„tiéd a dal”

105. számú IV. Béla Cserkészcsapat
Nóta Benne, 2011
„tiéd a dal”
A gitáros zenekar dalai
Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.
Babits Mihály: A második ének
Zenekarunk két fővel alakult meg 1990-ben. Az évek során sok fiatal csatlakozott az
együtteshez, és mára közel húszan zenélünk együtt vasárnaponként a gitáros misén. Az
elmúlt húsz évben rengeteg dalt énekeltünk, amelyeket ebbe a kottafüzetbe gyűjtöttünk
össze.
Szeretnénk ajánlani ezt a gyűjteményt azoknak, akik szívesen zenélnek és énekelnek
velünk. Mindenkinek kívánjuk, hogy fedezze fel benne kedvenceit, hisz „tiéd a dal”.
Rózsa
„tiéd a dal”
Készítette Kovács Tamás st. (Kovi) és Vörös Rózsa st. a dunaföldvári 105. számú IV. Béla
Cserkészcsapatban.
Tartalmaz: dalszövegeket, kottákat (akkordokkal)
http://cserkesz.hu/105/
Összesen 132 dal található a könyvben.
A címlapon található rajzot és a csapatlogót (a belső lapon jobb oldalt) Bakos András készítette.
A könyv L
A
T
E
X és Lilypond segítségével készült, Mediawikiből php-vel fordítva.
Az észrevételeket a kovianyo@gmail.com címre várjuk.
A kézirat lezárva: 2011. január 19.
Szent, szent a neve

di

csé
A

én

Őt

rem,

szent

a

D

Szent,
G

ne

ve,

G

gem,

zus, Ő

G
Fine

A

rős

e

,
dent
,
vesz
,
ni
G
,
min
,
tam,

.
,
hagy
A
,

, ,
,
Az

D
.
/
,
,
D
.
,
nem
,
ért
_
én
,
Is

,
te
G

zust.

sam

D
7

D

G

Csak

hogy
A

has

szol

gál

Ő

tom,

Em

a

cél,

G

Bol

do

vall

ha

gan

meg

Krisz

tus

ért.
A
7

tam,

de

G

Meg

hal

é

D.C. al Fine

zus

A

lek
1
Napfivér, Holdnővér
Hm

Oly
A

rem,
D

Hold,

lak,

rit

kán
F

m

lát

rem,
F

m

Nap,

4
2

D

Fi
G

és

gyöt

G

a
F

m

sok

gond.

re
A

lem

és
D G

hal

lom
A

han

Nyo

maszt

go
D

tok.
Hm
Hm

Nyisd
A

D

ég,

hogy

ki

sze
F

m

mem,
D

Fi

rem,

gő, és

G

le

ve
F

m

Szél,

rül
Hm

ö dicsfény.

D

gás, gyo
A

a

mi

G

lás

sam,
A
a

G

lel

ra

D
szép!


F

m
Is

D

mény,

Mert
Refrén

ve

ten
F

m


Hm

A

te

remt
G

min

den

Ér

Hm

és

zem

jó szí

G

ra

új
F

m
gát, él.
A

vem
re

vég

F

m G
lát

rem, Hold,
D

A

F

m

vé Nap,

rem,

Most

és Fi
D

lak,
Hm

lel ö

gész
D

A

vi

Hm

Meg

G

e

got.

lom

az

G

hal tok.

F

m

ném
D

go

A

han
2
Minden, mi él
mert

mind

a

den

di

csér,

ved,

él,

csak


D

Min

den,

mi
Hm

Min

ged

hir

det,

csér

lek

lek

én,
A
7

di

ged!

él,

ezt

zen gi
G

az

zal,

hogy
A

di

csér

ked:

D

Di
Legvégén

csér

lek

én!

D
1. Dicsér az ég, nap, hold és csillagok,
Hm
Fény és sötét, nap, éj és hajnalok.
G
Dicsér a szél, felhő és hóvihar,
A A7
A víz, s a tűz megannyi tiszta dallal.
D
2. Dicsér a föld, dicséri szent Neved,
Hm
Mint jó anyánk táplál, s ad eledelt.
G
Virág, gyümölcs, zöld fű, fa, hegyvidék,
A A7
Tó és folyó, síkság és büszke bérc.
D
3. A nagy világ létével énekel,
Hm
Szavunkra vár, hogy hangja dal legyen.
G
Zúgjuk tehát ég és föld énekét,
A A7
Zengjük velük: Nagy Isten áldott légy!
3
Kenyered és borod

gem,
C
7

en

Am

és

red

nye

1. Ke

C
lál

táp

rod

bo

G
hogy

ha

G
7
fáj,

fáj,

Dm
tod

gyí

gyó

Te

F

G
ha

hogy

vem,

szí

radj

ve ma

C
7
zus,

lem,

ve

lem,
E

úgy
C

Ma

radj

Amkér

lek

már.

C
lek

le

ed

Ti

F
é

G
7
ked

ne

G
szek,
C G Am C
2. Amíg veled járok én az utam,
F Dm G
Minden gondom messze, messze száll.
C E Am
Maradj velem úgy kérlek Jézus!
C F G C G
Maradj velem, Tied leszek, s neked élek már.
C G Am C
3. Leborulva hálát adok Néked,
F Dm G
Ajkamról most hála dala száll.
C E Am
Maradj velem úgy kérlek Jézus!
C F G C G C
Maradj velem, Tied leszek, s neked élek már.
4
Jöjj hozzám

légy

lem,

Em
ve

Jöjj

C
4
2

zám,

hoz

kéd

add

F

ne

kem!
G

ö

rök

Fine

kéd,

Dm

ba

rát,
Em

kell

egy

a

ki

Sze

re

tet

C

gyom,

re

na

po

kon
F

ne

héz

át.
G

ve

lem

van

Dm

el

a

és

nem

hagy

jed

sza

Em

gyel

vát,

félj

hát,

C

Ne

se

gít,

Ő

meg

le add

to

vább!

hoz

zám!

D.C. al Fine
Legvégén
Dm

tedd
G


C

é
F

be

két zé

ted,

Jöjj

ke

a

5
Megszentelt kenyér
G

D

D

G

C

D

G

C

G

meg

bor,

G
telt

szen

nyér,

ke

C

Meg

szen

telt

most

és

zus,

kor,

G
den

min

D
vagy

köz

tünk

vér

bor,

G

lett té

Test

nyér,

lett

C

ke

most

és

kor.

G
den

min

zus,

D

köz

tünk

vagy,
G G
1. Szenvedésed előtt az utolsó vacsorán
C D G
Az apostolokkal együtt étkeztél.
G G
Minden szentmisében ezt idézzük fel,
C D G
Ezt, mit, Urunk, értünk rendeltél.
G G
2. "Egyétek ezt a kenyeret, igyátok ezt a bort,
C D G
Testem, vérem áldozatul adom.
G G
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!
C D G
Önmagamat íme rátok hagyom."
6
F C F C
3. Így rendelkeztél. Táplálék lettél.
A A7 Dm
Valóságos jelenléted élő szeretet,
D7 G G7
Templomokba és szívekbe költöztél.
C G
4. Megszentelt kenyér, megszentelt bor,
D G
Köztünk vagy, Jézus, most és mindenkor.
C G
Testté lett kenyér, vérré lett bor,
D G
Köztünk vagy Jézus, most és mindenkor.
Ő az Út, az Élet

a

nagy

í

ret,

Út,

az

É
C

1. Ő

az

G

Ő

let,

jes

ne

a

tel

ség!

kez

det

D

Ő

a

G

Ben

és

vég,

ja,
D

a

le
G

lu

G

men.

G

ja,
H
7

al
G

Al

le
C

lu

ja,
C

al

le
Em

lu

C G
2. Ő a hű bizonyság, Ő a világosság,
D G
Ő az örök bíró, Ő a közbenjáró!
C G
3. Ő Isten Báránya, királyok királya,
D G
Ő az egy, a Fiú, Ő Jézus, a Krisztus!
7
Lelkem az Urat dicsérd

F

G

C

Dm

C

F

C

Em

G

ja,

al

le

lu
C

ja!

le
F

lu

le

lu
Dm

ja,

C

Al

lu
F

ja,
C

al
Em

al

le

Is

te

nek

jad

az
G G

Is

te

nét,

kem

az
G

U

C

C

1. Lel

Dm

áld

rat

di

C

csérd,

len
C

él,

ga
G
7
G

vég

te

gal

ma

Dm

ir

ö

rök ma

meg

ké.
C

G C

rad
G

Dm

G

C

C

Felső szólam

C

G

Dm

G

G
7

C

G

C

C

C G C Dm G C G
2. Minden szív áldjon Uram, magasztaljon Téged ég és föld!
C G C Dm G C G7
Beszéljék hatalmadat, zengjenek országod fényéről!
C G C Dm G C G
3. Nagyságod mérhetetlen, dicsőséged fönség, fényesség.
C G C Dm G C G7
Csodálva énekelem félelmes tetteid erejét.
C G C Dm G C G
4. Minden nap dicsérem Őt, áldom az Urat, míg élek én.
C G C Dm G C G7
Új dallal színe előtt ujjongva hirdetem szent nevét.
8
Ó, jöjjetek, örvendjünk

jünk
,
kel
,

,
az
,
,
junk,

C
,
é
,
ne
/
, ,
Úr
Dm
.
nak!

,
,
je
,
tek,
,
ör
. ,
,
Ó,
Dm
,
jöj
,
ke
,
sen
,
tap
,
sol
,
vend
,
jünk,

F
,
lel


A
7

ba
A

dí ját,

A

kül

döt
F

Is

ten
C

künk

sza

te

el
Dm

A

i

gaz sá

az

Ő

Dm

gát.

e

lőtt
Gm

meg

len
Dm

pek

tet

te
Dm

je

Hajlékomba
.
.
kéd
.
.
,
lel
,
,
kem
,

.
.
Am
ben
,
/
, ,
,
,
új

,
,
ra

él,
,
,
Dm
,

,
Haj
,
,
ba
,
Dm
kom
,
,
,

,
köl
,
,

be
,
,
tél,
,
,
C
töz
,
,

le
Dm

gyél,

ál

dott

dott

le
H

gyél,

ál

U

A

ram,

ké!

Dm

ö

rök

jon

a

áld

mind
Am

lel

kem
A
9
Békesség legyen velünk

zus
E

köz

van
H
7

tünk,
H
7

H
7

le

E

kes Bé

ség lünk,

A

itt

gyen

ve

E

gyen

ve

le

E

lünk!

kes
C

m

ség,
E

E

ség
H
7

A

kes
A szeretet mindenkié
min

den

ki

re

tet

é,

csak

re

tet

A
C

sze

a
G

sze

min

den

ki

é,
G

min

den

ki

re

tet

C

é.

res

ni

a
C

meg

kell

ke

sát,

a
C

sze
F

for

rás
A békesség...
A türelem...
A kedvesség...
A jóság...
A hűség...
A szelídség...
A tisztaság...
A szeretet...
10
Isten báránya új

ne

a

vi

lág

C

it,


Dm

nya,

Am

1. Is

ten

ve

szed

Te

F

el

künk,

Am

gal

mazz

ne

ne

künk,
G
7

Dm

Ir

gal

mazz

C

Ir

Legvégén

E Am

gal

mazz

ne
Dm

Ir

künk!

E

Am Dm F C
2. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Dm G7 C Am Dm E
Irgalmazz nekünk, irgalmazz nekünk, irgalmazz nekünk!
Am Dm F C
3. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Dm G7 C Am Dm E
Adj nekünk békét, adj nekünk békét, adj nekünk békét!
11
Gyönyörű vagy, én Uram

szí

vem

ram,
4
3

Am
nyö

1. Gyö

C

U

én

G

vagy,

da

Am

lak,

lyé

ből
G

ál

G

ál

da

Am

Dm

lyé

ből

vem
Dm

mé lak,

szí
al

ja,

C

le

lu

Am
le

Refrén

Al a
G

le

lu

ja

lu

Am

ja.

ja,

al
G

le

al
G

le

lu

al

Dm

lu

ja,

le
Dm

lu
Am

ja,

Am G C
2. Megigézted szívemet,
Dm G Am
Megérintetted bensőmet,
Dm G Am
Megérintetted bensőmet.
Am G C
3. Táncot járva ámulok,
Dm G Am
Megváltásomra gondolok.
Dm G Am
Megváltásomra gondolok.
Am G C
4. Lelked betölti életem,
Dm G Am
Benned ujjong, dalol szívem,
Dm G Am
Benned ujjong, dalol szívem.
Am G C
5. Tegyél szívedre pecsétül,
Dm G Am
Örök életet adj végül,
Dm G Am
Örök életet adj végül.
12
Atyám, Tied vagyok
i
G

mád

te

len

lak,

ed
C

va
G

1. A

tyám,

Ti

és
D

szün

gyok,

D
7
nek!

D

cső

ség

G

di

ne

ved

C

szent
ne

Em

ved cső

ség

nek,

ség

ne

C

G

Di

cső

H
7

di

ved

nek,

C

nek!

G

cső

ség
C

di

ne

ved

D

szent
G C D G
2. Jézus, Tied vagyok, és szüntelen imádlak!
G C D D7
Dicsőség szent nevednek!
G C D G
3. Lélek, Tied vagyok, és szüntelen imádlak!
G C D D7
Dicsőség szent nevednek!
13
Királyi törvény
ber

D

szív!

rulj

ki

em

4
2

vény:
C

Sze

G

Ki

lyi

tör
G

Vi

ress,

hogy

élj!

vét,
D

tár

va

szí

zus

G

hív! Is

ten,
C

da

tyád
G

A

az

G

ki

lolj,

ne

félj,

G
rök

él

ö
D

nyét: tünk

tör

1. Ki

nyi
G

lat

tad
G

künk

koz

tat

G
tet

sze

re
G

fényt. gyújt
D

ránk

új

Hogy

a
G

menny

C

tér

jünk,

ben

Hoz

zád
G D
2. E királyi törvény írja: Minden ember testvérünk!
G C G D G
Aki életét másért adja, az a testvér szent nékünk!
G D
3. Atyaisten, végső Jóság, szeretetből alkották;
G C G D G
Kezed int és új föld néz rád, aki minden jót adtál!
G D
4. Szeretetből üdvünk lettél, kicsi Jézus Megváltónk,
G C G D G
Köszönöm, hogy megmentettél, s letiportod megrontónk!
G D
5. Lobogó tűz, Isten Lelke, Szeretet-Láng, izzíts át;
G C G D G
Tüzed útján szálljunk mennybe, ahol Jézus él s vár ránk.
14
G D
6. Örök Isten, Szentháromság, szeretetben egy fölség
G C G D G
Igaz út és fő boldogság neved áldás, békesség!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz

ne

A

kem,

ir

gal

mazz

U

ram

ir
D

1. Ir

gal

mazz,
G

D

U

ram,

gal
D

mazz,

del
A

ments

rős

ke

zed

meg,

nöm,
G

jöjj,

D

Ten

ger

a
D

e

se

gíts,


D

kem!

gal

mazz,
A

ir
D

Ir

mazz

ne

gal
D G D D A
2. Kegyelmezz, Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz nekem!
D G D A
Ha bármit tettem ellened, bocsásd meg kérlek!
D A D
Kegyelmezz, kegyelmezz nekem!
D G D D A
3. Irgalmazz, Uram irgalmazz! Uram irgalmazz nekem!
D G D A
Elestem, de felállok és indulok Feléd!
D A D G D
Irgalmazz, irgalmazz nekem!
15
Kegyelmed, Úr Jézus

len,
C

oly

vég

te

med,

Úr

C

1. Ke

gyel
G

Dm

F

zus,

lyé
C

ben.

bűn

hagy

tál
C

nem

F

ni
G

el

Dm

vesz

ér
C

és

meg

is

tet

te

vem,

fád

nak

tit

szí
Dm

Ke

reszt

tad

el,
F

ka

it

mond

ne

i

mért.

a

F


C

drá

ga

Em


hogy

Am

folyt

red
C Dm F G C
2. Szentségben élni Veled, Uram,
C Dm F G C
Szolgálni Téged, nincs boldogabb.
Dm
Küldd le ránk áldott Szellemed,
F C Em
Töltsd be Úr Jézus a szíveket,
G Am F C
Hogy együtt áldjuk drága, szent Neved!
C DmF G C
3. Oly közel az óra, úgy várunk Rád,
C Dm F G C
Hogy elvidd magaddal Ekklézsiád!
Dm
Ott többé nem lesz fájdalom
F C Em
És könny sem csorog az arcokon,
G Am F C
Csak zeng az ének: Glóri Halleluja!
16
Fölém hajló jóságodra
kezz,

U
Am

ram!


E

haj


Dm

Am

lém

ra
C

em jó

god
E

ma
Am

gaz rad.

mad

ra, ság

Am

Ir

gal


C

i
Dm

mi

ö

rök

a
E

vét

ke

to

gass

meg

im

től!

meg

a
G


C

Mo

so

gass
Am

tisz

ne

im

től,

áll
Am

szün

E

e

lőt

tem

te

len.

met

el
D

Am

Vét

ke bű

nöm is

me

rem,
F

Szent, szent, szent az Isten

az

C

Is

szent,
F

szent

G

ten,

szent

C

Szent,

szent,
F C

Szent, az

C

Is
G

ten,
C

ho

G

ho

zsan

na,

zsan

na!

C

föld

di

zsan
F

Ég
G

és

na,

F

csér
C

je,

ho
17
Glória

Bevezető (fuvola)

Bevezető (hegedű)

ke

ü
E

pász

tor,
D

1. Kelj
D

A

zen,

dulj,
E

Őt,

föl,

meg

resd

az

kit

gyal

an
F

m

in

Üd

nyi
F

m

vár

ra

zett,

te ér

tál,

meg
A

ke

a


A

tőd!

any
E

Ő
,
da
·
E
.
lát!
,
az

D
,
ég, s

,
föld
, , ,
A
·
/
,
,
,
A
,
ég
,
re
E
,
em
,
ber,
,
az
,
föl
F
,
m
,
halld

,
te
,
kints,
,
D
,
2. Kelj

ten

sze

A

vég

te

len
F

m

Is

ret

ma

is,

küld

te
E

Szent

A

el

Fi

A

át!

cső

F

m

a,

D

di

ség

a

ban,
A

gló

E

ma

gas

ság

A

3. Gló

ri

ri

F

m

a!
E

je

tek,

D

men

szönt

E

föld

re

D

Az

Is

ten

az
Hm

Úr,

szál

lott,
F

m

Ő

18

E

Üd

szü

lött,

csöpp

Ő
F

m

őt,

tek
A A

tőt!

D

új

az

sis

A

ex

cel

De
E

o!
F

m

5. Glo

ri

C

m E

in

ri

a,

a,
F

m

glo

E

lu

le
A

ja!

ri

C

m

a,
F

m

F

m

Glo

C

m

a,
D

al

glo

ri

Fuvola

A F#m D E
4. Glória, Jézusunk ma eljött hozzánk,
A F#m D E
Glória, reménységet, békét hoz ránk,
F#m Hm D E A F#m
Ő az Úr! Jöjjetek, köszönjük meg Őt,
D E A
Az újszülött, csöpp Üdvözítőt!
A F#m D E
6. Glória, békesség itt lenn a földön,
A F#m D E
Glória, szíveinkbe beköltözzön,
F#m Hm D E A F#m
Ő az Úr! Menjetek, hirdessétek Őt,
D E A
Az újszülött, csöpp Üdvözítőt!
A F#m D E
7. Glória, várnak rám a nagyvilágban,
A F#m D E
Glória, ne félj testvér, dalolj bátran,
F#m Hm D E A F#m
Ő az Úr! Mindenkit megszabadít Ő,
D E A
Az újszülött, csöpp Üdvözítő!
19
Köszönöm, Jézus

szö

nöm,
D

zus,

nöm,
D

1. Kö

szö

zus,

en
D

gem,

sze

retsz

nöm,

U

szö

hogy

G

ram,
Hm

Jé kö

szö

nöm,

nöm,
F

m

szö

zus.
G
.
.
,
,
retsz
,
,
en
D
.
.
gem.
/
,
,
D
,
, .
,
,
nöm,

,
,
U

D
,
,

G
,
,
zus,
,
,
szö
,
,
hogy

,
,
sze
,
,
ram,
A
,
D D
2. A Golgotára ment, és meghalt értem,
D G D
Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem!
D fism hm G
A Golgotára ment, és meghalt értem,
D A A7 D
Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem!
D D
3. A harmadik napon Ő feltámadott,
D G D
Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem!
D fism hm G
A harmadik napon Ő feltámadott,
D A A7 D
Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem!
20
D D
4. Ó, alleluja! Ó, alleluja!
D G D
Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem!
D fism hmG
Ó, alleluja! Ó, alleluja!
D A7 D
Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem!
Uram, irgalmazz

gal
G

mazz, U

ram,

ir

ir

gal
Em

U

ram,
D

Am

mazz,

gyel
G

mezz,

tus,

ke

ke

gyel
D Em

Krisz

tus,

Krisz
Am

mezz,

ir

gal

U

ram,

Em

mazz!

U

ram,

ir
Em

Hm

gal
Am

mazz,

Hm

Am

Em

D

Em

Szóló

Am

EmG

21
Csak állok szótlanul

da
,
tűnt
G
,
föld
már

, ,
,
a
de

F
,
dár
el
, ,
,
itt
a

,
re
a

C
.
hull,
Hold,
,
,
1. Csak
2. Az

C
,
ál
éj,

/
,
C
.

,
lan
szú

C
.
ul,
volt,
,
lok
az

G
,
szót
hosz

,

Am

fel

az
si

C

Úr,
kolt,

itt
a
Dm

más
haj
e

C

Úr!
kolt.

G


fel

nal
az
si

F

más
haj

e
nal

G

lu

Am

ja,

madt,
G
7

al tá
F
lu

Föl
Refrén

le

al

ja,

Am

C

madt, le
G

föl
Dm


Am

ja. madt, le

al

madt,

lu

C

G

F

Föl

föl
Dm

al

ja,
G
7

le

lu

Am

az

lég

már hin

G

fény

C

e

volt,

C

az 3. E

ti

F

G

nyel
C

lég, ég

nap

új

F
lét,

G

reg

az

nap

G

Dm Am C
új ge ge

C

lét.

reg

ú

C

ton
ton vi

G

áll
áll

ban
ban

C

rét,
rét,
F

vi
C

4. Vi
5. Vi

a
a

va

gos
gos

át
át

ú


G

rág
rág
22
ki
zus
C

léd,
léd,
Dm

la

F

la

jön

fe
fe

C

ki
zus

fe
fe

G

jön

va léd.
léd.
G

jön
jön

Am
Király vagy

F
,
rály,
,
1.
,
,

,
zus
,
ki
,
,
Most

2.
.
,
,
rály
.
vagy,

,
C
,
Ki
/
.
vagy,

Em
,
G
,
ki
,
rály

mel

jük

föl

e ket,

a

ke

ze

in

e

mel

jük

C

föl

ket,

most

G

a

szi

vün

va
F

1.
légy!

i

mád
2.

Most

F

légy!
Em

tró

nod

ru

lunk,

e

.
vagy,

F
,
m
,
A
,
ki
,
rály
,
zus
,
ki
,
2.
,
,

1.
,
G
rály,
/
, . ,
rály

.
vagy,

Most
,
,
,
,
D
,
Ki

jük

a

ke

ze

mel

ket,

szi

vün

e

in

ket, most

föl
D

e

mel

jük

a

A

föl

lunk,

e

légy!
G
2.

mád légy!
1.

i

va

ru

Most já
F

m

tró

nod

G

23
Krisztus az Úr
mond

ne,

hisz
A

ran

bízz
D

ben

4
2
A

ta:

Ki vé,

e

rős
G

ha
D

1. Krisz

tus Úr,

A
az

D

G

Bát

ta Ö

lom

ja,

al

le

le

lu
D

A

lu
D

ja!
A

pog,

an

nak
D

új

ra

ko

ok
D

majd,
G

Al
G

aj

tót

nyit

D

A

A

A

G

D

Furulyaszóló
G

D

G

D A

D

D

A

D

G

D A G D
REF. Alleluja, allelu-alleluja,
G D A
Alleluja, alleluja.
D A G D
Alleluja, allelu-alleluja,
G D A
Alleluja, alleluja.
D A G D
2. Sótlan a föld könnybe fúlnak dalai,
G D A
Meg kell ma váltani újra,
D A G D
Tedd, amit kell, s mindent megadnak hozzá
G D A D
Alleluja, alleluja!
D A G D
3. Szívünkbe add, Uram csönded, örömöd,
G D A
Víg kedvünk hogy legyen jóra!
D A G D
Bízva ki él, annak ünnep adatik,
G D A D
Alleluja, alleluja!
24
Menjetek be kapuin

a
Am

la

sal,

4
3

tek

be

ka
Am

Men

je

in

G

dás

pu

Am

kel!

tek
Am

1.
kel!
2.

Mert

ca
G

in

Am

tor

ná csé

re

át

di

Am

gyel ló

ke

me,

és

Úr,
G

ö

Am

az

va

rök

re.
2.

1.
re,

Mert
Am

ma

G

meg

ge

ö

rök
Am

rad

mind

25
Jöjj, Szentlélek


D

günk,

el

nyes

4
3

lek,

jöjj
Em

Jöjj,

Szent


Em

jöjj

Hm

zénk,

szí
Em

vünk!

bantsd

lág

ra

zes
D

G

Jöjj

Hm

lob

lek,

Em

künk,

fényt

ne

A

tyánk
Em Em

1. Jöjj,

Hm Hm

hozz

lel

ke,

e
Hm

re

ked
Em

nagy
Em

jét!

el

a

G

menny
D

Küldd

D

Lel

ből

Em D Em D Em
2. Jöjj életünkbe, hozz gyógyulást,
D G D Em D Em
Szívünk és a testünk égi kenetre vár!
26
Isten báránya régi
,
ne
Em
,
it,
,
vi
,
lág

,

, .
/
,
,
,

,
nya,
,
,
te

Em
,
1. Is
,
ten
,

,
ve
,
szed
,
a
C D
,
el

Em

A

Em
7

ir

C
mazz,

ne
A

Ir

gal
Em

künk!

gal

mazz

ne
Em C

vi

lág

it,

nya,

Em

2. Is

ten

ve

szed

a

te

D

el

Em
7

A

Em

Em

künk!

gal

mazz,
A

Ir

mazz

ne
C

ir

gal
Em D C Em
3. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit,
A C Em E7 A Em
Adj nekünk, adj nekünk békét!
27
Te vagy az út, az igazság

3
Te

ság,
G

É

let,

vagy

az
D

D

3
Te

vagy

az

I

gaz

az
A

Út,

ál

ta

lad

ne
G

ved,

D

é

lek!
D


3
Hoz

ál

dom zád

me
A

gyek,

nye

ret,

D

Ke

bort

ad
Hm

tál,
G

Meg

sza

Em

tál,

ba

tot

lu

ja!
D

él

D

H
7

red
2.
D

tes

ted

és hű

ged

táp

1.

D

tet!

Al

A

le lál,

gaz

ság,
A

H

Út,

az

I az

vagy

É
E

3

Te
3

Te

vagy

az

let,
E

A
é
E

gyek,
H
7

lek!

ne lad

ta

ál

ál

zád

me
E

ved,

dom

Hoz

3

C

m

tál,

ret,

ad

bort

F

m

ba

tot sza

tál,
A

Meg
E

Ke

nye

A

Al
D

le

2.

és

ted

tes
E

lál,

tet!

ged

H

táp

red él
E E

lu

1.
él

ja!

tet!
28
Teremts bennem

U

D

ram,

vet,

ó,

az

remts

ben

nem
D

Te

ta

szí
G A

tisz

D

bem.

jítsd
A

meg

ben

D

Hm

e

rős

Em

ú

lel

ket

D

cád

a

Te

or

e
Hm

lől,
Em

Ne

vess

A

el

en

gem

lem,

meg


D

D
7

Em

Szent

lel

vond

ked
A

ne

mes
D

ség lel


Hm

vel,
Em

mo

gass

ge

del

az
A

en

Em

Sza

ba

mét

sod
A

ö

kem.

Dadd ne
29
Jézus, Te közénk eljöttél
Ve
,
dig
,
,
led
F
,
dog,
,
ki

,
min
·
C
,
.
él,

A
,
/
,

,
zénk
,
el
,
Dm Dm
,
1. Jé

,
zus,
,
Te

Gm
,
.
F
,
Bol

,
jöt
,
tél,
,
,
nagy
,
vét
,
,
ke
,
ir
,
gal
,
mat
A
7
,
sok
/
,
Dm
.
mért!

,

,
dig
,
Ve
,
led
,
hogy
Dm
,
U

,
ram,

Gm
,
min
.
B
,
Adj
Dm
,
él
,
jek,
,
Dm A A7 Dm Dm C F
2. Nehéz volt élni vétkeimben, előtted állok bűnösen.
Dm Gm A7 Dm B A7 Dm
Nehéz most visszajönni hozzád, kérlek, hogy kegyelmezz nekem!
Dm A A7 Dm Dm C F
3. Uram, Te szeretsz nagyon engem, maradj, hát örökre velem!
Dm Gm A7 Dm B A7 Dm
Meghaltál értem a kereszten, kérlek, hogy kegyelmezz nekem!
30
Nagy Úr
gék

C

va

védj

meg,
F

gyön

gyunk,

G
7

G
7

kunk
C

Fe
C

Nagy

Úr,

ha

aj

Te

léd

ki

ált,

bod,

C F

jöjj

ki
G
7

job

1. Hol

U

runk!
C

Szóló

ar
G
7

cod,
C

Ne

rejtsd

el ránk,

Nyújtsd

C

te

kints

le

el

jöjj

És
G
7

már,

na

tos,

hol

C

va

gyok,

víg

G
7

jöjj

el
C

már!

ha

por

C

ka

dok,

ba

ros
C C C G7
2. Te látod sorsom életem - jöjj el már!
C C C G7 C
Hogy gondok nyomnak szüntelen - jöjj el már!
C C C G7
3. Egy napon vándorutamon - jöjj el már!
C C C G7 C
Leszállt hozzám az irgalom - jöjj el már!
C C C G7
4. Én nem felejtem a napot - jöjj el már!
C C C G7 C
A lelkem fénnyel áthatod - jöjj el már!
31
Rád bízom
A

Rád
H
7

na

po

kat


H
7

zom,

A

Rád


E

1. Rád

zom, fé

nyes

zom,

a
E

kat
E

is! héz

H
7

na

po
Fine

zom,
A

Rád
E

Rád


E

ne

zom

a
ben,

E

zed

gyen

le

som

Sor

E

ke

A
Te

a

H
7

H
7

ben,

e

zért

hát

he

lye

van
E

biz

tos

szí

ved

a

fél
D.C. al Fine
E A E H7 A H7
2. Nem félek, nem félek, ha volna mitől is, nem félek.
E A E H7 E
Nem félek, nem félek, de kérem az erődet.
E A E E H7
Támaszt keresek az erődben, vigaszt a szomorú nehéz időkben, ha lesznek,
E A E H7 A H7
Nem félek, nem félek, ha volna mitől is, nem félek.
E A E H7 E
Nem félek, nem félek, de kérem az erődet.
E A E H7 A H7
3. Reménység, reménység a holnap felől is reménység.
E A E H7 E
Reménység, reménység: megtart, ha jön a kétség.
E A E E H7
Fény lesz ott, ahol ma sötétség, élet, ott, ahol ma reménytelenség, ezért hát:
E A E H7 A H7
Reménység, reménység a holnap felől is reménység.
E A E H7 E
Reménység, reménység: megtart, ha jön a kétség.
32
E A E H7 A H7
4. Dicsérünk, dicsérünk, mi Téged, Jézusunk, dicsérünk!
E A E H7 E
Dicsérünk, dicsérünk és áldunk, halleluja!
E A E E H7
Jézus, Te vagy a mi királyunk, Téged leborulva szívből imádunk, ezért hát:
E A E H7 A H7
Dicsérünk, dicsérünk, mi Téged, Jézusunk, dicsérünk!
E A E H7 E
Dicsérünk, dicsérünk és áldunk, halleluja!
Mint szarvas hűs
Hoz gyik

Hm
ped,

e

Em

A

zád,

Em
for

1. Mint

D

hűs

vas

szar

D
kem

lel

tán,

u

rás

D

A
7
el

hogy

kor

mi

el,

A

D

D
gyél?

vi

G
pes

D
az

G

A
7
jössz re

kem

Lel

D

Em

é

lé,

fe

út

D Em D
2. Könnyek között telt életem,
Hm Em A A7
Mert az Urat nem ismertem.
D G D
Szomjaztam én az igazság után,
Em A A7 D G D
Nem tudtam, hogy Ő rég várt rám.
D Em D
3. Szelíd hangja megragadott,
Hm Em A A7
És felemelt, magához vont.
D G D
Kiválasztott, hogy meglássam arcát.
Em A A7 D G D
Ó Jézus jöjj, úgy várunk rád!
33
Isten szeret bennünket

gyen

é

G

le

a

le
D

ted,

mint

1. Is

ten
D

sze

nün

ket,

Ö

ret

ben

ben

nün

zet

ha

ket,

Hogy

lag

fény

csil

ban,
A

ve

az

éj

sza

ja

szent

G

ad

ten lel
D

két,

Is
D

esz

szük

künk

ke

nye

rét,
é

le

ten

tét.

D

Is

A
gát,rát

ba
D
tek,

ez

ből

e

gye

A

eb

a

rem,

Ben i

tok, nem

gya ből

tem,
G

eb

D

Ez

a

tes
re

sze

ket.
A

dít

lek

zám,

fel

tet,

gyer

tek
D

hoz

él

D
min ü
G

az

é

ti

te
D

den

let, s

D G D
2. Isten szeret bennünket, Övé legyen életed,
D A
Égő szeretetből halt meg értünk kínos keresztfán,
D G D
Ámde oly nagy szeretet minden halált eltemet
D A D
Fölkel sírjából és így nyer győzelmet.
34
D G D
3. Isten szeret bennünket, Övé legyen életed,
D A
Meghív minden embert, s osztogatja áldott életét,
D G D
Minden Krisztus-szerető egyházába vígan jő
D G D
Isten gyermekeknek édesatyja Ő.
Nem lesz egyedül a szívem

le

ri

al

lu
Em

ja!

gye

dül

a
Em

Nem

lesz

e

töb

bé,
H
7

gló

szí

vem

le

ri

al

lu
Em

ja!

én

U

ram

Em

Ve

lem

az rök

ké,
H
7

gló mind

ö

al

le

Em

ja!

Haj

nal

lu
Em

zus,

gló

ri

csil

lag,
H
7
al

le

ri

lu
Em

ja!

zus,

Haj

Em

lag,
H
7

gló

nal

csil
35
Tüzed, Uram, Jézus
Am

bog

lo

jon

láng

Dm

ja

neb

ben!

Am

e

E

ve

le

U

zed,

ram,

1. Tü

Am

vem

szí

ben,

Am

Dm

zus,

a

szítsd

mi nyém,

A

va

Am

Am

Dm
tartsd

Am

lyén!

a

Dm
i

gyok,

mind,

és

e

he

ga mi

ben,

az
E

ke

Am

a

zi zed

vagy

Am

kem,

tem

tét

F

ben

Te

É

Am
ja,

a

ne

rök

ö

G

möm,

E
kút

C

G

ö

csak

le

F

fény

ke

mi és

zed.

Dm

bár

fe

Am

Te

nye

a

nem

Dm

get,

lod

E

el

hagy

mám,

Am
i

Am

en

gem,

tart

Hal

Dm E
Am Dm G C
2. Szorongat a sátán, de te velem vagy
Dm Am E Am
Hű szabadítom, aki el nem hagy.
Am Dm G C
Ennek a világnak fekete egén,
Dm Am E Am
Lényed a csillag, sugarad a fény.
Am Dm G C
3. Jön az örök nap, már közeledik ő,
Dm Am E Am
Mennyei honba hazavinni jő.
Am Dm G C
Röpke pillanat, míg tart a keserű,
Dm Am E Am
Jézus elém jön, s örök a derű.
36
Csak Benned
,
Dm
meg szí
,
nyug
,
szik
,
, ,
,
,
vem,
,
,
Csak
/
,
ned,

,
,
. ,
,
1. Csak
Dm
,
Ben

,
ned

.
G
,
csak
,
C
,
Ben

lek
A

már.

nem
H

Csak

csak

Dm

Ben

ned,

G

C

Ben

ned

Dm

szün

te

zöm

len,

mert

csak

C

rej
F

Ben

ned,

G

Ben

ned

Dm

lám.

Te

C G

zus,

szik

vagy

Dm C G Dm
2. Csak Tőled, csak Tőled kaphatok gyógyulást,
Dm C G H A
Csak Tőled, csak Tőled remélek jót,
F C G Dm
Csak Tőled, csak Tőled nyerek feloldozást,
G C Dm
Mert Jézus, Te vagy Megváltóm.
Dm C G Dm
3. Csak Érted, csak Érted keresztem felveszem,
Dm C G H A
Csak Érted, csak Érted mozdul szívem,
F C G Dm
Csak Érted, csak Érted terheim vállalom,
G C Dm
Mert Nálad van mind, Jézusom.
37
Ároni áldás

ged

az
Dm

Úr,

meg

Em

és

4
3
G

Em

ged

az
C

Áld

jon

meg

C

Áld

jon
Dm

Úr,

G

sa

meg

az
Cgo
Em

sít
Dm

Ő

or

Úr

az riz

zen
G

meg

ő

C

Dm

Vi

ge

det!

C

te

nyö

raj

rül
F

jön

G

tad!

G
7

ját

te
C

raj

Em

és
Dm

tad,

az

G

Ő
Dm

or az

Em

Úr rád,

az
Em

Úr

C

For

dít

sa az Ő ját cá

sa

és

ját

For
Dm

or dít

C

jon

és

C

ad
G

két

te

G

rád,


C

ked!

38
Ez az a nap
delt,


ren

lunk,

mit
a

az
kit
A

Úr
szol

ren

delt,
lunk,

az
kit

Úr
szol

zus

a
az

nap,
Úr,

D

az 1. Ez
2. Jé

a
az

nap,
Úr,

mit
a

ez

az
zus
kit
az

a
D

Úr
szol

az
zus

a
az

nap,
Úr,

mit
a

az
kit

ren

delt,
lunk,

mit

delt,
lunk,

ren
gá szol
Úr
Úr,

ez

A
7

Ez

az
zus

a
az

nap,
mert
mert

vét,
pon, vend

ne

D

e
szent

na
ne

vend
gál

jünk,
juk

pon,
vét, szol
ör

G

gál
jünk,
ség hű
ví gad

gel
junk
szent
e

D
na
Szol


gad
ség

junk
gel juk

Ör

G
D

Ez

az
zus

kit

az

a
delt.
lunk. Úr,
nap,
D

nap,
az

mit ren
gá Úr, Jé

ez a

A
Úr
szol az

a
Em

zus

az

az a úgy

runk,

runk,

3. El

jön

el

jön vá Úr,
H

úgy
E
a


kit

kit az

Úr,

a

az

E

úgy

kit

El
H
7

Úr,

Úr,

jön

jön

runk,

úgy

az

el

runk,

a vá kit

visz juk,

szív
E

juk,

hogy

mond

vel

E

jöjj
A

egy

hogy

visz

sza

már,

már,

sza

mond

szívvel
A

Egy

jöjj

jöjj

el
H
7

Úr
E

Jöjj

E

zus.

el,

ram,

U

ram,

jöjj

U

el
39
Együtt fog ujjongni

tal

és

ö

Hm


4
2

a

és

reg

is

Egy

F

7

jong

ni

ütt

fog

uj

a
F

7

lány.

ö


Em

cot

lejt

ben

tán
nem

F

7

tom,

és

u

tán, sul

nak

ez

És

F

7

gyá

szu

re

for

kat

ün

nep

G

ör

ven
D

ket,

hogy

a

dez

ze
Em

nek

Vi

Em

dám

a

szí

te
A

szem

na

tuk

he
2.

F

7

Hm

1.
lyett,

lyett.

Vi

Hm
40
Róla beszél fű, virág

re

bek

és
G

ve

csir

ták,
C

pa

fű,

la

be

Am

vi

rág,

szél

Dm

si

mo

ga
G

a

C

szél.

gye

Am

bos

fák, ző

és
Dm

lom

tak,

fo

lyó,
G

pa

e

sés,

C

víz

Am

É

ne

ka

rét,

kel

a
Dm

tar

kék

tés

es
Dm

Ő

ég,
G

kes
Am

Nap

sü a

C

ség.
sze

re

tát,

la

Ér

il

te

te

C
is

F C

jó én

F
gát,

zem

ki

G

vel,
Dm

min

den

vár.
C

ná röm

la

ke

le

gyen

ö

Am


G

na...

Na
Am

C

Dm

ke Bé

Úr, zus

rály!
C

Ki

gyen

den
Dm

min

vel,

le

ki

G

Am

41
Jézussal járok minden nap
csérd,

A

D

zengd

di csérd,

zengd

di

zus

sal

4
2
D

1. Jé

den

nap,

rok
G

min

zengd

di

mo

gat,

D
tét!
A

csé

re
D

D

E

rős

Ó,
G

jobb

val

csé

A
di

D
tét,

re

zengd

zengd,

di

re
G

zengd,

zengd, zengd Zengd,
Refrén

tét,

D
csé

tét,
D

Ó,
D G

csé

re zengd, zengd

mi

ha lyen

A

di név!
D

zengd,

mas

tal
csérd, tem, ér
D

zengd,
A

di

2. É

ta
D

di

tét én
G

le

csérd,

ad zengd,

D

ból,

Hogy

lál

men

re ha tét,

Ó,

D
a
G D

di

tett,

A

csé zengd meg

di
G

sott,

di zengd
A

re

től

bűn

a 3. Vé

csérd,

csérd! meg
D

zengd

mo
D

D

Ó,
D

Szent

ad

ke

új meg

G

e

di

zengd

ott,

rőt lel
D

tét,
A

ult

re

csé

zengd

di

di

csérd,
D

lett

a

ég,

ta

s az

la
G

föld

D

4. Ál

zengd

csérd,
A

re
D

tét,

di
A

csé

Ó,

Ér

te

van

D

Ben

ne

és

den

ség,
D

zengd a
G

min
42
és

ál

D

5. Di

cső

ség

dás

a
G


D

zengd

di

rány

nak,

di

csérd,

csérd,
A

zengd
D

dol

tes

Ó,

at

és

tisz

ség

a

nak,

D

zengd
G

Ki

rály
D

tét,

di
A

csé

re
Áldalak, jó Uram

C

ből,

jes
G

szí
C
7

lak,

U
C

da Ál
G

F

tel vem
Am

ram,

ke

lek
G

é

ne
D G
7

lad,

tem
G

majd
E
7

cso
F

Hir

de

Am

id,

és

Dm

dás

tet

te

vem
C

ből,

jes
G

szí
C
7

lak,

C

Ál
G

da

F

tel

U
Am

ram,
G

lu

Dm

al

le
C

ja.

G

tesz,

hogy

E
7

dog
F

Bol

gá tar

to
Am

zom,

Hoz

zád

43
Áldásoddal megyünk

nen
A

el,

gyünk

in

4
2
sod

dal
G

me
D

1. Ál


D
7

Em

me

gyünk,

ne
A

ket,

dog

D
7

é

ne

ke

é
D

ked
Em

bol
G

lünk
G

ke

út

ra

lünk,

min

dig
F

m

Te

vagy

lünk,

F

m

ha
G

ve

min

den

Legvégén
D

nap!

le
G

tünk
F

m

Ő

rizd

é nap!
A
7

min

den
A

D D7 G Em A
2. Minden nap dicsérünk Téged, Jó Uram.
D D7 G Em A
Néked énekelünk vígan, boldogan.
F#m G F#m G
Maradj mindig velünk, ha útra kelünk.
F#m G A A7
Őrizd életünk minden nap!
D D7 G Em A
3. Menjünk mindig feléd, tekintsünk Terád,
D D7 G Em A
Szentlelked erejét add nékünk tovább!
F#m G F#m G
Maradj mindig velünk, ha útra kelünk.
F#m G A A7
Őrizd életünk minden nap!
44
D D7 G Em A
4. Őrizz, hogy a kezünk legyen tiszta kéz,
D D7 G Em A
Szólj ránk, hogy a szívünk legyen mindig kész!
F#m G F#m G
Maradj mindig velünk, ha útra kelünk.
F#m G A D
Őrizd életünk minden nap, minden nap!
Ízleld és lásd, hogy jó az Úr
lásd,
.
,
,
hogy
,
az
B
,
leld

,
és
,
,
Úr
C
.
jó!
/ .
,
,
és
,
.
lásd,
. , ,
,
Íz

F
,
leld

,
az

,
Úr,
,
ó,
,
íz
,
hogy
¸
,
Am
,

az,

Ben

ki

dog

ber

em

C
7

zik!

ne
C

em

ber

az,

dog

Bol

Dm

zik, bol

Dm
Ben

ki

Am
ne

,
és
,
.
lásd,
,
Úr,
,
ó,
,
íz
B
,
leld

,
Ő
,
,
hogy
,
az
,
Úr
C
.
jó!

, ,
,
Íz

F
,
leld

/
, .
,
Am
,

,
az

,
és
,
.
lásd,
,
hogy
¸
B

jó,

Ő

F

jó,

jó,

B

jó!

F

Ő

Ő
45
Szentlélek

szí
,
C
,
G
, ,
a
,
el
,
töltsd
D
.
tünk,
,

,
hogy

,
vünk,
Am
,
,
é

,
le

G
,

,
G
·
,
/
,
, .
Szent
,
,

Refrén
,
rünk,
,
szállj ránk,
,
le
,
lek,
,
,
úgy


,
G
·
úgy
,
ked,
,
D
,

,
rünk,
,
a
C
,
Lel
·
.
,
Is
,
te
,
nünk.
G
.
,
·
G
,
ke
,
,
és

,
/
G
,

,
jon
G
,
ránk,
,
küldd
,
el
G
,
ál
,
dás
,
száll
most

jük

mind

nyá
Am

e

mel

vünk,

jan

a
D

szí


med

del
D

táp

G

1. Ke

gyel

Hoz

zád lálsz,

Is

te

nünk,
Em

szí
Am

C

ha
C

min

den

től
G

Re

vünk, lő

lel

künk

mény hogy

günk Be
D

fa

sza

bad.
D

led

Em
kad,
G D Em
2. Ajándékul Lelked küldted el,
Am D
Hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk,
G D Em C
Aki értünk életét adta,
Am C D
Mi is átadjuk most Neked életünk.
46
Kész az én szívem
,
a
Am
,
da

,

,
ked
,
zeng
/
,
,
lom,

,
,
E

,

,
ram,
,
,
vem,
Am
.
,
1. Kész szí
,
az
.
én
,
U
Dm
, ,
,
,
,
ó,

a

haj

sem

fel

E

nalt!
E
7

hár

fa,
C

lant,
Am

hát,

hadd

kelt
G

a

pek

tem
Dm

mert

az

Am

zött,

az
Am

Úr,


E

Szent

hir

de

az
C

Úr,

kig

ér!

fel
Em


E

Am

ke

gyel

Am

Ő

D

me

Am Dm Am
2. Igazság, hatalom igéid minden egyes szava.
Am C G E E7
Szívemben rejtem el, soha el ne felejtsem!
E Am C Dm Am
Szent az Úr, jó az Úr. Hirdetem a népek között,
Am D Em Am E Am
Mert az Ő hűsége az égig ér.
47
Szállj, dalom
le
,
léd
,
C G
,
,
tér
Dm
,
4
2 ,
,
E

/
,
,
de
,
lünk,
,
, ,
, ,
kö ged Té
,
,
nyör
,
Hoz

,
te
,
nünk,
,
,
,

zád,
H
7
,
,
günk
Am
,
,
Ó,
,
Is

kér

E

Dm
vünk:

álld szí

4
2

G


pünk, meg

tünk!

ze

nem

C

a

meg

Am

áldd

Am

s mi

sincs

vi vül" nagy

"A

e

hol he

lyünk,
G

se

C

F E

gon


C

itt,

gok
Dm

bol

do

hogy

ta más

tól

tuk

le

G

meg gad

Dm

egy

is
E

gyünk.

gi

kon

C

szállj,

gyön
G

a

lom,

kis

ro túl,

da

Dm

szállj,

Har
Am

ha
G Am

Szállj,
Refrén

Dm

C

dár,

ig

ma tá

ge

Am

dőt,

C
4
3

szen

ve

2.

a

1.
E

to

rítsd
G

csüg dőt, tald

a
Dm


Am

dőt,

ge

gasz

E

C

F

so

ha
F

Krisz

tus

hagy

ja

őt!
G

el

nem

ged
, ,
Am
,
,
Ó,
,
Is
,
zád,

H
7
, ,

/
,
te
,
nünk,
,
,
léd
,
le
G
,
,
tér
Dm
,
4
2 ,
,
e

,

,
nyör
,
günk
C
,
Hoz

,
de
,
lünk,
,
,
,
48
, .
E
_
,
ze
C
,
tünk!
,
,
/
E
,
kér

,
,
meg
,
a
Am
,

,
szí
,
vünk,
,
,
áldd
G
,
4
2
álld
,
meg
,
nem
,

Dm
,
pünk,
,

har,

nyű
G

szét
C

vi

H
7

le

súj

tott

vét,

Dm

4
2
hány
Am

Mint

ol

dott ta

ször

szor

szór

ve
,
C
,
ránk?
.
,
G
,
4
2
gyű
,
löl
,
köd
/
.
E
_
,
meny
,
nyi
Am
,
nem
,
,
a
E
.
ránk,
,
,
,
Ó,
,
néz
,
,
,
ma

,
zet
,

Dm
Tied a dicsőség

.
dás,
.
,

C
,
m
.

/
,
,
,
, ,
,
Fel
,
e
,
a
,
di
A
.
cső i
.
,
Ti
,
ed
,
,
és

.
ség,
,

ved!

E
7

jük

szent

ne

di

1.

Ti

ed

a

jük

ke

ze

in
D

mel így

di
E

csér
Hm

ket,

ve

led

sen

kat
F

m

tesz,

D

fel,
2.

ki

nem

ér

E

Ó

ha

tal

cso

zed

nagy

A

mas,

ke

,
ha

,
tal

E
7
,
fel!
,
Ó,
.
A
,
mas!
.
. ,
,
ve
,
led
/
,
,
,
Hm
,
nem

,
ér

E
,
sen
,
ki
49
Isten a szépség, Isten a jó

ség,

Is

ten

ten

a

szép

a

jó,

C

C

1. Is

ság,

Is

ten

a

ten

az

Úr!

ten

a

mély

a
Em

Is

szó,
Dm

Is

ség,

Is

ten

ged

Is
G

C

ten

di

csé

rünk,
G

Is

ten

a

Ő

az
Am

út! nagy

ság

és

la

le

gyen,

gyen,

Fm

la

le
C

gyen!

dunk

min

den

C
7

lát

a há

la

le

ért,

hát
F

C
2. Isten a nappal, Isten az éj,
Em
Isten a harmat, Isten a szél,
Dm
Isten az élet, Isten az ég,
G Am G
Isten a kezdet és Ő a vég!
50
Röpke fohász
Hm
7

szár

ég

be
D

dár.

nya

ma

ke

fo
G

hász

Röp

a
Em

dal,

ként

száll

Hoz

már,

D

zád
C

ta

lál!

Fész

két

D

hagy

ta
Em G

el

szól

a de

Em

Hoz

szív,
C

G

1. Élsz

vagy

Hm

bár

hol,

u

ta

zol
.
hív.
/
,
,
Am
7
.
,

,
,
vagy
G
,

,
nat
,
ér,
Hm

,
,
ö
,
D
.
,
,
,
tánc ra Mint

,
röm

,

for
D
ten

fel

G

haj,

Em

mint tör

rás

ger a

Hm

la.

á

rad

a

kig

ja

Ő,

Hall

C
e

ge
D
7

szó

G

egy

az

Am
7

e

ér!

lég,

fel
G Hm Em C
2. Nem vagyok egyedül az úton, léptem vezeti Ő,
G Hm Am7 D
Otthonom, a bajban segítőm.
G D Em Hm
Testvérem arcán látom, hogy Jézus hű barátom,
C G Am7 D7
Kegyelméből élek én, megnyugszom kezén.
51
Itt vagyok végre

és

G

hosz

szú
D

ne

D

tam,

A
7

volt

u

va jó

gyok
G

vég

D

Itt

U

D

ram,

re,
A
7

héz

tod,

C

mem

ből

A
7

rok!

G

mit

a

ka
F

szól

nék
C

Hoz

C

dok,

B

sze

zád,
B

nem

tu

és
G

é

hes
D

szom

jas

D

rod,

A
7

ván

do

jöt

tem

G

Hoz

D

El

va

D

gyok,

zád,
A
7

itt

dog
C

lesz

az

B

s bol

le

A
7

tem!

G

é

F

Asz

ta
C

lod

en
C

nem,

ról
B

adj

G

va

Hoz

zád,

tem

D

gyok!

A
7

gyok, itt

va itt

A
7
jöt
D

El

D
tem zád, Hoz

jöt

el

D

G

52
Mondjunk éneket örömmel

jen

Al

le

zeng

lu

ja!
A
7

junk

ö

é

ne

D

Mond

röm

mel:

D

ket
G

A
7

Al

le
G

zeng

jen

lu

ja!
D

junk

é

ne

ket
D

Mond

mel:

D

G

ö

röm
jen

Al

le

zeng

lu

ja!
A
7

Mond

junk

é

D

D

röm

mel:

ne

ket
G

ö

jen

ja!

junk

é

zeng

G

lu
D

Mond mel:

Al

A
7

ö ket le

G

röm

D

D

ne

lé gő

ra

per

dül

a
D

ka lek,

gó ca
G

1. Szé Pen

G
les,

kon,

ro

ben
Em

tánc
F

m

ked
Zeng ja!

jen
Legvégén
D

lu

gés há

nek.

la

A

dob
F

m

é é

ben

led

per

Al

G

E

le
A
7

G F#m Em D
2. A szentek kórusa velünk együtt szívét dalokba önti,
G F#m Em A
Szárnyas sípokon velünk együtt Istenét köszönti!
G F#m Em D
3. Vígság kútfeje, boldog Isten: Atya, Fiú és Lélek.
G F#m Em A
Öröm nélküle sehol sincsen, áldás szent nevének!
53
Szeretem örökké

nyu

ga

ke

és

lom
Am

vár, lé

pek,

C

1. E

léd

hol
G

U

ram,
F

múl

jék,

del,

hogy
G

fáj.

a

mi
Em

gyom,

Dm

lel

ked

hogy

é

rints

kan,

sze

és
G

hal

és

mi

den
Am

hívsz,

C

Hi

szem,

hogy

öt

tünk,

itt

vagy

köz
G

zen

gi

min

dog

da

lát

den
C

szív.

Em

tár

sa

id

le

ké,

hol
F

bol

szünk

Dm

ö

rök

a

sze

F

tem

mel

mon

dok
Em

lát

C

rat,
Am

ö

re

ö

rök

ké,

az

és

U

míg

lek,

é

Em

röm

Am
Ál

dom

de
F

vi

gon

min

G
1. 2.
vi

F
gon

nért!

nért! min

de

C G Am
2. Közénk térdelsz, jó Urunk, féltő szeretettel,
Em Dm F G
És egy új életnek boldogsága érző szívre lel.
C G Am
Én tudom, hogy itt vagy közöttünk és halkan szelíden hívsz,
Em Dm F G C
És mi társaid leszünk örökké, Hol boldog dalát zengi minden szív.
54
Csak Jézusnak szolgálok
,
,
,
szá
,
,
G
or
,
,
,
lok,
,
,
G
Ő
,
,
D
·

az
,, ,
,
rom,
,
·

mert
,,


.
,
D
gát
,
A

,
D
·

Csak
,,

,
,
.
.
D
,
,
,
/
,
,
,
,
szol
,
,
,

,
,
nak
,
,
zus
,
, ,
Hm
.
.
A

,
,
D
zus,
,
,
,
,
Gm
tő,
,
,
·

ó,
,
, ,
,
rály!
,
,
ki
, .
.
D

,
,
fel
,
,
A
,
madt
,
,
el
,
,
D A
·

jön
,
,
.
. ,
,
/
,
,

,
,

,
,

Ő,
,
,
Üd
,
,
G
·

az
,
,

di

jad,

csérd

te

ké,

Őt,
D

ö

most
Hm

rök

D F

m

1. Áld
Hm

lel

tőd


G

F

m

mind

men!

A

rem

és Á kem,

di
G

F

m

rök ja

Áld

Hm
men!

min

G
mind

és den

ö

nép, most

ké,

vét,

D

A
Á csérd


szent

D

D

ne

Hm F#m Hm F#m
2. Hálát adjatok, áldást mondjatok,
D G D A
Most és mindörökké, Ámen,
Hm F#m G D
Egyházad dicsér, nagy jóságodért,
D G A D
Most és mindörökké, Ámen.
Hm F#m Hm F#m
3. Erős vár az Úr, menedéket nyújt,
D G D A
Most és mindörökké, Ámen,
Hm F#m G D
Áldott irgalom, véred oltalom,
D G A D
Most és mindörökké, Ámen.
Hm F#m Hm F#m
4. Szentek, angyalok, szeráf kórusok,
D G D A
Most és mindörökké, Ámen,
Hm F#m G D
Néked zengenek, így ünnepelnek,
D G A D
Most és mindörökké, Ámen.
55
Dicsérjétek az Urat
a

ma

D

tok

G

ban!

Em
gas

ság

tek

rat,

4
3
csér

1. Di

Em

Em
áld

D
az

D
U

se

nek

Hm

ég
Em

i!

re ge

Di

csér
D

C Hm

lok,

Em
gya

tek an

D

ja,

al

lu

le

al

lu

al

C

le

lu
Em

ja!

ja,

Hm

lu

D
ja,

Al

Em

le

le

Em Hm Em D G D Em
2. Dicsérjétek, Nap és Hold, dicsérjétek csillagai!
C D D4 Em Hm Em
Dicsérjétek szent nevét, mert megtartja az ígéretét!
Em Hm Em D G D Em
3. Dicsérjétek, tűz és jég, áldjátok vihar és szél,
C D D4 Em Hm Em
Gyümölcsfák és cédrusok, havas magaslatok!
Em Hm Em D G D Em
4. Magasztalja mindenki, gyermekek és öregek is!
C D D4 Em Hm Em
Mind meglássák hűségét, Isten szeretetét!
56
Életem csak kegyelem

nincs,
,
D
,
D
.
1.
nincs,
.
2.
,
Ve

,
led
,
va
/
,
,
,
D
,
ke

,
gye

D
,
1. É
,
le
A
,
tem
,
csak
,
ér

A
,
de

,
mem

,
lem,
,
G
,
ön

bíz

csak

Em

zál

va,

te

ka

rom

ban,

A

G

gyok

na

pon

ta,
F

meg

fog
Hm

ke

ze

i
D

det

G

D

led

va
D

2.
Úr.

ja

az
D

1.
Úr,

A

mond

Ve

D
7
D A7 D G A D
2. Régi énem leküzdöm nagy erejével,
D A7 D G A D
Régi énem leküzdöm nagy erejével.
D A7 D G A D
3. Szeretete igazgat, ellát tanáccsal,
D A7 D G A D
Szeretete igazgat, ellát tanáccsal.
D A7 D G A D
4. Hűen vezet utamon, nem hagy magamra,
D A7 D G A D
Hűen vezet utamon, nem hagy magamra.
57
Áldott Istenünk

G

C

G

C

C

Em

G

Dm

G

C

C

Em

C

G

Dm

szí
C

vün

te

G
7

nünk,

a fo

gadd

ket
C
7

el,

fel

F

a

dott
Dm

Is

C

1. Ál
Em

kánk
G

a

ke

Dm G
7
C
rel.

jánl
Em

juk

mun
C
nyér

fe

hér fo
G
7

el

ezt

a
C F Em

rünk,

ret,
C


C
7

hisz
Dm

ez

gadd

nye

ke

le
C

C
7
led!

Em
tal

G
egy gyé

Dm

Ve

szünk

C
ál

dott


C

ál

G
7

Ve

rej
Dm
mun

gyü

kes

és

cse,
A

ka

möl

é

ber
G

te.

le

ó

li
F

em

mil

G
7

Te
Dm

sok

ság,

Em

köz

és

sze

Em

zénk

é egy

tünk
C

jössz
F

va

Am

így
58

Te

sunk!

is,

zu

G

G
7
F
C Em Dm G C C7 F
2. Áldott Istenünk a kehelybe bort öntünk,
C Em Dm G C Em Dm G
Felajánljuk Néked minden örömünk
C Em Dm G C C7 F
Kérünk fogadd el ezt a kehely fehér bort
C Em Dm G C C7
Hisz a véred egykor miértünk folyt.
Dm G C Am
Átnyújtjuk most neked, szívünk, mindenünk,
Dm F G
Fogadd el hát egész életünk
C C7 F
Te nagyszerű és üdvözítő valóság,
Am Em F G
Kérünk, jöjj el, közénk Jézusunk!
59
Hálát adok, hogy itt a reggel
.
új
,
,
G
a
,
,
,
,
,
D
7
az
,
,
,
dok
,
,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,
/
.
.
,
pon.
.
.
.
A
7
na
,
,
,
,
,
,
.
Em
hogy
,
dok,
,
.
itt lát
,
1. Há
.
,
.
D
a
,
.
,
.
Hm
,

,
,
D
,
lát
,
,
,
reg
,
.
A
6
a
,
,
,
gel,
,
,
,
ad
,
,
A
7
,
ha
,
,
,

,
,
D
,
ked
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
/
.
.
.
.
tom.
.
.
D
.
.
.
,
,
,
,
D
7
,
dok,
,
,
a
,
lát
,
,
,
.

,
,
,
D
,
,
per
,
,
Gm
,
,
cem
,
,
,
,
G
hogy
,
,
¸
den
,
,
,
min
D Hm Em D
2. Hálát adok, hogy munkát küldesz,
D D7 G A
Hálát adok, hogy fény ragyog.
D D7 G
Hálát adok, hogy lelkem fényes,
D A D
És boldog vagyok.
D Hm Em D
3. Hálát adok a vidám percért,
D D7 G A
Hálát, ha szomorú leszek.
D D7 G
Hálát adok, hogy adsz elém célt
D A D
És kezed vezet.
D Hm Em D
4. Hálát adok az üdvösségért,
D D7 G A
Hálát adok, hogy várni fogsz.
D D7 G
Hálát adok, hogy ma reggel még
D A D
Hálát adhatok.
60
Hálát adok az esti órán
.
itt
,
,
G
a
,
,
,
,
,
D
7
hogy
,
,
,
dok,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,
/
.
.
,
éj,
.
.
.
A
7
az
,
,
,
,
,
,
.
Em
az
,
dok
,
.
es lát
,
1. Há
.
,
.
D
a
,
.
,
.
Hm
,

,
,
D
,
lát
,
,
,
ó
,
.
A
6
ti
,
,
,
rán,
,
,
,
da
,
,
A
7
,
la
,
,
,

,
,
D
,
la
,
,
,
,
,
,
,
/
,
,
/
.
.
.
.
kél.
.
.
D
.
.
.
,
,
,
,
D
7
,
dok,
,
,
a
,
lát
,
,
,
.

,
,
,
D
,
,

,
,
Gm
,
,
lyén
,
,
,
,
G
hogy
,
,
¸
vem
,
,
,
szí
D Hm Em D
2. Hálát adok a csillagfényért,
D D7 G A
Hálát a sűrű éjjelért,
D D7 G
Hálát adok, hogy nem vagy messze,
D A D
Most is küldesz fényt.
D Hm Em A
3. Hálát adok, hogy küldtél testvért
D D7 G A
Társként, aki ma mellém állt.
D D7 G
Hálát adok, hogy megengedted
D A D
Azt is, ami fájt.
D Hm Em A
4. Hálát adok a sok-sok jóért,
D D7 G A
Hálát adok, hogy megbocsátsz.
D D7 G
Hálát adok, hogy el nem hagytál,
D A D
S újabb útra vársz.
D Hm Em A
5. Hálát adok, hogy szemed rajtam,
D D7 G A
Hálát adok, hogy reményt adsz.
D D7 G
Hálát adok, hogy biztos eljössz,
D A D
Mint a virradat.
61
Bárányom

ten

nek Is

Em
nya,

C


G

1. Bá

nyom,

nyom,
Am


D

jobb

sors sak

jus

D
ra!

G
nyö

G

jtam,
Am

hadd

rülj
Em

ra
Em

a

míg

le
C

het,

G

Adj

ne

nagy

hi

tet,

kem

Am
ram, kem,
G

for

máld Én
Em

ram,

ne

met!

U

a

D

szí ked

ved

sze
Am

rint

meg

U

jó ve

G

add

Em

gyen

mel
D
7

let
D

hadd

le

lyem.

add

meg

ted

Am

Le

sem he

G
a

ne

kem,

majd

ram,

kem!

én
F

Am

za
D

U add ne dat,

Am

den

U

Em
min

lem tisz

dat,

meg

ram, gya

te

,
/
,
kis dőt
,
ne
G
,
ma ram,
,
U
,

G
,
2. Én egy
,
adj
Am
,
,

G
.
tem,
,
,
az
,
,
C
,
kem,
,

Em
,

,
szal
,
i
,
Am
,
szál
,
kis
,
koyn
,
D
.
,
hi

Em
én
,
D
ker
,
G
met.
,
Am
,
,
le
.
G
/
,
ted
,
,
,
tesz, Te
,

de
,
e
,
,
ve
Em
,

,
G


,
se
,

po
,
ha
,
a
,

lom
,
Am
,
szí
,
D
ként
,
szek,
,
C
.

rős
,
,
á
,
Em
62
Áldjad én lelkem az Urat

Em

Am

Em

Am

Bevezetés, befejezés

Am

lel
,
.
C
U
,
az
,
kem
,
Ál
,
rat,
.
Am
én
,
dajd
,
ja
,
,
.
lu
,
E
7
.
.
,

rat,
.
Al
,
Em
,

le
,
lel
,
.
Em
én
,
dajd
,
,
az
,
kem
,
/
/
1. Ál
,
.
Am
.
lel
,
Em
én U
,
az
,
kem
,
rat,
.
Ál
,
Am
U
,
dajd
,
én

dajd lel

le

Em
Ál

Al

Am Em
lel

ja,

C
én

lu

F
kem,

djad

ál
rat!

djad

rat! kem,

ál djad

Am

ál

lel az

én U

kem

kem
U

lel

Am
az

én

Em
Am Em Am Em
2. Zengj halleluját az Úrnak!
Am C Em E7
Zengj halleluját az Úrnak!
Am Em F C
Zengj halleluját, zengj halleluját,
Am Em Am Em
Zengj halleluját az Úrnak!
Am Em Am Em
3. Dicsérjük együtt az Urat!
Am C Em E7
Dicsérjük együtt az Urat!
Am Em F C
Dicsérjük együtt, dicsérjük együtt,
Am Em Am Em
Dicsérjük együtt az Urat!
Am Em Am Em
4. Áldjad én belsőm az Urat!
Am C Em E7
Áldjad én belsőm az Urat!
Am Em F C
Áldjad én belsőm, áldjad én belsőm,
Am Em Am Em
Áldjad én belsőm az Urat!
63
Jézus, nékünk adtál anyát

ple

Am

ti

a

C D

na,

4
3
Ma

C

ri

G

A

D

ve
G

gra

D

a,

ta
G

tu.

ne
D

dic

C

G

Am

nus

D

te

be
G

Do

mi

C

G

cum

ha

C

szí

és

Hm

áld,

D

fáj,

künk

C

ad

vünk
G

1. Jé

zus,

D

né nyát,

ő

G

kér

tál

a
D

i

ga

mánk.
G

egy
D

drá

D
7

Am

D


G

la,

zus,
G

mert

C

van

la

ked,
G D C D
2. Térden állva hívunk Téged,
G Hm C D
Vidd el álmunk Krisztus elé!
G Am D G
Jézus Anyja, hű Mária,
C D G D7
Add, hogy lássuk Fiad!
64
Jól vigyázz, kicsi kéz

mit

kéz,

te
D A
7

gyázz

ki

csi

a

szel,

Mert

gyázz,

ki

csi

Jól

vi
D

Jól

vi

kéz,

mit

te
A

szel,
kéz,

A
7

mit

te

gyázz,

ki

csi

D

szel.

tyád

a

menny
D

G

te

A

rád,

jól

vi
A
ből

néz

le
Jól vigyázz kicsi láb, hova lépsz...
Jól vigyázz kicsi száj, mit beszélsz...
Jól vigyázz kicsi fül, mit fülelsz...
Jól vigyázz kicsi szem, mit lesel...
Jól vigyázz kicsi szív, mit érzel...
Jól vigyázz kicsi fej, mit hiszel...
D A
Jól vigyázz kicsi én, nagy ne légy!
A7 D
Jól vigyázz kicsi én, nagy ne légy!
G D
Mert a te jó Atyád a mennyből néz le rád!
A7 D
Jól vigyázz te nagy én, kicsi légy.
65
Mária, jó anyánk

ó
D

nézz

ránk,
C

ó, nézz,

4
3

le

G

ránk!

H
7

H
7

a

Em

1. Má

ri

a,

hogy
A

nézz

le

nyánk,
Em

rünk,

led,

Dje

let, tő

C

nyánk.

Em
ó,

led,

Hit

tel

sok

gyer

H
7

Em
A

vár

led

szép

A
ked

me

Em

le

E

ránk!

rünk,

hogy
H
7

nézz

Em

ri

a,

nyánk,
C


F

a

Em

E

E

H
7

nézz

le

Em

E

ránk!

Em H7 Em A
2. Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak,
C D G H7
Mégsincs, mégsincs remény.
Em H7 Em A
Megfáradt szép szemek megtörten fénylenek,
C D Em
Ó mért, ó mért, ó, mondd miért?
F C H7 E Em
Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk.
Em H7 Em A
3. Megtévedt nemzedék két kézzel szórja szét
C D G H7
Minden kincsét, hitét.
Em H7 Em A
Nem hisznek semmiben, nem bíznak semmiben,
C D Em
Ó mért, ó mért, ó, mondd miért?
F C H7 E Em
Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk.
66
Mária, Mária, szép virágszál

ri

szik

F
a

C

G
7


G

nap,

ri

a,
Dm

rág

4
3

C

vi szál,

C

ri

szép

G
7
a,


G
7
Szep

C C

é

F

nyö

rögj tünk,

gan

1.

ta

lőt

fo

Dm
len lan

tott

ret

Em

G

A

tat ár lány,

nyánk,

F

rok

C

gya

C

tünk,

ret

ma A Nagy

Em

nyánk!
2.

del

mezz,

é

F

nya,

szo

mád

kozz

i
C

G
7

asz

Dm

Am
re

ön 1. Nézd

tön

Dm

C

a
G
7
ja

G
szí

gyó

be sünk

vünk

mély,

Dm
tét kí

vár,

zár,
Am

ség

hűt bör

A

len

ked

C
se

gyer ki

len

zád
Dm

jöjj,

gíts

G

már!

hagy

Dm

e me
G
7

hoz

ált:

F

el,

C

Ne rőt

G
7

ve

Dm
fény,A
re

ge

szí

G
7
Am
mint

oly

G
sze

Am

haj

ég,

C
ved

C
li

na

2. A

tet

szép,

ta

tisz

ben

Dm

C

u

gyog

tasd
F

ránk,

tünk
G

járj!

tun

kon
Dm

e

lőt
G
7

lel

Dm

Láng je

lét
G
7

ra

ked
C

tűz

67
Ő az Úr, Ő az Úr
,
tem
,
,
ke
,
,
a
,
halt
,
,
Meg
,
ér
,
, ,
Úr!
,
H
7
.
.
,
,
resz
,
,
az
,
,
Ő
,
,
ten,
.
Úr,
,
H
7
Úr,
,
.
az
,
Ő
,
,
,
,
,
,
/
,
,
,
,
/
az
,
1. Ő
,
_
.
,
Ő
,
Úr!
.
.
az
,
, .
Úr!
,
E
az
,
Ő
,
jol
,
,
E
7
·
,
meg
,

,
ha
,

A
,
nyelv
,

.
.
,
jon,
,
,
min
,
,
den
,
,
/
,
,
,
,

,

,
·
,
la
/
,
,
,
,
,

,
den
,
E
.
térd
.
csak
,
.
.
,
Min
,

mert Úr!

jon,

E

F

m

A

szól

az

E

zus,

H
7

Ő

Úr,

H
7
az

Ő

Ő

Úr!

az

Úr,
E

az Úr,

Ő

az

Ő

E

Legvégén

az

Ő
H7 E
2. Ő az úr! Ő az Úr!
E H7
Feltámadott a halálból, Ő az Úr! ...
H7 E
3. Ő az úr! Ő az Úr!
E H7
Betölt engem szentlelkével,Ő az Úr! ...
68
Legyen a béke teveled
,
te

,
veled,

,
Gm
.

,
ke

/
, ,

,
,
le
,
gyen
,
a
Dm
.

,
ke

. ,
,
Le
,
gyen
,
a

,
,
le
,
gyen
,
a
,
te

,
ve

,
led,

ke

te

ke,
A
7

ve
Dm

led.

Dm

ve

led,

A

ke

te
A

ke,

le

gyen

a
Dm
Hevenu shalom alechem,
Gm
Hevenu shalom alechem,
A Dm
Hevenu shalom alechem,
A A7 Dm
Hevenu shalom, shalom, shalom alechem.
69
Nap, hold csillagok
tok,
,
ja
,
,
,
,
pen

,
ra
H
,
gyog
/
,
,
,
,
,
E
,

,
ri
,
á
,
hoz
.
,
nek,
,
H
,
E+ E
,
most é
G
,
m
az
,
száll
,

,
A
,
szé
,
1. Nap,
,
hold,
H
,
csil
,
la
,
gok,

Kék

E

gig rek,

ge

ten

H

é


A

é gyek,

ri Má

E

H
nagy

szönt

át

he

lünk ve
H

E

H

tek!


H
7
E

E

A

H

E+

A

E+

a,
E

tünk

ri
E

ged,

ri

tünk

re
3 3

H

sze

Sze

ged,

ri

a, re a,
H

E

ja

any

az

ber

a,

A


ri

Te

min

vagy,

E+

em den

ton,

el

ne
H

ú

az

H

ú

E

rünk

ne

hagy,

el

ton,

A

hagyj,

vek

le

gét,

mek

é
E

2. É

des

H

3
ö

mét, s

a
H

3
me
A

gyer

nyánk

ked,

H

meg

F

m
dent

min

E

G

m

nünk

szö

ad
H

fáj

dal

mát,
A

szent

H

ha

E

min

dent

lát, s

nünk

E

Hét

tőr
H

meg

szö
70

E

H
7

H

E+

A

H E

ked!
E

E+

A

tünk

ged,
E

H

3
Sze

re

ri

a,

ged,
H

E

3
Sze

re

tünk

ri

a,

ri

a,

A

any

ja

vagy,

az

Te

ri

a,

em

ber
E

min

den

az

ne

hagyj,
A

ton.

ton,


H

ú
H

ú

ne

hagyj,

rünk

el
E

Napkeltétől

A
az
,
,
,
di

jük
,
Em

csér
,
G
,
D
.
Fine
ne
,
Úr
,
vét!
,
D
,

,
től
,
,
,
D
/
,
,
,
kel
,
Nap ál
,

ig djuk,
.
,
nyug
,
nap
,
.

,
,

csér


A F

Őt,

G

di

tek

szent

ne

vét,
D

dott

az

Úr,
G

Ál

vel

szol

gál

tok
D

tel

jes

szív
,

most
.
G

Úr
,
vét,
,
F
,

ne
,
.
D

.
G
mind
.
A
és
,
ké!
,
rök
,

ö
,
,
D
7
röm
,
ö
,
Nagy
,
D
D.C. al Fine
,
, .
,
,
/
tek
,

,
az
.
D
di
.
G
mel
,
csér
,
71
Szeretet áradjon köztünk
,
sze
, ,
re
,
,
,
,
tünk,
,
,
ben
,
,
jon
,
F
,
.
.
·

gyúl
,
D
,
tet
,

,
,
re
,
,
Sze
,
tet
,
,
,
4
3
,
,
4
3
/
/
,
D

,
,
,
rad
,
Em
,
köz
,
A
·

,
jon
,

,
á
,
G

,
,
add ezt
,
,
ne
,
,
ket,
, ,
,
,
,
U
,
,
,
.
.

,
künk,
,
,
,
sze
,
,
,
,
,
re
,
/
,
,
,
nünk,
,
Hm
,
D
/
,
,
,
el
,
,
sön
,
Em
,
min
,
A
·

,
tölt
,
G
,
tet

,
test
,
G

,
hadd
,
,
gyünk
,
,
le
,
,
.
.
,
vel,
,
,

,
Em
szív
,
A
·

,
ri
, ,
F
,
egy
,
,
/
,
,
,
D
,
,

,
,
jan
,
Ben
,

,
runk,
,
D
7
nyá
, ,

,
,
/
mind ek

·
,
,

,
,
,
ket
,

,
lán
,
G
,
sze
,
A
7
,
,
bant
,
.
.
Hm
Lob
,

,
D
.
,
,
ted!
.

,
,
,
,
,
te
,
,
ned,
,
,
,
,
,

vün
,
A
·

,
szí
,
,
,
,
/
,
,
/
re
,
ra
,
Em
sa
,
72
Szent vagy, mindenség Ura, Istene
Em

F

Elő- és utójáték

G
7

C

Am

G

Dm

vagy, vagy,

G
7

szent

min

den

1. 3. Szent

vagy,
C

szent

szent

vagy,

U

ti

töl

cső
F

ség

nek
C

ra,
G

Is

te

ne,

sé be
F C
7

ged nyet

meny

a

2. Di

C

ban!

Em

ma

gas

G
7

ság

zsan

na

Dm

Ho

det,

és

Am
vagy,

G

a

föl

Szent

a

zánk,

hoz

ki el

C
7

jön

ben

mi

ál
F

dott,

az
Em

4. Ó,

ne

Úr

ho

G
7

ság

Dm

C

ban! na

ma

Am

a

zsan
G

gas
73
Szent vagy, szent vagy, mindenség Ura

ség

U

ra,

den

4
2

H
7

vagy,

szent
Em

1. Szent

vagy,

min

vagy,

szent

vid

naka,
Em

H
7

Szent

vagy,

szent

vagy,

szent

vagy,

Is

te

dott

nünk,
Am

Em

Szent

vagy,

szent

vagy,

ál

vagy,

szent
a

ki
H
7

a

ki
Em

van, s
Em

dő.

Ég

el

ven

Szent,
Em

szent,
H
7

szent

az
Am

a

ki
Am

volt,

Em

Úr,

nak,

el

múl
H
7
id

iel

ég nem

és

föld múl nak,

Em

nak,

H
7

id

i

föld múl el

el

és

al

le

nem

múl
Em

nak,

múl
H
7

nem lu

Am
le

ja,

Em
el.
Em

nem
H
7

múl el,

Em Am

lu
Em

ja, al

nak

nak

74
Em H7
2. Áldott legyen az, ki az Úr nevében jő,
H7 Em
Áldott legyen Jézus áldott és dicső,
Em Am
Hozsanna, hozsanna imádjátok Őt!
Am Em H7 Em
Szent, szent, szent az Úr,
Am Em H7 Em
Aki volt, aki van, aki eljövendő.
Em H7 Em
Övé minden dicsőség, tisztelet és hatalom,
Em H7 Em
Övé minden dicsőség, tisztelet és hatalom,
Am Em H7 Em
Marana tha, jöjj el Uram,
Am Em H7 Em
Marana tha, jöjj el Uram!
75
Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét
te

a
Em

meg

jongj,

hisz
D

Ő

Hm

vál
Em

tód!

Ú

nak,
Em

Em

colj di

az
D Hm

vét,
G

uj

csérd

szent

ne
G

uj
Em

meg
Em

1. Mint

szent

Ő

colj

az a
D

Ú

hisz ne
Em

vét,

di
Hm

Hm

vál
Em

tód!

nak,

te csérd

D

jongj,
Hm

Úr

D
az

vid

col
Em

Az

nek! dá

Em

tán
G

lőtt,
Hm

e

ten

Is
Em

Em
junk
D

ja

jon
D

G

már

lol

Ő

aj

tünk

kunk szá
Em
or
D

va!
Hm

ga

köz

van,
Hm

jong
Em

da

Em

uj

1.3

2.

Fuvola

3

3

3

3


3

1.

Hegedű

2.

76
Em D Em Hm
2. Mint Mária Erzsébet házában,
G D Em Hm Em
Ujjong a bensőm hálával.
D Em Hm
A lélek a szívemet eltölti,
G D Em Hm Em
Alleluja, így zengi!
Em D Em Hm
3. Kik kedvesek az Úrnak, dicsérik Őt,
G D Em Hm Em
Hűségükkel szolgálnak!
D Em Hm
Mint betlehemi nyájak pásztorai,
G D Em Hm Em
Hódoljunk színe előtt!
Add a kezed
E

Úr

nak
A

zeng

jünk

az

lu

ját,
H
7

al

le

ke

zed,

hogy
A

E

1. Add

a
E

Úr

nak,

zeng

jünk

az
az

jünk

E

Úr

nak,
A

zeng le

lu
E

ját.

nak
H
7

al

E

Add

a

zed,

ke

jünk

az
E

Úr

hogy
A

zeng

le

lu

ja,

H
7

al

le

lu
E
7

ja,

E

al

Al

le

lu

A

Refrén

le

lu

ja,

ja,

E

al

le

Al

lu

lu

lu

le

A

al

le

lu

ja,

E

al

H
7
E

ja,

ja.

ja, le

al

E A E A E H7
2. Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát!
E A E A E H7 E
Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak Alleluját!
77
Terád vár egy szép ország
or

D

szág,

egy

szép


te

rád

egy

szép

1. Te

rád

D

vár

te

rád

G

vár

or
D
7

szág,

gyek,
A
7

a

ho

me

te

rád

or
D
7

szág,
D

vár

egy

szép

gyek,
A

a

ho

me

rád

D

vár
Gm

szág,

te

egy

szép

or

or
D
7

szág,
D

vár

egy

szép

egy

szép

or

te

rád

G

vár

me

gyek.

a

ho
G

D

szág,

a

ho
A

D

me

gyek,
D D7 G D
2. Nincs ott többé könnyezés, nincs ott többé könnyezés,
D D7 A A7
Nincs ott többé könnyezés, ahová megyek, ahová megyek.
D D7 G Gm
Nincs ott többé könnyezés, nincs ott többé könnyezés,
D A D G D
Nincs ott többé könnyezés, ahová megyek, ahová megyek.
D D7 G D
3. Isten szép országa ez, Isten szép országa ez,
D D7 A A7
Isten szép országa ez, ahová megyek, ahová megyek.
D D7 G Gm
Isten szép országa ez, Isten szép országa ez,
D A D G D
Isten szép országa ez, ahová megyek, ahová megyek.
78
D D7 G D
4. Jézus Krisztus vár ott rád, Jézus Krisztus vár ott rád,
D D7 A A7
Jézus Krisztus vár ott rád, ahová megyek, ahová megyek.
D D7 G Gm
Jézus Krisztus vár ott rád, Jézus Krisztus vár ott rád,
D A D G D
Jézus Krisztus vár ott rád, ahová megyek, ahová megyek.
D D7 G D
5. Add át Néki az életed, add át Néki az életed,
D D7 A A7
Akkor Isten szép országát elnyered, te is elnyered.
D D7 G Gm
Add át Néki az életed, add át Néki az életed,
D A D G D
Akkor Isten szép országát elnyered, te is elnyered.
Zengd velünk

le

lu
E

ja!
F

al

lu

ja,
G Am

Al

le

lu

ja,

al

le

sze

re

te

ne

keld
E

tét!

ö

rök

Am

1. Zengd

ve

lünk:

Úr,
F

é
G

az

nagy

ö

je

F

hát

mét!
E
7

za

is
E

Am

Iz

ra

el

hát,

Am

zeng
G

mond

ja
Am G
2. Az Úr velünk, ki lehet ellenünk?
F E
Rettegést nem ismerünk.
Am G
Jobb az Úr ereje énnekem,
Am F E E7
Jobb is, mint az emberé!
Am G
3. Ő az én teremtő Istenem,
F E
Istenem, ki nem hagy el.
Am G
Benne én ujjongva járhatok,
Am F E E7
Élhetek a tenyerén.
79
Ne félj, ne aggódj
,
ti
,

,
,
E
,
éd
,
,
·
,
éd
,
,
, ,
,
ten,
,
,
,
,
Is
,
,
Dm
,
,
,
/
,
.
.
·

,
,
már
,
,
,
,
den.
,
,
,
,
min
,
,
Am
,
,
,
gódj,
,
,
,
,
ag
,

,
,
ne
,
,
G
,
,
félj,
,
,
·

,
,
Ne
,
,
Am
,
Dm
·

,
,
ne
,
,
,
F
,
,
kódj:
,
,
Cm
7
ti
,
,
,
ha
,
,
,
sírj,
,
,
,
,
bán
,
,

,
,
ne
,
,
.
.
Dm
,
Ő
.
.
E
.
F
,
,
e
,
lég
,
,
/
,
.
.
.

.
,
.
.
ked.
.
.
Am
,
,
ag
,
,
Dm
·

,
,
gódj,
,
,
·

,
,
Ne
,
,
Am
,
,
ne
,
,
,
,
félj,
,
,
,

,
,
ne
,
,
,
,
kódj:
,
,
Cm
7
,
,
bán
,

,
,
ne
,
,
G
,
,
sírj,
,
,
Irgalmas Istenünk Jóságát

,
,
,
rök
,
Dm

,
,
C

,
ö
,
,
, ,
/
, ,
/
.
.
,
A
.
lem.
.
Dm
, ,
nek
,
,
Is
,
,
A
,
mas
,
te
,
,
,
Ir
,
,
Dm
,
,
,
,
,
gal
,
,
.
.
C
,

,
,

,
mind
,
,
F
.
gát jó
,
,
Dm
,
nünk
,
,
,
é
,
,
,
Várj és ne félj
,
,

,
,

,
,
szív
.
.
Am
.
.
félj,
.
.
G
·

,
,
,
,
ne
,
,

,
, ,
,
,
/
,
,
.
.
,
.
.
vel
.
.
H
7
,

.
.
várj.
.
Em
,
,
Úr
.
.
Am
6
,
,
az
,
,

,
,
és
,
,
.
.
Várj
.
.
Em
.
.
félj,
.
.
C
·

,
,
ne
,

,
,

,
,
és
,
,
D
.
.
Várj
.
.
Em
.
.
jön
.
.
.
.
,

.
.
már,
.
.
H
7
80
Ahol szeretet és jóság

ott

B
sze

C
hol

tet,

Dm
re

nünk.

4
2
Is

3

C
7
van

F
te

tet,

Dm

hol

re A

F

sze

C
ság,

G
a

F

B

és

Dm
F C Dm B Dm GF C Dm B C7 F
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Ó, halld meg, Uram
.
jöjj,
.
C
.
.

,
,

,
,
F
,
o

,
,
hív
,
,
G
·

,
,
lak,
,
,

,
, ,
,
,
/

,
Ó,
.
.
·

,
,
la
,
,
,

,

,
,
szolj,
,
,
H
,
,
,
,
meg,
,
,

,
,
ram,
,
,
G
,
,
U
,
Ó,
,

.
.
,
,
halld
,
,
Em
,
,
,
,
meg
,
,
.
.
mám,
.
.
D
,
,
i

,
,
ó,
,
,

,
,
halld
,
,
Am
·
,
·

,
,

,
,

,
,
re
,
,
,
,
gyelj
,

Am
·

,
,
és
,
,
, ,
,
/
.
.
.
.
ám,
.
.
Em
·
,
.
.

,
,
ram,
,
,
G
,
,

,
,
ó,
,
,

,
,
halld
,
,
Em
U
,
,
,
,
meg,
,
,
.
mám,
.
.
D
,
,
i
,
,

,
,
jöjj,
,
,
Em
. ,
,
halld
,
,
Am
·
,
,
meg
,
,
Jó az Úrban bizakodni

C
ne,

ben

Dm
mélj,

C
bízz

F

és

4
2

C B
Úr!

Dm
az

bi

ni,

kod

za

az

Dm A
ban

Úr

Úr,

F
az

Re

Gm

Dm

C

81
Jézus, életem, erőm, békém
,
,
,
,
sam,
,
,

,
,
,
ö
,
,
Hm
tár
,
,
D
,
,
zus
,
,

,
,
,
,
ned
,
.
.
/
,
,
4
3
,
,
4
3
,
.
.
möm,
.
.
A
,
,
,
Ben
,
,
,
é
,
,
D
,
tem,
,
,
,
,
le
,
,
,
,

,
,
D
.
.
,
,
zus
,
,
A

,
A
,
,

,
,
,
,
kém,
,
,
e
,
,
,
,
,

,
G
,
,
rőm,
,
,
fél

D

A

már

mit

nincs

nem

ben

nem,

Em

mert

tom,

3

Te
3

F

G

Úr,

Hm

vagy

az

Hm
,
,
fél
,
,
F
,
m
,
,
nincs
,
,
,
,
mit
,
,
G
,
,
ben
,
,
.
.
,
,
nem,
,
,
,
mert
,
,
,
,
A
,
,
nem
/
,
,
,
,

,
,
már
,
,
,
,
, ,
,
.
.
.
élsz.
.
.
D A
,
,
élsz,
Bizakodjatok, jó az Úr
¸
¸
,
,

,
.
Úr,
.
.
Em
,
,
az
,
,
,
,
,
kod
,
,
,
,
za
,
,
,
tok,
,
,
C
, ,
,,
ja
,
,
,
/

D
.
.
.
.

.
.
,
,
4
3
, ,
,
4
3
,
,
le
,
,
al
,
A
,
,
,
,
,
,
,
lu
,
,
,
az
,
,
Hm
,
,

,
,
D
,
,

,
,
.
Úr,
.
.
,
,
,
,
kod
,
,
D
,
,
Bi
,
,
,
,
za
,
,
tok,
,
,
,
,
ja
,
,
él
,
,
,
,
,
,
A
,
,
Em
,
,
Bi
,
,
.
.
tet,
.
.
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
ga
,
,
,
,
,
,
,
82
Áldott légy, Uram
.
F
,
.
lel
,
,
C
,
,
ved
,
,
,
ja
,
,
,
,
áld
,
,
,
,
,
.
.
A
,
,
, ,
/
, .
.
kem,
.
.

,
,
légy,
G
.
Dm
·

,
U
,
¸

,
,
,
,
Ál
,
,
Dm
·

,
,
dott
,

,
ne
,
,
B
,
,
,
.
.
ram, szent
,
,
,
,
,
,
tot
.
Dm
,
tál
,
,
,
,
vál
,
,
C
,
,
,
,
.
.
.
már.
.
.

,
/
,
,
,
,

·
G
,
,
légy,
,
,

U
,
¸

Ál
,
,
Dm

dott
,

,
,
,
,
,
mert
,
,
,
,
meg
,
,
B
.
.
ram,
.
Dm
·

,
Isteni béke
be

Is

H
7
le

vem

Am
szí

ni

te

csönd.

Em
ke,

bol

H
7
te

Is

Em Am
ni

röm,

Em
szállj

Em
dog

ö

A béke napja
fény
,
,
F
,
,
,
lik
, ,
C
,
,
nézd,
,
,
,
már
,
,
,
,
.
.
,
,
a
,
G
.
.
jel!
/
,

,

C
,
,

,
C
.
.
,
,
A
,
,
,
,
,

,
Dm
.
.
zel,
,
,
,
ke
,
G
,
,
.
ja
,
,
,
nap
G

egy

be

C

min

dent

ö

C

lel.

szí

a

ve

C

E

zus

é

C

gen

G

föl

F

az

dön,

83
A föld és az ég
,
G
ér,
,
,
ér
,
nál
D
,
ösz

,
sze
,
,
ez
,
a
,
tünk
,
lett
A
,
é
,
let
,
,
A

Hm
,
Föld
,
/
,
,
. ,
A
,
asz
,
ta
,
lunk
,
és
,
az
E
,
ég
,
ne

Hm
ben

ti

ed

ve
D

le,

Ő

ti

ed

va

va
A

gyunk,

és

a
Hm

ke

nyér,

bor
D

ta
A

la,

Ő

G

Ő

ál

ti

ed

gyunk.

Hm
va

Hm

va
A

gyunk, gyunk,

ti

ed

F

meg ket,

min ments

Hm

táp

ket,
Hm

lálj

min
Em
min

F

táp

meg

Ments lálj

ket,

ket,

min

lálj

min
D

ket,
G

táp ket!

min

A

ments
D

min

ket,

meg

Hm

ments

meg

és

tes

la az

le,

i

és

te Jé

zus

é ta

tes

és é

re

Jé vé

te

let

re

te

zus

az

ments

let

meg

é

és

ket, te,

le

min

ket!

é

lálj
3
i

la

min

ta

táp
84
Ím néped

ö

röm
Em

H
7

mel,

Hogy

ped
H

bort

1. Ím

Em

nyér

rel,

hoz
Em

ke

gadd
Em

el!

el,

fo

H

kéd
Em

je
Em

áldd

meg

H
7

vedd

vel,
Em

á

ál

sod

á,

rasz

tod

re

lág,

A

di


Em

Di

csér a

vi

H
7

mert

csér a

vi

lág,

ma
Em

gad.

kül

ön

künk,

Em

a

C
7

künk,

dod,

H
7

ét

dod,

a

Em H7 EmC H7 Em
2. Mit fürtből kínál a szőlő, hoztuk örömmel,
Em H7 Em C H7 Em
Már bor lett, csillog örömtől: Vedd el, fogadd el
Em H7 Em C H7 Em
3. Ma eggyé lett az egész nép: Eljött örömmel,
Em H7 Em C H7 Em
A szíve élő ajándék: Vedd el, fogadd el!
Em H7 Em C H7 Em
4. Ha mások várják erőnket: adjuk örömmel,
Em H7 Em C H7 Em
Mert együtt él ez egész test: Vedd el, fogadd el!
85
A mélyből Hozzád száll szavam

ir

gal
Em

H
7

U

ram,

mazz,

A

ből
H

Hoz

1. A

Em

mély

sza

vam,

zád
Em

száll

gal
Em

mazz!

ram,

ir

H

lel

kem
Em

társ
Em

baj

ban

H
7

U

ta

lan,
Em

a

rám

tör

bűn

már,

gíts!

A

Ne

Em

Se
Refrén

gíts,

se

H
7

Nézd,

hagyj,

ne

hagyj!

gal
Em

mazz!

ram,

ir

adj,

Em

e

C
7

Te

adj,

Te

rőt,

H
7

U

rőt,

e

Em H7 Em H7 Em
2. Ha ajkam vétett ellened, Krisztus, kegyelmezz!
Em H7 Em H7 Em
A jó hírt zengjem csak veled. Krisztus, kegyelmezz!
Em H7 Em H7 Em
3. Ha arcod fényét elfedem, Uram, irgalmazz
Em H7 Em H7 Em
Te újból hívjál, Istenem, Uram, irgalmazz!
86
Föltámadt Jézus

lu
1.

ja,

ja,

D A
le

al

4
2

2.
lu

A

ja!

D
le

al

lu,

G
le

Al

D
ja,

A
lu

al

G
lu

le

le

al

ja,

D
lu

D A G D
1. Föltámadt Jézus, legyőzte a halált,
G D A
Mindenre új hajnal virrad.
D A G D
Indulj az útra és soha meg ne állj,
G D A D
Alleluja, alleluja!
D A G D
2. Segít az Úr, bajban nem hagy soha el,
G D A
Kérő szavunk Ő meg hallja
D A G D
Fogja kezünk, védőn óvja léptünket,
G D A D
Alleluja, alleluja!
D A G D
3. Szent öröm ünnepe virradt ma reánk,
G D A
Jöjjetek, népek, imádni.
D A G D
Isteni fény szállt a földre miközénk,
G D A D
Alleluja, alleluja!
87
Érzem, hogy hinnem kell

szek

bol

dok,

G

így

le

kell,

hisz

D

bíz

nom

Ér

zem,

hogy

D
7

nem
D

kell,

csak

G

hin

D

in

ho

mon

dod, léd,

du

lok

Fe
D

vagy

a

leg

jobb,

D

Te

kell,
A
7

a
Em

men

nem

tes

tem,
D

szólsz

rad

a

ha

hoz

zám,

Ér

zem,

hogy

G D
7

D

adsz,

ha


G

e

rőt
leka

csend

D

gasz

talsz,

ben,
Em

ged

s hű

D
ha

A
7

csüg

szí meg ved

kem,

véd.

a lel

D
7

1. El

rek,

kik

re

ez

G

múl

tak

év

dek,

D

s min

em

be

dig

vol

tak
led

jöt tek,

Em

rá Nél

het.

dog nem bol
A

le hogy

sen

ki

véd.

D D
S hű

Legvégén

meg szí
G
ved

G D
2. Ha valóban halljuk szavad, bátran követjük utad
Em A
Nem lesz mitől tartanunk, hisz Te vagy, kiben bízhatunk.
88
Nyújtsd a kezed

ad
a

jon
sok

hogy
sa,
F

hadd

s ha
s

e
cso

C

rőt,
dát,

med az hogy

ke
a

zed
sze

C

a 1. Nyújtsd
2. Hagyd,

fe
meg

lé,
nyis

az
lásd
C

Úr
Úr

so

se
kan

for
meg,

dul,
hisz
F

meg

őt.
ják.

gít
nem

hesd
lát
C C

va
a

la
ki

ki
nek

hoz
mu

zád
tasd

egy
tu

szer
dod,
C

a

mi
F

rád

C

fényt,

G
7

su

ra

gyog, most ta

rozd

meg

vább,

Azt

a

to
C

bert,

egy nap

hoz
A
7

tér
2.
G
7

visz

sza

F

em
1.

zád.
C

sok

lál

C C
3. Hagyd

hogy

a

fény

szí

D

ved

a

jöj

be

jed

ter
D

jen
D
el, s így
G

jön,


D

ved

med

sze

vi
G

son

és
D

sze vel!

gít

szí

re
D

fé nyé a

tet

rád
G

fényt,
D

a

mi

a

most

rozd gá to

Azt

gyog,

ta meg

A
7

su
D

vább,

ra

bert

sza

hoz

sok tér

lál

G

em
A
7

D

zád.

nap

D

egy visz

89
Múlnak az évek
,
,
s mi
,
,
,
pünk
,
,
,
,
G
.
F
.
le a
,
már,
,
,
,
juk,
,
Múl
,
/
, ,
vek,
,
nak
,
az
G
,
é
,
új
,
,
,
C
.
Am
,
et
,
,
hull
.
hó,
,
,
,
,
,
ra
,
,
,
lé tud
,
,
,
egy

de
,
,
C
és

zunk,

G

el

jön csú

a

Am

ér

C

zunk

lál
Em

ke

u

ko

zunk,

F
ta

zünk, majd

F G
nyár,

ta

U

egy

zunk,
F

C

Am

ér

gabb

ta

ta

ról
G

vi

C

ál

bol
F

lág

mo
Em

zünk,

do

ke

F

dunk.

lál

ko
G

egy

csú
G

zunk,

bol

mo

dunk.

F

C

zunk

do

gabb
F

lág

ról
C

ál

és

vi

adj

ne!

G

Am

min

den künk!

gasz
C

Vi

nap

ne
F

kes

ség
G

Is

te

ta

két


ve

nap

G

lünk!

F

min

den

G

Sze

re
Em

F


AmA

tyánk,

élj

min

dig,

or

szá

god
C

szí

vünk

ben

F

C

é

pítsd

fel!

jön

el,
G

C

köz

tünk

jöj

temp

lo
F

mod
G

szent

tünk

jöj

jön

god
C

köz

el,
G

Am

A
C

Sze

re
F

or

szá

tyánk,
Em

90
C

4
2

é

pítsd

fel!

Sze

re

tet

lo
F

mod
G

sznet

temp szí

vünk

ben
C

F

ni

az
Em

jön
Am

kér

Is

tent

Em

láng

ja

F

á
Am

a

nye

G

ránk,

ne

szűn

rad

jon

C

i

ga

zi

ke,

jöj

jön

a

a

szánk,

G

F

szí

vünk,

re

jöj

jön

a
F

föld

do

zat

ból,

ból,

ál
G

or

szá

gok, i

ga

zi


F

föld

re

i


C

ke,

Am

lek

lek

és

az


Em

zött,

zött,
Em

az

Am

pek

rek


G

zött,
F

em

be
C

ke,

ga

zi

jöj

jön

a


G

zött,

jöj
F

ég

és

föld

re

i

jön

már
F

vég

Em

Am

F

C

i

ga

zi

F

föld

re

ke!

C

4
2


C

91
Ne félj, mert megváltottalak

den
D

szó

ne

ta

lak,

tot Ne
Refrén

félj,

mert

G

meg

4
2
D

ta

lak,
A

ve

vál

tot

ta
A

lak,

ba

zár

A
7

4
2
ö

rök

re nyém

e

ja

vagy.
Em
4
3
im
D Hm

kar

zet

lek, Vi

A

fe
Ave

rod ló

to

for rás

ru

G Hm

gyok, te

pász

va hűs

át

D

ken

D

sen

rom,

ál

rom

Ka

Em

rad

Hm
léd ár

dá vesz

nem

el fe

G
som.

D

A
ha

ni

gyok!

kit

ki

Em
szí
A


fe

kor a

nek
Em

lel,

mi
D

el, tő

vem

a zöm rej

szí

ved
Hm

Nem

Hm

az

ér

nyo úgy

D

let.
Em

zed,

maszt
A
7

é

Hm
Nem

A
lak

nyersz

A

D

el,

ta
G

a

ta

a


mi

mat

szí

vét

ir

zel,

kor

szí

gal

ke

vem
ba

mod

Grök lek, nyo

a

D

pek.

mer

re

fe

léd

A Em

ben,
D

gem, a

Em

ö

Hm

jársz, véd

sze

re

zöm

el,
Em

tet
A

lán

ö
D

lel,

gom

át
Hm

Nem

rej

ne

félj

ha
92
D

rád.

vár

Em

jársz,
Hm

éj

ben

a
A
7

fény

hidd,

hogy

Ne

ta

4
3
lak,
4
2
félj,

Refrén felső szólam

vál

tot

ta

lak,

mert

meg

tot

szó

4
2

re

rök

ö

vagy!

nyém

e
Tápláló szent kenyér

ga

Hm

drá

vér!


D

szent

Táp

táp ló

ke

nyér,

,
te
·
A
,
len.
,
a
,
vég

/
,
,
,
töl
,
ti
Em
,
szí
, , ,
Be
·
,
met
.
,
,
ve
Hm

ott

ho

lel

kem

nek

na,

nek
D

kém

lo

ga,

A
7
,
légy

,
ve
,
lem,
.
Legvégén
,
,
·
D
,
lem.
/
Em
,
é
,
le
, ,
for
,
máld
,
át
,
légy

,
ve
·
A
,
tem,
.
.
93
Látod, újra este van
szé
száll

nyi
zád

most
pet,
D

Hoz
any

halk
jót

sza
ho
G

vam,
zott,
1. Lá

tod
szö

új
nöm

D

D

van,
pot,

ra
ezt

es
a

te
na

nyét
ged

di
szór

csér
ja

A

ó,
ó,é
szer

ne
te
D

kem.
szét.

Min

den
szö

ség
nöm

nek

Em

ne,
tést,

ó
ó

ó
ó a

Is
nap

te

G

meg,

U

ram,
Em

add

jak,

nyed


G

vál

D

hes le

D

Kér
Refrén

lek,

led

sek, je

lek,

Szent

le

te
D

men.

le,

Ő

lelked

Em

küldd

D

Kér

gig

é

ve

zes

sen
G

E

hes Kér
Legvégén

E
add

F

m

je

sek,

jak,

led jó ram,

le

U

lek,

nyed
A

vál

meg,

E
men.

te

le,
E
le

zes

Kér


A

é

gig

lek,

lel

küldd

Szent
F

m

sen


ve

ked

Ő
D D4 D G
2. Uram, mindent köszönök, Bánatot és örömöt!
Em G A D
Legyen rajtam szent kezed, ó-ó-ó Óvjad, védjed életem!
D D4 D G
Szeressél, úgy szeretném, minden szavad érteném,
Em G G A D
Életemben követném, ó-ó-ó végül Hozzád érkezném.
94
Ha jön az Úr
,
D
7
,
visz
,
tér,
,
,
G
sza
,
Úr,
,
,
C
7
az
,
,
ha
,
,
,
/
,
/
A
,
.
.
.
, ,

Hívj
,
, ,
G
7
,
, ,
ha
,
,
·
,
,
,
1. Ha
,
, .
_
Úr,
.
,
C
az
,
jön
,
,
,
,
, ,
jön
,
,
ha
,
,
sza
,
visz
,
,
tér,
.
,
C
C
,
.
tér!
,
,
visz
,
,
G
7
,
sza
,
,
/
/
,
,
.
.
,
,
,
,
,
,

·
F
tek
,
,


,
.

tyám
,
.
C
az
,
szen
,
.
C
7

a
,
Úr,
,
.
C
ha
,
, .
Fm
zé,
.
jön
,
ha
,
C C
2. Ha minden szent, életre kél,
C7 D7 G G7
Ha minden szent, életre kél,
C C7 F Fm
Hívj Atyám a szentek közé,
C G7 C
Ha minden szent, életre kél.
C C
3. Ha zengik mind, alleluja,
C7 D7 G G7
Ha zengik mind, alleluja,
C C7 F Fm
Hívj Atyám a szentek közé,
C G7 C
Ha zengik mind, alleluja.
C C
4. Ha ég és föld új arcot ölt,
C7 D7 G G7
Ha ég és föld új arcot ölt,
C C7 F Fm
Hívj Atyám a szentek közé,
C G7 C
Ha ég és föld új arcot ölt.
95
Menj, Ábrahám

in

dulj

ma
A

még, el

ma

még,

hám,
G

menj,
D

Menj,

Áb

ra

in

dulj

el

Áb

ra

hám,
D

D

ég!

A
7

majd

az

1. És

ra

hám,
G

menj,

D

menj,
D
7

Áb ve

zet

és
D

D

ban,

zott

az

Úr

nem

így
Em

el

D

Áb

ra

hám

mert
A
7

in

dult,
le

D

van.

ten
A
7

ve

de

Em

el
D

ér

tet

te,

hogy
F

m

Is

hit

te,
D Em
2. Ó, testvér most ne várj tovább,
A7 D
Az Isten szólít rég!
D Em
Csak figyelj mindig Őreá
F#m A7 D
És vezet majd az ég!
D Em
3. Az első lépted oly nehéz,
A7 D
Tán meg sem érkezel?!
D Em
De dicsőítsd az Ő nevét
F#m A7 D
És így boldog leszel!
D Em
4. Ha nem mozdulsz, bár hív az Úr,
A7 D
De riaszt a messzeség,
D Em
Ma próbáld meg még Ővele,
F#m A7 D
És vezet majd az ég!
96
Nézz, testvér, fel
jon
,
a
,
szí
,
lán
,
gol
A
,
.
/
,
,
,
,
vünk,
D
.
vér,
,
fel,
,
D
,
Nézz,
,
test
,
,
van

,
itt,

,
G
,
az

F
,
m
,
Úr
sunk,
G

jöjj

el
Em

zu

A

D

sunk.

el
A

zu
G

zel

van

Hm

günk,
G

jöjj már
F

m

üd

vös

G

jol

le

ha
D

zám,

tál
A

én

hoz
D

1. Ke

res

tem,

U

dat,
F

m

ram,

ar

co

meg

gyó

de

Te
G

tál.
A

gyí

tot
D

lel

mek,

D F

m

tek,

nök

tép
D F#m G A D
2. Figyelme szeretőn kísér, meghallgatja az imám,
D F#m G A D
Gyötrelmeimben vigaszt nyújt, ezért áldja őt a szánk!
D F#m G A D
3. Jöjjön, ki szomjas, és igyék, aki hisz, élni fog,
D F#m G A D
Szívének rejtett mélyéből az élő víz felbuzog!
97
Szeretlek, Uram

zád

ram,
G

hoz

dal.

száll

e

1. Itt

va
DU

gyok

most

ként

most
G

más

Mert

ma

e

dal,

szól
D

Tu

dod,

sok

ta

lak,

de

szor

hív

A

"Adj

még!", ké

rem,

hogy
D

nyör

3

nem


G

rám!

gyelj

Em

nem

azt

gök:

Csak

A

A

Em
tyám."

D

Sze

A

azt lek,

dom, mon "Sze

ret

hogy
A

D

U

A

ram,
fa

lek,

vem

ből
G Em

ret

lám
D

szí

ben

min
A

Em

szen

Hi

dent

nem,

Te

kad.

látsz

ram,
A

nagy.

ret

D
lyan

o

Em

Sze

mad

ha

H
7

tal

U

lek, lám

kad, légy,

vem

hogy

"Ál ram!"

G
é

A

és

D

lem,

nek
A

dott
D

A

D

Em

U szí

ből

fa

D

2. Is

hogy

dom,

gatsz

rám, lok

mét tér

Bár

én,
G

tu

ál

den

és

hall
98

szól

kat

mám.
D

sok

halk

i

hi

pott

sza

és

szor

G

ko

va

De

most deg

szer,

G

nék,


hogy

kell,

hogy

D

oly

jam
Em

el

a

mit
A

egy

sze

ret

rég

mond

A

Ti csak

A
vem

éd.

D

sze

A

szí

Em
és

D
lek,

ret
99
Álmaimból, lelkemből

az
C

ég,

és

szür

ke


ko

pár

az

F
lag

csil

út

és

a
F

föld

sem

C

1. Szür

ke

ma

C
vű,

ván

G

nyos

gá mész?

ho

va

C

ég,

G

szí gedt

Dm
el csüg dor,

nem

F

hatsz

ned

fut
F

áll,

vább,

menj csak
C

el,

tad

csak

raj

ten
C

to

Ne

G

ma

nyos
C

kell,

van

el

C

mény!

dor,

ván
G

vű,

csüg

gedt re

Dm

szí

a
Em

ből
Am F

ből,


ez

zem

ma

kem

vem

ke
G

Ál

szól

két

lel
Refrén

ból,

im
Em

ből,

szí

ved Ti

dal,

éd

szi

Am

dal

zeng

a

a
F

dal,
G

jen

det

az

F

lép

te

i

G

Is

ten,

Em

ben,
Em

ben,

gyul

a

lel

ked

lad

jon

F

fény

ve

zes

se

le

ted!

se

F

é
1.

G

Ó,
C

ó!

im-

ve

zes

Ál

ma
100

2. Va

la

mi
F

C

2.

kor
F

C

én,

azt

így

él

tem

nincs

is

re

hit

tem,

F

már

tam
C

én!

G

Dm

szí

vű,
C

mény,

el

csüg

gedt
G

ván

dor

vol

ma

nyos

F

vább,

nyújtsd

Ne

menj

to

a

ke

zed,

jött,
F

C

Va

la

ki

tett:
C

rám

ne

ve

so

se
C

félj!

G

gedt
Dm

szí

vű,
C

el

csüg
G

ván

dor,

ma

nyos

101
Itt a két kezem

vi

got

ja,

a
C

föld

nek,


A

ad

a
Em
7

rét

A

C

csil

nap

tól

kap lag

nyét

a
C

ha

ad

tok

én

de
F

mit

A

G

ked?

rág

zét

vi
Dm

ke

kap

ja, a
C

hecs

zét lyó

vi

tet, já

a

Az

C

fo

tól

kap
C

for

rás tól

ú

ja, any

é

Em
7
az

le
C

ad

ha

tok

kap

ja,

de
F

mit

az

ked?

G Dm

éj

én

ra
C

csil

la

got Ar ég

től

a

G

nek

mit ad
G
7

ked

do

Mi

ha lok,
C

o

tok?

gon
C

G
7

tod, ma nél,

gad

rül tart
G

nál

ha


C

és

C

o

ö

rök

ö

C

a Itt

C+

zem,

ez

C
6

van két

ne ke

nem.

F
jól

min
G

dom,

C

de

a
C
7

kem,

ez

dod,

tu

ezt
102
Gyertyaláng

gő lán

kig
F

é ál

do

go

lás,

1. Gyer

tya

ta

fény,

cson
C

láng,

tisz

tya
C

láng,

i

nál.

Gyer

em

bert

tisz

ta

fény,

ban

pusz

tu

Em

zat
G

ol

ra

lás,

Is

ten
lás,

vég


Em

lán

go

lo

bo

per

cig

ál za

gás, do

F

asz tunk
G
lán.

ta

bo Gyer

Em

lo is

tya
A

láng,

Refrén
nem gás,

tisz

ön

pusz

ta
Dm

fény,

a le

het
G

ha

sem nem

mást,

mi
Dm Dm

is kí

más,

Em

ni

len

so más.

is

ván nem

kar

lem

ze

győ

den

min

dal új

F

C

den,

2. Sze

köny

sen,

zer

nye e

min

men.

ge

den
Em

gyöt

tya
G

gyön

se ge

men

Gyer

meg,

C

tem,

le

nyű

től

meg

F

szél

é

a

re

mit

de

köny láng,

Legvégén

het,
C

láng.

szek. zat

így

do
G

le

szek,

ál

Em

le

meg

tya


Gyer

te
103
Pásztoroknak pásztora
és

föld

nek

ég

nek

ra,

Em

szent

U 1. Pász

to

rok

Am

ra,

F
nak
Em

Pász

to

ál

dunk

mi,

G

ged

rok.

Am

pász

to Ró

lad

szól

nak

Am

gya

lok, s

az
Em

an

sunk,

nek,

C

kis

tünk


Em

sze

re

zu

F


Refrén

ked

ged,

la

é

szól

a

ján

vün

a

el

min

ket! fo

gadj

kul
Em

F

a E

szí

léd hoz

ket,

zuk

C

je

lén

csony

nak
Em

éj

F

lel
Em

gyúlt

ki

ben

fény,

a

Am

2. Ka

künk
an ne
Am

kal

az

G

lok

gya

é ün
Em

pel, s

vünk

do

bol

ne szí
Am

kel.

gan

tün

punk,

na
Am

3. Meg
F

E

szép Jé

szü sunk,

dök

tél, zu
Em

et

nyed kánk.

re
G


Am

gyog szo

ja
Em

nézz

ra

ból

be sza

lod

Am

éj

ánk,

104
Krisztus Urunknak áldott születésén
dalt

D

meg junk

an
G

gya

li

je

le


Em

sén,

nak
G

ál
Am

1. Krisz

tus

U

runk
G

sén
C

Mond

dott

szü

le
C

zen

gett
Em

gen
Am

pen.

e
G

kép
Am

C

hem

le
Am

Mely

Bet

ze

jén

nagy

nek
G

me
Dm C F C
2. A magasságban dicsőség Istennek,
F C G Am
Békesség légyen földön embereknek,
Dm C Am
És jóakarat mindenféle népnek,
C Dm
És nemzetségnek!
Dm C F C
3. Ó, örök Isten, dicső Szentháromság,
F G Am
Szálljon mireánk mennyei vigasság,
Dm F G Am
Távozzék tőlünk minden szomorúság,
Dm C Dm
Légyen vidámság!
105
Mikulás
lad

kál

C

ó,

ru

hás,
F

sza

mint

a
G

hó!

D

fe

hér,

ku

lás,
G

Mi

ku

C

Mi

szú,

pi
G

ros

lás,
Am

szép

hosz
ted,

le
C

ó,

ru

hás,
F

é

se
C

volt.

F

nem

csak
G

me

ku

lás,
G

Mi

ku
4
2

C

Mi

szú,

pi
G

ros

lás,
Am

szép

hosz

él

tél,

gen
G

a

Am

sze

gény

4
2
nyel

gyon tet
Am

1. Na

jót

tél.
G
E
vol i

ér

Am
tál,

G

zál!

Am G

koz juk,

pök

püs

C
mád

Tud

tünk

gal
G

mát

ten

ir

to

nyod

mu

tat
Am

2. Put

dag

ga
Am

Is nak ja.

G

gaz

koz

mád
C
te

zál!
G

re

ér
Am

i
E Am

tet Sze tünk

tál, hoz
G

ban,

3. Kö
Am

hon

ve
G

Am

tud ban

a

G

tünk

é jó

juk,

gi
Am

tünk, ko

ér ér
G

Am
zol

C

i

el

mád
G

jünk!
E

hoz

zus

106
Betlehem, Betlehem

E

rid

te

ha

ba

4
2
hem,
G

Bet
Am

1. Bet

le

C

a

le

hem,
Am

gyos
E

is

tál

ba.

zett


E

Ér

ke
C Am

ron

ri
Am

a
Am G C E
2. Leül a szénába, mint a bús gerlice,
C Am E Am
Elkészíti magát a boldog estére.
Am G C E
3. Egy angyal, egy angyal újságot hirdetett:
C Am E Am
Betlehem várában kis Jézus született.
Am G C E
4. Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik,
C Am E Am
A kisded Jézuska értünk siránkozik.
107
A kis Jézus megszületett
szent
,
, ,
át
,
,

,
,
döt
,
,
kül
,
·
,
Ő
,
te
,
,
,
,
.
.
4
2
,
,
Is
,
,
nünk,
,
A
,
,
te
,
G
szü
,
,
meg
,
,
tett,
,
,
le
,
,
1. A
.
,
D
,
,
,
,
,
/
4
2
zus
,

,
kis
,
,
,
jünk,
,
El
,
D
,
,
,
,
ör
,
,
A
,
,
vend
,
G

zért

oly

van

ban,

A

D

a

ség

nyes

Bet

D

ben

hem

le

ban.

D

ros
A

gyos

A

szol

fek

ron

szik

D D D G A
2. Eleibe térdepelünk mindnyájan,
D D D G A
Örvendezve énekelünk vígságban.
D D A
Dicséretet mondunk édesanyjának,
D D D A D
Ajándékot hozunk a kis Jézusnak.
108
Ó, gyönyörű szép
,
csöpp
,
mek,
,
.
,
,

,
,
sze
,
,
gyer
,
,
,
,
,
,
/
.
.
le
,
zsa
,
A

,
.
vél,
,
D
,
szép,
,
,

.
ti
,
,
gyö
,
1. Ó,
,
,
D
,
,
nyö
,
,
D
,
.
éj,
,
Ég
,
A
tok
,
,
D
tos
,
za

ka
A

si
G

szent

D

mul

csony
D

éj

jel.

az
D

é
G
des

Kis

Hm

ként

A
ded

A
szo

meg

D
ban

Hm

Úr

D A D
2. Ó, fogyhatatlan, csodálatos éj!
D A D
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.
Hm A D G
Benne, lásd: az édes Úr
Hm A D G
Téged szomjaz, rád borul,
D A D
Egy világgal ér fel.
109
Mennyből az angyal
Am

pász pász

G

rok,

to
G

rok,

an

gyal

le
C

1. Menny

ből

az

tok,
Am

to

jött

hoz

tok,
G

lás

lás


Am


C

tok. le

hem

be

ve
C

Hogy

Bet

men

vén
C Dm

si

et
C Am G Am G
2. Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban,
C Dm C Am G C
Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban.
C Am G Am G
3. Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária;
C Dm C Am G C
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia.
C Am G Am G
4. El is menének köszöntésére azonnal, azonnal
C Dm C Am G C
Szép ajándékot vivén szívükben magukkal, magukkal.
C Am G Am G
5. A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják,
C Dm C Am G C
A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.
110
Kit sok boldog pásztor

C

4
3

C

F

F

gyal
Am

é

ván
F

an

gi
G

hír

ét.

dog
F

pász

C

1. Kit

sok

bol

csér,

C

hall

tor
G

di
vál
F


C

Meg

Ki
C

rály.


G

nin

C

Fél

ni

töb

ért,

F

itt

a

csen
C

mi
C F G
2. Bölcsek őhozzá indultak
C F Am G
Csillagfényes, messze útnak,
C G C
S drága kinccsel térdre hulltak:
F C F C
Itt az újszülött Király!
C F G
3. Vigadj, lelkünk, Máriával!
C F Am G
Zengjünk mind a menny karával,
C G C
Hála édes dallamával
F C F C
Jézusunknak glóriát!
C F G
4. Ő az élet és üdvösség,
C F Am G
Ünnepeljük földre jöttét,
C G C
Krisztust, Isten Egyszülöttét,
F C F C
Áldja szívünk boldogan!
111
Hadd zengjen énekszó

D

1. Hadd

D

Hm

A

A

A

D

jon
A

gó,

gig

uj

é

nek
A

D

zeng

jen

fel
D

é

szó,

D

tó,

Meg

vál

Ott

ban
D

szuny
A

szo

é

des

nyad

az
A

tunk
D

rég,

va

vár

Ő,

az

Nap,
A

Fény

lik

kit
A

vár

D

új

det
A

Ő


és
D

vég!

det
A

Ő

Hm

Kez
A

ég,
D

kez

és
D


D A D A
2. Mint gyenge gyermek Ő e bűnös földre jő.
A D A D
Várva várlak téged, Te mennyből érkező.
A D A D
Hozz vigaszt, békességet, Kis Jézus, itt e szív!
Hm A D A D A D
Térj be - egyre hív, térj be - egyre hív.
D A D A
3. Ó, lelkem, áldva áldd Megváltód irgalmát!
A D A D
Vádolt bűnöd átka, a poklok mélye várt,
A D A D
De Jézus, ím, kitárta a mennynek ajtaját,
Hm A D A D A D
S üdvösséget ád, üdvösséget ád.
112
D A D A
4. Új ének merre cseng? Az égi fényben fent.
A D A D
Kél a halleluja, és ujjong minden szent,
A D A D
És szól a hárfa húrja, az angyalének zeng.
Hm A D A D A D
Bár ott lennénk már, bár ott lennénk már!
Karácsony

to

állt,

nem

megy
D

vább,

fenn

az

1. Egy
G

csil

lag

meg

é

gen

Fi

G

át.

egy

el

küld

te

Is
C

ten

zánk

Meg

D

vál
G

hoz

D

ná.

D


G

Ná,

C


G D
2. Most nézd mennyi gyertya vakító lángja ég,
C G D G
Imára kulcsolt kézzel várjuk szent testét.
G D
3. És jégvirágok nyílnak a templom ablakán,
C G D G
Koldusnak, szegénynek az ajtó nyitva áll.
113
Az angyal énekel

D

1. Az

D

Hm

A

A

A

D

re
A

fel,

az

ég

é

ne
A

D

an

gyal

te
D

kints

kel,

D

ég,

sadt

az

És

gos
D

lett

A

Nap

vi


A

meg

ha

az

éj,
lép,

föl

re
D

so

dik

mély
A

a


A

most

D

Sze
ont

az

A
zet

D

ég.

et
A

ont

Hm

Méz

A

D

az
D

ég,
D A D A
2. Az angyal így dalol a fényes ég alól:
F A D A D
"Istenünknek glória, A mennyekbe fenn!"
A D A D
Véle mondja Mária, véle Betlehem.
Hm D A D D A D
Mondjunk glóriát! Mondjunk Glóriát!
D A D A
3. Most angyal s pásztorok, ég és föld egybefog:
F A D A D
Mind mi él és mind mi van, glóriára hív,
A D A D
Áldja együtt boldogan minden tiszta szív,
Hm D A D D A D
Mondjunk Glóriát! Mondjunk Glóriát!
114
Fel nagy örömre

tán

a

a

A
u

ki

dett!

D

föld

D
pe

e

A

szü

öm

ör

re,

4
2

4
2

nagy

1. Fel

G

tett,

G

Em

ma

le

D

ded

ten

kis

A
i

lén.

D

Szűz

D

ö

nek

A

kar

a

ján

ri

G

lény:

G

is

Em

é

a

gi

D

Egy

G

Is

D

des

tor,

2.
2.

jöjj

D

sze

pász

Em

te

G

a

G

lebb,

ne

ze

Em

1.

1.
é nézd

det!

G

te
G

det!

G D G
2. Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Em A D A D
Bársonyos ágya nincs neki itt.
G D G
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Em A D A D
Rá meleget a marha lehel.
G Em D G
Egyszerű pásztor, térdeden állj,
G Em D G
Mert ez az égi s földi király.
115
Advent

F

B1.
A
7

Dm

Dm

C

Am

F

,
se
,
ég,
Am
,
,
F
,
fény
,

,
az

2.
,
hol
,
sem
C
,
ég,
,
Dm
.
/
,
A
7
,
tét
,
fenn
,
az
,
Dm
,
1. Sö
Szóló

tál,
A

mos

köd

szi

ket

A
7

Dm

csönd,

com

ra
F
6

ál
Am

B

ar
ság

C

szönt,

ma kö


és


F

,
,
Jöjj
,
éj
,
sza
,
kán.
A
.
,
Kórus
E
,
4
2
,
,
el gyújt
,
je
,
let

/
,
sen
,
B
,
ki
, ,
nincs
,
fény
,
son
,
az
,
,
¸
F
,
lő ki
,
é

éj

az

nem,

Is hát

G

te lán

len,
A

got
D

Hm

je

bants

lob

D
dat ir

G

gal jeszd

A
7

Jöjj
A

ter

ma

lénk, fö

el

ki

a

el ki

len,

te vég

jon
Hm

már
A

jöjj

Is te
D

nyíl
G
nem,

hát

kö ar

gyer

Is

D
ten,

D
mek

G
szállj

A
7

zénk!
116
Dm Am F C
2. Földünk puszta rom, jöjj el irgalom,
B F A
Jöttöd reményt, megváltást ígér;
Dm Am F C
Minden elveszett, ne hagyd népedet,
B F A
Hiányod a szívekben már a földtől az égig ér.
Pásztorok, pásztorok
D
hoz

Bet

nek

zus

le

hem
G

be,

to

rok,
G

C

1. Pász

to

rok,

pász
C

ve
G

Si

et ör

ven

dez
zott

G

az vált

got

ho

em

ber
C

nek.

mon

da

nak
C

a
F

szön

tést
G

nek,
C

Ki

kis

ded
C G C
2. Angyalok szózata minket is hív,
G D G
Értse meg ezt tehát minden hű szív:
F C G
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
C G C
Mint a hív pásztorok magasztaljuk.
C G C
3. Üdvözlégy, kis Jézus, reménységünk,
G D G
Aki a váltságot hoztad nékünk.
F C G
Meghoztad az igaz hit világát,
C G C
Megnyitád Szentatyád Mennyországát.
C G C
4. Dicsőség, imádás az Atyának,
G D G
Érettünk született szent Fiának,
F C G
És a vigasztaló Szentléleknek:
C G C
Szentháromságban az egy Istennek!
117
Az ősi jóslat
vál

D

tó,

énk

a

Meg

4
2

lat
C

be

G

Az

ő

si

jós
G

Mi

tel

je

sült,
hir

det
D

an

kit

ma

gyal
G

szó.

az

ég

és


G

Ö

a

föld,
G

a
C

ö


á

G

ri
D

ján, nak

szűz

kar

1. Fa

lu
G

lang
G

lyén, szé

lén,

bar
G

é ludj

A

G

kám! des
D

zus

Ki

csi
G

gyer

szik
C

kén,

mek

nyug
G G D
3. Öreg pásztor és kis bojtár angyalszót hall éjféltájt,
G C G D G
Betlehemben megláthatják a kis Jézust és anyját.
G G D
4. Mi is menjünk, vígan járjunk, vezet égi fényesség,
G C G D G
Hiszen Ő lesz boldogságunk, akit rég vár föld és ég.
118
Kirje, kirje

se

zus

szü

le

nap

ján

4
2
nak

éj
Hm

1. Ka

csony

ján,
Hm

sza


meg

F

szü

ksi

zus

Hm

le

tett!

je

tek,

ör
Hm

Ö

rül
D

tek,
Em

a

vend
A

je
Hm
2. Kirje, kirje, kisdedecske,
Hm
Betlehemi hercegecske,
Hm A D
Ki miértünk sok jót tettél,
Em F# Hm
A pokoltól megmentettél.
Hm
3. Szűz Mária várva - várja,
Hm
Aludjon el Jézuskája,
Hm A D
Szép kezével ápolgatja,
Em F# Hm
Két lábával ringatgatja.
Hm
4. Jézus ágyán nincsen paplan,
Hm
Jaj, de fázik az ártatlan,
Hm A D
Hogy is lehetne bundája,
Em F# Hm
Elveszett a báránykája.
119
Csendes éj
G

ál

de

D

nek

ma

mély,

4
3

éj.

drá

G

1. Csen

des

éj,

A

mi

ga,

szent

G

al

ja,

gyer

me

ke

szik

e

már,

csak

a
G

drá

C

Nincs

fent

más,

C

Vár

ga

szent

pár,
a

lud
G

jál!

ú,
D

már

ú

már

a

A

Szent

Fi

Szent

Fi lud
G

jál,

G
2. Csendes éj! Szentséges éj!
A D G
Angyalok hangja kél;
C G
Halld a mennyei alleluját,
C G
Szerte zengi e drága szavát,
A G D G
Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít!
G
3. Csendes éj! Szentséges éj!
A D G
Szív örülj, higgy, remélj!
C G
Isten Szent Fia hinti reád,
C G
Ajka vigaszt adó mosolyát,
A G D G
Krisztus megszületett, Krisztus megszületett!
120
Hóban, fényben

cán

cso

G
7

fe

ut

G
az

én,

ga

szo

C

tok

hó,

G
ma

E
7
már

1. Pö

Am
a

get

työ

fény,

Am
Le

Am
sza

a

tol

nak

ke

G
ku

te

hér.

C
szí

a

G
fe

ne

te

ke

tyám

Am
ku

Fe

Dm
tyám
F
a

Fe

F
tél,

be

E
7
pi

le

meg

E
7
te

ke

Fe jam

Am
ha

F
dér,

Zi szi

e

F
a

ség,
G
ka

zeg
E
7

ér.
Am
fe

a

Dm
hér

de mig

re

Am G E7 Am Am G G7 C
2. Aki idebenn ül, szeme kacagó, Aki odakinn jár, foga vacogó.
Dm Am E7 F F G G C
Ha röpül a szán, visítoz a lány. Ha lobog a kályha, tömöm a pipám.
Dm Am E7 F F G E7 Am
Csikorog a hó, csivog a rigó, De a kalyibában ropog a dió.
Am G E7 Am Am G G7 C
3. Kupacok az ágon, suba van a fán, Ide-oda hajlik fa öregapám.
Dm Am E7 F F G G C
Terel a juhász, keze hadonász, Kavarog a gyapjú, puli kotorász.
Dm Am E7 F F G E7 Am
Gomolyog a táj, puhul a homály, Nyikorog a pásztor, tekereg a nyáj.
121
Évezredek óta

Előjáték - vonósnégyes

juk ta

si

a
D

vár

Em

je

majd küld

re

dek künk

Em

1. Év

ez

hogy

el

né Mes
Em
ást, ó

Fi

Szent

H
7

át,

ez dek

re

ten
D
ta

D
Is

Em

év


je

kürt

a let,

ó
G

mi

vár

juk

kor
mind

C

D

Em

ket. í

ha

gos tél

ten a

ra Is

majd né
H
7

el

jön

ni pe

a

C

lát

min

gés ra pá

D

ben, el,

G

jön ban

kit ret

D

ség

den

cső te

tölt

tá el,

G

C

Di

pom
Refrén

nös
C

min

den
D

ég,

ne
C

lán

a

tul,

ben

gol

re,
D

pusz

föld
Em

ég!

zet
H
7

hoz

s az
Em

föld

lek

Közjáték - fuvola

G

D

D

Em

Em

Em

C H
7
D

C

Em

D

122
Em D Em
2. A hosszú sötétségből új hajnal szele kél,
Em D H7
Mikor eljön dicsőségben Ő, a hadvezér,
Em D G
A hosszú sötétségből aki majd kivezet,
H7 C D Em
Mikor leszáll majd a haragos Isten ítélni, mind a népeket!
Em D Em
3. Egész életünkben várjuk az Úr jelét,
Em D H7
Mindennapjainkban látjuk szent kezét,
Em Em D G
Egész életünkben tudjuk, Ő vezet, hisz
H7 C D Em
Leszállott Ő egykor a földre megmenteni, mind a népeket.
Em D Em
4. Testvér nézz magadba, látod: benned él,
Em D H7
Isten szent Báránya, s nem hadvezér,
Em Em D G
Nem dicsőségben: csendben érkezett,
H7 C D Em
Mint Betlehemben egykor egy éjjel megmenteni, mind a népeket!
C D G
REF. Alázattal szegényen jön el, íme
C D G
Istálló és jászol lesz a jel,
H7 Em C D
Tüzet hoz e földre: égő éltetőt, minden
C D Em
Bűnös szívet csordultig betölt.
123
Mária altatója

ka,

A

ő

vagy

a

zus

Hri
E

a.

es

tét,
3

ég s
E

1. Jó

es

tét,

a,

Te

föld

Fi

tös

A

hold

gocs

kád

e

züs
E

ra.

H

su

ga a

ra

nyos

nap

E

tyád

ra,

3
su

ga
gén

van

egy

fa

lu vé

A
ka.

Ab

ban

zi
E

kócs

Fa

lu
A

Refrén

zi
E

kócs

ka,

egy

van

gén

ke.

D

van

böl
A

csőcs

böl
A

csőcs

egy

ren

gen

gő Ab ban

ke,

ren

gen van

D
egy

A E A E
REF. A lábával rengengeti vala, A lábával rengengeti vala,
D A D E A
A szájával fújdogolja vala, A szájával fújdogolja vala:
A E A E
REF. Aludj, aludj, Istennek báránya, Aludj, aludj, Istennek báránya,
D E A D E A
Szerelemből jöttél a világra, Szerelemből jöttél a világra.
E E E E E E A H E
2. Zöldellik ágacska - a keresztfád, Ébred a magocska - töviskoronád,
E E E E E E A H E
Szeretne mégis ez a világ, Szerethetne mégis ez a világ.
E E E E E E A H E
3. Nincsen semmi másod, Istenfiú, Jászol csak a házad, Istenfiú
E E E E E E A H E
Szalma a párnád, Istenfiú, Szemed fénye a lámpád, Istenfiú.
124
E E E E E E A H E
4. Adjon igaz álmot az éjszaka, Meleget a jászol kicsi szamara,
E E E E E A H E
Áj, áj, aludjál, csíja, baba. Áj, áj, aludjál, csíja, baba.
Szálljatok le
G

an

cso

nyi

gya

lok,

le,

száll

C

Száll

ja

tok
F

ka

ja

tok

le,
G

ab

den

pi

ciny

la

kot,

tek

ma
C

Zör

ges

se
F

min

es

te
C

vi

ö

möt

gye

tek,

ba
C

és
F

Pa

lo

ba
G

nagy

kuny

pet.

ne

dog

Bol

G
ün

Am

gos
125
Jöjj el, Betlehem

Elő- és közjáték

E

lol

gen,
A

s da

nye

sen,
E

1. Csil
E

lag

az

é

éb

redt

fenn

van

Bet

dött,
A

hol

le

hem!
H
7

A

mondd

meg

gi

kül

künk,
E

é

csil

lag,

mesz

E

Csil

lag,

nyű,
A

sze

láng

je

éj

len,

az
E
vesz

szük,
D

hisz

A

el

ne

junk

ban

száz

ba sük,

mu tasd

meg,

A

ke

úgy

E

res

Bet

van

hol

H
7
E

hem?

le

van,

Hol

E

re

pig

sen,

bo

tól

ve,

zet

szám
C

tal

Refrén

Em

ű

dünk

re Kér

Am

van

Bet fény

ged,

Em

le hol hem?

nyünk:

beg

le

sok

sok

tét

nyék

ár ten,

Em

let


C

é
126

í

ted,

Te

meg meg

ér

min

hisz

ket,

ted:

hisz
C

adj
Am

ments

két,

gér

E

G

Jöjj

el

Jöjj

lehem!

el,
G

A

jöjj
E

el,

A

jöjj

Bet

lehem!

el

Bet
E A E
2. Csillag, csillag, égi társunk, ragyogj fényesen,
A E A H7
Taníts minket útra lelni, hol van Betlehem?
E A E
Égi küldött, jó hírt hoztál, látom fényeden,
A E D A
Segíts minket megkeresni, önmagunkban fölfedezni,
E H7 E
Hol van? Hol van Betlehem?
E A E
3. Csillag, csillag, ragyog fényed minden emberen,
A E A H7
Reménységgel hirdeted, hogy hol van Betlehem.
E A E
Elvadult világban élünk, hitünk félelem,
A E D A
Taníts minket fölfedezni, lelkünk mélyén megérezni, hogy
E H7 E
Bennünk, bennünk Betlehem!
Em C
REF. Ha reánk tör a világ és a bomlott értelem,
Am Em
Segíts, segíts elhinnünk, hogy bennünk Betlehem!
Em C
Ha szétrombolja álmaink az égő gyötrelem,
Am C
Adj erőt magunkban hinni, életünket reád bízni, hisz
G A E G A E
Bennünk, bennünk Betlehem! Bennünk, bennünk Betlehem!
127
Karácsony ünnep
A F A
1. Évről-évre visszatér és megunni nem lehet,
A F A
Újra, meg újra várva várjuk a karácsony ünnepet.
D A D A
A fenyőfának illatát, szeretteinknek mosolyát
H7 E
És legfőképpen őt, a gyermeket!
A E7 A
2. Örvendjünk ma jó testvérek, az ünnep elérkezett,
A E7 A
Máriának szűz méhéből Jézus megszületett.
D E D E
Az ige testté lett, a csoda megadatott,
A E7 A
Az ember az Úrnak irgalmából megváltót kapott.
A F A
3. Karácsony fényét, melegét, az ünnep tartalmát,
A F A
Őrizzük meg hűséggel egész éven át.
D A D A
A gyermek hozzon vigasztalást, a gyarló szívnek megtisztulást,
H7 E
Fogadjuk úgy, mint a Napnak sugarát!
128
Menedékem az Isten
C/ G G G7 C
Menedékem az Isten, biztos váram Ő
C/ G G G7 C
Bajban segítségem, oltalmazó erő.
F G
Nem félek hát, rendüljön meg a Föld
C G F
Hegyeket tenger nyeljen el,
F/ G
Otthonát megtalálja mindaz,
C G F
Ki az Úrban bízik és Benne remél,
G F/ C
Isten lakik Nála, nem inog meg!
Jézus, én Téged választottalak
D
1. Jézus, én Téged választottalak,
Hm
Hol halál jár és fojtogat,
G Hm A
Ott te vagy nekem az élet.
D
Feléd tárom két kezem,
Hm
Engem hívjál Istenem,
G A
Jelként ahova kell!
F#m Hm
2. Hát jöjj, és élj velem,
G A
Egész életen át!
F#m Hm
Nem győz a félelem
G A
Ha látja szívem Urát!
D
3. Jézus, én Téged választottalak
Hm
Téged választottalak
F#m
Téged választottalak
G A
Téged választottalak
D Hm F#m
Jézus Téged választottalak én
G A Dsus
Légy a szívem Ura!
129
Tartalom
Áldásoddal megyünk, 44
Áldalak, jó Uram, 43
Áldjad én lelkem az Urat, 63
Áldott Istenünk, 58
Áldott légy, Uram, 83
Álmaimból, lelkemből, 100
Ároni áldás, 38
Életem csak kegyelem, 57
Érzem, hogy hinnem kell, 88
Évezredek óta, 122
Ím néped, 85
Ízleld és lásd, hogy jó az Úr, 45
Ó, gyönyörű szép, 109
Ó, halld meg, Uram, 81
Ó, jöjjetek, örvendjünk, 9
Ő az Úr, Ő az Úr, 68
Ő az Út, az Élet, 7
A béke napja, 83
A föld és az ég, 84
A kis Jézus megszületett, 108
A mélyből Hozzád száll szavam, 86
A szeretet mindenkié, 10
Add a kezed, 77
Advent, 116
Ahol szeretet és jóság, 81
Atyám, Tied vagyok, 13
Az ősi jóslat, 118
Az angyal énekel, 114
Bárányom, 62
Békesség legyen velünk, 10
Betlehem, Betlehem, 107
Bizakodjatok, jó az Úr, 82
Csak állok szótlanul, 22
Csak Benned, 37
Csak Jézusnak szolgálok, 55
Csendes éj, 120
Dicsérjétek az Urat, 56
Együtt fog ujjongni, 40
Ez az a nap, 39
Fölém hajló jóságodra, 17
Föltámadt Jézus, 87
Fel nagy örömre, 115
Glória, 18
Gyönyörű vagy, én Uram, 12
Gyertyaláng, 103
Hálát adok az esti órán, 61
Hálát adok, hogy itt a reggel, 60
Hóban, fényben, 121
Ha jön az Úr, 95
Hadd zengjen énekszó, 112
Hajlékomba, 9
Irgalmas Istenünk Jóságát, 80
Irgalmazz, Uram, irgalmazz, 15
Isten a szépség, Isten a jó, 50
Isten báránya új, 11
Isten báránya régi, 27
Isten szeret bennünket, 34
Isteni béke, 83
Itt a két kezem, 102
Itt vagyok végre, 52
Jöjj el, Betlehem, 126
Jöjj hozzám, 5
Jöjj, Szentlélek, 26
Jézus, életem, erőm, békém, 82
Jézus, én Téged választottalak, 129
Jézus, nékünk adtál anyát, 64
Jézus, Te közénk eljöttél, 30
Jézussal járok minden nap, 42
Jó az Úrban bizakodni, 81
Jól vigyázz, kicsi kéz, 65
Köszönöm, Jézus, 20
Kész az én szívem, 47
Karácsony, 113
Karácsony ünnep, 128
Kegyelmed, Úr Jézus, 16
Kenyered és borod, 4
Király vagy, 23
Királyi törvény, 14
Kirje, kirje, 119
Kit sok boldog pásztor, 111
Krisztus az Úr, 24
Krisztus Urunknak áldott születésén, 105
Látod, újra este van, 94
Legyen a béke teveled, 69
Lelkem az Urat dicsérd, 8
Mária altatója, 124
Mária, jó anyánk, 66
Mária, Mária, szép virágszál, 67
130
Múlnak az évek, 90
Megszentelt kenyér, 6
Menedékem az Isten, 129
Menj, Ábrahám, 96
Menjetek be kapuin, 25
Mennyből az angyal, 110
Mikulás, 106
Minden, mi él, 3
Mint szarvas hűs, 33
Mondjunk éneket örömmel, 53
Nézz, testvér, fel, 97
Nagy Úr, 31
Nap, hold csillagok, 70
Napfivér, Holdnővér, 2
Napkeltétől, 71
Ne félj, mert megváltottalak, 92
Ne félj, ne aggódj, 80
Nem lesz egyedül a szívem, 35
Nyújtsd a kezed, 89
Pásztorok, pásztorok, 117
Pásztoroknak pásztora, 104
Röpke fohász, 51
Rád bízom, 32
Róla beszél fű, virág, 41
Szállj, dalom, 48
Szálljatok le, 125
Szent vagy, mindenség Ura, Istene, 73
Szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, 74
Szent, szent a neve, 1
Szent, szent, szent az Isten, 17
Szentlélek, 46
Szeretem örökké, 54
Szeretet áradjon köztünk, 72
Szeretlek, Uram, 98
Tüzed, Uram, Jézus, 36
Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét, 76
Tápláló szent kenyér, 93
Te vagy az út, az igazság, 28
Terád vár egy szép ország, 78
Teremts bennem, 29
Tied a dicsőség, 49
Uram, irgalmazz, 21
Várj és ne félj, 80
Zengd velünk, 79
131

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful