Dnevni

list
www.dnevni-list.ba
BROJ 3398 ISSN 1512-8792
Cijena 1 KM, 5 KN, 0,5 EUR
Četvrtak • 20. 1. 2011.
LIKVIDACIJA
Prodaje se
imovina da
bi se namirili
potražitelji
HERCEGOVINA OSIGURANJE
Općinski sud u Mostaru pokrenuo postupak posebne likvidacije
7
.

s
t
r
.
Brkić: Pozivaju se svi povjeritelji da u roku od 30 dana prijave sva potraživanja
INTERVJU Stjepan Krešić
Prelazim
u HSP BiH
Bivši član Predsjedništva HDZ-a
1990. i predsjedatelj Doma
naroda Parlamenta FBiH
Kreševsku deklaraciju
razvrgnuo je Dragan Čović
Iza sporazuma dvaju
HDZ-ova stoje osobni interesi
9
.

s
t
r
.
Amerika daje
potporu koaliciji
na čelu sa SDP-om
Američki veleposlanik u BiH Patrick Moon podržao platformu četiriju stranaka
4. str.
atformu četiriju sttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnaka
Moon:
Nema
potpore
trećem
entitetu
ŠTRAJK
UPOZORENJA
Policajci 15.
veljače pred
zgradama
vlada 8. str.
Široki Brijeg
Nesreća
Dvojica
privedena zbog
premlaćivanja i
reketarenja
Dva radnika
poginula
kada je bager
sletio niz
provaliju
21. str.
20. str.
Miroljubiv
ishod
balkanskog
derbija
SP u rukometu
Srbija - Hrvatska 24:24
42. str.
Poslovni svijet
Specijalizirani poslovni tjednik Dnevnoglista, poslovne vijesti iz zemlje, regije i svijeta, prezentacije uspješnih tvrtki, poslovni savjeti... 29
Naslovna Financije Gospodarstvo Gradnja i noviteti Tehnoi auto
llllll sl oslo s o ooooooo lov ovn vvn vni svij i vvv
str. 32.
str. 35.
Uz registracijutrebaju
se platiti naknade
Ponudabh. regionalnog
turizma
Za registraciju
automobila
potrebno čak
13 uplatnica
Stranci
zainteresirani
za regiju Pliva
i Mostar
str. 36. Njemački automobilski klubADAC
Vrhunsko
priznanje za
Nissan Qashqai
Stanje bankarskogsektora usredišnjoj i istočnoj Europi
Regionalnebanke
okrećuse
korporativnim
kreditima
str. 30.
JAGOLASIĆ
Podhitnopokrenuti
investicijski ciklus
str. 31.
Priče o“ekonomskoj konvergenciji” i “razlici ufnancijskomprodoru” još uvijek vrijede, predstavljajući i dalje pokretače potencijalnog rasta ubankarskomsektorunaše regije
Urazdobljunakonkrize, veći troškovi likvidnosti i rizika traže preoblikovanje modela poslovanja, i toprema diverzifciranimkreditnimstrategijama i s fokusiranjemna održivi razvoj
Za povećanje konkurentnosti domaćega gospodarstva i zainteresiranosti domaćihi stranihulagača potrebnonapraviti stabilanpolitički prostor, ističe predsjednik Komore
Danas prilog
AUSTRALIAN
OPEN
Ivan Dodig pružio
snažan otpor trećem
igraču svijeta,
Novaku Đokoviću
Dodig igrao
dok je imao
snage
43. str.
Događaji
2
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Želite li da se čuje Vaš glas?
Imate li vijest za koju smatrate da je vrijedna pažnje?
Želite li da se čuje Vaš glas? Dnevni list Vam stoji na usluzi.
Kontaktirajte nas na telefon ili fax: 036/313-370, 036/313-375
(Mostar), ili 033/717-220, 033/717-221 (Sarajevo).
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Najčitanije na webu 19. siječnja 1. Domazet, Domljan i Prlić kandidati za premije
SARAJEVO - Banjolučki
biskup Franjo Komarica
upozorio je u utorak kako
njegovi pozivi da se zaštite
hrvatski povratnici u Repu-
bliku Srpsku ne nailaze ni na
kakav odgovor posebice ista-
knuvši kako na njegove apele
nisu reagirali čak ni politi-
čari iz stranaka u Bosni i
Hercegovini s hrvatskim
predznakom.
“Koji su to hrvatski poli-
tičari koji se bore za Hrvate
u RS-u?”, postavio je pitanje
biskup Komarica gostujući u
političkom magazinu “Crta”
BHT 1.
Biskup Komarica prošlog
je tjedna uputio otvoreno
pismo načelniku policije u
Banjoj Luci Darku Ćulumu
upozoravajući ga kako se
nastavljaju sustavni napadi
na i movi nu hr vatski h
povratnika u tom dijelu BiH,
a kao primjer naveo je pljačke
kuća u selima Šimići i Raljaš
gdje policija nikada nije pro-
našla i uhitila odgovorne koji
su devastirali tek obnovljene
kuće prognanih Hrvata.
“Nitko me dosad nije kontak-
tirao”, kazao je biskup
Komarica ponavljajući kako
se na ovaj način izravno
dovode u pitanje sva obeća-
nja koja javno daje predsjed-
nik Republike Srpske Milo-
rad Dodik navodno jamčeći
sigurnost Hrvatima zainte-
resiranim za povratak.
Banjolučki je biskup
kazao kako trenutačno sta-
nje zorno pokazuje da u vla-
dajućim političkim garnitu-
rama “uključujući i sadaš-
nju” nema političke volje koja
bi omogućila stvarni povra-
tak prognanih tijekom rata.
Komarica je kazao kako
političari ne mogu izbjeći
svoju odgovornost za takvo
stanje konstatirajući kako se
ovime stavlja na kušnju nji-
hova iskrenost.
“Upravo su političari ti
koji su sprječavali ljude i
kada su se oni željeli
vratiti”, kazao je
biskup Kom arica
ustvrdivši kako ni oni
koji su se javno zala-
gal i za interese
Hrvata u BiH zap-
ravo nikada nisu
ozbiljno poduprli
njihov po vr atak
na područje
koje je sada
u sastavu
RS-a.
BANJA LUKA - Vijeće za
zaštitu vitalnog interesa
Ustavnog suda RS-a prihva-
tilo je zahtjev Kluba Boš-
njaka u Vijeću naroda RS-a
za utvrđivanje povrede vital-
nog interesa bošnjačkog
naroda prilikom izbora pred-
sjednika Vlade te će meri-
tornu odluku o tom zahtjevu
donijeti u roku od mjesec
dana. Vijeće je, naime, utvr-
dilo da je u konkretnom slu-
čaju provedena ustavna
procedura te da su ispunjene
ostale procesne pretpo-
stavke za prihvatljivost
zahtjeva, kao i da pitanje
izbora predsjednika Vlade
predstavlja vitalni nacio-
nalni interes konstitutivnih
naroda. Klub izaslanika boš-
njačkog naroda smatra da je
odlukom o izboru predsjed-
nika Vlade povrijeđen vitalni
interes Bošnjaka jer je one-
mogućeno njihovo pravo da
budu adekvatno zastupljeni
u zakonodavnim, izvršnim i
pravosudnim tijelima vlasti i
u procesu donošenja odluka.
Time su, navodi Klub
Bošnjaka, povr ijeđene
odredbe Ustava RS-a o
zastupljenosti konstitutivnih
naroda na izabranim funkci-
jama jer je isključivanjem
Bošnjaka sa svih šest funk-
cija izvršena diskriminacija
bošnjačkog naroda.
Povratnici u RS-u bez zaštite
Džombićevo imenovanje
blokirano do daljnjeg
Biskup Franjo Komarica
Ustavni sud RS-a prihvatio zahtjev Kluba Bošnjaka
ska
ciji,
stiti
• Piše: I. Marić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Sastanak
predstavnika 13 političkih
stranaka koje imaju svoje
zastupnike u državnome Par-
lamentu nije polučio nikakav
dogovor, što se unaprijed i
slutilo. Znali su to i lideri triju
najjačih nacionalnih stra-
naka, SNSD-a, SDA i HDZ-a
BiH, Milorad Dodik, Sulej-
man Tihić i Dragan Čović, pa
se nisu niti pojavili na tom
skupu u zgradi državnog Par-
lamenta. Dok su se njihovi
predstavnici smješkali u
kamere i jedan drugome
namigivali, oni su se bavili
važnijim poslovima.
Političke smicalice
Sulejman Tihić bi zasi-
gurno došao na sastanak,
međutim, morao je u Berlin
gdje se jučer sastao s kance-
larkom Angelom Merkel.
Nedolazak te trojice,
možda i ključnih političkih
igrača za formiranje nove vla-
sti na državnoj razini, poka-
zuje stvarni odnos prema
važnom procesu formiranja
parlamentarne većine u zem-
lji.
Miloradu Dodiku apso-
lutno odgovara konfuzija i
politički metež kako bi mogao
optužiti bošnjačke stranke,
poglavito SDP, da su glavni
krivci što država nema vlast i
da je on zapravo u pravu kada
stalno tvrdi kako političke
stranke u Sarajevu žele
bahato i na silu nametnuti
vlast mimo volje srpskog i
hrvatskog naroda.
S druge strane, Dragan
Čović također još uvijek ne
želi uspostavu vlasti na držav-
noj razini dok se konačno ne
riješi pitanje formiranja vlasti
u Federaciji, gdje on pokušava
preko Zagreba, Berlina i Vati-
kana problem Hrvata interna-
cionalizirati i zatražiti da
netko izvana pritisne i uvjeri
lidera SDP-a Zlatka Lagum-
džiju da dva HDZ-a moraju
ući u federalnu vlast.
Zbog svega, čini se, u
pravu je Mladen Ivanić, pred-
sjednik PDP-a, kada je ustvr-
dio kako BiH neće imati vlast
na državnoj razini čak niti do
ljeta. Možda je to malo pretje-
rana prognoza dana u afektu
i s dosta ironije, ali je sigurno
da se podudara s otužnom
činjenicom da dogovora dugo
biti neće. Treba se prisjetiti i
Ivanićevih riječi izgovorenih
svega nekoliko dana nakon
općih izbora i silnih euforičnih
poslijeizbornih besmislica
političkih čelnika.
Ivanić je već tada uvidio
da “vrag dolazi po svoje” i da
slijede iscrpljujuća peglanja i
političke smicalice u nedo-
gled. I gatao je da nove vlasti
neće biti do travnja ove
godine. Sada se i dodatno
korigirao. U tom kontekstu
vrlo je zanimljivo predviđanje
Bože Ljubića, lidera HDZ-a
1990., koji je po drugi put
kazao kako ima dojam da neki
politički čelnici već razmi-
šljaju o izvanrednim izbo-
rima.
I Čović je slične crne slut-
nje izgovorio još u izbornoj
noći, svjestan da nova
stranka, SDP, upada u igru i
remeti dosadašnji sklad i rav-
notežu između uhodanih,
gotovo mehaničkih, šablona
vladanja između dvaju HDZ-
ova, SNSD-a i SDA. Nikako
nije suludo prizivati i sve
ozbiljnije razmišljati o izvan-
rednim izborima u BiH bez
obzira što oni neupitno znače
samo besmisleno bacanje
milijuna maraka, ako ih
uopće i ima, i neće u biti ništa
promijeniti.
Bezvlašće
Ako Lagumdžija ostane
čvrsto na svojim opredjelje-
njima da na državnoj razini
nema puke, zbrojne koalicije i
ako Tihić ne omekša i ne
povuče radikalniji potez, a to
znači, recimo, partnerstvo s
BEZUSPJEŠ
Ne nazire se rješ
Izvanredni i
Ako Lagumdžija ostane čvrsto na svojim opredjeljenjima da na državnoj razini nema puke
matematičke koalicije i ako Tihić ne omekša i ne povuče radikalniji potez, a to znači, recimo,
partnerstvo sa SBB-om BiH, onda ništa drugo ne preostaje nego raspisati izvanredne izbore
3
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Oglašavajte se u Dnevnom listu
Ako se želite oglašavati u Dnevnom listu kontaktirajte našu marketing
službu na telefone 036/313-370 (Mostar) i 033/719-755 (Sarajevo), ili na
e-mail adrese: marketing@dnevni-list.ba, te dnevni.ba@bih.net.ba.
Neka Vašu reklamu vide brojni čitatelji na području cijele države.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
PRILOG
SPORT
LIJEPI I
ZDRAVI
MALI
OGLASI
POSLOVNI
SVIJET
TV +
AUTO
MALI
OGLASI
DNEVNI
PLUS
Č t t k
D
N
E
V
N
L I S T
Vrijeme...
Temperature
u BiH za
20. 1. 2011.
po gradovima
Sarajevo 3
Mostar 5
Banja Luka 3
Tuzla 3
Zenica 3
Bihać 4
Livno 3
Jajce 3
Ljubuški 5
Pogoršanjevremenapraćeno
povećanomoblačnošćui
padalinamakišei snijega, uzpad
vrijednosti atmosferskogtlaka,
kodosjetljivihosobabi moglo
izazvati promjeneraspoloženjai
glavobolju, akodkroničnih
bolesnikaosobitoastmatičarai
srčanihbolesnikapoteškoće
vezanezanjihovebolesti.
Bihać
Banja
Luka
Sarajevo
Mostar
Brčko
Zenica
Tuzla
era?!, 2. Raspada se HDZ 1990., 3. Ubio se ispred crkve
Livno
Jajce
Ljubuški
e eeeeeee
1
SBB-om BiH, onda uistinu
ništa drugo i ne preostaje
nego raspisati izvanredne
izbore.
Formalno pravno Vijeće
ministara može funkcionirati
u starom sazivu i nekoliko
godina, što možda neki i žele
i zagovaraju, ali problem su
oba doma državnoga Parla-
menta. Država koja nema
konstituiran Parlament nema
niti vlast. To se upravo događa
u BiH i zato je pomalo čudna
izjava lidera SDS-a Mladena
Bosića koji je poručio kako
nije tragično što u BiH još
nema nove vlasti jer je takva
situacija i u nekim europskim
zemljama. Bosić jasno aludira
na Belgiju koja doista nema
Vladu već nekoliko mjeseci,
međutim, BiH se ne može niti
u kojem pogledu uspoređivati
s tom uređenom, demokrat-
skom i financijski jakom
europskom zemljom. To su
smiješne i cinične usporedbe...
Nakon zadnjega jalovoga,
drugorazrednoga sastanka
treba svakako promotriti
kompromi sni prijedlog
Lagumdžije o mandataru za
sastav Vijeća ministara BiH.
Lagumdžija je iskazao spre-
mnost odustati od svoga
kandidiranja pod uvjetom da
ostale političke stranke popu-
ste i podrže nekog drugog
kandidata iz SDP-a, pa čak i
da ga same pronađu unutar
te stranke.
Lider HSP-a Zvonko Juri-
šić se javno izjasnio da ne bi
imao ništa protiv da SDP
dobije čelnu poziciju u Vijeću
ministara.
Međuti m, hr vatske
stranke, točnije dva HDZ-a,
inzistiraju da upravo one
dobiju priliku izabrati čelnika
Vijeća ministara zbog “džent-
lmenske rotacije” koja je
ranije dogovorena, ali i činje-
nice da su Bošnjaci preko
SDP-a izabrali Hrvatima
člana Predsjedništva BiH.
Vijeće ministara
Ne ulazeći u mogućnost
dogovora i potrebu za korek-
tnošću političkih stranaka u
provedbi “džentlmenskog”,
usmenog dogovora, treba
jasno kazati kako ne treba
miješati i uspoređivati izbor
članova Predsjedništva BiH s
dogovorom o mandataru za
sastav Vijeća ministara. To su
jednostavno dvije oprečne
stvari.
Izbor članova Predsjed-
ništva BiH se isključivo tiče
Ustava i Izbornoga zakona i
svakako se treba raspravljati
o njegovim manjkavostima
koje su doprinijele da Hrvati
budu u podređenom položaju
i da im netko drugi bira člana
državnog Predsjedništva. To
apsolutno stoji, makar je u
pravu opet Zvonko Jurišić
kada tvrdi da je HDZ bio više
od 15 godina u raznim vla-
dama i mogao je barem pokre-
nuti proceduru, ako ne i pro-
mijeniti Izborni zakon.
Imenovanje mandatara
Vijeća ministara je isključiva
stvar demokracije i dogovora
političkih lidera. Praksa jest
da mandatara predlaže naj-
jača stranka pobjednica na
izborima, ali to ne mora biti
tako, barem ne u složenim
državama poput BiH.
Samo treba jasno kazati,
tu se ne broje nacionalna
krvna zrnca, nego ruke u Par-
lamentu. Zato su te dvije
stvari potpuno različite.
Hrvatske stranke moraju biti
dio neke parlamentarne
većine i stvar je tada rješiva.
ŠNI PREGOVORI
šenje za formiranje vlasti
izbori sve realniji
Božo Ljubić, lider HDZ-a 1990., po
drugi je put kazao kako ima dojam
da neki politički čelnici već
razmišljaju o izvanrednim izborima
Država koja nema konstituiran
Parlament nema niti vlast. To se
upravo događa u BiH i pomalo
je čudna izjava Mladena Bosića
kako nije tragično što u BiH još
nema nove vlasti
Činjenica je da niti mogući
izvanredni izbori ne bi zacijelili
malignu političku scenu u BiH,
samo bi se milijuni maraka bacili u
bure bez dna, međutim, izlaza
nema osim kada bi se nekima
polomili prsti i zavrnule ruke
4
Četvertak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
U organizaciji dopredsjednika RS-a Vlajkija Slučaj Ilije Jurišića
Znanstveni skup “Hrvati u
Bosni i Hercegovini danas”
Formirano novo sudsko vijeće u
Okružnom sudu u Beogradu
Blic...
BANJA LUKA - U organizaciji
Ureda dopredsjednika Republike
Srpske Emila Vlajkija, te u surad-
nji sa Sveučilištem u Banjoj Luci,
od 4. do 6. ožujka bit će upriličen
znanstveni skup o temi “Hrvati u
Bosni i Hercegovini danas”. Kako
je priopćeno iz Ureda dopredsjed-
nika Republike Srpske Vlajkija,
sudjelovanje u navedenom skupu
najavili su eminentni znanstvenici
i poznavatelji iz oblasti prava,
povijesti, politike, kulture, religije
i drugih oblasti. Također je najav-
ljeno kako će radovi s raspravama
i zaključcima skupa biti objavljeni
u formi zbornika radova.
TUZLA - Nakon što je Žalbeni sud
u Beogradu ukinuo prvostupanjsku
presudu u predmetu Ilije Jurišića,
u Okružnom sudu u Beogradu
formirano je novo vijeće. Naime,
Žalbeni sud u Beogradu je 11. listo-
pada 2010. ukinuo prvostupanjsku
presudu kojom je Jurišić osuđen na
12 godina zbog toga što je, prema
navodima ukinute presude, kao
dežurni starješina u Operativnom
stožeru Centra službi sigurnosti
Tuzla, “neposredno izdao naredbu
za napad na kolonu JNA koja se
povlačila iz grada 15. svibnja 1992.”
Tom prilikom ubijen je najmanje 51
i ranjeno oko 50 pripadnika JNA.
Zločin u Srebrenici
Predložen pritvor za uhićenog Kuvelju
SARAJEVO - Tužiteljstvo BiH uputilo je Sudu BiH prijedlog za određivanje
pritvora Božidaru Kuvelji (1971.), koji je osumnjičen za sudjelovanje u strije-
ljanju zarobljenih Bošnjaka iz Srebrenice i to zbog opasnosti da bi mogao
ometati istrage i utjecati na svjedoke i suučesnike u prikrivanju dokaza.
Mujo Hadžiomerović
Na ocjenu
ustavnosti ide i
Vijeće naroda RS-a
BANJA LUKA - Predsjednik Kluba
Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a
Mujo Hadžiomerović izjavio je da
će krajem ovog ili početkom idu-
ćeg tjedna Ustavnom sudu na
ocjenu ustavnosti biti upućen i
zahtjev o pitanju izbora predsjeda-
telja i dopredsjedatelja Vijeća
naroda RS-a.
• Piše: Lana Rizvanović
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Američki
veleposlanik u BiH Patrick
Moon kazao je kako SAD želi
u BiH vidjeti jaku koaliciju u
vlasti koja će biti sastavljena
od svi h ravnopravni h
naroda, te će biti čvrsto opre-
dijeljena k europskom putu
BiH. Iako je ustvrdio da SAD
nema favorita ili koaliciju
koju favoriziraju, istaknuo je
da ono što žele jest jaka koa-
licija koja je predana refor-
mama, koje će zemlju izvesti
k europskim integracijama,
a dio toga je prepoznao u
platformi koju su zajednički
napravi l e SDP, SDA,
Narodna stranka Radom za
boljitak i HSP.
“Mi imamo situaciju s
četiri stanke koje su se obje-
dinile i dale zajedničku plat-
formu i mislim da je to dobar
početak. Ne bi bilo korisno
da druge stranke odmah
odbiju tu platformu jer se u
njoj bave rješenjima ključnih
pitanja, što je dobar poče-
tak, a lideri ovih stranaka su
jasno kazali da su spremni
na priključenje ostalih i na
prepravke i poboljšanje plat-
forme. Ukoliko drugi poli-
tički lideri imaju problema s
tom platformom, trebali bi
predočiti vlastitu, jer ako se
ideja ne iznese na stol, nema
pomoći u procesu formira-
nja dobre vlasti”, kazao je
Moon na jučerašnjem druže-
nju sa novinarima iz tiska-
nih medija.
Treći entitet
Rekao je da SAD podr-
žavaju ovu platformu jer je
jedina koja je iznesena u
javnost i u kojoj se crno na
bi jel o nal aze r ješenj a
reformi. Dodao je da SAD
može podržati i druge
stranke i lidere koji žele ići
putem reformi kroz pro-
gramske platforme, ali da ih
onda moraju obznaniti,
odnosno trebaju se angaži-
rati i ne zanemariti nečije
pokušaje da se makne s
mrtve točke. “Ako druge
skupine stranaka imaju spe-
cifične platforme, trebaju ih
iznijeti na stol kako bi dija-
log i dobra rasprava mogli
početi”, mišljenja je Moon.
Naglasivši da je politika
SAD-a spram BiH nepromi-
jenjena i da su i dalje opredi-
jeljeni i predani suverenitetu
BiH kao zemlji sastavljenoj
od dvaju entiteta, kazao je
da ne bi dali potporu formi-
ranje trećeg entiteta, jer bi
to samo dovelo do većih
komplikacija i problema.
“Bili smo vrlo jasni u vezi s
pitanjem trećeg entiteta i
vrlo javno kazal i da ne
mislimo da bi to bio poziti-
van korak i ne bi bio u najbo-
ljem interesu BiH. Podrža-
vamo politička prava hrvat-
skoga naroda u BiH, želimo
da Hrvati osjećaju da su
njihovi interesi zaštićeni od
vlasti, ali ići na formiranje
trećeg entiteta nije pravi
Američki veleposlanik u BiH Patrick Moon
podržao platformu četiriju stranaka
Amerika daje
potporu
koaliciji na čelu
sa SDP-om
Iako je ustvrdio da SAD nema favorita, Moon je istaknuo da žele vidjeti jaku
koaliciju koja je predana reformama, a dio toga je prepoznao u platformi koju
su zajednički napravile SDP, SDA, Narodna stranka Radom za boljitak i HSP
,,
2011. “biti ili
ne biti” za BiH
“Naš je stav da će 2011. biti
jako važna godina za BiH,
jer, nažalost, u protekle
četiri godine bilo je mnogo
propuštenih prilika, stagna-
cija u političkom procesu,
zbog čega je 2011. godina
'biti ili ne biti' za BiH kada
je riječ o izlasku zemlje na
put k integraciji u EU-u.
Mislim da je jasno svima da
budućnost BiH leži u inte-
graciji u EU i NATO jer ne
postoji drugi održivi put za
ovu zemlju. Ukoliko BiH ne
krene ovim putem, uskoro
će sve više zaostajati u tom
procesu, ekonomija će biti
još gora nego do sada, a još
dalje će biti i od prvih
susjeda Hrvatske i Srbije
koje su i sada daleko odma-
kle”, naglasio je Moon.
Državna i vojna imovina
Čim se uspostavi vlast u BiH, ona se
mora pozabaviti s dva važna pita-
nja, prvo je pitanje državne i vojne
imovine, a drugo presuda u slučaju
“Sejdić - Finci”, poručio je Moon.
“Državna imovina je pitanje koje se
mora riješiti kako bi se omogućilo
zatvaranje OHR-a, dok će rješenje
pitanja vojne imovine omogućit BiH
da krene k NATO savezu. Isti je slučaj
i s presudom jer za sve postoji rje-
šenje. Napredak je moguć, zahtije-
vat će dijalog, pregovore i kompro-
mise. Konfrontacija i sukobljavanje
nije rješenje i lideri u BiH moraju to
već jednom naučiti”, kazao je Moon.
Ići na formiranje
trećeg entiteta
nije pravi pravac
jer postoje i drugi
načini zaštite
prava hrvatskog
naroda, istaknuo
je Moon
SAD smatra da je
tri mjeseca nakon
izbora došlo pet do
12 i mislimo da svi
trebaju baciti svoje
karte na stol,
poručio je američki
veleposlanik
5
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
PLOČE – Nakon obavljenog
javnog poziva i tenderske
procedure završen je postu-
pak izdavanja dvaju spre-
mnika od po 10.000 metara
kubnih, koji su u vlasništvu
Naftnih terminala Federacije
Ploče, hrvatskoj tvrtci INA
d.d. Zagreb. Naime, nakon
što su ispunjeni svi zakonski
uvjeti počeo je pregovarački
postupak između Terminala
Federacije i INA-e, koji je
uspješno okončan. Kako
navode iz obje tvrtke, ugovor
je sklonjen po obostrano
povoljnim uvjetima. D. B.
SARAJEVO - Općinski sud u
Sarajevu naložio je menad-
žmentu RTV Federacije da
Dušku Jurišić odmah vrati na
mjesto odgovorne urednice
Informativnog programa. U
obrazloženju svoje odluke
Sud navodi kako je nakon
donošenja odluke o razrješe-
nju na mjesto urednice IP-a
postavljena druga osoba, te
da je u tijeku prosinca 2010.
sačinjen nacrt pravilnika o
unutarnjoj organizacijskoj
strukturi RTV-a FBiH, i da
zbog toga postoji opasnost
da bi protivnik osiguranja,
generalni direktor FTV-a
Džemal Šabić, mogao otežati
ostvarivanje prava Duške
Jurišić da se vrati na radno
mjesto odgovorne urednice.
U prijedlogu unutarnje orga-
nizacije RTV-a FBiH navodi se
da dosadašnji Informativni
program prestaje postojati, a
ostali dosadašnji programi se
transformiraju u redakcije i
to u redakciju Zabavnog pro-
grama, Dokumentarnog
programa i Programa za
djecu i mlade.
Pusić sa srbijanskim dužnosnicima
Hrvatski intelektualni zbor u BiH
Veleposlanik Toth predstavio prioritete mađarskog predsjedanja EU-om
Komarica kod Bandića
Stabilnost BiH od presudnog
značaja za stabilnost regije
Hrvatska trebala nastupiti
s jačim dokumentom
Snažno zalaganje za nastavak
proširenja EU-a i stabilnost Balkana
Zahvala Komarice za potporu
Hrvatima u Bosni i Hercegovini
Blic...
ZAGREB - Stabilnost BiH od pre-
sudnog je značaja za stabilnost
cijele regije, konstatirali su u
Zagrebu predsjednica Nacional-
nog odbora Hrvatske za praćenje
pregovora s EU Vesna Pusić i
pomoćnik ministra za bilateralnu
suradnju MVP-a Srbije Zdravko
Ponoš i veleposlanik Srbije u
Hrvatskoj Stanimir Vukičević.
Riječi je bilo i o inicijativi predsjed-
nika dvije zemlje, Ive Josipovića i
Borisa Tadića, o BiH. Razgovaralo
se i o regionalnoj i prekograničnoj
suradnji na projektima od interesa
za obje države, a za što postoje
sredstva u fondovima EU-a.
MOSTAR - Upravno vijeće (UO)
Hrvatskog intelektualnog zbora
(HIZ) u BiH pozdravlja aktivnije
uključivanje RH u rješavanje goru-
ćih pitanja u BiH, što dosad nije bio
slučaj. HIZ drži kako je Hrvatska
trebala nastupiti s jačim doku-
mentom no što je ta izjava, koja je
u međunarodnoj diplomaciji naj-
blaži dokument kojim se izraža-
vaju stajališta jedne države. U
HIZ-u, također, smatraju kako je
izjava u ime RH dokaz internacio-
nalizacije hrvatskog pitanja u BiH,
te napominje kako je, sukladno
Ustavu, Hrvatska obvezna skrbiti
o Hrvatima izvan RH, a na što se
obvezala i potpisom na Washin-
gtonski i Daytonski sporazum.
“Mišljenja smo da se iz izjave, uz
zahtjev za institucionalnom jedna-
kopravnošću, treba vidjeti i
zahtjev za teritorijalno-političkom
jednakopravnošću Hrvata u BiH.
Osobito pozdravljamo kategoričan
stav RH prema predstavnicima
stranaka s većinskim izbornim
legitimitetom unutar svakog kon-
stitutivnog naroda, da formiraju
izvršnu vlast koja će svojim sasta-
vom odražavati političku volju
konstitutivnih naroda i građana
iskazanu na demokratskim izbo-
rima”, ističe HIZ koji, u tom smislu,
poziva legitimne predstavnike
konstitutivnih naroda da formi-
raju vlast na svim razinama koja
će svojim sastavom odražavati
većinsku političku volju svih kon-
stitutivnih naroda. U izjavi, koju
potpisuje dr. sc. predsjednik
Upravnog vijeća HIZ-a u BiH Mile
Lasić, izražava se i očekivanje od
demokratski izabranih predstav-
nika hrvatskog naroda u BiH i RH
da u idućem razdoblju poduzme
konkretnije korake koji će dovesti
do ustavne i stvarne teritorijalne
i institucionalne jednakopravnosti
hrvatskog naroda.
SARAJEVO - Veleposlanik Repu-
blike Mađarske u BiH Laszlo Toth
predstavio je jučer u prostorijama
Izaslanstva EU-a u Sarajevu pro-
gram i ciljeve Mađarske tijekom
šestomjesečnog predsjedavanja
te zemlje EU-om, a koje je Mađar-
ska preuzela 1. siječnja 2011.
Veleposlanik Toth je najavio kako
će Mađarska biti orijentirana k
jačanju gospodarstva i ekonom-
skih veza unutar EU-a, ali i izvan
Unije. Govoreći o regiji zapadnog
Balkana, veleposlanik Toth je ista-
knuo da se Mađarska snažno
zalaže za nastavak proširenja
EU-a i jačanje stabilnosti na
Balkanu.“Sve što se događa na
Balkanu utječe na Mađarsku i
nama je u interesu da ovdje vlada
mir i ekonomska stabilnost.
Mađarska diplomacija će učiniti
sve kako bi ispunila rečene
ciljeve”, pojasnio je on. U pogledu
BiH, veleposlanik je istaknuo zna-
čaj BiH za Mađarsku te, osobito,
njezinog jedinstva jer BiH samo
kao takva može ući u EU i NATO.
“Učinit ćemo sve da vam pomo-
gnemo da što prije postanete
članica i sastavni dio euroatlant-
skih struktura, naravno, ako vi to
želite”, dodao je on uz ocjenu kako
se euroatlantskim integracijama
može osigurati prava stabilnost
Balkana.
ZAGREB - Zagrebački gradonačel-
nik Milan Bandić susreo se u utorak
u zgradi Gradske uprave Zagreba s
banjolučkim biskupom Franjom
Komaricom, s kojim je razgovarao
o položaju Hrvata u BiH i proble-
mima s kojima se susreću, priop-
ćeno je iz Ureda gradonačelnika.
Biskup Komarica zahvalio je grado-
načelniku na otvorenosti prema
problemima bh. Hrvata, na posje-
tima potpore Plehanu, Ceru, Bije-
lom Brdu, Banjoj Luci, na zauzima-
nju da se njihov položaj u BiH,
odnosno RS-u, poboljša u svakom
pogledu. Pozvao je Bandića da
uskoro dođe u Banju Luku.
Do odluke o izručenju
Sud u Izraelu produžio pritvor Cvetkoviću
JERUZALEM - Sud u Jeruzalemu jučer je produžio pritvor Aleksandru Cvetko-
viću, osumnjičenom za sudjelovanje u genocidu u Srebrenici, sve do odluke o
izručenju našoj zemlji. Cvetković je osumnjičen za sudjelovanje u ubojstvu
1000-1200 Bošnjaka na farmi Branjevo, u blizini Zvornika.
Poslije više odlaganja
U veljači o sukcesiji
imovine SFRJ
BEOGRAD - Komisija za sukcesiju
imovine bivše Jugoslavije trebala
bi se, poslije više odlaganja, sastati
u prvoj polovici veljače u Sarajevu.
Tri točke koje će biti na dnevnom
redu rasprave su diplomatsko-
konzularna predstavništva (DKP),
privatna i nekadašnja društvena
svojina, odnosno poduzeća, i imo-
vinska prava i obveze.
INA-i izdana dva
spremnika u
Pločama
Duška Jurišić se
vraća na posao
Terminali Federacije
Općinski sud u Sarajevu
pravac jer postoje i drugi
načini zaštite prava hrvat-
skoga naroda”, istaknuo je
Moon, naglasivši da se SAD
ne zalaže za formiranje vla-
sti bez Hrvata, odnosno
stranki koje su kao svoje
legitimne predstavnike iza-
brali hrvatski građani na
izborima.
Naći kompromis
Moon smatra kako hrvat-
ske stranke u BiH namjera-
vaju biti dijelom vlasti u BiH
i on želi vidjeti koaliciju koja
će uključivati predstavnike
sve tri etničke skupine, sva tri
naroda, jer je proces izgrad-
nje koalicije daleko od goto-
vog zbog čega je siguran da
će vladajuća koalicija imati
predstavni ke hrvatskog
naroda. Na pitanje jesu li
HSP i ' Boljitak' legitimni
predstavnici hrvatskoga
naroda, s obzirom da im se to
osporava, Moon je kazao
kako su one sigurno teme-
ljene na hrvatskim princi-
pima, ali da je bez obaju
HDZ-ova teško formirati
vlast koja bi se zasnivala na
jednakopravnosti sviju.
Odgovarajući na pitanje zbog
čega ne spominje previše
drugi blok koji također poku-
šava formirati vlast, a vrti se
oko SNSD-a i HDZ-a BiH,
Moon je kazao kako ne može
komentirati program koji nije
vidio i o kojem se ne govori.
“Ako imaju platformu, neka
je pokažu i neka prestane
praksa sastanaka radi sasta-
naka. I SAD smatra da je tri
mjeseca nakon izbora došlo
pet do 12 i mislimo da svi
trebaju baciti svoje karte na
stol. Četiri stranke su to ura-
dile svojom platformom koja
je dobar početak na koji
ostali političari trebaju dati
dobar kraj”, poručio je Moon.
Tvrdoglavost i manjak poli-
tičke volje, kada su u pitanju
problemi između SDP-a i
HDZ-a BiH, ne mogu donijeti
dobra nikome i treba se žurno
naći rješenje, mišljenja je
Moon. “Dvije stranke moraju
sjesti, iznijeti svoja mišljenja,
prvenstveno saslušati jedni
druge i naći kompromis. To
je jedino rješenje, jer tvrdo-
glavošću i guranjem samo
svojih stavova prilike za
dogovor neće biti”, rekao je
Moon.
Moon: Nema potpore
trećem entitetu
6
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Zločin protiv ratnih zatočenika
Danas izricanje
presude Šefiku Aliću
SARAJEVO - Izricanje
drugostupanjske presude
pred Žalbenim vijećem
Odjela I za ratne zločine
Suda BiH u predmetu
“Šefik Alić” zakazano je za
danas, 20. siječnja 2011. Sud
BiH podsjeća kako je
prvostupanjskom presu-
dom od 11. travnja 2008.
optuženi Alić oslobođen
optužbi da je 5. kolovoza
1995., u svojstvu, kako se u
optužnici navodi, pomoć-
nika zapovjednika bata-
ljuna “Hamza” za sigurnost
IV. bataljuna 505. brigade 5.
korpusa Armije Bi H,
zajedno s ostalim pripadni-
cima bataljuna i Al Harbi-
jom Tewfikom, neregular-
nim vojnikom nad kojim je
imao efektivnu kontrolu,
sudjelujući u vojnoj operaciji
“Oluja”, tijekom koje su pri-
padnici bataljuna “Hamza”
zatočili četiri pripadnika
Vojske Srpske Krajine, svo-
jim radnjama i propustima,
pokrenuo, počinio ili na
drugi način poticao i poma-
gao zlostavljanje, a potom i
ubojstvo ovih zatočenika.
Šefik Alić je, također, oslo-
bođen optužbi da je po
načelu zapovjedne odgovor-
nosti propustio poduzeti
sve potrebne i opravdane
korake kako bi osigurao
sigurnost zatočenika, što
uključuje propust da spri-
ječi Al Harbija Tewfika da
ima daljnji kontakt sa zato-
čenicima ili ga kazni budući
da je Al Harbi Tewfik sva
četiri zatočenika ubio.
FOTOVIJEST
Utrka za časni križ
Osamnaestogodišnji Nikola Lješko-
vić iz Herceg Novog prvi je doplivao
do bogojavljenskog križa u rijeci
Trebišnjici i tako pobijedio u utrci za
časni križ koja se tradicionalno odr-
žava u ovom gradu. Križ je u rijeku
s druge strane obale spustio vladika
zahumsko-hercegovački i primorski
Grigorije, nakon simboličnog vodo-
krštenja rijeke između dva mosta
gdje se okupio veliki broj građana.
Nakon izlaska iz rijeke Lješković je
istaknuo da mu nijednog trenutka
nije bilo hladno i da je neopisiv osje-
ćaj držati u rukama časni križ. Rijeku
čija je temperatura deset stupnjeva
preplivalo je 27 plivača. Tradicio-
nalno, nakon bogosluženja i nakon
plivanja, vjernici uzimaju posvećenu
vodu koja se dijeli u crkvi ili se uzme
voda s posvećene rijeke jer, prema
narodnom vjerovanju, ona tada ima
iscjeliteljske moći.
Povratak
Čović - Gashi
Posjet Konjicu
i Prozoru-Rami
Treba žurno
uspostaviti vlast
KONJIC - Ministar za ljudska
prava i izbjeglice BiH Safet
Halilović i tajnik Ministarstva
Dragomir Kovač posjetili su
jučer Konjic, gdje su uručili
ključeve za šest obnovljenih
stambenih jedinica povrat-
nika, za što je Ministarstvo
izdvojilo 190.000 maraka. “U
protekle tri godine Ministar-
stvo je u projekte pomoći
povratnicima na području
općine Konjic uložilo više od
1,5 milijuna maraka, te u
okviru CEB projekta dodatnih
227.000 maraka. Ovim sred-
stvima, između ostalog, finan-
cirana je obnova oko 50
stambenih jedinica povrat-
nika”, kazao je ministar Hali-
lović. Nakon Konjica, Halilović
je posjetio Prozor-Ramu, gdje
je s načelnikom Jozom Ivanče-
vićem razgovarao o projek-
tima pomoći povratnicima.
MOSTAR - Predsjednik HDZ-a
BiH Dragan Čović razgovarao
je s veleposlanikom Republike
Albanije u BiH Flamurom Gas-
hijem. Na sastanku je bilo
riječi o proteklim općim izbo-
rima u BiH, implementaciji
izbornih rezultata, te o aktual-
nim političkim i gospodarskim
prilikama u BiH. Čović je ista-
knuo kako treba žurno uspo-
staviti vlast na svim razinama,
te je pozvao na promjenu
Ustava kojom će se osigurati
istinska ustavna jednakoprav-
nost hrvatskog naroda s druga
dva konstitutivna naroda u
BiH. “Želimo da legitimni pred-
stavnici hrvatskog naroda
budu u vlasti na svim razi-
nama u BiH. Mi želimo našim
pristupom otvoriti europsku
budućnost BiH, te do kraja
promovirati princip legiti-
mnog predstavljanja hrvat-
skog, bošnjačkog i srpskog
naroda”, kazao je Čović.
Što se krije iza najave niza sastanaka domaćih političara u Berlinu
Angela Merkel miri
Dodika i Lagumdžiju?
• Piše: Dario Pušić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
BERLIN - Njemačka
diplomacija odlučila je, čini
se, zauzeti aktivniji odnos u
pokušajima deblokade uspo-
stave vlasti u našoj zemlji, a
da je tomu tako, svjedoči i niz
sastanaka koji su u Berlinu
održani ili će se u idućim
danima održati s predstavni-
cima domaćih političkih
stranaka.
Jučer je prvi u nizu sasta-
naka održao savjetnik kance-
larke Angele Merkel za vanj-
sku i sigurnosnu politiku
Christoph Heusgen s pred-
sjednikom SDA Sulejmanom
Tihićem te bošnjačkim čla-
nom Predsjedništva Baki-
rom Izetbegovićem.
Josipovićeva uloga
Na jučerašnjem sastanku,
kako doznajmo, bilo je govora
o načinu uspostave vladajuće
većine na razini države, kao i
mogućim kompromisima
kojima SDA pokušava pomi-
riti dva suprotstavljena poli-
tička bloka u BiH. Ovakav
pristup potvrđuje da je Nje-
mačka jedna od onih europ-
skih zemalja koja želi vidjeti
uspostavu široke koalicija na
državnoj razini, a tomu u
prilog idu i najave posjeta
Berlinu predsjednika drugih
stranaka, prvenstveno onih
koje čine jezgru dva bloka, a
to su SNSD i HDZ BiH te s
druge strane SDP.
Nakon j učer ašnj eg
posjeta Tihića i Izetbegovića
u idućim danima se očekuje i
susret predsjednika HDZ-a
BiH Dragana Čovića s Mer-
kel. Sastanak je najavljen za
21. siječnja. Idući na redu
nakon Čovića trebali bi biti
predsjednici SNSD-a i SDP-a
Milorad Dodik i Zlatko
Lagumdžija koji bi idućeg
tjedna trebali imati odvojene
razgovore s njemačkom kan-
celarkom.
Istodobno, dok Njemačka
očito pokušava pomiriti
zavađene bh. lidere, u tom
procesu traži i regionalnu
potporu, pa tako ne iznena-
đuje da je jučer u Berlin otpu-
tovao i hrvatski predsjednik
Ivo Josipović, koji će tamo
boraviti do petka.
Kako je navedeno iz Josi-
povićevog ureda, on će razgo-
varati s predsjednikom SR
Njemačke Christianom Wulf-
fom, saveznom kancelarkom
Angelom Merkel te predsjed-
nikom Bundestaga Norber-
tom Lammertom. Predvi-
đene teme razgovora su pot-
pora završetku pristupnih
pregovora Hrvatske za ula-
zak u Europsku uniju, inten-
ziviranje ekonomskih odnosa
dviju zemalja kao i situacija u
jugoistočnoj Europi. Josipo-
vić se već dokazao kroz smi-
rivanje međunacionalnih
tenzija u regiji, ali i kao jedan
od rijetkih koji je iz Zagreba
uvijek slao ohrabrujuće
poruke za Hrvate u BiH, tako
da je za očekivati kako će on
i Merkel imati itekako mnogo
tema na stolu.
Ravnopravnosti
Njemačka će kroz ove
sastanke, jasno je, pokušati
pomoći našoj zemlji izići iz
slijepe ulice u koju je upala
nakon listopadskih izbora, a
to je joj je očito važan zadatak
s obzirom na najave iz EU-a o
jačoj angažiranosti u BiH.
Stoga teme sastanaka
neće biti samo formiranje
vlasti nego i početak rada na
ključnim reformama koje
trebaju ubrzati put BiH u
Uniju, ali i dovesti do uređe-
nja države temeljenog na
istinskoj ravnopravnosti sva
tri naroda.
,, ,,
Jučer je prvi u
nizu sastanaka
održao savjetnik
kancelarke
Angele Merkel
Christoph Heusgen s
predsjednikom SDA
Sulejmanom Tihićem
Njemačka u procesu
pomirenja zavađenih
bh. lidera traži i
regionalnu potporu,
pa tako ne iznenađuje
da je jučer u Berlin
otputovao i hrvatski
predsjednik Ivo Josipović
Pozitivan utjecaj
Predsjednik SDS-a Mla-
den Bosić tvrdi kako
nje mačka uloga kroz
ra zgovore s domaćim
političarima može imati
dobre efekte, pogotovo
kada je u pitanju deblo-
kada uspostave vlasti.
Bosić je mišljenja kako bi
razgovori domaćih poli-
tičkih lidera s njemač-
kom kancelarkom mogli
pozitivno uticati na
proces formiranja vlasti,
kazavši kako bi se u idu-
ćih 15 dana mogao
postići dogovor o vlasti
ako SDP odustane od
“unitarističko-građan-
skog koncepta”.
Njemačka je jedna od onih zemalja koja želi
vidjeti uspostavu široke koalicije na državnoj
razini, a tomu u prilog idu i najave posjeta
Berlinu predsjednika drugih stranaka
7
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
BiH u European
Audiovisual
Observatory
Optužnice podizane
prije vremena
Članstvo
Wikileaks o BiH i Haagu
SARAJEVO - BiH je postala 37. čla-
nica još jednog respektabilnog tijela
- europske institucije European
Audiovisual Observatory. U ovom
tijelu Vijeća Europe od 1. siječnja
2011. našu zemlju predstavljat će
Regulatorna agencija za komunika-
cije. Na ovaj način će tržišna i pravna
analiza audiovizualnih industrija od
sada biti proširena i na BiH. U priop-
ćenju za javnost koje je ova institu-
cija objavila u povodu pristupanja
BiH u članstvo, izvršni direktor
Wolfgang Closs istaknuo je da sma-
tra da će doprinos BiH biti od velikog
značaja za druge europske zemlje
koje žele raditi sa zemljom u kojoj se
već tradicionalno održava Sarajevo
Film Festival, najveći kinematograf-
ski događaj na Balkanu, te da će
profesionalci u Regulatornoj agen-
ciji za komunikacije imati višestruku
korist kao rezultat suradnje s dru-
gim zemljama članicama EAO-a.
U Izvršnom vijeću institucije Euro-
pean Audiovisual Observatory, BiH
će predstavljati glavni direktor
Regulatorne agencije za komunika-
cije Kemal Huseinović.
BANJA LUKA - Bivši predsjednik
Haaškog tribunala Theodor Meron
je, u vrijeme dok je obnašao tu
dužnost, bio zabrinut što je tadašnji
državni tužitelj Odjela za organizi-
rani kriminal BiH zakomplicirao
proces formiranja Odjela za ratne
zločine u Sarajevu podižući optuž-
nice za zločine prije no što je nave-
deni Odjel uspostavljen, objavila je
internet stranica Wikileaks. Wikile-
aks se, objavljujući rečenu informa-
ciju, pozvao na dokument Velepo-
slanstva SAD-a u Haagu od 1. stu-
denoga 2004. Dokument svje-
doči i o sastanku američkog vele-
poslanika za pitanje ratnih zločina
Pierra Prospera i predsjednika
Tribunala Merona na kojem su
ocijenili da je suradnja lokalnih
vlada kritična dimenzija u uspjehu
pravila 11bis koje je u vezi s lokal-
nim sudovima. “Meron je upozorio
da Tribunal mora biti vrlo oprezan
u pogledu transfera haaških optu-
ženika za koje bi se moglo smatrati
da su na višoj razini, ne samo zato
što Vijeće sigurnosti UN-a očekuje
da će takvima biti suđeno u Haagu,
nego i zbog signala koje bi mogli
poslati bjeguncima viših razina”,
stoji u dokumentu.
Drugi dan simpozija o BiH “15. godina nakon Daytona”
Umjetne daytonske granice nanijele velike ekonomske štete
SARAJEVO - U Sarajevu
je jučer nastavljen Međuna-
rodni simpozij o temi “BiH - 15
godina Daytonskog mirovnog
sporazuma”, čiji je organiza-
tor Rektorat Sveučilišta u
Sarajevu. Teme drugoga
dana simpozija bile su druš-
tveno-ekonomski aspekt
razvoja BiH, status visokog
obrazovanja u post-dayton-
skom razdoblju - iskustva i
problemi, uloga znanosti i
tehnologije u sferi gospodar-
skog razvoja, optimizacija
upravljanja resursima u BiH
te aspekti razvoja kulture i
sporta u BiH. Profesor Boris
Tihi ocijenio je kako je
Daytonski sporazum “pogo-
dio” cilj s obzirom da je zau-
stavio rat, no da je promašio
u smislu da nije ostavio pro-
stora za funkcionalnu državu.
Njegova je procjena kako su
umjetne daytonske granice
nanijele više ekonomske štete
BiH u proteklih 15 godina no
što su ih prouzrokovale ratne
štete. Profesor Salih Fočo, koji
se osvrnuo na ulogu visokog
predstavnika u BiH, ocijenio
je kako je visoki predstavnik
usporio promjene u BiH te
kako je potrebno definirati
funkciju europskog predstav-
nika. “BiH neće ništa izgubiti
ako visoki predstavnik ode,
ali je veliki problem što smo
izgubili 15 godina u kojem
nisu stvorene snage programa
i napretka nego su aktivirane
i osnažene snage rata i ruši-
laštva. Kada bi europska
zajednica postavila jasne
kriterije i ciljeve svom pred-
stavniku, stanje bi bilo druk-
čije”, smatra Fočo. Charles
Tucker, profesor sveučilišta
DePaul u Chicagu, drži kako
je Daytonski mirovni spora-
zum bio jedini način zaustav-
ljanja rata, ali napominje kako
taj dokument nije konačno
rješenje za BiH. Kao najveću
pogrešku naveo je činjenicu
da međunarodna zajednica
nije ostvarila ono što je zacr-
tala. “Trudit ćemo se ispraviti
napravl j ene pogreške.
Daytonski sporazum nastao
je kao rezultat težnje, uspo-
stavljene su granice, nasilje je
zaustavljeno. No, ono što je
bilo smisleno od 1995. za
međunarodnu zajednicu
možda nije bilo za narode u
BiH”, zaključio je Tucker.
HERCEGOVINA OSIGURANJE Općinski sud u Mostaru pokrenuo postupak posebne likvidacije
Prodaje se imovina da
bi se isplatili dugovi
LIKVIDACIJA
• Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo
• dogadjaji@dnevni-list.ba
MOSTAR - Tisuće osigu-
ranika Hercegovina osigura-
nja u idućem razdoblju mogli
bi dobiti svoj dugo očekivani
novac. Naime, za nepunu
godinu dana od uvođenja
privremene uprave u Herce-
govina osiguranje imovina
ove osiguravajuće kuće će
biti rasprodana kako bi se
namirili brojni osiguranici.
Općinski Sud u Mostaru
je pokrenuo postupak
posebne likvidacije nad Her-
cegovina osiguranjem i za
likvidacijskog upravitelja
postavio je Žarka Zovku iz
Mostara, kazao nam je
direktor Agencije za nadzor
osiguranja FBiH Ivan Brkić.
Brkić pojašnjava da je likvi-
dacijski upravitelj dužan
odmah izvršiti popis imovine
i popis povjeritelja i obveza
društva i dostaviti iste likvi-
dacijskom sucu.
“Pozivaju se svi povjeri-
telji da u roku od 30 dana od
dana objavljivanja odluke
prijave sva potraživanja
vezana uz Hercegovina osi-
guranje”, kazao je Brkić.
Prodaja imovine
Važno je i to da je Agen-
cija za osiguranja za privre-
menog upravitelja Hercego-
vina osiguranja imenovala
Ivana Krištu iz Tomislav-
grada koji će u idućem raz-
doblju nadzirati radnje u
osiguranju.
Sve odluke Suda i Agen-
cije u idućim danima bit će
objavljene u službenom gla-
sniku gdje će se zainteresi-
rani, a zna se da ih je mnogo,
moći informirati o daljnjim
potezima. Brkić je za naš list
pojasnio da se svi nezavršeni
poslovi Hercegovina osigura-
nja moraju završiti, te da se
stečaj poduzeća ne može
otvoriti dok se ne završi postu-
pak posebne likvidacije.
Brkić pojašnjava da će se
potraživanja namiriti od imo-
vine osiguranja i od prodaje
imovine. Ipak, nije želio naga-
đati hoće li se dugovi prema
svim povjeriteljima moći
namiriti od prodaje imovine
Hercegovina osiguranja, jer
će mnogo toga ovisiti i o tržiš-
noj cijeni nekretnina.
Ipak je naglasio da,
prema knjigovodstvenoj vri-
jednosti, Hercegovina osigu-
ranje ima dovoljno sredstava
da se od prodaje namire
potražitelji. Brkić nije mogao
govoriti o točnoj svoti potra-
živanja od Hercegovina osi-
guranja, no kazao je da to
nije tajna i da će se i te infor-
macije obznaniti.
Propast društva
Napomenimo da je Agen-
cija, s ciljem financijske kon-
solidacije Hercegovina osigu-
ranja i zaštite interesa osigu-
ranika i oštećenika, 15.
ožujka 2010. uvela prinudnog
upravitelja u ovo osiguranje.
Tek tada su na vidjelo izišli
brojni problemi i dugovi koje
je ovo osiguranje imalo
prema osi gurani ci ma,
dostavljačima i djelatnicima.
Brojne tužbe od početka
prošle godine stizale su na
adresu ovog osiguranja u
Mostaru, a brojane su u tisu-
ćama. Najbrojnije i najvrjed-
nije su one za naplatu polica
životnog osiguranja koja su
došla na naplatu početkom
2010., a za koje nije bilo novca.
Tisućama djelatnika Alumi-
nija, Elektroprivrede HZ HB
i drugih poduzeća nisu ispla-
ćene tisuće maraka koje su
godinama štedjeli. Uz to na
naplatu su došla i osiguranja
za automobile i potraživanja
dobavljača. Čašu su prelili
djelatnici koji plaće nisu
dobili mjesecima, jer novca
na računu osiguranja nije
bilo, a Agencija je naložila i
blokadu računa do daljnjeg,
tako da su sve uplate bile
blokirane. Agencija je još u
rujnu prošle godine bila spre-
mna pokrenuti likvidaciju,
no tadašnji privremeni upra-
vitelj Slađan Bevanda obe-
ćao je da će u roku mjesec
dana naći kupce za Hercego-
vina osiguranje i izlaz iz
kolapsa. To se nije dogodilo,
a osiguranje je tonulo sve
dublje. Stoga je Agencija za
nadzor osiguranja Federacije
BiH 14. listopada Hercego-
vina osiguranju oduzela
odobrenje za rad za obavlja-
nje poslova životnog i neži-
votnog osiguranja. Zabra-
njeno je i izdavanje novih
polica osiguranja te raspola-
ganje ukupnim sredstvima
društva. Nakon oduzimanja
odobrenja pokrenut je postu-
pak posebne likvidacije u
društvu i imenovana privre-
mena upraviteljica – Kata-
rina Drmać, kako bi nadzi-
rala istu. Iako su djelatnici
osiguranja polagali nadu u
opstanak društva, to se nije
dogodilo. Osobe koje su prije
uvođenja privremene uprave
u društvo upravljale Herce-
govina osiguranjem i koje su
upropastile ovu nekada naj-
perspektivniju osiguravajuću
kuću u BiH, ne spominju se
nigdje, iako su brojni osigu-
ranici bezbroj puta zahtije-
vali od sigurnosnih agencija
da istraže gdje je nestao
novac i tko je kriv za propast
Hercegovina osiguranja. Na
koncu ostaje za vidjeti hoće li
državne agencije nakon pro-
daje Hercegovina osiguranja
pokrenuti postupak odgovor-
nosti.
Pozivaju se svi povjeritelji da u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke
prijave sva potraživanja vezana uz Hercegovina osiguranje, kazao je Brkić
,,
Ivan Brkić pojašnjava
da će se potraživanja
namiriti od imovine
osiguranja i od
prodaje imovine
8
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Prva dva slučaja u istočnoj Hercegovini
Novooboljeli od svinjske gripe
TREBINJE - U istočnoj
Hercegovini, točnije na
području Bileće i Trebinja,
u srijedu su registrirana
prva dva slučaja obolijeva-
nja od virusa nove gripe tipa
A (H1N1).
Prema riječima infekto-
loga bolnice u Trebinju
Rade Aleksića, od nove gri-
pe u Bileći obolio je kronični
bolesnik srednje ži votne
dobi, dok je u Trebinju riječ
o mlađoj ženskoj osobi.
Obje su oboljele osobe smje-
štene u trebinjsku Opću
bolnicu.
U Republici Srpskoj je
dan ranije zabilježen i prvi
smrtni slučaj uzrokovan
novom gripom u ovoj godini.
Podsjetimo, u Bosni i Her-
cegovini su od ponovnog
pojavljivanja svinjske gripe
preminule četiri osobe, i to
tri u Federaciji i jedna u
Republici Srpskoj.
U RS-u je do sada zabi-
lježeno oko 50 oboljelih od
ove gripe, dok je u Federaciji
ta brojka nešto veća. Među-
tim, liječnici i dalje tvrde da
nema mjesta panici.
Vlada Republike Srpske
Predsjednik HSP-a Zvonko Jurišić
Predsjedatelj Vijeća naroda RS-a
Haaški tribunal
Agencija nadležna za sprječavanje
financiranja terorizma
Stvari u pogledu formiranja
vlasti na federalnoj razini gotove
Vitalni interes Bošnjaka pri
izboru premijera nije povrijeđen
Uskoro odluka o Mladićevim
dnevnicima kao dokazu na suđenju
BANJA LUKA - Vlada Republike
Srpske utvrdila je Nacrt zakona
o izmjenama i dopunama
Zakona o Agenciji za bankar-
stvo, kojima je proširena regu-
latorna i nadzorna uloga tog
regulatornog tijela. Cilj predlo-
ženih izmjena i dopuna je, kako
je obrazloženo, osuvremeniti i
proširiti regulatorno-nadzorne
funkcije Agencije sukladno
osnovnom cilju - očuvanju sta-
bilnog i zdravog bankarskog
sustava RS-a. “Predloženim
odredbama zakona uređuju se
oblasti zaštite prava i interesa
korisnika financijskih usluga,
sprječavanje pranja novca i
financiranja terorističkih aktiv-
nosti i oblast imuniteta i tehnič-
kog mandata tijela upravljanja i
rukovođenja Agencije”, priop-
ćeno je. Nacrtom zakona Agen-
ciji za bankarstvo je dana i
nadležnost za donošenje pod-
zakonskih akata, vršenje nad-
zora i poduzimanje radnji u cilju
osiguranja zaštite prava kori-
snika financijskih usluga u
bankarskom sustavu.
SARAJEVO - Predsjednik HSP-a
Zvonko Jurišić rekao je kako je
SDP BiH i hrvatska stranka,
dokaz čega je da ta stranka ima
brojne zastupnike hrvatske naci-
onalnosti u županijskim skupšti-
nama. “Od predsjednika SDP-a
Zlatka Lagumdžije sam čuo da je
SDP i bošnjačka i hrvatska i srp-
ska stranka. Ne doživljavam SDP
kao bošnjačku stranku. Dokaz
tome je i 500 glasova koje su
dobili u Zapadnohercegovačkoj
županiji”, kazao je Jurišić gostu-
jući u emisiji “Telering” OBN-a.
Prvi čovjek pravaša je naglasio i
kako za njega ne bi bilo upitno i
da predsjedatelj Vijeća ministara
bude Hrvat iz SDP-a. Jurišićev je
poručio i kako su stvari u
pogledu formiranja vlasti na
federalnoj razini gotove. “Može
nam se možda pridružiti jedan
od HDZ-ova”, kazao je on.
BANJA LUKA - Momir Malić,
predsjedatelj Vijeća naroda
RS-a, izrazio je očekivanje da će
Ustavni sud RS-a u meritumu
odlučiti kako nije povrijeđen
vitalni nacionalni interes Boš-
njaka pri izboru Aleksandra
Džombića za entitetskog premi-
jera. “Odluke suda se ne komen-
tiraju te ni ja to ne želim činiti,
nego iznosim svoj osobni i poli-
tički stav”, rekao je Malić novina-
rima na konferenciji u povodu
odluke Vijeća za zaštitu vitalnog
interesa Ustavnog suda RS-a da
prihvati razmatranje zahtjeva
Kluba Bošnjaka za povredu naci-
onalnog interesa pri izboru
premijera. Malić je izrazio i oče-
kivanje da će Ustavni sud odba-
citi taj zahtjev budući da je, kako
je rekao, Ustavom RS-a za šest
ključnih funkcija definirano da
jednom konstitutivnom narodu
mogu pripasti najviše dvije funk-
cije, što, kako je dodao, može
značiti i da jedan narod može
ostati i bez ijedne funkcije.
“Ustavi sud ne može odrediti
koja Ustavom RS-a definirana
funkcija pripada kojem narodu,
jer to rade zastupnici u Narodnoj
skupštini i izaslanici u Vijeću
naroda RS-a”, obrazložio je
nadalje Malić. Prema njegovoj
ocijeni, sve što se događalo od
ulaganja veta na izbor premijera
RS-a pa do upućivanja zahtjeva
Ustavnom sudu, predstavlja
hirove stranaka iz FBiH zbog
događanja u vezi s izborom pred-
sjedatelja Vijeća naroda.
DEN HAAG - Pretresno vijeće
Haaškog tribunala priprema
odluku po zahtjevu Tužiteljstva
da se bilježnice haaškog bje-
gunca, generala Ratka Mla-
dića, usvoje u dokaze na
suđenju predsjedniku
Srpske radikalne
strane Vojislavu Šeše-
lju, izjavila je u sri-
jedu glasno-
govornica
Sudskog
dijela tri-
bunala
Nerma
Jelačić.
Naime,
tajnik
Tribunala predao je prošlog
tjedna podnesak sa zaključkom
slovenskog grafologa Dorijana
Keržana da su bilježnice zapli-
jenjene u Mladićevom stanu
autentične, tj. da je rukopis
Mladićev. Tužitelj je tražio da
neki dijelovi bilježnice budu
prihvaćeni kao dokaz i na suđe-
nju Šešelju, ali je pretresno
vijeće tražilo da se dostavi i
mišljenje neovisnog stručnjaka
o njihovoj autentičnosti. Nakon
odluke vijeća o tom pitanju,
moći će se donijeti i odluka o
nastavku suđenja Šešelju, kojeg
se tereti za progone nesrpskog
stanovništva iz BiH, Hrvatske i
iz Vojvodine.
Održan sastanak koordinacije sindikata policije Federacije
• Piše: Dragan Bradvica
• dogadjaji@dnevni-list.ba
TRAVNIK – Županijski
sindikati policije s područja
Federacije zatražili su da se
uspostavom novih županij-
skih Vlada odmah primjeni
implementacija Zakona o
izjednačavanju svih plaća
policijskih službenika na
području Federacije.
Policija je nezadovoljna
kako nisu provedeni zakoni
koji su još krajem listopada
prošle godine morali biti
usklađeni sa Zakonom FBiH
koji sve policajce tretira rav-
nopravno.
- Ukoliko se naši zahtjevi
ne budu poštivali, 15. veljače
predstavnici sindikata poli-
cije koji su sudjelovali na
sa stanku održat će dvosatni
štrajk upozorenja pred župa-
nijskim Vladama, kazao
nam je Dragan Škulj, pred-
sjednik sindikata MUP-a
SBŽ-a, koji je organizirao
jučerašnji sa sta nak Koordi-
nacije sindikata policije
FBiH u Travniku.
Izjednačavanje plaća
Na sastanku su sudjelo-
vali predstavnici Srednjobo-
sanske, Tuzlanske, Zeničko-
dobojske, Bosansko-podrinj-
ske županije, a kako nam je
potvrdio Škulj, potporu su
dobili i od predstavnika
Unsko-sanske, Zapadnoher-
cegovačke i Hercegbosanske
županije. Iz županijskih sin-
dikata policija naglašavaju
da su Zakoni trebali biti
doneseni do 29. listopada
prošle godine, ali bez obzira
na činjenicu da to još uvijek
nije urađeno, nitko nije odgo-
varao niti je kažnjen.
Sindikati poručuju kako
je situacija alarmantna jer im
se ne plaća noćni rad, izvan-
redno angažiranje, rad subo-
tom, nedjeljom i blagdanima,
a sve to treba biti uređeno
zakonom. Što se tiče usklađi-
vanja plaća, Škulj pojašnjava
kako prema odluci koju su
usvojila oba doma Parla-
menta FBiH policijske plaće
u ovom entitetu trebaju biti
usklađene s dopuštenim
odstupanjem od devet posto.
Prijevremeno umirovljenje
- Zakon o plaćama je tre-
nutačno najvažnija stvar koja
zanima policiju i mi ćemo se
boriti na sve moguće načine
kako bi došli do svojih prava,
naglasio je Škulj. Osim nave-
denog zakona, na sastanku
županijskih sindikata policije
bilo je rasprave i o Zakonu o
prijevremenom umirovljenju
za policijske službenike.
- Kada je u pitanju ova
tematika, mi tražimo da se
policija tretira kao Oružane
snage BiH. Naime, policija je
uvijek pripadala Oružanim
snagama te sudjelovala u
ratu kako i pripadnici HVO-a
i Armije BiH, istaknuo je
Škulj. Hoće li se ova pitanja u
skorije vrijeme riješiti, veliko
je pitanje, a ukoliko se to ne
dogodi, uskoro bi većina
županijskih policija mogla
izići na ulice i na taj način se
pridružiti ranicima, sindikal-
cima, braniteljima i brojnim
drugim kategorijama stanov-
ništva koje su posljednjih
godina svoja prava morale
tražiti na ulicama diljem BiH.
Ukoliko se naši zahtjevi ne budu poštivali, 15. veljače predstavnici sindikata policije
održat će dvosatni štrajk upozorenja pred županijskim Vladama, kazao nam je Škulj
ŠTRAJK UPOZORENJA
Policajci 15. veljače
pred zgradama vlada
,,
Sindikati poručuju
kako je situacija
alarmantna jer im
se ne plaća noćni
rad, izvanredno
angažiranje, rad
subotom, nedjeljom
i blagdanima, a
sve to treba biti
uređeno zakonom
9
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Šef Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini Gary D. Robbins
Politička prava u BiH često nisu tretirana jednako
SARAJEVO - Šef Misije
OESS-a u BiH Gary D. Ro -
bbi ns upozorio je da s ljud-
skim pravima nema pogađa-
nja te da je od suštinske
važnosti da vlade poštuju i
promoviraju ta prava. Rob-
bins je zabrinut jer politička
prava u BiH često nisu treti-
rana jednako i bez diskrimi-
nacije. Govoreći o presudi
Suda za ljudska prava u
Strasbourgu u predmetu
“Sejdić – Finci”, on je rekao
da je dobra vijest da su lideri
u BiH suglasni da se presuda
mora provesti, ali je loša
vijest da i nakon godinu to
nije urađeno. On je za Radio
Slobodna Europa konstati-
rao da je zastoj u provođenju
izbornih rezultata i formira-
nju nove vlasti u BiH “ključni
politički trenutak u zemlji”
te poručio domaćim politi-
čarima da nisu izabrani da
bi predstavljali svoje ili inte-
rese svojih prijatelja i stra-
naka nego da bi zastupali
interese od općeg značaja.
Šefa Misije OESS-a u
BiH posebno zabrinjava
pita nje segregacije u obra-
zovnom sustavu BiH, što je
poseban problem u Federa-
ciji, gdje je i dalje prisutan
nedemokratski i neeuropski
fenomen “dvije škole pod je -
dni m krovom”. Robbi ns
sm atra da upravo te deform-
a cije u obrazovnom sustavu
kreiraju veći razdor među
mladima i ne pripremaju ih
za budućnost. “Ne govorim
o budućnosti u općinama,
županijama ili entitetima
nego u Europi i svijetu. Želim
da oni imaju obrazovanje na
svjetskoj razini kako bi se
mogli natjecati i pobijediti”,
poručio je Robbins. On je
izrazio zabrinutost i zbog
neprimjerenih pritisaka na
Visoko sudsko i tužiteljsko
vijeće BiH i Tužiteljstvo BiH.
• Razgovarao: Dragan Bradvica
• dogadjaji@dnevni-list.ba
MOSTAR – Stjepan Kre-
šić, bivši član Predsjedništva
HDZ-a 1990. i predsjedatelj
Do ma naroda Parlamenta
FBiH, u intervjuu za Dnevni
list potvrdio je da, nakon što
je izbačen iz HDZ-a 1990.,
prelazi u HSP BiH jer ostaje
vjeran politici koju je u pre-
dizbornoj kampanji promo-
virala Hrvatska koalicija
HDZ 1990. – HSP BiH. Isto
tako, on jasno poručuje kako
iza sporazuma dvaju HDZ-
ova stoje osobni interesi te
pozicioniranje HDZ-a BiH u
vlast, a ne strateški nacio-
nalni interesi. Krešić nagla-
šava kako je strateški spora-
zum za Hrvate u BiH bila
Kreševska deklaracija koju je
razvrgnuo Dragan Čović pot-
pisivanjem sporazuma s
liderom SNSD-a Miloradom
Dodikom.
• Nakon što ste izbačeni
iz HDZ-a 1990. najavili ste
ostanak u politici. Koje su
Vaše političke ambicije?
- Svima je poznato da je
HDZ 1990. bio u Hrvatskoj
koaliciji HDZ 1990.-HSP BiH.
Mogu potvrditi da ostajem
vjeran toj koaliciji, u kojoj je
ostao HSP BiH, čiji ću član
uskoro postati. Sve bi trebalo
biti gotovo ovih dana kada će
cijela stvar biti i službena.
• Znači Vi ostajete vjerni
politici koju je Hrvatska koa-
licija prezentirala u prediz-
bornoj kampanji?
- Da, ostajem pri toj poli-
tici. Znate, ta koalicija je u
predizbornoj kampanji imala
čistu politiku gdje su birači
koji su glasovali za tu politiku
očekivali od Hrvatske koali-
cije da okupi svoje biračko
tijelo i sve ono što je dobila na
ovim izborima te da provedu
politiku koju su prezentirali
javnosti. Nažalost, dogodilo
se to što se dogodilo te je
Božo Ljubić, predsjednik
HDZ-a 1990., u nekom polu-
pr i vatnom aranžmanu
napravio sporazum s liderom
HDZ-a BiH Draganom Čovi-
ćem. Na neki način, birači
koji su dali povjerenje Hrvat-
skoj koaliciji izdani su od
rukovodstva HDZ-a 1990. To
je glavni i osnovni razlog zbog
čega ja, ali i ljudi koji razmi-
šljaju na sličan način, ostaju
vjerni Hrvatskoj koaliciji i
zbog čega smo dosljedni u
političkom smislu.
• Posljednjih dana u jav-
nosti se uvelike spekulira
kako će i neki općinski odbo-
ri HDZ-a 1990. istupiti iz str-
anke. U tom kontekstu naj-
češće se spominju općinski
odbori Stolac, Rama, Tuzla,
Orašje i Neum. Jesu li ove
spekulacije istinite?
- Ja u tom smislu ne mogu
komentirati te navode. Kada
se dogodilo pokretanje ste-
govnog postupka protiv
mene, dobio sam podršku
dosta članova i Predsjedniš-
tva HDZ-a 1990. te pojedinih
predsjedni ka opći nski h
odbora. Međutim, zbog ovih
nedemokratskih postupaka
unutar stranke ne želim te
ljude izlagati neugodnostima
i govoriti o njihovim ime-
nima. Ako tko od njih ima
hrabrosti i snage, neka krene
ovim ispravnim putem, ali
osobno ne želim nikome pra-
viti probleme.
• Mnogi politički analiti-
čari slažu se s Vama u konsta-
taciji te smatraju kako je
sporazum s HDZ-om BiH
zapravo prvi korak u gašenju
HDZ-a 1990. Kakva je, prema
Vašem mišljenju, budućnost
sporazuma dvaju HDZ-ova?
- Prvo bih želio jasno na -
glasiti, da se u javnosti ne bi
stekao pogrešan dojam, kako
ja zaista nemam ništa protiv
toga da hrvatske stranke u
BiH prave razne sporazume
pa i ovaj sporazum između
dvaju HDZ-ova. Međutim, od
prvog dana sam tvrdio da to
nije iskreni sporazum, da taj
sporazum ima samo za cilj
pozicioniranje HDZ-a BiH i
još nekih u vlasti, a nema ni -
šta od priče da se radi o stra-
teškom nacionalnom pro-
jektu. Naime, strateški naci-
onalni projekt je bio potpisan
u Kreševu gdje su sve stranke
s hrvatskim predznakom
dogovorile što je hrvatski
nacionalni minimum u BiH i
na koji način BiH urediti da
bude europska i demokrat-
ska država koja će, ako Bog
da, za koju godinu ući u Eu -
ropsku uniju, da uvaži sva
prava kolektiviteta, znači i
hrvatskog naroda, ali i sva-
kog građanina. Zna se tko je
Kreševsku deklaraciju razvr-
gnuo. To je učinio Dragan
Čović potpisivanjem spora-
zuma s Miloradom Dodikom,
liderom SNSD-a. I zbog toga
mislim da ovaj sporazum
dvaju HDZ-ova nije dobar za
HDZ 1990., nije iskren i to je
početak kraja ove stranke.
• Mnogi hrvatski intelek-
tualci koji su izvan političkog
života jasno poručuju kako
je odmicanje od načela Kre-
ševske deklaracije pogubno
za Hrvate u BiH. Dijelite li i
Vi to mišljenje?
- Bit tog sporazuma jest
da Hrvati u BiH znaju što
hoće, a Hrvatska koalicija je
prije izbora upravo na nače-
lima Kreševske deklaracije
propagirala svoju politiku.
Bez obzira na sva događanja
u posljednje vrijeme, mislim
da će se naći snage koje će se
vratiti na izvore Kreševske
deklaracije i da će hrvatski
narod imati snage izboriti se
za jednakopravnost u BiH jer
ova zemlja može biti samoo-
drživa, europska i demokrat-
ska samo ako sva tri naroda
i svaki pojedinac budu imali
ista prava.
• Vratimo se na sporaz um
dvaju HDZ-ova. Već se naveli
kako se radi o poluprivat-
nom ar anžmanu, te kako se
radi sa mo o pozicioniranju
HDZ-a BiH i još nekih u vlast.
Tko su ti neki i je li zaista u
pozadini sv ega isključivo
podjela fotelja?
- Slažem se s tvrdnjama
kako iza sporazuma stoje
razni interesi i pozicioniranje
HDZ-a BiH i još nekih u vlast,
ali ne bih sada o imenima.
Vidim da posljednjih dana
zbog ovakvih stajališta ima
raznoraznih naručenih pam-
fleta i protiv mene osobno.
Mogu jasno i nedvosmisleno
poručiti da sporazum dvaju
HDZ-ova BiH nije iskren, a
moje mišljenje dijele mnogi
moji kolege.
• Jeste li se čuli s nekim
od članova Predsjedništva
HDZ-a 1990. otkako se izba-
čeni iz stranke i u kakvim ste
odnosima s njima sada?
- S većinom njih se čujem
i ostao sam u dobrim odnosi-
ma. Mi se u BiH moramo na -
učiti političkoj kulturi da ako
netko politički drukčije raz-
mišlja, ne znači automatski
da ti je neprijatelj. Nažalost, u
postupcima pojedinaca iz
moje bivše stranke, ali i drug-
ih, ne bi se reklo da smo mi
po litički sazrjeli. Osobno ne m-
am nikakvih problema u ko -
munikaciji s članovima Pre-
dsjedništva, ali ni sa svim dr -
ugim članovima HDZ-a 1990.
• U javnosti se mnogo u
posljednje vrijeme spekulira
oko sazivanja sjednice Doma
naroda Parlamenta Federa-
cije. Može li se sazvati sjed-
nica Doma naroda i može li
stari saziv donijeti odluku o
privremenom financiranju?
- Dom naroda je u obvezi
donijeti odluku o privreme-
nom financiranju kako Fede-
racija ne bi došla u kolaps,
odnosno da se redovito ispla-
ćuju mirovine, invalidnine i
plaće korisnicima proračuna
itd. Jednostavno, život u
Federaciji ne smije stati zbog
raznoraznih političkih igara.
Dom naroda i ja kao predsje-
datelj smo dužni sazvati
sjednicu i ovih dana ćemo
zna ti hoće li se Dom naroda
sazvati u starom ili novom
sa zivu. Znači, Središnje izb-
orno povjerenstvo BiH vodi
izborni proces i prema njihov-
om tumačenju izbori za Dom
naroda nisu završeni te se još
uvijek ne može sazvati novi
saziv. Ipak, sljedećih dana
znat će se više o tome hoće li
se završiti procedura izbora
u županijama kako bi se kom-
pletirao novi saziv Doma na -
roda. Nakon toga, uz tu mač-
enje SIP-a BiH i mjerodavnih
institucija, kolegij Doma
odlučit će hoće li se sazvati
stari ili novi saziv. Bez obzira
na sve, važno je naglasiti da
se odluka o privremenom
financiranju mora donijeti.
INTERVJU Stjepan Krešić, bivši član Predsjedništva
HDZ-a 1990. i predsjedatelj Doma naroda Parlamenta FBiH
Prelazim u HSP BiH
S obzirom da je nakon izbora Ljubić u nekom poluprivatnom aranžmanu napravio sporazum s Čovićem, birači
koji su dali povjerenje Hrvatskoj koaliciji na neki način izdani su od rukovodstva HDZ-a 1990., kaže Krešić
Iza sporazuma dvaju HDZ-ova stoje
osobni interesi te pozicioniranje HDZ-a BiH
Kreševsku deklaraciju
razvrgnuo je Dragan Čović
Osobno nemam nikakvih
problema u komunikaciji s
članovima Predsjedništva, ali
ni sa svim drugim članovima
HDZ-a 1990., kaže Krešić
10
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Županijska kronika
Ljudi i pr
Priča o čovjeku koji godinama uspješno žonglira rašljama
ZDRAVKO N
Voda i bolesti ne mogu
pred njegovim rašljama
• Piše: Minja Pejanović
• z.kronika@dnevni–list.ba
GRUDE – Kada bi netko
profesora, pjesnika, novinara
i radiestezista Zdravka Ni -
kića primorao da bira između
pera i rašlji, stavio bi ga na
ne sagledive muke. Ovaj čo -
vjek, koji za sebe kaže da je po
prirodi senzibilna osoba, ne
vidi jasnu granicu između tih
zanimanja. On je pjesnik koji
piše reportaže, profesor koji
se igra rašljama i pronalazi
vo du na mjestima gdje su ljudi
desetljećima bili žedni, i sve to
radi s gorućom ljubavlju.
Kako je počelo?
“Rašlje i radiestezija
općenito zanimale su me od
malih nogu, od dalekih šez-
desetih godina prošloga
stoljeća kada sam kao dječak
gledao jednoga rašljara
(kojega su zvali vilenjakom)
koji je po mojim rodnim Ruži-
ćima tražio vodu nosajući u
rukama neke žice koje bi se
povremeno okretale, a on
zastajkivao i nešto bilježio.
Kasnije, početkom 80-ih
godina zbio se moj susret s
jednim rašljarom iz Zagreba
Antom Crnolatcem koji je
također pokušavao pronaći
vodu na području Ružića, te
s pok. Smajilom Dubravićem
iz Velike Gorice. On mi je
upravo i “trasirao” put bav-
ljenja radiestezijom jer kada
je vidio kako rašlje reagiraju
u mojim rukama rekao je
okupljenim ljudima kako
njega više ne trebamo zvati
kada među sobom imamo
čovjeka koji može raditi isto
kao i on. Zahvaljujući spome-
nutim ljudima od kojih sam
učio, usvojio sam metodu
pok. Jurdane i danas među
rijetkima upravo tom meto-
dom i obavljam radiestezij-
ske preglede”, kaže nam
Nikić koji je do sada locirao
više od 300 bušotina, a u dje-
lovanju bilježi uspjeh od 90
posto bilo da je riječ o locira-
nju štetnih zračenja ili radie-
stezijskoj dijagnostici bolesti
u ljudskom organizmu.
Kao i svaki čovjek, i Nikić
se ponosi svojim dostignu-
ćima, od svih su mu najdraža
ona iz domena ljudskog
zdravlja.
“Uvijek mi je drago kada
moj rad donese određene
pozitivne rezultate, a pogo-
tovo kada je u pitanju ljudsko
zdravlje. A što se tiče prona-
On je pjesnik
koji piše
reportaže,
profesor
koji igrajući
se rašljama
pronalazi
vodu na
mjestima
gdje su ljudi
desetljećima
bili žedni i
novinar koji
liječi viskom,
i sve to radi
s gorućom
ljubavlju
Rašlje i radiestezija općenito zanimale su
me od malih nogu, kada sam kao dječak
gledao jednoga rašljara (kojega su zvali
vilenjakom) koji je po mojim rodnim
Ružićima tražio vodu nosajući u rukama
neke žice koje bi se povremeno okretale,
a on zastajkivao i nešto bilježio
Poziv Udruge “Dobri ljudi”: Kupite DVD s “Prvoga glasa Duvna”
Prihod od prodaje DVD-a bit će doniran
za nabavu opreme za Dječji vrtić
TOMISLAVGRAD - Zbog
velikog zanimanja za kul-
turnu manifestaciju koja se
održala u Tomislavgradu 8.
siječnja u Kino dvorani pod
nazivom “Prvi glas Duvna”
Udruga “Dobri ljudi” iz
Tomislavgrada organizirala
je prigodnu prodaju DVD-a s
ove manifestacije.
Prihod od prodaje DVD-a
bit će doniran u humanita -
rne svrhe - za nabavu opreme
za Dječji vrtić u Tomislav-
gradu.
Svi Duvnjaci i Duvanjke
pozivaju se da kupnjom
ovoga DVD-a pomognu u
opremanju novog Dječjeg
vrtića u Tomislavgradu. Svi
oni koji nisu imali mogućnost
prisustvovati manifestaciji
moći će na ovaj način osjetiti
atmosferu koja je bila te noći
u prepunoj kinodvorani i dio
te atmosfere prenijeti u svoj
dom, ma gdje on bio. DVD se
može kupiti po prigodnoj
cijeni od 7 maraka za kupnju
u Tomislavgradu, a cijena za
kupce izvan Bosne i Herce-
govine je 10 eura s uračuna-
tom poštarinom u cijenu.
Svoj primjerak DVD-a
možete naručiti preko
e-maila udruge dobri.ljudi.
tg@gmail.comOva email.
Narudžbe se primaju do 31.
siječnja.
Kupci izvan Bosne i Her-
cegovine će nakon uplate
dobiti na e-mail potvrdu od
pošte o slanju DVD-a na nji-
hovu adresu.
Žiroračun i podaci za
uplate izvan BiH su: prima-
telj: Udruga građana “Dobri
ljudi” Tomislavgrad. Svrha:
DVD Prvi glas Duvna 2011.
SWIFT: UNCRBA22 IBAN:
BA393382304863205246. TC
riče iz vašeg kraja
11
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
, viskom i olovkom
NIKIĆ
se skriti
a i viskom
laska podzemnih voda, dosta
jakih žila otkrio sam na
području Stoca, Dubravske
visoravni te na području
općina Ljubuški, Grude…
Ipak, ono što se zbilo prije
koji h mjesec dana na
području Gruda, kuriozitet
je i događaj koji se dugo
pamti. Naime, kod betonare
Pro-Beton u Grudama
nađena je tako snažna pod-
zemna žila da je voda u vidu
vodoskoka izbijala iz povr-
šine zemlje i do dva metra
uvis, o čemu su vijest s foto-
grafijom objavili skoro svi
mediji. Bušeno je svega 86
metara, a voda se pojavila
već na 35 metara dubine. Još
je na jednome mjestu kod
benzinske pumpe u Crni-
ćima voda izlazila na povr-
šine, ali nije ‘šikljala uvis’”,
ispričao nam je Nikić o svo-
jim uspjesima u pronalaže-
nju vode.
Ne mari za skeptike
Ljudi su skeptični i prema
mnogim većim i uzvišenijim
stvarima od radiestezije;
Skloni su sumnjati u čuda
Gospodnja, u znanstvena i
tehnološka otkrića pa kako
onda takvi mogu vjerovati
rašljama i visku, onom neo-
pipljivom. “Nekada mi je to
nepovjerenje išlo na živce
tako da sam znao izvaditi
visak i među mnoštvom ljudi
obaviti brzinski radiestezij-
ski pregled određene osobe
pa kada bih ustanovio npr.
lom na ruci ili nozi koji je ta
osoba pretrpjela, obično bi
takvi ostajali u čudu i više mi
nisu dosađivali. Za potrebe
RTS-a iz Banje Luke snimio
sam emisiju ‘Heroji i feno-
meni’, gdje sam pred TV
kamerama vozaču otkrio
metak u organizmu za koji,
naravno, nisam mogao znati
i locirao točno gdje s nalazi,
što je kamera i snimila, a
prikazano je i reprizirano na
traženje gledatelja. Inače,
nikoga ne želim u nešto uvje-
ravati, a sebe ne smatram
nekim čudakom nego obič-
nim čovjekom koji nije zako-
pao svoj talent koji mu je Bog
dao, nego ga je višestruko
umnožio”, jasan je Nikić koji
za sebe kaže da mu je radie-
stezija, za razliku od sluča-
jeva drugih talentiranih
ljudi, donijela znatno više
duhovnog nego materijalnog
bogatstva.
“To mogu potvrditi
mnogi kojima za svoje usluge,
ako je u pitanju teško obolje-
nje ili dijete, nikada nisam
naplatio niti jednog feninga,
iako bih znao otići vlastitim
automobilom i na veće uda-
ljenosti. Uostalom, ljudi koji
me poznaju znaju kako skro-
mno, ali zadovoljno i skladno,
živim sa svojom obitelji, a
više od 14 godina bio sam
podstanar”, govori Nikić
istaknuvši kako nikada nije
nezadovoljan životom iako
više od godinu dana obitelj
živi isključivo od njegovog
rada jer supruga upravo
toliko vremena ne prima
plaću za svoj posao.
Danas sam jedan od rijetkih
koji metodom pok. Jurdane
obavljaju radiestezijske preglede
Za potrebe RTS-a
iz Banje Luke snimio
sam emisiju ‘Heroji
i fenomeni’, gdje sam
pred TV kamerama
vozaču otkrio metak
u organizmu za koji,
naravno, nisam
mogao znati i locirao
točno gdje s nalazi,
što je kamera i
snimila, a prikazano
je i reprizirano na
traženje gledatelja
3
0
0
i više
bušotina
locirao
do sada
Radiestezija je za mnoge sotonska rabota
Radiesteziju neki svrstavaju u rubna područja znanosti, a neki
se bore da ona postane znanost. “Za mene je radiestezija Božji
dar čovjeku koji on treba usavršiti kako bi mogao pomoći drugom
čovjeku, na slavu Boga. Neki radiesteziju opet svrstavaju u okul-
tizam, mistična područja, pa i samu sotonsku rabotu. Možda ona
to i jest, ako se ne primjenjuje na pozitivan način, ako se rezultati
žele postizati uz pomoć zlih sila, vradžbina, crne magije i sl.
Vječito je pitanje kako rašlje djeluju u nečijim rukama. Zabluda
je ako se misli kako neka sila pokreće rašlje ili visak. Ne radi se
o tome. Sila zračenja iz zemlje (ili kozmosa) djeluje na ljudski
organizam koji nesvjesnim kretnjama i stezanjem mišića dovode
do okretanja rašalja ili viska u čovječjoj ruci. Dakle, čovjek je
instrument, a rašlje ili visak samo su njegove kazaljke. Ja imam
običaj kazati kako se sve događa u ljudskome mozgu. To je vrlo
neistraženo područje i krije mnoge tajne do kojih će ljudi vjero-
jatno dolaziti u budućnosti”, objasnio je Nikić.
Priručnik o lijepom ponašanju
Radionica za nastavnike
Prevencija nasilja u školama
TUZLA - Misija OESS-a
u BiH u suradnji s Pedagoš-
kim zavodom Tuzlanske
žu panije, organizirala je u
srijedu radionicu za nastav-
nike o temi Prevencija nasilja
u školama – Priručnik o
lijep om ponašanju u Osnov-
noj školi Dubrave, općina
Živinice.
Autorica priručnika Edi-
ba Pozderović, savjetnica u
Pedagoš kom z avodu
Tuzlanske županije govorila
je o važnosti prevencije nasi-
lja u školskim klupama, i
kako u tome može pomoći
uporaba u nastavi Priruč-
nika o lijepom ponašanju.
Cilj uvođenja Priručnika
u osnovne škole jest isticanje
važnosti ispravnog socijal-
nog ponašanja za najmlađe
članove bosanskohercego-
vačkog društva koji pred-
stavljaju njegov temelj.
Misija OESS-a u BiH
ohr a bruje lokalnu zajednicu
u naporima da unaprijedi
uvjete i provede aktivnosti
na stvaranju otvorenih i tole-
rantnih škola i okruženja u
kojima će svi učenici, nastav-
nici i roditelji imati priliku
iskazati i razviti svoje poten-
cijale.
Najava
Predstavljanje Hrvatske
enciklopedije Bosne i Hercegovine
ŠIROKI BRIJEG - U organizaciji
Matice hrvatske ogranak Široki
Brijeg i Hrvatskog leksikograf-
skog instituta Bosne i Hercego-
vine u kinu Borak u Širokom
Brijegu bit će predstavljen I.
svezak Hrvatske enciklopedije
Bosne i Hercegovine.
Predstavljanje Hrvatske enci-
klopedije Bosne i Hercegovine
bit će održano večeras s počet-
kom u 18 sati.
Enciklopediju će predstaviti:
prof. dr. sc. Jakov Pehar, glavni
urednik, dr. sc. Robert Jolić i
Ivan Anđelić, ravnatelj Hrvat-
skog leksikografskog instituta
Bosne i Hercegovine.
12
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Županijska kronika
Dobri učinci metadonskog liječenja
teških ovisnika narkotičkim sredstvima
SANSKI MOST - Zbog
dobrih rezultata u provedbi
metadonskog programa
liječenja teških ovisnika o
narkotičkim sredstvima u
Sanskom Mostu je značajno
smanjen broj kazneni h
djela čiji su počinitelji nar-
komani, kazao je rukovodi-
telj spomenutog programa
Edin Biščević. On je dodao
kako ovaj program u ovom
gradu zajednički provode
NVO “Nova nada” i sanski
Dom zdravlja, te da je u
njega trenutačno uključeno
trideset sedam korisnika.
“U posljednjih devet godina
postignuli smo zapažene
rezultate, a prošle go dine je
u sklopu Doma zdravlja
otvoren i metadonski cen-
tar”, rekao je Biščević. On
je precizirao kako se paci-
jentima u zamjenu za nar-
kotička sredstva daje meta-
don u ograničenim količi-
nama. “Postoje kontrover-
zna mi š ljenja o uči nku
metadona, s obzirom da
neki stručnjaci tvrde kako
se na ovaj način kod kori-
sni ka stvara nova vrsta
ovisnosti. Ipak, praksa je
kroz vrijeme pokazala da je
mnogo lakše savladati ovi-
snost o metadonu nego o
teškim drogama”, kaže Bi -
ščević. U prilog svojim tv -
rdnj ama o dobrim učincima
koji se postižu realizacijom
me tadonskog programa tj.
metadonske terapije ističe
veoma važnu činjenicu da
se jedan broj korisnika spo-
menutog programa u San-
skom Mostu može smatrati
izliječenim, a mnogi od njih
se na ovaj način počinju
pripremati za so cijal nu
rehabilitaciju koje se pro-
vode i specijal i zi rani m
komunama za liječenje teš-
kih ovisnika. R. K.
Zajednički program NVO-a “Nova nada” i sanskog Doma zdravlja
SARAJEVO - Federalna
uprava Civilne zaštite orga-
nizirala je jučer u Sarajevu
primopredaju pet vozila, dva
agregata i druge opreme
Službi zaštite i spašavanja
Crvenog križa FBiH, za koje
je Vlada Federacije BiH osi-
gurala značajna financijska
sredstva.Ovo je samo prvi
korak u opremanju ove
službe koja je podijeljena po
županijama, a do kraja
godine planira se u potpuno-
sti završiti opremanje Službe
zaštite i spašavanja Crvenog
križa. Oprema će biti kori-
štena isključivo za pomoć
stanovništvu u elementar-
nim i drugim nepogodama, a
za tu namjenu Vlada FBiH
izdvojila je oko 500.000
maraka. Nakon što se završi
kompletno opremanje ove
službe, Federacija BiH će
imati 11 ekipa koje će moći
odgovoriti svim oblicima
pomoći građanima.
Branko Leko, predsjed-
nik CK BiH, kazao je da ova-
kva oprema predstavlja veliki
iskorak i izrazio nadu da će
Crveni križ opravdati očeki-
vanja.
Crvenom križu FBiH uručena
oprema za službe zaštite i spašavanja
Federalna uprava Civilne zaštite
Okrugli stol
Zdravstvo
Podizanje
svijesti o PTSP-u
U FBiH povećan
broj darivatelja krvi
SREBRENICA - Udruženje
“Snaga žene” iz Tuzle organi-
ziralo je jučer u Srebrenici
okrugli stol o temi “Funkcioni-
ranje zajednice s velikim bro-
jem oboljelih od kroničnog
oblika posttraumatskog stre-
snog poremećaja (PTSP)”.
“Cilj ovog skupa jest da se
podigne svijest sudionika o
ovoj bolesti, njezinim posljedi-
cama, utjecaju na funkcionira-
nje i razvoj zajednice te pre-
duvjeti za provođenje tranzi-
cijske pravde”, kazala je
Branka Anti ć-Štauber,
menadžerica Udruženja “Sna-
ga žene”. O ovoj temi govorili
su Nermina Kravić s Klinike za
psihijatriju UKC-a Tuzla, a o
tranzicijskoj pravdi u BiH
govorio je Goran Šimić, savjet-
nik ministra pravosuđa Fede-
racije BiH.
SARAJEVO - Broj darivatelja
krvi u prošloj godini porastao
je za 3,2 posto u odnosu na
2009., te su krv dale 13.102
osobe, rečeno je jučer na pre-
zentaciji godišnjeg izvješća
Zavoda za transfuzijsku medi-
cinu Federacije BiH. Direktor
ove ustanove Midhat Haračić
ustvrdio je da je broj darivate-
lja krvi u stalnom porastu,
posebno broj onih koji su krv
darovali prvi put, kao i broj
donora trombocita.Haračić je
istaknuo da ovi podaci poka-
zuju da je plan Zavoda za
2010., koji je nalagao poveća-
nje broja darivatelja za 1,5
posto, te animiranje novih
darivatelja, ispnjen, pa čak i
premašen. Zavod je u prošloj
godini organizirao 290 akcija
darivanja krvi, a od toga je 51
akcija organizirana prvi put.
Zabilježen je povećan broj
akcija darivanja krvi u privat-
nim poduzećima.
Selo Grab pored Ljubuškog od prošle godine bogatije za kulturno-umjetničko društvo
Grab dobio HKUD “Sv. Ivan”
sa 120 aktivnih članova
Zanimljivost za ovo kulturno-umjetničko društvo je velika brojnost članova, njih 120, raznih uzrasta, koji su
aktivni od samoga osnutka, a za njih se može reći da su obnovljeni sastav nekadašnjeg HKUD-a “Matija Gubec”
• Piše: Z. Volarević
• z.kronika@dnevni-list.ba
LJUBUŠKI - Selo Grab
pored Ljubuškog od dese-
toga mjeseca prošle godine
sadržajno je bogatije za
Hrvatsko kulturno-umjet-
ničko društvo “Sv. Ivan”
Grab, koji je ujedno i zaštit-
nik ovoga sela. Zanimljivost
za ovo kulturno-umjetničko
društvo je velika brojnost
članova, njih 120, raznih
uzrasta, koji su aktivni od
samoga osnutka.
Oživljavanje društva
Isto tako, zanimljivo je
kazati kako je ovo društvo,
može se reći, obnovljeni
sastav nekadašnjeg HKUD-a
“Matija Gubec” koji je djelo-
vao na području sela sredi-
nom prošlog stoljeća. Od
Nenada (Neše) Hrstića i Vere
Markić, koji su predsjednik i
dopredsjednica uprave
HKUD-a, doznali smo kako
su imali veliku pomoć od
mnogih pri samom osnutku,
a i oni su uložili sav svoj trud
i znanje koje su stekli sudje-
lujući u radu drugih kul-
turno-umjetničkih društava
na području općine Ljubuški.
“Nekoliko tvrtki s područja
općine nam je financijski
pomoglo u nabavci narodnih
nošnja, točnije šivanju po
deset muških i ženskih kom-
pleta, ali i kod organizacije
našeg drugog nastupa na
Badnji dan, što je organizi-
rano ispred crkve svetog
Ivana Krstitelja u Grabu, kao
i na svetog Ivana čije ime i
nosimo”, kazao je Hrstić,
dodajući kako su svoj prvi
nastup imali u Vrgorcu u
tamošnjem restoranu “Por-
tal”. Nakon toga je uslijedio
božićni koncert s prizorom
paljenja badnjaka, s boga-
tom trpezom i nezapamćeno
velikom posjećenosti s više
od četiri stotine posjetitelja,
koji su, unatoč ružnom vre-
menu i kiši koja je nemilice
padala, koncert odgledali do
kraja. Svoj velik doprinos
radu HKUD-a “Sv. Ivan”
Grab dala je i mlada koreo-
grafkinja Ana Markić, koja
vodi probe i treninge sa svim
uzrasnim skupinama, a do
sad su već uvelike uvježbali
mnoge hercegovačke plesove
i napjeve, te su spremni za
daljnje nastupe, kojih će,
nadaju se, biti.
Grabljani kao Sinjani
Tako već sada imaju u
planu organiziranje uskr-
snog koncerta, također u
Grabu, ali i nastupe na nekim
smotrama folklora.
Ono što je bitno i što je
nj- ima drago jest da su Gra-
bljani oduševljeni osnutkom
društva, rado sudjeluju u
njegovu radu, a neke su, u šali
kažu, večernje probe odvojile
od televizora i gledanja Šehe-
rezade. Otvoreni su za pri-
manje novih članova, ali je
pravilo da je taj isti zaintere-
sirani član rođeni Grablja-
nin, što su, ponovno u šali,
usporedi l i sa Si njskom
alkom, na kojoj sudjelovati
može samo rođeni Sinjanin.
Ono što je bitno i što je
njima drago jest da su
Grabljani oduševljeni
osnutkom društva,
rado sudjeluju u
njegovu radu, a neke
su, u šali kažu, večernje
probe odvojile od
televizora i gledanja
Šeherezade
Otvoreni su za
primanje novih
članova, ali je pravilo da
je taj isti zainteresirani
član rođeni Grabljanin,
što su,ponovno u šali,
usporedili sa Sinjskom
alkom, na kojoj
sudjelovati može
samo rođeni Sinjanin
13
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Županijska kronika
Stopa nezaposlenosti iz mjeseca u mjesec sve niža
Ispravak
Na temelju članka 21. i članka 22. Statuta CENTAR MOTOR d.o.o. Široki Brijeg
Uprava društva, r a s p i s u j e
N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
1. Viši stručni suradnik za certifciranje (ispitivanje) vozila 1 izvršitelj
2. Stručni suradnik za analizu i obradu podataka 1 izvršitelj
3. Računovođa 1 izvršitelj
Uvjeti:
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati sljedeće
posebne uvjete:
za poziciju 1:
- VSS, VII stupanj ili 240 ECTS bodova, završen strojarski fakultet;
- najmanje dvije (2) godine radnog staža u stuci nakon stjecanja VSS;
- poznavanje rada na računalu;
- vozaču dozvolu „B“ kategorije;
- poželjno poznavanje engleskog jezika;
za poziciju 2:
- VSS, VII stupanj ili 240 ECTS bodova, završen strojarski fakultet;
- poznavanje rada na računalu;
- vozačka dozvola „B“ kategorije;
- poželjno poznavanje engleskog jezika;
za poziciju 3:
- VŠS ili VSS, VI ili VII stupanj ili (180 ili 240 ECTS) bodova, ekonomski fakultet;
- položen ispit za samostalnog računovođu/certifciranog računovođu;
- poželjno radno iskustvo na poslovima računovodstva.
Natječaj ostaje otvoren do 28.01.2011. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Kandidati koji budu izabrani će morati prije zaključivanja ugovora
o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Prilikom zaključivanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad od tri mjeseca.
Prijave, s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja,
dostaviti preporučenom poštom na adresu:
CENTAR MOTOR d.o.o. Široki Brijeg
Obilazna cesta bb, 88220 Široki Brijeg
s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA PRIJEM DJELATNIKA“
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na
brojeve telefona: (039) 702 – 950; 702 – 955.
e-mail: homologacija@centar-motor.com
i na www.centar-motor.com

BIHAĆ – U Unsko-san-
skoj županiji trenutačno su
nezaposlene 40954 osobe, od
kojih je najviše osoba bez
kvalifikacija, zatim osobe sa
srednjom stručnom spre-
mom i s nižim kvalifikaci-
jama, a osobe s visokom
stručnom spremom su na
četvrtom mjestu po broju
nezaposlenosti.
Projekti potpore pri
zapošljavanju za 2010. su rea-
lizirani, a tijekom 2011. Zavod
za zapošljavanje USŽ-a pla-
nira implementaciju niza
novih projekata. U Zavodu za
zapošljavanje ističu kako u
posljednje vrijeme dolazi do
izražaja i povećanje nezapo-
slenosti osoba s visokom
stručnom spremom. Tijekom
prošle godine proveden je niz
aktivnosti u suradnji sa Sve-
učilištem u Bihaću, koje se
odnose isključivo na usklađi-
vanje upisnih kvota akadem-
skih polaznika kako bi se
dala prednost deficitarnim
zanimanjima i na taj način se
smanjio broj nezaposlenih.
Kada je riječ o posredovanju
u međunarodnom zapošlja-
vanju, 2008. Zavod za zapo-
šljavanje USŽ-a je ostvario
najbolje rezultate u BiH jer je
čak 360 osoba iz županije
našlo stal ni posao u
zemljama u okruženju, odno-
sno zemljama EU-a. R. K.
U Dnevnom listu, broj
3393 od subote 15. siječnja
2011., na stranici broj 11.
objavljen je tekst pod naslo-
vom “U Međugorju više od
1000 djelatnika radi na crno”.
U tekstu, u kojem se, kako i
sam naslov sugerira, govori o
radu na crno u ovom svetištu,
a u kojem nam je sugovornik
bio Franjo Dugandžić, pred-
sjednik Udruge proizvođača
i prodavača suvenira, došlo
je do nenamjerne pogreške.
Naime, Dugandžić nas je
kontaktirao potaknut broj-
nim pozivima i porukama od
ljudi koji mu prebacuju infor-
maciju iznesenu u naslovu, a
koju nismo od njega dobili.
“Uopće nisam upućen u
to da ima djelatnika koji u
Međugorju rade na crno.
Mene samo zanima naša
udruga i problemi s kojima se
udruga svakodnevno suo-
čava s općinskom službama”,
izjavio je Dugandžić.
Dugandžić je također
demantirao rečenicu u tek-
stu u kojoj stoji da ni jedna od
suveni rnica ne poštuje
općinsku odluku o radnom
vremenu, pa se tako u ljetnim
mjesecima radi i do 2 sata
poslije ponoći, što daje jako
lošu sliku o Međugorju.
“Mi se borimo da nam
opći nska vlast produži
radno vrijeme, pogotovo
nedjeljom kada se suveniri
najviše kupuju i kada se
ostvaruju najveći prihodi.
Naime, općinska vlast nam
je skratila radno vrijeme
nedjeljom do 18 sati što je za
nas potpuno neprihvatljivo”,
navodi Dugandžić, ista-
knuvši kako se nada da i ove
njegove riječi neće biti krivo
shvaćene.
U Unsko-sanskoj županiji trenutačno
nezaposlene 40.954 osobe
Dugandžić nije govorio
o broju djelatnika na crno
FOTO
Vijest
LJUBUŠKI – Načelnik općine Ljubuški
Nevenko Barbarić s predsjednikom
Općinskog vijeća Vicom Nižićem jučer
je ugostio izaslanstvo NK Dinamo na
čelu s Mirkom Barišićem, prvim
čovjekom kluba iz Maksimira.
Dinamo u
Ljubuškom
Franjo Dugandžić
Mostar
14
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Meteo info...
Danas će u Mostaru
biti oblačno vrijeme
s mogućom kišom
5
o
C
11
o
C
P
MOJ MOSTAR
Razgovarao: Darko Lončar
Katarina
Jurić
Puno toga mi se
ne sviđa, od
gradske uprave
do politike
U Mostaru
mi se sviđa…
U ovom gradu najviše mi
se sviđaju lijepo vrijeme i
to što je grad pun djece,
koji su za razliku od nas
starijih puno pametniji.

U Mostaru
mi se ne sviđa…
Puno toga mi se ne sviđa,
od gradske uprave i
komunalnih poduzeća,
do politike cijele države.
Trenutačno
stanje u Mostaru…
Broj nezaposlenih raste,
parkovi su kao i cijeli
grad onečišćeni. Što vam
to govori nego kako je
stanje u Mostaru očajno.
Biste li
napustili Mostar…
Ne bih iz razloga što sam
primorana biti ovdje. Tu
mi se nalazi obitelj i,
unatoč svemu, Mostar ne
bih napuštala.
PUT OKO SVIJETA Mostarac
MOSTARSKI I
• Piše: Almedina Bečić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR- Nakon punih
11 mjeseci i niza ludih neza-
boravnih avantura, pustolov
Darko Rajić, rođeni Mosta-
rac, vratio se kući s putovanja
oko svijeta, pun uspomena.
Ovo je čak drugi put da
ovaj 21-godišnjak, iz pro-
sječne obitelji, putuje oko
svijeta i to u sklopu organiza-
cije Global Challenge Expe-
ditions.
Prvi put je čuo za spome-
nutu organizaciju 2006., kada
su prvi put putovali po svi-
jetu, a kontakt s članovima
ove organizacije imao je 2007.
kada su isti posjetili Mostar.
Prilikom njihovog boravka u
gradu na Neretvi Darko im je
pravio društvo. U šest tje-
dana druženja, slušajući
priče i iskustva koja su doži-
vjeli, mjesta koja su vidjeli i
ljude kojima su pomogli, u
njemu se probudila volja i
želja pridružiti im se. No,
razlog zbog kojeg nije otišao
te godine je bio taj što je još
uvijek bio učenik srednje
škole. Iduće godine, 2008.,
završava školu te čvrsto
odlučuje prijaviti se za Global
Chal lenge Expeditions.
Nakon dva mjeseca čekanja
konačno dobiva odgovor da
je postao član spomenute
organizacije, te da njegovo
vel i ko putovanje može
početi. Naravno, sad je usli-
jedio onaj nimalo lagan dio,
kako priopćiti roditeljima za
put. Trebalo mu je čak četiri
mjeseca kako bi roditelje
uvjerio da se slože s njegovom
odlukom. Na početku uvjera-
vanja, priča nam Darko,
roditelji su mu čak govorili
zašto ide lutati svijetom dok
svi drugi studiraju. No, majka
je nakon niza uvjeravanja
popustila i Darko je dobio
roditeljski blagoslov za sre-
tan put. Sada je trebalo osi-
gurati novac i vize. Za nje-
govo prvo putovanje je bili
potrebno 11 tisuća maraka u
što su uključene sve zrako-
plovne karte, hrana, smještaj
i prijevoz za jednu cijelu
godinu.
- Kada sam završio sred-
nju školu, radio sam i zaradio
nešto novca za put. Počeo
sam tražiti sponzore i polako
skupljati novac. Sjećam se da
me jedno jutro pozvao orga-
nizator te je rekao kako mi je
netko uplatio 5 tisuća
maraka na račun. Jedno-
stavno su neki ljudi vjerovali
da ja to mogu i odlučili mi
pomoći u toj namjeri, finan-
cirajući dio moga puta. Malo-
pomalo prikupio sam sav
novac i bio spreman za put
oko svijeta, nastavlja Darko
svoju životnu priču.
Ruta puta
Na put oko svijeta 41
mlada osoba iz Južnoafričke
Republike i 1 Hercegovac
krenuli su 24. veljače 2009.
Za njegovo prvo putovanje je bili potrebno 11 tisuća maraka u što su uključene
sve zrakoplovne karte, hrana, smještaj i prijevoz za jednu cijelu godinu
Noć u zatvoru
- Prilikom dolaska na granicu između
Izraela i Egipta, stigavši kasno odlučili
smo prespavati na plaži. U roku od sat
vremena stigla je policija i završili smo u
policijskoj postaji. Nakon ispitivanja
pustili su nas da prespavamo u postaji.
Sutra kada smo ustali u nadi da će nas
pustiti, jer ništa nismo radili, tek su počela
nova ispitivanja. Morali smo čekati naci-
onalnu sigurnost Egipta kako bi nas
pustili, da bi nam nakon prelaska u Egipat
policija ponudila da spavamo na plaži ako
već nemamo novac za hotel. Tako ležeći
na plaži mogli smo vidjeti onu plažu s koje
smo otišli u zatvor, kroz smijeh priča
Darko.
Ideja
Žena po imenu Ana Maria Franken, podri-
jetlom iz Južne Afrike, boravila je u
Mostaru za vrijeme i poslije rata. Te je
2001. odlučila skupiti mladi tim ljudi iz
Južne Afrike kako bi došli u BiH i pomogli
ljudima. Kada su došli u London, bio je
otkazan let za Sarajevo, tu su odlučili od
Londona do Sarajeva ići kopnom. Iako
nisu imali novca, odlučili su pristati na taj
izazov. Trebala su im dva tjedna da dođu
do Mostara. U tom razdoblju je Franken
dobila viziju raditi s mladim ljudima,
vidjevši kako se mladi ljudi snalaze kako
bi došli do Mostara. To je i učinila, i tada
je počela ekspedicija.
S prijateljima u
Australiji
15
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Hitna služba 124, 315-487, 550-094,
Vatrogasci 123, 310-763, 570-044,
Policijska uprava Mostar 122, 383-111,
Prometna policija 383-322,
Telefonske informacije - HT Mostar 1188,
BH Telecom 1182
LJEKARNE
MOSTAR - Na raspolaganju građanima stoje tri državne ljekarne.
Ljekarna u Ulici kralja Tomislava radi svakim radnim danom, uključu-
jući nedjelju i blagdane, i to od 8 do 20 sati. Ljekarna u Ulici Stjepana
Radića također radi svakim radnim danom od 8 do 23 sata, ali i
nedjeljom i blagdanima od 20 do 23 sata. I ljekarna u Ulici maršala
Tita radi svakim radnim danom, uključujući nedjelju i blagdane.
Darko Rajič u dva navrata obišao svijet
INDIANA JONES
Spavao pod vedrim nebom,
čučao 11 sati u Maleziji,
završio u zatvoru…
Plan puta ovog tima bila je
JAR – Egipat – Jordan –
Izrael – Turska – Gvatemala
– Meksiko – Engleska – Rusija
– Kina – Malezija – Tajland –
Indija - Južna Afrika.
- Po dolasku u Južnu
Afriku, sve je već upućivalo
da će avantura biti za pam-
ćenje. Upoznao sam nove
ljude, drukčiju kulturu, druk-
čiji jezik. Tu sam ostao 6 tje-
dana, imali smo plan kojeg
smo se morali pridržavati.
Prvi zadatak nam je bio
obnoviti školu. Objekt smo
zatekli u jako lošem stanju.
Popravili smo krov, oličili
zidove, očistili unutrašnjost
zgrade i sve ostalo što je bilo
u našoj moći, priča nam
Darko. Spoznali smo i drugu
stranu Global Challenge
Expeditionsa, koja žel i
duhovno obogatiti mlade.
Imali su razna učenja za pri-
premanje kroz cijelu godinu.
Na istim su mladi mogli
dobiti informacije kako se
snaći u određenim izazovima
koji ih očekuje te zajedno
kroz vjeru nastojati svladati
sve prepreke. Najljepše sjeća-
nje mu je bio boravak u Izra-
elu. Najviše su vremena pro-
veli u Jeruzalemu, Betlehemu
(Palestina), Galileji i gradu
Haifa.
- Uvijek sam i mao
posebnu želju upoznati tu
kulturu koju nudi Izrael.
Država puna povijesti i doga-
đanja još od prije, a posebno
za vrijeme Krista. Ono što
me očarava u Izraelu jest što
mi Biblija postane toliko
stvarna i živa, dok obilazim
Maslinsku goru, Getsemani,
Galilejsko more…Toliko sam
učio u školi o Izraelu, ali sada
sam bio tu, i jednostavno se
riječima ne može opisati osje-
ćaj koji te u tom trenutku
obuzme, govori Darko. Tako-
đer, posjet Rusiji oduvijek mu
je bio velika želja koja mu se
ispunila 2009. kada su cijeli
kolovoz proveli u zemlji s
devet vremenskih zona. U
Moskvi su obišli znamenito-
sti grada, odakle su nakon
četiri dana transibirskim
vlakom krenuli za Krasno-
jarsk. Nakon putovanja vla-
kom od 62 sata stigli su u
grad u Sibiru gdje su proveli
iduća tri tjedna pripremajući
ljetni kamp za djecu i posje-
ćujući dječje domove. Poma-
gali su radeći razne poslove
poput ličenja zidova, čišće-
nja, građenja i pripremanja
zabavnih programa za djecu.
- Bilo je trenutaka kada
sam poželio da sam kući,
kada sam se pitao što ja ovdje
radim, zašto ne ležim na
plaži i gledam u more, pri-
mjerice, kada smo na plus 40
vršili iskopavanje temelja
jedne crkve. Za ručak smo
dobili tek mrvice hrane.
Uh…, kada se samo sjetim,
ali onda se sjetiš da si tu
samo dva tjedna i da im tvoja
pomoć treba, te uradiš posao
kako najbolje možeš, nastav-
lja Darko.
Tijekom 2009. Darko je
dobio poziv od organizacije
da ostane raditi još jednu
godinu na što je pristao.
Iduće godine krenula je nova
ekspediciju pod nazivom
‘GCEX work Your way’
sastavljena isključivo od
muških članova. Na put su
krenule i četiri ostale ekspe-
dicije koje su putovale i prije.
Darku se na ovom putovanju
pridružio i prijatelj i z
Zagreba, Ivan Matić, koji
trenutačno živi u Mostaru.
Nova je ekspedicija na put
krenula 1. ožujka 2010. kada
je 40 mladih ljudi započelo
avanturu svoga života. Plan
putovanja za 2010. je bila
Južna Afrika – Indija – Male-
zija – Tajland - Novi Zeland
– Australija – Indija – Egipat
– Izrael – Jordan – Južna
Afrika.
Druga ekspedicija
Prema Ivanovim rije-
čima, najviše mu se svidjelo
upravo to što oni nisu tipični
turisti, nego idu u zemlje u
kojima stječu nova iskustva i
snalaze se na svoj način.
- Bilo je trenutaka kada
smo boravili u luksuznim
hotelima i jeli odlični hranu,
a isto tako smo spavali na
užasnim mjestima, koja su
bila poseban izazov i jeli naj-
jeftiniju hranu, te živjeli
samo od prirode. Ali to je bio
izazov na koji sam bio spre-
man te sam naučio gledati
stvari u životu drugim očima,
a ne kroz materijalnu stranu.
Shvatio sam samu bit življe-
nja, kazao je Ivan.
Darko se također složio s
svojim kolegom i kazao kako
mu je posebno važno što je
upoznao sebe za ove dvije
godine i shvatio što može
učiniti u životu.
- Morali smo misliti na
sve, gdje ćemo spavati i što
ćemo jesti. Što je mogućnost
bila manja, to je izazov bio
veći. Najteže mi je bilo na
Tajlandu, jer nisam imao
šator, komarci su me ujedali
cijelu noć. Nisam noćima
spavao, govori Darko. Sjeća
se i toga kako su iz Malezije
stopirali skoro cijeli dan, te
su u skučenom automobili
čučeći proveli 11 sati zajedno
sa stvarima. Također je s
nama podijelio iskustvo
vožnje u “ludom autobusu”
čiji je princip vožnje takav da
se vozači trkaju tko će prvi
stići do Gvatemale. Slične
scene su doživjeli u Kini i
Indiji, gdje su doživjeli pravi
strah od smrti. No, hvala
Bogu, kažu dečki, ništa se
nije dogodilo.
Neprocjenjivo iskustvo su
stekli putujući svijetom upo-
znajući narode, jezike, kul-
ture, gradove i ljude…s čime
se ništa ne može usporediti.
PRVA RUTA
Plan puta ovog tima bila
je JAR – Egipat – Jordan
– Izrael – Turska – Gvate-
mala – Meksiko – Engle-
ska – Rusija – Kina – Male-
zija – Tajland – Indija –
Južna Afrika
DRUGA RUTA
Plan putovanja za 2010.
je bila Južna Afrika –
Indija – Malezija – Tajland
- Novi Zeland – Australija
– Indija – Egipat – Izrael
– Jordan – Južna Afrika
Darko Rajić u
Izraelu
Darko Rajić s
prijateljima u
Indiji
16
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Mostar
ZAPOSLENJE Unatoč krizi i velikoj nezaposlenosti, brojni ipak uspiju do željenog zaposlenja
Najlakše do posla
dolaze inženjeri i
zdravstveni djelatnici
U ovoj županiji i dalje su najtraženiji diplomirani ekonomisti i diplomirani pravnici, zatim
inženjeri svih struka te zdravstveni djelatnici, kao što su liječnici, farmaceuti i medicinske sestre
• Piše: Ivana Previšić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Bez obzira na
veliku nezaposlenost u Her-
cegovačko-neretvanskoj žu p-
aniji, gdje je prema poslj-
ednjim podacima županijske
Službe za zapošljavanje bez
posla nešto više od 29 tisuća
ljudi, od kojih je u Mostaru
gotovo 15 tisuća, postoje
zanimanja koja su vrlo tra-
žena i s kojima se, unatoč
velikoj krizi, ljudi brzo zapo-
sle.
Bravari traženi
Koordinatorica za posre-
dovanje u zapošljavanju
Službe za zapošljavane
HNŽ-a Anita Perić je kazala
da poslodavci, u izravnom
kontaktu s ovom službom,
najviše traže osobe s visokom
stručnom spremom.
- U ovoj županiji i dalje su
najtraženiji diplomirani eko-
nomisti i diplomirani prav-
nici, zatim inženjeri svih
struka te zdravstveni djelat-
nici, kao što su liječnici, far-
maceuti i medicinske sestre.
Osobe s tim zanimanjima, u
odnosu na ostala, najkraće su
evidentirane na Službi i naj-
lakše dolaze do željenog
zaposlenja, kazala je Perić.
Kad su u pitanju osobe za
završenim zanatom, Perić je
kazala kako su, pak, najtra-
ženiji i u najkraćem vremen-
skom razdoblju do zaposlenja
dođu bravari, te zidari i
tesari. Iako je na Službi za
zapošljavanje, kad je u pita-
nju visoka stručna sprema,
diplomiranih pravnika i
diplomiranih ekonomista
najviše, spomenuta zanima-
nja su ipak najtraženija, bilo
da je riječ o bankarskom
sektoru ili državnoj admini-
straciji. Perić je kazala kako
je u prosincu prošle godine s
evidencije Službe zavoda za
zapošljavanje skinuto, zbog
pronalaska zaposlenja, 560
ljudi, od kojih je 259 žena.
Kad je u pitanju stručna
sprema, zaposlenje je pro-
našlo 65 s viskom stručnom
spremom, s višom stručnom
spremom 23, sa srednjom
stručnom spremom 179, 198
KV radnika, 19 PK i 76 NKV.
Uvjet informatička pismenost
Osim na Zavodu za zapo-
šljavanje, najbolje mjesto za
tražiti posao je Internet, gdje
je u izravnom kontaktu s
poslodavcem ili agencijom za
zapošljavanje moguće do u
detalje doznati uvjete rada.
Pri pronalasku što bržeg
i željenog zaposlenja brojni
nezaposleni se, pored Službe
za zapošljavanje, koriste i
internet portalom posao.ba.
Prema podacima ovog por-
tala, najtraženija zanimanja
u 2010. godini su bili komer-
cijalisti i prodavači, trgovci,
računovođe, knjigovođe,
revizori, financijski službe-
nici, farmaceuti, IT progra-
meri, ugostiteljski radnici te
zdravstveni djelatnici.
Prema podacima ovog
portala, kategorije deficitar-
nih zanimanja u 2010. godini
bile su farmacija i biotehno-
logija, menadžment i uprav-
ljanje, ugostiteljstvo i infor-
matika, dok su se u sufici-
tarne svrstale bankarstvo,
policija i zaštitarske usluge,
turizam, osiguranje i proi-
zvodnja.
Poslodavci su u 2010.
godini kao uvjet za zaposle-
nje najčešće tražili informa-
tičku pismenost, kao i pozna-
vanje jednog stranog jezika,
najčešće engleskog.
Kad je u pitanju Mostar, prema natječajima koje objavljuje portal
posao.ba, trenutačno se najviše traže revizori, komercijalisti,
menadžeri, trgovci, programeri, te diplomirani ekonomisti i pravnici.
Navedena zaposlenja se odnose na bankarski sektor, administraciju,
te brojne privatne tvrtke.
U Mostaru trenutačno najtraženiji komercijalisti
Broj: S-946/11
Datum: 19.01.2011.godine
Mjesto: Sarajevo
Na osnovu člana 242. stav 1. i člana 344. Zakona o privrednim
društvima ("Službene novine Federacije BiH" br. 23/99,
45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09),
člana 10. Poslovnika o radu Skupštine Javnog preduzeća
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa
ograničenom odgovornošću Sarajevo i Odluke Uprave Društva
broj:UD-533-7.6/11 od 14.01.2011. godine, Uprava Društva,
objavljuje
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju XIII Skupštine Društva
I XIII Skupština Društva, saziva se za 10.02.2011. godine
(četvrtak) sa početkom u 11,00 sati.
Mjesto održavanja Skupštine je: Sarajevo, Restoran
"Željezničar", ulica Musala broj 2.
II Za XIII Skupštinu Društva se predlaže slijedeći:
D N E V N I R E D
1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tijela Skupštine:
a. Izbor predsjednika Skupštine,
b. Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa plana poslovanja
JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP ŽFBiH
d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu,
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad
predsjednika i članova Odbora za reviziju JP
ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.
III U skladu sa članom 240. Zakona o privrednim društvima
Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine predsjedava
prisutni udjeličar ili punomoćnik udjeličara sa najvećim brojem
udjela s pravom glasa.
Skupština većinom glasova između prisutnih udjeličara i
punomoćnika udjeličara bira predsjednika Skupštine i dva
ovjerivača Zapisnika Skupštine.
Odlukom Uprave Društva broj: UD-533-7.6./11 od 14.01.2011.
godine, imenovan je Odbor za glasanje i zapisničar.
U odbor za glasanje imenovani su:
1. Fazlić Fatima,
2. Ademović Hasna i
3. Džafć Amir.
a za zapisničara Pepić Mirna, vd Sekretar Društva.
IV Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju
predstavnici državnog kapitala i vlasnici udjela - članovi Društva.
Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini Društva vlasnik
udjela - član Društva može ostvariti lično ili putem punomoćnika
ili zajedničkog zastupnika, u skladu sa Zakonom.
Svi zainteresovani vlasnici udjela - članovi Društva ili njihovi
punomoćnici ili zajednički zastupnik, dužni su podnijeti prijavu
za učešće u radu i odlučivanju u pisanom obliku, popunjavanjem
obrasca prijave utvrđenog Pravilnikom o postupku podnošenja i
obliku prijave za učešće u radu i odlučivanju.
Prijava se podnosi Odboru za glasanje neposredno, predajom
prijave u sjedištu Društva u prostorijama u Sarajevu ili
preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: Javno
preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo
sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, Musala broj 2. sa
naznakom "Za Odbor za glasanje".
Prijava se neposredno podnosi najkasnije 3 radna dana prije
dana određenog za održavanje Skupštine Društva, a ukoliko
se prijava podnosi preporučenom poštom, vlasnik udjela - član
Društva ili njegov punomoćnik ili zajednički zastupnik, dužni
su otpremiti prijavu najkasnije pet radnih dana prije dana
određenog za održavanje Skupštine Društva.
V Glasanje na Skupštini Društva vrši se u skladu sa odredbama
Pravilnika o načinu glasanja i obliku i sadržaju glasačkih listića, a
putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime vlasnika udjela -
člana Društva ili punomoćnika člana ili zajedničkog zastupnika i
broj glasova koji pripada članu Društva.
Rezultate glasanja u skladu sa Pravilnikom o načinu glasanja i
obliku i sadržaju glasačkih listića utvrđuje Odbor za glasanje.
VI Obavještenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i
vremenu održavanja Skupštine Društva, objavit će se u najmanje
jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, najkasnije
20 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.
UPRAVA DRUŠTVA
Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti
Danas javna rasprava o razvoju znanosti
i znanstveno-istraživačkog rada u FBiH
MOSTAR - Federalno
Ministarstvo obrazovanja i
znanosti, u suradnji s Rekto-
ratom Univerziteta “Džemal
Bijedić”, organizira prvu
javnu raspravu o nacrtu
“Strategije razvoja znanosti
u Federaciji Bosne i Hercego-
vine za razdoblje 2011. – 2021.
godine” danas s početkom u
11 sati u prostorijama Centra
za obuku (ul. Onešćukova br.
24 - Stari grad) u Mostaru.
Riječ je o strateškom doku-
mentu koji ima ključni značaj
za razvoj znanosti i znan-
stveno-istraživačkog rada u
Federaciji Bosne i Hercego-
vine u idućem desetogodiš-
njem razdoblju, a čiju izradu
je iniciralo, organiziralo i
financiralo Federalno mini-
starstvo obrazovanja i zna-
nosti. U izradi strategije
sudjelovao je tim eminentnih
bosanskohercegovačkih
stručnjaka iz različitih znan-
stvenih oblasti, dok je projek-
tni zadatak pripremilo Vijeće
za znanost Federalnog mini-
starstva obrazovanja i zna-
nosti.
Sudionici javne rasprave:
prof. dr. Anto Domazet i prof.
dr. Ante Mišković, voditelj/
koordinator projekta i član
tima stručnjaka za izradu
nacrta strategije; akademik
prof. dr. Zijo Pašić i prof. dr.
Ljerka Ostojić, predsjednik i
zamjenica predsjedni ka
Vijeća za znanost Federalnog
ministarstva obrazovanja i
znanosti; mr. sc. Jasmin
Branković, pomoćnik mini-
strice za znanost i tehnolo-
gije u Federalnom ministar-
stvu obrazovanja i znanosti;
članovi akademske i znan-
stvene zajednice, te pred-
stavnici državnih institucija,
udruženja i gospodarstva.
Sudionicima javne rasp-
rave, u ime organizatora,
obratit će se federal na
ministrica obrazovanja i
znanosti prof. Meliha Alić i
rektor Univerziteta “Dže-
mal Bijedić” u Mostaru
prof. dr. Ahmed Džubur.
Ministrica Meliha Alić
17
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Mostar
MarinkoBrekalo,umirovljenik
- Iskreno, politika me baš i ne
zanima, ali koliko mogu čuti, tamo
i nisu baš angažirani za neki rad.
Samo parkiranje automobila po
pločniku sve govori.
Mladen Ljubić, tehničar
- Zadovoljan sam svime što čine,
vode brigu o gradu, ne svađaju se,
grad je ujedinjen. Ne mogu biti
nezadovoljan nikako.
Željko Vladić, učenik
- Nisam zadovoljan po tom pitanju.
Treba prvo očistiti grad koji je
prepun smeća, pa onda rješavati
druge probleme.
Vedran Vilogorac, glumac
- Relativno sam zadovoljan
njihovim radom. Neke stvari kreću
se nabolje, premda sporo, no
pokušavam od sebe odstraniti ono
što je negativno.
Alan Jazvin, košarkaš
-Nisam nikako zadovoljan. Mislim
da grad premalo vodi brigu o
sportu, mali nam je proračun
od kojeg jedva preživljavamo,
a njihova borba za vlast me ni
najmanje ne zanima.
Avdo Kezman, inženjer
- Tko može biti zadovoljan vlašću u
čijem gradu vlada kriminal, gdje je
mladost bez perspektive i u kojem
se ništa ne događa i ne provodi
pozitivno?!
ANKETA
Razgovarao: Darko Lončar
Jeste li zadovoljni
radom gradske vlasti?
GRADSKA UPRAVA Albanski veleposlanik Flamur Gashi posjetio Mostar
Vrijeme u hercegovačkom središtu prolazi bez kritične mase i konkretnih inicijativa
Zahvala Ljubi Bešliću na podršci
MOSTAR - Albanski vele-
poslanik Flamur Gashi jučer
je posjetio Mostar. Dobro-
došlicu u grad na Neretvi
upriličio mu je čelni čovjek
Mostara Ljubo Bešlić s kojim
se susreo u Gradskoj upravi
Mostara. Prilikom susreta
razgovaralo se o prijatelj-
skim odnosima kao i o potpi-
sivanju sporazuma o među-
narodnoj suradnji između
gradova Mostara i Berata.
Međutim, kroz jučerašnje
druženje govorilo se i o gos-
podarskoj, kulturnoj i turi-
stičkoj suradnji između
Mostara i pojedinih gradova
u Albaniji. Tako je bilo riječ i
o mogućem sudjelovanju
albanskih gospodarstvenika
na tradicionalnom Međuna-
rodnom sajmu gospodarstva
u Mostaru. Veleposlanik
Gashi posebice je zahvalio na
iskrenoj podršci gradonačel-
nika Bešlića pripadnicima
albanske manjine koja živi u
Mostaru. Iako se prilikom
navedenog posjeta veleposla-
nik Gashi nije bio u moguć-
nosti prepustiti ljepotama
Mostara i uživati u prirod-
nom, kulturnom i povijesnom
nasljeđu kojim grad na Nere-
tvi svakodnevno očarava
mnogobrojne posjetitelje,
zacijelo će dosta toga doznati
iz prigodne literature koju
gradonačelnik Bešlić jučer
nije propustio uručiti svome
gostu. S ciljem promoviranja
svoga grada gradonačelnik
Bešlić uručio je veleposla-
niku Gashiu monografiju
grada “Mostar u slici i riječi”,
koja će zacijelo biti i pečat
dobre suradnje.
• Piše: Dalibor Drlje
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Stanje u
Mostaru nije baš tako ‘crno’
kako se prikazuje, ali ni u
najmanju ruku nije dobro ni
pohvalno, nego, može se reći,
malo ‘letargično’.
Mostar je blago rečeno
upao u zimski san. Nema
događanja, aktivnosti, krea-
tivnosti... nitko ništa ne
pokreće, a i kad se to i učini,
znatno je rjeđe od ranijeg,
odnosno od prije nekoliko
godina kad je grad bio mnogo
uzbudljiviji i raznovrsniji.
I to u svim sadržajima, od
kulture, sporta, glazbe...
preko izgradnje, investicija i
pokretanje projekata. Sve to
je stalo, čemu su najbolji svje-
doci sami novinari. Sjetimo
se samo koliko je ranije bilo
događanja u Mostaru,
dnevno po više njih, dok ih u
današnje vrijeme ima sve
rjeđe. I ne baš tako davno
novinari nisu uspijevali stići
popratiti sve terene, za
razliku od danas kad se ništa
značajnije ne događa. Možda
i jedina zapaženija stvar u
ovoj godini, izuzev političkih
pregovora, bio je posjet
zagrebačkog Dinama, odno-
sno trenera Vahida Halilhod-
žića i sportskog direktora
Zorana Mamića Sportskom
savezu, gdje je Vaha dobio
zahvalu od Grada Mostara.
Nema događanja
Izuzev toga ništa se ne
događa, sve je postalo
nekako učmalo, počevši od
Gradskog vijeća na kojemu
se ne može donijeti nijedna
iole bitnija odluka, pa sve do
Skupštine HNŽ-a koja se ne
može čak ni sastati, i izabrati
rukovodeća tijela kako bi
krenula s radom. Ni ostale
stvari nisu mnogo bolje.
Svako malo se pojavljuju
štrajkovi u kojima prednjače
JP Parkovi, čiji djelatnici ne
dobivaju plaće. Ti štrajkovi
dovode do toga da grad bude
zapušten i prljav, pa se tako
dopusti čak i da za Božić kon-
tejneri budu punu smeća. To
se ne čisti, sve baš do Božića,
i onda baš na taj dan radnike
pošalju na posao, što je sa -
svim suludo. Ali i to je Mostar,
i takve stvari nikoga više ne
iznenađuju i prolaze neopa-
ženo, baš kao i činjenica da
djelatnici Šuma Herceg
Bosne više od dvadeset plaća
nisu primili, ili da su svima
‘puna usta priče’ o medijima
na hrvatskom jeziku, a isto-
vremeno, više od tko zna kad
HRT Mostar se nalazi u
štrajku. To se može vidjeti
prilikom svakog prebaciva-
nja daljinskim upravljačem
na taj kanal. No, to nikoga ne
brine, i takve stvari, na žalost,
postaju sve češće normalna
pojava. Zašto? Zato što se
nitko ne buni protiv toga.
Bez imalo kritične mase
Nema nimalo bunta ni
kritične mase, bez koje
Mostar ne može krenuti
prema naprijed. Kao što smo
još jednom ranije navodili,
stvari u Mostaru samo pro-
laze u ispijanju kava i ogova-
ranju prolaznika i sugrađana
bez ikakve inicijative. Sve je
pomalo zapalo u zimski san
iz kojeg se grad treba što
prije probuditi, jer su ovako
sve stvari, i dobre i loše, u
Mostaru postale normalna
pojava. A tko to može prodr-
mati? Samo intelektualci,
koji trebaju prvi početi pro-
govarati i ukazivati na posto-
jeće probleme, a ne samo
šutjeti i stajati po strani. No,
dosta njih se na dobar način
‘uhljebilo’, pa više ne istupaju
javno, nego samo negdje po
strani ukazuju na probleme,
i to najčešće po kafićima i u
društvu samo bližih prijate-
lja, ‘šuška’ se o značajnim
stvarima.
Nema događanja, aktivnosti, kreativnosti... nitko ništa ne pokreće, a kad se to i učini, znatno je
rjeđe od ranijeg, odnosno od prije nekoliko godina kad je grad bio mnogo uzbudljiviji i raznovrsniji
INSTITUT SEVDAHA TEČAJ ZA RODILJE
Zaklada Omera Pobrića danas slavi pet godina U tijeku su prijave za novi
ciklus tečaja pripreme za porod
MOSTAR - U povodu pete obljet-
nice rada i prve obljetnice sjeća-
nja na svog osnivača Omera
Pobrića Institut sevdaha,
podružnica Mostar u partner-
stvu s Turističkim udruženjem
Sjever Potoci upriličit će pose-
ban program. Tako će danas, 20.
siječnja s početkom u 18 sati u
dvorani Narodnog pozorišta
Mostar organizirati ‘Noć zlatnih
nota sevdaha’ pod koncertnim
nazivom ‘Sevdalinko, pjesmo
najmilija’. Laureati posebnog
priznanja “Omerova zlatna nota”
su članovi Instituta sevdaha
Mostar, drugi pojedinci i institu-
cije koji su čak više od 35 godina
ili više doprinijeli u očuvanju,
njegovanju i autohtonom izvođe-
nju pjesme sevdalinke. Pored
njih Institut je nagradio plake-
tom “Omerova zlatna nota”
pojedince i institucije hercego-
vačke regije koji su na svoj način
dugi niz godina čuvali i njegovali
tradiciju kulturne baštine BiH,
pjesmu sevdalinku. Prilikom
večerašnje svečanosti uručit će
se i posebna priznanja, kako
najstarijim članovima koji su
ostavili neizbrisiv trag u očuva-
nje kulturne baštine, tako i naj-
mlađim talentima koji će zacijelo
nastaviti pronositi pjesmu sev-
daha do sljedećih generacija.
MOSTAR - U tijeku su prijave za
novi ciklus tečaja pripreme za
porod koji će se održati u pro-
storijama Odjela za ginekologiju
i porodništvo Kliničke bolnice
Mostar na Bijelom brijegu. Tečaj
za buduće roditelje na spome-
nutom odjelu održavat će se s
početkom u 13.30 sati u razdo-
blju od 7. veljače do 21. veljače,
kako stoji na službenim strani-
cama SKB-a Mostar. Svi zainte-
resirani koji se iz bilo kojeg
razloga do sad nisu prijavili, a
to su željeli, svoje prijave za
navedeni tečaj mogu izvršiti
telefonskim pozivom na broj
036/ 336-002 ili preko e-maila
na adresu pripremazaporod@
kb-mostar.org.
Stvari u Mostaru samo
prolaze u ispijanju
kava i ogovaranju
prolaznika i sugrađana
bez ikakve inicijative
Kako Mostar
probuditi iz
‘zimskog sna’
18
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Mostar
UPIS U MATIČNU
KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih
muških beba
Nihada Šehić, Samija Ćatić,
Minja Škoro, Marina Piplica,
Zorica Mihalj, Silvija Lovrić,
Gordana Vranjković, Marija
Majić, Tanja Galić
Majke rođenih
ženskih beba
Mersiha Padalović, Izeta
Maksumić, Jasmina Karić,
Adisa Mahić, Elma Zlomužica,
Alma Habibija, Veldina Ljevo,
Vjolca Cakaj, Majla Džiho,
Kristina Knezović, Sanja
Matić, Marina Knezović,
Anita Ivanković, Ivana Tomić,
Ljilja Mandić, Iva Vegar, Ivana
Zeljko, Kata Cvitković
VJENČANI
Mustafa Kukrica i Đenana
Toplić, Damir Hadžajlić i
Mediha Čevra, Ana Prskalo i
Josip Ćavar
UMRLI
Želimir Glavaš, Jusuf Gosto,
Hasan Bajgorić, Dervo Huso-
vić, Hatidža Krpo, Spasoje
Čabrilo, Marica Kulidžan,
Marijan Zeljko, Stana Lauc,
Hatidža Sulejmanović, Jaka
Mlinarević, Agata Vladić,
Anđelko Krzman, Zvonko
Babić, Dženada Šahović,
Milijan Crnjac, Mara Džidić.
Podaci o upisu u
matične knjige rođenih,
vjenčanih i umrlih za
razdoblje od 6. do 12.
siječnja 2011.
GRADSKO VIJEĆE Novi-stari vijećnik Oliver Soldo o radu Vijeća i o svom daljnjem angažmanu
Bez politiziranja raditi
na konkretnim stvarima
• Piše: Ivana Previšić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Novi gradski
vijećnik čiji je mandat verifi-
ciran na zadnjoj sjednici
Gradskog vijeća je Oliver
Soldo (HDZ BiH), koji je
došao umjesto Davora
Pehara. Soldi će ovo biti
drugi vijećnički mandat, prvi
je obnašao još u prošlom
sazivu vijećnika od 2004. -
2008., kada se isticao broj-
nim prijedlozima i pitanjima,
prije svega bitnima za obič-
nog građanina. I u idućem
razdoblju, kako kaže, namje-
rava se što više zalagati na
projektima koji će biti od
veliko značenja za grad
Mostar.
Goruća problematika
- Moj prvi utisak jest da
vijeće nije homogeno, kao što
je bilo u prošlom sazivu. U
prethodnom mandatu imali
smo i razmirica i blokada po
pojedenim pitanjima, ali je
bilo dosta konstruktivnije,
ocijenio je Soldo trenutačni
saziv vijeća. Kazao je kako će
su u vijećničkom mandatu
bazirati na rješavanje stal-
nih problema kao što su
kultura i komunala, koji su,
navodi on, gorući problemi u
gradu.
- Nastojat ću da konačno
iznađemo rješenje za ovu
problematiku, da građani
imaju prave usluge i da to
profunkcionira na jedan
pravi način bez nekih pro-
pratnih pojava kao što su
blokade te svako malo
imamo situaciju da nam je
grad zatrpan smećem, kazao
je Soldo. Također, kad je
kultura u pitanju, naglasio je
kako se trenutačno izdvaja
novac samo za hladni pogon,
te da se samo plaća infra-
struktura bez sadržaja i
konačnog proizvoda koji bi
građani mogli konzumirati.
- Puno više ću se zalagati
za projekte i za njihovu kon-
kretnu realizaciju nego na
samom politiziranju situa-
cije. Na žalost, vidim da se u
samom radu Gradskog
vijeća sve stvari što više
politiziraju. Mislim da je
puno bolje raditi na kon-
kretnim stvarima, kao što je
prošli saziv vijeća činio u
svojoj posljednjoj godini
mandata kada se radilo na
projektima koji omoguća-
vaju unaprjeđenje cijele
životne sredine, zaključio je
Soldo.
Prelazak u Skupštinu HNŽ-a?
Navodi i kako će, budući
da se grad nalazi u teškim
financijskim problemima,
tražiti racionalizaciju posl-
ovanja, od najobi čnije
potrošnje, do projekata koji
ne vode i ne služe ničemu,
kako bi se Gradsko vijeće
usmjeri lo na konkretne
stvari koje će u teškim vre-
menima građanima osigu-
rati minimum životne egzi-
stencije.
Na upit, hoće li, ukoliko
netko od deset HDZ-ovih
zastupni ka Skupšti ne
HNŽ-a ode u izvršnu vlast,
bilo na županijskoj ili višoj
razini, prijeći u Skupštinu
HNŽ-a, Soldo je kazao kako
su sve opcije moguće.
- To je samo teoretska
pretpostavka, ukol i ko
netko od 10 HDZ-ovih zast-
upnika prijeđe u izvršnu
vlast, ja bih bio sljedeći
kandidat za Skupštinu. Ja
ću o tome razmišljati kad se
to dogodi. Danas je još uvi-
jek neizvjesna uspostava
vlasti i uopće ne znamo tko
će istu činiti. Ukoliko se to
dogodi, ja ću svoj vijećnički
mandat ili zadržati ili pre-
pustiti nekome drugome.
Ukol i ko započnem neke
projekte, možda i opstanem
u Vijeću, a nije isključen ni
neki treći angažman, kazao
je Soldo.
I u idućem razdoblju, kako kaže, namjerava se što više zalagati
na projektima koji će biti od velikog značenja za grad Mostar
Trebao zamijeniti Komadinu
Soldo je trebao postati vijećnik i
ranije. Nakon što je Radmila
Komadina izabrana za novu-
staru glavnu savjetnicu gradona-
čelnika Ljube Bešlića, iza nje je u
vijećničkim klupama ostalo
upražnjeno mjesto. Nju je, na toj
poziciji trebao naslijediti stra-
nački kolega iz reda HDZ-a BiH
Soldo, koji se nalazio sljedeći
plasirani na izbornoj listi stranke
po dobivenom broja glasova.
Komadinu je ipak zamijenio
vijećnik iz reda srpskog naroda,
Nedjeljko Bahilj Baja (Narodna
stranka Radom za boljitak)
19
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Mostar
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA Učenici četvrtog razreda prihvatili novu situaciju
Na osnovu odredaba Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava
gospodarskih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10 ), te
Programa o uvjetima, načinu polaganja i programu stručnog ispita za članove nadzornih odbora i uprava
gospodarskih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', br. 33/10 ), predsjednik
Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, o b j a v lj u j e
JAVNI POZIV
zadostavljanjeprijava za usavršavanjekandidatazačlanovenadzornihodbora
i članoveupravagospodarskihdruštavasaučešćemdržavnogkapitalazaSrednjebosanski kanton,
Unsko-sanski kanton, Hercegbosanskužupanijui Zapadnohercegovačkužupaniju
1. Objavljuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje za članove nadzornih odbora i članove
uprava gospodarskih društava sa učešćem državnog kapitala (u daljnjem tekstu : usavršavanje ).
2. Usavršavanje na osnovu javnog ovlaštenja organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne
i Hercegovine.
3. Usavršavanje će proći predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa
učešćem državnog kapitala.
Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koje ispunjava uvjete predviđene odredbama člana
260. Zakona o gospodarskim društvima (''Službene novine F BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,
84/08, 88/08 i 7/09).
4. Zainteresirani kandidati za usavršavanje su dužni uz prijavu za usavršavanje, , sa adresom i kontakt
telefonom i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Zakona i Uredbe.
5. Kandidatima koji ispune formalne uvjete iz ovog poziva bit će dostavljeno Rješenje kojim se odobrava
polaganje ispita.
U Rješenju kojim je kandidatu odobreno polaganje stručnog ispita određuje se mjesto usavršavanja i
termin usavršavanja.
6. Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest ) dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati su dužni prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljati osobno ili putem pošte na
adresu:
Privredna/ GospodarskakomoraFederacijeBiH
Ul. BranislavaĐurđevabr. 10.
71000Sarajevo
Ili
Privredna/ GospodarskakomoraFederacijeBiH
Zagrebačka10
88000Mostar
sa naznakom
'' Javni pozivzadostavljanjeprijava zausavršavanjezačlanove
nadzornihodborai članoveupravadruštavasa
učešćemdržavnogkapitala–neotvaraj'')
Kontakt osobe za dodatne informacije:
Enisa Kadić – tel.: 033 566 333 ili e-mail: e.kadic@kfbih.com
Karolina Marušić – tel: 036 332 963/964 ili e-mail: karolinamarusic@yahoo.com
Održana akcija darivanja krvi u Aluminiju
36 djelatnika Aluminija darivalo krv
MOSTAR - Unatoč pre-
hladama u ovomu vremenu
viroza i gripe, u sklopu 32.
organizirane akcije darivanja
krvi u Aluminiju d.d. Mostar,
u tvorničkim prostorijama
Središta za izobrazbu, od 40
djelatnika, koliko ih se
odazvalo, njih 36 uspješno je
darivalo krv. Riječ je o 34
muškaraca i dvije dame koji
su nastavili dugogodišnju
suradnju Društva darivatelja
krvi Aluminija, Crvenoga
križa Mo star i Odjela tran-
sfuziologije Sveučilišne kli-
ničke bolnice Mostar. Koor-
dinator akcije Smiljan Mata-
nović ističe kako je Aluminij
tijekom 2010. osigurao zadiv-
ljujućih 200 doza krvi za
potrebe kirurških odjela
SKB-a Mostar, a zadovoljan
je početkom 2011. godine.
Ma tanović se i ovoga puta
napose zahvalio liječnicima i
drugom zdravstvenom oso-
blju mostarske bolnice, a
podsjetio je i na to kako se
gotovo svakoj akciji dariva-
nja krvi u Aluminiju nese-
bično odazovu i zaposlenici
naših podugovarača koji su
na privremenom radu u
krugu naše tvornice, priop-
ćeno je iz Aluminija.
Liječnička komora Hercegovačko-neretvanske županije
Danas u Eri okrugli stol o
poboljšanju zdravstvene zaštite
MOSTAR - Liječnička
komora Hercegovačko-
neretvanske županije, na
osnovi odluke Skupštine
Liječničke komore HNŽ-a
od 14. prosinca 2010., orga-
nizira danas s početkom u
14 sati u hotelu “Ero” okru-
gli stol o temi “Unaprjeđe-
nje međusobne suradnje
Liječničke komore HNŽ-a,
Ministarstva zdravstva H -
N Ž-a, Zavoda zdravstvenog
osiguranja HNŽ-a i zdrav-
stvenih ustanova s ciljem
poboljšanja zdravstvene
zaštite stanovni štva na
području županije”. Sudje-
lovanje na okruglom stolu
potvrdili su djelatnici Mini-
starstva zdravstva, Za voda
zdravstvenog osiguranja,
Zavoda za javno zdravstvo
te ravnatelji zdravstvenih
ustanova HNŽ-a.
Obustavljen bojkot nastave
Ministar Dželilović je objasnio roditeljima kakva je zakonska procedura i koje su
eventualne sankcije, tako da su i roditelji končano shvatili kako se zakon mora poštovati
• Piše: Gordana Šimović
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR – Nakon zavr-
zl ama oko održavanja
nastave za učenike četvrtog
razreda u Trećoj osnovnoj
školi u Mostaru zbog neželje-
nog odlaska učiteljice u
mirovinu, stanje se stabilizi-
ralo i nastava se održava
prema ustaljenom raspo-
redu. Iako su uz potporu
roditelja pobunom htjeli
izmijeniti zakonom done-
sene odredbe, zbog činjenice
da im se na polugodištu pro-
mijenila učiteljica, nakon
sastanka roditelja, ravnate-
lja te škole Stipe Vrljića i
Esada Dželilovića, ministra
prosvjete, znanosti, kulture
i sporta HNŽ-a, gdje su
stvari ozbiljno sagledane,
kazano je da se zakon mora
poštovati.
Zakon se mora poštovati
Sastanak s predstavni-
cima ministarstva i pred-
stavnicima roditelja koji je u
ponedjeljak održan u Mini-
starstvu školstva, kako kaže
ravnatelj Vrljić, bio je jasan i
precizan da se zakonom
donesene odredbe ne mogu
kršiti bez posljedica.
-Ministar Dželilović je
objasnio roditeljima kakva je
zakonska procedura i koje su
eventualne sankcije, tako da
su i roditelji končano shvatili
kako nema drugog izbora
nego poštovati zakon, kaže
Vrljić. Roditelji su, kako
pojašnjava, pokušali neka-
kvim prosvjedom i buntom
promijeniti odluku koja je
zakonski m odredbama
donesena, međutim, zakon
je u tom pogledu sasvim
jasan i ne može se igrati
njime.
Umirovljeno 25 prosvjetara
-Učiteljica je znala da će
ići u mirovinu, a znala su i
djeca da će doći do toga.
Škola nije mogla praviti
ni kakve izni mke, a sve
dodatno roditeljima je pojaš-
njeno i u ministarstvu, kaže
Vrljić, uvjeren kako je cijela
zavrzlama i potekla od poje-
dinih roditelji koji su se
nadali da će da će resorni
ministar promijeniti odluku
koja se njima nije svidjela.
No, tada je, kako nagla-
šava, jasno kazano da su
iznimke zaista nemoguće jer
kako škola, tako i sam mini-
star moraju se držati zakona
i zakonskih odredbi.
-Na sastanku je ministar
Dželilović rekao ono što i ja
u više navrata, naglasio je
Vrljić uvjeren kako su rodite-
lji tada uistinu shvatil i
apsurd cijele zavrzlame koja
je u svakom slučaju pogodila
upravo djecu za koju su se
cijelo vrijeme i borili.
-Ovo stvarno nije bilo
potrebno ni od roditelja ni od
učiteljice jer zaista u cijeloj
priči najviše su ispaštala
djeca. Propisi su takvi kakvi
jesu i oni se moraju poštivati.
Ja se isto slažem da bi možda
trebalo mijenjati taj zakon,
ali važeći je takav kakav jest
i mi ga moramo poštovati,
iskreno će Vrljić. No, srećom,
cijela priča dobro se završila
i nova situacija je prihvaćena
jer, kako napominje Vrljić, na
donesenu odluku zaista ne
može utjecati baš nitko, osim
zakonskih odredbi koje
možda i nisu uvijek idealne.
Zakonske odredbe
U zakonskim odredbama o osnov-
nom odgoju i obrazovanju, kako je
pojasnio Vrljić, stoji da učitelj koji
ispune jedan od uvjeta za odlazak
u mirovinu tijekom prvog polugo-
dišta ostaje raditi do kraja polugo-
dišta, a ukoliko se to dogodi tijekom
drugog polugodišta onda ostaje
raditi do kraja školske godine. U
konkretnom slučaju učiteljice
Biljane Janjić, kako tvrdi, uvjeti za
odlazak u mirovinu bili su ispunjeni
tijekom prvog polugodišta i znalo
se da će po zakonu raditi do 31.
prosinca. Zakon je, kako kaže,
jasno precizirao svoje odredbe i tu
se zaista ne mogu raditi iznimke,
pojasnio je Vrljić
Crna kronika
20
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
0
3
6
333
4
3
6
Imate hitnu informaciju?
Pozovite nas na broj
036 333 436
Ugrožavanje života
Bori se za život
Nesreća
Pretres
Lopovi prouzročili
kratki spoj na
trafostanici
Policija zaplijenila ilegalno naoružanje
MOSTAR – Nepoznati su lopovi
jučer ujutro pokušali ukrasti bakar
iz trafostanice u Zagrebačkoj ulici,
iza zgrade Parkova, u Mostaru, no
pobjegli su nakon što su prouzročili
kratki spoj. Zbog toga je bez
napona bio kompletan trgovački
centar Rondo u Mostaru. Policija je
izvršila očevid, a potom su radnici
Elektroprivrede HZ HB vrlo brzo
sanirali kvar i osigurali uredno
napajanje el. energijom. Lopovi ne
samo da za sitni novac ugrožavaju
vlastiti nego i živote građana koji
žive u blizini, prave veliku materi-
jalnu štetu Elektroprivredi i građa-
nima zbog prekida napajanja,
odnosno neisporučene električne
energije, priopćili su jučer iz Elek-
troprivrede HZ HB. Inače, kradljiv-
cima je na licu mjesta jučer ostala
oprema za onesposobljavanje
trafostanice i krađu.
POSUŠJE – Petnaestogodišnji
dječak F. D. iz Posušja pucao si je
preksinoć u glavu iz pištolja u svojoj
kući u mjestu Rakitno. Prevezli su
ga u Sveučilišnu kliničku bolnicu
Mostar. Kako kažu, metak mu je
ostao u glavi i nalazi se u kritičnom
stanju. Liječnici su se tijekom juče-
rašnjeg dana borili za njegov život
dok je dječak ležao na Odjelu inten-
zivne njege. U policiji su tek naveli
da se čitav slučaj istražuje. Sve se
zbilo 20-ak minuta nakon ponoći.
O navodima iz prijave policija je
izvijestila dežurnog županijskog
tužitelja po čijem nalogu su policij-
ski službenici PU Posušje izvršili
očevid te vrše i druge izvide u cilju
rasvjetljavanja svih okolnosti ovog
događaja.
DERVENTA – U prometnoj ne -
sreći na magistralnoj cesti Der-
venta - Prnjavor, u mjestu Lug,
preksinoć je poginuo Boro Teofi-
lović (39) iz mjesta Polje, općina
Derventa. Teofilović je iz nepo-
znatih razloga svojim Mercede-
som prešao na suprotnu stranu
kolnika i izravno se sudario s
teretnim vozilom Man, kojim je
upravljao Suvad Kakeš (38) iz
Klokotnice, kod Doboja. Po na -
redbi dežurnog tužitelja Okruž-
nog tužiteljstva Doboj, bit će
izvršena obdukcija tijela nastra-
dalog radi utvrđivanja uzroka
smrti. Uviđaj na licu mjesta oba-
vili su pripadnici CJS-a Doboj.
DOBOJ – Dobojska policija oduzela
je određenu količinu oružja i stre-
ljiva tijekom pretresa kuće i
pomoćnih prostorija u vlasništvu
osoba čiji su inicijali B.Ž. iz naselja
Porječje kod Doboja. Prilikom pre-
tresa pronađena je i izuzeta auto-
matska puška, tri okvira i 15
metaka, kao i pištolj sa 25 metaka,
priopćeno je iz Centra javne sigur-
nosti Doboj. Pretres je obavljen
jučer na osnovi prikupljenih sazna-
nja i naredbe Osnovnog suda u
Doboju. Nakon završene kriminali-
stičke obrade i dokumentiranja,
protiv osobe B.Ž. bit će podneseno
izvješće dobojskom Okružnom
tužiteljstvu za kazneno djelo nedo-
puštene proizvodnje i prometa
oružja ili eksplozivnih tvari.
Dječak se upucao u glavu iz pištolja
Vozač Mercedesa poginuo
u sudaru s kamionom
Iako je bilo planirano za jučer u Sudu Bosne i Hercegovine
Razmatranje sporazuma
Tužiteljstva i Šutala u veljači
SARAJEVO – Iako je bilo
najavljeno, vijeće državnog
Suda jučer nije razmatralo
sporazum o priznanju krivnje
koji su s tužiteljem Dubrav-
kom Čamparom sklopili pro-
fesor filozofije, sociologije i
psihologije u stolačkoj Sred-
noj školi Miro Šutalo, kojeg
optužnica tereti za pripad-
nost organiziranoj skupini
koja je krijumčarila drogu, i
njegov odvjetnik Daut Bibić.
Naime, predsjedajuća vijeća
Biljana Ćuković je početku
jučerašnjeg suđenja naložila
tužitelju Čampari da uskladi
pravnu kvalifikaciju kazne-
nog djela koje je Šutalu stav-
ljeno na teret s činjeničnim
opisom izmijenjene optuž-
nice, te je novo ročište na
koj em će se razmatrati spora-
zum o priznanju krivnje za -
kazala za 8. veljače. Šutalo je,
podsjetimo, optužen da je bio
član organizirane skupine
koja je iz Crne Gore u BiH
prokrijumčarila oko 108 kilo-
grama skunka. Ostali članovi
ove skupine su ranije osuđeni
i to nakon što su s Tužitelj-
stvom sklopili sporazum o
priznanju krivnje, te je Zvo -
nko Perić iz Stoca dobio 12
mje seci zatvora, službenik
Odjela krim policije PU Ča -
pljina Vedran Falak je osuđen
na dvije i pol godine zatvora,
Željko Rebac iz Čapljine i
Stanko Savić iz Banje Luke
na kazne od po godinu i osam
mjeseci, te Crnogorac Dra-
gan Orbović iz Nikšića na
godinu i pol zatvora. H. R.
Stravična nesreća u kamenolomu “Ingram” kod Srebrenika
Dva radnika poginula kada
je bager sletio niz provaliju
• Piše: I. Herceg
• ckronika@dnevni-list.ba
SREBRENIK – Iako im je
poslovođa rekao da se ne
voze u bageru koji služi za
utovaranje kamena, radnici
Dževad Bešić (43), Ekrem
Kurtić (37) i Salkan Dedić
(48) natiskali su se u vozače-
voj kabini pa su sletjeli s uske
ceste koja vodi prema gor-
njem dijelu kamenoloma
“Ingram” u mjestu Duboki
potok kod Srebrenika. Bager
se sunovratio niz 70 metara
visoku strminu te su Bešić i
Kurtić poginuli, a Dedić je
preživio ovu nesreću budući
da je iskočio iz vozačeve
kabine čim je bager počeo
padati niz liticu.
Prignječeno tijelo
U policiji je potvrđeno da
se stravična nesreća dogo-
dila preksinoć, oko pola sata
prije ponoći u krugu kame-
noloma “Ingram”. Tijelo
jednog od poginulih radnika
pronađeno je svega nekoliko
metara dalje od mjesta gdje
se survao bager, dok je drugo
tijelo ostalo prignječeno u
kabini i izvukli su ga tek jučer
ujutro, rekao nam je izvor
blizak istrazi. Kolege strada-
lih su pozvali policiju čim su
vidjeli što se dogodilo. Dedić
je odveden u Klinički centar
u Tuzli budući da je pri skoku
udario glavom, a slomio je i
desnu ruku te karličnu kost.
Prema riječima njihovih
kolega, sva trojica radnika su
u utorak navečer došli u
kamenolom na treću smjenu.
Kurtić i Dedić su trebali ići
na posao na gornjem dijelu
kamenoloma i tada im je
vozač bagera Bešić ponudio
da će ih odvesti kako ne bi
morali pješačiti. Poslovođa
im je rekao da ne idu bage-
rom upozoravajući ih da ne
mogu sva trojica stati u
kabinu. Ipak, Bešić ga nije
poslušao pa su sva trojica
sjeli u bager te su se počeli
voziti cestom koja vodi do
gornjeg dijela kamenoloma.
Jedan od njih je tijekom
vožnje slučajno rukom zaka-
čio ručicu bagera te je izbacio
stroj iz brzine. Bager se
počeo kretati unatrag, a
Bešić nije na vrijeme stisnuo
kočnicu. Stroj je sletio u pro-
valiju te se nakon prevrtanja
zaustavio u podnožju kame-
noloma.
Tijela na obdukciji
Inače, stradali Bešić i
Kurtić su iza sebe ostavili
supruge i po dvoje djece.
Nakon zaprimljene dojave o
tragediji, policija je stigla
pred kamenolom.
Uzeli su izjave od svje-
doka, a na očevidu je bio
nazočan i federalni rudarski
inspektor. Tijela poginulih
su prevezena u UKC Tuzla
radi obdukcije, rekao nam je
Miralem Malkić, glasnogo-
vornik MUP-a Tuzlanske
županije.
U tvrtki “Ingram” tvrde
da je bager bio ispravan.
U bageru su se nalazila trojica radnika, a jedan je preživio nesreću
budući da je iskočio iz vozačeve kabine čim je bager počeo padati niz liticu
Stradali Bešić i Kurtić
su iza sebe ostavili
supruge i po dvoje
djece. Kobnog dana su
trebali raditi u trećoj
smjeni u kamenolomu
Poslovođa im je
prije nesreće rekao
da ne idu bagerom
upozoravajući ih
da ne mogu sva
trojica stati u kabinu
21
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
BIJELJINA - Iz kladionice MD “Šop” u Branjevu kod
Zvornika ukradeno je 400 maraka, priopćeno je iz
Centra javne sigurnosti Bijeljina. Maskirana osoba je uz
prijetnju pištoljem sinoć u 20.40 sati od radnice ukrala
novac, a potom se udaljila u nepoznatom smjeru.
BIJELJINA – Živana Marinković (82) iz Suvog Polja
kod Bijeljine poginula je u utorak ujutro kada ju je
udario Golf kojim je upravljao P. V., također iz
Suvog Polja. Na području na kojem se dogodila
nesreća bila je gusta magla.
Velika policijska akcija u Širokom Brijegu
Dvojica privedena zbog
premlaćivanja i reketarenja
ŠIROKI BRIJEG – Ivan
Hrkać (31) i Ante Bubalo
(26) jučer su privedeni na
i spitivanje u Pol icijsku
postaju u Širokom Brijegu
jer je prijavljeno da se bave
reketarenjem. Kod Hrkaća
je nađen i elektrošoker.
Istraga unutar policije
Oni su još u studenom
prošle godi ne pretukl i
41-godišnjeg Širokobriježa-
nina, a policija je jučer u
njihovim kućama našla dva
pištolja i drvenu palicu.
Policajci su jučer upali u
Hrkaćevu i Bubalovu kuću
u Širokom Brijegu i Zavo-
zniku. Zaplijenili su i dva
automobila, Golf i Nissan
Patrol, koja su bila parki-
rana pred kućama. Velika
istraga je pokrenuta nakon
što MUP primio žalbu da je
ši rokobr i j eška pol i ci j a
napravila niz pogrešaka
istražujući slučaj premlaći-
vanja 41-godišnjeg građa-
nina. Nakon pritužbi, Odjel
kri mi nal i stičke pol icije
Županijskog MUP-a je
počeo istraživati slučaj.
Istraga unutar pol icije
pokazala je da su propust
počinili širokobriješki poli-
cajci koji su neprofesio-
nalno, a možda i namjerno
pristrano, obradili događaj
u koj em j e pretučen
41-godišnji Širokobriježa-
nin A.N.
Ugrožena građanska prava
Stoga su županijski
istražitelji odlučili pono vno
privesti Hrkaća i Bubala, a
u akciji je jučer sudjelovalo
više policajaca iz Gruda,
Posušja i Ljubuškog. Poli-
cajci i z ovi h op ć i na su
angažirani jer se sumnjalo
da su širokobriješki poli-
cajci svojim neprofesional-
nim post upcima ugrozili
građanska prava A. N. (41)
te time doveli u pitanje vje-
r odost oj nost pol i ci j e.
Inače, tijekom jučerašnje
akcije pretresena je i kuća
43-godišnjeg muškarca iz
Širokog Brijega, no poli-
cajci kod njega nisu našli
ništa sporno. I.H.
Ivan Hrkać i Ante Bubalo su još u studenome prošle godine pretukli 41-godišnjeg
Širokobriježanina, a policija je jučer u njihovim kućama našla dva pištolja i drvenu palicu
Ljubuški policajci uhitili trojicu građana u akciji “Stop gun”
U kući držao dvije “zolje” i sedam ručnih bombi
LJUBUŠKI – Nakon što
su otkrili da pojedini građani
u svojim kućama drže oružje,
ljubuški policajci su u utorak
pretražili njihove domove pa
su našli cijeli arsenal oružja i
eksploziva. U utorak ujutro
policajci su pokucali na kuće
četvorice građana s nalozima
za pretres. Iz kuće 37-godiš-
njeg M. M. u Ljubuškom izni-
jeli su dva ručna raketna
bacača “zolje” i čak sedam
ručnih bombi. On je kod sebe
držao veću količinu dijelova
oružja i druge vojne opreme,
a u njegovoj kući su, između
ostalog, našli i dvije automat-
ske puške te eksploziv i stre-
ljivo. Nakon što su mu pretra-
žili kuću, priveli su ga na
ispitivanje u prostorije Poli-
cijske uprave Ljubuški. Tamo
se tijekom utorka nalazio i
njegov 33-godišnji sugrađa-
nin M. P. u čijoj su kući poli-
cajci našli četiri automatske
puške, sačmaricu, te maloka-
libarsku i jednu lovačku
pušku. Tridesettrogodišnjak
je također držao i 388 metaka
kalibra 7,62 mm. Posljednji
uhićeni je 39-godišnji M. K. iz
Hardomilja koji je u svojoj
kući skrivao automatsku
pušku, sačmaricu, pištolj te
više od dvije tisuće komada
raznog streljiva. U MUP-u
navode da su sva uhićenja
izvedena tijekom akcije kod-
nog imena “Stop gun”. U
utorak je pretresena i kuća
jednog muškarca iz Vitine no
policija kod njega nije našla
nikakvo oružje.
Općinski sud u Kalesiji...
Pritvoren na mjesec
dana zbog krađe torbice
TUZLA – Općinski sud Kalesija odre-
dio je jednomjesečni pritvor Jovi
Gurdijeljeviću (47) iz Zvornika zbog
sumnje da je zajedno s D. L. (34) iz
Brčkog počinio tešku krađu, priop-
ćilo je jučer Županijsko tužiteljstvo u
Tuzli. Postoji sumnja da su Gurdije-
ljević i D. L. u nedjelju, 16. siječnja,
radi ostvarivanja imovinske koristi,
provalili i izvršili premetačinu u
obiteljskoj kući u Memićima kod
Kalesije, iz koje su uzeli žensku torbu
i pokušali pobjeći. Susjedi su obojicu
zadržali ispred kuće do dolaska
policije, ali je D. L. u pokušaju bijega
pao preko ograde i ozlijedio se,
nakon čega je prevezen na Univerzi-
tetski klinički centar Tuzla, gdje mu
je ukazana medicinska pomoć. Gur-
dijeljević je više puta osuđivan zbog
istih ili sličnih kaznenih djela. Pritvor
za Gurdijeljevića određen je na pri-
jedlog Županijskog tužiteljstva.
Priveden na saslušanje...
Inspektor uhićen
nakon uzimanja mita
BANJA LUKA – Inspektor u Upravi za
inspekcijske poslove Republike Srpske
Desimir Komljenović uhićen je u uto-
rak nakon što je primio mito od 2000
maraka. Pripadnici Odjeljenja za
istrage Specijalnog tužiteljstva i
MUP-a RS-a uhićenje su izvršili u
Novom Gradu, u poduzeću “Una
metal”. Prema snimkama objavljenim
na banjolučkoj Alternativnoj televiziji,
inspektor je u tu tvrtku došao u kon-
trolu, odnosno, prema podacima
policije, “uzeti” 2000 maraka, kao što
je uradio i prošle godine. Akcija uhiće-
nja pripremana je više mjeseci, sve
novčanice su bile obilježene i serijski
brojevi popisani. Na snimci se vidi i
uzimanje mita u uredu spomenute
tvrtke od ovog inspektora iz Banje
Luke. Komljenović je uhićen u trenutku
kada je izišao iz tvrtke “Una metal”,
odnosno kada je ušao u automobil. U
njegovoj torbi pronađen je podmetnuti
novac. Komljenović je na saslušanju u
Specijalnom tužiteljstvu.
Istraga...
Lopovi opljačkali
dvije crkve
BANJA LUKA – Na području Banje
Luke nepoznati počinitelji opljačkali
su dvije crkve, rečeno je u CJS-u Banja
Luka. Iz crkve Jovana Bogoslava u
Sanskoj ulici ukradena je neutvrđena
količina sitnog novca, dok je iz crkve
u Gornjoj Piskavici ukradena manja
količina vjerskih kalendara, vrećica
tamjana, brojanica i novca. Krađe su
izvršene prije nekoliko dana. Pripad-
nici CJS-a Banja Luka izvršili su očevid
i operativni rad je u tijeku.
Velika istraga je
pokrenuta nakon što
se netko žalio MUP-u
da je širokobriješka
policija napravila niz
pogrešaka istražujući
slučaj premlaćivanja
41-godišnjeg građanina
22
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Crna kronika
Kuridža negirao da
je opljačkao tombolu
BANJA LUKA – Jovica Kuridža zvani Kure
(28) iz Banje Luke, koji je optužen za
razbojstvo, prekjučer je pred sucem za
prethodno saslušanje banjolučkog
Okružnog suda Srđanom Forcom negi-
rao da je opljačkao tombolu “Kordžo” u
banjolučkoj Vidovdanskoj ulici. Prema
optužnici koju zastupa okružni tužitelj
Radenko Janković, Kuridža se tereti da
je 2. srpnja prošle godine zajedno s
nepoznatom osobom, prijeteći oružjem,
iz tombole “Kordžo” oteo 3816 maraka.
U optužnici je navedeno da su Kuridža i
nepoznata osoba 2. srpnja oko 21.40
sati, obučeni u dukserice, maskirani
kapama ‘fantomkama’, ušli u tombolu i
zatražili novac. Bili su naoružani,
Kuridža je nosio nož, a nepoznata osoba
pištolj, koji je usmjerila u djelatnicu
tombole i rekla: “Daj novac.” Kuridža je
za to vrijeme stajao pored vrata i nožem
prijetio igračima tombole koji su se tu
zatekli. Dalje se dodaje da su razbojnici
potom pobjegli u park preko puta stare
zgrade Vlade Republike Srpske u Banjoj
Luci, gdje su sakrili dukserice.
Izjašnjenje o krivnji
Udario u stup ulične
rasvjete
TUZLA – Vozač Opela lakše je
ozlijeđen u nesreći koja se u uto-
rak poslijepodne dogodila u Ulici
1. tuzlanske brigade u Tuzli. On je
izgubio nadzor nad vozilom i
udario u stup ulične rasvjete.
Pretpostavlja se da je uzrok pro-
metne nesreće neprilagođena
brzina uvjetima i stanju na cesti.
Očevid na mjestu događaja izvr-
šili su službenici policije PP Istok.
Ozlijeđenom je pomoć ukazana u
UKC-u Tuzla, navodi se u MUP-u
Tuzlanske županije.
Lakše ozlijeđen
Nakon saslušanja uhićenih u policijskoj akciji kodnog naziva “Kum”
Pritvorena četvorica, zatražen pritvor za još trojicu osumnjičenih
• Piše: H. Rovčanin
• ckronika@dnevni-list.ba
SARAJEVO – Sudac za
prethodni postupak sarajev-
skog Županijskog suda jučer
je odredio pritvor Srećku
Trifkoviću (1985.), Srećku
Mandiću (1983.), obojica s
Pala, te Dejanu Vukoviću
(1982.) zvanom Super Beba i
Milosavu Samardžiću (1975.),
osumnjičenim za pripadnost
skupini koja je krala automo-
bile, a koji su uhićeni u zdru-
ženoj akciji sarajevskog
MUP-a i CJS-a Istočno Sara-
jevo, kodnog naziva “Kum”,
koja je izvedena po nalogu
Županijskog i Specijalnog
tužiteljstva RS-a.
Iznuđivali novac
Trif koviću, Mandiću,
Vukoviću i Samardžiću pri-
tvor je određen do 17. veljače
zbog opasnosti da bi borav-
kom na slobodi ponovili
kazneno djelo koje im je stav-
ljeno na teret, ali i sigurnosti
javnog reda i mira. Županijsko
tužiteljstvo jučer je nakon
saslušanja Sudu proslijedilo
prijedlog za određivanje pri-
tvora Nijazu Karkelji (1964.)
zvanom Nisko, te Peđi Spaiću
(1983.) i Mlađenu Veljoviću
(1987), koji je prije dva dana
uhićen u Bijeljini. Iz Tužitelj-
stva je jučer, kako nam je
potvrđeno, nakon saslušanja
pušten Londrc, s obzirom na
to da nije bilo zakonske
osnove za njegovo daljnje
zadržavanje, te će se on u
nastavku istrage braniti sa
slobode. I dalje se traga za
ostalim osumnjičenima pro-
tiv kojih je policija Tužitelj-
stvu dostavila izvješće, odno-
sno Njegošom Purkovićem
(1986.) i Danilom Cicovićem
(1977.), Danilom Milutinovi-
ćem (1982.), svi s Pala, Vladi-
mirom Grubačićem (1981.) iz
Bileće, te državljaninom Crne
Gore Andrejom Ivanovićem
(1970.), iz Podgorice. Osumnji-
čeni Puriša Purković (1984.)
se nalazi u KPZ-u Kula na
izdržavanju kazne. Ova sku-
pina se tereti da je u prote-
klom razdoblju krala automo-
bile, većinom u Sarajevskoj
županiji, te od vlasnika iznu-
đivala novac za povrat vozila.
MN: Dijelovi auta
Pretresom njihovih sta-
nova, kuća, pratećih objekata
i vozila, policija je pronašla i
oduzela veći broj mobitela,
telefonskih kartica, prijeno-
snih računala i druge računal-
ske opreme, koja se može
dovesti u vezu s izvršenjem
navedenog kaznenog djela.
Vozila za koja nisu dobivali
otkup su prevozili dalje, sakri-
vali ih, te rastavljali i dijelove
prebacivali na autootpade.
Tako su istražitelji prije odre-
đenog vremena na Grubači-
ćevom autootpadu u Bileći
pronašli dijelove šest automo-
bila za koje je provjerama
utvrđeno da su ukradena u
Sarajevu. Pored toga, dijelovi
nekoliko ukradenih automo-
bila su nađeni u radionici
Ivanovića u Crnoj Gori. Jesu
li ukradena vozila u komadu
završavala u Crnoj Gori, istra-
žitelji nisu željeli otkriti, iako
je Mandić krajem lipnja prošle
godine uhićen zbog sumnje
da je u Sarajevu ukrao više
Škoda Fabija koje je uz pomoć
nepoznatih osoba prevozio u
susjednu Crnu Goru radi dalj-
nje prodaje. Inače, skoro svi
prijavljeni su u protekle tri
godine privođeni zbog krađe
automobile i iznude novca od
vlasnika, dok su neki od njih
zbog ovih kaznenih djela i
sudski procesuirani.
Županijsko tužiteljstvo jučer je nakon saslušanja
Sudu proslijedilo prijedlog za određivanje pritvora
Nijazu Karkelji (1964.) zvanom Nisko, te Peđi Spaiću
(1983.) i Mlađenu Veljoviću (1987.)
Sin tajnog agenta uzgajao
marihuanu u laboratoriju
FOTOvijest...
BANJA LUKA – Policija
je u banjolučkom naselju
Rekavice otkrila improvi-
zirani moderni laboratorij
za proi zvodnju opojne
droge “skunk” te uhitila
Armina Vidovića (23) koji
se dovodi u vezu s ovim
kaznenim djelom. Riječ je
o si nu bi všeg taj nog
agenta.U laboratoriju je
pronađena sva potrebna
oprema za proi zvodnju
“skunka” te veća količina
mari huane. Pol icija je u
ovoj akci j i , nazvanoj
“Kula”, pronašla i odre-
đenu kol iči nu heroi na.
Prema neslužbenim infor-
maci j ama, oko 30. 000
maraka je uloženo u opre-
manje laboratorija. Poli-
cija je u ovoj akciji pro-
našla i određenu količinu
heroina.
23
Cetvrtak Ĉ 20. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
24
Cetvrtak Ĉ 20. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
25
Cetvrtak Ĉ 20. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
Naosnovučlana23. ZakonaonamještenicimauorganimadržavneslužbeuFederaciji Bosnei Hercegovine(„Službene
novineFederacijeBosnei Hercegovine“, broj:49/05), tezaključkavladeV.broj 972/2010od14.12.2010. godine, direktor
Federalneupravecivilnezaštiteobj avlj uj e
JAVNI OGLAS
ZapopunuupražnjenihradnihmjestanamještenikauFederalnoj upravi civilnezaštite
1. Viši referent zakontrolukvalitetai proceduresigurnosti
2. Viši referent-deminer
3. Viši referent-Vodičpasa
4. Viši referent-Vozačoklopnogkamiona
5. Viši referent-Automehaničar
6. Viši referent-Autolakirer
7. VKVradnik-Vozač-kurir
8. NKradnik-Spremačicakafekuharica
Sektor zaorganizacijudeminiranjai uništavanjeNUS-a
Odsjekzademiniranje
1.Viši referent zakontrolukvalitetai proceduresigurnosti (sasjedištemuSarajevu)
- 1izvršilac
Opisposlova:
- nadgledabezbjednost, osiguranjekvalitetai raddeminerskihtimova, timovazauklanjanje NUS-ai timovazapodršku
operacijamademiniranjanaterenu;
- procjenjujei planiranajoptimalnijeproceduredeminiranjaili tehničkogizviđanjazavisnoodkarakteristikasvakog
deminerskogzadatkai učestvujeuizradi i realizaciji izvedbenihplanovademiniranja;
- planira, organizirai provodi internukontrolukvalitetanazadacimademinerskihtimova;
- vrši supervizijui obezbjeđujedademinerski timovi djelujuuskladusaSOP-om i standardimai učestvujeu
provođenju drugihprotivminskihakcijakaoštosu“Brzi odgovor”, obilježavanjeterena, upozoravanjenaopasnost od
minaitd.;
- odgovoranjeza kontroluprocedurasigurnosti uradudeminerskihtimovai podnosi zahtjevzapitanjeodgovornosti
zasvaki slučaj kršenjatihproceduraili ugrožavanjanivoakvalitetademinerskihoperacija;
- koordinira radtimovazapodrškusavođomdeminerskog radilišta;
- učestvujeumonitoringukoji BHMACvrši nadobjektimai terenimakojebudu čistili- deminirali TUNtimovi;
- obavljai drugeposlovekojemuodredi šef Odsjeka, uodnosunapitanjaovogradnogmjesta.
- ponaloguPoslodavcadužanjeobučavati sezaprovođenjei drugihmjerazaštitei spašavanja premaProgramu
proširenjafunkcionalnenamjene, usvojenogna41. sjednici VladeFederacije BiH, od09. 01. 2008. godine;
Posebni uslovi: SSS–III ili IV stepen, završenaškolametalskihzanimanja, KVškolasapraktičnomobukom, gimnazija
ili srednjatehničkaškola, najmanjezavršenaobukazavođudeminerskogtimapoBHStandarduili više, vozački ispit B
kategorije, ostali uslovi poZakonuodeminiranjuuBiH(daimanavršenih18godinaživota, najmanjesrednjustručnu
spremu, nijeosuđenzakaznenodjeloprotivBiH, zakaznenodjeloprotivživotai tijelaili protivimovinekaoi zadruga
kaznenadjelas elementomnasilja, koristoljubljai niskihpobuda, duševno, fzički i zdravstvenojesposobna, štodokazuje
uvjerenjemovlašćenezdravstveneustanove, tedaima položenodgovarajući stručni ispit (uoblasti deminiranja) i važeće
ovlaštenjezaobavljanjetihposlovakojeizdajeBHMAC), i najmanjedeset mjeseci radnogstažauvođenjudeminerskih
operacija.
Odsjekzademiniranje
2.Viši referent-Deminer
Deminerski timFederalneupravecivilnezaštiteuBosanskoPodrinjskomkantonu(GoraždeB) sasjedištemuGoraždu;
- 3izvršioca

Deminerski timFederalneupravecivilnezaštiteuKantonu10(LivnoB) sasjedištemuLivnu
- 1izvršilac
Deminerski timFederalneupravecivilnezaštiteuHercegovačkoNeretvanskomkantonu(Mostar B) sasjedištemuMostaru
- 3izvršioca
Deminerski timFederalneupravecivilnezaštiteuPosavskomkantonu(OrašjeB) sasjedištemuOrašju
- 3izvršioca
Deminerski timFederalneupravecivilnezaštiteuZeničkoDobojskomkantonu(ŽepčeB) sasjedištemuŽepču
- 2izvršioca
Deminerski timFederalneupravecivilnezaštitezamašinskupripremui tehničkoizviđanjesasjedištemuMostaru
- 2izvršioca
Opisposlova:
- obavljaposlovedemineraudeminerskomtimu, premaStandardnimoperativnimproceduramaFUCZ;
- izvršavanalogevođetimai zamjenikavođetima;
- učestvujeuprovođenjudrugihprotivminskihakcija, i operacije'' Brzi odgovor '' ;
- upozoravanjenaopasnost odminaitd.;
- obavljai drugeposlovekojemuodredi vođatimaili zamjenikvođetimauodnosunapitanjaovogradnogmjesta.
- ponaloguPoslodavcadužanjeobučavati sezaprovođenjei drugihmjerazaštitei spašavanjapremaProgramu
proširenjafunkcionalnenamjene, usvojenogna41. sjednici VladeFederacije BiH, od09. 01. 2008. godine;
Posebni uslovi: SSS–III ili IV stepen, srednjaškolametalskihzanimanjaili KVškolasapraktičnomobukom, gimnazijaili
srednjatehničkaškola, srednjavojnaškolasmjer inžinjerijaili srednjavojnaškolaodgovarajućetehničkeslužbe, ostali uslovi
premaZakonuodeminiranjuuBiH(daimanavršenih18godinaživota, najmanjesrednjustručnuspremu, nijeosuđenza
kaznenodjeloprotivBiH, zakaznenodjeloprotivživotai tijelaili protivimovinekaoi zadrugakaznenadjelas elementom
nasilja, koristoljubljai niskihpobuda, duševno, fzički i zdravstvenojesposobna, štodokazujeuvjerenjemovlašćene
zdravstveneustanove, tedaima položenodgovarajući stručni ispit ispit (uoblasti deminiranja) i važećeovlaštenjeza
obavljanjetihposlovakojeizdajeBHMAC), i radni staž utrajanjuodnajmanjedeset mjeseci.
Odsjekzademiniranje
3.Viši referent-Vodičpasa
POEKtimsasjedištemuSarajevu
- 1izvršilac
Opisposlova:
- sasvojimpsom zatraženjeeksploziva(udaljemtekstu: POEKtim) radi napretraživanjuterenanademinerskim
zadacima;
- vodi potpunubriguosvompsu, odgovoranjezaorganiziranjekondiciranja, pravilneishrane, održavanja, i brigeo
zdravljupsačiji jevodič;
- obavezanjedapohađadopunskuobukupremautvrđenimzahtjevima, dasasvojimpsomizlazi namjesečne interne
testovei šestomjesečne testoveBHMAC-aradi akreditiranjapsazaradusumnjivompodručju;
- surađujesavođomdeminerskogradilištai vodi potrebnuadministraciju- izvještaje oradu;
- obavljai drugeposlovei zadatkekojemuodredi vođatima ili šef Odsjeka, uodnosunapitanjaovogaradnogmjesta.
- ponaloguPoslodavcadužanjeobučavati sezaprovođenjei drugihmjerazaštitei spašavanjapremaProgramu
proširenjafunkcionalnenamjene, usvojenogna41. sjednici VladeFederacije BiH, od09. 01. 2008. godine;
Posebni uslovi: SSS–III ili IV stepen, srednjaškolametalskihzanimanjaili KVškolasapraktičnomobukom, gimnazijaili
srednjatehničkaškola, daimazavršenosnovni deminerski kurs poBHStandarduili više, kurs zavodičapasa(PREGA)
poBHStandarduili više, ostali uslovi premaZakonuodeminiranjuuBiH(daimanavršenih18godinaživota, najmanje
srednjustručnuspremu, nijeosuđenzakaznenodjeloprotivBiH, zakaznenodjeloprotivživotai tijelaili protivimovine
kaoi zadrugakaznenadjelas elementomnasilja, koristoljubljai niskihpobuda, duševno, fzički i zdravstvenojesposobna,
štodokazujeuvjerenjemovlašćenezdravstveneustanove, tedaima položenodgovarajući stručni ispit ispit (uoblasti
deminiranja) i važećeovlaštenjezaobavljanjetihposlovakojeizdajeBHMAC), deset mjeseci radnogstažauobavljanju
poslovademinera.
Odsjekzaneeksplodiranaubojnasredstva
4. Viši referent-Vozačoklopnogkamiona
PLANTtimsasjedištemuSarajevu
- 1izvršilac
Opisposlova:
- odgovoranjezarukovanjesakamionomsakojimjezaduženi drugihmotornihili vučnihvozilasakojimobavljasvoje
radnezadatke;
- provodi operacijeuklanjanjaruševinai čišćenjaobjekatai terena nademinerskimi drugimzadacima;
- vrši prijevoz i transport mašinazamašinskupripremuzemljištai tehničkaizviđanjanademinerskezadatkei vrši prijevoz
i transport drugihsredstava i opreme(kontejneri, džipovi, pratećaopermai sl.);
- uobavljanjunavedenihposlovapostupapozahtjevimavođetima;
- vodi evidenciju oradumašine, utroškugoriva, maziva, redovnimi drugimservisimana mašini zakojujezadužen, i
izvještajeoradupredajevođi tima;
- učestvujeuprovođenjudrugihprotivminskihakcijakaoštosuobilježavanjeterena, upozoravanjenaopasnost od
minaitd.;
- obavljai drugeposlovekojemuodredi vođatimaili šef Odsjekauodnosunapitanjaovogaradnogmjesta,
- ponaloguPoslodavcadužanjeobučavati sezaprovođenjei drugihmjerazaštitei spašavanjapremaProgramu
proširenjafunkcionalnenamjene, usvojenogna41. sjednici VladeFederacije BiH, od09. 01. 2008. godine;
Posebni uslovi: SSS–III ili IV stepen, srednjaškolametalskihzanimanjaili KVškolasapraktičnomobukom, gimnazija
ili srednjatehničkaškola, najmanjezavršenosnovni deminerski kurs poBHStandardu, ostali uslovi premaZakonuo
deminiranjuuBiH(daimanavršenih18godinaživota, najmanjesrednjustručnuspremu, nijeosuđenzakaznenodjelo
protivBiH, zakaznenodjeloprotivživotai tijelaili protivimovinekaoi zadrugakaznenadjelas elementomnasilja,
koristoljubljai niskihpobuda, duševno, fzički i zdravstvenojesposobna, štodokazujeuvjerenjemovlašćenezdravstvene
ustanove, tedaima položenodgovarajući stručni ispit ispit (uoblasti deminiranja) i važećeovlaštenjezaobavljanjetih
poslovakojeizdajeBHMAC) s timdajoš imanajmanjedeset mjeseci radnogstažauobavljanjuposlova vozačakamionasa
prikolicom.
Radionicazaservisiranjei popravkuvozila
5.Viši refernet-Automehaničar (sasjedištemuSarajevu)
- 1izvršilac
Opisposlova:
- obavljasvemehaničarskeposlovenaotklanjanjukvarova, popravki, zamjeneneispravnihdijelovaucjelokupnom
voznomparku(džipovi, prikolice, kamioni, labudicei drugo);
- obavljaposlovenabavkedijelova, alatai opremezavozila, zainterventnunabavkurezervnihdijelova, lubrikanatai
drugog potrebnogmaterijala;
- vrši šlepanjevozilaukvaru;
- vrši bitneintervencijenaterenu;
- obavljai drugeposlovei zadatkeponalogušefa Radionice, uodnosunapitanjaovogradnogmjesta.
- ponaloguPoslodavcadužanjeobučavati sezaprovođenjei drugihmjerazaštitei spašavanjapremaProgramu
proširenjafunkcionalnenamjene, usvojenogna41. sjednici VladeFederacije BiH, od09. 01. 2008. godine;
Posebni uslovi: SSS- III ili IVstepen, srednjamašinskaškola, saobraćajnaškola, školaučenikauprivredi, KVmehaničar, KV
automehaničar, vozač''B'' kategorije i najmanjedeset mjeseci radnogstažanaposlovimamehaničara.
6.Viši referent-Autolakirer (sasjedištemuSarajevu)
- 1izvršilac
Opisposlova:
- obavljasvevrsteautolimarskihradova;
- obavljapripremuvozila zafarbanje(džipovi, prikolice, kamioni, labudicei drugo);
- obavljaposlovepripremekomorezafarbanje;
- vrši kitovanje, apcigovanjei farbanjevozila;
- vrši skidanje zaštitesadijelovavozilakoji subili zaštićeni prilikomfarbanja;
- vrši djelimičnoili potpunofarbanjevozila;
- direktnojeodgovoranzačuvanjei pravilnuuporabukomorezafarbanjevozilakaocjelinei njenihpojedinih
elemenata;
- vodi ostale poslovevezanezapripremui farbanjevozila i priključnihvozila;
- obavljai drugeposlovei zadatkeponalogušefa Radionice, uodnosunapitanjaovogradnogmjesta.
- ponaloguPoslodavcadužanjeobučavati sezaprovođenjei drugihmjerazaštitei spašavanjapremaProgramu
proširenjafunkcionalnenamjene, usvojenogna41. sjednici VladeFederacije BiH, od09. 01. 2008. godine;
Posebni uslovi: SSS, III ili IVstepen, školaučenikauprivredi, saobraćajnaškola, KVautolakirer, vozač ''B'' kategorije i
najmanjedeset mjeseci radnogstažanaposlovimaautolakirera.
7.Viši referent-Vozač-kurir (sasjedištemuSarajevu)
- 1izvršilac
Opisposlova:
- vrši posloveprijevozasvihzaposlenikaiz Sektorazademiniranjei uklanjanjeNUS-a,koji suuizvršavanjuredovnih
i vanrednihposlovavezani zaradnaterenu(supervizori, kontrolori, logističari, mehaničari i dr.) ponalogurukovodioca
Sektora,
- obavljaposloveprevozadržavnihslužbenikai namještenikaUpravekaoi službenepoštezapotrebeUprave;
- prevoz službenikai namještenikai službenepoštevrši vozilomi otomevodi odgovarajućuevidenciju;
- brineotehničkoj ispravnosti vozilai blagovremenopoduzimamjerenaservisiranjui održavanjuvozilauispravnom
stanju;
- održavaunutrašnjučistoćui vrši manjeopravkevozilazakojejeosposobljeni raspolažeodgovarajućimalatom;
- sastavljai podnosi mjesečneizvještajeopređenoj kilometraži i utrošenomgorivui mazivu,
- pozavršenoj vožnji parkiravozilonazatoodređenom–bezbjednommjestuzaštajei odgovoran,
- učestvujeuumnožavanjumaterijalanafotokopir aparatui pomažeupakovanjumaterijala(službenepošte),
- vrši i svedrugeposlovekojeodredi rukovodilac Sektora, uodnosunapitanjaovogradnogmjesta.
- ponaloguPoslodavcadužanjeobučavati sezaprovođenjei drugihmjerazaštitei spašavanjapremaProgramu
proširenjafunkcionalnenamjene, usvojenogna41. sjednici VladeFederacije BiH, od09. 01. 2008. godine;
Posebni uslovi: SSS, III i IV stepen, srednjatehničkaškola–saobraćajnestrukeili drugasrednjatehničkaškolaili KVvozačili
KVautomehaničar, položenvozački ispit za«B» kategorijui najmanje10mjeseci radnogstažakaovozač.
Odsjekzamaterijalno-fnansijskeposlove, logistikui administraciju
8.Spremačica-kafekuharica(sasjedištemuSarajevu)
- 1izvršilac
Opisposlova:
- obavljaposloveusluživanjakafomi hladnimnapitcimadržavnihslužbenikai namještenika, njihovihstranakai gostiju;
- staraseotehničkoj ispravnosti uređajaukafe-kuhinji, nabavci, pripremljenosti i održavanjusuđazapotrebeusluživanja
državnihslužbenika, namještenika, njihovihstranakai gostiju;
- vrši održavanječistoćeuobjektimaSektorazaorganizacijudeminiranjai uništavanjeNUS-a, uulici Bojničkabroj 65,
Azići, vrši provjetravanjeprostorija, kontroluzatvorenosti vode, isključenjastrujei drugihkomunalija;
- utokudanaposebnovodi računaočistoći prostorijapomoćnikadirektora, naročitoposlijesastanakai prijema
delegacijai gostiju;
- vrši i drugeposlovekoji seodnosenaovoradnomjesto, kaoi poslovekojejoj odredi rukovodilacSektorauodnosuna
pitanjaovogradnogmjesta.
Posebni uslovi: Osnovnaškola
9.Kandidat koji seprijavljujenajavni oglasmoraispunjavati i sljedećeopšteuslove:
- dajedržavljaninBosnei Hercegovine;
- dajepunoljetan;
- daimaopćuzdravstvenusposobnost zaobavljanjeposlovanavedenogradnogmjesta;
- daimavrstui stepenškolskespremepotrebnuzaobavljanjeposlovanavedenogradnogmjesta, premaPravilnikuo
unutrašnjoj organizaciji Federalneupravecivilnezaštite;
- dauposljednjedvijegodineoddanaobjavljivanjajavnogoglasanijeotpušteniz organadržavneslužbekaorezultat
disciplinskekaznenabilokojemnivouvlasti uFederaciji, odnosnouBosni i Hercegovini;
- danijeobuhvaćenodredbomčlanaIX1. UstavaBosnei Hercegovine.
10.Uz prijavukandidat trebapriložiti sljedećudokumentaciju(original ili ovjerenufotokopiju):
1. kratkubiografju;
2. uvjerenjeodržavljanstvu/nestarijeodšest mjeseci/;
3. izvodiz matičneknjigerođenih/nestarijeod6mjeseci/;
4. dokaz ozavršenoj školi;
5. ovjerenuizjavuoispunjavanjuuslovaiz tačke9. alineja5. ovogoglasa;
6. ovjerenuizjavuoispunjavanjuuslovaiz tačke9. alineja6. ovogoglasa;
7. uvjerenjedaseprotivnjeganevodi krivični postupakzakrivičnadjela, kojapozakonupredstavljajusmetnjuza
zasnivanjeradnogodnosa;
8. ovjerenukopijuvozačkedozvole„B“ kategorijezaradnamjestapodbrojem1., 5., 6. i 7.;
9. potvrdudajeobavljaoposloveustruci kojasetraži zaradnamjestapodbrojem1.,2.,3.,4.,5.,6. i 7.
10. ljekarskouvjerenjezademinerezaradnamjestapodbrojem1.,2.,3.,4. /nestarijeodmjeseci podana/
11. ovlaštenjezaobavljanjeposlovademinerakojeizdajeBHMACzaradnamjestapodbrojem1.,2.,3.,4.
12. certifkat ozavršenoj obuci zavođudeminerskogtimapoBHstandarduili višezaradnomjestopodbrojem1.
13. certifkat ozavršenomosnovnomdeminerskomkursupoBHstandarduili višezaradnomjestopodbrojem2., 3.,4.;
14. certifkat ozavršenomkursuzavodičapasa(PREGA) poBHstandarduili višezaradnomjestopodbrojem3.;
15. ovjerenakopijavozačkedozvole„E“ kategorijezaradnomjestopodrednimbrojem4.
NAPOMENAzaradnamjestapodrednimbrojem1.,2.,3. i 4.: Naosnovučlana199. stav3. Zakonaozaštiti i spašavanjuljudi
i materijalnihdobaraodprirodnihi drugihnesreća(„SlužbenenovineFederacijeBiH“, br. 39/03, 22/06i 43/10) demineri
morajuispunjavati uvjeteutvrđeneZakonomodeminiranju(„Službeni glasnikBosnei Hercegovine“, br.5/02) i imati važeće
ovlaštenjezaobavljanjetihposlovakojeizdajeBHMACkaoi odgovarajućeuvjerenjeozdravstvenoj sposobnosti.
NAPOMENAzaradnamjestapodrednimbrojem5.,6.,7. i 8.: Uvjerenjeozdravstvenoj sposobnosti dužanjedostaviti
kandidat koji budeizabran.
Javni oglas ćebiti objavljenudnevnimlistovima„Dnevni avaz“, „Oslobođenje“ i „Dnevni list“.
Nepotpune, neurednei neblagovremeneprijavenećeseuzimati urazmatranje.
Prijava, satraženomdokumentacijom, dostavljasenajkasnijeurokuod15danaoddanaposljednjegobjavljivanjau
dnevnimlistovima, putempošte, preporučeno, nasljedećuadresu:
FEDERALNAUPRAVACIVILNEZAŠTITE
Ul. Dženetićačikmabr.14, 71000Sarajevo
Sanaznakom: „Zakomisijuzaprovođenjejavnogoglasazapopunuupražnjenihradnihmjestanamještenikau
Federalnoj upravi civilnezaštite
Svijet
26
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor nije željele komentirati medijske informacije
da je još jedan blindirani BMW Ivo Sanader dobio na dar od jednog hrvatskog podu-
zetnika. “Istrage koje su u tijeku nisam i neću komentirati”, odgovor je premijerke
Kosor na pitanje je li znala za nabavu spomenutog BMW-a. Najavila potpuno novi
zakon o sprječavanju sukoba interesa koji će biti rigorozniji od dosadašnjeg.
Davor Domazet Lošo
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u trodnevnom posjetu Njemačkoj
Josipović štićeniji od
predsjednika SAD-a
U hrvatskoj policiji kažu da nisu ni privedeni, niti uhićeni
Saslušani branitelji koje Srbija traži zbog ratnih zločina
ZAGREB - Nekolicina
hrvatskih branitelja koje
Srbija sumnjiči za ratne zlo-
čine u Vukovaru saslušani su
u osječkoj policiji. Na popisu
sumnjivih je i Petar Janjić
Tromblon. Njega bi, kako se
doznaje, policija trebala saslu-
šati u idućih nekoliko dana. U
policiji kažu da nisu ni prive-
deni, niti uhićeni. Iskaz su
dali temeljem zahtjeva držav-
nog odvjetništva koje će
nakon toga odlučiti o daljnjim
koracima. Petar Janjić jedan
je od četvorice hrvatskih bra-
nitelja koje traži Srbija.“Ja
sam iz Vukovara doputovao u
Zagreb gdje čekam sutrašnji
završetak sastanka dva mini-
stra pravosuđa Republike
Hrvatske i Srbije. Tu sam i
nemam zbog čega bježati. Da
vam pravo kažem, nemam
više povjerenja. Vukovar je bio
izdan i predan na klanje, mi
smo završili onako kako smo
završili, znate dobro sami svi
i svi građani ove domovine.
Što možemo očekivati?”, upi-
tao se bivši branitelj Petar
Janjić zvani Tromblon Pod-
sjetimo, Srbija od Hrvatske
traži četiri hrvatska državlja-
nina zbog ratnog zločina. Uz
uhićenog Tihomira Purdu, na
popisu su Petar Janjić Trom-
blon, bivši kosovski premijer
Agim Ceku, Danko Maslov i
Siniša Mišić.
Kosor i Jurčić... Otkazivanje ročišta...
Podravka se neće
spominjati po zlu
Lažne dojave
na dva suda
KOPRIVNICA – Hrvatska premijerka
Jadranka Kosor smatra da su ispred
Podravke bolja vremena. “2010.
godina, unatoč svemu, za Podravku
je bila uspješna. Podravka, koja se
posljednjih mjeseci spominjala u
kontekstu malverzacija, u koje je
uključen i bivši potpredsjednik Vlade
Damir Polančec, više se neće spomi-
njati po zlu nego po dobru, odgovo-
rila je Kosor na pitanje ide li Podravka
u boljem smjeru. Hoće li biti dodatnih
prodaja dionica Podravke, Kosor, kao
ni predsjednik Uprave nisu htjeli
komentirati. Predsjednik Nadzornog
odbora Podravke Ljubo Jurčić poja-
snio je da pitanje dionica ovisi o
dogovoru s drugim dioničarima i
tržištu kapitala.
ZAGREB - Zagrebačka policija jučer je
ujutro primila dojavu o bombi postav-
ljenoj u zgradi Općinskog građanskog
suda u zagrebačkoj Vukovarskoj ulici,
poznatijoj kao Palača pravde. Nakon
evakuacije i pretrage zgrade utvr-
đeno je da je dojava o bombi bila
lažna. U međuvremenu stigla je
dojava i o bombi u zagrebačkom
Općinskom kaznenom sudu u zgradi
Općinskog kaznenog suda na
raskrižju Ilice i Selske ulice, koji je
također evakuiran, no i ta je bila
lažna. Počinitelj je ipak uspio u
namjeri, odgođeno je na desetke
rasprava i ročišta. Zagrebački Općin-
ski građanski sud, a u posljednje
vrijeme i Općinski kazneni sud neri-
jetko su na meti lažnih dojavljivača.
Zbog onečišćenja iz Bosanskog Broda
sastanak stožera u Slavonskom Brodu
Novi kriteriji za upisne kvote na
fakultete Sveučilišta u Zagrebu
SLAVONSKI BROD - U
Slavonskome je Brodu odr-
žana sjednica županijskoga
stožera zaštite i spašavanja
koju je zbog “zabrinjavajućih
podataka o onečišćenju
zraka sumporovodikom” iz
bosanskobrodske rafinerije
nafte sazvao brodsko-posav-
ski župan. Nakon analize
podataka, koji pokazuju
višekratna prekoračenja gra-
ničnih i dopustivih vrijedno-
sti sumporovodika u prošloj,
prvim danima ove godine, te
prvi put u siječnju i prekora-
čenjima graničnih vrijedno-
sti sumpornim dioksidom,
stožer je u zaključcima
ponovno pozvao mjerodavna
državna tijela i ministarstva
da suradnjom sBiH žurnije
rješavaju taj problem. Župan
Danijel Marušić podsjetio je
da je pozvao i načelnika
brodske općine u Republici
Srpskoj da u okviru svojih
ovlasti pomogne u zaštiti
zdravlje i drugih i svojih
sugrađana, koji nisu pošte-
đeni utjecaja opasnih plinova
iz brodske rafinerije. Budući
da je rafinerija u ruskom vla-
sništvu, stožer drži kako se
preko ruskog veleposlanstva
treba obratiti i nadležnim
tijelima Ruske Federacije i
upozoriti vlasnika.
ZAGREB - Senat Sveuči-
lišta u Zagrebu prihvatio je
postupke i kriterije za odre-
đivanje upisnih kvota na
fakultetima.
Neki od kriterija su pri-
mjerice dovoljan broj profe-
sora, adekvatan prostor za
održavanje nastave i odnos
broja redovitih i izvanrednih
studenata. Također, fakulteti
bi trebali obratiti pozornost
na trenutačnu potrebu poje-
dinih zvanja na tržištu rada.
Svi fakulteti do sljedećeg
mjeseca mogu dati svoje pri-
jedloge. “Isto tako smo dogo-
vorili da bi onda slijedeći
mjesec, takve prijedloge
razmatrao Senat, dao odre-
đene sugestije, pročitali
objašnjenja, vidjeli da li se
ispunjavaju minimalni krite-
riji i nakon toga bi u ožujku
imali i prihvaćene upisne
kvote na Sveuči l ištu u
Zagrebu”, kaže dr.sc. Bla-
ženka Divjak, prorektorica za
studente i studije Sveučilišta
u Zagrebu.
Sumporovodik iz Brodske rafinerije..
Potreba pojedinih zvanja na tržištu rada...
• Piše: P.Z., Hina
• svijet@dnevni-list.ba
BERLIN – Posjet hrvat-
skog predsjednika Ive Josi-
povića Njemačkoj popraćen
je golemim mjerama osigu-
ranja. Josipović je stigao u
hotel Adlon s golemom poli-
cijskom pratnjom, ispred
njegovog automobila bilo je
sedam policijskih motora, a
iza njega je u koloni bilo oko
30 policijskih vozila. Policija
je okružila hotel. Zatvoren
je bio pristup u kojem će se
hrvatski predsjednik sastati
s hrvatskim veleposlani-
kom, koji je dopušten samo
novinarima. Helikopter je
nadl ijetao područje oko
hotela.
Podrška Njemačke
Hrvatski predsjednik Ivo
Josipović putuje u trodnevni
službeni posjet Njemačkoj
gdje će s najvišim dužnosni-
cima te zemlje razgovarati o
potpori Njemačke hrvat-
skom ulasku u EU, gospodar-
skim odnosima dviju zemalja
i odnosima u jugoistočnoj
Europi. Hrvatski je predsjed-
nik u pratnji ministra vanj-
skih poslova Gordana Jan-
drokovića i veleposlanika dr.
Mire Kovača svoj nastupni
posjet započeo sastankom
kod predsjednika njemačkog
parlamenta (Bundestaga)
Norberta Lammarta. Po
završetku sastanka pred-
sjednik Josipović obratio se
novinarima koje je prije
svega zanimala njegova
sigurnost s obzirom na poja-
čano osiguranje.
“Osjećam se sigurno i
nadam se da neće biti nika-
kvih problema jer je Nje-
mačka sigurna zemlja kao
što je to i Hrvatska”, kazao je
Josipović ocjenjujući da su
razgovori s predsjednikom
Bundestaga bili jako dobri.
“Razgovarali smo o članstvu
Hrvatske u EU. Potvrđena je
njemačka podrška našim
naporima”, rekao je Josipović
ističući da je njegov domaćin
prepoznao reforme koje se
provode u Hrvatskoj. “Bilo je
riječi i o borbi protiv korup-
cije. Izražena je također
podrška regionalnoj politici
koju Hrvatska vodi jer je mir
u regiji važan za cijelu EU”,
rekao je Josipović koji je
navečer nazočio koncertu
Berlinske filharmonije. Tije-
kom trodnevnog posjeta
susrest će se i s njemačkom
kancelarkom Angelom Mer-
kel.
Bugojanska skupina
Josipovićev posjet Ber-
linu događa se nakon što je
ispred hrvatskog veleposlan-
stva u tom gradu pronađen
paket s ručnom bombom i
prijetećim pismom protiv
predsjednika Hrvatske. Pod-
sjetimo, prije tri dana u
hrvatsko veleposlanstvo u
Berlinu stigao je paket s pra-
vom ručnom bombom tipa M
75. Uz bombu je stiglo i prije-
teće pismo potpisano sa HF
(Hrvatski Feniks).
Potpisana organizacija,
povezana navodno s “bugo-
janskom skupinom” koja se
ranije zalagala za raspad
Jugoslavije, u pismu je prije-
tila da će osvetiti smrt hrvat-
skih branitelja. Prijetnja
bombom stigla je par dana
uoči najavljenog posjeta
hrvatskog predsjednika Ive
Josipovića Njemačkoj.
Odgovarajući na
novinarsko pitanje
o boravku bh. iza-
slanstva u Berlinu s
bošnjačkim članom
predsjedništva
Bakirom
Izetbegovićem na
čelu, Josipović je
rekao da misli kako
je riječ o slučajnosti
Hrvatski admiral reagirao je na
potvrdu da se provode izvidi vezano
uz njegovo djelovanje u akciji Medački
džep izjavivši kako je to “još jedan od
pritisaka Velike Britanije da preko
Amnesty Internationala uspori
pristup Hrvatske EU-u.
Ispred automobila hrvatskog predsjednika Josipovića bilo je sedam policijskih motora,
a iza njega je u koloni bilo oko 30 policijskih vozila. Policija je oko hotela u kojem boravi
Ivo Josipović i Norbert Lammert
27
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Premijer Crne Gore Igor Lukšić boraviti će danas u
privatnom posjetu Beogradu. Lukšić će se neformalno
sastati s predsjednikom i premijerom Srbije Borisom
Tadićem i Mirkom Cvetkovićem. To će biti prvi Lukšićev
posjet Srbiji od kako je preuzeo dužnost premijera.
Bjeloruski predsjednik Aleksandar
Lukašenka položiti će u petak 21.
prisegu čime će službeno početi svoj
četvrti mandat dok EU i SAD razmatraju
oblike sankcija prema Bjelorusiji.
Izvjestitelj Vijeća Europe za Kosovo u intervjuu za Albinfo.ch.
Thaci je morao znati za trgovinu organa
STRASBOURG - Izvjesti-
telj Vijeća Europe za Kosovo
Dick Marty negirao je da je u
svom izvješću naveo da je
premijer Kosova Hashim
Thaci “direktno” umiješan u
trgovinu organima, već da su
“osobe iz Thacijevog bliskog
okruženja imale veze s tim i
da je teško zamisliti da on nije
znao za to”. Istaknuvši kako
se mora reći da je Thaci imao
značajnu odgovornost unutar
OVK-a i unutar te grupe,
Marty je kazao da, “međutim,
teško mogu zamisliti da je
gospodin Thaci osobno
sudjelovao u uzi manju
organa”.
“Ponavljam, iako se svi
fokusiraju na oduzimanje
organa, da je istina da postoji
stotine osoba kojima je svaki
trag izgubljen, i da indicije,
koje su danas potvrđene od
EULEX-a, ukazuju na to da
su nestali u pravcu Albanije.
Među njima nisu samo Srbi,
već i kosovski Albanci, rekao
je Marty. Hashim Tachi po -
zvao je pak sve nadležne ins-
titucije, a posebno EULEX,
da utvrde punu istinu o
optužbama koje je na njegov
račun iznio Marty.
List Ekspres je naveo da
je Tachi tim povodom pisao
glavnom tajniku Vijeća Eur-
ope Thorbjornu Jaglandu.
Europski parlament
Sporno pitanje
Strah od neuspjeha
Mađarska će uzvratiti Europskoj uniji
Vlada Tunisa priprema opći oprost
Europski parlament ratificirao SSP sa Srbijom
Palestinci istaknuli zastavu u Washingtonu
76 amandmana
o Crnoj Gori
Dogovor oko
pločica na Kosovu
Slovenski stručnjak
napustio arbitražu
BRUXELLES - Nekoliko članova
Europskog parlamenta je podni-
jelo, ukupno, 76 amandmana na
prijedlog rezolucije o Crnoj Gori čiji
je autor europski zastupnik i izvje-
stitelj za Crnu Goru, Britanac Char-
les Thenock. Parlamentarci uglav-
nom traže konkretnije formulacije
od onih koje je, u vezi vladavine
prava, borbe protiv organiziranog
kriminala, korupcije i slobode
medija. “Broj amandmana na rezo-
luciju o Crnoj Gori ni u čemu ne
odudara od uobičajene prakse u
Europskom parlamentu. Štoviše,
mislim da je tih amandmana
mnogo manje nego što je to običaj”,
ocijenio je član Europskog parla-
menta Ivo Vajgl.
PRIŠTINA - Predstavnici srbijanske
vlade i međunarodne zajednice
postigli su dogovor o novim regi-
starskim pločicama s oznakama
gradova na Kosovu koje izdaje MUP
Srbije, a koje su na Kosovu zabra-
njene. U tom ministarstvu u ovom
trenutku ne žele objaviti detalje
sporazuma. Beogradski mediji
navode da će Srbija za Kosovo
usporedno izdavati i stare i nove
pločice, dok se to pitanje ne riješi u
pregovorima Beograda i Prištine.
Prištinski mediji su prethodnih
dana javili da se razmatra moguć-
nost da MUP Srbije prekine s izda-
vanjem registarskih pločica za
kosovske Srbe, a da policija Kosova
policija ne oduzima pločice s ozna-
kama kosovskih gradova koje su do
sada izdane.
LJUBLJANA - Član slovenske savje-
todavne i pravničke skupine za
provedbu arbitražnog sporazuma
s Hrvatskom Marko Pavliha istupio
je iz tog tijela, javljaju slovenski
mediji. U pismu slovenskom mini-
stru vanjskih poslova Samuelu
Žbogaru, Pavliha kaže da ne želi
služiti kao alibi u slučaju katastro-
falne arbitražne odluke. Taj profe-
sor međunarodnog prava dodaje
da su se “posljednjih mjeseci
okolnosti tako pogoršale da radi
stručnih, etičkih i ljudskih razloga
više ne može sudjelovati u kuhanju
zadnje večere na temelju slabog
recepta”, prenijela je hrvatska
novinska agencija Hina.
STRASBOURG - Mađarski premijer Viktor Orban izjavio
je jučer u Europskom parlamentu u Strasbourgu da će Mađar-
ska uzvratiti ukoliko se Europska unija bude miješala u unu-
tarnja pitanja te zemlje, za vrijeme njezinog predsjedavanja
Unijom, prenijela je novinska agencija Reuters. Na početku
Orbanovog obraćanja u Europskom parlamentu, neki zastu-
pnici stavili su preko usta ljepljivu traku i držali transparente
s osudama spornog mađarskog Zakona o medijima, za koji se
strahuje da bi mogao biti upotrijebljen za ograničavanje slo-
bode medija u toj zemlji.
TUNIS - Više tisuća Tunižana prosvjedovalo je u središtu
Tunisa protiv nove prijelazne vlade koja će prvu sjednicu
održati i na njoj pripremiti zakon o općem oprostu, prenose
agencije. Prosvjedi, koji su prije mjesec dana počeli protiv
visoke nezaposlenosti, korupcije i represije, a izazvali pad
predsjednika Zina El Abidin Ben Alija, nastavljeni su u srijedu
jer narod odbacuje bivše ministre u prijelaznoj vladi koja bi u
roku od šest mjeseci trebala pripremiti izbore. Prosvjednici
su proširili popis svojih zahtjeva. “Želimo novi parlament, novi
ustav i novu Republiku”, skandirali su ogorčeni ljudi.
STRASBOURG - Europski parlament je jučer u
Strasbourgu ratificirao Sporazum Europska unija-Srbija o
stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i izglasovao rezoluciju o
“Procesu europske integracije Srbije”. U tekstu rezolucije se
ističe da odluka Vijeća ministara EU da se učini novi korak k
prijemu Srbije u EU, predstavlja “važan doprinos stabilnosti
na Zapadnom Balkanu”. Za ratifikaciju SSP-a glasovalo je
612, a protiv 38 zastupnika. “Glasovanje i debata održana u
Parlamentu pokazuje snagu naše podrške europskim ambi-
cijama Srbije”, rekao je predsjednik Parlamenta Jeržy Buzek.
WASHINGTON - Palestinci su po prvi put istaknuli zastavu
na svojoj diplomatskoj misiji u Washingtonu u vrijeme kada
nastavljaju kampanju za međunarodno priznanje. Na kratkoj
ceremoniji glavni palestinski izaslanik u SAD-u je podigao
crveno-zeleno-bijelo-crnu zastavu ispred ureda Generalne
delegacije Palestinske oslobodilačke organizacije, što se sma-
tra simboličnom gestom. SAD i dalje tvrdi da neće priznati
državu Palestinu bez sporazuma, ali je nekoliko latinoamerič-
kih država to učinilo u posljednja dva mjeseca i palestinska
strana namjerava tražiti širu podršku.
Šef delegacije EU-a u RH Vandoren i mađarski veleposlanik Ivan
Predstavnici EU-a:
RH može završiti
pregovore do lipnja
• Piše: P.Z., Hina
• svijet@dnevni-list.ba
ZAGREB - Hrvatska
može završiti pristupne pre-
govore s EU-om do kraja lip-
nja ove godine, a najveći iza-
zovi za hrvatsku vladu ostaju
pregovaračka poglavlja Pra-
vosuđe i temeljna prava, te
Tržišno natjecanje, ocijenili
su u Zagrebu šef delegacije
EU-a u RH Paul Vandoren i
mađarski veleposlanik u
Hrvatskoj Gabor Ivan.
Završna faza
“Među prioriteti ma
mađarskog predsjedništva
EU-a je proces proširenja i
Mađarska je predana cilju da
se hrvatski pristupni prego-
vori dovrše do kraja lipnja”,
rekao je veleposlanik Ivan,
čija je zemlja 1. siječnja preu-
zela šestomjesečno rotirajuće
predsjedanje Vijećem EU-a.
Veleposlanik Vandoren je
naglasio da se “Hrvatska sig-
urno kreće u pravom smjeru”.
“Hrvatska je svakako ušla u
završnu fazu pristupnih pre-
govora. Preostaje još neko-
liko velikih izazova pred
nama, osobito glede poglavlja
23 koje se bavi reformom pra-
vosuđa, borbom protiv
korupcije i organiziranog
kriminala i poštivanjem ljud-
skih prava, te poglavlja 8 koje
se bavi tržišnim natjecanjem
u kojemu je još uvijek najveći
i zazov restrukturi ranje
hrvatskih brodogradilišta”,
rekao je Vandoren. “Naravno,
Hrvatska treba ispuniti sve
uvjete, zatvoriti sva pregova-
račka poglavlja i ispuniti sva
mjerila”, dodao je. “U ožujku
ćemo imati jasniju sliku je li
moguće ispuniti hrvatski cilj
završetka pregovora do kraja
lipnja”, pošto Europska
komisija 11. ožujka, kako se
očekuje, predstavi zemljama
članicama izvješće o na -
pretku Hrvatske na području
pravosuđa, rekao je Vando-
ren. “Uvjeren sam da će
Hrvatska napraviti sve što se
od nje traži kako bi u bliskoj
budućnosti završila prego-
vore. Snažno vjerujem da će
pristupni proces pomoći
Hrvatskoj da prihvati i pro-
vede mnoge reforme koje su
nužno potrebne za daljnju
modernizaciju hrvatskih
institucija i gospodarstva”,
naglasio je Vandoren. Odgo-
varajući na novinarsko pita-
nje, Vandoren je rekao da
pitanje uvođenja posebnog
monitoringa za Hrvatsku,
kakav je uveden za Rumunj-
sku i Bugarsku po njihovu
ulasku u EU, nije na dnevnom
redu. “Trenutačno stajalište
je da neće biti mehanizma
monitoringa za Hrvatsku ...
trenutačno se o tome ne raz-
govara”, rekao je Vandoren.
On je također rekao da
“stupanje na snagu Lisabon-
skog sporazuma 1. prosinca
2009. znači da je Europska
unija ispunila svoje obećanje
Hrvatskoj i da je pripremila
svoje institucije za ulazak
Hrvatske kao 28. članice”.
“Uvjeravam vas da će Hrvat-
ska po ulasku u EU biti odgo-
varajuće predstavljena u
institucijama EU-a i da će
hrvatski biti 24. službeni jezik
Europske unije”, rekao je
Vandoren.
Balkan prioritet
Predstavljajući prioritete
mađarskog predsjedanja
EU-om, Ivan je istaknuo da je
cilj izgraditi snažnu Europ-
sku uniju blisku građanima.
Naveo je glavne ci ljeve
mađarskog predsjedništva:
postizanje gospodarskog
rasta, stvaranje radnih mje-
sta i socijalnu uključenost,
zatim stvaranje snažne
zajedničke politike, približa-
vanje europskih institucija
građanima, te nastavak pro-
cesa proširenja i jačanje glo-
balne uloge EU-a.
Ivan je kazao da je cilj
Mađarske da svaki kandidat
za ulazak u EU tijekom nje-
zina predsjedanja napravi
korak naprijed. “Želimo na -
praviti napredak u pregovo-
rima s Turskom i Islandom,
a zemljama zapadnog Bal-
kana želimo dati jasnu europ-
sku perspektivu”, rekao je
mađarski veleposlanik.
Mađarska je predana cilju da se hrvatski pristupni pregovori dovrše do kraja
lipnja, rekao je veleposlanik Gabor Ivan, čija zemlja predsjeda Vijećem EU-a
28
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Svijet
SAD i Kina
Vatikan Irskoj
Švicarski bankar
Naši odnosi ključ
svjetske stabilnosti
Nemojte prijavljivati
zlostavljanje djece
Priznao da je odao
bankovnu tajnu
WASHINGTON - Američka
državna tajnica Hillary Clinton
izjavila je da administracija pred-
sjednika Baracka Obame želi
pronaći što je moguće više zajed-
ničkih interesa u suradnji s
Kinom. “Naš odnos će u velikoj
mjeri odrediti mir, stabilnost i
blagostanje u svijetu u 21. sto-
ljeću”, rekla je Clinton. Kineski
predsjednik Hu Jintao boravio je
u dvodnevnom državnom posjetu
SAD-u. Huov posjet SAD-u
događa se u vrijeme napetosti
između dviju vodećih svjetskih
sila oko gospodarskih, trgovin-
skih i sigurnosnih pitanja. Kina je
svjetska sila u nastajanju, s BDP-
om koji je trećina od američkih
14,6 tisuća milijardi dolara, ali bi
do 2025. mogao premašiti ame-
rički BDP.
DUBLIN - Objavljeno je pismo iz
1997. u kojem Vatikan upozorava
irske biskupe da ne prijavljuju
slučajeve zlostavljanja djece
policiji. Pismo je objavila irska
televizija RTS, a grupa žrtava
zlostavljanja pismo vidi kao dokaz
da je Crkva namjerno poticala
prikrivanje dokaza o svećenicima
pedofilima. Godine 1996. krenuo
je prvi val otkrivanja zlostavljanja
i Vatikan je u pismu odbio inicija-
tivu irske crkve koja je htjela
pomoći policiji pri identificiranju
svećenika zlostavljača. Pismo je
potpisao pokojni nadbiskup Luci-
ano Storero, diplomat Ivana Pavla
II. u Irskoj. Katoličko vodstvo Irske
nije bilo raspoloženo za komenti-
ranje objave pisma.
BERN - Bivši švicarski bankar
Rudolf Elmer priznao je na sudu
da je poreznim vlastima poslao
bankovne podatke zbog čega mu
se sudi pod optužbom da je razot-
krio bankovnu tajnu. Elmer je
jedan od prvih ljudi koji je na
WikiLeaksu objavio privatne
dokumente, ali u ovom slučaju
mu se ne sudi zbog toga nego za
ranija razotkrivanja bankovna
tajne. On je priznao da je slao
bankovne podatke no odbacio je
optužbu da je prijetio bivšem
poslodavcu Julius Baeru. Bivši
švicarski bankar optužio je banku
da progoni i njega i obitelj te da
ga je pokušala ušutkati s 500
tisuća švicarskih franaka. Njegov
bivši poslodavac tvrdi kako Elmer
vodi osobnu kampanju zastraši-
vanja i osvete te da želi diskredi-
tirati banku i njezine klijente.
Nezaposlenost, siromaštvo i represija Preliminarna izvješća s referenduma
Novi pokušaj samospaljivanja u Egiptu Jug Sudana želi neovisnost od Sjevera
U napadu u Iraku
ubijeno 65, ranjeno
najmanje 150 ljudi
KAIRO – Još jedan je Egipćanin pokušao jučer počiniti
samospaljivanje u egipatskom glavnom gradu, što je još
jedan u nizu sličnih pokušaja nakon što je to sredinom
prosinca učinio mladi Tunižanin potaknuvši time pro-
svjede i pobunu u zemlji. Tridesetpetogodišnji Hazim
Abdel Fatah, zaposlenik u državnoj tvrtki polio se benzi-
nom ispred zgrade vlade u središtu Kaira, no ljudi koji su
se ondje zatekli, spriječili su ga da realizira svoj naum,
izvijestili su sigurnosni izvori. Analitičari smatraju da je
oko šest slučajeva samospaljivanja ili pokušaja samospa-
ljivanja u Egiptu, posljedica sličnih problema poput onih
koje su Tunižane potjerali na ulice, što je rezultiralo odla-
skom s vlasti njihova predsjednika Zinea El Abidinea Ben
Alija. Arapi u Egiptu i u drugim državama regije žale se na
nezaposlenost, siromaštvo i represiju autoritarnih vlasti.
JUBA - Velika većina stanovnika južnog Sudana
izjasnila se za neovisnost od sjevernog dijela zemlje
na referendumu održanom prošlog tjedna, rekli su
dužnosnici u sedam od deset država regije za Reu-
ters. Preliminarna izvješća potvrđuju očekivanja da
će pristaše odcjepljenja južnog dijela Sudana odni-
jeti uvjerljivu pobjedu. Ovaj referendum je vrhunac
mirovnog sporazuma iz 2005. kojim su okončana
desetljeća građanskog rata. Dužnosnici su rekli da
je u nekim dijelovima južnog Sudana odaziv na
referendumu bio 90 posto te da se veliki broj ljudi
izjasnio za neovisnost. Službeni rezultati neće biti
objavljeni do početka veljače. Čelnici južnog Sudana
pozvali su stanovnike te regije da ne slave prije
vremena i da pričekaju konačne rezultate.
BAGDAD - Broj poginulih u napadu
bombaša-samoubojice na sjeveru
Iraka povećan je na 65, objavili su
jučer dužnosnici bolnice u Tikritu.
Načelnik bolnice Raid al-Ani je
rekao da je u napadu, koji se odi-
grao ispred policijskog regrutnog
centra, ranjeno 150 ljudi.
Za sada nitko nije preuzeo odgo-
vornost za ovaj napad koji je izve-
den u stilu sunitske grupe pove-
zane s Al-Qa’idom koja želi odvra-
titi sunarodnjake da se priključe
sigurnosnim snagama, prenio je
AP.
Više od 300 ljudi stajalo u redu
ispred policijskog regrutnog centra
u vrijeme napada, gdje su mladići
s dokumentima u rukama čekali u
nadi da će dobiti posao. Tikrit, 150
kilometra sjeverno od Bagdada, je
rodno mjesto svrgnutog iračkog
predsjednika Saddama Husseina.
FOTO VIJEST
Na javnom mjestu govorom povrijedio rasne, nacionalne i vjerske osjećaje
Postupak
protiv srpskog
mitropolita zbog
govora mržnje
• Piše: P.Z., Hina
• svijet@dnevni-list.ba
PODGORICA - Crnogor-
sko više državno tužiteljstvo
podnijet će zahtjev za pokre-
tanje prekršajnog postupka
protiv mitropolita Srpske
pravoslavne crkve (SPC) u
Crnoj Gori Amfilohija Rado-
vića zbog govora mržnje,
javili su crnogorski mediji,
pozivajući se na priopćenje
tužiteljstva s napomenom da
“ovaj zahtjev ne isključuje
mogućnost kaznenog gonje-
nja, budući da je mitropolit
Amfilohije u kontinuitetu na
javnim nastupima govorio
jezikom mržnje”.
“Više državno tužiteljstvo
u Podgorici je ocijenilo da su
riječi mitropolita Amfilohija
kojim se obratio vjernicima i
javnosti uopće u vezi s crkvom
na Rumiji i crnogorskog
jezika, predstavljaju govor
mržnje, koji sadrži elemente
prekršaja iz člana 17 Zakona
o javnom redu i miru kojim je
propisano da će se kazniti
onaj koji na javnom mjestu
govorom povrijedi rasne,
nacionalne i vjerske osjećaje”,
stoji u priopćenju.
Božićni govor
Mitropolit Amfilohije je
za pravoslavni Božić prokleo
sve one koji pokušaju srušiti
inače nezakonito postavljenu
metalnu crkvu na planini
Rumiji, iznad Bara.
Kaznena prijava?
“Tko srušio taj hram, Bog
ga srušio i njega i njegovo
potomstvo i časni krst mu
sudio”, kazao je tada, za Božić,
Amfilohije u Baru. On je
potom javno optužio Mehmeta
Bardhija, zastupnika u crno-
gorskom parlamentu i čelnika
Demokratskog saveza Alba-
naca u Crnoj Gori, da “nepre-
stano potiče bezumne ljude da
učine isto ono što su učinili
Turci…”, te je sve one koji traže
da se ukloni metalna crkva s
Rumije nazvao pripadnicima
“pasje vjere”, a crnogorski jezik
“čirgilicom” i izmišljenim jezi-
kom. Nakon susreta s novim
premijerom Igorom Lukšićem,
mitropolit Amfilohije je i zapri-
jetio da “bude li crkva srušena,
to može izazvati rušenje neke
od džamija, da ne kažemo
krvoprol iće na vjerskoj
osnovi”. “To su sve razlozi što
je Više državno tužiteljstvo
Crne Gore dalo inicijativu za
pokretanje prekršajnog
postupka protiv mitropolita
Srpske pravoslavne crkve u
Crnoj Gori Amfilohija (a
možda i kaznenog) držeći da
je riječ o govoru mržnje”,
kazala je tužiteljica Vesna Jovi-
ćević.
Ovaj zahtjev ne
isključuje mogućnost
kaznenog gonjenja,
budući da je
mitropolit Amfilohije
u kontinuitetu na
javnim nastupima
govorio jezikom
mržnje
Pripadnici “pasje vjere”, crnogorski “izmišljeni jezik”,
prijetnja da “bude li crkva srušena, to može izazvati
rušenje neke od džamija, i krvoproliće na vjerskoj osnovi”
Poslovni svijet
Specijalizirani poslovni tjednik Dnevnog lista, poslovne vijesti iz zemlje, regije i svijeta, prezentacije uspješnih tvrtki, poslovni savjeti...
29
Naslovna Financije Gospodarstvo Gradnja i noviteti Tehno i auto
llllll sl oslo s o ooooooo lov ovn vvn vni svij i vvv
str. 32.
str. 35.
Uz registraciju trebaju
se platiti naknade
Ponuda bh. regionalnog
turizma
Za registraciju
automobila
potrebno čak
13 uplatnica
Stranci
zainteresirani
za regiju Pliva
i Mostar
str. 36.
Njemački automobilski klub ADAC
Vrhunsko
priznanje za
Nissan Qashqai
Stanje bankarskog sektora u središnjoj i istočnoj Europi
Regionalne banke
okreću se
korporativnim
kreditima
str. 30.
JAGO LASIĆ
Pod hitno pokrenuti
investicijski ciklus
str. 31.
Priče o “ekonomskoj konvergenciji” i “razlici
u fnancijskom prodoru” još uvijek vrijede,
predstavljajući i dalje pokretače potencijalnog
rasta u bankarskom sektoru naše regije
U razdoblju nakon krize, veći troškovi likvidnosti
i rizika traže preoblikovanje modela poslovanja,
i to prema diverzifciranim kreditnim strategijama
i s fokusiranjem na održivi razvoj
Za povećanje konkurentnosti domaćega gospodarstva i
zainteresiranosti domaćih i stranih ulagača potrebno napraviti
stabilan politički prostor, ističe predsjednik Komore
30 www.dnevni-list.ba 20. 1. 2011. Poslovni svijet
Naslovna Financije Gospodarstvo Gradnja i noviteti Tehno i auto
Financije
Poslovne vijesti iz zemlje, regije i svijeta, prezentacije uspješnih tvrtki, poslovni savjeti...
Model poslovanja se preoblikuje, ali bankarski sektor i dalje predstavlja dobru priliku
Regionalne banke okreću
se korporativnim kreditima
• Piše: L. Marić
• biznis@dnevni-list.ba
MOSTAR - Iako su središnja i istočna
Europa bile teško pogođene krizom, bankar-
ski sektor u CIE i dalje predstavlja dobru
priliku. To je jedan od ključnih zaključaka
najnovijeg istraživanja bankarskog sektora
u CIE, koje je proveo Odjel UniCredita za
strateške analize u CIE. Priče o “razlici u
financijskom prodoru” i “ekonomskoj konver-
genciji” i dalje u potpunosti vrijede u srednjo-
ročnom i dugoročnom smislu, čineći temelj
za rast bankarskog sektora u CIE. Međutim,
poslovanje banaka, koje je u prethodnom
razdoblju u velikoj mjeri bilo financirano iz
vanjskih izvora, mora biti preoblikovano.
Fokus se postupno pomjera k dugoročno
održivom rastu, dok kontrola rizika i efika-
snost ostaju u središtu pozornosti. Rizici su
i dalje prisutni, uključujući izazove koji proi-
stječu iz regulatornih aspekata.
Preustroj modela
Priče o “ekonomskoj konvergenciji” i
“razlici u financijskom prodoru” još uvijek
vrijede
Nakon očekivanog prosječnog rasta od
3,6 posto za regiju CIE u 2010., istraživači
UniCredita predviđaju ubrzanje rasta na
nekih 3,8 posto u 2011. godini. U isto vrijeme,
izgledi za rast će značajno varirati, pri čemu
se središnja Europa, Turska i ZND (zemlje
bivšeg SSSR-a) postupno oporavljaju, dok
jugoistočna Europa i dalje zaostaje te mora
proći kroz određeno restrukturiranje. “Kriza
nije utjecala na dugoročni potencijal CIE, koji
se odnosi na ‘priču o konvergenciji’. Model
regionalnog rasta, zasnovan na prilivima
kapitala, rastućoj konkurenciji i poboljšanju
standarda života nije oštećen. Isto vrijedi i
za razliku u prodoru financijskih usluga na
tržište”, izjavio je Gianni Franco Papa, novi
šef Sektora CIE u UniCreditu. Primjerice,
očekuje se da prodor hipotekarnih kredita u
odnosu na BNP dostigne razinu od osam
posto u 2010. U usporedbi s eurozonom, gdje
taj odnos iznosi 40 posto, jasno je da tržišni
potencijal još postoji. Šansa za sustizanje
također je evidentna na korporativnoj strani,
gdje krediti za poduzeća čine 26 posto BDP-a
u regiji CIE, a 52 posto u eurozoni, pri čemu
je ponuda financijskih usluga za korporativne
klijente mnogo manje raznolika nego što je
to uobičajeno na zrelijim tržištima. U sred-
njoročnoj i dugoročnoj perspektivi, priče o
konvergenciji te o razlici u financijskom pro-
doru, predstavljaju temelj za očekivani uspon
bankarskog poslovanja u CIE. Banke u CIE
će i dalje rasti brže od onih na zrelijim trži-
štima, međutim, potencijal za rast će i dalje
biti manji od razina u razdoblju prije krize, s
obzirom da će svi pokretači konvergencije
imati manji utjecaj nego ranije. “Preustroj
makroekonomskog modela podrazumijeva
promjene modela bankarskog poslovanja.
Poslovanje banaka u CIE, prije krize, teme-
ljilo se na brzom rastu kredita, koji su u veli-
koj mjeri financirani iz vanjskih izvora ”, rekla
je Debora Revoltella, voditeljica Odjela stra-
teških analiza CIE u UniCredit Bank Austria.
Oslanjanje na obilna međunarodna likvidna
sredstva i niske troškove rizika zemlje,
lokalne banke su bile u stanju da podrže rast
financirajući domaće kreditiranje putem
priliva međunarodnog kapitala u kontekstu
niskih stopa domaće štednje. Devizni krediti,
kako za fizička, tako i za pravne osobe su
procvjetali. “Uzimajući u obzir sadašnje veće
troškove izvora financiranja i rast troškova
rizika zemlje, javlja se potreba za većim foku-
siranjem na domaće izvore sredstava. Osim
toga, strategije kreditiranja u budućnosti bi
mogle postati raznovrsnije uz veću potporu
za dugoročni ekonomski rast, što znači manje
potrošačkih kredita barem u tekućoj fazi
oporavka i više kredita za poduzeća, a
posebno za ona izvozno orijentirana, i to u
proizvodnim sektorima” rekla je Revoltella.
U tim okolnostima, krediti za poduzeća tre-
balo bi da postanu pokretač za dugoročnu
konkurentnost i rast u regiji.
Umjerenoporavak
Kratkoročna prognoza se poboljšava, ali
rizici i dalje postoje. Ekonomska kriza se
najprije reflektirala u smanjenoj likvidnosti,
nakon čega su brzo uslijedili sve veći pro-
blemi s kvalitetom kredita, propraćenih
smanjenjem kreditiranja. U skladu s ekonom-
skim oporavkom, u drugoj polovini 2010.
došlo je do stabilizacije u dinamici problema-
tične aktive, te jačanja znakova da bi vrhunac
u pogledu neprihodujućih kredita mogao biti
dostignut između kraja 2010. i početka 2011.
godine. “u smislu bankarske profitabilnosti,
2010. godina se pokazala kao jednako iza-
zovna kao i 2009. godina, pošto su određena
nešto manja potrebna rezerviranja kompen-
zirana manjom sposobnošću za ostvarivanje
prihoda”, pretpostavlja ekonomistica Debora
Revoltella. “Potpuni oporavak na strani
potražnje će biti od suštinskog značaja, prije
no što bude moguće ubrzavanje aktivnosti
kreditiranja i bankarskog poslovanja opće-
nito.” Ona očekuje da će se sposobnost
banaka za stvaranje prihoda povećati u 2011.,
i to u cijeloj regiji, ali napominje da će opora-
vak biti umjeren.
Izazovi pred nama
Izazovi, koji stoje pred bankarskim
sektorom regije, obuhvaćaju domaći i
međunarodni regulatorni pritisak. U
kratkoročnom smislu, zabrinutost
izaziva velika fokusiranost na propise
za regulaciju deviznog poslovanja, kao
i na uvođenje prezahtjevnih nameta za
banke. U srednjoročnom smislu, izazov
predstavlja implementacija III bazel-
skog sporazuma. “Iako je donošenje
regulatornih propisa dobrodošlo u
postkriznom razdoblju, prisutan je
strah da bi to moglo za posljedicu imati
kažnjavanje prestrogim ograničava-
njem međunarodnog bankarskog
modela poslovanja, koji je predstavljao
osnovu za ekonomsku i fnancijsku
konvergenciju u CIE”, smatra Debora
Revoltella, voditeljica Odjela strateških
analiza CIE u UniCredit Bank Austria.
Optimalna pozicija
Dok međunarodni investitori, koji su bili
aktivni u ovoj regiji tijekom posljednjeg
desetljeća, ponovno potvrđuju svoju
veliku posvećenost središnjoj i istočnoj
Europi, potraga za optimalnom pozici-
jom može dovesti do aktivnosti spajanja i
preuzimanja ili transakcija zamjene
aktive, pri čemu novi sudionici na
konkretnim tržištima, kao i na regional-
noj razini, već ističu svoju zainteresira-
nost. “U tom kontekstu, razliku među
internacionalnim sudionicima na tržištu
u regiji, sve više će činiti sposobnost
oslanjanja na čvrstu osnovu fnanciranja i
poziciju kapitala, dobar pristup međuna-
rodnim tržištima i povoljno pozicionira-
nje, što će u sve većoj mjeri biti ključni
faktori uspjeha”, rekao je direktor
UniCredita, Gianni Franco Papa.
U razdoblju nakon krize, veći
troškovi likvidnosti i rizika traže
preoblikovanje modela poslovanja,
i to prema diverzifciranim kreditnim
strategijama i s fokusiranjem na
održivi razvoj
Pristup kapitalu i fnanciranju,
dobro pozicioniranje i spremnost
na preuzimanje rizika presudni su
za uspjeh banaka u CIE. UniCredit
potvrđuje svoju posvećenost ovoj
regiji, koja je motor razvoja
Grupe
31 20. 1. 2011. www.dnevni-list.ba Poslovni svijet
2,3 600
U Europskoj središnjoj banci (ECB) objavljeno
je da su u prošlom tjednu kupljene obveznice
članica eurozone u vrijednosti 2,3 milijarde
eura, što je najviša svota od sredine prosinca
Makarsku rivijeru 2010. godine je posjetilo
gotovo 600 tisuća turista koji su ostvarili
gotovo 4,1 milijun turističkih noćenja, što je
pet posto više u odnosu prema godini prije,
a registriranih noćenja bilo je šest posto više.
Prezentacija stručnjaka tvrtke Končar Elektronika i informatika d.d. Zagreb
Sustavi napajanja besprekidnim naponom u hidroelektranama
MOSTAR - Stručnjaci tvrtke Končar
Elektronika i informatika d.d. Zagreb održali
su prezentaciju na temu “Sustavi napajanja
neprekidnim naponom u hidroelektranama”
za rukovoditelje i uposlenike JP Elektropri-
vreda HZ HB organizacijskih jedinica Proi-
zvodnja i Distribucija, u Upravnoj zgradi
poduzeća u Mostaru. Na prezentaciji su
obrađene teme integrirani redundantni
sustavi visoke pouzdanosti, visokofrekventni
modularni ispravljači, nova generacija uprav-
ljačkih jedinica, te daljinski nadzor i umre-
žavanje sustava napajanja. U drugom dijelu
prezentiran je sustav istosmjernoga napaja-
nja kao uporište pouzdanosti elektroenerget-
skoga postrojenja.
Bilo je riječi o njegovoj važnosti i koncep-
ciji sustava, specifičnostima i proračunu
struja kratkoga spoja u istosmjernim razvo-
dima, kao i analizi zadovoljavajuće razine
rekonstrukcije postojećih sustava. Končarevi
stručnjaci prezentirali su i konkretne pri-
mjere i rješenja uspješno izvršenih rekon-
strukcija, a zatim odgovarali na brojna pita-
nja sudionika.
Prezentirana rješenja zasigurno će kori-
stiti u budućem radu uposlenicima JP Elek-
troprivreda HZ HB budući da su sustavi
besprekidnoga napajanja istosmjernim
naponom važan dio svakoga elektroenerget-
skog postrojenja jer osiguravaju najveću
moguću pouzdanost napajanja, navode iz JP
Elektroprivreda HZ HB.
Zbog ekonomske krize smanjena zainteresiranost za bosanskohercegovačke proizvode
Pod hitno pokrenuti
investicijski ciklus
• Piše: M.Šagolj
• biznis@dnevni-list.ba
MOSTAR - Predsjednik Gospodarske
komore Federacije Bosne i Hercegovine, Jago
Lasić, u razgovoru za naš list kazao je kako
bi se pod hitno trebao pokrenuti novi investi-
cijski ciklus u BiH, posebice one investicije
koje usmjeravaju u proizvodni sektor. Tako-
đer dodaje kako je ekonomska kriza u
posljednje dvije godine smanjila potražnju za
bh. proizvode.
Krizaotežavalaposlovanje
Lasić je rekao da je za povećanje konku-
rentnosti domaćega gospodarstva i zainte-
resiranosti domaćih i stranih ulagača
potrebno napraviti stabilan politički prostor,
jer ovako dugo formiranje vlasti je lako loše
postupanje. Politička retorika trebala bi se,
kako kaže, dovesti na jednu određenu i pri-
mjerenu razinu, no, tu nisu isključeni i javni
mediji koji bi trebali izgraditi jedan drugačiji
rječnik i pristup problemima. Da bi povećali
konkurentnost morali bi ići na što tješnje
povezivanje znanosti i inovacija te gospodar-
stva. “Treba se što više znanja unaprjeđivati
i stvarati više radnih mjesta”, navodi Lasić te
dodaje kako naša država ima visok javni dug,
ali ga imaju i drugi, no kod njih uvijek izlaze
novi proizvodi koji ih spašavaju. Osim toga,
spomenuo je i gospodarsku krizu koja je u
zadnje dvije godine otežala poslovanje gos-
podarstvenika u BiH te je bila smanjena
potražnja za robama iz naše zemlje, a naš
veliki dio gospodarstva vezan je za izvoz.
“Smanjena je potražnja u autoindustriji,
smanjena je i cijena aluminija te jako malo se
traže proizvodi iz građevinskog sektora, a uz
sve to pale su i cijene električne energije. BiH
je mala ekonomija, a puno vezana za izvoz
svoje robe te je nelikvidnost za razliku od
drugih država kod nje jako izražena”, ista-
knuo je Lasić.
Radekaopoduzeće
Jedini problem zbog kojeg Komora FBiH
ne može svoj sustav provoditi efikasnije je što
nije javnopravna ustanova za razliku od osta-
lih u Europi. “Samo ona je ostala uspomena
još od Paddyja Ashdowna i trenutačno radi
kao poduzeće”, naglasio je Lasić. Prema rije-
čima njezinog predsjednika, trebao bi se
urediti Zakon o komorama i uvesti ravno-
pravnost s ostalim komorama iz okruženja i
Europe.
Za povećanje konkurentno-
sti domaćega gospodarstva
i zainteresiranosti domaćih i
stranih ulagača potrebno
napraviti stabilan politički
prostor, ističe predsjednik
Komore
Smanjena je potražnja u autoindustriji, smanjena je i
cijena aluminija te jako malo se traže proizvodi iz
građevinskog sektora,a uz sve to pale su i cijene
električne energije, upozorava Lasić
Trebao bi se
urediti Zakon
o komorama
Jedini problem zbog
kojeg Komora FBiH ne
može svoj sustav
provoditi efkasnije je
što nije javnopravna
ustanova za razliku od
ostalih u Europi.
“Samo ona je ostala
uspomena još od
Paddyja Ashdowna i
trenutačno radi kao
poduzeće”, naglasio je
Lasić. Prema riječima
njezinog predsjed-
nika, trebao bi se
urediti Zakon o
komorama i uvesti
ravnopravnost s
ostalim komorama iz
okruženja i Europe.
32 www.dnevni-list.ba 20. 1. 2011. Poslovni svijet
Naslovna Financije Gospodarstvo Gradnja i noviteti Tehno i auto
Gospodarstvo
Poslovne vijesti iz zemlje, regije i svijeta, prezentacije uspješnih tvrtki, poslovni savjeti...
tttv tv t stv t s vvvvvvvvvvo vooooo
Svi oni koji odluče sami obaviti registriranje automobila trebaju imati dosta strpljenja i još
više novca u novčaniku, pa treba cijeniti i trud djelatnika osiguravateljske kuće
SARAJEVO - Agencija za bankarstvo Federacije BiH
produžila je postupak privremene uprave u “Poštanskoj
banci BH” za iduća tri mjeseca, uz određene uvjete. U
tom razdoblju privremeni upravnik ima obvezu objaviti
javni poziv svim potencijalnim investitorima za dokapi-
talizaciju banke i osigurati uvjete da se izvrše zakonom
propisane procedure za provođenje javnog poziva, te
izbor i dokapitalizaciju banke. Agencija za bankarstvo
FBiH uvela je početkom prosinca prošle godine privre-
menu upravu u “Poštansku banku BH” te za privreme-
nog upravnika imenovala Stjepana Jovičića.
ZAGREB - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
i ABC International Bank (ABCIB) potpisale su jučer na
Euromoney konferenciji u Beču sporazum o poslovnoj
suradnji koji će doprinijeti jačanju uspostavljene zajed-
ničke suradnje, ali i jačanju gospodarske suradnje
između Hrvatske i islamskih zemalja. Predviđena surad-
nja odnosi se na mogućnost sufinanciranja i zajedničkog
financiranja izvoznih projekata. Uspostavljanjem surad-
nje s ABC International Bank HBOR hrvatskim izvozni-
cima otvara mogućnost za lakši i sigurniji nastup na
tržištima islamskih zemalja.
Dokapitalizacija
Privremena uprava još tri
mjeseca u Poštanskoj banci BH
Nastup na islamskom tržištu
HBOR i ABC banka potpisale
sporazum o poslovnoj suradnji
Uz registraciju trebaju se platiti naknade za zaštitu voda, za korištenje cesta i druge
Za registraciju automobila
potrebno čak 13 uplatnica
• Piše: M. Šagolj
• biznis@dnevni-list.ba
MOSTAR – Za troškove registracije
vozila bez police auto osiguranja potrebno
je čak 13 uplatnica.
Inače sav posao za svoje obavljaju osi-
guravajuće kuće, no oni koji su se odlučili
sami to obaviti trebaju imati dosta strplje-
nja i još više novca u novčaniku. Uz regi-
straciju potrebno je izmiriti obveze za
naknade za zaštitu voda, za korištenje
cesta, porez na imovinu i brojne druge.
Što sve plaćamo?
Kao što je svima poznato, registracija
se obavlja jednom godišnje kod motornih i
priključnih vozila. Prvi korak je obavljanje
tehničkog pregleda kako bi se utvrdila
ispravnost vozila, koji inače košta u bh.
tehničkim stanicama od 50 do 90 konver-
tibilnih maraka.
Zatim, oni koji ne obavljaju sav posao
sami, slijedi odlazak u najomiljenije osigu-
ravajuće društvo koji će tražiti dokaz o
vlasništvu, tehničkoj ispravnosti vozila i
dokaz o identitetu. Ugovaranje police osi-
guranja je obvezno po zakonu i bez njezinog
ugovaranja nije moguće izvršiti registraciju
vozila.
Za jedan prosječan automobil od 67 do
84 konjske snage morati ćete osiguranju
platiti 340 maraka. Vozači luksuznijih auto-
mobila dat će nešto više novca.
Cijene polica osiguranja kreću se od 165
do 466 maraka. Bez pomoći osiguravajuće
kuće najprije ćete uplatiti potvrdu o vla-
sništvu pet maraka, zatim potvrdu o regi-
straciji, koja također košta pet maraka te
stiker naljepnicu (pet maraka) i registar-
ske tablice za koje ćete izdvojiti 20 maraka.
Sedmom uplatnicom “donirati” ćete 20
maraka taksama za registracije, a ako vam
je potrebno produženje oznake onda ćete
na taj iznos dodati još deset maraka.
Da bi ste registrirali motorno vozilo,
uz policu osiguranja i zeleni karton, koji
košta pet maraka, neophodno je još izvr-
šiti plaćanje naknada za ceste (cesta-
rina).
Cijene za putnička vozi la ovise od
kubikaže motora, a za teretna vozila od
nosivosti. Tako ćete za osobni automobil
izdvojiti od 25 do 250 maraka.
Ukupan iznos naknade se uplaćuje u
omjeru 60:40 na dva žiro računa, 60 posto
na račun Županijske direkcije za ceste, a 40
posto na žiro račun Direkcije za ceste
FBiH.
Osma uplatnica veže se za zaštitu voda,
za to ćete morati izdvojiti 20 maraka Fondu
za zaštitu voda (okoliša). U pojedinim
županijama Federacije BiH plaća se i deset
maraka Fondu za izgradnju, odnosno
naknada za stanove. BIHAMK-u morate
odvojiti osam maraka.
Naknada za stanove
Slijedi administrativna taksa koja vri-
jedi deset maraka, a ukoliko je potrebna
nova prometna dozvola onda ona košta 20
maraka. Posljednje što morate uplatiti je
porez na imovinu putničkih automobila,
čija cijena ovisi o starosti vašeg automobila
i o njegovoj radnoj zapremini te se kreće od
50 do 250 maraka.
Najprije na tehnički
pregled automobila
Prvi korak je obavljanje tehnič-
kog pregleda kako bi se utvrdila
ispravnost vozila, koji inače košta
u bh. tehničkim stanicama od 50
do 90 konvertibilnih maraka.
Zatim, oni koji ne obavljaju sav
posao sami, slijedi odlazak u
najomiljenije osiguravajuće
društvo koji će tražiti dokaz o
vlasništvu, tehničkoj ispravnosti
vozila i dokaz o identitetu.
Naknada za stanove
U pojedinim županijama Federa-
cije BiH plaća se i deset maraka
Fondu za izgradnju, svojevrsna
“naknada za stanove”
33 20. 1. 2011. www.dnevni-list.ba Poslovni svijet
1,1
51
Inozemna izravna ulaganja u Hrvatsku u prvih
devet mjeseci prošle godine iznosila su milijardu i
169 milijuna eura, što je oko 520 milijuna eura
manje nego u istom razdoblju 2009., pokazuju
najnoviji podaci Hrvatske narodne banke
Pad dolarskog indeksa daje potporu cijenama
nafte. Barel sirove nafte za isporuke u ožujku
na burzi u New Yorku je poskupio za 51 cent na
91,89 dolara. Na Londonskoj burzi cijena nafte
se povećala za 50 centi na 98,30 dolara.
Postala 37. članica
BiH postala članica
europske audiovizualne
institucije EAO
“Liberalizacija tržišta rada”
Potrebno uvesti privatne
agencije za zapošljavanje
SARAJEVO - Bosna i Hercegovina je
postala 37. članica tijela europske institucije
European Audiovisual Observatory (EAO).
U ovom tijelu Vijeća Europe od 1. siječnja
ove godine našu zemlju predstavljat će
Regulatorna agencija za komunikacije
(RAK). Na ovaj način će tržišna i pravna
analiza audiovizualnih industrija od sada
biti proširena i na BiH. Izvršni direktor
Wolfgang Closs istaknuo je da smatra da će
doprinos BIH biti od velikog značenja za
druge europske države koje žele raditi sa
zemljom u kojoj se već tradicionalno odr-
žava Sarajevo film festival te da će profesi-
onalci u RAK-u imati višestruku korist kao
rezultat suradnje s drugim zemljama člani-
cama EAO.
BANjA LUKA – Bosna i Hercegovina u
odnosu na okruženje ima veću stopu
nezaposlenosti, a aktualna ekonomska
kriza mogla bi dodatno pogoršati situa-
ciju, pa je u sustav potrebno uvesti i pri-
vatne agencije za zapošljavanje, izjavila
je Slobodanka Dukić, vođa projekta pod
nazivom “Liberalizacija tržišta rada”. Cilj
projekta je dinamizacija i povećanje flek-
sibilnosti, efektivnosti i efikasnosti tržišta
rada u BiH, koje odlikuje velika i dugo-
ročna nezaposlenost, veliki broj nekvali-
ficiranih osoba te loša stopa zapošljava-
nja mladih. Broj nezaposlenih u BiH iznosi
272 tisuće, dok je čak 58 tisuća obeshra-
brenih osoba koje su prestale tražiti
posao.
Iz Sindikata hrvatskih željezni-
čara (SHŽ) jučer su izjavili kako
su na mnogim prugama
brzine manje od brzina u 19.
stoljeću, a od 2700 kilometara
pruga remont zaostaje na
1500 kilometara.
U Nizozemskoj Eko Pliva zainteresirala strane klijente ponudom bh. regionalnog turizma
Nizozemski i Francuski
turisti zainteresirani
za regiju Pliva i Mostar
• Piše: P. Zvijerac
• biznis@dnevni-list.ba
UTRECHT - Nizozemski turoperatori,
kao i turoperatori iz drugih zemalja pokazali
su snažan interes za turističku ponudu regije
Pliva zahvaljujući prezentaciji koju je Udru-
ženje Eko Pliva imalo na godišnjem sajmu
turizma Vakantiebeurs, održanom od 12. do
16. siječnja u nizozemskom gradu Utrecht.
Veliki uspjehzaBiH
Prema riječima Mire Jović iz Udruženja
Eko Pliva, koje predstavlja turističku ponudu
područja Šipova, Jajca i Jezera, ovo putovanje
već je dalo prve rezultate te su dogovoreni
aranžmani za organiziranje posjeta kampera
iz Nizozemske, kao i za posjet predstavnika
jedne francuske agencije zainteresirane za
dovođenje turista u Jajce i Mostar.
“Ovo je veliki uspjeh za nas. Ako ostva-
rimo samo deset posto dogovorenog na sajmu
i to će predstavljati veliki pomak za regiju
Pliva”, izjavila je Jović.
Ovo putovanje omogućilo je da članovi
delegacije uspostave brojne poslovne veze,
uključujući i kontakt s Igorom Cupahinom,
direktorom specijalizirane putničke agencije
iz Amsterdama koja se bavi dovođenjem
turista u BiH i Hrvatsku, a s kojim su već
dogovoreni posjeti nekoliko turističkih
grupa. Kontakt je također uspostavljen i s
Yvone Rozeland, vlasnicom agencije specija-
lizirane za turističku ponudu zemalja bivše
Jugoslavije.
Sajam Vakantiebeurs se održava svake
godine i okuplja izlagače i turoperatore iz
cijelog svijeta koji svoje usluge pružaju na
nizozemskom tržištu, a posjeti ga više od
120.000 posjetitelja. Izlaganje Udruženja Eko
Pliva na Sajmu Vakantiebeurs uključivalo je
izložbeni prostor, zajedničke promotivne
materijale i predstavljanje video materijala
koji je izrađen uz podršku Fondacije ASA iz
Njemačke.
“Smatramo da je naše izlaganje na ovom
sajmu, koje je omogućeno zahvaljujući
podršci FIRMA konzorcija, od velikog zna-
čaja za regiju Pliva”, rekla je Mira Jović.
Ruralni i ekoturizam
Naime, regija Pliva je za kratko vrijeme
postala dobro poznata eko turistička i speci-
jalizirana destinacija za “mušičarenje”, sa
stalnim godišnjim porastom broja stranih
posjetitelja od 30 posto zabilježenim tijekom
posljednje četiri godine, tako da je sajam u
Utrechtu bio izvrsna prigoda da se poveća
njezina prisutnost na nizozemskom tržištu.
“Mi već bilježimo porast broja posjetitelja iz
Nizozemske, a ovaj sajam namijenjen je istoj
ciljnoj grupi koju i mi želimo privući obitelji s
djecom kojima je ruralni i eko turizam zani-
mljiv, kao i obitelji čiji članovi imaju 50 ili više
godina, a koje dolaze na kampiranje na Pliv-
ska jezera ili u ribolov na rijeku Plivu i Rib-
nik”, dodala je Jović.
Sajamski štand Udruženja Eko Pliva u
Utrechtu posjetila je i veleposlanica BiH u
Nizozemskoj Miranda Sidran te pozvala
Jovićevu da ovaj tjedan u Veleposlanstvu BiH
u Nizozemskoj predstavi turističku ponudu
regije Pliva. Pored Udruženja Eko Pliva, u
prezentaciji u Utrechtu sudjelovali su i čla-
novi udruženja Pliva smještaj na selu, Pliva
sportske aktivnosti i Agencija za kulturno-
povijesno nasljeđe iz Jajca.
Dogovoreni su aranžmani za organiziranje posjeta kampera iz Nizozemske, kao i za
predstavnika francuske agencije zainteresirane za dovođenje turista u Jajce i Mostar
FIRMA – održiv
ekonomski rast
FIRMA je petogodišnji projekt
kojeg fnanciraju USAID i SIDA, a
koji podržava održiv ekonomski
rast, zapošljavanje i povećanje
prihoda domaćinstava u Bosni i
Hercegovini i usredotočuje se
na tri sektora bh gospodarstva –
turizam, drvna prerada i metalo-
prerađivačka industrija. Projekt
se u svom radu u sektoru turizma
usredotočuje na turizam na
otvorenom, kulturno-povijesni
turizam i turizam kratkih
odmora u gradovima.
Iz Eko Plive, koje predstavlja
turističku ponudu područja
Šipova, Jajca i Jezera, navode
kako su dogovoreni aranžmani za
organiziranje posjeta kampera iz
Nizozemske, a najavljen je i
dolazak turoperatora iz Francuske
34 www.dnevni-list.ba 20. 1. 2011. Poslovni svijet
Naslovna Financije Gospodarstvo Gradnja i noviteti Tehno i auto
Gradnja i noviteti
Poslovne vijesti iz zemlje, regije i svijeta, prezentacije uspješnih tvrtki, poslovni savjeti...
oo nov o n vvvvi vittt ii e iteti ttt ttti tttt
NEW YORK - Američki proizvođač osobnih računala
IBM izvijestio je o rezultatima koji su nadmašili očeki-
vanja analitičara, ponajviše zbog snažne potražnje iz
korporativnog sektora. U četvrtom tromjesečju prošle
godine IBM je ostvario neto dobit u iznosu od 5,26
milijardi dolara ili 4,24 dolara po dionici, u odnosu na
isto prošlogodišnje razdoblje kada je profit iznosio 4,81
milijardu dolara ili 3,65 dolara po dionici. Analitičari s
Wall Streeta su očekivali kvartalnu dobit u iznosu od
4,08 dolara po dionici. U cijeloj prošloj godini neto dobit
IBM-a uvećana je za deset posto na 14,8 milijardi dolara.
NEW YORK - Američki proizvođač tehnologije Apple
objavio je svoje kvartalne rezultate koji su nadmašili
očekivanja analitičara, zahvaljujući snažnoj potražnji
za proizvodima kompanije. Neto dobit Applea dosti-
gla je rekordnih šest milijardi dolara ili 6,43 dolara
po dionici u zadnjem tromjesečju 2010., što predstav-
lja porast od snažnih 78 posto u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine. Prihodi od prodaje su
skočili 71 posto na 26,74 milijardi dolara i također su
dostigli rekordnu razinu, vidljivo je iz financijskog
izvještaja kompanije.
Nadmašili očekivanja
U četvrtom tromjesečju dobit
IBM-a 5,24 milijarde dolara
Rekordna zarada
Neto dobit Applea u zadnjem
tromjesečju šest milijardi dolara
Premijera LG Electronics Smart tehnologija za kućnu zabavu na ovogodišnjem CES-u
LG Smart - potpuno nov
doživljaj kućne zabave
Primjerice, LG Smart TV predstavljen na ovogodišnjem CES 2011. obuhvaća najbolja
tehnička rješenja televizije i povezivanja s internetom uz izuzetno jednostavno korištenje
• Piše: L. Marić
• biznis@dnevni-list.ba
SARAJEVO - LG Electronics (LG) pred-
stavio je proizvode iz domena kućne zabave
koje podržavaju pametne (smart) tehnologije
na Međunarodnom sajmu potrošačke elek-
tronike CES 2011 u Las Vegasu.
Simultaneinformacije
Najznačajniji proizvod kompanije LG u
oblasti smart uređaja LG Smart TV pred-
stavljen na ovogodišnjem CES 2011. obuhvaća
najbolja tehnička rješenja televizije i povezi-
vanja s internetom uz izuzetno jednostavno
korištenje. Demonstracija “Point, Click,
Control, Simply Smarter” mogućnosti LG
Smart TV uređaja, LG Home Dashboard i
Magic Motion Remote Control čine korištenje
bogatih LG Smart TV funkcija i sadržaja
intuitivno i jednostavno. Kao dodatak posto-
jećim mogućnostima povezivanja putem
USB i DLNA veze, LG nudi i Media Link
opciju, dok Smart Share pruža korisnicima
LG Smart TV-a slobodu da pristupe sadržaju
sa svojih računara pristupajući im direktno
sa svog TV uređaja. Osim što pruža korisni-
cima da s lakoćom gledaju sadržaj na velikom
TV ekranu, Media Link također simultano
pruža informacije o sadržaju koji prikazuje,
uključujući recenzije filmova, profile glumaca
i ocjene gledatelja. Predstavljen na CES 2011
LG Smart TV Upgrader ST600, omogućit će
korisnicima sve Smart TV funkcije postoje-
ćim televizorima povezivanjem putem HDMI
veze. Na osnovu sadržaja koji osiguravaju
lokalni pružatelji usluga (providers), a koji su
prilagođeni različitim ukusima ljudi diljem
svijeta, LG SMART TV pruža sadržaj vrhun-
ske kvalitete. Kao dodatak, velika baza TV
aplikacija ponudit će usluge od obrazovanja
do igara. LG Smart TV će biti dostupan u
mnogim modelima LG televizora, uključujući
LG Smart televizore s Nano Full LED tehno-
logijom kao i LG Smart Plasma 3D televizore.
Kompanija LG predstavila je i LW6500,
novi LG Cinema 3D TV koji čini da 3D prikaz
slike bude neprikosnoveno jasan koristeći 3D
tehnologiju i polarizirane 3D naočale, veoma
slične onima u 3D kinima. Koristeći LG Film-
type Patterned Retader (FRP) televizori će
pružati vrhunski prikaz 3D slike bez zamu-
ćenja i treperenja, sa širokim kutom gledanja.
LW6500 se isporučuje s udobnim i pristupač-
nim 3D naočalama koje ne sadrže elektron-
ske komponente i iz tog razloga neće im biti
potrebno punjenje baterija. Uz televizore,
kompanija LG također nudi i svoja 3D Blu-ray
kućna kina, 3D Blu-ray playere, 3D monitore,
3D laptope i 3D projektore koji pružaju savr-
šen 3D doživljaj za svaku prigodu.
Jasnoćai dubina
Predstavljen je i Muti Vision Plasma ekran
dijagonale 180 inča, koji se sastoji iz devet
ekrana s mogućnošću proširenja i stvaranjem
sve većih ekrana. Ultra takne ivice uvode
gledatelja u izazovno 3D iskustvo s veoma
jasnim prikazom slike. Na sajmu prikazan je
i HX996TS, prvi Real 3D Sound Home The-
ater kompanije LG, kao i HB906SB, vrhunsko
3D Blu-ray kućno kino, 3D mrežni Blu-ray
plejer i D42P, 3d monitor besprijekornog pri-
kaza slike. Kao vrhunac kućne zabave u
budućnosti kompanija LG predstavlja revo-
lucionarni OLED (Organic Light Emiting
Diod) televizor. Uključujući 3D model dijago-
nale od 32 inča s debljinom do 2,9 milimetara
kao i EL9500 dijagonale 15 inča. Ključna
karakteristika OLED televizora je osvjetlje-
nje televizora koje u ovom slučaju se generira
u okviru samog piksela, pri čemu nude
nenadmašnu jasnoću i dubinu boja.
Kompanija LG premijerno je predstavila
Pen Touch Plasma televizor PV550, koji
pruža korisnicima da lako i brzo pišu, crtaju
i prilagođavaju sadržaj direktno na ekranu
televizora. PV550 predstavlja istinski inte-
raktivno iskustvo, nudeći gledateljima šansu
da budu aktivno uključeni u zabavu. Kolek-
cija plazma televizora također uključuje i
PZ950, televizor koji nudi superioran prikaz
3D slike i LG Smart TV funkcije.
Superiornakvaliteta
U svoj spektar Blu-ray uređaja kompa-
nija LG je uvrstila i LG BD690, 3D mrežni
player, savršeni HDTV dodatak koji podr-
žava kako 2D tako i 3D prikaz slike, a uz to
posjeduje i integriranu multimedijalnu bazu.
Također je predstavljen i model LG BP610
kojeg odlikuje kompaktan dizajn, poveziva-
nje s internetom i HDMI konekcija. Kompa-
nija LG je također predstavila i HW300T,
najnoviji mikro LED projektor. Uz kristalno
jasan prikaz slike, HW300T posjeduje i
brojne opcije kao što su povezivanje putem
mreže, ATSC tuner, bežično DLNA povezi-
vanje, što pruža korisnicima pristup širokom
spektru zabavnih opcija. Kao zaključak za
ovogodišnje predstavljanje uređaja iz
domena kućne zabave kompanija LG pred-
stavlja i svoj najnoviji Super Led monitor,
E2290V, sa samo 7,2 milimetra debljine, što
ga čini najtanjim monitorom koji je kompa-
nija LG ikad proizvela. Također premijerno
prikazan na CES 2011 monitor E2381V, s LG
Super Plus rezolucijom, koji slike loše rezo-
lucije transformira u jasne živopisne slike
visoke kvalitete. Kombinacijom IPS i LED
tehnologije, IPS6 monitor pruža širi kut
gledanja u odnosu na standardne LED
monitore koristeći manje električne energije
dok nude superiorniju kvalitetu prikaza
slike.
35 20. 1. 2011. www.dnevni-list.ba Poslovni svijet
400.000
Komisija za papire od vrijednosti Republike Srpske (KHOV RS) odbacila je
zahtjev da se osnovni kapital Fabrike glinice Birač smanji za 400 milijuna
maraka, odnosno sa 729 na 329 milijuna maraka.
Mogućnost proizvodnje
stotina profila brtvila
Balić d.o.o. specijalizirana i licencirana tvrtka za proizvodnju brtvila
• Piše: Z. Volarević
• biznis@dnevni-list.ba
ČAPLJINA- Balić d.o.o. postoji od 1989.
godine, a s radom je započela kao metalo-
strugarska radnja s jednim zaposlenikom,
vlasnikom Ilijom Balićem. Ova tvrtka se u
početku bavila strojnom obradom motora, a
kako je posao rastao i tržište poslovanja se
širilo, potreba za širenjem ponude proizvoda
i usluga bila je neizostavna, kao i povećanje
broja zaposlenika.
Velikrasponprofila
Tako je 1998. tvrtka Balić d.o.o. započela
s proizvodnjom, a danas je deklarirana kao
specijalizirana i licencirana tvrtka za proi-
zvodnj u br tvi l a za hi draul i ku i
pneumatiku,koje svoje primjene nalaze u
strojarstvu, rudarstvu, brodogradnji, auto-
mobilskoj, naftnoj, kemijskoj, prehrambenoj
industriji. Sustav Seal-Jet predstavlja najmo-
derniju CNC tehnologiju tokarenja brtvila.
Standardni profili, njih više od 150, predpro-
gramirani su te se mogu proizvesti od pet do
450 milimetara promjera.
“Ovisno o primjeni i svojstvima brtvila
koriste se različiti materijali, više vrsta guma,
silikona, teflona, poliuretana, a za sav repro-
materijal posjedujemo atest od naših dobav-
ljača iz Austrije”, objasnio je Balić. O samoj
kvaliteti svjedoči i podatak da proizvedena
brtvila izdržavaju radne pritiske do 600 bari
te temperaturu od -200 do + 260 stupnjeva
Celzijevih. Cijeli tok proizvodnje je relativno
kratak te je moguće raditi velike serije, ali i
pojedinačne komade, što se obično radi po
narudžbi. U procesu proizvodnje koriste se
ugradbene dimenzije metala na koje posebno
razvijen software dodaje potrebni prednapon
te jamči potpunu preciznost, tako da prera-
đivani cilindri više nisu problem, a kupci nisu
ograničeni originalnim rezervnim dijelo-
vima.
Izneseni podaci još jednom dokazuju
kako su brtvila proizvedena u ovom pogonu
pogodna za korištenje u svim radnim uvje-
tima, bez bojazni od oštećenja.
30postouizvozu
O kvaliteti proizvede robe, dosta govori i
činjenica da se 30 posto izvozi u Europu, toč-
nije u Njemačku, a ono što u budućnosti
planiraju je širenje izvoza i na druge europske
zemlje. U studenom 2009. vlasnik tvrtke Balić
d.o.o., Ilija Balić doživio je ostvarenje svog,
ali i obiteljskog sna, preselivši proizvodni
pogon u novi prostor, na adresi Magistralni
put M17, Klepci Čapljina, gdje se radni stro-
jevi nalaze u radionici površine veće od 1100
četvornih metara, a cijeli objekt opremljen je
potrebnim popratnim sadržajima. Osim
čapljinskog pogona, ova tvrtka svoje pred-
stavništvo ima i u Tuzli, ali i na području
susjedne Hrvatske, u Splitu gdje se također
nalazi obrt za proizvodnju brtvila.
Radni strojevi nalaze u radionici
površine veće od 1100 četvornih
metara, a cijeli objekt opremljen je
potrebnim popratnim sadržajima
O kvaliteti proizvede robe dosta govori
i činjenica da se 30 posto izvozi u
Europu, točnije u Njemačku, a ono što
u budućnosti planiraju je širenje izvoza
i na druge europske zemlje
Koriste se različiti materijali, više vrsta
guma, silikona, tefona, poliuretana, a
za sav repromaterijal posjedujemo
atest od naših dobavljača iz Austrije,
objasnio je Balić
Ilija Balić
36 www.dnevni-list.ba 20. 1. 2011. Poslovni svijet
Naslovna Financije Gospodarstvo Gradnja i noviteti Tehno i auto
Poslovne vijesti iz zemlje, regije i svijeta, prezentacije uspješnih tvrtki, poslovni savjeti...
Tehno i auto
Audi je predstavljanjem testne verzije, odnosno svoje-
vrsnog prototipa, potvrdio kako namjerava proizvesti
quattro verziju modela A1. Predstavljanje prototipa se
održalo u Montrealu gdje traje “Fascination of Quattro”
program obilježavanja 30 godina ovog pogonskog
sustava na sva četiri kotača. Platforma PQ25, na kojoj
se Audi A1 temelji nije zamišljena za podržavanje
pogona na sva četiri kotača, no ovaj bi potez sad mogao
voditi k razvoju Polo R i CrossPolo izvedbi s pogonom
na sva četiri kotača. Naime, Polo i A1 dijele istu plat-
formu.
General Motors u Detroitu premijerno je predstavio
novu generaciju Chevroletove uzdanice u nižoj klasi.
Iza imena Sonic krije se novi Aveo, tražena roba i na
našem tržištu. Nema sumnje, nakon Cruzea u Che-
vroletu su izgleda našli dobitnu formulu po pitanju
dizajna. Dostupan u limuzinskom i klasičnom kom-
paktnom izdanju, novi model se nameće dinamičnom
formom, ali i originalnim pristupom i kada je u
pitanju stil uređenja interijera. Već se u najavi napo-
minje rekordna prostranost - najveći prtljažnik i
najbolji komfor u klasi.
“Fascination of Quattro” program
Audi predstavio A1 quattro, a
očekuju se i Polo R te CrossPolo
Noviteti iz General Motorsa
Chevrolet predstavio novi Aveo,
dobitna formula po pitanju dizajna
Njemački automobilski klub ADAC dodijelio Nissanu nagradu “Gelber Engel”
Vrhunsko priznanje
za Nissan Qashqai
• Piše: L. Marić
• biznis@dnevni-list.ba
SARAJEVO - U sveobuhvatnom ispitiva-
nju koje je proveo njemački automobilski klub
(ADAC), Porsche 911, Audi A5 i Nissan QAS-
HQAI zauzeli su prva tri mjesta kao najpo-
pularniji automobili, a QASHQAI je isto-
dobno postao i omiljeni uvozni automobil u
Njemačkoj.
ADAC-ovŽuti anđeo
ADAC je drugi najveći automobilski klub
na svijetu sa 17,5 milijuna članova. ADAC-ovo
ispitivanje ograničeno je na vozila do tri
godine starosti kako bi se otklonili kvarovi
uzrokovani lošim održavanjem, od nedosta-
taka u proizvodnji te uključuje samo vozila
sa značajnim prodajnim rezultatima kako bi
se dobila realna slika. Za nagradu u 2011.,
ispitano je 150 modela. Rezultati se objavljuju
u ADAC-ovom časopisu ADAC Motorwelt
koji ima 19 milijuna čitatelja. Uz proučavanje
statističkih podataka više od dva milijuna
kvarova na vozilima, ADAC-ova godišnja
nagrada “Gelber Engel” (Žuti anđeo) od vla-
snika vozila traži da ocijene svoje zadovolj-
stvo automobilom i razinom usluge koju im
pruža distributer. Rezultati su pokazali kako
se Nissan QASHQAI nalazi na višem mjestu
od automobila kao što je BMW serije 3,
Porsche Boxster i Mercedes-Benz SLK. Izvr-
sne rezultate u ispitivanju postigao je u kate-
gorijama pouzdanosti i zadovoljstva kori-
snika što je rezultiralo ukupnim trećim
mjestom. Nissan QASHQAI je jedini nenje-
mački automobil među prvih osam.
“Ova važna nagrada pokazuje zašto je
QASHQAI postigao tako velik prodajni
uspjeh diljem Europe. To je priznanje izvr-
snom dizajnu i iznimnoj kvaliteti proizvodnje
kojom se odlikuju svi automobili proizvedeni
u našoj tvornici u Sunderlandu u Velikoj Bri-
taniji. Nagrada ‘Gelber Engel’ predstavlja
mjerilo kvalitete novih i gotovo novih auto-
mobila pa smo oduševljeni što je QASHQAI
dobio to priznanje”, izjavio je Simon Thomas,
viši potpredsjednik Nissana Europe. Podsje-
timo, Nissan QASHQAI lansiran je 2007. kao
inovativna i privlačna alternativa tradicio-
nalnom hatchbacku C segmenta. Spojem
karakteristika SUV-a i obilježja kompaktnog
porodičnog automobila dobiven je crossover
koji je osvojio kupce diljem Europe. Do danas
je u Europi prodano više od 740.000 primje-
raka, a samo u 2010. u tvornici u Sunderlandu
proizvedeno je više od 270.000 primjeraka.
Značajno osvježenje modela u proljeće prošle
godine samo je poboljšalo QASHQAIJEVU
kvalitetu i uglađenost.
Europski auto2011.
Protekla 2010. bila je više nego uspješna
za Nissan kada su u pitanju prodajni rezultati
u Europi, obzirom da je u istoj prodano uku-
pno 555.000 vozila i postignut tržišni udjel od
3,1 posto, najveći od 1995.
Ovako dobre prodajne rezultate Nissan
može zahvaliti svojim crossover modelima
Qashqai i Juke, koji su očigledno “pogodili”
ukus europskih kupaca.
Pored njih su i novi Murano te sportski
350Z zabilježili dobru potražnju. Nissan u
2011. očekuje nastavak dobrih prodajnih
rezultata, u čemu se veliku ulogu pored Qas-
hqaija i Jukea, odigrati i nova generacije
Micre te električni Leaf, koji se već okitio
titulom europskog automobila 2011. Top pet
europskih tržišta za Nissan u prošloj godini
redom su Velika Britanija (96.419 primje-
raka), Rusija (84.288 primjeraka), Njemačka
(61.250 primjeraka), Italija (60.820 primje-
raka) i Francuska (59.850 primjeraka). Vrijedi
spomenuti da je Nissan u protekloj godini u
svojim proizvodnim pogonima u Španjolskoj
i Velikoj Britaniji proizveo 390.727 novih
vozila.
ADAC-ov Žuti anđeo 2011.
1. Porsche 911
2. Audi A5
3. Nissan QASHQAI
4. Porsche Boxster
5. BMW serije 1
6. BMW serije 3
7. Audi TT
8. Mercedes-Benz SLK
U BiH povećanje
prodaje od 135 posto
Nissan je na bosanskohercegovačkom
tržištu u 2010., prodao ukupno 136
vozila, 119 putničkih i 17 gospodar-
skih, što predstavlja povećanje od
skoro 135 posto u odnosu na 2009.
Najprodavaniji model nesumnjivo je
novi Qashqai, koji je u obje verzije
(Qashqai i Qashqai +2) pronašao put
do čak 70 novih vlasnika te tako čini
nešto više od 51 posto ukupne
prodaje.
37
Cetvrtak Ĉ 20. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
S T O L A C
Broj: 07 /11.
Dana,19.01.2011.
Temeljem članka 29.stavak 6. i 12. Statuta Komunalnog poduzeća Stolac i članka 10. Pravilnika o
organizaciji poduzeća i sistematizaciji radnih mjesta direktor Komunalnog poduzeća d.o.o.Stolac
dana 19.01.2011.godine r a s p i s u j e
N A T J E Č A J
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1. Čuvar bazena - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Pored općih uvjeta koji su propisani Zakonom kandidat treba da ispunjava i uvjete koji su
predviđeni Pravilnikom o organizaciji poduzeća i sistematizaciji radnih mjesta Komunalnog
poduzeća d.o.o.Stolac i to:
- NK bez radnog iskustva
Sukladno članku 10.Pravilnika o organizaciji poduzeća i sistematizaciji radnih mjesta poduzeća,da
bi radnik po zasnivanju radnog odnosa ostao u radnom odnosu potrebno je zadovoljiti na
probnom radu koji traje 6 (šest) mjeseci od prvog dana stupanja na rad.
Opći uvjeti:
- da je državljanin BiH
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova
Kandidati svoje prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja trebaju da predaju u
Komunalnom poduzeću Stolac ili pošalju putem pošte na adresu:
Komunalno poduzeće Stolac
Humska bb , 88360 Stolac
Rok za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
D I R E K T O R
Nikica Markić
Dnevni list
38
Boy George, frontmen britanske pop-skupine iz
1980-ih Culture Pub postao je vlasnik slike raspetog
Davida Beckhama, sa novčanicom od jednog dolara
na vrhu križa i trofejima svjetskog prvaka umazanim
krvlju u podnožju, autora Johnnyja Cottera
EMIR SPAHIĆ Do kraja siječnja rješava se budućnost kapetana Zmajeva
Aston Villa ozbiljniji
kandidat od Arsenala
Dok se menadžer Topnika Arsene Wenger i dalje “nećka”,
Villa je konkretna, želi pojačanje u obrani, a birati će
između Begovića i Blackburnova Cristophera Sambe
Do kraja zimskog prijela-
znog roka ostalo je još jeda-
naest dana, a jedna od nama
najzanimljivijih priča bit će
ona po pitanju sudbine kape-
tana naše reprezentacije,
Emira Spahića.
Već otprije je poznato
kako na svome radaru
30-godišnjeg Spahića ima
menadžer londonskog Arse-
nala, Arsene Wenger, kojemu
ZRINJSKI Slaven Musa s 26 nogometaša danas nastavlja pripreme u Neumu
Čak 10 novih igrača
• Piše: Mario Pandža
• sport@dnevni-list.ba
Nakon deset dana rada u
Mostaru, nogometaši Zrinj-
skog danas će s pripremama
nastaviti u Neumu, gdje će
Slaven Musa s igračima
raditi do 29. siječnja.
Među 26 putnika čak je
deset igrača koji u prvom
dijelu sezone nisu nosili dres
Zrinjskog – Samir Duro, Pero
Stojkić, Levan Kutalia, Toni
Markić, Franjo Delić, Toni
Gagro, Filip Arežina, Anel
Salković, Marko Rašo i
Ozren Perić. Puno novih
igrača, ali malo - pojačanja!
Istina, prema zakonu
velikih brojeva, netko ili neki
od njih vjerojatno će se poka-
zati pojačanjem, ali činjenica
je da to nije ono što su simpa-
tizeri Zrinjskog očekivali ove
zime, pogotovo ne zbog situ-
acije u kojoj se mostarski
klub nalazi. Očekivali su više
od “recesijskih pojačanja”…
Kutalia je posljednju služ-
benu utakmicu odigrao još u
travnju prošle godine, Stoj-
kić i Markić nisu bili standar-
dni u Osijeku i Širokom Bri-
jegu, Duro je u 34. godini
Među 26 putnika za Neum čak je deset igrača koji u prvom dijelu sezone nisu nosili dres
Zrinjskog – Duro, Stojkić, Kutalia, Markić, Delić, Gagro, Arežina, Salković, Rašo i Perić
Džidić ostaje u
Mostaru
Damir Džidić još neko vrijeme
mora trenirati prema individu-
alnom programu, tako da se
nije našao na popisu putnika
za Neum. Podsjetimo, Džidić je
početkom prosinca podvrgnut
novoj operaciji gležnja, a Pod
Bijelim brijegom se nadaju da
bi u punom trenažnom pro-
cesu trebao biti početkom
veljače.
I Bencun uzeo
ispisnicu
Nakon Ivana Puljića ispisnicu
je uzeo i Mateo Bencun, još
jedan 19-godišnjak koji se nije
naigrao u prvom dijelu sezone.
Naime, upisao je tek četiri
nastupa, sva četiri ušavši s
klupe.
Popis za Neum
VRATARI: Melher, Hadžić,
Budimir;
BRANIČI: M. Aničić, Stojkić,
Markić, Delić, Gagro, Zlatić;
VEZNI IGRAČI: Stjepanović,
Salčinović, Zadro, Sušić, Ivan-
ković, Selimović, Duro, Kutalia,
Rašo, Miličević, Martinović,
Arežina;
NAPADAČI: Lendrić, Pehar,
Perić, Barišić, Salković.
39
LeBron James, ponajbolji igrač NBA lige potpisao je s
Spring Hill Productionsom ugovor koji će rezultirati
crtanom serijom u deset epizoda inspiriranom
LeBronovim nedavnim duhovitim reklamama za
Nike, a koja će biti postavljena na Youtube
Utrka za mladim belgijskim napadačem Anderlechta,
17-godišnjim Romeluom Lukakuom se nastavlja, a
prema pisanju engleskih medija, Liverpool se odlučio
na konkretan potez te je Anderlechtu već ponudio 23
milijuna eura.
ŽELJEZNIČAR Aktualni prvak započeo s pripremama za nastavak sezone
Osim: Podignemo
li formu, možemo
obraniti naslov prvaka
Oko 200 navijača
popratilo prvi
trening Plavih
koji su odradila
34 igrača
Nogometaši Željezni-
čara najkasnije su od svih
premierligaša započeli s
pripremama za nastavak
sezone.
Šef struke Amar Osim
u svom je stilu prokomen-
tirao taj podatak konstata-
cijom “zadnji smo počeli da
bismo prvi završili”, jasno
dajući do znanja svojim
izabranicima da od njih
očekuje bespoštednu
borbu na dvije fronte
(prvenstvo i kup).
- Tradicionalno bolje
igramo na proljeće tako da,
ako se podignemo na proš-
losezonsku razinu, imamo
šanse obraniti naslov
prvaka, kazao je Osim.
Prvom treningu Plavih
pr i sust vova l o j e i
200-tinjak navijača, koji su
pljeskom nagrađival i
igrače koji su najviše poka-
zali u uvodnim testira-
njima.
- Imamo igrače, navi-
jače i tradiciju! Sami odlu-
čujemo o svojoj sudbini
izjavio je strateg aktualnih
prvaka BiH.
- Borac je svakako u
bodovnoj prednosti, ali pet
bodova nije nedostižno.
Međutim, ne trebamo
otpisivati ni Sarajevo, koje
ima isto bodova koliko i
mi, te Široki Brijeg, koji je
uvijek opasan protivnik.
No, mi ćemo prije svega
raditi na tome kako da
poboljšamo našu igru,
našu formu. Ni pojačanja,
ni tradicija…, ništa nam
neće pomoći ako ne
budemo dobro spremni,
poručio je Osim.
Na jučerašnjem tre-
ningu vidjelo se puno novih
imena, no samo su dva
igrača službeno potpisala
ugovor i sigurno će nositi
dres Željezničara. Riječ je
o Makedoncu Perici Stan-
českom, koji je prvi dio
sezone odradio u dresu
jesenskog prvaka banjo-
lučkog Borca, te Nerminu
Jamaku (došao iz Čelika).
Put do najjače momčadi
kroz probu će pokušati
izboriti i dva tamnoputa
igrača, kamerunski napa-
dač Mbenda Willy i Fran-
cuz Ferdinand Bitangane
(branič), te Čeho i z
Famosa, Alić iz visočke
Bosne, i Krajišnik iz MT
Beograda. J. S.
Nikolić opravdano odsutan, Ćulum ozlijeđen
Prvi trening Željezničara odradila su 34 igrača, a taj kadar Osim će 'skresati' za desetak imena jer
na drugi dio priprema, koji će se obaviti u Puli (od ponedjeljka) planira povesti 23 igrača i tri
vratara. Od igrača koji su pod ugovorom nije se pojavio jedino napadač Aleksandar Nikolić, čiji je
izostanak označen “opravdanim”, dok je veznjak Milan Ćulum došao ozlijeđen. On je tijekom
samostalnih treninga u zimskoj stanci ozlijedio skočni zglob, ali će putovati u Pulu.
Nejasna situacija s Bešlijom
Nejasan je status veznog igrača Harisa Bešlije. Prema nekim informacijama, on u nastavku sezone
neće nositi dres Željezničara, a u prilog tomu ide činjenica da je Jamak zadužio 'Bešlijinu' sedmicu.
Kako se ranije spominjalo, Damir Rovčanin bi proljeće mogao provesti na posudbi u dresu Veleža.
je potrebno pojačanje u
obrani, no Francuz još uvijek
nije napravio konkretne
korake po tome pitanju. Za
razliku od njega, to je učinio
drugi premierligaš, Aston
Villa, čiji je menadžer Gerard
Houllier bacio udicu na Spa-
hića i kapetana Blackburna,
Cristophera Sambu, te zapo-
čeo službene pregovore.
Novca za obojicu teško da će
biti, pogotovo sada kad je
Villa izdvojila 18 milijuna
eura za napadača Sunder-
landa Darrena Benta, tako
da je najrealnija opcija “ili
Spahić ili Samba”. Spahić je
prema Transfermarktu.de
procijenjen na 5,5, a kapetan
Blackburna na sedam mili-
juna eura.
I sam agent Emira Spa-
hića, Bekim Dino Pašalić
prije nekoliko dana je potvr-
dio kako Houllier želi Spa-
hića, a navodno ga je i Mont-
pellier spreman pustiti uko-
liko ponuda bude zadovolja-
vajuća.
S druge strane, Wenger i
dalje uporno odbija pričati o
imenima, iako i sam priznaje
kako će pojačanja u obrani
biti potrebna.
- Imamo mnogo ponuda
za igrače, ali u ovom trenutku
još uvijek nema ništa kon-
kretno. Ne mogu vam reći na
kojoj poziciji tražimo pojača-
nja, jer to još uvijek nisam
odlučio. Kada pogledate
našu zadnju liniju odbrane,
vidjet ćete da imamo kvali-
tetu jer su Djourou, Squillaci,
Koscielny i Vermaelen sjajni
igrači. Međutim, to ne znači
da nećemo pojačati konku-
renciju. Vidjet ćemo, rekao je
Wenger.
Kako god bilo, cijela
priča rasplest će se do kraja
siječnja, kada završava zim-
ski prijelazni rok. Spahić je
nedavno potpisao i novi
ugovor s Montpellierom koji
ga za Stade de la Mosson
veže do 30. l ipnja 2014.
godine, no nikoga ne bi izne-
nadilo da se na početku ove
godi ne pri ključi Edi nu
Džeki i Asmiru Begoviću u
Premiershipu. T.B.
života…Ostali? Delić i Gagro
su igrači Branitelja koji su u
ovim pripremama dobili pri-
liku ponovno se dokazati u
dresu Zrinjskog, Arežina i
Salković na proljeće će igrati
za juniore, dok su Rašo i
Perić jesenas igrali za niželi-
gaše
Musa je, ipak, zadovoljan
dosad urađenim.
- Zadržali smo praktički
sve standardne igrače iz
prvog dijela sezone, a linije u
momčadi dodatno ojačali.
Osim toga, ne treba zabora-
viti da nam se vraća i Pavle
Sušić koji jesenas nije igrao
zbog ozljede, kazao je Musa.
- Nadam se da će nam se
u Neumu priključiti i jedan
provjereni igrač s kojim bi
zatvorili rupu na desnom
boku, jer smo na toj poziciji
trenutačno najtanji, dodao je
Musa.
Od igrača koji su bili na
probi, Musa je kao najzani-
mljivije okarakterizi rao
Marka Rašu i Ozrena Perića.
- I ostali igrači su poka-
zali određenu kvalitetu, ali
neki od njih konkuriraju za
pozicije gdje smo trenutačno
dobro pokriveni, dok je
nekima ovo tek prva senior-
Ostaju Rašo i Perić
Desetak igrača bilo je na probi Pod Bijelim brijegom,
a pripreme s mostarskim klubom nastavit će samo
21-godišnji veznjak Marko Rašo i 23-godišnji napa-
dač Ozren Perić. Rašo je Zadranin koji je prema
napisima u hrvatskim medijima bio jedan od najda-
rovitijih igrača svoje generacije, no u razvoju su ga
usporile ozljede zbog kojih je praktički propustio
kompletnu prošlu sezonu.
Perić je, pak, prošao omladinsku školu austrijskog
Sturma, sezonu 2008./2009. proveo je u sloven-
skom Rudaru, dok je u posljednjih godinu i pol igrao
za čak tri kluba – Borac, Kozaru i Laktaše.
Aničić i Zovko u Branitelj
Josip Aničić i Pero Zovko drugi dio sezone provest
će na posudbi u Branitelju.
- Radi se o igračima kojima je ovo prva seniorska
sezona, a koji su zbog male minutaže praktički
izgubili pola godine. Oni na proljeće moraju igrati,
zbog čega sam im predložio odlazak na posudbu u
Branitelj ili Čapljinu. Naravno, ostavio sam im
mogućnost ostanka u Zrinjskom, ali za njihov razvoj
bi bilo vrlo loše kada bi i na proljeće minutažu dobi-
vali na kapaljku. Oni su malo razmislili i odlučili se
za Branitelj, što svakako nije korak natrag u njiho-
vom razvoju, izjavio je Musa.
Protiv Budućnosti 12. veljače
Nakon Branitelja (23.1.), Zagreba (26.1.), Lučkog (6.2.), Hrvatskog
dragovoljca (15.2.) i Leotara (19.2.), potvrđen je i šesti protivnik
Zrinjskog u pripremama za proljetni dio sezone, ujedno i naj-
zvučniji. Riječ je o crnogorskoj Budućnosti koja će jedan dio
priprema odraditi u Međugorju, a protiv koje će Zrinjskog igrati
12. veljače, najvjerojatnije u Mostaru. Nakon prvog dijela sezone
Budućnost je drugoplasirani klub crnogorskog prvenstva, odmah
iza Mogrena. Još uvijek su nepoznati protivnici za 29. siječnja te
2. i 9. veljače.
Arežini petogodišnji ugovor
Pet juniora povest će Slaven Musa u Neum – Hrvoja Miličevića,
Davora Martinovića, Ivana Barišića, Filipa Arežinu i Anela Salko-
vića. Arežina (1992.) je vezni igrač koji je do sada igrao za Slogu,
a jučer je stavio potpis na petogodišnji ugovor sa Zrinjskim.
Salković (1993.) je, pak, napadač koji je igrao za Čapljinu.
ska sezona pa bi s njima
morali biti strpljivi. Rašo se,
pak, pokazao kao školovan
igrač, a na testiranjima je
imao ponajbolje rezultate,
dok je Perić pozornost na
sebe skrenuo u ove dvije kon-
trolne utakmice, nastavio je
trener Zrinjskog.
U Neumu će se Mostarci
zadržati sljedećih deset
dana, a u tom razdoblju kre-
nut će i s odigravanjem kon-
trolnih utakmica koje bi tre-
bale iskristalizirati 15-16
igrača koji bi trebali biti u
najužim kombinacijama za
proljetni dio sezone.
Slaven Musa:
Zadržali smo praktički sve standardne
igrače iz prvog dijela sezone, a linije u
momčadi dodatno ojačali. Osim toga, ne
treba zaboraviti da nam se vraća i Pavle
Sušić koji jesenas nije igrao zbog ozljede
u ove dvije kon-
ice, nastavio je
kog.
će se Mostarci
najužim kombinacijama za
proljetni dio sezone.
e
ne
vle
de
IFFHS Denilson uzburkava vode
Collina je najbolji sudac posljednjeg četvrtstoljeća Fabregas nije dobar kapetan
Institut za nogometnu povijest i
statistiku iz Kölna objavio je listu
najboljih svjetskih sudaca u
posljednje 24 godine (1987.-2011.),
čiji vrh neće biti promijenjen za
godinu dana. Umirovljenoga
legendarnog talijanskog suca
Pierluigija Collinu to čini najboljim
nogometnim sucem na svijetu u
posljednjoj četvrtini stoljeća. Na
drugom je mjestu, sa sedam
bodova zaostatka, također umi-
rovljeni njemački sudac Markus
Merk, dok treće mjesto drži još
jedan bivši sudac, Danac Kim Mil-
ton Nilsen. Od djelatnih sudaca
najbolje se, na petom mjestu, drži
Kolumbijac Oscar Julian Ruiz, dok
deseto mjesto dijeli Urugvajac
Jorge Luis Larrionda. Dr. Merk
proglašen je u izboru kelnskog
instituta za najboljega nogomet-
nog suca prvog desetljeća 21.
stoljeća, dok je nagradu na najbo-
ljeg suca 2010. godine zaradio
Englez Howard Webb, inače 27. na
spomenutoj 24-godišnjoj listi.
Brazilski veznjak Arsenala,
Denilson Neves, dao je jednu
izjavu koja se sigurno neće svi-
djeti Upravi Topnika, kao ni
navijačima, a tiče se njihova
najboljeg igrača Cesca Fabre-
gasa i njegove uloge kao kape-
tana momčadi.
- Fabregas je kapetan, ali nije
vođa. To je stvar osobnosti, a
vođa može biti mlad. To je nešto
sa čime se rodi. Nedostaje nam
liderstvo. Nemamo vođe. Ne
vidim nijednog igrača koji bi to
mogao biti. Arsenal je u ovom
trenutku i više od kolektivne
ekipe, to svi kažu, ali vođa je
važan za tim, rekao je Denilson.
40 Sport
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
Ronaldo Balotelliju Maradona
Manje pričaj, više igraj Žalovanje je gotovo
Cristiano Ronaldo je u Engleskoj
postao zvijezda Man. Uniteda i
svjetskog nogometa kao vrlo mlad
igrač. Na upit o talijanskom napa-
daču Manchester Cityja Mariju
Balotelliju nije baš ponudio odgo-
vor koji su vjerojatno Balotellijevi
fanovi htjeli čuti.
- Odličan je igrač, ali bilo bi mu bolje
da manje priča, a više razmišlja o
svojoj igri. U Engleskoj uvijek
možete puno naučiti, samo ako ste
spremni slušati. Nadam se da je on
spreman. No, trenutno stavlja pre-
više drugih stvari ispred svoje
profesije, a to nije dobro, rekao je
Cristiano Ronaldo, trenutačno
najbolji igrač madridskog Reala.
Diego Maradona poručio je da je
napokon okončao razdoblje tugova-
nja zbog napuštanja izborničke
dužnosti argentinske reprezenta-
cije. Šest mjeseci nakon eliminacije
od Njemačke s 4:0 u četvrtfinalu
SP-a u Južnoj Africi, a nakon toga i
odlaska s klupe Argentine, Mara-
dona je novinarima izjavio: “Žalova-
nje je gotovo!”
Dodao je kako se kasnije ovoga
mjeseca sprema na putovanje u
Englesku s razlogom, ali nije speci-
ficirao kojim. No, od ranije se špe-
kulira kako je Maradona spreman
osluhnuti ponude iz Engleske. Kon-
kretno, mogao bi sjesti na klupu
Blackburna.
Kranjčar prioritet Liverpoola
Lass ostaje u Realu
Blic vijesti
Engleski mediji donose
kako je prioritet Liverpo-
ola u preostalim danima
siječanjskog prijelaznog
roka dovođenje hrvatskog
reprezentati vca Ni ke
Kranjčara, koji je na izla-
znim vratima Totten-
hama. Liverpool bi skoro
trebao stupiti u kontakt
sa Spursima
Menadžer Lassane Diarre, nogometaša Real Madrida, John Williams,
tvrdi kako njegov klijent neće napustiti Santiago Bernabeu unatoč
zanimanju Manchester Uniteda i Tottenhama za njegove usluge te da
će pokušati izboriti mjesto u Realu
Bez velikih
promjena
Odlučio sam sačekati vikend, kako bih još jednom pogledao
učinak nekih igrača. Imam jednu malu dilemu, kazao je Sušić
• Piše: Saša Ibrulj
• sport@dnevni-list.ba
Izbornik nogometne
reprezentacije Bosne i Her-
cegovi ne Safet Sušić
konačnu odluku o dvade-
set imena koja će uvrstiti
na popis za utakmicu s
Meksikancima, koja se igra
9. veljače u Atlanti, odložio
je za ponedjeljak, kako bi se
ovog vikenda još jednom
uvjerio u aktualnu formu
reprezentativaca.
Ipak, jasno je da velikih
promjena neće biti i da će
momčad koju je suprotsta-
vio Slovacima u Bratislavi
prije nešto više od dva mje-
seca biti ta iz koje će Sušić
birati početnih jedanaest
za sudar s El Trijom.
Pape je planirao već
ovog tjedna javnosti obzna-
niti popis za Meksiko, ali se
predomislio i odlučio sače-
kati početak novog. Izbor-
nik je još uvijek u Francu-
skoj, ulovili smo ga u post-
prazničnoj kupnji...
- Odlučio sam sačekati
vikend, kako bih još jed-
nom pogledao uči nak
nekih igrača. Imam jednu
malu dilemu, i ona je
vezana uz jednog od igrača
koji je igrao protiv Poljske.
No, činjenica je da trenu-
tačno imamo izgrađenu
momčad od dvadeset
igrača i teško da itko može
nekoga “izbaciti”. Ipak,
sačekat ću pa u ponedjeljak
poslati pozive.
Brine ga slaba forma
U Bratislavi je s Mensu-
rom Mujdžom, koji je
kasnije otkazao, bilo dva-
deset igrača, a tako će biti
i u zrakoplovu koji će našu
reprezentaciju prvi put u
povijesti odvesti u Sjevernu
Ameriku.
- Sigurno da nećemo
širiti popis, idemo s dvade-
set igrača. Nikome neće
biti popusta, jednostavno
je ovo za nas jako važna
utakmica, kao što je bila i
Slovačka. Generalna je to
proba za Rumunjsku, pro-
tivnik je snažan i važno
nam je kakav ćemo dojam
ostaviti i rezultat napraviti,
objašnjava Sušić.
Među pozvanima bit će
i Zvjezdan Misimović, koji
je bez kluba, nekoliko
igrača koji su u posljednje
vrijeme češće na klupi, te
oni kojima prvenstvo nije
počelo...
- Malo me to brine,
moram priznati, ako govo-
rimo u kontekstu utakmica
koje nas čekaju u 2011.
Razgovarao sam sa Zvjez-
danom u Turskoj i on je
svjestan važnosti njegove
uloge. Mi sada imamo
vezni red koji bi trebao vući
igru reprezentacija, a u
svojim klubovima ne igra.
Nadam se da će se to što
skorije promijeniti, da će se
situacija sa Zvjezdanom
promijeniti i da će on biti u
dobroj formi.
Džeko napravio pravi potez
Činjenica da je Miralem
Nadam se da će se to što skorije promijeniti
REPREZENTACIJA Izbornik Safet Sušić popis s igračima na koje računa za duel s Meksik
Imamo vezni red koji bi
trebao vući igru reprezentacija,
a u svojim klubovima ne igra
41 Sport
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
Mitrović:
Svi su na testu
VELEŽ Od jučer Rođeni u Međugorju, već danas nova kontrolna utakmica
Rođeni su preselili u Međugorje, gdje bi po planu
trebali odrađivati dva, možda i tri treninga
dnevno, te odigrati barem dvije prijateljske
utakmice. Prva je danas protiv Zvijezde
• Piše: Saša Ibrulj
• sport@dnevni-list.ba
Sedam dana u Među-
gorju moglo bi biti pre-
sudno za pojedine nogome-
taše Veleža, kada je u pita-
nju njihov budući status, s
obzirom da je Milorad
Mitrović najavio kako će
nakon povratka s prvog
dijela priprema vrlo vjero-
jatno uslijediti i skraćivanje
popisa s imenima igrača na
koje će računati u predsto-
jećoj polusezoni.
Rođeni su preselili u
Međugorje, gdje bi po planu
trebali odrađivati dva,
možda i tri treni nga
dnevno, te odigrati barem
dvije prijateljske utakmice.
Milorad Mitrović svoja oče-
kivanja od momčadi u idu-
ćih sedam dana prenio je na
službeni m stranicama
kluba...
- U praksi smo već
počeli s ovom fazom rada u
Mostaru, dva puta dnevno,
ali je nužno da imamo jedan
ovakav vid priprema jer
momčad mora biti na
okupu, zajedno živjeti, pro-
voditi vrijeme zajedno.
Tako se jača timski duh,
stvara atmosfera u mom-
čadi, ali i igrači navikavaju
jedan na drugog.
Za vikend nova utakmica
Plan je odigrati mini-
malno dvije utakmice, iako
nije nemoguće pronaći pro-
tivnika i za treću. Rođeni će
već danas ukrstiti koplja s
momčadi koja ih je ove
sezone osramoti l a u
Mostaru, kada im je nani-
jela najteži domaći poraz u
posljednjih 30 godina.
Naravno, radi se o Zvijezdi
iz Gradačca (15 sati).
- Za subotu ili nedjelju
planirali smo još jednu uta-
kmicu. Možda do povratka
za Mostar bude i treća, ali
o tome ćemo razmisliti i
vidjeti kako se situacija
bude odvijala i s vremenom,
ali i intenzitetom rada. Ovu
utakmicu za vikend ćemo
najvjerojatnije odigrati s
nekim od lokalnih klubova.
Postojala je mogućnost da
igramo sa Željezničarom,
ali oni u Međugorje dolaze
nešto kasnije, pa ćemo u
nekom drugom terminu
igrati protiv njih, poručio je
Mitrović.
U Međugorju 26 igrača
U Međugorju je uku-
pno 26 igrača. Na popisu
su se našli vratari Had-
žiđulbić, Oštraković i
Šuta, te Zaimović,
Kajtaz, Kazazić,
Stoki ć, Iveti ć,
Jazvin, Kodro,
Zolj, Škaljić,
Demić, Vela-
gić, Kadrić,
Kalajdžić,
Mahinić,
Marić,
Gadžo,
Mahmuto-
vić, Brko-
vić, Bala-
lić,
Ćemalo-
vić, Dura-
ković,
Le l o i
Remetić.
Za neke
od nj i h
mogli bi to
biti i posljed-
nji treni nzi
među Rođe-
nima.
- Razgovarao sam s
i grači ma, koji zai sta
odlično rade i nemam pri-
mjedbi na njih. Upoznati su
s planom priprema za
Međugorje, kao i činjeni-
com da nakon povratka u
Mostar sl ijedi revizija
popisa. Ne želim spekuli-
rati o broju i imenima
igrača. Svi su oni na testu.
Rekao sam da imaju pri-
liku pokazati se i da će
samo od njih ovisiti koliki
će to broj biti, zaključio je
Mitrović.
Još ranije je rekao kako
nije nemoguće da to budu i
igrači koji su pod ugovo-
rom, sada to potvrdio kon-
statacijom da su svi na
testu, pa će biti jako zani-
mljivo po povratku u
Mostar. Do tada, svi imaju
svoju priliku. Poštenije ne
može.
Potraga za pojačanjima još traje
Iako je bilo najavljeno da bi ime novog napadača trebalo biti
poznato do danas, to se još nije dogodilo. Rođeni tragaju, ali nije
ni čudo da ne mogu pronaći prava rješenja s obzirom da je bh.
tržište ionako, blago rečeno, skromno, a zimi je situacija drastično
loša. Navodno, želja je što skorije angažirati provjerenog napadača
i ofenzivnog veznjaka, a hoće li Mostarci u tome uspjeti, ostaje za
vidjeti.
Međugorje, gdje bii ppoo plaannuu
možda i tri treninngggaaa
rem dvije prijateljssskke
as protiv Zvijezde
o sa Željezničarom,
u Međugorje dolaze
kasnije, pa ćemo u
m drugom terminu
protiv njih, poručio je
vić.
ugorju 26 igrača
Međugorju je uku-
6 igrača. Na popisu
našli vratari Had-
bić, Oštraković i
te Zaimović,
,
z, Kazazić,
i ć, Iveti ć,
n, Kodro,
Škaljić,
,,
ć, Vela-
Kadrić,
džić,
nić,
,
o,
muto-
rko-
ala-
lo-
ura-
i
tić.
eke
nj i h
bi to
osljed-
reni nzi
u Rođe-
Razgovarao sam s
i ma, koji zai sta
o rade i nemam pri-
i na njih. Upoznati su
nom priprema za
gorje, kao i činjeni-
a nakon povratka u
ar sl ijedi revizija
a. Ne želim spekuli-
o broju i imenima
. Svi su oni na testu.
o sam da imaju pri-
pokazati se i da će
od njih ovisiti koliki
broj biti, zaključio je
vić.
š ranije je rekao kako
emoguće da to budu i
koji su pod ugovo-
ada to potvrdio kon-
cijom da su svi na
pa će biti jako zani-
o po povratku u
r. Do tada, svi imaju
priliku. Poštenije ne
ma još traje
napadača trebalo biti
Rođeni tragaju, ali nije
nja s obzirom da je bh.
mi je situacija drastično
ti provjerenog napadača
u tome uspjeti, ostaje za
Wilson Palacios
Modrić je jedan
od najboljih
nogometaša svijeta
Serija divljenja igrama hrvatskog
nogometaša Luke Modrića traje i
dalje. Posljednji je u nizu svoj iskaz
dao Modrićev klupski suigrač u
Tottenhamu Wilson Palacios.
- Za mene je on jedan od najboljih
svjetskih nogometaša. S obzirom da
mi je suigrač u Spursima, mogu reći
da je to jedan od igrača s kojima je
najlakše igrati. Po mojem mišljenju,
Luka je trenutno jedan od najboljih
igrača u Premierligi. On daje ener-
giju svima nama u veznom redu.
Svojim pasovima nam olakšava igru.
Zadovoljstvo je igrati uz njega u
ovom trenutku, rekao je Palacios.
Houllier zna
vrijednost
Spahića
Engleski mediji objavili su
kako je transfer Emira
Spahića iz Montpelliera u
Aston Villu na pragu dogo-
vora, i to nakon što je
Sušić našeg kapetana
nahv al i o Ge r a r du
Houllieru. Menadžer Ville
je naime bio Papetov tre-
ner u PSG-u.
- Mene nitko nije zvao.
Houllier jako dobro zna
mogućnosti i kvalitete
Spahića i nema potrebe
nekoga pitati. Ipak, mislim
da je taj transfer daleko od
realizacije, s obzirom da je
Villa previše novca potro-
šila na kupnju Darrena
Benta iz Sunderlanda.
Sa Salihovićem
smo jači
S obzirom da nema pravo
nastupa protiv Rumunja,
možda se razmišljalo o
tome da se Sejada Saliho-
vića poštedi puta u
Atlantu?
- Ni slučajno. Sejad je izu-
zetno kvalitetan igrač, koji
nama donosi dimenziju
više u igri, s kojim smo
sigurno kvalitetniji. Uosta-
lom, kazna mu istječe
protiv Rumunja i važno je
da bude uz momčad prije
nego se priključi u
nastavku kvalifikacija,
kaže Sušić.
Pjanić sve rjeđe na
terenu u dresu Lyona
ipak nije tolika briga za
izbornika...
- Čvrsto vjerujem u
njega. On je mlad i prije
svega kvalitetan igrač,
a bit će mnogo uta-
kmica ove sezone i
sigurno je da će dobivati
priliku. Miralem redo-
vito i naporno radi i to
nas ne treba brinuti.
Najveći problem je kako
će se on psihološki osje-
ćati, frustrirajuće je biti
na klupi.
Tri igrača su pro-
našla novi klub - Edin
Džeko je u Manchester
Cityju, Senijad Ibričić u
Lokomotivu, a Ognjen
Vranješ u Krasnodaru.
- Za Edina sam i
ranije govorio da bi mu
najbolje bilo otići u
Englesku i jako mi je
drago da je to uradio.
Gledao sam ga u debiju
i mislim da je odigrao
odličnu utakmicu. Pred
njim je, nadam se,
odlično razdoblje, vjeru-
jem da će se brzo privi-
knuti na novu momčad.
Senijad je također iza-
brao dobar klub, Loko-
motiv je na većoj razini
od Hajduka i sad je na
njemu da se tamo
dokaže. Vranješ je mlad
igrač, za kojeg je najvaž-
nije da što više igra i
stječe iskustvo i zato
mu je ovaj transfer
važan. General no,
mislim da će na sve njih
utjecati pozitivno to što
imaju novi klub. Kada
već mijenjate sredinu,
kada pronađete novi
klub, znači da ste sretni
i zadovoljni, jer ne biste
išli tamo gdje vam se ne
sviđa.
Za kraj, Sušić je još
jednom poručio kako je
važna maksi mal na
ozbiljnost igrača u uta-
kmici s Meksikancima...
- Radi se o izvrsnoj
momčadi, o reprezenta-
ciji koja ima ime u svi-
jetu i sigurno da nam je
važno da se prikažemo
u dobrom svjetlu.
Stalno ponavljam, ovo
je generalna proba pred
Rumunjsku i o njoj
dosta ovisi. Još jednom
ću razgovarati s igra-
čima i naglasiti da je
važno da se izbore za
mjesto u svojim momča-
dima ako žele biti stan-
dardni reprezentativci.
Svi moraju prvo pogle-
dati sebe i svoj učinak,
a onda se posvetiti da
on bude bolji, kako bi
dobili mjesto u svom
timu, a kasnije i repre-
zentaciji.
kom objavit će u ponedjeljak
42 Sport
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
ANTE KUKRIKA Rukometni reprezentativac BiH ponovno angažman pronašao u Tunisu
Esperance novo igračko odredište
“Momčad je sada dosta
oslabljena, financijsko stanje
nije dopustilo ostanak poje-
dinaca. Osobno nisam pri-
stao na smanjenje dogovore-
nog iznosa ugovora, tako da
ću se pokušati nagoditi s
čel nici ma da napusti m
Rumunjsku, jer imam dobru
ponudu za nastavak karijere
već od ove polusezone” -
rekao je rukometni reprezen-
tativac Bosne i Hercegovine
Ante Kukrika za Dnevni list
na početku godine, kada se
još vodio kao član rumunjske
momčadi Energia Lignitul
Panduriija (Targu Jiu). Nje-
gova jednoipolgodišnja epi-
zoda u Rumunjskoj je i služ-
beno okončana.
Igrač se već nekoliko
dana nalazi u Tunisu, gdje je
na pola godine plus godinu
potpisao ugovor s momčadi
Esperance, aktualnim prva-
kom zemlje u kojoj se igra
najbolji rukomet na afričkom
kontinentu.
Treća sezona u Tunisu
Svaki spomen Tunisa u
posljednjih mjesec dana ipak
se uglavnom dovodi u vezu s
političkom krizom koja u
posljednje vrijeme drma
zemlju.
- Mislim da to nije toliko
izraženo koliko se u medi-
jima prenosi, nemam razloga
za brigu. Demonstracije su
evidentne, ali u međuvre-
menu ljudi svoje obveze i
svakodnevni život normalno
upražnjavaju. Osobno nisam
imao nikakvih problema. Sve
mi ja na dohvat ruke ovdje,
smješten sam trenutačno u
hotelu gdje se i hranim, a
dvorana je stotinjak metara
dalje, govori Ante Kukrika.
Čapljincu nije ovo prvi
boravak u Tunisu, s obzirom
da je već dvije godine igračke
karijere proveo u istoimenom
glavnom gradu ove zemlje.
Osobito zanimljivo je kako se
transferom u Esperance
Čapljinac zamjerio navija-
čima Club Africaina, mom-
čadi za koju je igrao u sezo-
na ma 2 0 0 5. / 2 0 0 6 . i
2007./2008., te u dresu ovog
kluba osvojio državno prven-
stvo i titulu pobjednika
Afričkog kupa. Esperance i
Club Africain su veliki grad-
ski rivali i najveći sportski
kolektivi uopće u Tunisu.
- Došao sam na poziv
svog bivšeg trenera Hafeta
Zoubija iz Club Africaina,
koji je zbog nešto slabijih
rezultata nedavno preuzeo
klub. Tu su sada i četvorica
domaći h rukometaša s
kojima sam ranije igrao za
Club Africain. Ako mogu oni,
mogu i ja. Znam da navija-
čima nije drago, ali svatko ide
tamo gdje ga pozovu ili mu je
bolje, kaže Kukrika.
Cilj borba za titulu
Od odlaska Kukrike iz
Tunisa primat u prvenstvu
je preuzeo Esperance, te
osvojio dvije titule prvaka
Tunisa. Trenutačno su,
međutim, drugi i u zaostatku
za prvoplasiranim Club Afri-
cainom. Zbog toga je došlo i
do promjene na klupi mom-
čadi, a novi trener Zoubi je
posegnuo i za pojačanjem iz
Europe. Inače, svaki klub u
Tunisu može prema pravi-
lima njihovog Saveza imati
samo jednog stranca u svo-
jim redovima.
- Prezadovoljan sam
ponuđenim uvjetima, a naš
Došao sam na poziv svog bivšeg trenera Hafeta Zoubija iz Club Africaina, koji je zbog nešto slabijih rezultata nedavno preuzeo
klub. Znam da navijačima mog bivšeg kluba nije drago, ali svatko ide tamo gdje ga pozovu ili mu je bolje, rekao je Ante Kukrika
• Piše: Ersan Bijedić
• sport@dnevni-list.ba
Početak drugog poluvre-
mena balkanskog derbija u
fair i korektnoj utakmici
aktera na terenu arene u
Malmeu je nagovještavao da
bi Hrvatska ponovno mogla
boljom igrom u drugih 30
minuta do očekivanog rezul-
tata u utakmici gdje su tako-
đer bili favorizirana repre-
zentacija. Ipak, Srbija je
pružila izvanredan otpor,
bila u prednosti od dva
pogotka samo četiri minute
do kraja utakmice i nado-
mak velikog trijumfa, pa je
na kraju sasvim zasluženo
osvojila bod protiv branitelja
srebra.
Prvo vodstvo na uta-
kmici ostvarila je Srbija
pogotkom Ivana Nikčevića.
Uzvratio je vrlo brzo Igor
Vori, a sličnim tijekom stal-
nog smjenjivanja u vodstvu
je proteklo kompletno prvo
poluvrijeme utakmice, čija
karakteristika je svakako i
velika borbenost obiju repre-
zentacija. Prednost je češće
bila u rukama igrača naših
istočnih susjeda, posebno u
posljednjih petnaest minuta
prvog dijela, pa se njihov
odlazak na odmor uz 13:12 i
pored vrlo dobre igre Hrvata
može smatrati zasluženim.
Srbiju je u više psihološku
nego bitno rezultatsku pred-
nost pred nastavak igre
odveo Rajko Prodanović
pogotkom nakon kontre pola
minute do kraja. S druge
strane, Domagoj Duvnjak
nije iskoristio priliku izjed-
načiti. Zanimljivo je kako niti
jedna momčad u ovom raz-
doblju nije ni u jednom tre-
nutku stekla prednost od
dva pogotka razlike. Hrvat-
ska u drugi dio ulazi bolje i
poslije 3:0 serije u 36. minuti
golom Vorija dolaze do prve
prednosti od dva pogotka
(16:14). Srbija je do novog
izjednačenja došla tek u 44.
minuti kada je za 19:19 stri-
jelac bio Momir Rnić. U ovom
razdoblju bolju igru demon-
strira Srbija, pa u 51. minuti
ponovno golom Rnića dolazi
po prvi put do vodstva od
plus dva gola (23:21). U ovoj
fazi utakmice upravo Rnić je
i predstavljao najveći pro-
blem obrani Hrvatske, pa je
tako rukometaš Celja zabio i
za velikih 24:22, kada su
Hrvati prolazili kroz najteže
trenutke. Da će završnica
proći u apsolutnoj drami,
potvrdio je Marko Kopljar
izjednačujućim pogotkom u
57. minuti (24:24). Malo
potom je Duvnjak u kontri
pogodio vratnicu, ali je
poslije pogreške Rnića ipak
Hrvatska bila u prilici orga-
nizirati zadnji napad na
utakmici. Posljednji šut je
izveo Ivano Balić, ali je nje-
gov udarac obranio sinoć
odlični vratar Srbije Darko
Stanić.
- Mislim da je neriješeno
zaslužen ishod za obje mom-
čadi. Imali smo i mi i oni
prilike za pobjedu, ali smo ih
prokockali. Nismo imali
dovoljno gustoće u obrani i
olako smo primali pogotke u
pojedinim trenucima, a
napravili smo i puno tehnič-
ki h pogrešaka. Sada
moramo savladati Dansku i
mislim da to možemo ostva-
riti, izjavio je poslije uta-
kmice izbornik Hrvatske
Slavko Goluža.
Igor Vori je proglašen za
igrača utakmica, a bio je
strijelac osam pogodaka,
dok je Vedran Zrnić zabio
sedam. Kod Srbije je naju-
činkovitiji bio Ivan Nikčević
sa sedam, te Marko Vujin
koji je postigao pet. Prevagu
su za iznenađenje Srbije
donijeli i vratari (osobito
Stanić) koji su bili znatno
uspješniji od svojih kolega iz
Hrvatske.
ŠVEDSKA 2011. Hrvatska i Srbija u dramatičnom susretu podijelile bodove 24:24 (12:13)
Miroljubiv ishod
balkanskog derbija
Mislim da je neriješeno zaslužen ishod za obje momčadi. Nismo imali dovoljno gustoće u obrani i
olako smo primali pogotke u pojedinim trenucima, a napravili smo i puno tehničkih pogrešaka. Sada
moramo savladati Dansku i mislim da to možemo ostvariti, izjavio je izbornik Hrvatske Slavko Goluža
Večerašnji program
SKUPINA A: Egipat - Bahrein
(18), Njemačka - Tunis (18.30),
Francuska - Španjolska (20.45);
SKUPINA B: Brazil - Japan (17),
Island - Norveška (19.10), Austrija
- Mađarska (21.30);
SKUPINA C: Alžir - Australija (18),
Hrvatska - Danska (20.15), Srbija
- Rumunjska (20.30);
SKUPINA D: Južna Koreja - Slo-
vačka (16.15), Argentina - Čile
(18.15), Poljska - Švedska (20.15).
SKUPINA A
1. Francuska 4 4 0 0 53 8
2. Španjolska 3 3 0 0 16 6
3. Njemačka 4 2 0 2 16 4
4. Egipat 3 1 0 2 -10 2
5. Tunis 4 1 0 3 -13 2
6. Bahrein 4 0 0 4 -62 0
SKUPINA B
1. Island 4 4 0 0 31 8
2. Mađarska 4 3 0 1 13 6
3. Norveška 4 3 0 1 11 6
4. Austrija 4 1 0 3 -2 2
5. Japan 4 1 0 3 -21 2
6. Brazil 4 0 0 4 -32 0
SKUPINA C
1. Hrvatska 4 3 1 0 44 7
2. Danska 3 3 0 0 52 6
3. Srbija 4 2 1 1 10 5
4. Alžir 3 1 0 2 -11 2
5. Rumunjska 3 0 0 3 -16 0
6. Australija 3 0 0 3 -79 0
SKUPINA D
1. Poljska 4 4 0 0 23 8
2. Švedska 4 3 0 1 27 6
3. Argentina 4 2 1 1 9 5
4. Južna Koreja 4 1 1 2 4 3
5. Slovačka 4 0 1 3 -23 1
6. Čile 4 0 1 3 -40 1
Iznenadili
Južnoamerikanci
Dva velika iznenađenja donijele su
utakmice četvrtog kola skupine D.
Argentina je nadigrala i šokirala
domaćina prvenstva Švedsku
(27:22), koja je svoje slabosti poka-
zala i u prvoj utakmici natjecanja,
također protiv jednog južnoame-
ričkog predstavnika, reprezenta-
cije Čilea. Ovaj put izabranici Edu-
arda Gallarda nisu propustili reali-
zirati svoju priliku i nanijeti prvi
poraz domaćinu. Iznenadio je,
međutim, i Čile, a bod su otkinuli
momčadi Slovačke (29:29).
- Igrali smo s mnogo želje i entuzi-
jazma. Bili smo blizu pobjede, no
nama je i neriješeni ishod vrlo vri-
jedan. Po prvi smo put na SP-u
osvojili bod protiv nekog europ-
skog protivnika, izjavio je izbornik
Čilea Fernando Capurro.
U ovoj skupini je svoje dobre igre
nastavila do sad nepobjediva Polj-
ska, ovaj put trijumfom nad sve
boljom Južnom Korejom (25:20).
Norvežani jedva
Dan južnoameričkih iznenađenja
u Švedskoj nije kapitalizirao samo
Brazil, koji je u okviru skupine B
bio na najboljem putu prirediti
senzaciju protiv Norveške. Imali
su Brazilci kontru kod 25:24, ali
je nisu realizirali, pa je šansa
otišla u nepovrat. Norveška je
osvojila bodove pobjedom 27:25.
Njemačka –
Francuska 23:30
Osim utakmice skupine C između
Srbije i Hrvatske sinoć su odigrani
i mečevi skupine A Bahrein –
Tunis 21:28 i derbi utakmica Nje-
mačka - Francuska 23:30. Kasnije
su igrali (skupina A): Španjolska
– Egipat; (skupina B): Srbija -
Hrvatska, Danska - Alžir, Austra-
lija - Rumunjska.
43 Sport
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
zadatak će biti obraniti
titulu. Trenutačno zaosta-
jemo, međutim, to ne znači
puno jer se na kraju svakako
igra doigravanje četiriju
momčadi. Tako bi s trećepla-
si rani m i mal i prednost
domaćeg terena, dok to u
duelu s Club Africainom ne
igra ulogu, napomi nje
Kukrika.
Osim što su dvije mom-
čadi iz istog grada, sve
lokalne derbije igraju i u istoj
dvorani.
- Tijekom prvenstva sve
utakmice obje momčadi
igraju u svojim dvoranama,
samo za gradski derbi imaju
ugovor prema kojem se igra
u velikoj Areni koja je bila
domaćin finala Svjetskog
rukometnog prvenstva 2005.
godine. Atmosfera na tim
derbijima je izvrsna, a navi-
jači fanatični, rekao je Ante
Kukrika.
Osmi klub u karijeri
Pomicanjem izvan okvira balkan-
skih liga kao igrač koji u to vrijeme
nije imao status reprezentativca
(ako isključimo ranije nastupe za
sve mlađe reprezentativne kate-
gorije Hrvatske, gdje je kod izbor-
nika Irfana Smajlagića bio i
kapetan) već sada se može reći
kako je Ante Kukrika (28) napravio
zavidnu karijeru nastupajući za
niz respektabilnih klubova kre-
nuvši iz čapljinske rukometne
škole trenera Dragana Sutona.
Nastupao je redom za Zrinjski,
Metković (Hrvatska), Club Africain
(Tunis), Prato (Italija), Vardar
(Makedonija), Pandurii (Rumunj-
ska). S Club Africainom i Varda-
rom je osvajao titule prvaka
države, a s tuniskim klubom i
Afrički kup. U idućoj polusezoni
nastupat će za Esperance, njegov
osmi klub u karijeri.
Kukrika je s Club Africainom
prije dvije godine osvojio
prvenstvo Tunisa i Afrički kup
AUSTRALIAN OPEN Ivan Dodig pružio snažan otpor trećem igraču svijeta Novaku Đokoviću
Dodig igrao dok
je imao snage
Bio sam ugrožen, morao sam povući do krajnjih granica i ostati na terenu
gotovo tri i pol sata, iako to nisam planirao, komentirao je nakon meča Đoković
Ivan Dodig odigrao je
dobar meč u drugom kolu
Australian Opena, ali protiv
Novaka Đokovića ipak nije
uspio napraviti senzaciju.
Treći igrač svijeta oprav-
dao je ulogu favorita, ali
puno teže nego što je to
vjerojatno i sam očekivao.
Završilo je 7:5, 6:7, 6:0, 6:2.
- Dobra je stvar u ovom
meču što je Dodig isprovo-
cirao moju najbolju igru. Bio
sam ugrožen, morao sam
povući do krajnjih granica i
ostati na terenu gotovo tri i
pol sata, iako to nisam pla-
nirao, izjavio je Đoković.
- Fizički nisam umoran,
jer nisam igrao veći broj
mečeva uoči Australian
Opena. Osjećam se dobro
na terenu, ali u prva dva
seta protiv Dodiga nisam
bio prezadovoljan svojom
igrom. Nije to bila moja
najbolja predstava, no u
trećem i četvrtom setu sam
se uspio popraviti, dodao je
Đoković, koji će se za
osminu finala boriti protiv
svog sunarodnjaka Viktora
Troickog.
Dodig je ozbiljan protiv-
nik Đokoviću bio dok je
imao snage, odnosno u prva
dva seta, a onda je pao,
sigurno i zbog toga što je za
pobjedu protiv Ive Karlo-
vića morao igrati pet
setova. U prvom i drugom
setu treći nositelj nikako
nije uspijevao uhvatiti svoju
igru, ali prije svega zbog
odlične igre Međugorca koji
u izmjenama s osnovne crte
nije bio nimalo inferioran.
U prvom setu Dodig je
izgubio servis u odlučuju-
ćem gemu, dok je pravi
karakter pokazao u drugom
setu, u kojem je Đoković
prvo u sedmom gemu spasio
15:40, a onda odmah u slje-
dećem gemu napravio break
i otišao na 5:3. Tada se činilo
da je drugi set riješen, pogo-
tovo nakon 30:0 na Đokovi-
ćevom servisu, ali uporni
Dodig se izvukao, napravio
rebreak i u trinaestoj igri
rezultatom 10:8 došao do 1:1
u setovima.
Ipak, iako su se vratili na
početak, tu je priči bio kraj.
Tri sata borbe protiv Karlo-
vića i dva sata i deset
minuta, koliko su trajala
prva dva seta protiv Đoko-
vića, morali su ostaviti
traga, tako da smo do kraja
meča gledal i Dodigovo
mučenje u pokušaju da
ozbiljnije parira pobjedniku
Australian Opena iz 2008. i
finalistu posljednjeg US
Opena.
No, jasno je da Međugo-
rac nema razloga biti neza-
dovoljan. Obranio je bodove
osvojene prošle godine, tako
da u skoroj budućnosti treba
očekivati njegov novi pomak
na ATP ljestvici. M.P.
Federer: Imao
sam sreće
Odličan meč odigrali su Roger
Federer i Gilles Simon, sličan
onom Davida Nalbandiana i
Lleytona Hewitta u prvom kolu.
Vlasnik šesnaest Grand Slam
naslova imao je 2:0, ali je na kraju
za treće kolo morao igrati čak pet
setova.
- Gilles je uistinu izvukao sve iz
mene. Imao sam danas sreće, ali
sam također vrlo sretan što sam
dobio iznimno težak meč i ostao
u turniru, rekao je Švicarac nakon
nove ljepotice u Melbourne
Parku.
- Imao sam osjećaj da igram malo
bolje od Rogera do početka petog
seta. Tada je, pri rezultatu 1-1 i
0-30 na njegovu servisu, odigrao
četiri prvoklasna poena u nizu.
Izgubio sam gem i nakon toga
više ništa nije bilo isto. Postajalo
mi je sve teže. I on je odigrao,
mislim, fantastičan meč, a ne
samo ja, kazao je, pak, 26-godiš-
nji Francuz, koji je uoči Australian
Opena osvojio Sydney.
Verdasco spasio
tri meč-lopte
Srbin Janko Tipsarević propustio
je veliku priliku za pobjedu protiv
devetog nositelja, Španjolca Fer-
nanda Verdasca. Tipsarević je
imao 2:0 u setovima, dva puta
servirao je za meč, imao je i tri
meč-lopte, ali ništa od toga nije
mu bilo dovoljno. Verdasco, polu-
finalist prije dvije godine, sve je
izvukao i na kraju slavio 2:6, 4:6,
6:4, 7:6, 6:0.
Ljubičić na Almagra
Hrvatski tenisač Ivan Ljubičić
izborio je treće kolo pobjedom
protiv francuskog tenisača Beno-
ita Pairee u meču koji je trajao
nešto više od tri sata. Ljubičić je
145. igrača svijeta nadigrao rezul-
tatom 6:3, 6:7, 6:4, 7:6, a za
osminu finala će igrati protiv
Španjolca Nicolasa Almagra koji
je bio bolji od Rusa Igora
Andreeva (7:5, 2:6, 4:6, 7:6, 7:5).
Pobjednik tog ogleda za četvrtfi-
nale će se boriti protiv boljeg iz
meča Novak Đoković – Viktor
Troicki.
Tenis
Španjolska
Subašić i
Berberović slavili
u Širokom Brijegu
Begić ipak
potpisao za Real
U utorak je u Širokom Brijegu
završeno državno tenisko
dvoransko prvenstvo u kon-
kurenciji dječaka i djevojčica
do 12 godina. U konkurenciji
dječaka slavio je Kerim Suba-
šić iz Teniskog kluba Mladost
Zenica koji je bio uvjerljiv u
svim odigranim mečevima. U
finalnom meču je savladao
Andreja Grubišića iz TK
Mostar rezultatom 6:3 6:3. U
konkurenciji djevojčica, sa
samo 10 izgubljenih gemova
na cijelom turniru, uvjerljivo
je pobijedila Nefisa Berbero-
vić iz TK Sloboda Tuzla. U
finalnom meču je bila bolja
od članice TK Sportnga iz
Sarajeva Lejle Mujezinović.
Rezultat je bio 6:2 6:0. Jučer
je u Širokom Brijegu počinje
glavni turnir državnog dvo-
ranskog prvenstva za dječake
i djevojčice do 14 godina.
Talijanski strateg Ettore
Messina, prvi čovjek struke u
madridskom Realu, nastavlja
u “kraljevski klub” dovoditi
jake centarske igrače, pa je
tako u utorak potpisan
25-godišnji Tuzlak sa sloven-
skom putovnicom Mirza
Begić. Ove je sezone Begić
uspješno nastupao u Žalgi-
risu, koji je, kao i Real, izborio
prolaz u drugi krug Eurolige.
U ovom trenutku Real ima
definitivno žestoku konku-
renciju visokih košarkaša.
Tamo su centri Tomić, Begić,
pa Felipe Reyes, D’or Fischer
i Nikola Mirotić, ali i visoka
krila poput Jorgea Garbajose,
Novice Veličkovića i Carlosa
Suareza. Prema izvještajima
Marce, Begić je potpisao na
dvije i pol godine, a financij-
ska pozadina nije poznata
javnosti, jer je u prvom
navratu Žalgiris odbio prvu
ponudu koja je iznosila pola
milijuna eura.
44 Sport
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
NBA U utorak navečer odigrane samo dvije utakmice, u obje slavili gosti
Miami u krizi
Poraz od Atlante bio je četvrti uzastopni poraz Miamija, što im je
najduži negativni niz ove sezone i to nakon velike serije pobjeda
Košarkaši Miamija na
domaćem su terenu nakon
produžetka poraženi od
Atlante sa 89:93. Bio je to
četvrti uzastopni poraz Mia-
mija, što im je najduži nega-
tivni niz ove sezone i to nakon
velike serije pobjeda. LeBron
James, koji je propustio dvije
utakmice zbog ozljede gle-
žnja, ubacio je 34 koša, a
Dwyane Wade dodao je 27
poena unatoč problemima sa
koljenom. Od "velike trojke"
nedostajao je centar Chris
Bosh zbog lakše ozljede gle-
žnja.
- Pribojavao sam se ove
utakmice jer smo stigli kod
odličnog Miami Heata samo
dan nakon teške utakmice sa
Sacramentom. Ali dečki su
istrpjeli i moram im odati
priznanje, kazao je Atlantin
trener, Larry Drew.
Kod njegove momčadi
najbolji je bio Joe Johnson sa
19 poena i 10 asistencija, a
dobro ga je pratio Jamal
Crawford sa 19 koševa. Mia-
mijev Joel Anthony postao je
prvi NBA igrač u dugoj povi-
jesti raznoraznih rekorda i
neobičnosti najbolje košar-
kaške lige svijeta, koji je u
jednom susretu, stigao do 10
ili više skokova a da pri tome
nije uputio ni jedan šut
prema košu. Boshova
zamjena u utorak je došla do
16 uhvaćenih lopti, jedne
ukradene i tri blokade, ali
koša nije vidjela.
U drugoj utakmici igra-
noj u utorak Chicago je kod
kuće izgubio od Charlotte sa
82:83 unatoč odličnoj igri
Derricka Rosea, koji je uba-
cio 33 koša. U pobjedničkoj
ekipi istaknuo se D.J. Augu-
stin sa 15 poena.
Roseov posljednji težak
šut za pobjedu s istekom vre-
mena ostao je neprecizan pa
su gosti s konačnih 83:82
uzel i 16 ovosezonsku
pobjedu.
- Način na koji smo igrali
večeras nije onaj kako bismo
inače trebali igrati, ne tra-
žeći ispriku u odsustvu Car-
losa Boozera, naglasio je
Rose. I. M.
Rezultati
Miami – Atlanta 89:93 (p)
Chicago – Charlotte 82:83
HKK ŠIROKI Aktualni prvak BiH rutinski odradio svoju obvezu u Kupu
Velić: Htio
sam da igrači
osjete kakvo je
suđenje u BiH
• Piše: Igor Marinović
• sport@dnevni-list.ba
Između dvije teške uta-
kmice u NLB ligi, protiv
Hemofarma i kod Budućno-
sti, Široki je skoknuo u
Sarajevo odraditi svoju
obvezu u Kupu Bosne i Her-
cegovine.
Protivnik mu nije bio
stari znanac Bosna, nego
novi, ali ambiciozni klub
Triland, koji ima ozbiljne
namjere ući u najviši rang.
Triland je osnovala strana
tvrtka i za prvog trenera
postavi la Ameri kanca s
iskustvom iz NCAA l ige
Timothyja Wellsa. No, za
momčad igraju uglavnom
lokalni košarkaši koji nisu
mogli protiv najbolje mom-
čadi u BiH. Trener Širokog
Ivan Velić dao je priliku
svim igračima osim Ivana
Ramljaka koji su u utakmici
s puno poena slavili pobjedu
97:85 i izbori l i prolaz u
četvrtfinale Kupa. Stati-
stika utakmice nije vođena
što svjedoči o lošoj organi-
zaciji, ali za svoju organiza-
ciju Triland je od Velića
dobio samo pohvale.
- Triland ima u momčadi
nekoliko iskusnih igrača i
već sada su sastav koji može
igrati Prvu ligu. Koliko sam
čuo, ambiciozni su i plaće su
im redovite, što je za BiH već
u startu ogromna prednost.
Vidi se da se radi o ozbiljnom
klubu i uvjeren sam da ćemo
se uskoro susretati češće,
pohvalio je Velić svog protiv-
nika.
Bosna i Zrinjski prošli
bez borbe, Slobodi
dvostruki učinak
Od osam utakmica osmine finala
u utorak je po rasporedu odi-
grano tek pet susreta. Susret
Slavije i Mladosti nije odigran
nego se kao rezultat uzeo ishod
prvenstvenog dvoboja iz 15. siječ-
nja. Tada je Mladost slavila s 28
koševa razlike (94:66) i samim
tim prošla u četvrtfinale.
Mostarski Zrinjski i sarajevska
Bosna prošli su bez borbe jer su
njihovi protivnici, cazinski Limo-
metal i Prijedor, odustali od
Kupa. Uz to, dvostruki utržak
imala je tuzlanska Sloboda koja
je pobjedom 91:88 kod Kaknja
izborila prolaz u četvrtfinale i dva
nova boda na prvenstvenoj lje-
stvici.
Velić: Čapljina i
Zrinjski će odigrati
otvorenu utakmicu
Ždrijeb četvrtfinala košarkaškog
Kupa bio je održan već jučer u
podne, a zanimljive parove umje-
sto nas prokomentirao je trener
prvaka Ivan Velić.
- Utakmica između Čapljine i Zrinj-
skog bit će otvorena. Bez obzira
što se igra u Čapljini mislim da
Zrinjski posjeduje kvalitetu napra-
viti dobar rezultat i na gostovanju.
Igokea je favorit protiv Slobode,
iako je, čuo sam, i u Zenici imala
problema. No, Igokea spada u vrh
NLB lige i samim time favorit je u
BiH, bez obzira gdje igra. Sloboda
se neće predati, ali sumnjam da
imaju šanse. Bosni dajem pred-
nost protiv Borca isključivo zbog
domaćeg parketa, kazao je Velić.
Otvara nam se dobra prilika plasirati se na Final Four i
moramo je iskoristiti. To nam je i obveza s obzirom da smo
lani ispali od Čapljine u četvrtfinalu, istaknuo je Ivan Velić
Kako je najavio trener
Širokog nikoga nije odma-
rao. Ivan Grgat je igrao pet-
naestak minuta, Vedran
Morović osam, a jedino je
Bori s Barać dobio 25
mi nuta, kojeg je Vel ić
posebno pohvalio. Namjera
mu je bila da svi osjete kako
se igra pod bosanskoherce-
govačkim obručima, a pogo-
tovo sudački kriterij koji je
dosta drukčiji nego u NLB
ligi.
- Znali smo da nas čeka
motiviran protivnik i želja
mi je da se igrači priviknu na
sudački kriterij. Čak smo se
šalili da je sudački kriterij
toliko drukčiji od onog u
NLB ligi, kao da se radi o
drugom sportu. Malo je teže
igračima bilo naviknuti se i
da je bio jači protivnik u
pitanju, vjerojatno bi imali
više problema. Ne kažem da
su suci imali bilo kakve zle
namjere, jednostavno se
sudi drukčije, dodaje Velić.
Širokom je ždrijeb u
četvrtfinalu dodijelio možda
i najslabiju momčad od
osam koliko je ostalo. Uz to,
Mladost iz Mrkonjić dolazi
im na Pecaru.
- Suvišno je razgovarati
tko je favorit. Mi smo prvaci
države i tako se moramo
ponašati. Otvara nam se
dobra prilika plasirati se na
Final Four i moramo je isko-
ristiti. To nam je i obveza s
obzirom da smo lani ispali
od Čapljine u četvrtfinalu,
zaključio je Velić u vezi Kupa
kojeg u subotu čega gosto-
vanje u Podgorici.
- Pokušat ćemo do kraja
tjedna pojačati rad na tre-
ninzima. Napokon imam sve
zdrave igrače i sve ćemo
učiniti kako bi što spremniji
dočekali završetak sezone u
NLB ligi.
Triland ima u mom-
čadi nekoliko iskusnih
igrača i već sada su
sastav koji može igrati
Prvu ligu. Koliko sam
čuo, ambiciozni su i
plaće su im redovite,
što je za BiH već u
startu ogromna
prednost, komplimen-
tirao je svom protiv-
niku Ivan Velić
Rezultati osmine finala
Kakanj – Sloboda 88:91
Triland - Široki TT Kabeli 85:97
Vitez - Borac Nektar 62:84
Brotnjo - Čapljina Lasta 66: 81
Čelik - Igokea 73:86
15. siječnja:
Slavija - Mladost 66:94
Nije odigrano
Prijedor - Zrinjski
Limometal - Bosna ASA BHT
Parovi četvrtfinala (25. i 26. 1.)
Sloboda - Igokea
Čapljina Lasta - Zrinjski
Široki TT kabeli - Mladost
Bosna Asa BHT - Borac Nektar
45 Sport
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
HKK ZRINJSKI U mostarskom klubu očekivali da će biti domaćini u četvrtfinalu
Mostarci razočarani ždrijebom
U mostarskom klubu u
prvi mah bili su razočarani
ishodom ždrijeba četvrtfi-
nala Kupa. Računali su da
će ždrijeb biti obavljen po
dosadašnjim principima, da
slabije rangirane momčadi
budu domaćini one bolje
plasiranima u prvenstvu.
Kako od svih koji su u
četvrtfinalu Zrinjski trenu-
tačno najlošije stoji u prven-
stvu, Mostarci su bili uvje-
reni da će oni biti domaćin u
četvrtfinalu, što bi značajno
povećale njihove šanse da se
domognu Final Foura. Ipak,
uoči ždrijeba odlučeno je da
svi idu u isti “bubanj” i njima
je zapalo gostovanje. I to
kod Čapljine od koje su izgu-
bili sedam zadnjih susreta.
- Naravno, sada se mije-
nja uloga i više nismo favo-
riti. Čapljina je izraziti favo-
rit, ali pokazali smo u prvom
dijelu sezone da tamo
znamo igrati, kaže trener
Zrinjskog Boris Džidić.
Za Zrinjski se ovim ždri-
jebom pojavio još jedan
problem. Naime, određeno
je da se utakmice Kupa
igraju 25. ili 26. siječnja, a 25.
siječnja Mostarci u okviru
Balkanske lige dočekuju
Svjetlost iz Slavonskog
Broda.
- Pokušat ćemo s ljudima
iz Saveza promijeniti nešto
oko kalendara, samo ne
znam kako. Jer, 22. dočeku-
jemo Leotar a 29. igramo
protiv Mladosti u Mrkonjić
Gradu. Četiri utakmice u
tjedan dana jednostavno ne
možemo odigrati, dodao je
Džidić. I. M.
Zašto Kup ne nosi ime
Mirze Delibašića?
Košarkaški kup u Sloveniji nosi
naziv po sponzoru, u Hrvatskoj je
Kup Krešimira Ćosića a u Srbiji
Kup Radivoja Koraća. Jedino kod
nas nosi naziv samo Kup pa Džidić
smatra da je krajnje vrijeme da se
to promijeni.
- Mislim da je prava sramota što
je toliko prošlo od smrti Mirze
Delibašića a još nitko se nije sjetio
nazvati kup njegovim imenom.
Zato još jednom pozivam da se
pokrene ta inicijativa, jer bi time
ovo natjecanje barem malo
dobilo na ugledu, ističe Džidić.
Uoči ždrijeba odlučeno je da svi idu u isti “bubanj” i Zrinjskom je zapalo
gostovanje. I to kod Čapljine od koje su izgubili sedam zadnjih susreta
BROTNJO - ČAPLJINA LASTA 66:81 Oslabljeni domaćin pružio solidan otpor
Čapljinci visokim
ritmom do četvrtfinala
Od svega sam najzadovoljniji angažiranim pristupom i borbenošću igrača. Predstava nije bila osobito lijepa za gledati,
ali košarkaši su se držali dogovora i ostvarili cilj koji smo postavili pred sebe, rekao je trener Čapljine Hrvoje Vlašić
• Piše: Ersan Bijedić
• sport@dnevni-list.ba
Po drugi put tekuće
natjecateljske godine košar-
kaši Čapljina Laste su savla-
dali momčad Brotnja u njiho-
voj dvorani, iznova vrlo
uvjerljivim krajnjim ishodom
od 81:66. Plasman u četvr-
tinu finala bio je cilj nakon
što su izvučeni Čitlučani, kao
ipak slabiji sastav od mom-
čadi iz vrha ljestvice Lige 13.
Nakon ozljeda Čitlučana i
izostanka četvorice igrača u
srazu susjednih timova,
Čapljinci su imali imperativ
proći Brotnjo iako su igrali
na gostujućem parketu.
- Dosta ozbiljno smo pri-
stupili utakmici, odigrali vrlo
čvrsto u obrani. Držali smo
visok ritam tijekom čitavog
susreta i to je ono što je pre-
sudilo u ovoj utakmici. Bilo
je samo pitanje vremena
kada ćemo napraviti značaj-
niju razliku i odvojiti se,
komentirao je trener pobjed-
ničkog sastava Čapljina
Laste, Hrvoje Vlašić.
Ozbiljan pristup
Nakon egal prvog dijela
(41:37 za gostujući sastav)
Čapljina je svojom višom
kvalitetom i igračkom širi-
nom spram domaćina napra-
vila razliku i u konačnici
odnijela novu pobjedu vri-
jednu plasmana među osam
najboljih momčadi Kupa
BiH.
- Od svega sam najzado-
voljniji angažiranim pristu-
pom i borbenošću igrača.
Predstava nije bila osobito
lijepa za gledati, ali košarkaši
su se držali dogovora i ostva-
rili cilj koji smo postavili pred
sebe, a to je plasman u
četvrtfinale. Sada nam sli-
jedi priprema za još jednu
vrlo važnu prvenstvenu uta-
kmicu s Mladosti iz Mrkonjić
Grada, rekao je Hrvoje Vla-
šić.
Najveći doprinos pobjedi
gostujućeg tima dao je Jozo
Brkić s 19 poena, Mile Galić
je postigao 13 koševa, Krsto
Bjelica 12, a Jovan Zdravko-
vić 11.
Sloboda prioritet Čitlučanima
Domaći sastav Brotnja je
ipak u ovaj meč ušao bez
većih ambicija stvarno ugro-
ziti protivnika, izostala su im
četvorica igrača (Josipović,
Stef anovi ć, Pl ani ni ć,
Bevanda), Pinjuh još uvijek
nije u punoj snazi, probleme
je pred kraj meča imao i
Lesko.
- Pružali smo jedno vri-
jeme vrlo snažan otpor. Dok
smo mogli. Posljednjih dana
zbog brojčanog manjka
nismo imali treninge pet na
pet, zbog čega je izostao rad
na taktici za ovaj meč. Odi-
grali smo čvrsto i agresivno,
Čapljina se ipak morala
dobro pomučiti kako bi nas
savladala i na kraju došla do
dosta visoke pobjede, govori
trener Brotnja Joško Pulja.
Posljednju četvrtinu nije
odigrao niti Nikola Lesko koji
je imao problema s ozljedom
prepone.
- Kada je Lesko osjetio
manje probleme, izvukli smo
ga iz igre kako se ne bi dogo-
dilo nešto gore i nepredvi-
đeno. Od svega najveća
korist za nas iz ove utakmice
jest to što se nitko nije ozlije-
dio. Već dan poslije utakmice
imali smo trening u komplet-
nom sastavu i spremni ćemo
dočekati susret sa Slobodom,
ustvrdio je Pulja.
Subotnji prvenstveni meč
s Tuzlacima i jest za Čitlu-
čane pravi početak u novoj
godini.
- Kompletirani smo kao
sasvim neka nova momčad i
u takvom sastavu dočeku-
jemo najvažniju utakmicu za
nas. Protiv Slobode u subotu
nemamo prava na kiks, a ja
sam siguran da ćemo dobiti
tu utakmicu, zaključio je
trener Brotnja Joško Pulja.
Na jučer u KS-u BiH upriliče-
nom ždrijebu četvrtzavrš-
nice Kupa BiH Čapljina Lasta
je za protivnika dobila Zrinj-
ski, momčad od koje u
posljednjih skoro godinu i
pol dana niti jednom nije
izgubila. U ovom razdoblju
Čapljinci su upisali sedam
trijumfa u nizu kontra Ple-
mića. Ovakav ždrijeb je vrlo
povoljna prilika da Čapljinci
iznova ostvare plasman na
Final Four, kojeg su odlično
organizirali prošle godine.
- S jedne strane mislim da se
radi o vrlo dobrom ždrijebu,
dok nam s druge stvara
jednu novu obvezu i impe-
rativ da nastavimo s dobrim
igrama i rezultatima pred
našim navijačima. Sigurno
je kako je bolje da smo dobili
Zrinjski nego na primjer
Igokeu, ali ćemo i u njima
sigurno imati vrlo teškog
protivnika, s dosta opreza je
prokomenti rao trener
Čapljine Hrvoje Vlašić.
Uzimajući u obzir poredak u
Ligi 13, Čapljinci su samo u
Slobodi mogli dobiti lakšeg
ili jednake kvalitete protiv-
nika, svi ostali su bolji. Uz to
je Vlašićevom timu na ruku
išlo i to što će biti domaćini.
Čapljinci su i prošle godine
igrali u Kupu sa Zrinjskim, a
tadašnja utakmica osmine
finala je završena 86:82 u
korist Čapljine. Iako je Zrinj-
ski poražen sedam puta, ne
treba zaboraviti kako su sve
te utakmice okončane uz
vrlo tijesan krajnji ishod.
Očekivati je da uzbuđenja
neće manjkati ni sljedeći
tjedan.
Termini odigravanja četvrt-
finalnih utakmica su 25. i 26.
siječnja.
Odličan ždrijeb
za Čapljinu
Odigrali smo čvrsto i
agresivno, Čapljina se
ipak morala dobro
pomučiti da nas
savlada i na kraju
dođe do dosta visoke
pobjede. Od svega
najveća korist za nas
jest to što se nitko
nije ozlijedio, izjavio
je trener Brotnja
Joško Pulja
Zrinjski opet igra s Čapljinom
Kladionica
46
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Bivši argentinski nogometni reprezentativac Diego Simeone
imenovan je za novog trenera talijanskog prvoligaša Catanije,
naslijedivši tako Marca Giampaola koji je klupu talijanskog
prvoligaša napustio poslije nedjeljnog remija protiv Chieva (1:1)
Simeone umjesto Giampaola
Kranjčar i Modrić dobili konkurenciju
Steven Pienaar potpisao za Tottenham
Južnoafrički nogometaš Steven
Pienaar je u utorak poslije-
podne i službeno postao novi
član engleskog Tottenhama, u
koji je došao iz Evertona, poja-
čavši ionako jaku konkurenciju
u redovima Spursa. Oba su
kluba objavila preko svojih služ-
benih internetskih stranica da
je 28-godišnji vezni nogometaš
potpisao ugovor do ljeta 2015.
godine, dakle na 4.5 godina.
Engleski mediji procjenjuju da
je Tottenham isplatio liverpul-
skom klubu između 2,5 i tri
milijuna eura odštete za ugovor
koji bi nogometašu istekao s
krajem tekuće sezone. Prije no
što je potpisao ugovor, Pienaar
je prošao liječnički pregled u
Tottenhamovu trening-centru u
Chigwellu. U Evertonu je Pie-
naar igrao od 2007. godine,
kada je stigao iz dortmundske
Borussije. Ranije je nosio dres
amsterdamskog Ajaxa. Njegov
dolazak dodatno otežava status
Nike Kranjčara, čiji se odlazak
sada čini još izglednijim. Luka
Modrić dobio je, pak, jaku kon-
kurenciju: po igračkom je pro-
filu Pienaar od svih Tottenha-
movih veznih igrača najsličniji
upravo plavokosom Hrvatu.
Dobitni listić Dnevnog Lista od 18.01.2011.
D
n
DD D
n
e
v
e
v
n
i
e
v
i
l
i
s
t
D
n
e
v
e
v
n
i
l
i
s
t
i
n
i
n
i
1.20
D
n
e
v
n
i
v
n
i
n
i
l
i
s
t
D
n
D
n
e
D
n
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
l
i
s
l
i
l
i
s
t
iii
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
s
t
n
i
n
i
l
i
s
t
v
n
i
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
s
t
t
i
s
t t
l
i
s
DD
n
e
v
n
i
DD
n
e
v
n
i
ii
l
i
s
l
i
s
t
l
i
s
t
l
i
s
t
l
i
s
t

Španjolska, Kup
Portugal, Kup
Brazil, Carioca
S obzirom da Barca vodi glavnu
riječ u prvenstvu, Kup kralja se
sve više čini jedinom realnom
opcijom za osvajanje nekog tro-
feja u Španjolskoj za Real. Sma-
tramo da će Mourinhova mom-
čad ovom susretu pristupiti
maksimalno ozbiljno i unatoč
epitetu madridskog derbija,
ostvariti novu pobjedu. Atl.
Madrid neće imati rješenje za
Realov napad. Koeficijent koji se
mora pokušati.
Budući da se u prvenstvu Sporting
ne može približiti vodećim (Porto,
Benfica) vjerujemo da im je kup
trenutačno jako važan i bez sumnje
su veliki favoriti danas. Njihov
protivnik Penafiel je preslab da bi
pružio veći otpor prvoligašu i u
današnjem susretu u kojem
nemaju što izgubiti, vjerujemo da
će igrati otvoreno. Očekujemo
utakmicu u kojoj ce biti dosta pri-
lika koje će napadači znati iskori-
stiti.
Serija loših rezultata Duque DC-a
(posljednjih 6 utakmica 4 poraza
i dva remija) ne daje puno razloga
za optimizam igračima. Naročito
jer idu u goste mnogo kvalitetni-
jem Botafogu koji ce se pokušati
nametnuti ostalim klubovima i
opravdati svoju ulogu favorita u
ovom susretu. Očekujemo otvo-
renu utakmicu u kojoj će važnije
biti dati gol nego li sačuvati vla-
stitu mrežu. Za hrabrije možda i
hendikep.
Kladionica
Atl. Madrid - Real Madrid
Četvrtak, 22.00 sata, Madrid
Sporting L. - Penafiel
Četvrtak, 21.15 sati, Lisabon
Botafogo RJ - Duque De Caxias
Četvrtak, 20.00 sati, Rio de Janeiro
Prognoza: pobjeda gosta
Prognoza: 3 i više golova
Prognoza: pobjeda domaćina
ŠPANJOLSKA Real u Kupu kralja traži osvježenje
Sve upućuje
Real - Bar
Sačuva li momčad Jose Mourinha prednost protiv Atletica (3:1), u
Barca (igrala sinoć) je svoje mjesto osigurala u prvom susretu (po
Na e-mail adresu Dnev-
nog lista jučer je stigla
zahvala jednoga čitatelja iz
Ljubuškog, koji je zahvalju-
jući kladioničarskoj prognozi
našeg lista osvojio “pristo-
jan” novčani iznos. Listić je
uplaćen u poslovnici Premier
kladionice na autobusnom
kolodvoru u Ljubuškom, a
sretni dobitnik je “poslušao”
naše preporuke. Sretnom
dobitniku i svim ljubiteljima
sportskog klađenja redakcija
Dnevnog lista i dalje želi
sreću uz naše, nadamo se, što
češće točne preporuke…
KKKupppp krallljjaaaa
Sevill ll laa a – VVi Vill l llar aa rrre eeaal l al a 333:0 (3:3)
Si Si Si S no no nnno nnnoćć
Be Be e BBe Bettti tttt s –– BBa Ba Barc rc rrcccel el eloon on oon on oo aaaaa a (0 (0 00 ( :5 : )
DDDDe De De Depo po portiv ivoo – Al Almme eri i ri i r aaaa (0 (( :1 :11)
VVVe Ve ečera ra a rass
At At t A lee l ti ticoo co –– RReall Ma Madrr drridd (((((1: 1: 1: 1: 1: 1: 11:3) 3) 3) 222222. . 2.0000 0
*u *u *u * zzzag ag agrra ra radi di d su re rezu zult ltat atiii pr prr pr pp vih susretaaa
47
Četvrtak •20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Trećeplasirana momčad talijanske Serije A, rimski Lazio, potvr-
dio je dolazak u svoje redove napadača iz Genoe, 29-godišnjeg
Giuseppea Scullija. Lazio je za nogometaša koji ove sezone nije
zabio niti jedan pogodak za Genou platio tri i pol milijuna eura
U utorak navečer je i službeno objavljeno kako je Darren Bent, dosa-
dašnji napadač Sunderlanda najnovije pojačanje Aston Ville, koja je
za njega izdvojila ogromnih 18 milijuna funti, čime je ovaj postao
najskuplje pojačanje u povijesti Aston Ville
Lazio kupio Scullija Bent najskuplje pojačanje Aston Ville
Prognoza: pobjeda gosta
Posjetite nas na našoj web stranici
www.dnevni-list.ba
Dnevni
list
Vaša
dnevna
novina
INFO...
Prijedlog listića
D
n
e
v
e
v
n
i
e
v
i
l
i
s
t
D
n
e
v
e
v
n
i
l
i
s
t
i
n
i
n
i
D
n
e
v
n
i
v
n
i
n
i
l
i
s
t
D
n
D
n
e
D
n
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
l
i
s
l
i
l
i
s
t
iii
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
s
t
n
i
n
i
l
i
s
t
v
n
i
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
s
t
t
i
s
t t
l
i
s
DD
n
e
v
n
i
DD
n
e
v
n
i
ii
l
i
s
l
i
s
t
l
i
s
t
l
i
s
t
l
i
s
t
Unicaja - Caja Labora 2 1.90
Roma – Olimpija 1 1.65
Ituano – Palmeiras (dg) 2 1.70
Gremio Bar – Paulista X2 1.60
Atl. Madrid – Real M. 2 1.85
Sporting L. – Penafiel (-3+) X2 1.70
UKUPNO 26.81
Brazil, Paulista
Brazil, Paulista
Košarka, Euroliga
Pomalo smo iznenađeni omjerom
kvota u ovom susretu jer je Gre-
mio u posljednjih 16 susreta kod
kuće u svim natjecanjima ostva-
rio samo 2 pobjede uz 5 remija i
čak 9 poraza. Gost Paulista ima
5 vezanih pobjeda i ne bismo bili
nimalo iznenađeni ukoliko se taj
niz i danas nastavi. Čistu dvicu
ipak ne preporučujemo ali dvo-
znak na gosta djeluje nam kao
realna opcija.
Ituano ima problema u realizaciji
i ne postižu mnogo golova, ali i
ne primaju. Na njihovim utakmi-
cama u prosjeku bude 1.2 gola.
Slične probleme ima i njihov
protivnik Palmeiras koji je u
posljednjih 6 susreta postigao 4
gola, a ni jednom nisu pobijedili.
Očekujemo slabu utakmicu bez
previše prilika te vjerujemo da
neće biti mnogo golova, a laganu
prednost dajemo domaćinu.
Lottomatica Roma nedavno je
promijenila trenera i postavila
Slovenca Filipovskog koji odlično
poznaje ljubljansku Olimpiju.
Slovenci su bili hit Eurolige u
prvom dijelu sezone i imaju
odličnu momčad, no Rimljani su
također dobra momčad i pred
svojim navijačima morat će doći
do pobjede, jer im nakon Olimpije
dolaze favoriti Maccabi i Barce-
lona.Prednost u ovom susretu ide
na stranu domaćina.
Španjolski derbi u okviru Eurolige
trebao bi ponuditi neizvjesnu
utakmicu. Domaćin je zbog loših
rezultata promijenio trenera, i to
često donosi pozitivan šok. No,
aktualni španjolski prvaci iz Vito-
rije su u boljoj formi i trebali bi
večeras slaviti. U njihovom prven-
stvenom ogledu u Malagi bolja je
bila Unicaja, ali to je bilo na
samom početku sezone dok je C.
Laboral tražila svoju igru. Mislimo
da je gost danas u prednosti.
Kladionica
Gremio Bar - Paulista
Četvrtak, 20.00 sati, São Paulo
Ituano - Palmeiras
Petak, 01.00 sat, São Paulo
Roma – Olimpija
Četvrtak, 21.00 sat, Rim
Unicaja – Caja Laboral
Četvrtak, 20.45 sati, Malaga
Prognoza: neriješeno/pobjeda gosta
Prognoza: oba tima ne daju gol
Prognoza: pobjeda domaćina
Prognoza: pobjeda gosta
Košarka, Euroliga
Škotska
Manchester
City
Jelavić
napokon
zaigrao
Adebayor se
vraća u
Monaco?
Nogometaši Glasgow Ran-
gersa pobijedili su u unapri-
jed odigranom dvoboju 25.
prvenstvenog kola Inverness
na svom Ibroxu 1:0. Jedini je
pogodak za momčad Wal-
tera Smitha postigao sjever-
noirski veznjak Steven Davis
u 45. minuti. U 59. je umjesto
Jamesa Beattieja u igru ušao
hrvatski centarfor Nikica
Jelavić, koji je nastupio prvi
put nakon ozljede gležnja i
dugotrajnog oporavka -
stradao je u dvoboju protiv
Heartsa igranom još drugog
listopada prošle godine. Do
kraja je dvoboja 25-godišnji
hrvatski reprezentativac
uputio jedan dobar udarac
glavom, koji je gostujući
vratar obranio, te još dvaput
neprecizno pucao nogom.
Emmanuel Adebayor,
26-godišnji togoanski nogo-
metaš, nije se posebno
dobro snašao u Manchester
Cityju, gdje je preselio prije
dva ljeta, tada kao igrač
Arsenala. Ove je sezone
Adebayor u Premiershipu
odigrao osam utakmica, te
je zabio jedan pogodak.
Nominalno je, nakon dolaska
Edina Džeke, trenutačno tek
peti napadač kluba. Nekoliko
klubova je stalo u red i zain-
teresirano prate razvoj
događaja s Adebayorom.
Fulham i West Ham su klu-
bovi koji se zanimaju za
njega, ali Sky Sports piše da
je u tili čas francuski Monaco
postao najrealnija opcija za
Adebayora. Togoanac je
tamo već i igrao, od 2003.
do 2006. godine, i očito
ostao u dobrom sjećanju.
nakon razočaravajućeg remija u ligi
na finale
rcelona
polufinalu će igrati protiv Almerije ili Deportiva.
objeda 5:0) i u polufinalu je čeka Sevilla
Real Madrid je dosad pet
puta u Kupu kralja slavio u
prvim susretima rezultatom
5:1 i svih pet puta u uzvratu
je sačuvao, a u četiri navrata
čak i povećao tu prednost.
Ove godine ždrijeb je
Kraljevskom klubu u četvrt-
finalu dodijelio gradskog
rivala, Atletica, a Mourinhovi
dečki su po šesti put upisali
3:1 (Ramos, Ronaldo, Özil)
pobjedu u prvom susretu –
uzvrat je na rasporedu veče-
ras (22.00)
Poslije razočaravajućeg
remija u prvenstvu kod Alme-
rije (1:1), koji ih je u prošlom
kolu udaljio od Barcelone na
četiri boda, potvrda pla-
smana u polufinale natjeca-
nja koje nisu osvojili već 17
godina došla bi kao pravi
melem na ranu.
- U prvenstvu sada imamo
zaostatak od četiri boda, što
i nije tako puno i zato želimo
do kraja sezone pobjeđivati,
kako u ligi, tako i u svim
natjecanjima, počevši od
Atletica u Kupu kralja, rekao
je trener Reala Jose Mou-
rinho.
Izborili li Real plasman u
polufinale, tamo će se sastati
s boljim iz dvomeča između
Almerije i Deportiva (Alme-
ria slavila u prvom susretu
1:0). Uzevši u obzir ostatak
ždrijeba u kojem sigurna Bar-
celona (pobijedila Betis u
prvom susretu 5:0, uzvrat
igran sinoć) ide na Sevillu,
vrlo lako bi se moglo dogoditi
da se u finalu sastanu Real i
Barcelona.
- Pobijediti protivnika
poput Barcelone uvijek je
veliki izazov, ali mi se nikoga
ne bojimo. Ide nam jako
dobro u sva tri natjecanja u
kojima sudjelujemo (prven-
stvo, Kup kralja, Liga prvaka)
i sada nemamo namjeru
zakazati protiv Atletica. U
ovome natjecanju možemo
do kraja, želimo to, baš kao i
u ligi, ali moramo pobjeđivati
u preostalim utakmicama. U
svakom slučaju, bit će ovo
uzbudljiva utrka, rekao je
najbolji strijelac i igrač Reala,
Cristiano Ronaldo.
Atletico će u ovome
susretu biti bez svoga ponaj-
boljeg igrača, Argentinca
Sergia Aguera koji će zbog
ozljede s travnjaka izbivati
desetak dana, ali trener
sastava s Vicentea Calde-
rona, Quique Sanchez Flores,
zna da bi i s njim u sastavu
bilo gotovo jednako teško.
Naime, Atletico je protiv
Reala posljednji put slavio u
listopadu 1999. godine.
- Znamo koliko utakmice
protiv Reala znače našim
igračima i navijačima i stoga
ćemo svi dati sve od sebe.
Izići ćemo na teren i pokušati
im što prije postići pogodak.
Ovdje se radi više nego samo
o prolasku u polufinale Kupa
kralja, rekao je Quique
Sanchez Flores. T.Boras
Cristiano Ronaldo:
Pobijediti protivnika
poput Barcelone uvijek
je veliki izazov, ali mi
se nikoga ne bojimo.
Ide nam jako dobro u
sva tri natjecanja u
kojima sudjelujemo
(prvenstvo, Kup kralja,
Liga prvaka) i sada
nemamo namjeru
zakazati protiv Atletica
Real dovodi ili
Llorentea ili Aguera
Već neko vrijeme poznato je
zanimanje Real Madrida za napa-
dača Athletic Bilbao Fernanda
Llorentea, koji bi Joseu Mourinhu
trebao nadoknaditi izostanak
ozlijeđenog Gonzala Higuaina.
No, u španjolskim medijima sada
je odjeknula vijest da je Mourinho
uvjerio predsjednika Florentina
Pereza i u to da mu omogući
novac za kupnju napadača grad-
skog rivala Atletica, Sergia Agu-
era. Argentinca će Atletico teško
pustiti ispod 40-ak milijuna eura,
no Real je navodno spreman
izdvojiti te novce…
Kladionica
Četvrtak 20. 1.
Dnevni
list
SUPER PONUDA -Nogomet

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Atl.Madrid-Real Madrid (sp) 22:00 4,10 3,45 1,85 1,88 1,22 1,28
Da li će biti crvenih kartona -Nogomet
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Atl.Madrid-Real Madrid (ck) 22:00 3,20 1,25
Sporting L.-Penafiel (ck) 21:15 3,60 1,20
Milan-Bari (ck) 21:00 3,60 1,20
Tip1 - Da; Tip2 - Ne
NOGOMET-PRIJATELJSKE (Ž)

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Ž/SAD-Švedska 23:55 1,65 3,40 4,10 1,11 1,85 1,18
NOGOMET--PRVENSTVO J.AMERIKE (DO 20G.)

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Bolivija(20)-Paragvaj(20) 23:55 5,70 3,90 1,40 2,30 1,03 1,13
Kolumbija(20)-Brazil(20) 23:55 5,70 3,90 1,40 2,30 1,03 1,13
Zbroj golova (-3+) VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Bolivija(20)-Paragvaj(20) (-3+) 23:55 2,10 3,80 2,30 1,45 1,55
Kolumbija(20)-Brazil 20) (-3+) 23:55 2,20 3,90 2,20 1,50 1,50

NOGOMET-ITALIJA-KUP

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Milan-Bari 21:00 1,25 4,50 8,10 2,90 1,08
*Jedna utakmica;
Zbroj golova (-3+) -Italija Kup VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Milan-Bari (-3+) 21:00 2,10 3,80 2,30 1,45 1,55
Hendikep (0:1,5) -Italija Kup VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Milan-Bari (h.0:1,5) 21:00 1,60 2,05
NOGOMET-ŠPANJOLSKA-KUP

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Atl.Madrid-Real Madrid (1:3) 22:00 3,95 3,30 1,70 1,80 1,12 1,19
*Uzvrat.
Zbroj golova (-3+) -Španjolska Kup
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Atl.Madrid-Real Madrid (-3+) 22:00 2,50 3,80 2,00 1,60 1,40
Prvo poluvrijeme -Španjolska Kup
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Atl.Madrid-Real Madrid (1p) 22:00 4,40 2,20 2,15 1,47 1,09 1,45
Oba tima daju gol -Španjolska Kup
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Atl.Madrid-Real Madrid (dg) 22:00 1,55 2,05
Tip1 =oba tima daju gol;Tip 2 =preostale komb.
NOGOMET-PORTUGAL-CARLSBERG CUP

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Sporting L.-Penafiel 21:15 ,20 5,00 8,70 3,20 1,06
*Igra se po skupinama.

Zbroj golova (-3+) -Portugal Carlsberg Cup
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Sporting L.-Penafiel (-3+) 21:15 1,90 3,70 2,70 1,30 1,70

Prvo poluvrijeme -Portugal Carlsberg Cup
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Sporting L.-Penafiel (1p) 21:15 1,45 2,90 8,50 2,20 1,18
Oba tima daju gol -Portugal Carlsberg Cup
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Sporting L.-Penafiel (dg) 21:15 1,90 1,70
Tip1 =oba tima daju gol;Tip 2 =preostale komb.
Hendikep (0:1,5) -Portugal Carlsberg Cup
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Sporting L.-Penafiel (h.0:1,5) 21:15 1,50 2,25
NOGOMET-GRČKA-KUP

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Atromitos-Diagoras 18:00 1,40 3,90 5,70 1,03 2,30 1,13
Zbroj golova (-3+) -Grčka Kup
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Atromitos-Diagoras (-3+) 18:00 1,75 3,70 3,10 1,25 1,85

Prvo poluvrijeme -Grčka Kup
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Atromitos-Diagoras (1p) 18:00 1,75 2,50 5,70 1,03 1,75 1,35
Oba tima daju gol -Grčka Kup
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Atromitos-Diagoras (dg) 18:00 1,80 1,80
Tip1 = oba tima daju gol;Tip 2 = preostale komb.
Hendikep (0:1,5) -Grčka Kup
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Atromitos-Diagoras (h.0:1,5) 18:00 1,90 1,70
NOGOMET-BRAZIL-CARIOCA

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Americano-Nova Iguacu 20:00 1,60 3,50 4,25 1,10 1,90 1,16
Olaria RJ-Madureira 20:00 2,30 3,00 2,65 1,30 1,41 1,25
Botafogo RJ-Duque De Caxias 20:00 1,35 4,10 6,20 2,45 1,11
Bangu-Fluminense 22:30 6,20 4,10 1,35 2,45 1,11
Macae Esporte-Cabofriense 22:30 1,90 3,10 3,40 1,18 1,62 1,22
NOGOMET-BRAZIL-PAULISTA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Gremio Bar.-Paulista 20:00 1,95 3,10 3,25 1,19 1,58 1,22
Botafogo-Noroeste 22:30 1,60 3,50 4,25 1,10 1,90 1,16
Ituano-Palmeiras 23:55 3,95 3,30 1,70 1,80 1,12 1,19
NOGOMET-AUSTRALIA-HYUNDAI A LIGA

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Adelaid Un.-N.Queensland 23:55 1,35 4,10 6,20 2,45 1,11
Zbroj golova (-3+) -Australia Hyundai A-League
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Adelaid Un.-N.Queensland (-3+) 23:55 2,00 3,80 2,50 1,40 1,60
Oba tima daju gol -Australia Hyundai A-League
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Adelaid Un.-N.Queensland (dg) 23:55 1,70 1,90
Tip1 =oba tima daju gol;Tip 2 =preostale komb.
Hendikep (0:1,5) -Australia Hyundai A-League
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Adelaid Un.-N.Queenslan (h.0:1,5) 23:55 1,80 1,80
HOKEJ--NHL

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Colorado-Nashville 23:55 2,15 4,00 2,25 1,40 1,44
Edmonton-Dallas 23:55 2,60 4,10 1,90 1,58 1,30
Vancouver-San Jose 23:55 1,90 4,10 2,60 1,30 1,58
St.Louis-Detroit 23:55 2,35 4,00 2,05 1,49 1,36
Los Angeles-Phoenix 23:55 2,05 4,00 2,40 1,36 1,49
Boston-Buffalo 23:55 1,85 4,20 2,65 1,28 1,61
Toronto-Anaheim 23:55 2,25 4,00 2,15 1,44 1,40
New Jersey-Pittsburgh 23:55 2,60 4,10 1,90 1,58 1,30
NY Islanders-Washington 23:55 2,80 4,30 1,75 1,70 1,24
Philadelphia-Ottawa 23:55 1,75 4,30 2,80 1,24 1,70
Carolina-NY Rangers 23:55 2,15 4,00 2,25 1,40 1,44
Atlanta-Tampa Bay 23:55 2,20 4,00 2,20 1,42 1,42

Prva trećina - NHL VRIJEME 1 X 2 1X X2 12

Atlanta-Tampa Bay (1.tr) 23:55 2,70 2,30 2,70 1,30 1,30
Carolina-NY Rangers (1.tr) 23:55 2,60 2,30 2,80 1,27 1,32
Philadelphia-Ottawa (1.tr) 23:55 2,10 2,50 3,45 1,18 1,50
NYIslanders-Washington(1.tr) 23:55 3,45 2,50 2,10 1,50 1,18
NewJersey-Pittsburgh (1.tr) 23:55 3,20 2,40 2,30 1,41 1,22
Toronto-Anaheim(1.tr) 23:55 2,80 2,30 2,60 1,32 1,27
Boston-Buffalo (1.tr) 23:55 2,20 2,40 3,30 1,19 1,45
Los Angeles-Phoenix (1.tr) 23:55 2,45 2,30 3,00 1,24 1,36
St.Louis-Detroit (1.tr) 23:55 3,00 2,30 2,45 1,36 1,24
Vancouver-San Jose (1.tr) 23:55 2,30 2,40 3,20 1,22 1,41
Edmonton-Dallas (1.tr) 23:55 3,20 2,40 2,30 1,41 1,22
Colorado-Nashville (1.tr) 23:55 2,60 2,30 2,80 1,27 1,32

Dnevna ponuda
Svakog dana
Kladionica
Svaki dan u Dnevnom listu
prognoze
Najtočnije
Analize
Savjeti
Ponuda
Vijesti
Nogomet
Košarka Rukomet
Hokej
1 x 2
Č
it
a
jt
e
k
la
d
it
e
s
e

z
a
r
a
d
it
e
Dnevno se kladite s Dnevnim listom
50
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
U modnom svijetu su dizajnerske linije za djecu
uglavnom neodoljive... No kada se radi o suradnji
‘high street’ brenda Zare i britanskog brenda Liberty
London suvišno je uopće pitati o estetici dobivenog,
a cijene su, zahvaljujući suradnji, pristupačne!
Stil života
Za zdravlje u 2011.
Budite aktivni
bar pola sata
svaki dan
Prema riječima struč-
njaka Petera Brubakera,
inače profesora sa Sveu-
čilišta Wake Forest, redo-
vito svakodnevno vježba-
nje je glavni korak prema
zdravijem životnom stilu.
“Ljudi ne shvaćaju da
mogu imati ogromnu
korist od tjelesne aktiv-
nosti čak i ako ne izgube
niti jedan kilogram”, kaže
Brubaker. Jednostavno
je, povećana tjelesna ak -
tivnost smanjuje rizik od
srčanih bolesti, dijabe-
tesa, određenih vrsta
raka, koštanih poreme-
ćaja i apneje. Evo neko-
liko savjeta koje Bruba-
ker preporuča svima
onima koji žele zdraviju
2010.:
Hodajte
Ovo je najlakša i naju-
činkovitija aktivnost za
većinu ljudi.
Nosite pedometar
Nedavna studija je
pokazala kako osobe koje
nose pedometar poveća-
vaju tjelesnu aktivnost za
25 posto.
Aktivnosti
Ubacite nove aktivno-
sti u svakodnevnu rutinu.
Sami odnesite uredsku
poštu. Idite stubama
umjesto liftom. Pomažite
u kućnim poslovima.
Nađite bilo kakav razlog
da se krećete.
Vodite dnevnik
Kontrolirajte i pratite
sami sebe tijekom aktiv-
nosti jer je to važno kad
radite promjene životnog
stila, a može poslužiti i
kao poticaj kad vidite
koliko ste toga napravili.
Mršavljenje
Ne brinite previše o
mršavljenju. Redovita
tjelesna aktivnost ima
mnogo prednosti, čak i
ako ne izgubite kilo-
grame. Ljudi koji ozbiljno
žele smršavjeti neka vjež-
baju barem sat vremena
dnevno.
Raznolikost
Bavite se sa što više
manjih aktivnosti; razno-
likost je dobra i za tijelo i
za um.
Zatražite potporu
Po kušajte ih istovre-
meno nagovoriti da i sami
počnu obavljati svakod-
nevno 30-minutne tjele-
sne aktivnosti i vršite
pozitivan pritisak jedni
na druge.
Postavite cilj eve
Opasno je imati pre-
velika očekivanja. Nakon
1. siječnja morate prio-
nuti poslu, a očekivanja
su najveća prepreka
uspješnoj preobrazbi
životnog stila. Ljudi su
često nerealni jer misle
da rezultati dolaze preko
noći. No, to nije tako.
PARIZ – LONDON – NEW YORK – L. A. Upo
i mjesta u gradu, često jednako važne po
Što izbjeći, a št
u svjetskim me
Znamo da je vrijeme krize i da velika većina građana nema novca za putovanja.
No, ipak, barem preko ovog članka, upoznajte najljepše svjetske metropole
Znamo da je vrijeme
krize i vrijeme recesija i da
velika većina građana nema
novca za putovanja. No, čak
i ako ne možete posjetiti
neku svjetsku metropolu,
evo članka u kojemu ćete
pronaći što svakako morate
posjetiti, a što izbjegavati
ako ipak, jednog dana, dobi-
jete priliku za putovanje.
PARIZ Što izbjeći
Ako ne, onda je ovo pri-
lika da upoznate makar put-
em teksta najljepše svjetske
metropole. U svjetskim gra-
dovima nemojte po svaku
cijenu juriti na lokacije koje
ste vidjeli na razglednicama
i u turističkim vodičima.
Tako će vam možda promaći
mnogo zanimljivija mjesta
koja su manje poznata, ali
izuzetno atraktivna, piše
Blic.rs. Izbjegavajte masovne
turističke ponude krstarenja
Seineom i šećite duž kanala
Saint Martin. Iako su neka
od najvećih umjetničkih
djela na svijetu smještena u
Louvres ili Orsay, vrh turi-
stičke sezone nije dobar tre-
nutak za posjet tim muze-
jima. More posjetitelja stvara
gužve koje su nepodnošljive
i u samim izložbenim prosto-
rima i ispred njih, a umjet-
ničkim djelima koja želite
vidjeti najvjerojatnije nećete
moći ni prići. Također, ne
tražite boemski ugođaj na
lijevoj obali Seine. Sartre je
možda volio bulevar Saint
Germain, ali to nekadašnje
sastajalište intelektualaca
danas izgleda sasvim druk-
čije. Na filozofske rasprave
možda će vas na tom mjestu
ipak navesti neumjerene
cijene u bistroima koji žive
od naivnih turista.
Umjesto toga
Upoznajte manje po -
znate muzeje, često jednako
važne poput onih prenatrpa-
nih, ali mnogo prijatnije.
Obožavatelji lijepih umjetno-
sti sigurno će se razveseliti
ako posjete muzej Orangerie
ili Marmottan koji, između
ostalog, imaju djela slavnog
Moneta. Svakako treba
posjetiti i Rodenov muzej,
smješten u vili s lijepim
vrtom. Pronađite i auten-
tični Pariz na kanalu Saint
Martin. Nekada zapušteni
dio desetog arondismana
pretvorio se u mjesto mašto-
vitih kafića i dizajnerskih
butika, posebno duž ulice
Rue Borypair. Smjestite se
na nekoj od obližnjih terasa,
pijuckajte “caffe creme” i
uživajte u pogledu na kanal
desne obale.
LONDON Što izbjeći
Originalni londonski au -
tobusi za razgledanje vrlo su
skupi, a ako nemate sreće
ukrcati se na gornji kat,
većinu vožnje ćete provesti
gledajući u druga vozila na
cesti, umjesto u znamenito-
sti. Na gornjem preglednijem
katu mnogi turisti se žale da
zbog buke ne čuju vodiča.
Iako je jedan od zaštitnih
znakova Londona, na ulaz u
muzej voštani h f i gura
Madame Tussauds možete
čekati satima. Kada uđete i
platite skupu ulaznicu, uži-
vat ćete u interaktivnim
izložbama, ali nećete izbjeći
gužvu.
Umjesto toga
Izaberite bicikl jer od
srpnja 2010. u Londonu su
izgrađene dvije superbrze
biciklističke staze koje iz
periferije grada, bez gužvi,
vode do središta. Za pet
godina takvih brzih staza bi
trebalo biti još deset. U Lon-
donu se iznajmljuje čak 6000
bicikala koji se mogu uzeti i
vratiti na 400 mjesta, čija
udaljenost ne prelazi 300
metara. Također, posjetite
nove galerije u Muzeju Lon-
dona, u čiju je obnovu ulo-
ženo skoro 20 milijuna funti.
Muzej pruža fantastičan
pregled gradske povijesti u
posljednjih 350 godina. Ne
samo da ćete se zabaviti i
nešto naučiti nego ćete i
proći potpuno besplatno.
NEW YORK Što izbjeći
Ako želite upoznati Cen-
tral Park, nikako to nemojte
činiti kočijom, posebno ako
ste sličnu scenu zapamtili iz
nekog od romantičnih fil-
mova kao što je “Manhattan”
Woodija Al lena. Budite
sigurni da situacija neće
izgledati kao na filmu - konj
će izgledati umorno, vozač će
vas pokušavati zabaviti pri-
čama koje liče na beograd-
London
51
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
Natalie Portman (29), američka glumica rođena u Jeruzalemu, ove
će sezone biti zaštitno lice Diorova parfema Miss Dior Cherie što je
Dior najavo još ljetos. Kampanju je snimao Tim Walker, a reklama
je prilično provokativna za kuću kao što je Dior s obzirom da je
Natalie snimljena bez odjeće, samo s crnom mašnicom u kosi.
Dok njezina glumačka kolegica iz serije “The Gossip Girl Blake
Lively” radi proljetnu kampanju za Chanelovu liniju torbi
Mademoiselle, ni sama Leighton Meester ne miruje! Leighton je
novo zaštitno lice talijanske modne kuće Missoni, a nedavno ju
je izabrala za istu funkciju i dizajnerica Vera Wang.
Blještavi materijali hit
su nadolazeće sezone
VRIJEME JE ZA SJAJ
Metalik odsjaji
kao modni hit
Nećete pogriješiti ako dio
zlatnog ili srebrnog odsjaja
ukomponirate i u dnevni izgled
• Priredila M.T.
Koktel haljine, kombi-
nezoni, hlače i odijela s
metalik efektima modni su
hit i nadolazeće proljetno
- ljetne sezone, poručuju
svjetski dizajneri. Lansira-
jući jedan od top trendova,
dizajneri kreću od retro
izričaja pa sve do futuri-
stičkih kreacija - od kromi-
ranih “oklopa”, do luksu-
zne razmetljivosti sedam-
desetih i osamdesetih
godina.
Šljokice, saten,
sjajna koža…
Najnovija sezona u pu -
nom je sjaju - u šljokicama,
satenu, vinilu, metalik
tkaninama, sjajnoj koži i
najnoviji m blještavi m
high-tech materijalima.
Usprkos uvriježenom
mišljenju kako su metali-
zirane tkanine i blještavilo
rezervirani samo za sve-
čane i večernje prigode,
dizajneri sjajne tkanine
koriste na nov način, mije-
njajući odjeći proporcije,
ali i namjenu.
Stoga, nadolazeće mo -
dne sezone nipošto nećete
pogriješiti ako dio zlatnog
ili srebrnog odsjaja ukom-
ponirate i u dnevni izgled,
odnosno usred dana
smjelo odjenete “mikro”
haljinu protkanu metalizi-
ranim nitima ili ekstrava-
gantnu jaknu od zlatne
kože. Luksuzno dnevno
blještavilo ublaženo je neu-
tralnim tonom, a ponekad
smjelo kombinirano sa
sportskim varijantama
odjeće. Svjetlucavost pre-
kriva sve, pružajući mogu-
ćnosti potpuno različitih
stilskih izraza.
Zahvaljujući najnovi-
jim formulama make-upa,
efekt svjetlucanja djelića
metala i kristala prebacuje
se i na lice. Jednako su
atraktivni i sjajni detalji
poput naušnica ili ogrlice,
pojasa, cipela i torbice.
Važno da je sjajno, pri-
mjetno i seksi. I to ne isk -
ljučivo za glamurozni ve -
černji izgled. Najglamuro-
znije su kombinacije s
luksuznim bijelim krz nom.
Hommage 80-ima
Kao hommage osam-
desetima - odjeća s meta-
lik odsjajem zastupljena je
u mnogim dizajnerskim
kolekcijama za proljeće i
ljeto. Zlatnim i srebrnim
tkaninama visokog sjaja
nisu odoljeli Ralph Lauren,
Valentino, Miu Miu, Bur-
berry Prorsum, Marc
Jacobs, Salvatore Ferra-
gamo, Emporio Armani,
Antonio Berardi, i mnogi
drugi poznati dizajneri i
modne kuće.
Odjevne kombinacije
ultra sjaja nalazimo tako
unutar najrazličitijih mod-
nih obrazaca – glam-rocka,
retro klasike ili “red car-
pet” izgleda, ovisno o mod-
nom ukusu ili preferenci-
jama onoga tko ih nosi.
Zahvaljujući
najnovijim
formulama
make-upa, efekt
svjetlucanja djelića
metala i kristala
prebacuje se
i na lice
oznajte manje poznate muzeje
oput onih prenatrpanih
to posjetiti
etropolama
ske taksiste, a na sebe ćete
navući gnjevne poglede mje-
štana i ljubitelja životinja.
Razumljivo je da većina turi-
sta u New Yorku prvo obiđe
Times Square koji je privla-
čan zbog blještavog neona i
uličnog kaosa.
To ipak nije razlog da
jedete na tom mjestu, iako su
mnogi privučeni sigurnošću
američkih lanaca prehrane.
Ne zaboravite, hrana je ista
kao i svugdje, ali su cijene
znatno više.
Umjesto toga
Ustanite rano i prošećite
se parkom. U to doba dana
Central Park je najljepši -
gužve gotovo da i nema, a
trava je svježa. Slobodno
možete odlutati s glavne
ceste i upoznati svih 3,5 mili-
juna metara kvadratnih
parka, uključujući sve nje-
gove znamenitosti, poput
jezera, Pilgrim Hilla ili crve-
norepih jastrebova koji se
zalijeću do parka sa zgrada
na Petoj aveniji.
Posjetite i “Hell’s Kit ch -
en”, dva bloka zapadno od
Times Squarea, poznat kao
naselje mladih glumaca,
pisaca i drugih umjetnika.
Tim ljudima trebaju pouz-
dana i jeftina mjesta za pre-
hranu pa je u “Hell’s Kit -
chenu” otvoren niz odličnih
nacionalnih restorana, vijet-
namskih, portorikanskih,
grčkih, talijanskih, tajlan-
dskih, argentinskih i etiop-
skih. Koji god da izaberete,
nećete se razočarati.
LOS ANGELES Što izbjeći
Plaže Venice ili Santa
Monica poznate su uglav-
nom po svojim neobičnim
posjetiteljima koji se šeću
pored oceana, voze role ili
bicikle. Posebno na Veniceu
možete vidjeti mnogo čud-
nih likova i to je zabavno
desetak minuta, ali poslije
toga postaje jezivo. Santa
Monica je manje čudna, ali
također prepuna ljudi.
Ako u potrazi za pozna-
tim facama odlučite kupiti
“zvjezdane” mape ili platiti
vodiča, a pritom ne ulovite
nikoga iz svijeta f i lma,
zapamtite da većina pozna-
tih u stvari ne živi u Hollywo-
odu, pa čak ni na Beverly
Hillsu. Oni su se uglavnom
sklonili u manje poznate
zone. Dakle, preskočite obi-
lazak ulica i kuća u kojima
zvijezde ne stanuju ili nikada
nisu stanovale.
Umjesto toga
Ako tražite mirno, ali
vedro mjesto, krenite sjever-
nije od Malibu Piera do izoli-
ranih plaža između Brode
Beacha i ulice Decker Ca -
nyon. Plaža “El Matador”-
usamljena uvala je odlično
mjesto za uživanje u pikniku
ili zalasku sunca. Ako ste u
potrazi za suncem i pijesk -
om, ali ne i samoćom, sa -
vršeno mjesto je Manha ttan
Beach, južno od Malibua.
Plaža je odlična za cijelu obi-
telj, a osim pijeska i valova za
surfanje, ima dječje igralište,
kao i terene za odbojku na
pijesku.
Potražite slavne osobe u
njihovom prirodnom okruže-
nju. Ozbiljni tragači za zvi-
jezdama trebali bi zaviriti u
hotel “Four Seasons” na
Beverly Hillsu i provedu
neko vrijeme na bazenu gdje
se okupljaju mnoge poznate
starlete.
Dobar je izbor i obližnji
restoran “Madeo”, čiju obi-
teljsku talijansku kuhinju
vole David Beckam i Salma
Hayek. Ipak, najveći dio prve
lige Hollywooda vrijeme naj-
radije provodi u Malibuu.
Los Angeles
Pariz
New York
52
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Stil života
Odložite starenje uz pomoć prirodnih maski
Napravite sami sebi masku za lice
Da bi se usporilo starenje
kože, treba redovito koristiti
maske, losione i pilinge na
bazi voća, povrća i ljekovitih
trava.
Maska od mrkve
Jednu do dvije narendane
mrkve pomiješati s bjelanj-
kom, dodati žličicu maslino-
vog ulja i malo škroba. Masku
nanijeti na lice i vrat pa osta-
viti da djeluje 15 minuta (za
masnu kožu) ili 30 minuta (za
suhu kožu). Isprati prvo
toplom, a zatim hladnom
vodom.
Maska od krumpira
Sitno narendati i pomije-
šati krumpir i krastavac pa
nanijeti na lice i vrat. Masku
držati 20 minuta te je isprati
vodom u koju je dodano malo
limunovog soka. Nakon toga
u kožu blago utrljati masli-
novo ulje.
Piling maska protiv bora
Šaku očišćenih sjemenki
tikve fino usitniti, dodati
žlicu pavlake i deset kapi
ricinusovog ulja pa miješati
dok se ne dobije ujednačena
masa. Masku nanijeti na pr -
ethodno očišćeno lice i osta-
viti je da odstoji pola sata.
Učinak će biti bolji ukoliko se
za to vrijeme miruje, najbolje
u ležećem položaju. Masku
ukloniti pomoću vate, a
zatim umiti lice, prvo mla-
kom, a potom hladnom
vodom.
Hranljiva maska za vra-
ćanje tonusa mišića
Ispeći jednu jabuku, olju-
štiti je, a zatim ispasirati
meki dio i dodati žlicu
pavlake. Miješati dok se ne
dobije ujednačena masa.
Masku nanijeti na prethodno
očišćeno lice, ostaviti da dje-
luje 20 minuta, a zatim je
isprati mlakom vodom.
Maska od avokada
Žlicu zrelog avokada
izgnječiti viljuškom pa dodati
po žlicu jogurta i gline te 3
kapi eteričnog ulja sandalo-
vine. Miješati dok se ne dobije
ujednačena masa pa je nani-
jeti na vlažno lice, a nakon 15
minuta ukloniti vlažnom
frotirskom rukavicom. Avo-
kado sadrži ulje koje sjajno
omekšava kožu i vraća joj
vlagu.
Maska od dunje za ubla-
žavanje bora
Pomiješati jedan žuta-
njak s 5 žličica svježe iscije-
đenog soka od dunje i 4 žli-
čice pšeničnih klica. Masku
nanijeti na prethodno oči-
šćeno lice i ostaviti da odstoji
pola sata. Nakon toga lice
te meljito isprati toplom vo -
dom.
Za neke osobe dobivanje na težini je jednako teško kao za neke gubljenje na težini
• Priredila: S. D.

Za neke osobe dobivanje
na težini je jednako teško
kao za neke gubljenje na
težini. U nastavku vam
donosimo načine kako pove-
ćati tjelesnu težinu na zdrav
način. Želite imati malo više
mesa na svojim rebrima?
Već vam je dosta da vam svi
govore da ste mršavko od
50-ak kilograma? Za poče-
tak ovo može biti čudno jer
većina ljudi oko vas se vjero-
jatno muči s viškom kilo-
grama, te bi dali sve da su u
vašoj koži. No, ono što ti
ljudi ne znaju jest da je dobi-
vanje kojeg ki lograma
podjednako teško, ako ne i
teže od gubljenja težine.
Bilo da se radi o ubrzanom
metabolizmu ili ste prirodno
mršavi i vitki, uvijek se je
moguće udebljati, te se čak
možete i zabaviti dok to
radite. Nakon što naučite
kako dobiti na težini, vaši će
prijatelji morati zaboraviti
sve viceve o vašoj mršavosti
i postat će zavidni vašoj
novoj figuri.
Hrana
U pogledu zdrave pre-
hrane i redovite tjelovježbe,
proces dobivanja težine ima
neke sličnosti s procesom
gubljenja težine. Kada se
želite udebljati na zdrav
način, jednostavno morate
unositi više kalorija u svoj
organizam, ali to ne znači da
trebate postati kanta za
smeće i jesti sve što vam se
nađe pod rukom. Ne želite
dobiti pivski trbuh koji ima
većina muškaraca, ono što
želite jesu mišići. Zbog toga
je potrebno konzumirati
hranu koja pomaže u izgrad-
nji mišića, a ne masnih na -
slaga. Da bi dobili na kvali-
tetnoj težini potrebno je
jesti više, ali jesti kvalitetno,
kao npr. cjelovite žitarice,
voće i povrće, mliječni proi-
zvodi i proteini kao što su
piletina, riba,...
S obzirom da je za jedan
kilogram potrebno oko 7000
dodatnih kalorija, vjero-
jatno se pitate kako onda
dobiti na težini sa svom tom
zdravom hranom. Vjero-
jatno vam gore navedeni
izbor prehrane zvuči kao za
nekoga tko pokušava izgu-
biti na težini. No, dio odgo-
vora leži u veličini porcija,
piše e-Muškarac.com. Za
razliku od nekoga tko želi
izgubiti koju kilu, vi sebi
možete dopustiti dodatnu
porciju tjestenine za večeru.
Također, slobodno možete
dodati žlicu maslinovoga
ulja više u vašu salatu od
piletine. Možete jesti više
sira, krumpira i orašastih
plodova. Svaki dan uz tri
velika obroka, konzumirajte
i nekoliko međuobroka.
Tjelovježba
Druga ključna kompo-
nenta za dobivanje težine
jest tjelovježba. Želite da
višak kilograma koje ste
nabacili postanu mišići, a ne
masne naslage. Minimalno
tri puta tjedno biste trebali
raditi vježbe s utezima,
odnosno opterećenjem.
Način izvođenja i ponavlja-
nja su vrlo bitna te ako niste
sigurni što radite, uzmite si
osobnog trenera. Veliki je
plus ako imate nekoga tko
promatra vaše izvođenje
vježbi, pogotovo ako ste
početnik. Na svakome tre-
ningu morate ići do kraja i
podizati one težine tako da
možete učiniti samo šest do
osam ponavljanja. Nakon
napornog vježbanja, dajte
sebi dan ili dva odmora. Pri-
likom treninga i napora,
utezi i opterećenje uzrokuju
oštećenja mišićnih vlakana.
Ta oštećenja aktiviraju pro-
ces oporavka koji dovodi do
rasta stanica mišića. Mišići
će se izgraditi učinkovitije
ako im date dovoljno vre-
mena za oporavak. Svaki
trening, ili svaki tjedan,
ovisno o tome kako treni-
rate, povećajte težinu koju
dižete. Učinite to malim
koracima, a primijetit ćete
veliku razliku u snazi u
samo nekoliko tjedana. Što
se tiče kardio treninga, on
će morati biti malo blaži.
Kada ste u režimu dobivanja
težine, trebate sačuvati
teško stečene kalorije.
Umjesto sprintova i trčanja
odlučite se za šetnje neko-
liko puta tjedno.
Dodaci prehrani
Kada su u pitanju dodaci
prehrani, možda ih i ne tre-
bate. Bolje je za vaš probavni
sustav da hranjive tvari
dobivate kroz cijelu hranu i
vaša prehrana bi trebala biti
prvi izvor zdravih kalorija.
Ako jedete ispravno, nema
potrebe za dodacima pre-
hrani. Ako uistinu želite d o-
puniti prehranu, pažljivo
promatrajte svoj jelovnik.
Pratite što jedete i dodajte
svojoj prehrani ono što ne -
dostaje.
Ako vam nedostaje pro-
teina, opredijelite se za pro-
tein sirutke u prahu, ili tzv.
whey protein. Ne jedete
dovoljno voća? Multivita-
mini će poslužiti kao za -
mjena. Kada započnete s
režimom dobivanja kilo-
grama, vjerojatno će vam se
činiti da napretka gotovo i
nema ili je užasno spor.
Nemojte gubiti nadu.
Zapamtite da trebate kon-
zumirati dodatnih 3500 ka -
lorija kako biste dobili pola
kilograma. Dobivanje pola
do jednog kilograma tjedno
je zdrav cilj, sve više od toga
vjerojatno se pretvara u
masti, a to je ono što ne že -
limo.
Tijekom cijelog tog pro-
cesa primijetit ćete pobolj-
šanja koja će vas motivirati
u ostvarenju svojega cilja.
Moći ćete podizati veće
težine, vaši mišići će (napo-
kon) postati vidljivi i osjećat
ćete se puni samopouzda-
nja. Jedina stvar koja može
biti ugrožena je vaš druš-
tveni život, jer će vas biti
teško odvojiti od zrcala.
Kako dobiti
par kilograma
Ono što ljudi ne znaju jest da je za pojedine
ljude dobivanje kojeg kilograma podjednako
teško, ako ne i teže od gubljenja težine
53
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Stil života
• Priredila M.T.
Želite se dobro najesti
bez previše pompe u kuhinji?
Nema problema. Predla-
žemo vam pet zdravih jela
koja možete napraviti u
svega 15-30 minuta. Razno-
lika su i bogata povrćem, a
osnovne sastojke možete
duže čuvati kod kuće pa vam
uvijek stoje na raspolaganju.
Pasta i pesto
Idealan obrok za hitne
slučajeve. Gotovo je u svega
desetak minuta koliko vam
treba da skuhate tjesteninu.
Ukusan pesto razl ičitih
okusa možete kupiti gotov i
čuvati u hladnjaku ili napra-
viti vlastiti preko vikenda
kada imate više vremena.
Recept za fini domaći
pesto
Priprema: Skuhajte tje-
steninu po izboru, pomije-
šajte ju s nekoliko žlica pesta
i posipajte parmezanom -
gotovo.
Juha od povrća
S vremena na vrijeme
treba pojesti “nešto na žlicu”,
upozoravaju nas mame i
bake. Mladi ljudi danas nisu
skloni kuhanju juha pa
posežu za juhama iz vrećice
ili ih potpuno izbacuju iz
jelovnika. Međutim, iznimno
je jednostavno pripremiti
vlastitu juhu od povrća, a
viškovi se mogu sačuvati za
dan kasnije ili zamrznuti.
Brzinski odrezak
Pr i prema: Nareži te
povrće po izboru (npr. 100 g
bundeve za jednu osobu) na
kockice. Nasjeckajte manji
luk i popržite ga na ulju,
dodajte kockice bundeve te
zalijte goveđom kockom oto-
pljenom u litri vode. Ostavite
da kuha nekoliko minuta,
posolite, popaprite, izmik-
sajte i pomiješajte s 50 g
vrhnja za kuhanje. Za brzin-
ski odrezak dobro istucite
komad mesa kako bi bio što
tanji (što je odrezak tanji, to
mu kraće treba na vatri).
Isperite ga, obrišite te popr-
žite s obje strane oko dvije
minute. Začinite po želji.
Kao prilog si za to vrijeme
možete pripremiti rižu ili
salatu, a preporuča se i
povrće koje možete lagano
popržiti s češnjakom u
maslinovom ulju - narežite
nekoliko rajčica i tikvica na
kockice te ubacite u tavu
zajedno s maslinovim uljem,
dva češnja češnjaka, granči-
com timijana ili ružmarina
na deset minuta.
Wok
Wok se ubraja među
obveznu kuhinjsku opremu
samaca. Savršen je za pri-
premu finih jela od povrća
koja u woku ne gube na
hranjivim vrijednostima.
Wok ujedno dopušta mnogo
kreativnosti u pripremi pa
se tako možete igrati razli-
čitim povrćem i mesom te
umacima, curryjem i dru-
gi m zači ni ma. Narežite
meso na trakice te povrće
na kockice (odlično je i već
na r eza no za mr znut o
povrće). Ubacite prvo meso
u wok i popržite ga, zatim
najveće komade najtvrđeg
povrća pa najmanje i najme-
kanije. Zalijte soja umakom
i začinite po želji, poslužite
s rižom ili azijskom tjeste-
ninom.
Spaghetti aglio e olio
Još jedno brzo, ukusno
talijansko jelo, a sastojke
najčešće uvijek imamo kod
kuće - tjesteninu, češnjak i
maslinovo ulje.
Dok špagete kuhaju,
narežite češnjak na ploške i
popržite ga na maslinovom
ulju uz laganu vatru.
Na kraju dodajte žlicu
vode u kojoj su se kuhale
špagete, malo peršina, sol i
papar. Pomiješajte s kuha-
nim špagetima.
Brzi recepti za samce koji se mogu napraviti u svega 15 do 30 minuta
KORISNO JE ZNATI Kako se čuva kukuruz,
zašto je zdrava teletina, a zašto krumpir
Čuvanje kukuruza
Kukuruz s peruškama
možete čuvati u hladnjaku 2-3
dana.
Svjež kukuruz možete
zamrznuti - ali prije toga kli-
pove kukuruza zaroniti u
proključalu vodu, pa kuhati 3
minute. Zatim ih staviti u vodu
s ledom. Izvaditi i ocijediti s
vrhom okrenutim nadolje.
Nakon toga, zrna kukuruza
skinuti oštrim nožem i staviti
u plastičnu vrećicu, pa zamr-
znuti.
Gorgonzola
Ovaj sir se pravi od puno-
masnog kravljeg mlijeka s 48
posto masnoće, soli i posebne
vrste gljivica. Kako biste pro-
vjerili je li gorgonzola svježa i
sigurna za prehranu, najprije
treba vidjeti rok uporabe, a
zatim provjeriti postoje li jasno
definirane vertikalne crte
intenzivno zelene boje. Ako
postoje plijesni neke
druge boje na površini u
vidu mrlja, sir više nije
za uporabu.
Džem ili marmelada
Samo se
džemovi od
agruma nazi-
vaju marmela-
dama, a ostalo
su “obični” džemovi.
Osim toga, postoji -
žele koji se priprema
samo od voćnog soka i
šećera; a domaće slatko dobiva
se kuhanjem voća sa šećerom.
Teletina
Teletina ima brojne pred-
nosti u odnosu na druge
vrste mesa koje se
najčešće konzumi-
raju na naš-
em području. Prije svega,
teletina ima znatno nižu ener-
getsku vrijednost, manje
masti, a više visokokvalitetnih
bjelančevina.
Krumpir
Predstavlja skoro kom-
pletnu nami rnicu, bez
obzira na veliku količinu
vode koja iznosi oko 80
posto. U 100 grama svježeg
krumpira ima oko 2 grama
bjelančevina i oko 18 grama
ugljikohidrata; najveći dio
toga čini škrob.
Krumpir je veliki izvor
vitamina C. Vrlo je važno
krumpir kuhati u ljusci
kako bi se sačuvao najveći
dio hranjivosti.
Torta s čokoladom i jogurtom
Priprema:
1. Za nadjev kuhajte i
otopite sve sastojke na laga-
noj vatri, povremeno promi-
ješajte. Kad dobijete glatku
smjesu maknite s vatre i
hladite na sobnoj tempera-
turi.
2. Za biskvit otopite
maslac i malo ohladite.
Uzmite posudu od 2-3 litre s
poklopcem i u nju stavite
brašno, kakao, prašak za
pecivo, šećer i vanilin šećer
te promiješajte. Dodajte
jaja, maslac i jogurt te
posudu dobro zatvorite.
Protresite energično 3-4
puta po 15 sekundi.
Otvor i te pokl opac,
kuhačom umiješajte even-
tualne zaostatke s ruba.
Ulijte u kalup 26 centime-
tara obložen papirom za
pečenje i poravnajte. Pecite
na 160-170 stupnjeva Celzi-
jevih 30-40 minuta.
3. Izvadite iz pećnice,
ostavite u kalupu 5 minuta
pa izvadite te ohladite na
rešetki.
4. Tijesto prerežite vodo-
ravno da dobijete 2 kore.
Jednu stavite na tacnu za
posluživanje i oko nje sta-
vite obruč.
5. Kremu samo promi-
ješajte kuhačom da bude
maziva. Nafilati koru s 2/3
kreme i poklopite drugom
korom. Namažite ostat-
kom kreme i dobro ohla-
dite.
Za tijesto
150 g maslaca ili marga-
rina
200 g oštrog brašna
1/2 praška za pecivo
30 g kakaa
170 g šećera
1 vanilin šećer
4 jaja
125 ml tekućeg jogurta
Za nadjev
100 g maslaca
200 g crne čokolade
200 ml vrhnja za šlag
70 g šećera u prahu
Vrijeme pripreme:
90 minuta
Divlja patka u
umaku od naranče
Sastojci:
1 divlja patka
Umak:
Celer, mrkva
peršin, luk
1 naranča
Liker od naranče
1 žlica meda
1 žlica maslaca
Maslinovo ulje
Prilog: Pire krumpir
Jela su raznolika i bogata povrćem, a osnovne sastojke možete
duže čuvati kod kuće pa vam uvijek stoje na raspolaganju
J l llik i b t ć t jk ž t
Wok, pasta i juha, za
ljude s malo vremena
i volje za kuhanjem
Wok se ubraja među obveznu kuhinjsku opremu
samaca. Savršen je za pripremu finih jela od povrća
koja u woku ne gube na hranjivim vrijednostima
Sutra u emisiji Bh. gastro kutka gost je poznati slikar Adin Hebib,
a kuhat će se divlja patka u um aku od naranče. Evo i recepta.
Mladi ljudi danas nisu skloni kuhanju juha pa
posežu za juhama iz vrećice ili ih potpuno izbacuju
iz jelovnika. Međutim, iznimno je jednostavno
pripremiti vlastitu juhu od povrća
Stručni Savjet za pripremu nastupa
Republike Srbije na predstojećem
54. Bijenalu suvremene umjetnosti
u Veneciji donio je odluku Srbiju na
toj manifestaciji predstavlja pro-
jekt “Svjetlost i tama simbola”
Dragoljuba Raše Todosijevića.
Realizator nastupa bit će Muzej
suvremene umjetnosti Vojvodine,
a tajnik nastupa bit će Živko
Grozdanić. Naslov centralne
izložbe 54. bijenala je ILLUMInazi-
oni – ILLUMInations.
Kultura
54
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Federico Fellini
Na današnji dan prije 91 godinu rođen je Federico Fellini (1920. - 1993.),
talijanski filmski redatelj i scenarist, jedan od najutjecajnijih redatelja u
XX. stoljeću. Oscara je dobio 1993. “kao priznanje za njegova kinemato-
grafska dostignuća koja su zapanjila i zabavljala publiku diljem svijeta”.
91
Bijenale
Raša Todosijević
predstavnik Srbije
u Veneciji
KAZALIŠTE U MOSTARU O tome je li isplativije postalo uvesti predstavu
I
z
d
v
a
j
a
m
o
Događaji i
ljudi u fokusu
Od grada opsjednut
do grada opsjednut
U kome je problem – u vlasti, kazalištima ili publici? Jedni kažu da imamo
produkciju, a nemamo publiku, drugi kažu da imamo produkciju, ali ne i publiku
• Piše: Andrijana Copf
• kultura@dnevni-list.ba
Kazališta u Mostaru su, već je
svima poznato, odavno opsjednuta
problemima, a Grad Mostar i Her-
cegovačko-neretvanska županija i
dalje, kao ping-pong lopticu, preba-
cuju teret krivnje s jednih na druge.
U međuvremenu, publika se žali na
nedostatak programa, a kazališta
na nedostatak publike. Gdje je pro-
blem, a još više – gdje je rješenje
problema, malo se tko pita, a pogo-
tovo oni koji bi o tome najviše tre-
bali voditi računa i koji za to dobi-
vaju plaće. U kome je problem – u
vlasti, kazalištima ili publici? Jedni
kažu da imamo produkciju, a
nemamo publiku, drugi kažu da
imamo produkciju, ali ne i publiku.
U Hrvatskom narodnom kazalištu
Mostar i Narodnom pozorištu
Mostar prođe i po godinu dana (a i
više) između dvije premijere.
Premijere rijetko
HNK Mostar prije četiri mje-
seca premijerno je izveo predstavu
“Romanca o tri ljubavi” u režiji
Joška Juvančića. Prije toga pred-
stavu “Bljesak zlatnog zuba” u režiji
Nine Kleflin, a između te dvije pre-
mijere proteklo je gotovo dvije
godine. Prošlog mjeseca HNK
Mostar u Kosači je organizirao
gostovanje mjuzikla “S ljubavlju,
Janis” kazališta Komedija iz
Zagreba, i Kosača je bila prepuna.
U subotu, 22. siječnja HNK Mostar
opet u Kosači organizira gostovanje
predstave “Prekidi” Planet Arta iz
Zagreba. Logično pitanje je, stoga,
je li isplativije postalo dovesti na
gostovanje neku predstavu nego
‘proizvesti’ svoju vlastitu. Direktor
HNK Mostar Ivica Ovčar kaže nam
da nije riječ o tome nego jedno-
stavno – u suradnji. HNK Mostar,
kaže Ovčar, s kazalištem Komedija
ima ugovor od 1993., odnosno raz-
mjeni predstava, a s utemeljiteljem
i redateljem predstave “Prekidi”
Markom Torjancom također sura-
đuju. No, to nije sve. Tako početkom
veljače (12. veljače) HNK Osijek
gostuje s predstavom “Lipa li si,
Tena” u režiji Roberta Raponje, a
riječ je o uzajamnoj suradnji.
Koliko publika posjećuje pred-
stave u Mostaru, govori i podatak
da se reprize malo igraju i nerijetko
otkazuju jer je publike slabo, no
publike na nekim gostujućim pred-
stavama itekako ima – ako je dobra
predstava, bit će i publike. Ako bi se
govorilo o nekoj hit predstavi u
Mostaru, onda bi se moglo reći da
je najveće zanimanja publike bilo za
predstavu HNK Mostar “Bljesak
zlatnog zuba” u režiji Nine Kleflin.
No, ni to nije tako jednostavno.
Ovčar se slaže da je najviše ljudi bilo
upravo na toj predstavi i da su je još
mogli igrati.
“Problem je bio u tome što je
Mala scena koja ima 127 mjesta
zaista bila puna, ali mi s tim priho-
dom ne možemo pokriti troškove
igranja predstave jer je u njoj bilo
puno honoraraca i puno gostiju,
imali smo puno troškova itd.
Tako da smo mi na svakoj pred-
stavi ‘Bljesak zlatnog zuba’
‘padali na glavu’ po 1000
maraka, iako je dvorana bila
puna”, kaže nam Ovčar. Na
“Romanci o tri ljubavi”
publike je bilo znatno manje,
manje su se igrale i reprize, a
nisu je, kaže Ovčar, puno ni
forsirali jer u ovom trenutku
nemaju puno predstava na
repertoaru. Nadaju se da će se
stanje promijeniti jer u planu već
imaju neke nove projekte.
“Mostar ima publiku i ima dobru
publiku”, kaže Ovčar. “Publiku koja
je dobro školovana i koja točno zna
što valja, što ne valja”, kaže.
Hit predstave?
Šerif Aljić, direktor Narodnog
pozorišta Mostar, kaže da nema
publike i da je Mostar od grada
“opsjednutog kazalištem, kako je
govorio pokojni Josip Lešić, postao
grad opsjednut problemima”. Na
pitanje za koju bi predstavu u ovom
kazalištu, u posljednjih pet godina,
rekao da je bila hit na repertoaru,
nakon kratkog razmišljanja kaže da
bi to možda bila “Mostarska dje-
lidba”.
Mostarski teatar mladih u
posljednje je vrijeme imao odlične
predstave, ali je činjenica – naju-
spješnije su bile s gostujućim
ansamblom. Tako je u 2010. MTM
bio i na velikom svjetskom kazališ-
nom festivalu u Bogoti s predsta-
vom “Zvijer na Mjesecu” koju je
režirao Dino Mustafić iz Sara-
jeva, a igraju Ermin Bravo,
Jelena Kordić i Boris Ler
(gostujući glumci). U protekloj
godini imali su sedam premi-
jera, među kojima i predstavu
“Kako sam naučila voziti”
koju je režirala Selma Spahić
iz Sarajeva, a igraju Ermin
Bravo, Alma Terzić i Džana
Pinjo (gostujući glumci). MTM
upravo sad radi na predstavi u
kojoj će igrati njihovo dvoje glu-
maca. No, ako bismo na kraju
teksta morali izvući neki zaključak
o odnosu produkcije i publike, onda
bi najtočnija bila Aljićeva izjava: ‘Od
grada opsjednutog kazalištem do
grada opsjednutog problemima.’
Jer u gradu u kojemu se kazališta
bore za opstanak i svoja prava
(Narodno pozorište Mostar je na
sudu s Gradom Mostarom jer grad
kao osnivač ove ustanove nije izvr-
šio svoje obveze prema njima), teško
je očekivati od glumaca da će se
razvijati (jer ne igraju), a od kazali-
šta da će repertoarom svake godine
sve više privlačiti publiku kad se
bore za goli opstanak.
Ivica Ovčar
Šerif Aljić
Tropik film video na redovnom repertoaru multi-
pleksa Cinema City od danas predstavlja film “Mačak
u čizmama”. Bajku eminetnog francuskog pisca
Charlesa Perraulta na filmsko platno po prvi put
donosi francuski studio animacije Delacave.
Večeras u 19 sati u galeriji BlackBOX u
Sarajevu (Vrazova 5), bit će otvorena
samostalna izložba fotografija Dražena
Grujića pod nazivom “d.veze”, koja će
se moći pogledati do 28. siječnja.
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
55
u nego proizvesti je i koja je predstava u Mostaru bila hit

Temelji teatarskog
menadžmenta
• Piše: Gradimir Gojer
U bogatoj teatarskoj
povijesti grada Mostara,
pored pisaca i pjesnika
dramskog teatra, kakvi su
bili Svetozar Ćorović i
Aleksa Šantić, pored dra-
maturga kakav je bio Sken-
der Kulenović, možda naj-
značajnije mjesto zauzima
Safet Čišić. Safa, kako su ga
do trenutka smrti, odnosno
preseljenja, zval i svi
Mostarci, za svoga života
učinio je ozbiljno zadužbin-
sko djelo, a koje se odnosi,
prije svega, na ono što je
suvremeni menadžment u
teatru danas! Safet Čišić je
bio upravnik Narodnog
pozorišta Mostar, a te
godine njegovog upravni-
kovanja obilježile su ino-
vantne ideje vezane za
način teatarskog inten-
dantstva, koje je korespon-
dentno današnjem tre-
nutku, dakle mnogo godina
poslije, što je sa zemlje
nestala dobra duša ovog
teatarskog strasnika!
Po čemu je zapravo uči-
nio tu čudesnu difirentiu
specificu u odnosu na
druge obnašatelje pozicije
direktora teatra? Safet
Čišić je bio posve atipičan
pri mjerak takozvanog
“socijalističkog upravnika”,
ili “socijalističkog inten-
danta” u kazalištima toga
doba.
Angažman
Ne znam kol iko su
tadašnje vlasti, posebno
one vlasti u kulturi, dopu-
štale slobode u kreiranju
upravničkog, odnosno
intendantskog plana u tea-
tru, ali mogu sada sigurno
tvrditi, rekonstruirajući, s
ove distance, sve ono što je
radio Safet Čišić da je nje-
gov angažman bio itekako
korespondentan današ-
njem liberalno-kapitalistič-
kom vođenja teatarske
kuće. Od odluka umjetnič-
kog karaktera o izboru
real i zatora zacrtanog
umjetničkog programa, a
da napomenem da su nje-
gove umjetničke naume
realizirale takve redatelj-
ske veličine, na priliku
Di mitrija Kjostarova,
Koste Spaića, Georgija
Para..., do krupnih poteza
umjetničko-organizacij-
sko-gospodarskog karak-
tera u formiranju tehničke
baze teatra, te ukupnom
organizacijsko-financij-
skom poslovanju, Safet
Čišić je dizajnirao ukupnu
teatarsku klimu grada na
Neretvi, na način da je
mislio dalekosežno, prije
svega o vrhunskoj kvaliteti
svakog poteza koji napravi
Narodno pozorište Mostar!
Došao je trenutak ozbiljne
valorizacije svega onoga što
su naši prethodnici do sada
napravili u teatru!
Valorizacija
Zato uz sve ono što je do
sada napisano, zabilježeno
i verificirano u vezi s boga-
tom intendantskom djelat-
nošću Safeta Čišića treba
kazati sljedeće: Čišić je bio
moderni menadžer, a teme-
ljan čovjek na “starovre-
menski način”! Njegove
dalekosežne odluke o anga-
žmanu pojedinih glumaca,
redatelja, scenografa i
kosti mografa, njegovi
lucidni opažaji o svakoj
umjetničkoj osobnosti toga
doba, vrijedili bi ozbiljnih
znanstvenih, magistarskih
i doktorantskih radnji!
Safetu Čišiću pripada
počasno mjesto jednog od
najznačajnijih fundatora
suvr emenog menad-
žmenta, u teatru, u Bosni i
Hercegovini!
Teško da bi uz Rado-
slava Zoranovića bilo naći
treću osobu koja je s
takvom strašću i prilježno-
šću iznalazila i stvarala
menadžerska rješenja, u
vremenima posve drukčijeg
logiciranja, onog na socija-
listički način, logiciranja
koje je bilo miljama daleko
od onog što se zove suvre-
mena menadžerska misao
u kazalištu!
Teatrološki mini esej (59)
Narodno pozorište Sarajevo nastav-
lja svoju tradiciju brige o umirovlje-
nicima Sarajevske županije, te im
poklanja izvedbu najgledanijeg
baleta “Katarina, bosanska kra-
ljica”, koji je na repertoaru sutra, u
petak, 21. siječnja u 19.30 sati. Svi
zainteresirani umirovljenici uz
pokaz zadnjeg čeka, gratis karte
mogu preuzeti na blagajni Narod-
nog pozorište Sarajevo danas i
sutra (20 i 21. siječnja) u periodu od
9 do 12 sati i od 16 do 19.30 sati.
Balet “Katarina, bosanska kraljica”
Poklon predstava
umirovljenicima
Safet Čišić je bio moderni
menadžer, a temeljan čovjek
na “starovremenski način”!
!
tog kazalištem
tog problemima
Hit predstava
Ako bi se govorilo o nekoj hit
predstavi u Mostaru, onda bi
se moglo reći da je najveće
zanimanja publike bilo za
predstavu HNK Mostar
“Bljesak zlatnog zuba” u režiji
Nine Kleflin. No, ni to nije
tako jednostavno. Ovčar se
slaže da je najviše ljudi bilo
upravo na toj predstavi i da su
je još mogli igrati.
“Problem je bio u tome što je
Mala scena koja ima 127
mjesta zaista bila puna, ali mi
s tim prihodom ne možemo
pokriti troškove igranja
predstave jer je u njoj bilo
puno honoraraca i puno
gostiju, imali smo puno
troškova itd. Tako da smo mi
na svakoj predstavi ‘Bljesak
zlatnog zuba’ ‘padali na glavu’
po 1000 maraka, iako je
dvorana bila puna”, kaže nam
Ovčar. Na “Romanci o tri
ljubavi” publike je bilo znatno
manje, manje su se igrale i
reprize, a nisu je, kaže Ovčar,
puno ni forsirali jer u ovom
trenutku nemaju puno
predstava na repertoaru.
Nadaju se da će se stanje
promijeniti jer u planu već
imaju neke nove projekte.
56
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Kultura
Katalog arapskih, turskih,
perzijskih i bosanskih
rukopisa Historijskog arhiva
Promocija u 14 sati u Bošnjačkom institutu
U Napretkovom klubu
Lira u Sarajevu u utorak je
održan tradicional ni
Napretkov prijam za novi-
nare i predstavnike medij-
skih kuća, a prijam je
organiziran u znak zahvale
svim medijima koji su
korektno pratili i prate rad
HKD-a Napredak.
Predsjednik HKD-a
Napredak, prof. dr. Franjo
Topić, održao je pozdravni
govor u kojem je podsjetio
na najvažnije projekte koje
je HKD Napredak u prošloj
godini radio poput Multi-
medijalnog centra na Tre-
beviću, simpozija u povodu
20 godina od obnove
rada HKD-a
Napredak, glazbeno-scenskog spek-
takla “20 godina s Vama”, podizanje
spomenika papi Ivanu Pavlu II.,
svečani koncert u povodu Uskrsa i
Božića te osnivanje Zaklade za sve-
učilište i stipendiranje. Pri tom je
prof. Topić naglasio kako je Napre-
dak imao dobru suradnju s medi-
jima te kako vjeruje da suradnja
neće izostati ni u ovoj godini.
Protekla je godina posebno bila
posvećena obilježavanju 20 godina
obnove rada HKD-a Napredak, pod-
sjetio je prof. Topić, koji je naglasio
kako je Napredak jedna pozitivna
priča u BIH i primjer kako se može
raditi, a u središte svoga rada uvijek
staviti čovjeka. Govoreći o plano-
vima u ovoj godini prof. Topić
je kazao da bi u prvoj
polovici godine
trebala početi gradnja Multi-
medijalnog centra na Trebe-
viću. U ugodnoj i prijateljskoj
atmosferi na tradicionalnom
druženju je bilo 30-ak novi-
nara i predstavni ka
medijskih kuća. (A.C./
Foto: Velid Mehmedo-
vić)
Napredak je jedna pozitivna priča
U Sarajevu održan tradicionalni
Napretkov prijam za novinare
Izložba “Arhetipologija”
Njemački konceptualni umjetnik HA Schult
sagradio je u Madridu hotel od smeća.
Limenke, automobilske gume, stare
novine, čarape, čak i stari fotoaparati,
nogometne lopte i ljubavna pisma
ukrašavaju unutrašnjost hotela.
Schult se nada da će njegov umjetnički
projekt skrenuti pažnju na količinu
smeća i suočiti ljude s tim problemom.
Sarajevo
Izložba Damira Nikšića
“Oriental dream”
U Galeriji Duplex/10m2 u Sarajevu, u
subotu 22. siječnja bit će otvorena izložba
Damira Nikšića “Oriental Dream”. O
izložbi: Bosanska Teologija Oslobođenja
sanja jedan san. To je Bosanski san:
crveni san o Crvenom Sionu, o kraljev-
skom gradu, o slobodnom teritoriju na
kojem je u studenom 1943. odsanjan san
o slobodi i zajedništvu - najslađi od svih
snova koji su ikada sanjani na ovim pro-
storima, toliko revolucionaran, lijep i
svečan da se graniči sa vjerskim isku-
stvom. BTO insistira na tradiciji potla-
čenog/mazluma, na pedagogiji potlače-
nog/mazluma, na duhovnosti i duhovi-
tosti, na agit-pop pristupu u tretmanu
sna o slobodi kako bi se zbili redovi
slatkih sanjača i čvršće stegli u monolitni
Bosanski čvor, u Evropski čvor pupka
starog svijeta, u jedan jedini Bosanski
san koji je i Afrički, i Azijski, i Europski,
a i Američki san. U Bosni se danas brani
ideja i tradicija Konvivencije. Kao što su
se 1937. revolucionarni intelektualci svi-
jeta borili u Španjolskoj, u Bosni se
danas bori za san, ali i za javu, za javnu
stvar, za res publica-u, protiv rojalista i
marionetista, protiv košmara fašizma,
protiv ropstva brutalnog kapitalizma,
protiv neokolonijalizma, protiv imperi-
jalizma, protiv segregacije, rasizma,
diskriminacije, predrasuda. U Bosni se
bori za zajednički san, za udruženi rad,
za zajedničku trpezu za koju su pozvani
čestiti, vrijedni, radini i krotki, za trpezu
za koju strvinari i predatori, demagozi,
eksploatatori, lisice, vukovi i hijene nisu
dobrodošli. (...)BTO je za to da se Bosna
podijeli. Bosnu ćemo uistinu podijeliti!
Podijelit ćemo je kao zajedničku trpezu,
nesebično, i to ne samo između sebe,
nego sa čitavim svijetom. Podijelit ćemo
je tako što ćemo Bosanski san interna-
cionalizirati i pozvati sve sanjače da se
okupe u Bosanskom Taboru da sanjaju
skupa s nama, da daju konačan odgovor
na “Istočno pitanje”, odgovor koji neće
biti “Konačno” rješenje smrti, logora i
genocida, već života i prosperiteta,
zajedništva i udruženog rada. BTO je
organizacija udruženog rada na interna-
cionaliziranju Bosanskog sna.
DUPLEX/10M2
Na sjednici Upr-
avnog odbora Kul-
turnog foruma BiH,
koja je održana jučer u
Sarajevu, usvojene su
smjernice za daljnji rad
ovog tijela čiji je temeljni cilj
poboljšanje stanja i statusa
kulture i njenih djelatnika u
svim sferama društva u BiH.
Predsjednik UO Kulturnog
foruma BiH Ibrahim Spahić
naveo je na jučerašnjoj konferenciji
za medije po završetku sjednice da
su kao prvi koraci u radu foruma za
sljedeći period planirani održava-
nje skupštine i kongresa. Tako je
već precizirano da će skupština
Kulturnog foruma BiH biti odr-
žana 22. veljače, a kongres 21.
ožujka u Sarajevu. Također je
zaključeno da će u fokusu
budućeg rada ovog tijela biti
realizacija programa iz
Deklaracije 2009., doku-
menta koji je forum
donio pri osni-
vanju, a tem-
ljen je na provedbi spomenute Stra-
tegije kulturne politike BiH. Spahić
navodi da je jedan od ciljeva foruma
i stvaranje otvorenog i stalnog dija-
loga kulturnih djelatnika s predstav-
nicima vlasti u BiH na svim nivoima
radi promjene pozicije kulture u
razvoju bh. društva. Forum će inzi-
stirati i na uključenju predstavnika
bh. kulturne scene u procese odluči-
vanja na svim nivoima, što podrazu-
mijeva direktno sudjelovanje više od
60 posto kulturnih aktera u svim
strukturama vlasti. Kulturni forum
je osnovan 2009., okupivši kulturne
djelatnike iz različitih oblasti da bi
se zalagali za provedbu Strategije
kulturne politike BiH, koju je
Vijeće ministara BiH usvojilo još
2008. A.A./Agencije
Kulturni forum BiH
Uključiti kulturne djelatnike
u procese odlučivanja na
svim razinama vlasti
Knjiga “Katalog arapskih, turskih, perzijskih i
bosanskih rukopisa Historijskog arhiva Sarajevo,
svezak I” autora Mustafe Jahića bit će predstav-
ljena danas u 14 sati u Bošnjačkom institutu u
Sarajevu. U prvom svesku kataloga, od uku-
pno oko 1200 rukopisnih kodeksa kompletne
Zbirke rukopisa Historijskog arhiva Sara-
jevo s više od 1800 djela, priređivač Mustafa
Jahić obradio je 301 rukopisni kodeks u
kojima se nalazi 687 djela na arapskom,
turskom, perzijskom i bosanskom jeziku,
saopćeno je iz Historijskog arhiva Sara-
jevo. Posebnu vrijednost kataloga pred-
stavljaju rijetki rukopisi čiji su autori ili
prepisivači s prostora BiH i njoj susjed-
nih zemalja. Znatan broj rukopisa
spada među remek-djela orijentalne
kaligrafije i ornamentike, a u nekima
su posebno estetski komponirane prve
stranice i naslovi. Zbirka rukopisa
nastajala je u dužem vremenskom
periodu i u Historijski arhiv Sarajevo
je preuzimana poklonima ili otkupom
od raznih institucija ili pojedinaca. Ona
danas predstavlja jednu od bogatijih
rukopisnih zbirki u jugoistočnoj Europi
i objavljivanje ovog kataloga ima pose-
ban značaj jer će na taj način zbirka biti
dostupna široj znanstvenoj i istraživačkoj
javnosti i svima koji se bave zaštitom kul-
turne baštine. Katalog će predstaviti Amir
Ljubović, Lejla Gazić, priređivač kataloga
Mustafa Jahić i u ime izdavača direktor JU
Historijski arhiv Sarajevo Sejdalija Gušić.
Njemački umjetnik
U Madridu sagradio hotel od smeća
U sarajevskoj ASA Art
galeriji sutra (petak, 21.
siječnja), u 18.30 sati bit će
otvorena izložba pod nazi-
vom “Arhetipologija”. Ova
skupna izložba obrađuje
temu arhetipa - funda-
mentalnih tipova karak-
tera i situacija duboko
prisutnih u “kolektivnom
nesvjesnom” svih ljudi.
Umjetnici koji sudjeluju na
ovoj izložbi opisuju univer-
zalne teme - koje smatraju
važnima, s kojima se osje-
ćaju povezani, ili one koje
su željeli istražiti - na oso-
ban i individualan način.
Na otvorenju o izložbi će
nešto više govoriti njezina
autorica Ivana Režek iz
Hrvatske, kao i koordina-
torica te jedna od sudio-
nica u ovom projektu -
Nataša Stanišić. Izložba
traje do 28. siječnja, a
nakon Sarajeva bit će pri-
kazana u Zagrebu, Ber-
linu, Bostonu i Jolietteu u
blizini Montreala.
24 info
57
Četvrtak • 20. 1. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Glumac Charlie Sheen nakon serije avan-
tura s raznim porno glumicama navodno
se odlučio za malo mirniju varijantu pa se
počeo javljati eskort damama preko
njihovih oglasa na internetu..
Porno zvijezda u
novom filmu glumi
kršćanku i djevicu
Film ‘Hallows’ koji će
obogatiti kolekciju horora,
zasigurno će pl ijeniti
pozornost, ako ni zbog čega
drugog, onda zbog mlade
glumice Sashe Grey. Ona će
kroz njega, nakon zamjetne
karijere u porno industriji,
tražiti priznanje i pozitivne
kritike na glumački talent
u ‘ozbiljnijim’ filmskim
ostvarenjima. Mlada glu-
mica koja sa samo 22 godine
iza sebe ima već 180 sni-
mljenih filmova za odrasle,
u hororu ‘Hallows’ dobila je
pravi glumački izazov.
Dodijeljena joj je uloga dje-
vojke koja živi po kršćan-
skim načelima i koja je
između ostalog djevica što
će biti sasvim neprepoznat-
ljivo glumačko ruho za
Sashu.
- Mislio sam joj prvotno
dati neku seksi ulogu, no
predomislio sam se jer je
inzistirala na drugačijem
liku, izjavio je redatelj
horora Richard O’Sullivan.
Ukoliko je vjerovati procje-
nama filmskih kritičara,
Richard je zasigurno dobro
postupio budući je Sasha
već odlično odigrala ulogu
u filmu Stevena Soderberga
‘Iznajmljena veza’ te poka-
zala kako glumački talent
ipak postoji i da ne bi tre-
bala biti ograničena samo
s pornografskim ostvare-
njima, prenosi dnevnik.hr.
Kutcher nije želio
brzati sa seksom s
Demi Moore
Ashton Kutcher nije
želio brzati sa seksom kada
je upoznao Demi Moore.
Iako je odmah znao da će
mu ona u životu puno zna-
čiti, čekao je prije no što je
njihova veza postala i
fizička. Glumac je želio biti
siguran da su se on i Demi,
koju je oženio 2005. godine,
dobro upoznali prije seksa,
prenosi index.hr.
- Od samog početka
znao sam da ćemo imati
pravu vezu, iako neko vri-
jeme uopće nismo bili
fizički prisni. Mislim da
svaki muškarac s vreme-
nom poželi postati onaj
pravi, kaže Ashton.
Male vijesti
Britanska Vlada mora platiti milijun funti Daily Mirroru
Tužba Naomi
Campbell ugrozila
slobodu izražavanja
Sporne fotograf ije iz
2001. godine koje je Daily
Mirror objavio u jednom od
svojih članaka dovele su
medij i glavnu protagoni-
sticu Naomi Campbell na
sud, prenosi dnevnik.hr.
Fotografije prikazuju
manekenku kako napušta
liječenje anonimnih narko-
mana u Chelseu te je Naomi
pokrenula tužbu za povredu
privatnosti koju je i dobila
te olakšala Daily Mirror za
milijun funti.
Europski sud za ljudska
prava ima pak drukčije
mišljenje. Kako prenosi
BBC News, sada je nakon 10
godina presudio u korist
medija, etiketirajući odluku
britanskog suda kao naru-
šavanje prava na slobodu
izražavanja. U velikim pre-
okretima što je ovaj slučaj
zabilježio i koji su samo
demonstrirali zbunjenost
britanskog pravosuđa oko
legalne definicije zaštite
privatnosti, Daily Mirror je
ipak taj koji je pobijedio
manekenku i sada mora
pronaći način na koji će mu
britanska vlada kompenzi-
rati troškove veće od mili-
jun funti.
Podsjetimo, Naomi je
pokrenula tužbu protiv
navedenog medija te je s
prvom odlukom dobi l a
odštetu od 3 i pol tisuće
funti. Prizivni sud mijenja
odluku te nameće troškove
u iznosu od 350 tisuća funti
na Naomin račun, a zatim
se opet događa obrat i Daily
Mirror dobiva račun od
milijun funti koje mora
isplatiti manekenki.
Europski sud za ljudska
prava donosi ipak konačnu
presudu u kojoj jasno daje
do znanja da je slučaj Naomi
Campbell narušio pravo na
slobodu izražavanja nave-
denog medija i sudi u korist,
očito, oštećenog dnevnog
lista.
Paradoks mijenjanja
odluka u ovom slučaju naj-
bolje demonstrira proble-
mati ku o određi vanj u
granica medijskog zadira-
nja u privatni život slavnih
i opet se pokreće rasprava
koja u slovu zakona Velike
Britanije ipak nema najja-
sniju definiciju. Dok se to
ne promijeni, Naomi će se
morati pomiriti s tim da u
ovom slučaju ipak neće
pronaći zakonsku zado-
voljštinu.
Tužbu Crne Pantere u kojoj osuđuje ‘Daily Mirror’ za narušavanje privatnosti
uvažio je britanski sud. No, Europski sud za ljudska prava ima drukčije mišljenje
Naomi je
pokrenula tužbu
protiv navedenog
medija te je s
prvom odlukom
dobila odštetu od
3 i pol tisuće funti
58
Cetvrtak Ĉ 20. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
2330
2710
2700
2720
2730
5130 XpressMusic
5230 smartphone
5250
5330 Mobile TV novo!
5530 XpressMusic
5800 XpressMusicNavigation
6303 i
6700
6700 SLIDE
7230
C-1 Dual-sim novo!
C-3 novo!
C-5
C-6 novo!
C-7 novo!
E-5 novo!
E-52
E-72
N-8 novo!
N-97
N-97 mini
X-2
X-3
X3-02 novo!
X-6 8GB novo!


B-5702 dual-sim
B-5722 dual-sim
B-7722 dual-simnovo!
C-3200 novo!
C-3300K CHAMPnovo!
C-3300K Hello Kitty novo!
C-6112 dual-sim
E-1080 akcija
E-2550M Monte-Slider novo!
F-480 Tocco
i-5800 Galaxy3 Android novo!
i-9000 Galaxy-S novo!
S-3100
S-3310
S-3550 Shark3 novo!
S-5150 Diva-Folder
S-5230 Tocco-Lite
S-5560 Marvel
S-5620 Monte
S-7070 Diva-Touch
S-7230 Wave723 novo!
S-8000 JET
S-8500 Wave novo!BL-20 NewChocolate
GD-510 POP
GM-205 Music novo!
GM-360 Viewty Snap novo!
GS-155 akcija
GS-290 Cookie-Fresh
GS-500 novo!
GT-405 ViewtyGT novo!
GU-200 akcija
GU-230 akcija
GX-200 Dual-Sim novo!
GW-300 Etna2 novo!
KP-500 Cookie
P-500 Optimus One novo!
T-320 Wink novo!
P-500 OPTIMUS ONE
T-320 Wink

F-100 Jalou novo!
J-105 Naite
J-10 Elm
J-108 Cedar novo!
U-1 SATIO
U-5 VIVAZ
U-8 VIVAZ PRO
U-10 Aino
W-100 Spiro
X-8 Xperia novo!
X-10 XPERIA
X-10 mini XPERIA
X-10 mini-Pro XPERIA
iÞhene a v6Cß neve
ÞLACANj£ U RATAMA:
0jeIatnici: Aluminij d.d.,
Elektroprivreda HZHB
Kreditne kartice: UNICREDIT-VISA
classic 12/24 AM£RICAN£XÞR£55
HTC0iamendz neve
*5ervisautebrava
*Izrada kIjuceva [kedirani,
standardni i erginaIni]
*Aute brave, dijeIevi brava
*ÞedeĄavanje brava pe
kIjucu i kIjuceva pe bravi
*0tvaranje veziIa
Meb:o6}}v})66
Kneza ViĄesIava
[stara beInica] www.Iacie-servis.cem
Keram|ck|
centar
Fra D|daka Bunt|ca 144 a
88 000 Mostar
(Ba||novac)
ONIX
Sve |níormac|je
na te|eíon:
036 333 635
- Hidromasazni stub 180 kM
- 7us kada + tus kabina ( 6mm
kaIjano stakIo)
480 kM
- Duboka tus kada + tus kabina
580 kM
- Masazna kada (145x145) 1490
kM
- Sauna (radio, teI, masaze.) 2350
kM
AKCIJA
Poseban popust na tuš kabine
LPDVDåQHNDGH
.HUDPLNDSRSXVWGR
Beskamatni krediti na 12 mjeseci
ONIX
Vodič za zdravlje i ljepotu 59
20. 1. 2011.
UROLOŠKA ORDINACIJA
Prim. dr. I. Pintul
Iskustvo u struci
Moderna dijagnostika
Moderni ultrazvuk
Ordinacija: 036 / 324 - 750; Mob.: 061 / 203 - 103
Mostar, A. Starčevića 32
(preko puta hotela Ero)
Svaki dan osim vikenda od 9-12 i 17-18
h
Optika “KOPILAŠ”
Vl. Kopilaš dr. Mirko
OFTAMOLOG
88000 Mostar
SPC Rondo
Tel./fax:
+387 36 317 655
Specijalistička ordinacija „MO-MED“
MR.SCI.PRIM DR BRACO HAJDAREVIĆ
Specijalista kirurg,subspecijalista za stomačne bolesti
-bezbolno liječenje hemoroida:
laser, podvezivanje
pod kontrolom ultrazvuka(HAL),
smrzavanje,fotokoagulacija.
-gastroscopija, rectoskopija, colonoscopija
-Manji kirurški zahvati (kožne izrasline).
PONEDELJAK,SRIJEDA I PETAK OD 18 DO 19.30
Suradnici sa klinike Koševo:
Doc.dr sci. Faruk Alendar
specijalista za kožne bolesti
Dr Hasan Sefo,neurokirurg
ortoped dr Jugo Damir i
fizijatar dr Alikalfić Edin
četvrtkom od 18 sati
Kontakt tel. 580 392,mob.: 061/194 552 Adresa Bulevar br 23 88000 Mostar(kod katastra)
RADNO
VRIJEME:
Urologiji
Ginekologiji
Dermatologiji
Pedijatriji
Bolesti štitnjače
Neuropsihijatriji
Otorinolaringologiji
Sportskoj medicini
Opći, sistematski i
menadžerski pregledi
Pregled na spiralnom CT-u
Color doppler krvnih žila i
svih sistema
Ultrazvuk kukova
Biokemijski laboratorij
(nalazi tjekom dana)
Interna medicina
Nefrologija
UVZ abdomena i dojke
EMNG
Bleiburških žrtava bb, 88000 Mostar
tel/fax: 00 387 36 333 174
tel/fax: 00 387 36 333 175
email: poliklinika_h@tel.net.ba
www.poliklinikah.com
Specijalističke ordinacije za dijagnostiku i terapiju u:
Radno vrijeme: pon - pet 08 - 20; subotom 08 - 13;
Zdravstvena ustanova
Ordinacija za maksilofacijalnu,
plastičnu i rekonstrukcijsku
kirurgiju glave i vrata
USLUGE FIZIOTERAPEUTA NALAZI ODMAH !!!
Poliklinika “H“
MAMOGRAFIJA
RENDGEN
DERMATOSKOPIJA
SPIRALNI CT
NOVO !!!
NOVO !!!
NOVO !!!
NOVO !!!
NOVO !!!
NOVO !!!
NOVO !!!
NOVO !!!
Kompjuterizirana tomografija
Kompletna obrada i liječenje bračne neplodnosti.
Sve metode potpomognute oplodnje:
AIH, IVF, ICSI, TESA, TESE.
Tel: +385/21/45 78 00 +385/21/45 55 15 www. cito.hr email:poliklinika@cito.hr
Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju
Moliških Hrvata 4. - Split, Hrvatska
Mr.sc. Boris Poljak dr.med.
CITO
PRIVATNA MIKROBIOLOŠKA ORDINACIJA
MR. SC. JAVORKA LEKO-GRBIĆ, DR. MED.
• PCRREALTIME- DIJAGNOSTIKAVIRUSAI BAKTERIJA
METODOMIZOLACIJEDNAI RNA(HPV, HEPATITISI BI C...)
• KOMPLETNEMIKROBIOLOŠKEPRETRAGE
(brisevi grla, nosa, uha, konjunktive oka, urinokultura, koprokultura,
serološke pretrage, brisevi uretre, rodnice, cerviksa)
Požeška 16,SPLIT • tel.: 021/531-948, 540-763 • mob.: 098/347-349
Radno vrijeme: 8-20
h
, subotom 8-12
h
• e-mail: javorka.grbic-leko@st.t-com.hr
N
O
V
O
!
Fizikalna terapija i rehabilitacija
ŠARAC
Fra Didaka Buntića 135
88000 Mostar
Tel.: 063/544-518
Bolesti i ozljede
kralježnice, ramena,
kukova, koljena,
nožnog zgloba
Za tretman potrebno se prethodno naručiti
web: www.fizioterapijasarac.com
e-mail: kontakt@fizioterapijasarac.com
Radno vrijeme SVAKI DAN OSIM NEDJELJE OD 8 -15 h
ZU medicinsko biohemijski laboratorij VELE LAB M, MOSTAR
29. HUD. br 14
036 577 542
velelab@bih.net.ba
SVE VRSTE LABORATORIJSKIH PRETRAGA
KVALITENO BRZO POVOLJNO NALAZI ISTI
DAN PODJELIMO BRIGU O VAŠEM ZDRAVLJU
novo u ponudi: TEST INTOLERANCIJE NA HRANU
Dnevni
list
vaša
dnevna
novina
60
Cetvrtak Ĉ 20. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
OBAVIJEST O SMRTI
MIRKO Braca BIŠKO (pok. Mate)
1959. - 2011.
Iznonudu piominuo dunu 19. 1. 2011. u svojoj 53. godini zivofu.
Ispiuóuj diugog num pokojniku kioóo ispiod kuóo zuIosfi u Vifini (Oduf) dunu 20. 1. 2011.
u 14 sufi. Pokop óo so oluvifi nu iimokufoIiókom giolIju Vifinu.
2ç$/2jé(1,
mujku: Anu. liuóu Anfo i ViIjun. sosfiu Diugu. novjosfu Snjozunu. zof Iviou. liufiói: Zoiun. Anfonio i Vufoj.
sfiióovi: Sfunko s olifoIji i XikoIu s olifoIji. fofko Diugiou s olifoIji. Anu s olifoIji i olifoIji pok. fofko Kufo.
2%,7(/-, Bisko. Vujió. Piimoiuo. Viunjos. Vuksió. Vuóió. Vuikofió. 1uiió. Anió. Visofió.
fo osfuIu fugujuóu iodlinu i piijufoIji
32ë,9$280,58%2ç-(0
Tuznim sioom i loIom u dusi juvIjumo svoj iodlini. piijufoIjimu i znunoimu du jo nus diugi i nikud piozuIjoni
Poštovani, obavještavamo Vas
da obavijesti o smrti, sjećanja,posljednje pozdrave,
zahvale i sućuti možete
PO NOVOM CJENIKU I NAJPOVOLJNIJIM UVJETIMA
objavljivati u našoj novini preko naših suradnika u Vašem mjestu i to...
MOSTAR,
REDAKCIJA
Ulica Kralja Petra
Krešimira IV 66/2
Tel:036/313-370; 036/324-280
SARAJEVO,
REDAKCIJA
Ul. Koševo 28,
Tel.: 033/719-755
LJUBUŠKI
Dopisništvo i
marketing služba
Stjepana Radića bb
Zelena zgrada br 2
Tel/039/831-718
Pogrebne usluge doo Grubišić
039/831- 970
Fax: 039/ 833-556
Mob: 063/320-556
063/892-911
VITINA
Cvjećarna Boras
88326 Vitina
Tel/039/841 010
Mob: 063/325-060
RADIŠIĆI
Cvjećarnica Viktorija
Tel: 039 832 303 Mob: 063 324 113
email: viktorijaradisici@net.hr
ŠIROKI BRIJEG
Cvjećarnica -
Pogrebna oprema MIŠIĆ,
vl. D. Hrkač
KLANAC
063/312 -538;
039/705-376;
039/705-379
Cvjećarnica usluga
Adam Topić
Ul. Stjepana Radića 9
039/703-606
NOVOTEKS D.O.O
Žrtava
domovinskog
rata bb
Kiseljak
030/877-212
novoteks@tel.net.ba
ČAPLJINA,
Salon pogrebne opreme i cvijeća
DUGANDŽIĆ, Ante Starčevića 4
Tel: 036/805-965;
063/ 320-915; 063/447-120
ČITLUK,
Cvjećara MARANTA,
Pogrebne usluge Ćavar
Kralja Tomislava
063/360 901, 063/424 447

Cvjećara “ORHIDEJA”,
Pogrebne usluge
Primorac - Grgić
063/856-609, 036/642-928
GRUDE
Pogrebno poduzeće
KALIĆ doo,
Grude
ul. Mate Bobana 5
Tel/ fax: 039/662 276
mob: 063/326-276
063/328 276
email: kalic@tel.net.ba
STOLAC
Cvjećarna Begonija
Hr. Branitelja bb Stolac
Dežurni telefon 00-24
063-322-209,
Radnja 063-982-171,
036-862-385,
e-mail: niko.boskovic@yahoo.com
VITEZ
Mars doo, Divjak bb
Vitez
Tel: 030/717-591
email: marsvitez@gmail.com
61
Cetvrtak Ĉ 20. ¡. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
SJEĆANJE POSLJEDNJI POZDRAV
OBAVIJEST O SMRTI OBAVIJEST O SMRTI
ŠEMSUDINA MILETIĆA
10. 12. 2010. - 20. 1. 2011.
STJEPANU ĐOPI
1958. - 2011.
FABIJAN (pok. Ivana) ROSIĆ
1955. - 2011.
EKREM (rah. Salko) RAHIMIĆ
1959. - 2011.
6OMXEDYOMXLSRQRVRPìXYDPRXVSRPHQXQDWYRMOLN
GREURWXLSOHPHQLWRVWNRMXVLSRNODQMDRVYLPD
Tvoja supruga s djecom
,VNUHQDVXêXWRELWHOML
Djelatnici Uprave za indirektno/neizravno
oporezivanje - RC Mostar - Odsjek za poreze
u ufoiuk. 1S. sijoónju 2011. u 15.30 sufi nosiofnim sIuóujom. u 56. godini
zivofu. lIugo u Gospodinu piominuo. Pogiolnu povoiku kioóo u óofvifuk.
20. sijoónju 2011. u 15 sufi ispiod mifvuónioo BijoIi liijog. Pokop diugog
num pokojniku lif óo oluvIjon nu iimokufoIiókom giolIju Smióonjuoi.
Svofu misu zudusniou sIuzif óo so posIijo pokopu.

32ë,9$280,58%2ç-(0
OZALOSCEXI: supiugu Kiisfinu. sinovi Luku i IIiju. liuóu Vijo i Zdonko.
sosfiu Vinku. novjosfo Vuiiju i Vulinu. zof IIiju. ujuk Cvifun. fofku SIuvu.
punuo IIiju. puniou Iviou. suiu Vuiio s olifoIji. svusfiku Anu s olifoIji.
sosfiiói. liufiói. olifoIji Rosió. Bogdun. ToIo. Dzidu. Pundzu. Bovundu.
Coiió. Poivun. Dumjunovió i Losko fo osfuIu mnogoliojnu iodlinu i
piijufoIji.
dunu 19. 1. 2011. u 00.30 sufi u svojoj 52. godini zivofu nukon kiuóo
loIosfi piosoIio nu Aliiof. Dzonuzu iulmofIijo poIuzi u óofvifuk.
20. 1. 2011. ispiod dzumijo nu Pijosoimu posIijo Ikindijo numuzu. Dzonuzu
iulmofIijo óo so kIunjufi isfog dunu nu luiomu Pijosoi u 15 sufi gdjo óo so
iulmofIiju i pokopufi. Piovoz olozljodon s uufolusko sfunioo u 14 sufi su
sfujuIisfimu: VusuIu. Gimnuziju. Tokiju. Bunu. Guluviou. Pijosoi.
2ç$/2jé(1, mujku Zojnu. supiugu Zinofu. kóoiko AmiIu i AImunu.
liuf Iliulim. sosfiu Viisudu. zofovi 1uzvin AIon i GoIos SuIko. puniou
DuIsu. ludzunuoi Vusfufu Rulió i Aiif 1oIovuo. duidzo Almof i Ilio. fofko
Ajnu i Tidzu. sfiinu Tidzu. novjosfu Sonudu. fo poiodioo Rulimió.
Sfiunjuk. Sufu. 1uzvin. GoIos. BoskuiIo. Gosfo. Donko. DulIjovió. Soso.
Isovió. Rulió. 1oIovuo i osfuIu mnogoliojnu iodlinu. piijufoIji. komsijo i
poznunioi.
Dunus so nuvisuvu fuznil óofidosof dunu od smifi nusog diugog
diugom koIogi
S fugom u siou i loIi u dusi. uIi i s vjoiom i nudom u uskisnuóo
i zivof vjoóni. juvIjumo iodlini i piijufoIjimu du jo nus diugi
Oluvjosfuvumo iodlinu. piijufoIjo. poznuniko i komsijo du jo nus diugi
TV spektar
20. 1. 2011.
62
Na današnji dan:
Julianne Moore dobila je ove godine nagradu “Hasty Pudding” za
ženu godine, a dodjeljuje ju najstarija američka studentska kaza-
lišna trupa sa Harvarda. U obrazloženju odluke studenata stoji
kako je 50-godišnja Julianne odabrana jer je umjetnica izvanred-
nog dometa, koja se istaknula svojim radom na filmu, u kazalištu,
radu na nezavisnim filmovima te kao spisateljica knjiga za djecu.
1667. - Završen trinaestogodišnji rat Rusije i
Poljske
1639. - Umro Mustafa I, sultan Osmanlijskog
carstva
Julianne Moore
odabrana za ženu godine
HAYAT
TV 1
PINK BHT 1 OBN FTV

Satelitski
programi
DSF HRT PLUS TV SA
06.00 Pink Jubox
07.00 Danijela
08.00 Film Braća po materi
09.30 Udri muški talk show
10.30 Super staza Djeda Mraza-
interaktivni kviz
11.00 Valentina
11.50 Turist Point
12.00 INFO TOP
12.10 Film Ulični ples
14.00 INFO TOP
14.10 Mješoviti brak serija
15.00 Danijela serija
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina
17.00 Super staza Djeda Mraza-
interaktivni kviz
18.00 Film Plavi grom
19.55 Turist Point
20.00 Dvor-reality
21.00 Zabranjeni forum
23.00 Film Forest Gump
01.00 Film 21
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija
13.00 Pali anđeo, igrana serija
14.00 Domaćica Ovako
14.10 Moj dom
14.35 Bistro BiH
15.55 Glazbeni program
15.10 Bioclinica
15.50 1001 noć, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
17.50 Domaćica Ovako
18.00 Biometeorološka prognoza
18.02 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
38. epizoda
19.00 Vijesti u 7, informativna
emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putovima
19.38 Horizonti
20.00 1001 noć, igrana serija, 124.
epizoda
21.00 Ispuni mi želju
22.00 Zvijezda možeš biti ti
22.20 Srce ljeta, igrani film
00.20 Seks i grad, igrana serija, 83.
epizoda
01.00 Sport centar
01.05 Bistro BiH
Reprizni program Hayat TV-a
01.35 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
38. epizoda
02.00 Vijesti, vrijeme, sport,
informativna emisija
02.30 Ispuni mi želju
03.30 Zvijezda možeš biti ti
03.50 Moj dom
04.15 Autoklub
04.35 ZMBT profili
05.00 Glazbeni program
06.10 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
38. epizoda
Pregled programa za petak
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 107. epizoda, r.
10.00 Program za djecu:
Kako to
Mekanike u misiji
Tomica i prijatelji
Pingu
10.40 Fantastična četvorka, serija
za djecu, 13. epizoda
11.05 Villa Maria, igrana serija, 38.
epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara, igrana
serija, 108. epizoda
13.05 60 minuta, specijal, r.
14.10 Sedmica, magazin iz kulture,
r.
14.40 Dopunska nastava, 17.
emisija, r.
15.10 Vijesti
15.20 Crna kronika, domaća igrana
serija, 95. i 96. epizoda
16.25 Mali leteći medvjedići crtana
serija, 14. epizoda
17.00 Federacija danas
17.30 Villa Maria, igrana serija, 39.
epizoda
18.20 Naša mala klinika, igrana
serija, 14. epizoda
19.05 Upitnik, kviz
Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Odgovorite ljudima, dijaloška
emisija
21.15 CSI: Miami, igrana serija, 15/
VIII epizoda
22.10 Šetnja s pračovjekom,
inozemni dokumentarni
program, 2. dio
22.45 Dnevnik 3
23.30 Noć klasika Almodovar:
Vraćam se, španjolski igrani
film /Z/
01.05 Federacija danas, r.
01.35 Dnevnik 3, r.
02.20 Pregled programa za petak
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.05 Be Ha Te bebe
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.15 Robot Robi, animirana serija,
09.45 Bakine priče, 12/20
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija,
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Avenija Ocean, igrana serija,
48/130
12.00 BHT vijesti
12.15 Na dnevnom redu, informa
tivni program, r.
12.45 Otkačena kamera, 1/5
13.15 Mini portreti slikara: Seid
Hadžiefendić, r.
13.45 BH gastro kutak, kulinarski
show, r.
15.05 Ozie Boo, animirana serija
15.10 Frenderi u BiH, animirana
serija
15.20 101 nestašluk, igrana serija,
16.05 Samo za zabavu, revijalni
program
16.30 Putovi zdravlja, magazin
17.00 Gorko-slatko, igrana serija,
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Duško Dugouško, animirani
film
18.55 Moj prvi izbor, reportaža
19.00 Dnevnik
20.00 Josip Pejaković: U ime
naroda
20.30 Putomanija, dokumentarna
serija, 2/4
21.00 Ljudi s Madisona, igrana
serija, 3/13
22.00 Tema dana
22.50 Figure: Ahmed Bosnić,
program iz kulture
23.50 Ljudi s Madisona, igrana
serija, 3/13, r.
00.35 Putomanija, dokumentarna
serija, 2/4, r.
01.00 Sve u svemu, dnevni
magazin, r.
02.15 Pregled programa za petak
08.00 Ludo srce
Turska telenovela
09.15 A la Carte
Kulinarski show
10.00 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
10.45 Stol za 4
Kulinarski show
11.15 Mućke
Humoristična serija
11.55 OBN Info
12.10 Naša mala klinika
Humoristična serija
13.00 Skrivena kamera
Humoristični program
13.45 Top shop
14.05 C.S.I. Las Vegas
Kriminalistička serija
15.00 Top Shop
15.30 Gümü
Turska telenovela
16.45 Vremenska prognoza
16.50 OBN Info
16.55 A la Carte
Kulinarski show
17.25 Stol za 4
Kulinarski show
17.55 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
18.55 OBN Info
19.00 Exkluziv
Dnevni magazin
19.55 Gümü
Turska telenovela
21.10 Biseri
Talk show
22.15 Vox populi (Glas naroda)
22.20 Film
00.00 C.S.I. Las Vegas
Kriminalistička serija
00.50 Playboy Girls
Hollywoodska priča
01.20 Najsexy tijela slavnih
Hollywoodska priča
01.50 Biseri
Talk show
02.40 Rat Bendova
Glazbeni spektakl
17.29 Kućni ljubimci
18.30 Parlaonica
19.35 Garaža
20.05 Vijesti iz kulture
20.10 Dokumentarni serijal
20.40 Putopisni serijal
21.10 TV kalendar
21.22 Emisija pučke i predajne
kulture
16.05 Robin Hood, igrana serija,
11/39
17.00 Vijesti TVSA
17.05 Nešto za raju, revijalni
program (r)
17.55 Sumorna kuća, igrana serija
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Trabzonspor-Manisaspor,
Turski nogometni kup
11.00 DVOSTRUKI PAS – Krom
bacher kolo
13.00 Čista Bundesliga 1
14.30 Poker
16.30 Čista Bundesliga 1
17.30 Rukomet live SP
19.00 SPORT1 vijesti
19.15 Hat-trick magazin So
20.30 Rukomet SP
Raimunda živi u Madridu s kćerkom Paulom
i suprugom Pacom, nezaposlenim nasilnikom
i pijancem. Njena rastavljena sestra Sole
tajno radi kao frizerka. Njih su dvije davno
izgubile roditelje u požaru u rodnom selu u
pokrajini La Manchi...
Dilruba se u strahu od otkrivanja istine zaista
potresla i doživjela srčani udar. Međutim, Šeref
i dalje ne vjeruje da ona ne glumi. Rukija je
također hitno prebačena u bolnicu. Ona je u
teškoj depresiji nakon gubitka bebe, pa je
odlučila popiti veliku količinu lijekova.
„Srce ljeta“ je priča o pjevačici iz malog grada,
Terri, kojoj je srce slomljeno nakon smrti njenog
brata. Prije smrti, Terrin brat je tajno predao
njen rezime na Glazbenu akademiju u Los
Angelesu. Terri biva primljena na Akademiju,
gdje se suočava sa potpuno novim životom...
Neodoljiva čar serije “Capri” ogleda se u spoju
ljepote prirode od koje zastaje dah i i nesvaki-
dašnjim ljudskim sudbinama.Zanimljive lju-
bavne romanse ispričane su u prelijepom
ambijetu istoimenog otoka. Serija se emitira
radnim danima u 18.25.
23.30 19.55 22.20 18.25
Vraćam se Gumuš Srce ljeta Kapri
08.30 Kapri, serija (r)
09.30 Svjedočanstva o genijima
10.30 Toyotin svijet divljine
11.10 Ponovno otkrivanje rijeke
12.20 Edgemont - serija
13.10 Intervju TV1 sa Sanjinom
Bećiragićem (r)
14.30 Toyotin svijet divljine
- dokumentarni program
15.30 Svjedočanstva
17.20 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce- dok.program
17.50 Edgemont - serija za
tinejdžere
19.30 Dnevnik TV1
20.30 Direktno - dijaloška emisija
sa Senadom Pećaninom
22.00 Dnevnik u 22
22.45 Odjeljenje za istrage (r)
00.00 Vijesti plus
00.15 Reprizni program
U agenciji dolazi do nesuglasica između Lane
i Joan. Na putu za Acapulco, Don svraća u Los
Angeles gdje posjećuje Annu Draper, a kada se
vrati u New York, u novogodišnjoj noći će bolje
upoznati Lane…Uloge: Jon Hamm, Elisabeth
Moss, Vincent Kartheiser, January Jones...
21.00
Ljudi s Madisona Vraćam se
Impresum
Redakcija Dnevni list
Kralja Petra Krešimira IV66/2 (spc RONDO),
Tel: 00387/36/313-370; 313-375,
Nakladnik: "Dnevni List"d.o.o. Mostar
web: www.dnevni-list.ba,
E-mail: national-holding@tel.net.ba,
63
WEBPREPORUKA:
www.topigrice.com
Online Games Site TOPigrice.com !! Igrajte svaki dan
najnovije, najbolje i najzanimljivije besplatne online igrice!...
Beckham se rasplakao
na vijest o četvrtom djetetu
David Beckham reagirao je jako emocionalno kada mu je supruga Victo-
ria rekla da će ponovo postati roditelji. Ona je saznala da je trudna na
putovanju u Englesku u prosincu, a nakon toga napravila je Davidu
romantičnu večeru i rekla da želi porazgovarati s njom o budućnosti
obitelji, o tome hoće li ostati u SAD-u ili će se vratiti u Englesku. On joj je
odgovorio da imaju troje djece na koju moraju misliti.
Oglasna i marketing služba Mostar:
Kralja Petra Krešimira IV66/2 spc RONDO,
Tel.:/fax. 00387/36/313-370; 313-375,
E-mail: marketing@dnevni-list.ba,
Podružnica Sarajevo (Koševo 28):
Redakcija: Tel.:/fax: 033/717-220, 717-221
Marketing: Tel.:/fax: 033/719-755,719-756
E-mail: dnevni.ba@bih.net.ba
tiska: SLOBODNADALMACIJADD
RačunkodHYPOALPE ADRIABANK:
3060190000123296(KM)

MTV ADRIA NAT GEO
H
o
r
o
s
k
o
p

Ovan
21. 3. - 20. 4.
Danas možete očekivati popunjen
dan. Vjerojatno ćete dosta vremena
provesti u autu rješavajući obveze i
obećane posjete, moguće vezane i uz
neki vaš projekt. Obavit ćete i prilično
telefonskih poziva prema prijateljima
ili društvu s kojim ste povezani na
neki način.
Bik
21. 4. - 21. 5.
Danas ćete dati i jedan od posljednjih
atoma svoje snage za određeni projekt
koji će prilično utjecati na vaš status i
prihode. Vjerojatno ćete biti izloženi jav-
nosti. Vašasnagajepriličnovelika, aum
radistopnasat.Svečemuseposvetitebit
ćeodrađenouspješnoi potpuno. Odnosi
sdrugimabit ćetopli i puni potpore.
Blizanci
22. 5. - 21. 6.
Danasćeteimati tolikomisli naumuda
će vam biti teško razvrstati ih po bilo
kakvomsmislu.nemojtedozvolitidavas
to izludi. Prijatelji ili grupa koja ima iste
interesepoput vasbit ćevamodkoristi
i pomoći ćevamsrediti zbrkukojavlada
uvašoj glavi. Nemojte
Rak
22. 6. - 22. 7.
Danas će se razne energije usmjeriti
prema vašim duhovnim i svjetovnim
mislima i aktivnostima. Bit ćete
posebno intuitivni. Činit će vam se
kao da možete čitati misli ljudima
oko sebe. imat ćete poseban dodir
kad je u pitanju liječenje.
Lav
23. 7. - 22. 8.
Društvena zbivanja i aktivnosti
vezane uz njih uzet će vam većinu
vremena. Bit ćete u mogućnosti stu-
piti u kontakt s mnogim ljudima s
kojima inače ne možete stići komuni-
cirati. Pokupite sve informacije koje
možete dobiti. Razgovori koje obavite
bit će ugodna stimulacija .
Djevica
23. 8. - 22. 9.
Danas ćete obaviti jako puno posla,
pogotovo ako ste povezani na neki
način s pisanjem. Uživat ćete u svakom
trenutku svog posla. Razgovori s dra-
gim ljudima također će vam uzeti dio
dana. Jedino na što morate pripaziti je
da se ne umarate pretjerano. Uživajte,
ali na vrijeme se povucite u svoje odaje.
Vaga
23. 9. - 22. 10.
Razmišljatelionekomdaljemputovanju,
ovo je dan u kojemse morate uhvatiti
ozbiljnogplaniranjailisveotkazati.Prilično
steuzbuđeni i imatevisokaočekivanja, a
vaš avanturistički duh je na vrhuncu.
Danas napravite nešto neobično i/ili
uzbudljivojerćetesejedinotakoprimiriti
dovoljnodanavečerzaspete.
Škorpion
23. 10. - 21. 11.
Danas ćete morati obaviti papiro-
logiju vezanu uz novac. Mogli biste
planirati neko druženje s dragim
osobama. Ako se organizirate
sigurno ćete uživati jer će vam ljudi
donositi dobre vijesti i zanimljive
informacije. Vrata uspjeha se
polako otvaraju ispred vas.
Strijelac
22. 11. - 21. 12.
Danas ćete provesti prilično vremena
na telefonu, vjerojatno razgovarajući
o mogućnostima koje su pred vama.
Vaša fizička i mentalna snaga bit će
posebno jaki. Htjet ćete iskoristiti sve
informacije koje dobijete. Navečer se
prošećite kako biste raščistili misli prije
spavanja.
Jarac
22. 12. - 20. 1.
Danas ćete dobiti nove, vrlo uzbud-
ljive prilike za zaradu dodatnog
novca. Dobit ćete dobre vijesti od
svojih kolega. Vaš osjećaj za avanturu
prilično je jak pa će vas rizik posebno
privlačiti. Nemojte se samo previše
zanositi. Uvijek prvo provjerite sve što
se provjeriti može!
Vodenjak
21. 1. - 19. 2.
Prijateljstva ili ljubavne veze koje se
osnuju na današnji dan bit će vrlo
povoljne za vas na intelektualnoj kao
i na emocionalnoj osnovi. Vodit ćete
vrlo zanimljive razgovore sa starim i
novim prijateljima. Današnji dan bit
će vam vrlo ispunjen, zanimljiv i pose-
ban. Uživajte!
Ribe
20. 2. - 20. 3.
Općenito ste intuitivna osoba, ali danas
ćete biti tako posebno osjetljivi da će
vam se činiti kao da možete pročitati
druge ljude poput knjige. Nemojte se
zadržavati u društvu bolesnih ili nega-
tivnih ljudi. Duhovno ste visoko pa vam
je potrebna veća količina pozitivne
energije.
RTL
HRT2 NOVA
06.15 Najava programa
06.20 More ljubavi, telenovela (R)
07.05 Kućni svemirci, crtana serija
07.30 Gladijatorska akademija,
crtana serija
07.55 Mala TV
--.-- TV vrtić
--.-- Crtani film
--.-- Crtani film
08.25 Lagodan život Zacka i Codyja
2, serija za mlade
08.50 Školski program:
--.-- Kokice
--.-- Abeceda EU
09.35 Paulino ljeto, serija za djecu
10.00 Prijenosi iz Sabora
12.40 Mala TV (R)
--.-- TV vrtić (R)
--.-- Crtani film (R)
--.-- Crtani film (R)
13.10 Školski program (R)
--.-- Kokice (R)
--.-- Abeceda EU
14.00 Nestašna Katy, kanadski film
15.30 Županijska panorama
15.45 Lugarnica 21, serija (R)
16.30 Šaptač psima 1
17.25 Hannah Monana 2, serija za
mlade
17.45 Dva i pol muškarca 6,
humoristična serija
18.15 Puna kuća Raftera 1, serija
19.00 Dokumentarna serija
19.35 Hit dana
19.45 Večeras
19.50 Svjetsko prvenstvo u
rukometu (m) emisija
20.05 Svjetsko prvenstvo u
rukometu (m): Hrvatska
- Danska, prijenos
21.45 Svjetsko prvenstvo u
rukometu (m) emisija
22.15 Dnevnik plavuše, emisija pod
pokroviteljstvom
22.25 Filmovi naših susjeda:
Točkovi, sprski film
23.55 Nestašna Katy, kanadski film
01.25 Noćni glazbeni program
HRT 1
06.05 Najava programa
06.10 Riječ i život, religijski
program (R)
06.45 TV kalendar
07.10 Dobro jutro, Hrvatska
07.40 Dobro jutro, Hrvatska
08.35 Vijesti
08.40 Dobro jutro, Hrvatska
09.07 Lugarnica 21, serija
10.05 Iz ptičje perspektive,
dokumentarna serija
11.05 Kod Ane, emisija pod
pokroviteljstvom
11.15 Oprah show (1286.)
12.00 Dnevnik
12.30 More ljubavi, telenovela
13.20 Puna kuća Raftera 1, serija
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni
jezik
14.20 Trenutak spoznaje
17.25 8. kat, talk show
18.15 Kod Ane, emisija pod
pokroviteljstvom
18.28 Dnevnik plavuše, emisija pod
pokroviteljstvom
18.40 Tvoja sam sudbina, teleno
vela
19.30 Dnevnik
20.10 1 protiv 100, kviz
21.05 Moving On, dramska serija
21.55 Pola ure kulture
22.30 Dnevnik 3
23.10 Putovima rijeke Amazone,
dokumentarna serija
00.10 Retrovizor: Kraljevi, serija
00.55 Retrovizor: Ksena princeza
ratnica 3, serija
01.40 Retrovizor: Dragi Johne 1,
humoristična serija (R)
02.00 Moja obitelj 8b, humoristična
serija (R)
02.30 Dva i pol muškarca 6,
humoristična serija (R)
02.50 Domaći dokumentarni film
03.20 Pola ure kulture (R)
03.50 Oprah show (1286.) (R)
04.35 Dobra žena, serija (R)
05.20 8. kat, talk show (R)
13.10 IN magazin R
13.50 Zauvijek zaljubljeni, serija
14.45 Slomljeno srce, serija
15.40 Najbolje godine, serija R
16.40 Gumus, serija (49/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus, serija -nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Najbolje godine, serija
21.00 Asi, serija (20/71)
22.10 Provjereno, informativni
magazin
23.30 Ubojstvo u Orient expressu,
igrani film (12)
01.00 Pobješnjeli Max 2, igrani film
02.40 Vjerovali ili ne, dokumen
tarna serija (21/40)
03.10 Na rubu zakona, serija
06.40 2 glupa psa, animirana serija
07.05 RTL ritam zona - Dalmatinski
libar, glazbena emisija
08.00 RTL ritam zona - Top 40
strani, glazbena emisija
09.00 Bibin svijet, humoristična
serija
09.40 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
10.20 Večera za 5, lifestyle emisija
11.20 1001 noć, dramska serija (R)
12.10 Ezel, dramska serija (R)
13.05 Klon, telenovela
14.35 Anđeo i vrag, telenovela
17.00 Raymond, hum. serija
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
19.05 Večera za 5, lifestyle emisija
20.00 1001 noć, dramska serija
20.45 Ezel, dramska serija
21.35 Uvod u anatomiju, dramska
00.15 Kućanice, humorna dramska
serija
01.00 Put osvete
01.45 Astro show, emisija uživo (18)
02.45 Kosti, kriminalistička serija
03.30 Zaboravljeni slučaj
11.00 Jukebox (P)
12.00 3 From 1
12.30 South Park
13 Weekend
16.30 Brand New
17.00 Hitorama
18.00 Domaćica (P)
19.40 Just See MTV
20.30 MTV Take Over
16.00 Istrage zrakoplovnih
nesreća: Teretna urota
17.00 Istrage zrakoplovnih
nesreća: Spreman za
katastrofu
18.00 Istrage zrakoplovnih
nesreća: Panika na pisti
19.00 Poznati svemir: Kurs sudara
20.00 Čopor: Lavovi
Bruce ulazi u rezervat u Vale do Javari za
domorodce zapadnog dijela Amazone. Tu
ponovno susreće svoje stare prijatelje iz ple-
mena Matis koji su ga srdačno primili u svoj
dom prije dvije godine kada je snimao seriju
“Tribe”. No sada su ga mlako dočekali.
Crna komedija. Mladi Beograđanin Nemanja (D.
Mićanović) odluči jednog vikenda posjetiti oca u
malenom provincijskom mjestu. Tijekom puta
uhvati ga strahovito nevrijeme te se on skloni u
motelu Točak pored ceste. Dobronamjerni Nema-
nja ni ne očekuje na koga će tamo naletjeti...
Dramska serija, 2009., 60 min. Susan se trudi
što bolje obavljati posao asistentice u školi, ali
i njegovati dobar odnos s Jesse, koja će ocijeniti
njenu aktivnost. Međutim, ispostavi se kako je
Jesse lezbijka, koja krivo shvati Susanino prija-
teljsko ponašanje.
23.10 22.25 23.10
Putovima rijeke Amazone Točkovi
Kućanice
Direktor: Vlatko Menix,
Glavni i odgovorni urednik: Dario Lukić,
Izvršni urednici: Arijana Beus,
Sanja Bjelica Šagovnović,
Događaji: Vanja Bjelica,
IvanMarić,
DraganBradvica,
Dario Pušić,
Mostar: Dalibor Drlje,
Kultura: Andrijana Copf,
Sport: Mario Pandža,
Crna kronika: Nevres Dedić,
Županijska kronika: Gordana Šimunović,
TVsuper spektar: Lidija Grgić,
Iva Brguljan,
Biznis: Predrag Zvijerac,
DTP(grafika): GoranSudar,
Lektura: Ivana Bekavac Karić,
Fotografi: VelidMehmedović,
Miro Zovko,
Najtočniji dnevni
pregled programa
televizijskih
postaja u BiH
i okruženju
Jennifer Lopez (41) ne voli kad
na njezin račun netko zbija
šale. Glumica i pjevačica prije
dodjele Zlatnoga globusa, koja
je bila prošlog ponedjeljka,
zaprijetila je komičaru Rickyju
Gervaisu. - Rekla sam mu da će
ga moj suprug Marc pretući ako
će me ismijavati, kaže Jenn.
Britanska Vlada mora platiti milijun funti Daily Mirroru 57. str.
Tužba Naomi Campbell ugrozila slobodu izražavanja
LHC se obnavlja
Lov na “božju česticu” kreće u veljači
BIHAĆ – Masovni javni
prosvjed u povodu zakazanih
sudskih ročišta za prodaju
imovine Agrokomerca bit će
održan danas u 9 sati u Grad-
skom parku u Velikoj Kla-
duši. Odbor za spas Agroko-
merca pozvao je sva udruže-
nja građana, nevladine i
radničke organizacije, te sve
građane da se pridruže pro-
svjedu čiji je cilj iskazivanje
neslaganja s aktivnostima
koje provode Sud i Vlada
Federacije BiH naspram
i movi ne Agrokomerca.
Odbor očekuje da će pro-
svjedi proteći mirno i dosto-
janstveno.
Pismo potpore svim rad-
nicima, umirovljenicima i
dioničarima Agrokomerca,
Si ndi kal noj podružnici
Agrokomerca, te Odboru za
spas Agrokomerca uputila je
i Sindikalna organizacija
Jedinstvenog općinskog
tijela uprave općine Velika
Kladuša. Kako stoji u pismu,
tužno je što se u 21. stoljeću
naši sugrađani moraju boriti
za prava koja su naši preci
davno izborili, umjesto da
svoju energiju usmjere na rad
i daljnji razvoj poduzeća koje
su stvarali. U znak solidarno-
sti i potpore članovi Sindi-
kalne organizacije Jedinstve-
nog općinskog tijela uprave
pridružit će se najavljenom
prosvjedu. Upućuje se poziv
svim poljoprivrednim proi-
zvođačima i kooperantima
da dođu danas na prosvjed i
svojim nazočnošću iskažu
jedinstvo u spašavanju imo-
vine Agrokomerca, uputilo je
i velikokladuško Udruženje
poljoprivrednika “Poljopri-
vrednik”. Rusmir Karat
ŽENEVA- Veliki hadron-
ski sudarač (LHC) je na
“godišnjem odmoru”, u kojem
misle u samo nekoliko tje-
dana, odnosno do sredine
veljače, napraviti ultrabrzi
remont čitavog postrojenja.
Lov na “božju česticu”
(Higgsov bozon) prevelika je
stvar da bi se samo tako pre-
pustila slučaju i konkurenciji,
koju predstavlja američki
Fermilab i njihov Tevatron.
Tehnički “pit stop” u punom
je zamahu u LHC-u, a u njega
je natrpano mnogo poslova
održavanja, koji inače zahtije-
vaju mjesece predane provjere
i rada. Distribucija električne
energije, sustav hlađenja, ven-
tilacija, kriogenički sustavi,
sustavi sigurnosti i pristupa,
vakuum, dizalice i liftovi, sve
to natrpano je na raspored
održavanja s vremenom do
sredine idućeg mjeseca. Pod-
sjetimo, prošle je godine LHC
ostvario velike uspjehe, od
postavljanja energetskog
rekorda, rekreiranja Velikog
praska na mini razini, da bi
posljednji uspjeh bio kreiranje
prvih atoma antimaterije,
odnosno antivodika.
Velika obiteljska tragedija u Čitluku, poginuo 10-godišnji dječak
Dječak se igrao
očevom puškom i
slučajno ubio brata
ČITLUK – Desetogodiš-
nji dječak iz Čitluka premi-
nuo je jučer popodne u bol-
nici u Mostaru nakon što ga
je četiri godine stariji brat
upucao iz lovačke puške,
potvrđeno nam je u MUP-u
HNŽ-a. Dječaci su u obitelj-
skoj kući našl i očevu
lovačku pušku te su se igrali
njome.
Pogođen u vrat
Prema prvim rezulta-
tima istrage, stariji dječak
je držao pušku u rukama
kad je opalila i u vrat pogo-
dila njegovog 10-godišnjeg
brata. Čim je čula pucanj, u
sobu je pritrčala baka koja
je bila u susjednoj prostoriji.
Pozvana je policija, a ranjeni
10-godišnjak je prevezen u
bolnicu u Mostar s velikom
ranom na vratu. U bolnicu
su ga dovezli oko 15 sati.
Iako su se liječnici trudili
spasiti mu život, 10-godiš-
njak je preminuo zbog obil-
nog krvarenja iz vrata.
Jučer su na mjesto doga-
đaja izišli dežurni županij-
ski tužitelj i policajci iz
Čitluka. Policija je pronašla
lovačku pušku. Ovo je druga
tragedija koja je u posljednja
dva tjedna potresla čitlučki
kraj. Podsjetimo, prije trina-
est dana lovac Pero Prusina
je slučajno ubio dugogodiš-
njeg prijatelja Dinka Koraća
u čitlučkom mjestu Donji
Mali Ograđenik.
Druga tragedija
Tog dana skupina lovaca,
među kojima je bio i Korać,
sjedila je ispred lovačkog
doma, kada se iz šipražja
pojavio Pero Prusina. U tom
trenutku Korać se popeo na
haubu vozila i počeo dozivati
prijatelja. Prusina se nalazio
na oko 50-60 metara od sku-
pine lovaca, kada je pustio
svog psa i, navodno, krenuo
zakočiti lovačku pušku. U
tom trenutku došlo je do
opaljenja oružja. Sačma je
zasula fasadu kovačkog
doma i njegovog prijatelja
koji je bio na haubi auta.
Korać je preminuo na putu
do Doma zdravlja Čitluk, a
njegov očajni kum sav u
suzama je prevezen policiju.
Koliko je bilo jako prijatelj-
stvo ove dvojice lovaca govori
podatak da Koraćev brat,
navodno, ovih dana treba
biti kum na krštenju djeteta
Pere Prusine.
Prema prvim rezultatima istrage, stariji dječak je držao pušku u
rukama kad je opalila i u vrat pogodila njegovog 10-godišnjeg brata
Odbor za spas Agrokomerca
Danas javni prosvjed u povodu
prodaje imovine Agrokomerca
Tjedni
tv
spektar
najpregledniji TV
tjedni pregled…
Dnevni
list
A
jla
H
u
s
k
o
v

,
u
re
d
n
ica
i
v
o
d
ite
ljica
e
m
isije

U
rb
a
n
M
u
sic
Urban Music
donosi intervjue
s najvećim
zvijezdama
Pirati s
Kariba 2
Mrtvačeva škrinja
Film tjedna
HRT 1, petak,
28. 1. 2011. 20.10
Nikolina Pišek
Gostuje u
singlu Saše
Kovačevića
TV spektar 2
Petak • 21. 1. 2011.
Dnevni
list
Od ovog tjedna izmjene u programskoj shemi
Novi termini
OBN-ovih emisija
Novi reality na OBN-u
Najbolji borci u
„Vatrenom ringu“
Nova sezona Bijele kronike od 22. siječnja na BHT 1
Priče o talentiranim i uspješnim ljudima
Red Carpet sad možemo pratiti
nedjeljom od 23.30, dok se Pitajmo
zajedno i Arhiv srca prikazuju subotom
Predstavljat ćemo talentirane ljudi, inovatore, male i velike biznise, organizacije, sportaše i
sportske kolektive, kao i sve ostale pozitivne priče, ističu s BHT 1
Ovih dana neke su OBN-ove emisije dobile nove
termine prikazivanja. Red Carpet sada umjesto pet-
kom, možemo pratiti nedjeljom u 23.30, a emisija
nastavlja sa svojim prepoznatljivim koncepcijom.
Gledatelje očekuju vijesti iz svijeta showbizza, inter-
vjui s poznatim ličnostima i pikanterije iz njihovih
života i tračevi tjedna. Kao i do sada, emisiju uređuje
Saša Martić, a voditelji su Dejana Rosuljaš i Feđa Feta-
hagić. Pitajmo zajedno ranije se emitirala ponedjelj-
kom, a sad je ta emisija u programu subotom, u 19.10.
Urednica i voditeljica Jelena Jugović u OBN-ov studio
dovodi poznate goste i kroz 40 minuta intervjua s
njima razgovara o karijeri, estradi i detaljima iz pri-
vatnog života. I emisija Arhiv srca poznatog televizij-
skog autora Vanje Bulića sada se emitira subotom, od
17.50. Bulić i u nastavku sezone donosi razgovore sa
zanimljivim gostima, a u novom izdanju gledajte na
koji način je Vanja Bulić zavirio u srce Ivana Gavrilo-
vića. „Što se dogodi kada u život popularnog pjevača
uđe kćer predsjednika države? To je samo dio uzbud-
ljivog razgovora Vanje Bulića i njegovog gosta“,
najavljuju s OBN-a.
„Put ka vatrenom ringu“ je reality show koji
će okupiti najbolje borce s prostora bivše
Jugoslavije, a prikazivat će se nedjeljom
navečer na OBN-u.
“Vatreni ring” je reality show koji će okupiti vrhunske
borce s prostora bivše Jugoslavije. „On prati dvije
grupe amaterskih MMA boraca koji se pokušavaju
izboriti za ‘Put ka vatrenom ringu’ i šansu za profesi-
onalni ugovor s promocijom “Ring of Fire”. Kroz niz
treninga, sparing borbi, testova snage i izdržljivosti i
okršaja s drugim sudionicima, najbolji će krčiti sebi
put ka profesionalnom meču u oktagonu u Denveru.
Dva tima od po deset boraca, izabrana na egzibicio-
noj audiciji, borit će se da ostvare svoj san. Borci će
živjeti zajedno u bazi iz koje će izlaziti na treninge,
borbe i testove. Među natjecateljima koji će se boriti
da ostvare svoj san je i Irfan Delić iz Tuzle, kao i četiri
natjecatelja iz Hrvatske, dok su ostali sudionici iz
Srbije“, najavljuju s OBN-a.

BHT 1
će 22. siječnja
početi s pri-
kazivanjem druge sezone
serijala emisija Bijela kronika.
Ovaj jedinstveni projekt na
bosanskohercegovačkom
tržištu je, prema informaci-
jama s BHT 1, u prvoj sezoni
emitiranja pobrao sve same
pozitivne kritike, kao što je i
odrednica emisija.
„Kao i u prethodnoj sezoni, cilj
projekta je predstaviti pozi-
tivne priče iz cijele Bosne i
Hercegovine i ponuditi nešto
osim vijesti iz crne kronike,
kojima nas svaki dan bombar-
diraju i elektronski i pisani
mediji. Vjerujemo da u našoj
zemlji nije sve crno, kako se želi
prikazati. Znamo da postoje
mnogi primjeri uspješnih i
talentiranih ljudi, kao i dobrih
vijesti koje zaslužuju svoje
mjesto u medijskom prostoru.
Zbog toga ćemo u emisijama
predstavljati talentirane ljude,
inovatore, male i velike biznise,
organizacije, sportaše i sport-
ske kolektive, kao i sve ostale
koji se mogu svrstati u dobre i
pozitivne vijesti“, ističe Ezita
Pašić iz press službe BHT 1.
Prilozi u emisiji snimaju se u
svim dijelovima BiH, u manjim
i većim gradovima, bez razlike
jesu li u pitanju mladi ili stariji
ljudi. Pašić ističe kako u emisiji
mjesta ima za sve koji imaju
pozitivan primjer. „U želji da
emisija bude interaktivna, gle-
datelji će moći na Facebook
stranici serijala nominirati
teme i priče koje žele vidjeti u
Bijeloj kronici“, najavljuje Pašić.
Emisije realizira Villa Hills Con-
sulting produkcija, voditeljica
je Amina Delić, producent
Rizah Samilbegović. Emisija će
biti emitirana subotom u polu-
vremenu utakmica Engleske
Premier lige.
Nikolina Pišek
Gostuje u singlu
Saše Kovačevića
Pjesma koju je pod nazivom
„Idemo kod mene“ voditeljica IN
magazina Nove TV i glumica u
seriji „Najbolje godine“ Nikolina
Pišek snimila s kantautorom
Sašom Kovačevićem uskoro će
ugledati svjetlo dana, doznajemo
na Novoj TV. U pop rock pjesmi
popularna voditeljica sudjeluje u
manjoj dionici. „Nisam se odmet-
nula u pjevačke vode, moja dio-
nica u ovoj pjesmi nije vokalno
zahtjevna. Sašu cijenim kao
izvođača i načelno mi se sviđa
njegova glazba. Po prirodi sam
kreativna i uvijek volim probati
nešto novo. Ovaj izlet u jednu
pjesmu je upravo to, samo izlet.
Moj prioritet je ipak ekran. Sa
snimanjem smo počeli još u listo-
padu. No, kako je zbog mojih
obveza nismo nikako mogli zavr-
šiti, veseli me što napokon izlazi“,
izjavila je Nikolina Pišek uoči
izlaska singla. Pjesma će se,
prema najavi, prvi put izvesti u
emisiji Ami G show na TV Pinku,
a u tijeku su i pripreme za snima-
nje spota u kojemu će Nikolina
sudjelovati kad nađe vremena.
Nikolina je trenutno okupirana
snimanjima „Najboljih godina“ te
voditeljskom ulogom u IN maga-
zinu. Iako su se posljednjih dana
pojavili napisi u medijima oko
sudjelovanja Nikoline Pišek u
kvizu TV Prve Ja volim Srbiju,
voditeljica ih je demantirala. „Ma
ne natječem se u kvizu i ne vičem!
Snimamo nove nastavke „Najbo-
ljih godina“ i po cijele dane sam
na setu. Ne znam samo kako bih
uz seriju i IN magazin i to još sti-
gla. Bila sam nedavno u kontaktu
s producentima koji rade tu emi-
siju. Poznajem ih s projekta Ope-
racije Trijumf, pa su vjerojatno
tamošnji mediji potrčali pred
rudo, a naši prenijeli pogrešnu
informaciju. Moj prvi sljedeći
projekt bit će dobro se odmoriti“,
otkrila je zauzeta voditeljica.
Nisam se odmetnula u
pjevačke vode, ističe Pišek
Scena iz serije
“Najbolje godine”
Voditeljica
Amina Delić
3
Petak • 21. 1. 2011.
Dnevni
list
IZDVAJAMO…
Arena B13 od 21. siječnja na Pinku BH
Talk show kontroverznog Bokija
Pink BH od 21. siječnja, u
23.30, počinje prikazivati
emisiju Arena B13. Autor tog
talk showa je kontroverzni
makedonski voditelj Boki 13.
On će u svojoj emisiji, prema
najavi, u svom već pozna-
tom stilu svakog tjedna
ugostiti najpopularnije lič-
nosti iz bivše Jugoslavije,
koji će odgovarati na najpro-
vokativnija pitanja do sada.
„Imajući u vidu Bokijev pro-
vokativni stil izražavanja i
vođenj a razgovora s
gostima, ovaj show je nešto
što sigurno obećava“, ističu
s Pinka BH. Prvi Bokijev gost
bit će, prema najavi, Aca
Lukas, a imajući u vidu da
važi za jednu od osoba bez
dlake na jeziku, sigurni smo
da će emisija biti pun pogo-
dak. „Na snimanju je bilo
fenomenalno. I ja sam odu-
ševljen, i Lukas je odušev-
ljen. Nisam izmišljao nikakvu
toplu vodu, nego sam radio
onako kako inače radim, u
svom već poznatom stilu.
Pitanja koja sam mu postav-
ljao su najprovokativnija
pitanja koja je ikad dobio“,
prokomentirao je Boki 13
najavljujući svoj novi pro-
jekt.
Dokumentarni program
Priča o Mandeli na TV 1
Vikendom na OBN-u
Brojne flmske poslastice
TV 1 u nedjelju, u 18.20, prikazuje dokumentarnu
biografsku priču o Nelsonu Mandeli, velikom čovjeku,
vizionaru, političaru. Mnogi o njemu kažu kako je
izuzetan primjer kako čovjek svojim trudom može
promjeniti svijet. Rođen u tiranskom režimu, borio
se da se predrasude u društvu prevladaju i stvori
jedna nacija. Njegova posvećenost tom snu i borbi
dovela ga je na mjesto predsjednika Južnoafričke
Republike, prvog iz reda crne rase. Nagrađen je
Nobelovom nagradom za mir.
Ovog vikenda, flmski će program TV OBN biti obo-
gaćen naslovima koji će vas zasigurno zanimati. Od
jedne od najljepše i najuspješnije, Oskarom nagra-
đivane, glumice Angeline Jolie, preko najuspješnijeg
akcijskog glumca europskih korijena Jean-Claudea
Van Dammea, pa sve do Brucea Willisa, sve je obo-
jeno zvjezdanim Hollywoodom. „Počinjemo subot-
njim flmom „Ljubavne igre“ sa Angelinom Jolie u
glavnoj ulozi, a od 20.00 na programu je treći nasta-
vak megapopularnog akcijskog flma „Umri muški“,
koji od prve do posljednje minute obiluje adrenalin-
skim akcijama i vrijedi ga pogledati. Bitno je spome-
nuti da je Bruce Willis na ime honorara za ulogu u
ovom flmu, „pospremio“ u džep 7,5 milijuna dolara,
te postotak od zarade. Nakon flma „Umri muški 3“
na programu je akcijski triler pod nazivom „Istraga“,
najavljuju s OBN-a. A u nedjelju u 20.00 pogledajte
još jednu akciju. Riječ je o flmu naziva „Do smrti“, sa
Jean-Claudeom Van Dammom u glavnoj ulozi, a
nakon tog ostvarenja na programu je „Zamjenik“,
priča je to o bivšem marincu koji se prerušava u
profesora ne bi li stao na kraj delikventskoj bandi
poznatoj pod imenom ‘Kings of Destruction’.
Svakim radnim danom i subotom
WWE Smackdown
ekskluzivno na OBN-u
Program
predstavlja
vrhunske
borce, istinske
zvijezde
WWE-a, čije
hrvačke
predstave u
ringu prate
milijuni
gledatelja
diljem svijeta
Ž
eljni ste dobre
akcije i že -
stoke borbe u
ringu? Nakon
Monday Nig -
ht Rawa, OBN ekskluzivno
donosi još jedan brand iz
World Wrestling Enterta-
inmenta. Riječ je o WWE
SmackDownu, profesional-
nom televizijskom pro-
gramu namjenjenom mlađoj
populaciji, najavljuju s OBN-
a. „Vrhunske borce, istinske
zvijezde WWE-a, čije
hrvačke predstave u ringu
prate milijuni gledatelja
diljem svijeta, potpisiva-
njem ekskluzivnog ugovora
OBN Televizije i kompanije
WWE od sada će mo ći pra-
titi i gledatelji u Bosni i Her-
cegovini, ali i u cijeloj regiji,
te uživati u dobrim meče-
vima, napetim borbama koji
su odličan spoj zabave i
sporta“, ističu s OBN-a. O
popularnosti WWE-ovog
SmackDowna govori i činje-
nica da se u svijetu njegovi
obožavatelji broje u miliju-
nima. WWE Smack Down se
emitira go tovo 12 godina, a
u Europi WWE više od 20
godina. „Edge, Kofi King-
ston, Ed ge, Alberto Del Rio,
Big Show, Chavo Guerrero,
Dolph Ziggler te mnoštvo
drugih, sjajnih boraca sva-
kog radnog dana i subote
očekuju vas u SmackDownu
na OBN TV. Za stručne i
zani mljive komentare
pobrinuli su se Adis Hadžić,
poznato ime sportske reda-
kcije, te simpatični dvojac iz
zabavne redakcije Fadil i
Dario“, najavljuju s OBN-a i
podsjećaju da se programi
WWE mogu danas pratiti u
145 zemalja svijeta. Svake
godine više od 7500 sati
WWE programa emitira se
na 30-ak jezika u Europi, na
Srednjem Istoku, u Africi,
Aziji i Južnoj Americi. WWE
održava hrvačke evente
diljem svijeta. Prošle godine
WWE je održao 77 live even-
ta izvan Sjeverne Amerike,
te oduševio više od 650.000
obožavatelja hrvanja.
TV spektar 4
Petak • 21. 1. 2011.
Dnevni
list
A
jla
H
u
s
k
o
v

,
u
re
d
n
ica
i
v
o
d
ite
ljica
e
m
isije

U
rb
a
n
M
u
sic
Urban Music
donosi intervjue
s najvećim
zvijezdama
INTERVJU…
• Piše: Lidija Grgić
Ajla Husković je u
novinarstvu od osnovne
škole, a do sada smo je
slušali u emisijama Ra -
dio Mostara te gledali na
RTM Mostaru u emisiji
Urban Music Plus. Taj
projekt je, ističe Husko-
vić, svojevrsni preteča
današnje emisije Urban
Music, koju uređuje i
vodi na TV 1. Husković
ističe kako je zadovoljna
angažmanom na TV1, a
govoreći o Urban Musicu
gledateljima obećava da
ih u idućim izdanjima
očekuju zanimljive priče
i intervjui s velikim zvi-
jezdama. Pored toga, ova
svestrana mlada Mos-
tarka koja je ljetos prije
roka diplomirala pravo,
razmišlja o pripravnič-
kom stažu i nada se kako
će i njega, kao i školova-
nje, uz posao na vrijeme
i uspješno privesti kraju.
• Kako ste zadovoljni
startom emisije Urban Music
na TV 1?
S obzirom da smo tek
u trećem tjednu emitira-
nja, malo mi je rano
govoriti o tome, ali pri-
lično sam zadovoljna.
Veliki sam perfekcionist,
pa kažem – uvijek može
bolje... Smatram da smo
počeli dosta dobro. Bilo
je mnogo pozitivnih kri-
tika, posebno za prvu
emisiju, ljudi su se valjda
poželjel i kval itetne
glazbe, a pokrili smo i
najvažnije događaje i
koncerte u regiji. Mostar
Sevdah Reunion, Đorđe
Balašvić i koncert zvi-
jezda Hit Recordsa za
start bili su pun pogo-
dak. Dakle, zadovoljna
sam.
• Već imate dugogodišnji
staž u medijima. Kakva su
vam iskustva u ovom pro-
jektu?
Da, počlo je nekako
već u osnovnoj školi, kroz
radijske emisije na Radio
Mostaru, a prvo iskustvo
pred kamerom imala
sam, također, u osnovnoj
školi, kad sam izvješta-
vala za emisiju „Idemo
dalje“ za VI. Osnovnu
školu. Na prvoj godini
Fascinirao me
Đorđe Blašević koji
napravi dvosatnu
press konferenciju,
a ista vam ne
dosadi, i imate
osjećaj da je trajala
pola sata. Od tog
čovjeka stvarno
imate što čuti
5
Petak • 21. 1. 2011.
Dnevni
list
INTERVJU…
Na prvoj godini studija prijavila sam se na audiciju za glazbenu
emisiju Urban Music Puls na Radio Televiziji Mostar. I evo u
tome sam i danas, ističe Husković koja je po struci pravnica, a
prvi angažman u medijima imala je u osnovnoj školi
studija prijavila sam se na
audiciju za glazbenu emisiju
Urban Music Puls na Radio
Televiziji Mostar. I evo u
tome sam i danas. To je kao
neka preteča današnje emi-
sije naziva Urban Music, koja
je ipak koncepcijski i grafički
osvježena. Trudimo se gleda-
teljima ponuditi ono najzani-
mljivije i najaktualnije. Za
sada iskustva su jako dobra.
• Kako opisujete svoju surad-
nju s kolegicom Danirom Hasano-
vić, suradnicom u emisiji. Koliko se
savjetujete, surađujete u odabiru
sadržaja i ostalog što je bitno za
realizaciju emisije?
Kvalitetna suradnja je u
ovakvom projektu jako bitna,
a mislim da smo je mi već
ostvarile. Rekla bih da smo
na istoj valnoj dužini, imamo
sličan ukus. Savjetujemo se
u odabiru sadržaja emisije.
Pratimo glazbena događa-
nja, dajemo prijedloge za
intervjue, onda odlučujemo
što bi najviše zanimalo naše
gledatelje. Prije svega, sma-
tram da je dobra organizacija
ključ uspjeha. Bitna je i teh-
nička podrška da bi sve to u
finalu izgledalo kako treba.
Imamo odličnu ekipu.
• Emisija je već donijela zani-
mljive priče i intervjue s vrhunskim
glazbenicima iz regije. Kakva su
vam iskustva kad je riječ o pričama
o poznatim licima, kakvi su?
Najzani mljivije priče
budu one sa festivala gdje se
može susresti najviše izvo-
đača u nekoj opuštenijoj
atmosferi. Većina njih su
jednostavni, obični ljudi kao
i svi mi. Nekad su više raspo-
loženi i nasmijani, nekada
manje. Super je što si nakon
toliko vremena s nekima na
„ti“ i uvijek je zadovoljstvo
razgovarati s određenima.
Nekih posebnih anegdota
nema, ali, recimo, fascinirao
me Đorđe Blašević koji
napravi press konferenciju u
trajanju od dva sata, a ista
vam ne dosadi, i imate osje-
ćaj da je trajala pola sata. Od
tog čovjeka stvarno imate
što čuti.
• Koje nam goste i priče dono-
site u idućim izdanjima?
Eh, to vam neću još
otkriti. U ovom tjednu gleda-
telji su imali priliku vidjeti
intervju sa Željkom Samarž-
dićem, a za iduće emisije
mogu samo obećati dosta
zanimljivih sadržaja i inter-
vjua s najvećim zvijezdama.
Nastavljamo pratiti i najzna-
čajnije događaje, a dobili smo
već i nekoliko poziva da pra-
timo najznačajnije festivale u
regiji.
• Novinarka ste, a bavite se i
mnogim drugim stvarima. Zašto
ste odlučili uploviti u medijske
vode?
Kad bih rekla da je to bilo
sasvim slučajno, ne bih bila
iskrena. Oduvijek me to
nekako privlačilo, od osnovne
škole kad sam počela voditi
školske priredbe i radila na
radiju. Iako sam bila na prvoj
godini Pravnog fakulteta,
kada se ukazala prilika za
rad u medijima, nisam okli-
jevala. Prijavila sam se na
audiciju koju je 2007. organi-
zirao novinar i profesor Seid
Masnica.Vidio je u meni neki
potencijal i dao mi priliku da
budem voditelj i novinar emi-
sije. Okupio je odličnu ekipu
za svoj projekt, počevši od
kolege koji je činio sa mnom
voditeljski par, do snimatelja
i montažera. I danas svi
super funkcioniramo. Moram
priznati da sam se pronašla
u ovom poslu.
• Imate li, možda, među stari-
jim kolegama neke uzore?
Neke uzore baš i nemam,
jer starije kolege ne rade
nešto slično ovome sto mi
radimo. A inače ne volim
sebe nazivati novinarom, jer
sam diplomirani pravnik po
struci. Uređujem i vodim ono
što mi najviše „leži“ i odgo-
vara mojim godinama i inte-
resima. Ali cijenim većinu
kolega, posebno one koji su
me uveli u ovaj posao i dali mi
potporu.
Gdje vas se može sresti kad ste
slobodni? Kako provodite slo-
bodno vrijeme?
Slobodno vrijeme najra-
dije provodim s dragim lju-
dima, a to su prije svega
mama, sestra, dečko i prija-
telji, uz neku kavicu, šetnju,
shoping itd. Sve više se odlu-
čujem za ležernije varijante i
izlaske, s obzirom na prirodu
posla svugdje me ima.
Koju glazbu privatno slušate?
Privatno slušam sve. U
svom automobilu i kada sam
kod kuće uglavnom slušam
zabavnu glazbu – balade. Sve
ovisi o raspoloženju i prilici.
Diplomirala prije roka
Pravnica ste po struci i u roku
ste završili studij, a u medijima
steodosnovneškole. Zasigurno
vam je bilo naporno pratiti
gimnazijski program, tekasnije
studirati i raditi. Biste li voljeli
jednom raditi u struci?
Ne bih se hvalila, ali jako sam
ponosna na to pa volim i
istaknuti, završila sam i prije
roka, točnije na prvim ispit-
nim rokovima - u srpnju,
tako da na uručenje diplome
odavno čekam, no, uskoro
će i to. Gimnazijski dani
prošli su i više nego
uspješno, studij na Pravnom
fakultetu također, iako sam
sve četiri godine radila.
Iskreno, nekad je znalo biti
naporno i pitala sam se što
mi sve to treba, ali danas
nimalo ne žalim, jer kad
nešto radiš sa osmjehom i
uz podršku najbližih, a ja
sam je u svakom trenutku
imala, sve je lakše. Naravno
da namjeravam raditi u
struci, a novinarstvo je
sigurno super zanimanje,
dok si mlađi. Nisam mogla
propustiti priliku koji TV1
nudi, posebno nama mla-
dima.
Kako sam navikla raditi više
stvari usporedo i priprav-
nički su stići na vrijeme, pa
ćemo dalje vidjeti. Ne gle-
dam puno unaprijed, ali
svakako da se u ozbiljnijim
godinama vidim u struci.
Nikad ne znaš što život
nosi...
S trinaest
godina Ajla
je prvi put
stala pred
TV kameru
te za tada
popularnu
emisiju
Idemo dalje
izvješćivala
iz mostarske
VI. Osnovne
škole
Pored brojnih
obveza,
Husković se
ranije nekoliko
godina
aktivno bavila
i karateom u
K.K. Student
Mostar (plavi
pojas), te
plesom u
studiju
MO-Stars
Christian Bale
Ne želi da mu se kćer bavi glumom
Christian Bale, koji je u svijet flma ušao kad dijete, ne
želi da njegova 5-godišnja kćer Emmeline krene nje-
govim stopama. „Ja sam karijeru započeo kao dječak.
To je gnjavaža. Želim da moja kći ostane anonimno
dijete“, nedavno je izjavio dodavši kako brojni mladi
glumci zbog slave imaju velike probleme. Podsjetimo,
njegova prva flmska rola bila je ona u kultnom flmu
Stevena Spielberga „Empire of the Sun“. Popularni
glumac danas ističe kako bi volio da je više mogao
uživati u svojoj mladosti, a slavu koju je u djetinjstvu
stekao nije volio.
Jennifer Aniston
Moja najgora frizura
Iako je frizura Jennifer Aniston, nazvane prema liku
Rachel iz kultne serije „Prijatelji“, bila iznimno popu-
larna, te su brojne žene htjele imati istu takvu, ame-
rička glumica nije bila njezin veliki pobornik. „Mislim
da mi je to bila najgora frizura ikad“, prokomentirala
je Aniston svoj nekadašnji izgled, pišu strani mediji.
No, iako nezadovoljna tom frizurom, nije promijenila
omiljenog frizera. Naime, ona i danas rado ide u studio
Chrisa McMillana, koji je i osmislio „Rachel frizuru“
Najljepše turske glumice
U flmu Ghobada Bahmana
Najljepša turska glumica Tuba Buyukustun, poznatija
kao Asi, te drugoplasirana Beren Saat prvi put će
zajedno glumiti u flmu priznatog redatelja Ghobadija
Bahmana. Filmovi ovog iranskog redatelja, s obzirom
da se rodio blizu iračko-iranske granice, obično se bave
tematikom etničkih grupa. Domaćoj publici poznat je
po flmu “Turtles Can Fly” koji je osvojio mnogobrojne
nagrade među kojima su “Crystal Bear” na Filmskom
festivalu u Berlinu te nagrada “Golden Shell” na Film-
skom festivalu u San Sebastianu. Njegov prvi flmski
uradak “Time for Drunken Horses” osvojio je nagradu
na Filmskom festivalu u Canessu. Ovaj redatelj je u
svibnju 2009. godine snimio flm “No One Knows
About Persian Cats” koji je također osvojio nagradu
žirija u Cannesu, a dobio je i mnogobrojne pohvale
kritičara. Angažmanom protagonistica serija Asi i
Strastima Orijenta ovaj priznati redatelj zasigurno nije
pogriješio. Tuba i Beren su ovim angažmanom osim
laskave titule najljepših glumica dobile i potvrdu da
spadaju u sam vrh glumačke scene.
TV spektar 6
Petak • 21. 1. 2011.
Dnevni
list
Spust (M)
BHT 1, subota 11.25

Prijenos. Nakon vrlo zanimljivog natjecanja u Wengenu,
koje je obilježio Ivica Kostelić, natjecanje Svjetskog
Kupa nastavlja se na još jednom legendarnom odredi-
štu, austrijskom Kitzbuehelu. Subota je, kao i uvijek,
rezervirana za najatraktivniji spust današnjice na stazi
Streif gdje će se oni zaista najbolji boriti za itekako
prestižni naslov. Dan kasnije na rasporedu je slalom,
koji će isto tako ponuditi uzbudljivo i neizvjesno natje-
canje. Motiv će biti i najveće novčane nagrade u Svjet-
skom Kupi, koje skijašima nudi Kitzbuehel.
Udar
FTV, nedjelja 16.20

Mini-serija. Dok cijeli planet promatra nevjerojatne
prizore najveće meteorske kiše koja je zasula Zemlju u
posljednjih deset tisuća godina, smeđi patuljak, sakri-
ven među meteorima, udara u mjesec izazvavši spek-
takularnu erupciju kamenja i prašine. Fragmenti samog
Mjeseca dospijevaju do Zemljine atmosfere. Iako inici-
jalna šteta nije dramatična, situacija je u priličnoj mjeri
napeta. Površina Mjeseca pretrpjela je značajne fzičke
poremećaje, no naučnici zaključuju da posebnih dugo-
ročnih posljedica po Zemlju neće biti. Međutim, čudne
pojave počinju da se bilježe diljem svijeta. Sve počinje
relativno bezazleno - mobilna telefonija trpi povre-
mene prekide, dolazi do čudnih strujnih udara, valovi
na moru djeluju neobično… Vodeći svjetski znanstve-
nici sklapaju kockice i odjednom dolaze do apokalip-
tičnog zaključka - Mjesec je u novoj orbiti koja ga vodi
neminovnom sudaru sa Zemljom. Svijet ima 39 dana
da ovaj sudar izbjegne - u protivnom sama Zemlja i
cjelokupan život na njoj jednostavno će nestati. Sjedi-
njene Države na sugestiju svog vojnog vrha odlučuju
se na pokušaj da unište Mjesec i time spriječe koliziju.
Poduhvat međutim propada, i jedina šansa koja planeti
preostaje jeste da naučnici uzmu stvari u svoje ruke,
pokušaju da cio svijet okupe oko zajedničkog cilja i tako
zaigraju na jedinu preostalu kartu - međunarodnu
misiju na Mjesec gdje će astronauti pokušati da Zemljin
satelit vrate na njegovu izvornu putanju.
Uloge: David James Eliott, Natasha Henstridge,
James Cromwell, Benjamin Sadler, Florentine
Lahme, Steven Culp, Owen Best
Scenarij: Michael Vickerman
Redatelj: Mike Rohl
Kod kuće je najbolje
BHT1, nedjelja 21.05

Ovo izdanje posvećeno je
fenomenu festivala koji su bili
najznačajnije okupljalište
glazbenika u 60-tim, 70-tim i
80-tim godinama. Statistike
govore da su i danas najsluša-
nije glazbene numere one
koje su izvođene na festival-
skim pozornicama Splita,
Sarajeva i Opatije tih godina.
O zlatnim vremenima festivala
u emisiji će svjedočiti njihovi
akteri: pjevači Meri Cetinić i
Lado Leskovar te Esad Arnau-
talić, dirigent i utemeljitelj
„Vašeg šlagera sezone“, dok će
najveće festivalske hitove
izvoditi, sada već svima znani,
pjevači showa. Ne propustite
čuti „Vino i gitare“, „Kapetane
moj“, „Sve bilo je muzika“, „Ti
si mi bila u svemu naj“...
Pirati s
Kariba 2
Mrtvačeva škrinja
HRT 1, petak, 28. 1. 2011. 20.10
Pustolovno-fantastični
film. Dok se pripremaju za
vjenčanje, bivši kovač i
pustolov Will Turner (O.
Bloom) i Elizabeth Swan (K.
Knightley), kći guvernera
Weatherbyja Swanna (J.
Pryce), iznenada su uhićeni.
Uhiti ih lord Cutler Beckett
(T. Hollander) i osudi na
smrt. Osuda ima svoj cilj:
Beckett se u stvari želi
domoći kompasa gusara
Jacka Sparrowa (J. Depp) i
zato nudi Jacku i Elizabeth
oprost od smrtne kazne ako
uspiju naći svoga prijatelja
Jacka Sparrowa, uzeti mu
kompas i donijeti ga Bec-
kettu. Will pristane i nalazi
Jacka i njegovu posadu zaro-
bljene na nekom otoku gdje
su ih uhvatili ljudožderi. Will
ponudi Jacku pomoć i spas u
zamjenu za kompas. Jack
pristane pod uvjetom da mu
Will pomogne naći ključ
“mrtvačeve škrinje”. U toj se
škrinji nalazi srce strašnog
kapetana “Ukletog Holan-
deza”, Davyja Jonesa (B.
Nighy), čija se posada sastoji
od duša mrtvih mornara. A
među posadom ukletog
broda nalazi se i Willov otac,
bivši gusar Bill Turner (S.
Skarsgard).
Kapetan Davy Jones nije
samo moćan protivnik već
ima i strašnog morskog save-
znika - divovsku hobotnicu
zvanu “Kraken”. Jack Tur-
ner, Will, Elizabeth i Jackova
posada nalaze se u smrtono-
snoj pustolovini…
Drugi dio pustolovnog
serijala “Pirati s Kariba” bio
je još veći hit u kinima od
prvoga “Pirata s Kariba: Pro-
kletstva Crnog bisera” i u
svijetu je zaradio preko mili-
jardu dolara, a tom se pridru-
žio i treći dio - “Pirati s
Kariba: Na kraju svijeta”.
Nadahnut Di sneyevi m
zabavnim tematskim par-
kom projekt producenta
Jer r yj a Br uckhei mera
(Armageddon, Pearl Har-
bour, Nacionalno blago) bio
je vrlo maštovito smišljen i
tempiran.
Takvi filmovi nisu sni-
mani godinama - posljednji
je bio film Rennyja Harlina
“Otok boje krvi” (1995) - i
Bruckheimer je odlučio uskr-
snuti taj nekad omiljeni pod-
žanr pustolovnog filma i dati
mu trendovske spektaku-
larne posebne efekte, duho-
vite junake, crni humor i
duhovito ozračje horora za
cijelu obitelj. I ovaj je nasta-
vak režirao Gore Verbinski,
autor izvrsne akcijske kome-
dije “Mišolovka”. Osim veli-
kog uspjeha u kinima, “Pirati
s Kariba 2: Mrtvačeva škri-
nja” nominirani su za pet
Oscara, a glavni glumac
Johnny Depp bio je nomini-
ran za nagradu Zlatni Globus
u kategoriji najbolji glumac u
komediji ili mjuziklu.
U pripremi je snimanje
četvrtog nastavka “Pirates of
the Caribbean: On Stranger
Tides”, u režiji Roba Marsha-
lla, čija se premijera očekuje
u ljeto 2011.
Uloge: Johnny Depp,
Orlando Bloom, Kei ra
Knightley, Bill Nighy, Jack
Davenport, Lee Arenberg,
Mackenzie Crook, Kevin
McNally, Stellan Skarsg?rd,
Tom Hollander, Jonathan
Pryce, Naomie Harris, Alex
Norton
Scenaristi: Ted Elliott i
Ted Rossio
Redatelj: Gore Verbinsky
7
Petak • 21. 1. 2011.
Dnevni
list
GLEDAT ĆETE…
Lie To Me
HRT 2, srijeda 22.55
Samuel Baum, autor serije „Dokaz krivnje“, i izvršni produ-
centi serija „24“ i „Prikraćeni“ donose nam seriju „Lie to Me“,
uzbudljivu dramu inspiriranu znanstvenim dostignućima
dr. Paula Ekmana, renomiranog stručnjaka koji raspoznaje
znakove ljudskog lica, tijela i glasa i razabire istinu od laži
u kriminalističkim istragama. „Lie to Me“ uzbudljiva je serija
o bivšem policajcu, stručnjaku nadarenom za raspozna-
vanje govora lica i tijela svojstvenih laganju. „Ljudski detek-
tor laži“ udružuje snage s kliničkom psihologinjom i osniva
detektivsku agenciju za razotkrivanje zločina. Dr. Cal
Lightman (Tim Roth) otkriva istinu proučavajući ljudska
lica, tijela, glasove i govor. Slegne li osoba ramenima,
zakrene ruku ili podigne gornju usnu, on zna da je izrečena
laž. Analizirajući izraze lica, može prozreti stvarne osjećaje
– od skrivenih zamjerki do spolne privlačnosti i ljubomore.
Lightman je svjestan da je njegova znanstvena metoda
istodobno blagoslov i prokletstvo. Svjedok je obmana
svojih prijatelja i obitelji, čije se ponašanje ne razlikuje
znatno od raznoraznih stranaca i kriminalaca. Kao vodeći
svjetski stručnjak za otkrivanje prijevara, Lightman prou-
čava izraze lica i nesvjesne pokrete tijela da bi razotkrio ne
samo laži, već i njihove uzroke. Lightman je na čelu tima
stručnjaka Agencije Lightman koja pomaže državnim
organima reda, tajnim službama i lokalnoj policiji u rješa-
vanju najzahtjevnijih slučajeva. Dr. Gillian Foster (Kelli
Williams), nadarena psihologinja i Lightmanova suradnica,
uzima u obzir sve činjenice i protuteža je njegovoj posve-
ćenosti detaljima. Iako toga možda nije svjestan, za uvid u
ljudsko ponašanje potrebne su mu njezine smjernice i
zapažanja. Glavnog Lightmanovog istražitelja Elija Lokera
(Brendan Hines) doista smeta ljudska sklonost laganju,
stoga primjenjuje ono što naziva „radikalnom istinom“.
Zbog toga što uvijek govori ono što misli, Eli često plaća
visoku cijenu. Najnovija članica agencije Ria Torres (Monica
Raymund) jedna je od rijetkih nadarenih istražiteljica na
području razotkrivanja prijevara. Posjeduje urođenu, neu-
vježbanu pronicljivost zbog koje je snaga na koju treba
računati.
TV
tjedni
Dnevni
list
spektar
svakog petka
U emisiji Show Time ove
subote urednica i voditeljica
Naida Srnja ugostit će Alku
Vuicu, Nenada Horvatina,
novinara Nove TV, Fatimu
Tomičić, duhovnu iscjelite-
ljicu kao i Lanu Obad, Miss
Universe Hrvatske..Emisija je
na programu TV Pinka BH u
subotu 22. siječnja u 17 sati.
Show Time
Pink BH, subota 17.00
Dora 2011.
HRT 1, subota 20.10
Emisija je na
programu
TV Pinka BH
u subotu
22. siječnja
u 17 sati.
Večeras počinje 19. Dora –
izbor hrvatskog predstavnika
za Eurosong. Ove godine
Dora će trajati sedam tjedana
koje ćete pratiti u izravnim
prijenosima subotom nakon
Dnevnika iz HRT-ovog zagre-
bačkog studija Anton Marti.
U prvoj emisiji vidjet ćemo
prvih 12 natjecatelja, od kojih
će se samo njih šest s najviše
gledateljskih glasova plasirati
u treću emisiju. Ove godine
nas očekuje potpuno nova,
drugačija Dora tijekom koje
će kroz sedam tjedana
publika od 24 natjecatelja
izabrati hrvatskog predstav-
nika za Eurosong koji će se
održati u svibnju u Düssel-
dorfu. Na početku su natjeca-
telji podijeljeni u dvije sku-
pine od 12 pjevača koje će
nastupiti u prve dvije emisije.
Izvođači će sve do finalne
emisije, uz pratnju glazbenog
sastava, izvoditi poznate
domaće i strane skladbe. Gla-
sanjem publike, po šest naj-
boljih iz prve dvije će nastu-
piti u trećoj emisiji, od kada se
nastavlja tjedni ritam nastupa
i ispadanja. I tako sve do
fnalne emisije 5. ožujka kada
ćemo od dva fnalista izabrati
hrvatskog predstavnika za
Eurosong 2011. U finalnoj
emisiji dvoje fnalista će po
prvi put izvesti tri skladbe
posebno naručene za Doru.
Glasanjem će se onda izabrati
izvođač i pjesma za Eurosong.
U prvoj emisiji će nastupiti:
Artemija Stanić, Damir Kedžo,
Ivana Brkašić, Tina Vukov,
Miro Tomić, Mila Soldatić,
Valentina Briški, Jelena
Vanjek, Sabrina Hebiri, Mario
Sambrail o, Dora Benc,
Jacques Houdek.
Mi nismo anđeli
Kultna komedija. Dvade-
setšestogodišnji apsolvent
književnosti Nikola ima dva
problema: redovitu jutarnju
amneziju praćenu mamurlu-
kom i buđenje u krevetima
nepoznatih djevojaka. Nevo-
lja počinje kada se u njegov
noćni život umiješaju trud-
noća i ljubav.
Maturantica Marina, jedna od
mnogih Nikolinih avantura,
zatrudni i pri tom se još i
zaljubi u njega. Ali Nikola se
baš najbolje ne sjeća svih
okolnosti. Marinina najbolja
prijateljica odluči stvar uzeti
u svoje ruke. Pošto Marina
odbija abortirati, ona planira
niz suludih strategija po
ugledu na svoje omiljene
romane sa sretnim završet-
kom, kako bi se Nikola zalju-
bio u Marinu.
Uloge: Nikola Kojo, Milena
Pavlović, Branka Katić,
Srđan Todorović, Zoran
Cvijanović, Miki Manojlo-
vić, Sonja Savić, Bogdan
Diklić, Vesna Trivalić
Scenarij i režija: Srđan Dra-
gojević
FTV, srijeda 21.10
TV spektar 8
Petak • 21. 1. 2011.
Dnevni
list
1001 NOĆ Gumuš
Onur je potresen zbog
izjave njegove majke
Dilruba pokazuje svoje
pravo lice
127. epizoda, ponedjeljak
Haldun se ponovno pojavljuje u Mihribaninom životu, opravdavajući svoj iznenadni nesta-
nak zbog pritvora. Ali Kemal tješi Fusun koja se nikako ne želi vratiti majci i napustiti djecu.
Eda otkrije svojoj prijateljici da je ljuta što je Šeherezada nije prepoznala za vrijeme poslovne
večere. Naime, Eda tvrdi da su njih dvije zajedno studirale i radile u istoj tvrtki pa joj je
čudno kako je se Šeherezada nije sjetila. Seval posjeti Semiha kako bi s njim ozbiljno
porazgovarala o Sezeninoj i Burakovoj vezi i ponudila mu zanimljiv prijedlog.
OBN ponedjeljak
Mehmet i Gumuš su presretni i ponovno uživaju u svojoj ljubavi. Mehmet je odlučio izne-
naditi Gumuš i priuštiti joj jedno lijepo putovanje u inozemstvo. Sunce i more čini dobro
njihovom odnosu i oni zaista uživaju. U kući obitelji Sadoglu nije ista situacija. Šeref je
odlučna raskrinkati Dilrubu i njene namjere, te nastoji doći do svih mogućih informacija o
ovoj ženi. To joj i polazi za rukom. Dilruba okreće list i pokazuje svoje pravo lice.
OBN utorak
Mehmet i Gumuš su u Šri Lanci na predivnom odmoru. Ipak, tu nije kraj iznenađenjima
koje Mehmet priređuje voljenoj. On je organizirao njihovo ponovno vjenčanje. More,
pijesak i sunce bili su njohovi svjedoci i dvoje su mladih presretni.
U Istambulu sitacija sve zategnutija i prijeti eksplozijom. Berk se posvađao s ukućanima i
nije pozvan na Defninu rođendansku proslavu. Situacija između Šeref i Dilrube kulminira.
OBN srijeda
Kada se slučajno sazna gdje su Mehmet i Gumuš u obitelji nastaje prava pometnja. Nikome
nije jasno zašto je mladi par tako pobjegao. Mehmet Fikri je ljut na unuka i snahu. Situacija
s Berkom se pogoršava. Rukija ima veliki problem sakriti svoju trudnoću. Međutim, problemi
nastaju kada se otkrije da je one nezakonito trudna. Mehmet i Gumuš se vraćaju u Istam-
bul, gdje ih čekaju ljuti ukućani i niz neprijatnih situacija.
OBN četvrtak
Gumuš i Mehmet su propustitli let iz Šri Lanke, ali ih i tamo sustižu neprijatne vijesti iz
domovine. Mehmeta Fikrija takođe čeka neprijatno iznenađenje. Bahar donosi važne
odluke vezane za svoj život. Gumuš i Mehmet se vraćaju u Istambul, ali ono što ih čeka kod
kuće nije ni malo prijantno. Između Gumuš i Mehmeta ponovno staje Nihan, koja po izlikom
da je to bitno u odgoju njihovog sina želi neprestano biti u Mehmetovom društvu.
OBN petak
Ispostavlja se kako prijatelj Mehmeta Fikrija jako dobro poznaje Dilrubu i njene dotadašnje
prljave igre. Dilruba shvaća kolika joj opasnost prijeti kada ovaj čovjek Sadoglu obitelji kaže
sve što o njoj zna. Ona iscenira svoju bolest i glumi kako joj se zdravstveno stanje naglo
pogoršalo. Ova priča prolazi kod svih sem kod Šeref, koja shvata da ova prepredena žena
glumi. Mehmet Fikri je ljut na Gokhana. On ne zna pozadinu cijele priče.
128. epizoda, utorak
Onur je potresen zbog izjave njegove majke u novinama. Peride doživi šok kad shvati da
je novinarka Deniz iskoristila njihovo prijateljstvo samo za svoj interes. Dok Mihriban opet
uživa u Haldunovom društvu, Šeherezada doznaje mračnu istinu o njemu. Benu pomaže
Šeherezadi u pripremama za svadbu. Burhan i Nadida ozbiljno se posvađaju zbog Ali
Kemala i Fusun, koji se nastavljaju viđati. Ahu unosi teror u kuću, a ovaj put njezina je meta
Gani. Benu ima problema s Keremom zbog toga što tješi Melek, koja još pati zbog Buraka.
129. epizoda, srijeda
Seval je uvjerena da će se Burak opametiti i savjetuje Melek da bude strpljiva. Burak ne
odustaje od osvajanja Sezen. Nova arhitektica Eda smišlja mračni plan u koji želi uvaliti
Šeherezadu. Kada sazna da je zaljubljena u traženog prevaranta, Mihriban odluči ne odgo-
varati na Haldunove pozive. Međutim, on želi osobno čuti razloge zbog kojih ga Mihriban
ignorira i posjeti je u uredu. Ahu odlazi u kupnju s novom prijateljicom. Onur pristane na
svoj prvi televizijski intervju tijekom kojeg će ga Šeherezada iznenaditi više nego ikada...
130. epizoda, četvrtak
Onur je presretan zbog Šeherezadine trudnoće. I dok s jedne strane slave novu vijest, Onur
i Šeherezada zabrinuti su zbog provale u njezin ured. Nisu sigurni tko bi provalio i ukrao
računala u kojima su Šeherezadini fnalni projekti. Ali Kemal se nastavlja viđati s Fusun, dok
Ahu i njezina majka Neriman nastavljaju stvarati probleme u kući. Eda se trudi dobiti
Šeherezadino povjerenje, a Peride daje sve od sebe da joj Nilufer oprosti. Semiha izluđuje
što se Sezen i dalje viđa s Burakom unatoč njegovim opomenama.
131. epizoda, petak
Došao je dan Šeherezadinog i Onurovog vjenčanja i svi se s velikom veseljem spremaju
za svečanost. Baš u trenutku kad su trebali krenuti na vjenčanje, Burhana i Nadidu zatekne
neugodno iznenađenje. Naime, netrpeljivost između Ali Kemala i Ahu dosegnula je vrhu-
nac te on pred cijelom obitelji zatražiti rastavu braka. Neriman ne želi da se njezina kćer
rastane od obitelji Evlijaoglu bez novčane naknade. Burak i Sezen iznenada tajno se žene
kod matičara. Dok mladenci i gosti čekaju početak veličanstvene svadbe, Eda se ponudi
pomoći Šeherezadi...
9
Petak • 21. 1. 2011.
Dnevni
list
SERIJE…
GOSPOĐA
BARBARA
MORE
LJUBAVI
Barbara se seli na Altamiru
Estrella je u
invalidskim kolicima
FTV, ponedjeljak
Antonio i Maria Nieves još su u zatvoru, no prijatelji ih nisu zaboravili i pišu im pa tako i u
zatvoru dobivaju vijesti iz Progresa. Barbara se seli na Altamiru. Još želi imati djecu, no
vrijeme prolazi i nikako ne može zatrudnjeti. Sve trudnice u selu rađaju.
HRT 1 ponedjeljak
Došao je dan vjenčanja Oriane i Santosa i svi su sretni i veseli. Nitko ne sluti da León Parra
planira ubiti njih i Estrellu. U međuvremenu Mercedes predloži Víctoru Manuelu da zatraži
dopuštenje da se vjenčanje održi u zatvoru jer je ona već predala sve potrebne dokumente.
Otac Zamora nagovara Santosa da se ispovijedi dok čeka mladenku, a ovaj mu odgovara
da bi, kada bi ovo bio posljednji dan njegova života, umro sretan. Napokon Oriana dolazi
u crkvu i obred vjenčanja započinje. León, sa skijaškom maskom na licu, sprema se ubiti
Santosa i Estrellu.
HRT 1 utorak
Nakon pada Estrella ostaje u bolnici i odmara se. Svi, uključujući i liječnika Ascanija, misle
da je pad bio bez posljedica. No kada pokuša ustati, Estrella ne osjeti noge i očajna je zbog
toga. Victor Manuel zna za njezin pad i zove Casildu da sazna kako je, no odlučio je oženiti
se s Meche iako neizmjerno voli Estrellu. Nakon toga Estrella više ne želi čuti za njega. U
zatvoru je Victor Manuel organizirao školu. Nadzornik mu čestita, a neki zatvorenici su
prezadovoljni jer žele učiti. Esperanza još nije pronašla svoje dijete. Sigurna je da Coral zna
gdje se nalazi León.
HRT 1 srijeda
Liječnik koji se brine o Estrelli nakon njezina pada obavijesti je da je rendgenska slika
pokazala da ima ozljede kralježnice zbog kojih će do kraja života ostati nepokretna. Cata-
lina čuje liječnika, te posjeti Estrellu kako bi je ismijala i povrijedila. Oriana kaže Mercedes
da sada može biti sretna jer Estrella neće moći hodati, te da se stoga neće miješati u njezine
planove o udaji za Víctora Manuela. Odgovarajući na Aurorino i Carmitino pitanje, Salvador
mu kaže da namjerava otići na policiju i priznati da je ubio liječnika Irazábala.
HRT 1 četvrtak
Víctor Manuel je morao odgoditi ženidbu s Meche, a Luz misli da do vjenčanja nikada neće
doći. Estrella je u invalidskim kolicima i u depresiji, iako to pokušava prikriti. Víctor Manuel
joj piše ljubavno pismo i pošalje ga po Mojarrasu, no ona misli da je on samo sažalijeva
zbog stanja u kojem se ona nalazi te kaže Mojarrasu neka baci pismo. No on ga ostavlja
na noćnom ormariću. Meche ulazi u Estrellinu sobu dok ona spava, ugleda pismo i odnese
ga u Oswaldov ured. Pročita ga i baci u smeće. Roselia vidi Meche u Oswaldovom uredu i
ugleda pismo.
HRT 1 petak
Nakon što je Mercedes uzela pismo koje je Víctor Manuel poslao Estrelli, ona pita medi-
cinsku sestru je li pismo kod nje, a Mercedes to porekne. Roselia se prisjeti da je vidjela
kako je Mercedes bacila papirić u smeće te ga izvadi iz smeća, pažljivo ga izravna i preda
ga Estrelli. Estrellini roditelji pitaju liječnika Oswalda kakva je mogućnost da se Estrelli vrati
osjet u nogama. On im odgovara da njezin organizam mora to učiniti. Marco Tulio predao
je žalbu sudu i nada se da će kapetan ubrzo izaći iz zatvora.
FTV, utorak
Antonio i Maria Nieves još su u zatvoru, no prijatelji ih nisu zaboravili i pišu im pa tako i u
Santos zahtijeva da mu Gonzalo kaže gdje je Marisela, no on ne zna gdje se nalazi. Santos
ne odustaje i odlazi Ceciliji. Doznaje da su se dopisivale cijelo vrijeme i zahtijeva od Cecilije
odgovor. Cecilia ne popušta i kaže mu da Marisela ne želi znati ništa o njemu. Kada to čuje,
Santos se napije. Kad shvati da ga Marisela ne želi, počne se približavati Barbari. Melquia-
des po doñinu nalogu ukrade Cecilijina pisma i dozna gdje se nalazi Marisela.
FTV, srijeda
Maurice kaže Barbari da Marisela živi u New Yorku. Santos uzme dokumente, a Melquiades
ga ne može spriječiti. Bartolo kaže Altagraciji da će raditi s Mojicom, što je obraduje, jer je
on profnjen i obrazovan. Mojiquita Pernaleteu uzme Barretov prsten. Santos je bijesan,
jer ga je Barbara prevarila. Balbino obeća Žapcu da će mu reći sve o Barbari. Mojiquita se
nabode na Melquiadesovu strelicu i zaspi. Santos otkrije da Balbino živi kod Dangera i
pomisli da je Barbara nešto učinila Dangeru.
FTV, četvrtak
Santos pita Barbaru zašto mu je krila da na Chusmiti ima nafte. Melquiades ne želi vratiti
pisma Ceciliji. Santos optuži Barbaru za Orestesovo, Melendezovo i Dangerovo ubojstvo.
Bartolo donosi cvijeće Altagraciji. Santos kaže Barbari da se želi odvojiti od nje. Cecilia
potvrdi Santosu da je Barbara poslala nekoga da ukrade pisma. Santos dobije telegram
da su Antonio i Maria Nieves pušteni iz zatvora. Barbara udari Ceciliju kad joj kaže da je
sama kriva što ju je Santos napustio.
FTV, petak
Marisela bježi od Santosa, a on je slijedi s Mariom Nievesom. Cecilia prihvaća Barbarinu
ispriku. Maria Nieves kaže Santosu da Marisela nije htjela da Santos dozna bilo što o njoj.
Marisela zna da će je Santos nastaviti tražiti. Barbara želi organizirati zabavu dobrodošlice
za Antonija, no Cecilia i Melesio ne žele surađivati. Marisela zamoli Mauricea da je sakrije
od Santosa. Antonio prizna Luciji da još voli Ceciliju. Eustaquia preporuči Barbari da Santosu
kaže sve svoje tajne ako ga ne želi izgubiti.
10
Tv spektar
Subota 22. 1. 2011.
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučujemo…
OBN
07.15 Mi, Europljani, strana
dokumentarna serija, 3/6, r.
08.00 BHT vijesti
Program za djecu i mlade, r.
08.10 Be Ha Te bebe
08.15 Ozie Boo, animirana serija
08.20 Dokumentarni film
08.35 Uradi sam, uradi sama
08.45 Govor tišine, emisija
za osobe
oštećenog sluha i govora
09.45 BHT vijesti
09.55 Cortina d'Ampezzo: Svjetski
kup u alpskom skijanju: Spust
(ž), prijenos
11.15 BHT vijesti
11.25 Kitzbuhel: Svjetski kup u
alpskom skijanju: Spust (m),
prijenos
12.50 Tribunal
13.25 Pečat
13.55 Josip Pejaković: U ime
naroda, r.
14.25 Izbor sportiste godine BiH
2010 u sportu za invalide
15.25 Engleska Premier
liga, pregled
15.55 Nogomet: Engleska Premier
liga: Manchester United
- Birmingham City, prijenos
18.05 Clint Eastwood Život s
filmom
19.00 Dnevnik
19.35 London Live, glazbeni
program
Sport
Vrijeme
20.05 Dobra kob, domaći igrani film
21.40 BHT vijesti
21.55 Orkestar u gostima, igrani
film
23.30 Obalna straža, igrana serija,
31/61
00.15 Večeras sa … Joolsom
Hollandom, glazbeni show
01.15 Dobra kob, domaći igrani
film, r.
BHT
SATELIT…
BHT1
TV1
21.55
22.15
Orkestar u gostima
Borba umova
Izgubljeni bend u izgubljenom gradu. Nitko ih nije primjetio, ali to nije
ni bitno. Nitko ih nije dočekao, jer su došli u pogrešan grad. Dok čekaju
autobus do pravog odredišta, svaki od članova benda pokušat će se na
najbolji način sporazumjeti s ljudima iz tog mjesta. Slijedi sasvim
posebna noć puna tako običnih, ali razotkrivajućih toplih ljudskih
događaja.
Uloge: Sasson Gabai, Ronit Elkabetz, Saleh Bakri, Khalifa Natour
Redatelj: Eran Kolirin
Godine 370. prije Krista, Kina je bila podijeljena u sedam nacija i
nekoliko manjih plemena, od kojih je jedno živjelo u gradu državi
Liangu. Jednu od nacija, Zhao, vodi okrutni zapovjednik Xiang
Yangzhong, koji naređuje svojoj vojsci da napadne Liang kako bi
pokorio mali grad. Ustajući u obranu duhom poraženih ljudi Lianga
pojavljuje se ratnik imenom 'Ge Li' iz plemena Mo-Tsu, poznatog po
njihovim obrambenim vještinama. On je njihova posljednja nada, dok
počinje užas napada Yangzhongovih jedinica. Budućnost Lianga nalazi
se na kocki, a sve njihove nade su u rukama tajanstvenog Mo-Tsu
ratnika Ge Lija…
Uloge: Andy Lau, Sung-kee Ahn. Zhiwen Wang
Redatelj: Chi Leung 'Jacob' Cheung
OBN 23.00
Zločin
Nakon što se vrati kući s posla Vincent pronađe u dnevnoj sobi
svoju ubijenu suprugu. Vincent je stavio svoj život na čekanje, dok
ne pronađe ubojicu svoje žene. On je uvjeren kako je krivac za smrt
njegove žene vozač taksija. Tri godine nakon, Vincent koji živi u
Brooklynu, i dalje je odlučan u namjeri da pronađe i kazni ubojicu.
Alice Parker je Vincentova susjeda koja se zaljubi u njega i napravila
bi sve samo da ga usreći. No, prije toga mora se obračunati s
Vincentovom opsesijom da pronađe ubojicu svoje žene. Alice odluči
izmisliti krivca te pravu žrtvu pronalazi u Rogeru Culkinu.
Uloge: Harvey Keitel, Emmanuelle Béart, Norman Reedus
FTV
08.00 Vijesti
08.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 109. epizoda, r.
09.00 ZIZ, zabava-igra-znanje
11.25 Mozaik religija
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara, igrana
serija, 110. epizoda
13.00 Sarajevska kronika
13.25 Bolnica Three Rivers, igrana
serija, 2. epizoda
14.10 Beverly Hills 90210, igrana
serija, 33. epizoda
14.55 Vijesti
15.05 Impijev otok, animirani igrani
film /S/
16.20 Otpisani, jugoslovenski igrani
film /RP/
17.50 Dnevnik, najava
18.00 Lud, zbunjen, normalan,
igrana serija, 1. epizoda,
IV sezona
18.45 Mali leteći medvjedići,
crtana serija
19.10 Loto, prijenos
izvlačenja
19.20 Šoni i njegovo
stado, crtani
film
19.30 Dnevnik 2
20.10 Strategija svrake,
domaća igrana
serija, 3. epizoda
21.00 Turbulencija 2: Strah od
letenja, američki
igrani film /RP/
22.45 Dnevnik 3
23.05 75, američki
igrani film /Z/
00.40 Bolnica Three Rivers,
igrana serija,
2. epizoda
01.25 Beverly Hills
90210, igrana serija,
33. epizoda
02.10 Pregled programa
za nedjelju
06.45 Gusarska akademija
Crtani film
07.05 Nimboli
Crtani film
07.25 Oggy i žohari
Crtani film
07.55 Gusarska akademija
Crtani film
08.15 Anđeli i prijatelji
Crtani film
08.30 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
09.20 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
10.10 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
11.00 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
11.50 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
12.35 Lonci i poklopci
Kulinarski show
13.30 Kečeri (16)
Sportski program
14.20 Ljubavne igre
Obiteljski film
16.05 Red Carpet
Showbiz magazin
17.05 Pitajmo zajedno
Talk show
17.50 Arhiv srca
Talk show
18.55 OBN Info
19.10 Pitajmo zajedno
Talk show
20.00 Filmski marathon.
Umri muški 3 (16)
21.30 Filmski maraton.
Istraga (16)
23.00 Filmski marathon.
Zločina (16)
00.30 Umri muški 3 (16)
Film
02.00 Istraga (16)
Film
03.30 Zločin (16)
Film
Johnpreživljavateškavremena: nakon
preseljenjauNewYork, suprugagaje
napustila, aonjepočeopiti, zbogčegaje
suspendiran.
Onjejošuvijekzagonetkameđuvelikim
filmadžijama. Ueri velikihstudijajeuspio
ostvariti svojuosobnuvizijuprvokao
producent, aondakaoredatelj.
18.05
Clint Eastwood život s
filmom
Uvrijemenjemačkeokupacije, grupa
skojevaca, odtrenutkanapadaNjemacana
Sovjetski Savez, započinjenizakcijau
okupiranomBeogradu.
16.20
Otpisani
20.00
Umri muški: Osveta
11.15 Normal
11.45 Hat-trick magazin Fr
13.00 Poker
14.00 TURBO
15.00 PS PROFIS – više snage
iz motora
16.00 Poker
18.00 Rukomet
live SP
20.00 Košarka live BBL
16.30 Brand New
17.00 Just See MTV
17.20 Ukus
Poznatih
17.50 3 From 1
18.00 Top 20 (P)
19.40 Just See MTV
20.00 MTV Take Over
20.30 So 90's
21.30 Official Top 20 (P)
15.00 Velik, veći, najveći
16.00 Megagrađevine
17.00 Megagrađevine:
Britanska nova
željeznica
18.00 Megagrađevine: Vlakovi
budućnosti
19.00 Britansko podzemlje:
Liverpool
20.00 Tabu: Ekstremna jela
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
11
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
07.00- 24.00 Vijesti (svaki sat)
07.12 Crtani film, Gumenko
07.17 Crtani film, Oblačići
07.23 Crtani film, Veseli autobusi
07.30 Music Box
08.10 Cristiano Ronaldo,
dokumentarni film (r)
09.10 Kapri, serija
(repriza 51-55 epizode)
11.00 Biznis vijesti
12.00 Vijesti Plus
15.20 Biti Julija,
igrani film (r)
16.00 Biznis vijesti
17.00 Vijesti Plus
17.20 TV1 ordinacija,
emisija o zdravlju
18.00 Biznis vijesti
18.10 Bogati i slavni,
dokumentarni serijal
18.45 Face (Hadžifejs) to Face
19.30 Centralni Dnevnik sa
Senadom
Hadžifejzovićem
20.10 Borba za mladu,
igrani film (r)
21.00 Biznis vijesti
22.15 Borba umova,
igrani film (r)
00.00 Vijesti Plus
00.15 Biznis Vijesti
01.00 Reprizni program
06.00 Film Klub
tajnih agenata
08.00 Film
Smrt u sumrak
10.00 Dvor
11.00 Birajte svoj
hit- zabavna glazba
12.00 INFO TOP
12.20 Gold
Music
14.00 INFO TOP
14.05 Film
Fleshdance
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina
17.00 Show Time
zabavna emisija
18.30 INFO TOP
18.45 City
19.00 Neobične metode serija USA
20.00 Dvor pregled dana
21.00 Dvor-nominacije
21.15 Zvijezde Granda
23.00 Dvor
00.00 Film Strateška komanda
02.00 City
02.10 Gold Music
04.00 Film
TV 1
PINK BH
06.10 Timmy, crtani film,15.,16.,17.
i18. epizoda
07.00 Fifi, crtani film, 7., 8., 9.,10.
i11. epizoda
07.50 Graditelj Bob, crtani film, 21.
epizoda
08.00 Žablja patrola, crtani film,18.
epizoda
08.30 Bakugan, crtani film, 43., 44.
i 45. epizoda
10.00 Iron kid, crtani film, 9.
epizoda
10.30 Iron kid, crtani film,10.
epizoda
11.00 Winx, crtani film, 45. epizoda
11.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
35. i 36. epizoda, r.
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija,121.
epizoda
13.00 Autoklub
13.25 Dokumentarni program
14.00 Zvijezda možeš biti ti, show
16.00 1001 noć, igrana serija,125.
epizoda
16.50 Indija, igrana serija,122.
epizoda
17.45 Vremenska prognoza
17.47 Otkačeni telefon Osmana
Džihe, zabavni program
19.00 Vijesti u 7, informativna
emisija
19.27 Vremenska prognoza
19.29 Biometeorološka prognoza
19.31 Sport
19.40 Horizonti
20.00 1001 noć, igrana serija,126.
epizoda
21.00 Zvijezda možeš biti ti,
nominacije uživo
23.00 Komšije, igrani film
01.00 Vremenska prognoza
Reprizni program Hayat TV-a
01.00 Otkačeni telefon Osmana
Džihe, zabavni program
02.00 Vijesti u 7
HAYAT
06.05 Najava programa
06.10 Drugo mišljenje (R)
06.45 TV kalendar
07.00 Iza ekrana (R)
07.30 Prosidba divojke u Muću,
emisija pučke i predajne
kulture
08.00 Hrvatska kronika BiH
08.10 Kinoteka ciklus klasičnog
vesterna: Buchanan jaše
sam, američki film (77')
10.45 Generacija Y
11.15 Normalan život
11.55 Pastel
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 TV kalendar (R)
12.30 Veterani mira
13.15 Prizma, multinacionalni
magazin
14.00 Duhovni izazovi,
međureligijski magazin
14.30 Eko zona
15.00 Kulturna baština
15.15 Opera box: Silvestrovo u
Dresdenu (3/3)
15.45 Jelovnici izgubljenog
vremena
16.05 Euromagazin
16.46 HAK Promet info
16.50 Reporteri
17.55 Život u krošnjama,
dokumentarna serija
18.45 Potrošački kod
19.15 LOTO 7/39
19.30 Dnevnik
20.10 Dora 2011
22.10 Vijesti iz kulture
22.15 Uvjeti predaje, australsko-
britanski film
00.05 Filmski maraton: Izbori 2,
hongkonški film
01.35 Filmski maraton: Uvjeti
predaje, film (15) (100') (R)
03.20 Jelovnici
izgubljenog vremena (R)
HRT 1
07.00 Panorame turističkih
središta Hrvatske
07.50 Najava programa
07.55 Garfield i prijatelji,
crtana serija
08.20 Plesne note, serija za djecu
08.45 Vrijeme je za Disneyja:
Moji prijatelji Tigar i Pooh
--.-- Vrijeme je za
Disneyja: Einsteinčići
09.35 Pripovjedač: Grčki
mitovi, serija za djecu
10.00 serija za djecu
10.25 ni DA ni NE
11.20 Kitzbuehel: Svjetski
skijaški kup spust, prijenos
12.30 PP
12.35 Abel i čudesno dizalo,
nizozemski film za djecu
14.20 Filmska matineja: Glavna
borba, američki film
16.05 PP
16.25 Vaterpolo, Jadranska liga:
Jug - Primorje, prijenos
--.-- Svjetsko prvenstvo u
rukometu (m) prijenos +
emisija
19.20 PP
19.25 Glazbeni
specijal
19.55 Večeras
19.56 PP
20.00 Popust na
količinu 2, američki
film (90')
21.30 PP
21.35 Skladište 13,
serija (12)
22.20 Skladište 13,
serija (12)
23.05 PP
23.10 Vrijeme je za jazz:
Boško Petrović
00.10 Dora
2011 (R)
01.50 Noćni glazbeni
program
HRT 2
06.15 Njihova liga, igrani film
08.15 Televizijska posla
08.45 Bračne vode, serija (4/13)
09.40 Peppa, crtana serija (7-8/26)
10.15 Winx, crtana serija (37/52)
10.45 Chuggington
11.00 Ben 10. Alien Force
11.25 Televizijska posla, serija R
11.55 Frikovi, serija (6/16)
12.55 U sedmom nebu
13.55 Privatna praksa
14.55 Smrtonosni val 1 i 2
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 Smrtonosni val 1 i 2
18.10 Nad lipom 35
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Zaštitni kod, igrani film
21.55 Umorstvo u bazi Presidio,
igrani film (12)
23.35 Momentum, igrani film (12)
01.15 Meni pripadaš, igrani film
06.55 2 glupa psa
07.45 Škola za vampire
08.20 Učilica, kviz za djecu
08.55 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
10.20 Sinovi i kćeri
11.05 Malcolm u sredini,
humoristična serija
12.00 Bingo Long, igrani film
13.55 Kako se Stella vratila u
formu, igrani film
16.00 Čekajući izdisaj, igrani film
18.00 Zvijezde Ekstra: Brad Pitt
18.30 RTL Danas, informativna
emisija
19.05 Ljubav je na selu
20.00 Krokodil Dundee
21.40 Dani groma, igrani film,
akcijski
23.25 Zmajevo srce, igrani film,
akcijski (12)
01.00 Astro show, emisija uživo (18)
02.00 Preživjeli, igrani film, drama
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
Onur zaposli novuarhitekticuutvrtki „Binjapi“,
EduAkinaj, uspješnumladuženukojaima
skrivenenamjere. Onur i Šeherezadazajedno
sdjecomodlazeuposjet Peridi.
Unatočpružanjusnažnogotporauvatrenom
okršajunajednoj napuštenoj farmi Charlie
Burns(G. Pearce) i njegovmlađi brat Mike(R.
Wilson) padnuuruke MorrisuStanleyu...
Kći Lorraine(H. Duff) upravojematuriralai
spremasenafakultet, dokimjenajstarijakći
Nora(P. Perabo), kojaseudalazaBuda(J.
Bennett), predporođajem.
Tat Fung (Jackie Chan), pripadnik
specijalnih policijskih postrojbi, nastoji
pronaći ravnotežu između privatnih i
profesionalnih obveza.
07.00
Vijesti
20.00
1001 noć
22.15
Uvjeti predaje
20.00
Popust na količinu 2
23.25
Zmajevo srce
15.50 1001 noć
16.50 Indija, igrana serija, 121.
epizoda
18.00 Humanost na djelu
19.00 Auto Shop Magazin
emisija o automobilizmu
19.30 Reemitiranje Dnevnika
20.00 1001 noć
23.00 Komšije,
igrani film
10.30 Iron Kid, crtani film
12.00 Indija, igrana serija,
125. epizoda
15.50 1001 noć, igrana
serija, 120 epizoda
16.50 Indija, igrana serija,
121. epizoda
20.00 1001 noć, igrana
serija, 126. epizoda
23.00 Komšije, igrani film
15.50 1001 noć, igranaserija,
120 epizoda
16.50 Indija
18.00 Biznis Vijesti TV1
18.10 Bogati i slavni TV1
18.45 Face To Face TV1
19.30 Centralni Dnevnik TV1
20.00 1001 noć, igrana serija,
126. epizoda
23.00 Komšije, igrani film
16.30 Hrana i vino, emisija
17.10 Ja sam tvoja sudbina
17.40 Vinoteka, emisija
18.20 Zagrljaj ljepote
19.05 FIS SHOP
19.30 HRT DNEVNIK
20.00 Čovjek i zdrav. Kultura
21.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija 15/212
21.35 Lifestyle TV
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR MREŽA PLUS RTM MOSTAR TV KISS
Duža, petnaestominutna izdanja, kronika
pregleda političkih i društvenih
aktualnosti u okviru Vijesti plus emitiraju
se u 12 i 24 sata.
12
Tv spektar
Nedjelja 23. 1. 2011.
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučujemo…
OBN
07.15 Clint Eastwood, strani
dokumentarni program, 1/2
08.00 BHT vijesti
08.10 Bruklinski most, igrana
serija, 13/35
08.35 Debate o debatama,
program
za mlade
09.30 TV Liberty
10.00 BHT vijesti
10.10 Kitzbuhel: Svjetski kup u
alpskom skijanju:
Superkombinacija (m), 1.
utrka, prijenos
11.15 BHT vijesti
11.25 Cortina d'Ampezzo: Svjetski
kup u alpskom skijanju: Super
G (ž), prijenos
12.35 Duhovni mostovi
13.25 Kitzbuhel: Svjetski kup u
alpskom skijanju:
Superkombinacija (m)
14.25 Biti lijep, strana
dokumentarna serija, 6/8
15.20 Miris kiše na Balkanu, igrana
serija, 6/14, r.
16.15 BHT vijesti
16.25 Smanji Gas!, emisija o
saobraćaju
16.55 Košarka: NLB liga: Igokea
- Radnički, prijenos
19.00 Dnevnik
Sport
Vrijeme
19.35 Retrovizor, glazbeni program
20.05 Tale, domaća igrana
serija, 3/8
21.05 Kod kuće je najbolje, show
22.20 BHT vijesti
22.30 Global, emisija o
zbivanjima u svijetu
23.00 BHT sport
23.15 Obalna straža, igrana
serija, 32/61
00.00 Kod kuće je najbolje, show, r.
01.15 Pregled programa
za ponedjeljak
BHT
SATELIT…
TV1
PINK BH
21.15
23.00
Treće poluvrijeme sa
Sabahudinom
Toplabećirevićem
Osumnjičeni
U Trećem poluvremenu Sabahudin Topalbećirević Baho nas vodi kroz
zanimljive priče s poznatim sportašima iz naše zemlje, ali i okruženja. U
razgovorima s poznatim gostima saznat ćemo puno toga što nismo
imali priliku čuti do sada, uz niz pikanterija koje prate vrhunske
sportaše. Ova 40-minutna emisija emitira se nedjeljom u 21.15.
Jedan serijski ubojica svoje mete pronalazi u sebi sličnima. Film se
događa u izoliranom restoranu, gdje se susreću Benjamin i trgovački
putnik Harold, kome je to bio posljednji kontakt sa živima. Haroldov
slučaj povjeren je FBI-jevom detektivu Tomasu, koji se nalazi pod
prismotrom nadređenih nakon što je ubio osumnjičenog 'ispitujući' ga.
Karakteristika ovog i preostala dva Benjaminova ubojstva, su
odstranjivanje očiju s lica svojih žrtava. Uloge: Cher, Dennis Quaid,
Liam Neeson...
RTL 13.45
Velika očekivanja
U tihom gradiću na Floridi živi mladi Finnegan Bell (Ethan Hawke),
zajedno sa svojom sestrom Maggie (Kim Dickens) i ujakom Joeom
(Chris Cooper). Iako jedva preživljavaju, Finnegan uživa u svojem
životu i svojim slikama voda u zaljevu. Radeći na imanju poludjele
Nore Dinsmoor (Anne Bancroft), Finn upozna njezi nećakinju Estelle
(Gwyneth Paltrow), u koju se odmah zaljubi. Međutim, Estelle
napusti Floridu bez pozdrava, a očajni Finn svoje snove odluči
slijediti putovanjem u New York. Tamo će doživjeti mnogo toga
čemu se nije mogao niti nadati, ali i shvatiti kako se život nikada ne
odvija onako kako mi to očekujemo.
FTV
08.00 Vijesti
08.05 Ulicama moga grada:
Skender Kulenović,
dokumentarni program
09.00 ZIZ, zabava-igra-znanje
11.25 Sedmica, magazin iz kulture
12.00 Dnevnik 1
12.15 Zelena panorama
12.45 Bolnica Three Rivers, igrana
serija, 3. epizoda
13.30 Beverly Hills 90210, igrana
serija, 34. epizoda
14.15 Turbulencija 2: Strah od
letenja, američki igrani film
16.10 Vijesti
16.20 Udar, kanadska
mini-serija
17.40 Dnevnik,
najava
17.50 Antički Rim,
strani dokumentarni
program,
3. epizoda
18.50 Crvene kapice,
crtana serija
19.15 Šoni i njegovo stado,
crtana serija
19.30 Dnevnik 2
20.10 Lud, zbunjen,
normalan, igrana serija,
2. epizoda
20.50 Pismo glava,
domaći igrani
film /RP/
22.40 Paralele,
vanjskopolitički magazin
23.15 Dnevnik 3
23.35 Bolnica Three
Rivers, igrana serija,
3. epizoda
00.20 Beverly Hills 90210,
igrana serija,
34. epizoda
01.05 Koncert Ibrica Jusić,
2. dio
01.50 Pregled programa za
ponedjeljak
06.45 Ironman
Crtani film
07.05 Oggy i Žohari
Crtani film
07.25 Johny Test
Crtani film
07.45 Metajets
Crtani film
08.05 Nimboli
Crtani film
08.25 Ironman
Crtani film
08.45 Oggy i Žohari
Crtani film
09.05 Johny Test
Crtani film
09.30 Čuvari planeta
Čudovišne dadilje
10.35 Naša mala klinika
Humoristična serija
11.35 Dejana Show
„Djeca rađaju djecu!“
12.25 Lonci i poklopci
Kulinarski show
13.20 Gümüs
Turska telenovela
14.45 Gümüs
Turska telenovela
16.05 Gümüs
Turska telenovela
17.25 Gümüs
Turska telenovela
18.35 Gümüs
Turska telenovela
18.55 OBN Info
19.10 Gümüs
Turska telenovela-nastavak
20.00 Do smrti (16)
Film
21.30 Zamjenik (16)
Film
23.00 Vatreni ring
Reality show
23.30 Red Carpet
Showbiz magazin
00.20 Istraga (16)
Film
AnthonyLowejedetektiv, koji radi upoliciji u
NewOrleansu. Lowesudjelujeuakciji ukojoj
suubijenadvapolicajca, aglavni zločinacje
uspiopobjeći.
TalesevraćauBosnu. PutemsretneIzudina
koji vodi grupuzarobljenihNijemaca, vojnu
glazbu. Talemudajesvograsnogkonjaza
glazbenike.
20.05
Tale
Barbarai Damir senemogudogovoriti kako
dati imedjetetu, ali ćeIzet uskočiti sa
inicijativomkojaćenakrajurezultirati
najgorimmogućimriješenjem.
20.10
Lud, zbunjen,
normalan
20.00
Do smrti
11.00 DVOSTRUKI PAS
13.00 Čista Bundesliga 1
14.30 Poker
16.30 PS PROFIS –
više snage iz motora
17.30 Čista Bundesliga 1
19.00 SPORT1 vijesti
19.15 Hat-trick
magazin So
20.30 Rukomet live SP
12.30 Abdc 5
Weekend
16.30 Brand New
17.10 Just See MTV
18.00 Domaćica (P)
19.40 Just See MTV
20.30 MTV Take Over
21.00 Reno 911 (P) 103
21.20 Chapelle Show (P) 103
21.50 South Park (P) 1405
15.00 Istraživanje planeta
Zemlja: Sunčane oluje
16.00 Istraživanje planeta
Zemlja
17.00 Divlji planet
18.00 Šest stupnjeva moglo bi
promijeniti svijet
19.00 Poznati svemir
20.00 Projekt Sebastiana
Jungera: Restrepo
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
13
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
07.00- 24.00 Vijesti (svaki sat)
07.12 Crtani film, Gumenko
07.17 Crtani film, Oblačići
07.23 Crtani film, Veseli autobusi
07.30 Music Box
08.10 Bogati i slavni (r)
08.40 Music Box
09.10 Michael Jackson,
dokumentarni film (r)
10. 20 TV1 ordinacija (r)
11. 00 Biznis vijesti
11.10 Poštanska kočija, klasik (r)
12.00 Vijesti Plus
13.10 Blaga prirode s Anom Buntić
14.10 Music Box
14.30 Borba za mladu,
igrani film (r)
16. 00 Biznis vijesti
17.00 Vijesti Plus
17.20 Kaka, dokumentarn film (r)
18.00 Biznis vijesti
18.20 Nelson Mandela,
dokumentarni film
19.30 Dnevnik TV1
20.10 Blaga prirode s Anom
Buntić (r)
21.00 Biznis vijesti
21.15 Treće poluvrijeme sa
Sabahudinom
Topalbećirevićem
22.00 Dnevnik u 22
23.00 Bogati i slavni
06.00 Film Prošišo
kroz šolju
08.00 Film Smrt
u sumrak 2
10.00 Dvor
11.00 Birajte svoj
hit- narodna
glazba
12.00 INFO TOP
12.10 Gold
Express
14.00 INFO TOP
14.10 Dvor
16.00 INFO TOP
16.10 Nemoguća
misija
17.00 Sve za
ljubav
18.30 INFO TOP
18.45 City
19.00 Arena B-13
20.00 Dvor
izbacivanje
22.00 Paparazzo Lov na poznate
23.00 Film
Osumnjičeni
01.00 Film Ubiti svećenika
03.00 Grand hitovi
TV 1
PINK BH
07.00 Moj dom
08.50 Graditelj Bob, crtani
film, 24. epizoda
09.00 Iron kid, crtani
film,10. epizoda
09.30 Talent time,
dječji show program
10.30 Iron kid, crtani
film,11. epizoda
11.00 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
37., 38. i 39. epizoda, r.
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Djed Mraz snagator,
igrani film
14.30 1001 noć, igrana
serija,121.,122.,123.,124.,125.
i 126. epizoda
17.58 Vremenska prognoza
18.00 Glam Blam,
zabavni program
19.00 Vijesti u 7, informativna
emisija
19.27 Vremenska prognoza
19.29 Biometeorološka
prognoza
19.31 Sport
19.40 Nema više. Zeko rek'o,
informativni program
20.10 Stubovi Zemlje,
igrana serija, 4. dio
22.10 Harlemske noći,
igrani film
00.00 Blade 2,
igrani film
Reprizni program Hayat TV-a
02.00 Vijesti u 7, informativna
emisija
03.00 Glam Blam, zabavni program
03.45 Hayat production, zabavno-
glazbeni program
05.30 Nema više. Zeko rek'o,
informativni program
05.55 ZMBT profili
06.10 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
39. epizoda
HAYAT
05.50 Najava programa
05.55 Duhovni izazovi,
međureligijski magazin (R)
06.25 Euromagazin (R)
06.55 TV kalendar
07.10 Mala TV: (R)
08.00 Prijatelji (R)
09.00 Nora Fora, TV igra za djecu
09.40 TV kalendar (R)
09.52 Vijesti iz kulture (R)
10.00 Vijesti
10.05 Vrijeme danas
10.06 HAK Promet info
10.10 Šerif u New Yorku 1,
mini-serija (70'24")
11.20 Jelovnici izgubljenog
vremena (R)
11.40 manjinski MOZAIK
11.55 Pastel, emisija pod
pokroviteljstvom
12.25 Plodovi zemlje
13.20 Rijeka: More
14.00 Nedjeljom u dva
15.05 Mir i dobro
15.45 Vrijeme sutra
15.46 HAK Promet info
15.50 Praščić Babe, australsko-
američki film (89')
17.20 Crtani film
17.40 Globalno sijelo
18.15 Lijepom našom: Gospić (1/2)
19.15 LOTO 6/45
19.20 emisija pod pokroviteljstvom
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.10 1 protiv 100, kviz
21.05 Stipe u gostima 3,
TV serija (35'31")
21.45 Iza stakla, hrvatski
film (12) (80')
23.10 Vijesti
23.25 Vijesti iz kulture
23.35 Ciklus europskog filma:
Novac, francuski film
00.55 Šerif u New Yorku 1,
mini-serija (R)
HRT 1
07.00 Panorame turističkih
središta Hrvatske
07.03 Najava
programa
07.05 Majstori violončela u
spomen Antoniju Janigru
08.25 Zlatna kinoteka ciklus Caryja
Granta: Silom dadilja,
američki film (98')
10.05 Kitzbuehel: Svjetski skijaški
kup slalom, prijenos 1. vožnje
10.50 Portret Crkve i mjesta
11.00 Pula Veli Vrh: Misa,prijenos
(nije kod. na sat.)
12.00 Biblija
12.10 PP
12.15 Filipove bebe,
emisija pod
pokroviteljstvom
12.45 e-Hrvatska, emisija pod
pokroviteljstvom
13.20 Kitzbuehel: Svjetski skijaški
kup slalom, prijenos 2. vožnje
14.15 PP
14.20 Film
15.40 Klinci s Ribnjaka, snimka
koncerta
17.15 Olimp sportska emisija
--.-- Svjetsko prvenstvo u
rukometu (M) prijenos +
emisija
19.55 Večeras...
19.56 PP
20.00 Dvoboj na suncu, američki
film (125')
22.05 PP
22.10 Posebni dodaci, emisija o
filmu
22.40 PP
22.45 Filmski boutique: Ulzanin
prepad, američki film
00.25 Garaža
00.55 Hokej, EBEL liga:
Medveščak Vienna,
snimka
01.55 Noćni glazbeni
program
HRT 2
07.40 Frikovi, serija (7/16)
08.30 Televizijska posla
09.00 Brza blagajna, serija (6/8)
09.30 Peppa, crtana serija (9/26)
10.05 Winx, crtana serija (38/52)
10.35 Chuggington
10.50 Ben 10. Alien Force
11.45 Novac, business magazin
12.15 Televizijska posla, serija R
12.45 Frikovi, serija R
13.45 U sedmom nebu
14.45 Njihova liga, igrani film R
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 Porotnica, igrani film
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Nad lipom 35
21.00 Tata u akciji, igrani film
22.35 Red carpet, showbiz magazin
23.55 Umorstvo u bazi Presidio,
igrani film 12) R
01.30 Momentum, igrani film (12) R
07.45 2 glupa psa
09.05 Malcolm u sredini,
humoristična serija
10.45 Kako sam upoznao vašu
majku, humoristična serija
(dvije epizode)
11.35 Ljubav je na selu,
dokumentarna serija
12.25 Columbo: Kratak fitilj,
kriminalistička serija
13.45 Velika očekivanja
15.55 Između dvije vatre
17.40 Discovery: Preživjeti divljinu
- Južna Dakota
18.30 RTL Danas
19.05 Exkluziv s Tatjanom Jurić,
magazin
20.00 Duh, igrani film
22.05 CSI: Miami, kriminalistička
serija (12) (dvije epizode)
23.40 Razvali, igrani film,
drama (12)
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
Dnevnik TV1 možete pratiti u 17.00, 19.30 i
u 22.00. S gostima Dnevnika u 22
razgovara se o gorućim političkim i
društvenim temama.
"Sugar" Rayjevlasnikilegalnogkasina, koji se
suprotstavljaopakimgangsterimai
korumpiranimpolicajcimakoji gaželeizbaciti
izposla.
Komedija. Jedanmali, kržljavi praščić, tkozna
zbogčega, izabranjedaupravoonbude
nagradanajednomsajmu: onaj tkopogodi
kolikojetežak, moći ćegaodnijeti kući.
Vestern. Pearl Chavez (J. Jones) lijepa je
djevojka bez roditelja koja nosi etiketu
"loše djevojke" predodređene za lošu
sudbinu.
AnnietakopostanemetaopasnogUčitelja
(AlecaBaldwin), koji odabere'ranjivu' Annieza
svoj opaki plan. Uloge: Demi Moore, Alec
Baldwin, JosephGordon-Levitt…
22.00
Dnevnik
22.00
Harlemske noći
15.50
Praščić Babe
20.00
Dvoboj na suncu
17.10
Porotnica
10.30 Iron Kid, crtani film
12.00 Djed Mraz snagator
14.00 1001 noć, igrane
serije.121., 122.,123.,
124., 125., 126., R
19.30 Reemitiranje Dnevnika
20.10 Stupovi zemlje 4, serijski
program
22.10 Harlemske noći,
igrani film
10.30 Iron Kid, crtani film
12.00 Djed Mraz snagator
14.00 1001 noć, igrane
serije.121., 122.,123.,
124., 125., 126., R
19.40 Nema više zeko reko
20.10 Stupovi zemlje 4, serijski
program
22.10 Harlemske noći,
igrani film
10.30 Iron Kid, crtani film
12.00 Djed Mraz snagator
14.00 1001 noć, igrane
serije.121., 122.,123.,
124., 125., 126., R
19.30 Dnevnik TV1
20.10 Stupovi zemlje 4,
serijski program
22.10 Harlemske noći,
igrani film
16.00 Vinoteka
16.45 Kreševski veseljaci
17.10 Ja sam tvoja sudbina,
serija 15/212
17.50 Kuhinje 4/32
18.20 Tjednik, Info magazin
19.30 HRT Dnevnik
20.00 Adventure Rakela,
putopisna rep. 4-Nepal
20.40 Reportaža
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR MREŽA PLUS RTM MOSTAR TV KISS
14
Tv spektar
Ponedjeljak 24. 1. 2011.
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučujemo…
FTV OBN
07.00 Dobro jutro
09.05 Be Ha Te bebe
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.15 Glazbeni program
09.30 Bruklinski most, igrana serija
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija
11.00 Moja mala kuhinja
11.05 Avenija Ocean, igrana serija
12.00 BHT vijesti
12.15 Tale, domaća igrana serija
13.15 Global, emisija o
zbivanjima u svijetu, r.
13.45 Smanji Gas!,
emisija o saobraćaju, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija
Program za djecu i mlade
15.00 Be Ha Te bebe
15.05 Ozie Boo, animirana serija
15.10 Čudesni svijet,
obrazovna serija, 12/52
15.25 Nema problema
15.45 Glazbeni program
16.00 Domaća lektira: Grad u zrcalu
16.30 BH gastro kutak
17.00 Gorko-slatko, igrana serija
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Duško Dugouško,
animirani film
18.55 Moj prvi izbor, reportaža
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
20.00 Male božićne tajne,
igrana serija, 6/8
21.00 Dimenzija više,
program iz kulture
22.00 BHT vijesti
22.10 Tema dana
23.00 Crni val: Sakupljač, 2/6
23.55 Male božićne tajne,
igrana serija, 6/8, r.
00.45 Sve u svemu,
dnevni magazin, r.
02.00 Pregled programa za utorak
BHT
SATELIT…
MREŽA PLUS
RTL
22.20
21.40
Američki nindža
Reži me
Joe Armstrong, osobenjak koji ne poštuje ništa osim borilačkih vještina,
nađe se u američkoj bazi na Filipinima, nakon što mu sudac ponudi da
bira između zatvora i priključivanja vojsci. Tijekom jedne od njegovih
prvih misija njegov vod je napadnut. On spašava Patriciju, kćerku
pukovnika baze. Ipak, ostatak voda gine, što njegove nadređene dovodi
do zaključka da je Joe ili djelovao u dosluhu s napadačima ili da je
potpuno nesposoban. U isto vrijeme, vođa pobunjenika objavljuje rat
vojniku koji je osujetio njegove planove.
Uloge: Michael Dudikoff, Steve James, Judie Aronson
Režija: Sam Firstenberg
Sean i Christian ulažu velike napore da spase firmu u doba recesije te
zaposle još jednog kirurga kako bi osigurali dodatni priljev novca. Liz
sazna nešto što će joj promijeniti život, a Matt i Kimber su u potrazi za
novim karijerama. U međuvremenu, Sean se i dalje drži podalje od
Teddy, bez obzira na njihovu prividno sretnu vezu. Sean pokuša na
neobičan način riješiti problem nesanice, dok Christian i Kimber
započnu zajedničku poslovnu pustolovinu izazvanu financijskim
pobudama. Liz je jako ljuta na Christiana, a nakon sukoba s njim,
savjetuje Kimber i govori joj svoje mišljenje o njemu.
Uloge: Dylan Walsh, Julian McMahon, Joely Richardson, John Hensley,
Kelly Carlson, Roma Maffia
Autor: Ryan Murphy
TV1 20.10
Fokus
Politički magazin Fokus
TV1 prikazuje se
ponedjeljkom u 20.10.
Urednik i voditelj je Alija
Behram. U fokusu emisije
su društvena i politička
zbivanja u Bosni i
Hercegovini, zanimljive
teme i sugovornici.
E-mail: fokus@tv1.ba
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 110. epizoda, r.
10.00 Program za djecu:
Kako to
Mekanike u misiji
Tomica i prijatelji
Pingu
10.40 Fantastična četvorka, serija
za djecu, 15. epizoda
11.05 Villa Maria, igrana serija,
40. epizoda, r.
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara, igrana
serija, 111. epizoda
13.05 Udar, američka
mini-serija, 1. dio /RP/
14.40 Paralele, vanjskopolitički
magazin, r.
15.10 Vijesti
15.20 Crna kronika, domaća igrana
serija, 99. i 100. epizoda
16.25 Mali leteći medvjedići crtana
serija, 16. epizoda
17.00 Federacija danas
17.30 Villa Maria,
igrana serija, 41. epizoda
18.20 Naša mala klinika, igrana
serija, 16. epizoda
19.05 Upitnik, kviz
Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 60 minuta, politički magazin
21.25 Mlađe je slađe, američki
igrami film /RP/
23.15 Dnevnik 3
Financijske novosti
00.00 Odbornici, domaća igrana
serija, 4. epizoda
00.40 Hayd u park,
program za mlade
01.10 60 minuta,
politički magazin, r.
02.20 Federacija danas, r.
02.50 Dnevnik 3, r.
03.35 Pregled programa za utorak
07.05 Oggy I Žohari
07.25 Johnny Test
08.00 Metajets
08.15 Gusarska akademija
08.40 Top Shop
08.55 Ludo srce
Turska telenovela
09.55 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
11.15 Stol za 4
Kulinarski show
11.55 OBN Info
12.20 Arhiv srca
Talk show
13.15 Skrivena kamera
Humoristični program
13.55 Top shop
14.15 Top Shop
14.35 Kečeri (18)
Sportski program
15.20 Gümüs
Turska telenovela
16.40 OBN Info
16.45 Gümüs
Turska telenovela-nastavak
16.55 Stol za 4
Kulinarski show
17.30 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
18.55 OBN Info
19.10 Smackdown (18)
Zabavni program
19.55 Gümüs
Turska telenovela
21.20 Telering
Talk show
22.10 Vox populi (Glas naroda)
22.15 Moja desna ruka
Reality show
23.05 Zakon braće (18)
Kriminalistička serija
00.05 C.S.I. Las Vegas
Kriminalistička serija
01.05 Playboy Girls
Holivudska priča
01.40 Najsexy žene svijeta
Holivudska priča
Sveslužavkesuzaduženezapripremuvečere.
Catherinekoristi svesvoječari dazavede
baronaDeVillemonblea, međutimjedan
naizgled„nevini“razgovor ćesveupropastiti.
NatašaseraspitujekodLukeonjegovom
odnosusMaxom, kojegsmatragadom. Ukući
JurakovihDoranajavljujepostupkekojeTomoi
Ananeželeprihvatiti.
Kakobi zaradioneštodragocjenogvremena
zaprovjeruplana, Michael izazoveprobleme
sazaključavanjemćelija, koji neplanirano
rezultirajupravimzatvorskimneredima.
20.00
Male božićne tajne
17.30
Villa Maria
23.05
Zakon braće
10.30 Normal
12.00 SPORT1 vijesti
13.00 SPORT1 vijesti
13.30 Shop24Direct
14.30 Sportski kviz
16.15 Rukomet live SP
18.00 Čista Bundesliga
18.30 Aktualnosti iz
Bundeslige
19.45 Uvod u Hat-trick live
17.00 Teen Mom (P) 209
18.00 Brand New
18.30 Jukebox (P)
19.00 Videography (P)
Hip Hop
20.00 Music Video
Premiere
20.10 Just See MTV
21.00 Rock Chart (P)
22.00 Pranked 2 (P) 209
15.00 Planet mesoždera: Lav
16.00 Životinjska predviđanja
17.00 Granica: Noćna smjena
18.00 Šaptač psima
19.00 Ekipa za očevid
grabežljivaca
20.00 Bijeg: Eskapist
21.00 Pomorska patrola
- Ujedinjeno Kraljevstvo:
6. Nastavak
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
15
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
07.00 24.00 Vijesti (svaki sat)
07.12 Crtani film, Gumenko
07.30 Zorro- animirana serija
08.10 Glazbeni blok
08.30 Kapri, serija (r)
09.30 Svjedočanstva o genijima,
obrazovni igrani serijal
10.30 Toyotin svijet divljine
11.00 Biznis vijesti
11.10 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce
12.00 Vijesti Plus
12.20 Edgemont - serija za
tinejdžere, repriza
12.45 Glazbeni blok
13.10 Trece poluvrijeme sa
Sabahudinom
Topalbećirvićem (r)
14.30 Toyotin svijet divljine
- dokumentarni program
15.30 Svjedočanstva, obrazovni
igrani serijal
17.00 Vijesti Plus
17.50 Edgemont -
serija za tinejdžere
18.00 Biznis vijesti
18.25 Kapri, serija
19.30 Dnevnik TV1
20.10 Fokus, politički magazin
21.00 Biznis vijesti
21.10 Sportski magazin
22.00 Dnevnik u 22
22.40 Nelson Mandela,
dokumentarni film (r)
00.00 Vijesti Plus
08.30 Hayatovci, dječji program
09.00 Timmy, crtani film
09.10 Iron kid, crtani film
09.35 Fifi, crtani film
10.00 Bakugan, crtani film
10.25 Ben10. Alien force
10.55 WINX, crtani film, 48. epizoda
11.20 Sirene, crtani film
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija
13.00 Pali anđeo, igrana serija
14.00 Domaćica Ovako
14.10 Glam Blam
14.55 Glazbeni program
15.10 Bioclinica
15.20 Top shop
15.50 1001 noć, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
17.45 Domaćica Ovako
17.52 Biometeorološka prognoza
17.54 Sport centar
17.56 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
39. epizoda
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
40. epizoda
19.00 Vijesti u 7,
informativna emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putovima
19.38 Horizonti
20.00 1001 noć,
igrana serija,127. epizoda
21.00 Slučajevi X,
kriminalistički magazin
22.18 Sport centar
22.20 Američki ninja, igrani film
00.20 Seks i grad, igrana serija
01.00 Moj dom
Reprizni program Hayat TV-a
01.35 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport,
informativna emisija
TV 1 HAYAT
06.00 Film Ulični ples
08.00 Udri muški talk show
09.00 Dječje interaktivne igre
10.00 Dvor
11.00 Valentina
11.50 Turist Point
12.00 INFO TOP
12.10 City
12.25 Seinfeld serija
13.00 Dvor
14.00 INFO TOP
14.10 Mješoviti brak serija
15.00 Danijela serija
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina serija
17.00 Dvor
18.00 INFO TOP
18.20 Turist Point
18.25 Ljubav u zaleđu serija HR
19.15 Dobar komšija
20.00 Dvor pregled dana
21.00 Dvor izbor kralja i kraljice
21.15 Grand Narod pita (živo)
23.00 Dvor
00.00 Film Bitka u Sahari
02.00 City
02.10 Sve za ljubav
PINK BH
06.45 TV kalendar
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
07.05 Vijesti
07.10 Dobro jutro, Hrvatska
09.07 Život u Africi, serija (R)
09.52 Vijesti iz kulture (R)
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Iz ptičje perspektive,
dokumentarna serija
11.10 Treća dob, emisija za
umirovljenike
11.55 EP reportaža
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 EP reportaža
12.16 TV kalendar (R)
12.32 More ljubavi, telenovela
13.20 Puna kuća Raftera 1, serija
14.05 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Znanstvena petica
14.50 Znanstvene vijesti
15.00 Moja obitelj 8b
15.25 Glas domovine
16.00 Hrvatska uživo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska uživo
17.20 HAK Promet info
17.25 8. kat, talk show
18.40 Tvoja sam sudbina,
telenovela
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.10 Mila traži Senidu,
dokumentarni film
21.50 Svijet profita
22.30 Dnevnik 3
22.55 Sport
22.58 Vrijeme
23.00 Vijesti iz kulture
23.10 Lica nacije
00.05 Andras Schiff u Teatru
Olimpico, snimka u koncertu
(1/2) (48')
HRT 1
07.05 Kućni svemirci, crtana serija
07.30 Gladijatorska akademija,
crtana serija
07.55 Mala TV
--.-- TV vrtić
--.-- Krtić prikazuje
--.-- Brlog
--.-- Čarobna ploča engleski
08.25 Lagodan život Zacka i Codyja
08.50 Školski program
--.-- Boli glava: Planet Zemlja
--.-- Školski program
09.35 Slučaj za ekipu BARZ
10.00 Tvoja sam sudbina,
telenovela (R)
10.50 More (R)
11.20 Lijepom našom: Veliko
Trojstvo (2/2) (R)
12.40 Mala TV (R)
--.-- TV vrtić (R)
--.-- Krtić prikazuje (R)
--.-- Brlog
--.-- Čarobna ploča engleski
13.10 Školski program (R)
--.-- Boli glava:
Planet Zemlja
--.-- Školski program (R)
14.00 Ponovni susret,
američki film (90') (R)
15.30 Županijska panorama
15.45 Serijski program
16.30 Šaptač psima
17.25 Hannah Monana 2,
serija za mlade
17.45 Dva i pol muškarca 6,
humoristična serija
18.15 Puna kuća Raftera 1, serija
19.00 Iz ptičje perspektive,
dokumentarna serija (R)
19.50 Hit dana
19.57 Večeras
20.00 TV Bingo Show
20.40 Završni udarac 2, serija
21.30 Završni udarac 2, serija
22.20 CSI: Miami 7, serija
23.20 Ponovni susret,
američki film (90') (R)
00.50 Noćni glazbeni program
HRT 2
07.55 Bumba, crtana serija
08.10 Graditelj Bob, crtana serija
08.25 Roary, crtana serija (45/52)
09.25 Slomljeno srce, serija R
10.20 Gumus, serija R
11.45 Asi, serija R
13.00 IN magazin R
13.40 Zauvijek zaljubljeni
14.40 Slomljeno srce, serija
15.35 Najbolje godine, serija R
16.35 Gumus, serija (51/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus , serija -nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Najbolje godine, serija
21.00 Asi, serija (24/71)
22.10 Potjera, igrani film (12)
23.55 Večernje vijesti
00.10 Tata u akciji, igrani film R
01.45 Bračne vode, serija (6/28)
02.15 Bračne vode, serija (5/13)
07.50 2 glupa psa, animirana serija
08.15 RTL ritam zona - Pop hitovi
10.40 Bibin svijet
11.30 Večera za 5
12.20 Exkluziv s Tatjanom Jurić,
magazin (R)
13.05 Klon, telenovela
14.40 Anđeo i vrag
16.15 Pod istim krovom
16.40 Kralj Queensa
17.05 Raymond
17.30 Bibin svijet
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
18.30 RTL Danas
19.05 Večera za 5
20.00 1001 noć, dramska serija
20.45 Ezel, dramska serija
21.35 Danteov vrh, igrani film
23.25 RTL Vijesti
23.40 Reži me, dramska serija
01.15 Astro show, emisija uživo (18)
02.15 Duh, igrani film,
romantična drama (R)
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
PoslijepadaTobruka1942. godine, narednik
JoeGun, bježeći odRomelovihsnaga, putuje
svojimtenkomkrozpustinjuSaharu, unadi da
ćeući unekuzemljuAlijanse.
Nepoznanicaunazivuemisijeodređivat ćesve
slučajeveprotuzakonitogkarakterakojeće, u
suradnji spripadnicimapolicije, tužiteljstvai
sudstva, realizirati novinar VeldinČustović.
Bena škola pokera stoji cijelo bogatstvo, a
Susan tijekom posjeta vidovnjakinji Zeldi
Nobby otkrije da bi se moglo dogoditi nešto
daleko ubojitije.
Brendadobivaprilikuiskupiti sekroz
neslužbeni radnaslučajuukoji suupleteni
visoki vladini dužnosnici, adabi stvari bile
složenije, Taylor zatonipoštonesmijesaznati.
Rayjarazljuti štosumuroditelji opet
nenajavljenoupali ukućupaihizbaci van.
Debravjerujedajedošlodonesporazumai
odluči preuzeti ulogumirotvorca.
00.00
Bitka u Sahari
21.00
Slučajevi X
15.00
Moja obitelj
21.30
Završni udarac
17.05
Raymond
13.00 Pali anđeo, igrana serija
15.50 1001 noć, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
18.15 Sasuke, Ninja Warriors,
zabavni program
19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C
19.30 Reemitiranje
Dnevnika HRT-a
20.00 1001 noć, igrana serija
22.20 Američki ninja
13.00 Pali anđeo, igrana serija
15.50 1001 noć, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
18.20 Sasuke, ninja ratnici,
zabavni program
20.00 1001 noć, igrana serija
22.20 Američki ninja,
igrani film
00.20 Seks i grad, igrana
serija, 83. epizoda
15.50 1001 noć, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
18.00 Grad
19.30 Dnevnik TV1
20.00 1001 noć, igrana serija,
127.epizoda
21.00 Fokus, snimka
20.00 1001 noć, igrana serija
22.20 Američki ninja,
igrani film
15.30 Znastveni forum 3/5
16.00 Adventure Rakela,
putopisna rep. 4-NEPAL
16.40 Kuhinje 6/32
17.10 Ja sam tvoja sudbina
17.50 Tjednik, Info magazin
19.00 Dnevnik KISS
19.30 Dnevnik HRT
20.00 Pressica, talk show
21.00 Ja sam tvoja sudbina
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR MREŽA PLUS RTM MOSTAR TV KISS
16
Tv spektar
Utorak 25. 1. 2011.
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučujemo…
FTV OBN
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.15 Čudesni svijet,
obrazovna serija, 12/52
09.30 Nema problema
09.50 Intermeco
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Avenija Ocean, igrana serija
12.00 BHT vijesti
12.15 Dimenzija više,
program iz kulture, r.
13.15 Domaća lektira:
Grad u zrcalu, r.
13.45 BH gastro kutak,
kulinarski show, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija
Program za djecu i mlade
15.05 Ozie Boo, animirana serija
15.10 Drama
15.25 Znanstvena postignuća
15.40 Antologija bh. sevdalinke,
glazbeni program, 2/2
16.30 Gorko-slatko, igrana serija
17.00 Društvo znanja,
dokumentarna serija
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Duško Dugouško,
animirani film
18.55 Moj prvi izbor, reportaža
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
20.00 Crta, politički magazin
21.00 Povjesne tajne: Atomska
bomba, strani dok. program
22.00 BHT vijesti
22.15 Euroimpuls, magazin
22.45 Orao je sletio,
britanski igrani film
00.55 Sve u svemu, dnevni
magazin, r.
02.10 Pregled programa za srijedu
BHT
SATELIT…
RTL
PINK BH
21.35
00.00
Crni vitez
Vuk
Jamal (Martin Lawrence) je zaposlenik tematskog srednjovjekovnog
mini-golf parka. Nakon što povrijedi glavu, misteriozno se nađe u
Engleskoj u 14. stoljeću. Kada sa snađe, sprijatelji se s lijepom
sluškinjom Victoriom (Marsha Thomason) i bivšim vitezom, a zadatak
mu je poraziti zlog kralja Lea (Kevin Conway) i njegovog vjernog
sljedbenika, sir Knolta (Tom Wilkinson) te vratiti kraljicu na prijestolje. U
međuvremenu, prije nego se suoči sa zloglasnim Crnim Vitezom, Jamal
će svojim novim prijateljima pokazati moderne plesne korake te kako
se igraju nogomet i golf.
Uloge: Martin Lawrence, Marsha Thomason, Tom Wilkinson, Kevin
Conway, Vincent Regan, Redatelj: Gil Junger
Vozeći kroz olujnu noć, Will Randal nalijeće na vuka koji istrčava iz
šume pored puta. Kad izađe iz kola da vidi što se dogodilo, vuk ga
ujede, a potom nestaje u šumi. Od tog trenutka Willov život malo po
malo se mijenja na način koji je teško objasniti: on postaje življi, čula
mu se izoštravaju i postaje mnogo dinamičniji i skloniji avanturi, u svim
aspektima života. Igraju Jack Nicholson kao Will i Michelle Pfeiffer kao
Lora, jedina osoba koja Vila razumije i podržava.
TV1 08.30
Kapri
Neodoljiva čar serije "Capri"
ogleda se u spoju ljepote
prirode od koje zastaje dah
i i nesvakidašnjim ljudskim
sudbinama. Zanimljive
ljubavne romanse ispričane
su u prelijepom ambijetu
istoimenog otoka.
Serija se emitira radnim
danima u 18.25.
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 111. epizoda, r.
10.00 Program za djecu:
Kako to
Mekanike u misiji
Pingu
10.40 Fantastična četvorka,
serija za djecu, 16. epizoda
11.05 Villa Maria, igrana serija
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara
13.05 60 minuta, politički magazin
14.20 Američki top model,
reality serijal, 8. epizoda, r.
15.10 Vijesti
15.20 Crna kronika,
domaća igrana
serija, 101. i 102. epizoda
16.25 Mali leteći medvjedići,
crtana serija, 17. epizoda
17.00 Federacija danas
17.30 Villa Maria,
igrana serija,
42. epizoda
18.20 Naša mala klinika,
igrana serija, 17. epizoda
19.05 Upitnik, kviz
Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Loto, prijenos izvlačenja
20.30 Dopunska nastava,
18. emisija
21.00 Ljubav i cigarete,
američki igrani film /RP/
22.45 Dnevnik 3
Financijske novosti
23.30 Sarajevska škola
dokumentarnog filma:
Život je lijep
Dvije polovine srca
23.00 Haški dnevnik
00.55 Federacija danas, r.
00.25 Dnevnik 3, r.
00.55 Pregled programa
za srijedu
07.05 Oggy I Žohari
Crtani film
07.25 Johnny Test
Crtani film
08.00 Metajets
Crtani film
08.15 Gusarska akademija
Crtani film
08.40 Top Shop
08.55 Ludo srce
Turska telenovela
09.55 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
11.15 Stol za 4
Kulinarski show
11.55 OBN Info
12.00 Top shop
12.20 Telering
Talk show
13.15 Skrivena kamera
Humoristični program
13.55 Top Shop
14.15 Top Shop
14.35 Moja desna ruka
Reality show
15.20 Gümüs
Turska telenovela
16.40 OBN Info
16.45 Gümüs
Turska telenovela-nastavak
16.55 Stol za 4
Kulinarski show
17.30 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
18.55 OBN Info
19.00 Smackdown (18)
Zabavni program
19.55 Gümüs
21.20 Dejana Talk Show. „Žrtve
medijskog linča ili
željni 'brze slave'!“
Talk Show
22.15 Vox populi (Glas naroda)
22.15 Moja desna ruka
23.05 Zakon braće (18)
00.05 C.S.I. Las Vegas
01.05 Playboy Girls
Klasičnaratnadramaospecijalnomtimu
njemačkihpadobranacakoji dolazeuVeliku
BritanijusnamjeromdakidnapujeChurchillai
prebacegauBerlin...
Nickgradi i popravljamostove. Ubrakujes
krojačicomKittyskojomimatri kćeri. Iakojeu
biti Nickdobar suprugi otac, kadaupozna
crvenokosuTulu, potpunoizgubi glavu.
Tema „Žrtvemedijskoglinčaili željni „brze
slave?“. Neki suljudi zanimljivi zahvaljujući
svomznanju, talentu, projektima, karizmi i
ljepoti.
22.45
Orao je sletio
21.00
Ljubav i cigarete
21.20
Dejana Talk Show
10.30 TURBO – magazin o
automobilima
12.00 SPORT1 vijesti
13.00 SPORT1 vijesti
13.30 Shop24Direct
14.30 Sportski kviz
16.15 Rukomet live SP
18.00 Serie A – talijanska liga
18.30 Aktualnosti iz
Bundeslige
16.40 Making The Video (P)
Rihanna
17.00 Teen Mom (P) 210
18.00 Brand New
18.30 Jukebox (P)
19.00 Videography (P)
Domaćhica
19.30 Just See MTV
19.50 MTV Express
20.10 Just See MTV
15.00 Planet mesoždera: Kralj
medvjeda
16.00 Povratak nosoroga
17.00 Granica:
Ljudski skriveni teret
18.00 Šaptač psima: Ovčar u
kavezu, plašljivi terijer
19.00 Ekipa za očevid
grabežljivaca
20.00 Megagrađevine
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
17
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
07.23 Crtani film, Veseli autobusi
07.30 Zorro, animirana serija
08.10 Glazbeni blok
08.20 Crtani film, Veseli autobusi
08.30 Kapri, serija (r)
09.30 Svjedočanstva o genijima,
obrazovni igrani serijal
10.25 Toyotin svijet divljine
- dok. program, repriza
11.00 Biznis vijesti
11.10 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce
12.00 Vijesti Plus
12.20 Egdemont, serija (r)
13.10 Fokus, politički magazin (r)
14.10 Music box
14.30 Toyotin svijet divljine
- dokumentarni program
15.30 Svjedočanstva,
obrazovni igrani serijal
16.00 Biznis vijesti
17.00 Vijesti Plus
17.20 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce
17.50 Edgemont -
serija za tinejdžere
18.00 Biznis vijesti
19.30 Dnevnik TV1
20.10 Direktno, dijaloška emisija
(s Adisom Ruždić)
21.00 Biznis vijesti
21.10 Bogati i slavni (r)
22.00 Dnevnik u 22
08.30 Hayatovci, dječji program
09.00 Timmy, crtani film
09.10 Iron kid, crtani film
09.35 Fifi, crtani film
10.00 Bakugan, crtani film
10.25 Ben10. Alien force
10.55 WINX, crtani film, 49. epizoda
11.20 Sirene, crtani film
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija
13.00 Pali anđeo, igrana serija
14.00 Domaćica Ovako
14.10 Zvijezda možeš biti ti
15.10 Bioclinica
15.20 Top shop
15.50 1001 noć, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
17.45 Domaćica Ovako
17.52 Biometeorološka prognoza
17.54 Sport centar
18.56 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
40. epizoda
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
41. epizoda
19.00 Vijesti u 7
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putovima
19.38 Horizonti
20.00 1001 noć, igrana serija
21.00 Hayat production show,
zabavno-glazbeni program
22.18 Sport centar
22.20 Američki ninja 2, igrani film
00.20 Seks i grad, igrana serija
01.00 Dokumentarni program, r.
Reprizni program Hayat TV-a
01.35 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport,
informativna emisija
03.00 Hayat production show,
zabavno-glazbeni program
TV 1 HAYAT
06.00 Film Razglednica iz pakla
08.00 Udri muški talk show
09.00 Dječje interaktivne igre
10.00 Dvor
11.00 Valentina
11.50 Turist Point
12.00 INFO TOP
12.10 City
12.25 Seinfeld serija
13.00 Dvor
14.00 INFO TOP
14.10 Mješoviti brak serija
15.00 Danijela serija
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina serija
17.00 Dvor
18.00 INFO TOP
18.20 Turist Point
18.25 Ljubav u zaleđu serija HR
19.15 Dobar komšija
20.00 Dvor pregled dana
20.45 Birajte svoj hit- zabavna
(prijedlozi)
21.00 Dvor izbor sluškinje i
nadzornika
21.15 Amigi Show-uživo
22.30 Dvor
00.00 Film Vuk
02.00 City
PINK BH
06.45 TV kalendar
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
07.05 Vijesti
08.40 Dobro jutro, Hrvatska
09.07 Život u Africi, serija (R)
09.52 Vijesti iz kulture (R)
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Iz ptičje perspektive,
dokumentarna serija
11.10 Debbie Travis preuređuje 2
11.55 EP reportaža
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 EP reportaža
12.16 TV kalendar (R)
12.30 More ljubavi, telenovela
13.20 Puna kuća Raftera 1, serija
14.05 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Među nama
15.00 Moja obitelj 8b,
humoristična serija
15.25 Proces
16.00 Hrvatska uživo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska uživo
17.20 HAK Promet info
17.25 8. kat, talk show
18.40 Tvoja sam sudbina,
telenovela
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.10 Praško proljeće,
dokumentarna serija
21.05 Misija: Zajedno
22.00 Paralele
22.35 Dnevnik 3
23.00 Sport
23.03 Vrijeme
23.05 Vijesti iz kulture
23.15 Retrovizor: Kraljevi, serija (12)
00.00 Retrovizor: Ksena princeza
ratnica 3, serija
HRT 1
07.05 Kućni svemirci, crtana serija
07.30 Gladijatorska akademija,
crtana serija
07.55 Mala TV
--.-- TV vrtić
--.-- Ninin kutak
--.-- Crtani film
--.-- Danica
08.25 Lagodan život Zacka i
Codyja 2, serija za mlade
08.50 Školski program
--.-- Navrh jezika
--.-- Kratki spoj
09.35 Slučaj za ekipu BARZ,
serija za djecu
10.00 Tvoja sam sudbina
10.50 Globalno sijelo (R)
11.20 Prizma,
multinacionalni magazin (R)
12.05 Euromagazin (R)
12.40 Mala TV (R)
--.-- TV vrtić (R)
13.10 Školski program (R)
--.-- Navrh jezika (R)
14.00 Zamjena za tatu,
američki film (88') (R)
15.30 Županijska panorama
15.45 Serijski program
16.30 Šaptač psima
17.25 Dva i pol muškarca 6
17.55 Schladming: Svjetski skijaški
kup, prijenos 1. vožnje
19.10 Iz ptičje perspektive,
dokumentarna serija (R)
20.00 Hit dana
20.10 Večeras
--.-- Svjetsko prvenstvo u
rukometu (m) prijenos
20.40 Schladming: Svjetski skijaški
kup slalom (M),
prijenos 2. vožnje
21.55 Ciklus komedija braće
Farrelly: Ja, ja i Irena
američki film (112')
00.00 CSI: Miami 7, serija
00.50 Zamjena za tatu,
američki film (88') (R)
HRT 2
07.30 Gospodin Magoo
07.55 Bumba, crtana serija
08.10 Graditelj Bob, crtana serija
08.25 Roary, crtana serija (46/52)
09.25 Slomljeno srce, serija R
10.20 Gumus, serija R
11.45 Asi, serija R
13.00 IN magazin R
13.40 Zauvijek zaljubljeni, serija
14.40 Slomljeno srce, serija
15.35 Najbolje godine, serija R
16.35 Gumus, serija (52/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus , serija -nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Najbolje godine, serija
21.00 Asi, serija (25/71)
22.10 Mamin dečko, igrani film (12)
23.55 Večernje vijesti
00.10 Potjera, igrani film (12) R
01.50 Bračne vode, serija (7/28)
08.00 RTL ritam zona - Top 40
domaći, glazbena emisija
09.00 Bibin svijet
09.35 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
10.15 Večera za 5, lifestyle emisija
11.25 1001 noć, dramska serija (R)
12.15 Ezel, dramska serija (R)
13.05 Klon, telenovela
14.35 Anđeo i vrag, telenovela
16.10 Pod istim krovom
16.35 Kralj Queensa
17.00 Raymond
17.25 Bibin svijet
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
18.30 RTL Danas,
informativna emisija
19.05 Večera za 5, lifestyle emisija
20.00 1001 noć, dramska serija
20.45 Ezel, dramska serija
21.35 Crni vitez, igrani film
23.15 RTL Vijesti
23.30 Reži me, dramska serija
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
Obrazovni igrani serijal. Povijesne, kostimirane
kratkedramekrozčijesujednosatnenastavke
spektakularnoobrađeni životi velikihumova.
EmisijunaTV1 možetepogledati u15.30.
Najednomotokurejndžer JoeArmstrong
spašavaživot starogprijatelja, nakonštose
ovaj nađeukandžama"Lava", zlog
superkriminalcakoji jeoteoznanstvenika.
Boreći sesosjećajemusamljenosti tijekom
božićnihblagdanai pročitavši Louiseino„pismoza
budućnost”, Tedjepotaknut daprigrli život. Odlazi
nasastanakgrupezastjecanjenovihprijatelja.
Komedija. PolicajacsRhodeIslandaCharlie
Baileygates(J. Carrey) nijeimaonimalolak
život. Vjenčaosesvoljenomdjevojkom, ali ona
gajevećnakonnekolikodanaprevarila.
JeffreyMannus(JonHedder) jenesamostalna
egocentričnaljenčinakojaudobi od29godina
jošuvijekživi sasvojom54-godišnjommajkom
Jan(DianeKeaton).
15.30
Svjedočanstva o
genijima
22.20
Američki nindža 2
13.20
Puna kuća Rafetra
21.55
Ja, ja i Irena
22.10
Mamin dečko
13.00 Pali anđeo, 102. epizoda
15.50 1001 noć, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
18.15 Sasuke, Ninja Warriors
19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C
19.30 Reemitiranje
Dnevnika HRT-a
20.00 1001 noć, igrana serija,
128. Epizoda
21.00 Turizam plus
13.00 Pali anđeo, 102. epizoda
15.50 1001 noć, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
18.20 Sasuke, ninja ratnici,
zabavni program
20.00 1001 noć, igrana serija
22.20 Američki ninja 2,
igrani film
00.20 Seks i grad, igrana
serija, 84. epizoda
15.50 1001 noć, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
18.00 Grad
19.30 Dnevnik TV1
20.00 1001 noć, igrana serija
21.00 Sportski magazin,
snimka
22.20 Američki ninja 2, igrani
film
00.20 Seks i grad, igrana
16.30 Hrana i vino, emisija
17.00 Arhiv TV KISS
17.10 Ja sam tvoja sudbina,
serija 17/212
17.50 Čovjek i zdravstvena
kultura
18.45 FIS Shop
19.00 Dnevnik KISS
19.25 Sportski pregled
i vrijeme
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR MREŽA PLUS RTM MOSTAR TV KISS
18
Tv spektar
Srijeda 26. 1. 2011.
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučujemo…
OBN

07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.05 Be Ha Te bebe
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.15 Drama
09.30 Glazbeni program
09.45 Znanstvena postignuća,
obrazovna serija, 13/47
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija,
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Avenija Ocean, igrana serija,
12.00 BHT vijesti
12.15 Crta, politički magazin, r.
13.15 Povjesne tajne: Atomska
bomba, strani dok. program,
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija,
Program za djecu i mlade
15.00 Be Ha Te bebe
15.05 Ozie Boo, animirana serija
15.10 Robot Robi, animirana serija,
15.25 Mini school
15.40 Bakine priče, 13/20
15.50 Intermeco
16.00 Euroimpuls,
magazin, r.
16.30 Mini portreti slikara: Branka
Turkić Hasan Fazlić
17.00 Gorko-slatko,
igrana serija,
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Duško Dugouško, film
18.55 Moj prvi izbor, reportaža
19.00 Dnevnik
20.00 Sofijin izbor, britansko-
amerčki igrani film
22.35 BHT vijesti
22.50 Lemkinova kuća,
snimka predstave
00.25 Sofijin izbor,
britansko-amerčki
igrani film, r.
02.55 Sve u svemu,
dnevni magazin, r.
04.10 Pregled programa
za četvrtak
BHT
SATELIT…
BHT 1
TV1
20.00
20.10
Sofijin izbor
Intervju
Nekoliko godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, mladi pisac
Stingo seli se sa američkog juga u New York. Useljava se u prizemlje
kuće u Brookynu, u kojoj na prvom spratu živi Sofija, Poljakinja koja je
preživjela strahote Aušvica, s dečkom Nathanom, američkim Židovom.
Stingo će postati njihov najbolji prijatelj, ali se vremenom sve više
zbližava sa Sofijom, zbog čega je Nathan izuzetno ljubomoran. Kako
njihovo prijateljstvo postaje intimnije, Sofija mu se sve više povjerava o
svojim stradanjima u Aušvicu...
Uloge: Meryl Streep, Kevin Kline, Peter MacNicol, Stephen D.
Newman
Redatelj: Alan J. Pakula
Intervju TV1 je emisija koja donosi intervjue sa osobama koje kreiraju
javno mnijenje u Bosni i Hercegovini. Emisija je na programu srijedom u
20.15, a urednik i voditelj je Sanjin Bećiragić. E-mail: intervju@tv1.ba
RTL 22.25
Kosti
Pougljenilo ljudsko tijelo nađeno je u peći za spaljivanje
smeća u Jeffersonianu. Kako je tijelo spaljeno noću, čini se
da su i žrtva i ubojica zaposlenici tvornice. Angela
rekonstruira lice žrtve i doznaje da je riječ o mladoj ženi,
njezinoj prijateljici Kristen Reardon, internistici i kćeri dr.
Teda Reardona, bivšeg zaposlenika Jeffersoniana. Angela
zna da je Kristen imala ljubavnu aferu s oženjenim
muškarcem koji je također zaposlenik spalionice. Direktor
Dr. Harlan Bancroft povjerava Boothu da je prije nekog
vremena otpustio Reardona.
Cam uvjerava Bootha da je direktor Jeffersoniana, dr. Harlan
Bancroft, otpustio Reardona jer mu je smetao iz političkih
razloga i moli ga da s njom nazoči proslavi šezdesetog
rođendana njenog oca.
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 112. epizoda, r.
10.00 Program za djecu:
Kako to Mekanike u misiji
Tomica i prijatelji Pingu
10.40 Fantastična četvorka, serija
za djecu, 17. epizoda
11.05 Villa Maria,
igrana serija,
42. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara, igrana
serija, 113. epizoda
13.05 Ljubav i cigarete, američki
igrani film /RP/
14.45 Zelena panorama, program
za agrar, r.
15.10 Vijesti
15.20 Crna kronika, domaća igrana
serija, 103. i 104. epizoda
16.25 Mali leteći medvjedići crtana
serija, 18. epizoda
17.00 Federacija danas
17.30 Villa Maria,
igrana serija,
43. epizoda
18.20 Naša mala klinika, igrana
serija, 18. epizoda
19.05 Upitnik, kviz
Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 60 minuta, specijal
21.10 Mi nismo anđeli,
jugoslovenski igrani film /RP/
22.55 Dnevnik 3
Financijske novosti
23.40 Američki top model,
reality serijal,
9. epizoda
00.30 Umjetnik i zavičaj: Irfan
Handukić,
dokumentarni program
01.00 Federacija danas, r.
01.30 Dnevnik 3, r.
02.15 Pregled programa začetvrtak
06.45 Iron Man Crtani film
07.05 Oggy I Žohari Crtani film
07.25 Johnny Test Crtani film
08.00 Metajets Crtani film
08.15 Gusarska akademija Crtani
film
08.40 Top Shop
08.55 Ludo srce Turska telenovela
09.55 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
11.15 Stol za 4 Kulinarski show
11.55 OBN Info
12.00 Top shop
12.20 Dejana Talk Show. „Žrtve
medijskog linča ili željni 'brze
slave'!“ Talk show
13.15 Skrivena kamera
Humoristični program
13.55 Top Shop
14.15 Top Shop
14.35 Moja desna ruka Reality show
15.20 Gümüş
Turska telenovela
16.40 OBN Info
16.45 Gümüş Turska telenovela-
nastavak
16.55 Stol za 4 Kulinarski show
17.30 Bilo jednom u Turskoj Turska
serija
18.55 OBN Info
19.00 Smackdown (18) Zabavni
program
19.55 Gümüş Turska telenovela
21.20 Naša mala klinika
Humoristična serija
22.10 Vox populi (Glas naroda)
22.15 Moja desna ruka Reality show
23.05 Zakon braće (18
Kriminalistička serija
00.05 C.S.I. Las Vegas
Kriminalistička serija
01.05 Playboy Girls
Holivudska priča
01.40 Najsexy žene svijeta
Holivudska priča
02.15 OBN Info Info. program
02.35 Naša mala klinika
Cici jepogođensvimonimštojesaznaootajnom
ljubavnomživotusvogaoca. Učinitćeneštošto
nikadaprijenebi ukrastćenovacodsvogaoca.
BijesanzbogLucijinogishitrenogpostupka...
Jedanodnajgledanijihhumorističnihserijanaovim
prostorimavratiosenamaleekrane!Nakrajugrada
međupacijentimai liječnicimadogađajuseozbiljne,
ali i komičnesituacijekojećeVasnasmijati dosuza.
17.00
Gorko slatko
Kultnakomedija. Dvadesetšestogodišnji
apsolventknjiževnosti Nikolaimadvaproblema:
redovitujutarnjuamnezijupraćenumamurlukom
i buđenjeukrevetimanepoznatihdjevojaka.
21.10
Mi nismo anđeli
21.20
Naša mala klinika
10.30 TURBO – magazin o
automobilima
12.00 SPORT1 vijesti
13.00 Shop24Direct
14.30 Sportski kviz
17.30 Međunarodni nogomet
18.30 Aktualnosti iz
Bundeslige
20.15 TURBO - magazin o
automobilima
17.00 16&Pregnant (P) 207
17.50 3 From 1
18.00 Brand New
18.30 Jukebox (P)
19.00 Videography (P) Rock
Riff
19.30 Ukus Poznatih (P) 112
20.00 MTV Express
21.10 Top 20
22.00 Most Expensive Cribs (P)
16.00 Kraljica hijena
17.00 Granica: Pustinjski slom
18.00 Šaptač psima: Udovičin
pas, slinavi pas,
Dexterov napredak
19.00 Stručnjaci za morske
pse: Velika mama
20.00 Nacistički spomenari:
Albumi iz Auschwitza
21.00 Hitlerovi tajni bunkeri
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
19
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
08.30 Kapri, serija (r)
09.30 Svjedočanstva o genijima,
obrazovni igrani serijal
10.30 Toyotin svijet divljine
- dok. program, repriza
11.00 Biznis vijesti
11.10 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce- dok. program
12.00 Vijesti Plus
12.20 Edgemont - serija za
tinejdžere, repriza
13.10 Direktno, dijaloška emisija s
Adisom Ruždić (r)
14.30 Toyotin svijet divljine
- dokumentarni program
15.30 Svjedočanstva, obrazovni
igrani serijal
16.00 Biznis vijesti
17.00 Vijesti Plus
17.20 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce- dok. program
17.50 Edgemont - serija za
tinejdžere
18.00 Biznis vijesti
18.25 Kapri, serija
19.30 Dnevnik TV1
20.10 Intervju TV1 sa Sanjinom
Bećiragićem
21.10 TV1 ordinacija (r)
21.00 Biznis vijesti
22.00 Dnevnik u 22
22.40 Cristiano Ronaldo,
dokumentarni film (r)
06.00 Film San
08.00 Udri muški talk show
09.00 Dječje interaktivne igre
10.00 Dvor
11.00 Valentina
11.50 Turist Point
12.00 INFO TOP
12.10 City
12.25 Seinfeld serija
13.00 Dvor
14.00 INFO TOP
14.10 Mješoviti brak serija
15.00 Danijela serija
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina serija
17.00 Dvor
18.00 INFO TOP
18.20 Turist Point
18.25 Ljubav u zaleđu serija HR
19.15 City
19.25 Kuku Vasa serija
20.00 Dvor pregled dana
21.15 Grand parada
22.30 Grand žurka
s Dvora
00.00 Film Nedolično
ponašanje
02.00 City
02.10 Grand parada
TV 1
PINK BH
09.10 Iron kid, crtani film
09.35 Fifi, crtani film
10.00 Bakugan, crtani film,
10.25 Ben10. Alien force, crtani
film, 28. epizoda
10.55 WINX, crtani film, 50. epizoda
11.20 Sirene, crtani film
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija
13.00 Pali anđeo, igrana serija
14.00 Domaćica Ovako
14.10 Hayat production show,
zabavno-glazbeni program
15.10 Bioclinica
15.20 Top shop
15.49 Sport centar
15.50 1001 noć, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
17.45 Domaćica Ovako
17.52 Biometeorološka prognoza
17.54 Sport centar
17.56 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
19.00 Vijesti u 7, info. emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.38 Horizonti
20.00 1001 noć, igrana serija
21.00 Jesen stiže, Dunjo moja,
serijski program, 9. epizoda
21.30 Jesen stiže, Dunjo moja,
serijski program,10. epizoda
22.00 ZMBT profili
22.18 Sport centar
22.20 Usamljeni junak, igrani film
00.20 Seks i grad, igrana serija
01.00 Autoklub Reprizni program
01.30 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport,
informativna emisija
03.00 Jesen stiže, Dunjo moja,
serijski program
HAYAT
08.40 Dobro jutro, Hrvatska
09.05 ZABA 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom (R)
09.07 Život u Africi, serija (R)
09.52 Vijesti iz kulture (R)
10.00 Vijesti
10.05 Iz ptičje perspektive,
dokumentarna serija
11.05 Kod Ane, emisija pod
pokroviteljstvom
11.15 Oprah show (1288.)
11.55 EP reportaža
12.00 Dnevnik
12.16 TV kalendar (R)
12.30 More ljubavi, telenovela
13.20 Puna kuća Raftera 1, serija
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni
jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Ekumena, religijski kontakt
program
15.00 Moja obitelj 8b, humo. serija
15.25 Alpe Dunav Jadran
16.00 Hrvatska uživo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska uživo
17.20 HAK Promet info
17.25 8. kat, talk show
18.10 Kod Ane, emisija pod
pokroviteljstvom
18.23 Dnevnik plavuše, emisija pod
pokroviteljstvom
18.30 Tvoja sam sudbina,
telenovela
19.15 LOTO 7/39
19.30 Dnevnik
20.10 Ciklus filmova Jirija Menzela:
Selo moje malo, film (98') (R)
21.55 Policijske priče 3,
dokumentarna serija
22.30 Dnevnik 3
23.10 Drugi format
00.05 Retrovizor: Kraljevi, serija (12)
00.50 Retrovizor: Ksena princeza
ratnica 3, serija
01.35 Retrovizor: Dragi Johne 1,
humoristična serija (R)
HRT 1
06.15 Najava programa
06.20 More ljubavi, telenovela (R)
07.05 Kućni svemirci, crtana serija
07.30 Gladijatorska akademija,
crtana serija
07.55 Mala TV
--.-- TV vrtić
--.-- Krtić prikazuje
--.-- Crtani film
--.-- EBU drama za djecu
08.25 Lagodan život Zacka i Codyja
2, serija za mlade
08.50 Školski program
--.-- Ciak junior
--.-- Kako nastaje
09.35 Slučaj za ekipu BARZ, serija
za djecu
10.00 Prijenosi iz Sabora
11.45 Reporteri (R)
12.45 Mala TV (R)
--.-- TV vrtić (R)
--.-- Krtić prikazuje (R)
--.-- Crtani film (R)
--.-- EBU drama za djecu
13.15 Školski program (R)
--.-- Ciak junior (R)
--.-- Kako nastaje (R)
14.00 Obično čudo, američki film
(82') (R)
15.25 PP
15.30 Županijska panorama
15.45 Serijski program
16.30 Šaptač psima
17.20 Hannah Monana 2,
serija za mlade
17.40 Sledge Hammer 1,
humoristična serija
18.05 Puna kuća Raftera 1, serija
(R)
18.50 Iz ptičje perspektive,
dokumentarna serija
19.50 Hit dana
19.57 Večeras
19.58 PP
20.00 Dobra žena, telenovela
20.50 Ciklus akcijskih filmova:
Bjegunac, američki film
HRT 2
08.25 Roary, crtana serija (47/52)
09.25 Slomljeno srce, serija R
10.20 Gumus, serija R
11.45 Asi, serija R
13.00 IN magazin R
13.40 Zauvijek zaljubljeni, serija
14.40 Slomljeno srce, serija
15.35 Najbolje godine, serija R
16.35 Gumus, serija (53/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus, serija -nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Najbolje godine, serija
21.00 Asi, serija (26/71)
22.10 Ubojstva u Tijuani, igrani film
23.55 Večernje vijesti
00.10 Mamin dečko, igrani film (12)
01.50 Bračne vode, serija (8/28)
02.20 Bračne vode, serija (7/13)
02.45 Na rubu zakona, serija (12/14)
09.00 Bibin svijet, humo. serija
09.35 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
10.20 Večera za 5, lifestyle emisija
11.25 1001 noć, dramska serija (R)
12.15 Ezel, dramska serija (R)
13.05 Klon, telenovela
14.35 Anđeo i vrag, telenovela
16.10 Pod istim krovom, humo. serija
16.40 Kralj Queensa, humo. serija
17.05 Raymond, humo. serija
17.30 Bibin svijet,
humoristična serija
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
18.30 RTL Danas, info. emisija
19.05 Večera za 5, lifestyle emisija
20.00 1001 noć, dramska serija
20.45 Ezel, dramska serija
21.35 Put osvete, krimina. serija
22.25 Kosti, kriminalistička serija
23.15 Zaboravljeni slučaj,
kriminalistička serija
00.05 RTL Vijesti, info. emisija
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
Neodoljiva čar serije "Capri" ogleda se
u spoju ljepote prirode od koje zastaje
dah i i nesvakidašnjim ljudskim
sudbinama.
Pričaobajkerskoj bandi kojazauzimagrad. Započinje
kadbajkeri pljačkajuprodavnicui povređuju
prodavača. Prijetesvimauprodavnici daćeuslučaju
daihitkoodapoliciji, pobiti njihoveobitelji.
Anćal predaje svoje kreacije Dhirađu. On
se čudi zašto se moraju sastati izvan
kuće. Ona mu objasni da ne želi da netko
nešto krivo protumači...
Samuel Baum, autor serije"Dokazkrivnje", i
izvršni producenti serija"24" i "Prikraćeni"
donosenamseriju"LietoMe", dramuinspiriranu
znanstvenimdostignućimadr. PaulaEkmana...
Aktivistzaljudskaprava stižeuTijuanukakobi
nadziraosindikalneizboreuameričkoj tvornici.
Otkrivadaugradunestajuljudi ili bivajuubijeni u
tunelusameričkestranegranice.
18.25
Kapri
22.20
Usamljeni junak
18.30
Tvoja sam sudbina
22.55
Lie To Me
22.10
Ubojstva u Tijuani
13.00 Pali anđeo, 103. epizoda
15.50 1001 noć, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
18.15 Sasuke, Ninja Warriors,
zabavni program
19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C
19.30 Reemitiranje Dnevnika
HRT-a
20.00 1001 noć, igrana serija,
22.20 Usamljeni junak, film
13.00 Pali anđeo, 103. epizoda
15.50 1001 noć, igrana serija,
16.50 Indija, igrana serija,
18.20 Sasuke, ninja ratnici,
zabavni program
20.00 1001 noć, igrana serija
22.20 Usamljeni junak, film
00.20 Seks i grad,
igrana serija,
85. epizoda
15.50 1001 noć, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
18.00 Grad
19.30 Dnevnik TV1
20.00 1001 noć, igrana serija,
129. epizoda
21.00 Blaga prirode, snimka
22.20 Usamljeni junak
00.20 Seks i grad, igrana
serija, 85. epizoda
17.10 Ja sam tvoja sudbina,
17.50 Ekstra plus (R)
19.00 Dnevnik KISS
19.25 Sportski pregled i vrijeme
19.30 Dnevnik HRT
20.00 Što uzrokuje bolesti 5/8
21.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija 19/212
21.35 Biografije,
reportaža3/20
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR MREŽA PLUS RTM MOSTAR TV KISS
20
Tv spektar
Četvrtak 27. 1. 2011.
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučujemo…
OBN
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.15 Robot Robi, animirana serija,
09.30 Mini school
09.45 Bakine priče, 13/20
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija,
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Avenija Ocean, igrana serija,
12.00 BHT vijesti
12.15 Putovanje u Breslau, strani
dokumentarni program
12.45 Otkačena kamera, 2/5
13.15 Mini portreti slikara: Branka
Turkić Hasan Fazlić, r.
13.45 BH gastro kutak, kulinarski
show, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija,
Program za djecu i mlade
15.00 Be Ha Te bebe
15.05 Ozie Boo, animirana serija
15.10 Frenderi u BiH,
animirana serija
15.20 101 nestašluk,
igrana serija,
16.05 Samo za zabavu,
revijalni program
16.30 Putovi zdravlja, magazin
17.00 Gorko-slatko, igrana serija,
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Duško Dugouško, film
18.55 Moj prvi izbor, reportaža
19.00 Dnevnik
20.00 Josip Pejaković: U ime naroda
20.30 Putomania: Malezija,
dokumentarna serija, 3/4
21.00 Ljudi s Madisona, serija, 4/13
21.50 BHT vijesti
22.00 Tema dana
22.50 Figure: Muhamed
Muminović, program iz
kulture
23.50 Ljudi s Madisona, serija, 4/13,
00.35 Putomania, dok. serija, 3/4, r.
01.00 Sve u svemu,
dnevni magazin, r.
02.15 Pregled programa za petak
BHT
SATELIT…
MREŽA PLUS
RTL
22.20
23.15
Mudrost krokodila
Kućanice
Steven je multitalentirani, zgodni zavodnik. Žudi za intimnošću sa
ženama do te mjere da ne može živjeti bez nje. U potrazi je za
savršenom ženom. Ipak, sve njegove veze završe tragično. Upoznaje
Anne, jaku ženu, mnogo drugačiju od svih dosad. Ipak, uskoro postaje
jasno da je ovo veza u kojoj će preživjeti samo jedno.
Uloge: Jude Law, Elina Löwensohn, Timothy Spall, Jack Davenport
Redatelj: Po-Chih Leong
Epizoda započinje Edienim pripovijedanjem o završnim trenucima
svoga života. Iako joj je Susan odmah poslije nesreće u uho šapnula
kako će sve biti u redu, to se ipak nije dogodilo. Ostale stanovnice
Wisteria Lanea zamoljene su prenijeti tužnu vijest Edienom sinu
Traversu. Putem se prisjećaju zajedničkih zgoda. Susan se tako sjetila
kako joj je Edie bila rekla da Karl ima ljubavnicu – svoju tajnicu. Lynette
pripovijeda slučaj kada ju je Edie vozila na kemoterapiju, putem se
zaustavljajući da bi popile koju tekilu. Sjećajući se jedne ženske večeri,
Gaby zaključuje kako je pokojnica mnogo razmišljala o smrti, ali nije
dala da je to ometa u životu.
HRT 1 11.10
Oprah Show
Današnji Oprah Show donosi reakcije
gledatelja na emisiju s temom novog
dokumentarnog filma "Waiting for
'Superman.'" A potom, ne propustite
revolucionarnu najavu koja će uzdrmati
školstvo. Ministar obrazovanja Arne
Duncan te slavni harlemski pedagog
Geoffrey Canada izlažu svoje stavove o
američkom sustavu školstva. Odabrala:
Mira Vočinkić.
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 112. epizoda, r.
10.00 Program za djecu: Kako to
Mekanike u misiji
Tomica i prijatelji Pingu
10.40 Fantastična četvorka, serija
za djecu, 18. epizoda
11.05 Villa Maria, igrana serija, 43.
epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara, igrana
serija, 113. epizoda
13.05 60 minuta, specijal, r.
14.10 Sedmica, magazin iz kulture,
14.40 Dopunska nastava, 17.
emisija, r.
15.10 Vijesti
15.20 Crna kronika, domaća igrana
serija, 105. i 106. epizoda
16.25 Mali leteći medvjedići crtana
serija, 19. epizoda
17.00 Federacija danas
17.30 Villa Maria, igrana serija,
44. epizoda
18.20 Naša mala klinika,
igrana serija, 19. epizoda
19.05 Upitnik, kviz
Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Odgovorite ljudima,
dijaloška emisija
21.15 CSI: Miami,
igrana serija,
16/VIII epizoda
22.10 Šetnja s pračovjekom,
inozemni dokumentarni
program, 3. dio
22.45 Dnevnik 3
Financijske novosti
23.30 Noć klasika Bergman:
Snovi, švedski igrani film /
RP/
01.15 Federacija danas, r.
01.45 Dnevnik 3, r.
02.30 Pregled programa za petak
06.45 Iron Man Crtani film
07.05 Oggy I Žohari Crtani film
07.25 Johnny Test Crtani film
08.00 Metajets Crtani film
08.15 Gusarska akademija Crtani
film
08.40 Top Shop
08.55 Ludo srce Turska telenovela
09.55 Bilo jednom u Turskoj Turska
serija
11.15 Stol za 4 Kulinarski show
11.55 OBN Info
12.00 Top shop
12.20 Naša mala klinika
Humoristična serija
13.15 Skrivena kamera
Humoristični program
13.55 Top Shop
14.15 Top Shop
14.35 Moja desna ruka Reality show
15.20 Gümü Turska telenovela
16.40 OBN Info
16.45 Gümü Turska telenovela-
nastavak
16.55 Stol za 4 Kulinarski show
17.30 Bilo jednom u Turskoj Turska
serija
18.55 OBN Info
19.00 Smackdown (18) Zabavni
program
19.55 Gümü Turska telenovela
21.20 Biseri Talk show
22.10 Vox populi (Glas naroda)
22.15 Moja desna ruka Reality show
23.05 Zakon braće (18)
Kriminalistička serija
00.05 C.S.I. Las Vegas
Kriminalistička serija
01.05 Playboy Girls Holivudska
priča
01.40 Najsexy žene svijeta
Holivudska priča
02.15 OBN Info Info. i program
02.35 Biseri sa Vanjom Bulićem
Talk show
03.03 OBN Info Info. i program
03.50 Rat Bendova
Horatioi njegovtimistražujuubistvojedne
uposleniceupoznatoj firmi. Uskoroćeutvrditi
danijebilaomiljenameđusvojimkolegama, te
dajesvakoodnjihimaorazlogadajoj seosveti.
Cherrymoli Michaeladagaspasi od
svakodnevnogT-Bagovogmaltretiranja. Nešto
kasnije, ustražarskoj sobi zatvorenici nastavljaju
proširivati rupuupodukojaćeimomogućiti bijeg.
Zanimljiva i šarolika. Puna boja i kontrasta i
ljudi svih rasa! Ogromni neboderi zaklanjaju
straćare bez kanalizacije, vode i struje. Po
parkovima slobodno žive majmuni.
20.30
Putomania: Malezija
21.15
CSI: Miami
23.05
Zakon braće
10.30 TURBO – magazin o
automobilima
12.00 SPORT1 vijesti
13.30 Shop24Direct
14.30 Sportski kviz
17.30 Međunarodni nogomet
18.30 Aktualnosti iz
Bundeslige
20.10 myGames1
20.15 Poker
18.00 Brand New
18.30 Jukebox (P)
19.00 Videography
(P) So' 90
20.00 Just See MTV
21.20 DFC (P)
21.50 3 From 1
22.00 Adventures
In Hollyhood
22.20 Reno 911 103
16.00 Posljednja lavica
17.00 Granica: Opasna
razdjelnica
18.00 Šaptač psima: Skyler,
Cassie i Tori
19.00 Stručnjaci za morske
pse: Prvi ugriz
20.00 Ulovljeni: Pecanje
čudovišta: Som
izvanzemaljac
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
21
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
08.25 Crtani film, Veseli autobusi
08.30 Kapri, serija (r)
09.30 Svjedočanstva o genijima,
obrazovni igrani serijal,
10.30 Toyotin svijet divljine
- dokumentarni program,
11.00 Biznis vijesti
11.10 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce- dok. program
12.00 Vijesti Plus
12.20 Edgemont - serija za
tinejdžere, repriza
13.10 Intervju TV1 sa Sanjinom
Bećiragićem (r)
14.30 Toyotin svijet divljine
- dok.program, repriza
15.30 Svjedočanstva, obrazovni
igrani serijal
16.00 Biznis vijesti
17.00 Vijesti Plus
17.20 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce- dok. program
17.50 Edgemont - serija za tinejdžere
18.00 Biznis vijesti
18.25 Kapri, serija
19.30 Dnevnik TV1
20.30 Direktno - dijaloška emisija
sa Senadom Pećaninom
21.00 Biznis vijesti
22.00 Dnevnik u 22
22.45 Odjeljenje za istrage (r)
00.00 Vijesti Plus
00.15 Biznis vijesti
06.00 Film Kasandrin zamak
08.00 Udri muški
talk show
09.00 Dječje
interaktivne igre
10.00 Dvor
11.00 Valentina
11.50 Turist Point
12.00 INFO TOP
12.10 City
12.25 Seinfeld serija
13.00 Dvor
14.00 INFO TOP
14.10 Mješoviti brak serija
15.00 Danijela serija
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina serija
17.00 Dvor
18.00 INFO TOP
18.20 Turist Point
18.25 Ljubav u zaleđu serija HR
19.15 City
19.25 Kuku Vasa serija
20.00 Dvor pregled dana
21.00 Zabranjeni forum
23.00 Dvor
00.00 Film
02.00 City
02.10 Gold Express
TV 1
PINK BiH
08.30 Hayatovci, dječji program
09.00 Timmy, crtani film
09.10 Iron kid, crtani film
09.35 Fifi, crtani film13. i14. epizoda
10.00 Bakugan, crtani film
10.25 Ben10. Alien force, film
10.55 WINX, crtani film, 51. epizoda
11.20 Sirene, crtani film
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija
13.00 Pali anđeo, igrana serija
14.00 Domaćica Ovako
14.10 Moj dom
14.35 Bistro BiH
15.55 Glazbeni program
15.10 Bioclinica
15.20 Top Shop
15.50 1001 noć, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
17.45 Domaćica Ovako
17.54 Biometeorološka prognoza
17.56 Sport centar
17.58 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
42. epizoda
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
43. epizoda
19.00 Vijesti u 7, info. emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putovima
19.38 Horizonti
20.00 1001 noć, igrana serija
21.00 Ispuni mi želju
22.00 Zvijezda možeš biti ti
22.18 Sport centar
22.20 Mudrost krokodila, igrani film
00.20 Seks i grad, igrana serija
01.00 Bistro BiH Reprizni program
Hayat TV-a
01.35 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
02.00 Vijesti, vrijeme, sport,
informativna emisija
HAYAT
06.05 Najava programa
06.10 Ekumena, religijski program
06.45 TV kalendar
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
07.05 Vijesti
07.10 Dobro jutro, Hrvatska
07.35 Vijesti
07.40 Dobro jutro, Hrvatska
08.35 Vijesti
08.40 Dobro jutro, Hrvatska
09.05 ZABA 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom (R)
09.07 Život u Africi, serija (R)
09.52 Vijesti iz kulture (R)
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Iz ptičje perspektive,
dokumentarna serija
11.00 Kod Ane, emisija pod
pokroviteljstvom
11.10 Oprah show (1289.)
11.55 EP reportaža
12.00 Dnevnik
12.30 More ljubavi, telenovela
13.20 Puna kuća Raftera 1, serija
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni
jezik
15.00 Moja obitelj 8b, humo. serija
15.25 Epilog, emisija o kazalištu
16.00 Hrvatska uživo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska uživo
17.20 HAK Promet info
17.25 8. kat, talk show
18.15 Kod Ane, emisija pod
pokroviteljstvom
18.28 Dnevnik plavuše,
emisija pod pokroviteljstvom
18.40 Tvoja sam sudbina telenovela
19.30 Dnevnik
20.10 1 protiv 100, kviz
21.05 Moving On, dramska serija
21.55 Pola ure kulture
22.30 Dnevnik 3
23.00 Vijesti iz kulture
23.10 Putovima rijeke Amazone,
dokumentarna serija
HRT 1
06.15 Najava programa
06.20 More ljubavi, telenovela (R)
07.05 Kućni svemirci, crtana serija
07.30 Gladijatorska akademija,
crtana serija
07.55 Mala TV
--.-- TV vrtić
--.-- Crtani film
--.-- Crtani film
08.25 Lagodan život Zacka i Codyja
2, serija za mlade
08.50 Školski program:
--.-- Kokice
--.-- Abeceda EU
09.35 Slučaj za ekipu BARZ,
serija za djecu
10.00 Prijenosi iz Sabora
12.40 Mala TV (R)
--.-- TV vrtić (R)
--.-- Crtani film (R)
--.-- Crtani film (R)
13.10 Školski program (R)
--.-- Kokice (R)
--.-- Abeceda EU
13.55 PP
14.00 Alan i Naomi,
američki film
15.30 Županijska panorama
15.45 Serijski program
16.30 Šaptač psima
17.25 Hannah Monana 2,
serija za mlade
17.45 Sledge Hammer 1,
humoristična serija
18.15 Puna kuća Raftera 1, serija
19.00 Iz ptičje perspektive,
dokumentarna serija (46'38")
19.50 Hit dana
19.57 Večeras
20.00 Dobra žena, telenovela
20.50 Filmovi naših susjeda
22.40 Lie to Me,
serija (12)
23.30 Dnevnik plavuše,
emisija pod pokroviteljstvom
23.40 Out of the Ashes, film (109')
01.30 Noćni glazbeni program
HRT 2
06.40 Naši najbolji dani, serija
07.30 Gospodin Magoo, serija
07.55 Bumba, crtana serija
08.10 Graditelj Bob, crtana serija
08.25 Roary, crtana serija (48/52)
09.25 Slomljeno srce, serija R
10.20 Gumus, serija R
11.45 Asi, serija R
13.00 IN magazin R
13.40 Zauvijek zaljubljeni, serija
14.40 Slomljeno srce, serija
15.35 Najbolje godine, serija R
16.35 Gumus, serija (54/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus, serija -nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Najbolje godine, serija
21.00 Asi, serija (27/71)
22.05 Provjereno, info.magazin
23.10 Večernje vijesti
07.55 RTL ritam zona - Top 40
strani, glazbena emisija
08.55 Bibin svijet, humo. serija
09.30 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
10.15 Večera za 5, lifestyle emisija
11.20 1001 noć, dramska serija (R)
12.10 Ezel, dramska serija (R)
13.00 Klon, telenovela
14.35 Anđeo i vrag, telenovela
16.10 Pod istim krovom, humo. serija
16.35 Kralj Queensa, humo. serija
17.00 Raymond, humo. serija
17.25 Bibin svijet, humo. serija
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
18.30 RTL Danas, info. emisija
19.05 Večera za 5, lifestyle emisija
20.00 1001 noć, dramska serija
20.45 Ezel, dramska serija
21.35 Uvod u anatomiju, dramska
serija (dvije epizode)
23.15 Kućanice,
humorna dramska serija
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
Dokumentarni serijal. Kolikouopćepoznajemo
planet Zemlju, našejedinoprirodnostanište,
svijet biljakai životinjakoji nasokružuje,
prirodukojoj i sami pripadamo?!
"Ispuni mi želju" target je za sve generacije i
za cijelu obitelj, jer pruža pregršt
iznenađenja, nenadanih situacija, zanimljivih
događaja i doživljaja.
Prvi putnasvomputovanjuBruceputujejavnim
prijevozom.Bruceai ostaleputnikebudi policija
kojapretresabrodi odvodi nesretnogkrijumčara
kojemuprijeti barempetgodinazatvora.
Kadsudac, koji jei prijedonosioupitne
presude, odbijejednostavnunagodbukojuje
dogovorila, Aliciasezapitazašto. Uloge:
JuliannaMargulies, ChristineBaranski...
Dougovatitulavic-maherauskorobi moglabiti
ugroženajer jeufirmudošaonovi kolegakoji
nasmijavasveživoi neživosvojimzanimljivim
imitacijama. ..
10.30
Toyotin svijet divljine
21.00
Ispuni mi želju
23.10
Putovima rijeke
Amazone
20.00
Dobra žena
16.35
Kralj Queensa
13.00 Pali anđeo, 104. epizoda
15.50 1001 noć, igrana serija,
16.50 Indija, igrana serija,
18.15 Sasuke, Ninja Warriors,
zabavni program
19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C
19.30 Reemitiranje Dnevnika
20.00 1001 noć, igrana serija,
21.00 dobar, loš, zao,
talk show
13.00 Pali anđeo, 104. epizoda
15.50 1001 noć, igrana serija,
16.50 Indija, igrana serija,
18.20 Sasuke, ninja ratnici,
zabavni program
20.00 1001 noć, igrana serija,
130. epizoda
21.00 Ispuni mi želju, emisija
22.20 Mudrost
krokodila,igrani film
13.00 Pali anđeo, 104. epizoda
15.50 1001 noć, igrana serija,
16.50 Indija, igrana serija,
18.00 Grad
19.30 Dnevnik TV1
20.00 1001 noć, igrana serija,
130. epizoda
21.00 Glazba
22.20 Mudrost
krokodila,igrani film
16.00 Auto Shop
16.40 Kuhinje 7/32
17.10 Ja sam tvoja sudbina,
17.50 Zagrljaj ljepote
19.00 Dnevnik KISS
19.30 Dnevnik HRT
19.55 FIS Shop i marketing
20.00 Dobar, loš, zao
21.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija 20/212
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR MREŽA PLUS RTM MOSTAR TV KISS
22
Tv spektar
Petak 28. 1. 2011.
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučujemo…
BHT 1 OBN
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.05 Frenderi, animirana serija
09.15 101 nestašluk, igrana serija,
12/13
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija,
273/313
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Avenija Ocean, igrana serija,
54/130
12.00 BHT vijesti
12.15 Društvo znanja,
dokumentarna serija, r.
12.45 Figure: Muhamed
Muminović,
program iz kulture, r.
13.45 Putovi zdravlja, magazin, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija
Program za djecu i mlade
15.05 Ozie Boo, animirana serija
15.10 Dokumentarni film
15.25 Uradi sam, uradi sama
15.30 Glazbeni program
15.45 Mi, Europljani, strana
dokumentarna serija, 4/6
16.30 BH gastro kutak, kulinarski
show
17.00 Gorko-slatko, igrana serija
17.30 Konačno petak!
18.45 Duško Dugouško, animirani
film
18.55 Moj prvi izbor, reportaža
19.00 Dnevnik
20.00 Pečat, domaća igrana serija
20.35 Povjerljivi dosijei, strana
dokumentarna serija, 6/13
21.05 Miris kiše na Balkanu
Filmski maraton
22.15 Izdavač, američko-kanadski
igrani film
23.45 Kalibar 45, američki igrani
film
01.25 Nepoznato, američki igrani
film
02.50 Povjerljivi dosijei, strana
dokumentarna serija, 6/13, r.
FTV
SATELIT…
FTV
TV1
21.20
22.45
Napad na policijsku stanicu br.13
Stara navika
Remake kultnog filma Johna Carpentera. Stara policijska stanica 13 u
predgrađu trebala bi prestati s radom dolaskom Nove godine. Nekoliko
njezinih službenika se okuplja na dočeku povezanim s oproštajem.
Snježna oluja sprečava policijsko vozilo sa zatvorenicima među kojima
je i ubojica policajca, jedan od šefova organiziranog kriminala Bishop,
da nastavi put prema odredištu izvan Detroita, pa ih ostavlja u toj
policijskoj stanici dok se vrijeme ne smiri.
Uskoro grupa teško naoružanih ljudi napada stanicu i traži da im se
preda Bishop.
Shvativši da mu navika cuclanja palca uništava život, tinejdžer Justin
svoj problem pokušava riješiti hipnozom. Justin Cobb (Lou Taylor Pucci)
je 16-godišnjak koji, otkad zna za sebe, veći dio vremena provodi
cuclajući palac. Otac (Vincent D'Onofrio), koji se proslavio kao igrač
nogometa, pokušava mu pomoći raznim protuotrovima no ništa ne
pomaže. Majka (Tilda Swinton) pak ima drugih zanimacija. Ona je
medicinska sestra u imaginarnoj vezi sa TV zvijezdom što joj ne ostavlja
previše vremena za sina.
NOVA TV 21.45
Plimni val 1 i 2
(Flood), UK, Južna Afrika, Kanada, 2007., mini serija
Dolazi do velike prirodne katastrofe na istočnoj obali Engleske.
Podigla se razina vode te prijeti veliki potop. Rob (Robert Carlyle)
stručnjak za barijere i inženjer, njegova bivša žena Sam (Jessalyn
Gilsig) i njegov otac Leonard Morrison (Tom Courtenay), imaju
samo par sati da bi sačuvali grad od totalne devastacije. Nakon što
shvati da gradu prijeti velika nepogoda Patricia Nash (Joanne
Whalley), zamjenica premijera odluči se za evakuaciju grada. No,
čini se da je prekrasno, a voda počne poplavljivati grad. Zamjenica
premijera se nalazi u nezavidnoj situaciji.
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 114. epizoda, r.
10.00 Program za djecu:
Kako to
Mekanike u misiji
Tomica i prijatelji
Pingu
10.40 Fantastična četvorka, serija
za djecu, 19. epizoda
11.05 Villa Maria, igrana serija, 44.
epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara, igrana
serija, 115. epizoda
13.05 Odgovorite ljudima, dijaloška
emisija, r.
14.10 CSI: Miami, igrana serija, 16/
VIII epizoda
15.10 Vijesti
15.20 Crna kronika, domaća igrana
serija, 107. i 108. epizoda
16.25 Mali leteći medvjedići crtana
serija, 20. epizoda
17.00 Federacija danas
17.30 Villa Maria, igrana serija, 45.
epizoda
18.20 Naša mala klinika, igrana
serija, 20. epizoda
19.05 Upitnik, kviz
Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 TV Bingo show, izravno
izvlačenje
21.20 Napad na policijski stanicu
br.13, američki igrani film /
RP/
23.00 Dnevnik 3
Financijske novosti
23.45 Kao da je bilo nekad,
srbijanski dokumentarni film
/RP/
01.25 Federacija danas, r.
01.55 Dnevnik 3, r.
02.40 Pregled programa
za subotu
08.55 Ludo srce
Turska telenovela
09.55 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
11.15 Odred za čistoću
12.20 Biseri sa Vanjom Bulićem
Talk show
14.35 Moja desna ruka
Reality show
15.20 Gümü
Turska telenovela
16.45 Gümü
Turska telenovela-nastavak
16.55 Odred za čistoću
Zabavi program
17.30 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
18.55 OBN Info
19.00 Smackdown (18)
Zabavni program
19.55 Gümü
Turska telenovela
21.20 Kečeri (18)
Sportski program
22.10 Vox populi (Glas naroda)
22.15 Moja desna ruka
Reality show
23.05 Zakon braće (18)
Kriminalistička serija
00.05 C.S.I. Las Vegas
Kriminalistička serija
01.05 Playboy Girls
Holivudska priča
01.40 Najsexy žene svijeta
Holivudska priča
02.15 OBN Info
Informativni program
02.35 Kečeri (18)
Sportski program
03.03 OBN Info
Informativni program
03.50 Rat Bendova
Glazbeni spektakl
05.20 OBN Info
Informativni program
05.40 Čuvari planeta
Dokumentarni program
Vedranatraži novacodMirze, koji neželi dajoj
pomogne. Onajebijesnai pitagaštajebilosa
Sanjom. Mirzanerazumiještoonaimasa
njegovomkćerkom.
Dokumentarni film„Kaodajebilonekad“
DušanaVesićaurađenje2008. godine. Film
prati usponi padkultnogjugoslovenskog
bendaEkatarinevelike.
Kimi Aggieposjećujunajprljavijebritanskei
američkedomovekakobi odnjihstvorile
mjestaugodnazaživot... KraljicačistoćeKimi
detektivkazaprljavštinuAggie.
23.45
Kao da je bilo nekad
16.55
Odred za čistoću
10.30 TURBO –
magazin o
automobilima
12.00 SPORT1 vijesti
13.30 Shop24Direct
14.30 Sportski kviz
17.30 SPORT1 vijesti
17.45 Rukomet live SP
19.45 SPORT1 vijesti
20.15 Rukomet live SP
16.40 Making The Video (P)
One Republic
17.00 16&Pregnant (P) 208
18.00 Brand New
18.30 Jukebox (P)
19.00 Videography (P) Today
In Music
20.00 Just See MTV
20.30 MTV Take Over (P)
21.00 MTV World Stage
15.00 Snaga ptica
grabežljivica
16.00 Najsmrtonosnije
životinje svijeta17.00
Granica: Nova krv
18.00 Šaptač psima: Pas 409
ATF
19.00 Stručnjaci za morske
pse: Žarišta
20.00 Šaptač psima
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
20.00
Pečat
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
23
21. 1. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
07.12 Crtani film, Gumenko
08.30 Kapri, serija (r)
09.30 Svjedočanstva o genijima,
obrazovni igrani serijal
10.30 Toyotin svijet divljine
- dok. serija
11.00 Biznis vijesti
11.10 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce- dok. program
12.00 Vijesti Plus
12.20 Edgemont - serija za
tinejdžere, repriza
13.10 Direktno - dijaloška emisija,
14.30 Toyotin svijet divljine
- dokumentarni program,
repriza
15.30 Svjedočanstva, obrazovni
igrani serijal
16.00 Biznis vijesti
17.00 Vijesti Plus
17.30 Urban Music (R)
18.00 Biznis vijesti
18.25 Kapri, serija
19.30 Dnevnik TV1
20.15 Zakopani snovi (Grand Teft
Parsons), igrani film
21.00 Biznis vijesti
22.00 Dnevnik u 22
22.45 Stara navika (Thumbsucker),
igrani film
00.00 Vijesti Plus
00.15 Biznis vijesti
01.00 Reprizni program
06.00 Film Stanica Komanča
08.00 Udri muški talk show
09.00 Dječje interaktivne igre
10.00 Dvor
11.00 Valentina
11.50 Turist Point
12.00 INFO TOP
12.10 City
12.25 Seinfeld serija
13.00 Dvor
14.00 INFO TOP
14.10 Mješoviti brak serija
15.00 Danijela serija
16.00 Valentina serija
17.00 Dvor
18.00 INFO TOP
18.20 Turist Point
18.25 Ljubav u zaleđu serija HR
19.15 City
19.25 Kuku Vasa serija
20.00 Dvor pregled dana
20.45 Birajte svoj hit- narodna
(prijedlozi)
21.00 Grand Show
22.30 Dvor
23.30 Arena B-13
00.30 Film Englez
02.40 Grand Show
04.10 Grand hitovi
TV 1
PINK BIH
11.20 Sirene, crtani film, 52.
epizoda
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija,126.
epizoda
13.00 Pali anđeo, igrana serija,105.
epizoda
14.00 Domaćica Ovako
14.10 Ispuni mi želju
15.00 Zvijezda možeš biti ti
15.20 Bioclinica
15.30 Top Shop
15.49 Sport centar
15.50 1001 noć, igrana serija,130.
epizoda
16.50 Indija, igrana serija,127.
epizoda
17.45 Domaćica Ovako
17.52 Biometeorološka prognoza
17.54 Sport centar
17.56 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
44. epizoda
19.00 Vijesti u 7, informativna
emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putovima
19.38 Horizonti
20.00 1001 noć,
igrana serija,131.
epizoda
21.00 Zvijezda možeš biti ti
23.20 Silver city, igrani film
01.30 Sport centar
Reprizni program Hayat TV-a
01.35 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
44. epizoda
02.00 Vijesti u 7
03.00 Zvijezda možeš biti ti, show
05.00 Reportaža
05.30 Glazbeni program
HAYAT
06.05 Najava programa
06.10 Trenutak spoznaje (R)
06.45 TV kalendar
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
07.05 Vijesti
07.10 Dobro jutro, Hrvatska
09.05 ZABA 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom (R)
09.07 Život u Africi, serija (R)
09.52 Vijesti iz kulture (R)
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Strani dokumentarni film
11.00 Kod Ane
11.10 Oprah show (1290.)
12.00 Dnevnik
12.30 More ljubavi, telenovela
13.20 Puna kuća Raftera 1, serija
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni
jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Drugo mišljenje
15.00 Moja obitelj 8b, humoristična
serija
15.25 Igra na prstenac, emisija
pučke i predajne kulture
17.20 Domaći dokumentarni film
17.50 Iza ekrana
18.20 Kod Ane, emisija pod
pokroviteljstvom
18.30 Dnevnik plavuše, emisija pod
pokroviteljstvom
18.40 U istom loncu, kulinarski
show
19.30 Dnevnik
20.10 Mjesec superjunaka: Pirati s
Kariba: Mrtvačeva škrinja,
američi film
22.40 Dnevnik 3
23.20 Peti dan, talk show
00.15 Filmski maraton: Roger
Dodger, američki film (18)
02.50 Filmski maraton: Sve te
ludosti, američki (?) film
04.35 Muškarcu na stablima 1,
serija (R)
05.20 U istom loncu
HRT 1
06.15 Najava programa
06.20 More ljubavi, telenovela (R)
07.05 Kućni svemirci, crtana serija
07.30 Gladijatorska akademija,
crtana serija
07.55 Mala TV
--.-- TV vrtić
--.-- Krtić prikazuje
--.-- Crtani film
--.-- Tajni dnevnik patke Matilde
08.25 Lagodan život Zacka i Codyja
2, serija za mlade
08.50 Školski program
--.-- Puni krug
--.-- Glazbeceda
09.35 Slučaj za ekipu BARZ, serija
za djecu
10.00 Prijenosi iz Sabora
13.30 Mala TV (R)
--.-- TV vrtić (R)
--.-- Krtić prikazuje (R)
--.-- Crtani film (R)
--.-- Tajni dnevnik patke Matilde
(R)
14.00 Školski program (R)
--.-- Puni krug (R)
--.-- Glazbeceda
14.45 Županijska panorama
15.00 Moja odluka, američki film
16.40 Briljanteen
17.20 Ritam tjedna, glazbeni
magazin
18.00 Svjetsko prvenstvo u
rukometu (m) prijenos
19.50 Hit dana
19.57 Večeras
19.58 PP
20.00 Dokumentarni film
20.25 PP
20.30 Svjetsko prvenstvo u
rukometu (m) prijenos
22.20 Dnevnik plavuše, emisija pod
pokroviteljstvom
22.30 Montalbano, mini-serija
00.10 Na rubu znanosti
00.55 Garaža (R)
01.25 Noćni glazbeni program
HRT 2
09.25 Slomljeno srce, serija R
10.20 Gumus, serija R
11.45 Asi, serija R
13.00 IN magazin R
13.40 Zauvijek zaljubljeni, serija
14.40 Slomljeno srce, serija
15.35 Provjereno, informativni
magazin R
16.35 Gumus, serija (55/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus , serija -nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Asi, serija (28/71)
21.45 Plimni val 1 i 2, igrani film
00.50 Apokalipsa androida, igrani
film (15)
02.30 Tajni život, igrani film (12) R
04.05 Na rubu zakona, serija (12)
04.55 Ezo TV, tarot show (18)
06.25 Kraj programa
06.20 2 glupa psa, animirana serija
06.45 RTL ritam zona - Urban
08.50 Bibin svijet, hum. serija
09.25 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
10.10 Večera za 5, lifestyle emisija
11.15 1001 noć, dramska serija (R)
12.05 Ezel, dramska serija (R)
12.55 Klon, telenovela
14.30 Anđeo i vrag, telenovela
16.30 Kralj Queensa, hum. serija
16.55 Raymond, humoristična
serija
17.20 Bibin svijet, hum. serija
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
19.05 Večera za 5, lifestyle emisija
20.00 Otporan na metke, igrani film
21.40 Dugi oproštaj, igrani film
00.00 Strateška zapovijed, igrani
film, akcijski (12)
01.35 Astro show, emisija uživo (18)
02.35 Otporan na metke, igrani
film, akcijski
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
Pomaloopora, prožetahumorom, serijaprati
životegrupetinejdžerakoji sehvatajuukoštac
sasvimproblemimakojesasobomnosi
odrastanje.
Ovasatiraprati polupismenogkandidata
DickyjaPilageratokomnjegoveguvernerske
kampanje. On, bijesanzbogjednepolitičke
reklame, unajmljujeDannyjaO'Briena.
Pustolovno-fantastični film. Doksepripremaju
zavjenčanje, bivši kovači pustolovWill Turner
(O. Bloom) i ElizabethSwan(K. Knightley), kći
guverneraWeatherbyjaSwanna(J. Pryce),
Gostujući kodkolegei njegoveobitelji u
unajmljenoj kući naplaži, Montalbanou
prtljažnikupronalazi tijeloRine, mladežene
kojaješest godinaprijenestala.
Utrgovini sepojavljujeRokoBas, Bibinbivši
dečko, pjevačurockskupini čiji jeonabila
vatreni obožavatelj. Organiziranajesvirka
povodompetegodišnjicebanda.
12.20
Egdemont
23.20
Silver City
20.10
Pirati s Kariba 2
22.30
Montalbano
17.20
Bibin svijet
13.00 Pali anđeo, 105. epizoda
15.50 1001 noć, igrana serija,
130. epizoda
16.50 Indija, igrana serija
18.15 Sasuke, Ninja Warriors,
zabavni program
19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C
19.30 Reemitiranje Dnevnika
HRT-a
23.20 Silver City, igrani film
13.00 Pali anđeo, 105. epizoda
15.50 1001 noć, igrana serija,
130. epizoda
18.20 Sasuke, ninja ratnici,
zabavni program
20.00 1001 noć, igrana serija,
131. epizoda
21.00 Zvijezda možeš biti ti,
zabavni program
23.20 Silver City, igrani film
13.00 Pali anđeo, 105. epizoda
15.50 1001 noć, igrana serija,
130. epizoda
16.50 Indija, igrana serija, 126.
epizoda
18.00 Grad
19.30 Dnevnik TV1
20.00 1001 noć, igrana serija
21.00 Urban Music
23.20 Silver City, igrani film
16.00 Euromax, em. o stilu
života
16.30 Život piše priče
17.50 Što uzrokuje bolesti 5/8
18.20 Kuhinje 8/32
19.00 Dnevnik KISS
19.30 Dnevnik HRT
20.00 Koncert klasićne glazbe
21.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija 21/212
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR MREŽA PLUS RTM MOSTAR TV KISS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful