Numerologia Numerologia este, cu siguranţă, cea mai simplă şi mai uşor de aplicat dintre artele oculte divinatorii.

Singurele informaţii necesare sunt data naşterii şi numele complet – cu ajutorul acestora numerele ne revelează misterul destinului pe care ni l-am ales. Numerologia reprezintă studiul influenţei misterioase a numerelor asupra destinului oamenilor. Fiecare număr dintre cele utilizate în numerologie (de la 1 la 9) are o vibraţie specifică. Există 5 astfel de vibraţii manifestate în viaţa unui om, care acţionează corelat, alcătuind ansamblul de aptitudini, tendinţe şi potenţialităţi ale fiinţei umane. Numărul vieţii Această vibraţie este precum o sămânţă, sădită în fiinţa noastră în momentul naşterii, care cuprinde în ea întreaga înţelepciune acumulată de suflet de-a lungul vieţilor anterioare. O putem numi “moştenire karmică”. Ea reprezintă ceea ce noi suntem cu adevărat, semnifică ceea ce este în noi mai profund şi mai natural – acele trăsături de caracter şi însuşiri care pot fi oricând actualizate, deoarece ele există deja în noi. Devenind pe deplin conştienţi de această parte a naturii noastre, vom putea începe să amplificăm în noi alte calităţi şi să ne îmbogăţim cu noi experienţe.Modalitatea de calcul a acestei vibraţii constă în însumarea cifrelor datei de naştere, după cum urmează. Să presupunem că sunteţi născut în data de 21.02.1969. Adunăm: 2+1+0+2+1+9+6+9=30; 3+0=3. Numărul corespunzător este 3, iar trăsăturile de caracter specifice numărului 3 sunt înnăscute pentru dumneavoastră. Numărul zilei de naştere Numărul zilei de naştere oferă informaţii cu privire la natura lecţiilor pe care fiinţa umană trebuie să le înveţe în această viaţă şi asupra modului în care acestea sunt corelate cu aptitudinile înnăscute. Numărul acestei zile arată cum ne percepem pe noi înşine, care sunt însuşirile şi defectele pe care noi considerăm că le avem. Modalitatea de calcul a acestei vibraţii se realizează însumând cifrele zilei de naştere. În exemplul de mai sus, numărul zilei este 2+1=3. Numărul destinic Taina numelui pe care îl primim la naştere ascunde o minunată poveste despre noi. Numele nostru reprezintă ceea ce trebuie să devenim în această viaţă, arată calea pe care trebuie să o urmăm şi ce calităţi lăuntrice este bine să ne dezvoltăm şi să ne amplificăm. Conştientizând vibraţia acestui număr, vom constata că el va acţiona asupra noastră precum o “promisiune divină”. Numărul dorinţei inimii Această vibraţie este dată de vocalele existente în nume. Există popoare care consideră că vocalele sunt sacre, de aceea nu sunt scrise niciodată. Vocalele numelui arată care sunt cele mai profunde credinţe şi cele mai ardente aspiraţii ale sufletului. Aici se găsesc motivaţiile esenţiale ale acţiunilor noastre. Vibraţia acestui număr înnobilează şi aduce o strălucire fermecătoare sufletului, urmărind întotdeauna să se afle în armonie cu celelalte vibraţii pentru a ne ajuta să ne exprimăm şi să ne manifestăm ca fiinţe perfecte. Numărul personalităţii Această vibraţie este dată de consoanele existente în nume. Ea descrie influenţa pe care o are lumea exterioară asupra noastră şi care este prima impresie pe care noi o lăsăm acestei lumi în care trăim. Trebuie să mai ştim că fiecare vibraţie poate fi echilibrată sau poate prezenta un dezechilibru de tip + (yang, exces) sau – (yin, deficit). De exemplu, dacă presupunem că o persoană are numărul vieţii 1, ea ar trebui să aibă în mod natural calităţile specifice acestui număr. Dacă însă ea nu este conştientă de aceste însuşiri şi prezintă un dezechilibru de tip -, în loc să fie o iniţiatoare, un aventurier, o fiinţă curajoasă, ea se va manifesta ca o fiinţă temătoare, timidă, lipsită de încredere în sine. În cazul dezechilibrului de tip +, se pot manifesta agresivitatea şi instictul de dominare. Valoarea ocultă a numerelor Numărul 1 denotă aptitudini deosebite în plan executiv şi administrativ. Cel caracterizat de acest număr trebuie să-şi dezvolte capacitatea de a fi un bun conducător, iniţiator şi promotor. Este o persoană originală, foarte creativă în rezolvarea oricărui gen de probleme; are o adevărată plăcere în a începe sau a iniţia noi acţiuni. Este necesar ca mereu cineva să meargă pe urmele sale pentru a pune la punct detaliile, dar el este cel care ştie să pornească lucrurile şi să le aşeze pe un anumit făgaş. Gândeşte repede şi face multe conexiuni – de aceea poate avansa uşor. Din aceste motive, are posibilitatea de a ajunge la realizări importante şi de a avea o bună situaţie financiară. Deseori, acest număr caracterizează o persoană care conduce o afacere sau care face toate eforturile pentru a-şi manifesta pe deplin aptitudinile într-o anumită direcţie. Celui caracterizat de numărul 1 îi displace să lucreze sub supraveghere; obţine cele mai bune rezultate atunci când i se dă mână liberă. Este ambiţios şi hotărât. Pe măsură ce îşi amplifică o voinţă fermă şi puternică şi curajul necesar susţinerii propriilor convingeri, devine încrezător în forţele proprii. Deşi îi este teamă de singurătate, doreşte să fie lăsat singur. Îi displace rutina şi monotonia. Aspectele negative ale numărului destinic 1 sunt egoismul şi o viziune egocentristă asupra vieţii. Cel aflat sub influenţa numărului 1 poate fi caracterizat de agresivitate şi, dacă aspectele negative sunt mai dezvoltate, este o persoană cu care este destul de

1

este o persoană care nu are îndoieli. are tendinţa de a face aceleaşi greşeli din nou şi din nou deoarece majoritatea răspunsurilor sale reprezintă impulsuri momentane şi nu reacţii logice calculate raţional. din această cauză. În caz de dezechilibru. În mod natural. Numărul 5 este caracteristic persoanelor multitalentate şi versatile. Aspectul pozitiv al numărului 4 este asumarea responsabilităţii. Prietenos. Dovedeşte discernământ şi există puţine lucruri care scapă observaţiei şi puterii sale de înţelegere. compozitorilor – în general celor care lucrează în domenii legate de comunicare. Calităţile numărului 6 fac din el un părinte iubitor şi grijuliu şi implicat în activităţi domestice. Deschiderea sufletească şi onestitatea sunt evidente în orice relaţie pe care o are. care îi apreciază pe ceilalţi. Uneori întreţine anumite atitudini negative în această privinţă şi acestea îl menţin într-o dispoziţie nu tocmai pozitivă. Are tendinţa de a se îngrijora mult mai mult decât este cazul. Persoana caracterizată de numărul 3 poate fi împrăştiată. Tinde să opereze pe o lungime de undă diferită şi. poate uneori să se sacrifice pe ei înşişi pentru bunăstarea şi fericirea celorlalţi. amabil. cinstit şi devotat. Este genul de persoană pregătită întotdeauna să muncească acele lungi şi obositoare ore necesare perfecţionării unui proiect. Este. Deseori devine o autoritate în domeniul de care se ocupă . Este foarte logic şi deseori se apropie la un mod raţional de ceea ce îl înconjoară. care pot face bine foarte multe lucruri. prietenoasă. Numărul 2 conferă capacitatea de a comunica uşor şi de a lucra excelent cu alţi oameni. Însă nu este necesar să domine şi să distrugă pentru a conduce şi organiza. pare că nu distinge diferenţa dintre a-i ajuta pe ceilalţi şi a interveni în treburile acestora. Deşi poate avea remarcabile talente artistice şi creative. atunci când se află în posturi de conducere. Obligaţiile cărora este necesar să le facă faţă tind să creeze frustrare şi sentimente de limitare. Cel influenţat de numărul 6 este conştiincios şi mereu gata să-şi ofere ajutorul. acest fapt îi conferă un succes rapid în orice gen de activitate care presupune comunicarea între oameni. fiind capabil să reechilibreze orice situaţie dizarmonioasă. el manifestă prin definiţie mult entuziasm în viaţă. diplomat în rezolvarea situaţiilor complicate. comercianţilor. cooperant şi respectuos. O tendinţă de a fi extrem de introvertit poate să îl determine să se considere prea important şi să fie prea preocupat de persoana sa. Aspectul pozitiv al numărului 7 este perfecţionismul de care dă dovadă în sensul cel mai bun al cuvântului. se poate implica profund în probleme de natură religioasă sau în cercetarea psihicului uman. să fie evitate. dar aceasta nu pare să îl deranjeze de vreme ce îi place atât de mult munca de echipă. profesorilor. Îi este foarte dificil să respecte un program de lucru fix şi regulat sau să menţină orice fel de rutină. analiza şi introspecţia sunt caracteristicile numărului 7. Este o persoană plină de imaginaţie şi dă dovadă de talente creatoare în artă. Neliniştea şi nerăbdarea îl opresc din a se menţine mult timp într-un singur proiect. Menirea sa în viaţă este să-i inspire şi să-i motiveze pe ceilalţi. bunătăţii şi generozităţii. are dificultăţi în a o rezolva. există posibilitatea de a manifesta aspectele negative ale acestui număr. Popularitatea sa îl poate conduce către anumite forme de divertisment. religioasă sau ocultă. actorilor. comunicativ. Tinde să aibă o individualitate dominatoare şi să utilizeze disciplina în exces. Ştie cum să organizeze oamenii. este inteligent. Nu îşi arată emoţiile şi nici nu şi le înţelege foarte bine. iubitor. În multe privinţe este dependent de ceilalţi.dificil de trăit. Este foarte serios şi sincer. Uneori poate fi nehotărât şi dezordonat şi să-şi împrăştie energia în prea multe direcţii. cel influenţat de numărul 5 devine un maestru al adaptabilităţii şi al schimbării. Cel aflat sub influenţa numărului 8 poate atinge realizări uimitoare în afaceri. Are o tendinţă naturală de a lucra cu cei bătrâni şi bolnavi sau cu persoane care suferă de handicapuri fizice. necesar să menţină o imagine de ansamblu şi să nu rămână prizonierul detaliilor şi al rutinei.Trăsătura negativă principală a numărului 7 constă în gradul limitat de încredere pe care îl acordă celorlalţi oameni. Poate fi un foarte bun profesor sau. în strădania de a atinge această libertate. Are un instinct natural către a domina şi a conduce.Aspectele pozitive ale numărului 8 dau naştere unor oameni ambiţioşi şi orientaţi către îndeplinirea unui ţel. fiind rareori necesar să revină asupra unui lucru. comodă şi înclinată către bârfă. mulţi dintre prietenii săi nu-l cunosc prea bine.Aspectele negative ale numărului 2 sunt hipersensibilitatea şi vulnerabilitatea. Nimeni nu are mai multă energie decât el atunci când trece la 2 . al iubirii şi al echilibrului.acest domeniu poate fi de natură tehnologică sau ştiinţifică. Cel aflat sub influenţa numărului 3 poate vinde aproape orice. datorită înclinaţiei către aspectele spirituale. Aceste tendinţe trebuie. Este o persoană atentă la detalii. Cel influenţat de numărul 2 se află în postura mediatorului şi a aducătorului de pace. Cu toate că este inteligent. fiind foarte sistematică şi ordonată. În caz de dezechilibru. Este foarte priceput în prezentarea ideilor şi cunoaşte modul în care trebuie să se apropie de oameni pentru a obţine ceea ce îşi doreşte. Menirea sa este să ofere ajutorul şi să devină foarte bun în tot ceea ce face. de a căuta adevărurile fundamentale. moderatorilor. Este receptiv la sentimentele celorlalţi. oamenii îl plac datorită farmecului pe care îl degajă. Este foarte înclinat să ofere ajutorul şi confortul celor care au nevoie. realist şi raţional. are cele mai bune rezultate atunci când lucrează în parteneriat sau în grup. de asemenea. nu este foarte adaptabil. Numărul 8 este caracterizat de aptitudini organizaţionale şi administrative remarcabile. şi atunci când se confruntă cu o problemă de natură emoţională. este posibil să manifeste aspectele negative ale numărului 4. apatic şi indiferent. În unele cazuri. analitic şi gândeşte foarte rapid. îi place să se afle întotdeauna pe primul loc. Dovedeşte o profunzime a înţelegerii care dă naştere simpatiei. Este extrem de modest şi poate munci fără a i se recunoaşte meritele sau realizările. Poate deveni foarte timid şi nesigur. poate manifesta unele dintre aspectele negative ale acestui număr. În această privinţă. Există o tendinţă de a fi prea exact şi de a cere prea mult de la sine. îşi îndeplineşte obligaţiile. dogmatism şi fixare asupra opiniilor sale.Aspectele pozitive ale numărului 6 sugerează că este o persoană foarte iubitoare. există o mare probabilitate să se dedice unei ocupaţii care arată grija pentru binele comunităţii. El trebuie să evite tendinţele spre rigiditate. Poate avea tendinţa de a dezvolta şi de a menţine simpatii şi antipatii puternice şi multe dintre acestea ţin de prejudecăţi. Este practic. Se pricepe să conducă o afacere cu mare eficienţă. este plăcut de toată lumea. Ordinea şi organizarea sunt caracteristicile principale ale numărului 4. Răbdarea şi atenţia la detalii îi permit să devină un expert în construcţii. Optimist. cântăreţilor. să eleveze spiritele celor din jurul său.Aspectul negativ al acestui număr este superficialitatea. Indiferent ce face. Datorită acestui fapt. Are tendinţa de a reacţiona puternic atunci când simte orice fel de restricţie sau limitare în ceea ce priveşte libertatea de acţiune sau de exprimare. Specificul numărului 5 este atitudinea liberă şi creatoare şi. Numărul 6 conferă un remarcabil simţ al responsabilităţii. Prietenos şi plin de tact. Destinul celui influenţat de numărul 4 este de a exprima aptitudini organizaţionale remarcabile asociate unei atitudini realiste. Poate întâmpina dificultăţi în a–şi exprima propria individualitate datorită prea multor responsabilităţi şi interese. Este atât de raţional uneori încât pare să îi lipsească complet sentimentul. Mare parte din succesul (sau insuccesul) său se datorează capacităţii (sau incapacităţii) sale de a judeca corect caracterul oamenilor. de asemenea. În caz de dezechilibru. Numărul 3 este caracteristic scriitorilor. în inginerie şi în toate meşteşugurile. deoarece este o persoană care caută cunoaşterea cu o mare pasiune. Are capacităţi excelente de a studia subiecte profunde şi dificile. încăpăţânare. Deseori ceilalţi profită de pe urma ideilor sale. Abilitatea sa de a comunica îi inspiră adeseori pe ceilalţi. Gîndirea.

Are mult mai multă nevoie de sprijin şi suport decât persoana caracterizată de litera A. literele care se repetă într-un nume arată o amplificare a respectivelor însuşiri. libertate. 5+0 = 5. le atribuim valoarea corespondentă şi adunăm repetat până ajungem la o singură cifră. Trebuie să înveţe să nu mai fie atât de preocupată de propria persoană şi încăpăţânată. Sunt cazuri în care este prea materialist şi avid după putere. fiind întotdeauna atent la grijile celorlalţi oameni. Lucrează bine în grup. Ş aceeaşi valoare cu S şi Ţ aceeaşi valoare cu T. cere prea mult atât de la sine. ce îşi găseşte propriile motivaţii cu ajutorul celorlalţi. poate manifesta trăsăturile negative amintite. sensibilă şi intuitivă. 3 – CLU. este o persoană hotărâtă şi de încredere. în detrimentul altor factori importanţi din viaţa lui În cazul numărului 9. comentariul se va citi din numărul anterior. Îi place să-i ajute pe ceilalţi. Vibraţia corespondentă dorinţei inimii este 3. 9 – IR Precizăm că Â şi Ă au aceeaşi valoare cu A. este dezordonată şi împrăştiată. mişcare. J – Şi persoana caracterizată de litera J este. Are multă energie şi vitalitate. poate fi foarte fericită. de asemenea. Este o fire complexă. C – Litera C caracterizează o persoană creativă şi spontană. Este calmă. le atribuim valoarea corespondentă şi adunăm repetat până când ajungem la o singură cifră. prin natura sa. Comunică bine cu oamenii şi are puterea de a-i inspira. este evidentă repetiţia literei A: Avramescu Alina. flexibilitate. Munceşte mult şi din greu. Răspunde cel mai bine atunci când este apreciată. Este mereu nerăbdătoare să-şi exprime inspiraţiile şi originalitatea. Uneori îi este greu să se exprime. lipsa de implicare şi lipsa de sensibilitate marchează treapta inferioară a acestei vibraţii. Î aceeaşi valoare cu I. Numărul destinic este 5. B – Litera B caracterizează o persoană compasivă. sensibilă. îmbunătăţire. afecţiunea şi dragostea sunt extrem de importante pentru el. Apreciază ceea ce este frumos. Ea doreşte să fie de ajutor umanităţii. dar dă dovadă de mai multă prudenţă decât cea aflată sub semnul literei A. Valoarea ocultă a literelor Prezentăm în cele ce urmează corespondenţa existentă între numere şi literele alfabetului: 1 – AJS. aptitudinile fiinţei umane se manifestă în domenii umaniste. Aceasta arată că poate deveni un bun profesor sau psiholog. Este extrem de eficient şi lucrează cel mai bine atunci când îşi urmează sentimentele şi când este receptiv la nevoile celorlalţi. Este necesar să înveţe despre autocontrol şi automulţumire. Creativitatea. bucuria este cel mai puternic factor de motivaţie. Este deschis şi compasiv. generozitate şi iubire. idealist şi dezamăgit de lipsa de perfecţiune din lume. Stilul de a conduce este original şi progresist. când semnele progresului întârzie să apară. Îşi caută echilibrul şi este foarte bună în domenii ce necesită diplomaţie. o conducătoare. Este un manager remarcabil deoarece poate planifica. Este optimistă. inteligentă şi 3 . Este o persoană foarte critică. 5 – ENW. Îi place să înveţe. Nimeni nu are mai multă încredere în sine. Menirea sa este de a se implica în activităţi umanitare. caracterizează o persoană conducătoare şi foarte aventuroasă. 2+9 = 11. talent. deoarece nu este foarte hotărâtă. 1+1 = 2. I – Litera I caracterizează o persoană care are multă energie emoţională pe care o exprimă cu intensitate. În caz de dezechilibru. dar poate fi foarte greu pentru el să-şi asume acest rol. Trebuie să înveţe din experienţele sale. D – Litera D aparţine constructorului neobosit şi plin de responsabilitate. Dovedeşte multă înţelegere umană şi are multe de dăruit celorlalţi. Fiind optimistă şi canalizându-şi energia în direcţii creatoare. imaginaţia şi simţul artistic sunt prezente în cel mai înalt grad în această vibraţie. 3) Personalitatea Extragem toate consoanele numelui. sinceritate. are multă imaginaţie. hotărâre. Este cinstit. Prietenia. Aspectele negative ale numărului 9 sunt egoismul şi centrarea excesivă asupra propriei fiinţe. cât şi de la cei din jur. În exemplul de mai sus. manifestă din plin bunătate. Trebuie să evite tendinţa de a pune pe primul loc în viaţa sa averea sau puterea. AAEUAIAI 11531919 1+1+5+3+1+9+1+9 = 30. fiind distrasă de ceea ce se petrece în jurul ei. mediere. Dacă nu este implicat în activităţi spre folosul şi beneficiul celorlalţi. Putem folosi acestea pentru a vedea care sunt acele caracteristici trezite în fiinţa noastră prin numele pe care îl purtăm. A – Litera A este una dintre energiile cele mai independente ale alfabetului. 2 – BKT. dar are tendinţa de a începe lucrurile puţin mai greu. de asemenea. foarte conştient de sentimentele sale şi de ale celorlalţi.realizarea unui proiect. Acţionează precum un catalizator care activează vibraţiile din jur. dar în caz de dezechilibru manifestă nerăbdare şi impulsivitate. 8 – HQZ.. pentru ea. Deseori. Prezentăm în continuare o scurtă descriere a calităţilor fiecărei litere a alfabetului. constant şi respectă adevărul. 2) Dorinţa inimii Extragem toate vocalele numelui. deoarece are o înţelegere profundă a nevoilor lor. Aspectele negative ale acestui număr sunt rigiditatea şi încăpăţânarea. VRMSCLN4 9 4 1 3 3 5 4+9+4+1+3+3+5 = 29. Are multă creativitate şi energie artistică. Indiferenţa. Este sociabilă şi prietenoasă. Poate deveni ambiţios peste măsură şi nerăbdător. Are nevoie de singurătate pentru a realiza care este adevărata sa natură. 7 – GPY. Vom calcula cele trei vibraţii pentru numele de AVRAMESCU ALINA 1) Numărul destinic Atribuim fiecărei litere a numelui valoarea corespondentă şi apoi realizăm adunări succesive ale numerelor obţinute până când ajungem la o singură cifră: AVRAMESCU ALINA 14914513313951 1+4+9+1+4+5+1+3+3+1+3+9+5+1 = 50. Dacă nu îi lipseşte încrederea în sine. Are valori şi principii la care ţine. 4 – DMV. De multe ori se sacrifică pe sine pentru a sări în ajutorul celorlalţi. plină de încredere în sine. iniţia şi duce la bun sfârşit proiectele. 6 – FOX. Litera E este semnul unei persoane interesate de latura spirituală a vieţii. Este. Se manifestă cu succes în domenii artistice. E – Litera E este caracterizată de cuvintele: inspiraţie. este practic şi răbdător. dar de multe ori îşi uită scopul. căreia îi place să înceapă acţiuni. F – Litera F caracterizează o persoană care simte o nevoie puternică de a ajuta umanitatea. Ambiţia sa personală se menţine într-o perspectivă pozitivă. 3+0 = 3. este sensibilă şi intuitivă. Vibraţia corespondentă personalităţii este 2.

dar deseori o face face într-un mod indirect. Are o personalitate puternică. N – Litera N este semnul unei persoane căreia îi place schimbarea şi care se află mereu în căutarea aventurii şi a diversităţii. Are multă încredere în sine şi ambiţie. K – Litera K este semnul unei fiinţe înţelepte şi spirituale. Îi place să fie singură pentru a se adânci în contemplare. Îi plac plantele. Se exprimă liber în domenii creatoare (un astfel de domeniu poate fi şi casa în care locuieşte). În general. Are calităţile unei naturi organizaţionale şi reacţionează bine în crize emoţionale. Q – Litera Q este semnul unei persoane distinse şi excentrice. Este o persoană echilibrată. Z – Litera Z caracterizează o fiinţă extrem de dinamică şi capabilă de mari realizări. pentru a-i ajuta. Tehnicile de meditaţie o pot ajuta să dobândească un simţ al totalităţii. fiindu-i teamă să-şi exprime potenţialul. Are o filosofie personală pe care îi place să o comunice celorlalţi. Are talente artistice şi poate atinge uşor succesul în aceste domenii. capabilă de o profundă înţelegere şi toleranţă. O trage simplitatea şi un mod de viaţă stabil. Deseori o întâlnim lucrând în comerţ. Îi poate inspira pe ceilalţi. atrasă de lumea materială şi de cea a puterii. acest domeniu implicând şi călătoriile. L – Persoana caracterizată de litera L prezintă o atracţie magnetică. Insuflă celor din jur dinamism şi este una dintre cele mai puternice energii ale alfabetului. trebuie să înveţe să-şi canalizeze sentimentele. Îi plac realizările materiale şi îşi foloseşte aptitudinile manageriale pentru a obţine ceea ce doreşte. Este fericită când i se arată afecţiune şi răspunde pe măsură.ambiţioasă. Atrage succesul. fiind foarte fericit într-un mediu plin de afecţiune. 4 . Este mai raţional decât celelalte litere corespunzătoate numărului 5. Este capabilă să conducă. Este o fire tradiţională şi deseori conservatoare. ştie de ce are nevoie pentru a obţine acele lucruri. Misiunea sa este să exprime bucuria de a trăi şi simţul originalităţii. Are multă intuiţie şi capacităţi vizionare. Este o gânditoare. Poate fi uneori confuză şi nehotărâtă. prin natura sa disciplinată. Obţine ceea ce doreşte deoarece. nu are relaţii stabile sau de lungă durată. atrasă de spiritualitate. Este interesată de multe domenii şi lucrează extrem de bine cu ceilalţi. Independentă şi curajoasă. Înţelege la un mod superior şi profund problemele legate de spiritualitate. Deseori o întâlnim în ipostaza de profesor. dar se şi simte singură. este un model pentru ceilalţi în ceea ce priveşte modul de a-şi exprima emoţiile. R – Litera R caracterizează o persoană care doreşte să fie de folos umanităţii. pentru că de multe ori se limitează. De multe ori îi lipseşte hotărârea de a-şi pune în practică ideile. De-a lungul vieţii este protejată şi ajutată. scriitor sau artist. Nu îi place să se afle pe locul doi. capabilă de o profundă analiză şi introspecţie. Este inteligentă şi poate avea contribuţii creatoare în domeniul literaturii şi filosofiei. Este fericită când se simte susţinută. Pune mare preţ pe valorile spirituale în viaţa de zi cu zi. Îşi iubeşte casa şi are o natură protectoare. Poate fi un bun manager atât în ceea ce priveşte bunurile materiale. Are un profund simţ al ordinii în viaţă. Deseori se stabileşte în alt oraş decât în cel natal. Lucrează cel mai bine singură. Este o persoană care are grijă de ceilalţi. şi o poate face. Este inteligentă. este ambiţioasă. Este foarte senzuală. Are multă energie magnetică. Y – Litera Y este semnul unei persoane care trebuie să înveţe să aibă încredere în intuiţia şi însuşirile sale psihice. Ştie cum să-i motiveze pe ceilalţi şi este progresist în gândire. Este o fiinţă generoasă. multe responsabilităţi. X – Litera X caracterizează o persoană care îşi asumă multe responsabilităţi şi se consumă emoţional din această cauză. Are multă creativitate şi un simţ artistic dezvoltat care se pot lua multe forme de-a lungul vieţii sale. Nu se îndepărtează prea mult de casă. Este o persoană generoasă şi un excelent profesor. cât şi oamenii. U – Litera U este semnul unei fiinţe foarte receptive şi agitate. Poate fi nehotărâtă. mod prin care atrage cooperarea. Este o fină observatoare al detaliilor şi este foarte creativă. Are mulţi prieteni şi este foarte apropiat de familia sa. Este mereu bine dispusă şi plină de energie. persoana caracterizată de litera V este capabilă de mari realizări în toate planurile. W – Litera W este semnul unei persoane care are multă putere de convingere şi un real talent oratoric. Este afectuoasă. Este dificil de cunoscut. îi plac oamenii şi este cea mai mentală dintre literele asociate numărului 3. O – Litera O caracterizează o persoană care doreşte să-şi asume. Este sensibilă şi critică. T – Litera T caracterizează o persoană căreia îi place pacea şi armonia şi care va prefera deseori să-i urmeze pe ceilalţi decât să preia conducerea. Ştie cum să-i motiveze şi să-i inspire pe cei din jur. Are multă intuiţie. Aşteaptă mult de la ceilalţi şi este foarte răbdătoare şi săritoare. deoarece nu se exprimă prea des. Are o viziune globală şi practică asupra vieţii şi de aceea reuşeşte să-şi pună ideile în aplicare. Îi place să aibă mulţi prieteni. nu riscă tot atât de mult precum celelalte litere corespondente numărului 5. V – Având multă energie. Atrage banii şi succesul. căreia îi place să împărtăşească celorlalţi din cunoaşterea sa. M – Litera M caracterizează o persoană foarte muncitoare. îi protejează şi se poate chiar sacrifica pe sine pentru mai binele celorlalţi. lucruri ascunse şi a le explica. Are multă energie emoţională şi o profundă nevoie de a fi de folos. Este atras de medicina neconvenţională. Misiunea sa este de a revela mistere. S – Litera S caracterizează o fiinţă emoţională. dar de multe ori se simte singură. Deşi îi plac orice fel de confruntări. care va contracara sentimentul de singurătate. dar în acest sens este mai conservatoare. P – Este destul de dificil de descris persoana caracterizată de litera P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful