Comunicarea prin intermediul calculatorului

Omul are iluzia ca vorbeste cu lumea întreaga la calculator. El e de fapt singur (Octavian Paler) Comunicarea este un ansamblu de ac ìiuni care au în comun transmiterea de informaìii sub forma de mesaje, çtiri, semne sau gesturi simbolice, texte scrise è.a. între dou sau mai multe persoane, numite interlocutori.

În fiecare zi, în fiecare moment, fiin ele comunic între ele, adic fac schimb de informa ii. Pentru aceasta, oamenii folosesc diferite mijloace, unele dintre ele numite "mijloace de comunicare în mas " sau "mass-media". Comunicarea face posibil coexisten a oamenilor. Salutul sau un gest prietenesc sunt forme simple de a stabili un contact cu ceilal i. Comunicarea direct între oameni este realizat prin intermediul cuvintelor sau a gesturilor. Pentru a face un schimb de idei sau pentru a împ rt i informa ii cu persoane aflate departe , oamenii utilizeaz calculatorul, un aparat prezent în mai toate locuin ele, firmele, coli. Internetul face posibil socializarea dintre oamenii care folosesc computer -ul.Astfel, ne facem noi prieteni, împ rt im g nduri, asist m la dezbateri prin intermediul site urilor de socializare: Hi5, Facebook, Twitter ,forum-urilor sau blog-urilor.
Hi 5 este un site web cu statut de re ìea social (social networking) care, în decursul

anului2007, a fost pe locul 25 ca vizitare din toate siturile din Internet.Compania hi5 a fost fondat în 2002 de Ramu Yalamanchi. În decembrie 2007 hi5 a avut peste 98 milioane de membri. Pe hi5, utilizatorii pot s î çi creeze un profil online, unde pot indica informa ìii precum vârsta, interese, ora èul natal, èi pot înc rca poze, unde ceilal ìi utilizatori pot posta (depune) comentarii. Totodat hi5 permite crearea unor albume personale èi setarea unui music player pe profil. Utilizatorii pot trimite prin e-mail o solicitare de prietenie spre ceilalìi. Când o persoan prime ète un astfel de e-mail, ea poate s accepte, s refuze sau s blocheze persoana respectiv . Dac o persoan accept pe cineva ca prieten, acei doi vor fi conectaìi direct. Utilizatorul va ap rea apoi pe lista de prieteni a acestuia èi vice-versa. Unii utilizatori opteaz pentru setarea profilelor lor astfel ca s poat fi v zute de to ìi. Unii aleg ca profilul lor s poat fi v zut doar de c tre cei care se afl în lista lor de

Utilizatorii înregistra ìi au posibilitatea s -èi g seasc prieteni. Utilizatorii pot intra în aceast re ìea èi pot participa din orice loc unde exist acces la Internet contra unei parole. însemnând pu ìin peste 35% dintre internau ìi. Re ìeaua de prieteni const în prietenii direc ìi(primul grad). Facebook. . stabilite ini ìial odat cu completarea obligatorie a unui formular de înscriere care con ìine o serie întreag de date personale. De asemenea. Apreciat a fi al doilea sit e social mondial dup num rul de vizite dup google. utilizatorii se pot recreea cu diferite jocuri online precum èahul. Nu este clar care este num rul utilizatorilor. iar la mijlocul lui 2009 circa 20-25 milioane. deoarece compania care de ìine serviciul nu îl face public. Microsoft èi într-o m sura mai mic prin Yahoo!. nu numai din ìara în care se afl . În luna februarie 2004 Mark Zuckerberg a fondat re ìeaua ÄThe Facebook´. Este uneori descris ca fiind " SMSul Internetului".0. În acest moment facebook este una dintre cele mai r spândite reìele sociale din lume. La sfârèitul anului 2009 facebook avea pe glob circa 400 milioane de utilizatori înregistra ìi (abona ìi). care formeaz al treilea grad. facebook prime ète majoritatea vizitatorilor s i de la Google. site-ul Facebook era frecventat de 540 de milioane de persoane în fiecare lun . având la început denumirea Äthefacebook.com´. În iunie 2010. prietenii acestora (al doilea grad) èi prietenii celor de al doilea grad. Îèi pot face èi modifica propriul profil de ori câte ori doresc. dar se estimeaz c în 2008 au fost circa 4 -5 milioane. lansat ini ìial ca o re ìea universitar . a fost extins mai târziu la firme ca Apple èi Microsoft.com.prieteni. În mai 2007 facebook a lansat o platform care interac ìioneaz cu celelalte pagini web. Facebook a fost creat de c tre Mark Zuckerberg în scopul de a aduna persoane apropiate sau necunoscute. Conform datelor furnizate de c tre compania comScore. Twitter este un site web fondat în 2006. facebook face parte din fenomenul recent denumit Web 2. Una dintre cele mai importante èi populare caracteristici ale acestei re ìele de tip social o reprezint posibilitatea post rii de fotografii. Profilele publice pot fi blocate de c tre al ìi utilizatori. În acela èi sens s-au lansat èi numeroase aplica ìii prin care utilizatorii pot trimite diferite mesaje celorlal ìi utilizatori. dar èi orice utilizatori din toat lumea. dar profilele personale nu pot fi blocate de ace ètia. care permite utilizatorilor scrierea èi transmiterea de mesaje de maxim 140 caractere.

de la jurnale personale èi pân la "armele" publicitare ale campaniilor politice. provenit de la expresia englez web log = jurnal pe Internet) este o publicaìie web (un text scris) ce con ìine articole periodice sau èi cu actualizare neîntrerupt . Twitter a fost creat în anul 2007 în luna octombrie èi în luna decembrie a fost disponibil întregii lumii. . Mircea Badea. "TweeetDeck" . Compania Twitter refuz s vorbeasc èi s fac public documentul în care scrie cine au fost creatorii re ìelei de socializare. cu timpul au ap rut "unelte" (programe èi metode) care s automatizeze acest proces.. "Twiterrific". "Twitterfon". ci în ad ugiri de texte noi. California. ce au de obicei un caracter personal. toate contribu ìiile fiind afi èate în ordine cronologic invers (cele mai proaspete apar imediat. Blog -urile pot constitui èi o surs important de venituri pentru cei care le administreaz . la vedere). Mihaela. Blog-ul (cuvânt artificial. sus. SUA. Se ètie c are o leg tur extern cu re ìeaua Facebook. asemenea unui jurnal de bord. creându -se astfel o comunitate de cititori centrat în jurul blogului. Blogger è.de la unul singur la o comunitate întreag . actualizarea blogurilor const nu în modificarea direct a textului existent. Ca regul . care sunt èi ele publice. Totalitatea blogurilor èi a autorilor de bloguri a fost denumit blogosfer . dar cea prin SMS nu este totdeauna gratis. putem g si jurnalul online atât al persoanelor publice gen Mihai Bendeac. Dac la început blog-urile erau actualizate manual. Multe bloguri permit vizitatorilor lor s lase în urm (s "posteze") comentarii. combinat. de exemplu Wordpress (cea mai cunoscut èi folosit platform de blogging).a. Andreea. alte bloguri nu sunt interactive. Exist mai multe platforme pentru bloguri. Andreea Raicu da r i al oamenilor obi nui i : Dan. Sediul firmei este la San Francisco. Utilizarea unui astfel de software bazat pe browsere Internet este acum un aspect obi ènuit al blogging-ului. Scopul blog-urilor variaz foarte mult. De asemenea. ale programelor media sau ale diferitelor companii comerciale. C utând pe google. Acest gen de publica ìii web sunt în principiu accesibile publicului larg. ele variaz èi în funcìie de autor . Utilizarea prin Internet este gratis.Utilizatorii pot trimite è i primi tweet-urile (mesajele de pe site-ul Twitter) prin SMS sau prin aplica ìii-client precum "Tweetie".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful