Dnevni

list
www.dnevni-list.ba
BROJ 3395 ISSN 1512-8792
Cijena 1 KM, 5 KN, 0,5 EUR
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
KONTRASTAV Lidija Bradara, članica Predsjedništva HDZ-a BiH, i Anto Lozančić, zastupnik
HSS-NHI-ja, govore o vrućoj političkoj sceni u Srednjobosanskoj županiji, pritiscima, izdajnicima…
Da ima jedinstva
Hrvata, bez nas
se ne bi mogle
donositi odluke
Za nejedinstvo
Hrvata krivac je
predsjednik
HDZ-a Lovrinović 8
.

-

9
.

s
t
r
.
Danas se u Parlamentu sastaju lideri parlamentarnih stranaka
DAN “D”
Dogovor
ili razlaz?!
2. - 3. str.
Teške optužbe
Obećanja
Žalosno
Optužnica
protiv Ante
Gotovine za
zločine u BiH?
Projekti
koji bi trebali
oživjeti grad
7
.

s
t
r
.
Dinamo je omiljen
u Hercegovini
Vahid Halilhodžić
26. str.
Od sredine
tjedna ponovno
snijeg i povratak
na zimske
temperature
Stjepan Krešić:
Znam da me
podupire dio
Predsjedništva
HDZ-a 1990.!
Upozorenje Politika
Ponovno slijedi
temperaturni šok
Kriza u
devedesetci
4. str.
6. str.
LJUDI I PRIČE IZ VAŠEG KRAJA
Baka Mara nikad
nije bila kod
liječnika iako
je napunila
97 godina
Što Mostar
očekuje u 2011.
Kad kipar plače nad
svoji životnim djelom
15. str.
12. str.
Dok grandiozni
kip Muje Hrnjice
propada, lijepa
Emina krasi
Mostar
Događaji
2
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Želite li da se čuje Vaš glas?
Imate li vijest za koju smatrate da je vrijedna pažnje?
Želite li da se čuje Vaš glas? Dnevni list Vam stoji na usluzi.
Kontaktirajte nas na telefon ili fax: 036/313-370, 036/313-375
(Mostar), ili 033/717-220, 033/717-221 (Sarajevo).
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
1
Najčitanije na webu 16. siječnja
1. ČUDO U MEĐUGORJU Švicarka Joëlle progledala na
Akademik Boris Tihi na sastanku Kruga 99
Posljedice ekonomski
podijeljenog prostora
veće od ratne štete
SARAJEVO - “Gubici
BiH prouzrokovani umjetno
podijeljenim ekonomskim
prostorom zemlje, inauguri-
ranim Daytonskim mirov-
nim sporazumom, premašuju
sve ratne štete koje je moguće
izraziti u ekonomskim (mate-
rijalnim) pokazateljima”,
procjena je koju je jučer aka-
demik Boris Tihi, u svojstvu
uvodni čar a redovi tog
sastanka Asocijacije neovi-
snih intelektualaca Krug 99
iznio govoreći o temi “Eko-
nomska cijena podijeljene
BiH”. Procjena Tihija, koji je
član Kruga 99 i istaknuti eko-
nomski stručnjak, zasniva se
na temeljnim ekonomskim
indikatorima koji svjedoče o
tome da je umjetna Dayton-
ska granica (entitetska gra-
nica) uvjetovala gubitak 40
posto komplementarnih
veza, a predmetom opserva-
cije bilo je po šest najvećih
gradova dvaju bh. entiteta.
Ekonomsko stanje
“Izgubljene su komple-
mentarne veze između eko-
nomskih regija koje su teorij-
ski i praktično bile u primjeni
prije Daytonskog spora-
zuma”, smatra on. Uz opasku
kako je Dayton pogodio cilj -
prekinuo rat, ali promašio sve
ostalo, Tihi je dodao i kako su
umjetno stvorene granice
rezultat političkih kompro-
misa, te da su njima unaka-
žene logične ekonomske
regije i izgubljeni sinergijski
ekonomski učinci koje podra-
zumijeva usklađenost ekono-
mije s geografijom. Kao
argument ovoj tezi navedeno
je da su entitetske crte
doslovce iscrtane kroz hale
bivših velikih bh. tvornica i
sustava, koji su zapošljava-
jući na desetke tisuća rad-
nika osiguravali napredak
BiH. Današnja ekonomska
pogubnost i neracionalnost
trenutačne situacije, dodao je
Tihi, uvelike poskupljuje
troškove te rezultira zatvara-
njem entiteta koji se u eko-
nomskom pogledu pokuša-
vaju etablirati kao neovisne
cjeline.
S druge strane, ukazao je
on, apsurdnost ekonomskog
stanja u BiH pojačava činje-
nica da na razini regija i
uopće globalnoj razini jačaju
tendencije k prekograničnoj
suradnji između ekonomski
komplementarnih regija.
Izlaz iz ovakve situacije Tihi
vidi u usklađivanju ekono-
mije i geografije, tj. u jačanju
veza na unutarnjem, ali i
vanjskom regional nom
planu, što treba biti interes
svih zemalja.
Tranzicija OHR-a
Sudionici sastanka osvr-
nuli su se i na stav Međuna-
rodne krizne skupine (ICG),
koja poziva na tranziciju
OHR-a i jačanje uloge EU-a u
BiH, a s kojim nisu suglasni.
Tako je prof. dr. Ćazim Sadi-
ković rekao da rečeno pitanje
zadire u sve vitalne sfere BiH.
Prema njegovim riječima,
ocjenama u izvješću ICG-a se
“od gotovine pravi veresija”.
On je istaknuo i značaj
OHR-a u smislu provedbe
Daytonskog sporazuma kao
njegovog vrhovnog tumača,
tj. u izgradnji demokratskih
političkih institucija, razvoju
ekonomije i infrastrukture,
povratku izbjeglih i raselje-
nih i drugih pitanja iz domene
civilne provedbe.
Opasnost od majorizacije
Potpredsjednik Kruga 99 Gradimir Gojer se, govoreći o provedbi izbornih
rezultata u BiH, usredotočio na pitanje kako zaštiti jednakopravnost
hrvatskog naroda u BiH i kako otkloniti opasnost od majoriziranja, zala-
žući se da se inicijative čelnika Republike Hrvatske, koje korespondiraju
s tim pitanjima, trebaju promatrati u najširem demokratskom ozračju.
“Najvažnija stvar koja se treba dogoditi u idućem razdoblju jest da stranke
- pobjednice na izborima, SDP BiH i SDA, nametnu rješenje koje će podra-
zumijevati da i oni čimbenici koji su u hrvatskom narodu osvojili većinu
glasova moraju sudjelovati u vlasti i imati dostojno mjesto u budućem
obnašanju vlasti u državi BiH”, smatra Gojer.
Danas se u Parlamentu sastaju lideri svih
DAN “D”
Dogovor ili
• Piše: Dario Pušić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Nakon
današnjeg sastanka lidera
svih parlamentarnih stra-
naka u našoj zemlji, koji će se
održati u Parlamentu BiH,
konačno bi se trebalo znati
hoće li ključni akteri SNSD-
HDZ s jedne, odnosno SDP s
druge strane uspjeti postići
minimalni konsenzus, ili će
doći do potpunog raskola.
Ipak, naši izvori iz pojedinih
političkih opcija potvrdili su
nam kako je posljednjih dana
primjetan pritisak, pa i
međunarodne zajednice, da
u vlast uđe šest stranaka
(SNSD-SDS, dva HDZ-a te
SDP i SDA).
No, i pored pritisaka,
lideri političkih stranaka na
današnji sastanak dolaze s
potpuno suprotstavljenim
konceptima o formiranju
vlasti, pri čemu će se najveća
polemika voditi između blo-
kova koje predvode SNSD-
HDZ, odnosno SDP. Ove
stranke nemaju niti mini-
malni konsenzus o predsje-
datelju Vijeća ministara ili
pitanja treba li podijeliti
fotelje pa onda praviti pro-
gram, ili pak obratno. SDP i
na današnji sastanak ide s
jasnim uvjetom - široka koa-
l icija, dakle uz SNSD,
moguća je, ali samo ako se
prije toga napravi jasan pro-
gram ili plan djelovanja u
iduće četiri godine. To je
potvrdio predsjednik Glav-
nog odbora Svetozar Pudarić
kazavši kako je ovo zahtjev
za uspostavljanjem program-
ske, a ne matematičke koali-
cije. On stoga očekuje da oni
koji govore o ministarskim
podjelama shvate da je prvo
potrebno postići dogovor o
načinu rada buduće vlasti,
odnosno listi prioriteta kako
bi se spriječilo daljnje eko-
nomsko propadanje zemlje
te zaostajanje za susjedima.
Pomirenje?
No, u SNSD-u upravo
govore o matematičkoj koa-
liciji, pa unatoč očitim pritis-
cima međunarodne zajed-
nice, ali i lobiranju nekih
domaćih stranaka poput
SDA, ne žele popustiti pred
Lagumdžijinim zahtjevima
vezanim uz programsku
platformu. Kada se pogle-
daju ovako suprotstavljeni
stavovi, kao jedino realno
rješenje nameće se prijedlog
SDA za koji doznajemo da bi
Nakon današnjeg sastanka znat će se
s druge strane uspjeti postići minima
Čović ne dolazi
Dolazak na sastanak potvrdili su lideri SNSD-a Milorad
Dodik, SDS-a Mladen Bosić, HDZ-a 1990. Božo Ljubić, SDA
Sulejman Tihić, SDP-a Zlatko Lagumdžija, SBB-a BiH
Fahrudin Radončić, PDP-a Mladen Ivanić, HSP-a Zvonko
Jurišić i Narodne stranke Radom za boljitak Mladen Ivan-
ković Lijanović, DNS-a Marko Pavić i DNZ-a Rifat Dolić,
dok će na sastanku u ime HDZ-a BiH i Stranke za BiH biti
nazočni potpredsjednici stranaka Niko Lozančić i Beriz
Belkić.
3
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Oglašavajte se u Dnevnom listu
Ako se želite oglašavati u Dnevnom listu kontaktirajte našu marketing
službu na telefone 036/313-370 (Mostar) i 033/719-755 (Sarajevo), ili na
e-mail adrese: marketing@dnevni-list.ba, te dnevni.ba@bih.net.ba.
Neka Vašu reklamu vide brojni čitatelji na području cijele države.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
PRILOG
SPORT
LIJEPI I
ZDRAVI
MALI
OGLASI
POSLOVNI
SVIJET
TV +
AUTO
MALI
OGLASI
DNEVNI
PLUS
dj lj
D
N
E
V
N
L I S T
Vrijeme...
Temperature
u BiH za
17. 1. 2010.
po gradovima
Sarajevo 10
Mostar 13
Banja Luka 13
Tuzla 10
Zenica 12
Bihać 13
Livno 11
Jajce 12
Ljubuški 15
Relativnopovoljne
biometeorološkeprilike,
uzvišesunca, obilježitćei
početakradnogtjedna. Najveće
problemeosjetljivimosobama
ćezadavati neštonižejutarnje
temperaturei povećano
zagađenjezraka.
Bihać
Banja
Luka
Sarajevo
Mostar
Brčko
Zenica
Tuzla
akon 42 godine, 2. Zapalila muža nakon brakorazvodne parnice
Livno
Jajce
Ljubuški
MMMMMM
L
h parlamentarnih stranaka
konačni razlaz?!
e hoće li ključni akteri SNSD-HDZ s jedne, odnosno SDP
alni konsenzus, ili će doći do potpunog raskola
mogao pomiriti stranke, te
iznijeti kompromisno rješe-
nje o predsjedatelju Vijeća
ministara, ali i programu na
kojem bi trebale raditi sve
stranke, uključujući SDP,
dva HDZ-a i SNSD. Glasno-
govornik SDA Salmir Kaplan
tvrdi kako tek treba vidjeti
kako će se predsjednici stra-
naka ponašati u ponedjeljak,
a tek onda izići s kompromi-
snim prijedlogom na kojem
se radi već danima.
Pesimisti i optimisti
Predsjednik PDP-a Mla-
den Ivanić pesimist je kada
je u pitanju postizanje bilo
kakvog dogovora na današ-
njem sastanku, objasnivši
kako za jedan stol sjedaju
poprilično “neozbiljne struk-
ture” koje bi sad trebale
pokušati formirati zajed-
ničku vlast. Jasno je, smatra
Ivanić, kako postoje dva rje-
šenja - ili će HDZ, SNSD i
SDP uspjeti postići dogovor,
što očito sada ne mogu, ili će
neke od ovih stranaka kre-
nuti samostalno u osiguranje
parlamentarne većine.
- Tko će to biti, teško je
reći, sve dok se ne formira vlast
u Federaciji. Ipak, pesimist
sam kada je u pitanju da ove
stranke (HDZ, SNSD i SDP
op. a.) budu u novom sazivu
Vijeća ministara, naglasio je
Ivanić. Unatoč činjenici da
predsjednik SDA ovih dana
intenzivno lobira kako bi
pomirio navede stranke, Iva-
nić ne očekuje spektakularne
rezultate, nego tvrdi kako će
se obistiniti njegova najava da
BiH neće tako brzo dobiti
vlast. Istodobno, kao jedan od
razloga zbog kojih bi se takav
scenarij mogao obistiniti je i
činjenica, smatra lider PDP-a,
da se SDP-u ne žuri pretjerano
zbog želje da prvo riješi situa-
ciju vezanu uz vlast u Federa-
ciji.
– Očito se nitko ne uzru-
java što nema novog Vijeća
ministara, zaključio je Ivanić.
S druge strane, u HDZ-u 1990.
su optimistični glede današ-
njeg sastanka te smatraju
kako bi se mogla postići
dovoljna doza konsenzusa
nužna za nastavak dogovora o
stvaranju državne koalicije.
Unatoč činjenici da predsjednik SDA ovih
dana intenzivno lobira kako bi pomirio
navede stranke, lider PDP-a Mladen
Ivanić tvrdi kako će se obistiniti njegova
najava da BiH neće tako brzo dobiti vlast
SDP i na današnji sastanak ide s jasnim
uvjetom - široka koalicija, dakle uz
SNSD, moguća je, ali samo ako se prije
toga napravi jasan program ili plan
djelovanja u iduće četiri godine
4
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Suđenje Radovanu Karadžiću Podgorica
Ovoga tjedna iskaze daju
tri zaštićena svjedoka
Veselin Vlahović Batko
osumnjičen za ubojstvo taksista?
DEN HAAG - U da na-
šnjem nastavku suđe-
nja bivšem predsjed-
niku Republike Srp-
ske Radovanu Karad-
žiću pred Haaškim
tribunalom trebao bi
biti saslušan novi,
zaštićeni svjedok
optužbe, koji će
iskaz dati pod
oznakom KDZ-
026. Odl uka
suda po zahtjevu
obrane da se izmi-
jene zaštitne mjere te da
svjedok da iskaz pod svo-
jim imenom na javnoj
sjednici još nije objav-
ljena. Tužiteljstvo ovog
tjedna planira saslušati
još dva zaštićena svjedoka,
KDZ-304 i KDZ-450, kao i
svjedoka Zaima Kosarića,
jedne od žrtava granatira-
nja sarajevske tržnice
“Markale”. Na suđenju
Karadžiću još je u tijeku
izvođenje dokaza po optuž-
bama za incidente u Sara-
jevu. U podnesku koji je
objavljen prošloga tjedna
obrana je tražila tromje-
sečni prekid prije početka
izvođenja dokaza po dijelu
optužnice koji se odnosi na
općine u BiH. Zahtjev je
uložen kao pravni lijek zbog
ponovnog zakašnjelog obje-
lodanjivanja potencijalno
oslobađajućeg materijala
od optužbe.
PODGORICA - Podgo-
ričkog taksista Vukašina
Vuka Popovića, koji je
nestao 17. srpnja 1997.
godine, vjerojatno je ubio
Veselin Vlahović Batko,
koji je u BiH optužen za
ratni zločin protiv civilnog
stanovništva, piše crno-
gorski tisak. Prema pisa-
nju podgoričkih medija, u
rečenu mogućnost crno-
gorska policija sumnja
nakon što je prikupila
dokaze. Popovićevo vozilo
je pronađeno zapaljeno 17.
srpnja 1997. u podgorič-
kom naselju Mareza, dok
tijelo taksista Popovića
nikada nije pronađeno.
Mediji u Crnoj Gori navode
i kako će ovoga tjedna pro-
tiv Vlahovića biti podne-
sena kaznena prijava za
navedeno ubojstvo. Vlaho-
vić je prošle godine uhićen
u Španjolskoj te je izručen
pravosudnim tijelima BiH,
gdje je optužen za ratni
zločin protiv civilnog sta-
novništva i gdje je u tijeku
suđenje za navedeni ratni
zločin.
• Piše: D. Pušić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
MOSTAR - Nakon što je
HDZ 1990. službeno razrije-
šio svih stranačkih funkcija
dosadašnjeg člana Predsjed-
ništva “devedesetke” Stje-
pana Krešića, u javnost su
ponovno procurile informa-
cije prema kojima se dio čla-
nova Predsjedništva, ali i niz
stranačkih tijela na terenu
protivi ovoj odluci, ali i pro-
vedbi sporazuma o suradnji
dvaju HDZ-a, smatrajući ga
primjerom koji može stranku
odvesti u stranputicu. Naš je
list već početkom prosinca
donio vijest o tome da se više
osoba iz niza županijskih
organizacija protivi spora-
zumu s HDZ-om BiH, a pri
tome treba izdvojiti neke
ključne osobe iz županijskih
odbora u Hercegbosanskoj,
Hercegovačko-neretvanskoj,
Posavskoj te Tuzlanskoj
županiji. Iako je HDZ 1990.
tada službeno demantirao
ovu informaciju, slučaj Stje-
pana Krešića, kojeg smo
također tada naveli kao jed-
nog od protivnika, pokazao
je da unutar stranke zaista
postoje visoko pozicionirani
ljudi koji nisu olako spremni
vratiti se u “matičnu” kuću,
odnosno HDZ BiH, protiv
čije su se politike kroz HDZ
1990. godinama borili. Sam
Stjepan Krešić tvrdi kako
postoji niz onih koji su neza-
dovoljni potpisivanjem spo-
razuma s HDZ-om BiH,
potvrdivši informacije našeg
lista kako veliko nezadovolj-
stvo vlada u stranačkim
organizacijama s područja
Rame, ali Hercegbosanske
županije.
Potpora s terena
Na dan kad je protiv njega
pokrenut stegovni postupak,
Krešić tvrdi kako je dobio niz
telefonskih poziva određenih
čl anova Predsjedni štva
stranke koji su mu pružili
punu potporu u onome što je
učinio. Ipak, ne želi odavati
imena tih ljudi, kazavši kako
je na njima hoće li skupiti
dovoljno hrabrosti i izići u
javnost sa svojim protivlje-
njem potpisivanju spora-
zuma s HDZ-om BiH.
- Telefon mi ovih dana
neprestano zvoni. Ljudi s
terena mi pružaju apsolutnu
potporu, tako da mi je unatoč
početnom šoku danas drago
što sam napravio ovaj potez,
naglasio je Krešić, kazavši
kako vjerojatno ima onih koji
možda ne posjeduju dovoljno
političke hrabrosti javno
kazati što misle o spornom
sporazumu. No, budući da
više nije član stranke, Krešić
sada javno govori kako HDZ
1990. nije demokratska
stranka, jer je očito teško
svim nezadovoljnicima javno
istupiti protiv sporazuma.
Sporazum je odobren
Krešić je još jednom
ponovio kako sve ide k tomu
da se HDZ 1990. jednostavno
,,
Dnevni list je
još početkom
prosinca donio vijest
o raskolu u HDZ-u
1990. zbog sporazuma
s HDZ-om BiH, što
su iz “devedesetke”
ekspresno demantirali,
a što se ovih
dana potvrdilo
,,
Krešić je još
jednom ponovio
kako sve ide k tomu
da se HDZ 1990.
jednostavno ugasi,
a potpisivanje
sporazuma Čović -
Ljubić samo je
posljednji udarac
ovoj stranci
RASKOL U “DEV
Krešić: Podupire
Predsjedništva H
Telefon mi ovih dana neprestano
zvoni. Ljudi s terena mi pružaju
apsolutnu potporu, tako da mi je unatoč
početnom šoku danas drago što sam
napravio ovaj potez, naglasio je Krešić
Smjena Stjepana Krešića produbila neza
5
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Ministar Sven Alkalaj Mirovna misija UN-a na Cipru
U Tunisu nema turista
iz Bosne i Hercegovine
Pripadnik MUP-a RS-a imenovan
za zamjenika šefa Misije UN-a
SARAJEVO - Ministar
poslova BiH Sven Alkalaj
izjavio je da, prema infor-
macijama kojima raspo-
laže u Tunisu, trenutačno
nema turista iz BiH.
“Nemamo infor ma -
cija da u ovom trenutku
ima turista iz BiH u
Tunisu. Tamo se nalazi
desetak žena držav-
ljanki BiH koje su udane
za Tunižane i oni su svi
dobro i zdravo. Konti-
nuirano pratimo situa-
ciju i javnost ćemo
obavješćivati o tome”,
rekao je Al kal aj.
Prema njegovim rije-
čima, u previranjima u
Tunisu nije ugrožen ni
jedan građanin BiH. U
krvavim prosvjedima u
Tunisu zbog siromaštva,
korupcije i represije, koji su
trajali mjesec dana, prema
posljednjim informaci-
jama, poginulo je najma-
nje 66 osoba. Nakon “revo-
lucije jasmina”, kako su
nazvani krvavi prosvjedi u
Tunisu, predsjednik Ben
Ali pobjegao je iz zemlje u
Saudijsku Arabiju, a Tunis
dobio privremenog pred-
sjednika, aktualnog šefa
parlamenta Fued Mebaza,
ali je postao prvi šef jedne
arapske zemlje koji je
pobjegao iz zemlje pod
pritiskom uličnih pro-
svjeda.
BANJA LUKA - MUP
RS-a priopćilo je kako nji-
hov pripadnik Miroslav
Milojević, koji sudjeluje u
Mirovnoj misiji UN-a na
Cipru, danas treba preu-
zeti dužnost zamjenika
šefa te misije. MUP napo-
minje kako Milojević u
Misiji UN-a na Cipru
boravi od svibnja 2009.
godine, gdje je prvo obna-
šao posao policajaca u
patroli u Policijskoj postaji
UN-a Piyla blizu Larnake,
nakon čega je u studenome
2009. godine raspoređen
na mjesto zapovjednika. U
svibnju 2010. godine raspo-
ređen je na poslove i
zadaće zamjenika zapo-
vjednika UN-ovog policij-
skog sektora, dok je od
kolovoza 2010. godine
obnašao dužnost zapo-
vjednika. Na poziciju
zamjenika šefa Misije
Milojević je izabran poseb-
nim postupkom odabira
između više kandidata iz
više zemalja, dodaje se u
priopćenju MUP-a RS-a.
Prije odlaska u Mirovnu
misiju UN-a na Cipru Milo-
jević je obnašao dužnost
zapovjednika Policijske
postaje Pelagićevo.
Broj novooboljelih pacijenata od
svinjske gripe svakodnevno raste
U BiH gotovo 100
oboljelih pacijenata
od virusa H1N1
• Piše: D. Bradvica
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Broj obo-
ljelih od virusa H1N1 ili svinj-
ske gripe i dalje ima tenden-
ciju povećanja, ali posljednja
dva dana nije bilo težih kao
niti smrtnih slučajeva. U
gotovo svim kliničkim cen-
trima u BiH pojavilo se neko-
liko no vih pacijenata sa
simptomi ma svinjske gripe,
ali liječnici i dalje naglaša-
vaju kako nema mjesta pa -
nici. Prema jučerašnjim po -
da cima, broj oboljelih u Fe -
d eraciji je prešao 60, a u Re -
publici Srpskoj trenutačno
su registrirana 33 pacijenta
sa svinjskom gripom.
Širenje gripe
Iz Kliničkog centra Uni-
verziteta u Sarajevu navode
kako će tijekom današnjeg
dana izići s novim izvješćem
o broju pacijenata sa svinj-
skom gripom, ali navode
kako tijekom vikenda nije
bilo težih slučajeva. Osim
Sarajeva, veći broj pacijenata
s virusom H1N1, njih 17, hos-
pitalizirano je na Kliničkom
centru Tuzla. Isto tako, veći
broj liječnika iz naše zemlje
najavio je da se epidemija
gripe očekuje tek krajem mje-
seca, tako da nas, čini se, tek
očekuje značajniji broj obolje-
lih. Prema tome, sve su češće
najave da bi s obzirom na
trend svakodnevnog poveća-
nja broja oboljelih Zavod za
javno zdravstvo Federacije
BiH uskoro mogao proglasiti
epidemiju. Stoga liječnici i
dalje pozivaju građane da
izbjegavaju odlaske na mje-
sta s većim brojem ljudi.
Također, pozivaju građane i
da se cijepe protiv sezonske
gripe što je najbolji način za
sprječavanje oboljenja.
Stanje u RS-u
U Republici Srpskoj tije-
kom vikenda prijavljeno je
sedam novih pacijenata obo-
ljelih od H1N1, čime se ukup-
an broje povećao na 33. Gla-
sn ogovornica Instituta za
za štitu zdravlja RS-a Milka
Mrđa potvrdila je da je u Kli-
ničkom centru Banja Luka
pregledano sedam pacije-
nata, od koji je šest bilo pozi-
tivno na svinjsku gripu.
Uk upno je u toj zdravstvenoj
us t a novi hospitalizirano 37
pacijenta, od čega je u Klinici
za infektivne bolesti 34, a na
Odjelu intenzivne medicine
nalaze se tri pacijenta. U
Bolnici Kasindo u Istočnom
Sarajevu prijavljen je jedan
novooboljeli pacijent i time
se broj ukupno hospitalizira-
nih u toj ustanovi povećao
na se d am. U Kliničkom-
bol ničk om centru Foča
nema novooboljelih, a ranije
je hospitaliziran jedan paci-
jent koji je bio pozitivan na
novu gripu H1N1 tijekom
analize brzim testom.
Liječnici i dalje pozivaju građane da
izbjegavaju odlaske na mjesta s većim brojem
ljudi te da se cijepe protiv sezonske gripe
što je najbolji način za sprječavanje oboljenja
ugasi, a potpisivanje spora-
zuma Čović - Ljubić samo je
posljednji udarac ovoj
stranci. S druge strane, iako
iz “devedesetke” konstantno
ponavljaju kako je sporazum
usvojen jednoglasno, Krešić
tvrdi suprotno te kaže kako
se radi o jednostranom pri-
vatno napravljenom potezu
predsjednika stranke, te
kako o ovom nije bilo upo-
znato čak niti uže Predsjed-
ništvo stranke. U HDZ-u
1990. demantiraju kako
postoje bilo kakve frakcije
unutar stranke koje bi se
protivile sporazumu Čović -
Ljubić. Veso Vegar, glasnogo-
vornik HDZ-a 1990., za naš
list kaže kako je sporazum s
HDZ-om 1990. nakon parafi-
ranja potvrđen, odnosno
jednoglasno odobren na sjed-
nici Predsjedništva stranke.
Ipak, Vegar tvrdi kako ne zna
postoje li neke osobe u
stranci koje eventualno
imaju privatnih neslaganja s
ovim potezom, no službeno,
stranka je čvrsto na nogama
te u potpunosti stoji iza
onoga što su potpisali Ljubić
i Čović. Sam sporazum, iako
ga Krešić naziva prvim kora-
kom u gašenju HDZ-a 1990.,
nije uopće ni na koji način
usmjeren protiv opstojnosti
“devedesetke”, tvrdi Vegar,
nego se radi o dokumentu
koji je potpisan isključivo
kako bi se zaštitili interesi
hrvatskog naroda u BiH, te
ojačala pozicija hrvatskog
političkog tijela.
,,
Vegar tvrdi kako ne zna
postoje li neke osobe u
stranci koje eventualno
imaju privatnih nesla-
ganja s ovim potezom,
no službeno, stranka
je čvrsto na nogama
te u potpunosti stoji
iza onoga što su
potpisali Ljubić i Čović
VEDESETCI”
e me dio
HDZ-a 1990.!
adovoljstvo u HDZ-u 1990.
Obilaženje terena
Zanimljivo je istaknuti kako
ovih dana predsjednici HDZ-a
BiH i HDZ-a 1990., Dragan
Čović i Božo Ljubić, obilaze
županijske odbore svojih stra-
naka, što se može svakako
smatrati načinom na koji se
testira spremnost tijela na
terenu za provedbu spora-
zuma. Posebno je bitno izdvo-
jiti situaciju u Posavskoj
županiji. Naime, iako su iz
posavskoga HDZ-a 1990.
dosad tvrdili da ne prihvaćaju
sporazum, predsjednik toga
HDZ-a Pejo Damjanović kazao
je poslije sastanka: “Spora-
zum je već ranije postignut.
Sastali smo se ovdje kako
bismo vidjeli što su nam zajed-
ničke točke i što nam je zajed-
nički raditi.”
Razlozi smjene
Ljubić je u petak kratko kazao
da je nakon konzultacije s Kole-
gijem stranke, koji ima mandat
u ime Predsjedništva donositi
odluke, pokrenuo stegovni
postupak protiv Krešića.
- To je urađeno zbog ozbiljnih
povreda Statuta stranke i
ugleda, ali to nije zbog nastupa
u nekoj emisiji, nego zbog kon-
tinuiranog odbijanja prihvaća-
nja odluke Predsjedništva i
Središnjeg odbora i to je jedina
istina, rekao je Ljubić. Iz HDZ-a
1990. su poručili da se svi
budući politički stavovi Krešića
ne mogu smatrati službenim
stavovima HDZ-a 1990.
6
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Obnovljeno suđenje za zločine u Vojnu
Žalbeno vijeće Suda Bosne i
Hercegovine pregleda iskaze svjedoka
Sud BiH
Za sutra zakazana suđenja
za zločine u Srebrenici
Obljetnica u Skelanima
Đokić: Pravda mora biti zadovoljena
SARAJEVO - Žalbeno vijeće Suda
BiH će tri dana ovoga tjedna, toč-
nije 18., 19. i 20. siječnja, pregledati
snimke iskaza svjedoka na obnov-
ljenom suđenju Marku Radiću,
Draganu Šunjiću, Damiru Brekalu
i Mirku Vračeviću, optuženima za
zločine u mjestu Vojno kod
Mostara. Prema navodima optuž-
nice, Radić, Šunjić, Brekalo i Vra-
čević su u razdoblju od srpnja
1993. do ožujka 1994. sudjelovali
u oružanom sukobu između
HVO-a i Armije BiH kao časnici i
pripadnici Bjelopoljske bojne
Druge brigade HVO-a, u čijoj zoni
odgovornosti se nalazilo mjesto
Vojno. Optuženi su, prema navo-
dima optužnice, sudjelovali u
napadu na bošnjačke civile, tije-
kom kojeg su 76 žena, djece i
starca držali u nehumanim uvje-
tima u kućama i drugim objektima,
dok su bošnjački muškarci, koji su
dovođeni na prisilni rad iz logora
Helidrom, nezakonito zatvarani u
zatvor u selu Vojno, bili izloženi
fizičkom i psihičkom zlostavljanju,
uslijed čega je 16 zatvorenika pod-
leglo. Prvostupanjskom presudom
optuženi su osuđeni na ukupno 80
godina zatvora no, u travnju 2010.,
nakon što su uvažene žalbe obrane,
ta je presuda ukinuta te je odre-
đena rasprava pred Žalbenim
vijećem.
SARAJEVO - Za sutra, 18. siječ-
nja pred Sudom BiH zakazan je
početak suđenja Draganu Neš-
koviću, Zoranu Iliću i Draganu
Crnogorcu, bivšim pripadnicima
Centra za obuku “Jahorina” pri
MUP-u Republike Srpske, koje se
tereti za zločine protiv čovječno-
sti počinjene u Srebrenici u
srpnju 1995. Također bi sutra
trebao uslijediti nastavak suđe-
nja Francu Kosu, Stanku Kojiću,
Vlastimiru Golijanu i Zoranu
Goronji, bivšim pripadnicima
Vojske RS-a optuženima za
genocid u Srebrenici.
SKELANI - U Skelanima kod
Srebrenice jučer je obilježena 18.
obljetnica stradanja 69 srpskih
civila i boraca, mještana ovog i
nekoliko obližnjih sela, koje su
muslimanske snage iz Srebre-
nice mučki ubile 16. siječnja
1993. godine. Tim povodom
nekoliko stotina prisutnih zapa-
lilo je svijeće kod središnjeg
spomen-obilježja u Skelanima,
gdje je za svih 305 srpskih civila
i vojnika iz ovog kraja, koji su
poginuli u proteklom ratu, slu-
žen i parastos. Na obilježavanju
je u ime predsjednika RS-a Milo-
rada Dodika bio nazočan njegov
savjetnik Miladin Dragičević, te
novoizabrani ministar rada i
boračko-invalidske zaštite RS-a
Petar Đokić, koji je rekao da
velika prisutnost građana u Ske-
lanima pokazuje neizmjerno
poštovanje prema svirepo ubije-
nim žrtvama. “Institucije RS-a
neće odustati od zahtjeva da se
dođe do istine i pravde i da za
masovni zločin u Skelanima
počinitelji odgovaraju. Horde
Nasera Orića ovdje su pokazale
namjeru uništiti ovaj kraj i srp-
sko stanovništvo i oni koji su
činili zločine morat će za to
odgovarati”, rekao je Đokić
dodajući da je sramotno da za
ovaj zločin još nitko nije proce-
suiran i da je Naser Orić u Haagu
oslobođen odgovornosti.
Zbog prikrivanja informacija o svojoj ulozi u ratu
SAD izručio Branka Popića osumnjičenog za genocid
MIAMI - Branko Popić,
bivši pripadnik Vojske Repu-
blike Srpske, kojeg se sum-
njiči za sudjelovanje u geno-
cidu u Srebrenici 1995.
godine, deportiran je u
subotu ujutro po lokalnom
vremenu iz SAD-a zbog pri-
krivanja informacija o svojoj
ulozi u ratu u BiH.
Američke imigracijske
vlasti su Popića (62), držav-
ljanina BiH, vratile u BiH
komercijal ni m letom iz
Tallahasseeja na Floridi te
ga predale bh. vlastima u
sarajevskoj međunarodnoj
zračnoj luci, objavili su ame-
rički mediji. Američki save-
zni agenti su 2006. godine
uhitili 19 bh. Srba pod optuž-
bom da su američkim imi-
gracijskim vlastima prikri-
vali svoju pripadnost jedini-
cama vojske bh. Srba koje su
sudjelovale u genocidu u
Srebrenici. Popić je od svib-
nja 2010. boravio u zatvoru u
okrugu Wakulla, nedaleko
od Tallahasseeja. Sredinom
siječnja 2010. američki sudac
za imigracije naložio je
deportaciju Popića koji je
potom uložio žalbu Imigra-
cijskom žalbenom odboru. U
lipnju 2010. Odbor je odbacio
Popićevu žalbu. Tijekom
sudskoga postupka imigra-
cijski je sudac zaključio kako
je Popić od 1992. do 1995.
služio u Vojsci RS-a, tj. bio
pripadnik Zvorničke brigade
odgovorne za srebrenički
masakr.
Američki mediji donose i
izjavu Marca Moorea, direk-
tora terenskog Imigracijskog
ureda u Miamiju, koji je
kazao kako je ovaj slučaj još
jedan primjer koji dokazuje
kako Imigracijski ured neće
dopustiti da SAD postane
sigurno utočište onima koji
su došli tu kako bi izbjegli
kazneni progon i kaznu za
počinjene zločine.
Prognostičari ponovno najavljuju drastičnu promjenu vremena
Od sredine tjedna ponovno
snijeg i povratak na
zimske temperature
Prema najavama prognostičara, zahlađenje koje nas očekuje neće biti samo prolazno
nego povratak na zimske temperature koje bi se mogle nastaviti i do kraja mjeseca
• Piše: Mirela Tučić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO – Iako smo
se na početku siječnja “smr-
zavali” uz jutarnje minuse,
posljednjih dana jugo je zna-
čajno povisio temperaturu
zraka diljem Bosne i Herce-
govine. Uzrok aktualnom
zatopljenju je uspostavljanje
izražene jugozapadne visin-
ske cirkulacije nad našim
dijelom Europe u koju pri-
tječe sve topliji zrak.
Netipične temperature
Ovako visoke tempera-
ture potpuno su netipične za
ovaj dio godine, posebno one
u popodnevnim satima koje
su mnoge izmamile na ispija-
nje kave na vanjskim tera-
sama.
Kako doznajemo, visoke
temperature nastavit će se i
u prvoj polovici tjedna.
Južina i porast temperature,
koja će u nekim mjestima u
Hercegovini dosezati i 20
stupnjeva Celzijevih, mogli bi
uzrokovati smetnje i glavobo-
lje te loše raspoloženje kod
osjetljivijih ljudi.
Međutim, upozoravaju
prognostičari, od srijede
nam slijedi osjetno zahlađe-
nje. Vjetrovi će okrenuti na
sjeverne smjerove, naoblaka
će se povećati, a ponegdje će
biti i slabih oborina. Tako bi
u većem dijelu BiH uz postu-
pni pad temperature već u
četvrtak u gorju i nekim
nizinskim područjima moglo
biti i susnježice i snijega.
Kada je riječ o tempera-
turama, i one će osjetno
pasti, pa se očekuju tempe-
rature i do 10 stupnjeva ispod
ništice, dok dnevne neće
prelaziti nulu. Osjetno će
zahladiti i u Hercegovini gdje
će dodatnu neugodu stvarati
bura.
Toplo do srijede
Tako će još danas i sutra
prevladavati sunčano vri-
jeme uz malu do umjerenu
oblačnost. Ujutro će po kotli-
nama biti magle. Puhat će
slab vjetar, u Bosni zapadnog
i jugozapadnog smjera, a u
Hercegovi ni sjever nog
smjera. Jutarnja tempera-
tura zraka između 1 i 4, na
jugu od 3 do 8 stupnjeva, a
najviša dnevna temperatura
zraka uglavnom između 10 i
15 stupnjeva Celzijevih.
Prema najavama prognosti-
čara, zahlađenje koje nas
očekuje neće biti samo pro-
lazno nego povratak na
zimske temperature koje bi
se mogle nastaviti i do kraja
mjeseca. Ovakvo vrijeme
nije dobro za meteoropate
koji će osjećati glavobolju,
umor i razdražljivost, dok će
kronični bolesnici jače osje-
ćati tegobe, a i ostala popu-
lacija je na ovakvim tempe-
raturama nervoznija nego
inače.
Narodna vjerovanja
Jedna pučka izreka kaže: ‘Ako siječanj nije u snijegu, teško njivi, vrtu,
dolu i brijegu.’ Drugim riječima bolje je da u siječnju bude hladno,
jer hladnoće uništavaju štetočine. Topla zima također može donijeti
zakašnjelo inje koje uništava preuranjeni cvat voćaka.
Od srijede nam slijedi osjetno
zahlađenje. Tako bi u većem
dijelu BiH uz postupni pad
temperature već u četvrtak u
gorju i nekim nizinskim
područjima moglo biti i
susnježice i snijega
7
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
ZAGREB - U ekskluziv-
nom razgovoru za austrijski
list “Kurier”, objavljenom
jučer, supruga bivšega hrvat-
skog premijera Mirjana
Sanader izjavila je kako je
njezin suprug nevin, što će
jednog dana biti i dokazano,
te kako se Ivo neće vratiti u
zemlju jer u njoj vjerojatno ne
bi imao pošteno suđenje.
Govoreći o stanju u Hrvat-
skoj u kontekstu slučaja nje-
zinog supruga, Mirjana
Sanader ocijenila je kako u
zemlji vlada atmosfera
straha. Tako je kazala kako
cijela obitelj Sanader živi u
takoreći kućnom pritvoru, te
kako njezinu kćer i nju samu
špijuniraju i prisluškuju. U
tom svjetlu je dodala kako
ima dojam da se hrvatske
vlasti sad koncentriraju na
nju i kćer jer im Ivo Sanader
nije dostupan.
Rekla je i kako je bila
iznenađena kad je njezin
suprug uhićen na Tauernskoj
autocesti u Austriji, jer je,
kako je istaknula, “bio na
poslovnom putu, a ne u
bijegu”. Mirjana Sanader
porekla je i kako se njezin
suprug namjeravao vratiti u
politiku.
“Moj suprug je jedini poli-
tičar u Europi koji je nakon
dvije pobjede na izborima
izišao iz politike, zato što je
to htio, zato što smo mi to
htjeli. Sukob sa Slovenijom je
bio brutalan. Nije htio dati ni
pedlja hrvatskog teritorija.
To da se želi vratiti, to su
mu podmetali.
Nikad se nije želio vra-
titi”, ustvrdila je ona. Istovre-
meno, hrvatski su mediji
objavili kako su hrvatska
istražna tijela na više ban-
kovnih računa solinskog
župnika Vinka Sanadera,
brata uhićenog bivšeg hrvat-
skog premijera, pronašla oko
tri milijuna kuna.
Pozivajući se na informa-
cije iz crkvenih krugova,
navodi se kako se do tog
saznanja došlo tijekom
temeljne provjere financij-
skog stanja svih članova
obitelji Sanader, a nakon
pokretanja istrage o umije-
šanosti bivšeg premijera u
aferu “Fimi-Medija”. Dio
novca je, navodno, nađen i u
gotovini.
Supruga bivšeg hrvatskog premijera Sanadera
Ivo se neće vratiti u Hrvatsku
jer ne bi imao pošteno suđenje
Haaški tribunal
Nastavlja se suđenje
Stanišiću i Župljaninu
Interpolova tjeralica
U Crnoj Gori uhićen
bh. državljanin
DEN HAAG - U Haaškom tri-
bunalu ovoga će tjedna biti
nastavljeno još samo suđenje
bivšim dužnosnicima MUP-a
RS-a Mići Stanišiću i Stojanu
Župljaninu, optuženima za
progone nesrpskog stanov-
ništva iz 20 općina BiH 1992.
godine. Kako je kazala Nerma
Jelačić, glasnogovornica
Sudskog dijela Tribunala,
Tužiteljstvo svoj dokazni
postupak planira završiti 27.
siječnja. Konferencija uoči
dokaznog postupka obrane
zakazana je za 18. ožujka, a
uvodna izlaganja za dane od
25. do 28. ožujka. Za sutra,
18. siječnja, najavljena je
administrativna rasprava u
predmetu protiv predsjed-
nika Srpske radikalne stranke
Vojislava Šešelja, koji čeka na
nastavak suđenja po optuž-
nici za progone nesrpskog
stanovništva s područja BiH,
Hrvatske i iz Vojvodine.
PODGORICA - Crnogorska
policija je temeljem tjeralice
Interpola Srbije uhitila Ranka
Momića (43), državljanina
BiH iz Doboja, kojeg se sum-
njiči da je, kao pripadnik
paravojne formacije “Šakali”,
sudjelovao u zločinu protiv
civilnog stanovišta u selu
Ćuška kod Peći na Kosovu
1999. godine. Tijekom
napada na selo ubijena su 44
civila albanske nacionalnosti,
protjerano je više od 400
žena, djece i staraca, a nji-
hovi domovi zapaljeni, preni-
jeli su crnogorski mediji.
Pripadnik mirovne misije UN-a u bivšoj Jugoslaviji iznio teške optužbe na račun generala Ante Gotovine
Optužnica protiv Ante
Gotovine za zločine u BiH?
Mislim da bi nadležne institucije u BiH i RS-u trebale što prije preuzeti ovaj dokazni materijal protiv Gotovine i provesti
dodatne istrage, kako bi on mogao biti procesuiran i za ratne zločine počinjene nad Srbima u BiH, rekao je Štrbac
• Piše: D. Bradvica
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Pripadnik
mirovne misije UN-a u bivšoj
Jugoslaviji Stefan van Zan-
ten optužio je hrvatskog
generala Antu Gotovinu da
je 1992. godine zapovijedao u
BiH na području gdje su srp-
ski civili zlostavljani i protje-
rivani. Ove tvrdnje koje je
Van Zanten izrekao na nizo-
zemskoj televiziji mogle bi
dati novu sliku slučaju
“Gotovina”, koji se već nalazi
u Haagu gdje mu se sudi za
ratne zločine nad Srbima za
vrijeme i posl ije akcije
“Oluja”. Navedene tvrdnje
obrana generala Gotovine
naziva blaćenjem i kleve-
tama.
Bez dokaza
Kao pripadnik UN-ove
mirovne misije 1992. Stevan
van Zanten boravio je u BiH,
u području tzv. SAO Krajine.
O proživljenoj traumi s prve
crte bojišnice, zbog čega je
nakon 19 godina obolio od
PTSP-a, posvjedočio je u
prilogu tjednog magazina
nizozemske državne televi-
zije. Slika ubojstava, muče-
nja, premlaćivanja u logo-
rima smrti, protjerivanje
srpskih civila, 52-godišnji
nizozemski mirovnjak, kako
kaže, itekako se sjeća. Isto
tako, navodi kako je upravo
Gotovina zapovijedao na
nekim mjestima, koja je i sam
prošao.
- Ne znam je li on sve
pomiješao, ali ako je tamo
bio, onda je to doživio od
bosanskih Srba, a ne od
Hrvata. Nema šanse da se
išta loše dogodilo na terito-
riju BiH, u zoni gdje je Goto-
vina bio zapovjednik HVO-a
Livno 1992., rekao je Luka
Mišetić, odvjetnik Ante
Gotovine. Podloga za tu
tvrdnju Mišetiću je i haaški
predmet protiv bosanskih
Hrvata i optužnica za udru-
ženi zločinački pothvat u
BiH. Gotovinino ime, u tom
slučaju, nitko ne spominje u
negativnom kontekstu.
- Ne može se na ovakav
način blatiti i klevetati gene-
rala Gotovinu, a da se ne
traže konkretni dokazi za te
optužbe, bez ikakvih preci-
znih činjenica, gdje, kada,
kako. To ne može proći. Neka
kaže tu i tu Hrvati su mi
napravili to i to, kazao je
Mišetić.
Provesti istragu
Sve navedeno odmah je
izazvalo reakciju u RS-u, pa
tako šef Dokumentacijsko-
informacijskog centra “Veri-
tas” Savo Štrbac kaže da sve
ovo može doprinijeti da se
Gotovina procesuira i u BiH.
- Mislim da bi nadležne
institucije u BiH i RS-u tre-
bale što prije preuzeti ovaj
dokazni materijal protiv Goto-
vine i provesti dodatne istrage,
kako bi on mogao biti proce-
suiran i za ratne zločine poči-
njene nad Srbima u BiH, rekao
je Štrbac. Slična razm išl j anja
ima i direktor Republičkog
centra za istraživanje ratnih
zločina RS-a Janko Velimiro-
vić koji je izrazio očekivanje da
će Tužiteljstvo BiH procesui-
rati generala Gotovinu.
- Tužiteljstvo BiH trebalo
bi, pored Gotovine, za ove
zločine procesuirati i njemu
tada podčinjene zapovjed-
nike koji su zapovijedali
jedinicama Hrvatske vojske
u ovim vojnim operacijama
na području BiH, navodi
Velimirović.
Slika ubojstava, mučenja, premlaćivanja u logorima smrti,
protjerivanje srpskih civila, 52-godišnji nizozemski mirovnjak,
kako kaže, itekako se sjeća navodeći da je upravo Gotovina
zapovijedao na nekim mjestima koja je i sam prošao
Ne može se na ovakav način blatiti i klevetati generala
Gotovinu, a da se ne traže konkretni dokazi za te optužbe
bez ikakvih preciznih činjenica, gdje, kada, kako. To ne
može proći. Neka kaže tu i tu Hrvati su mi napravili to i to,
kazao je Mišetić
8
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
KONTRASTAV
Lidija Bradara, članica Pred
HSS-NHI-ja, govore o vrućoj po
Bradara: Da ima jedinstva
Hrvata, bez nas se ne
bi mogle donositi odluke
• Razgovarao: Antun Mrkonjić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Članica
Predsjedništva HDZ-a BiH
Lidija Bradara u intervjuu za
naš list govori o nasilju nad
demokracijom u Travniku.
Ona priznaje kako Klub
Hrvata nije jedinstven što
otvara mogućnost domina-
ciji Bošnjaka u Skupštini
Srednjobosanske županije.
• Prema dosta šturim izvje-
šćima, sjednica županijske Skup-
štine u Travniku je bila dramatična
i na rubu incidenta?
- Jako mi je žao što nismo
mogli imati izravan prijenos
sjednice Sabora Srednjobo-
sanske županije kako bi sve-
kolika javnost imala realan i
jasan pregled događaja. Mi u
Srednjobosanskoj županiji
često imamo dramatične
sjednice, pa je i ova bila
takva, a osjećaju da je na
rubu incidenta su doprinosili
nepoznati ljudi, po našim
saznanjima angažirani od
NSRZB, koji su se trudili da
nema normalne komunika-
cije među zastupnicima u
vrijeme stanki... Bilo je
uvreda, dobacivanja, ali
nitko od zastupnika nije sebi
dopustio biti isprovociranim
i izbačenim iz takta. Inače,
sjednice se, unatoč našim
nastojanjima da županijska
Skupština ima odgovarajuće
prostorije, još uvijek održa-
vaju u zgradi općine Travnik
pa je tako i sigurno teže osi-
gurati normalne uvjete za
rad.
• Smijenjen je predsjedatelj
Mirko Batinić. Kakvo je ozračje bilo
u dvorani, je li to bio politički linč i
nasilje nad demokracijom kako
neki akteri tvrde?
- Mislim da je taj dan bilo
i političko i nasilje nad demo-
kracijom, mi zaista ne znamo
na osnovi čega je i je li Bati-
nić, predsjedatelj konstitui-
rajuće sjednice, smijenjen, jer
to nismo vidjeli... Poslije
jedne od stanki koju je tražio
Klub Bošnjaka, gospođa
Crnica je izišla za govornicu
i rekla da ima potpise za
smjenu, ali se Skupština nije
o tome izjasnio jer su kolege
Bošnjaci, i bivši dopredsjed-
nik Skupštine iz reda srp-
skog naroda, kao i nekoliko
kolega iz hrvatskog naroda
napustili dvoranu i prešli u
drugu, tako da mi ne znamo
što se događalo u maloj dvo-
rani, niti o čemu se glasovalo,
pa što se tiče našeg poslov-
nika i Ustava, Batinić je još
uvijek predsjedatelj, jer je i
nelogično da ga smjenjuju
ljudi koji ga nisu ni birali... U
osam godina mog zastupnič-
kog staža ovakvu situaciju
nisam nikada niti vidjela, niti
doživjela... Nikada nije dobro
kada se na političke argu-
mente odgovara silom i ne
dopušta poštovanje poslov-
nika, jer taj dan je spriječeno
Skupštini o bilo čemu se
izjasniti, pa i o dnevnom
redu, nastavku sjednice... I
taj dan je grubo ukinut
mehanizam zaštite vitalnog
nacionalnog interesa u Sred-
njobosanskoj županiji. Dogo-
dio se i presedan u demokrat-
skoj praksi da su bošnjački i
dio hrvatskih zastupnika
preuzeli ulogu Ustavnog
suda i pravo određivati što
jest, a što nije vitalni nacio-
nalni interes, i ulogu odrediti
da jedan narod nema pravo
po Ustavu se izjašnjavati.
• S koliko je glasova smijenjen
Batinić? Jesu li ga smijenile samo
bošnjačke stranke? Koliko hrvat-
ske stranke imaju zastupnika u
Skupštini i jesu li mogle spriječiti
taj scenarij?
- Već sam rekla, Batinić
nije smijenjen, jer to ne dopu-
šta naš poslovnik i Ustav i ne
može ga se niti smijeniti niti
izabrati bez volje većine
Kluba hrvatskog naroda.
Zanimljivo je pitanje koliko
tko ima zastupnika... HDZ
BiH ima sedam zastupnika i
stranka je s najviše zastu-
pnika u Skupštini i pobjed-
nik ovih izbora i pojedinačno
po broju glasova niti jedna
bošnjačka stranka nije osvo-
jila taj broj. HDZ 1990. ima
dva zastupnika i ove dvije
stranke su osvojile više od
32.000 glasova od ukupnog
odziva nešto više od 100.000
glasača. U Skupštini su još
jedan zastupnik HSS-NHI-
ja, i dvije zastupnice NSRZB-
a i jedan Hrvat iz SDP-a, da
je postojalo jedinstvo Kluba
hrvatskog naroda i da kolege
iz ove tri stranke žele pošto-
vati dvotreći nsku volju
kluba, naravno da bez nas
Hrvata nitko ne bi mogao
donositi nikakve odluke...
Sigurna sam da se ovakvo
nešto ne bi moglo dogoditi
kod Bošnjaka, da bilo koji
zastupnik iz reda bošnjačkog
naroda radi protiv volje dvo-
trećinske volje svog konstitu-
tivnog naroda.... Zbog toga
ove dvije stranke koje imaju
dvotrećinsku većinu i nisu
željele predložiti kandidata
za rukovodstvo Skupštine
bez dogovora s ostalim
hrvatskim zastupnicima, a
dogovor je bio nemoguć jer
nisu željeli sudjelovati u radu
kluba. Mi smo samo inzisti-
rali na poštivanju Ustava i
poslovnika, to je jedini način
da se spriječi bilo kakva
majorizacija i naravno da
stalno inzistiramo na dogo-
voru i s ostalim strankama.
• Koliko su hrvatski lideri krivi
što se dogodilo da imate manje od
11 ili 12 zastupnika, pa su Hrvati
sada pomalo podređeni?
- Mi smo kao HDZ BiH, a
vjerujem i sve druge hrvatske
stranke, učinili sve da što
više Hrvata iziđe na izbore, o
čemu govore i rezultati koji
su čak i veći nego 2000.
godine kada je postojao
jedinstveni HDZ, ali brojke
su neumoljive i to je ono što
mi koji živimo u središnjoj
Bosni znamo, ali zato i stalno
upozoravamo koliko je bila
štetna promjena Ustava koju
je donio Petrić koja od naše
županije, koja je županija s
posebnim režimom, pravi
jednu klasičnu građansku
županiju na koju se presli-
kava model s cijele BiH da
Bošnjaci biraju predstavnike
Hrvata.
• Što je sada činiti? Može li itko
osim hrvatskih političara s Vašeg
područja bolje poznavati stanje na
terenu i dogovoriti prava rješenja
s partnerima Bošnjacima?
- Mi stalno politički i
mudro djelujemo, nastojimo
raditi u duhu tolerancije,
razgovora, uvažavanja i
nastojimo da se poštuje volja
hrvatskog naroda i da se
poštuje izborni pobjednik, a
to je HDZ BiH i HDZ 1990.,
ali ako imate sugovornike
koji misle da samo za njih
vrijede neka pravila, a za
druge ne vrijede, to dodatno
otežava stvari. Za početak
moramo učiniti sve da se
funkcioniranje Skupštine
vrati u okvire Ustava, poslov-
nika, zakona ... Kolege iz
bošnjačkih stranaka bi tre-
bali poštovati legitimnu volju
hrvatskog naroda i osigurati
da Hrvati u Skupštini imaju
mogućnost izjašnjavanja,
vjerujem da su svjesni da je
središnja Bosna i politički i
geopolitički i zemljopisno
središte BiH, i da je to
posebno ranjiv prostor...
Također se nadam da su i
kolege Hrvati u Skupštini
svjesni odgovornosti u ovom
trenutku, iako posljednja
sjednica Skupštine to ne
pokazuje.
U Skupštini su jedan zastupnik HSS-NHI-ja, dvije zastupnice NSRZB-a i jedan Hrvat iz SDP-a, da je postojalo jedinstvo
Kluba hrvatskog naroda, naravno da bez nas Hrvata nitko ne bi mogao donositi nikakve odluke, naglašava Bradara
Sjednica na silu
Je li smjena Batinića
ružna i opasna poruka
za Hrvate u središnjoj
Bosni ?
- Cijeli nastavak konstitu-
irajuće sjednice, koji je
vođen na silu, bez dogo-
vora je ružna i opasna
poruka. Uvijek sam isti-
cala da nikada nije dobro
kad nema dogovora,
možda oni koji su ovo
napravili misle da je dobro
u tom trenutku, ali nije
dobro za budućnost i za
suživot.
Mi u Srednjobosanskoj županiji često imamo dramatične sjed-
nice, pa je i ova bila takva, a osjećaju da je na rubu incidenta su
doprinosili nepoznati ljudi. Mislim da je taj dan bilo i političko
i nasilje nad demokracijom, kaže Bradara
Mislim da je taj dan bilo i političko i nasilje nad demokracijom,
mi zaista ne znamo na osnovi čega je i je li Batinić, predsjedatelj
konstituirajuće sjednice smijenjen, jer to nismo vidjeli, kaže
Bradara
Kolege iz bošnjačkih stranaka bi trebali poštovati legitimnu
volju hrvatskog naroda i osigurati da Hrvati u Skupštini imaju
mogućnost izjašnjavanja, vjerujem da su svjesni da je središnja
Bosna posebno ranjiv prostor, ističe Bradara
9
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
dsjedništva HDZ-a BiH i Anto Lozančić, “izdajnički” zastupnik
litičkoj sceni u Srednjobosanskoj županiji, pritiscima, izdajnicima ….
Lozančić: Za nejedinstvo
Hrvata krivac je predsjednik
HDZ-a Nikola Lovrinović
• Razgovarao: Antun Mrkonjić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Anto Loz-
ančić potvrđuje kako je prije
održavanja Županijske
skupštine, na kojoj su se
birali izaslanici za Dom
naroda, dobivao nemoralne
ponude. Nije mu jasna poli-
tika HDZ-a BiH u središnjoj
Bosni i podsjeća kako je
“devedestka” izdala HSP, a
ne on niti bilo koji drugi
zastupnik iz reda Hrvata.
• Zastupnici iz dvaju HDZ-ova
u Županijskoj skupštini su
nedavnu sjednicu doživjeli kao
dramatičnu, kao nasilje nad
demokracijom. Što je to bilo
toliko dramatično i nasilno?
- Po dužini trajanja ta
famozna sjednica Županij-
ske skupštine je bila uistinu
specifična i naknadno se
pomalo i stihijski izdrama-
tizirala. Otišlo se toliko
daleko da se spominjala i
bomba u dvorani. Ali, ja
moram otvoreno kazati, ta
se drama pripremala i
znatno prije početka sjed-
nice. Bilo je to razdoblje
pripremanja terena i neviđe-
nih pritisaka. Sjednica je
samo završnica toga prlja-
vog posla. Moram naglasiti
kako se radilo o čistoj sabo-
taži HDZ-a BiH i meni nisu
jasni niti razumljivi razlozi
za toliko odugovlačenje i
destrukciju.
• Pouzdane su informacije da
su dvije zastupnice iz “Boljitka”
iz “sigurnosnih” razloga zbrinute
na sigurnome, spominjalo se da
ste i Vi uzeli godišnji odmor i na
nekoliko dana napustili središnju
Bosnu?
- Osobno na mene nisu
mogli vršiti pritisak jer ja
imam potporu čitave svoje
stranke, a i osobno nemam
nikakvoga kompleksa niti
bilo kakve potrebe nekome
dokazivati svoje “hrvatstvo”
niti nekakvo domoljublje
prema središnjoj Bosni.
Moja je pozicija odavno
poznata i apsolutno čista.
Nikada se nisam bojao fizič-
kih prijetnji. To je ovdje
česta pojava kada netko,
tobože u ime nacionalnih
interesa, zapravo birajući
najprljavije metode pa i
zastrašivanja želi pravdati
svoje slabosti i doći do pozi-
cija u vlasti. Moram, ipak,
priznati kako ja osobno ovih
dana nisam dobivao fizičke
prijetnje, ali moram priznati
kako je bilo drugih, nemo-
ralnih ponuda. Njih je bilo
više i niti jedna nije bila
političkog karaktera.
• Je li točna informacija kako
Vam je jedna stranka nudila čak i
100 tisuća maraka za glas za tu
opciju?
- To nije istina. Postojale
su ponude ili bolje kazati
poruke, u smislu da ne
dođem na glasovanje. Želim
poručiti kako ja uopće
nisam sretan što sam morao
dati ostavku na poziciju
ministra urbanizma i pro-
stornoga uređenja iz jedno-
stavnog razloga što presta-
jem obnašati tu važnu duž-
nost. Međuti m, odluka
Predsjedni štva i ŽO-a
HSS-NHI-ja je bila takva i ja
sam je poslušao.
• Opet ste proglašeni izdajni-
kom hrvatskih nacionalnih inte-
resa, čak i više nego što su to dvije
zastupnice iz Narodne stranke
Radom za boljitak ili zastupnik iz
SDP-a. Smatrate li da ste glasova-
njem protiv opcije dvaju HDZ-ova
doista izdali Hrvate u središnjoj
Bosni?
- Takav stav pojedinaca
iz HDZ-a BiH, namjerno
govorim samo o toj stranci
jer u središnjoj Bosni “deve-
desetka” praktički više i ne
postoji, ona se utopila u
Čovićevu stranku, mene
uopće ne zabrinjava i to je
već odavno prepoznatljivo
podmetanje koje ima za cilj
prikrivanje svojih slabosti i
promašene politike u središ-
njoj Bosni. Ako već govo-
rimo o izdajnicima, makar
ja ne znam što to znači ako
netko ima svoj osobni stav,
onda moram kazati kako je
za navodno ugrožene hrvat-
ske nacionalne interese u
središnjoj Bosni najveći
krivac upravo predsjednik
ŽO-a HDZ-a BiH NLovrino-
vić, koji odavno ne vodi tole-
rantnu politiku, odnosno
ništa nije uradio na potreb-
nom ujedinjavanju hrvat-
skih političkih stranaka oko
najvažniji h nacional ni h
pitanja. Za ilustraciju ću
samo podsjetiti kako smo
dobili nedavno dopis od
toga predsjednika u kojem
stoji preporuka svim osta-
lim strankama i zastupni-
cima kako u vlasti u središ-
njoj Bosni treba i mora biti
samo HDZ BiH uz nešto
potpore HDZ-a 1990. Pa zar
to nije notorna politička
glupost i besmislica. Nas
uopće nisu i ne doživljavaju
kao političku stranku koja
ima ovdje respektabilnu
snagu i napokon ima svoje
zastupnike i svoje glasove.
Mi za njih nismo politički
partneri nego “trinaesto
prase” i politički subjekt
koji, eto, tu nešto radi i koji
u konačnici mora njih slije-
diti i slijepo podržavati. A
oni mogu raditi što ih je
volja. To tako ne može, tra-
žimo poštovanje i uvažava-
nje. I napokon niti jedan od
HDZ-ova nam nije ponudio
da zajednički djelujemo u
njihovom klubu. Kada toga
nije bilo, onda je posve razu-
mna odluka Predsjedništva
stranke da djelujemo u
klubu “Boljitka”, odnosno s
Karolinom Pavlović i Bla-
ženkom Lukić. A ta besmi-
slena priča tipa tko je veći ili
manji Hrvat za mene su
kompleksi predsjedni ka
ŽO-a HDZ-a BiH koji ima
neku čudnu, meni dobro
poznatu, potrebu za dokazi-
vanjem svoga hrvatstva. On
me kao osoba ne zanima, ali
moram kazati kako je Lovri-
nović jedan od najvećih
krivaca za katastrofalnu
politiku koju vodi njegova
stranka u središnjoj Bosni,
a koja za posljedicu ima
sadašnji težak položaj
Hrvata i rekao bih podređe-
nost i poniženost.
• Je li svojevrsni podbačaj na
izborima zapravo samo poslje-
di ca raspada “kreševske
šestorke” još u proljeće prošle
godine? Zašto se nije smoglo
snage izdići iznad raskola u stra-
načkim vrhovima i ipak zajedno
izići na izbore?
- Bilo je pokušaja upravo
od HSS-NHI-ja da se
napravi jedna jedinstvena
hrvatska politička izborna
strategija i opcija i ona je
glatko odbijena. Ja ne znam
radi li se o zavjeri, ali HDZ-
ovci su očekivali da ćemo mi
bezuvjetno, tobože zbog
viših interesa, podržati nji-
hove kandidate. A s druge
strane, nas tuku svim mogu-
ćim oruđima i oružjima.
Meni doista nije jasno zbog
čega je zapravo HDZ BiH
nezadovoljan jer su nakon
i zbora postal i naj jača
stranka u županiji. Imaju 7
zastupnika. I napokon iza-
brali su dva izaslanika u
Dom naroda Parlamenta
FBiH. Postavlja se pitanje
principa. Gledajte sada,
nakon i zbora Čovićeva
stranka izdaje “devede-
setku” jer su im obećali da
će i oni imati jednoga izasla-
nika u Domu naroda. To se
nije dogodilo.
Ako već govorimo o izdajnicima, onda moram kazati kako je za navodno ugrožene hrvatske nacionalne
interese u središnjoj Bosni najveći krivac upravo predsjednik ŽO-a HDZ-a BiH Lovrinović, tvrdi Lozančić
Premijerska
pozicija HDZ-u BiH
Ako u SDP-u i u SDA budu
principijelni u stavovima
da najjača stranka predl -
aže mandatara, onda bi
županijskog premijera
trebaokandidiratiČovićev
HDZ kao najjača stranka.
Hoćete li Vi podržati pre-
mijera iz HDZ-a BiH?
U svakom slučaju ja ne bih
imao ništa protiv iako će
takvu odluku donijeti ipak
stranačka tijela. Osobno
smatram kako bi HDZ BiH
trebao doista preuzeti pre-
mijersku funkciju.
Ja osobno ovih dana nisam dobivao fizičke prijetnje, ali moram
priznati kako je bilo drugih, nemoralnih ponuda. Njih je bilo više
i niti jedna nije bila političkog karaktera, kaže Lozančić
Ja se nikada nisam bojao fizičkih prijetnji. To je ovdje česta
pojava kada netko, tobože u ime nacionalnih interesa, zapravo
birajući najprljavije metode pa i zastrašivanja želi pravdati svoje
slabosti i doći do pozicija u vlasti, kaže Loznačić
Gledajte, sada nakon izbora Čovićeva stranka izdaje “devede-
setku” jer su im obećali da će i oni imati jednoga izaslanika u
Domu naroda. To se nije dogodilo, podsjeća Lozančić

10
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Županijska kronika
Ljudi i pr
PROZOR-RAMA Baku Maru Franjušić samo tri godine dijele od cijelog stoljeća
Baka Mara nikad nije
bila kod liječnika iako
je napunila 97 godina
Mara danas kaže da joj je u tim najtežim godinama Bog uvijek
bio na pomoći i da je nalazila blagoslov kud se god kretala
• Piše: Mirela Tučić
• z.kronika@dnevni-list.ba
PROZOR-RAMA – Baku
Maru Franjušić iz sela Ripci
samo tri godine dijele od cije-
log jednog stoljeća, ali na
njezinom mirnom licu i
naravi nikako se ne mogu
vidjeti tragovi burnog i
mukotrpnog života koji je
protutnjao u tih 97 godina.
Naprotiv, lice bake Mare
kazuje mirnoću savjesti da se
život gradio i živio s Božjim,
Crkvenim i ljudskim pozitiv-
nim zapovijedima i da nije
nikakva mrlja uspjela pokva-
riti ili okaljati ovu vezu s
Bogom, Crkvom, domovi-
nom i svojom obitelji.
Udovica punih 69 godina
Rođena u vrijeme kada je
biti žena bilo najteže, teško
breme života Mara je osjetila
tek nakon pogibije njezinog
muža 1942. godine kada je
često znala i prositi kako bi
prehranila sebe i svoje dijete
u čiji je odgoj uložila sve svoje
snage.
“Jedno mi je dijete umrlo
u dobi od samo 3 godine, a
sin Ante s kojim sada živim
imao je samo 25 dana kada
su mu oca, a mog pokojnog
muža, odveli u domobrane.
Nikad se nije vratio”, s
tugom se prisjeća baka
Mara tih teških godina.
Baka Mara koja je udovica
punih 69 godina kaže da je
biti udovica u ondašnje vri-
jeme bila prava patnja.
“Sad su udovice grofice,
imaju novca i hrane, a ja
nisam imala ništa”, kazala
je baka kojoj država nije
htjela ništa dati znajući da
joj je muž bio u domobra-
nima.
“Sinko moj, svašta sam
ti radila. Po cijele dane žela
sam pšenicu za dva kilo-
grama brašna.
Kopala sam, ličila tuđe
kuće, ništa mi nije bi lo
teško, gradila sam i ovu
našu branu pune dvije
godine, a sve kako bih pre-
hranila sebe i svoje dijete”,
vedro odgovara ova vitalna
starica koja se, kako je
kazala, mogla udati i za
bogatuna, ali nije htjela.
No, baka Mara danas
kaže da joj je u tim najte-
žim godinama Bog uvijek
bio na pomoći i da je nala-
zila blagoslov kud se god
kretala.
Umjesto sirupa rakija
Baka Mara danas ima
četvero unučadi i osmero
praunučadi. Još uvijek je
bistrog uma, ima dobro
pamćenj e, pr i l i čno j e
vitalna i kreće se sama.
“Rad i skromnost recept
su za njezinu dugovječnost”
- odaje tajnu Marin sin Ante,
tvrdeći kako je uvijek jela
isključivo domaću hranu,
uglavnom slatko i kiselo
mlijeko, nikada pretjerano,
taman koliko treba.
Njezini ukućani također
nam otkrivaju da ova vesela
baka nikad u životu nije
otišla liječniku, pa i kada bi
je mučio kašalj, nikad nije
htjela sirup protiv kašlja ili
neke druge lijekove, nego bi
joj na njezin zahtjev proku-
hali rakiju, a čašicu rakije
popije i ujutro.
“Jedini problem koji me
muči zadnji h godi na je
mrena na oči ma”, kaže
baka kojoj želimo da još
dugo i sretno živi i uživa u
plodovima svoga života.
Marini ukućani također nam otkrivaju
da ova vesela baka nikad u životu nije
otišla liječniku, pa i kada bi je mučio
kašalj, nikad nije htjela sirup protiv
kašlja ili neke druge lijekove, nego bi joj
na njezin zahtjev prokuhali rakiju, a
čašicu rakije popije i ujutro
Baka Mara koja je udovica punih 69
godina kaže da je biti udovica u
ondašnje vrijeme bilo prava patnja.
“Sad su udovice grofice, imaju novca i
hrane, a ja nisam imala ništa”, kazala je
baka kojoj država nije htjela ništa dati
znajući da joj je muž bio u domobranima Foto: rama-prozor.info
riče iz vašeg kraja
11
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Naši “pomodari” ne cijene tradicionalne rukotvorine, a dijasporci se otimaju za njih
Zlatne ruke Ante Međugorca
starine čuvaju od zaborava
Iz njegove radionice izlaze unikatna hercegovačka zaprežna kola,
vretena, bukare, dio tradicionalnog namještaja kao što je sinija, ćemlija,
tronožac stolac, mnogobrojne bačve, burila, stapovi i drugo posuđe
• Piše: MinjaPejanović
• z.kronika@dnevni-list.ba
LJUBUŠKI – Osim u Klo-
buku nadomak Ljubuškog,
gdje stvaraju svoje umjetnine,
za zlatne ruke Ante Me -
đugorca i Hrvoja Artukovića
čulo se i mnogo dalje. Od
drveta izrađeno posuđe,
namještaj i druge starine za
koje im nikada ne ponestane
inspiracije, a bome ni naru-
džbi, danas ukrašavaju mn oge
domove, poduzeća i ins titucije.
S obzirom na kvalitetu i izgled
izrađenih predmeta čovjek bi
pomislio da se time bave cijeli
život, ali istina je drukčija.
Dijasporci najbolji kupci
Ante Međugorac rezbare-
njem drveta bavi se tek tri
godine, ali mu je i otac radio
isto pa su za uspjeh vjerojatno
“krivi” geni.
“Dugo sam radio kao pro-
fesionalni vozač sve dok prije
tri i pol godine nisam doživio
nesreću. Moj otac je bio ba čvar
i bavio se rezbarijom pa sam se
i sam okrenuo tom poslu. U to
vrijeme smo Hr vo je i ja u jed-
nom neobveznom razgovoru
došli na id eju zajedno krenuti
u posao. I danas smo tu gdje
jesmo”, kaže nam Ante u čijoj
obitelji svi rade, ali i da ne rade,
dodaje, od prodaje njegovih
rukotvorina moglo bi se
sasvim solidno živjeti.
Iz njegove radionice iz laze
uni katna hercegovačka
zaprežna kola, vretena, bukare
tradicionalne iz više dijelova,
dio tradicionalnog namještaja
kao što je sinija, ćemlija, trono-
žac stolac, mn o gobrojne
bačve, burila, stapovi i drugo
posuđe. Svoje posuđe radi na
tradicionalan način samo od
hrastova drveta, javorova,
smrike, bukve i masline koje
pronalaze u prirodi. A s obzi-
rom daje s Hrvojem u Etno selu
u Međugorju otvorio malenu
suvenirnicu, Ante u posljednje
vrijeme pomalo izrađuje i kri-
ževe, raspela i druge vjerske
simbole.
No, pitanje je koliko naši
ljudi u suvremenom dobu,
kada je na cijeni minimalizam
i funkcionalnost, cijene ruko-
tvorine. Naši “pomodari” ne,
složio se i Ante, ali naši dijas-
porci itekako.
“Veliki dio onoga što pro-
dam kupe naši ljudi iz dijas-
pore koji ovamo dolaze na
odmor. Njih još uvijek impresi-
oniraju naše starine”, kaže
Ante.
Najdraža soba za unuka
Za Antu nema boljeg osje-
ćaja od onoga kada završi
posao i odmakne se kako bi
pogledao svojih ruku djelo.
“Najsretniji sam kada okom
vidim sav svoj uloženi trud. Na
nekim predmetima radim
doista dugo. Za izradu zaprež-
nih kola bi mi, kada bih kon-
stantno radio, trebalo negdje
oko 20 dana, ali ja sam ipak
pravio predahe. Do sada sam
prodao već četiri primjerka,
ljudima zapinju za oku. No, od
svih radova mi je ipak najdraža
dječja soba koju sam radio za
unuka od najstarijeg sina”,
govori nam Ante rekavši da je
to možda zato što je u izradu
namještaja i igračaka za njega
unio sam cijelog sebe.
lija,
povi i drugo posuđe
ari” ne,
dijas-
o pro-
dijas-
e na
resi-
kaže
sje-
rši
bi
o.
m
a
m
-
Hercegovačka zaprežna kola
Hercegovačka zaprežna kola
su mnogo cijenjena među
ljudima, možda ponajviše
zbog spoja autentičnosti i
unikatnosti izrade. Za jedna
ovakva kola Anti je potrebno
20 dana intenzivnog rada.
“Moram jako paziti da
dimenzije budu u skladu.
Kola su s rudom dugačka oko
dva metra, a tavan je duga-
čak 1,40 metara, dok je
visina 58 centimetara. Kola
su apsolutno funkcionalna”,
kaže Ante.
Svoje posuđe
radi na
tradicionalan
način samo
od hrastova
drveta,
javorova,
smrike,
bukve i
masline koje
pronalaze u
prirodi
12
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Županijska kronika
ŽALOSNA SUDBINA KIPA MUJE HRNJICE Kad kipar plače nad svoji životnim djelom
Dok grandiozni kip Muje Hrnjice
propada, lijepa Emina krasi Mostar
• Piše: Rusmir Karat
• z.kronika@dnevni-list.ba
VELIKA KLADUŠA -
Zlatko Dizdarević, autor izva-
nvremenskog kipa Aleksine
Emine, koji je jedan od najljep-
ših ukrasa grada na Neretvi,
izradio je i kip Muje Hrnjice i
njegovog Đoge koji su ponos
Krajine. A jedan takav kip
nepravedno je zanemaren i
privremeno smješten u neu-
vjetni hangar. Spomenik se
nalazi tu zbog njegovih dimen-
zija. Vlasti kažu da u Velikoj
Kladuši ne postoji dovoljno
veliko mjesto koje bi krasio
ovaj grandiozni kip.
Kip propada
Kip urađen po liku Muje
Hrnjice nastao je davne 1992.,
a inicijativa za njegovu izgrad-
nju pokrenuta je u predratnom
razdoblju čiji tvorci su, pored
ostalih, bili i braća Pozderc,
čuveni Krajišnici. Dimenzije
ovog spomenika su impozan-
tne: dužina 10 metara, visina
8,5 metara, a širina kipa je 3
metra. Jedan je od najvećih
spomenika takve vrste ikada
urađen u svijetu. Usporedbe
radi, kip Bana Jelačića u
Zagrebu velik je 5 metara,
Meštrovićevi “Indijanci” u
Chicagu visoki su oko 7
metara, a eto, Mujo Krajišnik
nadvisi sve, ali ipak ostade
skriven od očiju javnosti.
Žalosno je ako je odnos
prema kipu Muje Hrnjice
ustvari preslika odnosa naše
sredine općenito prema povi-
jesnim, ali i kulturno-umjet-
ničkim vrijednostima ovoga
kraja. I dok spomenik u tišini
čeka na osnivanje fondacije za
njegov završetak u općini
Bihać, aktualna je priča izradi
poznatog Krajiškog Pegasa
koji bi krasio jedno od uzviše-
nja iznad grada i bio atrakcija
za brojne turiste koji pohode
grad Bihać i USŽ.
Prilikom posjeta hangaru
zvanom Zlatkov atelje, slučaj-
nost je htjela da smo tu zatekli
autora ovoga kipa Zlatka Diz-
darevića - Bucu. Atelje je u
očajnom stanju, vrata su potr-
gana, prozori polupani, pro-
puh, nered i prljavština
posvuda su naokolo. Mjesto
djeluje više kao odlagalište
nego mjesto na kojem se čuva
ovo više nego vrijedno umjet-
ničko djelo.
Kako nam je rekao Dizda-
rević, ne bi čudilo da neki
“ljubitelj” kiparstava uništi i
ono što je ostalo od kipa za
ovih dvadesetak godina koliko
je Mujo čekao.
Na trbuhu “grdosije od
Đoge” vide se velike rupe, a na
saponima velike napukline.
Autor pokušava svim sred-
stvima spasiti što se da spasiti.
Zbog toga je primjetna tuga i
briga na licu autora koji ne želi
puno govoriti.
“Kad god dolazim u obila-
zak mog životnog dijela osje-
ćam da ću se šlagirati. No,
nada me još uvijek nije napu-
stila i vjerujem da će doći tre-
nutak da moj Mujo i njegov
Đogo ugledaju svjetlost dana,
na radost svih građana USŽ-
a”, kaže nam Dizdarević.
Usprkos skromnoj retorici
autora, činjenice dovoljno
govore same za sebe. Kip je
nagnut 70 centimetara, zbog
toga je potrebna hitna sanacija
nastalih oštećenja. Dizdare-
vić, autor kipa, objašnjava da
se gipsani model počeo rušiti,
kip je izložen stalnoj hladnoći,
kiši, jer krov prokišnjava, gips
kisne i nakon toga se smrzava
te puca. Mijenjanjem godišnjih
doba mijenja se i stanje kipa
koji je podložan vremenskim
prilikama, može se primijetiti
i mehaničko oštećenje, a s
obzirom na nezaštićenost kipa
i objekta u kojem je smješten,
to i ne čudi.
I sama konstrukcija je u
lošem stanju jer kostur kipa je
rađen 1992. Autor kaže da je
vlastitim sredstvima 2004.
sanirao najhitnije potrebne
radnje unutar samog kipa.
Međutim, zbog dugogodišnjeg
stajanja, zapuštenosti i vrlo
lošeg odnosa prema ovom
umjetničkom dijelu, kako
lokalne vlasti tako i lokalne
sredine, da ne govorimo o
županiji i federaciji, ovo impo-
zantno djelo došlo je do ruba
opstanka.
Neizvjesna sudbina
Na naš upit vjeruje li da će
doći bolji dani Dizdarević je
odgovorio: “Đogat će još sta-
jati, a Mujo će Đogu jahati.
Učinit ću sve i kao čovjek i kao
autor ovoga djela kako bih
spasio ovaj kip od propada-
nja. U prosincu prošle godine
kip su posjetili i pogledali
prof. Petar Banšić s Akade-
mije likovnih umjetnosti iz
Zagreba i Damir Ujević,
direktor ljevaonice “Ujević”.
Obavili smo konzultantske
razgovore i ja bih trebao
nastaviti s restauracijom i
konzervacijom kipa”.
Prema viđenom, u ateljeu
u Trnovima, čini nam se da
je stanje više nego zabrinja-
vajuće i alarmantno. Krajnje
je vrijeme da se umjetničko
djelo, kip Muji Hrnjici, bar
zaštiti od daljnjeg propada-
nja, ako već mora za izlijeva-
nje pričekati neke nove
izbore ili neka bolja vremena.
Na kraju, i autor i građani
Velike Kladuše vjeruju kako
će uskoro netko pokazati
razumijevanje i ovaj kip otr-
gnuti od sigurnog propada-
nja.
Dimenzije kipa su impozantne: dug je 10,
visok 5, a širok 3 metra. Jedan je od najvećih
spomenika takve vrste ikada urađen u svijetu.
I zbog tih dimenzija spomenik propada u hangaru
Suza na oku i krv u obrazima Zlatka
Dizdarevića, poznatog bh. kipara, govore
koliko ga boli što je njegovo grandiozno
djelo zatočeno u hangaru zbog apsurdnog
nedostatka prostora na kojem bi se
postavio u gradu kojem je posvećen
Kip urađen
po liku Muje
Hrnjice nastao
je davne
1992., a
inicijativa za
njegovu
izgradnju
pokrenuta je
u predratnom
razdoblju čiji
tvorci su,
pored ostalih,
bili i braća
Pozderc,
čuveni
Krajišnici
Grandiozno
djelo kipara
Zlatka
Dizdarevića
13
lonedjeljak Ĉ ¡1. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
Mostar
14
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Meteo info...
Danas će u
Mostaru biti
pretežno vedro
vrijeme
4
o
C
13
o
C
Pos
OBRAZOVANJE U Vakufskoj zgradi će biti dom u koji će se smjestiti studenti iz Turske
Novi dom ne rješava problem
smještaja domaćih studenata
Od iduće akademske godine na Univerzitetu će studirati oko 2000 turskih
studenta, te će u novom studenskom domu biti osiguran boravak za njih
• Piše: Almedina Bečić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Uspostavom
nove vlasti na mostarskom
Univerzitetu “Džemal Bije-
dić” već su učinjeni mnogi
pomaci koji će doprinijeti
boljem i kvalitetnijem obra-
zovanju. Tako je nedavno
potpisan ugovor o izgradnji i
opremanju studentskog
doma u započetoj Vakufskoj
zgradi u Mostaru između
novog rektora Univerziteta
“Džemal Bijedić” prof. dr.
Ahmeda Džubura, rektora
Sveuči l i šnog kampusa
ACELE Antaliya Zennel
Abedin Šehi, i predsjednika
Medžlisa IZ-a Mostar Ra -
miza Jelovca.
Ovaj projekt bit će reali-
ziran kroz sporazum o
međunarodnoj suradnji i
razmijeni studenata, znan-
stvenih i istraživačkih proje-
kata Univerzitetskog kam-
pusa ACELE iz Antalije i
Univerziteta “Džemal Bije-
dić”. Potpisani ugovor pred-
viđa da će Grupacija Kale
čelik dovršiti izgradnju i
prilagođavanje započete
Vakufske zgrade kod autobu-
snog i željezničkog kolodvora
za potrebe studentskog smje-
štaja. Vrijednost radova pro-
cjenjuje se na iznos od neko-
liko milijuna maraka. Ugovo-
rom je precizirano da svi
radovi budu okončani do
početka nove akademske
godine.
Dom za turske studente
Prema riječima rektora
Džubura, trenutačno je u fazi
postupak prikupljanja doku-
mentacije kako bi se moglo
pristupiti izgradnji spomenu-
tog centra, te nema nikakvih
prepreka kaje bi mogle stati
na put izgradnji.
- Ovaj studenski dom je
planiran isključivo za stu-
dente, strane državljane. Od
iduće akademske godine će
na Univerzitet doći studirati
oko 2000 turskih studenata
te će u ovom studenskom
domu biti osiguran boravak
za njih. S obzirom da još
nemao točan podatak koliko
će ih doći, ne znam hoće li u
istom biti prostora i za po -
trebe domaćih studenata.
Znamo samo da će njihov
broj biti eliminiran našim
kadrom i infrastrukturnim
potencijalima, kazao je Džu-
bur. Već odavno su svi upo-
znati da studenti čija je
adresa stanovanja Studenski
dom Univerziteta “Džemal
Bijedić” na veliku žalost žive
u jako lošim uvjetima. Dom
je smješten u četiri različita
objekta USRC-a Mithad Huj-
dur Hujka, a to su nekadaš-
nje spavaonice bivše JNA u
Sjevernom logoru, koje su tek
malo dorađene i prilagođene
studentima. Iako im je obe-
ćana pomoć za izgradnju
no vog studentskog doma, od
toga za sada još uvijek nema
ništa, a očito ni izgradnjom
ovog centa njihovi problemi
neće prestati. U spomenu-
tom studenskom centru će
biti osiguran boravak tur-
skim studentima koji u idu-
ćoj akademskoj godini imaju
namjeru studirati u Mostaru,
dok će ostali nastaviti živjeti
u dotrajalim prostorijama i
neadekvatnom stanju, sve
dok se ne dogodi čudo.
Čudo na pomolu
A da će se dogoditi čudo
postoji velika vjerojatnost, s
obzirom na planove koje ima
novi rektor Džubur. Naime,
on ima u planu vrlo brzo unu-
tar kampusa uraditi projekt
studenskog doma za stu-
dente koji dolaze iz BiH i
okolnih zemalja. Naravno,
ovaj tip projekta je još u fazi
ideje, jer se ide redoslijedom
da se prvo radi rektorat,
mreža cesta, zatim parter i
projekt knjižnice te tek onda
studenski dom.
- Zacrtali smo da idemo
tim redom, i mislim da ćemo
uspjeti u namjerama.
Posljednjih dana smo imali
nekoliko sastanaka u Sara-
jevu s predstavnicima vlasti,
i cijeli idući tjedan će biti u
cilju razgovora s ljudima koji
će odlučivati o tome da i naš
Univerzitet bude tretiran kao
Sveučilište u Mostaru i Sve-
učilište u Tuzli kada je u
pitanju raspodjela sredstava
prema županijama u kojima
studiraju studenti središnje
Bosne. Imamo veliki broj
studenata iz spomenute
županije, a nismo posljednjih
godina od Vlade dobili ni
marke, dok je 2009. odlukom
Vlade Sveučilište dobilo oko
1,200.000 maraka, a Sveuči-
lištu u Tuzli oko1,270.000
maraka. Stoga nam je to
sada prioritet i radimo na
tome da se to promijeni,
zaključio je Džubur.
Idejni projekti kao prioritet
- Mi već radimo idejne projekte
eksterijera projekta rektorata.
Već idućih dana će isti biti i zavr-
šeni, te će se uskoro krenuti u
realizaciju. Također se radi
projekt uređenja partera rekto-
rata, te projekt prometnica na
kampusu, za što je zadužen
Građevinski fakultet. Naime,
riječ je o prometnicama unutar
kampusa s priključcima za vodo-
vod i kanalizaciju budućeg
kolektora koji će biti prema rijeci
Neretvi, kazao je Džubur.
MOJ MOSTAR
Razgovarao: Darko Lončar
Dušanka Avdalović
Situacija
u Mostaru
bolja je od
prijašnje
U Mostaru
mi se sviđa…
U ovom gradu
najviše mi se sviđa
vrijeme.
U Mostaru
mi se ne sviđa…
Ne sviđaju mi se
njegova nečistoća i
raskol među ljudima.
Trenutačno
stanje u Mostaru…
Situacija je malo
bolja nego prije.
Biste li
napustili Mostar…
Već sam ga
napuštala jednom,
ne znam bih li više.
15
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Hitna služba 124, 315-487, 550-094,
Vatrogasci 123, 310-763, 570-044,
Policijska uprava Mostar 122, 383-111,
Prometna policija 383-322,
Telefonske informacije - HT Mostar 1188,
BH Telecom 1182
MOSTAR - Na raspolaganju građanima stoje tri državne ljekarne. Ljekarna
u Ulici kralja Tomislava radi svakim radnim danom, uključujući nedjelju i
blagdane, i to od 8 do 20 sati. Ljekarna u Ulici Stjepana Radića također radi
svakim radnim danom od 8 do 23 sata, ali i nedjeljom i blagdanima
od 20 do 23 sata. I ljekarna u Ulici maršala Tita radi svakim radnim
danom, uključujući nedjelju i blagdane.
LJEKARNE
KOMENTAR
Razlike između
Mostara i Sarajeva
P
rošlu subotu boravio sam u glavnom gradu naše države. Iako Sarajevo posje-
tim godišnje u nekoliko navrata, o njemu ranije nisam razmišljao kao novinar.
Stoga sam u ovih par redaka odlučio napraviti usporedbu između Mostara i
Sarajeva. Koje su to prednosti glavnog grada, a koje hercegovačkog središta?
Pa, krenimo redom. Sarajevo i Mostar imaju brojne zajedničke crte. Oba grada prije
rata su bila izmiješana i u nacionalnom i vjerskom smislu. Mostar je, uz Vukovar, u
bivšoj Jugoslaviji imao najveći broj miješanih brakova, dok je Sarajevo osamdesetih
godina slovilo kao jedini pravi jugoslavenski grad u kojem su ‘bratski’ živjele sve vjere
i nacije. Nadalje, ova dva grada su tijekom proteklih ratnih događanja početkom
devedesetih godina proživjela strašne ratne strahote, čije se posljedice i danas vide.
U jednom gradu više, u drugom, doduše, nešto manje.
Sarajevo je danas, petnaestak godina nakon rata, političko, kulturno i gospodarsko
sjedište Bosne i Hercegovine. U glavom gradu su smještena i zastupništva svih zna-
čajnih svjetskih tvrtki. Kao takvom, Sarajevu je mnogo lakše nego Mostaru. A, kako
i ne bi, kad tamo dolazi i sav novac. Da je ‘novčanik’ u Sarajevu, vidljivo je i po tome
što se u svakom kvartu mogu vidjeti ‘kranovi’, što u prenesenom smislu znači kako
se dosta izgrađuje. A tamo gdje ima izgradnje, ima i novca. Izgrađuje se dosta toga,
od prodajnih centara koji niču ‘kao gljive poslije kiše’, do stambenih zgrada, poslovnih
objekata i tornjeva, preko zastupništava, pa sve do niskogradnje; i to od lokalnih
cesta, do sarajevske zaobilaznice. Uglavnom, višemi-
lijunski poslovi.
U Mostaru toga nema. Izgradnja u gradu na Neretvi
je zapela prije koju godinu. Sve manje se izgrađuje, a
kad se izgrađuje riječ je o manjim investicijama, izuzev
Mepasovog centra vrijednog desetine milijuna eura,
sve ostalo je ‘sića’.
Kao i po pitanju izgradnje i svega ostalog, Sarajevo
je znatno naprednije i u političkom smislu. Prije neko-
liko dana prva nova Vlada koja je formirana nakon
izbora bila je sarajevska, a isto tako je bilo i na lokal-
noj razini. Što znači da nema kočnica ni opstrukcija,
te i investitori lakše dolaze, i radije ulažu. To se za
Mostar ne može reći. Svjedoci smo prvo problema
vezanih uz formiranje Vlade HNŽ-a 2006. godine kada
je trebalo 10 mjeseci do uspostave, potom problema
vezanih uz izbor gradonačelnika, kojeg je Mostar
dobio nakon 14 mjeseci krize, obilježene štrajkovima,
blokiranjima, neusvajanjima proračuna, i ‘besparitisu’
u svakom smislu. Već polako se nazire i nova politička
kriza vezana uz formiranje županijske vlasti. Samo je
za nadati se da neće potrajati kao na prošlim izbo-
rima. Sve te navedene stvari od Mostara prave ‘grad
slučaj’. Je li on uistinu takav grad, ili se od njega uvijek
prave samo ‘crne vijesti’ i nerijetko se prikazuje kao
‘zadnja rupa na svirali’? Dobre vijesti iz Mostara
nema. One se jednostavno zaobilaze, ne spominju,
skrivaju... A to u dosta slučajeva nije tako. Uzet ćemo
samo neke od primjera. Mostar se predstavlja kao
podijeljeni grad na desnu i lijevu obalu, na istočni i
zapadni, na hrvatski i bošnjački... No, je li Mostar
toliko podijeljen? Osobno mišljenje je da nije!
Za razliku od Mostara, Sarajevo se češće prikazuje
kao multietnički grad. A, je li baš toliko multietičan?
Kao i Mostar, Sarajevo ima tri istine, u koje ovoga puta
ne želimo ulaziti, jer ‘tko će ispraviti krivu Drinu’ te
ćemo se baviti samo činjenicama.
Proces ujedinjenja na području Mostara možda i nije
išao onim tempom kakvim je netko želio, ili jedno-
stavno to se tako brzo nije moglo dogoditi. Ali Mostar
bar na papiru nije podijeljen. Ima zajedničku Gradsku
upravu i neke institucije i ustanove. Istina, te ustanove
imaju direktora i zamjenika uglavnom iz različitih
naroda. No, oni su multietnički. I takvih slučajeva ima
mali milijun. A za Sarajevo se to ne može reći. Sara-
jevo je grad podijeljen na dva entiteta: Federaciju i
Republiku Srpsku. Sve instituciju se paralelne i odvo-
jene čak i na papiru, što s Mostarom nije slučaj! U
istočnom Sarajevu živi 99,9 posto srpsko stanovništvo i njega čak nećemo ni vezati
uz pojam Sarajevo, budući da je to druga općina, drugi grad, entitet, pa može se reći
čak i “država.”
Ostatak Sarajeva u kojem je prije rata živjelo i četrdesetak tisuća Hrvata, od čega se
broj danas prepolovio, pretežito je bošnjački, što znači da je Sarajevo uglavnom
jednonacionalan grad. S Mostarom je situacija znatno drukčija. U Mostaru žive i Hrvati,
i Bošnjaci, i Srbi. Hrvata prema osobnoj procjeni ima više od pedeset tisuća, a Bošnjaka
koju tisuću ispod. Također, istina je da je Srba znatno manje nego prije rata, kada su
prema podacima činili 18 posto stanovništva, i brojili više od dvadeset tisuća, a danas
ih živi između tri i pet tisuća. To je mnogo manji broj, ali ih ima.
To sve dokazuje da je Mostar, ma što i tko mislio o tome, jedini uistinu multietičan
grad. Isto tako, da napomenem za kraj, kako je, hvala Bogu, u posljednje vrijeme
znatno manje i incidenata s vjerskom i nacionalnom pozadinom. Ustvari, općenito je
manje razbojstava, krađa, ubojstava i slično. Iz Mostara te vijesti mnogo rjeđe dolaze
od Sarajeva, u kojem su pucnjave, razbojstva, eksplozije, pljačke po tramvajima sasvim
normalna pojava. Toga je ovdje, na sreću, znatno manje, samo je problem što se od
Mostara uvijek pravi drama.
Mostar je, uz
Vukovar, u bivšoj
Jugoslaviji imao
najveći broj
miješanih brakova,
dok je Sarajevo
osamdesetih godina
slovilo kao jedini
pravi jugoslavenski
grad u kojem su
‘bratski’ živjele sve
vjere i nacije
Piše: Dalibor Drlje
OBEĆANJA Što Mostar očekuje u 2011.
Projekti
koji bi trebali
oživjeti grad
• Piše:Almedina Bečić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Početkom ove
godine smo objavili tekst s
rezimeom što nas očekuje u
2011. No, izdvojimo ovom
prilikom samo one projekte
za koja je gradonačelnik
Ljubo Bešlić dao obećanje da
će u tekućoj godini biti u
funkciji.
Tako se, unatoč lošoj
financijskoj situaciji u ovoj
godini, najavljuje završetak
brojnih kapitalnih i infra-
strukturnih projekata, čime
bi se u gradu uvelike podi-
gnula kvaliteta življenja, za
što se nadamo kako će se isti
i ostvariti.
Dugogodišnji problemi
Konačno će biti priveden
kaju deficitan problem u
Gradskoj upravi, kojim će 63
prekobrojna djelatnika Grad-
ske uprave koji su internim
natječajem proglašeni preko-
brojnima prestati obavljati
dugogodi šnju f unkciju.
Ranije je utvrđeno kako će
većini prekobrojnih biti
ponuđeno i zapošljavanje u
novoosnovanom poduzeću
“Mo parking”. Naravno, neće
biti mjesta za sve u spomenu-
toj tvrtki, te će novo radno
mjesto biti prvenstveno
ponuđeno za 63 prekobrojna
djelatnika, a na ostala radna
mjesta od predviđenih 120
moći će konkurirati svi gra-
đani preko javnog natječaja
koji će tada biti raspisan
sukladno potrebama službe
parkiranja i naplate. Na taj
način će dobar dio otpušte-
nih djelatnika biti zbrinut u
novom poduzeću. Također je
najavljeno kako će jedin-
stveno gradsko komunalno
poduzeće u pravom smislu
zaživjeti, čime će se napokon
riješiti problem komunalnog
otpada u gradu. Projekt
izgradnje kolektora s desne i
lijeve strane Neretve i proči-
stača, kojeg su gradske vlasti
ocijenile kao najvažniji pro-
jekt u povijesti Mostara u
ovoj oblasti i koji bi ujedno
riješio problem otpadnih
voda u gradu, što je već godi-
nama jedan od gorućih pro-
blema, teče planiranom
dinamikom te će u ovoj
godini biti okončani radovi
na prvoj i drugoj fazi. Očekuje
se i useljenje u Gradsku vijeć-
nicu, čime će končano cijela
gradska administracija biti
na jednom mjestu, što će
građanima u velikoj mjeri
olakšati administrativne i
pravne potrebe. Ne zabora-
vimo podsjetiti proširenje
odlagališta Uborak. Realiza-
cija ovog projekata bi uvelike
doprinijela rješavanju pro-
blema koji već dugi niz godina
muče grad na Neretvi. Svi
smo upoznati s velikim pro-
blemima Mostara kada je u
pitanju odlaganje krutog
otpada. Postojeće odlagali-
šte je faktički već puno. Pro-
jekt koji financira Svjetska
banka odnosi se na prošire-
nje kapaciteta postojećeg
odlagališta smeća kako bi se
problemi s istim smanjili.
Prostorni plan
Za svibanj 2011. godine
najavljeno je i usvajanje pro-
stornog plana grada Mostara
čime će se stvoriti svi predu-
vjeti za brži razvoj grada, no
još nam nije jasno čemu to
obećanje kada je više nego
očito da je isto neizvedivo u
tako kratkom roku iako je
njegovo usvajanje iznimno
bitno jer bi u velikoj mjeri
privuklo strane investitore,
što je u ovim trenucima
gradu jako potrebno kako bi
ponovno stao na noge, no
šanse da se isto ostvari ravne
su nuli.
U ovoj godini gradonačelnik je najavio završetak
brojnih kapitalnih i infrastrukturnih projekata
Podjela ključeva
raseljenim obiteljima
U svibnju je također najavljena
podjela ključeva ratom porušenih
stambenih objekata nositeljima
stanarskih prava u Šantićevoj ulici
na čijim domovima je urađena
samo roch - bau izvedba. Riječ je
o stanova na kojima uglavnom
nema ni vrata, te bi ih korisnici
morali sami obnavljati. Više od 99
posto njih nije u mogućnosti pri-
hvatiti obveze vlastitog ulaganja i
djelomično obnovljene stanove ne
žele primiti. Dalja sudbina obitelji
koje žive kao izbjeglice u vlastitom
gradu nije izvjesna.
16
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Mostar
OKOLIŠ Projekt izgradnje novih zelenih površina još u fazi idejnog rješenja
Gradonačelnik Bešlić i Sportski savez dodjeljuju… Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru...
Zahvala Dinamu i priznanje Vahi
Poziv studentima da
se prijave na natjecanje
MOSTAR - Vodstvo Sportskog
saveza grada Mostara i grado-
načelnik Ljubo Bešlić u utorak
18. siječnja upriličit će prijam
sportaša koji su ostavili veliki
trag na razvoj sporta u gradu na
Neretvi. U prostorijama sport-
skog sa veza s početkom u 17 na
prigodan način će iskazati
zahvalnost Nogometnom klubu
Dinamo i odati posebno prizna-
nje Vahidu Halihodžiću i iskrenu
zahvalu vodstvu Dinama.
Gradonačelnik Bešlić i Hasan
Šišić predsjednik krovne kuće
sportova u gradu na Neretvi
uručit će i službenu zahvalnicu
za dosadašnju suradnju i svu
podršku mostarskom sportu.
Ovo druženje zacijelo će biti i
potvrda daljnje suradnje i
razvoja međuljudskih odnosa
Mostara i Zagreba, te uzajamne
podrške u svijetu sporta s ciljem
daljnjeg napretka.
MOSTAR – Pozivaju se svi zain-
teresirani studenti III., IV. i V.
godine Pravnog fakulteta Sveu-
čilišta u Mostaru da se prijave na
V. regionalno natjecanje Moot
Court pred ESLJP, koje će biti
održano u Makedoniji. Termin
održavanja finalnog turnira V.
regionalnog natjecanja bit će od
15. do 17. travnja ove godine. Za
sve sudionike će biti osiguran i
smještaj za dodatnu, treću noć
(nedjelja/ponedjeljak, 17./18.
travnja). Svi zainteresirani stu-
denti mogu se prijaviti kod asi-
stentice iz Kaznenog procesnog
prava, Ivane Stipanović na
Pravnom fakultetu, najkasnije
do 28. siječnja. I ove godine
podrazumijeva se sudjelovanje
nove generacije natjecatelja s
osnovnih studija iz svih klubova,
suglasno ciljevima kontinuirane
edukacije generacija studenata
pravnih fakulteta u oblasti pri-
mjene Europske konvencije o
ljudskim pravima i osnovnim
slobodama. Kao sudionici sud-
skog vijeća pozvani su i suci
Europskog suda za ljudska prava
iz Strasbourga, te suci visokih
sudova zemalja regije i drugi
eminentni pravni stručnjaci iz
oblasti ljudskih prava.
ZMS
party u
Oxygenu
MOSTAR - Po prvi put Mostar je bio domaćin ZMS
partyja. Club Oxygen je bio popunjen do posljed-
njeg mjesta, a dobrog provoda nije izostalo. Za
ludi provod je bio zadužen ZMS resident DJ Dizzy
Dee te atraktivne Bruno Banani promotorice.
FOTOVIJEST
Neizvjesna izgradnja
novih sedam parkova
Projekcije parkova koje su uradili studenti, i koje su građani mogli vidjeti na
izložbi održanoj u kolovozu prošle godine, ideje su koje još stoje samo na papiru
• Piše: Ivana Previšić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Sedam par-
kova, kojima bi grad dobio
novih 3000 četvornih metara
uređene zelene površine, a
koji su na dar gradu izradili
studenti Arhitektonskog
fakulteta u Zagrebu, na inici-
jativu kolege Slavena Letice
iz Mostara, i dalje su u fazi
idejnog rješenja. Projekcije
parkova koje su uradili stu-
denti, i koje su građani mogli
vidjeti na izložbi održanoj u
kolovozu prošle godine, ideje
su koje još stoje samo na
papiru.
Osigurana sredstva
Marica Raspudić, savjet-
nica za mobilijar i dekor
Grada Mostara, kazala je
kako joj nije poznato zašto se
stalo s realizacijom ovoga
projekta.
- Odmah nakon izložbe u
kolovozu, gradonačelnik
Ljubo Bešlić je bio spreman
da se krene s realizacijom
dvaju parkova čija su rješenja
ocijenjena kao najuspješnija,
radilo se o parku na Bulevaru
kod rijeke Radobolje, te o
parku u Ulici Kralja Zvoni-
mira. Postojala je čak sugla-
snost triju vijećnika općine
Stari grad da se iz njihovih
sredstava izdvoje financijska
sredstva za uređenje tih
dvaju parkova, kazala je Ras-
pudić. Pojašnjava kako se
nakon toga inicijator pro-
jekta Letica zapošljava u
Zagrebu, tako da se nije vra-
ćao u Mostar kako bi se uklju-
čio u realizaciju izgradnje
spomenutih parkova.
- Dogovorena je i suradnja
na relaciji Grad Mostar -
Arhitektonski fakultet u
Zagrebu da će se potpisati
sporazum kako bi krenula
realizacija svih sedam par-
kova koji bi se financirali kroz
pristupne fondove Europske
unije koje Hrvatska može
koristiti. Međutim, došlo je,
iz meni nepoznatih razloga, i
do zastoja u tom sporazumu,
kazala je Raspudić.
Provesti u djelo
Inicijativu za ovaj projekt
pokrenuo je apsolvent Slaven
Letica, koji je prije četiri
godine iz Mostara otišao na
studije arhitekture u Za -
grebu. U više navrata smo
tijekom subote pokušali
dobiti informaciju zbog čega
je došlo do zastoja u realiza-
ciji projekta, no Letica nam je
bio nedostupan.
Podsjetimo kako je na
izložbi idejnih rješenja građa-
nima prezentirano sedam
površina od 500 do 1000
četvornih metara koje se
nalaze neposredno uz zgrade,
a o kojima se nitko trenu-
tačno ne brine. Sugrađani
koji su vidjeli izložbu bili su
oduševljeni viđenim te su
izrazili nadu kako će se isto
provesti u djelo. U većini bh.
gradova, nakon rata dogodio
se urbicid, čije su posljedice
vidljive posebno u Mostaru.
Mnogo toga je obnovljeno,
ali je još uvijek puno posla,
pogotovo u dijelu vraćanja
zelenih površina i zaustavlja-
nju sveopće betonizacije
grada. Ukoliko se projekt
izgradnje sedam parkova
ipak realizira, bio bi to veliki
doprinos vraćanju negdaš-
njeg izgleda i ljepota Mostara,
ali i snažan poticaj njegovim
građanima da se i sami
uključe u aktivnosti zaštite i
očuvanja kvalitete okoliša.
Kažimo i to kako je projekt,
pored Gradske uprave, podr-
žan i od Federalnog ministar-
stva okoliša i turizma.
Korištenje EU fondova
Realizacija sedam spomenutih
parkova ne bi trebala biti kraj
priče o izgradnji novih parkova u
Mostaru. Inicijator Letica je
namjeravao, uz podršku institu-
cija, projekt nastaviti i dalje kada
bi se izgradilo još dodatnih sedam
novih parkova čije bi financiranje
bilo osigurano preko EU fondova
koji podržavaju ovakve projekte.
Inicijativu za ovaj
projekt pokrenuo
je apsolvent Slaven
Letica, koji je prije
četiri godine iz Mostara
otišao na studij
arhitekture u Zagrebu
Marica Raspudić,
savjetnica za mobilijar
i dekor Grada Mostara,
kazala je kako joj
nije poznato zašto
se stalo s realizacijom
ovog projekta
ParkZrinjevac je zasadjedina prelijepo
uređena zelena površina uMostaru
17
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Mostar
UPISUMATIČNUKNJIGUROĐENIH
VJENČANI
UPISUMATIČNUKNJIGUUMRLIH
Majke rođenih
muških beba
Nihada Šehić, Samija Ćatić, Minja
Škoro, Marina Piplica, Zorica
Mihalj, Silvija Lovrić, Gordana
Vranjković, Marija Majić, Tanja
Galić.
Majke rođenih
ženskih beba
Mersiha Padalović, Izeta Maksu-
mić, Jasmina Karić, Adisa Mahić,
Elma Zlomužica, Alma Habibija,
Veldina Ljevo, Vjolca Cakaj, Majla
Džiho, Kristina Knezović, Sanja
Matić, Marina Knezović, Anita
Ivanković, Ivana Tomić, Ljilja Man-
dić, Iva Vegar, Ivana Zeljko, Kata
Cvitković.
Mustafa Kukrica i Đenana Toplić,
Damir Hadžajlić i Mediha Čevra,
Ana Prskalo i Josip Ćavar.
Želimir Glavaš, Jusuf Gosto,
Hasan Bajgorić, Dervo Husović,
Hatidža Krpo, Spasoje Čabrilo,
Marica Kulidžan, Marijan Zeljko,
Stana Lauc, Hatidža Sulejmano-
vić, Jaka Mlinarević, Agata Vladić,
Anđelko Krzman, Zvonko Babić,
Dženada Šahović, Milijan Crnjac,
Mara Džidić..
Podaci o upisu
u matične knjige
rođenih, vjenčanih i
umrlih za razdoblje
od 6. do 12. siječnja 2011.
Humanitarna akcija
Prikupljanje
sredstava za gluhe
i nagluhe osobe
MOSTAR - Udruga gluhih i naglu-
hih osoba “Sluh” Hercegovačko-
neretvanske županije organizirala
je u suradnji s HT Eronetom d. o. o.
Mostar humanitarnu akciju u kojoj
se prikupljaju sredstva za nabavu
surdotehničkih pomagala za gluhe
i nagluhe osobe. Slanjem SMS
poruke na broj 063 888 40 daru-
jete 2 marke za nabavu spomenu-
tih sredstava. Ova humanitarna
akcija trajat će od 30. travnja, stoji
u priopćenju udruge “Sluh”. Stoga
svi koji žele pomoći pri nabavi
sredstva neka sudjeluju u akciji.
Udruga umirovljenika “Neretva”
Brojni izleti za članove u siječnju i veljači
MOSTAR - Udruga umi-
rovljenika “Neretva” obavje-
šćuje svoje članove da u
idućem razdoblju organizira
brojne jednodnevne izlete. U
nedjelju, 23. siječnja organi-
ziraju izlet na Kupres. Pola-
zak autobusom je planiran
iz Rodoča u 7.30 sati, zatim
na stajalištima kod Franje-
vačke crkve u 7.35 sati,
ispred prostorija udruge
“Neretva” u 7.40 sati, s kolod-
vora u 7.45 sati, sa Smrče-
njaka u 7.50 sati, te u Ilićima
u 8 sati. U drugom mjesecu,
točnije 3. veljače organizi-
raju hodočašće u Dubrovnik
povodom proslave Svetog
Vlaha, s polaskom s kolod-
vora u 6 sati, sa Smrčenjaka
u 6.05 sati, iz Ilića u 6.10 sati,
ispred prostorija udruge u
6.15 sati, ispred franjevačke
crkve u 6.20, a iz Rodoča u
6.25 sati. U petak, 11. veljače
organiziraju hodočašće u
svetište Vepric kraj Makar-
ske. Polazak s kolodvora je u
7 sati, sa Smrčenjaka u
7.05sati, iz Ilića u 7.10 sati,
ispred prostorija udruge u
7.15 sati, ispred franjevačke
crkve u 7.20, a iz Rodoča u
7.25 sati. Karte se mogu
kupiti dva dana prije pola-
ska, a sve druge informacije
se mogu dobiti na tel. 036 327
161 i 063 288 940.
SVEČANOST Sportski savez 27. siječnja organizira Izbor najboljeg sportaša 2010.
• Piše: Gordana Šimović
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Deseti jubi-
larni izbor za najboljeg spor-
taša Grada Mostara održat
će se 27. siječnja u mostar-
skom hotelu Ero.
U organizaciji Sportskog
saveza Grada Mostara s
početkom u 18 sati okupit će
se slavna imena sportaša
zbog kojih su presretni i eufo-
rični Mostarci nebrojeno
pu ta do sada ustajali na noge.
Uz prigodan program te
večeri bit će upriličena sveča-
nost dodjele priznanja spor-
tašima i sportašicama koji su
tijekom protekle godine
ostvarili najbolje rezultate.
Visoki kriteriji
- U odabiru najboljeg od
najboljih primjenjivat će se
oni ustaljeni kriteriji kao i
prethodnih godina. Grad
Mostar je prema ustaljenoj
praksi oformio stručni žiri
koji sačinjavaju ljudi iz
Upravnog odbora s dva
sportska novinara i po jed-
nim predstavnikom sa Sveu-
čilišta i jednim s Univerziteta
u Mostaru, kazao je Damir
Đedović iz krovne kuće svih
sportova u gradu na Neretvi.
Prema njegovim riječima,
radi se o vrlo zahtjevnom
poslu jer, kako ističe, zani-
manje za sport u gradu iz
godine u godinu raste. Stoga
je dvanaestočlani žiri imao
pune ruke posla u odabiru
kandidata za prestižnu
nagradu i to u svim kategori-
jama. Međutim, kako napo-
minje, bit će proglašen samo
po jedan najbolji sportaš iz
svake kategorije za razliku
od prethodnih godina kada
su se nagrade dodjeljivale za
prva tri mjesta. Tako će
prema pravi l ni ku same
manifestacije o izboru i pro-
glašenju najuspješnijeg spor-
taša odlučivati kriteriji naj-
vrjednijeg plasmana i posti-
gnutog uspjeha tijekom pro-
tekle godine na službenim
međunarodnim i domaćim
sportskim natjecanjima. Pri-
likom navedene svečanosti
priznanja će biti dodijeljena
najboljim seniorima, junio-
rima, kadetima, kao i naju-
spješnijim sportskim eki-
pama, kako ženskim tako i
muškim. Također će nagrade
dodijeliti osobama koje su
zaslužne za uspjehe i posti-
zanje rezultata nagrađenih.
- Godišnju nagradu pri-
mit će najbolji sportski dje-
latnik i najbolji trener, a bit
će upriličena dodjela i na -
grade za životno djelo u obla-
sti sporta koju s ponosom
dodjeljuje Sportski savez
Grada Mostara, onoj osobi
koja je provela minimalno 20
godina aktivnog sportskog
života s uspješnim rezulta-
tima, pojasnio je Đedović.
Odskočna daska
Sam značaj ove manife-
stacije, kako je ocijenio
Sportski savez, od velikog je
značaja za sve sportaše, a
osobito za one nagrađene što
je vidno potvrdila i dosadaš-
nja praksa.
- Na žalost, mi nismo u
situaciji omogućiti praćenje
nagrada i bogatim novčanim
iznosima, ali svako priznanje
ima svoj veliki značaj, ustvr-
dio je Đedović. Simbolično
proglašenje najboljih, kako
kaže, ima višestruk značaj,
osobito u Mostaru jer, kako
napominje, poznato je da je
najteže uspjeh zabilježiti u
svome gradu i svojoj sredini,
pa s tog gledišta više je nego
siguran da je uistinu veliki
poticaj mladim sportašima
te predstavlja odskočnu da -
sku u daljnjem angažmanu.
- Činjenica da svake
godine raste broj nominira-
nih za ovaj izbor možda i po
najbolje govori o tome koliko
je uistinu značajan za ljude
iz svijeta sporta, zaključio
je Đedović zagonetno najav-
ljujući i određena iznenađe-
nja na ovogodišnjoj manife-
staciji.
O proglašenju najuspješnijeg odlučivat će kriteriji najvrjednijeg plasmana
i postignutog uspjeha na međunarodnim i domaćim natjecanjima
Više od 100
nominiranih
za najboljeg
sportaša
Mostara Glavna savjetnica gradonačelnikaRadmila Komadina uručila je
nagraduFranji Zadri, koji je izabranza najboljeg sportaša u2009.
Izbori u 16 kategorija
Što se tiče priprema za održa-
vanje ove manifestacije, stručni
dio već je završen, iako je riječ
o vrlo iscrpnom poslu, s obzi-
rom da je u sam izbor bilo
nominirano više od 100 uspješ-
nih sportaša i ekipa koje su se
klasificirale u 16 kategorija,
ustvrdio je Đedović. Do same
svečanosti, kako kaže, ostale su
još samo tehničke pripreme.
Cjelovečernji program koji će se
održavati u velikom stilu bit će
popraćen izuzetno bogatim
kulturno-zabavnim sadržajem,
s mnoštvom iznenađenja i novi-
teta u noći ispunjenoj slavljem
sportaša.
Poznati favoriti
Kroz proteklu godinu mnogi
Mostarci iz svijeta sporta su kako
kolektivno, tako i pojedinačno
bilježili zavidne rezultate diljem
svijeta, ali i na domaćoj sceni.
Stoga, sudeći prema uspjehu
prošlogodišnjih dobitnika pri-
znanja koji su svojim uspjesima
opravdali titule, mnogi Mostarci
već sada nagađaju u čije će ruke
otići pojedina priznanja. Gleda-
jući na rezultate kod mnogih se
nameće zaključak da bi nagradu
za najbolju mušku seniorsku
momčad trebala odnijeti mom-
čad HŠK Zrinjski, dok su karatisti
SKK “Neretva” favoriti u borilač-
kim sportovima.
Grad Mostar je
prema ustaljenoj
praksi oformio stručni
žiri koji sačinjavaju
ljudi iz Upravnog
odbora s dva sportska
novinara i po jednim
predstavnikom sa
Sveučilišta i jednim
s Univerziteta
Godišnju nagradu
primit će najbolji
sportski djelatnik i
najbolji trener, a bit
će upriličena dodjela
i nagrade za životno
djelo u oblasti sporta
koju s ponosom
dodjeljuje
Sportski savez
Nebojša Vavra
Damir Đedović
Mostar Nedjeljna špica
18
FOTO: Miro Zovko
Dnevni
list
19
lonedjeljak Ĉ ¡1. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
20
lonedjeljak Ĉ ¡1. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
2330
2710
2700
2720
2730
5130 XpressMusic
5230 smartphone
5250
5330 Mobile TV novo!
5530 XpressMusic
5800 XpressMusicNavigation
6303 i
6700
6700 SLIDE
7230
C-1 Dual-sim novo!
C-3 novo!
C-5
C-6 novo!
C-7 novo!
E-5 novo!
E-52
E-72
N-8 novo!
N-97
N-97 mini
X-2
X-3
X3-02 novo!
X-6 8GB novo!


B-5702 dual-sim
B-5722 dual-sim
B-7722 dual-simnovo!
C-3200 novo!
C-3300K CHAMPnovo!
C-3300K Hello Kitty novo!
C-6112 dual-sim
E-1080 akcija
E-2550M Monte-Slider novo!
F-480 Tocco
i-5800 Galaxy3 Android novo!
i-9000 Galaxy-S novo!
S-3100
S-3310
S-3550 Shark3 novo!
S-5150 Diva-Folder
S-5230 Tocco-Lite
S-5560 Marvel
S-5620 Monte
S-7070 Diva-Touch
S-7230 Wave723 novo!
S-8000 JET
S-8500 Wave novo!BL-20 NewChocolate
GD-510 POP
GM-205 Music novo!
GM-360 Viewty Snap novo!
GS-155 akcija
GS-290 Cookie-Fresh
GS-500 novo!
GT-405 ViewtyGT novo!
GU-200 akcija
GU-230 akcija
GX-200 Dual-Sim novo!
GW-300 Etna2 novo!
KP-500 Cookie
P-500 Optimus One novo!
T-320 Wink novo!
P-500 OPTIMUS ONE
T-320 Wink

F-100 Jalou novo!
J-105 Naite
J-10 Elm
J-108 Cedar novo!
U-1 SATIO
U-5 VIVAZ
U-8 VIVAZ PRO
U-10 Aino
W-100 Spiro
X-8 Xperia novo!
X-10 XPERIA
X-10 mini XPERIA
X-10 mini-Pro XPERIA
iÞhene a v6Cß neve
ÞLACANj£ U RATAMA:
0jeIatnici: Aluminij d.d.,
Elektroprivreda HZHB
Kreditne kartice: UNICREDIT-VISA
classic 12/24 AM£RICAN£XÞR£55
HTC0iamendz neve
*5ervisautebrava
*Izrada kIjuceva [kedirani,
standardni i erginaIni]
*Aute brave, dijeIevi brava
*ÞedeĄavanje brava pe
kIjucu i kIjuceva pe bravi
*0tvaranje veziIa
Meb:o6}}v})66
Kneza ViĄesIava
[stara beInica] www.Iacie-servis.cem
Keram|ck|
centar
Fra D|daka Bunt|ca 144 a
88 000 Mostar
(Ba||novac)
ONIX
Sve |níormac|je
na te|eíon:
036 333 635
- Hidromasazni stub 180 kM
- 7us kada + tus kabina ( 6mm
kaIjano stakIo)
480 kM
- Duboka tus kada + tus kabina
580 kM
- Masazna kada (145x145) 1490
kM
- Sauna (radio, teI, masaze.) 2350
kM
AKCIJA
Poseban popust na tuš kabine
LPDVDåQHNDGH
.HUDPLNDSRSXVWGR
Beskamatni krediti na 12 mjeseci
ONIX
21
lonedjeljak Ĉ ¡1. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
BROJEVI TELEFONA 039/833-799 I 039/832-492
CENTRI DOBRE KUPOVINE
-30%
249,
00
349,00
Stolni nogomet
HJ-Y021, ar.20066
Br.art.:84547
3,
40
3,90 broj artikla: 8735
DRVENI BRIKETI
Težina: 10 kg
4900 kcal/kg

NOVO!!!
ZIDNE POLICE
KOJE MOGU BITI I
SAMOSTOJEČI
ORMARIĆI.
89,
00
99,00
ORMARIĆ-ZIDNA POLICA
Širina: 30 cm
Dubina: 28 cm
Visina:190 cm
Debljina stijenki: 3,6 cm
Boje: bijelo, crno po narudžbi
NE UKLJUČUJE NOSAČE
ZA ZID
broj artikla
DRVE
Težina: 10 k
4900 kcal/kg
ZID
SLUŠALICE OD:
„JEDINSTVENA PONUDA U
PRODAJNIM CENTRIMA KERAMETAL“
RADIJATORI
VEĆ OD
Štednjak na kruta goriva
PLAMEN 60 ŠPL smeđi/desni
Br.art.:60221/6129/
60219/60220
+
gratis
JEDINSTVENA PONUDA...
649,
00
57,
00
9,
00
*
P
O
N
U
D
A

V
R
I
J
E
D
I

D
O

I
S
T
E
K
A

Z
A
L
I
H
A
*
I
ta goriva
smeđi/desni
129/
00000000
,,,,,,,,
TAAB00 UGRADBENI
HLADNJAK UH 150 KONČAR
Br.art.:60118
299,
00
519,00
-42%
Crna kronika
22
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
0
3
6
333
4
3
6
Imate hitnu informaciju?
Pozovite nas na broj
036 333 436
Čovjeku ubili dva rasna psa
BANJA LUKA – U subotu
oko 16 sati u mjestu Zmajevac
- Trla, općina Banja Luka,
članovi LU “Zmijanje” Sead
Brkić, rođen 1955. godine,
Tahir Brkić, rođen 1979., i
Zoran Ćosić, rođen 1940.
godine, iz Banja Luke iz vare-
nog oružja (lovačka puška)
izvršili su odstrel dva psa rase
zlatni retriver i jazavčar, vla-
sništvo Milomira Šućura iz H.
Kola. Na lice mjesta izišli su
policijski službenici Policijske
postaje Lauš koji su bez upo-
rabe sredstava sile lišili slo-
bode Seada Brkića, Tahira
Brkića i Zorana Ćosića od
kojih su uz potvrdu oduzeli
više vrsta lovačkog oružja.
Protiv Seada Brkić i Zorana
Ćosića slijedi izvješće Okruž-
nom tužiteljstvu Banja Luka
za počinjeno kazneno djelo
mučenja i ubijanja životinja.
Nakon kri mi nal i stičke
obrade u 00.00 sati osobe su
puštene na slobodu. Izvršen
je očevid, a materijalna šteta
bit će naknadno utvrđena.
Dvojica privedena
Petero ozlijeđenih u sudaru
PRNJAVOR – U subotu u
9.20 sati na magistralnoj cesti
Prnjavor-Doboj u mjestu
Popovići, općina Prnjavor,
dogodila se prometna nesreća
u kojoj su sudjelovali Nebojša
Radetić, rođen 1965. godine iz
Prijedora, s vozilom Passat,
Drago Todorić, rođen 1968.
godine iz Doboja, s Audijem
80 i Selvedin Osmić, rođen
1978. godine, s Passatom, te u
ovoj prometnoj nesreći zado-
bili lakše tjelesne ozljede kao
i suputnici Mirza Režić, sin
Belise, rođen 1988. godine, iz
Prijedora i maloljetni N. R, sin
Dragutina, rođen 1996.
godine iz Prijedora. Očevid su
izvršili policijski službenici
Policijske postaje za sigur-
nost prometa Prnjavor.
Prometna nesreća
Priveden osumnjičeni za
bacanje bombe u harem
Poginula djevojka,
četvero lakše ozlijeđenih
SARAJEVO - Sarajevska
policija uhitila je bombaša
koji je u petak navečer bacio
bombu u harem Jakub-
pašine džamije koja se nalazi
u sarajevskom naselju Alifa-
kovac. Navodno, radi se o
21-godišnjem Sarajliji N.
Šabanoviću, a na teret mu se
stavlja da je počinio kazneno
djelo izazivanja opće opasno-
sti. U eksploziji nitko nije
ozlijeđen, dok je na džamiji i
na obližnjim kućama nastala
manja materijalna šteta.
Osumnjičeni je tijekom juče-
rašnjeg dana saslušavan u
prostorijama sarajevske
policije, nakon čega će biti
predan u daljnju nadležnost
sarajevskom Županijskom
tužiteljstvu.
PRIJEDOR - Sedamnae-
stogodišnja djevojka čiji su
inicijali S. T. iz Novog Grada
poginula je u prometnoj
nesreći koja se dogodila u
mjestu Tješnjak, na magi-
stralnom putu Novi Grad -
Otoka, rečeno je u policiji.
Lakše tjelesne povrede zado-
bili su 35-godišnja Nedeljka
Zorić, nastanjena u Sloveniji,
koja je upravljala vozilom,
suvozač Igor Talić (42) i
saputnici 25-godišnji Mirko
Adamović, obojica iz Novog
Grada, i 23-godišnji Matej
Progar iz Slovenije. Do pro-
metne nesreće došlo je prek-
jučer, deset minuta iza ponoći,
kada je automobil marke Fiat
ljubljanskih registracijskih
oznaka sletio s ceste.
Policijska istraga
Nesreća
DRŽAVNI SUD Nakon potvrđivanja
Šestero optužen
Potvrđena optužnica za krijumčarenje sku
Skunk uzgaja
na dva kata o
• Piše: H. Rovčanin
• ckronika@dnevni-list.ba
SARAJEVO – Nakon što
je državni Sud potvrdio
optužnicu protiv 18 osoba
koje se terete za pripadnost
organiziranoj skupini koja je
krijumčarila Albance, še st -
ero optuženih je sklopilo s
Tužiteljstvom sporazume o
priznanju krivnje, koji će Sud
naknadno razmatrati. Tako
je sporazum sklopio prvoop-
tuženi Miralem Mustafagić
iz Gradačca i pristao na ka -
znu od godine i dva mjeseca
zatvora, dok je njegova
supruga Admira Mustafagić
s Tužiteljstvom dogovorila
uvjetnu kaznu od osam mje-
seci zatvora koja neće biti
izvršena ako u roku od tri
godi ne ne poči ni novo
kazneno djelo.
Dževad Huseinbašić iz
Gradačca je sporazumom
pristao na kaznu od osam
mjeseci zatvora, a njegova
supruga Sanela na uvjetnu
kaznu od osam mjeseci s
rokom kušnje od tri godine.
Za petero optuženih moglo bi biti iz
uvjetnu kaznu od osam mjeseci koj
Oko 1500 stabljika marihuane pronađeno je u novoizgrađ
• Piše: H. Rovčanin
• ckronika@dnevni-list.ba
SARAJEVO – Sudac za
prethodni postupak držav-
nog Suda potvrdio je optuž-
nicu Tužiteljstva koja Ilfada
Hodžića (1962.) zvanog
Ćiban iz Bosanske Krupe,
Nedžada Kurtovića (1974.)
zvanog Nedži iz Bihaća,
Zijada Muratovića (1972.)
zvanog Mašin iz Bužima i
Džemsudina Zulića (1973.)
zvanog Džemso iz Bihaća
tereti da su kao pripadnici
organizirane kriminalne
skupine neovlašteno proi-
zvodili i krijumčarili drogu.
S obzirom na to da je optuž-
nica potvrđena, uskoro će
pred sucem za prethodno
saslušanje Suda BiH biti
zakazano ročište na kojem
će se Hodžić, Kurtović,
Muratović i Zulić izjašnjavati
o krivnji. Hodžić, Kurtović,
Muratović i Zulić se, prema
navodima optužnice terete
da su od 2008. do veljače
prošle godine, kao pripad-
nici me đunarodne zloči-
načke organizacije, s namje-
rom stjecanja izravne finan-
cijske koristi, kontinuirano
vršili neovlaštenu proizvod-
nju, međunarodnu prodaju,
prijevoz, prijenos te isporuku
skunka, kao i neovlaštenu
nabavu i uporabu opreme,
23
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
PRNJAVOR – U subotu oko 18.30 sati u mjestu Prnjavor (zanatski centar)
došlo je do požara u roštiljnici “Palma”, vlasništvo Dragana Kitića iz
Prnjavora, uslijed čega je na navedenom objektu pričinjena veća materijalna
šteta. Požar su lokalizirali pripadnici Vatrogasne postrojbe Prnjavor. Očevid
je izvršen jučer rano ujutro
PRIJEDOR - Osamdesetogodišnji Milan Prpoš iz Gornje Lamovite kod
Prijedora objesio se u pomoćnom objektu obiteljske kuće, potvrđeno je u
policiji. Prpoš je samoubojstvo izvršio u subotu. Pripadnici kriminalističke
policije izvršili su očevid na licu mjesta, a više detalja o samoubojstvo
istražitelji za sada nemaju.
a optužnice za krijumčarenje Albanaca
nih sklopilo sporazume s Tužiteljstvom
unka - Hodžić i ostali se uskoro izjašnjavaju o krivnji
ali u laboratoriju
obiteljske kuće
Na kaznu zatvora od osam
mjeseci je pristao Darko
Popović iz Beograda, a Olga
Popović na sedam mjeseci
zatvora.
Svih šest optuženih se
sporazumom obvezalo da će
svjedočiti pred državnim
Sudom u ovom predmetu,
dok su u Tužiteljstvu kazali
da su dogovorene kazne
prema ulogama koje su optu-
ženi imali u skupini. Musta-
fagići, Huseinbašići i Popo-
vići su od početka 2008.
godine do sredine srpnja
2009. godine, s namjerom
pribavljanja imovinske kori-
sti, organizirano prebacivali
migrante iz Albanije i s
Kosova na teritorij Srbije,
BiH, Hrvatske i Slovenije, a
potom u zemlje Zapadne
Europe.
Od svakog albanskog
migranta optuženi su napla-
tili određen iznos novca, oko
2500 eura po osobi, koji su
međusobno podijelili i ostva-
rili financijsku korist, a uhi-
ćeni su u akciji kodnog naziva
“Tara 2” koju je izvela Gra-
nična policija u Bosanskom
Šamcu, Domaljevcu, Bijeljini
i Gradačcu.
Ostali optuženi u ovom
predmetu su Milorad Zora-
nović zvani Pancir, Josip i
Tomo Vorgića, Damir Maro-
šević, Sulejman Vehabović,
Mesur Ameti, Fahreta Cur-
kić, Nesko Rahmanović,
Mato Anđić, Emir Mešano-
vić, Admir Deliomerović i
Semir Selimović, koji će se
uskoro pred sucem za pret-
hodno saslušanje izjašnjavati
o krivnji.
Mustafagići, Huseinbašići i Popovići su od
početka 2008. godine do sredine srpnja 2009.
godine, s namjerom pribavljanja imovinske
koristi, organizirano prebacivali migrante iz
Albanije i s Kosova na teritorij Srbije, BiH,
Hrvatske i Slovenije, a potom u zemlje
zapadne Europe
Nakon pljačke
Građani pomogli u
uhićenju razbojnika
SARAJEVO - U subotu oko 18.35
sati u sportskoj kladionici “W -
illiams”, u Ulici Ferde Hauptmana
do broja 7, općina Novo Sarajevo,
dvije nepoznate osobe su, uz pri-
jetnju pištoljem, izvršile razbojniš-
tvo nad djelatnicom Š. E., kojom
prilikom je otuđena određena
svota novca. Radeći na rasvjetlja-
vanju navedenog događaja, služ-
benici policije III. policijske uprave
su uz pomoć građana lišili slobode
M. E., rođenog 1988. godine iz
Ilidže, zbog postojanja osnovane
sumnje da je počinio navedeno
djelo. Predan je u prostorije
Odsjeka za zadržavanje osoba
lišenih slobode MUP-a.
Provalili u vozilo
Policija uhitila
dvojicu mladića
SARAJEVO - Službenici policije I.
policijske uprave, PU Stari grad u
subotu u 13.30 sati, lišili su slobode
Z. T., rođenog 1987. godine, a u
23.40 sati i B. N., rođenog 1988.
godine, iz Sarajeva, zbog postoja-
nja osnovane sumnje da su počinili
tešku krađu u motorno vozilo
marke Peugeot, kombi, slovenskih
nacionalnih registracijskih oznaka
RF 880, koja je izvršena tog dana
oko 13.20 sati u ulici Konak bb,
općina Stari grad Sarajevo.
Kontrola prometa
Za upravljačima
21 pijani vozač
SARAJEVO - U subotu su službe-
nici policije MUP-a Sarajevske
županije, poduzimajući redovite
mjere kontrole prometa, uručili
225 prekršajnih naloga, a za lakše
prekršaje upozorili 51 vozača. Iz
prometa je isključen 21 vozač zbog
upravljanja motornim vozilom pod
utjecajem alkohola, te pet osoba
koje su upravljale vozilom bez
položenog vozačkog ispita, kao i tri
motorna vozila zbog isteka važno-
sti prometne dozvole. Isključeno je
i pet neregistriranih vozila, priop-
ćeno je iz MUP-a.
zrečeno ukupno 37 mjeseci zatvora. Admira Mustafagić s Tužiteljstvom dogovorila
ja neće biti izvršena ako u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo
đenoj kući Ilfada Hodžića, kao i oprema za proizvodnju i preradu droge
materijala i supstanci koje se
koriste za proizvodnju ove
droge.
Financijska korist
Drogu su dalje preproda-
vali osobama u BiH, te kri-
jumčarili je preko državne
granice u Hrvatsku i dalje
prema Švicarskoj. U optuž-
nici se još navodi da je Hod-
žić od 2008. do veljače 2010.
u BiH organizirao krimi-
nalnu skupinu čiji je zadatak
bio proizvodnja skunka u
ilegalnim laboratorijima. U
Bosanskoj Krupi su počet-
kom veljače prošle godine
službenici Državne agencije
za istrage i zaštitu pronašli
takav laboratorij koji je bio
smješten u novoizgrađenoj
kući optuženog Hodžića.
Zajedničke radnje
Optužene se tereti da su
zajedno poduzimali radnje
oko uzgoja biljaka indijske
konoplje, branja, potom nji-
hovog sušenja, pripremanja
skunka za transport, pri
čemu su angažirali i druge
osobe za čuvanje i uzgajanje
ovih biljaka, kao i za samo
osiguranje objekta, te su
drogu pakirali i smještali u
putnička motorna vozila
predviđena za krijumčarenje
ove droge u Republiku Hr -
vatsku i Švicarsku. Tada su
zasadi marihuane u saksi-
jama pronađeni na oba kata
kuće, a moglo se čuti da je
oduzeto ukupno 1500 sta-
bljika droge različite visine.
Osim droge i laboratorija, u
novoizgrađenoj Hodžićevoj
kući tada je pronađena i
oprema za proizvodnju i pre-
radu droge.
Od 2008. do
veljače prošle
godine,
kao pripadnici
međunarodne
zločinačke
organizacije, s
namjerom stjecanja
izravne financijske
koristi, kontinuirano
su vršili neovlaštenu
proizvodnju,
međunarodnu
prodaju, prijevoz,
prijenos te
isporuku skunka
Optužnica potvrđena
protiv Ilfada Hodžića
(1962.) iz Bosanske
Krupe, Nedžada
Kurtovića (1974.) iz
Bihaća, Zijada
Muratovića (1972.) iz
Bužima i Džemsudina
Zulića (1973.) iz Bihaća
24
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Crna kronika
Domagoj Tobler i Mirko Novaković “pali” prije ulaska u zrakoplov
Dvojicu Hrvata u Paragvaju uhitili s kapsulama kokaina
OSIJEK - Obitelji dvojice
mladića iz Osijeka, koji su u
četvrtak uhićeni u zračnoj
luci Silvio Pettirossiu glavnog
paragvajskog grada Asunci-
ona jer su iz zemlje pokušali
prokrijumčariti kokain, još
uvijek se nisu čule sa svojim
sinovima.
Zdravstveni problemi
S njima je u paragvaj-
skom zatvoru kontaktirala
jedino konzularna djelatnica
Mi ni starstva vanj ski h
poslova koja im je ponudila
pravnu pomoć. Domagoj
Tobler - Domba (21) i Mirko
Novaković (20) uhićeni su
prilikom nadzora putnika
prije ulaska u zrakoplov, a
obojica su imali kapsule s
kokainom u želucu. Tobleru
su iz želuca izvadili 25 kap-
sula s ukupno 350 grama
heroina, a Novaković je imao
želučanih problema pa mu je
šest kapsula izvađeno lapa-
roskopskom operacijom. Oni
su u Paragvaj došli još 6.
siječnja, sumnja se po neči-
jem nagovoru, jer mladići
prije nisu imali iskustva s
raspačavanjem droge. Obo-
jica su iz osječkog naselja
Višnjevac i dobri su prijatelji.
Tobler je posljednjih mjeseci
živio s djevojkom u Vukovaru
pa njegovi roditelji nisu niti
znali da je otputovao iz
zemlje, a Novaković je svojim
roditeljima rekao da ide raditi
u Zagreb. Čak se i nekim pri-
jateljima javio preko Facebo-
oka prije par dana i rekao da
je u Zagrebu.
Riskantan pothvat
Tobler je do nedavno bio
na vojnoj obuci jer je želio
biti aktivan vojnik, no, pre-
kinuo je školovanje. Obojica
su radili svakojake poslove
kako bi zaradili nešto novca.
Ipak, prijatelji su iznenađeni
ris k antnim pothvatom dvo-
jice mladića i vjeruju da su
obojica zapravo nasama-
reni. Naime, povezuju ih s
poznatim osječkim krijum-
čar koji je prije par godina,
na isti način, u Peru poslao
također jednog Višnjevča-
nina po drogu. I taj je mladić
uhićen i osuđen na višego-
dišnji za tvor u Peruu. Iako
niti je dna obitelj nije htjela
komentirati slučaj, od obite-
lji Tobler se doznaje da oče-
kuju skori kontakt s Doma-
gojem. S njima je kontakti-
ralo Ministarstvo vanjskih
poslova. Ukoliko ih osu de u
Paragvaju, čeka ih kazna i
do 20 godina zatvora.
Optužnica zbog usmrćenog maloljetnika
SISAK - U požaru koji je
jučer oko 6 sati buknuo u
kući u mjestu Četvrtkovac,
u sunjskoj općini, poginuo
je 46-godišnji muškarac,
doznaje se u sisačko-mosla-
vačkoj Policijskoj upravi.
Očevidom je utvrđeno da je
požar izazvao žar cigarete.
Vatra je prvo zahvati la
posteljinu, a zatim i krevet
na koj em j e spavao
46-go dišnjak koji se ugušio
od dima, kazala je glasno-
govornica Policijske uprave
Iva Hranitelj.
Državno odvjetništvo...
ZAGREB - Tr udna
25-godišnjakinja, kojoj je
i zmjereno 2, 97 promi l a
alkohola u krvi, prekjučer
je zajedno sa svojima, tako-
đer pijanima, majkom (51)
i sestrom (21), verbalno i
fizički napala 55-godišnju
ženu kada su, iz za sada
nepoznatog razloga, došle
oko 17 sati do njezi nog
stana u Ulici grada Chi-
caga, izvijestila je zagre-
bačka policija.
Teško ozlijeđena žena,
kojoj je u napadu razbijen
nos, i pijana trudnica pre-
bačene su u bolnicu. Ostale
dvije napadačice privedene
su u policiju na kriminali-
stičku obradu. Kako se
doznaje, majka i napadnuta
žena od prije su bi le u
sukobu.
Cigareta pala na kauč i zapalila
muškarca koji je tamo spavao
Ugušio se dimom...
VUKOVAR - Županijsko
državno odvjetništvo u Vuko-
varu podignulo je optužnicu
protiv dvije osobe zbog poku-
šaja teškog ubojstva te protiv
jedne osobe zbog izazivanja
prometne nesreće, u slučaju
smrti 17-godišnjeg mladića u
Gradištu na kojeg je 14. stude-
noga prošle godine, dok je
pretučen ležao na cesti, nale-
tio automobil. Kako je objav-
ljeno na internet stranici
vukovarskoga ŽDO-a, optuž-
nica pred Županijskim sudom
u Vukovaru podignuta je
pr otiv G. E. (21) i A. M. (19),
obojica iz sela Gradište kod
Županje, koji su zbog ranije
prepirke s M. T. (17) iz Župa-
nje, 14. studenoga 2010. oko
00.10 sati u Gradištu na kol-
niku ispred kuće u Ulici hrvat-
skih velikana 30, zadali mu
više udaraca “rukama i
nogama po glavi s ciljem da ga
usmrte” zbog kojih je pao na
kolnik na kojem su ga nasta-
vili udarati. U optužnici se
nav odi da u daljnjoj namjeri
dvojica Gradištanaca nisu
uspjela jer je kolnikom naišao
osobni automobil marke
Mazda 6 kojim je upravljao I.
S. (24) iz Otoka koji je vozilom
naletio na maloljetnika, usli-
jed čega je zadobio višestruke
ozljede od kojih je nakon nek-
oliko sati preminuo u Općoj
bolnici u Vinkovcima. Župa-
nijsko državno odvjetništvo u
Vukovaru predložilo je produ-
ljenje pritvora za optužene G.
E. i A. M. iz Gradišta.
Ukrao kamion, sletio s ceste i
pobjegao kad su gume planule
Domagoj Tobler (21) i Mirko Novaković (20) su trenutačno u zatvorskoj bolnici. Nosili su drogu vrijednu više od 500.000 kuna. Uhitili su ih u zračnoj luci
ZAGREB - Tr udna
25-godišnjakinja, kojoj je
i zmjereno 2, 97 promi l a
alkohola u krvi, prekjučer je
zajedno sa svojima, također
pijanima, majkom (51) i
sestrom (21), verbalno i
fizički napala 55-godišnju
ženu kada su, iz za sada
nepoznatog razloga, došle
oko 17 sati do njezi nog
stana u Ulici grada Chi-
caga, izvijestila je zagre-
bačka policija. Teško ozlije-
đena žena, kojoj je u napadu
razbijen nos, i pijana trud-
nica prebačene su u bol-
nicu.
Ostale dvije napadačice
privedene su u policiju na
kri mi nal ističku obradu.
Kako se doznaje, majka i
napadnuta žena od prije su
bile u sukobu.
Trudnica s tri promila alkohola
sudjelovala u napadu i tučnjavi
Prebačena u bolnicu...
FOTOvijest...
Mirko Novaković i Domagoj Tobler
Dnevni list
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
25
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima
DINAMO Zagrebački klub već petu godinu
zaredom zimske pripreme počinje u Međugorju
HALILHODŽIĆ
Osjeti se kako
Dinamo u
Hercegovini
ima jako puno
navijača
Dinamovi i moji ciljevi u ovoj godini su dobro poznati, na domaćoj sceni osvojiti duplu krunu, a
na međunarodnoj izboriti plasman u Ligu prvaka, izjavio je trener Dinama Vahid Halilhodžić
SVJETSKI KUP
ČETVRTO SLAVLJE U WENGENU
Kostelić nastavlja juriti Veliki globus
NLB LIGA ABA Široki poražen i četvrti put ove godine
Široki protiv Hemofarma
prokockao 16 razlike
Dnevni list
26
Zločesti dečko engleskog nogometa Joey Barton (28)
spreman je odreći se 10.000 funti tjedne plaće samo
da bi ostao u redovima kluba čije boje brani od 2007.
godine kada je stigao iz Manchester Cityja
Italija
Schalke
Tottenham
Muntari želi napustiti redove Intera
Jermaine Jones
na posudbu u
Blackburn
Rossi rješava probleme u napadu?
Reprezentativac Gane i vezni
igrač Intera Sulley Muntari (26)
najavio je odlazak iz redova
aktualnog europskog i talijan-
skog prvaka već ovoga siječnja.
Muntari već drugu sezonu uza-
stopce ne uspijeva izboriti
mjesto u momčadi Nerazzurra
i nezadovoljan minutažom
zatražio je od čelnika kluba da
ga prodaju.
- Želim igrati, a to očito u Intru
nije moguće. Zbog toga je naj-
bolje da se rastanemo, kazao je
Muntari.
Tehnički direktor Intera Marco
Branca poručio je kako neće
raditi problema Muntariju u
potrazi za novim klubom.
- Ukoliko neki od zainteresira-
nih klubova plati odštetu, Mun-
tari je slobodan, poručio je
Branca.
Muntari je stigao u Inter 2008.
godine iz Portsmoutha, a igrao
je i za Udinese. Prema pisanju
talijanskih medija najveći inte-
res za njegove usluge pokazao
je Tottenham, a spominju se i
Newcastle United te Aston Villa.
Američki nogometni repre-
zentativac i član Schalkea
Jermaine Jones igrat će do
kraja sezone na posudbi u
engleskom Blackburnu, potvr-
dio je njemački klub. Jones
(29) je u Gelsenkirchen došao
u ljeto 2007. iz Eintrachta, ali
kod trenera Felixa Magatha
nema dobar status, pa je
postalo jasno da će u siječnju
napustiti klub. Njegov prela-
zak u Blackburn, gdje će mu
suigrač biti i hrvatski repre-
zentativac Nikola Klainić, tre-
bao bio biti zaključen danas.
- Sve smo dogovorili s
Blackburnom i ukoliko bude
sve u redu između Engleza i
Jonesa, transfer će biti finali-
ziran, rekao je Magath. Jones,
koji je pod ugovorom sa Schal-
keom do 2014., skupio je tri
nastupa za njemačku repre-
zentaciju, ali je prošle godine
dobio dozvolu za promjenu
nacionalne momčadi i počeo
je igrati za SAD.
I dok se sve ozbiljnije priča da
će David Beckham, ponajbolji
engleski nogometaš novijeg
doba, razvrgnuti ugovor koji
ima s LA Galaxyjem i pristupiti
Tottenhamu, ta londonska
momčad se priprema za još
jedan transfer. Engleski mediji,
zajedno s talijanskima, pišu da
uprava Tottenhama razmišlja
o slanju ponude španjolskom
Villarrealu i to za njihovog
23- godi šnj eg napadača
Giuseppea Rossija.
Za talijanskog reprezentativca,
inače rođenog u New Jerseyju,
Tottenham je navodno spre-
man izdvojiti 15 milijuna eura.
Ove je sezone Rossi u sjajnoj
napadačkoj formi – u prven-
stvu je zabio devet, u Kupu
kralja tri a u Europa ligi pet
pogodaka. Ranije se govorilo
da Juventus ozbiljno razmišlja
o opciji kupovanja Rossija, ali
se između redaka moglo shva-
titi da torinska momčad nema
namjeru izbrojati veliki novac
za nogometaša koji je od 2005.
do 2007. godine bio član
Manchester Uniteda, a kratko
je na posudbama igrao u
Newcastleu i Parmi. Od 2007.
godine je član Villarreala za
koji je ukupno postigao čak 42
pogotka u Primeri.
Imamo tri treninga
dnevno, tako da
jednostavno ne
mogu izići ususret
svima. U utorak
smo slobodni, tako
da ću taj dan
iskoristiti za
odlazak do
Mostara te
posjet obitelji i
prijateljima,
kaže Vaha
27
Njemački nogometni reprezentativac u redovima Mainza,
20-godišnji ofenzivni veznjak Lewis Holtby, pauzirat će neko-
liko dana nakon što mu je dijagnosticiran potres mozga, koji je
zaradio u subotu, tijekom susreta sa Stuttgartom
Nekadašnji njemački reprezentativac Paolo Rink (37) pronašao
je novu zanimaciju u kojoj je, očito, također vrlo uspješan. Bivši
napadač u rodnom Brazilu nastupa na pokeraškim turnirima, a
na jednom je od njih nedavno osvojio 50.000 eura.
DINAMO Zagrebački klub već petu godinu zaredom zimske pripreme počinje u Međugorju
Hvata se zalet
prema Ligi prvaka
Dinamovi i moji ciljevi u ovoj godini su dobro poznati, na domaćoj sceni osvojiti duplu krunu,
a na međunarodnoj izboriti plasman u Ligu prvaka, izjavio je trener Dinama Vahid Halilhodžić
• Piše: Mario Pandža
• sport@dnevni-list.ba
Iako su mnogi mišljenja
da zbog pet bodova viška u
odnosu na Hajduk i konku-
rencije u Kupu (Slaven
Belupo, Cibalia, Varaždin)
Dinamo čeka šetnja do duple
krune, Vahid Halilhodžić
dobro je nagazio svoje nogo-
metaše u Međugorju gdje se
nogometaši najtrofejnijeg
hrvatskog kluba pripremaju
od petka.
Ipak, dupla kruna samo
je jedan od ciljeva Dinama u
2011., a glavni je ipak pla-
sman u Ligu prvaka na koju
višestruki prvak Hrvatske
čeka već jako dugo.
- Dinamovi i moji ciljevi u
ovoj godini su dobro poznati,
na domaćoj sceni osvojiti
duplu krunu, a na međuna-
rodnoj izboriti plasman u
Ligu prvaka, ponovio je još
jednom Halilhodžić.
Ispada da Dinamo zalet
prema toliko željenoj Ligi
prvaka hvata iz Međugorja,
gdje Dinamo već tradicio-
nalno obavlja prvi dio pri-
prema za proljetni dio
sezone.
- Ovdje se doista osje-
ćamo vrlo dobro. Osjeti se
kako Dinamo u Hercegovini
ima jako puno navijača i da
su ti ljudi sretni zbog našeg
boravka ovdje. U svakom
trenutku svi nam se maksi-
malno trude izići ususret, a
naravno da imamo i odlične
uvjete za rad. Srećom, smilo-
valo nam se i vrijeme, budući
da su vremenski uvjeti ide-
HNL
Slaven Belupo – Dinamo 0:2
Dinamo – Cibalia 2:0
Hajduk – Dinamo 1:1
Dinamo – Zagreb 1:0
Lokomotiva – Dinamo 0:2
Dinamo – Istra 1961 4:0
Osijek – Dinamo 1:3
Dinamo – Šibenik 1:0
Inter – Dinamo 0:3
Dinamo – Zadar 1:0
Split – Dinamo 0:1
Hrvatski drag. – Dinamo 0:6
Rijeka – Dinamo 0:2
Dinamo – Varaždin 1:1
KUP
Zadrugar – Dinamo 0:6
Karlovac – Dinamo 0:2
Dinamo – Osijek 2:0
Osijek – Dinamo 1:3
EUROPSKA LIGA
Györi ETO – Dinamo 0:2
Dinamo – Györi ETO 2:1
Dinamo – Villarreal 2:0
PAOK – Dinamo 1:0
Dinamo – Club Brugge 0:0
Club Brugge – Dinamo 0:2
Villarreal – Dinamo 3:0
Dinamo – PAOK 0:1
Svake godine
drugi trener

Već petu godinu u nizu Dinamo
prvi dio priprema obavlja u
Međugorju, a zanimljivo da je
svake godine dolazio s drugim
trenerom. Luku Modrića i društvo
2007. u Međugorje je doveo
Branko Ivanković, godinu dana
kasnije Plavi su u Hercegovinu
doputovali sa Zvonimirom Sol-
dom, 2009. momčad je vodio
Marijan Vlak, dok je prije dvana-
est mjeseci Dinamo u Međugorju
radio s Krunoslavom Jurčićem.
Dinamo pod Halilhodžićem
Iza Vahida Halilodžića na klupi Dinama je 26 utakmica, a učinak
je odličan – dvadeset pobjeda, tri remija i samo tri poraza, sva tri
u Europskoj ligi gdje je zagrebački klub svoj nastup završio u
Europskoj ligi.
Hotel Regina i
Circle-International
Dinamova delegacija i ove godine
je u Međugorju smještena u hotelu
“Regina”, dok Halilhodžić i njegovi
igrači treninge, jasno, odrađuju u
Sportskom centru “Circle-Interna-
tional”, gdje Plavi na raspolaganju
imaju vrhunske uvjete za rad.
Stranac do stranca
Argentinci Luis Ibanez, Leandro
Cufre i Adrian Calello, Brazilci Etto,
Carlos i Sammir, Portugalac Tonel,
Kamerunac Mathias Chago, Čilea-
nac Pedro Morales, Slovak Jakub
Sylvestr, Čeh Miroslav Slepička,
Crnogorac Fatos Beqiraj… Teško
nam je i nabrojati sve Dinamo
strance na pripremama u Među-
gorju…
Alispahić i dalje
sa Šibenikom
Mehmed Alispahić, 23-godišnji
Bugojanac koji je nedavno potpi-
sao za Dinamo, još uvijek trenira
sa Šibenikom, koji je očito odlučan
u namjeri da svog veznjaka zadrži
do ljeta i onda ga u Dinamo pusti
bez odštete. Ipak, možda se Alis-
pahić ipak pojavi u Međugorju,
budući da iz Šibenika stižu vijesti
o “bijelom štrajku” nogometaša,
odnosno otkazivanju odlaska na
pripreme zbog neriješenih dugo-
vanja. Slobodna Dalmacija jučer je
objavila kako je igračka delegacija
molila klupsko vodstvo da zbog
toga pristane Dinamu pustiti Alis-
pahića već ove zime, navodno za
iznos od 250.000 eura, ali da su
čelnici Šibenika i dalje ravnodušni
na ponudu Dinama. No, čini se da
su i u Dinamu ravnodušni na tvr-
doglavost Šibenčana, očito svjesni
da će Alispahića na ljeto dobiti
besplatno.
- Jasno je da se igrači žale
na umor, što je i logično s
obzirom na fazu priprema.
Ipak, kako vrijeme bude
odmicalo, bit će im lakše.
Dinamo će se na herce-
govačkim pripremama zadr-
žati do 22. siječnja, a iste će
zaključiti nastupom na
memorijalu Andrija Anković
u Gabel i,
gdje će
prvog
dana turnira igrati protiv
GOŠK-a, dok je dan kasnije
na programu utakmica pro-
tiv Širokog Brijega ili Splita,
naravno ovisno od rezultata
polufinala.
Ponovio je Halilhodžić
jučer da zbog napornog
ritma s momčadi ne stigne
odgovoriti na sve pozive
kojih ima jako puno, što je i
logično s obzirom da je
rođeni Jablaničanin najveći
dio igračke karijere proveo u
mostarskom Veležu.
- Imamo tri treninga
dnevno, tako da jednostavno
ne mogu izići ususret svima.
U utorak smo slobodni, tako
da ću taj dan iskoristiti za
odlazak do Mostara te posjet
obitelji i prijateljima. Ipak, ni
taj dan neću imati samo za
sebe, budući da imamo dogo-
vorena tri prijma, zaključio
je Halilhodžić.
alni za ovo doba godine.
Halilhodžić i njegovi asi-
stenti s momčadi rade tri
puta dnevno, tako da igrači
između treninga ne stignu
razmišljati ni o čemu drugom
osim strogom odmoru.
Pet mjeseci na klupi Dinama
Jučer se navršilo okruglo pet mjeseci da je Vahid Halilhodžić
imenovan trenerom Dinama. Tog 16. kolovoza naslijedio je
Velimira Zajeca, a atmosfera koja je tada vladala oko zagre-
bačkog kluba nije bila nimalo ugodna. Navijači su krenuli s
bojkotom utakmica, momčad je bila uzdrmana zbog šokantne
eliminacije iz kvalifikacija za Ligu prvaka, dok je u tom tre-
nutku prvoligašku ljestvicu predvodio Hajduk. Zbog “neu-
spjeha” u Europi, odnosno činjenice da Dinamo opet nije uspio
prezimiti na međunarodnoj sceni, mnogi su danas spremni
omalovažiti Halilhodžićev dosadašnji rad, ali on se ipak mora
karakterizirati pozitivnim tonovima. Naime, Dinamo je na
dobrom putu da osvoji duplu krunu u Hrvatskoj, a novu priliku
u Europi imat će za nekoliko mjeseci kada će se zapravo tek
vidjeti pravi rezultati Halilhodžićevog rada.
memorijalu Andrija Anković
u Gabel i,
gdje će
prvog
odgov
kojih
logičn
rođen
28 Sport Nogomet
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooggggggggggggggggggggggggggggggggg
111111. 1. 1.. 11.. 11. 11. 11111...... 11. 11. 11..... 1111111.... 11111....... 11111.... 11. 1111.......
llllllllllist ist st ist st ist ist tt ist st ist ist tt ist ist st st st st st st st st ttttt sstt st ist tt st ist ist t ist ist stt st t ist t st t ist ist ist sss is ist tt st tttt st st st st st tt st t ssssst ist st t st t ssst st st sstt ist t ist ist t ssssssttt st t st ssssst st tttt issst ssssstt ist ttt ist ssttt st ttt ist sst tt iist ssst tt iissstttt isssttt sssssst ttt sstttt issssst tt isssssttt.bb .bbba bba ba .b .ba ba b .ba .ba ba .ba .ba ba .ba a bba ba ba ba ba bba ba bba ba b .bbb .ba ba ba bba ba a ba b .bbbbbbbb .bbbbbbba a ba ba ba a bb .bbbbbba ba a .ba ba ba ba b .bbbbbbb .ba bba ba bbba bb .bbbbba bba ba bbbbba bba ba .ba a ba a ba bbbbba .bba ba aaaa ba aaaa ba bbbbbaa ba aa ba aa ba a .ba .bbbba a ba aaaaa .ba .bbbbba aaa ba a ba aa .bbbbba ba ba ba a ba aa bbbbbbba ba ba bba a ba a bbba bbbbaaa ba bbbbbba ba bba a .ba .bba bba bbaaa ba ..bbbba bbaaaa ba aa ...bbbbbaaaaaa ...bba bba aaa ...bbaaaaa .ba aaaa . aaaaa
SARAJEVO Nekolicini igrača istekao ugovor, čekaju se pregovori oko nastavka suradnje
Upitnici iznad Hadžića, Muharemovića i Ihtijarevića
Mirza Varešanović priželjkuje pojačanja na pozicijama napadača i lijevog bočnog
Ako se izuzme odlazak kape-
tana Bordo momčadi Muhameda
Džakmića u Južnu Koreju, rubrika
‘odlasci-dolasci’ na Koševu trenu-
tačno miruje.
No, bez obzira na to, Uprava će
do starta drugog dijela sezone
imati pune ruke posla s obzirom
da je nekolicini važnih igrača iste-
kao ugovor, a šef struke Mirza
Varešanović podcrtao je da su za
kvalitetan nastavak sezone i utrku
za europskim pozicijama nužna
pojačanja. Prioritet je, kako je
kazao Varešanović, pronalaženje
rješenja na pozicijama napadača i
lijevog bočnog, te produženje su -
radnje s Damirom Hadžićem, koji
se oporavlja od ozlijede, te Veldi-
nom Muharemovićem i Farukom
Ihtijarevićem čiji su ugovori istekli
početkom siječnja. Osim spome-
nute trojke, nejasna je situacija s
Dženaldinom Hamzagićem, koji
je na meti mađarskog Debrecena.
Klub i igrač praktički su se dogo-
vorili, no ostalo je pitanje odštete.
- On je vezan ugovorom uz
Sarajevo i rukovodstvo kluba će
odrediti visinu odštete ako dođe
do realizacije posla s Debrecenom,
prokomentirao je Varešanović.
- Što se tiče Hadžića, Muhare-
movića i Ihtijarevića, moja je želja
da ih zadržimo jer su nam njihove
usluge nužno potrebne u nastavku
sezone. Komisija za transfere će
uskoro obaviti razgovore s njima,
dodao je koševski strateg.
Bilo je govora i o odlasku ofen-
zivnog veznjaka Damira Kojaše-
vića, no on se priključio trenin-
zima.
- Kojašević ostaje u našim
redovima. Trenutačno, u klub nije
došla ponuda ni za jednog igrača,
kazao je Varešanović.
Iza njegovih izabranika je tje-
dan dana priprema. Varešanović
je zadovoljan odrađenim.
- Važno je da je zdravstveni
bilten dobar i da nas vrijeme služi.
Odradili smo i jednu testnu uta-
kmicu u kojoj smo isprobali neko-
liko novih igrača. Međutim,
teško je na osnovi 90 minuta
procijeniti tko je za Sara-
jevo, a tko nije. Iako, dojma
sam da su nam potrebni
drukčiji tip ovi igrača od
onih koje smo oprobali pro-
teklih dana.
Sarajevo bi 29. siječnja
trebalo odraditi prijateljsku
utakmicu s Travnikom, a još
uvijek nije poznato hoće li se
trećeplasirana momčad Premier
lige u nastavku priprema
odlučiti za neku drugu
destinaciju osim
glavnog grada
BiH. Da. L.
Iz HSV-a poručuju…
Capello šokiran…
Rud Van
Nistelrooy ostaje!
BORAC Lider Premier lige žestoko krenuo s pripremama za nastavak sezone
Dražen Međedović
pojačava vezni red
Riječ je o iskusnom veznjaku nikšićke Sutjeske, koji bi
se danas trebao pojaviti u Banjoj Luci na pregovorima
FA mu izabire
asistenta
Špekulacije kako će se HSV-ov
34-godišnji napadač Ruud van
Nistelrooy uskoro vratiti u madrid-
ski Real demantirao je sportski
direktor hamburškog kluba
Bastian Reinhardt.
- Ruud ostaje kod nas! Naravno,
svakom je igraču čast ako mu
stigne poziv iz Reala. No, nismo
dobili nikakvu ponudu, a niti vri-
jeme za transfer igrača, s obzirom
da je drugi dio sezone već počeo
kod nas, nije najpovoljnije. Van
Nistelrooy zna da ga Real želi
dovesti, ali isto tako zna i da s
nama ima ugovor, dovoljno je bio
jasan Reinhart.
- Trebat će mi vikend da razmislim
o tome. Nije to lagana odluka, jer
ne zanima se bilo koji moj stari
klub za mene, već Real Madrid,
izjavio je, pak, sam Ruud van
Nistelrooy.
Izbornik engleske reprezentacije
Fabio Capello ostao je u šoku kad
je shvatio da mu Engleski nogo-
metni savez (FA) namjerava
nametnuti pomoćnika, piše u
nedjelju News of the World.
Capello je nakon debakla na lanj-
skom Svjetskom prvenstvu u
Južnoj Africi pristao da u vlastiti
stručni stožer uključi nekog mla-
đeg engleskog trenera koji bi
nastavio raditi u reprezentaciji i
nakon očekivanog odlaska talijan-
skog stručnjaka nakon Eura 2012.
Očekivao je pritom bivši trener
Milana i Real Madrida da će sam
moći izabrati asistenta, no izne-
nadio ga je glavni tajnik FA-a Alex
Horne koji je izjavio medijima da
već ima jedno ime u mislima i da
bi ga trebao zaposliti tijekom
sljedećeg mjeseca. Izvor blizak
Capellu otkrio je NOTW-u da Tali-
jan ne zna ništa o budućem surad-
niku i da ga nitko nije konzultirao
oko odabira kandidata. Tabloid
tvrdi kako je to još jedan dokaz da
je Capello u potpunom raskoraku
s čelnicima saveza što njegov
eventualni ostanak na klupi Tri
lava i nakon europske smotre u
Poljskoj i Ukrajini čini praktički
nemogućim.
Nogometaši Borca kre-
nuli su žestoko na pripre-
mama za nastavak utrke za
prvaka. Strateg Vlado Jago-
dić zadovoljan je uvodnim
testiranjima koja su poka-
zala kako su se igrači pridr-
žavali zadanih planova u
zimskoj stanci.
Nema viška kilograma,
tjelesna sprema je zadovolja-
vajuća za prvi dio priprema i
Jagodić može slobodno
“nagaziti” tempo bez povla-
čenja ručne. Uostalom, to je
jedini način da Banjolučani
spremno dočekaju start pro-
ljetnog dijela prvenstva u
kojem su jasno zacrtali naj-
više ciljeve.
- Zahuktavamo se i ne
sumnjam da ćemo na premi-
jernom nastupu u Širokom
Brijegu biti na visini zadatka,
poručio je Jagodić, dobro
raspoložen nakon rezultata
testiranja spreme igrača.
- Vidi se da su se igrači
uglavnom pridržavali uputa
u stanci tako da nema pro-
blema s kilogramima i zdrav-
ljem. Mogu biti zadovoljan,
kazao je šef struka banjoluč-
kog kluba.
Do 31. siječnja kada je
pla niran odlazak u tursku
Antalyju, gdje će uslijedi odi-
gravanje kontrolnih uta-
kmica, Jagodić želi “napum-
pati” psihofizičku snagu
momčadi. Trčanje, kilometri,
znoj, dakako i uigravanje…
- Ohrabruje me činjenica
da nitko od 27 igrača koje
imam na raspolaganju nije
izrazio želju za odlaskom iz
Borca. To je potvrda da im je
stalo do kluba čiji dres nose,
i ti igrači su istinski profesio-
nalci, komentirao je Jagodić.
Do polaska u Antalyju
Jagodić će “skresati” kadar
na 22 igrača i tri vratara.
- Do tada ćemo malo raz-
bistriti situaciju. Ako eventu-
alno dovedemo koje pojača-
nje bit će nas još više pa ćemo
neke morati poslati na “kalje-
nje” u druge sredine.
“Priča” s Pericom Stan-
českim je izgleda definitivno
završena. Makedonski vez-
njak nije se pojavio na pro-
zivci, iako je, barem prema
tvrdnjama Banjolučana,
obećao produženje suradnje
s liderom Premier lige. Prema
svemu sudeći, Stančeski će u
nastavku nositi dres drugo-
plasiranog Željezničara,
glavnog Borčevog rivala u
borbi za titulu.
- Činjenica da se Stanče-
ski nije javio meni kao šefu
struke već tri dana, dovoljno
govori o njegovom profesio-
nalizmu. Time je jasno poka-
zao da mu dres Borca ne zn -
ači puno. Za mene je to go -
tova priča, jasan je Jagodić.
Prema informacijama iz
tabora banjolučkog kluba,
prva prinova u Borcu mogao
bi biti Dražen Međedović.
Riječ je o iskusnom veznjaku
nikšićke Sutjeske, koji bi se
danas trebao pojaviti u
Banjoj Luci na pregovorima.
- Riječ je o 28-godišnjem
ofenzivnom veznjaku s čijim
kvalitetama smo upoznati od
ranije. Obavili smo razgovore
s njima, a danas bismo tre-
bali definirati preostale
detalje. Ako sve bude u redu,
već u utorak bi uslijedilo pot-
pisivanje ugovora, pojasnio
je Darko Ljubojević, sportski
direktor Borca.
Dolaskom Međedovića
Jagodić bi nadomjestio odla-
zak Stančeskog, koji je u je -
senkom dijelu sezone ostavio
vrlo dobar dojam. Da. L.
Prva provjera 29. siječnja
Jagodić je planirao da Borac prvu kontrolnu utakmicu odigra 29.
siječnja, uoči puta u Antalyju. No, ime protivnika zasad nije
poznato, a razlog je slijedeći:
- Nitko u našoj okolici nije započeo pripreme, ali do 29. siječnja
ćemo, nadam se, pronaći adekvatnog protivnika. Plan je da
odigramo utakmicu lakšeg intenziteta prije putovanja u Tursku
gdje ćemo odraditi pet jakih provjera. Imena protivnika ćemo
znati tek u Antalyji, kazao je trener Borca.
Jagodić: Ohrabruje
me činjenica da nitko
od 27 igrača koje
imam na raspolaganju
nije izrazio želju za
odlaskom iz Borca.
To je potvrda da
im je stalo do kluba
čiji dres nose
Stančeski se nije
pojavio na prozivci
i nije se javio tri
dana, tako da je to za
mene završena priča,
poručio je strateg
Borca
29 Sport Nogomet
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINAMA
88000 MOSTAR
Kneza Branimira 12
www.sivricnekretnine.com
Tel./Fax: ++387 36 32 98 22
32 98 23
E-mail:sifra@tel.net.ba
SLOBODA Premierligaš s Tušnja u problemima zbog neizmirenih dugovanja
Vlatko Glavaš tuži Tuzlake
Rastali su se prijateljski, no Vlatko
Glavaš i Sloboda uskoro bi mogli “zara-
titi”. Bivši trener Tuzlaka tuži klub s
Tušnja zbog neizmirenih dugovanja.
Bivši član stručnog stožera reprezen-
tacije i premierligaša s Tušnja kojeg je
prošle sezone spasio ispadanja, izjavio
je za Sport Centar da je dug Tuzlaka
primoran odvesti na Sud.
- Dogovorili smo sporazumni raskid
ugovora, ali Tuzlaci to ne poštuju i bit
ću primoran predati papire u Savez i
zatražiti naplatu novca koji mi duguju,
rekao je Glavaš koji je kormilo Slobode
napustio nakon 11. kola i teškog poraza
u Prijedoru (3:0 za Rudar).
Glavaša je na ovaj potez nagnala šutnja
odgovornih ljudi u Slobodi.
- Bio sam spreman oprostiti dio duga,
ali evo, prošla su već dva mjeseca, a
nitko iz Slobode nije me kontaktirao.
Istina je da smo se razišli sporazu-
mno i džentlmenski, ali pravno
ugovor nije raskinut i ja sam na
papiru do 30. lipnja trener Slobode.
Stoga ću tražiti da mi isplate sav
novac koji mi po ugovoru pripada.
Ništa drugo mi ne preostaje. Ostali
su mi dužni dio novca za 2010. godinu,
te šest plaća u 2011. godini, odnosno
plaće do 30. lipnja ove godine.
Spekulira se da je riječ o 100.000
maraka duga. J. S.
REPREZENTACIJA Tri igrača promijenila klub, spekulira se o novim transferima
Džeko priča broj jedan
Spahić na pragu Engleske
Gerard Houllier mišljenje o mogućnostima Spahića potražio je od izbornika Safeta Sušića,
kojemu je bio trener u PSG-u. Ovaj je Spahića nahvalio, pa bi već u idućem tjednu, ukoliko
Houllier zadrži posao na Villa parku, Spahić mogao preseliti u Aston Villu
Transferi bh. reprezentativaca
Edin Džeko Wolfsburg Man. City 32 milijuna eura
Senijad Ibričić Hajduk Lokomotiv 5 milijuna eura
Ognjen Vranješ C. Zvezda Krasnodar 300.000 eura
Spekulacije
MiralemPjanić Lyon Chelsea 11 milijuna eura
Emir Spahić Montepellier Aston Villa, Arsenal 6 milijuna eura
Zvjezdan Misimović Galatasaray Rubin, Zenit 7 milijuna eura
• Piše: Saša Ibrulj
• sport@dnevni-list.ba
Odavno zim-
ski prijelazni rok
nije bio tako “bo -
gat” kada je u pit-
anju nogome tna
reprezentacija
Bosne i Hercego-
vine - Edin Džeko
bio je svjetska
zv ijezda prijela-
znog roka broj
jedan, Senijad
Ib ričić punio je
stupce hrvatskih
medija, a novi
kl u b pronašao je i
Ognjen Vranješ.
No, kako stvari stoje, tu
možda i nije kraj...
O Edinu Džeki sve je
rečeno. Doslovno godina-
ma se pričalo o njegovom
odlasku iz Wolfsburga, a
naš reprezentativac postao
je najskuplji igrač Bunde-
slige, te najplaćeniji nogo-
metaš u povijesti zemalja
naše regije. Preselio je u
Ma nchester City, i to za 32
milijuna eura, iako ova
brojka nije potvrđena i
pojedini mediji spekuliraju
da transfer, sa svim bonu-
sima koje bi Wolfsburg
mogao zaraditi u slučaju da
City uđe u Ligu prvaka ili
osvoji englesko prvenstvo,
vrijedi i više od 35 milijuna.
Ibričićeva ruska avantura
U Džekinoj sjeni ostao
je i transfer Senijada Ibri-
čića iz Hajduka u Lokomo-
tiv iz Moskve. Najozbiljniji
kupac prije par mjeseci iz -
gledao je Galatasaray, ali
čini se da je Hagi odustao
od Ibričića nakon sukoba s
Misimovićem, i za našeg
veznjaka otvorila se priča o
preseljenju u Rusiju. Njegov
transfer navodno vrijedi 5
milijuna eura, od čega će
on, bez obzira na svoj dogo-
vor s Lokomotivom, zara-
diti i 20 posto, s obzirom na
ugovor s Hajdukom.
Ognjen Vranješ prošle
sezone službeno je bio član
beogradske Crvene Zvezde,
a na posudbi je odrađivao
staž u moldavskom prvaku
Sherifu iz Tiraspola.
Ogi, kojemu je Sušić
pravu priliku dao u Slovač-
koj i koji je u toj utakmici
ostavio solidan dojam, za
300.000 eura preselio je u
Rusiju. No, njemu na ruku
ne ide činjenica da je Kra-
snodar, Vranješov novi
klub, tek ruski drugoligaš,
a poznato je da je jedan od
kriterija Safeta Sušića za
poziv u reprezentaciju
igranje u elitnom društvu.
No, prijelazni rok nije
još završio. Kada su u
pitanju glasine, ni tu ne
nedostaje mnogo infor-
macija o našim igračima.
Najčešće se spominje ime
Miralema Pjanića, koji
navodno na tržištu vrijedi
oko 11 milijuna eura, a želi
ga Chelsea.
No, Pjanić je poručio
kako nema namjeru nap -
ustiti Gerland, bar ne do
kraja ove sezone. U među-
vremenu, na istoj relaciji,
Fra ncuska - Engleska, je i
ka petan Emir Spahić.
Ovaj oko 6 milijuna
eura vrijedan defanzivac
Montpelliera navodno je
bio želja Arsenala, no sve
se završilo na glasinama.
Engleski mediji, pak, pre-
nose nove spekulacije, po
kojima je Gerard Houllier
mišljenje o mogućno-
stima Spahića potražio
od izbornika Sa feta Suš -
ića, kojemu je bio trener u
PSG-u. Ovaj je Spahića
nahvalio, pa bi već u idu-
ćem tjednu, ukoliko Hou-
llier zadržo posao na Villa
parku, Spahić mogao pr -
eseliti u Aston Villu.
Misimovićev
status neizvjestan
Do dvoboja s Meksi-
kancima, koji je na raspo-
redu 9. veljače, novi klub
bi trebao pronaći i Zvjez-
dan Misimović. Njegov
status u Galatasarayu je
nepromijenjen, nije igrao
još od studenoga i pod
hitno mu treba promjena.
Pravila ga tjeraju da klub
traži tamo gdje sezona tek
po činje, a to je u ovom
trenu tku Rusija. Navodno,
oz biljni kandidati za novi
dres Misimovića su Rubin
i Zenit. Ostali? Velikih
pro mjena sigurno neće
biti, moguć je tek transfer
Muhameda Subašića, koji
se nada da će napustiti
Premier ligu i zaigrati u
Njemačkoj
Do dvoboja s
Meksikancima, koji
je na rasporedu 9.
veljače, novi klub
bi trebao pronaći i
Zvjezdan Misimović.
Njegov status u
Galatasarayu je
nepromijenjen,
nije igrao još od
studenoga i pod hitno
mu treba promjena
Otkaz Rafaela Beniteza
nikoga nije iznenadio, ali
akvizicija Brazilca Leonarda,
legende Interova gradskog
rivala Milana jest...
No, cilj predsjednika Ma -
s sima Morattija bio je jasan,
izazvati pozitivan šok u svo-
joj momčadi i ući bolje u 2011.
Nerrazurri su se, naravno,
na dali uspjehu, ali malo tko
je mogao vjerovati da će Bra-
zilac u ovako kratkom roku
preporoditi momčad. Među-
tim, on je to napravio.
Osim što se sada na tre-
ninzima plavo-crnih opet
može čuti smijeh, Inter je pod
Leonardovom palicom do
sada maksimalan – četiri
utakmice četiri pobjede.
Poslije Napolija (3:1), Cata-
nije (2:1) i Ge noe u Kupu (3:1)
u subotu je pala i Bologna
(4:1) , i to, što je najvažnije, uz
odličnu igru Intera.
- Mislim da smo imali
priliku gledati Inter na koji
smo otprije naviknuli – Inter
koji točno zna kako želi ig -
rati, s igračima koji su na
vrhuncu forme i koji igraju
nogomet kako to najbolje
znaju. Sve četiri utakmice su
bile poprilično različite, ali
moram priznati da mislim da
smo protiv Bologne odigrali
gotovo savršeno, rekao je
Leonardo.
Strijelci za pobjedu protiv
Bologne bili su Stanković,
Milito i Eto’o (dva puta), a
njome je Inter došao do svoga
32. boda u 18 odigranih kola,
te na osam bodova zao-
statka, uz utakmicu manje,
za Milanom, koji je svoj
susret igrao sinoć. Nerazzuri
će u srijedu odraditi i zaostali
susret protiv Cesene, a misli
o naslovu polako se vraćaju
na Giuseppe Meazzu.
- Još je mnogo utakmica
do kraja, a sada je pravo vri-
jeme da se vratimo u igru,
moramo samo nastaviti kako
smo započeli. Bodovi protiv
Bologne uistinu su nam bili
važni, al i još je važnije
vidjeti atmosferu u mom-
čadi. Eto’o, Milito i Pandev
su bili fantastični. Kada
vidite toliku razinu razumi-
jevanja u igri morate biti
presretni zbog onoga što
imate u momčadi, rekao je
Leonardo. T. B.
30 Sport Nogomet
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
Arsenal…
Sreća u nesreći…
Vermaelen mora
na operaciju
ITALIJA Dolazak Leonarda, legende AC Milana preporodio Inter
Leonardovih
četiri od četiri
Ribery ipak pauzira
samo dva tjedna
Belgijski nogometni reprezentati-
vac Thomas Vermaelen (25) u
utorak će biti podvrgnut operaciji
Ahilove tetive, što će ga udaljiti od
natjecateljskog ritma novih šest
tjedana.
- Operaciji ću se podvrgnuti u
Švedskoj. Prema riječima kirurga
koji će me operirati, probleme mi
stvara mala tetiva iza Ahilove
tetive, komentirao je Vermaelen.
Posljednju utakmicu u dresu Arse-
nala Vermaelen je odigrao 28. kolo-
voza prošle godine, a ozlijedio se
nastupajući za belgijsku reprezenta-
ciju u kvalifikacijama za EP protiv
Turske. Točan datum povratka na
travnjake zasad nije poznat.
- Oporavak bi trebao trajati
između četiri i šest tjedana, dodao
je belgijski stoper.
U njemačkom prvaku Bayernu
mogu odahnuti - ozljeda francu-
skog nogomet aša Francka
Riberyja ipak je lakša nego što se
u prvom trenutku činilo. Sjajni
veznjak će pauzirati oko dva
tjedna. Podsjetimo, Ribery (27) je
zaradio ozljedu lijevog koljena
nakon što je na njega žestoko
startao Wolfsburgov brazilski
veznjak Josue u subotnjem dvo-
boju 18. kola Bundeslige (1:1).
Francuz je već u 15. minuti morao
napustiti igru, a kako je prošlih
sezona imao velikih problema s
ozljedama i više dugačkih izbiva-
nja s travnjaka, Bayernovi liječnici
nisu nudili previše optimizma.
Ipak, nedjeljni pregled kod ugled-
nog doktora Müller-Wohlfahrta
pokazao je da je u pitanju tek
lakše iščašenje koljena i da će
Ribery morati pauzirati oko dva
tjedna, što znači da bi se mogao
vratiti u 20. kolu na gostovanju
kod Werdera ili tjedan dana
kasnije protiv Kölna.
LIGUE 1
Rezultati 20. kola: Auxerre –Monaco 1:1, Brest –Caen 1:3,
Lens - St. Etienne 2:1, Lyon - Lorient 3:0, Montpellier –Valenci-
ennes 2:1, Nice – Lille 0:2, PSG – Sochaux 2:1, Rennes – Arles
4:0, Toulouse–Nancy1:0, Marseille- Bordeaux (sinoć).
1. Lille 19 9 8 2 35:21 35
2. PSG 20 9 7 4 32:22 34
3. Rennes 20 9 7 4 22:12 34
4. Lyon 20 9 7 4 29:21 34
5. Toulouse 20 9 3 8 22:20 30
6. Montpellier 20 8 6 6 17:20 30
7. Marseille 19 7 8 4 27:17 29
8. St. Etienne 20 7 8 5 27:22 29
9. Brest 20 7 7 6 21:18 28
10. Bordeaux 19 6 9 4 24:21 27
11. Sochaux 20 7 4 9 30:25 25
12. Lorient 20 7 4 9 22:27 25
13. Nancy 19 7 4 8 21:27 25
14. Auxerre 20 4 12 4 26:23 24
15. Nice 20 5 8 7 14:20 23
16. Valenciennes 20 5 7 8 22:23 22
17. Caen 19 5 6 8 20:27 21
18. Monaco 20 3 11 6 20:21 20
19. Lens 19 4 7 8 19:33 19
20. Arles 20 1 5 14 10:40 8
FRANCUSKA Proljetni dio prvenstva vodeća šestorka započela pobjedama
Pjaniću sedam minuta u pobjedi nad Lorientom
U jednoj od najuzbudljivi-
jih sezona u povijesti francu-
ske Ligue 1, utakmicama 20.
kola započeo je i proljetni dio
prvenstva.
U subotu većih iznenađe-
nja nije bilo, a vodeća šes t-
or ka je ubilježila vrijedne
pobjede.
Lider prvenstva, Lille,
rutinski je na gostovanju kod
Nice odradio posao, bilo je
2:0, pogađali su Gervinho i
Sow, a velike zasluge za oba
pogotka idu i mladiću za
kojega se otima pola Europe,
21-godišnjem Belgijancu
Edenu Hazardu. Lille je
ov om pobjedom potvrdio
bod prednosti pred najbližim
konkurentima, a razlika bi se
mogla i povećati budući da u
srijedu doma dočekuje Nancy
u zaostaloj utakmici.
- Protiv Nice smo poka-
zali veliku snagu, a rezultat
je na kraju bio opravdan.
Sada ćemo pokušati slaviti i
u sljedećem susretu. Do kraja
prvenstva će se voditi teška
utrka jer svatko želi do nas -
lova, rekao je kapetan Lillea,
Rio Mavuba.
Kao najopasniji konkurent
Lillea iz kola u kolo pot vrđuje
se francuski prvak od 2002. do
2008. godine, Lyon, koji je ne -
poražen već 13. kola.
U subotu je na Gerlandu
pao i Lorient (3:0). Naš Mira-
lem Pjanić opet nije dobio
priliku od prve minute, a u igru
je ušao sedam minuta prije
kra ja, umjesto Yoanna Gou -
rcu ffa.
Nakon najgoreg starta u
povijesti kluba, Lyon je iz zo ne
ispadanja ekspresno došao do
četvrtog mjesta i samo boda
zaostatka za liderom.
- Poslao sam dugo osobno
pismo svakom igraču i obja-
snio mu kako gledam na bu -
dućnost. Napisao sam kako
me prvih šest mjeseci ove
sezone postaralo 20 godina,
ali i da me to nije spriječilo da
sanjam uspjehe ove godine.
Predočio sam igračima svoje
snove te im rekao kako ih je
bez njih nemoguće ostvariti.
Hvala svima, igračima i str -
učnom osoblju što su razu-
mjeli moju poruku i shvatili
da potrebe kolektiva nadi-
laze potrebe pojedinca. Pro-
tiv Lorienta smo vidjeli pravu
momčad i taj susret je bio
užitak za gledati, odušev-
ljeno je poslije susreta govo-
rio predsjednik Lyona Jean-
Michel Aulas.
Oduševljen, pak, nije mo -
gao biti bh. trener Faruk Ha -
džibegić, čiji je Arles teško
poražen kod Rennesa (4:0) i
potrebno mu je pravo čudo
da bi do kraja osigurao os -
tanak. Trenutačno je po -
sljednji, s 11 bodova zao-
statka i utakmicom više u
odnosu na posljednjeplasi-
rani Lens. T. B.
Lyon je na svome terenu upisao uvjerljiv trijumf (3:0) i tako se promovirao
u najopasnijeg konkurenta lideru Lilleu. Lavovi su neporaženi već 13 kola
SERIE A
Rezultati 20. kola: Napoli –Fiorentina 0:0, Inter –Bolo-
gna 4:1, Cagliari – Palermo 3:1, Juventus – Bari, Catania –
Chievo 1:1, Brescia –Parma 2:0, Cesena –Roma 0:1, Lazio –
Sampdoria 1:0, Genoa –Udinese 2:4, Lecce –Milan (sinoć).
1. Milan 19 12 4 3 34:17 40
2. Napoli 20 11 4 5 30:20 37
3. Lazio 20 11 4 5 26:18 37
4. Roma 20 10 5 5 28:24 35
5. Juventus 20 9 7 4 35:25 34
6. Inter 18 9 5 4 29:17 32
7. Palermo 20 9 4 7 33:25 31
8. Udinese 20 9 3 8 31:27 30
9. Cagliari 20 7 5 8 24:19 26
10. Sampdoria 18 6 8 4 20:17 26
11. Bologna 20 6 7 7 20:28 25
12. Fiorentina 19 6 6 7 20:20 24
13. Chievo 20 5 8 7 18:22 23
14. Genoa 19 6 5 8 15:19 23
15. Parma 20 5 7 8 19:25 22
16. Catania 20 5 7 8 18:25 22
17. Cesena 19 5 4 10 13:22 19
18. Brescia 20 5 3 12 17:26 18
19. Lecce 19 5 3 11 18:34 18
20. Bari 20 3 5 12 13:30 14
Ovacije rekorderu
Javieru Zanettiju
Pri izlasku na teren Giuseppea
Meazze navijači Intera prire-
dili su prave ovacije živućoj
legendi kluba, 37-godišnjem
Argentincu Javieru Zanettiju,
kojemu je to bio 519. nastup
za Nerrazurre, čime je izjed-
načio rekord još jedne
legende kluba, Giuseppea
Bergomija.
- Ovacije koje sam doživio
pamtit ću zauvijek. Kada sam
dolazio u Inter 1995. godine
bio sam nitko, no obitelj
Moratti me primila, raširila
ruke i tako sam postao dio
velike Interove obitelji. Jedno-
stavno sam sretan što sam
ovdje, uz ovaj klub. Uopće
nema dileme, ovdje ću zavr-
šiti karijeru, jer nigdje mi ne
može biti ovako lijepo, rekao
je Zanetti.
Poslije Napolija (3:1),
Catanije (2:1) i
Genoe u kupu (3:1)
u subotu je pala i
Bologna (4:1) , i to,
što je najvažnije, uz
odličnu igru Intera
Leonardo:
Mislim da smo imali priliku
gledati Inter na koji smo
otprije naviknuli – Inter koji
točno zna kako želi igrati, s
igračima koji su na vrhuncu
forme i koji igraju nogomet
kako to najbolje znaju. Sve
četiri utakmice su bile
poprilično različite, ali
moram priznati da mislim
da smo protiv Bologne
odigrali gotovo savršeno
31
lonedjeljak Ĉ ¡1. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska-županija
OPĆINA PROZOR-RAMA
URED NAČELNIKA
Prozor-Rama, Kralja Tomislava bb, tel./faks.: +387 36 771 910; 771 342; e-mail: opcvijece.
prozor-rama@tel.net.ba
Broj: 01/1- 40-38/11
Dana, 10.1.2011. godine
Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH
(“Službene novine F BiH”, broj: 34/03), Načelnik općine Prozor-Rama objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje članova školskog odbora O.Š. “Marko Marulić” čiji je osnivač
Općina Prozor-Rama
Objavljuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova:
1. Školskog odbora O.Š. “Marko Marulić” ispred osnivača .........................3 (tri) člana
I OPIS POZICIJA
Poslovi, odgovornosti i ovlaštenja za navedenu poziciju defnirani su odredbama Zakona
o osnovnom odgoju i obrazovanju ( “Narodne novine HNŽ”, broj 5/00, 4/04 i 5/04 ).
II OPĆI KRITERIJI ZA IMENOVANJA
Svi kandidati za NAVEDENU poziciju koja je predmet ovog javnog natječaja trebaju
ispunjavati slijedeće opće kriterije:
a) da su državljani Bosne i Hercegovine,
b) da su stariji od 18 godina,
c) da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou u
Bosni
i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
d) da se na njih ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
e) da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim,
vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj
: 34/03)
f) da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu članka 2. točka 1.2.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH,
g) da već nisu članovi tijela uprave dva pravna subjekta u ime općine Prozor – Rama.
III POSEBNI KRITERIJI ZA IMENOVANJA
Pored općih kriterija, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće uvjete:
a) - VSS/VŠS (VII/VI) završen fakultet ili viša školska sprema,
b) - 5 godina radnog iskustva nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme,
c) - da ima određene komunikacijske i organizacijske sposobnosti za obavljanje dužnosti
na
poziciji za koju se kandidira,
d) - sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
e) - sposobnost nepristranog donošenja odluka.
IV PODNOŠENJE PRIJAVA
Uz prijave na natječaj kandidati su dužni priložiti:
a) - životopis sa adresom i kontakt telefonom,
b) - uvjerenje o državljanstvu ili kopiju osobne karte – CIPS,
c) - dokaz o stručnoj spremi,
d)- uvjerenje o radnom iskustvu,
e) - uvjerenje o nekažnjavanju,
f) - ovjerenu izjavu za stavak II. Pod c), d), e), f), g).
Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine i jednim od dnevnih novina.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu:
OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
S naznakom: “Prijava na natječaj za izbor i imenovanje školskog odbora O.Š. “Marko
Marulić” iz reda osnivača – ne otvarati”
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
N A Č E L N I K
dr. Jozo Ivančević
32 Sport Nogomet
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
KLADIONICA
Španolska, La Primera
Italija, Serie B
Turska, Kup
Italija, Liga 1/B
Atl.Madrid – Mallorca, Ponedjeljak, 21.00h, Madrid
Crotone – Reggina, Ponedjeljak, 20.45h, Crotone
Ankaragücü – Bucaspor, Ponedjeljak, 19.00h, Ankara
Nocerina – Benevento, Ponedjeljak, 20.45h, Nocera
Atletico M. igra promjenljivo ove
sezone i trenutno imaju niz od 3
utakmice bez pobjede u svim
natjecanjima dok je njihov protiv-
nik Mallorca pobjedio u posljednje
dvije ligaške utakmice. Iako je
Atletico bez poraza kod kuće
posljednje 4 utakmice protiv
Mallorce, gost je ukrao po bod sa
3 susreta.
U domaćem timu su upitni Tiago i
Elias dok Laudrup na raspolaganju
ima cijeli tim.
U ovom susretu dviju ekipa koje
imaju dva vezana poraza i teško
postižu golove, očekujemo tvrdu
utakmicu bez mnogo pogodaka.
Reggina igra loše u gostima i u
posljednja 4 susreta znaju samo za
poraze.
Crotone se također ne može pohva-
liti uspješnom igrom kod kuće, gdje
su u 7 utakmica skupili samo 2
pobjede uz 1 remi i 4 poraza. Pro-
sjek golova na utakmicama ove
dvije ekipe je 1,3.
Ankaragücü u utamicama kupa ne
zna za poraz. Posljednji put su
poraženi u siječnju prošle godine
od Trabzonspora.
Budući da nisu u stanju napraviti
previše u prvenstvu svjesni su da
jedino u kupu mogu popraviti
svoju sezonu.
Bucaspor također ne igra loše u
kupu ali posljednji poraz od
Gençlerbirligi pokazao je slabosti
ekipe Bucaspora. Prednost ide na
stranu domaćina.
Nocerina igra odlično i svojom
igrom opravdava prvu poziciju na
tabeli. U posljednjih 15 utakmica
kod kuće imaju 12 pobjeda, 2
remija i samo jedan poraz tako da
smo pomalo iznenađeni koeficijen-
tom koji se nudi na njihovu
pobjedu. Benevento u gostima igra
dosta loše i u posljednjih 11 uta-
kmica ostvarili su 3 pobjede, 2
remija i 6 poraza. Pobjeda doma-
ćina prema našem mišljenu je
realna opklada.
Prognoza: oba tima daju gol
Prognoza: manje od tri gola
Prognoza: pobjeda domaćina
Prognoza: pobjeda domaćina
Edin Džeko nakon vrlo dobrog debija za Manchester City
Trebat će mi nekoliko utakmica
kako bih se potpuno uklopio
Nakon toga bit ću spreman za puno toga, najavio je Džeko
Edin Džeko može biti po -
sve zadovoljan debijem u
Premiershipu. Puna minu-
taža u pobjedi nad Woler-
hamptonom (4:3), asistencija
za gol i dosta dobra suradnja
s ostatkom momčadi, opisi
su koje uglavnom donose
otočki mediji. Bilo je očito da
Džeki neće trebati puno vre-
mena kako bih se uklopio u
novu sredinu…
- Važno je da smo pobije-
dili. Moram priznati da sam
bio malo nervozan jer je ovo
bio moj debi u dresu Manche-
ster Cityja, a ja sam ipak
imao pauzu od 25 dana bez
pravih utakmica, kazao je
bh. napadač.
Iako je utakmicu odradio
praktički na svježinu, jer
Englezi, za razliku od Nije-
maca, ne prave zimsku sta -
nku u prvenstvu, Džeko je
pokazao vrlo dobre predispo-
zicije za vrhunsku igru na
vrhunskoj razini.
- Tek sam došao i trebat
će mi nekoliko utakmica
kako bih se potpuno uklopio,
a nakon toga bit ću spreman
za puno toga, najavio je
Džeko.
Iako je izostao njegov
pogodak, s čuvarima nije
imao previše problema.
Komentatori su primijetili i
da je vrlo dobro otvarao pro-
stor Carlosu Tevezu navla-
čeći na sebe pozornost pro-
tivničke obrane.
- Momčad je zabila četiri
gola, a ovo je naša prva uta-
kmica zajedno, tako da mogu
reći da sam zadovoljan kako
je funkcionirala naša surad-
nja. Ako i dalje budemo
pobjeđivali na ovakav način,
ja ću biti zadovoljan, kazao je
Džeko.
Strateg Manchester Cit -
yja igru bh. reprezentativca
ocijenio je jako dobrom.
- Džeko je igrao dobro.
Ovo je njegova prva utak m -
ica u našoj momčadi, prva
ko ju je odigrao u mjesec da -
na. Bio je, zapravo, jako do b-
ar, rekao je Mancini. Da. L.
• Piše: Saša Ibrulj
• sport@dnevni-list.ba
Čast svima, ali ovakvi dani
mogući su samo u Engleskoj.
Super Sunday, odnosno Super
nedjelja, ponudila je četiri
velike utakmice, barem za one
kojima nešto znači tradicija.
Dva gradska derbija, sudar
prvih susjeda, te utakmica
između dviju momčadi koje su
službeno još uvijek u utrci za
titulu prvaka. Bolje ne može.
Još prije ručka gledali smo
dva velika derbija. Na St. An -
drewsu sudarile su se mom-
čadi iz drugog po veličini grada
u Engleskoj, Birminghama.
Second City derby između
Birmingham Citya i Aston
Ville ponudio je solidan nogo-
met, s obzirom na trenutačno
stanje na ljestvici. Domaći su
došli u vodstvo preko John-
sona na startu drugog poluvre-
mena, da bi sedamnaest mi -
nuta prije kraja poravnao
Collins. To je i jednima i dru-
gima bilo dovoljno da izbjegnu
zonu ispadanja, barem do idu-
ćeg vikenda, a Gerardu Ho -
ullieru možda i da spasi posao
na klupi Ville.
- Sada smo u boljoj poziciji,
ali daleko od onoga gdje želimo
biti. Možda smo mogli i bolje
proći u ovoj utakmici, ali sada
je važno da nam samopouzda-
nje raste i da idemo prema gore
na ljestvici, kazao je Francuz
nakon utakmice, nakon koje bi
navodno redove Aston Ville
mogao pojačati i Emir Spahić.
U isto vrijeme na Stadionu
svjetlosti u Sunderlandu na
rasporedu je bio Tyne-Wear
derby, dvoboj Sunderlanda i
Newcastlea. Manje od petna-
est kilometara razdvaja ova
dva grada na sjeveroistoku
Engleske i rivalstvo dvaju klu-
bova traje još od 1883. godine!
I ovdje smo svjedočili re -
miju, i to 1:1, ali u mnogo uzb -
udljivijoj završnici nego li je
bila ona u Birminghamu. Nai-
me, gosti su golom Nolana iz
52. minute vodili sve do sud -
ačke nadoknade vremena,
kada je Asamoah Gyan zatre-
sao mrežu za veliko slavlje
prepunog stadiona.
- Osjećaj je nevjerojatan,
postići gol protiv tako velikog
rivala u posljednjoj minuti.
Navijači su bili odlični, pod -
rška nije prestajala do samog
kraja i to nas je nosilo do gola.
Bod nije što smo željeli prije
utakmice, ali kada dođete do
njega u ovakvom stilu, onda
morate biti zadovoljni, poručio
je Gyan nakon utakmice.
Dojmovi se nisu stigli ni
slegnuti, slijedila je nova posla-
Gledali smo dva sudara gradskih rivala (Liverpool – Everton, Birmingham – Aston Villa), utakm
Newcastle) i dvoboj dviju momčadi koje su još uvijek, ili bar misle da jesu, u igri za titulu prva
Super nedjelja za
ENGLESKA Četiri velika derbija odigrana ju
33 Sport Nogomet
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
Deseta pozicija, šest po -
bjeda, četiri remija i čak
osam poraza! Učinak je to
Schalkea, kojim strateg Felix
Magath sigurno nije odušev-
ljen. Nakon slabašnog počet-
nog prvog dijela sezone, te
nešto bolje završnice jeseni,
očekivalo se da će se mom-
čad iz Gelsenkirchena dići i
uključiti u borbu za europske
pozicije, no prizemljenje je
stiglo već na proljetnom
startu. I to na Aufschalke Ar -
eni gdje je vrijednu po bjedu
odnio HSV pogotkom nizo-
zemskog napadača Ruuda
van Nistelrooya.
- U prvom smo poluvre-
menu bili dobri i imali svoje
prilike, a onda smo primili
rani pogodak. Protiv ekipe
kao što je Hamburg teško se
vratiti poslije toga, proko-
mentirao je poraz hrvatski
reprezentativac Ivan Rakitić,
koji se na terenu zadržao do
83. minute.
- Poslije poluvremena mo -
ramo biti pripravniji, koncen-
trirani kao u prvom dijelu. Kad
nismo, to se osjeti na našim
rezultatima, objasnio je Raki-
tić što nedostaje Sc h alkeu da
bi se vratio na pravi put.
Inače, situacija s Ivanom
Rakitićem u Schalkeu još uvi-
jek je nejasna. Hrvatskom rep-
rezentativcu ugovor ističe ovo
ljeto, no na stolu nema ponudu
za produljenjem suradnje. U
međuvremenu spekulira s
njegovim odlaskom u Italiju i
Španjolsku, premda Magath
uporno ponavlja da će klub
učiniti sve kako bi zadržao
Rakitića. Da. L.
Rakitić: U drugom poluvremenu
nam je pala koncentracija
NJEMAČKA Domaćim porazom
od HSV-a Schalke razočarao navijače
NIKO KRANJČAR U utrku za hrvatskim
veznjakom uključio se i Chelsea
Bluesi nude šest
milijuna funti?
Nakon što mu je propalo dovođenje Evertonova veznjaka Stevena
Pienaara, menadžer aktualnog engleskog prvaka Carlo Ancelotti
okrenuo se prema u Tottenhemu zapostavljenom Kranjčaru
Njemačka…
Draxler četvrti
najmlađi debitant
u povijesti
Hrvatski nogometaš Ivan Raki-
tić izašao je iz igre u 83. minuti
subotnje utakmice protiv HSV-a,
a umjesto njega je na teren ušao
Julian Draxler koji je tako postao
najmlađi igrač u povijesti Schal-
kea koji je zaigrao u Bundesligi.
Draxler je sa 17 godina i 117 dana
postao i četvrti najmlađi debi-
tant u povijesti Bundeslige, ali
ni on nije uspio donijeti preokret
svojoj momčadi koja je pred
svojim navijačima poražena s
1:0. Draxler, koji igra na poziciji
ofenzivnog veznjaka, igrao je u
prvom dijelu sezone za mladu
momčad Schalkea. Zabio je
pritom devet golova i jednom
asistirao što mu je otvorilo vrata
seniorske momčadi. Tijekom
priprema u Beleku impresioni-
rao je trenera Felixa Magatha
koji mu je u subotu dao i prvu
priliku u službenoj seniorskoj
utakmici. Mlađi od Draxlera u
svojim su premijernim utakmi-
cama u najjačem razredu nje-
mačkog nogometa bili samo
Nuri Sahin (Borussia Dortmund)
sa 16 godina i 335 dana, Jürgen
Friedl (Eintracht) sa 17 godina i
26 dana, te Ibrahim Tanko
(Borussia Dortmund) sa 17
godina i 61 danom.
Budućnost hrvatskog
veznjaka Nike Kranjčara još
uvijek je pod velikim upitni-
kom i ne nazire se trenutak
njezinog rješenja.
Nakon Liverpoola, Ever-
tona, Fulhama, West Hama
i Celtica novo ime u cijeloj
pr iči je Chelsea, koji je, pr -
ema pisanju Daily Stara,
spreman Spursima za us -
luge ovoga 26-godišnjeg ve -
znjaka isplatiti šest milijuna
funti – a navodno će to us k -
oro i učiniti.
U prilog tomu ide i činje-
nica da Bluesi nisu uspjeli
dogovoriti transfer Stevena
Pienaara iz Evertona. Za -
pravo, klub s Goodison Pa -
rka je prihvatio ponudu od
tri milijuna funti za usluge
svoga Južnoaf ri kanca,
međutim, Pienaar je “upr-
skao” stvar tražeći 75 tisuća
funti tjedne plaće. Chelsea,
koji ima jako mali proračun
za siječanjska pojačanja to
nije želio prihvatiti te se
Carlo Ancelotti okrenuo
Kra njčaru.
Postoji još jedna opcija
– naime, Harry Redknapp
želi u svoje redove dovesti
Pienaara, baš kao i Everton
Kranjčara, pa bi prema ne -
kim pisanjima moglo doći do
razmjene igrača. No, takva
je, pak, nagađanja, nedavno
okončao Nikin otac, Zlatko.
- Everton je dobar klub,
ali nedovoljno velik za Niku.
On ima 26 godina i samo želi
igrati nogomet. Ali, ako bu de
napuštao Tottenham, to će
morati biti neki jači klub,
rekao je izbornik Crne Gore.
Niko Kranjčar ove se -
zone uistinu nema sreće kod
Harryja Redknappa, koji je
njegovoj tehničkoj potkova-
nosti i lucidnosti pretposta-
vio brzinu i eksplozivnost
Ga retha Balea. U svim na -
tjecanjima Niko je zaigrao
ukupno osam puta ove sez -
one, ne zabivši pritom niti
je dan pogodak. Međutim,
Kra njčar stariji to ne zam -
jera engleskom stručnjaku.
- Ja o Redknappu imam
jako visoko mišljenje. Cije-
nim ga kao stručnjaka, koji
je tijekom dugogodišnje ka -
rijere dokazao da vrijedi.
Napravio je odličan posao s
West Hamom, Southampto-
nom, Portsmouthom, sada i
s Tottenhamom, ima odli-
čan osjećaj stvaranja homo-
genosti unutar jedne sku-
pine, i zna napraviti rezultat
i atmosferu, zaključio je Zl a-
tko Kranjčar. T. Boras
Arjen Robben: Čestitam Borussiji na naslovu
Iako je u nastavku njemač-
kog prvenstva odigrano tek
jedno kolo, što znači da je u igri
još uvijek ogromnih 48 bodova,
veznjak Bayerna Arjen Robben
smatra da je prvenstvo riješeno,
što i ne čudi kada se na da dor-
tmundska Borussia ima čak
dvanaest bodova u odnosu na
prvog pratitelja (Hannover), dok
Bayernu bježi čak šesnaest.
- Uistinu je to prevelika
razlika. To moramo prihvatiti i
respektirati. Mislim da već
možemo čestitati Borussiji na
naslovu prvaka, rekao je Rob-
ben dodavši: “U našoj situaciji
nije više realno mi sliti na prvo
mjesto. Moramo se fokusirati
na drugo”.
Zanimljivo da je Robben u
subotu protiv Wolfsburga upi-
sao tek prvi nastup za Bayern
u ovoj sezoni, a u toj činjenici
sigurno treba tražiti razloga
zašto su Bavarci u ovako veli-
kom minusu.
stica, i to ona u Liverpoolu. Bio
je to 215. Merseyside derby, u
kojemu su koplja ukrstili Liver-
pool i Everton i ponudili najbo-
lju priču dana. Prvi su u vod-
stvo došli Redsi, i to preko
Raula Meirelesa, da bi nasta-
vak donio preokret Evertona
za sedam minuta. Strijelci su
bili Distin i Beckford. Ipak, da
Dalgslishev povratak na Anfi-
eld ne bude propast, pobrinuo
se Dirk Kuyt koji je loptu s
penala poslao u mrežu i donio
bod svojoj momčadi.
- Mislim da nam je nedo-
stajalo sreće. Dominirali smo
kod vodstva, a onda primili
dva brza gola. No, pokazali
smo karakter, vratili se u uta-
kmicu i vjerujem da ćemo
podignuti razinu igre u idućem
razdoblju, zaključio je Kenny
Dalglish.
Šlag na tortu trebao je biti
dvoboj do sada neporaženog
Manchester Uniteda i Totten-
hama u Londonu, no, ustvari,
gledali smo možda i najmanje
zanimljivu utakmicu dana.
United je posljednjih petnae-
stak minuta igrao s čovjekom
manje, nakon isključenja Rafa-
ela, ali Spursi im ipak nisu
mogli zadati konačni udarac,
pa je i četvrti derbi Super
nedjelje završio bez pobjed-
nika, ali i bez golova.
PREMIER LEAGUE
Rezultati 23. kola: Chelsea - Blackburn 2:0, Man.City -
Wolves 4:3, Stoke - Bolton 2:0, WBA - Blackpool 3:2, Wigan -
Fulham 1:1, West Ham - Arsenal sinoć. Danas: Birmingham -
Aston Villa 1:1, Sunderland - Newcastle 1:1, Liverpool - Ever-
ton 2:2, Tottenham- Man. United 0:0.
1. Manchester Utd 21 12 9 0 43:19 45
2. Manchester City 23 13 6 4 37:19 45
3. Arsenal 22 13 4 5 45:22 43
4. Chelsea 22 11 5 6 38:19 38
5. Tottenham 22 10 7 5 31:25 37
6. Sunderland 23 8 10 5 26:23 34
7. Bolton 23 7 9 7 34:31 30
8. Stoke 22 9 3 10 28:26 30
9. Newcastle 22 8 5 9 35:32 29
10. Blackpool 21 8 4 9 31:36 28
11. Blackburn 23 8 4 11 29:37 28
12. Everton 22 5 11 6 25:27 26
13. Liverpool 22 7 5 10 27:31 26
14. WBA 22 7 4 11 29:41 25
15. Fulham 22 4 11 7 23:25 23
16. Birmingham 21 4 11 6 21:26 23
17. Aston Villa 22 5 7 10 24:39 22
18. Wigan 22 4 10 8 19:34 22
19. Wolverhampton 22 6 3 13 24:38 21
20. West Ham 23 4 8 11 22:41 20
micu između prvih susjeda (Sunderland –
ka Engleske (Tottenham – Manchester United)
a četiri remija
učer u engleskom Premiershipu
Engleska
U 86. godini
preminuo
“Bečki lav”
Nekadašnji engleski nogometni
reprezentativac i član Boltona Nat
Lofthouse preminuo je u subotu
navečer u 86. godini, objavio je
Bolton putem svoje web-stranice.
Lofthouse je cijelu karijeru proveo
u Boltonu za koji je zabio 255 golova
u 452 nastupa između 1946. i 1960.
godine. Prije četiri je godine progla-
šen najboljim Boltonovim nogome-
tašem u povijesti. Za englesku je
reprezentaciju odigrao 33 utakmice
i zabio čak 30 pogodaka. Nakon
pobjede protiv Austrije 1952. godine
(3:2) dobio je nadimak “Bečki lav”
jer je zabio drugi gol unatoč tome
što su ga suparnički igrači pokušali
zaustaviti laktom u glavu, potom
uklizavanjem s leđa, a u konačnici
ga je vratar i srušio.
34 Sport Skijanje
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
BOSNAI HERCEGOVINA
FederacijaBosnei Hercegovine
Federalnoministarstvofnansija
Federalnoministarstvofnancija
PoreznaupravaFederacijeBiH
Kantonalni porezni uredMostar
Odsjekzaprinudnunaplatu
Natemeljučlanka54. ZakonaoPoreznoj upravi FederacijeBiH(„Službene
novineFederacijeBiH“ broj 33/02i 28/04) i članakaod62. do69. Pravilnikao
proceduramaprisilnenaplateporeznihobveza(„SlužbenenovineFederacije
BiH“, broj 50/02i 54/03), PoreznaupravaFederacijeBiH, Kantonalni porezni ured
Mostar, Odsjekzaprisilnunaplatuoglašavaprodajuzaplijenjeneimovineradi
namirenjadužnihporeznihobvezaputem:
PRVA JAVNA AUKCIJA
1. Sportskakladionica„MILLENNIUM“d.o.o. Mostar
Osnovnasredstvauvlasništvuporeznogobveznika–dužnikaSportska
kladionica„MILLENNIUM“d.o.o. Mostar, lociranauMostaru, Vukovarska
bb, akojasesastojeod:
Opremauupravi
OpremamontiranauUpravi poreznogobveznikauVukovarskoj ulici u
Mostaru, asastoji seod:
Opremapostavljenai montiranauCentrali poreznogobveznikau
Vukovarskoj ulici uMostaru, asastoji seod:
OpremauposlovnimjedinicamanapodručjuFBiH
NAPOMENA: Sportskakladionica„MILLENNIUM“d.o.o. Mostarnapodručju
FederacijeBiHimaukupno138poslovnihjedinicasaidentičnom
opremomi ukupnavrijednost procijenjeneopremeiznosi
1.599.696,00KM.
Informacijeosjedištimaposlovnihjedinicai kompletnuopremuu
istimzainteresiraneosobemogudobiti uOdsjekuzaprisilnunaplatu
KantonalnogporeznoguredaMostar.
2. „REDARSTVENIK“d.o.o. Mostar
Osnovnasredstvauvlasništvuporeznogobveznika–dužnika
„REDARSTVENIK“d.o.o. Mostar, lociranauMostaru, naparkiralištu
izazgradeVladeFBiH, akojasesastojeod:
Prvajavnaaukcijaćeseodržati dana28.1.2011. godinesapočetkom
u12:00sati uprostorijamaKantonalnogporeznoguredaMostarna
adresi AnteStarčevićabb(zgradaVladeFederacijeBiH–IVkat).
Drugaaukcijaćeseodržati u12:30sati, ukolikoOdbor, nakon
procjenerezultataprveaukcijetosmatraispravnim.
Svezainteresiraneosobemogupogledati imovinui dokazeo
vlasništvunanavedenimlokalitetima 24. i 25.1.2011. godine u
vremenuod 11:00do14:00 sati, asveinformacijemogusedobiti u
OdsjekuzaprinudnunaplatuKantonalnogporeznoguredaMostar, u
tokuradnogdana.
Informacijeosjedištimaposlovnihjedinicai kompletnuopremuu
istimzainteresiraneosobemogudobiti uOdsjekuzaprisilnunaplatu
KantonalnogporeznoguredaMostar.
PRODAJANAAUKCIJI IZVRŠITĆESENASLJEDEĆI NAČIN:
1. Ponuđači naPrvoj aukciji sudužni napočetkuaukcijeOdboruza
aukcijupoložiti depozit u iznosuod10%odnajnižecijene
imovinezakojusuzainteresirani.
2. Upozoravajusekupci naaukciji dasudužni izvršiti uplatu
izmeđupoloženogdepozitai prodajnecijeneuroku
od5(pet) danaoddanaodržavanjaaukcije, tedaćeu
suprotnompoloženi depozit biti uplaćenFederalnom
ministarstvufnancijabezpravanapovrat, kaokompenzacijaza
štetuprouzrokovanuPoreznoj upravi. Ponuđačimanaaukciji
koji nedobijunikakvuimovinupoloženi depozit ćebiti vraćenu
gotovomnovcuodmahnakonaukcije.
3. Nadrugoj aukciji najnižacijenaje75%odnajnižepočetnecijene
naprvoj aukciji. Ponuđači polažudepozitekoji pokrivaju10%od
novenajnižecijene. Drugaaukcijasevrši naisti načini prema
istimformalnimzahtjevimakoji seprimjenjujui naprvuaukciju.
Općeodredbe
a. Svi ponuđači sudužni dokazati svoj identitet osobnom
iskaznicom(ličnomkartom) ili pasošemi dokumentirati pravoza
zastupanje.
b. Aukcijaćebiti odgođenazaonogporeznogobveznikazakojeg
dug, troškovi prinudnenaplate, troškovi zapljenei zatezna
kamatabuduplaćeni doprodajerobe.
c. Zaaukcijumoguseprijaviti svepunoljetnefzičkeosobei pravne
osobe. Osobezaposleneubilokojoj organizacijskoj jedinici pri
Ministarstvufnancijai njihovi srodnici dotrećegstupnjakrvnog
srodstvapodirektnoj ili bočnoj liniji nemogubiti kupci naaukciji.
d. Ucijenuizovogoglasanijeuračunat poreznadodatnuvrijednost
(PDV), paukolikorobapodliježeobvezi plaćanjatogporezaisti
padanateret kupca.
e. Prodajaimovinesevrši poprincipuviđeno–kupljeno, dase
naknadnereklamacijenećeuvažavati. Imovinasepredajekupcu
kadaisti donesedokazoplaćanjuobvezaproizašlihizkupovine,
anakončegajeODMAH, preuzima.
f. Svi troškovi prouzrokovani naknadnimradnjamakupcaradi
preuzimanjapokretneili nepokretneimovine, padajunateret
kupca.
KONTAKTTELEFON: 036325–615ili 325–616

Red.
Broj

OPIS IMOVINE

Komada
Vrijednost u
KM
Ukupna
vrijednost u
KM
1. Teretni motorno vozilo marke ,RENAULT' tip Kangoo.
broi sasiie JF1FCONAF34103700. registarskih oznaka
174-E-583. goaina proizvoanie 2005.
1 10.000,00 10.000,00
2. Teretni motorno vozilo marke ,RENAULT' tip Kangoo.
broi sasiie JF1FCONAF27303048. registarskih oznaka
706-M-244. goaina proizvoanie 2002.
1 7.000,00 7.000,00
3. Teretni motorno vozilo marke ,RENAULT' tip Kangoo.
broi sasiie JF1FC0NAF31099501. registarskih oznaka
548-K-267. goaina proizvoanie 2004.
1 8.500,00 8.500,00

Red.
Broj

OPIS IMOVINE

Komada
Vrijednost u
KM
Ukupna
vrijednost u
KM
1. Racunar (procesor. monitor. tastatura. mis. UPS) 5
2. Printer proizvoaac HP. moael 1320 laser iet 3
3. Printer. proizvoaac Panasonic. moael KX-FLB 758
multifunkcionalni
1
4. Kopir aparat proizvoaac Canon. moael NP 6050 1
5. Klima ureaaj proizvoaac Fuiitsu. moael 7.5 kw (stropni) 4
6. Ureaske stolice. kozne 8
7. Uredski stolovi drvo/staklo 5
8. Uredski ormari – drveni 4
9. UKUPNO. 32.620,00

Red.
Broj

OPIS IMOVINE

Komada
Vrijednost u
KM
Ukupna
vrijednost u
KM
1. Racunar (procesor, monitor, tastatura, miš, UPS) 20
2. Printer (model 1320 laser jet) 4
3. Printer (model 1300 laser jet) 19
4. Printer (model 2015 laser jet) 1
5. Printer (model 5550 ink jet) 1
6. Printer (model 3015 multifunkcionalni) 1
7. Scener (model slim SE) 1
8. Server (model X 345) 1
9. Server (model DL 580) 1
10. Server (model X 455) 1
11. Server (model poliant DL 380) 1
12. Server (model poliant ML 310) 1
13. Mrezna oprema (interi. switchevi i poieainacne jedinice)
14. Software (komplet program za klaaionice)
15. Kopir aparat broizvoaac Canon, model NP 6251 1
16. Kopis aparat (model IR 5055) 1
17. Televizor (Samsung moael CRT 62 cm) 3
18. Televizor (moaem LCD 32 Samsung) 2
19. Klima ureaaj marke Fujitsu, model 7,5 KW) 1
20. Stolovi (drveni) 14
21. Stolice kozne 14
UKUPNO: 210.960,00

Red.
Broj

OPIS IMOVINE

Komada
Vrijednost u
KM
Ukupna
vrijednost u
KM
1. Racunar (procesor, monitor) 1 1.600,00 1.600,00
2. Printer 1 700,00 700,00
3. Pult 1 1.200,00 1.200,00
4. Pano 1 270,00 270,00
5. Klima ureaaj 1 700,00 700,00
6. Stolica 1 450,00 450,00
7. Software program za klaaionice) 1 1.353,00 1.353,00
8. Televizor 1 250,00 250,0
9. Aparat za provieru novcanica 1 50,00 50,00
10. Kasa metalna 1 25,00 25,00
11. Barski stol 1 120,00 120,00
12. Barske stolice 4 81,00 324,00
13. Reklama 1 450,00 450,00
14. Telefon 1 100,00 100,00
15. Aparat za klaaenie sa LCD TJ utrke za pse 1 4.000,00 4.000,00
Vrijednost imovine u poslovnoj jedinici 11.592,00
Ukupna vrijednost imovine u 138 poslovnih jedinica 1.599,696,00
Red.
Broj

OPIS IMOVINE
Vrijednost u
KM
1. Osobno vozilo marke Opel, tip Corsa, broj šasije
WOLOXCF6856050101, godina proizvodnje 2005. registarskih
oznaka K96-E-821

10.228,50
2. Osobno vozilo marke Opel, tip Astra, broj šasije
WOLOTGF485G052372, godina proizvodnje 2005., registarskih
oznaka E72-O-752

13.986,76
3. Teretno vozilo marke Volkswagen tip Transporter, broj šasije
WV1ZZZ70ZVH131458, godina proizvodnje 1997., registarskih
oznaka E72-O-773

22.545,00
4. Osobno vozilo marke Opel, tip Astra, broj šasije
WOLOAHL4868001982, godina proizvodnje 2005., registarskih
oznaka 650-A-350

15.093,06
SVJETSKI KUP Nasta
Kostelić n
SKIJAŠKI SKOKOVI Japanski Sapporo ugostio svoje drugo natjecanje
Kofler ispred Freunda
Austrijanac Andreas
Kofler pobjednik je drugog
natjecanja Svjetskog kupa
skijaša skakača održanog
jučer u japanskom Sapporu.
Kofler je do trećeg tri-
jumfa sezone, a petog kari-
jere došao zahvaljujući sko-
kovima od 131 i 132.5 metara,
pri čemu mu je pomogao i
subotnji pobjednik iz Japana
Nijemac Severin Freund,
koji je u drugoj seriji podba-
cio skočivši samo 120
metara. Nijemac je u prvoj
seriji bio daleko uvjerljiviji sa
134.5 metra, no to nije bio
najduži skok dana, budući
da je jučer trećeplasirani
Thomas Morgenstern u dru-
goj seriji doskočio na 136.5
metara. Morgenstern, vodeći
u ukupnom poretku SK-a i
pobjednik Novogodišnje tur-
SK, Sapporo, 2. dan
1. A. Kofler (Aut) 131/132.5 m, 232.9 bodova
2. S. Freund (Njem) 134.5/120m, 224.7
3. T. Morgenstern (Aut) 110/136.5m, 222.4
4. J. Matura (Češ) 120.5/128m, 212.8
5. A. Malysz (Polj) 131/114m, 211.8
Svjetski kup
1. T. Morgenstern (Aut) 1223 bodova
2. A. Kofler (Aut) 771
3. S. Ammann (Švi) 753
4. A. Malysz (Polj) 695
5. M. Hautamäki (Fin) 495
neje je zahvaljujući tom izda-
nju uhvatio nove vel ike
bodove, a da će tako završiti
nije se moglo zaključiti
nakon prve serije u kojoj je sa
110 metara bio samo trinae-
sti. Svjetski kup nastavlja se
slijedećeg vikenda u polj-
skim Zakopanama, gdje se
uobičajeno očekuje veliki
odaziv navijača, posebno
onih iza Adama Malysza koji
je jučer bio peti, a u subotu
treći. S. N.
Švicarsko legendarno zdanje zaista
je sretno za Ivicu. Prije jučerašnje
slalomske pobjede upisao je u petak
onu superkombinacijsku, a od ranije
je imao dva slalomska trijumfa
• Piše: Slaven Nikšić
• sport@dnevni-list.ba
Do Münchena i drugog
dana 2011. Ivica Kostelić je
kao najbolji rezultat imao 3.
mjesto iz Levija. Jedno je vri-
jeme vozio konstantno, jedini
je osvajao bodove u svim dis-
ciplinama, da bi onda nastu-
pio lagani pad. Paralelni sla-
lom u Njemačkoj ga je prepo-
rodio i usmjerio ga k Velikom
kristalnom globusu.
Ni jučer se nije dao zbuniti
jasnom ulogom favorita, pa je
u legendarnom Wengenu upi-
sao novih sto bodova u sla-
lomu. Favorit je bio zbog
povijesti slalomskih rezultata
u švicarskom skijalištu, jer
tamo je prethodno upisao
dvije pobjede, čemu je dodao
još četiri podija. Nakon što je
u petak dobio superkombina-
ciju, a u subotu izgubio sam
nekoliko bodova u odnosu na
konkurenciju, a moglo se
dogoditi da spust po njega
završi i rezultatski gore, jučer
je ponovno, četvrti puta ove
sezone i petnaesti puta u kari-
jeri, uhvatio puni plijen. A od
pratitelja s ljestvice ukupnog
poretka Svjetskog kupa naj-
bolji rezultat imao je Benja-
min Raich s petim vremenom
– drugoplasirani u ukupnom
poretku, Norvežanin Aksel
Lund Svindal nije izborio
drugu vožnju discipline kojoj
nije vičan, a trećeplasirani,
Švicarac Carlo Janka, osvojio
je 10 bodova. S Kostelićem su
na podiju stajali ne pretjerano
opasni konkurenti u borbi za
Vel i ki kristal ni globus,
Austrijanac Marcel Hirscher,
koji je zaostao velike 93 sto-
tinke, i još 6 stotinki sporiji
Francuz Jean Baptiste
Grange…
S obzirom da ovog mje-
seca na red dolaze dva nova
slaloma (Schladmi ng i
Kiztbühel), Ivica bi svoju
seriju mogao i nastaviti, a u
takvim okolnostima ne smije,
niti bježi od jasne uloge favo-
rita za osvajanje naslova…
35 Sport Skijanje
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
avlja se niz najboljeg hrvatskog, trenutačno i svjetskog skijaša
nastavlja juriti Veliki globus
ČETVRTO
SLAVLJE U
WENGENU
- Bilo je problema, bilo je
u drugoj vožnji grba, ali sjajno
sam napao središnji i donji
dio staze u drugoj vožnji.
Znate, mnogima nije ugodno
skijati u ovakvim uvjetima,
ali ja to oduvijek volim. Odu-
vijek sam odlično skijao na
mekanom snijegu koji je već
dobrano izrovan, rekao je,
dodavši: Presretan sam i zbog
ove najnovije pobjede. I kao
vodeći u ukupnom poretku
Svjetskog kupa, nastavim li
ovako skijati, potpuno sam
siguran da sam ozbiljan kan-
didat za Veliki kristalni glo-
bus ove sezone.
Najbolji hrvatski, trenu-
tačno i svjetski skijaš jučer je
spojio dvije odlične vožnje,
upisavši nakon prvog laufa
drugo vrijeme s 9 stotinki
zaostatka, što je još jedan
pokazatelj da je u vrhunskoj
formi. Devet je utrka ostalo
do pauze u Svjetskom kupu,
odnosno Svjetskog prvenstva
u Garmisch Partenkirchenu,
a Kostelićeva prednost u
odnosu na Svindala sada
iznosi 215 bodova. U tom raz-
doblju raspored mu donosi
četiri utrke u kojima može
računati na najviši plasman
– dva slaloma i dvije kombina-
cije, no jasno je da će morati
nastaviti osvajati bodove i u
drugim disciplinama. Ne
treba gledati predaleko, jer u
ovom je sportu jasno da se
situacija može okrenuti preko
noći. U to se Ivica na žalost
uvjerio prošle sezone, kada je
ozljeda znatno usporila nje-
gov napad na vrh.
Kostelićev Wengen
Wengen je za Kostelića uvjerljivo najbolje lovište. Profesor je tamo
uhvatio više pobjeda nego bilo gdje drugdje, četiri. Zapravo nigdje
drugo nije osvojio dvije utrke. Naravno, najviše pobjeda upisao je u
slalomu, jedanaest, a listu od ukupno petnaest zaokružuju tri kombi-
nacije i noćna utrka u Münchenu.
Slalomski kiks samo
u Val d'Isereu
U dosada pet odvoženih slaloma
Kostelić je samo jednom podba-
cio. Dogodilo se to u Val d'Isereu,
kada je upisao 18. mjesto. Slavio
je u Wengenu i Adelbodenu, u
Zagrebu je bio drugi, a na startu
sezonu u Leviju treći.
Ovdje, kao što se da primijetiti,
nije uključen minhenski trijumf,
budući da je bilo riječi o posebnoj
kategoriji Svjetskog kupa, zave-
denoj kao Noćno natjecanje (City
event).
Otkazana 47.
zlatna lisica
Organizatori 47. izdanja Zlatne lisice
ove godine definitivno nisu imali
sreće. Nakon subotnjeg velesla-
loma, otkazan je i nedjeljni slalom.
Poslije pregleda staze natjecateljski
je žiri s Atleom Skaardalom na čelu
zaključio kako je podloga na Pohorju
previše mekana da bi se na njoj
mogla održati utrka. Visoke tempe-
rature su dan ranije spriječile i
održavanje veleslaloma, točnije on
je prekinut i otkazan nakon što se
niz stazu spustilo 25 skijašica.
Keppler propušta
ostatak sezone
Njemački spustaš Stephan
Keppler propustit će ostatak
sezone nakon što je u subot-
njem spustu na stazi Lauber-
horn u Wengenu doživio težak
pad u kojem je ozlijedio liga-
mente lijevog koljena. Iz repre-
zentacije Njemačke odmah su
potvrdili da ovaj skijaš koji je
ove sezone imao dva top 10
rezultata u spustu i 2. mjesto iz
Val Gardene neće skijati do
kraja sezone.
Wengen, slalom
1. I. Kostelić (Hrv) 1:45.28
2. M. Hirscher (Aut) +0.93
3. J. B. Grange (Fra) +0.99
4. M. Janyk (Kan) +1.12
5. M. Matt (Aut) +1.16
5. B. Raich (Aut) +1.16
7. M. Moelgg (Ita) +1.42
8. C. Deville (Ita) +1.46
9. F. Neureuther (Njem) +1.47
10. M. Hargin (Šve) +1.59
Spust (4 / 9)
Super G (3 / 7)
Veleslalom (4 / 7)
Slalom (5 / 10)
Kombinacija (1 / 3)
Paralelni slalom (1 / 1)
Svjetski kup 2010./2011.
UK SP SG VS SL K PS
1. I. Kostelić (Hrv) 726 46 46 81 353 100 100
2. A.L. Svindal (Nor) 511 125 31 265 - 60 30
3. S. Zurbriggen (Švi) 469 250 69 6 126 18 -
4. B. Raich (Aut) 434 9 104 95 151 45 30
5. M. Walchhofer (Aut) 433 269 149 - - - 15
6. D. Cuche (Švi) 423 179 129 100 - - 15
7. M. Hirscher (Aut) 419 - - 128 276 - 15
8. C. Janka (Švi) 415 125 120 75 - 80 15
9. T. Ligety (SAD) 408 - 8 303 53 29 15
10. R. Baumann (Aut) 385 146 118 71 118 20 30
Kalendar do SP-a
Kitzbühel 21.1. SG
22.1. SP
23.1. SL
23.1. K
Schladming 25.1. SL
Chamonix 29.1. SP
30.1. SK
Hinterstoder 5.2. SG
6.2. VS
Sve Ivičine pobjede
25. 11. 2001. Aspen, SL
13. 01. 2002. Wengen, SL
09. 03. 2002. Altenmarkt-Zauchensee, SL
16. 12. 2002. Sestriere, SL kombinacijski
05. 01. 2003. Kranjska Gora, SL
12. 01. 2003. Bormio, SL
15. 12. 2003. Madonna di Campiglio, SL
10. 12. 2006. Reiteralm, K
22. 12. 2008. Alta Badia, SL
17. 01. 2010. Wengen, SL
24. 01. 2010. Kitzbuehel, K
02. 01. 2011. München, PS
09. 01. 2011. Adelboden, SL
14. 01. 2011. Wengen, K
16. 01. 2011. Wengen, SL
36 Sport Rukomet
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
Olimpijske igre…
Plivanje…
NFL doigravanje…
Ulaznice za London
2012. u prodaji od
15. ožujka
Phelps bolji od
Lochtea i na 100 leđno
Pittsburgh i Green Bay
konferencijski finalisti
ŠVEDSKA 2011. Treći dan SP-a donio nekoliko zanimljivih rezultata
Norveška precijenjeni
favorit, Japanci prebrzi
Ne mogu pobjeći od uvjerenja da smo imali prostora za još jedno komotno slavlje, ali ostali
smo iznenađeni brzinom japanskih igrača, izjavio je rukometaš Austrije Viktor Szilagyi
Više od šest milijuna ulaznica za
Olimpijske igre u Londonu 2012.
bit će puštene u prodaju 15.
ožujka, objavio je predsjednik
Organizacijskog odbora Sebastian
Coe. Proces predbilježbe će trajati
šest tjedana, a za sve događaje za
koje bude vladao veći interes od
broja slobodnih mjesta, kupci
ulaznica će biti određeni lutrijom.
Ukupno će za Igre biti tiskano 8.8
milijuna ulaznica, ali će ih u pro-
daju biti pušteno 6.6 milijuna, a
ostatak će biti podijeljen sponzo-
rima i članicama Međunarodnog
olimpijskog odbora.
Najbolji plivač svih vremena
Michael Phelps i u subotu je pobi-
jedio jednog od svojih najvećih
rivala Ryana Lochtea. Slavio je
Phelps u utrci na 100 metara
leđno na Grand Prixu u Austinu.
Osvajač rekordnih 14 olimpijskih
zlatnih medalja ušao je u cilj u
vremenu 54.14, više od sekunde
slabijem od njegova osobnog
rekorda. Iako je to disciplina u
kojoj rijetko nastupa na velikim
natjecanjima, uspio je iza sebe
ostaviti Nicka Thomana (54.73) i
Lochtea koji je bio tek treći
(54.95). Dan ranije je Phelps pobi-
jedio Lochtea, dominantnu figuru
u svjetskom plivanju prošle
godine, i na 100 metara slobodno,
ali ukupno svojim nastupima i nije
bio previše zadovoljan.
- Nije bilo toliko loše, ali moram
još puno raditi kako bih bolje
ulazio u cilj. Osjećam veliku bol u
nogama, ali to je i normalno jer
nisam u formi, poručio je Phelps
koji nije uspio uhvatiti finale na
200 prsno.
Poznata su prva dva sudionika
konferencijskih finala u NFL ligi
(američki nogomet). U pitanju su
Pittsburgh i Green Bay. U finalu
svoje konferencije Green Bay tako
čeka pobjednika ogleda Chicago -
Seattle, dok će Pittsburgh igrati s
boljim iz utakmice New England -
New York Jets. Igrači Green Baya
su na impozantan način došli do
konferencijskog finala i to pobje-
dom 48:21 u gostima kod Atlante.
U osnovnom dijelu sezone je
Atlanta imala odličan omjer 7:1 na
domaćem terenu, no obrana im je
potpuno slomljena pred naletima
Green Baya koji je u drugoj četvr-
t i ni post i gao čak čet i ri
“touchdowna” (polaganja), a u
trećoj dionici još dva za tada neu-
hvatljivo vodstvo 42:14. Atraktvina
je bila i druga subotnja utakmica u
kojoj je Pittsburgh iskoristio
domaći teren i pobijedio Baltimore
31:24. Momčadi su u zadnjih 15
minuta ušle izjednačene (21:21), a
odluka je pala samo minutu i pol
prije kraja kada je Pittsburgh zabio
“touchdown” za 31:24, a Baltimo-
reu je do kraja ostalo premalo
vremena da se dokopa druge
strane terena i mogućeg produ-
žetka. Pittsburgh tako nastavlja lov
na sedmi naslov prvaka, a sa šest
pobjeda u Super Bowlu su rekor-
deri NFL lige. Green Bay ovom
prilikom ide po četvrti naslov
prvaka. Zadnji put su to bili 1996.
Rukometašice jablaničke
Turbine i pored prijetnji
novoformiranog kluba iz
istog grada, četvrtoplasirane
Neretve, ali i ostatka konku-
rencije u natjecanju, uspjele
su na kraju jesenskog dijela
prvenstva završiti kao prvo-
plasirane u Prvoj ligi FBiH.
Jesensku titulu su Jablani-
čanke osvojile uz osam pob -
jeda i remi s Hrasnicom, ek -
ipom koja će i na proljeće
predstavljati prvog konku-
renta Turbini.
Hrasnica je također osvo-
jila 25 bodova u ovom dijelu
natjecanja, ali uz slabiju gol
razliku. Turbina je jesen ok -
ončala s plus 103 gola, a Hra-
snica s plus 75 na svom kontu.
Najveći doprinos u boljem
omjeru, koji im je i donio na -
slov jesenskog prvaka, dala
je Konjičanka u redovima
Turbine, Suada Pr e vljak,
koja je u prvom dij elu sezone
postizala prosječno deset
pogodaka po uta kmici, što ju
je na kraju svrstalo i na prvo
mjesto ljestvice najučinkovi-
tijih rukometašica Lige.
- Jako sam zadovoljna u
Jablanici, svi su korektni pre-
ma meni, od Uprave kluba,
preko suigračica, do navija ča.
Mislim da pošteno odrađu-
jem svoj dio posla i vjerujem
da će ova ekipa u konačnici
prva proći kroz cilj, te ući u
elitni rang bosanskohercego-
vačkog ženskog rukometa,
rekla je Suada Prevljak.
Uspjeh Turbine je utoliko
značajniji što ekipa sve svoje
domaće utakmice igra u Pro-
zoru-Rami. Nakon što su
prošle natjecateljske godine
u pokušaju da se domognu
prvog mjesta ostale iza mo -
starske Lokomotive, u jabla-
ničkom klubu se nadaju kako
bi ove ipak mogle do ostvare-
nja cilja.
- Nadam se da ćemo slje-
deće sezone biti dio Premier
lige, mislim da imamo kvali-
tetu za to. U tom smislu su i
pored ponuda za nastavak
igranja u drugim klubovima
svi moji planovi u idućem
razdoblju vezani uz Turbinu,
izjavila je Suada Prevljak, čiji
je matični klub konjička Izg-
radnja, a nastupala je još i za
mostarski Galeb.
Prvenstvo u Prvoj ligi
FB iH Jug se nastavlja za
vikend 5./6. ožujka, dok je
derbi koji bi mogao odlučiti
tko će biti novi premierli-
gaš, Hrasnica – Turbina, na
programu u pretposljed-
njem kolu prvenstva 7./8.
svibnja. Er. B.
Vjerujem da će ova ekipa u konačnici prva proći kroz cilj, te ući u
elitni rang bosanskohercegovačkog ženskog rukometa, izjavila je
najbolji strijelac Lige i članica Turbine Suada Prevljak
Jablaničanke u novom pokušaju
RUKOMET Turbina je i ove sezone na vrhu ljestvice Prve lige FBiH za žene
Treći dan Svjetskog ru -
kometnog prvenstva u Šved-
skoj ponudio je nekoliko vrlo
zanimljivih utakmica u sku-
pinama B i D, te pravih izne-
nađenja kakva su izostala u
otvarajućim susretima.
Derbi utakmica se igrala
između Mađarske i Norve š-
ke, a protivnik naše repre-
zentacije u kvalifikacijama je
nadigrao i u konačnici slavio
protiv bespotrebno izrazito
favoriziranih Norvežana (26:-
23). Mađari su odličnu igru i
preokret demonstrirali u dr -
ugom poluvremenu.
- Igrali smo kreativno, ko -
mbinatorno i učinkovito, a
razlog tome je i nekoliko iz -
mjena na poluvremenu. Ml -
adi igrači su preuzeli odgo-
vornost i bili izuzetno usp -
ješni. Obrana u drugom
dijelu je bila vrlo dobra. Bilo
je to jedno od naših boljih
defenzivnih izdanja u zadnje
vrijeme. Pokazali smo pomak
i u napadu spram susreta pr -
vog kola. Prvenstvo je za nas
tek počelo, ustvrdio je zado-
voljni izbornik Mađarske
Lajos Mocsai.
Veliko iznenađenje je u
okviru iste skupine priredio
Japan trijumfom nad Austri-
jancima (33:30).
- Ne mogu pobjeći od uv -
jerenja da smo imali prostora
za još jedno komotno slavlje,
ali ostali smo iznenađeni
brzinom japanskih igrača.
Imamo još prilika podići for-
mu i jasno da se nemamo
namjere predati, izjavio je
rukometaš Austrije Viktor
Szilagyi.
Beskompromisni Island je
ponovno slavio, ovaj put kon-
tra Brazila (34:26). U skupini
D su Švedska protiv Slo vačke
(38:22) i Južna Koreja protiv
Čilea (37:22) upisali neočeki-
vano visoke trijumfe. U sup -
rotnom smjeru je iznenadio
treći favorit skupine, repre-
zentacija Poljske, koja je neo-
čekivano teško došla do po -
bjede protiv Argentine (24:23),
iako su na poluvremenu imali
obećavajućih 11:6.
- Utakmica je bila ružna,
a ja sam vrlo razočaran. Kad
ti je debitant Zaremba najo-
fenzivniji igrač utakmice, a
on je tu kako bi odmorio jed-
nog igrača, znači da zasigu -
rno nešto ne štima u igri. Ne
želim zvučati arogantno, ali
u idućem meču s Čileom dop-
ustit ćemo si malo poštede,
komentirao je izbornik Polj-
ske Bogdan Venta. Er. B.
smo iznenađeni brzinom japanskih igrača, izjavio je rukometaš Austrije V
Večerašnji program
SKUPINA A: Španjolska - Njemačka (18.30 sati),
Francuska - Bahrein (20.30), Tunis - Egipat (20.45);
SKUPINA B: Mađarska - Brazil (17), Norveška –
Austrija (19.10), Island - Japan (21.30);
SKUPINA C: Hrvatska – Australija (18), Rumunjska -
Alžir (18), Danska - Srbija (20.15);
SKUPINA D: Slovačka – Argentina (16.15), Poljska –
Čile (18.15), Švedska –Južna Koreja (20.15).
Blic Info..
37 Sport Automoto
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
DAKAR U subotu u Buenos Airesu završeno 33. izdanje legendarne utrke
Pamtit će se samo pobjednici
Iako je i ovogodišnje izdanje bilo bogato pričama o “malim” privatnicima bez pomoći
tvorničkih momčadi, Nasser Al-Attiyah, Marc Coma i Vladimir Čagin uzeli su svu slavu
Konačno
bez žrtava
Brojke u porastu
Najmlađi sudionik
je 20-godišnjak
Nakon dvije uzastopne kobne
godine u kojima su život izgu-
bile četiri osobe, od čega tri
gledatelja, konačno smo vidjeli
i prvi južnoamerički Dakar bez
žrtava. Ukupno je od prve
utrke održane 1979. život izgu-
bilo više od 50 ljudi.
Ovogodišnje je izdanje svjedo-
čilo 20-postotnom rastu liste
sudionika u odnosu na 2010.,
a u skladu s tim bilo je i više
nacija. Ukupno je sudjelovala
51 nacija u odnosu na 40 iz
prethodnog izdanja, a na
startu se našlo 430 vozila.
Sudjelovalo je 13 žena.
Dva zanimljiva rekordera nastu-
pila su ove godine. Čileanski
motociklist Rodrigo Andres
Caballero Alcayaga s 20 godina
najmlađi je sudionik Dakra, a
japanski kamiondžija Yoshimasa
Sugawara, danas 69-godišnjak,
s 28 uzastopnih sudjelovanja
drži rekord po broju nastupa.
• Piše: Slaven Nikšić
• sport@dnevni-list.ba
Završen je treći južnoa-
merički Dakar i nekako je
ostao dojam da ćete se jedno-
stavno ili naviknuti na to da
se više ne vozi u Africi, ili ćete
okrenuti glavu na drugu
stranu. Oni koji su odlučili
ostati uz Dakar, nisu se
pokajali.
Više od 9.500 km kroz Ar -
gentinu i Čile i ove su godine
iz onih najhrabrijih izvukli
ono najbolje, što naravno više
vrijedi za “privatnike”, natje-
catelje koji nisu imali tvor-
ničku pomoć i ‘brdo’ mehani-
čara. Takvi su se kod kva-
rova, a na Dakru ih ne možete
zaobići, obraćali i lokalcima
za pomoć, a ovi su odušev-
ljeni rado pomagali. Naravno,
takve priče ipak ostaju u po -
zadini onih o velikim pobjed-
nicima.
Kod automobilista svoju
je prvu pobjedu proslavio ka -
tarski vozač Nasser Al-At -
tiyah za upravljačem VW-a i
bio je uvjerljiv, sa skoro 50
min uta prednosti u odnosu na
timskog kolegu i ranijeg po -
bjednika Dakra, Južnoafrika-
nca De Villiersa, dok se proš-
logodišnji pobjednik Carlos
Sainz nakon niza nesreća s
puknutim gumama morao
zadovoljiti trećim mjestom.
- Demonstrirali smo da
smo najjači tim na svijetu.
Ovo je treći put da osvajamo
Dakar, definitivno moj naj-
veći uspjeh karijere, rekao je
Al-Attiyah koji je do ove prve
pobjede na ovom zahtjevnom
rallyju došao nakon šestog
pokušaja.
Neki će reći da tri uzasto-
pne pobjede VW-a na Dakru
ne znače previše zbog činje-
nice da su sve tri došle na tlu
Južne Amerike, a ne Afrike,
a ti će se naći u uvodnom dij-
elu teksta. – Dakar više nije
afrički, a s obzirom na poli-
tičku situaciju na Crnom
kontinentu, sumnjamo da će
to opet skoro i postati.
Kod motociklista, koji
samo zbog činjenice da su na
dva kotača imaju daleko teži
posao od ostalih, treći tri-
jumf karijere ostvario je Špa-
njolac Marc Coma na nedo-
stižnom KTM-u. Slavio je s
nešto više od 15 minuta pr -
ednosti u odnosu na Francu-
za Cyrila Despresa koji
sigurno i dan-danas prokli-
nje pogrešku momčadi koja
ga je na startu 5. etape ko -
štala 10 minuta kazne zbog
koje je izgubio pobjedu.
- Znamo da je Dakar te -
žak, ali ove je godine taj osje-
ćaj pojačan, rekao je Coma,
dodavši: Sada ću se odmoriti
i početi razmišljati o buduć-
nosti, jer kada ste u ovoj utrci
u kojoj ste stalno izloženi
pritisku, za to jednostavno
nemate vremena.
Posebna je priča Rus Vla-
dimir Čagin, koji je proteklog
vikenda postao sedmero-
struki pobjednik utrke u
kategoriji kamiona. Po tom
pitanju nije rekorder, jer je
Francuz Stephane Peterhan-
sel (4. u kategoriji automo-
bila) Dakar osvajao dva puta
više, no Čaginu nitko ništa ne
može po pitanju pobjeda na
pojedinačnim etapama, a
Rus ih je skupio 63. Čast Arg-
entinaca obranio je Alejan-
dro Patronelli, pobjednik u
kategoriji “quadova” (četve-
rocikala), a ponovno obrado-
vati domaće navijače imat će
priliku i sljedeće godine, jer
organizatori su već potvrdili
da se Dakar još ne seli, kao i
da će u južnoameričku rutu
možda uskočiti i Brazil, Pa -
ragvaj i Peru.
Košarkaška ACB liga
Dobra partija Teletovića, poraz Caje Laboral
U subotu su košarkaši Barcelone
ostvarili četrnaestu pobjedu u sezoni
ACB lige, a dan kasnije su do jednakog
broja uspjeha došli i igrači madrid-
skog Reala nakon 17. kola.
No, na dramatičan način su igrači
Reala došli do uspjeha i domaće
pobjede protiv Fuenlabrade 76-75,
prenosi totalsport.
Junak pobjede je bio Sergio Llull koji
je postigao pobjednički koš dvije
sekunde prije kraja. U samoj završnici
su gosti preko Mainoldija pokušali
ukrasti pobjedu, no zadnji šut je blo-
kirao Tucker. Sa 19 poena i sedam
skokova najbolji je kod Reala bio
Nikola Mirotić, dok hrvatski košarkaš
Ante Tomić nije bio u konkurenciji za
igru. Kod gostiju je, pak, Davor Kus
igrao sedamnaest minuta, te posti-
gao sedam poena uz jedan skok.
Gađao je za dva poena 2-6, te pogo-
dio jednu od dvije upućene trice.
Na trećem mjestu ljestvice je aktualni
prvak Caja Laboral (omjer 11-5), no u
nedjelju su poraženi kod Valladolida
78-64. Širokobriježanin Stanko Barać
je za Caju Laboral igrao 16 minuta i
pritom upisao tri poena uz isto toliko
skokova. Pogodio je Barać samo
jedan šut iz igre od pet. Gostima iz
Vitorije nije pomogla niti dobra igra
bosansko-hercegovačkog košarkaša
Mirze Teletovića (13 poena, šest sko-
kova i tri asistencije).
Marko Banić je sa 14 poena bio prvi
strijelac Bilbaa koji je kao domaćin
lako slomio otpor Cajasola (91-77).
Imao je Banić dobar šut za dva poena
5-8, kao i pogođenu jednu tricu i
jedno slobodno bacanje. Dodao je
tome jedan skok i dvije asistencije.
ACB liga, 17. kolo: Valencia - Estudi-
antes 66-74, Manresa - Menorca
53-63, Bilbao Basket - Cajasol 91-77,
Real Madrid - Fuenlabrada 76-75,
Valladolid - Caja Laboral 78-64,
Joventut - Zaragoza 84-80.
38 Sport Košarka
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
BROTNJO Čitlučani u znatno oslabljenom sastavu poraženi od Borca (95:80)
Dobar otpor Brotnja u Banjoj Luci
Iako znatno oslabljeni,
košarkaši čitlučkog Brotnja
su pružili vrlo dobar otpor
snažnom banjol učkom
Borcu, koji je novim trijum-
fom (95:80) vratio drugu
poziciju ljestvice Lige 13, ali
samo na bolju koš razliku
spram Čapljina Laste. Sam
rezultat to ne ukazuje, među-
tim, Čitlučani su se u egalu
držali sve do posljednje dio-
nice utakmice.
- Borac je zasluženo pobi-
jedio. Ipak, žao mi je što
susret nije odgođen jer nam
četiri ključna igrača nisu
doputovala u Banju Luku.
Mislim da bi u suprotnom
bila još bolja utakmica, puno
neizvjesnija i kvalitetnija,
komentirao je trener Brotnja
Joško Pulja.
Činilo se da će se Borac
već na startu odlijepiti i upi-
sati siguran trijumf bez
mnogo muke, s obzirom da je
domaćin poveo rezultatom
18:5. Međutim, gosti su
uzvratili serijom od 13:2. Sre-
dinom treće četvrtine Brot-
njo je imalo i prvu prednost
od 54:53, a koš za koš se igralo
do kraja ove dionice. Počet-
kom posljednji h deset
minuta Borac je napravio
ključnu prednost, i to nakon
što su zbog pet osobnih
pogrešaka morali na klupu
Domagoj Pinjuh, Nikola
Lesko i Ante Čutura. Serijom
od 7:0 Borac odlazi na plus 11
(75:64), što je i bio kraj otpora
Čitlučana.
- Presudila je visina i veći
izbor igrača. Kada su dva
naša igrača izišla zbog pet
penala, više nije bilo izmjene,
a imamo četiri juniora.
Potom je van morao i Čutura,
pa je tada utakmica bila
gotova, jednostavno smo se
premorili. Borac se pokazao
kao vrlo kvalitetna momčad,
rekao je o susretu Joško
Pulja.
Trener domaćina Drago
Karalić je bio svjestan poten-
cijalne opasnosti od mom-
čadi kojoj slijedi grčevita
borba za ostanak u Ligi.
- Kao što sam najavio,
Brotnjo je davljenik koji će se
na svaki način pokušati spa-
šavati. Imali su izuzetno
dobar šut za tri poena, u
jednom razdoblju nam nisu
dopustili napraviti osjetniju
prednost, kaže Karalić.
Navijači su ipak očekivali
da će domaćin sigurnije i
ranije riješiti dileme oko
pobjednika meča.
- Na našu igru je možda
utjecaj ostavilo i finale Kupa
RS-a (poraz od Igokee 71:56,
op. a.) i to se vidjelo u pojedi-
nim trenucima. Međutim,
imali smo strpljenja i volje da
dočekamo posljednju četvr-
tinu, napravimo osjetniju
prednost, te rutinski prive-
demo utakmicu kraju, izjavio
je trener Borca Drago Kara-
lić. Er. B.
Borac Nektar 95
Brotnjo 80
BANJALUKA Sportskadvorana“Borik”.
Gledatelja: 300.
Suci: EdinHusarić(Tuzla),
HarizBilić(Sarajevo, FarukAlišehović(Tuzla).
Rezultatpočetvrtinama: 22:18, 22:21, 24:25, 27:16.
BORAC: Tošić 11, Adamović 7, Vranješ 28, Kostadino-
vić, Šturanović 6, Jagodić-Kuridža21, Blanuša, Jocović
16, Radukić, Lončar2, Kovačević2, Trikić2.
Trener: DragoKaralić
BROTNJO: Buntić, Barbarić, Kordić, Bubalo2, Nakić13,
Brečić 12, Lesko 29, Čutura 7, Gaurina 14, Pinjuh 3,
Volarić.
Trener: JoškoPulja
Leotar SL IAT 89
Čapljina Lasta 78
TREBINJE SDMilošMrdić.
Gledatelja: 900.
Suci: HarisBijedić, JasminaBiščević(Sarajevo),
SeidNožinović(Tuzla).
Rezultatpočetvrtinama: 27:14, 24:19, 16:26, 22:19.
LEOTAR: Kovačević, Jovanović 21, Aleksić 7, Pelkić 10,
Vuković, Zotović4, Crnogorac4, Đurasović10, Marko-
vić17, Setenčić2, Gnjato, Josipović14.
Trener: RadomirKisić
ČAPLJINA: Bjelica 9, Zdravković 21, Rimac 13, Lerić 6,
Brkić9, Gligora2, Galić11, Matić3, B. Jelčić4, Blažević,
M. Jelčić, Petrić.
Trener: HrvojeVlašić
Bosna ASA BHT 81
Čelik 65
SARAJEVO Skenderija.
Gledatelja: 550.
Suci: AcoOkuka(Kiseljak), DraganNenadić(Fojnica),
DejanKnežević(IstočnoSarajevo).
Rezultatpočetvrtinama: 24:13, 28:19, 12:21, 17:12.
BOSNA: Radić 1, Buza, Hot, Batina 14, Đurasović 11,
Zimić 13, Čamdžić 7, Demić, Rahimić 16, Krušlin 6,
Mujić, Pašalić13.
Trener: DejanParežanin
ČELIK: Maksimović5, Opačak14, Milenković9, Jahić7,
Dedić 2, Begagić 5, Pezer, Rizvić 10, Avdić, Kuzmić 13,
Merdanović, Jezildžić.
Trener: IvicaMarić
Mladost 94
Slavija 66
MRKONJIĆGRAD ArenaK.
Gledatelja: 800.
Suci: BojanJovanić, MilanAdamović,
MilanRačić(BanjaLuka).
Rezultatpočetvrtinama: 24:15, 26:18, 21:17, 23:16.
MLADOST: Pekez 3, Ivanić 12, Avdibegović 16, Đura-
nović 17, Milošević 11, Komatina 8, Delić 4, Vidović 1,
Kezić6, Velimirović5, Stanić11, Kalajdžija.
Trener: GoranSladojević
SLAVIJA: Krsmanović, Đurić, Savović 21, Perović,
Malović, Damjanović 12, Vuković 11, Ninković, Klinac
13, Boljkovac2, Bajramović7.
Trener: GoranŠehovac
Varda 73
Kakanj 67
VIŠEGRAD Gradskadvorana.
Gledatelja: 400.
Suci: MedinDuškaj (Sarajevo),
DraženPehar(Ljubuški), VladimirMarić(Mostar).
Rezultatpočetvrtinama: 18:24, 16:12, 21:21, 18:10.
VARDA: Đerić 3, Plečić, Bajić 11, Malidžan2, Mirković,
Mrković8, Kandić5, Marković13, Kajević8, Golubović
13, Čubrilović, Crnobrnja10.
Trener: DragoljubVidačić
KAKANJ: Delibašić 4, Ahmetbašić 15, Hadžić, Rizvić 2,
Dedić 3, Gak, Mulić 9, Suljić 10, Suljagić 2, Begovac 4,
Kahrimanović18, Čaluk.
Trener: IrfanHasagić
ČAPLJINA LASTA U Trebinju pobjeda Leotara (89:78) nije dolazila u pitanje
Dekoncentrirano otvaranje
meča koštalo Čapljince
Nismo mogli zaustaviti ritam Leotara, u potpunosti su iskoristili naše napadačke pogreške. Imali
smo probleme u oba smjera. Igrom u drugom dijelu sam zadovoljniji, rekao je trener Čapljine Hrvoje Vlašić
• Piše: Ersan Bijedić
• sport@dnevni-list.ba
Košarkaši Čapljina Laste
su odigrali jednu od lošijih
utakmica ovosezonskog
prvenstva u Trebinju, te
pokleknuli u duelu s vrlo
dobrim domaćinom Leota-
rom (89:78). Peti poraz u
okviru Lige 13 Čapljince je
pogurao na diobu druge pozi-
cije s Borcem, dok četvrtopla-
sirana Mladost ima utakmicu
i bod manje. Sada je prijetnja
ostvarivanju konačnog cilja i
Leotar uz samo jedan trijumf
manje i bolji međusobni
susret spram Čapljinaca.
Trebinjci su imali silovit
ulazak u utakmicu, te svoju
bolju igru u prvom dijelu obi-
lato su iskoristili.
- Loše smo otvorili meč,
promašili tri-četiri zicera,
umjesto da dobrim startom
steknemo samopouzdanje.
Jednostavno nismo mogli
zaustaviti njihov ritam, u
potpunosti su iskoristili naše
napadačke pogreške, otva-
rali kontre i polukontre, te
sasvim kontrolirali susret.
Kad su htjeli usporiti ritam
uspješno su to radili. Imali
smo probleme u oba smjera,
komentirao je trener Čapljina
Laste Hrvoje Vlašić.
Poslije odmora Čapljinci
su zaigrali bolje, međutim,
razlika na poluvremenu je
bila golema. Gosti su morali
dostizati velikih 51:33.
- Igrom u drugom dijelu
sam zadovoljniji, ali me i dalje
začuđuje blokada i dekoncen-
tracija igrača u prvom polu-
vremenu, posebno jer smo
dobro radili u natjecateljskoj
stanci. Sami smo sebi razbili
ritam, govori Vlašić.
Posljednja četvrtina je
ponovno pripala domaćima,
koji nisu dopustili Čapljin-
cima da budu bolji u ukupnoj
računici dvomeča momčadi
(u Čapljini je bilo 57:51 za
Laste).
- Pokušali smo smanjiti
na šest razlike ukoliko to na
kraju bude odlučivalo, ali je
razlika s poluvremena bila
prevelika. Penali visokih
igrača su također dosta utje-
cali, sigurno je kako nam za
rotaciju nedostaje još jedan
košarkaš na toj poziciji,
zaključio je Vlašić.
Već sutra (18 sati) mom-
čad očekuje novi susret, u
okviru osmine finala Kupa
BiH gostovat će momčadi
Brotnja. Pobjednik utakmice
plasirat će se u nastavak
natjecanja u kojem je Čapljina
prošle sezone plasmanom
među četiri najbolja i organi-
zacijom Final Foura napra-
LIGA 13
Rezultati 16. kola
Mladost –Slavija 94:66
Leotar –Čapljina 89:78
Borac –Brotnjo 95:80
Bosna –Čelik 81:65
Varda –Kakanj 73:67
Sloboda –Zrinjski sinoć
Hercegovac slobodan
1. Bosna 15 13 2 1251:1091 28
2. Borac 15 10 5 1202:1116 25
3. Čapljina 15 10 5 1182:1137 25
4. Mladost 14 10 4 1129:1008 24
5. Leotar 15 9 6 1160:1087 24
6. Zrinjski 14 7 7 1136:1079 21
7. Sloboda 14 7 7 1090:104421
8. Hercegovac 14 7 7 1032:1075 21
9. Čelik 15 6 9 1041:1116 21
10. Kakanj 14 6 8 1133:1172 20
11. VardaHE 15 5 10 1053:1109 20
12. Brotnjo 15 3 12 1110:1272 18
13. Slavija(-1) 15 2 13 993:1213 16
Trebinjci uhvatili priključak
Trebinjci su s 11 poena prednosti ostvarili željeni rezultat u srazu s
Čapljina Lastom i prvi među ostatkom momčadi ispod četvrtog mjesta
uhvatili priključak u borbi za Ligu za prvaka.
- Odlično smo otvorili utakmicu i brzo stvorili 20 poena prednosti. Išao
nas je i napad i obrana, te protunapad, a onda smo stali kao da je
gotova utakmica. Pali smo na samo 7-8 poena, ali smo se na vrijeme
opametili, Jovanović je postigao nekoliko važnih poena u ključnim
trenucima. Brzo smo uvodili Čapljinu u bonus, a da smo bolje šutirali
bacanja i rezultat bi bio bolji, izjavio je trener Leotara Radomir Kisić.
vila veliki uspjeh.
- Pokušat ćemo maksi-
malno iskoristiti dva dana
kako bismo korigirali što se
može do ovog meča, inače
ćemo i u Čitluku imati velikih
problema. Brotnjo se dobro u
međuvremenu pojačalo i
sigurno će ova utakmica biti
vrlo zanimljiva, rekao je
Hrvoje Vlašić.
Žao mi je što susret nije odgođen jer
nam četiri ključna igrača nisu doputovala,
prokomentirao je trener Brotnja Joško Pulja
39 Sport Košarka
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu prvi fakultet u Bosni i Hercegovini koji se
kvalificirao za EPAS akreditacijski proces
Aplikacija za ulazak u proces EPAS međunarodne akreditacije pozitivno ocijenjena od strane
EPAS Komiteta pri asocijaciji EFMD
Izuzetno nam je zadovoljstvo obavijestiti javnost da je 12. 01. 2011. godine, Prijava Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (EFSA) za ulazak u proces
EPAS međunarodne akreditacije pri asocijaciji EFMD – European Foundation for Management Development pozitivno ocijenjena na glasanju članova EPAS
Komiteta u Briselu. EPAS Komitet (EFMD Programme Accreditation System) prihvatio je aplikaciju EFSA za dodiplomski studij Menadžmenta, i to smjerove
"Finansijski menadžment" i "Marketing menadžment" (Bachelor Undergraduate Programme sub-set). Time je EFSA postao prvi fakultet u Bosni i Hercegovini
koji se kvalifcirao za EPAS akreditacijski proces.
EPAS je međunarodna akreditacija jednog studijskog programa i trenutno samo 34 fakulteta u svijetu imaju navedenu akreditaciju. Koraci u narednom
periodu, do konačnog završetka procesa međunarodne akreditacije, će podrazumijevati prolazak kroz još dvije faze i to vlastita procjena (Self-Assesment
Report) i posjeta tima za evaluaciju (Peer Review Team Visit).
Postizanje akreditacije nosi višestruke koristi za sam program, njegove polaznike i nastavnike, ali i za instituciju u cjelini: od međunarodne prepoznatljivosti
visoke kvalitete programa do pozicioniranja
institucije na globalnoj mapi poslovnog obrazovanja.
EFMD, međunarodna organizacija sa sjedištem u Briselu, akreditacijsko je tijelo kvalitete poslovnog obrazovanja za poslovne škole, poslovne programe i
univerzitete. Ima više od 700 članova iz redova visoko obrazovnih institucija, poslovnog i javnog sektora u 80 zemalja, a dodjeljuje 4 vrste akreditacija (EQUIS,
EPAS, CEL i CLIP).
Uprava Fakulteta
NLB LIGA ABA Široki poražen i četvrti put ove godine, na Pecari slavio Hemofarm
Široki prokockao 16 razlike
• Piše: Igor Marinović
• sport@dnevni-list.ba
Hit prvog dijela sezone
Široki TT Kabeli u drugom
dijelu sezone još nema
pobjedu. Široki je jučer na
svom parketu poražen od
Hemofarma (84:90), što mu
je bio četvrti poraz u nizu.
Poraz za bh. prvake je
posebice bolan jer je 37
minuta utakmice Široki bio
dominantna momčad i imao
pobjedu u rukama. Široki je
kontrolirao rezultat cijelo
vrijeme i u jednom navratu
imao i 16 koševa viška. No,
zadnje vodstvo košarkaši
Ivana Velića imali su tri i pol
minute prije kraja, kada je
Siniša Štemberger pogodio
tešku tricu za 84:80. Nitko u
dvorani u tom trenutku nije
ni pomislio da su to bili
zadnji poeni domaći na.
Hemofarm je od tog trenutka
jedini postizao koševe i s 10
poena u nizu došao je do
važne pobjede na gostovanju
u Širokom Brijegu odakle su
dosad pobjede odnosili tek
Krka i Cibona prošle nedje-
lje. Momčad iz Vršca kao da
se specijalizirala “pustiti”
protivnika da ode na veću
prednost i onda je dostizati.
U Podgorici je zamalo stigla
minus 22, a u Širokom Bri-
jegu je uspjela nadoknaditi
minus 16. Najviše zahvalju-
jući fenomenalnom Borisu
Savoviću koji je odigrao par-
tiju života (34 koša, 15-20
slobodna bacanja, 8 skokova,
indeks 43). Kod Širokog je
odličnu partiju imao Fran
Pilepić (19 poena), ali nje-
gova dobra igra, kao i Ivana
Grgata (14 poena) i Siniše
Štembergera (10 poena, 5
asista) otišle su u nepovrat.
Dramatičnosti utakmice
pridonijeli su i suci koji su u
jednoj korektnoj utakmici
triput sudi l i tehni čke
pogreške i dosudili 50 prekr-
šaja, od čega 33 domaćinu.
Upravo su prekršaji došli
glave Širokom, jer su svi nji-
hovi važniji igrači imali pro-
blema s osobnim pogreš-
kama, a Špralja i Ramljak su
morali izići iz igre.
Problemi s virozama
zbog kojih dosta igrača nije
ni treniralo proteklog tjedna
kao da su se osjetili već na
početku utakmice jer je
Široki izgledao dosta “grogi-
ran”. No, kod vodstva gostiju
19:14 domaći ubacuju u višu
brzinu i za nekih desetak
perfektnih minuta prvo
Josip Bilinovac zakucava za
36:23, a malo kasnije Fran
Pilepić pogađa tricu za naj-
većih plus 15 (41:26). Na
poluvremenu je bilo devet
koševa prednosti (48:39), a
na početku drugog dijela
suci treneru Hemofarma
Željku Lukajiću sude teh-
ničku, a Ivan Grgat serijom
od čak pet slobodnih baca-
nja iz jednog napada donosi
Širokom 16 razlike (57:41).
Međutim, toliku razliku
Široki nije uspio kapitalizi-
rati. Naprotiv.
Bh. prvak je čuvao pred-
nost sve do tri minute prije
kraja, kada suci njima dosu-
đuju tehničku pogrešku.
Kod 84:80 za Široki Hemo-
farm pravi seriju 9:0 i prvi put
nakon prve četvrtine dolazi
u vodstvo (89:84) koje je oču-
vao do kraja. Rezultat 9:23 u
zadnjoj četvrtini sam za sebe
govori gdje je bila odluka.
NLB LIGA
Rezultati 17. kola
Radnički - Budućnost 75:68
Široki - Hemofarm 84:90
Cedevita - Partizan 88:84
Nymburk - Zadar 91:70
Olimpija - Cibona 75:84
Zagreb - Krka 104:82
Crvena zvezda –Igokea (sinoć)
1. Olimpija 17 11 6 +65 28
2. Partizan 17 10 7 +166 27
3. Krka 17 10 7 +53 27
4. Budućnost 17 10 7 +53 27
5. Zagreb 16 10 6 +28 26
6. Cedevita 17 9 8 +37 26
7. Nymburk 17 8 9 -19 25
8. Hemofarm 17 8 9 -25 25
9. Cibona 17 8 9 -61 25
10. Široki 17 8 9 -90 25
11. Radnički 16 8 8 -29 24
12. Igokea 16 7 9 +5 23
13. Zadar 17 5 12 -60 22
14. C. zvezda 16 5 11 -123 21
Široki TT Kabeli 84
Hemofarm 90
ŠIROKI BRIJEG DvoranaPecara.
Gledatelja: 2000.
Suci: DamirJavor(Slovenija),
NikolaLepetić(CrnaGora)i MarkoVučković(Slovenija)
Rezultatpočetvrtinama: 28:23, 20:16, 27:28, 9:23.
ŠIROKI: Štemberger 10, Planinić 7, Pilepić 19, Naletilić,
Bilinovac 8, Ramljak5, Peršić, Špralja11, Novak, Barać,
Morović10, Grgat14.
Trener: IvanVelić
HEMOFARM: Pavković13, Abdul-Hamid4, Krstović5,
Šutalo5, Savović 34, Borisov 8, Knežević 6, Petrović 1,
Jeremić7, Jordan2, Anđušić5.
Trener: ŽeljkoLukajić.
Poraz za bh. prvake je posebice bolan jer je 37 minuta utakmice
Široki bio dominantna momčad i imao pobjedu u rukama
Široki u idućem
kolu kod Budućnosti
Široki će seriju negativnih rezultata teško prekinuti u idućem kolu
kada gostuje kod Budućnosti. Podgorička momčad imala je priliku
vratiti se na vrh NLB lige, no poražena je u Kragujevcu od Rad-
ničkog 68:75. Crnogorski prvak imao je priliku, šut za tricu kod
70:68 za Radnički, no do kraja utakmice nije pogodio koš. Michael
Lee s 21 košem i osam skokova predvodio je domaće, a Marko
Simonović s 18 poena i 7 skokova goste.
Dnevni list
Eventualnim porazom u osmini
finala Čilić bi u Melbourneu ostao
bez velikih 540 bodova, čime bi
sigurno izgubio status Top 20
igrača, što nije bio slučaj još od
veljače 2009.
40 Sport
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
AUSTRALIAN OPEN U Melbourneu počeo prvi teniski Grand Slam sezone
MEĐUGORCI U MELBOURNEU Marin Čilić i Ivan Dodig opet u glavnom turniru
Dodig blizu Đokovića, a Čilić Nadala
Drugu godinu zaredom u
glavnom turniru Australian
Opena igrat će dva Među-
gorca, Marin Čilić i Ivan
Dodig.
Čilić brani prošlogodiš-
nje polufinale, dok Dodig
prvi put u karijeri nije morao
igrati kvalifikacije na nekom
Grand Slam turniru. Ždrijeb
je u 1. kolu Dodiga spojio sa
sunarodnjakom Ivom Karlo-
vićem s kojim se do sada nije
sastajao, a eventual na
pobjeda gotovo sigurno bi
mu donijela meč protiv
Novaka Đokovića, pobjed-
nika iz 2008. Prošle godine
Dodig je u Melbourneu
ugodno iznenadio trijumfom
u 1. kolu protiv nekadašnjeg
prvog igrača svijeta Juana
Carlosa Ferrera, dok ga je u
drugom kolu zaustavio
Austrijanac Stefan Koubek.
Čilić je u Australiju dopu-
tovao s puno upitnika iznad
glave. U drugoj polovici
prošle sezone igrao je daleko
ispod svog renomea, dok je u
novu sezonu ušao porazom u
1. kolu Chennaija od Keija
Nishikorija, Japanca koji ga
je savladao i na posljednjem
US Openu.
Protivnik na startu bit će
mu američki kvalifikant
Donald Young, a drugo kolo
mu može donijeti ogled s
boljim iz meča Santiago
Giraldo - Rui Machado.
Prava iskušenja Čilića čekaju
od trećeg kola kada bi za
protivnika mogao imati viso-
kog Ameri kanca Johna
Isnera, dok njegov dio ždri-
jeba predvodi Rafael Nadal
koji vjerojatno čeka u osmini
finala.
Eventualnim porazom u
osmini finala Čilić bi u
Melbourneu ostao bez veli-
kih 540 bodova, čime bi
sigurno izgubio status Top
20 igrača, što nije bio slučaj
još od veljače 2009. M. P.
Uistinu sam
zadovoljan kako
ovog trenutka
igram na tvrdoj
podlozi, ali to mi
svejedno ne daje
ulogu prvog favo-
rita. Rafa je taj koji
dominira na Grand
Slam turnirima u
posljednje vrijeme,
izjavio je Federer
• Piše: Mario Pandža
• sport@dnevni-list.ba
Roland Garros, Wimble-
don, US Open - tri posljednja
Grand Slama osvojio je
Rafael Nadal, tako da u
Melbourneu ima priliku
povezati četiri “najveća”.
Posljednji put to je
uspjelo sjajnom Australcu
Rodu Laveru 1969., ali kako
je on sva četiri osvojio u istoj
godini, Nadalu se eventualni
podvig neće računati kao
pravi Grand Slam, no sve-
jedno bi to bila velika priča.
- Budem li igrao svoj naj-
bolji tenis i uspijem li ući u
drugi tjedan turnira, svašta
se može dogoditi, izjavio je
Nadal, a onda nastavio u
skromnom tonu.
- Ipak, osjećam se autsaj-
derom u odnosu na Federera.
Osim toga, mislim da nisam
veći favorit od Đokovića,
Murrayja, Söderlinga i dru-
gih igrača te razine, dodao je
prvi tenisač svijeta koji je
Nadal ne želi
ulogu favorita
Andy Murray ima novu priliku
Britanski tenisač Fred Perry umro je 1995. u 85.
godini života, a iako je od njegove smrti prošlo više
od petnaest godina, vlasnik osam Grand Slam
naslova često se spominje u britanskim medijima,
posebno uoči turnira u Melbourneu, Parizu, Lon-
donu i New Yorku kada otočki mediji ne propuštaju
podsjetiti tko je posljednji Britanac koji je uspio
osvojiti Grand Slam. A Perryju je to uspjelo još 1936!
Najbolja potvrda koliko je pritisak na Andyju
Murrayju, koji je prošle godine izgubio finale od
Rogera Federera.
Ekshibicija za žrtve poplava
Dan prije početka prvog Grand Slama sezone, veselo
je bilo na Rod Laver Areni gdje se održala velika
ekshibicija svjetskih zvijezda, a sve s ciljem priku-
pljanja novčanih sredstva za pomoć žrtvama raza-
rajućih poplava koje su opustošile sjever Australije.
Ekshibiciju su predvodili Rafael Nadal i Roger Fede-
rer, Andy Roddick i Novak Đoković su kružili terenom
i tribinama s mikrofonom u ruci, a događaj su uve-
ćale Kim Clijsters, Samantha Stosur, Caroline
Wozniacki… Organizatori su naveli da je prikupljeno
blizu dva milijuna dolara.
naslov u Melbourneu osvojio
2009. pobijedivši u velikom
finalu Rogera Federera u pet
setova.
Naslov na Australian
Openu brani veliki Švicarac.
Prošle godine u finalu je bio
bolji od Andyja Murrayja i
tako došao do rekordne
šesnaeste titule. Ipak, još
uvijek je na šesnaest.
- Može li Nadal do četvr-
tog uzastopnog naslova?
Naravno da može i bit će vrlo
zanimljivo vidjeti hoće li mu
to uspjeti. Zasluženo ima
status favorita, a na nama
ostalima je da ga pokušamo
zaustaviti, izjavio je Federer
koji je u velikoj formi stigao u
Australiju.
- Osvojio sam ATP Finals
u Londonu na kraju sezone,
a na početku ove i vrlo jak
turnir u Dohi. Uistinu sam
zadovoljan kako ovog tre-
nutka igram na tvrdoj pod-
lozi, ali to mi svejedno ne daje
ulogu prvog favorita. Rafa je
taj koji dominira na Grand
Slam turnirima u posljednje
vrijeme, budući da je posljed-
nja tri osvojio praktički bez
teškog meča. To ga očito čini
favoritom. Osobno nemam
problema s time da nisam
prvi favorit, zaključio je
Federer.
Đoković: Nikad nisam bio spremniji
Wozniacki: Nemam što dokazivati
Mogući parovi osmine finala
Rafael Nadal (1) – Marin Čilić (15)
David Ferrer (7) – Mihael Južnij (10)
Robin Soderling (4) – Jo-Wilfried Tsonga (13)
Andy Murray (5) – Jurgen Melzer (11)
Tomaš Berdych (6) – Fernando Verdasco (9)
Novak Đoković (3) – Nicolas Almagro (14)
Andy Roddick (8) – Gael Monfils (12)
Roger Federer (2) – Mardy Fish (16)
Novak Đoković svoj prvi Grand
Slam osvojio je upravo u
Melbourneu 2008., a iako su
mnogi tada očekivali da će isti
biti samo prvi u nizu, Đoković
je i dalje na “samo” jednom
naslovu.
- Mislim da imam kvalitetu za
još koji naslov, ali prije svega
za ostvarenje svog životnog
cilja – postati broj 1. Nikad
nisam bio fizički spremniji i
zbog toga s dosta optimizma
ulazim u turnir, izjavio je Đoko-
vić.
- Federer i Nadal jesu dvojica
najboljih, ali tu su još četvorica,
petorica tenisača koji mogu
osvojiti bilo koji Grand Slam.
Sve njih sam pobjeđivao do
sada, tako da znam što je
potrebno za trijumfe na ova-
kvim turnirima, dodao je Đoko-
vić
S pitanjima s kojima su se
susretale Jelena Janković i
Dinara Safina, 18. i 19. broj 1,
sada se susreće i Caroline
Wozniacki, Dankinja koja je do
vrha WTA ljestvice stigla bez
Grand Slam naslova.
- Ne osjećam potrebu da
moram nekome nešto dokazi-
vati. Ne postaje se broj jedan
osvajanjem malih turnira ili
lošim rezultatima. Ja sam
dobra igračica, osvojila sam
šest turnira prošle godine i
nemam što dokazivati, izjavila
je 20-godišnja Dankinja koja je
najbliže naslovu bila 2009. na
US Openu kada je izgubila
finale od Kim Clijsters.
- Ne osjećam pritisak, jedno-
stavno uživam. Igram dobar
tenis i veselim se nastupu u
Melbourneu, dodala je Clij-
sters.
Naslov je na Australian Openu
trebal a brani ti Serena
Williams, ali kako je Ameri-
kanka otpala zbog ozljede (nije
igrala ni US Open), za Wozniacki
će najveće prijetnje biti Belgi-
janke Kim Clijsters i Justine
Henin.
Mogući parovi osmine finala
Caroline Wozniacki (1) – Marion Bartoli (15)
Francesca Schiavone (6) – Justine Henin (11)
Venus Williams (4) – Maria Sharapova (14)
Viktoria Azarenka (8) – Na Li (9)
Jelena Janković (7) – Agnieszka Radwanska (12)
Kim Clijsters (3) – Nadja Petrova (13)
Samantha Stosur (5) – Shahar Peer (10)
Vera Zvonareva (2) – Anastasia Pavljučenkova (16)
41
lonedjeljak Ĉ ¡1. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
raspisuje
1$7-(ý$-
Za radno mjesto:
- Djelatnici u marketingu.....…........................… 3 izvršitelja
Vaši radni zadaci:
- ostvarivanje odnosa s komitentima - suradnja s poslovnim partnerima i
marketinškim agencijama
- sudjelovanje u pripremanju marketinških akcija
- ostale marketinške aktivnosti
2GNDQGLGDWDWUDåLPR
GDLPDMXPLQLPDOQR9,VWXSDQMVWUXþQHVSUHPH
UDGQRLVNXVWYRQDLVWLPLOLVOLþQLPSRVORYLPD
RGOLþQRSR]QDYDQMHUDGDQDUDþXQDOX
SR]QDYDQMHHQJOHVNRJMH]LND
Posebne sposobnosti kandidata:
UD]YLMHQRVMHüDM]DWLPVNLUDGL]UDåHQHNRPXQLNDFLMVNHYMHãWLQH
YLVRNVWXSDQMWRþQRVWLLRGJRYRUQRVWLXL]YUãHQMXUDGQLK]DGDWDND
DPELFLR]QRVWLVDPRLQLFLMDWLYQRVWXUDGX
Nudimo Vam
L]D]RYDQLGLQDPLþDQSRVDRXXJRGQRPUDGQRPRNUXåHQMX
- primjerena osobna primanja
PRJXüQRVWVWDOQRJQDSUHGRYDQMDLHGXFLUDQMD
1DWMHþDMRVWDMHRWYRUHQGRJRGLQH
9DãHSULMDYHVNUDWNLPåLYRWRSLVRPãDOMLWHQDDGUHVX
'QHYQLOLVWGRR.UDOMD3HWUD.UHãLPLUD,90RVWDU
ili e-mailom na: marketingvoditelj@dnevni-list.ba
Dnevni
list
Dani Divani d.o.o.
Lisice b.b.
88 320 Ljubuški
Bosna i Hercegovina
Tel: ++387 39 838 477
Fax: ++397 39 838 476
e-mail: mk@danidivani.com
Proizvodnja tapaciranog namještaja
Veleprodaja maloprodaja
Tvornica evropskog standarda visoke kvalitete
6
WDULNDXìYDQLQRYL
RG'
DQL'
LYDQL
w
w
w.danidivani.com

ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM
HERBOS FOND d.d. Mostar
Na temelju zahtjeva dioničara Fonda, članka 244. Zakona o gospodarskim društvima ("Sl. Novine
F BIH", br. Broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), članka 28. Statuta i Odluke
o sazivanju Skupštine ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar br. 05-NOF-06/11 od 14.01.2011.godine,
Nadzorni odbor ZIF HERBOS FOND d.d. objavljuje
OBAVIJEST O SAZIVANJU SKUPŠTINE
Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Mostar
Skupština Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HERBOS FOND d.d.
Mostar će se odžati u Mostaru, dana 11.02.2011.godine s početkom u 11,00 sati u sali
Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače.

I Za skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:
1. Radna tijela skupštine:
1.1. Izbor predsjednika skupštine,
1.2. Izbor dva ovjerivača zapisnika skupštine,
2. Donošenje odluke o usuglašavanju djelatnosti Fonda s klasifkacijom djelatnosti
3. Donošenje odluke o usjvajanju izmjena i dopuna Statuta Fonda
4. Donošenje odluke o usvajanju izmjena Prospekta ZIF Herbos fond d.d. Mostar
5. Donošenje odluke o usvajanju izmjena Ugovora o upravljanju između Društva i Fonda
6. Razrješenje člana nadzornog odbora na osobni zahtjev
7. Izbor člana Nadzornog odbora Fonda
II Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po točkama dnevnog reda kako slijedi:
1. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika
1.1. Predsjednik skupštine bit će izabran na sjednici skupštine.
1.2. predlaže se skupštini sa dva ovjerivača zapisnika izaberu na skupštini iz reda prisutnih
dioničara odnosno zastupljenih dioničara
2. Predlaže se da usvoji odluku o usuglašavanju djelatnosti Fonda s klasifkacijom djelatnosti
3. Predlaže se Skupštini sa usvoji izmjene i dopune Statuta
4. Predlaže se Skupštini sa usvoji izmjene i dopune Prospekta
5. Predlaže se skupštini da usvojiprijedlog izmjena Ugovora o upravljanju između Društva i
Fonda
6. Predlaže se skupštini da donese odluku o razrješenju člana NO gos. Damira Medića na osobni
zahtjev
7. Listu kandidata za izbor članova Nadzornog odbora Fonda, Nadzorni odbor će utvrditi
i objaviti na način i u roku propisanom Zakonom i na temelju Pravila upravljanja dioničkim
društvom.
III Obavijest za dioničare o postupku prijave za sudjelovanje, utvrđivanje zastupljenosti,
kandidiranje i glasanje na skupštini
1. Pravo sudjelovanja i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine.
1.1. pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji je na listi dioničara kod Registra nalazio 30
dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku
ako on pada u neradni dan.
1.2. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i
odlučivanju skupštine, neposrednom predajom ili preporučeno na adresu ZIF HERBOS FOND
d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira 2., najkasnije tri radna dana prije dana određeneg za
održavanje skupštine.
2. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju skupštine putem punomoćenika.
2.1. Sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti putem punomoćnika,
koji može biti svaka poslovno sposobna fzička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove
posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe osnovana
ili registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim skučajevima ovlasti iz punomoći
vrši zakonski ili opunommoćeni zastupnik takve pravne osobe.
2.2. Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine Fonda daje se u obliku pisane
izjave, potpisane od strane diničara-vlastodavca i punomoćenika, i dostavlja se Fondu
osobno, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-mail, najkasnije 3 dana prije dana
održavanja skupštine.
2.3. Pravo odlučivanja na skupštini dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih glasačkih
i potpisanih listića dostavljenih Fondu putom pošte, faksa ili e-mail prije datuma održavanja
skupštine s tim da je najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju
skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestio Fond da želi odlučivanje na
skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.
2.4. Glasovanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću
odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke osim po točki 7. za koju se glasa zaokruživanjem
rednog broja ispred imena kandidata.
2.5. Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo
pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke skupštine u roku od 8 dana od
dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine.
2.6. Uz prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora moraju se podnijeti dokazi o ispunjavanju
uvjeta za člana Nadzornog odbora utvrđenih Zakonom o gospodarskim društvima, Zakonom
o IF i Statutom Fonda (kratak životopis, dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje nadležnog suda o
ispunjavanju uvjeta iz članka 260. stavka 1. i 2. Zakona o gospodarskim društvima, koje
nije starije od 6 mjseci, izjava o prihvaćanju kandidature, izjava da kandidat ispunjava
uvjete iz članka 260. Zakona o gospodarskim društvima i članka 67. i 68. Zakona o
investicijskim fondovima).
3. Uvid u isprave i materijale za skupštinu
3.1. Sljedećeg dana od dana objavljivanja obavjesti do dana održavanja skupštine dioničari i
punomoćnik dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijele pripremljene za skupštinu.
3.2. Uvid u pripremljene isprave i materijale može se izvršiti u sjedištu ZIF HERBOS FOND d.d.
Mostar, ul. Kneza Branimira 2.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Danijel Grubeša
Biznis
42
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Središnji državni ured za e-Hrvatsku dao je suglasnost da se produži
rad analognih odašiljača male snage do 31. ožujka 2011. Time će
gledatelji Hrvatske radiotelevizije na područjima Hrvatske koji se nalaze
u tzv. “analognim otocima”, odnosno područjima koja nisu pokrivena
digitalnim signalom, i dalje nesmetano moći pratiti programe.
Sljedeći “Time out” organizirat će se 22. siječnja...
Švedski trgovinski lanac za prodaju namještaja...
IKEA ostvarila rast profita od šest posto,
prihodi porasli na 23,1 milijardu eura
SARAJEVO - Na Termal-
noj Rivijeri Ilidža, u Trop-
skom Vrtu, u subotu je odr-
žana po drugi put manifesta-
cija za cijelu obitelj “Time
Out”. Prisutni su imali pri-
liku zabavljati se i rekreirati
uz raznovrstan sadržaj, od
aqua aerobika, škole pliva-
nja, gimnastike, aqua pila-
tesa, škole ronjenja, aqua
zumba, stolnog tenisa pa do
i nteraktivni h radionica
namijenjenih djeci i razvoju
njihove kreativnosti - face
painting, ta k mičenja u crta-
nju i slikanju, male autoš-
kole, škole pl e sa i ostalog
zanimljivog sa držaja. “Mani-
festacija je zabilježila veliki
broj posjeta.
Termalna Rivijera Ilidža
je mjesto koje pruža cijeloj
obitelji brojne sportsko-
rekreativne pogodnosti tije-
kom cijele godine”, izjavio je
direktor Termalne Rivijere
Asim Ku lenović. Sljedeći
“Time out” organizirat će se
22. siječnja.
STOCKHOLM - Švedski
trgovinski lanac za prodaju
namještaja IKEA izvijestio
je da je poslovne 2009/10.
ostvario rast profita od šest
posto, zahvaljujući većim
prihodima i marži, usprkos
sporu koji su imao u Rusiji.
Iz tvrtke su poručili da je
profit u 12 mjeseci, zaključno
s 31. kolovozom 2010., pora-
stao na 2,69 milijardi eura
pre ma 2,53 milijarde eura iz
prethodne poslovne godine,
prenosi Reuters. Istodobno
su prihodi porasli za 7,7 posto
na 23,1 milijardu eura. Troš-
kovi su također povećani,
navode u IKEI, na 7,9 milija-
rdi eura sa 7,2 milijarde eura,
uglavnom kao posljedica
troškova nagodbe u sudskom
slučaju u vezi s najmom dize-
lskih generatora u Rusiji.
Inače, IKEA zapošljava
127.000 radnika i posjeduje
280 maloprodajnih objekata
u 26 zemalja. Ta kompanija,
koja još ne kotira na bur-
zama, u vlasništvu je fonda
koji je uspostavio njezin osni-
vač, Ingvar Kamprad.
DAVOS - Predstavnici Svjetskog
ekonomskog foruma u Davosu
uveli su, nakon brojnih kritika,
kvote za žene.Tim korakom, sma-
traju organizatori, povećat će se
broj sudionica pa će ove godine
samit u Davosu pratiti najmanje
500 žena. Do 2005. njihov udjel
nije prelazio 15 posto, a posljed-
njih godina je povećan na 17. Od
ove godine strateški partneri
foruma, oko 100 velikih korpora-
cija, morat će poštovati propor-
ciju pri izboru predstavnika na
summitu, a to znači da će žene
morati da budu zastupljene s
najmanje 25 posto. Kritičari uka-
zuju na to da je napredak, ali
imajući u vidu nizak postotak
žena u globalnoj poslovnoj eliti i
odnos 4:1 je uspjeh.
LONDON - News Corporation,
globalna medijska kuća Ruperta
Murdocha trebala je ovoga tjedna
objaviti elektronske novine The
Daily, koje bi se izdavale isključivo
za Appleov uređaj iPad. No, to se
neće dogoditi. Apple traži dodatno
vrijeme za “fino podešavanje”
svojih usluga pretplate i pretplat-
ničkog plaćanja na iTunesu, no
izvori kažu kako vrijeme odgode
neće trajati predugo. The Daily će
se izdavati isključivo za iPad, a
sam Rupert Murdoch u njega
polaže velike nade. Uložit će oko
30 milijuna dolara, a na samom
projektu radit će stotinjak novi-
nara. Da bi bio isplativ, The Daily
bi trebao imati više od 800 tisuća
godišnjih pretplatnika, a jedno
izdanje će koštati 0,99 dolara.
Davos...
Ekonomski forum
odredio kvotu za žene
Apple i News Corp...
Odgođen novinski
mega projekt
Na termalnoj rivijeri Ilidža
održana manifestacija “Time out”
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Uspješno završen tender za kupovinu dionica na koji se odazvao 121 dioničar
Od danas sastanci s nezadovoljnim poljoprivrednicima
Kompanija As postala vlasnik 84 posto dionica Vispaka
BANJA LUKA - Novoiza-
brani ministar poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
Republike Srpske Miroslav
Milovanović i pomoćnik
ministra za resor poljopri-
vrede i ruralnog razvoja
Zoran Kovačević sastat će se
danas u Gradišci s predstav-
nicima proizvođača povrća,
voća i mlijeka. “Sastanci se
organiziraju u cilju usuglaša-
vanja stavova s udruženjima
poljoprivrednika u vezi s Pla-
nom raspodjele poticajnih
sredstava za razvoj poljopri-
vrede i sela i Pravilnika o
uvjetima i načinu ostvariva-
nja novčanih poticaja za
razvoj poljoprivrede i sela u
2011.”, navode iz ministar-
stva. U utorak u Prnjavoru
slijedi sastanak s predstavni-
cima živinara, a u sljedećem
razdoblju će uslijediti sa -
stanci i s predstavnicima
poljoprivrednih proizvođača
iz ostalih oblasti. Ovogodišnji
proračun Ministarstva poljo-
privrede, šumarstva i vodo-
privrede RS-a za subvencije i
podršku poljoprivredi iznosi
60 milijuna i manji je za 20
milijuna maraka od prošlo-
godišnjeg, što je izazvalo
nezadovoljstvo ratara.
VISOKO - Kompanija AS
iz Jelaha postala je vlasnik
83,93 posto dionica kompanije
Vispak iz Visokog nakon za -
ključenja tender ponude za
kupovinu preostalih 61,88
posto dionica koje su bile u
vlasništvu malih dioničara i
fondova. Na osnovu Zakona o
tržištu vrijednosnih papira i
Zakona o preuzimanju dionič-
kih društava u Federaciji BiH
te Rješenja o odobrenju ten-
der ponude od Komisije za
vrijednosne papire FBiH,
kompanija AS Jelah je 15.
prosinca dala obveznu tender
ponudu za kupovinu 61,88
posto dionica po cijeni od se -
dam maraka po dionici. “Ko -
mpanija AS Jelah je veoma
zadovoljna jer je uspješno
završila tender za kupovinu
dionica na koji se odazvao 121
dioničar koji nam je prodao
ukupno 45,81 posto dionica. U
proteklih mjesec dana smo
radnicima Vispaka isplatili tri
zaostale plate te radili na rje-
šavanju drugih problema i
analizirali poslovanje. Pred
nama je sada zadatak do da -
tno razvijati Vispakove bren-
dove poput ‘Zlatne džezve’,
‘Espreso kafe’, ‘Stampi krema’
i drugih, ali i da radimo na po -
v ećanju obima proizvodnje i
izvoza”, izjavio je direktor Vis-
paka Rusmir Hrvić. Kompa-
nija Vispak Visoko je prepo-
znatljiva po najjačim doma-
ćim brendovima, a kompanija
AS Jelah je jedan od vodećih
proizvođača konditorskih
proizvoda s jakom mrežom
distribucije i zavidnim stupnj-
em tehničko-tehnološke razvi-
jenosti proizvodnih procesa.
Ovogodišnji proračun za subvencije i podršku poljoprivredi iznosi
60 milijuna i manji je za 20 milijuna maraka od prošlogodišnjeg
Kupcima se predstavlja zanimljiva kampanja uz najbolji program brige
Usporedite Hyundai
i30 s konkurencijom
• Piše: L. Marić
• biznis@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Vjerujući u
kvalitetu i ponudu na tržištu,
Hyundai kupcima predstav-
lja zanimljivu kampanju pod
nazivom “Usporedite Hyun-
dai i30 s konkurencijom”.
Pet zvjezdica za Hyundai
Na ovaj način Hyundai
želi pozvati sve one koji su u
potrazi za novim automobi-
lom da jednostavno model
i30 usporede s konkurenci-
jom i donesu pravi zaključak
o kupovini.
Nova verzija (face lift)
Hyundaija i30 najprodavaniji
je Hyundai model, kako na
našem tako i na europskom
tržištu i predstavlja potpuno
europski proizvod, odnosno
dizajniran je i proizveden u
Europi. Prema novoj Hyun-
dai ponudi u zamjenu za
21.275 maraka kupci dobi-
vaju model s najboljom serij-
skom opremom u segmentu,
navode iz ove kompanije. Uz
to, Hyundai i30 posjeduje
najveći međuosovinski raz-
mak, odnosno najviše pro-
stora za vozača i putnike, što
dodatno utječe na sigurnost,
koja je također besprijekorna
i koju je službeni euroNCAP
ocijenio s maksimalnih pet
zvjezdica. Kada je motor u
pitanju, u ponudi je 1.4 ben-
zinski motor s maksimalnih
109 KS u kombinaciji s
petostupanjskim manual-
nim mjenjačem.
Uspjeh na bh. tržištu
Dodatna prednost sva-
kako je besplatni petogodiš-
nji “5 x 3 program” brige za
kupca, gdje kupci besplatno
dobivaju pet godina jamstva
ili 100.000 kilometara pet
godina mobilnog jamstva i
pet godina preventivnih pre-
gleda u Hyundai servisima.
Novi, najbolji program brige
na tržištu, uključuje sva
Hyundai vozila, ističi iz ove
kompanije.
Godinu 2010. Hyundai
Auto BH također može
nazvati veoma uspješnom.
Na bh. tržištu Hyundai bilježi
povećanje prodaje od više od
12 posto. Najprodavaniji
modeli su svakako i30 i
odlično prihvaćeni ix35. Bez
obzira što je prodaja najnovi-
jeg Hyundai terenca krenula
tek u travnju 2010. godine,
prema prodajnim rezulta-
tima ix35 je jedan od najpro-
davanijih terenaca u BiH. Za
ovu godinu planirana su
daljnja povećanja prodaje,
čemu će svakako doprinijeti
i četiri noviteta, predviđena
za sljedećih 12 mjeseci za
tržište Bosne i Hercegovine.
Na ovaj način Hyundai želi pozvati sve one koji su u potrazi za novim automobilom da
jednostavno model i30 usporede s konkurencijom i donesu pravi zaključak o kupovini
Miroslav
Milovanović
43
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Ove će se godine na krstarenje uputiti do 16 milijuna
ljudi, čak 6,6 posto više nego u prošloj godini, a glavna
odredišta bit će luke u Europi, Aljaski i na Karibima,
procjenjuje najveće svjetsko udruženje za organizaciju
kružnih putovanja Cruise Line Industry Association (CLIA).
Inflacija u Njemačkoj, najvećem europskom gospodarstvu,
popela se na 1,7 posto u prosincu, čime je u cijeloj prošloj
godini dostigla 1,1 posto, objavio je njemački statistički ured
Destatis. Europski statistički ured Eurostat procijenio je da
će u cijeloj eurozoni inflacija dostići stopu od 2,2 posto.
Veliko zanimanje za obuku o poslovnom planiranju i pripremanju kreditnih zahtjeva
Prognoze za 2011.
Industrija u SAD-u
Cijene zlata i do
1600 dolara za uncu
Proizvodnja porasla
najviše u pet mjeseci
NEW YORK - Cijene zlata bi
mogle premašiti 1600 dolara
za finu uncu krajem ove ili
početkom 2012., pod utjeca-
jem visoke investicijske tra-
žnje, prognozirala je ugledna
konzalting kompanija GFMS. U
današnjem poslovanju na
burzama zlato se prodavalo po
cijeni iznad 1370 dolara za finu
uncu (31,1 gram), a na povije-
snom maksimumu od 1.430,95
dolara cijene su bile 7. prosinca
prošle godine, prenosi Reu-
ters. Zlato je u 2010. posku-
pjelo 30 posto. Svjetska proi-
zvodnja zlata na nalazištima je
prošle godine porasla za tri
posto, do novog rekorda od
2652 tone. Zlatni nakit tradici-
onalno sudjeluje sa 60 posto u
svjetskoj potrošnji zlata. Naj-
veći potrošači zlata za ove
svrhe su Indija i Kina.
WASHINGTON - Industrijska
proizvodnja je u prosincu u
SAD-u porasla najviše za
posljednjih pet mjeseci, poka-
zali su službeni podaci, što je
toj najvećem svjetskom gospo-
darstvu pružilo solidan zamah
na početku 2011. Američka
Uprava federalnih rezervi
(FED) objavila je da je aktivnost
tvornica, rudnika i elektroe-
nergetskih poduzeća u SAD-u
prošlog mjeseca porasla za
0,8 posto, kao i da je industrij-
ska proizvodnja tijekom 2010.
rasla svakog mjeseca osim
jednog, prenosi AP. Otkad je u
lipnju 2009. zbog recesije
dotakla svoj minimum, ame-
rička industrijska proizvodnja
je dosad porasla za ukupno 11
posto, ali je i dalje šest posto
niža u odnosu na rekord iz
rujna 2007.
Niske kamate doprinijele
su razvoju poljoprivrede
• Piše: M. Šagolj
• biznis@dnevni-list.ba
MOSTAR – Obuka o
poslovnom planiranju i pri-
premanju kreditnih zahtjeva,
koju provodi Udruženje LiNK
Mostar, trenutačno se odr-
žava u Konjicu,. Do sada je
ovo udruženje uspješno zavr-
šilo navedenu obuku u Trebi-
nju, a krajem siječnja i počet-
kom veljače planira se izvršiti
i u Livnu. Treneri za poslovno
planiranje i voditelji ovog
seminara iznenađeni su veli-
kim odazivom poljoprivred-
nika. Projekt, koji je do sada
uspješno realiziran, trajat će
do kraja ožujka 2011.
Nedovoljno novca
Rukovoditeljica regional-
nog jamstvenog fonda i trene-
rica za poslovno planiranje,
Meliha Gekić navodi kako su
najbrojniji na obukama do
sada bili poljoprivrednici iz
Trebinja, a posebice su bili
zainteresirani za kreditna
sredstva jer im je njihova
općina odobrila subvenciju
na kamate od 3,5 posto. “To
povećava interes poljopri-
vrednika i poboljšava im
uvjete kreditiranja”, kazala je
Gekić. Uz potporu organiza-
cija za područje Hercegovine,
dobiveno je 465 tisuća
maraka, no taj fond nedovo-
ljan je kako bi se u potpunosti
realizirali ciljevi obuka.
Projekt FARMA
Tomislav Majić, predsjed-
nik udruženja za poduzetniš-
tvo i posao LiNK, kaže kako
bi bilo poželjno da institucije
vlasti svake županije ili
općine iz svog proračuna
dodatno novčano pomognu
poljoprivrednici ma. “U
dobroj smo suradnji s UniCre-
dit Zagrebačkom bankom,
koja je omogućila poljopri-
vredni m proizvođači ma
nisku kamatnu stopu od oko
tri posto. Upravo je ovakva
kamatna stopa djelomično
doprinijela razvoju poljopri-
vrede”, smatra Majić i napo-
minje kako su ove obuke za
poljoprivrednike besplatne
zahvaljujući donaciji stranih
organizacija.
Podsjetimo, riječ je o se -
mi narima iz projekta FA -
RMA (Fostering Agric ult u -
ral Markets) koje financiraju
Američka agencija za među-
narodni razvoj (USAID) i
Švedska međunarodna ra -
zvojna agencija (SIDA) kao
partneri u četverogodišnjem
projektu FARMA za razvoj
poljoprivrednog i prerađi-
vačkog sektora u BiH. Uku-
pna vrijednost projekta je
13,6 milijuna dolara. Teme
koje se obrađuju na semina-
rima su teorijske osnove
vezane za poslovno planira-
nje, upotreba praktičnih
metoda za razvijanje poslov-
nog plana, informacije o
temeljnim za konima i pravi-
lima vezanim za rad poljopri-
vrednika, obl ici registracije
poljoprivredne djelatnosti i
pripadajuće obveze kao i
prezentacija ak tualnih poti-
cajnih sredstav a na svim od
općinske do državne razine
te informacije o samim ak -
tivnostima projekta FARMA
u BiH.
U dobroj smo suradnji s UniCredit Zagrebačkom bankom, koja je omogućila
poljoprivrednim proizvođačima nisku kamatnu stopu od oko tri posto, kažu iz LiNK-a
Tomislav Majić,
predsjednik
LiNK-a, kaže kako
bi bilo poželjno
da institucije vlasti
svake županije
ili općine iz svog
proračuna dodatno
novčano pomognu
poljoprivrednicima
Projekt vrijedan
13 milijuna dolara
Seminar iz projekta FARMA
(Fostering Agricultural Mar-
kets) koji financira Ame-
rička agencija za međuna-
rodni razvoj (USAID) i Šve-
dska međunarodna ra -
zvojna agencija (SIDA) kao
partneri u četverogodiš-
njem projektu FARMA za
razvoj poljoprivrednog i
prerađivačkog sektora u
BiH, ukupni je vrijedan 13,6
milijuna dolara. Rukovodi-
teljica regionalnog jamstve-
nog fonda i trenerica za
poslovno planiranje, Meliha
Gekić navodi kako su naj-
brojniji na obukama do sada
bili poljoprivrednici iz Trebi-
nja, a posebice su bili zain-
teresirani za kreditna
sredstva jer im je njihova
općina odobrila subvenciju
na kamate od 3,5 posto.
44
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Biznis
Zahvaljujući aktivnostima Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu The Financial Tim
• Razgovarao: Predrag Zvijerac
• biznis@dnevni-list.ba
MOSTAR – Regionalna
razvojna agencija za Hercego-
vinu osnovana je prije sedam
godina. S njezinim direkto-
rom Ivanom Juriljem razgo-
varali smo o potencijalima
Hercegovine kao regije te
njihovim dosadašnjim i budu-
ćim projektima, posebice
onim usmjerenim na razvoj
poljoprivrede, turizma i
poduzetništva.
• Kako financirate vaše
aktivnosti?
- Mi naše aktivnosti ne
planiramo sukladno budžetu
ili kalendarskim godinama iz
prostog razloga što nismo
budžetska organizacija,
odnosno ne financiramo se iz
bilo kojeg proračuna, i to je
ono što je uvijek važno spo-
menuti.
Mi ne teretimo lo kalne
budžete; naprotiv, pokuša-
vamo s našim aktivnostima
napraviti dodanu vrijednost
i našim projektima doprini-
jeti gospodarskom razvoju,
paralelno sa sredstvima s
kojim sve različite lokalne
zajednice rade. U tom smislu
se naše aktivnosti prelijevaju
iz godine u godinu. Osnovni
okvir naših aktivnosti je
“Poslovni plan” i mi sada
radimo prema planu za raz-
doblje 2009.-2011. Unutar
toga su definirane naše aktiv-
nosti na osnovi četiri stupa
na kojima se temelji naš rad i
svi projekti koje radimo
nalaze se u tom okviru.
Želimo da se svaki naš pro-
jekt naslanja jedan na drugog
i tako doprinosi cilju koji smo
postavili. Ne radimo čisto na
traženju, “ganjanju” proje-
kata kao što to imamo u
nekim drugim udruženjima.
• Pokrenuli ste praktičnu
školu regionalnog razvoja.
- Prvi stup naših aktivno-
sti je “Jačanje okvira za razvoj
regije” pri čemu smo usredo-
točeni na područje Hercego-
vine. Tu radimo prije svega
na jačanju kapaciteta ostalih
sudionika, odnosno općina,
nevladinih organizacija, jača-
nju njihovih kapaciteta u
pisanju i provedbi projekata
koji će se financirati iz fon-
dova Europske unije i tu
imamo jednu praktičnu školu
regionalnog razvoja koju smo
pokrenuli te smo kroz prošlu
godinu organizirali cijeli niz
tečajeva i seminara na temu
fondova EU-a, pisanja proje-
kata i pronalaska relevantnih
in formacija o fondovima
EU-a, ali i drugim fondovima.
Radimo i monitoring proje-
kata EU, koji radimo su -
kladno ugovoru koji im amo s
Europskom unijom kroz ove
projekte koji se provode na
području Hercegovine te isto
tako i praćenje gospodarskih
tokova i u Hercegovini i izvan
Hercegovine i pravljenje na
osnovu toga i naših planova i
pripremu određenih proje-
kata. Jedna od naših uloga je
i prikupiti i distribuirati pra-
vodobne informacije koje su
relevantne za gospodarski i
bilo koji drugi razvoj naše
regije. To radimo ili kroz
razne seminare, okrugle sto-
love, forume, putem Regio-
nalnog infocentra ili izravno
kroz kontakt s krajnjim kori-
snicima.
• U čemu su potencijali
He r cegovine?
- Drugi stup na kojem se
temelji naš rad je “Poljopri-
vreda, ruralni razvoj i turi-
zam” i unutar toga smo
pokrenuli niz aktivnosti. Pr -
ošle smo godine završili pro-
jekt konsolidacije i uspostav-
ljanja Centra za ruralni
razvitak i poljoprivredu, koji
je financirala Vlada Kralje-
vine Španjolske, tako da sad
imamo taj Centar unutar
REDAH-a koji se bavi odre-
đenim pitanjima iz poljopri-
vrede i turizma.
Hercegovina je ruralna
regija i ima ogroman poten-
cijal za razvoj poljoprivrede,
a percipirana je i kao turi-
stička regija. Prošle godine
smo započeli, završili i nasta-
vili pilot projekt u segmentu
sadnje jagodičastog voća.
Partneri su nam bile općine
Široki Brijeg, Konjic i Nevesi-
nje gdje smo htjeli involvirati
javni sektor, akademski
zajednicu, krajnje korisnike i
na taj način ih podržati. Javni
sektor nam je dao institucio-
nalnu podršku. REDAH je
kroz projekt osigurao sufi-
nanciranje troškova. Aka-
demska zajednica nam je
pružila stručne savjete kako
to napraviti pa je tako krajnji
korisnik dobio svu moguću
stručnu podršku. Sada pri-
premamo druge inicijative
kako bi to bilo šireg obima.
Kroz proteklo razdoblje smo
intenzivno radili sa zadru-
gama, na obuci i pomoći u
registraciji, uspostavljanju
zadruga, njihovom menad-
žmentu jer su zadruge još
jedna karika koja još nije
dovoljno ni prepoznata, niti
razvijena.
• Možete li navesti neke
ko nkretne projekte?
- Ruralni razvitak je nešto
što je na apsolutnom početku.
Polazimo od pretpostavke da
je Hercegovina po svim para-
metrima ru ralna regija kao i
pretpostavke – s obzirom da
smo se opredijelili za članstvo
u Europskoj uniji – da je oko
50 posto budžeta Europske
unije namijenjeno upravo
ruralnom razvitku tako da
postoji ogroman potencijal
koji je neiskorišten, a o njemu
se ne priča dovoljno. REDAH
je htio pokrenuti tu priču pa
smo u suradnji s određenim
projektima EU radili na pro-
mociji ruralnog razvitka,
odnosno ono što funkcionira
u EU pretočiti ovdje. Radimo
na iniciranju i uspostavljanju
akcijskih grupa prema meto-
dologiji koja funkcionira u
EU programu LEADER i
koja je u potpunosti usmje-
rena na ruralni razvoj. U
suradnji sa španjolskom
organizacijom APRODEL
radili smo na uspostavljanju
dvije lokalne akcijske grupe.
Jedna je akcijska grupa Pla-
ninski biser u kojoj su općine
Konjic, Nevesinje, Berkovići i
Ljubinje, dok je druga lokalna
akcijska grupa sa stavljena od
općina Tomislavgrad, Po -
sušje i Jablanica s fokusom
na Blidinje i Čvrsnicu. Željeli
smo ojačati kapacitete tih
lokalnih dionika, a kroz odre-
đene pilot inicijative to
popratiti da bismo vidjeli
kako u praksi ta metodolo-
gija LEADER programa i
upravljanja ruralnim razvit-
kom može funkcionirati i
kako bismo se pripremili za
ove komponente instru-
menta pretpristupnog pro-
grama Europske unije (IPA)
koje nam još nisu otvorene,
ali koje će nam se otvoriti. To
je na neki način naša misija
da u ovom trenutku što više
sa što više konkretnih stvari
pripremamo dionike.
Tu smo konkretno kroz
taj projekt podržali razvoj
sedamnaest projekata pa se
tako isfinancirala obnova
nekih vodopojilišta, plani-
narskih domova, planinar-
skih staza, podržani su i neki
lokalni gospodarstvenici i
slično.
Primjerice, na Blidinju-
Čvrsnici je pokrenuta jedna
prerada sira. Također, kroz
suradnju s Federalnim mini-
starstvom poljoprivr ede,
vodoprivrede i šumarstva
smo radili na animiranju
županija, općina i drugih
lokalnih dionika po pitanju
ruralnog razvitka kako bi se
praksa EU što više dovela na
našu lokalnu razinu.
• Hercegovina se perci-
pira kao turistička regija, no
ima li što za ponuditi?
- Mogu slobodno reći
kako smo vrlo aktivni u
segmentu turizma, iz razloga
što se Hercegovina percipira
kao turistička regija, ali je
nedovoljno turistički razvi-
jena i mi nedovoljno živimo
od turizma da bismo mogli
sebe u stvarnosti zamišljati
kao turističku regiju.
Ovdje dolazi ogroman
broj turista, no mi nemamo
dovoljno sadržaja, turističkih
proizvoda koje bismo im
ponudili. REDAH želi inici-
rati razvoj turističkih proi-
zvoda pa smo zajedno s par-
REDAH je usmjerio
svoje poslovanje
na Upravljanje
projektima, planiranje,
jačanje lokalnih i
regionalnih kapaciteta,
prekograničnu surad-
nju, promociju ulaganja
u regiju i izvoz te
stvaranje povoljne
poslovne klime
Ono što je
pretpostavka kod tih
europskih fondova je
uspostavljena jaka
mreža ne samo unutar
BiH nego i šire. Radimo
i na povezivanju
partnera, primjerice
općina iz Hercegovine
s općinama iz
drugih zemalja
INTERVJU Ivan Jurilj, direktor Regionalne razvo
Želimo Hercegovinu
Kroz projekt LEADER podržali smo
razvoj sedamnaest projekata pa
se tako isfinancirala obnova nekih
vodopojilišta, planinarskih staza i
planinarskih domova poput
planinarskog doma Vilinac
45
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Biznis
mes svrstao je prošle godine Hercegovinu u Top 10 južnoeuropskih regija
tnerima – Federalnim mini-
starstvom tu rizma i okoliša,
turističkim zajednicama,
Udrugom Hercegovački stap
i Mostarskim sajmom – još
2009. inicirali organizaciju
Sajma turizma u Mostaru što
smo nastavili i prošle godine.
Želimo Hercegovinu afir-
mirati kao turističku regiju.
Osim toga, pokrenuli smo i
niz aktivnosti na razvoju kon-
kretnih turističkih proi-
zvoda. Zaj edno s općinama
Lju buški, Grude i Čapljina
pripremili smo projekt i pri-
javili ga na natječaj Europske
unije po pitanju razvoja
Putova baštine na Trebižatu.
Taj projekt je odobren i sad je
već u provedbi. Tu smo
pomogli u pisanju projekta,
partneri su nam spomenute
općine zajedno s udugom
Hercegovački stap, a cilj je
razviti jedan specifičan turi-
stički proizvod s temom Tre-
bižata, odnosno općina koje
se nalaze na Trebižatu i
napraviti programe koji će
omogućiti turistu da se
zadrži na tom prostoru i do
pet dana. Sam projekt je vri-
jednosti 362.000 eura i finan-
cira ga Europska unija.
• Što se konkretno radi
na promociji gastronomske
ponude?
- Pokrenuli smo i priču
razvoja gastronomske pon -
ude, odnosno razvoja gastro-
nomskog menija pa smo u
okviru Sajma organizirali
jednu gastronomsku radio-
nicu gdje smo angažirali
Veljka Barbierija. Željeli smo
okupiti te restorane koji već
imaju ponudu tradicionalne
hrane i pića, a cilj nam je afir-
mirati gastronomsku pon -
udu Hercegovine, da ona
bude prepoznatljiva i bude
dio turističke ponude.
U pripremi smo i jednog
poetskog vodiča, odnosno
gastronomskog menija Her-
cegovine koji je dio našeg
projekta promocije Hercego-
vine kroz izdavanje ciljanih
publikacija. Prvi dio je
“Ruralna Hercegovina”, čime
želimo skrenuti pozornost na
Hercegovinu kakva je ona
uistinu. Druga publikacija je
“Gastro Hercegovina” čime
žel i mo gastronomsku
ponudu Hercegovine staviti
na mjesto koje zaslužuje. U
suradnji s projektom FIRMA,
koji financiraju američki
USAID i švedska SIDA
nastavili smo u segmentu tih
aktivnosti u turističkom sek-
toru. Turizam se događa, ali
ljudi nedovoljno žive od
turizma.
Nemamo izgrađenu turi-
stičku infrastrukturu, nem -
amo turističke proizvode,
općenito kvaliteta nije na
razini na kojoj bi ona trebala
biti. Zbog toga smo inicirali i
organizirali jedan tečaj za
sommelière u suradnji s
hrvatskim Sommelièr klu-
bom, a u suradnji s FI RM -
A-om i Federalnim ministar-
stvom turizma i okoliša. Tako
ćemo po prvi put po određe-
nom programu imati certifi-
cirane som melière u Herce-
govini i to je aktivnost koja će
se nastaviti.
• Što konkretno radite na
razvoju poduzetništva u Her-
cegovini?
- U segmentu poduzetniš-
tva kao trećeg stupa na ko jem
se temelji naš rad i svi pro-
jekti koje radimo izgradili
smo kroz naše projekte jednu
fantastičnu infrastrukturu i
platformu za naš rad s ciljem
da se poslovni ambijent u
Hercegovini poboljša te da
ovu regiju uvedemo na gospo-
darske karte svijeta.
Još prije dvije godine smo
u suradnju s Europskom uni-
jom završili projekt Regional-
nog infocentra kojemu je cilj
sakupiti sve informacije na
jedno mjesto, a vezane za
Hercegovinu i učiniti sve
informacije dostupnim i
pojednostaviti pristup infor-
macijama. Svi možemo naći
neku informaciju, ali moramo
potrošiti mnogo vremena.
Htjeli smo sve što je vezano
za poduzetništvo, sve što je
vezano za Hercegovinu sta-
viti na jedno mjesto, isfiltri-
rati sve ono što je relevantno
kako bi takve informacije
poduzetnik mogao imati na
raspolaganju.
Do sada smo imali više od
30 0.000 posjeta ili upita ljudi
koji su tražili informaciju.
Drugi projekt koji je po tome
jedinstven u BiH je “Vaučer
shema treninga i savjetova-
nja” gdje smo napravili jedan
instrument kojim omoguću-
jemo poduzetnicima dostu-
pnost konzultantskih usluga
i da ih i na taj način podržimo.
Projekt smo realizirali u su -
radnji s Vladom Kraljevine
Španjolske. Cilj je regulirati
konzultantsko tržište i omo-
gućiti kvalitetne konzultant-
ske usluge za gospodarstve-
nike te da ih na neki način i
sufinanciramo. Akreditirano
je više od 50 konzultanata,
više od 80 tvrtki je koristilo
vaučer shemu, sada je ovaj
fond u funkciji i ove godine
radimo na prikupljanju sred-
stava i potom ćemo objaviti
pozive na koje će se neka
tvrtka moći javiti.
Ovo se uzima kao jedan
pilot-projekt kako bi se jedan
takav instrument razvio na
po dručju cijele BiH. Prošle
godine smo implementirali
projekt koji je ciljan na razvoj
poslovne infrastrukture i st -
varanje povoljnog poslovnog
ambijenta pa smo napravili
Studiju o mogućnostima ra -
zvoja i upravljanja poslovnom
infrastrukturom, odnosno
poslovnim zonama. Ur adili
smo analizu stanja s prepo-
rukama kako upravljati s
jednom poslovnom zonom
kao instrumentom razvoja.
To smo stavili županijama na
raspolaganje, kako bismo to
implementirali na cijelu re -
giju i taj dokument sada služi
i drugim akterima kao pod-
loga za planiranje budućih
aktivnosti i za pripremu od -
ređenih projekata po pitanju
razvoja poslovnih zona,
poslovnih inkubatora, tehno-
loškog parka i slično.
Osnivači
i članovi
REDAH-a
• Mostar
• Čapljina
• Konjic
• Jablanica
• Prozor/Rama
• Čitluk
• Stolac
• Neum
• Ravno
• Široki Brijeg
• Ljubuški
• Grude
• Posušje
• Livno
• Tomislavgrad
• Kupres
• Trebinje
• Ljubinje
• Bileća
• Gacko
• Berkovići
• Nevesinje
• Istočni Mostar
• LINK Mostar
• CRH Trebinje
• PROHUM
Mostar
• USOM Mostar
• HERDA
Mostar
• Gospodarska
komora HBŽ-a
• Poduzetnička
komora RS-a
Međunarodna
suradnja i
europski
fondovi
U segmentu međunarodnih
aktivnosti, moram istaknuti
kako većina naših projekata
je isfinancirana zahvaljujući
aktivnostima na međuna-
rodnom planu, odnosno
međunarodnoj suradnji.
Surađujemo s španjolskim
AECID-om, švedskom SIDA-
om, američkim USAID-om, s
nekim talijanskim i njemač-
kim organizacijama i t.d.
Time Hercegovinu internaci-
onaliziramo i kroz tu surad-
nju radimo i konkretne pro-
jekte. Tu su, naravno i fon-
dovi EU, a međunarodna
suradnja je pretpostavka da
možemo sudjelovati u tim
fondovima, posebno oni koji
su multilateralnog karaktera
i koji uključuju više država.
Hercegovina među
najperspektivnijim regijama
Brojne su i aktivnosti na sektoru obuke i analize koje ne možemo smatrati
projektnim aktivnostima, već su to naše tekuće aktivnosti. U sklopu te kom-
ponente i u sklopu promocije Hercegovine, ponavljam, želimo Hercegovinu
“gurnuti u svijet”. Zahvaljujući tim našim aktivnostima ugledni list The Finan-
cial Times svrstao je Hercegovinu u Top 10 južnoeuropskih regija pa smo tako
dobili jedan certifikat u kategoriji promocije stranih ulaganja, a najviše zahva-
ljujući Regionalnom infocentru. Netko iz, primjerice Europe ili Amerike, može
doći i vidjeti što se događa ovdje, a ne mora fizički doći ovamo.
Razvoj konkurentnosti
naše ekonomije
U suradnji sa švedskom SIDA-om smo pripremili projekt konkurentnog eko-
nomskog razvitka koji zapravo objedinjuje naša nastojanja u podršci poslov-
nom sektoru. Taj projekt vrijedan je dva milijuna eura, počeo je prošle godine
i sada smo u fazi izbora sektora na koje ćemo se usredotočiti. Projekt je u
potpunosti usmjeren na razvoj privatnog sektora i povećanje zapošljavanja.
Cilj nam je otvoriti oko 200 radnih mjesta. Imat ćemo i jedan razvojni fond
kroz koji će se stimulirati privatni sektor pa će se objaviti i određeni pozivi za
sufinanciranje projekata iz privatnog, ali i javnog sektora.
ojne agencije za Hercegovinu (REDAH)
u gurnuti u svijet
Podržani su i neki lokalni gospodarstvenici,
poput ove farme kod Tomislavgrada
Po prvi put ćemo po određenom programu imati certificirane
sommelière u Hercegovini i to je aktivnost koja će se nastaviti
Svijet
46
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Predsjednik SAD-a Barack Obama čestitao je predsjedniku Vlade Crne Gore, Igoru Lukšiću,
imenovanje na tu dužnost, objavljeno je iz Kabineta premijera. Obama je u telegramu
ocijenio da je Crna Gora napravila napredak od stjecanja neovisnosti. “Želim potvrditi
podršku SAD-a Crnoj Gori u njezinim stalnim naporima osnaženja ekonomije i vladavine
prava, kao i aktivnostima na planu učlanjenja u NATO i Europsku uniju”, kazao je Obama.
Jean-Marie Le Pena
Marine Le Pen (42) je izabrana za predsjed-
nicu krajnje desne Nacionalne fronte, čime
je na tom položaju naslijedila oca, kontro-
verznog Jean-Marie Le Pena. Tako je nakon
40 godina vođenja stranke Jean-Marie Le
Pen (82) predao palicu svojoj kćeri.
Nasilje i kaos i dalje usprkos povlačenju predsjednika Zina El Abidina Ben Alija
Nasilju u Tunisu
ne nazire se kraj
Putničke agencije su u međuvremenu iz te zemlje vratile stotine turista, koji govore
o pustošenjima, pljačkama i srušenim benzinskim crpkama i policijskim postajama
Visoki vodostaji predstavljaju prijetnju za gotovo 80 gradova i naselja na jugu
Vjerski obredi za žrtve poplava, tisuće i dalje bježe
CANBERRA - Vjerski
obredi u počast žrtvama
katastrofalnih poplava odr-
žani su u Queenslandu, na
sjeveroistoku Australije, dok
istodobno na jugu tisuće sta-
novnika bježe od prijetnja
novim poplavama u tom
dijelu zemlje. Tisuće ljudi u
Queenslandu i cijeloj Austra-
liji sudjelovali su na brojnim
memorijalnim službama u
počast žrtvama poplava. Broj
mrtvih u Queenslandu popeo
se na 17. “Nažalost, broj
žrtava nakon poplava u
Lockyer Valleyju porastao je
opet danas nakon što je otkri-
veno tijelo starije žene u kući
u Granthamu, u selu potpuno
opustošenom u ponedjeljak”,
izjavila je premijerka Que-
enslanda Anna Bligh. Više od
desetak ljudi još se smatra
nestalima. U istom trenutku
jug zemlje, opustošen popla-
vama prije dvije godine, opet
se suočava s brzim rastom
vodostaja. U državi Victoriji,
13.000 stanovnika je pogo-
đeno poplavama, 3000 ih je
evakuirano, a visoki vodostaji
predstavljaju prijetnju za
gotovo 80 gradova i naselja.
Otok Tasmanija na jugu suo-
čava se s istim problemom, s
mostovima srušenima u buji-
cama i evakuacijom stotina
stanovnika. U Queenslandu
se voda i dalje polako povlači,
a hitne službe upozoravaju na
opasnost od infekcija za
desetke tisuća stradalih koji
danima, čisteći ruševine i
ostatke, gacaju po blatu i
temperaturi od 28 stupnjeva
Celzijevih, koliko je izmjereno
u Brisbaneu.
Preporuke iz Libije... Arapsko more....
Gadafijeva treća
univerzalna teorija
Gusari oteli
još jedan brod
TRIPOLI - Libijski čelnik Moamer
Gadafi rekao je da susjedni Tunis pati
zbog krvoprolića i bezakonja jer su
se ljudi u zemlji previše žurili da se
riješe svog predsjednika. Zine al-
Abidine Ben Ali, tuniski vođa 23
godine, bio je prisiljen odstupiti s
vlasti nakon višetjednih prosvjeda.
Njegovo rušenje odjeknulo je u dru-
gim arapskim zemljama koje imaju
dugogodišnje vođe. Gadafi je rekao
da bi previranja bila opravdana
samo ako Tunis prihvati njegov
model vladavine - poznat kao Treća
univerzalna teorija - koji zamjenjuje
predstavničku demokraciju s direk-
tnom vladavinom naroda preko
institucija zvanih komiteti.
SEUL - Somalski pirati oteli su u Arap-
skom moru jedan južnokorejski brod
koji je prevozio kemijski tovar. Brod je
otet dva mjeseca pošto je supertanker
s naftom iste kompanije bio oslobođen
nakon sedam mjeseci, objavila je vlada
u Seulu. On je otet na putu od Ujedinje-
nih Arapskih Emirata prema Šri Lanki,
prenio je Reuters. U borbi protiv pirata,
tim vodama patroliraju ratni brodovi
Europske unije, Kine, Indije, Rusije,
Japana i Sjedinjenih Država. Brod te
kompanije - supertanker Shamo dream
oslobođen je u studenom prošle godine
nakon što su ga sedam mjeseci držali
somalski gusari, koji su naveli da su za
njegovu otkupninu dobili rekordnih 9,5
milijuna dolara.
Prvi rezultati ukazuju na odcjepljenje
kršćanskog juga od muslimanskog sjevera
Kongresnica Giffords diše sama,
upitne će biti govorne sposobnosti
KARTUM - Prvi rezul-
tati referenduma o neovi-
snosti južnog Sudana jučer
su pokazali da je velika
većina građana glasovala
za odcjepljenje od središ-
nji h vlasti u Kartumu.
Kako navodi agencija AP
poslije uvida u rezultate
glasovanja na deset birač-
ki h mjesta u najvećem
gradu na jugu, Džuba, za
odcjepljenje je glasovalo 96
posto, tri posto za jedin-
stvenu državu, dok su ostali
listići bili nevažeći. To je,
napominje AP, mali uzorak
od ukupno oko 3,2 milijuna
glasova, ali su ovi rezultati
u skladu s očekivanjima da
će poslije referenduma doći
do cijepanja najprostranije
afričke zemlje na pretežno
muslimanski sjever i većin-
ski kršćanski i animistički
jug. Referendum o neovi-
snosti južnog Sudana
počeo je 9. siječnja i završen
je u subotu, a dio je spora-
zuma kojim je 2005., poslije
21 godine, okončan građan-
ski rat u kome je poginulo
više od dva milijuna ljudi.
Brojanje glasova odvija se
na više od 2600 biračkih
mjesta u Sudanu.
TUCSON - Kongresnica
Gabriel le Gi f fords di še
sama. U subotu ujutro liječ-
nici su joj maknuli cijev za
disanje. No istovremeno su
joj stavili cijev u dušnik kako
bi joj zaštiti dišne putove, a
stavili su joj i cijev za hranje-
nje. Otvorila je oči, a može i
micati udovima na obje
strane tijela. Pošto je pogo-
đena u lijevu stranu mozga,
koja upravlja centrom za
govor, upitno je kakve će biti
govorne sposobnosti kon-
gresnice. Nakon što su
maknuli cijev za disanje,
liječnici namjeravaju odre-
diti hoće li joj biti potrebna
govorna rehabilitacija, piše
cbsnews. Cijelo vrijeme je uz
njezino bolničko uzglavlje
suprug Mark Kelly. Za nasu-
mičnu pucnjavu i pokušaj
ubojstva kongresnice na
skupu “Kongres na tvom
uglu”, uhićen je 22-godišnji
Jared Lee Loughner.
Prebrojavanje glasova referenduma u Sudanu...
Pogođena u lijevu stranu mozga...
• Piše: P.Z., agencije
• svijet@dnevni-list.ba
TUNIS - Situacija u
Tunisu se ne smiruje ni
nakon imenovanja Foueda
Mebazaa za vršitelja dužno-
sti predsjednika zemlje. Na
ul icama glavnog grada
Tunisu i dalje se čuje puc-
njava.
Turisti bježe iz zemlje
Ustavni sud ove sjeverno-
afričke zemlje imenovao je
drugog vršitelja dužnosti
predsjednika za manje od 24
sata. Najprije je na tu funk-
ciju bio imenovan premijer
Mohammed Ghannouchi.
Sada je Foueda Mebazaa je
dužan pripremiti održavanje
predsjedničkih izbora koji
moraju biti održani u roku od
60 dana. On je odmah nakon
imenovanja zatražio od pre-
mijera Ghannouchia da for-
mira vladu nacionalnog
jedinstva u kojoj će biti
zastupljeni i pripadnici
oporbe. Neki građani Tunisa
su ipak zabrinuti zbog skorog
održavanja izbora. “Ukoliko
izbori budu ubrzo održani,
oporba se neće moći organi-
zirati”, kazao je za agenciju
Associated Press 25-godišnji
Elias Nefzeaoui. On dodaje
kako njegova zemlja nije
naviknuta na demokraciju,
da oporbeni političari za vri-
jeme vladavine odbjeglog
predsjednika Zina El Abi-
dina Ben Alija gotovo da nisu
imali nikakve šanse za djelo-
vanje. “Ukoliko dakle pre-
rano izađemo na izbore, onda
će na vlast doći ljudi iz starog
sustava” kaže Nefzaoui.
Putničke agencije su u
međuvremenu vratile stotine
turista koji govore o pustoše-
njima, pljačkama i srušenim
benzinskim crpkama i poli-
cijskim postajama. Turisti su
situaciju u Tunisu doživjeli
na razne načine.
“Mene je bilo strah”,
kazala je za njemačku agen-
ciju dpa Mbarka Khamassi iz
njemačke savezne pokrajine
Baden-Württemberg nakon
što se iz Tunisa vratila u
Stuttgart.
“Sretni smo da smo
napustili zemlju”, rekao je
Robert Flaning iz Cloppe-
nburga nakon što je sa
suprugom stigao na zračnu
luku u Hannoveru. Nasuprot
njima, neki turisti su bili
iznenađeni odlukom da budu
vraćeni u Njemačku, jer u
odmaralištima u kojima su
boravili nije bilo krvavih pro-
svjeda i kaosa
Poziv na demokratizaciju
Njemačka je vlada apeli-
rala na građane Tunisa da se
angažiraju na izgradnji
demokracije. Kancelarka
Angela Merkel ponudila je
pomoć Njemačke u tom smi-
slu. Mi ni star vanjski h
poslova Guido Westerwelle
apelirao je na Mebazeaa da
povede zemlju u pravcu
demokracije i da se pobrine
za stabilnost. No, promatrači
vjeruju da je taj cilj još uvijek
daleko. Tunižanski novinari
sumnjaju da se iz pucnjave,
koja se mogla čuti u noći sa
subote na nedjelju, kriju
napadi na članove garde biv-
šeg predsjednika Ben Alija.
No, za sada nema potvrde
ove i nformacije. Nakon
požara koji je izbio u jednom
zatvoru u Monastiru broj
mrtvih od početka nemira u
Tunisu popeo se na više od
130 osoba. Dosadašnja
istraga pokazala je da su
zatvorenici zapalili madrace
nakon čega je vatra vrlo brzo
zahvatila cijelu zgradu.
Vršitelj dužnosti
predsjednika Foueda
Mebazaa dužan je
pripremiti održavanje
predsjedničkih izbora
koji moraju biti održani
u roku od 60 dana.
On je odmah nakon
imenovanja zatražio od
premijera Ghannouchia
da formira vladu
nacionalnog jedinstva
47
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Dubrovački branitelji i stradalnici Domovinskog rata
okupili su se jučer ispred crkve sv. Vlahe te su molitvom i
paljenjem svijeća iskazali potporu uhićenom hrvatskom
branitelju Tihomiru Purdi, uhićenog u BiH po potjernici iz
Srbije, te svim braniteljima.
NASA je objavila podatke o tri konceptualna dizajna za
putničke zrakoplove, koji ne proizvode veliku buku i
energetski su efikasni, koji bi mogli biti u upotrebi već od
2025.Na njima su radili stručnjaci iz Lockheed Martina,
Northropa Grummana i Boeinga.
Separatistička organizacija proglasila “opću trajnu obustavu vatre”
Baskijska ETA
na izdisaju
Alžirac se spalio
zbog nezaposlenosti
Prosvjedi ne staju
Izrael ‘napao’ Iran
Kompjuterski virus
za sabotažu nuklearki
ALŽIR - Alžirac Mohsen Buterfif,
koji je u četvrtak sebe polio benzi-
nom i zapalio u jednoj upravnoj
zgradi u Alžiru, umro je od poslje-
dica zadobivenih ozljeda, prenijeli
su jučer državni mediji. Buterfif je
sebe zapalio poslije sastanka s
gradonačelnikom mjesta Bukadra,
koji je rekao da mu ne može osigu-
rati posao i kuću. Oko 100 mladih
ljudi prosvjedovalo je zbog njegove
smrti. U uličnim prosvjedima zbog
nezaposlenosti i povećanja cijena
životnih namirnica tijekom
posljednjih tjedana poginulo je
dvoje ljudi, a više njih je ozlijeđeno.
JERUZALEM - Izrael je testirao
kompjuterski virus za koji se vjeruje
da je sabotirao nuklearne centrifuge
Irana i usporio njegovu sposobnost
da razviju atomsko oružje, tvrdi list
The New York Times. List navodi da
se radilo o zajedničkom naporu
SAD-a i Izraela da uspore iranske
nuklearne ambicije, u okviru koga
je testiran razorni Stuxnet virus.
Izrael i zapadne zemlje vjeruju da je
cilj razvoja nuklearnog programa
Irana proizvodnja nuklearnog
oružja, što Teheran poriče, tvrdeći
da će služiti u mirnodopske svrhe za
proizvodnju energije.
• Piše: P.Z., agencije
• svijet@dnevni-list.ba
BARCELONA - Vijest
tjedna u Španjolskoj svakako
je objava ETA-e, baskijske
terorističko-separatističke
organizacije, o “općoj trajnoj
obustavi vatre”, uz dodatak
da je obećanje “podložno
provjeri”. Vest, ipak, nije iza-
zvala preveliku euforiju jer se
od 1988. već deset puta doga-
đalo da ETA objavljuje privre-
meno ili trajno odustajanje od
terorističkih aktivnosti, ali je
uvijek pogazila dano obeća-
nje. Međutim, analitičari su,
analizirajući doslovce svaku
riječ, zaključili da ovoga puta
ima malo više razloga za opti-
mizam jer je i rječnik drukčiji
nego u prethodnim objavama
na istu temu.
Na čelu ETA-e žene
ETA je prvi put samo
četiri mjeseca poslije priop-
ćenja o “privremenom pri-
mirju” izdala novo, pretvara-
jući zatišje u trajno. Uočena
je i pojava riječi “opća”, što
podrazumijeva opću obu-
stavu terorističkih aktivno-
sti, a prvi put se dozvoljava
međunarodna provjera isti-
nitosti namjera sadašnjih
šefova ETA-e. I vlada i oporba
bili su prilično rezervirani.
Premijer Jose Luis Zapatero
izjavio je da “neće biti nika-
kvog dijaloga s ETA-om” i da
jedino što očekuje od ETA-e
je objava “o definitivnom ras-
puštanju organizacije”. Bilo
kako bilo, na snazi je 11. pri-
mirje koje proglašava ETA, a
razlozi koji su doveli do ovog
poteza koji budi nadu u kraj
konflikta dugog 42 godine su
višestruki.
Analitičari su gotovo
složni u ocjeni da je ETA
odavno oslabljena, bez
kadrova, bez novca, bez
pomoći koje je ranije imala u
Baskiji i Francuskoj. Samo
od 2000. španjolska policija je
uhitila 17 lidera ETA koji su
pripadali vojnom, političkom
i logističkom krilu organiza-
cije. Od 1996. uhićen je 2021
pripadnik ETA-e, 1244 u Špa-
njolskoj, 726 u Francuskoj, 51
u drugim zemljama. Policij-
ski izvori procjenjuju da su
šefovi ETA-e danas dvije
žene, Iratxe Sorzabal Diaz i
Izaskun Lesaca te David Pla
koji je identificiran kao jedan
od maskiranih čitača posljed-
njeg priopćenja na španjol-
skom, dok se pretpostavlja da
je jedna od ove dvije žene
tekst čitala na baskijskom.
Smatra se također da postoji
neka vrsta političkog vijeća u
kome su veterani ETA-e i na
čijem je čelu, navodno, Jose
Antonio Urrutikoetxea.
Sudbina stranke Batasuna
Na slabljenje ETA-e bitno
je utjecala politika baskijske
autonomne vlade na čijem je
čelu socijalist Paxi Lopez čiji
je izbor ETA dočekala poru-
kama da će biti ubijen. Za
razliku od prethodnika, Iba-
rexea koji je mjerio svaku riječ
i balansirao između obrane
demokratskih principa i
brige da ne “uvrijedi previše”
šefove ETA-e nekom oštrijom
izjavom, Lopez je jasan.
“Neću dozvoliti da jedna
grupa terorista odlučuje o
našoj budućnosti.
Prošlo je vrijeme uvjeto-
vanih primirja, baskijsko
društvo više se ne zadovo-
ljava disanjem pod nadzo-
rom”, kazao je Lopez. Još
jedan faktor svakako je utje-
cao na odluku ETA-e. Priti-
sak Batasune, zabranjene
političke stranke koja se
smatrala političkim krilom
ETA-e. Batasuna službeno ne
postoji, ali svima je jasno da
djeluje i da ima utjecaja na
ETA-u. Batasuna je pozdra-
vila odluku kao potez “bez
presedana u borbi za mir”.
Neki su skloni procjeni da će
Batasuna biti ponovno lega-
lizirana kako bi se pojavila na
lokalnim izborima u svibnju,
ali zasad nema dokaza za tu
teoriju. Jedino otvoreno
nezadovoljstvo dolazi od
Udruženja žrtava terorizma
iz koga tvrde da je sve to
“izborna prijevara” i da “sve
ostaje isto”.
“Nismo čuli ni jednu
jedinu riječ o skoro tisuću
mrtvih koje nose na duši,
nijednu riječ pokajanja. Sve
je isto”, ističe Jose Vargas iz
katalonskog Udruženja
žrtava terorizma. Na potezu
je opet ETA. Da pokaže i
dokaže da je mislila ozbiljno.
Osječanima u Paragvaju prijeti zatvor
Smatra da je istraga protiv njega groteska
ZAGREB - Dvojica uhi-
ćenih mladića u Paragvaju
angažirali su tamošnjeg
privatnog odvjetnika. Mla-
dići su smješteni u zatvor-
sku bolnicu. Hrvatsku kon-
zularnu pomoć su odbili te
im u Paragvaju slijedi suđe-
nje i prijete rigorozne kazne.
“To su dugotrajne kazne
zatvora i uvjeti u njima su
jako loši. Slučaj je ujedno i
poruka našim mladim lju-
dima da se ne upuštaju u
slične stvari”, kazao je pred-
sjednik hrvatske Udruge
(Ne)ovi snost Tomi sl av
Mišetić koji s ovisnicima
radi dugi niz godina i kaže
kako su Hrvati i prije poku-
šavali iz Latinske Amerike
krijumčariti drogu.
RIM - Reagirajući na
istragu zbog optužbi da je
plaćao za seks tinejdžerki iz
Maroka, talijanski premijer
rekao da je to “groteska” s
namjerom da se diskreditira
njegova ličnost i da se ukloni
iz političkog života. “Nikada,
za sedamnaest godina žesto-
kih pravnih progona protiv
moje ličnosti, nije se desilo da
se tužitelji iz Milana, na tako
nevjerojatan i groteskni
način, usude izokrenuti
činjenice”, naveo je Silvio
Berlusconi. Milanski sud
objavio je u petak da obavlja
istragu o tome je li premijer
plaćao seksualne Marokanki
Rubi i izvršio pritisak na poli-
ciju da je oslobodi iz zatvora
gdje je privedena zbog krađe.
Analitičari su gotovo složni u ocjeni da je ETA odavno oslabljena, bez
kadrova, bez novca, bez pomoći koje je ranije imala u Baskiji i Francuskoj
Od ukupno 829
žrtava ETA, 486 bili
su pripadnici policije,
a 343 civili
FOTO
Vijest
Zapljena kubanskih cigara u porastu
WASHINGTON - Ame-
rička Carinska agencija
zapaža da se od sredine stude-
nog dramatično povećala
količina kubanskih cigara koje
se krijumčare u SAD, usprkos
tome što su za njihov nelegalni
uvoz predviđene stroge kazne.
Predsjednik Barack Obama je
u rujnu produžio važnost
embarga protiv Kube. Embar-
gom uvedenim 1960-ih, ame-
ričkim državljanima i kompa-
nijama se zabranjuje da trguju
s kubanskim tvrtkama i
kupuju kubanske proizvode
među kojima su i popularne
cigare. Jedna cigara može
dostići cijenu od pet dolara pa
sve do 50 dolara po komadu.
Mali broj cigara stiže u Sjedi-
njene Države direktno iz Kube,
ako uopće stiže, a većina se
kupuje od švicarskih kompa-
nija, koje sasvim netočno tvrde
da ih mogu izvoziti u Sjedi-
njene Države.
Za ministra policije ovo i nije vijest
Prvi potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Alfredo Pérez
Rubalcaba bio je na istoj liniji rekavši da “cijeli demokratski svijet očekuje
kraj ETA-e”.
“Ako me pitate jesam li danas mirniji nego jučer, priznat ću da jesam.
Ako me pitate je li ovo kraj, rekao bih da nije. Ako me pitate je li ovo to
što španjolsko društvo želi, kategorično ću reći - ne. Ako me pitate je li
ovo loša vijest, rekao bih da nije. Ali i nije vijest”, ocijenio je dopredsjed-
nik Vlade i ministar policije.
48
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Svijet
Organizirao miting...
Tragedija u Brazilu...
Tri eksplozije u Ateni... Presuda bez prava žalbe...
Krenuli za Italiju...
Čelnik oporbe
pušten iz zatvora
Trodnevna žalost
zbog žrtava poplava
Napadnuti uredi vladajuće stranke i banka Napadač na Kopte osuđen na smrt
Stampedo u
“Zapadnom
Balkanu”,
troje mrtvih
Potonuo brod
s 263 migranta
MOSKVA - Bivši zamjenik
ruskog premijera i jedan od
lidera oporbenog pokreta
Solidarnost Boris Njemcov
pušten je na slobodu po izdr-
žavanju kazne od 15 dana
zatvora zbog organiziranja
mitinga protiv ruskih vlasti.
Njemcov je uhićen 31. pro-
sinca kao predvodnik demon-
stracija protiv premijera Vla-
dimira Putina. Uhićen je pod
optužbom da je pokušao
organizirati još jedan miting
protiv vlasti, za koji nije posto-
jala dozvola. Njemcov je obav-
ljao fu nkciju zamjenika premi-
jera u vrijeme kada je pred-
sjednik države bio Boris Jeljcin,
a od 2008. Njemcov je jedan
od čelnika oporbenog pokreta
Solidarnost.
BRASILIA - Predsednica Bra-
zila Dilma Rousseff proglasila
je u subotu trodnevnu žalost
u Brazilu pošto je skoro 600
ljudi izgubilo život u popla-
vama blizu Ria de Janeira.
Pored više od 590 poginulih u
poplavama izazvanim jakim
kišama, 14.000 ljudi je ostalo
bez domova u jednoj od naj-
gorih katastrofa u povijesti
Brazila. U državi Rio žalost će
trajati sedam dana u znak sje-
ćanja na žrtve od kojih je većina
stradala u snu, dok su bujice
blata nosile sve pred sobom.
Kiša je prestala padati u subotu
oko podneva, ali je zemlja toliko
natopljena da je opasnost od
odrona i dalje velika.
ATENA - Tri eksplozivne
naprave aktivirane su jučer u
Ateni, od kojih jedna u uredu
vladajuće stranke PASOK,
priopćila je policija. U eksplo-
zijama nitko nije ozlijeđen, ali
je pričinjena materijalna
šteta. Osim u uredu PASOK-a,
eksplozivne naprave su bile
aktivirane na ulazu u banku
Patron i u predstavništvu
jedne građevinske kompanije
u Ateni. Od eksplozije boca
napunjenih plinom u uredu
PASOK-a polomljeni su pro-
zori na zgradi, dok je od
eksplozije ručno izrađene
naprave na ulazu u banku
pričinjena materijalna šteta i
izazvan požar koji je lokalizi-
ran. Materijalna šteta priči-
njena je i na jednoj građevin-
skoj kompaniji u kojoj su
eksplodirale četiri boce
napunjene plinom, navodi
atenska policija.
KAIRO - Sud u Egiptu jučer
je osudio na smrt jednog
muslimana odgovornog za
napad na egipatske Kopte u
gradu Nag Hamadi na Božić
prošle godine. U napadu koji
se dogodio pred crkvom
poslije božićne liturgije pogi-
nulo je sedam ljudi, šest
Kopta i jedan muslimanski
čuvar. Kako su naveli sudski
činovnici koji su željeli ostati
anonimni, konačna presuda
drugoj dvojici osumnjičenih
za taj napad bit će donijeta u
veljači, prenijela je novinska
agencija Associated Press.
Ova presuda, na koju osuđeni
nema pravo žalbe, donijeta
je dva tjedna nakon što se
bombaš samoubojica raznio
ispred jedne koptske crkve u
Aleksandriji, podsjeća Asso-
ciated Press i dodaje kako je
u tom napadu poginula 21
osoba i ranjeno skoro 100.
BUDIMPEŠTA - Tri su djevojke
izgubile život u noći na nedjelju u
diskoteci u Budimpešti, kad je iz još
nepoznatih razloga uspaničena
gomila pohrlila prema izlazu iz
kluba, objavila je budimpeštanska
policija. Do drame je došlo u klubu
“West Balkan” u središtu Budimpe-
šte, jednom od najpopularnijih
klubova u glavnom gradu Mađar-
ske. Po prvim informacijama
medija, paniku je izazvala tučnjava
u diskoteci koja izbila među mladi-
ćima naoružanima noževima pri
čemu su djevojke pregažene. Tu je
verziju policija opovrgla. Glasnogo-
vornik zaštitarske službe Pal Gyorfi
rekao je da točan uzrok smrti dje-
vojaka još nije poznat.
ATENA - Brod s 263 migranta
po tonuo je zapadno od grčkog
otoka Krf, a 22 putnika vode
se kao nestali, objavile su
grčke vlasti. Grčka obalska
straža je u subotu uvečer
primila znak za uzbunu s
broda koji je plovio za Italiju.
Jedan od putnika je rekao da
je brod u opasnosti, ali je jak
vjetar spriječio čamce za spa-
šavanje da odmah krenu u
pomoć. Putnike je spasio
jedan nizozemski teretni brod
sedam sati pošto je obalska
straža primila poziv u pomoć.
Kapetan nizozemskog broda
je naveo da je primio 241 put-
nika, a da je brod na kome su
se nalazili potonuo. Dodat-
nom potragom nije nađen
nijedan preživjeli.
FOTO VIJEST
Oni koji su ga poznavali, štovali i voljeli moći će se samo razveseliti tim
događajem zajedno s Crkvom, kazao je Benedikt XVI. o svom prethodniku
• Piše: P.Z., agencije
• svijet@dnevni-list.ba
VATIKAN - Papa Bene-
dikt XVI. izrazio je jučer na
Trgu Svetog Petra radost
zbog skore beatifikacije nje-
gova prethodnika Ivana
Pavla II. 1. svibnja. “Sljede-
ćeg 1. svibnja imat ću zado-
voljstvo proglasiti blaženim
Ivana Pavla II., voljenog
prethodnika”, izjavio je Bene-
dikt XVI.
Očekuju se tisuće vjernika
Govoreći o beatifikaciji
Karola Wojtyle, preminula 2.
travnja 2005., Benedikt XVI.
Je kazao kako će se “oni koji
su ga poznavali, štovali i
voljeli moći samo razveseliti
tim događajem zajedno s
Crkvom”. Obraćajući se
potom na njihovu jeziku,
poljskim vjernicima koje je
pozvao “na duboku duhovnu
pripremu”, Benedikt XVI. je
istaknuo da je ta beatifika-
cija “željno iščekivana pose-
bice među onima za koje je
Ivan Pavao II. bio vodič u
vjeri, istini i slobodi”. I kato-
lici okupljeni na nedjeljnom
angelusu u Vatikanu s odu-
ševljenjem su komentirali
vijest o beatifikaciji pape
Ivana Pavla II. Ivan Pavao II.
bit će proglašen blaženim 1.
svibnja, pošto je papa Bene-
dikt XVI. prihvatio dekret o
čudu koje se pripisuje nje-
govu prethodniku. Očekuje
se da će ceremonija na Trgu
svetog Petra okupiti stotine
tisuća ljudi. Već sada se pred-
viđa kako će to biti jedan od
najvećih medijskih događaja
ovog stoljeća. Beatifikacija je
posljednji korak prije progla-
šenja pape Ivana Pavla II.
svecem. Šest godina i mjesec
dana nakon smrti Ivana
Pavla II., Papa Benedikt
XVI. odlučio je beatificirati
svojeg vrlo popularnog pret-
hodnika, odgovarajući na
očekivanja vjernika koji su
tražili njegovo proglašenje
blaženim od dana njegove
smrti, uzvikujući “Santo
subito” (Odmah svetac).
Novi put Crkve
Dekret o herojskoj krje-
posti Karola Wojtyle papa
Benedikt XVI. potpisao je još
19. prosinca 2009. Postulator
kauze za Wojtylinu beatifika-
ciju msgr. Slawomir Oder
predstavio je kongregaciji
čudesno ozdravljenje francu-
ske časne sestre koja se
molila Ivanu Pavlu II. nakon
njegove smrti 2. travnja 2005.
Stanovnici Poljske ne skri-
vaju zadovoljstvo viješću o
beatifikaciji pape Ivana
Pavla II. “Beatifikacija potvr-
đuje da je Papa uložio velike
napore kako bi se pronašao
dijalog među religijama. Ti
napori su našli na veliku
podršku unutar Katoličke
crkve.
Ljudi se pitaju kakav je to
svetac koji ljubi Kur’an, koji
se moli zajedno s poganima,
hereticima, koji ide u sina-
gogu moliti se sa Židovima.
Upravo je beatifikacija poka-
zatelj kako je Crkva Papin
put prepoznala kao put
Crkve”, izjavio je biograf i
osobni prijatelj pokojnog
Pape Adam Boniecki.
Vjernici su tražili
njegovo proglašenje
blaženim od dana
njegove smrti
2. travnja 2005.,
uzvikujući
“Odmah svetac”
Papa Benedikt XVI. izrazio je jučer na Trgu Svetog Petra radost zbog beatifikacije
I Papa i vjernici
radosni
zbog Ivana
Pavla II.
Vodič za zdravlje i ljepotu 49
17. 1. 2011.
UROLOŠKA ORDINACIJA
Prim. dr. I. Pintul
Iskustvo u struci
Moderna dijagnostika
Moderni ultrazvuk
Ordinacija: 036 / 324 - 750; Mob.: 061 / 203 - 103
Mostar, A. Starčevića 32
(preko puta hotela Ero)
Svaki dan osim vikenda od 9-12 i 17-18
h
Optika “KOPILAŠ”
Vl. Kopilaš dr. Mirko
OFTAMOLOG
88000 Mostar
SPC Rondo
Tel./fax:
+387 36 317 655
Specijalistička ordinacija „MO-MED“
MR.SCI.PRIM DR BRACO HAJDAREVIĆ
Specijalista kirurg,subspecijalista za stomačne bolesti
-bezbolno liječenje hemoroida:
laser, podvezivanje
pod kontrolom ultrazvuka(HAL),
smrzavanje,fotokoagulacija.
-gastroscopija, rectoskopija, colonoscopija
-Manji kirurški zahvati (kožne izrasline).
PONEDELJAK,SRIJEDA I PETAK OD 18 DO 19.30
Suradnici sa klinike Koševo:
Doc.dr sci. Faruk Alendar
specijalista za kožne bolesti
Dr Hasan Sefo,neurokirurg
ortoped dr Jugo Damir i
fizijatar dr Alikalfić Edin
četvrtkom od 18 sati
Kontakt tel. 580 392,mob.: 061/194 552 Adresa Bulevar br 23 88000 Mostar(kod katastra)
RADNO
VRIJEME:
Urologiji
Ginekologiji
Dermatologiji
Pedijatriji
Bolesti štitnjače
Neuropsihijatriji
Otorinolaringologiji
Sportskoj medicini
Opći, sistematski i
menadžerski pregledi
Pregled na spiralnom CT-u
Color doppler krvnih žila i
svih sistema
Ultrazvuk kukova
Biokemijski laboratorij
(nalazi tjekom dana)
Interna medicina
Nefrologija
UVZ abdomena i dojke
EMNG
Bleiburških žrtava bb, 88000 Mostar
tel/fax: 00 387 36 333 174
tel/fax: 00 387 36 333 175
email: poliklinika_h@tel.net.ba
www.poliklinikah.com
Specijalističke ordinacije za dijagnostiku i terapiju u:
Radno vrijeme: pon - pet 08 - 20; subotom 08 - 13;
Zdravstvena ustanova
Ordinacija za maksilofacijalnu,
plastičnu i rekonstrukcijsku
kirurgiju glave i vrata
USLUGE FIZIOTERAPEUTA NALAZI ODMAH !!!
Poliklinika “H“
MAMOGRAFIJA
RENDGEN
DERMATOSKOPIJA
SPIRALNI CT
NOVO !!!
NOVO !!!
NOVO !!!
NOVO !!!
NOVO !!!
NOVO !!!
NOVO !!!
NOVO !!!
Kompjuterizirana tomografija
Kompletna obrada i liječenje bračne neplodnosti.
Sve metode potpomognute oplodnje:
AIH, IVF, ICSI, TESA, TESE.
Tel: +385/21/45 78 00 +385/21/45 55 15 www. cito.hr email:poliklinika@cito.hr
Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju
Moliških Hrvata 4. - Split, Hrvatska
Mr.sc. Boris Poljak dr.med.
CITO
PRIVATNA MIKROBIOLOŠKA ORDINACIJA
MR. SC. JAVORKA LEKO-GRBIĆ, DR. MED.
• PCRREALTIME- DIJAGNOSTIKAVIRUSAI BAKTERIJA
METODOMIZOLACIJEDNAI RNA(HPV, HEPATITISI BI C...)
• KOMPLETNEMIKROBIOLOŠKEPRETRAGE
(brisevi grla, nosa, uha, konjunktive oka, urinokultura, koprokultura,
serološke pretrage, brisevi uretre, rodnice, cerviksa)
Požeška 16,SPLIT • tel.: 021/531-948, 540-763 • mob.: 098/347-349
Radno vrijeme: 8-20
h
, subotom 8-12
h
• e-mail: javorka.grbic-leko@st.t-com.hr
N
O
V
O
!
Fizikalna terapija i rehabilitacija
ŠARAC
Fra Didaka Buntića 135
88000 Mostar
Tel.: 063/544-518
Bolesti i ozljede
kralježnice, ramena,
kukova, koljena,
nožnog zgloba
Za tretman potrebno se prethodno naručiti
web: www.fizioterapijasarac.com
e-mail: kontakt@fizioterapijasarac.com
Radno vrijeme SVAKI DAN OSIM NEDJELJE OD 8 -15 h
ZU medicinsko biohemijski laboratorij VELE LAB M, MOSTAR
29. HUD. br 14
036 577 542
velelab@bih.net.ba
SVE VRSTE LABORATORIJSKIH PRETRAGA
KVALITENO BRZO POVOLJNO NALAZI ISTI
DAN PODJELIMO BRIGU O VAŠEM ZDRAVLJU
novo u ponudi: TEST INTOLERANCIJE NA HRANU
Dnevni
list
vaša
dnevna
novina
Stil života
50
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Prije kupnje nužno je organizirati ormar, a zatim sjesti i racio-
nalno razmisliti, te zapisati što vam treba, a što ne. Kupujte prvo
ono s popisa, jer ako vam nedostaju neki ključni komadi, teško
ćete moći dobro izgledati. Zapišite što vam ne treba. Postoje neki
komadi kojih imate previše samo zbog toga jer ih volite kupovati.
Dame su pokazale da im
se jako svidio trend čiz-
mama preko koljena, ali
čini se da malo lutaju u oda-
biru odjevnih kombinacija
koje bi uz ovu obuću poni-
jele.
Modni stručnjaci ističu
nekoliko pravila koja tre-
bate slijediti kako biste
postigle savršen izgled.
Na poslu
U uredu, ako niste obve-
zni na formalan stil odijeva-
nja, nosite haljinu - džemper
uklopljenu s crnim ili smeđim
tajicama. Jakna može biti
kratka, do struka najbolje. Uz
ovu odjevnu kombinaciju
izgledat ćete tip-top za
poslovne aktivnosti.
U klubu
Za sofisticirani izgled
preporučujemo tanke tajice i
dugu džemper - haljinu. Naj-
bolje je birati crnu boju koja
djeluje otmjeno. Uz sve ovo
uklopite i malu torbu iste
boje. Potpetice su obvezne.
Nonšalantni šik
Za neobvezan izgled
izbjegavajte visoke štikle.
Nosite ih uz pamučnu haljinu
s čipkanim ili vunenim deta-
ljima i dugim džemperom.
Vrlo zanimljiv detalj može biti
mali pojas za struk koji je
potreban kako bi se sve uklo-
pilo s čizmama.
Za svaki dan
Za šetnje i svakodnevne
aktivnosti izaberite lasteks
traperice ili uske hlače i
preko njih navucite par dubo-
kih čizmama preko koljena.
Uz njih se opredijelite za
majicu neutralnih boja i
kožnu jaknu, a dobro će sta-
jati i uz jednostavan prsluk i
bijelu majicu.
Modni stručnjaci ističu nekoliko pravila koje trebate slijediti
Kako nositi čizme preko koljena
Pozdravite se s
divljim kovrčama
Dosta dugo smo se mučili s postiza-
njem savršenih “out of bed” kovrča,
ali ako je suditi po revijama za pro-
ljeće, na vidiku je promjena! U novo
desetljeće zakoračit ćemo s mnogo
profinjenijim i jednostavnijim frizu-
rama jer upravo takve smo gledali na
pistama.DonnaKaranjesjajnepunđe
svojih modela obogatila jednostav-
nim crnim trakama zakosu, a Narciso
Rodriguez je savršeno ravnu kosu
stavio iza uha. Modeli kuće Etro nosili
su zalizane niske punđice, a na Stelli
McCartney smo imali prilike vidjeti
zalizane niske repove s dubokim
razdjeljkom iznad uha. U DSquared2
su ponudili opciju savršeno ravne
zalizane kose, dok je Richard Nicoll
frizerima naredio da se kosa modela
skupi u punđe na zatiljku.
Velika promjena
Budite moderna
Brigitte Bardot
Ukoliko želite stil koji je spoj pariškog
chica i prigušenog seksipila, mogli
bisteselakopronaćiukombinacijama
koje je obožavala Brigitte Bardot.
Rođena Parižanka smisao za modu
imala je u krvi te je svakim svojim
pojavljivanjem plijenila pozornost
muške, ali i ženske publike.
Glumica koja se može pohvaliti glu-
mom u čak 48 filmova njegovala je
boho chic stil koji je kombinirala s
klasičnimkomadimapoputbalonera,
jednostavnih pulovera i hlača mrkva
kroja. Nezaobilazni modni dodaci su
joj bile velike sunčane naočale i sla-
mnati šeširi, a ne moramo ni spomi-
njati da je svima najzanimljivija bila u
svojim seksipilnim retro kupaćim
kostimima.
Njezin stil karakterističan je upravo
po spoju nespojivog, a kako u ono
vrijeme nije bilo mnogo dama koje su
voljele eksperimentirati modnim
kombinacijama, Brigittejeodudarala
od većine, piše Fashion.hr. Ona je
obožavala nositi velike šešire u kom-
binaciji s klasičnim balonerom i čiz-
mama do koljena, seksipilne haljine s
neobičnovezanimmaramamaukosi,
muške traper košulje sa ženstvenim
suknjama.
Dakle, za modernu Brigitte Bardot
savjetujemo vam da investirate u
bezvremenski model balonera,
opskrbite se prugastim majicama jer
one jednostavno vrište pariški chic i
investirajte u nekoliko floralnih halji-
nica koje možete nositi na elegantan,
ali i na boho način.
Pariški chic i seksipil
• PriredilaM. T.
Nezaobilazni modni doda-
tak, ali i svakodnevna potreba,
ženska torba, danas se može
kupiti po različitim cijenama,
a veličine, uzorci, boje i
namjene istih su raznovrsne.
Urednici modnih magazina i
lifestyle stručnjaci tvrde da
se prema izboru torbe
mogu otk riti i neke žen-
ske osobine.
Velika torba - u nju
možete staviti
mnogo potr ebnih i
nepotrebnih
stvari, ali i možete
izgledati neorgani-
zirano ili besciljno.
Iako su velike
torbe mo de rne, ne
pretjerujte s veliči-
nom jer ćete inače
davati dojam da ne znate što
biste sa sobom.
Sportska torba - odaje
praktičnu osobu, a torbe koje
se nose oko struka posljednjih
su godina hit i u linijama
poznatih svjetskih brendova
kao što su Gucci ili Christian
Dior. Ono na što treba pripa-
ziti jest da ovakva torba savr-
šeno pristaje oko struka i da
nije natrpana nepotrebnim
stvarima.
Torba živih boja i uzoraka
- torba koja ‘vrišti’ životinj-
skim uzrocima, jarkim bojama
i umjetnim dragim kamenjem
odaje smjelost, ali ponekad
može zračiti i neukusom tako
da mr vi ca opreza
kod odabira ovakvih
torbica nije naod-
met.
Ručna torbica - elegantna
i sofisticirana, odaje ženu sa
samopouzdanjem, onu u koju
se možete pouzdati. U večer-
njim prilikama s ovakvom
torbicom ne možete pogrije-
šiti, no za dnevne varijante će
vam ipak trebati veća torba.
Platnena torba s natpisom
ili slikom - najčešće izrađene
od pamuka ili lana, ove torbe
nisu samo jeftine i praktične
nego imaju i stav. Djevojke i
žene koje uvijek biraju ovakve
torbe socijalno su osviještene
i nerijetko se bore za ljudska
prava i slobode.
Markirana torba - iako su
takve torbe dizajnirali najbolji
u svijetu mode, te su
napravljene od najfini-
jih ma terijala, ne
mora značiti da pri-
staju uvijek i svug-
dje. Markirana
torba odiše gla-
murom i stavom
“da, ja imam
novca da nosim
najbolje stvari na
svijetu”, što
ponekad djeluje
odbojno.
Retro torba - ako se sje-
timo lakiranih torbi iz 80-ih
koje su kao po pravilu uvijek
bile jarkih boja i nametljivih
uzoraka, brzo ćemo odustati
od svog retro ‘looka’. Iako su
80-te opet u modi, neke stvari
treba ostaviti prošlosti. U oda-
biru retro torbe morate biti
oprezni.
Ženska torba - nezaobilazni modni dodatak, ali i svakodnevna potreba
Ručna elegantna torbica odaje
ženu sa samopouzdanjem
Urednici modnih magazina i lifestyle stručnjaci tvrde da se prema izboru torbe mogu otkriti i neke ženske osobine
51
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Demi Moore još uvijek ne priznaje kako se podvrgla
estetskim operacijama, ali mora se priznati da se i
nije puno promijenila. Na fotografiji uspoređenoj s
onom fotografiranom prije 14 godina izgleda kao
da nije ostarjela ni jednog dana.
Životinjski uzorak nije više samo za prekrivače, nego
namještaj, pa i boju zidova. Ako ste hrabrija osoba, volite
divljinu i pustolovinu, tada je životinjski uzorak za vas.
Izaberite svoju omiljenu životinju, zebru, krokodila, zmiju,
leoparda ili tigra, te se bacite u preuređivanje doma.
• Priredila: S. D.
Kada je u pitanju muška
moda, prava je misija prona-
lazak krpica i nakita koji su u
skladu s trendovima i koji
istovremeno odgovaraju
fizičkim karakteristikama i
načinu života muškarca.
Rijetko je koji muškarac
visok i lijepo oblikovanog
tijela, kao što nas u to uvjera-
vaju brojne reklame. Teško je
pratiti modne trendove s
obzirom da se oni mijenjaju
nevjerojatnom brzinom, pa
donosimo nekoliko savjeta za
modno osviještene muš-
karce, koji će im pomoći da
lakše prebrode 2011. godinu.
Današnji muškarci
počeli su brinuti o tome kako
izgledaju i kako se prezenti-
raju u javnosti u gotovo jed-
nakoj mjeri kao što to rade
žene. Budući da je odijeva-
nje postalo superiorno u
modnoj industriji, počnimo
od toga. Kada su muškarci
u pitanju, hlače ili majica
koje su trenutačno u trendu
neće uvijek izgledati dobro
na svima. Neka vam priori-
tet stoga bude bi ranje
odjeće pravoga kroja koja će
odgovarati vašoj građi.
Većina muškaraca nosi
odjeću koja im je prevelika.
Izbjegavajte nošenje odjeće
koja na vama izgleda kao da
nosite vreću, piše Net.hr. Pri
kupnji odjeće provjerite jeste
li doista uzeli svoju veličinu,
da vam odjeća ne bi bila pre-
više široka, ali ni preuska.
Ne zaboravite da su
kravate jedan od načina da
‘podignete’ izgled. Različite
kravate idu na različite
odjevne kombinacije, nosite
ih što češće i pogotovo na
poslovna odijela. Kravate vas
uvijek čine zgodnijom i trendi
osobom. Tamna i uža kravata
daje mlađi i cool izgled, a
odlično pristaje na traperice
i bijelu košulju, kao i na sako.
Izbjegavajte široke kravate.
Što se nakita tiče, izbje-
gavajte više od tri komada
nakita ili više od tri kombina-
cije boja. Srebrne ogrlice i
narukvice odlično pristaju
svakom muškarcu te su u
muškoj modnoj industriji
takvi komadi nakita sve tra-
ženiji.
Iako ih često zaborav-
ljaju, šalovi i džemperi mogu
poslužiti kao odličan modni
detalj. Šalovi trebaju odgova-
rati kompletnom izgledu, pa
ako, primjerice, nosite uske
traperice ili šire hlače s dže-
povima sa strane, odlično će
vam pristajati veliki i široki
šal.
Cipele uvijek moraju
biti čiste i izgledati kao nove
jer je to prva stvar koju ljudi
primjećuju. Investiranje u
dobar i kvalitetan par cipela
nikada ne može biti loša
odluka.
Gotovo jednako kao i
cipele, jako važan element
vašeg cjelokupnog izgleda je
i remen. Za formalni, poslovni
stil odaberite tanki kožni
remen, dok u onom malo
ležernijem stilu odijevanja
slobodno posegnite za šare-
nijim bojama.
Savršen završni touch
vašem izgledu dat će parfem.
Uzalud vam trud pri pažlji-
vom odabiru odjeće i poprat-
nih sadržaja ako na kraju sve
lijepo ne ‘začinite’ kakvim
l ijepi m af ter-shaveom,
kolonjskom vodom ili parfe-
mom.
Nemojte se posve osla-
njati na markiranu odjeću.
Naravno da su brendovi u
modi jedna od najbitnijih
stvari, no to ne znači da u
ormaru morate imati samo
krpice s potpisom.
Posljednja stvar koju
biste trebali napraviti je
svako malo se informirati o
novim modnim trendovima.
Top deset modnih pravila za muškarce u 2011. godini
Birajte odjeću pravog kroja
Nakon kućnog
tretmana noćne
kreme su
nepotrebne
Sredstvazauklanjanješminketrebaju
biti nježna, ali učinkovita, pogotovo
ona za područje oko očiju. Agresivna
sredstva za čišćenje mogu nadražiti
oči,pojačatiboreokoočiju,aponekad
izazvati alergijske reakcije.
Svaka žena uz malo znanja i volje
može u vlastitom domu složiti mješa-
vinu biljnih i eteričnih ulja s kojima
može svakodnevno uklanjati šminku.
Za suhu i zrelu kožu
Za područje oko očiju: čisto djevičan-
sko maslinovo ulje i hidrolat (cvjetna
vodica) rimske kamilice. Ukoliko
nemate hidrolata, možete koristiti
negaziranu mineralnu vodu ili mlaki
čaj od kamilice s napomenom da čaj
svakodnevnomorabiti svježepripre-
mljen. Najbolja varijanta je ipak
hidrolat.
Za lice: djevičansko maslinovo ulje i
eterično ulje širokolisne lavande.
Omjer je jedna žlica maslinovog ulja i
2 kapi eteričnog ulja lavande + hidro-
lat/čaj/voda
Zanormalnu, mješovitui masnukožu
Za područje oko očiju: suncokretovo
hladno prešano, nerafinirano ulje
koju možete kupiti u svim bolje opre-
mljenim prodavaonicama, hidrolat
kamilice ili mlaki čaj od kamilice ili
negazirana mineralna voda.
Zalice:suncokretovo,hladnoprešano
nerafiniranoulje, eteričnoulješiroko-
lisne lavande, na 10 ml (jušna žlica) 2
kapi eteričnog ulja lavande, hidrolat/
voda/čaj.
Nakon prirodnog, kućnog, tre-
tmana nije potrebno umivanje niti
nanošenje noćnih krema. Kombi-
nacija eteričnih i biljnih ulja će
potaknuti kožu na obavljanje pri-
rodnih funkcija. Probajte i uvjerite
se - koža voli prirodnu njegu!
Domaći pripravci
za skidanje šminke
S obzirom na vrijeme
vani, proljeće bi nam ove
godine moglo doći nešto
ranije pa trebamo vidjeti
kakve su novosti u modi kad
je nakit u pitanju.
Sigurno će vas razveseliti
informacija da i dalje domi-
nira upečatljiv nakit, komadi
koji će vas izdvojiti iz mase i
vaš svaki styling učiniti zani-
mljivijim. Na što konkretno
mislimo? Na popularne sta-
tement ogrlice koje su za
iduću sezonu spoj zlatne boje
i šarenih kamenčića, na
masivne narukvice i veliko
prstenje.
Za trendseterice koje vole
decentniji nakit proljeće 2011.
bit će u znaku crvenog zlata
- naušnice, narukvice, ogrlice
pa čak i satovi dolaze u toj
boji, piše Fashion.hr. Klasika
i jednostavnost također su i
dalje prisutni, tu mislimo na
uvijek modernu zlatnu boju i
jednostavne komade.
Novost je nakit izrađen od
dugih resica koje su bile
popularne u dvadesetima i
opet u sedamdesetima, a
dizajneri su ih vratili i ove
godine. Najviše su prisutne
na naušnicama, ali ima i feno-
menalnih modela ogrlica.
One dame koje se vole
osjećati kao djevojčice razve-
selit će informacija da se
nakit od plastike vratio! Od
velikih ogrlica, preko debelih
i upečatljivih narukvica pa
sve do slatkih prstena u jar-
kim bojama.
Novi trendovi kad je nakit u pitanju
Pripremite se za proljeće
Današnji muškarci počeli su brinuti o tome kako izgledaju i kako se prezentiraju u javnosti u gotovo
jednakoj mjeri kao što to rade žene
52
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Stil života
Sve se više žena odlučuje na majčinstvo u kasnijoj dobi, za što postoji niz, kako objektivnih, tako i subjektivnih razloga i rizika
• Priredila M. T.
Nije tajna da se sve više
žena odlučuje na majčinstvo
u sve kasnijoj dobi, za što
postoji niz, kako objektivnih,
tako i subjektivnih razloga i
rizika. Međutim, dok su
mlađe, rjeđe su komplikacije
u trudnoći, no majke mogu
žaliti zbog ‘propuštene mla-
dosti’. Kasnija dob osigurava
bolje financije, ali i veći rizik
od komplikacija.
Trudnoća u dobi od 20. do
24. godine
U ovoj najplodnijoj dobi
ciklusi su redoviti te je gotovo
svaki ovulacijski. Prosječna
žena ove dobi ima 20 posto
šanse začeti svaki mjesec u
kojem nastoji ostati u dru-
gom stanju. Mali su rizici za
povišen tlak te gotovo 50
posto manji za trudnički dija-
betes nego kod žena u četrde-
setima. Rizik za spontani
pobačaj niži je nego u bilo
kojoj drugoj dobi. Veće su
vjerojatnosti za rađenje
zdrave djece: jedno od 1667-
ero imat će Downow sindrom,
dok će jedno od 526-ero imati
neku drugu kromosomsku
anomaliju.
Nošenje s psi hički m
doživljajem trudnoće u veli-
koj mjeri ovisi o drugim stva-
rima u ženinom životu, poput
odgađanja poslovnih prilika
zbog trudnoće koje bi moglo
prouzrokovati kasnije žalje-
nje. Još jedan veliki čimbenik
za mlade majke čini i briga za
tjelesne promjene koje nosi
trudnoće te strah da će
postati neprivlačne partneru.
Za žene koje nisu uskladile
očekivanja od obitelji, posla i
prijatelja u glavi, trudnoća
može biti uznemirujuća.
Trudnoća u dobi od 25. do
29. godine
Uz pravilnu prehranu i
redovito vježbanje, porođaj i
oporavak nakon njega u dva-
desetima često je lagan i brz.
Žene koje su začele imaju
smanjen rizik od nastanka
raka dojke i jajnika u sred-
njim godinama. U kasnijim
dvadesetima žene najčešće
imaju osiguranu radno
mjesto te partnera s
kojim su u odnosu duže
vrijeme pa su i spremnije
na zrelije dijeljenje obveza i
odgovornosti.
Rizik spontanog poba-
čaja je tek nešto viši od ranih
dvadesetih - 10 posto. S 25
godina rizik od Downova
sindroma javlja se u jed-
nom od 1250 slučajeva,
a od drugih kromo-
somskih anomalija u
jednom od 476 sluča-
jeva.
Trudnoća od 30.
do 34. godine
Razina plodnosti
počinje postupno opa-
dati u ovoj dobi, no
uspješnost postupaka
medicinski potpomo-
gnute oplodnje je oko 25 do
28 posto, za razliku od šest do
osam posto koje imaju žene
u 40-ima. Broj poroda car-
skim rezom udvostručuje se
u usporedbi s mlađom dobi.
Mogućnost spontanog poba-
čaja iznosi 11,7 posto,
Downov sindrom javlja se u
jednom od 952 slučaja, a kro-
mosomske anomalije u jed-
nom od 385 slučajeva.
Žene se nakon godina
provedenih na poslu u ovoj
dobi najčešće osjećaju pot-
puno emocionalno spremne
na dijete. Još uvijek imaju
mladenačku energiju i sred-
stava za brigu o djetetu.
Najveća im je briga razmišlja-
nje o poslu nakon što
ponovno počnu raditi te
odluka hoće li se uopće vratiti
na posao.
Trudnoća u dobi od 35. do
39. godine
Razina plodnosti se i
dalje smanjuje, jajašca stare
i smanjuju se šanse za nji-
hovu oplodnju. Sve do 35.
godine liječnici preporučuju
parovima da nakon godine
dana nezaštićenog
seksa krenu na tre-
tmane umjetne
oplodnje, od
35. to je vri-
jeme sma-
njeno na šest mjeseci jer
odgađanje tretmana nosi sa
sobom i manje mogućnosti
uspjeha.
Visoki tlak u ovoj dobi
ima 10 od 20 trudnica, a dija-
betes je dva do tri puta češći
nego kod mlađih žena. Rizik
od spontanog pobačaja
iznosi 18 posto, a rađanje
mrtvorođenčadi dvostruko je
češće nego u mlađoj dobi. U
ovoj će dobi liječnik nerijetko
trudnici predložiti amniocin-
tezu kako bi se isključila
genetska oštećenja, a iščeki-
vanje rezultata
i zra zito je
stresno za
buduće majke.
Trudnoća u dobi od 40. do
44. godine Žene koje rode u
40-ima bez pomoći hormon-
skih i drugih medicinskih
tretmana živjet će dulje,
zbog estrogena koji se
proizvodi u plodnih
žena, a koji ima dugoro-
čan uči nak na kosti,
srce te druge organe.
Šanse za ostajanje u
drugom sta nju sma-
njuju se na pet posto na
mjesec. Veće su moguć-
nosti za pojavu trud-
ničkih hemoroida,
bolnog pritiska na
mjehur, pucanje i
rastezanje kože te
tkiva. Takva se sta-
nja mogu ublažiti i
spriječiti kontrolira-
njem dobivene težine
u trudnoći, izvođe-
njem Kegelovi h
vježbi te umjerenim
rekreiranjem.
Gotovo
treći na svih trud-
noća u 40-ima
za vrši sp on ta-
nim pobačajem,
a povećava se i
mogućnost
rađanja beba s
premalenom
težinom.
Jedna od 106 žena
u ovoj će dobi roditi
dijete s Downowim sindro-
mom, a jedna od 66 beba
imat će neki drugi oblik
kromosomske anomalije.
Ovu dob obilježava zre-
lost i životno iskustvo te puno
više strpljenja nego kod žena
u 20-ima. No, kako je umor
čest trudnički simptom,
ženama u 40-ima može biti
veliki problem jer ga izraže-
nije osjećaju. Javljaju se i
brige oko dobi u kojoj će biti
kada njezino dijete krene u
školu ili na fakultet.
Trudnoća u dobi od 45. do
49. godine
Šanse za začeće su 0,3
posto, prema medicinskim
istraživanjima, a značajno
opadaju i šanse za uspješnu
umjetnu oplodnju. Ukoliko
ona bude uspješna, najčešće
je riječ o doniranim jajnim
stanicama. Psihičko optere-
ćenje je veliko radi stalnih i
redovitih kontrola majke i
djeteta. Majke često strahuju
za zdravlje nerođene djece s
opravdanim razlogom zbog
povećanih rizika u ovoj dobi.
No, važno je naglasiti kako
ipak većina trudnoća i u ovoj
dobi završi uspješno, dok
ostale završe spontanim
pobačajem do 20-og gestacij-
skog tjedna. Šanse za rađanje
djeteta s Downowim sindro-
mom su jedan naprama 30,
dok se kromosomske anoma-
lije nalaze u trudnoći jedne
od 11 žena.
Trudnoća od 50. godine
Prosječna dob u kojoj
žene ulaze u menopauzu je 51.
godina. Gotovo sve trudnoće
u ovoj dobi zahtijevaju lije-
kove za plodnost, hormonske
injekcije te donirana jajašca.
Žene koje još ovuliraju moraju
uzimati dodatak progeste-
rona kroz prva dva mjeseca
trudnoće kako bi je održale.
U ovoj dobi velik je rizik
od nastanka komplikacija,
poput visokog tlaka, pro-
blema s bubrezima te poste-
ljicom djeteta. Teško je s 50
godina imati energije za
noćna dizanja, te strpljenja za
odgoj mališana, te roditelji
često imaju podsvjesne stra-
hove kako neće doživjeti
svoje unuke.
Trudnoća prema dobi majke – sve prednosti i rizici godina
Što su žene starije, to je sve
veći rizik od komplikacija
Smanjuju rizik za zdravlje ...
Poželjne česte kratke stanke na poslu
Redovi te kratke stanke mogu
pomoći u smanjenju velikog rizika
za zdravlje koji je posljedica dugog
sjedenja. Novo istraživanje uka-
zuje da će češće kratke stanke koje
uključuju ustajanje od stola saču-
vati liniju i zdravlje srca, pri čemu
su korisne i stanke koje traju minut
i uključuju tek ustajanje, malo
kretanja po prostoriji i penjanje uz
nekoliko stuba. Istraživanje koje je
objavljeno u novom broju časopisa
The European Heart dodatno
potvrđuje da je sjedenje izrazito
štetno za zdravlje, jer zaposleni
koji dugo sjede imaju širi opseg
struka i nižu razinu dobrog HDL
kolesterola. Voditelj istraživanja
Genevieve Healy sa Sveučilišta
Queensland u Australiji kaže da je
istraživanje pokazalo da čak i male
promjene mogu pomoći u smanje-
nju zdravstvenih rizika, kao i da
redovite stanke mogu biti vrlo lako
uvrštene u poslovni raspored bez
utjecaja na produktivnost.
Dišite kroz nos...
Disanje na usta izaziva ozbiljne zdravstvene probleme
Disanje isključivo na usta može
dovesti do iznenađujuće neugodnih
zdravstvenih problema. Ako se tre-
nutačno borite s prehladom, onda
vrlo dobro znate da vam je začepljen
nos, što može uzrokovati suha usta,
loš zadah i probleme sa spavanjem.
Kad prehlada prođe, vratit ćete se u
normalu, ali prave nevolje nastaju
ako disanje na usta postane kro-
nično - kao što je slučaj s djecom i
odraslima s alergijama. Dr. Yosh
Jefferson, funkcionalni ortodont iz
New Jerseyja, objašnjava da “disanje
na usta iritira krajnike i adenoidnu
vegetaciju, što se kasnije prebacuje
i na sinuse i time dodatno blokira
gornje dišne putove”. Ta se blokada,
pak, ne može ispuhati iz nosa. Nada-
lje, ako udišete kisik kroz nos, on
prolazi kroz mukoznu ili sluznu
membranu do sinusa, čime nastaje
nitrični oksid koji vaše tijelo treba za
normalan rad srca i krvnih žila. Zato
ako ne dišete kroz nos, vaša krv u
biti ne dobiva dovoljno kisika.
Za samo 15 minuta ...
Cigareta ekspresno uzrokuje genetska oštećenja
Nekoliko prvih dimova cigarete
može u roku od 15 minuta do pola
sata prouzrokovati genetska ošte-
ćenja povezana s karcinomom.
Ovo je prva studija provedena na
ljudima kako bi se utvrdilo kako
tvari u duhanu uzrokuju oštećenje
DNK.
U studiji je sudjelovalo 12 pušača,
a znanstvenici su istraživali djelo-
vanj e policikli čkih aromatskih
ugljikovodika (PAH) koji nastaju
tijekom izgaranja duhana, drva ili
ugljena, a može ih se naći i u mesu
pečenom na roštilju. Posebice su
pratili kemijski spoj fenantren u
krvi pušača i vidjeli su da stvara
otrovnu tvar za koju se zna da
“izaziva mutacije DNK koje mogu
prouzrokovati rak”. “Pušači su
razvili maksimalne razine te tvari
u vremenskom roku koji je iznena-
dio i znanstvenike: samo 15 do 30
minuta nakon što su sudionici
studije popušili cigaretu”, navodi
se u studiji.
U kasnim 20-ima žene
najčešće imaju
osiguranu radno
mjesto te partnera
s kojim su u odnosu
duže vrijeme pa su i
spremnije na zrelije
dijeljenje obveza i
odgovornosti
Šanse za začeće žena
od 45. do 49. godine su
0,3 posto, a značajno
opadaju i šanse za
uspješnu umjetnu
oplodnju. Ukoliko ona
bude uspješna, najče-
šće je riječ o doniranim
jajnim stanicama
53
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Stil života
• Priredila: S.D.
Je li u vašoj kući sve pod
konac ili vlada totalni kaos u
kojem se ponekad ni vi ne
uspijevate snaći? Pronađite
u ovim opisima onaj koji naj-
više odgovara vašem život-
nom prostoru i doznat ćete
nešto više o sebi.
Vaša kuća je u kaosu
Unatoč tome što se stalno
zaričete da ćete ubuduće
svaku stvar držati na mjestu,
opći nered je prvi dojam koji
se stječe kad se kroči u vaš
dom. Krema za noć ponekad
završi na radnoj ploči u kuhi-
nji, cipele u uglu dnevne sobe,
računi ispod gomile starih
novina, a vi zato uvijek
kasnite s plaćanjem!
Kakvi ste vi
Kada je izražena sklonost
k neredu ukazuje na neposto-
janje “unutarnjeg roditelja”
ili odbijanje da se saslušaju
njegove poruke. Kuća u
neredu je kuća djeteta koje je
prepušteno samo sebi, koje
ne poštuje nikakva pravila i
buni se protiv onih koja su
mu nametnuta. Znajte da
pretjerana sloboda vodi do
kaosa, a ne do sklad. Zato je
potrebno da ograničite kon-
fuziju i zacrtate pravila kojih
se trebate pridržavate kako
biste počeli voditi život odra-
sle osobe.
Savjet plus: Zamolite za
pomoć prijateljicu koja je
bolji organizator od vas. Sre-
dite zajedno kuću, pa kad
jednom zavedete red, trudite
se održavati ga.
Vaša kuća je puna foto-
grafija
Kolekcija nikad izloženih
portreta iz raznih privatnih
zbirki koja se čuva u fundusu
Narodnog muzeja i vjero-
jatno neće biti izložena ni kad
se taj muzej jednog dana
zbilja renovira, ta kolekcija
nije ništa u usporedbi s
vašom kolekcijom uramlje-
nih obiteljskih i osobnih
fotografija.
Na njima ste vi kao dijete,
vaša djeca, roditelji, bake i
djedovi, rođaci, prijatelji… i
svi, naravno, u razni m
pozama i najrazličitijim pri-
likama.
Kakvi ste vi
Razmetljivost je uvijek
odraz lošeg ukusa. Samolju-
blje, koje odražavaju tolike
vaše fotografije na svakom
koraku, nije nimalo simpa-
tična osobina, a ni gostima
nije baš prijatno kad im se
nabija na nos tolika ljubav
koju gajite prema svojoj obi-
telji, prijateljima, rođacima…
Kad je nečega previše, onda
i najljepše stvari gube na
vrijednosti. Više diskretnosti
nije na odmet.
Savjet plus: Uramite
samo fotografije za koje ste
emotivno vezani. Ostale sta-
vite u kutije, čuvajte ih,
naravno, kao najveće blago i
otvarajte ih samo kad ste
sami ili kad nekoga zbilja
zanima pogledati vašu dra-
gocjenu zbirku.
Vaša kuća je sređena pod
konac
Vi se možete kretati
po stanu zavezanih očiju
i opet biti sigurni da
ćete naći ono što tra-
žite. Zato što je svaka
stvar na svom mje-
stu. U ekstremnim
slučajevima pretje-
rani red stvara dojam
hladnoće i manijakalne
opsesivnosti zato što se
iza njega skriva slijepo
povinovanje pravilima
i potpuno odsustvo
spontanosti. A to nije
ono što vi želite da ljudi
pomisle o vama kad vam
uđu u kuću, zar ne?
Kakvi ste vi
Prijatno je živjeti u ured-
noj kući, u kojoj se točno zna
gdje što stoji, ali samo pod
uvjetom da red ne postane
opsesija. U tom slučaju red
je pretjeran i skriva vaše
nastojanje da sve držite pod
kontrolom.
Što je pravi razlog tolike
pedantnosti? Potreba da se
osjećate sigurno ili potraga
za formalnom i prividnom
perfekcijom budući da niste
u stanju suočiti se sa svije-
tom koji se stalno mijenja i
koji je pun neizvjesnosti?
Savjet plus: Deka na tro-
sjedu, uvenuli cvijet, raspa-
rene šalice za kavu… To su
male nesavršenosti koje
unose životnosti i realnosti u
svaki, pa i vaš dom.
Vaša kuća je samo pri-
vidno uredna
Vaša kuća djeluje na prvi
pogled uredno, ali dovoljno je
zaviriti u ormar ili u ostavu,
pa otkriti da se na mjestima
koja se ne vide, ili vi mislite da
se ne vide, nalaze gomile
novina, odjeća i obuća koju
već godinama ne nosite.
Možda se tako ponašate i u
kuhinji? Obrišete vrata od
ormarića, a unutra ostavljate
kaos i naslage prljavštine?
Kakvi ste vi
Vezanost za neke pred-
mete, makar oni bili potpuno
nepotrebni – recimo odjeća
koju nikada više nećete
obući, stara pisma, požutjele
novine, časopisi ili rasparene
šalice – sve je to tipično za
osobe kod kojih je vrlo izra-
žena osjećajnost.
Nevolja je, međutim, u
tome što ta osjećajnost često
odnosi prevagu nad racio-
nalnošću. To ne mora biti
velika mana, ali ipak s vre-
mena na vrijeme nešto
morate i baciti.Ako unesete
malo reda u svoje ormare i
ostavu, osjećat ćete se slo-
bodnije, prošlost vas neće
više sputavati i moći ćete s
većom energijom okrenuti se
budućnosti.
Savjet plus: Odvojite
korisne stvari od beskorisnih
i one koje vam više nisu
potrebne bacite. Odlučno i
bez sentimentalnosti! Kad to
jednom učinite, lakše će vam
biti da tu operaciju ponovite
za šest mjeseci ili godinu
dana.
Kuća pod konac, kuća u kojoj vlada kaos mnogo govori o vama
Delikatesa - simbolizira vrhunsku sirovinu, te vrhunsku tehnologiju kojom je nastala
Najskuplje namirnice svijeta
• Priredila: S. D.
Delikatesa je počasno ime
za određenu namirnicu što
simbolizira vrhunsku siro-
vinu kao i vrhunsku tehnolo-
giju kojom je i nastala. Volite
li potrošiti za ukusan i cije-
njeni zalogaj, doznajte koje su
namirnice našle svoje mjesto
u top deset najskupljih delika-
tesa.
Cantuccine
Ova slastica datira iz 1858.
godine, a nastala je tako što je
Antonio Mattei u tradicio-
nalni toskanski kolač koji se
reže na ‘kant’, odnosno u koso
dodao bademe i napravio
Cantuccine, odnosno štruce s
bademima čija cijena jedne
kutije iznosi oko 50 maraka.
Michel Cluizel čokolada
Iako se sve čokolade rade
od biljke kakaovac, o njegovoj
kvaliteti, ali i cijeni ovisi gdje
raste i u kakvim prirodnim
uvjetima. Kilogram ove fran-
cuske slastice platit ćete oko
300 maraka.
Riža
Postoji puno vrsta riže i
ona je rasprostranjena po
cijelom svijetu. Dugog zrna,
okrugla, integralna, ili čak
crna riža je namirnica koju
konzumira gotovo svako
kućanstvo. No, riža koju mi
spominjemo je ipak malo
drukčija, posebno zbog toga
što ćete za pola kilograma
morati dati 15-ak maraka.
Tjestenina
Tjestenina je kao i riža
omiljena namirnica ljudi iz
cijelog svijeta, no tjestenina iz
jednog od najpoznatijih svjet-
skih restorana uistinu je
posebna. Želite li kušati
skupu delikatesu za 250
grama širokih rezanaca,
izdvojit ćete čak 25 maraka.
Sol
Iako je, moglo bi se reći,
ima u izobilju, najskuplja i
najcjenjenija sol je ona s
Himalaja. Svijetlo ružičaste je
boje i vrlo blagog okusa, a
cijena pola kilograma iznosi
10-ak maraka.
Maslac
Talijani i Francuzi na
samom su vrhu najpoznatijih
svjetskih maslaca koji njeguju
dugogodišnju tradiciju, ali i
vrhunsku kvalitetu, piše
Zadovoljna.hr. Cijena kilo-
grama talijanskog maslaca
iznosi nešto manje od 50
maraka.
Sir mozzarella
Ovaj ukusan sir se pravi
od svježeg bivoljog mlijeka i to
po posebnoj tradicionalnoj
recepturi, a želite li kušati ovu
delikatesu, morat ćete za kilo-
gram dati 70-ak maraka.
Pršut pata negra
Titulu najskuplje delika-
tese dobio je i pršut pata
negra. Karakteristika je ta
što on mora imati čak 50
posto bijelog, odnosno
masnog dijela, a cijena po
kilogramu bez kosti iznosi
vrtoglavih 500 maraka.
Guščja jetra
Svaka priča o delikate-
sama mora sadržavati gu š-
čja jetra koja su vrlo popu-
larna u cijelom svijetu.
Kilogram polukuhanih guš-
čjih jetara stoji čak 1000
maraka.
Beluga kavijar
Beluga je najcjenjenija
vrsta kavijara na svijetu.
Želite li uživati u ovoj namir-
nici za bogate, morat ćete za
malo pakiranje od svega 30
grama izdvojiti vrtoglavih
600 maraka.
Sok od cikle
Povećava izdržljivost pri vježbanju
Prema rezultatima stu-
dije objavljene u Journal of
Applied Physiology, suple-
mentacija sokom od cikle
pobol j šava sveukupnu
izvedbu kao i srčanu funkciju
aktivne osobe tijekom vjež-
banja. Znanstvenici su ispi-
tivali razlike u intenzitetu
tjelesne aktivnosti prilikom
suplementacije sokom od
cikle i sokom od cikle kojemu
je smanjen sadržaj nitrata. U
randomiziranoj, dvostruko
slijepoj, cross-over studiji
sudjelovalo je devet tjelesno
aktivnih osoba koji su tije-
kom 6 dana nasumično dobi-
vali ili 0,5 litara soka od cikle
koji je sadržavao 6,2 mmola
nitrata, ili sok od cikle koji je
sadržavao 0, 003 mmol
nitrata. Sudionicima je mje-
ren tlak, puls, funkcija pluća,
koncentracija nitrata, mak-
simalan unos kisika te izdr-
žljivost na pokretnoj traci.
Rezultati su pokazali da je
unos soka od cikle, u uspo-
redbi s unosom soka od cikle
sa smanjenom koncentraci-
jom nitrata, kod sudionika
studije rezultirao poveća-
njem koncentracije nitrata u
plazmi te smanjenjem sisto-
ličkim tlakom.Također, sudi-
onici koji su pili sok od cikle
imali su bolju izdržljivosti
mjerenu na pokretnoj traci.
Vrijeme do pojave iscrpljeno-
sti kod izrazito intenzivnog
treninga, zahvaljujući unosu
soka od cikle, povećalo se za
15 posto.
Zobena kaša sa
šumskim voćem
Sastojci:
100 ml vode
100 ml mlijeka
1 prstohvat soli
1 žličica meda
1/4 žličica cimeta
3 žlice zobenih pahuljica
1 žličica lanenih sjemenki
150 g šumskog voća
Priprema:
Šumsko voće operite i posušite.
Nekoliko bobica odvojite za
posluživanje, a ostatak lagano
zgnječite vilicom. U manjoj
posudi pomiješajte vodu i mli-
jeko, dodajte prstohvat soli i
stavite na laganu vatru te
kuhajte dok ne dosegne točku
vrenja. Dodajte med i miješajte
kuhačom dok se on ne otopi.
Potom dodajte zobene pahuljice
i cimet, pojačajte vatru i kuhajte
uz stalno miješanje dok pahu-
ljice ne omekšaju i ne počnu se
zgušnjavati (oko 5 min). Umije-
šajte lanene sjemenke i šumsko
voće pa još kratko kuhajte dok
ne dobijete željenu gustoću i
dok se sastojci ne sjedine.
Posudu maknite s vatre i zobenu
kašu ulijte u zdjelicu za posluži-
vanje.
Posluživanje:
Ako želite da vaša kaša bude
kremastija, prije posluživanja
dodaj te j oj malo tekućeg
jogurta. Pospite je preostalim
voćem i sjeckanim bademima te
odmah poslužite.
Kada je izražena sklonost k neredu ukazuje na nepostojanje
“unutarnjeg roditelja” ili odbijanje da se saslušaju njegove poruke
Što vaš dom govori
o vašoj osobnosti
Kuća u neredu je kuća djeteta koje je prepušteno
samo sebi, koje ne poštuje nikakva pravila
Kultura
54
Ponedjeljak • 17. 11. 2010.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Pedro Calderón de la Barca
Na današnji dan prije 411 godina rođen je Pedro Calderón
de la Barca (1600. - 1681.), najveći dramatičar španjolskog
baroka i posljednji veliki pisac zlatnog doba španjolske
književnosti. Napisao je i oko 200 kazališnih komada.
411
Ministar prosvjete i kulture Republike
Srpske (RS) Anton Kasipović pozvao je sve
institucije i organizacije koje se bave kultu-
rom da se prijave na natječaj Ministarstva
prosvjete i kulture RS-a za sufinanciranje
projekata iz ove oblasti. Kasipović je naglasio
da će natječaj biti otvoren do kraja siječnja, ali
da se nekad događa da dobri projekti ostanu
mimo natječaja i mimo sredstava zato što poje-
dine institucije zakasne i ne dostave potrebnu
dokumentaciju na vrijeme. Kasipović je naglasio
da je važno podr-
žati projekte koje
vode institucije
kulture, ali i mno-
gi drugi u obla-
stima likovne,
glazbene, knji-
ževne i druge kre-
acije. Kasipović je
kazao i da zbog
teške financijske situacije Ministarstvo pro-
svjete i kulture RS-a nije u mogućnosti podržati
film, pa će, kako je rekao, biti korištena svaka
druga mogućnost da se nađu sredstva i za ove
namjene. Kasipović je dodao da će posebna
pozornost ove godine biti posvećena obilježava-
nju 50 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi
Andriću, te da će Vlada RS-a formirati poseban
organizacijski odbor za obilježavanje tog jubileja.
Republika Srpska
Produkcijski tim Bosanskog narodnog pozorišta Zenica
na samom početku druge polovice sezone 2010./2011. započeo
je s radom na novoj predstavi. Riječ je o drami “Spašeni” (Saved)
koja predstavlja jedno od najznačajnijih djela europske drama-
turgije 20. stoljeća i vjerojatno najpoznatije djelo Edwarda Bonda,
najznačajnijeg živućeg dramskog autora u Velikoj Britaniji. Premi-
jera predstave koju je režirao Jovica Pavić
iz Beograda, a za koju je scenografiju
uradio Todor Lalicki, zakazana je za u
utorak i srijedu, 22. i 23. ožujka, na velikoj
sceni Bosanskog narodnog pozorišta u
Zenici. Ovo će biti peta premijerna izvedba
u 61. kazališnoj sezoni BNP-a Zenica. Ranije
su publici premijerno izvedene predstave:
“Don Quijote”, “Arapska noć”, “Zatvorenih očiju” i “Patuljak” iz zaborav-
ljene zemlje, što, prema informacijama iz BNP-a, ovu kazališnu kuću
stavlja na prvo mjesto po opsegu produkcije u tekućoj sezoni ovog kaza-
lišta. Uloge u predstavi “Spašeni” igraju Nusmir Muharemović, Dženana
Džanić, Robert Krajinović, Predrag Jokanović, Irina Dobnik, Adis Meha-
nović, Saša Handžić, Miroljub Mijatović i Selma Mehanović.
Krajem ožujka
premijera predstave
“Spašeni”
Peta ovosezonska
premijera u BNP-u
Zenica
Zbog teške financijske
situacije bez potpore filmu
Predstavu režira
Jovica Pavić
iz Beograda
Bosanskohercegova čki
književnik Nedžad Ibriši-
mović objavio je novu
knjigu “El-Hidrova knjiga”.
Ovo djelo nastavak je pret-
hodnog romana “Vječnik”,
priče o čovjeku koji živi
skoro pet tisuća godina,
putuje kroz povijest od
faraonskog Egipta do Sara-
jeva u kojem 1933. započinje
svoju priču. “El-Hidrova
knjiga” je složena priča o
nekom tko ne umire jer se
kloni zla, o čovjeku koji
zamire tek kad nehotično
nakupi grijehe - u pet tisuća
godina devet puta, od čuda
ne završava. Njezin kraj,
slično kao i kraj “Vječnika”,
ostavlja prostor za novi dio.
Knjiga je objavljena u auto-
rovom izdanju.
Nova knjiga
Nedžada
Ibrišimovića
“El-Hidrova knjiga”
S
e
n
a
d
a

Z
a
t
a
g
i
ć
Jutros sam smislila ime svom prvorođenom djetetu
Bit de djevojčica
Imat de oči boje tuge, kosu kao nod bez zvijezda
I živjet de u dolini
U kojoj proljede ne prolazi...
Razmišljanje o njoj
Koje nema
Je
Maksimum nježnosti za koji sam sada sposobna.
UPOZNAJTE PISCE I DJELA
Maksimum nježnosti
Sve se troši
Krema za lice, dezodorans, kafa
Hljeb...
Mlijeka još za danas, parfema za par dana...
Samo sa nada
Nikada ne potroši.
Nada
Hodočastila sam zemlje snova
Dosegla vrh kome su tvoje oči podnožje
Onda smo zamijenili uloge...
Od tebe mi je ostao
Niz dubokih brazdi u duši
U koje si zasadio sjeme nade....
Iz mojih usta sada miriše trulež.
Moja tuga svela se
Na bijeli kamenčid koji si donio
Sa svoga hodočašda
Odbačen u suvenirnici mog života.
Hodočašće
Senada Zatagić rođena je u travnju 1985. u Zenici, gdje je završila osnovnu
školu i Gimnaziju, a studij prava završila je na Pravnom fakultetu Sveučilišta
u Sarajevu, gdje je trenutačno na postdiplomskom studiju na Katedri gra-
đanskog prava. Zaposlena je kao pravni savjetnik na Međunarodnom sveu-
čilištu u Sarajevu. Dugogodišnji je omladinski aktivist i član savjetodavnih
tijela za mlade pri izvršnoj vlasti lokalne zajednice. Objavila je dvije knjige,
zbirku poezije “Mostovi”, 2004.(Udruženje književnika Zeničko-dobojske
županije) i zbirku pripovijetki “Katarinino ogledalo”, 2008. (Udruženje
književnika Zeničko-dobojske županije). Prikaz zbirke poezije je objavljen
2005. u časopisu “Most” (autor: Adnadin Jašarević ), a zbirke pripovjedaka
2009. u “Zadarskom listu” (autor: Fabijan Lovrić ). Priče su joj objavljivane
u “Našoj riječi”, “Prometeju”, a priča “Katarinino ogledalo” uvrštena je u
prvu bh. antologiju fantastične priče “Pogled u budućnost”, Zenica 2007.,
priređivač Adnadin Jašarević. Pjesma “Maske” objavljena je u zbirci “Euro-
orijentacije”, 2008. (Udruženje za kulturu Novo Sarajevo). Pjesme su joj
objavljivane i u Hrvatskoj i to u hrvatskoj književnoj reviji “Marulić 2009.”,
te prestižnom književnom časopisu “Motrišta”, 2009. Pjesme su joj objavljene
na internetskoj stranici HKD-a “Napredak” – podružnica Vitez (Prva otvorena
online panorama poezije bh. pjesnikinja od 1908. do danas ), a priče i
poezija na internetskoj stranici Udruženja za kulturu Novo Sarajevo. Sudio-
nica je književnih manifestacija “Šopovi dani na Plivi 2008.”, “Šopovi dani
na Plivi 2009.” i “Drugi novosarajevski književni susreti” 2008.
Sasvim jednostavno sam te potčinila
Leptir si
Izgorio na žarulji od vlastitih želja.
Greška je poželjeti neuhvatljivo.
Svojim lutkama
Danas du skrojiti haljine od sudbine.
Igrat demo se života.
Leptir
Jutros je osvanulo vedro nebo iznad grada
I trajalo jedan doručak
Moje cipele su promijenile boju
Poput kose žena u klimaksu
U rukama nevještih frizerki
Ti si otišao...
Sve uvijek ispadne kako nisam očekivala!
Očekivano
Otvaranje jednog od
najvećih praznika umjetno-
sti u našoj zemlji, regiji i
Europi, Međunarodnog
festivala Sarajevo “Sarajev-
ska zima” 2011. Art of Love,
bit će u znaku pobratim-
stva lica u svemiru, odno-
sno u znaku velikih svjet-
skih jubileja skladatelja
Franza Liszta, Gustava
Mahlera i pisaca Andrića,
Miłosza, Ujevića i Hajama.
Festival će biti otvoren u
ponedjeljak, 7. veljače, a
počasni gost Festivala je
Mađarska, predsjedateljica
Europske unije. Europska
asocijacija festivala cijeni
Sarajevsku zimu kao jedan
od najznačajnijih kultur-
nih, umjetničkih, multime-
dijalnih događaja i turistič-
kih atrakcija Europe i svi-
jeta i direktori velikih
europskih i svjetskih festi-
vala bit će nazočni na otvo-
renju festivala. Svečanost
otvaranja Sarajevske zime
i ove godine bit će iznimni
događaj koji će se realizirati
7. i 8. veljače, a sama sveča-
nost otvaranja festivala bit
će 7. veljače od 16 do 18 sati
od At Mejdana preko
Bašćaršije, Morića hana,
Ferhadiji nom ul icom,
ispred Katedrale i Markala,
Vječne vatre, Titovom uli-
com, ispred velikog grad-
skog parka do Skenderije i
Narodnog pozorišta. Pro-
menada će biti svojevrsni
karneval u kojem će sudje-
lovati stvaratelji i umjet-
nička društva, ulični ple-
sači, majstori vatre, svjetla
i pokreta iz zemlje i svijeta,
Drum orkestar Sarajevo,
čudesni kulinari koji će
slaviti umjetnost i život i
povezivati svijet kroz ulični
teatar. Na promenadi će
sudjelovati i Savez konjič-
kih organizacija BiH sa
svojim performansom,
mnogobrojni volonteri
Sarajevske zime, umjetnici
i gosti koji će ovu zimsku
čaroliju učiniti nezaborav-
nom za sve sudionike.
Redatelj cijelog projekta je
Nedžad Begović.
Pobratimstvo u svemiru Sarajevske zime 2011.
SARAJEVSKA ZIMA Art of Love
Vlada RS-a će
formirati poseban
organizacijski odbor
za obilježavanje
Andrićevog jubileja
• Piše: A.C.
• kultura@dnevni-list.ba
PEN Centar i Novi
izraz, časopis za književnu
i umjetničku kritiku, ras-
pisali su drugi javni natje-
čaj za nagradu “Midhat
Begić”. Nagrada je prvi
put dodijeljena 2009.
(dobio ju je Ivan Lovreno-
vić za esej “Ivo Andrić,
paradoks o šutnji”), a ima
bijenalni karakter. Drugi
put će nagrada biti dodi-
jeljena u prvoj polovici
godine, za knjigu eseja ili
pojedinačni esej, koji su
objavljeni tijekom 2009. i
2010. godine.
Nagrada se sastoji od
novčanog dijela i plakete
nagrade, a umjetničko
rješenje i izvedbu plakete
za nagradu uradio je aka-
demski slikar Mirza Ibra-
hi mpašić. Knji ge za
nagradu prijavljuju izda-
vači i(li) autori knjiga.
Izdavač ili autor treba u
prostorije PEN Centra u
ulici Vrazova br. 1 u Sara-
jevu dostaviti najmanje
dva primjerka knjige.
Prijave do 31. siječnja
Za nagradu se mogu
prijaviti izdavači iz Bosne
i Hercegovine i autori
državljani BiH čija je
knjiga ili esej u spomenu-
tom razdoblju objavljena
kod bosanskohercegovač-
kih izdavača ili u bosan-
skohercegovačkoj perio-
dici. Za nagradu se ne
mogu prijaviti članovi
žirija. Žiri čini pet članova
iz reda uglednih autora
eseja po odluci Upravnog
odbora PEN Centra i
uredništva Novog izraza,
čija će imena biti objav-
ljena blagovremeno. Iz
PEN Centra podsjećaju
izdavače i autore da knjige
koje kandidiraju za nag-
radu dostave u prostorije
PEN-a do 31. siječnja. U
želji da stimulira pisanje,
objavljivanje i promociju
kritičkog žanra “studijski
esej”, pri čemu “studijsko”
obuhvaća i označava
znanstvenu utemeljenost,
a “esejističko” književno-
umjetničku ostvarenost,
PEN Centar u BiH i časo-
pis Novi izraz su u povodu
50. godišnjice pokretanja
časopisa Novi izraz ute-
meljili književnu nagradu
“Midhat Begić” za knjigu
studijskih eseja ili pojedi-
načni studijski esej u BiH.
Tri razloga
Kada je prošle godine
dobio nagradu (za 2007. i
2008.), prvi dobitnik ove
bijenalne nagrade Ivan
Lovrenović kazao nam je
da mu ova nagrada jako
mnogo znači.
“Prvi razlog je Ivo
Andrić, kojim se bavim
cijeli svoj život, otkad sam
počeo čitati i pisati. S
druge strane, tu je i ime
nagrade - Midhat Begić.
Oni koji se sjećaju i koji
znaju, znaju da je taj pisac
i profesor bio u modernoj
književnoj povijesti Bosne
i Hercegovine sasvim
sigurno najblistaviji, naju-
mniji i najostvareniji pred-
stavnik te posebne knji-
ževne umjetnosti, umjet-
nosti eseja. Treće, nagrada
dolazi od ekskluzivno
stručnih, profesionalnih
instanci - PEN Centra BiH
i redakcije časopisa Novi
izraz. Taj časopis je osno-
vao upravo Midhat Begić
i on je od početka do
danas namijenjen njego-
vanju književne kritike i
književnog eseja”, kazao je
Lovrenović.
Raspisan drugi javni natječaj za nagradu “Midhat Begić”
Poticaj književnoj
kritici i esejistici
Iz PEN Centra podsjećaju izdavače i autore da knjige koje kandidiraju
za nagradu dostave u prostorije PEN-a do 31. siječnja
U četvrtak i petak, 20. i 21. siječnja, u Kamer-
nom teataru 55 u Sarajevu gostuje Atelje 212
iz Beograda s predstavom “Čekaonica” u
režiji Borisa Liješevića. Igraju: Branka Šelić,
Nebojiša Ilić, Bojan Žirović, Jelena Trkulja.
U Beču su održana dva velika bala koja
se ubrajaju u najljepše i “najslađe”
tijekom bečke balske sezone tijekom
koje se održava oko 450 balova. Tako
je održan i 89. bal cvijeća, najveći bal u
organizaciji Grada Beča.
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
55
Čuvarica monodrame u
nemirnim vremenima
• Piše: Gradimir Gojer
Rada Đuričin je neo-
bična glumica. Znam dobro
da je nekada bila članicom
Jugoslavenskog dramskog
pozorišta u Beogradu. Ne
znam jesu li godine kod ove
glumice iznimne ženske
ljepote i neodgonetljivih
godi šta života uči ni le
kakve rezove na njezinom
licu, ali znam, kada god je
vidim, bar u medijima, da
se sjetim te “neodgonetlji-
vosti” godina i te mlada-
lačke svježine kojom gos-
pođa Đuričin zrači prema
svojim suvremenicima i
prema svima onima koji se
kreću u krugu njezine pro-
ste srdačnosti i susretljivo-
sti. Ovaj zapis nastaje
temeljem čitanja knjige
koju mi je gospođa Đuričin
darovala jednog dana na
obali Prespanskog jezera...
Knjiga
A knjiga je iznimno dra-
gocjen skup monodram-
skih tekstova koje je ova
istinska prvakinja mo n-
odrame na srpskim sce-
nama godinama priređi-
vala, igrala i na kraju uve-
seljavala brojnu publiku
svojom igrom, ukupnošću
svoga umjetničkog anga-
žmana!
Ta čuvarica žanra
“monodrame” u iznimno
nemi rni m vremeni ma,
kako onim političkim tako
i onim društvenim; kako
onim društvenim, tako i
onim literarnim, radi ozbi-
ljan posao u svakoj fazi
pripreme monodrame!
Iako nisam prevelik oboža-
vatelj žanra monodrame,
ne mogu zanijekati neke od
fantastičnih predstava -
rezultata imaginacije u
trenutku apsol utnog
posvećenja i osviještenosti
koje su izvojštili Rade Šer-
bedžija, Fabijan Šovagović,
Josip Pejaković, Zijah
Sokolović, ali svakako i
Rada Đuričin. Posebno
senzibilizirana je Rada
Đuričin za ruske autore, za
srpsku poeziju, a iznimno
za srpske poetese! Zato
danas i zapisujem eseji-
stičku cjelinu o čuvarici
monodrame u ovim nemir-
nim, tužnim, u vremenima
u kojima je “čovjek čovjeku
vuk”!
Čuvarica
U takvim vremenima
nije lako sačuvati literarne
dragocjenosti, a posebice je
teško biti moćan među
toliko nemoćnika, prije
svega onih nemoćnika “u
pameti”. I tada na Prespan-
skom jezeru uvjeravala me
ova draguljna glumica
kako poezija ima šanse
spasiti svijet! Nisam baš
siguran ni da je ona u to
vjerovala? Ali siguran sam
da je sve činila i da sve i
danas čini da poezijom
spasi ono što se u današ-
njem nemirnom i hirovitom
svijetu spasiti može! Radi
Đuričin pripada ono mjesto
u suvremenom teatarskom
djelanju, koje je rezervirano
za prvosvećenike teatar-
skih rituala! Njoj pripada
mjesto među spasiteljima
ovoga svijeta! Jer njezina
scenska poezija, kako ona
proizvedena iz tekstova
koje je priredila, tako i ona
izgovorena na pozorni-
cama teatara, pravi putove
MIRU i DOBRU! Istinski
se divim upornosti promi-
canja monodrame, kojom
Rada Đuričin vjeruje da
može spasiti svijet!
Teatrološki mini esej (56)
Esej
Sramota
Web preporuka
Izjava dana
N
a
j
v
a
ž
n
i
j
e

j
e

p
r
o
n
a
ć
i

n
a
č
i
n

k
o
m
u
n
i
k
a
c
i
j
e
Danas je najvažnija stvar
na svijetu da umjetnik
pronađe način komunika-
cije s onim izvan njegove
lokalne scene te da
pronađe način korištenja
jezika tako da to postane
razumljivo iz dubine i iz
srca. Čini mi se da je to
ono najteže, ali je ujedno
povezano s gotovo svime
što se trenutačno događa
u svijetu, jer ljudi ne
mogu komunicirati.
Ellen Stewart, osnivačica
kazališta La MaMa, koja je
preminula u 91. godini
+
Raspisan je natječaj za nagradu za
esej koja nosi ime Midhata Begića, a
natječaj su raspisali PEN Centar i
Novi izraz, časopis za književnu i
umjetničku kritiku. Prijave se pri-
maju do 31. siječnja.
U riječkom Brodogradilištu “3. maj”
reže se oštećeni plutajući paviljon koji
je trebao biti postavljen na prošlogo-
dišnjem bijenalu arhitekture u Veneciji.
Paviljon u Veneciju nije ni uplovio. U
Hrvatskoj ga je jedan portal nazvao –
ploveća sramota.
Tijekom prošle godine film “Tilva
Roš” osvajao je brojne nagrade na
međunarodnom filmskim festiva-
lima, među kojima je i pobjeda na
Sarajevo Film Festivalu, a sada se
konačno počinje prikazivati i pred
domaćom publikom, u Srbiji. Srp-
sku premijeru imat će 26. siječnja
u Boru (kino “Zvezda”), a 1. veljače
bit će prikazan u obnovljenoj
kinodvorani Doma omladine.
“Tilva Roš” pred domaću publiku
dolazi “okićen” s ukupno 11 među-
narodnih nagrada, kao hit prestiž-
nih festivala u Rusiji (2 in 1 Film
Festival Moscow), Nizozemskoj
(Noordelijk Film Festival), Njemač-
koj (Film Festival Cottbus), Portu-
galu (Estoril Film Festival), Francu-
skoj (Festival International du Film
de Belfort), Španjolskoj (Gijon
International Film Festival)...
Pobjednik SFF-a u kinima Srbije
“Tilva Roš” konačno pred domaćom
publikom
Danas posjetite internetsku
stranicu Wikipedije, http://hr.
wikipedia.org, on-line
enciklopediju koja je protekli
vikend proslavila 10 godina
postojanja.
Zapisujem esejističku cjelinu
o čuvarici monodrame u ovim
nemirnim, tužnim, u vremenima
u kojima je “čovjek čovjeku vuk”!
!
Midhat Begić, pisac
i profesor, bio je u
modernoj književnoj
povijesti BiH sasvim
sigurno najblistaviji,
najumniji i najostva-
reniji predstavnik te
posebne književne
umjetnosti,
umjetnosti eseja
-
56
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Kultura
• Razgovarala. Andrijana Copf
• kultura@dnevni-list.ba
Dizajner Branko Dursum
(Sarajevo, 1969.) jedan je od
onih “nevidljiv” kulturnih
djelatnika. I to “nevidljivih”
jer njegov lik nećete vidjeti u
novinama ili na predstavama,
ili na izložbama, ali njegov rad
i njegov potpis nemoguće je
zaobići na brojnim plakatima,
idejnim rješenjima raznih
manifestacija i kulturnih
događaja. Sasvim nenamet-
ljiv, ali itekako zanimljiv kad
ga malo bolje upoznate,
Branko Dursum vizualno
potpisuje sve one silne pla-
kate predstava i publikacija u
Narodnom pozorištu Sara-
jevo, plakate manifestacija
poput Dana Hrvatske kulture
u Sarajevu (za koje je od 2004.
do 2008. radio kompletan
vizualni identitet, a i za ovu
godinu), autor je idejnog rje-
šenja za poštansku markicu
(marka, pečat i kuverta)
tiskanu u povodu 60 godina
Opere Narodnog pozorišta
Sarajevo itd. U intervjuu za
naš list, ovaj “nevidljivi” tvo-
rac vizualnih identiteta
postao je – vidljiv.
Ove godine se navršava 20
godina kako radite u Narod-
nom pozorištu Sarajevo. Kad
se osvrnete na sve te godine,
što pomislite? Koji su Vam se
trenuci posebno urezali u
sjećanje?
‘Prepali’ ste me s tom
konstatacijom jer u svom
dosadašnjem radu nikada i
nisam vodio računa o prote-
klom vremenu, vremenu pro-
vedenom radeći u Kući na
Obali! Pretpostavljam da kao
rezultat tog mog načina življe-
nja u proteklih 20 godina, a
posebno u zadnjih deset, jest
što se nalazim u ambijentu i
okruženju ljudi s kojima imam
posebnu interakciju u činjenju
poslovnih zadataka koji su bili
postavljeni pred mene. ‘Moja
kuća’ je po mnogo čemu spe-
cifična, a ja kao prvi razlog
mogu navesti timski rad bez
kojeg, složit ćete se, nema
rezultata. Svi mi činimo male
karike u ostvarivanju konač-
nog cilja, a to je predstava za
naše cijenjene posjetitelje.
Upravo sada mi svi ‘stanov-
nici’ Kuće na Obali živimo za
trenutak kada će ansambl
Drame NPS-a poslije dva mje-
seca rada izići na scenu sa
Shekespearovim ‘Richardom
III.’, i da bismo prije premijere
predstavili novu knjigu auto-
rice Daniele Gogić ‘Tragovi i
odgovori’, kao još jedan proi-
zvod u izdavačkoj djelatnosti
Narodnog pozorišta Sarajevo.
Naravno, volim to što radim!
Jer da ne volim, ne bih mogao
ostvariti rezultate koje sada
imam u kazalištu, koji su
ustvari nastali kao rezultat
rada s ljudima koji u procesu
stvaranja zajedno sa mnom
razmjenjuju kreativnu, pozi-
tivnu energiju.
S obzirom na dinamičnost
posla i mogućnost kreativnog
izražavanja u proteklom raz-
doblju, prvo što pomislim jest
ne mali broj ljudi koji su, svaki
na svoj način, utjecali na staze
kojima sam kročio u prote-
klom vremenu. Ne mogu ne
spomenuti neke: mog prvog
upravnika akademika Muha-
meda Karamehmedovića,
Borisa i Mirjanu Čistopoljski,
Sulejmana Kupusovića, Kru-
noslava Cigoja, Amilu Bakšić,
Edinu Papo, Daria Vučića,
Ermina Sijamiju… Ivicu
Šarića i Gradimira Gojera,
kao i moje radne kolege koji su
zajedno sa mnom dijelili sve
moje sretne trenutke, Melihu
Ćilimković, Mirelu Latić,
Rabiju, Tileta, Cecu, Dajanu,
Almu, Lejlu Bračković i Gor-
danu Hrenovica kao i Nedima
Mušovića, Aminu Abdičević,
Muhibu Kaljanac, Medhiju
Maglajlić, Jasu i Hatka iz Kali-
grafa, mog Nevena Miliće-
vića...
Dvadeset godina moga
rada u Narodnom pozorištu
kao kulturnoj instituciji, a i
jedinoj u Bosni i Hercegovini
koja ima i Operu i Dramu i
Balet, predstavlja život na tri
umjetnička ‘kolosijeka’. Lijepo
je sudjelovati u procesima
stvaranja baletne, operne i
dramske predstave, lijepo je
slušati orkestar Sarajevske
filharmonije u trenucima tra-
ženja misli, ideje za kreativno
izražavanje, kako odaslati
poruku o događanjima na
sceni NPS-a. Ja ustvari u
ovom intervjuu želim vašim
cijenjenim čitateljima doča-
rati svu količinu emocija koje
isijava proces nastanka sva-
kog kazališnog djela...
Što se tiče trenutaka koji
bi mi se trebali urezati u pam-
ćenje, kao što sam već naveo,
jesu dinamičnost posla i
raznovrsnost događanja, što
scenskih, tako i izlagačkih, i
izložbenih djelatnosti u
Narodnom pozorištu Sara-
jevo. Za neke je to puno, ali ja
bih, naprotiv, želio još više jer
svaki ostvareni projekt doživ-
ljavam kao vlastitu i zajed-
ničku pobjedu. Sa svakom
pobjedom vidim opravdanost
zadataka i svaki novi zadatak
predstavlja novi izazov!
Postoji li neki plakat za
čiju Vas izvedbu veže posebno
sjećanje ili neka anegdota?
‘Hanka’, kada me Sul-
ejman Kupusović, inače red-
atelj te predstave, natjerao da
se potpišem na svoj rad jer
sam u tom trenutku kazališni
plakat doživljavao kao nešto
veliko i da se ja još uvijek ne
smijem potpisati odnosno da
se moram još ‘updateovati’ da
bih stavio svoj pečat. ‘Kata-
rina, bosanska kraljica’, moja
prva suradnja s Gradimirom
Gojerom, koji će u idućem
razdoblju postaviti temelje
mog smjera kretanja i s kojim
Svaki ostvareni pro
kao vlastitu i kao z
Skoro nevidljiv, sasvim nenametljiv, ali itekako zanimljiv kad ga malo bolje upoznate, Branko Dursum potpis
INTERVJU
BRANKO DURSUM Dizajner iza kojeg su
Događaji koji su obilježili
mojih 20 godina u NPS-u...
Vrlo je teško opredijeliti se za jedan događaj koji je obilježio mojih 20 godina
u Narodnom pozorištu Sarajevo, pa evo, da navedem samo neke. To su
proslava 85 godina Narodnog pozorišta Sarajevo, gdje zajedno s Gradimirom
Gojerom sudjelujem u realizaciji Spomenice NPS-a, što za mene predstavlja
čast, naravno, i izazov, realiziram plakat za koncert u povodu 60 godina
Opere NPS-a i u isto vrijeme od BH pošta usvaja se poštanska markica u
povodu 60 godina Opere NPS-a čiji sam autor. Mislim da je ovo veliki ‘tre-
nutak’ za mene! Ili kada Ivica Šarić, istaknuti operni prvak Opere NPS-a s
međunarodnom karijerom, slavi 35 godina umjetničkog rada, a ja budem
zadužen za likovno rješenje svih svečanih događanja, od monografije “Ivica
Šarić, od Kraljeve Sutjeske do pozornica svijeta” autora Gradimira Gojera,
pa sve do vizualnog identiteta grafičkih ploha za koncert Requiem, gdje
ujedno autorski postavljam izložbu Ivica Šarića, koja je dobila izvanredne
kritike i iz Hrvatske. E, i ovo je veliki ‘trenutak’ za mene! Samo još jedan
‘trenutak’: samostalne izložbe Pozorišni plakat u Sarajevu, Prijedoru,
Zagrebu, Šibeniku, Pogorici i Kragujevcu. I tako čitav moj radni vijek je
satkan od ovakvih ‘trenutaka’ provedenih u Kući na Obali.
Promocijapoštanskemarkicepovodom60godinaOpereNarodnogpozorištaSarajevo
DursumsIvicomŠarićemnaotvorenjuizložbe“Pozorišni plakat”čiji jeautor
Naprvoj samostalnoj izložbi saSulejmanomKupusovićemi GradimiromGojerom
Sa StjepanomMesićemnapromociji SpomeniceNPS-apovodom85godinapostojanja
57
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Kultura
ojekt doživljavam i
zajedničku pobjedu
uje vizualni izgled silnih plakata predstava, publikacija i manifestacija. Evo prilike da ga upoznate malo bolje
sam osuđen samo na pobjede.
Ili ‘Ero s onog svijeta’ u režiji
Krunoslava Cigoja pod diri-
gentskom palicom Vjekoslava
Šuteja, nakon kojeg u sljede-
ćih šest godina radim komple-
tan vizualni identitet Dana
Hrvatske kulture u BiH, za
hrvatsko Veleposlanstvo u
BiH.
Koliko se danas u BiH
posvećuje pozornosti određe-
nom dizajnu, vizualnom
izgledu određenog projekta?
Kako kažu: ‘Marketing
je novac bačen u vjetar i nikad
ne znaš kada će se vratiti.’
Naravno, dok sam ja bio
aktivan na Ekonomskom
fakultetu u Sarajevu, sjećam
se kako su nam profesori
govorili da obratimo pozor-
nost na način reklamiranja i
propagandne slogane, koji su
u to vrijeme bili smiješni i
doživljavali smo sebe kako
jedan novi val koji će svojom
investicijom u samog sebe
doprinijeti stvaranju okružja
u BiH koji će se prilagoditi
suvremenim tržišnim kreta-
njima. Naravno, u nizu akcija
koje treba poduzeti u plasira-
nju proizvoda na tržište, a u
mom polju djelovanja to su
kulturne institucije i njihove
aktivnosti, jest i bitan
segment dizajn i vizualni
izgled proizvoda. Danas
stvari, naravno, idu u dobrom
smjeru, mi se mijenjamo, pri-
lagođavamo, ja bih rekao -
rastemo. Dotaknuli smo se
segmenta koji nije statičan,
potrebno je non-stop istraži-
vati, preispitivati se itd. Moja
iskustva su raznolika, uglav-
nom su sudionici spremni, ali
je financijska strana ta koja ih
ograničava u realizaciji svih
nakana. S obzirom da pripa-
dam onom ‘sloju’ ljudi koji su
postigli sve svojim radom,
konstantnim ulaganjem u
sebe, taj odgovor baš i nije
uvjerljiv, nego da bismo došli
do stavke dizajn – vizualni
izgled određenog proizvoda,
potrebno je ispuniti dosta
preduvjeta. Mislim da mi je
adekvatno usporedba glasno-
govornik – PR, zanimanje koje
unatrag par godina baš i nije
bilo omiljeno u tvrtkama, a
što se sada događa? Želim
reći, odnosno postaviti pita-
nje, kako ćete prodati svoj
proizvod ako potencijalni
potrošač ne spozna sve pred-
nosti i kvalitete istog.
Koliko je, iza tog dizajna,
vidljiv njegov autor, odnosno
koliko ga ima u javnosti?
Autorska poetika, kad
je u pitanju plasman ‘proi-
zvoda’, trebala bi, u pravilu,
biti što nenametljivija, odno-
sno autorska poetika dizaj-
nera mora crpsti svoj raison iz
onoga što je temeljna vrijed-
nost proizvoda koji se rekla-
mira, ali nikada ne smije u
svojoj ‘samobitnosti’ nadja-
čati ono što je elementarni
proizvod! Autorski rad je
stoga ponekad samozatajan,
a onog trena kad u javnost
iziđe autorska poetika, to je
krunski trenutak u kojem je
došlo do stapanja elemen-
tarne vrijednosti proizvoda
koji se reklamira i autorstvo
‘reklamera’, odnosno dizaj-
nera! Moja iskustva temelje se
uglavnom na kazališnom
radu, ali nije mi strana ni diza-
jnerska produkcija u gospo-
darstvu, sportu i drugim
granama života.
Iako se Vaše ime najviše
veže za rad u Narodnom pozo-
rištu Sarajevo, radili ste za
niz institucija i manifestacija.
Kakav će Vas zadatak uvijek
razveseliti?
Svaki zadatak pred
kojim se dizajner nađe nosi
dozu različitih izazova.
Posebno je to karakteristično
kad je u pitanju kazalište jer
je kazalište nepregledno polje
u koje se može aplicirati
osobna žudnja, asocijativna
gama, utjecaj... Međutim, ono
gdje vidim da bi se u idućem
razdoblju posebno mogla
ref lektirati moja, uvjetno
govoreći, poetika, proizvodi
su rada Muzeja književnosti i
pozorišne umjetnosti Bosne i
Hercegovine, za koje sam i
dosad dobio nekoliko, za
mene, značajnih priznanja...
Izazovan je rad za raznovr-
snu, raznoliku, razuđenu i do
kraja slobodnu, liberalnu, u
europskom smislu riječi, pro-
dukciju možda najjačeg, kul-
turnog giganta pored Narod-
nog pozorišta Sarajevo –
Hrvatskog kulturnog društva
Napredak, kojem doktor
Franjo Topić iz dana u dan širi
polje pozitivnog utjecaja na
ukupno javno mnijenje u
Bosni i Hercegovini!
Što smatrate svojim naj-
većim uspjehom, a što bi Vam
bio profesionalni izazov?
Najveći uspjeh u profe-
sionalnom bavljenju dizajnom
smatram pravljenje vizualnog
identiteta Javne ustanove
Narodnog pozorišta Sarajevo.
Na tom zadatku primjenjivao
sam kreativnu energiju bez
ikakvih ograničenje jer tu je i
najlakše, a ne samo najizazov-
nije, praviti iskorake u pri-
mjeni vlastite kreativne ener-
gije. Priznanja koja su u
međuvremenu stigla, kako
kroz pojedine dizajnerske
uratke, tako kroz vrlo repre-
zentativne izložbe koje sam
imao, svakako su značajni za
moju karijeru! Moja bi želja
bila, prije svega, da u idućem
razdoblju, a u okviru jedne
ozbiljne studijsko-dizajnerske
‘mape’ radim na novom vizu-
alnom identitetu Grada i
Sarajevske županije, a sve,
naravno, unutar akcija Mini-
starstva kulture i sporta Sara-
jevske županije. Mislim da
grad kakav je Sarajevo, takve
bogate tradicije, to svakako
zaslužuje, ako želimo da u
idućem razdoblju taj Grad i ta
županija naprave ozbiljnije
europske iskorake!
Kakvi su Vam planovi za
ovu godinu, ima li nekih novih
projekata?
Kratak je naš život,
male su nam ‘vremenske
mogućnosti’ da bismo realizi-
rali sve ono što zamislimo...
Međutim, ograničit ću se na
ono što je neposredno pred
nama...
Upravo dovršavam dizajn
knjige ‘Ohriski ritmovi’ autora
Gradimira Gojera za Zaduž-
binu Petar Kočić, Banja Luka
- Beograd, a ‘iza ćoška’ vreba
jedan od najljepših izazova
oprema knjige ‘Bard na
Miljacki’ kojom ćemo poku-
šati otrgnuti od zaborava
dijelove blistave glumačke
karijere i ljudske uspravnosti
prvaka Drame Narodnog
pozorišta Sarajevo. Ova će
knjiga, kao i knjiga Daniele
Gogić ‘Tragovi i odgovori’,
upotpuniti izdavačku djelat-
nost Narodnog pozorišta
Sarajevo, a ne mogu odoljeti i
ovaj put ne spomenuti knjigu
iz istog izdanja ‘...ili savršen-
stvo, ili promašaj’ koja je i u
grafičkom, i u dizajnerskom,
a što mi je posebno drago i u
izvedbeno tiskarskom smislu,
bar za mene, ‘savršenstvo’.
Vi ste nekako kao neki
tajni kulturni djelatnik. Pro-
matrajući tako kulturna zbi-
vanja, što kažete, tko su naj-
veći kulturni ambasadori, a
što je, po Vama, naš najveći
problem (što biste voljeli pro-
mijeniti)?
Naši kulturni ambasa-
dori su prije svega naši umjet-
nici, iz svih oblasti stvaralaš-
tva. Oni daju dignitetnu
osnovu čak i državi samoj, kao
takvoj... Pored jednog čovjeka,
s kojim inače radim, koji je dio
ili koji je na čelu kreativnog
tima, a koji se zove Narodno
pozorište Sarajevo, dakle,
pored Gradimira Gojera,
stvaralački nije teško praviti
ponekad i ‘hirovite’ iskorake,
pa i ulaziti smjelo u estetski
‘heretične’ situacije. Možda
takvih ambasadora treba
više, ili pak, treba i ljudima
poput Ibrahima Spahića i
Dine Mustafića dati više slo-
bode, više materijalne neovi-
snosti, pa će onda naš ukupni
kreativni prostor dobivati na
značaju i na širini!
u dva desetljeća rada u Narodnom pozorištu Sarajevo
“Treba i ljudima poput
Ibrahima Spahića i Dine
Mustafića dati više
slobode, više materijalne
neovisnosti, pa će onda
naš ukupni kreativni
prostor dobivati na
značaju i na širini!”
Pamtim plakat za
predstavu “Hanka”,
kada me Sulejman
Kupusović, inače
redatelj te predstave,
natjerao da se
potpišem na svoj rad
jer sam u tom tre-
nutku kazališni
plakat doživljavao
kao nešto veliko i da
se ja još uvijek ne
smijem potpisati
Pamtim…
Sloboda
F
o
t
o
:
V
e
l
i
d
M
e
h
m
e
d
o
v
i
ć
24 info
58
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Glumica Kirstie Alley, koja se proslavila ulogom u seriji
“Kafić uzdravlje”, preko Twittera je poslala poruku
razuzdanom Charlieju Sheenu. “Imaš dvije prekrasne
curice. Možda bi radi dobrobiti te djece mogao odlučiti
da se prestaneš viđati s porno zvijezdama i kurvama.”
Splićani su prosvjedovali protiv svog gradonačelnika
Nekoliko tisuća Splićana oku-
pilo se na prosvjednom skupu
na Marjanu, na plaži ‘Prva
voda’. To je inače parcela u
vlasništvu tvrtke Fani Horvat,
nevjenčane supruge Željka
Keruma, gdje se namjerava
graditi ugostiteljski objekt.
Tražili su zabranu gradnje na
tom mjestu, kao i na cijelom
području Marjana. Zatraženo
je i da se iz GUP-a izbriše plani-
rana izgradnja na cjelokupnom
području Park šume Marjan, te
da se zakonom utvrđene gra-
nice te park šume odmah obi-
lježe, pišu hrvatski mediji.
- U ovom slučaju radi se isklju-
čivo o okvirima zakona i pro-
pisa koji su takvi kakvi jesu.
Ako netko kaže da treba
nekome nešto oduzeti ili ukra-
sti nešto što je njegovo, neka
to uradi i napravi, ali zato mora
i odgovarati. Pa nije ovo vri-
jeme divljeg Zapada kad si ni
konju jahao i ‘zabio taklju’ i
kazao ovo je moje, poručio je
gradonačelnik Splita Željko
Kerum.
Sedamnaestogodišnjaki-
nja iz Nebraske Teresa Scan-
lan, inače podrijetlom iz
Hrva tske, postala je najmla-
đa Miss Amerike u posljed-
njih osamdeset godina. Mla-
đe od nje su bile jedino Ma -
rion Bergeron, koja je imala
15 godina kad je osvojila
titulu 1933. godine, te Marga-
ret Gorman i Mary Campbell
koje su imale po 16 godina
kad su postale misice 1921. i
1922. godine.
Zadivila žiri
Plavokosa djevojka tinej-
džerskog osmjeha “potukla”
je žestoku konkurenciju od
52 vrlo atraktivne djevojke te
se tako okitila titulom naj-
ljepše Amerikanke. Nije joj
bilo lako, na putu do slavlja
morala je odgovarati, između
ostalog, i na vrlo škakljiva
pitanja o aferi Wikileaks, no
snašla se odgovorom koji,
dakako, odgovara SAD-u.
- Nacionalna sigurnost
mora biti ispred prava javno-
sti da bude informirana o
tajnama vlade, priklonila se
zakonu jačeg mlada Hrva-
tica, pobravši tako simpatije
žirija.
Teresa je, osim izgledom,
zadivila publiku i suce svira-
njem na klaviru. Između
ostalog, svaka misica je
morala odbrati temu o kojoj
će govoriti, a Teresa je iza-
brala temu o poremećajima
u prehrani kod djevojaka.
Osim što je najmlađa pobjed-
nica američkog natjecanja
ljepote u posljednjih 80
godina, Teresa je osigurala
da njezina savezna država
Nebraska prvi put u povijesti
ima svoju predstavnicu okru-
njenu titulom najljepše Ame-
rikanke.
Veze s Hrvatskom
Njezina obitelj je Hrvat-
sku napustila nakon Drugog
svjetskog rata. Prezivali su se
Jelić, djed Franjo i baka
Nives živjeli su na otoku Ilo-
vika, koji se nalazi u lošinj-
skom arhipelagu. Taj otok,
na kojem danas živi 170 sta-
novnika, poznat je i po tome
da na njemu žive najdugo-
vječniji stanovnici Hrvatske.
Trbuhom za kruhom i u
potrazi za američkim snom,
a djelomično i iz političkih
razloga, Franko i Nives su po
okončanju Drugog svjetskog
rata pobjegli barkom u Ita-
liju, točnije u Anconu gdje su
čekali transport do “obećane
zemlje”. Iako Scanlan trenu-
tačno na otoku nema živih
rođaka, sestra njezinog djeda
danas živi u Voloskom, ribar-
skome mjestu nadomak
Opatije. Teresa, iako tipična
Amerikanka, nije zaboravila
svoje korijene i već je neko-
liko puta boravila u Hrvat-
skoj. Osim titule Miss Ame-
rike dobila je i 50.000 dolara
stipendije, a novac planira
iskoristiti za studij prava i
naposljetku graditi uspješnu
karijeru u politici.
Teresa je pokazala izni-
mnu elokventnost i načita-
nost tijekom odgovaranja na
pitanja žirija i publike, iako
još nije dovoljno stara niti za
glasovanje na izborima.
Posebno je pričljiva bila na
temu poremećaja u prehrani
kod djevojaka.
- Posebnu pozornost u
svome mandatu posvetit ću
akcijama kojima će se jačati
svijest o poremećajima pre-
hrane. Potrebna je bolja pre-
vencija i pomoć ženama koje
boluju od tih bolesti, kazala
je Teresa.
Dakako, Miss Amerike
nije mogla izbjeći pitanje
“ima li dečka”, na što je s
osmijehom odgovorila:
- Znate kakvi su seda-
mnaestogodišnjaci. Dosta
sam vam rekla!
Nova Miss Amerike je 17-godišnja Teresa Scanlan,
TERESA SCA
Hrvatica postala
Miss Amerike!
Njezina obitelj je Hrvatsku napustila nakon Drugog svjetskog rata. Prezivali su se Jelić,
djed Franjo i baka Nives živjeli su na otoku Ilovika, koji se nalazi u lošinjskom arhipelagu
Teresa je izabrana na izboru u Las Vegasu
nakon cjelovečernjeg natjecanja iz
ljepote, talenta, spremnosti i znanja
Osim što je najmlađa pobjednica
američkog natjecanja ljepote u posljednjih
80 godina, Teresa je osigurala da
njezina savezna država Nebraska prvi
put u povijesti ima svoju predstavnicu
okrunjenu titulom najljepše Amerikanke
59
Ponedjeljak • 17. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Glumac Jack Nicholson, koji ima 73 godine, kaže kako se
više ne može u javnosti upucavati djevojkama kao nekada.
“Ne mogu više zavoditi mlade djevojke.Nikad nisam mislio
da će riječi poput `neprimjereno` izaći iz mojih usta, ali
nakon što sam doživio odraz sebe, ne mogu to više činiti”.
Američki glumac Owen Wilson i njegova partnerica
Jade Duell postali su roditelji dječaka rođenog
na Havajima u petak, potvrdila glasnogovornica
42-godišnjeg glumca. Los Angeles Times objavio da
dječačić po imenu Ford Linton Wilson teži 3,1 kilogram.
Preminula britanska
glumica Susannah York
Britanska glumica Susannah
York, najpoznatija po svojoj ulozi
mame malog Supermana u hitu
1978. godine i jedna od poznati-
jih ženskih filmskih lica 60-ih
godina, umrla je od raka u 72.
godini, objavili su britanski
mediji. Susannah York je najpo-
znatija po ulozi u filmu ‘I konje
ubijaju, zar ne?’ za koju je bila
nominirana za Oscara. Zajedno
s Julie Christie i Sarah Miles bila
je najpoznatija britanska glumica
u svijetu 60-ih godina, pišu por-
tali. Slavu je stekla filmovima
‘Tom Jones’ i ‘Čovjek za sva vre-
mena’ i nastupajući s Elizabeth
Taylor, Marlonom Brandom,
Montgomeryjem Cliftom i Pete-
rom O’Tooleom. Sedamdesetih
godina i kasnije snimala je manje
filmova, ali je nastavila bogatu
karijeru u kazalištu. Susannah
York je glumila rame uz rame uz
Marlona Branda u hitu ‘Super-
man’ iz 1978. godine. Iako je
nedavno bila na operaciji zbog
raka koštane srži, stanje joj se
prošli četvrtak naglo pogoršalo.
Odličan koncert u Sarajevu
Mostar Sevdah Reunion
oduševio u Coloseum clubu
Jedna od najpoznatijih
grupa iz BiH i regije, mostar-
ska grupa Mostar Sevdah
Reunion u subotu je u Colo-
seum clubu u Sarajevu odr-
žala prvi koncert nakon
objave novog albuma.
Članovi Mostar Sevdah
Reuniona su krajem prošle
godine u Coloseum clubu
predstavili dugo očekivani
album pod nazivom “Mostar
sevdah Reunion 2010.”, koji
svim fanovima ove grupe
donosi 14 pjesama (plus
instrumentalu), bh. sevda-
linki rađenih u njihovom već
prepoznatljivom etno-jazz
duhu. Tu su i specijalni gosti
albuma, među kojima i Halid
Bešlić, Mladen Vojičić - Tifa,
Arif Alajbegović, Željko
Samardžić i Hasiba Agić.
Ljubitelji zvuka sevdaha,
sevdalinki i romske glazbe u
modernom aranžmanu svje-
dočili su nezaboravnoj zabavi
kakvu mogu samo napraviti
ritmovi “balkanskog bluesa”
u izvedbi nenadmašenog Ili-
jaza Delića i Mostar Sevdah
Reuniona. Odlična atmos-
fera praćena pozitivnom
energijom, plesom i pjesmom
trajala je do kasno u noć u
Coloseum clubu.
, podrijetlom iz Hrvatske
ANLAN
D
e
č
k
o
?

- Z
n
a
te
k
a
k
v
i s
u

s
e
d
a
m
n
a
e
s
to
-
g
o
d

n
ja
c
i. D
o
s
ta

s
a
m
v
a
m
re
k
la
!
Svake srijede i subote na 16 strana
mali oglasnik
Besplatni
k
u
p
e
n

z
a

e
b
j
a
v
u
Nužni podaci za objavu malog oglasa
Grad: Županija/kanton:
Rubrika (stanovi, automobili, kuće...):
Vrsta oglasa (prodaja, kupnja...):
Sadržaj vašeg oglasa (UKRATKO):
Telefon i/ili mobitel:
Kupon slati na adresu Kralja Petra Krešimira IV. 66/2, SPC Rondo, 88000 Mostar
Zbog racionalizacije oglasnog prostora u Malim oglasima Dnevni list zadržava
pravo objave/neobjave danog besplatnog malog oglasa
NAPOMENA: Ukoliko ne želite da se vaš mali oglas više objavljuje, molimo vas
da to javite na broj telefona 00387/36/313-370
Dnevni
list
Iskoristite mogućnost da brzo i jednostavno dođete do Vašeg
primjerka Dnevnog lista. Ako se pretplatite, mi ćemo Vam
svako jutro dostaviti najnoviji primjerak Dnevnog lista na Vašu
adresu – besplatno. Svaki dan Dnevni list piše o aktualnim
novostima iz unutarnje i vanjske politike, biznisa, kulture,
sporta, s bezbrojnim prilozima i preglednim odgovorima na sva
aktualna društvena pitanja. Uštedite Vaše vrijeme i
izaberite jednu od sljedećih mogućnosti pretplate:
• pretplata na jedan mjesec 30,00KM
• pretplata na tri mjeseca 90,00KM
• pretplata na šest mjeseci 180,00KM
• pretplata na jednu godinu 360,00KM
PRIJAVA ZA PRETPLATU
1. INFORMACIJE O PRETPLATNIKU
Naziv
ID broj ID PDV broj
Adresa - (navesti ulicu, grad i
poštanski broj)
Telefon Fax
E-mail adresa Kontakt osoba
2. INFORMACIJE O PRETPLATI
Broj primjeraka
Datum početka
pretplate
Datum završetka
pretplate
Pretplata na razdoblje (željenu opciju označiti sa X)
1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci
1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci
Razdoblje fakturiranja (označiti sa X)
Adresa za isporuku - (ako je različita od
sjedišta subjekta)
Popunjen obrazac poslati poštom na adrese:
Kralja Petra Krešimira IV 66/2 88 000 Mostar, Koševo 28, 71 000 Sarajevo, ili faxom na brojeve:
036 313-370, 033 719-755 ili e-mailom na adrese: marketing@dnevni-list.ba, dnevni.ba@bih.net.ba
Potpis ovlašćene osobe:
Najobuhvatniji
mali oglasnik
POSAO ponuda
POSAO potražnja
PONUDA
intelektualne
usluge
PONUDA zanatske
usluge
PONUDA razne
usluge
KUĆE ponuda
KUĆE
iznajmljivanje
KUĆE unajmljivanje
STANOVI prodaja
STANOVI kupnja
STANOVI zamjena
STANOVI
iznajmljivanje
STANOVI
unajmljivanje
ZEMLJIŠTA ponuda
POSL. PROSTORI
prodaja
POSL. PROSTORI
iznajmljivanje
AUTOMOBILI
AUTOMOBILI
razna vozila
AUTOMOBILI
autodijelovi
MOTOCIKLI ponuda
MOBITELI ponuda
INF. OPREMA
ponuda
ŽIVOTINJE ponuda
potražnja
NAMJEŠTAJ
ponuda
RAZNA OPREMA
ponuda
ALATI I STROJEVI
ponuda
GLAZBENA
OPREMA
ponuda
RAZNO ponuda
Svoje SMS male oglase možete
slati i na sljedeći broj:
091/610-102
Način slanja poruke:
Ukucajte ključnu riječ DL zatim napravite
razmak pa ukucajte tekst poruke i pošaljite
na prethodni broj cijena 1,20 KM +PDV
Besplatna dostava na adresu!!!
Adresa Redakcije:
Kralja Petra Krešimira IV. 66/2,
SPC Rondo, 88000 Mostar
Tel: 00387/36/313-370
web: www.dnevni-list.ba
e-mail: national-holdin@ tel.net.ba
Podružnice
Sarajevo: Koševo 28, 71 000 Sarajevo
tel/fax: 033 719 755
E-mail: dnevni.ba@ bih.net.ba
p j p p j
na prethodni broj cijena 1,20 KM +PDV
Adresa Redakcije:
na kioscima
61
lonedjeljak Ĉ ¡1. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
SJEĆANJE
GOJKO BEVANDA
17. 1. 2008. - 17. 1. 2011.
Hvala ti za ljubav, pažnju i svaki trenutak života koji si s nama proživio.
Uspomena na tvoj dragi i plemeniti lik živjet će dok žive oni koji te vole.
S tugom i ljubavlju
Supruga Ankica, kći Tihana i sin Tihomir s obitelji
Poštovani, obavještavamo Vas
da obavijesti o smrti, sjećanja,posljednje pozdrave,
zahvale i sućuti možete
PO NOVOM CJENIKU I NAJPOVOLJNIJIM UVJETIMA
objavljivati u našoj novini preko naših suradnika u Vašem mjestu i to...
MOSTAR,
REDAKCIJA
Ulica Kralja Petra
Krešimira IV 66/2
Tel:036/313-370; 036/324-280
SARAJEVO,
REDAKCIJA
Ul. Koševo 28,
Tel.: 033/719-755
LJUBUŠKI
Dopisništvo i
marketing služba
Stjepana Radića bb
Zelena zgrada br 2
Tel/039/831-718
Pogrebne usluge doo Grubišić
039/831- 970
Fax: 039/ 833-556
Mob: 063/320-556
063/892-911
VITINA
Cvjećarna Boras
88326 Vitina
Tel/039/841 010
Mob: 063/325-060
RADIŠIĆI
Cvjećarnica Viktorija
Tel: 039 832 303 Mob: 063 324 113
email: viktorijaradisici@net.hr
ŠIROKI BRIJEG
Cvjećarnica -
Pogrebna oprema MIŠIĆ,
vl. D. Hrkač
KLANAC
063/312 -538;
039/705-376;
039/705-379
Cvjećarnica usluga
Adam Topić
Ul. Stjepana Radića 9
039/703-606
NOVOTEKS D.O.O
Žrtava
domovinskog
rata bb
Kiseljak
030/877-212
novoteks@tel.net.ba
ČAPLJINA,
Salon pogrebne opreme i cvijeća
DUGANDŽIĆ, Ante Starčevića 4
Tel: 036/805-965;
063/ 320-915; 063/447-120
ČITLUK,
Cvjećara MARANTA,
Pogrebne usluge Ćavar
Kralja Tomislava
063/360 901, 063/424 447

Cvjećara “ORHIDEJA”,
Pogrebne usluge
Primorac - Grgić
063/856-609, 036/642-928
GRUDE
Pogrebno poduzeće
KALIĆ doo,
Grude
ul. Mate Bobana 5
Tel/ fax: 039/662 276
mob: 063/326-276
063/328 276
email: kalic@tel.net.ba
STOLAC
Cvjećarna Begonija
Hr. Branitelja bb Stolac
Dežurni telefon 00-24
063-322-209,
Radnja 063-982-171,
036-862-385,
e-mail: niko.boskovic@yahoo.com
VITEZ
Mars doo, Divjak bb
Vitez
Tel: 030/717-591
email: marsvitez@gmail.com
TV spektar
17. 1. 2011.
62
Na današnji dan:
Ariana Dvornik, kćer Deana Dvornika gradi glazbenu karijeru u
Americi, a nedavno je objavila i novi singl. Od malih nogu pohađa
satove glume i pjevanja te naporno radi na svojoj karijeri, dok u
isto vrijeme ide i u školu. Nedavno je izdala novi singl ‘Fly Away’,
a osim pjevanjem bavi se i glumom te manekenstvom. Glumila je
u dokumentarnoj mini-seriji ‘True Crime Authors: Donnie Brasco’.
1773. - James Cook, kao prvi Europljanin,
prešao je antarktički krug.
1995. - Katastrofalni je potres pogodio
japanski grad Kobe. Poginulo je više od
6.000 ljudi, a šteta je procijenjena na 95
milijardi američkih dolara.
Nećakinja Dina
Dvornika izdala novi singl
HAYAT
TV 1
PINK FTV OBN BHT 1

Satelitski
programi
DSF HRT PLUS TV SA
06.00 Pink Jubox
07.00 Danijela
08.00 Film Sretna nova ’49
09.30 Udri muški talk show
10.30 Super staza Djeda Mraza-
interaktivni kviz
11.00 Valentina
12.00 INFO TOP
12.10 Film Ništa zajedničko
14.00 INFO TOP
14.10 Mješoviti brak serija
15.00 Danijela serija
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina
17.00 Super staza Djeda Mraza-
interaktivni kviz
18.00 Dobar komšija-Uživo
19.55 Turist Point
20.00 Dvor-reality
21.00 Grand Narod pita (živo)
00.00 Film Četiri vjenčanja i
sprovod
02.00 Film Pogrebnikova svadba
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji
program
08.30 Hayatovci, dječji program
09.00 Timmy, crtani film, 15.
epizoda
09.10 Iron kid, crtani film, 12.
epizoda
09.35 Fifi, crtani film, 57. i 58.,
epizoda
10.00 Bakugan, crtani film, 43.
epizoda
10.25 Ben 10. Alien force, crtani
film, 21. epizoda
10.55 WINX, crtani film, 43. epizoda
11.20 Sirene, crtani film, 43.
epizoda
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorološka
prognoza
12.00 Indija, igrana serija, 116.
epizoda
17.40 Domaćica Ovako
17.50 Biometeorološka
prognoza
17.52 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
34. epizoda
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
35. epizoda
19.00 Vijesti u 7, informativna
emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putovima
19.38 Horizonti
20.00 1001 noć, igrana serija, 121.
epizoda
21.00 Moje dvorište, informativni
program
21.30 Slučajevi X, kriminalistički
magazin
22.20 Cooler, igrani film
00.20 Seks i grad, igrana serija, 80.
epizoda
01.00 Sport centar
01.05 Moj dom
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 104. epizoda, r.
10.00 Program za djecu:
Kako to
Mekanike u misiji
Tomica i prijatelji
Pingu
10.40 Fantastična četvorka, serija
za djecu, 10. epizoda
11.05 Villa Maria, igrana serija, 35.
epizoda, r.
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara, igrana
serija, 105. epizoda
13.05 U svijetu ljubavi, američki
igrani film /S/
14.40 Paralele, vanjskopolitički
magazin, r.
15.10 Vijesti
15.20 Crna kronika, domaća igrana
serija, 89. i 90. epizoda
16.25 Mali leteći medvjedići crtana
serija, 11. epizoda
17.00 Federacija danas
17.30 Villa Maria, igrana serija, 36.
epizoda
18.20 Naša mala klinika, igrana
serija, 11. epizoda
19.05 Upitnik, kviz
Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 60 minuta,
politički magazin
21.25 Odbornici, domaća igrana
serija, 3. epizoda
Dnevnik 3
Financijske novosti
23.05 Napravimo novac, austrijski
dokumentarni film /S/
00.55 Hayd u park, program za
mlade
01.25 60 minuta, politički magazin,
r.
02.35 Federacija danas, r.
03.05 Dnevnik 3, r.
03.50 Pregled programa za utorak
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade
09.05 Be Ha Te bebe
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.15 Glazbeni program
09.30 Bruklinski most, igrana
serija, 12/35
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija,
264/313
11.00 Moja mala kuhinja
11.05 Avenija Ocean, igrana serija,
45/130
12.00 BHT vijesti
12.15 Tale, domaća igrana serija
13.00 Global, emisija o zbivanjima u
svijetu, r.
14.30 Gorko-slatko, igrana serija,
Program za djecu i mlade
15.00 Be Ha Te bebe
15.05 Ozie Boo, animirana serija
15.10 Čudesni svijet, obrazovna
serija, 11/52
15.25 Nema problema
15.45 Glazbeni program
16.00 Domaća lektira: Istorija
bolesti
16.30 BH gastro kutak, kulinarski
show
17.00 Gorko-slatko, igrana serija,
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Duško Dugouško, animirani
film
18.55 Moj prvi izbor, reportaža
19.00 Dnevnik
Kultura
20.00 Male božićne tajne, igrana
serija, 5/8
21.00 Dimenzija više, program iz
kulture
22.10 Tema dana
23.00 Crni val: Zabranjeni bez
zabrane, 1/6
23.55 Male božićne tajne, igrana
serija, 5/8, r.
00.45 Sve u svemu, dnevni
magazin, r.
02.00 Pregled programa za utorak
06.15 Iron Man
Crtani film
06.35 Oggy i Žohari
Crtani film
06.55 Johnny Test
Crtani film
07.20 Metajets
Crtani film
07.45 Gusarska akademija
Crtani film
08.00 Ludo srce
Turska telenovela
09.00 Top Shop
09.15 A la Carte
Kulinarski show
10.00 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
10.45 Stol za 4
Kulinarski show
11.15 Mućke
Humoristična serija
11.55 OBN Info
12.10 Arhiv srca
Gost. Janoš Mesaroš
13.00 Skrivena kamera
Humoristični program
13.45 Top shop
14.05 C.S.I. Las Vegas
Kriminalistička serija
15.00 Top Shop
15.30 Gümü
Turska telenovela
16.50 OBN Info
16.55 A la Carte
Kulinarski show
17.25 Stol za 4
Kulinarski show
00.50 C.S.I. Las Vegas
Kriminalistička serija
01.40 Playboy Girls
Hollywoodska priča
02.10 Najsexy tijela slavnih
Hollywoodska priča
02.40 Preživjeti s vukovima (16)
Film
04.20 Telering
Zvonko Jurišić
05.10 Čuvari planeta
17.29 Kućni ljubimci
18.30 Parlaonica
19.35 Garaža
20.05 Vijesti iz kulture
20.10 Dokumentarni serijal
20.40 Putopisni serijal
21.10 TV kalendar
21.22 Emisija pučke i predajne
kulture
16.05 Robin Hood, igrana serija,
11/39
17.00 Vijesti TVSA
17.05 Nešto za raju, revijalni
program (r)
17.55 Sumorna kuća, igrana serija
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Trabzonspor-Manisaspor,
Turski nogometni kup
11.00 DVOSTRUKI PAS – Krom
bacher kolo
13.00 Čista Bundesliga 1
14.30 Poker
16.30 Čista Bundesliga 1
17.30 Rukomet live SP
19.00 SPORT1 vijesti
19.15 Hat-trick magazin So
20.30 Rukomet SP
Marcelline nastavlja sa svojom borbom
protiv Dubreuilovih. Joseph sa užasom
otkriva kakvu su sudbinu njegovim sestrama
namijenili djed i baka. Solange Verdier i
dalje poriče da je njen suprug vojnik koji je
izgubio pamćenje. Uloge: Nadine Alari, Chri-
stine Citti, Annelise Hesme...
Tomo i Ana su u šoku nakon saznanja o Ivanu.
Luka po povratku kući prepričava Dunji i Zori
dogodovštine iz Opatije. Vesna je ljuta na Maxa
jer misli da on želi izigrati Luku i poslovno ga
uništiti. Max se brani da mu nudi životnu šansu
te pokušava vesni ubjediti u suprotno, hoće li
uspjeti u tome pogledajte u nastavku...
Gumuš i Mehmet su propustitli let iz Šri
Lanke, ali ih i tamo sustižu neprijatne vijesti.
Mehmeta Fikrija također čeka neprijatno
iznenađenje. Bahar donosi važne odluke
vezane za svoj život. Gumuš i Mehmet se
vraćaju u Istambul, ali ono što ih čeka kod
kuće nije ni malo prijatno.
Nepoznanica u nazivu emisije određivat će sve
slučajeve protuzakonitog karaktera koje će, u
suradnji s pripadnicima policije, tužiteljstva i
sudstva, realizirati novinar i urednik Veldin
Čustović. Suradnik emisije je novinar Sanel
Hadžić. Pogledajte nove dogodovštine i uzbud-
ljiv sadržaj u sljedećoj epizodi slučajeva x.
Politički magazin Fokus TV1 prikazuje se
ponedjeljkom u 20.10. Urednik i voditelj emi-
sije fokus je Alija Behram. U fokusu emisije
su društvena i politička zbivanja u Bosni i
Hercegovini, zanimljive teme i sugovornici.,
obrađene na sasvim drugi način. E-mail:
fokus@tv1.ba
20.00 17.30 19.55 21.30 20.10
Male božićne tajne Villa Maria Gumuš Slučajevi X Fokus
08.30 Kapri, serija (r)
11.00 Biznis vijesti
11.10 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce- dokumentarni
program
12.00 Vijesti Plus
12.20 Edgemont - serija
17.20 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce- dokumentarni
program
17.50 Edgemont - serija
18.00 Biznis vijesti
18.25 Kapri, serija
19.30 Dnevnik TV1
20.10 Fokus, politički magazin
21.00 Biznis vijesti
21.10 Sportski magazin
22.00 Dnevnik u 22
22.40 Christiano Ronaldo, doku
mentarni film (r)
00.00 Vijesti Plus
Impresum
Redakcija Dnevni list
Kralja Petra Krešimira IV66/2 (spc RONDO),
Tel: 00387/36/313-370; 313-375,
Nakladnik: "Dnevni List"d.o.o. Mostar
web: www.dnevni-list.ba,
E-mail: national-holding@tel.net.ba,
63
WEBPREPORUKA:
www.topigrice.com
Online Games Site TOPigrice.com !! Igrajte svaki dan
najnovije, najbolje i najzanimljivije besplatne online igrice!...
Nikolina Pišek će vikati ‘volim Srbiju’?
Hrvatska voditeljica Nikolina Pišek uskoro će sudjelovati u kvizu ‘Ja volim
Srbiju’ koji se prikazuje u Srbiji. Običaj je da se u emisiji natjecatelji zaderu
‘ja volim Srbiju’. Iako je upoznata s konceptom kviza ne zna da je običaj
u emisiji vikati ‘ja volim Srbiju’. “Emisija je veselog i zabavnog karaktera
i nema veze sa nacionalizmom. Znam da ću morati odgovarati na duho-
vita pitanja. S njima ću provesti jedan dan, a nakon toga odraditi ostale
poslove koje imam u Srbiji ” rekla je voditeljica.
Oglasna i marketing služba Mostar:
Kralja Petra Krešimira IV66/2 spc RONDO,
Tel.:/fax. 00387/36/313-370; 313-375,
E-mail: marketing@dnevni-list.ba,
Podružnica Sarajevo (Koševo 28):
Redakcija: Tel.:/fax: 033/717-220, 717-221
Marketing: Tel.:/fax: 033/719-755,719-756
E-mail: dnevni.ba@bih.net.ba
tiska: SLOBODNADALMACIJADD
RačunkodHYPOALPE ADRIABANK:
3060190000123296(KM)

MTV ADRIA NAT GEO
H
o
r
o
s
k
o
p

Ovan
21. 3. - 20. 4.
Danas biste se mogli nervirati oko
financijskih pitanja. Vjerojatno
samo preuveličavate neke sitnice
koje vam se ne sviđaju. Budite malo
skromniji u trošenju i možda malo
reorganizirajte plaćanje obveza i
sve će biti u redu. Bitno je samo da
situaciju gledate objektivno.
Bik
21. 4. - 21. 5.
Danas biste se mogli pogledati u ogle-
dalo i probuditi neke stare nesigurnosti
vezane uz svoj izgled. Vjerojatno ćete
poželjeti otići na neke kozmetičke tre-
tmane ili posvetiti dodatno vrijeme
svojem tijelu. Učinite kako želite, ali
upamtite da izgledate puno bolje nego
se vama čini!
Blizanci
22. 5. - 21. 6.
Danasćetedobitiumjetničkuiliduhovnu
inspiraciju. Vjerojatno nećete biti baš
sigurni štoučiniti snjom. Nemojteništa
forsirati. Zapišite ideje i lako ćete imse
posvetiti kasnije. Netko blizak se neće
osjećatibašnajboljepaćetehtjetiprove-
sti dodatnovrijemestomosobom.
Rak
22. 6. - 22. 7.
Danas biste se mogli posvetiti nekim
svojim planovima i projektima. Imat
ćete pojačanu potrebu biti sami s
voljenom osobom što će vam vjero-
jatno pokvariti planove za druženje
s prijateljima. Kako biste si ispunili
obje želje, morat ćete smisliti
Lav
23. 7. - 22. 8.
Danas ćete razmišljati o mnogim
osobnim pitanjima. Htjet ćete ih riješiti
bez uplitanja drugih ljudi pa ćete vje-
rojatno dio dana provesti u samoći.
Odgovornost prema ostalima vjero-
jatno će vas spriječiti da si uzmete
vremena koliko biste htjeli. Neka vam
to ne pokvari dan.
Djevica
23. 8. - 22. 9.
Očekujete važan poziv, pismo ili e-mail
pa ćete cijeli dan biti nemirni. Moglo bi
doći do nekih zastoja što će vas prilično
naljutiti. Pozabavite se nečim drugim
kako biste smetnuli misli s čekanja.
Možete se pozabaviti uređenjem
doma. Tako ćete dobiti dvostruku
korist od vremena.
Vaga
23. 9. - 22. 10.
Danas biste se mogli brinuti oko finan-
cijskih pitanja iako nema pravih teme-
lja za vašu brigu. Netko blizak dao vam
je krivu informaciju o vašem financij-
skom stanju ili se dogodila neka
greška. Nemojte trošiti vrijeme na
brigu. Radije provjerite što možete
provjeriti na ovaj ne radni dan.
Škorpion
23. 10. - 21. 11.
Inače se ne brinete previše oko ovih
pitanja, ali danas bi moglo biti malo
drugačije. Osjećate nesigurnost oko
pitanja vezanih uz vaš ljubavni odnos,
bilo da je u pitanju stalna ili potenci-
jalna veza. Vjerojatnije je u pitanju
problem u komunikaciji koji na vidjelo
izbacuje vašu nesigurnost.
Strijelac
22. 11. - 21. 12.
Danas ćete se brinuti oko zdravlja i
posla. Bit ćete pod stresom vezano uz
sve obveze, a osjećat ćete smanjenu
količinu energiju nego ste navikli.
Dobra je ideja malo poraditi na svom
nošenju sa stresom. Ovaj osjećaj će vas
vrlo brzo proći. Pokušajte se odmoriti.
Jarac
22. 12. - 20. 1.
Danas ćete se htjeti posvetiti dobrom
prijatelji ili voljenoj osobi. Druge
obveze će vas sprječavati u tome, ali
nemojte se dati oneraspoložiti. Uhva-
tite se posla i riješit ćete sve brzo i
efikasno. Tako ćete se najprije vratiti
onima s kojima želite biti.
Vodenjak
21. 1. - 19. 2.
Danas biste se mogli koncentrirati na
svoje projekte. Vjerojatno one vezane
uz privatni život. Informacije koje ćete
dobivati mogle bi vas ostaviti zbunje-
nima. Bit ćete u napasti pobjeći
daleko od svega, ali i sami znate da to
nije nikakvo rješenje. S problemima
se treba suočiti!
Ribe
20. 2. - 20. 3.
Danas ćete svu svoju energiju
usmjeriti na dobivanje važnog
pisma ili poziva, ali kao da će se sva
energija usmjeriti da ga danas ne
dobijete. To će biti vrlo frustrira-
juće za vas. Ako već morate čekati
onda si pokušajte otjerati misli s
toga nekom aktivnošću.
RTL
HRT2 NOVA
06.15 Najava programa
06.20 More ljubavi, telenovela (R)
07.05 Kućni svemirci, crtana serija
07.30 Gladijatorska akademija,
crtana serija
07.55 Mala TV
--.-- TV vrtić
--.-- Krtić prikazuje
--.-- Brlog
--.-- Čarobna ploča engleski
08.25 Lagodan život Zacka i Codyja
2, serija za mlade
08.50 Školski program
--.-- Ton i ton
--.-- Školski program
09.35 Paulino ljeto, serija za djecu
10.00 Tvoja sam sudbina, teleno
vela (R)
10.50 More (R)
11.20 Lijepom našom: Veliko
Trojstvo (1/2) (R)
12.35 PP
--.-- Čarobna ploča engleski
13.10 Školski program (R)
--.-- Ton i ton (R)
--.-- Školski program (R)
14.00 Eve i vatreni konj, kanadski
film (89’)
15.30 Županijska panorama
15.45 Lugarnica 21, serija (R)
16.30 Šaptač psima 1
17.30 Svjetsko prvenstvo u
rukometu (m) emisija
17.50 Svjetsko prvenstvo u
rukometu (m): Hrvatska
- Australija, prijenos
19.30 Svjetsko prvenstvo u
rukometu (m) emisija
19.50 Hit dana
19.57 Večeras
20.00 TV Bingo Show
20.40 Završni udarac 2, serija
22.20 CSI: Miami 7, serija
23.10 Dnevnik plavuše, emisija pod
pokroviteljstvom
23.17 PP
23.20 Eve i vatreni konj, kanadski
film (R)
HRT 1
05.40 Najava programa
05.45 More (R)
06.15 Mir i dobro (R)
09.07 Lugarnica 21, serija
10.10 Iz ptičje perspektive,
dokumentarna serija
11.00 Kod Ane, emisija pod
pokroviteljstvom
11.10 Treća dob, emisija za
umirovljenike
12.00 Dnevnik
13.20 Puna kuća Raftera 1, serija
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni
jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Znanstvena petica
14.50 Znanstvene vijesti
15.00 Moja obitelj 7b, humoristična
serija
15.25 Glas domovine
16.00 Hrvatska uživo
17.20 HAK Promet info
17.25 8. kat, talk show
18.15 Kod Ane, emisija pod
pokroviteljstvom
18.28 Dnevnik plavuše, emisija pod
pokroviteljstvom
18.40 Tvoja sam sudbina, teleno
vela
19.30 Dnevnik
20.10 Latinica
21.50 Revizija
22.30 Dnevnik 3
22.55 Sport
22.58 Vrijeme
23.00 Vijesti iz kulture
23.10 Lica nacije
00.05 Andras Schiff u Teatru
Olimpico, snimka u koncertu
01.20 Retrovizor: Ksena princeza
ratnica 2, serija
02.05 Retrovizor: Dragi Johne 1,
humoristična serija (R)
02.25 Završni udarac 2, serija (R)
03.10 Završni udarac 2, serija (R)
03.55 CSI: Miami 7, serija (R)
04.40 Skica za portret
04.45 Glas domovine (R)
10.20 Gumus, serija R
11.50 Asi, serija R
13.10 IN magazin R
13.50 Zauvijek zaljubljeni, serija
14.45 Slomljeno srce, serija
15.40 Najbolje godine, serija R
16.40 Gumus, serija (46/100)
17.25 Gumus , serija -nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
21.00 Asi, serija (17/71)
22.10 Učitelj, igrani film (12)
23.45 Večernje Vijesti
00.00 Miris love, igrani film (12) R
01.40 Bračne vode, serija (2/28)
21.10 Heroji, serija (16/26)
03.00 Ezo TV, tarot show (18)
04.00 Istraga, igrani film (15)
05.30 Bračne vode, serija R
05.55 IN magazin R
08.05 2 glupa psa, animirana serija
10.40 Bibin svijet, serija
11.30 Večera za 5, lifestyle emisija
12.15 Exkluziv s Tatjanom Jurić
13.05 Klon, telenovela
14.35 Anđeo i vrag, telenovela
(dvije epizode)
16.10 Pod istim krovom, humori
stična serija
16.35 Kralj Queensa, humoristična
serija
17.00 Raymond, humoristična
serija
17.25 Bibin svijet, humoristična
serija
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
19.05 Večera za 5, lifestyle emisija
20.00 1001 noć, dramska serija
20.45 Ezel, dramska serija
21.35 Delta Force, igrani film,
00.05 Bratstvo, dramska kriminali
stička serija (dvije epizode)
01.55 Astro show, emisija uživo (18)
02.55 Osvetnik, igrani film, akcijski
triler
11.00 Jukebox (P)
12.00 3 From 1
12.30 South Park
13 Weekend
16.30 Brand New
17.00 Hitorama
18.00 Domaćica (P)
19.40 Just See MTV
20.30 MTV Take Over
16.00 Istrage zrakoplovnih
nesreća: Teretna urota
17.00 Istrage zrakoplovnih
nesreća: Spreman za
katastrofu
18.00 Istrage zrakoplovnih
nesreća: Panika na pisti
19.00 Poznati svemir: Kurs sudara
20.00 Čopor: Lavovi
Susan ima izrazite promjene raspoloženja.
Benu očiti razlog (menopauza) nije ni nakraj
pameti. Susan zatim uhite zbog krađe sunča-
nih naočala, ali ona tvrdi da je nevina. Šef
osiguranja nastoji riješiti problem tako da
kaže da je Susan, kao žena „u godinama“,
možda zaboravila platiti naočale...
Brenda doživi prometnu nesreću, ali ne
ispoštuje protokol te se udalji s poprišta
događaja prije nego što stigne policija ne bi
li što prije dospjela na mjesto na kojem se
dogodilo višestruko ubojstvo. Ubrzo požali
zbog takve odluke, jer joj Pope oduzme
ključeve automobila.
Libanonski teroristi, predvođeni opasnim isla-
mistom Abdulom Rifijem (Robert Forster), oti-
maju američki zrakopolv na putu iz Atene za
New York. Pilot otetog Boinga 707 prisiljen je
preusmjeriti let za Bejrut, gdje otmičari upute
svoje zahtjeve američkoj vladi. U nastavku
pogledajte jesu li pregovori bili uspješni...
15.00 20.40 21.35
Moja obitelj Završni udarac
Delta Force
Direktor: Vlatko Menix,
Glavni i odgovorni urednik: Dario Lukić,
Izvršni urednici: Arijana Beus,
Sanja Bjelica Šagovnović,
Događaji: Vanja Bjelica,
IvanMarić,
DraganBradvica,
Dario Pušić,
Mostar: Dalibor Drlje,
Kultura: Andrijana Copf,
Sport: Mario Pandža,
Crna kronika: Nevres Dedić,
Županijska kronika: Gordana Šimunović,
TVsuper spektar: Lidija Grgić,
Iva Brguljan,
Biznis: Predrag Zvijerac,
DTP(grafika): GoranSudar,
Lektura: Ivana Bekavac Karić,
Fotografi: VelidMehmedović,
Miro Zovko,
Najtočniji dnevni
pregled programa
televizijskih
postaja u BiH
i okruženju
Sofia Vergara, zvijezda “Suvremene
obitelji“, uživala je u urnebesno
smiješnom trenutku dok je pokušavala
stati u crvenu haljinu. “Ništa mi ne
pristaje! Neću ići na dodjelu Zlatnog
globusa!”, zacvrkutala je Vergara koja
drži da visoka moda nije za nju.
Nova Miss Amerike je 17-godišnja Teresa Scanlan, podrijetlom iz Hrvatske 58. str.
Hrvatica postala Miss Amerike!
Chanel 5 slavi
90-ti rođendan
Jeste li
znali?
PARIZ - Godine 1921.,
miris Chanel 5 po prvi je puta
ugledao svjetlo dana. Tada ga
je, naime, njegov tvorac
Ernest Beaux predstavio
Coco Chanel, koja je odabrala
peti od osam uzoraka. Broj
pet je, inače, bio omiljeni i
sretni broj Coco Chanel, koja
je svoje kolekcije svake godine
lansirala petog dana u petom
mjesecu. Legenda kaže kako
je Coco u kasno ljeto 1920.
posjetila Beauxa u njegovom
laboratoriju, gdje joj je on
predstavio svoj rad. Razmi-
šljajući o božićnom poklonu
za svoje najbolje kupce, Coco
se odlučila za 100 bočica
mirisa kojeg će nazvati Cha-
nel 5.
Glas javnosti
Nakon što su žene pože-
ljele još toga mirisa, on se
našao u prodaji 1922. godine.
Miris, koji se smatra najpro-
davanijim mirisom na svijetu,
a time i nenadmašenim,
modna je dizajnerica opisivala
kao “parfem s mirisom žene”.
Pariška kozmetička kuća
Chanel procjenjuje da se sva-
kih pola minute negdje u svi-
jetu novi obožavatelj upiše u
ionako veliku listu obožavate-
lja ovoga mirisa. Od trenutka
kada je kreiran, Chanel 5 je
plijenio mirisom sadržanim u
elegantnoj bočici koja je za
njega dizajnirana 1924. godine
i do danas ostala gotovo
nepromijenjena. Inače, bočice
u kojima se danas prodaje
čisti parfem rade se ručno a
svaku se posebno polira. U
povodu 90-tog rođendana
slavnoga parfema, i pariški
muzej D’Orsay je na svoju
fasadu postavio ogromnu
bočicu ukrašenu s 1200 kri-
stala.
Slavni koji “nose“ Chanel 5
Ovaj su miris do danas
reklami rale Catheri ne
Deneuve, Nicole Kidman te
Audrey Tautou. No, smatra se
kako je uspjehu i popularnosti
mirisa Chanel 5 najviše dopri-
nijela američka filmska glu-
mica Marilyn Monroe kada je
otkrila kako kada ide na spa-
vanje, oblači “svega nekoliko
kapi Chanela 5”.
Prosvjed zbog suđenja kurdskim aktivistima
Turska policija uporabila
vodene topove i suzavac
Utjecaj TV-a na djecu
Razlozi zbog kojih biste trebali
djecu držati dalje od ekrana
ISTANBUL - Turska
policija jučer je pose-
gnula za vodenim topo-
vima i suzavcem kako bi
rastjerala kurdske pro-
svjednike koji su bom-
bama i kamenjem zasuli
policiju i parkirane auto-
mobile u središtu Ista-
nbula. Neredi su izbili
kada je oko 2000, veći-
nom mladih ljudi, prola-
zilo avenijom İstiklal
izražavajući protivljenje
suđenju za oko 150 kurd-
skih aktivista koje se
sumnjiči za vezu s Kurd-
skom zajednicom unija,
ogrankom Kurdske rad-
ničke stranke, zabra-
njene u Turskoj, SAD-u
i u EU-u. Kako se pro-
svjed bližio kraju, a
gomila se počela razila-
ziti, oko 200 ljudi počelo
je bacati kamenje na
autobuse koji su se našli
u blizini, unatoč pokuša-
jima drugih prosvjed-
nika da ih zaustave.
Jedno vatrogasno vozilo
je zapaljeno kada su na
njega bacili molotovljev
koktel. Suđenje kurd-
skim aktivistima odgo-
đeno je do kraja tjedna.
SEATTLE - Zapadne
zemlje redovito provode
istraživanja o djelovanju
gledanja televizije na djecu,
od kojih većina potvrđuju
štetnost gledanja dok niti
jedna studija nije dokazala
korisnost. Istraživanja
pokazuju kako bi i odrasli
iz zdravstvenih razloga
trebali smanjiti vrijeme
provedeno pred ekranom.
Istraživanje provedeno u
Americi pokazalo je da
djeca mlađa od 12 godina
uopće ne bi trebala gledati
televiziju, čak ni programe
pri l agođene nji hovom
uzrastu, jer ograničavaju
njihov razvoj. Djeca koja
više vremena provode pred
televizorom imaju veću
vjerojatnost oboljenja od
astme, jer može doći do
pogrešnog disanja. Nadalje
se ističe preopterećenost
osjetila/mozga uslijed stal-
ni h, brzi h promjena
kadrova i scena, što može
uzrokovati probleme s
govorom, usporen rad
mozga i teškoće s koncen-
tracijom. Visok udio gleda-
nja televizije u životu dje-
teta izravno je povezan s
nedostatkom kretanja,
pretilosti, poremećajima u
ponašanju, problemima s
čitanjem i općenito uspore-
nim razvojem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful