JAWATANKUASA BIASISWA SEKOLAH MENENGAH xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PERANCANGAN TAHUNAN 2011 1.0.

OBJEKTIF JAWATANKUASA BIASISWA: a) Memastikan semua pelajar baru, dinilai dan ditapis untuk mengenalpasti samada mereka layak atau tidak untukditawarkan biasiswa. b) Memastikan semua pelajar yang layak , ditawar biasiswa. c) Memastikan pelajar yang dianugerahkan biasiswa tidak menyalahgunakan kemudahan yang diberikan. d) Memastikan penerima biasiswa berjaya dengan cemerlang dalam akademik dan sahsiah. 2.0.CARTA ORGANISASI: Pengerusi Penolong Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pengetua) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (HEM) xxxxxxxxxxxxxxxxx : (Kaunselor) : 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penyelaras Tingkatan 4) 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penyelaras Tingkatan 5) 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( Setiausaha Kebajikan) 4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( Setiausaha PIBG )

: En Mohamed xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

mengemaskinikan dan menyimpan 8 fail-fail ditempat yang disediakan. Menyediakan analisa keputusan peperiksaan SPM Setiausaha Setiausaha Setiausaha Setiausaha dan Penolong Setiausaha dan Penolong Setiausaha dan Penolong Semua AJK TINDAKAN Setiausaha ..0. 7 Menyediakan fail.SENARAI TUGAS/BIDANG TUGAS J/ KUASA BIL I TUGAS Menetapkan dan mengendalikan mesyuarat Jawatankuasa Biasiswa sekurang-kurangnya sebanyak 2 tiga kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat. ‘Key in’ data pelajar penerima biasiswa Tertanggung Tingkatan 4 dan 5 ke dalam disket (program ecces) dan untuk tuntutan pembayaran oleh JPN serta menyemak dengan teliti data tersebut terutama ejaan nama . 5 Menguruskan pembukaan akaun penerima biasiswa baru Tingkata 4.. Melaksanakan tugas pemilihan penerima biasiswa baru Tingkatan 4 dan mengenal pasti penerima biasiswa 3 Tertanggung Tingkatan 4 dari sekolah asal.. menguruskan keluar masuk wang pelajar berkenaan dan menyimpannya ditempat yang selamat.mengumpul pekeliling-pekeliling yang berkaitan biasiswa .nombor 4 kad pengenalan dan nombor akaun bank. ‘Key in’ data pemohon biasiswa “Tawaran Baru” yang layak ke dalam disket melalui program SMM (T Murid) dan dihantar ke JPN untuk diproses. 6 Menguruskan surat amaran dan penarikan balik penerima biasiswa yang melanggar disiplin dan yang bermasalah dan menguruskan penggantinya serta menguruskan rayuan biasiswa.5) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( Setiausaha J/K Majlis Sukan Sekolah) 3...

09... Apabila ada kes disiplin.2010 09.01. 10 Menghadiri taklimat biasiswa dari semasa kesemasa dan melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh pihak sekolah atau JPN dari semasa kesemasa. 9 Mengatur dan menguruskan aktiviti –aktiviti untuk peningkatan prestasi akademik dan sahsiah penerima biasiswa.2011 2 Proses kerja tarik balik biasiswa kerana pelanggaran disiplin Proses kerja mengemaskinikan data pemegang biasiswa Tertanggung.05.0. Mesyuarat J/Kuasa Biasiswa ke 3 Proses kerja rayuan permohonan biasiswa Proses ”Key In” data penerima biasiswa Tawaran Baru secara ”On Line”. BIL.02.2011 Apabila ada kes Apabila dipanggil oleh JPN Semua AJK Setiausaha Setiausaha . PERANCANGAN TAHUNAN. AKTIVITI 1 2 3 4 5 6 7 Mesyuarat J/Kuasa Biasiswa pertama Taklimat biasiswa kepada pelajar TARIKH PELAKSANAAN 30.2011 Mesyuarat J/Kuasa Biasiswa kali ke 08.2011 TINDAKAN Semua AJK Setiausaha Setiausaha Semua AJK Setiausaha baru Tingkatan 4 Proses kerja pemilihan tawaran baru 30.01.01. Proses kerja pemilihan biasiswa apabila ada kes pertindihan tawaran.2011 Setiausaha Apabila ada kes Setiausaha 8 9 10 25. Setiausaha Semua AJK 4.penerima biasiswa bagi setiap tahun. Mulai 01..

.11 Taklimat Biasiswa Kecil Sekolah Menengah (BKSM) Tertanggung dan Tawaran Baru oleh LBNK. Disediakan oleh: ........... .. Taklimat Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) Tertanggung dan Tawaran Baru oleh JPN..... Apabila dipanggil oleh LBNK.. Apabila dipanggil oleh JPN Setiausaha 12 Setiausaha 13 Sepanjang tahun Setiausaha 5.. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Setiausaha J/Kuasa Biasiswa Sekolah Menengah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. guru-guru dan semua Ahli Jawatankuasa yang terlibat agar tugas yang diamanahkan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna......... Mengawal selia Fail Biasiswa.............0 PENUTUP: Jawatankuasa ini mengharapkan kerjasama dari semua pihak terutama dari pelajar...... Buku Akaun Bank dan lain-lain...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful