Određivanje sile prethodnog naprezanja

y g ≥ −σ bz.∞ F − + min M − M k . g .o F N k . 0 I min M − M k . d .∞ = N k . 0 yd ≤ σ bD0 .∞ y g ≤ σ bD∞ . − + I max M − M k . d .o = σ b .∞ I .o F N k . 0 yd ≥ −σ bz.za određivanje sile prethodnog naprezanja koriste se 4 naponska uslova kritični su uslovi : po naponu pritiska u fazi utezanja po naponu zatezanja u fazi eksplatacije σ b .∞ F N k .o = σ b .∞ I max M − M k .∞ = σ b . g .

Katalog .

2 .4-15=76.usvojeno 10cm .Procena položaja kablova procena maksimalnog mogućeg ekscentriciteta ak = 15cm ek max = 91. zaštitna cev 42/45mm minimalni osovinski razmak kablova 9cm( 2 φ ) .4cm predpostavljaju se užad 4φ15.

yb2= 88.25 MPa.2303m 4 σ b0d =21. 8 σ b0z =-1.6cm.4 cm.5375m2 . σ00d =17. σ b0dZ=-3.95 MPa momenat od sopstvene težine: Mg1 = 1135kNm zamenjujući presek . I b = 0.25 MPa.Karakteristike preseka i dopušteni naponi Fb = 0. yb1= 91.25 MPa .

914 ≤ 21.25MPa deluje samo sopstvena σ b = F − 0.764 * N k0 − M g1 N k0 g ≥ −3.886 Ib b težina montažnog nosača Nk 0<5264 kN .25MPa karakteristikama) Fb Ib od spoljnih uticaja 0.Uslov po naponu pritiska u fazi utezanja (MB 40) u fazi utezanja presek je samo osnovni (presek montažnog nosača sa svojim 0.764 * N k0 − M g1 N k0 d σb = + 0.

Usvajanje kablova za predpostavljene kablove a prema katalogu za užad 4φ15.2 ( IMS-SPB) Nk0 = 650 kN usvajamo 8 kablova 4φ15.2 Nk0= 8*650 = 5200 kN .

Položaj kablova u sredini raspona raspored kablova treba da zadovoljava specifikacije iz kataloga za položaj prikazan na skici zadovoljeni su propisanu uslovi težište svih kablova u preseku u sredini raspona je na 16 cm od donje ivice preseka. što je približno jednako predpostavljenom .

yb1=1.5cm .4545m4 ukupan momenatkoji deluje na osnovni presek M = Mg1 + Mg2 = 1135+1247.335m . yb2=66. radi eventualne korekcije broja kablova ili preseka Fb=0.Preliminarna kontrola napona za fazu eksloatacije sila prethodnog naprezanja se usled gubitaka smanjuje te je u fazi eksploatacije manja od početne za korektno određivanje gubitaka sile prethodnog naprezanja potrebno odrediti trasu kablova prelimarnu kontrolu napona u eksploataciji.9375m2. Ib = 0..5kNm ukupan momenat koji deluje na složeni presek MII= 623+2511=3134kNm .5= 2382. vršima na složenom preseku sa predpostavljenim gubicima od 30%.

yb1=1.9375m2. yb2=66.4545m4 zamenjuju}i presek .335m Ib = 0.Geometrijske karakteristike spregnutog preseka Fb=0.5cm .

886 + 0.4545 = 8.335 = −996kN / m 2 = 0.25MPa .7 * 5200 0.4545 0.754 * 0.2303 0.586MPa ≤ 17.754 * 0.in 0.5375 = −0.996MPa ≥ −1.7 * 5200 − 2382.2303 0.95MPa g .445 = 8586kN / m 2 = 0.7 * 5200 − 2382.5 + 0.914 − 1.7 * 5200 0.5375 0.5 3134 σb = − 0.σ bd = 3134 0.

Položaj kablova u oslonačkom preseku .

Trasa kablova – kraj nosča .

88 45.082651 16 58.434267 16 77.72 82.Pojedinačne i rezultantna trasa x 0 1.2 7.44 7 11.547963 16 34.05 39.90509 7 63.36 7 7 k4 k6 k5 k7 k8 stv.R Δ% 28 134 152 170 81 81 0 22 103.6 0.8 10.4 3.4 2.98959 7 46.5 87.4 13 k1 k3 k2 10 116 8.98462 4.32 55.24615 1.33772 64.2656 134.96 38.08 39.5853 119.9458 63.6 5.8 26.8 3.813008 16 16 25 34 16 16 0 .325581 16 20.02396 49.1063 48.40071 105.24 7 24.48 70.69515 91.44 18.76 25.72 30.R teor.45 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful