Universitatea din Oradea Facultatea de Ştiinte Socio – Umane Specializarea: Sociologie, an III

Urbanizarea, fenomen socioeconomic global

Student: Pătroi Camelia

Oradea 2010

CUPRINS

CAP. I……………………………………………………………………Note introductive CAP. II………………………………………………………...Urbanizarea la nivel global CAP. III…………………………..Evoluţia urbanizării din Antichitate spre zilele noastre CAP. IV……………………………….……….Modele ale urbanizării în ţările capitaliste CAP. V……………………………………..Particularităţi ale urbanizării în estul Europei CAP. VI………………………………………Dezvoltarea urbană în ţările “lumii a treia” CAP. VII…………………………...Tendinţe ale fenomenului urbanistic pe plan mondial BIBLIOGRAFIE

societate şi cultură. Apare relaţia strânsă dintre sociologie şi economie. Prin intermediul acestei ramuri ştiinţifice se poate observa mai bine interdependenţa dintre economie. Cunoaşterea faptului că o mulţime de probleme sociologice sunt. Sociologia economică se identifică drept o parte mai specială a sociologiei. problemele şi consecinţele dezvoltării economice. Note introductive Viaţa socială a captat dintotdeauna interesul celor care-i trăiau efectele. adică oamenii. de la comportamentul din cadrul unei întreprinderi. Cifrele ascund în spatele lor activitatea oamenilor. Relevarea legăturilor economice şi sociologice din cadrul teoriei permite o tratare sociologică mai consecventă a problemelor vieţii economice a . grupurile şi instituţiile ce guvernează traiul cotidian. în ultimă instanţă. care-l îmbogăţesc pe cel care o practică. la sociologia sectorului terţiar sau prezentarea din punct de vedere istoric a formelor corespunzătoare ale economiei din trecut şi modul în care au influenţat aceste aspecte evoluţia omenirii. Aşa au apărut sociologia şi mai apoi.Cap I. ramurile ei. economică a fost scânteia ce a declanşat o adevărată explozie de interes privind relaţiiile dintre indivizi. permite o delimitare mai exactă a problematicii socilologice. Diversificarea continuă a societăţii şi creşterea nivelului de complexitate au condus la apariţia unor ştiinţe de sine stătătoare al căror obiectiv este de a reda cu exectitate modul de funcţionare a sistemului social. structurile. Orientarea ei acoperă un aspect mai practic al vieţii. În economie cifrele arată cum evoluează o ţară sau cum trăiesc oamenii acelei ţări. cu viaţa de zi cu zi. cercetând aspectele socio-culturale ale subsistemului economic al societăţii. Totul are legătură cu realitatea. Ea se limitează nu numai la analiza legăturilor structurale. modurilor de comportament şi fenomenelor de schimbare pe o perioadă mai lungă de timp. elementele. determinante din punct de vedere economic. Aria de acoperire a acestui domeniu este variată plecând. Evoluţia industrială. ci se străduieşte să realizeze cercetarea proceselor. spre exemplu. Economia este o ştiinţă dădătoare de soluţii şi concluzii.

Cap II. Chiar Statele Unite nu au atins un astfel de nivel decât în 1920.U. estimându-se că va creşte la circa 57% în 2025. Conform prognozelor O. Un aspect sociologic relevant de această diferenţă implică ratele relative ale creşterii populaţiei rurale şi urbane ce atestă ritmuri de creştere urbană mai înalte de trei ori în ţările în curs de dezvoltare decât în ţările dezvoltate. Analiza dinamicii nivelului de urbanizare oferă o imagine relevantă asupra decalajelor care apar în evoluţia urbană între diferite regiuni sau ţări ale lumii. America de Nord. ritmul alert de transformare a lumii într-un imens conglomerat urban neputând fi parcă oprit. Dinamica şi amploarea dezvoltării urbane atestă că acest fenomen reprezintă un dat fundamental al lumii actuale.5% şi se prognozează că va creşte la aproape 80% în anul 2025.5% în 2025. Bineînţeles. Africa. În 1900 numai Marea Britanie depăşea acest prag. În 1985.8% în 2015. De fapt. Cercetările demografice au arătat că înainte de 1850 nici o ţară nu era predominant urbană. dar şi în structurile social-politice. evoluţia ponderii populaţiei urbane va fi de 54. Astfel. Curiozitatea oamenilor în ceea ce priveşte structura şi consecinţele acestui fenomen nu cunoaşte limite. Rezultă stimularea cercetării sociologice şi nicidecum împiedicarea acesteia. iar în 1970 se atinsese un procent de 37. un fenomen social global de însemnătate majoră. Urbanizarea la nivel global Privind evoluţia umanităţii. ponderea populaţiei urbane din aceste ţări atinge. în 1920 numai aproximativ 14% din populaţia Terrei putea fi considerată urbană. fenomenul de urbanizare apare drept unul principal. jumătate din populaţie trăia în arii urbane încă de la mijlocul secolului al XX-lea. America Latină şi Oceania ponderea populaţiei urbane era de 31% în 1985.7% în 2020 şi 60. Japonia ori Australia. cu efecte dintre cele mai active asupra vieţii sociale. prin implicaţiile sale în plan economic. există variaţii considerabile privind nivelul şi ritmul urbanizării. în regiunile dezvoltate din punct de vedere economic precum Europa. 57. devenind.N. pe total. În regiunile mai puţin dezvoltate din Asia. Nimic nu poate vorbi mai bine despre această direcţie decât cifrele.1%. 71.societăţii în interesul utilităţii practice-economice nemijlocite. Implicaţiile sociodemografice previzibile ale tendinţelor urbanizării sunt semnificative .

chiar nivelul de trai. întrecând Asia şi Europa. de obicei. calculat prin procentul populaţiei care locuieşte în oraşe cu peste 20. el este semnificativ şi pentru politicile de dezvoltare rurală.pentru modul în care societatea se transformă de la una preponderent rurală la una preponderent urbană. într-o oarecare măsură. În acelaşi sens. În general. în prezent. Principalele surse ale creşterii urbane vor fi asigurate în continuare de migraţia populaţiei din rural şi de sporul natural. se acceptă că între nivelul urbanizării şi dez voltarea economică există o strânsă legătură. Africa este în prezent cea mai slab urbanizată zonă a lumii şi este probabil ca şi în anul 2025 să rămână cel mai puţin urbanizat continent.. în sensul că există o corelaţie pozitivă între nivelul de dezvoltare economică şi gradul de urbanizare.000 locuitori. va avea în anul 2025 cel mai înalt nivel de urbanizare din lume. ci şi pentru faptul că este strâns legat de indicele care exprimă dezvoltarea economică şi. Însă America Latină. O astfel de relaţie nu se confirmă însă în situaţia ţărilor în care procesul de urbanizare nu este dublat de cel de industrializare. cu un ritm mai rapid de urbanizare decât Europa sau America de Nord. continentul american devenind astfel cel mai urbanizat. Alte analize au evidenţiat dependenţa nivelului de urbanizare de dezvoltarea şi diversificarea industrială şi . încă multe ţări deţin ponderi importante de populaţie rurală. Evoluţia populaţiei urbane va fi determinată în mare parte de faptul că. Nivelul urbanizării unei ţări are o importanţă deosebită nu numai pentru că este relevant în studiile comparative interţări.

Dat fiind rolul jucat de oraşe de-a lungul istoriei. modelele de urbanizare nefiind aceleaşi în ţările din vestul Europei. Evoluţia urbanizării din Antichitate spre zilele noastre Teoria pe care se bazează importanţa urbanizării este una simplă. deşi urbanizarea poate fi considerată un proces global. cadrul fizic sau natural. atitudinile populaţiei în raport cu tipurile de aşezări. Cap III. însuşi procesul de urbanizare este semnificativ diferit. cu multe trăsături generale. Din analiza unor astfel de date rezultă că. realizarea sa prezintă variaţii semnificative în funcţie de regiuni. Deşi oraşele. cu peste 2 milioane de locuitori. Pe de altă parte. mobilitatea socio-spaţială. Ideea potrivit căreia oraşul exprimă imaginea vizuală a societăţii este acceptată cam de toată lumea. . putând fi relativ uşor marcate principalele etape ale dezvoltării economice şi social-culturale. raportate la suprafaţa Terrei. cadrul istoric. gradul de dependenţă politică sau economică. şi mai mare în perioada următoare. în raport cu nivelul economic şi sistemul politic. Sunt doar câteva elemente ce arată strânsa legătură între explozia urbană şi efectele sale la nivel social. ele au dominat şi domină lumea. densitatea modelului de aşezări preurbane. Extinderea şi puterea de influenţă a acestora va deveni. Un rol important în analiza evoluţiei şi consecinţelor urbanizării îl are dinamica marilor oraşe. considerate deseori de specialişti ca fiind îngrijorătoare din punct de vedere al patologiei urbane pe care o creează. Suprafeţele enorme pe care se intend aglomerările urbane au uneori efecte la fel de negative sub raportul convieţuirii urbane ca şi creşterea galopantă a numărului populaţiei. scala geografică. dezvoltate din punct de vedere economic sau fostele state socialiste. modul sau tipul de producţie dominant. O mare parte a omenirii trăieşte deja în asemenea oraşe. nu reprezintă decât nişte insule în mijlocul peisajului. ţări şi chiar în cadrul unor ţări.relaţiile acestora cu dezvoltarea tehnologică şi multitudinea schimbărilor exterioare societăţii. Factorii care influenţează structura urbanizării şi forma sistemului de aşezări urbane pot fi grupaţi în mai multe categorii: comportamentul demografic. stadiul de dezvoltare. în dinamica lor sunt reflectate caracteristicile esenţiale ale evoluţiei societăţii. pentru multe ţări.

După aceea vin cele trei etape ale aşezărilor urbane. Prima fază. începe odată cu evoluţia omului. În faza aşezărilor urbane dinamice. Din punct de vedere economic. Faza aşezărilor urbane statice sau a oraşelor (polis – care durează de aproximativ 5. faza aşezărilor urbane dinamice (dynapolis – care durează de 200 ani şi poate dura 400 ani în total) şi faza oraşului universal (ecumenopolis – care începe acum). Acum aproape toate ţările au intrat în această fază a aşezărilor urbane dinamice datorită expansiunii industriei şi automobilismului. care identifică cinci faze principale în evoluţia aşezărilor. Îi urmează faza aşezărilor primitive organizate.000 ani. acest tip de oraş este legat de industrializare. pe baza cărora să deducă direcţiile de evoluţie ale oraşelor. oraşele cunosc o continuă creştere. Pentru Anglia.000 ani).000–6. Primul model îi aparţine lui Constantinos Doxiadis. de apariţia căilor ferate. iar din punct de vedere tehnologic. înseamnă mijlocul secolului al XVIII -lea. care la rândul lor influenţează alte aşezări. Există două modele importante pe această linie. cea a aşezărilor umane primitive neorganizate. un cercetător al aşezărilor umane. implicând în timp mai multe tipuri de oraşe. Oraşul de acest tip influenţează toate aşezările din jurul său.care a început în urmă cu circa 10. iar pentru alte ţări cum sunt cele din „lumea a treia” de-abia a doua jumătate a secolului al XX-lea. creând noi centre urbane dinamice.În prezent cercetătorii încearcă să descopere legităţile dezvoltării urbane. ultimele trei aparţinând aşezărilor urbane. . perioada satelor – eopolis .

oraşele din Mesopotamia (Irak). oraşul industrial ajunge să împiedice orice posibilitate de existenţă umană şi s-ar autodistruge. E clar că odată cu diviziunea muncii a apărut. atunci s-a declanşat geneza claselor sociale. care domină şi exploatează întreaga ţară (Roma. precum Teba. neînsemnate. la începutul secolului trecut. Nipur. la nivel incipient. concentrarea colectivă pe lucruri trecătoare. valea Indului (Pakistan) sau China sunt de notorietate. neîncetând cucerirea şi mai ales acumularea. separaţia rural-urban. Umma. a poliţiei. sociale şi culturale. valea Nilului (Egipt).Un al doilea model îi aparţine sociologului Patrick Geddes a elaborat. violenţă şi alcool. pe vremea Imperiului). înainte de începutul erei noastre. Este exact imaginea Romei antice transpusă astăzi prin numărul tot mai mare al celor ce locuiesc pe verticală. înmulţirea şoselelor şi dezvoltarea excesivă a tehnicii şi. Babilon ori Ninive apar schimbări de ordin tehnic în modul de viaţă care au dinamizat facultăţile creatoare ale omului. care se atrofiază şi e pe cale de dispariţie (cum au fost oraşele Babilonului după moartea lui Alexandru cel Mare şi Roma în secolele al IV-lea şi al V-lea e. au organizat mijloacele de comunicaţie. Lagash. Practic. Odată cu oraşul s-a ivit necesitatea administraţiei. Ierihonul (Palestina). Legat de evoluţia propriu zisă a oraşului şi ce a însemnat aceasta pentru societate. Această variantă a fost modificată de urbanistul şi sociologul american Lewis Mumford care atrage atenţia asupra faptului că dus la extrem. metropolis – semnificând oraşul mare şi sănătos. a impozitelor.n. dezvoltării economice. Trecând la oraşele cu adevărat mari. aceste aşezări devenind centre ale comerţului. parasitopolis – sugerând oraşul parazitar. a ierarhizării şi relaţiilor de asuprire. cu tendinţe spre „grandomanie ” şi dimensiuni nesănătoase (Roma. sau lanţul oraşelor Boston-New YorkWashington de astăzi). fiecare epocă în parte are caracteristicile sale. suprasolicitarea simţurilor cauzată de sex. aceste noi forme aduceau plusuri la nivelul funcţiilor de interes colectiv precum de apărare. Alături de acestea. pathopolis – reflectând oraşul morbid. au ţesut în . Dacă satul însemna muncă agricolă şi locuire. o paradigmă a dezvoltării oraşelor potrivit căreia ascensiunea şi decăderea unei metropole are cinci faze: polis – reprezentând oraşul la începuturile sale. au mobilizat forţa de muncă. civilizaţiei. Primele nume vehiculate astăzi sunt cele ale Babilonului antic: Ur. megalopolis – denumind oraşul foarte mare. religioase sau politice. mai ales.).

construcţiile şi creşterea conside rabilă a productivităţii agricole. proprietari ai pământurilor.timp şi spaţiu o reţea de schimburi comerciale şi culturale favorizând invenţia. în general. Marii feudali. reglementări privind condiţiile de muncă. au creat oraşe pentru a-şi asigura dominaţia asupra satului. pedepsirea fraudelor. bazându-se pe puterea lor economică. Aceasta a făcut ca oraşul medieval să se caracterizeze prin: identitatea strictă între interesele individuale şi interesele grupului ca întreg. Din punct de vedere legislative este vorba de o asociaţie economică de comercianţi care se autoguvernau. se iveşte o imagine a unui grup de oameni cu interese comune împotriva oricărui factor extern. relaţii de dominaţie întărind puterea grupurilor conducătoare. întinderii şi structurii sale. lipsa separării drepturilor de proprietate individuală de cele de suveranitate a oraşului. fortificarea în vederea unei mai bune protejări. Identic pentru majoritatea oraşelor Evului Mediu a fost înconjurarea acestora cu ziduri de apărare. Autonomia oraşului însemna de fapt autonomia claselor comerciante. în special cu regele şi nobilimea. faţă de care a avut. un caracter mixt al politicii economice. Practic. O caracteristică fundamentală a constituit-o dialogul oraşelor cu zona rurală. Oraşul medieval era static din punct de vedere al evoluţiei populaţiei. salarii. apărarea intereselor oraşului de competitorii vecini. au stabilit anumite reglementări juridice şi politice cu restul societăţii. care. preţuri. . protejarea muncitorului de competiţie şi exploatare.

în momentul în care revoluţia industrială a schimbat şi ştiinţa. satisfăcută în cea mai mare parte prin reducerea necesarului de personal muncitor în agricultură. să fie aria de cel mai înalt prestigiu. filosofia ori cultura. calitatea locuinţelor şi dotărilor tehnico-edilitare. În prima categorie intră în principal noile cuceriri tehnologice de tip industrial şi agricol. Factorii socioculturali includ în esenţă facilităţile de învăţământ. trec acum pe primul plan.Oraşul Renaşterii capătă în plus valenţe nobiliare. Printre factorii care influenţează politica de urbanizare se . l-au avut mijloacele de transport. bibliotecă). mai ales în cazul oraşelor de tip occidental. care au determinat o creştere continuă a cererii de forţă de muncă. dezvoltând totodată birocraţia. în timp ce centrul se învecheşte. Problemele de echilibru ale dezvoltării urbane. Faza revoluţionară în urbanism s-a declanşat cu peste 200 de ani în urmă. care erau adesea ignorate. atât de nedorită astăzi. Cel puţin pentru o primă etapă. de gradul de centralizare sau de descentralizare politică şi de înclinaţia unei regiuni sau unui oraş pentru industrializare. cât de condiţiile istorice din ţara respectivă. instituţiile economice şi politice au dobândit un rol dominant. sănătate şi programe de ajutor. serviciile publice. politica socială de „liberalizare” a intrărilor în mediul industrial-urban. Factorii determinanţi ai urbanizării moderne pot fi grupaţi în două mari categorii: socioeconomici şi socioculturali. legislaţia relativă la condiţiile de muncă. în timp ce religia era în relativ declin. în special a metropolelor moderne bazate pe comerţ. superioare celor din rural. mijloacele de transport şi comunicaţie. cinema. devin necesare. Stratificarea socială se amplifică odată cu proliferarea organizaţiilor birocratice. Centrul oraşului încetează. populaţia bogată mutându-se spre periferii. Un rol deosebit de important în creşterea oraşelor. apariţia oraşului industrial a condus la schimbări importante în modelele de organizare socială. Noi mijloace de control social. condiţiile de sănătate. în sensul că vor concentra şi centraliza puterea în interiorul lor. Fenomenul de accelerare a urbanizării s-a manifestat în diferite moduri. Dezvoltarea oraşelor mici şi creşterea metropolelor naţionale depind nu atât de procesul de urbanizare propriu-zis. în dimensionarea oraşelor moderne. facilităţile culturale şi recreative (teatru. Modelele spaţiale ca şi cele culturale se modifică treptat. În plan sociologic. adaptabile la schimbările rapide intervenite în special în domeniul segregării sociale. în vechile oraşe.

politica de industrializare. serviciile şi mai ales facilităţile de transport. transformând strada. Spaţiul central al oraşului este rezervat pentru locuri de muncă în sectorul terţiar. Tokyo – Yokohama în Japonia. San Francisco-San Diego (Sansan) zona Ruhr în Germania. teatre. Extinderea spaţială a oraşului a condus la disocierea funcţiilor sale. Chicago-Pittsburg (Chippits).. care avusese o funcţie socială. Dezvoltarea ulterioară a implicat o consolidare. Efectele negative pe care le provoacă creşterea exagerată a oraşelor existente sau a împrejurimilor acestora au de terminat apariţia a nenumărate preocupări şi încercări de stăvilire a expansiunii urbane. în noi cartiere spaţioase în împrejurimi mai atrăgătoare. Forma spaţială a oraşelor este determinată în mare măsură de facilităţile de transport şi de rezervele disponibile de trafic. În locurile goale sunt proiectate şi construite spaţii verzi.numără: circumstanţele sociale. Aşa apar renumitele megalopolisuri. Fabricile sunt împinse. Polarizarea dezvoltării centrelor urbane în această etapă a condus la o relativă stagnare în evoluţia zonei înconjurătoare. regiunea Liverpool – Manchester în Anglia. Deşi oraşele continuă să crească şi să atragă populaţie din afară. se produce o îmbunătăţire calitativă privind locuinţele. de remodelare a structurilor . muzee. oraşele-mamut ale Statelor Unite: Boston-Washington (Boswash). facilităţile pentru oferta de materii prime şi desfacerea produselor finite. Dezvoltarea mijloacelor de transport în comun şi private permite o mobilitate rezidenţială. şi la distrugerea multor spaţii verzi. şcoli şi spitale. spre periferia oraşului. pe cât posibil. într-o simplă cale de trecere.

Dezintegrarea urbană se datorează şi slabului control social. având ca efect reducerea mediei familiei şi a mărimii gospodăriei. gansgterismul sunt într-un fel efecte ale acestui tip de oraş. Principalele schimbări care însoţesc procesul de urbanizare şi evoluţia sistemelor de aşezări urbane. fiind efectul liberalismului economic dus la extrem. organizarea sa în spaţiu depinzând de legile economiei de mărfuri. Oraşul este o realitate spaţială. mobilităţii excesive a populaţiei. Scăderea dimensiunii gospodăriilor este asociată cu creşterea cererii pentru alte locuinţe şi dotări urbane. . burghezia devenind o clasă naţională. Castells. precum şi de reunire a statelor majore ale întreprinderilor angajate în lupta economică. S. Delicvenţa juvenilă. Această situaţie se explică prin aceea că în marele oraş industrial clasa burgheză locală este o clasă depăşită. Cap IV. atingând cifre de minim 75% în ceea ce priveşte ponderea populaţiei urbane în totalul populaţiei. aşa cum rezultă din studii de specialitate (M. Kasarda. J. ce nu a putut fi decât relativ limitat de intervenţiile puterii centrale. a dus la redefinirea resurselor. Modele ale urbanizării în ţările capitaliste Statele capitaliste sunt cele mai dezvoltate din punct de vedere urban. Studiile sociologice arată că în asemenea condiţii oraşul este în mare măsură un instrument de acumulare şi profit. care duc în final la o mare segregare socială. care tinde să controleze dinamica vieţii urbane. nu numai locale. asigurând creşterea corespunzătoare a familiilor cu doi sau mai mulţi salariaţi. Din punct de vedere sociologic. Schimbări în structura forţei de muncă. el este un loc de desfăşurare a forţei de muncă. având interese pe un plan mai general. tipul ideal de megalopolis corespunde procesului de dezintegrare a oraşului. a speculaţiei financiare asupra mărfurilor (în principal a terenurilor şi locuinţelor).profunde ale oraşului şi de planificare a dezvoltării acestora. Perspectiva şi efectele creşterii mobilităţii excesive a populaţiei asupra integrării colectivităţilor urbane obligă la a gândi planificarea oraşului şi sub un unghi sociologic. stilurilor de viaţă şi comportamentului multor gospodării. L. Bourne) sunt profunde în structura familiei şi compoziţiei gospodăriei. a obiectivelor industriale. prostituţia. comportamentului agenţilor privaţi. mai ales în ceea ce priveşte încadrarea femeilor.

printre altele. la dinamica raporturilor între clasele. servicii şi comunicaţionale şi reducerea populaţiei ocupate în indus trie) a modificat structura economică de bază a multor aşezări urbane. straturile. grupurile şi diferitele . pentru servicii comerciale şi personale. creşterea cererii de spaţii pentru locuire şi recreaţionale. recursul la contextul relaţiilor sociale. Aceste schimbări am fost acompaniate de perfecţionarea continuă a tehnologiei comunicaţionale. Sporirea importanţei factorilor favorizanţi pentru un anumit stil de viaţă şi a unor amenajări de mediu în ceea ce priveşte modelele de migraţie internă. la structurile sociale. într-o tot mai mare măsură. de îmbunătăţire a sănătăţii populaţiei. au impus practici de investire în amplasamente ce joacă un rol crescut în restructurarea sistemelor naţionale de aşezări. Chiar în cadrul sectorului industrial a crescut proporţia echipamentelor destinate producerii de înalte tehnologii şi produse orientate spre consum. Creşterea dominaţiei marilor organizaţii şi corporaţii solicitatoare de mână de lucru. în sensul unei mai mari mobilităţi locative şi al reducerii puterii de atracţie a vechilor metropole industriale. Schimbarea structurii economice de bază în ceea ce priveşte repartizarea populaţiei ocupate pe sectoare (cu proliferarea instituţiilor în sectoarele de resurse.Aceasta a determinat. Cercetarea fenomenelor şi proceselor de creştere urbană. larg sociologică. Sistemul de aşezări al multor ţări occidentale este influenţat de sursele de atracţie a populaţiei pensionare. a crizei urbane pe care o generează ca şi a celor conexe urbanizării reclamă. o perspectivă teoretică. având implicaţii spaţiale.

România. Urbanizarea excesivă actuală a antrenat atât progresul tehnic. dezvoltarea . Un factor important este legat de evoluţia istorică şi economică a acestor ţări. imaginea unei realităţi caracterizată de o serie de tendinţe contradictorii. economic şi confortul urban cât şi criza oraşului. între care apar contradicţii şi conflicte şi care se înscriu în fluxul marilor mişcări sociale din epoca contemporană. Polonia. toate sunt de găsit în această situaţie. grupările şi asociaţii comunitare. asociaţiile diferitelor categorii de populaţie marginalizate. a politicilor şi programelor de dezvoltare echilibrate. exprimă cele mai puternice interes e sau combinaţii de interese. de multe ori în pofida proiectelor şi modelelor. după cum nu este numai un apărător al unui grup de interese al cla sei politice dominante în ansamblul ei . Cap V. Procesul de urbanizare în ţările capitaliste dezvoltate evidenţiază. în scopul realizării omogenizării sociale şi a reducerii decalajelor dintre sat şi oraş. blocul socialist ar implica Albania. Ungaria. Datorită faptului că cele mai importante efecte ale acumulării capitaliste sunt localizate în sectorul urban. Creşterea urbană a acestor ţări poate fi explicată în principal prin migraţia rural -urban. organizaţiile ecologice. exprimată în disfunctionalităţile economice şi patologia socială urbană. Ponderea migraţiei nete din rural în urban în totalul populaţiei urbane a fost de peste 70% în cazul României în perioada 1960-1980 şi a variat între 53% la 98. Statul nu este un arbitru al tendinţelor de creştere urbană. tot aici pot fi identificate şi cele mai active forme ale mişcărilor sociale şi politice. Particularităţi ale urbanizării în estul Europei Vorbind despre Europa de Est.categorii de populaţie.9% pentru oraşele municipii din unele ţări est europene în perioada 1960 – 1975. fosta Germanie Democrată şi ex Cehoslovacia dar. Exceptând într-o anumită măsură Germania Democrată şi Cehoslovacia. conceptual impus de publicaţiile Naţiunilor Unite se referă la Bulgaria. Strategiile de urbanizare a ţărilor din estul european s-au bazat pe principiile egalitarismului şi urbanizării planificate. fost Iugoslavie şi blocul sovietic. Partidele de stânga. Politica sau politicile urbane ale statului reflectă în mod active contradicţiile de interese între diferitele categorii sociale.

datorită faptului că investiţiile economice erau limitate. în ciuda faptului că din perspectivă culturală şi a modului de viaţă ele tindeau să urmeze modelul urban occidental. infrastructura fiind considerată ca neproductivă în comparaţie cu industria şi rămânând astfel mai puţin dezvoltată. ele au fost concentrate în principal în anumite regiuni şi oraşe. Totuşi unele regiuni mult rămase în urmă au cunoscut pe această cale o relativă dezvoltare economică ce a necesitat o infrastructură adecvată dar a existat mai puţin capital şi interes pentru acest sector. în principal dezvoltarea industriei grele. În practică. chiar dacă prin aceasta nu s-a acoperit în totalitate nevoia de locuinţe a populaţiei atrase în urban prin dezvoltarea industriei. Dar urbanizarea modernă este legată de procesul de industrializare. Principala cale urmată pentru atingerea acestui scop a fost industrializarea forţată. în aceste ţări a avut loc un intens proces de construcţie de noi clădiri de locuit. După al doilea război mondial strategiile economice şi politice ale acestor ţări s-au îndreptat spre acceptarea socialismului de tip sovietic adică preluarea de către stat a principalelor mijloace de producţie şi la înlocuirea economiei de piaţă cu o economie central planificată. implicând o mai rapidă creştere a oraşelor medii şi mari şi o relativă stagnare a oraşelor mici şi a satelor.economică a ţărilor din Europa de Est până la cel de-al doilea război mondial a fost redusă. Cu toate acestea. Procesul de urbanizare a ţărilor din Europa de Est a fost asociat cu puternice procese de migraţie şi navetism din rural spre urban. chiar dacă nu în toate cazurile şi-a dovedit eficienţa. O consecinţă a fluxului principal .

Centrul oraşului nu şi-a pierdut funcţiile sale sociale şi economice nicăieri în aceste ţări.de migraţie în oraşe a fost aşa-numita „ruralizare a oraşelor”. prin construirea de locuinţe si noi unităţi industriale în zona dimprejurul centrului urban. la rându-i dominată şi profund influenţată de către stat. Este de aşteptat ca pe măsură ce aceste ţări vor câştiga în planul democraţiei şi economiei de piaţă să dezvolte cu prioritate sectorul agricol şi în consecinţă oraşele mici şi suburbiile. în oraşe a avut şi alte consecinţe. nu se poate neglija faptul că dezvoltarea urbană va fi legată de sistemele economice şi politice aflate în plin proces de transformare şi experimentare. facilitând o îmbunătăţire a calităţii vieţii familiilor navestiste prin salarii adăugate venitului din munca în agricultură. ci prin descentralizarea unor întreprinderi în afara zonei urbane construite. comparativ cu populaţia care lucra numai în agricultură şi a căror calitate a vieţii s-a înrăutăţit în multe privinţe. precum creşterea ratei natalităţii în mediul urban. din cauza tipului socialist de dezvoltare. în principal din cauza organizării socialiste a marilor proprietăţi agricole. Societatea civilă în Europa de Est a fost. În ceea ce priveşte viitorul urban al acestor ţări. prin crearea de zone de agrement în jurul oraşului precum şi prin includerea unor sate şi orăşele în zonele metropolitane. Sectorul terţiar se va dezvolta în oraşele mari şi localităţile turistice. navetiştii au devenit un agent de schimb de valori între zonele urbane şi cele rurale şi au constituit o cale de tranziţie de la ţărănime la clasa muncitoare. Pe de altă parte. . În timp ce în societatea capitalistă proprietatea şi utilizarea pământului sunt obiectul comercializării prin piaţă în ţările Europei de Est pământul şi principalele mijloace de producţie au fost dominate de proprietatea statului şi reglementate de către stat. Principala cale de expansiune a oraşelor din această regiune nu are loc prin pierderea absolută de populaţie în zonele din interiorul oraşului. Dar navetismul a avut anumite efecte pozitive. ceea ce nu i -a permis să exercite un rol hotărâtor în modelarea spaţiului urban. Acest fenomen de migraţie a populaţiei din mediul rural. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă comparativ cu zonele rurale şi dobândirea unei calificări profesionale. în special a forţei de muncă tinere.

O serie de sociologi. la un nou tip de relaţii „centru–periferie”. Mai recent. penetrarea economiilor ţărilor „subdezvoltate” de către corporaţiile internaţionale şi difuziunea tehnologiilor şi stilului de viaţă occidental au condus la continuarea modelului de dominaţie. economişti. Dezvoltarea urbană în ţările “lumii a treia” În aceste zone s-au întâlnit cele mai crescute ritmuri medii anuale de creştere urbană. Numărul absolut de persoane implicate în creşterea urbană este mult mai mare decât în cazurile celelalte. migraţia rural–urban excesivă. contribuţia sporului natural la creşterea urbană este foarte ridicată. cu efecte nefavorabile asupra procesului de urbanizare din ţările sărace: dezechilibrul rural/urban în standardele de viaţă şi amplasarea activităţilor productive. care să faciliteze extracţia şi exportul de resurse naturale.Cap VI. Aici. având ca efect îngrădirea unei industrializări urbane independente. Africii şi Americii de Sud prin alterarea structurii oraşelor existente şi stimularea creşterii altora. comparabilă cu cea a migraţiei nete iar cele mari preiau din sporul urban o pondere disproporţionată faţă de restul reţelei urbane. Relaţiile de dominare-subordonare dintre ţările dezvoltate şi cele subdezvoltate au contribuit la menţinerea unor inegalităţi specifice. geografi şi istorici au arătat că fenomenul de colonizare occidentală a schimbat caracterul procesului de urbanizare în multe părţi ale Asiei. .

Amsterdam. Ruhr. care. Populaţia totală a aşezărilor viitorului va fi de 100 de ori mai mare decât în prezent dar concentrată pe un teritoriu mult crescut. generează inegalitate. Olanda şi ar ajunge până în Germania. proliferarea oraşelor cu economii dualiste (sectorul modern al marelui capital pe de o parte. Printre alte caracteristici ale unui asemenea tip de oraş va fi şi reducerea înălţimii medii a clădirilor. ne putem îndrepta spre un oraş mondial. expansiunea mahalalelor. Rin. Manchester. cu privire la evoluţia urbanismului. Cap VII. alocarea disproporţionată de fonduri guvernamentale în zonele urbane. Stuttgart. Rotterdam. Tendinţe ale fenomenului urbanistic pe plan mondial După cum aminteam în capitolul al treilea. Un exemplu de astfel de oraş în curs de formare ar fi ceea ce se cheamă europolis. la nivel mondial şi naţional.creşterea disproporţionată a oraşelor-capitală şi absenţa unor oraşe de mărime intermediară în zonele înconjurătoare. şi sectorul particular-familial. Bruxelles. ecumenopolis. Belgia. numit de către Constantinos Doxiadis. Londra. care ar lega Marea Britanie. El ar cuprinde circa 45 milioane de locuitori. Leeds. Birmingham. Frankfurt pe Main. Procesul de urbanizare nu poate fi înţeles separat de procesul social. mai ales din cauza proliferării suburbiilor rezidenţiale cu . înglobând mari aglomerări urbane de sine stătătoare: Liverpool. pe de altă parte). Utrecht.

adică manipularea informaţiilor şi nu producerea de bunuri. O idee lansată în acest sens aminteşte de modelele „culturaliste ” şi se referă la faptul că planificarea urbană trebuie să revină la scară umană. bazate pe energii neconvenţionale sau adaptate numărului în creştere de locuitori. populaţia oraşelor post industriale va active preponderent în sectoarele terţiar si cuaternar. precum şi a densităţii medii a populaţiei datorită faptului că zona urbanizată a planetei va creşte mai rapid decât populaţia sa urbană. sub forma unor aşezări pentru un număr redus de oameni şi nu de proiecte urbane generale. înconjurate de grădini. Funcţiile lor economice vor fi strâns legate de schimbările în structura populaţiei ocupate. întinse pe verticală ori aplecate spre multă verdeaţă şi zone de agrement. nici nişte frustraţi sau speriaţi. Nemaivorbind despre structurile cu adevărat “extraterestre” şi utopice.case joase. Pentru a proiecta oraşul viitorului trebuie văzut cine sunt oamenii care vor locui în el şi care sunt aspiraţiile acestora. Ideea dominantă propusă de sociologie este că oamenii care vor locui oraşul viitorului nu vor fi nici nişte abstracţii statistice rezultate din recensăminte şi. ci fiinţe umane cu viaţă complexă. Dacă în oraşele preindustriale populaţia era ocupată cu precădere în sectorul primar. iar în oraşele industriale în sectorul secundar. oraşele viitorului sunt considerate oraşe postindustriale. Din punct de vedere arhitectural sunt vehiculate o mulţime de variante geometrice sau neregulate. Dintr-o astfel de perspectivă globală. .

Rodica. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. exigenţelor umane şi a modurilor de viaţă ale diferitelor grupuri sociale. securităţii şi . schimburi. Bucureşti. Rezultatele cercetărilor sociologice nu permit prevederea cu certitudine a evoluţiei vieţii sociale într-un spaţiu încă necunoscut. 2002 Trebici. Sociologie economică. o bogăţie de evenimente. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. chiar dacă va fi influenţată de progresul tehnic. 1999 Roman. asigurând menţinerea unor valori locale. aşteptărilor umane. oraşul trebuie să transmită o experienţă de viaţă. Editura ASE. în mai mare măsură decât cele existente. Bucureşti. posibilităţi de exprimare. Europa & Asia. să fie ospitalier şi agreabil. Introducere în sociologia urbană . şi nu în ultimul rând calitatea mediului construit. control. cooperare. Oraşul ar urma să faciliteze o sociabilitate optimă a omului. În plus. 2004 Tantau. Ion. dar converg spre ideea că societatea viitoare. anonimatul pe care îl creează marile oraşe nu trebuie să excludă participarea la viaţa în comun. Bibliografie Abraham. În mod complementar. Populaţia Terrei. Editura ASE. realizată prin contacte. Toma. ci a evoluţiei nevoilor. prin proiectarea sa urmărindu-se evitarea efectelor negative ale spaţiului construit şi realizarea omului ca fiinţă biologică şi ca personalitate socio-culturală. Sociologie economică rurală. nu va fi produsul structurilor tehnologice urbane. Dorel. Editura Fundaţiei „România de Mâine”.simţului comunitar. Geografie regională. Vladimir. 1991 . 1991 Marin. concurenţă.De dorit este un oraş care corespunde. îmbunătăţirea participării. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful