Acasandri Alina-Maria Master Psihologie Organizaţională şi Resurse Umane Anul I

Satisfacţia profesională
Angajaţii reprezintă coloana vertebrală a succesului unei organizaţii. Atât angajatul, cât şi organizaţia pentru care lucrează, trebuie să depună eforturi pentru creşterea reciprocă, pentru progres. În cadrul acestei relaţii, angajatul trebuie să-şi demonstreze adevăratul său potenţial în vederea dezvoltării organizaţiei, iar aceasta, la rândul ei, trebuie să-şi menţină resursele umane motivate. Această motivaţie poate fi atât sub formă de recompense financiare, cât şi nonfinanciare. Asigurarea satisfacţiei profesionale a angajaţilor ar trebui să fie unul dintre scopurile organizaţiei, deoarece aceştia reprezintă principala resursă a ei. În plus, satisfacţia profesională a angajaţilor conduce la reducerea absenteismului, a fluctuaţiei de personal, precum şi la o performanţă mai ridicată. Probabil că mulţi se intreabă care este necesitatea obţinerii satisfacţiei profesionale, motivarea angajaţilor şi retenţia personalului performant având în vedere că trăim aceste vremuri de criză economică. Angajaţii îşi petrec o mare parte din viaţa lor la locul de muncă şi, din această cauză, satisfacţia în muncă devine un aspect foarte important al activităţii profesionale, ea având consecinţe atât personale, cât şi asupra organizaţiei în care aceştia îşi desfaşoară activitatea. Astfel, organizaţia poate contribui în mod semnificativ la satisfacţia profesională a angajaţilor, dar şi la cea generală. Pentru o companie ce se vrea a fi una de succes, un sistem de verificare a ratei de satisfacţie a angajaţilor ar trebui pus ca şi obiectiv în misiunea, viziunea şi imaginea acesteia. Dorinţa de a ajunge la anumite performanţe, bucuria de a veni în fiecare dimineaţă la birou, interesul pe care angajatul îl manifestă asupra calităţii munciii sale pot fi crescute nu doar prin recompense materiale. De fapt, aceste recompense materiale determină individul să fie mulţumit de salariul său şi nu îi dau neapărat un sentiment de plăcere legat de locul de muncă.

Dacă o persoană este nemulţumită de locul de muncă.Mult mai importantă decât salariul este plăcerea omului de a munci. un sentiment pozitiv. angajaţii trebuie motivaţi atât material. de aprecierea pe care acesta o are din partea colegilor şi superiorilor. de evaluarea realizată de către şef asupra muncii sale. Automotivarea are un rol deosebit de important în satisfacţia profesională. . care determină progresul organizaţiei. Astfel. rezultatele sunt mult mai bune decât atunci când aceştia nu se simţ bine la locul de muncă şi se grăbesc să plece acasă. aprecierea statutului în organizaţie şi a importanţei percepute a activităţii prestate. de interacţiunea cu colegii. Satisfacţia profesională poate fi privită că o emoţie plăcută. Nimeni nu spune că salariul nu este important. Ne petrecem cel puţin opt ore pe zi la locul de muncă. de relaţiile pe care acesta le are cu colegii săi. De aceea. Marea majoritate a persoanelor tind să spună că salariul este cel mai bun stimulent ca omul să muncească. Calitatea muncii prestate de individ este strict influenţată de satisfacţia pe care acesta o are în muncă şi de plăcerea cu care se implică în muncă. satisfacţia profesională prezintă o importantă deosebită în mediul organizaţional. implicarea sa în muncă nu va fi la fel şi nici asumarea responsabilităţilor. mediul organizaţional. raporturi de subordonare cu superiorii. calitatea serviciilor prestate nu va fi la fel de ridicată ca în cazul în care acesta este satisfăcut de locul de muncă. asumarea responsabilităţilor. Sunt persoane care consideră că la serviciu individul trebuie să muncească. prin încurajarea responsabilităţii. cât şi non-financiar. nu să se simtă bine. de aici şi necesitatea oamenilor de a munci cu plăcere. mândria acestuia de a face parte din colectiv şi de a avea un rol important asupra evoluţiei companiei. precum şi de sarcinile pe care le are de îndeplinit. Aceasta determină implicarea individului în beneficiul organizaţiei. implicarea în muncă. interesul angajatului pentru dezvoltarea companiei din care face parte. dar studiile au arătat că atunci când oamenii îşi desfăşoară activitatea în condiţii plăcute. dar în nici un caz cu plăcere. bucuria cu care acesta se trezeşte dimineaţa să meargă la serviciu. raporturi pe „orizontală” cu colegii sau persoanele din alte servicii cu care întreţin relaţii de colaborare. Plăcerea de a munci este strict legată de mediul în care individul îşi desfăşoară activitatea. dar un salariu ridicat ar putea să determine omul să muncească. rezultate în urma unei evaluări individuale a muncii desfăşurate de un angajat Dimensiunile satisfacţiei în muncă includ: rezultatul evaluării muncii depuse. de calitatea interacţiunii cu şeful.

utilizarea provocărilor profesionale.promovarea interacţiunii sociale între angajaţi. evitarea criticismului şi practicarea unui feedback constructiv. . dezvoltarea de sisteme de evaluare a angajaţilor care măsoară performanţele. ajutându-i pe aceştia să se auto-evalueze. aprecierea angajaţilor. stimularea pozitivă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful