You are on page 1of 11

Broughton, Ruka. (1979). Ko Ngaa Paiaka o Ngaa Rauru Kitahi. Pg14–29.

Masters thesis,
Victoria University: Wellington

Uupoko 2

HE PUTANGA ARIKI NOO RAURU

“Ngai-nui, Ngai-roa, Ngai-kaha,
Ngai-ariki ka moe ki’ Te Uiarei,
Ko Toi-te-huatahi ki’ Wairerekiao,
Ko Ruarangi ka moe ki’ Rongoueroa
Ko RAURU…….”

(He waahanga teenei o te whakapapa o Rauru i taataia mai i
Matua Te Kore e Tautahi (Tirohia Whakaata 1 moo toona
whakaahua) i te tau 1897).

Ko teenei iwi ko Ngaa Rauru i heke mai i roto i ngaa kaawai atua e
kiia nei ko te wahaatai, i ngaa kaawai kaaunga e whakahuatia ana
e raatou he hunga wairua kaaore nei e kitea engari e rangona ana;
i ngaa kaawai o Te Kaahui Rere; i ngaa taahuhu hoki o ira tangata.
Noo reira, he uri atua mai, he uri noo roto ake o te kaahui kaahika
o rua-tawhito mai anoo. Kei teenei uupoko e kitea ai te tikanga o
eetehi o eenei koorero kua whakapuakina nei.

He koorero tapu, he koorero tupua, he koorero atua naa teenei iwi
naa. Ngaa Rauru eenei raarangi koorero o te wahaatai e whai ake
nei. Kei koonei e kitea ai te hoohunutanga o too raatou aronga ki
ngaa tai o te rangi me o reira kaha katoa. Ka puta ake hoki i
koonei ngaa whakamaarama moo te raarangi atua, moo te
kukunetanga mai o te ao, o te whenua, te tangata. Ko toona
putanga ariki, ko Rauru Kiitahi. Eetia tonu i aau, kei te aata paanui
ake teenei, araa: Naa Matua Te Kore, naa Rangi raaua ko papa,
naa Rauru, ko Ngaa Rauru Kiitahi teenei. Otiraa kei te peeraa raa
te haangaitanga o te wahaatai. He taaroi teenei i te kauwae runga
ki te e kauwae raro, ko te tangata kei te awarua. Noo reira, e tika
ana kia aata whakapuakina eenei ara koorero mai o te
tiimatatanga, tae noa ki te e whakamutunga. Maa teenei
whakahaere hoki e kitia ai te kukunetanga mai o teenaa kaatuu
oranga i toona rohe, o teenaa kaatuu oranga i toona rohe, ahakoa

Te kore te whiwhia. Te kore i te paremo. Ki te poo roa. Te kore te rawea. Ko te tiimatatanga teenei o te wahaatai i te waa o te korekore rawa atu: “Matua te kore. e taea raanei te whaawhaa e te ringa. e rangona. i tua atu o teenei. Victoria University: Wellington he atua. ko taa Ngaa Rauru koorero teenei moo oona paiaka. Pg14–29. To kore te whaaia. he raakau. Masters thesis. Te kore i te paheke. Te kore te kitea. . kia whakatokotoria ko te wahaatai he tiimatanga koorero moo teenei kaupapa. Ko ngaa tai teenei o te kore. he tangata. o Rauru Kiitahi te iwi. he aha noa. Kaaore rawa he mea e kitea. Te kore i oti atu ki te poo”. mai i te rangi ki te whenua. Kei roto katoa i te wahaatai a teenei iwi e whakahuatia ai aua mea katoa. Te kore i te wawai. Ki te poo uriuri. Te kore roa. Otiraa. (1979). i tiwhatiwha ai te au o te aatea. e taea raanei te turaki. naa Tautahi (1897:4) te whakapuaki. engari ko te toohuatanga mai hoki o Rauru Kiitahi te tangata. Ko ngaa tai teenei o te tino korekore rawa atu nei. e taea raanei te hanga. he whenua. ehara i te mea ko te whakaatu anake i te whanaketanga o te ao maori. Ko Ngaa Paiaka o Ngaa Rauru Kitahi. engari ko ngaa whakamaarama naa Raakei i roto i ngaa tau. Te kore nui. Te kore i te mania. Ka haere iho i reira ko ngaa tai o te poo: “Ki te poo nui. He aha hoki te mea pai kee atu. Noo reira.Broughton. Te kore te kuku. Ruka. Ko teetehi take nui hoki i whakaurua katoa ai te wahaatai ki koonei.

Te poo e rawea. Ruka. Matua ki te whakatawhito. . Kua tiimata te puea ake o eenei mea katoa hei whakahooho i te maatiti o te aatea. Pupuke te mahara. Matua rangi. I runga i eenei aahuatanga ka tupu haere te hauora i roto i te poo: “Te poo e whiwhia. Masters thesis. Ko Ngaa Paiaka o Ngaa Rauru Kitahi. ki te poo”. Tupua rangi”. Matua ki te whakatupua. Ki te poo tee whiwhia. kaaore anoo kia taka engari kei te whakahewahewa mai. i roto i te poo. Victoria University: Wellington Ki te poo tangotango. Matua nuku. (1979). Te poo e kune. i roto i te kore. Ko te kukunetanga mai teeraa o te whakaaro. Te poo te tuturi. o te moohiotanga. Tupua nuku. Pupuke te waananga. Te poo e peepeke. o ngaa whatukuhu o te mahara me te waananga. i roto anoo i te korekore rawa. i ngaa whakapaparanga rautau. Pg14–29. Matua te hihiri. Te poo e keu. Te poo e huri. ka noho te aatea i roto i te pouritanga. Ki te poo tee rawea. Matua te pupuke. Waananga o te kore. i oti atu. ka whanake i reira ko te whau o te hauora: “Pupuke te hihiri. Kei reira hoki te hookai mai o te atuatanga o te Maaori. Te poo e weu. I muri iho o teeraa i roto i ngaa whakatupuranga. Ki te poo i oti atu. Koia.Broughton.

Pg14–29. Ora ki te whakatupua. Ko te rawenga i roto. Ko te rawenga i a Ranginui e tuu nei. Ka piri tonu raaua. Ko te rawenga i waho. Ko te whiwhinga i runga. Te poo e tuu mai. (1979). Masters thesis. Ruka. Koia teenei: “He rawenga. Kei a ia te mouri o te ora e pupuru ana. Ko Hou-tupua. Ko te whiwhinga i waho. Ko te rawenga i runga. Ko te oranga o ngaa mea katoa e ahu mai ana i reira. Victoria University: Wellington Te poo e matika. I runga i ngaa aakitanga a te poo ka whakaputa ko Ranginui. araa ko ia te puna me te rangatira tapu o te ora. Ko te whiwhinga i a Ranginui e tuu nei”. piri rawa ki toona poho: “He whiwhinga. Ka haere tonu ngaa koorero nei. Tupua rangi. Ko Hou-ora. Ki a Ranginui e tuu nei”. Ko Ngaa Paiaka o Ngaa Rauru Kitahi. ko te aranakitanga i ngaa turuturu. He napenga … He purutanga … He taawhanga … He tuutaki … He taumau … .Broughton. araa ko te aitanga a ngaa atua. ko ia te maataapuna o te toi uranga tapu. Ko te whiwhinga i roto. Te poo e maranga. Ora ki te whakatawhito. Ka whiwhi raa a Ranginui i a Papatuanuku i roto ake i a ia anoo i te aateatanga. tae iho ki te waa i whakarawea ai a Ranginui ki taana wahine ki a Papatuanuku aa. Tupua nuku.

Maatata te rangi i runga nei. tuu whakatawhito. Ruka. Tiitokona i runga … Tiitokona i a Ranginui e tuu nei. Piiere te rangi. ko Ari raaua ko Hunga ngaa tamawaahine”. ko Uuoko.Broughton. ko Taane. ko Tawhirimaatea. koia Rangi-aatea. Koia eenei (Tautahi 1897:8): “Ko Rongo-tau-tangata-matua too mua. (1979). Masters thesis. ko Motu-whaariki. Ko te huakanga i a Ranginui e tuu nei. Ko te huakanga i roto. Mau ki tupua nuku. Ka puta i koonei ngaa uri a Rangi raaua ko Papa. Kei te piiere o te rangi. ko Ruu. Tuu whakatupua. Matua te poo. ko Tangaroa. ko Ari. Ka haere tonu te wahaatai: “He huakanga. O aua tekau-maa-rua raa. Kei te maatata o te rangi. Pg14–29. Mau ki a Ranginui e tuu nei”. muri iho ko Tuu-te-ngana-hau. Ki konaa raa koe tuu mai ai. Ko te huakanga i waho. ko Tahu-maaene. ko Hunga. Kei te matoe o te rangi. Mau ki tupua rangi. Ka tuu a Rangi. Matua te ao. Matoe te rangi. ko Ai- tokorangi. He wherahanga. Ko Ngaa Paiaka o Ngaa Rauru Kitahi. . Maatata te rangi i runga nei. Victoria University: Wellington Ko te taumau i a Ranginui e tuu nei. Ko te huakanga i runga. Ko te wherahanga i runga … He riakanga … He haapainga … He amohanga … Ko te amohanga i a Ranginui e tuu nei.

ko te toi o te wai. Koi te pookare. Kei te whakawawana. Ko Ngaa Paiaka o Ngaa Rauru Kitahi. ko toi o Tangaroa. Ko te poo i kimihia. ka wehe te poo. ko te toi o te manu. ko te toi o te hau. ko te toi o te raakau. toaa tahatuu o te rangi”. ko toi o te kiiore. Koi te wiwii. ko te toi o Rongo. Ko te tai o Maru. ko te toi o te ua. maarama. ko te toi o te koohatu. Koi te wheekee. Koia teenei karakia (Tautahi 1897:14) o te wahaatai: “Matua te poo. Koi te puuhana. ko te toi o te poo. ko te toi o ngaa atua. Koia te whakawiniwini. koi te rapa. Koi te tuhi. Koi te wawana ko toi o te ao maarama. Koi te muumuhu ko te rorohio. koi te uira. ka wehe te ao. Kei roto i teenei raarangi e puta ake ai eetehi ingoa atua kaaore anoo kia whakahuatia. Ko oo raatou whakaroherohenga eenei. Maatuutuua i a raaua kotahi. Koi te ngateri. Koi te kotokoto. Matua te ao. (1979). ka tuaina te awatea. Koia.Broughton. . Victoria University: Wellington Maatuutuua i a raaua kotahi. Koi te hiirere. Ko te poo i rangahaua. Koi te ngaehe. Ruka. Koi te toi o Tuu-te-nganahau. ko toi o Papa. ko te toi o te ahi. Koi te patapata nunui. Ka haere mai ko te maaramatanga. ko toi o te moana. Maarama. Koi te hiirea. Koi te piiata. Kei koonei ka hoki te wahaatai ki ngaa tamariki a Rangi raaua ko Papa. ko Toi o Ranginui e tuu nei. Koi te ngunguru. ko te wehenga o Rangi raaua ko Papa. Masters thesis. Koi te paoro. koi te wawaa. Pg14–29.

ko te waahi i riro i a Rongo- tangata-matua. ko tö te kumara ko Tamamore. Victoria University: Wellington Ko ngaa tamariki a Rangi raaua ko Papa kaaore i whakahuatia i roto i teenei waahanga o te karakia ka koorerotia e au ki koonei. --ri-whaa-te-ao. ko Rikoriko. Tukua atu ana ki raro Ki te Tatau-o-te-poo. Ko te poo i rangahaua. Ka haere tonu te karakia a Tautahi (1897:16): “Matua te poo. ki te ao maarama”. ko Rongo-marae-roa. (1979). ko Tuu-matauenga. Ko te uri a Üoko. Whakaputaina mai ana. Ka moe anoo a Ranginui ki a Te Ata-tuhi. ko Tamapeke. Matua te ao. Matua te poo. ko te kuumara. ko Tuu-ka-nguha. ki te whai ao.Broughton. Te po tuarea. Ko Tahu-maaene. ko Rongo-maa-taane. Ko Taawhirimaatea te maataapuna o te ua raaua ko te hau. ko te aruhe. Ko te poo i kimihia. ko toona tohu. ka rere ki waho ko te marama me ngaa whetuu. ko ia te matua o ngaa kararehe. Ruka. ko Reenau-matua. Masters thesis. ka puta taa raaua uri. Ko Ari raaua ko Motu- whaariki ngaa maatua o te oneone. Ka moe i’ Tapore. E ai ki te koorero a Tautahi (1897:12). ko te raa teeraa. He waahine anoo aa Ranginui. Ko Mirutai. Te poo tuatahi … Te poo tuaiwa. Tuarea ki waho. Maatuutuua i a raaua kotahi. Ko te matua o ngaa manu me ngaa hua räkau. ko Rori-whaa-poo. Ko te ingoa tupuna o te aruhe. ko aana tamariki eeraa. Ko Ruu. Ko ngaa tamariki a Tuu-te-ngana-hau. Teetehi o aana wähine. Ko te whare i hikaia ai taua tamaiti. e ai ki taa Tautahi (1897:12). Ko Te Ai-tokorangi. Tama-i-te-ao. Ko Ngaa Paiaka o Ngaa Rauru Kitahi. . ko Moko-hiku-waru ko ia te tupuna o ngaa ngaangara. araa ko te rangimaarie. ko ia te matua o ngaa raakau. Ko te whare i whakarauika ai ngaa maatua. Pg14–29.

. Ko ngaa tamariki teenei a Tiki-aahua-Hawaiki raaua ko Tarahanga. Masters thesis. Mai i a Tiki-aahua-Hawaiki tae iho ki te whakahuatanga i a Tangaroa. Kei te moohiotia nuitia e te nuinga o ngaa iwi ko te whaene o ngaa Mäui e koorerotia ana e ngaa pahake i roto i aa raatou paki maero1. Koinei te whakapapa: “Ko Tiki-aahua-Hawaiki (taana) Ko Maaui-mua (muri iho) Ko Maaui-roto. ko Whaarara-i-te-rangi. Ruka. ko Tuuhuruhuru. ko Tiki-te-maatao. Ko Ngaa Paiaka o Ngaa Rauru Kitahi. Ko Tiki-werohia. Heoi anoo. Ko Tiki-aahua-Hawaiki”. Ko Tiki-maa-kiikii. Kei te aratakina mai a Maaui maa ki roto ki te whaanau a Tiki.Broughton. naana i huti te whenua (Maaui Pootiki). ko Ao-ka- hiwahiwa. kaaore i aata heke taahuhu iho. ko Tiki-te-pou-taha. ka ea ki runga”. Pg14–29. Koia eenei: “Tiki-nui. Victoria University: Wellington Ka heke mai i reira ngaa koorero ki ngaa karangatanga o teenei tupuna o Tiki. ko Maru-nui. ko Taranga (Grey 1953:7). Tiki-roa. (1979). ka mutu kua haria raatou ki 1 paki maero – he paki waitara ki tä ëtehi whakahua. Ko te ingoa o te taane a Tarahanga. ko Tiki-aahua-Hawaiki. ko ia kua whakahuatia ake nei. he rerekee taa Tautahi whakahua. Tiki-oioia. Kaatahi ka whakaraarangitia e Tautahi ngaa ingoa o eetehi o ngaa Maaui: “Ko Maaui-aatamai. Ka puta i koonei ko te raanga Maaui. noona te ewe i tangohia ai e Ruarongo ki Ruaki-pouri ki a Tangaroa-maa-tipua. ko Tiki-te-pou-roto. ko Maru-roa. ko Tautiniariki ka moe i a Hine- te-iwaiwa. araa ko Tarahanga kee. ko Maaui-pootiki-a-Tarahanga”. ki reira hurihuri mai ai”. ko Tiki-he-kiitaha. Kei te koorero a Tautahi: “Ko too raatou whaene teenei (Tarahanga). Ko Tiki-hewahewa. Ko Tiki-te-poumua. ko Tiki-maa-kaakaa.

Ko Ruarangi ka moe ki’ Rongoueroa. Whakarongo ki te oi tawhito. Ngai-ariki ka moe ki’ Te Uiarei. Tupua-aro-ki-waho. Haapai-te-rangi. te mana. tupua rangi. Tupua nuku. Ko Wharawhara-te-rangi ka moe ki’ Aroaro-te-rangi. te ihi. Tupua-a-tinitini. (1979). Akiaki-te-rangi. Koinei ka eke teenei kupu kaha ki runga ki a Rauru. Eengaha. Masters thesis. ko Tapu-ki-te-whakamana. Ko RAURU …” Koinei a Rauru. ko Tawake-ariki. e noho. Ko ia te toohua kua oti nei te taatai mai i a ngaru nunui. keukeu. ko te rapa. a Niu-weetaa. Te Whakauerangi. he putanga tauira. anei: Kua tohia noatia ake e Ngaa Rauru. Ko Whaitiri ka moe ki’ Kaitangata. te wehi. Ka haere tonu te karakia o te wahaatai (Tautahi 1897:18): “Hurihuri. Ko Punga too mua. . tupua noa ake. Ko Ngaa Paiaka o Ngaa Rauru Kitahi. Ko Toi-te-huatahi ki’ Wairerekiao. Victoria University: Wellington ngaa rohe o Tangaroa. tatuu iho ki ngaa whakaarikitanga o te tangata. Ko Tangata-katoa. he putanga ariki. ki te whai ao. Ko te tuhi. Ngai-roa. Ko Tapu-ki-te-whakaihi. ko Tuutaarangi.Broughton. Ko Taura-kaha. ka tutuki tonu iho ki te e papa whenua. Whakarongo ki te oi tupua. Muri iho ko Karihi Ka moe ki’ Maataipua. ki te ao maarama. Ko Whakauenuku. Naana a Niu-ngaarara. i roto i ngaa whakahuahuatanga o te wahaatai. Ngai-kaha. whakarongo. Pg14–29. ki reira ‘hurihuri mai ai’. ka kitea kotahi te koorero nui. Tupua noa iho. i a ngaru roroa. mai i te atuatanga o te rangi. ko te uira. Ko Tuutaanuku. tupua-a-manomano. araa kua moohio noa atu raatou i te ahunga mai o too raatou tupuna i roto ake o te kaahui kaahika i taua reanga i a Toi-te-huatahi maa. Teenei. Ngai-nui. ko ngaa uri raa. Ruka.

Engari ko eetehi atua raa. he atua i rangona ki runga ki ngaa iwi. ko teenei aahua whakapapa e whakahua nei i te kaawai atua ki te kaawai tangata.Broughton. araa ko Kahukura i rangona ki runga o Taakitumu waka (Buck 1949:58). he tupuna kee. ko ia te kai-tiaki o taua waka. kaaore hoki i peenei rawa te roa me te maarama o aa raaua whakapapa ki taa Tautahi e whakaaria nei. Otiraa. ko Rongomai. Otiraa. moo te aha ki ngaa atua. Kei a Tuuhoe raaua ko Ngaati Awa (Best 1973: Table 1). Noo reira. Otiraa. Ruka. ehara i a Ngaa Rauru anake raatou ko Ngaati Ruanui. engari ko teenei e paa ana ki a Ngaa Rauru raaua ko Aotea. Kei a Tutangee (1891:13 Tirohia Whakaata 2 moo tona whakaahua) o Ngaati Ruanui. he whaka-rangatira i te tangata. e moohio tonu ana aa. ko Whanganui teenei taonga whakapapa e whakahua nei i te ao atua. ki waho o ngaa rohe o Aotea iwi (Best 1972:1054). Ki te koorero a Te Peehi (Best 1972:719). Engari. Ko ia te . ki eetehi waahi atu hoki (Best 1972:851). ko Te Ihinga-o-te-rangi. koia eenei: ko Maru. ko Kahukura. O aua atua katoa raa. Noo reira. Ko Maru hoki e paa ana ki waho o Ngaa Rauru. e maarama ana hoki aua iwi ki te putanga o Rauru. he taonga nui teenei kei te moohiotia e ngaa iwi. ehara kau maa te tangata noa iho e whakahua. he atua i rangona ki Te Arawa. e kitea iho ai i roto i te wahaatai nei ngaa whakaaro o teenei iwi o Ngaa Rauru ki te tupuna raa. Kei koonei e maatauria ai. He peenaa hoki a Reehua. ko Te Ihinga-o-te-rangi. ko Maru raaua ko Reehua kei te moohiotia. Ka hoki teenei ki te wahaatai a Tautahi. naa Maataatua i hari mai a Rongomai. engari me tohunga anoo. tae atu ki te iwi o Waikato (Jones 1971:17) kei a raatou eetehi whakapapa peenei. ko Reehua. kei a Puumipi (1930:12) o Whanganui. Ko Raakeiora. Pg14–29. Ko Ngaa Paiaka o Ngaa Rauru Kitahi. Kei reira e kitea ai anoo teetehi koorero. Kei a Ngaati Kahungunu (Mitchell 1973:Table 1) hoki taa raatou whakahua i te wahaatai. me eetehi atu. Ki te koorero a Te Rangihiiroa (Buck 1949:55). Ko teetehi mea hoki. (1979). ko Raakeiora. ko ngaa atua i riro mai i runga i a Aotea waka: ko Maru. ehara i te mea ko Ngaa Rauru anake te iwi whakahua i te putanga o Rauru i te wahaatai. Kei ngaa iwi o te motu teenei mahi. Victoria University: Wellington Ki te koorero a Te Rangihiiroa (Buck 1949:433). Masters thesis. E ai ki te koorero a Tautahi moo ngaa atua o runga o Aotea.

ko te aahua nei e tino whakaatu ana teeraa i te tuuwewehenga o eenei iwi e rua. he piri tangata. araa i tua atu o ngaa atua e moohiotia nei e te nuinga o te ao Maaori. Ko te mea nui kee e whaaia nei e au. ko te uri tangata. ne i he iwi kotahi katoa raatou me kotahi atu hoki oo raatou atua. a Te Haamana hoki. Ka noho teenei hei toho whakaatu ake. Ko toona tikanga hoki. Kei roto ake i teeraa. Victoria University: Wellington tohunga o runga i a Tokomaru waka. Ka puta ake i taua whare tangata. he iwi kee a Ngaa Rauru. Ruka. he piri whenua. Ka noho teenei hei whakaaturanga tuatahi i te wehe kee o teeraa iwi ki ngaa iwi o Ngaa Rauru. Masters thesis. Noo toona matenga ka whakaatuatia a ia (Buck 1949:53). Ko Ngaa Paiaka o Ngaa Rauru Kitahi. i a Reehua maa. koiraa te kaauruawa e pihi ake ai ngaa mea katoa. teenei kei te kitea tonutia iho he atua anoo o Aotea waka kaaore nei e whakahuatia nei i roto i te wahaatai a Tautahi. . kei a ia anake teenei koorero. kaaore hoki e kitea ana i roto i ngaa whakamaarama a Tautahi. Kaati.Broughton. E ai ki te koorero a Houston (1965:19) i roto i taana whakaraarangi i ngaa taangata i haere mai i runga i a Aotea. Hei whakaraapopoto i eenei koorero katoa: ko te hononga o te kaha runga ki te kaha raro. He whakapuuareare teenei i te nohoanga toopuu o eenei ingoa tuupuna. ko Toi-te-huatahi raatou ko taana whaanau. e tika ana me puta i a Tautahi aua atua raa i roto i te wahaatai. noo te mea kaaore i whakahuatia ngaa atua raa i roto i te whakapapa o Rauru. Naa runga naa te aahua tonu o te whakatakoto i te wahaatai ka kitea he kaawai tawhito noo tuawhakarere mai anoo oona whakahuahuanga ingoa. Ko teetehi mea nui hoki. tae mai ki a Rauru kei roto tonu teeraa i te ao o nehera. ko Raakeiora teetehi o ngaa tohunga. he iwi kee eeraa taangata o runga o Aotea. ko te wahaatai teeraa. peeraa i a Tangaroa. a Te Mete. Pg14–29. Ka kitea hoki i reira te taaraketanga o oo Aotea atua ki ngaa atua o Ngaa Rauru. (1979). ko Rauru Kiitahi. i a Taane. Otiraa.