Contoh RPH pendidikan moral 7 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tingkatan Tahap Masa Bidang Nilai Pengetahuan Sedia Ada

Kandungan Akademik : 3 Cerdas : Sederhana : 40 minit : 2.3 Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan : Mengetahui contoh tradisi keluarga :Tradisi Kekeluargaan pengikat keluarga bahagia -Amalan adat dan pantang larang memelihara keharmonian kekeluargaan. • Amalan adat dan pantang larang memelihara keharmonian keluarga Hasil Pembelajaran i) Kognitif Menerangkan kepentingan adat dan pantang larang dalam keluarga. ii) Afektif Mengenalpasti amalan adat dan pantang larang dalam keluarga. iii)Psikomotor Membina sebuah buku skrap yang mengandungi adat dan pantang larang keluarga Pendekatan Teknik BBM : Pembelajaran Aktif dan Pembelajaran Kooperatif : Perbincangan : LCD, Laptop, Pen Marker, projektor, Pembesar suara dan Keratan Gambar. Kelahiran Perkahwinan Kematian

: Di akhir pembelajaran ini pelajar dapat,

Contoh RPH pendidikan moral 7

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

STRATEGI/ KAEDAH/ BBM/ NILAI/ KBKK

Pengurusan Awal Kelas (3 minit)

Persediaan Meminta pelajarpelajar bersedia sebelum P &P

i) Guru mengarahkan para pelajar menyimpan buku , alat tulis dan mengarahkan para pelajar memberi perhatian ii) Guru mengarahkan para pelajar berada dalam keadaan senyap serta meminta para pelajar meberi fokus kepada proses P & P. iii)Guru meminta semua pelajar membaca doa mengikut agama masing-masing

i) Pelajar memberi respon kepada guru. agama masing-masing

KBKK: Nilai: kepada dan Tuhan ,mematuhi arahan yang di berikan memberi tumpuan

ii) Pelajar membaca doa mengikut Kepercayaan

Set Induksi (5 minit)

Menarik minat pelajar terhadap pelajaran. i) Memupuk minat

Keratan Gambar (Rujuk Dalam Lampiran 13): i) Guru memaparkan beberapa helaian gambar menggunakan projektor

i) Pelajar memerhatikan gambar yang dipaparkan oleh guru ii) Pelajar memberi perhatian terhadap gambar yang dipaparkan.

BBM: Keratan Gambar, Projektor

terhadap tajuk yang mengenai:

Contoh RPH pendidikan moral 7 akan dipelajari dan menarik perhatian murid-murid terhadap tajuk yang akan diajar Aktiviti 1 (10 minit) Perbincangan i) Berkongsi idea antara guru dan pelajar. pelajar-pelajar tentang isi pembelajaran. i) Guru bertanya kepada pelajarpelajar apa yang pelajar faham tentang gambar yang dipaparkan melalui projektor. gambar-gambar yang dipaparkan dan meminta pelajar memberi maklum balas. i) Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru ii) Pelajar mengemukakan soalan jika terdapat sebarang ketidakfahaman KBKK: i) Menghubung-kaitkan paparan gambar dengan pendapat pelajar-pelajar. i) menguji kefahaman pelajar. i) perkahwinan mengikut kaum. ii) adat menyambut kelahiran bayi mengikut kaum. iii) adat kematian mengikut kaum.

ii) membuka minda ii) Guru menjelaskan mengenai

Contoh RPH pendidikan moral 7

Aktiviti 2 (10 minit)

Menggalakkan Pelajar berkerjasama di dalam kumpulan i) untuk menilai pelajar-pelajar sama ada memahami sepenuhnya isi pembelajaran tersebut. ii) Jadual rujuk lampiran 14

Aktiviti Berkumpulan i) Guru membahagikan pelajar-pelajar dalam tiga kumpulan iaitu Kumpulan A, B, dan C. ii) Guru mengedarkan jadual amalan adat perkahwinan mengikut keluarga.

i) Pelajar membentuk 3 kumpulan BBM: Jadual iaitu kumpulan A,B dan C. ii)Pelajar bergerak dalam pulan masing-masing. iii) Murid dikehendaki berbincang dan mengisi jadual tersebut. iv) Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil catatan masing-masing. KBKK: kum Memberikan jawapan dan alasan mengenai jawapan tersebut.

Contoh RPH pendidikan moral 7

Penilaian (7minit)

i)Pelajar di beri peta minda untuk diisi oleh pelajar. ii)Peta minda rujuk lampiran 15

i)Pelajar dikehendaki melengkapkan peta minda tentang kepentingan amalan adat perkahwinan bagi sesebuah keluarga.

Penutup ( 5 minit)

Rumusan i) Mengenai pasti amalan adat dan pantang larang dalam keluarga. ii) Menghormati dan menghargai adat dan pantang larang yang terdapat dalam keluarga.

Membuat Kesimpulan dan pantang larang dalam mengikat keluarga bahagia. ii) Guru menjelaskan bahawa adat dan pantang larang di dalam sesebuah keluarga perlu ada bagi memastikan ianya tidak dilupakan.

i) Pelajar bertanya kepada guru mereka. iii) Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru iv) Pelajar mengemukakan soalan jika terdapat sebarang ketidakfahaman

KBKK : Boleh merumuskan dan membuat kesimpulan apa yang dipelajari. Nilai : Berani, yakin, terbuka, dan mampu merumuskan pembelajaran yang dipelajari.

i) Guru menerangkan kepentingan adat ii) Pelajar memberikan pendapat

Refleksi : ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

Contoh RPH pendidikan moral 7 Lampiran 13 ADAT PERKAHWINAN

Kaum India

Kaum Cina

Kaum Melayu

Baba dan Nyonya

Suku Iban

Suku Bajau

Contoh RPH pendidikan moral 7 ADAT MENYAMBUT KELAHIRAN BAYI

Kaum India ADAT KEMATIAN

Kaum Melayu

Kaum Melayu

Kaum Cina

Kaum India

Contoh RPH pendidikan moral 7 Lampiran 14 Jadual Amalan Adat Perkahwinan Mengikut Keluarga
Bil. 1. Melayu

Cina

India

Iban

Lain-lain

Merisik oleh pihak lelaki tentang calon isteri Meminang oleh pihak lelaki Bertunang

2.

3.

4.

Akad nikah

5.

Bersanding semasa majlis perkahwinan Bertandang ke rumah sanak saudara

6.

Contoh RPH pendidikan moral 7 Lampiran 15 Arahan Anda dikehendaki melengkapkan peta minda tentang kepentingan amalan adat perkahwinan bagi sesebuah keluarga.

Kepentingn Amalan Adat Perkahwinan Bagi Sesebuah Keluarga

Contoh RPH pendidikan moral 7 Skema Jawapan Lampiran 14 Cina 1. Pihak Lelaki merisik bagi mengenal calon isteri mereka. 2. Meminang oleh pihak lelaki 3. Bertunang. 4. Menyediakan hantaran oleh pihak lelaki 5. Majlis Perkahwinan (bersanding) India 1. Merisik 2 Meminang 3. Menyediakan hantaran oleh pihak lelaki 4. Majlis perkahwinan( bersanding) Iban 1. Pihak Lelaki merisik bagi mengenal calon isteri mereka. 2. Meminang oleh pihak lelaki 3. Bertunang. 4. Menyediakan hantaran oleh pihak lelaki 5. Majlis Perkahwinan (bersanding) Lain-lain 1. Merisik 2 Meminang 3. Menyediakan hantaran oleh pihak lelaki 4. Majlis perkahwinan( bersanding) Skema Jawapan Lampiran 15 1. Menyambung keturunan 2. Menjadi kebanggaan keluarga 3. Memberitahu kepada masyarakat sesekeliling 4. Supaya di hormati oleh kaum kerabat 5. Mengekalkan tradisi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful