1/20/2011

Control nedistructiv - Wikipedia

Control nedistructiv

De la Wikipedia, enciclopedia libera

Controlul nedistrnctiv (engleza nondestructive testing, prescurtat NDT) reprezinta modalitatea de control al rezistentei unei structuri, piese etc rnra a fi necesara demontarea, ori distrugerea acestora.

Este un ansamblu de metode ce permite caracterizarea starii de integritate a pieselor, structurilor industriale, rnra a le degrada, fie ill decursul productiei, fie pe parcursul utilizarii prin efectuarea de teste nedistructive ill mod regulat pentru a detecta defecte ce prin alte metode este fie mai dificil, fie mai costisitor.

Cuprins

• 1 Domenii de aplicare

• 2 Scurt istoric

• 3 Metode de control nedistructiv • 3. 1 Radiatii penetrante

• 3. 1. 1 Examinare cu raze X

• 3.1.2 Examinare cu raze gamma

(gammagrafie)

• 3.2 Magnetoscopie

• 3.3 Curenti turbionari

• 3.4 Ultrasunete

• 3.5 Lichide penetrante

• 3.6 Controlul visual

• 4 Alte metode

• 5 Simbolizare

• 6 Standarde ~i norme

• 7 Vezi ~i

• 8 Legaturi exteme

Domenii de aplicare

Control NDT in procesul de productie

Domeniile de aplicare ale controlului nedestructiv sunt cele mai diverse sectoare ale industriei:

• industria automobilelor (diferite piese)

• industria navala (controlul corpului navei ~i a structurilor sud ate )

• conducte ingropate sau submerse sub apa supuse coroziunii

• platforme marine

ro.wikipedia.org/wiki/Control_nedistructiv

1/6

1/20/2011 Control nedistructiv - Wikipedia

• aeronautica (aripile avioanelor, diferite piese de motor, etc)

• industria energetic a (reactoare, turbine, cazane de fucalzire, tubulatura, etc)

• industria aerospatiala §-i militara

• arheologie

• stmcturi feroviare

• industria petrochimica

• constructii de masini (piese turnate sau forjatc, ansamble si sub ansamb Ie )

Se poate afirma ca metodele NDT se aplica in toate sectoarele de productic,

Scu rt isto ri c

In tirnpurile trecute, clopotarii §-i rnurarii ascultau sunetele pe care le produceau obiectele create, astfel ca fiecarui material ii corespundea un sunet.

• 1854 - in Hartford, Connecticut explozia unui boiler la firma Fales and Gay Gray Car, se soldeaza cu moartea a 21 de lucratori §-i ranind alti 50. De atunci, s- a irnpus 0 verificare anuala a boilerelor

• 1895 - Wilhelm Conrad Rontgen a descoperit prezenta razelor x. In prima sa lucrare arata despre posibilitatea detectarii unui defect de structura

• 1920 - Dr. H. H Lester concepe dezvoltarea radiografiei industriale a metalelor, apoi in 1924 foloseste metoda pentm detectarea de fisuri in unele piese turnate la 0 termocentrala

• 1926 - este realizat prirnul aparat electromagnetic cu curenti turbionari

• 1927 - 1928 - Elmer Sperry §-i HC. Drake concep un sistem cu inductie magnetica pentm detectarea defectelor din sinele de cale ferata

• 1929 - A.V. DeForest §-i F.B. Doaneeste realizeaza prirnul aparat §-i metoda de testare cu particule magnetice

• 1930 - Robert F. Mehl demonstreaza realizarea de irnagini radiografice folosind radiatiile gamma din izotopi de radiu, ceeace perrnite exarninarea de elemente cu grosirni mai mari

• 1940 - 1944 - Dr. Floyd Firestone dezvolta in SU.A. metoda de testare cu ultrasunet

• 1950 - J. Kaiser a introdus ernisia acustica in metoda NDT

Metode de control nedistructiv

Alegerea metodei de control nedistmctiv utilizata se face fu fimctie de diferite criterii legate de utilitatea piesei de controlat, materialul din care este fabricata piesa, amplasament, tipul de structura, costuri etc. Cele mai utilizate metode de control nedistmctiv sunt:

Radiatii penetrante

Metoda de exarninare cu radiatii penetrante sau radiografica consta din interactiunea radiatiilor penetrante cu pelicule fotosensibile. Se poate efectua cu raze X sau raze gamma.

Examinare ell raze X

Exarninarea cu raze X consta fu bombardarea piesei supuse controlului cu radiatii X, obtinandu- se pe filrnul radiografic irnaginea stmcturii macroscopice interne a piesei.

ro.wikipedia.org/wiki/Control_nedistructiv

2/6

1/20/2011 Control nedistructiv - Wikipedia

Generatoarele de raze X, in fimctie de energia ce 0 fiimizeaza ~i de domeniullor de utilizare pot fi:

• generatoare de energii mici (tensiuni < 300 kV) pentru controlul pieselor din otel de grosime midi « 70 mm),

• generatoare de energii medii (tensiuni de 300 .. .400 kV) pentru controlul pieselor din otel de grosime mijlocie (100 ... 12S mm)

• generatoare de energii mari (tensiuni de peste 1 ... 2 MV ~i betatroane de IS ... 30 MV) pentru controlul pieselor din otel de grosime mare

(200 .. .300 mm).

Generator de raze X

Exarninare cu raze ganuna (ganunagrafie)

Gammagrafia consta in iradierea piesei supuse controlului cu radiatii gamma, dupa care se obtine pe filmul radiografic imaginea structurii macroscopice interne a piesei respective, prin actionarea asupra emulsiei fotogafice.

Cresterea permanents a parametrilor fimctionali ai instalatiilor industriale moderne (presiune, temperatura, solicitari mecanice, rezistenta la coroziune), au impus examinarea cu raze gamma ca 0 metoda moderna de control cu grad ridicat de certitudine.

Elementul de baza al gammagrafiei este sursa de radiatii gamma care datorita proprietatilor sale (energie ridicata, masa de repaus nula, sarcina electrica nula), 0 fac deosebit de penetranta,

Principala sursa de radiatii folosita in gammagrafie 0 constituie izotopii radioactivi de Cobah-60, Iridiu-192, Cesiu- 137, Cesiu-134, Tuliu-170 ~i Seleniu-7S, obtinuti prin activare deoarece au un pre] de cost mai scaznt ~i avantajul obtinerii unor activitati mari.

Acesti izotopi sunt utilizati astfel: Cobalt-60 pentru oteluri cu grosime mare (>80 mm), Iridiu-192 pentru oteluri cu grosime mijlocie (10-80 mm), iar Tuliu-170 pentru oteluri cu grosime mica «10 mm).

Magnetoscopie

Metoda permite detectarea defectelor materialelor feromagnetice. Un material este considerat ca fiind feromagnetic atata timp cat este supus la un camp continuu de 2400 Aim si prezinta 0 inductie de eel putin 1 tesla.

Poate fi efectuata cu pulberi magnetice sau banda magnetografica.

• controlul cu pulberi (particule) magnetice consta in supunerea zonei de controlat la actiunea unui camp magnetic continuu sau altemativ. Se creeaza astfel un flux magnetic intens in interiorul materialului feromagnetic. Defectele intalnite in calea sa determina devierea fluxului magnetic generand un camp magnetic de dispersie la suprafata piesei. Campul de dispersie generat este materializat prin intermediul unei pulberi feromagnetice (particule colorate sau fluorescente) uscate sau in suspensie liuchida foarte fine pulverizate pe suprafata de examinare ~i atrasa in dreptul defectelor de catre fortele magnetice. Aceasta fumizeaza 0 semnatura particulara ce caracterizeaza defectul. Principalul avantaj al acestei metode este obtinerea de reznltate immediate.

• metoda magnetografica utilizeaza 0 banda feromagnetica flexibila care se aseaza peste sudura ce trebuie examinata, Prin aplicarea unui scurt puis magnetic de aproximativ IS ms, prin intermediul unui acumulator ce

ro.wikipedia.org/wiki/Control_nedistructiv 3/6

1/20/2011 Control nedistructiv - Wikipedia

magnetizeaza un jug, campurile de distorsiuni sunt puse In evidenta prin irnprimarea lor pe banda. Banda este examinata cu ajutorul unui traductor magneto- electric, dupa forma indicatiilor putandu- se aprecia natura defectelor din irnbinarea sudata, Echipamentul consta din jugurile pentru diferite geometrii ale irnbinarilor sudate, sursa de curent, banda feromagnctica, magnctii de fixare ai benzii si traductorii magnetoelectrici.

Curenti turbio nari

Metoda curentilor turbionari este folosita ca 0 altemativa sau extensie a controlului nedistructiv cu particule magnetice, find utilizata, In special pentru controlul tevilor cu diametrul exterior de maximum 140 rnrn. Sensibilitatea metodei este maxima la grosirni de perete de pana la 5 rnrn. 0 data cu cresterea grosirnii peretilor, scade eficienta metodei de evidentiere a defectelor interne, ea ramanand eficace pentru evidentierea defectelor de suprafata §-i din irnediata apropiere a acesteia.

Metoda consta In induce rea unor curenti turbionari In peretii tevii controlate. Campul magnetic al curentilor turbionari ndusi, datorita prezentei unor discontinuitati §-i neomogenitati In material, modifica impedanta bobinei de masurare, ceea ce afecteaza amplitudinea §-i faza curentilor turbionari. Amplitudinea, defuzajul §-i adancimea de patrundere a curentilor turbionari, depind de amplitudinea §-i frecventa curentului de excitatie, de conductibilitatea electrica, de permeabilitatea magnetic a a materialului, de forma piesei controlate, de pozitia relativa a bobinelor futa de piesa, precum §-i de omogenitatea materialului controlat.

Metoda mai este denumita §-i a curentilor Foucault dupa numele fizicianului francez Leon Foucault (htlp://fr.wikipedia.orglwikiJL%C3%A90n_Foucault) care a descoperit fenomenul In anul1851.

Ultrasunete

Metoda este bazata pe undele mecanice (ultrasunete) generate de un element piezo-magnetic excitat la 0 frecventa cuprinsa de regula intre 2 §-i 5 Mhz. Controlul presupune transmiterea, re:llexia, absorbtia unei unde ultrasonore ce se propaga in piesa de controlat. F asciculul de unde ernis se reflects In interiorul piesei §-i pe defecte, dupa care revine catre defectoscop ce poate fi In acelasi timp emitator §-i receptor. Pozitionarea defectului se face prin interpretarea sernnalelor.

Metoda prezinta avantajul de a gasi defectele In profi.mzirne datorita unei

rezolatii ridicate, Insa este lenta datorita necesitatii de scanare multipla a Aparat eu uhrasunet

piesei. Uneori este necesara executarea controlului pe mai multe suprafete

ale piesei. Metoda de control prin ultrasunete este foarte sensibila la detectarea defectelor netede.

Lichide penetrante

Consta In aplicarea unui lichid capilar activ penetrant pe suprafata de exarninat, indepartarea penetrantului ramas In afara discontinuitatilor §-i aplicarea unui material absorbant, ce absoarbe penetrantul a:llat In discontinuitati punand astfel in evidenta, prin contrast, defectele existente; aceasta metoda se aplica pentru depistarea defectelor de suprafata. Se pot pune de asemenea In evidenta fisurile de oboseala §-i de coroziune. Pentru control trebuie curatata §-i pregatita suprafata de exarninare.

Metoda este aplicata cu success irnbinarilor sudate, dar se poate face §-i inainte de sudura (pentru efectuarea unui control al tuturor suprafetelor inainte de a f sud ate ).

Controlul visual

ro.wikipedia.org/wiki/Control_nedistructiv

4/6

1/20/2011 Control nedistructiv - Wikipedia

Orice tip de investigare trebuie sa fie precedata de 0 examinare viznala a supafetei Procedeul este simplu dar indispensabil, examinarea viznala presupune respectarea conditiilor de claritate satisfacatoare a suprafetelor materialelor, echipamentelor ~i sudurilor luand In considerare caracteristicile ~i proprietatilc acestora.

Pentru control viznal se folosesc diferite ustensile optice cum ar fi endoscop, lupe, lampi etc. Prin control visual sunt furnizate 0 serie de indicii legate de aspectul suprafetei metalului precum ~i estimarea unor defecte interne (recipiente metalice, butelii de gaze, conducte, tuburi etc)

Odata cu controlul visual se pot determina ~i dimensiuile defectelor de imbinare, grosimile recipientului sud at, dimensiunile cordonului sudat etc.

Alte metode

'. '. ' T
....., ~
I
1 2
- I ~ ~
~ (
3 4 Examinare eu liehide penetrante. l-Defect nevizjbil; 2-Apliearea penetrantului; 3- Indepartarea exeesului de penetrant; 4-Defeet vizibil

• Metoda radioscopica sau fluoroscopica, se bazeaza pe interactiunea radiatiilor penetrante cu substante fluorescente,

• Metoda radiografica in timp real, combina tehnica fluoroscopica cu posibilitatile de microfocalizare a

radiatiei X,

• Metoda sondelor de potential, fimctioneaza pe principiul variatiei reluctantei magnetice.

• Metoda ferosondelor, discrimineaza variatiile de inductanta din piesa,

• Metodele imagineriei procesate.

Sim bolizare

Metodelor uznale de control nedistructiv le corespunde 0 serie de simboluri reglementate de norma europeana EN 473 ~i EN 4179 examinare nedistructiva END.

Metoda END Simbol
Emisie acustica AT
Curenti Foucault ET
Etanseitate LT
Magnetoscopie MT Lichide penetrante PT

Radiografie RT

Ultrasunet lIT

Examen viznal VT

Speckle ST

Termografie IRT

Standarde si norme

ro.wikipedia.org/wiki/Control_nedistructiv

5/6

1/20/2011

Vezi si

Control nedistructiv - Wikipedia

• Sudare

• Sudare subacvatica

Legaturi externe

• en NDT.org (httpz/www.ndt.org/)

• NDT Encyclopedia (http://www.ndt.netindtazindtaz. php)

• British Institute of Non-Destructive Testing (http://www.bindt.org!)

Adus de la http://ro.wikipedia.orglwiki/Control_nedistructiv Categorii: Inginerie I Tehnologie

• Ultima modificare 2325, 13 decembrie 2010.

• Acest text este disponibil sub licenta Creative Commons cu atribuire si distribuire in conditii identice; pot exista §-i clauze suplimentare. Vedeti detalii la Termenii de utilizare.

• Politica de confidentialitate

• Despre Wikipedia

• Termeni

ro.wikipedia.org/wiki/Control_nedistructiv

6/6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful