SMK Selirik 2011

1

ANALISIS SOALAN STPM SEJARAH KERTAS 1 BAHAGIAN B: TAMADUN ISLAM
TEMA 1. Manusia dan Masyarakat TAJUK 1.1 Manusia & Masyarakat Jahiliah. 1.2 Masyarakat Makkah Sebelum Islam. 1.3 Masyarakat Madinah Selepas Islam. 1.4 Sistem Sosial di Madinah dan Makkah. 1.5 Nabi Muhammad. & Pembentukan Masyarakat Islam. 1.6 Pembinaan Masyarakat Islam di Makkah. 1.7 Perkembangan Masyarakat Islam Zaman Khulafa’ al-Rasyidin. 1.8 Perkembangan Masyarakat Islam Selepas Zaman Khulafa’ al-Rasyidin. THN 1998 1999 2000 2001 • • • SOALAN Terangkan konsep ketuhanan dan keagamaan secara perbandingan antara pandangan Arab Jahiliah dengan pandangan Islam. Bincangkan konsep manusia dan kehidupan masyarakat Arab Zaman Jahiliah. Huraikan perubahan-perubahan dalam pelbagai aspek di kalangan masyarakat Jahiliah selepas kelahiran Islam. Huraikan latar belakang masyarakat Kota Makkah dan Kota Madinah (Yathrib) sebelum kedatangan agama Islam. Perihalkan penentangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad s.a.w. sewaktu berada di Kota Makkah dan nyatakan langkah-langkah yang diambil oleh baginda bagi mengatasinya. Jelaskan struktur dan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah. Masyarakat yang terdapat pada zaman Khulafah al-Rasyidin terdiri daripada pelbagai golongan. Huraikan. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. Jelaskan konsep manusia mengikut pandangan Islam dan Arab Jahiliah. Huraikan bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. menangani masalah yang ditimbulkan oleh kaum-kaum yang terdapat di Madinah setelah Baginda berhijrah ke kota tersebut. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. Huraikan usaha-usaha yang dijalankan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyatupadukan masyarakat di Madinah. Bincangkan peranan pelbagai kelompok masyarakat Quraisy dalam bidang ekonomi dan politik pada zaman Jahiliah. Bandingkan sistem politik dan kemasyarakatan antara Jahililiah dan zaman Nabi Muhammad S.A.W. Huraikan perkembanan masyarakat Islam di China sehingga abad ke-15 Masihi. Bincangkan faktor kemunculan golongan Syiah dan Khawarij pada akhir zaman Khulafa al-Rasyidin.


2002 2003 2004 2005• • • • • • •

2006 2007 2008 2009

2010

Disediakan Oleh: Sungbuly Bandaryne

a. sehingga zaman kerajaan Abbasiyah. Bincangkan.SMK Selirik 2011 2 TEMA 2.Rasyidin dengan pemerintahan Bani Umaiyah.w. Berikan huraian berhubung dengan kandungan dan kepentingan piagam tersebut. THN 1998 • • 1999 2. Bincangkan kaedah pemilihan khalifah pada zaman pemerintahan Khulafa alRasyidin. Bandingkan dasar pemerintahan Khulafah al. Sejauhmanakah pemerintahan dan pentadbiran Khualafa al-Rasyidin memiliki ciri pemerintahan dan pentadbiran Nabi Muhammad SAW di Madinah? Bandingkan dasar pemerintahan Maharaja Akbar dengan dasar pemerintahan Disediakan Oleh: Sungbuly Bandaryne . Piagam Madinah merupakan piagam bertulis yang pertama di dunia.w. menyatukan pelbagai masyarakat di Madinah.2 Pemerintahan & Pentadbiran Islam Zaman Khulafa’ al-Rasyidin.w. Bandingkan peranan antara ketua kerajaan dalam empayar kesultanan Melaka dengan pemerintahan pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Huraikan perkembangan institusi wazir dari zaman Nabi Muhammad s. 2000 • • • • 2001 2002 2003 • • • 2004 2005 • • • • • • • 2006 2007 2008 2009 2010 • • • SOALAN Huraikan sejarah perkembangan Islam di Madinah dan jelaskan bagaimana Nabi Muhammad s.Rasyid.3 Pemerintahan & Pentadbiran Islam Selepas Pemerintahan Khulafa’al-Rasyidin.w.w. Nabi Muhammad s. Huraikan konsep khalifah dan kaitannya dengan proses pelantikan Abu Bakar alSiddiq sebagai Khalifah Islam yang pertama. Pemerintahan dan Pentadbiran TAJUK 2. Bandingkan sistem pemerintahan antara negara Rom pada zaman Augustus dengan Madinah pada zaman Nabi Muhammad s. Bincangkan. Huraikan sistem pemerintahan Islam di Madinah. Huraikan ciri-ciri utama sistem pentadbiran Kerajaan Abbasiyah dari zaman pemerintahan Abu Abbas al-Saffah hingga zaman Khalifah Harun al. Jelaskan peranan keluarga Barmaki dalam pemerintahan Bani Abbasiyah.1 Pemerintahan & Pentadbiran Islam Zaman Nabi Muhammad s. keadilan dan persamaan hak dalam pemerintahan Islam di Madinah.a. Sharifah Madinah dianggap sebagai perlembagaan bertulis yang pertama pada zaman Islam. Terangkan tindakan kerajaan Bani Umaiyah terhadap golongan Syiah dan Khawarij. bukan sahaja seorang nabi dan rasul tetapi juga seorang negarawan. 2.a.a. Huraikan prinsip syura. Sejauhmanakah unsur Islam mempengaruhi Hukum Kanun Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.a. Huraikan peranan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dalam meningkatkan perkembangan Islam di Nusantara.

w sehingga Zaman Bani Umayyah. 3. Jelaskan sebab-sebab Kota Madinah diserang oleh tentera al-Ahzab dan huraikan peranan kumpulan-kumpulan utama yang terlibat dalam peperangan tersebut.2 Ketenteraan dan Peperangan Zaman Pra-Islam. Ekonomi TAJUK 4.a.6 Organisasi Tentera Islam. Huraikan kepentingan jihad dalam mempertahankan negara dari zaman Nabi Muhammad s. Bincangkan organisasi dan pentadbiran ketenteraan Islam di Filipina dan Pattani hingga abad ke-17 Masihi. 3. Nilaikan kepentingan perang Badar kepada umat Islam. 3. Jelaskan tujuan pembentukan angkatan tentera dalam tamadun Islam.10 Struktur & Pentadbiran Ketenteraan Islam di Pattani.a. dan zaman Umaiyah. Ketahanan dan Pertahanan TAJUK 3.5 Peperangan dalam Islam. 3. Tiada soalan. Bincangkan pengaruh Islam terhadap masyarakat Eropah selepas Perang Salib. THN 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 • • • • • • • • • • • • • 2008 2009 • • • • • TEMA 4. 3.w. 3.4 Pertahanan dalam Islam. Bandingkan konsep ketahanan dan pertahanan antara tamadun Islam dengan tamadun Eropah. Bandingkan sistem ketenteraan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan sistem ketenteraan Barat pada zaman Rom.8 Pengelibatan Orang Islam dalam Bidang Ketenteraan di Negara China.11 Struktur & Pentadbiran Ketenteraan Islam Di Jawa. SOALAN Kedudukan dan peranan kharaj dalam sistem percukaian yang dilaksanakan semasa pemerintahan Umar al-Khattab. Bincangkan.a. 3. Huraikan struktur dan pentadbiran ketenteraan pada zaman Nabi Muhammad s. 3. Tiada soalan. Huraikan perkembangan organisasi tentera Islam dari Zaman Nabi Muhammad s.SMK Selirik 2011 3 Maharaja Aurengzeb dalam mengukuhkan pemerintahan Moghul di India. TEMA 3.1 Definisi Ekonomi.w. Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufhan bagi meningkatkan kekuatan ketenteraan Islam pada zamannya.a.1 Konsep Ketahanan & Pertahanan. hingga zaman Khulafa al.a. Disediakan Oleh: Sungbuly Bandaryne 2005 2006 2007 2010 • . THN 1998 SOALAN Huraikan pembentukan dan perkembangan angkatan tentera Islam dalam memenuhi tuntutan jihad terutamanya pada abad pertama Hijrah. ketika menghadapi peperangan. Huraikan etika peperangan dalam Islam melalui empat ekspedisi penting yang disertai oleh Nabi Muhammad s. 3. Bincangkan implikasi Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. Bincangkan kesan Perang Salib terhadap dunia Islam dan Eropah Barat.w.9 Struktur dan Pentadbiran Ketenteraan Islam di Filipina. Jelaskan etika dan strategi yang diamalkan oleh Nabi Muhammad s.Rasyidin.w.3 Ketahanan dalam Islam. 3.7 Struktur & Pentadbiran Ketenteraan Islam di India.

1999 2000 2001 2002 • • • • • 2003 2004 2005 2006 • • • • • • • • • Bincangkan sejarah dan peranan Baitumal dalam perkembangan ekonomi umat Islam. Jelaskan perbezaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis yang diamalkan di Barat.3 Prinsip Asas Ekonomi Islam.w. 4. Penjelajahan dan penerokaan merupakan aspek penting dalam tamadun Islam. Huraikan aktiviti ekonomi penduduk Melaka pada zaman pemerintahan kerajaan Islam. Bincangkan faktor-faktor kemunculan Acheh sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara pada abad ke-16. Huraikan perlaksanaan kharaj pada zaman Khulafah al-Rasyidin. 4.5 Zakat. SOALAN 2007 2008 2009 2010 TEMA TAJUK 7.7 Jizyah. 7.9 Ekonomi Umat Islam di Nusantara Sebelum 1800. 4. 4. 4. 4. 4.a. Disediakan Oleh: Sungbuly Bandaryne . Institusi zakat merupakan institusi yang penting dalam sistem ekonomi Islam. THN 1998 1999 2000 2001 • • • • Tiada soalan.4 Baitulmal.6 Kharaj.SMK Selirik 2011 4 4.8 Mata Wang Islam: Sejarah & Penggunaannya Sehingga Abad ke-18 M.1 Konsep Penjelajahan & Penerokaan Penerokaan. Jelaskan langkah yang diambil Umar al-Khattab untuk membangunkan ekonomi Islam. Bincangkan sumber-sumber pendapatan negara dan kepentingannya kepada masyarakat pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad s.2 Asas-asas Ekonomi Islam. Jelaskan prinsip asas ekonomi dalam tamadun Islam. Jelaskan fungsi dan pelaksanaan zakat pada zaman Khalifah Abu Bakar al-Siddiq dan Khalifah Umar bin al-Khattab. Huraikan pelaksanaan jizyah pada zaman pemerintahan Bani Umaiyah. Jelaskan mengapa perkembangan ekonomi pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid jauh lebih maju berbanding dengan zaman Charlemagne di Eropah Barat.2 Kepentingan Penjelajahan & Penerokaan. Huraikan sumber dan sistem pentadbiran Baitumal pada zaman Khalifah Umar bin al-Khattab. Penjelajahan dan 7. Huraikan perkembangan sistem mata wang Islam dari zaman Khulafa – alRasyidin hingga zaman Bani Umayyah dan peranan sistem mata wang itu dalam aktiviti ekonomi umat Islam. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembaraan-pengembaraan Islam pada abad ke-10 hingga ke-14 Masihi dan ahli-ahli pelayaran Barat pada abad ke-15 hingga ke-16 Masihi. Bandingkan perlaksanaan jizyah pada zaman pemerintahan Khalifah al-Rasyidin dengan zaman pemerintahan Bani Umaiyah. Jelaskan tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam Islam Tiada soalan.

Disediakan Oleh: Sungbuly Bandaryne .4 Sumbangan Tokoh-tokoh Islam dalam Bidang Geografi dan Pelayaran.SMK Selirik 2011 5 7. Tiada soalan. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 • • • • • • • • • Huraikan sumbangan-sumbangan al-Masudi kepada perkembangan tamadun manusia. Tiada soalan. Bincangkan sumbangan Ibn Hawqal dalam bidang pelayaran dan geografi.3 Hijrah. Tiada soalan. Huraikan sumbangan al-Masudi dalam memajukan pengetahuan dalam bidang sejarah dan geografi. 7. Tiada soalan. Tiada soalan. Huraikan sumbangan Ibn Majid dalam bidang pelayaran dan geografi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful