http://sekolah.mmu.edu.my/smkserikota/kelas%20khas.

htm

21/1/2011

PENDAHULUAN
1.1 FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS Mempunyai matlamat yang sama dengan Falsafah Pendidikan Negara, menyediakan perkembangan optimum kanak-kanak dengan keperluan-keperluan pendidikan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran, berdikari, berhaluan, boleh merancang, mengurus kehidupan sendiri, boleh menyedari potensi sendiri dan boleh menyesuaikan siri dalam masyarakat. 1.2 VISI Menyediakan Perkhidmatan Yang Berkualiti Kepada Murid-Murid Dengan Keperluan Khas Ke Arah Kecemerlangan Hidup Sejajar Dengan Hasrat Falsafah Pendidikan Negara 1.3. MISI Menyediakan Pendidikan Yang Berkualiti Kepada Murid-Murid Dengan Keperluan Khas Untuk Menjadikan Mereka Insan Yang Dapat Berdikari, Berjaya Dalam Hidup Dan Memberikan Sumbangan Bakti Kepada Masyarakat Dan Negara.

2. DIFINASI PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN.
2.1 Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran Kementerian Pendidikan. Mendifinasikan Kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah merupakan kanak-kanak yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebolehan berikut. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Kebolehan kognitif Tingkahlaku sosial / Perkembangan Sosial Penguasaan bahasa lisan dan pertuturan Penguasaan membaca Kemahiran perkembangan (Developmental skills) Kemahiran Matematik Daya penglihatan Darjah kebolehan pendengaran

SEJARAH PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH MENENGAH SERI KOTA.
Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran yang pertama di Melaka peringkat menengah telah dibuka pada 3hb. Januari 1997 di Sek. Men. Seri Kota. Seramai 11 orang

000 untuk mengubahsuai bilik darjah. pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar normal. Keb. pihak JPM telah memberi bantuan sebanyak RM 40. Pada mulanya hanya seorang sahaja guru yang terlibat dalam pengendalian program ini iaitu Encik Mohd Mokhtar B. Ujung Pasir (6 orang) dan Sek. PERLAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN. Chin Sit Fun bekalkan pada masa itu murid telah mencapai kepada 16 orang. Program ini mendapat perhatian dari Unit Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Melaka (Ketua Unit pada masa itu En Baharudin B. Mereka borkongsi mengunakan segala kemuadahan sekolah. Tahar. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. dan pada bulan Febuari seorang lagi guru telah dihantar oelh Jabatan Pendidikan Negeri iaitu Pn. Kubu (5 Orang) yang berumur 15 tahun ke atas pada 2Hb. Pengambilan peringkat pertama ini terdiri daripada murid Program Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran Sek. Pada tahun 1998 pertambahan pelajar telah mencapai kepada 36 orang dan guru yang mengajar untuk Program ini adalah 5 orang. Perlaksanaan program ini dijalankan dengan cara: 1. Sebuah bilik darjah telah diperuntukkan untuk dijadikan Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran. Program ini terlaksana kerana keperihatinan pengetua (EN Chong) yang bersetuju menyediakan sebuah kelas untuk Program Pendidikan Khas.murid mendaftar dengan bilangan seorang guru berijazah (Mohd Mokhtar B. Tahar) dalam bidang pendidikan khas KKBP. Pada Ogos 1998. Program Percantuman. Januari 1997.2 Program Inklusif Sepenuhnya Pendidikan Inklusif dalam konteks pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan pendidikan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid normal.(Haji Sabri Salleh. di dalam kelas yang sama dan diajar oleh guru biasa. Matlamatnya ialah memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran. Hj. 1996) Pendidikan Inklusif menumpukan perhatiannya ke arah pengsealiran pelajar-pelajar berkeperluan khas di sekolah-sekolah normal. Matlamat selanjutnya supaya pelajar-pelajar berkepeluan khas dapat menyesuaikan diri dari awalawal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam . 4. 4. Dimana pelajar pendidikan khas akan belajar didalam persekitaran kanak-kanak normal. Dato Borhan) dan persetujuan dari Jabatan Pendidikan Melaka. Hj. Keb. Tetapi pelajar hanya belajar dalam kelas khas sahaja.

2 Pelajar-pelajar yang telah tamat dari program kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP) di sekolah rendah akan dimasukkan ke dalam kelas khas di sekolah menengah. Pengambilan peringkat pertama ini terdiri daripada murid Program Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran Sek. Men. dan istilah inilah yang telah mengelirukan kita semua. y Mereka akan belajar bersama-sama pelajar-pelajar lain yang normal dan mengikuti kurikulum yang bersesuaian dengan kemampuan individu. 4. Sebuah bilik darjah telah diperuntukkan untuk dijadikan Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran. Kementerian Pendidikan Malaysia. 4.2.2. 1980) Matlamat utama pendidikan inklusif ialah untuk mengsealirankan pelajar-pelajar berkeperluan khas dengan pelajar-pelajar normal di sekolah biasa.komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang. kelas program Pendidikan Inklusif perlu diwujudkan di kawasan di mana terdapat permintaan pelajar-pelajar Kelas Bermasalah Pembelajaran (KKBP) o 4.(Mohd Siraj Awang. Untuk itu. Pada masa dahulu istilah "Program Percantuman¶ atau µIntegrated¶ telah digunakan.2. Keb. Deno (1970). Harus diingatkan di sini tidak semestinya semua pelajar berkeperluan khas boleh disealirankan begitu sahaja kerana setiap individu mempunyai kemampuan dan keperluan yang berbeza. Hj. Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran yang sudah berumur14 tahun dan tamat di Sekolah Rendah Program Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran boleh meneruskan pelajaran ke peringkat sekolah menengah dan mata pelajaran pra vokasional hendaklah dititikberatkan semasa kanak-kanak berada di peringkat sekolah menengah rendah. Seri Kota. JLD.3 Di Melaka Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah akan dibuka pada 3hb. Arahan Jabatan Pendidikan Khas.IV/(4) bertarikh 3 Disember 1991 kepada semua PengarahPendidikan Negeri.1. Tahar) dalam bidang pendidikan khas KKBP. Yang baru hanyalah istilahnya. Ujung Pasir .1 Latar Belakang Pendidikan Inlusif 1. o Merujuk kepada surat KP(BS-PK)8501/PPP-KBP/Jld. telah menghasilkan sebuah model tahap perkhidmatan pendidikan khas yang berupaya menampung tujuh pilihan yang berupa satu "Cascade" untuk menempatkan pelajar-pelajar seperti yang dicadangkan. 1996) Pendidikan Inklusif bukanlah satu perkara baru di Malaysia. Januari 1997 di Sek. Negara Malaysia telahpun mengamalkannya sejak 1962 lagi (Norani. Seramai 11 orang murid akan mendaftar dengan bilangan seorang guru berijazah (Mohd Mokhtar B.1.

Januari 1997. Akan dapat menyesuaikan diri dari awal-awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat o . ii. dilaksanakan kepada pelajar yang berkeupayaan di Sekolah Menengah Seri Kota adalah berbentuk. Integrasi Sosial Integrasi Akedemik (Kepada yang mempunyai kemajuan) Intergrasi Kemudahan Fizikal Sekolah 4. bahan. satu program khas perlu disediakan untuk memenuhi keperluan murid-murid ini dengan mengambilkira aspek-aspek seperti masa.(6 orang) dan Sek. bantuan kepakaran dan penglibatan masyarakat.2 Matlamat Pendidikan Spara Inklusif (Integrasi) o Pendidikan spara inklusif menumpukan perhatian ke arah pengsealiran pelajar-pelajar berkeperluan khas di sekolah-sekolah normal.1.3. teknik mengajar. Dengan ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran. 3.1. Oleh itu. Pengagihan perkhidmatan yang lebih adil Pengagihan sumber yang lebih meluas. budaya kelas. Program Pendidikan Separa Inklusif (Intergrasi) Program ini dilaksanakan kepada pelajar yang telah mempunyai kebolehan belajar mata pelajaran tertentu yang sama dengan kanak-kanak normal. Peluang berinteraksi yang lebih positif antara pelajar-pelajar berkepeluan khas dengan pelajar-pelajar normal. Dengan ini diharapkan pendidikan inklusifkan akan dapat: o o o o o o o Pengongsian kemudahan serta alat-alat dengan sepenuhnya. 4. Keb. Kubu (5 Orang) yang berumur 15 tahun ke atas pada 2Hb. pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar normal. iii.3. Mereka hanya sekadar kurang bertindakbalas kepada strategi pengajaran dan pembelajaran biasa. Pemberian peluang untuk pelajar-pelajar berkepeluan khas menyesuaikan diri di dalam masyarakat Pengalak kewujudan masyarakat penyayang yang dihasratkan di dalam wawasan. Pengurangan masalah tempat bagi pelajar-pelajar yang berkepeluan khas. Rasional Pendidikan Spara Inklusif (INTERGRASI) Kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran berupaya untuk menerima pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka secara menyeluruh. i.

bakat dan daya kreatif dan intelek. STRATEGI PERLAKSANAAN Program inklusif yang dijalankan bukanlah inklusif sepenuhnya tetapi lebih kepada bentuk integrasi. Rajah 6 : Strategi Pelaksanaan Guru resos beroperasi sepenuh masa. rohani. nilai-nilai estetika dan sosial agar mereka boleh menjadi satu ahli masyarakat yang berguna dan berdikari. Memberikan kemahiran pravokasional. akhlak. y y y y y y y Membolehkan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran mendapat tempat yang sama dalam pendidikan. ingin tahu mengenai diri dan alam sekeliling. Mengendalikan pengajaran di Kelas KKBP. bakat. mengamalkan nilai-nilai murni serta mengenbangkan potensi. supaya mendapat kemahiran asas dalam dunia pekerjaan. Membuktikan bahawa mereka juga mempunyai kemahiran dan kebolehan yang setanding dengan rakan-rakan yang normal. Objektif Penubuhan Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran. Di antara matapelajaran yang dirasakan boleh diinklusifkan atau diintegrasikan adalah pendidikan seni. 6. Membolehkan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran menyesuaikan diri dalam semua aspek dari awal seperti kemahiran berkomunikasi. Oleh itu amat sukar KKBP untuk diinlusifkan dalam matapelajaran Bahasa Malaysia dan Matematik. kesihatan dan keselamatan diri. Kerana kebanyakkan KKBP yang memasuki program ini belum menguasai 3M sepenuhnya. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. jasmani. Menempatkan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran ini dalam persekitaran yang seakan-akan normal mengikut kesesuaian pendidikan untuknya.dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya. konsep kendiri. pendidikan jasmani dan pra vokasional. Mendapat perhatian dan tanggungjawab ibu bapa dan masyarakat. Mengurangkan kecenderungan melabel dan menyalah label ke atas pelajar-pelajar berkeperluan khas. bergaul. kehidupan seharian. mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang. o Kurikulum Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran adalah bertujuan melengkapkan kanak-kanak yang Bermasalah Pembelajaran dengan kemahiran-kemahiran tertentu bagi membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh. emosi. perkembangan jasmani. 5. . kegiatan rekreasi. memperkembangkan perasaan.

Guru resos membawa pelajar-pelajar yang boleh telah bersedia untuk diintegrasikan ke kelas biasa untuk pengajaran dan pembelajran dalam kelas biasa. Pelajar KKBP mengikut jadual kelas biasa dan akan pulang ke Kelas KKBP apabila pelajaran diikuti tamat. 5. P. BM dan Matematik kepada pelajar yang boleh sahaja. Bahasa Malaysia secara Individu dan mengurukan integrasi dalam pendidikan Seni. Seperti matapelajaran PJ. Membantu guru kelas KKBP dan guru kelas biasa.J. PJ. MT. 1.Memberi bimbingan untuk Matemati. 3. BM.6 Kelas yang dilakukan integrasi adalah kelas yang kecil bilangan saiznya. y 6. Bekerjasama dengan guru resos dalam mengintegrasikan murid dalam kelas biasa dan salaing bantu membantu dalam penyediaan RPI. 7. Semasa guru kelas biasa mengajar guru resos akan berada bersama-sama pelajar KKBP ditempatkan. Pelajar-pelajar KKBP mempunyai base sendiri iaitu bilik darjah khas. Seni. Pravokasional. Semua pelajar KKBP terlibat akan mengkuti kurikulum sekolah menengah biasa dengan sedikit pengubahsuaian dari segi isi. Matapelajaran yang dijangkakan boleh di Integrasikan adalah Pravolasional. Pravokasional. Kemudian mereka dibawa ke bilik resos untuk diberi bimbingan dan pengukuhan.  Diantara matapelajaran yang akan diajar adalah seperti: Jumlah Jumlah . 2. Seni. 4. MATAPELAJARAN  Setiap matapelajaran yang diajar adalah 40 minit mengikut jadual waktu biasa. Bahasa Melaysia dan Matematik.

00 Pagi .00 Tengahari. 7. Ratio guru adalah 1. .5 setiap kelas.12.Waktu Mata Pelajaran Perhimpunan Bahasa Melayu Matematik Pravokasional (Integrasi sepenuhnya) Agama dan Moral Pendidikan Seni (Integrasi sepenuhnya) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Int penuhnya) Muzik Sosial dan Alam Sekeliling Jumlah 1 5 5 10 3 2 2 1 1 30 Minit 40 280 200 400 120 80 80 40 40 1200  Penyediaan pengajaran secara individu perlu disediakan oleh guru resos dan guru kelas. Program Itergrasi ini akan dijalankan 5 hari dalam seminggu pada hari Isnin-Jumaat dari jam 8.3 Peruntukkan Jawatan Guru Resos.1 Waktu Persekolahan iv. Hitung panjang seorang tenaga pengajar akan dikehendaki mengajar seramai lima hingga tujuh (5-8) murid. i. ii. 7. Kanak-Kanak akan digalakkan mengikuti aktiviti kokurikulum seperti Pasukkan beruniform ini adalah program intergrasi dengan kanak-kanak normal. Itupun bergantung kepada masalah yang dihadapi oleh murid. 7.2 Ratio /Nisbah Guru dan Murid.

xiii. berpakaian dan ke tandas sendiri.iii. 7. xiv. s Syndrome Terencat akal ringan. Jurupulih anggota. Jurupulih pertuturan. Latihan renang.6 Kemudahan Asas Untuk Pelajar Khas     Kerusi meja seperti pelajar-pelajar normal. Bahan rujukan/peralatan tambahan . *semua aktiviti diatas memerlukan pakar dalam bidang masing-masing. Pelajar yang terdapat di program ini adalah terdiri daripada golongan. Jurupulih cara kerja.4 Jenis-Jenis Masalah Pembelajaran. vii. 7. 7. Buku Teks mengikut kemampuan tahap KKBP walaupun berada disekolah menengah. iv. . v. ix.5 Aktiviti yang akan dijalankan. vi. Bahan-bantu mengajar boleh diubah suai oleh guru resos dan Jawatankuasa akademik. Kaunseling ibubapa/murid. Seorang guru resos dikenalpasti dan ditugaskan untuk tujuan program Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah. xv.atas kebijaksanaan/ inisiatif pihak sekolah. Jawatan guru tambahan diberi untuk mengganti guru resos dalam kelas biasa. x. Selain daripada pembelajaran dibilik darjah program ini akan juga menyedikan aktiviti untuk kanak-kanak seperti berikut: xi. *Mendapatkan kerjasama dari pihak hospital dan Jabatan Kebajikan Masyarakat."Slow Learner" Autistik Down. viii. Lemah dalam pelajaran . Hyperaktif Cerebral Palsy * Pelajar ini mestilah boleh menguruskan diri seperti makan. xii.

perlu diadakan untuk tujuan sesi bimbingan dan khidmat bantu dan kaunseling. xxv. Bilik resos .7 Peruntukkan Kewangan     Peruntukkan kewangan sebanyak RM 40. 000. Pengetua sekolah terlibat digalak memohon peruntukan lebih untuk tujuan membeli stationery dan bahan cetak untuk menyediakan alat bantu mengajar khas untuk pelajar-pelajar khas. Membiayai sumbangan ikhlas untuk membantu menyediakan keperluan-keperluan penting seperti alat bantuan mengajar dan keperluan murid. Jabatan tidak akan memberi peruntukan tambahan kerana program ini adalah sebahagian daripada sekolah biasa. program ini akan menubuhkan Badan Kebajikan Kelas Khas di mana ianya berfungsi di bawah naungan Badan Induk PIBG sekolah dan Guru Besar sebagai penasihat dan Ahli Jawatan Kuasanya terdiri daripada golongan ibubapa dan guru-guru Kelas Khas. Aktiviti Badan Kebajikan Kelas Khas. Dan peruntukkan peralatan RM 10. 7. Peruntukkan perkapita pelajar-pelajar khas perlu dipohon seperti juga pelajar biasa dalam penyediaan ABM. 000 untuk membina bangunan atau pengubahsuaian bangunan.8 Aktiviti Luar. Disediakan Oleh: ( Penyelaras Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran ) . 7. Mendapatkan sumbangan. Program ini juga akan membuat program lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang difikirkan sesuai untuk memberi pendedahan kepada pelajar. Di antara tanggungjawab Badan Kebajikan Kelas Khas ini adalah: o o o o o Menentukan kewangan mencukupi. Untuk melaksanakannya. Mengadakan perjumpaan sekurang-kurangnya 2 bulan sekali dan juga pada Hari-hari Perayaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful