SOALAN TUGASAN

:

i. ii.

Huraikan keperluan linguistik dalam kalangan guru bahasa Melayu. Perincikan jenis pengetahuan linguistik yang perlu diketahui oleh guru bahasa Melayu.

iii.

Jelaskan kepentingan linguistik dalam kehidupan masyarakat.

Kedua. Sebuah deskripsi bahasa akan menyedarkan guru tentang struktur bahasa yang akan diajarkan. dan seterusnya. Walau bagaimanapun. tetapi tidak memberikan cara mengajar yang paling baik. Banyak daripada . E. Roulet (1975: 65-75) memberikan enam kegunaan linguistik dalam pengajaran bahasa: 1. tagmem. dan sebagainya) dan keseragaman kategori-kategori seperti Frasa Nama. Ini ialah kesejagatan bentuk seperti jenis-jenis rumusan yang berlainan dalam tatabahasa transformasi generatif (rumus penyingkiran. sebarang perkembangan dalam bidang linguistik itu. D. Frasa Kerja. Ini boleh digunakan untuk membentuk bahan mengajar. isi. seperti: + animat. Linguistik hanya memberikan teknik analisis. teori linguistik tentang pemerolehan bahasa mempengaruhi perkaedahan pengajaran bahasa. Kadang-kadang rentetan itu tidaklah perlu dituruti secara rapi. dan sebagainya. Deskripsi bahasa juga memberi guru bahasa itu suatu pengetahuan tentang unit-unit unsur seperti fonem. Susah kita hendak menerima bagaimana sebuah bahasa itu boleh diajarkan tanpa sebuah deskripsi bahasa. linguistik memberikan deskripsi yang lengkap tentang bahasa. Wilkins (1972) menyatakan ada tiga jenis hubungan tersebut. 4. Ia juga memberikan senarai struktur atau suatu sistem rumusan bagi sesuatu bahasa yang boleh digunakan dalam kursusnya. tentu ada pula yang memerlukan penyesuaian untuk diajarkan. walau bagaimanapun. dan dengan itu dapat meningkatkan kualiti isi linguistik dalam kursus bahasa. + statif. Hal ini mungkin memainkan peranan penting dalam menentukan tujuan. Oleh itu mereka hendaklah tahu hubungannya antara linguistik dengan pengajaran bahasa. 2. rumus transformasi. atau ciri-ciri nahuan kata. Suatu deskripsi bahasa memberikan satu sistem rumusan yang berentetan. Kedua-dua ahli linguistik dan guru bahasa menggunakan bahasa yang sama lain. Teori linguistik juga memberikan suatu bahasa perantaraan kepada guru. 6. Pengajaran bahasa itu tentu sentiasa mempengaruhi deskripsi bahasa. morfem. 3.Ada banyak cara linguistik itu boleh menjadi berguna kepada seseorang guru bahasa. dan pendekatan sesebuah kursus bahasa. Sama ada secara langsung atau tidak. Teori linguistik memberikan maklumat tentang struktur dan fungsi sistem bahasa itu secara umum kepada guru bahasa. Guru bahasa memang memerlukan linguistik. lebih-lebih lagi bagaimana kursuskursus bahasa diajarkan. Semua perkara ini boleh dipakai oleh guru dalam pengajaran bahasa. ahli linguistik bukanlah memberikan teori atau deskripsi bahasa. 5. Pertama. janganlah disalahmengertikan sebagai suatu sebab untuk membuat perubahan.A.

linguistik memang mempengaruhi pengajaran bahasa. Ketiga. . tetapi seseorang guru bahasa itu hendaklah menyesuaikan maklumat tersebut untuk tujuan dan kepentingannya. tetapi biarlah dihadkan kepada keperluan semasa.maklumat demikian yang akan dipakai untuk mengajarkan bahasa. tetapi tidaklah pula selalunya begitu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful