KAJIAN TINDAKAN

OLEH: HJH ROSIZAN BT MOHD YUSOF
JU KAJIAN TINDAKAN NEGERI JOHOR

PROSES KAJIAN TINDAKAN
MEREFLEK
KUMPUL DATA ANALISIS DATA

`

GELUNG 2
KUMPUL DATA AWAL ANALISIS DATA MENGENAL PASTI FOKUS KAJIAN

MEMERHATI

GELUNG 1

BERTINDAK
(LAKSANA TINDAKAN) OBJEKTIF RANCANG INTERVENSI

MERANCANG TINDAKAN

Definisi Refleksi
Satu aktiviti penting di mana seseorang individu mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui, memikir-mikir dan mempertimbangkan serta membuat sesuatu penilaian.

di mana seseorang individu melibatkan diri meneroka pengalamanpengalaman mereka bagi memperoleh kefahaman dan penghayatan baru (Bound & rakan-rakan:1985) .Definisi: • Refleksi dalam konteks pembelajaran adalah satu istilah umum. merujuk kepada aktiviti-aktiviti intelektual dan afektif.

Refleksi Umum: Refleksi adalah segala usaha pemikiran seseorang: • Sebelum. semasa dan selepas menjalankan tugas • Dalam situasi kerja .

Jenis-jenis Refleksi • Secara individu • Secara kumpulan .

Contoh perkara yang boleh direflek • Amalan kerja • Budaya kerja di tempat kerja • Isu dan masalah tugasan harian • Peristiwa kritikal • Perasaan/emosi .

• Terus menerus mengkaji dan menjelaskan pegangan dan nilai peribadi berkaitan dengan pendidikan.TUJUAN REFLEKSI • Menilai kemahiran mengajar/amalan sendiri dan mempertingkatkannya. • Mencuba membina satu penjelasan tentang murid. (David Frost 1993) . • Menganalis nilai-nilai pendidikan yang menjadi asas amalan pengajaran. interaksi bilik darjah serta prosesproses P&P/intervensi. • Menilai sesuatu strategi pengajaran dan bahan-bahan pengajaran/intervensi yang digunakannya.

Hasil refleksi • • • • • Kefahaman baru Kesedaran Keinsafan Perubahan persepsi Perubahan amalan .

Akhir kajian (Reflection on action) .Refleksi Dalam KT Refleksi berlaku sepanjang kitar kajian.Semasa kajian (Reflection in action) c.Memulakan kajian (Reflection for action) b. namun tumpuan adalah pada tiga peringkat: a.

Peringkat Memulakan Kajian • Membuat analisis situasi/keadaan • Menentukan isu/bidang keperihatinan • Menentukan fokus kajian • Menganalisis kefahaman semasa. kendiri & orang lain .

Apakah masalah dalam kelas saya ? Mengapa ? Bagaimanakah masalah itu boleh ditangani ? Apakah strategi yang perlu digunakan ? Bagaimana ? Bagaimanakah menilai keberkesanan strategi saya ? .

Refleksi Semasa Kajian • Dilakukan semasa tindakan dijalankan • Membuat keputusan awal terhadap perjalanan proses tindakan/intervensi • Menerima komen dan teguran semasa menjalankan tindakan • Mengatasi segala rintangan dengan penambahbaikan yang sewajarnya • Menilai keberkesanan semasa proses tindakan intervensi .

CONTOH SOALAN • Adakah anda setuju dengan proses tindakan (intervensi) ini ? • Apakah persepsi anda terhadap tindakan ini? • Apakah rintangan yang dihadapi semasa menjalankan tindakan itu? • Apakah keberkesanannya tindakan ini ? .

Peringkat Akhir Kajian • Berdasarkan bukti yang dikumpulkan pengkaji • Mensintesis perubahan (pelajar) & peningkatan kendiri (diri pengkaji) • Menentukan rumusan yang boleh dibuat • Menentukan tindakan selanjutnya .

• Apakah kesimpulannya tindakan itu?. • Bagaimanakah rancangan kajian anda selepas ini ? .CONTOH SOALAN Apakah perubahan yang berlaku selepas proses tindakan itu ?. • Apakah perasaan anda terhadap keseluruhan tindakan itu?.

Prosedur • Kembali kepada pengalaman iaitu melihat apa yang kita lakukan. 1 ‘H’usband) • Apakah perasaan kita • Teliti kewajaran/rasional tindakan • Apakah alasan bagi amalan/tindakan . apakah kesan pengajaran dan pembelajaran ( 4 ‘W’ives. apakah yang murid lakukan.

isi kandungan pelajaran dan persekitaran Refleks pengalaman lepas Kaitkan pengalaman lepas dengan empat faktor utama supaya masalah lebih jelas Terjemahkan secara bertulis . murid.REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Isu/masalah dikenal pasti dengan melihat kepada empat faktor : guru.

.

KAJIAN TINDAKAN OLEH: HJH ROSIZAN BT MOHD YUSOF JU KAJIAN TINDAKAN NEGERI JOHOR .

FOKUS KAJIAN TINDAKAN Mengenalpasti Fokus Kajian Memilih Fokus Kajian Menjelaskan Fokus Kajian .

bukan sesuatu diluar kemampuan. . • Fokus kepada aspek/bidang yang anda mempunyai kuasa/keupayaan untuk mengubah atau melakukan sesuatu. • Data yang diperlukan bagi memperjelaskan persoalan tersebut boleh dikumpul.FOKUS KAJIAN TINDAKAN • Fokus kepada aspek yang mempunyai kaitan langsung dengan minat dan keperluan anda dalam bilik darjah.

Skop Kajian Adakah situasi/masalah itu wujud dalam kelas anda? Bolehkah anda melakukan sesuatu terhadap situasi/masalah tersebut bagi membaikinya? Adakah anda terlalu bergantung kepada orang lain bila hendak melakukan sesuatu perubahan terhadap masalah/situasi tersebut? .Kriteria Pemilihan Fokus Kajian a.

Kerelevenan Sejauhmanakah pentingnya persoalan/ masalah ini untuk diperbaiki? Jangka masa pendek? Jangka masa panjang? Adakah anda berminat untuk membaiki permasalahan/situasi itu? .Kriteria Pemilihan Fokus Kajian b.

Kebolehurusan Adakah anda mempunyai masa untuk menangani persoalan/ masalah tersebut? Apakah persiapan yang perlu anda lakukan? .Kriteria Pemilihan Fokus Kajian c.

Kriteria Pemilihan Fokus Kajian d. . pilih persoalan atau fokus yang paling penting dengan kriteria di atas. Keserasian Adakah ianya melibatkan kerja-kerja yang sememangnya selalu anda lakukan? Adakah mungkin aktiviti-aktiviti kajian ini boleh digabungkan dengan kerja-kerja mengurus/menyelia/memantau/mengajar? Berdasarkan penilaian yang anda telah lakukan.

Deskripsi Ringkas Situasi • Apakah yang berlaku dalam situasi tersebut? • Apakah yang guru lakukan? • Bagaimana guru lakukan? • Apakah kesannya kepada pelajar? • Apakah faktor-faktor konteks yang penting bagi menangani situasi tersebut? .Cara Menulis Fokus Kajian Mengandungi DUA unsur a.

b. Aspek Pengembangan • Apakah yang anda ingin lakukan? Cuba? • Apakah yang anda ingin ubah/perbaiki? .

.BENGKEL 1 Tuliskan beberapa perenggan berkaitan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu di kelas.

BENGKEL 2 Tuliskan beberapa perenggan berkaitan fokus kajian berdasarkan maklumat seperti: Apakah masalahnya? Mengapa masalah ini berlaku? Apakah yang anda cuba lakukan untuk mengatasi masalah itu? Jika masalah tidak ditangani apakah yang akan terjadi? .