You are on page 1of 4

3.

KONCERT
MUSICA
DIVERSATA
Neděle,
23.8.2020, od 18:00
Musica Diversata
Musica Diversata je vokálně-instrumentální hudební
uskupení muzikantů a zpěváků z benešovského regionu.
Ve svém repertoáru uvádí skladby od renesance až po
současnost. Výběr skladeb je převážně duchovního
charakteru, obsahuje skladby čistě instrumentální a také
písně milostné a lidové. Pro barevnost programů koncertů
zařazuje jednak skladby různých nástrojových kombinací
(dua, tria, ...) ale také skladby sólové (pro sólový zpěv nebo
sólovou flétnu s doprovodem varhan, kláves či kytary...).

Dnes vám zahrají a zazpívají


Marie Čejková – zpěv, housle
Ivana Masnicová – flétna, zobcové flétny
Adam Pavlíček – kytara
Ctirad Sedláček – zobcové flétny, klarinet, varhany

A.M.D.G.*
* A.M.D.G. je zkrácenina latinského "Ad Maiorem Dei Gloriam" - "K větší
slávě Boží"
Program
Tielmann Susato: Cum decore
Georg Philipp Telemann: Menuet & Allegro
Georg Friedrich Händel: Menuet & Gavotte
Robert Jones: Allemande
Thoinot Arbeau: Pavane
Tradicional: Scarborough Fair
Henry Playford: The hole in the wall
Arcangelo Corelli: SONATA a TRE
Preludio – Corrente – Sarabande – Tempo di Gavotta

Johann Sebastian Bach:


Preludium BWV 1007
Chorál „Jesus bleibet meine Freude“ BWV 147
Gavotta

Georg Friedrich Fuchs: Duetto II N°19 - Allegro


Matteo Carcassi: Allegretto
Georg Friedrich Fuchs: Duetto III N°14 - Rondo

Francisco Tárrega: Lágrima


Antonín Dvořák:
Ave Maris Stella
Hymnus „Ad laudes in festo ss. Trinitatis“
Milan Tesař: Baladický příběh

písně z Taizé: Každý den, Laudate Dominum


WWW.NASZVON.CZ
Výtěžek
z koncertu bude Zvon kostela v každé
věnován vesnici či městě byl po staletí
na opravu hlavním komunikačním nástrojem.
historického Svolával věřící na bohoslužby, byl
zvonu používán při mimořádných
v kostele sv. společenských událostech, při
Bartoloměje. svatbách a pohřbech, narozeninách
Děkujeme též za význačných osob, korunovacích
příspěvek panovníků, inauguracích volených hlav
na č.ú.: 123- států apod. Zvonění se odedávna
132170247/0100 užívalo, jako poplachový signál
například při požáru, povodních,
při vpádu cizích vojsk. V neposlední řadě
údery zvonu ohlašovaly přesný čas.

Již před 1. světovou válkou se zvony často


přelévaly, takže jich hodně tímto
způsobem zaniklo. Po obou válkách se,
zejména kvůli rekvírování zvonů pro
vojenské účely, zachovalo jen 13% českých
zvonů a my můžeme mluvit o velkém štěstí,
že zrovna náš zvon v Popovičkách zůstal
na svém místě.

Náš zvon není obyčejný, patří k těm nejstarším


dochovaným zvonům a jeho výroba se datuje
do roku 1497. I jeho zavěšení nepatří k „nejnovějším“
a je datováno do roku 1649.

Rádi bychom, aby zvon mohl být více využíván ke svým


původním účelům, a jelikož jeho stav neumožnuje více než
příležitostné zazvonění, vznikla právě tato aktivita
na záchranu zvonu.