Drept procesual civil Sem II-Subiecte

1.Notiunea si clasificarea probelor Proba desemneaza atat actiunea de stabilire a existentei/inexistentei unui raport juridic, cat si procesual prin intermediul caruia se poate stabili raportul de dovedit. -dovada cu inscrisuri ; -dovada cu martori-marturisirea -cercetarea la fata locului ; -interogatoriu. 2.Conventii asupra probelor In principiu, regulile de proba sunt permisive, partile actului juridic putand deroga de la ele prin conventie.O atare conventie intre parti este posibila chiar in fata instantei de judecata, daca o parte propune proba cu martori iar cealalta nu se opune la aceasta, desi conform regulilor generale, proba testimoniala nu ar putea fi primita.Instanta va putea in virtutea rolului sau activ sa invedereze dispozitiile incalcate, dar daca si in aceasta ipoteza partile sunt totusi de acord cu administrarea dovezii cu martori atunci instanta nu se va putea opune. 3.Subiectul(scopul), obiectul si sarcina probei Obiectul probei este reprezentat de actele si faptele juridice care au nascut, modificat/stins raportul juridic dedus judecatii. Scopul pentru care se administreaza probele este acela de a determina convingerea judecatorului asupra celor sustinute de autorul cererii. Obligatia de a ovedi cele afirmate apartine celui care fac afirmatia, fie pe cale directa, fie pe calea exceptiei. Daca reclamantul a reusit sa dovedeasca cele afirmate, rolul probei revine paratului, pentru a dovedi ceea ce el afirma in replica. In anumite situatii sarcina probei este inversata prin intermediul prezumtiilor legale simple nu irefragabile, partea care este interesata sa rastoarne aceasta situatie va trebui sa faca dovada contrarie. In dr.fam.cf.art.58 in cazul contestarii recunoasterii paternitatii sarcina probei incumba paratului. In materia dreptului muncii, in litigiile privitoare la drepturile salariatilor si l incalcarea dispozitiilor normative din Codul Muncii, sarcina probei ii revine angajatorului. 4.Propunerea probelor Partile din proces sunt cele care solicita administrarea de probe, prin intermediul cererilor de chemare in judecata, cererilor reconventionale si a intampinarii. 5.Conditiile de admisibilitate a probelor Pentru ca o proba sa fie admis a fi administrata in instanta ea trebuie sa indeplineasca anumite conditii :

1

-sa fie legala, prevazuta de lege si permis in cazul dat ; -sa fie pertinenta, in legatura cu obiectul procesului ; -sa fie concludenta, sa duca la solutionarea cauzei. 6.Asigurarea dovezilor si constatarea unei stari de fapt Art..235 C.proc.civ.arata ca oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane, parerea unui expert, starea unor lucruri, miscatoare sau nemiscatoare, sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris, a unui fapt ori a unui drept, va putea cere administrarea acestor dovezi, daca este primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor. In asemenea ipoteze solicitantul nu va trebui decat sa demonstreze urgenta si riscul pieirii probei ori dificultatea administrarii sale intr-un eventual litigiu sau in cadrul litigiului in curs.Dc.insa paratul isi da acordul proba se va putea administra chiar dc.nu exista pericolul intarzierii si pieirii acesteia. O alta ipoteza reglementata de cod este aceea a constatarii unei anumite stari de fapt, care ar putea sa inceteze sau sa se schimbe pana la administrarea dovezilor.Este vorba de retinere unor fapte probande care pot fi conservate prin intermediul probelor reglementate de lege, iar in cel de al doilea caz este vorba d spre o stare de fapt, care se constata printr-o modalitate ce nu reprezinta in general o proba in procesul civilconstatarea facuta prin executorul judecatoresc. 7.Procedura de solutionare a cererii de asigurare a dovezilor Dc.cererea este formulata inainte de declansarea litigiului, ea se va depune la instanta in circumscriptia careia se afla obiectul cerecetarii, iar daca se face inntimpul unui proces, se va depune la instanta investita cu judecarea pricinii.Cererea de asigurare a dovezilor va cuprinde aratarea faptelor ce trebuie dovedite, primejdia de intarziere, iar cand este cazul invoirea partilor. Incheierea este supusa recursului in termen de 5 zile de le pronuntare, dc.s-a dat cu citarea partilor si de la comunicare dc.s-a dat fara citarea lor.Dc.instanta a admis sau a respins cererea pe parcursul judecarii procesului in care se impunea asigurarea dovezii incheierea se va putea ataca odata cu fondul. 8.Deosebirea intre original si copie Inscrisul original este acel inscris intocmit la momentul facerii actului, copiile reprezentand acele inscrisuri realizate ulterior facerii actului.Inscrisurile originale :actele notariale si registrele de stare civila, copii :copii certificate de inscrisurile notariale si certificatele de stare civila. 9.Inscrisurile recognitive Sunt acele inscrisuri intocmite in vederea recunoasterii preexistentei unui inscris anterior si care a fost pierdut. 10.Inscrisurile confirmative-intocmite in vederea confirmarii unui act juridic lovit de o cauza de nulitate. 11.Avantajele actului autentic Inscrisul autentic se bucura de prezumtia de autenticitate, in sensul ca este considerat ca emana de la cel care l-a semnat, si de prezumtia de validitate, in sensul ca ceea ce se mentioneaza in cuprinsul actului este considerat a fi conform cu realitatea , cel care se foloseste de actul autentic fiind scutit de a face orice dovada. De asemenea este opozabil tertilor. 12.Deosebirea intre actul autentic si actul solemn

2

13.Formalitatea multiplului exemplar.Ipoteza Formalitatea multiplului exemplar-actul se intocmeste in atatea exemplare cate parti sunt, iar pe original se mentioneaza nr. De exemplare, lipsa mentiunii atrage nevalabilitatea lui. 14.Formalitatea bun si aprobat.Ipoteza Inscrisurile sub semnatura privata care constata conventii unilaterale, prin care se stabilesc obligatii numai in sarcina unei parti, trebiue sa indeplineasca pentru valabilitate formalitatea « bun si aprobat ». 15.Inscrisul sub semnatura privata.Notiune Inscrisul sub semnatura privata este acela care se intocmeste si se semneaza de parti sau de partea de la care emana, fara vreo alta formalitate. 16.Inceputul de dovada scrisa.Notiune si exemple Se numeste inceput de dovada scrisa orice scriere care provine de la cel impotriva caruia s-a formulat cererea si care este de natura sa faca credibil faptul pretins. 17.Data certa Inscrisul dobandeste data certa din ziua prezentarii sale la o institutie publica, din ziua inscrierii intr-un registru anume destinat, din ziua mortii partii, prin mentionarea actului in acte oficiale intocmite de functionari publici. Garantiile reale imobiliare dobandesc data certa la data inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. 18.Factura comerciala ca inscris 19.Corespondenta ca inscris 20.Registrele comerciale ca probe 21.Detinerea unui inscris de catre partea adversa.Infatisare O procedura speciala este prevazuta pentru cazul in care inscrisurile nu se gasesc la partea care le invoca.Dc.aceasta arata ca inscrisul se gaseste la partea adversa si aceasta recunosate la interogatoriul propus in acest sens acest lucru, instanta va putea ordona infatisarea lui, afara de cazurile in cre :inscrisul priveste chestiuni cu totul personale ale partilor ; infatisarea inscrisului ar incalca obligatia de a pastra secretul profesional, infatisarea ar atrage raspunderea penala a uneia din parti sau ar suspune-o dispretului public.Instanta va admite cererea dc.inscrisul este comun partilor, partea potrivnica s-a referit in proces la inscrisul respectiv sau aceasta, potrivit legii este obligata sa infatiseze acel inscris. Dc.partea careia i se administreaza interogatoriul in vederea stabilirii dc.detine sau nu inscrisul, refuza sa raspunda sau sa-l infatiseze, ori daca se dovedeste ca l-a ascuns sau distrus, instanta va putea considera ca dovedite sustinerile partii adverse cu privire la continutul acelui inscris. 22.Detinerea unui inscris de catre un tert.Infatisare Cand inscrisul se afla in pastrarea unei alte persoane, instanta va ordona aducerea inscrisului si daca acesta nu se aduce la indeplinire instanta va putea aplica amenda prevazuta de art.1081pct.2 lit.2 C.proc.civ. Codul arata ca nu se va putea cere infatisarea inscrisurilor originale ale notrilor publici.Pentru aceasta verificarea se va face de un judecator delegat la locul unde acesta se afla. 23.Detinerea unui inscris de catre o autoritate publica.Infatisare

3

Cand inscrisul se afla in pastrare unei autoritati publice, instanta va ordona aducerea inscrisului si daca acesta nu se aduce la indeplinire instanta va putea aplica amenda prevazuta de art.1081pct.2 lit.2 C.proc.civ. Codul arata ca nu se va putea cere infatisarea cartilor funciare, a planurilor, a registrelor unei autoritati si inscrisurilor originale ale instantelor judecatoresti. Pentru aceasta verificarea se va face de un judecator delegat la locul unde acesta se afla. 24.Verificarea de scripte.Ipoteza Reprezinta cercetarea inscrisului negat sau nerecunoscut de partea careia i se opune in vederea determinarii daca intradevar acesta a fost sau nu scris de cel care nu-l recunoaste. 25.Verificarea de scripte.Procedura Verificarea de scripte presupune confruntarea inscrisului cercetat sau a semnaturii de pe acesta cu alte inscrisuri/piese depuse de cel ce neaga inscrisul spre comparatie si cu scrieri facute dupa dicatarea presedintelui. Cand dupa o atare verificare a inscrisului instanta nu se considera edificata , se va putea dispune compararea scrierilor prin intermediul unui specialist care va intocmi in acest sens o expertiza. Pentru aceasta instanta va dispune ca partile sa depuna scrierile necesare pentru verificare, inscrisuri autentice, inscrisurile netagaduite, scrierea dupa dictarea presedintelui instantei.Presedintele, grefierul si partile vor semna pentru neschimbare inscrisurile depuse care vor fi inaintate expertului spre comparare. Dc. in urma verificarii se constata ca inscrisul respectiv provine de la partea care l-a negat el va fi folosit ca proba impotriva acesteia, iar dc.nu apartine acestuia, inscrisul se va indeparta de la dosar si partea care a cerut cu rea credinta verificarea de scripte va putea fi obligata si la plata unei amenzi, dc.se dovedeste ca inscrisul provine de la acesta.Instanta va consemna rezultatul verificarii de scripte intr-o incheiere interlocutorie. 26.Inscrierea in fals.Ipoteza 27.Inscrierea in fals.Procedura 28.Admisibilitatea probei cu martori pentru dovada actului juridic Dc.legea cere o anumita forma ad validitatem si9 aceasta lipseste, actul juridic nu are eficienta juridica, astfel ca nu va putea fi probat cu nici un mijloc de proba , inclusiv cu martori, cu exceptiacazului imposibilitatii conservarii probei scrise.Dc.actul este supus unei anumite forme ad probationem dovada cu martori pentru determinarea existentei si continutului actului este inadmisibila. Articolele 1191-1197 C.civ. reglementeaza situatii in care se poate administra si dovada cu martori pentru probarea unui act juridic cu valoarea mai mare de 250 lei sau in contra sau peste continutul actului.Codul civil prevede posibilitatea administrarii probei cu martori , inclusiv cu martori pentru dovada actului juridic, dc. Exista un inceput de dovada scrisa. 29.Admisibilitatea probei cu martori pentru dovada faptului juridic 30.Martorii in materie comerciala In materie comerciala, in general, pentru dovedirea actelor si faptelor de comert art.46 C.com admite orice mijloc de dovada, cu conditia ca instanta sa aprecieze ca proba este necesara. 31.Imposibilitatea preconstituirii probei scrise

4

adica acelei situatii imprejurari. instanta nu o poate decade din proba cu martori daca martorii nu sau prezentat. 34.Imposibilitatea conservarii probei scrise In cazul imposibilitatii de a conserva inscrisul.civ. ca facand parte din acele inscrisuri.functionarii publici si fostii functionari publici. 35. 32. cu exceptia descendentilor.Inlocuirea martorului propus.189 C. proba existentei acestuia se face cu martori. In pricinile privitoare la stare civila si la divort legea deroga de la interdictia de ascultare a rudelor si afinilor. farmacistii. notarii publici si orice alti muncitori pe care legea ii obliga sa pastreze secretul cu privire la faptele incredintate lor in exercitiul indeletnicirii . 5 .195 C.Legiuitorul prin art. interzisii si cei declarati de lege incapabili a depune marturie. 33. sotul chiar despartit. 36.proc. sau cel tarziu in 5 zile de la incuviintare.proc. sustras ori se afla in detinerea unui tert. la dosar neexistand dovada indeplinirii procedurii de citare cu acestia.Citarea martorului Martorii vor fi citati pentru a fi incunostiintati asupra faptului ca ua acesta calitate si pentru a se prezenta in instanta. instanta va putea incuviinta ilocuirea martorului.Cine poate fi ascultat ca martor ? Poate fi ascultat ca martor orice persoana indiferent de varsta cu exceptia celor aratate in disp art. medicii. cei condamnati la marturie mincinoasa in conformitate cu disp. avocatii.Desi angajat astfel partea nu-si indeplineste obligatia. dupa incuviintarea probei cu martori. In conformitate cu disp.sens in care partea va trebui sa arate in sedinta si numele si adresa noului martor propus.Ipoteze Daca pe parcursul procesului. sanctiunea care intervine in cazul acestor prevederi fiind decaderea din dreptul de a mai propune martori.civ.Inlocuirea martorilor se va putea cere si atunci cand partea a propus ca martori persoane care nu pot fi ascultati in aceasta calitate. 37. afara de cazul in care necesitatea administrarii probei cu martori a reiesit din dezbaterii si partea nu putea sa prevada. va fi admisa proba cu martori in dovedirea celor sustinute de parti.sunt scutit de a fi martori :slujitorii cultelor.Atunci cand la momentul preconstituirii actului a existat imposibilitatea de a intocmi inscrisul sau imposibilitatea morala.Decaderea din proba cu martori In cazul in care partea nu si-a propus martorii pri cererea de chemare in judecata.civ.191 C.civ. cei care prin raspunsurile lor s-ar expune pe ei insisi/ar expune pe vreuna din rude /afini la dispretul public sau la o pedeapsa penala.art. moasele. a fost distrus. care refuza infatisarea lui.civ. absolut imprevizibila si absolut insurmontabila/ in cazul in care inscrisul doveditor a fost pierdut fara culpa detinatorului/persoanei interesate.proc. asupra imprejurarilor secrete de care au luat cunostinta in aceasta calitate. cererea reconventionala sau intampinare. desi codul nu permite o atare derogare.Cine nu poate fi ascultat ca martor ? Nu pot fi ascultati ca martori rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv.proc. a lasat la latitudinea instantei aprecierea marturiei date de catre minorii sub 14 ani si debilii mintali.art.189 C.138 C. in conformitate cu dispoz.art. in sensul fortei majore.proc. disparitiei sau a unor motive bine intemeiate.Partile isi pot lua angajamentul sa aduca ele martorii necitati. unii dintre acestia se afla in imposibilitate de a se mai prezenta la instanta datorita mortii.

dar adauga anumite inprejurari anterioare /concomitente faptului pretins si care atrag calificarea raspunsului final ca negativ la intrebarea pusa. cealalta parte va putea totusi sa se apere discutand temeinicia probelorpartii potrivnice.Marturisirea. Deoarece este un act personal nu poate fi facuta decat de catre autor/de reprezentatul sau legal ori conventional cu procura speciala.art. constient si liber. 38.Administrarea interogatoriului persoanei fizice Interogatioriul se propune de catre partea care are interes sa-l administreze si sa obtina pe aceasta cale recunoasterea partii adverse.civ. reprezentand manifestarea de vointa a celui intrebat la interogatoriu. recunoastere de natura sa produca consecinte impotriva autorului sau.Ea trebuie sa fie expresa. 6 . Fiind act de dispozitie marturisirea nu poate viza drepturi de care partea nu poate sa dispuna. fara insa a se da in fata judecatorului. in scopul producerii unor consecinte juridice.Daca martorul nu se prezinta la prima citare. conform cu care marturisirea poate fi revocata numai pentru eroare de fapt. atunci se va putea dispune aducerea cu mandat. 42. 40. 43. strict personal si constituie o proba impotriva autorului sau.Marturisirea calificata-este aceea in care partea intrebata reciunoaste pretentia partii adverse. cand este facuta in timpul procesului si in fata instantei de judecata si extrajudiciara cand este facuta in afara de proces. prin cererea reconventionala su prin intampinare. Dat fiind faptul ca este un act juridic unilateral ea este irevocabila.Clasificare Conform Codului civil marturisirea este judiciara.In virtutea rolului sau activ instanta de udecata va putea dispune administrare interogatoriului dc. Nici in aceasta situatie nu se prezinta partea care a propus martorul poate fi decazuta din proba cu martori.Revenirea asupra probei cu martori Daca partea potrivnica nu si-a propus martorii la timp si a fost decazuta din aceasta dovada isi va putea insusi martorii celeilalte parti. Marturisirea este un act juridic.Marturisirea.Marturisirea simpla Marturisirea simpla este aceea in care partea chemata la interogatoriu recunoaste neconditionat pretentiile partii adverse.Marturisirea complexa-este aceea care pe langa recunoastrea faptului pretins adauga un alt fapt care tinde la diminuarea /chiar anihilarea efectelor faptului marturisit. 39.2 C.Acest act juridic este un act de dispozitie.1206 alin. dc. 44. 41.Cererea privind incuviintarea interogatoriului de va face prin cererea de chemre in judecata. daca aceasta renunta la martorii sai. cu exceptia situatiei prevazute de adisp.Notiune si trasaturi Marturisirea reprezinta recunoastrea de catre o parte a unui fapt pe care partea adversa isi intemeiaza o pretentie sau o parare. de regula inainte de acesta sau in timpul sau. Marturisirea judiciara se subclasifica in : -marturisirea simpla -marturisirea calificata -marturisirea complexa.considera ca acesta este in interesul aflrii advarului.

nu este preconstituit spre a servi ca dovada ci el este rodul muncii stiintific fondate a unui specialist.Notiune si ipoteze in care se administreaza obligatoriu Raportul de expertiza este un act de procedura cu caracter autentic.31/1990 privind societatiile comerciale pretind efectuarea unui raport de expertiza pentru evaluarea aporturilor in natura.Valoarea juridica a raportului de expertiza Raportul de expertiza este un act autentic ce se intocmeste pe parcursul derularii procesului.Ipoteze Constituie o proba utila care poate lamuri aspecte procesuale si consta in observarea directa.Marturisirea simpla si marturisirea calificata Marturisirea simpla este aceea in care partea chemata la interogatoriu recunoaste neconditionat pretentiile partii adverse. 51. de catre instanta a situatiei de fapt pretinsa prin cerera dedusa judecatii. legea este cea care impune efectuarea expertizei.119/1996 cere obligatoriu intocmirea unui raport de expertiza pentru stabilirea varstei copilului gasit . in cazul inregistrarii tardive a nasterii. in anumite cazuri.Valoarea marturisirii Din continutul normelor indicate se desprinde concluzia ca ori de cate ori este nevoie de lamurirea unor imprejurari de fapt se solicita cunostinte de specialitate.art. le suprapune pe criterii si reguli stiintifice si tehnice. Cercetrarea la fata locului constituie o proba ce poate fi utilizata in cazul in care se impune constatarea starii sau situatiei unor bunuri care nu pot fi deplasate si pentru 7 .Administrarea expertizei Ca orice dovada expertiza ar trebui ceruta prin cererea de chemare in judecata.Administrarea interogatoriului subiectelor colective de drept 46. astfel ca uneori este ceruta in baza disp. dar adauga anumite inprejurari anterioare /concomitente faptului pretins si care atrag calificarea raspunsului final ca negativ la intrebarea pusa. de un functionar care are indrituirea sa functioneze in locul in care actul se efectueaza. Daca se solicita aceasta dovada va trebui sa se arate si ce anume imprejurari urmeaza sa fie dovedite prin intermediul sau pentru a se putea verifica pertinenta si concludenta probei. a avantajelor rezervate fondatorilor in contul societatii pe actiunii care se infiinteaza. prin intmapinare sau prin cererea reconventionala. marturisirea calificata fiind acea marturisire in care partea intrebata recunoaste pretentia partii adverse. intocmit cu solemnitatile cerute de lege.L. insa uneori neceistatea administrarii sale decurge numai din celelalte probe administrate. 48. Desi de regula aprecierea necesitatii dovezii este lasata la latitudinea instantei de judecata. 47.45. care utilizand faptele constatate. in scopul stabilirii realitatii asupra chestiunilor litigioase dintre parti. datorita specificitatii obiectului cauzei care nu poate fi lamurit altfel. 50.nr.25 si 37 din L.civ.art. 49.proc. la fata locului.138 C. instanta va putea dispune efectuarea unui raport de expertiza.Raportul de expertiza.nr.Cercetarea la fata locului.

61. -s-a deschis procedura reorganizarii si a falimentului prin hotarare judecatoreasca irevocabila.Prezumtia legala mixta 56.Suspendarea legala de drept Suspendarea legala trebuie pronuntata de instanta de judecata daca : -a intervenit moartea unei parti si partea interesata nu cere termen pentru introducerea in cauza a mostenitorilor . -a intervenit decesul mandatarului uneia din parti.Prezumtia legala absoluta Sunt acele prezumtii impotriva carora nu se poate admite nici un mijloc de dovada(declararea ca nule a unor acte pentru ca legea le priveste facute in frauda dispozitiilor sale. nefiind nevoie de cunostiinte de specialitate. susceptibila de recurs separat deoarece intrerupe cursul judecatii.Conditii Daca partile au intrat in dezbaterea fondului. 53. 60.Acte procesuale ce se intocmesc In cadrul administrarii acestei probe. -a incetat functia tutorelui sau curatorului . asupra reclamantului in proces. se intocmesc ca si acte procesuale formulare de citare a partilor. -este formulata cerere de stramutare.In acest caz instanta care judeca starmutarea poate dispune suspendarea cauzei pana la finalizarea judecatii pe cerera de stramutare. 58.Renuntarea la judecata.Prezumtia legala relativa Prezumtiile legale relative sunt acele prezumtii impotriva carora legea admite atat numai anumite mijloace de dovada cat si orice dovada contrarie. 57. simpla observare de catre instanta fiind suficienta.Suspendarea judecatii.Cercetarea la fata locului. ori s-a numit tutore ori curator uneia din parti . 54. renuntarea nu se va mai putea face decat cu invoiala celeilalte parti. conferindu-se acestuia eventualele criterii de determinare a unor asemenea concluzii. dobadirea derptului de proprietate/liberarea unui debitor rezultate din oticare inprejurari determinate). 52.Calea de atac Suspendarea se va pronunta printr-o incheiere. Grefierul va intocmi procesul-verbal al cercetarii in care se va mentiona cele petrecute la fata locului si constatariile proprii ale instantei. in tot sau in parte. 59.Suspendarea legala facultativa Suspendarea este lasata la aprecierea instantei de judecata atunci cand : -dezlegarea pricinii atarna. 8 .care se impune efectuarea unei expertiya.Prezumtia simpla Este aceea prezumtie lasata la latitudinea magistratulu. -s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea .Efectele suspendarii Principalul efect al suspendarii este inreruperea cursului judecatii. 55. cu mai putin de 15 zile inainte de termenul de judecata. -s-a dispus punerea sub interdictie. de existenta sau inexistenta unui drept ce formeaza obiectul altei judecati .

In cel de al doiela caz. Achiesarea se infatiseaza sub doua forme.Procedura Daca renuntarea s-a facut dupa comunicarea cererii de chemre in judecata catre parat. sau ulterior. in tot sau in parte. iar daca s-a dat de catre o instanta de recurs nu mai este susceptibila nici de recurs. fara a fi intrebat asupra acestora. sau partea care a pierdut procesul este de acord cu hotararea instantei. 66. este renuntarea la calea de atac in fata instantei investita cu judecarea acesteia.Efecte daca renuntarea la drept se face in fata instantei de apel sau de recurs. prin act sub semnatura privata. care vor fi judecate in continuare. sau daca aceasta a fost comunicata dar paratul nu a olicitat instantei obligarea reclamantului cheltuieli. hotararea primei instante. sau daca aceasta a fost comunicata dar paratul nu a olicitat instantei obligarea reclamantului cheltuieli.Dimpotriva.Renuntarea la judecata. care a pierdut procesul.Procedura Renuntarea la insusi dreptul pretins se poate realiza oricand in cursul procesului. Cand procesul este extins fie prin participarea altor persoane la judecata. daca cererea nu fusese comunicata. Hotararea prin care se constata renuntarea la dreptul pretins nu este susceptibila de apel. Daca renuntarea s-a facut dupa comunicarea cererii de chemre in judecata catre parat. pe de o parte achiesarea paratului iar pe de alta parte achiesarea partii. 63. sau prin existenta unei cereri reconventionale. ca act juridici prin care paratul accepta pratentiile reclamantului. Renuntarea poate fi facuta in sedinta sau prin inscris autentic. respectiv a celei de apel se va anula in masura anularii.Renuntarea la judecata. prin intermediul interogatoriului.Insa.Renuntare la dreptul pretins. practica judiciara este in sensul admiterii renuntarii la insusi dreptul pretins chiar daca este facuta extrajudiciar. renuntarea nu se va mai putea face decat cu invoiala celeilalte parti. O alta modalitate de achiesare la hotararea judecatoreasca.Achiesarea si renuntarea la calea de atac O renuntare indirecta la pretentii o reprezinta achiesarea. 9 . mentinandu-se astfel hotararea instantei prin care acesta a pierdut procesul. la hotararea judecatoreasca.Efecte Principalul efect este terminarea procesului printr-o incheiere in care instanta ia act de renuntarea reclamantului la realizarea drepturilor sale in judecata. recunoscut de cel caruia i se opune. renuntand sa mai exercite calea de atac. atat in prima instanta cat si in apel si independent de manifestarea de vointa a apartii adverse. perdantul va putea sa renunte la a mai formula cale de ataca/ sa renunte la calea de atac declarata. 64.Dimpotriva.62. la cererea acestuia instanta va obliga pe reclamant la cheltuieli. spontan. la cererea acestuia instanta va obliga pe reclamant la cheltuieli. Daca partile au intrat in dezbaterea fondului. renuntarea reclamantului nu va avea nici o influenta asupra celorlate cereri formulate. acest efect nu se va mai produce. In primul caz paratul va putea recunoaste pretentiile reclamantului la primul termen de judecata. deoarece actu sub semnatura privata recunoscut are valoare de act autentic intre parti. daca cererea nu fusese comunicata.Renuntarea la dreptul pretins. la randul sau indirecta. acest efect nu se va mai produce. 65.

Instanta va lua act de tranzactia partilor. dupa incheierea dezbaterilor judecatorii se retrag pentru deliberare. cu exceptia cazului cand a fost suspendat unul dintre ei din functie/a pierdut calitatea de magistrat. putand fi atacata numai cu recurs. numit minuta.Procedura In materie procedurala intereseaza in speciala tranzactia judiciara.Cai de atac impotriva hotararii de expedient Instanta va lua act de tranzactia partilor. 70. caz in care cauza se va erpune pe rol cu citarea legala a partilor pentru a se putea pune concluzii in fata unui complet legal constituit.proc. judecatorii ale caror opinii se aproprie cel mai lult sunt datori sa se uneasca intr-o singura parare/vor putea sa revin asupra parerii avute initial. constata prin inscris.si dupa constituirea completului de divergenta. prin care acestea arata ca doresc sa stinga litigiul existent intre ele aratand care sunt punctele asupra carora s-au inteles si pe care urmeaza sa le prinda in conventia lor. va fi scris de unul dintre membrii completului de judecata pe cerera de chemare in judecata/pe verso-ul ultimei incheiri. Cand instanta are nevoie de timp pentru deliberare.Pronuntarea hotararii. savarsite ori promise de o parte in schimbul renuntarii de catre cealalta parte la dreptul litigios.Pronuntarea hotararii. procedand dupa prevederile art. Dc se ajunge la constituirea compeltului de divergenta se va relua judecata numai asupra punctelor falte in divergenta. prin concesii reciproce. ca act juridic inchieat de catre parti in fata instantei de judecata. pentru motive procedurale de forma.C. 67. incepand cu cel mai nou in functie si terminand cu el. 69. 71.Dispozitivul hotararii. presedintele adunand parerile tuturor judecatorilor. putand fi atacata numai cu recurs. constand in renuntari la pretentii/prestatii noi. Hotararea se da fara drept de apel.Completul de divergenta se constituie prin intriducerea unui al treilea judecator aflat pe lista de permanenta in ziua in care s-a ivit conflictul de divergenta. iar daca exista si opinie separate se va arata si aceasta.Notiune Tranzactia reprezinta actul juridic prin care partile finalizeaza un proces in curs. printr-o hotarare de expedient al carei dispozitiv il va constitui cuprinsul actului dintre parti. constata prin inscris.256 si urm. printr-o hotarare de expedient al carei dispozitiv il va constitui cuprinsul actului dintre parti.Tranzactia.civ. care se va semna de catre judecatori sub sanctiunea nulitatii. pronuntarea se va putea amana pentru un termen ce nu va depasi 7 zile. 10 . Dc. pentru motive procedurale de forma.Ei vor chibzui in secret in camera de consiliu.Deliberarea Pentru a pronunta o solutie . Hotararea se da fara drept de apel. Pronuntarea se va face de catre aceeasi judecatori care au judecat pricina in fond. sunt mai mult de doua pareri. Dc. in aceeasi zi/in cel mult 5 zile. 68.nu se poate constitui majoritatea pricina se va judeca in complet de divergenta. ori in functie de dimensiunile sale pe foi separate ce se vor atas obliatoriu la dosar.Minuta Dupa pronuntarea solutiei se intocmeste dispozitivul hotararii.Tranzactia.Acheisarea tacita consta in executarea de bun voie a hotararii judecatoresti data impotriva acestei parti.

se pot aduce la indeplinire prin executare silita.Redactarea va reveni unuia dintre membrii completului de judecata desemnat de presedintele instantei. potrivit legii. nu mai pot fi atacate cu recurs.Redactarea hotararii Recactarea hotararii.Hotarari definitive si hotarari irevocabile Sunt hotarari definitive cele date in prima instanta fara drept de apel.Continut Indiferent de felul hotararii aceasta trebuie sa cuprinda: -numele. precum si orice alte hotarari care nu mai pot fi atacate cu apel. 75. mai ales datorita caracterului subsidiar al actiunii in constatare fata de actiunea in realizarea dreptului. datorita faptului ca prin intermediul lor instanta oblige la o actiune/o titudine concreta. Hotararea se va redacta in doua exemplare originale. daca acesta participa la judecata civila -motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei. recursul precum si recursul in interesul legii se numesc decizii.72. cele date in prima instanta neatacate cu apel/chiar atacate cu apel. orice alte hotarari care. 74. fara drept de apel nerecurate.Hotararea judecatoreasca. hotararile date in apel nerecurte. daca judecata acesteia s-a perimat ori cererea de apel a fost respinsa/anulata. nu constta o situatie numai in scopul stabilirii de care parte este dreptatea.Notiune Hotararea judecatoreasca reprezinta actul jurisdictional final al procesului.Hotarari executorii si hotarari neexecutorii Dc.Sentinte si decizii Hotararile prin care se rezolva fondul cauzei in prima instanta se numesc sentinte iar hotararile prin care se solutioneaza apelul. Sunt hotarari irevocabile :hotararile date in prima instanta.Hotararile date in realizarea dreptului de regula. obiectivul urmarit de parti. prin care se solutioneaza litigiu dintre acestea pronuntandu-se o solutie. cu aratarea motivelor de fapt si de drept care intemeiaza solutia instantei se va face in maximum 30 de zile de la pronuntare.hotararea este obtinuta intr-o actiune in constatare ea nu poate fi pusa in executare. hotararile date in apel. 73. dintre care unul se va aseza la dosarul cauzei iar celalalt se va depune spre conservare la mapa de hotarari a instantei 11 . domiciliul/resedinta partilor -clitatea in care s-au judecat -numele mandatarilor sau reprezentantilor legali si al avocatilor -obiectul cererii si sustinerile in prescurtare ale partilor cu aratarea dovezilor -concluziile procurorului. hotararile date in recurs chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul cauzei. hotararile date in prima instnata care nu au fost atacate cu apel. 77. 76. iar in cazul conflictelor de munca in fond si ale asitentilor judiciari. dispozitivul sau nefiind susceptibil de aceasta prin natura lui.Hotararea judecatoreasca. precum si cele pentru care s-au inlaturt cererile partilor -dispozitivul -calea de atac si termenul in care se poate exercita -aratarea ca pronuntarea s-a facut in sedinta publica -semanturile judecatorilor si grefierului. el constand in existenta/neexistenta unei situatii de drept care nu se poate adduce la indeplinire faptic.

12 .Dc.respective. Pentru a se acorda cheltuieli de judecata este necesar ca partea care solicita sa fi castigat procesul.Autoritatea de lucru judecat.Daca dreptul invocat asupra bunului este diferit nu va exista identitate de obiect si dupa anumite solutii nici de cauza.Modul de suportare in caz de pluralitate subiectiva In cazul cooparticiparii procesualeactive. aceasta hotarare fiindu-le necesara pentru motivarea caii de atac.Compensarea cheltuielilor de judecata 82. Exista identitate de obiect daca cele doua cereri vizeaza acelasi drept si acelasi bun asupra caruia poarta dreptul respectiv.Dc. iar nu sa fie cazuta in pretentii. pasive sau mixte.proc.partile nu au declarat calea de atac de la pronuntare dupa cerinta legii.civ termenul curge de l comunicarea hotararii. In notiunea departi se vor incadra nu doar partile propriu-zis ci si succesorii lor universali si cu titlu universal.Daca sunt mai multi reclamanti si mai multi parati din care unii coobligati/obligati solidar in raportul de drept civil instanta va putea dispune ca suportarea cehltuielilor de judecata sa se faca in solidar. instanta va aprecia obligarea la plata cheltuielilor de judecata in raport cu interesul care il are fiecare parte si in raport de cu natura raportului juridic de drept substantial dintre parti. este acea ca nu este suficient a se solicita fiind nevoie sa fie si dovedite aceste cheltuieli de judecata.Cheltuieli de judecata. constand in aceea ca se cere sa se faca comunicarea hotararii in 7 zile de la pronuntare.102 C. 79. hotararea nu li se va mai comunica daca a expirat termenul de declarare a caii de atac si aceasta nu a fost exercitata de catre nici o parte. 80. obiect si cauza. calea de atac se va exercita conform dispozitiilor legale de la pronuntarea hotararii comunicarea se va face partilor doar dupa ce se declara calea de atac.Cheltuieli de judecata. prin cererea de chemare in judecata.Conditii de acordare Pentru a se acorda cheltuieli de judecata acestea trebuie sa fie solicitate de catre parte. O alta conditie ce trebuie sa existe pentru acordarea cheltuielilor de judecata. 78. prin intampinare sau prin cererea reconventionala.S-a decis ca exista identitate de parti daca al doilea proces se poarta intre aceleasi persoane. iar motivarea trebuie facuta in maxim 30 de zile de la pronuntare. chiar daca au calitati inversate.Pentru judecatorii presedintele va putea incuviinta ca locul celui de al doilea exemplar al sentintei sa se treaca intr-un registru dispozitivul acesteia care se va semna de catre judecatorii care au judecat si de catre grefier. Termenul de 7 zile este un simplu termen de recomandare.Comunicarea hotararii Hotararea se va comunica partilor in copie numai daca aceasta este necesar pentru curgerea termenului unei cai de atac.Conditii Pentru a exista autoritate de lucru judecat legea civila cere ca intre cele doua cereri sa existe tripla identitate de :parti. in parti divizibile egale/proportioinal cu cheltuielile de judecata determinate de catre acea parte. iar in anumite situatii si creditorii chirografari si succesorii cu titlu particular. In privinta comunicarii hotararii in raport cu termenul de motivare a acesteia legea cuprinde o disensiune. 81. deoarece conform art.

Nesolutionarea actiunii civile de catre instanta penala Daca instanta penala nu solutioneazalatura civila evident nu exista autoritate de lucru judecat. persoana care a savarit-o si vinovatia acesteia. procedura care urmeaza dispozitiile art. insa dezlegarile date de instanta penala asupra faptei. in care hotararea judecatoreasca produce efecte pentru trecut sunt :hotararea prin care s-a dispus desfintarea unui act si repunerea partilor in situatia anterioara.Faptul c cel mai important efect al unei hotarari judecatoresti se infatiseaza sub forma unei prezumtii nu trebuie sa sa conduca l ideea ca acesta isi pierde din importanta ci este cert ca pe aceasta cale se pune la dispozitia partii/judecatorului un instrument probator util.proc. care va tine cont de ceea ce a statuat instanta penala asupra faptei. faptuitorului si vinovatiei acestuia vor intra in autoritate de lucru judecat in fata instantei civile. 83. faptuitorului sau vinovatiei acestuia. 86.Autoritatea de lucru judecata a hotararii din materie penala in raport cu instanta civila Art. in care debitorul a fost pus de drept in intarziere. in cazul unor datorii scadente.Daca insa instanta penala nu acorda despagubiri pentru ca apreciaza cauzele de achitare sau incetare a procesului penal ca incompatibile cu acestea.civ.civ. in sensul de cauza a dreptului pretins in judecata.pen. cu exceptia situatilor in care prin acestea se consfintesc situatii juridice noi.Regimul juridic al hotararii judecatoresti este acela al actului authentic.374 si 269 C. partea interesata putand sa se adreseze instantei civile. 90. nu se va mai putea apela la instanta civila pentru despagubiri. 84.Solutionarea laturii civile de catre instanta penala Cand instanta penala.arata ca hotararea instantei penale are autoritate de lucru judecat in fata instantei civile in ceea ce priveste fapta.Hotararea cu efecte retroactive In cele mai multe cazuri hotararea produce efecte pentru trecut.21 C. iar nu cauza a actiunii. fiind data de catre o persoana competenta sa functioneze in locul unde actul s-a facut si cu respectarea solemnitatilor cerute d lege.In acest scop se formuleaza o cerere de investire cu 13 . solutionand actiunea civila o respinge pe motiv ca fapta nu exista sau nu a fost savarsita de catre inculpat. partea interesata se va putea adresa instantei civile. pe langa cerinta ca hotararea sa fie definitiva sau irevocabila este nevoie si de investirea cu formula executorie.constituidu-se drepturi cu efecte numi ex nunc. 89.Al treilea aspect asupra caruia trebuie sa existe identitate intre cele doua cereri este cauza.proc. ale carui mentiuni facute dupa constatarile proprii ale judecatorului nu pot6 fi combatute decat prin inscrierea in fals.Hotararea ca act autentic Desi nu exista un temei expres pentru care sa se declare hotararea judecatoreasca ca act autentic.Invocare Autoritatea de lucru judecat poate fi invocata de catre parti sau de judecator din oficiu in orice stare a pricinii. 88. aceasta indeplineste cerintele art. prin care sa se lamureasca aspectul solutionarii aceleiasi cauze prinintermediul instantei.Autoritatea de lucru judecat si litispendenta 85. 87.Investirea cu formula executorie Pentru a deveni titlu executoriu. care const in atitudinea paratului contrarie continutului dreptului subiectiv al reclamantului. se va stabili plata dobanzii de la scadenta.Asemenea cazuri.1117 C.Autoritatea de lucru judecat.

cu starea de insolvabilitate a debitorului sau cu pericolul vadit de intarziere. 96. precum si a unor sume cuvenite somerilor . despagubirile pentru caz de moarte sau vatamare a integritatii corporale ori sanatatii. cu dare de cautiune si evident cu indeplinirea cerintelor art. date pe baza recunoasterii paratului . ele constituind titlu executoriu de drept. In anumite cazuri prevazute de lege hotararea sau incheierea nu mai trebuie investita cu formul executorie.Executarea vremelnica incuviintata de catre instanta Instanta poate incuviinta executarea unei hotarari care nu este definitiva.Aceasta procedura 14 . calitatea si sustinerile partilor/a celor de calcul strecurate in incheieri/hotarari.581 C. punerea si ridicarea pecetilor ori facerea inventarului . prin inchiere data in camera de consiliu.Suspendarea executiei vremelnice Odata incuviintata executia vremelnica se va putea cere de catre partea adversa suspendarea executarii.hotararile partiale. sub conditia ca aceasta sa nu priveasca stramutarea de hotare sau de lucrari avand o asezare fixa sau inscrieri ori radierea din cartea funciara. Indreptarea erorii materiale din hotarare.Indreptarea erorii materiale din hotarare.Ipoteze Indreptarea erorii materiale consta in inlaturarea oricaror erori/omisiuni cu privire la numele. catre prima instanta care a pronunta hotararea si care verifica daca aceasta este definitiva si daca indeplineste cerintele legale de forma pentru o hotarare judecatoreasca.Executarea vremelnica de drept Sunt executorii de drept hotararile care privesc :plata salarilor sau a altor drepturi izvorate din raporturile de munca.Cererea se va putea face odata cu apelul sau in tot cursul judecatii acestuia si se depune la prima instanta sau la instanta de apel. pricinile privitoare la posesiune . in virtutea unei prevederi a legii.Ipoteze Procedura lamuririi prevederilor legate de intelesul. In orice caz.Procedura de solutionare Indreptarea erorii materiale se efectueaza la cerer sau din oficiu.Lamurirea dispozitivului. numai cu dare de cautiune.civ. daca despagubirile s-au acordat sub forma de prestatii banesti periodice .Hotararile se vor indrepta pe ambele exemplare originale si la cerera partii se va face mentiune si pe exemplarele comunicate partilor. precum si pensii acordate in cadrul asigurarilor sociale . reparatii grabnice . sau daca acesta cuprinde dispozitii potrivnice. 95. pana la solutionarea cererii de suspendare. rente ori sume de bani datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii. suspendarea se va putea incuviinta vremelnic prin ordonanta presedintiala. 93. 94. care consta intr-un ordin dat de Presedintele Romaniei tuturor agentilor dministrativi si ai fortei publice de a executa hotararea. cu citarea partilor daca instanta considera necesar.Daca este incuviintata cerera de investire cu formula executorie pe hotarare se va mentiona o formula sacramentala. 91.formula executorie.De asemenea instanta va incuviinta cererea de executare numai daca va gasi aceasta de cuviinta fata cu temeinicai vadita a dreptului.proc. intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii. despgubirile pentru accidente de munca . in functie de cum are/nu nevoie de unele lamurir de la acestea. in acest din urma caz atasandu-se copie de pe dispozitivul hotararii.in orice cazuri in care lega arata ca hotararea este executorie de drept. 92.Este cazul incheierilor executorii provizoriu si al altor hotarari sau inscisuri care se executa fara formula executorie.

Din aceasta categorie face parte apelul. 100. la tribunal respectiv la curtea de apel. prin care se realizeaza controlul judiciar si care sunt solutionate de instantele superioare. in termen de 15 zile de la pronuntare.Cai de atac ordinare Caile de atac ordinare sunt acelea care se pot exercita de catre partea interesata fara a fi nevoie sa se incadreze in anumite motive strict prevazute de lege.civ.Apelul. 106. Completarea se face la cererea persoanei interesate.Cai de atac extraordinare Caile extraordinare de atac sunt acelea care pot fi exercitate de catre partea interesata numi in cazurile si conditiile reglementate expres de normele procesuale. de reformare. impotriva aceleiasi hotarri.are in vedere cazurile in care dispozitiile aceleaisi hotarari sunt contradictorii si nu se pot duce la indeplinire. 99.Notiune Apelul este o cale de atac ordinara. 104.Obiectul apelului 15 .Competenta speciala in materie de apel Competenta speciala in materie de apel revine Curtii de Apel cf. 107. 102.Termenul de introducere a cererii Reprezinta procedura care urmareste acoperirea omisiunilor instantei de judecata de a se pronunta asupra unor aspecte solicitate de catre parti.Art.proc.civ. iar acolo unde legiuitorul a considerat ca se impune suprimarea lui a aratatat-o expres.Se incadreaza aici :recursul.proc.Cai de atac de reformare Caile de atac de reformare sunt acele cai de atac.Controlul judecatoresc Controlul judecatoresc desemneaza posibilitatea instantelor judecatoresti de a verifica leglitatea si temeinicia unor acte cu sau fara caracter jurisdictional. 101.2 C. revizuirea si recursul in interesul legii.Competenta de drept comun in solutionarea apelului In general orice hotarare poate fi atacata cu apel.282 C. conform cu care hotararile date in prima instanta la judecatorie si la tribunal sunt supuse apelului. devolutiva si suspensiva de executare prin care partea interesata poate invoca orice nemultumiri fata de hotararea pronuntata de catre instanta de judecata. 97.Controlul judiciar Prin control judiciar se intelege posibilitatea instantelor judecatoresti superioare de a verifica legalitatea si temeinicai hotararilor pronuntate de instntele judecatoresti inferioare iar daca gasesc necesr de a le casa. emise de organe din afara sistemului judiciar.Completarea hotararii. respectiv modifica pe cele pe care le considera nelegale si netemeinice.art.Cai de atac de retractare Care se adreseaza instantelor care au pronuntat solutia respectiva si care vizeaza retragerea propriei hotarari si pronuntarea alteia legale :contestia in anulare si revizuirea. 98.iar in cazul hotararilor date in fond dupa casarea cu retinere. formulata in termenul in care se poate declara apel sau recurs.3 alin. contestati in anulare. 103. 105.reglementeaza regula.

Depunerea cererii de apel Cererea de apel se depune sub sanctiunea nulitatii la instanta a carei hotarare se ataca.civ. intervenit in termenul de apel.Este cazul succesorului particular al unui drept dobandiitor dupa pronuntarea sentintei in prima instanta si anteriror scurgeri termenuluide apel. 109. iar dupa caz. acesta nu are are interes sa exercite cale a de atac. odata cu apelul a fost solicitata si suspendarea executarii hotararii primei instantae. 108. In afara de partile procesului.Momentul in care incepe sa curga Termenul de apel este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii primei instante. deoarece in cazul in care dispozitivul este favorabil partii. 113.Nemotivarea apelului si motivarea tardiva 16 . se va efectua o noua comunicare a hotararii la cel din urma domiciliu al defunctului.De asemenea va mai cuprinde si motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza precum si dovezile pe care se sprijina. 111.proc. pe numele mostenirii si fara ase arata numele si calitatea fiecarui mostenitor. codul fiscal si contul bancar.civ. in unele situtii expres prevazute de lege si alte persoane pot declara apel.102 C.284 alin. afara de cazurile in care legea dispune altfel. apelul va fi trimis de inadata instantei competenta sa judece cerera de suspendare.2C.Termenul de apel. 110.Daca insa. ca orice cerere prin care se sesizeaza instanta de judecata va cuprinde :numele.art.Intrerupere Termenul de apel se intrerupe prin moartea partii care are interes sa faca apel si prin moartea mandatarului caruia i s-a facut comunicarea hotararii. termenul curge de la data la care partea a solicitat comunicarea hotararii. numarul de inmatriculare in regsitraul comertului sau in registrul de inscriere al persoanelor juridice. domiciliul sau resedinta partilor.Sub sanctiunea nulitatii trebuie sa se arate si numarul hotararii atacate si semnatura partii.art. chematii in judecata sau garantie. ir termenul de apel va curge de la daa acestei din urma comunicari.proc.Cf. care va inainta instantei de apel dosarul cauzei impreuna cu toate apelurile facute impotriva hotararii dupa ce se implineste termenul de apel pentru toate partile. conform cu care termenul curge de la momentul primirii somatiei de executare silita.Subiectele apelului In regula generala apelul poate fi exercitat numai de catre partile procesului.Apelul se exercita si de catre cei care au devenit parti in proces pe parcursul derularii acestuia. cu exceptia celor date in cauze strict personale. ori de cei care reprezinta drepturile persoanelor incapabile. sum sunt :intervenientii. creditorul chirografar care exercita actiunea oblica in numele debitorului sauprocurorului care chiar daca nu a luat parte la judecarea pricinii poate sa exercite calea de atac impotriva hotararii. iar pentru persoanele juridice denumirea si sediul lor. cf. 112.Cuprinsul cererii de apel Cererea de apel.Obiectul apelului il constituie dispozitivul hotatarii judecatoresti. sau de succesorii lor in drepturi.In cazul decesului partii. cei aratati ca titularii ai dreptului.Termenul de apel.

competenta de drept comun in materie de recurs revine Curtiilor de Apel. fara a putea crea apelantului in propria sa cale de atac o situatie mai grea.Probele in apel Instanta de apel va putea sa judece pe baza probelor administarte la prima instanta sau dimpotriva.3 Cod procedura civial.Non reformation in pejus. daca considera necesar.Competenta de drept comun in materie de recurs In conformitate cu disp. afara de cazurile prevazute de lege.Solutii in apel Dupa judecarea apelului instanta va pronunta solutia. va desfiinta hotararea atacata si va trimite cauza sper rejudecare primei instante. va putea administra alte dovezi noi.Efectele cererii de apel Cererea de apel investeste instanta de apel cu judecarea acestuia. facand acte de dispozitie asupra drepturilor procesuale sau subiective. Instanta admitand apelul va putea schimba in tot sau in parte hotararea atacata.prima instanta a respins actiunea pe baza unei exceptii peremptorii. pe baza rolului sau activ. instanta de apel.art.Instanta va putea incuviita probe noi atat in baza cererii introductive de instanta cat si daca din dezbaterile purtate in fata sa se desprinde concluzia ca probele deja administrate nu sunt suficiente.Calificarea caii de atac a recursului 120. 117.Competenta speciala in materie de recurs 17 . 121. Necesitatea administrarii acestor probe noi va putea rezulta atat din cerera de apel sau din intampinare. cat si din dezbaterile purtate in fata instantei de apel.Cereri noi in apel In apel sunt admise cereri de dobanzi.114. fara a intra in cercetarea fondului. cu exceptia cazului in care el consimte la aceasta. care poate fi de admitere a apelului sau dimpotriva de respingere a a cestuia. 119. fara a intra in cercetarea fondului cauzei.Totodata in apel se va putea invoca pentru prima data compensatia legala.3 alin. atat vreme cat aceasta eset si singura exercitata. ceea ce reprezinta o noua judceata in fond(efectul devolutiv al apelului) si totodata produce efecte suspensive asupra hotararii atacate-care contureaza ideea ca hotararea care este susceptibila de apel nu este inca executorie. gasind apelul intemeiat. 116. 115. apelul fiind o cale de atac devolutiva.Notiune Non reformation in pejus-neagravarea situatiei in propria cale de atac-recurentului nu i se poate inrautati situatia in propria cale de atac.O sentinta neapelata inca sau care este atacata cu apel nu poate fi pusa in executare inainte de solutionarea apelului. Instanta de apel va trimite spre rejudecare daca judecata in prima instanta nu a intrat in cercetarea fondului. cerute de catre parti su chiar dispune de catre instanta din oficiu. sau daca a anulat actiunea. Solutiile date de instnata de apel sunt diferite in raport de cum prima instanta a judecat sau nu fondul procesului. rate sau venituri ajunse la termen si din orice alte despgubiri care s-au ivit dupa darea hotararii primei instante. 118. Dc.

Sub sanctiunea nulitatii trebuie sa se arate si numarul hotararii atacate si semnatura partii. in materia ordonantei presedentiale recursul se face in 5 zile de pronuntare daca s-a dat cu citarea partilor si de la comunicare dc hotararea a fost data fara citarea partilor .Recursul se declara si impotriva incheierilor premergatoare dar numai odata cu atacarea hotararii de fond. 128.Dupa implinirea termenului de recurs pentru toate partile. 127.Obiectul recursului Pot fi atacate cu recurs :hotararile date far drept de apel.Termenul de recurs. cele date in apel si hotararrile altor organe cu activitate jurisdictional pentru care legea prevede aceasta cale de atac. numarul de inmatriculare in regsitraul comertului sau in registrul de inscriere al persoanelor juridice.Cererea de recurs. domiciliul sau resedinta partilor. impotriva hotararii de declinare de competenta se poate exercita recurs in terme de 5 zile de la comunicare. este supusa recursului in 3 luni de la comunicare. in cazul divortului termenul de declarare a recursului este de 30 de zile de la comunicarea hotararii atacate . daca legea nu dispune altfel. iar pentru persoanele juridice denumirea si sediul lor.Subiectele recursului Recursul poate fi exercitat de catre orice parte din proces.316 C.proc. cand se vor depune dupa comunicrea hotararii.In materie de recurs competenta speciala revine Inaltei Curti de Casatie si Justitie.1 Cod procedura civila.Termenul de recurs. 125. 129.I. In materie de perimare termenul de recurs este de 75 zile si curge de la pronuntarea hotararii.4 alin.civ. in conformitate cu dispozitiile art.art.Motivarea recursului.Momentul in care incepe sa curga Termenul de recurs este de 15 zile si incepe sa curga de la comunicarea hotararii atacate. respectiv va cuprinde : :numele. art. mai putin in cazul in care recursul a fost declarat inainte de cunoasterea motivarii hotararii atacate. facand trimitere la toate dispozitiile care reglementeaza apelul. instnata a carei hotarare este recurata va inainta dosarul instantei superioare.Depunerea cererii de recurs Cererea de recurs se depune sub sanctiunea nulitatii la instanta a carei hotarare se ataca.64/1991 privind brevetele de inventie arata ca hotararea Comisie de reexaminare din cadrul O. impreuna cu toate dovezile de indeplinire a procedurii de comunicare a hotararii.Termen In cazul in care cererea de recurs nu cuprinde motivele de recurs sau in care nu cuprinde toate mentiunile necesare. codul fiscal si contul bancar. 123. 126. Va cuprinde inclusiv motivele.M.S.Efectele cererii de recurs. care se aplica si recursului in masura in care nu sunt incompatibile cu prevederile sale speciale. iar dupa caz.Intrerupere Termenul de recurs se intrerupe in aceleasi conditii in care se intrerupe termenul de apel.Enumerare 18 . chiar daca nu a participat la judecarea cauzei in prima instanta sau in apel. cu exceptia cazurilor in care legea prevede ca anumie incheiri sunt susceptibile de recurs separat.Continut Cererea de recurs trebuie sa cuprinda acelasi mentiuni ca si cerera de apel. 122.57 L. 124. termenul de recurs va fi prelugit cu 5 zile pentru depunerea motivelor de recurs/refacerea cererii. inclusiv de catre procuror.

care ar fi putut influenta solutia in cauza daca ar fi fost folosite de instanta a carei hotarare se ataca pe calea recursului. 133. : -daca instanta a acordat mai mult ce s-a cerut. 132. presedintele sectiei stabileste termen de judecata si comunicarea motivelor de recurs.proc.Principalul efect al cererii de recurs il constituie efctul nesuspensiv de executare ceea ce atrage necesitatea ca partile sa solicite suspendarea executarii hotararii recurate. instanta a incalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. instant de recurs poate reveni oricand asupra suspendarii acordate. 131.1-5 C. Dupa acordarea suspendarii. In recurs nu se pot administra probe noi cu exceptia inscrisurilor.Judecarea recursului Dupa ce primeste cererea de recurs si dosaru. insa numai cu darea de cautiune. -cand hotararea s-a dat de alti judecatori decat cei care au luat parte la dezbaterea in fond a pricinii . -cand prin hotararea data. -cand hotarare nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii . Suspendarea executarii se poate solicita si prin intermediul ordonantei presedentiale cu dare de cautiune in cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii/500 lei pentru cereriile neevaluabile.proc. 19 . Intampinarea intimatului trebuie depusa cu 5 zile anterior termenului de judecata. -cand instanta.Suspendarea executarii hotararii atacate cu recurs La cererea partii interesate instanta poate dispune suspendarea executarii.105 alin. Precum si atunci cand instanta inferioara a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului. La judecata recursului compeltul este format din 3 judecatori. apoi intimatului si pe urma procurorului. : -cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale .intimatul nu urmareste obligarea primului la plata de despagubiri pentru prejudiciile cauzate in urma executarii silite. cautiunea acordandu-se recurentului de indata.304 pct. fiind necesara administrarea de probe noi. ori ceea ce nu s-a cerut .2.6-9 C. La termenul de judecata. instanta de recurs va casa hotararea instantei inferioare.civ.Motive de modificare Instanta va modifica hotararea pentru motivele reglementate de art. interpretand gresit actul juridic dedus judecatii. instanta va da cuvantul mai intai recurentului.Prin inscris nou va trebui inteles orice act emanand de la parti sau de la un tert. sau modificarea hotararii nu este posibila.304 pct. 130. -cand hotararea s-a dat cu incalcarea competentei altei instante .civ.Motive de casare Pentru motivele prevazute de art. a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia . -cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti. cu exceptia cazului in care acesta este parte principala sau recurent si va vorbi primul. dc. -cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea/aplicarea gresita a legii.

Casarea cu retinere spre rejudecare Cand instanta de recurs constata propria competenta.Contestatia in anulare speciala. 141.Notiune si cazuri Contestatia in anulare speciala reglementata de art. dupa competenta. care ar fi putut influenta solutia in cauza daca ar fi fost folosite de instanta a carei hotarare se ataca pe calea recursului. respectiv daca instanta de recurs respingand recursul sau admitandu-l numai in parte a omis sa cerceteze vreunul din motivele de modificare sau de casare. se constata ca :instanta inferioara a solutionat procesul fara a judeca fondul acestuia.Suspendarea executarii in contestatia in anulare 20 .proc. in functie de motivele invocate si gasite ca intemeiate. care a pronuntat-o.6-9 C. ea va solutiona cauza in fond. Dc. ori daca judecata s-a facut in lipsa unei parti vcare nu a fost legal citata nici la administrarea probelor nici la dezbateri. pentru ziua cand a avut loc judecarea pricinii.Prin inscris nou va trebui inteles orice act emanand de la parti sau de la un tert. instanta admite recursul.318 C.De asemenea il va putea anula.civ.304 pct.Notiune si cazuri Contestatia in anulare este acea cale extraordinara de atac. Casarea poate fi totala sau partiala. 140. in prima instanta sau apel. instanta de recurs precizand in hotararea ce o va pronunta care sunt elementele hotararii atacate.Cazuri Hotararea va fi casata si trimisa spre rejudecare la aceeiasi instanta dc. pentru motivele expres prevazute de lege. de retractare si nesuspensiva de executare care se poate exercita numai impotriva hotararilor irevocabile. Atunci cand instanta de fond a solutionat procesul fara a cerceta fondul atunci va casa hotrarea atacata si va trimite cauza spre rejudecare instantei inferioare.Inalta Curte de Casatie si Justitie investita cu solutionarea recursului 138. 135. instanta va proceda la casarea hotararii atacate in totalitate pentru a asigura o judecata unitara. Contestatia de drept comun este o forma a contestatiei in anulare care se poate exercita impotriva unei hotarari irevocabile pentru doua motive :daca procedura de chemare a partii.Solutii in recurs Instanta va putea admite sau va putea respinge recursul.vizeaza situatiile in care hotararea instantei de recurs:este rezultatul unei greseli materiale. 139. dupa casarea hotararii atacte.civ.Trimiterea spre rejudecare. 136. 137. Pentru motivele reglementate de art. nu a fost indeplinita potrivit cerintelor legale si daca hotararea a fost data de judecatori cu incalcarea normelor de ordine publica privitoare la competenta.Probele in recurs In recurs nu se pot administra probe noi cu exceptia inscrisurilor.proc. instanta va modifica hotararea atacata.Contestatia in anulare de drept comun. ea va pronunta o solutie de casare sau de modificare a hotararii atacate.134. Atunci cand recursul se admite atat pentru motive care atrag casarea cat si pentru motive care atrag modificarea. care se mentin.

Pct. Ac.se depune in termen de 3 luni de la data la care hotararea CEDO a fost publicata in M. precum si in hotararile instantei de recurs care evoca fondul cauzei. pana la solutionarea cererii de suspendare. Pentru motivul prevazut la pct.Dc.Revizuirea. 142. In cazul descoperirii de inscrisuri doveditoare determinante pentru pricina termenul de o luna curge de la data la care s-au descoperit inscrisurile sau din ziua in care partea interesata a lut cunostinta de hotararea desfiintata sau modificata pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere.proc. avand aceiasi calitate.Revizuirea. Revizuirea este o cale de atac acre vizeaza starea de fapt retinuta in hotarare in urma judecatii si vizeaza numai hotarariile definitive.322 C.Notiune Revizuirea este acea cale de atac extraordinara.Revizuirea pentru hotararii contradictorii Dc.Obiect Sunt suspuse revizuirii hotarariile judecatoresti ramase definitive prin neapelare sau instanta de apel.Of.7 este de o luna si curge de la pronuntarea ultimei hotarari.civ.civ.Asupra cererii de suspendare a executarii instanta se pronunta prin incheiere care poate fi atacata separat cu recurs.2 si 7 alin.proc.una dintre instante este ICCJ-ul revizuirea se va judeca de aceasta instanta.hotararile au fost date de instantele de recurs dupa evocarea fondului.proc. 144.In cazul incapabilor. Pct. respectiv de la momentul dobandirii capacitatii. in conditiile art. Pentru cazurile prevazute la punctele 1.Revizuirea.Instanta investita cu solutionarea contestatiei in anulare poate dispune motivat suspendarea executariihotararii a carei anulare se cere. dar numai dupa plata unei cautiuni stabilite de instanta.3 si 4 C.1 ale art. in una si aceeasi pricina.403 alin. In situatia prevazuta de pct.8-termenul este de 15 zile si se socoteste de la data incetarii impiedicarii de a participa la judecata.9C. iar dc.termenul curge de l comunicarea hotararii definitive.6-termenul curge de la data la care s-a facut comunicarea hotararii definitive catre stat ori celelalte persoane de drept public sau de utilitate publica. situatia reprezentand un caz particular de repunere in termen.322 pct.In cazuri urgente suspendarea executarii se poate cere si fara citarea partilor.civ. Pct. date de instante de acelasi grad sau de grade diferite. 143.civ. 21 . termenul de revizuire este de 6 luni si curge de la data la care s-a reintors disparutul.3 al art. 145. in cazurile si in conditiile expres prevazute de lege.4-termenul curge din ziua in care partea a luat cunostinta despre hotararea instantei penale de condamnare a judecatorului.proc.termenul cureg de la cel din urma act de executare.dispozitie se aplica si cand hotararile sunt date de instante de recurs.al Romaniei. martorului sau expertului ori de hotararea care a declarat ca fals inscrisul.exista hotarari potrivnice.322 C. de retractare si nesuspensiva de executare prin care se tinde la schimbarea unei hotarari judecatoresti definitive. Cererea de revizuire intemeiata pe art.Termen de exercitare Termenul de revizuire este de o luna si va curge diferit in functie de motivul de revizuire invocat. intre aceeasi pricina. de la pronuntarea acestora de catre instanta de recurs.

s-au descoperit inscrisuri doveditoare.proc. Pentru motivele de revizuire prevazute de art. instanta va anula a doua hotarare fara sa mai verifice care hotarare este corecta. 146.. 151.Revizuirea pentru inscrisuri noi Dc. sa fi existat la data cand a fost pronuntata hotararea.De asemenea. iar in cazul hotararilor definitve potrivniceva anula cea din urma hotarare. In acest caz hotararea de condamnare a participantului din proces trebuie sa fie irevocabila. hotararea atacata. pentru cazurile urgente se poate acorda suspendarea executarii si in baza ordonantei presedentiale.Rol 22 .Totodata revizuirea se poate cere si dc.indeplinite anumite conditii :sa existe 2 hotarari contradictorii.Revizuirea pentru fapte penale savarsite de un participant la proces Dc. 152. instanta de revizuire dupa ce admite calea de atac va proceda la rejudecarea fondului pronuntand o hotarare.Dc.6 si 8C. retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi inftisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor.In fiecare caz. 150.un judecator. in tot sau in parte. ori daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotararea unei instante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere.hotararea a ramas definitiva prin admiterea apelului si modificarea hotararii primei instante sau in instanta de recurs prin respingerea. nefiind suficienta simpl punere in miscare a actiunii penale. 147. cererea de revizuire se va indrepta la aceasta instanta.instanta incuviinteaza cerere de revizuire ea va schimba.hotararea primei instante a ramas definitiva prin neapelare.Competenta in materie de revizuire Cererea de revizuire se depune la instanta care a pronuntat hotararea definitiva si care se solicita a fi revizuita.322. avand acelasi obiect si intemeiat pe aceeasi cauza. intre aceleasi parti.Revizuirea determinata de pronuntarea unei hotararii de catre CEDO Dc.4.CEDO a constatat o incalcare a drepturilor si libertatilor fundamentale datorata unei hotarari judecatoresti.Suspendarea executarii de catre instanta de revizuire Si in cazul revizuirii instanta de revizuire poate acorda suspendarea executarii hotararii atacate sub conditia depunerii cautiunii la dispozitia instantei.322 pct. pe hotararea revizuita se va face mentiune despre revizuire in josul paginii. iar consecintele grave ale acestei incalcari continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii respective.5. 149. martor sau expert care a luat parte la judecata a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina sau dc.7 art.dupa darea hotararii. Depunerea unei cereri de revizuire intemeit pe acest motiv tb. Inscrisul trebuie sa fie nou.un magistrat a fost sanctionat disciplinar pentru exercitarea functiei cu rea credinta sau grava neglijenta. sa nu fi putu fi produs in procesul respectiv si sa fie determinant pentru solutia procesului.Pt.civ.Solutii in revizuire Dc. anularea sau perimarea recursului. 148. In cazul pct.hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat ca fals in cursul sau in urma judecatii se poate solicita revizuirea hotararii in cauza.Revizuirea se va depune la instanta de apel dc. date in acelasi litigiu.Recursul in interesul legii.

Judecata se va face de urgenta si cu precadere. Ordonanţa preşedenţială nu are ca scop stabilirea definitivă a drepturilor părţilor şi. convingându-se de justeţea lor).Urgenta Ordonanta va putea fi data si fara citarea partilor chiar si atunci cand exista judecata asupra fondului. deci ordonanţa îşi va produce efectele până la pronunţarea unei hotărâri pe fond. Caracterul vremelnic decurge fie din însăşi natrura măsurii luate. instanţa nu are de cercetat fondul dreptului discutat între părţi. iar nu definitive.Neprejudecarea fondului Cea de a treia condiţie de admisibilitate a ordonanţei preşedenţiale este ca măsura luată să nu prejudece fondul dreptului. partea nemulţumită de măsura luată prin ordonanţă are posibilitatea de a se adresa instanţei.Vremelnicia Ordonanta este vremelnica si executorie.Instanta va putea hotara ca executarea sa se fac afara somatie si fara trecerea vreunui termen. din diverse motive (de ex. întrucât aparenţa de drepteste suficientă pebtru ca 23 . cât şi din prevederea legală conform căreia ordonanţa va putea fi dată de chiar şi atunci când există judecată asupra fondului. de exemplu.Ordonata presedintiala. În fapt. Ordonata presedintiala.Recursul in interesul legii. procurorul generala al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. pe durata procesului de divorţ. 154. dar. iar motivarea ordonantei se face in cel mul 48 de ore de la pronuntare. Când rezolvă o cerere de ordonanţă preşedenţială. A doua condiţie de admisibilitate este a măsura ordonată de instanţă să fie vremelnică. Această condiţie se află într-o strânsă legătură cu neprejudecarea fondului cauzei. vor solicita Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor in discutie pentru aplicarea unitara a legii pe intreg teritorul tarii. tocmai de aceea. Împrejurarea că dreptul subiectiv este litigios nu împiedică pronunţarea ordonanţei preşedenţiale. Această situaţie nu schimbă însă caracterul vremelnic al ordonanţei preşedenţiale. Această condiţie decurge atât din condiţie refritoare la caracterul vremelnic al măsurtii ce urmează a fi dispusă.Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore. pentru ca soluţia să nu fie arbitrară. fie din cuprinsul ordonanţei care arată expres că aceasta îşi produce efectele numai un anumit timp. la propunerea ministrului justitiei. 155. pe calea procedurii de drept comun. dacă partea împotriva căreia au fost luate. Ordonanţa preşedenţială este o instituţie pusă la dispoziţia părţilordoar pentru a se lua măsuri provizorii. 156. sau colegiile de conducere ale curtiilor de apel. ar fi posibil ca măsurile luate pe calea ordonanţei preşedenţialesă rămână definitive.Recursul in interesul legii este un instrument juridic procesual aparaut c urmare a faptului ca s-a resimtit necesitatea abordarii unitare a unor probleme sau aspecte legislative. care erau vazute diferit si intrepretate diferentiat de catre instantele judecatoresti. adică în termenii legii a unor „măsuri vremelnice”. va cerceta aparenţa acestui drept.Ipoteze In cazul in care exista chestiuni de drept care au fost solutionate diferit de catre instantele judecatoresti. în sensul că există posibilitatea discutării fondului dreptului în instanţa de drept comun. 153. nu mai urmează calea dreptului comun. Ordonata presedintiala.

măsuri vremelnice cu privire la încredinţarea copiilor minori. reintegrarea soţului alungat. în cadrul unei judecăţi care vizează fondul. Pe calea ordonanţei preşedenţiale.Permiterea accesului la spaţiile comerciale. Mai mult. există tendinţa de a se recurge frecvent la proceduar ordonanţei preşedenţiale în materie comercială. reclamantulproprietaravând locuinţa asigurată în alt imobil. chiar legea referindu-se la o atare posibilitate. deoarece nu este vorba de ocrotirea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere. Ordonata presedintiala in executarea silita În materia executării silite 24 . iar pentru soloţionarea pretinsului drept sunt necesare verificări de fond. poate lua pe tot timpul procesului. la obligaţia de întreţinere. urmând ca problema existenţeisau inexistenţei dreptului subiectiv să se rezolve pe calea procedurii de drept conmun. evacuarea provizorie a soţului tulburent. 159. În acest sens art. pe calea ordonanţei. civ. . proc. chiar dacă între soţi un proces de divoţ.obligarea la plata unor despăgubiri pentru actele de concurenţă neloială săvârşite.stabilirea dreptului de proprietate asupra unor spaţii comerciale. 157.obligarea unei persoane să se asocieze cu o altă persoană etc 160. 581 C. Ordonata presedintiala in dreptul comercial În materie comercială Datorită celerităţii cu care se desfăşoară operaţiunile comerciale. eventual şi a copiilor.. Ordonata presedintiala. s-a decis că este inadmisibilă cererea prin care propreitaruil unei locuinţe solicită obligarea. Ordonata presedintiala. Astfel s-a putea recurge la procedura ordonanţei preşedenţiale dacă se solicită: . precizează că: „instanţa.înregistrarea în registrul de acţiuni a cesiunii unor acţiuni.Încetarea faptelor prin care se împiedică folosirea unui spaţiu comercial. . cazul izgonirii di locuinţă a unuia dintre soţi.instanţa să ordone o măsură urgentă şi vremelnică. Aşa este. proc. . stabilirea unui program provizoriu de vizitare a minorului pânăî la definitivarea procesului privind stabilirea domiciliului minorului etc.Oprirea unor acte de concurenţă neloială. . la alocaţia pentru copii şi la folosirea locuinţei”. se poate obţine: restituirea bunurilor de uz personal sau a celor necesare exercitării profesiei. . unele măsuri vremelnice pot fi luate în baza art. civ.Domeniul dreptului familie Ordonanţa preşedenţială îşi găseşte o eficientă şi amplă aplicaţie în cadrul raporturilor de dreptul familiei. în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate. În schimb nu s-ar putea obţine pe calea ordonanţei preşedenţiale: . în locuinţa comună. . . Adeseori ordonanţa este folosită în procesele de divorţ. prin ordonanţă preşedenţială. .revocarea din funcţie a unui administator al societăţii comerciale. 613² C. a celulilalt coproprietar să îi permită accesul în locuinţa respectivă pe care acesta din urmă o foloseşte în exclusivitate. împărţierea provizorie a folosinţei locuinţei comune. bunăoară.Suspendarea din funcţie a administratorului unei societăţi comerciale.Sesizarea instantei 158.stabilirea valabilităţii unui contract comercial.

Divortul.hotararea nu se poate reface pe cale aratata la alin.Sesizarea instantei 165. s-a decis că nu se poate dispune. publicatii intr-un ziar mai raspandit. judecatoria competenta este aceea in circumscriptia careia isi are domiciliul paratul. să nu prejudece fondul. însă. 161. hotararea refacuta potrivit dispozitiilor aratate la alin. De asemenea art. 5 .Dc. instanta va putea dispune sa se faca.ar ivi cu prilejul unei executări.3 instanta de apel va judeca din nou pricina. iar daca paratul nu are domiciliul in tara. potrivit dispozitiilor art. dându-se acestor două condiţii de admisibilitate un înţeles special în această materie şi anume până la restabilirea situaţiei anterioare. partile sunt obligate sa faca dovada ca intre ele a existat litigiul ce face obiectul rejudecarii si ca acesta a fost solutionat prin hotarare judecatoreasca. alin. 162. vor putea folosi la refacere copii legalizate de pe hotarare.Divortul. Dc.Art. aceasta hotarare se va reface dupa cel de al doilea exemplar al hotararii pastrat de instanta. 164. în mod justificat. Menţionăm.1 va fi anulata de catre instanta care a pronuntat-o. Dc. cu aratares ca orice posesor al unei copii de pe hotarare sa o depuna la grefa instantei care a ordonat publicatia. este competenta judecatoria in circumscriptia caruia isi are reclamantul.Refacerea hotararii disparute Instanta care a pronuntat hotararea disparuta va proceda in toate cazurile la refacerea acesteia potrivit dispozitiilor art.Cererea reconventionala 25 . inclusiv hotararea. Dc. 163. Uneori se consideră că pe calea ordonanţei preşedenţiale s-ar putea obţine şi întoarcerea executării slite. nu se poate reface potrivit alin. 1 C. anularea formelor de excuatre silită. 581.1 si 2se va trece la refacerea ei de instanta de apel.Dovada se va reface cu inscrisuri sau extrase din registrele ori din alte evidente ale instantei judecatoresti sau ale altor autoritati. permite folosirea ordonanţei preşedenţiale pentru înşăturarea piedicilor ce s. pe calea ordonanţei preşedenţiale.Divortul. apreciem că o asemenea soluţie este totuşi forţată.dosarul. alin.ulteriror judecatii hotararea disparuta a fost gasita. cererea va fi respinsa. 280. proc.iar daca si acest exemplar ar fi disparut. în ce ne priveşte.sotii nu au avut domiciliu comun sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cel din urma domiciliu comun.538. proc.in cursul judecatii a fost gasita hotararea disparuta. dispune că suspendarea executării provizorii (vremelnice) poate fi încuviinţată vremelnic şi prin ordonanţa preşedenţială.538.Refacerea dosarului disparut Dc.Dc. soluţia se propune mai ales în cazurile în care executarea silită a constat în evacuarea sau în predarea unui bun.Pentru judecata din nou a cauzei. totoodată. ce s-au incredintat partilor sau altor persoane. In acest scop. civ. însă această soluţie presupune o interpretare mai largă a cerinţelor potrivit cărora măsura ordonată trebuie să aibă caracter vremelnic şi. din oficiu.inscrisurile sau dosarul disparut priveau o pricina in care se pronuntase o hotarare de catre prima instanta si impotriva careia se facuse apel. că în doctrină.Instanta competenta Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla cel din urm domiciliu comun al sotilor. civ. În schimb.

Intampinarea 167. titlul pe baza caruia se cere imparteala. precum si persoana care le detine sau le administreaza.civ. precum si cel de recurs este de 30 de zile si curge de la comunicarea hotararii.. Partajul judiciar. 171. instanta va pute dispune. locul unde acestea se afla.Actiuniile posesorii.Atunci cand este cazul. paratul va putea face cerere pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului. stabilirea platii alocatiilor.Feluri 176.Efecte Principalul efect al divortului il constituie desfacerea casatoriei.Instanta competenta 180.Hotararea d divort.Divortul prin consimtamant mutual 175. fara 26 . partile se vor infatisa in persoana.Divortul. atribuirea locuintei. pentru faptele petrecute inainte de aceasta data. se constata ca exista alti coproprietari sau ca au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse impartelii.Procedura de solutionare 179. afara numai daca unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate.Actiniile posesorii. este pus sub interdictie sau are resedinta in strainatate.Prezenta partilor In fata instantelor de fond.Alte efecte ale casatoriei se produc cu privire la numele pe care sotii il vor purta dupa divort.Partajul judiciar. 181. Pentru solutionarea cererilor aceesorii privind numele pe care sotii il vor purta dupa divort. dar mai inainte de pronuntarea hotararii de imparteala. Partajul judiciar si tranzactia 182. Partajul judiciar.Divortul.Conditii de exercitare 177. in actiunea de divort. in sedinta publica. partile se vor putea infatisa prin mandatar.Incheierile In cazul in care. in aceste cazuri. toate bunurile supuse impartelii. ea va fi semnata de ambii soti. 174.proc. dupa pronuntarea incheieirii prevazute de art.6736alin. administrarea probelor necesare.Cererii accesorii divortului In cazul in care cererea de divort se intemeiaza pe acordpartilor. Actiuniile posesorii. Hotararea data in materie de divort nu este supusa revizuirii. cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare.Sotul parat poate sa poate sa faca si el cerere de divort. 168. sotii vor stabili si modalitatile in care au convenit sa fie solutionate cererile accesorii divortului.Divortul.Deposedare 178.Masuri provizorii pe cale urgenta 170. Cererea paratului se va face la aceeasi instanta si se va judeca impreuna cu cererea reclamantului. este impiedict de o boala grava. 166. pensia de intretinere si atribuirea locuintei. atunci cand considera necesar. in cererea reclamantului. 173. etc.Cai de atac in materia divortului Termenul de apel.Probele 169.Hotararea de divort. Actiuniile posesorii.Pentru faptele petrecute dupa aceasta data. evaluarea lor.Motivare 172.1 C.Divortul. incredintarea minorilor.Cererea de chemare in judecata Reclamantul este obligat sa arate in cerere persoanele intre care urmeaza sa avea loc imparteala.

Termenul nu poate fi mai mare de 6 luni. inainte de a se cere imparteala.civ. normele executionale se impart in norme imperative si norme dispozitive. la fel ca toate celelalte norme procesuale se clasifica dupa mai multe criterii: a.372 C. In cazul in care vanzare prin buna invoiala nu se realizeaza in termenul prevazut de alin. dupa cum rezulta si din dispozitiile art. marimea cotei-parti ce se cuvine fiecareia din masa bunurilor de impartit. b. organul de executare si instanta. potrivit legii. imbunatatiri cu acordul copropritarilor si alte asemenea. 191.La implinirea termenului. constituie titlu executoriu.Dupa intinderea campului se disting:norme generae si norme speciale.Partajul judiciar.ca privitor acesti coproprietari sau la acele bunuri. prin incheiere. instanta va stabili si termenul in care aceasta va fi efectuata. dupa caz. iar atunci cand norma speciala tace se completeaza cu cea generala.Executarea silita directa Executarea silita este directa atunci cand creditorul tinde sa obtina realizarea in natura a prestatiiei. faptul ca unii dintre coproprietari.proc.Partile si prezenta lor la judecata 184. sa fi avut loc o dezbatere contradictorie. 186. Executarea silita directa imbraca trei forme: -predarea bunurilor mobile. partile vor prezenta instnta dovada vanzarii. si respectiv imposibilitatea derogarii. Partajul judiciar. 187.Lotizarea La formarea si atribuirea loturilor. au facut constructii. 27 . asa cum a fost convenit la incheierea raportului obligational inscris intr-un titlu executoriu.Executarea silita. 183.Dupa obiectul de reglementare normele executionale se impart in norme de organizare. 192. Partajul judiciar.Termenul de depunere a cererii 190. cu consimtamantul coproprietarilor.Timbrare Cererea de partaj se timbreaza la valoarea bunurilor a caror partajare se solicita. domiciliul si ocupatia partilor.2. respectiv ½ din valoarea bunurilor. si de acordul partilor. Partajul judiciar.Atribuirea bunului unui copartas 188. 185.Vanzarea bunului Dc. si proprietarii sau bunurile omise.Aceasta prevede ca executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari juedecatoresti ori al unui alt inscris. instanta va tine seama. natura bunurilor. instanta va putea da o noua incheiere. Partajul judiciar.In functie de caracterul lor obligatoriu pentru parti. instanta.Hotararea 189. Partajul judiciar. norme de competenta si norme de procedura propriu-zisa. c. va dispune ca vanzarea sa fie efectuata de catre executorul judecatoresc.Sediul materiei Executarea silita se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu.Clasificarea normelor executionale Normele executionale. sa scoata un bun care a fost cuprins din eroare in masa de impartit. Partajul judiciar.In conflcitul dintre norma generala si cea speciala se aplica cea speciala. s-a dispus ca vanzarea bunului sa se faca de parti prin buna invoiala. care va cuprinde.In aceleasi conditii instanta poate. dupa caz.

Codul de procedura civila a consacrat 4 forme de executare silita indirecta.42 C. 193. ori in cazul persoanelor juridice titulare de conturi bancare. respectiv: -vanzarea silita a bunurilor mobile urmarite. 194. 197. A.Executarea silita indirecta Executarea silita este indirecta –prin echivalent in cazul in care creditorul urmareste sa-si indestuleze creanta din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor debitorului. debitorul urmarit si tertii trebuie sa aiba capacitate procesuala de folosinta cat si capacitate de exercitiu.privind reprezentarea.Calitatea partilor in faza de executare silita Regulile privitoare la calitatea procesuala sunt reduse prin existenta titlului executoriu. Lipsa calitatii procesuale se sanctioneaza fie cu respingerea cererii de executare fie debitorul urmarit va putea invoca lipsa calitatii procesuale a creditorului pe calea contestatiei la executare in cazul in care s-a trecut totusi la executare. -urmarirea silita asupra bunurilor imobile. fata de care procedura de executare trebuie folosita de la inceput pana la capat.Pluralitatea creditorilor In faza de executare silita coparticiparea poate fi numai activa. indiferent de calitatea creitorului si a debitorului.proc. 195.urmarirea silita are ca obiect alte valori patrimoniale ale debitorului pentru realizarea unor creante.In cazul minorului care a implinit varsta de 14 ani acesta va trebui asistat de ocrotitorul sau legal in faz executarii silite. obtinerea titlului executoriu fara posibilitatea executarii concrete a acestuia constituind o situatie de nedorit in toate statele democratice si putand releva o incalcare a art. -proprirea. -executarea unei obligatii de a face sau de sau de a nu face.-predarea bunurilor imobile.se efectueaza urmarirea silita a nui bun determinat. aceasta nu poate privi decat o singura persoana.civ. fiecare valoare patrimoniala in parte trebuie supusa separat 28 .CEDO si executarea silita Curtea a statuat ca art.In cazul lipsei ori in cazul restrangerii capacitatii de exercitiu se vor aplica prevederile art. ca hotararea sa ramana inoperanta in detrimentul unei persoane. Cele trei forme de executare silita constituie procedura aplicabila in toate raporturile executionale.c. Dc. adica mai multi creditori care urmaresc acelasi debitor iar toate formele care constituie procedura de urmarire trebuie sa fie indeplinite fata de fiecare debitor separat.Procedurile trebuie vazute ca un intreg.6 din Conventie ar deveni iluzoriu daca sistemul judiciar si lege interna a unui stat contractant ar permite. asistarea ori autorizarea. prin proprirea sumelor pe care acesta le are de primit de la terte persoane. 196. in final.Capacitatea partilor in faza de executare silita Creditorul urmaritor. si anumepe detinatorul bunului. care stabileste cine este creditorul urmaritor care are dreptul sa ceara declansarea executarii silite si cine este debitorul urmarit impotriva caruia poate incepe executarea. -urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse in radacini.6 din CEDO. prin virarea sumei din contul debitorului in contul creditorului.

executarea silita se va face separta pentru fiecare debitor. obligati prin acelasi titlu executoriu. executarea silita impotriva debitorului.Transmiterea calitatii procesuale in executarea silita Se poate realiza o transmisiune a calitatii procesuale. pe e alta parte.formelor de urmarire prevazute de lege. din oficiu.sa tina evidenta creantelor lor. Legea consacra anumite obligatii speciale in sarcina debitorului urmarit: -sa nu se impotriveasca actelor de executare. 199. de catre instanta de fond de indata ce hotararea este executorie:sumele datorate ca alocatie pentru copii etc. 198. o data cu introducerea actiunii. direct executarea silita impotriva debitorului. mostenitorii creditorului pot continua executarea silita inceputa sau pot chiar ei declansa. -sa nu instraineze bunurile din patrimoniul sau in timpul urmariri silite in frauda creditorilor sai. dc.Coparticiparea pasiva existenta in faza de judecata nu se mentine si in faza executarii silite.Solidaritatea debitorilor in executare silita In cazul pluralitatii de debitori. pentru fiecare creanta. in temeiul titlului obtinut impotriva debitorului sa urmareasca silit pe mostenitori continuand 29 .Tb. de regula. daca a fost pusa in executare si stadiul in care se afla urmarirea executarii silite. sa puna la dispozitia executorului judecatoresc mijloacele necesare pentru indeplinirea in bune conditii a executarii silite si a masurilor de asigurare. forma concreta de executare. la cererea expresa a acestuia. acesta fiind obligat sa ia din timp masurile asiguratorii. ceea ce exclude posibilitatea contopirii intr-o singura procedura a urmaririi silite asupra mai multor patrimonii distincte. -sa permita organelor de executare accesul liber la bunurile sale. din care sa rezulte. in cazul executarii silite indirecte. Obligatiile creditorului:legea ii impune o anumita diligenta pentru realizarea creantei sale.De la aceasta regula exista si exceptia si aceasta consta in executarea ordonata. 200. -de a alege bunurile debitorului pe care vrea sa le urmareasca. legala sau conventionala. cand:pe de o parte. -sa suporte cheltuielile de executare chiar si atunci cand cererea de executare a fost respinsa ca urmare a achitarii datoriei in cursul executarii. referitor numai la bunurile urmaribile. direct. pornite in baza unei hotarari executorii sau a unui alt titlu executoriu. creditorul poate. pe de o parte.executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice realizate de debitor. atat pe latura pasiva a debitorului urmarit cat si pe latura activa a creditorului urmaritor: a) Transmisiunea legala succesorala intervine in momentul decesului uneia din parti. mostenitorii creditorului pot continua executarea silita inceputa sau pot chiar ei declansa. -de a alege. Cheltuielile efective de executare se deduc din sumele de bani rezultate din valoarea bunurilor urmarite. -de alege pe debitorul impotriva caruia sa se indrepte executarea silita daca obligatia este solidara sau sa se indrepte impotriva tuturor debitorilor in parte pentru intreaga datorie. deoarece creditorul va trebui sa declanseze procedura de executare silita pentru fiecare debitor in parte.Drepturile si obligatiile partilor in materie de executare silita Creditorul are dreptul: -de a porni executarea silita sau de a renunta la executarea inceputa.

201.Organele financiare de executare Organele fiscale care administreaza creante fiscale sunt abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita potrivit Codului de procedura fiscala. care functioneaza in aceasta calitate in temeiul unor dispozitii speciale. Executarea silita se face de executorul fiscal. institutile de credit pot sa-si organizeze un corp propriu de executori. a caror activitate este strict legalta de punerea in executare a titlurilor executorii apartinand institutiei de credit si altor entitati care apartin grupului acesteia si care desfasoara activitati financiare. b) Un alt caz de transmisiune este determinat de reorganizarea persoanelor juridice. insa conform art.Cesionarul nu trebuie sa-si constituie un titlu executoriu nou pe numele sau. In cazul in care executarea silita se face prin proprire. Statutul acestui corp de executori se aprobaprin ordin al ministrului justitiei. cand se aplica principiul general in conformitate cu care trecerea drepturilor de la o persoana la alta inseamna si transmisiunea calitatii procesuale.Organele bancare in materie de executare silita In cadrul asociatiilor profesionale. succesorul in drepturi sau in obligatii fiind tinut sa achite datoriile sau sa urmareasca realizarea creantelor. 202.Executorul fiscal este imputernicit in fata debitorului si a tertilor. 203. care are dreptul sa-l urmareasca silit pe debitor. Sunt numiti in functie de ministrul justitiei iar activitatea acestora este coordonata si controlata de Ministerul Justitiei. cu personal auxiliar corespunzator. iar actul indeplinit de executorul judecatoresc este un act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.srviciile prestate au dreptul la un onorariu. organul de executare coordonator poate proceda la aplicarea acestei masuri de executare asupra terului proprit. activitate ce se desfasoara in cadrul unui birou in care pot functiona unul sau mai multi executori judecatoresti asociati. Transmisiunea conventionala-creditorul cedeaza printr-un contract drepturile sale unei persoane. Executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public. fiind de asemenea si un act autentic. deoarece in temeiul cesiunii intervenite.executarea silita inceputa impotriva debitorului sau trecand direct la executarea impotriva mostenitorilor acestuia.Executorii judecatoresti Executorii judecatoresti sunt principalele organe de executare silita care in sistemul nostru judiciar au fost considerati ca auxiliari justitiei.49 L. prin legitimatia de executor fiscal si delegatie emisa de organul de executare silita. are calitatea sa puna in executare titlu obtinut de cedent.188/2000 acestia desfasoara activitatea la cererea persoanei interesate iar pt. 30 . sub conditia ca cesiunea de creanta sa fie notificat in prealabil debitorului. Pentru executarea procedurii de executare silita este competent organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmaribile iar coordonarea intregii executari ii revine organului de executare in a carui raz teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorului. iar activitatea acestuia se desfasoara in conformitate cu dispozitiile in materie din dreptul comun. indiferent unde isi are domiciliul fiscal.

constatarea starii de insolvabilitate a debitorului urmarit etc.Executorii bancari au atributiile prevazute de lege.Instanta judecatoreasca in faza de executare silita.aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca in favoarea bancii in care isi desfasoara activitate.recuperarea. 206. intocmirea protestului de neplata a cambiilor.Cazuri 205. care reprezinta o formalitate a carei finalitate este aceea de a constat ca toate cerintele legii sunt intrunite pentru a putea pasi la executarea creantei.G. ea devine titlu executoriu dupa investirea sa cu formula executorie.. altele decat banca in care isi desfasoara activitatea.Caracterul determinat al creantei este evident in cazul bunurilor individual determinate a caror predare sau remitere se solicita. considerand lichiditatea legata de un bun generic determinat.actul autentificat de notar cuprinde o creanta certa si lichida.Caracterul lichid al creantei certe nu trebuie interpretat restrictiv in sensul celor aratate de art.sa investeasca hotararile cu formula executorie.Interventia obligatorie. Competenta executorului bancar include:punerea in executare a titlurilor executorii apartinand bancii in care isi desfasoara activitate si efectuarea actelor de executare necesare in toate formele de executare silita:notificarea actelor judiciare si extrajudiciare. 207. 204.Hotararea arbitrala-titlu executoriu Cf. astfel ca partea castigatoare poate cere instantei judecatoresti competente punerea in executare silita a acestui titlu executoriu.Competenta Un rol importanta in faza executarii silite il are instanta judecatoreasca care este indreptatita de lege. insa. sa ordone unele masuri de executare silita si sa solutioneze toate incidentele ivite in cadrul si in cursul executarii silite si toate contestatiile la executare formulate de tertele persoane care se considera vatamate prin masurile de executare silita.120 O. 209.379 alin. 210. comunicarea actelor de procedura.Instanta judecatoreasca in faza de executare silita. astfel ca nu mai este necesar a se investi cu formula executorie. precum si garantiile reale si personale.U. pe cale amiabila.proc.art. contractele de credit bancar. biletelor la ordin si cecurilor. declarand inscrisul ca fiind titlu executoriu. ori asupra carora poarta creanta certa in general.Numai acolo unde legea prevede expres.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. 208.Concluzia ce reiese este aceea ca hotararea este titlu executoriu in sine.Actul notarial ca titlu executoriu Dc.civ.Hotararea judecatoreasca-titlu executoriu Legea de procedura arata ca executarea se poate face numai in temeiul unui titlu executorie. fiindu-le interzis sa efectueze acte de executare in temeiul unor titluri executorii apartinand persoanelor fizice sau juridice. in realitate. mentionand ca cel mai important astfel de titlu.139/1990 hotararile Curtii de Arbitraj sunt titluri executorii si se executa in tara fara investire cu formula executorie. aceasta devine titlu executoriu la data scadentei cerantei constatate de el.4 C. hotararea judecatoreasca este titlu executoriu fara investire.13 din Decretul-Lege nr.Contractul de credit ca titlu executoriu Potrivit art. a creantelor bancii. contituite in scopul garantarii creditului bancar sunt titluri executorii.Noua dispozitie in domeniu nu prevede nici o alta cerinta suplimentara. hotararea judecatoreasca.Declaratia vamala ca titlu executoriu 31 .

61 ali.10/2001 ca titlu executoriu Legea nr. Pentru conservarea caracterului executoriu al acestui titlu este necesara si respectarea tuturor dispozitiilor care releva pe de o parte dresarea sau intocmirea lui conform legii. in cazul cambiei si biletului la ordin. 92/2003 ca actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea.Procesul verbal din materie contraventionala ca titlu executoriu In baza dispozitiilor art. respectiv treizeci sau saptezeci de zile in cazul Cec-ului prezentarea tardiva determinand 32 .1 si 2 din L. prezentarea la plata a titlului se face peste termenele prescrise de lege face ca aceste titluri sa-si piarda calitatea de a fi executorii. In consecinta. precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu. iar pe de alta parte.59/1934.G. 215.211. prezentarea tardiva determinand pierderea acestei calitati a titlului de a putea fi pus in executare direct impotriva unuia dintre debitorii cambiali. dupa implinirea formalittilor de publicitate imobiliara si a celor relative la investire cu formula executorie.Planul reglementat de L. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatilor fiscale.nr. Pentru prezentarea la plata va fi nevoie sa fie respectat termenul de cincisprezece. dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 prevede in art.Actul emis in procedura L.Cec-ul ca titlu executoriu Reglementat de art. dispozitia de aprobare a restituirii in natura a imobilului face dovada proprietatii persoanei indreptatite asupra acestuia.41 O. fara a mai fi necesara interventia instantei de judecata in obtinerea unui titlu executoriu.art.58/1934 cambia si biletul la ordin au forta executorie. pentru punerea in executare a amenzii. La baza titlului executoriu in materie fiscala sta actul administrativ fiscal.64/1995 republicata ca titlu executoriu 214. Dc. Pentru conservarea caracterului executoriu al acestor titluri este necesara si respectarea tuturor dispozitiilor care releva pe de o parte dresarea sau intocmirea lor conform legii.Cambia si biletul la ordin ca titlu executoriu Cf. 213. 212.4 ca decizia sau.2/2001 procesul-verbal neatacat in termenul prevazut de lege.53 L.37 din O. Pentru prezentarea la plata va fi nevoie sa fie respectat termenul de doua zile lucratoare. fara vreo alta formalitate. iar pe de alta parte. respectarea cerintelor legale legate de procedurile dupa care urmeaza sa se faca plata sumei prevazuta in titlu. dupa caz. Predare bunului imobil se va face direct. are forta probanta a unui inscris autentic si constituie titlu executoriu pentru punerea in posesie. definit in temeiul art. dar si a despagubirilor stabilite in procesul-verbal de contraventie nu mai este nevoie de nici o formalitate. 216.nr.Actele fiscale ca titlu executoriu Titlu de creanta devine executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenulu de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege. Cec-ul are forta executorie.25 alin. respectarea cerintelor legale legate de procedurile dupa care urmeaza sa se faca plata sumei prevazuta in titlu. in temeiul deciziei sau dispozitiei de aprobare a restituirii in natura.G.

conform procedurii necontencioase. Incheierea prin care se incuviinteaza cereerea nu este suspusa nici unei cai de atac.Hotarari comerciale 220.civ. 221.a fost data fara citarea acestora. -cat timp debitorul isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire. 218.civ. -pe timpul cat suspendarea executarii silite este prevazuta de lege ori a fost stabilita de instanta sau de un alt organ jurisdictional competent. -pana la rezolvarea reclamatiei administrative facute de cel indreptatit. astfel: -cat timp cel impotriva caruia ea curge este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere a prescriptiei. vatamarea corporala sau a sanatatii(executorii de drept).civ. astfel ca si in ipoteza in care investirea ar putea fi presupusa ca vatamand drepturile celeilalte parti.405 C.Suspendarea termenului Potrivit art.Termene si momentul curgerii acestora Conform dispozitiilor art.4051 din C. alocatii si rente.167/1958 stabileste urmatoarele cazuri de suspendare a cursului prescriptiei. hotararea data in materia conflictelor de munca ce privesc drepturile salariale. dc. in termen de 5 zile de la pronuntare pentru creditorul prezent si de la comunicare pentru cel lipsa. in temeiul unui contract de transport sau de prestare a 33 . prin inchiere. iar acestea sunt puse pe picior de razboi. creantele de intretinere. in cadrul titlutilor emise in materia actiunilor reale mobiliare. care se executa fara formula executorie:hotararea comerciala9titlu executoriu fara indeplinirea vreunei formalitati).Investirea cu formula executorie.13 din Decretul nr.dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termenul de 3 ani daca legea nu prevede altfel.prescriptia se suspenda: -in cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului material la actiune. cu privire la despagubiri sau restituiri. Dc. Incheierea prin care se incuviinteaz cererea este irevocabila. iar cea in care se respinge cererea poate fi tacata de catre creditor cu recurs. -in alte cazuri prevazute de lege.Prescriptia executarii silite. creante derivate din accidente de munca sau urmare a mortii. hotararile executorii provizoriu si alte hotarari sau inscrisuri.Investirea cu formula executorie.pierderea acestei calitati a titlului de a putea fi pus in executare direct impotriva unuia dintre debitorii cambiali.Procedura si competenta Investirea cu formula executorie se incuviinteaza intemeiul art. termenul de prescriptie al dreptului de a cere executarea silita este de 10 ani.proc. La randul sau art. 219. 217. Termenul de prescriptie incepe sa curga de la pronuntarea hotararii in cazul in care aceasta a fosta data cu citarea partilor si de la comunicare. -pe timpul cat creditorul sau debitorul face parte din Fortele Armate ale Romaniei.Totodata.Investire cu formula executorie. aceasta nu ar putea avea nici o posibilitate sa atace incheierea respectiva. prezentarea la plata a titlului se face peste termenele prescrise de lege face ca acest titlu sa-si piarda calitatea de a fi executoriu. Prescriptia executarii silite.376 raportat la 3733 C.proc.Cazuri cand nu este ceruta Nu se investesc incheierile executorii.proc.

civ. 224. socotit la inregistarea reclamatiilor.: -pe data implinirii de catre debitor. se intrerup si se suspenda in cazurilesi conditiile stabilite de lege pentru intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a derptului la actiune potrivit dreptului comun.14 Decretul 167/1958 prescriptia nu curge in urmatoarele situatii: -intre parinti sau tutore si cei aflati sub ocrotirea lor. in care organul fiscal are dreptul de astabili obligatii fiscale.4052 alin. 34 .Prescriptia in procedura fisacala a executarii silite In procedura fiscala prescriptia este la randul sau de doua feluri:prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale si prescriptia executarii creantelor fiscale.453 alin.proc.371 6 alin. Termenele de prescriptie.2. administreaza bunurile altora si cei ale caror bunuri sunt astfel administrate.proc.civ. inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acestuia. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale se suspenda:in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune. De asemenea. in cazuriel si in conditiile in care suspendarea executarii este prevazuta de lege ori este dispusa de insanta judecatoreasca sau de alt organ competent. -impotriva celui lipsit de capacitate de exercitiu. chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent. cat timp socotelile nu au fost date si aprobate. cat timp nu are cine sa-i incuviinteze actele. a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlu executoriu ori a recunoasterii in orice mod. -pe data depunerii cererii de executare. Prescriptia executarii silite. Prin implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale procedura de emitere a titlului de creanta fiscala inceteaza. in conditiile art. intre curator si cei pe care ii reprezinta.serviciilor de posta si telecomunicatii. a intervenit prescriptia nu se mai poate proceda la punerea in executare silita a titlului executoriu.1 Din C. in conditiile art.1 C.Intreruperea termenului Cauzele de intrerupere a prescriptiei sunt enumerate de art. respectiv incuviintarea.Efecte Dc. -pe data depunerii cererii de reluare a executarii. -pe data implinirii in cursul executarii silite unui act de executare. insotite de titlul executoriu. -intre soti. pe perioada acesteia termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiei fiscale se suspenda. daca i se cere sa investeasca o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva dupa implinirea termenului de prescriptie. cat timp nu are reprezentant legal si nici impotriva celui cu capacitate restransa. potrivit art. a datoriei.In ceea ce priveste efectuarea inspectiei fiscale. 223. 222. -pe data trimiterii spre executare aunui titlu executoriu. pana la momentul emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale. insa cel mai tarziu pana la expirarea unui termen de trei luni. precum ci intre orice alta persoana care. organul competent nu mi poate elibera titlul executoriu iar instanta judecatoreasca trebuie sa refuze investirea. Prescriptia executarii silite. in temeiul legii sau al hotararii judecatoresti. in timpul casatoriei.

in cadrul procedurii. Dupa implinirea termenului de prescriptie al dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale. de regula. ei pot cere. in cazurile prevazute de lege. de catre instanta de judecata sau atunci cand este sesizata in cursul executarii cu o cerere din partea debitorului. 225. in ciuda faptului ca a intervenit perimarea.Dc executorul judecatoresc va continua executarea. Pentru a opera perimarea executarii silite trebui sa indeplineasca anumite conditii: -investirea organului de executare cu o cerere de executare silita.proc. 227. Oricand debitorul poate invoca perimarea pe cale de exceptie. ci vor trebui sa ceara mai intai imparteala acestora. In situatia proprietatii devalmase sau atunci cand indiviziunea poarta asupra unei universalitati de bunuri. este somatia la care se refera art. care se aplica doar in cazul in care creditorul a lsat sa treaca sase luni de la data indeplinirii oricarui act de executare. cat timp debitorul isi sustarge veniturile si bunurile de la executarea silita.denumirea si sediul organului de executare.civ. executorul fiscal va proceda la incetarea masurilor de realizare si la scaderea acestora din evidenta analitica a platitorilor. creditorul se poate indrepta impotriva debitorului sau numai dupa impartirea bunurilor comune Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acetuia din imobilele aflate in coproprietate comuna. Art. -ramanerea executarii silite in nelucrare timpe de sase luni. Somatia va cuprinde urmatoarele mentiuni:1.fam.Propietatea comuna asupra bunului urmarit In cazul in care bunul urmarit se afla in proprietatea mai multor persoane.civ. in masura necesara acoperirii creantei. 3. termenul incepe sa curga de la data indeplinirii oricarui act de executare. obligandu-l. in cazul in care staruie in realizarea titlului sau. creditorul unui proprietar devalmas sau coindiviziar va trebui sa ceara impartirea bunurilor. 2. sa reia actele de executare de la inceput pe cheltuiala sa. atunci debitorul se poate indrepta cu o contestatie la executare in termen de 15 zile de la data prevazuta de rt. -ramanerea executarii in nelucrare din culpa creditorului. fara sa fi urmat alte acte d urmarire.401 C .33 C.387 C. dupa implinirea termenului de prescriptie. pe calea contestiei in anulare. executarea se perima de drept adica este considerata neinceputa.data emiterii somatiei si numarul dosarului de executare.Somatia ca prim act de executare Primul act de executare silita indeplinit. pe perioada valabilitatii inlesnirii acordate potrivit legii. astfel ca problema perimarii se pune numai dupa declansarea executarii silite. dar dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor.potrivit legii. Perimarea se constata din oficiu. 226.Perimarea executarii silite Perimarea executarii silite constituie una dintre sanctiunile procedurale specifice materiei executarii silite.Cu alte cuvinte. Sumele achitate de debitor in contul unor creante fiscale.numele si 35 .prevede ca bunurile comune ale sotilor nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti. in fata executorului judecatoresc si sa ceara instantei de executare sa constate perimarea ori sa ceara direct desfiintarea actelor de executare indeplinirte. impartirea bunurilor comune.pr.

de plin drept.489 C.domiciliul. aflate in posesiunea debitorului principal.civ. sau denumire si sediul debitorului..proc. precum si a cheltuielilor de executare.2 C.. daca creditorul justifica o nvoie urgenta sau exista pericol ca debitorul sa se sutraga de la urmarire. catr tertul poprit.si in materia urmariri silite imobiliare legiuitorul consacra principiul potrivit caruia aceasta se extinde.proc.1 C. art. Doar in cazul in care obligatia prevazuta in titlul executoriu este comuna atunci executarea silita asupra unui imobil aflat in proprietatea comuna a minorului si a unei persoane cu capacitate de exercitiu deplina este posibila.proc. Urmarirea imobilelor inscrise in cartea funciara se face pe corpuri de proprietate in intregimea lor.stabileste ca in cazul in care se urmareste un imobil ipotecat instrainat. insa in anumite cazuri.: -realizarea executarii silite pana ce creanta creditorului este indestulata conform titlului titlului executoriu. 4. pe de o parte legea incuviinteaza executarea fara somatie. Somatia se emite in cadrul oricarei forme a executarii silite. care nu pot fi urmarite decat o data cu imobilul. 6.civ.proc. poate sa ceara instantei de executare urmarirea altor imobile ipotecate pentru aceeasi obligatie. prin titlul executoriu. 36 . aceste dispozitii procedurale fiind conforme prevederilor art. care nu este personal obligat pentru creanta ipotecara. acordate potrivit legii.civ. 5. iar pe de alta parte ea va produce consecinte distincte dupa felul fiecarei proceduri. Executarea se poate face si fara emiterea somatiei: -in cazul in care executarea se face potrivit disp. care confirma principiul potrivit caruia intregul patrimoniu al debitoriului constituie dreptul de gaj general al creditorilor. penalitatilor sau a altor sume. sau instanta poate prevedea aceasta prin hotarare. plantatii ori a altor lucrari sau luarea unor masuri admise de lege.semnatura si ştampila organului de executare.proc. creditorul ipotecar poate urmari in acelasi timp si imobilele neipotecate ale debitorului sau. desfiintarea unei constructii.Cu toate acestea art. se pot face unele precizari de principiu in ceea ce priveste obiectul executarii silite potrivit cu dispozitiile C. In consecinta.civ.termenul in care cel somat urmeaza sa-si execute de buna voie obligatia prevazuta in titlul executoriu si aratarea consecintelor nerespectarii acesteia. -pot fi executate silit obligatiile al cror obiect consta in:plat unei sume de bani. numai prin adresa insotita de copie certificata de pe titlul executoriu. -in cazul propririi. Potrivit art.proc.civ. inclusiv achitarea diobanzilor. -in materia obligatiilor prevazute de art. -in cazurile in care instanta poate incuviinta ca executarea sa se efectueze fara emiterea somatiei.Deterimare Pot forma obiect al executarii silite numai bunurile detinute de debitor cu titlu de proprietar si nu cele pe care le ditine in numele altuia.permite urmarirea separata a constructiilor ce formeaza o proprietate distincta de sol.De asemenea.527 C.1794 C. In temeiul adagiului accesorium sequitur principale.382 C. si asupra bunurilor accesorii imobilului.aratarea titlului executoriu anexat in baza caruia urmeaza sa se faca executarea silita.civ.art.Bunuri urmaribile.492 alin. predarea unui bun ori a folosintei acestuia. prevzand in hotarare ca aceasta este executorie fara somatie sau trecerea unui termen. care se infiinteaza fara somatie.civ. 228.492 alin.

putandu-se cere chiar anularea intregii executarii. 231.Titularul contestatiei la executare Orice procedura de executaresilita poate fi contestata de cei interesati in masura in care aceasta s-a realizat fara respectarea dispozitiilor legale. independent de cum sunt de interes national sau local.executarea urmeaza sa se efectueze impotriva unei autoritati publice in nici un caz executarea nu va purta asupra unui bun proprietate publica. Procurorul va putea sa ceara punerea in executare a hotararilor pentru a asigura ocrotirea drepturilor si intereselor cetatenilor si totodata si ordinea de drept. -creditorul si debitorul se pot invoi.Determinare Dc. In materia executarii silite imobiliare. -daca bunurile sunt supuse unui regim special atunci urmarirea acestora se va face potrivit conditiilor din legea speciala. 229. executorul va identifica bunurile urmaribile prin eliminarea celor neurmaribile.executarea urmeaza sa se faca impotriva statului.sunt stabilite doua conditii in ceea ce priveste veniturile si bunurile debitorului pentru a fi supuse executarii silite. nu se ridica problema bunurilor neurmaribile ci numai aceea a temporizarii executarii asupra acestora.civ. ori pentru a inlatura situatiile de nerespectare a legii din faza executarii silite. facand parte din domeniul public.In materie imobiliara nu exista reglementat o insesizabilitate absoluta a anumitor bunuri.Dupa declansarea executarii silite imobiliare .Contestatia la executare propriu zisa Contestatia le executare propriu-zisa poate privi executarea silita insasi si orice act de executare. pentru a inlatura piedicile ivite in calea executarii.proc. astfel ca 37 .Ea va putea sa se poarte asupra sumelor de bani detinute in conturi speciale prevazute pentru executarea obligatiilor de plata ale institutilor publice. ca aceasta sa se faca numai asupra veniturilor banesti ale debitorului sau ca vanzre bunurilor supuse executarii sa se faca prin buna invoiala sau ca plata obligatiei sa se faca in alt mod admis de lege. cu exceptia unor bunuri imobile facand parte din domeniul public al statului sau unitatilor administrativ teritoriale si a bunurilor imobile prin obiectul la care se aplica. astfel ca el poate sa faca si contestatie la executare. in tot cursul executarii silite. de catre terti si de catre procuror. 230. Actele de executare indeplinite in cadrul acestei proceduri-ca procesele verbale de situatie. de licitatie mobiliara sau imobiliara.-in art. in raport de prevederile exprese ale legii. adica de catre persoanele direct implicate in procesul executional. Contestatia la executare poate fi deschisa de catre parti.Bunuri neurmaribile. acestea fiind inalienabile si insesizabile. Tertele persoane recurg la calea contestatia la executare invocand neopozabilitatea titlului executoriu ori faptul ca bunurile urmarite sau dfoar o parte dintre acestea formeaza proprietatea lor. nu sunt acte administrative.3713C. unitatilor administrativteritoriale sau institutiilor publice este cert ca nu se vor putea instraina bunuri apartinand domeniului public. In materia bunurilor mobile legea prevede o serie de limitari in privinta dreptului de urmarire. si anume:acestea sa fie urmaribile si limitarea urmaririi silite a acestor bunuri pana la realizarea integrala a drepturilor creditorilor. Dc.

Procedura in fata organului fiscal trebuie considerata ca pur administrativa si deci obligatorie. poate consta numai in atacarea actelor si formelor concrete de executare. fie ca este vorba despre aplicarea sanctiunii contraventionale. care se adreseaza in conditiile art. fie ca este vorba despre aplicarea sanctiunii contraventionale.titlul este cunoscut petentului consecintele produse de calificare diferita a acestei proceduri nu sunt esentiale chiar daca se considera ca singura procedura obligatorie este procedura judiciara. 235.impotriva lor nu se va putea formula cerere in fata instantei de contencios administrativ.32-34 din O.art.proc. acesta afland despere existenta si continutul titlului abaia in faza de executare.prevede ca acele contestatii privind lamurirea intelesului.o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la o autoritatae de jurisdictie.Atacarea titlului de creanta fiscala Dc.188/2000 stabileste ca in cazul refuzului executorului de a indeplini un act su de a indeplini o executare silita. civ.fisc.Textul constitutional se refera la proceduri administrativ jurisdictionale. ci se va solicita anularea lor pe calea contestatiei la executare. daca partile staruie in cererea de implinire a actului. se ridica problema necesitatii atacarii titlului direct in fata instanti de executare. 232.172 C.G. deoarece aceasta este singura in masura sa clarifice eventualele neintelegeri ale sensului celor prevazute in dispozitivul hotatarii. acesta il va ataca in mod obligatoriu oin cadrul procedurii judiciare in fata instantei judecatoresti.. ci obiectul cererii intemeiata pe dispoz. 233. 234. consacrate in vederea definitivarii analizei actului atacat. competenta de solutionare a contestatiei apartine instantei de executare.Practica a stabilit ca fiind inadmisibila o astfel de contestatie.400 alin.Lamurirea intelesului titlului pus in executare Art.Ea va fi completata de procedura judiciara in cadrul careia titlul de creanta fiscala se definitiveaza. executorul judecatoresc este obligat sa motiveze refuzul in termen de cel mult 5 zile de la data refuzului.Refuzul executorului de a implini un act de executare Art.2/2001 judecatoriei in raza teritoriala a careia a fost savarsita fapta. Dc. intinderii sau aplicarii titlului executoriu se introduc la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa. pe care partea o are la dispozitie in ipoteza in care executorul nu indeplineste un act de executare. fara a mai putea fi analizat in fond in fata instantelor judecatoresti pe alta cale.titlul de creanta fiscala este cunoscut persoanei intersate.Atacarea titlului de creanta in materie contraventionala In materie contraventionala pentru desfiintarea sau atacarea procesului-verbal de contraventie legea prevede calea speciala a plangerii. iar daca titlul nu a fost comunicat sau nu-i este cunoscut petentului. in cazul neparcurgerii lor titlul devenind obligatoriu.53 alin.Aceasta instanta va admite sau respinge plangerea.Acestea din urma sunt obligatorii pentru solutionarea fondului titlului de creanta fiscala. Dc.1 L.2 C. fie ca se 38 . text din care rezulta ca toate contestatiile la titlu intra in competenta instantei care a pronuntat hotararea ce se executa. calea contestatiei la executare neputand sa mai antreneze discutii asupra fondului dreptului de creanata. legea prevazand o cale speciala numit plangere.proc. orice chestiune de fond putand fi ridicata numai pe aceasta cale. In aceasta situatie nu se formuleaza contestatie impotriv executarii silite.

proc.proc. Dc. in contestatia la executare este posibila antamarea fondului. care se refera la o alta cale de atac.Dc. 39 .Dc.13 C. acolo unde se aplica dispozitiile art. dupa caz. fara a se mai putea reveni asupra cuantumului creantei. in acelasi timp titlu executoriu. 2/2001. care incepe sa curga de la data cand: -contestatorul a luat cunostinta de actul de executarepe care-l contesta sau de refuzul de a indeplini un act de executare.proc. 238.23 din O. or.analizeaza problema despagubirilor. Procedura in fata organului fiscal este administrativa ea este obligatorie iar petentul nu poate sa invoce motive de fond pe calea contestatiei la executare. termenul de 15 zile inauntrul caruia aceasta poate fi introdusa. Codul de procedura fiscala are in vedere o alta procedura prevazuta de lege.1 Lit. Aceasta interpretare nu pote fi primita. instanta de executare fiind numai judecatoria indiferent de valoare bunului. comunicarea sau instintarea privind infiintarea propririi.b C. regulile de competenta materiala isi gasesc aplicarea. 237. termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul proprit.civ.2 alin.stabileste ca termen unitar.b C. el nu o va putea face pe calea contestatiei la executare.401 alin. titlul putand fi modificat ata pe cale unei proceduri administrative cat si pe calea unei proceduri jurisdictionale. in aceasta ipoteza contestatia putand sa se rezume numai la actele si formle de executare indeplinite in temeiul procesului-verbal de contraventie care a devenit prin neatecare titlu executoriu. -debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare. in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie. prin procesul-verbal de contraventie fiind stabilite si despagubiri pentru paguba produsa prin savarsirea faptei.civ. in cazul de fata sunt prevazute norme speciale. art. 236.civ reprezentand numai dreptul comun.Revendicarea si contestatia la executare silita In materia contestatiei la executare care intruneste toate trasaturile unei revendicari nu sunt infrante regulile de competenta teritoriala absoluta prescrise de art. Trebuie distins intre procedura judiciara prin care se definitiveaza titlul de creanta fiscala si procedura contestatiei la executare.proprirea este infiintata asupra unor venituri periodice. -cel interesat aprimit. pe cand daca este jurisdictionala. aspect care pare mai corect din punct de vedere juridic. devreme ce Codul de procedura fiscala instituie singura procedura care poate fi urmata pentru definitivarea titlului de creanta fiscala. pentru executarea contestatiei la executare.1 C. astfel ca instanta competenta se va determina in functie de valoarea obiectului cererii si de prevederile art.2 alin. asupra vinovatiei contravenientului sau a altor aspecte legate de fondul procesului-verbal.proc.insa este formulat o actiune de revendicare de catre tertul care pretinde un drept real asupra bunului suspus executarii.Contestatia la executare silita in materie fiscala Spre deosebire de dispozitia Codului de procedura civila.civ.1 lit.petentul contravenient nu a atacat procesul-verbl de contraventie pe calea acestei proceduri. pe cale de consecinta facultativa. prin ajungerea la scadenta.Termenul de depunere a contestatiei la executare silita Art.G.insa legea deroga de la regulile de competenta materiala. in conditiile dreptului comun.

-cel interesata a luat cunostinta. Art. pieirii sau deprecierii. potrivit lit. competenta de solutionare a contestatiei apartine instantei de executare. cu exceptia cazului in care legea dispune altfel. se va suspenda numai distribuirea pretului.173 C. intinderea sau aplicarea dispozitivului unei hotarari straine. Cu privire la hotararile straine. sau in cadrul revizuirii in condittiile art.proc.In recursul declarat impotriva solutiei date in contestatie la executare cererea de suspendare nu va putea fi formulata pentru prima data. si numai in lipsa unei prevederi contrare stipulata intrun acord cu tara de origine. judecatoria in raza careaia se face executarea. pana la solutionarea d catre instanta a 40 . Contestatie la executare se introduc la instanta de executare potrivit art. instanta care a pronuntat hotararea. prevede acelasi termen de 15 zile pentru introducerea contestatiei la executare. potrivit lit..400 alin. competenta de a solutiona contestatia propriu-zisa apartine tot judecatoriei ca instanta de executare.civ. Instanta se pronunta prin incheiere care este susceptibila de a fi atacta cu recurs in mod separat. care se calculeaza de la data cand: -contestatorul a luat cunostinta de executare ori de actul de executare pe care le contesta..fisc.-de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului in cazul in care contestatia la executare este introdusa de o terta persoana care pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit. cu ocazia efectuarii executarii silite sau in alt mod.civ in apel.1 raportat la art. in conditiile rt. iar in cazul in care se formuleaza contestatie la titlu. de refuzul organului de executare de a indeplini un act de executare.civ. atunci cand este vorba despre executare unei hotarari care nu are ca obiect stramutarea de hotare sau alte lucrari avand o asezare fixa.280 C.proc.civ.Instanta competenta in solutionarea contestatiei la executare silita In ceea ce priveste competenta instantei de judecata legea face distinctie dupa cum este vorba de contestatiile la titlu si contestatiile la executare propriu-zisa. Dc.In aceasta situatie trebuie facuta mentiunea ca in cazul in care bunurile urmarite sunt supuse stricaciunii. In caz de admitere suspendarea va dainui pana la solutionarea contestattie la executare silita. presedintele instantei poate dispune suspendarea provizorie a executarii pe cale de ordonanta presedentiala. interpretarea poate fi facuta numai de catre instanta straina care a pronuntat-o.2 C. -contestatorul a luat cunostinta. de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contesta.proc. in recurs.proc.proc.civ.proc. tunci can hotararea este executorie de drept.Insa cat priveste intelesul.a. sau in conditiile art. In cazuri urgente. in lipsa acestora.300 C.3191C.Suspendarea executarii silite Dupa sesizarea instantei cu contestatia la executare si pana la solutionarea acesteia instanta poate dispune suspendarea executarii silite. 240. dar numai daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta.373 alin.325 C. idn comunicarea somatiei sau din alta instiintrae primita ori.a.o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la o autoritate de jurisdictie.Instanta poate incuviinta suspendarea executarii silite in cadrul contestatiei in anulare. In timpul executarii suspendarea poate fi acordata de catre instanta de judecat in conditiile art. 239.

cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. In doctrina. contestatorul fiind obligat sa depuna o data cu cererea si inscrisurile doveditoare de care intelege sa se serveasca. rolul activ al instantei.civ. pentru a demonstra nelegalitatea masurilor sau a actelor de urmarire silita.. cu exceptia vremelniciei.civ. textul prevede. indiferent de valoarea contestata. se va verifica daca o data cu cererea de suspendare su anterior a fost depusa o contestatie la executare. cu execeptia derogarilor prevazute de art.civ. precum si cu administrarea probelor.civ. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 194 lei.Suspendarea provizorie a executarii silite se poate acorda daca sunt intrunite cerintele prevazute de art. Hotararea pronuntata cu privire la contestatia la executare propriu-zis se da fara drept de apel.1 C.civ. se considera ca sunt admisibile toate mijloacele de proba permise de lege ce se pot folosi la judecarea oricarei actiuni in justitie.proc.civ. Alte situatii speciale ce privesc solutionarea contestatiilor se ivesc in legatura cu partile.146/1997 la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit. in materia ordonantei presedentiale fiind aplicabila. insa.proc. procedura prescrisa in art.Conditia urgentei poate fi apreciata de catre presedintele instantei in raport cu situatia debitorului sau a bunurilor urmarite.proc.581 C.581 C.Procedura de solutionare a contestatiei la executare silita si caile de atac Orice contestatie la executare se judeca cu procedura prevazuta pentru judecata in prima instanta. In consecinta. 41 . deoarece se arata ca valabilitatea ordonantei este limitata de momentul solutionarii cererii de suspendare in cadrul contestatiei la executare.proc. care ste prezumata din textul art. O derogare importanta de la dreptul comun este prevazutain acelasi text de lege si are ca obiect solutionarea de urgenta si cu precadere a contestatiei fata de alte cauze. 241..402 alin. in care un capat distinct de cerere era relativ la suspendarea executarii.In aceasta ipoteza. Intregul cuprins si modul de prezentare al cererii va fi acelasi cu cel al unei cereri de chemare in judecata. ea fiind supusa numai recursului.proc. nu se vor mi putea administra probe prin care se tinde la combatarea unor imprejurari care au fost rezolvate in mod definitiv cu ocazia procesului de fond prin hotararea ce constituie titlu executoriu. Suspendarea nu se poate pronunta fara achitarea cautiunii.403 C. cu conditia sa fie propuse potrivit art.112 C. Presedintele instantei va pronunta o incheiere prin care va admite sau va respinge cererea de suspendare a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare in cadrul contestatiei la executare. cuantumul acesteia fiind stabilit de lege la 10% din valoarea obiectului cererii sau de cinci milioane pentru cererile neevaluabile in bani.Fata de prevederile invocate insa instanta nu va cita partile iar incheierea nu poate fi atacata cu nici o cale de atac.2 alin.403 C . doua execptii: -hotararea care se pronunta asupr impatirii bunurilor proprietate comuna este supusa ata apelului cat si recursului in functie de valoarea masei de impartit. Strans legata de rolul activ al instantei este problema administrarii probelor.proc.2 L.cererii de suspendare prevazute de art. Taxa de timbru se calculeaza poitrivit art. Prin derogare de la aceasta regula.

de asemenea. 42 . la cerer.-hotararile date in contestatile introduse de tertii care pretind ca au asupra bunului urmarit un drept de proprietate sau un alt drept real sunt supuse. contestatorul poate fi obligat la despagubiri pentru pagubele cauzate pentru intarzierea executarii si daca contestatia a fost facuta cu rea-credinta contestatorul va fi obligat si la plata unei amnezi.Hotararea pronuntata in contestatia la executare silita. se reia urmarire daca aceasta a fost suspendata iar. anularea ori incetarea executarii insasi. instanta dispune anularea actului de executare contestat sau dispune indreptarea acestuia. -daca se respinge contestatia. va fi inadmisibila. ata apelului cat si recursului in functie de valoarea bunului. anularea ori lamurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a carui implinire a fost refuzata.Efecte Efectele pronuntarii hotararii asupra contestatiei la executare difera in raport cu solutia pronuntata de instanta: -daca se admite contestatia. anularea incheierii de investire cu formula executorie. avand acelasi obiect. 242. Hotararea de respingere a contestatiei va avea putere de lucru judecat si o a doua cotestatie la executare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful