TEME DE LICEN

± lect.dr. CLAUDIA VLAICU

PSIHOLOGIE I PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL

PSIHOLOGIE Criza de identitate la adolescent Alcoolismul Anxietatea Aspecte psihologice privind sarcina si nasterea Comportamentul antisocial la adolescent Creativitatea si succesul profesional Delincven a juvenila Depresia în ciclurile vie ii Devianta minorilor si mediul familial Dezvoltarea personalitatii la puberi/adolescen Emotionalitatea i ciclurile vie ii Eul si anxietatea în ciclurile vie ii Evaluarea psihologic a persoanelor cu deficiente Factorii noncognitivi ai inva rii i reusita colar Factorii socio-culturali în relatia de cuplu Imaginea de sine la copii/adolescen i Influenta Internetului asupra copiilor/adolescentilor Integrarea in colectiv si stima de sine Inteligen a emotional Inteligen a si performan a colar Inteligenta si stima de sine Motivatia în munc Sociabilitatea pre colarului Stresul i depresia la tinere e/maturitate Obezitate i anxietate - metode terapeutice Dependenta de munca reflecta existenta unor tendinte obsesiv compulsive Rolul profesorului în construirea autonomiei elevului Rolul intereselor profesionale în stabilirea viitoarei cariere Rela iile familiale i divor ul

Caracteristici i studii de caz Anxietatea.modele i abord ri Studiu asupra reac iilor la stres Motiva ie i performan . Optimum motiva ional PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL Filozofia incluziunii.Factorul familial i influenta lui asupra dezvoltarii randamentului scolar Influenta climatului familial asupra stimei de sine a copilului Responsabilitati parentale si relatia dintre parinti si copii Implicatiile consilierii asupra randamentului scolar la varsta adolescentei Cauzele abandonului scolar Imaginea de sine în ciclurile vie ii Motiva ii si mediul favorizant consumurilor de droguri la adolescen i Familia si rolul ei în societate Depresia i anxietatea . Caracteristici i modalit i de reac ie Sindromul depresiv Tulbur rile dinamicii dispozi ionale Aten ia la deficientul mintal Educa ia elevilor cu dificult i de înv are a limbajului Depistarea elevilor cu dificult i de înv are Rolul cadrelor didactice în educa ia incluziv l Dezvoltare si regres in activitatea psihica la diferite categorii de deficienti Relatii in tulburarile de dezvoltare si tulburarile de invatare la persoanele in dificultate Specificul terapiilor educational-recuperative la diferite categorii de copii cu CES . Principii generale coal incluziv în România Principiile educa iei speciale Principiile evalu rii persoanei cu dizabilit i Principiile psihodiagnozei corecte Procesualitatea psihodiagnozei Caracteristici cognitive ale copiilor auti ti Caracteristici cognitive ale copiilor cu sindrom Down Simptomatologia comportamentului afectiv al deficientului mintal Atimia. Apatia.

de vaz neuromotor. Institutionalizare si dezinstitutionalizare Tulburarile citit-scrisului Tulburarile polimorfe ale limbajului Terapia generala si specific logopedica in diferitele tulburari de limbaj Specificul activitatii si al proceselor cognitive la deficientii de intelect Factorii obiectivi si subiectivi implicati in deficienta de auz si vaz Specificul activit ii psihice la diferitele categorii de deficien i senzorial Dezvoltarea functiilor si proceselor psihice prin învatare Dezvoltare si regres în activitatea psihic la diferite categorii de deficien i Relatii în tulburarile de dezvoltare si tulburarile de invatare la persoanele in dificultate Determinari in relatia comunicare-comportament-personalitate la persoanele cu handicap Limite i perspective in educatia integrata.Limite si perspective in educatia integrata. Institutionalizare si dezinstitutionalizare Demersurile educational-recuperative in psihopedagogia speciala Metodologii moderne i alternative în activitatea educa ional-recuperativ a persoanelor deficiente Perspective contemporane in dezvoltarea psihopedagogiei speciale din perspectiva cercetarilor teoretice si a metodologiei corectiv-recuperative a persoanelor cu deficien de dezvoltare Specificul activit ii si proceselor psihice la deferite categorii de deficien i Factori obiectivi si subiectivi implicati in deficienta de intelect. de auz.com . de limbaj i de comportament Terapia generala i specific logopedic in diferitele tulbur ri de limbaj Specificul metodologiei educational-recuperative in deficienta de intelect Specificul procesului instructiv-educativ in deficienta de vaz Specificul procesului educativ-recuperativ in deficienta de auz Metodologia recuperativ-corectiva in deficientele asociate icenta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful