RANCANGAN PENGAJARAN SLOT HARIAN (30 MINIT) MASA Set induksi (7 minit) ISI KANDUNGAN ST 3.1.

2 Mengenalpasti bahagian tubuh badan (kepala, bahu, lutut, jari, mata, telinga dan mulut) i. LANGKAH Bersoal jawab bersama murid tentang jumlah anggota tubuh badan, fungsi atau kegunaannya. CONTOH ALATAN - cd-rom untuk lagu. CATATAN Komponen : Bahasa

ii.

Nyanyian lagu anggota badan

Perkembangan (15 minit )

ST 3.2.1 Menggunakan anggota deria badan dalam penerokaan alam sekitar secara terbimbing : y y y Penglihatan Pendengaran Penyentuhan

i.

Permainan µbawa bolaku¶ Membawa bola sambil mengira bilangan lompatan yang dibuat.

-

Gelung rotan Kon Bola

Komponen : Bahasa Sains dan teknologi Matematik

5.1 Menyebut nama nombor 1 hingga 10 (rote counting) Penutup (8 minit ) Regangan µ cooling down¶ dan soal jawab bersama murid. .1 Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah yang mudah St 7.1.St 2.

inferens dan aplikasi .Proses asas kemahiran sains Pengenalan Proses asas saintifik melibatkan beberapa kemahiran asas. Eksperimen 6. Pemerhatian 2. Antara kemahiran yang diperlukan ialah meliputi kemahiran pemerhatian. Perkaitan. Kesimpulan 8. perbandingan. Mengelas dan membanding 3. eksperimen. Berkomunikasi 5. pengukuran. Mengukur 4. Ramalan 7. pengelasan. 1. perkaitan dan ramalan.

kanak membuat kesimpulan akhir. Buat eksperimen y Kanak. y Infrens ± kebolehan kenal pasti perkaitan antara sebab musabab ataupun penerangan antara fenomena yang berlaku. y Selain itu. bentuk dan juga fungsi serta cirri.1. y Antaranya adalah seperti warna. y menggunakan proses minda bagi membuat sesuatu kesimpulan. y Guru harus memainkan peranan untuk kanak. mendengar. y Aplikasi ± kanak. 4.kanak terlibat sejak kecil secara tidak sedar. ia juga melibatkan proses mental. saiz. Pemerhatian y melibatkan deria penglihatan malah melibatkan deria. 3. 2. makan.kanak terlibat secara aktif dalam proses eksperimen. Perkaitan. menghidu dan merasa. infrens dan aplikasi y Perkaitan ± proses menterjemahkan benda abstrak kepada konkrit. Mengelas dan membanding y kanak.cirri.deria lain seperti deria sentuh. . y Semua bahan di persekitaran kanakkanak boleh dijadikan alat eksperimen.kanak membuat perbandingan dan perbezaaan yang terdapat pada sesuatu objek. y Contohnya seperti apabila kanak-kanak melihat seekor burung mereka akan melihat cara burung itu melompat.

y soalan.murid. Komunikasi y Kanak-kanak digalakkan untuk menyatakan apa dan bagaimana mereka melakukan pemerhatian.5. .aktiviti seperti kotak hitam. Kesimpulan y Kesimpulan merupakan cadangan huraian. ramalan atau pengelasan dalam bentuk pertuturan yang dapat membina kemahiran interaksi social y Komunikasi antara guru. µ hands behind the back¶. muridmurid. beberapa fakta yang dibuat atau diperhatikan. 8. 7. inci. puzzle box. Ramalan y Proses membuat andaian berdasarkan 6. Mengukur y Kemahiran asas dalam pengutipan data y Contoh sentimeter. sebab atau akibat kepada peristiwa yang lepas.soalan untuk proses kesimpulan ialah seperti :Apakah perkara itu? Kenapa ia terjadi? y aktiviti. ukuran tinggi badan. bilangan cawan dan sebagainya.

1. y Pembelajaran diperoleh dalam suasana pembelajaran langsung dan bermakna.kanak untuk memahami matematik.PROSES AWAL MATEMATIK Pengenalan y Merupakan asas bagi kanak. Konsep ruang 2. Konsep masa . Pranombor 3. Nombor 5. Pengukuran 4.

1. menggunakan cirri tertentu sebagai asas perbandingan (gibbs dan castadena .ciri yang jelas. y Contohnya pola dalam kehidupan seharian. Pranombor dengan satu antara objek yang sama atau berbeza. Kejadian siang dan malam. . Pola Keabadian Ketekalan (consistency) merupakan satu aspek yang boleh dikaitkan dengan jisim.Perbandingan Pengelasan Proses mengaitkan antara dua benda Pengumpulan objek dalam kelas atau subkelas berdasarkan ciri. y Aspek penting dalam asas matematik. isipadu. 1975) Padanan satu dengan satu Seriasi Merupakan hubungan perkaitan satu Susunan lebih daripada dua objek mengikut turutan berdasarkan kriteria yang betul dan jelas. dan keluasan.

Membilang Proses yang rumit dan memerlukan ketelitian yang mana murid memberikan nama bagi sesuatu nilai nombor. . Nombor Operasi nombor y Konsep nombor Menggambarkan bilangan atau banyaknya benda bagi sesuatu kumpulan iaitu sifat kuantiti manakala angka menunjukkan symbol y Melibatkan konsep tambah (+) dan tolak (-) y (+) ± proses 2 himpunan yang disatukan dan menjadi jumlah tertentu.2. (-) ± apabila satu himpunan objek dikeluarkan sebahagian daripadanya.

. luas.3. kedua dan ketiga. atas. Pengukuran Proses di mana satu nombor diberikan kepada cirri (attribute) contohnya panjang. 4. suhu. luar dan dalam. masa) sesuatu objek atau peristiwa. sisi. isipadu. selepas. sebelum dan di antara menunjukkan idea kedudukan seperti pertama. berat. kapasiti. Konsep masa Turutan peristiwa seperti akhir. Konsep ruang Merujuk kepada sesuatu objek yang terletak dalam ruang seperti depan. belakang. pertama. bawah. 5.

Contoh . bentuk. cawan dan piring . Pembelajaran di dalam kelas : Memasak dan merasa makanan Membancuh warna Bercerita seperti µ sehelai daun nangka¶ 2. berat. kasut dan stoking.Aktiviti. Mengumpul benda hidup dan mati. saiz. Contoh 3.bayang. Seriasi : menyusun mengikut pola turutan dan menyusun objek mengikut cirri. Melihat rumah semut dan anai. Aktiviti awal matematik 1. saiz. Lawatan di sekitar kelas dan luar kelas Melihat habitat cacing.anai Mengukur bayang. bilangan kuantiti dan jenis 2.aktiviti untuk proses awal sains dan awal matematik Aktiviti awal sains 1. Padanan satu dengan satu : memadan objek mengikut warna. siput. Perbandingan : membanding objek seperti ukuran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful