierde cei mai valoroşi candidaţi. Procter & Gamble utilizează de ani buni un asemenea procedeu.să aduceţi în firma o persoană care poate îndeplini excelent sarcinile cerute de un anume post. Studiaţi harta procesului înainte să începem discuţia despre etapele lui. poate fi util nu numai în selectarea oamenilor. Cele câteva firme de recrutare on-line fie vă pot găzdui anunţul pe site-ul lor. Scopul principal al selecţiei este compararea atributelor. Puneţi în sediul firmei anunţuri asemănătoare cu cele pe care le-aţi publicat în media. iar aceasta să fie permanent în situaţia de a da rezultate optime. vă vor oferi informaţii interesante despre ei. iar comunicarea directă face minuni. Faceţi notiţe preliminare şi fixaţi-vă aspectele pe care doriţi să le detaliaţi pe parcursul interviului. agenţia poate avea un acord cu alţi clienţi ai săi. stabilirea nevoilor de dezvoltare şi diagnostic de firmă. nu vor da maximum de rezultat în minimum de timp şi puteţi pierde oameni realmente remarcabili. Asiguraţi-vă că acest eventual tip de înţelegere nu va limitează dumneavoastră accesul la resursele cele mai valoroase. structura şi cultura ei.ca profil al candidatului recomandat. care îi face de dorit pentru orice angajator. • Utilizaţi Internet-ul. Studierea formularelor de aplicaţie Când parcurgeţi formularele pe care candidatul vi le-a trimis daţi-le toată atenţia. fie că este vorba de cunoşţinte sau de comportamente. Folosiţi afişe.trebuie doar să vă hotărâţi ce doriţi să testaţi şi pentru ce poziţii. • Participaţi la târgurile de locuri de muncă sau organizaţi evenimente ale firmei.dacă nu vă oferă candidaţi. • Asociaţiile profesionale. totuşi. Merită subliniat încă o dată: oricare dintre modalităţi ar fi aleasă (sau. Dacă veţi face precum acele firme care au anunţuri permanente de recrutare. compatibilitatea angajatului cu echipa. iar dacă. dar şi oferă o persoană de contact de încredere pe domeniul dumneavoastră. pe cercetări psihologice extinse la nivelul organizaţiilor. Fiţi. Prezent şi în România testul este uşor de administrat şi dă informaţii relevante despre profilul postului şi al candidatului. fie din exterior. Comunicaţi-i că sunteţi în etapa de preselectare a formularelor de aplicaţie şi aveţi neclarităţi. dar şi din punctul de vedere al costurilor . în cazul în care informaţiile conţinute în formularele lor standard vă sunt utile pentru a vă face o imagine despre candidat. mai ales cele din domenii care presupun un grad înalt de specializare. Nu sunt costuri importante. ca şi aspectul general al aplicaţiei.

al căror buget de salarii depăşeşte. 3. c. Destindeţi întâi atmosfera. . care cer rezolvări rapide. Simulările şi grupurile de lucru Sunt situaţii în care nici una din formele prezentate înainte nu sunt suficiente.Profilul candidatului . învăţarea noilor tehnologii şi acomodarea cu informatizarea crescândă a mediului de lucru. Concentraţi-vă pe subiectele legate de muncă. cu planurile pe termen mediu şi convingerea că doar creativitatea este aceea care ne va ajuta să trecem peste constrângerile de spaţiu. Utilizaţi un formular de structurare a răspunsurilor. Alegeţi un loc în care să nu fiţi deranjaţi: frumos decorat. Mediul în care se desfăşoară întâlnirea. persoana căreia urmează să îi raporteze noul venit. aceleaşi tipuri de formulare de evaluare a răspunsurilor.Comentariile foştilor colegi şi superiori. b.aplicaţii în tehnologia informaţiei 67 . Formulaţi o majoritate de întrebări deschise de tipul: „Vă rog să descrieţi o situaţie conflictuală prin care aţi trecut şi felul în care aceasta s-a rezolvat". În plus. atributele şi atitudinile candidatului. E mult mai util decât să întrebaţi: . asistată de un specialist în resurse umane. Odată ajunşi faţă în faţă cu un candidat. care presupune automat interacţiunea cu persoane din interiorul sau exteriorul firmei? Vreţi chiar o echipă . mai mult decât în alte părţi. faceţi referire la situaţii cât mai reale. Cum se intervievează? Suntem tentaţi să credem că oricare dintre noi se pricepe să ia un biet interviu. Exploraţi atitudinile şi comportamentele trecute ale candidatului. E bine să ştim că aceste firme exisă şi să visăm să construim o companie de succes internaţional . Explorarea referinţelor Este obligatoriu să vă asiguraţi că informaţiile conţinute în formele de aplicaţie ale candidatului au gradul de acurateţe pe care îl aşteptaţi. Fiţi pregătit să îi oferiţi celui care urmează să fie intervievat o mică trataţie (apă.Descrierea postului . .realitatea felului în care se comportă. trebuie să aibă şi ele cunoştinţe elementare despre cum se formulează întrebările.Aveţi capacitatea de a rezolva conflictele? Cum? . Ca să puteţi dobândi pe parcursul unui interviu toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a lua o decizie nu e suficient să rugaţi candidatul „să vorbească despre el".Formele de aplicaţie Invitaţi.Experienţa anterioară de lucru. timp şi buget şi să oferim angajaţilor nivelul de instruire pentru performanţa optimă. Dar e şi mai bine să începem cu conştientizarea dimensiunilor actuale ale firmei. un scenariu de intervenţie în interviu. nu vă repeziţi la întrebări. Persoanele alături de care participaţi la intervievarea candidatului. .. explicaţi ce urmăriţi pe parcursul interviului şi preveniţi-1 în legătură cu faptul că veţi lua notiţe. Dacă vă satisfac datele şi informaţiile adunate până acum. Primează instruirea axată pe dobândirea cunoştinţelor în domeniul în care persoană desfăşoară activitatea. coparticipanţii la intervievare trebuie să aibă: a. să dezvoltaţi în interior modalităţi de instruire specifice firmei c.. După studierea formelor de aplicaţie. apoi. 2.tehnici de vânzare . Îi puteţi oferi celui intervievat posibilitatea de a alege să pună el mai întâi întrebări lămuritoare.de pildă. mai pozitivă şi mai favorabilă imagine pentru dumneavoastră. . încă de la elaborarea formularelor de recrutare e înţelept să cereţi persoane de contact de la fostele locuri de muncă.cunoştinţe generale destinate managementului . să apelaţi la ajutor extern . dacă este cazul. ca şi atmosfera generală sunt extrem de importante pentru o discuţia relaxată şi relevantă pe care doriţi să o aveţi. să combinaţi cele două opţiuni Este mai degrabă indicat să apelaţi la furnizori externi pentru următoarele nevoi: . daţi-le timp o oră pentru rezolvarea unui studiu de caz la care să aibă de prezentat un punct de vedere agreat de majoritate şi veţi observa atunci abilităţile indivizilor în relaţia cu ceilalţi . dar şi felul în care acesta se armonizează cu postul şi organizaţia. cafea) şi acces la toaletă. doritoare să dea informaţii despre cel pe care îl angajaţi. Fie că dumneavoastră faceţi verificarea sau o încredinţaţi unei agenţii. toţi participanţii la interviuri să îşi spună punctul de vedere despre candidaţi într-o întâlnire deschisă. Rugaţi secretara să întâmpine candidatul cu amabilitate. 3. o imagine clară despre ce informaţii să furnizeze candidatului şi când să le ofere.o firmă de instruire sau un consultant b.Educaţia şi diplomele dobândite. Vreţi o persoană întrun post de conducere.instruirea conducerii . De altfel. E fals. o înţelegere comună asupra tipului de candidat căutat. Dacă testaţi cunoştinţele de specialitate. nevoia de a vedea imediat rezultatele presează fiecare angajator. Cum elaboraţi o decizie în urma interviului? După ce aţi parcurs toată lista de candidaţi. nu ceea ce au declarat. apoi cunoştinţele lui. oferindu-se să îi stea la dispoziţie pentru orice fel de îndrumări.Motivele reale pentru părăsirea fostului loc de muncă. Cu prilejul interviului cereţi încă o dată confirmarea numelor şi datelor de contact furnizate de candidat şi asiguraţi-vă că aveţi îngăduinţa lui în demersul pe care îl faceţi. iată ce ar trebui urmărit: .viaţa a dovedit că e posibil. Oferiţi candidaţilor materiale complete de informare asupra activităţii dumneavoastră. Puteţi: a. dacă este cazul. d. În firmele mici şi medii. ba chiar şi departamente de instruire cu tot atâţia angajaţi cât are în total o firmă mică. Pregătiţi-vă un set de întrebări înaintea interviului şi încercaţi respectarea câtorva principii generale în construirea lor: 1.care să performeze cât mai repede şi mai bine? Utilizaţi grupurile de lucru! Cum? Puneţi împreună maxim 6 candidaţi.Interviul Cine intervievează? În general. cifra anuală de afaceri a unei companii medii de la noi. în vânzări . ţineţi seama că trebuie să măsuraţi cu atenţie cunoştinţele generale şi pe cele de specialitate. Alegeţi acel loc din firmă care oferă cea mai destinsă. fie pentru parcurgerea celorlalte etape din procesul de selecţie sau utilizarea unor alte instrumente (referinţe. grupuri de lucru) care să vă lămurească în legătură cu parcursul ulterior. pe de o parte. liniştit şi confortabil. 66 Ţineţi seama de punctul de vedere al celui căruia candidatul va trebui să îi raporteze sau de cel alături de care va lucra. 4. optaţi fie pentru scrisoarea şi discuţia legate de oferta de lucru.Statutul carnetului de conducere şi al cazierului judiciar.Notiţele de la interviu . revizuiţi pentru fiecare în parte: . probabil. Nu angajaţi o persoană pentru calitatea vieţii sale private.4 Instruirea Marile companii multinaţionale cheltuiesc anual bilioane de dolari pe instruirea angajaţilor din întreaga lume şi au departamente de resurse umane.

Nu cădeţi în păcatul celor care pun ţinte de neatins. Evaluarea programelor de beneficii deja existente şi a felului în care ele pot fi modificate/ îmbunătăţite c. În acest fel: . ţineti-vă cuvântul dat şi data următoare planificaţi mai bine. Începeţi prin a răspunde la întrebarea: ce atitudine doriţi să încurajaţi în rândul forţei dumneavoastră de vânzări? Abia acum definiţi criteriile de măsurare a performanţei. Alcătuiţi scenarii pentru anii următori. dar care permite şi: • Raportul echilibrat între îndatoririle faţă de firmă şi preocuparea pentru familie • Controlul responsabil al costurilor • Utilizarea doar a acelor resurse necesare pentru a atrage o forţă de muncă productivă • Satisfacerea unor angajaţi care au nevoi diverse Înainte de a decide asupra setului concret de beneficii pe care le oferiţi e bine să daţi atenţie la două elemente importante. datele furnizate de studiul de piaţă b. reconsideraţi-vă grila.câţi angajaţi şi familii vizează . să le bugetaţi şi să le plătiţi la timp. Componente subiective (cu grijă la persoana de care depinde aprecierea)de tipul „activităţi de mercantizare".. Dacă discordanţele sunt foarte multe sau foarte mari. modificări de taxe etc." 3. Există anumite impuneri (sănătate.veţi răsplăti realizările . de fapt. de exemplu .data de la care începe să se deruleze şi etapele implementării 69 . corectarea problemelor de comportament c. E bine ca firma dumneavoastră să aibă o filozofie şi o strategie generală a beneficiilor pe care le oferiţi angajaţilor. orientat către performanţă.veţi mari legătura dintre obiectivele personale şi cele ale firmei . Înainte de a purcede la dezvoltarea unui sistem special de plată pentru anumite categorii de angajaţi din vânzări. notaţi-vă fiecare neconcordanţă şi evaluaţi motivele pentru care ea a apărut. grila pe care aţi elaborat-o înaintea studiului Când comparaţi aceste seturi de informaţii interne şi externe. tangibile. nu pentru că îţi impune cineva . Principalele obiective ale acestor complexe instrumente de învăţare şi dezvoltare sunt: a. dar şi la îndrumare (coaching) şi sprijin (mentoring) acordate pe parcursul activităţii. definite în timp. elaboraţi-l amănunţit. Indicatori bazaţi pe măsurători istorice. cu tine însuţi şi înseamnă învăţare. Când vă gândiţi să lărgiţi pachetul de beneficii includeţi pe lista dumneavoastră de posibilităţi următoarele: • Asigurarea transportului la lucru • Sprijinul în asigurarea locuinţei • Oferirea de împrumut • Gustări gratuite • Produse gratuite ale firmei • Uniforme şi încălţăminte • Maşină de serviciu La includerea în pachet a oricăror elemente ţineţi seama de: a. Măsurători obiective. b. aplicabile întregului sistem b. sau le modifică în momentul în care realizează că vor fi atinse! Este calea cea mai sigură de a vă demotiva oamenii. în relaţie strânsă cu sarcinile pe care un angajat le are de îndeplinit. livrează cursul la sediul dumneavoastră Cele mai noi modalităţi de instruire şi dezvoltare . lărgirea orizontului managerial al angajaţilor cu experienţă în funcţiuni tehnice Poate cea mai relevantă şi cuprinzătoare definiţie a ceea ce însemnă un îndrumător a dat-o creatoarea unei companii dedicată formării conducătorilor de înaltă performanţă: „Îndrumătorul este acea persoană specială care te ajută să îţi descoperi nevoile profunde şi să parcurgi conştient drumul de la ceea ce eşti la ceea ce poţi cu adevărat să devii. ţinând seama de toate variabilele (inflaţie. incluzând: . măsurabile. a. Există întotdeauna o diferenţă între nevoile noastre şi lucrurile pe care ni le putem permite! Studiul pe care 1-aţi realizat v-a dat informaţii despre beneficiile pe care le-aţi putea oferi pentru a atrage şi a fideliza angajaţii de valoare. e bine să dezvoltaţi o schemă de răsplătire a acestor angajaţi sau un sistem de comisioane. creştere. rezolvarea problemelor ridicate de relaţiile cu angajaţii e.Nevoile de învăţare pe domenii de activitate care presupun un grad înalt de specializare nu pot fi acoperite decât apelând la specialişti. 68 Iată care trebuie să fie caracteristicile unor obiective pe care se bazează sistemul de comisioane pentru vânzări: specifice. Bazaţi-vă întotdeauna deciziile pe nevoile reale ale firmei.) Costurile cu forţa de muncă reprezintă o parte importantă din costurile totale ale afacerii . Pentru fiecare element al acestuia detaliaţi costurile.sunt axate pe dezvoltarea unor relaţii personale complexe şi se referă deopotrivă la transmiterea de informaţii. dimensiunea bugetului pe care îl aveţi Ca să aveţi o perspectivă corectă a ceea ce înseamnă un astfel de plan. Pentru exprimarea cotei de salarizare specifică fiecărui post utilizaţi: a. Este acum momentul să vă gândiţi ce vă puteţi permite să oferiţi şi care e cea mai eficientă modalitate de a va îndeplini obiectivele legate de beneficii.şi includeţi în bugetul de salarii . astfel încât obiectivele să fie solicitante. Stabilirea unor proceduri clare la care managementul să apeleze pentru administrarea coerentă a beneficiilor în întregul sistem Obiectivul pe care strategia trebuie să îl atingă este crearea unui mediu de lucru căruia angajaţii îi sunt dedicaţi. pensie) pe care le deduceţi din salariul angajaţilor.folosite de companiile orientate către performanţă . e bine să le evaluaţi.competiţia e.veţi plăti competitiv şi veţi impune respectul pentru performanţă Începeţi prin a răspunde la întrebarea: ce atitudine doriţi să încurajaţi în rândul forţei dumneavoastră de vânzări? Abia acum definiţi criteriile de măsurare a performanţei.daţi-le toată atenţia! Nu ezitaţi să cereţi sprijinul unui consultant sau al unui manager specialist în finanţe atunci când analizaţi . Ajungi să fii competitiv pentru că asta îţi doreşti. realiste. Programele sociale iniţiate de guvern şi legislaţia legată de compensaţiile pentru munca depusă vor fi întotdeauna demne de studiat. perfecţionarea abilităţilor de conducere ale angajaţilor cu potenţial ridicat b.volum de x într-o perioadă t". organizează un curs (de obicei gata făcut) într-o locaţie sau b. cantitative de tipul „vânzări pe zi" sau .reglementările legate de taxe şi impozite. nivelul local al competiţiei b.beneficiile pe care implementarea lui le aduce firmei . Includeţi aici: a.5 Stabilirea pachetului de salarizare Ţineţi seama de dimensiunea bugetului afacerii dumneavoastră atunci când elaboraţi proiectul pachetului salarial. dar nu devastatoare. Stabilirea unor programe coerente. Aceştia fie: a.este bine să aveţi răspunsuri temeinice la următoarele întrebări: Care e practica pieţei în privinţa plăţii suplimentare în vânzări? Plata suplimentară va lua forma unui comision sau a unor bonusuri? În cazul în care aveţi în firmă un departament special de vânzări. crearea condiţiilor de performanţă optimă d. Un îndrumător te ajută să conştientizezi lucrurile pe care le înveţi şi felul în care le aplici. evoluţie.

La finalul anului. Comunicarea internă. Aceasta presupune integrarea sistemului de salarizare şi beneficii pe care 1-aţi adoptat.veţi transforma documentul într-unul ofensiv. care ştiu direcţia firmei şi cum pot aduce contribuţia la creşterea ei.lipsa de candidaţi pentru anumite posturi .o rată mare a inflaţiei/modificare bruscă a ratei inflaţiei . se pot dezvolta politici în sine. e bine să comunicaţi limpede acest lucru şi să vă asiguraţi că le sunt clare tuturor criteriile pe care s-au făcut măririle de salarii.fluctuaţiile şi devalorizările monedei naţionale . conform legii. ca procentaj din bugetul brut total de salarii După ce aţi elaborat pachetul total de salarizare testaţi sistematic felul în care evoluează piaţa pentru a fi sigur că vă menţineţi nivelul competitiv. Înainte de toate. care va provoca neplăcere la citire. în afara prevederilor Codului Muncii. dacă aveţi o microîntreprindere. incluzând taxe şi impozite. de câte ori este posibil. e înţelept să utilizaţi un regulament de ordine internă. La nivelul întreprinderilor mijlocii. 6.nu faceţi greşeala de a împrumuta şi copia regulile altora. Încurajaţi angajaţii să vă aducă la cunoştinţă inclusiv cazurile de hărţuire sexuală în care sunt implicaţi superiorii şi garantaţi deplina confidenţialitate a demersului lor şi siguranţa locului de muncă. În alegerea mijloacelor pe care le utilizaţi pentru comunicarea internă. pe opiniile lor. pentru performanţa constantă de echipă. În lista de web site-uri găsiţi câteva adrese de la care puteţi lua modele de manuale . dat fiind că pe piaţa locală nimeni nu furnizează asemenea documente. cu ajutorul cărora să exploraţi opinia oamenilor în legătură cu subiecte specifice. 2. Organizaţiile moderne şi mai ales firmele mici şi mijlocii. Cum se poate face colectarea de date şi informaţii? Vorbiţi . Contextul care a condus la identificarea acestei nevoi. până la locul şi modul în care preferă să se desfăşoare petrecerea de Crăciun. limitându-se la un titlu. Aşa cum am mai arătat. Ele sunt potenţate de locul persoanei respective în sistemul firmei şi de regulile interne pe care le elaboraţi. Găsiţi în continuare câteva idei pentru alcătuirea unui astfel de document. Argumentarea necesară pentru că angajaţii să înţeleagă de ce este necesară această politică şi care sunt beneficiile utilizării ei în organizaţie. Factorii care afectează sistemul de salarii sunt multipli: . folosiţi chestionare interne. Cine este responsabil de aplicarea ei. Fiţi sigur că toţi angajaţii dumneavoastră înţeleg clar politica de acordare a acestor creşteri.presiuni din partea sindicatelor . pe măsura creşterii firmei.6 Relaţia cu angajaţii Pentru o abordare sistematică a relaţiilor în firma dumneavoastră. pe care le colectaţi şi le analizaţi sistematic. 4.dar e ceva temporar. Nu este suficient să vă înştiinţaţi oamenii în privinţa deciziilor pe care le-aţi luat. este bine să vă bazaţi deciziile. se simt implicaţi şi respectaţi.modificarea politicilor firmei . b. Plata măririlor de merit ca urmare a evaluării activităţii anuale are şi ea un impact asupra bugetelor previzionate. pe opiniile lor. pe care utilizatorii bunelor practici îl numesc Manualul Angajatului: • Utilizaţi-1 ca pe un mijloc de a clarifica aşteptările pe care le aveţi faţă de angajaţi. de pildă. pe care le colectaţi şi le analizaţi sistematic.cu oamenii. ca să vedeţi dacă aţi avut vreo scăpare. 7. puteţi oferi o călătorie în străinătate . regulamentului de ordine interioară i se pot adăuga o seamă de politici . nişte angajaţi informaţi.. • Precizaţi că acesta nu este o formă de contract. nu faceţi reguli rigide. mai ales în privinţa lucrurilor care îi privesc direct.pierderea de angajaţi în favoarea altor companii . 3. mai ales în privinţa lucrurilor care îi privesc direct. În cazul în care decideţi să le utilizaţi. Relaţii informale Relaţiile formale sunt acelea pe care le stabiliţi cu angajaţii dumneavoastră din perspectiva legală şi se bazează mai ales pe contractul de muncă. Când şi cum poate fi modificată. altminteri. au tendinţa de a nu se conforma unor prevederi care.concurenţa pentru angajarea celor mai buni oameni din partea noilor firme care vin pe piaţă . Puteţi institui un sistem de evaluare trimestrial sau bi-anual. să le clasificăm: 1. de fapt? Pentru performanţă constantă de-a lungul unui an întreg.costul anual al planului. • Specificaţi felul în care se procedează în cazul plângerilor. să plătiţi câştigătorilor un weekend la mare sau la munte. profitabile. ci indicaţi conduita generală pe care o doriţi în firmă. este bine să vă bazaţi deciziile. dar este mai indicat să îi daţi un mic suport material.în cadrul unor dialoguri structurate . unui angajat i se acordă o mărire a salariului de bază. regulamentul poate include consideraţii lărgite asupra comportamentelor pe care le încurajaţi şi a celor pe care le penalizaţi .ofertele agenţiilor de turism sunt din ce în ce mai interesante şi va puteţi folosi de forme de barter. • Nu aspiraţi să prevedeţi orice detaliu . În plus. politicile sunt inutile atunci când comportamentele lasă de dorit.schimbările pe termen mediu şi lung în strategia de dezvoltare a companiei Dacă decideţi să ajustaţi salariile lunar sau trimestrial pentru a vă menţine nivelul negociat al salariilor. pot veni cu idei noi. 5. în afară bonusurilor în bani. de obicei între 2 şi 10 procente. • Revizuiţi manualul o dată la şase luni sau măcar o dată pe an. amintiţi-vă principiul feedback-ului: informaţia trebuie să circule în ambele direcţii. • Utilizaţi serviciile unui consultant pe probleme legale. De ce ar fi necesară împărtăşirea informaţiilor cu şi între membrii firmei? Am văzut deja că transferul de cunoştinţe între angajaţi este principala modalitate prin care oamenii acumulează cunoştinţe în timp ce desfăşoară activitatea. le pot feri de multe complicaţii. Dacă numărul angajaţilor dumneavoastră este mai mare. Ce înseamnă ele.din acestea. • Precizaţi doar acele aspecte care sunt specifice activităţii dumneavoastră . de câte ori este posibil. mergând de la evaluarea calităţii muncii de echipă şi a climatului firmei. 3. Iată ce ar trebui să includă o asemenea politică: 1.sunt doar o sursă de inspiraţie. 71 . acesta este un domeniu în care imaginaţia poate fi nelimitată. Înclinaţia aceasta se dezvoltă şi în raport cu o forţă de muncă nepretenţioasă . Care este impactul în viaţa de zi cu zi a oamenilor din organizaţie. pentru reglementarea activităţii. fiţi atenţi la sincronizarea cu legislaţia românească. Recunoaşterea şi răsplătirea contribuţiei în muncă. copleşite de tot felul de îndatoriri administrative. care se va modifica vertiginos pe măsura integrării cu reglementările pe baza cărora funcţionează relaţiile de muncă în societăţile civilizate. pentru a vă asigura că aţi 70 specificat tot ce trebuia. în urma căruia să recompensaţi echipa cu cele mai bune rezultate.Nu este suficient să vă înştiinţaţi oamenii în privinţa deciziilor pe care le-aţi luat. sau se pot pregăti practic şi psihologic în perspectiva unor perioade mai tensionate. Recunoaşterea poate fi onorifică. Concentraţi-vă pe două tipuri de practici: a. pe criterii clare.documente menite să ofere standardele de bună practică în privinţa desfăşurării unor procese importante pentru firma dumneavoastră şi rezultatele dorite. Relaţii formale 2. Iarăşi. Într-o microîntreprindere sau într-o firmă mică. Care sunt demersurile şi acţiunile concrete pe care be implied. dacă firma urmează să treacă prin anume schimbări. Care sunt măsurile care se vor lua la încălcarea ei. strâns legată de procesul de evaluare a performanţei şi de profitabilitatea firmei. cu afirmarea publică a recunoştinţei firmei pentru performanţa deosebită a unui angajat sau a unei echipe.

d.le veţi satisface curiozitatea şi veţi putea arăta cum aţi luat o decizie în funcţie de opiniile pe care le-au exprimat. Un manager modern. Dacă însă climatal de muncă este unul deschis şi echilibrat. c. sarcinilor. b. formale. Descrierea etapelor care trebuie parcurse pentru selectarea celui mai bun candidat şi aducerea lui în firmă pe un anume post. Stăpânul absolut peste angajaţi şi bunurile firmei. c. Nu întrebaţi . în vederea performanţei. După studiul chestionarelor. în cazul în care firma are o reţea de comunicare electronică internă. ariei de impact şi liniei de raportare pe care un anume post le are în structura organizaţiei. Dacă numărul angajaţilor dumneavoastră este mai mare. e. care doriţi să fie impactul mesajului dumneavoastră. folosiţi chestionare interne.Cum se poate face colectarea de date şi informaţii? Vorbiţi . Din întreaga listă de modalităţi de comunicare.sunt aşa numitele agende ascunse. Incompatibil cu managerul. Crearea unei baze de date conţinând candidaţi pentru posturi care vor fi create pe termen scurt. În cazul în care oamenii simt că dorinţele lor nu sunt luate în consideraţie. o persoană care investighează realitatea şi. Conducătorul oamenilor şi gestionarul resurselor firmei.cu oamenii. Selecţia este procesul specific funcţiunii de resurse umane.Sunteţi de acord cu salariile şi bonusurile pe care le primiţi?" Veţi obţine răspunsuri lipsite de acurateţe. dând posibilitatea oamenilor să exprime acordul pe o scală relevantă de la 1 (cel mai puţin de acord cu afirmaţia) până la 5 (acord deplin cu afirmaţia). este încă fără egal. în care să prezentaţi rezultatele activităţii şi planul de acţiune pe termen scurt. Urmate de mici petreceri nu foarte costisitoare. Liderul este: a. Identificarea persoanelor care au performanţe bune în posturi de conducere în firmele concurente şi aducerea lor în organizaţie. nu cereţi oamenilor să precizeze identitatea . Specificarea posturilor înseamnă: a. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să cultivaţi o atitudine de înţelegere şi sprijin faţă de angajaţii care trec prin momente traumatizante.15 minute. calificărilor şi abilităţilor pe care trebuie să le demonstreze un candidat pentru ocuparea unui anume post. Acest tip de cercetare calitativă este întotdeauna util. indiferent de locul pe care îl ocupă în firmă. Cel chemat să ofere firmei o identitate. Alegerea celor mai potrivite persoane din interiorul firmei care urmează să participe la intervievarea candidaţilor pentru un post. ce conţinut doriţi să transmiteţi. Ce puteţi face pentru a comunica dumneavoastră cu angajaţii? Iarăşi . Managerul este: a. o persoană care controlează între 3 şi 6 subordonaţi. o persoană care nu trebuie să gestioneze resurse. Ce ar trebui să conţină aceste chestionare? Un număr de întrebări clare şi simple. Trierea. vă vor oferi întreaga lor dedicare. sunt şi ele de dorit. nu de mai multe. Descrierea atentă a tuturor calităţilor. d.depinde de interesul pe care îl aveţi. mediu şi scurt a resurselor umane de care are nevoie o organizaţie pentru a-şi îndeplini obiectivele. o persoană foarte motivată financiar să desfăşoare o activitate dificilă. Nu elaboraţi chestionare a căror completare durează mai mult de 10 . dezvoltă comportamente care deviază de la regulile sistemului şi se concentrează pe interesul personal .fie ele formale sau informale . Fie că optaţi pentru o modalitate electronică de completare a chestionarului. nu pe zvonuri şi rezolvarea conflictelor distractive. c. în care oamenii se concentrează pe realizarea performantă a sarcinilor. ele sunt elemente importante în construirea culturii unei firme. Evaluarea performanţei anterioare a candidaţilor pentru anumite posturi şi angajarea lor numai dacă aceasta corespunde standardelor organizaţiei. incompatibil cu postură de lider.vor crede că opiniile care vă sunt neconvenabile vor fi pedepsite. faţă-în-faţă. cu posibilităţi limitate de răspuns. d. alcătuiţi focus-grupuri cu persoane din diferite departamente. sau utilizaţi hârtie.în cadrul unor dialoguri structurate . Calitatea relaţiilor . comunicaţi oamenilor rezultatele . asta vă va scuti de costuri ridicate de comunicare pe termen lung. în vederea diferenţierii lor. din punct de vedere al impactului şi eficienţei. Compararea recomandărilor pe care doi candidaţi la fel de buni le au de la locurile de muncă anterioare. e. Planificarea pe termen lung. Identificarea şi aducerea în organizaţie a unor noi angajaţi. Relaţiile informale din interiorul unei firme sunt un domeniu spinos şi controversat. Reuniunile periodice. Descrierea tuturor ariilor de activitate asupra cărora un post are impact. Dacă veţi fi un bun practician al interacţiunii cu oamenii dumneavoastră. o persoană care administrează procesele şi structurile. şi vedeţi cum puteţi respecta interesele firmei. Puteţi utiliza şi afirmaţii. Recrutarea este procesul specific funcţiunii de resurse umane care constă: a.. responsabilităţilor. dar şi pe cele ale angajatului. dar nu în calea clienţilor. e. Un administrator.care se stabilesc între oameni şi a celor dintre firmă şi angajaţii săi depinde de felul în care v-aţi afirmat valorile. Utilizaţi scrisori electronice sau un panou aflat în firmă. Descrierea obiectivului general. Un rău necesar într-o organizaţie mică. d. b. o persoană abilă. în locuri preferate de angajaţi. în funcţie de tendinţele acesteia inovează sistemul şi dezvoltă deopotrivă oamenii şi organizaţia. c. asociat cu recrutarea care constă în: a. b. cu ajutorul cărora să exploraţi opinia oamenilor în legătură cu subiecte specifice. În cazul în care aveţi o firmă mijlocie şi vreţi lămuriri suplimentare în legătură cu problema pe care o exploraţi. Un soldat care poartă în raniţă bastonul de mareşal. b. e. d. E mai bine să vă limitaţi la două pagini care vă dau o imagine clară decât să obţineţi scenariul unui film de lung metraj. Întrebări care să arate opinia lor faţă de un singur element. b. concentrându-se pe rezultate. e. Intervievarea tuturor candidaţilor la un post pentru alegerea celui mai bun. sau pot avea activităţi competitive. fără să daţi sentimentul că faceţi unele favoruri. 73 . până la locul şi modul în care preferă să se desfăşoare petrecerea de Crăciun. în care nemulţumirile pot fi exprimate deschis şi li se găseşte rezolvare. dacă aveţi o microîntreprindere. d. ierarhizarea şi alegerea candidaţilor pentru un anume post. Descrierea detaliată a tuturor activitaţilor pe care le presupune un post. de încrederea pe care aţi stabilit-o între toţi cei vizaţi şi de felul în care ţineţi cont de nevoile angajaţilor dumneavoastră. cu personalul companiei. Separarea activităţilor care au nevoie de angajaţi permanenţi faţă de acelea care presupun doar muncă temporară. b. comunicarea personală. c. c. care copiază pe cei mai eficienţi conducători. cu instrumente relevante pentru organizaţie şi specificul activităţii ce urmează a fi desfăşurate. 72 Exerciţii Patronul este : a. mergând de la evaluarea calităţii muncii de echipă şi a climatului firmei. dacă se simt frustraţi sau demotivaţi. Purtaţi-vă însă la fel cu toţi angajaţii. Incompatibil cu liderul. în care angajaţii pot interacţiona şi se pot cunoaşte personal. astfel încât să nu necesite comentarii-fluviu. e.

de a comunica atributele importante ale produselor. deoarece aceasta din urmă este o tehnică anume de promovare. desemnând anunţul publicitar propriu-zis. Rezultă că promovarea este o acţiune utilă şi necesară în ultimă instanţă. această activitate nu ar fi luat amploarea de care se bucură în prezent. pozitiv atât pentru organizaţie cât şi pentru societate (dacă se desfăşoară cu bună credinţă şi respectă principiile şi regulile acestei activităţi). cu scopul de a convinge şi de a câştiga adepţi (Dictionar explicativ al limbii roman). acţiuni specifice de influenţare a comportamentelor de cumpărare şi de consum.J. considerat de mulţi ca fiind secretul succesului în afaceri. Activitatea de promovare trebuie să fie o preocupare continuă. V.Engel. care implică utilizarea unor mijloace specifice. deci de a promova. O definire cuprinzătoare a acestui proces complex. de a facilita vânzarea acestora şi astfel de a contribui la maximizarea efectelor pe termen lung(F. Deşi este un termen larg răspândit.1 Importanţa promovării pentru o organizaţie Promovarea este unul dintre cuvintele foarte intens utilizate în contextul economiei de piaţă.un ansamblu de activităţi cu obiective şi mijloace de acţiune extrem de variate.Cap. Această abordare este însă simplistă şi nu reliefează adevărata putere a promovării. De altfel dacă nu ar fi utilă pentru organizaţiile economice sau nonprofit. al termenului. uneori în detrimentul clienţilor. în context economic. tehnicile de promovare nu se aplică numai în domeniul economic. .Serbanica. este dificil de realizat. de a crea o imagine pozitivă. reprezentând o acţiune de răspândire a unor idei care prezintă şi susţin o teorie. Datorită acestei puteri. mai ales una de dimensiuni reduse şi cu resurse limitate.( Dicţionar explicativ al limbii române) Această semnificaţie arată caracterul pozitiv. cultural sau chiar politic. în sensul că se foloseşte restricţionat la anumite situaţii neeconomice. de a schimba opinii şi atitudini în rândul unor categorii din cele mai diverse ale publicului. 75 . Sub aspect semantic. Kinnea. D. Din multitudinea celor existente în literatura de specialitate. R. Tehnici promotionale).4 Tehnici de promovare a afacerii 4.Popescu. publicitatea sau reclama. de a determina audienţa să acţioneze într-o anumită direcţie. Relaţia dintre promovare şi PUBLICITATE este ca de la întreg la parte. o concepţie. să se dezvolte". unii considerând că necesitatea realizării unor acţiuni de promovare se datorează numai slăbiciunii elementului promovat şi are menirea de a ascunde anumite defecte.a susţine.. ne-am oprit asupra a două care identifică promovarea în afaceri ca fiind: . Termenul PROPAGANDĂ ar putea fi considerat în anumite situaţii un sinonim al promovării. C.Balaure.C. unde s-au născut şi s-au consacrat. pe termen lung a oricărei organizaţii. Credem că în realitate promovarea realizată de societăţile comerciale este un proces complex. În sens restrâns prin promovare se înţelege efortul făcut de o organizaţie pentru a-şi prezenta oferta Într-o lumină favorabilă astfel încât să vândă cât mai mult şi mai repede. Warschaw. publicul neavizat încă mai confundă promovarea cu propaganda. conceptul poate desemna şi acţiunea de publicitate sau chiar aceea de a răspândi informaţii elogioase.. Desigur că o societate comercială. aceea de a crea o anumită imagine cu privire la un produs/serviciu/eveniment/idee/organizaţie. promovarea reprezintă acţiunea de . un partid politic etc. În limbaj obişnuit.un program dirijat care include metode şi tehnici de comunicare. ci şi în domenii nelucrative. realizat cu scopul de a prezenta consumatorilor potenţiali organizaţia şi produsele sale. a spijini făcând să progreseze. presupunând o informare atentă a consumatorilor potenţiali şi a intermediarilor. şi ar fi dăunătoare societăţii. cel puţin din punct de vedere lingvistic. nu îşi poate permite să desfăşoare în permanenţă campanii de promovare. nepersonale pentru transmiterea unor idei şi convingerea publicului (cum ar fi inserarea de anunţuri în mass media). Transferarea conceptului în plan economic a generat şi căpătarea unei conotaţii negative. de sprijinire a procesului de vânzare(I. Promotional Strategy: Managing Communications Process). cum ar fi social. Termenul de RECLAMĂ se foloseşte de obicei în contexte economice mai specializate.

să fie convingătoare. 76 77 . Observaţiile făcute şi concluziile desprinse vor fi folosite pentru îmbunătăţirea procesului promoţional şi a campaniilor viitoare. dar aceştia sunt cel mai des vizaţi. menţinând în permanenţă legătură cu clienţii şi mediul. care au menirea principală de a dezvolta pe termen lung imaginea organizaţiei prin schimbarea eventualei atitudini neîncrezătoare şi dezvoltarea unui comportament favorabil firmei şi mai bunei colaborări cu diferite componente ale mediului. altele indirect. schimbările în ceea ce priveşte caracteristicile şi obiceiurile publicului. Unele dintre tehnicile de promovare acţionează prin comunicare personală. Nici una dintre cele patru componente nu poate fi eficientă fără a fi susţinută de celelalte. a transformărilor socioculturale din societatea contemporană. Desfăşurarea unei promovări susţinute şi coerente este extrem de necesară în prezent. Aceste probleme. Îi trebuie. Pe baza acestui instrumentar teoretic.publicitate: formă de prezentare comercială nepersonală a organizaţiei şi ofertei sale. . cu acţiune pe termen lung şi impact în special la nivelul imaginii. cât şi cele pe termen lung. instituţii financiare sau angajaţi potenţiali/efectivi. concise. Societatea trebuie să monitorizeze în permanenţă piaţa. cât şi de natură calitativă. că banii daţi îi vor aduce beneficiile aşteptate. Aceasta include asa-numitul mix de marketing. . Unele dintre ele stimulează direct clienţii să cumpere produsele firmei. implicit. Ca urmare există şanse mari ca oferta unei anumite organizaţii să nu fie îndeajuns cunoscută şi apreciată de către marea majoritate a clienţilor potenţiali. La rândul său promovarea trebuie să fie susţinută de celelalte componente ale mixului de marketing.sponsorizare: susţinerea şi asocierea organizaţiei cu diverse evenimente sau persoane în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii imaginii organizaţiei. În timpul şi la încheierea fiecărei campanii de promovare organizaţia desfăşoară controlul şi evaluarea rezultatelor. iar intermediarii nu sunt cointeresaţi şi dornici să susţină oferta organizaţiei. un ansamblu de principii. Principalele forme pe care le îmbracă promovarea sunt: . Promovarea şi formele sale O campanie de promovare include mai multe tehnici specifice. care este dat de ansamblul politicilor şi strategiilor adoptate pe patru direcţii definitorii pentru activitatea unei organizaţii: produs. acesta îşi va pierde încrederea în organizaţie iar efectele promovării vor fi inverse celor dorite. o organizaţie dezvoltă o politică de marketing adecvată. dar contribuie şi la stimularea directă a afacerilor . Ea impune de fapt societatea comercială şi oferta sa în atenţia şi conştiinţa publicului. Este deci imperativ necesar ca organizaţia să intervină şi să înlăture prin promovare corespunzătoare acest neajuns. Astfel se încurajează indirect vânzările şi creşte satisfacţia clienţilor. a caracteristicilor organizaţiei şi ofertei sale. modificarea comportamentului. oferta şi activitatea sa. distribuţie şi promovare. Acest lucru nu este suficient dacă publicul vizat nu este convins de acest lucru. garanţii că produsul respectiv îndeplineşte toate condiţiile pentru a-i aduce satisfacţii maxime în condiţiile date. pentru a se dezvolta o imagine de ansamblu completă. implicarea în diferite acţiuni şi altele. nu este destul de bine informat şi este neîncrezător cu privire la beneficiile pe care le-ar avea dacă achiziţionează produsul respectiv la preţul propus. De asemenea canalele de distribuţie dezvoltate de organizaţie nu vor fi pe deplin eficiente dace ele nu sunt cunoscute. unică.marca: dezvoltarea şi utilizarea unui semn distinctiv care reprezintă organizaţia/oferta şi căruia i se asociază o serie de simboluri şi caracteristici de calitate menite să ducă la recunoaşterea rapidă şi creşterea încrederii în societate/produs. parteneri de afaceri.relaţii publice: un set de tehnici. interpersonale de multe ori. altele prin comunicare impersonală. care dă identitate şi personalitate firmei. datorită numeroaselor evoluţii economico-sociale. Prin intermediul politicii de produs organizaţia poate să dezvolte o ofertă de calitate ridicată. cum ar fi concurenţa. preţ. prin acţiuni promoţionale. Unele acţionează pe termen scurt. se pot rezolva cel puţin parţial. mai credibilă şi mai atrăgătoare. altele determină efecte pe termen lung. modificările de imagine şi mesajele care circulă. . obiective socio-politice sau chiar culturale. Pentru a fi luat în consideraţie de audienţă. . Publicul-ţintă al promovării nu este format exclusiv din clienţii organizaţiei. politica de promovare trebuie să fie flexibilă.De altfel nici nu ar fi justificat din perspectiva valorii adăugate.promovarea vânzărilor: o serie de metode care duc la sporirea vânzărilor pe termen scurt prin generarea de avantaje materiale imediate pentru clienţi. de credinţă şi sistemul de valori.forţe de vânzare: utilizarea unor agenţi care să prezinte şi să vândă produsele/serviciile organizaţiei fără intermediari. a satisfacerii clienţilor şi optimizării relaţiilor cu mediul. De exemplu produsul trebuie să corespundă mesajelor promoţionale. teorii. achiziţia unor produse. în măsura posibilităţilor. în funcţie de condiţiile concrete cu care se confruntă şi de obiectivele pe care doreşte să le atingă. a diversificării produselor/ serviciilor care pot satisface aceleaşi nevoi/ dorinţe. de nevoile şi dorinţele sale. Promovarea este însă cea care face cunoscut acest lucru. care îşi aduc fiecare contribuţia la atingerea obiectivelor fixate. În prealabil aceste planuri trebuie pretestate pentru a se asigura atingerea obiectivelor fixate. precum şi la nivelul încrederii publicului în firma/produsele prezentate. care va evalua informaţiile primite şi. indiferent de emitent. care să corespundă pe deplin cerinţelor consumatorilor. Rolul şi locul promovării în mixul Marketing Majoritatea lucrărilor consacrate marketingului îl definesc ca un sistem complex. publicului îi este tot mai greu să se orienteze şi să evalueze toate produsele existente pe piaţă la un moment dat. La baza promovării stau atât obiective de ordin cantitativ-economice. Campanii de promovare se vor desfăşura numai atunci când efectele proiectate a fi obţinute justifică eforturile necesare. Politicile de produs şi preţ determină pentru o anumită conjunctură dezvoltarea celor mai potrivite produse la preţuri adecvate pentru clienţii organizaţiei. adoptarea unor idei noi. că şi multe altele. Mesajele transmise în cadrul campaniilor de promovare trebuie să fie clare. adaptabilă noilor situaţii. tehnici şi metode aflate la dispoziţia unei organizaţii în vederea eficientizării activităţii sale în contextul resurselor limitate. cum ar fi reevaluarea unor atitudini. organizaţia emitentă. Trebuie proiectate şi transmise mesaje către persoane şi organizaţii din cele mai variate.manifestări promoţionale: utilizarea unei game largi de tehnici promoţionale în cadrul unor evenimente de tip expoziţional care au scopul principal de a prezenta organizaţia. Datorită schimbărilor din mediu. Dacă există o discrepanţă între mesajele transmise prin intermediul campaniilor de promovare şi realitatea percepută de public. Ele trebuie să fie astfel concepute încât să determine o schimbare a publicului-ţintă. Procesul de comunicare-promovare se adresează practic oricărei persoane care se află în mediul extern sau intern firmei. În condiţiile creşterii concurenţei. Campanile de promovare se vor desfăşura numai pe baza unor planuri realizate în urma unor cercetări de marketing şi vor avea în vedere atât interesele pe termen scurt ale organizaţiei. mesajul trebuie să fie credibil şi atrăgător. Nu trebuie uitat că rareori o campanie de promovare este receptată exclusiv de publicul-ţintă. Acesta doreşte înainte de a cumpăra asigurări că un anumit produs îi satisface nevoile. . . Modul de formulare şi transmitere trebuie să ţină cont de publicul-ţintă. precum şi a modificării stilului de viaţă.marketing direct: o tehnică de promovare prin care organizaţia se adresează nemijlocit unui număr mare de persoane în scopul de a le determine să desfăşoare o anumită acţiune sau numai pentru a le informa cu privire la schimbări şi activităţi prezente sau viitoare organizate de firmă. Practic accesul la mesaje este liber oricărei persoane. Un alt factor care impune promovarea ca un instrument de marketing obligatoriu în arsenalul unei organizaţii este creşterea exigenţei publicului. Toate informaţiile necesare şi aceste garanţii le transmite firma prin intermediul diferitelor tehnici de promovare. Promovarea trebuie să fie un proces riguros proiectat.

care ar putea stârni suspiciunea acestuia. ea trebuie să desfăşoare o amplă activitate de promovare. c. dar întreprinderea nu are de cele mai multe ori resurse disponibile. cu caracteristicile persoanelor vizate.2 Obiectivele promovării Pentru ca o organizaţie să aibă succes în afaceri pe termen lung. întreprinderea trebuie să desfăşoare diverse acţiuni promoţionale. de tip promoţional. cei care dezvoltă şi derulează diferite tehnici de promovare trebuie să evalueze cu grijă efectele pe care campania lor le poate avea asupra publicului. imaginea prezentă a firmei şi a ofertei sale De asemenea stabilirea mixului de promovare se face ţinându-se cont şi de o serie de considerente de natură etică şi morală. La alegerea obiectivelor campaniilor de promovare se au în vedere mai mulţi factori. opinia publică etc. fiind deci obligatorie asocierea lor într-un mix promoţional pentru ca respectiva campanie de promovare să fie eficientă şi organizaţia să-i atingă în mod optim obiectivele. nu impersonale. cum ar fi muzica piratată. Uneori campaniile de promovare au ca obiectiv sau ca rezultat indirect educarea publicului. stimularea vânzărilor etc. este mai restrânsă. să idealizeze organizaţia. Datorită acestei puteri. stârnirea interesului şi a dorinţei de încercare a ofertei comercializate. băuturilor alcoolice sau a medicamentelor. În funcţie de aceşti factori. obţinerea unor informaţii/opinii de la diferite categorii ale audienţei. contribuind chiar la bunăstarea generală. imaginea firmei. cu condiţia ca elementele omise să nu se dovedească a fi dăunătoare ulterior clienţilor. în special a celor de sponsorizare. Cea mai frecventă problemă de natură etică cu care se confruntă organizaţia este crearea efectivă a mesajului promoţional. Această abordare este de înţeles şi acceptată de public. Tehnici promoţionale) cu privire la desfăşurarea promovării. Prin intermediul promovării o organizaţie poate atinge numeroase obiective. O organizaţie trebuie să aibă în permanenţă în vedere atingerea unor obiective generale de promovare pe termen lung. Alegerea şi combinarea celor mai potrivite tehnici de promovare pentru o anumită situaţie se face în funcţie de diverşi factori. determinarea lui să adopte anumite comportamente şi idei. b. informarea publicului cu privire la ofertă şi diverse programe sau acţiuni întreprinse de organizaţie. unele state au impus anumite reglementări(M. dincolo de efectele benefice pentru organizaţia pe care o reprezintă. resursele organizaţiei. aceştia să nu fie înşelaţi în ceea ce priveşte obţinerea beneficiilor şi a satisfacţiilor la care se aşteptau atunci când au achiziţionat produsul căruia i se făcuse promovare. este lipsa de sinceritate. să nu afecteze sănătatea sau integritatea clienţilor. cât şi între clienţii săi. cei mai importanţi fiind: caracteristicile publicului ţintă. în timp ce obiectivele din a doua categorie urmăresc combaterea unor factori care influenţează negativ imaginea organizaţiei şi comercializarea ofertei sale. precum în cazul ţigărilor. Obiectivele urmărite prin intermediul campaniilor de promovare se pot grupa astfel: a. este restricţionată/condiţionată numai publicitatea. activitatea şi oferta sa.De cele mai multe ori tehnicile de promovare prezentate succint anterior acţionează complementar. omite eventualele aspecte care nu atrag publicul. subordonate obiectivelor generale. educarea publicului: campanile de promovare urmăresc influenţarea modului de gândire şi comportament al publicului. dezvoltarea imaginii organizaţiei: se are în vedere crearea. conţine cu bună ştiinţă informaţii false. O problemă etică şi morală majoră apare atunci când mesajul promoţional este transmis special pentru a induce în eroare publicul. dacă vor transmite un mesaj puternic unei audienţe bine alese. printre care: publicul-ţintă. combaterea zvonurilor nefavorabile. O altă învinuire adusă celor care organizează campanile promoţionale. Fără îndoială că în unele cazuri particulare toate aceste acuzaţii sunt reale. Astfel se poate urmări modificarea opiniilor. (re)poziţionarea firmei şi a produselor comercializate. 79 . precum şi în urma evoluţiilor din societatea contemporană. distribuitorii. Ei au responsabilitatea morală ca prin îndemnurile lor să nu ofenseze publicul. în realitate nu îi interesează aspectele sociale/ culturale ale manifestărilor/persoanelor sponsorizate. Obiectivele vizate de diferite campanii de promovare sunt subordonate obiectivelor de marketing pe termen lung ale organizaţiei respective. Ele trebuie să susţină celelalte politici de marketing ale întreprinderii. informarea despre noi modalităţi de utilizare a produselor. 4. campanile de promovare nu contravin nici unei reguli etice. Promovarea şi etica O acţiune de promovare bine proiectată şi corect desfăşurată poate influenţa puternic modul de gândire şi comportare a diferitelor categorii ale publicului care receptează respectiva campanie. Aceasta duce în principal la creşterea încrederii publicului. prezentarea noilor produse/ servicii oferite. impunerea şi dezvoltarea imaginii de marcă a organizaţiei şi ofertei sale. Primele vizează modelarea atitudinii şi a comportamentului diferitelor categorii de public precum şi valorificarea (uneori în mod ofensiv) a unei conjuncturi favorabile. Astfel este interzisă inducerea în eroare a publicului cu privire la caracteristicile de bază ale produsului. atitudinii şi/sau a comportamentului faţă de firmă şi/sau oferta sa a numeroase segmente ale audienţei. la informarea acestuia cu privire la modificările care intervin în activitatea firmei şi a ofertei. întrebuinţarea sa. comunicarea cu publicul: urmăreşte transmiterea de mesaje. De asemenea este interzisă promovarea unor produse dăunătoare precum drogurile sau obţinute pe căi ilicite.i vândă produsele cât mai scump. să se vorbească cât mai mult de ea. caracteristicile ofertei etc. obiectivele fixate pot fi proactive sau reactive. mai exact stabilirea limitei până la care ea poate să înfrumuseţeze. De asemenea este recomandat să aleagă tehnici de promovare personale. se fixează diferite obiective pe termen mediu şi scurt. Prin campaniile de promovare o organizaţie poate urmări atingerea unor objective specifice raportat la diferite categorii de public. precum şi la dezvoltarea relaţiilor organizaţiei cu toate componentele mediului intern şi extern. să se impună pe piaţă ca o întreprindere serioasă cu o ofertă adecvată pentru a satisfacere optim clienţii săi. cel puţin deocamdată. Acestea vor fi de mică anvergură dar eficienţa lor poate fi mare dacă se vor desfăşura la momentul şi locul potrivit. care să contribuie direct şi/sau indirect la succesul său. originea şi condiţiile de cumpărare. consumatorii finali. Ea trebuie să creeze ocazii să intre în atenţia presei. faptul că ei . în special a publicităţii. clienţii efectivi. De exemplu este imorală promovarea de băuturi alcoolice către copii sau de dulciuri către diabetici. În aceste situaţii realizatorul campaniei se poate confrunta cu probleme de etică şi morală dacă modelele pe care le propune vin în contradicţie cu normele general acceptate de grupul căruia i se adresează. conjunctura de pe piaţă. că are drept scop înşelarea clienţilor organizaţiei ca aceasta să. Din această cauză comunicarea formală. cum ar fi: clienţii potenţiali. atât prin intermediul angajaţilor. 78 Particularităţile promavării întreprinderilor mici şi mijlocii Promovarea este esenţială pentru prezentarea ofertei. Există şi produse pentru care.cel puţin în opinia unei părţi a publicului urmăresc exclusiv avantaje materiale şi de imagine. Cu toate că o campanie de promovare este costisitoare. Adesea promovarea este acuzată de public că manipulează. Considerăm însă că dacă se respectă principiile care ar trebui să guverneze politica de marketing. Papuc. Întotdeauna promovarea prezintă firma şi oferta să într-o lumină favorabilă. Deoarece pentru unele organizaţii succesul financiar este mai important decât respectarea unor norme etice. În aceste condiţii firma trebuie să facă în aşa fel încât să amplifice comunicaţiile informale. personalul. promovarea ofertei: în principal se urmăreşte creşterea încrederii publicului în firmă şi oferta sa. să nu contribuie direct sau indirect la orice formă de discriminare. că instigă tinerii la comportamente indecente. La dezvoltarea unor campanii specifice de promovare. concurenţa. d.

Semenik Advertising.crearea unei imagini favorabile . Definiţie Activitatea publicitară este complexă şi poate îmbrăca numeroase forme. spoturi care sugerează şi propun ca model/ alternative comportamente indecente. atât din punct de vedere economico-financiar. servicii. publicitatea făcută la ţigări şi băuturi alcoolice etc. Această imagine nu se creează pe baza unor iluzii şi minciuni spuse publicului larg. cât şi pe cei potenţiali. Papuc. evenimente/activităţi. conceptul de publicitate reprezintă orice formă de comunicare nepersonală plătită de către o organizaţie identificabilă cu uşurinţă. susţinând în forme multiple activitatea organizaţiei. D. Drept urmare esenţa acestui proces este dificil de surprins într-o scurtă definiţie.obiective socio-politice: . un serviciu sau firmă de către un susţinător (plătitor) identificat(I. . În ansamblu. unele organizaţii sau state au impus reglementări speciale. .toate acţiunile care au drept scop prezentarea indirectă (nepersonală) .obiective la nivel afectjv: .orală sau vizuală a unui mesaj în legătură cu un produs.motivarea angajaţilor şi atragerea unor profesionişti . cognitivă. Planificarea şi desfăşurarea unei campanii publicitare poate implica diverse aspecte de natură etică. Un segment important al opiniei publice consideră că publicitatea este un mijloc prin care o firmă înşală publicul. iar publicitatea nu este în mod obligatoriu cea mai utilizată cale. Dictionary of Marketing and Advertising). afectivă şi/sau socio-politică. persoane etc. în special pentru publicul larg. South Western College Publishing). multe persoane considerând-o şi cea mai importantă din punct de vedere al impactului. la un program/proiect etc.procesul plasării unor reclame identificabile. în media bine definite. . Tehnici promotionale).3 Publicitatea Publicitatea este tehnica promoţională cea mai răspândită. . în unele situaţii punându-se în pericol viaţa. Baker.Prin campaniile de promovare o organizaţie poate urmări atingerea unor objective specifice raportat la diferite categorii de public. evenimente. Astfel se poate urmări modificarea opiniilor. comportamentală. aflate pe o arie teritorială largă. opinia publică etc.schimbarea atitudinii opiniei publice faţă de anumite subiecte 81 . de organizaţie de încredere preocupată de satisfacerea nevoilor şi dorinţelor clienţilor. De asemenea se constată de-a lungul timpului anumite evoluţii în formă şi preferinţe. Numeroşi specialişti au sintetizat diferite aspecte şi caracteristici. În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii. cu privire la unul sau mai multe produse.prezentarea în permanenţă a ofertei (în special în cazul serviciilor care sunt intangibile şi prezintă un grad mai ridicat de risc) şi activităţii sale. cum ar fi oportunitatea realizării de reclame care să îndemne copiii să cumpere diferite produse. chiar şi în detrimentul publicului. 80 Datorită sensibilităţii anumitor categorii de public şi a puterii de persuasiune pe care o poate avea publicitatea. Obiective În cadrul unei campanii de promovare. schimbarea percepţiei negative . În acelaşi timp.obiective la nivel cognitiv: . Un alt argument în favoarea ideii că publicitatea nu este o formă de înşelare a publicului credul este faptul că şi organizaţii nonprofit care lucrează în folosul societăţii apelează foarte mult la publicitate pentru a susţine anumite idei. impersonală şi persuasivă. consumatorii finali.influenţarea opiniei publice faţă de anumite idei. În cadrul promovării. Una dintre cele mai importante ţinte ale campaniilor de publicitate este îmbunătăţirea imaginii organizaţiei.obiective economice: .facilitarea pătrunderii pe o anumită piaţă modificarea structurii consumului . idei.formă de comunicare de tip persuasiv.crearea unei imagini atractive şi puternice. 4. definind publicitatea astfel: . T. urmărind exclusiv obţinerea unor avantaje financiare. . Este adevărat că orice firmă încearcă să îşi crească beneficiile financiare pe termen lung. menită să informeze.fidelizarea clienţilor.informarea publicului cu privire la oferta firmei.combaterea zvonurilor. Cu toate acestea.stimularea vânzărilor. îl minte cu privire la oferta şi activitatea sa. care nu afectează în mod negativ societatea sau diverse segmente ale publicului.Serbanica. sănătatea sau bunăstarea clienţilor. să convingă şi să influenţeze publicul.crearea unor obiceiuri de achiziţie şi consum . concurenţa. . Allen. atitudinii şi/sau a comportamentului faţă de firmă şi/sau oferta sa a numeroase segmente ale audienţei. cum ar fi: clienţii potenţiali. V.ataşarea clienţilor faţă de firmă şi produsele sale . cu acţiune pe termen lung. ale cărui calităţi sunt reale(T.creşterea volumului vânzărilor . Publicitatea este o formă de prezentare publică. în scopul creşterii vânzărilor şi al obţinerii de profituri cât mai mari. Obiectivele urmărite prin campanile de publicitate pot fi de natură economică. De asemenea.M. contra unor costuri cunoscute ale spaţiilor sau timpilor folosiţi pentru aceasta(J. R. care se poate adresa unor categorii variate de persoane. . cât şi socio-politic sau chiar cultural.fidelizarea clienţilor . Tehnici promotionale). promovarea trebuie să urmărească în mod consecvent următoarele obiective: . clienţii efectivi. Exemple de obiective fixate de organizaţii în mod obişnuit: . Această imagine a publicităţii este simplist şi peiorativă. distribuitorii. pentru a obţine aderenţi pentru diferite programe sociale etc. care sunt de multe ori firme prestatoare de servicii.Balaure. atât pe clienţii efectivi. persoane şi/sau organizaţii economice sau non-profit. personalul. din nefericire. . este adevărat că unele organizaţii folosesc publicitatea în mod neadecvat şi imoral. dar acest lucru se poate realiza prin mijloace diferite. Pe de o parte i se recunoaşte utilitatea economică şi chiar socio-culturală. O’ Guinn.Popescu.explicarea modului de folosire a produselor firmei .comunjcarea bidirecţională cu clienţii.obiective de tip comportamental: . publicitatea poate avea numeroase funcţii(M. ci este urmare a unei politici de marketing consecvente pe termen lung. Rezultatele acesteia sunt făcute cunoscute publicului larg în special prin intermediul publicităţii.crearea şi susţinerea unei reţele de relaţii cu diferite categorii ale publicului. Atragem atenţia asupra faptului că de cele mai multe ori publicitatea nu urmăreşte în mod direct creşterea vânzărilor.repoziţionarea ofertei organizaţiei în raport cu concurenţa . ea este şi un subiect controversat. . publicitatea este şi cel mai vizibil instrument de promovare. având rolul de a modifica atitudinea receptorilor în sensul achiziţiei unui produs sau serviciu anume. Obiectivele urmărite nu sunt exclusiv de natură economică. de aceea rezultatele unei campanii de publicitate sunt greu de evaluat cu exactitate.C. publicitatea este o variabilă calitativă de natură socio-psihologică. pe de altă parte numeroase voci acuză publicitatea şi pe creatorii/sponsorii ei de imoralitate şi de faptul că s-ar urmări cu orice preţ obţinerea unor avantaje financiare şi chiar de tip politic.

crearea încrederii.reacţia aşteptată de la publicul-ţintă. Crearea mesajului publicitar presupune parcurgerea următoarelor etape: . . Reguli privind publicitatea Realizarea unui mesaj publicitar şi a unei campanii de succes presupune respectarea unor principii şi reguli. să acţioneze în concordanţă cu aşteptrile organizaţiei. publicul-ţintă. modul de ilustrare a trăsăturilor prezentate şi de demonstrare a ideilor expuse. Pentru a uşura memorarea se recomandă şi utilizarea unei sigle. Implică următoarele procese: formularea textului. materiale şi umane ale organizaţiei. Orice mesaj trebuie să includă un element cheie care să ilustreze beneficiul principal al publicului.publicul ţintă. ia în consideraţie şi învăţă de la concurenţă. alţii sunt influenţaţi de terţe organizaţi. cum ar fi schimbarea modului de gândire a publicului. aria de difuzare. în funcţie de mijlocul şi tehnica de transmitere a mesajului: Publicitate media.atragerea de fonduri pentru cauze de caritate Această clasificare a obiectivelor este de natură teoretică.alegerea axului psihologic . dar şi dezavantaje. fondul sonor. Realizarea acestui lucru este destul de dificilă deoarece unele consecinţe. De asemenea se recomandă ca proporţia dintre text şi imagine să fie în concordanţă cu publicul-ţintă şi ideile cuprinse în mesaj. În final toate trebuie să ofere o motivaţie pentru ca publicul să fie de acord cu mesajul transmis. dar în proporţii diferite. panouri. orizontul de timp în care se aşteaptă efectul său natura pieţei. Înţelegând mai bine fiecare categorie în parte se poate alege mai bine cel mai potrivit mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar în contextul unor condiţii date. trăsăturile caracteristice. iar încadrarea unui anumit obiectiv într-o grupă sau alta este subiectivă/ambiguă. .fii relevant şi concis. Această formă de publicitate are cea mai mare acoperire şi inspiră de multe ori o mai mare încredere. moral. Poate face referire la o caracteristică esenţială a produsului sau poate fi legat de nevoile şi dorinţele publicului vizat. să stârnească interesul şi să determine acţiunea publicului ţintă. un slogan care să sugereze acţiunea ce trebuie întreprinsă sau să sensibilizeze audienţa faţă de produs. 82 Mesajul publicitar Crearea şi difuzarea celui mai potrivit mesaj.Politica de promovare") grupează modalităţile sub care se poate desfăşura o campanie de publicitate după numeroase criterii: în funcţie de obiect. în timp ce alţii pot fi de conjunctură. Pentru aceasta el trebuie să fie puternic. . simplu şi concis. . comparative sau de reamintire. să-i schimbe eventual opiniile şi atitudinile anterioare.. gradul de cuprindere (numărul de grupuri ţintă care au contact cu media).. combină publicitatea cu alte tehnici de promovare. obiceiurile şi exigenţele clienţilor. De asemenea în paralel cu campania publicitară publicul suferă influenţa altor factori. evidenţiază aspectele practice. reprezentarea grafică. frecvenţa apariţiei. imaginea organizaţiei. utilitatea obiectului acţiunii publicitare. cui se adresează în principal mesajul. Un prim pas în acest proces este definirea următoarelor aspecte: . . concurenţa. înţelegerea mesajului de către audienţa ţintă. sunt greu de evaluat pe termen scurt.creşterea interesului faţă de persoane defavorizate . Fiecare formă prezintă o serie de avantaje. fii flexibil. indică adrese de contact. printre care: fixează obiective realiste. În practică este extrem de importantă alegerea obiectivelor deoarece spre ele se orientează ulterior eforturile financiare. postere şi fluturaşi din cele mai diverse forme fiind extrem de uzuale. să fie uşor de reţinut. Orice mesaj trebuie să cuprindă suficiente date de identificare rapidă şi de contactare a organizaţiei sau de achiziţionare a ofertei promovate. pe lângă generarea unei risipe de timp şi resurse. de condiţionare. În continuare vom prezenta succint numai două dintre criteriile mai sus menţionate. Criteriile cele mai utilizate de alegere a mediilor publicitare sunt: disponibilitatea. Evoluţiile din societatea contemporană au generat numeroase schimbări cu privire la modul de realizare şi transmitere a publicităţii.elaborarea schemei de transmisie . Ca urmare nu se poate da o reţetă general valabilă. ce formă de exprimare este mai indicată ţinându-se cont de caracteristicile audienţei şi imaginea recunoscută a firmei. dar şi de a-1 determina să acţioneze într-un anumit mod. În timpul şi la sfârşitul campaniei publicitare trebuie monitorizate rezultatele.modul în care conceptul de comunicaţie este transmis publicului. buletine informative. nu păstra nealterat conceptul şi forma grafică pentru o perioadă lungă de timp. televiziune.Kacso. broşuri etc. mijloace de transmisie. . În vederea formulării unui mesaj publicitar trebuie avute în vedere: ce se va spune. Conceptul trebuie evaluat luându-se în consideraţie o serie de factori. Literatura de specialitate(S. Obiectivele principale sunt incitarea curiozităţii publicului şi crearea încrederii în produs. îndeamnă la acţiune. reclamă cu privire la un produs trebuie să fie dinamică şi de multe ori necesită spaţii publicitare mai mari. foloseşte inteligent culoarea. nu transmite mai multe mesaje prin acelaşi anunţ. simboluri şi slogan. gradul de răspândire (numărul de receptoare la 1000 de locuitori). finanţator. strategia de marketing pe termen mediu şi lung a organizaţiei. în funcţie de caracteristicile obiectului publicităţi. cum ar fi: caracteristicile. către publicul corespunzător sunt esenţiale pentru reuşita unei campanii publicitare.elaborarea unor idei care să conducă la evidenţierea suficient de puternică a satisfacţiilor corespunzătoare axului psihologic ales anterior. printre care: capacitatea de atragere şi de menţinere a atenţiei publicului vizat.poziţia organizaţiei/ofertei faţă de concurenţă. Se referă la facerea cunoscută a fiecărei componente a ofertei în parte. radio. nu se poate susţine din punct de vedere teoretic că una dintre media folosite este mai bună. Publicitatea media se poate realiza în presă. conjunctura de pe piaţă. El trebuie să capteze atenţia. Se selectează următoarele componente ale anunţului publicitar: temă. Publicitatea de produs poate fi de informare. emoţional/senzorial. Fixarea necorespunzătoare a obiectivelor unei campanii publicitare poate avea rezultate negative pe termen lung. resursele disponibile. Deoarece mesajul este de obicei concret şi punctual. cum se va spune/transmite mesajul. Stabilirea obiectivelor se face în funcţie de numeroşi factori. foloseşte fiecare ocazie special pentru a face cunoscută oferta şi firma. extrem de variaţi. a publicului ţintă şi a imaginii organizaţiei. A.selectarea elementului cheie menit să convingă publicul ţintă. 83 . B. caracteristicile ofertei. fii clar şi simplu. Pentru o anumită conjunctură/organizaţie trebuie evaluată situaţia în momentul în care se doreşte realizarea campaniei. comunicarea vizuală şi verbală. costuri şi buget. fii creativ şi surprinzător. caracteristicile suportului. cinematograf şi Internet. Sunt posibile mai multe abordări ale mesajului publicitar: raţional.orizontul de timp pentru atingerea obiectivelor. Unii dintre aceştia pot fi manipulaţi de organizaţie. Pe lângă acestea se mai pot utiliza: cataloage. să nu aibă decât o temă/subiect.stabilirea conceptului de comunicaţie . tipul mesajului. această formă de publicitate este mai uşor de evaluat. Clasificare Instrumentele de transmitere a unui mesaj publicitar sunt extrem de variate: reclame tipărite sau difuzate la radio/televiziune. De cele mai multe ori într-un mesaj se regăsesc toate aceste abordări. nu transmite mesaje complicate. Mesajul transmis are menirea nu numai de a convinge publicul. de mijlocul de transmitere a mesajului. după aria geografică. atractiv. în funcţie de obiectul publicităţii: Publicitate de produs. recomandarea care se face. Pentru atragerea atenţiei. Clasificarea formelor de publicitate nu are numai o importanţă academică. uşurinţa în aplicare. nu utiliza prea mult text. să sugereze cea mai potrivită acţiune precum şi beneficiile celor care le vor întreprinde.

defineşte şi coordonează responsabilitatea conducerii pentru a servi interesului public. De asemenea ele pot îmbunătăţi comportamentul angajaţilor. precum şi crearea. dorinţele.) 4. atrăgătoare şi puternice . creşterea încrederii şi a loialităţii. a creatorilor de opinie etc. Prin intermediul acestor relaţii se creează un climat favorabil organizaţiei. tineret. întreceri sportive.menţinerea unei prezenţe publice pozitive. tehnicile de relaţii publice stabilesc un contact. şerbănică. de încredere în rândul unei părţi cât mai mari a opiniei publice. şerbănică. În timp ce publicitatea creează o imagine favorabilă ofertei şi atrage clienţii actuali şi potenţiali. de cele mai multe ori. prin creşterea productivităţii muncii. simpozioane ş. sindicate. constante şi sistematice cu diferite categorii de public. a calităţii prestaţiei şi a volumului vânzărilor. ( D. comunitate locală etc. În funcţie de obiectivele direct urmărite. manifestări gastronomice. prin sporirea prestigiului şi stimularea interesului faţă de organizaţie şi ofertă sa (datorită creşterii calităţii prestaţiei). deci eficienţa activităţii. relaţiile publice pot fi grupate în trei categorii distincte: 85 .transmiterea de informaţii. Promovarea contribuie în mare măsură la atingerea acestor ţinte deoarece ea este principala formă de comunicare cu clienţii. ori o combinaţie a acestora. voiaje ale jurnaliştilor. ajută conducerea să utilizeze în mod eficient orice schimbare. Pentru aceasta este necesar un suport.4 Relaţii publice Printre obiectivele principale pe care le urmăreşte cu consecvenţă activitatea de marketing este satisfacerea clienţilor şi crearea unui climat de încredere a publicului faţă de organizaţie. relaţii directe cu publicul (concursuri. Acest sistem de comunicare funcţionează în dublu sens. ca atare vor duce practic la creşterea calităţii ofertei. care includ: conferinţe de presă. alte persoane fizice sau juridice externe organizaţiei. Prin unele dintre tehnicile specifice.externe .precum conferinţe cu proiecţii de diapozitive. turnee. O definire mai amplă a acestei tehnici promoţionale. care pune în evidenţă şi importanţa sa pentru conducerea unei organizaţii a fost formulată de Foundation for Public Relation Research: "Relaţiile publice reprezintă o funcţie distinctă de management.creşterea eficienţei celorlalte tehnici promoţionale . Popescu. este nevoie de media. . şi indirecte. mijloacele de comunicare folosite pot fi: directe sau indirecte. interviuri. acţionari. Tehnici promoţionale). în ansamblu. Balaure. orale. din mai multe perspective. relaţii cu presa (comunicate de presă. . interesele şi problemele publicului. instituţii financiare.sunt îndreptate către personalul propriu şi familiile lor. relaţiile publice pot fi: . Pentru a realiza acest deziderat.delimitarea de concurenţă . filme documentare etc. mobilurilor şi orientării opiniei publice. în transmiţători de informaţii şi opinii favorabile acesteia.poziţionarea organizaţiei În funcţie de conjunctură şi de alte activităţi particulare ale organizaţiei. sau. relaţii cu personalităţi (dejunuri oficiale. D. Indiferent de natura lor. Obiectivele principale ale activităţii de relaţii publice sunt: . un ansamblu de suporturi. aceasta poate atinge prin campanile sale de relaţii publice şi numeroase obiective secundare: . De altfel. înţelegere. un vehicul însărcinat cu transmiterea mesajului. crescând impactul.4. care se doreşte să fie favorabil organizaţiei. tehnici de difuzare a imaginii . a instituţiilor financiare.comunicarea noilor avantaje.a. asociaţi.repoziţionarea unor produse . scrise sau audio-vizuale.destinate marelui public.) 3. cu persoane influente din cadrul altor societăţi comerciale. pot modifica comportamentul de achiziţie şi consum. acordare de distincţii) În funcţie de obiectivele urmărite şi similitudinea mijloacelor folosite pentru atingerea acestora. publice sau personale. cu reprezentanţii mass-media. Alegerea mijlocului se face în primul rând în funcţie de publicul vizat astfel încât acesta să fie cât mai receptiv. În acest caz urmăresc crearea unui climat de muncă favorabil. conferinţă de presă. Definiţie Activitatea de relaţii publice se referă la stabilirea şi cultivarea pe termen lung a unor contacte directe.familiarizarea în permanenţă a publicului cu oferta organizaţiei şi activitatea sa . sau unei audienţe specifice (femei. seminarii. care să ducă cel mai rapid la obţinerea rezultatului scontat. a îmbunătăţirilor şi noilor utilizări ale vechilor produse. deci la o mai bună satisfacere a nevoilor clienţilor. Astfel se poate acţiona simultan. cointeresarea. precum şi modul în care ea ajută la rezolvarea lor. În această categorie de tehnici de relaţii publice includem trei categorii: 1. dineuri. în ultima instanţă eficientizarea activităţii angajaţilor obţinându-se beneficii directe. C. V. relaţiile publice urmăresc aceleaşi obiective principale ca şi publicitatea . "Public relations în lumea contemporană a afacerilor") Sintetizând semnificaţia largă a conceptului. interviuri etc. comunitatea locală. 84 De altfel unul din obiectivele activităţii de relaţii publice este tocmai transformarea diferiţilor terţi în avocaţi ai organizaţiei.influenţarea liderilor de opinie spre beneficiul organizaţiei .) şi urmăresc cu precădere crearea unei imagini favorabile.aducerea la cunoştinţa potenţialilor clienţi a noilor produse şi servicii oferite. generând de altfel de multe ori publicitate gratuită. În categoria publicului extern intră: clienţi efectivi şi potenţiali.contracararea publicităţii negative sau a anumitor prejudecăţi legate de diferite elemente componente ale ofertei Clasificare În funcţie de publicul căruia i se adresează. asupra aceleiaşi categorii de public. difuzarea de fotografii către presă) 2. servind însă şi ca un sistem de prevedere care să sprijine tendinţele ce se anticipează. a organizaţiilor publice din ţară sau străinătate. în scopul obţinerii sprijinului acestora şi crearea unei imagini favorabile organizaţiei(I. concurenţa. precum şi crearea încă de la lansare a unei imagini favorabile . relaţiile publice susţin un dialog continuu cu diferite categorii de public. relaţii cu profesioniştii (articole de specialitate. guvernul şi instituţiile publice.interne . De asemenea mijlocul de transmitere a mesajului depinde şi de tehnica de relaţii publice aleasă. organizaţia are la dispoziţie o paletă foarte largă de tehnici de relaţii publice. cu toate efectele pozitive ce se propagă în lanţ de aici. ajută conducerea să informeze şi să fie informată despre opinia publică. mai uşor de convins. consolidarea şi promovarea pe piaţă a imaginii organizaţiei şi a ofertei sale.consolidarea unei anumite pieţe . bilaterale sau unilaterale. relaţiile publice se apropie de publicitate. în timp ce aceasta se informează cu privire la oferta şi activitatea întreprinderii respective. evenimente. organizaţia obţine informaţii asupra preferinţelor. chiar preferinţele şi dorinţele clienţilor. acceptare şi cooperare între o organizaţie şi publicul său. care ajută să se stabilească şi să se menţină un climat psihologic de comunicare. De asemenea poate fi şi un mijloc eficient de persuasiune directă sau indirectă. Obiective Din perspectiva organizaţiei aceste activităţi sunt extrem de utile deoarece ele pot modela piaţa întreprinderii. foloseşte cercetarea şi tehnicile comunicaţionale etice ca principalele sale instrumente". mass media. menite să încurajeze achiziţia şi să crească gradul de satisfacere a consumatorilor prin comunicare şi informare credibilă cu privire la diverse aspecte pozitive care evidenţiază interesul organizaţiei faţă de nevoile. se constată că relaţiile publice au la bază un proces de planificare a unor acţiuni din cele mai diverse. parteneri de afaceri.

lansarea de ştiri. conferinţe de presă.) . de a ieşi în evidenţă . transmite informaţii despre preţ ş. precum şi pentru a îmbunătăţi şi menţine o imagine favorabilă pe piaţă.se desfăşoară în mod continuu. Murphy (ed.vizează asigurarea condiţiilor de desfăşurare a diferite manifestări. un proces de comunicare bilateral. concursuri) .un nume. o gamă de produse sau servicii.capacitate de a fi rapid identificată. fapt ce a determinat specialiştii de marketing să îi acorde o atenţie specială. Ea atrage nu numai pe clienţi. în scopul îmbunătăţirii relaţiilor cu partenerii de afaceri şi alţi colaboratori. Hart. Activităţile de relaţii publice pot fi clasificate şi în funcţie de perioada de timp în care se desfăşoară: . într-o oarecare măsură.ansamblu de semne distinctive menite să individualizeze un produs. în scopul atingerii unor obiective mult mai precise. să garanteze calitatea produselor sau serviciilor şi să certifice notorietatea şi prestigiul firmei(A Concise Dictionary of Business) . organizează evenimente sociale şi culturale deoarece sunt tot mai apreciate.copyright: drept de reproducere. . seminarii) sau neprevăzute (de exemplu contracararea publicităţii nefavorabile.un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unor persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.uşor de memorat . cum se crede în general. La dezvoltarea şi derularea diferitelor campanii de relaţii publice să se aibă în vedere următoarele aspecte: relaţiile publice să fie. The New Wealth Creators). sărbătorirea unor evenimente.oferă o valoare suplimentară faţă de cele ale concurenţei Mărcile se diferenţiază între ele prin mai multe elementele componente: . un termen. simpozioane. . familiarizează-te cu stilul. Managementul marketingului) . prin utilizarea marcii în campanile de promovare poate duce la atingerea unor obiective variate. producător sau distribuitor(A Concise Dictionary of Business) . de marketing a organizaţiei respective. Efortul. O altă caracteristică importantă a unei mărci cunoscute este posibilitatea de a fi comercializată şi transformată în venituri financiare directe(S.simbolul să fie simplu. merită să fie făcut deoarece.tehnici de primire (congrese. destinată să ajute la identificarea bunurilor sau serviciilor unui vânzător sau grup de vânzători şi la diferenţierea lor de cele ale concurenţilor(Ph. ceremonii. cine sunt clienţii societăţii. anunţuri. estetice.). nu numai pe cele care corespund intereselor şi mentalităţii publicului-ţintă. J.a. marca este şi un foarte important instrument de comunicare. vindere etc. invită reprezentanţii mass-media la acţiunile de relaţii publice desfăşurate. în măsura posibilităţilor.cu durată scurtă – desfăşurate pe o perioadă limitată de timp. Papuc. o firmă în raport cu cele ale concurenţei. Ele necesită o planificare riguroasă. care descriu şi diferenţiază firma şi produsele respective faţă de concurenţă. O marcă puternică include valori general acceptate.a.5 Marca Recunoaşterea de către public a marcii unei organizaţii influenţează de cele mai multe ori în mod hotărâtor comportamentul posibililor clienţi. ajutând astfel la recrutarea celor mai capabile persoane. fă în aşa fel încât să generezi publicitate gratuită. care 86 evidenţiază cele mai importante caracteristici ale mărcii: . deschideri. precum şi scoaterea în evidenţă a unor caracteristici ale acesteia care au rolul de a mări încrederea în oferta sa şi a-i promova imaginea pe piaţă. ori o combinare de elemente. Din multitudinea de definiţii am ales numai câteva. 4. . la clienţii săi. precum şi pentru a crea o imagine favorabilă pe piaţă. conferinţe.au rolul de a promova şi cultiva. care este nivelul satisfacţiei la care clientul se poate aştepta. mărcile trebuie să îndeplinească o serie de caracteristici: . un simbol sau un desen. ulterior. de distingere şi personalizare faţă de concurenţă. O marcă investită cu valori pozitive suficient de puternice va ajuta organizaţia sa comercializeze mai bine produsele sale. Ea „spun" publicului care sunt caracteristicile de calitate ale produsului/organizaţiei.să fie investită cu un set de valori de calitate . ea trebuie să angajeze un responsabil cu relaţiile publice. interviuri). Tehnici promoţionale) Pentru a putea fi eficiente. Kotler. seminarii. Nu trimite mesaje decât publicaţiilor compatibile cu subiectul. Obiective Dezvoltarea unei imagini de marcă este un proces îndelungat şi care poate necesita resurse financiare importante. precum: . fiecărei publicaţii. Definiţie Importanţa mărcii pentru o organizaţie este larg recunoscută.emblema: simbolul care trebuie să fie uşor de recunoscut şi să aibă un impact vizual deosebit . Marca poate îndeplini numeroase funcţii.urmăresc nemijlocit crearea unui climat favorabil şi lansarea de informaţii privind activitatea organizaţiei şi produsele/serviciile oferite. pentru a menţine în permanenţă atenţia asupra organizaţiei şi ofertei sale. Fiecare persoană asociază simbolului care reprezintă organizaţia/oferta sa un set de valori relevante pentru sine. atractiv . Dacă organizaţia îşi poate permite. un semn. Acestea pot fi planificate în prealabil (de exemplu lansarea de ştiri. cuprinzând elemente fizice. care poate genera firmei avantaje financiare Un alt aspect care diferenţiază o marcă de cele ale concurenţei este setul de idei. Reguli privind relaţiile publice Relaţiile publice sunt o activitate vitală pentru o organizaţie. posibilitatea de a fi copiată . conferinţe de presă. marca reprezintă un mijloc comod de recunoaştere rapidă a unor categorii de produse sau servicii pe care experienţa lor proprie (sau a prietenilor) le recomandă ca fiind de preferat faţă de bunuri asemănătoare(M. monitorizează presa.atragerea atenţiei unui număr mare de clienţi potenţiali .tehnici legate de evocarea unui eveniment special (aniversări. fie publicul acesteia. contactele organizaţiei. dacă este încununat de succes. atitudini şi mesaje cu care ea se asociază. În primul rând ea este un semn de garantare a originii unui produs şi a calităţii sale (implicit de protejare a clienţilor).numele de marcă: expresia verbală care este cel mai mult cunoscută .. raţionale şi emoţionale. Brands.marca depusă: beneficiază de protecţie legală. O marcă puternică permite practicarea unor preţuri mai mari. orientarea. Indiferent de tipul lor. acordarea de premii ş. Fă cunoştinţă cu reporterii şi editorii. menţinerea în permanenţă şi dezvoltarea relaţiilor cu diferite persoane şi organizaţii care pot influenţa direct sau indirect fie activitatea organizaţiei. cu implicaţii pe termen lung. Planul de relaţii publice trebuie să fie în concordanţă cu politica de comunicare.) . pentru a se asigura atingerea optimă a obiectivelor urmărite. pe multiple planuri.protecţia bunurilor şi serviciilor oferite de către organizaţia respectivă 87 . precum şi cu alte campanii de promovare. programe pentru tineri. Ea este o imagine a modului în care se raportează firma la societate.permanente . spectacole. Ea arată care este relaţie din companie şi mediu. trimiterea de fotografii etc. Pentru consumatori. petreceri. activităţile de relaţii publice trebuie planificate şi pregătite cu atenţie înainte de desfăşurarea lor efectivă. Să se asculte ce are de spus publicul ţintă. cititorii etc. concursuri.tehnici utilizate în relaţiile cu mass-media (articole în presă. Astfel fiind investită cu o serie de valori. dar şi posibili angajaţi.un nume de comerţ folosit pentru a identifica un anumit produs. Marca este deci mult mai mult decât un semn de prestigiu şi reclamă. Drept urmare cantitatea de muncă şi atenţia solicitată este foarte mare. asigurând unicitatea mărcii şi eliminând.

Reguli privind marca Existenţa unei mărci cunoscute nu garantează succesul şi obţinerea avantajelor prezentate anterior.leu) .marcă de produs: este asociată unui singur produs (exemplu: pateul Antrefrig) . umane şi materiale ale organizaţiei în vederea atingerii în mod optim a obiectivelor sale de promovare. gradul de memorare.vigneta: un desen sub formă de etichetă care reprezintă emblema şi denumirea deţinătorului (exemplu: Vinurile Dealu Mare) . nivelul preţurilor sau clienţii vizaţi) adoptate trebuie să susţină şi dezvolte imaginea de marcă dorită.imaginea de marcă şi modul în care este ea promovată nu ofensează opinia publică 4. Strategia de promovare reprezintă principala direcţie în care se mobilizează pe termen lung eforturile financiare. acestea nu pot desfăşura campanii de amploare pentru crearea unei imagini de marcă puternice şi 88 eficiente. intenţii1e firmei. ele trebuie să folosească orice ocazie pentru a impune în conştiinţa publicului o anume imagine. cultura organizaţională trebuie să fie în concordanţă cu valorile ataşate mărcii şi imaginea de marcă proiectată .Îngheţată Napolact.marcă de gama: este asociată unei game de produse (exemplu: Coca-Cola. tipul şi calitatea serviciilor prestate. Metro) . asamblate într-un mix de promovare coerent. cofetărie. resursele organizaţiei. dar şi subiectivi cum ar fi gustul şi inspiraţia.conducerea şi personalul. printre care menţionăm: conjunctura pieţei.marcă de produs: desemnează un anumit produs (exemplu: zahărul Mărgăritar) 2.reclamă Clasificarea mărcilor Există numeroase tipuri de mărci care pot fi adoptate de o organizaţie în funcţie de caracteristicile sale. cele mai adecvate în situaţia dată.scoica) .marca figurativă: un însemn grafic (exemplu: Shell . caracteristicile firmei şi a ofertei sale. imaginea de marcă urmărită. Un aspect important pentru a facilita impunerea unei mărci pe piaţă este stabilirea numelui de marcă. experienţa celor care se ocupă cu promovarea.agenţie de turism) . din punct de vedere al rolului . dar pentru diferenţiere fiecare primeşte şi un calificativ (exemplu: Napolact . Vacanţă . 4. cel puţin într-o primă fază a dezvoltării şi impunerii lor pe piaţă. din punct de vedere al obiectelor reprezentate .imaginea de marcă se proiectează o dată cu simbolul şi numele mărcii .marcă de fabrică/serviciu: desemnează producătorul/prestatorul de servicii în ansamblu (exemplu: Dacia. Atragem atenţia că organizaţiile cu activitate şi putere financiară relativ restrânse nu trebuie să îşi creeze mai multe mărci. Astfel politicile de marketing (cum ar fi deciziile luate cu privire la caracteristicile produselor. Succesul acesteia depinde de politica de promovare adoptată de organizaţie şi consecventă cu care ea este aplicată. atât de natură subiectivă cât şi obiectivă.diferenţiere a ofertei faţă de concurenţă . comercializate pe pieţe diferite (exemplu: Ana . Organizaţiile mici şi mijlocii trebuie să se concentreze.marcă de line: este asociată unei linii de produse (exemplu: Fanta) . de imaginea de care beneficiază sau pe care doreşte să şi-o creeze. din punct de vedere al formei structurale . Modul în care sunt combinate aceste tehnici şi alegerea celei mai potrivite strategii depinde de numeroşi factori. Elmiplant).garantare a calităţii produselor şi serviciilor comercializate . simplu. pe crearea unei anumite imagini de marcă în rândul clienţilor efectivi şi a celor pe care doresc să îi atragă. Pentru ca marca să inspire încredere şi să aibă putere de atracţie adecvată.marca combinată: un semn care este alcătuit din unul sau mai multe simboluri grafice şi unul sau mai multe cuvinte (exemplu: ING Barings Bank . Astfel ei vor reuşi să atragă atenţia şi să stârnească interesul unor clienţi cărora le vor putea satisface nevoile şi dorinţele în mod adecvat. dar vor face cunoscută organizaţia şi vor face publicitate gratuită în rândul altor potenţiali clienţi. datorită resurselor financiare în general restrânse de care dispun organizaţiile mici şi mijlocii.marca sonoră/auditivă: semnale sonore sau melodii simple asociate cu o organizaţie şi oferta sa (exemplu: Intel) . iar aceştia nu numai că vor fi mulţumiţi de ceea ce li s-a oferit. ci şi subiectivi. Buick GM) Alegerea tipului de marcă utilizat de către o organizaţie se face în funcţie de rolul care i se atribuie.marca spaţială: însemn tridimensional care simbolizează organizaţia (exemplu: Jaguar) 3. unt de masă Napolact etc. Printre caracteristicile cu care trebuie să îşi asocieze firmele mici şi mijlocii imaginea de marcă ar fi indicat să se detaşeze seriozitatea care să genereze încrede în firmă şi un grad ridicat de personalizare a ofertei/prestaţiei. În ciuda acestor beneficii pe termen scurt şi lung pe care le poate genera o marcă recunoscută de public. Această strategie se concretizează în campanii de promovare care cuprind diferite tehnici de promovare. pentru că investiţiile necesare impunerii fiecăreia dintre acestea ar fi prea ridicate comparativ cu puterea de atracţie a imaginii create şi numărul de clienţi câştigaţi.Chevrolet GM. De asemenea emblema aleasă poate uşura impunerea mărcii pe piaţă şi mai rapida sa recunoaştere şi acceptare.marca garanţie: se utlizează un însemn pentru toate produsele realizate de firmă care să garanteze calitatea acestora (exemplu: produsele General Motors au menţionate iniţialele GM ..) .se derulează cel puţin o campanie de promovare pentru impunerea imaginii de marcă .turism. În acest context o organizaţie trebuie să respecte următoarele reguli: .marca sursă: se referă la mai multe categorii de produse. Chiar dacă organizaţia derulează campanii de promovare speciale pentru crearea imaginii de marcă. Avantajele acestei abordări sunt atât directe cât şi indirecte. De asemenea campanile de promovare (cum ar fi publicitate pentru produs/firma sau ofertele speciale) trebuie să ducă la întărirea imaginii de marcă. produse electronice) . Aceasta se face în funcţie de factori obiectivi precum conotaţii1e numelui. publicul ţintă. preferinţele consumatorilor. Alegerea mixului de promovare este un proces complex.marcă de comerţ: desemnează un distribuitor (exemplu: Domo. din punct de vedere al deţinătorului . concurenţa. cum ar fi intuiţia şi 89 . precum şi ţinându-se cont de obiectivele strategice ale organizaţiei: 1.individualizare a producătorilor . caracteristicile cu care ea se asociază prin campanile de promovare şi alte acţiuni ale organizaţiei trebuie să fie recunoscute de către public ca reflectând realitatea. Consideraţii privind marca în cadrul organizaţiilor mici şi mijlocii Existenţa unui semn de marcă poate facilita dezvoltarea atât a imaginii firmei. cât şi a desfacerilor sale.marca umbrelă: se referă la o gamă variată de produse. La atingerea obiectivelor promoţionale ale firmei pot contribui toate tehnicile de promovare prezentate anterior.marca şi imaginea de marcă sunt în concordanţă cu publicul căruia i se adresează firma şi oferta sa .6 Strategii de promovare Activitatea de promovare este vitală pentru dezvoltarea unei organizaţii şi impunerea sa pe piaţă. respectiv imagini de marcă.imaginea de marcă este susţinută prin toate activităţile organizaţiei .semnul de marca este clar. sugestiv şi uşor de utilizat . Alegerea variantei optime într-un anumit context nu depinde numai de elemente şi factori raţionali.

experienţa celui care proiectează campania de promovare. O organizaţie poate adopta o gamă foarte variată de strategii de promovare (C. Florescu (coord.), Marketing, Marketer, V. Olteanu, Marketingul serviciilor). Clasificarea acestora se face după numeroase criterii: A. după obiectivele globale urmărite: - promovarea organizaţiei - se urmăreşte crearea şi dezvoltarea imaginii firmei în ansamblu, creşterea încrederii publicului - promovarea ofertei - se axează pe prezentarea ofertei organizaţiei, creşterea încrederii în capacitatea acesteia de a satisface în mod optim dorinţele/nevoile clienţilor şistimularea cererii. Se recomandă atunci când firma comercializează o gamă restrânsă de produse, care se adresează unui public bine delimitat. În această situaţie, prin promovarea fiecărui produs în parte către clienţii acelei oferte va avea o eficienţă crescută. De asemenea această strategie se poate adopta pentru o anumită perioadă de timp, în funcţie de conjunctură - promovarea mărcii - se are în vedere impunerea imaginii de marcă. Se utilizează atunci când produsele sau serviciile oferite de organizaţie sunt omogene, se pot defini şi delimita precis de concurenţă. În această situaţie, prin promovare corespunzătoare, organizaţia poate asocia mărcii un set de caracteristici şi valori care să poziţioneze firma pe piaţă - promovarea mixtă - se urmăreşte dezvoltarea simultană atât a imaginii organizaţiei, cât şi a ofertei sale sau a marcii. Este cea mai întâlnită strategie, şi cea mai uşor de adoptat. De asemenea, prin combinarea mai multor elemente care contribuie la imaginea de marcă a firmei, inspire încredere clienţilor şi publicului larg şi facilitează atingerea în mod optim a obiectivelor campaniilor de promovare B. după ofertă: - promovarea produsului global - se promovează oferta organizaţiei în ansamblu - promovarea produsului individual - se promovează fiecare componentă a ofertei în parte C. după publicul ţintă: - strategie concentrată - vizează un singur segment de piaţă - strategie diferenţiată- urmăreşte adaptarea camapaniilor de promovare pentru diferite categorii de public avute în vedere - strategie nediferenţiată – se adresează întregii pieţe D. după rol: - promovare ofensivă – urmăreşte extinderea imaginii şi a pieţei firmei prin derularea unor campanii ample de promovare - promovare defensivă - se are în vedere menţinerea poziţiei actuale şi a clienţilor prin apărarea imaginii şi combaterea concurenţei E. după variaţia cererii: - strategie de diferenţiere temporară - se urmăreşte reorientarea cererii atunci când aceasta înregistrează fluctuaţii - strategie nediferenţiată - se utilizează în cazul în care cererea este uniformă pe parcursul anului F. după mijloacele de transmitere a mesajului promoţional: - promovare intensivă - se utilizează toate mijloacele promoţionale - promovare selectivă - se utilizează numai câteva mijloace de promovare - promovare exclusivă - se utilizează un singur mijloc de promovare 90

G. după modul de desfăşurare în timp: - promovare permanentă - activitatea de promovare şi comunicarea cu publicul se desfăşoară în mod continuu - promovare intermitentă - campaniile de promovare sunt limitate în timp, desfăşurându-se în funcţie de conjunctură H. după sediul activităţii promoţionale: - realizată cu forţe proprii - organizaţia proiectează şi derulează campaniile de promovare - realizată de instituţii specializate - se apelează la agenţii de publicitate I. după modul de comunicare cu publicul ţintă: - media - promovarea se face prin mass-media - personală - promovarea se face prin mijloace interpersonale J. după publicul vizat: - internă - are în vedere angajaţii organizaţiei - externă - se adresează publicului din afara organizaţiei Această clasificare este mai mult didactică şi are menirea de a înţelege mai bine posibilităţile multiple de abordare, cu avantajele şi dezavantajele lor. În activitatea reală o organizaţie adoptă o strategie combinată, eficienţa într-un anumit context. Alegerea celei mai potrivite strategii pentru o organizaţie, într-o anumită situaţie, este foarte importantă deoarece aceasta trebuie să asigure atingerea în mod optim, cu eforturi minime a obiectivelor fixate. Criteriile de alegere a strategiei şi a mixului de tehnici de promovare sunt variate: - obiectivele urmărite pe termen lung şi scurt - mesajul care trebuie transmis - publicul-ţintă, caracteristicile şi obiceiurile de consum ale acestuia - credibilitatea organizaţiei şi imaginea pe care deja o are - flexibilitatea campaniei adoptate - durata de acţiune - bugetul necesar şi resursele (financiare, materiale şi umane) disponibile - controlul rezultatelor campaniei de promovare Deoarece strategia de promovare presupune combinarea mai multor tehnici în funcţie de condiţiile concrete atât din interiorul, cât şi din exteriorul organizaţiei, nu se poate sugera o reţetă perfectă pentru orice organizaţie. Totuşi reuşita strategiei alese depinde în mare măsură de realismul obiectivelor şi de concordanţa dintre tehnicile utilizate şi resursele organizaţiei. De asemenea proiectarea modului de aplicare în timp a strategiei şi de implementare a mixului promoţional îi influenţează eficienţa. Proiectarea strategiei de promovare trebuie să aibă în vedere misiunea organizaţiei şi se bazează pe analiza mediului intern şi extern al organizaţiei. O dată adoptată strategia de promovare, aceasta trebuie luată în considerare la realizarea oricărei campanii de promovare ulterioare. Astfel mesajele promoţionale transmise vor fi coerente, uşor de reţinut, se vor susţine reciproc şi vor duce pe termen lung la dezvoltarea imaginii organizaţiei şi la creşterea încrederii publicului. Orice activitate şi proces de comunicare cu publicul derulate de către o întreprindere îi influenţează direct sau indirect imaginea. Pentru ca aceste efecte să fie pozitive şi controlabile este indicat ca ele să fie parte a unor campanii de promovare derulate de organizaţie. Acestea vor avea eficienţă maximă dacă ele sunt rezultatul unui proces riguros de planificare. Etapele de proiectare ale unei campanii de promovare sunt: - analiza mediului extern la un moment dat şi previzionarea evoluţiilor pe termen scurt - formularea obiectivelor campaniei 91

- formularea obiectivelor campaniei - alegerea publicului-ţintă - formularea mesajului promoţional - evaluarea resurselor organizaţiei - dezvoltarea mixului de promovarea (alegerea celor mai potrivite tehnici de promovare avându-se în vedere cel mai mic raport cost/client potenţial) - planificarea acţiunilor şi distribuirea responsabilităţilor - stabilirea metodelor de control şi măsurare a rezultatelor - stabilirea bugetului necesar La formularea mesajului promoţional şi în timpul derulării campaniei de promovare trebuie avut în permanenţă în vedere decalajul care poate apărea între promisiunea cuprinsă în mesaj şi modul în care va fi evaluat produsul de către clienţi. Pentru a evita efectele negative pe termen lung generate de un decalaj mare în defavoarea organizaţiei trebuie să nu se suprasolicite promovarea, să nu se facă promisiuni exagerate şi nerealiste. De altfel o astfel e abordare poate să determine din start neîncrederea publicului. Campanile de promovare trebuie să fie suficient de flexibile pentru a se adapta la modificările din mediul intern şi extern al organizaţiei. Ele trebuie să poată fi optimizate pe parcursul derulării. De asemenea rezultatele campaniilor de promovare trebuie evaluate, iar concluziile obţinute vor fi avute în vedere la proiectarea şi derularea campaniilor ulterioare. 4.7 Bugetul promoţional Alocarea sumelor necesare realizării unor campanii de promovare se face atât în funcţie de obiectivele fixate, cât şi luându-se în considerare resursele organizaţiei. De cele mai multe ori o firmă, în special de dimensiuni mici, nu îşi permite să realizeze acţiuni de promovare de mare amploare, motiv pentru care ea trebuie să recurgă şi la alte metode pentru a-şi spori reputaţia şi a se menţine în atenţia publicului. Practica în domeniu a identificat 7 posibilităţi privind alocarea fondurilor pentru promovare: - metoda procentului din vânzări - anual organizaţia alocă pentru promovare un anumit procent din cifra de afaceri. Avantajul constă în existenţa unui buget promoţional sigur şi relativ constant. Dezavantajul acestui mod de abordare este că de cele mai multe ori organizaţia nu poate derula campanii flexibile, care să valorifice o anumită conjunctură. De asemenea dacă volumul desfacerilor va scădea, firma va avea la dispoziţie un buget promoţional mai mic tocmai în condiţii1e în care stimularea vânzărilor prin promovare variată este mai necesară ; - metoda posibilităţilor - se utilizează pentru promovare tot ceea ce organizaţia îşi permite. Această situaţie poate fi favorabilă realizării unor campanii de promovare ofensive (de către organizaţii1e cu putere financiară mare), dar poate să influenţeze negativ eficienţa alocării fondurilor respective; - metoda bazată pe analiza obiectivelor - se alocă pentru promovare tot ceea ce este necesar pentru atingerea în condiţii optime a obiectivelor. Este cea mai indicată metodă pentru că asigură raportul optim între eforturile financiare şi efectele obţinute. Din nefericire puţine întreprinderi mici şi mijlocii îşi pot permite această abordare, deoarece fondurile optime necesare depăşesc de multe ori posibilităţile; - metoda competiţională - se alocă pentru promovare sume comparativ cu concurenţa. În general în procesul de proiectare şi de derulare a unei campanii de promovare trebuie avute în vedere acţiunile şi imaginea concurenţei. Considerăm însă că este o abordare greşită să se aloce sume similare pentru promovare. Există mai multe argumente în favoarea acestei afirmaţii: concurenţii nu sunt în general un etalon în privinţa eficienţei cu care sunt utilizate pentru promovare resursele financiare, campaniile de promovare ale organizaţiei se desfăşoară în alt context decât cele ale concurenţei deci raportul efort/efect va fi diferit. 92

O altă problemă cu care se confruntă o organizaţie este modul în care va fi alocat fondul de promovare între diferitele campanii şi tehnici de promovare. Există mai multe abordări disponibile: - metoda factorilor de greutate - alocarea fondurilor se face în funcţie de importanţa asociată cu fiecare tehnică/campanie de promovare în parte, respectiv cu obiectivele care doresc să fie atinse; - metoda bazată pe experimente de marketing - la alegerea campaniilor şi a tehnicilor de promovare celor mai eficiente şi stabilirea cuantumului din resursele financiare care vor fi alocate fiecăreia se realizează experimente prin care se testează eficienţa acestora. Cheltuielile de promovare ale unei organizaţii sunt variate. Unele dintre ele sunt directe, altele indirecte. Unele se realizează pe tot parcursul anului (cum ar fi salariile eventualilor angajaţi care se ocupă de promovare/relaţii publice), altele se efectuează cu ocazia unor campanii de promovare precis delimitate în timp. Unele organizaţii nu proiectează şi derulează singure campanile de promovare, apelând întotdeauna la agenţii specialitate. Alte organizaţii colaborează cu agenţiile de publicitate numai pentru anumite campanii, de amploare mai mare. Sunt de asemenea şi firme, cum sunt de cele mai multe ori întreprinderile mici, care nu folosesc niciodată serviciile agenţiilor de publicitate. Toate aceste situaţii au impact asupra bugetului de promovare. În general se consideră că o campanie de promovare realizată pe cont propriu este mai ieftină decât dacă s-ar apela la o agenţie de publicitate. De multe ori această afirmaţie este falsă deoarece: agenţia poate obţine spaţii de publicitate mai ieftine, deţine mai multe informaţii despre piaţă şi mai multe contacte putând să fie mai eficientă decât organizaţia în beneficiul căreia se realizează campania, personalul agenţiei are mai multă experienţă în formularea mesajelor şi poate realiza materiale de promovare de calitate mai ridicată şi cu un impact mai mare etc. Desigur că dacă se apelează la o agenţie de publicitate trebuie să se plătească acesteia pentru serviciile aduse, pe lângă costul propriu-zis al campaniei. De cele mai multe ori însă aceste cheltuieli sunt pe deplin justificate de celelalte costuri care sunt mai reduse, de mai marea eficienţă şi mai bună calitate a campaniei, de efectele campaniei care sunt de cele mai multe ori superioare decât cele pe care le-ar fi obţinut organizaţia prin eforturi proprii. 4.8 Evaluarea promovării O organizaţie nu trebuie să pornească de la premiza că orice campanie de promovare este benefică deoarece publicul a avut ocazia să cunoască mai bine firma şi oferta sa. De asemenea nu trebuie să se considere că sporirea vânzărilor înregistrată în paralel cu desfăşurarea unei campanii de promovare se datorează (în întregime) acesteia. Nu trebuie să se piardă din vedere nici faptul că eventuala sporire a veniturilor datorată intensificării promovării s-a obţinut ca urmare a investiţiei în campania de promovare, deci beneficiile financiare reale sunt mai mici. O întreprindere trebuie să evalueze realist acţiunile sale de promovare pentru a vedea cât de eficient a investit banii în această, pentru a compara diferite campanii de promovare, pentru a-şi îmbunătăţi în viitor activitatea promoţională. Cea mai simplă evaluare este raportarea costurilor promovării la efectele financiare obţinute. Cu cât acest raport este mai mic, cu atât campania a fost mai eficientă. Acest indicator nu este întotdeauna relevant, deoarece campanile de promovare nu au ca efect benefic şi necesar numai sporirea veniturilor ci şi o serie de avantaje nefinanciare, sau care nu se transformă în bani decât indirect, pe termen lung. O analiză mai bună, dar de asemenea limitată, se obţine prin compararea obiectivelor propuse cu ceea ce s-a realizat efectiv. Astfel se pot evalua şi efectele nefinanciare. Totuşi nici această metodă nu este în întregime relevantă, deoarece este posibil ca efectele să nu fie cele maxime posibil, sau că obiectivele să fi fost fixate sub posibilităţi. De asemenea nu se obţin informaţii cu privire la eficienţa cu care au fost alocate resursele. De aceea evaluarea unei campanii de promovare se face din mai multe perspective, luându-se în calcul elemente diverse. 93

Evaluarea eficienţei activităţii de promovare şi a tuturor efectelor sale este un proces de multe ori anevoios. În plus trebuie evaluat dacă efectele pozitive înregistrate sunt cele optime, dacă cu aceleaşi investiţii nu s-ar fi putut realiza o campanie de promovare mai eficientă. Trebuie să se ia în calcul atât efectele pe termen scurt, care sunt uşor sesizabile dar nu întotdeauna cuantificabile, cât şi cele pe termen lung, mult mai greu de delimitat. Un alt aspect care îngreunează evaluarea impactului unei anumite tehnici de promovare este faptul că de obicei o organizaţie desfăşoară simultan mai multe campanii promoţionale, deci efectul care se înregistrează este un rezultat cumulat al tuturor acestor acţiuni. De asemenea trebuie să se aibă în vedere că de multe ori efectele utile ale promovării se manifestă în mai multe planuri, extrem de importante, dar uneori greu de evaluat: - economic: efecte financiare, venituri suplimentare, sporirea vânzărilor etc.; - social: beneficii pentru clienţi, pentru societate în ansamblu, educarea publicului etc.; - imagine: dezvoltarea imaginii organizaţiei, creşterea încrederii clienţilor etc. Cele mai bine elaborate şi utilizate metode de evaluare a promovării sunt cele care analizează campanile de publicitate. În general evaluarea unui mesaj publicitar se face comparând situaţia dinainte de derularea campaniei, cu cea ulterioară. Dacă se observă şi alţi factori de influenţă importanţi, se încearcă delimitarea rezultatelor în funcţie de cauza sa directă. Cele mai întâlnite modalităţi de evaluare a eficienţei unei reclame sunt analiza gradului în care publicul ţintă îşi mai aminteşte reclama, compararea atitudinii consumatorilor înainte şi după difuzare, calcularea ratei audienţei şi a gradului de acoperire, a frecvenţei cu care publicul ţintă a recepţionat reclama. Pentru o analiză mai aprofundată se calculează, în măsura posibilităţilor, diferiţi indicatori de eficienţă(M. Nicola, D. Petre, Publicitate). Cei mai utilizaţi sunt: - audienţa media = totalitatea indivizilor cu anumite caracteristici, care pot fi vizaţi de un mesaj publicitar; - grupul ţintă (target) = publicul vizat de campania publicitară (se extrage din audienţa totală); - acoperirea (reach, coverage) = procentul de persoane din grupul ţintă care au receptat mesajul (% din grupul ţintă) - nivelul de audienţă (rating) = numărul de persoane/gospodării care urmăresc un anumit program TV/radio (% din audienţa postului respectiv),etc.. Exerciţii 1. Care este locul şi rolul unui departament de promovare în cadrul unei organizaţii? 2. Care sunt aspectele etice şi morale care influenţează promovarea? 3. Cultura este un factor de influenţă important asupra procesului de comunicare. Cum influenţează aceasta comunicarea promoţională? 4. Care sunt principalele obiective ale publicităţii? 5. Care sunt factorii care influenţează receptarea unui mesaj publicitar? 6. Care sunt elementele care diferenţiază publicitatea de alte forme de promovare? 7. Care sunt principalele obiective ale relaţiilor publice? 8. Care sunt factorii care influenţează dezvoltarea activităţii de relaţii publice? 9. Cum definiţi marca? 10. Ce este imaginea de marcă? 11. Care sunt funcţiile mărcii? 12. Cum funcţionează o marcă ca element promoţional?

94

firmele au. imaginea managerului cu privire la propriii angajaţi sau la serviciile şi produsele pe care organizaţia le oferă. dar accesibil prin intermediul unui mijloc (media). comunitatea şi concurenţa. spuneţi-le acestora motivele pentru care nu le puteţi îndeplini cererile. economice. Thomas B. prin mediile utilizate şi prin specificul lor sunt în contact cu o serie de domenii conexe: publicitate. Charles Ketteman. grup social sau segment de populaţie şi-o formează despre un produs sau serviciu.Cele mai bune practici): • Faceţi schimbările necesare (în legătură cu produsele sau serviciile oferite) atunci când clienţii cer acest lucru. clienţii.. atunci când calitatea şi preţul sunt egale. Relaţiile cu publicul reprezintă acea parte din relaţiile publice practicate de instituţie. fie a unui public specific (specialişti. În mod firesc există mai multe categorii de imagini: imaginea instituţiei. lideri de opine. furnizorii şi lista ar putea continua. În această idee. „imaginea" fabricantului sau a celui care comercializează produsul face diferenţa. subiectivă. Arthur Andersen . în sensul practicării unui management extrem de performant. fie că este inclusă în totalitatea bunurilor organizaţiei. de-a lungul anilor. De ce un client preferă acel produs în locul altuia de acelaşi tip? În multe cazuri este vorba de o calitate mai bună. organizaţii.imagine" este utilizat de aproape treizeci de ani de vocabularul comercial pentru a defini reprezentarea pe care un individ. este inaccesibil în mod direct. O imagine bună a organizaţiei are o influenţă covărşitoare asupra reuşitei în afaceri. derulată pe două planuri: . mediatice. acţionari. organizaţie. sociale. Prin această activitate se urmăreşte impunerea. Raportată la percepţia realităţii de către un individ sau un grup social.Cap. segmente de public ce interesează organizaţia). confuziile voite sau întâmplătoare apar în mod curent. 96 Ca obiect de patrimoniu.cu populaţia (comunitatea. succesul organizaţiei. simpatia. organizaţia trebuie să identifice în primul rând segmentele de public care o interesează pentru a putea induce acestuia o imagine şi o prezentare adecvată a scopurilor sale.în medii naţionale şi internaţionale de interes Imaginea unei organizaţii este obiect de patrimoniu. la grupe de persoane sau în cadrul opiniei publice asupra unei persoane fizice sau juridice. întrucât toate aceste domenii sunt interesate în cunoaşterea şi influenţarea opiniei. Pentru aceste cinci categorii de public. "Modul în care sunt administrate aceste relaţii poate avea un efect covărşitor asupra activităţilor curente şi a succesului companiei"( Cezar Caluschi. În comunicarea internă şi externă a firmei nu poate fi vorba de transparenţă totală. pe verticală şi orizontală cu personalul instituţiei. Procesul de comunicare în activitatea de relaţii publice este dirijat în două direcţii: • Comunicarea internă. reprezentarea care s-a format ca o sumă de credinţe. experienţe sau presupuneri (aşteptări). 2. administrative. ele concep strategia şi politicile de comunicare. indiferent de natura acestuia. • asigurarea comunicării interne şi externe. grupuri de presiune şi informare competitive. cu publicul etc. dar care poate fi apreciată în bani. 97 . iar dacă nu este posibil. administraţie etc. Nevoia de discreţie şi confidenţialitate este foarte mare. instituţii / organizaţii sau orice fenomene sau obiecte. opinii. întrucât are valoare de piaţă. precum şi din satisfacţia obţinută în urma serviciilor şi produselor. A desfăşura o activitate profesionistă de relaţii publice prin care să obţineţi încrederea. fie că este opinia personală a publicului larg.. să întreţină raporturi cordiale cu furnizorii. fie că este moştenită. mediate).1 Identitatea şi afacerile Relaţia dintre firmă şi client nu este nici pe departe atât de simplă pe cât pare. Firmele mici şi mijlocii au. imaginea produselor sau serviciilor oferite. în cursul utilizării relaţiilor publice. Relaţii publice moderne). tehnici puse la dispoziţie de cercetarea specializată în domeniu. prin care se realizează contactul nemijlocit cu publicul larg (opinia publică) şi cu anumite categorii specifice de public. • Comunicarea externă.. La nivelul firmelor mici şi mijlocii. de a crea şi întreţine relaţii bune şi indirect profitabile cu cele mai influente categorii de public. culturale în care evoluează firma. ci doar de transparenţă controlată. • menţinerea de foarte bune relaţii cu diverse organizaţii sau organisme interne şi externe. adecvate. publicitate. următoarele responsabilităţi: să-i trateze în mod uman proprii angajaţi.personalitatea". autoimaginea personalului instituţiei. prin varii mijloace şi metode a unei imagini proprii. din comentariile personalului instituţiei/organizaţiei. A desfăşura o agresivă campanie publicitară. înţelegerea şi sprijinul publicului propriu (angajaţi.reputaţiei" unei instituţii.. O imagine se formează progresiv. mass-media . .1. relaţii umane. de a o apăra şi îmbunătăţi cu orice ocazie. În alte cazuri. 3. imaginea se administrează la fel ca orice bun patrimonial al organizaţiei. prejudecăţi. Ea este o reţea complexă de relaţii în care sunt implicate din ce în ce mai multe părţi: angajaţii firmei. Relaţiile publice.. are dimensiuni reduse. de regulă de-a face cu cinci categorii de public: angajaţii. autorităţile. prin ceea ce spun cumpărătorii despre ele. în general. politice. Kelly. să contribuie la iniţiativele comunităţii. Prin intermediul lor se concepe strategia şi se aleg tehnicile de comunicare. relaţiile publice reprezintă şi un filtru al comunicării firmei. din punct de vedere al imaginii. filtru care lasă să treacă şi chiar amplifică circulaţia mesajelor favorabile şi care împiedică sau atenuează impactul mesajelor nefavorabile. se creează mesajele şi evenimentele şi se fixează canalele de comunicare. o marcă sau o întreprindere. furnizorii. Imaginea organizaţiei se poate gestiona în cel puţin trei moduri: 1. Prin imagine se înţelege deci. 5. imaginea unui serviciu din cadrul instituţiei. propagandă. imaginea unei organizaţii se realizează în două câmpuri: a) un câmp al vizibilităţii proximale (nemijlocite). b) un câmp al vizibilităţii distale (mijlocite. imaginea managerilor. Expresia "imagine de marcă" s-a substituit în mod treptat . • conturarea şi întreţinerea unei imagini cât mai bune (care să se bazeze pe date reale) asupra activităţii. Ele sunt responsabile de organizarea comunicării interne şi externe a firmei. atitudini. de produsele (serviciile/prestaţiile) sale. uneori de o manieră incredibilă.1 Imaginea firmei şi relaţiile publice Relaţiile publice ale unei organizaţii privesc organizarea şi administrarea sistemului complex de relaţii comerciale. 5 Imagine şi comunicare în afaceri 5. Rolul acţiunilor de relaţii publice este acela de a construi imaginea identitara a companiei. Iată câteva sfaturi care vă pot ajuta să vă îmbunătăţiţi relaţiile cu clienţii(Robert Hiebeler. de personalul. activitatea de RP (relaţii publice) trebuie să se concentreze pe: • asigurarea identităţii firmei. fiind dependentă de poziţionarea individului în spaţiul social şi de sistemul lui de referinţă. în care realitatea unei organizaţii este percepută prin contact direct. fie este apreciată ca o dimensiune nematerială. în cadrul instituţiei. cu instituţii. organizaţiei. A face lucruri bune. care să genereze la parteneri încredere faţă de organizaţie. Cuvântul cheie care coordonează activitatea de relaţii publice este încrederea. prin informaţiile obţinute din presă. care îl depăşeşte pe primul. organizaţiei etc. concurenţa. Crearea şi gestionarea imaginii Din perspectiva gestionării imaginii firmelor. Conceptul de . Aceste domenii se adresează sistemului de referinţă al fiecărui om sau al unui grup. utilizând modalităţi de expresie. O imagine negativă afectează. de exemplu). băncile. fie opinia internă. societatea): segmente ale ei. să colaboreze cu firmele concurente atunci când este vorba de interese comune şi să-i trateze cât mai amabil clienţii. serviciu sau produs.

cărţile de vizită pot fi duble sau triple. Uniforma angajaţilor În anumite genuri de afaceri. Logo-ul. cărţi de vizită. adresa de e-mail). imagine care este determinată pentru fiecare persoană în parte de o serie de factori. funcţia. . Faceţi angajaţilor asemenea cărţi de vizită şi împărţiţi cât mai multe clienţilor sau oricui poate face popularitate. astfel încât să puteţi veni în întâmpinarea cererilor acestora mult mai repede şi mai efficient. ci de mici afişe şi indicatoare stradale pe care le puteţi realiza singuri şi plasa fără chirie şi taxe.să sugereze ceva legat de avantajele pe care le oferă produsul. Aceste valori adăugate nu sunt de obicei atribute tangibile ale produsului. Mesajul trebuie transmis într-un mod distinct. el este văzut de toată lumea şi poate elimina complicatele formalităţi de prezentare. Trebuie să facem însă deosebirea între identitate şi imagine. ieftin. telefonul. Când eşti nou.să fie caracteristic. Sunt indicate numele scurte. Când intrarea este ascunsă. bun. comunicare. Până la un anumit punct. Cel mai important simbol de creare a identităţii îl reprezintă logo-ul. se estimează că un individ care activează într-un mediu urban este expus zilnic la peste 1200 de logo-uri. în firme cu prestări de servicii etc. Firma îşi creează propria identitate cu scopul de a modela imaginea publicului consumator despre ea însăşi. contacte şi acţiuni de relaţii publice.• Promovaţi noile oferte şi sondaţi din nou opinia clienţilor pentru a şti dacă sunt cu adevărat mulţumiţi. faxul. depozite sau magazine. • Stabiliţi criteriile după care trebuie grupaţi clienţii. ar putea fi copiat cu uşurinţă de către concurenţă. Afişajul exterior Pentru firmele mici şi mijlocii. În acest scop. Ea trebuie să fie purtătoarea unui mesaj unic. rar. afişe.să sugereze caracteristicile produsului. dar determină încrederea consumatorilor în produsul de marcă. distinct de cele vecine. numele persoanei. Ecusonul Ecusonul poate vorbi despre firmă. •indicarea precisă a accesului în magazin: „aici este intrarea" sau . 99 . dar reaminteşte celorlalţi că existaţi şi că aveţi ceva de oferit.Mărcile de calitate ajută la formarea imaginii firmei. O marcă de succes adăugă valoare produsului satisfăcând şi nevoile psihologice ale consumatorilor. rapoarte anuale. • Numele de marcă al vânzătorului şi marca de fabricaţie reprezintă mijloace legale de protecţie a caracteristicilor unice ale unui produs care. personalizat. cum ar fi modul de utilizare sau culoarea. care să sugereze principala calitate şi poziţia produsului pe piaţă. • mesaj simplu şi clar. logo-ul a devenit un element esenţial al civilizaţiei moderne şi al societăţii de consum. emblemele. Cartea de vizită costă de o sută de ori mai ieftin decât reclama din presă. • mesaj cald. considerându-1 superior din punct de vedere calitativ celorlalte mărci de pe piaţă. iar apoi oferiţi produsele şi serviciile adecvate fiecăruia dintre aceste grupuri. . gratuit. folosirea de culori vesele. ele fac publicitate calităţi şi amplorii activităţii desfăşurate de firma respectivă. În această calitate. desfăşurarea activităţii comerciale sub protecţia unei maxi îi oferă proprietarului anumite avantaje: • Numele de marcă îl ajută pe vânzător să prelucreze mai uşor comenzile şi să identifice eventualele probleme. profesia. Concepute inspirat. rapoarte anuale. a serviciilor.2 Cum gestionăm marca? Avantajele marcării În ciuda costurilor ridicate de procesul de marcare (ambalare. instrumentele folosite în acest scop fiind: numele. de recunoscut şi de amintit. Puterea de reprezentare a logo-ului este reală prin prezenţa sa pe totalitatea suporturilor de 98 comunicare ale organizaţiei: foi cu antet. primul său rol este acela de a asigura recunoaşterea organizaţiei emiţătoare de către un public cât mai divers.. altfel. adresa. Fiecare caută anumite caracteristici la o imagine. Cartea de vizită Când nu sunt bani pentru clipuri. ro). Puterea de reprezentare a logo-ului este reală prin prezenţa sa pe totalitatea suporturilor de comunicare ale organizaţiei: foi cu antet. Poate fi utilă în magazine. . Purtând numele acesteia. Manual de comunicare şi negociere în afaceri). ambalajul unui produs. documente comerciale. ambalajul unui produs. . asupra produselor. maximum opt cuvinte. cartea de vizită poate ţine loc de pliant. Identitatea şi imaginea mărcii Personalitatea unei mărci de succes nu se formează de la sine. ocazie etc. nu este vorba de panouri şi bannere scumpe. • iluminarea panoului său a mesajului central. maşina unui reprezentant comercial. te face cunoscut.1. Prima păgină conţine informaţia tipică (logo-ul. uniforma angajaţilor constituie un semn distinctiv şi un simbol al imaginii publice. afacere şi persoane în diverse ocazii. Aplicat unui ansamblu deseori extins de suporturi comerciale (produse. cărţi de vizită. iar imaginea reprezintă modul în care publicul consumator percepe firma respectivă. Un nume de marcă ar trebui să îndeplinească următoarele condiţii: . a programului. poate fi indicată cu un îndemn corect. • Marcarea oferă vânzătorului posibilitatea de a atrage o clientelă fidelă şi profitabilă. . angajaţii sunt identificaţi cu firma din care fac parte şi reciproc. dar pliate la dimensiunile standard.Marcarea ajuta la segmentarea pieţelor. maşina unui reprezentant comercial. Consumatorii consideră marca drept un element important care diferenţiază produsele unei firme de cele ale concurenţilor. protecţie juridică şi chiar risc în cazul în care produsul se dovedeşte a fi nesatisfăcător pentru utilizator). • Împărţiţi clienţii pe categorii. Uniforma poate aduce un plus de prestanţă şi distincţie. frumos. titlurile şi onorurile. circulare interne). Mesajul de bază nu trebuie să conţină mai mult de şase. ecusoanele stimulează contactele de afaceri. afişe publicitare. spoturi şi anunţuri în mass-media. colaboraţi cu furnizorii sau comercianţii pentru a oferi clienţilor mai multe avantaje. rutelor şi mijloacelor de acces la sediu.să nu dea naştere la interpretări nedorite în alte limbi.urcaţi scările". cu un design plăcut. simbolurile. Definit ca reprezentare grafică oficială a unei organizaţii sau mărci. Părţile interioare prezintă informaţii asupra afacerii. Câteva reguli simple merită respectate şi în concepţia micului panou sau indicator: • folosirea de cuvinte magice: intraţi acum. care asigură firmei o formă specială de publicitate. atmosfera şi evenimentele. 5. a persoanelor de contact. cu grafică şi corp de litere vizibile şi atrăgătoare. o grafică sugestivă şi un mesaj uşor de descifrat. Agăţat la piept. broşură şi scrisoare de prezentare a firmei şi a produsului (ştefan Prutianu. restaurante. . Când este loc pentru un mic panou sau un afiş în faţa magazinului nu pierdeţi ocazia de a-1 plasa acolo. Ea este rezultatul aplicării unui program de creare a identităţii. Atunci când este cazul. publicitate.să fie uşor de pronunţat. afişe publicitare. etichetare. "componenta esenţială a tuturor programelor de identitate vizuală"( Benoit Heilbrunn.. Identitatea se referă la modalităţile prin care o firmă urmăreşte să se regăsească pe sine în fata clienţilor săi. el este considerat cel mai reprezentativ şi globalizant element de identitate al comunicării unei organizaţii sau mărci.

corespondenţă). A respecta regula înseamnă a nu lăsa fără răspuns nici una din aceste întrebări. grup de interese sau individ care. acest proces fiind cunoscut sub numele de decodificare.3 Gestionarea imaginii şi procesul de comunicare Comunicarea poate fi definită. în principiu. Trebuie însă să reţinem că mesajul trimis nu este niciodată identic cu cel primit. prin limbajul corpului şi prin alte componente (îmbrăcăminte. Cuvintele sunt folosite pentru a exprima ideile care există în mintea noastră. Mijloacele de informare constau în tipărituri (ziare. timpului. • să elaboreze reclame care să aibă o mare valoare de conversaţie. O firmă de succes îşi personalizează serviciile oferite clienţilor săi cu ocazia fiecărui contact cu aceştia. Departamentele de relaţii publice ale unor firme mari organizează conferinţe de presă sau inaugurări festive şi sponsorizează întreceri sportive . Where (Unde?) When (Când?) şi Why (De ce?). În comunicarea publică. dar şi la mass-media locală. În special pentru firmele mai mari (dar aceste lucruri sunt folositoare şi pentru firmele mici dacă se depăşeşte prejudecata că nu eşti de interes pentru presă) trebuie ţinut cont de faptul că mass-media reprezintă o importantă cale de acces la anumite publicuri care vă interesează. poate provoca un impact oricât de mic asupra vieţii şi intereselor firmei. În orice mesaj de natură promoţională este necesară precizarea subiectului. membri ai familiei şi alte persoane care vorbesc cu cumpărătorii vizaţi. Canalele de comunicare Canalele de comunicare sunt. instruindu-i pe angajaţi astfel încât aceştia să înţeleagă şi să aibă o perspectivă cât mai largă asupra a ceea ce înseamnă relaţiile cu clienţii. 101 . Canalele de comunicare personală implică existenţa a doua sau mai multe persoane care comunică direct unele cu altele.pentru a nu fi confundat cu mesaje similare ale concurenţilor. sigle. Conceperea mesajului şi canalele de transmitere În mediul de afaceri. Ambianţa este o combinaţie de elemente ale mediului înconjurător care creează sau amplifică tendinţele clientului de a achiziţiona un anumit produs. totodată cea mai practică regulă de organizare a unui mesaj se numeşte Regula celor 5 întrebări. cu care comunicăm atribuie un sens cuvintelor folosite. Imaginea trebuie să aibă suficientă forţă emoţională pentru a stârni dorinţele şi curiozitatea cumpărătorilor. What (Ce?). cum să se spună din punct de vedere simbolic (formă de prezentare a mesajului) şi cine anume să spună (sursa mesajului). mulţi sunt conştienţi că un act de comunicare reuşit implică mai mult decât simpla transmitere a mesajului către ceilalţi. Trebuie făcută o distincţie suplimentară între canalele mediatoare. A exprima aceste idei în cuvinte se numeşte codificare. Feed-back-ul indică dacă mesajul a fost corect înţeles. Frank (sincer). chiar dacă nu este recunoscută ca atare. clienţii. Canalele sociale constau în vecini. oferindu-le produse şi servicii de calitate. Canalele expert constau în experţi independenţi care fac afirmaţii în faţa cumpărătorilor vizaţi. furnizorii. Celălalt. Acestea sunt mijloacele de informare. • să utilizeze pentru realizarea publicităţii de recomandare persoane care se bucură de o mare influenţă. • Asiguraţi-vă că fiecare angajat al firmei dispune de toate informaţiile necesare pentru a putea rezolva într-un mod cât mai rapid şi eficient cererile clienţilor. atâta vreme cât mesajul este comunicat. comunicarea este imprecisă. Canalele mediatoare constau în agenţi de vânzări ai firmei care intră în contact cu cumpărătorii ce aparţin pieţei-ţintă. prin intermediul altor persoane etc. Canalele de comunicare nepersonale vehiculează mesaje care nu presupun contactul sau interacţiunea la nivel personal. Merită să fie aplicate în special în relaţiile cu băncile sau cu fondurile de investiţii. Cuvintele cheie impuse de această regulă sunt: Friendly (prietenos). clienţii vor simţi că se răspunde nevoilor lor cu promptitudine şi în mod personal. Kelly.Regula celor 4F".. cu administraţiile financiare şi în relaţiile cu presa. pentru a putea stabili o bună comunicare cu angajaţii. O altă exprimare a unei reguli pentru acţiunile de protocol şi relaţii publice vine tot din limba engleză şi se numeşte . prieteni. el este reuşit. comunitatea şi concurenţa. Tot ceea ce facem (chiar şi faptul că nu facem nimic) comunică ceva. opiniile sau comportamentele sale. locului şi scopului. Dacă una din aceste coordonate lipseşte. Thomas B. Primiţi acest feed-back în mai multe moduri: prin comportamentul persoanei. Charles Ketteman): • Stabiliţi principalele puncte de contact dintre angajaţi şi clienţii dumneavoastră. ambianţa şi manifestările organizate cu diverse ocazii. primim mesaje. prin atitudinile. CD-uri) şi afişaj (panouri. în condiţii avantajoase. printr-o confirmare verbală. cea mai banală şi. atunci când receptorul mesajului atribuie acelaşi sens că şi noi cuvintelor folosite. Firmele pot lua mai multe măsuri pentru a stimula canalele de influenţă personală să lucreze în folosul lor(Philip Kotler): • să identifice persoanele şi firmele care au o mare putere de influenţă şi să le dedice acestora eforturi suplimentare. • Construiţi o cooperare multifuncţională. În general. Mai ales în afaceri. făcându-i responsabili de buna desfăşurare a acestora. la obiect). • Creaţi o bază de date cu ajutorul căreia să identificaţi carentele existente în serviciile către clienţii dumneavoastră.perfecte".1. reţele (radio. obiectului. mijloace electronice (benzi audio. Majoritatea mesajelor impersonale ajung la destinatar prin intermediul mijloacelor de informare plătite.. trimitem mesaje. Astfel. postere). De asemenea. Această atmosferă este creată sau distrusă în primul rând de cel care are în mâinile sale puterea şi autoritatea. cum să se spună aceasta din punct de vedere logic(structura mesajului). actele de comunicare sunt reuşite. Important în acest caz este să vă prezentaţi în aşa fel sau să creaţi evenimente astfel încât să treziţi interesul mass-media. Mulţi cred că. Acest proces de instruire trebuie să se realizeze prin îmbunătăţirea reţelelor de comunicare dinfre conducere şi restul angajaţilor. canalele expert şi canalele sociale. este necesar să se dezvolte o atmosferă de încredere reciprocă. • să acţioneze prin intermediul factorilor de influenţă din cadrul unor comunităţi. 5. televiziune). Fair (corect). Astfel. reviste. prin „public" se înţelege orice organizaţie. Ne gândim în special la publicaţiile şi emisiunile de specialitate. celor 5W (în engleză): Who (Cine?). • Măriţi în mod treptat nivelul aşteptarilor şi speranţelor clienţilor. trimitem şi mesaje non-verbale. Când vorbim sau scriem. Iată câteva practici care vă pot ajuta să vă instruiţi angajaţii în aşa fel încât să vă serviţi foarte bine clienţii (Robert Hiebeler. de două feluri: personale şi nepersonale. ca fiind procesul de transmitere şi primire a mesajelor. datorită faptului că experienţele oamenilor sunt diferite. pe scurt. Manifestările organizate cu diverse ocazii sunt evenimente special organizate pentru a comunica auditoriului vizat un anumit mesaj. • să creeze lideri de opinie oferind anumitor oameni produsul. atunci când ascultăm sau citim. Posibilitatea ca un act de comunicare să nu fie reuşit există în orice situaţie. benzi video. Cu toate acestea. O firmă mică sau mijlocie are. în general cinci categorii de public: angajaţii. oamenii sunt mai interesaţi de îndeplinirea unei sarcini decât de acordarea unui timp suplimentar pentru a se asigura că mesajele lor sunt . poziţionare spaţială etc). Factual (concret. Conceperea mesajului 100 În cursul procesului de formulare a mesajului trebuie rezolvate patru probleme: ce să se spună (conţinutul mesajului).

În practică. Oricum. Costul unui advertorial depinde de natura publicaţiei. materialul plus ilustraţiile trebuie asigurate de acela care plăteşte spaţiul. puteţi încerca o colaborare cu una. broşura nu este limitată ca dimensiune sau formă. Advertorialele pot lua forma unor articole de o păgână sau două de revistă sau a unor pliante mai elaborate. Ele nu fac parte. Conţinutul unei asemenea broşuri este foarte asemănător cu al unui advertorial. oferindu-le cititorilor şi clienţilor potenţiali recomandări utile sau idei originale. atât editorii cât şi departamentele de marketing ale publicaţiilor pot fi interesate de aşa numitele „advertoriale” (articole plătite de firmă. lucru important mai ales în publicaţiile care. de redacţia respectivă. aceste instrumente s-au folosit în domeniul produselor alimentare. Cele mai multe caută.aceste materiale nu sunt reclame în sensul obişnuit al cuvântului. dar şi conţinut publicitar). 101 . aspectul şi conţinutul broşurii pot fi concepute având în minte expunerea efectivă a ofertei firmei. Advertorialul trebuie conceput să semene întocmai cu celelalte articole ale publicaţiei vizate. Totuşi. Avantajul pe care îl oferă aceste acţiuni este că cititorii nu le percep ca reclame. deşi pot fi considerate simple reclame. prin urmare.Editorialele Majoritatea publicaţiilor se află permanent în căutarea unor subiecte să le crească tirajele. Relaţii cu media) şi. Spre deosebire de advertorial. mai ales în cazul produselor şi serviciilor care au trecut de vârful curbei de interes. Aceste instrumente promoţionale pot fi extrem de utile. Conţinutul acestor materiale trebuie să fie util în primul rând cititorului. din paginile publicaţiei şi pot avea şi un alt format.Gândiţi-vă cine este cel mai calificat să redacteze materialul. de dimensiune şi tiraj. gastronomiei sau produselor cosmetice: nu există nici un motiv pentru care să nu poată fi conceput un asemenea advertorial pe orice subiect de interes pentru publicul larg. În teorie. în general. precum şi de pliantele de promovare. nu fac acest lucru. o revistă de grădinărit poate fi interesată să publice advertoriale despre creşterea diferitelor tipuri de plante pe anumite soluri sau despre măsurile care trebuie luate împotriva dăunătorilor. Nu se face o reclamă exagerată la produsele firmei care a comandat-o. Advertorialele Advertorialele sunt plătite de firma(Judith Ridgway. Prezentarea ofertei sponsorului trebuie să fie cât mai discret㬠. Ideea este de a crea o atitudine favorabilă faţă de companie. Broşurile Broşurile care se ataşează la diferite reviste şi se distribuie odată cu acestea sunt o altă formă de spaţiu editorial. concursurile şi ofertele speciale pe care le oferă firmele. Un al doilea avantaj este ca o asemenea promovare permite includerea în material a numelui companiei şi a mărcii sale. care au şi conţinut editorial. Beneficiarii unor asemenea articole sunt producătorii de seminţe sau de pesticide. pentru că materialul încearcă să fie cât mai folositor cititorului. Reguli privind folosirea advertorialelor şi broşurilor(Judith Ridgway): . legate în mijlocul revistei. Persoana respectivă ar putea fi redactorul sau un autor independent. ci ca pe un conţinut editorial al publicaţiei. Prin urmare. de asemenea şi surse de venituri suplimentare. .Alegeţi un subiect care să prezinte interes pentru cititorii publicaţiei vizate şi care să poată ilustra cât mai favorabil beneficiile pe care le oferă gama de produse ale firmei. două sau mai multe firme interesate în domeniu. în mod normal. Dacă acest cost este mai mare decât vă permite bugetul. de fapt. dar neconcurente. un advertorial poate fi compus pe orice subiect potrivit profilului publicaţiei şi considerat util de beneficiar. garantat. Aspectele practice ale publicării sunt foarte variate. sunt concepute să semene cât mai mult cu materialele de conţinut ale publicaţiei: diferenţa este faptul că materialul trebuie realizat de un specialist de relaţii publice. De exemplu. iar fotografiile şi spaţiul tipografic sunt plătite de firma beneficiară.

oricât de mult s-ar strădui.realizarea unei schimbări de atitudine”. obiectivele trebuie să fie măsurabile şi realizabile.atitudinea faţă de ce?”. Planul unei campanii de relaţii publice trebuie să ia în considerare următoarele etape: • definirea problemelor.2..Aveţi grijă ca fotografiile sau ilustraţiile grafice să fie în concordanţă cu restul conţinutului ilustrativ al publicaţiei. Toate aceste probleme şi altele sunt semnalate. dar o legătură directă cu creşterea vânzărilor este foarte dificil de stabilit.. Aceste oferte pot fi ataşate fizic la copertă sau între paginile unei reviste ori pot fi prezentate în text. acest fapt permite o analiză a punctelor tari şi slabe şi arată unde trebuie făcute noi cercetări. să garantaţi un anumit stoc şi să plătiţi o sumă pentru organizarea operaţiunii respective. într-o firmă producătoare. de cele mai multe ori conducătorii unei firme sunt preocupaţi numai de prosperitate şi nu vor să accepte că există probleme de relaţii publice. şi . 5. astfel încât să poată fi efectuate diferite schimbări.1 Stabilirea obiectivelor şi definirea problemelor În cadrul unei firme mici şi mijlocii.care public”. nu trebuie să încercăm să ne corelăm obiectivele cu vânzările organizaţiei. o campanie de relaţii publice înseamnă o serie de pliante. Iar odată ajunşi aici. dace îi încurajaţi. Ofertele gratuite se asociază deseori cu produsele noi şi fac parte dintr-o acţiune menită să stimuleze piaţa să le încerce şi să dezvolte interesul pentru ele.cum putem face aşa ceva?”. • Firma doreşte să pătrundă într-un domeniu de înaltă tehnologie şi trebuie să-i îmbunătăţească imaginea în planul performanţelor ştiinţifice • Firma nu este percepută ca un bun angajator. ceea ce presupune definirea publicului ţintă. desigur. Nu au nici un sens afirmaţiile de tipul . • Stabiliţi cum urmează să fie distribuit produsul şi cum poate fi protejat în timpul transportului. comunicate şi conferinţe de presă şi alte asemenea activităţi. acest fapt presupune un efort de cercetare atentă a publicului şi a opiniilor acestuia despre firmă. Acest lucru nu ar fi suficient. comparaţi cu grijă costurile. Pentru ca un obiectiv să fie măsurat cu eficacitate. de regulă. identificarea problemelor specifice de relaţii publice este adesea extrem de dificilă.. aflaţi dacă cei care vând produsul pe piaţă le vor accepta. de departamentele de marketing şi de celelalte departamente (în cazul în care firma este suficient de mare. deoarece oferă o justificare pentru însăşi existenţa campaniei de relaţii publice. acesta trebuie definit clar.. impuse de rezultatele evaluărilor permanente ale campaniei. cu scopul de a atinge anumite obiective. Ofertele speciale Ofertele speciale intră în două categorii principale: cele care au ca obiect produse sau servicii gratuite sau foarte ieftine şi cele care au ca obiect produse costisitoare. se spune despre firma că oferă servicii de slabă calitate. • Monitorizarea şi evaluarea continuă a campaniei. Reguli pentru ofertele (Judith Ridgway) speciale: • Analizaţi costurile legate de produs şi stabiliţi dacă se recomandă o ofertă gratuită sau o ofertă la preţ redus • Analizaţi dacă produsul este suficient de mic şi de uşor pentru a se introduce între paginile revistei sau a se fixa pe copertă. Acest lucru ar putea fi tentant.pe cine trebuie să influenţăm?” ne duce la o altă întrebare: . o planificare bună reprezintă o schemă care arată unde vrei să ajungi şi prin ce mijloace poţi realiza respectivele obiective. chiar şi angajaţii. stabilirea obiectivelor. • identificarea diferitelor categorii de public. pe paginile cu conţinut editorial.Analizaţi costurile implicate şi. Caracteristici ale campaniilor de relaţii publice O campanie de succes trebuie să însumeze câteva caracteristici: • Definirea nevoilor. Primul pas în realizarea planului de relaţii publice presupune definirea şi analizarea problemelor pentru a stabili priorităţile şi apoi obiectivele activităţii. dacă vi se par prea mari în raport cu bugetul pe care îl aveţi. Indiferent de ceea ce ne propunem. Relaţiile publice – Principii şi strategii). aceste acţiuni permit evidenţierea acţiunilor reuşite şi a activităţilor care trebuie ameliorate. • stabilirea tacticilor. Dacă vă gândiţi să plasaţi în presă cupoane de reducere. în funcţie de domeniul de activitate al organizaţiei şi de ceea ce doreşte aceasta să realizeze. totodată. precum şi evaluarea resurselor şi eficienţei comunicative a fiecărui tip de suport în raport cu aşteptările şi obişnuinţele de comunicare ale publicurilor ţintă. • stabilirea strategiilor. De exemplu. vă pot spune unde consideră ei că sunt probleme). • fixarea calendarului de lucru.. • stabilirea bugetului. 102 • Selectarea unor media adecvate pentru fiecare categorie de public. • Firma este percepută că demodată. broşuri. dacă firma este mică şi nu are în componenţă departamente specializate. În cea mai sintetică definiţie(Cristina Coman. campania de relaţii publice este un efort susţinut al unei organizaţii pentru a construi relaţii sociale demne de încredere. pe calea fixării unor obiective. . vom prezenta sintetic cele mai importante elemente ale unei campanii de relaţii publice. Apoi răspunsul la întrebarea . unde trebuie lucrat mai intens. încercaţi să vă uniţi forţele cu alte firme din domeniu..creşterea nivelului de familiarizare al publicului” ori . Ofertele care se fac prin reducerea preţului pot servi atât ca instrument de promovare a produsului. ar putea fi privite ca probleme următoarele lucruri: • Gama de produse este considerată prea scumpă. • stabilirea procedurilor de evaluare. planul începe să devină viabil. a obiectivelor şi a publicurilor ţintă. La modul ideal. Evident. determinate în urma unor cercetări. Aflaţi care sunt costurile acestor operaţiuni. 5. În cele ce urmează. Obiectivele trebuie să cuprindă răspunsuri şi întrebări cum ar fi . întâlniri cu publicul. Cineva care îşi propune obiective nerealizabile eşuează din start. 103 .. ele trebuie abordate corespunzător. • Modul corect de utilizare pentru un nou produs nu este suficient înţeles. aşa cum poate fi ea pusă în practică în cazul firmelor de dimensiuni mici şi mijlocii. • Aflaţi dacă firma este în stare să livreze individual un număr mare de mostre de produs. dar puse la vânzare la preţ redus. Înainte de a decide ce formă să alegeţi. cât şi ca sursă de ceva venituri. • analiza situaţiei. Trebuie să ştiţi că publicaţiile se vor strădui să negocieze cu dumneavoastră condiţii cât mai favorabile astfel că s-ar putea să fiţi nevoit să oferiţi un discount foarte avantajos pentru cumpărători. efort bazat pe aplicarea unor strategii de comunicare şi evaluarea rezultatelor obţinute. avantajele şi dezavantajele advertorialelor şi ale broşurilor. cu condiţia să nu vă fie concurente. Planul unei campanii de relaţii publice Planul trebuie să fie flexibil. Problemele diferă.2 Campania de relaţii publice Pentru cei mai mulţi dintre noi. • Planificarea sistematică a campaniilor. planificarea facilitează stabilirea bugetelor realiste.

În general. în aceste cazuri diseminarea informaţiei poate lua mai multe forme.. lansări de noi produse. mai exact reacţia la un eveniment relativ neaşteptat: descoperiri.. conducerea firmei doreşte să facă ceva pentru comunitate. adică activităţi organizate pentru a atrage atenţia presei şi pentru a genera vizibilitate publică: (lansări de acţiuni. Analiza situaţiei se poate materializa într-un dosar de lucru care cuprinde două secţiuni: • analiza factorilor interni . vă creaţi posibilitatea să cunoaşteţi caracterul. el se referă şi la anumite oportunităţi de care organizaţia poate să profite pentru atingerea obiectivelor ei generale. structurile şi procesele relevante pentru problema în cauză. istoricul implicării firmei în acea problemă. turnee ale purtătorului de cuvânt: acestea aduc în primplan nume de rezonanţă socială care pot promova organizaţia şi pot distribui informaţii despre aceasta. Analiza nu implică un efort prea mare: trebuie doar să vă uitaţi în jurul dumneavoastră. care încearcă să focalizeze atenţia asupra eforturilor de satisfacere a consumatorilor: târguri.Prin aceasta nu trebuie să înţelegem că termenul de „problemă” se referă doar la aspectele negative care pot fi puse în evidenţă şi care pot deveni obiectul unei campanii. Relaţii Publice): • aruncând o privire în urmă. acte de caritate. chiar şi pe profesionişti. mai mult timp. în loc să se plângă de cum stau lucrurile în prezent. mai mulţi bani. deschis analizei este cel care are o atitudine favorabilă schimbărilor pe care analiza le-ar putea considera utile sau necesare. • aruncând o privire în interior. • strategia trebuie să fie compatibilă cu stilul de conducere şi valorile managerilor firmei. Pentru aceasta este necesar să ne întrebăm pe cine trebuie să informeze sau să influenţeze campania planificată. ce şi cui se transmit mesajele organizaţiei. următorul pas constă în definirea categoriilor de public cărora le sunt destinate mesajele campaniei. ceea ce înseamnă mai multe mesaje. de scopurile campaniei. pentru a putea stabili obiective realiste. Inactivitatea strategică: în anumite condiţii (confruntarea cu o firmă care are o proastă reputaţie) cea mai bună strategie este să o ignori şi să nu întreprinzi nimic • Activităţi de diseminare a informaţiei: aceste strategii au ca finalitate distribuirea de mesaje care prezintă firma din punctul ei de vedere. Analiza înseamnă de fapt atenţie la modul în care puteţi îmbunătăţi lucrurile. permiţând conducerii să aibă o imagine precisă asupra a ceea ce se face în mod curent şi oferă o bază de date pentru deciziile imediat următoare. Orientat spre analiză este acela care încercă să rezolve problemele. De asemenea. firma este mulţumită de colaborarea ei cu diferite categorii de publicuri şi doreşte să marcheze festiv aceste bune relaţii. • Apariţii publice ale unor personalităţi. momente de pensionare. declaraţii etc. 5. Stabilirea strategiilor (Cristina Coman): Alegerea unei strategii este determinată de resursele organizaţiei. competiţii (inclusiv momentele festive ale decernării unor premii de excelenţă). •Programul de informare publică: informaţia prezintă punctul de vedere al organizaţiei care sponsorizează programul. întâi trebuie să definiţi de unde plecaţi(Valentin Stance. Adrian Stoica. de gradul de accesibilitate al publicului.analiza”. Pentru a realiza o . numiri de noi lideri. comemorări. Strategia aleasă trebuie să întrunească următoarele calităţi: • să atingă publicurile alese ca ţintă ale respectivei campanii. Organizarea de evenimente: aceste strategii vizează transmiterea de informaţii prin: • Evenimente neplanificate. gesturi simbolice) • Concursuri. umane şi financiare ale firmei. Analiza se aplică în orice sector al activităţii umane. 2. • rafinarea metodelor de maximizare a profitului. • crearea. ceva relevant pentru obiectivele campaniei: opinii şi atitudini asemănătoare cu sau diferite de cele ale firmei. fuziuni etc.se trec în revistă acţiunile persoanelor importante din organizaţie. inaugurări • Evenimente puse în scenă pentru mediatizare. produselor sau serviciilor ei. susţinerea oficialităţilor. simultan. ar putea scădea sau ar putea creşte prea încet. numărul angajaţilor este prea mare sau pretenţiile lor sunt prea mari. • strategia trebuie să fie în concordanţă cu resursele de timp. va fi necesar să înţelegeţi relaţiile instituţiei dumneavoastră cu diferite segmente de public. în loc să aşteptaţi ca schimbările să sosească pe neaşteptate. Stabilirea acestor segmente de public considerate ca importante duce la concluzia că lor trebuie să li se acorde o atenţie 104 specială.Analiza” este de obicei un cuvânt care intimidează.2. acte de eroism. Marcela Stoica. • Corectarea informaţiilor eronate sau răuvoitoare. Activităţi promoţionale: acestea au ca scop impunerea imaginii organizaţiei prin: • acţiuni de marketing. informaţii semnificative despre organizaţie. se poate face un audit al comunicării (atitudinile şi practicile de comunicare ale organizaţiei) cu scopul de a înţelege mai bine modul în care ea comunică cu publicurile sale. • Lobby-ul: acesta oferă legiuitorilor informaţii fiabile despre organizaţie şi transmite organizaţiei feed-back-ul forului legislativ. În urma acestei evaluări se poate afla cum. expoziţii. 3. . demonstraţii şi testări de produse. Iată exemple de strategii: 1. acţiunile de relaţii publice pot viza trei mari tipuri de probleme: • preîntâmpinarea şi rezolvarea unor crize. • Conferinţe de presă: acestea oferă tuturor instituţiilor mass-media. în fond. Oportunităţi: posibilitatea de a dezvolta firma. • analiza factorilor externi se referă îndeosebi la segmentele de public implicate sau afectate de acea problemă. personalitatea şi stilul de funcţionare al firmei dumneavoastră. etc • dramatizări: acestea vor să arate cum funcţionează un produs sau un serviciu prin prezentarea dramatizată a acestuia • strângere de fonduri: eforturi destinate să colecteze bani pentru diverse categorii de public ori diverse organizaţii sau pentru a completa bugetul unei campanii • descoperiri ştiinţifice: oferirea de informaţii privind o temă controversată sau lansarea rezulta105 . veţi cunoaşte istoricul instituţiei şi al structurii căreia îi aparţineţi.. opinia publică ar putea fi potrivnică organizaţiei. • Biroul de presă.2 Stabilirea publicurilor şi identificarea publicurilor După ce a fost stabilit obiectivul campaniei. veţi putea stabili circumstanţele în care să acţionaţi. Iată mai jos exemplificate câteva din problemele sau anumite oportunităţi care pot sta la baza construirii unei campanii de relaţii publice: Probleme: numărul de clienţi este mic. • strategia globală şi elementele constitutive trebuie să răspundă cel mai bine obiectivului fixat pentru campania respective. • Ceremonii: ocazii festive care marchează anumite evenimente: aniversări. de circumstanţele concrete şi de calităţile profesionale. • Expunerea de suporturi informative cu ocazia unor reuniuni publice. schimbarea sau cosmetizarea imaginii unei organizaţii. • fiecare element al strategiei să poată fi corelat cu segmentele diferite ale categoriilor de public determinate. Pentru a fixa categoriile de public trebuie să segmentăm publicurile în unităţi mai mici. • aruncând o privire în jur. Cercetările făcute în etapa de analizare a situaţiei permit identificarea unor grupuri de oameni care au în comun ceva caracteristic.

• cerinţe speciale (utilizarea unor echipamente aparte.În stabilirea intervalului de timp necesar pregătirii unui element strategic al campaniei. evenimente speciale. În acelaşi timp. e) Comunicarea cu beneficiarul campaniei (conducerea firmei). vizite în organizaţie. în lucrările de specialitate sunt recomandate anumite tipuri de acţiuni care şi-au dovedit. eficace şi durabilă în promovarea vânzărilor şi a reputaţiei firmei sau a produsului. rapoarte de activitate. Stabilirea tacticilor. • Angajaţii: comunicarea interpersonală. comitete de sprijinire a candidaţilor în campaniile electorale. schimbul de idei şi creşterea prestigiului organizaţiei • lobby-ul indirect: acesta se realizează prin mobilizarea alegătorilor în jurul unei anumite probleme. acţiunile voluntare. invitarea unor personalităţi de vârf). trebuie să se ţină seama de toate activităţile care concură la realizarea evenimentului sau mesajului în cauză. Unele campanii precum cele care îşi propun să informeze publicul despre lansarea unui nou produs.3 Stabilirea bugetului şi fixarea calendarului Un element important este fixarea momentelor de începere şi încheiere a campaniei. • bugetul estimat. • nu sunt întâmpinate dorinţele publicului. răspunsuri la scrisorile clienţilor. zvonurile constituie unul dintre cele mai ciudate aspecte ale fenomenului de comunicare. cuvântări. • Mass-media: comunicate de presă. eficienţa. c) Controlul calităţii . dosare de presă. dosare de presă. În sfera mediatică (şi nu numai) sunt anumite situaţii în care trebuie să ne aşteptăm la apariţia zvonurilor: • lipsa unor informaţii autentice sau oficiale.amorsate”. pentru a detecta eventualele nereuşite şi a le corecta sau întâmpina. site-uri Internet. modul de îndeplinire al sarcinilor. • numele persoanei care răspunde de respectiva acţiune. zilele ”uşilor deschise”. site Internet. devine politică de relaţii publice. în timp.. Acest pas nu este o etapă izolată. La acestea se adăugă un procent suplimentar pentru cheltuieli neprevăzute şi un altul pentru a se face faţă ratei inflaţiei ori special pentru campaniile de lungă durată). în felul acesta vor putea fi evaluate cheltuielile pentru fiecare acţiune în parte. scrisori. Intervalul de timp ocupat de o campanie depinde de obiectivele şi de natura acesteia. ziua. Stabilirea bugetului Încă din etapa fixării obiectivelor campaniei este de dorit să se contureze şi un buget preliminar. convenţii. tacticile şi calendarul campaniei. rapoarte de activitate. în special în promo 107 . ca autoritate dezinteresată. pentru a exercita presiuni asupra legislativului • negocieri: intervenţia. interviuri. adunarea generală anuală. • deciziile prelungite amână deznodământul în chestiuni importante. dacă sunt bine . ceea ce implică stabilirea unor obiective care nu se pot atinge decât în unul. evenimente speciale. cuvântările. • Clienţii: comunicate legate de produsele sau serviciile organizaţiei. sponsorizările.rezultatelor unor cercetări •acţiuni civice 4. Gestiunea zvonurilor este o problemă dificilă de marketing şi comunicare în afaceri. Calendarul are rolul de a indica data.4 Tehnici de comunicare în relaţiile publice Tehnici de lucru cu zvonurile Datorită caracterului lor vag şi necontrolabil. Acestea sunt clasificate în funcţie de publicurile standard vizate de campanile de relaţii publice. Succesul în executarea unei campanii bine planificate depinde de şase factori esenţiali(Cristina Coman): a) Delegarea responsabilităţilor . starea echipamentelor.coordonatorul trebuie să asigure circulaţia informaţiei prin întâlniri de lucru şi schimburi de idei între membrii echipei. seminare: acestea permit diseminarea informaţiilor. 5. trebuie să se ţină seama de toate activităţile care concură la realizarea evenimentului sau mesajului în cauză. Calculul efectiv al bugetului se poate face după ce au fost stabilite strategiile. comunicate de presă. ci tacticile sunt construite în acelaşi timp cu fixarea strategiei. În stabilirea intervalului de timp necesar pregătirii unui element strategic al campaniei.pe măsură ce acţiunile preconizate sunt realizate. precum şi a datelor la care va avea loc fiecare acţiune. iar această delegare trebuie să figureze în planul scris. b) Fixarea termenelor limita de îndeplinire a fiecărei acţiuni. • cazuri în care psihologia colectivă este încărcată de nemulţumire şi anxietate. ora la care va avea loc acţiunea respectivă şi de a arăta 106 timpul necesar pentru pregătirea şi desfăşurarea acesteia..coordonatorul campaniei trebuie să verifice fiecare document. calitatea produselor de comunicare. comunicarea interpersonală. • informaţia existentă este inconsecventă logic. • fluxul de informaţii are elemente prost legate. Activităţi organizaţionale: acestea urmăresc promovarea organizaţiei în mediul ei specific prin: • poziţionarea unei organizaţii: definirea celor care o sprijină şi crearea unui grup pentru eforturi de cooperare. altele (precum cele care au ca obiectiv să schimbe o percepţie negative sau să convingă publicul să accepte valori noi) se vor derula pe perioade lungi de timp. • Investitorii: newsletter-ul. Pentru fiecare tactică trebuie să fie date următoarele informaţii: • descriere pe scurt. documentare (în special pentru presă specializată). vizite în organizaţie.bouche a l’oreille” (şoaptă la ureche)( ştefan Prutianu. Acestui gen de publicitate francezii îi spun . În schimb. • constituirea coaliţiilor: realizarea de alianţe cu grupuri şi organizaţii care au aceleaşi obiective şi împărtăşesc aceleaşi valori • conferinţe. Ele pot fi pozitive sau negative. trebuie să fie rapide şi energice. • Organisme guvernamentale: lobby.2. Intranet.2. d) Comunicarea în interiorul echipei . • Comunitatea: donaţiile. comentarii pentru paginile de opinii. • existenţa unor informaţii autentice.răspunderea pentru executarea fiecărei activităţi trebuie să fie atribuită în mod precis unui membru al echipei. Pentru specialiştii în relaţii publice tactica este acea acţiune de relaţii publice proiectată să aibă un efect specific asupra relaţiei dintre o organizaţie şi o anumită categorie de public. în raport cu totalul acţiunilor planificate şi timpul alocat pentru fiecare din acestea. vizite în organizaţie. pentru a rezolva conflictele dintre grupuri. vizite de presă. • termenul limită de executare a acţiunii. ele trebuie supuse evaluării. doi sau trei ani. conferinţe de presă. întinderea acestora justificându-se prin faptul că schimbarea atitudinilor este dificilă. 5. f) Evaluarea permanentă . revistă de întreprindere. broşuri. rapoarte de activitate. difuzat inteligent. Zvonul răuvoitor poate fi un vierme care roade şi la rădăcina unor afaceri mari şi prospere. dar incomplete. filme. donaţii pentru partide şi candidaţi. • persoanele au impresia că sistemul în care se află este discreţionar. • existenţa de antagonisme personale şi conflicte organizaţionale. zvonul pozitiv. închirierea unor spaţii suplimentare. Deşi nu există reţete universale în ceea ce priveşte tacticile de relaţii publice. Manual de comunicare şi negociere în afaceri) şi sunt de părere că poate asigura o solidă reputaţie şi prosperitate în afaceri. zvonul poate fi o formă de publicitate ieftină. newsletter-ul.

pornind din zone de referinţă publică precum gările. cărţi de telefon.. unităţi de măsură precise. gratuit. de ce. trebuie să provoace atenţia receptorului. eşec. Pentru aceasta. în stilul oral! Evitaţi cuvintele tehnice şi academice dacă vrei audienţă mare! Spune “margarină” în loc de . iar vorbele lor au autoritate. vecinii. editorul sau finanţatorul operaţiei de editare a acestor hărţi. sursele zvonului. satisfacţie. Dacă anunţul este transmis pe suport audio. puţin. dorit. În esenţă. dificil. plată. avantaj. Cei mai eficace . vecini şi câteva personalităţi. . adversative. Pentru asta. Firma promovată pe un astfel de suport este. uneori chiar şi numai pentru luarea în discuţie a unor chestiuni. cu un aer confidenţial ei şoptesc la urechea invitaţilor exact ce trebuie să spună aceştia mai departe. rău. profită. Ei ştiu cele mai multe lucruri despre tine şi despre afacerea ta.afacerea secolului”. agende. 109 . excitant. Impactul unei reclame bune stă în .vrei să căştigi un milion?” Când se pune o întrebare directă. • Analizaţi cauzele şi motivele specifice. pentru că oferă şansa unor legături noi. În lansarea zvonurilor şi în redactarea textelor publicitare merită să ai grijă de cuvintele magice sau tragice.. rutiere şi comerciale. • Evitaţi abuzul de adjective şi superlative! În ciuda aparenţelor. În relaţii publice sensul termenului s-a lărgit şi astăzi sunt folosite orice aranjamente interumane şi organizaţionale care sensibilizează şi influenţează factorii de decizie politică şi administrativă în sensul dorit de cineva. De cele mai multe ori. punctele de vânzare precum şi rutele de acces şi mijloacele de transport care duc către ele. ci. primul. vinde. de regulă. a unui cocktail sau a vernisajului unei expoziţii de pictură. apropiat şi familiar! Asta înseamnă să spuneţi mai curând . părere de rău. Câteva dintre ele ar putea fi: moarte. dorinţă. Când sunt gata să lanseze afacerea sau produsul. cumpăra. plăcut sau măcar dureros! Dacă este plasat în presa 108 scrisă adăugaţi un stimul vizual care să contrasteze flagrant cu restul paginii cu aşteptările cititorului. alocarea resurselor financiare şi umane în servicii specializate de relaţii publice este dificilă. pot fi inserate şi adăugate abil mesaje promoţionale şi anunţuri publicitare de tot felul. Anunţul la mica publicitate În afacerile mici şi mijlocii. Uneori.lucrurile merg de la sine. Majusculele sunt mai greu de citit decât minusculele. confortabil. a face lobby însemnă a aborda parlamentari şi consilieri locali. al tău.. cu o promisiune inclusă. un fortissimo. • Exprimaţi-vă simplu. pe holuri.. . Nu este deloc uşor să redactezi asemenea anunţuri. autogările. contract. Oferta publică de informaţii utile Pentru firmele mijlocii. bun.S.Tu” decât Dumneavoastră şi să vă adresaţi în jargonul familiar anumitor segmente de consumatori (vezi reclamele de la SPRITE). legislative sau administrative prin diverse mijloace de persuasiune şi presiune. Dacă se pune această problemă se poate obţine un oarecare control al zvonurilor. Sunt mai mult decât cuvintele obişnuite şi au o forţă imensă. cadou.. trebuie să aibă impact.adio durere”. secretul succesului constă în a şti cum să trezeşti şi să menţii trează atenţia involuntară a clientului potenţial. garantat. datorie. Atenţie! Zvonurile proaste circulă cel mai uşor.. Iată o serie de strategii ce pot fi utilizate pentru combaterea zvonurilor proaste despre firma cu care va confruntaţi: • Analizaţi scopul şi seriozitatea impactului zvonului înainte de a va angaja în orice acţiune corectivă. boală. nu cu majuscule. alături sau odată cu ele. De regulă.cârligul” prin care agaţă atenţia involuntară a clientului. descoperă. brichete etc. • Experienţa arată că de cele mai multe ori este mai eficient să ignori un zvon decât să-1 întăreşti încercând să-1 contracarezi.. un head line sau o replică de deschidere explozivă. • Folosiţi un limbaj precis! Asta înseamnă să nu folosiţi cuvinte vagi şi ambiţioase: mult. Cele mai bune exemple par a fi hărţile turistice. Este ieftină şi dacă nu este un anunţ prost. Cuvinte magice recomandate în manuale: tu. horoscoape şi multe altele). • Cea mai bună modalitate de a combate zvonurile constă în a hrăni nevoia naturală a oamenilor cu informaţie promptă şi corectă. câştig. • Evitaţi referirea la zvonul iniţial atunci când diseminaţi adevărul (referirea poate întări zvonul primar. depozitele. Cuvintele tragice pot strica un text bun pentru că induc conotaţii neplăcute.C. angajaţii şi clienţii fideli. În interiorul acestora. Sunt precizate numerele de telefon. • Fiţi concis. tine. calendare. este şi eficace.” poate fi mai bine cu ceva de genul: . rudele. respingătoare. sunt menţionate persoanele de contact şi sunt prezentate oferte. comandă. cataloage. din contră. frumuseţe... Riscul este mic.. confort sau succes. Prin crearea de aranjamente umane în aceste zone (dar şi în altele: grupuri de presă.adio sărăcie”. • Fiţi direct. guvernamentale. se poate distruge o afacere atunci când sunt lansate cu scopul de a discredita. Astfel de hărţi sunt distribuite ieftin sau gratuit. În plină petrecere. des. iată câteva reguli de luat în seamă: • Faceţi anunţul şocant. în timpul pauzelor. cost. Cunoştinţele întâmplătoare şi clienţii ocazionali pot fi aproape la fel de importanţi. stilouri. atractiv. diluează credibilitatea mesajului. Obiectivul urmărit este clar: anunţul trebuie să creeze imagine şi să stimuleze vânzările. plăcere. procente. scrumiere. Pe hartă sunt poziţionate vizibil sediile. sau o undă de şoc îl pot ajuta să capteze atenţia involuntară a ascultătorilor. sigur.. nou. În loc să începeţi cu . Grija cea mare este că zvonul pus în circulaţie să aibă conotaţii pozitive şi promiţătoare. cu alte afaceri şi grupuri de interese. Lobby-ul Iniţial. pierdere. bani. cifre şi locuri. clientul nu poate să o ignore. el sugerează eforturile făcute de cineva în direcţia influenţării unei decizii prezidenţiale. anunţul trebuie să fie interesant şi credibil. demonta şi distruge. • Procedaţi imediat şi masiv la informaţie autentică privind subiectul zvonurilor. de natură lansării unei cărţi. banii se întorc ca efect al publicităţii. distracţie. un slogan. Pe urmă. magazinele. valoare.. rude. hrană. mai ales dacă e vorba despre distracţie. • Discutaţi cu persoanele afectate. pentru a-i influenţa în sensul votării sau respingerii anumitor legi. cea mai simplă şi accesibilă formă de comunicare şi relaţionare publică este anunţul la mica publicitate. ochiul cititorului fiind antrenat în acest sens.. fax şi adresa de site. în bine sau în rău. succes. La fel se poate proceda cu diverse alte suporturi de informaţii inscripţionate pe pixuri. hărţi rutiere. Pe client îl interesează să afle ce avantaje obţine de la produs dacă îl cumpără. aeroporturi. sănătate.răspândaci” ai zvonurilor sunt prietenii. • Căutaţi un titlu. greşit.vinde şi livrează din stoc. de bun augur şi de lungă durată este oferta publică de suporturi de informaţii utile (hărţi turistice.. adjectivele nu conving. sănătate etc. reducere. ci cuvinte precise şi cifre absolute.grăsime vegetală”! • Fiţi concret! Oferiţi dovezi şi probe! Asta înseamnă să daţi nume de clienţi mulţumiţi. rar.promovarea serviciilor exclusive. cum pare la prima vedere. ei organizează o mică petrecere sau fac o acţiune de relaţii publice.. obligaţii. • Apelaţi la poziţiile cheie ale unor formatori de opine pentru a discuta şi clarifica situaţia. Invită prieteni. Ele nu circulă chiar haotic.. una din tehnicile care generează publicitate relativ ieftină dar credibilă. cu ele se poate pune concurenţa la pământ. Aici. adresate elitelor sau unor categorii sociale bine definite. • Nu lăsaţi loc pentru ironii! Fiţi clar şi explicit! • Scrieţi textele cu litere mici. acum. . • Lansaţi contrazvonuri cu ajutorul colegilor şi al persoanelor de încredere.

scrisori personalizate şi întâlniri în grupuri. Cauzele comunicării insuficiente pot ţine de context. ţinuta la birou a femeii de afaceri nu mai este astăzi în mod obligatoriu business. cu aplicarea din mers a corecţiilor necesare. cum ar fi: • găsirea plasamentului. 55% din informaţie este percepută şi reţinută prin intermediul limbajului nonverbal (expresia feţei. • critică constructiv şi nu distructiv. Pledoaria face parte din sfera influenţării). Ascultarea activă presupune un întreg ansamblu de tehnici şi de mici „trucuri” .3 Omul de afaceri şi imaginea sa Există numeroase lucrări dedicate comportamentului în afaceri. de necesitatea cultivării vocii. dar de efect se referă şi la profilul unui bun manager. un bun director: • insistă pentru o bună comunicare internă. astăzi se poate promova o hotărâre legislativă sau o hotărâre locală care poate face că acel ceva să devină legal mâine. Agentul PR stimulează clienţii sau cetăţenii pentru realizarea de scrisori sau apeluri în atenţia forurilor legislative. ei păstrează legături cu oficialităţile prin cultivarea unor relaţii directe. al unor persoane. importanţa naturaleţei şi a bunului simţ. dar printre cel mai frecvent întâlnite regăsim(ştefan Prutianu. parcurgerea succesivă a următoarelor etape: 1. • sprijinirea vânzării de produse. al politicii.instituţii financiare şi de credit. 5. • încurajarea conversaţiei sincere. prea stridentă. • neîncrederea în ceilalţi. 2. • interpretarea acţiunilor guvernamentale (agentul de lobby analizează consecinţele măsurilor guvernamentale asupra clientului său). dacă ceva nu este legal. • concentrarea întregii atenţii asupra interlocutorului şi a mesajului acestuia. • punctarea conversaţiei cu întrebări care reiau ceea ce interlocutorul a spus mai înainte. a distanţei şi a poziţiei trupului celei mai favorabile pentru desfăşurarea unei bune conversaţii.promovarea unei imagini.aspecte care trebuie derivate în forme concrete de manifestare a comportamentului verbal. se poate acţiona indirect în interesul afacerilor. atenţie şi convingere asupra partenerilor de conversaţie se obţine atunci când se foloseşte “tonul de părinte”. A vorbi pe un ton parental înseamnă a transmite un mesaj de încredere. De exemplu. structura organizatorică şi adesea. • supraîncărcarea cu mesaje. impun însă că acţiunile de lobby să poată fi urmărite şi controlate de public.1 Omul de afaceri şi comportamentul său verbal şi nonverbal Un prim pas în a stăpâni arta conversaţiei în afaceri este dat. Un domeniu aparte al activităţii de lobby este acela al strângerii de semnături. • publicitatea . Stefan Niculescu Maier. 111 . de receptare şi de înţelegere a mesajului. acest lucru se datorează unor exigenţe necesare şi a influenţelor fiecărei epoci asupra comportamentului specific. privirea. înainte de orice.).). zâmbetul. etc. de a se documenta şi de sistematiza ideile în cadrul unei întâlniri directe cu diverşi oficiali. Manual de comunicare şi negociere în afaceri). Introducere în Relaţii Publice): • prezentând un punct de vedere al clientului lor în legătură cu o lege ce a fost deja propusă. • respectă ideile celorlalţi. comunicarea non-verbală (body language) prezintă interes din cel puţin două motive: 1) rolul ei este adesea minimalizat. primărie. bănci etc. • empatie (plasarea în postura interlocutorului pentru a-i înţelege sentimentele). fără a fi distorsionat de o vorbire prea şoptită ori. • propunând unei oficialităţi reglementări spre a fi luate în discuţie. • interpretarea acţiunilor unor companii. Mehrabian şi M. o intonaţie joasă. Comunicarea nonverbală are drept forme de manifestare: kinetică (teorie care studiază ansamblul semnelor comportamentale emise în mod natural sau cultural). Declanşarea campaniei de lobby şi a acţiunilor de monitorizare şi evaluare periodică a rezultatelor. În mare parte. • zgomotele şi diversele perturbaţii. În lume se poate face lobby cu acte în regulă. În contextul tipurilor de comunicare. astfel. postura corpului. Vocea ar trebui să corespundă statutului profesional. în funcţie de moment şi de importanţa diferitelor ocazii. Weiner în „Decoding of inconsistent comunication”. capacitatea de relaţionare . gesturile. prin plasarea sau controlul unor persoane sau informaţii. 4. • ştie să facă oamenii să se simtă bine. Organizarea şi programarea în timp a unei campanii de lobby presupun. Acest procentaj a fost stabilit pe la mijlocul anilor ‘70 de A. în principiu. cu o pronunţie îngrijită şi cu o bună inflexiune. nonverbal şi scris. Sharon Yoder. sfera organismelor cu atribuţii speciale de îndrumare şi control). astfel încât discursul să poată fi auzit şi bine receptat. În principiu. care ne face să credem că ceea ce spunem noi este mai valoros decât ceea ce spune partenerul. dimpotrivă. mimica (acea parte a feţei noastre care comunică). fără îndoială. postura şi modul de mişcare a corpului. Indiferent ce anume presupune construirea imaginii unui om de afaceri. Redactarea listei de obstacole care împiedică atingerea obiectivelor şi pentru eliminarea cărora este necesară intervenţia lobby-iştilor. Definirea precisă a obiectivelor. ci poate fi şi casual. Peter Gross. Legile americane. Alegerea momentului potrivit pentru intervenţie şi a tehnicilor de lobby. parlament. • luptă pentru beneficiile salariaţiilor săi. • grijile prea multe. de pildă. • egocentrismul. Agenţii de PR care se ocupă de lobby pot acţiona în diferite moduri(Katie Milo. • emiterea permanentă de semnale de confirmare. astfel încât să nu fie monotonă. 110 Reguli simple. • se asigură că este un climat agreabil în firmă. pentru a-i confirma interesul faţă de mesajul pe care acesta tocmai 1-a transmis şi pentru a vă asigura că dumneavoastră aţi înţeles bine ceea ce el a comunicat. un număr impresionant de persoane. ceea ce înseamnă eliminarea regionalismelor şi a oricărei urme de accent specific din vorbire. 5. 3. ghiduri de bună purtare şi de imagine mereu revizuită şi înnoită. competenţă şi ordine. nu trebuie uitate stilul personal. De exemplu. • gândirea mai rapidă decât fluxul verbal. 5. cel mai mare efect de autoritate. • nu se laudă doar pentru a face acest lucru. a şti a asculta. Majoritatea activităţilor de lobby constau în: • colectarea de date. • oferind clientului posibilitatea de a se întâlni. Tehnicile folosite pentru mobilizarea acestui segment constau în publicitate. 2) într-o comunicare orală.3. totul este făcut în limitele a ceea ce este moral şi legal dar. • ştie să se îmbrace şi în cadrul şi în afara serviciului. de calitatea mesajului sau a canalului de transmitere a acestuia. Cei specializaţi în acest domeniu cunosc cu precizie procedurile guvernamentale. • pledoaria pentru anumite interese (activităţile menţionate până acum au intrat în categoria informării. cu o respiraţie corectă.Selectarea ţintelor asupra cărora se vor exercita influenţe şi presiuni (guvern. O conversaţie de succes presupune.

m. intimidare. omul politic sau actorul. voce plină şi clară. pentru a se destinde. în mod obişnuit. O atenţie aparte în stăpânirea comportamentului nonverbal al omului de afaceri trebuie acordată ţinutei vestimentare.25 m . Internetul şi Neticheta(Termen generic care desemnează regulile comportamentale specifice limbajului web) sunt doar un exemplu. prenumelui. adecvat serviciului respectiv. • Nimeni nu trebuie să se laude cu casa de modă sau cu marca de îmbrăcăminte pe care o poartă.7. coeficient ierarhic (director general) sau nevoie de linişte (. acceptate patru mari categorii de comunicare spaţială(Vasile Tran. la trei metri sau mai mult de soţiile lor”). din două motive: de orgoliu al celorlalţi şi pentru că există posibilitatea de a cădea în ridicol. dacă ceilalţi nu cunosc respectiva marcă. cum ar fi: „Confidenţial”. o firmă nou creată are nevoie de un minim necesar de papetărie astfel: hârtie cu antet pentru birou. trebuie îmbrăcată neapărat atunci când urmează a fi întâlnit un partener de afaceri. Modul îndepărtat: 15 . 4. limita contactului fizic cu celălalt. există numeroase evoluţii după modă şi influenţe sociale. acestea se aleg conform gustului fiecăruia. poartă o mască (profesor .3. „Personal” etc. 5. ale corpului şi ale braţelor dau un anumit înţeles cuvintelor. se recomandă următoarele: • folosirea de hartie-antet.. trebuie ţinut cont de faptul că deşi principiile generale în comunicare şi referitor la aspectele legate de etichetă în afaceri sunt aceleaşi.2 Omul de afaceri şi comportamentul său scris Există numeroase cărţi şi ghiduri referitor la modalitatea de a realiza o comunicare scrisă eficientă în afaceri. Proxemica este cea care studiază toate aceste relaţii spaţiale ca mod de comunicare.soţii când se întorc de la serviciu adeseori se aşează pentru a-şi citi ziarul. voce mai puternică decât în modul precedent. • la redactarea invitaţiilor.40 cm în mişcarea corporală. • folosirea de hârtie specială de corespondenţă. nu în văzul tuturor. atunci când este impusă. stilul şi tonul comunicării.60 m. pentru a evita orice interpretare de gen „convocare”. unui ghişeu.10 m. care în interlocutorul la distanţă.3.50 m: semnificarea prezenţei colectivităţii.elevi. cât mai ales de susţinerea gestuală a discursului. Încălcarea lor determină disconfort şi chiar stări de nervozitate. c) Distanţa socială: Modul apropiat: 1. negocieri impersonale. întâlnire în cerc închis). Mişcările capului. 112 • Pantofii trebuie să arate întotdeauna bine. relaţii profesionale la birou. tipărit vizibil şi explicit înaintea titlului. voce şoptită. • Femeile trebuie să evite purtarea la lucru de materiale potrivite ţinutelor de seară sau a culorilor ţipătoare. familie. Pentru corespondenţă oficială. • Unghiile curate şi manichiurate sunt tot atât de importante pentru ţinuta unui bărbat ca şi pentru o femeie. cel puţin în cazul partenerilor importanţi. Folosirea numelui. familiaritate. frontiere ale teritoriului social al unui individ care iau forma unui birou. modul de a percepe spaţiul în diferite culturi. Într-un fel. Distanţa administrativă: simplu client la bancă. Pe de o parte.a. • Dacă se lucrează fără haină în birou. dimensiunea comunicării scrise. 2.50 m şi mai mult: ierarhie. rol minor al vocii sau manifestări vocale involuntare. sunteţi primit în spatele unui birou. trebuie ţinut cont de faptul că secretul scrisorilor stă. tefan Prutianu identifică cinci reguli fundamentale de etichetă în conceperea scrisorilor de afaceri: 1. scrierea corectă a numelui. ci doar reguli general valabile şi principii adaptabile situaţiilor specifice.d. titlurilor şi a adresei destinatarului. Modul îndepărtat: 75 . la o distanţă de un braţ. viziunea precisă dereglată. Este un semn de consideraţie. Fiecare tip de relaţie interumană se caracterizează prin prezenţa anumitor reguli de organizare a spaţiului şi a distanţelor. Modul îndepărtat: 2. Modul îndepărtat: 7. ceea ce presupune necesitatea unei continue adaptări şi flexibilităţi.. care sunt comandate la o editură specializată.. adresarea: se face distincţie între corespondenţa oficială şi cea informală. un client. iar rugămintea nu poate fi formulată ca o somaţie. sloganului nu sunt simple mofturi.Invitaţie”. Privirea nu mai fixează.60 m . 5. Indiferent de mesajul pe care îl conţine. distanţele fizice ale comunicării ţin de această disciplină.75 cm. privirea de sus în jos. cu plicuri potrivite tip standard. dăm înapoi. Nu există „parfumuri speciale pentru lumea afacerilor”. cărţi de vizită de afaceri. limita parfumului. pe de altă spectatorii pasivi: feed-back-ul funcţionează la minimum. ci au un foarte puternic rol de creare şi menţinere de identitate vizuală. să fie de bună calitate şi în stare bună.: orele de vârf din metrou). 3. o scrisoare este adresată în realitate unei persoane. o persoană importantă din exterior sau un superior. Ca o remarcă finală. de multe ori. Cu toate acestea. ţinând cont de diferenţele inerente de poziţie. dar acelaşi lucru este valabil şi dacă ne gândim la folosirea telefoanelor mobile. confidenţialitatea: există menţiuni uzuale care limitează accesul la documente. Discursul este normalizat şi gesturile stereotipizate. recepţie: comunicare verbală fără contact fizic. invitaţia nu trebuie să semene a convocare. parfum. efectele simbolice ale organizării spaţiale. discuţii pe stradă sau pe subiecte neutre.125 cm.proxemică (limbajul spaţiului). Câteva principii de bază ale unei ţinute vestimentare adecvate pentru omul de afaceri. informaţia devine mai formală. se poate face apel şi la adăugarea câtorva rânduri scrise de mână care să personalizeze mesajul respectiv. formularele necesare pentru firmă. b) Distanţa personală: Modul apropiat: 45 . totul fiind foarte bine atât timp cât limbajul nonverbal exprimă acelaşi mesaj ca şi cel verbal. • articolele de papetărie trebuie să reflecte corect imaginea companiei. Sunt. miros şi parfum. Irina Stanciugelu. Interlocutorul joacă un rol social. d) Distanţa publică: Mod apropiat: 3. 113 . Nu există adevăruri fundamentale în comunicare şi imagine. • chiar dacă este tot mai răspândită tehnoredactarea scrisorilor (şi chiar recomandabilă). rămas bun. logo-ului. voce normală: sosire. comunicarea interpersonală e săracă. şi nu unei firme. este obligatoriu cuvântul . sunt(Letitia Baldrige. Jocul teritoriilor. de industrie sau de localitate ori de ocazie. a SMS-urilor ca mijloc de promovare ş. în modalitatea de personalizare a acestora. voce normală. evităm privirea celuilalt (ex. post-it-uri pentru comunicările interne (pot fi de orice dimensiune). deoarece rapoartele prea lungi şi groase sunt descurajante la prima vedere şi pot denota chiar o lipsă de respect pentru timpul şi rangul destinatarului. unei mese. echilibru între poziţionarea la acelaşi nivel şi vizibilitate. Conform Letitiei Baldrige. Teoria comunicării) a) Distanţa intimă: Modul apropiat: corp la corp: actul sexual şi lupta. fiecare tip de afacere determină necesitatea unui anumit stil vestimentar. dar este de dorit să fie de bună calitate şi să se aplice discret.10 m . Codul manierelor în afaceri): • Un bărbat trebuie să fie atent să nu se parfumeze prea tare dacă lucrează într-un birou sau cu colegi conservatori. De exemplu.2. Este importantă descifrarea nu neapărat a tot ceea ce ţine de body language.

d) comunicarea cu clienţii. în sensul practicării unui management extrem de performant. În activitatea de relaţii publice. 10. Indicaţi instrumente folosite pentru crearea identităţii firmei: a) numele firmei. poate avea următoarele semnificaţii: a) avantajele.. b) caracteristicile produsului. în principal. Dacă este raportată la percepţia realităţii de către un individ sau un grup social. d) să contribui la dezvoltarea politicilor economice din cadrul domeniului de activitate. 12. b) câmp al vizibilităţii distale. d) eficienţă. se poate materializa prin: a) analiza factorilor interni. 4. b) să desfăşori o activitate profesionistă de relaţii publice prin care să obţii încrederea. din punct de vedere al imaginii. 9. c) să fie propus de specialişti de relaţii publice. acţionari. d) personalitatea. c) modalităţi prin care o firmă urmăreşte să se regăsească pe sine în fata clienţilor săi. d) câmp al ofertei media. d) ecuson. ca punct de pornire al planului de relaţii publice. b) falsă. g) lobby. b) comunicarea cu angajaţii. 5.Exerciţii 1. b) identitate. 7. e) carte de vizită. b) să fie definit clar. 114 8. Imaginea organizaţiei se poate gestiona prin: a) să faci lucruri bune. segmente de public ce interesează organizaţia). Analiza situaţiei firmei. c) prin intermediul altor persoane. Afirmaţia . c) strategia de comunicare. semnalează problemele de la care trebuie plecat pentru realizarea planului de relaţii publice? a) departamentele din care este compusă firmă. Cine. Realizaţi o corelare a termenilor şi a definiţiilor ce le sunt proprii: a) imagine. b) logo. b) analiza factorilor externi. înţelegerea şi sprijinul publicului propriu (angajaţi. c) comunicarea externă. Încercuiţi modalităţile de primire a feed-back-ului: a) comportament non-verbal. b) preşedintele firmei. b) confirmare verbală. Care este cuvântul cheie care coordonează activitatea de relaţii publice? a) siguranţă.trebuie să corelăm obiectivele stabilite în planul de campanie cu vânzările firmei” este: a) adevărată. imaginea unei organizaţii se realizează prin intermediul unui: a) câmp al vizibilităţii proximale. 6. c) identitatea firmei. c) încredere. 11. 3. simpatia. c) câmp al vizibilităţii interne. c) audit de management. b) succes. Pentru că un obiectiv al campaniei de relaţii publice să fie măsurat cu eficacitate este necesar: a) să fie uric. Marca. d) modul în care publicul percepe respectiva firmă. e) valorile. f) uniforme. 2. 115 . c) angajaţii. c) să desfăşori o agresivă campanie publicitară. procesul de comunicare este dirijat în următoarele două direcţii: a) comunicarea internă.

54/1990.obiectul de activitate . Nu are personalitate juridică. cu înregistrare ulterioară la Oficiul registrului comerţului din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie prin Biroul Unic. pentru a efectua acte de comerţ. Se constituie ca persoană juridică. e) societate cu răspundere limitată (SRL). O societate comercială poate să deschidă în aceeaşi localitate cu sediul principal sau în alte localităţi. Asociaţia familială. Societatea comercială dobândeşte personalitate juridică de la data înregistrării în registrul comerţului. Filialele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit.modul de dizolvare şi lichidare a societăţii Organizare Persoana fizică PF Caracteristici Poate fi autorizată să desfăşoare o activitate independentă în baza decretului-lege nr. sedii secundare sub diferite forme : sucursale. etc. conform Legii nr. prin asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice. în baza aceluiaşi normativ şi proceduri ca şi persoană fizică. Filialele sunt societăţi comerciale cu personalitate juridică care se înfiinţează într-una din formele de societate enumerate mai sus.forma juridică a societăţii .sediul social . 31/1990 republicate. Se constituie între membrii unei familii cu gospodărie comună. Societăţile comerciale se pot constitui în una din următoarele forme juridice : a) societate în nume colectiv (SNC) b) societate in comandită simplă (SCS) c) societate pe acţiuni (SA) d) societate în comandită pe acţiuni (SCA). Legislaţie start-up: etapele ce trebuie parcurse pentru înfiinţarea unei firme ETAPA 1: Realizarea dosarului de înfiinţare 1) Activităţi preliminare Viitorii asociaţi/ acţionari (persoane fizice sau juridice) trebuie să aleagă. agenţii.Cap.1. Societatea în comandită simplă şi în comandită pe acţiuni se caracterizează prin existenţa a două categorii de asociaţi: comanditaţi (asociaţii care administrează societatea şi răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii) şi comanditari (asociaţii care răspund numai până la concurenţa capitalului subscris). depozite. Nu are personalitate juridică. 6 Legislaţie start-up şi finanţarea afacerilor 6. de către Primăria Capitalei. AF Societatea comercială Filiale Sedii secundare 117 .capitalul social .durata de funcţionare . magazine. de comun acord: .

8) Declaraţia pe proprie răspundere (în original) Declaraţia pe propria răspundere este declaraţia prin care fiecare fondator. în funcţie de forma juridică a societăţii comerciale care va fi înfiinţată. realizată alb-negru sau color. Pentru verificarea disponibilităţii firmei şi rezervarea acesteia este nevoie să vă adresaţi direct Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul pe raza căruia doriţi să aveţi sediul social al firmei. trebuie convinsă societatea în cauză să îşi schimbe sediul social. 6) Redactarea actului constitutiv Redactarea actului constitutiv se va realiza la Registrul Comerţului şi va cuprinde informaţii despre societatea comercială care va fi înfiinţată în funcţie de forma juridică a acesteia. Dacă nu se obţine acest lucru. .I.dovada sediului social. Dacă spaţiul pentru sediul social al noii firme a fost mai înainte utilizat de o altă societate comercială ca spaţiu comercial. a certificatului de sarcini obţinut de la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară în circumscripţia căruia se află bunul imobil şi a expertizei de evaluare a bunului. care este un element obligatoriu. Pentru aceasta este nevoie de: . sau cel târziu a doua zi. Aceasta nu poate lipsi. documentul ce conţine informaţii din cazierul fiscal nu se mai înmanează solicitantului. Dovada sediului social (şi a punctelor de lucru) Pentru înfiinţarea unei firme trebuie dovedit faptul că aveţi un sediu unde vă veţi desfaşura activitatea. Aportul în creanţe se va realiza prin prezentarea titlului de creanţe: . spaţiu închiriat. emblema este facultativă.chitanţele privind plata taxelor. dovada se poate face: a) pentru bunuri imobile: prin prezentarea actului de proprietate. 7) Copie după dovada depunerii capitalului social Dovada depunerii capitalului social al societăţii nou înfiinţate depinde forma sub care se realizează aportul la capitalul social. formular disponibli şi pe site-ul internet al Oficiului pentru Registrul Comerţului. . .cambii. spaţiu asupra căruia aveţi un contract de comodat sau spaţiu luat în leasing imobiliar. .o împuternicire specială (autentificată la notar) pentru persoana însarcinată să îndeplinească formalităţile de verificare şi înregistrare (în original). Alături de actul constitutiv vor fi anexate: . b) pentru bunurile importate: pe baza prevederilor legislaţiei privind investiţiile directe. .chitanţa privind plata taxei de rezervare. Pentru aceasta trebuie îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii: . denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care se semnează. prin transmitere electronică de la Ministerul Economiei şi Finantelor.raport de expertiză. . forma şi culoarea. Membrii vor depune la Registrul Comerţului specimene de semnătură. Pentru obţinerea dovezii privind vărsarea aportului în numerar sunt necesare: . administrator sau cenzor al societăţii aduce argumente că îndeplineşte condiţiile legale pentru deţinerea şi exercitarea respectivelor funcţii. trebuie solicitată radierea sediului vechii societăţi din Registrul Comerţului. . .ştampila asociaţiei de locatari. În acelaşi sediu pot funcţiona mai multe societăţi comerciale.numele preşedintelui asociaţiei de locatari. Însă.un formular tip. Dovada acordului asociaţiei de proprietar şi al vecinilor afectaţi direct Dacă se doreşte stabilirea sediului unei societăţi într-o clădire cu destinaţia de locuinţă. . nefiind admise la societăţile pe acţiuni (SA) sau la societăţile în comandită pe acţiuni (SCA).semnatura preşedintelui asociaţiei. .cel puţin unul dintre asociaţi este proprietar al imobilului care va fi sediul societăţii. • În cazul aportului în natură. . iar orice societate are o singură firmă. aceasta ramâne la latitudinea fondatorului.dovada acordului asociaţiei de proprietari şi al vecinilor afectaţi direct.macheta emblemei în patru exemplare (6 cm x 6 cm). Aceasta reprezintă semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de altul de acelaşi fel. Spre deosebire însă de firmă. • Aporturile în creanţe au acelasi regim juridic ca şi aportul în natură. Aceste specimene trebuie date în faţa unui notar public sau a judecatorului delegat la Registrul Comerţului (deoarece semnăturile trebuie certificate). Această dovadă este valabilă trei luni de la data înregistrării acesteia la Registrul Comerţului. firma are un conţinut diferit. în funcţie de forma juridică a acesteia. • Aportul în numerar la capitalul social se poate vărsa la orice ghiseu CEC sau la orice bancă din Romania.I. este necesar acordul asociaţiei de proprietari şi a vecinilor care sunt afectaţi direct. . achitată la casieria de la Registrul Comerţului.sediul asociaţiei de locatari. . . . . a încheierii de intabulare a dreptului de proprietate. acest acord NU mai este necesar. Acordul asociaţiei va cuprinde: . Sediul poate fi: proprietate personală.dosar cu şină. pe format A4.acordul expres pentru desfăşurarea activităţii de către viitoarea societate.codul fiscal asociaţiei de locatari. Practic.numele asociaţiei de locatari. dacă verificările şi rezervările efectuate sunt pe aria unui judeţ. 4) Dovada rezervării emblemei (în original) . 5) Obţinerea specimenului de semnatură Directoratul/ Consiliul de Administraţie al societăţii înregistrează la Registrul Comerţului numele membrilor săi. care trebuie să cuprindă conţinutul. Emblema poate fi un semn (o figură grafică) sau o denumire (fantezistă sau un nume propriu). după primirea cererii de înregistrare a societăţii. Aceste declaraţii pot fi incluse chiar în actul constitutiv al societăţii.copii xerox după B. În cazul unei societăţi comerciale. c) pentru bunurile cumpărate din România: prin prezentarea facturilor.contract de împrumut bancar. ale persoanelor asociate. dacă este cazul.buletinele/ cărţile de identitate ale asociaţilor (în original şi în copie). . dacă sediul social va fi stabilit la parterul clădirii respective. procedura fiind foarte anevoioasă şi de durată. la cesiune sau la numirea unui nou reprezentant contra unei taxe de 20 RON. .procura. Dovada de disponibilitate se eliberează chiar şi în ziua depunerii. .2) Obţinerea cazierului fiscal (în original) Informaţiile din cazierul fiscal vor fi obţinute direct de Registrul Comerţului. menţionând dacă ei acţionează împreună sau separat.imobilul permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite. Pentru verificarea şi rezervarea emblemei este nevoie de: . care angajează asociaţia în raporturile cu terţi. emblema este un atribut de identificare în activitatea comercială.suma reprezentând aportul în numerar. .descrierea emblemei.actul constitutiv al societăţii (în original şi în copie).cel puţin o persoană este asociat în fiecare din societăţi. . ./C. după caz.un formular tipizat pentru verificarea disponibilităţii firmei şi rezervarea acesteia.lista obiectului de activitate (conform codurilor CAEN). 3) Dovada rezervării firmei (în original) Firma este numele sau. . Informaţiile din cazierul fiscal sunt obţinute de către Registrul Comerţului pentru fiecare asociat/ acţionar al societăţii la înfiinţare. 118 119 .etapă opţională Ca şi firma. Dovada rezervării emblemei este valabilă maxim trei luni de la data înregistrării cererii. care se achită la caseriile din cadrul Registrului Comerţului.dovada privind rezervarea firmei.

2). sau soţii administratorilor. În cazul în care unele acte nu sunt corecte sau complete. în 48 de ore de la data când hotărârea judecătorului a devenit irevocabilă. . primeşte un certificat constatator care atestă faptul că s-a înregistrat declaraţia pe propria răspundere privitoare la autorizarea obiectelor de activitate solicitate. 1) Verificarea actelor şi înregistrarea societăţii comerciale la Registrul Comerţului Referentul de la Registrul Comerţului identifică depunătorul actelor şi verifică.codul unic de înregistrare (CUI). aşa cum este înscrisă în actul constitutiv). . De asemenea. pentru a putea desfaşura activităţi economice. potrivit legii. comerciantul capătă personalitate juridică. îşi pierd automat această calitate: . înşelăciune. alin.actele ce dovedesc calitatea de comerciant obtinute de la Registrul Comerţului. . . În urma acestei înmatriculări. judecatorul delegat va dispune înmatricularea în Registrul Comerţului a noii societăţi. 161.data eliberării documentelor care atestă înregistrarea. dacă este cazul 12) Chitanţe care atestă plata taxelor de timbru şi de registru. . 656/ 2002 (privind revenirea şi sancţionarea spălării banilor. iar toate aceste acte se depun la Registrul Comerţului. 5/ 2006 (privind procedura insolvenţei). care arată că persoana juridică a fost luată în evidenţa Registrului Comerţului şi în evidenţa organului fiscal şi cuprinde următoarele date: . Se completează cererea de înregistrare şi declaraţia pe propria răspundere. Înregistrarea unei noi societăţi în Registrul Comerţului se face numai în baza unei încheieri a judecătorului delegat pe lângă Registrul Comerţului sau a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile (în cazul în care legea nu nu prevede altfel). 2). Aceste documente pot fi obţinute gratuit şi de pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. 2) Deschiderea contului curent: se poate realiza la orice unitate bancară şi se transferă capitalul social din contul de capital în contul curent al firmei. ETAPA 4: Activităţi necesare după obţinerea documentelor de înmatriculare După ce înregistrarea şi înmatricularea societăţii sunt finalizate. . aceştia trebuie să depună hotărârea organului statutar din care să rezulte decizia de a participa la constituirea societăţii şi contribuţia la capitalul social. . Pentru aceasta. 11) Împuternicire socială sau avocaţială. . ele pot fi înregistrate în forma incompletă iar referentul va inregistra cererea. sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă cu societatea unde ei vor să fie cenzori. mai trebuie realizate următoarele activităţi: 1) Ştampila societăţii comerciale: se obţine pe baza unei copii xerox a certificatului de înregistrare. care va conţine: . 3) Realizarea documentelor cu regim special (chitanţier. . . pot fi autentificate de un notar public sau atestate de un avocat. 10) Copie după actele de înregistrare Dacă fondatorii sau asociaţii unei societăţi comerciale sunt persoane juridice române (şi NUMAI în acest caz) trebuiesc depuse şi copii după actele de înregistrare ale acestora: . mărturie mincinoasă. pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. .firma (denumirea comerciantului. 9) Hotarârea organului statutar (în original) În cazul în care asociaţii sunt persoane juridice. fals.ştampila. au atribuţii de control în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice (cu unele excepţii prevăzute expres în lege).sediul social. . . de la orice firmă autorizată. dupa caz.data emiterii certificatului. 2) Înmatricularea în Registrul Comerţului Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege. cu modificările şi completările ulterioare). uz de fals. comerciantul primeşte un Număr de Înmatriculare şi Codul Unic de Înregistrare de la Ministerul Finanţelor Publice.) 120 121 . abuz de încredere. apoi va întocmi referatul cu obiecţiile sale şi va prezenta dosarul judecătorului delegat pentru a fi soluţionat.actul constitutiv. Conform Legii 31/ 1990 (art. 6. Astfel. pentru infracţiunile prevăzute de art. până la al patrulea grad inclusiv.copie după actul constitutiv etc. sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă.chitanţele care atestă plata taxei de deschidere a contului curent.termenul de citare în faţa judecătorului care va hotărî în privinţa cererii de înfiiinţare a societăţii.activitatea principală. ETAPA 3: Documentele obţinute după înregistrarea în Registrul Comerţului După ce noua societate comercială este inregistrată în Registrul Comerţului. NU pot fi fondatori persoanele care. Apoi va fi publicată în Monitorul Oficial hotărârea judecătorului. precum şi timbrele judiciare 13) Alte acte sau avize prevăzute de legi speciale ETAPA 2: Înregistrarea la Registrul Comerţului Se obţine o cerere de înregistrare şi o declaraţie pe propria răspundere de la Biroul de Relaţii cu Clienţii de la Registrul Comerţului din judeţul unde va fi sediul social al societăţii. . NU pot fi cenzori. cu regim special şi securizat). Conform Legii 31/ 1990 (art.numărul şi data înregistrării în registrul de intrare-ieşire.persoanele care. 143 . în prezenţa depunătorului. alin. care atestă înregistrarea în Registrul Comerţului a declaraţiei pe propria răspundere prin care solicitantul îşi asumă responsabilitatea privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor pe care le-a declarat. este nevoie de un dosar care să conţina urmatoarele acte: .denumirea Registrului Comerţului unde au fost depuse actele. dacă actele sunt corecte şi complete.actele de identitate ale asociaţilor.145 din Legea nr.seria şi numărul de ordine. . iar dacă au fost aleşi. dacă este cazul). precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. Apoi.rudele sau afinii. 3) Certificatul Constatator.persoanele care primesc sub orice formă. dare sau luare de mită. depunătorului primeşte o dovadă a depunerii actelor.copie după certificatul de înregistrare sau certificatul de îmatriculare. pe durata exercitării atribuţiilor de cenzor. se anexează dosarul de la ETAPA 1. Persoana împuternicită trebuie să semneze actul constitutiv în numele societăţii fondatoare.Declaraţiile pot fi semnate chiar în faţa unui judecator delegat de la Registrul Comerţului. . comerciantul sau împuternicitul primesc. un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate.atributul fiscal (un cod din cifre şi litere ce atestă faptul că persoana juridică a fost luată în evidenţa organului plătitor de TVA. următoarele documente: 1) Încheierea de Înregistrare (emisă de către judecatorul-delegat de către Registrul Comerţului) 2) Certificatul de Înregistrare (formular tipizat. facturier etc. Reprezentantul Registrului Comerţului va înregistra datele care sunt înscrise în cererea depusă. 3) Autorizaţia de funcţionare Autorizaţia de funcţionare pe baza declaraţiei pe propria răspundere se obţine prin intermediul Biroului Unic din cadrul Registrului Comerţului unde solicitantul înregistrează sediul social. delapidare. pentru alte funcţii decât aceea de cenzor.

2. 76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor (M. Of. 103 din 6 noiembrie 1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare şi procedura de autorizare sanitară veterinară de funcţionare a unităţilor supuse controlului sanitar veterinar şi privind aprobarea efectuării de activităţi de export cu produse de origine animală şi cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar. Fondul Român de Garantare a Creditului şi Fondul de Garantare a Creditului Rural. Of. pădurilor şi protecţiei mediului nr. Programe de promovare a IMM-urilor Cunoscându-se reticenţa băncilor în a acorda credite firmelor noi. nr. perioadă în care nu a desfăşurat nici o activitate. Este considerată nou înfiinţată firma care a fost înmatriculată în Registrul Comerţului de cel mult 6 luni.000 de Euro pentru garantarea de credite pentru finanţarea capitalului de lucru. Creditul bancar Pregatirea pentru accesarea unui credit bancar: a. 2. Finanţarea afacerilor Finanţarea afacerilor reprezintă mobilizarea resurselor de capital de la cei cu excedent de resurse (investitorii) spre cei care au nevoie de acestea (agenţii economici) prin intermediul unor instrumente şi mecanisme specifice în cadrul unor pieţe organizate (pieţele monetare sau pieţele de capital). a unei scrisori de garanţie sau a unui contract de leasing rambursabil peste 12 luni. Recunoaşterea nevoii de împrumut este deosebit de importantă. a unei scrisori de garanţie. − Normele metodologice nr. 383 din 13 iulie 2001). 3. nr.maximum 60% din valoarea creditului solicitat de societăţi nou înfiinţate. nr. − Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr.000 de Euro pentru garantarea de credite pentru investiţii. Of. Of.pentru persoane fizice autorizate: maximum 75. faţă de cel care îl va împrumuta. Capitalul propriu În această categorie sunt incluse resursele proprii sau cele atrase de la parteneri privaţi. Of. Principalele surse de finanţare pentru demararea unei afaceri sunt: 1. 125 din 19 martie 1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact =120asupra mediului înconjurător. − Ordinul ministrului sănătăţii nr. Comisionul de garantare este de 2. cu modificările şi completările ulterioare − Ordinul ministrului de interne nr. vizat de judecătorul delegat (M. Of. Of. republicată. 616 din 27 iunie 2001 privind aprobarea taxelor percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României. 283 din 31 mai 2001). 276 din 16 iunie 1999). 33 din 29 ianuarie 1998). a unei scrisori de garanţie sau a unui contract de leasing rambursabil peste 12 luni. După ce s-au evaluat cerinţele de capital necesare pregătirii şi iniţierii afacerii. nr. desigur. Pentru a veni în sprijinul întreprinzătorilor care nu au suficiente bunuri materiale pe care să le pună drept garanţie s-au înfiinţat trei fonduri de garantare: Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM. 499 din 23 decembrie 1998). 388 din 10 septembrie 1996 privind aprobarea normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 82 din 25 august 1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe.5 % pentru garanţii aferente creditelor pentru capital de lucru şi de 3. mai ales nerambursabile care se adresează exact sectorului de întreprinderi nou înfiinţate. e. − Ordinul ministrului finanţelor nr. cu modificările şi completările ulterioare (M.000 de Euro pentru garantarea de credite pentru pentru finanţarea capitalului de lucru. . Of. Of. Garanţiile reale sunt reprezentate de imobilele. b. contracte de leasing. cu modificările şi completările ulterioare (M. Of. 384 din 9 octombrie 1998).176 din 11 mai 1998). nr. Evaluarea corectă a garanţiilor disponibile. se va determina capitalul pe care întreprinzătorul îl va pune la dispoziţie. Of. nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale. cu modificările şi completările ulterioare (M. Of. emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României împreună cu Ministerul Justiţiei (M. 60 din 28 august 1997 privind apărarea împotriva incendiilor (M. a unui contract de leasing. 331 din 19 mai 1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice. eventual prin apelarea la servicii de consultanţă. 358 din 4 iulie 2001). 485 din 17 decembrie 1998). Este posibil. Alegerea instituţiei şi liniei de credit în funcţie de condiţiile de finanţare. nr. 349 din 23 iulie 1999). Pregatirea documentelor solicitate de bancă. 599 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea modelului şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a comerciantului (M. 6.mimmc. linii de credit şi scrisori de garanţie bancară cu finanţare de la bugetul de stat. 373 din 10 iulie 2001). . În caz de insolvabilitate. Of. P/608-773 din 15/21 aprilie 1998 privind modul de tinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor. Valoarea maximă a garanţiilor acordate: . 2116 din 9 noiembrie 1998 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. Of. linii de credit. − Ordinul ministrului apelor. . cu modificările şi completările ulterioare (M. 133 din 20 iulie 1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. automobilele etc.maximum 80% din valoarea creditului solicitat de societăţi nou înfiinţate pentru investiţii. cu modificările şi completările ulterioare (M. − Legea nr. Of. întreprinzătorul trebuie să planifice cu antenţie cerinţele de capital ale firmei. Garanţiile materiale reprezintă mijlocul legal prin care se asigură suma împrumutată. Of.000 de Euro pentru garantarea de credite pentru investiţii. 313 din 27 august 1998). cu modificările şi completările ulterioare (M. Deoarece băncile nu pot oferi credite fără a-şi securiza investiţiile. 90/1996 (M. altele decat instituţiile financiare. . întrucât subcapitalizarea duce de cele mai multe ori la eşec. − Legea nr.5% pentru garanţii aferente creditelor pentru investiţii şi contracte de leasing. Condiţiile de garantare sunt: . nr. nr. ca întreprinzătorul să aibă tot capitalul necesar pregătirii şi iniţierii afacerii. 791 din 2 septembrie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor (M. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM acordă garanţii pentru credite. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comerţului. există programe de finanţări. Elaborarea planului de afaceri. maximum 40. nr. − Legea nr.maximum 75% din valoarea unui credit pentru investiţii. nr. 249 din 15 octombrie 1996). − Ordonanţa Guvernului nr. − Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. nr.maximum 70% din valoarea unui credit pentru investiţii. − Ordonanţa Guvernului nr. nr. banca poate vinde bunurile puse drept garanţie pentru a-şi recupera împrumutul. − Hotărârea Guvernului nr. maximum 150. contracte de leasing şi scrisori de garanţie. − Hotărârea Guvernului nr. însă de cele mai multe ori este nevoit să apeleze la împrumut.pentru persoane juridice: maximum 300. Prin urmare.Actele normative care reglementează înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor − Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49 din 4 februarie 1998). echipamentele. − Hotărârea Guvernului nr.225 din 30 august 1997. republicată. . d. contracte de leasing şi scrisori de garanţie. c. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe (M. 73 din 11 aprilie 1996). pe care întreprinzătorul sau firma le are în posesie şi pe care este dispus(ă) să le ipotecheze sau gajeze în favoarea băncii în vederea acordării împrumutului. nr. Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile mici şi mijlocii nou înfiinţate sau existente şi persoanele fizice autorizate. Partea a IV-a. rambursabil pană in 12 luni. 625 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionarii comercianţilor (M. Pentru societăţile nou înfiinţate se solicită participarea cu fonduri proprii minimum 25% din valoarea proiectului de investiţii. Exemplu: 122 123 .ro ). Informarea asupra liniilor de finanţare existente în instituţiile financiare (vezi şi www. capitalul de lucru rambursabil pană in 12 luni. ele solicită garanţii (de preferinţă imobiliare) care să acopere aproximativ 120% din valoarea creditului plus dobanda. a încheierii judecătorului delegat la înregistrarea comercianţilor şi a actului constitutiv. nr. cu modificările şi completările ulterioare (M.

ca urmare a evaluării datelor din formularul de preselecţie prevazut în anexa nr. În cazul în care un întreprinzător convinge un fond de capital de risc să i se alăture într-o afacere. Sumele alocate pot fi utilizate atât pentru achiziţionarea de active corporale şi necorporale. g) să fi obţinut un număr de minimum 10 puncte. totodată. Autoturismele nu intră în categoria activelor care pot fi finanţate la achiziţionare. licenţe. întreprinderi individuale. mijloace de transport mărfuri. Deşi în România fondurile cu capital de risc nu sunt destinate în special IMM-urilor. să aibă vârsta de la 18 ani până la 35 de ani neîmpliniţi. Pentru persoanele fizice autorizate. persoane fizice. d) să fi obţinut un numar de minimum 10 puncte. c) să aibă studii medii sau superioare definitivate. Odată cu banii. numai un singur asociat/actionar al societăţii comerciale eligibile poate beneficia de acest program. care au fost contractate din alte surse. e) să fi obţinut un numar de minimum 10 puncte. asociaţii familiale/întreprinderi familiale. f) să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale. Beneficiarii potenţiali trebuie să îndeplinească. întreprindere familială sau ca societate comercială. Leasingul Leasingul este o formă specială de realizare a operaţiei de creditare pe termen mediu şi lung pentru procurarea de echipament industrial. 1 la procedura aprobată prin Ordinul nr. respectiv titularul întreprinderii individuale sau reprezentantul asociaţiei familiale/întreprinderii familiale să aibă studii medii sau superioare definitivate. pentru ca fondul să-şi păstreze poziţia de acţionar minoritar. Această infuzie de capital nu figurează în evidenţele firmei ca datorii ci ca surse financiare proprii (este aport la capitalul social) 3. 124 125 . persoanele fizice autorizate. ca urmare a evaluării datelor din formularul de preselecţie prevăzut în anexa nr. cumulativ la data depunerii formularelor de preselecţie. pentru finanţarea celor mai bune planuri de afaceri elaborate de aplicanţi. de tipul: maşini. Această formă de leasing se mai numeşte şi leasing comercial. 793/2008. b) persoana fizică autorizată. participant la program.Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START Programul urmareşte sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare. urmatoarele criterii de eligibilitate: Pentru persoanele fizice: a) să fie cetăţeni români. respectiv titularul întreprinderii individuale sau reprezentantul asociaţiei familiale/întreprinderii familiale. cât şi pentru servicii de înregistrare/autorizare ca persoană fizică autorizată. utilaje şi echipamente. timp în care nu trebuie să plătească dobânzi 2. întreprinzătorul primeşte un partener în afacere. Programul se derulează prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (OTIMMC). d) asociatul unic/asociatul/acţionarul să fie cetaţean român. întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) şi. În general. b) să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani neîmpliniţi. a) din Legea nr. şi reprezintă forma principală de leasing. respectiv titularul întreprinderii individuale sau reprezentantul asociaţiei familiale/întreprinderii familiale. Acest tip de asociere cu un fond de capital de risc prezintă un mare inconvenient: întreprinzătorul trebuie să participe cu o sumă mai mare decât a fondului. h) să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale. c) persona fizică autorizată. cât reprezintă bugetului alocat de MIMMCTPL. stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi. c. 4. Contractul de leasing se va încheia apoi între societatea de leasing şi solicitant şi prin acest contract solicitantul primeşte în folosinţă echipamentul. b. există posibilitatea ca un fond de risc să dorească să fie partener cu o firmă mică sau mijlocie cu potenţial de creştere ridicat. societăţi comerciale. 793/2008. 1 la procedura aprobată prin Ordinul nr. este obligatoriu să fie administratorul numit al societăţii. 1 la procedura aprobată prin Ordinul nr. 4 alin. 793/2008. Pentru societăţi comerciale: a) să fie microîntreprinderi. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. să fie cetăţean român. atât pentru sediul social. 1 la prezenta procedura şi să aibă ca obiect de activitate producţia de bunuri materiale şi/sau prestarea de servicii. dar nu mai mult 60. în situaţia în care solicitantul nu este acţionar/asociat majoritar. atunci firma respectivă are trei mari avantaje: 1. Este permisă asocierea cu persoane care au mai mult de 35 de ani. Primeşte o infuzie de capital pe o perioadă îndelungată. c) asociatul sau acţionarul solicitant să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani neîmpliniţi. ci firmelor mari. Echipamentul se cumpără de către societatea de leasing şi se închiriază ulterior solicitantului. întreprindere individuală. fondul doreşte o participare minoritară la capital pentru circa cinci ani. conform prevederilor art. Fondurile de capital de risc Prin sistemul capitalurilor de risc. Astfel. e) asociatul unic/asociatul/acţionarul să aibă studii medii sau studii universitare definitivate. cât şi pentru toate punctele de lucru. brevete de invenţie. solicitantul însuşi este mandatat în numele societăţii de leasing să cumpere echipamentul de care are nevoie. alocaţia financiară nerabursabilă nu poate fi utilizată pentru rambursarea împrumuturilor existente. întreprinderile individuale. fondul aduce şi specialiştii săi care vor asista întreprinzătorul la managementul firmei. în limita a 6 milioane de lei. (1) lit. asociaţiile familiale/ întreprinderile familiale: a) persoana fizică autorizată. atât pentru sediul social/profesional. cu modificarile şi completările ulterioare (1-9 angajati). Alte forme de leasing sunt lease-back şi time-sharing. 5. creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare. d) să aibă cel mult un an de la autorizare/înregistrare la data depunerii formularului de preselecţie prevăzut în anexa nr. De multe ori. dacă procentul părţilor sociale/acţiunilor deţinut de acestea nu este decisiv în luarea deciziilor în cadrul societăţii. Leasingul se poate realiza prin societăţile de leasing unde solicitantul de echipament industrial poate apela la această formă de creditare. În cadrul Programului se acordă sprijin financiar sub forma de alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) în limita a 50% din valoarea totală (fără TVA) a proiectului de investiţii care face obiectul planului de afaceri. care aduce o infuzie importantă de capital în firmă. 2 şi ale art.000 lei. f) să aibă cel mult un an de la înfiinţare la data depunerii formularului de preselecţie şi să aibă ca obiect de activitate producţia de bunuri materiale şi/sau prestarea de servicii. b) să aibă capital social integral privat. ca urmare a evaluarii datelor din formularul de preselecţie prevazut în anexa nr. Totodată. Beneficiari Pot beneficia de prevederile Programului: a. cât şi pentru toate punctele de lucru. cele mai bune planuri de afaceri vor fi finanţate prin alocaţie financiară nerambursabilă.

Suma de bani pe care o plăteşte banca la prezentarea facturilor poartă denumirea de finanţare imediată sau factoring disponibil. Perfectarea modificărilor şi /sau completărilor – 36 lei. În forma de lease-back. prenumele (după caz. precum şi numele a cel puţin unui posesor. cu drept de proprietate privată. sediul întreprinderii. În hotarârea cu privire la înfiinţarea întreprinderii pot fi incluse şi alte prevederi care nu contravin legislaţiei în vigoare. atunci factura va fi achitată de către bancă la un preţ mai mic decât cel înscris pe factură. Societate în nume colectiv Ce este? Factoringul reprezintă o formă de creditare pe termen scurt acordată de bănci comerciale prin compensarea creditului furnizor. el vinde utilajul unei societăţi de leasing. Extras din Registru . cu drept de proprietate comună. b. domiciliul cetăţeanuluifondator (fondatorilor-membri ai familiei).I. 126 127 . Perfectarea documentelor de constituire – 54 lei (urgenţă 108 lei). g. dar fiecare îl foloseşte o anumită perioadă de timp. factura proformă a obiectului leasingului. prenumele (dupa caz. Ca orice operaţiune de creditare. Calitatea de membru o poate avea persoana fizică de la vârsta de 16 ani şi persoana juridică. Suma de bani pe care banca o achită în momentul încasării facturilor poartă denumirea de finanţare la încasare sau factoring indisponibil. urmând ca banca să încaseze preţul total. În acest caz. factura la un preţ mai mic. solicitantul are opţiuni: 1. 2. Factura apare dintr-un contract de vânzare . data înfiinţării întreprinderii. numele dupa tată). d. Din diferenţa între preţul plătit de bancă şi cel încasat de ea la scadenţa facturii. Verificarea denumirii – 39 lei. Scontarea reprezintă o formă de creditare pe termen scurt acordată de bănci comerciale prin achitarea înainte de scadenţă a unor efecte comerciale (trate. posesorul echipamentului se confundă cu solicitantul care are nevoie urgentă de bani. cumpărarea utilajului la preţul prestabilit. bilete la ordin. banca îşi acoperă cheltuielile şi se formează profitul ei. De exemplu. Publicarea în Buletinul Camerei Inregistrării de Stat .126 lei. f. închiriindu-l apoi de la aceasta. Creditul se garantează cu o factură înainte de scadenţă. Pentru aceasta nu vor cumpăra fiecare câte o macara.". De fapt. Denumirea întreprinderii individuale. Aprobarea denumirii la Centrul de terminologie . e. pentru 6 luni – 100 lei. trei societăţi vor să construiască fiecare câte o hală de producţie. numele. practic. Documentele care se vor prezenta vor fi cererea de creditare. Taxe Taxa pentru înregistrare – 54 lei (urgenţă 108 lei). Creditele pe efecte de comert – factoringul si scontarea Ce nu este? Intreprinderea individuală nu este persoana juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică. numele după tata). Leasingul se face de către bancă sau de către o societate specializată de credit.1.în cazul în care acesta nu este fondator. Legislaţie start-up şi finanţare în Republica Moldova Ce formă juridică să alegi? Întreprinderea individuală Ce este? Intreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului. Indiferent de forma în care se face leasingul. incluzând: a. trebuie să includă cuvintele "intreprindere individuală" sau "I. cetăţenia. dar necesitatea de bani apare înainte de scadenţă. extrasele de cont. data naşterii. încetarea contractului. etc. ultimele două bilanţuri. data naşterii. semnată de către fondator (fondatori). inclusiv abrevierea. Banca va cumpăra.54 lei. Scontarea reprezintă o operaţiune de cumpărare de către bănci a efectelor de comerţ deţinute de clienţii lor în schimbul acordării creditului de scont şi reţinerii de către bancă a unei sume denumită agio formată din valoarea scontului adunată cu comisioanele. În cazul în care există o factură achitabilă la scadenţă. c. Cum se formeaza patrimoniul? Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetaţeanului (familiei) şi altor surse care nu sunt interzise de legislaţie. Tipul de responsabilitate Cinci sau mai multe persoane fizice. domociliul şefului (directorului) de întreprindere . scontarea presupune depunerea unei garanţii stabilite de comun acord şi concretizate printr-un procent aplicat la valoarea nominală a efectelor scontate. continuarea lui pentru o nouă perioadă de timp. din punct de vedere juridic factoringul reprezintă un contract încheiat între bancă (factor) şi client (aderent) prin care factorul (banca) se obligă să plătească la prezentarea documentelor care atestă o creanţă comercială o anumită sumă de bani în schimbul unui comision.cumpărare între un furnizor şi un cumpărător. 2. numele. firma întreprinderii inclusiv abrevierea. 3. condiţiile reorganizarii şi lichidării întreprinderii. 6.15 lei. Societatea de leasing va cumpăra pe numele său obiectul leasingului prin contract de vânzare-cumpărare.226 lei + 9 lei + 15 lei. ultimele două balanţe. În forma de time-sharing sunt mai mulţi solicitanţi care vor să utilizeze acelaşi echipament. Documente de constituire Document de constituire a întreprinderii individuale este hotarârea cu privire la înfiinţarea întreprinderii. Ştampila . sau membrilor familiei acestuia.). la sfârşitul perioadei. genul (genurile) de activitate a întreprinderii. (Patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului). ci vor închiria toate trei o singură macara urmând să o folosească cu rândul. Rezervarea denumirii – pentru o lună 50 lei. şi apoi îl va închiria societăţii creditoare prin contract de închiriere.

Mărimea şi modalitatea de modificare a cotelor de participare ale fiecărui comanditat în capitalul social c. Cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi modul depunerii aporturilor b.126 lei Publicarea în Buletinul Camerei Inregistrării de Stat . Volumul comun al aporturilor depuse de comanditaţi e. trebuie să se indice. 122 CC: a. O persoană fizică sau juridică poate fi asociatul numai al unei singure societăţi în nume colectiv. pentru 6 luni – 100 lei Extras din Registru .C.”. Cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi modul depunerii aporturilor b. in conformitate cu legislatia in vigoare.226 lei + 9 lei + 15 lei Societate pe acţiuni Ce este? 129 Pentru obligatiile societatii toti asociatii poarta raspundere solidara nelimitata cu intreg patrimoniul lor. Taxe Taxa pentru înregistrare – 250 lei (urgenţă 500 lei) Perfectarea documentelor de constituire – 108 lei (urgenţă 216 lei) Perfectarea modificărilor şi /sau completărilor – 72 lei Verificarea denumirii – 39 lei Rezervarea denumirii – pentru o lună 50 lei.15 lei Ştampila . Taxe Taxa pentru înregistrare – 250 lei (urgenţă 500 lei) Perfectarea documentelor de constituire – 108 lei (urgenţă 216 lei) Perfectarea modificărilor şi /sau completărilor – 108 lei Verificarea denumirii – 39 lei Rezervarea denumirii – pentru o lună 50 lei.15 lei Ştampila . Societatea în comandită nu poartă răspundere pentru obligaţiile asociaţiilor. Procedura de adoptare a hotărârîlor de către asociaţi e. 1 din Codul Civil al Republicii Moldova CC RM precizează ca societatea în comandită este societatea 128 . iar comanditarii cu partea din averea lor (capitalul investit). Răspunderea membrilor pentru încălcarea obligaţiilor de depunere a aportului d. Procedura de adoptare a hotărârîlor de către asociaţi f. în mod special la societatea în comandită.126 lei Publicarea în Buletinul Camerei Inregistrării de Stat . Procedura de admitere a noilor asociaţi g. Procedura de admitere a noilor asociaţi f. Numărul maxim de asociaţi La societatea în comandită numărul total al membrilor în cumul aritmetic nu trebuie să depăşească 20 de persoane. SNC este persoană juridică. Mărimea şi modalitatea de modificare a aportului fiecărui participant la capitalul social c. important fiind ca cel puţin câte unul să reprezinte câte o parte. pentru 6 luni – 100 lei Extras din Registru . sub aceeaşi firmă. numele sau denumirea asociaţilor. 16 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi prevede că societatea în comandită reprezintă o întreprindere fondată de două şi mai multe persoane juridice şi (sau) persoane fizice care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării în comun a unei activităţi de antreprenoriat. Documente de constituire Pe lângă prevederile art. nu fac obiectul urmarir Numărul maxim de asociaţi Numărul asociaţilor nu poate fi mai mic de 2 şi nici mai mare de 20 de persoane fizice sau juridice.54 lei Aprobarea denumirii la Centrul de terminologie .226 lei + 9 lei + 15 lei Societate în comandită Ce este? Art. alături de membrii care practică în numele societăţii activitate de întreprinzător (comanditaţi) există unul sau mai mulţi membri finanţatori (comanditari) care nu participă la activitatea de întreprinzător a societăţii. Răspunderea comanditaţilor pentru încălcarea obligaţiilor de depunere a aportului d.”. in baza contractului de constituire (de societate) incheiat intre acestea.N. Documente de constituire Pe lângă prevederile art. Tipul de responsabilitate Pentru obligaţiile societăţii. Tipul de responsabilitate comercială în care. exceptându-se bunurile care. Articolul 136 alin. sub aceeasi firma. trebuie să se indice. 108 alin 1 din Codul Civil. în mod special la societatea în nume colectiv.Societatea in nume colectiv reprezinta o intreprindere fondata de doua si mai multe persoane juridice si (sau) persoane fizice care si-au asociat bunurile in scopul desfasurarii in comun a unei activitati de antreprenoriat. comanditaţii poartă răspundere solidară nelimitată cu întreg patrimoniul lor.54 lei Aprobarea denumirii la Centrul de terminologie . care nu sunt în legătură cu activitatea acesteia. SC este persoană juridică. Denumirea societăţii în comandită trebuie să includă sintagma în limba de stat “Societate în comandită” sau abrevierea “S. transmisă societăţii în baza contractului de constituire (de societate). indiferent câţi sunt comanditaţi sau comanditari. Temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a asociatului din societate. conform art. în baza contractului de constituire (de societate) încheiat între acestea. în actul de constituire. conform art. nu fac obiectul urmăririi. în actul de constituire. numele sau denumirea comanditaţilor. exceptindu-se bunurile care.C. 108 alin 1 din Codul Civil. Temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a asociatului din societate. 137 CC: a. Actul de constituire poate fi modificat numai prin votul unanim al tuturor asociaţilorDenumirea societăţii în nume colectiv trebuie să includă sintagma în limba de stat “Societate în nume colectiv ” sau abrevierea “S. în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Taxe Taxa pentru înregistrare – 250 lei (urgenţă 500 lei) Perfectarea documentelor de constituire– 306 lei (urgenţă 612 lei) Perfectarea modificărilor şi /sau completărilor – 108 lei Verificarea denumirii – 39 lei Rezervarea denumirii – pentru o lună 50 lei. Documente de constituire Documente de constituire ale societăţii sunt: contractul de societate (declaraţia de constituire a societăţii) şi statutul societăţii. Legii R. Societatea nu răspunde pentru obligaţiile acţionarilor săi. numerele actelor de identitate (denumirile. Denumirea întreagă a societăţii poate să cuprindă şi alte date care nu sunt în contradicţie cu legislaţia. Denumirea întreagă a societăţii va cuprinde: • cuvintele “societate pe acţiuni” sau iniţialele “S. numele. In societatile pe actiuni de tip închis (cu excepţia celor agricole) numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50). (Cf. în actul de constituire. caracteristicile fiecărei clase de acţiuni plasate la înfiinţarea societăţii. Moldova Nr. Asociaţii societăţii poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii numai în limitele valorii cotelor care le aparţin. i. care permite a o deosebi de celelalte organizaţii. inclusiv în cazul măririi de către ei a valorii aporturilor nebăneşti la capitalul social al societăţii. sediul ei. modul şi termenele de pregătire şi de ţinere a adunării constitutive. g.04. suma. f. după ce s-a considerat că fondarea societăţii nu a avut loc.1997. precum şi alte date despre fondatori necesare pentru a fi înscrise în Registrul de stat al comerţului. denumirea întreagă şi cea prescurtată a societăţii care se înfiinţează. b) apărute în cazul săvârşirii de către ei a unor acţiuni în numele societăţii. sub aceeaşi firmă. care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării în comun a unei activităţi de antreprenoriat. în baza actului de constituire.2008). j. numerele certificatelor cu privire la înregistrarea de stat) ale fondatorilor. lista fondatorilor împuterniciţi să depună cererea de înregistrare a societăţii. Cum se formeaza patrimoniul? Patrimoniul societăţii se constituie ca rezultat al plasării acţiunilor. conform art. În acest caz. clasele şi numărul de acţiuni plasate la înfiinţarea societăţii. domiciliul (sediul) lor. k. trebuie să se indice. In societăţile cu răspundere limitată numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50. Contractul de societate poate cuprinde şi alte date ce nu sînt în contradicţie cu legislaţia. modul şi termenele de înfiinţare a societăţii. h. modul şi termenele de plată ale acţiunilor achiziţionate de fondatori. decizia de înfiinţare a societăţii va fi luată de această persoană de sine stătător şi se va perfecta sub formă de declaraţie de fondare a societăţii. d. Fondatorii societăţii răspund solidar pentru obligaţiile lor: a) legate de înfiinţarea societăţii. Contractul de societate (declaraţia de constituire a societăţii) are prioritate faţă de statutul societăţii până la înregistrarea ei de stat. SRL este persoană juridică. 146 CC: • Cuantumul capitalului social (minimum 5400 lei) • Valoarea nominală a participărilor Societatea cu răspundere limitată are denumire deplină şi poate avea denumire abreviată.A”.Societate pe acţiuni este societatea comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii. cu modificări intrate în vigoare la 01.226 lei + 9 lei + 15 lei Societate cu răspundere limitată Ce este? Societatea cu răspundere limitată reprezintă o întreprindere fondată de persoane juridice şi (sau) persoane fizice. c.126 lei Publicarea în Buletinul Camerei Inregistrării de Stat . se semnează de către toţi fondatorii şi se autentifică notarial. 131 Societatea răspunde pentru obligaţiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparţine cu drept de proprietate. e.54 lei Aprobarea denumirii la Centrul de terminologie . prenumele. 108 alin 1 din Codul Civil. Arii de responsabilitate financiare şi în alte temeiuri prevăzute de legislaţie Numărul de fondatori Societatea poate fi înfiinţată de o singură persoană. b.01. Tipul de responsabilitate Societatea cu răspundere limitată poartă răspundere pentru obligaţiile asumate cu întreg patrimoniul ei. Numărul maxim de asociaţi Societatea cu răspundere limitată poate fi înfiinţată şi de o singură persoană juridică sau fizică. cetăţenia (locul de înregistrare). scopul şi obiectul de activitate al societăţii. în mod special la societatea cu răspundere limitată. Contractul de societate va cuprinde: a. 1134 privind societăţile pe acţiuni din 02. Societatea poate fi înfiinţată de un singur fondator (alcătuită dintr-un singur acţionar) numai în cazul în care fondatorul (acţionarul) nu este o altă societate comercială alcătuită dintr-o singură persoană. Contractul de societate se întocmeşte în limba de stat. • numele concret al societăţii. al activităţii sale economico 130 . obligaţiile fondatorilor şi răspunderea acestora. pentru 6 luni – 100 lei Extras din Registru . modul şi termenele de restituire a cheltuielilor de înfiinţare şi înregistrare a societăţii. Societatea răspunde pentru obligaţiile fondatorilor legate de înfiinţarea ei numai în cazul în care adunarea generală a acţionarilor aprobă ulterior acţiunile săvârşite de aceştia. Documente de constituire Pe lângă prevederile art. Efectul contractului de societate (declaraţiei de constituire a societăţii) încetează după înregistrarea de stat a societăţii şi executarea de către fondatori a tuturor obligaţiilor lor.15 lei Ştampila . mărimea prezumtivă a capitalului social.

reorganizare şi lichidare. Membrii cooperativei de intreprinzator îşi asumă riscul pentru obligaţiile cooperativei în limitele cotelor care le aparţin. este statutul.Denumirea deplină şi cea abreviată trebuie să includă sintagma în limba de stat “societate cu răspundere limitată” sau abrevierea “S.54 lei Aprobarea denumirii la Centrul de terminologie . Documente de constituire Actul de bază care prevede toate reglementările cu privire la organizare.” şi să indice în limba de stat scopul principal al activităţii sale.226 lei + 9 lei + 15 lei Cooperativă de producţie Ce este? Cooperativa de producţie este o întreprindere înfiinţată în scopul desfăşurării în comun a activităţii de producţie şi a altei activităţi economice.15 lei Ştampila . pentru 6 luni – 100 lei Extras din Registru . Cooperativa de întreprinzător este persoană juridică.226 lei + 9 lei + 15 lei Coorperativă de întreprinzător Ce este? Cooperativa de întreprinzator este o întreprindere ce are scopul de a contribui la obţinerea de către membrii săi a profitului.226 lei + 9 lei + 15 lei Unde să-ţi înregistrezi afacerea? Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova este organul abilitat la care orice persoană care 133 Taxa pentru înregistrare – 250 lei (urgenţă 500 lei) Perfectarea documentelor de constituire – 108 lei (urgenţă 216 lei) Perfectarea modificărilor şi /sau completărilor – 108 lei Verificarea denumirii – 39 lei Rezervarea denumirii – pentru o lună 50 lei. Taxe Taxa pentru înregistrare – 250 lei (urgenţă 500 lei) Perfectarea documentelor de constituire – 108 lei (urgenţă 216 lei) Perfectarea modificărilor şi /sau completărilor – 108 lei Verificarea denumirii – 39 lei Rezervarea denumirii – pentru o lună 50 lei. reorganizare şi lichidare.15 lei Ştampila .I. pentru 6 luni – 100 lei Extras din Registru . Prin derogare de la aceasta prevedere. bazate preponderent pe munca personală a membrilor ei şi pe cooperarea cotelor de participare la capitalul acesteia.15 lei Ştampila . Denumirea cooperativei trebuie să conţină cuvântul „cooperativă” sau abrevierea “C.” Taxe Extras din Registru .P. Denumirea cooperativei trebuie să conţină cuvântul „cooperativă” sau abrevierea “C. Cooperativa de producţie este o întreprindere de drept privat cu scop lucrativ (inclusiv comercial). Tipul de responsabilitate Cooperativa de întreprinzător raspunde pentru obligaţiile asumate cu patrimoniul ei.54 lei Aprobarea denumirii la Centrul de terminologie .54 lei Aprobarea denumirii la Centrul de terminologie . Numărul minim de asociaţi Cinci sau mai multe persoane fizice. Calitatea de membru o poate avea persoana fizică de la vârsta de 16 ani şi persoana juridică. obiect şi mod de activitate.R.126 lei Publicarea în Buletinul Camerei Inregistrării de Stat . este statutul.126 lei Publicarea în Buletinul Camerei Inregistrării de Stat . Calitatea de membru o poate avea persoana fizică de la vârsta de 16 ani şi persoana juridică. poartă răspundere suplimentară cu averea lor personală în limita stabilita de lege sau de statutul cooperativei. iar dacă patrimoniul cooperativei este insuficient. CP este persoană juridică. pentru 6 luni – 100 lei 132 Taxe . obiect şi mod de activitate. în conformitate cu legislaţia în vigoare.” şi să indice în limba de stat scopul principal al activităţii sale. nu fac obiectul urmăririi. Documente de constituire Actul de bază care prevede toate reglementările cu privire la organizare. Taxa pentru înregistrare – 250 lei (urgenţă 500 lei) Perfectarea documentelor de constituire – 108 lei (urgenţă 216 lei) Perfectarea modificărilor şi /sau completărilor – 108 lei Verificarea denumirii – 39 lei Rezervarea denumirii – pentru o lună 50 lei. Numărul minim de asociaţi Cinci sau mai multe persoane fizice. membri ai cooperativei agricole de întreprinzător de prestari servicii pot fi persoanele care produc produse agricole în gospodariile personale auxiliare. Tipul de responsabilitate Pentru obligaţiile societăţii toţi asociaţii poartă răspundere solidară nelimitată cu întreg patrimoniul lor. exceptându-se bunurile care.L.126 lei Publicarea în Buletinul Camerei Inregistrării de Stat .

Aşadar. CP. cereri privind: • Rezervarea denumirii de firmă • Eliberarea extrasului din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor • Eliberarea copiei de pe (şi /sau familiarizarea cu) documentele de constituire din dosarul de arhivă al întreprinderii Cum să finanţezi afacerea? De unde să iei bani? 1. poate duce la stoparea afacerii Nesemnarea unui contract de împrumut autentificat notarial. decât la rude.2002) stipulează atât tipurile de servicii oferite cât şi tarifele conexe.gov. Neconcordanţă între business-planul (bine „umflat”) pentru obţinerea creditului şi situaţia 4. pentru că „a apărut o urgenţă” şi „este mare nevoie de bani). ar fi: „Am de toate. CSI oferă o gamă largă de prestări.md . şi nu trebuie să cer de la nimeni!”. Căuşeni. parteneriat) Somarea de rambursare a împrumutul înainte de termen„peste noapte”. UTA Găgăuzia.Moldova nr. Orhei. Edineţ. pierderea casei – care. cu termene de rambursare bine eşalonate în timp. Ruperea relaţiilor – deseori. nu pot da un asemenea răspuns. Bănci (Credite) Imposibilitatea de rambursare a creditului în timp util 134 135 . multiple soluţii. SRL. care duc la: Combinarea cu prima persoană dispusă să dea cu împrumut (de cele mai multe ori cu o dobândă copleşitoare) Încrederea prea mare (care adoarme vigilenţa) în recomandările unor „prieteni”. este pusă drept gaj Furtul profitului (dacă se acordă drept de semnătură pe cont) şi dispariţia „binevoitorului” Dorinţa de a deveni antreprenor cu orice preţ şi nerăbdarea de a începe. Există însă. în vigoare de la 30. Hînceşti.mdi. Cahul. Înregistrarea întreprinderilor se face în conformitate cu Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. pentru a reduce riscurile posibile. Din păcate. indiferent de forma juridică. prestate de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale Nr. SNC. Ele trebuie doar bine cântărite.2008 Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova oferă posibilitatea de înregistrare on-line a întreprinderilor individuale la următoarea adresă: https://e-service. Soroca. se pot expedia on-line.10. în cazul propriei afaceri) 2. mai cinstiţi decât alţii şi nu te vor trada.2002 (Monitorul Oficial al R. de regulă. ca: • Înregistrarea întreprinderilor – ÎI.doreşte să-şi deschidă o întreprindere trebuie să se adreseze.07. Hotărîrea privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată. de care e mai greu să „te rupi”. dacă ceva nu merge) Încrederea oarbă în teoria că „ai tăi” sunt mai îngăduitori.2007. cu transformarea prietenului în cel mai aprig duşman Necunoaşterea unor laturi negative ale caracterului celui de la care iei împrumut sau ţi-l faci partener (Dacă nu există precedent privind împrumuturile reciproce şi acţiunile comune – trecându-se cu succes de proba „împărţelilor”. De asemenea. mai bine nu amestecaţi prietenia cu banii. din 19.05. în baza unor formulare-tip. Chişinău. Cea mai potrivită replică pentru cea de-a doua întrebare.926 din 12. parteneriat) Înşelăciune. foarte multe persoane care s-au hotărât să devină antreprenori (de voie sau de nevoie).103105/1039 din 18. Rude (Împrumut. Ungheni. Or. parteneriat) Conflicte în familie (Câteodată e „mai ieftin” şi mai comod să apelezi la străini. SA. la cine ne putem adresa pentru obţinerea / completarea fondurilor necesare? 3. Cunoscuţi” (Împrumut. inclusiv prin intermediul Internetului • Perfectarea documentelor de constituire pentru înregistrarea întreprinderilor sau organizaţiilor • Perfectarea modificărilor şi/ sau completărilor la documentele de constituire • Autentificarea copiei certificatului de înregistrare a întreprinderii • Eliberarea modelelor de documente • Publicarea informaţiei în Buletinul Oficial al Camerei Înregistrării de Stat. CÎ • Înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor • Furnizarea informaţiei (eliberarea extraselor din Registrul de Stat) • Eliberarea copiilor certificate de pe diverse documente • Verificarea denumirii • Rezervarea denumirii. satisfacerea cererii în regim de urgenţă. Prieteni (Împrumut. soluţionări în instanţă.07. Ea dispune de oficii teritoriale în următoarele localităţi: Bălţi. SC.

dacă vezi că. să pui cât mai multe întrebări.fie refuză să abordeze subiectul. iar proi- mului generator de profit). decât de descris cu lux de amănute în text. la textul principal.) neacoperite de soluţii rezervate pentru situaţii de criză. fie îşi exprimă deschis opinia negativă despre aşa ceva. ca urmare a neonorării obligaţiilor asumate de către donator (nematerializarea în totalitate datorită • lipsei de experienta • tentatiei de a folosi banii în alt scop decât cel declarat Alegerea inadecvată a donatorului Administrarea grantului incorectă a Pasul 2 sigur că ai şansa de a obţine ceva. furtul mărfii etc. Pasul 3 sau parţial a fondurilor de grant promise) (Înainte de a aplica pentru un grant trebuie studiat foarte bine pofilul fecărui donator. nu faci faţă cerinţelor. Cei care au reuşit să obţină fonduri într-un atare mod. Este la fel ca în cazul contractelor: chiar dacă sunt cerinţe standard la nivel de formă. oferit de regulă. la dificultăţi în obţinerea ulterioară de fonduri de la alte instituţii) reală (funcţionarea deficitară a mecanis- Paşi Pasul 1 Acţiuni Să porneşti de la următoarea premisă: fiecare donator are specificul lui. sau ajutat de consultanţi). în acelaşi timp.fără a vedea măcar care sunt condiţiile de participare la concurs . conturată de o istorie creditară negativă (respectiv. pe rezultatele ce se vor obţine prin finanţarea acesteia. accentul trebuie pus pe viabilitatea ideii. Să citeşti foarte atent textul care anunţă concursul de proiecte şi să nu eziţi să ceri detalii despre condiţiile de participare. când nu reuşeşti să obţii ceva. Deseori. Planul de afaceri (care se cere. lăuda donatorii şi proiectele care i-au susţinut. (In acest caz. se poate. Trebuie să fie relevante şi să corespundă realităţii! Descrierea ideii / întreprinderii – şi a realizărilor. e mai bine de pus în anexă aprecierile altora. „Am făcut însă totul pentru a obţine ce doream. pentru moment. Unii donatori cer. Cum poti obtine granturi şi asistenta tehnică? Pasul 4 Termenul „granturi” apare în diverse contexte şi ridicat în slăvi şi blamat. Iar numărul celor din categoriile a doua şi a treia. fotografii. dacă este vorba despre dezvoltarea afacerii. imediat după ce eşti în posesia unor date relevante şi ai decis că „da. este foarte important să fi înţeles corect ce înseamnă un grant. uneori. Ce trebuie să faci pentru a-l obţine? Ce este un grant? După ce ai ajuns la o concluzie. • Scrii proiectul (singur. ce ar trebui să faci pentru a-l obţine şi care pot fi eventualele motive de insucces. clauzele/conţinutul se modelează. cei care au încercat dar au fost refuzaţi. revizuindu-ţi greşelile şi luând-o de la capăt. Cazuri fortuite şi de forţă majoră (calam- itate naturală. Şi începi prin a reciti de mai multe ori informaţia de care dispui. dar. Salvezi un timp util pentru alte activităţi şi chiar bani (dacă este nevoie de consultanţă pentru pregătirea documentaţiei). prin a medita cum s-o pui într-o „cheie” proprie. sau nu?” – de la o atare întrebare pe care să ţi-o pui ţie însuţi ar trebui să porneşti. Este o formă de ajutor financiar cu caracter nerambursabil.capitalul investit -rezultatele scontate (Vezi structura şi modelele de plan). te superi pe omul/ instituţia care te-a respins. sau ceea ce se propune nu răspunde pe deplin necesităţilor tale. nu se face „copy-paste” de pe un alt document care a adus alcuiva succes. dar merită eforturl). impactul posibil. fie şi pentru anexarea lor în formă brută (dacă e cazul). în alt fel.cu 2-3 zile înainte de termenul limită.5. cuvinte-cheie prin care să sintetizezi relevanţa grantului pentru afacerea ta. având grijă să răspunzi exact aşa cum se cere în formularul de aplicare. plus istoricul modului de îndeplinire a contractelor pe teritoriul ţării şi în regiune (CSI-spre exemplu). alaturi de neîncrezatorii obişnuiţi să critice din principiu . Are două variante: • Renunţi. în cadrul unor programe pentru dezvoltarea anumitor domenii de business atunci când e vorba despre instituţii „pofit”. ectul pe care îl înaintezi trebuie adaptat la cerinţele acestuia. implicit. sunt cu mult mai mulţi decât cei apartinând primei. În Republica Moldova există o serie de instituţii care acordă granturi fie pentru deschiderea unei afaceri. Atenţie la CV-urile echipei! – În special la cel al administratorului de proiect şi al contabilului. (E mai greu să scrii „scurt” decât „lung”. de regulă) trebuie să aibă drept premisă o îmbinare armonioasă între: acţiunile preconizate . implicit. pentru a fi 6. • Te apuci repede de treabă. Donatori naţionali şi internaţionali (Finanţare pe bază de grant Încetarea finanţării înainte de exprirarea contractului (mai ales când e vorba de mai multe tranşe) Întârzierea demarării / dezvoltării afacerii. El poate fi primit şi sub formă de utilaje industriale. Dacă eşti la început de drum. nu puşi la întâmplare. Aceşti termeni trebuie foarte bine aleşi. Pasul 5 136 137 . fie pentru dezvoltarea ei. cu propriile cuvinte ce spun alţii despre tine). să respecte cerinţele valabile pentru toţi. care să te diferenţieze de alţii. începi prin a aduna şi a sistematiza materialele ce îţi vor servi fie doar ca bază pentru redactarea coerentă a proiectului. Instituţii de creditare nebancare (Credite) • imagine nefavorabilă. care pot să fie total diferite de ale altei instituţii. materialele promoţionale. Pentru a putea însă face o „revizie” a propriilor acţiuni. trebuie să particip” – fără a lăsa totul „pe ultima sută de metri” .

trebuie conştientizat faptul că întreprinderea nou constituită 138 139 . care pot fi principalele motivele de refuz? • O idee de afaceri nerealistă • Lipsa de credibilitate a antreprenorului/întreprinderii • Argumentări neconvingătoare privind modul de obţinere a profitului • Formulări deficitare din punctul de vedere al formei şi al conţinutului în limba de redactare a textului • Discordanţa dintre sumele solicitate şi costul real al proiectului • Existenţa unui proiect mai bun al altcuiva (chiar dacă şi al tău este competitiv. sunt limitate. analiza şi elaborarea de propuneri pentru eficientizarea politicilor de stat în domeniu. taxa vamală. nu axa în jurul căreia îţi construieşti afacerea). Ea se materializează în: consultanţă. taxa hotelieră. ca ai pornit la drum insuficient pregătit. nu înseamnă că mâine nu poţi avea succes. Ea are ca principale obiective: monitorizarea implementării Strategiei de Stat pentru Suportul Sectorului IMM. Facilităţi fiscale • Faptul că aplicarea pentru obţinerea unui grant înseamnă înscrierea într-o competiţie unde câştigă cel mai viabil proiect . Mai întâi. conform programului iniţial. taxa de piaţă etc. acces la baze de date interne şi externe. activitatea antreprenorială. agenţii economici au dreptul la o reducere de 35% a cotelor impozitului pe venit în decurs de 2 ani. (A se vedea lista organizaţiilor şi proiectelor active). pentru că dacă „supărarea” te copleşeşte şi iei nereuşita drept o ofensă personală.Pasul 6 Revizuieşti de mai multe ori tot ce ai scris devine responsabilă din punct de vedere juridic pentru neachitarea în timp util a impozitelor. în special. pentru că face impresie proastă) şi uiţi de el (continuându-ţi activitatea. Trebuie luat în considerare faptul că şi instituţiile de stat din republică au un aport deosebit în acordarea de asistenţă. mai târziu. poate „pierde teren” prin comparaţie) Dacă ai pierdut astăzi. Impozite şi taxe Impozitele şi taxele fac parte din categoria de plăţi obligatorii pe care orice agent economic trebuie să le facă. este un exemplu concludent în acest sens. donarea de aparatură şi utilaj. Nu rămâne decât să încerci şi cu altă ocazie. după cum urmează: Antreprenorii sunt scutiţi de plata impozitului pe venit pe un termen de 3 ani. de obicei. a facilităţilor oferite IMM-urilor. Grantul trebuie să fie doar o variantă de alternativă. Aşadar. suma vânzărilor nete anuale nedepăşind 3. sunt: Pasul 7 Depui proiectul (dar nu în ultima zi. Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM. (Acestora li se alătură contribuţiile de asigurări sociale şi contribuţiile de asigurări medicale) Categorii Impozite şi taxe generale de stat Tipuri de impozite şi taxe Poate fi acordată contra cost (în cazul prestatorilor de servicii-business) sau pe bază de grant (în cadrul unor proiecte naţionale sau internaţionale). • dispun de un număr mediu anual de salariaţi de la 1 la 19 persoane. asigurarea participărilor la expoziţii. creată în 2007. orăşeneşti şi săteşti (comunale) → Alte impozite şi taxe: taxa pentru folosirea resurselor naturale. Principalele acte la care se raportează.000. taxelor şi altor plăţi obligatorii.care. Impozite şi taxe locale Cunoaşterea mecanismului de impozitare şi. acordarea de consultanţă şi suport informaţional Ce impozite şi taxe trebuie să plăteşti? → Impozitul pe venit → Taxa pe valoarea adăugată → Accizele → Alte impozite generale de stat: impozit privat. din acest punct de vedere. dacă întrunesc următoarele condiţii: • încheie un acord în această privinţă cu Serviciul Fiscal de Stat. Asistenţa tehnică şi informaţională Conform art.000 lei. după expirarea termenului prevăzut. în conformitate cu legislaţia în vigoare. totodată. Două lucruri trebuie înţelese de la bun început: • Codul Fiscal al Republicii Moldova • Legea Bugetului de Stat • Legea privind punerea în aplicarea a titlurilor Codului Fiscal • Legea privind tariful vamal. În cazul în care toate obligaţiile stipulate în acord au fost îndeplinite. softuri performante. reprezentanţii sectorului IMM beneficiază de o serie de facilităţi la plata impozitului pe venit. corespunde mai bine profilului finanţatorului şi intereselor lui • Fondurile alocate de donator pentru tematica de grant lansată. oricum nu există nici cea mai mică şansă de câştig. taxele rutiere → Impozitul pe bunurile imobiliare → axa pentru amenajarea teritoriului → Taxa pentru unităţile comerciale şi /sau de prestările de deservire socială → Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale. te va ajuta să nu cazi în capcana acelor greşeli care se fac. începând cu primul trimestru din viaţa de „întreprinzător cu acte” şi care sunt destul de costisitoare pentru a regreta. 49 din Codul Fiscal.

md. pentru o perioadă determinată. Prin urmare. După 14 ani de tranziţie. în baza unor documentaţii specifice pentru fiecare gen de solicitare în parte.Moldova nr.108-109/836 din 06. resursele întreprinderii. cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere. La cererea de eliberare a licenţei se anexează: a) copia certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii sau organizaţiei ori a buletinului de identitate al persoanei fizice. precum şi utilizarea profitului nerepartizat.7 alin.deţinători de patentă. cu menţiunea privind data primirii documentelor autentificată prin semnătura persoanei responsabile. solicitantul de licenţă poate prezenta o nouă cerere. Piaţa financiară din republică. dată fiind importanta contribuţie la crearea noilor locuri de muncă. întreprinderile micului business deţin peste 90% din total agenţi economici. Problema finanţării este actuală pentru toate întreprinderile mici. Trebuie conştientizat faptul că întreprinderile din sectorul sus-numit întâmpină dificultăţi în desfăşurarea activităţii.gospodării ţărăneşti. precum şi Monitorului Oficial care se află în majoritatea bibliotecilor (dacă nu sunt fonduri alocate pentru achiziţionarea lui). în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. iar una din marile piedici care tergiversează dezvoltarea sectorului continuă să reprezinte lipsa accesului la finanţare. a apărut urmare reformelor structurale. codul fiscal al întreprinderii sau al organizaţiei ori numele. şi organele împuternicite cu efectuarea acesteia. Documentele se depun în original sau în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare. • cote reduse ale impozitelor şi taxelor. stimularea concurenţei. • venture capital. b) documentele suplimentare în conformitate cu lista prevăzută la art. ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura.c).justice. adeseori sunt insuficiente acoperirii deficitului de finanţare atât pe termen scurt. astăzi ele fiind considerate coloana vertebrală a economiei naţionale. iar din cadrul celor nebancare: Organizaţiile de Microfinanţare. sectorul dat este considerat promotorul dezvoltării economice a ţării. Agenţii economici pot utiliza în dezvoltarea activităţii lor următoarele instrumente financiare: • credite şi împrumuturi. Licenţierea se efectuază de către Camera de licenţiere a Republicii Moldova. • economii personale.451-XV din 30. o serie de modificări. d) confirmarea de către solicitantul de licenţă a abilităţilor sale de a desfăşura pe răspunderea sa un anumit gen de activitate şi a veridicităţii documentelor prezentate.. forma juridică de organizare. b) documentele sînt perfectate cu încălcarea cerinţelor prezentului articol.(2) pct. adresa juridică.md. precum şi persoane care desfăşoară activitate de antreprenor: . eliberat de autoritatea pentru licenţiere. Despre neacceptarea cererii de eliberare a licenţei solicitantul de licenţă este informat în scris. b) genul de activitate. pentru investiţii. 10) Pentru obţinerea licenţei. care cuprind regulamente de autorizare. totodată. care se examinează în modul stabilit. în baza Legii privind licenţierea unor genuri de activitate Nr. indicîndu-se temeiurile şi respectîndu-se termenele prevăzute pentru eliberarea licenţelor. Factoring etc.2001 Monitorul Oficial al R. pot fi consultate bazele de date electronice existente la adresele: http:// www. Companiile de Leasing. desemnând. De aceea este strict necesar ca antreprenorul să fie la curent cu documentele normative care le reglementează. • Persoane fizice.Atenţie! Impozitele. taxele şi celelalte plăţi obligatorii pot suferi. fiind una din cea mai stabilă din fostele state URSS. în cazul în care: • Persoane juridice – agenţi economici. prenumele. genul de activitate indicat în acesta.întreprinderi individuale. Beneficiari ai produselor financiare oferite de către instituţiile sus-numite pot fi: Majoritatea activităţilor antreprenoriale se desfăşoară în baza licenţelor şi autorizaţiilor.2001 Documentele necesare pentru obţinerea licenţei(art. adică pentru capital circulant. . indiferent dacă sunt create şi activează într-o ţară cu economie dezvoltată sau în tranziţie. Activitatea de autorizare se desfăşoară în baza unor Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru neacceptarea cererii de eliberare a licenţei. cetăţeni. Autorizaţia – este un act de autoritate al administraţiei publice locale prin care se obţine dreptul de a desfăşura o anumită activitate. periodic. c) locul de amplasare a filialelor sau a altor subdiviziuni separate a întreprinderii sau organizaţiei. Cererea pentru eliberarea licenţei şi documentele anexate la ea se primesc conform borderoului a cărui copie se expediază (înmînează) solicitantului de licenţă.fisc. . cât şi pe termen lung. precum facilităţi de la plata acestora. la care se va efectua activitatea în baza licenţei. Din cadrul instituţiilor financiare bancare fac parte băncile comerciale. Cum să obţii licenţe şi autorizaţii? a) aceasta a fost depusă (semnată) de către o persoană care nu are atribuţiile respective. în cazul în care apar unele nedumeriri. care au drept obiectiv acordarea creditelor şi împrumuturilor pentru satisfacerea cererii de finanţare. favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor. sediul. integral sau parţial.07.09. conducătorul întreprinderii sau organizaţiei ori persoana autorizată de acesta sau persoana fizică nemijlocit depune la autoritatea de licenţiere o cerere de un model stabilit. • garanţii. este constituită din instituţii financiare bancare şi instituţii financiare nebancare. adresa şi codul fiscal al persoanei fizice. efectuate întru trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă. de altfel ca şi în majoritatea statelor în dezvoltare. factoring etc. Licenţa este un act oficial. inclusiv întreprinderile micului business. Asociaţiile de Economii şi Împrumut a Cetăţenilor. pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţa . De asemenea. Sectorul micului business în Republica Moldova. care conţine: a) denumirea. este indicat de a face apel la consultaţiile oferite de oficiile teritoriale ale Inspectoratului Fiscal de Stat. • servicii de leasing. Documentele pot fi însoţite şi de copii pe suport electronic. http://www. • Start-ups. Cererea pentru eliberarea licenţei nu se acceptă. De asemenea. micul business trebuie privit şi prin prisma asigurării bunei funcţionări a întreprinderilor mari cu produse şi servicii primare. 141 140 . Astfel. Concomitent.

„Corporaţia de Finanţare Rurală” SA şi AO „ProRuralInvest”.. lei. care acordă linii de credit băncilor comerciale autohtone. în prezent. Această afirmaţie este dovedită şi de faptul că ponderea creditelor direcţionate pentru sectorul sus-numit nu depăşeşte 15% din total. lipsa istoriei de creditare etc. www... pe teritoriul republicii activând 16 bănci comerciale.A. Un alt aspect pozitiv înregistrat în ultimii ani este majorarea cotei creditelor acordate pe termen lung. lei. Conform analizelor de ţară. au fost acordate împrumuturi în mărime de 250 mil. pe parcursul anului 2004. de a îmbunătăţi accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. de a contribui la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare.. În anul 2005 de asemenea este preconizată alocarea sumei de 1 mil. întreprinderile micului business continuă să întâmpine dificultăţi în accesul la finanţe.07.. Telefon: (+373-533) 79696 • B.bcr. produsele oferite de organizaţiile de microfinanţare.. Pe parcursul anului 2004 portofoliul de credite al băncilor comerciale a depăşit 9 190 mil.md Banca de Economii S. Telefon: (+373-22) 218005 143 . În anul 2004. chiar dacă sunt principalii furnizori de mijloace financiare. „CONSUMATORUL ESTE REGE”. iar lipsa mijloacelor financiare aduce acest instrument de finanţare în topul preferinţelor antreprenorilor. marea majoritate a lor fiind acordate agenţilor economici concentraţi în raza municipiului Chişinău.Analiza sectorului financiar din Republica Moldova indică o predominare a instituţiilor financiare bancare. Scopul facilităţii nominalizate este acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea activităţii întreprinderii.bem. implicit. solicitat de băncile comerciale. lei. precum şi pentru cerinţele băncilor de a obţine garanţii corespunzătoare pentru creditele acordate. Tranzacţiile de leasing în societatea modernă devin o sursă importantă de finanţare comercială. fără a avea dreptul de a accepta depozite. IFAD. Organizaţiile vizate („Corporaţia de Finanţare Rurală” SA. debitori fiind Moldindconbank. piaţa financiară în Republica Moldova. în anul 2004 acesta constituind pentru creditele acordate în lei – 21%.. lei. fondată de 7 bănci comerciale autohtone. băncile comerciale sunt adeseori reticente în acordarea creditelor subiecţilor micului business. Totuşi.. cooperativele agricole de prestări servicii. în prezent. fiind tot mai certă necesitatea dotării agenţilor economici cu echipamente moderne. Concomitent. a fost constituită Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL.C. acestea din urmă alordând resurse financiare întreprinderilor din sector. i-au fost transferate 1 mil. Fără îndoială.md Banca Comercială Română Chişinău S. BANCA DE ECONOMII. euro) rata procentuală reprezentând 11. 142 O altă metodă de susţinere financiară a agenţilor micului business este scutirea de la plata impozitului pe venit. În final. întru facilitarea accesului la finanţare a agenţilor economici. Leasingul. prin intermediul AEÎC. În continuare se merită a evidenţia că. BANCA COMERCIALĂ. va absorbi cele mai bune practici internaţionale din domeniu. linii de credit pentru întreprinderile micului business au fost acordate de către BERD şi Banca Mondială. o dublare faţă de anul 2001. În prezent. Telefon: (+373-533) 95148. De exemplu. iar producătorul trebuie să se conformeze necesităţilor acestuia. Dreptul de a benefica de facilitatea dată apare o dată cu completarea unei cereri tip la oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal de Stat.2004 privind Organizaţiile de Microfinanţare (în continuare OMF) şi alocă împrumuturi din mijloace proprii/împrumutate. căruia. este necesar a concluziona că produsele destinate satisfacerii necesarului de finanţare al agenţilor micului business sunt diverse şi încearcă să intre în concordanţă cu cerinţele şi posibilităţile antreprenorilor.C. Lista băncilor din Republica Moldova • B. Bancă comercială. 1505-XIII din 18. Totodată.02. astfel încât acestea să contribuie la satisfacerea nevoilor de modernizare a întreprinderilor. alternativa creditelor acordate de către băncile comerciale constituie. ceea ce reprezintă o creştere de 13% faţă de anul 2003 şi. AGROPROMBANC. care au menirea de a credita afacerile mici. de o alternativă a împrumuturilor de stat. se bucura în prezent de o imagine respectabila pe piata bancara din R. insuficienţa garanţiilor. iar pentru creditele acordate în valută liber convertibilă (dolari americani.. de asemenea. 14%. dintre care sucursale ale băncilor străine sunt Banca Comercială Română Chişinău (România) şi Unibank (Rusia). respectiv. fiind flexibilă şi dinamică. create în baza Legii nr. pot beneficia de scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 perioade fiscale şi în proporţie de 35% pe parcursul următoarelor 2 perioade fiscale. or.C. prezente practic în fiecare localitate din ţară. lei. Astfel. Totodată.. care nu trebuiesc rambursate şi pentru care nu se achită dobândă. BANCA DE ECONOMII. Telefon: (+373-22) 220549 • B. Victoriabank şi Mobiabancă.4% şi. Misiunea societăţii vizate este de a oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. indiferent de sfera de activitate. antreprenorul beneficiind. Totodată. dar. printre acestea fiind SRISP. preponderent din zonele rurale. „Microinvest” SRL şi „ProCredit” SA) activează în baza Legii nr. www. întreprinderile a căror număr de salariaţi este până la 19 persoane şi a căror vânzări nete nu depăşesc 3 mil. este bine ştiut faptul că. precum şi de a stimula iniţiativa privată. este necesar a sublinia că. Totodată. analiza ratelor dobânzilor indică o micşorare a costului banilor. recent. este necesar a evidenţia că majoritatea creditelor subiecţilor micului business sunt din resursele instituţiilor financiare internaţionale. conform Legii Bugetului de stat pentru anul 2004.A. 60096 • B. este evident faptul că în Republica Moldova există oportunităţi de dezvoltare a finanţării prin intermediul operaţiunilor de leasing. AEÎC formează o reţea bine dezvoltată din circa 535 de asociaţii. ceea ce va îmbunătăţi cu siguranţă accesul la finanţare al micilor întreprinzători. ceea ce semnifică stimularea investiţiilor şi nu doar a activităţilor de consum curent. Astfel. este necesar a completa că parteneri ai businessului rural sunt un şir de proiecte finanţate de comunitatea internaţională.C. dată fiind solvabilitatea nesatisfăcătoare a întreprinderii. efectuate de către instituţiile de evaluare internaţională.. faţă de 28% în anul 2001. cota beneficiarilor reprezentând circa 55% din total membri ai asociaţiilor. 280-XV din 22. şi-a început activitatea în Republica Moldova ca. facilitând accesul la resurse financiare ieftine.. prevăzută în articolul 49 al Codului fiscal. activează Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business. Necătând la faptul că pe parcursul ultimilor ani este înregistrată o tendinţă pozitivă a numărului şi volumului creditelor acordate de sistemul bancar. este soluţia pentru problemele permanente legate de obţinerea facilităţilor bancare de credit şi de garanţii. gospodăriile ţărăneşti. Bancă comercială. importanţi furnizori de resurse financiare sunt Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (AEÎC). destinate garantării în proporţie de 50% a creditelor acordate de către băncile comerciale.. de fapt. respectiv.1998 ca organizaţii necomerciale care acceptă depozite de la membrii săi şi cărora le eliberează împrumuturi.

I.A.eximbank.T.moldindconbank. Telefon: (+373-533) 25214.maib.. Telefon: (+373-22) 274386 • B. Telefon: (+373-22) 225586 • B. 256456.C. www. ENERGBANK S. UNIVERSALBANK S.unibank. EXIMBANK S. INVESTPRIVATBANK. 80697 144 145 . www.. 77786 • IPOTECINII BCA S. UNIBANK S.. Telefon: (+373-22) 576100 • BANK LAMINAT S. una dintre primele banci comerciale cu capital privat din Republica Moldova... 253409 • B.com Bancă comercială. MOBIASBANCA S.comertbank. Bancă comercială..C.A. www.A.A... COMERŢBANK S. BANCA DE FINANŢE. "EXIMBANK" S...md • Banca Comerciala «Moldova Agroindbank»S. Telefon: (+373-22) 576782 • B. www.T.. BANCA SOCIALĂ S. Banca Comercială „Universalbank” S.A. www. a fost fondată ca societate pe acţiuni în data. 280663 • B. www.C. www. Reprezentanta in Republica Moldova PAREX Telefon: (+373-22) 233856 • TIRASPROMSTROIBANK BCA. TIROTEX S. “EuroCreditBank” S..md BC “UNIBANK” şi-a început activitatea în ianuarie 1993..com FinComBank a fost fondat în iulie 1993 ca o societate pe acţiuni. în calitate de bancă regională.04. Telefon: (+373-22) 500200.com Bancă comercială. Telefon: (+373-22) 212828 • B.. Banca a fost. 541974. se menţine cu..fincombank.C.(MAIB) este lider al sectorului bancar din..parexgroup. www.I.C.C.com B.A...A..C.ipb.mobiasbanca.A.. www. 25923 • B.universalbank. www.victoriabank.C.C..A. 295839 • B.ipotekabank. În data de 30.• B. Bancă comercială.A. Telefon: (+373-22) 221481 • B.. Telefon: (+373-533) 77949.md Avînd la activ deja 12 ani de succes..md Fondata in 1990.C.A. A.A... Telefon: (+373-22) 256336.md VICTORIABANK este Prima Bancă Comercială din Moldova care a pus începutul procesului de. Telefon: (+373-533) 93452.A.T. 74039... www.C. Bancă comercială. Telefon: (+373-22) 544377.C.C. 500101 • B.C. VICTORIABANK S. a fost fondata in septembrie 1992.. Telefon: (+373-533) 93273 • GAZPROMBANK BCA S.A.2007.A..este societate pe acţiuni de tip deschis. www.md Banca Comercială “INVESTPRIVATBANK” S.md Bancă comercială.com Banca Comercială "Energbank" AO .I.A.C. Telefon: (+373-533) 92313 • PAREX S..com Bancă comercială.socbank..eurocreditbank.md B.md Bancă comercială. www. MOLDINDCONBANK S. 4 din 10 ianuarie 1994 al.A. www. a fost înfiinţată prin decretul nr. Banca este posesoarea. Telefon: (+373-22) 227435 • B..A..energbank.C.. EUROCREDITBANK S.md Reformele economice si necesitatea crescinda a economiei nationale in resurse financiare au. 256356 • B.A. 295900. www. Telefon: (+373-22) 272583 • B. Telefon: (+373-22) 280660. Telefon: (+373-22) 295895. www. MOLDOVA.bank-laminat.

care să stea la baza realizării altor studii. Din punct de vedere practic. Nevoile şi dorinţele acestora. precum şi comportamentul clienţilor. cercetare exhaustivă. 7. Aceste studii pot evidenţia caracteristicile publicului. 7 Tehnologia informaţiei şi cercetarea de piaţă 7. • previzionarea evoluţiilor de pe piaţă. rapoarte ale unor terţi etc. sau a anumitor categorii/segmente de piaţă. care au şi cel mai mare impact asupra proiectării ulterioare a activităţii de marketing. deci a succeselor înregistrate de organizaţie. În urma cercetării de birou se obţine o radiografie a evoluţeiei fenomenelor analizate până în prezent.2 Etapele cercetării de piaţă 147 . externe: evidenţe statistice. Cea mai indicată modalitate de cunoaştere a publicului este realizarea de studii ample şi variate.1 Ce presupune cercetarea de piaţă? Activitatea de marketing este „ghidată” de către publicul organizaţiei. o problemă sau un produs. pot previziona tendinţe şi evoluţii ale publicului în ansamblu. • cunoaşterea caracteristicilor clienţilor. comportamentul în procesul de achiziţie şi consum. Clasificare: • Cercetarea de birou/indirectă. poate fi o primă formă de cercetare. consistente şi realiste. în special de către clienţi şi consumatori. • înţelegerea mediului intern organizaţiei. Ea se realizează pe baza informaţiilor deja deţinute. Printre cele mai des întâlnite.Cap. focus-grup etc. cercetarea de piaţă presupune definirea problemei. interviu individual de profunzime. sunt: • cunoaşterea caracteristiclor pieţei. Obiectivele urmărite de un studiu de marketing pot varia foarte mult. culegerea şi analizarea informaţiilor precum şi propunerea de modalităţi de îmbunătăţire a activităţii unei firme într-un domeniu specificat. interesele şi motivaţiile sale. • Studiile directe/ de teren investighează diverse elemente de interes pentru organizaţie. Din punct de vedere teoretic. a dorinţelor şi a motivaţiilor clienţilor. Cercetarea de teren se poate realiza în modalităţi diferite: anchetă asupra unui eşantion reprezentativ. dar şi caracteristicile lor psiho-sociale sunt puncte de reper pentru dezvoltarea unei politici de marketing coerente. date deţinute de alte organizaţii. De asemenea. mai aprofundate. cercetarea de piaţă reprezintă o colecţie de metode/tehnici de culegere şi analizare a informaţiilor privind situaţia şi tendinţele existente pe piaţă referitoare la o activitate. informaţii utile pot fi preluate din alte surse. • cunoaşterea comportamentul consumatorului. • înţelegerea nevoilor. • evaluarea imaginii organizaţiei / a mărcii / a produsului.

7. observaţia participativă. cale care necesită resurse financiare şi umane foarte mari şi un personal numeros. a unei “probe” (sample) constituită prin selecţionarea unui număr redus de elemente ale populaţiei ţintă. mărimea populaţiei. 3. precum şi constituirea unor baze de date variate. (auto)biografiile. Tehnici: ancheta pe bază de chestionar. în care sunt solicitate opiniile tuturor elementelor (persoane fizice şi juridice) populaţiei ţintă. cel mai mic segment al populaţiei care trebuie să fie prezent în cadrul 5. Referitor la utilizarea eşantioanelor aspectele cele mai importante se referă la stabilirea mărimii eşantionului/probei si a modului de extragere/alegere a eşantionului. variabilitatea populaţiei privind caracteristicile/opiniile cercetate. eşantionului. aceasta este calea uzuală de efectuare a cercetărilor de piaţă. Mărimea eşantionului este dependentă de mărimea şi variabilitatea/mobilitatea elementelor populaţiei precum şi de cerinţele privind precizia (rezultatelor) care se doreşte a se obţine.3 Metode şi tehnici de cercetare de piaţă Cercetare cantitativă: se urmăreşte culegerea unei mari cantităţi de informaţii de natură numerică.1 Cercetarea cantitativă Eşantionarea Cercetarea se poate face prin două modalităţi de lucru: • recensământ. interviu individual de profunzime. • examinarea unui grup. care să reliefeze cauzele fenomenelor constatate.3. 2. experimentul. Eroarea de eşantionare Varietatea opiniilor Mărimea populaţiei 500 1000 2500 5000 10000 25000 50000 100000 _ + 3% 50/50 341 516 748 880 964 1023 1045 1056 20/80 289 406 537 601 639 665 674 678 50/50 217 278 333 357 370 378 381 383 _ + 5% 20/80 165 198 224 234 240 244 245 245 _ + 10% 50/50 81 88 93 94 95 96 96 96 20/80 55 58 60 61 61 61 61 61 Mărimea probei pentru un nivel de încredere de 95% 149 . 4. analiza cantitativă a diferite surse. observaţia sistematică. eroarea de eşantionare acceptabilă. În mod mai concret mărimea eşantionului depinde de: 1.START Identificarea problemei Definirea scopului şi a obiectivelor Elaborarea ipotezelor de lucru Alegerea surselor de informaţii Determinarea metodelor de obţinere a datelor Proiectarea cercetării propriu-zise Culegerea datelor Sistematizarea şi stocarea datelor Prelucrarea preliminară a datelor Analiza şi interpretarea datelor Elaborarea raportului final: concluzii şi propuneri Prezentarea/susţinerea raportului final STOP 148 7. analiza calitativă a surselor secundare. Cercetare calitativă: se urmăreşte obţinerea de informaţii de profunzime. Tehnici: focus grup. a unui eşantion.

278 şi respectiv 88 elemente. dar se solicită răspunsuri exclusiv numerice. neindicând şi dimensiunea preferinţei. subpopulaţii denumite straturi. dezacord cu „-1”.4. a. 151 c. aceste categorii trebuie să nu se suprapună. numere de ordinul de mărime al populaţiei. Pentru fiecare variantă de răspuns se asociază un număr. Pentru ca rezultatele cercetării de piaţă să fie relevante. fie combinat (foarte demodat 1 – 2 – 3 – 4 – 5 foarte modern). 8057 5161 2961 1494 8153 0703 6928 6961 2030 3503 9706 0303 0338 7129 7758 8148 3015 1672 5510 4668 1402 4073 2608 7673 8428 7855 4895 8765 1801 5292 1354 7434 2693 2919 3110 2170 1516 3065 8771 1721 3701 7356 3476 4907 1047 5015 0818 1761 2035 4272 8628 1305 2440 5589 6293 0953 5694 2424 4242 9143 9353 4898 2977 3983 8630 7071 5275 2032 4375 3494 3909 1645 4174 8411 0712 1357 1414 8957 9175 7080 5738 3646 7437 5153 4302 1514 3953 8525 0234 1727 6473 5986 9074 7304 5871 4598 9486 2920 5533 4707 numesc metode de scalare. conform tabelului 4. Scala ordinală indică poziţia relativă în privinţa unei anumite caracteristici. Exemplu: 1. se asociază un număr de ordine fiecărui element al populaţiei din listă şi apoi începând dintr-un punct al unuitabel de numere aleatoare se extrag.Aceasta solicită respondenţilor să îşi exprime părerea cu privire la o anumită caracteristică. 4985. sărindu-se peste un număr de constant de poziţii şi parcurgându-se întreaga listă până la obţinerea numărului de elemente stabilit prin mărimea probei. chiar de două ori. Aceasta solicită acordul.000 elemente la o relativă omogenitate a opiniilor presupusă. Metodele de măsurare asociate se 150 Scalarea – factor important în realizarea studiilor de marketing . Se vor lua. în cadrul fiecărui strat se procedează la extragerea la întâmplare. De exemplu. produsul cumpărat cel mai recent. Scala nominală include populaţia cercetată în categorii. 6928. ele trebuie să fie cuantificate cât mai precis. se porneşte dintr-o poziţie în lista aleasă la întâmplare. adică să poată fi analizate cu obiectivitate şi comparate cu alţi indicatori. pentru a putea cuantifica răspunsurile. Sexul persoanei → →___ Femeiesc→ →___ Superioară →___ Bărbătesc →___ Margaret Astor →___ Alta (care) → 3. 703. fără a indica distanţa dintre elementele incluse în respectiva ierarhie. proba are 61 de elemente la o populaţie de 10000 de elemente. ocupaţie. acord cu „+1” şi „acord total” cu „+2”. chestionare incomplete sau inutilizabile. cum evaluaţi designul produsului X?” Variantele de răspuns sunt: „-5 – -4 – -3 – -2 – -1 design – +1 – +2 – +3 – +4 – +5”. fie exclusiv semantic (foarte demodat – demodat – neutru – modern – foarte modern). mărimea eşantionului (din coloanele 20/80) va fi: _ pentru o eroare acceptabilă la eşantionare de + de 406 elemente. • diferenţiala semantic . etc. următoarea întrebare evaluează opinia respondenţilor printr-o astfel de scală: „Pe o scală de la -5 la +5. ş. ordinală. mărimea eşantionului pentru fiecare strat se determină aplicând cota procentuală a stratului În cadrul populaţiei la mărimea întregului eşantion. crescând ca importantă de la scala nominală spre cea proporţională. Nivelul de pregătire a persoanei intervievate: →___ Generală→ →___ Medie→ 2. Valoarea finală rezultată este media aritmetică ponderată a răspunsurilor. caracteristic pentru întregul eşantion intervievat. Eşantionul real va fi mai mare. stabilită anterior. 3015. sau indicarea precisă a unei situaţii . Astfel această scală permite realizarea de ierarhii.profesie. Se observă că nu există răspunsul „0”. 100 elemente având numerele de ordine 8148. este prezentat un segment de tabel de numere aleatoare format cu o distribuţie plată a cifrelor de la 0 la 9 şi se ilustrează tehnica prezentată pentru cazul în care. utilizabile. Instrumentele de măsură utilizate pentru acest proces se numesc scale. religie. Cuantificarea răspunsului final.3. „dezacord total” va fi asociat cu „-2”. să fie măsurate. pentru mărimea reală a probei. naţionalitate. 3% + de 108 elemente.a. indiferent cu „0”. determinată anterior. pentru o eroare acceptabilă la eşantionare de _5% _10% de 58 elemente. Această scală se foloseşte pentru a afla ponderea fiecărei categorii în totalul populaţiei vizate. În tabelul 4. Una dintre cele mai utilizate scale ordinale este scala lui Likert. Valoarea caracteristică pentru eşantion se obţine tot prin medie aritmetică ponderată. pentru o eroare acceptabilă la eşantionare de + În cazul în care este de aşteptat să existe o varietate mare a opiniilor (coloanele 50/50) mărimile eşantionului vor fi de 516.m.d. acord/ dezacord. mai frecvent folosite fiind următoarele: • extragerea la întâmplare pe bază de tabele de numere aleatoare. parcurgându-l după o regulă simplă.Utilizarea tabelului se face astfel: pentru o populaţie de 1. • scala lui Stapel este într-o oarecare măsură similară. de la o valoare negativă la una pozitivă. Ce marcă de produs cosmetic aţi cumpărat ultima dată: → →___ Avon → →___ Nivea→ → →___ L’Oreal →___ Oriflame→ precisă. Acest tip de scala utilizează doar posibilităţile da/ nu. se aplică atunci când cercetătorii pot identifica pe baza unor criterii. De exemplu. Dacă numărul apare a doua oară se ignoră • extragerea sistematică. Pentru a fi relevantă cercetarea. următoarea întrebare include o scală de tipul diferenţiala semantică: „Cum evaluaţi designul produsului X (unde 1 reprezintă foarte demodat şi 5 reprezintă foarte modern?” Variantele de răsspuns pot fi scrise fie exclusiv numeric (1 – 2 – 3 – 4 – 5). etc. În cadrul unui studiu de marketing se pot folosi patru tipuri de scale: nominală. interval şi proporţională. • extragerea stratificată. De exemplu în chestionar se poate include o întrebare de tipul: „În ce măsură consideraţi că produsul X are un design modern?”. Astfel. respectiv dezacordul respondenţilor faţă de anumite afirmaţii. pentru a se ţine seama de erorile legate de lipsa de răspuns. dar nu este foarte În ceea ce priveşte tehnica de lucru în extragerea eşantionului din populaţie se pot aplica o serie de metode. Scala interval b. Complexitatea. precizia măsurătorii şi caracteristicile fiecăreia dintre aceste scale diferă. iar variantele de răspuns sunt „dezacord total – dezacord – indiferent – acord – acord total”. se face prin media artimetică ponderată. Aceste numere se referă la chestionare complete. răspunsurile putând varia între doi poli.

întrebări care presupun o alegere unică din mai multe alternative de frecvenţă: Conceperea chestionarului reprezintă o activitate de maximă importanţă pentru orice ce cercetare bazată pe o anchetă prin sondaj. iar prelucrarea şi interpretarea lor să fie mult simplificate. Scală proporţională este cea mai complexă şi mai cuprinzătoare dintre toate. în acelaşi timp. • comportamente. cu un nivel minim de erori.consideraţie mai multe atribute la calcularea ponderilor şi distanţelor între variabile. Intrebarile mixte: ofera posibilitatea respondentilor de a alege (si) alta varianta de raspuns decat cele propuse: Exemplu: Indicaţi numele mărcii de pastă de dinţi pe care o folosiţi în prezent: ___ Glister ___ Blend a Med ___ Colgate ___ Aqua Forte ___ Alta. 1. în esenţă. care nu pot fi observate în mod direct : opinii. cum se prezintă legăturile dintre întrebări ? e. Un chestionar cuprinde mai multe tipuri de întrebări. dintr-un set de alternative pro- c. întrebări care presupun o alegere multiplă dintre mai multe variante propuse: B. dacă o fac. Conceperea unui chestionar adecvat obiectivelor cercetării ştiinţifice a fenomenelor de marketing. acestea trebuie să asigure culegerea datelor necesare pentru a putea răspunde obiectivelor cercetării. El are deplina libertate de a da un răspuns aşa cum gândeşte. Întrebările deschise sunt acelea care presupun un răspuns aşa cum crede de cuviinţă subiectul. 3.. când se pleacă de la ipoteza că subiectul în mod normal poate şi doreşte să răspundă corect. Elaborarea chestionarului Etapa 1: Conceperea chestionarului d. pot fi observate. ceea ce îi poate atrage şi. Întrebările directe . ce trebuie să întrebăm ? b. trebuie să răspundă la o serie de cerinţe exprimate prin următoarele întrebări: a. Întrebările pot avea în vedere două mari categorii de fenomene: • fenomene mentale. care modalitate de prezentare a chestionarului va servi cel mai bine obiectivelor cercetării ? f. atitudini. Întrebările ajutătoare au menirea de a stimula în grade diferite procesul reamintirii de către subiect a unui aspect care ineresează cercetătorul. teoretic. cărora le sunt atribuite o serie de opinii sau comportamente asupra cărora trebuie să se pronunţe cel intervievat. posibile propuse.sunt concepute pentru situaţiile fireşti. 2. cum să formulăm întrebările ? c. avantajele cumpărării unei asigurări de viaţă ? Ce puteţi spune despre desingul produsului A ? Întrebările deschise favorizează răspunsurile spontane şi chiar neaşteptate. evita să dea răspunsuri corecte. O altă categorie de întrebări sunt întrebările ajutătoare şi întrebările neajutătoare. cu răspunsuri de tipul da sau nu : Exemplu: Aveţi apartament proprietate personală? ___ Da ___ Nu Uneori. existând multe variante de răspunsuri. 1. alături de cele două alternative dihotomice se introduce şi alternativa neutră nu stiu/ nu raspund. Aceasta ia în puse: Exemplu: Indicaţi numele mărcii de pastă de dinţi pe care o folosiţi în prezent: ___ Glister ___ Blend a Med ___ Colgate ___ Aqua Forte ___ Alta Exemplu : Cât de frecvent priviţi emisiunile canalului de televiziune MTV ? ___ în fiecare zi ___ de 5 – 6 ori pe săptămână ___ de 2 – 4 ori pe săptămână ___ o dată pe saptamana ___ mai rar de o data pe saptamana ___ niciodată b. Întrebările închise îl pun pe subiect în situaţia de a indica unul sau mai multe din răspunsurile Exemplu: Care din următoarele publicaţii le utilizaţi ca material bibiografic ? ___ Tribuna economică ___ Capital ___ The Economist ___ Financiarul ___ Bursa ___ Ziarul Financiar ___ Altele Întrebările închise oferă posibilitatea ca răspunsurile subiecţilor să fie mai uşor de dat. care. Pe de altă parte. stimula să participe la realizarea anchetei. Se pune deci problema dacă pentru răspunsul ce se aşteaptă. dar este mai practic şi economic de a le măsura pe baza răspunsurilor la întrebări. definite în raport cu diferite criterii. tipul şi modul lor de formulare. Specificati care: ………………… d. urmăreşte obţinerea informaţiilor primare necesare cercetării. subiectul poate fi sau nu ajutat. În acelaşi timp întrebările deschise prezintă şi unele neajunsuri şi anume: fiind puşi în faţa unei întrebări la care nu s-au aşteptat. 152 153 . Sub aspectul conţinutului întrebărilor. Întrebările închise sau cu alternative pot fi: 2. de cele mai multe ori şi din considerente de prestigiu social. In funcţie de subiectul de referinţă avut în vedere: 1. Crearea unui chestionar este o activitate complexă care. unii subiecţi nu doresc să răspundă sau. răspunsurile lor pot fi superficiale sau chiar incorecte. Aceste întrebări au în vedere o altă persoană sau un grup de referinţă pentru subiectul intervievat. Pentru a se putea folosi aceste metode de scalare este necesar să se pună mai multe întrebări într-un chestionar. care să fie analizate şi interpretate corelat. Ele oferă subiecţilor posibilitatea de a-şi exprima un punct propiu de vedere în legătură cu un aspect sau altul. Intrebarile indirecte – sunt concepute atunci când există temerea că o serie de persoane vor a. se îngreunează procesul codificării precum şi cel de analiză şi interpretare. Exemplu: La ce vă gândiţi când priviţi această reclamă? sau: Care sunt. întrebări care presupun o alegere unică din partea subiectului. cum trebuie pretestat chestionarul ? Etapa 2: Redactarea chestionarului Redactarea chestionarului are în vedere stabilirea întrebărilor luând în considerare conţinutul. intenţii etc. întrebări simple. după opinia dv. care trebuie să fie ordinea de aranjare a întrebărilor ? d.

La început..respondenţilor. Chestionarul nu reprezintă o simplă listă de întrebări. Specificati care . culori etc. lasă loc de interpretări diferite deoarece cineva se poate considera un mare fumător dacă fumează trei pachete pe zi. domeniul preponderent de activitate etc. 154 Etapa 3 : Formularea întrebărilor 2. El este un instrument de măsură care trebuie elaborat într-o manieră logică şi coerentă pentru a trezi şi menţine interesul subiecţilor.. În cazul agenţilor economici. de tipurile şi de complexitatea scalelor folosite. dar nici la sfârşitul chestionarului. Ele permit descrierea subiectului în raport cu o serie de criterii demo şi socio-economice precum: sex.. formularea întrebării trebuie să se facă într-o manieră directă (exemplu: ce vârstă aveţi ? şi nu în genul: pot cunoaşte vârsta dv. o prezentare succintă a ceea ce se doreşte a se cunoaşte. de la cei care sunt consumatorii unui anumit produs sau serviciu. ele trebuie să fie simple. uşoare şi atractive. numărul de personal. se recomandă formulări cu maximum 20 de cuvinte. imediat sub acesta. cu scopul dezvoltării interesului de a răspunde. a crescut sau a scăzut numărul bijniţarilor?) e.. care surprind probleme complexe. f. titlul chestionarului trebuie conceput cu grjă astfel încât el să atragă interesul subiecţilor şi să sublinieze importanţa studiului. cifra de afaceri. nu trebuie plasate nici la început. În acest sens. în principal. însă. de locul unde se desfăşoară interviul de metodele de obţinere a datelor primare. care se referă simultan la două sau mai multe aspecte. un chestionar mai trebuie să includă. întrebările legate de vârstă. un grad maxim de reamintire din partea Ordinea de aranjare a întrebărilor în cadrul chestionarului este foarte importantă deoarece ea influenţează decizia subiectului de a coopera la desfăşurarea anchetei şi de a răspunde la toate întrebările. un rol esenţial. iar de multe ori extrem de importantă ca în cazul chestionarelor trimise prin poştă. pe când altcineva se consideră un mare fumător deoarece consumă un pachet pe zi. şi de aici poate apare refuzul său de a răspunde. în medie. Astfel. sau manifestă un anumit comportament de cumpărare sau consum. sau altfel? g. La formularea întrebărilor trebuie să se ţină seama de o serie de reguli de maximă importanţă şi anume: a. educaţie şi venit trebuie puse cu mare grijă. Soluţia cea mai bună este aceea de a plasa întrebările dificile în prima parte şi către zona de mijloc a chestionarului. Exemplu: după ce se pune o întrebare filtru pentru a cunoaşte dacă subiectul a vizionat sau nu un anumit program tv. având în vedere calitatea hârtiei. deoarece subiectul ar putea să considere că problematica abordată este prea complexă sau prea grea pentru el.. intercalate însă cu întrebări uşoare. o întrebare de genul sunteţi un mare fumător? este prea generală. Nu există un model general pe baza căruia să se realizeze aranjarea întrebărilor în chestionar. linii de lungimi diferite. educaţie. 5. evitarea cuvintelor jargon (exemplu: consideraţi că. Pe lângă titlu. scrieţi-ne şi spuneţi-ne ce credeţi despre programele noastre. În acest caz. Sunt situaţii când cercetarea implică răspunsuri de la o anumită categorie de subiecţi. Etapa 4: Stabilirea dinamicii chestionarului 155 . Folosirea uneia sau alteia din întrebările amintite depinde de ceea ce doreşte cercetătorul: să cunoască nivelul maxim al aducerii aminte sau să cunoască ce s-a reţinut în legătură cu un anumit aspect. Nici plasarea la sfârşit nu este indicată deoarece subiectul poate fi deja obosit şi. Este evident că aceste întrebări ajutătoare apelează într-o măsură mai mică la memoria subiecţilor. 7. (O întrebare pusă de un post tv.. Dimensiunea chestionarului este dată. Există. pe zi? d. atunci se pot pune întrebări ajutătoare de genul: Vă reamintiţi dacă s-a făcut reclamă pentru detergenţi de rufe? ___ Da ___ Nu şi apoi. un chestionar pentru gospodine va fi altfel conceput comparativ cu un chestionar pentru un eşantion format din medici. prima sau una din primele întrebări va fi o întrebare filtru care va avea rolul de a elimina din cercetare pe cei care nu pot da răspuns la întrebările care urmează. cu precădere. uşor de înţeles şi la fel de către toţi subiecţii.calitatea scrisului. o serie de recomandări generale: 1 Deoarece primele întrebări dau tonul cercetării. Răspunsurile să poată fi uşor şi corect însemnate în locurile indicate pentru variantele de răspuns.. cu multe silabe. va refuza să răspundă sau va oferi informaţii de calitate slabă. privind la televizor. Dinamica chestionarului sau ordinea de dispunere a întrebărilor joacă. se poate întreba: Pentru ce mărci de produse s-a făcut reclamă ? Aceste două întrebări sunt întrebări neajutătoare deoarece ele nu oferă subiectului nici o indicaţie. din acest punct de vedere. pentru răspunsuri la întrebările deschise. o asemenea întrebare va conduce.. în cazul întrebărilor închise. de numărul întrebărilor. Spre exemplu: cum apreciaţi nivelul preţului şi nivelul calităţii pentru marca X ? Dacă se va indica o singură scală. Formularea precisă a întrebării poate fi: fumaţi mai mult de 40 de ţigări. vârstă. evitarea întrebărilor care sugerază sau indică o anume variantă posibilă de răspuns: cum vă consumaţi. unele având un rol fundamental pentru cercetarea avută în vedere. folosirea unor cuvinte simple... fie sub forma unor pătrăţele. Aşezarea în pagină a întrebărilor şi a modalităţilor de răspuns este foare importantă. în ultimii ani. În cazul anchetei prin poştă contează foarte mult ceea ce putem numi estetica chestionarului. întrebările nu trebuie să fie lungi.. profesie. Întrebările neajutătoare au în vedere. nivelul veniturilor. 3. La care din următoarele mărci de detergenţi de rufe s-a făcut reclamă? ___ Omo ___ Tide ___ Dero Activ ___ Ariel ___ Sole ___ Alta. inclusiv menţiunea că răspunsurile date vor fi confidenţiale. Întrebările de reprezentare a subiecţilor se vor plasa la sfârşitul chestionarului. 4. desigur. ocupaţie. 6 Chestionarul mai trebuie astfel conceput încât să apară cât mai scurt. confruntat cu întrebări dificile. forme..) h. Chestionarul trebuie să fie uşor de completat. evitarea cuvintelor lungi.. fără ambiguităţi a întrebării. Dacă operatorul de interviu crede că subiectul s-ar putea să-şi aducă aminte despre reclamele avute în vedere. fie sub forma unor spaţii goale încadrate în chenar. cei care au făcut-o pot fi întrebaţi: Vă reamintiţi dacă au fost prezentate o serie de reclame? Dacă răspunsul este pozitiv. numai la comentarii favorabile. de complexitatea acestora. 2 Întrebările dificile... descrierea poate avea în vedere: anul înfiinţării. j. în schimb. este clar că la o asemenea întrebare nu se poate răspunde. b. fără însă a introduce vreo influenţă negativă asupra răspunsurilr ce urmează a fi date de subiecţi. În funcţie de categoria subiecţilor cuvintele şi noţiunile utilizate vor fi adecvate fiecărei categorii. formularea precisă. 8.?) c. Evident. stare civilă etc. cercuri. timpul liber.. evitarea întrebărilor care sugerează răspunsuri dezirabile sub aspect social sau care au încărcătură emoţională. nu trebuie pusă o întrebare compusă.: suntem fericiţi să ştim că vă plac programele noastre şi ne întristăm atunci când nu vă plac. i. într-un mod care să convingă subiectul de ce este nevoie de asemenea informaţii.. La conceperea chestionarului o atenţie corespunzătoare trebuie acordată denumirii sale.

Recomandari în realizarea studiilor cantitative • este necesară stabilirea unor obiective clare. a motivaţiilor şi a modului de gândire ale consumatorului trebuie să se apeleze la metode de cercetare calitative. răspunsurile să fie relevante. • rezultatele trebuie comparate cu alte studii şi validate urmărind surse externe. De exemplu se vor realiza tabele şi grafice care să ilustreze care sunt preferinţele respondenţilor cu privire la un anumit aspect (să spunem design). precum şi gradul în care aceasta reuşeşte să le satisfacă exigenţele influenţează hotărâtor rezultatele financiare şi nu numai ale organizaţiei. În al doilea rând se vor prelucra datele obţinute prin metodele de scalare incluse în cercetare.2 Cercetarea calitativă Tehnici calitative de studierea comportamentului consumatorului Activitatea de marketing a unei organizaţii vizează satisfacerea nevoilor unor categorii foarte variate de public. • motivaţiile. pe lângă caracteristicile obişnuite puse la dispoziţie de orice program de analiză statistică sunt: • Data Viewer – Fereastra de lucru pentru introducerea. • este necesară realizarea unor studii-pilot evidenţiază problemele care pot apărea în timpul cercetării. în vederea satisfacerii nevoilor actuale şi viitoare. prelucrarea lor precum şi vizualizarea rezultatelor sub formă de tabele şi grafice 3D. „SPSS Base for Windows” permite culegerea şi stocarea datelor. ducând astfel la eliminarea lor. precum şi a personalităţii consumatorului. date inaccesibile studiilor cantitative. După conceperea chestionarului într-o ultimă formă considerată corespunzătoare. aceasta realizându-se separat într-o fereastră de ieşire. • formularea întrebărilor trebuie să fie clară şi concisă. aducând o lumină mai puternică asupra elementelor analizate şi de către acestea. • nevoile şi dorinţele. psihologică. precum şi posibilităţi de management al acestor date. înţelegerea nevoilor. obiectivele vizate de studii privind comportamtul consumatorului sunt înţelegerea următoarelor elemente: • procesul de informare cu privire la oferta de pe piaţă. Acest lucru determină ca. tabelelor şi graficelor. editarea şi afişarea datelor. în cazul în care studiul de marketing a fost corect proiectat şi organizat. Observarea şi înţelegerea comportamentului consumatorului sunt dificile. Comportamentul consumatorului este o noţiune care încorporează aspecte numeroase şi complexe. • este obligatoriu ca eşantionul utilizat să fie reprezentativ pentru publicul-ţintă. Datele de intrare şi rezultatele pot fi salvate independent pentru sesiunea urmatoare de lucru. sociologică. 156 . de ansamblu. În general studiile de tip calitativ analizează informaţii care ţin de. cât şi în corelaţie cu alte studii de tip calitativ sau cantitativ realizate de către organizaţie.9. Printre cele mai populare programe de acest fel este SPSS. cât şi ca membrii ai unui grup sau chiar ai unei comunităţi mai largi. În general. 157 procesul de culegere. iar eroare limitată la valori mici. Pe baza pretestării se introduc corecţiile care se impun. Imaginea organizaţiei în rândul clienţilor / consumatorilor săi. prelucrare şi interpretare a informaţiilor. Facilităţile care definesc acest program. de la tabele simple la tabele multidimensionale. Ei trebuie abordaţi atât ca indivizi cu nevoi. Pentru centralizarea. Cercetările calitative se pot realiza atât independent. O definiţie cuprinzătoare. respondenţi grupaţi pe categorii în funcţie de un anumit criteriu (să spunem vârstă). Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) este un pachet software foarte cuprinzător care pune la dispoziţia utilizatorului posibilităţi de analiză a datelor statistice. Analiza şi interpretarea datelor. extern. care uşurează completarea şi scurtează timpul de răspuns. Prelucrarea şi interpretarea datelor se face prin mijloace statistico-matematice. prelucrarea şi chiar interpretarea rezultatelor există în prezent softuri specializate care uşurează foarte mult procesul de analiză. Dintre aceştia din urmă o importanţă deosebită o au consumatorii ofertei. Pentru aflarea unor caracteristici mai generale se pot folosi studii de natură cantitativă (cum este sondajul). • să nu se includă întrebările la care nu se poate răspunde. dorinţe. Prelucrarea informaţiilor presupune în principal două direcţii de acţiune. de la grafice simple la grafice 3D şi multe altele. În acest fel se va vedea dacă caracteristica din urmă (vârsta) influenţează preferinţa cu privire la aspectul menţionat (design). • Output Viewer – Fereastra care prezintă toate rezultatele prelucrării datelor. atât intern cât.3. prelucrare şi interpretare a informaţiilor. mai ales. În primul rând se vor corela răspunsurile la anumite întrebări cu caracteristicile respondenţilor. • Pivot Tables – Permite vizualizarea şi manipularea rezultatelor în forme diferite. incluzând procesele decizionale care preced şi determină aceste acte. • operatorii de interviu (cei care administrează chestionarele) trebuie să fie avertizaţi cu privire la posibilele probleme şi cum trebuie să reacţioneze. Tehnologia informatiei O primă etapă în procesul de analiză a rezultatelor este centralizarea şi prelucrarea lor. Prin centralizare se va obţine în primul rând profilul respondeţilor. antropologică etc. iar numărul lor să fie rezonabil. • Interactive Charts – Oferă posibilităţi nenumarate de lucru cu grafice. precis delimitate şi măsurabile care să ghideze tot • este necesară stabilirea unor obiective clare. având obiective de sine stătătoare. acestea fiind introduse prin intermediul unui formular tip foaie de calcul (spreadsheet). • Variable Viewer – Permite introducerea de noi variabile. precis delimitate şi măsurabile care să ghideze tot procesul de culegere. Acestea sunt câteva consideraţii care sugerează importanţă realizării de studii de marketing care să privească consumatorul. dar pentru înţelegerea comportamentului. ponderea lor pe diferitele categorii şi caracteristici urmărite. Rezultatele pot fi editate sau salvate pentru o utilizare ulterioară. se trece la pretestarea lui care are în vedere un număr restrâns de persoane (20 – 30) . 7. consideră comportamentul consumatorului ca ansamblu al deciziilor luate la nivel individual sau de grup. • utilizarea mai multor întrebări închise. legate direct de obţinerea şi utilizarea bunurilor şi serviciilor. necesitând o abordare interdisciplinară: economică. caracteristici şi idei specifice. De asemenea se vor putea face corelaţii între aceste caracteristici. oferind de asemenea şi posibilitatea editării proprietăţilor acestor noi variable introduse. la care vizitatorii nu ar dori – după toate probabilităţile – să răspundă sau la care se ştie deja răspunsul. • personalitatea. a dorinţelor sau motivaţiilor. şi duc la.

de lung. Ambele tehnici presupun discuţii de profunzime cu vizitatorii. Deşi formularea acestui ghid este foarte precisă. O altă decizie care trebuie luată este legată de dimensiunea grupului. • testarea unor idei sau concepte de produse / servicii. iar informaţiile necesare pentru buna derulare sunt puternic interdisciplinare. 1. sau participanţii pot da răspunsuri formale. se organizează rapid. În cazul interviului individual. • studierea motivaţiei. de a reaminti moderatorului ce anume trebuie să urmărească pe parcursul discuţiei. iar informaţiile necesare pentru buna derulare sunt puternic interdisciplinare. NS/ NR (NU CITI) 159 158 . de către mai mulţi specialişti. pentru a preîntâmpina eventualele absenţe. Acesta trebuie atent proiectat şi explicat moderatorului interviului. În prezent realizăm o cercetare despre produse alimentare. ………………………………………………………… 4. Focus grupul Această tehnică presupune participarea simulană a mai multor respondenţi. permite înţelegerea modului în care se produc. Înainte de a se aborda temele propuse. mostre sau produse. moderatorul face o introducere a scopului cercetării. Această tehnică prezintă şi dezavantajul major ca opiniile exprimate pot să nu corespundă cu cele ale colectivităţii mai mari datorită: dominării grupului intervievat de către una sau câteva persoane. Din categoria studiilor calitative de marketing. etc. este nevoie de organizarea mai multor sesiuni de intevievare. se recrutează participanţii. observaţia participativă. • în cazul în care organizaţia proiectează şi derulează un focus grup nu trebuie solicitată prezenţa şi opinia familiei şi prietenilor. existând riscul ca participanţii să nu mai fie atenţi şi să dea răspunsuri formale. înlătura inhibiţia participanţilor şi le stimulează implicarea în discuţie. a atitudinii şi comportamentului consumatorilor. • depistarea unor noi produse / servicii de oferit. cum ar fi: necesită mai puţini cercetători. • pre-testarea conţinutului şi a formei chestionarului care va fi utilizat în cadrul unei cercetări cantitative etc. discuţiile au loc cu fiecare persoană în parte. interese şi conjunctură: focus grup. Toate aceste aspecte ar trebui urmărite atât în rândul consumatorilor. chiar şi acest interval de timp fiind destul Primele două tehnici sunt cele mai utilizate şi complexe. organizaţia poate alege una sau mai multe variante. Instrumentul cel mai important de lucru în cadrul unui focus grup este ghidul de conversaţie. • atmosfera creată în timpul discuţiilor trebuie să fie plăcută şi antrenantă pentru toţi participanţii. susţin şi anihilează atitudini la nivelului grupului – informaţii care se pot extrapola la nivelul unei colectivităţi mai mari. Componenţa grupului care se intervievează este extrem de importantă pentru ca rezultatele obţinute să poată fi extrapolate asupra colectivităţii. • familia şi grupul de referinţă. un institut specializat în studii de piaţă şi sondaje de opinie. ………………………………………………………… 2. Rolul său este de a ghida conversaţia. În general grupurile ar trebui să aibă în jur de 10 participanţi pentru a genera o varietate suficient de mare de idei şi opinii. Îmi puteţi răspunde la câteva întrebari? Vă mulţumesc! Q1. Se recomandă excluderea din grup a persoanelor care au mai participat recent la un astfel de interviuri. Apoi se solicită fiecărui participant să se prezinte succint pentru ca membrii grupului să se simtă mai confortabil cu partenerii de discuţie. durează mai puţin. indiferent dacă le-aţi consumat vreodată sau nu? NOTAŢI MENŢIUNILE MAI JOS. de convenienţă Obiectivele urmărite de către un focus grup pot viza: • obţinerea de informaţii cu privire la probleme cu caracter colectiv. Numele meu este ………………………………………………şi lucrez la X. • studierea nevoilor clienţilor / consumatorilor. precum şi a mecanismelor specifice în cadrul grupului care duc la formularea opiniilor. În funcţie de obiectivele urmărite şi subiectele abordate. această recompensă trebuie menţionată în momentul solicitării participării. ………………………………………………………… 3. ………………………………………………………… 5………………………………………………………… 98. Este bine ca studiile calitative de marketing să fie organizate de persoane cu experienţă în domeniu. permite analiza relaţiilor şi a jocurilor de putere. pentru a nu fi prea multe persoane inactive şi pentru a fi încă uşor de moderat. Recomandări în realizarea studiilor calitative Desfăşurarea discuţiei nu trebuie să depăşească 3 ore. Ea prezintă avantaje faţă de interviul individual de profunzime. Pentru buna derulare a unui focus grup se recomandă: • pentru mai multă relevanţă. le înlătură eventualele temeri şi reticenţe etc. După stabilirea componenţei grupului. solicită cooperarea deplină a participanţilor. • persoanele care participă la focus grup sunt remunerate sau recompensate cu diferite cadouri. el nu are rolul de a impune respectivele întrebări în mod necondiţionat. Recrutarea se face pe baza unui chestionar special realizat. • în cadrul discuţiilor. motiv care mpune utilizarea specialiştilor. a criteriilor pe care persoanele care vor fi intervievate trebuie să le îndeplinească. prezintă modalitatea de desfăşurare şi înregistrare a întâlnirii. analiza calitativă a surselor secundare. Chestionar Buna ziua. grupul poate fi omogen sau eterogen. motiv care mpune utilizarea specialiştilor. De obicei discuţiile sunt focalizate asupra unui subiect specific sau a unui număr limitat de teme. (auto)biografiile. cât şi al non-consumatorilor. Care sunt metodele şi tehnicile de cercetare pe care le veţi folosi? Realizaţi chestionarul şi/sau ghidul de discuţie pentru acest studiu. Aplicaţie: Trebuie să identificaţi profilul consumatorului băuturii Mountain Dew. spre deosebire de focus grup. utilizându-se şi înregistrarea discuţiilor. pentru a putea înţelege mai bine modul de gândire şi acţiune al acestora. interviu individual de profunzime. deci a fi utile în luarea deciziilor privind politica şi acţiunile viitoare ale organizaţiei. în funcţie de posibilităţi. datorită interdisciplinarităţii şi riscului unui grad mai mare de subiectivism. costuri mai scăzute. moderatorul trebuie să fie imparţial şi să nu influenţeze răspunsurile. Studiile calitative sunt mai dificil de realizat. Analiza şi interpretarea răspunsurilor se face ulterior. Vă rog să îmi spuneti de ce mărci de mezeluri sau preparate din carne aţi auzit. Datele şi rezultatele obţinute trebuie să fie corelate cu alte infiormaţii pe care le deţine organizaţia. Studiile calitative sunt mai dificil de realizat. având ca subiecţi grupuri diferite. RĂSPUNS MULTIPLU. • este bine să se solicite venirea pentru discuţii a mai multor persoane decât s-a fixat.• procesul decisional.

6. 11. 11 Specificați………………… Nu ştiu/ Nu răspund 99 Q6. RĂSPUNS MULTIPLU R5. 12. Aldis Campofrio Caroli Angst Mache Macelaru Infantis Fox CrisTim Salonta Kosarom Niciuna Nu ştiu/ Nu răspund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 99 Q7. 5. ………………………………………………………… 5………………………………………………………… 98. 7. 6. 7. 12. Vă rog să îmi spuneţi pentru ce mărci de mezeluri sau produse din carne aţi văzut sau auzit în ultimele 3 luni vreo reclamă? NOTAŢI MENŢIUNILE MAI JOS. 8. RĂSPUNS MULTIPLU 1. 3. 7. 7. 12. Aldis 1 Campofrio 2 Caroli 3 Angst 4 Mache Macelaru 5 Infantis 6 Fox 7 CrisTim 8 Salonta 9 Kosarom 10 Alta marca. 2. 10. 3. 8. 5. 6. ………………………………………………………… 2. 3. indiferent dacă le-aţi consumat vreodată sau nu? ARATĂ CARTONAŞUL 1. 3. 1. 11. 1. 4. Specificați………………… Nu ştiu/ Nu răspund 99 160 161 . 11. 2. 4. 12. RĂSPUNS MULTIPLU 1. Aldis 1 Campofrio 2 Caroli 3 Angst 4 Mache Macelaru 5 Infantis 6 Fox 7 CrisTim 8 Salonta 9 Kosarom 10 Alta marca. 11. 11. Cu toate că aţi menţionat deja unele marci.Q2. Vă rog să-mi spuneţi pe care din urmatoarele mărci de mezeluri sau produse din carne intenţionaţi să le cumpăraţi în viitor (următoarele 3 luni)? ARATĂ CARTONAŞUL 1. RĂSPUNS MULTIPLU. ………………………………………………………… 3. 9. 4. ………………………………………………………… 4. 10. 4. 5. NS/ NR (NU CITI) Q3. RĂSPUNS UNIC Q4. RĂSPUNS MULTIPLU 1. 5. 9. 12. 2. 9. vă rog să îmi spuneţi pentru ce mărci de mezeluri sau produse din carne de pe acest cartonaş aţi văzut sau auzit în ultimele 3 luni vreo reclamă? ARATĂ CARTONAŞUL 1. 9. 11 Specificați………………… Nu ştiu/ Nu răspund 99 1. 2. 6. 8. Aldis Campofrio Caroli Angst Mache Macelaru Infantis Fox CrisTim Salonta Kosarom Niciuna Nu ştiu/ Nu răspund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 99 Aldis 1 Campofrio 2 Caroli 3 Angst 4 Mache Macelaru 5 Infantis 6 Fox 7 CrisTim 8 Salonta 9 Kosarom 10 Alta marca. vă rog să îmi spuneţi pe care dintre urmatoarele mărci de mezeluri sau produse din carne de pe acest cartonaş le cunoaşteţi. 9. 10. 4. Ce marci de mezeluri sau produse din carne aţi cumpărat în ultimele 3 luni? ARATĂ CARTONAŞUL 1. 6. Ce marcă de mezeluri sau produse din carne aţi cumpărat cel mai des în ultimele 3 luni? CITEŞTE MĂRCILE MENŢIONATE LA Q5. 7. 10. 8. 3. 10. 2. 8. 5. Cu toate că aţi menţionat deja unele marci.

8. 6.____ Str. Care este venitul lunar net? NOTEAZĂ RASPUNSUL EXACT AL RESPONDENTULUI ÎN SPAŢIILE DE MAI JOS a. lei 98. Mai puţin de 7 clase / nimic 7 – 8 clase Şcoala profesională / 10 clase Liceu Post liceală Colegiu Facultate Post universitară 1 2 3 4 5 6 7 8 SD 4.Telefon mobil: 0 _ _ _ ._ _ _ _ _ _ D6._____Bl. Nu are telefon 98. Venit lunar net pe gospodărie: SD5. Refuz 99._____________________________________Nr. Nu are telefon 99.______ 162 .____Sc.Telefon fix: 0_ _ _-_ _ _ _ _ _ B. 2. ani împliniţi D3. Sexul (PRIN OBSERVARE): SD2. 5. Care este ultima şcoală pe care aţi absolvit-o? 1 Masculin 2 Feminin 1. Vârsta: …………. Refuz b.Date socio-demografice: SD1. Adresa Et. A. 4. Venit lunar net personal: …………………………………………………lei …... 3. 7. ………………………………………….______Ap.

de asemenea. de comerţ şi de serviciu. proprietatea intelectuală. . Această situaţie este însoţită. Pe lângă aspectele negative prezentate mai sus. în stadiul de finalizare sau în curs de implementare. cu toate că în administraţia locală s-au produs schimbări majore în ceea ce priveşte autonomia locală. reglementarea dreptului de proprietate a presupus reforme în ceea ce priveşte clasificarea drepturilor de proprietate în concordanţă cu sistemul dreptului comunitar şi transpunerea în legislaţia naţională a aquis-ului comunitar. În vederea transpunerii în legislaţia natională a acquis-ului comunitar din domeniul proprietăţii. reglementarea situaţiei juridice a persoanelor străin şi dreptul lor la proprietate în România. pentru realizarea unei noi structuri administrative coerente. construcţiilor etc. A. • Stabilirea unor criterii optime pentru delimitarea proprietăţii publice de proprietatea privată a statului: . în scopul eficientizării 164 Componentă de bază a cadrului legal dintr-o ţară. tranzacţiile garantate. Cu toate că marea majoritate a regiilor autonome au fost transformate în societăţi comerciale. rămas din multe puncte de vedere în urma altora din Europa centrală şi de Est. În întreaga administraţie locală se constată încă existenţa birocraţiei. iar relaţiile cu instituţiile financiare internaţionale s-au îmbunătăţit. care să favorizeze investiţiile străine. străini sau români. . mediul de afaceri din România este confruntat cu o serie de obstacole administrative. B. a disponibilităţii resurselor şi a accesului la diversele pieţe. 8. 8. iar pe de altă parte circulaţiei precare a informaţiilor referitoare la acestea. • Retrocedarea terenurilor.reglementarea unitară a diferitelor moduri de dobândire a proprietăţii de către stat (ex. din punct de vedere al eficienţei. datorată în primul rând participării sporite a unor bănci şi grupuri financiar-bancare străin şi unui sistem de reglementare mai eficient. Organizarea necorespunzătoare a unor compartimente precum şi lipsa unui program ferm de combatere a corupţiei a făcut ca acest fenomen să se manifeste încă sub diverse forme. birocratică şi uneori coruptă. pentru depăşirea acestora fiind necesar un consens la nivel de ministere. îl reprezintă numărul mic de programe de finanţare ale UE accesate de către acestea.regimul juridic al investiţiilor autohtone şi străine. se impun în continuare reforme în ceea ce priveşte armonizarea legislaţiei. PIB-ul României a fost în creştere începând cu mijlocul anului 2000. deşi reglementarea dreptului de proprietate în România a fost îmbunătăţită prin modificările aduse Constituţiei în 2003. deficienţe în ceea ce priveşte controlul calităţii serviciilor publice.Cap. Armonizarea legislaţiei După 1990. cu o creştere redusă sau cu o creştere zero şi ratinguri scăzute pentru creditele exteme. Aceste aspecte sunt amplificate şi de lipsa unui sistem informaţional integrat generalizat (existent în prezent. expropriere. operativităţii şi al calităţii actului administrativ(Măsură administrativă. Pe lângă privatizările semnificative ale unor întreprinderi din ultimii doi ani. Clasificarea drepturilor de proprietate în concordanţă cu sistemul dreptului comunitar a presupus luarea următoarelor măsuri (unele sunt încă în stadiul de adoptare sau proiect): • Garantarea constituţională a dreptului de proprietate. pe fondul unor schimbări rapide şi într-un climat care devine din ce în ce mai favorabil investiţiilor. etice. administrative. Astfel. pe de o parte lipsei de pregătire profesională a funcţionarilor publici privind metodologia de accesare şi gestionare a fondurilor comunitare. preluate abuziv constituirea diferitelor forme de proprietate ţinând seama de evoluţia acestor forme în statele membre ale Uniunii Europene. mediul de afaceri din România este în mare măsură neatractiv. de un sistem juridic credibil şi transparent. consistente şi eficiente. mărcile de fabrică.. aflată sub jurisdicţia dreptului administrativ.1 Caracteristicile mediului de afaceri în România activităţii acestora. Reglementarea dreptului de proprietate în România Ca urmare a apariţiei legii 69/1991 privind administraţia publică locală şi a legii 189/1998 privind finanţele publice locale. se mai constată încă. România are nevoie de o bază legislative solidă §i verificată. pădurilor. pieţe de capital subdezvoltate şi slab reglementate şi o administraţie publică ineficientă. mai sunt încă multe de făcut. aspect datorat. 8. Legislaţia privind societăţile comerciale.aplicarea regimului cadastrului şi al publicităţii imobiliare pe întreg teritoriul ţării.2 Adminstraţia publică şi birocraţia în România Sistemul juridic din România asigură baza legală pentru însăşi existenţa componentelor mediului de afaceri din România şi pentru reglementarea raporturilor dintre acestea. care alcătuiesc cadrul extern de înfiinţare şi funcţionare a firmelor într-o ţară sau într-o anumită zonă. Cel mai important aspect cu privire la care s-au făcut progrese notabile în ultimii ani. de pregătirea slabă şi lipsa de experienţă a unor funcţionari publici. un cadru juridic şi fiscal instabil. privatizarea. şi care are o influenţă directă asupra mediului de afaceri din România.proprietatea cooperatistă. concesionarea terenurilor. . confiscare etc. doar la unele primării). Un alt neajuns în activitatea administraţiilor locale. Pentru un mediu de afaceri atractiv.).8 Medii şi idei de afaceri în România şi în Republica Moldova Ansamblul reglementărilor şi valorilor juridice. Parlamentul României a adoptat multe legi noi care au adus îmbunătăţiri binevenite legislaţiei anterioare. reforma judiciară şi menţinerea unui mediu de afaceri echitabil pentru toţi investitorii. reprezintă mediul de afaceri corespunzător ariei respective. sectorul bancar. pe lângă accelerarea procesului de privatizare în România.patrimoniul cultural naţional. inclusiv transformarea regiilor autonome. falimentul şi asigurările sunt 165 . reglementarea unitară a proprietăţii industriale: regimul brevetelor. luată de organele administraţiei publice). iar inflaţia a continuat să scadă. nu trebuie să pierdem din vedere aspectele pozitive care s-au înregistrat în ultimii ani.precizarea regimului juridic al bunurilor proprietate publică. a fost stabilită situaţia juridică a Fondului Proprietăţii Private în cadrul acestui proces. eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie. morale.3 Influenţa sistemului juridic din România asupra mediului de afaceri În ciuda stabilităţii politice din România. ceea ce duce la risipă de resurse financiare. Este urmărită. În acest sens. manifestată prin durata mare de procesare şi decizie privind rezolvarea petiţiilor de toate tipurile. . Rating-urile internaţionale pentru credite au continuat să crească. atât din punct de vedere al deciziei cât şi al resurselor financiare. deşi încă înregistrează rate mari. rechiziţii. RASDAQ(Romanian Over-the-Counter Share Market). Astfel. determinată şi influenţată în mare măsură de aspecte negative precum: o economie caracterizată printr-un nivel înalt al inflaţiei. al autorităţilor publice şi al agenţiilor guvernamentale implicate în procesul economic. al desenelor şi modelelor industriale. Bursa de Valori Bucureşti. . s-au înregistrat progrese şi în ceea ce priveşte consolidarea sectorului bancar din România. un proces de restructurare şi privatizare a unei mari părţi a sectorului de stat lent. a fost dezvoltarea relaţiilor dintre ţara noastră şi Uniunea Europeană.

în ciuda nevoii de stabilitate legislativă. În unele cazuri. toţi participanţii la proces au aceleaşi obligaţii şi aceleaşi drepturi.un subset de legi comune ale Uniunii Europene. Va fi necesar un efort semnificativ pentru a adapta şi armoniza legislaţia romană cu standardele UE. Pentru a participa la soluţionarea unor astfel de dispute. Se recomandă o precauţie sporită în adoptarea legilor. • tratamentul egal. În viitor se recomandă ca România să acţioneze pe următoarele direcţii: • să acorde o prioritate sporită reformei judiciare. aceasta ar trebui făcută treptat. Reforma judiciară răspunderii de către judecători. străină sau combinată. precum şi a căilor de atac al actului sau deciziei autorităţii contractante care aplică una dintre procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. integritatea judecătorilor. • judecătorii trebuie să fie în continuare instruiţi pentru a putea soluţiona litigii comerciale din ce în ce mai complexe. servicii şi lucrări. Atribuirea contractelor de achiziţie publică (dobândirea. nu trebuie retrasă în mod arbitrar. grefierii şi restul personalului administrativ trebuie să primească o mai bună instruire şi să aibă o mai mare răspundere. De exemplu. indiferent de naţionalitate. care au fost verificate de numeroase legislaturi şi comitete ale ţărilor membre. orice facilităţi acordate anterior investitorilor trebuie să fie onorate şi lăsate să-i urmeze cursul. Pentru a preîntâmpina diverse discriminări. citaţiile trebuie trimise la timp şi în mod eficient. Supremaţia legii este dată de legea aplicată şi nu de cea publicată. facilităţile acordate unor investitori selectaţi perturbând în mod invariabil piaţa. Conform actului normativ. În cele din urmă. Totuşi. considerăm că o facilitate. Procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică impune autorităţii contractante respectarea prevederilor ordonanţei. România va avea nevoie de un sistem judiciar credibil. armonizarea cu directivele UE se află încă într-un stadiu incipient. care să răspundă aşteptărilor partenerilor săi de afaceri. iar numărul de amânări trebuie limitat. efectiv şi imparţial este o condiţie indispensabilă pentru funcţionarea unei economii de piaţă. România nu are nevoie de o nouă legislaţie. 60/2001 privind achiziţiile publice. Dacă obligaţiile internaţionale necesită stoparea anumitor facilităţi. atenţia ar trebui să se concentreze asupra adoptării acquis-ului comunitar. respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale a ofertantului. •sistemul judiciar românesc ar trebui să încerce să accentueze următoarele caracteristici: independenţă în soluţionarea hotărârilor judecătoreşti. În perioada viitoare ar trebui ca bazele pentru noua legislaţie romană să fie reprezentate de legile şi directivele existente ale UE. C. iar în sfera legislaţiei comerciale. executant de lucrări sau prestator de servicii. respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. ci de o mai bună aplicare şi de o interpretare pertinentă a legislaţiei existente. fără a lua în considerare astfel de perturbări. Această situaţie este întâlnită mai ales în cazul evoluţiei confuze a legilor privind politicile fiscale şi facilităţile pentru investiţii. D. executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv. De asemenea. 8. fapt ce a contribuit la masiva acumulare de cazuri şi la întârzieri inacceptabile în administrarea justiţiei. eficienţă în soluţionarea cazurilor. precum şi asumarea 166 Mulţi operatori prezenţi în mediul de afaceri dintr-o ţară se confruntă cu probleme precum modul în care pot să-şi dezvolte activitatea în competiţie cu alţi operatori interni sau străini sau modalitatea în care vor trebui să participe la sistemul de achiziţii de materii prime şi materiale. dezvoltarea comerţului cu noi parteneri străini va determina dispute comerciale de o mai mare complexitate. De aceea. De aceea. într-o manieră realistă. soluţionarea la timp a litigiilor comerciale reprezintă un factor important în dezvoltarea sectorului privat şi în consecinţă a unui mediu de afaceri atractiv. cadrului general şi a procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. o bază legislativă stabilă fiind obligatorie pentru ca investitorii să îşi poată iniţia şi dezvolta afacerile. • procedurile judiciare administrative trebuie restructurate prin folosirea tehnicii electronice. cât şi pentru cele străine. principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: • libera concurenţă. Cu toate acestea. respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. • numărul de dosare alocate judecătorilor trebuie redus la un nivel la care aceştia să poată dedica timpul necesar pentru înţelegerea deplină a disputei şi pentru aplicarea legii în mod corespunzător. străini sau români Existenţa unui mediu de afaceri echitabil pentru toţi investitorii străini şi români este o condiţie esenţială pentru un climat de afaceri sănătos. toate acestea având un impact pozitiv asupra mediului de afaceri din România. • eficienţa utilizării fondurilor publice. contractant. legislaţia din România stabileşte că indiferent dacă structura capitalului social al agentului economic este autohtonă. modificări legislative suplimentare sunt inevitabile. Pe piaţă există distorsiuni şi sub alte forme. definitivă sau 167 . uneori modificările legislative efectuate într-un mod necorespunzător au devenit un impediment atât pentru investiţiile interne. termenele dintre înfăţişări frebuie scurtate. O altă recomandare ar fi acordarea unui interes special pentru a se asigura înţelegerea deplină a răspunderilor asociate beneficiilor rezultate din adoptarea unei anumite legi conforme cu normele Uniunii Europene. odată acordată.4 Achiziţiile publice în România şi transparenţa mediului de afaceri Capacitatea de a aplica legea în mod sistematic. Pe lângă politicile concurenţiale.exemple ale acestui progres. justiţia se măsoară prin activitatea sistemului judiciar. Ea are drept scop stabilirea principiilor. Din acest punct de vedere. Deplină armonizare trebuie făcută într-o perioadă corespunzătoare de timp. Instabilitatea legislaţiei reprezintă una dintre principalele preocupări ale investitorilor români şi străini. este recomandabil să nu se acorde pe viitor noi facilităţi pentru investiţii decât dacă acestea sunt accesibile tuturor investitorilor. Funcţionarea sistemului fiscal şi aplicarea noii legislaţii trebuie să evite perturbări ale concurenţei loiale pe piaţă. legile privind concurenţa sunt ineficiente dacă anumiţi competitori nu îşi plătesc taxele sau li se acordă perioade prea lungi pentru plata datoriilor. transparenţa mediului de afaceri este un criteriu important de evaluare a mediului de afaceri dintr-o ţară. putem exemplifica cu OUG nr. Instanţele din România suferă de o lipsă de judecători şi personal calificat. fiind de asemenea o modalitate de creştere a numărului de investitori de pe respectiva piaţă. predictibilitatea şi calitatea hotărârilor judecătoreşti. respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice furnizor de produse. Menţinerea unui mediu de afaceri echitabil pentru toţi investitorii. • confidenţialitatea. Pentru sprijinirea acestor afirmaţii. De asemenea. în condiţiile legii. Importantă este funcţionarea efectivă a sistemului juridic şi nu potenţialul de a acţiona. Aderarea României la UE necesită integrarea progresivă a acquis-ului comunitar . astfel încât orice furnizor de produse. • transparenţă. respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Majoritatea disputelor comerciale au o bază legitimă şi uneori aceste dispute necesită judecata independentă a unei instanţe de drept. să aibă dreptul de a deveni. Cu toate acestea.

atragerea crescândă a economiilor publicului şi a investitorilor instituţionali autohtoni şi străini. executanţii sau prestatorii interesaţi să participe la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. nearmonizate de legile 52/1994 §i 83/1994 revizuite. transparenţa şi adoptarea de norme prudenţiale pe pieţele de capital din România În ceea ce priveşte oportunităţile de afaceri din cadrul serviciilor financiare. • instituţionalizarea formării şi funcţionării schemelor de compensare pe pieţele de capital. Acestea presupun obligaţia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică: • licitaţie deschisă. Intrarea treptată în sistemul electronic de evaluare elimină o mare parte din incertitudinile pe care le reclamă aplicarea OUG nr. respectiv procedura care se desfăşoară în două etape distincte şi prin care numai candidaţii selectaţi de către autoritatea contractantă în prima etapă sunt invitaţi să depună oferte. A fost promovată astfel Ordonanţa nr. a unor produse. Tot în vederea atribuirii unor contracte.5 Mediul de afaceri din România şi Serviciile financiare Sporirea dimensiunii şi lichidităţilor pieţelor bursiere din România Sporirea dimensiunii şi lichidităţilor pieţelor bursiere din România a fost un deziderat major în ceea ce priveşte piaţa de capital autohtonă. vom aborda în cele ce urmează pieţele de capital şi asigurările din România. 60/2001 privind achiziţiile publice. utilităţi şi infrastructură. tratamentului egal şi confidenţialităţii în relaţia cu furnizorii. prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu. Cu toate acestea. 168 În vederea ridicării la nivelul standardelor internaţionale şi europene a normelor de conduită. • asigurarea convergenţei normelor de adecvare a cerinţelor de capital pentru operatorii de piaţă cu directivele UE (reglementare CNVM). obligatoriu pentru firmele tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi la nivele superioare ale RASDAQ(Romanian Over-theCounter Share Market). Ceea ce trebuie remarcat este în principal transparenţa procesului. 468/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice. respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită fără publicarea unui anunţ publicitar. al proiectării urbanistice şi peisagistice. asigurări. .Legea 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori. supravegherea pieţelor. • negocierea (negociere competitivă. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice. oferte de la mai mulţi furnizori. aprobată prin Legea nr. al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor. cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurenţilor câştigător/câştigători. diseminare a informaţiei. diversificarea instrumentelor şi serviciilor de investiţii. evidenţa. • organizarea unui concurs de soluţii. Evidenţa. • pregătirea şi adoptarea de către CNVM a unui grup coerent de reglementări. realitatea a arătat că nu au fost puţine cazurile când rezultatul unui proces complex de evaluare şi desemnare a câştigătorilor nu a fost cel normal. executanţi sau prestatori. transparenţa şi adoptarea de norme prudenţiale pe pieţele de capital. prin atribuirea unui contract de achiziţie publică) se face cu respectarea unor obligaţii stricte. C. transparenţei. inclusiv raportare în sistem IAS(International Accounting Standards).Ordonanţa Guvernamentală 24/1993. începând cu anul 2000: sporirea reprezentativităţii pieţei de capital pentru economia românească prin cotarea la bursă a societăţilor importante din sectoarele: telecomunicaţii. aprobată prin Legea 83/1994 privind reglementarea constituirii şi funcţionării fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de investiţii ca instituţii de intermediere financiară. • licitaţie restrânsă. asigurarea unei contribuţii importante la redresarea economică. • elaborarea unui proiect de lege cuprinzând alte elemente din acquis. În acest sens. perfecţionarea la standarde internaţionale şi testarea agenţilor de investiţii de pe 169 . • cererea de ofertă. dar a căror valoare este deosebit de ridicată şi care au ca obiect realizarea unor proiecte de investiţii de importanţă naţională. B. • includerea unor componente ale pieţei de capital în schemele de recuperare a creanţelor. regimul tranzacţionării fondurilor de investiţii de asigurare şi de pensii au presupus acţiuni şi măsuri: • modificarea şi completarea legilor cadru: . sporirea capitalizării la 30% din PIB în anul 2004 şi la 80% din PIB în 2007. drepturilor creditorilor. responsabilităţile şi drepturile organizatorilor şi participanţilor. Contractele de achiziţie publică se atribuie de regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau restrânsă. restricţionările procesului sunt descrise pe larg în ordonanţă. adoptarea acquis-ului comunitar şi revizuirea corespunzătoare a regulamentelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM). prudenţiale şi a celor privind pregătirea operatorilor de pe piaţa din România au fost luate următoarele măsuri: • adoptarea unui regulament de corporate governance. revitalizarea pieţei de capital din România. energetic. de către o persoană juridică definite ca autoritate contractantă. fiscalitatea şi educaţia populaţiei cu privire la oportunităţile de pe pieţele de capital din România. având ca obiectiv asigurarea. bancar. autoritatea contractantă are obligaţia să asigure respectarea principiilor liberei concurenţe. reglementarea pieţelor de capital. îndeplinirea treptată a condiţiilor pentru integrarea (în perspectiva anului 2007) în piaţa unică a serviciilor financiare. în special în domeniul amenajării teritoriului. au fost luate următoarele măsuri punctuale. executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta.temporară. respectiv procedura prin care orice furnizor. negociere cu o singură sursă). la crearea unei economii de piaţă funcţionale şi competitive în România. pieţele reglementate din România. 8. spre a se preciza regimul de autorizare şi funcţionare a societăţilor de investiţii. inclusiv prin includerea unor componente ale pieţei de capital în schemele de privatizare a acestor societăţi. • adoptarea de prevederi legale privind delictul de iniţiat. în anul 2002 a fost promovat cadrul juridic pentru contractele de Parteneriat Public Privat în România. respectiv o procedură care permite acesteia să achiziţioneze. Indiferent de procedura aplicată. • pregătirea. a fost vizată atingerea următoarelor obiective: asigurarea unui rol sporit pieţelor de capital în finanţarea economiei româneşti. Aceasta a condus la o nouă iniţiativă legislativă. Modalităţile de organizare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii. pe lângă un înalt grad de securizare a procesului şi o transparenţă totală a acestuia şi cea mai obiectivă evaluare. • îmbunătăţirea reglementărilor privind raporturile dintre acţionari în cadrul societăţilor deschise. lucrări sau servicii. evidenţa. conflictul de interese pe pieţele de capital. proprietatea şi relaţiile de proprietate. Pieţele de capital din România Cele mai importante domenii în care au fost fixate obiective precise şi au fost luate măsuri în vederea atingerii obiectivelor sunt: sporirea dimensiunii şi lichidităţilor pieţelor bursiere din România. un plan sau un proiect. Pentru îndeplinirea obiectivelor de mai sus. Reglementarea pieţelor de capital din România Dezvoltarea cadrului legal.

contabili şi finanţişti. capabil să asigure o intermediere financiară eficientă. a sferei de autoritate. viabile prin măsuri punctuale precum: • alinierea la normele UE referitoare la cerinţele de capital minim al instituţiilor bancare.6 Mediul de afaceri din România şi Serviciile bancare În vederea întăririi competenţelor de reglementare. • asigurarea transmiterii şi păstrării electronice a raportărilor la CNVM . . Bursa de Valori. supraveghea şi asigura respectarea legii au fost întreprinse măsurile următoare: • trecerea în competenţa CNVM a tranzacţiilor de pe bursele de mărfuri. a fost editată de către organismele profesionale o .elaborarea unui manual de proceduri de decontare. de instrumente cu venit fix (inclusiv pe termen scurt) şi de derivate. poate mai mult decât oricare altul. depozitare şi registru de pe pieţele de capital din România BVB. • încurajarea fuziunilor bancare în cazul băncilor insuficient capitalizate.constituirea unei bănci de date accesibile public. inclusiv în ceea ce priveşte calitatea de formator de piaţă. • crearea unui cadru fiscal stimulativ prin: .scoaterea de sub regimul înregistrării la ORC(Oficiul Registrul Comerţului) a modificărilor de capital la societăţile deschise.impozitarea diferită pentru cota de capital atrasă prin piaţa de capital. prin diversificarea pieţelor şi a produselor tranzacţionate pe aceste pieţe a fost urmărită completarea şi precizarea cadrului reglementar şi instituţional pentru emiterea şi tranzacţionarea de titluri ipotecare şi titluri garantate cu active. Fiscalitatea de pe pieţele de capital din România Asigurarea unui regim adecvat şi stimulativ. . piaţa RASDAQ şi alte componente ale infrastructurii pieţei de capital. de eşecuri răsunătoare şi cu efecte negative pe termen lung în ceea ce priveşte imaginea. • creşterea exigenţei în ceea ce priveşte autorizarea băncilor (îndeosebi cu privire la puterea financiară a fondatorilor şi a acţionarilor semnificativi). ANSVM(Asociaţia Naţională a Societăţilor de Valori Mobiliare). . s-a apelat mai des la rolul educativ al mass-media. a construcţiilor de locuinţe. • eliminarea raportărilor şi a înregistrărilor paralele către autorităţi. decontare.foaie a investitorului". CNVM cu colaborarea BNR au reuşit unificarea operaţiunilor de compensare decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare. Bursa de Valori Bucureşti. şi pentru facilitarea investiţiilor bancare (investment banking): plasament garantat.pieţele de capital . G. interconectarea sistemelor pieţei de valori mobiliare cu sistemul naţional de plăţi şi au făcut accesibil sistemul din mediul Internet. managementul riscului etc. . • întărirea capacităţii de inspecţie a departamentului specializat prin încadrare de jurişti. H. • revizuirea sistemului de indicatori pe baza cărora sunt identificate „băncile cu probleme" şi crearea unei aplicaţii informatice care să calculeze în timp real aceşti indicatori. stabil şi credibil. Activitatea de supraveghere prudenţială a fost îmbunătăţită prin sesizarea timpurie a băncilor cu probleme. pieţele de tranzacţionare şi indicii bursieri.recunoaşterea fiscală a pierderilor din investiţii pe piaţa de capital. au fost organizate cursuri de iniţiere pentru public de către societăţile de investiţii. precum şi cu titluri ale fondurilor de pensii şi de asigurări.unificarea tratamentului fiscal a organismelor de plasament colectiv. pentru preîntâmpinarea riscurilor de sistem.taxa de 1% pe tranzacţionare pentru persoanele fizice şi înlocuirea acesteia cu impozitul pe câştigul de capital efectiv realizat. privatizări. reforma sectorului bancar a avut drept obiectiv principal crearea unui sector bancar puternic. • asigurarea supravegherii electronice a pieţelor reglementate. Pieţele de capital reglementate din România Prin selectarea firmelor tranzacţionate pe BVB şi pe RASDAQ. de obligaţiuni municipale.perceperea unui impozit pe profit diferenţiat pentru societăţile închise sau deschise. În România. • îmbunătăţirea funcţiilor CNVM prin perfecţionarea căilor şi metodelor de control. • participarea societăţilor de investiţii şi a infrastructurii pieţei de capital la tranzacţiile cu titluri de stat. 8. . a independenţei financiare şi a capacităţii instituţionale şi de personal a CNVM de a sprijini. prin revizuirea normelor de admitere la tranzacţionare pe pieţele reglementate şi prin ridicarea standardelor de funcţionare şi tranzacţionare. a proiectelor locale de dezvoltare a infrastructurilor etc. fuziuni şi achiziţii. Educaţia populaţiei cu privire la oportunităţile de pe pieţele de capital din România Pentru creşterea contribuţiei pieţei de capital la finanţarea societăţilor comerciale. obligaţiunilor municipale şi a drepturilor investitorilor în obligaţiuni municipale. facultăţi şi cadre de specialitate. • reglementarea conţinutului prospectului titlurilor de stat. • repartizarea de către Guvernul României a unui spaţiu corespunzător pentru CNVM. a fost vizată perfecţionarea BVB şi RASDAQ astfel că acestea să devină pieţe lichide şi eficiente şi să corespundă criteriilor de „pieţe reglementate".. potrivit unor norme de structure corespunzătoare . Pentru perfecţionarea sistemelor de compensare. în ultimii ani. Prin redimensionarea sistemului bancar din România s-a urmărit menţinerea pe piaţă a băncilor puternice.exceptarea de la impozitul global a veniturilor realizate din investiţii în valori mobiliare emise de administraţiile locale sau centrale. finanţarea societăţilor. fiscal şi de altă natură pentru promovarea investiţiilor 170 Un sector bancar care să ofere servicii diversificate şi sofisticate clienţilor este mai mult decât necesar pentru dezvoltarea mediului de afaceri dintr-un anumit spaţiu. . RASDAQ. D. sectorul bancar a fost marcat în ultimii ani. • îmbunătăţirea procedurilor de soluţionare a situaţiei băncilor insolvabile. E. În acest sens. au fost întreprinse următoarele acţiuni: • elaborarea unui sistem de rating bancar. iar participanţii la piaţă au organizat manifestări expoziţionale dedicate investitorilor. Deşi au fost luate măsuri care au vizat restructurarea sectorului bancar şi îmbunătăţirea activităţii de supraveghere prudenţială. • amplificarea rolului controlului preventiv şi al inspecţiei . F. Supravegherea pieţelor de capital din România Pentru ridicarea nivelului de înţelegere în materie de pieţe de capital al emitenţilor şi al publicului au fost editate materiale de iniţiere cu privire la titlurile de valoare.implementarea unui regim fiscal unitar al instituţiilor pieţei de capital. Diversificarea instrumentelor şi serviciilor de investiţii şi funcţionarea pieţei de capital din România a fost asigurată prin: • eliminarea restricţiilor existente în cadrul legislativ: . • instituirea unui climat de discipline şi a unui comportament prudenţial prin aplicarea unui sistem 171 .organizarea unor cursuri de formare şi perfecţionare. cu asistenţă PHARE şi Banca Mondială.

Având drept obiectiv sporirea încrederii populaţiei în sistemul bancar. precum şi a celor reglementate de legi speciale.bancare. Garanţia majoră este aceea că investiţiile directe noi efectuate potrivit prevederilor legii beneficiază de regimul juridic stabilit prin aceasta pe întreaga lor durată de existenţă. achiziţionate din import. datorită lipsei acestor prevederi au putut atrage un număr incomparabil mai mare de investitori în aceeaşi perioadă de timp. dar fără obligaţia aprobării prealabile. beneficiază pe perioada de realizare a investiţiei. Legea privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie stabileşte că investiţiile directe noi cu impact semnificativ în economie pot fi efectuate în toate domeniile de activitate. Cele mai importante dintre acestea sunt: • utilajele tehnologice. cu eşecuri repetate. aceste drepturi vizând recuperarea costurilor menţionate şi în legislaţia specifică a celorlalte ţări aflate în perioada de tranziţie): • să transfere integral în străinătate profiturile ce li se cuvin. până în prezent. în valuta investiţiei. mai ales dacă acesta nu poate beneficia de altele. • să nu aducă atingere intereselor de securitate şi apărare naţională ale României. respectiv până pe data de 25 a lunii următoare datei de punere în funcţiune a investiţiei. taxelor şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia română. ar putea fi interpretate ca protecţioniste. pentru investitor. • să nu dăuneze ordinii. Desigur. 356 din 7 martie 2001. deoarece legea impune condiţii restrictive în acest sens: • în cazul în care o investiţie întruneşte condiţiile pentru a beneficia de facilităţi acordate de mai multe legi. această condiţie fiind similară şi pentru bunurile fabricate în România. • investiţiile noi realizate în condiţiile legii beneficiază de deducerea unei cote de 20% din valoarea acestora. numai din punct de vedere fiscal. • sumele datorate se plătesc cu prioritate din rezultatele lichidării investiţiilor. de amânarea plăţii taxei pe valoarea adăugată. Legea impune ca participarea la investiţiile directe cu impact semnificativ în economie să se realizeze numai cu capital lichid în lei sau în valută liber convertibilă. după plata impozitelor. Aceste limitări au creat un handicap faţă de legislaţia similară promovată în alte state ca Ungaria. • înstrăinarea de către investitor a bunurilor menţionate în programul de investiţii într-un termen mai mic de 2 ani de la introducerea în ţară sau de la achiziţionarea acestora va atrage plata contravalorii facilităţilor de care a beneficiat. Dacă privatizarea Băncii Agricole a fost considerată un succes (prin preluarea pachetului majoritar de către Raiffeisen Austria). la o evaluare globală. acestea se lichidează 172 voluntar într-o perioadă mai mică de 10 ani. cu excepţia cauzei de utilitate publică. investitorul va trebui să opteze explicit pentru un singur regim de facilităţi. • investiţiile realizate în România nu pot fi expropriate. sănătăţii sau moralei publice. în condiţiile regimului valutar din România. instalaţiile. precum şi majorările de întârziere a plăţii taxelor şi impozitelor care ar fi trebuit plătite în absenţa existenţei facilităţilor. investitorii străini vor beneficia de toate drepturile prevăzute în acordurile bilaterale de promovare şi garantare reciprocă a investiţiilor. calculate conform legislaţiei în vigoare. publicată în Monitorul Oficial nr. În vederea sporirii concurenţei pe piaţă şi a creşterii eficienţei băncilor a fost acordată o atenţie deosebită privatizării unor instituţii bancare. fiind obligate să plătească impozitele stabilite potrivit legii pentru întreaga durată de funcţionare a investiţiei. organului 173 . sumele obţinute în urma vânzării acţiunilor sau părţilor sociale. beneficiind de facilităţi. garanţiile acordate prin lege sunt clare şi oferă investitorilor siguranţa realizării şi dezvoltării investiţiei. 15/1994. • întărirea cooperării cu alte categorii de instituţii financiare. Deducerea se calculează în luna în care se realizează investiţia.coerent de sancţiuni. În acelaşi timp se stabilesc instituţiile guvernamentale care vor gestiona aceste proiecte: Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini din cadrul Guvernului. Totuşi. • îmbunătăţirea sistemului de clasificare a creditelor şi de provizionare a acestora. semnate de România cu statele de origini ale acestora. încercările de privatizare a BCR s-au soldat. până la punerea în funcţiune a acesteia.7 Facilităţile investiţiilor directe din România Actul normativ care reglementează facilităţile acordate investitorilor pentru investiţii directe realizate în România este Legea nr. precum şi majorările de întârziere a plăţii taxelor şi impozitelor care ar fi trebuit plătite în absenţa existenţei facilităţilor. cu anunţarea. Cehia sau Polonia. • integrarea sistemului cooperativelor de credit/bănci populare în cadrul sectorului bancar supus autorizării şi controlului exercitat de Banca Naţională a României. în valuta investiţiei. prin înscrierea acesteia la sumele deductibile prevăzute în declaraţia de impunere. achiziţionate din import sau din România. şi precizează condiţiile în care se pot realiza acestea în România. determină un efect pozitiv de antrenare în economie şi creează noi locuri de muncă. Un domeniu în care s-au făcut certe progrese a fost diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor financiar . o prevedere normală. care. care contribuie la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economice a României. • acordarea facilităţilor prevăzute de prezenta lege implică de drept renunţarea la facilităţile prevăzute de alte legi. necesare pentru realizarea investiţiei. cu excepţia sectoarelor financiar. • bunurile sunt considerate bunuri noi dacă au fost produse cu cel mult un an înainte de intrarea lor în ţară şi nu au fost niciodată utilizate. • în cazul în care societăţile care au realizat investiţii. Aceste condiţii. sumele obţinute cu titlu de despăgubire. sunt exceptate de la plata taxelor vamale conform listei aprobate prin ordin comun al ministrului dezvoltării şi prognozei şi al ministrului finanţelor publice. • să transfere în străinătate. echipamentele. însă ele sunt în majoritate similare cu cele practicate în statele Uniunii Europene sau în statele aflate în tranziţie către economia de piaţă din centrul şi sud-estul Europei şi se referă la unele restricţii majore: • să nu încalce normele de protecţie a mediului înconjurător. • să transfere în străinătate. Ceea ce diferenţiază legislaţia românească în domeniu faţă de cea a altor ţări sunt facilităţile acordate. de asigurări-reasigurări. 8. automatizări şi produse de software. 332/2001 investitorii străini beneficiază de următoarele drepturi (de altfel. • investiţiile realizate în condiţiile prezentei legi beneficiază de utilizarea amortizării accelerate. • bunurile noi. În acelaşi timp. bancar. Legea defineşte investiţiile directe cu impact semnificativ în economie. în situaţia în care se realizează pierdere fiscală aceasta se recuperează în următorii 5 ani din profitul impozabil. în condiţiile regimului valutar din România. aparatele de măsură şi control. Conform Legii nr. incluse în alte acte normative. calculate conform legislaţiei în vigoare. definită conform Legii nr. cele mai importante sunt facilităţile care se oferă şi de care poate beneficia. potrivit reglementărilor în vigoare. cât şi a recuperării costurilor acesteia. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie. necesare pentru realizarea investiţiei. BNR acordând sprijin FPS în elaborarea strategiilor de privatizare a acestora. precum şi pe cele rezultate din lichidarea investiţiilor. mărirea gradului de acoperire a riscului de neplată de către Fondul de Garantare a fost vizată prin modificarea reglementărilor privind plafonul de acoperire (prin alinierea acestora la nivelurile practicate în ţările UE) şi prin lărgirea sferei de cuprindere a depozitelor garantate de către Fond prin includerea depozitelor persoanelor juridice.

• măsuri şi facilităţi pentru activitatea de cercetare şi inovare tehnologică desfăşurată de întreprinderile mici şi mijlocii. consultanţă. echipamentele 175 . precum şi asupra oricăror alte acte săvârşite voluntar sau din culpă. aparatelor de măsură şi control. prin intermediul agenţilor economici . • facilităţi în domeniul pregătirii profesionale manageriale a personalului cu funcţie de conducere din IMM-uri. • guvernul. ministerele. agenţilor economici cu capital de stat. Legea privind stimularea întreprinzătorilor pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii prevede programe de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii. management şi marketing. 133/1999. Responsabilitatea este a Guvernului care va aproba anual programe de încurajare şi de stimulare a înfiinţării a dezvoltării IMM-urilor pe baza programelor elaborate de Agenţia Naţională a IMM. prin completarea unui singur formular şi prin depunerea acestuia la Camera de Comerţ şi Industrie. la cerere. Deşi unele sunt legate nemijlocit de raporturile dintre întreprinderile mici şi mijlocii şi societăţile comerciale sau companiile naţionale la care statul este acţionar măjoritar. care de obicei . • coordonează activitatea de promovare pe plan intern şi internaţional a investiţiilor directe în România. cadrul legislativ şi cel instituţional.piloţi. monitorizarea şi evaluarea acestora.fiscal teritorial la care contribuabilul are obligaţia de a depune declaraţia de impunere. se vor transmite în termen de 20 de zile. oficiul teritorial al registrului comerţului. Guvernul asigură coordonarea politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de stimulare a IMM. instalaţiile.birourile de asistenţă pentru constituirea şi dezvoltarea societăţilor comerciale. echipamentelor. care afectează mediul de afaceri. precum şi regiile autonome. • după înmatriculare sau transcrierea unor menţiuni modificatoare. Obiectivul urmărit de lege este protecţia întreprinzătorilor în raporturile lor cu statul.-urilor Stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii a fost înfăptuită prin Legea nr. ape şi alte utilităţi publice necesare activităţii acestora. legate de conformarea acestora faţă de reglementările în vigoare. are prevederi deosebit de importante inclusiv pentru marii investitori din străinătate. • informează operativ Guvernul şi pe primul-ministru asupra oricăror sesizări din partea investitorilor privind abateri de la procedurile şi reglementările legale. Astfel. în special prin simplificarea procedurilor administrative impuse întreprinderilor şi prin prevenirea creşterii nejustificate a costurilor întreprinderilor. • instituţiile publice abilitate să avizeze sau să autorizeze funcţionarea întreprinderilor mici şi mijlocii sunt obligate să colaboreze cu camerele de comerţ şi industrie pentru realizarea procedurilor prevăzute de lege. în colaborare cu Agenţia Română pentru Investitori Români (care a preluat sarcina de la Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străin). iniţierea sau derularea investiţiilor în România. simplificarea procedurilor şi eliminarea barierelor administrative. regimul tarifelor practicat fiind similar cu cel existent la oficiile registrului comerţului. precum şi toate instituţiile cu competenţe în eliberarea de avize. Aşa cum menţionam mai sus. instalaţiilor. aceştia pot să evalueze riscurile unei viitoare investiţii majore în România. cercetare şi inovare tehnologică în domeniile financiar-bancar. cu consultarea camerelor de comerţ şi industrie şi a patronatelor întreprinderilor mici şi mijlocii. prin asigurarea armonizării legislative în domeniu. instituţiile menţionate desfăşoară următoarele activităţi: • colaborează cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate de la nivel central şi local. organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile locale sunt obligate să acorde sprijin întreprinderilor mici şi mijlocii vizând facilitarea accesului lor la reţele de transport şi de comunicaţii. Deşi se dovedeşte încă o dată. • facilităţi referitoare la serviciile de informare. una dintre facilităţile majore acordate pentru investiţiile directe constă în exceptarea de la plata taxelor vamale a utilajelor tehnologice. că instabilitatea este unul dintre marile vicii ale legislaţiei româneşti. lucrări şi servicii. • facilităţi în domeniul accesului prioritar la achiziţiile publice de bunuri materiale. achiziţionate din import. În acelaşi timp. lucrări şi servicii. • participă şi reprezintă România la lucrările instituţiilor şi asociaţiilor internaţionale din domeniul promovării investiţiilor directe. • IMM-urile sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru maşinile. dar şi pentru IMM-uri. • se introduce o procedure simplificată privind obţinerea avizelor. Legea prevede şi sancţiuni ce pot fi aplicate atât instituţiilor publice. • facilităţi economico-financiare.testează" numeroase alte pieţe. asigurarea furnizării de energie. asistenţă tehnică de specialitate investitorilor care se încadrează în prevederile prezentei legi. Pentru simplificarea formalităţilor administrative se prevăd: • recurgerea la o procedură unică de înregistrare a întreprinderilor mici şi mijlocii. • acţionează.M. această completare se doreşte a aduce câteva facilităţi suplimentare celor prevăzute în varianta iniţială.înregistrarea 174 în evidenţa contribuabililor la asigurările sociale şi la asigurările de sănătate. prin Agenţia Naţională a IMM şi prezintă Parlamentului un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului de IMM. pentru IMM-urile cu capital integral privat). gaze.M. Investitorii care înfiinţează întreprinderi mici şi mijlocii au o serie de facilitaţi oferite de această lege. autorizaţii şi licenţe au obligaţia să asigure rezolvarea operativă a solicitărilor investitorilor legate de începerea şi de desfăşurarea activităţii acestora. de la etică profesională. realizată prin camerele de comerţ şi industrie . Programele vor fi derulate de către Agenţia Naţională a IMM prin intermediul organizaţiilor sau instituţiilor de drept privat selecţionate prin licitaţie. cu patronatele şi cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti pentru menţinerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil promovării investiţiilor directe. Astfel: • IMM-urile beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri şi garanţiile cerute în achiziţiile publice de bunuri materiale. dupe cum urmează: • facilităţi în domeniul accesului la servicii publice şi la active aparţinând agenţilor economici cu capital de stat. cu organizaţiile profesionale.8 Facilităţile acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea I. altele vizează aspecte diferite.. deşi reglementează stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi se adresează cu precădere investitorilor autohtoni. modul în care corespund necesitaţilor IMM cadrul macroeconomic. • asigură. celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale. Legea. fiscale şi bancare (suplimentar. În acest scop. Asigurarea coordonării aplicării uniforme a politicii în domeniul stimulării şi promovării investiţiilor directe se realizează în prezent de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei. măsurile adoptate şi efectele constatate. autorizaţii1or şi licenţelor de funcţionare. Sunt interzise orice măsuri sau acte care au ca scop sau ca efect discriminarea în defavoarea IMMurilor sau în defavoarea întreprinderilor nou-create. automatizări şi produse software. asigurând îndeplinirea obiectivelor strategiei naţionale în acest domeniu. pe criterii de vechime sau dimensiune. politicile de încurajare şi de stimulare adoptate şi stadiul aplicării acestora. inclusiv prin consultări cu investitorii români şi străini. dacă mai era necesar. 8. asistenţă. informaţiile necesare instituţiilor publice abilitate pentru înregistrarea fiscală.

• adoptarea Codului fiscal de la 1 ianuarie 2004. iar sumele reinvestite se repartizează ca surse proprii de finanţare.B. investiţiile realizate vor rămâne în patrimoniul IMM-urilor cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de funcţionare a acestora. Avantajele de mai sus sunt condiţionate însă. a impozitului „pe profit sau alte taxe sau impozite. 84/1992 privind regimul zonelor libere. 17/2001 privind taxa pe valoarea adăugată. 70/1994 privind impozitul pe profit. responsabilitatea modificării listei cuprinzând materiile prime prin Hotărâre a Guvernului. dacă se asigură creşterea numărului mediu scriptic anual cu cel puţin 10% faţă de anul fiscal precedent. echipamente industriale. . • mijloacele de transport. cu accent pe protecţia creditului. impunerea şi respectarea principiilor de transparenţă. nu se impozitează. . • pentru maşinile. Reforma şi consolidarea structurilor instituţionale din România. mărfurile şi alte bunuri provenite din străinătate care se introduc direct în zonele libere conform art. În mod similar. necesare activităţilor proprii de producţie şi/sau de prestări de servicii. aparatele şi know-how se poate utiliza regimul de amortizare accelerate. adoptarea directivei UE privind întârzierea plăţilor. împreună cu ministerele de resort. • întărirea .Legislaţiei privind concurenţa neloială.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. Pentru realizarea reformei şi consolidării structurilor instituţionale din România. Această facilitate se calculează lunar. instrumente. destinate exclusiv realizării de produse finite care sunt exportate în termen de 45 de zile de la data efectuării importului.10 Îmbunătăţirea mediului de afaceri în România Principalele aspecte vizate pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri din România sunt: Consolidarea cadrului legal şi al politicilor în perspectiva reluării creşterii economice durabile. Eliminarea obstacolelor administrative şi de reglementare din calea afacerilor.Legii contractelor economice. cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Afacerilor Externe. decât noi facilităţi. • întărirea rolului organizaţiilor patronale şi al asociaţiilor profesionale.uri nu se impozitează. instalaţii. inclusiv prin combaterea economiei paralele. lista cuprinzând produsele scutite fiind aprobată anual prin Hotărâre a Guvernului. • reglementarea fermă a: . know-how. • materiile prime şi materialele importate.industriale. legea introduce mai degrabă mai multe condiţionări pentru a putea beneficia de facilităţi. care stabileşte modalităţile de plată ale impozitului pe profit. OUG nr. aparate şi know-how. în cazul în care creează noi locuri de muncă. pe bază de certificat eliberat în condiţii stabilite de Ministerul Finanţelor. instalaţiile. se au în vedere: • reabilitarea tribunalelor comerciale şi introducerea practicilor de mediere în conflictele economice. reducerea impozitului pe profit prevăzut se aplică în perioada în care forţa de muncă nou-angajată rămâne în întreprindere şi nu se fac alte disponibilizări. aspecte esenţiale care trebuie urmărite în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri din România. 90 din Tariful vamal de import al României. specificându-se că reducerea impozitului pe profit se aplică în perioada în care forţa de muncă nou-angajată rămâne în întreprindere şi nu se fac alte disponibilizări şi că forţa de muncă nou-angajată să fie de cel puţin 10% din forţa de muncă existentă în întreprindere în momentul angajării. 8. • pentru investiţiile care nu sunt finalizate în anul curent respectiv scutirea de impozit pe profit se acordă proporţional cu valoarea lucrărilor realizate efectiv în baza unei situaţii parţiale de lucrări. prin legi sau prin Hotărâri ale Guvernului. achiziţionate în vederea dezvoltării activităţii proprii de producţie şi servicii. Aşadar. În vederea consolidării cadrului legal şi al politicilor în perspectiva reluării creşterii economice durabile au fost sau vor fi întreprinse următoarele măsuri: • instituirea dreptului de iniţiativă legislativă al organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale recunoscute şi instituirea audierilor publice pentru iniţiative legislative. 13 din Legea nr. multe acte normative întregesc sau reconfirmă facilităţile menţionate în legislaţia specifică domeniului investiţiilor. Operaţiunile de import" se specifică scutirea de plata taxei pe valoare adăugată pentru: • bunurile din import scutite de taxe vamale prin Tariful vamal de import al României. inclusiv pentru perioada de scutire. echipamentele industriale. şi la cap. are o întreagă secţiune (secţiunea IV) dedicată operaţiunilor scutite de plata taxei pe valoarea adăugată. cu modificările ulterioare. Astfel. Eliminarea obstacolelor administrative şi de reglementare din calea afacerilor. cu condiţia ca întreprinderea să nu înregistreze pierderi. de către contribuabilii din România. potrivit reglementărilor existente la data acordării facilităţilor. destinate activităţilor pentru care contribuabilul este autorizat. Astfel. • IMM sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul unor materii prime deficitare sau care nu se produc în ţară. Noile modificări şi adăugiri ale Legii 415/2001 se referă la următoarele aspecte: • IMM-urile sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de maşini.guvernanţei corporatiste" şi simplificarea procedurilor falimentului. pe domenii. definite potrivit Legii nr. ca parteneri ai administraţiei publice. În caz contrar impozitul se recalculează pentru perioada în care întreprinderea a beneficiat de prevederile menţionate şi se varsă la bugetul de stat. nediscriminare şi concurenţă loială. se face de această dată la propunerea Ministerului pentru Întreprinderile Mici.. în cazul în care aceste produse sunt la rândul lor scutite de la plata taxelor vamale de import. Impunerea şi respectarea principiilor de transparenţă. 8. nediscriminare şi concurenţă loială. Mijlocii şi Cooperaţie. • reparaţiile şi transformările la nave şi aeronave româneşti în străinătate. cu excepţia autoturismelor. împreună cu majorările de întârziere aferente. • IMM vor beneficia de reducerea impozitului pe profit în proporţie de 20%.9 Facilităţile de ordin fiscal acordate investitorilor Facilităţile de ordin fiscal acordate în domeniul investiţiilor sunt menţionate de legislaţia fiscală românească. • profitul brut utilizat în anul fiscal curent de IMM pentru investiţii în active corporate şi necorporale amortizabile. • modernizarea Codului Comercial Român. • cota-parte din profitul brut reinvestit de către IMM . la capitolul . instrumentele. informarea şi protecţia consumatorului. în promovarea actului de comerţ şi în gestionarea de fonduri de dezvoltare sectorială. care se importă în vederea dezvoltării activităţilor proprii de producţie şi servicii şi care se achită din fonduri proprii sau din credite obţinute de la bănci româneşti sau străine. De asemenea IMM-urile sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de materii prime necesare pentru fabricarea produselor de către acestea. • IMM-urile vor beneficia de reducerea impozitului de profit în proporţie de 20% în cazul în care creează noi locuri de muncă. În vederea simplificării sistemului de impozitare pe veniturile persoanelor fizice.Legii achiziţiilor publice. În acest sens. • asanarea şi restructurarea mediului de afaceri. dacă se asigură creşterea numărului scriptic cu cel puţin 10% faţă de anul financiar precedent. au presupus şi presupun următoarele măsuri şi acţiuni punctuale: 177 176 .. Ordonanţa Guvernului nr. ale asociaţiilor familiale şi ale IMM se va aplica sistemul forfetar de impozitare stabilit în funcţie de cifra de afaceri din anul precedent. precizează că impozitul pe profit se recalculează. fie că este vorba de plata taxei pe valoarea adăugată.

dar manifestă tendinţe de extindere.instrumente privind rata dobânzii. şi b. acordarea de servicii de decontări şi încasări. o. 15 milioane lei pentru activitatea de asigurări generale. Sectorul bancar al Republicii Moldova este organizat într-un sistem cu doua nivele. cumpărarea ori vânzarea. cu tendinţa de raliere la standardele pieţelor din ţările avansate. Instituţiile de credit pot desfăşura. f. volumul tranzacţiilor şi preţurile la o serie de acţiuni tranzacţionate. legea pentru organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. etc. inclusiv contracte futures de vânzare a valutei străine. concomitent crescând numărul operaţiunilor. transport. acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar. • îmbunătăţirea managementului frontierelor (cooperarea inter-instituţională la frontieră. Şi totuşi.instrumente ale pieţei financiare (cecuri. Pe parcursul ultimilor 3 ani piaţa de capital din Republica Moldova a înregistrat un progres esenţial marcat atât prin creşterea volumelor emisiilor de valori mobiliare. următoarele activităţi: a. d. tranzacţi i cu acţiuni/obligaţiuni corporative pe piaţa secundară) a depăşit în anul 2007 pragul de 3 mld. cumpărarea şi vânzarea banilor (inclusiv a valutei străine).futures şi opţioane financiare privind titlurile de valoare şi ratele dobânzii. a operatorilor de pe piaţa asigurărilor şi piaţa valorilor mobiliare. Tendinţa de dezvoltare a pieţei de asigurări din Moldova este determinată de o serie de indicatori. Pe piaţa bancară a Republicii Moldova activează 16 bănci comerciale. dintre care cu capital străin integral sunt 3. de capacitatea financiară a acestora de a-şi onora obligaţiunile asumate. Piaţa asigurărilor. comerţ. e. emiterea şi administrarea instrumentelor de plată (cărţi de credit sau de plată. Pe piaţa de asigurări a Republicii Moldova activează 33 de societăţi de asigurări. să deţină şi să utilizeze active financiare exprimate în valută şi în monedă naţională (leu). Sistemul financiar bancar. lei. Începând cu anul 2002 sectorul bancar înregistrează o îmbunătăţire a indicatorilor de activitate.. protejarea consumatorului împotriva activităţilor comerciale ilicite. orice altă activitate financiară permisă de Banca Naţională. legea Regimului Frontierei de Stat a României. precum şi în aşa ramuri ca construcţii. operaţiunile cu acţiuni. l. Valoarea anulă a pieţei de capital (emisii de constituire şi suplimentare de acţiuni/obligaţiuni corporative.6 mil. • îmbunătăţirea mediului investiţional (simplificarea procedurilor de autorizare. Sectorul de micro-finanţare şi leasing. în limitele autorizaţiei deţinute. • îmbunătăţirea legislaţiei muncii (pe lângă Codul Muncii. cele 20 de directive ale noii abordări UE. în anul 2007.titluri de valoare. cât şi prin sporirea volumului tranzacţiilor cu valori mobiliare pe piaţa secundară. monitorizare şi siguranţă băncilor comerciale.one stop office" . cat şi a autorităţii de supraveghere. la fel are o dezvoltare puţin nuanţată. în continuă dezvoltare şi afirmare. asistenţă pentru realizarea practicilor vamale). 8.6%. Nerezidenţii au dreptul sa dobândească. Sectorul nebancar. Activităţile care pot fi desfăşurate de instituţiile financiare în Republica Moldova. subscrierea şi plasarea titlurilor de valoare şi acţiunilor. în cont propriu sau în contul clienţilor.• simplificarea şi reducerea birocraţiei la intrarea. funcţionarea şi ieşirea de pe piaţă a societăţilor comerciale (. Acest salt al pieţei de capital din anul 2007 a fost alimentat în primul rând de investiţiile directe şi indirecte în sectorul financiar al Moldovei. legea privind combaterea crimei organizate. care asigură un nivel ridicat de stabilitate. acordarea de servicii fiduciare (investirea şi gestionarea fondurilor fiduciare). În Republica Moldova societăţile de asigurări sunt autorizate de către organul competent de supraveghere (Comisia Naţională a Pieţei Financiare).. combaterea corupţiei infrastructurii vamale. Legea permite înregistrarea societăţilor de asigurări doar în formă de Societate pe Acţiuni. Numărul companiilor listate la bursă creşte. acordarea de credite. Banca Nationala a Moldovei este înfiinţata ca persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. înainte de toate. i. ceea ce este caracteristic ţărilor în curs de dezvoltare. . evaluarea conformităţii. k. lei.. . În prezent. Piaţa 178 asigurărilor în Republica Moldova ocupă un sector restrâns în ceea ce priveşte ponderea asigurărilor în PIB şi primele subscrise pe cap de locuitor. Capitalul social vărsat sau nu poate fi mai mic de: a.pentru înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor. Piaţa de capital a Republicii Moldova deocamdată are un rol neînsemnat în sistemul financiar.). faţă de 558. h. Reglementarea pieţei de capital a cunoscut o importantă evoluţie începând cu 1994 când a fost adoptata prima lege cu privire la circulaţia valorilor mobiliare şi bursele de valori. Legislaţia care reglementează piaţa financiară a Republicii Moldova este destul de avansată comparativ cu alte ţări în curs de tranziţie. 30 milioane lei pentru activitatea de asigurări de viaţa. valorificarea programelor UE privind modernizarea frontierelor de Est şi de Nord ale României). Legislaţia asigurărilor. împrumutarea de fonduri. n.). în Republica Moldova operează o singură piaţă a valorilor mobiliare reglementată: Bursa de Valori a Moldovei. Intrarea în anul 2006 a operatorilor străini pe piaţa bancară a determinat intensificarea concurenţei în acest sector. prime subscrise în volum de 724. piaţa de asigurări din Republica Moldova cu fiecare an de activitate devine tot mai dinamică. acordarea de servicii aferente la credit.pentru investiţii). adoptat în 2003) pentru asigurarea liberei circulaţii a forţei de muncă (inclusiv statutul rezidenţilor străini). c. ce caracterizează calitatea serviciilor prestate de companiile locale de asigurări şi. Banca Naţionala a Moldovei care activează ca bancă independentă centrala şi băncile comerciale. Sistemul financiar al Republicii Moldova este dominat de sectorul bancar. b. în continuare potenţialul de creştere fiind înalt. atestându-se o creştere de 130% faţă de anul precedent. de: . m. Activitatea bancară. standarde de mediu şi transparenţă) • simplificarea procedurilor vamale (elaborarea unui ghid vamal. cambii bancare etc. . Piaţa de asigurări a înregistrat. operaţiuni în valută străină.2 mil. g. perfecţionarea cooperării specifice inter-instituţionale).11 Medii şi idei de afaceri în Republica Moldova Cadrul general. cecuri de voiaj. acceptarea de depozite. în anul 2006. leasing financiar. lei. . iar depozitele bancare cu 33.one window shop" . cu funcţia fundamentală de a asigura şi menţine stabilitatea preţurilor în Republica Moldova. creşterea faţă de anul precedent fiind de 72%. în pofida unor factori negativi. sistemul financiar nebancar se dezvoltă în ritmuri mai lente din cauza lipsei fondurilor şi investitorilor străini. Operaţiunile valutare desfăşurate de nerezidenţi.9%. promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului. Numai în decembrie 2007 activele bancare au crescut cu 40.). cambii şi certificate de depozit etc. j. Spre deosebire de sistemul bancar. Piaţa asigurărilor din Republica Moldova se afla într-o continuă dezvoltare atât din perspectiva calităţii serviciilor şi numărului operatorilor. Piaţa de capital. • standardizarea şi protecţia pieţei interne (legea responsabilităţii producătorilor/importatorilor. iar nivelului de penetrare a pieţei de capital în economia naţională a Republicii Moldova este în creştere. păstrarea şi administrarea valorilor mobiliare şi altor valori etc.acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investiţii şi acordarea de consultaţii privind investiţiile. Sumele în monedă 179 . • combaterea criminalităţii şi a corupţiei economice (legea privind protecţia patrimoniului naţional.

Atât durata. Dintre ei. circa 71 la sută deţineau certificate de conformitate cu cerinţele standardelor Republicii Moldova. grupele financiar-industriale. atrage mijloace prin plasarea acţiunilor proprii. inclusiv 10 zile la Camera Înregistrării de Stat. texte care pot fi autentificate de către notar. la acest capitol. anul acesta. în valută şi în monedă naţională (leu). în mare parte. procedura de înregistrare dura. Cheltuielile medii de înregistrare nu s-au modificat în comparaţie cu sondajul precedent. Valuta naţională este liber convertibilă. dintre toţi agenţii economici intervievaţi. Prevederile tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova au forţă juridică superior faţă de prevederile actelor naţionale. a organizaţiilor internaţionale. Autorizaţii Peste 60 la sută dintre oamenii de afaceri intervievaţi au nevoie. peste 70 la sută au fost obligaţi să obţină certificate de conformitate cu standardele Republicii Moldova. a cetăţenilor străini şi apatrizilor. Deoarece succesul unei afaceri depinde. Nu sunt considerate fonduri de investiţii holdingurile. 1.9 licenţe). cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi a celor din fondul silvic. Codul civil şi alte acte normative nu impun careva condiţii de formalitate pentru încheierea uneia tranzacţii valabile dintre întreprinderile locale şi cele din străinătate. Valabilitatea medie a unei licenţe este de 3 ani. 143 zile pentru a obţine toate permisiunile pentru construcţii. pe parcursul ultimilor trei ani. reprezentând 82 dolari. Import În ultimii trei ani. în medie. fără a fi necesară înregistrarea lor de către organele de stat şi respectarea unor condiţii de publicitate. pe parcursul ultimilor trei ani 181 . Negocierea şi formarea clauzelor contractuale sunt libere. Cheltuielile de vămuire s-au micşorat considerabil. Costurile de obţinere a certificatelor s-au redus. Sumele în monedă naţională (leu) şi în valută pot fi convertite prin intermediul pieţei valutare. băncile. 15 zile. Conform prevederilor legale în vigoare. în comparaţie cu datele obţinute în sondajele din anii 2003-2004. Licenţierea altor state. Terenurile proprietate privată pot fi arendate în baza unui contract de arendă încheiat cu proprietarul imobilului. stabilită potrivit legii. iar investiţiile persoanelor fizice şi juridice inclusiv străine sunt inviolabile. cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. Libertatea încheierii contractelor şi acordurilor private este protejată de Codul civil al Republicii Moldova. deja aproximativ 25 la sută dintre agenţi economici afirmă că situaţia s-a îmbunătăţit faţă de anul 2005. aproximativ 33 la sută dintre agenţii economici intervievaţi au efectuat operaţiuni de import. Terenurile aflate în proprietatea statului pot fi închiriate dacă există acordul în acest sens sub forma unei Hotărâri de Guvern sau Decizii a Consiliului Local. Cetăţenii Republicii Moldova şi societăţile comerciale (indiferent de cetăţenia acţionarilor sau a conducerii) au dreptul de a deţine şi dobândi liber şi necondiţionat proprietatea asupra imobilelor. investitorii străini se pot bucura de avantajele utilizării şi dezvoltării terenurilor folosind diverse mecanisme legale ce includ arenda şi locaţiunea. Mediul de afaceri din Republica Moldova Aproximativ 58 la sută dintre agenţii economici intervievaţi deţin licenţe (în medie. Or. Aproximativ 27 la sută dintre businessmeni afirmă că. Veniturilor din exporturi pot fi încasate şi păstrate în conturile valutare ale exportatorilor şi nu este impusă vânzarea către stat a valutei. Astfel. se arată în studiul „Costul afacerii”. Fondul de investiţii este o societate pe acţiuni. companiile de asigurare. aproximativ 11 la sută dintre întreprinderi au efectuat. Arenda terenurilor. costul fiind de 70 de dolari. Nerezidenţii pot deschide şi menţine conturi în valută şi în monedă naţională (leu) în instituţiile bancare. exercită sistematic investirea şi reinvestirea mijloacelor atrase în valori mobiliare ale altor emitenţi. o mare parte din cheltuieli este canalizată anume în această direcţie. autorii studiului afirmă că. b. Tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. de renovarea echipamentelor cu care se operează. faţă de anul trecut. atingând nivelul de 95 de dolari. Fondurile de investiţii. în medie. În ceea ce priveşte posibilitatea construcţiilor. De asemenea. faţă de anul trecut. fondurile de pensii. la un preţ de 560 de colari. Export Reglementările în construcţii şi controalele sunt cele mai mari probleme în calea dezvoltării unei afaceri în Republica Moldova. Durata de obţinere a tuturor permisiunilor pentru renovarea clădirilor a fost de 67 zile şi a costat 227 de dolari. Modificarea documentelor de înregistrare durează ceva mai puţin .13 zile. Procedura a durat. Pentru obţinerea unei autorizaţii întreprinderile pierd. faţă de perioada 2001–2003. care desfăşoară următoarele activităţi: a. 20 de zile şi cheltuie 169 de dolari. În acelaşi timp. autorii studiului afirmă că percepţia generală a mediului de afaceri de către agenţii economici s-a îmbunătăţit. 18 zile. cât şi cheltuielile de obţinere a licenţei s-au redus modest faţă de anul precedent. situaţia s-a înrăutăţit comparativ cu anul precedent. cele mai mari reforme în direcţia facilitării unei afaceri au fost înregistrate în direcţia înregistrării afacerii. aproximativ 51 la sută au declarat că au procurat echipamente noi pe parcursul ultimilor trei ani. Obţinerea unei licenţe durează circa 20 de zile. participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare. potrivit autorilor studiului. Investitorii străini pot dobîndi dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de pe teritoriul Republicii Moldova. Constituţia Republica Moldova ocroteşte proprietatea namentala „Alternative internaţionale de dezvoltare”. cât şi costul de obţinere a certificatelor nu s-a modificat pe parcursul ultimului an. agenţii economici au declarat că au pierdut. Atât durata. în care cota medie anuală a valorilor mobiliare ale altor emitenţi în valoarea de balanţă a activelor totale constituie cel puţin 35 la sută. şi c. Astfel. efectuat de organizaţia non-guver 180 În acelaşi timp. de diferite tipuri de autorizaţii. Operaţiunile valutare curente şi de capital se efectuează în mod liber între rezidenţi şi nerezidenţi. Respectarea clauzelor contractuale. la un cost de 273 de dolari. când 21 la sută dintre întreprinzători sesizau o îmbunătăţire a situaţiei mediului de afaceri. pentru a desfăşura activitate de întreprinzător. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică. Nerezidenţii pot repatria şi pot transfera activele financiare deţinute în Republica Moldova. Proprietatea în cadrul Republicii Moldova Proprietatea asupra terenurilor şi construcţiilor. pentru a-şi desfăşura activitatea economică. în medie. în medie. iar transferul liber al capitalurilor şi profiturilor obţinute de investitori este garantat. Construcţiile Pe parcursul ultimilor trei ani.naţională (leu).

cuantumul plăţii pentru documentul eliberat şi actul legislativ care stabileşte eliberarea documentului cu plată. care sunt capabile să asigure inovaţii. investitorii sunt protejaţi prin acordurile internaţionale pentru protejarea şi asigurarea investiţiilor. oferirea unor facilităţi vamale şi fiscale. În scopul perfecţionării climatului investiţional şi creşterii investiţiilor străine directe.920 din 30. Mijloacele băneşti şi bunurile obţinute din investiţii străine. sunt utilizabile şi transferabile pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei. domiciliu. Republica Moldova a întreprins un şir de acţiuni în acest sens: • Crearea Organizaţiei de Promovare a Exporturilor din Moldova. brevete pentru soiuri de plante. • Adoptarea şi desfăşurarea unor programe naţionale de stimulare a creşterii economice. loc de înregistrare sau activitate. permisiunile şi certificatele eliberate de autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora pentru practicarea activităţii de antreprenor sunt incluse în Nomenclatorul autorizaţiilor. denumiri de origine ale produselor. • mijloace băneşti. permisiunilor şi certificatelor incluse în Nomenclator sunt eliberate fără plată. În special. În majoritatea cazurilor. Investiţiile în Republica Moldova În Republica Moldova investitorii străini se bucură de drepturi egale cu cei naţionali. transfer de know-how şi producţie competitivă pe piaţa internă şi externă. Strategia de atragere a investiţiilor şi promovarea exporturilor pentru anii 2006-2015. dreptul de autor şi drepturile conexe.1030 din 03. • În 2006 a fost aprobată a două strategie de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015 adoptată de către Guvernul Republicii Moldova. •drepturi de proprietate intelectuală: dreptul asupra obiectelor de proprietate industrială (brevete de invenţii. părţi sociale sau alte forme de participare în societăţi comerciale. la un cost de 77 de dolari. spre atragerea investiţiilor în sectoarele economiei naţionale. cu o medie anuală de 19 operaţiuni. Studiul „Costul afacerii” a fost finanţat de în cadrul proiectului Băncii Mondiale „Ameliorarea competitivităţii”. a drepturilor investitorului străin asupra investiţiilor acestuia efectuate pe teritoriul său. orice licenţă sau autorizaţie acordată în conformitate cu legislaţia în vigoare. • În 2007 a fost înfiinţată Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei cu scopul promovării politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei. Pentru efectuarea tuturor procedurilor vamale de export. Regimuri comerciale în Republica Moldova Republica Moldova asigură un regim de securitate şi protecţie deplină şi permanentă a tuturor investiţiilor. termenul de valabilitate. 182 Politicile comerciale promovate de către Republica Moldova sunt orientate în cea mai mare măsură. • Deetatizarea: inclusiv dezvoltarea principiilor de parteneriat public-privat şi utilizarea extinsă şi cât mai eficientă a diferitelor modalităţi de deetatizare a patrimoniului public. În cazul vătămării unui drept al investitorului de către o autoritate publică acesta este îndreptăţit să solicite înlăturarea încălcării şi repararea pagubei. De asemenea. permisiunilor şi certificatelor care nu sunt incluse în Nomenclator. precum şi alte drepturi reale. cultivare. Investitorii străini au dreptul să treacă peste hotarele Republicii Moldova veniturile lor rămase după onorarea obligaţiilor fiscale sau o parte din venituri sub formă de produse achiziţionate pe piaţa internă a Republicii. Investitorii străini beneficiază de dreptul de a converti liber moneda naţională a Republicii Moldova în valută străină şi viceversa. reşedinţă.10. • În 2001 Republica Moldova a devenit membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului. care reglementează activitatea de antreprenorial sunt incluse în Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător (Hotărârea Guvernului nr. de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale. modele de utilitate. Investitorilor li se acordă condiţii echitabile şi egale de activitate care exclud aplicarea de măsuri discriminatorii ce a-r putea împiedica dirijarea. inclusiv concesiuni de cercetare. mărci de produs şi mărci de serviciu.2005). inclusiv prin dezvoltarea regiunilor. Nu se permite eliberarea autorizaţiilor. Obiectivul principal al sondajului este monitorizarea mediul de afaceri şi evaluarea impactului politicilor de stat şi cerinţelor regulatorii asupra agenţilor economici care activează în Moldova. întreprinderile preferă să utilizeze suma taxei pe valoarea adăugată ce urmează a fi restituită pentru a achita alte impozite şi taxe. secretul comercial (know-how). desene şi modele industriale. avizelor şi a altor certificate. proiectul acordă suport Guvernului în analiza calitativă a politicilor pentru implementarea deciziilor necesare spre a îmbunătăţi mediul de afaceri şi climatul investiţional din Moldova. potrivit principiului „greenfield” şi excluderea oricăror impedimente care pot apărea în procesul lansării activităţilor investiţionale. • Facilitarea regimului societăţilor nerezidenţilor. minimalizarea cheltuielilor şi a timpului pentru obţinerea autorizaţiilor. topografii ale circuitelor integrate). Investiţiile în Republica Moldova pot fi efectuate în formă de: • drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile. după onorarea obligaţiilor fiscale. De menţionat că la 37 la sută dintre toţi exportatorii TVA le-a fost restituită. întreţinerea. În vederea asigurări unor politici consecvente şi armonioase. stat de origine al investitorului sau al investiţiei sau din orice alt motiv. În Nomenclator sunt indicate denumirea autorizaţiei. valoare adăugată înaltă şi crearea unei infrastructuri tehnice şi economice eficiente pentru valorificarea potenţialului economic existent. Republica Moldova recunoaşte cesiunea. Datorită poziţionării geografice favorabile Republica Moldova este o platformă pentru amplasarea organizaţiilor internaţionale şi corporaţiilor transnaţionale şi devine atractivă pentru derularea afacerilor dintre pieţele de vest şi est. fiind efectuat anual la cererea Ministerului Economiei şi Comerţului. achiziţionarea. întreprinderile au consumat 1.2005). folosirea. Majoritatea autorizaţiilor. • Implementarea reformei regulatorii cu scop de a minimaliza gradul de dependenţă a întreprinderilor de instituţiile administrativă. permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale. • orice drept acordat în baza legii sau contractului. adoptată de Guvern va promova următoarele instrumente de atragere a investiţiilor: • Greenfield: atragerea investiţiilor străine directe pentru proiectele noi prin facilitarea accesului investitorilor la active.7 zile. • Până în prezent au fost încheiate acorduri bilaterale cu 35 de state în vederea protecţiei investiţiilor.operaţiuni de export. goodwill. . denumiri de firmă. În Republica Moldova autorizaţiile. Lista actelor normative emise de Guvern. iar investiţiile nu pot fi supuse discriminării în funcţie de cetăţenie. inclusiv terenuri. către un alt stat sau persoană juridică străină. permisiunii sau certificatului. fructificarea. extinderea sau dispunerea investiţiilor. • drepturi de creanţe monetare sau alte forme de obligaţii faţă de investitor ce au valoare economică şi financiară. • drepturi derivate din acţiuni. extragere sau explorare a resurselor naturale. cu excepţia celor expres prevăzute de legislaţie (Hotărârea Guvernului nr.08. simplificarea proceduri 183 . operarea. Modificarea legislaţiei cu privire la regimul societăţilor nerezidente în Republica Moldova în scopul facilitării intrărilor noi de investiţii străine şi oferirii acestora unor oportunităţi investiţionale mai vaste (stabilirea unui statut special pentru tranzacţiile nerezidente.

lor de obţinere a vizelor, permiselor de şedere şi de muncă, etc.); • Stabilirea sediilor regionale ale unor organizaţii şi companii în Republica Moldova. Oferirea unor spaţii libere pentru facilitarea amplasării sediilor, filialelor şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi corporaţiilor transnaţionale; Obiectivul acestei strategii constituie asigurarea unui flux stabil şi de lungă durată a investiţiilor în sectoarele economiei naţionale cu un potenţial sporit de competitivitate şi orientare la export. Facilităţi. De la 1 martie 2008 Republica Moldova beneficiază de un regim comercial preferenţial, cu un grad sporit de liberalizare, acordat în mod unilateral de Uniunea Europeană. Din momentul obţinerii noilor preferinţe comerciale în relaţiile cu Uniunea Europeană, comerţul cu ţările comunitare este atractiv atât din punct de vedere financiar, cât şi al promovării imaginii ţării. Regimul comercial al Preferinţelor Comerciale Autonome oferă acces liber pe piaţa Uniunii Europene, cu condiţia că exporturile din Republica Moldova îndeplinesc regulile Uniunii Europene privind originea mărfurilor. Acesta este extins asupra unui grup de peste 12000 unităţi şi include practic toate produsele enumerate în Nomenclatorul Combinat de Bunuri, inclusiv majoritatea produselor industriale, agricole si piscicole. În urma obţinerii regimului Preferinţelor Comerciale Autonome în relaţiile economice cu Uniunea Europeana, Moldova este unica ţară din spaţiul Comunităţii Statelor Independente care a atins un asemenea nivel de cooperare în raport cu Uniunea Europeană. În 2006 Republica Moldova a semnat un nou acord de comerţ liber pentru Europa Centrală (CEFTA) care a intrat în vigoare la 1 mai 2007. CEFTA 2006 este un acord cu prevederi moderne şi extinse, cu un grad extins de liberalizare, în special a comerţului cu produse industriale, proceduri eficiente de colaborare şi coordonare, mecanisme transparente de aplicare a masurilor de apărare comercială, mecanisme transparente de aplicare a măsurilor de protecţie comercială şi instituirea unui mecanism propriu de soluţionare a litigiilor comerciale sau utilizarea instrumentului Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Accesul fără taxe vamale pe piaţa ţărilor din Europa de Sud-Est în baza acordului multilateral de comerţ liber CEFTA; În prezent, Moldova este parte la 35 de acorduri bilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. Totodată, Moldova a întreprins o serie de măsuri direcţionate spre crearea cadrului juridic special de reglementare şi promovare a comerţului exterior prin semnarea a 38 de acorduri bilaterale privind colaborarea comercial economică şi 16 acorduri de comerţ liber în cadrul C.S.I. şi Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
Zonele economice libere din Republica Moldova

• Scutirea la plata accizelor şi taxelor vamale la import • Impozite la cota zero a TVA la mărfurile şi serviciile introduse în ZEL • Facilităţi la plata impozitului pe venit • Garanţii de stat pentru cazul înrăutăţirii condiţiilor de activitate • Posibilitatea de folosire a infrastructurii existente • Operativitatea în perfectarea procedurilor de import-export • Transfer de capital şi profit • Posibilitatea de a închiria încăperi pe o perioadă de până la 25 ani • Posibilitatea de arendă a terenurilor libere • Posibilitatea asamblării de produse finite, prin aducerea subansamblelor necesare din diferite părţi ale globului • Posibilitatea angajării forţei de muncă calificată • Posibilitatea de a transfera capitalurile şi profiturile în străinătate • Forţa de muncă ieftină şi calificată În Republica Moldova activează 6 zone economice libere: Expo-Business-Chisinau, Ungheni-Business, Tvardiţa, Otaci-Business, Valkaneş şi Taraclia. Volumul total al investiţiilor în ZEL construia la 1 ianuarie 2008 104,3 mil USD, numărul companiilor înregistrate în ZEL la 1 ianuarie 2007 era de 138 cu 3962 de angajaţi. Vânzările nete ale ZEL în 2006 constituiau 74,0 mil EUR dintre care exporturi 52 mil EUR.
Legislaţia în Republica Moldova

Facilităţile existente pentru rezidenţii zonelor economice libere:

Zonele economice libere reprezintă zone de producere, fapt care facilitează îndeosebi dezvoltarea întreprinderilor producătoare şi mai puţin comerciale. Zonele economice libere administrează teritorii în care, pentru investitorii străini, sunt permise, în regim preferenţial anumite genuri de activităţi de întreprinzător. Oferă investitorilor terenuri şi spaţii de producere înzestrate cu infrastructura necesară pentru iniţierea activităţii de antreprenoriat cu posibilitatea de utilizare a facilităţilor fiscale şi vamale. Rezident al zonei economice libere poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată în modul stabilit de legislaţie în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova. În zona liberă pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate: • Producţia industrială a mărfurilor de export, cu excepţia alcoolului etilic (alcoolului etilic rafinat, alcoolului etilic cu tăria mai mare de 80% vol, alcoolului etilic cu tăria mai mică de 80% vol, alcoolului tehnic, alcoolului denaturat, distilatelor de vin crude şi învechite, altor derivaţi din alcool etilic) şi a producţiei alcoolice; • Sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova; • Genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc. 184

Rezolvarea disputelor investiţionale se poate face în instanţele de judecată în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă al Republicii Moldova sau în instanţele extrajudiciare în conformitate cu Legea cu privire la arbitraj şi Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional. Dacă părţile au convenit ca diferendul să fie soluţionat în arbitrajul ad-hoc, la stabilirea regulilor procedurale se iau în considerare: • Regulile de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comerţului Internaţional (Regulile UNCITRAL); • Regulile de arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ din Paris, aprobate la 1 ianuarie 1988 (Regulile ICC); • alte principii, norme, reguli stabilite de către părţi. În cazul în care părţile au convenit ca diferendul să fie soluţionat în arbitraj instituţionalizat, se ţine cont de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, inclusiv de: • Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, încheiată la New York la 10 iunie 1958; • Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961; • Aranjamentul cu privire la aplicarea Convenţiei europene de arbitraj comercial internaţional, întocmit la Paris la 17 decembrie 1962. Orice sentinţă arbitrală adoptată în conformitate cu legislaţie este obligatorie pentru părţi, executarea căreia este garantată de legislaţie. Hotărârea arbitrală, indiferent de ţara în care a fost pronunţată, se recunoaşte ca fiind obligatorie şi urmează a fi executată de plin drept.
Mici idei de afaceri 1. Pensiune agroturistică/ Minihotel Scurtă descriere a modelului de afacere

185

Pensiunea agroturistică este o afacere de dimensiuni mici în turism. Pentru a reuşi diferenţierea faţă de hotelurile mari sau lanţurile hoteliere, este nevoie de o abordare diferită. Clienţii se aşteaptă de obicei de la micile afaceri în servicii la o abordare mai personalizată. În acelaşi timp există şi posibilitatea de a construi pensiunea într-o zonă greu accesibilă marilor hoteluri (implicit şi turiştilor), dar cu un peisaj deosebit. Tendinţa în această industrie este ca turiştii să devină din ce în ce mai atenţi la calitatea serviciilor pe care le primesc şi la modul în care sunt trataţi de către personalul de contact. În ceea ce priveşte clienţii, sunt demne de luat în seamă două categorii : persoanele fizice şi persoanele juridice. În ultima perioadă are loc o creştere accentuată a serviciilor de mic turism pentru firme. Acestea organizează pentru angajaţi training în astfel de locaţii, iar mai nou chiar şi şedinţele mai importante au loc tot în medii diferite faţă de locul de muncă, mai informale. Persoanele juridice sunt clienţi mai bine informaţi şi mai pretenţioşi, motiv pentru care furnizorii de servicii de turism care li se adresează trebuie să fie extrem de atenţi la calitatea pe care o oferă. Concluzionăm prin a spune că elementele cheie în această afacere sunt: locaţia (peisaj, accesibilitate, posibilităţi de petrecere a timpului), serviciile oferite clienţilor, personalul de contact.
Puncte tari Puncte slabe

O astfel de afacere are bariere de intrare destul de ridicate. Este o afacere la care accesul potenţialilor concurenţi este destul de dificil.
Oportunităţi

Este nevoie de o investiţie mare pentru un antreprenor aflat la începutul activităţii, este posibil ca în multe cazuri să fie dificil de accesat resursele necesare
Temeri

În România există o mare nevoie de locuri de cazare în anumite zone ale ţării (ex: Valea Prahovei) şi la un anumit standard de calitate (minim 3 stele/margarete). Aceasta se vede dacă facem comparaţie între preţul unui Revelion în România comparativ cu Austria. • În momentul de faţă este posibilă obţinerea de finanţare prin intermediul programului SAPARD.

Construirea unei pensiuni într-o zonă cu potenţial mic poate duce la un grad de ocupare mic şi o recuperare greoaie a investiţiei, sau chiar faliment atunci când nu pot fi susţinute nici măcar costurile. • Atât în regiunile cu puternic potenţial turistic cât şi în cele ceva mai puţin căutate există riscul de nu putea fi găsit personal calificat. În turism calitatea serviciilor şi a interacţiunii cu personalul este determinantă pentru percepţia clienţilor asupra calităţii.

Exerciţii Studiu de caz 1: Companii de succes pe piaţa românească în anul 2002

Dintr-o analiză a dinamicii companiilor de succes de pe piaţa românească, din 2001 şi 2002, reiese ca sectoare precum telecomunicaţiile, bunurile de larg consum, comerţul, construcţiile, industria băuturilor şi industria petrolieră au cunoscut o creştere spectaculoasă. Cele mai dinamice companii din România în anul 2002 au fost: Brau Union, Rompetrol, Unilever, Porsche România şi First Logistics & Distribution. Brau Union este liderul incontestabil pe piaţa berii. Creşterea înregistrată de această companie în anul 2002 se datorează achiziţiei, la sfârşitul anului 2000, a liderului de piaţă, grupul Brewery Holdings. Brau Union deţinea 4 fabrici de bere şi avea o cotă de piaţă de 18 %, iar Brewery Holdings avea 3 186

fabrici şi o cotă de piaţă de 19%. Astfel, Brau Union şi-a dublat cota de piaţă, la 36%, devenind liderul incontestabil pe piaţa berii din România. Achiziţia face parte din strategia companiei-mamă, grupul BBAG, de a deveni cel mai mare producător de bere din Europa Centrală (în prezent ocupă locul doi pe piaţa EC). Strategia urmată de Brau Union România a fost de a integra cele 7 fabrici de bere într-o singură companie, pentru a valorifica sinergiile ce se pot obţine dintr-o asemenea alăturare de resurse. În 2002 accentul a fost pus pe consolidarea portofoliului de maxi în segmente de piaţă pe care Brau Union nu le acoperise până atunci. La începutul anului 2002 au fost lansate Berea Bucegi, pe segmentul economic (de fapt, marca a fost relansată, fiindcă era produsă cu ani în urmă de majoritatea fabricilor româneşţi) şi berea Gosser, o marcă internaţională, pe segmentul super premium. Tot în 2002 au fost introduse şi câteva inovaţii în ambalaje. Rompetrol este considerat campionul petroliştilor privaţi. ,,Nu mai vrem să fim numărul doi pe piaţa românească şi ne vom extinde astfel încât în doi ani să depăşim Petrom". Este o declaraţie pe care Dinu Patriciu, preşedinte şi director general al grupului Rompetrol, a repetat-o în numeroase ocazii. Compania pe care o conduce pare să se afle pe drumul cel bun în atingerea acestui obiectiv, estimând pentru 2002 venituri care să atingă pragul de un miliard de dolari, o premieră pentru o companie privată românească. Cu două rafinării (Petromidia şi Vega) care au realizat anul trecut 32% din producţia autohtonă de produse petroliere şi cu un acţionar (OMV) care îşi propune supremaţia în Europa Centrală şi de Est, Rompetrol are în mână cărţi câştigătoare, pe care trebuie să le joace însă cu atenţie. Recent, grupul a investit 6,5 milioane dolari pentru o instalaţie care să ofere benzină de calitate superioară. Rompetrol şi-a deschis deja o filială în Republica Moldova, având în plan extinderea în Ucraina, Bulgaria, Macedonia, Albania şi ulterior în Turcia şi Grecia. Unilever s-a evidenţiat prin lansări de noi produse, majoritatea fabricată pe plan local. Creşterea înregistrată de Unilever SCE în 2001 pe piaţa românească s-a datorat începerii producţiei locale de margarină, lansări de noi produse şi, nu în ultimul rând, fuziunii cu Bestfoods. Astfel, în urma fuziunii din 2000 dintre grupul Unilever şi compania americană Bestfoods, la începutul anului 2001 s-a finalizat şi pe piaţa românească integrarea producţiei (fabrica Knorr din Otopeni) şi distribuţiei aferente produselor Knorr ale Bestfoods. După achiziţia fabricii de margarină din Târgu-Mureş, pe care a modernizat-o şi a retehnologizat-o, Unilever a început, la sfârşitul lunii aprilie 2001, producţia margarinei Delma, iar în toamnă a început producerea margarinei Rama. De asemenea, Unilever a lansat în 2001 pe piaţa românească noi produse, printre care şerveţelele Domestos, săpunul-cremă Dove, balsamul Coccolino Easy Iron şi detergentul Bonă Black. În 2002 au fost lansate Cif pastă, gama Dove deodorante şi gama Dove pentru îngrijirea părului, Rexona mini-stick etc. Strategiile pentru România derivă din strategia generală a grupului Unilever, adoptată în februarie 2000, caracterizată de reducerea numărului de mărci şi alocarea resurselor către mărcile care se bucură în cel mai înalt grad de aprecierea consumatorilor. Unilever intenţionează reducerea portofoliului de maxi la aproximativ 400, care să aibă potenţialul de a deveni lideri pe piaţa mondială. Porsche România se menţine în plină viteză. Liderul pieţei locale a importurilor de maşini din ultimii ani, Porsche România nu dă semne de oboseală nici în acest an. Cu o ţintă de vânzări de 12000 de autovehicule în 2002, cu 3000 peste anul 2001, compania condusă de Valmar Brent deţine 30% din totalul autovehiculelor importate. Compania a decis să marcheze poziţia de lider printr-o investiţie de peste 30 milioane maxi germane începută în 2001, în urma căreia vă construi în Bucureşti cel mai mare complex cu profil auto din România. Compania a comercializat în 2001 un număr de 2005 autovehicule, înregistrând o creştere a cifrei de afaceri de 114% şi un salt de pe locul 53 până pe locul 28 din topul 200 al companiilor româneşti. Principalul atu al companiei îl reprezintă portofoliul mare de maxi pe care îl deţine, care cuprinde maşini pentru toate categoriile de cumpărători de pe piaţa românească: SKoda, Seat, Volkswagen, Audi, Porsche. First Logistics & Distribution – creştere dupe restucturare. Creşterea înregistrată de FLD în 2001 a avut loc după ce în 2000 compania de distribuţie a fost pe aproape întreaga durată a anului în restructurare. Astfel, după ce a preluat conducerea FLD în august 1999, Eric Carter, preşedinte şi CEO, a demarat 187

un proces de restructurare, cu scopul de a face compania mai eficientă şi mai competitivă. Printre măsurile luate s-au numărat reducerea personalului, renegocierea contractelor cu furnizorii şi căutarea unor noi furnizori. Astfel, În 2000 FLD a renunţat la clienţi că Gillette, Nestle şi Reckitt - Benckiser şi a atras clienţi noi că Master Foods. La începutul anului 2001 FLD a atras şi alţi clienţi printre care Podravka şi Sanex. În plus, la începutul anului 2001 a început să ofere servicii de logistică, creându-şi o nouă sursă de venituri. Conform declaraţiilor preşedintelui companiei, efectul cumulat al câştigării de noi parteneri şi al faptului că s-a început oferirea de servicii logistice a avut drept rezultat creşterea indicată de rezultatele obţinute în 2001. În 2002, compania a continuat să urmeze aceeaşi strategie şi şi-a adăugat în portofoliul de produse distribuite cafeaua Alvorada şi produsele Haas Soya. De asemenea, a extins reţeaua de retaileri pentru Sanex, introducând produsele în aşa-numitii ,,key-accounts" - în special Metro, Selgros, BricoStore şi Praktiker. Compania şi-a atins ţinta de creştere pentru 2002 şi a încheiat anul cu o cifră de afaceri de cca. 40 de milioane USD, ceea ce înseamnă o creştere de aprox. 33%. 1. Care sunt principalele caracteristici ale companiei Brau Union? 2. Care sunt principalele caracteristici ale companiei Rompetrol? 3. Care sunt principalele caracteristici ale companiei Unilever? 4. Care sunt principalele caracteristici ale companiei Porsche România? 5. Care sunt principalele caracteristici ale companiei First Logistics & Distribution? 6. Care sunt atuu-rile care au contribuit la statutul de ,,companie dinamică" pentru fiecare caz în parte? 7. Cum estimaţi evoluţia companiilor de mai sus în 2003 şi pe viitor? 8. Alegeţi una din companiile de mai sus şi prezentaţi-o pe larg, evidenţiindu-i punctele tari, punctele slabe, stabilindu-i oportunităţile şi ameninţările întâlnite pe piaţa românească şi internaţională (analiza SWOT). Pentru analiză, căutaţi date suplimentare despre compania aleasă şi folosiţi diversele elemente şi instrumente de management care vă sunt familiare. În cazul în care este posibil, comentaţi structura organizatorică a acesteia. 9. Aţi atribui altor companii sau sectoare economice statutul de companie, respectiv sector dinamic pentru 2003? Justificaţi opţiunea dumneavoastră.
Bibliografie: ÎNTREBĂRI:

Doyle Peter, Value- Based Marketing, John Wiley and Sons, Londra, 2000. Kotler Philip, Marketing Management, Prentice Hall International, SUA, 1991. Kotler Philip, Armstrong Gary, Saunders John şi Wong Veronica, Principiile Marketingului, Editura Teora (traducere), Bucureşti, 1999. Nicolescu Luminiţa, ,,Studiile de Marketing - Baza Proiectării Strategiei Firmei" în Strategii Manageriale de Firmă, Nicolescu Ovidiu (coordonator), Editura Economics, Bucureşti, 1996, pp. 209-224. Nicolescu Luminiţa, "Decizii de management al vânzării" în Sistemul decizional al organizaţiei, Nicolescu Ovidiu (coordonator), Editura Economics, Bucureşti, 1998, pp. 500-525. Nicolescu Luminiţa, "Comportamentul consumatorului final", Tribuna Economics nr. 13/1998, 1 aprilie 1998, p. 12 Nicolescu Luminiţa, "Comportamentul cumpărătorilor industriali şi organizaţionali", Tribuna Economics nr.14/1998, 8 aprilie 1998, p. 13. Nicolescu Luminiţa, "Rolul consumatorului european în dezvoltarea strategiilor de marketing" (The European consumer's role in developing marketing strategies in Europe) în Revista de Management Comparat Internaţional nr. 3/2002 (Review of International Comparative Management issue 3/2002), Bucureşti, Mai 2002, pp. 75-82. Nicolescu Luminiţa., Euromarketing - Mit sau Realitate?, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2003. Prutianu ştefan, Munteanu Corneliu şi Caluschi Cezar, Inteligenţă Marketing Plus, Editura Polirom, Iaşi,1999 Ahmed, P.K - Culture and Climate for Innovation, in European Journal of Innovation Management, vol.1, nr.1/1998, MCB University Press Armstrong, Michael - Managementul resurselor umane, CODECS, Buc., 2003 Brooks, W.T & Mullins, T. - High Impact Time Management, Prentice Hall, 1989 Darling, John R & Walker, Earl W. - Effective Conflict Management, Leadership and Organization Development Journal, 5/2001 Drucker, P - Managing in a Time of Great Change, Penguin Group, NY, 1995; Mintzberg, Henry - The Nature of Managerial Work, Harper & Row, NY, 1973 Kotter, J.P. - Leading Change, Boston, HBS Press, 1996 Ulrich, David - Human Resources Champions, HBSP, Boston, 1997 De Visscher, Pierre & Neculau, Adrian - Dinamica grupurilor, Polirom, Iaşi, 2001

Caluschi, Cezar; Relaţii publice moderne, Nord-Est, 1998 Coman, Cristina; Relaţiile publice - Principii şi strategii, Polirom, 2001 Prutianu, Ștefan; Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Polirom, Iaşi, 2000 Ridgway, Judith; Relaţii cu media, Codecs, 2001 Kotler, Philip; Managementul marketingului, Teora, Bucureşti, 2000 Milo, Katie; Yoder, Sharon; Gross, Peter; Maier, Niculescu ştefan; Introducere în Relaţii Publice, Nim, Bucureşti 1998 Berkovitz Eric, Kerin Roger şi Rudelius William, Marketing, Irwin, Boston, SUA, 1989.

188

189

SNSPA. Luminiţa Nicolescu. SNSPA. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice ”David Ogilvy”). ”Medii de afaceri în Romania„(Curs universitar. ”Managementul deciziei în afaceri”.ro. Facultatea de Cowmunicare şi Relaţii Publice ”David Ogilvy”). premisa succesului în afaceri„ (Curs universitar. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice ”David Ogilvy”). Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice ”David Ogilvy”). SNSPA. Charles. SNSPA. SNSPA. Florina Pînzaru . Kelly. ”Imagine şi comunicare în afaceri„ (Curs universitar. Ketteman. ”Marketingul. Cele mai bune practici. Adrian Cojocaru.Alexandra Zbuchea. ”Oamenii şi gestiunea resurselor umane„(Curs universitar. SNSPA. Logo-ul. (Curs universitar. Cosmin Jolde. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice ”Davis Ogilvy”). Irina Stanciugelu. Image. Thomas B. Tehnologia Informaţiei şi Cercetarea de Piaţă (Curs universitar. Hiebeler. Bucureşti 1998 Heilbrunn. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice ”David Ogilvy”). Arthur. 2002 190 . comunicare. Andersen. Dragoş Stavarache. Diana-Maria Cişmaru. Robert.. Benoit. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice ”David Ogilvy”). Dumitru Iacob. Bucureşti. Marketing(Curs universitar. SNSPA.

3. (PHARE CBC 2006).Linkuri utile: Comisia Europeană http://ec. RO 2006/018-447.europa. Iaşi Data publicării: Mai 2009 Adresă: Aleea Copou nr.eu/regional_policy Comisia Europeană – Directoratul General pentru Afaceri economice şi financiare: http://ec.europa.: 0332 440 698 Fundația Pro WOMEN Iași E-mail: office@prowomen.eu http://curia.eu.be Uniunea Europeană în lume: http://ec. .eu http://www. Tel./Fax: 0232 210 824.eu Comitetul Economic şi Social Comitetul Regiunilor Banca Centrală Europeană http://eesc.eu http://cor.int Reprezentanţa Comisiei Europene în România http://www. Iaşi Tel.ecb.eu Curtea Europeană de Conturi http://eca.ro www. 700460.eu Comisia Europeană – Directoratul General pentru Extindere – Programul PHARE http://ec.europa.europa.ro Centrul Român de Informare de la Bruxelles http://www.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.htm Comisia Europeană – Directoratul General pentru Politica Regională http://ec.eu/comm/world Publicaţie realizată în cadrul Proiectului “ADEPT (Antreprenoriat. Dezvoltare Economică şi Personală a Tinerilor)”.europa. Proiect implementat de ©Drepturile de autor asupra acestei publicaţii sunt rezervate.consilium.eu http://www. Editorul: Fundaţia Pro WOMEN.eu/comm/economy_finance Consiliul Uniunii Europene Parlamentul European Curtea Europeană de Justiţie http://www.europa.infoeuropa.01.mae.22.int Banca Europeană de Investiţii http://eib.prowomen.europa.europa.europa.roinfocentre. finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România-Moldova 2004-2006.01.ro Misiunea Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană http://ue.europa.eu/enlargement/financial_assistance/phare/index_en.europarl.europa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful