DOKUMEN (EVIDENS) PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KSSR BAHASA MELAYU

Tahun TEMA TAJUK 1 CHELSEA KEBERSIHAN Menjaga Diri Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran 1.2.4 Standard Kandungan FOKUS SAMPINGA N Standard Pembelajaran 2.2.1 2.2 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat yang betul Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, difgraf dan konsonan dengan sebutan yang betul Masa 1015 – 1145 Tarikh/ Hari 24 Januari 2010 (Isnin)

Pada akhir pengajaran, murid dapat: (i) Mendengar dan mengecam perkataan yang berkaitan dengan anggota badan dan bukan anggota badan. (ii) Menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang didengar dengan betul dan tepat. (iii) Memahami dengan memberi makna perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul. Media pengajaran Buku teks Buku latihan Gambar / Majalah Surat Khabar Buku aktiviti Kamus Cd/VCD/DVD Television (Astro) Lembaran Kerja / Buku kerja Carta Radio Pendidikan Internet (ICT) / Lain-lain / Objektif: Kaedah P & P (Teknik Pengajaran Bahasa) Teknik main peranan Teknik permainan bahasa Teknik bercerita Teknik inkuiri penemuan Teknik quiz Teknik sumbang saran Teknik simulasi Teknik drama Teknik forum Pengisian Kurikulum Ilmu Sains, PK, Moral : Nilai Menjaga kebersihan anggota badan : KBT: Mengumpul dan mengelas Sistem Bahasa Tatabahasa • • Kata Nama Am Kosa Kata

Teknik Teknik Teknik Teknik

latih tubi perbahasan soal jawab perbincangan

Kemahiran Bernilai Tambah KB / KP KTMK KBCB KMD PKT PK K&I

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Langkah Guru menamakan anggota badannya kepada murid dan meminta murid menyebus semula anggota badan 1 yang disebutkan oleh guru secara individu, kumpulan atau kelas. Langkah Murid menyebut perkataan yang berkaitan dengan anggota badan yang ditunjukkan oleh guru. 2 Langkah Murid diminta mengeja dan membaca kad perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata 3 tertutup dan seterusnya memadankan dengan gambar yang diberi. Langkah Murid mendengar dan mengulang perkataan yang disebut oleh guru berpandukan kad perkataan yang 4 ditunjukkan. Langkah Murid diminta untuk mengeja dan menyebut perkataan yang dihitamkan dalam perenggan secara bergilir5 gilir. Pentaksiran Murid menyebut dan menulis perkataan dengan ejaan yang betul. Pengayaan Murid diminta untuk memadankan perkataan untuk membentuk frasa yang bermakna dan diminta untuk menyebut frasa yang telah dibina. Pemulihan Murid diminta menggabungkan suku kata menjadi perkataan dan mengeja serta menyebut perkataan itu.

Refleksi P & P:

BA HASA MALAYSIA

Disediakan Oleh: Zul-Helmi Bin Ilias Tandatangan Guru Besar: ____________________ Tarikh: 24 Januari 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful