Soalan

:
a) Apakah Markah) b) yang dimaksudkan dengan Imbangan Hidrologi?.(10

Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air negatif. (15 Markah)

Pendekatan Jawapan: a) Konsep Imbangan Hidrologi.

Imbangan hidrologi atau imbangan air boleh dikaji daripada pelbagai skala samada skala makro atau skala mikro. Pada asasnya imbangan hidrologi adalah jumlah air yang diterima di satu-satu kawasan (INPUT) adalah sama banyaknya dengan yang disimpan (STORAN) dan yang dikeluarkan dari kawasan tersebut (OUTPUT). Secara formula imbangan air boleh ditulis seperti berikut: IA : I = O S.

Dimana; IA = Imbangan Air. I = Input Air yang masuk di sesebuah kawasan. O = Output air yang keluar dari kawasan tersebut. S = Perubahan storan atau simpanan yang dialami.

Pada skala makro atau skala global input air yang diterima oleh seluruh permukaan bumi datangnya daripada kerpasan seperti hujan termasuk hujan batu,salji, embun dan lain-lain. Outputnya pula adalah wap-wap air yang dikeluarkan melalui sejat-peluhan iaitu kombinasi antara sejatan di permukaan air, sejatan dari lembapan tanih dan juga pepeluhan oleh tumbuhan di samping air yang diguna oleh manusia dan haiwan. Manakala storannya adalah yang disimpan di dalam akuifer sebagai air bawah tanah dan juga simpanan permukaan seperti di dalam tasik,sungai,kolam serta simpanan terbesar iaitu laut. Dalam konteks skala mikro, konsep imbangan air boleh dikaji seperti di sebuah kawasan lembangan saliran atau di satu kawasan tadahan hujan. Dalam hal ini input air juga datangnya daripada hujan atau dari lembangan saliran yang bersebelahan dengannya. Air tersebut akan disimpan di dalam sistem saliran

(sungai),tasik,kolam,paya,empangan dan lain-lain takungan yang ada di dalam kawasan tadahan berkenaan selain daripada simpanan kekal sebagai air bawah tanah. Outputnya pula dikeluarkan oleh proses sejat-peluhan, diguna oleh tumbuhan serta haiwan,diluahkan (discas) oleh sungai ke laut di samping yang diguna oleh manusia. Di antara contoh-contoh kawasan tadahan yang popular pada masa kini ialah seperti kawasan tadahan Langat dan kawasan tadahan Semenyih yang terletak di Selangor. Imbangan air pada skala mikro ini sentiasa berubah-ubah. Oleh sebab itu konsep keseimbangannya dipanggil sebagai “Keseimbangan Dinamik” bukannya statik. Ini bermakna dalam jangkamasa tertentu nilai Input (I), Storan (S) dan Output (O) akan berubah-ubah hasil daripada perubahan semulajadi atau diubah oleh manusia atau kombinasi antara kedua-duanya. b) Faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air negatif.

Imbangan air negatif boleh ditakrifkan sebagai kekurangan air ( fenomena kemarau) iaitu kadar sejatan melebihi daripada kerpasan (hujan) yang turun. Faktorfaktor yang mempengaruhi keadaan kemarau atau kekurangan air di sesuatu tempat ini boleh ditinjau dalam konteks faktor semulajadi dan juga tindakan manusia . Antaranya: Faktor Semulajadi: 1. Fenomena El-Nino. El-Nino dikaitkan dengan kenaikan suhu lautan Pasifik yang berupaya mengubah, melemah dan menghentikan tiupan angin timuran yang selama ini membawa hujan yang lebat di Semenanjung Malaysia. Hujan telah turun di lautan dan bukannya di kawasan yang sepatutnya iaitu di daratan. Akibatnya kemarau yang berpanjangan melanda negara semenjak september 1997 lagi. Suhu yang panas menyebabkan udara menjadi lebih kering (dry air), lembapan tanih dan akuifer kekurangan air serta proses transpirasi tumbuhan berkurangan sekaligus mengurangkan peratus kelembapan udara dan kebarangkalian untuk turunnya hujan adalah amat tipis sekali. Hal ini akan menyebabkan simpanan air di kawasan tadahan akan berkurangan dan seterusnya mengurangkan bekalan air/krisis air. Sebagai contoh boleh dilihat pada jadual di bawah berkaitan dengan kekurangan hujan akibat El-Nino di kawasan Empangan Langat dan Klang Gates, Selangor semasa tempoh El-Nino di Malaysia 1997 – 1998.
Perbandingan Purata Taburan Hujan (Jan - Mac) Antara Tahun 1997 dengan 1998 dalam Unit (mm) Di Empangan Langat dan Klang Gates. Empangan Langat Klang Gates Purata Taburan Hujan (Jan - Mac) Dalam Unit mm. 1998 % Berkurang 1997 123.46 40.9 67% 148.60 90.0 39%

Pengurangan input hujan di kawasan tadahan Langat dan Klang Gates ini jelas sekali telah mempengaruhi kapasiti storan air bawah tanahnya sehingga sungai-sungai yang mengalir di kawasan tersebut tidak mempunyai bekalan air yang mencukupi. Keadaan ini pastinya akan menurunkan simpanan air di kedua-dua buah empangan berkenaan hingga ke paras kritikal. Faktor Tindakan Manusia: Walaupun El-Nino sering dipersalahkan dalam kes kekurangan air/kemarau di Malaysia pada tahun 1997, tetapi tindak tanduk manusia juga tidak boleh diketepikan. Sebagai contoh dalam kes negeri Selangor. Memang tidak dapat dinafikan negeri Selangor adalah sebuah negeri yang paling pesat pembangunannya di Semenanjung Malaysia. Tuntutan pembangunan yang terlalu mendesak telah menyebabkan hutan-hutan diteroka dengan rakus, bukit-bukit digondolkan untuk pembinaan petempatan,industri dan lain-lain sehingga manusia terlupa tentang peri pentingnya keseimbangan air dan kitar hidrologi dikekalkan. Dengan perkataan yang mudah pada peringkat ini manusia telah menolak konsep “Pembangunan Lestari”. Sebagai contoh di dalam kes kegiatan pembalakan di Hutan Simpan Sungai Lalang, Semenyih Selangor yang hanya terletak dalam lingkungan 3.5 kilometer dari kawasan tadahan Semenyih. Akviti pembalakan tersebut jelas mempengaruhi penurunan air di empangan Semenyih. Menurut Prof.Madya Dr.Mohd Ali Hassan, Pensyarah Jabatan Geologi Universiti Malaya “Sekitar 10 km dari kawasan tadahan sebenarnya bertindak sebagai zon penampan (Buffer Zone) untuk menjamin bekalan air yang berterusan kepada kawasan tadahan dan seterusnya kepada sungai dan empangan. Pembalakan seharusnya dijalankan di luar daripada zon 10 km ini. Di negara Maju seperti Perancis sebarang pembalakan hanya dibenarkan pada zon 20 km dari kawasan tadahan”. Zon penampan ini amat penting dan sensitif kerana ia bertindak sebagai tempat penyelamat, menakung dan menyimpan air bawah tanah untuk dibekalkan secara tetap kepada sungai menerusi edaran air bawah tanah. Hutan-hutan di kawasan ini berfungsi untuk memintas dan menyusupkan air hujan ke dalam tanah lalu disimpan di dalam sistem akuifer. Sistem akuifer juga bertindak sebagai konduit untuk membolehkan air mengalir menuju ke sungai,tasik,kolam dan empangan yang ada dalam kawasan tadahan tersebut. Justeru apabila pembalakan dijalankan di dalam zon penampan ini ia akan memusnahkan sistem akuifernya sekaligus menggangu kapasiti storan air bawah tanah. Selain daripada itu pokok-pokok di dalam kawasan ini juga menjalankan proses transpirasi membebaskan wap-wap air ke udara, menjamin kelembapan udara berterusan bagi membentuk awan guna untuk menurunkan hujan di kawasan tadahan tersebut. Tegasnya

jarak 3.5 km dari kawasan tadahan bukanlah satu keluasan yang selamat untuk memastikan larian air permukaan mahupun sumber air bawah tanah tidak terganggu. Sebenarnya zon penampan (10 km dari kawasan tadahan) tidak boleh diusik untuk sebarang pembangunan bagi menjamin keseimbangan hidrologi dan ekologi tidak terjejas. Jika tidak empangan-empangan di Selangor akan terus menghadapi masalah kekurangan sumber airnya. Kadar pembandaran yang terlalu pesat juga telah menjana kepada imbangan air negatif/kemarau. Kajian kes boleh dibuat di Lembah Kelang. Dalam hal ini Lembah Kelang sebagai satu “Lembangan Saliran” sudah tidak berfungsi lagi. Pembangunan pesat metropolis Kuala Lumpur telah menukarkan hutan semulajadi kepada hutan batu, muka bumi telah diturap dengan aspalt dan bitumen. Ini menyebabkan kadar susupan air berkurangan seterusnya simpanan air di dalam sistem akuifer bawah tanah semakin sedikit. Kesannya input air kepada sungai-sungai seperti Sungai Gombak,Sungai Kelang serta tasik-tasik di sekitarnya semakin susut. Selain itu keadaan pulau haba di Lembah Kelang menjadi fenomena berkala untuk menghasilkan udara kering (dry air). Peratus kelembapan udara menjadi rendah, gumpalan awan tebal untuk menurunkan hujan tidak terbentuk yang sekaligus menyebabkan input air dalam persamaan hidrologi semakin berkurangan. Kekurangan bekalan air di Selangor juga berpunca daripada pengeluaran dan penggunaan yang berlebihan tanpa kawal-selia yang cekap dan tidak sejajar dengan keupayaan pengeluarannya (Permintaan melebihi penawaran). Hal ini terjadi akibat pertambahan penduduk dan pekembangan industri yang begitu pesat di Selangor. Pertambahan penduduk akibat migrasi ke Selangor adalah seiring dengan pembangunan perindustriannya. Permintaan air untuk domestik dan perindustrian terus meningkat tidak sepadan dengan kemampuan penawarannya, malah sesetengah kilang telah lama menggunakan air bawah tanah sebagai langkah penjimatan kos. Selain itu akibat kecuaian manusia penawaran air bersih semakin berkurangan . Sebagai contoh Loji Air Sungai Langat terpaksa diberhentikan operasinya beberapa kali dalam tempoh akhir 1997 hingga awal 1998 akibat pencemaran amonia yang dibuang oleh kilang-kilang yang berdekatan. Kualiti air mentah di Sungai Langat,Sungai Cheras dan Sungai Labu pernah mengandungi amonia hingga ke paras 9 Mg/Liter berbanding dengan had yang dibenarkan hanya sebanyak 0.5 Mg/Liter sahaja. Hal ini bukan sahaja mengurangkan bekalan kuantiti air malah kualiti air juga terjejas. Akhir sekali fenomena imbangan air negatif/kemarau yang dihadapi oleh Malaysia khususnya negeri Selangor pada tahun 1997

juga berpunca daripada beberapa kelemahan dalam pengurusan dan pengagehan air serta sikap pengguna air itu sendiri. Sistem perpaipan bawah tanah yang berselirat dengan teknologi era 1960-an telah memungkinkan berlakunya kerosakan,kebocoran dan pembaziran air sebagai satu perkara biasa. Kekurangan kakitangan dan sikap sambil lewa Jabatan Bekalan Air Selanggor (JBAS) menyebabkan air terbuang dan dibazirkan begitu sahaja. Dismping itu sikap pengguna yang menggunakan air tanpa efisyen,kes-kes kecurian air sedikit sebanyak menjadi punca memudaratkan lagi krisis air di Lembah Kelang. Rumusannya air adalah satu khazanah semulajadi yang dianugerah dan diamanahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Manusialah yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbirkannya dengan bijaksana. Krisis air yang berlaku kini sebahagian besarnya datang daripada tangan-tangan manusia yang mungkin tidak memahami dan mengerti “Apa itu Imbangan Hidrologi”.

Soalan: a) Apakah Tanah”. yang dimaksudkan dengan “Sumber Air Bawah

(5 Markah) b) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kekurangan sumber dan bekalan air di sesuatu kawasan. (20 Markah).

Pendekatan Jawapan: a) Maksud Sumber Air Bawah Tanah Sumber air bawah tanah adalah merujuk kepada sumber air yang ditakung di dalam sistem akuifer. Sumber ini datangnya daripada susupan air hujan ke dalam tanah yang kemudiannya disimpan di dalam formasi batuan yang tak telap air. Terdapat dua jenis sistem akuifer yang dikenali sebagai AKUIFUG dan AKUIKLUD. Formasi batuan yang hanya boleh menyimpan air tetapi tidak membenarkan air yang disimpannya mengalir dipanggil sebagai Akuifug. Sebagai contoh air di dalam tanah yang disimpan di dalam formasi batuan granit. Manakala formasi batuan yang boleh menyimpan dan bertindak sebagai konduit untuk air tersebut mengalir sebagai aliran air bawah tanah dinamakan sebagai Akuiklud, misalnya air yang tersimpan di dalam lapisan tanah liat dan juga batuan Syal. Sistem akuifer di Malaysia sememangnya berpotensi kerana kapasiti airnya yang banyak dan sehingga kini belum lagi digunakan dengan optima oleh manusia. Dianggarkan simpanan air bawah tanah di negara ini berjumlah 63 juta meter padu. b) Langkah-langkah mengatasi kekurangan sumber dan bekalan air -kajian kes Malaysia. 1. Memajukan sumber air bawah tanah . Penggunaan air bawah tanah amat mudah dan murah. Kawasan yang sudah dikenalpasti hanya perlu digerudi dan dipamkan keluar airnya untuk disalirkan ke loji pembersihan (perawatan) sebelum diagehkan kepada penduduk

melalui sistem perpaipan JBA yang sudah sedia ada. Proses penggerudian akan menggunakan campuran bertonit dan air yang digerakkan oleh engin. Campuran bertonit ini berfungsi untuk mengangkut keluar tanah yang telah dikorek disamping menstabilkan dinding telaga yang dibina, seterusnya air dipamkan keluar oleh mesen pengepam. Kos pembinaannya jauh lebih murah berbanding dengan kos pembinaan empangan yang bernilai jutaan ringgit. Setiap perigi yang digerudi dan digali lengkap dengan sistem salirannya hanya melibatkan kira-kira RM: 30,000 sahaja dan ia dapat membekalkan air kepada 60,000 hingga 100,000 pengguna. Manakala mesen gerudi itu pula berharga RM: 2 juta dan ia boleh menggali telaga tanpa had. Walaupun pengambilan air bawah tanah adalah mudah dan murah tetapi ia mestilah sistematik dan terkawal. Jika air diambil dari sumber Akuifug mungkin tidak begitu memberikan kesan yang besar kerana geologi granit yang mendasarinya adalah kukuh dan stabil tetapi jika pengambilan air secara berlebihan daripada sumber Akuiklud ianya amat merbahaya dan beresiko tinggi khususnya dalam jangka masa panjang. Selain itu kita juga haruslah memahami bahawa sistem akuifer terutamanya daripada jenis akuiklud adalah penyumbang air yang tetap kepada sistem saliran khususnya sungai dan tasik. Sifatnya yang konduit membenarkan air di atasnya mengalir sebagai aliran air bawah tanah yang amat penting untuk menjamin air sungai yang ada berterusan mengalir. Mengharapkan air hujan dan air larian semata-mata adalah tidak mencukupi bagi menambahkan kuantiti air sungai dan juga empangan. Air tanahlah yang sebenarnya membekalkan aliran dasar (Base Flow) kepada sungai. Justeru itu penggunaan air bawah tanah adalah satu langkah penyelesaian jangka pendek sahaja. 2. Melaksanakan usaha pembenihan awan bagi menurunkan hujan tiruan di kawasan tadahan. Di Selangor usaha ini dilakukan oleh Puncak Niaga (M) Sdn.Bhd dengan kerjasama Jabatan Kaji Cuaca. Dengan menggunakan pesawat Dornier Skyvan larutan garam (Silver Iodide) disemburkan ke atas awan Kumulusnimbus yang terletak pada ketinggian 800 - 6,000 meter. Larutan garam tersebut berfungsi sebagai “Nukleus Kondensasi” untuk menarik wap-wap air di dalam awan berkumpul dan bercantum ke arahnya. Pembesaran bintik-bintik air akhirnya mencapai ke tahap tepu dan hujan akan turun. Sebagai contoh setiap kali pembenihan awan dilakukan sebanyak 50 Kg garam kapur yang dilarutkan ke dalam 1000 liter air digunakan dan disembur ke atas awan dengan menggunakan Mesen Pengesan Kadar Aliran (Flow Rate Indicator) yang mampu menentukan kadar semburan samada perlahan atau kuat. Proses semburan mengambil masa kira-kira 15 minit. Selepas satu jam, titisan hujan akan turun.

Tetapi langkah ini amat mahal dan ianya membabitkan kos kira-kira RM: 50,000 setiap kali usaha pembenihan dilakukan. 3. Langkah membina laluan air atau terowong air untuk memindahkan air antara lembangan. Teknologi ini pernah digunakan kira-kira 30 tahun yang lalu apabila pada tahun 1970-an terowong air yang pertama dibina menghubungkan Empangan Pedu dan Empangan Muda di Kedah yang dikenali sebagai Terowong Saiong. Terowong ini dibina kerana kapasiti takungan air di Empangan Pedu lebih besar daripada Empangan Muda. Luas kawasan empangan yang boleh menakung air di Empangan Pedu ialah 40 kilometer persegi sedangkan luas takungan air di empangan muda hanya 16 kilometer persegi sahaja. Bagaimanapun sumber air di Empangan Muda lebih banyak kerana kawasan tadahannya lebih luas meliputi 480 Km persegi berbanding dengan Empangan Pedu cuma 105 Km persegi sahaja. Dengan pembinaan terowong Saiong ini air di empangan Muda yang banyak dapat mengalir ke Empangan Pedu apabila mencapai paras tertentu. Dalam kes lembah Kelang, konsep yang sama boleh digunakan untuk mengalirkan air dari Sungai Benus Pahang ke Empangan Kelang Gates melalui kawasan Janda Baik. Sungai Benus yang terletak di Bentong dipilih kerana kedudukannya berdekatan dengan Selangor selain daripada memiliki kawasan tadahan yang luas. Sungai Benus dijangka mampu membekalkan tambahan air kirakira 68 juta liter sehari kepada penduduk Lembah Kelang jikalau ia di salirkan ke Empangan Kelang Gates melalui konsep terowong air tadi. Namun begitu langkah ini di peringkat cadangan sahaja. Ia memerlukan kajian EIA yang teliti untuk melaksanakannya kerana ia akan merentasi kawasan yang berbukit bukau disamping ia akan menelan kos yang tinggi. 4. Langkah memproses air dari sumber-sumber tasik atau kolam tinggalan perlombongan bijih timah yang berselerak di Lembah Kelang. Dengan menggunakan teknologi dari Perancis alat ULTRASOURCE akan digunakan untuk memproses air dari tasik yang akan dipam,dirawat dan disalirkan kepada penduduk melalui sistem perpaipan JBA yang sedia ada. Alat ini berupaya memproses 440,000 liter air sehari bagi menampung keperluan antara 400 - 1000 keluarga. Projek ini pula diusahakan oleh Transwater Corperation Bhd dengan kerjasama Puncak Niaga dan juga JBA Selangor. Dengan menggunakan alat ini kapasiti air bersih ke kawasan yang bermasalah akan ditingkatkan . Pihak kerajaan bersedia untuk menyediakan 10 loji Ultra-Source bagi menampung keperluan air kepada kira-kira 7000 keluarga di Lembah Kelang. 5.
diperkemaskan.

Seterusnya sistem pengurusan dan pengagehan air mestilah Program penggantian paip-paip lama haruslah

dipercepatkan agar pembaziran air akibat kebocoran paip tidak dibiarkan begitu sahaja. Sistem kawal-selia dan pemantauan daripada pihak JBA terutamanya JBAS haruslah cepat dan pantas dengan pegawai dan pekerjanya disematkan sikap prihatin dan bertanggungjawab. Di pihak pengguna pula haruslah lebih bertanggungjawab menghargai air,tidak membazir dan berhemat. Malah pihak kerajaan negeri juga harus peka kepada alam sekitar agar tidak terlalu mengejar pembangunan semata-mata sehingga terlupa tentang kelestarian alam sekitar yang amat penting dalam menjamin bekalan air yang tetap dan berterusan sepanjang masa. Soalan: Pilih sebuah ekosistem pertanian yang telah anda jalankan kajian ke atasnya; a) Nyatakan komponen-komponen fizikal yang membentuk ekosistem tersebut. (5 Markah). b) Terangkan bagaimana aliran tenaga berlaku dalam ekosistem pertanian yang anda pilih itu. (8 Markah). c) Jelaskan bagaimana faktor fizikal dan manusia boleh merosakkan ekosistem pertanian tersebut. (12 Markah).

Jawapan Lengkap:

a)

Ekosistem pertanian yang dipilih ialah :

Ekosistem Sawah

Padi.

Komponen-komponen fizikal yang membentuk ekosistem sebuah sawah padi ialah: 1. Komponen biotik: Yang terdiri daripada hidupan akuatik seperti ikan, siput sawah, gondang, lintah dan hidupan daratan seperti ular, tikus, belalang, pelbagai jenis seperti burung bangau, burung pucung, burung lang termasuk juga pokok padi itu sendiri. 2. Komponen abiotik: Yang terdiri daripada air, udara, selut/Lumpur, pelbagai jenis mineral tanih yang diperlukan oleh pokok-pokok padi seperti Nitrogen, Fosforus Kalsium dan sebagainya.

b)

Bagaimana aliran tenaga berlaku dalam ekosistem sawah padi.

Dalam ekosistem sawah padi aliran tenaga boleh diterangkan melalui rantaian makanannya. Ia melalui beberapa aras trofik berikut: 1. Tahap pertama. Aliran tenaga berlaku dari matahari terus kepada pengeluar yang terdiri daripada tanamam/pokok padi dan juga tumbuhan-tumbuhan lain yang biasanya hidup bersama dengan pokok padi seperti rumpai air, keladi, telipot, kiambang dan sebagainya. Pokok padi dan tumbuhan-tumbuhan ini menggunakan tenaga matahari untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosistesis. Dalam konteks ini tenaga suria ditukarkan kepada tenaga kimia yang disimpan dalam klorofil/sel-sel daun, bunga,buah dan sebagainya. 2. Tahap ke dua. Aliran tenaga berlaku apabila pengguna pertama memakan pengeluar untuk mendapatkan makanannya. Antara pengguna pertama yang berada dalam ekosistem ini ialah seperti belalang, pelbagai jenis serangga perosak seperti kumbang dan api-api termasuk juga tikus. Bagi hidupan air pula pelbagai jenis siput dan gondang mungkin menggunakan tumbuhan/pokok padi sebagai makanannya. Antara contoh yang paling popular ialah siput gondang emas yang dianggap sebagai antara perosak utama tanaman padi. Apabila pengguna primer ini memakan tumbuhan/pokok padi maka tenaga kimia yang disimpan dalam tumbuhan/pokok padi berkenaan akan berpindah ke sel-sel badan haiwan tersebut bagi membolehkan haiwan berkenaan memiliki tenaga untuk membesar, bergerak dan membiak. 3. Tahap ke tiga. Aliran tenaga seterusnya akan berpindah dari pengguna primer ke pengguna sekunder yang menjadikan pengguna primer ini sebagai makanannya. Antara contoh pengguna sekunder dalam ekosistem sawah padi ialah pelbagai jenis burung pucung, wak-wak,burung ayam-ayam yang memakan belalang dan serangga perosak. Termasuk juga dalam kategori sekunder ini ialah ular yang memakan tikus. Seperti tahap ke dua, tenaga kimia dalam badan pengguna primer akan berpindah ke sel-sel badan pengguna sekunder untuk membolehkan haiwan tersebut membesar, bergerak dan membiak. 4. Tahap ke empat. Sirkit ke empat ini melibatkan pemindahan tenaga dari pengguna sekunder ke pengguna tertier yang sebahagian besarnya terdiri daripada haiwan pemangsa yang terdiri daripada burung Lang atau burung pungguk yang menjadikan ular dan tikus sebagai makanannya. Di sesetengah kawasan sawah padi burung pungguk adalah dipelihara khas sebagai pemangsa kepada tikus dan ular. Dengan itu tenaga kimia dari haiwan sekunder akan berpindah ke haiwan tertier. 5. Tahap akhir. Pada peringkat ini semua tenaga yang disimpan oleh pengeluar dan pengguna akan berpindah ke pada pereput dan pengurai apabila pengeluar dan pengguna tersebut mati, reput dan terurai untuk menjadi mineral-mineral tanih. Pengurai terdiri daripada pelbagai jenis bacteria dan protozoa, misalnya bakteria nitrosomonas yang

bertanggungjawab menguraikan bahan organik dan menukarkannya kepada mineral nitrogen. Semua mineral akan dikembalikan kepada tanih sawah untuk digunakan semula oleh pengeluar/padi sawah bagi memulakan rantaian makanan yang baru serta aliran tenaga yang baru.

Soalan: a) Mengapakah terdapatnya gunung berapi yang beraneka rupa bentuk dan saiznya?. (13 Markah) b) Jelaskan kepelbagaian bentuk bumi yang terhasil akibat proses gelinciran kerak bumi. (12 Markah).

Skema Jawapan: a) Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaan bentuk dan saiz gunung berapi. 1. Jenis bahan yang diletuskan. Keanekaan bahan yang diletuskan akan menghasilkan kepelbagaian rupa gunung berapi. Lava bes akan membentuk gunung berapi perisai yang bercerun landai dan lilitannya yang sangat besar. Ini kerana lava bes sangat cair dan boleh mengalir jauh selepas keluar dari lohongnya. Contoh gunung berapi perisai ialah Mauna Loa dan Mauna Kea di Pulau Hawaii. Bagi lava asid pula akan menghasilkan sifat gunung berapi berbentuk kubah yang mempunyai cerun-cerun yang sangat curam. Ini kerana lavanya sangat likat, tidak mampu mengalir jauh dan cepat membeku. Setiap letusan yang baru akan menimbun dan menebalkan lava asal sehingga gunung berapi itu semakin cembung. Lava perantaraan pula akan menghasilkan kon gunung berapi serbaragam. Lava ini berkeadaan sederhana cair dan ia boleh mengalir lebih jauh daripada lava asid tetapi tidak sejauh lava bes. Kesannya ia membentuk ceruncerun gunung berapi yang sederhana curam. Biasanya lapisan-lapisan lava dalam kon ini berselang-seli dengan lapisan bahan piroklastik. Oleh itu kon ini juga dinamakan sebagai gunung berapi berlapis. Seterusnya bagi bahan-bahan piroklastik seperti piroklast,lapili,pumis,tuf dan abu pula akan menghasilkan kon piroklastik atau kon abu. Bahan-bahan ini tidak mudah mengalir kerana sifatnya yang pejal. Apabila bahan-bahan ini diletuskan keluar ia hanya terhimpun disekitar kawahnya sahaja. Penimbunan yang berterusan akan membentuk kon gunung berapi yang lebih curam sifatnya. Contoh gunung berapi berkon abu ialah Gunung Vulcan. 2. Sifat Lohong. Faktor ini menghasilkan kepelbagaian rupa gunung berapi kerana sifat lohong gunung berapi yang ada akan menentukan cara dan arah aliran lava. Sebagai contoh, lohong linear akan menghasilkan dataran lava manakala lohong tengah/tunggal akan menghasilkan kon. Sekiranya terdapat beberapa lohong yang berdekatan antara satu

sama lain maka kon-kon gunung berapi yang terbentuk akan bercantum. Sekiranya gunung berapi mempunyai satu lohong utama dan banyak lohong cawangan maka ia akan menghasilkan kon serbaragam. Contoh kon serbaragam ialah gunung berapi Etna di Sicily. Terdapat juga gunung berapi yang mempunyai beberapa kon utama. Gunung berapi ini dikenali sebagai gunung berapi berganda seperti Gunung Raupehu di New Zealand. Bagi lohong yang berkeadaan horizontal/mendatar maka lava juga akan keluar secara mendatar, menimbus muka bumi asal untuk menghasilkan dataran lava atau dataran tinggi basalt yang luas seperti dataran tinggi Deccan di India. 3. Sifat dan Jenis Letusan. Letusan yang senyap dan berterusan akan mewujudkan gunung berapi atau kon yang sekata. Sekiranya magma membeku dalam lohong utama dan menyumbatkannya maka lava terpaksa mencari jalan keluar yang lain. Justeru itu tekanan dari dalam gunung berapi boleh mewujudkan lohong-lohong cawangan yang baru melalui starata lapisan geologi yang lemah sepertimana dalam kon serbaragam. Dengan itu terjadilah kon parasit di sisi gunung berapi berkenaan. Bagi letusan yang kuat akan menghasilkan kawah/kaldera yang besar di puncak gunung berapi. Ini kerana letusan yang kuat akan mampu memusnahkan puncak gunung berapi lalu membentuk lekukan-lekukan yang luas dan dalam. 4. Kuantiti lava dan bahan piroklastik yang keluar. Saiz gunung berapi amat bergantung kepada kuantiti lava yang keluar. Lebih banyak bahan yang dikeluarkan bererti lebih besar saiz gunung berapi yang terbentuk. Letusan juga boleh mempengaruhi saiz, ini kerana letusan yang besar mungkin boleh mengecilkan/memusnahkan sesebuah gunung berapi yang telah terbentuk. 5. Proses gondolan yang dialami. Sifat gunung berapi yang telah terbentuk juga tidak kekal ia boleh berubah akibat proses-proses geomorfologi yang dialami di permukaannya. Misalnya hakisan yang berterusan di cerun-cerun gunung berapi boleh meruntuhkan cerun-cerun tersebut lalu mendedahkan magma yang telah membeku dan keras di dalam lohongnya. Magma yang keras ini seolah-olah muncul dari kemuncak gunung berapi yang dipanggil sebagai Palam Gunung Berapi. b) Kepelbagaian bentuk bumi yang terhasil akibat proses gelinciran kerak bumi. Proses gelinciran yang dialami oleh lapisan kerak bumi adalah pelbagai dan kesan/bentuk muka bumi yang terhasil juga adalah pelbagai. Antaranya ialah: 1. Cerun Curam Gelinciran. Sekiranya berlaku gelinciran biasa dan gelinciran songsang maka ia boleh menghasilkan cerun-cerun curam/cenuram yang sesetengahnya hampir tegak. Ini adalah kerana sebahagian kerak/bongkah bumi adalah menurun atau meninggi berbanding dengan kerak/bongkah bumi sekitarnya. Cenuram sebenarnya wujud di satah gelinciran tersebut. Air terjun mungkin terjadi sekiranya ada sungai yang melintasi cenuram ini. Sebagai contoh air Terjun Niagara.

2. Lurah Gelinciran. Lurah gelinciran terbentuk apabila terdapatnya dua garis gelinciran di sebelah kiri dan kanan bongkah. Akibat regangan/kuasa tarikan yang menarik bongkah kiri dan kanan maka bongkah tengah akan menurun/jatuh ke bawah. Lurah gelinciran akan terbentuk di antara bongkah kiri dan kanan tersebut. Sekiranya jatuhan bongkah tengah meliputi kawasan yang luas maka lembangan sungai boleh terbentuk seperti Lembangan Turfan di China. Selain itu lurah gelinciran boleh juga terbentuk akibat satu siri gelinciran di kedua-dua belah bongkah kiri dan kanan berkenaan. Gelinciran-gelinciran ini seolah-olah berlaku dalam satu siri yang berurutan dan bertangga untuk menghasilkan lurah gelinciran bertingkat. Lurah gelinciran terbesar daripada jenis ini ialah Lurah Gelinciran Afrika Timur yang menganjur sejauh 5000 kilometer bermula di Syria, melalui Lembah Jordan ke laut Merah dan Timur Afrika hingga ke Zambesi. 3. Gunung Bongkah. Sepertimana kejadian lurah gelinciran, gunung bongkah juga terjadi apabila adanya 2 garis gelinciran/satah gelinciran di kiri dan kanan bongkah. Ia terhasil apabila bongkah tengah terangkat lebih tinggi berbanding dengan bongkah di kiri dan kanannya. Kenaikan bongkah tengah ini disebabkan oleh adanya daya julangan dan kuasa tolakan/mampatan yang menekan di kiri dan kanan bongkah. Sisi gunung bongkah biasanya sangat curam dan mungkin juga tegak sementara bahagian atasnya hampir rata sebelum ianya mengalami proses gondolan. Gunung-gunung seperti Hunsruck, Vosges dan black Forest di kawasan Rhine German merupakan contoh-contoh gunung bongkah yang popular di dunia. Selain itu sebuah kawasan dataran tinggi akan terbentuk sekiranya satu kawasan dataran yang luas terangkat seperti ini akibat gelinciran.

Soalan:

a)

Apakah yang dimaksudkan dengan edaran air tanah. faktor-faktor yang mempengaruhi kadar

(5 Markah) . keporosan (10

b) Jelaskan sesuatu tanah. Markah).

c) Bagaimana tumbuh-tumbuhan mempengaruhi proses transpirasi dalam kitar hidrologi. (10 Markah). Skema Jawapan: a) Maksud edaran air tanah.

Edaran air tanah merupakan satu komponen penting di dalam kitar hidrologi. Ia merujuk kepada semua bentuk pergerakan air yang menggunakan tanah sebagai mediumnya (bahan antaranya) seperti aliran sub - permukaan, susupan (infiltrasi) dan pergerakan air secara mendatar dalam sistem akuifer/edaran air bawah tanah. Semua pergerakan air ini berlaku dalam bentuk cecair. b) Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar keporosan sesuatu tanah.

Keporosan merujuk kepada kebolehupayaan air untuk menyusup masuk melalui liangliang pore (rongga-rongga) yang wujud dalam partikel-partikel tanah. Kebolehupayaan air untuk menyusup ini amat bergantung kepada; 1. Jumlah liang pore yang terdapat dalam sesuatu jenis tanah. Tanah yang mempunyai peratus liang pore yang tinggi seperti tanah kapur/batu kapur maka ia adalah amat poros (banyak menyusupkan air) berbanding dengan tanah yang peratus liang porenya rendah seperti tanah liat (banyak menakung air). 2. Struktur/susunan partikel tanah. Partikel tanah yang tersusun longgar seperti tanah pasir adalah lebih poros berbanding dengan susunan partikel yang lebih padat. Ini kerana wujudnya ruang-ruang udara yang lebih besar/luas antara partikel-partikel yang tersusun longgar tadi. 3. Komposisi dan saiz partikel tanah. Tanah yang partikelnya pelbagai jenis dan saiz seperti campuran bongkah batuan, kerikil dan pasir adalah lebih poros berbanding dengan tanah yang homogeneus komposisinya seperti tanah liat. Begitu juga dengan saiz partikel. Semakin besar saiz partikel tanah maka semakin tinggi kadar keporosannya.

4. Lembapan tanih. Tanih yang kering seperti tanah di kawasan gurun panas adalah lebih poros berbanding dengan tanah yang lembab seperti tanah di kawasan

tropika lembab. Tanah yang lembab bermakna peratus simpanan wap airnya adalah tinggi berbanding dengan tanah yang kering. Lembapan tanih ini amat bergantung kepada kelembapan udara sekitar. 5. Tumbuhan litupan. Kawasan yang tebal tumbuhan seperti hutan primer maka kadar susupannya adalah tinggi. Ini kerana akar-akar pokok menyebabkan tanah poros disamping sistem akar yang timbul dipermukaan (akar banir) mengurangkan pergerakan larian air permukaan sekaligus meningkatkan kadar susupan. 6. Ciri-ciri batuan yang menjadi asas pembentuk sesuatu jenis tanah. Ciri-ciri ini termasuklah tekstur dan struktur, sifat rekahan batuan dan kepadatan rekahan dan juga ciri-ciri minerologi samada mudah atau sukar terluluhawa/tergondol. c) Bagaimana tumbuhan mempengaruhi proses transpirasi.

Transpirasi adalah proses pepeluhan tumbuhan – wap-wap air terbebas melalui liang stomata daun. Tumbuhan mempengaruhi proses transpirasi melalui; 1. Saiz dan kelebaran daun. Tumbuhan yang berdaun besar dan lebar semakin cepat mengalami kadar transpirasi kerana luas permukaan dan liang stomatanya adalah banyak. 2. Orientasi daun. Samada mengadap matahari atau terlindung daripada matahari. Dedaun yang mengadap matahari lebih tinggi kadar pepeluhannya. Ini kerana ia akan mempengaruhi jumlah tenaga yang diterima. 3. Jenis dan ketebalan litupan (Kanopi). Tumbuhan yang tebal, lebat daunnya dan berlapis-lapis maka kadar transpirasinya adalah tinggi kerana ia memiliki banyak liang stomata berbanding dengan tumbuhan yang jarang. Hutan hujan khatulistiwa lebih banyak membebaskan wap-wap air berbanding dengan tumbuhan Pokok kaktus yang lebih banyak menyimpan air.

Soalan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan Hujan Asid. Markah). (5

b)

Huraikan punca-punca yang menggalakkan fenomena hujan asid. (8 Markah)

c) Jelaskan kesan fenomena hujan asid ke atas persekitaran fizikal dan manusia setempat. (12 Markah).

Skema Jawapan: a) Maksud hujan asid.

Iaitu air hujan yang mengandungi tahap keasidan yang tinggi (pH kurang dari 5) seperti air hujan yang mengandungi asid sulfurik dan asid nitrit. Pembentukannya berkait rapat dengan proses kondensasi yang dijalankan oleh bahan-bahan pencemar di udara seperti sulfur dioksida, nitrus dioksida,karbon monoksida dan lain-lain lagi. Bahan-bahan pencemar ini berfungsi sebagai nukleus kondensasi yang mampu menyerap/menarik wap-wap air ke arahnya, tepu dan akhirnya turun sebagai hujan berasid. b) Punca-punca yang menggalakkan fenomena hujan asid.

1. Punca perindustrian – punca utama masa kini yang banyak membebaskan bahan-bahan pencemar ke udara (pollutions) seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, hidrokarbon-hidrokarbon dan sebagainya. 2. Punca kenderaan bermotor yang menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakarnya seperti penggunaan petrol tanpa plumbum. Pembakaran yang tidak lengkap oleh sistem enjin menyebabkan banyak gas-gas pencemar terbebas ke udara. 3. Punca dari stesyen janakuasa elektrik – yang menggunakan bahan bakar konvensional seperti arang batu, petroleum dan gas asli yang juga banyak membebaskan pencemar ke udara. 4. Punca semulajadi khususnya letusan gunung berapi yang mengeluarkan gas-gas sulfur dalam kuantiti yang banyak untuk menghasilkan asid sulfurik seperti dalam kes letupan gunung berapi Pinatubo di Filipina . c) Kesan fenomena hujan asid ke atas persekitaran fizikal dan manusia. 1. Memusnahkan ekosistem hutan – fenomena waldstrabeen/dedaun pokok keguguran meninggalkan hutan berangka. Kerosakan rantaian makanan pengeluar – pengguna - pengurai, kemusnahan habitat dan kepelbagaian spesis fauna dan flora.

2. Kerosakan ekologi air (Akuatik). Meningkatkan nilai keasidan air sungai, tasik,paya yang akan mematikan plankton serta tumbuhan air yang selama ini menjadi habitat pelindung kepada hidupan air. Mengurangkan bekalan makanan hidupan air/menjejaskan ekosistem air. 3. Meningkatkan keasidan tanah. Tanah menjadi kurang subur – Ini menjejaskan produktiviti pertanian khususnya pengeluaran hasil tanaman makanan. 4. Kerosakan harta benda. Seperti kelunturan warna bangunan, warna kereta, mempercepatkan proses pengkaratan kepada besi seperti di bangunan tinggi, di jambatan dan sebagainya yang memerlukan kos yang besar untuk membaik-pulihnya. 5. Gangguan kesihatan – seperti penyakit kulit juga kerosakan tisu badan manusia yang menggunakan bekalan air dari sungai, tasik dan empangan yang terdedah kepada hujan asid.

Soalan: a) Terangkan ciri-ciri cuaca di bandar yang mengalami Pulau Haba (8 Markah). (8

b) Mengapakah fenomena Pulau Haba terjadi?. Markah).

c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengurangkan fenomena pulau haba di bandar. (9 Markah).

Skema Jawapan: a) Ciri-ciri cuaca di bandar yang mengalami Pulau Haba.

1. Suhu yang lebih tinggi/cuaca yang lebih panas di bandar berbanding dengan pinggir bandar. Kecerunan suhu adalah tinggi di pusat bandar kemudian semakin menurun menghala ke pinggirnya. 2. Kelembapan udara yang rendah. Kewujudan udara kering (dry air) di bandar berbanding dengan pinggirnya yang lebih lembab/lebih nyaman. 3. Kekerapan hujan yang lebih tinggi di bandar yang berpunca daripada kadar sejatan permukaan yang tinggi dari haba yang lebih banyak tersimpan di bandar. 4. Tekanan udara yang rendah akibat suhu yang tinggi di pusat bandar – tiupan angin lebih kencang bertiup masuk ke bandar/badai. 5. Komposisi udara/lapisan udara yang tebal diselimuti jerebu dan bahan pencemar(pollutions) khususnya dalam keadaan udara yang lebih kering.

b)

Sebab-sebab terjadinya pulau haba di bandar.

1. Kekurangan litupan tumbuhan/pokok-pokok peneduh yang mampu bertindak menyederhanakan suhu. Perubahan landskap yang ketara – hutan semulajadi bertukar kepada “hutan batu”. 2. Adanya banyak bahan yang boleh menyerap dan menyimpan bahangan matahari sebagai haba pendam seperti bangunan konkrit, tar/bitumen, aspalt dan sebagainya. Bahangan matahari yang tersimpan di waktu siang akan dibebaskan di waktu malam. 3. Perlepasan banyak gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan hidrokarbon-hidrokarbon daripada sumber-sumber kenderaan, industri dan sebagainya yang juga mampu memerangkap bahangan matahari. 4. Perlepasan banyak tenaga haba di bandar yang berpunca dari sumber janakuasa kilang, sumber kenderaan bergerak dan juga dari metabolisme badan manusia sendiri yang ramai tinggal di bandar.

c)

Langkah mengurangkan fenomena Pulau Haba.

1. Mewujudkan kawasan hijau dalam bandar/penghijauan bandar dengan menanam pokok-pokok peneduh di kawasan rezab bandar seperti rezab jalan,rezab bangunan dan lain-lain. Pokok-pokok peneduh ini mampu mengekalkan udara lembab disamping menyederhanakan suhu sekitar. 2. Mengawal aktiviti perlepasan gas-gas rumah hijau secara sewenang-wenangnya dari sumber kenderaan, industri dan pembakaran terbuka menerusi kawalan undangundang. 3. Mengurangkan penggunaan sumber bahan api fosil yang jelas banyak membebaskan haba dan gas-gas rumah hijau sebaliknya menggunakan/memajukan sumber tenaga alternatif seperti tenaga suria dan hidroelektrik. 4. Mengurangkan penggunaan peralatan yang banyak membebaskan Kloroflorokarbon (CFC) seperti alat hawa dingin, peti sejuk, alat-alat semburan dan sebagainya yang jelas boleh menipiskan lapisan ozon yang kelak mempengaruhi kemasukan bahangan matahari ke bumi tanpa halangan. Sebaliknya menggunakan peralatan yang telah disahkan bersifat “Mesra alam” (Enviromental Friendly). 5. Melaksanakan kempen kesedaran khususnya kepada penduduk bandar seperti kempen berkongsi kereta, menggunakan sistem pengangkutan awam seperti Komuter dan LRT yang sudah pasti mampu mengurangkan perlepasan gas-gas rumah hijau di bandar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful