Emese Lorinc Reiki Mester

1

A GYÓGYÍTÓ BIOENERGIA TITKAI TAGIR ABDU IT AL BULGARY A VOLGAI BULGÁROK FANTASZTIKUS GYÓGYÍTÓ MÓDSZEREI A könyv szerzője az Ismert természetgyógyász TAGIR ABDULL AL BULGARI, aki már több éve dolgozik a Tatár Köztársaságban, Ukrajnában, Csehszlovákiában és jelenleg Magyarországon. Sikeres munkája során a Volgai Bulgárok Ismereteit és gyakorlatát hasznosítja.. Ez a könyv beavat a bioenergia hatás titkába és a komplex gyógy tornát,mint csontkovács és bemutatja gyógyfüvek hatását, a speciális légzéstechnikát, tornát. Könnyen érthető olvasmányos a könyv, lehetőséget ad az olvasók széles körének, hogy megismerkedjenek a nagy bulgárok ősi szláv történetének: századokkal ezelőtt) ismereteivel és titkaival.A könyvet használhatja az emberek többsége a gyógyulás érdekében. A könyv kiadását a "KONKARD" cég készttette elő. Szerkesztő Emir VALEEV. A művészi kivitelezést, illusztrációt és a rajzot készítette a SZERZŐ.Tagir Abdull al Bulgari ISBN 5-7707-4818-4 @ "KONKARD?>A SZERZŐTŐL ÉS NE ÖLTÖZTESSÉTEK AZ IGAZSÁGOK HAZUGSÁGGAL, AZÉRT, HOGY FELTÁRJÁTOK AZ IGAZSÁGOT, ABBAN AZ IDŐBEN, AMIKOR TI AZT JÓL TUDJÁTOK KORÁN+ 2. SZÚRA TEHÉN. A könyv írásakor azokra gondoltam, akik érdeklődnek a Világegyetem energia felépítésének titkai és a Kozmosz Isteni törvényei iránt, melyek kifejeződtek a nagy tanitók Buddha, Krisztus, Mohamed tanitásaiban az emberekről, akik a saját egészségük érdekében az egészséges életmod betartásáért a tradicionális népi medicinához fordultak. (Ez a medicina több ezer éve létezik, de azt a hivatásos orvosok, valamiért nem nevezik tradicionálisnak).A legtöbb ember, Igy a diplomával rendeikezö orvosok számára sem kétséges a gyógyfüvek és az akupunktura, a kínai Du-In rendszeről és az Indiai iskola jógája, a Japán Siacu masszázs és más ősi gyógyítási módok hatásossága.Az ember emberre vonatkozó eneriahatás módszerei, minden időkben a titkosság fénykoszorújával voltak eltakarva. E könyvben kifejtett gyógyitási módok sem kivételek.A volgal bulgárok gyógyitási gyakorlatában az energiahatás, mint gyógyító rendszer az orosz soviniszták másfélezeréves elnyomása alatt, gyakorlatilag el volt felejtve. Ennek a csodálatos gyógyászati módnak apró szemcséi azonban napjainkig megmaradtak.ltt is hálámat fejezem ki Valiulina Fatima Clzátulájevnának - az eisö extraszenszoritikai tanáromnak, az Istentöl jövő diagnosztának és gyógyásznak. Ő tanított meg engem hatni az ember, az állat, a növények energiakettösére, a bulgár gyógyitók módszerével. A könyv megirásában nagy segítségemre volt feleségem Abdullina Gulfija - a lélek és test gyógyásza. Az Ő módszere az energiahatással, szintén a bulgármuzulmán gyógyitás történelmi mélységeihez vezet, ugyanakkor az Ő gyakorlata egy fokkal fentebb van, mint e könyvben leirtak, két ok miatt: A könyv alapjaiban a kezdö extraszenszek részéreI íródott; Az energiahatás módszerét nehéz körülirni.Megköszönöm Allah-nak, a kegyelmesnek, a könyörületesnek, aki erőt és energiát adott a könyv megirása Idején. Meggyőződésem, hogy a könyv érdekes, és hasznos lesz mindazoknak, akik az egészségre és egészséges életmódra törekszenek. BEVEZETŐ HELYETT MULADHARA-CSAKRA

Emese Lorinc Reiki Mester

2

A gyógyszerek nélküli gyógyitás - ez mindannyiunk számára álom. A jelenkor orvosi felfedezései ezer és ezer ember életét mentették meg, amiért hálásak vagyunk. A szervezet megbomlásának sokasága gyógyszeres terápiára kényszerit. Gyakran, a betegségek gyógykezelésénél az emberek alaptalanul gyógyszereket használnak, ezzel növelve a megterhelést, mindenekelőtt a szív érrendszerre és a kiválasztó rendszerre. Éppen ezért reménykedem, hogy ez a könyv segit a specialistáknak - orvosoknak, a gyógyitás meghatározásakor ieröviditeni, egyes esetekben kikerülni a gyógyszeres hatást. Ez a könyv érdekes lesz a nem specsiálisták számára, mivel az évszázadokon át kipróbált javaslatokat, tanácsokat, recepteket tartalmazza. Sok minden, ami e könyvben leirásra került, abból az időből jutott hozzánk, arnikor az orvosi címet az eredmények alapján adták, és nem az orvosi tanintézet tanulmányainak befejezésével. A könyv szerzője apránként gyűjtötte össze az információkat a volgai bulgárok gzógyitási módszereiről, melyek ha-tásosságát saját gyakorlatában megerősitett. A szerző az emberek gyógyitásának sok gyakorlati tapasztalatát tárta fel és közvetlenül ki is próbálta. A volgai bulgárok gyógyitási módszereinek lényege az emberre való energiahatásban áll, a kéz érintésével és érintése nélkül. A bulgár gyógyitók ekőzben széleskörüen használták ki a fitoterápiát, valamint tanácsokat adtak a páciens életkörül-ményeinek változtatására: diéta, testi és légzőtorna került meghatározásra, amit részletesen ez a könyv is tartalmaz. A nép nyelvének megértéséhez az kell, hogy annak lelkét, történelmet, kulturáját megértsük. Itt is, mielött megismernénk a bulgárok gyógyító gyakorlatát, közelebbről meg kell ismerni a legendás népet. A középkorban a bulgár önállo nemzet volt, amely nagy hatást gyakorolt Europa és Ázsia életére. A providenciának kényelmes volt, hogy a régmúlt négy erős ágát - Iráni, tunguzmandzsuriai, magyar és türk - összefonja Kelet-Europában és kezdetben létrehozva a bolgár törzset (kun-bolgár, protobolgár), majd a IX. században - a bulgár nemzetiséget (nemzetet). Időszámításunk előtt a Il.században a sumérok részecskéje - a bolgárok iránnyelvű törzse - a Kaukázuson át a Kaukázus előtt) sztyeppékre jutott ki, ahol csatlakoztak hozzájuk a nyelvjárás szerinti csoportok a szkitá, szarmatá, masszagér és az alán törzsekböl. Ugyanakkor Közép-Ázsia mélységében ragyógoit a kunok csillaga - türk nyelvü tunguz-manysi és türk törzseké. A hunniai álamnavoltak alárendelve és lényeges szerepet játszottak abban az ösi magyar (ugor) törzsek. Az ldőszámitásunk előtti I. század végén a kunok között háború keletkezett, melynek következtében azok egy része Észak-Kinából a Volga-Uráli régióba ment és itt a lI.században - idöszámltásunk előtt létrehozzák a Bulgár-Hun államot ("Beger" vagy "Ber" magyarul) , Káma-Batir cárral az élen. A hatalom a Buljár-Hun államban a 340-es években másik hun dinasztia kezébe került Buljumár-, amely fél Europát el-foglalta a Buljumár dédunokája - Attila idejében, aki előtt reszketett egész Európa. A hun állam fövárosa már Németország közepén volt. Erre az időre az Iráni-bolgárok már közelebb kerültek a hun türkök és ugorok egy csoportjához, minek következtében létrejött a türk nyelvjárású bolgárok törzse (hun-bolgárok, protobolgárok). Attila halála után 453-ban fial közül az egyik a bolgárok élére állt és lefektette a bolgár Dulo dinasztia alapjait. 619-ben a hun-bolgárok létrehozzák a Nagy Bolgár államot. Cárjának - Attila leszármazottjának, Kubrátnak (Kurbát) voltak alárendelve a földek a Dunátol az Uralig. A 670-es években az Ázsiai türk kazárokként Ismert törzsek szövetsége vereséget mért NagyBoigáriára. Kubrát idösebbik fia, Bát-Boján a saját Baltavárok dinasztiájának csak apja birtokainak nyugati részét - Kara-Bolgár (Fekete Bol Oda) területét tartotta meg. Kara-Bolgár központja Ukrajna volt.

Emese Lorinc Reiki Mester

3

Kobrát kisebbik fia Aszparuh, Balkánra megy és megalakitja ott a Bolgár cárságot (Dunai Bolgária). 737-ben a Kaukázus előtti bolgárok egy része (burdzsánok), Kazári aláratndeltségben, az arabok kezéből felveszik az Iszlám vallást ás elhozzák azt Kara-Bolgárba. 820-ban a karabolgár cár, Bát-Boján utódja Ajdár a saját kara-bolgárlai (fekete-bolgár) részeként felveszi az iszlám vallást ás menhelyet ad saját földjén az ugor-rnandzsaroknak (magyaroknak). Ez kiélezte Kazárlávai a kapcsolatukat. A Kazár kormányzok a VIII. század közepén antiiszlám és antimagyar politikát folytattak. Kezdetben a Közép-Volga videkére kergették ki a burdzsán-muzulmánok egy részét, akik megalapitották a Bolgár várost és hercegséget. A kazárok ezt követően kiüldözték a "madzsarok" egy részét Zsaikbol (Ural folyó) nyugatra. A IX. sz. második felében, Ajdár halála után, a kazárok egy sor vereséget mértek Kara-Bolgárra. Hozzájárult ehhez az, hogy Ajdár fiatalabb fia,- a pogány Lácsin-Kazária szövetségese lett. 864-ben, a kazárok nyomására, KaraBolgárból, a fekete bolgárok egy részével eltávozot Ajdár idősebbik fia, a muzulmán Gabdulla Dzsilykl. 6 865-ben birtokba veszi Voiga-Urált és kikiáltja azt Iszlám Bulgár államnak. Ennek az államnak az összetételében a X. sz. elejére végbe megy a türk-bolgár csoportok konszoildációja, a helyi ugorok és türk-kipcsak szabán törzzsel, egy bulgár nemzetbe (akiket szintén volgal bulgároknak és türk-bulgároknak neveznek). A bulgár nemzet neve Iránibulgár lett (bulgár" formában), nyive - iszlám, kulturája - a tunguz-mandzsur, türk, magyar ás Iráni tradíciók ötvözete lett. 894-ben a kazárok előzik Kara-Bolgárból Bulgáriába Dzsilyka idösebb fiát, Almüs (Álmos) Dzsafarát, A következő évben Almüs (Álmos) elfoglalja a bulgár tront. Webb Arbát (Árpád) ,kénytelen elmenekülni, a kara-bolgárok egy részével és alattvaló magyarjaivai, a Közép-Duna területére, ahol megalapitja a Magyar kiráiyságot is az Árpád dinasztiát. 922-ben Lacsina tiger már kikiáltja Kara-Bolgárt orosz államnak, ás bekerül Oroszország történelmébe Igor Rjurikovics néven. A IX. század végén - X. sz. közepén a Bulgár állam elpusztitja Kazárlát és átalakul Európa hatalmas államává. Bulgária ha-tárai az Oka torkolatától és a Voronyezs folyótól a Jenyiszejig, az Északi-Jeges-tengertől a Kaszpi-tengerig terjedtek, ez utóbbit Bulgár tengernek nevezték. Kihasználva őseik és keleti szomszédaik eredményeit, a munkaszerető bulgár nép megalkotta a középkor nagy civilizációját. Bulgária monetáris rendszerét elfogadták Skandináviában es Oroszországban. A mezőgazdasági termelés és a kézművesség már a X. században kiemelkedö pozíciót foglal el, Európának ás az Ázsiai szomszédoknak példaként szolgál. A X-XVI. századokban Bulgária a világon egyik legnagyobb exportőre a prémnek, méznek, viasznak, bőrnek, láb belinek és más bőrtermékeknek, szarvasmarhának, gabonának, halnak, kerámia edényeknek, fémből készült háztartási eszközöknek, erdei mogyorónak és más áruféléknek. A mandzsuriai, ujgur, perzsa, kirgiz, magyar es más nyelvekben a jobb minőségű bőröket "bulgáriainak" nevezik. A bulgár uralkodók minden utat birtokoltak Kelet-Europából Ázsiába, ás minden vonatkozásban oltalmazták a nemzeti kereskedelmet, melynek köszönhetően a bulgár kereskedők gazdái és nagy résztvevői voltak a kelet-europai kereskedelemnek. A fontosabb karaván utak számához, melyeket a bulgárok ellenöriztek, tartozott az ut Bolgárb IMagyarországra. Ennek az utnak része volt a Bolgár-Kijev utvonal. A bulgár kereskedőkkel találkozni lehetett Norvégiában és Lengyelországban, Svédországban ás Dániában,Németországban és Magyarországon, Perzsiában és Finnországban, Indiában ás Perzsiában, Irakban és Egyiptomban, Spanyolországban és Arábiában, Bizáncban és Szelydzsuki emirátusokban, Horzmba és Kiában, Oroszországban ás a Jenyiszejen. A bulgárok több mint 20 várost épitettek, több közülük volt és ma is nagyvárosa Európának és a Szovjetuniónak (Kazánt', Bolgár, Buljár, Moszkva, Kiev,Karazsár-Csernyigov, Szamara,

Iránba. csillagászati és más törvényszerűséget fedeztek fel. Egy Ilyen legenda. a kiváló bulgár csillagász Maszud felfedezte a Naprendszer heliocentrikusságát. meg akarja mérgezni magát. győzelemig harcoló") és más szavak."Kiszekbas kitabi" (931 óv). 1376-ban. "brigád" (a bulgár "Brio" . félve a gyilkosság gyanújától. az Obtól-Iránig éltek és ezen túlmenően jól hasznositották a szomszédok eredményeit."Vitéz tigrisbrőben". Indiába.területi népfelkelés. A XVI. Baltikumról.. Irakba. sz. Arra gondolt. "huszár" ("könnyűfegyveres lovag az első vonalból"). magyar. megtalálhatók az alábbi költeményekben: Vlagyimir Szjátoszlávlcs .. vegyészek. Gall .Emese Lorinc Reiki Mester 4 Kara Szimbirszk. A jelenkori bulgár kutató G.. aki képes volt még a halott feltámasztására is. A bulgárok nyitották meg és sajátították el az Északi-tengeri utat Norvégfától Szibériáig (együtt a norvégokkal).Zunne Kala-Nyizsnyij Novgorod. mordva és más nyelvekbe több száz bulgár szó került be. Davietsin (Kazány) szintén megjegyzi: "Az orvosi tudás fejl?désére vitathatatlanul hatást gyakoroltak a keleti orvosok munkái. sz."bessemen (vagyis bulgár) tüzr?l"..) es varázsló. Sota Rusztavell . Iránban és Magyarországon. Bolgárbol viszont . Igy az első bulgár költemény "San küzi dasztanl" motivumal és hősei.általános népfelkelés). "kazak" ("hösies lovag. melyek szerint fellépett."Szo az Igorevics ezredéröl". Bakst Imán "Dzsagfár Tarih" (1680) régi bulgár krónikájában található feljegyzés arról. Természetesen az orvostudomány fejlesztése terén is sokat tett a bulgár nép. Abu Ali Ibn Szinát. "ulán" ("nehézfegyveres lovag"). A világ minden nyelvében megtalálhatók a bulgár szavak. Ezek sorában feltétlenül meg kell emliteni a X. Észak-Europáról ás Szibirláról. Egyiptomba. Sziriába. néprajztudósok. Az orosz. hogy: "Abu Gail ibn Szlnának (Avicenna .a Fehér tóra. A bulgár nép és a bulgár tudósok több kolosszális technikai. Szibériába. sz. "Armija" (a bulgár "urmáboi" . A varázsló erejével föléleszti a holtakat . Gauharsát férjhez adja a kazár cárevicshez. "szoldát" (a buigá "szoldás" . Ebben a legendában arról van szó. Ő nyugtatgatja a cárnőt es megparancsolja a fejek helyükre tételét. orosz krónikái szólnak a bulgárok által alkalmazott különleges nyersolaj berendezésekről .N. végén és Xl. KolünKirov. Európában a bulgárok mindenkinél elöbb tanulták meg a vasöntést. Kelet-Europában. De ebben az időben betér Kakim (bölcs) Abu Ali Sziná. Éjjel a házba bejönnek a rablok ás levágják a cárevics fejét. Abdallah ibn Bastu .N. Afganisztánba. A bulgár építőmesterek részt vettek az épitészeti remekmüvek épitésében Ukrajnában ás Oroszországban. hogy az Ilbarisz bulgár kan szépséges leányát . NizábI "iszkander Name". A középkori bulgár tudor-történészek. marl. még az arab hallgatók is dicsőségnek tartották ha a bulgár-medresz egyetemeken juthattak képesítésükhöz. jogászok. A bulgár orvostudomány magába foglalta a bulgárok minden ősének tapasztalatát.M. Szárücsin-Voigográd asztrahánz.. földrajzi. melyet Mikali Bastu 865-882 évek között Irt. Mohamedjár -"Tuhfai Mardán" (1540 óv) bulgár költemények példakent szolgáltak minden türk nép költő generációi részére. saját magának is levágja a fejét. matematikusok.F. Bizonyos idő után Gauharsát meglátja a meggyilkoltakat. elején tevékenyked? nagy tudást. században. nyelvészet: több száz műve jutott el hozzánk. akiket meg is látogatott".F. A bulgároknak köszönhet?en a civilizál világ Ismeretet szerezhetett Oroszországról. az utakat Magyarországról.. a mongol Idők előtti bulgároktól ered. Skan-dináviáról. A magas humánumú irodalom egy sor nép Irodalma részére példaként szolgált. Jár Csállü-Naberezsnüje Cselnü. azoknak akik Észak-Kinától-Irakig.) Bolgárban rokonai voltak. akik abban az Id?ben nagy eredmenyeket értek el.zsoldos katona). Kijevből ás a Baltikumból Bolgárba. A fiatal pár Kazárlába visszautazásukhoz megszáll Kalakájturé-nál. fizikusok."küssza-i Juszuf" (1203 év). mint tehetséges "tabib" (orvos -. udmurt. aki Bulgáriába ment. A legenda megerősiti Ibn Sziná népszerűségét a bulgároknál . a bulgárok elsőként alkalmaztak löfegyvertágyukat. Nem ok .. Meglátva ezt Kalakájturé. A XII. Kínába. Róla sok legenda született.. hogy őt fogják a gyilkosságban gyanusltani. Szaratau-Szarátov és mások). A bulgár rendszerű képzésnek nagy hirneve volt a felvilágosult Keleten. Arábiába.

hogy a bulgár orvostudomány a progressziv népi orvosláson alapozódott. hogy gyógyszerész volt. A mérgezés elleni gyógyszereknek szentelt dolgozat.. A hozzánk eljutott forrásokból. Ezek valószinüleg a gyógyitást szolgálták. hogy az agyag gömbkónuszokban.. legendákat alkottak róla. arra lehet következtetni. években átírta ezt az értekezést. oldal). Amikor Hodzsa Bulgári 39 éves korában meghalt.A volgai Bulgária: lelki kultúra. Kazány 1990. Számunkra nagyon érdekfeszitőek a hozzánk eijutott'közlemények a bulgár tudósorvosokról. mint a pszichoterápia. gyakran névtelenül is "A népi orvoslás gyüjternénye-nek" nevezik. hogy a bulgár gyógyitók diagnosztizálásának egyik alapvető módszere a beteg pulzusának megtapogatása volt . Iehet. üvegflakonocskákban... 1971-ben sírjára fehér márványbói. Az egész Keleten hires lett Hodzsa Bulgári gyógyító Gáznából. Ezek közül egy fadugóval volt ellátva... kétoldaián éllel (duplaél). bízva a betegségektől való megszabadulásban. majd a magzattá válásról. energiahatás és mások.sz. Ezért ezeket a kéziratokat. "Küssza-i Juszuf" költeményéből látható. hogy a bulgár orvosok az értekezéseiket úgy gyógyszerészetből. sirkövet épített és megénekelte saját verseiben. A bulgár tabibok. akik munkája népszerű volt Keleten. ismerték ezeket a műveket. az Ő testvére Haszán.. a világ minden tájáról. A költők saját verseikben dicsőítették öt. (G.Emese Lorinc Reiki Mester 5 nélkül Irták át es adták ki többször Ibn Sziná "Kéziratok az orvoslás tudományairól" c. Igy a bulgárok széles körben alkalmazták a gyógyitás olyan módszereit.... A muzulmánok körében népszerű volt a "Könyv a pulzusrol" (Kitabi nabz") .. mauzóleumot emeltek.N. A tankejevi sirkamrában vékony ezüst lemezből készült. 1 2-134.. valószinű. különböző gyógyszereket tároltak". Napjainkban is. A "Dzsagfár tarih" gyüjte-mény lapszélein az alábbi feljegyzés volt: "A bulgárok közül első. Hakim Szanal eltemette őt. mivel azt a hires orvos Is meg akarta ismerni. Szulejmán lbn Daud asz-Szakszini-Szuvári (Xl... Badrad-dlna Mahmud ibn Uszmán kérésére 1220-1221.. Burhán-ad-dina ibragim Ibn Juszuf Bulgárl másik gyógyászati értekezése "Az egyszerű gyógyszerekről" szintén népszerű volt a muzulmánok között. Az eltemetett.. akor ismert orvosának.F. Ennek a módszernek a keleti orvostudományban nagy jelentőséget tulajdonitottak. Dabletsin . Nem kizárt..M. ismereteket tartalmaznak embriológiából: a magzat keletkezéséről ás fejlődési stádiumairól az anyaméhben. mellette szélesedd végű réz cipesz feküdt. Lencet kisolló.. hogy a gyógyítót a költő szufi(mohamedán aszkéta) Hakim Szanal védelmébe vette és fiának fogadta. A keleti gyógytea italok elkészitésére alkalmazott edény nevét jelentette. Tadzs-ad-din al-Bulgári megírta "At-Tirják al-Kabir" ("A mérgezés elleni legjobb szer") című művét. A "Küssza-i Juszuf" költeményben emutik a lancet (duplaélű olló) orvosi műszert. Azok. A bulgár gyógyitás a történelemnek ebben az időszakában ismert volt a keleti országokban.) Abu-i-Alja Hars lbn Idrisz aly-Bulgári műveiből idéz adatokat az orvostudmányról. a muzulmánok eljönnek a bulgár gyógyszerész sirjához és a nevét viselő forráshoz. Emellett a kutatók megjegyzik. többek között. Oroszországban alkalmazásra került "Szamovár" formájában.) találtak meg .. Az egyik versben az áll. Midán. Ezek a Tadzsaddin (Tadzsetdin) testvérek és Haszán Ibn Junusz al Bulgári.. nyomott lapos orgamenturnmal. mint orvoslásból irták. . a magzat feléledéséről.. a negyvennapos megolvadt vércseppből való képződésről. amelyeket Biljárszki városban (Buljára város helyén . Erről speciális orvosi értekezéseket Irtak. A "sam-abár" bulgár szó értelme "edény keverők készítéséhez". Irását. aki gyógyszerek nélkül kezdett el gyógyitani. Ismert a biljári kollekcióban.. üvegcse-tubusokat találtak. Jelenleg Iránban a Medzslisz könyvtárban őrzik.. láthatóan alapos volt.

mongol invázió Idején és 1552-1584-es években. majd 1919-ben a szovjet uralkodók a bulgároknak betiltották "bulgár" nevükön való megnevezésüket.SZ.. De 6 nem beszélt nekünk semmit.Harnitovics. És volt. tizenkét könyök. körülirta amidáncsik néhány fogását. a bulgár nyelvet viszont "tatárnak" minősítették át. titokban folytatták a gyakorlatot. Könyvében "Ajándék a majdánon versenyző férjeknek". a növényzettel ás az állatokkal Is. Ime hogyan irja le Őt a babonás orosz krónikás. eleje .N.N. hogy orosz csúfnévén... a szemei véresek. Világosan kifejeződött ez az ősembereknél. "Létezik olyan vélemény.).F. : a nézésétől borzalom fogott el.". amelyről már emlitest tettünk... vége): "Az Ő hatalmassága és szélessége hasonló "obrönhoz" (vagyis a "városihoz" F. oldal).L. És így volt. mindig létezett és létezik energial kapcsolat.. Ennek a munkának a kiadása jótékony adaléka a bulgár nemzet ujjáéledésének! Nurutdinov Fargát GalcAul . AZ ENERGIÁVAL VALÓ GYÓGYÍTÁS ES AZ EMBER ." (Ibn Fadlán utazásai a Volgára... hogy ki ne dobja saját magzatát. hol párduccá (bárüsz). ("Kazányl történelem" M.. szószerint a bivalyé.R. sz. században. csak nézett ránk. a T. A XVI.. hamar felismerte a környező világ energiakapcsolatát. ha ő birtokába veszi az embert. 1954. De a midáncsik.. mind a két szeme óriási. a növények és az állatok világában. Ilyen kapcsolat van a bennünket körülvevő természetben . 1939. "benne. és nagyok.. Az embernek szoros kapcsolata van a Kozmosz energiáján kívül a Földével. Kezdetben Iván Groznij. ahonnan gúnyneve is ered. az ujjak mindegyike nagyobb negyedénél. Az 19201930-as években betiltották a nemzeti (az arab grafikán alapuló) bulgár ábécét: a bulgár könyveket. hogy tiltsa be és térjenek át a muzulmánoknál megszokott Garabsztán gyógyitásl módjalra.SZ. A görögök az embereket hipnotikus állapotba hozták (hipnozis ez egy ..az ásványok. A bulgár orvostudomány. Az embernek emberre Való hatásának első okmányait az Ókort Egyiptom ás Görögország papiruszain találjuk. Bolygónk emberei között nagy teljesitményű az energiai kapcsolat. múzeumáénak tudományos főmunkatársa..." Tanítványait midáncsiniak nevezték. a tatár -. az orra nagyobb negyedénél.EMBERRE VALÓ KÖLCSÖNHATÁSÁNAK RÖVID ÁTTEKINTÉSE SZVADHISZTÁNA-CSAKRA Az anyagi világ tárgyai között.Emese Lorinc Reiki Mester 6 gúnynevén Bárüsz (párduc) volt. 75-76. A Földön megjelenő ember.). hogy nem nézett rá. hogy az óbulgár "mindancsi"-ból keletkezett maga a "medicina" szó.. aki 922-ben leírja Almüs (Álmos) bulgár cár szavaival egy midáncsi módszereit és gyógyításait:. szintén szó van arról. A "Dzsagfár tarih" gyűjteményben. oldal). hogy: "Ismert midáncsi volt Lácsin Hiszámi vagy Dzsurgl-Emir (XII-XIII. 70. történész. valamint különleges táplálkozással.L. a terhes anélkül. a Bulgár állammal és a bulgár néppel együtt kétszer ment át borzalmas pusztitáson: a XIII. században hires bulgár midáncsik volt Ataiük. Ezt a feltételezést megrősiti Ahmed Ibn Fadlán. Bakir mulla (mohemedan pap) ehhez a művészethez ellenségesen viszonyult és meggyőzte Almüst (Álmos). és megparancsolták nekik... Ő különböző alakban jelenhetett meg. Igy átalakult hol óriássá. amikor Iván Groznij (Rettenetes) cár orosz hadserege elfoglalta Kazányt ás egész Bulgáriát.. de az anyagi értékek elsajátításával az emberiség fokozatosan elveztette a léleknek valamely részét és megszűnt az energiai kapcsolatok tudatos érzékelése. ennek köszönhetően saját hatását átvihette a betegre. annak gyógyitása céljából. akkor összenyomja azt mindkét kezével. Iván Glazdtül (XVI. a bulgár történelmet és kultúrát.. a nép által avarcsíknak is nevezve.. A hasonszervi gyógyitást kiegészítette testi és lelki gyakórlatokkal. sz. Az emberek közöti érintkezésben ez volt az első kapcsolat. a mongol es türk nomádok alapján "tatároknak" nevezzék magukat. és Ima az ö feje mérete a legnagyobb üsté.

egészen a XIX. Az isteni energia irányitásának tehetségét a szentek úgy kapták meg.ezek a proféták. Az . ibn Színá megvetette kuruzsloknak nevezte. Szenvedés útján. Néhány szuffisztikus szellemi iskola gyakolatába vette a tulajdonságok fejlesztését. ha hallanánk. c. A nagy gyógyász mondta. megajándékozta az egész világot nagy matematikusokkal.Emese Lorinc Reiki Mester 7 formája az energlahatásnak). A gyógyszer nélküli. Aszázadtol Europában népszerűvé vált. Az elsö típushoz tartoznak azok az emberek. melyet Sztobeus adott ki. segiti az epekiválasztást". Indiában az ősidőkből ismert a "kikergetni" a mérges szellemet és betegséget . Mig az Indiaiak elhozták hozzánk a jogik tanát. pulzus és lélegzés leállitása. "Oncar gadon der drod" stb. Az utolsó Indiai fakirok. 3. A válaszokat Isteni sugallatként értelmezték. vagy gyógyíttatták magukat. kézzel hozzáérnek. az egyház üldözni kezdte azokat. hogy "vannak emberek. A szentek története ez szintén történelme a csodagyógyltásoknak. a saját test energiájának más emberekre való átvitelét ás gyógyitó hatásának magas művelését érték el. minek kapcsán azt mondja. hogy helyes életmódot folytattak a lélek és a test kegyetlen edzése utján. hogy annak segítségével meg lehet szüntetni "a szem. Ezeknek az irányzatoknak néhány képviselőjéről Ibn Színá azt mondta. de "fekete" volt a lelkük. az azzonnal meggyógyul".nemcsak a muzulmán. görög. a rák. majd ezután kérdéseket tettek fel nekik. Európa orvosai. kémikusokkal. hogy azok képesek felülmulni a Föld gravitációs vonzásterét. vagy egy ember sok emberre hat azt nemkel azonnal elvetni.. Az arab. akik mágnessel gyógyitottak. Azokat az embereket.. 4. A történelemben megemiltik. a nőknél a vérfolyás. gyógyithatók a csipőn felnyitott sebek. Plinius. A gyógyászat legmagasabb szinvonalát a tibeti szerzetesek is elérték. könyveikben. perzsa. Abu All ibn Színá (Avicenna) neve ismert volt az egész világon. mágnesekkel való gyógyítást Europában Filip Aureol Teofrast Bombast Paracels Gogenhejm svéd orvos kezdte el. Ennek ellenére. Paracelsus halála után. stb. A IX-XI. századbeli arab világ nagy hatással volt Európa kultúrájának fejlődésére.energiahatásokkal egyid?ben bonyolult gyógyszereket készitettek. pulzus alapján diagnosztizáltak. századig felhasználták. súlyos beteg. Szolon hirdetésének gyűjteményében. hogy Vespasianus és Hadrianus római császárok kézérintéssel gyógyitottak. Ezen túlmenően a mágnes széthúzza a sérvet és gyógyitja a töréseket. de más vallásokban is ismert. költőkkel ás természetesen gyógyászokkal. akiknek a testük különleges erővel rendelkezik". akiknek nagyerejű energiájuk volt. olyan következtetésre Jutott. akik extraszenez tulajdonságukkal rendelkeznek lbn Színá arifoknak (misztikusok) nevezte. akiknek nagy teljesitményű energiájuk és tiszta lelkük van . hogy a tulajdonságok megszerzése három úton lehet: 2. A jogi jelenség a XVIII.gyakorlata. aki a rossztól szenved. az egész világon ismert " AYURVÉDA "-t. fül. a nagy Ibn Sziná orvostudományi értekezéseit. hogy valaki hatással van ' emberre. A jogik. A lélek és test gyakorlatával. asztronautákkal.melyek két tipusuak lehetnek. A mágnes gyógyító hatásait kutatva. az energia kölcsönhatásának "csodáját" mutatták be: a test érzékiségének teljes megszüntetése. kikisérietezett gyógyászati eszközként Javasolja a leheletet a homlokra. Születéssel megszerezve. a tibetiek viszont ránk hagyták a gyógyitó orvosok több évszázados gyakorlatát a "Cszud-si". egyszerüen a természet törvényeit Kell tanulmányozni Azokat az embereket. egyiptomi és más népek kultúrája. ez így hangzik: "ha az emberhez. Ugyancsak lényegesnek tartotta. már a XVII század elején Helmont és 'Fiudd . orr és a külső fedőrészek folyását.

: a gravitáció. század közepén A. vagy sorokat olvastak könyvekből. Faraday. Az ember aurájának fotófelvételét. a "fluidum" (láthatatlan szellemi áramlás) elnevezést kapta. Az orvosi tanszék éles tiltakozására az értékelés publikálása nem hivatalosan történt meg.ményei olyan figyelmet keltettek. feltöltve őt a világ életejének lélegzetével. elsőként 1912-ben M. a Cambridge-i tudósok egy csoportja. hogy az "életerő a kéz. ered. az "Ídeghipnozis" c. megalakitotta a pszichikai kisérletek társaságát. könyve után 1852-ben kiadja újabb könyvét "Mágia. J. leirja az Idegen akarat rákényszeritésének folyamatát. A bizottság megállapitotta. amely biztosítja á Világ. Messmer véleménye szerint a "fluidum" teszi ki az élet alapját. Ugy vélték. rendelkezve e meghatározott tulajdonságokkal. V. sz.. azzal az erővel. Ez az "életerő". amelyeket a messmerizmus mód. Amerika. száz évre a Párizs) Egyetem Orvosi Tanszéke alutasitását követően nyilvánosan rehabilltálták Franz Mess-mert. Érdekes.szerével értek el. 1876-ban az ismert angol fizikusok. Bredl. hogy az angol gyarmati hatalmak Indiában kihasználták az ember telepatikus tulajdonságait az információk átadására. Franz Anton Messmer osztrák orvos először fogalmáit `Meg "az állati mágnesesség" koncepcióját. varázslás. a helyi lakosságból. könyvében írta le. elektromosság. Bredl angol sebész. ahol az ember és állatok bizonyos fizlologlal állapota tükröződött. Messmer gyógyító. Gyógyitó módszereit tudományosan megalapozottaknak Ismerték el. a tudósok paranormáiis jelenségekre való ráirányitásának eredménytelenségét követően. A fotófelvételeket gázkisülésben végezték. Kircher német tudós 'leraka az alapjait "az állati mágnesesség" tanának. Ez az év ugyanakkor. ás A. a brit társulási ülésén "A közvetlen gondolatátvitel" cimmel elöadást tartottak. Tyndall és U. mint pl.Emese Lorinc Reiki Mester 8 megerősltik. Serrel. hogy sok esetben. melyet hipnozisnak nevez ( a görög "hipnos" . Azsia több országában. Természetesen a "közvetítők" -az emberek voltak. melyek hatással vannak az emberre a hipnozis alatt. a fizikusok O. tárgyakat irtak körül. (amit kesőbb fluidumnak neveztek). Ők kutatták a spontán telepátia minden esetét. életmágnesesség. a korszerű pszichologia születésének éve. Párizsban ismét bizotságot hoztak létre a messmerizmus vizsgálatára. Messmer tanitványa és segitője. Hasonló társaságok kezdték el müködésüket Európa. hogy átvegye ember az embertől. Ezzel letették a spontán telepátia eseteinek szisztematikus kutatási alapjait. A XVII. hogy az "állati mágnesesség" Jelensége után érdeklődni kezdett a Párizsi Egyetem Orvosi Tanszéke. A XIX. negyvenes éveiben J. Poussegur feltalálja a mesterségesen előidézett szomnambolizmus (alvajárás) Jelenségét. M. 1882-ben. A tudós enn kapcsán mondotta:"A természetben minden test ás az anyag minden formája rendelkezik a fiziologiai energia Ismert mennyiségével. 1784-ben a Párizsi Egyetemi Bizottság megállapitotta. és a szervezet más szerveiből ered. a matematikus De Morgan A. Lod-1e és U.alvás). hogy "állati mágnesesség" nem létezik. vagyis a test energia kiáramlásának Tatását. hipnotizmus és elektrobiológia" cimmel. amelyet azok örökké kisugároznak önmagukból. ver minden élősejtben. Még ebben az évben. A bizottság megerősítette a világosiátás hatását (effektus) és a csodálatos gyógyításokat. század második felében alkalmazott. az életképességet. 1926-ban. melyet gyakorlatban a XVIII. fény. Saját nevezetes kisérleteit "világ 'és sötétség nagy művészete" c. Az általunk ismert minden erő.. az Ot. amelyben részletesen ir azokról a módszerekről. amikor az emberek bekötött szemmel messmerikus állapotba kerültek.egyetemben a tudást. . Pogoseiszkij orosz tudósnak sikerült eikászitenl. nagy távolságokra. Berret. Közöttük volt a kémikus Crookes. A világmindenség mélyéről jön. Huoiles biológus. hogy az ember képes hatni a lélekre és az emberi testre. Bredi elsőként alkalmazta a hipnotikus altatást a sebészeti mütétek érzéstelenitésénéi. az érzést. szem. megerősitve azt szemtanúkkal.

1949-ben. hogy a különálló fotonok.). 1930-ban D. 1932-ben Leningrádban.Bakster amerikai kutató által. Lázárjev akadémikus kiadja magasabb idegtevékenység fizikakémial alapjai" c. a pszlchologiai részlegtöl.K. a biotér kölcsönhatására. Zenerrel. 1962-ben. Megállapitástnyert. hogy a növény az élőlény halálara reagál.lany a Faraday kamrában tartozkodott dróthuzal rácsárnyékolású fémboxban. 1928-ban F. Bakster kisérletei során megállapitotta. olasz Ideggyógyász ás fizikus. addig a fiziológiai energia reálisan létező elemként kell. V. amikor a kísérleti . hogy kisugározzon környezetébe. Sz. Szmilov kísérlete ugyancsak megerősitette. mely munkában az egész világon ismert állatidomár. az ismert "Gondolatolvasók" c. könyvét. 1934-ben D. könyv irója. Bekötött . 1922-ben Moszkvában L. az extraszenzoros befogadás kutatását G. hogy létrehozzon. 1921-ben S. hogy elismerve legyen. ha csak nem az utóbbinak egyik tulajdonsága. Rajn kiadja "Az elektroszensz befogadás" c. amelyben kisérletet tesz többek között a sugalmazás mechanizmusának megvilágitására: "Minden érzékelés. serkentöje a megjelenésének. A bomló sejt. Rishe. Ezt Bulgáriában. másképp ás másképp reagálnak. azokból a testekből. a krasznodári Kirlián házaspár. az éleslátáról fólytat kísérletet. Véleménye szerint azok olyan fizikai részek lehetnek. Az Ő megállapitása szerint. Rajn kollégájával.* 1923-ban A. A. Az átvitel abban a pillanatban történt. amelyek a fej körüli térség centiméteres elektromágneses hullámainak felfedezésére utalnak. Gurevics feltételezései a biotérről. a Pszichotronikal Világkongresszuson. a nyugvó állapotban lévő sejtre esve. gerjesztője ennek az energiának. A. Angliában. ismortette a parapszichologial tényez?k témájában végzett kutatásának eredményeit. irányitotta. melynek felügyelete alatt szervez?dnek a pszichikai jelenségek tanulmányozásának kongresszusai. Felfedezték nála a bár optikai látás effektusát. Ebben az évben alakult meg a Pszichologial Kutatások Nemzetközi Bizottsága. a mitogenetikus elnevezést kapta. mely az ultraibolya sávban rögzitődött. amelyek átadják a gondolat sugalmát agytól agyig. Az egyetemi kutatások bebizonyították az elektroszensz befogadás létezését. 1975-ben Monte Carlo-ban. Cole. a mozgas minden aktusa hullámokat kell. generátora. elkezdte kisérleteit az extraszensz hatásról (E. az Agykutató intézetben L. az ember feje nagy hosszúságú hullámokat (30 ezer km-ig) kell. Ennek az energiának az univerzalitása.a feltételes reflexek területén elért találmányai alapján ismert tudós-fiziológus-.Emese Lorinc Reiki Mester 9 kémiai forrása. közreadja kísérleteit. Bekterjev. a Nylzsnyetagilszki Pedagógiai Fölskola plzichológIal laboratóriumában. V. M. feltalálta az emberi test körüli világitást. könyvét. Gurevics professzor megdöbbentő tényként állapitja meg. a szomszéd sejt osztódását idézheti elő. egyetemisták nagy csoportjával. A. L. A sejtes kisugárzás. Vasziljev professzor megkezdte kisérletelt a telepátia alapjainak megállapítására. Amig az éter még hipotézis marad. Szmilov kifejtette. Az erről készült fotók bejárták az egész világot. képes volt a kisérleti alanyt elaltatni és felébreszteni. Durov Is részt vett. Az induktor (indukciot meginditó). francia tudós. Roza Kulesován kisérletet hajtottak végre. hogy a növények és állatok között energetikai kapcsolat létezik.. amelyekben az mar Ismert. minden ötödik ember rendelkezik extraszensz tulajdonságokkal. a szomszéd helyiségből. P. annak osztodását eredményezhetik. Kacarnall. csak súlytalan világéterrel hasonlatható össze. 1937-ben az USA-ban elkezdték a "Parapszichologiai Ujsag* kiadását.. később tovább fejlesztödtek A. hogy a növények a halál különböző formáira. Idomitott kutyák egy csoportján tanulmányozta a távolsági sugalmazás hatását. 1930-tol." 1920-ban V.

Resetnyikova. Novomejszkij. egy extraszensz módszer alkalmazását. a biolokácios kisérletezésekre.Emese Lorinc Reiki Mester 10 szemmel. tibgy a kisugárzások. infravörös sugarakkal megvilágitott testen. a milánói Bloelektrónikai és Pszichotrónikal Kongresszuson Dzsuna megkapta a professzori cimet. hogy meg lehet állapitanl az egész szervezet diagnózisát. a másik kamrában lévő sejtek szintén elpusztultak.nem akadályozta a színek megkülönböztetését. Kijevben. mintegy tiz éve. fűzfavessző az idegrendszer optimizálására. A sejtek egymás áláfásával. 1979-ben a Szovjetunióban ismert lett Dzsuna Davitasvili extraszensz neve. a "Parapszi-chologiai egyesület" nevet tíz évvel korábban megalakitott kapja és az USA tudományos fejlesztési együttmüködés egyesületeinek teljes jogú részlegévé válik.. P. a botanikus tudományok kandldátusa. Miha)lova felfedezése. Stanley. üveggel. V. 1964-ben . ábrázolásokat irt le. majd három és több szin felismerését tanulta meg. vizzel. Sz. T. Jutz amerikai pszichológus megfigyelései szerint P. 1963-ban Nyizsnyetagliszki Pedagógiai Főiskola docense. 1968-ban. Surin és L.. Bizonyitást nyert. teljes sötétségben. A katolikus egyház a különleges tehetséggel rendelkező embereket figyelemmel kisérte. Ez volt a Szovjetunióban az első kollektíva. P. Sztecenko. A fény árnyékolása. Ők állapították meg az élö sejtek közötti elektromágneses és informácios kapcsolatot. kidolgozta az aura fotovizualitásának módszerét. rézlemezekkel. amelynek hivatalosan engedélyezték munkájában. a jobbkéz ujjaival. Sztecenko fontosnak tartja azt. Igy II. aki a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Rádiotechnikai Intézetében kezdett el kísérleteket folytatni. A módszert alkalmazva elérhető az aura színes. 1980-as évek végén. A különböző tárgyak lüktetésének összehasoníltásával.ésodálatosan alkalmasak a vese. 1972-ben bejegyzésre került V. benzinnel . tudományos szempontból nézve. akik sokáig tartózkodtak a föld ilyen részein. a szívgörcs esetón a frekvencia emelkedik 1000-1200 Hz-ig. P. térfogatbeli ábrázolása. elsőként figyelt fel az úgynevezett geopatologén zónák problémájára. ujjaival képes a színeket megállapitanl. hogy . dinamikus. a Művészeti Tanszák 50 hallgatóján sorozat-kisérietet hajtott végre. vas-. gumikesztyün át. létezik egy specializált kisérleti módszertani csoport.a "Time" folyóirat közli. 1986-ban. több kísérletet hajtott végre extraszenzórikus területen. hogy R. Ezt a csoportot Vitallj Sztecenko vezeti A több éves munka során. amelyek a nyírfaágból eredne. azt mond. szineket határozott meg. 1989-ben egy lelkes csoport. P. a biológusok. Sz. János Pál pápa személyesen ismerte el Dzsunanek az emberek gyógyítása területén elért eredményeit.a szív. Ilyen módszerrel meghatározva más szervek állapotát. A. a tölgyfaág . Megfigyelései alapján például a gipsz 690-710 Hz egyenértékű tárfrekvenciát ad. kémikusok. pszichológusok. Miután az egyik kamra lakóit rosszindulatú virussal fertőzték meg. a vas 1070-1130-at ad. Az emberi szív mutatói különbözőek: az egészségesé 700800 Hz. elszigetelve egymástól ultraibolya sugarak által átjárható ablakos rendszerű kamrákban nőttek. az USA-ban. Karnacsejev. Szmirnov vezetésével. és csodálatos felfedezésekre Jutott.működés. 1989-ben az Állami Feltalálok Bizottsága Dzsune Davitasvill gyógyászati módszereire szerz?i jogot adott. a bloelektrónikával megvédett emberi burkon. megtanulta megkülönböztetni a különböző tárgyak "hangját". az Ukrán Tudományos Akadémia Növényflziologial és Genetikai intézetében. orvosok. újságot olvasott. biofizikusok hivatalos szervezete.aluminium fóliával. betegeskedni kezdenek. Minden ötödik hallgató először kettő. a Földéhének kutatásánál. melynek segitségévei megállapítható az ember fizikai és lelkiállapota. és azok pusztulni kezdtek. stb. Az emberek és állatok. a márvány 750-780. fénytát nem eresztő papirral.

reszelő. A sumérok a földi élet középpontjába. amelyeket a mesteremberekkel együtt készítettek el. egy energetikai szubsztanciát. gyógyítási céllal megörökölte Babilon . ahol több mint 70 intézet és intézmény foglalkozik vete. Az ókori gyógyítók is rendelkeztek a gyógyításhoz szükséges eszközökkel. ként. hogy ők pszichoemociónális és fiziológiai ráhatással segítették elő a gyors fájdalomcsillapítást és a betegek gyógyulását. akkor a beteget kivitték a piactérre és az ott lévőknek tanácsokat kellett adni a . az úgynevezett "láthatatlan fényt" helyezték.Ázsia. segédeszközök. Majdnem mindenhol komoly kísérleték tárgya különösen az USA-b } n. A magmágnesesség rezonanelája segitségévei megáliapitották. gipszet.Emese Lorinc Reiki Mester 11 egyes szentek kövületei. amelyet minden egyes páciensre egyedileg határoztak meg. Véleményük szerint. A legendák alapján. a Kaukázusba. hogy a parapszihologusok k a Fehér Ház apparátusában Is tevékenykednek. Föníciába. Az ókori Asszíriában és Babilonba a következő szokás alakult ki: ha az orvos lemondott a betegről. enciklopédiák és egyéb ismertető anyagok álltak rendelkezésre. mint az élő extraszenszok. amelyek segítségével a páciens belélegezte a gyógyító szert. A sumérok gyakorlati tapasztalatai is nagy hatással voltak a környezetükre. Az akkori fejlett orvosi elmélet és az emberi szervezet befolyásolásának módszerei. TÖRTÉNELEM A. használtak még tengeri és édesvízi halat. rezet.kevesebb. az orvosok tanításához. a föld népeinek fele. ugyanúgy kapják és kisugározzák a bioenergiát. Ismereteiket és tapasztalataikat. Elő . tojást. Sugda és Média. lazúrkövet. ebben az időszakban a Zoroaster-hit uralkodott. ennek a "láthatatlan fénynek" a mozgása határozza meg az emberi szervezetben végbemenő összes folyamatot. A sumér kulturális tradíciók örökösei . Az eltemetett szent kövületek mellé helyezet búzaszemekben átváltozás (transzmutácio) történt: egyik elemféléből több Welt. sajnos csak töredékeiben maradtak fenn napjainkig. A "láthatatlan fény" az érzékszerveken.Yrben nyugszanak. madarakat. Az elő-ázsiai gyógyítók gyanta alapú olajokat (illóolajokat) is alkalmaztak. Egyiptomba. csipesz. tankönyvek. állatok vérét. Elő-Ázsia középkori államaiban. A gyógyszerek készítéséhez a növényeken kívül. mint például: szike. A volgai bulgárok népi gyógyítói. még ma is hiszik és használják a tűz szent erejét. Babiloni és Asszír ékírásokból tudjuk. hogy a buzaszemek atommagja pl más energiaállapotba mentek át. A jó hatásfokú terápiák sorába tartozott a zenés és táncos terápia. addig csak az extraszenezek kölcsönhatásához rögzítettek. Ezekben az iskolákban. Nagy Bulgáriába és Észak-Indiába. mézet. Hivatalosan a parapszlchologia a világ . fűrész. Asszíria. a légzésen és a táplálkozáson keresztül töltöti fel a szervezetet energiával. Horezm és Baktria. Innen terjedtek tovább az ismeretek a szomszédos országokba: Szíriába. amelyek a Kijev Pccsorszki barlangrendsz. mészkövet. Ilyen változásokat. Már akkor is nagy figyelmet szenteltek a pontos diagnosztikának. timsót. ólmot stb. ásványi sókat. A szentkövületek hatás védte a növényeket a megsemmisítő rádioaktiv dózistól is. Érdekesség. az ókori Sumér birodalomra vezeti vissza származását. amit a betegségek csoportosításának a létezése is bizonyít. másikbós . Qrszágában elismert. sín.Babilon és Asszíria tekintélyes orvosi iskolákat tartottak fenn Uruk és Borszippa városában. ml lehetséges az extraszenezek által.

az ókori Egyiptomban sok más gyógyszer is létezett. Ezzel egy időben. . Fontos volt. a légzés. Ezeken keresztül a szív összehúzódásának az eredményenként a "Pneuma" segítségével árad szét a meleg. Ezeken kívül. a vér. 4 a fejben. Tűzből és Levegőből áll. Az ókori Egyiptom. mert a "metuk" a szívből indultak a test többi részéhez. A volgai bolgárok a XVI század végéig őrizték meg a sumér és az ókori Egyiptom ráhatásos módszereit és tudását. Az egyiptomi Rá Isten templomaiban már öt ezer évvel ezelőtt "élet otthonok" léteztek. tisztelet és elismerés övezte az egész ókori világban. utána a szívébe és onnan az ereken keresztül szétterjed az egész testben. mert nem ismeri az emberi szervezetre való hatását. A "Pneuma" egy láthatatlan és súlytalan energetikai szubsztanció. kettő mindegyik herében vagy petefészekben. a levegővel bejut az ember tüdejébe. hogy a világmindenség négy alapvető őselemből: Vízből. hogy az orvosi titok a szív működésének ismeretében rejlik. aki az európai homeopátiát megalapította. és szabályozza a tápanyagok. Ezek az ismeretek harmonikusan egészítették ki a volgai Bulgária egységes muzulmán orvosi iskoláinak tanait. feltöltve azt élettel. a tarkóhoz. ami az egyiptomiak szerint áthatja a világmindenséget. hogy ezekben a csatornákban ne keletkezzék elzáródás. 4 a halántéknál. Európára nagy hatással volt az ókori Egyiptom mágikus iskolája. Az egyiptomi gyógyítók őszintén hitték. az ondó. amely az emberi szervezetet alkotja. és amelyek egyensúlya meghatározza a közérzetet. mert ezektől a "metuk" a szívhez haladtak. Az emberi szervezetben a nedvek közötti egyensúly felborulása betegségekhez. kettő-kettő a fülekben. a nyálka. A későbbi időkben az emberek sajátos képzésben részesülhettek Heliopoliszban. ahol kezdő papoknak hosszú időn keresztül a mágikus befolyás és gyógyítás művészetét tanították. B.a négy fő életnedv. tulajdonképpen a szívet érezte. Memphiszben és Théba templomaiban. a kézhez. mint gyógyszer felhasználását vezette be újra S. kettő-kettő mindegyik végtagban. Hahnemann német orvos a XVIII században. Ezeket az ereket vagy csatornákat az egyiptomi orvosok "metu"-nak nevezték. A négy őselem hordozója . Földből. A babiloni és asszír orvoslás nyomait. az ókori Egyiptomban létezett a "Pneuma-tanítás". amelyet a bizánci kultúra közvetített Európába. Tilos volt szótlanul elmenni a beteg mellett. Az ókori Egyiptomban például széles körben elterjedt állati és rovar-testrészek. asszír és babiloni gyógyítók magas szintű tudását. a vizelet és az ürülék cirkulációját. Bármelyik orvos hozzáérve akár a fejhez. Saisban (Szaiszban). Az egyiptomi gyógyítók összesen 32 "metu" csatornát ismertek. a XVI század közepéig lehetett náluk követni.Emese Lorinc Reiki Mester 12 gyógymódra. Sok gyógyszert Indiából és Kínából hoztak be Egyiptomba. a tenyérhez vagy a lábhoz. 4 az ülepben és kettő a kisujjban végződött és a szív irányába futott. A sumér. amelyeket a mai hivatalos orvostudomány nem használ. C. Kína. A tudósok véleménye szerint az egyiptomi orvosok már 3550 évvel ezelőtt ismerték a mai egészségügy által használt összes gyógyszer egyharmadát. ezekből 4 az orrlyuknál. túltöltöttség vagy hiány. Akkoriban úgy gondolták. sőt halálhoz vezethet.

Az egyik legrégibb kézirat. valamint később az európai országokban is. Az isteni erő. A kínai gyógyítók a betegségek meghatározásánál nagy figyelmet szenteltek a pulzusnak. hanem magát a pácienst az ő egyéni jellemvonásaival. Fa. Koreában. valamint az emberi szervezetet is. India A földön a legősibb gyógyítási módok az indiaiak. Az emberi szervek közötti kölcsönhatás egyensúlyának a felbomlása. és egy szerv funkciójának a változása magával vonja a szervezet összes többi szervének a változását is. Például. Az ember és a környezete közötti kapcsolat egyensúlyának a felbomlása. Az indiai orvostudomány az emberi szervezet egységének a tanításán alapszik.. a keleten nagy tiszteletnek örvendett "Az állatok asztrológiai naptára". amelyet 2000 évvel időszámításunk előtt írt. Kimondottan a pulzus a vér és "Pneuma" keringésének okozója. amelyben a betegségek diagnosztizálásának és a páciens egyéni tulajdonságainak meghatározására különös figyelmet fordítottak. A kínai ókori ráhatásos módszerek nagy hatással voltak a filozófiai és orvosi iskolák fejlődésére Indiában. Ásványok. A világmindenség anyagi és lelki fázisa az öt őselem: Föld. hogy minden megbetegedésnél a patológiai folyamatba szükségszerűen az egész szervezet. növények. Indiában saját filozófiai orvosi iskolák jöttek létre. Ezek a módszerek a saját tapasztalaton. több mint 500 formáját különböztették meg. állatok és rovarok szerveinek a felhasználásával képesek voltak hatni az emberre.Emese Lorinc Reiki Mester 13 A hagyományos kínai orvoslás az egyik legrégebbi a világon. Ennek a körforgásnak se eleje. beszámol arról. Tűz és Fém. A kínai filozófusok és orvosok kidolgozták a világmindenség két egymástól elválaszthatatlan és ellentétes tényezőjének a "Yang és Yin"-nek a tanítását. Japánban.. mint oszthatatlan egység bevonásra kerül. aki Európában először fogalmazta meg a vérkeringés elméletét. mint az egész szervezet betegségét. ami a világot és az embert fejlődésre késztette a "Chi" energia. se vége nincs. Ez a leírás 3500 évvel előzte meg William Harwayt. szokásaival és hajlamaival együtt. amely megmagyarázza a világmindenség lelki és fizikai összhangját. Vietnamban. Nem a betegséget gyógyították. Az ókori kínai orvosok úgy gondolták. valamint a szomszédos országok lelki és fizikai gyógyítási hagyományain keleteztek és fejlődtek. amely sok évezred alatt gyűlt össze. Bármilyen megbetegedést úgy tekintettek. Huandi Hej Dzin "Belgyógyászati tanulmányok" című 18 kötetes tanulmányában. A vér folyamatosan kering az erekben . A más hagyományos orvoslással szemben. Víz. mint az öt őselem energiaegyensúlyának két fő ok miatti felbomlását: 1. Náluk már 3000 évvel ezelőtt a hagyományos orvostudomány elérte csúcspontját. D. hogy a pulzus nélkül lehetetlen a vér elosztása a nagy és kis erekben. 2. . Ebben a könyvben szerepel a következő is: "a vérerek egymással körkapcsolatban vannak.és a szív irányítja a vért". Nagy Bulgáriában és KözépÁzsia országaiban. A hagyományos kínai orvostudomány több mint 20000 írott anyaggal rendelkezik. A kínai orvosok egy betegséget úgy határoztak meg. a kínaiaknak sikerült mind a mai napig a szakirodalmat és a mester-tanítvány tudás átadását megőrizni. A kínaiak olyan dolgokat fedeztek fel. amelyek több száz évvel megelőzték az európai orvosok felfedezéseit.

helytelenül táplálkozunk. akupunktúra és olyan közismert természetes anyagok. Az ókorban úgy vélték. mint az édesgyökér. Az "Ajurvedában" több mint 1000 gyógynövény tulajdonságát írják le. amerikai és ázsiai orvos szintén használja ennek az ókori munkának a gyakorlati tanácsait. és széles körű elméleti anyagot tartalmaz. de ha nem tartjuk be a helyes életmód előírásait. A Dósák az összes folyamatot irányítják és a következő megnevezéseket kapták: Szél Váta. Az ősi indiai filozófusok. biztosítja az emésztést és a szívizom aktív működését. Sok európai. hogy az ókori India orvostudománya indította el sok országban. Indiában az emberek milliói még ma is a híres "Ajurveda" útmutatásai szerint gyógyítják magukat. A hagyományos indiai orvostudomány alapjait először a híres "Élet könyvben" az "Ajurvedában" rögzítették írásban. Sajnos az ősi tudományok legfontosabb elméleti tételeinek a lényege még ma sem tisztázott.Kapha. herebab (rókaláb). A szél a természetben a fénynek.Emese Lorinc Reiki Mester 14 Az ókori Indiában a diagnosztika és a gyógyítás a tökéletességig fejlődött. előtte ezt a tudás szájhagyomány útján terjedt a tanítótól a tanítványhoz. A Nyálka teszi lehetővé a test szubsztancióinak mozgását és együttműködését. az emésztést. Az indiai gyógyító úgy vélte. hogy az egész világmindenség és az emberi szervezet létezésének az alapja a Tridósa elmélete. Az indiai orvosok úgy állították helyre az egészséget. Tibet Az ősi tibeti orvosi iskola hosszú évszázadokon keresztül az ókori világ más országainak a gyógyítási módszereire támaszkodott. ennek következtében kifejlődik a betegség.sisakvirág. az emberi szervezetben viszont fenntartja a test állandó hőmérsékletét. sőt beállhat a halál is. tudósok és orvosok úgy gondolták. hogy csak a fizikai. nem is szólva a természetes alapú gyógyszerek tényleges felhasználásából eredő tapasztalat rendszerezett kiértékelésének a hiányáról. Ilyenek például. Az Epe a világűrben a tüzet képviseli. vagy szélsőséges éghajlati körülmények között valamelyik Dósa jelentős túlsúlyba kerülhet. Ez magától nem vezet egy betegség kialakulásához. hogy miért éppen az ókori indiai orvos Szusruta és nem Korneliusz Celzius (mint ahogy ezt még nem is olyan régen gondolták) írta le a történelemben először a helyi gyulladás folyamatát. a hűvösségnek és a térben szétterjedő hangoknak a hordozója. Az esetek többségében az egyik Dósa mindig túlsúlyban van. az életkörülményeink nem megfelelően alakulnak. pszichikai és szellemi állapot összessége határozza meg a páciens betegségét vagy egészségét. Epe és Nyálka közötti összhang megbomlásának az eredménye. A Nyálka a világmindenségben és az emberben a különböző "puha" anyagokra emlékeztet. E. A Nyálkát a kenőolajhoz hasonlíthatjuk. a legkülönbféle gyógymódokat tárják elénk a pszichoterápiától a sebészeti beavatkozásig. hogy a betegség a Szél. botanikus. (indiai) kígyógyokér stb. kémikus és farmakológus. Így érthető. . Mai kutatok úgy gondolják. Az indiai orvos egy időben volt pszichológus.Pitta. amely egyaránt bevonja a kemény és érdes felületet is. a helióterápia (napkúra). mint például Tibetben és az ókori Görögországban a gyógyítás fejlődését. a kiválasztást és az anyagcserét a szél irányítja. Rendkívüli érdekesnek tűnik az a tény. Természetesen az embereknél a tökéletes harmónia a három Dósa között rendkívüli ritka. Nyálka . hogy az ősi Indiában a hullák felboncolása soha nem volt tabu. A szél által a szervezetben mozgásban tartott nedvek és anyagok szabályos életműködését megzavarja azok gyorsulása vagy lassulása. hogy különböző gyógyítási módszerekkel a három Dósat egyensúlyba hozták. elsősorban az indiaira és a kínaira. amely segít megérteni az általános gyógyító koncepciót. Az ókori és középkori országok többségében ez szigorúan tilos volt. Például Kínában ezt a tilalmat csak 1913-ban oldották fel. biológus. Epe . Az emberi testben a vérkeringést.

"szétterjedő" és "átszivárgó" is fordítható. a tibeti orvostudomány fejlődése az indiai orvostan befolyása alá került. Arisztotelész és Hippokratész. A XIII. A "humor" ókori görög szó. Dzsaba Gonboj Indiában tanult orvos. amikor a buddhista vallás államvallássá vált. nyálkából. amit Jutog Jontan Gompó alkotott. Empedoklész. a kínai Han Vanham és a perzsa Galénosz orvosok közösen írták meg "A bátorság fegyvere" című tibeti nyelvű. a nyálka sajátossága a hideg . olyan két erőnek képzelték el. Hellás egyik első orvosa. Víz. Tibeti szerzők szerint. A vérre jellemző a nedvesség és a melegség. Hente Lin Han kinai orvos és Dakciglan perzsa orvos közössen láttak neki az indiai. amelyeknek nem volt hagyománya Indiában. különösen a kínait és az indiait sikerült egy kiegyensúlyozott egységben megőrizni. F. Hippokratész azt tanította. Ezek egyensúlyának a megzavarása a kínaiak által ismert 12 szerv valamelyikének a megbetegedésében jelentkezett. Ennek a munkának az értelmezésével foglalkozott több tibeti orvosi iskola is. A VIII. Az ókori Görögország. Ez a tanítás lett az alapja a "humorális patalógia" elméletének. Az "Ajurveda" korlátjai közé szorított orvostudomány hátráltatta annak fejlődését a kínai orvostudományból átvett olyan területeken. században. aki az egyiptomiakkal tanult. amelyet sem a kínaival. A betegséget úgy értelmezték. ami elsősorban a szövetekben figyelhető meg. amelyet később kinai orvosok tovább bővítettek. sem az indiaival. Hippokratész elmélete szerint az emberi test négy alapvető "életnedvből": vérből. Indiából. kinai és iráni gyógyászati rendszerek tanitásainak az egységesítéséhez. Tűz és Földnek felelnek meg. Ezek a világmindenség Őselemeinek Levegő. Egy másik verzió szerint. A különböző elméletek szintézise során. Kínából és más országokból származott. században. mint a három elem (Dósa) egyensúlyának a megbomlását. valamint az írás megjelent. Ennek a munkának az értelmezése alapján különböző tibeti orvosi iskolák jelentek meg és tűntek el. Vízből. később széles körű elismerést kapott és a mai napig nem vesztette el a jelentősségét. Levegőből és Földből áll. Tibetben sok tudós és orvos Nepálból. hanem mint "átható". amely nem csak "nedvet" vagy "létet" jelent. a helyi orvosi tradíciók a környező országokéval összefonódtak. mint például a "három Guna" és a "Ying-Yan" tanítások. Ennek eredményeképpen a három gyógyító iskola tanításait. A hippokratészi "életnedvek" mindegyike meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik. amely a legnagyobb hatással volt az egész középkóri gyógyításra és az a XVII század végéig érvényben maradt. hogy az egészség és a betegség az emberi testnedvek keveredésének egymásra hatásától függ. a tibeti klasszikus orvostan továbbfejlődött. Tibetben létezett több legenda a hagyományos tibeti orvoslás kialakulásának a forrásáról és annak továbbfejlődéséről. amikor a tibeti állam kialakult. amelyek együtt széles körű irodalmat hoztak létre. állította. századi híres és kiemelt tudású orvos Jutog Jontan Gompó egy egységes orvosi rendszer keretében összefoglalta a tibeti orvosok által sok évszázad folyamán gyűjtött pozitív tapasztalatokat és egy különleges orvostan rendszert dolgozott ki. Ezt az elméletet tovább fejlesztette Platón. gyógyításról szóló munkájukat. Tűzből. Éppen az ókori Görögországon keresztül jutottak el az ókori Egyiptom gyógyítási módszerei napjainkig. sem a perzsával nem lehetett összehasonlítani. A négykötetes tanulmány a "Négy traktatus" (Gyű si). A hellének a világ minden tájáról szenvedélyesen gyűjtötték az értékeket. hogy a világmindenség a négy Őselemből. sárga epéből és fekete epéből áll.Emese Lorinc Reiki Mester 15 A VII. már a tibeti állam megalapításáról híres Szongcen Gampó korában az indiai Bharathadzsa. Ennek keretében kiadtak egy közös munkát. Az emberi szervezetben a "Ying"-et és "Yan"-t. amely a meleget és a hideget képviseli.

Az ókori orvosok úgy gondolták. ivással és légzéssel (pontosabb "pneumával") telítődik. Még nagyobb hasonlóságot fedezhetünk fel Hippokratész és az ősi indiai elméletek között az emberi szervezet felépítéséről. hogy ezek egymással kapcsolatban voltak. A légzést a testen belül "szélnek". az úgynevezett "Chi. Észak. Alekszandr Trallinszky és Paul Eginszky művei megmaradtak. Hasonló elmélet Kínában is létezett.Afrika (Egyiptomtól . Az ókori világgal minden kulturális kapcsolat megszakadt. Örményország. Hippokratész a "Szelekről" című munkájában írja. Ezekkel a kulturális kapcsolatokkal magyarázható a hasonlóság az ókori India orvostudománya és Hippokratész élettan elmélete között. Perzsiába.muzulmánok nem hogy megsemmisíteni akarták az általuk meghódított országok kulturális örökséget. a korai indiai orvostudomány szerint viszont a szelet értelmeztek úgy. Hippokratész elmélete szerint a szervezet alapvető elemei a vér. Az ókori világ különböző régiói orvostudományának már a felületes összehasonlítása is bizonyítja. év után. A "szél" fontos szerepet játszik az ember életében. a sárga epének a száraz melegség és fekete epének pedig a hideg szárazság. azon belül az utolsó görög zsenik. a sárga és a fekete epe. mint Aeciusz. A levegő mindenek felett uralkodik. Az Arab Kalifátus A középkori keresztény egyházak sötétségének "köszönhető". amely Galénosz és Paracelsus tanításaiban fejlődött tovább. hogy a nedvek megadott arányú keveredése az emberi szervezet szabályos működését biztosítja. amikor az iszlám vallást felvette. Már az ősi "Upanisád" írásokban a légzés vagy "prana" mindenféle létezés és élet alapja volt. hogy az egészség a szél egyenletes mozgásának a következménye és a betegség akkor lép fel. a nyálka. Szíria. különösen a 737. és teljesen kielégítették a diagnosztizálás és gyógyítás szükségleteit. G. mint vér. Indiába és Kínába ment tanulni. Vannak adatok arról. azt jelenti. Úgy vélték. Hippokratész azt írja. hanem teljes energiával nekiláttak tanulmányozni azokat. amikor az egyenletesség felborul. mert az emberi szervezetnek a természettől adott képessége a betegség legyőzése. Azt feltételezni. Hippokratész korában az ő köréhez tartozott tanult emberek többsége hosszú időre Egyiptomba. A görög és indiai orvostudomány hasonló okokra vezeti vissza a betegségek megjelenését. hogy az emberi és állati test a táplálkozással. hogy az arabok . században Anaximenésznél. Ennek az aránynak a megbomlása idézi elő a betegséget.Marokkóig) és Spanyolország. Görögországban hasonló elmélet lényegesen később jelent meg az időszámításunk előtti V. A már kielemezett elméletek nélkül lehetetlen lett volna a helyes diagnosztizálás. a testen kívül pedig "levegőnek" nevezi. hogy lebecsüljük az őseink képességeit és tudását. epe és nyálka. A muzulmán megújulás hatással volt a Nagy Bulgáriára. hogy a beteg szervezetnek csak egy gyógyító impulzust kell adni. hogy a kultúra és azon belül az orvostudomány egész Nyugat Európában hanyatlásnak indult. hogy Hérodotosz.Emese Lorinc Reiki Mester 16 nedvesség. A hatalmas Arab Kalifátushoz tartoztak Perzsia. hogy az ókori Hellász csodálatos klasszikus kultúra alkotásai. hogy az orvosok évszázadokon keresztül elméleti alap nélkül (vakon) dolgoztak. a gyógyító módszer kiválasztása. Szókratész. . Az emberiség történelmében egyedülálló volt az. minden indiai és tibeti tanulmányban nagy jelentősséggel bír. Csak a nagy muzulmán megújulásnak köszönheti Európa.életenergiáról" szóló tanítás. Démokritosz és Hellás más művelt polgárai ezekből a forrásokból merítették a tudásukat. Ezek az elméletek évszázadokon keresztül nem változtak.

ahol mindegyik rész logikusan össze van foglalva úgy. ázsiai és észak afrikai haladás fejlődésére. Perzsa és indiai orvostudományokat. kultúrában és orvoslásban. kultúra. az arabok a meghódított országokat nagy számban átszőtték akadémiák és egyetemek hálózatával. jó átgondolt és világosan fogalmazott tankönyvekbe és kézikönyvekbe. Az arabok azon túl. sumér és görög orvostan örökségének a tanulmányozása alapján saját elméleti elgondolást tudtak továbbfejleszteni és a gyógyászati gyakorlatban hosszú évszázadokon keresztül alkalmazni. hogy az egyik szigorúan a másikból következik. Amikor Európában a tudomány és a művészet terén teljes visszaesés volt tapasztalható. még jelentősen tovább is fejlesztették azokat. A keleti muzulmán orvostudomány befogadta. alapját. de ezen kívül felhasználták a közép-ázsiai orvostudomány tradícióit is.az élettevékenység eredetéről szóló tanítást kiegészítettek a gyakorlati gyógyítás szükségletének megfelelően. hogy hasznosították az ókori orvosok elméleti és gyakorlati tanításait. egyiptomi. Görög. hogy Nyugat Európában megújulás kezdődött és a tudomány. az elméleti orvostudomány elvesztette a gyökereit. ahol ezek folyamatosan eltorzultak és hamis értelmezést nyertek. és az egészet áthatja a tiszta áttekinthetőség". Majer-Stein és Zudhof az orvostudomány történetírói szerint senki sem tudta az arab tudósok tehetségét kétségbe vonni ". hogy a modern orvostanban sok ellentétes koncepció van. A IX-ik és azt követő századok folyamán az arabok orvosi gyógyászatában egy sorozat kiemelkedő tehetség és a zseni jelent meg. Galénosz téziseire támaszkodtak. Az arab orvosok a klinikai és orvosi elméleti munkájuk során. és tovább fejlesztette a meghódított országok és a távoli és közeli szomszédok tudását. a szervezet állapotának kiértékelési rendszeréröl. Az elméletek között fennálló káosz sokkal inkább elemi módszertani zavart bizonyít. A IX-XII század folyamán a muzulmán Kelet felvirágzásának a kora nagy hatással volt az európai./1/ Az arabok a kínai.szisztematikusan ötvözni az egész terjedelmes összegyűjtött anyagot a szemléletes. és Abu Ali al-Huszain Ibn Szína (Avicenna). . Ekkor Európában sötét középkor volt a jellemző. akik a világ orvostudományában elismerést szereztek. Az egyház és annak inkvizíciós részlege kíméletlenül üldözött minden haladó eszmét a tudományban. egyiptomi. aki Hippokratész közvetlen követője volt. Ezek voltak Abu Bakr Rázi. Abu-Kazisz. Jelenleg ezeket Európában áltudománynak tekintik és gyakorlatilag elfelejtették. és orvostudomány egész más minőségű fejlődésnek indult. Érdekes az. Az arabok elsajátították a Sumér. Az egymásnak ellentmondó nézetek sokszínűségét gyakran a tudomány viharos fejlődése bizonyítékának tekintik. Averroës. Babilon. Ők az Őselemekről ... A volgai Bolgária (A Nagy Bulgária) A XI-XII században a bulgár orvostudomány a vezető ázsiai orvosi iskola színvonalára fejlődött. A VII-VIII században az indiai és kínai ismeretanyag átadását Gondesapure legnagyobb orvosi iskolája szolgálta. Később az arabok saját eredményeiket Nyugat Európának adták át. indiai. H. Csak 300 év múlva az Arab Kalifátus szomszédságának köszönhető az.Emese Lorinc Reiki Mester 17 Az arabok érdemei az orvosi tudományban jelentősek.

Emese Lorinc Reiki Mester

18

A legészakibb muzulmán ország a volgai Bolgária természetesen nem maradt ki a haladásból, ezen belül az Elő-Ázsia, Egyiptom, Kína, India, Tibet, ókori Görögország és arab világ jól fejlődött orvostudományából. A XVI század közepéig Kelet Európában a volgai Bolgária egy vezető állam volt és nagy hatást gyakorolt a szomszédaira, ezeken belül a Kazár Kánságra, a kijevi Oroszországra, Krímre, Kaukázusra, Szibériára és a Vladimír-Szuszdal fejedelemségre. A bulgár oktatási rendszer keleten jó hírnévnek örvendett, még arab egyetemisták is megtisztelőnek tartották a bulgár egyetemeken - a medreszékben képzést kapni. A bulgár orvostudomány magába szívta az összes bulgár ősének a tapasztalatát, akik az Északi Kínától Irakig, az Ob folyótól - Iránig éltek, és azon kívül tevékenyen felhasználták a szomszédok eredményeit. Baksi Iman (1680) "Dzsagfar Tarih" ősi bulgár krónikai gyűjteményében olvasható: "Abu Gali Ibn - Színának (Avicenna) voltak Bulgár városban rokonai, akiket meglátogatott". A modern bulgáriai kutató G. M. Davletsin (Kazán) szintén megjegyzi: "Az orvosi ismeretek fejlődésére hatással voltak a keleti gyógyítók munkái, amelyek abban az időben nagy népszerűségnek örvendtek". Ezek közül külön ki kell emelni Abu Ibn - Szína nagy tudóst, aki X-XI században élt. Róla sok legendát költöttek, amelyekben ő, főleg tehetséges tabib (orvos) és varázslóként szerepel, aki még a hallottat is fel tudja támasztani. Nem véletlen az, hogy Ibn - Szína "Kanun" (Az orvosi törvények könyve) című művét másolták és többször kiadták. Ezért ezek a kéziratok gyakran névtelenek és "A népi orvoslás gyűjteményének" nevezik azokat. A XI században élt Szulejmán Ibn Daud asz-Szakszíni-Szuvari Abu-Ala Hamid Ibn Idrisz al Bulgari munkáiból vett idézetekben orvosi részletek is előfordulnak, többek között ezekben az idézetekben az embriológiáról származó információ található: az anyaméhben a magzat keletkezéséről és fejlődési stádiumairól, a 40. nap lefolyása után a megolvadt vércseppből való kialakulásról, valamint a magzat keletkezéséről és a feléledéséről. Ahogyan a "Küssza és Juszuf" Kol Golu költeményében olvasható, a bulgár orvosnál az alapvető diagnosztizálási módszer a beteg pulzusának a kitapintása volt. A keleti orvostudományban ennek az eljárásának nagy jelentőséget tulajdonítottak. Erről külön orvosi értekezéseket írtak. A muzulmánok között "A könyv a pulzusról" (Kitavü navz) népszerű volt. A bulgár tabibok láthatóan ismerték ezt a könyvet. A "Küssza és Juszuf" költeményben említést tesznek a lancetta - orvosi műszerről. A lancetta (lándzsa) kétélű kis kés a bilari gyűjteményből ismert. Számunkra is nagy jelentőssége van a hozzánk eljutott bulgár tudós orvosokról szóló információknak, akiknek a művei keleten népszerűek voltak. Ezekhez tartozik egy tehetséges testvérpár. Tádzs - ad - din - al - Bulgary megírta "At -Tirják al Kabir" (A legjobb gyógyszerek mérgezés esetén) című művet és a testvére Haszan korának ismert orvosa Badr - ad - din Mahmud Ibn Uszman kérésére 1220-1221 években átírta ezt az értekezést. Jelenleg ezt Iránban a medzslisz könyvtárban őrzik. Egy másik gyógyszertani értekezés "Az egyszerű gyógyszerekről" Burhan - al - din Ibrágim Juszuf Bulgarytól szintén népszerű volt a muzulmánok körében. Az egész keleten hírneves orvos volt Hodzsa Bulgary Goznából. A kutatók megjegyzik, hogy a bulgár orvostudomány a népi orvoslás haladó hagyományaira támaszkodik. Így a bulgárok széles körben alkalmazták a pszichoterápiát, az energetikai ráhatást és más gyógyító módszereket. A "Dzsagfar Tarih" műben a következő széljegyzet olvasható: "az első bulgár, aki gyógyszer nélkül gyógyított és Barüsz becenévre hallgatott - Midan volt". Ő különböző alakokat vett fel és ennek köszönhetően erősebben tudott hatni a gyógyítandó betegre. Egyszer átalakult egy óriási alüppá, egyszer egy párduccá (barüsszá), innen ered az ő beceneve is. Az ilyen gyógyító módszereket a fizikai és lelki gyakorlatokkal, valamint különleges táplálkozással egészítette ki. Az ő tanítványait - midancsinak nevezték.

Emese Lorinc Reiki Mester

19

A "Dzsagfar Tarih" általunk említett feljegyzésében a következőt olvashatjuk: "híres midancsi volt Lacsün Hiszami vagy más néven Dzsurgi - Emir (a XII-XIII században). Ő az "Ajándék a majdánon versenyző férjeknek" című könyvében megírt néhány midancsi fogást. I. Európai krónika

Mivel az általam előadott anyag elsősorban illusztráció, azért az adott témát csak röviden foglalom össze írásban. Az anyag létezése - mint azt a gyakorlatból ismerjük - a tárgyak egymásra hatása különböző szinteken. Ez az elektronok közt vonzás vagy taszítás, az emberek közt szimpátia vagy ellenszenv, és sok más formában jelenik meg. A tárgyak egymásra hatása akkor kezdődött, amikor a mi világmindenségünk megszületett. Egyik tárgy ráhatása a másikra - ez az energetikai szintű információcsere. Amilyen sok fajta energia létezik, olyan változatos formájú ráhatás van. Bár beléptünk a XXI századba, de az emberiség az energiának csak néhány formáját ismeri. Az energia milliónyi megjelenési formája a tudomány számára ismeretlen. Nem tudjuk, hogy a bioenergia vagy a pszichoenergia milyen energiákból áll, ezért a jövőben egyszerűen az "energia" terminust fogom használni. A bioenergetikai kölcsönhatás elsősorban az állatok között, a pszichoenergetikai viszont az emberek között fordul elő. Azt nem ismerjük, hogy milyen formában történik az élő és életlen természet egymásra hatása. Azért még egyszer aláhúzom, hogy csak az "energia" szót fogom használni, mindenféle "bio" vagy "pszicho" vagy más előtag nélkül. Ebben a munkában kizárólag az energetikai ráhatással foglalkozom (és a gyógyítás céljával) az emberek, az ember és más élőlények valamint ember és a világmindenség más élettelen tárgyai között. A ráhatás és a gyógyítás különböző információs energetikai szinten történik: 1. 2. 3. Fizikai Emocionális Intellektuális

A ráhatás lehet tudatos és tudatalatti, gondolati és vizuális-érzéki. Hatni lehet a szervezetre bármilyen távolságon, tárgyon, személyes holmin, ábrázoláson (kép, szobor, fénykép), hangon, illaton és ízlelésen keresztül. Azt, hogy az emberek, állatok, növények és úgynevezett élettelen tárgyak között energetikai csere létezik, az ókori és jelenkori tudósok kutatásai támasztják alá. Mint ahogy az írásos forrásokból ismerjük, az ókori egyiptomi jósok és az ókori delfi jövendőmondók befolyásolták az embereket a prófétai információ megszerzése érdekében. A különböző népek szent irataiban, mint a Korán, a Biblia, a Bhagavad-gítá és másokban említenek olyan eseteket, amikor az emberek gyógyítás céljából ráhatással voltak a környezetükre - élőlényekre, növényekre, ásványokra vagy más emberekre. Salamon beszédeinek gyűteményében, amelyet Stobeusz adott ki, olvasható: "ha egy gonosz, súlyos betegségtől szenvedő embert megérintesz a kezeddel, akkor ő azonnal meggyógyul"

Emese Lorinc Reiki Mester

20

Pirr, epiruszi uralkodó, valamint Veszpasíanus és Adrian római császár kézrátevéssel gyógyítottak betegeket. Plinius, mint egy kipróbált gyógymódot javasolta a homlokra lehelést és azt mondta, hogy "vannak emberek, akiknek a teste gyógyító erővel rendelkezik". Az ókori Indiában ismert volt a rossz szellemek és betegségek "kiűzésének" a gyakorlata. A jógák magas művészi szintre fejlesztették a testük feletti uralkodást és a gyógyító hatást más emberekre. A X-XII szászadban az arab tudósok az elsők között kezdtek el érdeklődni az anyag oldaláról történő befolyásolásal és gyógyítással, a miszticizmust és a babonát háttérbe szorítva. Avicenna, a nagy gyógyító mondta, "ha halljuk, hogy valaki egy másik emberre vagy egy személy egy egész népre hatással van, akkor ezt nem kell rögtön tagadni, hanem inkább tanulmányozni kell a természet törvényeit". Az embereket, akik extraszensz tehetségekkel bírnak, Ibn Szína misztikusoknak (arifnak) nevezte, és két típusra osztotta. Az első típushoz olyan emberek - proféták - tartoznak, akik különös energiával és tiszta lélekkel rendelkeznek. Azokat az embereket, akiknek erős az energiájuk, de "sötét" a lelkük, Ibn Szína "megvetett boszorkányoknak" nevezte. Ő úgy gondolta, hogy az arif képességére háromféleképpen lehet szert tenni: 1. A születés óta, 2. Szenvedélyeken keresztül, 3. A test és a lélek edzésével. Néhány szuffita iskola a gyakorlatban oktatta az arif képesség fejlesztését. Ezen irányzat egyes képviselői, Ibn Szína szerint képesek voltak legyőzni a föld gravitációs vonzerejét. A középkori európai tudósok a muzulmán Keletről minden haladó eszmét átvettek, és mélyebben kezdték el tanulmányozni a világot, többek között a paranormális jelenségeket. A XVI században T. Paracelsus, svájci orvos tanulmányozta és használta a mágneses tér gyógyító hatását. A XVII sz.-ban U. Helmont és P. Gludd. felfedezték a "fluidot" (életerőt), amely a kezekből, szemekből és más emberi testrészekből árad. A XVII sz.-ban A. Kircher német tudós megalapozta az "élő mágnesesség" tanát. A XV sz.-ban F. A. Mesmer bécsi orvos először fejtette ki és használta a gyakorlatban az "élő mágnesesség" elvét. Szintén a XVIII sz.-ban Poussegur francia kutató felfedezte a mesterségesen előidézhető szomnabulizmus jelenségét (holdkorosságot) és ezzel megnyitotta a test és a lélek egymásra hatásának elméletet. 1843-ban James Brad angol sebész leírta a "Neurohipnológia" című könyvében a külső akarat rákényszerítésének a folyamatát és elnevezte hipnózisnak (a görög eredetű "hipnosz" - álom szóból). Brad fájdalomcsillapítás céljára először alkalmazta a hipnotikus altatást a sebészeti operációk során. 1852-ben J. Brad a "Neurohipnológia" könyv kiadása után, egy új könyvet jelentetett meg "Mágia, varázslat, élő mágnesesség, hipnózis és elektrobiológia" címmel, amelyben nagyon részletesen leírta a hipnózist, mint az emberre való befolyásos módszert. 1853-ban M. Faraday, az ő nyomán D. Braid angol fizikus és I. Tarhanov orosz fiziológus azzal magyarázta a spirituális asztalok rejtélyes mozgását, hogy a szeánsz résztvevői egy

hogy egyes fotonok. hogy még egy nehéz asztalt is elmozdítsanak a helyéről. L. Mengyelejev volt. A tudós felfedezte. Gurevics elképzelését a biomezőről később A. Zauerbruch és Schumann német fizikusoknak Kacamali után sikerült felfedezniük az emberi összehúzódott izom környékén egy alacsony frekvenciájú elektromágneses mezőt. 1912-ben M. mert nála az ideomotoros képesség jóval fejlettebbek. Durovval a világhíres állatidomárral együtt. A XIX sz. Az osztódott sejtek a biomező segítségével a szomszédos sejteket is osztódásra bírják. amikor a nyugvó állapotban lévő sejtet elérik. amelyben legalább részben megpróbálta megmagyarázni a szuggesztió működését: "minden érzést. A fényképek gázkisüléssel készültek és az ember vagy állat sajátos élettani állapotát tükrözték. hogy a különböző időben és különböző irányban fellépő ideomotoros lökések összeadódnak és ez az eredő fokozza az asztal billegését. 1920-ban B. hogy a kísérleti személy feje körül centiméteres elektromágneses hullámok léteznek. Gurevics professzor egy meglepő jelenséget fedezett fel. V. 1922-ben L.-ban Indiában az angol gyarmati hatalom felhasználta az emberi telepatikus képességet információ nagy távolságú továbbítására. . F. Véleménye szerint ez a hullám lehet az a fizikai közvetítő közeg. hogy maga sem veszi észre.Emese Lorinc Reiki Mester 21 sor akaratlan ideomotoros lökést adnak az asztalnak és ezek a lökések a minimális energiájuk ellenére elegendőek ahhoz. az emberi fej nagy hullámhosszú (30 000 km) sugárzást bocsájt ki a környezetébe". M.egy babona". úgynevezett spontán telepátia eseteinek a rendszerezett felmérését. amely az agytól a másikhoz adja át a gondolati szuggesztiót. Ez indította el a mindennapi életben előforduló. A sejtnek azt a kisugárzását. Természetesen az információadók olyan őslakosak közül kerültek ki. A bizottság részletesen tanulmányozta az asztal forgatásának a jelenséget és a következő határozatot hozta: "a spirituális jelenségek tudatalatti mozgásból vagy tudatos csalásból erednek és a spirituális jelenség . osztódásra serkentik azokat. amelyek szerint felfedezte. 1876-ban U.ami egy óra szerkezet által forgatott és kormozott papírral bevont henger. A Szent-Pétervári egyetem fizikai társasága egy speciális médium bizottságot szervezett. amely 6000 km hullámhosszú. mint a többieknél. Többek között B. 1928-ban F. A médium játssza el a szellem szerepét úgy. Bakszter amerikai kutató továbbfejlesztette. Barret ismert angol fizikus-tudós a "Brit tudósok társaságának" az ülésén előadta "a közvetlen gondolat átadás" című beszámolóját. egy idomított kutyacsoporton tanulmányozta a távolra ható szuggesztiót. pontosabban egy bizonyos energia áradását az emberi testből. amelynek a vezetője a híres D. minden mozgást hullámkibocsátásnak kell kísérnie. Bechterev a feltételes beidegződésről tett felfedezéséről ismert SzentPétervári fiziológus tudós megkezdte az extraszenzoros érzékelés tanulmányozását. mégpedig azt. Lehmann pszichofiziológus felvette a médiumok kezeinek a mozgását egy kimográffal . amelyet ultraibolya hullámtartományban regisztráltak. Pogorelszkij orosz tudósnak először sikerült lefényképezni az emberi aurát. 1923-ban A. mitogenetikusnak nevezik. Kacamali olasz neurologus és fizikus nyilvánosságra hozott olyan kísérleti eredményeket. Lazarev akadémikus Moszkvában kiadta "A legmagasabb idegi tevékenység fizikai kémiai alapjai" című könyvét. A. 1860-ban A. akik megfelelő képességekkel rendelkeztek. P.

1949-ben a krasznodári Kirlian orosz feltaláló házaspár az emberi test körül fénykisugárzást fedezett fel. aki ujjaival még felhúzott gumikesztyüben is. vízzel és benzinnel nem akadályozta meg a színek megkülönböztetését. Minden ötödik diák megtanult felismerni először kettő. hogy a növényekben keletkező elektromos impulzusok és folyamatok hasonlóságot mutatnak azokkal az elektromos folyamatokkal. Az is megállapítást nyert. egy moszkvai Tudományos Kutató Intézet dolgozója a 70-es években képes volt a saját energetikai kisugárzásával plexi lemezen fekvő kerek tárgyakat erős . nem átlátszó papírral. A V. Véleménye szerint. a bőrellenállas csökkenésének a regisztrálását használta. hogy a nővény reagál az élőlény halálára. Karmanov szovjet tudósok kimutatták. A bulgár A. Alla Vinogradova. amerikai pszichológus professzor vizsgálta P. D. üveggel. színeket megálapított. K. hogy egy négycsatornás encefalograf segítségével regisztrálták a növények elektromos reakcióit. Novomejszkij a nyizsnyij-tagili Pedagógiai Intézet docense egy kísérletsorozatot végzett a művészeti tanszék 50 tanulójával. Gunar és V. utána három és több szint. 1964-ben a Time újság közli. K. képeket leírt. Bakszter a kísérleteiben a Fere felé módszert. 1932-ban L. Jutz. A Djuk egyetemen lefolytatott kutatások bebizonyították az extraszenzorikus érzékelés létezését. Puskin szovjet tudósok egyedülálló kísérletet végeztek Tarhanov módszerével. Kaznacsejev szibériai tudós által vezetett kutató csoport megállapította. minden ötödik ember extraszenzorikus képességekkel rendelkezik. Dubrov és V. Vasziljev a Szent-Pétervári Agykutató Intézet professzora kísérletezni kezdett a telepátia fizikai alapjainak a megállapítása céljából. Bakszter amerikai kriminológus kísérleteinek az eredményei szenzációt keltettek az egész világban. 1962-ben a nyizsnyij-tagili Pedagógiai Főiskola pszichológiai laboratóriumában Roza Kulesovával kísérleteztek. Rajn "Az extraszenzorikus érzékelés" című könyvét jelentette meg. Rajn. Ö bekötött szemekkel a jobb kéz ujjaival újságot olvasott. A detektoros hazugságvizsgálat segítségével bebizonyította. hogy P. amikor azok az emberrel kölcsönhatásba léptek. A szín letakarása alufóliával. 1963-ban A. amelyek az állatok és az ember szervezetében folynak. hogy a nővények a különböző típusú halálra másképpen reagálnak. Nála egy bőroptikus látási effektust fedeztek fel. teljes sötétségben és infravörös megvilágításban képes volt a színeket meghatározni. 1975-ben a MonteCarlói pszichotronikai világkongresszuson Szmilov beszámolt arról. Szmilov kísérletei alátámasztják Bakszter eredményeit. Zener pszichológus kollégájával együtt egy nagy diák csoporttal kísérleteket végzett a tisztánlátásról. Csandra Bosz indiai tudós nagy jelentőségű felfedezést tett a nővények érzékenysége és felizgatottsága területén. Ennek a fénykisugárzásnak a fényképei bejártak az egész világot. I. hogy egymástól elszigetelt kémcsövekben elhelyezett sejtek között információs kapcsolat létezik. A. hogy az ember emocionális állapota és a nővények között kapcsolat létezik. ami azt jelenti. 1934-ben D. vas és rézlemezzel. Stenleyt.Emese Lorinc Reiki Mester 22 1930-ban D.

ő ott az energiájával hat a beteg szervre és eltávolítja a daganatot. Amikor a sebész keze behatol a szervezetbe. Dubrov tudósok olyan tárgylebegtetést figyeltek meg és regisztráltak a levegőben. Ilyen típusú.) addig lebegtek. Mindenek előtt bebizonyosodott. mint a radioaktív besugárzás után. akivel a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Rádiótechnikai és Elektronikai Intézetében kezdtek kísérletezni. állatokat. Dubrov biofizikus feltételezése szerint a pszichokinetikus személy a tárgyat a saját energiarészecskéivel tölti fel. P. Az egyik pólusú töltés a tárgyban van. amellyel a tárgyakat nem csak egy felületen tudta mozgatni. Kulágina meg ennél is erősebb energetikai mező kisugárzására volt képes. amelyeket a Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumában egy extraszensz csoporton Fatima Valiullina biológus vezetésével végeztek. az ellenkező pólusút viszont a kezek sugározzák ki. két vagy két és félszeressel magasabbra nőttek. hogy a sebész a beteg bőrének a széttolása után képes behatolni a szervezet belsejébe. a bőrön át kell hatolni az emberi szervezet belsejébe. 1986-ban Milánóban a bioenergetikai és pszichotronikai kongresszuson Dzsunának professzori címet adományoztak. elkezdte a máspólusú kisugárzást magához vonzani. Az ilyen pszichokinezises ráhatás eredményéképpen a tárgyak guruló mozgást végeztek. A. amelyet az extraszensz besugárzott. másoké csökkent. hogy képesek legyünk gyógyítani. amelyet B. nővényeket és ásványokat. Az 1980-as évek végén T. egymással ellentétes előjelű energiák egymásra hatását figyelték meg a Fülöp-szigeti sebészeknél is. Resetnyikova a biológiai tudományok kandidátusa az Ukrán Köztársaság Tudományos Akadémia Növények Fiziológiája és Genetikája Intézetében egy sor kísérletet végzett az extraszenzorika területén és váratlan tényeket tárt fel. Érdekesnek bizonyult. a búzamagvak. A hagymalevelek a besugárzás után olyan formában növekedtek. V. sőt hatottak fotóanyagokra is. A fotópapír. A 80-s évek elején ennek a könyvnek a szerzője szemtanúja volt azoknak a kísérleteknek. hogy a tárgy (égő cigaretta. Puskin és A. Például. Az operáció lényegében abból áll. A kilégzéskor a tárgy leesett. hogy Kijevben a Pecserszkij Lavra nevű barlangokban nyugvó egyes szent emberek maradványai befogadtak is kisugároztak bioenergiát úgy. Ezek után. amelyek azonos előjelűek. amikor a tárgy telítődött elegendő egypólusú töltéssel. 1989-ben a Feltalálások Állami Bizottsága szabadalmi védelmet adott Dzsuna Davitasvili gyógyítási módszerére. A Fülöp-szigeti gyógyászat elvei szerint a bőr nagy védelmet biztosít a külső energiák ellen. amelyet az extaszenszek beprogramoztak. Szergejev Szent-Pétervári kutató folytatta. Jermolajev végzett. ameddig a kísérleti alany visszatartotta a lélegzését. A tárgy a kétpólusú energetikai töltés egymásra való hatása eredményéképpen lebeg. Ugyanilyen . Azért. mintha élő extraszenszek lennének. Ők befolyásoltak embereket. Az emberi energiával besugárzott különböző fémöntvények az információt 5 éven keresztül megtartották (ez után már nem ellenőrizték). gyufásdoboz stb. Kulaginával a kisérleteket G. sok pontban megfeketedett. A nukleáris mágneses rezonancia segítségével szintén megálapították. Búzamagvakat helyeztek el a szent maradványok mellett és ezekben transzmutáció jött létre: Egyes elemek száma megnövekedett. 1979-től ismerté vált Dzsuna Davitasvili extraszensz neve. mint a kontroll csoportnál.Emese Lorinc Reiki Mester 23 elektrosztatikus töltéssel feltölteni. N. hanem könnyű tárgyakat még a levegőben is lebegtetett. hogy a búzaszemek atommagjai egy más energetikai állapotba kerültek. amelyeket az emberi energiával besugároztak.

Az emberek energiai vázszerkezete bonyolult. Ennek a harmóniának a minimális 2. Az Ókori Kelet emberei úgy vélték. Elsõsorban a Pólusosság törvényének és az Energia megmaradás törvényének. ÉS FÉLJETEK A NAPTÓL. a legapróbb részecskékig. szintén megalapításra került. amihez hasonló jelenséget tapasztaltak extraszensz ráhatásnál is. amely állandó kölcsönhatásban áll a Világegyetemmel. energiával áthatott. Az egész Világegyetem. vagyis a Kozmosz és Föld energiáival. Állandó cirkulációban van átalakulva a minõség több formájába. SZÚRA TEHÉN . ÉS EGYENSÚLYT SEM VESZTEK TÕLE.Emese Lorinc Reiki Mester 24 változásokat csak az extraszensz ráhatás eredményéként regisztráltak. Az energia a Világegyetem vázszerkezete. ÉS NEM FOG SEGÍTSÉGET NYÚJTANI! KORÁN AZ EMBER ENERGIAI ANATÓMIÁJA Az ember energiája a Világegyetem általános törvényeinek van alárendelve. hogy az ember a Világegyetemmel állandó és megszüntethetetlen kölcsönhatásban van. hogy a szent maradványok hatása megvédte a növényeket a halálos rádioaktív sugárdózistól. A kutatások során. az anyagi és lelki világ fenntartásának bázisa. AMIKOR A LÉLEK SEMMIVEL SEM ENGESZTEL KI A MÁSIK LÉLEKÉRT. ÉS NEM LESZ ELFOGADOTT TÕLE A TÁMOGATÁS.

amelyek felhalmozzák (akkumulálják) az életfenntartó erõket. A tanok szólnak az ember energiai központjairól és azokról a csatornákról. mivel ez a csakra az emberi élet energiájának (Prána) megteremtõdésének és tartalékának helye. melyek a gerincoszlop alján – a farokcsigolyánál – lévõ nagy kígyóáramlatból indulnak. hogy az emberi testben hét energia központ van. ismerniük kellett annak energiai anatómiáját és a Világegyetemmel való kölcsönhatását Ezeknek az ismereteknek a szemcséi jutottak el hozzánk. Az életerõ szerencséje. . A négyfelé irányuló virágszirom a szerencse és boldogság formáit tartalmazza: Magasabb boldogság. vagyis felel a szervezet megfelelõ részeiért. amely megfelel ennek a csakrának. kettõ pedig a fejben van. A Muladhara-csakra lefelé fordított kúpja úgy rajzolódik. az ember szervezetének úgy a fiziológiai. biztosítva ennek a résznek a környezettel való kapcsolatát.Emese Lorinc Reiki Mester 25 megbomlása is az ember megbetegedéséhez vezet. ahol az összetekeredett KUNDALINI kígyó tartózkodási helyét alkotja. kört jelent. amelyeken ez az isteni energia cirkulál. mint az égõ négy virágszirmú lótusz. õt energia központ a gerincoszlop vonalában. Adhara: biztonság. Szimbóluma a Szaturnusz bolygó. Mula azt jelenti: gyökér. ennek a csakrának az eleme. E csakrának az aranysárga szín felel meg. Indiában az energiaközpontokat csakráknak nevezik. az ember energiájának irányításához. Az õsök elképzelése szerint a csakrák olyan színek a gerincvelõben. amely vízbõl teremtõdött. Az emberben a szaglás az az érzék. A természetes szerencse. A központok közötti egyensúlyt a negyedik – szív – központ biztosítja. Az ember energia központjai – CSAKRÁK és energia mezejének egy része – AURÁK Csakra szanszkritül kereket. A Muladhara-csakra egyidõben gyökere és támasza a zsinór alakú energia csatornának (Nada). A Muladhara-csakra – az elsõ energiai központ – a gerinc bázisában helyezkedik el. amelyek 8. Az energia központok.400.000 energia csatornát irányítanak. Az ókori gyógyászoknak. másik végével leereszkedik a gerincoszlop aljára. A csakrák színei a Radzsa-Jóga elméletének részei. amely a nemi szerv és a végbélnyílás közötti területen van. Úgy vélekedtek. amelyik egyik végével a gerincoszlop mellett az agy felé emelkedik. mint a lelki folyamatait irányítják. annak belsõ részén helyezkedik el. Minden csakra két funkció tölt be – belsõt és külsõt. a farkcsonthoz. Az energia lényegi kiegyensúlyozatlansága a halálhoz vezethet. A Föld.

A Vishuddha-csakra vagy Bharatisztána-csakra – az ötödik energiaközpont. Ennek a csakrának az eleme a tõz. A Manipura-csakra – a harmadik energia központ – amely a köldök fölött helyezkedik el. eltévedés. a légzõszerveknek. a mellek között helyezkedik el. kérlelhetetlenség (kegyetlenség). õ adja az Életerõ táplálékát. gyanakvás. emésztõrendszer mõködését szabályozza. Az emberben a tapintás érzékének felel meg. Lanalá-csakra. A Lanalá-csakra. amely a nyelõcsõ (toroktáj) alsó részén helyezkedik el a hetedik nyakcsigolya és a nyakgödör között. A megfelelõ érzéke az emberben a hallás. ennek a központnak a megfelelõ idõben a veséken keresztül (Mani) történõ megtisztításaként (Pura) jelent meg. izgalom. szimbóluma a Merkur bolygó. türelmetlenség. vagy képmutatás. Ennek a csakrának a színe a vörös. vagy csüggedés. vagy állandóság. a tüdõ normális munkáját biztosítja. étvágy vagy vágy érzékelése. Az Anahátra-csakra. Az ötödik energiaközpont – az egész szervezet immunközpontja. erõlködés. megvetés. minden csakra közötti energia áramlásáért felelõs. közösen a többi energia központtal a húgyúti rendszer és a gyomor-. tunyaság. A csakra színe a sárga. A Muladhara-csakra a medence szerveinek normális energia funkcionálását biztosítja – vizeleti rendszerek. A Vishuddha-csakra közül. lustaság. hamis tudás. Pingalának és a Szusumnának. az Idának. Szimbóluma a Jupiter bolygó. kívánság. A Manipura-csakra elnevezés. határozatlanság. a szív – tüdõ ritmusát koordinálja a Világegyetemmel. kötõdés. amely a tõzbõl jött létre. Szív központ. funkciók. Az Anaháta-csakra – a negyedik energiaközpont – nagy tizenkét virágszirmú lótusz. A csakra jelképe a Vénusz bolygó. gõgösség. a belek és a Szahaszrara – csakrával közösen az endokrin (belsõ elválasztású mirigyek) rendszerét. A Manipura-csakra. és összhangban az elsõ és harmadik központokkal szabályozza a nemi szervek és a bélrendszer mõködését. tizenkét virágszirmú lótusz olyan állapotot tartalmaz. dölyfösség. A viharfelhõ tíz virágszirma a szégyenlõség. A Vishuddha-csakrának tõzárnyalata van. melyek közül az egyik – félelmet kelt. Színe a fehér. A Szvadhisztánacsakra az energia normális áramlását biztosítja a gerincoszlop keresztcsont környéki területén. az elõzõ három csakra parancsolója. Az emberben a látás érzékét kelti. utálatosság. tévedés. önkontroll. A csakra eleme az éter. sajnálhatóság. tulajdonságok. Az Anaháta-csakra az ember anyagi és lelki energiai egyensúlyáért. amely piros színõ. A Vishuddha-csakra középpontja a Telihold és Éter területe. vagy szerelem. bánat. modifikációk vagy mentális hajlamok találhatók: naivitás. a régi gondolkodók szerint a hét zenei hangjegy és a halhatatlanság (Amrit) nektárja rejtõzik. Színe a fekete. Az Adzsna- . A virág tizenkét szirmában az alábbi összetevõk jelentkeznek: a figyelem. kiegyensúlyozatlanság. bánat. közömbösség. a szájpadlás alján helyezkedik el a rejtett. a szív-ér-. Szimbóluma a Mars bolygó. ún. akinek két keze van. elégedettség. a piros. tiszteletlenség. mint a hit. féltékenység. kiválás. Az emberben az íz érzékét kelti. kötõdöttség a saját énhez. Nagy fájdalmak megjelenése a derékban – az elsõ jele az energiaáramlás megbomlásának a Manipura-csakrában. amely a nemi szerv szintjén. kétszínõség. megismerés vagy metafizikus észjárás. A hat virágsziromban a különbözõ állapotok.Emese Lorinc Reiki Mester 26 A Muladhara-csakra a szervezet energia tartalékainak bázisa. a belsõ elválasztású mirigy – és pajzsmirigy rendszereknek. tisztaság. amely füsttakarón át látható. bél-. Az Anaháta-csakra pártfogója. vagy ún. Ennek a központnak az eleme a víz. a Muladhara – csakra fölött és a köldöktõl kétujjnyival lejjebb helyezkedik el. Az Adzsna-csakra – hatodik energiaközpont – amely megfelel a szervezet három legfõbb energia csatornájának. félelem jegyeit tartalmazzák. amely a Szahaszrara – csakrával együtt tartja fenn az egyensúlyt a többi energia központtal és energiacsatornával. A Szvadhisztána-csakra – második energia központ – a hatvirágszirmú lótusz. amely a központi részen. A csakra tizenhat virágszirmában. a szív. butaság. magányosság. Isvara isten. Az Anaháta-csakra elemeként a levegõ jelentkezik. mely az éterbõl képzõdött. a tízvirágszirmú aranyszínõ lótusz formájában.

kíváncsisággal. koncentráció. úgy a szerelem feltölti az egész embert. saját képe formájában. Az égszínkék burok – ez a burok hordozza az érzékkel megfestett képek energiáját. és Szoma – csakrának nevezik.Emese Lorinc Reiki Mester 27 csakra – a három virágszirmú lótusz. tapintás. pedagógusok dolgoznak. megbékülés. asztrális (csillag) burok – a kívánság burka. A zöld színõ burok az anyagi és lelkivilág összekötõ központja. múlt és jövõ nélkül. Itt az ember a jelenben él. vagy energikusság. Ez tisztán egy térség anyagi energiája. A kékes. A csakrának a rubin szín felel meg. mint az ember energiaterének a szivárvány hét színére osztódása. amely nem igényli az agy munkáját. Ez a fizikai burok. A fehéres színõ energia burok – az összes energia burok összeolvasztója – saját energia központtal rendelkezik. amely olyan tulajdonságokat tartalmaz. melyek a hallás. Ez a tizenhat virágszirmú lótusz. Minden energiaburoknak szoros kapcsolata van a kozmikus energiával. telepátiáért. vagy fontosság. a tömörtõl a legvékonyabbig. amely az egy központjában (Talamus) helyezkedik el és a szemek között az orrtõben tükrözõdik. Itt történik meg az emberek osztályozása. megfelelõ életkorral rendelkezik. hozzáértés szerint – az emberek más tulajdonságait nem veszik figyelembe. Minden ember. A narancssárga és sárga burok az anyagi világhoz tartozik. lelki egyensúly. Szoma-csakra. a tudományos képzettség hiánya. A sárga színõ burok három dimenzióval rendelkezik. éteri burok. Minden ilyen kép. Harmadik szem felel az ember teljes agymõködéséért. irigységgel. Amennyiben ennek a központnak az energiája nincs megbontva. szimbóluma a Nap. látás képességét. majd utána eltõnik. fokozatosság. stb. olyanok. vagy összpontosítás. gyõlölettel. emocionális energia sõrõséget enged ki magából. a pirostól az ultraibolyáig. A narancssárga színõ burok a nemi energiában jelenik meg. Azt gondolták. lopásra hajlam. félelemmel. melyen áthalad a szerelem. a kék és ibolyaszín a lelkivilághoz tartozik. fogékonyság. amellyel az embernek nincs kapcsolata. állandóság. ízek érzékelését. amelyet nem lehet normál látással észlelni.és az isteni értelem részének burka – Abszolút lélek. Az alkotó ember anyagosítja a lelki energiát. Itt találhatók meg. Itt a mõvészek. a nem az emberben lévõ eszmék (ideák) és képek. A zöld színõ burok – ez az alkotótevékenység energiájának megtestesítése. Ennek a buroknak a bázisa a szív csakra – Anahata. presztízsvétel. Ez az energiaközpont. illetve mõszerekkel regisztrálni. ún. megfestve szerelemmel. Ez a szerelem a környezõ világ és az isten felé irányul. amelyet a Kozmoszból kapott és az alkotásaiba helyezett át. stb. mentális burok – Atman. vagy az ún. Ezzel az ember durva fizikai munkát végez. A burok színei. orvosok. A Szahaszrára-csakra a legfontosabb antennája az emberben megtalálható Világegyetem lényegének. szexuális partner. . Itt történik meg az anyagi szintek idealizációja – szép tárgy. téliálom állapotát tartalmazzák – a feltüntetett érzések távollétében. mint a kötõdés. E csakra segítségével az ember érintkezésbe léphet a kozmikus tudással. akár az energiaközpontoké. szimbóluma a Hold. virulás. A kék színõ burok – ez az érzelmi megfestettség nélküli képek energiaszintje. A mõvészet minden alkotása a nem látható világgal van átitatva. A vörös színõ burok a legdurvább. az érintkezésnél. félelmet nem ismerés. A csakra eleme az Abszolút. hogy minden energiaközpont nemcsak valamilyen energiaforma eredõje. A csakrának az emberben az intuíció az érzéke. színe ragyogó aranysárga. A csakra megfelelõ érzéke az emberben a magasabb tudat. A Szahaszrára-csakra vagy a Titkos lótusz – a hetedik energiaközpont – hat virágszirommal rendelkezik. ez a fõnökök és igazgatók szférája. hanem az ember körül burkot is képez. A sárga szín az irányítás szintje. lelki képességeiért – a tisztánlátásért. A Szahaszrára-csakra fölött következik a második titkos. A csodálatos mõvek magukban hordozzák az isteni energiákat. türelmesség. szívélyesség. nagylelkõség. tehetség a gondolkodásra. A csakra eleme a fém.

400. hogy az energia csatornák gyakorlati felhasználása és a célok elérésére más. majd fölfelé emelkedik az ötödik energia központhoz és a vállon át a kéz nagyujjának köröm belsõágyához . Most részletesebben megvizsgáljuk a tizenkét páros és a két páratlan energiacsatornáról – vagy ahogy azokat másként nevezik – meridiánokról meglévõ ismereteinket. A különbség. hogy az indiaiak és kínaiak véleménye az ember energiájáról. A test középsõ részén kezdõdik. Ez azonban nem azt jelenti. ahol a legmagasabb az absztrakció. A kínaiak viszont tizenkét páros (24) alapcsatornát és két fõ csatornát emelnek ki.000 energiacsatornából 72.000 alapvetõt és három fõ csatornát választanak ki. viszont más emberek gyógykezelésére a kínaiak ismerete az alkalmasabb. A szervezet belsõ energiájának önrealizálására és a saját energia feltárására legjobban az indiaiak gyakorlata alkalmas.Emese Lorinc Reiki Mester 28 Az ibolyaszínõ burok – a hetedik energia szint. A jógik a 8. a formák eltõnnek.Fém. A TÜDõK MERIDIÁNJA Eleme . egyedül a tartalom marad meg. eltérõ volna. Yin. Véleményem szerint az extraszenzorikában ki kell használni a különbözõ rendszerek és iskolák ismereteit. mindössze abban áll. A fehér színõ burok –a külsõ világ visszatükrözése. leereszkedik a vastagbélhez.

Nem nehéz megnevezni azokat az alapvetõ funkciókat. Ezek az életenergia irányításával. Yang. amelyeket az energiaközpontok és meridiánok töltenek be a szervezetben. A maximális energia feszültség órái 17-19 óráig tartanak. Az õsi gyógyítók az emberre hatva felhasználták a belsõ és a külsõ meridián járatokat (csatornák). fölfelé megy a vállhoz. amely fenntartja a szervezet minden rendszerét. az ember és a világegyetem közötti kapcsolatot biztosítják. a minimálisé – 15-17 óráig tartanak. elérve az alsó álcsontot. A láb második ujj körömágy külsején . A GYOMOR MERIDIÁNJA Eleme – Föld. égetés) hatottak. A VASTAGBÉL MERIDIÁNJA Eleme – Fém. fejhez. A gyógyítók a külsõ meridiánokra. A mutatóujj körömágyában kezdõdik. a szervezet legmélyebb részébe is eljutott. ennek köszönhetõen az energiahatás.Emese Lorinc Reiki Mester 29 ereszkedik. Yang. mechanikus ingerlõszerek útján (pontmasszázs. A meridián a térd alatt fejezõdik be. A maximális energia feszültség órái 3-5-ig. tõszúrás. A fejben kezdõdik és az egész testen át a lábujjakhoz ereszkedik. leereszkedik a mellkason és hason át a lábhoz.

A maximális energia feszültség órái 9-11-ig.” A tizenkét páros és két páratlan alap-. vagy állandó meridián képezi az állandó funkcionális köröket. hosszabb idõre megbomlik. Yin – energia. ha az egyensúly erõsen. ezért az energiamozgás a nagykörökön huszonnégy órának felel meg. Abban az esetben. vagy prána. akkor ezeket a folyamatokat irányítani lehet. amelyet az . melyekbõl nyolcat számláltak meg: hat párost és két páratlant. normális mozgása ezen a körön biztosítja az egészséget az emberi szervezetnek. Yin. A keleti orvosok. a minimálisé 21-23 óráig tartanak. A bulgár gyógyászok azt mondták: „ Ha az ember bõrén tükrözõdnek a belsõ folyamatok. Minden páros és páratlan meridiánban. Az állandó funkcionális körök képezik az energiaforgás nagykörét.Emese Lorinc Reiki Mester 30 fejezõdik be. A maximális energia feszültség órái 7-9-ig. A kozmikus energia. amelyek biztosítják a szervezet energia egyensúlyát és feltöltését. A HASNYÁLMIRIGY MERIDIÁNJA Eleme – Föld. ezeket a nem állandó energiautakat csoda meridiánoknak nevezték. majd a lábon fölfelé emelkedik a has felületen. A mínusz energia. a minimális és maximális energiafeszültség két óra hosszáig tart. A lábnagyujj körömágyában kezdõdik. a minimálisé 19-21 óráig tartanak. a mellkason át a nyelv elsõ részének felületéig. a szervezetben ideiglenes funkcionális körök jelennek meg. az emberi szervezetben forgó energiának is van pólusossága. ahogy Kínában nevezik. Mint az energia bármilyen formájának. Az energia ritmusa itt szigorúan a Kozmosz ritmusának van alárendelve.

A pozitív. amelyet a hátsóközép energia csatorna szabályoz. vékonybél – IG. máj – F) Tavasz Szél Születés Savanyú íz Harag … VÍZ (húgyhólyag – V. vagy Yang – energia. Az energiacsatornák kölcsönös viszonya az öt õselemmel. szívburok – MC. szív – c) Nyár Hõség Legnagyobb fejlõdés Piros szín Keserõ íz Öröm … FA (epehólyag – VB. TõZ (három melegítõ – TR. Vesék – R) Tél Hideg Eltõnés .Emese Lorinc Reiki Mester 31 elülsõ közép meridián szabályoz.

megfontolás … FÉM (vastagbél – GI. tüdõ – P) õsz Szárazság Hervadás Fehér szín Erõs íz Bánat … 32 A páciensre való hatás és a gyógyszer meghatározásnál. és minden Yin meridián. a bulgár gyógyítók. . Minden Yang meridián éjféltõl délig. déltõl éjfélig gyógyítható a legjobb hatással.Emese Lorinc Reiki Mester Fekete szín Sós íz Félelem … FÖLD (gyomor – E. Ugyanakkor valamennyi meridián aktivitása. egy meghatározott idõben ellenkezõ elõjelõre csökkenhet. lép – RP) Nyár vége Nedvesség Változás Sárga szín Édes íz Meggondolás. minden esetben alkalmazták a „délidõtõl éjfélig szabályt”.

A kéz kisujj körömágyában kezdõdik. Keleten. létezik a Yu – szín koncepció. valamint a test mélyébe a szíven át a bélrendszerbe és a lábhoz irányulnak. amely a belsõ szervek alapkölcsönhatás elképzelését. a meridián ágak a vékonybélrendszerhez. A szín fogalma. mozgást jelent. A maximális energia feszültség órái 13-15-ig. amely lehetõvé teszi az energia mozgás elosztását a szervezetben. a minimálisé 23-01 óráig tartanak. vagy . a mozgás jelentkezik. a minimálisé 01-03 óráig tartanak. mindegyik szerv jelentkezhet anyaként az utóbbinál. hogy az alapvetõ szervekben keletkezõ kapcsolatok során. A VÉKONYBÉL MERIDIÁNJA Eleme – Tõz. hogy az egész lény alaptulajdonságaként – az isteni energia (Prána). A Yu-Szín koncepciójában az „anya-fiú” gyógyítás szabályát építették fel. A szívnél kezdõdik. az ember szervezetében végbemenõ változások alap analízisét képezi. Úgy gondolják. A térdkalácsban fejezõdik be. olyan módszerrel. Yin. az õsi gyógyítás gyakorlatában. A maximális energia feszültség órái 11-13-ig. A meridián ágai a fülhöz és a szemhez. hogy abban létrehozható az energia egyensúly. vagyis az õsök azt gondolták.Emese Lorinc Reiki Mester 33 A SZÍV MERIDIÁNJA Eleme – Tõz. Yang. a szemhez és a kéz kisujjához irányulnak.

amely energiát képes leadni. hogy egyensúly van Yin és Yang között. Például a szívnek(õselem a Tõz) a lép anyjaként jelentkezik. hogy minden betegség kialakulását meg lehet figyelni. . Ezért olyan vélemény is volt. a fejet a lábakon. A Yin mindig anyagi alapja a Yangnak. Úgy gondolták. A kínaiak úgy vélték. A szív meridiánja (õselem – Tõz). felborul az energiaáramlás. A jelen példában az anya-õselem. Az õsi gyógyászok. akkor annak a párjában is ugyanez megy végbe. ugyanakkor a tüdõnek fiaként (õselem a Fa). abban áll. vagy a vele összeköttetésben lévõ gyomormeridiánban történt elváltozás miatt következhetett be. a fiú-õselem. a funkcióit pedig a Yang képviseli. és az azt követõ a fiú. nem is olyan furcsa. a léphasnyálmirigy meridián (õselem – Föld) anyjaként jelentkezik. amely energiát nyel el. a hátnál történt sérüléseket viszont a gyomron át kezelték. Egy szerv patológiai esetében. A szervezet normális élettevékenységének alapja. az ember energiáját dinamikusnak. az öt szerv (õselem) koncepciójára támaszkodva. a baloldalon át gyógyították. Ebben az esetben az õt megelõzõ szerv (õselem) lesz az anya.”. hogy ha a páros meridiánok egyikében megsérül az energiaáramlás.Emese Lorinc Reiki Mester 34 fiúként az elõzõ szervben. a lép – hasnyálmirigy meridiánban. egyensúly van a nap és hold energiacsatornái között. A keleti gyógyászok úgy gondolják. az élelmiszerek pedig – Yin. Például a szív megbetegedése. Yin és Yang soha nincsenek nyugalmi állapotban. állandó mozgásban lévõnek tekintették. hogy a bulgár gyógyászok az emberi szervezet jobb oldalát. Ennek alapján a kínai orvosos mondása: „Fáj a szíved – gyógyítsd a gyomrod. hogy a szervezet struktúráját a Yin. A szervezet tevékenysége – Yang. õk állandóan kiegészítik és változtatják egymást.

A YU-SZÍN koncepció alapján épül fel az ANYA-FIÚ gyógyítás szabálya. a legtisztább formában. ahol a Yang és Yin energiák harmonikusan szétoszlanak minden szervben és minden sejtben. a FÖLD õselem fordulópontot képez a YIN és YANG között. a levegõvel bejutó illattal. Ha megnézzük az ember energiáját. A keleti gyógyászok elkészítették azt a vázlatot. oda. amely megengedi az energia áramlás növelését vagy csökkentését abban a meridiánban. jut a szervezetbe. A Föld energiája a lábakon át igyekszik a fejhez. a fejen elhelyezkedõ érzékszervek útján. egyensúlyban vannak a plusz mínusz pólusok. amely szerint a Kozmosz energiája a fejtetõn és gerincoszlopon át eljut az oszlop talpáig – a farkcsigolyáig – és tovább a talpig. az emberi tevékenység termékeivel jut el más energiaközpontokba. ahol az megbomlott. Az energia az orron át belélegzett levegõvel. a fülkagylón át bejutó hanggal. ahol az ember energiája a külsõ világgal kapcsolódik össze. Az ember szervezete hasonlít a mágneshez. . a szájon keresztül bejutó étellel. amelyet bárhogyan is osztanak. minden részecskéjében. Véleményük szerint az ember a legtöbb energiát. FA és TõZ – a YANG-hoz. a Világegyetembõl kapja.Emese Lorinc Reiki Mester 35 A YU-SZÍN koncepció ábrázolása A FÉM és VÍZ õselemek a YIN-hez viszonyulnak. reflexhelyekre. a láb a mínusz pólus. A Kozmosz és a Föld energiája. akkor a fej a plusz. a fejtetõn lévõ Szahaszrára-csakránál. A szervezetben energiaegyensúly jön létre. a Szahaszrára-csakrán át.

Például a fej homlok része Yang. a minimálisé 05-07 óráig tartanak. hogy annak minden része rendelkezik pólusossággal. alkotó. változó. napsugaras. száraz. meleg. holdfényes. akkor látjuk. akkor azt látjuk. A szem belsõ szögénél (sarkánál) kezdõdik. emelkedik a fej felé. ahonnan a háton és a lábon leereszkedik. A láb kisujj köröm alapján fejezõdik be. a tarkórésze Yin. Az õsök szerint. Ha a szervezetet tovább vizsgáljuk. zárt. sötét. . A mínusz – az anyai kezdet.Emese Lorinc Reiki Mester 36 A HÚGYHÓLYAG MERIDIÁNJA Eleme – Víz. világos. ellenkezõ. felhõs. állandó. nedves. A maximális energia feszültség órái 15-17-ig. A VESÉK MERIDIÁNJA Eleme – Víz. áthalad a homlokon és a fejtetõn. Yang. holdfényes. a tarkóhoz. aktív. A maximális energia feszültség órái 17-19-ig. A láb kisujjánál kezdõdik. passzív. a plusz – az apai kezdet. Yin. hogy a jobb oldal pozitív. Ha tovább vizsgáljuk az embert. a baloldal negatív. Így a kéz és láb ujjainak is más és más a pólusossága. napsugaras. hideg. ami pozitív. ami negatív. és a nyelvtõnél fejezõdik be. a minimálisé 03-05 óráig tartanak.

Emese Lorinc Reiki Mester 37 A bulgár orvosok szerint a szervezet Yang részei leadják az energiát. Ennek a módszernek különösen jó hatása van akkor. . az adó kéz az energia pumpálása mellett. energiát és be kell önteni a jó energiát. A húzó kéz a betegséggel egyidejõleg kihúzza a fájdalmat. aneszteziálja a beteg részt. Ezért a bulgár gyógyászok egyik gyógyászati alapelve hogy ki kell vonni a rossz. a Yin részei fogadják azt. amikor a betegség nagy fájdalmakat okoz. amennyiben a szervezetben Yang és Yin közötti egyensúly zavar van.

minden kis részecskéjébe. az öt alapelemként jelenik meg: fa (növényi anyag) tõz (meleg). A gyõrõsujj végénél kezdõdik. A gyógyítók elképzelése szerint az ember energia elosztásának és irányításának fõ szerve az agy és annak elválaszthatatlan része. úgy vélték. mint a kínaiak is. ahol a fõ energiaközpontok is vannak. a minimálisé 09-11 óráig tartanak. Yin. A HÁRMAS MELEGÍTõ MERIDIÁNJA Eleme – Tõz. az anyagi világban. ugyanúgy. A maximális energia feszültség órái 19-21-ig.Emese Lorinc Reiki Mester 38 A SZÍVBUROK (PERIKARDIUM) MERIDIÁNJA Eleme – Tõz. .. szíven. és a passzív Yin. a bulgár gyógyítók ezeken a központokon át gyógyítottak. az energiavázszerkezetén alapszik és létezik. Az õsök gondolkodása szerint az ember fizikai és lelki állapota. A mellüregben kezdõdik. ágai az elsõ energia központhoz és a kéz középsõujjához haladnak.a gerincvelõ. áthalad a fejen. föld (föld). A maximális energia feszültség órái 21-23-ig. a minimálisé 07-09 óráig tartanak. éter és víz (folyadék). hogy az aktív Yang. eközben átfogva a szív térségét és a gyomor traktust. A bulgár gyógyítók. Yang. visszajut újra a Világegyetembe. Ezzel összefüggésben. ami bekerül a szervezet minden sejtjébe. hason a lábhoz. mint az egész Világegyetem. Gyakorlatilag az összes energia.

Ennek az energiának a forráshelye az agy. Az emberi szervezet fenntartója az epe. az úgynevezett pitta. átalakítva maggá. közvetítõi – az idegek. hogy az alapelemek. Keleten létezett olyan szemlélet is. felfogást. felfogásban és tudásban. Ami ebbõl az energiából eljut az agyhoz. vagy funkcióját. a megkülönböztetés erejében. azaz a keleti nézetek rendszerétõl függõen változott. amely alkalmas a magház megteremtésére -. Ennek az energiának a forrása a szív és közvetítõi – az artériák. az emberi szervezetben három kezdetként jelentkeznek. hirdették a régi orvosok – görögök. Az éterbõl és levegõbõl létrejön a testi levegõ. Az erõnek a második formája elválasztja azt az anyagot. tõz. létrehozza benne az érzést. Véleményük szerint a szervek ereje és funkciói. és föld. perzsák – tapasztalatait. akik állították. valamint a csontvelõ. megfelelõ állapotba hozza azt. . A tõz a vízzel együtt. az éter.Emese Lorinc Reiki Mester 39 Az alapelemek száma és sorrendje az iskoláktól. az energia három minõségében jelenik meg – isteni (természeti). mely megtermékenyülhet és megszülheti az újszülöttet. bio (állati) és pszichikai formában. a testben jelenik meg. nyirok és levegõ. A pszichikai energiának három módozata van: megtestesül az érzés erejében. A bio. hanem az éter vagy a levegõ. amely az egész szervezetben elterjed. amelyek a szívbõl indulnak ki és elterjednek az egész testen. hogy szállítja az életenergiát és a természetes hõenergiát az egész testhez. mozgás erejében. hogy a test szervei erõvel és funkcióval rendelkeznek. A természetes erõ önmagában is kétformájú. víz. A természetes erõ mindkét formája saját tevékenységet. az úgynevezett vata. amely a négy elemet ismerte el: levegõ. de az anyagi világ felépítése ettõl nem változott. Az indiaiak ezt azzal magyarázzák. Például aktív kezdetként nem a fa volt beállítva. hanem három elemen alapszik. arabok. a máj és a véredények közremõködésével biztosítja –az egész testen elhelyezkedve. tõz és a föld. Ennek az erõnek az elsõ formája az. amelyek az agyból indulnak ki. vagy életerõ funkciója abban áll. mint a test vize – kaphaként ismert. tevékenységet. majd ez követõen az agyból az egész testbe távozik. A föld a vízzel együtt úgy jelenik meg. víz. A Közép-Ázsiai gyógyászok. Az indiai orvoslás nem öt és nem négy. amelyik a test táplálkozását biztosítja. mint a tõz elve. levegõ. a mozgást.

ujj körömágy külsejénél fejezõdik be. epe. Yin. A láb IV. A MÁJ MERIDIÁNJA Eleme – Fa. ahol be is fejezõdik. A két erõ közötti egyensúly megromlásának jele. Az indiai orvoslás három elemének egyenértéke. Yang. A maximális energia feszültség órái 23-01-ig. Az emberi szervezet Yin és Yang-ja úgy a tibeti. A szem külsõ szögletében kezdõdik. nyálka.Emese Lorinc Reiki Mester 40 AZ EPEHÓLYAG MERIDIÁNJA Eleme – Fa. a tizenkét szerv egyikének megbetegedésében . a tibeti gyógyászat gyakorlatában három doshá-ban jelentkezik – szél. a minimálisé 13-15 óráig tartanak. a minimálisé 11-13 óráig tartanak. a gyomorbél traktuson keresztül a lábhoz. A láb nagyujj körömágy külsejénél kezdõdik. fölfelé megy a lábon és tovább a belsõ szerveken át a fejhez. és a fejtõl leereszkedik a mellkason át. Mindkét erõ – parázs és jég. amelyek biztosítják szervezet normális élet-tevékenységét. A maximális energia feszültség órái 01-03-ig. mint a bulgár gyógyászatban bemutatásra kerül.

amelyek Yang aktív elemekbõl állnak. gyomor. hasnyálmirigy. vesék. Az utóbbi két szervnek a tudományos gyógyászatban nincs hasonlósága – analógiája. vastagbél. mely szervek. tüdõ (arany). orra és a felsõ ajaknál fejezõdik be. húgyhólyag. a gerincen át emelkedik föl a fejhez. vékonybél. húgyhólyag. . Ezeknek a szerveknek a funkcióit a Yin passzív elemei teljesítik. amelyekre az emberi szervezet fizikai és lelki állapota épül. Azok a szervek. vastagbél. melyeknek más szervek felelnek meg – ezek epehólyag. vérerek uraperikardium (tibeti neve: szeu-szeu) és a hármas melegítõ. lép. a kínai gyógyászatban az alábbiakként ismertek: tüdõ. valamint a hármas melegítõ szerv. vesék (víz). szív. Mi megneveztünk öt Yin-Yang párt. szív (tõz). majd leereszkedik a homlokra. vékonybél. Eme öt pár mellet létezik még egy pár. lép – hasnyálmirigy (föld). A farkcsontnál kezdõdik. tartják fenn az életet az emberi testben – ez a máj (fa). A HÁTSÓ-KÖZÉPSõ MERIDIÁN Minden Yang meridián tengere. amely elsõdlegesen felel az ember lelki világáért – ez a szerv a vérerek ura – perikardium (akaraterõ energiaközpontja).Emese Lorinc Reiki Mester 41 jelentkezik.

tekintettel arra. fül területei. A meridián két ága a szem alsó részén fejezõdik be. száj. orr. A gátnál kezdõdik. viszonylag pontosan meg lehet állapítani a szem szivárványhártyája. vagy kicsinyített képét. de a betegségek gyógyítása közben és azok eredményességének ellenõrzésénél is. hogy az energiacsatornák itt változtatták pólusosságukat pluszról mínuszra.Emese Lorinc Reiki Mester 42 A bulgár népi gyógyászat képviselõi úgy vélték. Másodsorban azért. Az emberi testen olyan zónák kerültek kijelölésre. a középsõ vonalon fölfelé a hason. mellen. . Az egész szervezet belsõ szerveinek állapotát. hogy az emberi szervezet minden sejtje magában hordozza annak mását. Ez fontos tényezõként jelentkezhet nemcsak a diagnosztizálásnál. nyakon át halad a fejhez. melyeken át az egész szervezetre hatni lehetett. szemhéj állapotából. Ezek elsõsorban a kéz és lábvégzõdések voltak. mert ezeken a zónákon át történik a legnagyobb energiacsere. ELSõ-KÖZÉPSõ MERIDIÁN Minden Yin meridián tengere. az ember és a Kozmosz között – ezek a szem. szemfehérje.

amelyik bármennyire darabolnák is. a test többi része – a Föld negatív mezejéhez kapcsolódik. a fogak. A fej a Kozmosz pozitív energiájával van kapcsolatban. többek között a belsõ szervezeti elváltozásokat is. Az emberi szervezet a mágneshez hasonlít. nyelv és ajkaknak a belsõ szervekre tett hatása szerint. minden sejtje rendelkezik saját plusz és mínusz pólussal. a talpon át jutó hatásra. az orr. . Keleten nagy figyelmet fordítottak az egész szervezetre.Emese Lorinc Reiki Mester 43 Az ember általános polaritása. Ezek útján nemcsak hatottak az emberi szervezetre és diagnózist állapítottak meg. megtartja polaritását. A test minden része. de megjósolták az ember sorsát. melynek alapján bonyolult betegségeket gyógyítottak. Keleten a kézfejek is állandó megfigyelést élveztek. Az egész szervezet helyzetét meg lehet állapítani a fülkagylók.

5. 4. 20.Emese Lorinc Reiki Mester 44 NÉHÁNY BELSõ SZERV ÉS TESTRÉSZ ENERGIA KAPCSOLATA A FÜLKAGYLÓVAL (V.) 1. 14. 2. 17. 1981. 12. KARJAGIN szerint. 11. 7. 9. 16. 18. Méh Ujj Kéz Bõr a háton Bõr a derékon Hasnyálmirigy Gyomor Nyombél Vastag – és vékonybél Szigmaalakú és egyenes bél Lép Máj Bõr a lapockán Izület Mandulák Szem Tüdõk Ajkak Vesék Húgyhólyag . 3. 15. 8. 10. 6. 19. 13.

Bal A KÉZ REFLEXZÓNÁI (1977. szerint) 1. Orr körüli üregek 2. Fülek 3. Szemek 4. Garat, gégefõ 5. Epofízis (Tobozmirigy) 6. Hipofízis 7. Lelki (pszichikai) szféra 8. Fej, agy 9. Nyak 10. Pajzsmirigy 11. Gerincoszlop 12. Hemorroidális csomópontok (aranyér, visszértágulatok, stb.) 13. Prosztata.düll mirigy 14. Méh 15. Külsõ nemi szervek 16. Derék-keresztcsont területe 17. Alsó végtagok izületei 18. Here, petefészek 19. Tüdõ 20. Napfonat 21. Thymus (csecsemõmirigy)

Jobb

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Mellékvese Vese Gyomor Vastagbél Belek Húgyhólyag Vakbél Hasnyálmirigy Lép Szív Felsõ végtagok izületei Máj Epehólyag Hallás Idegrendszer, hallás Idegrendszer Látás

Bal Jobb A LÁB REFLEXZÓNÁI (E.L. Macseret és mások szerint) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Orrkörüli üregek, fogak Hipofízis Fej Pajzsmirigy Nyak Garat, gégefõ Szem Fül Gerincoszlop Tüdõ Napfonat, rekeszizom Felsõ végtagok izületei Máj Epehólyag Szív Mellékvese Vese Gyomor Hasnyálmirigy Lép Kereszt vastagbél Vastagbél Leszálló vastagbél Vékonybél Szigmaformájú és egyenes bél Vakbél Húgyvezeték

Garat 3. Húgyhólyag Derék-keresztcsont területe Kis csípõ szervek Alsó végtagok izületei Ülõideg AZ EKZONÁLIS PONTOK MIKRO AKUPUNKTÚRÁS RENDSZERE (E. Arc 2. 1986. 32. 31. Macseret és mások szerint.) 1. 29.28. 30. Máj . Tüdõk 4. Szív 5.

amikor szükségessé válik a plusznak. vagy mínusznak a mínuszra irányulni. és viszont. Ne kezdje a munkát olyan pácienssel.6. között ne következzen be rövidzárlat. vagyis. a hátra – a hason át. szeretnék a kezdõ extraszenszeknek néhány javaslatot tenni: 1. Lép Vesék Külsõ nemi szervek Belsõ nemi szervek Epehólyag Gyomor Vékonybél Vastagbél Húgyhólyag Fül Mellkas Tejmirigy Gerincoszlop nyak. comb Térd. . Ki kell használni a keleti gyógyászok tételeit. és annak kozmikus kapcsolatával kell végezni. a belsõ szervekre perifériáról és fordítva. Gyógyíts ne ott ahol fáj. Azért van erre szükség. 12. hogy az ember energiájában még nagyobb kiegyensúlyozatlanságra ne kerüljön sor. 10. 23. Az energia csatornák szimmetriájáról. 21. 8. vagyis a szervezet fájó részére az egészséges részen át kell hatni: a test jobb oldalára – a baloldalon át. A gyógyítást az ember energiájának cirkulációs ritmusának figyelembe vételével. 15. . akinek elõzõleg az energia diagnózisa nem került megállapításra. Természetesen vannak esetek. 22. 2. 18. Azért van erre szükség. 3.a fejre – a lábaktól. hogy a beteg állapota ne rosszabbodjon tovább. mell része Gerincoszlop deréktáji része Felsõ végtagok Farrész. 4. 9. 11. 13. vagyis a gyógyász saját napenergiájával hasson a páciens hold energiájára. 19. 16. 7. alsólábszár Talp Bejezve az ember energia-felépítésének rövid taglalását. Dolgozni mindig a plusszal a mínuszra kell. 20. 17. 14. hogy a két pólus – gyógyász-páciens -.

amely biztosítja a vér forgását és a prána cirkulációját (isteni energia) a szervezetben. az ember él és megőrzi saját egészségét. valamint az egész élete során a környezetéből felvett kiegészítő energia segítségével. A bulgár gyógyítók véleménye szerint. ÉS NE KUTASSÁTOK NEHOGY EGYESEKET KÖZÜLETEK SZIDALMAZZANAK MÁSOK SZEMEIÉRT KORÁN 49. AKIK HISZTEK! ÓVAKODJATOK SOK GONDOLATTÓL! HISZEN A GODNOLATOK NÉMELYIKE BŰN.A BETEGSÉGEK OKAI Ó TI. a saját anyagából kapott energiájából. SZÚRA SZOBÁK Az ember egészsége a meridián rendszerében lévő energia többlettől vagy hiánytól függ. .

ha azok keveset érintkeznek a saját szerveikkel. s azáltal. epe és nyálka. vagy hol rendezik be éjszakai szálláshelyüket. és mozgásba hozzák a betegségeket. amelyeknek oka. Nem lesz tökéletes az érintkezés azáltal. addig ezek. és kívülről kerül be. hogy az epe a Tűz természetével rendelkezik és forró. csillapítja a durva. amelyek gyűjtik. mozgásba hozza azt a forró. gyűlölet. Az életformához tartoznak a test. pozitív energia többletével.a három méreg tényezőjének voltak nyilvánítva. ez a többlet jele. Mindenféle lázas betegség tőle ered.ez a tulajdonság. rosszul hatják át azokat .nyák . melyet mozgásba hoz a forró. Az előidéző feltételek közé tartoznak: az időjárási tényezők. éppen ezért befolyásolják az időjárási feltételek. Ezek hiánya. vagy imahelyzetének orientálásánál. E három kezdemény közötti egyensúly megromlása következtében. Fentről lefelé hat. amely az emberben van. A Föld energiájának nagy hatása van az ember egészségére. ez nem természetes viselkedés.ez a hiány jele. klímáé. Holdvilágnál. azok betegségként jelenülnek meg. három betegség-kezdeményből eredtek. fordítva .Az összes energia.felhalmozza a szél. tekintettel arra.ez nem más. jelen vannak.ez szintén rossz. vagyis a szervezetben. a csillagok állása a munkahelyen más emberekhez való viszony. többlete és hamissága szüli a betegségeket. addig a betegséget nem kerülheti el. és csapadékból ez a hiányt jelez. A hideg és meleg részére a szél jelenti a közöst. hogy az epe megzavarása elégeti a szervezet erejét. Abban az esetben. hogy amíg minden teremtmény a tudatlanság hatalmában van.ezek előidéző. a szél növeli a lehűlést. pitta és kapha) nincs változás. a túlzott kapcsolat fölösleget jelent. Az inger visszatartása. valamint az elhalálozott testének temetésekor. hogy az a Víz természetével rendelkezik és hűvös. A szél hat fel és le. vagyis amikor a szervezetet negatív energia árasztja el. A nehéz. vagy egyáltalán nincsen kapcsolatban . Alsó elhelyezkedéséből felfelé igyekszik. Az ember a Világegyetem része. A tibetiek úgy vélték. mozgásba hozza azt a forró. Okai: durva és forró . Az emberben az energia normális körforgását. A tibetiek szerint. ezért a legtöbb betegség okozójának is tekintették. a prána-áramlás megszűnése halált okoz. felgyülemlő és megjelenni képes feltételek. olajos és hűvös a nyálkában halmozódik fel. vagy kevés van belőlük. A tibetiek és indiaiak véleménye szerint. butaság . Az ELŐIDÉZŐ feltételek azok. Az erős és a hideg felhalmozzák az epét. valamint a családi kapcsolatok. A FELHALMOZÓ feltételek. amíg ebben a három kezdeményben (indiaiaknál ez az epe. amelyek szülik és növelik a betegségeket. A MEGJELENNI KÉPES feltételek adják a lökést a betegség megjelenéséhez. mint a betegségek potenciális okozói. az érzékszervek és az életforma. . mint mozgásba hozni és elcsendesíteni a betegségeket. nyelv. nagy körültekintéssel határozták meg hol építik meg házukat. Amikor kevés van melegből. A nyálka megzavarása a tűz és a meleg legyűrését eredményezi. Kozmoszé. a szél váltja ki a hideg és a test közötti feszültséget. A szél a napot túlhevíti. hidegből. a felhalmozás . a Hold fázisai. Az emberek. ősidőktől kezdve. Ha erőteljes kapcsolatban vannak. elfojtása. hogy túl közel vagy távol vannak egymástól. és ártani kezdenek a szervezetnek és az életnek. energia egyensúlyt bont meg. Amennyiben az ember testében az energia normális cirkulálása felborul. A Föld mágnesességének pólusosságát vette figyelembe az ember a saját testének alvásközbeni. A tibeti orvosok nagy figyelmet fordítottak a betegségek keletkezésének három feltételére . amelyektől függ az élet. a tibeti és indiai gyógyászok szerint . Amikor az öt szerv.ha túl sok van belőlük fölöslegek. elcsendesíti az olajos és a forró. tekintettel arra. külsőleg és belsőleg.a levegő vagy vata. amely az Én távollétének ismeretlenségéből fakad. A tudatlanságból fakadó főbb tényezők: félelem. így: a természeté. elcsendesíti azt a tompító és a hűvös. panaszkodás . Második feltétel. Minden betegség okozója az energia-egyensúly megbomlása. azon szervek és a szervezetek rendszerének normális munkájára van tervezve. hogy megfélemlítenek vagy előidézik a szenvedést. a nyálka . túl sok. és lélek cselekedetei. betegség kezdődik. A tibeti gyógyítók vallották. karaktere és időbenisége van. a saját öt felfogó objektumával keveset találkozik. Ezeknek a mérgeknek a gyümölcsei. ezek: szél.ez hiányt.

Nyáron viszont a nyálka.nyák . ÁLTALÁNOSAK . nehéz. a búza. borsó. akkor azok nyugodtak. öreg zöldségek. bottal verés. kővel való megdobás. Az energiaáramlás megbomlása során a belső szervek és a test szöveteinek funkcionálása romlik. Például a szél megjelenik a növényzet kibontakozási periódusában. nehézre. nyers és romlott gyümölcs. az élelem és folyadék túlzott bősége. akkor a hideg mozgást biztosít a szélnek. a napsugarak melegétől lángol fel. állott hús. ellentétbe lépnek önmaguk alapjával. olajosra. Az egyedi feltételek. birkózás. epe. nehéztől és olajostól a nyálka (nyák) felgyülemlik. élvezeti cikkek használata (alkohol.ezek: a keserű telítettsége. amelyek az epe forróságát váltják ki az alábbiak: hajlam az elkeseredésre. szárított kecskehús. nyílvessző feszes húzása. Ne kezdjék meg a pácienssel való energia tevékenységet: 1. meghűlés a fagyban. kialvatlanság. EGYEDIEK . inger visszatartása. dohány.különösen hús. Elidegeníthetetlen részei az időnek az időjárási viszonyok. a lelki kínok. hogy a megbetegedés feltételei általánosak és egyediek lehetnek. nem a saját útjaikon igyekeznek mozogni. evés után kis mozgás.a saját helyükön. túlzott táplálkozás. Diagnózis megállapítása nélkül. fekvés a nedvesen. Ekkor a betegség ismertetőjelei nyílttá válnak. Az epe ingerlése ősszel az olajostól és a melegtől indul be. A nyári hónapokban az olajos és hűvös fölhalmozzák az epét. bőszavúság. szeretném ráirányítani a kezdő extraszenszek figyelmét a bulgár gyógyítók javaslataira. Ezek az egyedi feltételek mozgásba hozzák a szelet.ezek: az első elemek időszaka. étkezése és életmódja. éhség. édesre. az alábbiak: érzékenység a keserűségre. Az epe a nyár kezdetén jelenik meg. A bulgár orvosok szintén úgy vélték. stb. felforralt és megkeseredett növényi olaj.) az agyvelőben és a gerincvelőben elhelyezkedett fő energia központokra ható nemi izgalom . csillapítását viszont a tél kezdetén a hűvös eredményezi. fürdés. kávé. de a test nem ad nekik kiutat. de az nem indul mozgásba. hosszú ideig energiaszegény táplálkozás. a Kozmosz és a Föld energiájának kihasználását. kimeríthetetlen megvetés a lelki világban. úgyszintén a túlzott erőlködés. a könnyű. akkor a betegség bonyolult lesz. 1. hideg tea és víz. és más tényezők. forróságra. és különböző patológiai szimptómák A bulgár orvosok ezért legfontosabbnak tartották az ember életenergiájának. hidegre. a másikhoz húznak. nádcukor és tea. biztosítva a szervezet jó közérzetét. hogy a lélek negatív állapota. Befejezve a betegségek okainak rövid feltárását. Ez azonban elrejtőzik és csak tavasszal. kecsketej és az abból készített termékek. A növények növekedésének periódusában. sírás végkimerülésig. zsír. fokhagyma és más nyersáru. Amennyiben a nyár esős. a betegségek az étkezéstől és az életviteltől is fellángolhatnak. a nyálka a télúton. . A tibeti gyógyítók úgy vélik. versenyfutás teljes erőből.Amikor a szél. A feltételek. a könnyű és durva feltételek. Amennyiben azok. nyálka . amelyek kiváltják a nyálkahártya betegséget. verekedés. álom forró napon és az abból való felébredés utáni nehéz munka végzése. Amennyiben a fenti feltételek keverednek. nagymennyiségű étel fogyasztása . alvás nappal. s a betegségekhez. téves gyógyítás. A szezonoktól függetlenül. olajosra. állott retek. erős hányás és hasmenés. a könnyűtől. nehéz teherviselés.leégett étel. félig főtt megsavanyodott . a szél felhalmozásához vezetnek. keményföld ásása. Az idő hasonlóan nagy hatással van a három tulajdonság közötti egyensúlyra. illetve a fizikai halálhoz vezetnek. megelőzését és megszűntetését a betegségeknek. bánat a szívben. a teljes fövés előtti élelem fogyasztása. egyensúlyban vannak. A tél végén a hűvöstől. Ősszel az olajos és meleg csillapítja a szelet. visszaállítva azok normális folyamatát. a lakhely. erősségre. nemi túlzások.mind megingatják a szervezet energiaegyensúlyát. az ember testfelépítése. de ugyanígy a többi három szezonban is. könnyű öltözködés. mérgek nem megfelelő táplálkozás. a saját helyükön megkezdik a felhalmozódást. bőséges véráramlás. lóról való leesés. túlzott munkavégzés éhgyomorra. és durvától lecsillapodik.

A páciens által végzett munka nehézségének. 5. AZOK FÜLEIBEN SÜKETSÉG VAN. TEKINTETTEL ARRA. HOGY NE VISZONYULJANAK SZKEPTIKUSAN A TIBETI ORVOSOK FENT EMLÍTETT OLYAN MEGÁLLAPÍTÁSAIHOZ. ÉLES STB. a holdfogyatkozáskor. . ÉS AKIK NEM HISZNEK. ÉS Ő SZÁMUKRA . ELTOMPÍTÓ. 3. az évszakokban fellépő fájdalmakról való kikérdezés nélkül. Lelkiállapotának feltárása nélkül. HOGY EZEKET A MINŐSÉGEKET ÉRZÉKELNI LEHET. KÖNNYŰ.VAKSÁG. EZEK . 2. NEHÉZ.VEZETÉS ÉS ORVOSLÁS. 6.AZOK. 6. AZ ENERGIÁVAL KEZDŐ GYÓGYÍTÓK FIGYELMÉT FELHÍVNI ARRA.2. AZ ENERGIÁVAL DOLGOZVA. 4. Amíg ismeretlenek annak lakhelyi körülményei 4. AKIK HISZNEK. SZERETNÉM TOVÁBBÁ. FORRÓ. DIAGNOSZTIKA Ő AZOK SZÁMÁRA. OLAJOS. 3. MINT A HIDEG. foglalkoztatás formájának megismerése nélkül. 5. Az általa felvett élelem mennyisége és minősége ismerete nélkül. TERMÉSZETESEN MINDEN A GYAKORLATTAL ÉS TUDÁSSAL JÖN. Az egy huszonnégy óra alatti.

se gyógyszerrel diagnózis nélkül. Az ujjakon át halad a negatív Yin és a Yang meridiánok közötti kapcsolat.az ember külsejének megtekintése MÁSODIK -az energia diagnosztika Az ember külső megtekintése szemrevételezéssel és tapintással történt.ez a fej.AKIKNEK TÁVOLI HELYRŐL KIÁLTANAK. . kezek és lábak. akkor ez az egész szervezet energia állapotára hatással van. se energiával. ahol az alapenergia-csatornák változtatják pólusosságukat . Itt a gyógyító nemcsak a bőrt szemlélte meg. ELSŐ . de a haj.a farkcsigolyától a fejbúbig . SZÚRA MEGVILÁGOSODOTTAK A bulgár orvosok állandóan figyelmeztettek: "A pácienshez ne nyúlj se kézzel." A bulgár gyógyászok a diagnózist két ütemben állapították meg. a gerincoszlop mentén . A gyógyítók. nagy figyelmet fordítottak a kéz és a láb ujjainak külső állapotára. különösen azokat a helyeket. A gyógyító mindenekelőtt a szervezet kültakaróját nézte meg. elsősorban a test perifériáján a kézre és lábra. A bulgár gyógyító szerint. KORÁN 41. köröm és szem állapotát is értékelte.változik. ha a normális-energia körforgás a főenergia csatornában.

6. 7. A gyűrűsujj köröm félkör alakú (a vesék kóros betegsége) 10. 1. 8. A köröm normális formája Rövid. 5. 2. 3. Töredezett csatornák a körmön (mészlerakódás) 13. 1925. hörghurut) Csőformájú. Behorpadt köröm (alkoholizmus öröklött formái) 11. 11. 14. lapos köröm (a szív szervi megbetegedése) Nagyméretű holdacska (szapora szívverés-tachikardia) Holdacska távolléte (szívideg) Hüvelykujj körme kidudorodott (tüdő tuberkolózis) Kidudorodott köröm nagy holdacskával (veleszületett tuberkolózis) Lapos. 9. 13. 5. Összelapított. Salakos (sós) rétegek a körmökön (a gyomor-bélrendszer heveny betegségei) 14.Köröm diagnosztika. Meghosszabbodott köröm (cukorbetegség) 15. szétdarabolt köröm (giliszta invázió) 12. 12. meghajlott köröm (veleszületett asztma. magas köröm (rák) 9. . 4. 4. 7. 3. 6.) A körmök fölötti hullámos jelek a köröm lemezek görbületét jelentik. Buzogány formájú körömoldal (veleszületett pszichikai hiányosságok) 10. 8. a körmök formája és kidomborodása alapján (Schinner szerint. 1. 15. 2.

a kezek. a szervezet jó immunvédelemmel rendelkezik.16. Napjainkig. A keleti reflexterápiában. azt jelentette. melyet érzékelni lehet. Lyukacsos köröm (lép kóros megbetegedései) 22. hogyan funkcionálnak a szervek. A gyógyító. Amennyiben a dudor érzete túl puha és hajlékony volt. Lapos köröm dudorral a mutatóujjon (lép kóros megbetegedései) Ősidőktől megfigyelték. A kéz és a lábujjak formája megváltozott. gyomor állapotát. A haj állapotából a gyógyító megállapíthatta az epehólyag. Csíkok a körmön (a bélrendszer megbetegedései) 20. 21. Lerágott köröm (idegesség. Fordítva viszont. melyek biztosítják az energia egyensúlyt az ember lelki és fizikai állapota között. 17. a máj. a gyógyítók az egész szervezet lényeges változásait állapították meg. mutatóujjhoz való szorítása egy dudort alkot. tífusz) 17. a lábak hajlékonysága alapján. ülep állapotát tükrözte. gyomorhurut. 20. hogy az ember túl sok élelmet fogyasztott. A fülkagylók áttapogatása esetén zsírréteg volt érezhető. mivel a tüdő. Háromszögű köröm (gerinc és gerincvelő megbetegedései) 21. a szervezet azon lehetőségeiről. A kéz középső ujjai beszéltek a főenergia csatorna. . a kéz kisujjának görbülete alapján. 19. energia állapotáról . Az arcbőr állapota alapján a bél. A mutatóujjak tükrözték a tüdő. a Kozmoszból jövő energia legfőbb elnyelője. az egész szervezetben bekövetkezett állapotromlást is megállapíthatták. az ember majdnem minden betegségének megállapításánál felhasználják azt a pontot. E dudor alapján a gyógyászok a tüdő felső és alsó részeinek állapotát is meghatározták. A bulgár gyógyítók ezért pácienseiknek általában a gerincoszlop és a végtagok mozgástornáját javasolták. a nemi szervekben. a has területén. hogy a tüdő állapota nem a legjobb. 18. szívnek. Ez arra utalt. mell. hogy a kezek bőrrajzolatai alapján a gyógyítók hogyan határozták meg a fejnek. húgyhólyag. az energiaáramlás változása következtében eltolódtak a porckorongok és a csigolyák. a gyomor. hogy alkalmazkodtak a megváltozott energiaáramláshoz. A gyógyító részére. sajnos fukar adatok maradtak arról. nemi diszfunkciók a nőknél) 18. A hüvelykujj. ez arról tanúskodott. hogy a normális energiaáramlás változása eltérést idézett elő az emberi szervezet külső alakjában. hogy az ember sokat eszik. a gyomor . amely erre a dudorra vetítődik. kialakult a porckorongsérv és csontbetegségek stb.bélrendszernek a különböző megbetegedéseit. Ha a tapintás idejében az állkapocs alsó részében fájdalom volt érezhető. az agyalapi mirigy (hipofízis) pajzsmirigy. szív és máj funkcionálását vizsgálták. oly módon. A fül bőrfelületének állapotából a gyógyítók. A bulgár gyógyítók csodálatos tenyérjósok voltak. Illetve a hasnyálmirigy nem normálisan működik. határozta meg a szív. Csíkok és bemarások a körmön (a lép és vékonybél megbetegedései) 19. A hüvelykujj állapota alapján a fej és tüdő problémáit határozták meg. 22. vesék állapotáról. bélrendszerben lévő elváltozásokról. 16. az ősök felfogása szerint. hát. a vékonybél állapotát és a nemi szervek funkcionálását. A gerincoszlop. arról beszélt. Mandula formájú hullámok a körmön (reuma. vesék. a tenyér bőrfelülete. A kézfej bőrfelülete: a tarkó. vastagbél. mellékvesék és a nemi szervek funkcionálását. az érzékelés alapján a tüdő állapotáról határoztak. A gyűrűsujjak formái alapján döntött a máj.a tüdő jól funkcionál.az ember gerincében. az arc. A gerincoszlopban például. ha a dudor kemény és rugalmas .

Bal vese 8. Hasnyálmirigy 5. A kékesség a szív gyengeségeire utalt. A nyelv sárgasága a máj és epehólyag zavarait jelezte. 6.Ezek a diagrammok az ajkak és a nyelv tükörben való tükrözését mutatják.bélrendszer (a nyelven lévő lepedék minősége és mennyisége) állapotát is . Jobb vese 9. A szemeket. amelyben az ember fizikai és lelki állapota tükröződik. 7. 10. Lép 10. 8. A szivárványhártya alapján gyakorlatilag az egész szervezet egészségének romlását is megítélhették. 11. Szív 2. vesék és az epehólyag állapotát. 2. Pajzsmirigy 3. Gerincoszlop 12. Egyetlen gyógyító orvos sem mellőzte a nyelv alapján történő diagnózis megállapítását. (AYURVÉDA szerint). A nyelv alapján a gyomor . 9. A szemek alapján határozták meg a szív. húgyhólyag. Jobb tüdő 7. A szivárványhártya (irisz) és pupilla alapján állapították meg az idegbetegségeket. a bulgár gyógyítók tükörnek tekintették. vastag és vékonybelek funkcionális állapotát. 4. 3. A sápadt nyelv vérszegénységről beszélt. Gyomor 4. 5. máj. még a bennük lévő köveket is. 1. Bal tüdő 6. Máj 11. 1. Bélrendszer 12.

ezt követően. gyomor . mivel ez a betegnél nyugtalanságot keltett volna. akik sűrűn vannak stresszhatás alatt. Száraz ajkak esetén a szervezet nedvességegyensúly megbomlásáról beszéltek. Egy kicsit részletesebben kívánok időzni az energiadiagnosztikánál. Keleten az ajkakról. A bulgár gyógyítók ezt a módszert nem a pácienssel való találkozás első pillanatában kezdték alkalmazni. ami energiájának változásához vezethetett. A gyógyító. s saját tudatában egy pillanat alatt megjelent az információ a páciens betegségéről. részletesebb diagnózist állapít meg a beteg szervezetéről. s ez a szervezetben alapvető elváltozásokat tükrözhetett. széles körben alkalmazták a pulzuson alapuló diagnózis megállapítást. A bulgár orvosok. A nyelv és a kéz középső ujjai középvonalának helyzete a hátgerinc zavaráról beszélt.meghatározták. A gyógyítók. érzékelve a betegségeket nemcsak a sejtekben. a légzőszervek. nem ritka az ajkak remegése. A gyógyítók egyik szabálya így szól: "Ne siessetek gyógyítani!" A diagnózis meghatározására ez is érvényes. a test különböző részein. mely segítségével az ember szervezetének legkisebb elváltozásait is ki lehetett tapintani. vagy fölösleget. A gyógyító mintha gondolatban tapogatná a pácienst. vizelet és nemi szervek állapotát határozták meg. összességében az ember egész testét. Kezdetben a diagnosztika intuitív szinten történt. Azoknál az embereknél. de energiaszinten is.és bélrendszer. megállapították az energiahiányt. kitapogatva energiailag minden szervet külsőleg és belsőleg. A barnás pettyek. A sápadt ajkak anémiára (vérszegénység) utaltak. vagyis amikor a gyógyító gondolatilag határolta rá magát a betegre. a hasnyálkahártya és a nyombél rendellenességeit jelezték. .

J. nyelőcső Légcső Pajzsmirigy A hát és has izmai A kismedence szervei Vesék Hasnyálmirigy Tüdő Fül Gyomor Bélrendszer . E. L. M. K. L. C.tükrözése a szem szivárványhártyáján (E. F. E. J. 1981. N. D. H. B. A. C. G. F.JOBB SZEM Az ember szerveinek és testrészeinek energia . D. Agyvelő Hipofízis Arc Torok. G. H. B. I. M. K.) BAL SZEM A. VELJHOVERU és mások szerint. I. N.

nem ritkán saját szájában érzékelve a szervek ízét. kihasználja azokat. hogy a gyógyító gyógyítva diagnosztizál. Az energiadiagnózissal a gyógyító egy bizonyos mennyiségű energiát használ fel. érzékelte a beteg állapotát. mint antennákat. megállapította milyen energia eltérések vannak. és diagnosztizálva gyógyít. úgy vizuálisan. melyek útján eljutott a betegség okához. majd kapcsolódva a test megtámadott részéhez. A gyógyító vizuálisan és a páciens szavaiból állapította meg annak betegségeit. Úgy alakult. Látva a szerveket színekben és tónusban. Sok gyógyító. ily módon erősítve a betegtől érkező jeleket. A gyógyító többször a diagnózis megállapításánál kézzel is segít. A munka folyamatában is végeztek energiadózis megállapítást.Az ember fogainak energetikai kapcsolata az energia csatornákkal. A GYÓGYÍTÓ ÉRZÉKELÉSEI . amely kedvezően és gyógyítólag hat a betegre. mint gondolatban.

hideg forróság. hogy a páciens szervezetében milyen minőségű és fokú volt a zavar. A forróságnak ezeken kívül. mint napsugaras. Ezek az érzékelések az isteni energia szikrájával rendelkeznek. a huzat. Őket szavakban nem lehet átadni. mint amikor az ember teste a száraz jéggel érintkezik. amely alapjaiban. A gyógyító legerősebb és legalkotóbb munkája az. A bulgár gyógyítók .égető hidegnek nevezték. Az érzékelés minden vállfaját. . Az ELSŐ csoportba tartoznak azok az érzékelések. éles vagy tompa. A hideg forróság. zavaros forróság. s azt mondják rá.Az érzékelésről szavakban nehéz beszélni. amelyeket a gyógyító a saját felfelé ívelő alkotótevékenysége és ihlete során ismer meg. szikrázó. vagy nehéz energia. hogy isten áldása. Én csak az alapérzékelésekkel foglalkozom (alapként nálam ezek szubjektíven jelentkeznek).ezek azok az érzékelések. úgy kezdetben. A gyógyító és páciens kezeiben vagy más testrészeiben az érzékelések attól függtek. de szükséges szólni a kezdő extraszensz gyógyítók részére. amelyek minden gyógyítóra jellemzőek. Véleményem szerint az érzékeléseket három alapcsoportba oszthatjuk. Az általános érzékelésekhez tartoznak még a szúrások. Ezek .égető forróság. mint mennyiségi vonatkozásban. úgy minőségi. mint a többiek is érezhetők nemcsak a közeli távon.ezek üres forróság. fölfelé törekvő. kellemes forróság. amelyek csak egy konkrét gyógyítóhoz kötődnek. körülbelül olyan érzésre emlékeztet. Az ilyen érzékelések. A meleg érzékeléstől megkülönböztetik a forróságot. rejtett forróság. melyeket olyan jelzők illetnek. Az első csoporthoz mindenekelőtt a hideg és meleg érzékelések tartoznak. melyeket ő a saját tanulása és gyakorlati tevékenysége során dolgozott ki. ingerlő forróság. A MÁSODIK csoportba én azokat az érzékeléseket sorolom. amely ihleten alapszik. stb. hangya nyüzsgés érzése. mint a gyógyítás folyamán. nyilallás. az érzékelésre épült. három formában jelenhet meg. Az első csoportba tartozó érzékelések megjelenhetnek a gyógyítónál és a páciensnél egyaránt. de gyakorlatilag minden távolságon. nem alapvető érzéki formája van . Az általános érzékeléshez tartoznak: könnyű.ezt az érzékelést . Gyakorlatilag a komplex energiadiagnosztika. A HARMADIK csoportba az úgynevezett spontán érzékeléseket sorolom . durva érzékelések. gyakorlatilag nem lehet átfogni. ugyanúgy. még számos. olajos.

A gyógyító nem egyszerűen csak érezte a kézujjaiban a hasogatást. vagy szúrást. meg tudja állapítani nemcsak a szervezet energiazavarát. mágneses érzések (vonzás és taszítás érzése) elektromos áram érzése. szúrások. stb. hogy információs szinten mi történik a pácienssel. és átitat lényével. hasogatás. amely bennünket körülvesz. ahogyan szellemisége növekedett. érzékelései mérhetetlenül gazdagabbak lettek. hogy mi volt és mi várja a pácienst a betegségi és emocionális (érzelmi) élmények alapján. vagyis amikor a gyógyítóban hőmérsékleti érzékelések. Az érzékelések e pillanatában. a gyógyító intuitív módon érzi. A gyógyító ebben a pillanatban. de az isteni energiát (pránát) is. Ezt szavakban nem lehet kifejezni. akkor spontán érzékelésről beszélünk.A fizikai érzékelés mellett. . kicsit közelebb került az istenhez. A gyógyító amilyen mértékben megszabadult az anyagi világ hibáitól. lépnek fel. melynek gazdagságát nem lehet leírni. de azt is.

KORÁN 43. SZÚRA DÍSZÍTÉSEK A titkok sokáig tanítóról . vagy a magasabb szintű intelligenciában való hit hozhat csak hasznot a gyógyítás gyakorlatában. . hogy ezek a tanok ne kerülhessenek az elnyomók kezébe. azért.tanulóra szálltak át és hosszú évekig rejtélyesen őrizték őket. ellenkezőleg a tanok csupán kárt okozhatnak.A BULGÁR GYÓGYÍTÓK TITKAI ÉS AMIKOR ELJÖTT HOZZÁJUK AZ IGAZSÁG. Buddha vagy Krisztus). A bulgár gyógyítók bizonyításával én magam teljes egészében egyetértek. A beteg hasznára csak Allahban való hit esetén lehetnek.BOSZORKÁNYSÁG ÉS MI ABBAN NEM HISZÜNK. ŐK MONDTÁK: EZ . hogy az őszinte hit Istenben (nem lényeges kiben . különösen a tatár és orosz elnyomás idején. úgy vélem.Allah.

a hatalmas város Buljár rommaradványai környékén. hegytömegekkel. stb. nemcsak kihasználták a Világegyetem erejét. A munka nem volt kizárva a holt természettel sem: az ásványokkal. az Icska . önállóan nyert alkalmazást. pl. Az ősi gyógyítók. felhőkkel. A bulgár gyógyítók különleges esetekben kihasználták és kihasználják a szent helyek energiáját .A bulgár orvosok gyógyító gyakorlatának egyik lényeges momentuma volt.tárgy . Az objektum .ilyenek: szent forrás. A nyilak a fa energia irányát mutatják. stb. sztyeppe. A gyógyítóban a betegre felhangolódva gondolatilag felvillant a tárgy képe. a betegre hatva.minden beteg részére szigorúan. erdő. . Az ember energia kópiájának a fa energiájához való hozzácsatolása. melynek energiája hozzájárult a beteg gerincoszlopában és a bélrendszerében felborult energiaegyensúly helyreállításához. de közvetlenül is összekapcsolták a pácienst valamilyen energiaforrással.Kazány város volt citadellája helyén lévő szent domb és természetesen a kis minaret Bulgár városban. sziklákkal. és erdő. átengedve azt önmagukon.: a fűzfáé. munka közben a Kozmosz energiájához való kapcsolódás. Ezek a növényvilág objektumai voltak: különálló fák.

Úgy vélték. vízcsere. A bulgár gyógyítók nagyon sűrűn távolságra dolgoztak.a vizelet-képzés. amely a bőrért felel. a lép . hogy a szervezet . a Hold (mínusz) valamint a pozitív és negatív csillagrendszerek energiájával. de különösen a lábak gyógyításánál. nemcsak a fa és az erdő általános képétől következett be. Kozmoszhoz való kapcsolása azért. testnedvszabályozás rendszere . A bulgár gyógyítóknál. hogy a gyógyász ne legyen közvetítő. saját tökéletlen természetével. annak vonzó tulajdonságait. természetesen a legfőbb törekvés Allahra és a Kozmoszra irányult. A hatás. a szívburok . valamivel meghatotta és emlékezésre kényszerítette a gyógyítót. a vérkeringés. biztosítják a megtermékenyülést. amely az izmokért felel. hanem a konkrét energiaforrástól függ. nem fontos. a vesék . a máj . csontvelőért és a fülekért. hanem a konkrét tárgytól.a pszichikum. melynek energiáját például felhasználja valamelyik gyógyító.a légzés rendszere. de funkcionális rendszer is.az nemcsak organikus szerkezet. a vizelet . Az erő hatása nem a távolságtól.nemi szervek szabályozásának . a test valamely szervével. Felsőbbrendűnek számított a beteg. hogy a tüdő .felel a szemért. A gerincoszlop. a szív . A távolság a beteg és a Szent tó között. két vagy több szervezet energia vázának összehozása.ezek felelnek a csontokért.Az ember energia kópiájának hozzácsatolása a Bulgár város Kis minaretjéhez. amely a vérkeringésért és az idegállapotért felel.funkcionális rendszer. Oly módon. a bulgár gyógyítók nagyon sűrűn használták ki a Föld energiáját. energia másolatokkal dolgozva (ikrekkel vagy fantomokkal). amely valamikor. mintha az ember szervének energiáját a kozmikus (isteni) test kicsinyített vázszerkezetébe jutatták volna be. Természetesen itt számolták az ősi feltevéssel. A bulgár gyógyítók érdekes találmánya volt. törvényszerűen. ne torzítsa el isten energiáját.emésztő és a tömény salakanyagok kiválasztásánakrendszere. melynek energiáját összeegyeztették a Nap (plusz).

látással kapcsolatos részét a máj energiavázával. A fantom szervekkel való munkánál figyelembe vették a Yin és Yang szervcsoportok közötti funkcionális kapcsolatot. 1. a látóidegeket. Az energia áramlás e zónán való megrekedése gyakorlatilag minden szervben elváltozást vált ki. A fentiek miatt a betegségmegelőzés alapja a belső szervek stimulációja serkentése. a szem betegségeinek gyógyításánál összehozták a szem energiáját. Leküzdeni a belső szervek energiapangását. Pl. Felpezsdíteni a szervezet életerejét. az agy. vagyis széleskörűen alkalmazták a kórmegelőzést. A bulgár gyógyítók legegyszerűbb titka.Az ember energia kópiájának felemelése a Bulgár városban lévő Kis minaret sátrához. funkcionális rendszere -a lelkiállapotért felel.: a légzőszervek kezelésénél a tüdők energia-párosára rátelepítették a vastagbél energiáját. 2. stb. A bulgár gyógyítók véleménye szerint az energia megrekedésének leggyakrabban előforduló területe a gyomor. útját állni a betegségnek. Ennek érdekében két alapmódszert használtak: 1. 2. stb. . A fentiek ismeretében a bulgár orvosok.

gyorsan elsajátítható úgy a pontszerű. a kék foltot. A masszírozást az ujjpárnákkal (a pont-masszírozásnál a hüvelyk és a középsőnagyujj párnáival) végzik. hideg kezek és lábak. mint a gyógyításnál. végezzen légző és tornagyakorlatokat. tartani kell a szív normális ritmusát. A rendszeres alkalmazással. mint a képen látható. Amikor a szervek feltöltődtek az energia melegével. nem kevesebb. mint más embereken. A has masszírozást spirálisan kell végezni. a nemi szervek mirigyeinek legyengült funkcionálása. tisztítsa meg szervezetét a salak anyagoktól és a rossz gondolatoktól. Masszírozni nem sietve kell. A test más zónái és pontjai fontosak voltak az energiacsatornákban nem látható belső szervek vonatkozásában. nagy elővigyázatossággal hatva minden pontjára. Ezt követően minden szervre külön-külön kell hatni. hogy a hasi szervek energiamasszírozása nem csak hatásosan csökkenti az energia pangását. közvetlenül alvás után jelentkező hasogató fájdalom a gerincben és derékban. rendszeres fejfájás és szédülés. mint az általános masszírozás.a Világegyetem energiaritmusával. Az energiahatás a nap fényfonat területén kezdődik. a felkelő napsugarak formájában feltölti a vékonybeleket. mint három percig. feledékenység. vagy attól függetlenül végezték. megkezdjük annak mozgatását. a kéz valamivel a köldök fölötti területre helyeződik át. A masszírozásnál kerülni kell a testre ható durva fizikai nyomást. mert a hasi-bélrendszer belső szerveire itt lehetett közvetlen hatást gyakorolni. fokozott idegesség.A belső szervek munkájának helyreállítását. fokozott izzadás. a helytelen masszírozás első tünetének minősítették. áthatolva a keresztcsontba és tovább a nemi szervek szférájába. hasnyálmirigyet. összhangban a pontok érintésével. A szervezet minden pontjának és zónájának masszírozása. minden korosztály részére megvalósítható. a balt a hasra helyezve. szemfáradtság. A reggeli masszírozást az óramutató járásával egyirányban javasolták végezni. különösen éjjel. amelyet a gyógyító sokszínű világító csillagocskák formájában lát. Az energiahatást el lehet érni éppúgy önmagunkon. Ezek együttesen. egyidőben végzett masszírozással és a lelki energia távolsági ráirányításával végezték. sűrű vizelés. a szervezet gyors öregedéséhez vezethetnek.élet Pránával.ellenkezőleg. ahol elváltozás észlelhető. Ezek feltöltik a gyomrot. valamint hangolja össze saját bioritmusát . a test meghatározott pontjaiban és zónáiban. A masszírozás alapzónájának a hasi terület számított. hozzá lehet kezdeni a távolsági energia-átadáshoz. . A gyógyítók. epehólyagot és a májat. hogy helyes táplálkozásra térjen át. fülzúgás. vérnyomás ingadozás. nyombelet. a nap szele elkezdi feltölteni a vastagbélrendszert. a kéz és láb izületekben. behatolva a mélybe a hátgerinchez és a vesékhez. amíg az telítődik életenergiával . úgy. ott tovább kell tartózkodni Szabály szerint a beteg szerv nem engedi át a kezet addig. Az energiaközpontot (csakrát) kézbe véve és azt kis napocska formájában elképzelve. A továbbiakban a kéz a köldök alatti részre helyeződik át. a haj minőségének és növésének megváltozása. a jobb kezet a hátra. látásromlás. A bulgár gyógyítók fő feladatuknak tekintették a szervezet életerejének begyújtását úgy a kórmegelőzésnél. Azoknak az embereknek javasolták ezt. míg az estit . hanem a gyomor-bélrendszer szerveinek normális működését is elősegíti. az energia. álmatlanság. az egész testet áthatva a nap szelével. A páciensnek ugyanakkor javasolták. Úgy vélték. rendszeres fájdalom a gerincizületekben. A balkezet a testhez szorítjuk (ruhán keresztül is lehet) és gondolatban a kézen át meleg pumpálódik. ismét a nap fényfonattól kiindulva. A hatást két kézzel váltjuk ki. rendszeres meghűlés. Amikor a három energiaközpont bekapcsolódott. akik az alábbi szimptómák közül akár eggyel is rendelkeztek: gyors elfáradás. Az energia-masszírozást. A nyomást kellemes fájdalomig javasolták végezni. a gyermekektől az aggastyánig.

amelyeket a mellékvesék és a nemi mirigyek töltenek be. amelyre az egész szervezetnek szüksége van. amelyek a szervezet életfenntartásához szükségesek. fehérjeszintézis. amelyek általában elsőként reagálnak a stresszhatásokra. részt vállalnak a szív munkájának serkentésében. A vesék egységes rendszerébe sorolták Keleten a nemi mirigyeket (amelyek kiválasztják a megfiatalodás levét). Keleten. nem hiába nevezték a veséket a fiatalság szervének. a gyulladások elleni tevékenység. hiperolkémia. hörgőtágulás. . oxidálás serkentése az izmokban. fehérjék bontása. és az emberi élet alapjának. limfociták (nyiroksejtek) pusztítása és antitest kiválasztása. a gyomor-bélrendszer motorikus és kiválasztó munkája. A szervezet életerejének fenntartásában nagy szerepük van a mellékveséknek és a nemi mirigyeknek Ők nemcsak termelik a hormonokat. és a magasabb idegrendszert. de szállítói és tárolói is annak az energiának. az izmok megrövidülésének energia megnövekedése. A fenti szimptómák elsősorban a mellékvesék és vesék funkcióromlásától erednek. magas vérnyomás. a következők: hormon kiválasztás. a veséket a hallás rendszerrel. a mellékveséket. a túlzott nemi kapcsolatok és stresszhatások elkerülését javasolták. A vesefunkciók elváltozásának megelőzésére a bulgár gyógyítók mindenekelőtt a túlhűlés.A különböző szervek energia vázának összeegyeztetése: májét a szemekkel. Az alapfunkciók.

a bal tenyeret áthelyezve egyik csakráról a másikra. Ebben a helyzetben. hogy két napocska. ezeket a központokat izzásba kell hozni. melynek szögeiként jelentkeznek a vesék és a Kundalini. A csakrák hiányos izzása esetén. úgy hét kilenc kezelést kell végezni. Ez esetben a gerincoszlop általános izzása megmarad. egyesül egymással. Közben becsukott szemmel sötét háromszöget lehet látni. a bal kéz tenyerét áthelyezzük a hetedik nyaki csigolyához (ötödik energiaközpont) és gondolatban az energiát áthajtjuk a farkcsonttól a nyakig. a jobbat viszont a bal vesére. Amennyiben az energia mennyiség csupán minimális időre elegendő. A jobb kezet ezután áthelyezve a farkcsonthoz. Az energiahatás akkor kezdődött el. Amennyiben az egyensúly elváltozás nem mérvadó az életrombuszban. a bal kezet a jobb vese területére.A bulgár gyógyítók által javasolt has masszázs. amikor a gyógyító energia hőt pumpált a meghatározott zónákba. meggyulladván világító vonalat alkotva. A balkezet ráhelyezzük a farkcsontra. akkor meg lehet állapítani az energia központok állapotát. . felizzítjuk a háromszög többi területét. kiengedve a kezekkel az életmeleget. Ez esetben nem nehéz észrevenni az energiaközpontok és az emberi test szervei közötti kölcsönhatást. úgy egy-két eset után is fennmarad az energiaizzás. Belső látással lehet észlelni. Amikor a gerincoszlop felizzik. A jobb kezet a farkcsonton hagyjuk (Kundalini területe). ugyanakkor a többi rosszul működő szervet is serkenteni kell. majdnem egyidőben felizzik a bal vese és a Kundalini.

A szervezet életerőinek begyújtása. Minden reggel és este. A fenti javaslatokat a gyógyítók szerint be kell tartani. 4.A három energia központ bekapcsolása Anaháta-csakraé. Kerülni a fölösleges nemi kapcsolatokat. pont és energiamasszírozás végzése. 3. 4. A Nap kicsinyített energia kópiájának mozgása a has belső szervein. 2. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Stresszhatások kerülése. 1. Szvadhisztána-csakráé. 2. . 3. A lábak és derék melegen tartása. Manipura-csakráé. hogy elkerüljük az idő előtti öregedést.

KORÁN 2. ÉS HAJTSÁTOK MEG MAGATOKAT A MEGHAJLÓKKAL. A Világegyetemben energiacsere történik az anyagi formák között. ezért sokféle különböző energiáról beszéltek. A keleti filozófiában. természetesen az energiamegmaradás keretei között valósul meg. az energiaáramlás vagy bonyolítja vagy. állandóan és megszakítás nélkül zajlik az energiacsere. ÉS ADJATOK MEGTISZTULÁST. SZÚRA TEHÉN Az anyagi világban. egyszerűsíti saját minőségét. Az egyik . Az emberek között állandó energiacsere van. Az energia mennyisége eközben nem változik. Az ilyen energia-körforgás.A PSZICHIKAI VÉDELEM ÉS ÁLLJÁTOK KI AZ IMÁDSÁGOT. Az egyik anyagi állapotból a másikba való átmenet esetén. az energiaegyensúly fenntartásáért. de annak minősége igen.

a közvetlen rokonoktól. Világegyetemtől való lelki és testi elszakadás hatására is. s helyette csereenergiát kap. melynek alapja . és önzés nélkül adja azt tovább a rászorulóknak. amikor az ember energiát kap a Kozmosz és a Föld külső teréből. akkor a szervezetben energia-elváltozás megy végbe. hogy a támadó szintje .negatív információ. ha az áldozat nem fogja fel.energiával való feltöltődés bármely távolságban lehetséges. tapintatlanságból. Mi már említettük.tudatosan vagy tudat alatt hoznak létre energiakapcsolatot önmaguk és más emberek között. tevődik . Az olyan ember. tapintás. amit mi a kezdet végzetének nevezünk. Bármennyire sajnálatos is.ez az. energiadugókat raknak saját testükbe buta gondolatokból. féltékenységből. irigy. a természettől. hanem az áldozat felé küldött negatív impulzussal. mellyel kapcsolódnak az áldozat legyengült energiaközpontjához. az energia éhség áthidalása érdekében az ember tudatosan vagy tudat alatt keresi a kiutat ebből a helyzetből. Ideális az a variáció. valamint a vegyszerekkel és radioaktív sugarakkal túltöltött élelmiszerek hatására. Itt az energia-megmaradás törvénye érvényesül." Mi itt nem vizsgáljuk részletesen a pszichikai támadások mechanizmusát. Az energia cirkuláció. amely az embert összekapcsolja a Világegyetemmel: a gondolatok.mint minden létezőnek Allah. Az energia egyensúly felborulhat a mozgás nélküli életmód. Az energiamezőt mind a két szinten nagyon nehéz szétverni. szagok. hogy őt támadás éri. A bulgár gyógyítók az ember életét úgy vizsgálták. cselekvések. nem a rátapadással. gonoszságból. az emberek az energiavákuumot törvényszerűen társas kapcsolataikból igyekeznek feltölteni. irigységből. figyelmetlen gondolatokból áll. elszakadás a támadó energia szintjéről. táplálkozva annak energiájával. pszichikai védelmi módszereiről szólunk. Jelen esetben mi a bulgár gyógyítók. amelyek az áldozat energiaburkának erős megsértését eredményezhetik . Az erősen önző tulajdonságokkal rendelkező emberek rombolják az energiaburkot. mindössze azt mondjuk. irigységből. Ezek az emberek . féltékenységből. A támadó erős gondolata. hogy az agresszor részéről nagy energia-felhasználásra van szükség. gonoszságból.ezek az erő és energia. mint amelyik teljes egészében a Világegyetem energiájának van alárendelve. A pszichikai védelem egyik fő elve a fentiekből kifolyólag. igyekszik a saját lelki erejét. Ez esetben a távolság nem játszik szerepet . kegyetlenségből. Az áldozat félelme . Az emberek tudatosan vagy tudatlanul. A nem tudatosan küldött negatív impulzus a rosszindulatú. Az energiaszinteken a pszichikai védelem többféle formája létezik. melyen keresztül az ember a legnagyobb mennyiségű pránát (életerő) kapja. Ha a leadott energia helyére nem történik meg a teljes utántöltés. Az energiacsere az ember minden csatornáján végbe megy. stb. Keleten ezért mondták: "Küzdd le a félelmet önmagadban. amely az egyik legfontosabb energiahordozó. amely a neveletlenségből. Az energiadugók megjelenhetnek a szennyezett levegő hatására. a munkahelyi kollégáktól pótolni.az úgynevezett vámpírok . Az emberek többsége azonban az energia központokat és csatornákat betömi a saját nem tökéletes gondolkodásával és a szeretet hiányával. akinél az energia Világegyetemből való bejutásának majdnem minden útja lezárt. A felismert impulzus még két momentumot foglal magába.ember energiát ad. ízlelés útján. ami betegségeket idéz elő és halált is okozhat. gonosz. vagy a rossz minőségű víz miatt. ereje és energiája ellenére. beszéd. zavarva ezzel az energia normális cirkulációját. nagyon nehezen okozható kár az energiavédelemben. minden energiaközponton és ponton.

a tudás. mint a mágnes. A bulgár gyógyítók szerint az a szint. össze. amelyet egyik pszichikai támadó sem érhet el. A tiszta szív és ész nem képes e szennyes rezgésekre reagálni. vonzódik a hasonlókhoz és taszítódik az ellenkező pólusútól.A Kozmosz és Föld energiájának cirkulációja ima idején. Ezért a legjobb védelem az imádság Allahhoz. a javak kincse és az Allahhoz fűződő szeretet. A nyilak az energia irányát mutatják. A küldött információ. ahol . Hasonló szint. a járt úton visszakerül a támadóhoz.

Allah mindenkit szeret. mert könnyen magába szívja az információ bármilyen formáját. elsősorban azért. A rituális mosdás a test és a lélek megtisztulását eredményezte. mert az nagymennyiségű univerzális energiát tartalmaz.megtaláljuk a megbocsátást. Két fajta módszerrel végezték: 1. A bulgár gyógyítók. 2. a piszkos információktól való megtisztulásra. feltöltötte a Kundaliniit. A CSAKRÁK kapuinak megnyitása a Kozmosz és Föld energia folyásai előtt. A következő meghajlások megnyitották az isteni energia előtt. A víz beszívta és lemosta az . 1. amely a Földbe távozott volna. ősidőktől rendelkeztek olyan módszerekkel. amelyet a mindennapi imák tökéletesítettek. vagyis az az energia. szeretethez. A kozmikus energiával való érintkezés nélkül. ebben a pozícióban részlegesen megszakadt. A bulgárok véleménye szerint. amelyet a Sátán szült. A víz energiájának segítségével. Ily módon kialakult a zárt energiakör. Az ember a rituális mosdás alkalmából ezért ért el sokrétű eredményt. Az ember energiakapcsolata a Földdel. és tiszta energiával való feltöltődésre. 2. Mindenekelőtt ez az Allahhoz való fordulás volt. és elválaszthatatlanul hisznek Allahban. A nyilak az energia irányát mutatják ima idején. mindenkinek megbocsát. másodsorban azért. amelyek biztosították a védelmet a pszichikai támadás ellen. a szánalmat az ellenséggel szemben. A saját testnek ez lehetőséget biztosított. kötelező meghajlással és rituális mosdással. amelyek a fejben és a gerincoszlopban helyezkednek el. azoknak Allah különleges védelmet biztosít. a többi energia központokat. Akik tartják magukat a megbocsátáshoz. az egyetlen erős kapcsolat a fejtetőn át a Kozmosszal és Allahhal. A meghajlást az imádkozó a lábsarkon való ülés pozíciójában kezdte. A bulgár gyógyítók véleménye szerint a víz kedvező hatással volt az emberre.

A bulgár gyógyítók látták. Ima imafüzérrel.ami elősegítette a jobb energia-körforgást. amikor az imát nyitott tenyerekkel olvasták. a fentiek szerint. Ez a Ramadán legszebb hónapjában történhetett. amely megtisztította és feltöltötte a test energiacsatornáit. Véleményük szerint. a tenyerek és az arc között nagy teljesítményű energiamező jött létre. A rituális mosdás másik változata az volt.energiaburokról a piszkos információkat és a testet energiával telítette. hogy az ima és a rituális mosdás mellett a védekezés jó formája az étkezés. Ezen és más rajzokon a nyilak az energia irányt mutatják. Az ember számára. A szervezet erejének ellenőrzése a Ramadán után. fentről lefelé. a körök . a nyak és mell előtt. nyíllal való lövészetben. Különös figyelmet fordítottak. ahol az energia csatornák pólusai változtak pluszról mínuszra és fordítva. azokon a helyeken. a gyomor-bélrendszer nem fáradhat el. A fizikai fejlődésre ezért nagy figyelmet fordítottak.Allah könyve . mérték össze erejüket. de a végtagokéra is . Megtörtént az isteni energia felvétele és felhalmozása. a nappali böjt és a gyomor éjszakai megterhelésének betartását. birkózásban. amikor a támadás a szív és vese csakra szintjén jelentkezik. Ellenkezőleg. valamint az ember auráját energiailag kiegyenlítette. valamint a szívközpont. A bulgár gyógyítók úgy vélték. stb.kezek. lábak . amikor az imádkozó a kezeit végig vitte. A bulgár gyógyítóknál az energiavédelem. A nagy távolság miatt ezt nem mindenki .javasolta. egy bizonyos idő múlva. amikor a támadás. A megtisztítás és feltöltés nagyon erős volt akkor.energiaközpontok (csakrák). a legnehezebb időszak az. Mekkába. majdnem legjobb kritériuma az ember egészséges fizikai állapota volt. Minden bulgár évente legalább egyszer szent zarándoklásban kell hogy résztvegyen az iszlám szent városába. az arc. amikor a szervezet legyengült. a Korán . az ősi Dzsien ünnepén történt. hogy Hadzs (szent zarándoklat) nélkül az ember szilárd energia védelme nem lesz teljes. kívánatos volt az agyat munkával megtölteni. ahol a dzsigitek a lovaglásban. nemcsak a teljes test lemosására. a fej energiaközpontjainak szintjén jelentkezik.

3. 2. 3. Szadak osztás a jelenlévőknek. úgy érintkezés nélkül. stb. 7. mivel Bulgária a legészakibb ország Iszlámnak. Maradéktalanul figyelembe venni a megtisztulás szabályát a test és lélek rossz gondolatoktól való megszabadulásával. 7. 1. .teljesítheti. 5. kívánatos a keleti gyógyítók módszerének betartása. sokan csodálatos gyógyításon estek át. napjainkig elvégzik a meghatározott rítusokat a szent város romjainál. Az energiamosdás végrehajtása. 6. ezért Mekka helyett ősidők óta engedélyezték a szent Bulgárba. eddig azt gondolta. Aki meglátogatta ezt a várost. az 4. 6. A kozmikus energiával feltöltött élelem fogyasztása. fenntartva étkezésnél a korlátozottságot. szent por megérintése. Néhány szuffisztikus iskola Bulgáriában a pszichikai védelem felsorolt formáin túlmenően figyelmet fordított a légzés gyakorlatára. Minden évben végrehajtani a zarándoklást a szent Bulgár városba. hosszú évekre feltöltődött isteni energiával. A Najsmandiai szuffisztikus iskola némely Tanítója erősítette. 2. 4. Lehetőség szerint légző tornagyakorlatok végzése. A zarándoklást. A bulgárok sokasága. mint víz segítségével. A rendszeres imádkozás muzulmán szokások szerint (rákenés) vagy más hitnek megfelelően. VISHUDDHA-CSAKRA A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. 5. Közéjük tartozik a Kis Minaret és a Kadi Jort hétszeres körmenete. a Kis Minaret kupolájába való felmenetel. az a bulgár gyógyítók véleménye szerint. úgyszintén fenntartva az Urázát (böjtöt). A fizikai gyakorlatok módszeres végrehajtása. hogy a légzési gyakorlat útján a szervezetet meg lehet tisztítani a piszkos energiától és feltölteni azt tiszta isteni energiával. hogy Allah szelleme óriási kupolával fedi be Bulgár szent város romjait. Az őszinte hívő bulgárok.

amelyek célul tõzték ki az ember fejlõdését.A LÉGZÕSZERVEK BETEGSÉGEI Keleten a légzõszervekre nagy figyelmet fordítottak. A meridián maximális munkájának ideje éjszaka háromtól öt óráig tart. amely a levegõvel együtt biztosítja a szükséges életenergiát (pránát) a szervezet részére. a tüdõk páros meridiánja. tekintettel arra. Természetesen a csatornában a minimális feszültség tizenöt és tizenkét óra közöttire . A fõ energiacsatorna. Keleten ezért a különbözõ iskolák. amely a légzõszerveket szabályozza. a légzõgyakorlatot a legmagasabb fokra emelték. hogy az ember testében a tüdõ az egyik legfontosabb szerv.

melynek páros meridiánja – a keleti gyógyítók szerint – a tüdõk meridiánjának funkcióit látja el. az elfogyasztott élelem minõsége és mennyisége. gyomorban és a hasnyálmirigyben a normális energiaáramlás megbomlásának alapját képezik. akiknél a szervezet ellenálló-képessége lecsökkent. különösen a vastagbél rendszeréhez. azoknál. vesékben. streptococcus (heveny) baktériumokkal. A betegségek. influenza. A normális energiafolyásra a meridiánokban nagy hatást tesz az emésztõszervek munkája. A megbomlások hatására. a légcsõben. kanyaró vírusokkal. A tüdõk meridiánja szorosan kapcsolódik az emésztõ szervekhez.esik. orrgaratban és a tüdõkben fellépõ rendellenesség. a különbözõ vegyi anyagokkal szennyezett levegõ. HÖRGHURUT (bronchitis) ADZSNA-CSAKRA A hörghurutot leggyakrabban a gyermekeknél és az idõs embereknél észlelik. amikor a húgyhólyag meridiánjának energia-felmenése történik. kórok tanában fontos szerepük van a különbözõ faktoroknak (tényezõknek). A hörghurutot okozhatják még: a . a tüdõk könnyen fertõzõdnek – staphyiococcus (gennyképzõ). illetve a nyálkahártya ellenálló tulajdonsággal legyengültek. A hörghurut kísérõje általában a gégefõben. húgyhólyagban. amelyek a tüdõmeridiánokban. vastagbélrendszerben.

hörgõtágulással. illetve annak hiányát a nyak járomgödör. A hörgõk és a vesék hasonlóan energiahiányt . tüdõtágulással. amely általában hideg és nedves idõjárásnál. légzéselégtelenséggel. annak többletét viszont a vastagbél rendszer meridiánjában. energiahiányt figyel meg a tüdõk meridiánjában. a váladékkal párosuló köhögés. vagyis az emésztõrendszer területén. A gyógyító.szív és vese megbetegedések. Vannak hányással kísérve. A gyógyító érzékeli az energiahiányt a páciens veséjében. a hörgõkben mély rombolások kíséretében. 38 Celsius fokig növekszik. A betegség erõsödése. de a rohamok idején emelkedhet. tüdõszív betegségre jellemzõ tünetekkel jár. A beteg testhõmérséklete. ami égés és nyomás érzékelésében fejezõdik ki. a hetedik nyakcsigolya és a mellkas területén. tüdõmeszesedéssel. rohamok fellépésével jelenik meg. szabály szerint normális. mellkasi kellemetlenségekre panaszkodik. az energia diagnózis során. A gyógyító az energiai diagnosztizálásnál érzékeli az orrgaratban az energiatöbbletet. kínzó légzéssel és a bõr szederjességével jelennek meg. vagy gennyes köpet kíséretében. az alkoholfogyasztás és a dohányzás is. Kezdetben megjelenik a száraz köhögés. A hõmérséklet vagy normális vagy. Szabály szerint a beteg kellemetlen érzésre. Az úgynevezett heveny hörghurutnál a megbetegedés élesen jelentkezik. majd váladékos. a beteg általános gyengeséget érez. A hörghurut szimptómája. A légzõszervekre való hatás az Anaháta – és Vishuddha-csakrák útján.

A gyógyító ezt követõen érintkezõ energia átmelegítést hajtott végre. Kéthetenként egy-három napos koplalás betartása. A gyógyító. az említett módszerrel. 3. a test keresztmetszeti részérõl a köldökig lefelé irányítja azt. a negyedik és ötödik energiaközpont közé helyezõdnek el. amely lassan növekedve méretben. ha szükség volt. kiegészítették a vesékre való energiahatással. A keleti gyógyítók a kezeléseket. csökkenti a lázat. hogy a legkisebb hörgõket munkára kényszerítsük. ami fájdalmas. A labdácskát ezt követõen a mellkason megállítják. A tenyerek a testen. valamint a tüdõt és szívet. A bal kezet a hátoldalára helyezve. a mellkas tenyerekkel való ütögetés a hátoldalról és mellrészrõl kell végezni. A gyógyító energiát küldve a Vishudda csakrába. és negatív mindent eléget. Az ütögetés a hát mentén történik. energiatöbblet jelenik meg a hörgõkben. A kezelést legjobb közvetlen érintkezéssel befejezni. a fáradt vagy pangó energiát az Anaháta és a Vishudda csakrákból magára vonzza. a vállakban. vagyis normalizálja a szervezet energiáját. ráhelyezve a Nap fantomot. hús. 4. állati zsírok. Az energia elõször a tenyerek között áramlik. A heveny hörghurut gyógyítása KÉT ütemben folyik. Rendszeres légzõ tornagyakorlat végzése (lásd: a Légzõ-tornagyakorlatok fejezetet). A pólusosság a rohamok idején kissé változik. Diétázás kismennyiségõ fehérjével. Elõször. TÜDÕGYULLADÁS (PNEUMÓNIA) SZAHASZRÁRA-CSAKRA . a beteg szervezetet öngyógyításra serkentették. A krónikus hörghurut gyógyítását legjobb közvetlen érintkezéssel – kontaktussal – kezdeni. pránával tölti fel a szív energia központot. Elõször végrehajtotta az energia kiegyenlítést a homlokköldök és a jobb váll – bal váll vonalakon. 2. A gyógyító. a jobb kezet a mellhez rakva végezzük el az érintkezést. annak érdekében. érezve a belsõ szervek energiáját. majd energiát küld az Ádzsna csakra térségébe.érzékelnek. valamint felébresztve a Kundaliniit. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. távolságilag hat. a testben. A gyógyító ELõSZÖR a szervezet általános gyulladását szünteti meg. cukor és só nélkül. Ezt a kiegyenlítést az ember testén belül végezte. elektromos labdácska formájában. elosztja azt a kulcscsont mellett. energiát irányítva az Anaháta csakra térségébe. felmelegítve azokat. EZT KÖVETõEN a légzõ – és emésztõszervekre hat. tojás. Ennek megtörténte után a gyógyító hozzáfogott a távolsági hatás végrehajtásához. A gyógyító ezt követõen. A szervezet megtisztítása füvek segítségével (lásd: a Fitoterápia fejezetet). A bulgár gyógyítók szerint.

meghõlés. vegyi tényezõk.): heveny tüdõgyulladás baktériumai (streptococcusok). A kis energia kör.: baktériumok.) másodlagosak. vérkeringés megbomlása a tüdõben. húgyhólyag meridiánjaiban bekövetkezett energia-egyenetlenség. melyeknek alaptulajdonsága. Klinikai lefolyás szerint a tüdõgyulladás három formáját különböztetik meg: heveny. gombák. hogy erõs gyulladási folyamatot idéz elõ a hörgõkben. tüdõhólyagocskákban és elterjed a sejtek közötti szövetrészen. A HEVENY tüdõgyulladás – ez heveny fertõzõ megbetegedés. stb. nagygócos és kevert tüdõgyulladást. elsõsorban a szétfeszített részén. a szervezetben megjelenõ belsõ tényezõkkel szemben. bekapcsolva a tüdõ érrendszerét is. hogy a tüdõben gyulladásos folyamat van jelen. vagy más betegségeket is bonyolítva. stb. vesék. valamint az egész szervezet . moszatok. A heveny tüdõgyulladásra jellemzõ. A keleti gyógyítók véleménye szerint a tüdõgyulladás külsõ tényezõi (infekció. A folyamat elterjedésétõl függõen megkülönböztetnek: aprógócos.Az orvosok a tüdõgyulladás alatt nem egy konkrét megbetegedést értenek. gócos. amely megjelenhet önállóan. elhúzódó és krónikus. A tüdõgyulladás a kórok tanára és korfejlõdésre nagy hatással van a különbözõ mikroflóra (a növényvilág mikroszkopikus szervezeteinek összessége pl. melyek alapját képezi a tüdõ. hanem a betegségek különbözõ csoportjait. vastagbélrendszer. vékonybélrendszer. szív. gennyképzõ baktériumok (staphyiococcusok) szétfeszítõ vírusok (száz típusig is).

Az energiaterelés közvetlenül a test belsõ csatornáin történik. mellkas vonalán a farkcsontig. általános gyengeség megjelenése. A gyulladásos folyamat akkor fejezõdik be. illetve fejbúbtól az arc-. tachikardia (szapora szívverés). A fentiek után a gyógyító elkezdi a munkát a középsõ energiakörön. Különös figyelmet fordítanak a szõrõ szervekre – vesék. Megjelenik a nehéz légzés. A beteget köhögés kínozza – szára. törekedve az önálló tiszta cirkulációra. Az arcon lázas pír jelenik meg.) minden szervének átfogására. teljes koplalása.energiaegyensúlyt szabályozó meridiánjában (irányítás – megtermékenyítés) jelentkezõ elváltozás. vagyis az energiát a farkcsonttól a fejbúbig terelték (gerincoszlop síkjában). stb. az általános gyulladásos folyamat megszõnése után kezdték. máj. Kiegyensúlyozták az energia-cirkulációt. ideg. amikor létrejött a nagy energiakör. Bõséges teafõfõzetek fogyasztásával kezdték meg. vagy váladék kiválással. lép. mellkasi fájdalmak. A bulgár gyógyítók a heveny tüdõgyulladás gyógyítását szigorú fektetéssel. gennyes váladék megjelenésével. tüdõ. A heveny tüdõgyulladásnak vannak általános ismertetõjelei: hevenyes kezdet hidegleléssel és hõemelkedéssel – 39-40 °C-ig. A középsõ energia kör. létrehozva a kis energiakört. Az ajkakon nem ritkák a különbözõ kiütések. törekedve – a szervezet minden rendszerének (vér. amely elõsegíti a szervezet védelmi terének fenntartását. fejfájás. vagyis növeli annak . A bulgár gyógyítók az energiahatás alkalmazását. Az energiaterelés a bal talptól a fejig. gyorsuló légzés. illetve onnan a jobb talpig történik.

vagy az energia szökõkutat. A nagy energia kör. a gerincoszlop. vékony és nagyteljesítményõ napsugárral. ráirányul a mellbimbók közötti területre. és újra leereszkedik a gerincoszlop mentén a farkcsonthoz. párhuzamosan az úgynevezett szõrõnégyzettel dolgozik – vesék. lép. megvalósítva az ember körül az energiaburkot. akkor. centiméterrõl centiméterre áttapogatja és megdolgozza a sérült területet. máj – elõsegítve ezzel a vér tisztítását. s amennyire ez lehetséges a virághoz hasonlóan szétengedi a nyalábok sokaságát. ezt követõen újra összegyõlik és a talpba irányul. amelyek befelé a láb felé haladnak. A gyógyító ebben a pillanatban minden energiaközpontot (csakrát) igyekszik begyújtani. megvalósítva a Kundalinii még jobb feltöltöttségét. két ágra oszlik. igyekezve a szív csakra zöld színével elégetni a betegséget. A fejbúbtól az energiafolyás fölfelé kivezetõdik. amikor az energia a fejbúbon át. az energia a gerincoszlop középvonalán felemelkedik a hetedik nyaki csigolyáig. s ezt követõen a lézersugárhoz hasonlóan. Az energiakörök létrehozása után a gyógyítók megkezdik a közvetlen munkát. A nagy energiakör a Kundalinii feltöltése útján jön létre.ellenálló képességét. a tüdõ sérült részeivel. onnan a lábakon át fölfelé a Kundalinii feltöltésére. Az energia ezt követõen a gerincoszlop a fejbúbhoz emelkedik. A Kundalinii feltöltõdve energiával. A gyógyító. Ebben az esetben az energia. . Az energia. erõsítve ezzel a csakra tüzét. a húgyhólyag meridiánjai mentén a farkcsonthoz irányul. olyan irányokba.

ezért én csak a legsõrõbben elõforduló esetekkel foglalkozom. a krónikus . A krónikus tüdõgyulladás megjelenésének tünetei sok fajtájúak. mely a rekeszizom rendszerében okoz megbomlást. légcsõ – és fõhörgõ szõkület. A KRÓNIKUS TÜDõGYULLADÁS nem más mint fokozatosan kifejlõdõ.a felsõ légutak megbetegedése. gyengélkedés. a szív csakra életenergiával való feltöltéssel fejezõdik be. a légcsõ és különösen a hörgõk heveny és krónikus megbetegedése után a légzõszervekben az energia egyensúly nem állt véglegesen vissza. kiterjedve a mellékhártyára. Az energiaegyensúly megbomlása. . Ez a folyamat lehet gócos. a sejtek közötti szövetekben.a mellhártya sérülése után a tüdõ ventillációs funkciójának lényeges megromlása. stb. A folyamat fokozódásának mértéke szerint. de totális (mindenre kiterjedõ) vagyis átfoghatja a tüdõ minden strukturális elemét. Az energiaegyensúlyra hatással van még a tüdõfejlõdés rendellenessége (a tüdõ satnya fejlõdése. . lép. A heveny hörghurut átvészelése után folytatódik – a köhögés. ez mindenekelõtt szervezet védelmi tere immunitásának (védelmének) megbomlását jelenti. A krónikus tüdõgyulladás korfejlõdésében a legnagyobb jelentõségõ tényezõk az alábbiak: . vesék. amely belülrõl bomlik meg. a hörgõkben lokalizálódva. fokozódó gyulladásos rendszer.a heveny tüdõgyulladás és tüdõ-érrendszer sérülés.A gyógyító.) A szõrõ négyszög – máj. test – hõmérsékletemelkedés. periodikus hevennyel.

lépre. Légzõ tornagyakorlatok végzése (lásd: a Légzõ tornagyakorlatok c. olyan súlyos esetekben. vesékre.hörghurut elsõdleges képe rajzolódik ki. az eritrocitok – vörös vérsejtecskék – számának növekedése miatt). Kéthetente egy könnyítõ nap beiktatása. szívre a távolsági hatás gyakorlatának alkalmazását. A krónikus tüdõ-szív szindróma túltengést és a jobb szívkamra kitágulást idézi elõ. Ennek érdekében a gyógyító. A bulgár gyógyítók ebben az esetben javasolták. majd közvetlen kontaktussal. A csakra ajtaját megnyitja. A pajzsmirigyre való hatás a Vishuddha-csakra útján. nehéz légzés. hogy a gyógyító hat a vérkeringés szerveire – májra. a májra és a vesékre kontakt. vagy a saját Vishuddha és Anaháta csakrájából küldött pránával. a gyógyító áttöri és feltölti saját másik keze segítségével. Kifejlõdik a gázos. ami azután szétfolyik az egész mellkason. szívizomtágulás. hiperkapnikus magasvérnyomás (a cirkuláló vér tömegének megnövekedése. Esetenként ezek a változások levegõvétel elégtelenséghez és krónikus tüdõ-szív elégtelenség szindrómájához vezetnek. Áfonya és borostyán levélbõl készült fõzet fogyasztása. melyek következtében megnövekszik a vérben a szénsav. elõször távolságilag történik. Az utóbbinál. a lépre. A feltöltõdés. Végbemegy a kis vérkör hipertensiója (fokozott nyomásemelkedés) a nagy vérkörben pangás áll be. Egyenes hatás megy a csecsemõmirigye a Vishuddha csakra feltöltése útján. fejezetet) ASZTMA (Asthma) . A kezelés azzal fejezõdik be. nem ritka a mellkas regiditása (a légzés kisegítõ izmokkal valósul meg). megkezdõdik az arteriális hipochszimia. távolságilag veri szét. Az éltetõ hõ feltölti az ötödik energiaközpontot. nehéz légzés) alakult ki. A beteg külsõ diagnózisa alapján a következõ szimptómák jelennek meg: a bõr kékesedése. A krónikus tüdõgyulladás energia gyógyítása több szakaszban valósul meg. 3. és a szívre. ebben a központban megrekedt energia csomót. a negatív energia elpumpálása útján. egyes esetekben tüdõmeszesedés (köhögés. amelyekben változik a vér-gáz összetétele. majd ez a központ feltöltõdik pránával. A fenti szimptómák összeolvadása is észlelhetõ. javasolt a jobb kéz középsõ ujjhegyével a járomgödörhöz nyúlni. vagy szétfeszítõ savbõség. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. amelyek nehezen töltõdnek fel meleg energiával. A vérkeringés rendszerében változások észlelhetõk: szapora szívverés (tachnikardia). 2. A szervezet immunrendszer védelmének növelésével kezdõdik. A tüdõ legjobban sérült részeit.

Megfigyelhetõ a hasprés. messzirõl is hallható mellkasi sípolással. stb. orrhegy szederjessége (cianózis). nem fejezõdik be több óra. rohamokban jelentkezõ nehézlégzés. A lélegzés hangossá válik. a hörgnyálkahártyák vizenyõsen megduzzadnak és rendkívüli bõ nyáktermelés következik be. A betegség legalapvetõbb tünete a fulladásos roham. a tüdõ és szív meridiánjainak energiaegyensúlya megbomlott. minek következtében a hörgõk áthatolhatósága is elváltozott. mellkasi izmok feszessége. hogy a beteget elkülönítsék az allergénektõl (allergiát kiváltó anyagoktól) és párhuzamosan alaphatással a hörgõkre és tüdõre. Nem ritka az ajkak. igyekeztek eltávolítani a szervezetben a krónikus megbetegedéseket. de különösen a kilégzés mind nehezebbé válik. Az asztma a szervezet túlérzékenysége a különbözõ allergiákra. a kékesszürkeség lila. rohamos ugató köhögés – különösen éjszaka. A betegnél – fizikai terhelésnél és vízszintes testhelyzetben – a nehéz sípoló légzés. A roham a szürke színõ nyálkás köpet gyors eltávolodásával és a légzés normális ütemre való visszaállásával fejezõdhet be. Az apró hörgõk sima izomzata görcsösen összehúzódik. Az allergiás túlérzékenység. fertõzéses eredetõ allergének (allergiát kiváltó anyagok) valamint az étel és a gyógyszerek. A bulgár gyógyítók. . néha. mert a vastag – és vékonybél rendszerek. Az elsõ csoporthoz tartoznak a növényi. ami az apró hörgõket gyakorlatilag majdnem elzárja. vagy fekete árnyalatot érhet el. mély (férfias) és sípoló rekedtség kíséri. külsõ közegbõl és magából a szervezetbõl is jelentkezhet. A tipikus roham kezdeti jele: az orr eldugulása. A bulgár gyógyítók a gyógyítás elsõ idõszakában. búgással. nap vagy hét múlva sem. lépcsõsizom. szorító légzés.). A megbetegedés kezdeti stádiumában kifejezetten fulladásos rohamok nincsenek. A vérnyomás észlelhetõen megnõ. ugyanis rövid szünet után új roham indul be. A belégzés. mindenekelõtt a gyulladásos fertõzések hatására jelennek meg – cholecystitis (epehólyag-gyulladás. gyér átlátszó köpet jelenhet meg. A beteg szervezetébõl jelentkezõ allergének. a lehetõségekhez mérten. melynek következtében néhány anyag energiája (a jövõ allergénjei) az ember energiájával ellentétbe került.Az asztma allergiás természetõ megbetegedés. arra törekedtek. ipari – munkahelyi-. A roham. nyak. amelyek a fertõzést eredményezték. állati. Az asztma megjelenésének és lefolyásának tünetileg sokféle változatát különböztetik meg. fagyás. a rohamok megjelenését az alábbiak szerint magyarázták: a beteg szervezetében olyan energiaegyensúly-zavar következett be. köhögés. stb. arc. de ugyanígy a nem gyulladásos folyamatoknál – égési sebek. A nehézlégzés azért jelenik meg.

hörgõkbõl. nem elszakadva a kezektõl. A beteg részére diétát és koplalást rendeltek el. ennek érdekében. fejezetet). Az energiaközpontok normális mõködését követõen. Megtisztító és gyulladás elleni füvek kerültek meghatározásra (lásd: a Fitoterápia c. A bélrendszer energia egyensúly normalizálásának mértékével a páciensnél is megjelenik a meleg érzéke.Gyulladásos folyamat levétele a tüdõkbõl. fejezetet). elérve a könnyõség érzetét és a súlytalanságot a gyomron belül. ezzel elérve a hörgõk és tüdõhólyagocskák pránával . Az energiagyógyítást. hogy a bélrendszer. tisztította és töltötte az energia melegével az Anaháta és Vishudda csakrákat. a bulgár gyógyítók úgy végezték. tüdõk és a szív energia meridiánjai felszabaduljanak a nehéz élelem feldolgozásának kiegészítõ terhe alól. távolságilag vagy mindenekelõtt érintkezéssel felzárkózott a páciens kezeihez és energiát irányított a Szvádhisztána – és Manipura csakrák felé. A gyógyító. figyelmes diagnózis-megállapítás és a gyomor – bélrendszer normái funkcióinak visszaállítása elõzte meg. a gyógyító a tüdõkben és a hörgõkben lévõ gyulladásos folyamat megszõntetéséhez kezdett hozzá. egyidõben a szívmõködés normalizálásának elérésén tevékenykedett. A fentiek megvalósítását. A gyógyító továbbá. valamint a szív mõködésének normalizálása. a bal tenyeret a páciens jobb mellére helyezték és az energiát a hörgõkön átterelték. A bulgár gyógyítók széleskörõen kihasználták a légzõtornát (lásd: a Légzõtorna gyakorlat c. hogy a jobb tenyeret a páciens bal mellére. azért.

HIPERTÓNIÁS BETEGSÉG (Morbus hypertonicus) . Légzõ tornagyakorlatok végzése (lásd: a Légzõtorna gyakorlatok c. elvonva a vért a mellkastól. fehérje és szénhidrát tartalmú diéta betartása. A fentiekkel összefüggésben. A légzés megkönnyítésére a gyógyító a test végtagjainak vércsökkentését éri el.való feltöltõdését. fejezetet). mivel a gyógyítók véleménye szerint a vér az egyik legfontosabb szállítója az energiának a tüdõbõl a szervezet minden szervéhez és sejtjéhez. Füves teák kötelezõ ivása (lásd: a Fitoterápia c. A páciens részére kézfürdõ (7-10 percig) végrehajtása. a páciens kezei. A VÉRKERINGÉS SZERVEINEK BETEGSÉGEI A vérkeringés és vérszállítás rendszerének Keleten nagy figyelmet fordítottak. mellkasa közötti energia egyensúlyt állítja vissza. a rohamok idején. Alacsony zsír. a meridiánok energiaegyensúlyának helyreállítását összekapcsolták a vérkeringés szerveivel. 3. A Keleti gyógyító iskolák némelyike nem tett különbséget a vér és energia között. A gyógyító hatás azzal fejezõdik be. 5. visszaállítva a tüdõk kapiláris hálójában a vérkeringést. mivel a vért az élet az isteni energia egyik szubsztanciájának vélték. ily módon tömör aurát képezve a beteg szervezete körül. likvidálva az energiapangást a légzõszervek területén. tekintettel arra. Ez akkor történik. fejezetet). hogy a gyógyító energiát terel minden energiakörbe. 4. A fulladásos roham idején a páciensnél a vér erõsen ömlik a mellkas térségébe. lábai. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Hetente egy nap böjtölés. 2. hogy ezen szervek gyógyítása alapvetõ volt a szervezet minden rendellenességének megszõntetésénél. amikor õ.

zsír-. erõsödõ megbetegedést folyamatot értelmezik. A hipertóniás betegség alapjaként jelentkeztek még: . hogy oda a gonosz lelkek beléphessenek.: efedrin). ami az artéria tónusának növekedéséhez vezet.a központi idegrendszer szervi sérülései (agyvelõgyulladás. A bulgár gyógyítók már régen felfedezték a hátgerincben elõforduló bomlások és az arteriális nyomásváltozás közötti kapcsolatot. gócos helyi vérszegénység). A belsõ okok közül. . A korszerõ orvostudomány. daganat.endokrin arteriális magas vérnyomás. A betegségnek lassan súlyosbodó-.a vastagvérerek és a szív sérülése. a vese elégtelenségek alábbi formáit emeli ki: autoimmunizációs (allergikus – az egyén saját szöveti antigénjével szemben termel ellenanyagot). sérülés. . A bulgár gyógyítók kiválasztották a hipertóniás betegségek fejlõdésének. infekciózus (pielonefritikus). a vese artériák sérülése.A hipertóniás betegség alatt a krónikus. melynek következtében a központi idegrendszerben létrejött az energiapangás és rombolódott az ember aurája. mint belsõ tényezõit. A hipertóniás betegség tünetképe kötõdik a megbetegedés kezdeti jellegéhez (heveny vagy fokozatos). A hipertóniás betegség a gyógyszerszedés hatására is felléphet (pl. melynek jellemzõ tulajdonságaként az artériás nyomás növekedése jelentkezik (szisztolé és diasztolé). . Az õ számításaik szerint a negatív emóciók (hatások) kaput nyitottak (energia központokat) azért. Az energia kiegyensúlyozatlanság hatására megromlik az agyvelõben a magasabb idegrendszer funkciója – a nagy agykéreg. nyúltagy. amely a szervezet víz-. a hipotalamusz (a köztiagynak a látótelep alatti része. õk elsõsorban a vesék megbetegedéseit jegyezték meg. szénhidrátos sóforgalmát szabályozza). a fõ energia csatornában az energia egyensúly megbomlása idézi elõamely csatorna a gerincoszlop mentén elhelyezkedve a fejbúb felé emelkedik -. úgy külsõ. és gyorsan súlyosbodó folyamatait különböztetik meg. a vesék urológiai megbetegedései.

Gyorsan súlyosbodó változás tapasztalható a szemfenéknél. Az ELSõ jellemzõ. támadás-inzultus). A gyors tünetromlás. ami szívelégtelenség kifejlõdéséhez vezet. mindannak ellenére. Gyógyszer nélkül azonban a várnyomás normálisra nem állítható be. A HARMADIK stádiumra jellemzõ.Artériás nyomás kiegyenlítése az Adzsna-csakrára való hatás útján. A gyorsan súlyosbodó folyamatnál különösen veszélyes a magas szisztolé és diasztolé nyomás. A koronária elégtelenség. Nem ritkán. só . a halálhoz vezethet. vesékben. paralízis kialakulásával. néha erõsödõ érelmeszesedés folyamatánál. Kialakul a vesék érelmeszesedése. a megbetegedéstõl számított néhány hónap vagy 1-2 év multával. Nem ritka a szemrecehártya véredényeinek elváltozása és vizelet változás. Jellemzõ a gyorsan növekedõ változás a CNS-ben. az arteriális nyomás ingadozása. zsír. vérkeringési zavarok is kimutathatók. amely látáscsökkenéssel jár. szívinfarktus. amely biztosította a szervezet megkönnyebbülését a fehérje. A szem recehártyájának lényeges változása következik be. A gyógyító elsõsorban diétát javasolt. A szív vérszegénysége is megfigyelhetõ. megfigyelhetõ az agyerek gócos elváltozása. A vérnyomás csökkenés szövõdmények fellépésénél következik be (szívelégtelenség. A lassan súlyosbodó hipertóniás betegségnél három stádiumot különböztetnek meg. és a szívben. hogy az ingadozás jellemzõ rá. A hipertóniás betegség gyógyítása bonyolult feladat. Az agyvérkeringés zavarai is felléphetnek. A szemfenék véredényeinek görcsei lehetségesek. amely kedvezõ körülmények között normálisra csökkenthetõ. A MÁSODIK stádiumban az arteriális nyomás lényegesen és állandósulva magasabb. hogy az arteriális nyomás magas szintje állandó (különösen a diasztolé).

ily módon visszaáll a szívmeridiánok energiaegyensúlya. alma. de manuálisan is végezte (lásd: a Gerincoszlop gyógyítása c. energiailag kiegyensúlyozza abban a véráramlást. A farkcsont térségében õ a Kundaliniit piros energiával töltötte (a lemenõ nap fénye). ily módon létrehozza a nagy energia kört. az egész szervezetre. Mindkét módszer esetében. fejezetben. datolya. A gyógyító a gerincoszlop rendellenességeinek eltávolítását. és leereszkedik a test mentén. fehér színõ „energia képmáson”. fertõzõ betegségek . Elõször két csatornán õzte az energiát a szemek sarkából a fejbúbra. 2. a beteg képét maga elé hívja és a tiszta. fejezetet). ami után a vérnyomás csökken. A gyógyító ezt a véredény sõrõséget egyenletes hálóként húzza szét az egész testen. valamint légzéstorna végzését írták elõ. fejezetet) 3. majd a gerincoszlop közepén. a lép. Az energiai hatást a gerincoszlop és a fej diagnosztizálásával kezdték el – ez az energia gyógyítás elsõ szakasza – vagyis az emberi test fõ energiaközpontjait diagnosztizálták. füge. kismennyiségõ hússal. A húgyhólyag meridiánjain. A Kundaliniibõl az energiát. az energiát újra a farkcsonthoz küldte. A MÁSODLAGOS alacsony vérnyomás felléphet a szívvérrendszeri. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. hatva az Adzsna csakrán át. melynek leírását megtalálhatják a Hörghurut c. Az energia hasonlóan a szökõkúthoz. Aszalt barack.). a vékonybélrendszer. a jobb kezet a tarkóra – és gondolatban a képpel dolgozik. majd lefelé a gerincoszlop mentén a farkcsonthoz. A MÁSODIK módszer: a gyógyító szembe ül a pácienssel és a szemöldöke közé néz. (lásd: a Légzõgyakorlatok c. ALACSONY VÉRNYOMÁS BETEGSÉG (Hipotónia) Az alacsony vérnyomás lehet elsõdleges és másodlagos. valósul meg. mint távolságilag. és máj útján valósul meg. ennek köszönhetõen a beteget betáplálják a kigyógyulás programjával. A gerincoszlopra az energia hatást a gyógyító hagyományos módon végezte. Só és erõs ételmentes diéta fenntartása. citrom fogyasztása. nagyteljesítménnyel áramlik a fejen kívülre. Heti egyszeri húsfogyasztást javasoltak.fölöslegektõl. Elérhetõ ez abban az esetben. A szívre való hatás.: a derék és medence területei. ezt az energiát fölemelte a Vishudda csakráig. a Kundaliniitõl a napfény fonat területén. A vesék stimulálódnak (serkentõdnek) és átmelegítõdnek úgy érintkezéssel. Amikor ezt sikerült elvégezni. AZ ELSõ módszer: a gyógyító a kezeit a páciensre helyezi – a balt a homlokra. stb. Gyógyfüvek fõzeteinek ivását. akkor a vérnyomás csökken. A gyógyító a szemét becsukva. endokrin. a hatás az Adzsna csakrán át (telepatikus központ). nemcsak energetikailag. Az ENERGIA GYÓGYÍTÁS MÁSODIK SZAKASZA – a belsõ vérkeringési szervek megtisztítása. még jobban feltöltve a Kundaliniit. ahol ezeket a csatornákat egy pontban egyesítette. a lelket és testet fellazító tornagyakorlatok végzése. amikor megszõntek a véráramlás megbomlásának területei (pl. látja a véredények sõrõségét. Naponta minimum egyszer. Hajló gyakorlatok végzése a gerincoszlop és derék-csípõ tájékán. A hatás egytõl – három percig tart. ismét felemelik a gerincoszlop közepén a fejbúbhoz. amely két különbözõ módszerrel valósulhat meg. A HARMADIK SZAKASZ – az arteriális nyomás kiegyensúlyozása. gyomor.

Az alacsony vérnyomás kifejlõdésében nagy jelentõsége van az öröklött hajlamnak. létrejön a mellékvese-belsõségek rendellenességével létrehozva az alacsony vérnyomást. Amennyiben a gyógyító az energia csatornából energia elfolyást észlelt. étvágytalanságot. Javasolt a maximális friss levegõn tartózkodás. dolgozva a páciens aurájával. a helyes napirend meghatározásával kezdõdik. szorulásokat. A bulgár gyógyászok az energiagyógyítást. fáradtságot. Ott ahol érezhetõ volt az energiahiány. elkezdte feltölteni többlet energiával a gerinc más területeirõl. Ennek érdekében a pácienst hasra fektették és energiadiagnózist állapítottak meg. Nagy szerepet játszanak a gócos krónikus fertõzések (mandulagyulladás. A beteg részére a gyógyítás. testneveléssel való foglalkozás. amelyek legnagyobb mennyiségõ pránát tartalmaznak (gyümölcsök. a gerincoszlop megtekintésével kezdték. Nagy jelentõsége van az olyan teljes értékõ termékekkel való táplálkozásnak. ingerlékenységet. telítettséget a gyomorban. fogszuvasodás). a táplálkozási rendellenességek és disztrofia hátterén. erõsebb izzadást. a kéz és a lábak fázását. Érintkezõ hatás alacsony vérnyomás esetén. epehólyag-gyulladás. A bulgár gyógyítók szerint az alacsony vérnyomásnál bekövetkezett változások alapja a fõenergia csatornában bekövetkezett energia cirkuláció zavar. A manuális energiakorrekció után nem ritkán a betegnél helyreállt az artériás nyomás. vízgyógyászat. stb. a belsõ elválasztású mirigyek funkció romlásának. A gyógyító ezt követõen a gerincoszlop mentén az energia áramlások kiegyensúlyozását végezte. Szükség szerint manuális terápiát is alkalmaztak (lásd: A gerinc gyógyítása c. fõzelékfélék). Az alacsony vérnyomásnál fejfájást. úgy õ elzárta ezt az elfolyást. zöldségek. fejezetet). a gyógyító ezt a részt. a menstruációs ciklus megromlását. észlelik. periodikus szédülést. Az ELSõDLEGES alacsony vérnyomás betegséget a bulgár gyógyítók az energia normális cirkulációjának helyreállításával – a fõ energiacsatornában – a . amely a farkcsonttól a fejbúbig terjed.jelenlétében. arcüreggyulladás (sinusitis).

Légzõ tornagyakorlatok végzése (lásd: Légzõgyakorlatok c.farkcsonttól a fejbúbig. ráhelyezve saját tenyereit a zónákra. A lerakódás dinamikája az érelmeszesedés különbözõ stádiumait válthatja ki. visszaállították a belsõ elválasztású mirigyek normális funkcióit (lásd: A belsõ elválasztás mirigyek betegségei c. valamint a fejbúbtól a nemi szervekig az arc-. mint az a rajzon látható. különálló gócok formájában rakódik le. ÉRELMESZESEDÉS (Atherosclerosis) Az érelmeszesedés krónikus megbetegedés. elhízás. 3. A gyógyító dolgozhat érintkezve. Gerinc hajlógyakorlatok végzése. Rendszeres hideg vizes zuhany. úgyszintén a köldök és a napfény fonat területére. Az ütõerek falán a koleszterin. és has középvonalán – szüntették meg. stb. E közben. távolságilag és érintõ-távolságilag. vese és végtagok artériáiban fejlõdik ki. hogy beindítsák és normalizálják a többi energiacsatorna funkcióit. az agyi. amelyek az érelmeszesedéshez vezetnek különbözõ tényezõk vannak hatással. mell-. melynek következtében az ütõér falán a lipidek lerakódnak (koleszterin és annak észterei). a gyógyító energia meleget. a lapockák közé. a különbözõ anyagcsere zavarok. Az érelmeszesedési folyamat elsõsorban a rugalmas ütõerekben jelentkezik. a fej tarkó részére. szintén az egész szervezetben megjelenõ energiaegyensúly megbomlás – cukorbetegség. melyek keletkezésének oka. Az érelmeszesedés. Ez az ütõérfalak keményedéséhez. A sérült ütõerekben disztrofikus nekrotikus (üszkös) és meszesedési folyamatok fejlõdnek ki. 2. stb. Kifejezõje a szervezetben bekövetkezett energiaegyensúly romlása. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. többször. amelyek . amelyek hatnak az alacsony vérnyomás megjelenésére. 4. más betegségekhez is kapcsolódik. Rendszeres séta a friss levegõn. áteresztõképesség szõküléséhez és nem ritkán trombusok képzõdéséhez vezethet. azért. pumpái a vesék zónájába. A MÁSODLAGOS alacsony vérnyomás betegségnél a gyógyítók a betegség okának megszüntetését a krónikus betegség gócra irányuló energiahatás útján végezték (a góc elnyomására tevékenykedtek). melynek alapja a lipidek cseréjének megbomlása. A szervezetben az energiaegyensúly megbomlásokra. a máj funkciójának megbomlása. lábköszvény. a belsõelválasztású mirigyek funkcióinak elváltozása. általában az ütõerekben. koszorúerekben. elsõsorban az ideg-pszichikai feszültsége. fejezetet). fejezetet).

ikra. fõszerek. A gyógyító a lipidek lerakódásának függvényében kezdte el az energiával való gyógyítást. A gyógyító a gyógyítást általános javaslatokkal kezdte: megfelelõ alvás.az érelmeszesedés morfogenézisére jellemzõk (morfogenézis. vese. A létrejött gócok szétesnek. MÁSODIK stádium. máj – fogyasztását. Jellemzõ a lipidpép lerakódása és felhalmozódása az ér belsõ héján. valamint velõ. a fekélyes helyen. minek következtében felfedhetõ a fekélyes felület (harmadik stádium). HARMADIK stádium – kásadaganat (atheroma). EGYES stádium (lipoidozis). az élõ szervezetek jellegzetes alaki és szerkezeti sajátosságainak kifejlõdése). só és cukor nélküli táplálkozás. valamint a szövõdményes értrombózis kifejlõdése. létrehozva az úgynevezett kis energia kört (lásd: a Tüdõgyulladás c. nem félve a vérnek az ütõereken való átkergetésétõl. liba. gyógyító koplalás – egy naptól három hétig. A dugattyú módszere érelmeszesedés (arteroszkierózis) gyógyítása esetén. Nem javasolják az erõs elõételek. A harmadik stádiumban lehetséges a trombusok kialakulása. és morzsás péppé változnak (kásácska). A gócokban fokozatosan kifejlõdik a fibrozis (liposzklerozis). mozgás. pulyka. . A gócokban sok kalcium rakódhat le (NEGYEDIK stádium – atherokalcinozis – mészlerakódás). Az elsõ és második stádiumban a gyógyító az egész szervezetben az energia visszaállításán tevékenykedett. diéta. friss levegõn való tartózkodás. fejezetet). Az energia egyensúly elsõsorban a gerincben és az elsõ középsõ meridiánban valósul meg. Kalória nélküli étrend: állati zsírok. amely a vérfolyásával lemosódhat. alkohol és energiailag hideg húsok – sertés.

Megjelenése általában a koszorúér elmeszesedésekor észlelhetõ. Lényege abban van. de különösen a szegycsont mögött. és kiterjed a bal váll. 2. A fájdalom általában roham jellegõ. SZÍVGÖRCS . A kézzel való munkánál a gyógyító tenyerei a testre derékszögben helyezkednek el és gyakorlatilag a szervezet energiapárosát átjárják. gyomor. Ennek következtében a lipid lerakódások a felhalmozott területekrõl eltávoznak. A trombusokra a gyógyító a szétzúzás módszerével hat. agy vagy vese ütõerei. A megsérült zónák energia párosaival dolgozva. bal kéz. fejezetet). hogy ne erõsen hasson a véráramra. egy és más. A koszorúér vérkeringésének erõs megbomlása következtében létrejött szövõdményes átmeneti szívizom vérszegénység. cukor nélküli diéta. a központi idegrendszerrel kapcsolatos szerv rossz mõködése következtében. Zsír. 4. Az energiahatás a páciens aurájának helyreállításával és megerõsítésével fejezõdik be. szívburok. amelynek jellegzetes betegségi tünete van. koszorúerek. ott keresztezõdött és visszaáramlott a talpakhoz. ha lefelé irányul.SZÍVSZORULÁS (Stenocardia) A szív vérszegénységi formáinak legelterjedtebb tünete a szívgörcs. A harmadik és negyedik stádiumban a gyógyító arra törekszik. 3. hármas melegítõ meridiánjainak energiaáramlás megromlásánál. A szívgörcs történhet a szív. különbözõ intenzitású és idõintervallumú nyomó és szorító fájdalom érezhetõ. Az alvás és ébrenlét rendszerének betartása. vesék. A friss levegõn való tartózkodás. 5. valamint a máj. Légzõ tornagyakorlatok végzése (lásd: Légzõgyakorlatok c. nehogy kimozdítsa trombust a helyérõl. a saját kezével áttörli és elégeti a trombusokat. A gyógyító a munkát a dugattyú módszerrel fejezi be. . Ezek: a mell és has-zónák ütõerei. a periferikus vagy tüdõ verõerek. Lokálisan dolgozva a gyógyító az ütõerek mentén energiát küld a vérárammal szemben. a lapocka közötti területre.A fentiek után a sérült zónáktól függõen a gyógyító lokálisan tevékenykedik. Amikor az energia fölfelé irányul. néha a jobb kézre is. vékonybélérrendszer. mellyel vibráló és pulzáló hatást ér el. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. akkor a tenyerek lefelé. hogy az energia mindkét láb talpán át a fejhez van küldve. só. Rendszeres tornagyakorlatok végzése. A szívgörcsnél (roham esetén) a szív területén. akkor a gyógyító tenyerei fölfelé vannak fordítva.

A bulgár gyógyítók a beteg részére 2-3 hetenként rövid. sült. amelyek elõsegítik azt – különös szerepe van a hipertóniás betegségnek és a cukorbetegségnek. Az energiahatás az alábbi javaslatok után kezdõdik: napirend betartása a beteg részére. Az energiagyógyítást a gyógyász 6 fogással végzi. A fájdalmas rohamok lehetnek ritkák és sõrõbbek. .A hideg energia kihúzása a pupillákon át szívgörcs esetén. rendszeresebben legyen a friss levegõn. A szívgörcs kifejlõdésének lényeges alapját képezik azok a betegségek. valamint kerülje az erõs. édes. egy-két napos koplalást határoztak meg. cukorban gazdag ételeket. ne fogyasszon alkoholt és ne dohányozzon.

A távolság bármilyen lehet. Szabály szerint ezt bal kézzel végzik. Távolságilag is és érintkezve is hat a bélrendszerre. A gyógyító érintkezéssel hat. „A hideg energia elvonása” a pupillából. (lsd. a bal kezet a homlokra. A gyógyító kezeinek kis és gyõrõs ujjaival megfogja a pácienst. Közvetlen munka a szívvel. Ekkor távolságilag energiameleget ad szívbe. miközben a szív és Kozmosz ritmusának szinkronját éri el. hogy irányuljanak. A gyógyító akkor a szívritmus energiáját ráhelyezi a Világegyetem ritmusára.Munka a szív energia kettõsével. amely a kezelés végén a kézrõl hideg vízzel lemosandó. a jobbat a szívre teszi. . Az ujjak a pupillákra derékszögben kell. A kézrátét e módszere jó a szívritmus normalizálására. Ez idõben nem csak az energia pangása szõnik meg a szívben. Az energia párra kezek segítsége nélkül is lehet hatni. részt) 2. de helyreáll a vérnyomás is az ütõerekben. 3. a kezére energia gombolyagot gombolyítva. 4. A gyógyító a szív energiapárosát kézbe veszi. A gyógyító ekkor két „hideg fonalat” húz a szembõl. 5. és egyenletesen elosztja azt a kezekben és a bélrendszerben. kivezetve fölfelé a bal vállon át a negatív energiát. és hat rá. „Az emésztõrendszer betegségei” c.

feltölti „nap” melegével a többi energiaközpontot lefelé a farokcsontig. e hatásnál a kéz és lábujjakon. mielõtt a beteg auráját fel nem tölti. 6. az artériás nyomás és a szívritmus helyreállítása. elzárja annak szervezetében az energialyukakat. valamint a test más részein át „meleg” energia elfolyás ne legyen. Fontos. vagyis az energia egyensúlya helyreáll. A gyógyító néha. A gyógyító. A kezelés azzal fejezõdik be. ily módon kiegyenlíti és megnöveli a beteg energiamezejét. hogy az energia a páciens egész testén egyenletesen kerül elosztásra. . felfelé a fejbúbig. kezdve az Anaháta csakrától.A szívterület energia pangás eltávolítása.

Rendszeres futás vagy úszás. Cukor. dohányzás. só. kávé. EMÉSZTÕSZERVI MEGBETEGEDÉSEK . Két-három hetenként egy-három napos böjt betartása. stb. „Légzõgyakorlatok” c. zsír és sült ételek nélküli diéta betartása. Rendszeres légzõgyakorlatok végzése (lsd.). A bulgár gyógyítók javaslatai: Szigorú napirend betartása. fejezetet). Tartózkodás a narkotikumok fogyasztásától (alkohol. 2.Érintkezõ-távolsági hatás a szívre az Anaháta-csakra útján.

fitoterápia. szívburok (vérerek ura) meridiánjainak kiegyensúlyozatlansága. a szervezet három rendszerébõl az egyiket képezik. valamint a szív. valamint a perisztatikus (féregszerõ. epehólyag energia csatorna rendszereiben bekövetkezett megbomlás. akkor lép fel.) lehetõséget adott a bonyolult betegségek effektív eltávolítására. A fentiekbõl adódóan az emésztõszervek megbetegedései következményeként anyagcsereromlás. energiahatás. stb. amelynél a nyelés idején a nyelõcsõ reflexszerõ megnyitása elmarad. torna. elsõközépsõ és hátsóközépsõ meridiános megbomlása miatt. hármas melegítõ. A betegség fellépésének másik kötelezõ oka. gyomor. lép.A keleti gyógyítók véleménye szerint az emésztõszervi megbetegedések felléphetnek a bélrendszer. hogy az étel áthaladása a nyelõcsõbõl a gyomorba akadályokba ütközik. A NYELÕCSÕ FÁJDALOM (Achalisia cardiae) A nyelõcsõ fájdalom – olyan betegség. A bulgár gyógyítók komplex hozzáállása az emésztõszervek betegségeinek gyógyításához (diéta. máj. mivel véleményük szerint ezek a szervek. E megbetegedésnél nagy szerepe van a nyelõcsõ innerváltsága (idegekkel való ellátása) megromlásának. vagyis az egész szervezet energia-körforgás egyensúlyfelbomlása miatt. más rendszerek funkcióinak megbomlása következik be. amelyik az élet energiát a Kozmoszból a táplálkozással nyeli el. A bulgár gyógyítók nagy elõvigyázatossággal fogtak az emésztõszervek gyógyításához. a gyomor. A nyelõcsõ disztális (nyelõ) rész szõkülése . melynek következménye. ha a hátsóközép és elsõközép meridiánokban nem áll fenn az életenergia normális körforgása. az intramurális (falon belüli) összefonódás változásainak. A nyelõcsõ-fájdalom. hasnyálmirigy. önmasszírozás. szívburok. tovasodródó) mozgás megromlik. tüdõ. ami az idegrendszer (központi és vegetatív) mõködésének rendellenességét váltja ki.

Fontos a nyelõcsõre való hatás. a leengedést a külsõn. Az energia felemelést (hajtást) a nyelõcsõ belsõ részén kell végezni. Hatás a nyelõcsõre. A gyógyító feltöltve az ötödik energiaközpontot energiával. annak esetleges túlgerjesztésekor a szívre való hatás 4. A nyelõcsõre való hatásnál ellenõrizni kell a szívmõködést. A nyelõcsõre való hatás után a gyógyító a tüdõk vérkeringését stimulálja (lásd: a Légzõszervi megbetegedések c. újra leengedi azt a napfény összefonódásig. az ételt nem kevesebb. nemcsak az ételnyelés nehézségei jelennek meg. Mindenekelõtt energiailag stimuládódik a talamus (kamra). A gyógyítás következõ idõszaka a nyelõcsõre való közvetlen hatás. és gyomorszáj fölött 3-4 cm-rel megkezdõdik a nyelõcsõ szélesedése az egyidejõ meghosszabbodásával. majd az energiafolyás a gerincvelõn lefelé irányul. A vacsorát mellõzni kell. fejezetet). légzõtorna végzésével. majd a nyelõcsövön át a Vishudda csakrához irányítja azt.észlelhetõ. ahol az egész agyvelõ területén elsimul. A megbetegedéskor. A gyógyító az energiahatást. A gyógyító elõször az Anaháta csakrát tölti föl energiával. mint harmincszor rágja meg. a Kundalinihez. de nyomás érzõdik a mellkas mögött. részt). majd felemelkedik a fejbúbhoz. hogy egyen. és 5. módszerét kell alkalmazni (lásd: a Szívgyulladás c. néha fájdalom és nyálnövekedés is tapasztalható. A beteg lassan kell. a központi idegrendszeren át végzi. . A betegség gyógyítása után kímélõ diéta betartása szükséges.

A nyelven szürke vagy sárgásszürke lepedék jelenik meg. görcsös fájdalom tapasztalható (a hasfal görcsösségének következménye). vagy azok felszívódnak a vérbe és annak útján (hematogén út) hatnak a gyomor nyálkahártyájára. gyengeség. A beteg részére beöntést – hashajtást – és egy-három napig teljes koplalást rendelnek el. létrehozza a kis energiakört. étvágytalanságra. létrehozza a középsõ energiakört (lásd: a Tüdõgyulladás c. a gyomor és a belek ételmaradéktól vagy más anyagoktól való megtisztításával kell kezdeni. gyomorkorgás. A betegek kellemetlen szájízre. A szájból kellemetlen illat érezhetõ. az étel lassú átrágásával. én azonban csak az irritatív (ingerlõ) gyomorhurut gyógyítására teszek javaslatot. vegyileg. HEVENY GYOMORHURUT (GYOMORRONTÁS) (Gastritis acuta) A bulgár gyógyítók gyomorhurut esetében a fõenergia csatorna energia egyenetlenségét észleli. 2. valamint a Muládhára-. mértéken felüli ételfogyasztás. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. szomjúságra panaszkodnak. A tünetnél nehézségérzet. majd energiával összekötve a fejet a lábakkal. megjelenik. szédülés. hogy a két tényezõ egymás nélkül nem létezik. rosszminõségõ. A koplalás befejezése után könnyõ diétát határoznak . A heveny irritatív gyomorhurut tünete. A bulgár gyógyítók szerint a gyomorhurut megjelenésének két tényezõje van – ideg – pszichés és túlzottan erõs. Az orvosok. hõmérsékletileg. melynek hatásaként a szervezet más meridiánjaiban is energiaáramlás változás következik be. õk úgy vélekedtek. A koplalás idején a beöntést reggel és este végzik. Megjelenik a fejfájás. telítettség az Anaháta csakrában és hányinger tapasztalható. fejezetet). Rendszeres légzõtorna-gyakorlatok végzése (lásd: Légzõgyakorlatok c. kímélõ diéta betartása. arra a betegségre. A folyamat belekre történõ elterjedése esetén gyomorfájdalom. durva. az Anaháta és az Adzsna csakrák elváltozását. felforral vizet ihat. az étkezéstõl számított néhány óra múlva. amely a fent említett külsõ ingerlõ tényezõk hatására jön létre. Ez esetben a gyomor nyálkahártyájának közvetlen megsértése – toxikus anyagokkal – észlelhetõ. Néha. amelyet a hibás diéta váltott ki. A koplalás ideje alatt a beteg tiszta. híg széklet lehetséges. fejezetet). A gyógyítást.A gyógyító a találkozást azzal fejezi be. Mechanikailag. hatva a két fõ energia meridiánra. hogy helyreállítja a beteg auráját. a heveny gyomorhurut több formáját különböztetik meg. a bõr sápadt lesz.

sült és nehezen emészthetõ étel fogyasztását. akkor kézujjait a gyomor nyálkahártyán vezetve érdességet érez. ezzel erõsítve a szervezet idegrendszerét (elsõsorban a központit). A bulgár gyógyítók javaslatai. az Anaháta csakrán át (negyedik energiaközpont) történik. A kezelés a beteg aurájának energiával való megdolgozásával fejezõdik be. Az étrendbõl ki kell zárni az erõs. 3. hetek. zsíros. amelyeket el kell távolítani (lásd: A gerinc gyógyítása c. 1. A gyomor nyálkahártyát puhító. A gyógyító ezzel egyidejõleg végrehajtja a gyomor nyálkahártyájának stimulációját (ingerlését). A gyógyító eközben arra figyel. Manipura-. édes. és édes ételt. a páciens mezejének energiával való felpumpálása – a Muládhára-. IDÜLT GYOMORHURUT (Gastritis chronica) . Ennek megtörténte után a gyomor és az Anaháta csakra egész területének energiával való felpumpálására kerül sor. Légzõ – és tornagyakorlatok rendszeres végzése. Ekkor kerül sor az aurában lévõ lyukak betömésére és végrehajtására. valamint egy-három napos koplalás betartása. fejezetet). hogy ne maradjon energiakapcsolat a vámpír szinten lévõ szervek között. Ennek a csakrának a szintjén – a gerincen. májhoz. stb. A gyógyítónak ezt a kapcsolatot itt meg kell szüntetni. 4. gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása (lásd: Fitoterápia c fejezetet). A gyógyítónak a gyomor és más szervek – vámpírok – közé. A gyógyító áttapogatva a gyomor nyálkahártya teljes felületét. sós. 2. Nem ritkán a gyomorátmosás és koplalás után a heveny gyomorhurut tünetei elmúlnak. sós. Rendszeres fogyókúrás napok. valamint a mértéken felüli fogyasztást. Anaháta – s Adzsna csakrákra való hatás útján. amely kizárja az erõs. Az energiahatás a gyomor területén. Az élelmet kis adagokban kell elfogyasztani. zsíros. minek következtében a vámpír szervek energiával töltõdnek fel. A gyomor közvetlen gyógyítása elõtt meg kell állapítani. A munkát a gyomor energia párosával végzik.meg. hogy nem történik–e energia elfolyás más szervekhez – szívhez. nagyon sõrõn jelennek meg rendellenességek. energiavédõ-csapot kell állítani. Amennyiben a gyógyító kézzel hat. annak energia kisimítására törekszik.

a gyomor nyálkahártya gócos. és Anaháta csakrában – az energia cirkuláció megromlik. a szervezetben felborult energiaegyensúly következménye. A gyomor elválasztó funkciójának növekedése esetén világosan kitõnik a fájdalom és az élelemfelvétel közötti kapcsolat. .Az idült gyomorhurut olyan megbetegedés. éjszakai jelleget visel. amelyekre a bulgár gyógyítók felfigyeltek az energia szintõ kölcsönhatások a belsõ szervek között. Sok ilyen tényezõ van. Nem ritkán figyelhetõ meg az étvágyváltozás – leginkább csökken. A patomorfológiai változások. amelynél a gyomor a nyálkahártya patomorfológiai és funkcionális változásai észlelhetõk. a bulgár gyógyítók szerint abban rejtõzik. mint ahogy már említettük. Az idült gyomorhurutban szenvedõk gyógyítását komplexen kell végezni. néha hányás. bármilyen specifikus elõrejelzéstõl mentes. Állandóak az olyan jelenségek. Az energiaegyensúly változás abban jelentkezik. Kismennyiségõ élelem felvétele után. ritkán növekszik. sõrõn. alkoholfogyasztás és dohányzás. hogy a gyomor térségében és a két energiaközpontban – Manipura-. valamint a fermentumok és a gyomornyálka – mucin (nyálmirigy által termelt összetett szénhidrát fehérje). változik a gyomorsav összetétele. hogy csökken vagy növekszik a szekréció (a mirigyeknek váladékok kiválasztásában megnyilvánuló mõködése). A gyógyfüvekkel való gyógykezeléssel egyidõben célszerõ természetes gyomornedv kis kortyokban és feloldott állapotban való felvétele. A betegség oka. böfögés. min: émelygés. hogy a gyomor elválasztó funkciója és mozgást szabályozása megromlik. központi idegrendszeri elváltozások. gyomorégés. teltség a has feletti részben. az étrend felbomlása. Az idült gyomorhurut tünete. általában. vagyis amikor a vámpír-szervek a gyomor területérõl (harmadik és negyedik energiaközpont) szívják az energiát. Az idült gyomorhurut a külsõ és belsõ tényezõk kölcsönös hatására fejlõdik ki. ne ingerelje a gyomor nyálkahártyáját. belsõ elválasztás szabályozásának megromlása. A gyomor-mucin alapkomponenseinek kölcsönviszony romlása a gyomor-nyálkahártya megromlásának hajlamosságát okozza. A gyomor-mucinnak védõszerepe van a különbözõ külsõ hatásokkal szemben. néha sima. A gyomorrontás abban áll. tompa fájdalom figyelhetõ meg. A kifejtett erózió eredményeként a gyomor nyálkahártyából vérfolyás lehetséges. Ekkor a gyomor oldalán. A vámpírizmus. A diéta kímélõ kell hogy legyen. elõször funkcionális elváltozások figyelhetõk meg. nem specifikus idült gyulladásos folyamatában. és annak fokozatos sorvadásában jelentkeznek. sorvadásos. az néha éhes. megfigyelhetõ a nehézségérzet. de én csak a leggyakrabban elõfordulókat sorolom fel: az élelem rossz minõsége. A napfényfonat területén. A tényezõk. amelyek azt követõen szervi változásokba mennek át. idült és gócos fertõzések. A nyelv lepedékes.

5. Szükség esetén. és tornagyakorlatok végrehajtása. középsõ. Szigorú diéta (a gyomor nyálkahártyát nem ingerlõ és az idegrendszert nem izgató étel fogyasztása). a keleti gyógyítók módszere alapján (joga. a test más rendszereiben és szerveiben is végbe megy a megbomlás – a gyomorbél rendszerben. és gyõrõsujj) az energia pontokra. elvégzi a gerincoszlop korrekcióját (lásd: A gerinc gyógyítása c. A gyomor nyálkahártyát puhító. a szív-érrendszerben. stb. a gerinc áttekintésével kezdõdik. mint törvényszerõség. A Manipura-. A gyógyítónak ez esetben célszerõ a kéz ujjainak végét ráhelyezni (a mutató. fejezetet). Adzsna-csakrák. fejezetet). a gyógyító. feltöltve a harmadik és negyedik energiaközpontokat. fejezetet). annak energia párosával való munka. végzik el: Kundalini térsége. 2. mint energiával. Az energiahatás második szakasza – a gyomor fantomjával. Anaháta-.). Ugyanúgy. tajdziajuany. Rendszeres gyógykoplalás betartása. gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása (lásd: Fitoterápia c. és Anaháta – csakrák energiával való feltöltését érintkezõtávolsági módszerrel kívánatos végrehajtani. 3. A gyógyító ezzel egyidõben energiát küld a beteg napfényfonat térségébe. ulcus duodleni) . A GYOMOR-ÉS NYOMBÉLFEKÉLY (Ulcus ventriculi.: kamillateával)4. lép és szív területei. a beteg mezõjében elzárta az energia lyukakat. máj. A fentiek miatt a hatást más energiaközpontokra és konkrét szervekre. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Az idült gyomorhurutnál.Érintkezõ-távolsági hatás gyomorhurut (gastritis) gyógyításánál – a Zu-SanLi energia pontokon át. és az idegrendszerben. A korrekció megvalósul úgy mauálisan. a gyomor-bélrendszer átmosásával (pl. mint a heveny gyomorhurutnál. ha a gyógyító. Rendszeres érintkezõ és energia önmasszázs végrehajtása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. mint a heveny gyomorhurut gyógyításánál. idült gyomorhurutnál ugyanúgy. végrehajtásra kerül a gyomor nyálkahártya energiamezejének kiegyensúlyozása. amelyek a páciens térde alatt helyezkednek el (Zu-San-Li). Az energiahatás. Légzõ. természetesen. A felsorolt szervek és energia központokra való hatás után a páciens aurája automatikusan feltöltõdik energiával.

Ez az út magába foglalja a hipotalamusz (a köztiagynak a látótelep alatti része. A fekély. Az energiaegyensúly megbomlására komplex külsõ és belsõ tényezõk hatnak. sérülések. még ritkábban több fekély keletkezik. mivel azok befolyásolják a gyomornedv savasodását. áthalad az agyalapi mirigyen és a mellékvesék kéreganyagán. stb. zsír-. valamint a gyomor nyálkahártya és nyombél fekélyes defektusainak keletkezése. a mozgásszabályozás és trofikus-megbomlás. Mindenekelõtt ez az ember életformájától függ – az idegrendszerre ható negatív jelenségek. nikotin. funkcionális és trofikus változásaihoz vezet. egyidõben fedezhetõ fel a gyomorban és a nyombélben. A táplálkozás normális szokásainak megsértése szintén az emésztõrendszer alkalmazkodási reakciója elgyengüléshez. A betegnél általában egy. megbomlik a nyálkahártya szövetszerkezete és védelmi mechanizmusa.A gyomor és nyombélfekély betegség a szervezetbe felboruló egyensúly miatt lép fel. jellemzõje a kiválasztás-. a gyomor és nyombél nedvkiválasztás és mozgásszabályozás megbomlását. . A betegség kifejlõdésére nagyon gyakran hatással van az öröklött hajlam. A fentiek miatt. fertõzések és káros szokások (alkohol. a meghatározott tipikusan sajátságos magasabb idegrendszeri mõködés formájában. szénhidrát és sóforgalmát szabályozza) hátsó magjait. A stresszhatások átadásában közremõködnek az extragyomortáji és hormonális mechanizmusok. amely a szervezet víz-. A fekélyes megbetegedés kóroktani tényezõihez kell sorolni a más belsõ szervek kóros reflexeit. ritkábban kettõ. Jelentõséggel bír a nyombélmozgást szabályozó funkciók megromlása.) befolyásolják.

A fájó érzések néha nagy intenzitást érnek el. A gyomorfekély lokalizálásának (helyhez kötõdésének) néhány esetében a fájdalom állandó jellegõ. Differenciális – diagnosztikai jelentõsége van annak a helyzetnek. Az idegrendszer zavara. Egy óra elegendõ és észrevehetõ a gyomor felfújtsága. A fekélybetegség esetén. hogy a fekélybetegek egy bizonyos helyzet fenntartására törekszenek. a nedvszabályozás megromlása. A fájdalom jellegzetes tulajdonsága – fekélynél – összhangban van az élelem felvétellel. éjjel. A fájdalom általában a has alatti területen lokalizálódik. a védekezés gátjának meggyengülése mellett. A fekélybetegség ilyen stádiumára jellemzõ a hányás. majd jóval késõbb (az étkezés után. néhány óra múlva ismét megújul. A fekélybetegség esetén nagyon gyakran gyomorégéssel találkozunk. akkor. A fekélybetegség kortünetének legfontosabb és általános szimptómája a fájdalom.Hatás a gyomor és nyombél energia kettõsére. A megbetegedés lefolyása lehet hevenyszerõ. a nyálkahártya vérkeringése megromlik. állandóan változtatják saját helyzetüket. szorulása. éhgyomorra) a nyombélfekélyre jellemzõ fájdalom. ami a fekély kialakulásának feltételeit alakítja ki. néha különbözõ irányokban irradiálódik (kisugárzódik) de legtöbbet a gerincoszlop felé. amikor az epekõ betegek nyugtalanok. még a heveny formában sem romlik a beteg étvágya. melyre jellemzõk a kórbonctani . A fájdalom csökken. vagy növekszik étkezés után. A gyomorfekély felismerésénél elõbb megjelenik a fájdalom.

Az energiadiagnosztizálásnál a gyógyító látja az emésztõ-. A gyógyító. . és viszonylag gyors begyógyulás. a gyógyító megállapította. és milyenek rendelkeznek energiatöbblettel. A beteg. A bulgár gyógyítók a fekélybetegség gyógyításánál a gyógyfüvek széles skáláját javasolták alkalmazni (lásd: a Fitoterápia c. A program realizálására a páciens belsõ energiáját használták fel. A bulgár gyógyítók közvetlen kapcsolatot láttak a fekélybetegség és az emberi agy között. Kiszorításos úton is lehet dolgozni. hogy a fentiek miatt a fekéllyel a fejen át kell foglalkozni. õk úgy vélték. Program behelyezés a gyomor és nyombél gyógyítására az ember telepatikus központja (Adzsna-csakra) útján. amelyekre a programot behelyezték. Javasolják a légzõs tornagyakorlatok végzését.elváltozások. periodikus heveny váltakozásával és fájdalom elcsitulásával. és endokrin rendszerek közötti szoros energiacserét. sétát a tiszta levegõn. negatív energiát. légzõ-. hogy a fekély energiája elillan és összemosódik a nyálkahártya energiamezejének általános hátterével. és túlzott felindultság okoz. Amikor a gyógyító világosan látta és érezte a beteg szervek energiáját. akkor el tudta képzelni. Dolgozva a gyomor és nyombél energiapárosaival. A fekélybetegség gyógyítását szabály szerint komplex módon kell végezni. hogy milyen szervezetekben van hiányosság. õk azt mondták. elõször ezekrõl a szervekrõl el kell dobni a fáradt. ér-. illetve milyen energia kölcsönhatás van közöttük. fejezetet). Az energiahatás távolságilag és közvetlenül (kontakt módszerrel) is megvalósulhat. A program képletesen a szervezet telepatikus központja (toboz formájú test) útján helyezõdik be. ezért dolgozva a gyomor és nyombél fantomjaival. (Adzsna-csakra) A harmadik szemen át a gyógyító a gyógyítás programját helyezte be. melyek feltöltésének mértékében valósul meg a szervek felszabadulása a beteg energiától. A gyógyító a csillagfénnyel (asztrális fény) dolgozva a napfényfonat területének egyenletes sárga-zöld fényléssel való feltöltésére törekedett. párhuzamosan a szervezet többi szervének energiaegyensúlyát is helyreállítja. borongós kedély. A beteg részére olyan táplálkozást írnak elõ. éppen ezért a kezelés után periodikusan érezte a hatást azokban a szervekben. szív-. vagyis élet pránát adva a szükséges területekre. majd fel kell tölteni õket éltetõ pránával. hogy a betegség igazi oka az energia megbomlásában van. amely segíti a szervezet megtisztítását és ingerli a gyomor nyálkahártyát és a nyombelet. Az energiadiagnosztizálással. amelyet pszichés stressz.

A sérülések létrejönnek a szív. A belsõ szervek energia párosaival való munka. az ember agyában is rögzítõdik. lép. valamint a fõ energiacsatornában. gyomor. . valamint a Szvádhisztána-. A bulgár gyógyítók szerint minden idegzavar és stressz. A heveny bélhurut szabályszerõen a heveny gyomorhuruttal (heveny gasztrocolitisz) együtt jár. és Adzsna – csakrák – energiaközpontok energia kiegyensúlyozatlansága miatt. A nyálkahártyát nem ingerlõ hatás diéta betartása. Rendszeres gyógykoplalás betartása – egy naptól három hetes idõtartamig – a gyomor és bélrendszer kötelezõ puhító folyadékokkal való átmosásával. epehólyag meridiánjaiban felmerülõ energiaegyenetlenségek következményeiként. A fentiek miatt az emésztõszervekkel kapcsolatos munka néhány ütemben valósult meg. Anaháta-. amely magába foglalja a vastag és vékonybelek nyálkahártyájának sérüléseit. Gyógyteák használata. 2. A páciens energiamezejének helyreállítása. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A krónikus bélhurut elõször elkülönülve (izolálva) folyik le. 5. 4. Megkülönböztetnek: heveny és idült bélhurutot és vastagbélgyulladást. akkor a szervek belsõ erõinek munkája évekre elhúzódott. A páciens tudat alatti negatív ismereteinek törlése.Még egy finomság. tüdõ. Légzõ tornagyakorlatok betartása (lásd: Légzõ tornagyakorlatok c. 5. Amennyiben nem volt elegendõ energia erõ az ok gyors eltávolítására. 2. A fõ energiacsatornán – gerincoszlopon (manuálisan és energiával) szükség esetén a sérülések eltávolítása. de a továbbiakban a vastagbél nyálkahártyája (krónikus enterocilitisz) is bekapcsolódik. fejezetet). hogy a fent említett energiaközpontokban és meridiánokban észlelt megbomlások újabbakat idéznek elõ – vonzanak maguk után – elsõsorban a vastagbél. colitis) A bélhurut és vastagbélgyulladás olyan gyulladásos folyamatot képvisel. Ily módon energia egyenetlenség alakult ki. mint a mágneses szalagon. VASTAGBÉLGYULLADÁS (Enteritis. ami különbözõ betegségek kialakulásához vezetett. ez a betegség eltávolítása a beteg agyából. 3. A betegség kiszélesedése azzal van összefüggésben. BÉLHURUT. Manipura-. úgy. A has rendszeres masszírozásának végrehajtása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. A meggyógyulásra program behelyezése. 3. figyelembe véve a fekélybetegség megszõntetését. amellyel a program behelyezésénél számoltak. fejezetet). 1. a gerincoszlopban. máj meridiánjaiban. az egész szervezet energiájára viszont kihasználásra kerül ennek a rögzítésnek a törlésére. 4.

A heveny bélhurutra betegesen reagál a szív-pulzusnövekedés.távolságilag. ezért károsul könnyen a fertõzésektõl és toxinoktól (a szervezetbe bejutott baktériumok termelte méreg) a nyelõcsõ parazitáitól. allergiától. . Az energia gyógyítás a szívre való hatással és a páciens aurájának kiegyensúlyozásával fejezõdik be. az artériás nyomás csökkenése figyelhetõ meg. A bélrendszerben megbomló normális energia-cirkuláció. A felsorolt szervekre és rendszerekre hatás lehetõségét megismerhetik e könyv azonos címõ fejezeteibõl. energiai érzéstelenítés útján. A gyógyító itt. Az energiahatás azzal kezdõdik. a gyógyító párhuzamosan dolgozik a vékony és vastagbelek energiapárosaival. A heveny bélhurut tüneteire jellemzõ. hogyan történik ez. sárga-. . vagy a vastagbél járatában. és Anaháta-csakrákhoz. a légzés és vérkeringés szervei egyidejõ kezelésével lehetséges. a nyálkahártya ellenállási funkciók csökkenéséhez vezet. A vér.érintkezõleg (kontaktussal). A bélhurut kifejlõdésében. a SOE növekedésével és a fehérvérsejtõség megjelenésével reagál. különös helyet foglalnak el az ideg-pszichés zavarok. az idegrendszer funkcionális megbetegedései. hat a nyálkahártyára. A gyógyító a figyelem koncentrálást a beteg területre fordítja. Az energiaközpontokra hatva. A test hõmérséklete 3839 °C-ra növekszik. mint a gyógyszeres kábításnál. A test más szerveiben jelentkezõ megromlások (pl. és zöld fénylésõ energiával. A bélrendszerre irányuló hatás három módszerrel történik: . mint a gyomorral való munkánál. A heveny bélgyulladás komplex gyógyítását javasolják. A bulgár gyógyítók a betegnek kettõtõl hétnapos koplalást és kötelezõ bélátmosást írnak elõ. gyógyszer preparátumoktól. . hogy a betegnek teljes nyugalmat és a fájdalmas érzések elvetését írják elõ. ritmuszavar léphet föl. sorrendben töltve azokat narancssárga-. töltve a vörös-fénylésõ energiával.: a gyomor elválasztás elégtelensége) hatnak a heveny bélgyulladás kialakulására. Manipura-. majdnem kevesebbet érez. A Muládhára-csakrával kezdi.érintkezés-távolsági kombinációval. elsõsorban a hasmenés. A bélrendszer. Az energiaegyensúly teljes visszaállítása csak a központi idegrendszer.HEVENY BÉLHURUT A heveny bélhurut etiológiája (kóroktana) sokrétõ. Szavakkal nehéz elmondani. melyet úgy lehet elképzelni. A beteg elõször e területen hideg energiafolyást érzékel. Az érzéstelenítés végrehajtása után a gyógyító az energia központokra hat. mint a száraz jég és hideg energiát. vagy éles fájdalom a köldök tájékon. Az érzéstelenítést célszerõ kontakt és távolsági módszerrel végezni. fájás. lenyomva és kihúzva a betegség energiáját és éltetõ Prána küldésével visszaállítja a has tájékán az energia-cirkulációt. ugyanúgy. Áttérve ezután a Szvadhisztána-.

a gyógyító harmadik szeme területérõl a beteg energiaközpontjaiba történik. . fejezetet) 3. a gyógyító bal keze a páciens hátán.: a heveny felléphet telihold idõszakában. csak a bélrendszerekben bekövetkezõ változások mélyebbek és állandóbbak. Kötõdik ez a táplálkozás rendszeréhez és súlyos lelki megterheléséhez. ismétlõdõ heveny bélhurut következménye. egy naptól hét napig. izgalmakhoz. valamint a Világegyetem ritmusaihoz (pl. IDÜLT BÉLHURUT A megbetegedés elviselt heveny. Az idült bélhurutnak a kórisméje és korfejlõdése a továbbiakban hasonló a betegség heveny formájához. ami a szervezet minden szervében kiszámíthatatlan elváltozásokhoz vezethet. a bélrendszer területén állandó és hosszú idejõ. A hason és háton át hatva. Ennek az egyensúlyzavarnak sajátos ritmusa van. saját hevenyeivel és csillapodásával. vagy a jobb kéz a páciens baloldali has részére. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. a hasra és hátra. hasra és fejre. Az energiaegyensúly megbomlása. 2. jobb keze a köldök területén. viszont. Gyógyulás utáni diéta betartása. a szervezet ellenálló képessége csökken. Az érintkezõtávolsági kombinációval a hatás a He-gu energiaáram és beteg kisujjain át párhuzamosan távolsági energiaküldéssel. a bélrendszer egyidejõ átmosásával. A hasra energiát ad a megsérült szervekbe.). Teljes koplalás. A has energia érintkezõleges masszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. A háton és hason át hatva.Az érintkezõleges hatás megvalósul: kézráhelyezéssel a has területére. A hasra a jobb kezet helyezik. stb. a bal kéz a jobboldali hasrészre. a Szvadhisztána és Manipura-csakrák között helyezkedik el. a gyógyító mindkét kezével éltetõ pránát tölt a belsõ szervekbe. A megbetegedés idõszakában változás következik be az emésztõ rendszer többi szerveiben is.

a meggyógyítás programjának behelyezésével. 3. görcsös hasi fájdalom. Az energiahatás hasonló. A has rendszeres masszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. feltöltve energiával a beteg térséget. 5. A gyógynövényekbõl készült teák fogyasztásával egyidõben légzõtorna és testtorna-gyakorlatok végzését javasolják.Hatás az energia bélrendszer kettõsére. valamint diéta betartását és tiszta levegõn való sétát. hogy a telepatikus központ és bélrendszer energiáját a saját térfogatában hirtelen lecsökken. Adzsna csakrán át történõ gyógyításra. a más szervek gyógyítására behelyezett program esetén is. fejezetet). Gyakori a haspuffadás. 4. Szigorú diéta betartása. mint a heveny formánál. A bõr szárazsága és pikkelyesedése észlelhetõ. Gyógyteák használata (lásd: a Fitoterápia c. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. kötelezõ gyomorbélrendszer átmosásával. fejezetet). Légzõ-és testgyakorlatok végrehajtása. . A program behelyezése idejében a gyógyító észlelheti. a nyelven szürke vagy barna lepedék van. 2. mindössze a gyógykoplalást javasolják rendszeresen elvégezni. a nyelv szélén a fogak nyomai is láthatók. azzal hogy itt nagyobb figyelmet fordítanak a központi idegrendszeren és a telepatikus központon. Rendszeres gyógykoplalás egy naptól két-három napig. Hasonló érzéseket lehet észlelni. A gyógyítást ugyanúgy végzik. mint a megbetegedés hurutos formájánál. Idült bélhurut esetében a gyakori és makacs hasmenést székrekedés is fölválthatja. majd szélesedik.

A máj és epehólyag mõködése hatással van az ember közérzetére. . Az ókori Keleten az epehólyagot a máj elválaszthatatlan részének tekintették.A MÁJ ÉS EPEUTAK BETEGSÉGEI Az ókori Keleten a máj és epeúti megbetegedésekhez komolyan viszonyultak. mivel azzal számoltak. Keleten megjegyezték. mint a gyors elfáradás. Amennyiben a máj veszített ezekbõl a funkciókból. ókori koncepciójuk alapján. nemi szervek elváltozásai. hogy a máj tükre – az ember szeme és a máj közvetlen megbetegedésére az emberi jellemnek hatása van. hogy a máj szorosan kapcsolódik az ember lelkivilágához. hogy a máj az emberi szervezet vérmennyiségének szabályozását és tároló funkcióit látja el. Ismert. félelem. lobbanékonyság. hogy az epehólyag a máj funkcionális szerepét játssza. A fentiek miatt a májban elõforduló elváltozások hatottak az epehólyag mõködésére és viszont. fejfájás. amelyek a véralvadásban szerepet játszanak. A népi közmondás: „Nekem õ a májamban van” – sem véletlenül jelent meg. amely a szervezet pszichikai védelmi szerepét tölti be. Az ókori gyógyítók rámutattak – a máj közvetlen. A gyógyítók úgy vélték. a gyógyítók hatva a májra és az epehólyagra. és hogy a máj térségében és a jobb mellbimbónál energia központ helyezkedik el. stb. olyan betegségeket távolítottak el. akkor ez különbözõ vérzések kifejlõdéséhez vezetett. hogy mi vezetett az izmok megbetegedéséhez – merevedéséhez és görcshöz. A fenti okok figyelembevételével. A bulgár gyógyítók úgy vélték. gyengelátás. a bordakörnyék az inak területi ellenõrzésével – arra. hogy a májban olyan biológiailag aktív anyagok képzõdnek.

A járványos májgyulladás a szervezetnek más anyagok által való mérgezése miatt jön létre. a SOE megnövekedése. gyakori hidegrázás. A máj. Az elsõ szakasz. mérsékelt fehérvérõség. lázálom hallucináció és lelki zavar tapasztalható. Anaháta. Az energia elfolyás csatornáinak elzárása után a máj területe feltöltõdik friss energiával. A legtöbb esetben májnagyobbodás és fájdalom észlelhetõ. A járványos májgyulladás nehezebb eseteit a heveny és heveny nélküli máj disztrofia okozhatja. amely a vírusos májgyulladás okát képezheti. amelyet a gyógyító a szervezetben el kell.HEVENY MÁJGYULLADÁS (Hepatitis acuta) A heveny májgyulladás egyesíti a heveny csoport. A heveny nélküli disztrofia kifejlõdésénél a beteg apatikussá. A máj disztrofiája lefolyhat heveny és heveny nélkül. szívverés növekedéssel egyidejõleg ritmuszavar és az arteriális vérnyomás csökkenése észlelhetõ. hogy rendezzen. napirend beállításával és szükség esetén gyógyító koplalás meghatározásával kezdõdik. alap szimptómaként a sárgaság jelentkezik. szív. epehólyag. meridiánjaiban az energia-cirkuláció egyensúly megbomlása ahhoz vezet. csakrák energiaközpontjainak energiával való feltöltése. Néha ellenkezõleg. májzsugorodás. stb. A májjal való foglalkozás következõ szakasza a Muladhára-. a páciens mezejével való foglalkozás szakasza. Gyakori a testhõmérséklet lényeges megemelkedése. Manipura-.) okozhatja. amelyek a máj parenhimáját (vékonyfalú élõsejt) támadják meg elsõsorban. szigorú diéta betartásával. vese. melyhez ki kell. Járványos májgyulladás esetén a beteg általános közérzetének romlásával egyidejõleg. A heveny alkoholos májgyulladás jelensége a sárgaság. a gyomor felsõ részében a nehézségérzet. alapjaiban fertõzõ betegségeket. stb. valamint a máj más megbetegedéseit is (krónikus hepatitis. A máj méreteiben viszonylag gyorsan csökken. hogy használja a máj energia párosát. amelyik a máj és a jobb mellbimbó között helyezkedik el (Kívánság-csakra). hogy a májat könnyen megtámadják az A típusú vírusok (Botkin betegség) B és C vírusok. álmatlanság. A megbetegedés idõszakában a szív és érrendszer oldaláról. a szájból édeskés illat terjeng. Itt állapítják meg. A betegség gyógyítása a beteg részére nyugalom elrendezésével. A májra való hatás idõszakában stimulálni kell az epehólyaggal és epevezetékkel való foglalkozást is. szív. Szvadhisztána-. Heveny májgyulladás idõszakában az energiahatás több szakaszában történik. a környezetéhez közömbössé válik. A fantommal való foglalkozás esetén a távolság nem lényeges. A hatás . a gyógyító az energia háromszögben állandóan irányítja az egyensúlyt. izgatottság. hogy nincs e energia elfolyás az energiaközpont térségében. amelyet három szerv képvisel – máj. A heveny nélküli disztrofia esetén a fenti jelenségek lassan fejlõdnek ki. továbbá a máj kifejezett funkcionális elégtelensége tapasztalható. és vesék.

Gyógyteák használata (lásd: a Fitoterápia c. fejezetet). . Szigorú diéta és gyógykoplalás végrehajtása két hétig. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. részt). a lábak nagyujján át (érintkezõ) és a gyógyító harmadik szeme energiájának a beteg energiaközpontjába való irányítás útján valósul meg (távolsági). 3. A has rendszeres masszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c.végrehajtása érintkezõ-távolsági kombinációval történik. 2. Ezt követõen a foglalkozás távolságilag történik: a gyógyító a beteg energia mezejének minden hézagját betömi és feltölti azt élet-pránával.

vesegyulladás. valamint szövetei között (interszticióban). Az energiacsatorna gyógyítása a gerinc áttekintésével kezdõdik. kiegészítve a fõ energiacsatorna külön gyógyításával. a máj parenhimájában (vékonyfalú élõsejt). hogy megõrizzék a páciens helyreállított energiamezejét. hogy az idült májgyulladás gyógyítási programjának behelyezésére azért van szükség. és székletváltozások. bélgyulladás. majd energiával (lásd: A gerinc gyógyítása c. Hosszantartó idült megbetegedések (gyomorhurut. Növényi eredetõ zsírok. gyümölcsök). mint a heveny májgyulladás esetében. Megfigyelhetõ jelenség. Az idült májgyulladásnál a betegek májtájéki fájdalomra panaszkodnak. amely a gerinc és fej mentén helyezkedik el. a máj rendszerint megnagyobbodik. Sok esetben csökken a munkaképesség. A megbetegedés két formáját emelik ki: kevésbé aktív és aktív. A máj mõködéséért felelõs energiacsatornán és központok energia-cirkulálásának megromlása kifejlõdését szolgálhatja a táplálkozás megromlása.) is kiválthatják az idült májgyulladást. ritkábban hányinger. A diéta vitaminokban gazdag kell. fejezetet) gyógyít. Szigorú diétát határoznak meg. fejezetekben. Egyes esetekben jelentkezik a bõr sárgássága. émelygés. kismennyiségõ felhasználása. könnyen feldolgozható fehérje és szénhidrát mennyiséggel. Ritkábban észlelhetõ a bõr nem állandó viszketése. idült májgyulladás esetén a következõ sorrendiséget kell.IDÜLT MÁJGYULLADÁS (Hepatitis chronica) Az idült májgyulladás lassan lefolyó betegség. ingerlékenység jelenik meg. néha fejfájás. Az idült májgyulladás a heveny májgyulladás és a májzsugorodás közötti idõben alakul ki. Sóból. gyomor és nyombélfekély. A gyógyító hatva a májra. néha lokális karakterõ. a fizikai munka esetén – hajlott test állapotban. teljes értékõ. sokban hasonlít a heveny májgyulladás gyógyítási formáihoz. A fájdalomra nem ritkán felerõsödik a hibás étrend. stb. Az idült májgyulladás legtöbb esetben az elhúzódó vagy visszaesõ heveny májgyulladás következménye. mint 3 grammot lehet fogyasztani. mint forróság a szájban. amikor a gyógyító a hiányosságokat manuálisan távolítja el. õk úgy vélték. Az energiahatás ugyanúgy valósul meg. Az idült májgyulladás esetén a bulgár gyógyítók mindenkor a beteg telepatikus központja (Adzsna-csakra) útján hatottak a májra. naponta nem több. étvágytalanság. A program behelyezésérõl részletesebb ismereteket lásd A gyomor fekélybetegségei és az idült bélhurut c. hogy betartsa: . hirtelen mozdulatok esetén. többek között vitaminés fehérjehiány és az idült alkoholizmus. hogy legyen (zöldségek. Az idült májgyulladás heveny idõszakában is kötelezõ az ágybanfekvés betartása. Az idült májgyulladás legtöbbször a heveny vírusos májgyulladás következménye. ritkábban az epeutak idült gyulladásos megbetegedéseinek átmenete a belsõ májutakon át a máj parenhimájára. Az idült májgyulladás gyógyítása.

. Gyógyteák fogyasztása. Az epehólyag-gyulladásnak feltételeként jelentkezik az epedugulás. meridiánjaiban megbomló energia-cirkuláció okozza. Diéta betartása. vékonybél rendszer. Egyes esetekben a mérgezést a hólyag nyálkahártyájának hasnyálmirigy-váladék általi ingerlése okozza. A fõ energiacsatornával való foglalkozás. Az energia kiegyensúlyozatlanság az epehólyag és vezetékei legyengüléséhez vezet. ami lehetõvé teszi azok különbözõ típusú fertõzését. EPEHÓLYAG-GYULLADÁS (Cholecystitis) Az epehólyag-gyulladást a máj. 3. a kevés mozgás. a rendszertelen étkezés. sült. 5. amit az epevezetékben bekövetkezett bomlás eredményez. húgyhólyag. 4. 2. epehólyag. A has rendszeres önmasszírozása. A gyógyítás programjának behelyezése. A páciens energiamezejével való foglalkozás. Légzõ-tornagyakorlatok végzése. 3. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. allergiás tényezõk következtében. erõs. A belsõ szervek energiapárosával való foglalkozás. sós. stb. Rendszeresen könnyítõ napok és gyógykoplalás végzése. 2.1. zsíros étel nélkül. 4. gyomor.

A fájdalom jellemzõ kiterjedése a jobb vállra. A heveny epehólyaggyulladás váratlanul jelentkezik. Az idült epehólyag-gyulladás a heveny gyulladás visszahúzódásának következménye lehet. de nem ritkán epehányással fejezõdik be. Kezdete észrevétlen. Legtöbb esetben azonban az idült változat alakul ki elsõnek. nyakra. . hányinger. Az idült epehólyag-gyulladás gyógyítása hasonlóan történik. Heveny és idült epehólyag-gyulladást különböztetnek meg. A fájdalom jelei mellett émelygés jelentkezik. Az idült epehólyag-gyulladást esetenként erõs émelygés. forróság a szájban. részt). lapockára. mint az epevezeték gyógyításáé (lásd: Az epevezetékek gyulladása c. lapockába. nagy fájdalommal a jobb csípõ tájékán és ritkábban a köldök tájon. a betegnek étkezés után nehézség vagy feszültségérzete támad.Az epehólyag megnövekedett energia kópiájára való hatás. a derék jobb oldalára. A tompa fájdalmakra gyakrabban a jobb vállba. derékra terjed ki. A fájdalom éles mozdulatoknál kiélezõdik. nem ritkán szorulás kíséri. A legtöbb esetben az étkezés normális. szívtájékra.

AZ EPEVEZETÉKEK GYULLADÁSA (Cholangitis) Cholangitis – az epevezetékek gyulladásos folyamata. melyek jelenlétében a másodlagos epevezeték gyulladása lép fel. a testhõmérséklet gyors emelkedésével. Érintkezõ-távolsági hatás a Manipura – és Anaháta-csakrákra a láb IV. . epehólyag és az epevezetékek energia-védelmének legyengülése. A betegség elsõ napjaiban már észlelhetõ a máj megnagyobbodása. Heveny és idült epevezeték-gyulladás váratlanul kezdõdik. néha hányással. majd a jobb oldal csípõ részében fájdalom jelenik meg. A megbetegedés okaként jelentkezik a máj. a folyamat szintén epekövesség kíséri. ujján át epevezeték gyulladása esetén. Az epevezetékek gyulladásos folyamatában szerepük van a hasüregi szervek különbözõ energia-egyensúly zavarainak. nehézségérzet. ami miatt oda könnyen jutnak be a fertõzések és a férgek. A SOE progresszív növekedése figyelhetõ meg. émelygéssel. Az epevezetékek gyulladása gyakran összekapcsolódik az epehólyag-gyulladással. A szétfeszítés.

A gyakorlat. ami nem ritkán a helytelen táplálkozáshoz. A gyógyítás következõ szakasza – ez az epevezetékek nyálkahártyájára és más magára az epehólyagra való hatás. A feladatot a szervek energiai másolataival valósítja meg. kötelezõ gyomor-bélrendszer átmosással. A gyógyító ezt követõen végrehajtja a máj munkájának. A fentiek érdekében a gyógyító távolságilag. és gyakran alkalmazzák a szervek. valamint biztosítja a máj funkcionális állapotának javulását. Rendszeres gyógykoplalás végrehajtása. ami a vezetékek meszesedéséhez vezethet. fejezeteket). 5. mint érintkezõleg valósul meg a ráhatás. Az epehólyag és epevezetékek gyógyításának kötelezõ szakasza. fémes ízt a szájban. A hosszan lefolyó epevezeték gyulladásnál általában bekapcsolódik a máj és az epehólyag. gyógykoplalás (három napig) elrendelésével kezdik. torokgyulladás. Fontos ez esetben az energiaegyensúly helyreállítása. A kezet addig kell ilyen állapotban tartani. vagy a légzõrendszerben. influenza. Gyakran észlelünk keserõ. hogy az epevezetékek görcsös állapotát megszõntesse. 2. A gyógyító ennek érdekében a szervek energiapárosát mértékben növeli meg és kiegyenlítve megtölti energiával a nyálkahártyát. Egyes esetekben a tüdõgyulladás. A lábak negyedik ujján át (érintkezõ) küldik az energiát a harmadik és negyedik energiaközpontokba (távolsági). fejezetet). Véleményük szerint ezt reggel és este k ell végezni. Légzõ és testtornagyakorlatok végrehajtása (lásd: Légzõ-tornagyakorlatok c. Az epehólyag és epevezeték gyulladásos folyamatának gyógyítása esetén az energiagyógyítás több szakaszban történik – úgy távolságilag. 3. mint mindig a beteg aurájának életenergiával való feltöltésével fejezõdik be. a továbbiakban kõ beékelõdés zárhatja el azt. fentrõl lefelé és vissza az energiacsatornákon hajtja az energiát. Már az elsõ másodpercekben lecsökkennek a fájdalomérzések a jobb csípõ alatti területen. más rendszerekben. bõrviszketést. is hozzájárul az epevezeték gyulladásának kialakulásához. A gyógyító egyik legfontosabb feladata. fejezetet). egyidejõleg a gyógyítási program behelyezésének elvégzésével (lásd: A fekélybetegségek és A bélhurut c. a test hajlott állapotban való munkavégzéshez. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. testhõmérséklet növekedést. gyakran feszítõ jellegõ fájdalom tapasztalható a jobb oldali csípõ részén. IDÜLT HASNYÁLMIRIGY-GYULLADÁS (Pancreatis chronica) . A has rendszeres önmasszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók rejtett titkai c. fejezetet). Epe-és vízhajtó gyógyteák fogyasztása (lásd: Fitoterápia c. rendszerek vagy az egész szervezet fantomjainak (energia másolat) megnagyobbítása vagy csökkentése módszerét. Zsír nélküli diéta betartása. amíg a gyomor nem kezd el korogni. Az epevezetékek gyulladásának gyógyítását szigorú fekvés. Megfigyelhetõ a máj megnagyobbodása. A bulgár gyógyítók szerint nagyon erõs hatása van a bal kéznek a jobb csípõre való ráhelyezésének. A jobb hatás érdekében a gyógyítók kihasználják az érintkezõ-távolsági kombinációs hatást. az epehólyagnak és epevezetékeknek energetikai stimulációját. Az idült epevezeték gyulladásnál általában tompa. 4.Az idült epevezeték-gyulladás gyakran kapcsolódik az epehólyag-gyulladáshoz (epehólyag-epevezeték gyulladás) vagy májgyulladáshoz (epés-májgyulladás). hatás az Adzsnacsakrán át (telepatikus központ) az Anaháta és Manipura-csakrákra. amely akadályozza az epeelfolyást az epehólyagból. stb. test összerázásához. az emésztõrendszer más szerveiben. Epevízhajtó gyógyteák fogyasztását határozzák meg. heves mozdulatokhoz kapcsolódik. amelyek negatívan hatnak a máj területére és az epevezetékekre. A bulgár gyógyítók régóta kihasználják.

vesék-. de különösen az epeúti megbetegedéseknél. szívburok-. gyomorhuruttal és az epevezetékek-gyulladásával. nem ritkán párhuzamosan folyik le a gyomor és nyombélfekéllyel.Az idült hasnyálmirigy-gyulladás. Az idült hasnyálmirigy-gyulladás. amelyik elsõként kerül a beteg negatív érzelmi támadásainak és a más ember hatása alá. Ez az a központ. melynek normális ellenálló funkciója az ember lelkiállapotától függ. . Az energia ellenállás csökkenése lehetõséget nyújt a hasnyálmirigybe való fertõzések bejutására az epevezetékekbõl és a nyombélbõl. A hasnyálmirigybe a fertõzés más úton is bejuthat. A keleti gyógyítók véleménye szerint a hasnyálmirigy területén energiaközpont helyezkedik el. Az idült hasnyálmirigy-gyulladás olyan megbetegedés. hasnyálmirigy-. hogy az energiaközpontokban történt elváltozások kapcsolatban vannak a máj térségében elhelyezkedõ energiaközpontok elváltozásaival. általában az emésztõ szervek más betegségeinek hátterében jelenik meg. amely közvetlenül függ a lép-. és az epehólyag meridiánjainak energiaegyensúly állapotától. hármas melegítõ-. A bulgár gyógyítók arra is felfigyeltek.

émelygés. híg széklet. stb. A betegséget kísérheti: ingerlékenység. álmatlanság. A fájdalom általában a szív és hát területére terjed ki. Az idült hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedõk legáltalánosabb panaszai – fájdalom a bal csípõ tájékán. A fájdalom. Általában az energiaegyensúly megbomlása észlelhetõ a húgyúti és nemi szerveknél. ételtõl való undor. a májban. az endokrin (belsõ elválasztású mirigyek) rendszerében. fogyás. Az idült hasnyálmirigy-gyulladásnál fellépõ éles fájdalom esetén a beteg hasára célszerõ jeges zacskót rakni. ájulás. szomjúság. amely megjelenhet étkezés után és függetlenül az étkezéstõl. fehérje korlátozásokkal rendelnek el. égõ. lábakon és fejen át.Hatás a vesére és a hasnyálmirigyre pankreátis (hasnyálmirigy-gyulladás) gyógyítása esetén. szúró. Elsõként javasolják a normális energiacsere helyreállítását a hasnyálmirigy és a többi szervek között. Koplalás esetén a fájdalom megszõnik. a has feletti részén. a veséken. Az energiahatás néhány ütemben történik. A hasnyálmirigyre három úton hatnak. Az idült hasnyálmirigy-gyulladásnál az étrendnek van a legfontosabb szerepe. Az idült hasnyálmirigy-gyulladásra jellemzõ: az étvágytalanság. A fájdalom lehet: nyomó. hányinger. ritkábban görcs. fejfájás. epehólyagban. szédülés. Zsír nélkül diétát. a derék területén. Néhány esetben a fájdalom nem tipikus: a betegnek csak nehézség érzése van. A veséken át a hatást kézrátétellel célszerõ . A gyógyító ennek érdekében a beteg energia-diagnózisát állapítja meg. gyakran az élelem fajtájától függ.

amelyek a belsõ szervek és belek aktivitásának anyagi alapját képezik. mint olyan rendszerhez. A VESEBETEGSÉGEK A vesék a fiatalság szervei – így mondták a bulgár gyógyítók. de az egész Keleten a vesékhez és azok energiacsatornáihoz úgy viszonyultak. . Párhuzamosan ezzel a vesék a test folyadékát ellenõrzik. valósul meg. A Keleti medicinában úgy vélik. zsír. majd a lábak nagyujjain át hatva. hogy a vesék tiszta energia-elégtelenségének következtében olyan szimptómák jelenhetnek meg. stb. a bal kezet viszont a has oldalán a hasnyálmirigy területére. A hasnyálmirigyre való hatás következõ útja a lábakon át. A behelyezés módszere az elõzõ fejezetekben megfogalmazásra került. 2. Ezen a területen ugyancsak megszõntetik az energiapangást és megtörténik a friss energiával való feltöltés. hogy a vesék a tiszta energia tárolói. 5. kellemetlen látó érzések. részt). amelyek két kezdetbõl (vagy elembõl) állnak. 3. mint kézráhelyezés nélkül. Az energia elõször kézrõl-kézre megy át. mellékvese és a lép megtisztítása. Nemcsak a Volgai Bulgáriában. s ezzel a módszerrel megtörténik a hasnyálmirigy. A vesék és csontok között szoros kölcsönhatás létezik. amely az egész szervezet tevékenységéért felel. Az EGYIK kezdetet a tápláló anyagok képviselik. a bal vese. A fejen át való hatással a kigyógyítás programját helyezik be az ember telepatikus központjába. mint az ingerlékenység. A has rendszeres önmasszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. az ember fizikai és lelki fejlõdésének lényege. amelyet a gyógyító a leggyakrabban sárga. sós és erõs ételek nélkül. azért mert a bulgár gyógyítók szerint a hasnyálmirigy megbetegedése közvetlenül az ember lelkiállapotától függ. A gyomor és bélrendszer gyulladását csökkentõ gyógyteák fogyasztása. napfényes színekben lát (a harmadik energiaközpont színei). éjszakai izzadás. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A jobb kezet ez esetben a hát oldaláról a bal vesére helyezik. megtisztítja a beteg szervet. Rendszeres gyógykoplalás végrehajtása – egytõl három-hét napig. 4. úgy érintkezõleg. kiemelve e szervek különleges szerepét. Az õsi gyógyítók azt állították. A vesék ellenõrzik a csontokat és csontvelõ funkcióit. Lehetõség szerint Szentforrások vizének fogyasztása. Szigorú diéta betartása. A MÁSIK kezdet – ez az energia (szubsztanciája) – a megtermékenyülés alapja. mely energiát kivezetve a talpakon át (elsõsorban a jobb oldalon át). feltölti életenergiával a hasnyálmirigyet és a Manipura-csakrát. sültek. A gyógyító elõször energiát küld a hasnyálmirigy területére.végrehajtani (érintkezõleges).

amennyiben azokban patológiai elváltozás lép fel, úgy kifejlõdhetnek olyan megbetegedések és szimptómák, mint a vizenyõ, enurezisz (ágybavizelés), stb. A keleti gyógyítók szoros kapcsolatot állapítottak meg a vesék és tüdõ, a szív, a vérkeringés és emésztés szervei között. Követve a kínai koncepciót, a vesék meridiánja a jellem olyan tulajdonságait tartja kontroll alatt, mint: a határozottság, akarat, türelem, valamint a szellemi és nemi aktivitást. A vesék tükre a fülek – mondták Keleten. A puha fülkagyló, az a vesék meridiánjaiban energia elégtelenségre utal – annak elõjele. A vesék és a vesék meridiánjain át a gyógyítók effektíven hatnak a központi idegrendszer, az agyi vérkeringés megromlásaira.

VESEGOMOLYAG-GYULLADÁS (Glomerrulon ephritis)

A vesegomolyag-gyulladás – a vesék legelterjedtebb gyulladásos betegsége. A betegségnek heveny és idült változatát különböztetik meg. A heveny vesegomolyag-gyulladás kifejlõdésének 90 százalékát fertõzéses folyamat elõzi meg. Ezek közé tartoznak – leggyakrabban – a légzõszervek megbetegedései, a bõr gennyes sérülései, stb. A vese sérülése bekövetkezhet az idült mandulagyulladás hevenyesre fordulásakor és ellenkezõleg elmaradhat súlyos influenza után. Mindez függ a vesék-, húgyhólyag-, tüdõ meridiánjaiban cirkuláló energiától. Az infekció bejutása a vesékbe, mindenekelõtt a vesék gomolyagjainak (kéreg) sérüléséhez vezet. A heveny vesegomolyag-gyulladás felléphet még gyógyszer és élelmiszer allergia következményeként. A heveny vesegomolyag-gyulladás leggyakoribb tünete – fehérjekiválás a vizeletben, vizenyõ és vérnyomás emelkedés. A megbetegedés elsõ idõszakában a vesék elváltozása kicsi. A 8.-10. napon elváltozások észrevehetõk, amelyeket funkciós biopsziával (csapolás, élõszövet kimetszése), ultrahanggal, stb. lehet megállapítani. Maguk a betegek gyengeségre, derék fájdalomra, fejfájásra, étvágytalanságra, émelygésre, hányingerre, fájdalomra, vagy nehézségre a gyomorban, fájdalomra a szívtájékon, szívdobogásra panaszkodnak. Jellemzõ a gyors vizenyõ növekedés és annak viszonylagos gyors eltõnése. A betegség hevenyes kezdete esetén, vérnyomás növekedés észlelhetõ. Az idült vesegomolyag-gyulladásra szintén jellemzõ a vesegomolyagok megsérülése. A megbetegedés folyhat évekig, több tíz évig, tüneti megjelenésére a sokformájúság jellemzõ, ami végérvényesen a veseelégtelenséghez vezet. Az idült vesegomolyag-gyulladás kialakulhat azonnal a heveny gyulladás után, vagy egy bizonyos idõ után. Megkülönböztetnek elsõdleges – idült vesegomolyaggyulladást. A megbetegedésre jellemzõ a vesék progresszív csökkenése, szöveteik tömörítésével. Az idült vesegomolyag-gyulladást sokszámú tüneti megjelenülés jellemzi. Megkülönböztetnek vesegyulladásos, vegyes és vérvizeletes formát. Én, itt ezeket a formákat nem részletezem, mindössze megjegyzem, hogy egyes esetekben a megbetegedés hevenyessége gyorsan fejlõdik, és minden jellegzetes szindrómával van kísérve, más esetekben – hervadt folyás elmosódott szimptómatikával figyelhetõ meg, idõvel a megbetegedés csak a vizelet minimális patológiai változásával jelentkezik. Az energiahatás a beteg részére, általános javaslatokkal kezdõdik: - a heveny idején szigorú ágybanfekvés; - szigorú diéta, ahol ki kell zárni a magas fehérje – és sótartalmú ételt; - gyógykoplalás és szervezetet megkönnyítõ napok betartása.

A gyógyító mielõtt elkezdené a szervezetre való hatást, végrehajtja az energiadiagnosztizálást, melynek során megállapításra kerül a szervek közötti energiakapcsolat és azok energiapotenciálja. Azonnal szeretném figyelmeztetni az olvasót arra, hogy a vese gyógyításánál az egész szervezetet gyógyítani kell. A fentiek miatt a bulgár gyógyítók a beteg minden alapvetõ energiaközpontjára és annak energiamezejére hatottak. Az elsõ, amit a gyógyító elvégzett – megnyitotta a vese energia ajtaját, távolsági életenergia küldéssel a Manipura-csakra térségébe. A beteg eközben, érezheti a derékból kiinduló hideg szél áramlatát, valamint gémberedést a vesék térségében. Amikor a vesékbõl maximális mennyiségõ energetikai hideg került ki, akkor a bulgár gyógyítók érintkezéssel hatottak, kézráhelyezés módszerével (úgy, ahogyan az A bulgár gyógyítók titkai c. fejezetben megfogalmazásra került). A csakrák élet pránával való feltöltése során szintén el kell távolítani a sokszámú betegséget a légzõszervekbõl, vérkeringési és emésztõszervekbõl. A gyógyító ezt követõen a beteg endokrin rendszerén és telepatikus központján át hatott annak veséire. Behelyezve a gyógyulás programját az Adzsna-csakra területére, helyreállította a beteg auráját. Dolgozva a beteg energia mezejével, a bulgár gyógyítók javasolták, nemcsak a csakrák energiával való feltöltését, de a közöttük lévõ energiaegyensúly és az energiatömörség visszaállítását a csakrák szintjén. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Diéta betartása, minimális fehérje – és sótartalmú élelemmel. 2. Rendszeres könnyítõ napok és gyógykoplalás betartása, egytõl-három napig. 3. Gyulladást csökkentõ és vesetisztító gyógyteák fogyasztása. 4. Légzõ és testtornagyakorlatok végrehajtása.

a vesék szövet közötti nefron csatornácskáinak.öröklött beteges anyagcsere.a vesék és húgyutak rendellenességei. . A vesemedence-gyulladás heveny és idült. húgyhólyag. Az ELSõDLEGES heveny vesemedence-gyulladás a következõ feltételek mellett fejlõdik ki: .a vesék. . majd a többi energiacsatornában is. .a masszív fertõzés jelenléte. . . elsõdleges és másodlagos formáit különböztetik meg.hipervitaminózis D. amely heveny vírusosbaktériumos fertõzés hatására lép fel. A MÁSODLAGOS vesemedence-gyulladás kifejlõdésénél az alábbi tényezõkre lehet felfigyelni: .VESEMEDENCE-GYULLADÁS (Pyelonephritis) A vesemedence-gyulladás – ez nem specifikus fertõzõ gyulladásos megsérülése a medencék.mikroáramlás kifejezett és állandó felbomlása a vesékben.a szervezet immunitása csökken. . amelyik képes lenne a szervezet ellenállásküszöbét leküzdeni. .öröklött energia egyensúlyzavarok. a hátsó középsõ és az elsõ középsõ energiacsatornákban megromlik az energiaegyensúly. (a szervezet D vitaminból túlságos ellátásából fakadó kóros állapot).

hidegrázás. A heveny vesemedence-gyulladásra jellemzõ a szervezet általános romlása. Párhuzamosan a beteg Manipura-csakrája feltöltõdött energiával. a gyógyító Adzsna-csakrájából küldött pránával. de a veséken kívüli fertõzõ gócokra is. Általános tünetei: tompa fájdalom a sérült vese tájékán. . A vizelet ürítése fontos. heves deréktáji fájdalom. Szigorúan be kell tartani az alvás és ébrenlét rendszerét védekezõ diétát. gyors elfáradás. A bulgár gyógyítók javaslatai a vesemedence-gyulladás esetén ugyanazok. A vesemedence-gyulladás gyógyítása rá kell. étvágycsökkenés. a gyümölcs – és zöldséglevek bõséges fogyasztását. bágyadtság megjelenése.Érintkezõ-távolsági hatás a vizelet-nemi rendszerre a Muladhara – és Manipuracsakrák útján. mint a vesegomolyaggyulladásnál (lásd: Vesegomolyag-gyulladás c. nyugtalanság. A bulgár gyógyítók a hatásnövelés érdekében. nemcsak az alapvetõ megbetegedések likvidálására. részt). hogy irányuljon az energia-cirkuláció normalizálására az energiacsatornákban és az életenergia-központokban. fejezetet). magas láz. jelentéktelen gyomorfájdalom. Megfigyelhetõ még fájdalmas vizelés. étvágycsökkenés. A vesékre az energiahatást hasonlóan javasolják elvégezni. megjelenve hevenyszerõen vagy lappangva. álmatlanság. Az idült vesemedence-gyulladás lefolyhat hullámosan. mint a vesegomolyag-gyulladásnál (lásd: Vesegomolyag-gyulladás c. súlyos érzés a fejben vagy fejfájás. a testhõmérséklet rövid idejõ emelkedése. energia gyógyítás idején az érintkezõ-távolsági hatást használták ki: a gyógyító kezeit a beteg talpára helyezte és az energiát a lábakon át küldte a vesékbe.

.

az energia központokban – Szvadhisztána-. csípõs-. különösen annak alsó részén. zsír-. 4. a vér bejuttatása miatt megváltozik. A beteg energiamezejének visszaállítása. Diéta betartása kis cukortartalmú. A hólyaghurutnál a diéta teljes értékõ kell. A heveny hólyaghurut legfontosabb tünete a gyakori vizeléskényszer. hogy megállapításra kerüljön a fertõzés eredete (ha ilyen létezik) a más szervekben. A hólyaghurut lefolyás jellege szerint lehet heveny és idült. fájdalom a has alsó részében és a hímvesszõben. Az energiadiagnosztizálásnál fontos.HÓLYAGHURUT (Cystitis) A hólyaghurut – a húgyhólyag falának gyulladása. Szövõdmény esetén a vesemedence-gyulladás fejlõdhet ki. A húgyhólyagra való hatás a vesék útján.) elhúzódóvá válik. Érintkezéses átmelegítés oly módon. hogy ez esetekben is alkalmazásra kerüljön a kézráhelyezés módszere a has oldaláról a húgyhólyag térségére (jobb kéz) és a hát oldaláról a vesékre (bal kéz). 2. valamint a húgyhólyag és a szervezet más szervei és rendszerei közötti energia kapcsolat megromlása. kizárva a húgyhólyagot ingerlõ anyagokat. feltöltve azt az élet pránával. vagy gyógyszerbevétel után. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. sült élelem nélkül. vesék. mi több a bulgár gyógyítók a húgyhólyagra a veséken át hatottak. Az idült hólyaghurut a heveny gyulladás tünete következményeként jelenik meg. A vizelet színe és áttetszõsége. avitaminózissal (vitaminhiány). amely létrejön fertõzéssel. Bõséges folyadék fogyasztását javasolják. Javasolják. hogy kezeket a has alsó részére és a farkcsigolya tájékára helyezik (a jobb kéz a has oldalára. fejezetekben leírásra került. a bal kéz a farkcsigolyára helyezõdik). kedvezõtlen tényezõk hatására (gyakori fertõzések. az elterjedtség tekintetében – gócos és diffúziós. hogy legyen. stb. 3. Manipura-csakrák-. Rendszeres hasmasszírozás. 2. amely kihat a vesemedence rendszerére is. ENERGIAHATÁS A SZERVEZET MÁS ELVÁLTOZÁSAINÁL . Rendszeres gyógykoplalás egytõl-három napig. sugárzástól. Végrehajtják a vesékre való hatást oly módon. majd idült folyamattá. A hólyaghurut gyógyítása sokban hasonlít a vesék gyógyításához. só-. 4. 3. Gyógyfüvekbõl készült fõzetek fogyasztása. ahogyan az A bulgár gyógyítók titkai és a Vesegombolyag-gyulladás c. hátsó középsõ és elsõ középsõ meridiánokban. kínzó fájdalmas vizelés inger. Az energiahatás több fázisban történik: 1. valamint a húgyhólyag. az energia-cirkuláció megbomlása következtében.

: endokrin rendszer). korfejlõdése részletes ismertetése nélkül. a betegség tünetei. az.Ebben a fejezetben leírom az energiahatást a beteg szervezetre. ami miatt a szervezeti elváltozások nem kerülnek kibontásra. mivel az itt leírásra kerülõ elégtelenségek szigorúan véve nem jelentkeznek megbetegedésként. hogy az energiahatások egy rendszer betegségében hasonlóan jelentkeznek (pl. A második ok. kóroktana. .

A gyógyító helyreállítja az energiaegyensúlyt a vesékben. de annak jó védelmét is meg kell teremteni. A program behelyezésekor nagyon nehéz megtalálni azt a módszert. A vérrendszer betegségeinél a bulgár gyógyítók nem csupán a vérre hatottak. hanem a vérkeringés szerveire és központi idegrendszerre. májban. amelyik effektíve dolgozik is. lépben. A gyógyító hatása után. A vérrendszer fogalmába tartozik a perifériális vér. A vérrendszer betegségeinek gyógyításánál a gyógyító nagy jelentõséget ad az elsõ és hetedik energiaközpont (Muladhara és Szahaszrára-csakrák) közötti egyensúly visszaállítására és az õ szintjük energia mezejének kiegyensúlyozására. a vérképzõ – és vérroncsoló szervek és a neurogiumerális szerkezet és annak szabályozása. A gyógyítás következõ szakasza – hatás az ötödik energia központra – Visuddhacsakrára. hasnyálmirigyben. mivel a vér cirkulációja a szervezetben – az elsõsorban az energiaegyensúly változásaiban és fordítva van. Feltételesen a vért két részre osztják: sejtekre és plazmára. a továbbiakban hat a telepatikus központra – Adzsna-csakrára – mely útján hat a vérkeringés egész rendszerére és behelyezi a normális vércirkuláció és funkcióinak helyreállítási programját. A fenti szervekre hogyan lehet hatni. megismerhetik az eddigi fejezetekbõl (a lépre való hatás hasonló. limfaktikus csomópontokban és lépben. A gyógyítás a beteg aurájának helyreállításával és megtisztításával fejezõdik be. több kezelést kell végrehajtani. megfelelõ morfológiai összetétellel és sokrétõ funkciókkal. Az energiahatás elõször két energia központra Manipura-. és Anaháta-csakrákra – történt. A bulgár gyógyítók javaslatai: . amennyiben a mezõ nem stabil.A VÉRRENDSZER BETEGSÉGEI A vér a szervezet belsõ közegeként jelentkezik. Amennyiben a fenti szervek közül bármelyikben megbomlás van. és a szívben. mint a hasnyálmirigyre kifejtett). Itt nemcsak az energiamezõ helyreállítása a lényeg. A vérsejt-képzõdés a vérképzõ szervekben történik vörös csontvelõben. Sok mindenben igazuk volt. Több keleti gyógyító iskola a vérnek különleges szerepet szentelt a szervezet életerejének fenntartásában. úgy a gyógyító eltávolítja azt. A gyógyító ennek útján normalizálja a tüdõ és a szív funkcióit és eltávolítja azokból az energia-egyenetlenséget (lásd: az elõzõ fejezeteket). A bulgár gyógyítók úgy vélekedtek. A gyógyító. hogy a vér az életenergia anyagi jelensége. A gyógyító munka gyakorlatában minden gyógyító megtalálja saját módszerét (részletesebben a meggyógyulás-program behelyezésérõl az elõzõ fejezetekben ismerkedhettek meg).

1. 3. de ugyanakkor csökkentett mennyiségõ zsírt. hogy a fájdalom. Az energia diagnózis nemcsak a vesék elégtelenségére utalhat. fehérjét. Ez a módszer gyakorlatilag lehetõséget adott a kezek és a lábak minden izületének átfogására és levéve azokról a betegség szimptómáit. Itt hatásosan kell alkalmazni a dugattyú módszert. de a máj. ami a belsõ szervek funkcionális változásához vezet. AZ IZÜLETEK BETEGSÉGEI A bulgár gyógyítók úgy vélték. Az izületek és a szervezet más rendszereinek energiai gyógyítását egyidõben javasolták elvégezni. majd a fejhez. valamint a leglényegesebb meridiánokban az energiaegyensúly helyreállítását. amely az élethez szükséges minden elemmel gazdag. A fej szintjén az energia áramlatok keresztezõdnek és a vállakon át a talpakhoz folytak. hogy az energiát a talpakon át küldik a vállakhoz. Gyógyfüvekbõl készült teák és a vérfunkciók teljes értékét visszaállító élelem fogyasztása. akkor szükségessé válik a belsõ szervekkel és szervezetekkel a munkát külön elvégezni. és szénhidrátot tartalmaz. Teljes értékõ diéta betartása. A gyógyítók közvetlen kapcsolatot fedeznek fel a vesék mõködése és az izületek elváltozása között. duzzadtság és az izületek deformációja az egész szervezetben energiaegyensúly megbomlásának következménye. Rendszeres friss levegõn való tartózkodás és légzõgyakorlatok végrehajtása. lép elváltozásait is bizonyítja. melynek lényege. A fentiek miatt az izületek gyógyításában a leglényegesebb a betegség igazi okának eltávolítása volt. 2. . epehólyag. Amennyiben a belsõ szervekben az egyensúly gyorsan nem áll helyre.

Diéta betartása. kizárva a húsos ételeket. A gyógyítás a beteg erõs energia mezejének létrehozásával fejezõdik be. valamint a sóskát.Kategorikusan tilos az alkohol fogyasztása.A légzõ – és testtornagyakorlatok rendszeres végzése (lásd: a Légzõ – és testtornagyakorlatok c. hüvelyeseket. Az izületekbõl hiányzó energia esetén (energia hidegség) a káposztalevelet mézzel kell kenegetni. spenótot. . A gyógyítók ez esetben a gerincben haladó fõ energiacsatornán át hatottak. . Ennek érdekében létrehozták a nagy energiakört (lásd: A tüdõgyulladás c.Hatás a térd izületeire. fejezetet). . A BELSÕ ELVÁLASZTÁSÚ MIRIGYEK ENDOKRIN MEGBETEGEDÉSE . retket. melynek köszönhetõen létrejött a szervezet (aura) védõ mezeje és a gerincoszlop izületeiben megszõntették a megbomlásokat.A sérült izületek fehérkáposzta levéllel való borogatása. fejezetet). A bulgár gyógyítók javaslatai: .

hasnyálmirigy. Az endokrin rendszer alapvetõ feladata a szívérrendszer. mellékvesék. Az endokrin rendszer ezt a funkciót a szervezet energia és központi idegrendszerével szoros kölcsönhatásban tölti be. amelyek a vérben elválasztják a renin és eritropoetin hormonokat. illetve herék. petefészek és herék (Muladhára-csakrán át).Endokrin megbetegedés a belsõ-elválasztású mirigyek mõködésének megbomlása. amelyek a gyomor és a belek hormonjait produkálják. a szimptómájuk és lefolyásuk az energiaegyensúly megbomlásában azonos. Az endokrin rendszerhez tartozik a tobozmirigy. pajzsmirigy és kedezmirigy (Vishudda-csakrán át). vagy különálló szervek és rendszerek funkcióit. ezért a bulgár gyógyítók egy séma alapján hatottak hypotalamus – hipofízis (Adzsna-csakrán át). petefészek. csecsemõmirigy. amely neurohormont képez. a gyomor-bél traktus szöveteinek. agyfüggelék. amelyek az anyagcserére hatnak. . A belsõ-elválasztású mirigyek produkálják és kiválasztják a vérben a hormonokat. megváltoztatva az egész szervezet. amely a nátriunuretikus hormont választ ki: a központi idegrendszer. Az endokrin megbetegedések formailag különbözõek. a szív. vesék és mellékvesék (Manipura-csakrán át). légzõ. kiválasztó és más rendszerek szervei tevékenységének koordinálása. Az endokrin rendszerhez közvetlen kapcsolata van: a hipotalamusznak (köztiagy). a vesék. valamint a szervezet hormonjainak bioszintézise és azok hatásmechanizmusa és cseréje. pajzsmirigy.

Az energia központokban helyreállított energiaegyensúly után a gyógyító hatott az energia rombuszra (Vishudda-csakra. mellékvesék és Kundalini) programot helyezve be a telepatikus központba (Adzsna-csakra). a vesékben – aranyló fény.: hypoparathyreosis pajzsmirigy elégtelenség esetén a gyógyító stimulálja a pajzsmirigyet). A gyógyítás végén a beteg energiamezejét állítják vissza.Hatás az ember energia mezejére (Aura) endokrin rendszer megbomlása esetén. „A cukor bénítja az emésztõ és idegrendszert. 3. az endokrin megbetegedésénél minimális zsír és fehérje tartalmú étel fogyasztásával. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A napirend szigorú betartása. a hipofízisben – kék. majd töltötte pránával. A hatás párhuzamosan történt a beteg szervre (pl. kívánatos a tenger hullám színre. Általános diéta. A gyógyító program behelyezésének idejében effektíven begyújtják a belsõ-elválasztású mirigyekben a megfelelõ szint: a nemi mirigyekben – a lemenõ nap fényét. a thymuszban – égszínkék.” 2. A keleti gyógyítók szólásmondására állandóan emlékezni kell. Gyógyfüvekbõl készült tea fogyasztása. . elõször tisztította azt a hideg energiától. A gyógyító hatva a csakrákra.

amelyek a látás információt átadják a talamusz magjának és köztiagynak (hipotalamusznak) és a látókéregnek. A bulgár gyógyítók minden látásmegromlást és a szemek gyulladásos folyamatát az agyi központokon át és az Adzsna-csakra útján gyógyítottak. amelyek képesek a környezetbõl bármilyen információt felfogni. melyek egészsége közvetlenül a szemek funkcióján tükrözõdött. ezért a tarkórész vonalát a hipotalamuszon át a szemöldök közötti pontig harmadik szemnek nevezik. A gyógyító ezért elõször az agy központi részének energia párosával (talamusz. A szemtõl kiinduló és a köztiagyba menõ mindkét látóideg a köztiagy elõtt összetalálkozik. hogy a látóutak megtisztuljanak a negatív információktól. ezek között az energiát is. meg kell. Az információt ez a két rész tudja fogadni (többek között a képit is) a szemek közvetlensége nélkül. lélek tükrei. Légzõ és tornagyakorlatok végrehajtása.4. A továbbiakban a látó utak ismét elválnak a jobb és bal látó traktus formájában. mindössze. A szemek. Az Adzsna-csakrából a szemeken át lehet megtudni: az információ hogyan jut el az emberi agyba. vesék. látóidegekbõl állnak. és hogyan kerül ott feldolgozásra. A szemekre történõ energiahatás abban áll. mint a máj. (Lásd: A gerincoszlop gyógyítása c. hogy szõntesse a gerincoszlopban lévõ fõenergia csatorna rendellenességet. A SZEMEK MEGBETEGEDÉSEI A szemek – az emberi test. Azt követõen hat az agy tarkó részére (az energia páros szintén stimulálódik). Itt megtörténik a fonalak részleges cseréje. és energiapangást váltanak ki. amelyek évek óta halmozódtak fel az emberi agyban. A gyógyító mielõtt hozzáfogna a szemekre való hatáshoz. és keresztet alkot. olyan szervei. fejezetet). és a szív. a legtöbb esetben közvetítõi a Kozmosz energiájának az ember telepatikus központjába és fordítva. epifízis) és a hipofízisei dolgozik. amely közvetlenül kapcsolatban van a szemekkel – hipotalamusz (köztiagy) – hipofízis és az agy tarkó része. . hipotalamusz. hogy létezik két rész. A látásrendszer strukturális komponensei a szemekbõl. Megjegyzem. soha nem feledve el eközben olyan szerveket.

. Só. zsír. úgy a jobb kéz a tarkórészen. a jobb tarkóra) lásd: a Hipertóniás megbetegedés c. Gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása (lásd: a Fitoterápia c. de szemtorna is (pl. 2. hanem gyakorlatilag a beteg teljes energia mezejének helyreállításával.Hatás a látás rendszerére szemek megbetegedése esetén. cukor nélküli diéta betartása. A gyógyítás következõ szakasza – a fej teljes látórendszerére való hatás. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A hatás nemcsak a fej körüli aura kiegyensúlyozásával fejezõdik be. 3. a bal kéz a szemen helyezkedik el. Napirend betartása. a kéznek a fejre való ráhelyezésével (a bal homlokra. Amennyiben a gyógyító kezek segítségével dolgozik. 4. A szem belsejének nyomása megromlása esetén a bulgár gyógyítók az érintkezõleges hatást javasolják. fejezetet).: jógagyakorlatokból). Az energia akkor az agykéreg jobb látó oldaláról a bal szem felé. fejezetet. Szükség esetén a gyógyító a szemek energia párosát stimulálja. a bal tarkó részrõl a jobb szemhez irányul. Nemcsak általános légzõ és test-tornagyakorlatok végzése.

amelyek a fülkagylóból. Mint a vesék betegségeinél itt is kerülni kell a lábak és derék megfázását. Részleteiben vizsgálva ezt a módszert. A hideg energia kivezetése után a gyógyító hat a hallórendszer megsérült részére. a gyógyító a fejet feltölti életenergiával. elõször ezt a rendszert megtisztítják a negatív információktól. külsõ hallójáratból. amely megközelítõleg a fülkagyló fölött helyezkedik el. vagyis azon át energiát küld az agy térségébe (Adzsna és Szahaszrára-csakrákba). majd a lábakon át energiát küldve a vesék. ez abban áll. A gyógyító. A szemekhez hasonlóan a fülek is az ember antennái. a gyógyító a veséken és a talpakon át kezd el hatni. húgyhólyag. ha kézzel hat. elsõsorban a vesék. A gyógyító kézzel történõ munkájánál az erõsebb hatás érdekében a bal keze a beteg homlokára helyezõdik. hogy gyõzõdjön a hallórendszer megbomlásának okairól. A gyógyító itt. dobhártyából. máj.A FÜL BETEGSÉGEI A fül betegségeit hasonlóan a szem betegségeihez – az egész szervezet. belsõ fülbõl állnak. Zsírmentes és só nélküli diéta betartása. helyreállítja azok egyensúlyát. Az utolsó szakasz – ez a beteg teljes aurájának feltöltése és kiegyenlítése. alábbiak szerint: Elõször energiaimpulzust küldenek a szemeken vagy a tarkón át az agyközpontba (talamusz és hipotalamusz). A hatás nagyobb lehet. epehólyag meridiánjaiban megbomló energiaegyensúly okozza. amelyek a külvilágból mindenféle információt fogadnak. egyidõben stimulálja az agy vérkeringését. amelyek jelen lehetnek a vizeleti és nemi szervekben és a légzõszervekben. lép. A gyógyító mielõtt elkezdi a gyógyítást meg kell. akkor az energia kivezetésnél a kéz ujjai a fülkagylóra merõlegesen helyezkednek el. . A hallás szerveire. Szabály szerint e szervekben bekövetkezett elváltozások maguk után vonják a vérkeringési és emésztõszervek energiaegyensúly zavarát. közöttük az energiát is. hallócsatornákból. 2. és gyomor meridiánjaiba. epehólyag. A gyógyító bal keze ez esetben adó. ha a kézfejeket az óra járásával egyirányban és ellenkezõleg forgatjuk. a jobb kezével a fej egész területén kiegyenlítõ mozgást végez a szemtõl a tarkóig és vissza. távolságilag dolgozik a megsérült terület energia párosával. hogy a gyógyító megtisztítja a veséket. majd a fülkagylón át kivezetik a hideg energiát. húgyhólyag. A gyógyító a hallás szerveivel foglalkozva. Ekkor a hatás a fej meridiánjai mentén történik – a hátsóközépsõ. epehólyag meridiánjaiban. Befejezve a gyógykezelést. hallócsontokból. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Külön kell stimulálni az agy hallózónáját.

valamint abból. A bulgár gyógyítók úgy vélték. hogy az impotencia alapjaiban az alábbi mechanizmus szerint lép fel: EGYIK ÚT: stressz-hipofízis-mellékvesék-vesék-herék-prosztata. mellékvesék-hipofízis-prosztata-herék. a vesék betegségei szintén hatnak a férfiak szexuális életére. az agyvelõ és gerincvelõ sérülése. A hormonális elváltozások a szexuális vágyak gyengítõi lehetnek. Az impotencia oka lehet még az életforma-változtatás. hogy a szexnek túl nagy fontosságot szentelnek. Mindenekelõtt mõködõképtelen lesz az energiatároló Muladhára-csakra. a férfiak fizikai gyengesége. hogy a fent említett okok az ember energetikájának komoly megromlásából eredeztethetõek. Alapjaiban az impotenciának fiziológiai okai vannak. az epehólyagban. 6. IMPOTENCIA Impotencia vagy nemi gyengeség. . mindenekelõtt a vastagbélrendszerben.)-vesék. túlzott élvezeti cikk fogyasztása.3. elhízás. ami szorulás vagy híg széklet formájában jelenhet meg. Gyógyfüvekbõl készült tea fogyasztása. a perikardium. Kerülni kell a hangos és éles hangokat. Rendszeres légzõgyakorlatok végrehajtása. a szexuális nem teljes értékõség érzése. Ily módon zárt kör keletkezik. elsõközépsõ. Zavarok a nemi területen a tájékozatlanságból erednek. amely azt követõen könnyen bejut a prosztatába. majd utána a többi is. Az emésztõ szervek gyengesége lehetõvé teszi. hogy oda fertõzés kerüljön be. 4. MÁSIK ÚT: ez az alkohol (csípõs étel. Keleten úgy vélték. Bulgáriában gyógyítónak tekintik a szent énekek hangját. A stressz idegrendszer állapotok szintén hatással vannak a férfiak potenciájára. vesékbe és a vizelet-nemi szerv rendszerbõl vissza az emésztõ szervekbe. vesék és a szervezet más meridiánjaiban. A diabétesz. a legtöbb esetben a nem normális életvitel következménye. Megfigyelhetõ a megromlás a hátsó-középsõ. Amennyiben ez a rendszer megromlik megfigyelhetõ a megbomlás az emésztõrendszerben. 5. stb. amelybõl nehéz kikerülni.

Következõ lépésként el kell távolítani az energiapangást a medence térségébõl. Két variáció ismeretes: 1. A gyógyítás következõ üteme – hatás a prosztata (dülmirigy) energia párosára. 3. A gyógyító a továbbiakban az endokrin rendszerre hat és befejezi a gyógyítás programját (lásd: A belsõ elválasztású mirigyek endokrin megbetegedései c. a lábaktól a fejig és vissza cirkuláló energiacsatornákra való hatás útján. Itt javasolt a beteg lecsökkentett páros meridiánjával dolgozni. 2. fejezetet). Az impotencia esetében e mirigy térségében nagymennyiségõ hideg energia gyülemlik fel. amely a beteg fejbúbjától jön. a lábaktól a fejig és vissza. cserében feltöltve azt meleg energiával. Ezt azért végzik. akkor az energia meridiánok mentén irányul. fejezetet). A gyógyító a kezeit a beteg teste mellett vezeti. A gyógyító ha kézzel dolgozik. .Hatás az ember lecsökkent energia kópiájára impotencia gyógyítása esetén. hogy megszõntessék a gyomorban a pangást. Az energia hatás a vesék stimulálásával kezdõdik (lásd: A vese megbetegedései c. A jobb kéz a talpakon át küldi az energiát. majd az emésztõszervek gyógyítására kerül sor (lásd: a hasonló fejezeteket). amelyet ki kell vezetni a prosztatából. a gyógyító bal keze fogadja az energiát.

valamint a meddõség. hogy annak minden csakráját pránával tölti meg. a központi idegrendszer és más rendszerek energia kiegyensúlyozatlanságában áll. Lehetnek ezek fájdalmak a menstruáció idején és különbözõ gyulladásos folyamatok a nemi szervek területén. végrehajtja a sérült területek stimulációját. stb.). 4. Amennyiben a gyógyító szükségesnek tartja. Érintkezõleg.A gyógyító a beteg energiamezejét úgy állítja vissza. stb. 5. . mely esetben a hatás a test három részére történik – a fej része. kismennyiségõ sóval. A herék rendszeres masszírozása. A hatás úgy távolságilag. a test a földdel párhuzamosan van. Gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása. A gyógyítónak meg kell állapítania a beteg szervezetének energia-diagnózisát. Reggel és este negyvenszer javasolják végrehajtani. A bulgár gyógyítók a nemi szervek szférájára a veséken át hatottak. meghatározni. a saját harmadik szemébõl életenergiát küldve oda. 3. 4. Ez az alábbiak szerint valósul meg: a gyógyító a saját kezeibe veszi a beteg középsõ és gyõrõs ujjait. mint érintkezõleg kerül végrehajtásra. effektíven a beteg lábkisujján át (érintkezõleges) végzi. a szervezet különbözõ rendszereiben – endokrin rendszer (diabétesz. Az érintkezõleges – távolsági hatást. egyidõben hatva a beteg Muladhára-csakrájára (távolságilag). Ezt követõen energiahatást kell összpontosítani ezekre a szervekre és rendszerekre. hogy a medence és mell területére milyen rendszerek vagy szervek hatnak negatívan. Légzõ és testtornagyakorlatok végzése. bazedov kor. ily módon stabilizálja az energia-cirkulációt a perikardium meridiánjaiban és a törzs három részén. azok nyomkodása útján az elviselhetõ fájdalomig. párhuzamosan hat a Kundalini és az Adzsnacsakra térségére. A bulgár gyógyítók széleskörõen alkalmazzák az érintezõleges – távolsági módszert. cukor. erõs fõszer. a mell és medence területei. jobb kézzel 2-3 percig. a kéznek a hátra (vesék térsége) és a has alatti részre helyezésével. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. akkor hatva az energia párosán át. A jogik az ujjat javasolják mézzel bekenni. Teljesértékõ diéta. emésztõrendszer (bélhurut. a hátsó nyíláson a bal kéz középsõ ujjával). zsír fogyasztása nélkül. 2. A dülmirigy rendszeres masszírozása (térden állva végzik. E megbomlások oka. stb.). energia meleg pumpálódik a három alsó csakrába. NÕI BETEGSÉGEK A nõi megbetegedések magukba foglalják a nõk vizeleti és nemi szervei megbomlásának széles skáláját.

mint általában a beteg energia mezejének helyreállításával fejezõdik be. Gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása. A lokális fájdalom tünete. A gerinc-porckorong megbetegedésének következõ szakaszait különítik el. a megsérült szegmens szintjén. javasolt a mellre. . A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. a csigolyaív-nyúlványok és a mellettük lévõ szövetek áttapogatásával történik. A diagnózis energetikailag. A HÁTGERINC GYÓGYÍTÁSA A bulgár gyógyítók a gerinc gyógyítását komplexen végzik. mézzel bekent diólevél borogatás alkalmazása. A hüvely-nyálkahártya és a petefészek gyulladás esetén a hüvelynyálkahártyáját méz és propolisz keverékével kenik. a megbetegedés kezdeti stádiumában kell végezni. 4. Teljes értékõ élelem fogyasztása gazdag vitaminokban és mikroelemekben. 3. A gyógyítás. a farkcsont és a has alatti rész útján meleg energia pumpálódik a Kundalini térségébe és a gerincen át fölfelé a fejhez. A napirend és léleknyugalom betartása.Az utolsó szakasz – ez esetben kézráhelyezéssel. 2. masztopátia. a porckorongtok (rostos gyõrõ) külsõ rétegébõl kimenõ Ljuska idegvégzõdés ingerlésében. Fellépnek a porckorongok (rostos gyõrõ) hasadásai. amelyek megkímélik a szervezet nyálkahártyáit. 1. nagyobb mértékben hátrafelé. A mellekben lévõ gyulladás. és emlõgyulladás esetén. valamint a kötõszöveti rendszerben és a gerincvelõ burkában állapítható meg. A bulgár gyógyítók szerint a gerinc-porckorong betegsége esetében a manuális terápiát. minek következtében a belsõ zselés állomány áthelyezõdik. 5.

kifejlõdik a spondilózis. a porckorong magasságának csökkenéséhez. Megtörténik a porckorong teljes szétszakítása. 3.A mell tájéki gerincoszlop részének korrekciója és az izmok lazítása a tenyerek nyomása útján (irány: lefelé és oldalt a gerincoszloptól). a rostos szövet fokozatos belészövésével. annak fokozatos kiszáradásához. Erre a szakaszra jellemzõ a kifejezetten különbözõ formájú idegsérülés. 2. A derék és mell alsó gerincoszlopi rész korrekciója a csigolyanyúlványok nyomása útján (iránya: lefelé és a fej felé). rögzítõ funkciójának csökkenéséhez vezet. Lehetséges a porckorong szétszakadása a belsõ zselés állomány kisebb vagy nagyobb mennyiségõ betüremkedésével a gerincvelõ üregébe (kialakul a porckorongsérv). . minek eredményeként fejlõdik ki a gerinc szegmens bizonytalansága. A porckorongtok (rostos gyõrõ) sokszámú repedése. tartós fájó szindróma.

A bulgár gyógyítók a gerincporc megbetegedésének okát a gerincoszlop mentén cirkuláció energia megbomlásában látták. A derék és mell alsó gerincoszlop rész korrekciója a váll-csípõ kar kihasználásával (a csípõ fölfelé és a másik lábhoz irányul. . 4. A deréktáji gerincoszlop rész korrekciója a láb hajlítgatásával a csigolyanyúlványok egyidejõ nyomkodásával (az irányt a nyilak mutatják). Gyakran megfigyelhetõk. a vállak lefelé).Kifejlõdik a porckorong rostossága. oly módon. hogy a tenyerét végig viszi a gerinc vonalában. néhány gerincszegmensben. A gyógyító a megbomlást az érintkezõleges diagnózisból állapíthatja meg. annak jelentõs magasság csökkenésével és fellép a csigolyák mozdulatlansága – merevsége. a gerinc-porckorong megbetegedésének különbözõ stádiumai.

A gerinc energia párosának áttapogatásakor pontosabb diagnózis is megállapítható. Megjegyzendõ. a szárkapocs csontfej mögött.A diagnosztizálás ilyen módszere mellett. a csípõ közepén. túlzott fizikai megterhelés. A diagnosztizálásnál nem kis jelentõsége van azoknak a pontoknak. a talpon). közepén. szintén lehetõséget ad a gerinc térsége energia-hiányosságának megállapítására. Mindenekelõtt ezek azok a pontok. A deréktáji gerincoszloprész korrekciója a térd-mellkas alsó rész kar kihasználásával. az ülõdudor és a nagyforgó között. valamint a nyúlványok elhelyezkedésének és azok formájának. Tapintás esetén a diagnózis megállapításánál fontos a megfelelõ pontokra ható nyomás és azok fájdalmi foka alapján a megbomlás megállapítása. hogy az energiaegyensúly megbomlására a gerincben több tényezõ hat. a láb középsõ részén. amelyek az ülõideg mentén helyezkednek el (a far területének alsó részén. A távolsági diagnosztizálás. egészen a porckorong deformációjának meghatározásáig. a térd alatti gödröcskében. lényeges energiamegbomlás esetén éles hõmérséklet-változások észlelhetõk. stb. amelyek elsõsorban az életformákhoz kötõdnek: nehéz étel. stresszállapot. amelyek a csigolyaív nyúlványok területén vannak. . a farizom alatt.

A derék. hogy a helyesen végrehajtott manipulációt (kezelés) ropogás kíséri az ívkinövéses izületekben. a mell közép és alsó tájéki gerincoszlop rész korrekciója a medence elforgatásával. mint a fej és nyak beteg és refletor pontjain. A nyomás a beteg kilégzésekor kerül végrehajtásra. Általánosan elismert. amelyek a gerinctõl jobbra és balra helyezkednek el. A beteg eközben hasonfekvõ helyzetben van. fejecske és a dudor összenövésénél. A masszírozást végre kell hajtani. A manipuláció (kezelés) elõtt végre kell hajtani az egész gerincrészleg masszírozását. kilazított állapotban. majd a középsõ és alsó mell területi részein. a jobb kezet a balon tartva és jobb kezét a gerinc bal oldalára helyezve. . elõször a gerinc mell felsõ. A beteg tünet eltávolítására általában egy-két kezelés kell. úgy az általános. A bulgár gyógyítók célszerõnek tartották a manuális terápiát összehangolni az energiahatással. A gyógyító a nyomást mindkét tenyerével végzi. hogy a megfelelõ eredményt elérjük. de néha kilencig is eljuthat. kihasználva a csípõcsont – izület – váll kart. hogy nyomja az izmokat. annak érdekében. Ezt követõen a deréktáji izmok azonos nyomására kerül sor. A gyógyító a kezelést a gerinc mell területi manipulálásával kezdi el. A gyógyító az eljárást azzal kezdi.

a gerinc deréktáji részérõl a melltájéka felé végzi. az öklei átgörgetésével végzi. hanem az ökleivel végzi. A manuális terápiát a gyógyító lentrõl fölfelé. A gyógyító a nyomást a csigolyaív nyúlványok mindkét irányból. A továbbiakban a gyógyító a nyomást nem a tenyerével. .A gerincoszlop mell – és derék szakaszainak korrekciója hajlítás útján.

jobb tenyerével végrehajtja a bal kéz mutatóujjának óvatos kopogtatását. kézközép csont fejecskéi között vannak és a kézfeje III. és IV. majd ököllel. a mutatóujj a középsõ nyúlványon). . és IV. Ez a manipuláció felemeli az alullévõ és leengedi a kiemelkedõ csigolyaív nyúlványt. Ekkor a csigolyaív nyúlványok a gyógyító III. gyakran eltolódnak a csigolyaív nyúlványok. A következõ szakasz – nyomás a kiálló csigolyaív nyúlványokra lentrõl fölfelé. A gerinc mentén megbomló normális energia-cirkuláció miatt. A csigolyaív nyúlványok közötti kapcsolat normalizálása az alábbiak szerint történik: a gyógyító a bal kéz középsõ és mutatóujjait a kiálló csigolyaív nyúlványra helyezi (a középsõujj a nyúlványon fekszik. a másik kevésbé emelkedik ki a hát síkjához viszonyítva.A mell és deréktájéki gerincoszlop rész korrekciója felrázással és disztrakció útján (nyújtás fölfelé és könnyedén hátrafelé). a gerinckorong megbetegedésénél. elõször a kézfej tenyér részével. az egyik jobban. ujjainak alapoldalán helyezkedik el.

A gerincoszlop teljes rendszerének korrekciója felrázással és disztrakció (nyújtás föl és hátra) útján. A kiálló csigolyaív nyúlvány nyomását össze lehet hangolni a gerinc deréktáji kihajtogatásával, amelyet a gyógyító végez a beteg lábait keresztbe fölemelgetve, egyidõben nyomva tenyerével a kiálló deréktáji gerincív nyúlványt. A gyógyító a soron következõ gerinckorrekciót végzi el, kihasználva a hosszú és középkarokat, valamint a felrázást (részletesebben lásd a rajzokat és azok magyarázatát).

A gerincoszlop nyaki részének korrekciója disztrakció és fejfordítás útján (az irány könnyedén fölfelé és a váll felé). A manuál terápia a gerinc nyaki területének korrekciójával fejezõdik be. Elsõ, amit a gyógyító elvégez, az hogy óvatosan végrehajtja a gerinc nyaki részének kihúzását, saját tenyerével megfogva a beteg fejét és váll elõtti támaszt csinálva a beteg váll izületeiben. A beteg eközben ül vagy áll, a gyógyító annak a fejét fölfelé húzza. A korrekció következõ szakasza a beteg fejének egyidejõ hajlítása a nyaknak a gyógyító keze között való áthajlításával. Ez a kéz könnyedén nyomja a nyakat, ugyanakkor a másik kéz végrehajtja a beteg fejének meghajtását. A korrekció úgy jobbra, mint balra való hajlogatással történik. A továbbiakban végrehajtásra kerül a gerinc nyaki részének korrekciója, a fej egyik és másik oldalra való fordításával. A fordítások óvatosan történnek, a recsegés megjelenéséig.

A gerincoszlop nyaki részének korrekciója (iránya: fej – fölfelé, vállak – lefelé). A gyógyítás a gerincre való energiahatással fejezõdik be. A nagyon erõs megbomlásnál a gyógyító érintkezõleges átmelegítést végez saját tenyereivel az energiaközpontokban, amely a gerincen helyezkednek el. A kezek elõször a farkcsontra helyezõdnek (Muládhara-csakra) és a hetedik nyakcsigolyára (Vishuddha-csakra). Ez alkalommal az energiát a gerincoszlopon át az egyik kéztõl küldik a másikkal fogadják. A továbbiakban a bal kéz, amelyik a Vishudda-csakrán fekszik, áthelyezõdik a szívközpontokra (Anahátra-csakra) majd a vese központra (Manipura-csakra) és a nemi központra (Szvadhisztána-csakra). A jobb kéz ez alatt állandóan hat a Muladhára-csakrára. A gerincre való hatás után a gyógyító érintkezõlegesen feltölti energia meleggel a veséket, azért mert Keleten úgy vélik, a vesék a központi idegrendszerrel együtt hatnak a gerinc funkcióira. A vesék rossz mõködése mindenekelõtt a gerinc deréktáji részének megbomlására utal. A beteg, ugyanis a veséket nem érezve, reggelenként fájdalmakat érezhet a gerinc deréktáji részén.

2. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. majd a gyakorlatok háromtól . a gerincre. akkora kilégzett levegővel a szervezetet meg kell szabaditani a "beteges" energiától. a törzs egyidejű kiegyenesitése és a belégzés. zsír-.A gyakorlat végrehajtandó a lábsarkokon ülve vagy türükülésben.A gyógyítás a gerincoszlop energiájának távolsági kiegyenlítésével.hétszeri ismétlésig végzik. hogy a levegővel minél több életenergiát kapjanak. amig az kellemes. Amennyiben a bemenetnél arra koncenrálnak. a kezek tenyérfelülettel a térden fekszenek. vagy az Allahot (istent) dicsöitö szöveg elmondása Idején. ahol minden csakra egyformán nyitott Allah energiája része. A bulgárok a szívveréseket nem számolják. (lásd a rajzot). a homlok a földet érinti. A meghajlás lassan történik. A levegőt az orron át kell belélegezni. A gyakorlat végrehajtandó a lábsarkain ülve. A GYAKORLATOK LEÍRÁSA 1. lassan kilenc szivverés Ideje alatt.lassan. A cselekvés .a szív verése) vagy az emlitett formula elmondásával ("Biszmilijai rrahmani rráhlm"). a fájdalmas helyekre kell helyezni. A kilégzés fokozatosan megy végbe kilencig számolva (ritmusa . hogy megerőltetés nélkül belélegezhessnek. Ezt követően a légzést annyira visszatartják. lassan a szív tiz verésének periódusában. Amikor a tüdők megtelnek levegővel. A törzs előre hajlik. egész éjszakára.az égi szféra kicsinyitett kópiája. hogy a gerinc maghajtott helyzetben iv formát vesz fel . Gerincre alkalmazható tornagyakorlatok végrehajtása. a gerinc és a fej egyvonalban van. amennyire az lehetséges. Itt újra vissza kell tartani a légzést. 3. és erõs fõszerek nélküli diéta betartása. A bulgár gyógyítók úgy vélik. Ez a gyakorlat csodálatos gyógykezelési hatással rendelkezik. A levegő kilégzése oron át történik. de halkan mondják: "Biszmilljal rrahmani ráhim" (ami annyit jelent "A kegyes és irgalmas Allah nevében"). az energiakörök létrehozásának módszerével fejezõdik be. só-. A test törzse először lassan jobbra fordul . hogy legyenek. a levegővel belégzett energia viszont a Muladháracsakra térségébe irányul. A továbbiakban következik. Hús-. Ezt követően a légzést vissza kell tartani és maghajlott pózban addig kell maradni. 4. keményre fõtt fél tyúktojást kell ráhelyezni (a megtisztított tojásokat. kilencig számolva . A légzés a törzsnek egyik és másik irányba forditásávai egyidőben történik. A gyakorlatot hétszer végzik el úgy reggel. a lábakat keresztbe rakva. 2. A fej a törzssel együtt fordul. a gerinc és a fej egyvonalban kell. a kezeket a földre teszik (tenyerek a fejszintjén helyezkednek el). 5. mint este. Gyógyfüvek felhasználása. Éles fájdalom esetén. A gyakorlat kiinduló pozíciója: ülve a lábsarkokon. a beteg energiamezejének visszaállításával. Ebben a pillanatban arra kell koncentrálni. a levegö egyidejü kilégzésével. A meleg fenntartása érdekében azokat törülközõvel és celofánnal kell betakarni. A megkönnyítõ és koplalónapok rendszeres betartása. 3. hogy a tüdők minden része feltöltöldjék levegővel.

egyik oldalról a másikra fejeződik be.A gyakorlat végrehatása törökülésben. A gyakorlat állva háttal a fának (falnak) kerül végrehajtásra. Elforditva a testet. a légzést amennyire csak lehetséges. gyakorlatot). a légzést négy szivverés idejére visszatartjuk.befejezésekor a kézfejeket a fára kell helyezni. úgy egyik. sz. vissza kell fogni. A lélegzet visszatartást hetenként egy szívverésselnövelni lehet. keresztbe rakott lábakkal valósul meg. Ez a cselekvés is lassan történik. kilencig számolva. Ezt követően kilencig számolva a bal orrlyukon valósul meg. Nem többször mind napi három alkalommal kell végezni. Ezután. amennyire lehetséges. kivánatos annak energia mezejének megérzése. . úgy ahogyan az már leirásra került. ezzel egyidőben az orron át a levegő kilégződik. majd az elfordulást jobbra kell elvégezni. hajtják végre. Naponta három ciklusnál többet nem tanácsos végezni. a belégzés az orron keresztül történik. A bal kéz középső ujja leszorítja a Jobb orrlyukat. a jobb orrlyukon át: A jobb orrlyuk leszoritása után a légzést négy szívvrés idejére visszatartják. Ezt követően a bal orrlyuk a bal kéz nagyujjával leszoritásra kerül. és gondolatban az azzal való összeolvadás. Az elfordulás . A lábfejeket lehetőleg az alaphelyzetükben kell tartani helyükről nem elmozditani. A test el forgatása kilenc szívverés Ideje alatt történik (imát is lehet olvasni lásd az 1. majd az elfordulást a másik oldalra is el kell végezni. kilenc szivverés Idejére eső kilégzést. A lábfejek párhuzamosan helyezkednek el a váll szintjével elvágoan. Amennyiben a kezek a fával érintkeznek. A kezek könyökben meghajlottak. Ezt követi a belégzés. A törzs és a fej ezt követően eredeti helyzetébe fordul egyidejűle levegő belégzéssel. kilenc szivverés ideje alatt kell az alaphelyzetbe visszafordulni. A gyors fordulatok végrehajtása mindkét oldalra hároszor-háromszor valósul meg. A középső ujj megnyitja a bal orrlyukat és végrehajtjuk a lassú. kilenc szivverés alatt a bal orrlyukon át történik. fokozatosan az orron át belélegezve a levegőt. Ezt követően a légzést vissza kell tartani.sz. Hasonlóan mint a 3. A gyakorlat második szakasza abban Ali. mint másik oldalra. A gyakorlatot háromszor balra . a kézfejek a váll mellett helyezkednek el. a légzést vissza kell tartani. de a 27 szívverést ne haladja meg.idejében az orron át kilélegezzük a levegőt. A gyakorlat lassú fordulatokkal.jobbra és nem többször. A levegő eközben a szájon át hirtelen légződik ki. A levegő belégzése lassú. 5. a test el forditott helyzete. A kiinduló állásban. hogy a testet gyorsan kell elforgatni. 4. gyakorlatnál a test törzsét és a fejet el kell forgatni a fához (falhoz) viszonyitva. a lehetőség szerint marad.

Nagyon lassú kilégzés mellett a fej fokozatosan előre hajlik. hogy a homlok elérte a padlóta légzést vissza kell tartani. hogy a tüdők teljesen megszabaduljanak a levegőtől. Arra kell figyelni. 7. a légzést vissza kell tartani. Viszafele az eredeti helyzetbe. A gyakorlatot háromsyor nem többször ismételik. hogy a tüdő alsó része megteljen levegővel.Ez lassú belégzés követ. KÜLÖNBÖZŐ MEGBETEGEDÉSEK ESETÉRE JAVASOLT GYAKORLATOK .amig nem kelemetlen. Ezután hasonlóan történik a meghajlítás jobb oldalra is. A gyakorlatot háromtól –hétszeri ismétlésig végzik. A gyakorlatot háromtól-hétszeri ismétlésig végzik. Ezt követően a légzést addig kell visszatartani. majd hasonló meghajláskövetkezik hátrafelé. a test törzse balra meghajlik. Kezdetben lassan kilenc szívverés idejéig. hogy a homlok elérte a padlót.A gerinc és a fej egyvonalban van. az áll érintkezik a mellel. 8.6. Az orron át lassú belégzés következik a törzsnek fokozatos eredetihelyzetébe valóvissza állításával ahol. majd előre hajlás következik a levegő kilégzésének egyidejü végrehajtásával. Vissza érkezve az eredeti alapállásba.A gyakorlat a földön ( padlón ) fekve kerül végrehajtásra. amigaz kellemes.Egyidőben az orron át végrehajtandó lassú kilágzéssel.kezek a térdeken. lassu kilégzés követi. A kezek eközben állandóan a térden vannak. kilenhcig számolva történik.A légzést vissza kel tartani a test meghajlott állapotábanmarad addig amig az kellemes és elviselhető. miközbena fej a gerinccel egyvonalba visszakerül. a levegő kilégzésének egyidejű végrehajtásával. a has izmai viszont fölfelé emelkedjenek.kerül végrehajtásra.A kezek a test mentén ki vannak nyújtva. Azt követően. majd előrehajláskövetkezik. hogy a víz az ivóedényből ki ne ömöljön. A kezek térden vannak. Bizonyos idő után a fejjel érinteni kell a padlót oldal és hátrahajlással is.. az orron át. A gyakorlat lábsarkon ülve kerül végrehajtásra. Itt arra figyelni. A lábak kissé terpeszben állnak.a napfényfonat területére vizzel csurig töltött ivóedényt kell helyezni A belégzés hasilag történik. addig amig kellemes. Azt követően. Eközben Arra kell figyelni. a légzést vissza kel tartani. egyidejülegt a has is behúzódik.. a légzést vissza kelszorítani. és légzés visszatartás addig tart. A kilégzés lassan. a tenyerek az ég felénéznek. A lehetőségnek megfelelően légzésvisszatartás következik.A gyakorlat a lábsarkakon ülve.

számú gyakorlattal. A gyakorlatok befejezése hidegvizes zuhannyal zárul. A belső elválasztású mirigyek endokrin megbetegedései: Az 1.. 8. 6.. Női betegségek: A 2. 7.. számú gyakorlatok egy hétig minden nap. 3. Az 1. 3. 5. 6. számú gyakorlatok rendszeres végrehajtása.. hidegvizes zuhanyozás befejezésével... A gyakorlatokat minden reggel ás este kell elvégezni.. 2.. A gyakorlat után hidegvizes zuhany. 8. számú gyakorlatok. Az emésztőszervek megbetegedései: A 2.. 2. 7.... A következő héten az 1.. minden reggel és este végrehajtva. A teásodik hét után a végrehajtást ki kell egésziteni a 7.. a továbbiak-ban minden egy gyakorlással növelheti azt.. 5.. A vérrendszer betegségei: A 2.. A fül betegségei: A 2. 2.. befejezve hidegvizes zuhanyozással. A torna hidegvizes zuhannyal fejeződik be... 3. 3. A szem betegségei: AZ 1. 5. 7... Inpotencia: A 2. 6 sz gyakorlatok kerülnek alkalmazásra.. 3. számú gyakorlatok rendszeres végrehajtása.. 5. A 2. sz gyakorlatok. 4. 3. Az előző héten nem többet mint háromszori gyakorlást engedélyeznek... ...5. 3. valamint a szemek és fülek át-mosásával. 5. Az izületek megbetegedései. 8. A vesék megbetegedései: Az egyik héten a 2. 7.A légzőszervek megbetegedései: Az 1. számú gyakorlatok kerülnek végrehajtásra reggel és este. 3. számú gyakorlatok rendszeres végrehajtása. 4. számú gyakorlatok rendszeres végrehajtása. vagy leöntés szükséges.. A gyakorlat végre hajtásánál rendszerességre van szükség. Az általános zuhanyozás után javasolt a szemek jéghideg vizes mosása. 7. 5. A torna hidegvizes zuhannyal fejeződik be.. befejezve hidedvizes zuhannyal. ami hidegvizes zuhanyozással fejeződik be. 2. számú A vérkeringési szervek betegségei. végrehajtva minden reggel és este. sz gyakorlatok. 7. befejezésül hideg zuhany. 6.. számú gyakorlatok minden reggel és este végzendőek.. 5.

Közönséges cickafarkf? (Achillea miÍlefolium). A SZEM BETEGSÉGEI Vörös áfonya levél (Vaccinium myrtillus). fehéreperfa levele (Morus alba). Figyelembe kell venni a szervezet megbetegedésének fokát. tölgykéreg (Quercus robur). örménygyökér gyökere és gyökértörzse (Inula heienium). 7. komló termése (Humulus lupulus). kö-zönséges zsidócseresznye gyümölcse (Physalis alkekengi). orvosi kalendula virág (Calendula officinalis).. bojtorján gyökér (Arctium lappa). Amennyiben torna idején fájdalom vagy nehézség Jelentkezik a szív tájékán. babhüvely (Phaseolus vulgaris). közönséges orbáncf? (Origanum vulgare). remetefű (Leonurus guinguelobatus). erdei földieper levele és termése (Fragaria vesca). kakukkfű (Thymus suerpylumm). közönséges tarackbúza gyökértörzse (Agropyron repens). A bulgár gyógyitók Javaslatai: 1. vadrózsa termése (Rosa cinnamomea). vőrös áfonya levél (Vaccinium myrtillus). földieper levél (Fragaria vesca). 4. vérontófű gyökértörzse (Potentilla ereta). orvosi somkoro (Meiilotus officinalis). A BELSŐ ELVÁLASZTÁSÚ MIRIGYEK ENDOKRIN MEGBETEGEDÉSEI Orvosi galega virágzó hajtásai (Galega officinalls). madárkeserűfű (Poligonum avikulára). A MÁJ ÉS EPEUTAK MEGBETEGEDÉSEI Szalmavirág (Helichrysum arenarium). közönséges szurokfű (Origanum vulgare). hanem a rendszerességben van. KRÓNIKUS HASNYÁLMIRIGY-GYULLADÁS Közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum) babhéj (Phaseolys vulgaris). kukorica bibe vagy bajusz (zea mays). 2. borokabogyo (Juniperus comminus). számú gyakorlatok teljesitése minden reggel és este. fekete bodzavirág (Sambucus nigra). vörös áfonya levél (Vaccinum myrtillus). borsosmenta levele (Mentha piperita). vérehulló fecskefű (Chelidonim majus). erdei földieper levél (Fragaria Vesca). akkor a foglalkozásokat 2-3 napig szüne-teltetni kell. A gyakorlás hidegvizes zuhanyozással fejeződik be. orvos( székf? vagy kamillavirág (Matricaria chamomilia). IMPOTENCIA . gilisztaüzö varádics (Tanacitum vulgare). mirigyes szemviditó föld feletti része (Euphrasia officianalis).. VESEBETEGSÉGEK Vörös áfonya levél (Vaccinum vitis-idaea). gyógyászati mályvarózsa gyökere (Althaea officinai). 3. A Lényeg nem a mennyiségben. fehér nyirfa rügy (Betula alba).. közönséges orbáncfű (Hipericum perforatum). molyüzö hajtása (Ledum palustre). A hidegvizes zuhanyozást nem kell szüneteltetni BÉLHURUT Kerti káposzta friss leve. A FÜL BETEGSÉGEI Vadrózsa termése (Rosa cinnamomea). medveszőlő levél (Arctostaphylos: uvaursi). zabszem. AZ IZÜLETEK MEGBETEGEDÉSEI Közönséges erdei fenyö rügy (Pinus silveri). Molyfüző frisshajtása (Ledum palustre). lososka gyökere (Rumex confertus). fehér árvacsalánfű (Laminum album). fehér nyirfa rügye (Betula alba). medveszőlő levél (Arctostaphylos uvaursi). subás farkasfogfü (Biders tripartita).A gerinc gyógyitása: A 2. görögdinnye héj (cirtullus lanatus). vadrózsa termése (Rosa cinnamomea). erdei gyömbérgyökér levele (Geum urbanum).

vörös áfonya levele (Vaccanlum vitis idea). közönséges cickafark (Achillea miilefolium) közönséges orbáncfű (Hyperikum perforátum). NÖI BETEGSÉGEK Kukorica bibe bajusz (Zea mays). medveszőlő levél (Arctos-taphylos uvaursi). A GERINC GYÓGYITÁSA Magas csalófű gyökere es gyökértörzse (Echinompar Ix elatum Na kai). mogyoró termése es héja (Corylus aveliana). nadragulya levél (Atropa belladonna). . vadrózsa termése (Rosa cinnamomea). mezei Iringó gyökér (Eryngium campestre). kis ezerjófű (Ce naturium minus). szarkaláb föld feletti része (Delphinium consolida) ernyős télszerető fű (Chimaphila umbellata).Kendermag (Cannabis sativa).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful