Penyalahgunaan Kad Kredit di Malaysia dan Langkah Mengatasinya Kad kredit bukanlah satu perkataan yang asing bagi

rakyat Malaysia dalam era yang semakin berkembang pesat dan maju ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, secara amnya, kad kredit merupakan sejenis kad yang digunakan sebagai pengganti wang tunai atau buat masa ini lebih dikenali sebagai wang plastik. Secara khususnya, kad kredit boleh ditakrifkan sebagai satu kaedah pembayaran yang membolehkan pengguna untuk membeli barangan atau mendapatkan perkhidmatan tanpa menggunakan wang tunai. Apa bila anda menggunakan kad kredit , pengeluar kad kredit akan membayar terlebih dahulu kepada peniaga bagi pihak anda dan kemudiannya menghantar bil kepada anda dalam bentuk penyata bulanan. Kad kredit menjadi satu alternatif lain yang digunakan oleh pengguna ketika berbelanja selain daripada menggunakan wang tunai dalam proses jual beli. Segala urusan akan menjadi lebih mudah dan cepat dengan penggunaan kad kredit kerana pengguna tidak perlu membahayakan diri den gan membawa wang tunai dalam jumlah yang besar ketika berbelanja. Hal ini menyebabkan keselamatan kita sebagai pengguna akan lebih terjamin dan terhindar daripada risiko disamun atau kehilangan wang. Selain itu, gaya hidup moden masyarakat Malaysia pada masa kini yang lebih mementingkan kemudahan dan kepuasan menyebabkan mereka memilih untuk menggunakan kad kredit sebagai satu alternatif untuk mendapatkan kemudahan dan mendapatkan kepuasan ketika berbelanja. Justeru itu, ramai pengguna berminat untuk mendap atkan kad kredit kerana ianya akan menjanjikan segala kemudahan dan kepuasan yang diinginkan oleh seseorang. Pada hari ini, kita dapat lihat penggunaan kad kredit dalam kalangan rakyat Malaysia semakin meluas terutamanya ahli-ahli perniagaan. Setelah syarat pemilikan kad kredit dikurangkan pada 28 Julai 1999 yang lalu iaitu individu yang berpendapatan RM1500 sebulan atau lebih sudah layak untuk memohon memiliki kad kredit. Pada tahun 1994, hanya terdapat 1.56 juta kad dipegang oleh rakyat Malaysia. Namun, pada hari ini statistik menunjukkan bahawa seramai 6.88 juta kad kredit telah dimiliki oleh rakyat Malaysia dan ini telah menunjukkan peningkatan sebanyak 450 peratus dalam tempoh 11 tahun. Jumlah ini boleh dikatakan sebagai jumlah yang sangat tinggi iaitu kira-kira 27 peratus daripada jumpah penduduk di Malaysia. Walaubagaimanapun , pernahkah kita bertanya bagaimana kad ini berfungsi atau kita hanya tahu gunakannya sahaja dan adakah kita tahu tentang etika -etika dalam penggunaan kad kredit? Apabila kad kreditdigunakan untuk sebarang transaksi yang dibuat maka had kredit yang diberikan akan berkurangan. Setelah pembayaran dibuat, had kredit tersebut akan kembali bertambah dan ini hanya akan berlaku jika pemegang kad kredit membuat bayaran balik baki sepe nuhnya.Namun begitu, pemegang kad kredit lazimnya tidak berbuat sedemikian,tetapi sebaliknya mereka hanya membayar jumlah faedah dan bayaran minimum baki pokok yang terhutang,

Tanggapan ini adalah salah sama sekali dan perlu diperbetulkan dalam minda pemiliknya. Mengapakah masalah-masalah sebegini berlaku setelah kerajaan memberikan kelonggaran untuk memiliki kad kredit? Hal ini berlaku kerana terdapat segelintir pemilik kad kredit yang telah menyalahgunakan kad mereka ketika berbelanja. Perasaan bangga mula bergelodak dalam diri mereka sekiranya mereka berjaya memiliki kad kredit. Jumlah terkini yang membabitkan hutang kredit rakyat Malaysia menunjukkan angka yang sangat tinggi iaitu sebanyak RM22. Namun begitu. Ditambah pula dengan hasutan iblis yang mendorong mereka untuk terus berbelanja.dan tidak akan bayar balik baki yang sepenuhnya. Akan tetapi. Berbelanja menggunakan kad kredit memberikan kepuasan dan keseronokan yang sememangnya diinginkan oleh setiap pemilik kad kredit. mendorong kepada perasaan ingin menunjuk-nunjuk kepada rakan -rakan atau jiran tetangga bahawa . Selain itu. Sekiranya kad kredit ini digunakan mengikut kaedah yang betul ianya memang akan menjadi satu kemudahan yang memberikan manfaat kepada pemiliknya. Pada tahun 2004. Sebagai impak. sebanyak RM4. Bank Negara telah menjelaskan jumlah hutang kredit tidak berbayar sehingga bulan Mac tahun 2000 adalah RM5.3 billion dan jumlah ini termasuk juga perbelanjaan atau transaksi yang dilakukan diluar negara iaitu sebanyak RM2. ³ sesal dahulu pendapatan. Hal ini. pemilik-pemilik kad ini mula runsing untuk memikirkan bagaimana untuk membayar semula jumlah wang yang telah dibelanjakan.4 bilion.7 bilion berbanding Mac 1998.4 billion. Merujuk kepada satu laporan dalam akhbar tempatan. kira -kira 25 peratus pemilik kad kredit telah diisytiharkan muflis dan ini kebanyakannya berlaku dalam kalangan usahawan dan eksekutif muda yang baru bekerja. rakyat di Malaysia ini berang gapan bahawa dengan memiliki kad kredit mereka telah berjaya meletakkan diri mereka dalam kelompok sosial yang lebih tinggi berbanding orang lain. Ramai rakyat Malaysia yang tersalah angg ap bahawa kad kredit adalah kad hutang dan bukannya kad yang hanya memberi kita kemudahan untuk berbelanja banyak tanpa perlu membayar semula. jika kad ini tidak digunakan secara berhemah ia akan mengundang padah yang tidak dapat kita bayangkan. Ini bertepatan dengan pepatah Melayu. sesal kemudian tidak berguna´. mereka berbelanja tanpa mengira had dan hanya menuruti nafsu untuk berbelanja yang membuak-buak dalam diri. Jumlah ini menunjukkan satu peningkatan kira-kira 400 peratus dalam tempoh 10 tahun.65 billion. apabila tiba penyata bulanan kad kredit. Dengan tanggapan yang salah. pemilik kad kredit telah membelanjakan sebanyak RM32. Merujuk kepada etika penggunaan kad kredit. tidak ramai yang menyedari dan memikirkan kesan buruk sekiranya kad tersebut tidak digunakan dengan bijak dan tidak mengambil berat tentang pembayaran semula kepada pengeluar kad. Pada tahun 2003. kaedah pembayaran sebegini ini tidak digalakkan. Penggunaa n kad kredit tanpa kawalan telah mengakibatkan pemiliknya muflis.

Setelah memilih barang -barang yang mereka inginkan. Contoh yang mudah dapat saya jelaskan di sini ialah apabila seseorang membeli barang yang baru atau barang yang mahal. sudah pasti beliau akan berkunjung ke rumah jiran untuk menunjukkan barang yang baru dibeli olehnya itu. Lantaran itu. kad kredit menjadi satu µjalan keluar¶ untuk para pengguna berbelanja dengan selesa dan mudah. anggapan itu ternyata salah sama sekali sebaliknya mereka berhutang dengan pihak bank yang telah membayar dahulu segala perbelanjaan mereka itu. Kebanyakan antara mereka tidak dapat membayar semula jumlah wang yang mereka telah belanjaka kepada pihak peminjam. Hal ini bagi mengelakkan berlakunya kes rompakan atau samun yang bercambah ibarat ³cendawan tumbuh selepas hujan´. Inilah yang dimaksudkan dengan beban yang amat besar itu. Sekiranya mereka berjaya mendapatkan sesuatu yang baru atau barangan yang bernilai tinggi sudah pasti mereka akan berasa bangga dan ingin mendapatkan perhatian daripada rakan dan jiran tetangga.mereka boleh mendapatkan apa sahaja yang diinginkan dengan mudah tanpa memikirkan impak yang bakal mereka terima di masa hadapan. bentuk penyalahgun aan kad kredit yang lain pula ialah para pemilik kad kredit ini akan menggunakan kad kredit untuk mengeluarkan wang . para pengguna lebih ce nderung untuk hanya membawa kad kredit ketika membeli -belah di pusat-pusat mebeli-belah. barangan yang mereka beli itu bukanlah yang berharga rendah tetapi men cecah angka ribuan ringgit. Sifat hasad dengki dan ingin bersaing juga menjadi pendorong kepada masalah yang melibatkan penggunaan kad kredit ini. masyarakat Melayu merupakan golongan majoriti yang mempunyai sifat -sifat yang saya nyatakan di atas. Satu lagi masalah yang ketara dalam penyalahgunaan kad kredit ini ialah pemegang kad kredit akan berbelanja dengan membeli barangan yang tidak diperlukan dan lebih menuruti kehendak mereka. pemilik kad kredit ini akan menanggung beban yang amat besar apabila penyata kad kredit sampai di muka pintu. kad kredit akan menjadi satu alternatif utama yang boleh membantu menuruti kehendak mereka. Hal ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa. Pada pandangan saya. Tambahan pula. Hal ini akan menyebabkan jirannya itu juga berasa dengki dan ingin juga mendapatkan barangan yang bernilai seperti itu atau yang lebih mahal. Sebagai implikasinya. Tetapi. Ini menandakan bahawa segala bayaran telah dilunaskan oleh me reka. Seperti yang kita sedia maklum. Mereka akan berbelanja dengan sesuka hati membeli barang -barang yang hanya merupakan satu kehendak dan bukannya keperluan mereka. Untuk melampiaskan nafsu berbelanja dan bersaing ini. pengguna amat jarang membawa wang yang banyak ketika berbelanja kecuali bagi pengguna yang tidak memiliki kad kredit. Selain daripada itu. kemudahan yang diberikan ini telah disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab dengan berbelanja mengikut kehendak mereka tanpa mengira batasan -batasan yang perlu diikuti. Akan tetapi. kad kredit yang menjadi lambang kemegahan akan dikeluarkan dari beg duit mereka dan akan digeselkan diatas mesin kad kredit.

Dalam hasrat ini menuruti kehendak diri ini kita perlu juga memikirkan tentang sejauh mana kita mampu untuk berbelanja. kita harus mengutamakan keperluan terlebih dahulu dan kemudian kehendak kita. Penyata bulanan yang diterima akan memberi pilihan kepada pemilik kad. Namun begitu. Hal ini akan menyebabkan anda akan bebelanja tanpa mengira had. dengan had maksi ma yang boleh dicaj kepada kad iaitu ³had kredit´. Setelah memenuhi keperluan ini barulah kita berbelanja untuk membeli barang yang lain. Selain itu. Kad kredit hanya boleh digunakan untuk membuat pembayaran di kedai -kedai yang menawarkan perkhidmatan kad kredit dan bukannya di mesin ATM. Langkah seterusnya ialah lenyapkan perasaan ingin berbangga -bangga dengan memiliki kad kredit dan perasaa n hasad dengki terhadap orang lain. pihak bank yang mengeluarkan kad kredit akan membayar bagi pihak anda kepada peniaga terlebih dahulu. kebanyakan pengguna tidak tahu membezakan antara barang yang mereka perlukan dengan barang yang mereka ingin miliki. Oleh . sama ada untuk bayar baki sepenuhnya atau hanya bayaran minima bulanan dan ini sama sekali tidak diga lakkan. Walaubagaimanapun. pemilik -pemilik yang tidak bertanggungjawab atau tidak tahu prosedur menggunakan kad kredit ini sering mengeluarkan wang tunai dalam jumlah yang banyak di mesin-mesin ATM. Semaklah baki akaun simpanan anda atau penyata gaji anda dan buat kiraan untu k mengetahui jumlah yang anda layak untuk berbelanja. dan ti dak akan bayar balik baki yang sepenuhnya. pemilik -pemilik kad kredit seringkali hanya bayar jumlah faedah dan bayaran minima baki pokok yang terhutang. Tetapi. Hal ini telah diterangkan ketika pengguna ingin memohon untuk memiliki kad kredit oleh pihak bank yang tertentu. Mengeluarkan wang menggunakan kad kredit dalam bentuk tunai adalah salah sama sekali. Setiap kali kad ini dicaj melalui sebarang perbelanjaan atautransaksi. Walaubagaimanapun. kredit akan berkurangan. Apabila kad kredit digunakan ketika berbelanja. keperluan diri dan keluarga hendaklah diutamakan dahulu.dari mesin ATM ( Automatic Teller Machine ) di bank-bank tertentu. Walaubagaimanapun. Sebagai contoh. had kredit maksima dikembalikan. Langkah pertama ialah pemilik kad kredit perlu memaham i takrifan sebenar yang dimaksudkan dengan kad kredit dan bagaimana ianya berfungsi. Keinginan anda untuk menyaingi orang lain akan turut sama mendorong anda ketika berbelanja. keperluan harian. Kad kredit sebenarnya ialah kad hutang. Apabila pemilik kad membayar bayaran bulanan kepada bank yang mengeluarkan kad. Hilangnya tanggungjawab yang penting ini akan memudarat kan diri pemilik kad kredit tersebut. anda dikehendaki membayar semula jumlah yang anda belanjakan tersebut mengikut penyata bulanan. Langkah kedua pula ialah para pemilik haruslah dapat membezakan antara keperluan dengan kehendak. Seperti yang saya jelaskan diatas. Kurangnya kemahiran ini menyebabkan mereka berbelanja tanpa membuat perancangan terlebih dahulu. setiap pemilik akan diberi talian kredit. kes-kes penyalahgunaan kad kredit ini boleh diatasi dengan beberapa langkah yang perlu diikuti oleh pemilik kad kredit ketika menggunakan kad mereka.

Orang yang membeli banyak barang berharga mempunyai sebab-sebab mereka sendiri atau mereka sememangnya mampu untuk berbelanja sedemikian. Jika kefahaman dan kesedaran ini gagal dihayati. 6/38 ). 2/83 ) . (riwayat Muslim. (riwayat Al-Bukhari. Ingat.Semuanya akan dipertanggungjawabkan sehingga kita dipersoal oleh Allah SWT di akhirat kelak sekiranya gagal menunaikannya. pengguna perlu terus membuat pembayaran. maka ia akan menyebabkan pengguna kad kredit berhadapan dengan hutang tertunggak akibat perbelanjaan secara berlebihan.Justeru.Jika wang sudah mencukupi.Menggunakan kad kredit bermakna kita berhutang dengan pihak bank. di antara perkara yang perlu dititikberatkan oleh pengguna kad kredit adalah perbelanjaan tersebut tidak boleh melebihi kadar yang munasabah bagi kapasitinya untuk membayar semula. Hiduplah dalam keadaan sederhana kerana ianya akan menjamin masa depan anda kelak. Allah akan mengembalikan pinjaman itu. Allah pun akan merugikannya.Di samping itu. perancangan yang baik perlu dibuat terlebih dahu lu dan ini merupakan langkah kedua yang saya nyatakan diatas. Bagi orang yang bergaji sederhana. setiap hutang wajib dibayar balik. janganlah kita berasa cemburu dengan apa yang mereka miliki sebaliknya kita juga harus mempunyai azam untuk memiliki wang yang banyak seperti mereka. Dengan terhapusnya sifat sifat seperti ini kehidupan kita akan lebih stabil dan kukuh. namun barang siapa yang meminjamnya dengan niat ingin merugikannya. masyarakat perlu berfikir terlebih dahulu sebelum membuat pembelian melalui kad kredit.Sabda Rasulullah SAW: Barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikannya. ia bererti kita menambah satu lagi liabiliti yang pe rlu dilunaskan. Gunakanlah sekadar kep erluan sahaja dan jangan melampaui batasan yang sepatutnya. Tidak perlulah kita berasa bangga dengan apa yang kita ada dan tidak perlu juga kita berasa cemburu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Diampunkan semua dosa bagi orang mati yang terkorban syahid kecuali jika ia mempunyai hutang (kepada manusia) . Maka setiap kali kita menggunakannya.sebab itu. Situasi ini tentunya akan menyusahkan dirinya dan keluarga pada masa hadapan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful