RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Matapelajaran Tunjang Tajuk Kemahiran Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Objektif Kognitif

Afektif Pengalaman sedia ada Penerapan Nilai Strategi Penggabung Jalinan Kesepaduan Alatan : : : : : : : : : : : : : : : : Pendidikan Jasmani Kesukanan Isu Pendidikan Jasmani Dan Sukan Penyalahgunaan Dadah Dalam Sukan 17 April 2008 8.10 pagi – 8.40 pagi 5 Uranus 35 orang Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat Menyatakan dan menerangkan kembali akan kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan Menyedari kepentingan penjagaan diri dengan mengamalkan cara hidup sihat Murid telah mengetahui bahaya dadah melalui media akhbar dan media cetak Kebersihan Fizikal dan Mental KBKK Tunjang Kesukanan – etika(semangat kesukanan) Visual dan Auditori

: Poster antidadah, gambar, kertas manjong, Laptop dan LCD

Setiap kumpulan diberikan keratan gambar penyalahgunaan dadah • Murid diberi kertas mahjong untuk melakar hasil perbincangan mereka Kertas manjong • Guru meminta murid menyenaraikan kebaikan dan keburukan dadah • Hasil perbincangan hendaklah ditulis dalam bentuk peta minda • Penerangan guru dikaitkan untuk pengajaran pada hari ini. • Perkembangan Langkah 1 5 minit • • Murid di dedahkan kepada tayangan video mengenai akibat pengambilan dadah dalam sukan dan permainan Murid diminta menyatakan pemahaman pelajar akan apa yang mereka tonton.BAHAGIAN / MASA Induksi ( 5 minit) AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI CATATAN/ ALATAN Menjana idea • • Guru membahagikan murid-murid kepada 7 kumpulan. Murid berada dalam kumpulan masingmasing Laptop dan LCD Menonton Tayangan Video • Mencatakan maklumat hasil tayangan video BAHAGIAN / AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI CATATAN/ .

peta minda dan sebagainya yang difikirkan sesuai dengan bakat murid. • Permainan ini adalah berkaitan dengan tajuk yang dipelajari pada hari ini. ALATAN TKP • Murid masih berada dalam kumpulan yang telah dibahagikan tadi Menghubun gkait .Naturalis .Verbal Linguistik • Perbentangan adalah dalam bentuk berlakon.MASA Langkah 2 10 minit Pembentangan Hasil Kerja • Murid diminta membentangkan hasil perbincangan dan pemahaman mereka dalam kumpulan tadi. BAHAGIAN / AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI CATATAN/ . berpantun. menyanyi. • Guru bertindak sebagai fasilitator Kemuncak Permainan kecil 5 minit Teka silang kata • Setiap kumpulan perlu menghantar seorang wakil daripada kumpulan mereka untuk bertanding dalam aktiviti teka silang kata.

Guru memberi nasihat agar tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah • • Guru memberi lembaran kerja untuk diselesaikan di rumah. Semua kerja perlu dihantar pada minggu hadapan CATATAN / REFLEKSI : ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _ . Bertanggungjawab dipelajari pada hari ini.MASA Penutup 5 minit Perbincangan dan rumusan • • Guru bertanya perasaan muridmurid tentang apa yang ALATAN • Murid dibenarkan kembali dan duduk di tempat masing-masing.

.

.

BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI CATATAN/ ALATAN .

BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI CATATAN/ ALATAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful