PENDIDIKAN ISLAM RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MINGGU
1 (3/1– 7/1/2011) 2 (10/1– 14/1/2011)

BAHAGIAN/TAJUK
Pengenalan mata pelajaran / Ujian Diagnostik 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah tunggal

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BBM/CATATAN

Pelajar dapat : mengenal, menamakan , membunyikan, huruf hijaiyah tunggal dan berbaris.

Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf tunggal secara individu dan kumpulan.

carta huruf, cd, kad imbasan huruf hijaiyah, alat pandang dengar,laptop alat tulis, projektor carta Rukun Iman,kad Rukun Iman, bahan maujud, lembaran kerja, alat pandang dengar.

2) AQIDAH / Rukun Iman

Membolehkan pelajar: -Menerangkan 6 perkara dalam Rukun Iman

Memahami pengertian rukun Iman -mendengar nasyid rukun Iman -menghafal Rukun-rukun Iman mengikut urutan -menyusun semula kad Rukun Iman mengikut urutan -menulis semula Rukun Iman mengikut urutan -Penerangan tentang adab dan akhlak Islamiah -Suaikan gambar dengan perkataan/ayat -Memilih perlakuan yang baik berdasarkan gambar -Mengisi tempat kosong -Membaca petikan dan menjawab soalan -Menulis huruf-huruf di udara, di atas pasir dll -membentuk huruf menggunakan plastasin

3) AKHLAK / Adab makan & minum

Membolehkan murid: -Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian

carta bergambar, kad ayat, bahan maujud, alatan urus diri

3 (17/1-21/1/2011)

1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah tunggal

Pelajar dapat : mengenal, dan menulis, huruf hijaiyah

kad imbasan huruf hijaiyah, kad/blok huruf, plastasin

MINGGU

BAHAGIAN/TAJUK
2)IBADAH/ IBADAH UMUM & KHUSUS

HASIL PEMBELAJARAN
Konsep ibadah membolehkan murid: Menyatakan pe ngertian jenis- jenis ibadah umum dan khusus. Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian

CADANGAN AKTIVITI
Menyatakan pengertian ibadah dan kepentingannya -menyatakan pembahagian ibadah (ibadah umum /khusus) -menyatakan erti ibadah umum dan contoh - contohnya -Penerangan tentang adab dan akhlak Islamiah -Suaikan gambar dengan perkataan/ayat -Memilih perlakuan yang baik berdasarkan gambar -Mengisi tempat kosong -Membaca petikan dan menjawab soalan Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf tunggal secara individu dan kumpulan. -membandingkan bunyi huruf hijaiyah yang sama bentuknya -Menerangkan sirah Nabi Muhamad SAW -Bercerita tentang kehidupan masyarakat Jahiliyah Mekah sebelum kelahiran Nabi -bercerita tentang Kota Mekah diserangan oleh tentera bergajah -Penerangan tentang adab dan akhlak Islamiah -Suaikan gambar dengan perkataan/ayat -Memilih perlakuan yang baik berdasarkan gambar

BBM/CATATAN
kad gambar, lembaran kerja, kad ayat, carta hukum, kad gambar, alat tulis carta bergambar, kad ayat, bahan maujud, alatan urus diri, lembaran kerja

3)AKHLAK / ADAB QADA’ HAJAT

4 (24/1-28/1/2011)

1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah tunggal

Pelajar dapat : mengenal, menamakan , membunyikan, huruf hijaiyah tunggal dan berbaris.

carta huruf, cd, kad imbasan huruf hijaiyah, alat pandang dengar,laptop alat tulis, projektor bahan bacaan,alat pandang dengar, kad perkataan,kad gambar, carta,

2)SIRAH / MASYARAKAT ARAB SBLM ISLAM

Membolehkan murid - Mengetahui dan mencontohi Sunnah Rasullullah SAW

3)AKHLAK / ADAB QADA’ HAJAT

Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian

carta bergambar, kad ayat, bahan maujud, alatan urus diri, lembaran kerja

kad imbasan 2)UJIAN BULANAN Membolehkan pelajar: -Mengingat semula apa yang telah dipelajari (3 & 4/2/2011) 6 (7/2-11/2/2011) CUTI TAHUN BAHARU CINA 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Doa Belajar & Doa makan / Surah Al-Fatihah & An. lembaran kerja. projector Lembaran kerja 2)AQIDAH / RUKUN ISLAM Membolehkan murid : Menerangkan 5 perkara dalam Rukun Islam carta Rukun Iman.Nas Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. . -tallaqi dan musyafahah -Menghafaz doa-doa a dan surahsurah amalan harian -mendengar bacaan doa / surah hafazan melalui audio video -latih tubi membaca dan menghafaz potonganayat tertentu dengan bimbingan guru -Menerangkan dan menghuraikan rukun Islam -mendengar dan menghafal nasyid yang berkaitan dengan Rukun Islam -menghafal Rukun Islam mengikut urutan -melafazkan dua kalimah syahadah dengan betul -menyusun kad Rukun Islam Carta doa harian. lembaran kerja. buku tulis.kad Rukun Iman. laptop.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI -Mengisi tempat kosong -Membaca petikan dan menjawab soalan BBM/CATATAN 5 (31/1-2/2/2011) 1)TILAWAH (IQRA’) Mengenal huruf Hijaiyyah tunggal Pelajar dapat : mengenal. alat pandang dengar. bahan maujud. dan menulis huruf-huruf hijaiyah -menyalin semula huruf hijaiyah mengikut urutan -latih tubi menulis huruf yang pelbagai baris dengan bimbingan guru -membandingkan huruf hijaiyah yang berbaris satu dan tanwin -menjawab soalan ujian Kad/blok huruf. cd.

bahan maujud. kad ayat. alatan urus diri. lembaran kerja. kad huruf. carta hukum. kad gambar. CD .Mengatakan pengertian fardu ain dan fardu kifayah -menyenaraikan perbezaan fardu ain dan fardu kifayah -mewarnakan dan menge. VCD Nasyid. -tasmi’ bacaan daripada guru . lembaran kerja 7 (14/2-18/2/2011) *15 Feb – Maulidurrasul 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung Membolehkan pelajar: mengenal. menamakan membunyikan.kan gambar fardu ain dan fardu kifayah -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu carta bergambar.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI mengikut urutan -menyalin Rukun Islam BBM/CATATAN 3)AKHLAK / ADAB BERPAKAIAN Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan. kad ayat. lembaran kerja 2)IBADAH / FARDHU AIN & FARDHU KIFAYAH Pelajar dapat: Membezakan fardu ain dan fardu kifayah kad gambar. -menggunting dan menampal huruf hijaiyah pelbagai baris -mewarnakan huruf hijaiyah -menyesuaikan huruf yang sama -melengkapkan susunan huruf Kad/blok huruf. kad ayat. kad imbasan. lembaran kerja. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. bahan maujud. lembaran kerja 3)AKHLAK / ADAB BERKENDERAAN Membolehkan pelajar: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian 8 (21/2 -25/2/2011) 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal & menulis huruf Hijaiyyah bersambung Membolehkan murid: Mengenal dan menulis huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . cd nasyid . alatan urus diri. alat tulis carta bergambar.

huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. lembaran kerja . carta bergambar.Mengetahui dan mencontohi Sunnah Rasullullah SAW Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian CADANGAN AKTIVITI -menceritakan kejadian-kejadian luar biasa sewaktu dan serlepas kelahiran Nabi Muhamad SAW -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan. lembaran kerja 3)AKHLAK / ADAB MASUK & KELUAR RUMAH 9 (28/2-4/3/2011) 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung Membolehkan murid: -mengenal. menamakan membunyikan. BBM/CATATAN bahan bacaan. carta. lembarab kerja. menamakan membunyikan. kad perkataan. kad huruf. VCD Nasyid. kad huruf. bahan maujud. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. kad perkataan. alatan urus diri. CD .11/3/2011 1)TILAWAH (IQRA’)/ Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung 2)UJIAN BULANAN Membolehkan murid: mengenal. Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . slide powerpoint carta bergambar. kad ayat. bahan maujud. -tasmi’ bacaan daripada guru -menerangkan dalil kewujudan Allah -menerangkan benda-benda ciptaan Allah -membezakan ciptaan Allah dengan manusia -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK 2)SIRAH / KELAHIRAN NABI MUHD SAW HASIL PEMBELAJARAN Membolehkan murid . lembaran kerja 3)AKHLAK / ADAB BERCAKAP DGN IBU BAPA Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian 10 7/3.alat pandang dengar.kad gambar. VCD Nasyid. lembaran kerja 2)AQIDAH / BERIMAN KEPADA ALLAH Membolehkan pelajar: -menerangkan dan memahami pengertian beriman kepada Allah Kad bergambar. alatan urus diri. CD . Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . bahan maujud. kad ayat.

Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . VCD Nasyid. carta hukum. kad ayat. bahan maujud. kad huruf. alatan urus diri. lembaran kerja 13 (28/3-1/4/2011) 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung Membolehkan murid: mengenal. kad gambar. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. CD . lembaran kerja 2)SIRAH / KETURUNAN NABI MOHD SAW Membolehkan murid . lembaran kerja. laptop.Mengetahui dan mencontohi Sunnah Rasullullah SAW . cd. kad ayat. alat tulis 2)IBADAH / HUKUM2 DALAM ISLAM Membolehkan murid: Membezakan hukum – hukum dalam Islam 3)AKHLAK / ADAB MENOLONG IBU BAPA Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian carta bergambar.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Membolehkan pelajar: -Mengingat semula apa yang telah dipelajari CADANGAN AKTIVITI -menjawab soalan ujian BBM/CATATAN 11 (12/3-20/3/2011) 12 (21/3-25/3/2011) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Doa selepas makan / Surah Al-Falaq Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. Carta doa harian. buku tulis. -penerangan salasilah Nabi Muhammad SAW sebelah bapa dan ibu. projector Lembaran kerja kad gambar. menamakan membunyikan. -menyambungkan bacaan guru -menyusun kad imbasan supaya menjadi ayat yang betul dan lengkap -menghafaz keseluruhan doa/surah -Menyatakan pembahagian hukum – hukum dalam Islam -Menerangkan pengertian jenisjenis hukum -menyenaraikan contoh jenis-jenis hukum -membezakan hukum berdasarkan penyataan / gambar -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan.

Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . cd. laptop. menamakan membunyikan. bahan maujud. kad ayat. Carta nama-nama malaikat dan tugasnya. lembaran kerja . alatan urus diri. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. CD . slaid power point 3)AKHLAK / ADAB PERGAULAN DLM MSYKT Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian carta bergambar. VCD nasyid 10 malaikat. lembaran kerja 15 (11/4-15/4/2011) 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung Membolehkan murid: mengenal. lembaran kerja. alatan urus diri. lembaran kerja 14 (4/4-8/4/2011) 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Doa masuk tandas Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. buku tulis. projector Lembaran kerja 2)AQIDAH / BERIMAN KEPADA MALAIKAT Membolehkan pelajar: -menerangkan dan memahami rukun iman yang kedua.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN 3)AKHLAK / ADAB BERGAUL DGN KELUARGA Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu -menyambungkan bacaan guru -menyusun kad imbasan supaya menjadi ayat yang betul dan lengkap -menghafaz keseluruhan doa/surah -menyalin doa / surah -menerangkan pengertian malaikat -menerangkan nama-nama malaikat dan bilangannya. bahan maujud. -menyebut nama-nama malaikat dan tugasnya -latih-tubi menyebut tugas-tugas malaikat -memadankan nama-nama malaikat dan tugasnya. VCD Nasyid. Carta doa harian. kad ayat. -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan carta bergambar. kad huruf.

kad perkataan. kad ayat. Carta doa harian. lembaran kerja Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . buku tulis. CD . menamakan . BBM/CATATAN 2)IBADAH / BERSUCI MENURUT ISLAM Membolehkan pelajar: -mengamalkan cara bersuci menurut Islam -menerangkan pengertian bersuci -menyebutkan alat-alat untuk bersuci -mewarnakan gambar-gambar air mutlak . projector Lembaran kerja 2)SIRAH / RIWAYAT HIDUP NABI (KEHIDUPAN) Membolehkan murid . VCD 3)AKHLAK / ADAB BERJIRAN 17 (25/4-29/4/2011) 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah Membolehkan murid: mengenal.mewarnakan alat-alat untuk bersuci -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu -tallaqi dan musyafahah -Menghafaz doa-doa a dan surahsurah amalan harian -mendengar bacaan doa / surah hafazan melalui audio video -latih tubi membaca dan menghafaz potonganayat tertentu dengan bimbingan guru -perbincangan dan mengambil ikhtibar . cd.Mengetahui dan mencontohi Sunnah Rasullullah SAW Membolehkan murid: -Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian bahan bacaan. bahan maujud. bahan maujud.kad gambar. carta bergambar. kad ayat.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI kumpulan. alatan urus diri. lembaran kerja 16 (18/4-22/4/2011) 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Surah Al-Ikhlas Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. sifat dan peristiwa kehidupan Nabi semasa kanakkanak/ remaja dan dewasa -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah Kad gambar. laptop. lembaran kerja 3)AKHLAK / ADAB MENZIARAH ORG TUA/SAKIT Membolehkan pelajar: . bahan maujud. alatan urus diri. carta.alat pandang dengar.Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian carta bergambar.

kad huruf. Membolehkan pelajar: -Mengingat semula apa yang telah dipelajari Membolehkan murid: mengenal. -menerangkan pengertian najis Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . VCD Nasyid. bahan maujud. -latih –tubi menyebut nama-nama rasul -menerangkan perbezaan antara nabi dan rasul -Penerangan tentang adab dan akhlak Islamiah -Suaikan gambar dengan perkataan/ayat -Memilih perlakuan yang baik berdasarkan gambar -Mengisi tempat kosong -Membaca petikan dan menjawab soalan -tallaqi dan musyafahah -Menghafaz doa-doa a dan surahsurah amalan harian -menjawab soalan ujian BBM/CATATAN Nasyid. lembaran kerja 18 (3/5-6/5/2011) 1 MEI – HARI PEKERJA 7 MEI – HARI HOL 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Doa keluar tandas 2)UJIAN BULANAN Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. cd. CD . Lembaran kerja Kertas soalan ujian. slaid powerpoint 2)AQIDAH / BERIMAN KEPADA RASUL 3)AKHLAK / ADAB MENZIARAHI JENAZAH / KUBUR Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian carta bergambar. -mendengar nasyid nama-nama rasul -menerangkan pengertian rasul -menyebut nama-nama rasul wajib diketahui dan bilangannya.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK bersambung HASIL PEMBELAJARAN membunyikan. menamakan membunyikan. carta/peta minda/poster. Membolehkan pelajar: -menerangkan dan menghuraikan rukan iman (beriman kepada kitab) CADANGAN AKTIVITI -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan. Membolehkan pelajar: Carta doa harian. buku tulis. lembaran kerja Kad-kad perkataan 2)IBADAH / JENIS-JENIS . kad ayat. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. lembaran kerja Lembaran kerja. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. skema jawapan 19 (9/5-13/5/2011) 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan. VCD 25 rasul. kad huruf.

lembaran kerja 20 (16/5-20/5/2011) 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Surah Al-Masad Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. carta.kad gambar.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK NAJIS HASIL PEMBELAJARAN -mengetahui jenis-jenis najis CADANGAN AKTIVITI -menyenaraikan jenis-jenis najis dan contohnya -menonton vcd cara membersihkan najis -latihan amali membersihkan najis -Penerangan tentang adab dan akhlak Islamiah -Suaikan gambar dengan perkataan/ayat -Memilih perlakuan yang baik berdasarkan gambar -Mengisi tempat kosong -Membaca petikan dan menjawab soalan -tallaqi dan musyafahah -Menghafaz doa-doa a dan surahsurah amalan harian -mendengar bacaan doa / surah hafazan melalui audio video -latih tubi membaca dan menghafaz potonganayat tertentu dengan bimbingan guru -menyebut sifat – sifat Nabi Muhammad S. baldi 3)AKHLAK / ADAB BERKUMPUL Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian carta bergambar. bahan maujud. laptop. projector Lembaran kerja 2)SIRAH / RIWAYAT HIDUP NABI (KEHIDUPAN) Membolehkan murid .Mengetahui dan mencontohi Sunnah Rasullullah SAW Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian bahan bacaan.A. kad ayat. kain buruk. cd. carta bergambar. lembaran kerja 3)AKHLAK / ADAB BERMAIN 21 (23/5-27/5/2011) PEPERIKSAAN SEM 1 Membolehkan pelajar: -Mengingat semula apa yang telah . kad perkataan.W -menerangkan peristiwa perlantikan Nabi menjadi rasul -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu -menjawab soalan ujian BBM/CATATAN jenis -jenis najis. air tanah. Carta doa harian. Air. vcd.alat pandang dengar. buku tulis. bahan maujud. mop. kad ayat.

projector Lembaran kerja 2)IBADAH / CARA-CARA Membolehkan pelajar: Kad perkataan jenis- . -menyebut 4 nama kitab yang diturunkan oleh Allah -menyebut nama-nama rasul yang menerima kitab tersebut -latih tubi menyebut nama kitab dan rasul yang menerimanya -menerangkan keagungan mukjizat Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam -Penerangan tentang adab dan akhlak Islamiah -Suaikan gambar dengan perkataan/ayat -Memilih perlakuan yang baik berdasarkan gambar -Mengisi tempat kosong -Membaca petikan dan menjawab soalan -menyambungkan bacaan guru -menyusun kad imbasan supaya menjadi ayat yang betul dan lengkap -menghafaz keseluruhan doa/surah -menyalin doa / surah -menyatakan jenis-jenis najis Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . lembaran kerja 2)AQIDAH / BERIMAN KEPADA KITAB Membolehkan pelajar: Menerangkan dan menghuraikan beriman kepada Kitab 3)AKHLAK / ADAB MAKAN DI MAJLIS KERAMAIAN/TPT AWAM Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian carta bergambar. laptop. CD .MINGGU BAHAGIAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN dipelajari CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN 22 & 23 28/5-12/6/2011 24 (13/6-17/6/2011) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung Membolehkan murid: mengenal. Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan. VCD Nasyid. kad ayat. cd. lembaran kerja 25 (20/6-24/6/2011) 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Doa sebelum tidur Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. bahan maujud. bahan maujud. kad huruf. kad ayat. Carta doa harian. menamakan membunyikan. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. lembaran kerja carta bergambar. buku tulis.

kad ayat. kad perkataan. air. buku tulis.Mengetahui dan mencontohi Sunnah Rasullullah SAW Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . CD . VCD Nasyid. projector Lembaran kerja .alat pandang dengar. kad ayat. menamakan membunyikan.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK MENYUCIKAN NAJIS HASIL PEMBELAJARAN -mengetahui cara-cara menyucikan najis CADANGAN AKTIVITI -latihan amali membersihkan najis mukhaffafah BBM/CATATAN jenis najis. kad huruf. air tanah. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. kain buruk . vcd. -menyatakan golongan awal yang menerima ajaran Islam menerangkan dakwah secara sulit dan secara terang tentang agama Islam -Penerangan tentang adab dan akhlak Islamiah -Suaikan gambar dengan perkataan/ayat -Memilih perlakuan yang baik berdasarkan gambar -Mengisi tempat kosong -Membaca petikan dan menjawab soalan -tallaqi dan musyafahah -Menghafaz doa-doa a dan surahsurah amalan harian -mendengar bacaan doa / surah hafazan melalui audio video 26 (27/6-1/7/2011) 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung Membolehkan murid: mengenal. lembaran kerja 2)SIRAH / RIWAYAT HIDUP NABI (KEHIDUPAN) 3)AKHLAK / ADAB TERHADAP TPT / KEMUDAHAN AWAM Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian 27 (4/7-8/7/2011) 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Surah An-Nasr Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. bahan maujud. Carta doa harian. cd. slaid powerpoint carta bergambar.kad gambar. carta bergambar. carta. mop. bahan maujud. laptop. lembaran kerja 3)AKHLAK / ADAB BERJUAL BELI Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan. Membolehkan murid . lembaran kerja bahan bacaan.

skema jawapan 28 (11/7-15/7/2011) 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung Membolehkan murid: -mengenal. -menerangkan berkaitan hari akhirat seperti alam barzakh. -bersoal jawab tentang keadaan hari akhirat -Penerangan tentang adab dan akhlak Islamiah -Suaikan gambar dengan perkataan/ayat -Memilih perlakuan yang baik berdasarkan gambar -Mengisi tempat kosong -Membaca petikan dan menjawab soalan Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . buku tulis. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. VCD Nasyid. syurga neraka. Membolehkan pelajar: -Menerangkan berkenaan Beriman kepada hari akhirat Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan. -menyambungkan bacaan guru -menyusun kad imbasan supaya menjadi ayat yang betul dan lengkap -menghafaz keseluruhan doa/surah Carta doa harian.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI -latih tubi membaca dan menghafaz potongan ayat tertentu dengan bimbingan guru BBM/CATATAN 2)UJIAN BULANAN Membolehkan pelajar: -Mengingat semula apa yang telah dipelajari -menjawab soalan ujian Kertas soalan ujian. kad huruf. lembaran kerja 29 (18/7-22/7/2011) 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Doa keluar tandas Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. Mizan. kad ayat. padang Mahsyar. CD . vcd 2)AQIDAH / BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT 3)AKHLAK / ADAB KECINTAAN KPD NEGARA Membolehkan murid: -Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian carta bergambar. Sirat. bahan maujud. lembaran kerja Carta. cd. laptop. slaid powerpoint. projector Lembaran kerja . menamakan membunyikan. Hisab.

projector Lembaran kerja .kad gambar. kad perkataan. CD . carta. cd. menceritakan peristiwa tentangan terhadap Islam Menceritakan peristiwa hijrah Rasullah ke Yathrib (Madinah) -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu -menyambungkan bacaan guru -menyusun kad imbasan supaya menjadi ayat yang betul dan lengkap -menghafaz keseluruhan doa/surah Patung. buku tulis. carta bergambar. menamakan membunyikan.alat pandang dengar. kad huruf. lembaran kerja 2)SIRAH / RIWAYAT HIDUP NABI (KEHIDUPAN) 3)AKHLAK / ADAB SEMASA MENUNTUT ILMU Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian 31 (1/8-5/8/2011) 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Surah Al-Kaafirun Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. laptop. kad ayat. vcd. Carta doa harian. bahan maujud.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK 2)IBADAH / HADAS KECIL & HADAS BESAR HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI -menyalin doa / surah BBM/CATATAN Membolehkan pelajar: -membezakan antara hadas kecil dan hadas besar -menonton video cara melakukan mandi wajib dan mengambil wuduk -latihan amali mandi wajib dengan menggunakan patung dengan bimbingan guru -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan. Membolehkan murid . bahan maujud. lembaran kerja 30 (25/7/-29/7/2011) 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung Membolehkan murid: -mengenal. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. laptop. lcd projektor 3)AKHLAK/ ADAB KETIKA MENUNTUT IMU Membolehkan murid: -Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian carta bergambar.Mengetahui dan mencontohi Sunnah Rasullullah SAW Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . lembaran kerja bahan bacaan. VCD Nasyid. kad ayat.

kad huruf. cd. carta wuduk. lembaran kerja. lembaran kerja -kad perkataan. VCD Nasyid. lembaran kerja 33 (15/8-19/8/2011) 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Doa sebelum tidur Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. Membolehkan pelajar : -menerangkan rukun iman beriman kepada Qada’ & Qadar -menjawab soalan ujian Kertas soalan ujian. skema jawapan 32 (8/8-12/8/2011) 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung -Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan. kad bergambar. CD . buku tulis. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. vcd tsunami 2)AQIDAH / BERIMAN KEPADA QADA & QADAR 3)AKHLAK / ADAB BERCAKAP DGN GURU Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian carta bergambar. Carta doa harian. petikan cerita teladan. kad gambar berwuduk . bahan maujud. projector Lembaran kerja 2)IBADAH / AMALI WUDUK Membolehkan pelajar: Mengetahui amalan-amalan sebelum solat dan mempraktikkannya Vcd. berusaha dan bertawakkal -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu -menyambungkan bacaan guru -menyusun kad imbasan supaya menjadi ayat yang betul dan lengkap -menghafaz keseluruhan doa/surah -menyalin doa / surah -menerangkan pengertian wuduk -menonton vcd berwuduk -tunjuk cara mengambil wuduk -mewarnakan gambar rukun wuduk Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . kad ayat. menamakan membunyikan. -menerangkan contoh perbuatan baik dan buruk -mewarnakan gambar perbuatan baik & buruk -menerapkan kesedaran tentang kewajipan menerima takdir Allah. laptop.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI -menyalin doa / surah BBM/CATATAN 2)UJIAN BULANAN Membolehkan pelajar: -Mengingat semula apa yang telah dipelajari Membolehkan murid: mengenal.

VCD Nasyid. -menerangkan kesan hijrah terhadap umat Islam -menjelaskan peristiwa pembukaan semula Mekah -Penerangan tentang adab dan akhlak Islamiah -Suaikan gambar dengan perkataan/ayat -Memilih perlakuan yang baik berdasarkan gambar -Mengisi tempat kosong -Membaca petikan dan menjawab soalan carta bergambar. cd. projector Lembaran kerja . Membolehkan murid . laptop. bahan maujud. kad ayat. carta. menamakan membunyikan.Mengetahui dan mencontohi Sunnah Rasullullah SAW Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . bahan maujud. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. buku tulis.alat pandang dengar. kad perkataan.kad gambar. CD . kad huruf. carta bergambar. lembaran kerja bahan bacaan.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI -menyusun gambar berwuduk mengikut tertib BBM/CATATAN 3)AKHLAK / ADAB BELAJAR Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian -menerangkan adab belajar -menghafaz doa selepas belajar dengan bimbingan guru -menyusun gambar adab belajar mengikut urutan -Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan. kad ayat. lembaran kerja 2)SIRAH / RIWAYAT HIDUP NABI 3)AKHLAK / ADAB DENGAN AL-QURAN Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian 35 (27/8-4/9/2011) 36 (5/9-9/9/2011) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Surah Al-Kauthar Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. lembaran kerja 34 (22/8-26/8/2011) 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung Membolehkan murid: mengenal. -tallaqi dan musyafahah -Menghafaz doa-doa a dan surahsurah amalan harian -mendengar bacaan doa / surah hafazan melalui audio video -latih tubi membaca dan Carta doa harian.

Membolehkan pelajar: -melakukan amali mandi wajib dengan bantuan guru Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . kad ayat. alatan urus diri. lembaran kerja Anak patung. vcd mandi wajib carta bergambar. kad rukun Islam. lembaran kerja 37 (12/9-15/9/2011) *16 SEPT – HARI MALAYSIA 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung Membolehkan murid: mengenal. kad perkataan dua kalimah syahadah 3)AKHLAK / ADAB DENGAN AL-QURAN Membolehkan murid: Mengamalkan adab Islamiah dalam kehidupan harian carta bergambar. kad huruf. bahan maujud. kad ayat. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. menamakan membunyikan. lcd projektor. lembaran kerja 2)IBADAH / AMALI MANDI WAJIB 3)AKHLAK / ADAB MEMBACA AL-QURAN -Penerangan tentang adab dan akhlak Islamiah -Suaikan gambar dengan perkataan/ayat -Memilih perlakuan yang baik berdasarkan gambar -Mengisi tempat kosong -Membaca petikan dan menjawab soalan . CD . VCD Nasyid. powerpoint. alatan urus diri. -tunjuk cara mandi wajib yang betul Vcd.MINGGU BAHAGIAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI menghafaz potongan ayat tertentu dengan bimbingan guru BBM/CATATAN 2)AQIDAH / MENGUCAP 2 KALIMAH SYAHADAH Membolehkan pelajar: Menerangkan tentang pengertian dua kalimah syahadah -memperdengarkan nasyid rukun Islam -latih-tubi menyebut lafaz dua kalimah syahadah -mencantumkan kad-kad dua kalimah syahadah dengan bantuan guru -mewarnakan lafaz dua kalimah syahadah -Melakonkan adab yang baik -Menandakan penyataan betul salah bagi setiap situasi Menghafal doa-doa berkaitan -Perbincangan tentang akhlak yang tertentu Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan. bahan maujud.

Mengetahui dan mencontohi Sunnah Rasullullah SAW bahan bacaan. buku tulis. Membolehkan pelajar: -Mengingat semula apa yang telah dipelajari Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. laptop. kad perkataan. -menjawab soalan ujian BBM/CATATAN Carta doa harian. Buku Iqra’ / Al-Barqy / Qaf . lembaran kerja Kertas soalan ujian. VCD Nasyid. buku tulis.MINGGU 38 (19/9-23/9/2011) BAHAGIAN/TAJUK 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Doa bangun tidur HASIL PEMBELAJARAN Membolehkan murid : -Melafazkan doa-doa harian dan surah-surah tertentu. projector Lembaran kerja .kad gambar. CD . kad huruf.alat pandang dengar. AMALI SOLAT Membolehkan pelajar: -melafazkan dan memperdengarkan azan vcd azan. huruf hijaiyah bersambung dan berbaris. menamakan membunyikan. lembaran kerja 39 (26/9-30/9/2011) 1)TILAWAH (IQRA’) / Mengenal huruf Hijaiyyah bersambung Membolehkan murid: mengenal. cd. carta. laptop. cd. CADANGAN AKTIVITI -tallaqi dan musyafahah -Menghafaz doa-doa a dan surahsurah amalan harian -mendengar bacaan doa / surah hafazan melalui audio video -latih tubi membaca dan menghafaz potongan ayat tertentu dengan bimbingan guru -melagukan nasyid berkaitan dengan Nabi Muhammad dan hijrah -mengamalkan dan mengajak orang lain melakukan sifat – sifat terpuji Nabi Muhammad dalam kehidupan seharian -menghafaz kalimah azan dengan betul dan sempurna -latih tubi azan dengan bantuan guru -pertandingan azan -mewarna kalimah azan Talaqi Musyafahah dan masyafahat huruf hijaiyah -latih tubi menyebut huruf hijaiyah bersambung secara individu dan kumpulan. projector Lembaran kerja 2)SIRAH / KERASULAN NABI Membolehkan murid . kad-kad kalimah azan. Skema jawapan 2)UJIAN BULANAN 40 (3/10-7/10/2011) 1)TILAWAH (HAFAZAN) / Surah Al-Ma’un -tallaqi dan musyafahah -Menghafaz doa-doa a dan surahsurah amalan harian -mendengar bacaan doa / surah hafazan melalui audio video -latih tubi membaca dan Carta doa harian.

laptop. puasa. PHG *26 OKT – DEEPAVALI 44 31/10-4/11/2011) *6 NOV – HARI RAYA HAJI 44 (8/1111/11/2010) 45 (14/11- MINGGU ULANGKAJI PEPEIRKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PERIKSAAN AKTIVITI SELEPAS PERIKSAAN AKTIVITI SELEPAS PERIKSAAN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN .MINGGU BAHAGIAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI menghafaz potongan ayat tertentu dengan bimbingan guru BBM/CATATAN 2)AQIDAH / PENERANGAN RUKUN ISLAM. lcd . KEDUA –KELIMA Membolehkan pelajar: -menerangkan perkara-perkara dalam rukun Islam -menerangkan maksud solat. lembaran kerja 41 (10/1014/10/2011) 42 17/10(21/10/2011) 43 25/1028/10/2011) *24 OKT – HARI KEPUTERAAN SUL. vcd panduan solat & haji. zakat & haji -memadankan nama solat & jumlah rakaat -menonton vcd ibadah haji -mewarnakan gambar rukun Islam -menonton vcd solat -latih-tubi menghafaz niat solat -melakukan amali solat Carta bergambar. cd. lembaran kerja IBADAH / SOLAT Membolehkan pelajar: Mengetahui jenis-jenis solat dan mempraktikkannya Carta aktiviti solat. kad perkataan.

MINGGU 18/11/2011) BAHAGIAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful