IMPOZITUL PE CLADIRI Cap. I: Notiuni teoretice Cap. I.

1: Impozitele si taxele locale Impozitele si taxele locale reprezinta surse importante de venituri pentru bugetele locale, fiind folosite pentru finantarea cheltuielilor publice prevazute in bugetele locale. Impozitele si taxele locale cuprind : impozitul si taxa pe cladiri impozitul si taxa pe teren taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate impozitul pe spectacole taxa hoteliera taxele speciale alte taxe locale.

De precizat ca, alaturi de aceste impozite si taxe locale, se constituie venituri pentru bugetele locale si din : amenzile si penalitatile aferente impozitelor si taxelor locale majorarile pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale taxele judiciare de timbru taxele de timbru privind activitatea notariala taxele extrajudiciare de timbru 50% din impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Impozitele si taxele locale sunt datorate de persoanele fizice si juridice care, prin ceea ce detin sau ceea ce presteaza intra sub incidenta prevederilor legale privind impunerea, astfel :

1

cultelor religioase si altora asemenea care desfasoara activitati in domeniul productiei. cooperativele de consum. federatiilor. Este datorat pentru cladirile aflate in proprietatea contribuabililor. se stabileste taxa pe cladiri.) . Cap. cooperativele de credit sau orice alte entitati persoane juridice care fac fapte de comert . expert tehnic. locatarilor. I. asociatiilor. date in administrare ori in folosinta. fundatiilor. care nu dau nastere unei persoane juridice) . persoanelor juridice. contribuabilii persoane fizice care exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie liberala (medic. cooperative mestesugaresti. 2. prestarilor de servicii. consultant fiscal. institutiilor publice. societatile si companiile nationale. societatile bancare si orice alte societati comerciale care se organizeaza si isi desfasoara activitatea in oricare dintre domeniile specifice productiei. prestarii de servicii.2 : Impozitul si taxa pe cladiri Este unul dintr cele mai importante impozite locale din punct de vedere al ariei de acoperire si volumului incasarilor la buget.1. arhitect. ale organizatiilor politice. unitatile economice ale persoanelor juridice de drept public. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale. titularilor dreptului de 2 . comercializarii de bunuri. inchiriate. care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor. sindicale. dupa caz. profesionale. executor judecatoresc etc. patronale si cooperatiste. concesionate. Persoane juridice : comerciantii persoane juridice : regiile autonome. indiferent de locul unde acestea sunt situate si de destinatie. desfacerii produselor sau altor activitati economice. notar. avocat. Persoane fizice : persoanele fizice contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative (asociatii familiare. asociatii agricole etc.

materiale. dupa caz. animale. In continuare vor fi enumerate regulile dupa care se stabileste impozitul pe cladiri. instalatii. impozitul aferent cladirii este datorat de acestia in felul urmator : 3. cu exceptia categoriei in care se incadreaza platitorii nu exista diferenta. cat si la taxa pe cladiri. produse. a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice . Incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri. Definitie : Cladirea este orice constructie situata deasupra solului si/ sau sub nivelul acestuia.administrare sau de folosinta. indiferent de denumirea ori de folosinta sa si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni. 2. Nu sunt supuse impozitului pe cladiri : cladirile proprietate a statului. indiferent de materialele din care sunt construite. impozitul este datorat de catre proprietar 4. obiecte. 3 . consider ca este necesara definirea notiunii de « cladire ». Daca o cladire este detinuta in proprietate de mai multi contrubuabili. proportional cu suprafata detinuta (in cazul in care sunt stabilite partile individuale) impartind impozitul total la numarul de contribuabili (daca nu sunt stabilite partile individuale). In cazul in care o persoana are in administrare sau in folosinta o cladire pentru care datoareaza chirie pe baza unui contract de inchiriere. iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul. dar si modul de plata si contribuabilii. cand mentionam impozitul pe cladiri ne referim atat la impozitul. Inainte de a enumera regulile de impunere pentru impozitul pe cladiri. Se datoreaza impozit pe cladire indiferent daca aceasta este situata in intravilanul sau in extravilanul localitatilor. pentru a nu exista nici un fel de confuzii. in conditii similare impozitului pe cladiri. Deoarece. 1. echipamente si altele asemenea.

de arhitectura sau arheologice. cladirile care au fost restituite fostilor fostilor proprietari sau mostenitori (in cazul in care acestea au fost preluate abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989). 4 .  cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome « Administratia Patrimoniului Protocolului de stat » . potrivit legii . cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane . stiintifice si tehnologice. - cladirile care. patrimoniul unitatilor si institutiilor de sau particular. prin destinatie. hidrometeorologice. precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor . statiilor si posturilor de transformare. potrivit legii. in aceasta categorie intra :  cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice. muzee ori case memoriale. indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare . precum si statiilor de conexiuni . constituie lacasuri de cult. cladirile unitatilor sanitare particulare . cladirile funerare din cimitire si crematorii cladirile din parcurile industriale. oceanografice. cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativteritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari . - cladirile care constituie de stat. apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale acestora . constructii speciale .- cladirile care. sunt clasate ca monumente istorice. hidrometrice. autorizate sa invatamant - confesional functioneze provizoriu ori acreditate . termoelectrice si nuclearo-electrice. de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor. cultelor religioase din Romania si comunitatilor minoritatilor nationale din Romania .

pana la data de 31 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de pana la 10% stabilita prin hotarare a consiliului local. rasadnite.  30 septembrie inclusiv. 6. Impozitul pe cladiri se determina anual. silozuri pentru furaje. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri. baraje si tuneluri si care sunt unitilizate pentru exploatarea acestor constructii . prin natura lor. indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie . cu urmatoarele scadente :  31 martie inclusiv . 9. apeducte. Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru acele cladiri detinute de persoane juridice care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic. fac corp comun cu poduri.  cladirile care sunt utilizate ca sere. 5. viaducte. Exista insa si situatii in care cladirile intra in proprietatea unor contribuabili sau ies din proprietatea lor pe parcursul anului. diguri. 5 . solare. Impozitul anual determinat pe baza declaratiilor de impunere se plateste semestrial. silozuri si/ sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor. Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru persoanele care domiciliaza in Muntii Apuseni sau Delta Dunarii. cladirile care. ciupercarii. 8. in doua transe egale. datorat pentru intregul an de catre contribuabili. caz in care impozitul se va determina corespunzator numarului de luni in care au fost in proprietate.  constructii speciale situate in subteran. 7.

Cap. camarile. la acelasi nivel sau la niveluri diferite. indiferent unde sunt situate. daca acesta este situat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente data finalizarii/ modernizarii cladirii daca suprafata construita desfasurata a cladirii depaseste 150mp numarul de locuinte aflate in proprietate majorarea valorii unitare de catre consiliul local (maxim 205 fata de valorile stabilite prin lege). cum sunt : bucatariile. garajurile etc. . dezafectate si utilizate pentru desfasurarea de profesii libere . I. cum sunt : patulele. constructiile mentionate anterior. inclusiv la subsol sau la mezanin. cu dependinte si/ sau alte spatii de deservire . prevazute dupa caz. constructiile-anexe situate in afara corpului principal de cladire. La determinarea impozitului pe cladiri se iau in considerare urmatoarele elemente : rangul localitatii unde se afla cladirea situarea in extravilan sau in intravilan zona in cadrul localitatii suprafata construita desfasurata a cladirii tipul cladirii si instalatiile cu care este dotata in cazul apartamentului. constructiile gospodareti. orice alte constructii proprietatea constribuabililor. .3 : Impozitul pe cladirile detinute de persoane fizice In categoria cladirilor supuse impozitului pe cladiri datorat de persoane fizice se cuprind : constructiile utilizate ca locuinta. respectiv unitatile construite formate din una sau mai multe camere de locuit. care au elementele constitutive ale cladirii. hambarele etc. Impozitul pe cladiri = valoare impozabila a cladirii X cota de impunere 6 .

a logiilor sau a celor situate la subsol. electrice si electrice si incalzire (conditii incalzire cumulative) Nr. cu pereti sau cadre din beton armat.Cota de impozitare este de 0. canalizare. in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior. cat si pentru cele din mediul rural. 182 114 669 397 7 . Aplicarea coeficientului de corectie urmareste ca.20. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor. din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/ sau chimic 2.1%. inclusiv a balcoanelor. canalizare. caramida nearsa. precum si a cotei parti din spatiile de deservire comuna. sa se adauge suprafata peretilor. a logiilor. Valoarea impozabila a cladirii este stabilita in lei/ mp. cu pereti din lemn. canal. incalzire. Valorile impozabile unitare sunt : Valoare impozabila (lei) Cu instalatii de Fara instalatii de apa. piatra naturala. la suprafata utila. a balcoanelor. precum si cele ale treptelor si teraselor neacoperite. crt. atat pentru cladirile situate in mediul urban. materialul din care sunt construiti peretii). asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1. apa. cu exceptia mansardelor. Suprafata construita desfasurata se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale. Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate. diferentiat in functie de caracteristicile tehnice ale cladirii (existenta sau inexistenta instalatiilor de apa. Felul cladirilor si al altor constructii anexe 1 Cladiri : 1.

valatuci. sau din orice alte materiale nesupuse unui 3 tratament termic si/ sau chimic Pentru incaperi situate la subsol. piatra naturala.valatuci. din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui 2 tratament termic si/ sau chimic 2. demisol sau mansarda care au destinatie de spatiu de 4 locuit Pentru incaperi situate la subsol. cu pereti sau cadre din beton armat. cu pereti din lemn. sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/ sau chimic Constructii anexe : 1. demisol sau mansarda care nu au destinatie de spatiu de locuit Coeficientii de corectie pozitiva care se vor aplica valorilor impozabile unitare pentru diferentierea acestora pe categorii de localitati si pe zone in cadrul localitatilor sunt : 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri 68 45 114 102 Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 8 . caramida nearsa.

10 2.10.30 2. a carei suprafata depaseste 150 de metri patrati.00 0.30 I 2.30 2. la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. Impozitul creste progresiv. altele decat cea la care au adresa de domiciliu. in cazul cladirii utilizate ca locuinta.50 2. in afara celei cu destinatie de locuinta.20 2.40 2. pe masura ce contribuabilii au mai multe cladiri in proprietate.20 II 2.40 2.10 1. Majorarea de impozit pentru cladirile 15% pentru prima cladire. daca nu sunt inchiriate.95 0. Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost finalizate. Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport cu anul dobandirii lor.30 2. demisol sau mansarda. valoarea impozabila pe metru patrat care se ia in calcul la determinarea impozitului este de 75% din valoarea impozabila a cladirii din care fac parte.20 2.A B C D 0 2.00 0. altele decat cea de domiciliu de domiciliu 50% pentru cea de-a doua cladire.05 1. valoare impozabila pe metru patrat care se ia in calcul la determinarea impozitului este de 50% din valoare impozabila a cladirii din care fac parte.00 IV 1.05 1.50 2.95 V 1. Prin legislatia in vigoare. in afara celei de domiciliu 9 . Pentru locuintele situate la subsol. contribuabilii persoane fizice datoreaza impozit majorat pentru cladirile cu destinatie de locuinta aflate in proprietate.40 2. Valoarea impozabila se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.60 2. indiferent sub ce forma.10 III 2. situate la subsol sau la demisol. rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.90 Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie pozitiva sunt diminuati cu 0. cu 20% pentru cladirile cu o vechime de peste 50 ani si cu 10% pentru cladirile cu o vechime cuprinsa intre 30-50 ani inclusiv. Pentru spatii cu alta destinatie decat cea de locuit.

II: Studiu de caz Impozitul pe cladiri detinute de persoane fizice Avand in vedere ca procedura de calcul a impozitului pe cladirile detinute de persoane fizice este complexa si implica numeroase aspecte si exceptii.75% pentru cea de-a treia cladire. 10 . Cazul general intre 0. reprezinta valoare de intrare a cladirii in patrimoniu. inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii. I. in afara celei de domiciliu Cap. studiul de caz va fi axat pe acest tip de impozit pe cladiri. modul de calcul al impozitului pe cladiri este diferit fata de modul de calcul pentru cladirile detinute de persoanele fizice.4 : Impozitul pe cladirile detinute de persoane fizice In cazul persoanelor juridice. valoare impozabila se reduce cu 15%. daca nu sunt amortizate integral In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperat aintegral pe calea amortizarii. in afara celei de domiciliu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele. Impozit pe cladiri = cota de impozitare X valoarea de inventar inregistrata in contabilitate Valoare de inventar a cladirii. Cap.50% intre 5% si 10% pentru cladirile asupra carora nu s-a facut nici o Cota de impozitare Caz particular reevaluare in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal in care se calculeaza impozitul.25% si 1.

plecand de la datele initiale ale problemei. In ambele situatii. cu o suprafata utila de 90mp. Consideram aceleasi date ale problemei la care adaugam o pivnita cu o suprafata utila de 12mp si anexe in curte cu suprafata desfasurata 20mp. beneficiind de instalatii de apa.Pentru a cuprinde o gama cat mai mare de exemple. iar casa este construita in 2005. Observatie 3 : Deoarece existenta instalatilor de canalizare. Observatie 2 : Deoarece pivnita nu este folosita ca locuinta valoarea impozabila aferenta va fi de doar 50% din valoare grupei in care se incadreaza. Rangul localitarii este IV.1%=79. electrice si incalzire.2.1= 85. incalzire si electrice sunt conditii care trebuie indeplinite cumulativ. valoarea impozabila fiind mai mica.8*0. fara instalatie de apa. electrice si incalzire. Valoarea impozabila casa = 90*1. zona A. iar cea de a doua cazul unui apartament din Bucuresti. Observatie : Deoarece pentru pivnita avem doar suprafata utila. anumite aspecte. cu pereti din caramida arsa.8 lei Valoarea impozabila anexa = 20*45 = 900 lei Valoarea impozabila totala = 77968.10 Valoare impozabila = 669 lei/mp Impozitul de platit = 90*1. CAZUL I : Un contribuabil persoana fizica detine in proprietate o casa de domiciliu in mediul rural.1%*1.2*669*1.4772 lei A. Coeficientul de corectie = 1. pentru a putea urmari diferente de impozit rezultate. ceea ce nu este cazul referitor la anexe. dar cu instalatie de canalizare.2*669 = 72252 lei Valoarea impozabila pivnita = 12*1. canalizare. canalizare. apa. unde avem din datele problemei suprafata desfasurata. vom folosi coeficientul de corectie 1.8 lei Impozit de platit = 77968. Se precizeaza ca pivnita este din caramida arsa. anexele vor intra in categoria cladirilor fara instalatii de apa. incalzire si electrice. vor fi schimbate. neavand instalatie de apa. iar anexele din lemn.7656 lei 11 . in acest caz.2*669*50%=4816. Prima parte va urmari cazul unei case situate in mediul rural. acestea vor fi structurate in doua parti.1*0.

presupunem ca este vorba de o casa construita din lemn.1% = 173.2*669*2.1% = 13.2*669*2.2*669*2. Impozit de platit = 90*1.5*0. deoarece vechimea casei este de peste 50 ani (2010 – 1954 = 56 ani).2*114*1. avand destinatia de locuinta.1% = 187. incalzire si electrice.3*0. impozitul datorat pentru un apartament de 90mp suprafata utila. Precizam ca apartamentul este situat intr-un bloc cu mai putin de 3 niveluri si 8 apartamente.8 = 63. pana in centru (zona A).18 lei tabelul 1 Zona A B C D 12 . Rangul localitatii = 0 IMPOZIT DATORAT 90*1. Revenind la exemplul initial sa presupunem ca este vorba de o casa construita in 1954.1%*0.4*0.1*0. de la periferia (zona D).2*669*2. Valoarea impozabila = 114 lei/ mp Impozit datorat = 90*1. care nu are acces la electricitate.B.86 lei 90*1. O ultima schimbare pe care o aducem datelor initiale ale problemei se refera la materialul din care este construita casa si la existenta utilitatilor. Cazul II : In continuare vom calcula pentru orasul Bucuresti.40 lei 90*1.1% = 166.6*0. Astfel. cladirea nu poate fi inclusa in categoria celor cu instalatie de apa.1*0.1% = 180. situat in diferite zone ale orasului.63 lei 90*1. valoarea impozabila trebuie diminuata corespunzator. canalizare. cu 20%.2*669*1. este construit in 2002 si este prima proprietate a contribuabilului.58 lei C. Asa cum am precizat la punctul A.5432 lei Obtinem astfel o valoare cu aproape 66 lei mai mica decat in cazul initial. Observatie : Dat fiind anul de constructie al cladirii. observatia 3.

in cazul in care se schimba si alte date ale problemei.40 lei 90*1.86 – 149.1% = 149.9*2. vom arata in continuare cat de mult pot sa scada valorile impozitului. diferenta dintre valoarea ce mai mare (tabelul 1.2*669*(2.zona A) si valoarea cea mai mica (tabelul 3 – zona D) este de 187.6*0. B.5*0.4-0.10)*0.57 lei 90*1. Zona A B C D tabelul 3 Acum.07 lei 90*1. situat in bloc mai mare de 3 etaje si 8 apartamente este 28. ganditi-va ca diferenta de impozit datorat pentru apartamentul din zona A situat in blocul cu mai putin de 3 niveluri si 8 apartamente (tabelul 1) si impozitul datorat pentru apartamentul din zona D (tabelul 2). nu in 2002.3 lei.56 = 38.4*0.9*2.2*669*0.2*669*0.10)*0.3*0.1% = 180.1% = 169.2*669*0. In acest caz coeficientii trebuie diminuati cu 0. iar valoare impozabila va fi redusa cu 10%.91 lei.06 lei 90*1.63 lei 90*1.2*669*0. Rangul localitatii = 0 IMPOZIT DATORAT 90*1.95 lei tabelul 2 Desi diferentele dintre valorile impozitului in cadrul unui tabel par relativ mici.10.5-0. mai mare decat in cazul A.9*2. Daca inca vi se mai pare o diferenta nesemnificativa.1% = 156.1% = 166.A.6-0. presupunem ca blocul a fost finalizat in 1975. Rangul localitatii = 0 IMPOZIT DATORAT 90*1.9*2. In acest caz apartamentul are o vechime de 35 ani (2010-1975 = 35 ani).18 lei 90*1.2*669*(2.10)*0.2*669*(2.2*669*(2. Sa studiem ce se intampla insa daca blocul in care este situat apartamentul are mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente.3-0.1% = 173.10)*0.1% = 158.56 lei Zona A B C D 13 . Revenind la datele din tabelul 1.1% = 162.

4*669*0.2*669*2. a carei suprafata construita depaseste 150mp.1%+50*2.15 = 207.23 lei 150*2.40*1. Intorcandu-ne la datele initiala ale problemei.2*669*2.58 lei Zona A B C Impozit apartament 1 90*1.04 lei 180.15 = 199. 200 in loc de 90.40 lei Impozit apartament 2 187. dar si datorita majorarii aplicate.3*669*1.41 lei 14 . Stim ca valoarea impozabila se majoareaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia. vom presupune ca.86 lei 90*1.05*0. tot intr-un bloc cu mai putin de 3 niveluri si 8 apartamente. Presupunem ca.4*0. respectiv cea din 2005 (ordinea numerica se determina in raport cu anul dobandirii cladirii).1% = 338. neinchiriat.5*669*1.9 lei 388.1% = 180.1% = 187. fiind vorba de suprafata desfasurata nu vom mai aplica coeficientul de corectie de 1.1%+50*2.69 lei 150*2.1% = 352.35 lei 372.72 lei 173.13 lei 150*2. D.1%+50*2.1% = 325. apartamentul are 200mp suprafata desfasurata.2.05*2. in cazul cladirii utilizate ca locuinta.1% = 173.6*0.2*669*2. impozitul va fi majorat cu 15%.1%+50*669*1.86*1. Un ultim exemplu este legat de a doua proprietate.1% = 311. Total impozit de plata 403.5*669*0. Zona A B C D tabelul 4 Dupa cum se poate observa valorile impozitului au crescut considerabil.15 = 216. atat datorita numarului mult mai mare de mp .63 lei 90*1.05*0.05*0.4*669*1.81 lei Rangul localitatii = 0 IMPOZIT DATORAT 150*2.6*0.3*669*0. pe langa apartamentul de 90mp construit in 2002 si dobandit in acelasi an. persoana in cauza mai detine un apartament de 90mp.C. De asemenea.6*669*0. dobandit si construit in 2005. situat in aceeasi zona a orasului (conform tabel).5*0. in loc de 90mp suprafata utila. Pentru cea de-a doua proprietate.63*1.

pentru ca ne afecteaza pe majoritatea dintre noi si in lucrarile de specialitate i se acorda mai putina importanta decat impozitului pe salariu sau TVA-ului. chiar daca numarul de metrii patrati ramane cel mai important criteriu in calculul impozitului pe cladiri.2*669*2.3*0. Din punctul meu de vedere este un impozit 15 .18 lei 166. mai ales in cazul achizitionarii unui apartament sau al unei case in afara localitatii. Desi studiu de caz este departe de a acoperi toate exemplele legate de calcularea impozitului pe cladirile detinute de persoane fizice. sunt numeroase altele care pot sa influenteze major valoare unui astfel de impozit Asa cum am precizat in primul capitol. Consider ca orice contribuabil ar trebui sa cunoasca cel putin in mare regulile de calcul ale impozitului pe cladiri.18*1. III: Concluzii Am ales de la bun inceput acest impozit. se pot observa diferentele care apar la schimbarea unei date ale problemei.1% = 166. Astfel este usor de remarcat faptul ca. impozitul pe cladiri este o sursa importanta pentru bugetele locale.28 lei Cap.D 90*1.10 lei 357.15 = 191.

Beck – Bucuresti. Pe de alta parte. modificata si completata 16 . mai putin cele referitoare la cea de a doua proprietate. Ed. C. impozitul pe cladirile detinute de persoane fizice este substantial. Georgeta Vintila. cu o minima pregatire. nu este un impozit neglijabil nici in cazul apartamentelor vechi de dimensiuni mici. BIBLIOGRAFIE 1. Aici trebuie sa ne gandim ca de foarte multe ori a doua sau a treia proprietate pot fi mostenite de un contribuabil cu venituri nu foarte mari. In concluzie. il poate afla. Bucuresti.bine reglementat in lege. 2007 2. 2003 3. Legea numarul 571/ 2003 privind Codul Fiscal. consider ca sunt si cazuri cand acest lucru este gresit.H. Economica. In aplicarea acestor majorari s-a tinut cont de faptul ca. De aceea este bine sa stim ce si de ce platim o anumita suma « pentru casa » in fiecare an. Cat priveste echitatea fiscala. 2002 4. fiind de multe ori o piedica in achizitionarea unui apartament central sau cu o suparafata mai mare. Lucian Tatu si colectivul – Fiscalitate de la lege la practica. punand o sarcina fiscala prea mare pentru unii contribuabili. un contribuabil care isi permite achizitionare mai multor proprietati poate sa plateasca un impozit majorat. situate la periferia orasului. Magdalena Calin – Fiscalitate Ed. Iulian Vacarel si colectivul – Finante publice EDP. care nu isi poate permite un impozit majorat. nu foarte dificil de calculat. Asa cum am precizat anterior. sunt de acord cu reglementarile privitoare la impozitul pe cladiri. Bucuresti. pe care orice contribuabil interesat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful