Pénzügyi fogalomtár Szerkesztette: Dr.

Elek Erzsébet

Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar

PÉNZÜGYI FOGALOMTÁR
Szerkesztette: Dr. Elek Erzsébet

2001.

.

Adóhatóság: az adó beszedésére jogosult az állam (önkormányzat) nevében az adóztatással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket gyakorló szervezetek. amelynek alapján az adót kiszámítják. az önkormányzat jegyzője 4. beszedi: • társasági és osztalékadó (TAO) • általános forgalmi adó (ÁFA) • személyi jövedelemadó (SZJA) • fogyasztási adó • jövedéki adó • játékadó • rehabilitációs hozzájárulás • munkaadói. jövedelem) vagy annak egysége (pl. a maga által megállapított mérték szerint. Közvetlen adó: az fizeti.A Account: számla. amely lehet lineáris vagy progresszív. jogi személyektől. Illetékhivatal Állami adóhatóság: 1. amely adót szedni jogosult. Ezek lehetnek: 1. Az adó mértéke: azt fejezi ki. telek). az adókötelezett természetes személyektől. hogy az adóalap (pl. adóköteles értékesítés. Az adó mértékét adókulccsal vagy adótétellel határozhatják meg. jövedéki adó). az a tevékenység (pl. amelyet a közhatalom a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló közkiadások pénzügyi forrásainak biztosításához. kommunális adó. SZJA). jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoktól és más szervezetektől. Az adó alanyát másképpen adókötelezettnek is nevezik.és pénzügyőrség Országos parancsnoksága és szervei (vámhatóság) 3. jövedelemszerző tevékenység). Az adó tárgya: az a dolog (pl. közvetlen ellenszolgáltatás nélkül megkövetel. Adó. Vám. haszonélvezeti jog). az a jog (pl. gazdasági társaság. Adóalany: az adófizetésre kötelezett természetes személy. illetve az önkormányzat.és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és szervei (APEH) 2. épület. amikor az adó alapját nem pénzértékben határozzák meg (pl. elszámolási időszak Adó: olyan szolgáltatás. Az adó alapja: az adó tárgyának az a mennyisége. gépjármű adó). szervezet. Az adókulcs az adóalap meghatározott százaléka. Adótételben akkor fejezik ki az adó mértékét. Közvetett adó: az adó alanya és az adó terhének viselője elkülönülhet egymástól (a jövedelem felhasználásakor) (pl. akinek jövedelme keletkezik (pl. benzin literje) után mennyi adót kell fizetni. amely után az adót fizetik. Adóztató: az állam. valamint munkavállalói járulék • bérgarancia járulék • szakképzési hozzájárulás • útalap hozzájárulás 5 .

• turisztikai hozzájárulás • nemzeti kulturális járulék • termékdíj 2. amikor az adót az adózó által szolgáltatott adatok alapján az illetékes adóhatóság állapítja meg (pl. Csak akkor vehető igénybe. adókiszabás: az adómegállapításnak az a módja. Az adójegy tartalmazza a termék kiskereskedelmi árát. adóelőleg fizetés kötelezettsége 7. Adókivetés. adóbevallás kötelezettsége 6. adómegállapítási kötelezettség 3. a fizetendő fogyasztási adót és az általános forgalmi adót. kiutalja: • fogyasztói árkiegészítés • egyedi termelési árkiegészítés • egyedi dotáció • normatív termelési árkiegészítés • agrártámogatások Önkormányzati adóhatóság beszedi: • építményadó • telekadó • magánszemélyek kommunális adója • vállalkozások kommunális adója • idegenforgalmi adó • helyi iparűzési adó • belföldi rendszámú gépjárművek adója Vámhatóság beszedi: • vám • vámkezelési díj • illeték • importtermék fogyasztási adója • termékdíj • importtermék általános forgalmi adója • külföldi rendszámú gépjárművek adója • jövedéki termékekkel kapcsolatos adó Adókötelezettségek: 1. nyilatkozattételi kötelezettség 5. adófizetés. Csak a fizetendő adó összegéig vagy a törvény által meghatározott mértékéig vehető igénybe. adóelőleg-fizetési kötelezettség 6 . nyilatkozattételi kötelezettség 2. adóbevallási kötelezettség 4. Adókötelezettség: az adózónak az adóztatással kapcsolatos kötelezettségei: 1. nyilvántartások vezetésének (könyvvezetésnek) a kötelezettsége 3. bejelentési. ha van fizetendő adója az adózónak. adatszolgáltatás kötelezettsége 8. adófizetési. illetékhivatal a vagyonátruházási illetéket vagy az építményadót). bejelentési kötelezettség 2. adómegállapítási kötelezettség 4. Adókedvezmény: az adóztató által az adózónak nyújtott preferencia. bizonylatok kiállításának és megőrzésének kötelezettsége Adójegy: dohánygyártmányok esetében az adóbeszedés technikai eszköze.

Adósságszolgálat: egy időszakban esedékes hiteltörlesztés és kamatfizetések együttes összege Adó tárgya: az a dolog (pl. nyilvántartásával összefüggő feladatok. illetve az importból vagy másik adóraktárból való beszállítást követően adómentesen tartható. ADR: American Depository Receipt [Amerikai Letéti Igazolás] Amerikában árusított értékpapírok. Az adó mértékét adókulccsal vagy adótétellel határozhatják meg. a költségvetési támogatás kiutalásával. tárolható. haszonélvezeti jog). végrehajtásával. Adómentesség: az adózónak nyújtott preferencia. jövedelem) vagy annak egysége (pl. amely lehet lineáris vagy progresszív. amely adót szedni jogosult. adóbeszedési kötelezettség Adókulcs: az adóalap meghatározott százaléka. illetve az önkormányzat. illetve bevallani elmulasztott. Adótartozásnak minősül a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás is. az ellentétel kiegyenlítésére címezve tartják nyilván. Adómérték: kifejezi. vagy az adó alanya mentesül az adóztatás alól. Ad valoren vám: értékvám Advance: [hitel] 7 . Adóraktár: egyrészt adójogi fogalom. 7. amelynek alapján vagy az adó tárgya. adóköteles értékesítés. Adómegállapítás: az adómegállapítás kötelezettsége abban igazít el. Azonos értékvételi és eladási ügylet összekapcsolódását jelenti. nyilvántartásával. benzin literje) után mennyi adót kell fizetni. Adótarifa: egy meghatározott adófajta adóalapjának és adómértékének rendszerét nevezik adótartifának. Adókülönbözet: a bevallott. amely után az adót fizetik. hogy kinek. továbbá a bevallás alapján kiszabott. az a jog (pl. gépjármű-adó). Külföldi részvényekre szóló követeléseket testesítenek meg. az a hely. Adresszáció: klíringelszámolás keretében lebonyolódó kapcsolt ügylet. Adóügy: az adók megállapításával. amelyek tételeit a számlavezető bankok külön számlán. 6. az a tevékenység (pl. ahol a jövedéki termék az előállítást. adófizetési kötelezettséget vagy költségvetési támogatást állapít meg. az adóztatással kapcsolatos adatok feldolgozásával. hogy az adóalap (pl. bizonylatok kiállításának és megőrzésének kötelezettsége nyilvántartás vezetésének kötelezettsége adatszolgáltatási kötelezettség adólevonási. jövedelemszerző tevékenység). beszedésével. költségvetési támogatást megállapítani. kommunális adó. cselekmények Adózó: az a személy. Adótartozás: az esedékességkor meg nem fizetett adó. kivetett adó különbözete. épület. telek). Adótétel: amikor az adó alapját nem pénzértékben határozzák meg (pl. akire vonakozóan valamely adóról szóló törvény vagy az adózás rendjéről szóló törvény adókötelezettséget. Adóztató: az állam.5. 8. milyen módon kell az adót.

A vevő a nyitáskor vagy letétbe helyezi az akkreditív összegét (kamatveszteséget szenved). Akkor előnyös az alkalmazása. hogy megbízója számlájára terhére harmadik személy. vagy megvásárolja. így nem kell az import teljes értékére akkreditívet nyitni. azonnali fizetésre (payment credit) 2. 3. mivel a vevőnek és eladónak is lényeges kockázatcsökkentési lehetőséget biztosít. amelyben a vevő és eladó egyformán megbízik. hányszorosára nő az új beruházás valamely jövedelemváltozás hatására. 2. vagy hitelfelvételi limitjét terheli meg a bank. Az akkreditív formai ügylet. a bank hangsúlyozottan csak a fizetés megvalósulásáért felelős.) Akkreditív-hitellevél nyitása esetén a bank kötelezettséget vállal arra. A bank csak megbízható ügyfeleinek nyújt akcepthitelt. mind a leszámítolás útján.Advance refunding: [hitel átütemezés. melyet az elfogad. amely azt mutatja. A fizetési ígéret szólhat: 1. amikor az értékesítés viszonteladó bekapcsolásával történik. mint végső kedvezményezett részére. támaszát képezi a második akkreditívnek. Az ügyfél egy határidős váltót intézvényez a bankjára. A felek között nagyértékű külkereskedelmi ügyletek részszállításokkal valósulnak meg. Az első akkreditív fedezetét. a bank a vevőtől kapott megbízás alapján arra kötelezi magát az eladóval szemben. mind az eladó. váltóit elfogadja. Általában 8 . mert tudja. Az eladó viszont biztos lehet abban. feltöltődő akkreditív (rulírozó – revolving credit): lehetővé teszik a folyamatos szállítások lebonyolítását az eladó és a vevő között. mivel az eladónak és vevőnek is lényeges kockázat-csökkentési lehetőséget biztosít. átstrukturálás] Advising bank: értesítő bank Akcelerátor: az az együttható. A külkereskedelemben az egyik legbiztonságosabb fizetési mód. Az akkreditív fajtái: 1. ha a vevő által megjelölt módon jelzi a szerződés teljesítését. ezzel az ügyfél finanszírozási forráshoz jut mind a forgatás. A bank a kedvezményezettel szemben kötelezettséget vállal. hogyha teljesíti a szerződésben foglaltakat. negociálásra (negotiation credit) A külkereskedelemben az egyik legbiztonságosabb fizetési mód. Fizetési ígéret. átruházató akkreditív: a kedvezményezett maga helyett más kedvezményezettet is megjelölhet. a kedvezményezett javára fizetést teljesít előre meghatározott összegben. Önálló jogügylet. a bankszámlák közötti teljes összegű átírás egyik változata. Akcepthitel: elfogadmányhitel. megkapja az áru ellenértékét. amennyiben az eladó határidőben. hogy javára fizetést teljesít. mind a vevő rövid lejáratú finanszírozását lehetővé teszi egy váltóügylet segítségével. amelynek során a vevő és eladó közé belép egy olyan hitelintézet. váltóelfogadásra (acceptance credit) 3. A nyitó bank fizetési ígérete átruházható a végső eladó. de a vevőnek a megjelölt keretösszegen belül csak egy-egy részszállítás erejéig kell a fedezetet a bank rendelkezésére bocsátania. hiánytalanul az okmányokat rendelkezésére bocsátja. back-to-back akkreditív: két egymáshoz kapcsolódó akkreditív. hogy a bank akkor teljesíti a fizetést az eladónak. Akkreditív (okmányos) meghitelezés: [Letter of credit (L/C)] készpénz nélküli fizetési forma. Az akkreditívet nyitó bank az ügylet teljes áruértékére ígér fizetést. hogy számára fizetést teljesít. (A bizalom alapján a vevő rábízza pénzét a bankra.

amely a beruházási cél megvalósítását elsődlegesen és közvetlenül szolgálja. 5. engedményes (assignment = átruházás. jegybanki kötelező tartalék) 3. meghatározott célra szánt vagyonösszeg 9 . ókereskedelmi hitellevél: a kibocsátó bank arra vállal kötelezettséget. Formái: 1. 4. 10. visszavonhatóság szerint: • visszavonható: a vevő bármely időpontban módosíthatja vagy visszavonhatja. A kockázatok elemzését végzi. juttatás) 7. a vevő és a bankok. Összetevői: • alapbiztosítás díjtartaléka • többlethozam-visszatérítés díjtartaléka • az indexálások során keletkezett díjtartalék Alapberuházás: önálló beruházási egység. igazolás szerint: • nem igazolt • igazolt: egy második bank felülgarantálja a nyitó bank fizetési ígéretét. követelést megtestesítő értékpapír vásárlás (pl. Alapító tőke: a vállalkozás tevékenység megkezdéséhez az alapítók által szolgáltatott pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás. tőkeérdekeltségek szerzése Aktuárius: más néven biztosítási matematikus. betételhelyezés más bankoknál (pl. Az ügylet szereplői a végső eladó. Akkreditívek negociálása: a kereskedelmi bank saját kockázatára megvásárolhatja az eladótól az intézvényt (még el nem fogadott váltót) vagy az okmányokat. államkötvény) 4. Akutális biztosítási összeg: a kezdeti biztosítási összeg megemelve az indexszel Akutális díjtartalék: a mindenkori díjtartalékot jelenti biztosításnál. red-claused akkreditív 8. • visszavonhatatlan: a kibocsátó bank visszavonhatatlan ígéretet tesz a teljesítésre. így követelése keletkezik. 6. megbízás. hogy az előírt okmányok időben történő bemutatása esetén az okmányok bármelyik jóhiszemű birtokosának kifizeti a hitellevélen feltüntetett összeget. Aktíva: eszköz. hitelnyújtás 2. Az intézvényt vagy okmányt a bank ezután mint sajátját küldi ki és kapja meg a nyitó banktól az okmányokban szereplő követelést. készenléti akkreditív: egy formális akkreditívet jelent (revolving = forgó). így biztosítva ügyfele számára a finanszírozást. ha nem átruházható akkreditívet nyitott a vevő. a cégbíróságon bejegyzett tőke Alapítvány: jogi személyiséggel felruházott célszervezet. stand-by akkreditív (készenléti) 9. és részt vesz a biztosítási módozatok kidolgozásában is.reexport esetén alkalmazzák. a bank által nyújtott hitelösszeg Aktív bankügyletek: a bank pénzkihelyezést végez. a beruházással nyert eszközöket a beruházó veszi nyilvántartásba és ő üzemeli. a reexportőr.

de a törvény meghatározott esetekben kötelezővé teszi. Az alapkamat fajtái: 1. diszkont rátája. hogy a meghatározott lejárati időpont mellett az opció lehívásának joga nemcsak a lejáratkor. a kölcsönnek évente egyenlő összegű törlesztése. évente azonos összegű jövedelem. Amerikai opció: az európaitól abban különbözik. hanem bármikor érvényes. A leggyakrabban alkalmazott allokációs elv a kártyaleosztás. degresszív és progresszív. szerződés tartalmazza a felek egyetértését. amely rendelkezésre áll. amelynek során meghatározzák. A tőzsdén díjazás ellenében saját nevében. hogy túljegyzés esetén milyen mértékben elégítik ki a jegyzéseket. Allokáció: az az eljárás. Alkusz: értékpapír bizományos vagy értékpapír kereskedő tőzsdei üzletkötője. azaz bemutatóra szóló értékpapír 10 . véges időszakra vonatkozó megegyező elemű pénzáramlások. változó kamatozású (floating rate) Alaptőke leszállítása: a gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében a közgyűlés dönt róla. a járadékszámításban a tőkének rendszeresen befizetendő összege. ezért főként kötvény árfolyamának számítására használjuk. Az annuitás véges időszakú pénzáram. Lehet lineáris. egészen addig. PVA = C C 1 C 1 − ⋅ ⋅ n = r r ( 1+ r) r ( 1+ r) n Anonim értékpapír: a jogosult nevét fel nem tüntető. illetve a jegybank hivatalos leszámítolási kamatlába. illetve amíg az értékpapírmennyiség el nem fogy. hogy egy körben minden jegyző egy papírt kap. Részei: • jegyzett tőke • tőketartalék • eredménytartalék • a mérleg szerinti eredmény • általános tartalék Alárendelt kölcsöntőke: a szavatoló tőke egyik eleme. PVA = C C C + 2 ++ 1+ r ( 1+ r) ( 1+ r) n C = adott évi jövedelem r = elvárt hozam n = az időszakok száma A képlet arra ad feleletet.Alapkamat: a hitelezésnél alkalmazott alapdíj. hogy r százalékos kamatláb mellett n évig 1 forint jövedelemnek mennyi a jelenértéke. Minden olyan kölcsön. fix kamatozású (fixed rate) 2. Annuitás: évjáradék. amelynek az a lényege. de mások számlájára köt ügyleteket. Alapvető tőkeelem: a hitelintézet szavatoló tőkéjének része. AMEX: 150 éve alapított New York-i székhelyű értékpapír tőzsde Amortizáció: az immateriális javakba és tárgyi eszközökbe befektetett tőke törlesztésének (visszanyerésének) mértékét fejezi ki százalékban vagy pénzösszegben. hogy az adott értékpapír-mennyiséget úgy osztják el a jegyzők között. amíg az adott jegyzőnek kielégítetlen igénye van.

Aranypont: az aranyparitástól való eltérés. ahol a legolcsóbb. 1944-ben Bretton Woodsban létrehozott pénzrendszerben a dollár töltötte be a kulcsvaluta szerepet. Az országok aranyérméit az aranytartalmuknak megfelelő paritás alapján hasonlítják össze. ahol drágább. 11 . 2. Típusai: 1. valamint az értékpapír jogosultja is (bemutatóra szóló papír esetén). Az arbitrázs fontos hatóerő az áreltérések megszüntetésében. amelyet nem készpénzként visznek be a vállalkozásba. illetve árfolyamok eltérését kihasználva kockázatmentes profitra tesz szert. ott ad el. hogy összehangolja időben és térben az árfolyamok és kamatlábak relatív nagyságait. kiegyenlítési arbitrázs: a legkedvezőbb piacot választja ki. Aranydeviza: egy valuta. amely megtartotta az arannyal való közvetlen kapcsolatát. Ott vásárol. különbözeti arbitrázs: kockázatmentes árfolyamnyereség elérésére törekszik. Az egyik piacon (tőzsdén) megvásárolt értékpapír (valuta. ahol olcsóbb. mivel egyetlen valuta volt. áru) azonnali eladása egy másik piacon az árfolyam (ár-. kiegyenlítési arbitrázs: az arbitőr a különböző piacokon jegyzett árfolyamok alapján a számára legkedvezőbbet választja ki. illetve kötelezett névtelenné válik. és ott ad el. illetve valamely pénzegység grammsúlyban kifejezett aranytartalma Aranypénz: aranyérme. felső és alsó aranypont Aranystandard: az általánossá vált papíros anyagú pénzhelyettesek összehasonlítása országonként a hivatalosan meghatározott aranytartalom (aranyra való átváltási arány) alapján történt. Az üzlet előnye. Anticipáció: a jövőbeni eseményekkel kapcsolatos várakozás Anticipatív kamat: előlegezett Apport: vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás. különbözeti arbitrázs: az arbitőr célja a kockázatmentes árfolyamnyereség megszerzése (spekulációs ügylet). 2. kamat) különbségből származó nyereségszerzés céljából. belső értékkel rendelkezik. A különböző piacokon meglévő különbségek kihasználására szolgál (kockázatmentes hozam). Arany: [aurum] a történelem előtti időkben és a történelem korai szakaszában kultikus és műtárgyak készítésére valamint kincsképzésre használták. dollár-standard rendszer. 1 uncia arany 35 dollárral volt egyenlő. s ezáltal a piacok hatékonyabb működését eredményezi Az arbitrázs feladatai: 1. ahol legmagasabb az árfolyam.Anonimitás: az értékpapír forgatása útján az alanyi jog függetlenné válik az alapügylettől. Ötvözött formában lehetett érméket verni. Arbitőr: a kamatlábak. az eredeti jogosult. a tulajdonosok nem pénzbeli hozzájárulása az alapítói (jegyzett) tőkéhez. egyidőben megvalósuló párhuzamos vétel és eladás. egyidejűleg vásárol a legolcsóbb piacon és elad a legdrágább piacon. Aranyparitás: két pénzegység aranytartalmának egymáshoz viszonyított aránya. azaz ott vásárol. Arbitrázs: a különböző piacokon.

Akkor nyújthat be ilyen megbízást. Az ajánlatok elfogadása történhet: 1. Audit: egy vállalat. francia aukciónál egy meghatározott minimális árfolyamon fogadják el az ajánlatot. Azonnali beszedési megbízás: inkasszó. egyenleg lekérdezés ATM (2): at the money. 12 . Avizáló bank: a nyitó bank és az eladó között közvetít. Feladata mindössze a pontos. olyan készpénzügylet. amelynek jegyzésére ajánlatokat (liciteket) lelhet benyújtani. Kötvényaukció: a kibocsátó meghirdeti a kötvénykibocsátást. késedelemmentes okmánytovábbítás mindkét irányban. 2. az áru iránt érdeklődőket hívja össze. effektív. az opció kötési árfolyama megegyezik a pillanatnyi prompt árral.ATM (1): Automated Teller Machine. amelynél az ügyletkötés időpontja és a teljesítés lényegében nem szakad el egymástól. holland aukciónál az ajánlatokat az árfolyamok csökkenő sorrendjében fogadják el. azaz megbízza a bankszámláját vezető hitelintézetet. Funkciói: pénzfelvétel. hogy a kedvezményezett jogosult azonnali beszedési megbízást ellene benyújtani. Autorizáció: felhatalmazás. lényegében a fizetés és szállítás szerződéskötéskor azonnal esedékessé válik. Az ajánlat a vásárlandó összeget és az árfolyamot tartalmazza. spot. cég könyvelésének és mérlegeinek átvizsgáltatása egy. feljogosítás Avizál: [értesít] az ügyfelet valamilyen küldeménynek az ő címére történő feladásáról írásban értesíti. azaz a potenciális vevőket. a vállalattól független szakértővel Aukció: árverés. a vevő az áru átvételével azonos időben rendezi a kötelezettségét Azonnali ügyletek: prompt. a kötelezett bankszámlája terhére meghatározott összeget azonnal számoljon el. amig a teljes összeg lejegyzése meg nem történik. pénzbefizetés. bankkártya elfogadó automata (elektronikus pénzkiadó automata). hogy kizárólag a keresletet koncentrálja. engedélyezés. hogy a bankszámlája javára. a fizetést a jogosult kezdeményezi a rendszeresített beszedési megbízás nyomtatvány benyújtásával. vagy a kötelezett felhatalmazó levélben a bankszámláját vezető hitelintézetnél bejelenti. amelynek jellegzetessége. ha jogszabály írja elő. Azonnali beszedési megbízás: promt inkasszó Azonnali fizetés: készpénzfizetést jelent.

árverése 13 . • összfázisú forgalmi adó: az adó a termelés minden fázisában számítják. a jövedelem-elvonás fokozásával. Az államháztartás rendszere: 1. Finanszírozása történhet adóemeléssel.000 forintot. amely biztosítja a pénzforrásokat és azokat a társadalmi szükségleteknek megfelelően elosztja. központi kormányzat költségvetése 2. amely a termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást terheli: • általános adó: kiterjed a belföldi eredetű áruk és szolgáltatások teljes körére.Á ÁFA jellemzői: hozzáadott érték adó. államkötvény 3. tárgyi adómentesség: az értékesítés tárgya adómentes (pl. szervező és gazdasági tevékenysége. kincstárjegy (diszkont kincstárjegy. illetve a kiadások mérséklésével. amelyben az állam adósságtörlesztésre és kamatfizetésre vagy kamatjáradék fizetésére vállal kötelezettséget. az állam adósságát megtestesítő értékpapír. Államháztartás: az állam irányító. az a gazdálkodási rendszer. Fajtái: 1. oktatási tevékenység) 2.000. de még vissza nem fizetett hitelek összege. kincstári takarékjegy Állampapír aukció: állampapírok kiárusítása. egy meghatározott időszakra várható bevételeinek és kiadásainak pénzügyi terve Állampapír: az állam által kibocsátott. a társadalombiztosítás költségvetése Állami költségvetés: az állam központi pénzalapja. kamatozó kincstárjegy) 2. az adóalany által belföldön teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás 2. felhasználja. alanyi adómentességet választhat. termékimport Adómentesség lehet: 1. Államadósság: az állam által igénybe vett. a helyi önkormányzatok költségvetése 4. • az adóévet megelőző évben a bruttó árbevétele nem haladja meg a 2. akinek • a gazdasági tevékenységének székhelye vagy az állandó lakóhelye belföldön van. és várhatóan a tárgyévben nem fogja ezt az értékhatárt meghaladni. az elkülönített állami pénzalapok költségvetése 3. • hozzáadott érték adó • fogyasztói adó Az ÁFA tárgya: 1.

vételi-. az értékpapírok forgalombahozataláról szóló törvény hatálya alá tartoznak Állami pénztárjegy: az állam átmeneti pénzhiányának fedezetéül általában egy évnél rövidebb. a befektetési szolgáltatási. árfolyamának Árfolyam-meghatározás: az MNB mindennap közreadja a hivatalos jegyzést. flexibilis (rugalmas) árfolyam Árfolyam jegyzék: hivatalos közlöny. A valutakosár képlete (változni fog): E1H U F = U SD E0H U F⋅ E0H U F U SD U SD C1H U F U SD E1(HUF/USD): aznapi dollár árfolyam E0(HUF/USD): előző napi dollár árfolyam E0(HUF/DEM): előző napi márka árfolyam C1(USD/DEM): aznapi dollár-márka keresztárfolyam 14 . évi CXIV. eredményes működésének elősegítése. amelyek a hitelintézeti törvény. körültekintő és megbízható (prudens) működésének. Árfolyam: [Price] a valuták.és tőkepiac zavartalan. árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről szóló törvény. de néha annál hosszabb lejárattal kibocsátott. s nem a piaci kereslet a meghatározó 3. ÁPTF: Állami Pénz. eladási-. illetve a részesedés kifizetése előtt általános tartalékot köteles képezni. a pénz. tulajdonosaik gondos joggyakorlásának. kötött árfolyam: hatóságilag rögzített. tőzsdei árfolyam.és Tőkepiaci Felügyelet. kamatozó állampapír Államkötvény: olyan kötvény formájú állampapír.és Tőkepiaci Felügyelet: a kormány felügyelete alatt működő országos hatáskörű közigazgatási szerv. amely az állam (közép vagy hosszúlejáratú) adósságát testesíti meg. Beszélhetünk: értékpapír-. január elsejével összevonták az Állami Bankfelügyeletet és az Állami Értékpapír. 1997. amelyet az adózott nyereségéből képez. a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet végző szervezet óvatos. A hitelintézet az adózott eredményből az osztalék. értékpapírok tényleges piaci értéke.Állami Pénz. Feladata ellenőrizni a törvényi előírások betartását. Ezt hívják általános szerződési feltételeknek.és Tőzsdefelügyeletet. Célja a pénzügyi szolgáltatási. devizák. amely a hivatalosan megállapított tőzsdei árfolyamokat tartalmazza. mert mindig része az egyedi biztosítási szerződésnek. Általános tartalék: a hitelintézetnél a szavatoló tőke egyik alkotó eleme. az 1996. az állam által a lejárat előtt is felmondható. amely a kereslet és kínálat hatására alakul ki a piacon. kiegészítő pénzügyi szolgáltatási. Hatásköre kiterjed azon szervezetek és személyek tevékenységének felügyeletére. Mértéke a tárgyévi adózott eredmény 10%-a. Árfolyamfajták: 1. fix (rögzített) árfolyam 2. Árfolyamjegyzés: a valuták és devizák pénzpiacon kialakuló megállapítása és közzététele meghatározott formában. közraktározásról szóló törvény. Általános szerződési feltételek: egyes biztosítók az életbiztosítási módozatok általános szabályait (amelyeket minden szerződésben meg kellene ismételni) kiemelik és külön összefoglalják. számú törvény szabályozza. a befektetési alapokról szóló törvény.

Árrugalmassági együttható: E = elaszticitás. A bemutatóra szóló értékpapír átruházása a dolgok átruházására vonatkozó szabályok szerint. Átalakulás: a gazdasági társaság. kivéve. akkor a zálogjegy új tulajdonosának tulajdonjogát korlátozza (mivel csak a kettő együttes birtoklása jelent szabad rendelkezési jogot az áru felett). amelynek célja a termelés technikai. Átruházás: rendelkezési jog átadása. gyártás. P1 − P0 P0 E= r1 − r0 r0 Áruárfolyam: az értékpapírok ajánlati árfolyama. A névre szóló értékpapír átruházása egy külön engedményezési nyilatkozattal mehet csak végbe 15 . ha azt az SZJA törvény kamatnak vagy egyéb jövedelemnek minősíti. névre. P1 = jelenlegi árfolyam P0 = kötvény névértéke r1 = a jelenlegi piaci kamatláb r0 = névleges kamatláb Árujegy: a közraktárjegy egyik része. Az értékpapírok átruházásának szabályai különböznek annak függvényében. Árfolyam támogató vásárlás: a tőzsdén az árfolyam alátámasztására megvalósuló értékpapír-vásárlás (support purchase) Árjegyző: [call chairman] a tőzsde hivatalos személye. A főszabály szerint a vélelmezett költséghányada 80%. Mezőgazdasági őstermelő is választhatja.és piacszervezési eredményeinek folyamatos alkalmazása a meglévő termelőberendezések átalakításával. Az átalányadózást választó egyéni vállalkozó a bevételéből a jövedelmet a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott. az értékpapír fizikai átadásával és a vételár átvevésével történik. fizikai áruk adás-vétele folyik itt. Ha az áru tulajdonosa kölcsönt vesz fel (és az árut így elzálogosítja). vagy rendeletre szóló értékpapírról van-e szó. a szövetkezet tevékenységének jogutódlással történő megszüntetése Átalányadó: vélelmezett jövedelem és költséghányad alapján fizetett adó. aki a kialakuló árakat percnyi pontossággal jegyzi. technológiai. a tőzsdén kialakult árfolyamok átlaga. áru feletti rendelkezési jogot biztosít. aki az SZJA törvényben meghatározott követelményeknek megfelel. Átlagárfolyam: tőzsdei árfolyam. egységnyi kamatlábváltozás mekkora árfolyamváltozást okozhat. Árutőzsde: fizikai áruügyletek helye. hogy bemutatóra. Az az egyéni vállalkozó választhatja. Átszervezési beruházásnak is nevezik. Átállítási beruházás: olyan tőkebefektetés.Árfolyam/Nyereség arány: [Price/Earning Ratio (P/E)] a részvény árfolyama osztva a részvényenkénti nyereséggel (a részvény mai árfolyama és a következő évi várható egy részvényre jutó jövedelem aránya) Árfolyamnyereség: az értékpapír elidegenítéséért kapott bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított összeget meghaladó része. vélelmezett költséghányad alkalmazásával határozza meg. kicserélésével.

amelyet a lejáratkor visszafizetés helyett részvénnyé lehet átalakítani. 2. amikor értékesítés viszonteladó bekapcsolásával történik. felpénz. Általában alacsonyabb a kamata. birtokon kívül kerül. amelynél az eladó/exportőr az árut és az okmányokat is a vevő/importőr címére és rendelkezésére adja fel. a viszonteladó felkutatja a külföldi vevőt és megköti vele az adott árura vonatkozó kereskedelmi szerződést. illetve alternatív kötvény): a részvénytársaság által kibocsátott olyan kötvény. Használata abban az esetben előnyös. A rendes kamatozáson felül választási lehetőséget biztosít tulajdonosának. a viszonteladó a végső eladóval kötött szerződése alapján felkéri a transzferáló bankot az akkreditív átruházására a végső eladó mint végső kedvezményezett javára. a kötvénytulajdonos választásától függ. Á V 3 N y i t ó e v ő 2 t r u h á z h a t ó V 5 4 a nL k / C b i s z o 6 a k k r e d i t í v l a d ó 8 b a n k n y i t á s n t e 1l a d ó E . fizetési feltételként akkreditívet [Letter of credit (L/C)] jelölve meg. a végső eladó (szállító) és a viszonteladó (külkereskedelmi vállalat) megbízási szerződést köt adott áru külföldi értékesítésére.t t r a n7 s z A f e v r i á z l á ó l ó b a n k 1. így az eladó a pénzügyi műveletek passzív szemlélője lesz. Meghatározott számú részvény megszerzésére jogosító értékpapír. A külkereskedelmi vállalat több. 6. Ázsió: felár. Meghatározása 16 . Átruházható (transzferálható) akkreditív: a nyitó bank fizetési ígérete átruházható a végső eladó mint végső kedvezményezett részére. hogy a kötvénytulajdonos átcseréli kötvényét a kibocsátó vállalat részvényeire vagy megtartja a kötvényt. prémium. Az átváltás nem kötelező. a vevő bankjánál nyittat egy átruházható akkreditívet (a viszonteladóval megállapodott feltételek szerint). cedálás). az akkreditív nyitása 5. a végső eladó értesítése a transzferált akkreditívről a számlavezető bankán keresztül Átutalás: olyan fizetési mód. csere. kisebb termelőtől gyűjti össze az árut és egyben értékesíti részszállítás engedélyezését kérve.(cesszió. amelyben átruházható akkreditívet kér a fizetés biztosítékaként. az akkreditív transzferálása 8. valamely pénz vagy értékpapír névértékére és az értékpapírpiacon az ezt meghaladó forgalmi értéke közötti különbség. azaz hátirati forgatmány útján történik. A kötelezettség teljesítéséről a vevő intézkedik az áru és okmányok átvételét követően. 7. Átválthatóság: konvertibilitás Átváltható kötvény (konvertálható. 3. A rendeletre szóló értékpapírok átruházása általában a váltóátruházásra vonatkozó szabályok szerint. a viszonteladó mint kedvezményezett értesítése az akkreditív megnyitásáról. 4.

Ellentéte a diszázsió.általában az értékpapír névértékéhez viszonyított százalékos értékkel történik. 17 .

reexportőr (külkereskedelmi vállalat). Így a két árfolyam közötti különbség az ő haszna lesz. Backwardation (deport): a készpénzes áru (software) felára a határidőáruval szemben. területi. aki tőzsdei árfolyamesésre számít. Baisse-ügylet: olyan tőzsdei spekuláció. valamint a bankok. hogy ez nem átruházható. hogy a vevő és eladó nem tud egymásról. ha egyébként nem átruházható akkreditívet nyittatott a vevő. B V e v ő R a c k e e x .b a c k p o a k k r t ő r e d i t í v rE l a d ó n y i t á s r Rt ő e r e x p o N I . avizáló és a II. nyitó bank ugyanazon bank. y i t ó I . b a nA k v i z á l ó I I .t o . Fajtái: • kereskedelmi bankok: széleskörű tevékenység. amely betétgyűjtéssel és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadásával. Balance of payments: [Fizetési mérleg] Bank: univerzális hitelintézet.B Back-to-back akkreditív: két egymáshoz kapcsolódó akkreditívet feltételez. Egy közeli határidőre megállapított felár egy távolabbi határidőre megállapított árral szemben. Általában reexport esetén alkalmazzák. b a An k v i z á l ó b a n k Annyiban különbözik az átruházható akkreditívtől. időbeli. Az ügylet szereplői a végső eladó (szállító). Természetesen az I. amelynél a spekuláns baisse-re számít. a vevő. Baisse: [bessz] a tőzsdén jegyzett értékpapírok árfolyamának esése Baisser: [baisse spekuláns. azaz úgy gondolja. területileg korlátozott 18 . az ügyletek nagy tételben történnek. besszer] olyan spekuláns. s esetenként több közvetítő is beékelődik az eladó és vevő közé. valamint pénzügyi szolgáltatás nyújtásával üzletszerűen foglalkozik. s ezért értékpapírt ad el annak reményében. hogy a szerződéskötés és annak teljesítése között az árak csökkeni fognak. N b ay n i t k ó I I . ezért kellett a reexportőrnek egy új akkreditívet nyittatni a régit mint fedezetet alkalmazva. Értelemszerűen azonnali ügyleteknél ilyen spekulációra nem kerülhet sor. hogy későbbi teljesítéskor befolyó (ám a szerződéskötéskor kikötött. ahol az első akkreditív fedezetét képezi a második akkreditívnek. azaz olyan pénzügyi intézmény. Jellemzője ennek az akkreditívnek. tevékenységi és ügyfélkorlát nélkül • regionális bankok: széleskörű tevékenység. és ezért magasabb) vételárból akkor olcsóbban ugyanazt az értéket tudja megvásárolni.

körültekintő és megbízható működését elősegíteni. • az általános tartalék képzése Bank credit: bankhitel váltóleszámítolás vagy értékpapír forgalmazása által Bank deposits: bankbetétek Bankdoor financing: nem nyílt piaci finanszírozás (USA-ban alkalmazott) Bankers acceptance: elfogadány-hitel. hitelfelveők szerint: • bankközi • vállalati • magán • költségvetési 2. amelyek a hitelintézettel szemben fennálló követelések kielégítésébe tőkeként bevonhatók. bankári elfogadvány Bankgarancia: a hitelintézet önálló fizetési kötelezettséget vállal harmadik személy kötelezettségeiért. a tőzsdeidőn kívül a bankon keresztül értékpapír forgalmazást és devizaműveletek végzése • közületi bankok: a közület szervezett jellemzőit kihasználva kereskedelmi bank vagy takarékpénztár jelleggel működnek. lejárat szerint 3. Bank advance: [bankhitel (általános elnevezés)] Bank assurance: garancia. s végzett tevékenységnek nagy a kockázata. a hitelek pénztömegre gyakorolt hatása szerint: • jegybanki hitelek • kereskedelmi banki hitelek • nem monetáris pénzintézetek által nyújtott hitelek 19 . szavatolás Bank bill: banki váltó Bankbiztonság: a banküzem óvatos. Bankhitelek: pénzintézet által nyújtott hitelek Csoportosítása: 1. hosszú megvalósítási idejű beruházások finanszírozása • tőzsdei bankok: tőzsdei tevékenységhez kapcsolódó műveletek.• takarékpénztárak: a lakosság széles köre számára végez műveleteket • hitelszövetkezetek: a szövetkezetbe tömörült tagok számára végez szolgáltatást • jelzálog-hitelintézet: speciális hitelezéssel foglalkoznak • földhitelintézetek: speciális hitelezés. ahol a fedezet a művelésre alkalmas föld • építési bankok: viszonylag alacsony tőkeigényű lakásépítési tevékenységre szakosodtak • fejlesztési hitelintézetek: a nagy tőkeerőt igénylő. A megbízható működést biztosítani hívatott követelmények: • a fizetőképesség fenntartása (azonnali és hosszú távú fizetőképesség) • a saját tőke megkövetelt nagysága (nem lehet kevesebb az előírt legkisebb jegyzett tőke összegénél) • a szavatoló tőke nagysága: a saját tőkéje és azok a források. A bank „veszélyes üzem”.

a befektetések biztonsággal megtérüljenek. amely a finanszírozó hitelintézet által kiállított értékpapír. amely áruvásárlást és szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé. Bankkártya: olyan fizetési eszköz. • kötelezettségvállalási hitel: hitelkeret. azaz kötelezettségek Banking iskola: nem baj. aktív memóriakártya: szabvány méretű hitelkártya. Fajtái a pénzeszközöktől a tárgyi eszközökig terjednek. elfogadmányhitel 5. bankkezesség. amely alkalmanként vagy Bankkövetelmények: 1. akinek nyújtották (pl. 2. hogy túlzott mértéke inflációt okoz. a hitel formája szerint: • pénzhitel: tényleges folyosítás • hitelnek minősülő kihelyezés: a pénz visszafizetésére nem az az ügyfél köteles. hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére. bár elismerték. mint az adott üzletág ráfordításai. és amellyel a kártya birtokosa bankszámlájáról készpénzt vehet fel vagy tényleges vásárlásainak vagy igénybe vett szolgáltatásoknak ellenértékét kiegyenlíti. Banki források: a bank mérlegének jobb oldalán szereplő tételek. Ennek az áthidalására alakult ki a 20 . ha a kiállító bank számláján adott időpontban fedezet nem áll rendelkezésre. olyan bankcsoport. váltóleszámítolás). likviditás: a bank a vele szemben jelentkező jogos követeléseket azonnal képes kielégíteni. amelyet a kártya kibocsátására jogosult hitelintézet bocsát ki. 2.4. Banki eszközök: a bank által rendelkezésre álló források különböző megjelenési formái. a saját és idegen tőke befektetései hozadékot biztosítsanak. aranyfedezet helyett árufedezet. csekk-kártya: a kártyarendszerben résztvevő bankok kötelesek a szabályszerűen kiállított csekkre készpénzt kiszolgáltatni még akkor is. hitelcél szerint: • átmeneti forgóeszköz-szükségletet finanszírozó hitel • beruházást finanszírozó hitel • komplex projektet finanszírozó hitel • ingatlanhitel Bankhitelszerződés: a hitelintézet arra vállal kötelezettséget. Bankkonzorcium: szindikátus. ha az aranymennyiséget meghaladóan bocsátanak ki pénzhelyetteseket. A pénzmennyiség szabályozását nem az aranymennyiséghez kell igazítani. bankgarancia. Fajtái: 1. Bankközi források: a bankok felé áramló források. hitelkártya: műanyag lapocska. 3. 3. amiket a banki mérleg bal oldala csökkenő likviditási sorrendben tartalmaz. A felhasználás során a pénztulajdonos azonosító kódszáma segítségével módot ad vásárlásra és készpénzfelvételre is. és a keret terhére kölcsönszerződést köt. az igények nagyságrendje és a kihelyezések időpontja nem esik mindig egybe. amelyben mikroprocesszort helyeztek el. szekuritás: biztonság. rentabilitás: az üzletágainak jövedelmei magasabbak legyenek. ismétlődően közösen bonyolít le ügyleteket. vagy egyéb hitelműveletet végez.

Bankközi kamatláb: a bankok egymásnak nyújtott hitelei után felszámított kamat Bankközi piac: amikor egy pénzintézetnek átmenetileg több a forrása. angolszász bankrendszerek: specializáltak (kettéosztottak vagy bontottak) • deposit-üzletekkel foglalkozó bankok: betétgyűjtés (kockázatos üzleti befektetéssel nem foglalkoznak) • effekt üzletekkel foglalkozó bankok: részvényés értékpapírügyletekkel foglalkoznak (hosszútávú források) 2. DM esetében tízezredrészt jelent. üzleti tevékenységére. Bázispont: a bankok mindig 4 tizedesjegyig adják meg ajánlatukat és a negyedik tizedesjegyre külön megjelölést használnak. BCR: hozam–költség arány [Benefit/Cost Ratio] BCR1: tájékoztat arról.bankközi piac. tulajdonosi és üzleti kapcsolatira. vagyoni helyzetére. hogy a beruházás egyszeri és folyamatos ráfordításainak jelenértéke megtérül-e a bevételek jelenértékéből. egyenlegére vonatkozik. Egy hónapra vagy ezt meghaladó időszakra elhelyezett betét ma még ritkaságszámba megy. bankszolgáltatások: • értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatások • valuta. amely az ügyfél személyére. akkor a többletet felajánlja egy másik banknak. ahol egyáltalán nincs pénzmozgás. passzív bankügyletek 2. a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának forgalmára. fizetési forgalom lebonyolításával kapcsolatos bankügyletek 4. pénzforgalmát lebonyolítja.és devizaügyletek • befektetési tanácsadás • lízing. E betétek lejárata néha nem több egy napnál. 21 . Bankszámlaszerződés: az ügyfél és a bank között létrejött szerződés. Banknote: bankjegy Bankrendszerek: működésüket tekintve lehetnek: 1. ez a bázispont. hogy ügyfelének részére számlát nyit. ahol a bankok és más pénzügyi közvetítők egymással kötött hitelügyletekkel teremtenek egyensúlyt. Barterügylet: olyan csereügylet. Banktitok: minden olyan. bankszolgáltatás végzésére jogosultak. $. azaz ő helyez el betétet. a számláján a szerződő fél pénzeszközeit nyilvántartja. megoldás. Bankügyletek: a kereskedelmi bankok által végzett ügyletek lehetnek: 1. német típusú vagy univerzális bankrendszerek: mindenféle tevékenység. Ł. Mivel e betétek kihelyezése csak telefonon történik (írásban történő visszaigazolással) ezt a piacot telefonpiacnak is szokták nevezni. Klasszikus cserekereskedelem. €. gazdálkodására. információ. faktoring stb. az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló adat. és szigorúan bilaterális megállapodás alapján működnek együtt résztvevő felek. amellyel a hitelintézet arra vállal kötelezettséget. aktív bankügyletek 3. mint amennyit hitelügyletként ki tud helyezni.

BCR2: azt fejezi ki. csak akkor teljesülhet. ha BCR2< 1. ha a beruházás nettó jelenértéke pozitív. anyagi eszközökben megtestesülő ún. zártvégű befektetési alap: vagyona meghatározott nagyságú. Bear: a baisser neve New Yorkban. azzal a céllal. Befektetés: [Investment] a vállalkozók pénzügyi és reáleszköz vásárlásai azzal a céllal. A befektetési jegyek kibocsátása szempontjából megkülönböztetünk: 1. majd befektetési jegyet bocsátanak ki. hogy azt a befektetők javára a legelőnyösebben helyezze ki. A befektetés kezelését rábízza egy tőle független szervezetre. csak a piacon (tőzsdén) értékesíthetők. A beruházás akkor fogadható el.BCR1 = PV ( R) PV ( I ) + PV ( C) A beruházás teljes élettartama alatt keletkező bevételek diszkontált összegéből a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségeinek diszkontált összege megtérüle. és általában meghatározott időre jön létre. A másik módja a befektetési alap létrehozásának az. azaz besszre (áresésre): játszó tőzsdés. ha a BCR1> 1. hitelintézet) meghatározott összegű pénzt kíván befektetni. amelynek árai csökkenő tendenciát mutatnak. A befektetési alap létrejöhet úgy. 22 . Ő az árak csökkenésével fog nyerni. hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő adózott eredmény jelenértékéből (jelen időpontra diszkontált összegéből) a beruházás egyszeri ráfordításának jelenértéke megtérül-e. illetve BCR2< 1. s így szétterítik a befektetést a kisbefektetők között. Befagyott betét: amelyre a hitelintézet nem képes az esedékességet követő három munkanapon belül kifizetést teljesíteni. adóévben fennálló napi átlagos befektetés-állománya növekményének 30%-ára rugó (de maximum az adóévre eső adó 50%-ig terjedő) adóhatóságtól igényelhető kamatmentes hitel. amikor a kezelő társaságot alapító tagok folyamatosan fektetik azt be. Befektetési jegyei a lejárat előtt nem válthatók vissza. amelyet a befektetési alapot kezelő társaság befektetési jegyek kibocsátásával gyűjt össze. hogy egy cég (pl. és ezért az ár csökkenését jósolja. hogy hosszabb távon hozamra tegyenek szert. az árfolyamok esnek. A beruházási terv elfogadásának minimum feltétele: BCR1> 1. nem növelhető és nem csökkenthető. Befektetési alap: különleges pénzalap. Bear market: gyengülő piac. aki egy áru árát túl magasnak tartja. BCR 2 = PV ( R) − PV ( C) PV ( I ) A beruházási tervvel akkor célszerű foglalkozni. reálbefektetések Befektetési adóhitel: egy magánszemély tőkeszámlán tartott. A befektetések lehetnek: 1. pénzügyi befektetések (fináncbefektetések) 2. Bearish: [hanyatló irányzatú] olyan piac.

amely az 1991. részvény befektetési jegy) 2. kivéve ha a hozamok tőkésítését az alap tájékoztatója lehetővé teszi. mint az alap portfoliójában lévő értékpapírokból kombinált értékpapír. s azokat bármikor kötelesek visszavásárolni. kibocsátási értékét az alapot kezelő társaság határozza meg. bemutatóra vagy névre szól. Zárt alapnál (amelynek kezelő társasága nem válthatja vissza a befektetési jegyet a lejárati idő előtt) a kezelő társaság köteles az alap létrehozatalát követő egy éven belül kezdeményezni a befektetési jegy tőzsdei bevezetését. A befektetési alapok a befektetés tárgya szerint lehetnek: 1. törvényben meghatározott engedély birtokában befektetési alapkezelő tevékenységet végez. illetve a zárt végű befektetési alap felszámolása előtt nem váltja vissza. A befektetési jegy vagyoni viszonyt megtestesítő értékpapír. Vagyoni és egyéb jogokat biztosító. évi LXIII. ingatlanalap: ingatlanokat és kincstárjegyeket tarthatnak portfóliójukban Befektetési alapkezelő: magyarországi székhelyű. amelynek tárgya: • átruházható értékpapír • pénzügyi határidős ügylet • kamatlábcsere. átruházható értékpapír. A befektetési alap tőkéjének összegyűjtése befektetési jegy kibocsátásával történik. Befektetési hitel: olyan speciális hitelezési forma. • nyílt végű befektetési jegy: bármikor visszaváltható • zártvégű befektetési jegyet. devizacsere és tőkecsere ügylet • opciós ügylet lehet 23 . annak kibocsátója a lejárati idő. a befektetési alapokról szóló törvényben meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosító. az alapkezelő köteles a jegy értékét meghatározott értékét meghatározott szabályok szerint havonta megállapítani és közzétenni. A Befektetési Alapkezelő Társaság által sorozatban kibocsátott. Ha a tőzsde a befektetési jegy tőzsdei bevezetését elutasítja. hanem a biztosabb hozam érdekében a befektetési alapba helyezi el. átruházható értékpapír. A befektetési alapnak az egyes befektetési jegyek által megtestesített hányadával arányos hozamát évente legalább egyszer ki kell fizetni a befektetőknek. azok átlagos hozamával és átlagos kockázatával. Befektetési jegy: a törvényben meghatározott módon és alaki előírásokkal az alapkezelő által sorozatban kibocsátott tőkebefektetési részjegy. szabadon átruházható. A befektetési jeggyel a befektető a szabad pénzeszközöket nem egy meghatározott vállalkozásba. A befektetési alap a befektetői tőke felhasználásának iránya szerint lehet értékpapír-alap vagy ingatlanalap. Az értékpapír-alap befektetési jegye úgy is felfogható. 1992-től vált lehetővé. amikor maga az értékpapírügylet lebonyolításában részt vevő befektetési vállalkozás nyújt kölcsönt az ügyfél értékpapír vásárlásán keresztül megvalósuló befektetéséhez.2. kizárólag névre szóló részvényekkel rendelkező részvénytársaság. Hozamának adózása az osztalékjövedelemre vonatkozó előírások szerint történik. Befektetési szolgáltatás: azt az üzletszerű tevékenységük értjük. Lehet nyilvános vagy zárt gyűjtés. hogy a gazdaság vérkeringésébe integrálják a kisbefektetők megtakarításait is. nyíltvégű befektetési alap: a meghirdetett összeghatárokon belül folyamatosan bocsáthatnak ki újabb befektetési jegyeket. A befektetési jegy a befektetési alap mindenkori értékének meghatározott hányadára vonatkozik. kötvény. értékpapíralap: nyilvánosan kibocsátott vagy forgalomba hozott értékpapírokba fektetik az összegyűjtött tőkéjüket (állampapír.

az árfolyam alakulását befolyásoló. árbevételben realizált amortizáció. hogy a bérelt dolog a bérleti idő teljes tartalmában szerződésszerű használatra alkalmas legyen. valamint a bevételek nettó jelenértéke kiegyenlíti egymást. aki ennek révén fontos. vállalatrész-vásárlás. Bennfentes információ: a részvényt kibocsátó részvénytársaságra vonatkozó. amelynek alkalmazásával az egyszeri és folyamatos ráfordítások. csak a bennfentesek tudomására jutott információ (üzleti titok) Bennfentes kereskedelem: [insider trading] olyan információk felhasználásával folytatott értékpapír-kereskedelem. hosszú lejáratú értékpapír-vásárlás. Statikus beruházás-gazdaságossági számítások: • a pénz időértékét nem veszik figyelembe. A beruházás tényleges hozama. illetve a befektethető pénzösszeget kapjuk. Bérlet: a bérbeadó időlegesen a bérlő használatába adja a dolgot bérleti díj ellenében. A bennfentes kereskedelem tilalma minden értékpapír-jog sarkalatos pontja. amelyek belső megtérülési rátája egyenlő a tőke alternatív költségével. még nyilvánosságra nem került. Belső megtérülési ráta: [Internal Rate of Return (IRR)] belső kamatláb. a befektetők védelmét szolgáló szigorú előírás. Belső érték: [intrinsic value] az érvényesítési ár és a spot ár közti eltérés Belső finanszírozás: önfinanszírozás. A bérbeadó szavatolni köteles. 24 . azaz a kalkulatív kamatlábbal. Lehetnek immateriális javak. amely mellett a nettó jelenérték (NPV) zérus (az a diszkont kamatláb. • beruházás átlagos jövedelmezősége: éves átlagos hozam / beruházási ráfordítás • megtérülési idő: beruházási ráfordítás / éves átlagos hozam • forgási sebesség: üzemeltetés ideje / megtérülési idő Dinamikus beruházás-gazdaságossági számítások: • nettó jelenérték: beruházások következtében keletkező jövőbeni pénzáramok jelenre diszkontált értékéből kivonva a beruházási kiadásokat • jövedelmezőségi index (PI): a jelenértékre számított hozamok és egyszeri ráfordítások aránya (BCR) • belső kamatláb – belső megtérülési ráta (IRR): a pénzáramok jelenértéke megegyezik az egyszeri ráfordítások együttes jelenértékével. a vállalkozásnak az a képessége. tőketartalék. a tárgyévi mérleg szerinti eredmény. Úgy is definiálható mint az a diszkontráta. eredményül a befektetett. Beruházás: a pénznek reáljavakba történő befektetése Beruházási befektetések döntése: azokat a beruházásokat fogadjuk el. azaz a ráfordítások a velük elérhető bevételekből éppen egyszer térülnek meg). tartós forgóeszköz-beszerzés. a vagyon átrendezése. az a diszkontráta. amely lehetővé teszi tevékenységének saját tőkével történő finanszírozását. amellyel ha a befektetés jövőbeni hozadékát jelenértékre számítjuk. amelynek birtokában az érintett (bennfentes személy) az üzletkötés során helyzeti előnyben van.Befektetett eszközök: tartósan lekötött eszközök. eredménytartalék. tárgyi eszközök. más számára nem elérhető információhoz juthat. Bennfentes: [insider] a vállalaton belül bizalmi pozíciót betöltő személy. Lehet jegyzett tőke.

25 . egyértelműen a brókercégek piaca. az értékpapírpiacon befektetőknek nyújt védelmet befagyott befektetések esetén. az összeget a jogosult javára azonnal leemelik a kötelezett számlájára. nyilvántartási forma szerint: • könyves betét • számlabetét Betétbiztosítás: minden betétet gyűjtő hitelintézet köteles csatlakozni az Országos Betétbiztosítási Alaphoz. Az egynél nagyobb béták felnagyítják a piaci tendenciákat. Ez a biztosítás csak névre szóló betétekre terjed ki. BÉT: Budapesti Értéktőzsde. • határidős betét: meghatározott időre lekötik. részvények és határidős ügyletek. kezelési. a kötelezett számlája terhére meghatározott összeget számoljon el. azonnali (promt) beszedési megbízás.Beszedési megbízás: inkasszó. A zérus és egy közötti béták azt jelentik. bearish] folyamatos árfolyamesés a tőzsdén Béta: a piaci kockázat mérőszáma. Irreguláris betét: a kereskedők már nem ugyanazokat a pénzdarabokat kapják vissza. 3. hogy az értékpapír ugyanabba az irányba mozog. A betétek típusai: 1. 2. legfeljebb egymillió forint összeghatárig. 2. a fizetést a jogosult kezdeményezi. BEVA: Befektetővédelmi Alap. hogy a bankszámlája javára. A kockázatmentes befektetés bétája zérus. lejárati idő szerint: • látra szóló betét: a betét tulajdonosa minden megkötés nélkül bármikor rendelkezhet. nyarán kezdte meg működését. hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges. Tevékenysége három szekcióban valósul meg: állampapírok. amely után a bank valamilyen formában kamatot fizet. amikor a betétet elfogadó hitelintézet fizetésképtelensége következtében a betétes jogszerű követelését teljesíteni nem tudja. amelynek tagjai társasági szerződéssel üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon. azt jelzi. Betéti társaság: olyan gazdasági társaság. határidős beszedési megbízás (a kötelezett számára a fizetési teljesítése elleni kifogás megtételére kifogásolási határidőt jelölnek meg). Betét: banknál számlán vagy betétkönyvben elhelyezett pénzletét. hogy egy eszköz hozama mennyire érzékeny a piaci változásokra. rendelkezési jogosultság szerint: • bemutatóra szóló • fenntartásos: pénz tulajdonosa fenntartja magának vagy az általa megnevezett személynek a betét feletti rendelkezés jogát. Lehet: 1. Bessz: [baisse. amelyeket elhelyeztek a pénzváltóknál. Minden piac bétája egységnyi. Az alap védelmet nyújt a betéteseknek olyan esetekre. amely 1990. A jogosult a rendszeresített beszedési megbízási nyomtatványt benyújtja a bankszámláját vezető hitelintézetnek. mint a piac. A piac egészének 1%-os fellendülésekor az adott részvény hozama várhatóan hány százalékot fog változtatni. Reguláris betét: a kereskedők ugyanazokat a pénzdarabokat kapták vissza.

BIS: Nemzetközi Fizetések Bankja. hogy a biztosított ne haljon meg korábban.Bevezetés a tőzsdére: értékpapír alkalmassá tétele arra. Bilaterális klíring: kétoldalú megállapodás szigorú feltételekkel. illetve ha bizonyos kort megélt. Biztosítási esemény: a biztosító erre vállal kockázatot. nem saját számlára köt értékpapírügyletet. Gyakran a biztosítási ajánlat maga a szerződés. vagyis a bekövetkezésekor kell fizetnie. amit a biztosítási esemény bekövetkezésekor vagy a szerződés lejártakor a biztosító teljesít. Bid: [vételi ajánlat. amely tartalmazza a tőzsdei bevezetés feltételeként megkövetelt adatokat. maga az aláírási nap. leggyakoribb a baleseti kockázat. értékpapír vételével és eladásával megbízott közvetítő (közvetítő: aki a bizományba adott árut eladja. Egyes életbiztosítások kiegészítő kockázatot is tartalmaznak. meghatározott valuta felhasználásával Bill of exchange: [váltó (angol)] Bimetallizmus: kettős pénzrendszer. törvényes fizetési eszközként). de lehet a következő év első napja is. Biztosítási ajánlat: mindig az ügyfél teszi a biztosítónak. amelyet egy vásárló hajlandó megfizetni (az offer [ellentét] = vételi árfolyam) Big Bang: [a nagy robbanás] az 1986 októberében bekövetkezett intézményi és szabályozási változások népszerű elnevezése. amelyek a kommunikációs forradalom következtében mentek végbe. A biztosítók többsége a kötvény bemutatásához köti a szolgáltatást. amelyben két nemesfém egyidejűleg tölti be a pénz szerepét (az áruk egyenértékének meghatározását. viszont minden írásbeli megállapodást pótol a biztosítási kötvény. ha a biztosítottat baleset érte. Az ügynök által tett biztosítási ajánlatot a jog nem tartja ajánlatnak. 1803-ban a Francia Köztársaság vezette be 1:15. Biztosítási összeg: a biztosító által teljesíthető kifizetés legmagasabb összege Biztosítási szerződés: az ajánlat biztosító általi elfogadásával. egy értékpapír első jegyzése a tőzsdén Bevezetési tájékoztató: olyan tájékoztató. Bizományosi tevékenység: közvetítő kereskedő. Biztosítási szolgáltatás: az a szolgáltatás.5 arányban. Az életbiztosításnál a biztosított halála. amikor az életbiztosítási szerződés megszűnik. Biztosítási évforduló: lehet az aláírás hónapjának első napja. hogy az a tőzsdei jegyzés kritériumainak megfeleljen. illetve a tőzsde által a jegyzés megkezdése. Biztosítási kötvény: az elfogadott biztosítási ajánlat tartalmát magába foglaló dokumentum. szervezett együttműködés érdekében. ne kerüljön sor a szerződés visszavásárlására vagy felmondására. 1930-ban alakult meg a jegybankok közötti rendszeres. bróker: csak megbízásból. amikor a biztosító akkor is fizet. 26 . valamint az első díj befizetésével jön létre. és formailag 1926-ig állt fenn. A biztosító nyomtatványának aláírása is ajánlatnak minősül. licit] az ár. Feltétele. Mindig írásba foglalják. Biztosítás lejárat: az az időpont.

Az egyezmény keretében határozták meg a dollár kulcsvaluta pozícióját. hitelbiztosítás) Biztosítható érték: a biztosítás tárgyának értékét fedi. vagy az egyik fél ügynökeként működik.és áruügyletek megkötésére. magas jövedelemtermelő képességű. magas kockázatú. tőzsdére bevezetett részvényekkel rendelkező részvénytársaság. amely a határidős kötéseket bonyolítja díjazás ellenében. tárgyi biztosítékok • zálogjog. 27 . aki a vevőt és az eladót összehozza. között tartott nemzetközi pénzügyi konferencián aláírt egyezmény. és általános kiszámítási módja az. ahol nyilvánosan lehetett használni pénz. kiemelkedő likviditású. Az ügyfél megbízásából vásárol vagy ad el bizonyos értékpapírokat. Blue chip: [kék zseton] első osztályú értékpapír. engedményezés. hogy a szerződéskötés évéből kivonják a biztosított születési évét. közvetítő kereskedelmi cég. Biztosított: a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosult személy. A Van Der Beurze család vendégfogadója után kapta a börze elnevezést. illetve annak részvénye Bond: kötvény. kézizálog • óvadék. amely megbízható.Biztosítékok: a hitelezés kockázatának csökkentése érdekében biztosíték köthető ki. Szolgáltatásáért megbízási díjat vagy közvetítői díjat számol fel. hogy a biztosító fizessen. Az egyezmény keretében alapították a Nemzetközi Valutaalapot és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (Világbank). amely veszélyközösségeket szervez.1035 gr) arany egyenlő 35 dollárral. 1. külön osztalék. de nagy hozamot ígérő kötvény Börze: tőzsde. Lehet: 1. angol nyelvterületen a fix kamatozású értékpapír Bonitás: hitelképesség Bónus: jutalomjellegű juttatás. Biztosított életkora: belépési kornak is hívják. július 1-22. olyan közvetítő. Ennek értelmében 1 uncia (31. Biztosítási szerződés esetén az. személyi biztosítékok • kezesség: egyszerű vagy készfizető • bankgarancia 2. stabilan nyereséges részvény. Biztosító: az az intézmény. Bróker: hivatalos tőzsdeügynök. az árfolyamok hirtelen és jelentős emelkedése a tőzsdén Bóvlikötvény: általában vállalatfelvásárláskor kibocsátott. 1531-ben a belgiumi Antwerpenben alapították az első olyan helyet. ingyen adott részvény Boom: tartós tőzsdei fellendülés. Nagy tőkeértékű. a megfelelő tőzsdére beengedett ügynök 2. akinek életben kell maradnia vagy meg kell halnia ahhoz. egyéb biztosítékok (pl. Break even: a választópont a profit és a veszteség között Bretton Woods-i Egyezmény: 1944. amely megalapozta a második világháború utáni nemzetközi pénzügyi rendszert. jelzálog óvadék 3. A születési év hamis megadása súlyos adatszolgáltatási kötelezettségszegésnek minősül.

Mol. Évente kétszer vizsgálják felül a kosárban szereplő részvényeket (március és szeptember) és módosítják a kosár összetételét. Egis. Graboplast. BUBOR: budapesti bankközi kamatláb Budget: költségvetés Bull: [hossz-játékos] a haussier neve a New York-i tőzsdei szlengben (szó szerinti fordításban: bika). A vállalat felszámolása esetén ez illetné meg a befektetőket minden egyes részvényük után. Bullish: [emelkedő árfolyamú] ha a piac árai felfelé mozognak. a bázisár meghatározására szeptember 30-án kerül sor. Az index a benne szereplő részvények értéksúlyozású átlaga. A P/E-hez hasonlóan a nagyobb növekedésű társaságokat a piac magasabb P/BVPS mutatóval jutalmazza (a 2 feletti érték igan magasnak számít). Bull market: erősödő piac. 1999. Synergon. a könyv szerinti érték a cég saját tőkéje és az összes részvénye darabszámának hányadosa. Fotex. Büntetőkamat: az a felár.000 pont volt. OTP. Pick. amennyiben az eszközök és források értéke megegyezne a mérlegben közölt adatokkal. 28 . Primagáz. Richter. Danubius. mind az árfolyamok általában emelkednek Butterfly speculation: spekulációs ügylet BUX: 1991. amelyet az adósnak kell fizetnie. Amennyiben a piaci saját tőkét a könyv szerintivel osztjuk. Démász. Matáv. NABI. valamint a papírok közkézhányada (a szabadpiacon forgó részvények mennyisége) alapján. Egy áru árát túl alacsonynak tartja. január 2-án debütált. áremelkedésre számítva vásárol. akinek a haszna az árfolyamkülönbség). Induló értéke 1. Zalakerámia. s azóta jelzi a BÉT részvényeinek árfolyam-alakulását. hogy később nyereséggel adhasson el (hossz-spekuláns [vásárló] lesz). október 1-től a kosárban szereplő részvények: BorsodChem. A bróker ezért a jutalékként dolgozik. ha valamely szerződéses hitelfeltételt nem vagy késedelmesen teljesít. A részvények mennyiségét szeptember 23-án állapítják meg az aznapi kereskedési adatok. azaz a nagyobb kapitalizációjú vállalatok árfolyam-alakulása hangsúlyosabb szerepet kap. amelyen az ügylet létrejött (ellentétben a dealerrel. TVK. egy részvény árfolyamának és könyv szerinti értékének hányadosát kapjuk. tekintettel arra. A tíz legnagyobb adja az index 89%-át. hogy megbízójának azt az árfolyamot számítja fel. BVPS és P/BVPS: book value per share [könyv szerinti érték] és price/book value per share [árfolyam/könyv szerinti érték]. Pannonplast. ahol mind a forgalom. Rába.Brókerdíj: a brókerek jutaléka.

kockázatmentes kamatláb (rf = kockázatmentes hozam) 2. Adózott eredmény 2. Minden befektetés az értékpapírpiaci egyenes mentén helyezkedik el. hanem a tényleges áruval kereskednek. egyedi kockázat: a konkért céget és közvetlen környezetét érintő veszélyek 2. A működéssel kapcsolatos felhasználások 5. Cash flow-elemzés: a várható pénzáramlás becslése. finanszírozó képesség] egy adott vállalkozás pénzügyi helyzetét kifejező mutató. Cash flow: [pénzáramlás. a részvény alulárazott. A rézsvények kockázatát két csoportba sorolja: 1. A működésből származó források 29 . összefoglaló elemzése Cash flow-terv: a várható pénzjövedelmek (adózott eredmény és értékcsökkenési leírás) képződésének és felhasználásának megtervezésére szolgál. készpénz Cash and Carry: Fizesd és vidd. Bruttó cash flow 4. Felépítése: 1. hogy a jövőben hiány vagy felesleg jelentkezik készpénzben. Értékcsökkenési leírás 3. piaci portfólió hozama (rm) 3. Az éves státusz és a likviditási terv alapján állítják össze. és amellyel nem határidős ügyleteket kötnek. Ha egy befektetés hozama az értékapapír piaci egyenes fölött van.C CA-index: a bécsi tőzsde trendjét jelző részvényindex Call money: azonnali visszafizetésre lehívható pénz. amely közvetlenül áll rendelkezésre. Egy vállalat adott időszakon belüli tényleges pénzbevételeinek és kiadásainak egybevetése. piaci kockázat Az értékpapír várható hozama: ri = rf +( rm − rf ) Capital market: tőkepiac Cash: pénz. illetve fordítva. Cash commodity: [készpénz tömegáru] azonnali áru. piaci kockázat: az egész piac állapotára hatással lévő rizikófaktorok Alapelemei: 1. egynapos pénz Call option: vételi opció CAMP-modell: a tőkepiaci árfolyamok modellje (a tőkejavak árazási modellje). A képlet szerint adott eszköz várható hozama egyenlő a kockázatmentes hozam és a piaci kockázati prémiumnak az eszköz bétájával alkotott szorzata összegével (bármely eszköz kockázati prémiuma az eszköz bétájával arányos). Cash flow-kimutatás: a tényleges vagy tervezett cash flow adott időszakra vonatkozó. amely a vállalat vezetését figyelmezteti arra.

Closing prices: záró árak Collaterál security: kölcsönbiztosíték. 30 . Cheap money: [olcsó pénz] alacsony kamatláb mellett lehet kölcsönhöz jutni. készpénzkímélő fizetési eszköz Címzett: akit az idegen váltó kibocsátója a váltón fizetésre kötelezettként megnevez. a termék piaci bevezetettségéből. Nettó (operatív) cash flow 7. aki kizárólag a tőzsdei grafikon elemzése alapján hozza döntéseit. a jogosult fél másra átruházhatja (cedálhatja). amint a hivatalos záróárfolyammal zárnak le. Cheque: csekk. megbízások teljesítéséért. ahol a bejövő ügyletek lebonyolításának és a szerződések betartásának ellenőrzése. valamint üzleti elszámolás a tőzsdetagokkal történik. A finanszírozási tevékenység cash flow-ja 10. Cégérték: [goodwill] egy cég értékelésében szerepet játszó olyan nem vagyoni jellegű elem.6. Osztalék kifizetés 9. amelyet a hitelintézetre engedményez (a hitelintézetre cedálja). elszámoló ház] tőzsde elszámolási hely. amelyek nincsenek a jogosult személyekhez kötve. amelynek révén valamely követelés. jelzálog Commercial letter of credit: kereskedelmi hitellevél Comission: [jutalék] az ügynök által beszedett díjak bizonyos feladatok elvégzése fejében. Chartista: az a spekuláns. vagy amelyeknek az átruházását jogszabály vagy szerződés nem zárja ki. amely többek között a jó üzleti megítélésből. Chart: [diagram] tőzsdei árfolyamdiagram. Close: [zárás] a tőzsdenap záró fázisa. Egyenleg Cash limit: pénzkorlát Cash ratio: készpénzhányad. amely az előző ármozgásokat és a piac technikai viselkedésére vonatkozó egyéb adatokat grafikonnal ábrázolja. névre szóló értékpapír más tulajdonába kerül. A hitel fedezete a hitelt felvevő számlakövetelése. vagy azok egy részének a megelőlegezésére nyújt. Clean collection: sima beszedvény Clean float: tiszta lebegtetés Clearing hause: [klíring intézet. átruházási nyilatkozat. Cessziós hitel: a hitelintézet által a számlakövetelések. pénzhányad Cash-ügylet: azonnali készpénzfizetési ügylet CD: letéti jegy Cedálás: engedményes nyilatkozat. Cenzúrabizottság: a hitelintézet hitelezési tevékenységéért felelős menedzserek Cesszió: olyan követelések. a vezetők személyi presztízséből adódik. A befektetési tevékenység cash flow-ja 8.

pénzeszközök. hogy ezzel más értékpapírokat kiváltsanak. Contago: [halasztóügyleti díj] a határidős áru felára az azonnali áruval (spotware) szemben. inflációindexek. az inflációt idézne elő. A backwardatoin ellentéte. devizák.Commodities: [tőzsdecikkek] lehetnek nyersanyagok. azaz kötés a termintőzsdén (a mindenkori kereskedelmi tételek nagyságát a lista tartalmazza). az akkreditívvel való fizetések esetében Consortium bank [konzorciális bank] a nemzetközi bankok egy típusa. valutaindexek. tőzsdeindexek. Commodity money: árupénz Common stock: törzsrészvény. Contrakt: [kontraktus] többféle értelmezése lehet: 1. lefoglalni. Convertibility: [átválthatóság] egy valutának aranyra vagy más valutára való szabad átválthatósága Cover: egy nyitott pozíciót lefedezni. amelyet általában különböző országokban székelő bankok egy csoportja alkot. valutája Currency notes: bankjegyek Currency-iskola: a bankjegyet pénzként (currency) definiálta. 3. szerződés: a vevő és az eladó kötelezettségét rögzítő szerződés 2. közönséges részvény Confirming bank: igazoló bank. ezért az összesített pénzmennyiség nem lehet nagyobb. az árak emelkedésének oka a túlzott bankjegykibocsátás. egy tőzsdecikk tétele. Current account: folyószámla 31 . ha ennél több lenne. mint a nemesfémek mennyisége. áruk. zárni Currency: [valuta. egy üzletkötés írásos igazolása Conversion: [átváltás] új törzsrészvények és egyéb részvények kibocsátása abból a célból. pénznem] egy ország pénzneme. Ha nincs aranybeváltási kötelezettség.

2. • a vevő folyószámláján megvan a megfelelő fedezet a kifizetésre. s ezek közé írják valamely pénzintézet nevét. hogy X. A csekk lehet: 1. A csekk kifizetésének törvényes feltételei: • az előírt törvényes határidőn belül a kedvezményezett a banknál bemutatta. A bank ügyfele kérésére csekkfüzetet bocsát rendelkezésére. A csekkforgatás a következők szerint történhet: • üres forgatás: a kedvezményezett (eladó) a csekket hátlapján cégszerűen aláírja. • teljes forgatás: a kedvezményezett a cégszerű aláírás után a hátlapra írja. A csekk tehát egy azonnali fizetésre szóló. pénzkövetelésre vonatkozó értékpapír. • névre szóló: a kedvezményezett cégszerűen aláírja és megjelöli az új kedvezményezett nevét. Ezzel a csekk megszűnt rendeletre szólónak lenni. hogy a megjelölt összeget a bank egy másik ügyfelének bankszámláján írja jóvá. bankra szóló fizetési megbízás. ezért rekta csekknek is nevezik. fizetési csekk: a megnevezett összeg készpénzben történő feltételére szolgál. névre szóló formában bocsátható (rekta csekk) Aszerint hogy szerepel-e rajta a kedvezményezett neve és a csekkátruházást lehetővé tevő vagy tiltó rendeleti záradék. Alapvető típusai: 1. különböztetjük meg a csekkformákat. bemutatóra szóló (forgatható) 2.Y. 4. 5. • a csekk formailag jogérvényes. a trendvonal és a csatornavonal között hullámzik. és csak azon keresztűl hívható le). beváltáskor lehet a csekk alapján fizetni a törvényes határidőn belül.CS Csatorna: az árfolyam két párhuzamos egyenes. tehát bárki beválthatja azt. keresztezett (elszámolási) csekk: csak bankok között használatos (bal felső sarkában két párhuzamos vonal. A csekk nem jelöl meg lejárati időt. A csekk tulajdonosa arra kötelezi a csekket kibocsátó hitelintézetet. utazási (travellers) vagy „eurocsekk”. így a csekk bemutatóra szólóvá válik. A füzetben lévő csekkszelvények segítségével az ügyfél fizetéseket teljesíthet a banknál vezetett folyószámlája vagy elkülönített csekkszámlája terhére. 3. a kereskedelmi fizetési forgalom jelentős hányadát lebonyolító készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. hogy a kedvezményezettnek fizesse ki a csekken megjelölt összeget. szabványosított formájú. 32 . elszámoló csekk: kibocsátója felszólítja a bankot. kedvezményezettnek vagy rendeletére. Csekk: középkori eredetű készpénznélküli fizetési forma. az új kedvezményezett válthatja be. átírási csekk: a feltüntetett összeg készpénzben nem vehető fel.

Csekk számla: a csekkfüzetben lévő csekkszelvények segítségével az ügyfél a folyószámla mellett elkülönített csekkszámlája terhére eszközölhet fizetéseket. kiállítókkal. 2. de nem fedi fel vételi vagy eladási szándékát. mint ahol kibocsátották. ha a kibocsátás országában fizetendő. és csak ekkor közli szándékát. amennyiben más országban fizetendő. a többi kötelezettel szemben 6 hónapig él. közép. Csekk-kártya: tulajdonosa meghatározott összegig felvehet pénzt a kártyát kibocsátó banktól.és hosszúlejáratú cserét jelentenek. akkor 70 napon belül kell fizetés végett bemutatni. Csere jellegű beruházás: ha a beruházási szükséglet a meglévő eszközök technikai avulása következtében keletkezik. 3. a fizetésre kötelezett megtérítési igénye a többi ilyen kötelezettel szemben 6 hónap alatt évül el attól a naptól számítva. 2. hogy kifizette a csekket. 8 napon belül kell bemutatni. Csereprémium: a konvertálható kötvény részvényre átváltásának ára Csereügyletek: swap-ügyletek. Az ajánlatok begyűjtése után a legkedvezőbb ajánlatot tevő dealerhez megy vissza. Csőd: a vállalkozás tartozásait esedékességkor nem tudta vagy előreláthatólag nem tudja kiegyenlíteni. 33 . ahol a partnerek kihasználják az egyes pénzügyi piacokon elfoglalt eltérő piaci pozícióikat.A csekkel történő fizetés folyamata A c s e k k ( v e v ő ) k c í m z e t t i b o1 c s á t ó j a A ( a c s e k k k i b o c s á t ó j á n a k 2 a h i t e l i n t é z e t ) A c s e k k k e d v ( e l a d ó ) e z m é n y e z e t t j e Csekk elévülés: 1. akkor 20 napon belül. ha más kontinensen fizetendő. és lehet fizetni vele harmadik személyeknek. hogy hogyan áll az árfolyam. illetve más pénzintézettől. ezért hitelezőitől fizetési haladékot kér. Csendes ügyletkötési gyakorlat: az eladni vagy venni szándékozó ügynök megérdeklődi a tőzsdén működő alkuszoktól. a birtokos megtérítési igénye az átruházókkal. majd megkötik az ügyletet. Csekk fizetés végetti bemutatása: 1.

Dealer: [specialista. okmányok váltó elfogadás ellenében történő átadása D/P: documents against payment. magának az árunak vagy a raktárházi igazolásoknak rendelkezésre bocsátása vagy átvétele 2. de az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat. Dematerializált értékpapír: elektronikus úton rögzített és továbbított. azok információs rendszerével. hogy a spot árváltozás hogyan hat a prémium nagyságának változására. július 1-én vezették be. értékpapírszámlán nyilvántartott. Delta faktor: azt mutatja. csak percekig tartja a jegyzést. A napi kétórás tőzsdeidő minden percére kiszámítják. 1988. a frankfurti tőzsdén jegyzett 30 nagy forgalmú értékpapír árfolyam-alakulásán alapszik. 34 . A számítógépes program kezeli a jegyzést. A valós időben követett árfolyamváltozásra azonnal kell reagálni. Dematerializáció: az értékpapír nem jelenik meg nyomdai úton előállítva (papír nélküli értékpapír). DAX: Deutscher Aktienindex. illetve az árut át kell venni. D/A: documents against acceptance. Különösen a csúcstechnológiai és internetes cégek részvényeire szakosodik a daytrading. a frankfurti tőzsde trendjét mutató részvényindex. amikor a határidős kötés szerinti szállítást teljesíteni kell. A játék alapja a gyorsaság. okmányok fizetés ellenében történő átadása Deal date: az a nap. és azt hozzáadják a tőkéhez. Delivery: 1. másodperc alatt dönt. A kötések többsége future-ügylet és opció. az időpont.D Day Trading: [napi ügylet] egy pozíció nyitása és zárása egy tőzsdenapon belül Daytrading: [napi kereskedő] állandó komputeres kapcsolat – egész nap képernyőn figyeli a tőzsdei adatokat. Meggyorsítja és olcsóbbá teszi az értékpapír előállítását. Delcredere: [kockázat] hitelkockázat (az eladó ügynök felelőssége. gyorsan eljuttatja a tőzsdére. aki az ügyfelek megbízásából vételt és eladást bonyolít. különleges kezesség) Delcredere felelősségvállalás: faktoring és forfait ügyletek esetében a követelést megvásárló bank a fizetésre kötelezett nemfizetéséből eredő kockázatot magára vállalja. A tőzsdejátékosok internetes kapcsolatban állnak a tőzsdével. Nevezik visszkereset nélküli faktorálásnak is. amikor az üzletet megkötik – ennek gyakorlatilag csak adminisztratív szerepe van. jobber] értékpapír-kereskedelmi és értékpapír-bizományosi tevékenységet egyaránt folytató tőzsdeügynök. Deffered payment credit: halasztott fizetés Dekurzív kamat: a kamatot utólagosan számítják.

2. akinek az illetékes magyar hatóság által kiállított személyi igazolványa van. Devizaárfolyam: [Exhange rate] valamely meghatározott pénznemre szóló devizának egy másik ország pénznemében kifejezett ára Devizabelföldi: 1. vagy egy spot eladás és egy határidős vásárlás együttese. Lehetnek loro [övék] és nostre [miénk] számlák. de lehetnek idegen országok pénznemeire szóló számla is. külföldi pénznemre szóló és külföldön fizetendő követelés vagy tartozás. Devizakosár: a kosárban szereplő devizák és a hozzájuk tartozó súlyok együttese Devizakülföldi: 1. amelyet általában bankszámlapénz formájában teljesítenek. devizabelföldi vállalkozás. olyan devizaügylet. illetve másik nemzetgazdaság pénzrendszeréhez kapcsolódik. és az eltérő devizanem miatt a kamatcserék is bruttó alapon mennek végbe. ahol az alapösszegek leszállítása szükséges. Azt határozza meg. 35 . rendeletek. előírások. illetve szervezet • amelynek székhelye belföldön van. amelynek során az arany fokozatosan elveszti pénzfunkciót. illetve szervezet • amelynek székhelye külföldön van. A számlák általában az adott ország pénznemére szóló fizetésekre szolgálnak. amelyek révén egy önálló nemzeti valutával rendelkező országok belső pénzrendszere a nemzetközi pénzügyi rendszerhez. A devizacserénél a cash flow-k jelenértékeit is kicserélik.Demonetizálás: az a folyamat. hogy adott ország jövedelemtulajdonosai hogyan rendelkeznek devizabevételeikkel és eszközölnek deviza-kifizetéseket. intézkedések. megállapított] deviza. 2. devizakülföldi vállalkozás. • a devizabelföldi vállalkozás külföldön működő telepe Devizapolitika: a belső és külső pénzügyi rendszer között teremt kapcsolatot. devizakülföldi természetes személy az. akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiállított személyi igazolványa. devizabelföldi természetes személy. • a külföldi vállalkozás vagy szervezet belföldön működő telepe Devizacsere: [Currency Swap] az egyik devizában fennálló hitel (kötvény) cash flowjának – kamatfizetési sorozatának és jövőbeli törlesztésének – elcserélése egy másik devizában fennálló hitel (kötvény) pénzáramlására. Devizaszámlák rendszere: a bankok ügyfeleik részére az országok közötti pénzügyi tranzakciók lelbonyolítására külön számlákat vezetnek. Devizaswap: egy spot vásárlás és egy határidős eladás. Dezintermeditáció: a pénzügyi közvetítők megkerülésére irányuló folyamat. Devizagazdálkodás: azon módszerek. Deport: a legközelebbi elszámolási napig a baisse ügylet meghosszabbítása Derivatív: [képzett. amelynek során a gazdaság tőkeallokációs mechanizmusa egyre inkább átterelődik a pénzügyi közvetítők felöl az értékpapír piacokra. tiltások összessége.és kamatláb-derivatívok Deviza: nemzetközi elszámolásra szolgáló fizetési eszköz.

a vevő csak igazolójegyet kap. amelynek erejéig az ügyfél úgy jut likvid eszközhöz. Díjmentes leszállítás: biztosításnál a szerződőnek Díjtartalék: a kockázati díjból elkülönített összeg. A diszkont-kincstárjegyet nem nyomtatják ki. szinte minden esetben meghaladja a kamatozó (fix kamatozású) kincstárjegy kamatát. Diszkont kincstárjegy: olyan kincstárjegy. Diszázsió: az értékpapír névértéke és az értékpapírpiacon ezt el nem érő forgalmi értéke közötti különbség Diszkont: [skonto (olasz)] a kamat speciális formája. hogy a gazdasági események hogyan befolyásolják a vállalkozás pénzügyi helyzetét. Kamata (a diszkontkamat). a hitelintézet által az ügyfél számára engedélyezett hitelösszeg. hogy ennél gyakrabban fizessék a díjat. A befektetés minimális hozamát garantálnia kell a biztosítónak. hogy licitálók tesznek ajánlatot arra. amely még elfogadható. amelyet a magyar állam képviseletében a Magyar Nemzeti Bank bocsát ki és a 2-4 hetenként tartott aukciókon értékesít. A fizetendő vételár nem a minimális ajánlat. Diszkontálás: leszámítolás. A szerződőknek azonban megengedik. a váltóhoz kapcsolódó művelet. de ilyenkor kamatot kell fizetni a gyakoribb díj után. Az aukción csak jogi személy vehet részt. amit a biztosító befektet. Diszkontláb: leszámítolásai kamatláb. tehát kamatlevonás egy később esedékes követelés megvételekor. A vállalkozás likviditása lehet: • alacsony fokú • optimális • az indokoltnál magasabb Dinamikus tőkebefektetési számítás: beruházás-gazdaságossági számítás. mely a legjobban fejezi ki a hitelpiac értékítéletét. ha az esedékesség napja előtt beváltásra kerül. és az e feletti nyereséget meg kell osztani az ügyféllel. Az e fölötti ajánlatok automatikusan elfogadásra kerülnek. 36 . hanem az. amelyben az idő. A kibocsátás mennyiségét és az ajánlatokat figyelembe véve az aukció vezetője határozza meg azt a legalacsonyabb ajánlatot. amit az ajánlattévő tett. hanem az árverésen alakul ki oly módon. az alacsonyabbak pedig kiesnek. amelynek alapján számítják ki a követelés esedékességéig járó kamatot. Diszkontált érték: [Discount Cash Flow (DCF)] az esedékességig járó kamattal csökkentett érték Diszkonthitel: leszámítolási hitel. mint önálló faktor egyik meghatározója a befektetés eredményességének. amit a hitelpapír névértékéből vonnak le.Díjemelés: indexálás Díjfizetési időszak: a biztosítók általában éves díjjal kalkulálják ki a módozataikat. A diszkontláb nem előre meghatározott. hogy értékpapírokat (váltókat) nyújt be a hitelintézethez leszámítolásra. de a másodlagos piacon akár magánszemély is lehet vásárló. valamilyen követelés illetve követelést megtestesítő értékpapír megvásárlása az esedékességig járó kamat összegének levonásával. Díjügylet: opciós ügylet Dinamikus likviditási mérleg: a mérleg információt ad arról.

Diszkont ráta: kamatláb. Az osztalékot sokszor a névérték százalékában adják meg. hogy a vállalkozás a korábbi tevékenységi köréből kilépjen. Draft: intézvény Duration: hátralévő átlagos futamidő. Diverzifikáció: kockázatmegosztás. DPR: dividend payout ratio [osztalékfizetési hányad] megmutatja. de így elfedi a kifizetett összeg abszolút nagyságát. más területen is részesedést szerezzen. amely kiszámítható az alábbiak alapján: Jö e e e v d lmk ee é es s dk s éé sü g ig z k Ak t é y öv n s g sv r é e áa k z s id o ái ő ⋅ Jö e e e v d lm je n r é e ( áfo a a ) le ét k r ly m kje n r le ét ée k DWIX: rövidtávú állampapír hozamindex. Diverzifikációval csak az egyéni kockázat szűrhető ki. amelyet azért határoznak el. Diszkonttényező: [Discount Factor (DF)] valamely jövőbeni pénzáram jelenértéke meghatározásának eszköze. 37 . 3 és 6 hónapos diszkont kincstárjegy aukciókon kialakult átlaghozamokon alapul. amelyet a diszkontálás és az esedékesség közötti időtartamra vonatkozó diszkont (leszámítolás) kiszámításához alkalmaznak. a portfólió sokszínűvé tétele a kockázat megosztása céljából (a befektetések megosztása révén csökkenti a kockázatot). amely az 1. Dolgozói részvény: a részvénytársaság dolgozóinak ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott részvény. hogy mennyi időt kell várnia átlagosan a befektetőnek. A kötvény hátralévő átlagos futamideje. Jelenleg 30 vezető amerikai iparvállalat részvényeinek tőzsdei árfolyamalakulására támaszkodik. amely megmutatja. hogy a vállalat az adózott évi eredmény hány százalékát osztja ki a részvényesek között. A jövőbeni pénzáram értékét a piaci kamatláb alapján diszkontáljuk. Dow Jones indexek: DJIA a legismertebb New York-i értéktőzsde részvényindexének a mutatója. Diverzifikációs beruházás: olyan tőkebefektetés. hogy befektetett pénze megtérüljön.

• overnight hitelek: a mai nappal megkötött és a mai nappal induló egynapos hiteleket (azaz a deal date és a value date azonos nap). amely a biztosított élete végéig tart. Effektív kamatláb: kamatos kamatozással számított éves kamatláb Effektív záradék: külföldi pénznemben kiállított váltón szerepelhet. mesterséges pénz. • spotnext hitel: a mai nappal megkötött és spot értéknappal induló egynapos hitelek (két munaknap telik el a deal date és a value date között) Jelölése: S/N. Egyösszegű biztosítás: egyszeri díjas biztosításnak is hívják. háziorvosi. amely a biztosított egészségi állapotáról érdeklődik. Regionális fejlesztési bank. A kosár összetételét ötévenként felülvizsgálják. Az egynapos hitelek különösen napjainkban van növekvő jelentősége. környezetvédelmi és tőkepiaci kezdeményezések segítése. Általában az elhalálozáskor felmerülő költségek fedezetére kötik. a következő munkanapon pedig vissza kell fizetni. Célja a magánvállalkozói kezdeményezések segítése. azaz overnight • tomnex hitelek: a mai nappal megkötött és következő munkanappal induló egynapos hitelek (a deal date és a value date között csak egy munkanap telik el). Egy részvényre jutó nyereség: [Earnings per Share (EPS)] 38 . gazdasági. Jelölése: T/N. az EU-n belüli kiegyensúlyozott fejlődési lehetőségek megteremtése. amely tomorrow and next day. ekkor a szerződő egy összegben fizeti ki a teljes biztosítási összeget. hisz ez a konsrukció teszi lehetővé. gyakorlatilag vegyes biztosítás. EIB: Európai Beruházási Bank. 1991-ben kezdte meg a működését.E EBIT: a kamatfizetés és adózás előtti nyereség EBRD: Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. táppánz. hogy a bankok napról napra megőrizzék likviditásukat. amely a spot and next dayből alakult . A tagországok valutáinak árfolyamaiból összeállított súlyozott számtani átlag. hogy egyetlen munkanapra kerülnek a hitelfelvevő birtokába. baleseti) és pénbeli (gyermekágyi segély. hogy csak a váltón megnevezett pénznemben lehet kifizetni. ECU: European Currency Unit. Egyedi kockázat: csak egy adott cégre veszélyt jelentő kockázati faktorok Egynapos bankközi betét: az egynapos hitelek jellemzője. Egész életre szóló életbiztosítás: olyan elméletileg kockázati. A pénzügyi. 1979-től alkalmazzák. Azt jelenti. a Római Szerződés alapozta meg. Jelölése: O/N. baleseti járulék) ellátások Egészségi nyilatkozat: az ajánlat aláírásakor kitöltendő kérdőív. kosárvaluta. Egészségbiztosítási ellátások: természetbeni (kórházi. Az egyes országok a gazdasági súlyuknak és erejüknek megfelelő részarányt képviselnek a kosáron belül.

Eladási jog: [long put] az eladási jog tulajdonosának pozíciója Eladási kötelezettség: [Short call] a vételi opció kötelezettjének (kiírójának) pozíciója Eladási opció: put opció [Long put (LP)]. s a hozzáadott kamat nem kamatozik. A számítógépek felhasználásában a bankoknál. amelynek jogosultja az általa kifizetett díj ellenében adott időpontban követelheti. hogy a kötelezett a szerződésben megjelölt értékpapírt. illetve a bankok között elektronikus eszközökkel bonyolítják le. számlákat vezet. Egyszintű bankrendszer: a központi bank a jegybanki funkciók mellett közvetlen kapcsolatban állva a gazdálkodókkal. elektronikus számlaterhelési rendszer (EFT debit systems) 3. Az elektornikus fizetések fajtái: 1. fizetéseket bonyolít le. hitelt folyósít. automatizált klíringházak (ACH) 39 . off-line illetve off-siter üzemmód – nincsenek közvetlenül összekapcsolva a számítógéppel. amelyért az adott értékpapírt hajlandó eladni. Eladósodási mutató: H s z le áaúk t os ú j r t öe le et é e k +Líz gk t e z ts g e z ts g in ö le et é k H s z le áaúk t os ú j r t öe le et é e k +Líz gk t e z ts g e + S já t k z ts g in ö le et é k atő vagy e H s z le os ú j áaúk t r t öe le et é e k +Líz gk t z ts g in ö S já t k a t őe e z ts g e le et é k = Id g nt k e ee ő S já t k a t őe Elaszticitás: a kötvényárfolyam kamatrugalmassága. Ár ly m fo a N v ré é ét k −1 vagy Pia i k m t c a a −1 N v g sk a a é le e mt Elektronikus fizetések: fizetések. átutalások a bankon belül. illetve másutt elhelyezett perifériális berendezések két módon működhetnek: 1. elektronikus számla-jóváírási rendszer (EFT credits) 2. illetve on-site computer services – állandóan össze vannak kapcsolva a számítógéppel 2. Eladási árfolyam: értékpapír-forgalmazó cég által közölt ár. azt jelzi. hogy a piaci kamatláb egységnyi változása a kötvény árfolyamában milyen irányú és mértékű változást eredményez.A ó otn dz t y R svne éz é y k eeé r sg sá a zm Egy részvényre jutó nyereségnövekedési ütem: g = ( 1− b) ⋅ ROE Egyszeri ráfordítás: a beruházási terv tőkeszükséglete Egyszerű hozam: az éves kamatjövedelem és az árfolyam aránya Egyszerű kamatozás: a hitel kezdő összege után számítják a kamatot. devizát az előre kikötött vételár fejében tőle megvegye. on-line. olyan opció.

amely tulajdonosa számára az osztalékból elsőbbséget vagy más preferenciát biztosít (de nem szavazó részvény). preferencia érvényesül a hitelhez jutásnál. amellyel a címzett a váltókötelezettséget elfogadja. 40 . a hitelintézet a rá intézvényezett és általa elfogadott váltó összegét a váltó bemutatójának kifizeti és a kifizetett összeggel ügyfele számláját megterheli. bankkártyák. olyan kötvény. Elfogadvány: az idegenváltó neve az elfogadás után Elfogadvány hitel: a hitelintézet az ügyfele számára szerződésben meghatározott összegű hitelkeretet biztosít úgy. valamint annak hozamát. Elsőbbségi részvény: olyan részvényfajta. Elévülés: valamely jogviszonyból származó igényt csak meghatározott időtartamon belül lehet érvényesíteni. fizetési kártyák 8. akkor nem egy összegben kapja vissza az addig kifizetett biztosítási díjat. Kibocsátása diszkont árfolyamon történik (pl. diszkont kincstárjegy). távirati átutalási rendszer (wire transfers) 5. A biztosító ekkor kifizeti az addig befolyt biztosítási díjat. Elfogadás: a váltóra írt nyilatkozat. illetve hitelnyújtásnál. amelynek nincs kamatszelvénye és csak egyetlen jövőbeni időpontban teljesít kifizetést. hogy ügyfele a hitelkereten belül rá váltókat intézményezzen. amelynél a biztosítási esemény akkor következik be (a biztosító akkor fizet). Amennyiben az esedékességkor az ügyfél a szállítójának fizetni nem tud. A hitelintézet a rá intézvényezett váltót elfogadja és elfogadvány záradékkal látja el. interneten végzett banktevékenység Bankközi elektronikus elszámolások szervezetei: • CHIPS (Clearing Hause Interbank Payments System) • SWIFT (Society of Worldwide Interbank Telecommunications) • Bankközi Zsírórendszer Financial Elektronikus kereskedés: a tőzsde számítógépes kereskedési rendszerén bonyolított kereskedés (pl. Az elévülési idő kezdő időpontja annak a naptári évnek az utolsó napja. Elérési életbiztosítás: olyan biztosítási forma. ha a váltót elfogadó nyilatkozatával elfogadta. hanem életjáradék formájában. azaz kötelezettséget vállal az esedékességkori fizetésre. ha a biztosított elér egy előre meghatározott életkort. Ha a biztosított eléri a meghatározott életkort. Életjáradéki biztosítás: az elérési életbiztosítás egyik változata. MMTS) Elemi kötvény: zérókupon kötvény. Ellenállás: [resistance] az emelkedő áraknak határt szab. automatizált pénztárak: ATM (Automated Teller Machine) 7. amikor az adóról adóbevallást. illetve bejelentést kellett volna tenni. hitelkártyák 9. üzletekben felszerelt terminálok: POS (Point-of sale-Terminals) 6. Elődíjügylet: opció Előtőzsde: új vagy kisebb társaságok tőzsdén nem jegyzett értékpapírjainak szervezett piaca. Elfogadó: idegenváltón a címzett.4. amelyen a feltételek kevésbé szigorúak Elsőbbségi hitel: elsőbbség.

amelyen a számlatulajdonos javára. amelynek célja bizonyos mértékben fix árfolyamrendszer kialakítása. valamint azokat a követeléseket. kötvény. E-nap: az esedékesség napja Engedményes: az. hogy egy vállalat bizonyos jövedelemforrásai mennyiben járulnak hozzá az éves eredményhez. illetve terhére elszámolnak összegeket. Része a saját 41 . Olyan követelést testesít meg. Engedményező: az a jogosult. A közvetlen finanszírozást jelentik. s a szerződésben meghatározott módon és időben számlakivonattal a számla napi pénzforgalmáról értesítést küldenek. hogy a vállalkozás korábbi időszakban elért adózott nyereségéből önfinanszírozási forrásként milyen összeg áll rendelkezésére. Elvárt átlagos tőkehozam: a t őe (Sját k aáy rn ⋅Sját k a t őe hz m oa a ee ő ) +( Idgnt k e r na a y á ⋅H e a a it lkm t lá ) b Emerging markets: a feltörekvő értékpapírpiacok összefoglaló neve Emisszió: kibocsátás. Elszámoló ár: a tőzsdetagok elszámolóházzal szemben fennálló. Első eladás: kibocsátás Elszámolási betétszámla: az a bankszámla. illetve az összes többi tagvalutával szemben meghatározott paritása és az ehhez kapcsolódó intervenciós kötelezettségek. a paritásrács pedig a valutáknak az ECU-vel. Ebben a folyamatban megy végbe a megtakarítások tőkévé alakulása – részvény. hogy az elmúlt évekhez képest mekkora növekedésen. és a különböző kiadások hogyan befolyásolják azt. Eredménykimutatás: a jövedelem és a költségek viszonyát mutatja Eredménytartalék: megmutatja. Eredményelszámolás: másképpen nyereség. Elsődleges értékpapírpiac: az újonnan forgalomba hozott állami és magán értékpapírok először történő eladásának a színtere. az Európai Közösség tagállamai által 1979-ben létrehozott rendszer. aki követelését másra átruházza EPS: Earning per Share [osztalékfizetési ráta] egy részvényre jutó adózott nyereség (adózás utáni nyereség / törzsrészvények száma). a döntés és a kockázat a befektetőket terheli. Az ECU. értékpapír forgalomba-hozatali tevékenység EMS: Európai Monetáris Rendszer.Elsődleges értékpapírok: közvetlen követelést megtestesítő értékpapírok. ha a kedvezményezett (jogosult) is rendelkezik bankszámlával. amely arról ad tájékoztatást. illetve csökkenésen esett át a vállalat. Az elszámolási csekkre átlós irányban ráírják: „elszámolásra”. átutalással lehet fizetést teljesíteni vele. Elszámolási csekk: készpénzfizetés nem teljesíthető erre a csekkre. csak jóváírással. amely a végső felhasználó fizetési ígérete. amelyek engedményezését jogszabály kizárja. akire a követelést jogszerűen átruházzák. zálogjegy stb. A mutató időbeli változása jelzi. amelynek keretében a jogosult követelését szerződéssel másra átruházza. A rendszer a valutakosár és a paritásrács gyakorlatát egyaránt alkalmazta. napi árfolyam-alakulásból fakadó kötelezettségi és követelései kiszámításának alapját képező ár. Nem lehet engedményezni a jogosult személyéhez kötött. kibocsátása útján. amely egy kosár alapján számított súlyozott átlag. Engedményezés: olyan jogcselekmény.és veszteségelszámolás.

amely sajátos. s bármelyiküknél bemutatásra kerülhet a csekk. Egyesíti magában a kormányberuházásokat támogató fejlesztéseit és magáninvesztíciókat finanszírozó befektetési bankok jellegzetességeit. amelyekkel nem abban az országban végeznek műveleteket. valuta ellenében. Majd kiszámításra kerül. valuták piaca. javaslatot tehet a tőzsdetanácsnak szankció alkalmazására. beváltják. Nemcsak az Európai Unión belüli programokhoz folyósít kölcsönöket. Exportügylet vagy kiviteli ügylet: valamely árunak vagy szolgáltatásnak értékesítése külföldi partner számára deviza. Mögötte tehát egy bankcsoport áll. a vállalkozás vagyoni értékei Eszközarányos nyereség: [Return on Assets (ROA)] a mutató a vállalat eredményességét méri. amely a tőzsdei kereskedelem során felmerülő etikai kérdések rendezésére hivatott. Europiac: olyan értékpapírok. amelyben kibocsátották. ami átmeneti forma a hitelkártya és a csekk-kártya között Eurocsekk: az utazási csekk továbbfejlesztett változata. a monetáris politikák összehangolásának előkészítése. A kamatfizetés és adózás előtti nyereség és az összes eszköz hányadosa. Ha állásfoglalásban etikai vétség elkövetését állapítja meg. hogy milyen átlagos éves növekedési ütemnek megfelelően növekedett a befektetett tőke. Euro: 1999. január 1-én jelent meg. egyedi körülmények között alakul ki. a negatív előjelű eredménytartalék csökkenti a saját tőkét.tőkének. Ex post hozam: a beváltott szelvények mindenkori piaci kamatlábbal történő újrabefektetésével történik a befektetés lejáratkori értékének a meghatározása. illetve garanciák nyújtására. Feladata a gazdasági és pénzügyi unió harmadik szakaszának előkészítése. Extra osztalék: [extra divident] rendkívüli osztalék Extra árfolyam: [Offer] rendkívüli ár. Európai Beruházási Bank: a Római Szerződéssel alapították hosszútávú gazdasági célok megvalósítását elősegítő hitelek. európai pénzegységre szóló kölcsönkötvények (vagy USAdollárra szóló kötvény) Eurocard: német pénzintézetek közös pénzkártyája. amelytől kezdve valamely. az értékpapírban megtestesülő követelés teljesítését a jogosult követelheti. Eszközök: aktívák. Esedékesség: az az időpont. 42 . Etikai bizottság: az értékpapírtörvény értelmében a tőzsde köteles legalább öt tagból álló etikai bizottságot létesíteni. amelyet vezető európai bankok egyezménye hozott létre. Európai opció: az opció lehívásának joga csak a lejáratkor érvényes. A pozitív előjelű eredménytartalék növeli. Európai Monetáris Intézet (EMI): a Maastrichti Szerződéssel hozták létre. Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD): feladata a rendszerváltás országaiban a magánszektor bővülésének elősegítése. Jelenleg 12 ország közös valutája Eurobond: eurokötvény.

43 .

É Értékcsökkenési leírás: amortizáció. Csoportosítása: 1. általában guillochet díszítésű értékpapírok. jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkező okirat. Ugyancsak az értékpapír és a benne megtestesülő követelés elválaszthatatlanságát mutatja. letéti jegy • tagsági jogokat megtestesítő: részvény. Értékpapír: tagsági jogot. csupán a számítógép agyában létező értékpapírét. hogy ez törlesztés vagy hozadék. valamint a kibocsátó bonitása határozza meg. részjegy • áruval kapcsolatos jogot megtestesítő: közraktárjegy. költségként való elszámolása a tárgyi eszközök értékcsökkenésének Értékelési tartalék: évenként. Ennek köszönhetőek a feltűnően dús mintázatú. zéró kupon • fix kamatozású: klasszikus kötvény • változó hozamú: részvény. akkor a különbözetet a mérlegben Érrtékelési tartalékként mutatják ki. kincstárjegy. A jogszabály eltérő rendelkezése hiányában lehet bemutatóra vagy névre szóló. részjegy. az értékpapír iránt mutatkozó kereslet és a rendelkezésre álló kínálat viszonya. hozama szerint: • nem kamatozó: váltó. amelynek kiállítását jogszabály kifejezetten lehetővé teszi. vagyonjegy 3. 44 . ha a megsemmisítés nem az erre rendelt közjegyzői eljárásban történt. diszkont kincstárjegy. csekk. Az értékpapír fizikai előállítására a nyomtatás feltalálása óta mindig a legfejlettebb nyomdatechnikát használták. Az értékpapír jövőbeni pénzösszeget képvisel. záloglevél. Ugyanennek a fordítottja is igaz: az értékpapír átruházása (általában) az általa megtestesített jogokat is átruházza. Az értékpapír átruházásával az értékpapír által megtestesített jogok átruházása is végbemegy. hogy az értékpapír bármi okból történő megsemmisülése általában a követelés elvesztését is maga után vonja. hajóraklevél 2. Amennyiben a piaci érték több. Átruházásánál a váltóátruházásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. amelyet elsősorban az értékpapír kapcsán elérhető jövedelemnek a betéti kamatokhoz viszonyított aránya. hitelviszonyt megtestesítő. függetlenül attól. az értékpapírba foglalt vagyonjog szerint: • hitelviszonyt megtestesítő: kötvény. december 31-ei fordulónappal értékelik a befektetett eszközöket. mint a könyv szerinti. forgalomképessége (átruházhatósága szerint): • bemutatóra szóló • névre szóló • rendeletre szóló Értékpapír-árfolyam: adott értékpapír napi piaci (esetleg tőzsdei) ára. Az értékelés során megállapítják azok piaci értékét és a könyvviteli nyilvántartás szerinti nettó értéket. elejét veendő a kézenfekvő hamisítási kísérleteknek. Napjaink állandóan fejlődő számítógépes technikája lehetővé tette a lehető legkorszerűbb értékpapírforma kialakítását: a nyomdai úton meg sem jelenített.

alapján. áttekinthető és viszonylag stabil értékpapír-piac kialakítását és továbbfejlesztését a befektetők védelme és a tőkeáramlás elősegítése érdekében. 1997-től lépett hatályba az 1996. benne a piacot. forgalomba hozatalára és forgalmazására terjed ki. névre szóló értékpapírok átruházása cedálással (engedményezéssel) történhet. célrészjegy és üzletrész nyilvános kibocsátása és forgalmazása. rendeletre szóló papírok átruházása forgatmány útján történik. hogy a címzett a váltót nem fogadta el vagy a váltóösszeg kifizetését az esedékességkor nem teljesítették. valamint a tőzsde működésének és önkormányzatának állami felügyelete. Az Értékpapír-felügyelet feladata az értékpapírtörvény hatálya alá tartozó értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységek. az úgynevezett szabályozott forgalmat. ha a megbízott ugyanarra az értékpapírra – egy adott időpontra – több megbízást kapott. agent de change (francia)] megbízás alapján saját nevében más személy javára (számlájára) történő értékpapír-adásvételi tevékenységet végez. amely lehet eseti. ideértve a negyedik piacot és az OTC-forgalmat is. amelynek általában három fő területét szokás megkülönböztetni: a tőzsdén kívüli forgalmat. Értékpapírtörvény. a nyilvános. Az óvás felvételéről a váltó kibocsátóját értesíteni köteles. hogy nem tartozik a hatálya alá a váltó.Értékpapír-bizományosi tevékenység: gazdasági tevékenység. Értéktőzsde: [Stock exhange] Értesítési kötelezettség: a váltóbirtokos óvást köteles felvenni arról. valamint az értékpapír-tőzsdéről szóló 1990. illetve pénzpiacon Értékpapír-felügyelet: célja. Az értékpapír-bizományos tevékenységét bróker-díj ellenében végzi. a csekk. jogszabályban meghatározott módon és alakszerűséggel. 2. amelynek során a bizományos [broker (angol). hogy ellenőrizze az értékpapírtörvény rendelkezéseinek betartását. az előtőzsdét és az értékpapír-piac csúcsát. 45 . évi CXI. Értékpapír-minősítés: rating Értékpapír piac: a teljes értékpapír-forgalmazási tevékenység. vagy szólhat meghatározott időtartamra • a megbízóval való elszámolás módjára abban az esetben. a letéti jegy. Hatálya a Ptk. sorozatban kibocsátott. Értékpapírszámla: a dematerializált értékapapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás Értékpapírtárca: portfólió Értékpapír-törvény: az egyes értékpapírok nyilvános forgalombahozataláról és forgalmazásáról. a takarékbetétről kiállított okirat. Külön kiemeli a törvény. törvény. Az értékpapírtörvény értelmében az értékpapír-bizományi szerződésnek ki kell terjednie legalább: • az eladni vagy venni kívánt értékpapír mennyiségére és címletére • a megbízás időtartamára. elitjét: az értékpapír-tőzsdét. a szövetkezeti részjegy. Értékpapír emisszió: értékpapírok első forgalomba hozatala tőke-. a kibocsátója és a birtokosa közötti – hitelezési vagy tagsági – jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket átruházhatóan megtestesítő értékpapírok nyilvános (tehát nem zárt kör részére történő). Értékpapír-forgatás: 1. évi VI. Händler (német).

A tőkeköltségvetés tényezői közül kiválasztanak egy tényezőt annak feltételezésével. egymást kiegészítő jellege. Éves státusz: az állományi szemléletű finanszírozási terv hagyományos formája.Érzékenységi vizsgálat: a beruházási tőkebefektetés kockázatának vizsgálatánál alkalmazott módszer. hogy a kiválasztott tényező van legnagyobb mértékben kitéve a piac várható változásainak. illetve a negyedévek zárónapjára (fordulónapokra) tervezett eszközöket állítja szembe a meglévő vagy szerződéssel biztosított forrásokkal. A státusz a január 1-jére. ugyanakkor csak annyi forrás lekötését igényli. hogy a tőkeköltségek a múlhatatlanul szükséges szintet ne haladják meg. A tervezett eszközök és források különbözete. a státusz „nyers egyenlege” mutatja a pótlólagos hitelszükségletet vagy a forrásfelesleget. N it á m y ó llo á y +N v lőfo n öe r glo a m =C ö k n f s k eő oglo ra m +Z r á m áó llo á n y Az állományi és forgalmi adatok közötti összegfüggésből következik a státusz és a likviditási terv szoros kapcsolata. mérlegszerűen. A státuszban előirányozható az a legkisebb eszköz-szükséglet. mely az üzleti terv megvalósításához maradéktalanul elegendő. 46 .

4. a magyar vevő kötelezettsége csupán annyi. eladásának folyamata. 47 . a vállalkozás saját tőkéjét pedig nem csökkenti. vállalja a beszedést is. • a bevételek előre tervezhetők lesznek. faktordíj (1. • költsége: a kamat. és azokkal kapcsolatban ügyfelének adminisztrációs szolgáltatásokat is végezhet. amely a hitelállományt nem növeli. • költsége: a névérték után faktordíj (1% alatt). garanciadíj és bankköltség 2. • nő az eszközök forgási sebessége. teljeskörű faktorálás – faktorálás delcredere felelősségvállalással: a faktor visszkereset fenntartása nélkül vásárolja meg ügyfele követelését.8 %). A faktoring tevékenység formái: 1. Mivel kockázatos.2–1. 3.F Faktorálás: később esedékes rövidlejáratú követelések megvásárlása diszkontálással Faktorbank: az a pénzügyi intézmény. amelyet kiegészít a forint hívatalos leértékelésének költsége. importfaktoring: teljes fizetési garancia. Jellemzői: elsősorban forgóeszköz-finanszírozási eszköz. 3. delcredere-kockázat nélküli faktorálás: a faktor ügyfele követelését megvásárolja. A faktoring pénzügyi szolgáltatási csomag. beszedés. de hitelbiztosítást nem köt. aki garantálja annak behajtását az adóstól (vevő) és magára vállalhatja a behajtás sikertelenségének kockázatát is. kockázatvállalás. megvásárlását. exportfaktoring: nyitva-szállításból eredő vevőköveteléseit az exportőr a faktorra engedményezi. vállalva a nemfizetés kockázatát. Faktoring-típusok: 1. belföldi faktoring: a finanszírozás után a hazai pénzpiachoz igazodó kamat fizetendő a megelőlegezés napjától kezdve a vevő fizetésének időpontjáig. segítséget nyújt az exportőrnek. Faktoring előnyök: • csökkennek a cég kintlévőségei. A követelés megvásárlásának. hogy közvetlenül a magyar faktornak fizeti ki a vételárat. 2. amit a magyar vevőre a hazai faktor nyújthat külföldi partnerén keresztül az ottani exportőrnek. amely az alábbi négyből legalább kettőt tartalmaz: finanszírozás. amely finanszírozást és 100 százalékos fizetési garanciát nyújt neki. a faktor él visszkereseti jogával. csendes faktorálás: tulajdonképpen kereskedelmi hitelt helyettesít. ezért ha a vevő nem teljesíti a fizetési kötelezettségek. de ez már a garanciát is tartalmazza. Faktoring: pénzügyi szolgáltatás. ezért jó bonitású partnerek élhetnek vele. • költsége: a külföldi szállító viseli. követelésállomány nyilvántartása és kezelése. amely pénzügyi szolgáltatásként vállalja a rövidlejáratú követelések beszedését. amelyben az áru eladója rövid lejáratú hiteleladásainak ellenértékét átruházza a faktorra. nemzetközi faktorálás: külföldi személy külföldi valutában fennálló tartozását veszi meg a faktor.

amely ellentranzakcióként jelenik meg az áru-. Fedezetértékelés: a hitelintézet az adósok és ügyfelek helyzetét vizsgálja. A jelzáloghitelezésnél a fedezetet. • a cash flow felgyorsításával javul a cég likviditása. vételi vagy long hedge: az importőrt a később szükséges deviza vagy értékpapír vásárlásakor árfolyamemelkedése fenyegeti 48 . hogy meglévő pozíciójával ellentétes irányú kockázat vállalásával az eredő kockázatát csökkentse. 5. a vevő megfizeti tartozását a faktorbanknak. amennyiben a faktorban ügyfele követelését kész megvásárolni. ha már beszedte a vevőtől. azaz az árváltozások veszteségeinek korlátozására kötik. arra keresnek feleletet. 6. az eladó teljesíti az áruszállítási szerződést. Visszkereset nélküli faktorálás: a faktor arra vállal kötelezettséget. • finanszírozást nyújt az eladónak. a faktorban megvásárolja ügyfele követelését a kamat és a faktordíj összegének levonásával. hogy a szerződés szerinti összeget kifizeti az eladónak. Típusai: 1. Fedezeti pont számítás: a beruházás kockázatát vizsgálják. F a k t o r 7 A z 6 2 l e3 t 4 1 A 5 á r u ü g y e l a d ó j a z l e t á r u ü g y á t v e v ő j e 1. Fedezeti ügylet: [hedge] olyan határidős ügylet. Faktoring szolgáltatások: • átvállalja a hitelezési kockázatot. deviza és értékpapírpiacon. hogy az árbevétel fedezze a költségeket és a nyereségből a befektetés. Delcredere felelősségvállalásnak is nevezik. 2. 7. Visszkereset melletti faktorálás: a faktor általában akkor fizeti ki a számla értékét az eladónak. a beruházó által meghatározott időn belül. A határidős piacot arra használja fel. hogy a beruházónak a számított változó és fix költségek figyelembevételével hány darab terméket kell értékesítenie a piac által elfogadott áron ahhoz. legalább egyszer megtérüljön. hogy a fizetési kötelezettségét a banknak teljesítse.• a forgalomhoz igazodó finanszírozás révén bármikor invesztálhat a társaság. az áruügylet vevője igazolja a teljesítést. 4. • elvégzi az adminisztrációs teendőket. de előtte megvizsgálja a vevő fizetőképességét. a faktorbank levélben értesíti az áruügylet vevőjét. azaz a nettó jelenérték zérus legyen. az áruügylet eladója megkérdezi a faktorügylettel foglalkozó hitelintézetet. • nagyobb lehetőség nyílik a piaci terjeszkedésre. az áruügylet eladója megköti az adásvételi szerződést a vevővel és a faktorszerződést az eladóval. esetleg elkerülje. annak valódi értékét vizsgálja hitelkihelyezés előtt. hogy az általa megnevezett vevőjével kötendő adásvételi szerződésből fakadó követelését hajlandó-e megvásárolni. 3.

deviza hivatalosan bejelentett értékváltoztatása Fel. igény pénzfedezetének előteremtése. tőke szerzése és elköltése függetlenül a céltól és formáktól.2. Forward fedezeti ügylet: a határidős piacon bonyolítják le. first out. a nyitott pozíciók fedezésére (más ügyleteknél kalkulált hasznukat fedezzék) használják a határidős piacokat – ellenügyleteket köt a határidős piacokon. Futures fedezeti ügylet: ha a tőzsdei szokványok nem elégítik ki az egyéni igényeket. Fedezeti ügyletkötő: [hedger] a gazdálkodásukból eredő vagy egyéb úton előállt kockázatuk csökkentésére. vagy egy részének a visszatartásával. viszonyeladása a lejáratkori promt árfolyamon. promt ügylet promt árfolyamon.és folyókészlet felhasználásának nyilvántartási módszere. • 1 vétel vagy eladás. amely szerint az elsőnek beérkezett készlet kerül először felhasználásra. tőkebevonás a vállalkozásba. Részei: • vétel: terminügylet termin árfolyamon • eladás: a terninügylet viszonteladása a lejáratkor pormt árfolyamon • vétel: promtügylet promt árfolyamon 2. valamint annak napirendjére indítványt tehetnek. • 1 eladás vagy vétel. Fel. A vállalkozás vagyonából kielégítik a hitelezői követeléseket. Három részügyletből áll: • 1 vétel vagy 1 eladás. Az ügylet alapján az a kapcsolat jelenti.vagy leértékelődés: a piacon a kereslet és kínálat változásának hatására kialakuló értékváltozás Felszámolás: a fizetésképtelenné vált vállalkozás felszámolását a területileg illetékes bíróságnál kezdeményezheti a tulajdonos vagy a hitelezők. FIFO: First in. egy eladás és egy vétel terminárfolyamon. amelynek tagjai részt vesznek a részvénytársaság közgyűlésén. és a vállalkozás jogutód nélkül megszűnik. Lehet: 1. vételi hedge: a kereskedőnek nincs elegendő áruja. (önfinan- 49 . eladási vagy short hedge alkalmazása akkor célszerű. s áremelkedéstől tart.vagy leértékelés: valuta. terminügylet visszavásárlása. az év végi záró. ha a jövőben szabad devizával rendelkező exportőrt az árfolyam csökkenése fenyegeti. Történhet a nyereségnek. Valamilyen cél. Részei: • eladás: terminügylet termin árfolyamon • vétel: a terminügylet visszavásárlása a lejáratkori promt árfolyamon • eladás: promtügylet promt árfolyamon Fellendülés: boom Felpénz: ázsió Felügyelő bizottság: részvénytársaságnál működő testületi szerv. ami a fizikai áru és a határidős piacok között fennáll. A felügyelő-bizottság jogait testületileg vagy tagja útján gyakorolja. Financial Times Ipari Törzsrészvény index: FTISI Financial Times Tőzsdeindex: FTSI Finanszírozás: pénzellátás. s a zárókészlet meghatározása mindig az utolsó árakon történik. eladási hedge: a kereskedő árufelesleggel rendelkezik és árfolyamcsökkenéstől tart. terminügylet terminárfolyamon.

normativitás elve: a beruházó pénzügyi helyzetét meghatározó normákat vizsgálja a hitelképesség megállapítása érdekében (pl. 2. rugalmasság elve: a tőkeszükséglet a konjunktúrális és szezonális ingadozásokhoz igazodjon 5. annál kisebb a tőketeher). Agresszív: a tartós eszközök egy részét átmeneti források finanszírozzák. Óvatos. Finanszírozási elvek: 1. de költséges stratégia. illetve alaptőke-emelés útján). amelynek hozama előre meghatározott mértékű Fizetési csekk: pénz felvételére jogosító csekk 50 . tartós befektetéseket saját tőkével vagy hosszú lejáratú idegen tőkével finanszírozzunk. továbbá az össztőkével elérhető jövedelem és az idegen tőkével kapcsolatos adósságszolgálati kötelezettség között összhang legyen. Olcsó. 3. Szolid: a vállalat tartós eszközeit tartós forrásokból. de veszélyes stratégia. rövid lejáratú eszközöket rövidlejáratú idegen forrásokkal kell (szabad) finanszírozni. működési tőkeáttétel). kamatfedezet. de átmeneti eszközeinek egy részét is tartós forrásokból finanszírozza. Átmeneti forrásokat (pl.szírozással) vagy külső tőke ideiglenes vagy részleges bevonásával (pl. likviditás elve: a likvid eszközök és kötelezettségek figyelembevétele Finanszírozási stratégiák: az eszközök megtérülése és a források lejárata közötti szerkezeti összhang mértéke szerint háromféle finanszírozási stratégia különböztethető meg: Konzervatív: a vállalat nemcsak tartós eszközeit. Nettó forgótőke: a forgóeszközök összegének és az azokat rendeltetésszerűen finanszírozható rövidlejáratú finanszírozási források összegének különbözete. rentabilitás elve: mekkora a rendelkezésre álló vagy megszerezhető tőke költsége (minél kisebb a tőkeköltség. Fiskális politika: vagy költségvetési politika a közvetlen állami pénzügyi kötelezettségekre és a gazdaságpolitikát szolgáló állampénzügyi beavatkozásra vonatkozó koncepciók és döntések összefüggő rendszere Fix kamatozású értékpapír: olyan értékpapír. kötvénykibocsátás. a nettó forgótőkét saját és vagy hosszúlejáratú idegen tőkével kell finanszírozni. azaz saját tőkéből és hosszúlejáratú kötelezettségből finanszírozza. 2. biztonság elve: a beruházás hasznos üzemideje és a kölcsöntőke visszafizetési ideje. 4. rövid lejáratú hitelek) csak átmeneti forgóeszközeinek finanszírozására vesz igénybe. eladósodási mutató. 3. Konzervatív finanszírozás Tartós eszközlekötés < tartós források Átmeneti eszköz lekötés > rövid lejáratú kötelezettség Szolíd finaszírozás Tartós eszközlekötés = tartós források Átmeneti eszközlekötés = rövidlejáratú kötelezettségek Agresszív finanszírozás Tartós eszközlekötés > tartós források Átmeneti eszközlekötés < rövidlejáratú kötelezettségek Finanszírozási szabályok/stratégiák: az eszközök megtérülése és a források lejárata közötti szerkezeti összhang biztosítása 1. idegen tőke.

vagy a hitelező felszólítására a lejárt tartozását 30 napon belül nem egyenlítette ki. 51 . aki a tőzsde tagja. hogy az árába eleve figyelembe vesznek minden kifizetetlen. parkett-ügynök] ügynök.és tőkehozadék jövedelmekkel kapcsolatos pénzáramok 4. Folyamatos díjfizetésű biztosítás: a biztosítási díjat folymatosan (évente. amely biztosítottat foglalkoztat. Fizetési mérleg: a külország szereplőivel folytatott áruszolgáltatás. Fizetőképesség: likvidáció. mindazon jogi és természetes személy. Két fő része a folyó fizetési mérleg és az ún. Fogyasztási kölcsön: a mindennapi élet szokásos tárgyainak megvásárlásához. szolgáltatásokkal kapcsolatos fizetések 3. negyedévente vagy havonta) fizeti ki a szerződő. Foglalkoztatott: az a személy. félévente. Flat: értékpapírpiaci kifejezés. Fogyasztáshoz kapcsolt adók: azok az adók. lebegő. Foglakoztató: munkáltató. A folyó fizetési mérleg az export és import egyenlegét magában foglaló kereskedelmi mérleg. viszonozatlan folyó átutalások Folyószámla hitel: a bank az ügyfelének nyújtott hitelt az ügyfél részére nyitott olyan bankszámlára (folyószámlára) telepíti.és tőkeműveletek könyvelési rendszere. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. s jogosan köthet közvetlenül üzletet a tőzsdén.Fizetésképtelen adós: a csődtörvény értelmében az elismert tartozást a lejáratot követő 60 napon belül nem egyenlítettek ki. A világ legtöbb jelentős tőzsdéjén. Floating rate notes: lebegő kamatozású kötvény Floor Broker: [saját számlára dolgozó tőzsdeügynök. Ellentéte az egységes árfolyamjegyzés. az árfolyam a piacon minden kötöttség nélkül változik a kereslet-kínálat alakulása szerint. A tőkeforgalmi mérleg a folyó fizetési mérleg esedékes passzívumát miből finanszírozzák. a szolgáltatás végső igénybevevője a termék árában megfizet. amelynél az árfolyamot a tőzsdenap folyamán nem egy ízben. amikor a kötvényt úgy adják el. flotáló árfolyam. akit a munkáltatója biztosítással járó jogviszony keretében (tehát nem egyéni vagy társas vállalkozóként) foglalkoztat. a forgóeszközök megfelelő szinten tartása abból a célból. amelyeket a termék végső fogyasztója. de a Budapesti Értéktőzsdén is a folyamatos árfolyamjegyzés a jellemző. amely számlán az ügyfél teljes pénzforgalmát bonyolítja. a megkötött üzletek figyelembevételével állapítják meg. egyéb szervezet. tőkeforgalom mérlege. felhalmozódott kamatot. hogy a vállalat eleget tehessen rövid távú kötelezettségeinek. áruforgalommal kapcsolatos fizetések 2. bér. illetve a keletkezett aktívumot mire költötték. Ilyen adók az ÁFA és a fogyasztási adó. Flexibilis árfolyam: rugalmas árfolyam. hanem folyamatosan. javíttatásához nyújtott kölcsön Folyamatos árfolyamjegyzés: olyan árfolyam megállapítási módszer. Folyó fizetési műveletek: 1.

Kis összegű követelésekre is kiterjed. illetve vásárolnak. hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tehessen. díja igen magas. A vevő a faktoring ügyletről tudomást A vevő az ügylet létrejöttéről nem szerez szerez. amely alatt a forgóeszközök egy teljes fordulatot tesznek. Általában jelentősebb összegű követelésekre terjed ki. Megtérülési időnek is nevezik. forgási idő (napokban): azt az időtartamot fejezi ki.és számlaköveteléseket adnak el. s lényegében azonos a faktoring ügylettel. azaz az összes kockázat átvállalásával. i= n É vagy I = k ⋅ F n i = a forgás ideje napokban n = az időszak napjainak száma 3.Force majeure: [vis major] olyan hatások. A forgási sebesség változása: a forgási sebesség gyorsulását (lassulását) méri százalékos formában v= f1 − f 0 ⋅1 0 0 f1 v = a forgási sebesség változása f1 = tárgyidőszaki fordulatszám f0 = bázis időszaki fordulatszám 52 . és hosszúlejáratú adnak el. m= k É az egységnyi forgalomhoz szükséges m = az eszközigényesség 4. Számlaköveteléseket adnak el. mégis különböznek Elsősorban közép és hosszúlejáratú követelés átruházása. Forfetírozás: középlejáratú (export) követelés megvásárlása visszkereset nélkül. amelyek egy szerződő felet megakadályoznak abban. tőzsdei árfolyam Forfait: bizonyos jogokról való lemondást jelent. fordulatok száma: kifejezi. illetve Váltó. hogy a forgóeszközök egésze. Itt szintén követeléseket adnak el. A költségek nagysága általában attól függ. tudomást. Mivel a visszkereseti jog kikötése kizárt. a hogy a faktor milyen egyéb biztosítási költségek miatt a szolgáltatás szolgáltatásokat is nyújt. követeléseit veszi meg. Forgási mutatók: a forgóeszközök elemzésének eszközei: 1. illetve vásárolnak. Eszközigényesség mutatója: forgóeszköz-lekötést mutatja. Faktoring ügylet Forfait ügylet Rövid lejáratú követeléseket követeléseket Az exportőr közép-. A visszkereseti jog kikötése kizárt. vásárolnak. A visszkereseti jog kikötése gyakori. vagy valamely része hányszor halad át a körforgás rá jellemző szakaszán. piaci irány megfordulását mutatják (pl. Fordulónap: a irányváltozásai). f = É k É = forgalom f = fordulatok száma k = átlagos forgóeszköz-állomány 2.

A forgóeszköz-lekötés viszonylagos változása: a viszonylagos megtakarítás a bázis forgási sebessége és a tárgyidőszaki fogalom alapján számított (fiktív) eszközlekötés és a valóságos tárgyidőszaki eszközlekötés különbsége. F= É1 − k1 F0 F = viszonylagos forgóeszköz-változás É1 = tárgyidőszaki forgalom f0 = bázis időszaki fordulatszám 53 .5.

A forward ügyletek keretében pl. kintlévőségek. k1 −1 k0 r= É1 −1 É0 r = reagálási fok k1= tárgyidőszaki forgóeszköz-állomány k0 = bázisidőszaki forgóeszköz-állomány É1 = tárgyidőszaki forgalom É0 = bázisidőszaki forgalom 7. amellyel a váltóbirtokos a váltót másra átruházza. illetve értékpapír-átruházás Forgatható értékpapír: [Order instument] Forgatmány: az a nyilatkozat. hátirattal történő váltójogi hatályú váltóátruházás. akire forgatmánnyal a váltóból eredő összes jogot átruházzák. Nem szabványosított. Leggyakrabban az éves nyitó állomány és a négy negyedévi záró állomány felhasználásával számoljuk. hanem alá vannak vetve gyakran és hirtelen lehívásoknak. forgási idő. melyeket egy éven belül várhatóan készpénzzé lehet tenni (pl. telefonon lebonyolított ügyletek. ahol az első és az utolsó időponti adat súlyszáma 0. k0 k + k1 + k2 + k3 + 4 2 X kv = 2 4 k0 = nyitóállomány k1= záróállomány Forgatás: váltóátruházás. A kereskedelmi bankok egyrészt ügyfeleiknek nyújtanak határidős devizapozíció fedezésére lehetőséget. félkész és késztermékek). eszköz-igényességi mutató. hogy a forgóeszköz-állomány a rá jellemző forgalom 1%-os változására hány %-os változással reagál. telexen. amelyek a tőzsdén nem fordulnak elő. aki a váltó hátoldalára. Forward: deviza vonatkozásában kötött határidős adásvételi szerződés.k1 = a tárgyidőszaki forgóeszköz-állomány 6. Az eszközök kronológikus átlaga: valamely időszak forgóeszközei átlagos nagyságának jellemzésére szolgál. Forgási mutatók: a forgóeszközök elemzésének eszközei: fordulatok száma. másrészt az előbbieknek és a saját pozícióinak megfelelően kötnek ügyleteket a bankközi devizapiacon. 54 . Forgó eszkököz: a vállalat azon eszközei. olyan súlyozott számtani átlag. Forgatmányos: az az új váltóbirtokos. Forró pénz: a nemzetközi pénzpiacon létező betétkövetelések. Tipikus példája a bankközi devizapiac. az exportőr a jövőben esedékes deviza árbevételét már egy jelenbeni szerződéssel eladja bankjának hazai valuta ellenében. Váltóátruházónak is nevezik. Reagálási fok: megmutatja. amelyek nem keresnek tartós befektetési célt. Forgató: az a váltóbirtokos.5. Jellemzően instabilak és nagy volumenűek. illetve a toldaléklapra felvezetett nyilatkozatával a váltóból eredő összes jogot egy harmadik személyre átruházza.

Kétféle forward ügylet van: 1. A vevőnek az adott jövőbeni napon meg kell venni. majd jövőbeni visszavételére. Fundamentális elemzés: különböző gazdasági adatok és ebből számolható mutatók segítségével próbálják a várható áralakulást előrejelezni. részvény. Franchaise: a forgalmazás egy fajtája. FTSI: Financial Times Stock Index. részvény. fix kamatozású értékpapírokra. az eladónak pedig el kell adni az előre kialkudott kötési áron azt a pénzügyi eszközt. amelyet határidős ügyletekre használnak. Ennek fejében a jog tulajdonosa technikai támogatást. az angol Financial Times által közölt tőzsdeindexek. Mint minden tőzsdei ügyletnél meghatározott kötésegységekre. amelyre szólt az ügylet. Összahasonlítás forward futures 55 . Futures: tőzsdei adásvételi szerződés. illetve fordítva azonnali eladására. majd jövőbeli eladására. FRL: Federal Funds Market. másrészt az előbbieknek és a saját pozícióinak megfelelően kötnek ügyleteket a bankközi devizapiacokon. melynek során a vállalat/vállalkozó eladja az adott piacra vonatkozó értékesítési vagy gyártási jogot. Ettől az árfolyamtól az üzlet folyamán nem lehet eltérni. amely a londoni tőzsde trendjét mutatja. outright: két fél szerződést köt egy-egy deviza. amerikai bankközi pénzpiac FTSE-100: a Financial Times által kiszámított és közzétett részvényindex. Standardizált ügylet. kötvény jövőbeni eladására vagy vételére egy ma meghatározott árfolyamon. A jog megvásárlója általában egy alapösszeget fizet a jog tulajdonosának.Devizapiacon a kereskedelmi bankok egyrészt ügyfeleiknek nyújtanak határidős devizapozíció fedezésére lehetőséget. deviza képezheti a kereskedés tárgyát és nem tetszőleges időpontban. ezt követően koncessziós díjat fizet a forgalommal arányosan. 2. Mutatók: • idegen tőke / saját tőke arány • likviditási ráta • eszközarányos árbevétel • eszközarányos nyereség • árfolyam/nyereség (P/E) Futamidő: kötvény vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásától a lejáratáig eltelő idő. Állampapírokra. tanácsot és a vállalat goodwilljét adja át a franchise jog megvásárlójának. illetve azok többszörösére köthetők. Az értékpapírokat befolyásoló gazdasági tényezők: • infláció • monetáris politika • külgazdasági helyzet • termelési tényezők • befektethető pénzmennyiség stb. aranybányarészvényekre. ezért nem minden értékpapír. A vételi és eladási árfolyamot az üzlet megkötése előtt ugyanabban az időpontban fixálják. kötvény azonnali vételére. Általában két időszakra oszlik: az első (türelmi) időszakban az adós csak a kamatokat fizeti. ipari törzsrészvényekre vonatkoznak. a második (törlesztési) időszakban már a tőkét is. swap: két fél ugyanakkora mennyiségű deviza.

amelynek során vállalkozások egybeolvadnak. Az ügyfelek mindkettő határidős ügylet telefonon keresztül kevés nyílt kikiáltással. A hitelforrásokat 13. A fúzió előnye.1. Az üzlet felmondása 12. mint amennyit együtt értek a fúzió előtt. Fúzió: a vállalkozás átalakulásának egyik formája. 56 . Klíring 8. Lehet horizontális és vertikális fúzió. A teljesítés 90% fölött gyakorisága Futures exchange: termintőzsde. könnyű nem veszi igénybe nem tudják ki a másik fél. A nem teljesítésből eredő kockázat viselője 11. amely végbemehet beolvadással vagy összeolvadással. Az üzlet volumene 3. Árfolyam változás 9. Fúzió haszna: a fúziónak akkor van gazdasági haszna. Kereskedés módja 2. illetve összeolvadnak. Az ügylet díja 5. vevő és eladó között sok eladó és vevő között egyéni igények szerint standardizált flexibilis standardizált a vételi és az eladási ár ügynöki díj. Az árfolyam 7. nehézkes igénybe veszi ismerik egymást a piacon. Biztonsági letét 6. hogy növekszik a vállalkozás piaci értéke. A teljesítés dátuma 4. határidőtőzsde Fúzió: a gazdálkodó szervezetek átalakulásának sajátos formája. Kik vehetik igénybe nagy ügyfelek 15. ügynökön keresztül kereskednek széles közönség 1% alatt 14. A piac helye 10. kiegyensúlyozott alacsony mérleg szükséges ügyfelenként eltérés mindenki számára ugyanaz lehetséges nincs külön klíringház naponta nincs napi limit korlátozott bárhol a világon egy meghatározott helyen a másik fél a klíringház az eredeti ügyfélnél. amelyet a fúzió hasznából a befogadó a beolvadó cég tulajdonosainak átenged. ha az egyesült társaságok piaci értéke nagyobb annál. Fúzió költsége: az az összeg. nincs külön eltérése (marge) vételi és eladási ár nincs.

C. hogy meghatározott feltételek esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni. amelynek közel száz állam tagja. jól bevezetett név. Belső klíringkör: a hitelintézeten belül vezetett számlák közötti elszámolás. GATT: General Agreement of Tariffs and Trade [Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény] 1948-ban alapított.T. f) a fogadó bank jóváírja ügyfele számláján az átutalt összeget. az a letéti igazolás. Gebühren: [díjak] 1. bankok közötti fizetési forgalom számlajóváírással MNB e Küldő bank b a Fizető ügyfél a) b) c) d) e) c e GIRO d f Kedvezményezett e Fogadó bank a küldő bank ügyfele benyújtja átutalási megbízását bankjához. a beérkezett megbízást feldolgozzák a küldő bankfiókban. a GIRO továbbítja a feldolgozás során előállt információkat a fogadó bank. A zsíróelszámolás a külső klíringkörben történik. Good till cancelled (G. Külső klíringkör: különböző hitelintézetek által vezetett számlák között. jutalék 3.G Garancia: bankgarancia nyújtásával a hitelintézet kötelezettséget vállal arra. a küldő bank és az MNB felé. a legnagyobb kedvezmény elve. GDR: global depository receipt. számlanyitás és számlavezetés díja (ázsió) 2. egy vállalatnak a tiszta vagyona feletti értéke (pl. hogy a nemzetközi kereskedelemben a diszkrimináció-mentesség. az információkat továbbítják a GIRO felé. Fő törekvése. a GIRO-ban megtörténik a tranzakció feldolgozása. nyereségrészesedés GIRO-rendszer: zsíró-rendszer.): visszavonásig érvényes Goodwill: cégérték. nemzetközi szervezet. szakértelem) 57 . szabadalmi és licencjogok. kedvező földrajzi fekvés. valamint a mennyiségi és adminisztratív korlátozások visszaszorítása érvényesüljön. amelyet egy külföldi pénzintézet vagy értékpapír-forgalmazó ad ki az általa letétként őrzött részvények fejében.

Gulloche: az értékpapírokat, bankjegyeket díszítő, egyúttal hamisításukat nehezítő vonalakból álló rajzolat Gyors teszt mutató: [Quick ratio] a leglikvidebb (legmobilabb) eszközök aránya az esedékes fizetési kötelezettséghez
Lik ide z k z k − k s lee v s öö éz t k Fo ófiz t s k t l e et é ly e é i öe z t s g

Ha e mutató értéke lényegesen alacsonyabb, mint a likviditási mutatóé, akkor alaposan meg kell vizsgálni a készletgazdálkodást.

58

H
Halasztott fizetés átutalással: amikor az exportőr a vevőnek a teljesítést követő későbbi időben történő fizetés ellenében értékesít, ad el. Ilyenkor az exportőr hitelt nyújt a vevőnek. Hamis váltó: az a váltó, amelyen valamely aláírás nem attól származik, akinek a nevét vagy cégét a váltón feltüntették, vagy nem létező személyé. Händler: [kereskedő] 1. közvetít a termelő és a feldolgozó között, hogy mindkét félnek az árral és az idővel kapcsolatos elképzeléseit egymáshoz közelítse. Gyakran át is veszi az árut mint vásárló vagy eladó. Az áringadozásból eredő kockázatot a határidőpiacon megfelelő védő pozícióval kikapcsolja. 2. kereskedő, ügynök. Harmadik piac: 1. új vagy kisméretű vállalkozások által kibocsátott olyan értékpapírok piaca, amelynek még az előtőzsdei bevezetése sem időszerű. 2. tőzsdén jegyzett értékpapírok nem tőzsdetagok közötti over-the-counter (OTC) forgalma. Haszonügylet: reexport, haszonnal tovább tudja adni az árut. Van fedezett haszonügylet, ekkor a reexport ügylet két részét, az importot és az exportot egyszerre kötjük, míg a fedezetlen haszonügylet, amikor a két oldalt különböző időpontban kötjük meg. Határidős árfolyam: a terminpiacon kialakuló, adott ügylet számára irányadó árfolyam Határidős kamatláb: a jövőben esedékes pénzügyi művelet kamatlába Határidős Letéti Közös Alap: SZÁLKA; a tőzsdei határidős kötések biztonságának növelése érdekében a közvetlen elszámolási szolgáltatásra jogosult tagok ügyletkörönként SZÁLKÁ-t hoznak létre. Képzése és felhasználása kizárólag azonos típusú tőzsdei ügyletkörönként történik. Határidős ügyletek: terminügyletek; későbbi teljesítésre vonatkozó ügyletek. 1. olyan tőzsdei ügylet, amelynek teljesítése mindkét fél részéről későbbi időpontban esedékes, azonban a szerződéskötéskor megállapított ár(folyam)on. A határidős piacok résztvevői leggyakrabban spekulációs ügyletek résztvevői, hedgerek, arbitrőrök. Néhány jellemző altípusa: • az értékpapír-tőzsdén és az árutőzsdén az opció és a futures • a devizatőzsdén a futures és a forward 2. a Budapesti Értéktőzsde szabálya szerint határidős az adásvételi szerződés akkor, ha a szerződő felek a szerződésben kialakított feltételek mellett az adásvételt egy alku tárgyát képező későbbi időpontban kívánják teljesíteni. Határidős ügylet minden hó 1. vagy 15. napjára köthető, havonkénti lejáratra, maximum 1 éves esedékességre. A szerződés alapján kiállított kötjegyen a teljesítési határidő a Kialkudott határnapot követő harmadik

59

munkanap. Ha a lejárati napon törlesztés és kamatfizetés esedékes, az ügylet a kamat és a törlesztés beváltása utáni állapotra értendő. Határmenti forgalom: a határterületen lakók által a vámterületre bevihető illetve onnan kivihető áruk forgalma Hatékony portfólió: a befektető úgy választja ki a maga portfólióját, hogy a kockázat adott szintjén a legnagyobb hozamot érjen el, illetve a várható hozam adott szintjét a lehető legkisebb kockázattal érje el. Hatékonysági mutatók: 1. az összes eszköz forgása (a fordulatok száma):
N tóáb et r e v t l ée Ös e ez k z sz s s ö

2. a tárgyi eszközök elhasználódottsága:
A t r y e s k z kn ág i z ö ö e tóét k t ré e ⋅1 0 0 A t r y e s k z kb ág i z ö ö r ut ét k e tó r é

3. a forgóeszközök forgási ideje (napokban):
A fog e ró s z ö ö ál a o á m á y ⋅ 3 0 kzk t g s llo n 6 N tóáb et r e v t l ée

Hausse: [hossz] a tőzsdén jegyzett értékpapírok árfolyamainak emelkedése Hausse-ügylet: olyan tőzsdei spekuláció, amelynél a spekuláns hausse-ra számít, azaz úgy gondolja, hogy a határidős szerződés megkötése és teljesítése között az árak/árfolyamok emelkedni fognak, ezért értékpapírt (árut, devizát) vesz abban a reményben, hogy a teljesítéskori árfolyam meg fogja haladni a szerződéskötéskori vételárat. Értelemszerűen ilyen ügyletre azonnali ügyletnél nem, csak határidős ügyletnél kerülhet sor. Haussier: [hosszőr] olyan spekuláns, aki tőzsdei árfolyam-emelkedésre számít. Hazardírozás: kockázatvállalás zérus kockázati prémium mellett Házipénztár: a gazdálkodó szervezet működéséhez szükséges készpénz, az értékpapírok, valamint egyéb értékek (szigorú számadású nyomtatványok) kezelésére kijelölt helyiség. Hedge: [fedezeti ügylet] a negatív hatású árváltozások okozta veszteségek kiküszöbölésére szolgáló bonyolult ügylettípus, amely azonnali és határidős ügyletek kombinációja. Ellentranzakció a terminpiacon, hogy egy tranzakciót biztosítsanak a készpénzpiacon. A kereskedő, a termelő és a feldolgozó a terminpiacokat veszik igénybe fedezeti ügyletek kötésére, hogy magukat az árakat ellentétes irányú alakulásától függetlenítsék. Az ilyen védelemnek csak akkor van értelme, ha ez nem kerül sokba. A kereskedők, termelők és feldolgozók, akiknek áruival a határidős kereskedelemben kereskednek, ellenpozícióval mindenkor közömbösíthetik a nyitott piac kockázatát, ha a piac szervezett, kellően aktív és likvid. Highflyer: meredeken emelkedő árfolyam High tech papírok: a csúcstechnológiák területén működő társaságok részvényei
60

okmányos hitel: a bank fedezetként valamilyen áruokmányt kap. kereskedelmi hitel Egyéb szempontok alapján csoportosítva a hiteleket: 1. 61 . a fedezet jellege szerint: fedezet nélküli és fedezettel bíró hitelek 3. pénzhitel: tényleges folyósítás • biancó hitel: szabadon. A hitel alapvető formái: 1. A kölcsön tehát pénzeszközök ideiglenes átengedése kamatfizetés ellenében. tehát nem céljelleggel felhasználható hitel • fedezeti hitel: fedezet ellenében nyújtott b. hogy meghatározott keretösszegig a bankra váltót intézvényezzen. kézizáloghitel: fedezete valamilyen ingó dolog 2. A hitellel a bank egy limitet határoz meg. elfogadmányhitel: a bank megengedi ügyfelének.Hitel: [credit] pénzeszközök átengedése. leszámítolási hitel: az ügyfél által benyújtott valamilyen értékpapír. folyószámlahitel: pl. A ténylegesen folyósított pénz a kölcsön. közraktárjegy zálogjegy részének átadása hitelfedezetként Technikai formái szerint: 1. lejárat szerint: rövid. likviditási és beruházási hitel 4. hogy ügyfele fizetési kötelezettsége időpontjában likvid. megbízhatóságát „adja kölcsön” ügyfelének. A kötelezettség vállalási hitelek lehetnek: 1. s a bank felelőssé válik a váltóban szereplő követelés kifizetéséért. közép és hosszú lejáratú hitelek 2. de a cég nem köteles igénybe venni. kauciós hitelek: a bank ügyfele jövőbeni kötelezettségeiért áll jót pl. • okmányos meghitelezés – akkreditív nyitás • rembours vagy okmányos elfogadványhitel: az importőr megbízza a bankját akkreditív nyitásra azzal a feltétellel. akkor hitelt nyújt. váltó diszkontálással meghatározott jelenértékének kifizetése Kötelezettség vállalási hitelek esetén a bank hitelképességét. elszámolási számláról túlfizetés teljesítése 2. lombardhitel: a fedezet értékpapír 3. illetve előlegezése kamatfizetés ellenében meghatározott időre. jelzáloghitel: fedezete ingatlan 4. fizetés céljára rendelkezésre álló szabad pénzeszközzel nem rendelkezik. hogy rá váltókat intézvényezzen egy bizonyos összegig. bankgarancia útján. a hitelszerződés tartalma szerint • pénzkölcsön (tényleges folyósítás) • kötelezettség vállalási hitelek Fedezet szerinti hitelfajták: 1. kötelezettségvállalási vagy kezes hitelek: nem történik tényleges pénzfolyósítás. hogy meghatározott összegig az exportőr váltóit fogadja el 2. számlahitel: ez a klasszikus hitel 3. 2. bankhitel: a hitelintézet által nyújtott hitelek a. hanem kötelezettséget vállal arra. a hitel tárgya szerint: forgóeszköz. Pl. Fajtái: • kauciós: a bank egyszerű kezessége ügyfeléért • elfogadványhitel: a bank jogot ad ügyfele számára. A hitel tulajdonképpen lehetőség pénzfolyósításra. A kölcsönt a limit terhére lehet lehívni pénzformában.

évi CXII. hogy az éven belül pénzzé tehető eszközök hányszorosan képesek fedezni az éven belül esedékessé váló kötelezettségeket. a kisvállalkozások részére nyújt egyszerűbb pénzügyi szolgáltatást. Hitelintézet: az a pénzügyi intézmény. amely kizárólagos joggal végez betétügyleteket. ami a kamatokat. s a tulajdonos azonosító kódszáma segítségével vásárolhat. hogy a hitelkártyát kibocsátó hitelintézet a kártya birtokosának egy meghatározott időtartamra (általában 30 nap) a hitelkártya szerződésben rögzített hitelkeretet bocsát rendelkezésre. Hitelképességi mutatók: 1. A hitelintézet lehet: 1. a hitelező olyan biztosítékot fogad el. bank: univerzális hitelintézet 2. továbbá pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez. ami megmutatja. Hitelfedezet: hitelbiztosíték. hitelszövetkezetek. okmányos meghitelezés (akkreditív-nyitás): a bank az akkreditív nyitásával vállalja. fizetőképességi mutató (gyorsráta): a forgóeszközök a nehezebben mobilizálható készletek nélkül mennyire képesek fedezni a rövid lejáratú kötelezettségeket. személyi biztosítékok: kezesség és bankgarancia 2. készpénzt vehet fel. amelyben mikroprocesszort helyeztek el. a bankköltségeket és a biztosítási díjat tartalmazza. A hitelszövetkezetek csak tagjaik részére nyújthatnak pénzügyi szolgáltatást Hitelintézeti törvény: 1996. Ide tartoznak a takarékszövetkezetek. szakosított hitelintézet: csak a reá vonatkozó törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatást végez 3. szövetkezeti hitelintézet: alapvetően a helyi lakosság.3. fogadhat el saját tőkéjét meghaladó mértékben nyilvánosságtól pénzeszközt. 62 . F r ósk og ez ö R v le ö id já r t k t l aú öe zk ö eet é e z ts gk 2. tárgyi biztosítékok: zálogjog (jelzálog. likviditási mutató: rövid lejáratú fizetőképesség mérése. óvadék Hiteldíj: a felvett hitel után fizetett díj. amely: • könnyen kiköthető • könnyen értékelhető (meghatározható a piaci értéke) • piacképes (akadálytalanul valamilyen fizetőeszközzé váltható át) • értékálló • tartós Csoportosítása: 1. Hitelfedezet: a kölcsön majdani visszafizetésének zálogát képező vagyon(tárgy) Hitelfizetés: az áruszállítás és a fizetés időpontja eltérő. számú törvény Hitelkártya: [credit card] annyiban különbözik a bankkártyától. Az aktív memóriakártya szabvány méretű hitelkártya. hogy a feltételeknek megfelelő szállítás (import) esetén ügyfele helyett fizet. kézizálog).

F r ós k og ez ö z k −K s lee ö éz t k R v le ö id já r t k t l aú öe eet é e z ts gk 3. hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére és a hitelkeret terhére kölcsönszerződést köt vagy egyéb hitelműveletet végez. kamata általában az előző év 90 napos diszkont kincstárjegy előző évi hozama (a bankoknak az államkötvények után kapott kamat felét hitelkonszolidációs díj fejében be kellett volna fizetniük a költségvetésbe – ezt eltörölték). 3. eladósodottsági mutató: a cég forrásainak hány százalékát teszi ki az adósság Kö le tt s g k te ze é e ⋅1 0 0 Ö s sfo rá s ze r s 5. A hitelek vételára: • 1991-ben a követelések névértékének 50%-a • 1992-ben a követelések névértékének 80%-a • kiemelt vállalati kör esetén a névérték 100%-a Az államkötvény lejárata 20 év. pénzügyi helyzet (capital): mekkora a hiteligénylő tőkevagyona. fizetőképesség (capacity): a hiteligénylő tervezett bevételeinek realizálhatósága. feltételek (conditions) Hitelfedezet: kölcsön majdani visszafizetésének zálogát képező vagyon(tárgy) Hitelreferencia szolgáltatás: banktitkot nem sértő információ nyújtása az arra igényt tartó ügyfeleknek. fizetőkészsége és szavahihetősége 2. jellem (character): a hiteligénylő korábbi fizetési kötelezettségeinek teljesítése. a pénz használati díja Hitelnyújtási kritériumok: 1. 63 . adósságszolgálat fedezeti mutatója: a cég középtávú adósságszolgálat teljesítőképességét mutatja. A ó ote dz t r H sz le os ú já e mn d é y +É t k s k ré cö k e éi le ns ír á +H sz le s os ú já r t h e e k ma aú it l k aa t r t h e e k mt aú it l k a aa +H sz le os ú já r t h e e ee é e aú it l k s dk st r s t ée ölez s 4. a bevételekből teljesíteni tudja-e időben a kiadásait. 5. biztosíték (collaterál): a hiteligénylő által megajánlott biztosítékok megfelelnek-e a „jó biztosíték”-kal szemben támasztott követelményeknek. Hitelszerződés: a hitelintézet a hitelszerződésben arra vállal kötelezettséget. kamatfedezeti mutató: mennyiben biztosított a kamatok megfizetése Ad z sé óá s k mt e é e t i ee mn a afiz t s lőt r d éy É e k mt k t le et s g vs a a öe z t é ( EB ) IT Hitelkonszolidáció: a bankok rossz minősítésű hiteleiket felkínálhatják államkötvényekért. nettó eszközértéke 4. Hitelköltség: [credit cost] kamat. tőke.

Számítására többféle módszer létezik. Hozam-változékonyság: [variability] egy adott időpontbeli hozam eltérése az adott értékpapírra jellemző.vagy árfolyam-emelkedési tendencia Hosszú pozíció: [long position] eladásra szánt értékpapír vagy deviza birtoklása. BCR2 mutató azt fejezi ki. BCR1 mutató azt fejezi ki. pénzügyi irányítása céljából. hosszabb időszakon át megfigyelt átlagos hozamtól. annak ellenőrzése. hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő Eredmény jelenértékéből a beruházás diszkontált egyszeri ráfordítása megtérül-e. olyan társaság.Holding-társaság: vagyonkezelő szervezet.) és az árfolyam-nyereséget/veszteséget viszonyítja a mindenkori árfolyamhoz. hogy a beruházás teljes élettartama alatt keletkező bevételek diszkontált összegéből a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségeinek diszkontált összege megtérül-e 2. Bullish] ár. áresési várakozással Hozam: egy értékpapír által szerezhető tényleges jövedelem. Horizontális fúzió: azonos tevékenységi körben működő vállalatok egyesülése Hossz: [hausse. Hozamgörbe: [Spot Yield Curve] az elemi kötvények hozamának sorozata a futamidő függvényében Hozam–kockázat-modell: CAMP-modell Hozam/költség-arány számítás: [Benefit/Cost-Ratio (BCR)] a beruházási alternatívák közötti választás egyik módszere. 64 . értékpapírokat tartó társaság. Az ellenőrzés szorosságát tekintve az egyes holdingtársaságok között jelentős különbségek lehetnek. hogy a névleges kamatot (osztalékot stb. azonban mindegyiknek az a lényege. Két formája ismeretes: 1. amelynek célja más társaságok részvényeinek megszerzése.

65 . hogy a váltóban meghatározott összeget a váltón feltüntetett helyen és időben a kedvezményezettnek fizessen meg. Bretton Woods. állami vagy önkormányzati szervek szolgáltatásaihoz. Idegen tőke/saját tőke arány: [Debit/Equity Ratio (D/E)] Idegen váltó: olyan fizetési meghagyás. forgalomképes jogok. Immaterializálás: az értékpapír nem jelenik meg anyagi formában. vagyonszerzési illeték: • öröklési illeték • ajándékozási illeték • visszterhes vagyonátruházási illeték 2. Céljai és feladatai: • a tagországok fizetési mérlegének kedvezőtlen pozíciója esetén források biztosítása • a nemzetközi áruforgalom folyamatos bővítésének elősegítése • az árfolyamrendszer stabilitásának elősegítése • a nemzetközi monetáris együttműködés elősegítése Immateriális javak: azok a nem anyagi természetű eszközök. eljárási illeték: • államigazgatási eljárási illeték • bírósági eljárási illeték Illetékesség: az illetékesség szabálya abban igazít el. know-how. bérleti jog. amelyben a kibocsátó felszólítja a címzettet arra. amelyek forgalomképesek és vagyoni értékkel rendelkeznek (pl. Fajtái: 1. Idegen tőke: a vállalkozásban a tőkepiacon szerzett forrás. illetve ha az önkormányzat területén pihenésre. alapítás-átszervezés aktivált értéke). amit vissza kell fizetni. amely vagyonszerzéshez. üdülésre alkalmas ingatlannal.I IAS (International Accounting Standards): a mérlegauditálás során alkalmazott nemzetközi számviteli szabványok IBRD (International Monetary Fund): Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Idegenforgalmi adó: alapja a magánszemélyeknek az önkormányzat közigazgatási területén eltöltött idő. hogy több azonos hatáskörrel rendelkező adóhatósági szervezet közül melyik az. üzleti vagy cégérték. szellemi termékek. amelyik az adózót érintő adóügyben eljárni jogosult. illetve bevétellel rendelkezik. 1944. IMF: Nemzetközi Valutaalap. Illeték: olyan fizetési kötelezettség. vagy a bíróság igazságszolgáltatási tevékenységének igénybevételéhez kapcsolódik.

sokféle. Irányító pakett: az a részvénymennyiség. Instrumentum: egy kontraktus egy lejáratra. a bankjának ilyen irányú megbízatás ad). 2. • direkt bankbeszedvénnyel: a szállatmány a fizetés lebonyolításába bekapcsolt egyik bank birtokába jut. A fizetés teljesítése után a vevő kiválthatja az árut a szállítmányozótól. de biztos hozamú értékpapírba fekteti tőkéjét. amely befektetéseinek biztonsága érdekében nagy mennyiségű. A piaci árfolyamnál olcsóbban vásárolhatunk (call) vagy drágábban adhatunk el (put). a lehívási árfolyam alacsonyabb (eladási opciónál magasabb). IRR: belső megtérülési ráta ITM (in the money): piacnál jobb opció. 3. hogy a biztosítás díját és összegét a díjtartalék hozamával emelik minden évben. beavatkozás a piaci folylamatokba Intézményi befektető: olyan nagy tőkeerejű szervezet (általában befektetési alapot kezelő befektetési társaság. A biztosítók leggyakrabban azt a megoldást választják. azonnali beszedési megbízás A nemzetközi forgalomban lehet: 1. bizonyos korábbi időponthoz viszonyított változások. esetleg alacsonyabb. mint az aktuális prompt árfolyam. 1. és az infláció kompenzálására szolgál. értékmegőrzésnek is hívják. s csak a fizetés teljesítése után bocsátja rendelkezésre • indirekt bankbeszedvény: az áru címzettje egy szállítmányozó cég.vagy devizafizetés ellenében árut. Inkasszó: vagy beszedési megbízás során a hitelintézet vállalja. amellyel szemléltethetők a gazdaság valamely területén lejátszódó. vinkulált módozat: a vevő csak a beszedvény összegének kifizetése ellenében szerzi meg az áru feletti rendelkezés jogát. azon külkereskedelmi ügylet. határidős (határidős inkasszó esetén lehetőség van meghatározott időn belül kifogással élni). Insider trading: bennfentes kereskedelem. amelynek hátralévő futamideje megegyezik az általa tervezett tartási periódussal. okmányos inkasszó: a fizetési okmányokhoz mellékelik a kereskedelmi okmányokat vagy ez utóbbiakat a fizetési okmányok nélkül küldik. Indexelés: díjemelés. Index: dinamikát jelző mutatószám. Importügylet: behozatali ügylet. biztosító intézet. szolgáltatást vásárolunk külföldről. hogy az eladó okmányokkal igazolt követelését helyette behajtja (a jogosult kezdeményezi a beszedést.Immunizáció: a kötvényt a kamatláb változásától védeni akaró befektető olyan kötvényeket vásárol. nyugdíjalap). 66 . sima (clean) inkasszó: a megbízó a fizetési okmányok mellé nem csatolja a kereskedelmi okmányokat (a vevő már a fizetés előtt birtokba veheti az árut). amely birtoklása elegendő a vállalat irányításához. 2. Intervenció: nyílt piaci műveletek. az áru felett pedig a bemutató bank rendelkezik. ahol valuta.

egy ország bankrendszerének központi bankja. • szabályozza a hazai bankok által kötelezően tartalékolandó összeget. baleseti járulék.J Járadék: a fix kamatozású értékpapírok hozama Járulék: az egyéntől levont. értékelési tartalékot 2. a bankok átmeneti likviditási problémáinak megoldása: folyószámlahitel. ideértve a jövedelemadó-törvényben szabályozott kisösszegű kifizetésből származó jövedelmet is. Járulékbírság: a járulékbevallásra kötelezett nem vagy nem az előírt módon tesz eleget bevallási kötelezettségének. Jegybanki alapkamat: az MNB által a hitelintézeteknek nyújtott refinanszírozási hitel után felszámított alapkamat. irányítói. rövid lejáratú 2. Járulékalap: az összevont adóalapba tartozó. forráspótló refinanszírozási hitelek: rövid. az önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételnek azon része.és valutatartalékokat. alárendelt kölcsöntőkét Jegybank: központi bank. A refinanszírozási hitelek funkciói: 1. amelyet az adóelőleg számításakor jövedelemnek kell tekinteni. • nyílt piaci műveleteket végez. táppénz-hozzájárulás. a munkáltató által fizetendő nyugdíj. illetve a monetáris szféra felé Klasszikus feladatai: • emissziós feladatok • állam bankja • bankok bankja Főbb feladatai általában: • a bankjegykibocsátás (emissziós monopólium) • őrzi és kezeli a központi nemesfém. befolyásolja a bankok és egyéb pénzintézetek forrásainak alakulását a hitelállomány és a pénztömeg szabályozása útján. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. a kormány gazdaságpolitikájának közvetítője a bankok. illetve általa fizetendő nyugdíj. Ennek egyik eszköze a jegybanki refinanszírozási hitelek folyósítása.és egészségbiztosítási járulék. a pénzkereslet és pénzkínálat szabályozása. Jegybanki források: a jegybankok alapvetően a monetáris politika megvalósításának alakítói.és egészségbiztosítási járulék (tb-járulék). közép és hosszú lejáratú Jegybanki hitelek típusai: 67 . Járulékos tőkeelemek: a szavatoló tőke számításánál az alapvető tőkeelemeken kívül számításba veszik: 1. • az állam és a bankok bankja. Ezek közé tartozik a forgalomban lévő pénzmennyiség. • meghatározza a jegybanki alapkamatot.

amelyet sorozatba bocsátanak ki. átruházható értékpapír. A jegyzési határidő meghosszabbítására (egy ízben 60 nappal) csak az Értékpapír-felügyelet engedélyével kerülhet sor. ameddig a jegyzés érvényesen teljesíthető. Jegyzési határidő: az a határidő. értékpapírok (valuták stb. értékpapír kereskedő. és ennek lehetőségét a tájékoztató tartalmazta. Jelzáloghitel: adott ingatlan fedezete mellett nyújtott hitel Jobber: dealer. Olyan spekuláns. Jövedelmezhőségi index: [Profitability index (PI)] a jelenértékre számított hozamok és egyszeri ráfordítások arányának mérőszáma. váltó-viszontleszámítolás alapján folyósított 3. privatizációt. Jelzáloglevél: a jelzálog-hitelintézet által kibocsátott. saját számlára dolgozó tőzsdei ügynök. meghatározott célú refinanszírozási hitelek: • export ösztönzési. Általában fix kamatozású. a cégbíróságon bejegyzett saját tőke Jelenérték: [Present Value (PV)] egy később várható jövedelem. bemutatóra vagy névre szóló.) árfolyamának közzététele 2. állami kibocsátású vagy állami garanciával rendelkező értékpapírok letétbe helyezése 4. A jegyzés a határidő előtt is lezárható. lombardhitel: minősített. s fedezeteként biztosított ingatlanra jelzálogjogot jegyeztetnek be. ha a teljes kibocsátást lejegyezték.1. PV = C1 ⋅ 1 ( 1+ r) n C1 = jövedelem n = idő r = kamatláb (rate) t = a t-edik év PV = ∑ t=1 n ( 1+ r) t Ct Jelzálog: olyan zálogtárgy. aki kis mennyiségben (jobbets) vásárolták fel az értékpapírokat. kis kockázatú értékpapír. fedezet nélkül nyújtott 2. pénzáramlás mai értéke. Jegyzett tőke: alapítói tőke. a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír befektető általi megvásárlását jelenti. amit a várható jövedelem diszkontálásával kapok meg.és közepes vállakozásoknak nyújtott hitelek Jegyzés: Két dolgot jelenthet: 1. értékpapír-fedezet mellett nyújtott hitelek. Jelzálog esetén tehát ingatlant zálogosítanak el. amelynek elzálogosítása nem birtokba adással. amely így csak mérsékelt hozamot biztosít a tulajdonosának. hanem nyilvántartókönyvi bejegyzéssel történik. devizaeszközök fedezetével kihelyezett kölcsönök 5. Hozam-költség arányként (BCR) is nevezik. 68 . reorganizációt elősegítő hitelek • kis. a tulajdonosok által a vállalkozásnak pénz és apport formájában juttatott.

árbevételarányos jövedelem: Ad z t e e mn ó ot r d éy N t óáb v t l é e g é b v t et r e ée s yb eé ek le ⋅1 0 0 4.PI = PV ( H) PV ( R) Jövedelmezőségi mutatók: 1. nagy hozammal kecsegtető kötvény 69 . a saját tőke jövedelmezősége (ROE): Ad z t e e mn ó ot r d é y ⋅1 0 0 S já t k a t őe 2. eszközarányos jövedelem: Ad zo e e m n ó tt r d é y ⋅1 0 0 Ö s se z kö s ze s z 3. egy főre jutó jövedelem: A ó ote dz t r e mn d éy Ála o á t gs l lo á y lé t z m mn i sá Jövőérték: [Future Value (FV)] a kezdeti befektetés bizonyos idő multán esedékes értéke. amit kamatos kamatszámítással kapunk meg. FV = C0( 1+ r) n C0 = kezdeti tőkebefektetés n = idő r = kamat Junk bond kötvény: bóvlikötvény. Arra ad feleletet. spekulációs célú. hogy a ma meglévő pénznek mennyi a megnövekedett értéke.

A óá e d z s lő ti ee m n +A ot á i t rd é y mr iz c Ka a k t mt öe le et é z ts g ó Kamatfelár: [spread] a közép és hosszúlejáratú hiteleknél felszámított. Kamatcsere: [Interest Rate Swap] egy lebegő kamatozású (floating) hitel kamatfizetési sorozatának elcserélése egy azonos devizában fennálló azonos összegű. A par szó itt a névértéken való kibocsátásra utal.) után fizetendő kamatnak a kölcsönösszeghez viszonyított. Megállapítása függ az adós pénzügyi és piaci helyzetétől. általában éves százalékban kifejezett aránya. ám fix kamatozású hitel kamatfizetéseire. Tipikus ügylet a 6 hónapos LIBOR és az évente kétszer kamatot fizető fix kamatozás cseréje. amely megmutatja a vállalat összes nyereségének (kamat és adófizetés előtti) és a kamatfizetések hányadosát. az azt mutatja a vállalat részvényesei és hitelezői számára. amely mellett névértéken lehet kibocsátani a kötvényeket. 6. időarányosan elszámolandó pénzösszeg vagy egyéb hozadék Kamatarbitrázs: a kereskedelmi bankok által jegyzett egyes devizák eltérő kamatfeltételeit használja ki. • a beruházások várható jövedelmezőségétől • a kormány költségvetési és monetáris politikájától 1+ n m á o in lis k mt b a alá 1+ in c s r t flá ió áa −1 3. s egyben kifejezi a hitelező kockázatát. effektív kamatláb: kamatos kamatozással számított éves kamatláb 4.K Kamat: az adós által a kölcsönnyújtónak (a betét elhelyezőnek) az elfogadott betét vagy az igénybe vett kölcsön százalékában meghatározott. Kamatfedezeti mutató: a tőkeáttételi mutatók egyike. reálkamatláb: megmutatja a vásárlóerő alakulását. Kamatláb: [Interest rate] a kölcsön (betét stb. fix kamat: a hitel és betétszerződésben rögzített kamat. 1. jegybanki alapkamat: a MNB által a hitelintézeteknek nyújtott refinanszírozási hitel után felszámított alapkamat 7. nominális (névleges) kamatláb 2. Kamatgörbe: [Par Yield Curve] a névleges kamatlábak sorozata a futamidő függvényében. Függ: • a háztartások megtakarítási hajlandóságától. Ha értéke magas. változó (alternatív) kamat: az irányadó kamatlábat követő kamat 70 . mivel a kamat és adófizetés előtti nyereség jelentősen meghaladja az éves kamatkifizetési kötelezettséget. hogy a csőd valószínűsége kicsi. amely nem követi a pénzpiacon végbemenő kamatváltozásokat. kockázatmentes kamatláb: rövidlejáratú állami papírokra ígért kamatláb 5. az alapkamathoz hozzácsapott többletkamat.

amely nélkül az alapberuházás a célkitűzéseknek megfelelően nem üzemeltethető. Karát: eredetileg a szentjánoskenyér kiszáradt magjának neve. határidős kamatláb: a jövőben esedékes pénzügyi művelet kamatlába Kamatlábak lejárati szerkezete: a kamatlábak és a lejáratok közötti kapcsolatot mutatja. amelyre a kamatláb vonatkozik.2 g). ha a társaság nem nyereséges. amivel a gyémántot és aranyat mérték. preferenciális kamatláb: alacsonyabb az alapkamatnál (pl. a jelenlegi valutaparitást és a valuták kamatait kell figyelembe venni. Kamatlábswap: két partner kicseréli egymás között kamatbevételét vagy kamatfizetési kötelezettségét. Kamat marge: a kereskedelmi bankoknál az aktív és a passzívműveletek közötti kamatkülönbség Kamatos kamat: [Compound interest] amikor az esedékes kamat újrabefektetésre kerül. jegybanki alapkamat: refinanszírozási és folyószámla hitelek nyújtása esetén 2. az esedékes összeg nagyságát és a kifizetés helyét. Kamateszközök: 1. amelynek lejáratakor a tőkét és a fix kamatot egy összegben fizetik ki. Kamatrés: a hitel és betéti kamatok különbsége (haszonrés) Kamatszabályozás: a pénzpiac szabályozása kamateszközökkel. 71 . aszerint. Kamattényező: r =1 + i . Kamatozó részvény: meghatározott összegű fix kamatot biztosít tulajdonosának akkor is. másrészt az aranyötvözetek nemesfémtartalmát jelzik vele. napi pénzpiaci feltételekhez igazodó kamatláb (pl.8. s növeli a meglévő befektetés értékét és a kamat is kamatozik ezzel. T-bill] olyan kamatozó államkötvény. Kárösszeg: a biztosító által konkrét esetre meghatározott összeg. hogy eszköz vagy forrásswap az ügylet. exportfinanszírozási céloknál. amely előre meghatározott kamatra jogosít. hogy különböző valuták jövőbeni árfolyamai milyen módon vezethetők le a jelenlegi jegyzésből. marginális kamatláb: pénzintézeteknek nyújtott likviditási hitelek esetén 3. Kiszámítását a biztosító kártérítési rendje határozza meg. ha a jelenlegi valutaparitást a kamatparitások arányával szorzom meg. privatizáció elősegítésénél) 4. Ma egyrészt a drágakövek súlyegységét jelenti (1 karát = 0. a nyíltpiaci műveleteknél) Kamatszelvény: fix kamatozású értékpapíroknál az aktuális kamatfizetési kötelezettséget megtestesítő értékpapírrész. Kamatozó kincstárjegy: [treasury bill. jövőbeli és jelenbeli pénzmennyiségek átváltási aránya Kapcsolódó beruházás: olyan beruházás. Kamatlábidő: az az időtartam. Az alaptőke tíz százalékát meg nem haladó mértékben bocsátható ki. Kamatrés: [Interest margin] Kamatozó részvény: a részvénytársaság által kibocsátott névre szóló értékpapír. Kamatparitás: ahhoz. amelyen a kibocsátó feltünteti az esedékesség időpontját. A kamatparitás elve alapján a várható valutaparitást megkapom.

átruházható. Kedvezményezett: a váltón kedvezményezett az a személy. A rendeletére kitétel azt jelenti. mint értékpapír. sajátosan kamatozó értékpapír. Kedvezményezett (biztosításé): ha a biztosítási esemény bekövetkezik. Bemutatóra szóló.. Nem szükségképpen azonos a szerződéskötővel. hanem az állammal szemben fennálló egyéb (pl. akinek részére vagy rendeletére a fizetést teljesíteni kell. hogy az előírt okmányok időben történő bemutatása hitellevél esetén az okmányok bármelyik jóhiszemű birtokosának kifizeti a hitellevélen feltüntetett összeget. 1993-ban az MNB. a BÉT és a Budapesti Árutőzsde közösen alapította. amelyet az egymással áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások vagy természetes személyek adnak egymásnak. a megtakarítók és a megtakarítások felhasználói közötti kapcsolat létrehozása. amelyben az azt kibocsátó bank arra vállal kötelezettséget. hadifogságért járó kárpótlás stb. névértékét a papír címletértéke és az időközben felhalmozott kamat alkotja.Kárpótlási jegy: az állam által kibocsátott.) követelést testesít meg. Gazdasági tartalmát tekintve sokkal inkább fizetőeszköz. központi értéktárként értékpapírkód-kiadó és központi értékpapírnyilvántartási tevékenységet végez. ha az ügyfele nem tudja a saját szállítója számláját kiegyenlíteni. a kárpótlás összegének megfelelő. valamint az életbiztosításoknál általában nem ő köti a szerződést. akkor a biztosító neki fizeti a szerződésben szereplő díjat. hogy a kedvezményezett a váltót forgathatja.: Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. 3. ellátja a tőzsdén kötött ügyletek elszámolását. formailag kamatozó értékpapír. KELER Rt. Kereskedelmi hitellevél: [Commercial Letter of Credit] olyan okirat. letéti kezelése Azonnali ügyletek elszámolása: • t napi értékpapír-elszámolás • t napi multilaterális értékpapír nettósítás • t napi ügyletek értékpapír oldali elszámolása • kényszerintézkedések nemteljesítés esetén • t napi ügyletek pénzügyi elszámolása • biztosítékok képeztetése a tőzsdetagokkal • értékpapír tárolás • értékpapírszámlák vezetése Kereskedelmi bankok: feladatuk a pénzügyi közvetítés lebonyolítása. politikai. Kártérítési összeg: a kárösszegből a biztosító által ténylegesen kifizetett összeg Kauciós hitel: a hitelintézet arra vállal kötelezettséget. ugyanis nem pénzkövetelést. Kereskedelmi hitel: halasztott fizetés vagy előleg. a letétbe helyezett értékpapírok fizikai őrzése. akkor fizetési kötelezettségének teljesítéséhez számára hitelt nyújt. és nem ő fizeti a díjakat. Feladatai: 1. banki szolgáltatások nyújtása. Kereskedelmi bankműveletek: 72 . 2. speciális jogokkal felruházott.

nagyvállalatok. Amennyiben ez nem következik be. s nyújtanak egyéb pénzügyi szolgáltatásokat. hogy a kibocsátó hitelintézettel szemben fennálló valamely pénzkövetelésével rendelkezzék. egyéni ügyfél részére végzett bankműveletek Kereskedelmi kötvény: [commercial paper] bankon kívüli rövidlejáratú hitel igénybe vételi formája Keresleti árfolyam: vagy pénzárfolyam. különleges keresztezett csekk: az előlapon két párhuzamos vonal között egy konkrét pénzintézetet neveznek meg. amely birtokosa számára lehetővé teszi. akkor az eladó az akkreditív szerint jut hozzá követeléséhez. szervezetek és intézmények számára végzett bankműveletek 2. Kettős opció: egy vételi és egy eladási jogot biztosít az opció vásárlójának.1. bonyolítják pénzforgalmukat. 73 . Keresztezett csekk: lehet általános vagy különleges. Kétszintű bankrendszer: az a bankrendszer. Készpénzbefizetés lehet: • a hitelintézet pénztáránál • befizetőlapon • átutalási postautalványon Készpénzfelvétel lehet: • a hitelintézet pénztáránál • kifizetési postautalvánnyal • csekkel. csekk). általános keresztezett csekk: előlapon két párhuzamos vonallal áthúzzák. amely azon a feltételezésen alapul. spot Készpénz-felvételi utalvány: a tulajdonos ezen utalvány segítségével tud felvenni bankszámlájáról készpénzt. Nagykereskedelmi bankműveletek (wholesale banking): bankközi műveletek. ahol az ország központi bankja a pénzügyi intézményeken keresztül váltja valóra a monetáris politika gyakorlatát. 1. amelynek kifizethető az adott összeg. Készenléti akkreditív: egy formális akkreditív. amelynél az ügyletet 2-5 napon belül kell lebonyolítani. Készpénzforgalom: bankszámlákra történő készpénz befizetés. készpénzfelvételi utalvány segítségével • távirati úton továbbított kifizetési utalvánnyal Készpénzhelyettesítő fizetési eszköz: a hitelintézet által kibocsátott fizetési eszköz (kártya. és a címzett pénzintézet csak saját ügyfélnek vagy pénzintézetnek fizet. 2. devizák között arányokat (két deviza értékviszonya egy harmadik valuta közbeiktatásával). Készpénz: cash. hogy a vevő fizetési kötelezettségének átutalással eleget tesz. illetve onnan történő felvétel. Készpénzügylet: a comptant vagy kasszaügylet olyan értékpapírügylet. illetve szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse. annak terhére készpénzt vegyen fel vagy áruk. Kiskereskedelmi bankműveletek (retail banking): kis és középvállalatok. vagy adott időpontban az eladási árfolyam Keresztárfolyam: egy valuta vagy deviza közvetítésével határozzák meg az egyes valuták. A hitelintézetek vezetik a személyek számláit.

vagyis ha ezek az okok bizonyíthatóak. az állam által kibocsátott. készpénzkímélő vagy készpénz nélküli fizetési móddal teljesíti. Kibocsátás: az értékpapír első eladása Kibocsátó: az. • Egyszerű kezesség: a kezes csak akkor köteles teljesíteni. Kincstári vagyon: a központi kormányzati költségvetési szerveinek és az elkülönített állami pénzalapok működéséhez szükséges vagyont kezeli. Keynes elmélete: a válság megoldásának eszköze az állami beavatkozás növelése. hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít. aki az idegen váltót aláírásával ellátja. hogy kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget és annak kamatát. ahol a kezes arra vállal kötelezettséget. Kiegészítő biztosítást lehet kötni pl. Kifizető: egyéni vállalkozó. aki számára az opció kötelezettség). Magyarországon 1987 óta kerül sor kincstárjegy kibocsátására. amelyben az állam (a kincstárjegy adósa) arra kötelezi magát.Kezesség: személyi biztosíték. balesetre. átruházható értékpapír. Kibocsátási ár: a befektetési jegy első eladási ára Kibocsátási árfolyam: értékpapír első eladási árfolyama Kibocsátási bank: értékpapír kibocsátásában közreműködő bank (nem azonos a kibocsátóval). függetlenül attól. Kézizálog: tárgya ingó vagyontárgy lehet. Kiegészítő biztosítás: a főbiztosításhoz kötődő módozat. Klíring: elszámolási mód. aki az opciós ügyletet lehetővé teszi (az opció eladója. halálesetre. Az állam pótlólagos kereslet teremtésével megnöveli a kibocsátást. Bankátutalás útján készpénzfizetés nélkül történő elszámolása. amelynek során az üzletfelek csak üzleteik különbözetét fizetik ki egymásnak. aki vagy amely adóköteles kifizetéseket teljesít. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. rövid futamidejű. de a főbiztosításban nem szereplő kockázatokat tartalmazza. • Készfizető kezesség: a hitelező a követelés lejáratakor egyidejűleg fordulhat az adóshoz és a kezeshez is. ha a jogosult az egyenes adóstól követelése behajtását már megkísérelte. hogy a fizetést készpénzfizetéssel. pénzkövetelésről szóló. Ugyanazok az alanyai. ha a kedvezményezett hozzájárul a biztosított halálához). nő a foglalkoztatottsági szint és a gazdaság egyre jobban és jobban kihasználja potenciális lehetőségeit. hitelviszonyt megtestesítő. és nem vezetett eredményre. A kincstárjegy bemutatóra szóló. maga fog helyette teljesíteni. Kincstári váltó: kincstárjegy Kincstárjegy: [treasury bill] kincstári váltó. amelynek kibocsátási keretösszegét és célját évről évre a költségvetési törvény határozza meg. kisebb kockázatú értékpapírforma. nem kamatozó (diszkont) kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget a kincstárjegy mindenkori tulajdonosának. Kiíró: az a személy. akkor a biztosító nem fizet (pl. Kiállító: aki a sajátváltót aláírásával ellátja. Kizáró okok: a biztosítók a biztosítási esemény bekövetkeztében közreható okok közül néhányat kizárnak. 74 . illetve birtokosának (hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti. általában a főbiztosítással együtt köthető meg. jogi személy stb.

A kockázati tőke fogalma többféleképpen határozható meg. a piac változásaival. hobbija. hogy egy cég. • Start-up capital: az indulótőke már a gazdálkodási tevékenység tényleges felépítéséhez szükséges forrásokat biztosítja. illetve milyen nagyságú. Kockázatlehárítás: a biztosító mindig megvizsgálja. • Fledging capital: a fejlesztési tőke a termelés megkezdése utáni időszakot finanszírozza. amelyeknek a tulajdonosai nyilvánosan jegyzett társasággá akarják átalakítani a céget (tőzsdére vinni azt). Ezeknek a társaságoknak a cash flow-ja negatív. Ilyenkor a termék már piacon van. így mindenképpen pótlólagos tőkére van szükségük. • Turnaround: a megfordítási finanszírozás keretében a kockázatitőketársaság tulajdonrészt vásárol vagy tőkét emel olyan cégben. Kockázati díj: a piaci kamatláb és a kockázatmentes kamatláb közötti különbség Kockázati prémium: a CAMP-modellnél alkalmazott. • Establishment capital: megszilárdítási vagy terjeszkedési tőkének nevezhető. azt jelenti. de a gyártás és az értékesítés felfuttatása további befektetést igényel. egy projekt mely stádiumában lép színre a kockázati tőke. Kockázati tőke: a pénzügyi innováció egyik terméke. foglalkozása. amelynek célja. amelyben a tartozások és követelések kölcsönös beszámításával rendezik a tartozásokat és követeléseket. viszont tőkeszegény cégeknek nyújtson segítséget. megfelele annak. ország. • Bridge financing: az áthidaló finanszírozás olyan vállalatoknak nyújtott tőke. amely üzleti nehézséggel küszködik. attól függően. Ez lehet kamat-. árfolyam-. mint amilyen kockázattal az adott módozatot kalkulálták. illetve a piackutatáshoz használható. csak a két ország közötti megállapodás feltételeinek betartásával. hogy a biztosított egészségi állapota. két vagy több fél közötti. amelyet a piaci kockázat mértékével korrigálunk (bármely eszköz kockázati prémiuma az eszköz bétájával arányos). Kisebb összegű biztosításoknál elegendő az egészségügyi nyilatkozat. célja.Klíringelszámolás: folyószámla-rendszerű elszámolás.és egyéb kockázat. az üzemszervezéshez. amely a tervezett vállalkozás legkorábbi szakaszában történő finanszírozási részvételt jelent. 75 . hogy az adott cég lépést tudjon tartani a versenytársak fejlesztéseivel. Klíring vagy kötött valuta: szigorú feltételekhez kötötten alkalmazható. hogy egy értékpapír vagy beruházás tényleges hozama eltér a várt hozamtól. a kockázatokból keletkező kockázati veszteségek fedezésére szolgál. hogy a jó ötlettel rendelkező. Egyebek mellett a gyártmány. befektetési. hogy a piaci portfólió várható hozama és a kockázatmentes hozam között milyen eltérés van. a családban öröklődő esetleges betegsége stb. Már a döntéselőkészítésben is részt vesz a kockázati tőke. • Seed money: kezdőpénz. kölcsönös beszámítással történő fizetés Klíringmegállapodás: olyan államközi megállapodás. Cél a vállalat jövedelmezőségének helyreállítása. Kockázat: annak a lehetősége.és gyártásfejlesztéshez. Kockázati céltartalék: a hitelintézet tevékenységével együtt járó valamennyi feltárható és minősíthető kockázatok fedezésére.

5 Kockázatmentes hozam: a kockázatmentes eszköz hozama biztos. ahol a kétirányú áruszállítások értékét valutában is kifejezik. gyakran egymástól teljesen független tevékenységi területeken működő. Koncentrált piac: földrajzilag egy helyre vonja össze a kereskedés. az egy konszernt alkotó holdingtársaság és a konszernvállalatok közös mérlege az egymás közti tartozások és követelések kiszűrésével Kontraktus: tőzsdei. Kondíciók: üzleti körülmények (az értékpapír-forgalmazásban az adott értékpapírnak. azonban tulajdoni összefüggések folytán a gazdaságban összehangoltan fellépő vállalatok csoportja Konszolidált mérleg: összevont mérleg. fix hozam Kockázatmentes kamatláb: az állam által kibocsátott rövid lejáratú értékpapírokba történő befektetések után ígért kamatláb (állam által szavatolt fix kamatláb). A kockázatitőke-társaságok választhatnak. Maveron 1304. Microsoft 341.9 2. Magyarországon konvertibilisek azon pénznemek. Ekkor a kockázati tőke támogatásával új külső menedzsment kerül irányító pozícióba a cégnél. amelyek az MNB hivatalos deviza-. Kompenzációs ügylet: olyan csereügylet. hogy adókedvezmény nélkül. vagy adókedvezménnyel.3 5. A legnyereségesebb kockázatitőke-befektetők 1998-ban: Sorrend Társaság Tőkearányos nyereség [%] 1.9 3. A kétirányú árumozgást egyetlen szerződésben szabályozzák. Erre akkor kerülhet sor. amelyet a kibocsátás időpontjában alkalmassá tesznek az átalakíthatóságra. normál gazdasági társaságként. A kockázatitőke-társaságnak legalább 500 millió forint tőkével kell rendelkeznie és a tőkejegyeknek névre szólóaknak kell lenniük. különféle üzleti érdekeltségekkel rendelkező nagyvállalat Konszern: jogilag önálló. de szigorúbb feltételekkel. 76 . vagy éppen egy lejárt tőkealaptól kell átvenni azt. WS Investments 633. határidős termék tartalmát meghatározó feltételek (pl. Konvertibilitás: valamely pénznem szabad átválthatóságát jelenti egy másik pénznemre (korábban az aranyra is).3 4.• Management buy-out (MBO): ez a menedzsmentbe történő bevásárlást jelenti. a piac szereplőit. A kockázatitőke-társaság és az alapkezelő csak névre szóló részvényekkel rendelkező társaság lehet. az ÁPTF ellenőrzése alatt működnek tovább. illetve valutaárfolyam-lapján szerepelnek. kötésegység. részvénnyé átalakuló kötvény. Intel 633. illetve kibocsátójának jellemző adatai) Konglomerátum: sokrétű. lejáratok) Konvertálható kötvény: átváltoztatható kötvény. • Tőkekiváltás: a kockázati tőketársaság vagy -alap egy másik kockázati finanszírozótól vásárolja meg egy cég részvényeit. Benchmark Capital 1304. Működésüket az ÁPTF engedélyével kezdhetik meg. szabványosított. ha szakosodott kockázati tőkés veszi meg a céget.

A konvertibilitás fokozatai: 1. jegybanki szintű konvertibilitás 2. külső konvertibilitás: csak devizakülföldire vonatkozik 3. belső konvertibilitás 4. de facto konvertibilitás: a valuta átváltáshoz engedély szükséges 5. de jure konvertibilitás: engedélyezés nélküli deklarált átválthatóság 6. korlátozott konvertibilitás: az átválthatóság a fizetési mérlegnek csak a folyó tételeire terjed ki. 7. teljes konvertibilitás Konvertibilis forintszámla: a devizaműveletek végzésére felhatalmazott hitelintézet által vezetett olyan számla, amelyre a devizakülföldi jogszabályban meghatározott jogcímeken forintban kapott bevételeit befizeti és a számlán tartja. Konverzió: értékpapír (valuta) átalakítása más értékpapírrá (valutává) Konverziós kölcsön: olyan kölcsön, amelyet egy régi kölcsön visszafizetésére vesz fel ugyanaz az adós. Konzorcionális kölcsön: a hitelnyújtó nem arra tesz ígéretet, hogy a hitelszerződésben kikötött összeget maga adja oda hitel formájában a hiteladósnak, hanem csak arra, hogy a kikötött összegben a piacon a hiteladós javára szóló kölcsönt szervez, azaz más bankokat is beszervez a kölcsön egy részének jegyzésére. Konzorcium: szindikátus; vállalatok, gyakran bankok alkalmi társulása meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítására, a kockázat szétterítése, a szükséges tőkenagyság összegyűjtése érdekében (a konzorcium német, a szindikátus angol eredetű kifejezés). Korrekció: egy általános áremelkedést, illetve áresést megszakító ellentétes irányú ármozgások Korreláció: a portfóliót együttmozgását jelzi. alkotó értékpapírok hozamainak portfólión belüli

Kovariancia: együttes szóródás, amelynek megfogalmazása lehet, hogy a korrelációs együttható és a két részvény szóródásának szorzata, vagy másként fogalmazva az eltérés szorzatok súlyozott számtani átlaga. Kölcsön: meghatározott pénzösszeg kihelyezése egy hitelező által a kölcsönt igénybevevő részére. Kölcsönszerződés: a kölcsönszerződés alapján a hitelintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget a szerződésben foglaltak szerint az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni, továbbá a kamatot és egyéb költségeket megfizetni. Köpeny: az értékpapír legfontosabb adatait tartalmazza (kibocsátó, típusa, névérték, lejárat, hozamfizetés módja). Kötelezettségvállalási hitel: kezes hitel; nem történik tényleges pénzfolyósítás, hanem a hitelintézet kötelezettséget vállal arra, hogy ha ügyfele fizetési kötelezettsége időpontjában likvid, fizetés céljára rendelkezésre álló szabad pénzeszközzel nem rendelkezik, akkor hitelt nyújt. Fajtái: • kauciós: a bank egyszerű kezessége ügyfeléért • elfogadványhitel: a bank jogot ad ügyfele számára, hogy meghatározott keretösszegig a bankra váltót intézvényezzen.
77

• okmányos meghitelezés: akkreditív nyitása • rembours vagy okmányos elfogadványhitel: az importőr megbízza a bankját akkreditív nyitásra azzal a feltétellel, hogy meghatározott összegig az exportőr váltóit fogadja el. Kötelező likviditási tartalék: a pénzintézet összes forint és devizaeszköze után napi likviditási tartalékot köteles képezni. Kötelező jegybanki tartalék: a jegybank kötelezően előírja az összes forint és devizaforrás (passzívája) után köteles az MNB által százalékban meghatározott jegybanki tartalékot képezni. Célja a kereskedelmi bankok számára korlátot állítani a pénzteremtés elé. Nem kell tartalékot képezni: 1. a saját tőke 2. az MNB által nyújtott refinanszírozási hitelek igénybe vett állománya 3. a pénzintézet saját munkavállalóinak ki nem fizetett munkabére után Kötésegység: kontraktus, tétel, lot [minimum unit of traning] az a pénzben kifejezett mennyiségi egység, amelyre vagy amelynek egész számú többszörösére a tőzsdén ügylet köthető (multiplikátor hatás). Értékpapír esetén a névértékre vonatkozik a kötésegység. Kötjegy: az értékpapírtörvény értelmében az értékpapír-forgalmazó köteles minden általa teljesített értékpapír adásvételről információt szolgáltatni a tőzsdének. Ennek az adatszolgáltatásnak a formája a kötjegy, amelyen feltüntetik az értékpapír megnevezését, az eladott vagy vásárolt értékpapír mennyiségét és árfolyamát, az üzletkötés napját és helyét. Kötött árfolyam: az árfolyam rögzítése hatósági úton Kötött devizaforgalom: a devizaforgalom állami irányítását jelenti (engedélyezési rendszer, kötött árfolyam, deviza beszolgáltatási kötelezettség). Kötött devizagazdálkodás: a devizaforgalom állami irányítása Kötvény: [Bond] bemutatóra vagy névre szóló hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb járulékait, valamint az általa vállalt esetleges szolgáltatásokat, továbbá a pénzösszegeket (tőkét) a kötvény mindenkori tulajdonosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti. Az azonos névértékű kötvényhez ugyanabban a kibocsátásban azonos hitelezői jogok fűződnek. A magyar jog szerint a kötvénynek tartalmaznia kell: • a kibocsátáshoz szükséges felhatalmazást • a kötvény elnevezését és a kibocsátásának célját • a kötvény típusának megjelölését (bemutatóra vagy névre szóló) • a kötvény névértékét és sorszámát • a kibocsátónak és képviselőjének a megnevezését • névre szóló kötvény esetén a kötvénytulajdonos megnevezését • az átruházásra vonatkozó esetleges korlátozást • a kamat- és beváltási (törlesztési) feltételeket • a kötvény összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító esetleges kikötéseket, pénzintézet által vállalt bankgarancia vagy kezesség esetén az ezt vállaló pénzintézet megnevezését • a kötvény kiállításának helyét és napját
78

• a kibocsátó aláírását A kötvény átruházható, de az átruházás jogát jogszabály vagy a kibocsátó korlátozhatja. Az átruházással a kötvényből eredő valamennyi jog átszáll az új kötvénytulajdonosra. A névre szóló kötvény átruházása a kötvényen vagy az ahhoz csatolt lapon az átruházó által aláírt nyilatkozattal történik. A kötvényen alapuló követelés nem évül el: a kötvény névértékben mentes mindennemű adó és illeték alól. Az illetékmentesség magánszemélyek esetében a kötvény után járó kamatra is kiterjed. A kötvény lejárata általában három és tíz év között mozog, de előfordul tizenöt-húsz évi lejáratú kötvény is. A kötvény néhány speciális fajtája: az átváltoztatható kötvény, az elővásárlási jogot biztosító kötvény, a változó kamatozású kötvény, a zéró-kupon kötvény. Magyarországon 1945 után 1985-ben bocsátottak ki először kötvényt. Fajtái (különböző szempontok figyelembevételével): 1. vállalati kötvény 2. államkötvény 3. önkormányzati kötvény 4. örökjáradék kötvény: lejárat nélküli 5. kereskedelmi kötvény 6. nyitott kötvény 7. lebegő kamatozású kötvény 8. zérókupon kötvények (kamatszelvény nélküli): névérték alatti árfolyamon vásárolják, s a lejáratkor kapja meg a névértéket (főleg adómegtakarítási előnnyel járnak). 9. bóvlikötvény (junk bonds): a rendkívül magas kockázat jutalma a tulajdonosok által vállalt nagyon magas kamat 10. Nyereménykötvény: a kötvény után járó kamatot sorsolás útján, nyereményként osztják föl a tulajdonosok között pénz vagy valamilyen termék formájában. Kötvény árfolyam: a kötvény jelenértéke, azaz a kötvényből származó hozamok (kamat és törlesztésé) diszkontált értékeinek összege Kötvény befektetés: [Bond-Invest] a tőkelekötés formája, amikor a befektető kötvényt vásárol. Kötvényes névleges kamatlába: [Coupon rate] Kötvényhozamok: • névleges hozam (coupon rate): a névérték százalékában fejezi ki a kamatot. • szelvényhozam (coupon yield): a névleges kamatláb és a piaci nettó árfolyam hányadosa • egyszerű lejáratig számított hozam: a szelvényhozam és a lejáratig számított árfolyamnyereség vagy veszteség egy évre vonatkozó része • lejáratig számított hozam (Yield to Maturity): a kötvény belső megtérülési rátája a piaci árfolyam és a hátralévő kamatszelvények alapján számítva • tényleges hozam (ex post): a beváltott kamatszelvények újrabefektetése során elért tőkenövekmény éves növekedési szintre történő átalakítása Kötvénykibocsátás: általában meghatározott rend szerint történik, kibocsátási tervet készítenek. Értékpapír-forgalmazó cég közreműködésével, de több forgalmazó is közreműködhet (garanciaszindikátussá egyesülnek, hogy a le nem jegyzett kötvényeket
79

előre meghatározott árfolyamnál alacsonyabb áron átvegyék. hogy a közraktár legfeljebb egyéves időtartamra közraktári szerződést köt az áru letevőjével. árukövetelést megtestesítő értékpapír. A váltó akkor kerülhet szükséghelyzetbe. A tőzsdére bevezetett részvényekre vonatkozik. átvevő szindikátus. a pénz mennyiségének szabályozása a gazdaságpolitika általános céljaival összhangban 3. Az áruk nagykereskedelmével együtt járó raktározási és hitelezési feladatokat ellátó intézmény által a szerződés alapján letétbe elhelyezett áruról kiállított értékpapír. Közraktár olyan legalább 500 millió forint alaptőkével létrehozott részvénytársaság. A közbenjáró olyan személy. Közös betét: olyan betét. a kisbefektetők kezében lévő részvényhányad vagy tőkeérték minimum. hogy korlátlan és egyetemleges felelősség mellett üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak. Kibocsátása úgy történik. Kötvényminősítés: [rating] a kifizetések esélyei alapján fokozatokba sorolás. a váltóátruházó. a kezes jelölhet ki. pénzkibocsátás. ha például esedékességkor a fizetést nem vagy csak részben teljesítik. a közraktár díját. s személyét a váltó hátlapjára felvezetik. zálogjegy: a hitelező követelését tanúsító okmány. ha a váltó szükséghelyzetbe került. illetve kedvezményezettje van. ha a teljes kibocsátást előre meghatározott árfolyamon átveszik. 2. Központi bank: bankok bankja Feladatai: 1. Követelés engedményezése: az a kötelezettségvállalás. A közraktárjegy részei: 1. a központi költségvetésen keresztül az államháztartással finanszírozási kapcsolat fenntartása 5. letétek őrzésével és egyedi értékpapír (közraktárjegy) kibocsátásával foglalkozik. a központi banknál lévő arany és devizatartalékok menedzselése Közraktárjegy: rendeletre szóló. aki a váltót a szükséghelyzetben elfogadja vagy kifizeti. 80 . Közkézhányad: a szabadpiacon forgó részvények mennyisége. az árfolyam-politikai döntések meghozatala. Közbenjáró: közbenjárót a kibocsátó. Két legnevesebb amerikai kötvényminősítő cég a Mood és a Standard and Poors. s később saját kockázatukra eladják). pénzintézeti számlák vezetése. amelynek több tulajdonosa. árujegy: az áru feletti rendelkezési jogot biztosítja. Közkereseti társaság: tagjai a társasági szerződéssel arra vállalnak kötelezettséget. számukra likviditási szolgáltatás biztosítása 4. amely zálogjogot biztosít a hitelezőnek. amellyel egy követelés jogosultja követelését egy harmadik személyre átruházza. más néven emisszió 2. vagy a váltót a címzett nem fogadja el. és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. a letevő pedig megfizeti a raktározás árát. forgatással történhet. A közraktárjegy átruházása az értékpapíron tett írásbeli nyilatkozattal. az árfolyam-politikával kapcsolatos esetleges intervenciós kötelezettség végrehajtása 6. amely elsősorban mezőgazdasági áruk elhelyezésével.

nyereségrészesedési jegy Kurzus: árfolyam Külső kamatláb: azt fejezi ki. 10. minden olyan adó. A tranzakciós pénzen (M1) túl a lekötött betéteket is magában foglalja. melyek a fizetések teljesítéséhez nem pénzformában állnak rendelkezésre. 81 . Közvetett árfolyamjegyzés: a hazai pénznem értékét fejezi ki a külföldi pénzegységben (angolszász jegyzésként ismert). Közvetlen árfolyamjegyzés: azt mutatja. illetve az opció eladói ezen az árszinten kötelesek teljesíteni. Jövedelmezőségi követelmény. hogy a beruházó mekkora tőkehozadékot akar elérni. Kulcsvaluta: az a valuta. Ezen az árszinten élhetnek az opció vevői vásárláási jogukkal. Kvázi pénz: azok a bankpasszívák. amely a világgazdaságban a világpénz szerepét ellátja. Küszöbár: [strike preices] az opciós tőzsdei kereskedelemben a tőzsde által rögzített kereskedelmi árszintek. hogy valamely külföldi pénz 1. amelyet az adó fizetésére kötelezett nem háríthat át másra. de rövid időn belül és alacsony költséggel „pénzzé” tehetőek. Kupon: hozamszelvény. Krach: az árfolyamok hirtelen és jelentős zuhanása a tőzsdén. A piac teljes összeomlásával járhat. 100 vagy 1000 egysége mennyi hazai pénzzel egyenlő.Közvetett adó: egyenes adó.

hogy melyikük milyen arányban és mekkora szervezési jutalék ellenében járul hozzá a hitel folyósításhoz. Meg szokás különböztetni rövid lejáratú (1 év alatti).L Last trading day: a határidős ügylet tőzsdeszabályok szerint megállapított utolsó üzletnapja. hogy az esedékesség napja megállapítható legyen. Lehívási árfolyam: az az előre rögzített árfolyam. amelyhez kamatfelár kapcsolódik. a következőkről beszélhetünk. más néven folyószámlabetét Látra szóló váltó: megtekintésre szóló váltó Láttamozás a váltón: a váltón az esedékességet úgy is meg lehet jelölni. Ezt nevezik váltó láttamozásnak. amely az adott értékpapír adásvételére vonatkozó nem limitált megbízást jelent. amikor egy adósságot ki kell egyenlíteni. ha a hazai inflációs ráta nagyobb a külföldi inflációs rátánál. Lebegő árfolyamok: • Free float: az árfolyam szabadon mozog. mint a külföldi inflációs ráta. Leszámítolás: értékpapír lejárat előtti megvásárlása (általában bank által) a lejáratig hátralévő idővel arányos kamat (diszkont) levonása mellett. Lebegő kamatozás: a kamatszint alapja a pénzpiaci kamatszint (LIBOR). illetve lefelé. amelynek nagyságát a kölcsön időtartama alatt a pénzpiaci körülmények. Felértékelésnél a hazai inflációs ráta alacsonyabb. A külföldi gyakorlatban előfordul lejárat nélküli értékpapír (a járadéktörvényben meghatározott értékpapír. 82 . pl. hogy az adott árfolyam mellett ma nyereséggel. „Legkedvezőbben”: a tőzsdei forgalmazónak szóló utasítás. Ebben az esetben a váltót be kell mutatni a kiállítónak. • Dirty/managed float: irányítottan szabad árfolyammozgás Lebegő kamatláb: változó kamatláb. A megtekintés napján a kiállító a váltót az aláírás helyének és idejének feltüntetésével aláírja. Leértékelés: valuta leértékelésre akkor kerül sor. középlejáratú (1-5 éves lejáratú) és hosszú lejáratú (5 éven túli lejáratú) értékpapírokat. • ITM (in the money): piacnál jobb opció • OTM (out the money): piacnál rosszabb opció • ATM (at the money): piaccal egyező opció Lejárat: hitelfelvételétől a visszafizetésig eltelt idő. hogy „esedékesség megtekintés után bizonyos időre”. nincs beavatkozás. amelyen a jogosult majd a jövőben élhet az opciós jogával. örökjáradék) is. az a határidő. Spekulációs ügyleteknél az ügynök ezen a napon egy még nyitott pozíciót lezár. Lead manager: a főszervező megállapodik a társbankokkal. elsősorban a rövid lejáratú hitelkamatok alakulásának függvényében módosítják fel-. veszteséggel vagy hozzávetőlegesen zérus eredménnyel lehetne érvényesíteni az opciós jogot. Látra szóló betét: határidő nélkül elhelyezett betét. Attól függően. mivel nem szándékoznak az árut szállítani.

Importlízing esetén az alkalmazott kamatláb LIBOR + spread [felár] alapján adódik. Likvidációs árfolyam: a határidős ügyletek árfolyamkülönbségeinek elszámolására szolgál. A kötelezettségeket állandóan késedelem nélkül teljesíti. vállalati szemléletben: adósságszolgálat. amelyben a kibocsátó bank vagy hitelintézet arra kötelezi magát. Letétkezelő: olyan pénzintézet. Letéti szolgáltatás: pénzletétkezelés. hogy a benne megjelölt pénzösszeget és annak előre meghatározott kamatát az értékpapírban meghatározott időben és módon megfizeti a letéti jegy tulajdonosának. amely könnyen. illetve a birtokosának. azaz egy nyitott pozíció lezárása ellentétes irányú ügylettel. amely USA dollár-elszámolású hitelekre vonatkozik. a hitelintézet ügyfelétől pénzösszeget vesz át azzal.Letéti igazolás: értékpapírt helyettesítő okirat. Likviditás: esedékességkor mindig azonnal fizetőképes. Az európai pénzpiac meghatározó kamatlába. aki a legtöbbet adja érte. hogy az adósságszolgálati kötelezettsége a beruházás nettó hozamából fedezhető legyen. gyorsan pénzzé tehető. 2. projekt szemléletben követelmény a hitel felvevőre. Licit: árverésen adott árajánlat. Lik ide z k z k − Ké z t k v s öö s lee Fo ófiz t s k t l e et é ly e é i öe z t s g Likviditási mutatók: a vállalkozás fizetőképességét egy hitelező vagy kölcsönt nyújtó bank szempontjából a következő likviditási mutatók fejezik ki: Kéz é z s p n li k id á ( v it s pnhn a éz áyd )= P n + B n jó á éz a k v ír áo sk E e é e k öe z ts é e s dk s t le et gk +V v á m e ő llo á z ts g et é n y Eő k l ls fo ú ik id á v it s = P n ez ö éz s k z ö mr g k éle s ein zr t R v le r aúk t le ö id já t öe 83 . Általában középlejáratra szól és átruházható. hogy azt ügyfele megbízása alapján elkülönített számlán helyezi el és tartja ügyfele rendelkezésére (kamatot nem fizet). elsősorban a pénz és a jegybankképes értékpapír. amelyik az értékpapírok megőrzését és kezelését végzi (értékpapír őrzés. Az szerezheti meg az árut. ellenőrzési tevékenység). Likviditási gyorsteszt mutató: a legmobilabb eszközök aránya az esedékes fizetési kötelezettséghez. Lehet bemutatóra vagy névre szóló. referencia-kamatlábként szolgál. LIBOR: London Interbank Offered Rate [londoni bankközi kínálati kamatláb] Londoni bankközi ajánlati alapkamatláb. Likvid eszköz: olyan vagyontárgy. amelyet a befektetési szolgáltató állít ki a nála letétbe helyezett értékpapírokról Letéti jegy: hitelintézetek forrásgyűjtését elősegítő értékpapír. értékpapír-számla vezetés. befektetési jegyek adásvétele. azaz az összes likvid eszköz és kötelezettség összhangban van. Kettős értelmezés: 1. Likvidáció: a tőzsdei határidős ügyletek szokások szerinti lebonyolítása. a beruházóra.

Lízing: olyan bérbevételi. Liquidierung: egy nyitott (long vagy short) pozíciónak rendezése ellentétes irányú üzlettel. a szerződésben előírt lízingdíj fizetésére kötelezett. szervizlízing: szervizszolgáltatással kibővített. Fajtái: 1. pénzügyi lízing (finanszírozási lízing): a lízingbe vett termelőeszköz a szerződés lejáratakor maradványértéken vagy anélkül a kifizetett lízingdíj fejében átmegy a lízingbe vevő vállalat tulajdonába (beruházási hitel helyett). osztalék) • pénzforgalmi egyenleg: a bevételek és kiadások különbsége Limit: értékpapír adásvételénél a forgalmazó számára meghatározott ármaximum vagy árminimum Limit ár: a befektető által adott megbízásban szereplő meghatározott ár. s lehet pénzügyi vagy operatív. amelynek során a bérlő valamely termelőeszközt a lízingtársaságtól használat céljára. Limit order: [keret-felhatalmazás] az ügynöknek adott megbízás. A lízing általában háromszereplős ügylet. hogy a bankok összes eszközük. illetve korrigált mérlegfőösszegük mekkora százalékát kötelesek likvid eszközökben tartani. • bevételek: értékesítésből.P n ez ö éz sk z Msd k áo fo ú lik id á v it s t) a ( v it lik id á s g osá i yrr H r a fo ú amd k ( v it lik id á = s ö mr g s ein + V v á m k éle zr t e ő llo á +A y gé á r k s le na s u éz t R v le r aúk t le z ts g k ö id já t öe et é e F r ósk og ez ö zk ö R v le r ö id já aúk t le z ts g k t öe et é e n y lik id á v it srt) i áa = Likviditási tartalék: a hitelintézetek számára kötelezően előírják. A lízingtársaság az adott berendezést több lízingbe vevőnek is „kölcsönzi” egymás után. illetve bérbeadási tevékenység. 84 . A lízingbe vevő megállapodik a szállítóval az adott termelőeszköz műszaki paramétereiről. előre meghatározott időtartamra bérbe vesz. A szerződés szerinti vételárat a lízingtársaság fizeti ki a szállítónak. amely meghatározza. Likviditási terv: a forgalmi szemléletű finanszírozási terv a vállalkozás tervezett bevételeit és kiadásait veti össze a kiválasztott időszakokra. egyéb kiadások (pl. operatív lízing: a bérbe adott termelőeszköz csak átmenetileg marad a lízingbe vevő vállalat használatában. valamint az egyéb kapcsolódó feltételekről. pénzügyi műveletek bevételei • kiadások: folyó működéssel kapcsolatos kiadások. 2. hogy csak egy bizonyos árig vegyen vagy eladjon. utólagos kiegyenlítésből származó várható bevétel. másként likviditási ráta. ezzel a saját mérlegébe. a befektetett eszközök közé emeli be az adott termelőeszközt. A lízingbe vevő rendszeres. és egyidejűleg egy lízingszerződés keretében az eszköz használati jogát átadja a lízingbe vevő vállalatnak. 3. amelynél jobb áron teljesíthető az ajánlat. Limit up / limit down: [felső/alsó limit] a tőzsdefelügyelet által tőzsdenaponként megszabott maximális árfolyam-ingadozás. szállítási és beszerelési határidejéről.

akik hazájukban központtal. Egyenlege a bank és ügyfele közötti mindenkor vagyoni állapotokat tükrözi. Jegybankképesnek minősített. értékcsökkenési leírásra. Loro-számlák: a bankok külföldi ügyfeleik részére számlákat vezetnek. Mindig pénzügyi lízing. Long call: vételi jog Long futures: a határidős ügylet tárgyát veszi az üzletkötő. ha egy vételi pozíciót azért tart.4. a társaság hasznára. kamatra. Long put: eladási jog Loss: veszteség Lot: egy árunak szabványosított kereskedelmi egysége 85 . visszlízing (add el és lízingeld vissza): szorult helyzetben lévő vállalatok számára nyújt pénzszerzési lehetőséget. Long: [hosszú] akkor van valaki long pozícióban. mert nagyobb árakat vár. általában állami kibocsátású vagy állami garanciával rendelkező értékpapírokat helyez letétbe az üzleti bank a központi jegybanknál. Az operatív és pénzügyi lízing összehasonlítása Pénzügyi lízing Operatív lízing Lízingbe adó Lízingbe vevő Lízingbe adó Lízingbe vevő A birtoklás joga × × A tulajdonlás joga × × A lízingelt dolog × × a nyilvántartásban Az értékcsökkenés × × elszámolása A lízingügylet bevétele × × Lízingdíj: fedezetet nyújt a vételárra. A számlakövetelés erejéig a bank végrehajtja a megbízásokat. századtól Közép. A díjfizetés általában egyenlő ütemezésű. Lízingszorzó: fizetendő teljes lízingdíj / a gép teljes ára Loan agreement: kölcsönszerződés Lombardok: A XII. Piacképes dolgok elzálogosítása révén biztosított rövidlejáratú kölcsön. a fenti területeken képviselőkkel bíró társaságokkal rendelkeztek. Lombardhitel: kézizálog (értékpapír vagy áru) ellenében nyújtott hitel.és Észak-Európában megjelenő itáliai kereskedők. és a saját ügyfeleik számlái a loro (övék) számlák. vétel határidőre.

A pénzügyi rendszer zavartalan működésének egyik fontos biztosítéka. a fizetés igazolásául a váltót a váltóbirtokostól átveszi. Ide tartozik a készpénz és a látra szóló betét. és hogy mindig ugyanannyian akarjanak venni. 3. Másodlagos piac: [secondary market] a korábban kibocsátott értékpapírok forgalmazásának színtere. azonnal képes betölteni a pénz funkciókat. december 31-i 100 pontos bázisról indult. Kamatláb-emelkedés esetén az eladó. hogy a bankrendszeren kívüli pénzmennyiségelemeket is tartalmaz. Miután a kereskedők jólértesültek és saját számlára dolgoznak. tranzakciós pénz. Az egy évnél hosszabb futamidejű. abban érdekeltek. Azon bankpasszívák. amelyet a CA IB Értékpapír Rt. M2: tágan értelmezett pénz. fix kamatozású államkötvények árfolyamából számított tőkeérték-súlyozású index. Marge: árfolyamrés. aki a váltókövetelést teljesítette. illetve e tevékenység piacrendező hatását ismeri el a tőzsdenyelv a „piaccsináló” elnevezéssel. mint eladni. az az összeg. Az M1-en kívül a lekötött betéteket is magában foglalja. ún. kvázi pénz. amelyet az értékpapír vásárlója fizet. hogy minél nagyobb legyen a forgalom. Market maker: [piaccsináló] az értékpapír-kereskedő neve a tőzsdei szlengben. Market order: a tőzsdei értékpapír-forgalmazónak szóló megbízás a napi legjobb árfolyamon való azonnali vételre vagy eladásra Market utasítás: a brókernek szóló utasítás napi áron. E tevékenységüket. az elérhető legkedvezőbb áron való vételre vagy eladásra. amelyekkel azonnal rendelkezhet a tulajdonosa. és a TV3 Profitvadász hozott létre. előleg. Ilyenek a vállalatoknál és a lakosságnál lévő államkötvények. nem realizált nyereség vagy veszteség (könyvelt) pótlására szolgáló befizetés. kamatlábcsökkenés esetén a vevő fizeti. ha az értékpapírt brókerének hitelét felhasználva vásárolja meg. az elsődleges forgalmazói rendszerben szereplő. hogy az. hogy mindig legyen a piacon olyan értékpapír. amelyet a vásárlók meg akarnak venni. Magához váltja: a váltójogban azt jelenti. MAX: Magyar Államkötvényindex.M M0: a jegybankpénz vagy monetáris bázis (forró pénz) M1: szűken értelmezett. A különböző lejáratú értékpapírok és befektetések árfolyam-alakulásán keresztül információt szolgáltat a kibocsátónak és befektetőnek egyaránt. 86 . 1996. M3: M2 + a bankrendszer által kibocsátott értékpapírok összege M4: oly mértékben szélesen értelmezett. amely a vételi és az eladási árfolyam különbsége Margin: 1. és 1999 nyarára 158 pontra nőtt. az értékpapír vásárlásakor letétbe helyezendő összeg 2. hasznuk pedig a vétel és eladási árfolyam különbsége.

intézményre vonatkozó minősítések. Mesterséges vagy szintetikus pénz: nemzetek feletti elszámolási eszköz.Megtérülési idő: az az időtartam. de: a változó körülmények jobban gyengíthetik ezt a képességet. mind a belső változásokra. -egyezőség: a forgalmi és állományi adatok közötti összefüggést írja le. speciálisan a származékos. csekély képesség a pénzügyi körülményekben bekövetkezett változások áthidalására • CC: nagyon kicsi az esélye. részesedésre igénybe vett eredménytartalékkal növelt. Spekulatív kategória: • BB: nem befektetői kategória. mint az alacsonyabb szinteken. • C: teljes fizetésképtelenség MMTS: Multi Market Trading System. elkerülve a csődöt. bár a mutatói alapján megfelelő képességekkel rendelkezik a törlesztés és a kamatok visszafizetésére. kötelezettségre. • CCC: magas fizetési kockázat. a fizetett osztalékkal. részesedéssel csökkentett tárgyévi adózott eredmény Messenger: tőzsdei összekötő a tőzsdei alkusz és telefonos kollégái között. de a visszafizetés valószínűségének romlása sokkal kevésbé feltételezhető. amely a jelenlegi gyakorlat szerint valutakosár jellegű Minősítési jelsorozat: értékpapírra. határidős és opciós piacra tervezett szoftver. A befektetőket leginkább a kötvény. A brókercégek közvetlenül is rákapcsolódhatnak a rendszerre. Amely idő alatt az NPV zérus lesz. a céget a megkötött üzletről értesíti. de jóval érzékenyebb mind a külső. N it á y ó llo mn +N v lőfo áy öe r glo a m =Cö k n f s k eő og lo ra m +Z r á m áó llo áy n Mérleg szerinti eredmény: az osztalékra. mint a magasabb kategóriába sorolt kibocsátások. hogy a fizetési kötelezettségnek eleget tegyen. Befektetési kategóriák: • AAA: kimagaslóan erős a valószínűsége a hitel és a kamat visszafizetésének • AA: nagyon erős visszafizetési valószínűség és hajlam • A: erős visszafizetési képesség. amely az alkuszt a megrendelésekről. a gazdasági környezet hátrányos változása negatívan hat a tőke és kamata időben történő visszafizetésére. Meglehetősen nagy bizonytalanságnak van kitéve a fizetőképesség a körülmények változása esetén. ami alatt a befektetett tőke hozadék pénzáramainak jelenértéke egyenlő lesz a befektetett tőke jelenértékével. • BBB: a legalacsonyabb befektetési kategória. • B: nagyobb bizonytalansági fokozat. mint a felsőbb kategóriákban. A nyílt kikiáltásos rendszert felváltó elektronikus rendszer működését teszi lehetővé. ezért nagyobb a visszafizetés kockázata. Merill Lynch: az USA legnagyobb brókercége Mérlegegyenlőség.és részvénykibocsátó cégek minősítése érdekli. annak a hírláncnak a része. 87 .

amely a pénz. a görbe meredeksége az árváltozás sebességét mutatja. direkt eszközök: a központi monetáris hatóság közvetlen szabályozása (pl. Eszközei: 1. 3. Money market ügyletek: bankok egymásnak nyújtott hitelei. így szabadulva meg felesleges pénzmennyiségüktől. 3. elsőbbségi részvényekre és kisebb mértékben közönséges kötvényekre vonatkozó minősítéseket készít. A monetaristák szerint célszerű sok évre előre meghatározni a pénzmennyiség bővítésének tervezett ütemét. Többféle szempont alapján csoportosíthatók. és határidősen pedig viszonteladják azokat. indirekt eszközök: • kötelező tartalék • refinanszírozás. az MNB legfőbb irányító szerve a Jegybanktanács.és hitel iránti kereslet és kínálat egyensúlyának megteremtését. A Keynes-i modellben a gazdasági szereplők rövid távon alkalmazkodnak. 88 . s így mindenki kalkulálni tud a várható értékkel. Célja tehát a pénzkínálat szabályozása és ezzel antiinflációs politika folytatása. de az ügyletek futamideje alapján a legegyszerűbb. és minden lehetséges információval rendelkeznek. a chicagói iskola képviselője szerint a gazdaság szereplői racionálisan döntenek és cselekszenek. hitelkontingens) 2. ezzel a gazdaság stabilitásának megőrzését tekinti elsődleges feladatásnak.és a tőkepiacon a pénz. rövidlejáratú hitelek: 1.és hosszúlejáratú hitelek 4. Monetáris bázis: a készpénzállomány és a hitelintézeti tartalékok együttes összege Monetáris hatóság: a monetáris politika központi irányító szerve az MNB. Momentum: a trend meredekségére utaló index. 1. repo ügyletek (visszavásárlási megállapodás): a bankok és jegybank közötti ügyletek • passzív repo: a kereskedelmi bankok jegybankképes értékpapírokat vásárolnak promt a jegybanktól. konkrét betéti/hitelkamat. Monetáris politika: az a pénzpolitika és annak gyakorlata. kamatszabályozás • nyíltpiaci műveletek • kötelező likviditási tartalék • erkölcsi ráhatás Monetaristák: Milton Friedman. 6 és 12 hónapos hitelek 3.Moody-index: A Moody’s Investors Service befektetési tanácsadó kötvényekre. azokra rögtön reagálnak. illetve egymástól felvett betétei. egynapos hitelek: egyetlen munkanapra kerülnek a hitelfelvevő birtokába. • spotnext hitel: a mai nappal megkötött és spot értéknappal induló egynapos hitel (két munkanap telik el ) Jelölése: S/N • tomnext hitel: a mai nappal megkötött és következő munkanappal induló egynapos hitel (csak egy munkanap telik el) Jelölése: T/N • overning hitelek: a mai nappal megkötött és a mai nappal induló egynapos hitelek (azonos nap) Jelölése: O/N 2. 2. de hosszabb távon nem tudnak változást elérni. rediszkont • kamatpolitika. 1. 2. 4 hetes. közép. a következő munkanapon pedig vissza kell fizetni.

vagy azokat nem az előírt módon teljesíti. Mutual fund: befektetési alap Működési tőkaáttétel: azt fejezi ki. adatszolgáltatási kötelezettségének. hogy az árbevétel ingadozása hogyan befolyásolja az adózás és a kamatfizetés előtti eredményt. így biztosítva maguknak szabad forrást. Monometallizmus: egyetlen fém tölti be az egyenértékes szerepet. hogy a bankrendszer egészében minden egyes pótlólagos pénzegység az adott tartalékráta arányában növekszik. nyilvántartási. továbbá egyéb szerv vagy személy nem tett eleget a jogszabályokban meghatározott bejelentési. Mulasztási bírság: akkor kell fizetni. Multilaterális klíring: sokoldalú megállapodás áruforgalmi kapcsolatok megvalósítására és mesterséges pénz felhasználásával történő kiegyenlítésére Multiplikátor hatás: a pénzteremtés során egységnyi pénz a bankrendszerbe kerülve megtöbbszöröződik. Mozgó kamatozású értékpapír: változó kamatozású értékpapír. Természetesen a gyakorlatban nem pontosan érvényesül. ha a munkáltató.• aktív repo: a kereskedelmi bankok promt eladnak és határidőben visszavesznek jegybankképes értékpapírokat. A multiplikátor megmutatja. Mértékét alapvetően a fix és a változó költségek aránya határozza meg. 89 . A multiplikátor a tartalékráta reciprokával egyenlő. M =1 t .

amely a külföldre teljesített és a külföldről kapott valuta. Name-lending: olyan fedezet nélküli hitel. ahol garancia nélküli külkereskedelmi szállítások ellenértékét egyenlítik ki ezen a úton. Napi árfolyam: az értékpapír aktuális tőzsdei árfolyama NASDAQ: Amerika harmadik legnagyobb tőzsdéje. A központi bankok együttműködésénekcéljából jött létre. és utána indítja a beszedést. 1930-ban Bázelben hozták létre. hogy fizet vagy sem. Nagyrészvényes: a részvénytársaság ügyeire (a tulajdonában álló részvénypakett révén) meghatározó befolyást gyakorolni képes részvényes.N. az okmányok helyességének ellenőrzése a bank részéről Nemzetközi fizetések: a külkereskedelmi forgalomhoz kapcsolódó fizetési forgalom a kereskedelmi bankok csatornáin keresztül. átutalás: ún. Nettó forgótőke: a vállalat forgóeszközeinek és rövid lejáratú forrásainak a különbözete (a tartós források forgóeszközöket finanszírozó része) 90 . 2. beszedvény (inkasszó): a megbízó (eladó) beszedési megbízásában kéri fel a megbízottat (általában pénzintézetet). pénzforgalmi szemléletben készült pénzügyi mérleg. Negociálás: akkreditív negociálása. Nettó eszközérték: a vállalkozás összes eszközeinek és összes idegen forrásainak különbsége. Nemzetközi Valutaalap: IMF. • okmányos beszedvény: az eladó az árut feladja a szállítmányozó cég külföldi raktárának címére. ahol számítógépes rendszeren keresztül folyik kereskedés. A könyvviteli nyilvántartásban szereplő értéket mutatja. Fizetési módok: 1. amikor egy ügyfél vagy ügyfélcsoport részére történt összes kockázatvállalás nagysága a hitelintézet szavatoló tőkéjének 10%-át meghaladja. és az okmányokat a beszedési megbízással együtt a bankjához nyújtja be. nyitott fizetési mód. amelyet a hitelintézet a jó üzleti hírnévvel rendelkező ügyfelének nyújt. NY Nagykockázat vállalás: a hitelintézet részéről nagykockázat vállalásának minősül az a kockázatvállalás. 1944-ban Bretton Woods-ban hozták létre. Célja a tagországok fizetési mérlegének kedvezőtlen pozíciója esetén források biztosítása. Nemzetközi fizetési mérleg: egy naptári évre szóló. Nemzetközi Fizetések Bankja: BIS. hogy a megbízója helyett a megbízó követelését szedje be.és devizafizetéseket tartalmazza. Itt a vevőn múlik. • sima beszedvény: az eladó a szükséges okmányokat az áruval együtt elküldi a vevő címére.

majd ebből az értékből kivonva a kezdeti befektetés összegét (a beruházásba fektetett tőke jelenértékének és a befektetett tőkével elért hozadékok jelenértékének a különbsége). igény esetén pedig új befektetési jegyeket hoz forgalomba. jogok jogosultja is. hogy nevével ellentétben a névre szóló részvény nem névre szóló. Jelentősége van viszont pl. Az ilyen papírok a forgalom szempontjából nehézkesebbek. New Deal: az Egyesült Államokban alkalmazott új gazdaságpolitika. Egyenlege a „mi bankunk” és a számláját vezető bank közötti vagyoni állapotot tükrözi. ahol az ügynökök hangos kiáltással és kézjelekkel kötik az üzletet. ám biztonságosabbak. a névértékre vonatkozó kamatláb. a részvénynél a szavazati jog szempontjából. aminek az adott értékpapír piaci értékét illetően nincs jelentősége. Ugyanakkor mozgásuk is jobban követhető (itt kell megjegyezni. amelyen fel van tüntetve az értékpapír által megtestesített követelések. A névérték tulajdonképpen adott mennyiségű hitelt vagy (az alaptőkéhez viszonyított) résztulajdont jelent. különféle devizákban bankunknak vezetnek. sem a kötelezett nem nyer és nem veszít. mint a bemutatóra vagy a rendeletre szólóak. azaz fizetett kamat és névérték hányadosa Névre szóló értékpapír: rektapapír. s azon számlák a nostro (miénk) számlák. Nominális (névleges) kamatláb: egy adott pénzmennyiség után egy év múlva milyen összegű pénz kap vagy fizet. Névérték: [par value] a névértékkel rendelkező értékpapíroknál a kibocsátási tervben meghatározott értékpapíronkénti érték. Ekkor az árfolyamnyereség megegyezik a fizetett díj felkamatoztatott értékével. Not to order: nem rendeletére Nyereség/költség hányados: [Cost/benefit ratio] Nyereségküszöb: [Break even] az a lejárati árfolyam. Az egybeeső vételi és 91 . Nikkei 225 Stock Average: a tokiói tőzsde trendjét mutató. Nyílt kikiáltás: [open outery-call] a tőzsdei ügyletkötés egyik módszere. Névleges hozam: [nominal yield] az értékpapír alapértéke. amelyben a foglalkoztatottságot a közmunkák növelésével emelték magasabb szintre. s az állam támogatta a mezőgazdaságot. hanem rendeletre szóló értékpapír). beruházásból származó pénzáramlást a jelenre vetítve (diszkontálva).N tófog et r N tófog et r óő e = F r ó s k tk og ez ö +H s z le os ú já z k −F ly for ö o ó r rt ktl aú öe eet é z ts g áo sk −T ró b f at s e et t s k keée óő e =S já t k tk a t őe Nettó jelenérték (NPV): a befektetések értékelésének mutatója. amelynek a forgalomban lévő befektetési jegyek száma állandóan változhat. Nominated bank: a megnevezett lebonyolító bank az akkreditívnél Nostro-számlák: a bankok külföldi ügyfelei részére az országok közötti pénzügyi tranzakciók lebonyolítására külön számlákat vezetnek. A befektetésből. amelyeket a különféle pénzintézetek. olyan értékpapír. a kötvénynél a kamatszámítás. mivel azokat a kezelő (a jegy napi értékén) bármikor köteles visszavásárolni. lévén csak a jogosult kezében érnek valamit. Nyílt alap: olyan befektetési alap. ahol sem a jogosult. a Dow Jones index mintájára kialakított részvényindex. fizetett a földek parlagon hagyásáért.

Az állampapírok adásvételével alakítják a pénzmennyiséget. Lényege. A vevő tartozását kiegyenlítheti átutalással vagy látra szóló váltóval. A jegybank elad és megvesz állampapírokat. Ha visszavásárolják az állampapírokat. Állampapírok eladása esetén a vásárló magánszemélyek. Nyílt piaci műveletek: intervenció. hogy kevésbé éljenek ezzel a lehetőséggel. Gyakorlatilag a vásárló hitelt nyújt az államnak. hogy a jegybank a pénzpiacon értékpapírokat (elsődlegesen állampapírokat). Nyilvános kibocsátás: [public offening] az értékpapír-törvény hatálya alá tartozó értékpapírok első. Az értékpapírokat bárki megvásárolhatja. A pénzintézet forráshoz jut. hogy a kereskedelmi banktól adott időpontban a papírt visszavásárolja. más néven repókat. és a vevő csak azt követően fizet. de rögtön megállapodnak arról. a jegybanki szabályozás egyik eszköze. de a költségeket az eladási árfolyamkülönbségben megjelenítik. s ezzel csökken a forgalomban lévő pénzmennyiség. hogy az áru birtokába került. Az ellenérték megfizetése a számla kézhez vételét követően azonnal esedékessé válik. az ajánlatoknak megfelelően változik. A repókamatok emelésével a monetáris hatóság arra ösztönzi a kereskedelmi bankokat. Nyitva szállítás: az eladó az árut közvetlenül a vevőnek küldi meg. vállalatok vagy kereskedelmi bankok az ellenérték kifizetésével csökkentik a bankszámlán lévő pénzösszeget.eladási ajánlat az ügyletet létrehozza. a bankszámlára kerül az ellenértéke. Ebben az esetben a központi bank eladja az állami értékpapírt. Előnye. 92 . hogy rövid távú forrást biztosít a kereskedelmi bankoknak. s ezzel növekszik a forgalomban lévő pénzmennyiség. visszavásárlási megállapodásokat. Az ár-árfolyam üzletkötéskor folyamatosan. Az egyszerű eladások és vételek mellett a jegybankok kötnek ún. nyilvános ajánlattétel útján történő eladása. hogy ezzel mesterségesen bővítse vagy szűkítse a forgalomban lévő pénzkínálatot. Nyitott pozíció: a határidős ügyletből fakadó. illetve valutákat (ide értve saját nemzeti valutáját is) vesz vagy elad. az ügylet elszámolására és teljesítésére vonatkozó kötelezettségek összessége (határidőkor zárja le. vagy ha közben ellenügyletet köt).

amit egyébként az ár(folyam) változása révén elérhetne.O OBA: Országos Betétbiztosítási Alap OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development [Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet] Offer: egy meghatározott áron történő deviza eladásra való készség.A. ha a prémium fizetője nagy áringadozásra számít. hogy a prémiumbevétel meg fogja haladni azt a nyereséget.] olyan fizetési mód. az áruokmányokat pedig a beszedési megbízással együtt a bankjának küldi meg. átveszie az árut vagy sem. amelyeket megvettek vagy eladtak anélkül. Opció: prémiumügylet. Az eladó bankja megküldi az okmányokat külföldi levelező partnerének. Ez hausse-spekuláció esetén azt jelent. a megjelölt árut megvenni akarja vagy eladni. eladási (árfolyam) Offset ügylet: az ellenügyletek megkülönböztető elnevezése a repülőgépipar. és teljesítés esetén az okmányokat átadja a vevőnek. díjügylet. Open account method: nyitva szállítás Open interest: [nyitott érdekeltség] a nyitott kötések száma egy terminpiacon. 93 . Olyan határidős spekulációs ügylet. hogy kívánja-e a teljesítést vagy sem. a teljesítés napján (illetve amerikai szokás szerint a teljesítés napjáig) nyilatkozhat arról. A gyakorlatban előfordul a nyitott (nem vinkulált) inkasszó. amely felszólítja a vevőt az áru ellenértékének megfizetésére. aki a prémiumot fizeti (amelynek összege minden esetben alatta marad a valószínűsíthető nyereségnek). put and call option. hogy a leszállított exportáru ellenértékét a vevőtől (importőrtől) az átadott okmányok alapján beszedje. hogy eladja-e az árut vagy sem. Kétszeres prémiumügyletről (stellázsügylet. A prémium nagysága egy meghatározott értékpapírra (árura) vonatkozó opció esetén a teljesítés napjának közeledtével egyre csökken. Baisse-spekuláció esetén arról dönt. vagy eláll az üzlettől. hogy az eladó az árut közvetlenül a vevő címére és rendelkezésére adja fel. esetleg tényleges szállításával lezárták volna. döntési jog megvásárlása adott üzlet megkötésére vagy attól való visszalépésre meghatározott időn belül. hogy arról dönthet. ajánlat (a bid ellentéte). Csak azokra a vételekre és eladásokra vonatkozik. amelyeket még nem rendeztek. amelyben az eladó azzal bízza meg a bankját. hogy a tranzakciót egy árunak rákövetkező eladásával vagy vételével. ha a prémium fizetője választhat. Open contracts: [nyitott kötések] olyan kötések. Másképpen vinkulált inkasszónak is nevezik. Ilyen üzlet a gyakorlatban akkor jön létre. Utóbbi úgy véli. On line kártya: alkalmazása esetén az ügyfél számláját a kifizetett összeggel azonnal megterhelik (azonnali könyvelés). amelynek díja – a prémium – kétszerese az egyszerű prémiumügyletének) akkor van szó. Ennek jellemzője.D. amelyben az a fél (spekuláns). elődíj-ügylet. míg a másik fél tartott árakra. a hadászati és az űripar területén Okmányos beszedvény: inkasszó [Cash against Documents – C.

Opciós kötvény: elővásárlási jogot biztosító kötvény. Ellenkező esetben senkinek sincs semmilyen kötelezettsége. hanem bármikor. a szerződésben kikötött határidő lejárata napján dönthessen arról. és a végső lejáratkor kiszámítják ezek számtani átlagát. hogy a lízing időtartama alatt viseli lízingelt dologgal kapcsolatos költségeket. és az opció végrehajtásának joga csak a lejáratkor érvényes. Az opció jogosultja akkor fog élni tehát jogával. hanem egy hosszabb periódus. • ázsiai opció: ennél az ügyletnél is meghatározott a strike price. lízingcégek. amelynek tulajdonosa beazonosítható. Az opció lejáratkor a strike price és a számított átlagár különbözetét kapja az opció vásárlója. hogy vásárol-e. eladási opció (put opció): az eladási opció vevője jogot szerez arra. de az opció végrehajtásának joga nemcsak a lejáratkor érvényes. 3. Nem köteles eladni. Országos Betétbiztosítási Alap: 1993. • amerikai opció: meghatározott a lejárat pontos időpontja. ha p ió r < Po p á r mt r + P é iu rmm a) vételi (call) opció esetén: O c sá p ió r > Po p á r mt r −P é iu rmm b) eladási (put) opció esetén: O c sá • európai opció: meghatározott a lejárat időpontja. a hitelintézet fizetésképtelensége esetén minden olyan névre szóló betét védett. mint az opció keretében történő eladásnál. s ebben minden nap végén feljegyzik záróárfolyamot. vállalatok. évi XXIV. 2. 4. ahol az opció megvásárlója opciós díj megfizetése ellenében jogot szerez arra. Operatív lízing: a lízingbe adó a tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében. A jogosult nyilvánvalóan csak akkor él vételi jogával. ha áruját prompt áron eladva és abból levonva a fizetendő prémium összegét nem jut nagyobb bevételhez. Hitelintézeti törvény biztosítja a működését. 94 . meghatározott időtartamra a lízingbe vevő tulajdonába adja azzal. Működésének lényege: 1. hogy az opciós szerződésben foglaltak szerint eladjon. Az OBA biztosítása csak a vele tagsági viszonyban álló hitelintézetre vonatkozik. vételi opción (call-opció): kétoldalú ügylet. a náluk elhelyezett betét befagyása esetén a betétest kártalanítja. ha az opciós szerződésben kikötött ár alacsonyabb a teljesítéskori árnak és a prémiumnak az összegénél. önkormányzatok által kibocsátott kötvényekre. vagy az opciós díj elvesztése ellenében lemond vásárlási jogáról. de az opciós díj elvesztése ellenében elállhat az eladástól. törvény és az 1996. amely általában a rögzített kamatláb mellett előjogot biztosít a kötvénykibocsátó későbbi alaptőke-emeléskor kibocsátandó részvényekből való vásárlásra. hogy az opciós szerződésben rögzített áron. Az eladási opció vevője csak akkor él az eladási opciójával. ha ez az összeg pozitív. a biztosítás minden hitelintézetre külön-külön is érvényes.Az egyszerű opció lehet: 1. évi CXII. a lejárat nem egy nap. A biztosítás nem vonatkozik: banki bemutatóra szóló termékekre. a védettség értékhatára betétesenként egymillió forint. Opciós díj: [Option Premium] a vételi vagy eladási jogért fizetett összeg Opciós határidő: az időpont. 2. s a futamidő végén a lízingelt eszközt visszaszolgáltatja a lízingbe adónak. ameddig az opció jogosultja vételi/eladási jogával élhet.

Hitelintézetenként elnevezések szerinti sorrendben tartalmazza a magtakarítási formákat. s a hitelintézet a Betétregiszter egy példányát köteles az ügyféltérben. Évenkénti rendszeres osztaléknövekedés esetén. Az OBA kizárja a biztosított termékek köréből azokat a befektetéseket. e fölötti rész után 35% adó. csak ők kapnak. de a végleges döntést a közgyűlés hozza meg (vannak olyan országok. ideiglenes osztalék). Országkockázat: [counry risk] a neves nemzetközi minősítő intézetek által rendszeresen közzétett. vagy a névérték százalékában szokás meghatározni. Ez a görbe egy vízszintes tengely által kettéosztott terület alsó. letéti jegyek. Az osztalék kifizetésére az osztalékszelvény jogosít. mint az osztaléknövekedési ráta (g). az igazgatóság tesz javaslatot. hogy az adott társaságnál adott évben mennyi osztalék kerül kiosztásra. Legismertebb válfaja a részvénytársaság részvényérték-arányosan felosztott nyereségéből az egy részvényre jutó hányad. amely tartalmazza az összes biztosított terméket. jól látható helyen elhelyezni. akkor az árfolyam számítása a következő: P0 = D IV1 r −g DIV1 = 1 év múlva várható osztalék r = a befektető által elvárt hozam g = osztaléknövekedési ráta P0 = árfolyam Osztalékadó: az adózott vállalkozói jövedelem kivétre/osztalékra kerülő része utáni adó. szövetkezeti részjegyek). amelyet elsősorban a várható osztalékért vesznek.részvényekre. ahol az osztalék mértékéről az igazgatóság dönt). Az osztalékot fix összegben. Oszcillátorok: a piac aktuális állapotáról kaphat az elemző információt. ha a társaság nyereséges. ami a DIV/EPS hányadossal számítható. Az OBA a tagintézetekkel közösen létrehozta a Betétregisztert. a mérleg megállapításakor kerül sor. Osztalék: [Dividend (DIV)] a nem kamatozó értékpapírok utáni részesedés. amely az adott országban végrehajtott befektetések általános kockázatát méri. de lehet. ha az elvárt hozam nagyobb. Kifiz t s et rv z t to z a k eé r e ee s t lé E yré z é n rejuó a ó oto z a k g sv y t d z t s t lé Osztalék hozam: egy részvényre jutó osztalék Osztalékorientált részvény: olyan részvény. az érdeklődők rendelkezésére bocsátani. vagy más néven kínált megtakarítási formákra (banki kötvények. Osztalékfizetésre általában évente egy alkalommal. A jegybanki alapkamat kétszeresével számított részével megegyező osztalékalap után 20%. hogy ha kicsi a nyereség. amelyek az azonos nagyságú és lekötési idejű betétek meghirdetett kamatához képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt biztosít (ez nem 1-2%-ot jelent). illetve felső részében mozog. Arra. de ettől eltérő gyakorlat is létezik (pl. az USA. pl. Osztalékfizetési hányad: b. és a nemzetközi befektetőket orientáló globális mutató. 95 . Osztalékfizetési ráta: az egy részvényre jutó adózott nyereség milyen hányadát fizetik ki osztalékként. Osztalékelsőbbségi részvény: ők is csak akkor kapnak osztalékot.

kötvény jövőbeli (határidős) eladására. rövid időn belül (néhány óra) történő vétel és eladás Overnight hitel: azonnal végrehajtott hotel. a felvevője azonnal pénzhez jut és másnap fizeti vissza. ezért csak tőzsdetagokon keresztül bonyolíthatja le ügyleteit. értékpapír. Outright: két fél szerződést köt egy-egy deviza. A teljesítés elmaradásának közokirattal történő igazolása az óvás. Overdraft hitel: folyószámlahitel Overnight: hirtelen. Outsider: olyan tőzsdei alkusz.és forintbetét lehet.Osztalékrészvény: [Stock Dividend] nem pénzben. áru. ha közben nem kötöttek egy másik szerződést az eredeti módosításról. hogy a kötelezett nemteljesítése esetén követelését az óvadékösszegből vagy értékpapírból közvetlenül kielégítheti. de egy ma meghatározott árfolyamon. általában telefon útján folytatott kereskedelem brókercégek és bankok értékpapírosztályain keresztül. számítógépes hálózaton keresztül működő piacot jelent. Az instrumentum eladására. kötvényt. s a bank záradékot vagy nyilatkozatot ír. Az óvás felvételére közjegyző jogosult (a bankhoz benyújtják a váltót. Bankközi. részvényt. hogy a címzett számláján nincs fedezet). részvény. Lejáratkor mindkét fél kötelező jelleggel leszállítja. Over-the-counter market (OTC): [pulton keresztüli piac]. ami a tőzsdén nem jegyzett értékpapírok forgalmára jellemző. 96 . hanem újabb részvények szétosztásának formájában fizetett osztalék OTC: over-the-counter [pulton keresztüli piac] bankközi. lekötött deviza. amelynek tárgyául csak készpénz. feltéve. devizát. aki nem tartozik a tőzsde tagjai közé. ha nem teljesítik. a váltó birtokosa megtérítési igénnyel léphet föl a váltókötelezettjeivel szemben. Az óvatolt váltóval történik a váltóper elindítása. Óvadék: kaució. illetve vételére. számítógépes hálózaton keresztül működő piacot jelent. Óvatolás: óvás. Előnye a jelzálogjoggal szemben. illetve vásárlására egy ma meghatározott árfolyamon. dologi (tárgyi) jellegű biztosíték. kifizeti a szerződésben említett árut. akkor amikor a címzett nem teljesített. tényeleges szállításra a jövőben kerül sor.

adóalapot és a költségvetési támogatás összegét az adóhatósági ellenőrzés megkezdése előtt helyesbítheti. hogy az önadózás útján megállapított adót vagy megállapítani elmulasztott adót. amely adott piaci kamatláb mellett évente azonos jövedelmet biztosít. r −g g (growth rate) = éves növekedési ráta (a jövedelem éves növekedésének üteme) Annuitás: olyan pénzáramlási sorozat. ahol r > g. illetve intézvényvédelmi alapot. Önellenőrzés: az adózónak az a joga. amelynek minden eleme megegyezik. Önfinanszírozás: belső finanszírozás. Az örökjáradék tehát meghatározatlan időtartamra biztosít évi meghatározott összegű. Örökjáradék: végtelen számú tagból álló pénzáramlás. Örökjáradék jelenértéke: PV Ö = C r C = évente esedékes fix összegű pénzáram r = kamat Ha a rendelkezésünkre álló pénzt értékpapír vásárlásra fordítjuk. amely meghatározott számú tagból áll és a tagok értéke megegyezik. vagy évente előre meghatározott mértékkel növekvő összegű jövedelmet. Ezek az alapok saját kártalanítási szabályzatuk szerint fizetnek kártérítést a befagyott betétek után. Az annuitás jelenértékének számítása: PVA = C C C + 2 ++ 1+ r ( 1+ r) ( 1+ r) n C = adott évi jövedelem r = elvárt hozam Mivel itt nem végtelen elemből áll az összegünk. az értékpapírért adható pénz = évi járadék összege / éves kamatláb PVÖ = C C C + 2 ++ 1+ r ( 1+ r) ( 1+ r) n C = örökjáradék jelenértéke Növekvő tagú örökjáradék: évente növekvő összegű pénzáramlás P = V C . amelynek nincs lejárata. Olyan kötvény járadéka. Kiszámításánál keressük azt a jelenértéket. Önkéntes betétbiztosítás: a hitelintézetek létrehozhatnak önkéntes betét-.Ö Önadózás: az adómegállapításnak az a módja. Történhet az adózott nyereség egy részének újratőkésítésével. a befektetéshez szükséges pénzeszközök saját forrásból történő finanszírozása. amikor törvényben foglalt kötelezettsége alapján az adóalany maga állapítja meg adóját. illetve az amortizációs összeggel. az örökjáradéknál alkalmazott képlet nem használható. a két örökjáradék különbsége alapján: 97 .

PVA = C C 1 − ⋅ r r ( 1+ r) n PVA = annuitás jelenértéke C = az év jövedelme (hozadéka) r = kamat n = évek száma 1 1  PVA = C ⋅ 1−  r ( 1+ r) n  Összevontan adózó jövedelem: az önálló és nem önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelmek 98 .

teljesítendő kötelezettség Passzív bankügyletek: pótlólagos pénz érkezik a bankba. így nem véletlenül forognak az átlagosnál nagyobb P/E-vel a nagyobb növekedésű cég részvénye. a stagnáló nyereségűé 1. Formái: • betétgyűjtés • külön jogszabály szerint a hitelintézet által kibocsátható értékpapír nyilvános forgalomba hozatala (pl. a pénz egységének vásárlóértéke csökken. Pénz: azok az instrumentumok. tőkeértékének és nyereségének a hányadosa. amennyiben a papírpénz-kibocsátás meghaladja a forgalom pénzszükségletét és ez a forgalomban marad. Ezek a funkciók: • elszámoló eszköz • forgalmi eszköz • fizetési eszköz • felhalmozási eszköz 99 . ami azt mutatja meg. egy vállalat saját tőkéje és adósságai. A nagy növekedésű vállalat papírjainak árfolyama 2. nem okoz inflációt. Példa: vegyünk két céget. vagy más kereskedelmi banktól (refinanszírozási hitel igénybevétele) Paying bank: fizető bank P/E: Price/Earning Ratio. De ha a két évvel későbbi várható nyereséggel számolunk (225 és 100 forinttal – a stagnáló cégnél 10-es P/E. letéti jegy) • hitelfelvétel jegybanktól. meghatározott arány.000 Ft. 2. Amennyiben a piac értékítélete szerint a társaság az átlagosnál nagyobb növekedésre képes. s mindkettő 100 forintos nyereséget ér el részvényenként. Első pillanatra az utóbbi társaság papírjai tűnnek olcsóbbnak. Pari: a névértéknek megfelelő Paritás: egyenlőség. miközben a másikéi 20-as értékkel. a részvény árfolyamának és az egy részvényre jutó nyereségnek a hányadosa. tartozás. ha a papírpénz csak a mögötte ténylegesen megjelenő aranyat képviseli. a másik cégnél 9 alatti P/E). Pénzek összehasonlítására használt elméleti érték.000 Ft. amellyel egy időben tartozása keletkezik a banknak a pénztulajdonossal szemben.P Packing credit: csomaghitel Pakett: részvénypakett Papírpénzforgalom törvényei: 1. hogy a társaság tőkéje hány év alatt térül meg a profitból. másképpen az rt. Passzíva: források. hiszen csak 10-es P/E-vel forognak. magasabb értéket kapunk. amelyek betöltik a pénz alapvető funkcióit. Klasszikus formája az érmeparitás és az aranyparitás.

Pénzpiac: pénzeszközök rövid lejáratú forgalma. Jellemzőjük. mert a hitelintézeteknek forrásaik nagyobb hányadát kell a jegybanknál tartalékszámlán elhelyezniük. továbbá a gazdálkodók egymásnak. hitelnyújtás: a hitel összege megjelenik a betét és a hitel számlán. illetve megrendelőiknek nyújtott kereskedelmi hitelei sem a pénzpiac. lebonyolítja nemzetközi fizetési forgalmát. beszedési megbízás. illetve rövid lejáratú értékpapírügyleteket hoznak létre egymással az ideiglenes pénzfölöslegek és az ideiglenes pénzhiányok egymásra találásának jegyében (a hitelintézetek gazdálkodó szervezeteknek és más jogi személyeknek vagy természetes személyeknek nyújtott hitelei. Pénzfeldolgozási tevékenység: az a pénzügyi szolgáltatás. valódiság és forgalomképesség szempontjából történő ellenőrzése Pénzforgalmi szolgáltatás: a hitelintézet ügyfelének pénzforgalmi számlát nyit és vezet. illetve e körből gyűjtött betétei. változását (sokszorozódását) kifejező együttható (1/t). hogy azonnal hozzáférhetők. sem a tőkepiac fogalomkörébe nem tartoznak). amelynek tárgya bankjegyek és pénzérmék tételes megszámlálása. A t a kötelező jegybanki tartalék mértékét kifejező százalékérték. amelynek keretében hitel-. illetve értékesíthetők. hitelkártya) • bankszámlák közötti elszámolással (átutalás. eladható. hogy a bank mindig fizetőképes maradjon. Pénzláb: a pénzérme. fix címletű kötelezvény. számlakövetelések és likvid befektetések (jegybankképes kincstárjegyek. Pénzforgalmi elszámolás: Történhet: • készpénzfizetéssel • készpénzkímélő fizetéssel (csekk. a pénzintézetek által kibocsátott. akkreditív) Pénzintézeti eszköz/forrás gazdálkodás: a banki mérleg struktúrájának a menedzselése úgy. Pénzteremtés: a pénz bekerülése a gazdaságba Két fő módja van: 1. teljesíti megbízásait. lényegében az árak mércéje Pénzmultiplikátor: a pénztömeg növekedését. hogy a kamatfüggő bevételek maximálisak legyenek a kockázatok kivédése mellett. illetve pénzegység értéke nemesfémben vagy más áruban kifejezve.Pénzáramlás: [cash flow] a pénzügyi és vagyoni helyzet változása Pénzeszközök: készpénz. Pénzkölcsön nyújtása: olyan pénzügyi szolgáltatás. amelynek keretében a pénzpiac szereplői (a hitelintézetek és a jegybank) betét-hitel kapcsolatot. a jegybanknál leszámítolható váltók) alkotják együtt a likvid eszközöket. amely fix kamatjövedelmet biztosít a befektetőnek. viszont hozamuk nincs vagy nagyon alacsony. A magyar értékpapírtörvény értelmében nem sorolható az értékpapírok közé. bankkártya. s a adott bank ügyfélkörén belül alkalmas fizetésre. 100 . kölcsönt felvevő rendelkezésére. Pénztárjegy: rövidlejáratú. Forgalomképes. 2. külföldi deviza vétele bank által: a megvásárolt külföldi deviza ellenében pénzt teremtett (megnövelte a forint mennyiséget). Ha a t értéke növekszik. amelyek biztosítják. a pénzmultiplikátor nagysága csökken. illetőleg kölcsönszerződés alapján a hitelező pénzösszeget bocsát a hitelt.

A multiplikátor a tartalékráta reciproka. amely lehetővé teszi a pénz. devizapolitika Pénzügyi rendszer: olyan piacok.és tőkekapcsolatokat a gazdaságban. jegyzett tőke Kétmilliárd Ft A rá vonatkozó törvény szerint Száz millió Ft Húsz millió Ft Pénzügyi lízing: az a tevékenység. költségvetési politika 3. A használatba adással a lízingbe vevő: • viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot. a hitelkérő pénzügyi-gazdasági helyzetének értékelésére szolgálnak. szabályok és mehaizmusok összessége. A bankrendszerben minden egyes pótlólag megjelenő pénzegység hányszorosára növekszik adott időszak alatt. ideértve a fenntartási és az amortizációs költségeket is. Alrendszerei: 1. törvények. hogy a lízingbe vevő könyveiben kerül kimutatásra. • a hasznok szedésére jogosulttá válik. • jogosultságot szerez arra. vagy szövetkezet Minimális alapítói tőke. Lik id á v it s i mt t uaó = F r ósk og ez ö zk ö R v le ö id já r t t r o z s k aú at áo F r ósk o g ez ö z k − Ké z t k ö s lee R v le ö id já raút r o z s k t at áo G oslik yr v id ái m t t = it s u aó Ez öa n s k z rá t rn ( Reu on y smgé o et r e u y [ R E ]) q it O ü s lé = Ad z t e e mn ó ot r d é y Ö s e ez k z sz s s ö = Ad z t e e mn ó ot r d é y S já v g o a t ay n S já v g o a n o a t a y n rá y s t rn ( Reu on e u y [ R A ]) q it O mgé lé s e t rü Pénzügyi politika: a gazdaságpolitika egyik eleme.Pénzügyi intézmény alapítása: Vállalkozási forma Bank Szakosított hitelintézet Szövetkezeti hitelszövetkezet Pénzügyi vállalkozás Részvénytársaság Részvénytársaság Szövetkezet Rt. amelynek során a lízingbe adó ingó dolog vagy ingatlan tulajdonjogát. hogy a szerződésben előírt kötelezettség teljesítése esetén. egyének és intézmények. hogy azt a lízingbe vevő határozott idejű használatába adja oly módon. illetve vagyoni értékű jogot a lízingbe vevő megbízása alapján abból a célból szerzi meg. 101 . ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerez. Pénzügyi mutatók: a hitelkérelem alapmutatói. monetáris politika 2. a központi beavatkozás eszközei és módjai együttesen alkotják. Pénzügyi megtérülési ráta: [Financial Rate of Return (FRR)] Pénzügyi multiplikátor: a forgalomba kerülő pénz bővülését jelzi. • viseli a közvetlen terheket.

nem fogadhat el nyilvánosságtól más visszafizetendő pénzeszközt. s legvégül az üzleti ötlethez. a megbízó által meghatározott irányelvek keretei között végzi. fedezetvizsgálat után fizetés vagy letiltás Pozíció: állomány. egy természetes vagy jogi személy tulajdonában lévő különféle értékpapírok összessége. de csak kizárólagos tevékenységként. az elektronikus pénztárak használatához minden esetben szükséges. Tevékenysége optimalizációs eljárás a profitmaximálás és a kockázatminimalizálás érdekében. Piaci kockázat: vagy szisztematikus kockázat olyan tényezőkből adódik. amelyhez a forrás kiegészítést igénylik. körkörös lépcsőkkel. Célja.Pénzügyi tőkeáttétel: az összes tőkén belül milyen részarányt képvisel az idegen tőke. Pénzügyi vállalkozás: az a pénzügyi intézmény. 2. ahol súlyként az egyes értékpapírok portfólión belüli aránya szerepel. devizahitel-ügyletek. a bankjegykibocsátó automaták. 102 . Harry Markovitz portfólió-elmélete szerint a befektető számára a legvonzóbb portfólió összeállításának menete: 1. vagyonkompozíció 1. Így jelentése: egy adott vállalat vagyonának összetétele. A lépcsőkön való helyfoglalás biztosítja a nyílt. Portfólió: értékpapírtárca. A láncolatban bármely elem bizonytalan. amelyek a gazdaság egészét érintik. A fentieken kívüli pénzügyi szolgáltatást végezhet. Pénzügyi ügynök: a bankközi piac résztvevői közötti forintügyletek. a hitelfolyósítás meghiúsul. továbbá devizák adás-vételének közvetítése azzal a céllal. mátrix és modell szolgálja. hogy a szereplők jól lássák és hallják egymást. Lehet hosszú és rövid pozíció. egyenleg a deviza. licitálásos üzletelés feltételeit. az egyes részvények várható hozamának megállapítása 2. újabban a fogalom szélesebb körre vetítve is használatos. devizabetét-ügyletek. a szórás meghatározása: a várható hozam milyen mértékben térhet el a jövőbeni tényleges hozamtól. Pit: arénaszerűen kiépített gödör. az összeállított kombináció várható hozamának és szórásának kiszámítása POS: elektronikus fizetési pontok. és nem nyújthat pénzforgalmi szolgáltatást. hogy a felek egymásra találjanak és jogügyletre irányuló szerződést kössenek.és értékpapírügyletekben. 3. Menedzselése a portfolió-menedzser feladata. amelyben a széleskörű nemzetgazdasági helyzet elemzéséből kiindulva az adott gazdasági ágazaton keresztül jutnak el a hitelt igénylő vállalathoz. az egyes részvények súlyarányának meghatározása a portfólióban 4. Portfolió bétája: a benne szereplő részvények bétájának súlyozott átlaga Portfólió várható hozama: értékpapír-portfólió esetén a portfóliót alkotó értékpapírok várható hozamának súlyozott átlaga. Optimalizálását számos elmélet. illetve engedély birtokában pénzügyi ügynöki tevékenységet is a bankközi piacon. amely nem foglalkozik betétgyűjtéssel. index. PIN-kód: személyi azonosító szám. Piramis-elemzés: a hitelezés általános és konkrét esetre vonatkozó vizsgálata. aki ezt díjfizetés ellenében. mennyire van a vállalat eladósodva (lényegét tekintve hosszúlejáratú hitelfelvétel).

Nem igazi bérlet. Promt piaci ügyletek: • spot konverziók: a devizapiacon történő azonnali adás-vételi üzletek. A hitelfelvevő akkor fizeti meg az előző időszakra fizetendő kamatot. azt jelenti. szállítás előtti Preis-einflussfaktoren: [árakat befolyásoló tényezők] politika. Prolongáció: hosszabbítás. konjunktúra. Az adásvételi ügylet megkötése és az ügylet teljesítése nem szakad el egymástól. biztonságos. körültekintő Put option: eladási opció 103 . amelyekben a lízingdíj nagy részének kifizetése és a lízingszerződés időpontja közel van egymáshoz. mezőgazdaság. hogy a rövidlejáratú hitel lejáratakor a kihelyező vagy a felvevő érdekelt a hitel további nyújtásában. illetve igénybevételében. Money Market ügyleteknél (amikor a bankok egymásnak nyújtanak hiteleket) a promt ügyletek esetén a kötésnap és az értéknap között nem telik el hosszú idő. Prime rate: alapkamat az USA-ban. éghajlat stb. Az USA legjelentősebb kereskedelmi bankja által a vállalatoknak nyújtott hitelekre felszámított alapkamatláb. pénzügy. hanem a lízingdíj költségként történő elszámolásából eredő adóelőnyök kihasználására találták ki. Prompt lízing: olyan lízingügylet. Prompt ügylet: azonnali ügylet. Tőzsdei promt ügyleteket azok kötnek. az azonnali piacon (hasonlóak a devizapiachoz) Prudens: megbízható. Az első osztályú adósok számára nyújtott rövid lejáratú hitelek minimális kamatlába. ipar. A periódusnak megfelelő kamatláb megállapítása után létrejöhet a megegyezés a hitel meghosszabbításáról. vagy tőkebefektetésüket készpénzre szeretnék váltani.Pre-shipment: előzetes. Az üzletkötés tárgya lehet deviza vagy bármilyen értékpapír. más néven konverziók vagy kasszaműveletek • értékpapírokkal kapcsolatos műveletek. akik befektetési formát keresnek.

amelyek külön fedezet nélkül nyújtott hitelek • a hitelintézet tulajdonában lévő értékpapírok zálogba adásával fedezett hitelek. passzív repó: a kereskedelmi bankok értékpapírokat vásárolnak promt a jegybanktól. határidősen viszonteladják azokat. hozam/ráfordítás. Rendkívüli hitelnyújtás: szükséghelyzetben lévő pénzintézeteknek nyújtható hitel. A jegybank forrást nyújt a kereskedelmi bankoknak. a váltó forgatását tiltó záradék Rendelkezésre tartási jutalék: az a fizetési díj. azaz egy időszak alatt elért eredmény viszonya az összes tőkéhez vagy a saját tőkéhez Repo ügyletek: visszavásárlási megállapodás [repurchase agreement] a bankok és a jegybank közötti ügyletek. Lehet: 1. amely nem forgatható tovább. amikor a fizetésképtelenség veszélye fenyegeti a bankot (pl. Rentabilitás: tőkejövedelmezőség. hogy részükre értékpapírokat viszontleszámítol. Refinanszírozás: a finanszírozás finanszírozása. a tényleges vásárlóerő-növekedést kimutató hozam Reálkamatláb: a piaci (nominál) kamatszínvonal és az árszínvonal-emelkedés különbségeként számított mutató (reálhozam számításának alapja) Rediszkontálás: viszontleszámítolás. vagyis a hitelnyújtási lehetőségeket növeli a pótlólagos központi banki forrás. 104 . ezeket nevezzük lombard (kézizálogos) hiteleknek Rektapapír: névre szóló értékpapír. A kereskedelmi bank által nyújtott hitel mögött jegybanki forrás áll. 2. így biztosítva maguknak szabad forrást. de még fel nem vett hitelösszeg után fizetnie kell. így szabadulva meg felesleges pénzmennyiségüktől. Rektazáradék: a váltóra felvezetett. központi bank azáltal befolyásolja az üzleti bankok pénzkihelyezési képességét. refinanszírozási hitelt nyújt. s ennek eredményeként a kereskedelmi bankok pótlólagos forráshoz jutnak. amelyet a hitelt felvevőnek a hitelszerződésben rendelkezésére tartott. a központi bank a hozzá benyújtott váltókat viszontleszámítolja. saját tőkéjének csökkenése eléri a 25%-ot). egy korábbi hitelnyújtáshoz későbbi hitelforrás biztosítása egy másik pénzintézet részéről. aktív repó: a kereskedelmi bankok promt eladnak és határidősen visszavesznek jegybankképes értékpapírokat.R Reálhozam: a nominális hozam diszkontálása révén meghatározott. Refinanszírozási hitelek: a bank a forrásait bővítheti más hitelintézettől vagy a jegybanktól refinanszírozási hitel felvételével. Lehetnek: • biankó hitelek.

Másra át nem ruházható és a szövetkezei tagnak harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettségei miatt bírósági végrehajtás alá nem vonható.Visszavásárlásos megállapodás. de az üzleti bank az eladott értékpapírokat eszközei közül nem vezeti ki. A részvény értékét a társaság nem fizeti vissza. Hasonlít a sima swap ügylethez. a közgyűlési határozatok megtámadásának joga. amely az adott részvénytársaság alaptőkéjének a névértékkel arányos hányadát képviseli. de az átváltoztatható kötvény és az elővásárlási jogot biztosító részvény is. • osztalékelsőbbségi részvény • szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény • likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény jogutód nélküli megszűnés esetén biztosítja a fennmaradó vagyonból való részesedés elsőbbségét. kamatozó részvény: a részvényhez fűződő valamennyi jogon túl kamat is megilleti a részvény tulajdonosát. amely azonos tagsági jogokat biztosít tulajdonosainak. 4. A részvények fő típusa az ún. azok egy későbbi időpontra. ellenőrzési jog) is megtestesít. 105 . törzsrészvény: a részvény alapfajtája. az ideiglenes részvény. törzsrészvény. hogy az alacsony vagy zéró-osztalék (valamint akár csak ennek kilátása) általában visszaveti a részvény árfolyamát. forgalomképes értékpapír. A részvényest a vállalati nyereségből osztalék illeti meg. Report ügylet: halasztó határidős művelet. a kamatozó részvény. ahol meghatározott értékpapírok eladása történik a központi jegybanknak meghatározott árfolyamon. Részvény: [Share] részvénytársaság alapításakor és alaptőke-emeléskor kibocsátott tagsági-részesedési jogot megtestesítő. egyidejű visszavásárlásával. azonban a jó részvény-befektetés nem elsősorban a magas osztalékban. azaz tulajdonosa a társaság csődje esetén legfeljebb a részvény által megtestesített értéket veszítheti el. ahol nem történt üzletkötés. az értékpapír műveletekben a határidőre kötött hossztranzakció meghosszabbítása egy likvidációs időpontról a következőre. Gyakorlatilag lombardhitel. reportdíj fejében. 3. hanem a részvény árfolyam-emelkedésében nyilvánul meg. Rések: [gaps] az előző napi maximális és a tárgynapi minimális árfolyamok közti árértékeket a piac átugrotta – olyan terület. A részvényvásárlás a részvényes részéről végleges tőkeátadás. A részvényről általánosságban írtak feltétel nélkül a törzsrészvényre igazak. az alapítvány vagy egyesület tulajdonába átmenő részvény. Speciális részvényfajta az elsőbbségi részvény. Fajtái: 1. Ezek egy része kisrészvényes esetén csak nagyon korlátozott értékű. továbbra is a portfóliójában tartja. a dolgozói részvény. 2. részesedést megtestesítő okirat. foglalkoztatottainak. dolgozói részvény: kedvezményes áron bocsátanak ki az rt. Részesedés: a befektetőnek gazdasági társaságba bevitt vagyona Részjegy: a szövetkezetek által kibocsátott. Ugyanakkor kétségtelen. ahhoz csak az értékpapír-piacon való eladás útján lehet hozzájutni. • elővásárlási jogot biztosító részvény a későbbi kibocsátásoknál nyújt elsőbbséget a részvényesnek. magasabb áron történő. Részvényre vonatkozó későbbi jogot testesít meg a részvényutalvány. A részvényes felelőssége a részvény értékéig korlátozott. A részvény többféle tagsági jogot (szavazati és választójog. elsőbbségi részvény: valamilyen előnyöket biztosít a részvényes számára.

fordulónapok. Az alternatív költsége az elvárt hozama legalább. a részvények várható hozamának elemzése történhet gazdasági és technikai elemzés útján. az angol FTSE. momentum Részvények elvárt hozama: ha valamely befektetési forma mellett döntünk. a japán Nikkei. rések (gaps) 2. Gyakran a jelentős vagy többségi részesedést nevezik így. részvényekre váltja be a kötvényt. Kialakításuk első fázisa egy valamilyen szempontból az egész értékpapírpiacra jellemzőnek talált részvénycsoport kiválasztása. csatorna. Részvény béta mutatója: a piac egészének 1%-os fellendülésekor az adott részvény hozama várhatóan hány százalékot fog változni.5. statisztikai módszerek segítségével: mozgóátlagok. korrekció. a választott befektetés opportunity cost-ja. a német DAX és FAZ. majd a már súlyozott értékeket átlagolják. azonos mértékben növekvő pénzáram jelenértékét kell kiszámítani. 6. ideiglenes részvény: az alaptőke összegének teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről kiállított értékpapír. s az így kapott átlagot fejezik ki végül egy indexszámmal. a svájci Swiss Index.) és az ennél kifinomultabb „árindex”-ek (pl. támasz (support). Részvények elemzése: portfólió elemzés. diagrammok (chartok): trend. elővásárlási jogot biztosító kötvények: valamely jövőben megvalósuló alaptőke-emeléskor biztosítanak elővásárlási jogot a kötvénytulajdonosoknak a kibocsátandó részvényekre. A technikai elemzés eszközei: 1. ezért a várható hozamok jelenértékét kell kiszámítani. Jövőbeni hozamot biztosító pénz. az osztrák CA-index. Ismertebb részvényindexek (az iménti különbségtételt most figyelmen kívül hagyva) az amerikai Dow Jones és Standard Poor’s. ellenállás (resistance) szintek. az osztalék alakulásától függ alapvetően. oszcillátorok. Az egyes részvényeket ezután – általában – jelentőségüknek megfelelő súlyozással veszik figyelembe. 7. A változásokat a tulajdoni viszonyokban a részvénykönyvben kell vezetni. Részvények árfolyama: a cég által elért illetve elérhető profit. 106 . a piaci kockázatot. átváltoztatható kötvény: a kötvény végén vagy esetleg a futamideje alatt a tulajdonosa kérésére bármikor tagsági jogot megtestesítő értékpapírra. Dow Jones II. Részvény névértéke: a társaság jegyzett tőkéjének és a forgalomban lévő részvények számának hányadosa Részvénypakett: egy részvénytársaság részvényei jelentősebb hányadának egy kézben koncentrálódása. Standard Poor’s) között. akkor egy végtelen ideig tartó. Amennyiben ismert a DIV (a tervezett osztalék) és változásának várható üteme (g). Az elemzők különbséget tesznek az „átlagok” (pl. Részvényérték: a jövőbeli osztalékok jelenértéke Részvényindex: egy adott tőzsdén jegyzett részvények – tőzsdénként különféle eljárásokkal súlyozott – átlagárfolyamát tükröző mutatószám. Méri az adott részvény és a piac egészének együttmozgását. Részvénykönyv: a névre szóló részvények tulajdonosainak névsorát tartalmazó könyv.

és ebben az esetben újabb hitel igénybevételére nyílik joga. Pontosabb eredményt kapunk. ha az adózott eredmény helyett a kamatfizetések és az adó előtti eredménnyel számolunk. eszközarányos nyereségráta. ekkor kapjuk meg az összes befektető rendelkezésére álló jövedelmet. Kiszámítása: 1. hogy a befektetők egy forintnyi vagyona után mekkora jövedelmet tud elérni a társaság. EPS / egy részvényre jutó saját tőke (a P/BVPS és a P/E hányadosa) ROA: Return on Assets. ROE: return on equity [saját tőkére jutó nyereség] tőkearányos nyereségráta. Revocable: visszavonható Rezidiumok: a tényleges részvényárfolyamok eltérései azoktól a hozamoktól. 107 . Az árfolyamok sávból történő kilépését a jegybank devizapiaci intervencióval akadályozza meg. az árfolyamok a deklarált paritás körül csak igen szűk sávban ingadoznak. Fajtái: • adjustable peg: rögzített. amik még nincsenek a befektető birtokában. A saját tőkéhez viszonyított eredményesség javítható a növekvő eszközjövedelmezőséggel. A hitelintézet esetenként bírálja el. és amelynél a tag kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének. Rövid eladás: [short selling] olyan befektetési technika. A szóban forgó terméket. Rövidlejáratú hitelek: Fajtái: 1. Ezek a vállalatspecifikus események adott havi hatását mérik. • áthidalási hitel: időlegesen jelentkező hiteligényt elégítenek ki. de a nagyobb eladósodással is. A termék árfolyamának esésekor hoz profitot. de módosítható (előre be nem jelentett kiigazításokkal) • crawling peg: csúszóárfolyam beavatkozási sávokkal • fix árfolyam: rögzített árfolyam. Rögzített árfolyam: fix árfolyam. amely olyan termékeket ad el. A hiteladós a kereten belül felvett hitelt visszafizeti. vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. Azt jelzi.Részvénytársaság: olyan gazdasági társaság. amelyeket a részvények és a piac közötti általános kapcsolatot leíró regressziós egyenlet előre jelez. részvényt kölcsönveszi egy másik brókercégtől. vállalati hitelek: • hitel nyitott hitelkeret alapján: az ügyféllel kötött szerződés meghatározott hitelkeretet bocsát ügyfele rendelkezésére. hogy a rendelkezésre álló eszközöket mennyire hatékonyan tudta befektetni a vállalat. adózás utáni nyereség / saját tőke 2. • rulírozó hitel: a hitelintézet az ügyféllel kötött szerződés alapján a gazdálkodó szervezet rendelkezésére bocsát egy hitelkeretet. amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul. de lehet leértékelés (a pénzpolitikák önállóak) • currency board: az árfolyamot egy független bizottság (valutatanács) határozza meg. Azt mutatja meg. de nincs leértékelés (összehangolt monetáris politikák). • árfolyamunió: rögzített árfolyamok vannak.

ha a felek között egy nagyértékű külkereskedelmi ügyletet az eladó részszállításokkal fog teljesíteni. megújuló. hogy követeléseiket felvegyék. Rund turn: lezárt tranzakció 108 . Rulirozó hitel: előre meghatározott hitelkeret. amely folyamatosan igénybe vehető. de a vevőnek nem kell az import teljes értékét rendelkezésre bocsátani. Az akkreditív ilyenkor is a teljes összegre nyílik. hanem elég a részszállítások értékének megfelelő kisebb összegre megtenni. fogyasztói hitel: • fogyasztási hitel: természetes személyek által a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához nyújtott hitel • lakossági hitel: üdülőépítésre. de keretet igénybe venni csak a résszállítások erejéig lehet. A törlesztés után ismét igénybe vehető. Run: az a jelenség. Egy igénybevétel után az akkreditív külön emelési utasítás nélkül feltöltődik. közműfejlesztésre adott hitelek Rulírozó/feltöltődő akkreditív: [revoling credit] akkor célszerű alkalmazni. A bank ilyenkor a teljes szerződött import áruértékig vállal fizetési ígéretet. amikor az ügyfelek tömegével rohanják meg a bankok pénztárait.2.

S ját k a tő e . Short call opciós pozíció: eladási kötelezettség Short futures: eladás határidőre Sight draft: látra szóló váltó Skalperek: olyan spekulánsok. a londoni tőzsde 1986-ban bevezetett automatikus kereskedési rendszere Short: [rövid] ha valaki egy vételi szándékot azért tart.888671 gr arany • 1971 után 1 SDR = 1. Slip: mechanikus kártyaleolvasó berendezés Small cap: alacsony tőkeértékű társaság Smart card: elektronikus pénztárca 109 .S Saját tőke: amit a vállalkozás alapításakor vagy az alaptőke emelésekor a tulajdonosok a vállalkozás rendelkezésére bocsátanak. DM 21%. A dollár mint nemzeti valuta töltötte be a világpénz funkciót. mert alacsonyabb árakat vár.08571 $ • 1974 16 valutából álló valutakosár alapján határozták meg az értékét. SEAQ: Stock Exchange Automated Quatations. • 1991-től a valutakosár súlyai: $ 40%. Ł 11%. FrF 11%. Az SDR fejében konvertibilis valutához lehet jutni. Az SDR teremtése: a résztvevő tagországok számláin a kvótanagyságok alapján szétosztott összegeket megjelenítik. Az SDR értékének meghatározása: • kezdetben: 1 SDR = 1 $ = 0. Lejárat nélküli tőkeelem. Az elosztás módjából következik.” Scalp: kis haszonnal járó ügylet SDR: Special Drawing Rights [Különleges Lehívási Jogok] 1969.aá y rn = S já t k a t őe T ró fo at s r r s ká áo llo my á n Sajáttőke-arányos nyereség: [Return on Equity (ROE)] Sajátváltó: [Promissory note] a váltó kiállítója tesz ígéretet a kedvezményezettnek arra vonatkozóan. hogy a váltó összegét a megadott helyen és időben maga fizeti meg. hogy az nem a valós igények. Ą 17%. Sajáttőke-arány: azt mutatja meg. Ennek veszélyei már a rendszer összeomlása előtt szükségessé tették egy új pénzügyi rendszer kidolgozását. hanem a kvótanagyságban testet öltő gazdasági-politikai súly alapján történik. Say-dogma: „Minden kínálat megteremti a saját maga keresletét. akik sok kis árfolyamváltozás kihasználásával kívánnak nagy nyereségre szert tenni. hogy a társaság tartós forrásai között milyen arányt képvisel a saját tőke.

Mindkettőjük célja valamilyen módon árfolyam-nyereségre szert tenni. árut) át kell adni a szerződéskötéskor. és azok betartását az alkuszoktól számonkérje. a keselyű (condor) spekuláció (a spekuláns időben elnyújtott pillangó-spekulációt folytat) és a teknősbéka (turtle) spekuláció (ahol a spekuláns arra tesz. kétágú (straddle) spekuláció (a spekuláns az egyik jövőbeni időpontra vételi. A tőzsdei kereskedés menetét a speaker irányítja. 110 . A spekulációs ügylet – irányzatát tekintve – kétféle lehet: hausse-ügylet. amit vesz. hogy az árutőzsdéken több termény és nyersanyag esetében is előfordul. kamatlábak változására vonatkozó jövőbeni várakozásai alapján kötik az ügyleteiket. amit korábban ugyanígy. annak az ára minél magasabbra emelkedjen (nagy legyen a kereslet és csekély a kínálat). hogy a tőzsdén a világ össztermésének (termelésének) többszörösét is eladják/megveszik. aki egyetlen vagy néhány értékpapírra szakosította magát. valutát. hogy miután ő megvette az árut. devizára). valódi szükséglet nélkül vásárolt. A spekuláció tartalmát tekintve a következő gyakoribb típusokat szokás megkülönböztetni: egyszerű. mind az árutőzsdéket) az ügyletek jelentős hányada (a becslések szerint jóval több. másokban dealerként jár el. hogy nyeresége legyen. közzétételéről és jegyzőkönyveztetéséről. A Budapesti Értéktőzsdén a speaker feladata az. Jogosult a kereskedés során felmerülő vitás kérdések gyors eldöntése. A kockázatvállalás időtartamától függően a spekuláns lehet skalper (pozícióját nagyon rövid ideig. olcsón akar vásárolni. Spekuláns: [trader] a határidős piacok fontos szereplője. Baisse-ügyletnél az előzőek fordítottja játszódik le. az eladó pedig olyan dolgot ad el. néha csak percekig fenntartó spekuláns. drágán kíván eladni. aki sok árfolyamváltozásból kíván hasznot húzni). Jellegzetessége. hogy hangos szóval a megkötött ügyletek adatait megismételje. Specialista: olyan tőzsdetag az Egyesült Államok tőzsdéin. egy másik eladási határidős ügyletet köt olymódon. hogy a tőzsdeszabályzatokban részletezetteket végrehajtsa. hiszen ő az áruért X összeget fizetett. hogy egyes ügyletekben brókerként. az árfolyamkülönbség az ő haszna. illetve baisse-ügylet. hogy a későbbi eladásból hasznot húz. A hausse-spekulánsnak az érdeke. és gondoskodjon az adatok számítógépes rögzítéséről.és a következő napi nyitóárfolyam közötti esetleges nagy differenciában rejlő kockázat miatt). Ezt azzal szokták alátámasztani. Döntése az alkuszokra kötelező jellegű. a döntés ellen nem lehet fellebbezéssel élni. csak azt reméli. Az esetek nagy többségében az eladó a valóságban nem is rendelkezik azzal az áruval. hogy egy adott árfolyam A és C időpont között jobban erősödjön vagy kevésbé gyengüljön. A dolog jellegéből adódóan a spekuláció formája szinte mindig határidős szerződés. A tőkéjét azzal a céllal kockáztatja. mint B és D időpont között). hogy a számításának megfelelő árfolyam-alakulás esetén megnyerje az árfolyamok különbségét). a pillangó (butterfly) spekuláció (a spekuláns két különböző időintervallumban bekövetkező árfolyamváltozás előjelére fogad egy négylépcsős futures szerződéslánc segítségével). az árfolyamok. nyitott pozíció spekuláció (vásárlás későbbi árfolyam-nyereséges eladás reményében). amelyet eladni kíván. Spekuláció: kockázatvállalás kockázati prémium fejében Spekulációs ügylet: olyan tőzsdei ügylet. A tőzsdetermin-kereskedelem kezdetét és végét az ő bejelentése jelzi. Kötelessége. csupán valamely azt megtestesítő dokumentummal. technikai szünet elrendelésére. s ha az eladáskor az árak Y-ra emelkedtek. hiszen az azonnali ügyleteknél a szerződés tárgyát is (értékpapírt. napi spekuláns (aki pozícióit az adott nap folyamán mindig lezárja az aznapi záró.Speaker: tőzsdei kikiáltó. valamint trendspekuláns (aki hosszú távú koncepció alapján formálja pozícióit). ahol a vevőnek nincs valójában szüksége arra az értékpapírra (árura. A tőzsdéken (ideértve mind az értéktőzsdéket. mint a fele) spekulációs célt szolgál.

hausse-spekulánsok (bullish terader): az árfolyam-emelkedésre számító 2. Stale: késve bemutatott Stand by: készenléti Statikus tőkebefektetési számítás: olyan számítás. • pillangó spekuláns: két árfolyam különbségére fogad. Stop utasítás: a brókernak szóló olyan utasítás. amely nincs tekintettel a pénz időértékére.A spekulánsokat a várakozásaik alapján két csoportra szokás bontani: 1. Spot konverziók: a banki gyakorlatban a devizapiacon történt azonnali adás-vételi üzleteket. s ezzel egyidejűleg az infláció is növekszik. Stop order: [letiltás] ha a lehetséges veszteségeket korlátok közé akarjuk szorítani. Státusz: az állományi szemléletű finanszírozási terv (mérlegterv) hagyományos formája. eszköztranszformáció (az értékpapír pénzeszköz lesz. a másik időpontra eladóként lép fel. értékpapír és kamat esetében 1. spot vásárlás és határidős eladás 2. Stratégiai befektető: a részvénytársaság ágazatába tartozó egyéb vállalkozásokban is tulajdonnal rendelkező befektető Swap: csere. spot eladás és határidős visszavásárlás A bank a tulajdonában lévő értékpapír eladása és egy későbbi időpontra történő egyidejű visszavásárlása. egy azonnali ügylet és egy határidős ügylet összekapcsolódása deviza. akkor az ügynöknek meghatározott piaci ár elérésekor életbe lép a letiltás. amely bizonyos piaci ár elérésekor lép életbe. majd pénzből újra értékpapír). • trendspekulánsok: hosszabb távú várakozásokra építik várakozásaikat. amelyen azt közvetlenül ténylegesen birtokba lehet venni. mert később drágábban eladja vagy olcsóbban visszavásárolja (mindig nyitott pozíció). s nyeresége a két árfolyam különbsége. baisse-spekulánsok (bearish trader): az árfolyam-csökkenésre számító A spekulánsok lehetnek: • skalperek: sok kis árfolyamváltozás. más néven konverziónak. • kétkulacsos spekuláns: az időszak kezdetén és végén fennálló árfolyam különbözetére épít. Spread: kamatfelár Spread ügylet: különbözeti ügylet Stagfláció: a gazdaság és teljesítőképessége stagnál. A vételi (vagy eladási) és eladási (vagy vételi) árfolyamot az 111 . Split: részvényfelosztás Spot price: [azonnali árfolyam] egy árunak az ára. gyakori ügylekötések • napi spekulánsok: a nap végéig lezárják pozíciójukat. mely a vállalkozás tervezett eszközeit és forrásait állítja szembe egymással kiválasztott időpontokra. A futures piacon ma egyik időpontra vevőként. kasszaműveletnek nevezzük. • egyszerű spekuláns: azért vásárol/elad futures pozíciót.

üzlet megkötése előtt ugyanabban az időpontban fixálják. hogy forrásjellegű vagy eszköz jellegű swap ügyletről van-e szó. Ettől az árfolyamtól az üzlet folyamán nem lehet eltérni. switch-ügylet (átváltás): bilaterális klíring-megállapodás esetében alakul ki. A swap ügyletek jelentős része közép. Leggyakoribb formái: 1.és hosszúlejáratú csere. kamatláb swap: a két résztvevő kicseréli egymás között a különböző jellegű kamatbevételét vagy kamatfizetési kötelezettségét aszerint. mert így lehetőség adódik a klíringdeviza követelés szabad devizára illetve a szabad deviza klíringdevizára történő átváltására 112 . 2.

Általános tőkeelemek: 1. általános tartalék: a hitelintézetnek az adózott eredményéből az osztalék. illetve a részesedés kifizetése előtt tartalékot kell képeznie. Amennyiben az értékelésbe bevont egyedi eszköz piaci értéke több. amelyet a korábbi években elért adózott eredményből halmoztak fel azáltal. Jelzálog Hitelintézet). illetve jóváírásokat lehet fogadni. 4. Az általános tartalékot csak a tevékenységéből eredő veszteségek fedezésére használhatja fel. jegyzett tőke: az a tőke. Szavatoló tőke: a hitelintézetnek a számviteli jogszabályok által meghatározott saját tőkéje és azok a források. mint tulajdonosok jegyeznek. Szamuráj-kötvény: a japán piacon külföldiek által kibocsátott. tőketartalék: a részvények kibocsátási értéke és névértéke közötti különbözet 3.SZ Szabad devizaforgalom: a devizákat bármely országból bármely más országba szabadon át lehet vinni magán vagy jogi személynek egyaránt. újratőkésítették. Szakosított hitelintézet: olyan pénzügyi intézmény. Az értékelés során megállapítja azok piaci értékét és a könyvviteli nyilvántartás szerinti nettó értékét. mint a 113 . Az elszámolási számláról naponta átutalásokat lehet teljesíteni. A hitelszámlán nyilvántartott hitelkeret terhére esetenként felvett hitelt vezeti át az ügyfél pénzforgalmi számlájára és a hitel törlesztése is a pénzforgalmi számláról történik. hanem azt a pénzügyi intézménybe visszaforgatták. jenre szóló kötvény Származtatott termék: derivatív termék. befizetnek. Számlapénz: az elszámolási számlán lévő pénz. fordulónappal értékeli befektetett eszközeit. 2. amit a részvényesek. olyan tőzsdei termék. a fizetett osztalékkal csökkentett tárgyévi adózott eredmény 5. derivatíva. amelyet a bank külön hitelszámlán tart ügyfele rendelkezésére. amelynek áralakulása valamilyen más termék áralakulásától függ. mérleg szerinti eredmény: az osztalékra igénybe vett eredménytartalékkal növelt. december 31. amely a rá vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelő pénzügyi szolgáltatásokat végezhet (pl. Számlahitel: [állományi szemléletű hitel] az a hitel. készpénz használata nélkül. amelyek a hitelintézettel szemben fennálló követelmények kielégítésébe tőkeként bevonhatók. A fizetések számlák közötti átírással történnek. Szabadon átváltható valuta: minden más valutára szabadon átváltható. értékelési tartalék: a pénzügyi intézmény évenként. Járulékos tőkeelemek: 1. eredménytartalék: az a saját tőke. 1976-tól felváltotta a klasszikus konvertibilitás fogalmát. hogy az adózott eredményt vagy annak egy részét nem fizették ki osztalék címén.

és a kölcsön futamideje az 5 évet meghaladja. amikor a gazdálkodó szervezet egy időtartamon belüli követeléseinek és kötelezettségeinek nagyságrendje és lejárata egyeztetett. bankgarancia: a bankok vállalják ügyfeleikért a garanciát. amelyre a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan. Széfszolgáltatás: olyan pénzügyi szolgáltatás. közös ügylet lebonyolítása érdekében Szokvány: sokéves gyakorlat alapján kialakult kereskedelmi-üzleti szokás Szolvencia: a mindenkori fizetőképesség. vállalatok. jogi szempontból mégsem minősülnek azoknak. értékjegy. amely azonnali fizetőképességet jelent. • közönséges kezes: akkor lehet rajta behajtani a követelést. alárendelt kölcsöntőke: minden olyan kölcsön. 2. jogvita vagy sortartási kötelezettség nélkül hozzáférhető. • készfizető kezes: a hiteladós nemfizetése esetén azonnal és feltétlenül fellép a fizetési kötelezettség. Személyi biztosítékok: a nyújtott hitel személyi fedezete. Szindikátus: konzorcium. amely lehet kezesség. amelyekre az értékpapír köpenyén megjelölt időszakonként osztalékot vagy kamatot fizetnek. akkor a különbözetet a mérlegben „Értékelési tartalék”-ként mutatja ki. örökölhető értékpapír. kezesség: a hiteladós nemfizetése esetén a kezes tartozik helyette fizetni. postajegy Olyan hitelintézetek által kibocsátott okiratok. Szűken értelmezett pénz: M1 [narrow money] a készpénz és a látra szóló betétek együttes összege Szürke papírok: betétjegy. hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. átruházható. hogy az általa nyújtott kölcsön a pénzügyi intézmény adósságának rendezésébe bevonhatja. a kölcsön összege a pénzügyi intézmény számára azonnal. amely évente részesedést biztosít a szövetkezet adózott eredményéből. Szövetkezeti üzletrész: a szövetkezet által képzett üzletrésztőkének az egyes üzletrésztulajdonosokra eső hányadáról a jogosult kérésére kiállított olyan névre szóló. s ezért bár nagyon hasonlóak az értékpapírokhoz. pénzintézetek összefogása közös cél elérése. 1. Olyan állapot. takarékszelvény. Kapcsolódó fogalom a likviditás. 114 . amelynek keretében a bank állandóan őrzött helyiségben szekrényt (rekeszt) bocsát az ügyfél rendelkezésére. pénztárjegy.könyv szerinti nettó értéke. amelyekre egyetlen jogszabály sem határoz meg nevesített törvényi kellékeket. bankgarancia. osztalékszelvény Szelvényhozam: névleges hozam / piaci árfolyam Szelvényív: azokat a szelvényeket tartalmazza. ha a hiteladóson jogi úton nem lehet behajtani. egyensúlyban van. Szelvény: kamatszelvény. 2. Szindikált hitel: több bank közösen finanszíroz egy hitelkihelyezést.

Ellátási formák: 1. lejárata 1–10 év T-bond: államkötvény. Társasági adó: közvetlen adó. nyugellátás: lehet saját jogú és hozzátartozói nyugellátás 3.T T-bill: kincstári váltó. gép. amely a jövedelem vagy vagyonszerzésre irányuló tevékenységből elért jövedelmet terhelő meghatározott elvonás (a korrigált vállalkozási eredmény pozitív értékének 18%-a) Társszervezők: [underwriters] a főszervezővel együtt jegyzik a hitel teljes összegét. üzemi felszerelés stb. TARGET: az eurót bevezető országok jegybankjait s ezen keresztül valós idejű rendszereit összekapcsoló rendszer. Tartalékráta: kötelező tartalékráta. baleseti ellátás Társadalombiztosítási Alap: az államháztartás egyik alrendszere: nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási alap együttese. betegségi és anyasági ellátás: • egészségügyi szolgáltatás • táppénz • terhességi-gyermekágyi segély 2. A társszervezők általában az általuk vállalt összeget továbbjegyeztetik a piacon. lejárata 10–30 év Tágan értelmezett pénz: M2 [broad money] a monetáris elmélet szerint a szűken értelmezett pénzen (M1) kívül a határidős betétek is beletartoznak. önálló önkormányzatuk van. Társadalombiztosítás: betegségi és anyasági ellátásra. Ta lé rta krá ta = Ké zp n + Je yb n s éz g a ki b té e t Ke s d l m b n ö s sb té e re ke e i a k s ze e t Tartalékszínvonal: a jegybanknál és a kincstárnál felhalmozott tartalékot jelenti. vagyis vállalják a folyósítást. a jegybank előírása. tehát más bankokat is bevonnak még. Támasz: [support] megtámogatja (nem engedi maga alá esni) az esésnek indult árfolyamot. telek. jármű.) Tárgyi biztosíték: ide tartozik a zálogjog és az óvadék. 115 . Tárgyi eszközök: a vállalkozás tevékenységét tartósan (1 évet meghaladóan) szolgáló anyagi eszközök (épület. hogy a betétek után mekkora hányadot kell jegybankpénzben tartani. nyugellátásra és baleseti ellátásra biztosít jogosultságot. futamideje maximum 1 év T-note: kincstárjegy.

Haszonáldozatnak azért nevezik.Telepített váltó: saját váltó. az új váltóbirtokos megnevezését. Számítása közelítéssel: É e k mt vs a a IR = R Árfo a n ly my e s gv g yv s t s g reé a ez eé Le r t jáaig h t a v ár lé ő é e s á a vk zm 0 6⋅ Ár ly mr t k + 0 4⋅ N v r é . 116 . Teljes forgatmány: az a váltóátruházási nyilatkozat. Tényleges hozam: a kötvény belső megtérülési rátája. mert ezt a hozamot áldozza fel a befektető azzal. gazdasági szektor. az átruházás helyét és idejét. illetve a lakhelyétől eltérő helyet jelöl meg fizetési helyként. az a kamatláb. A séma lényege. Idegen váltó esetében amikor a kibocsátó vagy a címzett a telep. amelyet a megkötését követő napon hajtanak végre Többlethozam-visszatérítés: a díjtartalék befektetése során a technikai kamatlábat meghaladó hozam egy részét a szerződő visszakapja. Tőke: az adózott jövedelemnek az a része. amelyen a fizetés helye és a kiállítás helye egymástól eltér. amelyeknek az értékét meg akarjuk határozni. Tender: kizárólag a kínálatot kívánják koncentrálni. hogy a keletkezett és véglegesen újraelosztott jövedelmeknek az összes jövedelemfelhasználással ábrázolja. hogy a tőke használatából tőkehozadékra tegyenek szert. amely tartalmazza a váltó előlapján szereplő fizetési meghagyás szövegét. hogy pénzét adott beruházásba fekteti és nem meghatározott kamatot biztosító értékpapírba. Pályázat kiírása útján a potenciális eladók/termelők közül a legkedvezőbb feltételekkel pályázók valósíthassák meg az adott beruházást. amellyel az értékpapírból származó jövedelmeket diszkontálva azok összege egyenlő a kötvény vételi árfolyamával. amelyet a jövedelemmel rendelkezők bocsátanak a vállalkozás rendelkezésére azzal. Tőkeáttétel: a vállalat eladósodottsági fokát jelzi. Tőkealternatíva költsége: a tőke haszonáldozat költsége. az átruházók aláírását. bankrendszer). fo a é é . A jelenlegi szabályok szerint a technikai kamatláb feletti hozam legalább 85%-a illeti meg a biztosító ügyfelét. é ét k ± Terminügylet: határidős ügylet Terms of trade: külkereskedelmi cserearány-mutató To order: rendeletére Tomnext hitel: egynapos hitel a bankközi piacon. költségvetés. standard jövedelmezőség az olyan beruházási programokra. Tőkeáramlási mátrix: [flow of funds] bemutatja egyes szektorok makroökonómiai elszámolási kapcsolatait (szektorok: külföld.

addig a hosszú lejáratú eszközök forgalmára a tőkepiacon kerül sor. tájékoztató: befektetők informálása. s vét a hosszú távú likviditási követelménnyel szemben. Tőkejövedelmek utáni adó: a megtakarítás eredménye a tőkejövedelem. az egyik megközelítés szerint egy rt. az az érték. rendkívüli tájékoztató Tőkésítés: a kamatidő végén a tőkének kamattal való növelése 117 . Másrészt a tőke hozadék pénzáramainak a jelenértéke. akkor lineáris összefüggés van a részvények hozama és a portfólió kockázata között.T k át t ő etée l1 = H sz le os ú já r t id g aú e e nt k őe S já t k a t őe +H sz le os ú já r t id g aú e e nt k őe l2 = H sz le os ú já r t idg aú e e S já t k a t őe nt k őe T k át t ő etée Ha a mutató értéke = 1. hogy ha az egyedi részvények hozzájárulását a belőlük felépíthető hatékony. által kibocsátott részvények darabszáma szorozva a részvény napi átlagárfolyamával. Hosszútávú lekötést jelent azonban pl. 35% • árfolyamnyereségből: 20%. 0% • tőzsdei határidős. Elemei: 1. A tőkepiac és a pénzpiac között az átjárást a bankhitel jelenti. a vállalat megfelel a hosszúlejáratú likviditási követelménynek. Amennyiben a mutató értéke nem éri el az 1 értéket. opciós ügyletből: 20% Tőkemegfelelési mutató: a fizetőképesség mérésére szolgáló összetett mutatószám Ko k z ta c á at S a ao z v t ló tk őe l k r ig l tez ö ö or á sk z k mr g ö éle fő sz g see A jogszabályban meghatározott módon számított és 8%-ban meghatározott mértékű tőkemegfelelési mutatót folyamatosan fenn kell tartani. az arról kiállított okirat nem váltható vissza. csak más befektetőre ruházható át. a kötvényvásárlás is. Itt a hosszú lejárat végtelen is lehet. csak a piaci kockázatot tartalmazó portfólió kockázatához mérjük. Tőkepiac: míg a rövid lejáratú pénzeszközök forgalmára a pénzpiacon. amely egyik piacnak sem része (lásd a pénzpiacnál írtakat). Tőkepiaci információs rendszer: a tőkepiac lételeme. a részvénytársaság alaptőkéjéhez való hozzájárulás végleges tőkejuttatás. amelyet mai pénzben a beruházó hajlandó befektetni a jövőbeni pénzáramok reményében. Tőkepiaci árfolyamok modellje: [Capital Asset Pricing Modell (CAMP)] azt mutatja. hiszen pl. motíválja a döntéseket. akkor a vállalat tartós befektetéseinek egy részét rövidlejáratú idegen forrással finanszírozza. rendszeres éves jelentés 3. mivel megalapozza. Tőkeáttételi mutató: az idegen és sajáttőke aránya Tőkeérték: kapitalizáció. amely származhat: • kamatból: 0% • osztalékból: 20%. kibocsátási engedélyeztetés része 2. a részvényvásárlás.

amelynek célja a kereslet és a kínálat egymásra találásának előmozdítása. A legtöbb országban a tőzsde működésének törvényességére állami felügyelet is ügyel. Magyarországon a tőzsde sui generis (egyedi) jogi személy. amely nem minősül elsőbbségi. Tőzsde működhet nyereségérdekelt és non-profit módon is. ám később a forgalmazását a XV. árutőzsde: • terménytőzsde • fémtőzsde • ásványtőzsde Az értékpapírtőzsdék kialakulása közvetlen összefüggésben áll a részvény kialakulásával. továbbá az általa kijelölt tőzsdebiztosok jogosultak a tőzsdei forgalmat megtekinteni.Tőkésítési ráta: az egy részvényre jutó adózott nyereség milyen hányadát fektetik be. Tőketársaság: olyan gazdasági társaság. új értékpapírok tőzsdei felvételének elbírálása. hogy története a holland Kelet-Indiai Társaság alapításának megkezdésétől. Az értékpapír-tőzsde az értékpapírok árfolyamának megállapítása. dolgozói vagy kamatozó részvénynek. ellenőrizni. aktív hozzájárulás az értékpapír-kereskedelem szokásjogának kialakításához. értéktőzsdék: • értékpapírtőzsde • devizatőzsde • nemesfémtőzsde 2. meghatározatlan időre felfüggeszteni egyes értékpapírok vagy egyes kibocsátók által kibocsátott értékpapírok tőzsdei forgalmazását stb. amelynek felügyeletét az állam látja el. a tőzsde közgyűlésén. 118 . a tőzsdetanácsban a befektetőket képviselő személyre javaslatot tenni. európai vagy kontinentális típusú tőzsde: közjogi jellegű. angol-amerikai típusú tőzsdék: magánjogi jelleggel működnek részvénytársaság formájában. amelyet a magánszemély befektetéseiről és annak kérésére pénzintézet. Így van ez hazánkban is. A tőzsdéket általában a következőképpen szokták csoportosítani kereskedelmük tárgya szerint: 1. 2. A társaság alaptőkéjének összegyűjtésére kiadott jegyeket eleinte a városok utcáin árulták. Utóbbiról viszonylag közismert. 1595-től datálódik. Ezzel és a Társaság 1602-ben befejeződött megalakításával jött létre az első értékpapír-tőzsde. a tőzsdetanács és a szakmai bizottságok ülésein jelen lenni. indítványozni az etikai bizottság összehívását. században Antwerpenben alapított. Törzsrészvény: az a részvény. a tőzsdén jegyzett értékpapírok adásvételéhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése. Tőkeszámla: az a nyilvántartás. a működéshez szükséges szervezet fenntartása stb. közzététele. Törzstőke: a korlátolt felelősségű társaság jegyzett tőkéje Tőzsde: javak kereskedelmének egy helyre koncentrált szervezete. A tőzsdék jogállásuk szerint lehetnek: 1. században Amsterdamba átköltözött árutőzsde vette át. amelynek tagjai a szolgáltatott tőke erejéig felelnek a társaság kötelezettségeiért. majd a XVI. Ennek keretében jóváhagyása szükséges a tőzsde alapszabályának és szabályzatainak érvényességéhez. ahol az Állami Értékpapír-felügyelet működésének egyik fő területe a tőzsde. brókercég vagy befektetési alap-kezelő díjazás ellenében vezet. jogosult továbbá a tőzsde közgyűlésének összehívását elrendelni.

záró árfolyam: az adott értékpapírra az időben utolsó megkötött ügylet konkrét árfolyama. Ilyen pl. a záró árfolyam az értékpapírra kötött legutolsó ügylet árfolyama. egyedi árfolyam: az adott értékpapírra megkötött ügylet konkrét árfolyama 3. Düsseldorfer Wertpapierbörse. Zürich SE. mint előnnyel járna. Ha az adott napon az adott értékpapírra nem jött létre ügylet. Toronto SE. úgy a záró árfolyam az adott napon elhangzott utolsó vételi/eladási ajánlati árfolyam. az etikai bizottság elnöke. Nem szabad elfeledkezni arról sem. Frankfurter Wertpapierbörse. New Zealand SE • Külön tőzsdék szakosodtak egyes speciális (határidős) ügyletekre. értékpapír ügyekben még csak a kezdeti lépéseket megtevő stádiumában – meglehetősen kis piacnak számít. Bourse de Paris. 2. Magyarország pedig – különösen jelenlegi. minimális árfolyam: az adott értékpapírra vonatkozóan megkötött ügyletek közül a legalacsonyabb egyedi árfolyam 119 . Ha az adott napon az adott értékpapírra ajánlat sem hangzott el. Magyarországon értékpapír-tőzsde alapításához a kormány jóváhagyása szükséges. hogy a tőzsde célja a kereslet és a kínálat koncentrálása. 365 nap/év figyelembevételével számították ki. SE of Hong Kong • Afrikában: Johannesburg SE. átlag árfolyam: adott értékpapírra vonatkozóan megkötött ügyleteknek az ügyletek volumenével súlyozott egyedi árfolyamaiból kiszámított átlag 5. Nairobi SE • Ausztráliában: Sidney SE. Ebben az esetben a nyilvánosságra hozatalkor ki kell emelni az árfolyam ajánlati jellegét. Itt a monopólium feloldása – legalábbis a jelenlegi fejlettségi szinten – több hátránnyal. továbbá értékpapírtőzsde alapításának jóváhagyása nem tűnne célravezető döntésnek. a New York Futures Exchange vagy a London International Financial Futures Exchange. Tőzsdei árfolyam: a Budapesti Értéktőzsdén használatos speciális árfolyam-fogalmak a következők: 1. Taiwan SE. Milan SE. Figyelemmel arra. hogy a tőzsde maga nem a versenyszféra része. Montreál • Dél-Amerikában: Sao Paulo SE.A tőzsde szervei: • közgyűlés • tőzsdetanács • felügyelő bizottság • etikai bizottság • szakmai bizottságok • tőzsdetitkárság • választott bíróság A tőzsde tisztségviselői: a tőzsdetanács elnöke. a dátum feltüntetésével. Bolsa de Valores Santiago • Ázsiában: Tokyo SE. A ma működő legjelentősebb értéktőzsdék a következők (SE = Stock Exchange): • Európában: London SE. NASDAQ. nettó árfolyam: a kamatfizetés óta eltelt időszak alatt felhalmozódott kamatot nem tartalmazó árfolyam. SE of Singapore. 4. Nigerian SE. Bourse de Luxemburg • Észak-Amerikában: New York SE. A tőzsde tagjai: a szakmai bizottságok elnökei és a tőzsdetitkárság vezetője. ahol a felhalmozódott kamatot lineáris kamatszámítással. Osaka Securities Exchange.

értékpapír neve vagy kódja • mennyisége. ajánlati könyvvezető: a tőzsde alkalmazottja. pozíció (ha szabványosított). Pitenként van önálló levezető. tőzsdei megbízott: szakértőkből kinevezett személy.vagy határidős ügylet • az ügylet lebonyolítási díja Tőzsdei megbízások végrehajtása: ajánlattétel. ügylet. Tőzsdei kontraktus: az egyes tőzsdei árukra vonatkozó. különleges szokványok: minden tőzsdén mást jelölnek. Tőzsdei megbízások: a tőzsdei ügynöknek szóló megbízásoknak egyértelműnek kell lennie. a szokványok megkönnyítik az üzletkötést. helyettesíti a tőzsdei árut. nedvességtartalom.6. bejelentése vagy egyéb jelzés jelenti a kereskedés kezdetét és végét. kontraktusok. Lehetnek: 1. de nem forgalmazott értékpapírok Tőzsdei elszámolási alap (TEA): célja a tőzsdetagok egymással kötött tőzsdei ügyletei teljesítésének késedelméből vagy elmaradásából eredő kockázatokat csökkentése. amit megveszünk. 3. általános szokványok: az üzletkötés minden tőzsdén azonos feltételei 2. valuta. termékspecifikus előírások) • mennyiségi szabványok: a tőzsdei kereskedés szokásos szerződéses feltételei. Tőzsdei szokványok: írásba foglalt szokás. Tőzsdei üzletkötés: a tőzsdei üzletkötés rendjére két fő rendszer alakult ki. illetve a tőzsdei szerződés szinonimája. 120 . időrendi sorrend Tőzsdei szereplők: 1. visszavonásig • milyen ár-árfolyam mellett • azonnali. adott héten. fajsúly. akinek a tőzsde szabályainak betartása és a tőzsdei terem rendjének fenntartása a feladata. A kontraktus képviseli. amely adott piacon a racionális tevékenység létrejöttét biztosítja. Tőzsdei termék: az ügylet tárgya. de nem jegyzett (B kategória) • tőzsdén regisztrált. címlet és darabszám megjelölés • ügyfél azonosítási adatok • vételi (buy) vagy eladási (sell) megbízás • melyik tőzsdére szól • milyen időpontban: adott dátumig. 4. levezető: a kereskedés menetét vezeti. szabványosított szerződéses feltételek megfogalmazása. maximális árfolyam: az adott értékpapírra vonatkozóan megkötött ügyletek közül a legmagasabb egyedi árfolyam Tőzsdei bevezetés szintjei: • tőzsdén jegyzett (A kategória) • tőzsdén forgalmazott. a beérkezett ajánlatokat teljesítési sorrendbe rendezi és gondoskodik a közzétételéről. teljesíthetőség. Ezek: a nyílt kikiáltások és a kétoldalú tőzsdei ajánlaton alapuló üzletkötési rend. Lehet normáltermék. ügynökök: a tőzsde által kereskedési joggal felruházott tőzsdetagok által delegált alkuszok 2. • minőségi szabványok: a standard (átlag) minőségi előírások (pl. Mivel a tőzsde erősen formalizált feltételekkel dolgozik. Általános pontjai: • az ügylet tárgyát képező áru. Legújabban a vételi és eladási ajánlatok számítógépes összepárosításán alapuló rendszer is kialakult.

5 körüli osztótényezővel számolják. Az ajánlat vonatkozhat vételre és eladásra. a speakernek a korábban ajánlatot tevő alkuszt kell előnyben részesítenie. A rendszer szabályzata szerint a tőzsdeteremben az üzleteket az alkuszok szóban kötik. sem a vevő nem kötelezhető részteljesítésre. illetve ellenajánlattal felelni (licitálni). hogy kik között. Dow Jones Industrial Average (DJIA): 30 részvény árát 0. Az elhangzott ajánlatra ellenajánlattal lehet felelni. F. Legismertebb tőzsdeindexek: 1. ha az ajánlat ultimo vagy stop ajánlat. • az aznapi üzletkötési idő tart. Az e nélkül kötött ügylet semmis. Prága. • az ajánlattevő újabb ajánlata el nem hangzik.: a Frankfurti Értéktőzsde 100 részvényének indexe 5. Ebben az esetben a speaker rögzíti. hogy az legalább egy tőzsdei kötésegységre vonatkozik. mely értékpapírra. Pozsony. az ügyletet létrejöttnek kell tekinteni. Ha az ajánlat konkrét mennyiségre vonatkozik. Ha az alkusz hangos szóval tett ajánlatát egy másik alkusz hangos szóval elfogadja. ha az egyéb feltételeket a licitáló elfogadta. Ha csak az árfolyamra vonatkozó ellenajánlat hangzott el. az ajánlatot úgy kell értelmezni. S/O 500: a New Yorki tőzse 500 részvényének indexe 3. azt úgy kell értelmezni. átlagolással számított mutató (kifejezi a tőzsde általános hangulatát). Az alkuszt az ajánlati kötöttség csak addig terheli. ha azt hangos szóval. hogy az egyéb feltételekben konszenzus áll fenn. kivéve. illetve a tőzsdén végezhető ügyletfajták bármelyikére.A Budapesti Értéktőzsde a nyílt kikiáltásos rendszer talaján állt. NYSE (New York Stock Exhange): az összes jegyzett részvényre vonatkozó index 4. sem az eladó. Tőzsdeindex: néhány jellemző tőzsdei részvény árfolyamának alakulása alapján. Az ellenajánlatnak minimálisan az árfolyamra kell szorítkoznia. A jelenlévők a mennyiségi megkötés nélkül elhangzott ajánlatnak egy tőzsdei kötésegységre vonatkozó megkötését mindenkor kérhetik az ajánlattevőtől. Ha mennyiség meghatározására kerül sor. Minden jelenlévő alkusz jogosult a jegyzett és forgalmazott értékpapírokra vonatkozóan hangos szóval ajánlatot tenni.Z. mindenki által érthetően tették meg. nem köteles azt megtenni. A BÉT ma már nem nyílt kikiáltású rendszerben működik. Ha az elhangzott ajánlatra azonos tartalommal több alkusz tett ellenajánlatot. illetve az eladónak a mennyiség megjelölése nem áll érdekében. 2. Az ajánlatnak általában tartalmaznia kell: • az ügylet fajtáját • az értékpapír megnevezését • a vételi illetve eladási árfolyamot • a mennyiséget • a teljesítés időpontját • az esetleges opciós díjat Ha a vevőnek. milyen árfolyamon és milyen mennyiségre jött létre az üzlet. 121 .A. CESI (Central European Stock Index): Budapest. Ljubjana. amíg • az ajánlatot egy üzletkötő hangos szóval el nem fogadja. ugyanezen információ közlésével. Ez a bejelentés képezi a kötjegy kiállításának. illetve a jegyzőkönyv elkészítésének az alapját. Varsó hivatalosan jegyzett leglikvidebb és legnagyobb kapitalizációjú részvényei alapján számítják. aki azt köteles teljesíteni. Az ajánlat csak akkor érvényes. DAX: Németország másik közismert részvényindexe 6.

aki egyúttal a tőzsdetitkárság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat is gyakorolja. azonnal képes betölteni a pénzfunkciókat. Treasury: angol eredetű szó. a felesleges pénzmennyiséget megfelelő hozam ellenében pedig kihelyezi. Amennyiben a banknak kötelezettsége keletkezik. Tőzsdén kívüli kereskedés: 1. utóbbira a Magyar Gazdasági Kamara tesz javaslatot. Tagjainak száma 5 és 13 között kell hogy legyen. a tőzsdei szabályzatok megalkotása. illetve alkalmazottai közül kell választani. amellyel azonnal rendelkezhet a tulajdonosa. Ebben az esetben egy harmadik országbeli tranzitkereskedő bonyolítja le az ügyletet. Hazai index (BUX): maximum 25 papírt tartalmaz. Tőzsdetanács: a tőzsdetanács az értékpapír-törvény értelmében a tőzsde ügyvezető testülete. a tőzsdei információk nyilvánosságra hozatalára. Tőzsdetitkárság: az értékpapírtörvény alapján a tőzsdei kereskedelem szervezésére. Tranzakciós pénz: azon bankpasszívák. Treasury bill: koncstári váltó (egy évnél rövidebb lejáratú) Treasury bond: államkötvény (tíz évnél hosszabb lejáratú) Treasury note: kincstárjegy (egy és tíz év közötti lejáratú) Treasury tevékenység: olyan bankügyi tevékenység.7.és devizajogszabályok szerint külföldnek minősülnek. de nem haladhatja meg a tőzsdetagok számának egyharmadát. amelynek vezetését az ügyvezető igazgató látja el. belső felügyeletére. Tranzitterület: a nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtéren az olyan terület és az azon lévő létesítmények. Előbbi tagra az értékpapír-felügyelet. a munkaszervezet kialakítása. amely biztosítja a bank nyereséges működéséhez szükséges feltételeket. Tranzitügylet: akkor jön létre. 2. A tényleges származási és rendeltetési ország elleplezhető. a közgyűlés és a tőzsdetanács döntéseinek végrehajtására. biztosítja annak fedezetét. amely jelentése kincstár. azonban legalább egy-egy tagját a befektetők és a jegyzett értékpapírok kibocsátóinak képviselői közül kell megválasztani. Ide tartozik a készpénz és a látra szóló betét. A tőzsdetanács tagjainak többségét a tőzsdetagok tisztségviselői. A tőzsdére be nem vezetett részvények és kötvények kereskedelme. és évente kétszer vizsgálják felül. harmadik piac [third market]: tőzsdén jegyzett papírokkal kereskednek tőzsdén kívül. OTC (over the counter) market: pulton keresztüli kereskedés: a brókercégek és a bankok értékpapírosztályain keresztül valósul meg. valamint a tőzsdetitkárság vezetője tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása. amelyek a vám. tilalom) miatt nem tudja az ügyletet közvetlenül lebonyolítani. amelynek feladata a tőzsde vezetése. Lehet: 122 . Tőzsdeterem: [floor] a tőzsdei ügyletek lebonyolításának színtere Transferable: [átruházható] Transzferábilis valuta: meghatározott körben váltható át szabadon. ha az egyik ország importőre és a másik ország exportőre valamilyen ok (pl. állampénztár. valamint a tőzsde gazdálkodási tevékenységének végzésére létrehozott szervezet. Amerikában pénzügyminisztert jelent.

1. Money-Market ügylet: a bankok egymásnak nyújtott hitelei, illetve egymástól felvett betétei 2. promt piaci ügylet (azonnali üzlet): a kötésnap és az értéknap között nem telik el hosszú idő. Tárgya lehet deviza vagy bármilyen értékpapír. 3. határidős ügylet: későbbi teljesítésre vonatkozó ügylet, ahol a jelenben történik a megegyezés az árban, a volumenben, a minőségben és a teljesítés időpontjában. Trend: az általános irányt jelzi (pl. az árfolyamok merre tartanak). Turnaround helyzet: fordulópont a tőzsdei trend alakulásában vagy egy vállalkozás üzletmenetében; irányváltás

123

U, Ü
Újrabefektetési ráta/hányad: a részvénytársaságnál az egy részvényre jutó adózott nyereségből a saját vállalkozásba újra befektetett rész. Nevezik újratőkésített adózott nyereségnek is.
1− O z lé s ta kfi zeé i rá a = 1− ts t D IV EPS

Utalványozás: a kiadások elszámolásának elrendelése

teljesítésének,

a

bevételek

beszedésének

vagy

Utazási csekk: [travellers] bemutatóra szóló, fix címletű értékpapír, melyet jó nevű, nemzetközileg elismert bankok vagy utazási irodák bocsátanak ki. A csekk tulajdonosa külföldi utazása előtt, az adott kibocsátó bankban elhelyez egy adott összeget, és ennek erejéig címletezett csekket kap. Ügyfélvédelem: az ügyfelek általános védelme mellett az egyes ügyfélnek is köteles a hitelintézet megadni mindazt a szolgáltatást, amely szükséges ahhoz, hogy a hitelintézettel kötendő szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit megértse, a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó döntésének meghozatala során azokkal számolhasson. Ügylet: a termék vásárlása vagy eladása Üres forgatmány: ha a váltóbirtokos a forgatás igazolásaként csak a nevét és címét vezeti fel a váltó hátlapjára. Üzemgazdasági beruházás: olyan beruházás, amely a beruházó eszköz állományát, annak teljesítőképességét növeli, de nemzetgazdasági szempontból nem eredményez kapacitásbővítést. Üzletkötés napja: [deal date] az a nap, amikor az üzletet megkötik; adminisztratív szerepe van. Üzleti titok: minden olyan, a pénzügyi intézmény tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a pénzügyi intézménynek méltányolható érdeke fűződik.

124

V, W, Y
Vagyon: a vállalkozás céljainak megfelelő gazdasági tevékenység megkezdéséhez, folytatásához szükséges reáljavak összessége A vagyon elemei: 1. befektetett eszközök: • immateriális javak • tárgyi eszközök • befektetett pénzügyi eszközök 2. forgóeszközök: • készletek • követelések • értékpapírok • pénzeszközök Vagyoni és piaci helyzetet jellemző mutatók: 1. tőkemultiplikátor: egységnyi saját tőkével mozgatható vagyont fejezi ki.
Ös e fo sz s r r s á ⋅1 0 0 S já t k a t őe

2. a saját tőke növekedése:
S já t k a t őe ⋅1 0 0 Je y et t ő e gzt k

3. nettó forgótőke-ellátottság:
Ös e fo sz s r g ez ö ós k z −R v le r aúk t le ö id já t öe Ös e fo s z s r g ez ö ósk z z ts g k et é e

4. az egy részvényre jutó nyereség (EPS):
A ó ote d z t r e mn d éy Rsvne éz é y k sá a zm

5. osztalékfizetési ráta:
Eg ré zv n ju y s é yre tó o zta k s lé Eg ré zv n reju y s é y tó n re é ( EPS ) ye s g

125

hogy mennyi idő alatt lehet a nem pénzeszközben lévő vagyonelemet pénzzé tenni. áthidalási hitel: ideiglenesen jelentkező hiteligényt elégítenek ki. Vállalkozói övezet: a jogszabályban ilyenként meghatározott közigazgatási egység Vállalkozói tőke: a vállalkozás zavartalan működéséhez szükséges vagyon Összetétele: 1. amely a biztosító költségeit és nyereségét tartalmazza. hogy hogyan ítélik meg a vállalkozás kilátásait. Vagyonkezelés: vagyonkezelői szolgáltatás nyújtása pénztárak részére Vagyonrugalmasság: azt fejezi ki. március 15-ig lehetett kibocsátani. amelyet a vállalatvezető úgy működtethet. és újabb hitelt vehet fel. A kibocsátás történt ellenérték ellenében vagy ingyenesen. végleges tőkeátadással történő finanszírozását. amely magában foglalja: • a vállalat piaci és marketing helyzetének értékelését • a menedzsment értékét • az elmúlt három-öt év fejlődési tendenciáinak értékelését Vállalati hitel: a vállalatnak nyújtott hitelek lehetnek: 1. 3. amelyet a befektetők (részvényesek. A vállalatok hosszú távú. árfolyam/nyereség-arány (P/E): Ar s v n é z é y je n g á ly m le le i rfo a a E yr s v g éz é n rejuó n eeé y t y r sg Vagyonjegy: 1987-ben vezették be. hitel nyitott hitelkeret alapján: a fel nem vett hitel után rendelkezésre tartási jutalékot számít fel. Másfelől a reáleszközöket megtestesítő pénzügyi eszközök összessége. a felvett összeget visszafizeti. amelynek révén a kibocsátó forráshoz kíván jutni. A vállalat vagyonértékelése alapvetően az eszközök értékelését jelenti. A kockázati és a vállalkozói díj együtt adja a bruttó biztosítási díjat. saját tőke: • jegyzett tőke • tőketartalék • eredménytartalék • mérleg szerinti eredmény • előző évek áthozott vesztesége • értékelési tartalék 126 . a dolgozói vagyonérdekeltség megteremtését kívánta elősegíteni. Vállalat-érték: a vállalat jövőbeni hozamainak jelenértéke Vállalatértékelés: a vállalkozás egészéről információt ad a vállalkozás reáleszközeinek összessége. kötvényesek) vesznek meg vagy adnak el annak alapján. 2. az össztőkétől elvárt minimális hozadék Vállalkozói díj: az életbiztosítási díjnak az a része. rulírozó hitel: a gazdálkodó szervezet rendelkezésre bocsátott hitelkereten belül hitelt vehet fel. Vállalati kötvény: vállalat által kibocsátott kötvény. és 1993. hogy működése során növekedjen a vállalat értéke. A kibocsátó arra vállal kötelezettséget.6. hogy az általa elért nyereség mértékétől függően évente osztalékot fizet. Vállalati tőkeköltség: a vállalat tőkéjét megtestesítő értékpapírok hozamainak súlyozott átlaga.

kölcsön • ki nem emelt kötelezettségek Váltó: szigorú alaki előírásoknak megfelelően kibocsátott meghatározott pénzösszeg később esedékes fizetésére vonatkozó igényt (sajátváltó) vagy felszólítást (idegen váltó) tartalmazó forgatható értékpapír. csak engedménnyel ruházható át 3. solváltó: egyetlen példányban kiállított váltó 4. A váltó tehát rövid lejáratú hiteleszköz és fizetési eszköz egyben. idegen tőke a. a sajátváltó: „Fizetek én e váltó alapján…” – két szereplője van 2. míg az idegen váltóé három. akit a váltó kibocsátója fizetésre felszólít vagy utasít. 127 . 2. az elfogadást követően az idegen váltó neve „elfogadvány”. céltartalék 3. mintegy önálló életre kel. hogy a sajátváltó alanyainak minimális száma kettő. címzett: idegen váltó esetén akit fizetésre felszólít. Elfogadó: amennyiben az idegen váltó címzettje a váltóból eredő kötelezettséget magára vállalja. Ennek következménye. az idegen váltó: „Fizessen Ön e váltó alapján…” – háromszereplős ügylet A váltó speciális változatai: 1. Ezek között a különbséget a kötelezett személyre jelenti: míg a sajátváltóban a kiállító arra tesz kötelező ígéretet. avalváltó: kezes aláírásával ellátott váltó 2. vagy az elfogadó lakóhelyétől földrajzilag eltérő helyen fizetik ki A váltó címzettje: az idegen váltón az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet.2. kibocsátó: aki fizetési ígéretet tesz. addig az idegen váltóban egy másik természetes vagy jogi személyt szólít fel erre. A váltó kibocsátás útján kerül forgalomba az alábbi szereplők közreműködésével: 1. rövid lejáratú: • folyó finanszírozási források • kapott előleg • váltótartozások • tartozások szállítóknak • tartós passzívák • hitel. telepített váltó: nem az elfogadó fizeti ki. amely alapviszonyból a váltójogviszony az értékpapír kiállítása és a váltó speciális szabályai révén függetlenedik. 3. hosszú lejáratú: • hitel • kölcsön • kötvénykibocsátás b. Alapjogviszonya szinte minden esetben hitelezési vagy kölcsönviszony. rektaváltó: negatív rendeleti záradéka értelmében tilos a forgatása. hogy a lejáratkor maga fog teljesíteni. kedvezményezett vagy rendelvényes: a váltó első jogosultja A váltónak két fő típusa van: 1.

Váltóelévülés: a váltóbirtokos követelése a váltóadóssal szembeni bizonyos idő után elévül. továbbá a váltóból eredő jogok érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése érdekében végrehajtanak. ami a váltóra írt nyilatkozattal történik. Váltó fedezeti számla: lényegében egy betétszámla. • rendeletre szóló váltót: forgatással lehet átruházni. aki a váltót forgatással átruházza.A v á l t ó ü g y l e t t e c h n i k C í m a i l e b o n y v K á l t ó i b o c s á t ó k i b o A v á l t ó e l f o g a d á s v é g e t t i b e m u t a t á s a v á l t ó á t a d á s a v á l t ó e l f o c s á t á s a A z e l f o g a d o t t v á l t ó v i s s z a k ü l d é s e A v á l t ó f i z e t é s b e m u t a t á s a f i z e t é s v z e t t g a d á s a é g e t t i K e d v e z m é n y e z e t t Váltóátruházás: váltóforgatás. folyamatos feltöltéssel biztosíthatja a váltótartozás megfizetéséhez szükséges összeget. amellyel a váltót a címzettnek azért mutatja be. Az elévülési idő differenciált: • az elfogadóval szemben az elévülési idő az esedékességtől számított 3 év • az átruházók és a kibocsátó ellen a kellő időben felvett óvástól számított 1 év • a többi átruházó ellen az átruházó követelése attól a naptól számított 6 hónap. Lehet teljes és feltétlen. Egyszerű átvezetési megbízással működik. a váltóban megfogalmazott pénzkövetelésre való jog átadása. A váltóforgatásban résztvevő szereplők: • forgató: az a személy. amelyen a váltó kiállítója. Minden váltó átruházható. A váltóadós „önbiztosítása”. Váltóforgatás: a váltóval mint fizetési eszközzel a kereskedelmi forgalomban fizetni lehet. hogy az a váltóban foglalt fizetési meghagyás elfogadásáról nyilatkozzon. Például a váltó leszámítolása. ha esedékesség előtt néhány nappal látható a váltó kifizethetőségének kétsége a fedezetlen váltó következményeinek elkerülése érdekében. a váltó forgatása. illetve a váltó elfogadója előre elkülönítheti. amelyeket a váltóban szereplő személyek a váltójogi jogviszony létrehozása. a váltóra írt nyilatkozattal történik. váltóval való fizetés. 128 . • névre szóló váltót cedálással: engedményező levél felhasználásával lehet a hitelező személyét megváltoztatni. fenntartása. Váltócselekmény: mindazok a váltócselekmények. megszüntetése. Váltó elfogadás végetti bemutatása: az idegen váltó birtokosának az a váltójogi cselekménye. Váltó fedezeti kölcsön: váltóadós által igénybe vett kölcsön. azaz előre gondoskodás a váltó lejáratkori fedezetének meglétéről. amikor a váltót kifizette vagy amely napra az ellene beadott keresetet neki kézbesítették.

3. A váltó lejáratáig több forgatáson is átmehet. amikor a váltó birtokosa (kedvezményezett) a lejárat előtt beviszi egy kereskedelmi bankba és leszámítoltatja. akire átruházza a követelést. zálogforgatmány: korlátozott hatályú váltóátruházás. s ezt a fizetési meghagyást írásba foglalva a kedvezményezettnek átadja. Váltókibocsátás: az a váltójogi cselekmény. üres forgatás: ha a váltót átruházója csak aláírja és nem jelöli rajta az új tulajdonost. A váltóforgatás lehet: 1. hogy neki vagy egy harmadik személynek (kedvezményezettnek) egy meghatározott pénzösszeget. teljes forgatás: ha a váltót átruházója (forgató) cégszerűen aláírja. hogy a váltót biztosítékként lehessen alkalmazni. Leszámítolási kamat: K= T ⋅ n⋅ k 3 0 ⋅1 0 6 0 n = napok száma T = a váltó névértéke K = aktuális leszámítolási kamat 129 . így a forgatmányosból forgató illetve új forgatmányos lesz. tulajdonosi forgatmány: a váltóból fakadó minden jogot átruháznak. amennyiben esedékesség előtt szeretne pénzéhez jutni. Váltókereskedés: a váltó esedékessége előtt történő készpénzesítése leszámítolással hiteleszközként alkalmazzák a váltót. arra szolgál. így készpénzhez jut. meghatalmazó forgatmány: a forgatmányos az átruházó nevében jogosult eljárni (pl. 2. meghatározott helyen és időben fizessen. leszámítoltatja a váltót. A forgatmány lehet: 1. Váltóleszámítolás: a váltó banknak történő átadása. és megjelöli azt a személyt (forgatmányos). 2.• forgatmányos: akinek a javára forgatták a váltót. a követelést behajtani). amikor a kibocsátó a címzettet felszólítja arra. A bank a leszámítolással kifizeti a váltóban szereplő összeget a lejáratig terjedő kamatok nélkül a kedvezményezettnek.

Ez az idő általában fél év. és nem vonatkozik a baleseti kockázatokra. átváltható 3. a vámáru felett rendelkezni jogosult és a vámárunak belföldi forgalom számára történő vámkezelését kérte. ezért be kell mutatni fizetés végett. amelyet az esedékességkor a kedvezményezett részére fizetni kell. Value date: [értéknap] a pénzügyi teljesítés napja. gazdálkodó és más szervezet fizeti. akkor a váltót forgathatóságának biztosítása érdekében váltótoldattal kell ellátni. mintha azt közvetlenül külföldre vitték volna. s egyben kikötik. Az általánosan elterjedt gyakorlat szerint a spot üzleteknél a kötésnap és az értéknap között kettő munkanap telik el. amíg azt a belföldi forgalom számára a vámhatóság nem kezelte. hogy kinél van a váltó az esedékességkor. Váltóösszeg: a váltón feltüntetett összeg. A fizetés megtagadásakor a váltóbirtokosnak óvás felvételét kell kezdeményezni. konvertibilis: szabadon átváltható valuta Valutaparitás: különböző országok valutáinak azok vásárlóérték-arányán alapuló kölcsönös viszonya Vám: speciális termékadó. Váltótoldat: a váltó hátoldalára több átruházó nyilatkozatot felvezetni nem lehet. Vámszabad terület: az országhatáron belül lévő olyan. de határozott szerződéses körben felhasználható. amely alatt nem fizetnek. Csoportjai: 1. akinek részére vagy rendeletére a fizetést teljesíteni kell • a váltó kiállítási helyének és napjának megjelölése • a kibocsátó aláírása Változó (alternatív) kamat: a betét-. amit a természetes személy. Vámáru: a vámhatáron átléptetett dolog mindaddig. kötött vagy klíringvaluta: a legnehezebben mobilizálható valutatípus 2. Váarkozási idő: a biztosítók kikötnek a szerződés aláírásától számítva egy bizonyos időt. Létesítéséhez hatósági engedély szükséges. illetve hitelszerződésben rögzítik az induló kamatlábat. amely meghatározott váltócselekmény végrehatásának kizárólagos bizonyítására szolgál. Mindig tényleges pénzt jelent. A toldat terjedelmének meg kell egyezni a váltó méretével és azt hosszában kell a váltóhoz ragasztani. transzferábilis valuta: átválthatósága korlátozott. aki/amely az ország vámhatárán vámárut átléptet.Váltóóvás: olyan közokirat. amely területre belföldről kivitt áru olyan elbírálás alá esik. belföldi jogi személy által létesített terület. A váltóforgatás következtében a fizetésre kötelezett nem is tudja. illetve annak egysége más ország fizetési forgalmában. hogy a lejárati idő alatt követi az irányadó kamatlábat. Valuta: az ország törvényes fizetőeszköze. Váltó törvényes kellékei: • a „váltó” szó. amely a váltóhoz ragasztott meghosszabbító papírszelet. . a kibocsátás nyelvén • a határozott összeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás • a fizetésre kötelezett (címzett) neve (csak idegen váltónál) • az esedékesség megjelölése • a fizetés helyének megjelölése • annak neve.

az áru kiadását bizonyos feltételekhez köti. Veszteségelhatárolás: veszteségen a negatív adóalapot értjük. az irányítás. • a valutaárfolyam magasabb. • direkt bankbeszedvénnyel: a szállítmány a fizetés lebonyolításába bekapcsolt egyik bank birtokába jut. moduláris felépítésű rendszer alapvető feladata a kommunikációt biztosító SWIFTvégpontok és a banki rendszerek közvetlen összekapcsolása és az üzenetáramlás vezérlése lesz. Végelszámolás: a vállalat jogutód nélküli megszüntetése Vertikális fúzió: az egymástól eltérő tevékenységet végző vállalatok egyesülése. mint a paritás. marge] Vételi kötelezettség: [Short put] Vételi opció: [long call (LC)] olyan opció. hogy a valuta árfolyama parin áll. mint a paritás. a bankok közötti pénzmozgások az MNB-nél vezetett számlákon keresztül valósulnak meg leggyorsabban. az értékesítés. Két ország pénzének vásárlóerő alapján történő összehasonlítása. Vinkulált inkasszó: a vevő csak a beszedvény összegének kifizetése ellenében szerzi meg az áru feletti rendelekezés jogát. Vinkulál: zárol. akkor azt mondjuk. a valutának diszázsiója van. ezzel az összeggel az adózó a következő 5 adóévben döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti eredményét. a valutának ázsiója van. • a valutaárfolyam alacsonyabb. A VIBER/B névre hallgató. ez azt jelenti. anyagi jellegű kiküszöbölésére szerveződik. konkrét projektek megvalósításának elősegítése. Amennyiben az adóalap bármely adóévben negatív. ilyen esetben a valuta pari feletti. VIBER: valós idejű bruttó elszámolási rendszer. hogy a valutaárfolyam pari alatt áll. az az embercsoport. amelynek jogosultja az általa fizetett díj ellenében adott időpontig követelheti. és csak a fizetés teljesítése után bocsátja rendelkezésre. hogy a kötelezett a szerződésben megjelölt értékpapírt az előre kikötött árfolyamon neki eladja. amely meghatározott kárral járó veszélyek enyhítésére. A rendszer kiépítésével felgyorsultak a bankok között pénzmozgások és magasabb szintre emelődik a bankrendszerszintű likviditásmenedzsment. Vételi és eladási árfolyam közötti különbség: [spread. amennyiért az adott értékpapírt hajlandó megvásárolni. Bretton Woods. az ellenőrzés teljes folyamatát. A paritás és az árfolyam viszonya: • egybe eshet. Világbank: 1944.Variancia/kovariancia mátrix: a portfóliót alkotó értékpapírok hozamai közötti együttmozgást mutatja. Veszélyközösség: biztosítási fogalom. . Vásárlóerő-paritás: a valutáért vásárolható árumennyiség. de a pénzintézetek igényeinek megfelelően más funkciót is elláthat. Az ilyen integráció célja összekapcsolni a termelés. Az eladási opciónál lényegesen gyakoribb elődíj-ügylet. Két deviza átváltási aránya a valuták egymáshoz viszonyított vásárlóerejétől függ. Az európai uniós csatlakozás egyik feltétele a rendszer kiépítése és megbízható működése. Vételi árfolyam: [bid] az értékpapír forgalmazó cég által közölt ár. Fő feladata a gazdasági növekedés beindítása.

Vinkulált (lekötött) névre szóló részvény: olyan névre szóló részvény. Minél hosszabb az átlagos futamidő [duration]. Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség (MIGA) Viszontvásárlásos ügylet: a kompenzáció korszerűbb formája. programokat finanszíroz. vagy annak meghatározott hányadát a berendezéssel előállított termékkel fizeti meg. annaál nagyobb a volatilitás. Wall Street: az a New York-i utca. Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) 5. Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) 4. A visszlízing mindig pénzügyi lízing. aki egyidejűleg egy lízingszerződéssel a vállalat használatába adja/hagyja az adott berendezést. a befektetett eszköz fizikailag nem mozdul el eredeti helyéről. Konkrét projekteket. 1944. Világbank: Bretton Woods. az áru felett pedig a bemutató bank rendelkezik. a visszatartott díjtartalék a mai gyakorlatban 5–20%.• indirekt bankbeszedvény: az áru címzettje egy szállítmányozó cég. A beruházási javakat exportáló cég abban állapodik meg a partnerével. Általában nagyértékű ügyletek tartoznak ide. A szerződő felek mindig két adás-vételi szerződést kötnek. Az első exportőr kötelezi magát arra. Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) 3. és visszakéri a biztosítótól a díjtartalékot. ahol a tőzsde található. amelyet csak a kibocsátó társaság engedélyével lehet harmadik személyre átruházni. a vállalat által kibocsátott vételi opció der Wechsel: [váltó (német)] Yield: [hozam] 132 . kamatérzékenység – a piac egy százalékpontos változása hány százalékkal változtatja meg a kötvény árfolyamát. A fizetési feltételekről mindkét ügyletnél külön állapodnak meg. amely hosszú lejáratra szól. Intézményei: 1. hogy a berendezés értékét. Warrant: opciós utalvány. Visszkereset: megtérítési igény Visszlízing: [sale and lease back] kétszereplős lízing. Visszavásárlásos ügylet: a kapcsolt ügyletek egyik formája. Volatilitás: kötvények volatilitása. A fizetés teljesítése után a vevő kiválthatja az árut a szállítmányozótól. A gazdasági növekedés beindítását tűzte ki célul. Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD) 2. ahol a szállító (eladó) és a lízingbe vevő személye ugyanaz a vállalat. A lízing tárgya. az eredeti szállításra vonatkozik az egyik és a viszontvásárlásra a másik. a tulajdon azonban átszáll a lízingtársaságra. Visszavásárlás: a szerződő felmondja az életbiztosítási szerződést. A biztosító azonban a díjtartaléknak csak egy részét fizeti ki. hogy áruja meghatározott százalékáért partnerétől árut vásárol vagy vásároltat.

amit az adós zálogszerződésben meghatározott vagyontárgyainak a hitelező javára való lekötésével keletkezik.Z. A kezdeti években felhasznált többletdíjat a biztosító a későbbiekben . mivel a biztosító a teljes díjbefizetést költségeinek fedezésére fordítja. Ha a tőzsde a befektetési jegy bevezetését elutasítja. Zárjegy: az alkoholtermék palackjára vagy legkisebb fogyasztói csomagolási egységére felhelyezett olyan bélyeg. Zártkörű kibocsátás: a kibocsátás során csak a meghívott nagybefektetők zárt köre jegyezhet részvényt. A törvényes kellékeken kívül fel lehet vezetni a szokásjog alapján kialakult közleményeket. Ezeket nevezzük záradékoknak. az alapkezelő köteles a befektetési jegyek értékét havonta megállapítani és napilapok útján közzétenni. amely ellenében kölcsönhöz lehet jutni. amelynél a kibocsátott befektetési jegyek száma nem változhat. Zillmerezés: rendszeres díjfizetésű életbiztosításnál a díjtartalék a biztosítási időszak első néhány évében nulla. A hitelező számára zálogjogot biztosít a közraktárban elhelyezett árura a kölcsön összegének és járulékos díjainak erejéig. s mint ilyen. kamatozó értékpapír. Záloglevél: hosszú lejáratú. hogy az általa nyújtott jelzáloghitelekhez a szükséges erőforrást megszerezze. Az ingatlanfedezet mellett kölcsönt nyújtó hitelintézet azzal a céllal. Ha az adós nem fizeti vissza a kölcsönt az esedékességkor. Zálogkölcsön: a közraktárban elhelyezett áru tulajdonosa árufedezet mellett juthat rendkívül kedvező feltételek mellett hitelhez a zálogjegy bankra történő forgatásával. a lejárati idő előtt a kezelő társaság a befektetési jegyeket nem váltja vissza. Az ilyen alap létrehozatalát követő egy éven belül a kibocsátó köteles a befektetési jegy tőzsdei bevezetését kezdeményezni. a hitelező követelését tanúsító okmány. Záróárfolyam: a tőzsde esti zárása előtti utolsó megkötött üzlet egyedi árfolyama Zárt alap: olyan meghatározott időre létrehozott befektetési alap. Ilyen lehet például a „rektazáradék”. hogy az eladási árból kielégíthesse követelését. Zálogjegy: a közraktárjegy egyik önálló része. hogy a másodlagos piacon ne lenne az ilyen befektetési jegynek forgalma. Zéro kupon kötvény: [Zero coupon bonds] kamatszelvény nélküli kötvények. Záradékok: a váltó előlapjának tartalmaznia kell a váltó valamennyi törvényes kellékét. amely inatlanra vonatkozó zálogjogot testesít meg telekkönyvi bejegyzés útján. hogy a termék adóraktárban kerül előállításra és onnan kiszállításra. záloglevelet bocsát ki. amely igazolja. ZS Zálogjog: tárgyi biztosíték. ezáltal a hitelező fedezetet kap a később esedékessé váló követelésének kielégítéséhez. amelynél a tőke és kamat kifizetése a lejáratakor egyösszegben történik (a befizetett összegnél magasabb összeget fizetnek vissza). amennyiben az adós esedékességkor azt nem teljesíti. Lehet jelzálogjog és kézizálogjog. ami azonban nem jelenti azt. akkor a hitelező a zálogjegy birtokában követelheti az áru nyilvános árverésen való értékesítését azért.

amelyen keresztül készpénz nélküli forgalom bonyolítható le. Zsíroforgalom: készpénz nélküli fizetési forgalom. Ezt a díjtartalékolási eljárást a kidolgozójáról zillmerezésnek nevezték el. 134 . fizetés bankok közötti átírással Zsíroközpont: készpénz nélküli fizetési forgalmat klíringelszámolás révén lebonyolító pénzintézet Zsíroszámla: hitelintézetnél nyitott számla.visszapótolja a díjtartalékba.

Budapest. KJK. Perfekt. 1994. II. Bankárképző Panem. 1988. 1998. 1993. Novotrade. KÁVÉ Kiadó. Budapest. Lenkei Gábor: Kis pénzzel a tőzsdén. Nemzetközi Bankárképző Központ. Szerkesztette: Tétényi Zoltán. Saldo. Rotyis József: A tőzsdéről. R. 1986. Bácskai Tamás – Bánfi Tamás – Járai Zsigmond – Sulyok-Par Márta – Száz János: Értékpapírok és értékpapírpiacok. Illés Ivánné: Társaságok Pénzügyei. Horváth D. Gyulaffy Béláné dr. 1991. 1989. Kertész Márta: Tőzsdeismeretek.: Modern vállalati pénzügyek I. Brealey. Pénzügyek – BKE. Budapest. 1988. Budapest. Budapest. 1998. Budapest. 1998. Pénzügyi és Kereskedelmi enciklopédia. III.: Bolyongás a Wall Streeten. Nemzetközi Bankárképző Központ. 1998. Budapest. Budapest. 1989.: Pénztörténeti lexikon.: Pénzügyi ismeretek I. Segédlet a Pénzügyek tantárgyhoz. – Myers. Béhm Imre: Vállalkozások pénzügyi tervezése. Budapest. Gellért Andor: Banküzletek. Budapest. KJK. KJK.IRODALOMJEGYZÉK Alexander Gábor: A tőzsde. 1994. Perfekt. Budapest. 1990. Juvent. Pacsi Zoltán: Tőzsdézzünk! Szövetkezeti Szervezeti Iroda. Saldo. Saldo. 1887. Bozzai Rita: Tőzsdekalauz. Budapest. Budapest. 1994. 1994. Pénzügytan – BKE. 1990. 1994. II. Budapest. Budapest. Budapest. Tőzsdeelméleti tanulmányok 2 kötet. NOVORG. PSZF. Budapest.: Bevezetés a pénzügyekbe. KJK. Bánfi Tamás – Sulyok-Papp Mária – Száz János: A kötvény. Pénzügyi és Számviteli Főiskola. M. Nort. 1999. II. Novotrade. 1992. Budapest. Perfekt. Magyar Tőzsdealapítvány kiadványa. Losonczi Csaba – Magyar Gábor: Pénzügyek a gazdaságban. Samuelson–Nordhaus: Közgazdaságtan I. Lauf László: Részvényelemzésről egyszerűen Perfekt. Pénzügyi Intézet. 1994. 1996. Sulyok Pap Márta: Értékapír-piacok. Gyulaffyné – Kaszás Mónika: Tőzsdeelemzés. Budapest. Budapest. KJK. S. Budapest. Banküzemtan – BKE. Budapest. Budapest. Burton G. Budapest.C. 1992. 1999. Malkiel. Tamás: A magyar tőkepiac. Pénzügyi és Számviteli Főiskola. Budapest. Gyulaffy Béláné dr. . 1996.

1997. 1997. 136 . vállalkozásfinanszírozási feladatcsoport ismereteinek alkalmazása. Budapest. 1998. 1987. 1998. Saldo. Budapest. Budapest. 1997. Budapest. Összeállította: Czékus Mihály. Tiszai István: Bank. 1994. Perfekt. Saldo. Szerkesztette: Martin Hajdú György. KJK. Tőzsdei szakvizsga felkészítő anyaga. tőke. Budapest. Tőzsdei fogalomtár. pénz. Tétényi Veronika: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek. Száz János: Értékpapírok. 1989.Száz János: Hitel. KJK. Perfekt. 1989. Budapest. Perfekt. Közép-Európai Brókerképző Alapítvány. Dr. KJK. Tőzsdei Kézikönyv. Budapest. Tétényi Zoltán – Gyulai László – Gyulaffy Béláné: Pénzügy.és tőzsdei szakkifejezések öt nyelven. Budapest. Tétényi Zoltán – Gyulai László: Vállalkozásfinanszírozás. Budapest. értékpapírpiacok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful