Utilizarea ROMPOS în realizarea planurilor parcelare

DRAGOMIR PETRE 1, RUS TIBERIU 2, AVRAMIUC NECULAI3, DUMITRU PAUL 4, FĂDUR MIHAELA5, SORTA VLAD6
Prof.univ.dr.ing. – Director Direcţia de Geodezie şi Cartografie, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Splaiul Independenţei 202A, et.1, sector 6, 060022 Bucureşti Tel./Fax: +40-21-224.0614, e-mail:petre.dragomir@ancpi.ro S.l..univ.dr.ing. – Sef Serviciu Geodezie, Direcţia de Geodezie şi Cartografie, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Splaiul Independenţei 202A, et.1, sector 6, 060022 Bucureşti Tel./Fax: +40-21-224.0614, e-mail:tiberiu.rus@ancpi.ro 3- dr.ing. – consilier, Direcţia de Geodezie şi Cartografie, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Splaiul Independenţei 202A, et.1, sector 6, 060022 Bucureşti Tel./Fax: +40-21-224.0614 4- asist.univ.drd.ing. – consilier Direcţia de Geodezie şi Cartografie, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Splaiul Independenţei 202A, et.1, sector 6, 060022 Bucureşti Tel./Fax: +40-21-224.0614, e-mail: paul.dumitru@ancpi.ro 5- ing., consilier, Direcţia de Geodezie şi Cartografie, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Splaiul Independenţei 202A, et.1, sector 6, 060022 Bucureşti Tel./Fax: +40-21-224.0614, e-mail: mihaela.fadur@ancpi.ro 6- ing. consilier, Direcţia de Geodezie şi Cartografie, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Splaiul Independenţei 202A, et.1, sector 6, 060022 Bucureşti Tel./Fax: +40-21-224.0614, e-mail:vlad.sorta@ancpi.ro 1-

2-

REZUMAT
Lucrarea prezintă aspecte privind noi dezvoltări în zona poziţionării de precizie bazată pe tehnologia GNSS cu aplicabilitate în cadastru. Este introdusă o aplicaţie actuală a sistemului ROMPOS dezvoltat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară(ANCPI) – Direcţia deGeodezie şi Cartografie. ROMPOS-GEO – serviciul de poziţionare prin postprocesare este destinat modernizării reţelei geodezice naţionale şi poziţionării foarte precise (cm...mm). ROMPOS-DGNSS/RTK sunt servicii de poziţionare în timp real, care sunt dedicate în principal aplicaţiilor din domeniul cadastrului. Una din aplicaţiile actuale ale ROMPOS în cadastru este cea de realizare a planurilor parcelare în concordanţă cu specificaţiile ANCPI.

ABSTRACT
This paper presents aspects concerning the new developments in the field of precise positioning based on GNSS technology with application in cadastre. It is introduced an actual application of the ROMPOS system developed by National Agency for Cadastre and Land Registration (NACLR) – Department of Geodesy and Cartography. ROMPOS-GEO postprocessing service it is realized especially for network modernization and very precise positioning (cm...mm) level. DGNSS/RTK are real time services that are mainly dedicated for applications. One of the actual application of ROMPOS in cadastre it is land parcel maps according to the NACLR requirements. geodetic ROMPOScadastre to realize

Începând cu anul 2006 . RN-SGP a cunoscut o modernizare activa si continua. Germania (BKG). Anii 2005-2008 aduc o modernizare a RNSGP prin achiziţionarea de către ANCPI a echipamentelor şi softurilor de ultima generaţie şi instalarea acestora după o proiectare coerenta astfel încât acestea să fie cât mai uniform distribuite pe întreg teritoriul ţării. temperatura şi umiditatea la intervale de timp prestabilite. COST (Constanta). cadastru. O dezvoltare accentuata a RN_SGP începe cu anul 2004 prin modernizarea staţiilor deja existente si prin instalarea altora noi. pe lângă staţia GNSS permanenta BUCU ce devine staţie GNSS permanenta în proiectul IGS (International GNSS Service). GNSS. plan parcelar Reţeaua Naţionala de Staţii GNSS Permanente (RN-SGP) Reţeaua Naţionala de Staţii GNSS Permanente (RN-SGP) cuprinde un număr de 58 de staţii cu o perspectiva in 2009 de 73 de staţii. De asemenea unele staţii dispun şi de senzorii meteo performanţi înregistrând presiunea. România participă la proiectul EUREF-EPN (European Reference Frame – European Permanent Network) prin integrarea a patru staţii GNSS permanente : BACA (Bacău). BAIA (Baia Mare). Prima staţie GNSS permanenta (BUCU) a fost instalata in anul 1999 in cadrul Facultăţii de Geodezie – UTCB cu sprijinul Bundesamt für Kartographie und Geodësie .Cuvinte cheie: ROMPOS. Distanţa medie între staţiile GNSS permanente este de aproximativ 70 km. şi DEVA . Echipamentele utilizate în RN-SGP sunt capabile să recepţioneze semnale satelitare de la toate sistemele globale de navigaţie în stare de funcţionare (NAVSTAR-GPS şi GLONASS) înregistrând măsurători de dublă frecventa (inclusiv L2C).

73 de stații perspectiva 2009 Sistemul ROMPOS Realizarea unor servicii moderne de determinare a poziţiei bazate pe utilizarea tehnologiilor de poziţionare satelitare GNSS (Global Navigation Satellite System). Un astfel de sistem de determinare a poziţiei este ROMPOSR (Romanian Position Determination System). naţional sau local.rompos.58 de stații in prezent. Sistemele complementare furnizează utilizatorilor informaţii suplimentare („corecţii diferenţiale”) pentru a putea ajunge la precizii de poziţionare în timp real de nivel decimetric sau centimetric. In paralel a fost lansat site-ul www. prin trecerea de la determinarea poziţiei pe baza GNSS în mod postprocesare.(Deva). Schema rețelei naționale de stații GNSS permanente . la determinarea poziţiei în timp real necesită realizarea unor sisteme de poziţionare complementare la nivel regional.ro unde se găsesc . realizat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Lansarea serviciilor a avut loc şi cu sprijinul producătorilor de echipamente. care au realizat demonstraţii de utilizare. În funcţie de nivelul de precizie cerut. Sistemul ROMPOS a fost lansat în România în luna septembrie a anului 2008 printr-o campanie de informare care a inclus conferinţe organizate în Bucureşti şi alte 8 oraşe din toate zonele ţării. se realizează sisteme de determinare a poziţiei de tip D-GNSS (Differential GNSS) – decimetric şi RTK (Real Time Kinematic) – centimetric.

ş. imobiliar-edilitar. 30s Prin tarifele practicate. Serviciu DGNSS Disponibilitate Timp real Mediu de transmisie Internet Protocol NTRIP Internet Protocol NTRIP Internet (FTP.WEB) Format de date RTCM 2. etc.0. cercetare stiintifica. utilităţi publice . navigația vehiculelor.a. masuratori batimetrice. În momentul de faţă serviciile ROMPOS de poziţionare in timp real sunt oferite în mod direct de către ANCPI.. canal.5 şi 2cm  ROMPOS GEO (Geodezic) pentru aplicaţii posprocesare şi o precizie sub 2cm Posibile aplicaţii în funcţie de serviciul accesat: ROMPOS DGNSS (3m . pompieri. Sisteme Informatice Geografice (SIG).5m) – Sisteme Informatice Geografice (SIG). masuratori in constructii si inginerie. .apa. retele de sprijin pentru trasarea si urmarirea in timp a constructiilor. ROMPOS este un sistem care include următoarele tipuri de servicii:  ROMPOS DGNSS – pentru aplicaţii cinematice în timp real cu o precizie de poziţionare între 3m şi 0. precum şi posibilitatea înregistrării gratuite on-line a utilizatorilor de servicii de timp real (RTK. cercetare stiintifica.  ROMPOS RTK (0. salvare.x GPS (G) GPS&GLONASS (M) 1s Conform tarifelor ANCPI GEO Postprocesare 1s. hidrografie. navigație maritima si aeriana.informaţii actuale despre ROMPOS. turism.5m – 2 cm) – Cadastru . monitorizarea flotelor. ANCPI a încurajat în ultima perioadă utilizarea serviciilor ROMPOS RTK/DGPS pentru aplicaţii de poziţionare în timp real.   ROMPOS GEO (sub 2 cm) – Retele geodezice de sprijin si de indesire.5m  ROMPOS RTK .5s. sprijinul autoritarilor publice : politie. gaze naturale). DGPS). ş.pentru aplicaţii cinematice precise în timp real cu o precizie între 0. meteorologie. scanare laser. fără a exista alţi furnizori ai acestor servicii..a.x RTCM 3. geodinamica.x (V)RINEX 2. fotogrammetrie aeriana. Sisteme informaționale specifice diferitelor domenii de activitate( localitati. managementul dezastrelor.x Rată de înregistrare 1s Tarif RTK Timp real RTCM 2. către o gamă largă de utilizatori (circa 400 de utilizatori înregistraţi până in septembrie 2009).

fapt pentru care aceste coordonate sunt obţinute direct în sistemul de referinţă terestru european ETRS89 care conferă o unitate a tuturor determinărilor şi integrarea în acest sistem de referinţă adoptat de Comisia Europeană în anul 2003 şi recomandat de EUREF şi EuroGeographics (organizaţie europeană în domeniul cartografiei). ROMPOS este disponibil în orice moment şi pentru orice locaţie din România. mărind volumul de muncă şi micşorând costurile.Prin utilizarea ROMPOS receptoarele moderne GNSS vor lucra mai eficient. ANCPI . va informa si îndruma posibilii utilizatori. EVRS2000) prin determinarea (cvasi)geoidului pe teritoriul Romaniei. Prin integrarea sistemului ROMPOS în sistemul similar european EUPOS® . Standardele adoptate de cele 15 ţări participante la proiectul EUPOS au inclus crearea Centrelor Naţionale de Servicii EUPOS (www. cu cele doua ţări s-au testat astfel de schimburi de date în acest an şi se va trece la permanentizarea acestora. în mod gratuit. scurtarea timpului de măsurare prin utilizarea serviciilor de timp real (RTK). necesitatea utilizării unei tehnologii moderne.rompos. . permiţând o poziţionare uniformă chiar la trecerea frontierei cu ţările vecine. In viitor va fi disponibil şi un serviciu pentru determinarea legăturii dintre altitudinile elipsoidale determinate pe baza ROMPOS şi altitudinile normale (Marea Neagră 1975. Prin utilizarea ROMPOS receptoarele moderne GNSS vor lucra mai eficient. prezintă o serie de avantaje în aplicaţiile din domeniul cadastrului. In vederea unei utilizări optime si corecte a serviciilor ROMPOS. creşterea productivităţii şi reducerea costurilor (după o investiţie iniţială mai mare în tehnologie GNSS). Coordonatele sunt determinate relativ la reţeaua naţională GNSS (Clasa A). mărind volumul de muncă şi micşorând costurile. fax.reţeaua naţională de staţii GNSS permanente de referinţă. utilizatorii serviciilor de timp real pot să-şi determine foarte repede (câteva secunde sau minute) poziţia şi să-şi verifice direct în teren precizia de determinare a acestei poziţii. utilizatorul poate beneficia de serviciile ROMPOS Serviciile furnizate de ANCPI prin intermediul sistemului ROMPOS. un soft de transformare (TransDatRO).org). Cu un singur receptor GNSS şi acces din teren la internet prin conexiuni de tipul GSM/GPRS. e-mail si in viitor pe forumul site-ului ROMPOS (www. care va fi implementat la nivel naţional. practic independente de condiţiile meteo.eupos. Acesta structură include: . În momentul de faţă ANCPI are oferte de colaborare cu staţii similare din Ungaria şi Bulgaria. ANCPI a pus la dispoziţia utilizatorilor. utilizatorul poate beneficia de serviciile ROMPOS Cu un singur receptor GNSS(GPS). Pentru transformarea coordonatelor din sistem ETRS89 în sistem 42 (elipsoid Krasovski 1940 şi plan de proiecţie Stereografic 1970). comparativ cu tehnicile de măsurare clasice: lipsa necesităţii vizibilităţii între punctele de determinat. se va asigura interconectarea sa cu sisteme similare europene. Acoperind întreg teritoriul României cu un număr de 58 de staţii GNSS permanente (ajungând la 73 în 2009). Serviciul este disponibil telefonic. Cu un singur receptor GNSS şi acces din teren la internet prin conexiuni de tipul GSM/GPRS.ro). prin serviciul HelpDesk. determinări omogene prin racordarea la sistemul de referinţă european ETRS89 şi transcalcul unitar în plan de proiecţie.

executarea şi recepţia categoriilor de lucrări menţionate mai sus. modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale. sunt structurile organizatorice care se preocupă de îndeplinirea atribuţiilor de coordonare a activităţilor legate de lucrările de geodezie.pentru modernizare continuă a serviciilor ROMPOS. fără a exista alţi furnizori ai acestor servicii. Pe lângă legile. fotogrammetrie şi teledetecţie. RGN stă la baza tuturor lucrărilor de determinare a poziţiei într-un sistem de referinţă şi coordonate bine precizate. completarea. . în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale. către o gamă largă de utilizatori (circa 400 de utilizatori înregistraţi până in septembrie 2009). cartografie. .în momentul de faţă serviciile ROMPOS sunt oferite în mod direct de către ANCPI. geodezie. . pentru avizarea. ANCPI a elaborat de-a lungul anilor o serie de acte normative constând în principal în ordine al ministrului care coordonează activitatea ANCPI sau ordine ale directorului ANCPI. CNSR primeşte şi sprijinul specialiştilor IT din cadrul ANCPI şi al OCPI (Oficii de Cadastru şi Publicitate Imobiliară). fotogrammetrie şi teledetecţie. pe lângă aceştia la fiecare staţie există un administrator al acesteia. conform HG1210/2004. Realizarea acestor lucrări implică executarea. Din punct de vedere al actelor normative emise de ANCPI pentru sprijinul lucrărilor geo-topo pentru cadastru se pot menţiona: . în special din ţările vecine. CNSR colaborează cu specialişti din cadrul altor organizaţii naţionale sau internaţionale. la nivelul întregii ţări. hotărârile sau ordonanţele de guvern care stabilesc cadrul general de funcţionare al ANCPI şi al acestui domeniu de activitate.echipa de specialişti care administrează sistemul. topografie. . are între atribuțiile principale cea de a coordona şi controla executarea lucrărilor de cadastru. cartografie. In cadrul ANCPI. ..CNSR colaborează în mod direct cu centrele similare din ţările EUPOS. topografie. Aplicaţiile ROMPOS în realizarea planurilor parcelare Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Realizarea lucrărilor de cadastru de calitate implică şi asigurarea unei infrastructuri constituită de reţeaua geodezică naţională (RGN). Direcţia de Geodezie şi Cartografie prin Serviciul de Geodezie şi Biroul de Cartografie.CNSR participă prin reprezentanţi la întâlnirile bianuale ale Comitetului de Coordonare EUPOS (Steering Committee) şi are drept de vot în această structură de conducere.centrul de preluare şi prelucrare de date.

Ordin nr. geodezie.Ordin nr. se vor discuta condiţiile principale de realizarea a lucrărilor de determinare a coordonatelor unor puncte de interes pentru lucrările curente de determinare a planurilor parcelare. măsurarea şi reprezentarea imobilelor pe planuri cadastrale. cadastru. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. Limitele de parcela nu reprezintă limita tarlalei ci oferă ulterior elemente suplimentare pentru identificarea si definirea imobilelor ce vor primi numere cadastrale. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia lucrărilor de geodezie. b) descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale. 128/2007 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile desfășurate de Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitățile sale subordonate. c) identificarea proprietarilor şi altor deţinători legali de imobile. geodeziei si cartografiei. Drumurile forestiere pot defini limita unei tarlale.Ordin nr.Ordin nr. .1/2008 a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie din cadrul ANCPI privind realizarea măsurătorilor GNSS cinematice. . ./2008. fotogrammetrie şi teledetecţie. realizate de persoane fizice si juridice autorizate. .Ordinul nr. inclusiv limitele de parcela. folosind sistemul ROMPOS. în lumina actelor normative menţionate mai sus şi în special a Ord. 539/2001 pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrărilor de cadastru. Identificarea precisa a limitelor de tarla prin maturatori la teren pentru determinarea amplasamentului imobilelor si a suprafețelor acestora presupune determinarea tuturor punctelor caracteristice situate pe limita tarlalelor. Întocmirea planurilor parcelare Scopul serviciilor de realizare a planuri parcelare este acela de a crea un suport pentru finalizarea legilor fondului funciar prin: a) identificarea. în special serviciul ROMPOSRTK de poziţionare în timp real. 535/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrărilor de specialitate in domeniile cadastrului. . în vederea înscrierii ulterioare în cartea funciară.534/2001.634/2006 şi a Deciziei nr..Ordin nr. Ord.Decizia nr. cu modificările ulteriore. cartografie. . cartografie. fotogrammetrie şi teledetecţie. . In cele ce urmează. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general. Se pot identifica tarlale a căror limita este definite de terenuri cu destinație diferita ( teren agricol la limita cu teren cu destinație forestiera).

• documentaţiile HG 834/1991. limita intravilan. pentru tarlalele în cauză: • documentaţiile cadastrale rezultate în urma procesului de înregistrare sporadică (fişiere cp). • planurile cadastrale 1/5000 – 1/10000. • ortofotoplanul. .format analogic Etapele de lucru in realizarea planurilor parcelare Principalele etape care se vor desfăşura sunt: • Analiza documentelor cartografice şi textuale preluate de la OCPI şi Primărie • Recunoaşterea terenului • Stabilirea limitelor tarlalelor prin măsurători la teren • Culegerea atributelor imobilelor şi completarea fişelor de interviu • Întocmirea planului parcelar şi a tabelului parcelar • Recepţia finală de către OCPI a planului parcelar şi a tabelului parcelar prin atribuirea numerelor cadastrale. limita tarla (dacă există). • titlurile de proprietate (fişiere în format Microsoft Excel 2003). Analiza documentelor cartografice şi textuale preluate de la OCPI şi Primărie În cadrul acestei operaţiuni se vor analiza documentele cartografice (analogice şi digitale) puse la dispoziţie de OCPI.Exemplu de plan parcelar . • baza de date rezultată în urma conversiei PAD. cu titlu gratuit. • limita UAT.

cum ar fi puncte pe limitele tarlalelor. orice alte informaţii grafice şi textuale deţinute de OCPI şi Primărie pentru tarlalele în cauză. puncte pe garduri. etc).ridicări de detaliu pentru diverse categorii de lucrări de cadastru de specialitate (forestier. 1 privind realizarea măsurătorilor GNSS cinematice. Lucrările de întocmire a planurilor parcelare şi ROMPOS In cadrul lucrărilor de cadastru si întocmire a planurilor parcelare. ofertantul va efectua: • determinarea limitelor tarlalelor prin măsurători la teren. afişată pe site-ul ANCPI. • Efectuarea la teren a operaţiunilor necesare pentru desfăşurarea etapelor ulterioare.. limite culturi. În cadrul acestei operaţii. respectiv determinarea punctelor caracteristice identificabile în teren. de îndesire şi de ridicare. • determinarea limitelor oricăror altor imobile delimitate (stâlpi de înaltă tensiune. • Identificarea amplasamentului şi limitelor tarlalelor care fac obiectul proiectului. Precizia de determinare a punctelor se face conform ODG 634 şi Deciziei nr. edilitar. . În cadrul acestei operaţii. al apelor ş.). ofertantul va efectua: • Recunoaşterea punctelor din reţeaua geodezică şi identificarea staţiilor permanente ale sistemului GNSS – ROMPOS din zonă.534/2001 sunt clasificate în reţele geodezice de sprijin.• • consultarea CF . cămine de vizitare.a. Stabilirea limitelor tarlalelor prin măsurători la teren Scopul acestei operaţii este de a identifica precis limitele tarlalelor prin măsurători la teren pentru determinarea amplasamentului imobilelor şi a suprafeţelor acestora. Realizarea reţelelor de ridicare Reţelele geodezice definite conform Ord. Măsurătorile topografice se vor efectua în sistemul de coordonate al reţelei geodezice de stat. posibile aplicaţii ale sistemului ROMPOS dedicat executanţilor de lucrări care posedă tehnologie GNSS sunt: realizarea reţelelor de ridicare.determinarea coordonatelor punctelor care definesc limitele parcelelor si a imobilelor. etc. inclusiv determinarea punctelor caracteristice a parcelelor. . emisă de Directorul Direcţiei de Geodezie şi Cartografie din cadrul ANCPI. de la superior către inferior. Ele sunt realizate conform principiului ierarhic (şi de densitate). instalaţii irigaţii. .

Fişierele de date (observaţii şi date de navigaţie) pot fi livrate prin internet sau suport magnetic (CD.6 – puncte de detaliu pentru întocmirea planului parcelar (zeci. Utilizatorii acestui serviciu pot prelua datele colectate de la staţiile GNSS de referinţă şi pot să-şi încadreze reţeaua de ridicare în Sistemul de Referinţă şi Coordonate (SRC) ETRS89.★A □B ◎C □B ◎C ☆a ◎C 3 5 6 7 4 ●R ●R 2 1 □B ☆a □B ☆a ★A Scenariu privind reţelele geodezice GNSS din zona de lucru si de delimitare a planurilor parcelare ★A Legenda A – staţii de referinţă (reale) – Clasa A (70-100 km) a – staţii de referinţă (virtuale) (sute de m) B – borne de îndesire – Clasa B (circa 40 km) C – borne de îndesire – Clasa C (circa 10 km) R – puncte ale reţelei de ridicare (sute de m ..DVD)..sute de m) Pe baza serviciilor ROMPOS. Solicitarea acestor date se face în baza unui Formular de solicitare date GNSS (disponibil pe site-ul ANCPI şi ROMPOS).4.. Odată cu datele satelitare la intervalul de înregistrare dorit (suficient 5s. Se preconizează posibilitatea descărcării de pe internet a datelor de către utilizatorii abonaţi şi realizarea plăţii la sfârşitul fiecărei luni.3. . 1km) 1.2. 30s) sunt transmise şi coordonatele acestor staţii. Datele pot fi achiziţionate şi plătite la FNG (Fondul Naţional Geodezic) şi la Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI). se pot determina coordonatele punctelor reţelelor de ridicare utilizând ROMPOS-GEO – serviciul de poziţionare statică postprocesare.5. 15s.10s. ANCPI furnizează înregistrări satelitare la interval de minim 1s..

Pentru realizarea rețelelor de ridicare si a detaliilor. Pentru măsurătorile cinematice în mod postprocesare se va utiliza cel puţin o staţie de referinţă (a utilizatorului) amplasată în zona de lucru (recomandabil) sau o staţie de referinţă permanentă din RGN-SGP. de frecvenţe ale receptoarelor. va realiza conectarea la reţelele GNSS ierarhic superioare din zonă (Clasă A. B. Pentru conectarea la staţiile de referinţă (reale) va putea apela la ANCPI/OCPI de unde va prelua înregistrările satelitare corespunzătoare. utilizatorii serviciilor de poziționare ROMPOS sa parcurgă următoarele etape: . precum şi de nr. de nr. şi configuraţia geometrică satelitară din momentul efectuării observaţiilor. In cazul măsurătorilor cinematice efectuate în timp real. Metoda cinematică se poate realiza prin determinări în mod postprocesare sau în timp real.să realizeze ridicarea de detaliu prin metoda de măsurare statică/rapid-statică sau cinematică. C). se pot utiliza: .Schița rețelei de stații GNSS permanente si distantele Reţeaua de ridicare alcătuită din minim două puncte materializate în teren se va staţiona cu receptoarele GNSS şi se vor colecta în mod static/rapid-static observaţii cu o durată care depinde în principal de distanţa faţă de staţia/staţiile şi/sau borna/bornele de referinţă (având coordonate în SRC ETRS89).să realizeze reţeaua de ridicare prin măsurători statice/rapid statice. Prin constrângerea acestei reţele pe minium 2 puncte (de clasă superioară) se vor genera poligoane închise (triunghiuri) în care se pot verifica rezultatele primare (prin calculul neînchiderilor). .

Decizia nr. astfel încât determinarea de poziţie în mod RTK va include două determinări de coordonate în fiecare punct de detaliu (similar metodei dublei radieri) prin realizarea a două iniţializări ale observaţiilor la intervale de timp scurte (secunde. • staţii de referinţă permanente (reale) din RGN-SGP şi comunicaţii (GPRS) la distanţă – serviciul ROMPOS-RTK (varianta cu staţii reale).1/2008 a directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie din ANCPI. In mod similar măsurătorilor de ridicare (de detaliu) executate cu tehnologia clasică (electrooptică). • Utilizatori ROMOS RTK –cinematic in timp real . precizează (în Anexa 15b) faptul că aceste determinări de detaliu în mod cinematic se vor realiza ţinând cont de principiul redundanţei (mai multe măsurători decât strict necesar). minute). • staţii de referinţă virtuale generate pe baza datelor colectate la staţii de referinţă reale din RGN-SGP – serviciul ROMPOS-RTK VRS (varianta cu staţii de referinţă virtuale).staţii de referinţă (minim una) amplasate în zona de lucru şi comunicaţii (radio) la (mică) distanţă.

. comparativ cu tehnicile de măsurare clasice: .lipsa necesităţii vizibilităţii între punctele de determinat.creşterea productivităţii şi reducerea costurilor (după o investiţie iniţială mai mare în tehnologie GNSS). modernizarea reţelei geodezice naţionale a suferit un salt spectaculos prin realizarea sistemului ROMPOS. In cadrul ANCPI s-a înfiinţat Centrul Naţional de Servicii ROMPOS (CNSR).scurtarea timpului de măsurare prin utilizarea serviciilor de timp real (RTK). practic independente de condiţiile meteo.determinări omogene prin racordarea la sistemul de referinţă european ETRS89 şi transcalcul unitar în plan de proiecţie. ANCPI a depus un efort deosebit în ultimii 4 ani.disponibilitatea serviciilor (24 de ore la cele de timp real). .necesitatea utilizării unei tehnologii moderne. . în urma căruia s-a putut realiza acest sistem de poziţionare bazat pe sateliţi de navigaţie globală. permiţând integrarea reţelei geodezice în cea europeană şi globală. care administrează reţeaua naţională de staţii GNSS . . Acest sistem va sta la baza reţelei geodezice naţionale spaţiale a ţării. prezintă o serie de avantaje în aplicaţiile privind realizarea planurilor parcelare. Concluzii În contextul actual al dezvoltărilor tehnologice globale. .Utilizare ROMPOS la frontiera tarii Avantajele utilizării ROMPOS în realizarea planurilor parcelare Serviciile furnizate de ANCPI prin intermediul sistemului ROMPOS.

prezentând o serie multiplă de avantaje în comparaţie cu tehnologiile clasice de măsurare.1/2008 a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie din cadrul ANCPI privind realizarea măsurătorilor GNSS cinematice.rompos. cu modificările ulterioare.ancpi. septembrie 2008. Decizia nr. T. Aspecte privind utilizarea ROMPOS in cadastru. ROMPOS . Dragomir P.ro www. 2008 6. European Position Determination System.permanente (RN-SGP) alcătuită din aproape 60 de staţii. P. Revised 2nd Edition. 23 – 24 April 2008 7.Rus. Caiet de sarcini ANCPI cu privire la realizarea planurilor parcelare 3. topografiei. în luna septembrie a anului 2008 . ANCPI va milita în continuare pentru dezvoltarea şi modernizarea ROMPOS în concordanţă cu tendinţele actuale din domeniu. www. Bucharest. 13th Conference. conferinţă Tehnologii Moderne pentru Mileniul III. Oradea. Broşura editată de ANCPI. 24 April 2008. P Dumitru. 2005 5. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. 2. ROMPOS a fost dat în folosinţă către o largă arie de utilizatori şi aplicaţii.eupos.Sistemul Românesc de Determinare a Poziţiei. Referinţe 1. cu perspectiva de a ajunge în anul 2009 la peste 70 de astfel de staţii. In momentul de faţă aplicaţiile ţintă ale sistemului ROMPOS sunt cele din domeniul geodeziei. fotogrammetriei şi cadastrului.org . Dragomir P.Rus. Ordinul nr. Prin efortul susţinut al tuturor persoanelor implicate în proiect. Integrarea Reţelei Naţionale de Staţii GPS Permanente în Reţeaua Europeană EUPOS. cartografiei. 4.Oradea. Technical Standards. Utilizarea serviciilor de timp real ale ROMPOS (DGPS/RTK) este gratuită. conferinţă Tehnologii Moderne pentru Mileniul III. Se poate desprinde concluzia că ROMPOS poate sta în prezent la baza tuturor determinărilor de poziţie în timp real cu precizie centimetrică sau chiar milimetrică. Romania.. T.Dumitru.ro www. Resolution of the International EUPOS® Steering Committee.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful